Kääntötoimilaitteet 2SC5

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kääntötoimilaitteet 2SC5"

Transkriptio

1 Kääntötoimilaitteet 2SC5 Täydennys käyttöohjeeseen SIPOS 5 Painos Oikeudet muutoksiin pidätetään!

2 Sisällys Täydennys käyttöohjeeseen SIPOS 5 Sisällys Sisällys 1 Perustietoa Käyttöohjeeseen liittyviä huomautuksia Turvaohjeet: Käytetyt kuvakkeet ja niiden merkitys Yleisiä asennusohjeita Suoraliitäntäiset kääntötoimilaittet Kääntöyksikön vaihdemalli Kääntötoimilaitteet jalustalla ja vivulla Kääntöyksikön vaihdemalli - jalusta ja vipu Kääntövivun vipuasennon muuttaminen Läppävivuston asennus Mekaaniset rajoittimet Rajoittimen AUKI-asennon tarkistaminen Rajoittimen KIINNI-asennon tarkistaminen Kääntökulman muuttaminen (valinnaisvaihtoehto) Asennonilmaisinvaihteen säätäminen Huolto Yleisiä huomautuksia Tiivisteet Rasva Kääntöyksikön vaihteen rasvanvaihto Huollon jälkeen Huoltopalvelu Sivu 2

3 Täydennys käyttöohjeeseen SIPOS 5 1 Perustietoa 1 Perustietoa 1.1 Käyttöohjeeseen liittyviä huomautuksia Tämä lisäkäyttöohje on täydellinen vain yhdessä toimilaitteen vastaavan käyttöohjeen kanssa. Sen vuoksi on lisäksi otettava huomioon toimilaitteen käyttöohjeen turvatiedot! Käyttöohje ei voi selkeyssyistä huomioida kaikkia yksityiskohtia kaikista ajateltavissa olevista asennus-, käyttö- tai huoltotapauksista. Käyttöohje sisältää sen mukaisesti pääasiassa vain ammattitaitoiselle henkilöstölle tarkoitettuja ohjeita, jotka ovat tarpeen laitteiden määräystenmukaisessa käytössä teollisissa käyttöympäristöissä. 1 Perustietoa 1.2 Turvaohjeet: Käytetyt kuvakkeet ja niiden merkitys Käyttöohjeessa käytetään seuraavia kuvakkeita, joilla on eri merkitys. Niiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavia ruumiinvammoja tai aineellisia vahinkoja. Varoitus viittaa toimintoihin, jotka voivat väärin tehtyinä aiheuttaa henkilöihin ja aineelliseen omaisuuteen kohdistuvan turvallisuusriskin. Huomautus viittaa toimintoihin, jotka vaikuttavat oleellisesti laitteen oikeaan toimintaan. Sen noudattamatta jättäminen voi mahdollisesti johtaa seurannaisvaurioihin. Työvaiheet suoritettu jo kojevalmistajan toimesta: Mikäli toimilaitteet toimitetaan valmiiksi kojeisiin asennettuina, tämä työvaihe suoritetaan kojetoimittajan toimesta. Käyttöönoton yhteydessä on säätö tarkistettava. 1.3 Yleisiä asennusohjeita Kaikissa asennustöissä on otettava huomioon kiristysmomentit, katso seuraava taulukko. Eri lujuusluokkaan kuuluvien ruuvien kiristysmomentit T A [Nm] Kierre Lujuusluokka 8.8 A2-70/A4-70 A2-80/A4-80 M M M M M M Suosittelemme käyttämään suunnittelu-, asennus-, käyttöönotto- ja huoltotehtävissä hyväksi SIPOS Aktorik-huoltopalvelun tukea ja palveluja. Sivu 3

4 2 Täydennys käyttöohjeeseen SIPOS Suoraliitäntäiset kääntötoimilaittet Kääntöyksikön vaihdemalli Erilaiset vaihdemallit ovat mahdollisia, katso seuraava kuva. Sen merkinnät tarkoittavat seuraavaa: Ensimmäinen kirjain ilmoittaa kierukanpyörän akselin asennusasennon, toinen käyttöpään kiertosuunnan. Edellytyksenä on oikealle kiertävä vakiokiertosuunta-asetus. Vasemmalle kiertävässä asetuksessa seuraavassa ilmoitetut kiertosuunnat ovat päinvastaiset. Esimerkki: LR = kierukanpyörän akselin asennusasento on vasemmalle; LR = käyttöpään kiertosuunta on oikealle. Vakiomalli on RR. Kuva: Vaihdemallin esitys katsottuna osoittimen kantta ylhäältä Kääntötoimilaitteiden asennus on mahdollista missä tahansa asennossa. asentoa voidaan jälkeenpäin hieman muuttaa. SIPOS 5 Flash-kiertosuuntaa voidaan muuttaa milloin tahansa. 1. Poista huolellisesti rasva liitäntälaippojen tukipinnoilta vaihteella ja kojeella. 2. Pistä kytkin (kuvan kohta 1) kojeen akselille (3) ja varmista sovituskiila kierretapilla (2) (katso kuva), noudata tässä yhteydessä mittoja x, y (katso seuraava taulukko). 3. Rasvaa kytkimen hammastus hyvin hapottomalla rasvalla. 4. Asenna kääntötoimilaite kojeelle. Pidä huoli siitä, että kojeen liitäntälaippa on keskitetty ja tuettu kauttaaltaan. 5. Kiinnitä vaihde ruuveilla (väh. lujuusluokka 8.8) ja jousilaatoilla. 6. Kiristä ruuvit ristikkäin alla olevan taulukon mukaisella kiristysmomentilla. Jos liikkuvat osat saavat aikaan puristusmisvaaran, laitteeseen on asennettava suojalaitteet. Kuva: Kytkimen asennus kojeen akselille Sivu 4

5 Täydennys käyttöohjeeseen SIPOS 5 asennon mitat ja eri lujuusluokkiin kuuluvien ruuvien kiristysmomentit Toimilaite Mitat Ruuvit 2 Lujuusluokka 8.8 A2-70/ A4-70 A2-80/ A4-80 Tyyppi Laippa X max Y max Lukum. x vaihde. Kiristysmomentti TA (Nm) 2SC5010 F x M SC5011 F x M SC5031/ 2SC5511 F x M SC5032/ 2SC5512 F x M SC5042/ 2SC5522 F x M SC5043/ 2SC5523 F x M SC5053/ 2SC5533 F x M SC5054/ 2SC5534 F x M SC5064/ 2SC5544 F x M SC5065/ 2SC5545 F x M Kääntötoimilaitteet jalustalla ja vivulla Kääntöyksikön vaihdemalli - jalusta ja vipu Erilaiset vaihdemallit ovat mahdollisia, katso seuraava kuva. Sen merkinnät tarkoittavat seuraavaa: Ensimmäinen kirjain ilmoittaa kierukanpyörän akselin asennusasennon, toinen käyttövivun kiertosuunnan. Edellytyksenä on oikealle kiertävä vakiokiertosuunta-asetus. Vasemmalle kiertävässä asetuksessa seuraavassa ilmoitetut kiertosuunnat ovat päinvastaiset. Esimerkki: LR = kierukanpyörän akselin asennusasento on vasemmalle; LR = kiertosuunta on oikealle. Vakiomalli on RR. Kuva: Vaihdemallin esitys katsottuna osoittimen kantta ylhäältä Tarkista ennen asennusta, että tilaa on riittävästi. Toimilaite tai muut osat eivät saa ulottua vivun kääntöalueelle. Asenna kääntötoimilaite tukevalle, taivutusjäykälle ja tärisemättömälle alustalle siten, että jalustan ja kiinnityselementin väliset suhteelliset liikkeet eivät ole mahdollisia. Ne saattaisivat muutoin aiheuttaa muutoksia vivun poikkeamassa keskiasemasta. Hitsausmutterin ja putken korroosionesto on tehtävä asiakkaan toimesta. Sivu 5

