Innovaatiot pk-yritysten kasvun vauhdittajana

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Innovaatiot pk-yritysten kasvun vauhdittajana"

Transkriptio

1 Innovaatiot pk-yritysten kasvun vauhdittajana 25 kertomusta kasvuyrityksistä Olavi Lehtoranta, Marjo Uusikylä Teknologiakatsaus 166/2005

2 Innovaatiot pk-yritysten kasvun vauhdittajana 25 kertomusta kasvuyrityksistä Yritysten antamien tietojen pohjalta toimittaneet Olavi Lehtoranta Marjo Uusikylä Teknologiakatsaus 166/2005 Helsinki 2005

3 Kilpailukykyä teknologiasta Tekes tarjoaa rahoitusta ja asiantuntijapalveluja kansainvälisesti kilpailukykyisten tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämiseen. Tekesillä on vuosittain käytettävissä avustuksina ja lainoina noin 400 miljoonaa euroa teknologian kehityshankkeisiin. Teknologiaohjelmien avulla maahamme luodaan uutta teknologiaosaamista yritysten, tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen yhteistyönä. Ohjelmien tavoitteena on nostaa teknologista kilpailukykyämme tulevaisuuden keskeisillä teollisuuden toimialoilla. Vuonna 2004 Tekesillä on käynnissä noin 25 teknologiaohjelmaa. Copyright Tekes Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä julkaisu sisältää tekijänoikeudella suojattua aineistoa, jonka tekijänoikeus kuuluu Tekesille tai kolmansille osapuolille. Aineistoa ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Julkaisun sisältö on tekijöiden näkemys, eikä edusta Tekesin virallista kantaa. Tekes ei vastaa mistään aineiston käytön mahdollisesti aiheuttamista vahingoista. Lainattaessa on lähde mainittava. ISBN ISSN X Kannen kuva: Process Vision Oy Taitto: Promedia Studio Paino: Painotalo Miktor Ky, 2005

4 Esipuhe Suomessa on arvioitu syntyvän vuosittain noin osaamis- ja innovaatioperusteista liikeideaa, joista ehkä pari kolme osoittautuu lopulta tähtiyrityksiksi. Innovaatioiden avulla hyvään kasvuun päässeitä yrityksiä on tässä julkaisussa esitelty 25. Vastaavanlaisia yrityksiä on toki muitakin. Tällaisten yritysten määrän soisi olevan vaikka 250 tai 2500, sillä innovatiivisten yritysten kehitys on erittäin merkittävää myös koko Suomen kehityksen kannalta. Vain kasvuyritys luo uusia työpaikkoja. Tässä julkaisussa yrittäjät kertovat, miten innovaatioilla voidaan edistää yritysten kasvua. Kullakin yrityksellä on oma muista poikkeava liikeideansa, asiakaskuntansa sekä teknologiansa ja osaamisensa. Näin ollen innovaatioiden vaikutukset yrityksissä ovat hyvin erilaisia ja moninaisia. Yhtä oikeaa menestyskonseptia ei ole havaittavissa eikä menestystä voi siten helposti kopioida. Toisaalta kuva suomalaisten yritysten puutteellisesta liiketoimintaosaamisesta ei ole niin yksipuolisen synkkä kuin usein esitetään. Osaavia ja oikeita valintoja tehneitä yrityksiä löytyy. Julkaisu on syntynyt osana Tekesin ja kauppa- ja teollisuusministeriön käynnistämää ja rahoittamaa ProACT-tutkimusohjelmaa. VTT Teknologian tutkimuksen Suomalaiset innovaatiot (Sfinno) -tietokannan ja Tilastokeskuksen innovaatiokyselyjen avulla on tunnistettu joukko pieniä yrityksiä, jotka ovat olleet innovatiivisia ja kasvuhakuisia. Tämän jälkeen näitä yrityksiä on pyydetty laatimaan kuvaus toiminnastaan, innovaatiostaan ja sen vaikutuksesta liiketoiminnan kehitykseen. Yritysten kertomukset on sitten toimitettu yhtenäiseen muotoon. On syytä korostaa, että kertomukset ovat yritysten omia. Ne eivät sisällä luottamuksellista aineistoa innovaatiohankkeista eivätkä tutkijoiden tulkintoja. Kertomusten tarkoituksena ei ole yritysten markkinointi. Joukossa onkin myös yrityksiä, jotka ovat lopettaneet toimintansa. Huomionarvoista onkin se, että innovaatiot voivat elää yli yritysten rakennemuutosten. Julkaisun tarkoituksena on esitellä nämä yritykset sekä niiden kaupallistamia tuote- tai palveluinnovaatioita Suomen innovaatiopolitiikan tekijöille, tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan rahoittajille ja suurelle yleisölle. Tekes esittää parhaimmat kiitoksensa julkaisun toimittaneille erikoistutkija Olavi Lehtorannalle, toimittaja Marjo Uusikylälle ja taitosta vastanneelle Matias Uusikylälle. Erityisen lämpimästi Tekes haluaa kiittää julkaisun yrityksiä aineiston tuottamisesta sekä onnitella niitä innovatiivisesta ja menestyksekkäästä liiketoiminnasta. Tammikuu 2005 Tekes

5 Alkusanat Tämä 25 innovatiivisen pk-yrityksen tarkastelu on osa Tilastokeskuksen ja VTT:n tutkimushanketta Suomalaisten yritysten innovaatiotoiminnan muuttuvat muodot. Hanke puolestaan kuuluu osana Tekesin ja kauppa- ja teollisuusministeriön käynnistämään Pro-ACT-tutkimusohjelmaan. Tutkimushankkeen tapaustutkimusosion perusjoukon muodostavat kaikki ne pienet ja keskisuuret Suomessa toimivat tai toimineet yritykset, joiden kotimaisen liikevaihdon keskikasvu innovaation jälkeisten kolmen vuoden aikana oli kaksinumeroinen ja joista on tietoa VTT:n Sfinno-tietokannassa tai jossakin Euroopan Unionin innovaatiokyselyssä. Lisäehtona oli, että yrityksen liikevaihto ylitti jo innovaation kaupallistamisvuonna euron alarajan ja että se kasvoi vähintään 50 prosentt ia innovaatiota edeltäneisiin vuosiin verrattuna. Kaikkein pienimmät yritykset eivät siten ole mukana tarkastelussa. Innovaatioiden tarkastelu rajoittuu pääasiassa 1990-luvun loppupuolelle. Edellä mainitut ehdot täyttäviä innovatiivisia kasvuyrityksiä löytyi käytetyistä aineistoista noin 50. Noin kolmannes näistä yrityksistä on ohjelmistoalan yrityksiä, noin viidennes osaamisintensiivisiä liiketoiminnan palveluyrityksiä ja noin viidennes koneenrakennusalan yrityksiä. Loput jakautuvat usealle eri toimialalle. Useimmat heti kaupallistamisen jälkeen voimakkaasti kasvaneista yrityksistä kuuluvat uuden talouden toimialoihin. Niiden tuotteilla näyttää olleen voimakas tilaus markkinoilla. Monet näistä yrityksistä kaupallistivat ensimmäisen kerran jonkin uuteen teknologiaan, esimerkiksi mobiiliteknologiaan, tietoturvaan tai tietohallinnointiin perustuvan ICT-tuotteen. Joukossa on kuitenkin myös joitakin niin sanotun matalan teknologian toimialoihin kuuluvia yrityksiä. Valtaosa tarkasteltavista yrityksistä on pieniä, innovaation kaupallistamisvuonna alle 50 hengen yrityksiä. Yritykset jakautuvat suhteellisen tasaisesti pääkaupunkiseudun, muiden isojen kaupunkien ja maaseutualueiden kesken. Noin joka toinen niistä on kaupallistanut markkinoiden kannalta uusia tuotteita. Nämä tiedot löytyvät mainituista innovaatioaineistoista sekä yritysrekisteristä. Kaikille niille edellä kuvatun perusjoukon yrityksille, joiden yhteystiedot voitiin jäljittää, lähetettiin sähköpostitse kysely. Yrityksiä pyydettiin kertomaan toimintansa alkuvaiheista, merkittävistä tuoteinnovaatioista sekä menestystekijöistä. Vastaukset osoittivat, että julkaisussa esitellyt yritykset ovat usein kaupallistaneet paljon muitakin merkittäviä tuotteita kuin ne, joista edeltäkäsin oli tietoa. Lisäksi vastausten perusteella varsin monen yrityksen ja innovaation idea on syntynyt jo sitä edeltävässä yrityksessä tai työpaikassa. Monella innovaatiolla on siten takanaan pitkä ja sinnikkyyttä vaatinut kehityshistoria. Toinen keskeinen havainto on, että innovaatio elää vaikka yritys voi poistua markkinoilta esimerkiksi yrityskaupan takia varsin pian innovaation kaupallistamisen jälkeen. Innovaation kehittäneen yrityksen seuraajat jatkavat usein alkuperäisen innovaation jalostamista uusiksi innovaatioiksi ja uusiksi tuotteiksi. Varsin moninaiset ovat myös ne tarinat, jotka kertovat miten kasvu ja menestys on näissä yrityksissä saavutettu. Olavi Lehtoranta vieraileva tutkija VTT Teknologian tutkimus

