Liiketoiminnan kuvaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liiketoiminnan kuvaus 31.8.2012"

Transkriptio

1 Liiketoiminnan kuvaus

2 Lukuohjeet Liikeidean hahmottaa 5 minuutissa kunkin sivun otsikon lukemalla. Sivuilla olevat kuvat, kaaviot, tekstit ja lainaukset lukemalla selviää perustelut otsikoiden väittämille. Sivujen alalaidassa kodissa Lue lisää.. olevat lyhyet tekstit ohjaavat esityksen lopusta löytyvään kokonaisuuden sanalliseen selitykseen.

3 Esityksen sisältö 1. Idea (Asiakas, Tarve, Ongelma sivut 5-7) 2. Palvelu nyt (Ratkaisu, Ominaisuudet, Positiointi s. 9-11) 3. Saavutukset (Voitto, Tunnettuus, Ensimmäiset asiakkaat, Käyttäjien määrä, Tiimi & Sweat equity s ) 4. Liiketoimintapotentiaali (Yhteiskunnalliset hyödyt [Makrotalous], Kuluttajien ostovoima [Mikro] s ) 5. Liiketoiminta nyt (Myyntistrategia, Kohdennus, Asiakkuudet [Yritykset, Hyvinvointiala, Kuluttajat] s ) 6. Palvelu 2012 eteenpäin (Kehitystyö, Uudet ominaisuudet, Visio 2020, Suojattavuus s ) 7. Kuluttajamarkkina (Hinnoittelu, Markkinointi, Myyntikampanja, Kansainvälistyminen, Kasvu s ) 8. Rahoitusluvut (Tuloslaskelma, Rahoituslaskelma, Omistuspohja s ) 9. Riskianalyysi (sivu 43) 10. Tarjouksemme sijoittajille (1. kierros, Venture Capital, Tuotto-odotus, Yhteystiedot, Missio s ) 11. Lue lisää.. (s )

4 Idea

5 5 Isovanhempien sukupolvi on alipalveltu markkina, jolle pitää tarjota heille merkityksellisiä palveluja. Lue lisää.. Sosiaalisen median palveluiden ensimmäiset käyttäjät olivat kaksi- ja kolmekymppisten sukupolvi. Viime vuosien suosituimmat ja laajimmalle levinneet sosiaalisen median palvelut (esim. Facebook, YouTube, yms.) on suunniteltu nuorille itsekin nuorten palvelunkehittäjien toimesta. Missä ovat erityisesti isovanhempien sukupolvelle (yli 55-vuotiaat, silver surfers ) suunnitellut palvelut, mitkä vastaavat juuri heidän sisällöllisiin tarpeisiinsa? Vaikka viimeisten vuosien suurin kasvu onkin ollut.. [Jatkuu sivulla 51]

6 Lue lisää.. Katso esittelyvideo (englanniksi): Elämänkokemus lisääntyy vanhetessamme. Vuosi vuodelta on enemmän muistoja ja tarinoita. Ymmärrys, siitä mitä asiat merkitsevät ja mihin eri asiat ovat johtaneet, lisääntyy. Ihminen viisastuu. Meidän kaikkein arvokkain omaisuutemme lisääntyy. Suurin osa meistä haluaa välittää tätä kokemusta, näkemystä ja tietämystä eteenpäin nuoremmille sukupolville. Monien mielestä ihmisyhteisöjen tärkein tehtävä on välittää [Jatkuu sivulla 51] Elämänkokemus on ihmisen arvokkain omaisuus. Sitä halutaan tallentaa ja jakaa. 6 Elämänkokemus

7 7 Muistoja ja elämäntarinoita kerrotaan, mutta harva saa äänensä kuuluviin tai tarinansa tallennettua ja jaettua. Lue lisää.. Elämänkokemuksen välittämisen (taltiointi ja jakaminen) tapoja ja muotoja on useita. Useat niistä eivät ole kaikkien saavutettavissa. Elämänkerran kirjoittaminen on perinteisesti ollut mahdollista vain suurmiehille [kuva; Suomen sähköteollisuuden perustaja Gottfried Strömberg]. Ongelmana on palvelun kalleus. Vanhojen kirjeiden ja valokuvien [kuva; käsinkirjoitettu sotapäiväkirjan sivu Syväriltä] taltioinnissa ongelmana on apuvälineiden saatavuus ja käytettävyys. Niiden jakamisessa on... [Jatkuu sivulla 51]

8 Palvelu nyt

9 Lue lisää.. Epooq-palvelulla (www.epooq.net) on ensisijaisesti välinearvo. Se auttaa antamaan muistoille muodon, mikä on niiden sisällön arvoinen. Palvelun tärkeimmät ominaisuudet ovat (1) siitä löytyvät muistiavaimet, mitkä ovat joko historiallisia tapahtumia tai teemallisia kysymyksiä. Muistiavainten tehtävänä on muistuttaa menneestä sekä innostaa muistelemaan. Epooqin julkisella puolella muistiavaimet ovat yleisesti kiinnostavia asioita ja teemoja. Yksityisellä puolella Epooq-yhteisöissä olevat... [Jatkuu sivulla 52] Epooq on muistelu- ja elämäntarinapalvelu, joka on suunnattu erityisesti isovanhempien sukupolvelle. 9 A) Asiakkaina 55+ -vuotiaat B) Muistelu ja elämäntarina 1) Muistiavaimet 2) Oma ääni (multimedia) 3) Intuitiivinen käyttöliittymä 4) Holistinen palvelukokonaisuus

10 Palvelu innoittaa muistelemaan ja mahdollistaa henkilökohtaisten muistojen taltioimisen omaäänisesti sekä niiden jakamisen itselle tärkeille henkilöille. 10 Lue lisää.. Katso:

11 Lue lisää.. Epooq-palvelussa yhdistyy usean hyvän palvelun arvolupaus. Se on positioitu niiden keskiöön. Näin ollen palvelu on sekä uniikki että toiminnallisuuksiltaan jo toimivaksi todistettu. Palvelussa on mahdollista sekä yleinen kaikille avoin tarinoiden jakaminen että yksityinen itse määriteltävälle yhteisölle tehtävä muistojen jakaminen. Tästä johtuen kuka tahansa voi rekisteröitymättä ja ilmaiseksi kuunnella palvelun julkiselta puolelta löytyviä tarinoita, mikä puolestaan voi johtaa palvelun kävijämäärien nopeaan [Jatkuu sivulla 52] Uniikki palvelu, missä on toimiviksi todistettuja toiminnallisuuksia, avaa markkinaa Suomessa. 11 Jakaminen Tarinankerronta Yhteinen historiantulkinta Oma yhteisö