6 2 Täydennys käyttöohjeeseen SIPOS Suuntaa asennusasento siten, että vaihteen liiketasot (Kuva 1, kohta 1) ja kojeen vipu (2) ovat yhdensuuntaiset. Sallittu kulmapoikkeama on - vaihteesta poispäin: kork. 10, - vaihteeseen päin: kork Puhdista pohjalaipan tukipinnat ja rasvaa ne huolellisesti. 3. Kiinnitä toimilaite neljällä ruuvilla (väh. lujuusluokka 8.8) ja jousilaatoilla. Katso seuraavasta taulukosta pohjalaipan reikiä koskevat tiedot. Kuva 1: asento -putki suhteessa kääntövipuun Reiät pohjalaipassa [mm] Tyyppi Ø d1 A B C 2SC SC SC5048 2SC SC5058 2SC SC5068 2SC Kääntövivun vipuasennon muuttaminen Kääntövivun vipuasentoa voidaan tarvittaessa muuttaa. Hebelverstellung um einen Zahn 2SC5048 2SC5518 2SC5028 Tyyppi 2SC5528 2SC5058 2SC5068 2SC5538 2SC5548 Kulma 9 11, Poista pidätinrengas (Kuva 2, kohta 3). 2. Vedä kääntövipu (1) pois käyttöakselilta (2) ja pistä se takaisin käyttöakselille haluttuun asentoon. 3. Varmista kääntövipu pidätinrenkaalla. Kuva 2: Kääntövivun vipuasento Sivu 6

7 Täydennys käyttöohjeeseen SIPOS 5 2 Sallittu poikkeamakulma a:ta varten (katso Kuva 3). 2SC5028/ 48/ 58 ja 2SC5518/ 28/ 38: α min. 30, α max SC5068 ja 2SC5548: α min. 37, α max Pidä pituutta säätäessäsi huoli siitä, ettei kulma a min. tai a max. alitu tai ylity (katso Kuva 3). Muutoin saattaa esiintyä liian suuria voimia, jotka vaurioittavat toimilaitetta. Kojeen valmistajan on ilmoitettava kulman b rajaarvot. Kuva 3: Poikkeamakulma Läppävivuston asennus SIPOS Aktorik toimittaa sopivat läppävivustot (kuulanivelet vivulla) tai vain kuulanivelet erikoistilauksesta. Yhdessä toimitukseen sisältyvistä kuulanivelistä on oikeakätinen kierre (RH), toisessa kuulanivelessä on vasenkätinen kierre (LH). Seuraavasta taulukosta käy ilmi, mitkä kuulanivelet sopivat mihinkin toimilaitetyyppiin, ja eri mallien mittatiedot. Mitat: Kuulanivelet 2SX5304-0GE.. ja läppävivustot 2SX5304-0KG... Vaihdetyypille Maks. siirrettävä voima [kn] 2SC5028 7,5 2SC5048, 2SC5518, 2SC5528 2SC5058, 2SC5068, 2SC5538, 2SC5548 Ø d1 RH/LH 15; 12,5* M28x1,5 21 M30x1,5 Ø d2 [mm] X [mm] Ø d3 Kegel 1:10 M16x1,5 27; 25* 8; 5* 16H8 M20x1,5* *läppävivustossa 34; 33,5* 40; 50,5* 12; 5* 22 H8 12; 5* 26 H11 1. Pane kuulanivel (kuvan kohta 1) kääntövivulla (7) olevaan kartioporattuun reikään, kiinnitä se kruunumutterilla (8) ja varmista itsestään löystymiseltä sokalla (9). 2. Pane toinen kuulanivel kojeen vivun (5) kartioporattuun reikään. Kiinitä kruunumutterilla (8) ja varmista itsestään löystymiseltä sokalla (9). 3. Saata kojeen vipu (5) ja kääntövipu (7) yhdensuuntaiseen asentoon toisiinsa nähden. 4. Ruuvaa molemmat hitsausmutterit (3) kiinni kuulaniveliin (1) suunnilleen kierteenpituuden puoliväliin asti.. Kuva: Vivusto Noudata kierteiden vähimmäiskatetta: x min. = 1 x kierteen läpimitta, ks. kuvan kohta Tarkasta putken pituusmitta ja lyhennä putki pituuden mukaisesti. 6. Ruuvaa hitasusmutteri (3) irti molemmilta kuulaniveliltä ja hitsaa putki kiinni. Varmista korroosionesto hitsaustöiden jälkeen! Sivu 7

8 2 Täydennys käyttöohjeeseen SIPOS Ruuvaa vastamutteri (2) ja putki (4) kiinni kuulaniveleen kääntövivulla. Noudata kierteiden vähimmäiskatetta x min. (6). 8. Ota toinen kuulanivel pois kojeen vivulta, ruuvaa vastamutteri (2) auki ja ruuvaa kuulanivel kiinni putkeen. Noudata tässäkin yhteydessä kierteiden vähimmäiskatetta (x min.). 9. Saata kääntöyksikön vaihde ja koje samaan pääteasentoon. 10. Aseta toinen kuulanivel kojeen vipuun, kiinnitä se kruunumutterilla ja varmista sokalla. Säädä pituus kiertämällä putkea. Toimitukseen sisältyviä kuulaniveliä käytettäessä yhdessä kuulanivelessä on oikeakätinen kierre (RH) ja toisessa on vasenkätinen kierre (LH). Pidä pituutta säätäessäsi huoli siitä, ettei kulma α min. tai α max. alitu tai ylity (katso edellisen luvun huomautus). 11. Kiristä molemmat vastamutterit (2) lujaan putkella. Pidä ennen kääntötoimilaitteen käyttöönottoa huoli siitä, ettei ketään tai mitään pääse vivun kääntöalueelle. Jos liikkuvat osat saavat aikaan puristusmisvaaran, laitteeseen on asennettava suojalaitteet. 2.3 Mekaaniset rajoittimet Kiinteällä kääntökulmalla (kuvan kohta X) 90 varustetussa vakiomallisessa kääntötoimilaitteessa (tilaus-nro 2SC /1/2/3) on kääntöyksikön vaihteen mekaaniset rajoittimet säädetty kiinteästi 92 :een. Rajoittimien säädön muuttaminen ja siten kulman muuttaminen ei ole mahdollista, mutta asennon muuttaminen kylläkin (kuvan kohta Y). Valinnaisesti voidaan toimittaa eri kääntöalueilla varustetut toimilaitteet, joissa kääntökulmaa voidaan muuttaa, katso luku 2.4. Läpikiertävällä kääntöyksikön vaihteella varustetuissa toimilaitteissa (tilaus-nro 2SC /5/6/7) ei ole rajoittimia. Kuva: Kiinteä kääntökulma Kääntöyksikön vaihteen mekaanisia rajoittimia ei tarvita laitteen normaalia käyttöä varten. Ne ovat ainoastaan lisäsuojana sen varalta, että käsinkäytössä siirrytään yli halutun säätöalueen. Rajoittimia vasten ei saa ajaa sähkökäytössä. Kojeen todellisen kääntökulman on oltava hieman pienempi kuin kääntöyksikön vaihteen kääntökulman, jonka määräävät molemmat mekaaniset rajoittimet Rajoittimen AUKI-asennon tarkistaminen Mekaaninen rajoitin on mahdollisesti tarkistettava uudelleen suunnassa AUKI siinä tapauksessa, että tarkistettaessa rajoittimen asentoa suunnassa KIINNI todetaan, että kääntöyksikön vaihteen mekaanisia rajoittimia vasten ajetaan. Oikea säätö: Vastemutterin on oltava asennossa AUKI ½ kierroksen etäisyydellä päätemutterista. Sivu 8