6 Sisällys Esipuhe Alkusanat Innovatiivisten yritysten menestystekijöitä - Yhteenveto yritysten kertomuksista... 2 Ohjelmistotuotteita sähköisen liiketoiminnan ja -palveluiden hoitoon (Abako Media Oy)... 4 Kauravälipaloja terveydestään kiinnostuneille kuluttajille (Bioferme Oy)... 6 Energiaa metsäteollisuuden sivutuotteista (Biowatti Oy)... 8 Langattomia sovelluksia kentälle (Celesta mbusiness Oy)...10 Puolijohdelasereita maailman elektroniikkateollisuudelle (Coherent Finland Oy)...12 Ratkaisuja tuotannon suunnitteluun ja hallintaan (Delfoi Oy)...14 Ekotehokkuutta paperiteollisuuden prosesseihin (Ecopump Oy)...16 Sähkösuodatuksella Euroopan savukaasujen kimppuun (Ion Blast Oy)...18 Sisällöntuotanto- ja lähetysjärjestelmiä mediataloille (Jutel Oy)...20 Harvesteripäitä metsäkoneisiin ympäri maapalloa (Lako Oy)...22 Erikoiselektroniikkaa raskaan sarjan ohjausjärjestelmiin (Leomatik Oy)...24 Yhteistyöstä spurttia metsäkoneinnovaatioihin (Oy Logset Ab)...26 Kaukolämmön imussa kasvuun ja kansainvälistymiseen (LPM Group Oy)...28 Tietoturvallista verkkoteknologiaa (Nixu Oy)...30 Fuusiosta vahvuutta ohjelmistotalon ratkaisu- ja palvelutarjontaan (Plenware Group Oy)...32 Kattavia tietojärjestelmiä energia-alalle (Process Vision Oy)...34 Rakennusalan suunnittelua pohja- ja maarakentamisesta kiinteistötiedon hallintaan (Ramboll Finland Oy)...36 Puhdasta sisäilmaa (Recair Oy)...38 Toimintapeleillä maailman markkinoille (Remedy Entertainment Oy)...40 Telahionnan ohjaus parantaa ajettavuutta ja paperin laatua (RollResearch International Oy)...42 Digiääntä kotiteattereihin meillä ja maailmalla (Sample Rate Systems Oy)...44 Liiketoimintoja tehostavia tietojärjestelmiä yrityksille (Sentera Oyj)...46 Kantavia ratkaisuja katoillemme (Sepa Oy)...48 Verkkoturvallisuutta yrityksille maailmanlaajuisesti (Stonesoft Oyj)...50 Teolliset tehdaspalvelut kasvun vauhdittajina (Tapojärvi Oy)...52 Tekesin teknologiakatsauksia

7 Innovatiivisten yritysten menestystekijöitä Yhteenveto yritysten kertomuksista Kaupallisesti menestykselliset innovaatiot voidaan jäljittää yritys- ja innovaatioaineistoista ainakin silloin, kun innovaation menestyksellä tarkoitetaan sen kaupallistaneen yrityksen liikevaihdon tai henkilöstön lyhyen aikavälin voimakasta kasvua. Pidemmällä aikavälillä yritysjärjestelyt ja useat peräkkäiset tuotelanseeraukset voivat vaikeuttaa yksittäisen innovaation kasvuvaikutuksen esiintuloa. Tällöinkin voidaan kuitenkin tapaustutkimuksen menetelmiä käyttäen jäljittää innovaatioita ja tuoteperheitä yrityksestä toiseen. Tässä julkaisuissa esiteltyjä yrityksiä ja niiden historiaa Ekonometrisin menetelmin voidaan osoittaa, että tuoteinnovaatio ja varsinkin markkinoiden kannalta kokonaan uusi tuote saattaa olla yksi keskeinen syy yritysten kasvun kiihtymiseen. Tällaisia innovaatioita ja uusia teknologioita on mukana tässä julkaisussa tarkastellussa aineistossa. Innovaatio ei kuitenkaan yksinään riitä perusteeksi yrityksen menestykseen. Tämä korostuu, kun yrityksiltä itseltään kysytään niiden menestystekijöitä. Vain harva yritys viittaa uuteen teknologiaan, eri tekniikoiden yhdistämiseen tai kertoo olleensa kyseisen innovaation kaupallistamisessa maailman ensimmäinen tai ensimmäisten joukkoon sijoittuva yritys. Sen sijaan useampikin yritys viittaa muuttuneeseen ympäristöön, tuotteiden elinkaaren lyhenemiseen, käännekohtiin yrityksen kehityksessä ja kykyyn ennakoida tulevaisuutta. Tähän saattaa perisuomalaisesti yhdistyä vahva usko tarvittaviin laitteisiin tai tietojärjestelmiin ja niiden kehittämiseen, rohkea investointi tuotekehitykseen ja rohkea markkinoille työntyminen. Asiakkaiden pitkän aikajänteen tarpeiden ennakointi, ongelman tunnistaminen ja sille ratkaisun kehittäminen, samoin on tarkasteltu tällä tavoin. asiakkaan tuntemus ja kuunteleminen sekä koko asiakasketjun hyväksynnän saavuttaminen mainitaan useammassakin kertomuksessa innovaatioiden lähtökohtana. Lisäksi esille tuodaan innovatiivinen työilmapiiri, asiansa osaava motivoitunut ja aloitteellinen henkilökunta sekä eteenpäin katsova eri alojen edustajista koostuva tiimi, jonka työssä luovuus, oivallus ja tekninen osaaminen tukevat toisiaan. Myös tehokas ja nykyaikainen kalusto ja rautainen ammattitaito tai henkilökunnan vankka tekninen osaaminen ja pitkäaikainen kokemus mainitaan joissakin kertomuksissa. Menestyminen vaatii lisäksi taitoa, henkilökohtaisia uhrauk- 2

8 Pitkäjänteinen panostus tuotekehitykseen ja tutkimusyhteistyöhön tuodaan esille lähes jokaisen yrityksen kertomuksessa. Myös kumppanuusyritykset, yrityskaupat, vienti ja ulkomaan toiminnot mainitaan kehityksen vauhdittajina, samoin yhteistyö Tekesin kanssa. Yrityksille on ollut hyötyä Tekesin asiantuntijoiden avusta erityisesti uusien projektien aloitusvaiheessa. Olavi Lehtoranta sia ja kenties onneakin. Ennen muuta se vaatii oikean ajoituksen niin markkinatilanteen tunnistamisessa ja markkinoille tulossa kuin tuotekehityksessäkin. Lisäksi tuotteiden ja niiden sisältämien innovaatioiden on oltava liiketaloudellisesti kannattavia. Menestyminen edellyttää kansainvälistä kilpailukykyä tuotteiden lisäksi tuotannolta, markkinoinnilta ja logistiikalta. Riittävä panostus myyntiin ja markkinointiin mainitaan tärkeiksi menestystekijöiksi joidenkin yritysten kertomuksissa. Muutamat yritykset ovat lisäksi maininneet menestyksensä takana olevan keskittymisen johonkin tuotantosuuntaan, kokonaisvaltaisten ratkaisujen toimittamiseen tai palvelukokonaisuuksiin. Useat yritykset luettelevat niitä tuotteidensa ominaisuuksia, jotka erottavat ne muista markkinoilla olleista tuotteista. Tällaisia uutuusarvoja ovat muun muassa keveys ja taloudellisuus, rakenteellinen yksinkertaisuus, yhteensopivuus, malliston kattavuus, korkea käytettävyys, omintakeisuus ja ainutlaatuisuus markkinoilla. Yritykset usein listaavat myös toimintojensa ominaisuuksia. Tällaisia ovat luotettavuus, toimitustarkkuus, tehokkuus, massaräätälöinti, joustavuus ja asiakasohjautuvuus. 3

9 Ohjelmistotuotteita sähköisen liiketoiminnan ja -palveluiden hoitoon 1 Kuva: Sami Keinänen, Abako Media Oy Abako Media Oy:n informaationhallinta-, jakeluja julkaisutuotteet eli Stato ohjelmistot tarjoavat vaihteleviin tarpeisiin mukautuvan alustan yrityksen asiakasorganisaatioiden sähköisille palveluille. Abako Media Oy on tamperelainen vuonna 1995 perustettu ohjelmistotalo, joka on keskittynyt Stato informaatioportaalituotteen kehittämiseen, markkinointiin ja tukeen. Abako Media toteuttaa Stato-tuotteellaan verkkopalveluprojekteja, jotka voivat sisältää ratkaisut sisällönhallintaan, sähköiseen kaupankäyntiin ja asiointiin, sovellusintegraatioon, yritysportaaliin ja jakelutekniikkaan. Yhdistämällä näitä ominaisuuksia saadaan vahva, koko organisaation kattava informaationhallinta- ja sähköisen kaupankäynnin järjestelmä. Abako Media Oy:n markkinointipäällikkö Anton Erikssonin mukaan yritys suunnittelee tuotekehityksensä trendien sijasta asiakkaiden pitkän aikajänteen tarpeiden perusteella. Tällöin haasteena on tunnistaa ongelma ja kehittää sille mahdollisimman hyvä ratkaisu. Luomalla tämän lisäksi strategisen yhteistyökumppaniverkoston, yritys on ponnistanut vankkaan kasvuun. Abako Media Oy:n liikevaihto on kasvanut vuoden 1998 noin eurosta noin 1,5 miljoonaan euroon vuonna Vuonna 1998 yritys työllisti kahdeksan henkilöä ja vuonna 2004 yhdeksäntoista henkilöä. Innovaatioita tiheään tahtiin Vuosina Abako Media Oy kehitti integraatio- ja jakelurajapinnan komponentit, jotka mahdollistivat nopean verkkosovelluskehittämisen. Tältä pohjalta yritys kehitti vuonna 2000 lanseeratun Staton eli monikanavaisen julkaisujärjestelmän informaation jakelua, sisällön julkaisua ja välitystä varten. Vuonna 2002 yritys julkaisi Stato, versio 2: CMS (Content Management System) sisällönhallintajärjestelmän ja vuonna 2003 Stato, versio 3: ECM (Enterprise Content Management) tuotteen. Jälkimmäinen liittää organisaation tietojärjestelmien, sidosryhmien ja henkilökunnan informaatiota portaaleihin, verkkosovelluksiin ja kohdennettuihin palveluihin. Kaikissa tuotteissa on niin kutsuttu EAI (Enterprise Application Integration) -tyyppinen toiminnallisuus ja Stato 3 sisältää myös kakkosversiosta tutun CMS-toiminnallisuuden. Juostava informaatioportaalituote Ratkaisut sisällönhallintaan, yritysportaaleihin, yrityssovellusintegraatioon ja verkkosovellusten rakentamiseen tarjoava Stato soveltuu luotettavuutta ja tehokkuutta vaativien verkkosovellusten alustaksi niin sovelluspalvelinympäristöissä kuin pienemmissäkin palvelinympäristöissä. 4

