Liiketoiminnan kuvaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liiketoiminnan kuvaus 31.8.2012"

Transkriptio

1 Liiketoiminnan kuvaus

2 Lukuohjeet Liikeidean hahmottaa 5 minuutissa kunkin sivun otsikon lukemalla. Sivuilla olevat kuvat, kaaviot, tekstit ja lainaukset lukemalla selviää perustelut otsikoiden väittämille. Sivujen alalaidassa kodissa Lue lisää.. olevat lyhyet tekstit ohjaavat esityksen lopusta löytyvään kokonaisuuden sanalliseen selitykseen.

3 Esityksen sisältö 1. Idea (Asiakas, Tarve, Ongelma sivut 5-7) 2. Palvelu nyt (Ratkaisu, Ominaisuudet, Positiointi s. 9-11) 3. Saavutukset (Voitto, Tunnettuus, Ensimmäiset asiakkaat, Käyttäjien määrä, Tiimi & Sweat equity s ) 4. Liiketoimintapotentiaali (Yhteiskunnalliset hyödyt [Makrotalous], Kuluttajien ostovoima [Mikro] s ) 5. Liiketoiminta nyt (Myyntistrategia, Kohdennus, Asiakkuudet [Yritykset, Hyvinvointiala, Kuluttajat] s ) 6. Palvelu 2012 eteenpäin (Kehitystyö, Uudet ominaisuudet, Visio 2020, Suojattavuus s ) 7. Kuluttajamarkkina (Hinnoittelu, Markkinointi, Myyntikampanja, Kansainvälistyminen, Kasvu s ) 8. Rahoitusluvut (Tuloslaskelma, Rahoituslaskelma, Omistuspohja s ) 9. Riskianalyysi (sivu 43) 10. Tarjouksemme sijoittajille (1. kierros, Venture Capital, Tuotto-odotus, Yhteystiedot, Missio s ) 11. Lue lisää.. (s )

4 Idea

5 5 Isovanhempien sukupolvi on alipalveltu markkina, jolle pitää tarjota heille merkityksellisiä palveluja. Lue lisää.. Sosiaalisen median palveluiden ensimmäiset käyttäjät olivat kaksi- ja kolmekymppisten sukupolvi. Viime vuosien suosituimmat ja laajimmalle levinneet sosiaalisen median palvelut (esim. Facebook, YouTube, yms.) on suunniteltu nuorille itsekin nuorten palvelunkehittäjien toimesta. Missä ovat erityisesti isovanhempien sukupolvelle (yli 55-vuotiaat, silver surfers ) suunnitellut palvelut, mitkä vastaavat juuri heidän sisällöllisiin tarpeisiinsa? Vaikka viimeisten vuosien suurin kasvu onkin ollut.. [Jatkuu sivulla 51]

6 Lue lisää.. Katso esittelyvideo (englanniksi): Elämänkokemus lisääntyy vanhetessamme. Vuosi vuodelta on enemmän muistoja ja tarinoita. Ymmärrys, siitä mitä asiat merkitsevät ja mihin eri asiat ovat johtaneet, lisääntyy. Ihminen viisastuu. Meidän kaikkein arvokkain omaisuutemme lisääntyy. Suurin osa meistä haluaa välittää tätä kokemusta, näkemystä ja tietämystä eteenpäin nuoremmille sukupolville. Monien mielestä ihmisyhteisöjen tärkein tehtävä on välittää [Jatkuu sivulla 51] Elämänkokemus on ihmisen arvokkain omaisuus. Sitä halutaan tallentaa ja jakaa. 6 Elämänkokemus

7 7 Muistoja ja elämäntarinoita kerrotaan, mutta harva saa äänensä kuuluviin tai tarinansa tallennettua ja jaettua. Lue lisää.. Elämänkokemuksen välittämisen (taltiointi ja jakaminen) tapoja ja muotoja on useita. Useat niistä eivät ole kaikkien saavutettavissa. Elämänkerran kirjoittaminen on perinteisesti ollut mahdollista vain suurmiehille [kuva; Suomen sähköteollisuuden perustaja Gottfried Strömberg]. Ongelmana on palvelun kalleus. Vanhojen kirjeiden ja valokuvien [kuva; käsinkirjoitettu sotapäiväkirjan sivu Syväriltä] taltioinnissa ongelmana on apuvälineiden saatavuus ja käytettävyys. Niiden jakamisessa on... [Jatkuu sivulla 51]

8 Palvelu nyt

9 Lue lisää.. Epooq-palvelulla (www.epooq.net) on ensisijaisesti välinearvo. Se auttaa antamaan muistoille muodon, mikä on niiden sisällön arvoinen. Palvelun tärkeimmät ominaisuudet ovat (1) siitä löytyvät muistiavaimet, mitkä ovat joko historiallisia tapahtumia tai teemallisia kysymyksiä. Muistiavainten tehtävänä on muistuttaa menneestä sekä innostaa muistelemaan. Epooqin julkisella puolella muistiavaimet ovat yleisesti kiinnostavia asioita ja teemoja. Yksityisellä puolella Epooq-yhteisöissä olevat... [Jatkuu sivulla 52] Epooq on muistelu- ja elämäntarinapalvelu, joka on suunnattu erityisesti isovanhempien sukupolvelle. 9 A) Asiakkaina 55+ -vuotiaat B) Muistelu ja elämäntarina 1) Muistiavaimet 2) Oma ääni (multimedia) 3) Intuitiivinen käyttöliittymä 4) Holistinen palvelukokonaisuus

10 Palvelu innoittaa muistelemaan ja mahdollistaa henkilökohtaisten muistojen taltioimisen omaäänisesti sekä niiden jakamisen itselle tärkeille henkilöille. 10 Lue lisää.. Katso:

11 Lue lisää.. Epooq-palvelussa yhdistyy usean hyvän palvelun arvolupaus. Se on positioitu niiden keskiöön. Näin ollen palvelu on sekä uniikki että toiminnallisuuksiltaan jo toimivaksi todistettu. Palvelussa on mahdollista sekä yleinen kaikille avoin tarinoiden jakaminen että yksityinen itse määriteltävälle yhteisölle tehtävä muistojen jakaminen. Tästä johtuen kuka tahansa voi rekisteröitymättä ja ilmaiseksi kuunnella palvelun julkiselta puolelta löytyviä tarinoita, mikä puolestaan voi johtaa palvelun kävijämäärien nopeaan [Jatkuu sivulla 52] Uniikki palvelu, missä on toimiviksi todistettuja toiminnallisuuksia, avaa markkinaa Suomessa. 11 Jakaminen Tarinankerronta Yhteinen historiantulkinta Oma yhteisö

