Innovaatiot pk-yritysten kasvun vauhdittajana

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Innovaatiot pk-yritysten kasvun vauhdittajana"

Transkriptio

1 Innovaatiot pk-yritysten kasvun vauhdittajana 25 kertomusta kasvuyrityksistä Olavi Lehtoranta, Marjo Uusikylä Teknologiakatsaus 166/2005

2 Innovaatiot pk-yritysten kasvun vauhdittajana 25 kertomusta kasvuyrityksistä Yritysten antamien tietojen pohjalta toimittaneet Olavi Lehtoranta Marjo Uusikylä Teknologiakatsaus 166/2005 Helsinki 2005

3 Kilpailukykyä teknologiasta Tekes tarjoaa rahoitusta ja asiantuntijapalveluja kansainvälisesti kilpailukykyisten tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämiseen. Tekesillä on vuosittain käytettävissä avustuksina ja lainoina noin 400 miljoonaa euroa teknologian kehityshankkeisiin. Teknologiaohjelmien avulla maahamme luodaan uutta teknologiaosaamista yritysten, tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen yhteistyönä. Ohjelmien tavoitteena on nostaa teknologista kilpailukykyämme tulevaisuuden keskeisillä teollisuuden toimialoilla. Vuonna 2004 Tekesillä on käynnissä noin 25 teknologiaohjelmaa. Copyright Tekes Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä julkaisu sisältää tekijänoikeudella suojattua aineistoa, jonka tekijänoikeus kuuluu Tekesille tai kolmansille osapuolille. Aineistoa ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Julkaisun sisältö on tekijöiden näkemys, eikä edusta Tekesin virallista kantaa. Tekes ei vastaa mistään aineiston käytön mahdollisesti aiheuttamista vahingoista. Lainattaessa on lähde mainittava. ISBN ISSN X Kannen kuva: Process Vision Oy Taitto: Promedia Studio Paino: Painotalo Miktor Ky, 2005

4 Esipuhe Suomessa on arvioitu syntyvän vuosittain noin osaamis- ja innovaatioperusteista liikeideaa, joista ehkä pari kolme osoittautuu lopulta tähtiyrityksiksi. Innovaatioiden avulla hyvään kasvuun päässeitä yrityksiä on tässä julkaisussa esitelty 25. Vastaavanlaisia yrityksiä on toki muitakin. Tällaisten yritysten määrän soisi olevan vaikka 250 tai 2500, sillä innovatiivisten yritysten kehitys on erittäin merkittävää myös koko Suomen kehityksen kannalta. Vain kasvuyritys luo uusia työpaikkoja. Tässä julkaisussa yrittäjät kertovat, miten innovaatioilla voidaan edistää yritysten kasvua. Kullakin yrityksellä on oma muista poikkeava liikeideansa, asiakaskuntansa sekä teknologiansa ja osaamisensa. Näin ollen innovaatioiden vaikutukset yrityksissä ovat hyvin erilaisia ja moninaisia. Yhtä oikeaa menestyskonseptia ei ole havaittavissa eikä menestystä voi siten helposti kopioida. Toisaalta kuva suomalaisten yritysten puutteellisesta liiketoimintaosaamisesta ei ole niin yksipuolisen synkkä kuin usein esitetään. Osaavia ja oikeita valintoja tehneitä yrityksiä löytyy. Julkaisu on syntynyt osana Tekesin ja kauppa- ja teollisuusministeriön käynnistämää ja rahoittamaa ProACT-tutkimusohjelmaa. VTT Teknologian tutkimuksen Suomalaiset innovaatiot (Sfinno) -tietokannan ja Tilastokeskuksen innovaatiokyselyjen avulla on tunnistettu joukko pieniä yrityksiä, jotka ovat olleet innovatiivisia ja kasvuhakuisia. Tämän jälkeen näitä yrityksiä on pyydetty laatimaan kuvaus toiminnastaan, innovaatiostaan ja sen vaikutuksesta liiketoiminnan kehitykseen. Yritysten kertomukset on sitten toimitettu yhtenäiseen muotoon. On syytä korostaa, että kertomukset ovat yritysten omia. Ne eivät sisällä luottamuksellista aineistoa innovaatiohankkeista eivätkä tutkijoiden tulkintoja. Kertomusten tarkoituksena ei ole yritysten markkinointi. Joukossa onkin myös yrityksiä, jotka ovat lopettaneet toimintansa. Huomionarvoista onkin se, että innovaatiot voivat elää yli yritysten rakennemuutosten. Julkaisun tarkoituksena on esitellä nämä yritykset sekä niiden kaupallistamia tuote- tai palveluinnovaatioita Suomen innovaatiopolitiikan tekijöille, tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan rahoittajille ja suurelle yleisölle. Tekes esittää parhaimmat kiitoksensa julkaisun toimittaneille erikoistutkija Olavi Lehtorannalle, toimittaja Marjo Uusikylälle ja taitosta vastanneelle Matias Uusikylälle. Erityisen lämpimästi Tekes haluaa kiittää julkaisun yrityksiä aineiston tuottamisesta sekä onnitella niitä innovatiivisesta ja menestyksekkäästä liiketoiminnasta. Tammikuu 2005 Tekes

