Syömishäiriöiden hyvä hoito ja nykykäytännöt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Syömishäiriöiden hyvä hoito ja nykykäytännöt"

Transkriptio

1 Syömishäiriöiden hyvä hoito ja nykykäytännöt Pia Charpentier Psykologi Kognitiivinen psykoterapeutti, VET Toiminnanjohtaja Syömishäiriökeskus, Elämän Nälkään Ry

2 Syömishäiriöiden hyvä hoito Perustuu sairauden psykologiselle ymmärtämiselle Keskittyy sairautta ylläpitävien tekijöiden korjaamiseen Psyykkiset ja fyysiset tekijät Tukee terveyttä tukevan ajattelun ja toimintamallien vahvistumista ja auttaa vähentämään sairautta tukevaa ajattelua ja toimintamalleja Huomioi sairauden vakavuuden ja yksilöllisen luonteen

3 Syömishäiriöissä on psyyken kannalta kysymys: Tärkeän kehitystehtävän tapahtumatta jäämisestä Tunteiden säätely, luottamus maailmaan ja siinä selviämiseen, luottamus muihin ihmisiin yms. Lapsen synnynnäisten ominaisuuksien ja hoivaajan ominaisuuksien ristiriidan seurauksista Lapsen emotionaalinen herkkyys >< vanhemman (ja muiden aikuisten) kyky nähdä lapsen tarpeet ja toimia hoivaajana Äärimmäisen herkkä lapsi voi vaurioitua hyvässäkin hoivassa Traumatisoitumisen jälkiseurauksista Onnettomuudet, väkivallan kokemukset (fyysinen ja henkinen), hylätyksi tuleminen yms.

4 Syömishäiriön kerrokset 1 Syömishäiriönä ilmenevä vaurio on voinut syntyä missä tahansa kehitysvaiheessa Mitä varhaisempi vaurio, sitä vakavampi häiriö Aikuisuus Nuoruusikä Lapsuus Varhaislapsuus

5 Syömishäiriön kerrokset 2 Heiveröinen pohja huteroittaa muiden kerrosten vakautta Varhaislapsuudessa oppimatta jääneet taidot eivät ole käytössä myöskään vanhempana Mitä varhaisempi häiriö, sitä suurempi merkitys oireilla on mielen koossa pitämisessä Kun rakennelman alimmat tiilet ovat huteria, koko rakennelma lepää huteralla pohjalla Tällöin oireista luopuminen aiheuttaa voimakasta epätasapainon kokemusta: ylipääsemätöntä pelkoa, hätää, tuhoutumisen tunnetta Oireista luopuminen on tällöin useimmille mahdotonta omassa varassa luopumisen aiheuttama tuska on liian suuri kestettäväksi yksin.

6 Syömishäiriön kerrokset 3 Myöhäisemmissä vaiheissa tulleet vauriot eivät vahingoita perustaltaan vahvaa psyykettä vakavasti Tällöin oireet toimivat ns. olon helpottajina, mutta pohjalla olevat terveet rakenteet mahdollistavat oireista luopumisen

7 Hyvä hoito huomioi sairauden vakavuusasteen 1 Jos varhaista vauriota ei ole tapahtunut, ei sairaus ole ns. psyykkisesti vakava Tällöin sairastuneen psyyken perusrakenteet ovat vahvat ja paraneminen etenee nopeasti Sairaus on tilapäisesti sulkenut sairastuneen kapasiteetin pois käytöstä Paranemisprosessi tarkoittaa omatun kapasiteetin saamista takaisin käyttöön Polikliininen hoito tai lyhyt sairaalahoito riittävät auttamaan sairastunutta paranemaan

8 Hyvä hoito huomioi sairauden vakavuusasteen 2 Jos varhainen vaurio on tapahtunut tai keskeinen kehitystehtävä jäänyt tapahtumatta, on sairaus ns. psyykkisesti vakava Tällöin sairastuneen psyyken perusrakenteet ovat heikot ja paraneminen on hidasta Oireet toimivat keskeisinä selviytymiskeinoina eikä sairastuneella ole juuri muita keinoja Paranemisprosessi tarkoittaa terveyttä tukevan selviytymiskapasiteetin rakentamista, uuden oppimista Tällöin vaaditaan pitkää, erikoistunutta hoitoa, jossa painottuu psyykkinen työskentely