12 Saavutukset

13 Lue lisää.. World Summit Award kilpailussa palkitaan yhteiskunnallisesti merkittäviä ICT-palveluja. Vuonna 2011 Epooq valittiin maailman parhaaksi palveluksi kategoriassa e-osallistaminen ja osallistuminen (e-inclusion & Participation). Katso blogikirjoitus: Tätä ennen vuonna 2010 palvelu oli valittu Suomen parhaaksi MindTrekin yhteydessä pidettävässä WSA:n kansallisessa kilpailussa. Kairossa toukokuussa [Jatkuu sivulla 53] Kansainvälisessä WSA-kilpailussa keväällä 2011 Epooq valittiin maailman parhaaksi e-osallisuus -palveluksi. 13

14 Lue lisää.. Verkostoa on systemaattisesti luotu heti Oppifi Oy:n perustamisvuodesta 2007 alkaen. Noin 2000 ihmisen kanssa on käyty keskustelu, mikä on palvellut joko Epooqin kehittämisen tai myynnin edistämisen tarpeita. Näistä noin 200 kanssa on tehty tai tehdään edelleen yhteistyötä. Lisäksi heinäkuussa 2009 ennen kuin palvelu oli julkaistu Oppifin osakkaat Teemu Ruohonen ja Ilkka Tiainen kiersivät neljä suomalaista kesätapahtumaa. Tällä kiertueella tavattiin yhteensä noin tuhat ihmistä. Tuo [Jatkuu sivulla 53] Ilmiön luomiseen on panostettu paljon. Eri verkostojen kautta Epooqin tunnettuus Suomessa on kasvussa. 14 Kokeilupiste; Lasipalatsi (pääkaupunkiseudun kirjastot), syksy 2012, tuhansia ihmisiä Elämäkulku ja Ikäpolvet; koko Suomi, Vuosi 2012, kymmeniä tuhansia ihmisiä WDC Paviljonki; Helsinki, syyskuu 2012, tuhansia ihmisiä

15 Lue lisää.. Asiakaskontakteja (yritykset ja yhteisöt) on ollut yhteensä 553. Kontakteista yli 10 % on johtanut asiakastapaamisiin, mistä noin kolmasosalle on tehty tarjous. Tarjouksista 6 on jo johtanut asiakkuuteen (yritys tai yhteisö). Kaikki asiakaskontaktit on kirjattu (Myyntisuppilo = sales funnel; asiakas, tarjouksen rakenne, päivämäärä, kontaktihenkilö, yhteystiedot sekä palaute ja jatkotoimenpiteet). Asiakaskontaktit voidaan ryhmitellä seuraaviin segmentteihin: Suomen Top 300 yritykset, hyvinvointialan [Jatkuu sivulla 53] Markkinat on avattu laajasti! Epooq palvelulle sekä Oppifin osaamiselle on saatu ensimmäiset maksavat asiakkaat kuluttaja-asiakkaita

16 Lue lisää.. Eritasoisten yhteistyökumppanitapaamisten kautta Epooq-palvelua ja Oppifitä yrityksenä on esitelty kansainvälisesti. Näiden tapaamisten ja henkilöiden kautta palvelua on käytetty jo kohta sadassa eri maassa. Koska kansainvälistä myyntiä ei ole vielä aktiivisesti aloitettu, nämä avaukset ovat vasta pohjustusta. Tärkeimmät kansainvälistymisavaukset ja kontaktit ovat seuraavat: Kiina, Shanghai Expo 2010, Active Life Home; Ruotsi, FinSve; Baltia, Ballad-verkosto Laurea; Itävalta ja Saksa, Innotiimi Oy [Jatkuu sivulla 54] 62 maassa epooq.net palvelua on käyttänyt 9269 eri henkilöä (Unique Visitors, , Google analytics) 16

17 Lue lisää.. Oppifi Oy:n liiketoiminnan pohja on luotu osakastiimin voimin. Epooq-palvelun ohjelmiston toteutus on teetetty alihankintatyönä. Suomen paras arvoverkko ja tämän liikeidean systeemiosaaminen mahdollistavat pohjatöiden luoman potentiaalin muuntamisen menestyksekkääksi liiketoimitoiminnaksi. Myyntipotentiaali muunnetaan kustannustehokkaasti kassavirraksi provisiomyyntisopimuksella toimivien henkilöiden avulla. Myyntihenkilöstön kasvattamiseksi [Jatkuu sivulla 54] Osakastiimi on tehnyt yhteensä noin 15 henkilötyövuotta sweat equity :a yritykseen. Töissä on nyt alle 2 henkilöä. Kustannukset ovat minimissään ja kassa mahdollistaa nykyisellä burn rate :lla toiminnan koko vuoden / Tekijät (klikkaa kuvia)

18 Liiketoimintapotentiaali

19 Lue lisää.. Väestön ikääntyminen on globaali ilmiö. Oppifin näkökulma on, että ongelmalähtöisestä ajattelusta kannattaa siirtyä positiiviseen mahdollisuus-ajatteluun. Ongelmalähtöisesti sanotaan, että Dementiapotilaiden hoitamisesta aiheutuu yhteensä 1700 M välittömiä kustannuksia Suomen kunnille. Katso Mahdollisuus on siis vähentää yhteiskunnille kohdistuvia kustannuksia ja samanaikaisesti tarjota positiivisia hyötyjä Epooq-palvelua käyttäville [Jatkuu sivulla 55] Yhteiskunnat hakevat positiivisia rahaa säästäviä ratkaisuja väestön vanhenemisen tuomiin haasteisiin. 19 Muistelu aktivoi ja auttaa pärjäämään paremmin sekä voi vähentää muistisairaiden ihmisten laitostumista. HENKINEN HYVINVOINTI Elämänkokemusten jakaminen vertaisten kesken lisää yhteisöllisyyttä ja mahdollistaa vanhenevan väestön hoitamisen uudella tavalla. OSALLISUUS