5 Alkusanat Tämä 25 innovatiivisen pk-yrityksen tarkastelu on osa Tilastokeskuksen ja VTT:n tutkimushanketta Suomalaisten yritysten innovaatiotoiminnan muuttuvat muodot. Hanke puolestaan kuuluu osana Tekesin ja kauppa- ja teollisuusministeriön käynnistämään Pro-ACT-tutkimusohjelmaan. Tutkimushankkeen tapaustutkimusosion perusjoukon muodostavat kaikki ne pienet ja keskisuuret Suomessa toimivat tai toimineet yritykset, joiden kotimaisen liikevaihdon keskikasvu innovaation jälkeisten kolmen vuoden aikana oli kaksinumeroinen ja joista on tietoa VTT:n Sfinno-tietokannassa tai jossakin Euroopan Unionin innovaatiokyselyssä. Lisäehtona oli, että yrityksen liikevaihto ylitti jo innovaation kaupallistamisvuonna euron alarajan ja että se kasvoi vähintään 50 prosentt ia innovaatiota edeltäneisiin vuosiin verrattuna. Kaikkein pienimmät yritykset eivät siten ole mukana tarkastelussa. Innovaatioiden tarkastelu rajoittuu pääasiassa 1990-luvun loppupuolelle. Edellä mainitut ehdot täyttäviä innovatiivisia kasvuyrityksiä löytyi käytetyistä aineistoista noin 50. Noin kolmannes näistä yrityksistä on ohjelmistoalan yrityksiä, noin viidennes osaamisintensiivisiä liiketoiminnan palveluyrityksiä ja noin viidennes koneenrakennusalan yrityksiä. Loput jakautuvat usealle eri toimialalle. Useimmat heti kaupallistamisen jälkeen voimakkaasti kasvaneista yrityksistä kuuluvat uuden talouden toimialoihin. Niiden tuotteilla näyttää olleen voimakas tilaus markkinoilla. Monet näistä yrityksistä kaupallistivat ensimmäisen kerran jonkin uuteen teknologiaan, esimerkiksi mobiiliteknologiaan, tietoturvaan tai tietohallinnointiin perustuvan ICT-tuotteen. Joukossa on kuitenkin myös joitakin niin sanotun matalan teknologian toimialoihin kuuluvia yrityksiä. Valtaosa tarkasteltavista yrityksistä on pieniä, innovaation kaupallistamisvuonna alle 50 hengen yrityksiä. Yritykset jakautuvat suhteellisen tasaisesti pääkaupunkiseudun, muiden isojen kaupunkien ja maaseutualueiden kesken. Noin joka toinen niistä on kaupallistanut markkinoiden kannalta uusia tuotteita. Nämä tiedot löytyvät mainituista innovaatioaineistoista sekä yritysrekisteristä. Kaikille niille edellä kuvatun perusjoukon yrityksille, joiden yhteystiedot voitiin jäljittää, lähetettiin sähköpostitse kysely. Yrityksiä pyydettiin kertomaan toimintansa alkuvaiheista, merkittävistä tuoteinnovaatioista sekä menestystekijöistä. Vastaukset osoittivat, että julkaisussa esitellyt yritykset ovat usein kaupallistaneet paljon muitakin merkittäviä tuotteita kuin ne, joista edeltäkäsin oli tietoa. Lisäksi vastausten perusteella varsin monen yrityksen ja innovaation idea on syntynyt jo sitä edeltävässä yrityksessä tai työpaikassa. Monella innovaatiolla on siten takanaan pitkä ja sinnikkyyttä vaatinut kehityshistoria. Toinen keskeinen havainto on, että innovaatio elää vaikka yritys voi poistua markkinoilta esimerkiksi yrityskaupan takia varsin pian innovaation kaupallistamisen jälkeen. Innovaation kehittäneen yrityksen seuraajat jatkavat usein alkuperäisen innovaation jalostamista uusiksi innovaatioiksi ja uusiksi tuotteiksi. Varsin moninaiset ovat myös ne tarinat, jotka kertovat miten kasvu ja menestys on näissä yrityksissä saavutettu. Olavi Lehtoranta vieraileva tutkija VTT Teknologian tutkimus