9 Hyvä hoito huomioi sairauden vakavuusasteen 3 Vakavuusasteen voi havaita Oireiden tiheydestä ja vahingollisuudesta Oireiden merkityksestä psyyken kokonaisuudelle Helpotuskeino, pakokeino, kuulluksi tulemisen keino jne Koossa pysymisen keino Sairastuneen kokemuksesta kyvystään hallita oireita ja tehdä muutoksia käyttäytymiseensä Sairauden kesto ei välttämättä kerro vakavuusastetta

10 Hyvä hoito huomioi sairauden vakavuusasteen 4 Varhaisissa eli vakavissa häiriöissä eheytymiseen vaaditaan kasvuprosessi Kokemus turvassa olemisesta, hyväksytyksi tulemisesta, tunteiden oikeutuksesta, elämän hallinnasta Sairastunut tarvitsee tunteiden säätelyapua sekä turvassa olemisen kokemuksen itsensä ulkopuolelta Hänen sisällään ei ole tätä kykyä

11 Hyvä hoito huomioi sairauden vakavuusasteen 5 Sairas vs. terve toiminnanohjaus Vakavassa sairauden vaiheessa toimintaa ohjaa voittopuolisesti sairautta tukeva ajattelu Paranemisen edetessä ns. terve ajattelu alkaa yhä enemmän ohjata toimintaa Sairastunut tarvitsee tukea ulkopuolelta niin kauan kun sairautta tukeva ajattelu ohjaa toimintaa Muutos ei onnistu omassa varassa

12 Miksi pitkät hoidot? Vakavat syömishäiriöt vaativat pitkää ja intensiivistä hoitoa Jotta psyykkinen kasvuprosessi mahdollistuu Se tarvitsee tuekseen ns. uudelleenvanhemmointia, joka auttaa keskenjääneitä kehitystehtäviä valmistumaan Sairastuneen täytyy saada kokemuksellisesti ymmärrys omasta arvostaan, tunteiden sallittavuudesta ja tarpeiden tyydytetyksi tulemisen tärkeydestä. Muuten eheytymistä ei tapahdu

13 Julkisen hoidon linjausten ongelmia 1 Sairaanhoitopiireissä joudutaan suunnittelemaan hoito hallinnollisista lähtökohdista, ei hoidollisista. Resurssien vähäisyys lyhentää hoitoaikoja liiallisesti pakottaa keskittymään kehon oireiden korjaamiseen, vaikka kyse on yksinomaan psyykkisestä sairaudesta

14 Julkisen hoidon linjausten ongelmia 2 Lyhyiden hoitoaikojen haitat vakavissa syömishäiriöissä Mahdollisuus keskittyä vain konkreettisiin oireisiin, vaikka kyse on psyyken sairaudesta Vaikka paino nousisi tai oksentaminen loppuisi, psyyke ei ehdi korjaantua jolloin oireet väistämättä palaavat Epäonnistuminen lannistaa ja masentaa sairastunutta Sairaus pitkittyy ja pahimmassa tapauksessa ns. kroonistuu

15 Julkisen hoidon linjausten ongelmia 3 Sairaus pitkittyy ja mahdollisesti kroonistuu Sairastuneen omaisten elämänlaatu laskee ja he joutuvat sairauslomille Sairauden vaikutus ulottuu huomattavan laajaan ihmismäärään Erikoistuneiden hoitopaikkojen joutuessa siirtämään hoitoja perusterveydenhuoltoon, tulee sinne turha ja pitkäaikainen kuormitus, mikä tuhlaa arvokkaita resursseja Epätehokas hoitaminen tulee yhteiskunnalle äärimmäisen kalliiksi