20 Lue lisää.. Juuri eläkkeelle jäämisen aikoihin varallisuus on huipussaan. Ostovoimaa siis Epooqin kohderyhmällä on. Ostokäyttäytyminen on kuitenkin erilaista kuin nuoremmilla sukupolvilla. Rahaa käytetään hyödyllisiin asioihin. Tässä suhteessa suurten ikäluokkien kuluttaminen on erilaista kuin sotavuodet kokeneilla. Kaikkea ei säästetä. Nettipalveluiden näkökulmasta tärkeää on, että ostettava palvelu on merkityksellinen juuri isovanhempien sukupolven tarpeisiin ( Tutkimuksemme [Jatkuu sivulla 55] Varallisuus on (Suomessa) kertynyt vuotiaille, jotka käyttävät sitä sisällöllisesti arvokkaisiin palveluihin. 20 Lähde: Tilastokeskus /

21 Liiketoiminta nyt

22 Lue lisää.. Myyntistrategia on luotu siten, että yhtäältä kassavirtaa on mahdollista saada nopeasti ja toisaalta on mahdollista palvelua samanaikaisesti kehittäen edetä suunnitelmallisesti kohti kuluttajamarkkinaa. Yrityksillä on kyky tehdä suuria kauppoja nopeasti, joten Epooq-palvelukokonaisuutta myydään aluksi niille yrityksille, joilla on tarve hiljaisen tiedon taltiointiin ja hyödyntämiseen. Tähän asiakassegmenttiin tehty myyntityö on alkanut jo Yhteensä 12 yritystä Suomen 500 suurimmasta on [Jatkuu sivulla 56] Aluksi Epooqia myydään räätälöitävänä palveluna yrityksille ja yhteisöille, lopulta kuluttajapalveluna yksityishenkilöille. 22 A B C

23 Lue lisää.. Jokainen valittu asiakassegmentti (A, B ja C) tukee toisiaan ja samalla aikaansaa luonnollisen ajallisen jatkumon Epooqin käytölle suhteessa ihmisten ikään ja elämänmuutoksiin. [Huom! Kuten aiemmalla kalvolla (sivu 5) on kerrottu, niin Epooq-palvelun kuvitteellinen referenssiasiakas on 63-vuotias Anni-mummo. Epooq on suunniteltu hänelle.] Vaiheistuksen perustelu esitellään nyt 62- vuotiaan henkilön herra/rouva Nn:n näkökulmasta: Yritys X ostaa hiljaisen tiedon taltioinnin palvelukokonaisuuden [Jatkuu sivulla 56] Segmentointi aikaansaa samalla kuluttajan näkökulmasta Epooqin käytölle luonnollisen ajallisen jatkumon. 23 Palvelutalot, virikepalvelu; (tyypillisesti yli 75-vuotiaana) A B Kuluttajamarkkina; eläkkeelle jäämisen jälkeen (63-vuotiaana) Yritykset, hiljainen tieto; ennen eläkkeelle jäämistä (63-vuotiaana) C vuotias

24 Lue lisää.. Yrityksissä on enenevässä määrin havahduttu ymmärtämään henkilöstön, asiakkaiden ja muiden yhteistyötahojen hallussa olevan kokemuksen merkitys sekä sen taltioimisen ja hyödyntämisen tärkeys. Hiljaisen tiedon taltioinnin varmistaminen entistä suuremmassa skaalassa ja entistä kustannustehokkaammin on nyt ajankohtaisempaa kuin koskaan ennen. Yhtäältä suuret ikäluokat jäävät eläkkeelle juuri nyt. Toisaalta monissa yrityksissä henkilöstön kasvun vuodet olivat 1970-luvulla. Tämä on... [Jatkuu sivulla 57] (A) Yritysmaailman näkökulmasta Epooqin tärkein sovellus on hiljaisen tiedon taltiointi ja hyödyntäminen. Oppifi palvelemaan yrityksiä hiljaisen tiedon hallinnassa Oppifi laajentaa tämän vuoden aikana toimintaansa yritysmarkkinoille. Haluamme tarjota yrityksille osaamistamme hiljaisen tiedon hallinnassa. Yritysten sisällä on paljon hiljaista tietoa esimerkiksi taitoja, jonka jakaminen kirjallisessa muodossa tai keskustellen on vaikeaa. Tällaista tietoa voidaan hyödyntää yritysten liiketoimintaprosesseissa, liikkeen johdon päätöksen teossa ja henkilöstöprosesseissa. Suurten ikäluokkien eläköityessä yritykset kohtaavat suuria haasteita, miten suojautua hiljaisen tiedon menetyksiltä. Oppifi haluaa tarjota työkaluja hiljaisen tiedon turvaamiseen hyödyntämällä Epooq-palvelua. (www.oppi.fi / Uutiset, ) (tarjoukset käsittelyssä viidessä Top 300 firmassa)

25 Lue lisää.. Palvelutalot haluavat erottua toisistaan tarjoamalla laadukasta palvelua, mikä entistä enemmän tulee painottumaan henkisen vireyden ylläpitoon. Erityisesti näin on tilanne yksityisten palvelutalojen kohdalla. Tulevina vuosina aiempaa huomattavasti enemmän palvelutalo tullaan valitseman joko asukkaiden itsensä tai heidän omaistensa toimesta juuri näiden laadullisten asioiden pohjalta. Katso [Jatkuu sivulla 57] (C) Ikäihmisten palvelutalot ostavat asukkailleen räätälöidyn Epooq-palvelupaketin (Purje-toimintamalli). 25 Purje palvelutalojen sosiaalinen virikepalvelu... Syntyi Purje, viisivaiheinen toimintamalli, jossa palvelutalon asukkaita haastattelemalla kerätään muistomateriaalia sekä tämän hetken ajatuksia Epooq muistelu- ja elämäntarinapalveluun. Purje-toimintamalli sisältää viisi ryhmätapaamista sekä kahdenkeskisiä haastatteluja, joissa kerätään kuva- ja äänimateriaalia yhdessä sovittavien aiheiden pohjalta. Materiaali on palvelutalon asukkaiden ja henkilökunnan käytössä aina haluttaessa. (Hoivapalvelut -lehti 2012/2) ~3000 (neuvottelut on aloitettu kahden pääkaupunkiseudun palvelutalon kanssa)

