Innovaatiot pk-yritysten kasvun vauhdittajana

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Innovaatiot pk-yritysten kasvun vauhdittajana"

Transkriptio

1 Innovaatiot pk-yritysten kasvun vauhdittajana 25 kertomusta kasvuyrityksistä Olavi Lehtoranta, Marjo Uusikylä Teknologiakatsaus 166/2005

2 Innovaatiot pk-yritysten kasvun vauhdittajana 25 kertomusta kasvuyrityksistä Yritysten antamien tietojen pohjalta toimittaneet Olavi Lehtoranta Marjo Uusikylä Teknologiakatsaus 166/2005 Helsinki 2005

3 Kilpailukykyä teknologiasta Tekes tarjoaa rahoitusta ja asiantuntijapalveluja kansainvälisesti kilpailukykyisten tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämiseen. Tekesillä on vuosittain käytettävissä avustuksina ja lainoina noin 400 miljoonaa euroa teknologian kehityshankkeisiin. Teknologiaohjelmien avulla maahamme luodaan uutta teknologiaosaamista yritysten, tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen yhteistyönä. Ohjelmien tavoitteena on nostaa teknologista kilpailukykyämme tulevaisuuden keskeisillä teollisuuden toimialoilla. Vuonna 2004 Tekesillä on käynnissä noin 25 teknologiaohjelmaa. Copyright Tekes Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä julkaisu sisältää tekijänoikeudella suojattua aineistoa, jonka tekijänoikeus kuuluu Tekesille tai kolmansille osapuolille. Aineistoa ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Julkaisun sisältö on tekijöiden näkemys, eikä edusta Tekesin virallista kantaa. Tekes ei vastaa mistään aineiston käytön mahdollisesti aiheuttamista vahingoista. Lainattaessa on lähde mainittava. ISBN ISSN X Kannen kuva: Process Vision Oy Taitto: Promedia Studio Paino: Painotalo Miktor Ky, 2005

4 Esipuhe Suomessa on arvioitu syntyvän vuosittain noin osaamis- ja innovaatioperusteista liikeideaa, joista ehkä pari kolme osoittautuu lopulta tähtiyrityksiksi. Innovaatioiden avulla hyvään kasvuun päässeitä yrityksiä on tässä julkaisussa esitelty 25. Vastaavanlaisia yrityksiä on toki muitakin. Tällaisten yritysten määrän soisi olevan vaikka 250 tai 2500, sillä innovatiivisten yritysten kehitys on erittäin merkittävää myös koko Suomen kehityksen kannalta. Vain kasvuyritys luo uusia työpaikkoja. Tässä julkaisussa yrittäjät kertovat, miten innovaatioilla voidaan edistää yritysten kasvua. Kullakin yrityksellä on oma muista poikkeava liikeideansa, asiakaskuntansa sekä teknologiansa ja osaamisensa. Näin ollen innovaatioiden vaikutukset yrityksissä ovat hyvin erilaisia ja moninaisia. Yhtä oikeaa menestyskonseptia ei ole havaittavissa eikä menestystä voi siten helposti kopioida. Toisaalta kuva suomalaisten yritysten puutteellisesta liiketoimintaosaamisesta ei ole niin yksipuolisen synkkä kuin usein esitetään. Osaavia ja oikeita valintoja tehneitä yrityksiä löytyy. Julkaisu on syntynyt osana Tekesin ja kauppa- ja teollisuusministeriön käynnistämää ja rahoittamaa ProACT-tutkimusohjelmaa. VTT Teknologian tutkimuksen Suomalaiset innovaatiot (Sfinno) -tietokannan ja Tilastokeskuksen innovaatiokyselyjen avulla on tunnistettu joukko pieniä yrityksiä, jotka ovat olleet innovatiivisia ja kasvuhakuisia. Tämän jälkeen näitä yrityksiä on pyydetty laatimaan kuvaus toiminnastaan, innovaatiostaan ja sen vaikutuksesta liiketoiminnan kehitykseen. Yritysten kertomukset on sitten toimitettu yhtenäiseen muotoon. On syytä korostaa, että kertomukset ovat yritysten omia. Ne eivät sisällä luottamuksellista aineistoa innovaatiohankkeista eivätkä tutkijoiden tulkintoja. Kertomusten tarkoituksena ei ole yritysten markkinointi. Joukossa onkin myös yrityksiä, jotka ovat lopettaneet toimintansa. Huomionarvoista onkin se, että innovaatiot voivat elää yli yritysten rakennemuutosten. Julkaisun tarkoituksena on esitellä nämä yritykset sekä niiden kaupallistamia tuote- tai palveluinnovaatioita Suomen innovaatiopolitiikan tekijöille, tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan rahoittajille ja suurelle yleisölle. Tekes esittää parhaimmat kiitoksensa julkaisun toimittaneille erikoistutkija Olavi Lehtorannalle, toimittaja Marjo Uusikylälle ja taitosta vastanneelle Matias Uusikylälle. Erityisen lämpimästi Tekes haluaa kiittää julkaisun yrityksiä aineiston tuottamisesta sekä onnitella niitä innovatiivisesta ja menestyksekkäästä liiketoiminnasta. Tammikuu 2005 Tekes

5 Alkusanat Tämä 25 innovatiivisen pk-yrityksen tarkastelu on osa Tilastokeskuksen ja VTT:n tutkimushanketta Suomalaisten yritysten innovaatiotoiminnan muuttuvat muodot. Hanke puolestaan kuuluu osana Tekesin ja kauppa- ja teollisuusministeriön käynnistämään Pro-ACT-tutkimusohjelmaan. Tutkimushankkeen tapaustutkimusosion perusjoukon muodostavat kaikki ne pienet ja keskisuuret Suomessa toimivat tai toimineet yritykset, joiden kotimaisen liikevaihdon keskikasvu innovaation jälkeisten kolmen vuoden aikana oli kaksinumeroinen ja joista on tietoa VTT:n Sfinno-tietokannassa tai jossakin Euroopan Unionin innovaatiokyselyssä. Lisäehtona oli, että yrityksen liikevaihto ylitti jo innovaation kaupallistamisvuonna euron alarajan ja että se kasvoi vähintään 50 prosentt ia innovaatiota edeltäneisiin vuosiin verrattuna. Kaikkein pienimmät yritykset eivät siten ole mukana tarkastelussa. Innovaatioiden tarkastelu rajoittuu pääasiassa 1990-luvun loppupuolelle. Edellä mainitut ehdot täyttäviä innovatiivisia kasvuyrityksiä löytyi käytetyistä aineistoista noin 50. Noin kolmannes näistä yrityksistä on ohjelmistoalan yrityksiä, noin viidennes osaamisintensiivisiä liiketoiminnan palveluyrityksiä ja noin viidennes koneenrakennusalan yrityksiä. Loput jakautuvat usealle eri toimialalle. Useimmat heti kaupallistamisen jälkeen voimakkaasti kasvaneista yrityksistä kuuluvat uuden talouden toimialoihin. Niiden tuotteilla näyttää olleen voimakas tilaus markkinoilla. Monet näistä yrityksistä kaupallistivat ensimmäisen kerran jonkin uuteen teknologiaan, esimerkiksi mobiiliteknologiaan, tietoturvaan tai tietohallinnointiin perustuvan ICT-tuotteen. Joukossa on kuitenkin myös joitakin niin sanotun matalan teknologian toimialoihin kuuluvia yrityksiä. Valtaosa tarkasteltavista yrityksistä on pieniä, innovaation kaupallistamisvuonna alle 50 hengen yrityksiä. Yritykset jakautuvat suhteellisen tasaisesti pääkaupunkiseudun, muiden isojen kaupunkien ja maaseutualueiden kesken. Noin joka toinen niistä on kaupallistanut markkinoiden kannalta uusia tuotteita. Nämä tiedot löytyvät mainituista innovaatioaineistoista sekä yritysrekisteristä. Kaikille niille edellä kuvatun perusjoukon yrityksille, joiden yhteystiedot voitiin jäljittää, lähetettiin sähköpostitse kysely. Yrityksiä pyydettiin kertomaan toimintansa alkuvaiheista, merkittävistä tuoteinnovaatioista sekä menestystekijöistä. Vastaukset osoittivat, että julkaisussa esitellyt yritykset ovat usein kaupallistaneet paljon muitakin merkittäviä tuotteita kuin ne, joista edeltäkäsin oli tietoa. Lisäksi vastausten perusteella varsin monen yrityksen ja innovaation idea on syntynyt jo sitä edeltävässä yrityksessä tai työpaikassa. Monella innovaatiolla on siten takanaan pitkä ja sinnikkyyttä vaatinut kehityshistoria. Toinen keskeinen havainto on, että innovaatio elää vaikka yritys voi poistua markkinoilta esimerkiksi yrityskaupan takia varsin pian innovaation kaupallistamisen jälkeen. Innovaation kehittäneen yrityksen seuraajat jatkavat usein alkuperäisen innovaation jalostamista uusiksi innovaatioiksi ja uusiksi tuotteiksi. Varsin moninaiset ovat myös ne tarinat, jotka kertovat miten kasvu ja menestys on näissä yrityksissä saavutettu. Olavi Lehtoranta vieraileva tutkija VTT Teknologian tutkimus

6 Sisällys Esipuhe Alkusanat Innovatiivisten yritysten menestystekijöitä - Yhteenveto yritysten kertomuksista... 2 Ohjelmistotuotteita sähköisen liiketoiminnan ja -palveluiden hoitoon (Abako Media Oy)... 4 Kauravälipaloja terveydestään kiinnostuneille kuluttajille (Bioferme Oy)... 6 Energiaa metsäteollisuuden sivutuotteista (Biowatti Oy)... 8 Langattomia sovelluksia kentälle (Celesta mbusiness Oy)...10 Puolijohdelasereita maailman elektroniikkateollisuudelle (Coherent Finland Oy)...12 Ratkaisuja tuotannon suunnitteluun ja hallintaan (Delfoi Oy)...14 Ekotehokkuutta paperiteollisuuden prosesseihin (Ecopump Oy)...16 Sähkösuodatuksella Euroopan savukaasujen kimppuun (Ion Blast Oy)...18 Sisällöntuotanto- ja lähetysjärjestelmiä mediataloille (Jutel Oy)...20 Harvesteripäitä metsäkoneisiin ympäri maapalloa (Lako Oy)...22 Erikoiselektroniikkaa raskaan sarjan ohjausjärjestelmiin (Leomatik Oy)...24 Yhteistyöstä spurttia metsäkoneinnovaatioihin (Oy Logset Ab)...26 Kaukolämmön imussa kasvuun ja kansainvälistymiseen (LPM Group Oy)...28 Tietoturvallista verkkoteknologiaa (Nixu Oy)...30 Fuusiosta vahvuutta ohjelmistotalon ratkaisu- ja palvelutarjontaan (Plenware Group Oy)...32 Kattavia tietojärjestelmiä energia-alalle (Process Vision Oy)...34 Rakennusalan suunnittelua pohja- ja maarakentamisesta kiinteistötiedon hallintaan (Ramboll Finland Oy)...36 Puhdasta sisäilmaa (Recair Oy)...38 Toimintapeleillä maailman markkinoille (Remedy Entertainment Oy)...40 Telahionnan ohjaus parantaa ajettavuutta ja paperin laatua (RollResearch International Oy)...42 Digiääntä kotiteattereihin meillä ja maailmalla (Sample Rate Systems Oy)...44 Liiketoimintoja tehostavia tietojärjestelmiä yrityksille (Sentera Oyj)...46 Kantavia ratkaisuja katoillemme (Sepa Oy)...48 Verkkoturvallisuutta yrityksille maailmanlaajuisesti (Stonesoft Oyj)...50 Teolliset tehdaspalvelut kasvun vauhdittajina (Tapojärvi Oy)...52 Tekesin teknologiakatsauksia