9 Täydennys käyttöohjeeseen SIPOS 5 1. Poista 4 ruuvia (Kuva 1, kohta 1) rajoittimelta (2) ja vedä rajoitin pois. 2. Käännä koje (kääntövipu, Kuva 1, kohta 3) käsipyörällä toimilaitteella (tarvittaessa myös lyhyillä sähköimpulsseilla: NYKÄYS-käyttö ) pääteasentoon AUKI. 3. Kierrä vastemutteri (Kuva 2, kohta 1) päätemutteriin saakka (Kuva 2, kohta 2) ja kierrä sen jälkeen ½ kierrosta taaksepäin. Siten taataan se, ettei mekaanista rajoitinta vasten ajeta sähkökäytössä. 4. Rajoitin (Kuva 1, kohta 2) on pantava päälle siten, että reiät ovat samansuuntaiset kotelolla olevien kierteitettyjen reikien kanssa. Huomioi O-rengas! 5. Kierrä ruuvit sisään yhdessä jousilaattojen kanssa ja kiristä lujaan ristikkäin. Materiaalista A2-80 valmistettujen ruuvien kiristysmomentteihin pätevät sivulla 3 olevan taulukon arvot. Kuva 1: Rajoittimen poistaminen 2 2 Kuva 2: Vastemutterin säätäminen Rajoittimen KIINNI-asennon tarkistaminen Ajettaessa sähköisesti pääteasentoon KIINNI ei kääntöyksikön vaihteen mekaanista rajoitinta saa saavuttaa. 1. Käytä sähköisesti suuntaan KIINNI. Ennen pääteasennon saavuttamista on valittava käsikäyttö. 1. Kun vastust käsikäytöllä kasvaa, tarkista, että kojeen pääteasento (rajoittimen säätö on oikea), tai kääntöyksikön vaihteen mekaaninen rajoitin (rajoittimen säätö ei ole oikea) saavutetaan. Mikäli kääntöyksikön vaihteen mekaaninen rajoitin saavutetaan, mekaanisen rajoittimen asento AUKI on tarkastettava uudelleen ja tarvittaessa säädettävä rajoitin uudelleen. 2.4 Kääntökulman muuttaminen (valinnaisvaihtoehto) Kiinteällä kääntökulmalla 90 varustetun vakiomallis en kääntötoimilaitteen lisäksi voidaan valinnaisesti toimittaa eri kääntöalueilla varustettuja kääntötoimilaitteita, joissa kääntökulmaa voidaan muuttaa määrätyn alueen sisällä. Asetustarkkuus on 0,6. Näissä kääntötoimilaitteissa säädetään mekaaninen rajoitin etukäteen tehtaalla ylimääräisesti 2 :n verran tilauksessa ilmoitetun kääntökulman lisäksi. Jos esimerkiksi tilataan kääntöyksikön vaihde varustettuna korkeintaan 120 :n kääntökulmalla, mek aanisen rajoittimen tehdasasetus on 122. Sivu 9

10 2 2 Täydennys käyttöohjeeseen SIPOS 5 Kääntöyksikön vaihteen mekaanisia rajoittimia ei tarvita laitteen normaalia käyttöä varten. Ne ovat ainoastaan lisäsuojana sen varalta, että käsinkäytössä siirrytään yli halutun säätöalueen. Rajoittimia vasten ei saa ajaa sähkökäytössä. Kojeen todellisen kääntökulman on oltava hieman pienempi kuin kääntöyksikön vaihteen kääntökulman, jonka määräävät molemmat mekaaniset rajoittimet. Kääntökulmaa muutetaan pääteasennossa AUKI. 1. Ruuvaa irti rajoittimella (1) oleva suojus (Kuva 1, kohta 2). 2. Lyö kiinnityshylsy (4) ulos sopivalla pakotusvasaralla. 3. Vain mikäli kääntökulmaa on tarkoitus suurentaa (mikäli kääntökulmaa on tarkoitus pienentää, jatka toimintaohjeen kohdasta 4.): Kierrä päätemutteria (3) vastapäivään niin pitkälle, että kiinnityshylsyn (4) reikä on vielä pitkittäisreiän sisällä. 4. Saata koje käsikäyttöisesti haluttuun pääteasentoon. 5. Kierrä päätemutteria (3) myötäpäivään, kunnes se on vastemutteria (6) vasten ja kierrä sen jälkeen ½ kierrosta taaksepäin! Siten taataan se, ettei mekaanista rajoitinta vasten ajeta sähkökäytössä. Päätemutteria saa kiertää sisään vain niin pitkälle, että kiinnityshylsy (4) kattaa päätemutterin (3) kokonaan. 6. Lyö kiinnityshylsy sisään pakotusvasaralla. Mikäli päätemutterissa oleva rako ei sovi yhteen kierukan pyörän akselissa olevan reiän kanssa, kierrä päätemutteria vastapäivään niin pitkälle, kunnes se on reiän kanssa yhtenevä. 7. Tarkista O-rengas (5) ja vaihda se uuteen, mikäli se on viallinen. 8. Ruuvaa suojus (2) päälle. 9. Tarkista pääteasento KIINNI, katso myös luku Korjaa sähköisen pääteasennon AUKI säätöä toimilaitteen käyttöohjeen mukaisesti. Kuva 1: Rajoittimen rakenne Kuva 2: Kääntökulman suurentaminen Kuva 3: Kääntökulman pienentäminen 2.5 Asennonilmaisinvaihteen säätäminen Asennonilmaisinvaihde on säädetty tehtaalla niin, että sen jälkeen kytketty elektroniikka voi parhaalla mahdollisella tavalla arvioida toimilaitteen maksimi kääntökulman. Säätöä ei tarvitse muuttaa. Sivu 10

11 Täydennys käyttöohjeeseen SIPOS 5 3 Huolto 3 Huolto 3.1 Yleisiä huomautuksia Otettuasi kääntöyksikön vaihteen käyttöön, tarkasta, ettei sen maalipinta ole vaurioitunut. Välttääksesi korroosion aiheuttamia vaurioita, korjaa vaurioituneet kohdat huolellisesti. 3 Huolto Kääntöyksikön vaihde on pitkälti huoltovapaa. Jatkuvan käyttövalmiuden takaamiseksi suosittelemme seuraavia toimenpiteitä: Tarkasta noin 6 kuukauden kuluttua käyttöönotosta ja sen jälkeen vuosittain, että toimilaitteen, kääntöyksikön vaihteen ja kojeen väliset kiinnitysruuvit on kiristetty lujaan. Mikäli tarpeen, ruuvit on kiristettävä niillä kiristysmomenteilla, jotka vastaavat käytetyn ruuvin lujuusluokkaa. Joka toinen vuosi on jokainen toimilaite tarkastettava silmämääräisesti mahdollisen öljy- tai rasvavuodon toteamiseksi. Toimilaitteen toiminta on testattava yksityiskohtaisesti joka 8:s vuosi. Tulokset on kirjattava myöhempää tarkistusta varten. Vaihteet, jotka ovat jatkuvasti alttiita yli 40 C:n lämpötiloille, on huollettava lyhyemmin aikavälein. 3.2 Tiivisteet Elastomeeritiivisteet ovat alttiita vanhenemiselle. Suosittelemme tiivisteiden vaihtamista 8 vuoden kuluttua toimilaitteen tarkastuksen yhteydessä. 3.3 Rasva Suosittelemme rasvanvaihtoa kääntöyksikön vaihteessa 8 vuoden kuluttua, toistuvassa käytössä tai säännöllisessä käytössä 4 8 vuoden kuluttua, harvaan tapahtuvassa käytössä vuoden kuluttua. Vain alkuperäisen rasvan tai hyväksytyn vastineen käyttö on sallittu. Rasvatyyppitiedot on annettu tyyppikilvessä. Voiteluaineita ei saa sekoittaa. Tyyppi Rasvamäärät Suoraliitäntäisten toimilaitteiden kääntöyksikön vaihteet 2SC5010/11 2SC5031/32 2SC5511/12 2SC5042/43 2SC5522/23 2SC5053/54 2SC5533/34 2SC5064/65 2SC5544/45 Määrä (dm³) 0,1 0,3 0,4 1,0 1,3 Paino (kg)* 0,09 0,27 0,36 0,9 1,17 Jalustalla ja vivulla varustettujen toimilaitteiden kääntövaihe Tyyppi 2SC5028 2SC5518 2SC5048 2SC5528 2SC5058 2SC5538 2SC5068 2SC5548 Määrä (dm³) 0,14 0,33 0,55 1,3 1,65 Paino (kg)* 0,13 0,3 0,50 1,2 1,5 * kun ρ = 0,9 kg/dm³ Poistetun voiteluaineen ja käytetyn puhdistusaineen jätteet on käsiteltävä määräysten mukaisesti. Sivu 11