10 1 Stato-ohjelmistoilla toteutettuja portaaleja ja internetpohjaisia liiketoimintajärjestelmiä. Stato vastaa organisaatioiden tarpeeseen hajauttaa sisällöntuotanto ja rakentaa tehokkaat kanavat informaation jakeluun personoidusti. Järjestelmässä yhdistyvät informaation käsittely ja prosessointi sekä jakelu. Kaikki kanavat ovat kaksisuuntaisia eli organisaatio kasvattaa ja luo sisältöä myös käyttäjien tai ulkoisten sidosryhmien järjestelmien tuottamasta informaatiosta esimerkiksi asiakkuudenhallintaan, seurantaan, business-prosesseihin ja toiminnan ohjaukseen. Toimiessaan hajautetun sisällönhallinnan informaatiota keskittävänä järjestelmänä Stato: hallinnoi, yhdistelee ja jakelee informaatiota eri tietolähteistä tarjoaa sisällön tuottajille helppokäyttöiset ja nopeat työkalut informaation tuottamiseen ja jalostamiseen määrittelee tarkat työskentelymenettelyt ja tarkistuspisteet sekä versioi sisältöä tarjoaa työkalun useiden verkkopalveluiden hallintaan, sisällöntuotantoon, kieliversiointiin ja julkaisemiseen loppukäyttäjille, sovelluksille sekä järjestelmille hallitsee koko sisällön elinkaaren hajauttaa jakelukuorman tehokkaasti hajautuu helposti organisaation tarpeiden mukaisesti sisältää tuen yleisille standardeille (esim. J2SE, J2EE, XML, Web Services) sisältää laajan yhteysprotokollatuen (mm. FTP, HTTP(S), WebDav, NNTP, SMTP) Sisältömuotojen muuttuessa Stato mukautuu uusiin julkaisukanaviin ja sisältötyyppeihin. Sillä voi julkaista esimerkiksi digi-tv sisältöjä ja tietoa mobiileihin sovelluksiin. Staton vapaasti määriteltävä metatietohakemisto voidaan liittää mihin tahansa dokumentti- ja sisältöobjekteihin. Tätä ominaisuutta sovelletaan esimerkiksi verkkokaupoissa, videoarkistoissa ja dokumenttien hallinnassa. Staton ydintoiminta-alue on IT-järjestelmien jakelukerroksessa, jossa helppokäyttöiset käyttöliittymät ja yrityssovellusten bisneslogiikka kohtaavat. Palvelulähtöisten verkkosovellusten alusta ja väline Statoa käytetään verkkokauppojen, operatiivisten extranetien ja asiakaspalvelusovellusten välineenä sekä yrityssovellusten informaation jakelijana. Käyttökohteita Statolle sovellusintegraatiotyökaluna ovat esimerkiksi: intranet-raportointitoiminnot extranet-palvelut yhteistyökumppaneille ja toimittajille toiminnanohjausprosessien ja tietojen jakelu verkkokauppa (mm. tilausten, varastotietojen, logistiikan seuranta ja verkkokaupan toiminnot käyttöliittymissä) operatiiviset verkkosovellukset verkkosovellusten yhteen liittäminen sovellusten jakaminen suurille käyttäjämäärille helppokäyttöisten WWW-käyttöliittymien toteuttaminen sisäisiin järjestelmiin Integraatiorajapintana Statossa ovat adapterit, joilla ulkoiset tietolähteet liitetään Staton Virtual File System -virtuaalihakemistoon. Virtuaalihakemiston informaatiorakenne on käytettävissä kaikissa Stato-pohjaisissa sovelluksissa ja julkaisukanavissa. Informaationvälityksestä voidaan tehdä yksitai kaksisuuntainen riippuen tietoturvan tasovaatimuksesta, käyttöoikeuksista ja käyttäjäprofiileista. Staton virtuaalihakemiston osia ja määriteltyjä prosesseja voidaan avata Web Services palveluna yhteistyökumppaneille, sopimusasiakkaille ja organisaation muille yksiköille sekä tietojärjestelmille. Abako Media Oy Toimiala Muu ohjelmistojen suunnittelu, valmistus ja konsultointi Perustettu 1995 Kotipaikka Tampere Lisätietoa Innovaatiot ja uudet tuotteet Integraatio- ja jakelurajapinnan komponentit Stato monikanavajulkaisujärjestelmä 2002 Stato, versio 2: CMS (Content Management System) 2004 Stato, versio 3: Enterprise Content Management (ECM) 5

11 Kauravälipaloja terveydestään kiinnostuneille kuluttajille Bioferme Oy:n kehittämä tuoteperhe, terveyttä edistävät Yosa -välipalat, on luodannut kaarinalaisen perheyrityksen tasaiseen kasvuun. Vuonna 1977 perustettu Bioferme Oy tuottaa terveellisiä ja terveyttä edistäviä kasviperäisiä elintarvikkeita ja luomutuotteita. Yrityksen toimitusjohtajan, Merja Scharlinin, mukaan toiminnan lähtökohtana on kokonaisvaltainen pellosta pöytään ajattelu. Tuotteiden valmistusprosessit on minimoitu, sillä tavoitteena on raaka-aineiden luontaisten ominaisuuksien säilyttäminen. Tuotteet on suunniteltu hyvinvoinnistaan kiinnostuneille kuluttajille. Bioferme Oy:n päätuotteita ovat kaurapohjaiset Yosa -välipalat ja Yosa Plus -juomat. Isoäidin tuotesarjaan puolestaan kuuluu luomuhapankaaleja, luomuhapankurkkuja, luomutäysmehuja ja glögejä. Bioferme Oy:n kasvu ja kansainvälistyminen perustuu ennen kaikkea Yosa-tuoteperheen menestykseen. Yrityksen liikevaihto on kasvanut vuoden 1995 noin eurosta 2,6 miljoonaan euroon vuonna Samana ajanjaksona henkilökunnan määrä on kasvanut viidestä kahteentoista. Yosa-tuotteita on vuodesta 2001 alkaen viety Ruotsiin. Vuonna 2003 viennin osuus liikevaihdosta oli noin 11 prosenttia. Yritys tähtää liiketoiminnan hallittuun kasvattamiseen laajentamalla vähitellen vientiä muille Suomen lähialueille. Ytimenä kaura ja hyötybakteerit Tuotenimi, Yosa, viittaa jogurttiin tuotteiden jogurttia muistuttavan rakenteen ja käyttötavan vuoksi. Yosa on kuitenkin täysin maidoton tuote. Sanan jälkiosa viittaa kiesaan, joksi Laatokan Karjalassa on aikanaan kutsuttu hapatetun kaurakiisselin erästä välivaihetta. Yosan perusraaka-aineena on kokojyväkaura ja kauralese. Raaka-aine sisältää runsaasti kauran liukenematonta ja liukoista ravintokuitua. Prosessissa kaura keitetään ja sen jälkeen fermentoidaan maitohappo- ja bifidobakteereilla ja maustetaan marja- tai hedelmäsoseella tai hillolla. Yosa on ensimmäinen tuote maailmassa, joka valmistetaan fermentoimalla kauraa tarkoin valituilla probioottisilla maitohappo- ja bifidobakteereilla. Yosan valmistusprosessissa hyödylliset mikro-organismit säilyvät vahingoittumattomina. Yosa-tuotteet sisältävät runsaasti muun muassa probioottisia Bifidobacterium lactis Bb12- ja Lactobacillus acidophilus LA5 -bakteereita. Yosan probioottiset bakteerit tasapainottavat suoliston toimintaa ja tehostavat sen luontaista vastustuskykyä. Tämä terveyttä edistävä vaikutus on Yosassa tieteellisesti osoitettu. Kokojyväkauralla ja kaurakuiduilla on useita edullisia vaikutuksia. Kauran liukoinen kuitu, beetaglukaani, muun muassa alentaa kolesterolia. Yosa ei sisällä maitoa eikä laktoosia tai muita maidon ainesosia missään muodossa, eikä muitakaan eläinperäisiä raaka-aineita. Näin ollen tuote sopii myös vegaaneille. Yliopistossa syntyneestä ideasta tuotteeksi Kuvat: Bioferme Oy Ryhmä Helsingin yliopiston elintarviketeknologian laitoksen viljateknologeja päätti 1980-luvun lopussa lähteä kehittämään uudenlaista tuoteprototyyppiä, jossa yhdistettäisiin maultaan mieto ja miellyttävä kauralese ja probioottiset maitohappobakteerit. Kaurakuidun terveydelliset vaikutukset tunnettiin ja niistä oltiin kiinnostuneita USA:ta myöten. Samaan aikaan tutkimustieto probioottisten mikrobien merkityksestä suoliston hyvinvoinnille kasvoi. Professori Hannu Salovaaran johdolla tutkittiin mahdollisuutta kehittää menetelmä, jolla voitaisiin saada kauraleseestä hyödyllisiä maitohappobakteereja sisältävä helppokäyttöinen elintarvike. Tutkimuksen tuloksena syntyi perusmalli, josta varsinainen tuotekehitys saattoi alkaa. Vuonna 1994 Bioferme Oy hankki lisenssin tuoteideaan ja 1 6