12 Saavutukset

13 Lue lisää.. World Summit Award kilpailussa palkitaan yhteiskunnallisesti merkittäviä ICT-palveluja. Vuonna 2011 Epooq valittiin maailman parhaaksi palveluksi kategoriassa e-osallistaminen ja osallistuminen (e-inclusion & Participation). Katso blogikirjoitus: Tätä ennen vuonna 2010 palvelu oli valittu Suomen parhaaksi MindTrekin yhteydessä pidettävässä WSA:n kansallisessa kilpailussa. Kairossa toukokuussa [Jatkuu sivulla 53] Kansainvälisessä WSA-kilpailussa keväällä 2011 Epooq valittiin maailman parhaaksi e-osallisuus -palveluksi. 13

14 Lue lisää.. Verkostoa on systemaattisesti luotu heti Oppifi Oy:n perustamisvuodesta 2007 alkaen. Noin 2000 ihmisen kanssa on käyty keskustelu, mikä on palvellut joko Epooqin kehittämisen tai myynnin edistämisen tarpeita. Näistä noin 200 kanssa on tehty tai tehdään edelleen yhteistyötä. Lisäksi heinäkuussa 2009 ennen kuin palvelu oli julkaistu Oppifin osakkaat Teemu Ruohonen ja Ilkka Tiainen kiersivät neljä suomalaista kesätapahtumaa. Tällä kiertueella tavattiin yhteensä noin tuhat ihmistä. Tuo [Jatkuu sivulla 53] Ilmiön luomiseen on panostettu paljon. Eri verkostojen kautta Epooqin tunnettuus Suomessa on kasvussa. 14 Kokeilupiste; Lasipalatsi (pääkaupunkiseudun kirjastot), syksy 2012, tuhansia ihmisiä Elämäkulku ja Ikäpolvet; koko Suomi, Vuosi 2012, kymmeniä tuhansia ihmisiä WDC Paviljonki; Helsinki, syyskuu 2012, tuhansia ihmisiä

15 Lue lisää.. Asiakaskontakteja (yritykset ja yhteisöt) on ollut yhteensä 553. Kontakteista yli 10 % on johtanut asiakastapaamisiin, mistä noin kolmasosalle on tehty tarjous. Tarjouksista 6 on jo johtanut asiakkuuteen (yritys tai yhteisö). Kaikki asiakaskontaktit on kirjattu (Myyntisuppilo = sales funnel; asiakas, tarjouksen rakenne, päivämäärä, kontaktihenkilö, yhteystiedot sekä palaute ja jatkotoimenpiteet). Asiakaskontaktit voidaan ryhmitellä seuraaviin segmentteihin: Suomen Top 300 yritykset, hyvinvointialan [Jatkuu sivulla 53] Markkinat on avattu laajasti! Epooq palvelulle sekä Oppifin osaamiselle on saatu ensimmäiset maksavat asiakkaat kuluttaja-asiakkaita

16 Lue lisää.. Eritasoisten yhteistyökumppanitapaamisten kautta Epooq-palvelua ja Oppifitä yrityksenä on esitelty kansainvälisesti. Näiden tapaamisten ja henkilöiden kautta palvelua on käytetty jo kohta sadassa eri maassa. Koska kansainvälistä myyntiä ei ole vielä aktiivisesti aloitettu, nämä avaukset ovat vasta pohjustusta. Tärkeimmät kansainvälistymisavaukset ja kontaktit ovat seuraavat: Kiina, Shanghai Expo 2010, Active Life Home; Ruotsi, FinSve; Baltia, Ballad-verkosto Laurea; Itävalta ja Saksa, Innotiimi Oy [Jatkuu sivulla 54] 62 maassa epooq.net palvelua on käyttänyt 9269 eri henkilöä (Unique Visitors, , Google analytics) 16

17 Lue lisää.. Oppifi Oy:n liiketoiminnan pohja on luotu osakastiimin voimin. Epooq-palvelun ohjelmiston toteutus on teetetty alihankintatyönä. Suomen paras arvoverkko ja tämän liikeidean systeemiosaaminen mahdollistavat pohjatöiden luoman potentiaalin muuntamisen menestyksekkääksi liiketoimitoiminnaksi. Myyntipotentiaali muunnetaan kustannustehokkaasti kassavirraksi provisiomyyntisopimuksella toimivien henkilöiden avulla. Myyntihenkilöstön kasvattamiseksi [Jatkuu sivulla 54] Osakastiimi on tehnyt yhteensä noin 15 henkilötyövuotta sweat equity :a yritykseen. Töissä on nyt alle 2 henkilöä. Kustannukset ovat minimissään ja kassa mahdollistaa nykyisellä burn rate :lla toiminnan koko vuoden / Tekijät (klikkaa kuvia)

18 Liiketoimintapotentiaali

19 Lue lisää.. Väestön ikääntyminen on globaali ilmiö. Oppifin näkökulma on, että ongelmalähtöisestä ajattelusta kannattaa siirtyä positiiviseen mahdollisuus-ajatteluun. Ongelmalähtöisesti sanotaan, että Dementiapotilaiden hoitamisesta aiheutuu yhteensä 1700 M välittömiä kustannuksia Suomen kunnille. Katso Mahdollisuus on siis vähentää yhteiskunnille kohdistuvia kustannuksia ja samanaikaisesti tarjota positiivisia hyötyjä Epooq-palvelua käyttäville [Jatkuu sivulla 55] Yhteiskunnat hakevat positiivisia rahaa säästäviä ratkaisuja väestön vanhenemisen tuomiin haasteisiin. 19 Muistelu aktivoi ja auttaa pärjäämään paremmin sekä voi vähentää muistisairaiden ihmisten laitostumista. HENKINEN HYVINVOINTI Elämänkokemusten jakaminen vertaisten kesken lisää yhteisöllisyyttä ja mahdollistaa vanhenevan väestön hoitamisen uudella tavalla. OSALLISUUS

20 Lue lisää.. Juuri eläkkeelle jäämisen aikoihin varallisuus on huipussaan. Ostovoimaa siis Epooqin kohderyhmällä on. Ostokäyttäytyminen on kuitenkin erilaista kuin nuoremmilla sukupolvilla. Rahaa käytetään hyödyllisiin asioihin. Tässä suhteessa suurten ikäluokkien kuluttaminen on erilaista kuin sotavuodet kokeneilla. Kaikkea ei säästetä. Nettipalveluiden näkökulmasta tärkeää on, että ostettava palvelu on merkityksellinen juuri isovanhempien sukupolven tarpeisiin ( Tutkimuksemme [Jatkuu sivulla 55] Varallisuus on (Suomessa) kertynyt vuotiaille, jotka käyttävät sitä sisällöllisesti arvokkaisiin palveluihin. 20 Lähde: Tilastokeskus /