12 4 Huoltopalvelu 4 Huoltopalvelu Kääntöyksikön vaihteen rasvanvaihto Täydennys käyttöohjeeseen SIPOS 5 Rasvan vaihtamiseksi on ensin purettava kääntötoimilaite kojeelta ja sitten kääntöyksikön vaihde toimilaitteelta. Tällöin ei kojeessa/putkijohdossa saa olla painetta tai muita vaarantavia tekijöitä. Koje on oltava varmistettu tahattomalta säätämiseltä. Rasvanvaihdon saa suorittaa vain koulutettu ammattitaitoinen henkilöstö, joka tuntee nämä työt ja vaadittavat turvatoimenpiteet. Suositeltavaa on antaa SIPOS Aktorik-huoltopalvelun suorittaa rasvanvaihto Huollon jälkeen 1. Asenna kääntöyksikön vaihde paikalleen. 2. Säädä pääteasennot uudelleen. 3. Tarkista kääntötoimilaitteen säädöt ja asetukset ja säädä ne tarvittaessa uudelleen. 4. Suorita koekäyttö tarkistaaksesi moitteettoman toiminnan. 5. Tarkasta, ettei kääntötoimilaitteen ja erotuskohtien maalipinta ole vaurioitunut. Välttääksesi korroosion aiheuttamia vaurioita, korjaa vaurioituneet kohdat huolellisesti. Alkuperäismaalia voidaan tilata pienissä pakkauksissa SIPOS Aktorik-yksiköltä. 4 Huoltopalvelu SIPOS Aktorik tarjoaa kattavia huoltopalveluja, kuten esim. toimilaitteiden asennusta, käyttöönottoa, kunnossapitoa ja tarkastuksia. Osoitteet löytyvät verkosta osoitteesta Painos Oikeudet muutoksiin pidätetään! Sivu 12 SIPOS Aktorik GmbH Im Erlet 2 - D Altdorf

Lineaaritoimilaitteet 2SB5

Lineaaritoimilaitteet 2SB5 Lineaaritoimilaitteet 2SB5 Täydennys käyttöohjeeseen SIPOS 5 Painos 03.13 Oikeudet muutoksiin pidätetään! Sisällys Täydennys käyttöohjeeseen SIPOS 5 Sisällys Sisällys 1 Perustietoa... 3 1.1 Käyttöohjeeseen

Lisätiedot

Pienet sähköiset kääntötoimilaitteet 2SG7

Pienet sähköiset kääntötoimilaitteet 2SG7 Pienet sähköiset kääntötoimilaitteet 2SG7 Lisäkäyttöohjeita SIPOS SEVEN Painos 08.15 Oikeudet muutoksiin pidätetään! Sisällys Lisäkäyttöohjeita SIPOS SEVEN Sisällys Sisällys 1 Perustietoa... 3 1.1 Käyttöohjeeseen

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC TUOTETIEDOT YLEISTÄ OUM6410C venttiilimoottori soveltuu hitaiden säätöprosessien ohjaamiseen, esim. lämmityspiirien säätöön. Venttiilimoottori ei tarvitse

Lisätiedot

LUKINTALAITE SYLINTERI TOIMILAITTEILLE Malli B_Q, B_W ja B_QW. Asennus-, huolto- ja käyttöohje

LUKINTALAITE SYLINTERI TOIMILAITTEILLE Malli B_Q, B_W ja B_QW. Asennus-, huolto- ja käyttöohje LUKINTALAITE SYLINTERI TOIMILAITTEILLE Malli B_Q, B_W ja B_QW Asennus-, huolto- ja käyttöohje 6 B 70 fi 4/2015 2 6 B 20 fi Sisältö 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Osat ja liittimet...3 2 VAROTOIMENPITEET... 4 3 ASENNUS

Lisätiedot

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 A 1. 5. B 2. 6. 3. 7. 4. 8. 2 9. 10. Z X 11. V W Y Denna produkt, eller delar därav, omfattas av följande mönsterskydd: This product, or part of it, is covered by the following

Lisätiedot

Baikal MP-46 ilmapistooli käyttöohje. Eräliike Riistamaa Oy

Baikal MP-46 ilmapistooli käyttöohje. Eräliike Riistamaa Oy Baikal MP-46 ilmapistooli käyttöohje Eräliike Riistamaa Oy 1. Yleistä 1.1 LUE ASEEN OHJEKIRJA HUOLELLA ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA. Ohjekirjassa esitellään lyhyesti aseen tekniset tiedot, muotoilu ja käyttöohjeet.

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. BPW-tukijalka

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. BPW-tukijalka ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BPW-tukijalka Sisällysluettelo Sivu Yleiset turvallisuusohjeet...3 Käyttötarkoitus...4 Asennusohje...5 Käyttöohje...6 Voitelu- ja huolto-ohje...8 Tekniset tiedot...10 BPW-tyyppikilpi...11

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. ление

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. ление Sarjat 31000, 31001, 31002, 31100, 31101, 31102, 31200, 31201, 31202, 41000, 41001, 41002, 411, 41101, 41102 ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 1. Yleistä ление Lue tämä ohje läpi huolellisesti ennen venttiilin

Lisätiedot

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE DC 500 E Puruimuri KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo 1. Tekniset tiedot 2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Pakkauksen purkaminen 4. Toimitussisältö 5. Rakenne 5.1. Imurin kokoaminen 5.2. Sähköliitäntä 6. Varaosalista

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

Moottorin takakansi, tiiviste, ruuvi ja käynnistinakseli

Moottorin takakansi, tiiviste, ruuvi ja käynnistinakseli RAKENNUSOHJE Moottorin takakansi, tiiviste, ruuvi ja käynnistinakseli 295 Lehden nro 69 mukana sait seitsemän uutta osaa, jotka kuuluvat mittakaavan 1:7 F2007 autosi GX-21-moottorin mekaaniseen kokonaisuuteen.

Lisätiedot

Ennen saunaoven asennustöitä varmista, että ovi on ehjä eikä siinä ole vikoja. Vikojen ilmetessä pyydämme ottamaan yhteyttä tuotteen jälleenmyyjään.

Ennen saunaoven asennustöitä varmista, että ovi on ehjä eikä siinä ole vikoja. Vikojen ilmetessä pyydämme ottamaan yhteyttä tuotteen jälleenmyyjään. Saunaoven asennusohjeet Lasioven asennustöiden suorittamiseen tarvitaan kaksi henkilöä. Lasi ei kestä kovien ja painavien esineiden iskuja. Iskusta lattiaan tai seinään lasi voi rikkoutua. Älä koskaan

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Käyttö 6. Huolto 7. Varaosat IM-P060-04 ST Issue

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä.