12 1 Yosaa pakataan noin tölkkiä tunnissa. Muutenkin 2 Yosan tuotanto on pitkälle automatisoitu. Perheyritys työllistää vain tusinan verran ihmisiä. lähti kehittämään idealle teollista valmistusprosessia. Työntäyteisen tuotekehitysvaiheen jälkeen Yosa lanseerattiin lehdistölle ja kauppaketjuille. Sen jälkeen yritys esitteli kuluttajille pilottivaiheen tuotteita muutamissa suurissa marketeissa. Merja Scharlin arvioi, että myös lehdistön kiinnostus Yosaa ja muita samoihin aikoihin markkinoille tulleita terveyttä edistäviä tuoteuutuuksia kohtaan vauhditti pienen yrityksen sisäänpääsyä kauppaketjuihin. Pk-yritykselle pontta tutkimusyhteistyöstä Yosa-tuotteiden kehittämiseen johtaneesta tutkimusprojektista alkaen Bioferme Oy on tehnyt kiinteää yhteistyötä Helsingin, Kuopion ja Turun yliopistojen kanssa. Yritys tekee säännöllistä yhteistyötä myös Tekesin kanssa. Tekesin Turussa toimiva teknologia-asiantuntija on paneutunut yrityksen toimintaan ja tavoitteisiin. Tekes on auttanut yritystä verkostoitumaan sekä osallistunut yrityksen kaura- ja vihannestutkimusten rahoittamiseen. Merja Scharlin korostaa että pieni perheyritys tarvitsee yhteistyötä pärjätäkseen. Yhteistyön lisäksi menestyksen ta- kana on ollut rohkea oma panostus kaura- ja probioottitutkimukseen sekä kasviperäisiin tuotteisiin keskittyminen. Bioferme Oy Toimiala Muu hedelmien, marjojen ja vihannesten jalostus ja säilöntä Perustettu 1977 Nimihistoria Vuoteen 1993 asti Piispanristin mehuasema Oy Kotipaikka Piispanristi, Kaarina Lisätietoa Innovaatio 1995 Yosa, jogurttimainen maidoton kauravälipalavalmiste Palkinnot ja kunniakirjat Hallitusti kasvanut Yosa -tuoteperhe täyttää vuonna 2005 kymmenen vuotta. Yosa-välipalat sisältävät terveellisiä maitohappo- ja bifidobakteereja ja kaurakuituja. Entrepreneurial Spirit of Turku Awar ward, Eurooppa- lainen Yrittäjyyden päivä 2003 (Turun kaupunki ja Turun Seudun Kehittämiskeskus TAD Centre) Kaarina-mitali, 2003 (Kaarinan kaupunki) Hyvää Suomesta -kunniakirja, Isoäidin miedosti sokeroitu oitu mustaherukka, voitto kotimaisten mar- jaraaka-aineiden sarjassa marjatuotekilpailussa, 1998 (Sisä-Savon on marjaosaamiskeskus ja Suo- nenjoen seudun marjanviljelijät ry.) Innosuomi-kunniamaininta, Yosa-tiimi, 1997 (ta- savallan allan presidentti Martti tti Ahtisaari) Vuoden Yrittäjä, 1997 (Var arsinais-suomen Yrittä- jät ry.) Vuoden Suomalainen elintarvike vike, 1997 (Elintar- viketeollisuus ry.) Ideasipuli panostuksesta suomalaisen ruokakult- tuurin hyväksi, 1996 (Kotitaloustoimittajat Kym- pit ry.) Ruoan Gloria, 1995 (Gloria-lehti) Merkittävä Kaarinalainen, 1993 (Kaarina-seura ry.) Maakuntien parhaat -laatumerkki, hedelmä- ja marjatäysmehut, vihannesmehut, hapansäilyk- keet, 1993 (Maaseutukeskusten liitto ry.) 2 7

13 Energiaa metsäteollisuuden sivutuotteista Biowatti Oy hyödyntää teollisuuskäytön ulkopuolelle jääviä metsien ja metsäteollisuuden puusivutuotteita. Näistä saatava puubiomassa jalostetaan polttoaineiksi. Yrityksen lanseeraama innovatiivinen polttoainejaloste, puupelletti, on nopeasti vallannut jalansijaa lämmönlähteenä. Biowatti Oy on Metsäliitto-Yhtymään kuuluva valtakunnallinen bioenergiayhtiö, joka kehittää hakkuutähteiden ja pienpuuston korjuu- ja haketusmenetelmiä, hankkii riittävät tuotanto- ja toimitusvalmiudet vastaamaan puupolttoaineen kysyntää sekä markkinoi kaikkia puupolttoaineita voima- ja aluelämpölaitoksille. Hankinta- ja kehittämistoiminnoista Biowatti ja Metsäliiton puunhankintaorganisaatio vastaavat yhteistyössä. Biowatin pääomistaja on Metsäliitto Osuuskunta ja muina osakkaina ovat M-real Oyj, Oy Metsä Botnia Ab ja Finnforest Oyj. Biowatti käynnisti vuosina hankkeita pellettituotannon kehittämiseksi. Puupelletti on taloudellinen ja helppokäyttöinen tuote. Sen käyttö on nopeasti yleistynyt Ruotsissa ja siitä on tulossa varteenotettava lämmönlähde myös meillä. Yhtiöllä on pellettitehtaat Turengissa, Vöyrissä ja Kaskisissa sekä kaksi yksityistä sopimustuottajaa. Toimintansa Biowatti Oy aloitti vuoden 1994 alussa. Yrityksen liikevaihto on kasvanut vuoden 1997 noin 17 miljoonasta eurosta noin 63 miljoonaan euroon vuonna Samana ajanjaksona henkilökunnan määrä on kasvanut 12:sta 64:ään. Vuonna 2004 yritys myi energiaa yli 4 TWh; puupolttoaineliiketoiminnan liikevaihto oli noin 50 miljoonaa euroa ja pellettiliiketoiminnan noin 10 miljoonaa euroa. Vuonna 2005 Biowatti Oy:n pellettiliiketoiminta siirtyy Vapo Oy:lle. Metsäliitto ja kauppa- ja teollisuusministeriö ovat sopineet, että Metsäliiton omistusosuus Vaposta kasvatetaan 49,9 prosenttiin. Tämän yritysjärjestelyn yhteydessä Biowatti Oy:n pellettiliiketoiminta sekä Pihlavan pieni brikettilaitos myydään Vapolle. Pellettiliiketoiminnan kaupan jälkeen Biowatin puupolttoaineliiketoiminta käsittää kuorien, purujen, erilaisten sivutuotehakkeiden sekä metsähakkeiden hankinnan, tuotannon ja markkinoinnin. Yrityskauppoihin on saatu kilpailuviraston hyväksyntä alkuvuonna Raaka-aineet metsäteollisuuden sivuvirroista 1 Biowatin raaka-aineista yli yhdeksänkymmentä prosenttia on metsäteollisuudessa, lähinnä sahoilla, syntyvää purua, kuorta ja muita puutähteitä. Vuonna 2003 Biowatin raaka-aineesta puolet tuli Finnforestin sahoilta ja Metsäliiton puunhankinnasta. Toisen puolen raaka-aineestaan yhtiö hankki yksityisiltä sahoilta ja muilta mekaanisen puunjalostusteollisuuden laitoksilta sekä kasvavilta kierrätyspuumarkkinoilta. Yhtiön toimittamien puupolttoaineiden sisältämä energiamäärä vuonna 2003 oli GWh. Osan energiapuusta Biowatti ja Metsäliitto hankkivat yhteistyössä suoraan metsistä. Pääosa tästä saadaan uudistusalojen hakkuutähteiden ja ensiharvennusikäisten metsien pienpuuston korjuusta. Vuoden 2003 aikana aloitettiin myös kantojen nosto energian raaka-aineeksi. Näistä kohteista saadaan runsasenergistä raaka-ainetta ja samalla edistetään metsänhoidollisesti metsänuudistamista ja nuorten metsien kunnostusta. Puupellettien suosio kasvaa Biowatin tuottama puupelletti on uudenlainen polttoainejaloste, joka valmistetaan höylänlastusta jauhamalla, kuivaamalla ja puristamalla. Tuote on lisäaineeton ja se valmistetaan yleensä pihkapuusta. Perinteiseen polttopuuhun verrattuna pelleteillä on monia etuja, joiden ansiosta puulla lämmittäminen on aiempaa helpompaa ja taloudellisempaa. Puupelletit sisältävät runsaasti energiaa, niiden varastointi ei vie paljoa tilaa ja niitä poltettaessa päästöt ovat vähäisiä. Biowatti Oy:n pellettiliiketoiminta on kasvanut tasaisesti. Vuonna 1997 Biowatti tuli osakkaaksi Vöyrin pellettiteh- 8