26 Lue lisää.. Kuluttajille eli isovanhempien sukupolvelle Epooqin sovellus on oman elämäntarinan ja muistojen taltiointi; omaksi ja nuorempien sukupolvien iloksi ja hyödyksi. Kuluttajamarkkina avautuu sekä palvelun ilmaista julkista puolta käyttävien edelläkävijöiden toimesta että ensimmäisten maksullisen Haastattelupalvelun asiakkaiden kautta. Epooq-palvelu (nyt netissä käytettävissä oleva versio) toimii jo perustoiminnallisuuksiltaan, mutta ei ole vielä valmis. Haastattelupalvelun ostajien motiivina on asian [Jatkuu sivulla 58] (B) Haastattelupalvelulle on asiakaspalautteen perusteella tarve. Tarinat halutaan kuulla. Taltiointiin kaivataan apua.... Palveluun kuuluu asiantuntijan tekemä haastattelukäynti ja muistelun taltiointi, joten tarinointi onnistuu omassa kodissa ilman mitään tietotekniikan tuntemusta. Vieno olikin hyvillään päästessään muistelemaan. (Hoivapalvelut -lehti 2010/6) (sisältää VIP Epooqin käyttöoikeuden 100 )

27 Palvelu 2012 eteenpäin

28 Lue lisää.. Epooq 2.0 pohjana on nykyinen Palvelun arvolupaus ja tarkoitus säilyy samana. Jatkokehitystyössä painotetaan 1) parannuksia ja korjauksia sekä 2) uusia ominaisuuksia [seuraava kalvo]. Parannuksien tarkoitus on selkeys ja helppokäyttöisyys. Fokuksena on omaäänisten audio- ja videotaltiointien tekemisen helppous. Uudet käyttöliittymäkuvat ovat valmiina. Ne on tehty Oppifin osakastyönä. Korjauksien kaksi tärkeintä kohdetta ovat a) Epooq-yhteisöjen luominen, niiden [Jatkuu sivulla 59] Nettipalvelun kehityksessä (Epooq 2.0) painotetaan selkeyttä sekä omaäänisten taltiointien tekemisen helppoutta. 28

29 Lue lisää.. Kokonaiskonsepti Epooq 2.0:sta on valmis. Se kuvaa palvelun kulun ensimmäisestä sisäänkirjautumisesta hyvinvointivaikutusten mittaamiseen pitäen sisällään perusarvolupauksen helposta ja innostavasta muistojen ja tarinoiden taltioimisesta ja jakamisesta. Kokonaiskonseptin vaiheet ovat Aloita, Luonnostele, Kerro, Jaa, Etsi ja Inspiroidu. Näiden rinnalla on määritelty Maksaminen, Tunnemuistomittari ja Muistin (paranemisen) mittaaminen. Kokonaiskonseptin osien pohjatöinä on [Jatkuu sivulla 59] Epooq 2.0:ssa vastataan tarinan ajankohdan lisäksi kysymyksiin: Missä tapahtui ja Mihin asia liittyy? 29 Milloin tapahtui? = 3D (EPOOQIN PERUSNÄKYMÄN MUISTOJEN VIRTA AIKAJANAN JATKOKEHITYS) Missä tapahtui? = KARTTAINTEGRAATIO Mihin asia liittyy? = ITSE ORGANISOITUVA KARTTA (SEMANTTINEN ANALYYSI)

30 Lue lisää.. Epooqin tulevaisuuden visio on olla palvelu, mistä löytyy miljoonia omaäänisiä tarinoita, jotka käytetystä kielestä riippumatta kytkeytyvät teemallisesti yhteen. Esimerkkinä tulevasta on kuvan esittämä mahdollisuus löytää Kanadan alkuperäiskansan kielellä kerrottu tarina ikiaikaisista hikimajoista sweat lodge, kun on ensin kuullut suomenkielellä kerrotun muiston saunomisesta. Ennusteen mukaan seuraavan vuosikymmenen aikana on mahdollista yhdistää toisiinsa teemallisesti myös [Jatkuu sivulla 60] Visiona elämänviisauden digipalvelu: Nettipalveluista saa jo tietoa. Viisaus on ihmisten muistissa elämänkokemuksena. 30

31 Lue lisää.. Tekijänoikeudet nimeen Epooq ovat Oppifi Oy:llä. Toisaalta palvelun keksinnöllisyys ja suojattavuus on selvitetty kesällä 2010 tehdyssä selvityksessä. Epooqilla on uutuusarvo ja se on patentoitavuustutkimuksen tulosten mukaan suojattavissa. Päätös patentin hakemisesta eli IPR-prosessiin lähtemisestä tehdään myöhemmin, sen jälkeen kun patentointikustannukset on analysoitu suhteessa siitä saatavaan liiketoiminnalliseen hyötyyn. IPR:n mahdollisuus on muistojen elämyksellisyydessä sekä oman tarinan kytkemisessä muihin uudella tavalla Toimeksiannon puitteissa emme löytäneet suoraa uutuudenestettä asiakkaan kuvaamalle teknologialle. Tämän johdosta uskomme, että asiakkaan meille kuvaama ratkaisu täydennettynä yllämainituilla lisäpiirteillä on mahdollista patentoida menestyksellisesti... (Patiq Oy:n patentoitavuustutkimus )

32 Kuluttajamarkkina

33 Lue lisää.. Hinnoittelukysymys kuuluu: Onko oman elämänkokemuksen taltiointi 60-vuotissyntymäpäivälahjan arvoinen? Onko kahvikupillisen hinta kuukaudessa sopiva? Kuvassa on esitetty Epooq-palvelun hinnoittelu Suomessa yksityishenkilöille vuonna Palvelun käyttäjien määrän lisääntyminen sekä palvelun operoinnin kustannustehokkuuden paraneminen mahdollistavat hinnan laskemisen seuraavina vuosina. [Vertaa: Nokian hinnoittelu matkapuhelimissa. Aluksi suuri hinta ja pieni volyymi [Jatkuu sivulla 61] Ilmainen julkinen tarinoiden kerronta ja selaaminen tuo käyttäjiä. Yksityisyydestä ja lisäarvopalveluista maksetaan (1. vuosi) +2 / kk (1. vuoden jälkeen)