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271 Tyyppi 3271 Tyyppi 3271-5 Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä Tyyppi 3271-52 Kuva 1 Tyypin 3271 toimilaitteet Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI Painos: lokakuu 2004

Lisätiedot

Vipuvaihteet GF 50.3 GF 250.3

Vipuvaihteet GF 50.3 GF 250.3 Vipuvaihteet GF 50.3 GF 250.3 Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo GF 50.3 GF 250.3 Lue ensin ohje! Noudata turvallisuusmääräyksiä. Tämä ohje on tuotteen osa. Säilytä ohje tuotteen

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI hiiliterästä WAFER tyyppi 311- (310-312) sarjat

LÄPPÄVENTTIILI hiiliterästä WAFER tyyppi 311- (310-312) sarjat Operation hiiliterästä WAFER tyyppi 311- (310-312) sarjat C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio 23-07-2015 Wafer tyyppi 311 (310-312) läppäventtiiliä käytetään teollisuusputkistoissa vaativiin sulku- ja

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Suureet ja yksiköt & Käytetyt symbolit

Sisällysluettelo. Suureet ja yksiköt & Käytetyt symbolit Sisällysluettelo sivu Käyttökerroin... 2 Kierukkavaihteen valinnassa ja asennuksessa huomioitava... 2 Kierukkavaihdemoottorit ja Kierukkavaihteet... 3 Vaihtoehtoiset rakenteet... 4 Välityssuhde- ja moottorisovitevaihtoehdot...

Lisätiedot

Täyttää painelaitedirektiivin 97/23/EC vaatimukset. Kaasu, ryhmä 1.

Täyttää painelaitedirektiivin 97/23/EC vaatimukset. Kaasu, ryhmä 1. Operation haponkestävä teräs WAFER tyyppi C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio Wafer tyyppi 411 (410) läppäventtiileitä käytetään vaativiin sulku- ja säätötehtäviin. Venttiili on tiivis molempiin virtaussuuntiin.

Lisätiedot

KUNTOPYÖRÄ KÄYTTÖOHJE

KUNTOPYÖRÄ KÄYTTÖOHJE KUNTOPYÖRÄ 903 KÄYTTÖOHJE KÄYTTÖOHJEET ) Malli 903 on tarkoitettu kuntosalien ja kuntoilukeskusten spinning-ryhmille. Siinä on kiinteän rattaan käyttämä vapaaratas, ja sitä saa käyttää vain ammattilaisen

Lisätiedot

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08 Käyttöohje Asennusohje CD-vaihtaja A8 1 2 3 Vipu Levynpidin Valmistelu Makasiinin lataaminen Kuva 1 Aseta makasiini lataamista varten tähän asentoon (nuoli ylh.) Vedä levynpidin ulos. Älä koskaan poista

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly Asennus- ja käyttöohje Kuormalavahylly PÄÄDYN KOKOAMINEN Kiristysmomentti, ruuviliitos Ruuvi M0 8.8 Maks. kiristysmomentti 7 Nm Ruuviliitoksiin on käytettävä lukitusmuttereita M0 luokka 8 Taptite M6 Maks.

Lisätiedot

3590050/2 IM-P359-01 CH Issue 2 DN15 - DN100 QL43D, QL43M, QL73D ja QL73M kolmitieventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuustiedote 2. Toiminta 3. Asennus ja käyttöönotto 4. Huolto 5. Varaosat

Lisätiedot

Nestekaasuputkistot LPG. Asennusohje. LPG-liitin teräsvahvistenauhojen 8.04.01 kiinnityksellä 04.08

Nestekaasuputkistot LPG. Asennusohje. LPG-liitin teräsvahvistenauhojen 8.04.01 kiinnityksellä 04.08 SISÄLTÖ 1.0 Johdanto 1.1 Yleisohjeita 1.2 Putkityypit 1.3 Liittimet 2.0 Putken pään valmistelu 2.1 Putken pään oikaisu 2.2 PE-vaipan poistaminen 2.3 Terässidosnauhan lyhentäminen 2.4 Kiristyslaipan asettaminen

Lisätiedot

CASALL XTR700 INDOOR BIKE -PYÖRÄ KÄYTTÖOHJE

CASALL XTR700 INDOOR BIKE -PYÖRÄ KÄYTTÖOHJE 9004 CASALL XTR700 INDOOR BIKE -PYÖRÄ KÄYTTÖOHJE KÄYTTOOHJEET ) Casall XTR700 -malli on tarkoitettu kuntosalien ja kuntoilukeskusten Indoor Bike -ryhmille sekä kotikäyttöön. Siinä on kiinteän rattaan käyttämä

Lisätiedot

STIGA VILLA 102M 8211-3028-04

STIGA VILLA 102M 8211-3028-04 STIGA VILLA 102M 8211-3028-04 O (x4) M (x4) N (x4) P (x4) J (x2) S (x4) U (x2) T (x2) X (x2) V (x2) Y (x2) Q (x4) 1. O M N P Q J T U R S 2. S C B C D 3. 7. 4. 8. F G 5. 9. 6. 10. 11. 15. 12. 16. 13. 17.

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

ORAMIX. deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands suomi svenska dansk norsk eesti... 20

ORAMIX. deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands suomi svenska dansk norsk eesti... 20 ORAMIX deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands... 10 suomi... 12 svenska... 14 dansk... 16 norsk... 18 eesti... 20 ðóññêèé 22 polski... 24 150±23 mm 1. 150±3 mm 40 G 3/4 2. 44 G 3/4 160mm 3.

Lisätiedot

HUOLTO-OHJE SS/EN3. Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin. Sivu 1/10 Versio 09.2014. Lisenssinhaltija:

HUOLTO-OHJE SS/EN3. Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin. Sivu 1/10 Versio 09.2014. Lisenssinhaltija: Sivu 1/10 SS/EN3 HUOLTO-OHJE Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin 1KG JAUHESAMMUTIN Sivu 2/10 MALLI HOUSEGARD FP1V1 SS/EN3 A: Yleistä. B: Tekniset tiedot. C: Täyttämisen toimenpiteet. D: Tarkistuksen toimenpiteet.

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

74 cm - 89 cm ASENNUSOHJEET KOMPACT

74 cm - 89 cm ASENNUSOHJEET KOMPACT 74 cm - 89 cm Suomi ASENNUSOHJEET KOMPACT KOMPACT - www.arke.ws Ennenkuin ryhdyt asennustyöhön, pura portaiden kaikki osat pakkauksistaan. Aseta kaikki osat tilavalle alustalle ja tarkista osien lukumäärä

Lisätiedot

Asennusohje PEM1366FIN 2012-06

Asennusohje PEM1366FIN 2012-06 Asennusohje PEM1366FIN 2012-06 SUOMI KYLMÄKUTISTE JATKO YKSIJOHDIN MUOVIKAAPELEILLE KUPARILANKASUOJALLA CJ11.42 Uo/U = 20.8/36 kv, Um = 42 kv 2/10 CJ11.42 PEM1366FIN 2012-06 YLEISTÄ - Tarkista, että olet

Lisätiedot

Hiukkaskoko maks. 5 µm. Teoreettinen vääntömomentti. Materiaalit:

Hiukkaskoko maks. 5 µm. Teoreettinen vääntömomentti. Materiaalit: 1 Käyttöpaine min./max. 1,5 bar / 10 bar Ympäristölämpötila min./maks. -20 C / +80 C Keskilämpötila min./maks. -20 C / +80 C Keski Paineilma Hiukkaskoko maks. 5 µm Paineilman öljypitoisuus 0 mg/m³ - 1

Lisätiedot

Ennen asennuksen aloittamista:

Ennen asennuksen aloittamista: Asennusopas Asennusopas Ennen asennuksen aloittamista: 1. Ennen asennuksen aloittamista varmistu että olet hankkinut oikean lukkopesän, joka sopii lukkoon. Yleisesti käytössä oleviin oviin oikeat lukkopesät

Lisätiedot

R o L. V-PALLOVENTTIILI haponkestävä teräs 455- (459) sarjat SILVER LINE. Operation. Käyttö ja rakenne. Versio 27-06-2014

R o L. V-PALLOVENTTIILI haponkestävä teräs 455- (459) sarjat SILVER LINE. Operation. Käyttö ja rakenne. Versio 27-06-2014 Operation C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio HÖGFORS V-palloventtiili on erityisesti suunniteltu massojen, nesteiden ja höyryjen virtauksen säätöön. Rakennepituudeltaan lyhyempi 59 on suunniteltu pohjaventtiilikäyttöön.