16 Ehdotus Hoidon resurssit järjestetään sellaisiksi, että hoito voidaan suunnitella yksinomaan hoidollisesti järkevistä lähtökohdista Psykoterapia hoitomenetelmäksi myös vakavasti sairaille Riittävän pitkät, erikoistuneet hoidot vakavasti sairaille Erotellaan ns. vakavat psykopatologiat (varhainen vaurio) ja kevyet psykopatologiat (myöhäisempi vaurio) toisistaan Suunnitellaan hoidot sairauden vakavuuden mukaan kevyiksi tai intensiivisiksi Ei samaa mallia automaattisesti kaikille

17 Investoidaan vakavasti sairaiden intensiiviseen, erikoistuneeseen hoitoon ja autetaan sairastuneita paranemaan mahdollisimman nopeasti Liian lyhyiden hoitojen aiheuttama sairauden pitkittyminen on äärimmäisen kallista pitkällä tähtäimellä Sallitaan (vaaditaan) erikoistuneiden yksiköiden tehdä työnsä kunnolla viimeisimmän tieteellisen ymmärryksen (sekä käytännössä tehokkaiksi havaittujen uusien menetelmien) mukaisesti Hoitotulosten seuranta ja niiden mukainen hoidon kehittäminen

ELÄMÄ UUSIKSI. Sopeutuminen sairastumisen tai vammautumisen aiheuttamaan. elämänmuutokseen

ELÄMÄ UUSIKSI. Sopeutuminen sairastumisen tai vammautumisen aiheuttamaan. elämänmuutokseen ELÄMÄ UUSIKSI Sopeutuminen sairastumisen tai vammautumisen aiheuttamaan elämänmuutokseen Jaana Kääntä Pro gradu -tutkielma Sosiaalityö Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Jyväskylän yliopisto Kevät 2012

Lisätiedot

Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa

Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa Ensi- ja turvakotien liitto ry Tanja Henttonen Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa Tanja Henttonen Pro gradu

Lisätiedot

Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ

Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ Etnografinen tutkimus mielenterveyskuntoutujan arjessa oppimisesta Katja Pihlaja Pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden laitos/ erityispedagogiikan yksikkö Jyväskylän

Lisätiedot

Kymmenen kysymystä kasvatuksesta

Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Toim. Elina Nivala Lasten Keskus Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Toim. Elina Nivala Lasten Keskus Lapsen huollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys

Lisätiedot

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ Päivi MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Äiti, onks toi nyt se masennus? MIETE-kuntoutus perheelle, silloin kun vanhempi sairastaa Päivi Aaltonen (toim.) Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

Rahapeliongelmien tunnistaminen, puheeksiotto ja pelaajan auttaminen

Rahapeliongelmien tunnistaminen, puheeksiotto ja pelaajan auttaminen Rahapeliongelmien tunnistaminen, puheeksiotto ja pelaajan auttaminen Maritta Itäpuisto Katja Lampinen, Petri Miettinen, Sari Naappi, Anne-Maria Perttula, Kaija Smolander, Jyrki Vihriälä OPAS Rahapeliongelmien

Lisätiedot

Kuinka työntekijä voi tukea lapsen mentalisaatiokykyä? Nina Pyykkönen Erikoispsykologi, PsL Psykoterapeutti YET

Kuinka työntekijä voi tukea lapsen mentalisaatiokykyä? Nina Pyykkönen Erikoispsykologi, PsL Psykoterapeutti YET Kuinka työntekijä voi tukea lapsen mentalisaatiokykyä? Nina Pyykkönen Erikoispsykologi, PsL Psykoterapeutti YET Reflektiosta Reflektio on tärkeää kaikissa aikuisten, lasten, vanhempien ja ammatti-ihmisten

Lisätiedot

Lapsellamme on syömishäiriö. - ajatuksia perhetyöstä ja vanhempien roolista nuoren ihmisen hoidossa. Syömishäiriöpäivät 22.1.2013

Lapsellamme on syömishäiriö. - ajatuksia perhetyöstä ja vanhempien roolista nuoren ihmisen hoidossa. Syömishäiriöpäivät 22.1.2013 Lapsellamme on syömishäiriö - ajatuksia perhetyöstä ja vanhempien roolista nuoren ihmisen hoidossa Syömishäiriöpäivät 22.1.2013 Anna-Lisa Isomaa ylilääkäri Fredrikaklinikka Sosiaali- ja terveysvirasto

Lisätiedot

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom sisällysluettelo aluksi mitä mielenterveyden ongelmat ovat? tunteiden häiriöt toiminnan häiriintyminen ajattelun häiriintyminen mistä mielenterveyden häiriöt johtuvat?