21 Liiketoiminta nyt

22 Lue lisää.. Myyntistrategia on luotu siten, että yhtäältä kassavirtaa on mahdollista saada nopeasti ja toisaalta on mahdollista palvelua samanaikaisesti kehittäen edetä suunnitelmallisesti kohti kuluttajamarkkinaa. Yrityksillä on kyky tehdä suuria kauppoja nopeasti, joten Epooq-palvelukokonaisuutta myydään aluksi niille yrityksille, joilla on tarve hiljaisen tiedon taltiointiin ja hyödyntämiseen. Tähän asiakassegmenttiin tehty myyntityö on alkanut jo Yhteensä 12 yritystä Suomen 500 suurimmasta on [Jatkuu sivulla 56] Aluksi Epooqia myydään räätälöitävänä palveluna yrityksille ja yhteisöille, lopulta kuluttajapalveluna yksityishenkilöille. 22 A B C

23 Lue lisää.. Jokainen valittu asiakassegmentti (A, B ja C) tukee toisiaan ja samalla aikaansaa luonnollisen ajallisen jatkumon Epooqin käytölle suhteessa ihmisten ikään ja elämänmuutoksiin. [Huom! Kuten aiemmalla kalvolla (sivu 5) on kerrottu, niin Epooq-palvelun kuvitteellinen referenssiasiakas on 63-vuotias Anni-mummo. Epooq on suunniteltu hänelle.] Vaiheistuksen perustelu esitellään nyt 62- vuotiaan henkilön herra/rouva Nn:n näkökulmasta: Yritys X ostaa hiljaisen tiedon taltioinnin palvelukokonaisuuden [Jatkuu sivulla 56] Segmentointi aikaansaa samalla kuluttajan näkökulmasta Epooqin käytölle luonnollisen ajallisen jatkumon. 23 Palvelutalot, virikepalvelu; (tyypillisesti yli 75-vuotiaana) A B Kuluttajamarkkina; eläkkeelle jäämisen jälkeen (63-vuotiaana) Yritykset, hiljainen tieto; ennen eläkkeelle jäämistä (63-vuotiaana) C vuotias

24 Lue lisää.. Yrityksissä on enenevässä määrin havahduttu ymmärtämään henkilöstön, asiakkaiden ja muiden yhteistyötahojen hallussa olevan kokemuksen merkitys sekä sen taltioimisen ja hyödyntämisen tärkeys. Hiljaisen tiedon taltioinnin varmistaminen entistä suuremmassa skaalassa ja entistä kustannustehokkaammin on nyt ajankohtaisempaa kuin koskaan ennen. Yhtäältä suuret ikäluokat jäävät eläkkeelle juuri nyt. Toisaalta monissa yrityksissä henkilöstön kasvun vuodet olivat 1970-luvulla. Tämä on... [Jatkuu sivulla 57] (A) Yritysmaailman näkökulmasta Epooqin tärkein sovellus on hiljaisen tiedon taltiointi ja hyödyntäminen. Oppifi palvelemaan yrityksiä hiljaisen tiedon hallinnassa Oppifi laajentaa tämän vuoden aikana toimintaansa yritysmarkkinoille. Haluamme tarjota yrityksille osaamistamme hiljaisen tiedon hallinnassa. Yritysten sisällä on paljon hiljaista tietoa esimerkiksi taitoja, jonka jakaminen kirjallisessa muodossa tai keskustellen on vaikeaa. Tällaista tietoa voidaan hyödyntää yritysten liiketoimintaprosesseissa, liikkeen johdon päätöksen teossa ja henkilöstöprosesseissa. Suurten ikäluokkien eläköityessä yritykset kohtaavat suuria haasteita, miten suojautua hiljaisen tiedon menetyksiltä. Oppifi haluaa tarjota työkaluja hiljaisen tiedon turvaamiseen hyödyntämällä Epooq-palvelua. (www.oppi.fi / Uutiset, ) (tarjoukset käsittelyssä viidessä Top 300 firmassa)

25 Lue lisää.. Palvelutalot haluavat erottua toisistaan tarjoamalla laadukasta palvelua, mikä entistä enemmän tulee painottumaan henkisen vireyden ylläpitoon. Erityisesti näin on tilanne yksityisten palvelutalojen kohdalla. Tulevina vuosina aiempaa huomattavasti enemmän palvelutalo tullaan valitseman joko asukkaiden itsensä tai heidän omaistensa toimesta juuri näiden laadullisten asioiden pohjalta. Katso [Jatkuu sivulla 57] (C) Ikäihmisten palvelutalot ostavat asukkailleen räätälöidyn Epooq-palvelupaketin (Purje-toimintamalli). 25 Purje palvelutalojen sosiaalinen virikepalvelu... Syntyi Purje, viisivaiheinen toimintamalli, jossa palvelutalon asukkaita haastattelemalla kerätään muistomateriaalia sekä tämän hetken ajatuksia Epooq muistelu- ja elämäntarinapalveluun. Purje-toimintamalli sisältää viisi ryhmätapaamista sekä kahdenkeskisiä haastatteluja, joissa kerätään kuva- ja äänimateriaalia yhdessä sovittavien aiheiden pohjalta. Materiaali on palvelutalon asukkaiden ja henkilökunnan käytössä aina haluttaessa. (Hoivapalvelut -lehti 2012/2) ~3000 (neuvottelut on aloitettu kahden pääkaupunkiseudun palvelutalon kanssa)

26 Lue lisää.. Kuluttajille eli isovanhempien sukupolvelle Epooqin sovellus on oman elämäntarinan ja muistojen taltiointi; omaksi ja nuorempien sukupolvien iloksi ja hyödyksi. Kuluttajamarkkina avautuu sekä palvelun ilmaista julkista puolta käyttävien edelläkävijöiden toimesta että ensimmäisten maksullisen Haastattelupalvelun asiakkaiden kautta. Epooq-palvelu (nyt netissä käytettävissä oleva versio) toimii jo perustoiminnallisuuksiltaan, mutta ei ole vielä valmis. Haastattelupalvelun ostajien motiivina on asian [Jatkuu sivulla 58] (B) Haastattelupalvelulle on asiakaspalautteen perusteella tarve. Tarinat halutaan kuulla. Taltiointiin kaivataan apua.... Palveluun kuuluu asiantuntijan tekemä haastattelukäynti ja muistelun taltiointi, joten tarinointi onnistuu omassa kodissa ilman mitään tietotekniikan tuntemusta. Vieno olikin hyvillään päästessään muistelemaan. (Hoivapalvelut -lehti 2010/6) (sisältää VIP Epooqin käyttöoikeuden 100 )