6 Sisällys Esipuhe Alkusanat Innovatiivisten yritysten menestystekijöitä - Yhteenveto yritysten kertomuksista... 2 Ohjelmistotuotteita sähköisen liiketoiminnan ja -palveluiden hoitoon (Abako Media Oy)... 4 Kauravälipaloja terveydestään kiinnostuneille kuluttajille (Bioferme Oy)... 6 Energiaa metsäteollisuuden sivutuotteista (Biowatti Oy)... 8 Langattomia sovelluksia kentälle (Celesta mbusiness Oy)...10 Puolijohdelasereita maailman elektroniikkateollisuudelle (Coherent Finland Oy)...12 Ratkaisuja tuotannon suunnitteluun ja hallintaan (Delfoi Oy)...14 Ekotehokkuutta paperiteollisuuden prosesseihin (Ecopump Oy)...16 Sähkösuodatuksella Euroopan savukaasujen kimppuun (Ion Blast Oy)...18 Sisällöntuotanto- ja lähetysjärjestelmiä mediataloille (Jutel Oy)...20 Harvesteripäitä metsäkoneisiin ympäri maapalloa (Lako Oy)...22 Erikoiselektroniikkaa raskaan sarjan ohjausjärjestelmiin (Leomatik Oy)...24 Yhteistyöstä spurttia metsäkoneinnovaatioihin (Oy Logset Ab)...26 Kaukolämmön imussa kasvuun ja kansainvälistymiseen (LPM Group Oy)...28 Tietoturvallista verkkoteknologiaa (Nixu Oy)...30 Fuusiosta vahvuutta ohjelmistotalon ratkaisu- ja palvelutarjontaan (Plenware Group Oy)...32 Kattavia tietojärjestelmiä energia-alalle (Process Vision Oy)...34 Rakennusalan suunnittelua pohja- ja maarakentamisesta kiinteistötiedon hallintaan (Ramboll Finland Oy)...36 Puhdasta sisäilmaa (Recair Oy)...38 Toimintapeleillä maailman markkinoille (Remedy Entertainment Oy)...40 Telahionnan ohjaus parantaa ajettavuutta ja paperin laatua (RollResearch International Oy)...42 Digiääntä kotiteattereihin meillä ja maailmalla (Sample Rate Systems Oy)...44 Liiketoimintoja tehostavia tietojärjestelmiä yrityksille (Sentera Oyj)...46 Kantavia ratkaisuja katoillemme (Sepa Oy)...48 Verkkoturvallisuutta yrityksille maailmanlaajuisesti (Stonesoft Oyj)...50 Teolliset tehdaspalvelut kasvun vauhdittajina (Tapojärvi Oy)...52 Tekesin teknologiakatsauksia

7 Innovatiivisten yritysten menestystekijöitä Yhteenveto yritysten kertomuksista Kaupallisesti menestykselliset innovaatiot voidaan jäljittää yritys- ja innovaatioaineistoista ainakin silloin, kun innovaation menestyksellä tarkoitetaan sen kaupallistaneen yrityksen liikevaihdon tai henkilöstön lyhyen aikavälin voimakasta kasvua. Pidemmällä aikavälillä yritysjärjestelyt ja useat peräkkäiset tuotelanseeraukset voivat vaikeuttaa yksittäisen innovaation kasvuvaikutuksen esiintuloa. Tällöinkin voidaan kuitenkin tapaustutkimuksen menetelmiä käyttäen jäljittää innovaatioita ja tuoteperheitä yrityksestä toiseen. Tässä julkaisuissa esiteltyjä yrityksiä ja niiden historiaa Ekonometrisin menetelmin voidaan osoittaa, että tuoteinnovaatio ja varsinkin markkinoiden kannalta kokonaan uusi tuote saattaa olla yksi keskeinen syy yritysten kasvun kiihtymiseen. Tällaisia innovaatioita ja uusia teknologioita on mukana tässä julkaisussa tarkastellussa aineistossa. Innovaatio ei kuitenkaan yksinään riitä perusteeksi yrityksen menestykseen. Tämä korostuu, kun yrityksiltä itseltään kysytään niiden menestystekijöitä. Vain harva yritys viittaa uuteen teknologiaan, eri tekniikoiden yhdistämiseen tai kertoo olleensa kyseisen innovaation kaupallistamisessa maailman ensimmäinen tai ensimmäisten joukkoon sijoittuva yritys. Sen sijaan useampikin yritys viittaa muuttuneeseen ympäristöön, tuotteiden elinkaaren lyhenemiseen, käännekohtiin yrityksen kehityksessä ja kykyyn ennakoida tulevaisuutta. Tähän saattaa perisuomalaisesti yhdistyä vahva usko tarvittaviin laitteisiin tai tietojärjestelmiin ja niiden kehittämiseen, rohkea investointi tuotekehitykseen ja rohkea markkinoille työntyminen. Asiakkaiden pitkän aikajänteen tarpeiden ennakointi, ongelman tunnistaminen ja sille ratkaisun kehittäminen, samoin on tarkasteltu tällä tavoin. asiakkaan tuntemus ja kuunteleminen sekä koko asiakasketjun hyväksynnän saavuttaminen mainitaan useammassakin kertomuksessa innovaatioiden lähtökohtana. Lisäksi esille tuodaan innovatiivinen työilmapiiri, asiansa osaava motivoitunut ja aloitteellinen henkilökunta sekä eteenpäin katsova eri alojen edustajista koostuva tiimi, jonka työssä luovuus, oivallus ja tekninen osaaminen tukevat toisiaan. Myös tehokas ja nykyaikainen kalusto ja rautainen ammattitaito tai henkilökunnan vankka tekninen osaaminen ja pitkäaikainen kokemus mainitaan joissakin kertomuksissa. Menestyminen vaatii lisäksi taitoa, henkilökohtaisia uhrauk- 2