Lisätiedot

FDV -Fire Valve FDV. Palonrajoitinventtiili

FDV -Fire Valve FDV. Palonrajoitinventtiili FDV Palonrajoitinventtiili Yhdistetty poistoilmaventtiili ja palonrajoitinventtiili pyöreisiin kanaviin. Tyyppihyväksytty ja standardien EN 1366-2 ja EN 13501-3 mukainen palonrajoitinventtiili. Palonrajoitinventtiilin

Lisätiedot

KETJU- JA HIHNAKÄYTÖT 6. SKS-mekaniikka Oy. Martinkyläntie 50, PL 122, 01721 Vantaa, http://www.sks.fi, faksi 852 6824, puh.

KETJU- JA HIHNAKÄYTÖT 6. SKS-mekaniikka Oy. Martinkyläntie 50, PL 122, 01721 Vantaa, http://www.sks.fi, faksi 852 6824, puh. KIINNITYSHOKIT KORJATTU PAINOS maaliskuu 1998 KETJU- JA HIHNAKÄYTÖT 6 SKS-mekaniikka Oy artinkyläntie 50, P 122, 01721 Vantaa, http://www.sks.fi, faksi 852 6824, puh. *852 661 Etelä-Suomi artinkyläntie

Lisätiedot

Jarruakseli, -vipu ja -holkki, vaihteistokotelo, lukitusruuvi sekä kahdeksan ruuvia

Jarruakseli, -vipu ja -holkki, vaihteistokotelo, lukitusruuvi sekä kahdeksan ruuvia RAKENNUSOHJE Jarruakseli, -vipu ja -holkki, vaihteistokotelo, lukitusruuvi sekä kahdeksan ruuvia 251 Lehden nro 60 mukana sait 13 uutta radio-ohjattavan F2007-autosi osaa. Osat ovat vaihteistokotelo, jarruakseli,

Lisätiedot

SAVUPIIPPU. Asennusohjeet sisällä oleva savupiipulle

SAVUPIIPPU. Asennusohjeet sisällä oleva savupiipulle SAVUPIIPPU Asennusohjeet sisällä oleva savupiipulle 1 HÄLLSTRÖMS PLÅT & CO HÄLLSTRÖMS PLÅT & CO Hällströms Plåt valmistaa suvunpiippuja huviloihin, omakotitaloihin ja lämpökeskuksiin, yrityksille ja kasvihuoneille.

Lisätiedot

Etuiskunvaimentimien teline

Etuiskunvaimentimien teline RAKENNUSOHJE Etuiskunvaimentimien teline Noudata ohjeita ja niihin liittyviä kuvia tarkasti. Uusien osien tekniset ominaisuudet esitellään lyhyesti ennen asennusohjeita. 91 Lehden numero 21 liitteenä saat

Lisätiedot

AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE. Malli: ALL-100 www.nomenta.com

AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE. Malli: ALL-100 www.nomenta.com AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE Malli: ALL-100 www.nomenta.com FI Turvaohjeet Alla olevien ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa omaisuus- tai henkilövahingon. Lue ja omaksu kaikki ohjeet

Lisätiedot

Cristallo ROLLAATTORI. Käyttöohje 1. Tilno:

Cristallo ROLLAATTORI. Käyttöohje 1. Tilno: Cristallo ROLLAATTORI Tilno: 7 00 000 Käyttöohje Rollaattorin osat 4 5 6 0 7 8 9 Kahva Jarru Korkeussäädettävä kahvan tanko 4 Kahvan korkeuden säätövipu 5 Folding suoja 6 varastossa haltijat 7 Takapyörä

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC V / DC V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC V / DC V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus ekninen tuote-esite RFA oimilaite turvatoiminnolla palloventtiileille imellisvääntömomentti 10 m imellisjännite AC 24...240 V / DC 24...125 V Ohjaus Auki-kiinni Virrattomana kiinni (C) ekniset tiedot Sähköiset

Lisätiedot

Käämikytkimet, tyyppiä UB moottoriohjaimilla, tyyppiä BUE ja BUL. Asennus- ja käyttöönotto-ohjeet

Käämikytkimet, tyyppiä UB moottoriohjaimilla, tyyppiä BUE ja BUL. Asennus- ja käyttöönotto-ohjeet Käämikytkimet, tyyppiä UB moottoriohjaimilla, tyyppiä BUE ja BUL Asennus- ja käyttöönotto-ohjeet Tätä ohjetta ei saa kopioida ilman meidän kirjallista lupaamme eikä sisältöä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle

Lisätiedot

XPi-pumput 10k - 03. Helsinki 0914

XPi-pumput 10k - 03. Helsinki 0914 XPi-pumput 10k - 03 Helsinki 0914 XPi-sarjan pumput on suunniteltu vaikeisiin olosuhteisiin huomioiden: - Pumpun tilantarve - Pumpun kierrosnopeus - Tehontarve Ratkaisuksi HYDRO LEDUC on kehittänyt kulmapumpun,

Lisätiedot

1. Turvaohjeet 18 2. Toimintoselostus ja rakenne 20 3. Asennus ja käyttöönotto 21 4. Huolto 29 5. Vianetsintä 30

1. Turvaohjeet 18 2. Toimintoselostus ja rakenne 20 3. Asennus ja käyttöönotto 21 4. Huolto 29 5. Vianetsintä 30 Sisältö Sisältö 1. Turvaohjeet 18 2. Toimintoselostus ja rakenne 20 3. Asennus ja käyttöönotto 21 4. Huolto 29 5. Vianetsintä 30 VAROITUS! Ohjeet oikeaan asennukseen ja tarkoituksenmukaiseen käyttöön.

Lisätiedot

Ennen suodattimen asennusta, liitä mukana tulleet imukupit asennusyksikön taakse. Kiinnitä ilmanottoputki säädettävään venturi-ilmanottoaukkoon.