34 Lue lisää.. Markkinoinnin painopiste vuoden 2012 aikana ja vuoden 2013 alussa on jatkumo jo meneillään olevista hankkeista, mitkä on kuvattu kalvolla Saavutukset (sivu 14). Kokeilupisteen tiloja Helsingin Lasipalatsissa voidaan käyttää Epooqin esittelyyn. Epooqin esittelykäytössä on oma kosketusnäytöllä varustettu tietokone. Kokeilupisteen henkilökunta on koulutettu esittelemään palvelua. Parhaillaan työn alla on Helsingin Sanomien toimittajan kutsuminen tutustumaan palveluun ja siitä mahdollisesti [Jatkuu sivulla 61] Elämänkulku ja ikäpolvet hankkeen sekä Kokeilupisteen avulla Epooq tulee tunnetuksi Suomessa 2012 aikana. 34

35 Lue lisää.. Aineeton lahja on nouseva trendi. Erityisesti se on sopiva Epooqin kohderyhmälle. Monesti kuultu lause on: Minulla on jo kaikkea. En halua lahjaksi enää uutta tavaraa. Siksi lahjaksi kuusikymppisille ja vanhemmille tarjotaan jotain aineetonta, jotain mikä on arvokasta. Vuoden 2013 alussa esitellään Epooqin Aineeton lahja kampanja. Samanaikaisesti sekä jatketaan ja edistetään Haastattelupalvelun myyntiä 70- ja 80-vuotislahjaksi että esitellään Epooq-nettipalvelu itsenäiseen käyttöön [Jatkuu sivulla 62] Vuoden 2013 aikana tehdään Aineeton lahja -kampanja. Alussa testataan syntymäpäivälahjana. Huipentuu jouluna. 35

36 Lue lisää.. Oppifin strategia kansainvälistymisen suhteen on panostaa maihin, missä 1) arvostetaan elämänkokemusta ja senioriteettiä, 2) on tiiviit perhesuhteet ja 3) on tarinankerronanperinne. Yleistäen voi sanoa, että suunta on enemmän itään kuin länteen. Vuonna 2010 Shanghai Exposta alkanut yhteistyö Active Life Home konsortion eri toimijoiden kanssa on mahdollistanut jo nyt ensimmäiset kontaktit Kiinaan. Toisaalta lyhyellä tähtäimellä Epooqin esittely on helpointa maissa, joissa on paljon [Jatkuu sivulla 62] Kansainvälistymiseen panostetaan 2014, kun Epooq 2.0 on Suomessa varmistunut myytäväksi kuluttajamarkkinassa

37 Lue lisää luku oli mobiiliviestinnän ja kännyköiden vuosikymmen. Kyse oli saavutettavuudesta luku oli sosiaalisen median vuosikymmen. Kyse oli osallistumisesta luku tulee olemaan merkitystä luovien sisältöpalveluiden vuosikymmen. Koska kaikkien ihmisten on nykyään mahdollista helposti tuottaa itse tekemäänsä sisältöä kehittyneiden kuvan-, äänen- ja tekstinkäsittelyyn tarkoitettujen ohjelmistojen avulla ja jakaa niitä muille internetin avulla, niin olennainen kysymys on se, millainen... [Jatkuu sivulla 62] Merkitystä luovilla digitaalisilla sisältöpalveluilla tehdään kasvubisnestä 2010-luvulla. 37

38 Rahoitusluvut

39 Lue lisää.. Oppifi Oy:n liikevaihto vuonna 2011 oli Tilikauden voitto oli 5570 euroa. Oppifi on perustamisestaan asti rakentanut pohjaa kansainväliseen kasvuun tähtäävälle liiketoiminnalle eli sijoittanut kaikki taloudelliset resurssi siihen, mistä johtuen yhtiön omapääoma on negatiivinen. Taseessa on Epooqin ohjelmiston toteutuksesta ostovelkaa 41 k, mikä on neuvoteltu velkojan kanssa niin, että sitä käsitellään pitkäaikaisena velkana. [Vuoden 2011 tilinpäätöksen ja tasekirjan saa nähtäväkseen [Jatkuu sivulla 63] Vuoden 2012 arvioitu liikevaihto on 101 k. Liiketoiminnan kasvu aloitetaan liikevaihtoennuste on 4 M. 39 LYHYT TULOSLASKELMA (arvioitu) LIIKEVAIHTO Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Liiketoiminnan muut kulut KÄYTTÖKATE Suunnitelman mukaiset poistot LIIKETULOS Muut korko- ja rahoitustuotot Korkokulut ja muut rahoituskulut Välittömät verot NETTOTULOS Satunnaiset tuotot KOKONAISTULOS HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN

40 Lue lisää tulee olemaan kansainvälisen kasvun aloittamisen vuosi, jolloin Oppifihin tehtävällä noin 100 k pääomasijoituksella, sen tueksi haettavalla (Tekes-)avustuksella sekä tulorahoituksella toteutetaan Epooq 2.0 ohjelmistoprojekti että markkinoidaan ja myydään palvelu Suomen kuluttajamarkkinalle. Vuosille 2014 ja 2015 haetaan toisella ja kolmannella pääomasijoituskierroksella sekä suomalaisilta että kansainvälisiltä Venture Capitalist sijoitusyhtiöltä lisärahoitusta kiihdytettyyn kasvainväliseen [Jatkuu sivulla 63] kokonaisrahoitustarve on 2 M. Haemme rahoitusta palvelun jatkokehitykseen sekä myynnin ja markkinoinnin vauhdittamiseen. 40 LYHYT RAHOITUSLASKELMA (arvioitu) RAHAN LÄHTEET Nettotulos + poistot (=rahoitustulos) Satunn. tuotot/kulut Omistajien sijoitukset/lisäsijoitukset Pitkäaikaisten lainojen lisäys RAHAN LÄHTEET YHTEENSÄ RAHAN KÄYTTÖ Koneet ja kalusto Käyttöpääoman muutos lis./väh Muun rahoitusomaisuuden lisäys Pitkäaik. lainojen vähennys RAHAN KÄYTTÖ YHTEENSÄ Yli-/alijäämä Kumulatiivinen yli-/alijäämä

41 Lue lisää.. Oppifi Oy:ssä on osaketta. Omistus jakautuu niin, että ensimmäisinä mukaan tulleet ja pisimpään osakkaina yhtiön arvoa sweat equity työpanoksella kasvattaneet omistavat yhtiöstä eniten. Osakkeiden määrää kasvatetaan kunkin pääomasijoituskierroksen aikana niin, että nykyisten omistajien omistuksen euromääräinen arvo kasvaa omistuksen prosenttiosuuden pienentyessä. Ensimmäisellä (noin 100 k ) sijoituskierroksella myynnissä on yhteensä noin uutta osaketta [Jatkuu sivulla 63] Omistus ja päätösvalta Oppifissä on operatiivisessa toiminnassa mukana olleilla osakkailla. 41 Ilkka Tiainen 40,2%; Perustaja (johtaminen, myynti, innovaatiot), hallituksen puheenjohtaja Teemu Ruohonen 18,0%; Osakas (sisällöt, kuluttajat), hallituksen jäsen Jan Stenberg 10,3%; Osakas (ohjelmistot, teknologiat), hallituksen jäsen Risto Kettunen 2,8%; Osakas (taloushallinto, rahoitus), hallituksen sihteeri Henri Melaanvuo 1,3%; Osakas (käytettävyys, visuaalinen suunnittelu) _ Muut omistajat yhteensä 27,4%; Seitsemän henkilöä ja kaksi osakeyhtiötä.