27 Palvelu 2012 eteenpäin

28 Lue lisää.. Epooq 2.0 pohjana on nykyinen Palvelun arvolupaus ja tarkoitus säilyy samana. Jatkokehitystyössä painotetaan 1) parannuksia ja korjauksia sekä 2) uusia ominaisuuksia [seuraava kalvo]. Parannuksien tarkoitus on selkeys ja helppokäyttöisyys. Fokuksena on omaäänisten audio- ja videotaltiointien tekemisen helppous. Uudet käyttöliittymäkuvat ovat valmiina. Ne on tehty Oppifin osakastyönä. Korjauksien kaksi tärkeintä kohdetta ovat a) Epooq-yhteisöjen luominen, niiden [Jatkuu sivulla 59] Nettipalvelun kehityksessä (Epooq 2.0) painotetaan selkeyttä sekä omaäänisten taltiointien tekemisen helppoutta. 28

29 Lue lisää.. Kokonaiskonsepti Epooq 2.0:sta on valmis. Se kuvaa palvelun kulun ensimmäisestä sisäänkirjautumisesta hyvinvointivaikutusten mittaamiseen pitäen sisällään perusarvolupauksen helposta ja innostavasta muistojen ja tarinoiden taltioimisesta ja jakamisesta. Kokonaiskonseptin vaiheet ovat Aloita, Luonnostele, Kerro, Jaa, Etsi ja Inspiroidu. Näiden rinnalla on määritelty Maksaminen, Tunnemuistomittari ja Muistin (paranemisen) mittaaminen. Kokonaiskonseptin osien pohjatöinä on [Jatkuu sivulla 59] Epooq 2.0:ssa vastataan tarinan ajankohdan lisäksi kysymyksiin: Missä tapahtui ja Mihin asia liittyy? 29 Milloin tapahtui? = 3D (EPOOQIN PERUSNÄKYMÄN MUISTOJEN VIRTA AIKAJANAN JATKOKEHITYS) Missä tapahtui? = KARTTAINTEGRAATIO Mihin asia liittyy? = ITSE ORGANISOITUVA KARTTA (SEMANTTINEN ANALYYSI)

30 Lue lisää.. Epooqin tulevaisuuden visio on olla palvelu, mistä löytyy miljoonia omaäänisiä tarinoita, jotka käytetystä kielestä riippumatta kytkeytyvät teemallisesti yhteen. Esimerkkinä tulevasta on kuvan esittämä mahdollisuus löytää Kanadan alkuperäiskansan kielellä kerrottu tarina ikiaikaisista hikimajoista sweat lodge, kun on ensin kuullut suomenkielellä kerrotun muiston saunomisesta. Ennusteen mukaan seuraavan vuosikymmenen aikana on mahdollista yhdistää toisiinsa teemallisesti myös [Jatkuu sivulla 60] Visiona elämänviisauden digipalvelu: Nettipalveluista saa jo tietoa. Viisaus on ihmisten muistissa elämänkokemuksena. 30

31 Lue lisää.. Tekijänoikeudet nimeen Epooq ovat Oppifi Oy:llä. Toisaalta palvelun keksinnöllisyys ja suojattavuus on selvitetty kesällä 2010 tehdyssä selvityksessä. Epooqilla on uutuusarvo ja se on patentoitavuustutkimuksen tulosten mukaan suojattavissa. Päätös patentin hakemisesta eli IPR-prosessiin lähtemisestä tehdään myöhemmin, sen jälkeen kun patentointikustannukset on analysoitu suhteessa siitä saatavaan liiketoiminnalliseen hyötyyn. IPR:n mahdollisuus on muistojen elämyksellisyydessä sekä oman tarinan kytkemisessä muihin uudella tavalla Toimeksiannon puitteissa emme löytäneet suoraa uutuudenestettä asiakkaan kuvaamalle teknologialle. Tämän johdosta uskomme, että asiakkaan meille kuvaama ratkaisu täydennettynä yllämainituilla lisäpiirteillä on mahdollista patentoida menestyksellisesti... (Patiq Oy:n patentoitavuustutkimus )

32 Kuluttajamarkkina

33 Lue lisää.. Hinnoittelukysymys kuuluu: Onko oman elämänkokemuksen taltiointi 60-vuotissyntymäpäivälahjan arvoinen? Onko kahvikupillisen hinta kuukaudessa sopiva? Kuvassa on esitetty Epooq-palvelun hinnoittelu Suomessa yksityishenkilöille vuonna Palvelun käyttäjien määrän lisääntyminen sekä palvelun operoinnin kustannustehokkuuden paraneminen mahdollistavat hinnan laskemisen seuraavina vuosina. [Vertaa: Nokian hinnoittelu matkapuhelimissa. Aluksi suuri hinta ja pieni volyymi [Jatkuu sivulla 61] Ilmainen julkinen tarinoiden kerronta ja selaaminen tuo käyttäjiä. Yksityisyydestä ja lisäarvopalveluista maksetaan (1. vuosi) +2 / kk (1. vuoden jälkeen)

34 Lue lisää.. Markkinoinnin painopiste vuoden 2012 aikana ja vuoden 2013 alussa on jatkumo jo meneillään olevista hankkeista, mitkä on kuvattu kalvolla Saavutukset (sivu 14). Kokeilupisteen tiloja Helsingin Lasipalatsissa voidaan käyttää Epooqin esittelyyn. Epooqin esittelykäytössä on oma kosketusnäytöllä varustettu tietokone. Kokeilupisteen henkilökunta on koulutettu esittelemään palvelua. Parhaillaan työn alla on Helsingin Sanomien toimittajan kutsuminen tutustumaan palveluun ja siitä mahdollisesti [Jatkuu sivulla 61] Elämänkulku ja ikäpolvet hankkeen sekä Kokeilupisteen avulla Epooq tulee tunnetuksi Suomessa 2012 aikana. 34

35 Lue lisää.. Aineeton lahja on nouseva trendi. Erityisesti se on sopiva Epooqin kohderyhmälle. Monesti kuultu lause on: Minulla on jo kaikkea. En halua lahjaksi enää uutta tavaraa. Siksi lahjaksi kuusikymppisille ja vanhemmille tarjotaan jotain aineetonta, jotain mikä on arvokasta. Vuoden 2013 alussa esitellään Epooqin Aineeton lahja kampanja. Samanaikaisesti sekä jatketaan ja edistetään Haastattelupalvelun myyntiä 70- ja 80-vuotislahjaksi että esitellään Epooq-nettipalvelu itsenäiseen käyttöön [Jatkuu sivulla 62] Vuoden 2013 aikana tehdään Aineeton lahja -kampanja. Alussa testataan syntymäpäivälahjana. Huipentuu jouluna. 35