8 Pitkäjänteinen panostus tuotekehitykseen ja tutkimusyhteistyöhön tuodaan esille lähes jokaisen yrityksen kertomuksessa. Myös kumppanuusyritykset, yrityskaupat, vienti ja ulkomaan toiminnot mainitaan kehityksen vauhdittajina, samoin yhteistyö Tekesin kanssa. Yrityksille on ollut hyötyä Tekesin asiantuntijoiden avusta erityisesti uusien projektien aloitusvaiheessa. Olavi Lehtoranta sia ja kenties onneakin. Ennen muuta se vaatii oikean ajoituksen niin markkinatilanteen tunnistamisessa ja markkinoille tulossa kuin tuotekehityksessäkin. Lisäksi tuotteiden ja niiden sisältämien innovaatioiden on oltava liiketaloudellisesti kannattavia. Menestyminen edellyttää kansainvälistä kilpailukykyä tuotteiden lisäksi tuotannolta, markkinoinnilta ja logistiikalta. Riittävä panostus myyntiin ja markkinointiin mainitaan tärkeiksi menestystekijöiksi joidenkin yritysten kertomuksissa. Muutamat yritykset ovat lisäksi maininneet menestyksensä takana olevan keskittymisen johonkin tuotantosuuntaan, kokonaisvaltaisten ratkaisujen toimittamiseen tai palvelukokonaisuuksiin. Useat yritykset luettelevat niitä tuotteidensa ominaisuuksia, jotka erottavat ne muista markkinoilla olleista tuotteista. Tällaisia uutuusarvoja ovat muun muassa keveys ja taloudellisuus, rakenteellinen yksinkertaisuus, yhteensopivuus, malliston kattavuus, korkea käytettävyys, omintakeisuus ja ainutlaatuisuus markkinoilla. Yritykset usein listaavat myös toimintojensa ominaisuuksia. Tällaisia ovat luotettavuus, toimitustarkkuus, tehokkuus, massaräätälöinti, joustavuus ja asiakasohjautuvuus. 3

9 Ohjelmistotuotteita sähköisen liiketoiminnan ja -palveluiden hoitoon 1 Kuva: Sami Keinänen, Abako Media Oy Abako Media Oy:n informaationhallinta-, jakeluja julkaisutuotteet eli Stato ohjelmistot tarjoavat vaihteleviin tarpeisiin mukautuvan alustan yrityksen asiakasorganisaatioiden sähköisille palveluille. Abako Media Oy on tamperelainen vuonna 1995 perustettu ohjelmistotalo, joka on keskittynyt Stato informaatioportaalituotteen kehittämiseen, markkinointiin ja tukeen. Abako Media toteuttaa Stato-tuotteellaan verkkopalveluprojekteja, jotka voivat sisältää ratkaisut sisällönhallintaan, sähköiseen kaupankäyntiin ja asiointiin, sovellusintegraatioon, yritysportaaliin ja jakelutekniikkaan. Yhdistämällä näitä ominaisuuksia saadaan vahva, koko organisaation kattava informaationhallinta- ja sähköisen kaupankäynnin järjestelmä. Abako Media Oy:n markkinointipäällikkö Anton Erikssonin mukaan yritys suunnittelee tuotekehityksensä trendien sijasta asiakkaiden pitkän aikajänteen tarpeiden perusteella. Tällöin haasteena on tunnistaa ongelma ja kehittää sille mahdollisimman hyvä ratkaisu. Luomalla tämän lisäksi strategisen yhteistyökumppaniverkoston, yritys on ponnistanut vankkaan kasvuun. Abako Media Oy:n liikevaihto on kasvanut vuoden 1998 noin eurosta noin 1,5 miljoonaan euroon vuonna Vuonna 1998 yritys työllisti kahdeksan henkilöä ja vuonna 2004 yhdeksäntoista henkilöä. Innovaatioita tiheään tahtiin Vuosina Abako Media Oy kehitti integraatio- ja jakelurajapinnan komponentit, jotka mahdollistivat nopean verkkosovelluskehittämisen. Tältä pohjalta yritys kehitti vuonna 2000 lanseeratun Staton eli monikanavaisen julkaisujärjestelmän informaation jakelua, sisällön julkaisua ja välitystä varten. Vuonna 2002 yritys julkaisi Stato, versio 2: CMS (Content Management System) sisällönhallintajärjestelmän ja vuonna 2003 Stato, versio 3: ECM (Enterprise Content Management) tuotteen. Jälkimmäinen liittää organisaation tietojärjestelmien, sidosryhmien ja henkilökunnan informaatiota portaaleihin, verkkosovelluksiin ja kohdennettuihin palveluihin. Kaikissa tuotteissa on niin kutsuttu EAI (Enterprise Application Integration) -tyyppinen toiminnallisuus ja Stato 3 sisältää myös kakkosversiosta tutun CMS-toiminnallisuuden. Juostava informaatioportaalituote Ratkaisut sisällönhallintaan, yritysportaaleihin, yrityssovellusintegraatioon ja verkkosovellusten rakentamiseen tarjoava Stato soveltuu luotettavuutta ja tehokkuutta vaativien verkkosovellusten alustaksi niin sovelluspalvelinympäristöissä kuin pienemmissäkin palvelinympäristöissä. 4