42 Riskianalyysi

43 Oppifihin kertynyt osaaminen on kaupallisesti hyödynnettävissä vaikkei Epooq menestyisi. 43 Vahvuudet Oppifillä yhteistyöverkostoineen on Suomessa paras kokonaisnäkemys ja osaaminen muistelu- ja elämäntarina digipalvelusta. Mahdollisuudet Eläkkeelle jäänyt sukupolvi käyttää talouslaman aikana ja sen jälkeen entistä enemmän rahaa merkityksellisinä pitämiinsä palveluihin Heikkoudet Palvelu ei ole valmistunut niin nopeasti kuin on suunniteltu, eivätkä käyttäjämäärät ole kasvaneet odotetusti. Uhat Markkinoiden hintatason tuhoaa ilmaispalvelu, joka tarjoaa täysin saman kokonaispalvelun kuin Epooqkin. Hyödynnettävät mahdollisuudet (V-M) Oppifi pystyy tarjoamaan laadukkaan ja oivaltavan muistelu- ja elämänkokemuspalvelun vaativalle ja maksukykyiselle asiakaskunnalle. Mahdollisuuksista hyötyminen heikkoudet kiertäen (H-M) Oppifi suuntaa painopisteen valmiin digipalvelun myymisestä konsultointipalvelujen myyntiin panostaen erityisesti yritysten hiljaiseen tietoon sekä korkeata laatutasoa tarjoaviin hyvinvointialan palvelutaloihin. Haavoittuvuuden vähentäminen uhan alla (V-U) Palvelun vaihtoehtoiseksi ansaintalogiikaksi on suunniteltu mainosrahoitteisuus niin, että tuotesijoittelu toimii luontevasti huomioiden palvelun luonteen ja asiakkaiden odotukset. Suojautuminen uhkilta (H-U) Mikäli mikään toimija ei saa liiketoimintaa kannattavaksi tällä markkinalla, niin Oppifi verkostoineen hyödyntää osaamistaan myymällä digimedian projekteja yrityksille ja hyvinvointialalle.

44 Tarjouksemme sijoittajille

45 Lue lisää.. Oppifi Oy on suunnitelmissaan varautunut siihen että sadantuhannen euron sijoitus joko kumuloituu useiden kymmenien piensijoittajien osuuksista tai vaihtoehtoisesti tulee kokonaisuudessaan yhdeltä/muutamalta bisnesenkeliltä. Ensisijaisesti osaamisen kannalta uusien osakkaiden toivotaan tuovan mukanaan nettipalveluiden ohjelmistoteknisen kehittämisen kokemusta. Toissijaisesti tarve on markkinoinnin ja kansainvälisen myynnin osaamiselle; joko itsensä tai verkostojensa kautta. 45 Tarjoamme sijoittajille nyt ~10% omistusta ~ sijoituksesta. Haluamme lisää osaamista.

46 Lue lisää.. Tämän päivän eurooppalaisen ja globaalin finanssimarkkinan tilanne huomioiden VC-rahoituksen hakemisen tarkka suunta ja ajoitus kannattaa päättää vasta myöhemmin. Valmisteluja Oppifi tulee tekemään 2013 alusta alkaen. Ensimmäiset kontaktit kansainvälisen start-up rahoituksen saamiseksi Oppifin liiketoiminnan kasvattamiseen on jo tehty. Parhaat edellytykset rahoitusneuvotteluiden etenemiseksi sijoituspäätökseksi asti on Lontoon Cityyn muutamaan sijoittajaan luodut [Jatkuu sivulla 64] Globaalin kasvuliiketoiminnan mahdollistamiseksi seuraavilla rahoituskierroksilla haetaan yhteensä 1,8 M. 46 Venture Capitalist -rahoituksen haun valmistelu aloitetaan heti. Panostuksen määrän ja ajankohdan määrittää liiketoiminnan etenemisvauhti. Tavoitteena on tavata sekä suomalaisia että ulkomaisia sijoittajia.

47 Lue lisää.. Yhtiön toiminta perustuu vahvalle arvopohjalle. Olemme sitoutuneet pitkäjänteisesti kehittämään Oppifi Oy:tä sellaiseksi, että se on hyvä työpaikka, mikä tuottaa arvokasta merkityksellistä palvelua asiakkailleen hyvin. Omistajille tehtävän voittovarojen jakamisen suhteen tämä tarkoittaa, että ensimmäisinä vuosina investoidaan liiketoiminnan tulevaisuuteen ja osinkoa on suunniteltu maksettavaksi vuodesta 2016 alkaen. Omistuksen arvonnousun realisoiminen (trade sale, (initial public offering)) [Jatkuu sivulla 64] Olemme sitoutuneet pitkäjänteiseen työhön. Sijoituksen tuotto tulee osinkoina tai omistuksen myyntinä. 47 Yhtiö voi jakaa osinkoa vuosittaisesta Yhtiön jakokelpoisista varoista osakeyhtiölain mukaisesti huomioiden kuitenkin Yhtiön kasvun rahoituksen aiheuttamat vaatimukset.... (Oppifi Oy:n Osakassopimus )

48 Yhteystiedot 48 Oppifi Oy Y-tunnus Ilkka Tiainen perustaja toimitusjohtaja p

49 49 Entäpä jos Sinun elämänkokemuksesi olisi osa historiankirjoitusta?