36 Lue lisää.. Oppifin strategia kansainvälistymisen suhteen on panostaa maihin, missä 1) arvostetaan elämänkokemusta ja senioriteettiä, 2) on tiiviit perhesuhteet ja 3) on tarinankerronanperinne. Yleistäen voi sanoa, että suunta on enemmän itään kuin länteen. Vuonna 2010 Shanghai Exposta alkanut yhteistyö Active Life Home konsortion eri toimijoiden kanssa on mahdollistanut jo nyt ensimmäiset kontaktit Kiinaan. Toisaalta lyhyellä tähtäimellä Epooqin esittely on helpointa maissa, joissa on paljon [Jatkuu sivulla 62] Kansainvälistymiseen panostetaan 2014, kun Epooq 2.0 on Suomessa varmistunut myytäväksi kuluttajamarkkinassa

37 Lue lisää luku oli mobiiliviestinnän ja kännyköiden vuosikymmen. Kyse oli saavutettavuudesta luku oli sosiaalisen median vuosikymmen. Kyse oli osallistumisesta luku tulee olemaan merkitystä luovien sisältöpalveluiden vuosikymmen. Koska kaikkien ihmisten on nykyään mahdollista helposti tuottaa itse tekemäänsä sisältöä kehittyneiden kuvan-, äänen- ja tekstinkäsittelyyn tarkoitettujen ohjelmistojen avulla ja jakaa niitä muille internetin avulla, niin olennainen kysymys on se, millainen... [Jatkuu sivulla 62] Merkitystä luovilla digitaalisilla sisältöpalveluilla tehdään kasvubisnestä 2010-luvulla. 37

38 Rahoitusluvut

39 Lue lisää.. Oppifi Oy:n liikevaihto vuonna 2011 oli Tilikauden voitto oli 5570 euroa. Oppifi on perustamisestaan asti rakentanut pohjaa kansainväliseen kasvuun tähtäävälle liiketoiminnalle eli sijoittanut kaikki taloudelliset resurssi siihen, mistä johtuen yhtiön omapääoma on negatiivinen. Taseessa on Epooqin ohjelmiston toteutuksesta ostovelkaa 41 k, mikä on neuvoteltu velkojan kanssa niin, että sitä käsitellään pitkäaikaisena velkana. [Vuoden 2011 tilinpäätöksen ja tasekirjan saa nähtäväkseen [Jatkuu sivulla 63] Vuoden 2012 arvioitu liikevaihto on 101 k. Liiketoiminnan kasvu aloitetaan liikevaihtoennuste on 4 M. 39 LYHYT TULOSLASKELMA (arvioitu) LIIKEVAIHTO Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Liiketoiminnan muut kulut KÄYTTÖKATE Suunnitelman mukaiset poistot LIIKETULOS Muut korko- ja rahoitustuotot Korkokulut ja muut rahoituskulut Välittömät verot NETTOTULOS Satunnaiset tuotot KOKONAISTULOS HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN

40 Lue lisää tulee olemaan kansainvälisen kasvun aloittamisen vuosi, jolloin Oppifihin tehtävällä noin 100 k pääomasijoituksella, sen tueksi haettavalla (Tekes-)avustuksella sekä tulorahoituksella toteutetaan Epooq 2.0 ohjelmistoprojekti että markkinoidaan ja myydään palvelu Suomen kuluttajamarkkinalle. Vuosille 2014 ja 2015 haetaan toisella ja kolmannella pääomasijoituskierroksella sekä suomalaisilta että kansainvälisiltä Venture Capitalist sijoitusyhtiöltä lisärahoitusta kiihdytettyyn kasvainväliseen [Jatkuu sivulla 63] kokonaisrahoitustarve on 2 M. Haemme rahoitusta palvelun jatkokehitykseen sekä myynnin ja markkinoinnin vauhdittamiseen. 40 LYHYT RAHOITUSLASKELMA (arvioitu) RAHAN LÄHTEET Nettotulos + poistot (=rahoitustulos) Satunn. tuotot/kulut Omistajien sijoitukset/lisäsijoitukset Pitkäaikaisten lainojen lisäys RAHAN LÄHTEET YHTEENSÄ RAHAN KÄYTTÖ Koneet ja kalusto Käyttöpääoman muutos lis./väh Muun rahoitusomaisuuden lisäys Pitkäaik. lainojen vähennys RAHAN KÄYTTÖ YHTEENSÄ Yli-/alijäämä Kumulatiivinen yli-/alijäämä

41 Lue lisää.. Oppifi Oy:ssä on osaketta. Omistus jakautuu niin, että ensimmäisinä mukaan tulleet ja pisimpään osakkaina yhtiön arvoa sweat equity työpanoksella kasvattaneet omistavat yhtiöstä eniten. Osakkeiden määrää kasvatetaan kunkin pääomasijoituskierroksen aikana niin, että nykyisten omistajien omistuksen euromääräinen arvo kasvaa omistuksen prosenttiosuuden pienentyessä. Ensimmäisellä (noin 100 k ) sijoituskierroksella myynnissä on yhteensä noin uutta osaketta [Jatkuu sivulla 63] Omistus ja päätösvalta Oppifissä on operatiivisessa toiminnassa mukana olleilla osakkailla. 41 Ilkka Tiainen 40,2%; Perustaja (johtaminen, myynti, innovaatiot), hallituksen puheenjohtaja Teemu Ruohonen 18,0%; Osakas (sisällöt, kuluttajat), hallituksen jäsen Jan Stenberg 10,3%; Osakas (ohjelmistot, teknologiat), hallituksen jäsen Risto Kettunen 2,8%; Osakas (taloushallinto, rahoitus), hallituksen sihteeri Henri Melaanvuo 1,3%; Osakas (käytettävyys, visuaalinen suunnittelu) _ Muut omistajat yhteensä 27,4%; Seitsemän henkilöä ja kaksi osakeyhtiötä.