7 Innovatiivisten yritysten menestystekijöitä Yhteenveto yritysten kertomuksista Kaupallisesti menestykselliset innovaatiot voidaan jäljittää yritys- ja innovaatioaineistoista ainakin silloin, kun innovaation menestyksellä tarkoitetaan sen kaupallistaneen yrityksen liikevaihdon tai henkilöstön lyhyen aikavälin voimakasta kasvua. Pidemmällä aikavälillä yritysjärjestelyt ja useat peräkkäiset tuotelanseeraukset voivat vaikeuttaa yksittäisen innovaation kasvuvaikutuksen esiintuloa. Tällöinkin voidaan kuitenkin tapaustutkimuksen menetelmiä käyttäen jäljittää innovaatioita ja tuoteperheitä yrityksestä toiseen. Tässä julkaisuissa esiteltyjä yrityksiä ja niiden historiaa Ekonometrisin menetelmin voidaan osoittaa, että tuoteinnovaatio ja varsinkin markkinoiden kannalta kokonaan uusi tuote saattaa olla yksi keskeinen syy yritysten kasvun kiihtymiseen. Tällaisia innovaatioita ja uusia teknologioita on mukana tässä julkaisussa tarkastellussa aineistossa. Innovaatio ei kuitenkaan yksinään riitä perusteeksi yrityksen menestykseen. Tämä korostuu, kun yrityksiltä itseltään kysytään niiden menestystekijöitä. Vain harva yritys viittaa uuteen teknologiaan, eri tekniikoiden yhdistämiseen tai kertoo olleensa kyseisen innovaation kaupallistamisessa maailman ensimmäinen tai ensimmäisten joukkoon sijoittuva yritys. Sen sijaan useampikin yritys viittaa muuttuneeseen ympäristöön, tuotteiden elinkaaren lyhenemiseen, käännekohtiin yrityksen kehityksessä ja kykyyn ennakoida tulevaisuutta. Tähän saattaa perisuomalaisesti yhdistyä vahva usko tarvittaviin laitteisiin tai tietojärjestelmiin ja niiden kehittämiseen, rohkea investointi tuotekehitykseen ja rohkea markkinoille työntyminen. Asiakkaiden pitkän aikajänteen tarpeiden ennakointi, ongelman tunnistaminen ja sille ratkaisun kehittäminen, samoin on tarkasteltu tällä tavoin. asiakkaan tuntemus ja kuunteleminen sekä koko asiakasketjun hyväksynnän saavuttaminen mainitaan useammassakin kertomuksessa innovaatioiden lähtökohtana. Lisäksi esille tuodaan innovatiivinen työilmapiiri, asiansa osaava motivoitunut ja aloitteellinen henkilökunta sekä eteenpäin katsova eri alojen edustajista koostuva tiimi, jonka työssä luovuus, oivallus ja tekninen osaaminen tukevat toisiaan. Myös tehokas ja nykyaikainen kalusto ja rautainen ammattitaito tai henkilökunnan vankka tekninen osaaminen ja pitkäaikainen kokemus mainitaan joissakin kertomuksissa. Menestyminen vaatii lisäksi taitoa, henkilökohtaisia uhrauk- 2

8 Pitkäjänteinen panostus tuotekehitykseen ja tutkimusyhteistyöhön tuodaan esille lähes jokaisen yrityksen kertomuksessa. Myös kumppanuusyritykset, yrityskaupat, vienti ja ulkomaan toiminnot mainitaan kehityksen vauhdittajina, samoin yhteistyö Tekesin kanssa. Yrityksille on ollut hyötyä Tekesin asiantuntijoiden avusta erityisesti uusien projektien aloitusvaiheessa. Olavi Lehtoranta sia ja kenties onneakin. Ennen muuta se vaatii oikean ajoituksen niin markkinatilanteen tunnistamisessa ja markkinoille tulossa kuin tuotekehityksessäkin. Lisäksi tuotteiden ja niiden sisältämien innovaatioiden on oltava liiketaloudellisesti kannattavia. Menestyminen edellyttää kansainvälistä kilpailukykyä tuotteiden lisäksi tuotannolta, markkinoinnilta ja logistiikalta. Riittävä panostus myyntiin ja markkinointiin mainitaan tärkeiksi menestystekijöiksi joidenkin yritysten kertomuksissa. Muutamat yritykset ovat lisäksi maininneet menestyksensä takana olevan keskittymisen johonkin tuotantosuuntaan, kokonaisvaltaisten ratkaisujen toimittamiseen tai palvelukokonaisuuksiin. Useat yritykset luettelevat niitä tuotteidensa ominaisuuksia, jotka erottavat ne muista markkinoilla olleista tuotteista. Tällaisia uutuusarvoja ovat muun muassa keveys ja taloudellisuus, rakenteellinen yksinkertaisuus, yhteensopivuus, malliston kattavuus, korkea käytettävyys, omintakeisuus ja ainutlaatuisuus markkinoilla. Yritykset usein listaavat myös toimintojensa ominaisuuksia. Tällaisia ovat luotettavuus, toimitustarkkuus, tehokkuus, massaräätälöinti, joustavuus ja asiakasohjautuvuus. 3

9 Ohjelmistotuotteita sähköisen liiketoiminnan ja -palveluiden hoitoon 1 Kuva: Sami Keinänen, Abako Media Oy Abako Media Oy:n informaationhallinta-, jakeluja julkaisutuotteet eli Stato ohjelmistot tarjoavat vaihteleviin tarpeisiin mukautuvan alustan yrityksen asiakasorganisaatioiden sähköisille palveluille. Abako Media Oy on tamperelainen vuonna 1995 perustettu ohjelmistotalo, joka on keskittynyt Stato informaatioportaalituotteen kehittämiseen, markkinointiin ja tukeen. Abako Media toteuttaa Stato-tuotteellaan verkkopalveluprojekteja, jotka voivat sisältää ratkaisut sisällönhallintaan, sähköiseen kaupankäyntiin ja asiointiin, sovellusintegraatioon, yritysportaaliin ja jakelutekniikkaan. Yhdistämällä näitä ominaisuuksia saadaan vahva, koko organisaation kattava informaationhallinta- ja sähköisen kaupankäynnin järjestelmä. Abako Media Oy:n markkinointipäällikkö Anton Erikssonin mukaan yritys suunnittelee tuotekehityksensä trendien sijasta asiakkaiden pitkän aikajänteen tarpeiden perusteella. Tällöin haasteena on tunnistaa ongelma ja kehittää sille mahdollisimman hyvä ratkaisu. Luomalla tämän lisäksi strategisen yhteistyökumppaniverkoston, yritys on ponnistanut vankkaan kasvuun. Abako Media Oy:n liikevaihto on kasvanut vuoden 1998 noin eurosta noin 1,5 miljoonaan euroon vuonna Vuonna 1998 yritys työllisti kahdeksan henkilöä ja vuonna 2004 yhdeksäntoista henkilöä. Innovaatioita tiheään tahtiin Vuosina Abako Media Oy kehitti integraatio- ja jakelurajapinnan komponentit, jotka mahdollistivat nopean verkkosovelluskehittämisen. Tältä pohjalta yritys kehitti vuonna 2000 lanseeratun Staton eli monikanavaisen julkaisujärjestelmän informaation jakelua, sisällön julkaisua ja välitystä varten. Vuonna 2002 yritys julkaisi Stato, versio 2: CMS (Content Management System) sisällönhallintajärjestelmän ja vuonna 2003 Stato, versio 3: ECM (Enterprise Content Management) tuotteen. Jälkimmäinen liittää organisaation tietojärjestelmien, sidosryhmien ja henkilökunnan informaatiota portaaleihin, verkkosovelluksiin ja kohdennettuihin palveluihin. Kaikissa tuotteissa on niin kutsuttu EAI (Enterprise Application Integration) -tyyppinen toiminnallisuus ja Stato 3 sisältää myös kakkosversiosta tutun CMS-toiminnallisuuden. Juostava informaatioportaalituote Ratkaisut sisällönhallintaan, yritysportaaleihin, yrityssovellusintegraatioon ja verkkosovellusten rakentamiseen tarjoava Stato soveltuu luotettavuutta ja tehokkuutta vaativien verkkosovellusten alustaksi niin sovelluspalvelinympäristöissä kuin pienemmissäkin palvelinympäristöissä. 4

10 1 Stato-ohjelmistoilla toteutettuja portaaleja ja internetpohjaisia liiketoimintajärjestelmiä. Stato vastaa organisaatioiden tarpeeseen hajauttaa sisällöntuotanto ja rakentaa tehokkaat kanavat informaation jakeluun personoidusti. Järjestelmässä yhdistyvät informaation käsittely ja prosessointi sekä jakelu. Kaikki kanavat ovat kaksisuuntaisia eli organisaatio kasvattaa ja luo sisältöä myös käyttäjien tai ulkoisten sidosryhmien järjestelmien tuottamasta informaatiosta esimerkiksi asiakkuudenhallintaan, seurantaan, business-prosesseihin ja toiminnan ohjaukseen. Toimiessaan hajautetun sisällönhallinnan informaatiota keskittävänä järjestelmänä Stato: hallinnoi, yhdistelee ja jakelee informaatiota eri tietolähteistä tarjoaa sisällön tuottajille helppokäyttöiset ja nopeat työkalut informaation tuottamiseen ja jalostamiseen määrittelee tarkat työskentelymenettelyt ja tarkistuspisteet sekä versioi sisältöä tarjoaa työkalun useiden verkkopalveluiden hallintaan, sisällöntuotantoon, kieliversiointiin ja julkaisemiseen loppukäyttäjille, sovelluksille sekä järjestelmille hallitsee koko sisällön elinkaaren hajauttaa jakelukuorman tehokkaasti hajautuu helposti organisaation tarpeiden mukaisesti sisältää tuen yleisille standardeille (esim. J2SE, J2EE, XML, Web Services) sisältää laajan yhteysprotokollatuen (mm. FTP, HTTP(S), WebDav, NNTP, SMTP) Sisältömuotojen muuttuessa Stato mukautuu uusiin julkaisukanaviin ja sisältötyyppeihin. Sillä voi julkaista esimerkiksi digi-tv sisältöjä ja tietoa mobiileihin sovelluksiin. Staton vapaasti määriteltävä metatietohakemisto voidaan liittää mihin tahansa dokumentti- ja sisältöobjekteihin. Tätä ominaisuutta sovelletaan esimerkiksi verkkokaupoissa, videoarkistoissa ja dokumenttien hallinnassa. Staton ydintoiminta-alue on IT-järjestelmien jakelukerroksessa, jossa helppokäyttöiset käyttöliittymät ja yrityssovellusten bisneslogiikka kohtaavat. Palvelulähtöisten verkkosovellusten alusta ja väline Statoa käytetään verkkokauppojen, operatiivisten extranetien ja asiakaspalvelusovellusten välineenä sekä yrityssovellusten informaation jakelijana. Käyttökohteita Statolle sovellusintegraatiotyökaluna ovat esimerkiksi: intranet-raportointitoiminnot extranet-palvelut yhteistyökumppaneille ja toimittajille toiminnanohjausprosessien ja tietojen jakelu verkkokauppa (mm. tilausten, varastotietojen, logistiikan seuranta ja verkkokaupan toiminnot käyttöliittymissä) operatiiviset verkkosovellukset verkkosovellusten yhteen liittäminen sovellusten jakaminen suurille käyttäjämäärille helppokäyttöisten WWW-käyttöliittymien toteuttaminen sisäisiin järjestelmiin Integraatiorajapintana Statossa ovat adapterit, joilla ulkoiset tietolähteet liitetään Staton Virtual File System -virtuaalihakemistoon. Virtuaalihakemiston informaatiorakenne on käytettävissä kaikissa Stato-pohjaisissa sovelluksissa ja julkaisukanavissa. Informaationvälityksestä voidaan tehdä yksitai kaksisuuntainen riippuen tietoturvan tasovaatimuksesta, käyttöoikeuksista ja käyttäjäprofiileista. Staton virtuaalihakemiston osia ja määriteltyjä prosesseja voidaan avata Web Services palveluna yhteistyökumppaneille, sopimusasiakkaille ja organisaation muille yksiköille sekä tietojärjestelmille. Abako Media Oy Toimiala Muu ohjelmistojen suunnittelu, valmistus ja konsultointi Perustettu 1995 Kotipaikka Tampere Lisätietoa Innovaatiot ja uudet tuotteet Integraatio- ja jakelurajapinnan komponentit Stato monikanavajulkaisujärjestelmä 2002 Stato, versio 2: CMS (Content Management System) 2004 Stato, versio 3: Enterprise Content Management (ECM) 5