Ennen suodattimen asennusta, liitä mukana tulleet imukupit asennusyksikön taakse. Kiinnitä ilmanottoputki säädettävään venturi-ilmanottoaukkoon. Tetratec In 300 plus / In 400 plus / In 600 plus / In 800 plus / In 1000 plus Hyvä asiakas, onnittelemme teitä uuden ja tehokkaan Tetratec akvaariosuodattimen valinnasta. Tetratect IN plus sisäsuodatin

Lisätiedot

GRIPO S331K Langaton näppäimistö

GRIPO S331K Langaton näppäimistö GRIPO S33K Langaton näppäimistö Asennus- ja käyttöohje Esittely Tämä langaton näppäimistö toimii usean GRIPO hälytysjärjestelmän kanssa (esim. HA5, HA52, H302Y ja H302W). 5 6 7 pois päältä (paitsi silloin

Lisätiedot

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 40 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Suomi Ruohon- ja lehtienkeräimien

Lisätiedot

Luistiventtiili PN 63-160 DN 80/80-300/250. Vaihtoehdot. Lisätietoja. Materiaalit. Tilaustiedot. Rakenne. painetiivisteinen kansi

Luistiventtiili PN 63-160 DN 80/80-300/250. Vaihtoehdot. Lisätietoja. Materiaalit. Tilaustiedot. Rakenne. painetiivisteinen kansi Esite 7338.1/12-57 AKG-A/AKGS-A Luistiventtiili painetiivisteinen kansi laipoin tai hitsauspäin PN 63-160 DN 80/80-300/250 Käyttöalueet Teollisuudessa, voimalaitoksissa, prosessitekniikassa ja laivanrakennuksessa

Lisätiedot

Käämikytkimet tyyppiä UZE ja UZF varustettuna moottoriohjaimella tyyppiä BUF 3 Asennus- ja käyttöönotto-ohje

Käämikytkimet tyyppiä UZE ja UZF varustettuna moottoriohjaimella tyyppiä BUF 3 Asennus- ja käyttöönotto-ohje Käämikytkimet tyyppiä UZE ja UZF varustettuna moottoriohjaimella tyyppiä BUF 3 Asennus- ja käyttöönotto-ohje 1ZSE 5492-115 fi, Rev. 3, 1997-01-30 Tätä dokumenttia ei saa kopioida ilman kirjallista lupaamme,

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

Venttiilin säätö perustuu vahvaan termostaattiin ja sen vastavoimana olevan jousen toimintaan. Näillä ohjataan messingistä säätölautasta.

Venttiilin säätö perustuu vahvaan termostaattiin ja sen vastavoimana olevan jousen toimintaan. Näillä ohjataan messingistä säätölautasta. 5 5 5 TERMOSTAATTISET PATTERIVENTTIILIT Oras Stabila Yleistä Oras Stabila on esisäädettävä termostaattinen patteriventtiili, joka on tarkoitettu käytettäväksi pumppukiertoisessa kaksiputkijärjestelmässä.

Lisätiedot

Tekniset tiedot. T5-NRC24A-SR fi v Oikeus muutoksiin pidätetään 1 / 3

Tekniset tiedot.  T5-NRC24A-SR fi v Oikeus muutoksiin pidätetään 1 / 3 ekninen tuote-esite NRC4A-SR Jännitesäätöinen toimilaite - ja -tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: Jatkuvasääteinen DC... V oiminta-alue: DC... V oiminta-aika

Lisätiedot

ASENNUSOHJE PEM1231FIN 2012-12 SUOMI

ASENNUSOHJE PEM1231FIN 2012-12 SUOMI ASENNUSOHJE PEM1231FIN 2012-12 SUOMI KYLMÄKUTISTE PÄÄTTEET YKSIJOHDIN MUOVIKAAPELEILLE KUPARILANKASUOJALLA Uo/U = 12.7/22 kv, Um = 24 kv SISÄPÄÄTE 2/9 PEM1231FIN 2012-12 YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut

Lisätiedot

Asennusohjeet Sektoroitu ENVENTUS-roottori vaipalla

Asennusohjeet Sektoroitu ENVENTUS-roottori vaipalla Lämmönsiirrin sisältää: Vaipan kahdessa osassa Roottorilohkot Navan, akselit, laakerit ja peitelevyt Puolat Kotelon, lukkomutterit ja kiristysruuvit Asennustarvikkeet: Kehikko ja narut Kiristyshihna (väh.

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden Ohje nro Versio Osa nro 30668471 1.2 30682095, 30682096 Vetokoukku, kiinteä M8901547 Sivu 1 / 16 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 A0000172 A0000165 IMG-213560 Sivu 2 / 16 IMG-223189 Sivu 3 / 16 IMG-213320

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI haponkestävä teräs WAFER tyyppi 411- (41000) sarjat

LÄPPÄVENTTIILI haponkestävä teräs WAFER tyyppi 411- (41000) sarjat Operation haponkestävä teräs WAFER tyyppi 11- (1000) sarjat C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio 07-09-011 Wafer tyyppi 11 (1000) läppäventtiileitä käytetään vaativiin sulku- ja säätötehtäviin. Venttiili

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE HÖGFORS 31300CS SARJA

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE HÖGFORS 31300CS SARJA HÖGFORS 06/06/2014 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä... 2 Kuljetus ja varastointi... 3 Nostaminen... 4 Venttiilin paikka putkistossa... 5 Suositeltava asennustapa... 10 Hitsaus... 11 Huuhtelu... 12 Käyttöönotto...

Lisätiedot

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault SCdefault 900 Asennusohje SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Ulosvedettävä suksen-/lumilaudanpitimet Accessories Part No. Date Instruction

Lisätiedot

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT 1. Yleistä Patteripiirin toisiopuolella olevan kiertopumpun avulla varmistetaan jäätymisvahtitoiminto, kun käytetään pattereita, joissa ei ole jäätymishalkeamissuojaa.

Lisätiedot

MASADOOR. autotallinovet. Asennusohje

MASADOOR. autotallinovet. Asennusohje MASADOOR autotallinovet Asennusohje Tämä asennusohje on tehty ammattitaitoisen asentajan käyttöön. Ohjeessa on piirroksia, joissa on komponentteja, joita ei aina oveen asenneta. Ennen asennuksen aloittamista

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 TARKISTETTU VERSIO: 201402 ASIAKIRJA: 841617 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 MICROPROP MIG2 CAT M3XX, CAT 3XX SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 4 1.1. Yleistä 4 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 4 2.

Lisätiedot

www.nikkostirling.com

www.nikkostirling.com www.nikkostirling.com FI Pikatarkennusrengas Varmistusrengas Objektiivi Parallaksin säätö Runkoputki Tornin suojus Korkeussäätö Sivuttaissäätö Suurennuksen säätö Valaistus Okulaari 36 Onnittelut Nikko

Lisätiedot

2. Tarkasta sammuttimen kokonaispaino.

2. Tarkasta sammuttimen kokonaispaino. 1(4) Tarkastus Sammutin tulee tarkastaa vähintään kahden vuoden välein. Milloin sammutin on alttiina sammuttimen toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille, kuten sään vaihteluille, kosteudelle tai tärinälle,

Lisätiedot

Nostopöytä 250 ja 500 kg

Nostopöytä 250 ja 500 kg Nostopöytä 250 ja 500 kg Käyttöohje Osaluettelo Nostopöytä 250 ja 500kg käyttö ja huolto ohje Ennen nostopöydän käyttöä lue tämä ohje huolellisesti läpi. 1. Varoitukset 1. Älä laita jalkaa tai kättä saksimekanismiin

Lisätiedot

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi)

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi) Asennusja käyttöohje Agrosec Optivol M11 408107 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi

Lisätiedot

82 437 949 A402 FIN. Kahdenkäden rasvapuristin

82 437 949 A402 FIN. Kahdenkäden rasvapuristin 82 437 949 A402 FIN Kahdenkäden rasvapuristin FIN Käyttöohje Kahdenkäden rasvapuristin Sisällysluettelo 1. Yleiset tiedot 3 1.1 Asianmukainen käyttö 3 1.2 Rakenne ja toimintakuvaus 3 1.3 Käyttöalue 3 1.4

Lisätiedot

AV21 ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AV21 ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 0107050/1 IM-P010-08 ST Issue 1 AV21 ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat

Lisätiedot

CD-vaihtaja, 10:lle CD-levylle, vaakasuora asennus

CD-vaihtaja, 10:lle CD-levylle, vaakasuora asennus Ohje nro Versio Osa nro 30889512 1.0 CD-vaihtaja, 10:lle CD-levylle, vaakasuora asennus H3902978 Sivu 1 / 9 Varuste A0000162 A0000175 H8802684 Sivu 2 / 9 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista.