42 Riskianalyysi

43 Oppifihin kertynyt osaaminen on kaupallisesti hyödynnettävissä vaikkei Epooq menestyisi. 43 Vahvuudet Oppifillä yhteistyöverkostoineen on Suomessa paras kokonaisnäkemys ja osaaminen muistelu- ja elämäntarina digipalvelusta. Mahdollisuudet Eläkkeelle jäänyt sukupolvi käyttää talouslaman aikana ja sen jälkeen entistä enemmän rahaa merkityksellisinä pitämiinsä palveluihin Heikkoudet Palvelu ei ole valmistunut niin nopeasti kuin on suunniteltu, eivätkä käyttäjämäärät ole kasvaneet odotetusti. Uhat Markkinoiden hintatason tuhoaa ilmaispalvelu, joka tarjoaa täysin saman kokonaispalvelun kuin Epooqkin. Hyödynnettävät mahdollisuudet (V-M) Oppifi pystyy tarjoamaan laadukkaan ja oivaltavan muistelu- ja elämänkokemuspalvelun vaativalle ja maksukykyiselle asiakaskunnalle. Mahdollisuuksista hyötyminen heikkoudet kiertäen (H-M) Oppifi suuntaa painopisteen valmiin digipalvelun myymisestä konsultointipalvelujen myyntiin panostaen erityisesti yritysten hiljaiseen tietoon sekä korkeata laatutasoa tarjoaviin hyvinvointialan palvelutaloihin. Haavoittuvuuden vähentäminen uhan alla (V-U) Palvelun vaihtoehtoiseksi ansaintalogiikaksi on suunniteltu mainosrahoitteisuus niin, että tuotesijoittelu toimii luontevasti huomioiden palvelun luonteen ja asiakkaiden odotukset. Suojautuminen uhkilta (H-U) Mikäli mikään toimija ei saa liiketoimintaa kannattavaksi tällä markkinalla, niin Oppifi verkostoineen hyödyntää osaamistaan myymällä digimedian projekteja yrityksille ja hyvinvointialalle.

44 Tarjouksemme sijoittajille

45 Lue lisää.. Oppifi Oy on suunnitelmissaan varautunut siihen että sadantuhannen euron sijoitus joko kumuloituu useiden kymmenien piensijoittajien osuuksista tai vaihtoehtoisesti tulee kokonaisuudessaan yhdeltä/muutamalta bisnesenkeliltä. Ensisijaisesti osaamisen kannalta uusien osakkaiden toivotaan tuovan mukanaan nettipalveluiden ohjelmistoteknisen kehittämisen kokemusta. Toissijaisesti tarve on markkinoinnin ja kansainvälisen myynnin osaamiselle; joko itsensä tai verkostojensa kautta. 45 Tarjoamme sijoittajille nyt ~10% omistusta ~ sijoituksesta. Haluamme lisää osaamista.

46 Lue lisää.. Tämän päivän eurooppalaisen ja globaalin finanssimarkkinan tilanne huomioiden VC-rahoituksen hakemisen tarkka suunta ja ajoitus kannattaa päättää vasta myöhemmin. Valmisteluja Oppifi tulee tekemään 2013 alusta alkaen. Ensimmäiset kontaktit kansainvälisen start-up rahoituksen saamiseksi Oppifin liiketoiminnan kasvattamiseen on jo tehty. Parhaat edellytykset rahoitusneuvotteluiden etenemiseksi sijoituspäätökseksi asti on Lontoon Cityyn muutamaan sijoittajaan luodut [Jatkuu sivulla 64] Globaalin kasvuliiketoiminnan mahdollistamiseksi seuraavilla rahoituskierroksilla haetaan yhteensä 1,8 M. 46 Venture Capitalist -rahoituksen haun valmistelu aloitetaan heti. Panostuksen määrän ja ajankohdan määrittää liiketoiminnan etenemisvauhti. Tavoitteena on tavata sekä suomalaisia että ulkomaisia sijoittajia.

47 Lue lisää.. Yhtiön toiminta perustuu vahvalle arvopohjalle. Olemme sitoutuneet pitkäjänteisesti kehittämään Oppifi Oy:tä sellaiseksi, että se on hyvä työpaikka, mikä tuottaa arvokasta merkityksellistä palvelua asiakkailleen hyvin. Omistajille tehtävän voittovarojen jakamisen suhteen tämä tarkoittaa, että ensimmäisinä vuosina investoidaan liiketoiminnan tulevaisuuteen ja osinkoa on suunniteltu maksettavaksi vuodesta 2016 alkaen. Omistuksen arvonnousun realisoiminen (trade sale, (initial public offering)) [Jatkuu sivulla 64] Olemme sitoutuneet pitkäjänteiseen työhön. Sijoituksen tuotto tulee osinkoina tai omistuksen myyntinä. 47 Yhtiö voi jakaa osinkoa vuosittaisesta Yhtiön jakokelpoisista varoista osakeyhtiölain mukaisesti huomioiden kuitenkin Yhtiön kasvun rahoituksen aiheuttamat vaatimukset.... (Oppifi Oy:n Osakassopimus )

48 Yhteystiedot 48 Oppifi Oy Y-tunnus Ilkka Tiainen perustaja toimitusjohtaja p

49 49 Entäpä jos Sinun elämänkokemuksesi olisi osa historiankirjoitusta?