11 Kauravälipaloja terveydestään kiinnostuneille kuluttajille Bioferme Oy:n kehittämä tuoteperhe, terveyttä edistävät Yosa -välipalat, on luodannut kaarinalaisen perheyrityksen tasaiseen kasvuun. Vuonna 1977 perustettu Bioferme Oy tuottaa terveellisiä ja terveyttä edistäviä kasviperäisiä elintarvikkeita ja luomutuotteita. Yrityksen toimitusjohtajan, Merja Scharlinin, mukaan toiminnan lähtökohtana on kokonaisvaltainen pellosta pöytään ajattelu. Tuotteiden valmistusprosessit on minimoitu, sillä tavoitteena on raaka-aineiden luontaisten ominaisuuksien säilyttäminen. Tuotteet on suunniteltu hyvinvoinnistaan kiinnostuneille kuluttajille. Bioferme Oy:n päätuotteita ovat kaurapohjaiset Yosa -välipalat ja Yosa Plus -juomat. Isoäidin tuotesarjaan puolestaan kuuluu luomuhapankaaleja, luomuhapankurkkuja, luomutäysmehuja ja glögejä. Bioferme Oy:n kasvu ja kansainvälistyminen perustuu ennen kaikkea Yosa-tuoteperheen menestykseen. Yrityksen liikevaihto on kasvanut vuoden 1995 noin eurosta 2,6 miljoonaan euroon vuonna Samana ajanjaksona henkilökunnan määrä on kasvanut viidestä kahteentoista. Yosa-tuotteita on vuodesta 2001 alkaen viety Ruotsiin. Vuonna 2003 viennin osuus liikevaihdosta oli noin 11 prosenttia. Yritys tähtää liiketoiminnan hallittuun kasvattamiseen laajentamalla vähitellen vientiä muille Suomen lähialueille. Ytimenä kaura ja hyötybakteerit Tuotenimi, Yosa, viittaa jogurttiin tuotteiden jogurttia muistuttavan rakenteen ja käyttötavan vuoksi. Yosa on kuitenkin täysin maidoton tuote. Sanan jälkiosa viittaa kiesaan, joksi Laatokan Karjalassa on aikanaan kutsuttu hapatetun kaurakiisselin erästä välivaihetta. Yosan perusraaka-aineena on kokojyväkaura ja kauralese. Raaka-aine sisältää runsaasti kauran liukenematonta ja liukoista ravintokuitua. Prosessissa kaura keitetään ja sen jälkeen fermentoidaan maitohappo- ja bifidobakteereilla ja maustetaan marja- tai hedelmäsoseella tai hillolla. Yosa on ensimmäinen tuote maailmassa, joka valmistetaan fermentoimalla kauraa tarkoin valituilla probioottisilla maitohappo- ja bifidobakteereilla. Yosan valmistusprosessissa hyödylliset mikro-organismit säilyvät vahingoittumattomina. Yosa-tuotteet sisältävät runsaasti muun muassa probioottisia Bifidobacterium lactis Bb12- ja Lactobacillus acidophilus LA5 -bakteereita. Yosan probioottiset bakteerit tasapainottavat suoliston toimintaa ja tehostavat sen luontaista vastustuskykyä. Tämä terveyttä edistävä vaikutus on Yosassa tieteellisesti osoitettu. Kokojyväkauralla ja kaurakuiduilla on useita edullisia vaikutuksia. Kauran liukoinen kuitu, beetaglukaani, muun muassa alentaa kolesterolia. Yosa ei sisällä maitoa eikä laktoosia tai muita maidon ainesosia missään muodossa, eikä muitakaan eläinperäisiä raaka-aineita. Näin ollen tuote sopii myös vegaaneille. Yliopistossa syntyneestä ideasta tuotteeksi Kuvat: Bioferme Oy Ryhmä Helsingin yliopiston elintarviketeknologian laitoksen viljateknologeja päätti 1980-luvun lopussa lähteä kehittämään uudenlaista tuoteprototyyppiä, jossa yhdistettäisiin maultaan mieto ja miellyttävä kauralese ja probioottiset maitohappobakteerit. Kaurakuidun terveydelliset vaikutukset tunnettiin ja niistä oltiin kiinnostuneita USA:ta myöten. Samaan aikaan tutkimustieto probioottisten mikrobien merkityksestä suoliston hyvinvoinnille kasvoi. Professori Hannu Salovaaran johdolla tutkittiin mahdollisuutta kehittää menetelmä, jolla voitaisiin saada kauraleseestä hyödyllisiä maitohappobakteereja sisältävä helppokäyttöinen elintarvike. Tutkimuksen tuloksena syntyi perusmalli, josta varsinainen tuotekehitys saattoi alkaa. Vuonna 1994 Bioferme Oy hankki lisenssin tuoteideaan ja 1 6

12 1 Yosaa pakataan noin tölkkiä tunnissa. Muutenkin 2 Yosan tuotanto on pitkälle automatisoitu. Perheyritys työllistää vain tusinan verran ihmisiä. lähti kehittämään idealle teollista valmistusprosessia. Työntäyteisen tuotekehitysvaiheen jälkeen Yosa lanseerattiin lehdistölle ja kauppaketjuille. Sen jälkeen yritys esitteli kuluttajille pilottivaiheen tuotteita muutamissa suurissa marketeissa. Merja Scharlin arvioi, että myös lehdistön kiinnostus Yosaa ja muita samoihin aikoihin markkinoille tulleita terveyttä edistäviä tuoteuutuuksia kohtaan vauhditti pienen yrityksen sisäänpääsyä kauppaketjuihin. Pk-yritykselle pontta tutkimusyhteistyöstä Yosa-tuotteiden kehittämiseen johtaneesta tutkimusprojektista alkaen Bioferme Oy on tehnyt kiinteää yhteistyötä Helsingin, Kuopion ja Turun yliopistojen kanssa. Yritys tekee säännöllistä yhteistyötä myös Tekesin kanssa. Tekesin Turussa toimiva teknologia-asiantuntija on paneutunut yrityksen toimintaan ja tavoitteisiin. Tekes on auttanut yritystä verkostoitumaan sekä osallistunut yrityksen kaura- ja vihannestutkimusten rahoittamiseen. Merja Scharlin korostaa että pieni perheyritys tarvitsee yhteistyötä pärjätäkseen. Yhteistyön lisäksi menestyksen ta- kana on ollut rohkea oma panostus kaura- ja probioottitutkimukseen sekä kasviperäisiin tuotteisiin keskittyminen. Bioferme Oy Toimiala Muu hedelmien, marjojen ja vihannesten jalostus ja säilöntä Perustettu 1977 Nimihistoria Vuoteen 1993 asti Piispanristin mehuasema Oy Kotipaikka Piispanristi, Kaarina Lisätietoa Innovaatio 1995 Yosa, jogurttimainen maidoton kauravälipalavalmiste Palkinnot ja kunniakirjat Hallitusti kasvanut Yosa -tuoteperhe täyttää vuonna 2005 kymmenen vuotta. Yosa-välipalat sisältävät terveellisiä maitohappo- ja bifidobakteereja ja kaurakuituja. Entrepreneurial Spirit of Turku Awar ward, Eurooppa- lainen Yrittäjyyden päivä 2003 (Turun kaupunki ja Turun Seudun Kehittämiskeskus TAD Centre) Kaarina-mitali, 2003 (Kaarinan kaupunki) Hyvää Suomesta -kunniakirja, Isoäidin miedosti sokeroitu oitu mustaherukka, voitto kotimaisten mar- jaraaka-aineiden sarjassa marjatuotekilpailussa, 1998 (Sisä-Savon on marjaosaamiskeskus ja Suo- nenjoen seudun marjanviljelijät ry.) Innosuomi-kunniamaininta, Yosa-tiimi, 1997 (ta- savallan allan presidentti Martti tti Ahtisaari) Vuoden Yrittäjä, 1997 (Var arsinais-suomen Yrittä- jät ry.) Vuoden Suomalainen elintarvike vike, 1997 (Elintar- viketeollisuus ry.) Ideasipuli panostuksesta suomalaisen ruokakult- tuurin hyväksi, 1996 (Kotitaloustoimittajat Kym- pit ry.) Ruoan Gloria, 1995 (Gloria-lehti) Merkittävä Kaarinalainen, 1993 (Kaarina-seura ry.) Maakuntien parhaat -laatumerkki, hedelmä- ja marjatäysmehut, vihannesmehut, hapansäilyk- keet, 1993 (Maaseutukeskusten liitto ry.) 2 7

13 Energiaa metsäteollisuuden sivutuotteista Biowatti Oy hyödyntää teollisuuskäytön ulkopuolelle jääviä metsien ja metsäteollisuuden puusivutuotteita. Näistä saatava puubiomassa jalostetaan polttoaineiksi. Yrityksen lanseeraama innovatiivinen polttoainejaloste, puupelletti, on nopeasti vallannut jalansijaa lämmönlähteenä. Biowatti Oy on Metsäliitto-Yhtymään kuuluva valtakunnallinen bioenergiayhtiö, joka kehittää hakkuutähteiden ja pienpuuston korjuu- ja haketusmenetelmiä, hankkii riittävät tuotanto- ja toimitusvalmiudet vastaamaan puupolttoaineen kysyntää sekä markkinoi kaikkia puupolttoaineita voima- ja aluelämpölaitoksille. Hankinta- ja kehittämistoiminnoista Biowatti ja Metsäliiton puunhankintaorganisaatio vastaavat yhteistyössä. Biowatin pääomistaja on Metsäliitto Osuuskunta ja muina osakkaina ovat M-real Oyj, Oy Metsä Botnia Ab ja Finnforest Oyj. Biowatti käynnisti vuosina hankkeita pellettituotannon kehittämiseksi. Puupelletti on taloudellinen ja helppokäyttöinen tuote. Sen käyttö on nopeasti yleistynyt Ruotsissa ja siitä on tulossa varteenotettava lämmönlähde myös meillä. Yhtiöllä on pellettitehtaat Turengissa, Vöyrissä ja Kaskisissa sekä kaksi yksityistä sopimustuottajaa. Toimintansa Biowatti Oy aloitti vuoden 1994 alussa. Yrityksen liikevaihto on kasvanut vuoden 1997 noin 17 miljoonasta eurosta noin 63 miljoonaan euroon vuonna Samana ajanjaksona henkilökunnan määrä on kasvanut 12:sta 64:ään. Vuonna 2004 yritys myi energiaa yli 4 TWh; puupolttoaineliiketoiminnan liikevaihto oli noin 50 miljoonaa euroa ja pellettiliiketoiminnan noin 10 miljoonaa euroa. Vuonna 2005 Biowatti Oy:n pellettiliiketoiminta siirtyy Vapo Oy:lle. Metsäliitto ja kauppa- ja teollisuusministeriö ovat sopineet, että Metsäliiton omistusosuus Vaposta kasvatetaan 49,9 prosenttiin. Tämän yritysjärjestelyn yhteydessä Biowatti Oy:n pellettiliiketoiminta sekä Pihlavan pieni brikettilaitos myydään Vapolle. Pellettiliiketoiminnan kaupan jälkeen Biowatin puupolttoaineliiketoiminta käsittää kuorien, purujen, erilaisten sivutuotehakkeiden sekä metsähakkeiden hankinnan, tuotannon ja markkinoinnin. Yrityskauppoihin on saatu kilpailuviraston hyväksyntä alkuvuonna Raaka-aineet metsäteollisuuden sivuvirroista 1 Biowatin raaka-aineista yli yhdeksänkymmentä prosenttia on metsäteollisuudessa, lähinnä sahoilla, syntyvää purua, kuorta ja muita puutähteitä. Vuonna 2003 Biowatin raaka-aineesta puolet tuli Finnforestin sahoilta ja Metsäliiton puunhankinnasta. Toisen puolen raaka-aineestaan yhtiö hankki yksityisiltä sahoilta ja muilta mekaanisen puunjalostusteollisuuden laitoksilta sekä kasvavilta kierrätyspuumarkkinoilta. Yhtiön toimittamien puupolttoaineiden sisältämä energiamäärä vuonna 2003 oli GWh. Osan energiapuusta Biowatti ja Metsäliitto hankkivat yhteistyössä suoraan metsistä. Pääosa tästä saadaan uudistusalojen hakkuutähteiden ja ensiharvennusikäisten metsien pienpuuston korjuusta. Vuoden 2003 aikana aloitettiin myös kantojen nosto energian raaka-aineeksi. Näistä kohteista saadaan runsasenergistä raaka-ainetta ja samalla edistetään metsänhoidollisesti metsänuudistamista ja nuorten metsien kunnostusta. Puupellettien suosio kasvaa Biowatin tuottama puupelletti on uudenlainen polttoainejaloste, joka valmistetaan höylänlastusta jauhamalla, kuivaamalla ja puristamalla. Tuote on lisäaineeton ja se valmistetaan yleensä pihkapuusta. Perinteiseen polttopuuhun verrattuna pelleteillä on monia etuja, joiden ansiosta puulla lämmittäminen on aiempaa helpompaa ja taloudellisempaa. Puupelletit sisältävät runsaasti energiaa, niiden varastointi ei vie paljoa tilaa ja niitä poltettaessa päästöt ovat vähäisiä. Biowatti Oy:n pellettiliiketoiminta on kasvanut tasaisesti. Vuonna 1997 Biowatti tuli osakkaaksi Vöyrin pellettiteh- 8

14 1 2 Puupellettejä laivataan Loviisan satamassa Suurin osa pellettituotannosta menee vientiin. Puupellettejä toimitetaan asiakkaille modernilla puhallusautokalustolla. Autoissa voidaan puhalluspainetta säätää portaattomasti, jolloin puhallus ei pääse vahingoittamaan 3 pellettejä. Asiakkaille toimitetut erät punnitaan paikan päällä auto-vaa alla. Kuluttajille puupellettejä myydään myös piensäkeissä. Jälleenmyyntiverkostoa laajennettiin merkittävästi vuonna taaseen. Seuraavana vuonna yritys osti omaa pellettitehdasta varten Turengin lakkautetun sokeritehtaan kuivaamokiinteistöt, joissa pellettituotanto käynnistyi loppuvuonna Kaskisiin valmistui uusi pellettitehdas syksyllä Vuonna 2003 Biowatti osti osakkuusyhtiönä olleen Vöyrin pellettiyhtiön tehdaskiinteistöineen kokonaan itselleen. Biowatin pellettituotanto vuonna 2004 oli noin tn, josta 85 prosenttia toimitettiin vientiin. Kotimaan toimituslogistiikkaa ja markkinointia on kehitetty koko ajan. Puupellettien käyttö kotimaassa on jatkuvasti kasvanut. mailla, erityisesti Itävallassa. Tekes on edistänyt yrityksen pellettiliiketoimintaa myös saattamalla yhteen alan toimijoita, kuten kattila- ja laitevalmistajia sekä rohkaisemalla yritystä kokonaisuuksien markkinointiin. Erityisesti Tekesin vuosina toteutettavasta Puupolttoaineiden pientuotanto- ja käyttö teknologiaohjelmasta on keskeistä hyötyä alan toimijoille ja markkinoiden kehittymiselle. Menestystekijöinä panostus tuotantoon ja logistiikkaan Biowatti Oy:n toimitusjohtaja Pekka Laurila arvioi pelletti-innovaation menestykseen merkittävimmin vaikuttaneiksi tekijöiksi pellettitehtaiden hankinnan ja sijoittamisen logistisesti oikeille paikkakunnille. Myös kotimaan kuljetuslogistiikan kehittäminen kiinteistölämmittäjien tarpeet huomioiden on ollut tärkeää, samoin laadun ja tuotantotekniikoiden kehittäminen. Investointitukea pellettitehtaisiin Biowatti Oy on saanut kauppa- ja teollisuusministeriöltä. Tekesin kanssa Biowatti Oy:llä on ollut yhteistyötä pellettitoiminnan alkuajoista asti. Yhteistyö on Laurilan mukaan ollut pääosin pienten askelten politiikkaa eli neuvonpitoa Tekesin asiantuntijoiden kanssa ja osallistumista Tekesin järjestämiin tapahtumiin, seminaareihin ja julkaisuihin. Seminaarien yhteydessä järjestetyillä tutustumisvierailuilla on hankittu tietoa myös pellettien pienkäytön kokemuksista ulko- 3 Kuva: Biowatti Oy Biowatti Oy Toimiala Muiden polttoaineiden tukku kauppa Perustettu 1994 Lisätietoja 2 Innovaatio puupelletti Kuvat: Tomi Bremer, Biowatti Oy 9

15 Langattomia sovelluksia kentälle 1 2 Kuva: Tero Tuohino, Videcam Celesta mbusiness Oy on yksi maailman johtavista älypuhelimille ja kämmentietokoneille tarkoitettujen langattomien yrityssovellusten valmistajista. Sovelluksia hyödynnetään erityisesti yritysten kenttätoiminnoissa. Perustamisvuotenaan 1997 oulunsalolainen Celesta mbusiness Oy julkisti maailman ensimmäiselle todelliselle älypuhelimelle, Nokia Communicatorille, langattomien yrityssovellusten tekoon tarkoitetun Smart Forms tuotteen. Uusimpien teknologioiden optimoitu käyttö ja räätälöityjen langattomien yrityssovellusten kehitysajan lyhentäminen nostivat nopeasti yrityksen ja sen tuotteet alansa edelläkävijöiden joukkoon. Celestan asiakkaita ovat pääasiassa sellaiset yritykset ja muut organisaatiot, joilla on kenttähenkilökuntaa. Celestan langattomia ratkaisuja voidaan hyödyntää esimerkiksi huoltoja kunnossapitopalveluissa, terveydenhuollon kotihoidossa, myyntiautomaatiossa, kuriiri-, kuljetus- ja jakelupalveluissa sekä vakuutus- ja tarkastuspalveluissa. Muun muassa ABB, Electrolux, Elyo, Fujitsu, Getronics, Johnson&Johnson ja Schenker käyttävät yrityksen tuotteita liiketoimintansa tehostamiseen. Läheistä yhteistyötä matkapuhelinoperaattoreiden sekä laite- ja käyttöjärjestelmävalmistajien kanssa tekevällä yrityksellä on jälleenmyyjäpartnereita seitsemässätoista eri maassa sekä myyntitoimistot Saksassa ja Espanjassa. Saksaan yritys perusti vuonna 2001 tytäryhtiön, Celesta Germany GmbH:n, tehostamaan Euroopan myyntitoimintaansa. Celesta mbusiness Oy:n liikevaihto on kasvanut vuoden 1997 noin eurosta noin 2 miljoonaan euroon vuonna Suomessa työskentelevän henkilökunnan määrä on kasvanut samana ajanjaksona seitsemästä kahteenkymmeneenyhteen. Innovatiivisia tuotteita ja ratkaisuja CELESTA mbusiness Platform on kokonaisvaltainen langattomien yrityssovellusten alusta. Alusta mahdollistaa älypuhelimissa ja kämmentietokoneissa toimivien, räätälöityjen langattomien yrityssovellusten nopean kehittämisen, käyttöönoton ja kustannustehokkaan hyödyntämisen. Celestan ratkaisut perustuvat teknologisesti laadukkaille mobiilialustoille, jollaisia ovat esimerkiksi Symbian ja Windows Mobile. Alustapohjainen ajattelu mahdollistaa useiden eri toimintojen ja liiketoimintaprosessien langattomien ratkaisujen kehityksen nopeasti ja tehokkaasti. Alusta koostuu päätelaitteisiin asennettavista sovelluksista, palvelinohjelmistosta ja kehitystyökaluista. CELESTA mbusiness Platform sisältää seuraavat osat: CELESTA Smart Forms 2 on sovelluskehys CELESTA 10

16 1 Päätelaitteessa toimiva Celestan huoltosovellus. 2 Huoltomies tarkistaa vastaanotetut keikat ennen ensimmäisen asiakkaan luo lähtöään. mbuilderillä toteutettujen langattomien yrityssovellusten käyttöön tuetuilla mobiilialustoilla. Helppokäyttöinen ja työnkulkua tukeva käyttöliittymä vähentää virheitä ja auttaa asiakasyritystä kasvattamaan prosessiensa tuottavuutta. Paikallisia tietokantoja hyödyntämällä myös tietoliikennekustannukset voidaan arvioida tarkasti ja pitää kurissa, sillä käyttäjät voivat tehdä työtään tehokkaasti ilman jatkuvaa online-yhteyttä yrityksen tietojärjestelmään. CELESTA mbusiness Gateway on palvelinsovellus Celestan langattomien ratkaisujen viestinvälitykseen. Se tarjoaa yhteyden yrityksen taustajärjestelmään (esim. toiminnanohjaus- tai asiakkuuksien hallintajärjestelmään). CELESTA mbusiness Gatewayn avulla sovelluksia voidaan ylläpitää ja hallita suoraan langattoman yhteyden kautta. Käyttäjältä tämä ei edellytä mitään toimenpiteitä. CELESTA mbuilder on helppokäyttöinen, graafinen ja nopea sovelluskehitystyökalu, jonka avulla kyetään luomaan päätelaiteriippumattomia sovelluksia XML-pohjaisen kuvauskielen avulla. Erillisiä ohjelmointitaitoja ei tarvita. CELESTA mbuilderin avulla voidaan nopeasti ja helposti räätälöidä yrityksen liiketoimintaprosessin mukaiset CELESTA Smart Forms 2 sovellukset. tonsa avulla Euroopassa, Aasian/Tyynenmeren alueella ja Yhdysvalloissa. Celestan avainmarkkina-alueita ovat Iso- Britannia, Ranska, Benelux-maat, Skandinavia, Saksa ja Australia. Noin 75 prosenttia yrityksen liikevaihdosta tulee viennistä. Celesta-lisenssejä on myyty noin älypuhelimeen Euroopassa, Aasian/Tyynenmeren alueella ja Yhdysvalloissa. Celesta mbusiness Oy Toimiala Langattomat yrityssovellukset Perustettu 1997 Kotipaikka Oulunsalo Nimihistoria 3C Mobile Oy, vuoteen 2002 asti Tytäryhtiö Celesta Germany GmbH, perustettu 2001 Terveydenhuollon sovellus kehitettiin yhteistyössä Lisätietoja Terveydenhuollon käyttöön kehitettiin EU-rahoitteisessa Mobile Medical Data hankkeessa CELESTA Smart Forms ohjelmistotuotteella uusi ratkaisu. Sen avulla potilaiden tietokonetomografiakuvat, magneettikuvat ja potilastiedot voidaan langattomasti lähettää suoraan sairaalan työasemalta GSM-verkon kautta neurokirurgin tai radiologin taskukokoiseen Nokia 9110 Communicator päätelaitteeseen. Tämä nopeuttaa ensivaiheen toimenpiteistä päättämistä ja diagnoosia. Hanke toteutettiin yhteistyönä vuosina Siihen osallistuivat muun muassa Celesta mbusiness Oy (tuolloin nimellä 3C Mobile Oy), Commit Oy, OuluTech Ltd ja Sonera. Hanke sai Pohjois-Pohjanmaan Inno-Suomi palkinnon vuonna Vienti kasvussa Celesta mbusiness Oy myy ja markkinoi Celesta -tuotemerkillään langattomia yrityssovelluksia joko suoraan tai nopeasti kasvavan jälleenmyyjä- ja järjestelmäintegraattoriverkos- Innovaatiot ja uudet tuotteet 1997 CELESTA Smart Forms 1998 CELESTA Wireless Server 1999 CELESTA mbusiness Mark-up Language CELESTA mbuilder CELESTA Smart Forms 2 for Symbian OS Windows Mobile for Pocket PC 2003 CELESTA mbusiness Platform Palkinto Pohjois-Pohjanmaan Inno-Suomi palkinto, Mobile Medical Data hanke,

17 Puolijohdelasereita maailman elektroniikkateollisuudelle Coherent Finland Oy on ensimmäisenä yrityksenä maailmassa kaupallistanut niin kutsutut alumiinivapaat puolijohdelaserit, jotka tarjoavat mahdollisuuden kehittää uudenlaisia sovelluksia puolijohdelasereiden kasvaville markkinoille. Tamperelaisen puolijohdekomponenttien osaajan, Coherent Finland Oy:n, alumiinivapaa lasermateriaali on ollut yrityksen kehityksen kulmakivi. Varsinkin laserdiodin luotettavuudessa alumiinivapaalla lasermateriaalilla saavutetaan huomattavia etuja kilpaileviin alumiinipitoisiin materiaaleihin verrattuna. Materiaalin hapettuminen on yksi suurimmista syistä laserdiodien toimimattomuuteen. Coherent Finland Oy perustettiin Tampereen teknillisen yliopiston fysiikan laitoksen spin-off -yrityksenä vuonna Yritys käynnisti toimintansa nimellä Tutcore Oy tehtävänään kehittää ja tuottaa yhdistepuolijohdemateriaaleja ja niistä valmistettavia optoelektroniikan komponentteja, joita ovat muun muassa puolijohdelaserit. Vuonna 1996 maailman johtava lasereiden valmistaja, yhdysvaltalainen Coherent Inc. konserni osti yrityksen. Tällöin tamperelaisyrityksestä tuli Coherent Tutcore Oy. Kaupan jälkeen myöhemmin Coherent Finland Oy:ksi nimensä muuttanut yritys on jatkanut ja vahvistanut toimintaansa Tampereella osana emokonsernin Coherent Semiconductordivisioonaa. Coherent Finland valmistaa yhdistepuolijohdemateriaaleja, optoelektroniikan komponentteja ja integroituja järjestelmiä, laserdiodien ohjaus- ja testausjärjestelmiä sekä lasereiden virtalähteitä. Yritys on konsernin ainoa puolijohdelasereita kehittävä ja tuottava yksikkö. Coherent Finland Oy:n tuotteita käytetään esimerkiksi tie Kuvat: Coherent Finland Oy

18 1 Muun muassa fysiikan ja kemian mittalaitteissa käytettävä 2 OPSL-980 laser. Amerikkalaisomisteisen Coherent Finland Oy:n koko tuotanto menee vientiin. toliikenteen, materiaaliprosessoinnin, kirjapainoteollisuuden ja lääketieteen sovelluksissa. Innovaatiolla kansainvälisille markkinoille Väylän nopeaan kehittymiseen yritykselle avasi jo Tutcore Oy:n vaiheessa kehitetty alumiinivapaa lasermateriaali. Yhtiön valmistama InGaAsP-materiaali on monella tavoin ylivoimainen aiemmin käytettyyn AlGaAs-materiaaliin verrattuna. Yhdistepuolijohdemateriaalien tuottamisessa yhtiö käyttää luotettavaa ja kontrolloitua kasvatusmenetelmää, niin kutsuttua molekyylisuihkuepitaksiaa (Molecular Beam Epitaxy, MBE). Coherent Finland kaupallisti alumiinivapaat puolijohdelaserit ensimmäisenä yrityksenä maailmassa. Näiden lasereiden valmistamiseen Coherent Finland käyttää tyhjöhöyrystysmenetelmää. Menetelmä tuottaa korkealaatuista materiaalia optoelektroniikan ja elektroniikan komponentteihin. Tällaisia komponentteja ovat muun muassa puolijohdelaserit, fotodetektorit, aurinkokennot ja transistorit. Coherent Finland Oy:n valmistamat laserit on todettu erittäin tehokkaiksi ja luotettaviksi. Tämä avaa uusia sovelluksia puolijohdelasereille, joiden markkinat ovat jo muutenkin kasvamassa lähivuosina erittäin voimakkaasti. Yrityksen päämääränä on tulla tämäntyyppisten lasereiden johtavaksi valmistajaksi maailmassa. Tänään Coherent Finland Oy:n koko tuotanto menee vientiin. Tuotteita myydään pääasiassa USA:han ja Saksaan. Kansainvälistymistä on vauhdittanut omistajanvaihdos, joka toi yritykselle maailmanlaajuisen markkinointi- ja myyntiverkoston. Kasvun takana panostus osaamiseen Coherent Finland Oy:n Managing Director, Ilkka Tiainen, arvioi innovatiivisen työilmapiirin ja asiansa osaavan motivoituneen henkilökunnan yhdeksi yrityksen tärkeimmistä menestystekijöistä. Coherent Finland Oy on toimintansa alusta lähtien panostanut vahvasti tuotekehitykseen ja tutkimusyhteistyöhön yliopistojen ja tutkimuslaitosten tutkimusryhmien kanssa. Tekes on osallistunut yrityksen joidenkin tutkimusprojektien rahoittamiseen. Panostus osaamiseen on poikinut hyvän kasvun. Coherent Finland Oy:n liikevaihto on kasvanut vuoden 1997 noin 1,2 miljoonasta eurosta 13,8 miljoonaan euroon vuonna Samana ajanjaksona henkilökunnan määrä on noussut kolmestatoista seitsemäänkymmeneen. Coherent Finland Oy Toimiala Elektronisten piirien yms. valmistus Perustettu 1991 Nimihistoria Tutcore Oy vuoteen 1996, Coherent Tutcore Oy Kotipaikka Tampere Lisätietoa Innovaatio 1996 Puolijohdekiekot ja laserdiodit Palkinto 1997 Innosuomi-palkinto 2 13

19 Ratkaisuja tuotannon suunnitteluun ja hallintaan Kuva: Delfoi Oy 1 Delfoi Oy toimittaa valmistavalle teollisuudelle tuotannon ja toimitusketjun suunnitteluratkaisuja ja palveluja. Niiden avulla asiakasyritys voi tehostaa tämän päivän haasteellista asiakas- ja kysyntäohjautuvaa tuotantoaan. Delfoi Oy on johtava valmistusprosessien suunnittelu- ja hallintajärjestelmien toimittaja Pohjoismaissa. Yritys on perustettu vuonna 1990 VTT:n spin-off yrityksenä. Asiakkaina Delfoilla on muun muassa auto-, lentokone-, elektroniikka- ja metalliteollisuuden yrityksiä. Delfoi Oy on asettanut tavoitteekseen toimittaa valmistavalle teollisuudelle suunnitteluratkaisuja ja -palveluja, joilla yritykset voivat parantaa kilpailukykyään ja kannattavuuttaan tehostamalla tuotteen valmistus- ja toimitusprosessia sekä nopeuttamalla uuden tuotteen pääsyä markkinoille. Delfoin ratkaisut liittyvät tuote-, prosessi- ja valmistusresurssitiedon hallintaan, kapasiteetin hallintaan sekä tuotannon suunnitteluun ja ohjaukseen. Tämän päivän tuotannossa asiakasohjautuvuus muuttaa valmistavan yrityksen toimintaa. Delfoi Oy:n toimitusjohtaja Raimo Puron mukaan tuotteiden elinkaarten lyheneminen ja asiakas- ja kysyntäohjautuvan tuotannon aiempaa vaikeampi ennakoitavuus ovat nousseet tärkeiksi haasteiksi. Delfoi Oy:llä on toimialallaan pisin kokemus Pohjoismaissa. Kyky kehittää asiakkaiden prosesseja pohjautuu yli kymme- nen vuoden osaamiseen tuotantoprosessien mallintamisessa ja simuloinnissa. Yhtiö on toimittanut noin 600 ohjelmistoa ja toteuttanut yli 500 asiakkaiden toimintoja tehostavaa projektia. Yhtiön asiakkaita ovat muun muassa ABB, Boeing, British AeroSpace, BNFL, DaimlerChrysler, Eimo, Ericsson, Metso, Nokia, Partek, Patria, Rautaruukki, Saab, Scania, Swisslog Cimcorp, Wärtsilä ja Volvo. Delfoi Oy:n pääkonttori sijaitsee Espoossa ja yhtiöllä on toimistot myös Tampereella ja Göteborgissa. Yhtiön liikevaihto on kasvanut vuoden 1995 noin miljoonasta eurosta 2,5 miljoonaan euroon vuonna Samana ajanjaksona henkilökunnan määrä on kasvanut yhdeksästä kolmeenkymmeneen. Ratkaisuja ja tuotteita Delfoin ratkaisuilla asiakkaat voivat tehostaa tuotteen valmistus- ja toimitusprosessia ja nopeuttaa tuotteen pääsyä markkinoille. Integroidut ratkaisut lisäävät toimitusketjun ja tuotannon joustavuutta. Näin asiakas saa toimitettua oikeat tuotteet, oikeaan aikaan ja oikealla hinnalla myös uudessa nopeasti muuttuvassa markkinatilanteessa. Prosessija resurssisuunnittelua hyödyntävien ratkaisujen avulla uuden tuotteen lanseeraus ja tuotannon käyttöönotto nopeutuvat ja toimitusketjun toiminta tehostuu. Delfoi Oy on kehittänyt valmistavan teollisuuden tarpeisiin 14

20 1 Virtuaalitehdas päätöksenteon tukena. Delfoin ratkaisuissa hyödynnetään tuotelähtöistä prosessi- ja resurssisuunnittelua. Kokonaisuuden avulla yritykset voivat simuloi- da asiakas-, tilaus- ja jakelutietojen vaikutuksia tuotantoon ja toimituskykyyn. tuoteperheen. Sen avulla yritykset voivat mukautua muuttuviin markkinoihin. Tämä mahdollistaa yrityksen järjestelmien tosiaikaisen integroinnin myynnistä tuotantoon asti. Delfoin tuotteet, Delfoi Planner ja Delfoi Integrator, tehostavat tietojärjestelmien integroinnin ja tuotannon hienokuormituksen avulla uuden tuotteen lanseerausta, nopeuttavat tuotannon käyttöönottoa, lisäävät tuotannon tehokkuutta ja toimitusvarmuutta. Delfoi Integrator -ohjelmiston avulla teollisuusyritysten tietojärjestelmät, kuten SAP R/3, voidaan yhdistää tuotannon kehitys- ja suunnittelujärjestelmiin. Integrointi mahdollistaa yrityksen liiketoimintaprosessien automatisoinnin, jonka avulla saavutetaan huomattavia kustannussäästöjä ja toiminnot nopeutuvat ja tehostuvat. Delfoi Planner on selainpohjainen kapasiteetinhallinta-, tuotannonsuunnittelu- ja ohjausohjelmisto. Se on kehitetty tuottavuuden, joustavuuden ja toimitusvarmuuden parantamiseksi asiakaslähtöiseen tuotannon ohjaamiseen ja suunnitteluun. Plannerin avulla voidaan hallita nykyisten ja suunniteltujen projektien vaatima kapasiteetintarve sekä johtaa valitut ratkaisut tuotantoon yksikkötasolla. Planner mahdollistaa tarkemman tuotannonohjauksen ja nopeamman reagoinnin kysynnän muuttuessa. Plannerin avulla asiakkaat voivat parantaa toimitusvarmuutta, lisätä kapasiteettia, lyhentää tuotannon läpimenoaikaa ja ohjata kannattavasti yksittäis- tai piensarjatilauksia. Menestystekijöinä kumppanuudet, kehitystyö ja tulevaisuuden ennakointi Delfoi Oy saavutti kymmenessä vuodessa johtavan aseman tuotannon suunnittelu- ja simulointijärjestelmien toimittajana Pohjoismaissa. Kantavina voimina yhtiössä pidetään näkemystä hyödyistä ja mahdollisuuksista, yhteistyötä teollisen kumppanin kanssa, pitkäjänteistä tutkimus- ja kehitystoimintaa sekä oikea-aikaista markkinoille tuloa. Raimo Puron mukaan tärkeä menestystekijä on myös riittävä panostus myyntiin ja markkinointiin. Delfoi Oy on Dassault Systèmes SA:n konserniin kuuluvan Delmia Solutions Inc:n sovellusyhteistyökumppani. Delmia Solutions Inc:n suunnitteluratkaisuja Delfoi Oy on edustanut vuodesta 1990 alkaen ja saavuttanut tuotannon simulointijärjestelmien markkinajohtajuuden Pohjoismaissa. Dassault Systemes on maailman johtava PLM (Product Life Cycle Management = CAD/CAM-PDM, simulointi) toimittaja. Lisäksi Delfoi tekee yhteistyötä IBM:n kanssa kansainvälisesti sekä Cenit Systemahaus AG kanssa Saksassa. Delfoin tutkimus- ja tuotekehitystyö on poikinut muun muassa tuotantoyrityksiä varten kehitetyn web-pohjaisen ohjelmistoratkaisun, joka hyödyntää simulointia, optimointia sekä Delfoin integrointiosaamista. Tuotteet mahdollistavat järjestelmien tosiaikaisen integroinnin myynnistä tuotantoon sekä tuotannon joustavan suunnittelun nopeasti muuttuvissa tilanteissa. Tekes on osallistunut useiden Delfoin tuotekehityshankkeiden rahoittamiseen niiden alkuvaiheessa ja tarjonnut yritykselle mahdollisuuden osallistua varsin riskipitoisiinkin hankkeisiin. Tekesin rahoitusta yritys on käyttänyt alkuvaiheen kokeellisiin tutkimuksiin muun muassa kehitettäessä kaarihitsausrobottien off-line ohjelmointiratkaisuja, järjestelmäintegraatioratkaisuja, tuotannonkehityksen tekoälyratkaisuja ja tuotannonsuunnitteluratkaisuja. Tänään Delfoi Oy:ssä pidetään tuotannon joustavuutta ja ennakoitavuutta valmistavalle teollisuudelle aikaisempaa kriittisempänä menestystekijänä. Tuotteiden elinkaarten lyhentyessä yritysten täytyy yhä tehokkaammin pystyä suunnittelemaan, valmistamaan ja toimittamaan uusia tuotteita. Kännykkälinjan tai auton valmistuslinjan on muunnuttava uudelle tuotteelle muutamassa päivässä. Tulevaisuudessa yrityksen pitää pystyä valmistamaan tai toimittamaan asiakaskohtaisia tuotteita yhtä tehokkaasti kuin massatuotteita. Delfoi Oy Toimiala Muu ohjelmistojen suunnittelu, valmistus ja konsultointi Perustettu 1990 Kotipaikka Nimihistoria Lisätietoja Espoo Tehdasmallit Skandinavia Oy vuoteen 2000 asti Innovaatiot ja uudet tuotteet 1995 Arclink-ohjelmointityökalu 1997 Delfoi Integrator 1999 Delfoi Scheduling Planner 2002 Delfoi Capacity Planner 15

Perinteet ja innovatiivisuus leivotaan samaan pakettiin

Perinteet ja innovatiivisuus leivotaan samaan pakettiin Perinteet ja innovatiivisuus leivotaan samaan pakettiin Pielispakari Oy Tuotteiden valmistus perinteistä käsityötä Panostus raaka aineiden, toimintatapojen ja pakkausten laatuun ja turvallisuuteen Sertifioitu

Lisätiedot

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen Pähkinänkuoressa Signal Partners on vuonna 2010 perustettu suomalaisessa omistuksessa oleva yritys. Toimimme pääasiallisesti Pohjoismaissa ja palvelemme kansainvälisesti toimivien asiakkaidemme koko organisaatiota

Lisätiedot

Ohjattua suorituskykyä.

Ohjattua suorituskykyä. Ohjattua suorituskykyä. Yhdyskuntatekniset ajoneuvot Toimiala Rakennuskoneet Maa- ja metsätalouskoneet Kuljetus ja logistiikka Suorituskykyä. Kaikkien komponentien täydellisen integroinnin ansiosta saavutetaan

Lisätiedot

Vacon puhtaan teknologian puolesta

Vacon puhtaan teknologian puolesta Vacon puhtaan teknologian puolesta Vesa Laisi, toimitusjohtaja, Vacon Oyj 16.11.2011 11/21/2011 1 Vacon - Driven by drives Vacon on globaali taajuusmuuttajavalmistaja. Yhtiö on perustettu vuonna 1993 Vaasassa.

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yritysesittely

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yritysesittely Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yritysesittely Arvolupaus, tarjoama ja hyödyt QPR Softwaren missiona on tehdä asiakkaista tehokkaita ja ketteriä toiminnassaan. Arvolupauksemme on avata asiakkaille

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Tekesin ohjelma 2009 2012 Miksi Sapuska? Tekesin Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista -ohjelma on suunnattu Suomessa toimiville

Lisätiedot

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Tuo ideasi Tuoteväylän asiantuntijoiden arvioitavaksi Onko sinulla uusi innovatiivinen idea, josta voisi

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska. Mitä ohjelman jälkeen?

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska. Mitä ohjelman jälkeen? Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Mitä ohjelman jälkeen? Tekesin ohjelma 2009 2012 Sapuska loppuu, elämä jatkuu! Tekesin Sapuska-ohjelmasta on muodostunut koko elintarvikealan tuntema

Lisätiedot

Suomen mobiiliklusterin kansainväliset mahdollisuudet ja haasteet

Suomen mobiiliklusterin kansainväliset mahdollisuudet ja haasteet Suomen mobiiliklusterin kansainväliset mahdollisuudet ja haasteet TkT Kari Tilli Teknologiajohtaja Tekes LEAD projektiseminaari, Dipoli, Espoo 24. toukokuuta 2005 Teknologian kehittämiskeskus 1 Esityksen

Lisätiedot

Aldata Solution Oyj. Yhtiökokous 15.4.2004

Aldata Solution Oyj. Yhtiökokous 15.4.2004 Aldata Solution Oyj Yhtiökokous 15.4.2004 Matti Hietala, toimitusjohtaja Aldata Solution Oyj lyhyesti Perustettu 1988 Toimiala Aldata kehittää, markkinoi ja asentaa integroituja kaupan ohjelmistoratkaisuja.

Lisätiedot

Ohjelmistoihin perustuva liiketoiminta: haasteita ja mahdollisuuksia

Ohjelmistoihin perustuva liiketoiminta: haasteita ja mahdollisuuksia Ohjelmistoihin perustuva liiketoiminta: haasteita ja mahdollisuuksia Virkaanastujaisesitelmä 16.9.2003 Professori Jyrki Kontio Ohjelmistotuoteliiketoiminta jyrki.kontio@hut.fi http://www.soberit.hut.fi/swbiz

Lisätiedot

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue Energia- ja ympäristöklusteri Energialiiketoiminta Ympäristöliiketoiminta Energian tuotanto Polttoaineiden tuotanto Jakelu Siirto Jakelu Jalostus Vesihuolto Jätehuolto

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

Korkean pohjoismaisen laadun kupariputkien ja palveluiden toimittaja

Korkean pohjoismaisen laadun kupariputkien ja palveluiden toimittaja 1 Korkean pohjoismaisen laadun kupariputkien ja palveluiden toimittaja Cupori on vuonna 2008 perustettu uusi yritys, kun yhtiö osti Outokummulta sen kupariputkiliiketoiminnan MBO-kaupalla. Oma myyntiyhtiö

Lisätiedot

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Olli Laitinen Metsäliitto Puunhankinta 1 2 3 Edistämme kestävän kehityksen mukaista tulevaisuutta Tuotteidemme pääraaka-aine on kestävästi hoidetuissa

Lisätiedot

Eläinten hyvinvoinnista uutta liiketoimintaa

Eläinten hyvinvoinnista uutta liiketoimintaa DM 1127464 2013 Eläinten hyvinvoinnista uutta liiketoimintaa 21.8.2013 Minna Hendolin DM 1127464 2013 1950 1980 2000 2013 Konepaja Palvelu Konekauppa Kemppi Oy konserni - Liikevaihto 120 miljoonaa euroa,

Lisätiedot

Suomen metsäbiotalouden tulevaisuus

Suomen metsäbiotalouden tulevaisuus Suomen metsäbiotalouden tulevaisuus Puumarkkinapäivät Reima Sutinen Työ- ja elinkeinoministeriö www.biotalous.fi Biotalous on talouden seuraava aalto BKT ja Hyvinvointi Fossiilitalous Luontaistalous Biotalous:

Lisätiedot

ja prosessien tiedoista noin 90 tehty ilman selviä

ja prosessien tiedoista noin 90 tehty ilman selviä Lehdistötiedote Konica Minolta esittelee asiakkaidensa työnkulkuja merkittävästi tehostavat dokumentinhallinnan ja prosessien palvelut (MCS, Managed Content Services) Lokakuu 2014 Konica Minolta, Inc.

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

METSÄN UUDET MAHDOLLISUUDET UPM BIOFORE YHTIÖ. ProSuomi-projektin päätösseminari 16.11.2012, Juuso Konttinen

METSÄN UUDET MAHDOLLISUUDET UPM BIOFORE YHTIÖ. ProSuomi-projektin päätösseminari 16.11.2012, Juuso Konttinen UPM BIOFORE YHTIÖ ProSuomi-projektin päätösseminari 16.11.2012, Juuso Konttinen AGENDA 1. UPM BIOFORE YHTIÖ 2. UUSI METSÄTEOLLISUUS 3. UUDET MAHDOLLISUUDET AGENDA 1. UPM BIOFORE YHTIÖ 2. UUSI METSÄTEOLLISUUS

Lisätiedot

Str at Mar k : Str at e g i n e n

Str at Mar k : Str at e g i n e n Henrikki Tikkanen Antti Vassinen Str at Mar k : Str at e g i n e n m a r k k i n o i n t i o s a a m i n e n TALENTUM HELSINKI 2009 Copyright Talentum Media Oy ja tekijät Kustantaja: Talentum Media Oy

Lisätiedot

Teollinen Internet. Tatu Lund

Teollinen Internet. Tatu Lund Teollinen Internet Tatu Lund Suomalaisen yritystoiminnan kannattavuus ja tuottavuus ovat kriisissä. Nokia vetoinen ICT klusteri oli tuottavuudeltaan Suomen kärjessä ja sen romahdus näkyy selvästi tilastoissa.

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

18.1.2006. Riihimäeltä yli 110 miljoonaa tarkkuusvalua liki 60 vuotta Sukupolvenvaihdos pk-yrityksen kannalta 13.11.2013

18.1.2006. Riihimäeltä yli 110 miljoonaa tarkkuusvalua liki 60 vuotta Sukupolvenvaihdos pk-yrityksen kannalta 13.11.2013 18.1.2006 Riihimäeltä yli 110 miljoonaa tarkkuusvalua liki 60 vuotta Sukupolvenvaihdos pk-yrityksen kannalta 13.11.2013 Yrityksen historia 1919 SAKO, Suojeluskuntain Ase ja Konepaja Oy toiminta alkaa Helsingissä

Lisätiedot

Luotettava ratkaisutoimittaja

Luotettava ratkaisutoimittaja Luotettava ratkaisutoimittaja 40 vuoden kokemuksella 1 Asiakaslähtöistä ongelmanratkaisua jo 40 vuotta Vuonna 1976 perustettu Sermatech Group on kasvanut 40 vuodessa mekaniikan suunnittelu- ja valmistusyhtiöstä

Lisätiedot

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 Ritva Heikkinen Asiantuntija, Energia ja ympäristö Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus ClimBus Climbus Business Breakfast

Lisätiedot

Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys

Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys Yritys erikoistunut yritysten työhyvinvointipalveluihin. Tavoitteena kirkastaa oma liikeidea ja erottua muista palveluntarjoajista. Analyysin (1pv 220 + alv) mukaiset

Lisätiedot

Teollisuustie 1 B, 88400 RISTIJÄRVI http://www.kendat.com/

Teollisuustie 1 B, 88400 RISTIJÄRVI http://www.kendat.com/ Teollisuustie 1 B, 88400 RISTIJÄRVI http://www.kendat.com/ 11.8.2008 Yritys- ja tuote-esittely 2 SUOMEN KENTTÄDATA OY on liikkuvan työn ohjaukseen ja seurantaan erikoistunut järjestelmäintegraattori. Kenttädata

Lisätiedot

Monipuolista hienomekaniikkaa. Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI Järvenpää. Tel (0)

Monipuolista hienomekaniikkaa. Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI Järvenpää. Tel (0) Monipuolista hienomekaniikkaa Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI-04430 Järvenpää. Tel. +358 (0) 9 836 6070. www.mecsalo.com Liiketoiminta Valmistamme edistyksellisiä tuotteita vaativiin sovelluksiin

Lisätiedot

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Johtamis- ja innovaatiojärjestelmät avainroolissa Kemira 2011-> Kemira 2007 asti Diversifioitunut portfolio

Lisätiedot

Finnveran osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2008. Tausta-aineisto 28.8.2008

Finnveran osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2008. Tausta-aineisto 28.8.2008 Finnveran osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2008 Tausta-aineisto 28.8.2008 Sisältö 1. Alkuvuosi lyhyesti 2. Finnveran liiketoiminta 1.1. 30.6.2008 Kotimaan ja viennin rahoitus 3. Finnvera-konsernin avainluvut

Lisätiedot

Onko biotaloudessa Suomen tulevaisuus? Anu Kaukovirta-Norja, Vice President, Bio and Process Technology VTT

Onko biotaloudessa Suomen tulevaisuus? Anu Kaukovirta-Norja, Vice President, Bio and Process Technology VTT Onko biotaloudessa Suomen tulevaisuus? Anu Kaukovirta-Norja, Vice President, Bio and Process Technology VTT 2 Maapallo kohtaa haasteet - kestävän kehityksen avaimet Vähähiilisyys Niukkaresurssisuus Puhtaat

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

www.ruukki.fi/flex RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ

www.ruukki.fi/flex RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ www.ruukki.fi/flex RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ JA ALUMIINIA TOIVEIDESI MUKAAN Ruukki FLEX Ruostumaton teräs ja alumiini juuri sinun mittojesi mukaan Ajattele ratkaisua, jossa saat yhden kontaktin palveluna juuri

Lisätiedot

Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin

Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Finnverasta rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Finnvera tarjoaa rahoitusratkaisuja yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä vientiin. Jaamme

Lisätiedot

Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014. Toimitusjohtaja Seppo Kuula

Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014. Toimitusjohtaja Seppo Kuula Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014 Toimitusjohtaja Seppo Kuula Tässä materiaalissa esitetyt markkinoihin ja tulevaisuuteen liittyvät lausunnot ja arviot perustuvat yhtiön johdon tämänhetkisiin näkemyksiin.

Lisätiedot

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen Canon Essential Business Builder Program Avain yrityksesi menestykseen Essential Business Builder Program: esittely Painotoimintaan liittyy monenlaisia haasteita, ja toiminnan kasvattaminen on usein vaikeaa.

Lisätiedot

Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta. Johtaja Riikka Heikinheimo

Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta. Johtaja Riikka Heikinheimo Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Johtaja Riikka Heikinheimo Kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Rahoittamme edelläkävijöiden tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprojekteja Kestävä talouskasvu

Lisätiedot

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Kari Penttinen 12.3.2013 Katsaus päättyneeseen ohjelmaan, jossa tavoitteina oli eri toimialoilla: Kilpailukyvyn parantaminen samanaikaisesti ICT:tä hyödyntämällä

Lisätiedot

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa Josek-VTT, Älyä koneisiin ja palveluihin digitalisaation vaikutukset valmistavassa teollisuudessa 7.2.2017

Lisätiedot

Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto

Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto Infra Rakentaminen ja palvelut 2001-2005 Loppuseminaari 2.3.2006 Infra-ohjelma on tukenut alan

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Kanta-Häme

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Kanta-Häme Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 7 7 Palvelut 7 Muut 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy Pk-yritysbarometri, syksy alueraportti,

Lisätiedot

ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI

ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI ASCOM MIRATEL LUONTEVA YHDISTYMINEN Suomalaisen terveydenhuollon alalla nimi Miratel tarkoittaa samaa kuin laadukkaat viestintätuotteet, -ratkaisut

Lisätiedot

Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä. Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta

Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä. Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta 2 Milloin julkisilla hankinnoilla kannattaa tavoitella innovaatioita?

Lisätiedot

Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin

Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin Maankäyttötieteiden laitos Geoinformatiikan tutkimusyhmä Julkisen tiedon avaaminen - tutkimustietoa avaamispäätöksen tueksi Tarve Paikkatietojen

Lisätiedot

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi KHT Antti Ollikainen 23.9.2010 Johdanto: miksi yrityksen pitäisi kasvaa? Suuremmalla yrityksellä on helpompaa esimerkiksi näistä

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q3/2007

Osavuosikatsaus Q3/2007 1 2007 SYSOPENDIGIA Oyj SYSOPENDIGIA Oyj Osavuosikatsaus Q3/2007 30.10.2007 Juha Sihvonen Vt. toimitusjohtaja SYSOPENDIGIA Oyj Katsauskauden liikevaihto (1-9) 2007 Liikevaihto, milj 1-9/2007 1-9/2006 Telekommunikaatio

Lisätiedot

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Rahapäivä 2015 17.9.2015 Ahlstrom tänään Korkealaatuisia kuitupohjaisia materiaaleja valmistava yritys Noin 3 400 työntekijää 22

Lisätiedot

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely Business Oulu Teollisuus-Forum 29.5.2013 Wisetime Oy:n esittely Wisetime Oy Wisetime Oy on oululainen v. 1991 perustettu ohjelmistotalo, jonka omat tuotteet, Wise-järjestelmät ja niihin liittyvät tukipalvelut,

Lisätiedot

Chint, keskuskomponenttien markkinajohtaja

Chint, keskuskomponenttien markkinajohtaja Chint, keskuskomponenttien markkinajohtaja www.klinkmann.com Kustannustehokkaat ratkaisut Chint, kustannustehokkaat ratkaisut Yleiskatsaus Yrityksemme Tuotteemme Referenssikohteet Toimintapamme www.klinkmann.com

Lisätiedot

MENESTYSTÄ sinulle FÜR DEN GEMEINSAMEN ERFOLG WELTWEIT

MENESTYSTÄ sinulle FÜR DEN GEMEINSAMEN ERFOLG WELTWEIT MENESTYSTÄ sinulle FÜR DEN GEMEINSAMEN ERFOLG WELTWEIT YRITYS EIN UNTERNHEMEN AUF sinulle ERFOLGSKURS. Noin 10 vuotta sitten perustettu GGM Gastro International GmbH on tullut maailmanlaajuisesti tunnetuksi

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Valmet Automotiven kilpailukyky globaalissa toimintaympäristössä. 19.9.2015 Turku

Valmet Automotiven kilpailukyky globaalissa toimintaympäristössä. 19.9.2015 Turku Valmet Automotiven kilpailukyky globaalissa toimintaympäristössä 19.9.2015 Turku Kilpailukyky? On usean tekijän summa Kustannustehokkuus Innovatiivisuus Toimitusketjun hallinta Koulutetun työvoiman saatavuus

Lisätiedot

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa 8.6.2017 Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekes verkostoja innovaatioille Palvelut rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

Kotimaisen (huonekalu) teollisuuden säilyttäminen

Kotimaisen (huonekalu) teollisuuden säilyttäminen Kotimaisen (huonekalu) teollisuuden säilyttäminen Pohjoismaat menettäneet teollisia työpaikkoja (1980 2010) lähes miljoonan Suomi = 240 000 Norja = 120 000 Ruotsi = 400 000 Tanska = 160 000 Suomi menettää

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio, toimitusjohtaja Yhtiökokous Finlandia-talo, Helsinki 2.3.214 Olemme sitoutuneet kehittämään yrityksiä ja yhteiskuntaa informaatioteknologian avulla Palvelumme tukevat

Lisätiedot

Jalostuslogistiikkapalvelut yrityksille 3.11.2015. Jukka Lanu & Marina Sharapova ASIANTUNTIJAPALVELUT LOGISTIIKAN ULKOISTUS- JA PÄÄOMARATKAISUT

Jalostuslogistiikkapalvelut yrityksille 3.11.2015. Jukka Lanu & Marina Sharapova ASIANTUNTIJAPALVELUT LOGISTIIKAN ULKOISTUS- JA PÄÄOMARATKAISUT Jalostuslogistiikkapalvelut yrityksille 3.11.2015 Jukka Lanu & Marina Sharapova ASIANTUNTIJAPALVELUT LOGISTIIKAN ULKOISTUS- JA PÄÄOMARATKAISUT PAKKAUKSET JA PAKKAUSPALVELUT WWW.HUB.FI Agenda Lyhyt yritysesittely

Lisätiedot

F-Secure Oyj Yhtiökokous 2009. Toimitusjohtajan katsaus, Kimmo Alkio, 26.03.2009

F-Secure Oyj Yhtiökokous 2009. Toimitusjohtajan katsaus, Kimmo Alkio, 26.03.2009 F-Secure Oyj Yhtiökokous 2009 Toimitusjohtajan katsaus, Kimmo Alkio, 26.03.2009 Sisältö Markkinakatsaus 2008 kasvun ja kannattavuuden vuosi Tulevaisuuden näkymät Varsinainen yhtiökokous 26.3.2009 Sivu

Lisätiedot

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Tomi-Pekka Juha, Sector Manager, GS1 Finland Oy 08.10.2015 Sisältö GS1 Finland GS1 ja verkkokauppa GS1 järjestelmä

Lisätiedot

Hyvät eväät ETEENPÄIN

Hyvät eväät ETEENPÄIN Hyvät eväät ETEENPÄIN YRITYKSILLE SIIVET Yritysten kehittämispalvelut kaikissa ELY-keskuksissa UUSI PALVELUKOKONAISUUS pk-yrityksille Olipa yrityksesi minkä tahansa haasteen tai muutoksen edessä, saat

Lisätiedot

Matkalle PUHTAAMPAAN. maailmaan UPM BIOPOLTTOAINEET

Matkalle PUHTAAMPAAN. maailmaan UPM BIOPOLTTOAINEET Matkalle PUHTAAMPAAN maailmaan UPM BIOPOLTTOAINEET NYT TEHDÄÄN TEOLLISTA HISTORIAA Olet todistamassa ainutlaatuista tapahtumaa teollisuushistoriassa. Maailman ensimmäinen kaupallinen biojalostamo valmistaa

Lisätiedot

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUPOLITIIKKA Puutyöliike Pekka Väre Ky:n liiketoiminnan kehittyminen ja jatkuvuus varmistetaan koko henkilökunnan yhdessä omaksumien toimintaperiaatteiden ja yrityksessä

Lisätiedot

FISKARS OYJ ABP Varsinainen yhtiökokous 16.3.2011

FISKARS OYJ ABP Varsinainen yhtiökokous 16.3.2011 FISKARS OYJ ABP Varsinainen yhtiökokous 16.3.2011 FISKARSIN VUOSI 2010 Toimitusjohtaja Kari Kauniskangas Fiskars vuonna 2010 Liikevaihto 716 miljoonaa euroa 3 600 työntekijää yli 20 maassa Tuotteita myydään

Lisätiedot

KymiBusiness 2008. Teollisuuden palveluyritys 29.10.2008. Antti Ruokonen Empower Oy

KymiBusiness 2008. Teollisuuden palveluyritys 29.10.2008. Antti Ruokonen Empower Oy KymiBusiness 2008 Teollisuuden palveluyritys muutoksen mahdollistajana 29.10.2008 Antti Ruokonen Empower Oy Aiheet Empower lyhyesti Palvelujen lisäarvo Case Voikkaa 2006 Case Mussalo 2007 Case Anjalankoski

Lisätiedot

22.09.11 1 IIVARI MONONEN OY. Yritysoston kautta kansainvälistä kasvua Ari Mononen 22.9.2011

22.09.11 1 IIVARI MONONEN OY. Yritysoston kautta kansainvälistä kasvua Ari Mononen 22.9.2011 22.09.11 1 IIVARI MONONEN OY Yritysoston kautta kansainvälistä kasvua Ari Mononen 22.9.2011 22.04.09 2 LIIKEIDEA Iivari Mononen -konserni valmistaa ja myy infrastruktuurin rakentamisessa tarvittavia korkean

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved.

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved. YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 1 Teleste lyhyesti 2 Vuosi 2014 keskeiset

Lisätiedot

ipad yrityskäytössä AKVA -seminaari 26-28.9 Ilona IT Oy Petra Anttila, petra@ilonait.fi, 0207 191 513/040 720 4110

ipad yrityskäytössä AKVA -seminaari 26-28.9 Ilona IT Oy Petra Anttila, petra@ilonait.fi, 0207 191 513/040 720 4110 ipad yrityskäytössä AKVA -seminaari 26-28.9 Ilona IT Oy Petra Anttila, petra@ilonait.fi, 0207 191 513/040 720 4110 Ilona IT lyhyesti Vahva asema IT-ratkaisujen toimittajana (B2B, EDU) Painopiste mobiili

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Keski-Pohjanmaa Yrittäjät

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Keski-Pohjanmaa Yrittäjät Pk-yritysbarometri, kevät 1 Alueraportti, Keski-Pohjanmaa Yrittäjät 1 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 11 Rakentaminen Kauppa 16 16 17 Palvelut 2 9 Muut 1 2 0 0 0 0 60 70 Keski-Pohjanmaa

Lisätiedot

Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen. #SoneraB2D

Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen. #SoneraB2D Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen Sonera perustaa Suomen suurimman avoimen datakeskuksen Perustamme Suomen suurimman kaikille yrityksille palveluja tarjoavan datakeskuksen

Lisätiedot

Mikä mättää mobiilipalveluissa?

Mikä mättää mobiilipalveluissa? Mikä mättää mobiilipalveluissa? Diplomi-insinööri Mika Helenius Toimitusjohtaja 19.12.2005 Esitys Mermit lyhyesti Ekosysteemi Palvelut Kumppanit Tulevaisuus Diplomi-insinööri Mika Helenius s. 1966 Mermitin

Lisätiedot

LADEC. Kestävän kasvun vauhdittaja. Nastolan Teollisuusryhmä

LADEC. Kestävän kasvun vauhdittaja. Nastolan Teollisuusryhmä LADEC Kestävän kasvun vauhdittaja Nastolan Teollisuusryhmä 28.09.2017 Sisällysluettelo Elinkeino-/kehittämisyhtiön rooli kansallisessa yrityspalveluverkostossa Yhteenveto Ladecin palveluista - Perustamis-

Lisätiedot

Elintarvikealan mikroyritysten valmentaminen päivittäistavarakaupan yhteistyökumppaneina

Elintarvikealan mikroyritysten valmentaminen päivittäistavarakaupan yhteistyökumppaneina Elintarvikealan mikroyritysten valmentaminen päivittäistavarakaupan yhteistyökumppaneina Hankkeen tausta Kaupalla on valmiudet toimia kaiken kokoisten tavarantoimittajien kanssa Mikroyritysten pienemmät

Lisätiedot

Yhtiöt eivät julkista kauppahintaa, mutta se maksetaan kokonaisuudessaan käteisellä.

Yhtiöt eivät julkista kauppahintaa, mutta se maksetaan kokonaisuudessaan käteisellä. Rakennuslehti 18.12.2012 EMC Talotekniikka myydään Hollantiin EMC Talotekniikka Oy myydään hollantilaiselle teknisten palveluiden toimittaja Royal Imtech N.V.:lle. EMC Talotekniikan nykyiset omistajat

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Web Services. Web Services

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Web Services. Web Services Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Standardoidutu tapa integroida sovelluksia Internetin kautta avointen protokollien ja rajapintojen avulla. tekniikka mahdollista ITjärjestelmien liittämiseen yrityskumppaneiden

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2008-31.1.2009

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT

KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT Palvelut yrittäjille Neuvonta ja rekisteröintipalvelut Yrittäjäkoulutukset ja valmennuspalvelut Tuotteistetut asiantuntijapalvelut ja muut kehittämispalvelut

Lisätiedot

Detection Technology Oyj Toimitusjohtaja Hannu Martola. Pörssin avoimet ovet 01.09.2015

Detection Technology Oyj Toimitusjohtaja Hannu Martola. Pörssin avoimet ovet 01.09.2015 Detection Technology Oyj Toimitusjohtaja Hannu Martola Pörssin avoimet ovet 01.09.2015 1 DT on kasvuyhtiö joka toimittaa ilmaisimia röntgenlaitteisiin DT toimittaa röntgenkuvantamisjärjestelmiä ja -ilmaisimia

Lisätiedot

EVE Business Breakfast 20.5.2015 Finlandia-talo. Martti Korkiakoski Tekes

EVE Business Breakfast 20.5.2015 Finlandia-talo. Martti Korkiakoski Tekes EVE Business Breakfast 20.5.2015 Finlandia-talo Martti Korkiakoski Tekes EVE Business Breakfast 20.5.2015 Tekesin innovaatiorahoitus uutta liiketoimintaa ja kasvua kansainvälisille markkinoille KKS, NIY,

Lisätiedot

Sopimusten ja tärkeiden asiakirjojen arkistointi vaivattomasti palveluna

Sopimusten ja tärkeiden asiakirjojen arkistointi vaivattomasti palveluna Löydä nautittavat ratkaisut Sopimusten ja tärkeiden asiakirjojen arkistointi vaivattomasti palveluna 18.11.2010 Kuka puhuu? Elinar Oy Ltd Sisällönhallinta- ja kollaboraatioratkaisut Monipuolinen osaaminen:

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1-12/2010 4.2.2011

Tilinpäätöstiedote 1-12/2010 4.2.2011 Digia Oyj Tilinpäätöstiedote 1-12/2010 4.2.2011 Juha Varelius Toimitusjohtaja Pääkohdat 2 2011 Digia Plc Katsauskauden pääkohdat Liikevaihto kasvoi selvästi 130,8 (120,3) miljoonaa euroa, kasvua 8,7 prosenttia

Lisätiedot

Viestinvälityksellä tehokkuutta terveydenhuollon yhteistoimintaan Timo Airaksinen, Business Manager, Itella Suomi Oy

Viestinvälityksellä tehokkuutta terveydenhuollon yhteistoimintaan Timo Airaksinen, Business Manager, Itella Suomi Oy Viestinvälityksellä tehokkuutta terveydenhuollon yhteistoimintaan Timo Airaksinen, Business Manager, Itella Suomi Oy 24.03.2013 /ecare/ Timo Airaksinen / Itella Copyright Itella Suomi Oy Suomen Posti =

Lisätiedot

Kiertotalous on tulevaisuutta - mitä se tarkoittaa laboratorioille? Tero Eklin, laboratorionjohtaja SYKE Finntesting ry syysseminaari,

Kiertotalous on tulevaisuutta - mitä se tarkoittaa laboratorioille? Tero Eklin, laboratorionjohtaja SYKE Finntesting ry syysseminaari, Kiertotalous on tulevaisuutta - mitä se tarkoittaa laboratorioille? Tero Eklin, laboratorionjohtaja SYKE Finntesting ry syysseminaari, 30.11.2016 Kiertotalous hallituksen kärkihankkeena Kiertotalouden

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-9/2009 30.10.2009

Osavuosikatsaus 1-9/2009 30.10.2009 Digia Oyj Osavuosikatsaus 1-9/2009 30.10.2009 Juha Varelius Toimitusjohtaja Katsauskauden pääkohdat 1-9/2009 Katsauskauden pääkohdat 1-9/2009 Liikevaihto laski hieman Liikevaihto 87,1 miljoonaa euroa,

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja

Tekes on innovaatiorahoittaja DM 450969 01-2017 Tekes on innovaatiorahoittaja Yleisesittely 2017 Antti Salminen, Asiantuntija 30.3.2017 DM 450969 04-2014 Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 PROF. MARKKU VIRTANEN HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS 5.10.2005 Markku Virtanen LT-OSAAMISEN VERKOSTON MAKROHANKKEEN KUVAUS Makrohankkeen

Lisätiedot

Suomalaiset PK-yritykset varmuuskopioivat laiskasti

Suomalaiset PK-yritykset varmuuskopioivat laiskasti Lehdistötiedote 23.1.2012 Suomalaiset PK-yritykset varmuuskopioivat laiskasti Kolmannes suomalaisista PK-yrityksistä on menettänyt yrityksen tiedostoja hajonneen kovalevyn takia. Vain joka viides yrityksistä

Lisätiedot

Avoimen julkisen tiedon hyödyntämisen potentiaalista suomalaisissa yrityksissä. Jaana Mäkelä Maankäyttötieteiden laitos Geoinformatiikan tutkimusyhmä

Avoimen julkisen tiedon hyödyntämisen potentiaalista suomalaisissa yrityksissä. Jaana Mäkelä Maankäyttötieteiden laitos Geoinformatiikan tutkimusyhmä Avoimen julkisen tiedon hyödyntämisen potentiaalista suomalaisissa yrityksissä Maankäyttötieteiden laitos Geoinformatiikan tutkimusyhmä Inspire-verkosto Hyödyntäminen-työryhmä 23.5.2012 Julkisen tiedon

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Oyj sijoituskohteena

Smart way to smart products. Etteplan Oyj sijoituskohteena Etteplan Oyj sijoituskohteena Sijoitus Invest 2014 -tapahtuma 12.-13.11.2014 Etteplan suunnittelualan edelläkävijä yli 30 vuotta Suomen suurin kone- ja laitesuunnitteluun erikoistunut yritys ja suurimpien

Lisätiedot

Metsäklusteri muutosten kourissa - uusilla tuotteilla uuteen kasvuun

Metsäklusteri muutosten kourissa - uusilla tuotteilla uuteen kasvuun Metsäklusteri muutosten kourissa - uusilla tuotteilla uuteen kasvuun Merenkulun ja tekniikan koulutuksen 250-vuotisjuhlaseminaari Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 16.10.2008 Teija Meuronen Suomen metsäteollisuuden

Lisätiedot

Logistiikkaselvitys 2009

Logistiikkaselvitys 2009 Logistiikkafoorumi Logistiikkaselvitys 2009 Professori Lauri Ojala Tutkija Tomi Solakivi Turun kauppakorkeakoulu - Logistiikka Lauri.ojala@tse.fi Tomi.solakivi@tse.fi 1 Logistiikkaselvitys 2009 Liikenne-

Lisätiedot

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta Liikkuvien työkoneiden etäseuranta TAMK IoT Seminaari 14.4.2016 2 1) IoT liiketoiminnan tukena 2) Iot ja liikkuvat työkoneet 3) Case esimerkit 4) Yhteenveto, johtopäätökset, tulevaisuuden näkymät Cinia

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

Digitaalisuus, teollinen internet ja SHOKien kehitysnäkymät. Pääjohtaja Pekka Soini Tekes FIMECCin vuosiseminaari, Tampere 17.9.

Digitaalisuus, teollinen internet ja SHOKien kehitysnäkymät. Pääjohtaja Pekka Soini Tekes FIMECCin vuosiseminaari, Tampere 17.9. Digitaalisuus, teollinen internet ja SHOKien kehitysnäkymät Pääjohtaja Pekka Soini Tekes FIMECCin vuosiseminaari, Tampere 17.9.2014 Digitaalisuus ravistelee kaikkia aloja Digitaalisuus Markkinoille vienti

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Liite 4 Digia Oyj Toimitusjohtajan katsaus 16.3.2011 Juha Varelius Toimitusjohtaja Katsauskauden 2010 pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Liikevaihto kasvoi selvästi 130,8 (120,3) miljoonaa euroa, kasvua

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Tietoverkkotekniikan tutkimusjohtaja

Tietoverkkotekniikan tutkimusjohtaja Logistiikka-alan yritysten tietotekniset valmiudet Etelä-Kymenlaaksossa Tietoverkkotekniikan tutkimusjohtaja Havaintoja toimialasta Logistiikka-alan yritykset Kymenlaaksossa Yli 50 hlön yrityksiä: etelässä

Lisätiedot

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft on toiminnanohjausjärjestelmä, joka on tehty liiketoiminnan hallintaan ja kehittämiseen. Lemonsoftin ominaisuudet ovat muokattavissa vastaamaan eri toimialojen

Lisätiedot