10 1 Stato-ohjelmistoilla toteutettuja portaaleja ja internetpohjaisia liiketoimintajärjestelmiä. Stato vastaa organisaatioiden tarpeeseen hajauttaa sisällöntuotanto ja rakentaa tehokkaat kanavat informaation jakeluun personoidusti. Järjestelmässä yhdistyvät informaation käsittely ja prosessointi sekä jakelu. Kaikki kanavat ovat kaksisuuntaisia eli organisaatio kasvattaa ja luo sisältöä myös käyttäjien tai ulkoisten sidosryhmien järjestelmien tuottamasta informaatiosta esimerkiksi asiakkuudenhallintaan, seurantaan, business-prosesseihin ja toiminnan ohjaukseen. Toimiessaan hajautetun sisällönhallinnan informaatiota keskittävänä järjestelmänä Stato: hallinnoi, yhdistelee ja jakelee informaatiota eri tietolähteistä tarjoaa sisällön tuottajille helppokäyttöiset ja nopeat työkalut informaation tuottamiseen ja jalostamiseen määrittelee tarkat työskentelymenettelyt ja tarkistuspisteet sekä versioi sisältöä tarjoaa työkalun useiden verkkopalveluiden hallintaan, sisällöntuotantoon, kieliversiointiin ja julkaisemiseen loppukäyttäjille, sovelluksille sekä järjestelmille hallitsee koko sisällön elinkaaren hajauttaa jakelukuorman tehokkaasti hajautuu helposti organisaation tarpeiden mukaisesti sisältää tuen yleisille standardeille (esim. J2SE, J2EE, XML, Web Services) sisältää laajan yhteysprotokollatuen (mm. FTP, HTTP(S), WebDav, NNTP, SMTP) Sisältömuotojen muuttuessa Stato mukautuu uusiin julkaisukanaviin ja sisältötyyppeihin. Sillä voi julkaista esimerkiksi digi-tv sisältöjä ja tietoa mobiileihin sovelluksiin. Staton vapaasti määriteltävä metatietohakemisto voidaan liittää mihin tahansa dokumentti- ja sisältöobjekteihin. Tätä ominaisuutta sovelletaan esimerkiksi verkkokaupoissa, videoarkistoissa ja dokumenttien hallinnassa. Staton ydintoiminta-alue on IT-järjestelmien jakelukerroksessa, jossa helppokäyttöiset käyttöliittymät ja yrityssovellusten bisneslogiikka kohtaavat. Palvelulähtöisten verkkosovellusten alusta ja väline Statoa käytetään verkkokauppojen, operatiivisten extranetien ja asiakaspalvelusovellusten välineenä sekä yrityssovellusten informaation jakelijana. Käyttökohteita Statolle sovellusintegraatiotyökaluna ovat esimerkiksi: intranet-raportointitoiminnot extranet-palvelut yhteistyökumppaneille ja toimittajille toiminnanohjausprosessien ja tietojen jakelu verkkokauppa (mm. tilausten, varastotietojen, logistiikan seuranta ja verkkokaupan toiminnot käyttöliittymissä) operatiiviset verkkosovellukset verkkosovellusten yhteen liittäminen sovellusten jakaminen suurille käyttäjämäärille helppokäyttöisten WWW-käyttöliittymien toteuttaminen sisäisiin järjestelmiin Integraatiorajapintana Statossa ovat adapterit, joilla ulkoiset tietolähteet liitetään Staton Virtual File System -virtuaalihakemistoon. Virtuaalihakemiston informaatiorakenne on käytettävissä kaikissa Stato-pohjaisissa sovelluksissa ja julkaisukanavissa. Informaationvälityksestä voidaan tehdä yksitai kaksisuuntainen riippuen tietoturvan tasovaatimuksesta, käyttöoikeuksista ja käyttäjäprofiileista. Staton virtuaalihakemiston osia ja määriteltyjä prosesseja voidaan avata Web Services palveluna yhteistyökumppaneille, sopimusasiakkaille ja organisaation muille yksiköille sekä tietojärjestelmille. Abako Media Oy Toimiala Muu ohjelmistojen suunnittelu, valmistus ja konsultointi Perustettu 1995 Kotipaikka Tampere Lisätietoa Innovaatiot ja uudet tuotteet Integraatio- ja jakelurajapinnan komponentit Stato monikanavajulkaisujärjestelmä 2002 Stato, versio 2: CMS (Content Management System) 2004 Stato, versio 3: Enterprise Content Management (ECM) 5