50 Lue lisää

51 Lue lisää Idea 51 Sivulta 5 Isovanhempien.. Sosiaalisen median palveluiden ensimmäiset käyttäjät olivat kaksi- ja kolmekymppisten sukupolvi. Viime vuosien suosituimmat ja laajimmalle levinneet sosiaalisen median palvelut (esim. Facebook, YouTube, yms.) on suunniteltu nuorille itsekin nuorten palvelunkehittäjien toimesta. Missä ovat erityisesti isovanhempien sukupolvelle (yli 55-vuotiaat, silver surfers ) suunnitellut palvelut, mitkä vastaavat juuri heidän sisällöllisiin tarpeisiinsa? Vaikka viimeisten vuosien suurin kasvu onkin ollut vanhemmissa käyttäjäryhmissä (esim. Facebook ja yli 55-vuotiaat naiset), niin heiltä usein kuultu perustelu näiden nettipalveluiden käytölle on..tietää mitä omat lapset tekevät netissä... Kohdennetusti isovanhempien sukupolvelle ja juuri heidän tarpeensa huomioiden suunniteltuja nettipalveluja on vähän tarjolla. Isovanhempien sukupolven tarve nettipalveluille on erilainen kuin nuoremmilla sukupolvilla. Suomalaisen tutkimuksen mukaan yli 55-vuotiaiden ensisijaisesti käyttämät nettipalvelut ovat pankkipalvelut, uutispalvelut sekä omiin harrastuksiin liittyvät palvelut. Tällä asiakasryhmällä tieto ja merkitys korostuvat pelaamisen ja muiden viihdepalveluiden sijaan. Epooqpalvelun kuvitteellinen referenssiasiakas on 63-vuotias Anni-mummo. Sivulta 6 Elämänkokemus.. Katso esittelyvideo (englanniksi): Elämänkokemus lisääntyy vanhetessamme. Vuosi vuodelta on enemmän muistoja ja tarinoita. Ymmärrys, siitä mitä asiat merkitsevät ja mihin eri asiat ovat johtaneet, lisääntyy. Ihminen viisastuu. Meidän kaikkein arvokkain omaisuutemme lisääntyy. Suurin osa meistä haluaa välittää tätä kokemusta, näkemystä ja tietämystä eteenpäin nuoremmille sukupolville. Monien mielestä ihmisyhteisöjen tärkein tehtävä on välittää elämänkokemusta sukupolvilta toisille. Olennainen kysymys on miten, milloin ja kenelle? Sivulta 7 Muistoja.. Elämänkokemuksen välittämisen (taltiointi ja jakaminen) tapoja ja muotoja on useita. Useat niistä eivät ole kaikkien saavutettavissa. Elämänkerran kirjoittaminen on perinteisesti ollut mahdollista vain suurmiehille [kuva; Suomen sähköteollisuuden perustaja Gottfried Strömberg]. Ongelmana on palvelun kalleus. Vanhojen kirjeiden ja valokuvien [kuva; käsinkirjoitettu sotapäiväkirjan sivu Syväriltä] taltioinnissa ongelmana on apuvälineiden saatavuus ja käytettävyys. Niiden jakamisessa on kyseessä monistettavuuden ongelma. Arjen muistojen ja kokemusten [kuva; peltotyöt sekä kesäiset harrasteet] taltioinnissa on kyseessä muistamisen ongelma. Näiden ratkaisemiseksi tarvitaan palvelu, mikä on edullinen, helppokäyttöinen, mahdollistaa kuvien ja äänien taltioimisen, mahdollistaa jakamisen sekä innostaa muistelemaan.

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma?

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? Tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan (TKI) ja osaamisen hallinto kiinteistö- ja rakennusalalla VTV:n työpaja, Helsinki, 11.4.2013

Lisätiedot

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Finnairin strategia toiminut Aasian liikenteessä miljoonan matkustajan kasvu Aasian strategian myötä 2001 visio Pohjolan paras, eturivin eurooppalainen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum Giganteum 1/11 Giganteum 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Leppiaho Mika Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016. Info=laisuus 7.3.2016 Turku

6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016. Info=laisuus 7.3.2016 Turku 6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016 Info=laisuus 7.3.2016 Turku Ohjelma 6Aika- strategian esiiely ja kuutoskaupunkien odotukset ESR- pilonhankkeille Anna- Mari Sopenlehto,

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla?

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus osana yritysneuvontapalveluita Yritysneuvontapalvelu myyjille Palvelu on ensimmäinen kartoituskeskustelu yrittäjän kanssa, jonka perustella

Lisätiedot

Kainuulainenkin ikääntyy (kainuulaiset Harmaat pantterit)

Kainuulainenkin ikääntyy (kainuulaiset Harmaat pantterit) Kainuulainenkin ikääntyy (kainuulaiset Harmaat pantterit) Ikääntymispoliittinen strategia -esiselvitys 1.5. 31.10.2010 6.10.2010 Marika Kurth, suunnittelija KTM Taustaa: Kainuun ikäihmisten neuvottelukunta

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Strategiseen tutkimusavaukseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 18.3.2011. QPR Software Plc

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 18.3.2011. QPR Software Plc QPR Software Oyj Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 18.3.2011 Vuosi 2010 Yritysohjelmistojen kysyntä elpyi useilla markkinoilla Edelleen merkittäviä eroja eri markkinoiden kesken Liikevaihto nousi

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma YT-rules Oy. YT-rules Oy 1/11

Liiketoimintasuunnitelma YT-rules Oy. YT-rules Oy 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 YT-rules Oy YT-rules Oy 1/11 YT-rules Oy 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Kankaanpää Timo Osoite Iiriksentie 7 B 2 Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita 3 BLOGI Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen Miksi palveluliiketoimintaa? Lisää myyntiä Tuotteen lisäksi asiakkaille tarjotaan palveluja Syntyy uusinta- ja modernisointikauppaa, varaosa -liiketoimintaa

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Fiiliksestä fyrkkaa pähkinänkuoressa

Fiiliksestä fyrkkaa pähkinänkuoressa Fiiliksestä fyrkkaa pähkinänkuoressa Nostaa tunteen ja asiakkaan kokeman arvon yhdeksi liiketoiminnan keskeiseksi ajuriksi. Haastaa yrityksiä tarkastelemaan liiketoimintaa asiakkaiden tunteiden kautta.

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 7 Rakentaminen Kauppa 14 1 16 16 Palvelut 9 61 Muut 1 3 1 2 3 4 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 216

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

WWW-osoite www.tekes.fi Virallinen sähköpostiosoite kirjaamo@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 340/31/2016

WWW-osoite www.tekes.fi Virallinen sähköpostiosoite kirjaamo@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 340/31/2016 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Elinkeinoelämän kanssa verkottuneeseen tutkimukseen Organisaation

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

Kentän perusparannus - rahoitusjärjestelyt. j Esittely yhtiökokoukselle

Kentän perusparannus - rahoitusjärjestelyt. j Esittely yhtiökokoukselle Kentän perusparannus - rahoitusjärjestelyt j Esittely yhtiökokoukselle 30.11.2011 Peruskorjausohjelma lyhyt esittely Yhtiöllä on suunnitelmat joiden mukaan perusparannus- ohjelma käynnistetään syksyllä

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää.

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Oletko tehnyt uuden keksinnön ja mietit, miten tehdä keksinnöstäsi liiketoimintaa? Miten keksintöäsi

Lisätiedot

Digittääkö Lieksa/6. Lieksan kulttuuriseminaari

Digittääkö Lieksa/6. Lieksan kulttuuriseminaari Digittääkö Lieksa/6. Lieksan kulttuuriseminaari Arvoisat Lieksan kuudenteen kulttuuriseminaariin osallistujat, Minulla on miellyttävä kunnia pitää puheenvuoro Lieksan kaupungin puolesta tässä Digittääkö

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto HINTAVASTAVÄITTEE T TYÖKIRJA.docx UUSASIAKASHANKINTA Johdanto Laatu on paras liiketoimintasuunnitelma M iten löytää enemmän ja parempia uusia asiakkaita, on yksi myyjän ydintaidoista. Millainen strategia