Lisätiedot

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ 1 Oppaan suunnittelussa on ollut apuna työryhmä Kaisu Johansson Mika Niemelä Arja Mainio Kaisa-Mari Paananen Sami Räsänen Kuvat Tarja Paananen OPAS VANHEMMILLE LASTEN TUKEMISEEN,

Lisätiedot

MUN KAIKKI ON TÄRKEITÄ

MUN KAIKKI ON TÄRKEITÄ MUN KAIKKI ON TÄRKEITÄ SOS-LAPSIKYLÄÄN SIJOITETTUJEN LASTEN SOSIAALISET VERKOSTOT Pro gradu -tutkielma Sonja Vanhanen 83199 Syksy 2009 Sosiaalipolitiikan laitos Turun yliopisto TURUN YLIOPISTO Sosiaalipolitiikan

Lisätiedot

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut?

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Opas läheisille sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa ja Laimio Anne 1 Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa, Laimio

Lisätiedot

Terapiasuhteen ongelmat epävakaan persoonallisuus-häiriön psykoterapiassa - epäonnistumisen vai hyvän hoitotuloksen merkkejä.

Terapiasuhteen ongelmat epävakaan persoonallisuus-häiriön psykoterapiassa - epäonnistumisen vai hyvän hoitotuloksen merkkejä. Kognitiivisen psykoterapian verkkolehti 2008, 5, 71-98. Kognitiivisen psykoterapian yhdistys Terapiasuhteen ongelmat epävakaan persoonallisuus-häiriön psykoterapiassa - epäonnistumisen vai hyvän hoitotuloksen

Lisätiedot

GOLFvanhempien. Kansallinen JUNIORIGOLFOHJELMA

GOLFvanhempien. Kansallinen JUNIORIGOLFOHJELMA GOLFvanhempien opas Kansallinen JUNIORIGOLFOHJELMA 1. Golf harrastuksena 1. GOLF HARRASTUKSENA Golf on usein koko perheen yhteinen harrastus, mutta enenevässä määrin lapset ja nuoret innostuvat lajista

Lisätiedot

Neljäsluokkalaista huolestuttaa kokeet ja läksyt. Alakoululaisen hyvinvointi ja sen mittaaminen

Neljäsluokkalaista huolestuttaa kokeet ja läksyt. Alakoululaisen hyvinvointi ja sen mittaaminen Neljäsluokkalaista huolestuttaa kokeet ja läksyt Alakoululaisen hyvinvointi ja sen mittaaminen Sini Latvala & Janne Turpeenniemi Pro gradu -tutkielma Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

Rohkaisun sanoja Sinulle, joka olet kohdannut SYÖMISHÄIRIÖN

Rohkaisun sanoja Sinulle, joka olet kohdannut SYÖMISHÄIRIÖN { Rohkaisun sanoja Sinulle, } joka olet kohdannut SYÖMISHÄIRIÖN Materiaalin tilaukset: Syömishäiriöliitto-SYLI ry puh. (02) 251 9716 info@syomishairioliitto.fi www.syomishairioliitto.fi SISÄLTÖ Sinulle

Lisätiedot

Kipu osana elämää et ole yksin. Kroonisen kivun. Suomen Kipu ry. Ensitieto-opas. www.suomenkipu.fi

Kipu osana elämää et ole yksin. Kroonisen kivun. Suomen Kipu ry. Ensitieto-opas. www.suomenkipu.fi Kipu osana elämää et ole yksin Suomen Kipu ry Kroonisen kivun Ensitieto-opas www.suomenkipu.fi Kroonisen kivun ensitieto-opas Tämän oppaan tekstien lainaaminen on sallittua, mikäli lähde merkitään selvästi

Lisätiedot

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim.

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim. Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista Niina Remsu (toim.) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

Kriisi on kuin kivi keskelle lammikkoa: laineet loiskuvat kauas - mutta keskellä on petollisen tyyntä.