11 Kauravälipaloja terveydestään kiinnostuneille kuluttajille Bioferme Oy:n kehittämä tuoteperhe, terveyttä edistävät Yosa -välipalat, on luodannut kaarinalaisen perheyrityksen tasaiseen kasvuun. Vuonna 1977 perustettu Bioferme Oy tuottaa terveellisiä ja terveyttä edistäviä kasviperäisiä elintarvikkeita ja luomutuotteita. Yrityksen toimitusjohtajan, Merja Scharlinin, mukaan toiminnan lähtökohtana on kokonaisvaltainen pellosta pöytään ajattelu. Tuotteiden valmistusprosessit on minimoitu, sillä tavoitteena on raaka-aineiden luontaisten ominaisuuksien säilyttäminen. Tuotteet on suunniteltu hyvinvoinnistaan kiinnostuneille kuluttajille. Bioferme Oy:n päätuotteita ovat kaurapohjaiset Yosa -välipalat ja Yosa Plus -juomat. Isoäidin tuotesarjaan puolestaan kuuluu luomuhapankaaleja, luomuhapankurkkuja, luomutäysmehuja ja glögejä. Bioferme Oy:n kasvu ja kansainvälistyminen perustuu ennen kaikkea Yosa-tuoteperheen menestykseen. Yrityksen liikevaihto on kasvanut vuoden 1995 noin eurosta 2,6 miljoonaan euroon vuonna Samana ajanjaksona henkilökunnan määrä on kasvanut viidestä kahteentoista. Yosa-tuotteita on vuodesta 2001 alkaen viety Ruotsiin. Vuonna 2003 viennin osuus liikevaihdosta oli noin 11 prosenttia. Yritys tähtää liiketoiminnan hallittuun kasvattamiseen laajentamalla vähitellen vientiä muille Suomen lähialueille. Ytimenä kaura ja hyötybakteerit Tuotenimi, Yosa, viittaa jogurttiin tuotteiden jogurttia muistuttavan rakenteen ja käyttötavan vuoksi. Yosa on kuitenkin täysin maidoton tuote. Sanan jälkiosa viittaa kiesaan, joksi Laatokan Karjalassa on aikanaan kutsuttu hapatetun kaurakiisselin erästä välivaihetta. Yosan perusraaka-aineena on kokojyväkaura ja kauralese. Raaka-aine sisältää runsaasti kauran liukenematonta ja liukoista ravintokuitua. Prosessissa kaura keitetään ja sen jälkeen fermentoidaan maitohappo- ja bifidobakteereilla ja maustetaan marja- tai hedelmäsoseella tai hillolla. Yosa on ensimmäinen tuote maailmassa, joka valmistetaan fermentoimalla kauraa tarkoin valituilla probioottisilla maitohappo- ja bifidobakteereilla. Yosan valmistusprosessissa hyödylliset mikro-organismit säilyvät vahingoittumattomina. Yosa-tuotteet sisältävät runsaasti muun muassa probioottisia Bifidobacterium lactis Bb12- ja Lactobacillus acidophilus LA5 -bakteereita. Yosan probioottiset bakteerit tasapainottavat suoliston toimintaa ja tehostavat sen luontaista vastustuskykyä. Tämä terveyttä edistävä vaikutus on Yosassa tieteellisesti osoitettu. Kokojyväkauralla ja kaurakuiduilla on useita edullisia vaikutuksia. Kauran liukoinen kuitu, beetaglukaani, muun muassa alentaa kolesterolia. Yosa ei sisällä maitoa eikä laktoosia tai muita maidon ainesosia missään muodossa, eikä muitakaan eläinperäisiä raaka-aineita. Näin ollen tuote sopii myös vegaaneille. Yliopistossa syntyneestä ideasta tuotteeksi Kuvat: Bioferme Oy Ryhmä Helsingin yliopiston elintarviketeknologian laitoksen viljateknologeja päätti 1980-luvun lopussa lähteä kehittämään uudenlaista tuoteprototyyppiä, jossa yhdistettäisiin maultaan mieto ja miellyttävä kauralese ja probioottiset maitohappobakteerit. Kaurakuidun terveydelliset vaikutukset tunnettiin ja niistä oltiin kiinnostuneita USA:ta myöten. Samaan aikaan tutkimustieto probioottisten mikrobien merkityksestä suoliston hyvinvoinnille kasvoi. Professori Hannu Salovaaran johdolla tutkittiin mahdollisuutta kehittää menetelmä, jolla voitaisiin saada kauraleseestä hyödyllisiä maitohappobakteereja sisältävä helppokäyttöinen elintarvike. Tutkimuksen tuloksena syntyi perusmalli, josta varsinainen tuotekehitys saattoi alkaa. Vuonna 1994 Bioferme Oy hankki lisenssin tuoteideaan ja 1 6

12 1 Yosaa pakataan noin tölkkiä tunnissa. Muutenkin 2 Yosan tuotanto on pitkälle automatisoitu. Perheyritys työllistää vain tusinan verran ihmisiä. lähti kehittämään idealle teollista valmistusprosessia. Työntäyteisen tuotekehitysvaiheen jälkeen Yosa lanseerattiin lehdistölle ja kauppaketjuille. Sen jälkeen yritys esitteli kuluttajille pilottivaiheen tuotteita muutamissa suurissa marketeissa. Merja Scharlin arvioi, että myös lehdistön kiinnostus Yosaa ja muita samoihin aikoihin markkinoille tulleita terveyttä edistäviä tuoteuutuuksia kohtaan vauhditti pienen yrityksen sisäänpääsyä kauppaketjuihin. Pk-yritykselle pontta tutkimusyhteistyöstä Yosa-tuotteiden kehittämiseen johtaneesta tutkimusprojektista alkaen Bioferme Oy on tehnyt kiinteää yhteistyötä Helsingin, Kuopion ja Turun yliopistojen kanssa. Yritys tekee säännöllistä yhteistyötä myös Tekesin kanssa. Tekesin Turussa toimiva teknologia-asiantuntija on paneutunut yrityksen toimintaan ja tavoitteisiin. Tekes on auttanut yritystä verkostoitumaan sekä osallistunut yrityksen kaura- ja vihannestutkimusten rahoittamiseen. Merja Scharlin korostaa että pieni perheyritys tarvitsee yhteistyötä pärjätäkseen. Yhteistyön lisäksi menestyksen ta- kana on ollut rohkea oma panostus kaura- ja probioottitutkimukseen sekä kasviperäisiin tuotteisiin keskittyminen. Bioferme Oy Toimiala Muu hedelmien, marjojen ja vihannesten jalostus ja säilöntä Perustettu 1977 Nimihistoria Vuoteen 1993 asti Piispanristin mehuasema Oy Kotipaikka Piispanristi, Kaarina Lisätietoa Innovaatio 1995 Yosa, jogurttimainen maidoton kauravälipalavalmiste Palkinnot ja kunniakirjat Hallitusti kasvanut Yosa -tuoteperhe täyttää vuonna 2005 kymmenen vuotta. Yosa-välipalat sisältävät terveellisiä maitohappo- ja bifidobakteereja ja kaurakuituja. Entrepreneurial Spirit of Turku Awar ward, Eurooppa- lainen Yrittäjyyden päivä 2003 (Turun kaupunki ja Turun Seudun Kehittämiskeskus TAD Centre) Kaarina-mitali, 2003 (Kaarinan kaupunki) Hyvää Suomesta -kunniakirja, Isoäidin miedosti sokeroitu oitu mustaherukka, voitto kotimaisten mar- jaraaka-aineiden sarjassa marjatuotekilpailussa, 1998 (Sisä-Savon on marjaosaamiskeskus ja Suo- nenjoen seudun marjanviljelijät ry.) Innosuomi-kunniamaininta, Yosa-tiimi, 1997 (ta- savallan allan presidentti Martti tti Ahtisaari) Vuoden Yrittäjä, 1997 (Var arsinais-suomen Yrittä- jät ry.) Vuoden Suomalainen elintarvike vike, 1997 (Elintar- viketeollisuus ry.) Ideasipuli panostuksesta suomalaisen ruokakult- tuurin hyväksi, 1996 (Kotitaloustoimittajat Kym- pit ry.) Ruoan Gloria, 1995 (Gloria-lehti) Merkittävä Kaarinalainen, 1993 (Kaarina-seura ry.) Maakuntien parhaat -laatumerkki, hedelmä- ja marjatäysmehut, vihannesmehut, hapansäilyk- keet, 1993 (Maaseutukeskusten liitto ry.) 2 7