14 1 2 Puupellettejä laivataan Loviisan satamassa Suurin osa pellettituotannosta menee vientiin. Puupellettejä toimitetaan asiakkaille modernilla puhallusautokalustolla. Autoissa voidaan puhalluspainetta säätää portaattomasti, jolloin puhallus ei pääse vahingoittamaan 3 pellettejä. Asiakkaille toimitetut erät punnitaan paikan päällä auto-vaa alla. Kuluttajille puupellettejä myydään myös piensäkeissä. Jälleenmyyntiverkostoa laajennettiin merkittävästi vuonna taaseen. Seuraavana vuonna yritys osti omaa pellettitehdasta varten Turengin lakkautetun sokeritehtaan kuivaamokiinteistöt, joissa pellettituotanto käynnistyi loppuvuonna Kaskisiin valmistui uusi pellettitehdas syksyllä Vuonna 2003 Biowatti osti osakkuusyhtiönä olleen Vöyrin pellettiyhtiön tehdaskiinteistöineen kokonaan itselleen. Biowatin pellettituotanto vuonna 2004 oli noin tn, josta 85 prosenttia toimitettiin vientiin. Kotimaan toimituslogistiikkaa ja markkinointia on kehitetty koko ajan. Puupellettien käyttö kotimaassa on jatkuvasti kasvanut. mailla, erityisesti Itävallassa. Tekes on edistänyt yrityksen pellettiliiketoimintaa myös saattamalla yhteen alan toimijoita, kuten kattila- ja laitevalmistajia sekä rohkaisemalla yritystä kokonaisuuksien markkinointiin. Erityisesti Tekesin vuosina toteutettavasta Puupolttoaineiden pientuotanto- ja käyttö teknologiaohjelmasta on keskeistä hyötyä alan toimijoille ja markkinoiden kehittymiselle. Menestystekijöinä panostus tuotantoon ja logistiikkaan Biowatti Oy:n toimitusjohtaja Pekka Laurila arvioi pelletti-innovaation menestykseen merkittävimmin vaikuttaneiksi tekijöiksi pellettitehtaiden hankinnan ja sijoittamisen logistisesti oikeille paikkakunnille. Myös kotimaan kuljetuslogistiikan kehittäminen kiinteistölämmittäjien tarpeet huomioiden on ollut tärkeää, samoin laadun ja tuotantotekniikoiden kehittäminen. Investointitukea pellettitehtaisiin Biowatti Oy on saanut kauppa- ja teollisuusministeriöltä. Tekesin kanssa Biowatti Oy:llä on ollut yhteistyötä pellettitoiminnan alkuajoista asti. Yhteistyö on Laurilan mukaan ollut pääosin pienten askelten politiikkaa eli neuvonpitoa Tekesin asiantuntijoiden kanssa ja osallistumista Tekesin järjestämiin tapahtumiin, seminaareihin ja julkaisuihin. Seminaarien yhteydessä järjestetyillä tutustumisvierailuilla on hankittu tietoa myös pellettien pienkäytön kokemuksista ulko- 3 Kuva: Biowatti Oy Biowatti Oy Toimiala Muiden polttoaineiden tukku kauppa Perustettu 1994 Lisätietoja 2 Innovaatio puupelletti Kuvat: Tomi Bremer, Biowatti Oy 9

15 Langattomia sovelluksia kentälle 1 2 Kuva: Tero Tuohino, Videcam Celesta mbusiness Oy on yksi maailman johtavista älypuhelimille ja kämmentietokoneille tarkoitettujen langattomien yrityssovellusten valmistajista. Sovelluksia hyödynnetään erityisesti yritysten kenttätoiminnoissa. Perustamisvuotenaan 1997 oulunsalolainen Celesta mbusiness Oy julkisti maailman ensimmäiselle todelliselle älypuhelimelle, Nokia Communicatorille, langattomien yrityssovellusten tekoon tarkoitetun Smart Forms tuotteen. Uusimpien teknologioiden optimoitu käyttö ja räätälöityjen langattomien yrityssovellusten kehitysajan lyhentäminen nostivat nopeasti yrityksen ja sen tuotteet alansa edelläkävijöiden joukkoon. Celestan asiakkaita ovat pääasiassa sellaiset yritykset ja muut organisaatiot, joilla on kenttähenkilökuntaa. Celestan langattomia ratkaisuja voidaan hyödyntää esimerkiksi huoltoja kunnossapitopalveluissa, terveydenhuollon kotihoidossa, myyntiautomaatiossa, kuriiri-, kuljetus- ja jakelupalveluissa sekä vakuutus- ja tarkastuspalveluissa. Muun muassa ABB, Electrolux, Elyo, Fujitsu, Getronics, Johnson&Johnson ja Schenker käyttävät yrityksen tuotteita liiketoimintansa tehostamiseen. Läheistä yhteistyötä matkapuhelinoperaattoreiden sekä laite- ja käyttöjärjestelmävalmistajien kanssa tekevällä yrityksellä on jälleenmyyjäpartnereita seitsemässätoista eri maassa sekä myyntitoimistot Saksassa ja Espanjassa. Saksaan yritys perusti vuonna 2001 tytäryhtiön, Celesta Germany GmbH:n, tehostamaan Euroopan myyntitoimintaansa. Celesta mbusiness Oy:n liikevaihto on kasvanut vuoden 1997 noin eurosta noin 2 miljoonaan euroon vuonna Suomessa työskentelevän henkilökunnan määrä on kasvanut samana ajanjaksona seitsemästä kahteenkymmeneenyhteen. Innovatiivisia tuotteita ja ratkaisuja CELESTA mbusiness Platform on kokonaisvaltainen langattomien yrityssovellusten alusta. Alusta mahdollistaa älypuhelimissa ja kämmentietokoneissa toimivien, räätälöityjen langattomien yrityssovellusten nopean kehittämisen, käyttöönoton ja kustannustehokkaan hyödyntämisen. Celestan ratkaisut perustuvat teknologisesti laadukkaille mobiilialustoille, jollaisia ovat esimerkiksi Symbian ja Windows Mobile. Alustapohjainen ajattelu mahdollistaa useiden eri toimintojen ja liiketoimintaprosessien langattomien ratkaisujen kehityksen nopeasti ja tehokkaasti. Alusta koostuu päätelaitteisiin asennettavista sovelluksista, palvelinohjelmistosta ja kehitystyökaluista. CELESTA mbusiness Platform sisältää seuraavat osat: CELESTA Smart Forms 2 on sovelluskehys CELESTA 10

16 1 Päätelaitteessa toimiva Celestan huoltosovellus. 2 Huoltomies tarkistaa vastaanotetut keikat ennen ensimmäisen asiakkaan luo lähtöään. mbuilderillä toteutettujen langattomien yrityssovellusten käyttöön tuetuilla mobiilialustoilla. Helppokäyttöinen ja työnkulkua tukeva käyttöliittymä vähentää virheitä ja auttaa asiakasyritystä kasvattamaan prosessiensa tuottavuutta. Paikallisia tietokantoja hyödyntämällä myös tietoliikennekustannukset voidaan arvioida tarkasti ja pitää kurissa, sillä käyttäjät voivat tehdä työtään tehokkaasti ilman jatkuvaa online-yhteyttä yrityksen tietojärjestelmään. CELESTA mbusiness Gateway on palvelinsovellus Celestan langattomien ratkaisujen viestinvälitykseen. Se tarjoaa yhteyden yrityksen taustajärjestelmään (esim. toiminnanohjaus- tai asiakkuuksien hallintajärjestelmään). CELESTA mbusiness Gatewayn avulla sovelluksia voidaan ylläpitää ja hallita suoraan langattoman yhteyden kautta. Käyttäjältä tämä ei edellytä mitään toimenpiteitä. CELESTA mbuilder on helppokäyttöinen, graafinen ja nopea sovelluskehitystyökalu, jonka avulla kyetään luomaan päätelaiteriippumattomia sovelluksia XML-pohjaisen kuvauskielen avulla. Erillisiä ohjelmointitaitoja ei tarvita. CELESTA mbuilderin avulla voidaan nopeasti ja helposti räätälöidä yrityksen liiketoimintaprosessin mukaiset CELESTA Smart Forms 2 sovellukset. tonsa avulla Euroopassa, Aasian/Tyynenmeren alueella ja Yhdysvalloissa. Celestan avainmarkkina-alueita ovat Iso- Britannia, Ranska, Benelux-maat, Skandinavia, Saksa ja Australia. Noin 75 prosenttia yrityksen liikevaihdosta tulee viennistä. Celesta-lisenssejä on myyty noin älypuhelimeen Euroopassa, Aasian/Tyynenmeren alueella ja Yhdysvalloissa. Celesta mbusiness Oy Toimiala Langattomat yrityssovellukset Perustettu 1997 Kotipaikka Oulunsalo Nimihistoria 3C Mobile Oy, vuoteen 2002 asti Tytäryhtiö Celesta Germany GmbH, perustettu 2001 Terveydenhuollon sovellus kehitettiin yhteistyössä Lisätietoja Terveydenhuollon käyttöön kehitettiin EU-rahoitteisessa Mobile Medical Data hankkeessa CELESTA Smart Forms ohjelmistotuotteella uusi ratkaisu. Sen avulla potilaiden tietokonetomografiakuvat, magneettikuvat ja potilastiedot voidaan langattomasti lähettää suoraan sairaalan työasemalta GSM-verkon kautta neurokirurgin tai radiologin taskukokoiseen Nokia 9110 Communicator päätelaitteeseen. Tämä nopeuttaa ensivaiheen toimenpiteistä päättämistä ja diagnoosia. Hanke toteutettiin yhteistyönä vuosina Siihen osallistuivat muun muassa Celesta mbusiness Oy (tuolloin nimellä 3C Mobile Oy), Commit Oy, OuluTech Ltd ja Sonera. Hanke sai Pohjois-Pohjanmaan Inno-Suomi palkinnon vuonna Vienti kasvussa Celesta mbusiness Oy myy ja markkinoi Celesta -tuotemerkillään langattomia yrityssovelluksia joko suoraan tai nopeasti kasvavan jälleenmyyjä- ja järjestelmäintegraattoriverkos- Innovaatiot ja uudet tuotteet 1997 CELESTA Smart Forms 1998 CELESTA Wireless Server 1999 CELESTA mbusiness Mark-up Language CELESTA mbuilder CELESTA Smart Forms 2 for Symbian OS Windows Mobile for Pocket PC 2003 CELESTA mbusiness Platform Palkinto Pohjois-Pohjanmaan Inno-Suomi palkinto, Mobile Medical Data hanke,

17 Puolijohdelasereita maailman elektroniikkateollisuudelle Coherent Finland Oy on ensimmäisenä yrityksenä maailmassa kaupallistanut niin kutsutut alumiinivapaat puolijohdelaserit, jotka tarjoavat mahdollisuuden kehittää uudenlaisia sovelluksia puolijohdelasereiden kasvaville markkinoille. Tamperelaisen puolijohdekomponenttien osaajan, Coherent Finland Oy:n, alumiinivapaa lasermateriaali on ollut yrityksen kehityksen kulmakivi. Varsinkin laserdiodin luotettavuudessa alumiinivapaalla lasermateriaalilla saavutetaan huomattavia etuja kilpaileviin alumiinipitoisiin materiaaleihin verrattuna. Materiaalin hapettuminen on yksi suurimmista syistä laserdiodien toimimattomuuteen. Coherent Finland Oy perustettiin Tampereen teknillisen yliopiston fysiikan laitoksen spin-off -yrityksenä vuonna Yritys käynnisti toimintansa nimellä Tutcore Oy tehtävänään kehittää ja tuottaa yhdistepuolijohdemateriaaleja ja niistä valmistettavia optoelektroniikan komponentteja, joita ovat muun muassa puolijohdelaserit. Vuonna 1996 maailman johtava lasereiden valmistaja, yhdysvaltalainen Coherent Inc. konserni osti yrityksen. Tällöin tamperelaisyrityksestä tuli Coherent Tutcore Oy. Kaupan jälkeen myöhemmin Coherent Finland Oy:ksi nimensä muuttanut yritys on jatkanut ja vahvistanut toimintaansa Tampereella osana emokonsernin Coherent Semiconductordivisioonaa. Coherent Finland valmistaa yhdistepuolijohdemateriaaleja, optoelektroniikan komponentteja ja integroituja järjestelmiä, laserdiodien ohjaus- ja testausjärjestelmiä sekä lasereiden virtalähteitä. Yritys on konsernin ainoa puolijohdelasereita kehittävä ja tuottava yksikkö. Coherent Finland Oy:n tuotteita käytetään esimerkiksi tie Kuvat: Coherent Finland Oy

18 1 Muun muassa fysiikan ja kemian mittalaitteissa käytettävä 2 OPSL-980 laser. Amerikkalaisomisteisen Coherent Finland Oy:n koko tuotanto menee vientiin. toliikenteen, materiaaliprosessoinnin, kirjapainoteollisuuden ja lääketieteen sovelluksissa. Innovaatiolla kansainvälisille markkinoille Väylän nopeaan kehittymiseen yritykselle avasi jo Tutcore Oy:n vaiheessa kehitetty alumiinivapaa lasermateriaali. Yhtiön valmistama InGaAsP-materiaali on monella tavoin ylivoimainen aiemmin käytettyyn AlGaAs-materiaaliin verrattuna. Yhdistepuolijohdemateriaalien tuottamisessa yhtiö käyttää luotettavaa ja kontrolloitua kasvatusmenetelmää, niin kutsuttua molekyylisuihkuepitaksiaa (Molecular Beam Epitaxy, MBE). Coherent Finland kaupallisti alumiinivapaat puolijohdelaserit ensimmäisenä yrityksenä maailmassa. Näiden lasereiden valmistamiseen Coherent Finland käyttää tyhjöhöyrystysmenetelmää. Menetelmä tuottaa korkealaatuista materiaalia optoelektroniikan ja elektroniikan komponentteihin. Tällaisia komponentteja ovat muun muassa puolijohdelaserit, fotodetektorit, aurinkokennot ja transistorit. Coherent Finland Oy:n valmistamat laserit on todettu erittäin tehokkaiksi ja luotettaviksi. Tämä avaa uusia sovelluksia puolijohdelasereille, joiden markkinat ovat jo muutenkin kasvamassa lähivuosina erittäin voimakkaasti. Yrityksen päämääränä on tulla tämäntyyppisten lasereiden johtavaksi valmistajaksi maailmassa. Tänään Coherent Finland Oy:n koko tuotanto menee vientiin. Tuotteita myydään pääasiassa USA:han ja Saksaan. Kansainvälistymistä on vauhdittanut omistajanvaihdos, joka toi yritykselle maailmanlaajuisen markkinointi- ja myyntiverkoston. Kasvun takana panostus osaamiseen Coherent Finland Oy:n Managing Director, Ilkka Tiainen, arvioi innovatiivisen työilmapiirin ja asiansa osaavan motivoituneen henkilökunnan yhdeksi yrityksen tärkeimmistä menestystekijöistä. Coherent Finland Oy on toimintansa alusta lähtien panostanut vahvasti tuotekehitykseen ja tutkimusyhteistyöhön yliopistojen ja tutkimuslaitosten tutkimusryhmien kanssa. Tekes on osallistunut yrityksen joidenkin tutkimusprojektien rahoittamiseen. Panostus osaamiseen on poikinut hyvän kasvun. Coherent Finland Oy:n liikevaihto on kasvanut vuoden 1997 noin 1,2 miljoonasta eurosta 13,8 miljoonaan euroon vuonna Samana ajanjaksona henkilökunnan määrä on noussut kolmestatoista seitsemäänkymmeneen. Coherent Finland Oy Toimiala Elektronisten piirien yms. valmistus Perustettu 1991 Nimihistoria Tutcore Oy vuoteen 1996, Coherent Tutcore Oy Kotipaikka Tampere Lisätietoa Innovaatio 1996 Puolijohdekiekot ja laserdiodit Palkinto 1997 Innosuomi-palkinto 2 13

19 Ratkaisuja tuotannon suunnitteluun ja hallintaan Kuva: Delfoi Oy 1 Delfoi Oy toimittaa valmistavalle teollisuudelle tuotannon ja toimitusketjun suunnitteluratkaisuja ja palveluja. Niiden avulla asiakasyritys voi tehostaa tämän päivän haasteellista asiakas- ja kysyntäohjautuvaa tuotantoaan. Delfoi Oy on johtava valmistusprosessien suunnittelu- ja hallintajärjestelmien toimittaja Pohjoismaissa. Yritys on perustettu vuonna 1990 VTT:n spin-off yrityksenä. Asiakkaina Delfoilla on muun muassa auto-, lentokone-, elektroniikka- ja metalliteollisuuden yrityksiä. Delfoi Oy on asettanut tavoitteekseen toimittaa valmistavalle teollisuudelle suunnitteluratkaisuja ja -palveluja, joilla yritykset voivat parantaa kilpailukykyään ja kannattavuuttaan tehostamalla tuotteen valmistus- ja toimitusprosessia sekä nopeuttamalla uuden tuotteen pääsyä markkinoille. Delfoin ratkaisut liittyvät tuote-, prosessi- ja valmistusresurssitiedon hallintaan, kapasiteetin hallintaan sekä tuotannon suunnitteluun ja ohjaukseen. Tämän päivän tuotannossa asiakasohjautuvuus muuttaa valmistavan yrityksen toimintaa. Delfoi Oy:n toimitusjohtaja Raimo Puron mukaan tuotteiden elinkaarten lyheneminen ja asiakas- ja kysyntäohjautuvan tuotannon aiempaa vaikeampi ennakoitavuus ovat nousseet tärkeiksi haasteiksi. Delfoi Oy:llä on toimialallaan pisin kokemus Pohjoismaissa. Kyky kehittää asiakkaiden prosesseja pohjautuu yli kymme- nen vuoden osaamiseen tuotantoprosessien mallintamisessa ja simuloinnissa. Yhtiö on toimittanut noin 600 ohjelmistoa ja toteuttanut yli 500 asiakkaiden toimintoja tehostavaa projektia. Yhtiön asiakkaita ovat muun muassa ABB, Boeing, British AeroSpace, BNFL, DaimlerChrysler, Eimo, Ericsson, Metso, Nokia, Partek, Patria, Rautaruukki, Saab, Scania, Swisslog Cimcorp, Wärtsilä ja Volvo. Delfoi Oy:n pääkonttori sijaitsee Espoossa ja yhtiöllä on toimistot myös Tampereella ja Göteborgissa. Yhtiön liikevaihto on kasvanut vuoden 1995 noin miljoonasta eurosta 2,5 miljoonaan euroon vuonna Samana ajanjaksona henkilökunnan määrä on kasvanut yhdeksästä kolmeenkymmeneen. Ratkaisuja ja tuotteita Delfoin ratkaisuilla asiakkaat voivat tehostaa tuotteen valmistus- ja toimitusprosessia ja nopeuttaa tuotteen pääsyä markkinoille. Integroidut ratkaisut lisäävät toimitusketjun ja tuotannon joustavuutta. Näin asiakas saa toimitettua oikeat tuotteet, oikeaan aikaan ja oikealla hinnalla myös uudessa nopeasti muuttuvassa markkinatilanteessa. Prosessija resurssisuunnittelua hyödyntävien ratkaisujen avulla uuden tuotteen lanseeraus ja tuotannon käyttöönotto nopeutuvat ja toimitusketjun toiminta tehostuu. Delfoi Oy on kehittänyt valmistavan teollisuuden tarpeisiin 14

20 1 Virtuaalitehdas päätöksenteon tukena. Delfoin ratkaisuissa hyödynnetään tuotelähtöistä prosessi- ja resurssisuunnittelua. Kokonaisuuden avulla yritykset voivat simuloi- da asiakas-, tilaus- ja jakelutietojen vaikutuksia tuotantoon ja toimituskykyyn. tuoteperheen. Sen avulla yritykset voivat mukautua muuttuviin markkinoihin. Tämä mahdollistaa yrityksen järjestelmien tosiaikaisen integroinnin myynnistä tuotantoon asti. Delfoin tuotteet, Delfoi Planner ja Delfoi Integrator, tehostavat tietojärjestelmien integroinnin ja tuotannon hienokuormituksen avulla uuden tuotteen lanseerausta, nopeuttavat tuotannon käyttöönottoa, lisäävät tuotannon tehokkuutta ja toimitusvarmuutta. Delfoi Integrator -ohjelmiston avulla teollisuusyritysten tietojärjestelmät, kuten SAP R/3, voidaan yhdistää tuotannon kehitys- ja suunnittelujärjestelmiin. Integrointi mahdollistaa yrityksen liiketoimintaprosessien automatisoinnin, jonka avulla saavutetaan huomattavia kustannussäästöjä ja toiminnot nopeutuvat ja tehostuvat. Delfoi Planner on selainpohjainen kapasiteetinhallinta-, tuotannonsuunnittelu- ja ohjausohjelmisto. Se on kehitetty tuottavuuden, joustavuuden ja toimitusvarmuuden parantamiseksi asiakaslähtöiseen tuotannon ohjaamiseen ja suunnitteluun. Plannerin avulla voidaan hallita nykyisten ja suunniteltujen projektien vaatima kapasiteetintarve sekä johtaa valitut ratkaisut tuotantoon yksikkötasolla. Planner mahdollistaa tarkemman tuotannonohjauksen ja nopeamman reagoinnin kysynnän muuttuessa. Plannerin avulla asiakkaat voivat parantaa toimitusvarmuutta, lisätä kapasiteettia, lyhentää tuotannon läpimenoaikaa ja ohjata kannattavasti yksittäis- tai piensarjatilauksia. Menestystekijöinä kumppanuudet, kehitystyö ja tulevaisuuden ennakointi Delfoi Oy saavutti kymmenessä vuodessa johtavan aseman tuotannon suunnittelu- ja simulointijärjestelmien toimittajana Pohjoismaissa. Kantavina voimina yhtiössä pidetään näkemystä hyödyistä ja mahdollisuuksista, yhteistyötä teollisen kumppanin kanssa, pitkäjänteistä tutkimus- ja kehitystoimintaa sekä oikea-aikaista markkinoille tuloa. Raimo Puron mukaan tärkeä menestystekijä on myös riittävä panostus myyntiin ja markkinointiin. Delfoi Oy on Dassault Systèmes SA:n konserniin kuuluvan Delmia Solutions Inc:n sovellusyhteistyökumppani. Delmia Solutions Inc:n suunnitteluratkaisuja Delfoi Oy on edustanut vuodesta 1990 alkaen ja saavuttanut tuotannon simulointijärjestelmien markkinajohtajuuden Pohjoismaissa. Dassault Systemes on maailman johtava PLM (Product Life Cycle Management = CAD/CAM-PDM, simulointi) toimittaja. Lisäksi Delfoi tekee yhteistyötä IBM:n kanssa kansainvälisesti sekä Cenit Systemahaus AG kanssa Saksassa. Delfoin tutkimus- ja tuotekehitystyö on poikinut muun muassa tuotantoyrityksiä varten kehitetyn web-pohjaisen ohjelmistoratkaisun, joka hyödyntää simulointia, optimointia sekä Delfoin integrointiosaamista. Tuotteet mahdollistavat järjestelmien tosiaikaisen integroinnin myynnistä tuotantoon sekä tuotannon joustavan suunnittelun nopeasti muuttuvissa tilanteissa. Tekes on osallistunut useiden Delfoin tuotekehityshankkeiden rahoittamiseen niiden alkuvaiheessa ja tarjonnut yritykselle mahdollisuuden osallistua varsin riskipitoisiinkin hankkeisiin. Tekesin rahoitusta yritys on käyttänyt alkuvaiheen kokeellisiin tutkimuksiin muun muassa kehitettäessä kaarihitsausrobottien off-line ohjelmointiratkaisuja, järjestelmäintegraatioratkaisuja, tuotannonkehityksen tekoälyratkaisuja ja tuotannonsuunnitteluratkaisuja. Tänään Delfoi Oy:ssä pidetään tuotannon joustavuutta ja ennakoitavuutta valmistavalle teollisuudelle aikaisempaa kriittisempänä menestystekijänä. Tuotteiden elinkaarten lyhentyessä yritysten täytyy yhä tehokkaammin pystyä suunnittelemaan, valmistamaan ja toimittamaan uusia tuotteita. Kännykkälinjan tai auton valmistuslinjan on muunnuttava uudelle tuotteelle muutamassa päivässä. Tulevaisuudessa yrityksen pitää pystyä valmistamaan tai toimittamaan asiakaskohtaisia tuotteita yhtä tehokkaasti kuin massatuotteita. Delfoi Oy Toimiala Muu ohjelmistojen suunnittelu, valmistus ja konsultointi Perustettu 1990 Kotipaikka Nimihistoria Lisätietoja Espoo Tehdasmallit Skandinavia Oy vuoteen 2000 asti Innovaatiot ja uudet tuotteet 1995 Arclink-ohjelmointityökalu 1997 Delfoi Integrator 1999 Delfoi Scheduling Planner 2002 Delfoi Capacity Planner 15

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien Tekesin katsaus 271/2010 Automaatio liiketoimintaprosessien tukena 10 Jean-Peter Ylén, Olli Ventä, Teemu Tommila, Jari Lappalainen, Juhani Hirvonen, Tommi Karhela, Matti Paljakka, Hannu Lehtinen, Juhani

Lisätiedot

Toimintatavat remonttiin! Venäjällä on investoitava myös suhteisiin. Pekka Lundmark. Myyntiin uutta puhtia Tuottavuus Työaikajoustosta kilpailuetu

Toimintatavat remonttiin! Venäjällä on investoitava myös suhteisiin. Pekka Lundmark. Myyntiin uutta puhtia Tuottavuus Työaikajoustosta kilpailuetu Myyntiin uutta puhtia Tuottavuus Työaikajoustosta kilpailuetu TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2008 Venäjällä on investoitava myös suhteisiin Pekka Lundmark Toimintatavat remonttiin! Menestys kansainvälisillä

Lisätiedot

JOT Automation Group Oyj

JOT Automation Group Oyj J O T A U T O M A T I O N G R O U P 99 V u o s i k e r t o m u s Y H T I Ö K O K O U S JOT Automation Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 12.4.2000 klo 14.00 Oulunsalossa, Oulunsalo-talossa. Osallistumisoikeus

Lisätiedot

TEEMUAHO-KONSERNI JA VISMA

TEEMUAHO-KONSERNI JA VISMA ISMAgazine NRO 1 / 2009 VISMAN ASIAKASLEHTI ONNISTUNUT YHTEENLIITTYMÄ: TEEMUAHO-KONSERNI JA VISMA Esittelyssä kolme Visma-asiakasta Mobiiliratkaisuilla työniloa PÄÄKIRJOITUS SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA...3 VISMAservices

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi

Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi Mari Hjelt, Totti Könnölä ja Päivi Luoma Teknologiakatsaus 131/2002 Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi

Lisätiedot

Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut

Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut Selvitys liike-elämän asiantuntijapalvelujen kansainvälistymisestä ja sen merkityksestä yritysten kasvulle Tekesin katsaus 265/2009 Palvelujen kansainvälistymisen

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä

Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä Arviointiraportti Mari Hjelt Ylva Gilbert Alina Pathan Teknologiaohjelmaraportti 7/2005 Helsinki 2005 Kilpailukykyä teknologiasta

Lisätiedot

SAP Our Story. Tarinamme asiakkaidemme kertomana

SAP Our Story. Tarinamme asiakkaidemme kertomana SAP Our Story Tarinamme asiakkaidemme kertomana 1 Sisällysluettelo: Aktia Parempaa asiakaspalvelua yhtenäisellä viestintäratkaisulla... 4 Anvia TV SAP Business One mukautuu kehittyvän konsernin tarpeisiin...

Lisätiedot

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Tekesin katsaus 237/2008 Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Nina

Lisätiedot

VISMA SOFTWARE OYJ:N ASIAKASLEHTI NRO 2/06. Visman tuotestrategia Projektin- ja projekteilla johtaminen. L7 - harppaus tulevaisuuteen

VISMA SOFTWARE OYJ:N ASIAKASLEHTI NRO 2/06. Visman tuotestrategia Projektin- ja projekteilla johtaminen. L7 - harppaus tulevaisuuteen NRO 2/06 VISMA SOFTWARE OYJ:N ASIAKASLEHTI Visman tuotestrategia Projektin- ja projekteilla johtaminen L7 - harppaus tulevaisuuteen PÄÄKIRJOITUS SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA... 3 VISMAuutuus L7 - harppaus tulevaisuuteen...

Lisätiedot

Vuosi 2004. Kesäkuussa Helsingin kihlakunnansyyttäjä antoi syyttämättäjättämispäätöksen

Vuosi 2004. Kesäkuussa Helsingin kihlakunnansyyttäjä antoi syyttämättäjättämispäätöksen 2 3 Sisältö Vuosi 2004 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Strategia 8 Toimintaympäristö 10 Palvelut 14 Toimintamalli 15 Asiakkaat 16 Case Nokia 17 Case Omnitel 18 Case Finnmatkat 19 Case TMF 20 Case VR 21 Case

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010 www.ixonos.com i41100860_ixonos_kannet.indd 1 23.3.2011 15.13

Vuosikertomus 2010 www.ixonos.com i41100860_ixonos_kannet.indd 1 23.3.2011 15.13 Vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo Ixonos lyhyesti 3 Vuosi 2010 lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Ixonosin strategia 8 Ixonosin liiketoiminta 10 Mobile Device Creation 12 Mobile Service Development

Lisätiedot

Optimoinnin avulla eroon terveydenhuollon jonoista

Optimoinnin avulla eroon terveydenhuollon jonoista SAS Institute Oy:n sidosryhmälehti Ennusteita kentän esimiehille Hankesalkku arvojärjestykseen Dynaaminen tuloslaskelma Optimoinnin avulla eroon terveydenhuollon jonoista SAS INSTITUTE OY:N sidosryhmälehti

Lisätiedot

TAVOITTEENA LIIKETOIMINNAN TASAPAINOTTAMINEN

TAVOITTEENA LIIKETOIMINNAN TASAPAINOTTAMINEN VUOSIKERTOMUS 2012 TAVOITTEENA LIIKETOIMINNAN TASAPAINOTTAMINEN Vahvistaakseen kasvupotentiaaliaan entistä monipuolisemmalla liiketoimintarakenteella efore on valinnut toimialakseen sähköautojen dc/dc-muuntimet

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Tammikuu 2008 ERP Toiminnanohjausjärjestelmä tukemaan liiketoimintatavoitteita Toiminnanohjausjärjestelmä pistää pyörät pyörimään

Lisätiedot

SOLTEQ LYHYESTI. Solteqin ratkaisujen avulla jalostettu tieto auttaa asiakkaita ohjaamaan liiketoimintaansa. ja parantamaan kannattavuuttaan.

SOLTEQ LYHYESTI. Solteqin ratkaisujen avulla jalostettu tieto auttaa asiakkaita ohjaamaan liiketoimintaansa. ja parantamaan kannattavuuttaan. Vuosikertomus 2007 1 2 Solteq 2007 SISÄLTÖ Solteq lyhyesti 5 Liiketoiminnan rakenne 6 Avainluvut 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 Solteq 2007 10 teollisuus 14 Kauppa 18 Autokauppa 22 Hallinnointiperiaatteet

Lisätiedot

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille University of Oulu Department of Information Processing Science Master s Thesis Kati Haverinen 11.11.2011 2 Tiivistelmä Tarve uusille datakeskuksille on koko

Lisätiedot

Incap on korkealuokkaisiin elektromekaanisiin tuotteisiin erikoistunut sopimusvalmistaja, joka tarjoaa palvelujaan erityisesti energiasektorin ja

Incap on korkealuokkaisiin elektromekaanisiin tuotteisiin erikoistunut sopimusvalmistaja, joka tarjoaa palvelujaan erityisesti energiasektorin ja Vuosikertomus 2010 Incap on korkealuokkaisiin elektromekaanisiin tuotteisiin erikoistunut sopimusvalmistaja, joka tarjoaa palvelujaan erityisesti energiasektorin ja hyvinvointiteknologioiden laitevalmistajille.

Lisätiedot

Saavutusten vuosi. Vuosikertomus 2000

Saavutusten vuosi. Vuosikertomus 2000 Saavutusten vuosi Vuosikertomus 2000 SISÄLTÖ Vuosi 2000 lyhyesti 1 KCI Konecranes konserni 2 Toimitusjohtajan kirje 4 Henkilöstö 6 Tutkimus ja tuotekehitys 8 Kunnossapitopalvelut 10 Standardinostolaitteet

Lisätiedot

Tuotantoa tehostavia automaatioratkaisuja. vuosikertomus 2006

Tuotantoa tehostavia automaatioratkaisuja. vuosikertomus 2006 Tuotantoa tehostavia automaatioratkaisuja vuosikertomus 2006 Sisällysluettelo 1 Vuosi 2006 lyhyesti 2 Cencorp lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Jyrsinsolut 7 Ladontasolut 9 Testaussolut 11 Lasersolut

Lisätiedot

Business Intelligence ja Document/ Knowledge Management

Business Intelligence ja Document/ Knowledge Management maaliskuu 2002 Sisällysluettelo: Metsä-Botnia: Kuitutietäjille ja puukuidun tuottajille tehokas dokumenttien hallintajärjestelmä s. 4 Viestintävirasto halusi tietovarastonsa hyötykäyttöön s. 5-6 Varma-Sampo:

Lisätiedot

Vesa Kangas ERP-JÄRJESTELMÄT PREMEC OY:LLE

Vesa Kangas ERP-JÄRJESTELMÄT PREMEC OY:LLE Vesa Kangas ERP-JÄRJESTELMÄT PREMEC OY:LLE Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma Toukokuu 2011 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika K-PAMK

Lisätiedot

Nova7 - moderni uutuus

Nova7 - moderni uutuus NRO 1/07 VISMA SOFTWARE OYJ:N ASIAKASLEHTI Nova7 - moderni uutuus Visma Proceedo Toimialauutisia PÄÄKIRJOITUS SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA... 3 VISMAuutuus Nova7... 4 Omalta osaltani yhdyn väitteeseen, ettei

Lisätiedot

Edistämme... Vuosi 2014

Edistämme... Vuosi 2014 Edistämme... Vuosi 2014 jokapäiväisen elämäsi sujuvuutta turvallisuutta Teleste, digitaalisuuden edistäjäu Teleste vuonna 2014 Liiketoiminta-alueet Vastuullisuus johto tehokkuutta SISÄLTÖ KONSERNI Teleste

Lisätiedot

Logistiikan sähköisten tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyntäminen Kokemuksia suomalaisista yrityksistä

Logistiikan sähköisten tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyntäminen Kokemuksia suomalaisista yrityksistä Logistiikan sähköisten tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyntäminen Kokemuksia suomalaisista yrityksistä Jouni Kauremaa, Jaana Auramo Teknologiakatsaus 154/2004 Logistiikan sähköisten tieto- ja viestintäteknologioiden

Lisätiedot

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana VISMAgazine Visman asiakaslehti Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana SaaS-tuotteen suunnittelu on tiedettä ja taidetta VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU PILVESSA

Lisätiedot

Vuosikertomus 2011. Digian vuosikertomus 2011 löytyy verkosta osoitteesta vuosikertomus2011.digia.com

Vuosikertomus 2011. Digian vuosikertomus 2011 löytyy verkosta osoitteesta vuosikertomus2011.digia.com Vuosikertomus 2011 Digian vuosikertomus 2011 löytyy verkosta osoitteesta vuosikertomus2011.digia.com Vuosikertomus 2011 Sisällysluettelo 1 2011 lyhyesti 2 Avainluvut 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Liiketoimintojen

Lisätiedot

Maailman johtava Sisälogistiikkamessut CeMAT Hannoverissa 19.-23.5.2014. Tervetuloa Halli 13 osasto C20. www.cemat.de

Maailman johtava Sisälogistiikkamessut CeMAT Hannoverissa 19.-23.5.2014. Tervetuloa Halli 13 osasto C20. www.cemat.de Maailman johtava Sisälogistiikkamessut CeMAT Hannoverissa 19.-23.5.2014. Tervetuloa Halli 13 osasto C20. www.cemat.de 2 2014 KAIKKI LOGISTIIKAN RATKAISUT SAMAN KATON ALTA. Tuottotie 4, PL 10, 33961 Pirkkala,

Lisätiedot