Lisätiedot

UNIFUND JYVÄSKYLÄ OY:N SIJOITUSSTRATEGIA

UNIFUND JYVÄSKYLÄ OY:N SIJOITUSSTRATEGIA UNIFUND JYVÄSKYLÄ OY:N SIJOITUSSTRATEGIA Yliopiston hallituksen kokous 18.10.2016. Unifund Jyväskylä Oy:n sijoitusstrategia. Jyväskylän yliopiston hallitus 18.10.2016. SIJOITUSTRATEGIA Unifund Jyväskylä

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous 29.3.2012 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Sisältö Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Tilinpäätös 2011 Markkinat ja markkina-asema Tavoitteet

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Katsaus vuoden 2015 keskeisiin teemoihin Informaation arvo kasvaa Oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen elintärkeää jokaisella toimialalla Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistyminen

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Suomalaisen Työn Liitto & Yhteiskunnallinen yritys -merkki

Suomalaisen Työn Liitto & Yhteiskunnallinen yritys -merkki Suomalaisen Työn Liitto & Yhteiskunnallinen yritys -merkki Yhteiskunnallinen yritys -video https://www.youtube.com/watch?v=qvzrov0hrpk&index=5&list=plqcgvrn8a51wavbtihertuijvqiv0qcj_ Suomalaisen Työn

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Lataa strategiset työkalut

Lataa strategiset työkalut Lataa strategiset työkalut Joiden avulla saavutat taloudellisen riippumattomuuden. Mitä sinä tekisit, jos pystyisit rakentamaan jopa 4.000,00 kuukaudessa tuottavan tulovirran? Entä miten pitkään olet valmis

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto Esimiestyö Kevan Kaari-työpaja & Kunteko2020 14.4.2016 Helsinki, Paasitorni Oppimisverkosto Open space työskentelyn tulokset Kokemuksia verkostoista: olen ollut Hyödyllisissä verkostoissa Hyödyttömissä

Lisätiedot

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke Eveliina Toivonen 9.9.2016 www.hamk.fi TIETOISKUN SISÄLTÖ 1. Markkinoinnin perusperiaatteet 2. Verkkomarkkinoinnin kolme teemaa

Lisätiedot

Tulevaisuuden uimaseura.

Tulevaisuuden uimaseura. Tulevaisuuden uimaseura #urheiluseura @SipiKoo Ennen oli paremmin? Ennen oli helpompaa? Ennen oli ennen. Nyt on nyt. Hyvän seuran ulottuvuudet Resurssien hankintakyky Jatkuvuus, toimintaympäristön lukutaito

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..2 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Neljännen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 6.6% edellisvuodesta ollen EUR 46.2m (EUR 28.7m /2). Neljännen vuosineljänneksen liiketoiminnan

Lisätiedot

Opiskelu kohtaa työelämää

Opiskelu kohtaa työelämää Opiskelu kohtaa työelämää Mikä on Yrityslabra? Yrityslabra on Lohjan Laurean uudenlainen oppimisympäristö, jossa alueen yrittäjät, julkinen sektori ja opiskelijat kohtaavat. Tarkoituksena on mahdollistaa

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma KIRJANPITO 22C00100 Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma TILIKAUDEN TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös laaditaan suoriteperusteella: Yleiset tilinpäätös periaatteet (KPL 3:3 ): Tilikaudelle kuuluvat

Lisätiedot

Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen. Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset

Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen. Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset Sisältö - Kasvu & kansainvälistyminen - Rahoituspalvelut - Verkostopalvelut - Ajankohtaista 10-2015

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

METSÄBIOTALOUS BISNESENKELIN SILMIN

METSÄBIOTALOUS BISNESENKELIN SILMIN METSÄBIOTALOUS BISNESENKELIN SILMIN Juha Kurkinen Hall.pj., tj. Rastor YKSITYISEN RAHOITUKSEN VAIHEET BISNESENKELIN LISÄARVO Bisnesenkelisijoittamisella tarkoitetaan yksityishenkilön tekemää sijoitusta

Lisätiedot

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Hämeen Näky - Pk-yritysten ennakointiosaamisen kehittäminen kuva: www.google.fi VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Tulevaisuus on tehtävä Tulevaisuuden ymmärtäminen Historiantutkimus, muisti,

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31.12.2013 [tilintarkastamaton] Vahva vire jatkuu Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 23.5% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.8m Q4/2012). Vuoden alusta

Lisätiedot

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Keskinäisten kiinteistöyhtiöiden taloudellinen mallinnus 2.3.2016 Johdanto Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy ( Inspira ) on tehnyt Porvoon kaupungin toimeksiannosta

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen 15.9.2014 I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS I NÄKÖKULMIA Hyvä tutkimussuunnitelma Antaa riittävästi tietoa, jotta ehdotettu tutkimus voidaan arvioida. Osoittaa,

Lisätiedot

KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN

KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN Kunnanhallitus 23.2.2015 ( 46): Kunnan vuoden 2015 talousarvion konsernitavoitteena on Kaartjärven Vesihuolto Oy:n osalta yhtiön toiminnan

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 1392294360756/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 1392294360756/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Elinkeinoelämän kanssa verkottuneeseen tutkimukseen Organisaation

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

BIOTALOUS INNOSTAA INNOVAATIOIHIN Lahti Inkeri Huttu Tekes

BIOTALOUS INNOSTAA INNOVAATIOIHIN Lahti Inkeri Huttu Tekes BIOTALOUS INNOSTAA INNOVAATIOIHIN Lahti 12.10.2016 Inkeri Huttu Tekes Palvelemme kasvuyrityksiä kansainvälisen liiketoiminnan eri vaiheissa Tekesin tutkimus- ja kehitysrahoituksen määrä yrityksille Yritysten,

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville?

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mikä on tutkimusohjelman tai hankkeen tulos? Tutkijoille työtä, opinnäytteitä, meriittejä

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 4 7 Rakentaminen Kauppa 13 1 1 16 Palvelut 61 68 Muut 1 2 3 4 6 7 8 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin 2 2:

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Technopolis Oulu

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Technopolis Oulu Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Technopolis Oulu 12.10.2016 Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut Ely-keskus ja TEKES palvelut Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut ELY-keskus

Lisätiedot

Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma Tämän hetkinen tilanne ja todennäköinen toteutuma

Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma Tämän hetkinen tilanne ja todennäköinen toteutuma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma 2013 2015 1. Yleistä Ylioppilaskunnan hallitus on valmistellut keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman (KTS). KTS:n

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Merkityksellisyys. työn uusi trendi. Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto Tieke / Slush

Merkityksellisyys. työn uusi trendi. Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto Tieke / Slush Merkityksellisyys työn uusi trendi Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto 1.12.2016 Tieke / Slush Suomalaisen Työn Liiton tehtävänä on edistää työn arvostusta. Avainlippu vuodesta 1965 Design from Finland

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot