BEV -klusterista, päivää

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BEV -klusterista, päivää"

Transkriptio

1 BEV -klusterista, päivää Saksan puna-vihreä hallitus käynnisti 1991 voimakkaan uusiutuvan energian politiikan. Muun muassa aurinko- ja tuulisähkölle asetettiin merkittävät syöttötariffit. Aurinkosähkön syöttötariffi on ollut keskimäärin 48 senttiä kilowattitunnilta menneellä vuosikymmenellä. Se on moninkertainen sähkön markkinahintaan verrattuna. Nyt Saksan hallitus on leikkaamassa tukia uusiutuvan energian parantuneen kilpailukyvyn johdosta, mutta myös tukien kalleudesta johtuvan kritiikin vuoksi. Lasketaan, että aurinkosähköllä säästetyn hiilidioksiditonnin hinnaksi tulee 716 euroa. Tariffeilla väitetään olevan myös vaikutusta kuluttajien sähkön hintaan. Aurinkosähkön osuus maan tuotannosta on kuitenkin ehkä promillen luokkaa. Paljon merkittävämpi tekijä hinnan muodostukselle on ollut muun muassa kilpailun vähäisyys markkinoilla. Kehittämispäällikkö Markku Paananen Bioenergiasta elinvoimaa -klusteri Sen sijaan aurinkoenergiateknologian historia on menestystarina. Vuodesta 2000 lähtien Saksan aurinkoenergiateollisuuden liikevaihto on kasvanut 35-kertaiseksi ja kohonnut seitsemään miljardiin euroon. Samalla alan tarjoamien työpaikkojen määrä on kasvanut huomattavasti: vuonna 2000 työpaikkoja oli 3 100, mutta vuonna 2008 jo Saksa on johtava aurinkokennojen valmistaja. Tämä on saksalaisten yritysten tutkimuksen ja innovaatiokyvyn, mutta myös liittohallituksen tietoisen tukipolitiikan tulosta, on todennut Saksan tutkimusministeri Annette Schava. EU:n jäsenmaat, Suomi mukaan lukien, seuraavat tiiviisti Saksan kokemuksia tukipolitiikasta. Suomesta ovat puuttuneet todelliset toimenpiteet ilmastopolitiikan hyödyntämiseksi elinkeinopolitiikan välineenä, vaikka asiasta on paljon puhuttu. Monella teknologia-alueella on jo menetetty mahdollisuus saavuttaa johtajuus. On toivottavaa, että kansallisen energia- ja ilmastostrategian toimeenpanoa suunniteltaessa löytyy kykyä luoda sellaista politiikkaa, jolla mahdollistetaan suomalaisten menestystarinoiden syntyminen bioenergiateollisuuteen. Jyväskylän Energia Oy panostaa tulevaisuuteen Jyväskylän Energia Oy on JE-konsernin emoyhtiö. Jyväskylän Energia Oy syntyi 1997 luvulla. Se on osa alkuperäistä Jyväskylän kaupungin omistamaan 1902 perustettua Sähkölaitosta. Nykyään Jyväskylän Energia Oy tytäryhtiöineen tuottaa, myy ja siirtää sähköä, lämpöä ja vettä omistamissaan ja rakentamissaan verkoissa. Toiminnan tavoitteena on kehittää palveluja sekä niihin liittyviä ratkaisuja asiakastarpeet ja ekologia huomioiden.

2 Jyväskylän Energian voimalaitokset toimivat kotimaisilla polttoaineilla Jyväskylän Energia Oy:n Rauhalahden ja Keljonlahden voimalaitokset hyödyntävät polttoaineinaan kotimaisia bioenergiavaroja, puuta, turvetta ja peltoenergiaa. Puun ja turpeen yhteiskäyttö sopii molemmille voimalaitoksille erinomaisesti. Peltoenergian käyttö on keskitetty Rauhalahden voimalaitokselle. Näköpiirissä ei ole ottaa peltoenergiaa polttoaineeksi Keljonlahden voimalaitokselle. Peltoenergian volyymi on tällä hetkellä sen verran pieni, että käyttö kannattaa keskittää toistaiseksi yhteen paikkaan. kommentoi Jyväskylän Energiayhtiön toimitusjohtaja Tuomo Kantola. Tuomo Kantola aloitti Jyväskylän Energia Oy:n toimitusjohtajana 22. helmikuuta. Kuva Jyväskylän Energia Oy. Puun käyttö tulee lisääntymään Kantolan mukaan puun käyttö tulee lisääntymään uuden voimalaitoksen myötä. Keljonlahden voimalaitoksen puunhankinnan aloitusvolyymi noin kaksinkertaistaa puun käytön JE-yhtiöissä. Voimalaitoksilla käytettävät polttoaineet hankitaan polttoainetoimittajien kautta. Polttoainevirtoja tulee huomattavia määriä ympäri maakuntaa sekä sen ulkopuolelta. Vuodessa polttoainehankinta on miljoonan euron luokkaa, josta noin kolmasosa on puuperäisiä polttoaineita (noin 15 milj.). Tämä tarkoittaa keskimäärin 35 yhdistelmäajoneuvoa päivässä. Paikallisten energialähteiden käytöllä on vahva taloudellinen ja työllistävä vaikutus koko maakunnassa. Polttoaineen toimittajien kanssa on jo luonnollisesti tehty sopimuksia Keljonlahdenkin polttoaineiden suhteen. Tulevaisuus näyttää hyvältä ja polttoainetta tuntuu olevan riittävästi tarjolla. lisää Kantola. Keljonlahden voimalaitoksessa pääpolttoaineina käytetään turvetta (70%) ja puuta (30%). Ympäristölupa on saatu myös kivihiilelle, mutta tavoite on tuottaa lämpöä ja sähköä kotimaisilla puulla ja turpeella. Kuva Jyväskylän Energia Oy. Pyrolyysiöljyn valmistaminen tulevaisuutta Jyväskylän Energia on tutkinut ja tehnyt kannattavuusselvityksiä pyrolyysiöljyn valmistamisen suhteen. Selvitysten mukaan sen valmistaminen ei ole tällä hetkellä kannattavaa. Pyrolyysin valmistaminen ei kuulu lähi tulevaisuuden suunnitelmiimme, mutta ehkä tulevaisuudessa valmistaminen tulee ajankohtaiseksi. Kantola pohtii. Sähkön säästämiseen etäluettavat sähkömittarit Uudet etäluettavat sähkömittarit mahdollistavat paremman energiankulutuksen seurannan. Näkyvin muutos on arviolaskutuksen sekä tasaus- ja hyvityslaskujen loppuminen. Jokainen lasku perustuu jatkossa laskutusjaksolla mitattuun kulutukseen.