Lisätiedot

Tikli-Alumiinioven asennusohje

Tikli-Alumiinioven asennusohje Tikli Group Oy Yhdystie 40, 62800 Vimpeli ALUMIINIOVET OVI TOIMITUKSEN SAAVUTTUA Tarkista ovien laatu ja määrä heti saatuasi tuotteet. Toimitukseen liittyvät huomautukset on tehtävä 8 päivän kuluessa tuotteen

Lisätiedot

Näin asennat. suihkukulman: SK-850

Näin asennat. suihkukulman: SK-850 Näin asennat suihkukulman: SK-850 Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

Tehontarve Ajo Pito Mitoitus

Tehontarve Ajo Pito Mitoitus ekninen tuote-esite LRC4A-SR Jännitesäätöinen toimilaite - ja -tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti Nm Nimellisjännite AC/DC 4 V Ohjaus: Jatkuvasääteinen DC... V oiminta-alue: DC... V oiminta-aika

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI LAIPALLINEN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

LÄPPÄVENTTIILI LAIPALLINEN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE LÄPPÄVENTTIILI 31500-SARJA ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 1. Yleistä Lue tämä ohje läpi huolellisesti ennen venttiilin asentamista ja käyttöönottoa. Säilytä ohje venttiilin läheisyydessä venttiilin käyttäjien

Lisätiedot

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B Kuva 1 Tyyppi 44-6B Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI Painos huhtikuu 2003 SISÄLLYS SISÄLLYS Sivu 1 Rakenne ja toiminta.......................... 4 2 Asennus................................

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

Maantiepyörän Asennusohjeet

Maantiepyörän Asennusohjeet n Asennusohjeet n Asennusohjeet I. Laatikon purkaminen 4 II. Etupyörän valmistelut 4 III. Etupyörän asennus 5 IV. Etupyörän kiinnitys haarukkaan 8 V. Ohjaustangon säätäminen 8 VI. Satulan asennus 9 VII.

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

359 007 Ersatzradhalter c

359 007 Ersatzradhalter c 359 007 Ersatzradhalter c 5 1 2 6 3 4 7 Hersteller / Manufacturer / Fabricant / Costruttore / Fabricante: Alois Kober GmbH, Maschinenfabrik, D-89359 Kötz, Germany Telefon (0 82 21) 970 email: fahrzeugtechnik@al-ko.de

Lisätiedot

ASENNUSOHJE DEPO. ARITERM OY Asennus- ja käyttöohje - 10.06.2008-1/12

ASENNUSOHJE DEPO. ARITERM OY Asennus- ja käyttöohje - 10.06.2008-1/12 ASENNUSOHJE DEPO ARITERM OY Asennus- ja käyttöohje - 10.06.2008-1/12 OSALUETTELO Pääosat Osa Nr Nimike 1 1498 Spiraali PFlex Ø53 2 8143 Ruuvi T6SS M6 x 20 3 1433 Sovitusakselitappi 4 1365 Akselitappi 5

Lisätiedot

FT14 uimurilauhteenpoistimet ½" (DN15) - 1" (DN25) Asennus- ja huolto-ohje

FT14 uimurilauhteenpoistimet ½ (DN15) - 1 (DN25) Asennus- ja huolto-ohje 1440013/9 IM-S02-13 ST Issue 9 FT14 uimurilauhteenpoistimet ½" (DN15) - 1" (DN25) Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC V / DC V Nimellisjännitteen taajuus

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC V / DC V Nimellisjännitteen taajuus ekninen tuote-esite RFA-S2 oimilaite turvatoiminnolla palloventtiileille imellisvääntömomentti 10 m imellisjännite AC 24...240 V / DC 24...125 V Ohjaus Auki-kiinni kahdella integroidulla apukytkimellä

Lisätiedot

ABLOY EXEC AVAINJYRSINKONE 6232 KÄYTTÖOHJE

ABLOY EXEC AVAINJYRSINKONE 6232 KÄYTTÖOHJE ABLOY EXEC AVAINJYRSINKONE 6232 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISET TIEDOT JA RAKENNE... 2 2. TURVAOHJEET... 3 3. KONEEN KÄYTTÖ- JA HALLINTALAITTEET... 4 4. AVAINTEN JYRSINTÄ... 5 4.1 Jyrsinnän aloitus...

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

R o L. V-PALLOVENTTIILI haponkestävä teräs Wafer tyyppi 465-sarjat SILVER LINE. Operation. Käyttö ja rakenne. Versio

R o L. V-PALLOVENTTIILI haponkestävä teräs Wafer tyyppi 465-sarjat SILVER LINE. Operation. Käyttö ja rakenne. Versio Operation V-PALLOVENTTIILI haponkestävä teräs Wafer tyyppi C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio 15-04-2015 HÖGFORS V-palloventtiili on suunniteltu erityisesti massojen, nesteiden ja höyryjen virtauksen

Lisätiedot

Maastopyörän Asennusohjeet

Maastopyörän Asennusohjeet n Asennusohjeet n asennusohjeet I. Laatikon purkaminen 4 II. Etupyörän valmistelut 4 III. Etupyörän asennus 5 IV. Etupyörän kiinnitys haarukkaan 8 V. Ohjaustangon säätäminen 9 VI. Satulan asennus 9 VII.

Lisätiedot

CSEasyn toimintaperiaate

CSEasyn toimintaperiaate CSEasyn toimintaperiaate Pultti (6x) Rajoitinkappale Tavallinen vanne CSEasy-rengas CSEasy-sovitin Puristuslevy Sisäsovitin koostuu kolmesta esiasennetusta lohkosta ja yhdestä esiasennetusta kumisesta

Lisätiedot

KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET

KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET 1. Oven karmin asennuksessa käytetään 16 kpl säätöholkkeja (24mm), joilla karmi säädetään asennusaukkoon. 2. Oven karmin ja asennusaukon

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje JS D24-12VF 12VF Vedenlämmitin SW Exergon Tuotenr. 13-0950 Asennus & Käyttöohje Pin:0063BT7591 VVB 12VF 090826 Käyttö- ja asennusohje Vedenlämmittimen käynnistys Vedenlämmitin käynnistyy automaattisesti

Lisätiedot

MK 36-51 MK 36-52. FI Käyttöohje 810840-02 Lauhteenpoistimet

MK 36-51 MK 36-52. FI Käyttöohje 810840-02 Lauhteenpoistimet MK 36-51 MK 36-52 Käyttöohje 810840-02 Lauhteenpoistimet Määräystenmukainen käyttö Lauhteenpoistimia MK 36-51, MK 36-52 saa käyttää ainoastaan lauhteen poistoon vesihöyrystä. Turvaohjeet Laitteen saavat

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly Omega

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly Omega Asennus- ja käyttöohje Kuormalavahylly Omega Asennustyökalut mm kuusiohylsyt 6 mm kuusiohylsyt 7 mm kuusiohylsyt 8 mm kuusiohylsyt 9 mm kuusiohylsyt (pylvässuojat, törmäyssuoja) 6 mm kuusiokärjet (pylvässuojat,

Lisätiedot

DRV LINJASÄÄTÖ- VENTTIILIT

DRV LINJASÄÄTÖ- VENTTIILIT DRV LINJASÄÄTÖ- VENTTIILIT DRV LINJASÄÄTÖVENTTIILIT DRV VODRV Lämmitysverkostoissa on usein ongelmia, kun edellytetään tietty virtaama kuhunkin yksittäiseen liittymään. Tämä johtuu virtausvastusten eroista

Lisätiedot

Takaosan alleajosuoja. Yleistä

Takaosan alleajosuoja. Yleistä Yleistä Yleistä Standardin UN ECE R58 vaatimusten täyttämiseksi kuorma-autot on varustettava takaosan alleajosuojalla. Alleajosuoja voidaan toimittaa tehtaalta tai sen voi asentaa päällirakentaja. Tässä

Lisätiedot