Kriisi on kuin kivi keskelle lammikkoa: laineet loiskuvat kauas - mutta keskellä on petollisen tyyntä. TOMMI HAUTANIEMI - AILA JÄRVENPÄÄ ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI JULKAISUSARJA B: Raportit ISBN 952-452-034-6 Painatus: 2003 Julkistaminen: 10.2.2004 HENKIINEN ENSIIAPU KESKUSSAIIRAALASSA Myyntitiedot:

Lisätiedot

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 36 Sinikka Soini, TuATTL Jussi Vahtera,TuATTL Marjut Joki, TuATTL Jukka Aaltonen, Tutsp Liisa Bifeldt, Tutsp Seija Lähteenmäki, Tutsp Antero Utriainen, Tutsp Psykososiaalisen

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

pysyminen raittiina terence t. gorski merlene miller käsikirja uusiutumisen ehkäisystä kemiallisessa riippuvuudessa

pysyminen raittiina terence t. gorski merlene miller käsikirja uusiutumisen ehkäisystä kemiallisessa riippuvuudessa terence t. gorski merlene miller pysyminen raittiina käsikirja uusiutumisen ehkäisystä kemiallisessa riippuvuudessa Oppimisessa on pikemminkin kysymys asenteesta kuin lahjakkuudesta SISÄLTÖ ESIPUHE JOHDANTO

Lisätiedot

Sisältö I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ II LÄÄKKEET JA TYÖKYKY ERI SAIRAUKSISSA III KEHITYS TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISEN SILMIN

Sisältö I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ II LÄÄKKEET JA TYÖKYKY ERI SAIRAUKSISSA III KEHITYS TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISEN SILMIN LÄÄKKEET JA TYÖKYKY Sisältö Johdanto: Jussi Merikallio... 4 I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ Hyvä työkyky tehdään yhdessä: Arto Laine... 8 Työterveyshuolto terveyden ja työkyvyn tukijalkana: Mauri Jussila...

Lisätiedot

Uniuutiset 2/2013 Erikoisnumero Uniliitto ry:n jäsen- ja tiedotuslehti

Uniuutiset 2/2013 Erikoisnumero Uniliitto ry:n jäsen- ja tiedotuslehti Uniuutiset 2/2013 Erikoisnumero Uniliitto ry:n jäsen- ja tiedotuslehti Uniuutiset 2/2013 Erikoisnumero Hyvä Uni SISÄLTÖLUETTELO Uniuutiset ja yhteystiedot... 2 Lukijalle, Mitä uni on... 3 Unen huolto,

Lisätiedot

mun koti on täällä kokemuksia ammatillisesti ohjatun yhteisöasumisen vakauttamismahdollisuuksista Valma-projekti 2008-2012 mun koti { 1 } on täällä

mun koti on täällä kokemuksia ammatillisesti ohjatun yhteisöasumisen vakauttamismahdollisuuksista Valma-projekti 2008-2012 mun koti { 1 } on täällä mun koti on täällä kokemuksia ammatillisesti ohjatun yhteisöasumisen vakauttamismahdollisuuksista Valma-projekti 2008-2012 mun koti { 1 } on täällä mun koti { 2 } on täällä mun koti on täällä Toimittaja:

Lisätiedot

IHMEET TAPAHTUVAT ARJESSA!

IHMEET TAPAHTUVAT ARJESSA! IHMEET TAPAHTUVAT ARJESSA! kiintymyssuhteissaan traumatisoituneiden lasten tukeminen varhaiskasvatuksessa Kehittämispäällikkö Christine Välivaara, Psykologi, LTO, YTM Pesäpuu ry 2 TRAUMATISOITUNUT LAPSI

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Pohjolan lapset Varhainen tuki lapsille ja perheille. Varhainen tuki perheille hankkeen -tulokset

Pohjolan lapset Varhainen tuki lapsille ja perheille. Varhainen tuki perheille hankkeen -tulokset Pohjolan lapset Varhainen tuki lapsille ja perheille Pohjoismainen hyvinvointikeskus Inspiraatio-opas Varhainen tuki perheille hankkeen -tulokset 1 Pohjolan lapset Varhainen tuki lapsille ja perheille

Lisätiedot