3 Uusien etäluettavien sähkömittareiden vaihto alkaa tänä kesänä. Tavoitteena on, että kaikki sähkömittaria on vaihdettu vuoden 2013 loppuun mennessä. kertoo Kantola. Hän uskoo etäluvun avaavan uusia mahdollisuuksia ja helppokäyttöisiä palveluja. Mittareiden avulla voimme tulevaisuudessa tarjota asiakkaille lisäpalveluja muun muassa järjestelmään liitettävän webpohjaisen tietokannan ansiosta. Tämä mahdollistaa sen, että asiakas saa nopeasti tiedot omasta kulutuksestaan. Näitä tietoja asiakas voi hyödyntää oman sähkönkäyttönsä suunnittelussa. tarkentaa Kantola. Keskisuomalainen osaaminen maailman markkinoille Keski-Suomessa on hyvä teknologia ja osaaminen, jota tulisi yhä paremmin tuotteistaa ja kaupallistaa myös ulkomaille. Kantolan mukaan keskisuomalaisten yritysten vahvuus on vielä niiden innovatiivisuudessa: Innovatiivisuudessa on yrityksen arvo. Se on vahvuus, jota ei voida samalla lailla ulkoistaa kuin tuotantoa ja valmistusta. Yritysten tulisikin panostaa enemmän osaamisen tuotteistamiseen ja kaupallistamiseen. Markkina-alueet tulisi nähdä laajempana käsitteenä kuin koti-suomi ja nähdä myös Balttia ja Pohjoismaat kotimarkkinoina. Vientitavoitteiden nostamiseksi tarvitaan suurempia kokonaisuuksia ja eri toimijoiden yhteistyötä. Hän painottaa tässä yritysten verkostoitumisen tärkeyttä: Nykypäivänä verkostoituminen nostaa merkitystään yhä enemmän. Eri toimijoiden osaaminen tulisi osata yhdistää ja saada enemmän yhteistyötä pienten ja suurten yritysten välille. Pienet yritykset tarvitsevat suurien yritysten tukea ponnistellessaan markkinoilla eteenpäin. Kantola näkisi tarvetta, että myös julkiset ohjelmat panostaisivat nykyistä enemmän teknologian lisäksi myös tuotteistamisen, kansainvälisen markkinoinnin ja kasvurahoituksen osaamisen kehittämiseen. Lisätietoja Jyväskylän Energia Oy, Vesangantie 5, Jyväskylä Toimitusjohtaja Tuomo Kantola tuomo.kantola[at.]jenergia.fi Fixteri uusi tapa parantaa metsien kasvua Vuonna 2003 perustettu Fixteri Oy tarjoaa uutta menetelmää pienpuun korjuuseen. Fixteri-korjuuteknologian tuotekehitystyötä tehdään Jyväskylän Seppälänkankaan teollisuusalueella. Fixterin laitteilla ja toimitusketjuratkaisulla tuodaan uusia ratkaisua tehokkaampaan pienpuun korjuuseen. Vuosien tuotekehitystyön tuloksena on syntynyt Fixteri-paalain, joka on suunniteltu erityisesti nuorten metsien kunnostuskohteille ja ensiharvennuksille. Fixteri Oy tarjoaa asiakkaalle kustannustehokkaita korjuuketjuratkaisuja. Tarjoamme asiakkaillemme niin kutsuttua win-win-win -ratkaisua, jossa kaikki voittavat. Tarjoamme parempaa kannattavuutta koko pienläpimittaisen puun toimitusketjuun aina metsästä loppukäyttölaitokselle saakka. Toimintatapa yhdistää metsänhoitoyhdistykset, metsänomistajat ja korjuuyrittäjät tehokkaasti pienpuun loppukäyttäjiin. kertoo Fixteri Oy:n toimitusjohtaja Minna Lappalainen. Pienpuun korjuunäytöksessä uudet innovaatiot ja toimintamallit esillä Fixteri Oy järjesti yhteistyössä OK-yhtiön kanssa Äänekosken Hirvaskankaalla maaliskuuta pienpuun toimintaketjunäytöksen. Mukana järjestelyissä olivat myös Metsäkeskus Keski-Suomi, Koneyrittäjien liitto, Logman Oy, Saalasti Oy, Kotimaiset Energiat Oy sekä Pohjolan Pankki Oyj. Fixteri Oy:n toimitusjohtaja Minna Lappalainen Keväisissä tunnelmissa kävijät saivat nauttia korjuunäytöksestä ja tutustua uusiin ja innovatiivisiin toimintamalleihin sekä teknologioihin käytännön tasolla.

4 Hakkuu ja paalaus samalla kerralla Fixteri -paalain on puunkorjuun lisälaite, jossa hakkuu ja paalaus tehdään samalla ajokerralla. Paalain voidaan asentaa joko uuteen tai käytettyyn alustakoneeseen. Fixteri -paalaus tarjoaa tarkan pienpuun korjuumenetelmän, jossa oksat ja latvat niputetaan rungon mukana paaliin. Näin lisätään puuston hehtaarikohtaista poistumaa. Kohteilta voidaan paalata joko kuitupuu- tai energiapuupaaleja, riippuen puuston rakenteen ja markkinoiden tarpeesta. Paalit voidaan ohjata myös suoraan energiakäyttöön. Kuitupuupaaleissa energiajakeiden kuten oksien ja latvojen osuus on noin 30 % ja loput 70 % on ainespuuta. Menetelmä yhdistää sekä karsitun rangan että karsimattoman kokopuun hyvät ominaisuudet, painottaa Lappalainen. Jokainen paali punnitaan Paalausprosessin yhteydessä jokainen paali punnitaan. Paalien tuorepaino saadaan paalaimen pudottajassa sijaitsevalla mittauslaitteella, joka myös kirjaa tuloksen automaattisesti muistiin ennen paalin putoamista maahan. Laitteen avulla saadaan tarkka tieto korjatun puun määrästä välittömästi hakkuun yhteydessä. Fixteri-paalaimelle soveltuva Logman -alustakone Pienpuun toimitusketjunäytöksessä esiteltiin uusi Fixteri-paalaimelle soveltuva Logmanin alustakone. Upouusi alustakone oli valmistunut juuri sopivasti näytöspäiväksi. Alustakone on suunniteltu vastaamaan erityisesti Fixteri-paalauksen tarpeita. Siinä on huomioitu hakkuutyön tuottavuuden kannalta keskeiset tekijät kuten 360 astetta pyörivän ohjaamon ja sen kylkeen sijoitetun kuormaimen myötä. Kyseessä on pieni, mutta tehokas, nimenomaan nuoriin metsiin suunnattu työkone. kertoo Lappalainen. Korkean hehtaarikohtaisen poistuman ja hyvän puun kuivamisen ansiosta Fixteri-paalaus kuluttaa tuotettua energiayksikköä kohti vähiten Kemera-tukia. Ensimmäiset Fixteri-asiakkaat Fixteri Oy on saanut merkittävän pääomasijoituksen Sitralta. Sijoitus on tehty osana Sitran Maamerkit-ohjelmaa. Sijoituksen ovat tehneet myös Etelä-Savon Osuuspankki ja Nevekon Oy. Asiakkaat uskovat Fixteri-korjuuteknologian avaa pienpuun logistiikan pullonkauloja ja tuovan taloudellista hyötyä laajalle toimijajoukolle. Lapualainen JP Metsäkoneurakointi Oy ja kannonkoskelainen Metsäkuljetus Vesterinen Oy ovat Fixterin ensimmäiset asiakkaat. Tyytyväiset asiakkaat uskovat Fixteri -menetelmien yleistyvän tulevaisuudessa. Usko Fixteriin on kasvanut. Ja uskon siihen, että Fixteri tulee valtaamaan alaa myös tulevaisuudessa. Metsäkuljetus Vesterinen Oy:n toimitusjohtaja Alpo Vesterinen kommentoi. Logmanin kehittämässä koneessa on ergonomisesti suunniteltu ympäripyörivä ohjaamo ja painoa tällä koneella on noin kiloa. Kuvassa Jorma Hirsimäki JP Metsäkoneurakointi Oy:stä (vas.), Alpo Vesterinen Metsäkuljetus Vesterinen Oy:stä, Minna Lappalainen Fixteri Oy:stä ja Keijo Rajaniemi Logman Oy:stä.

5 Katse kohti tulevaisuutta Työ puhukoon puolestaan Fixteri Oy tulee panostamaan tulevaisuuteen ja kehittämään yhä edelleen toimivampia ratkaisuja ja uutta teknologiaa. Minna Lappalainen kannustaa myös muita alan toimijoita kehittämään rohkeasti uusia toimintaratkaisuja: Meillä suomalaisilla on käsissämme todella merkittävä energiavarallisuus ja sen hyödyntäminen avaa meille liiketoimintamahdollisuuksia monella eri tavalla. Meillä on käsissämme kestävään kehitykseen perustuvat menestyksen avaimet. Uusien toimialojen rakentaminen vaatii rohkeutta ja visionäärisyyttä, mihin keskisuomalaisella bioenergia-alan toimijoilla on erinomaiset edellytykset. Hän painottaakin, että koko toimialan kannalta olisi tärkeää hakea kokonaisvaltaisesti ja ennakkoluulottomasti kannattavia ratkaisuja. Kokonaisuuksien hahmottaminen ja niiden objektiivinen arviointi vie kaikkia alan toimijoita parhaiten toiminnassaan eteenpäin, hän korostaa. Tulevaisuuden näkymiin Minna Lappalainen toteaa lyhyesti: Työ puhukoon puolestaan. Lisätietoja Fixteri Oy, Palokärjentie 7, Jyväskylä Toimitusjohtaja Minna Lappalainen minna.lappalainen[at.]fixteri.fi Tarvaalan Bioenergiailta keräsi koolle paikallisia yrittäjiä Saarijärven Tarvaalassa järjestettiin maaliskuun lopulla Bioenergiailta paikallisille yrittäjille. Tilaisuuden järjestelyissä mukana olivat Saarijärven Seudun yrityspalvelu, Saarijärven Yrittäjät, Saarijärven Kaupunki ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun Bioenergiakeskus. Illan aikana keskusteltiin bioenergia-alan ajankohtaisista asioista ja pohdittiin mitä mahdollisuuksia on kehittää alaa eteenpäin. Iltaan osallistui noin 30 henkilöä niin paikallisten yritysten edustajia kuin muitakin alan toimijoita. Ilta onnistui erinomaisesti ja päätettiin, että jatkossa tullaan järjestämään vastaavanlaisia tilaisuuksia. Jyväskylän ammattikorkeakoulun projektipäällikkö Tapani Sauranen toivoo, että seuraaviin tilaisuuksiin saadaan vielä laajempi yrittäjäkunta mukaan. Lisätietoja: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Bioenergiakeskus BDC, Tuumalantie 17, Saarijärvi Projektipäällikkö Tapani Sauranen tapani.sauranen[at.]jamk.fi Korpilahti kaukolämmön piiriin Korpilahti on kuulunut jo reilun vuoden uuteen Jyväskylään. Korpilahden alueella asuu noin asukasta. Korpilahti on siirtymässä kaukolämmön piiriin vuonna Jyväskylän Energia Oy:n toimitusjohtajan Tuomo Kantolan mukaan investoinnit tehdään pääosin tämän vuoden aikana. Tavoitteena on, että lämpökeskus valmistuu jo syksyllä Lisätietoja Jyväskylän Energia Oy, Vesangantie 5, Jyväskylä Toimitusjohtaja Tuomo Kantola tuomo.kantola[at.]jenergia.fi Bioenergisiä tuulahduksia blogi avautunut Jyväskylän ammattikorkeakoulun Bioenergiatiimin / Bioenergiakeskuksen blogi on avautunut Jyväskylän ammattikorkeakoulun sivuille. Käy lukemassa uusimmat kirjoitukset osoitteesta Muita blogeja löydät osoitteesta:

6 Maatilojen energiasuunnittelijat valmiina energiasäästöjen metsästykseen Maatilojen energiaohjelma tarjoaa tiloille monipuolisia palveluja energiansäästön ja energiatehokkuuden edistämiseksi. Ohjelmassa mukana olevat tilat saavat käyttöönsä palveluja, joiden avulla tilat voivat tehostaa energiankäyttöään ja lisätä uusiutuvan energian käyttöä ja tuotantoa. Lisää tietoa ohjelmasta löydät Maa- ja metsätalousministeriön sivuilta ja maaliskuun 25. päivä ilmestyneestä tiedotteesta Kokoukset BEV-strategiaryhmän kokous Saarijärvellä Tuumalantie 17, Tarvaala, klo 9 Tapahtumat FINBIOn Kevätpäivä Helsingissä Hotelli Radisson Blu Royal, Runeberinkatu 2, Helsinki Sitovat ilmoittautumiset mennessä. Lisätietoja ohjelmasta ja ilmoittautumisesta osoitteesta: 18th European Biomass Conference and Exhibition Ranskassa Lyon, Ranska Lisätietoja osoitteesta: World Bioenergy Ruotsin Jönköpingissä Jönköping, Ruotsi Lisätietoja osoitteesta: RENEXPO Central Europe Budapestissa Lisätietoja osoitteesta: AEBIOM European Bioenergy Conference & RENEXPO Bioenergy EUROPE Belgiassa Brüssel, Belgia Lisätietoja osoitteesta: FinnMETKO Jämsässä Jämsä, Suomi Lisätietoja osoitteesta: 11th International Trade Fair for Renewable Energy Saksassa Augsburg, Saksa Lisätietoja osoitteesta: Expo Bioenergia Espanjassa Valladolid, Espanja Lisätietoja osoitteesta: Bioenergy Decentral Saksassa Hannover, Saksa(samanaikaisesti EuroTier) Lisätietoja osoitteesta: Julkaisemme BEV uutiskirjeessä bioenergia-alan keskisuomalaisia uutisia. Ota yhteyttä Tiina Vilkkilään, ,

Energia-alan kehittämishankkeet Keski-Suomessa

Energia-alan kehittämishankkeet Keski-Suomessa KESKI-SUOMEN LIITTO Energia-alan kehittämishankkeet Keski-Suomessa Bioenergiasta elinvoimaa -klusterin ja Jyväskylän seudun Energiateknologian osaamiskeskusohjelman vuosikatsaus 2009 Tiina Vilkkilä (toim.)

Lisätiedot

Maakunnan energiahuolto. Kotikenttä ja Referenssit ja. ensimmäiset kokemus-

Maakunnan energiahuolto. Kotikenttä ja Referenssit ja. ensimmäiset kokemus- Huomio! Suunnitelma on lausunnolla valmisteluun osallistuneissa yrityksissä 21.6. saakka Bioenergiasta voimavara klusteriohjelma 2007-2015 Maakunnan energiahuolto Uutta tietoa ja osaamista sekä tukipalveluita

Lisätiedot

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE. Energiatehokkuus Boliden Kokkola panostaa moderniin teknologiaan

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE. Energiatehokkuus Boliden Kokkola panostaa moderniin teknologiaan ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Hiilineutraalit kunnat: Uusikaupunki hyötyy taloudellisesti HINKU-hankkeesta Energiatehokkuus Boliden Kokkola panostaa moderniin

Lisätiedot

Alk. m 2. juva.fi. menestyksen paikka. Ota osasi 6 miljoonan kävijän asiakasvirrasta! Liiketontit. Etelä-Savo Lokakuu 3/2010

Alk. m 2. juva.fi. menestyksen paikka. Ota osasi 6 miljoonan kävijän asiakasvirrasta! Liiketontit. Etelä-Savo Lokakuu 3/2010 www.mustekolmio.fi YRITYSMAAILMA 1 muste- & lasertäyttöpalvelut AUKIOLOAJAT: MA-PE 9-16 Nyt auki myös lauantaisin LA 10-14 Etelä-Savo Lokakuu 3/2010 Tuo tyhjentyneet mustepatruunasi tai laserkasettisi

Lisätiedot

Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012

Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012 Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012 N KUNTA Janakkala liittyi kuntien energiatahokkuus sopimukseen elokuussa 2011 Toimintasuunnitelma energiankäytön tehostamiseksi on valmistunut. Peltoenergiassa

Lisätiedot

AALTOVOIMA KAUPALLISTUU VAUHDILLA. Fortum 1 2009. Miltä näyttää TULEVAISUUS

AALTOVOIMA KAUPALLISTUU VAUHDILLA. Fortum 1 2009. Miltä näyttää TULEVAISUUS AALTOVOIMA KAUPALLISTUU VAUHDILLA Miten Fortumin kunto kestää talouskriisissä? Fortum 1 2009 Miltä näyttää TULEVAISUUS Tulevaisuus syntyy kestävistä päätöksistä Energiamme edesauttaa nykyisten ja tulevien

Lisätiedot

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN 1 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia asiakkaita, kumppaneita ja osaajia. 2 KEHITÄ OSAAMISTASI

Lisätiedot

TeollisuusPartneri. Teollisuus matkalla tulevaisuuteen. Monialaisuus toisi menestystä. Sähinää Suomimersutehtaalla. Suuntana kasvu ja kannattavuus

TeollisuusPartneri. Teollisuus matkalla tulevaisuuteen. Monialaisuus toisi menestystä. Sähinää Suomimersutehtaalla. Suuntana kasvu ja kannattavuus TeollisuusPartneri Näkemyksellisiä ratkaisuja teollisuuteen 3/2013 s www.siemens.fi/teollisuus Teollisuus matkalla tulevaisuuteen Monialaisuus toisi menestystä Sähinää Suomimersutehtaalla Suuntana kasvu

Lisätiedot

HAASTATTELU. Monikanavaisuus on tärkeä aspekti niin kuluttajille kuin valmistajille

HAASTATTELU. Monikanavaisuus on tärkeä aspekti niin kuluttajille kuin valmistajille Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija: Klarna Oy Nro 01 2012 HAASTATTELU Verkkokauppa.com, Boris Nikolov Monikanavaisuus on tärkeä aspekti niin kuluttajille kuin valmistajille sitouta asiakkaasi

Lisätiedot

Kestävä. kaupunki. Soheil Pakandam saa esimakua siitä, millaista voisi olla elämä ekokaupungissa. 8. Vierailulla Krapissa 16

Kestävä. kaupunki. Soheil Pakandam saa esimakua siitä, millaista voisi olla elämä ekokaupungissa. 8. Vierailulla Krapissa 16 Fortum 2 2010 Vierailulla Krapissa 16 Aurinkovallankumous lähellä? 20 Hans Pirttilä on uusi Fortum Tutor 26 Soheil Pakandam saa esimakua siitä, millaista voisi olla elämä ekokaupungissa. 8 Kestävä kaupunki

Lisätiedot

Uusiutuvaa voimaa Etelä-Pohjanmaalle

Uusiutuvaa voimaa Etelä-Pohjanmaalle Uusiutuvaa voimaa Etelä-Pohjanmaalle Etelä-Pohjanmaan energiaomavaraisuuden kehittämisstrategia Raportteja 27 Uusiutuvaa voimaa Etelä-Pohjanmaalle Etelä-Pohjanmaan energiaomavaraisuuden kehittämisstrategia

Lisätiedot

Rakentamisen ja investointien vuosi. Vuosikatsaus

Rakentamisen ja investointien vuosi. Vuosikatsaus Vuosikatsaus 211 Rakentamisen ja investointien vuosi Lue vuosikertomus mobiiliversiona Oulun Energia -konserni www.oulunenergia.fi Oulun Energia Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

selkeä visio valoisasta tulevaisuudesta vuosikertomus 2008

selkeä visio valoisasta tulevaisuudesta vuosikertomus 2008 selkeä visio valoisasta tulevaisuudesta vuosikertomus 2008 lupaus yhtiö ympäristö ihmiset liiketoiminta Yhtiön esittely 2 Liiketoiminta-alueet lyhyesti 4 Osakkeenomistajille 6 Sanomalehti- ja kirjapaperi

Lisätiedot

EURAN ENERGIAN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY

EURAN ENERGIAN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY EURAN ENERGIAN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö Maaseutuelinkeinot Mustiala 18.5.2009 Juho Ylijoki OPINNÄYTETYÖ Maaseutelinkeinojen koulutusohjelma Mustialantie 105 31310

Lisätiedot

Yrityskaupalla. koko Itämeren alue haltuun. Suomen kaasupaletti ja sen tulevaisuus Juustokattilat höyryävät maakaasun voimalla

Yrityskaupalla. koko Itämeren alue haltuun. Suomen kaasupaletti ja sen tulevaisuus Juustokattilat höyryävät maakaasun voimalla Suomen kaasupaletti ja sen tulevaisuus Juustokattilat höyryävät maakaasun voimalla MCI Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 2/2014 Yrityskaupalla koko Itämeren alue haltuun pääkirjoitus Gasetti Julkaisija Gasum

Lisätiedot

BIOENERGIAN LÄHTEILLÄ

BIOENERGIAN LÄHTEILLÄ Toimittanut Helena Torkko BIOENERGIAN LÄHTEILLÄ Rovaniemen ammattikorkeakoulu julkaisusarja C 25 Bioenergian lähteillä toimittanut Helena Torkko 2011 rovaniemen ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta Kehitys-

Lisätiedot

Yritys- ARI ONKALO. Rakennusliike Remonttimies. Saneerausta ja uudisrakentamista vuodesta 1997. Paljon enemmän kuin pelkkä hiiri.

Yritys- ARI ONKALO. Rakennusliike Remonttimies. Saneerausta ja uudisrakentamista vuodesta 1997. Paljon enemmän kuin pelkkä hiiri. Pohjois-Suomen Yritys- maailma Tammikuu 1/2014 TRAKTORI- JA KIINTEISTÖTYÖT ARI ONKALO Traktori ja kiinteistötyöt Ari Onkalo hoitaa kiinteistöt kuntoon kerta heitolla. Tarvitsetko apua raskaan lumen poistamisessa?

Lisätiedot

POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI

POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI 1/2013 Energian tulevaisuus ja sen haasteet Säätövoiman tarve kasvaa 12 Bioenergiaohjelman 16 voimalaitosta 16 Olkiluodossa eletään vahvan kasvun aikaa 26

Lisätiedot

Markkinaintegraatio etenee harppauksin

Markkinaintegraatio etenee harppauksin Fingrid Oyj:n lehti 1/2014 Markkinaintegraatio etenee harppauksin 4 14Etelä-Koreassa EstLink 2 yhdistää Baltian ja Pohjoismaiden sähkömarkkinat Auditointimatkalla 18 Kysyntäjouston potentiaali käyttöön

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen ILMASTONMUUTOS ja yritykset Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja

Lisätiedot

halo valtakunnallinen hankintalehti Sivu 16 nyt nopeasti verkossa

halo valtakunnallinen hankintalehti Sivu 16 nyt nopeasti verkossa halo halo valtakunnallinen hankintalehti Sivu 16 halo Pienhankinnat tehdään nyt nopeasti verkossa halolehti.fi Valtakunnallinen hankintojen ja logistiikan ammattilehti Nro 2 Pääkirjoitus Raili Hilakari

Lisätiedot

Joustava toimintamalli kiihdytti kansainväliseen

Joustava toimintamalli kiihdytti kansainväliseen KPMG:n asiakaslehti / kpmg.fi 3 / 2013 Aineettomat oikeudet kerralla kuntoon 12 Remedy: Tuotteet ovat enemmän kuin pelejä 14 Mars kehittyville markkinoille! 20 The Switchin toimitusjohtaja Jukka-Pekka

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaa. Kansainvälinen. Mistä rahaa kansainvälistymiseen. Horisontti 2020 Luova Eurooppa. Baltic Sea Region Interreg Europe

Etelä-Pohjanmaa. Kansainvälinen. Mistä rahaa kansainvälistymiseen. Horisontti 2020 Luova Eurooppa. Baltic Sea Region Interreg Europe Kansainvälinen Etelä-Pohjanmaa Horisontti 2020 Luova Eurooppa Baltic Sea Region Interreg Europe Kansalaisten Eurooppa Rakennerahastot Maaseuturahasto Mistä rahaa kansainvälistymiseen 2 3 4 5 6 8 10 11

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Tuomo Kantola, Jyväskylän Energia -yhtiöt: Metsäenergiaa riittävästi ja riittävän tehokkaasti

Toimitusjohtaja Tuomo Kantola, Jyväskylän Energia -yhtiöt: Metsäenergiaa riittävästi ja riittävän tehokkaasti Päättäjien 33. Metsäakatemia 27.9.2012 1(7) Toimitusjohtaja Tuomo Kantola, Jyväskylän Energia -yhtiöt: Metsäenergiaa riittävästi ja riittävän tehokkaasti Metsäenergian lähteen ovat moninaiset. Metsäteollisuuden

Lisätiedot

Menestystarinoita Pohjanmaalta

Menestystarinoita Pohjanmaalta Länsi-Suomen EAKR-ohjelma Menestystarinoita Pohjanmaalta Tekijät esille! Hyvä lukija, Pohjanmaan liitto haluaa tämän esitteen avulla nostaa esille ihmiset hankkeiden takaa. Olemme siksi antaneet heistä

Lisätiedot

Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 1/2013

Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 1/2013 Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 1/2013 YriTTäminen PerinTeeT kansainvälisyys asuminen luonto Perinteiden innoittamana tähän päivään. Tempaudu mukaan maaseudun elämään! PÄÄKIRJOITUS Kirjoittaja Juha

Lisätiedot

Fortum ja yhteiskunta

Fortum ja yhteiskunta Fortum ja yhteiskunta 24 Fortum lyhyesti Sisältö 3 Vastuullista liiketoimintaa tuottavasti 4 Vastuullisuus luo kestävää liiketoimintaa 5 Kestävän kehityksen ohjelma määrittelee tavoitteet 6 Puhtaampaa

Lisätiedot

Vuosikirja 2015 www.oulu.chamber.fi

Vuosikirja 2015 www.oulu.chamber.fi Vuosikirja 2015 www.oulu.chamber.fi YRITTÄJÄ, TURVAAMME MENESTYKSESI. Omaisuudesta ja työntekijöistä huolehtiminen on tärkeää mutta se ei riitä. Yrittäjänä sinun tulee huolehtia myös omasta turvastasi.

Lisätiedot

Valmet Automotive. osaa menestysreitin. Kasvuyritykset. sytyttivät sijoittajat. Kiirettä kaivoksilla

Valmet Automotive. osaa menestysreitin. Kasvuyritykset. sytyttivät sijoittajat. Kiirettä kaivoksilla Valmet Automotive osaa menestysreitin Kasvuyritykset sytyttivät sijoittajat Kiirettä kaivoksilla Suomen TeolliS uussijoit u S o y:n S idos ryhmäleht i 1/2011 Pääkirjoitus Kuva: Kari Ylitalo Hankevirta

Lisätiedot

Kestävän energian. tiedotuslehti 2013. Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa

Kestävän energian. tiedotuslehti 2013. Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa Kestävän energian Asikkala tiedotuslehti 2013 Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa Suomessa oli 2012 lopussa 162 toimivaa tuulivoimalaa.tuulivoimalla tuotettiin noin 0,7 % kotimaassa kulutetusta sähköstä.

Lisätiedot