50 Lue lisää

51 Lue lisää Idea 51 Sivulta 5 Isovanhempien.. Sosiaalisen median palveluiden ensimmäiset käyttäjät olivat kaksi- ja kolmekymppisten sukupolvi. Viime vuosien suosituimmat ja laajimmalle levinneet sosiaalisen median palvelut (esim. Facebook, YouTube, yms.) on suunniteltu nuorille itsekin nuorten palvelunkehittäjien toimesta. Missä ovat erityisesti isovanhempien sukupolvelle (yli 55-vuotiaat, silver surfers ) suunnitellut palvelut, mitkä vastaavat juuri heidän sisällöllisiin tarpeisiinsa? Vaikka viimeisten vuosien suurin kasvu onkin ollut vanhemmissa käyttäjäryhmissä (esim. Facebook ja yli 55-vuotiaat naiset), niin heiltä usein kuultu perustelu näiden nettipalveluiden käytölle on..tietää mitä omat lapset tekevät netissä... Kohdennetusti isovanhempien sukupolvelle ja juuri heidän tarpeensa huomioiden suunniteltuja nettipalveluja on vähän tarjolla. Isovanhempien sukupolven tarve nettipalveluille on erilainen kuin nuoremmilla sukupolvilla. Suomalaisen tutkimuksen mukaan yli 55-vuotiaiden ensisijaisesti käyttämät nettipalvelut ovat pankkipalvelut, uutispalvelut sekä omiin harrastuksiin liittyvät palvelut. Tällä asiakasryhmällä tieto ja merkitys korostuvat pelaamisen ja muiden viihdepalveluiden sijaan. Epooqpalvelun kuvitteellinen referenssiasiakas on 63-vuotias Anni-mummo. Sivulta 6 Elämänkokemus.. Katso esittelyvideo (englanniksi): Elämänkokemus lisääntyy vanhetessamme. Vuosi vuodelta on enemmän muistoja ja tarinoita. Ymmärrys, siitä mitä asiat merkitsevät ja mihin eri asiat ovat johtaneet, lisääntyy. Ihminen viisastuu. Meidän kaikkein arvokkain omaisuutemme lisääntyy. Suurin osa meistä haluaa välittää tätä kokemusta, näkemystä ja tietämystä eteenpäin nuoremmille sukupolville. Monien mielestä ihmisyhteisöjen tärkein tehtävä on välittää elämänkokemusta sukupolvilta toisille. Olennainen kysymys on miten, milloin ja kenelle? Sivulta 7 Muistoja.. Elämänkokemuksen välittämisen (taltiointi ja jakaminen) tapoja ja muotoja on useita. Useat niistä eivät ole kaikkien saavutettavissa. Elämänkerran kirjoittaminen on perinteisesti ollut mahdollista vain suurmiehille [kuva; Suomen sähköteollisuuden perustaja Gottfried Strömberg]. Ongelmana on palvelun kalleus. Vanhojen kirjeiden ja valokuvien [kuva; käsinkirjoitettu sotapäiväkirjan sivu Syväriltä] taltioinnissa ongelmana on apuvälineiden saatavuus ja käytettävyys. Niiden jakamisessa on kyseessä monistettavuuden ongelma. Arjen muistojen ja kokemusten [kuva; peltotyöt sekä kesäiset harrasteet] taltioinnissa on kyseessä muistamisen ongelma. Näiden ratkaisemiseksi tarvitaan palvelu, mikä on edullinen, helppokäyttöinen, mahdollistaa kuvien ja äänien taltioimisen, mahdollistaa jakamisen sekä innostaa muistelemaan.

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet Christina Daous Yrittäjyys ja tuotteistaminen (5+5 op) Maaliskuu 2013 SISÄLLYS 1 Yrittäjyysajattelu - sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 1 op 4 2 Yrityksen

Lisätiedot

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle 2015 CERTIFIED BY ISO 9001 Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2015

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan perustana Heli Arantola ja Kimmo Simonen Tekesin katsaus 256/2009 12 Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan

Lisätiedot

VISMAgazine LAITA PÄÄ PILVEEN JA KOE TULEVAISUUS TALOUSTIETEEN PROFESSORI:

VISMAgazine LAITA PÄÄ PILVEEN JA KOE TULEVAISUUS TALOUSTIETEEN PROFESSORI: VISMAgazine Visman asiakaslehti 2013 UUTUUS! Visma.net Expense kustannustehokasta ja helppoa matkalaskujen hallintaa Visma Navitalla katsot tulevaisuuteen NPS on osa asiakassuhteen hoitamista Visma Passelin

Lisätiedot

Joukkorahoitus Esiselvitys

Joukkorahoitus Esiselvitys Joukkorahoitus Esiselvitys Investment Management Finland Oy Selvitys vastaa tilannetta marraskuu 2012. Oikeudet muutoksiin pidätetään. TÄMÄ ESISELVITYS ON LAADITTU VASTAAMAAN TILANNETTA MARRASKUUSSA 2012,

Lisätiedot

Sovellusratkaisujen myynti asiantuntijayrityksille: vaatimukset myyjälle ja myyntityölle

Sovellusratkaisujen myynti asiantuntijayrityksille: vaatimukset myyjälle ja myyntityölle Kauppatieteellinen tiedekunta Kansainvälinen markkinointi A380A5000 Kandidaatintutkielma Sovellusratkaisujen myynti asiantuntijayrityksille: vaatimukset myyjälle ja myyntityölle Selling software solutions

Lisätiedot

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Sähköisen kaupankäynnin aapinen päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2(104) LUKIJALLE Tervetuloa tutustumaan pk-yrityksille laadittuun Sähköisen kaupankäynnin aapiseen.

Lisätiedot

Viestintäalan muutostekijöitä

Viestintäalan muutostekijöitä Viestintäalan muutostekijöitä Esiselvitys Viestinnän Keskusliiton strategiatyöhön 2 3 Sisällysluettelo viestintäalan muutostekijöitä Esipuhe 5 Johdanto 6 Viestintäalan muutostekijöitä 8 Mainonnan kohdentaminen

Lisätiedot

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Suurpellossa Antila, Heidi Isoviita, Leeni Kinnunen, Hanna Laukkonen, Patrick Liukkonen, Jussi 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Palvelumuotoilulla

Lisätiedot

HAASTATTELU. Monikanavaisuus on tärkeä aspekti niin kuluttajille kuin valmistajille

HAASTATTELU. Monikanavaisuus on tärkeä aspekti niin kuluttajille kuin valmistajille Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija: Klarna Oy Nro 01 2012 HAASTATTELU Verkkokauppa.com, Boris Nikolov Monikanavaisuus on tärkeä aspekti niin kuluttajille kuin valmistajille sitouta asiakkaasi

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

SUOMALAISEN MOBIILIALAN STARTUP- YRITYKSEN MUOTOKUVA VUONNA 2011

SUOMALAISEN MOBIILIALAN STARTUP- YRITYKSEN MUOTOKUVA VUONNA 2011 SUOMALAISEN MOBIILIALAN STARTUP- YRITYKSEN MUOTOKUVA VUONNA 2011 Aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu Porin taiteen ja median laitos Creative Business Management -maisterikoulutusohjelma Taiteen

Lisätiedot

LUMON TAVOITTAA TIEDOLLA. SÄHKÖPOSTI- MARKKINOINNIN RENESSANSSI Hyvä rekisteri on kuin henkinen pankkitili

LUMON TAVOITTAA TIEDOLLA. SÄHKÖPOSTI- MARKKINOINNIN RENESSANSSI Hyvä rekisteri on kuin henkinen pankkitili 2 2013 TIETOA JA NÄKEMYKSIÄ ASIAKASSUHTEEN AVUKSI OIKEA IHMINEN OIKEAAN TYÖHÖN Snoobin analytiikka auttaa myös rekrytoinnissa TIEDOSTA TOIMINTAA Fonectan uusi palveluyksikkö tarjoaa kokonaisvaltaisen markkinointipaketin

Lisätiedot

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle Pia Piltz, Raita Särkkä 12.3.2015 Tiivistelmä Päiväys 12.3.2015 Tekijä(t) Pia Piltz, Raita Särkkä Koulutusohjelma Liiketalous Raportin/Opinnäytetyön

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

YRITTÄJYYS OLE LÄSNÄ JA AVOIN - SITOUTAT HENKILÖSTÖN HAITIA

YRITTÄJYYS OLE LÄSNÄ JA AVOIN - SITOUTAT HENKILÖSTÖN HAITIA ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE Vakuutus ja rahoitus Perusasiat kuntoon asiantuntijan avulla Alihankinta Hanki apua ja keskity ydinliiketoimintaasi Franchising

Lisätiedot

Second Round- pop up kirpputorin kehittäminen Espoon Suurpeltoon

Second Round- pop up kirpputorin kehittäminen Espoon Suurpeltoon Second Round- pop up kirpputorin kehittäminen Espoon Suurpeltoon Kauppi, K, Rydenfelt, S, Sarkkinen, A, Suni, J & Tahvanainen, J 2014 Leppävaara Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Toimintaympäristö... 5 2.1 Espoon

Lisätiedot

Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut. Kiinnostavat kilpailuesitykset

Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut. Kiinnostavat kilpailuesitykset Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut Kiinnostavat kilpailuesitykset Mikkelin kaupunki. Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut avoin kilpailu 2013. Yhteenvedot kilpailuesityksistä. Tamora Oy Mitä

Lisätiedot

Living Lab -osaamisesta tehdään vientituote. Sivu 2. Yritykset soveltavat avoimempaa innovointitapaa. Sivu 4.

Living Lab -osaamisesta tehdään vientituote. Sivu 2. Yritykset soveltavat avoimempaa innovointitapaa. Sivu 4. Forum Virium Helsinki Helsinki on mitä oivallisin paikka rakentaa yritysten kanssa yhteistyötä ympäri maailmaa, sanoo Forum Virium Helsingin johtaja Jarmo "Elukka" Eskelinen Living Lab -osaamisesta tehdään

Lisätiedot

Discshop haastaa suomalaiset verkkokaupat

Discshop haastaa suomalaiset verkkokaupat nro 1 2013 Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Discshop haastaa suomalaiset verkkokaupat Haastattelussa Andreas Vestling Maksaminen murroksessa Zalandon menestyksen avaimet ekaupan

Lisätiedot

Ohjeita bisneksen ostajalle

Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita yritysostoa suunnitteleville uusille yrittäjille TEM/APAKE 2011 Sisällysluettelo Johdanto...3 Miksi ostaa toimiva bisnes...5 Miten löytää sopiva bisnes ostettavaksi...6-7

Lisätiedot

merenkulkua Eniram trimmaa Kiinan sijoitusala Yritysjärjestelyjä kasvaa kohisten viriämässä

merenkulkua Eniram trimmaa Kiinan sijoitusala Yritysjärjestelyjä kasvaa kohisten viriämässä Kiinan sijoitusala kasvaa kohisten Eniram trimmaa Yritysjärjestelyjä viriämässä merenkulkua S u o m e n T e o l l i s u u s s i j o i t u s O y : n s i d o s r y h m ä l e h t i 2 / 2 0 0 9 P ä ä k i r

Lisätiedot

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana VISMAgazine Visman asiakaslehti Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana SaaS-tuotteen suunnittelu on tiedettä ja taidetta VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU PILVESSA

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Anders Innovations Oy www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Oppaan tekijä on Anders Innovations Oy Oppaan tilaaja on Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE Oppaan valmistumista ovat

Lisätiedot

Sisällysluettelo. TeliaSoneran vuosikertomus 2007

Sisällysluettelo. TeliaSoneran vuosikertomus 2007 Vuosikertomus 2007 TeliaSoneran vuosikertomus 2007 Sisällysluettelo Tämä on TeliaSonera 3 Vuosi lyhyesti 4 Toimitusjohtajan kirje 5 TeliaSoneran osake 6 Konsernistrategia 8 Markkinat ja asiakkaat 9 Katsaus

Lisätiedot

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla Saku Airosmaa Sisällysluettelo 1 Lähtökohta: Mistä tehokkuus syntyy? 5 2 Tavoitteiden määrittely 8 3 Mitä tehdään ICT:n mahdollisuudet 10

Lisätiedot

Monta polkua yhteiskunnalliseen yrittämiseen

Monta polkua yhteiskunnalliseen yrittämiseen Monta polkua yhteiskunnalliseen yrittämiseen 1 Toimittaja: Sari Vilminko Kirjoittajat: Antti Honkarinta, Terhi Laine, Saila Lehto, Kimmo Nekkula, Sari Vilminko Visuaalinen suunnittelu ja taitto: FixUI

Lisätiedot