13 Energiaa metsäteollisuuden sivutuotteista Biowatti Oy hyödyntää teollisuuskäytön ulkopuolelle jääviä metsien ja metsäteollisuuden puusivutuotteita. Näistä saatava puubiomassa jalostetaan polttoaineiksi. Yrityksen lanseeraama innovatiivinen polttoainejaloste, puupelletti, on nopeasti vallannut jalansijaa lämmönlähteenä. Biowatti Oy on Metsäliitto-Yhtymään kuuluva valtakunnallinen bioenergiayhtiö, joka kehittää hakkuutähteiden ja pienpuuston korjuu- ja haketusmenetelmiä, hankkii riittävät tuotanto- ja toimitusvalmiudet vastaamaan puupolttoaineen kysyntää sekä markkinoi kaikkia puupolttoaineita voima- ja aluelämpölaitoksille. Hankinta- ja kehittämistoiminnoista Biowatti ja Metsäliiton puunhankintaorganisaatio vastaavat yhteistyössä. Biowatin pääomistaja on Metsäliitto Osuuskunta ja muina osakkaina ovat M-real Oyj, Oy Metsä Botnia Ab ja Finnforest Oyj. Biowatti käynnisti vuosina hankkeita pellettituotannon kehittämiseksi. Puupelletti on taloudellinen ja helppokäyttöinen tuote. Sen käyttö on nopeasti yleistynyt Ruotsissa ja siitä on tulossa varteenotettava lämmönlähde myös meillä. Yhtiöllä on pellettitehtaat Turengissa, Vöyrissä ja Kaskisissa sekä kaksi yksityistä sopimustuottajaa. Toimintansa Biowatti Oy aloitti vuoden 1994 alussa. Yrityksen liikevaihto on kasvanut vuoden 1997 noin 17 miljoonasta eurosta noin 63 miljoonaan euroon vuonna Samana ajanjaksona henkilökunnan määrä on kasvanut 12:sta 64:ään. Vuonna 2004 yritys myi energiaa yli 4 TWh; puupolttoaineliiketoiminnan liikevaihto oli noin 50 miljoonaa euroa ja pellettiliiketoiminnan noin 10 miljoonaa euroa. Vuonna 2005 Biowatti Oy:n pellettiliiketoiminta siirtyy Vapo Oy:lle. Metsäliitto ja kauppa- ja teollisuusministeriö ovat sopineet, että Metsäliiton omistusosuus Vaposta kasvatetaan 49,9 prosenttiin. Tämän yritysjärjestelyn yhteydessä Biowatti Oy:n pellettiliiketoiminta sekä Pihlavan pieni brikettilaitos myydään Vapolle. Pellettiliiketoiminnan kaupan jälkeen Biowatin puupolttoaineliiketoiminta käsittää kuorien, purujen, erilaisten sivutuotehakkeiden sekä metsähakkeiden hankinnan, tuotannon ja markkinoinnin. Yrityskauppoihin on saatu kilpailuviraston hyväksyntä alkuvuonna Raaka-aineet metsäteollisuuden sivuvirroista 1 Biowatin raaka-aineista yli yhdeksänkymmentä prosenttia on metsäteollisuudessa, lähinnä sahoilla, syntyvää purua, kuorta ja muita puutähteitä. Vuonna 2003 Biowatin raaka-aineesta puolet tuli Finnforestin sahoilta ja Metsäliiton puunhankinnasta. Toisen puolen raaka-aineestaan yhtiö hankki yksityisiltä sahoilta ja muilta mekaanisen puunjalostusteollisuuden laitoksilta sekä kasvavilta kierrätyspuumarkkinoilta. Yhtiön toimittamien puupolttoaineiden sisältämä energiamäärä vuonna 2003 oli GWh. Osan energiapuusta Biowatti ja Metsäliitto hankkivat yhteistyössä suoraan metsistä. Pääosa tästä saadaan uudistusalojen hakkuutähteiden ja ensiharvennusikäisten metsien pienpuuston korjuusta. Vuoden 2003 aikana aloitettiin myös kantojen nosto energian raaka-aineeksi. Näistä kohteista saadaan runsasenergistä raaka-ainetta ja samalla edistetään metsänhoidollisesti metsänuudistamista ja nuorten metsien kunnostusta. Puupellettien suosio kasvaa Biowatin tuottama puupelletti on uudenlainen polttoainejaloste, joka valmistetaan höylänlastusta jauhamalla, kuivaamalla ja puristamalla. Tuote on lisäaineeton ja se valmistetaan yleensä pihkapuusta. Perinteiseen polttopuuhun verrattuna pelleteillä on monia etuja, joiden ansiosta puulla lämmittäminen on aiempaa helpompaa ja taloudellisempaa. Puupelletit sisältävät runsaasti energiaa, niiden varastointi ei vie paljoa tilaa ja niitä poltettaessa päästöt ovat vähäisiä. Biowatti Oy:n pellettiliiketoiminta on kasvanut tasaisesti. Vuonna 1997 Biowatti tuli osakkaaksi Vöyrin pellettiteh- 8

14 1 2 Puupellettejä laivataan Loviisan satamassa Suurin osa pellettituotannosta menee vientiin. Puupellettejä toimitetaan asiakkaille modernilla puhallusautokalustolla. Autoissa voidaan puhalluspainetta säätää portaattomasti, jolloin puhallus ei pääse vahingoittamaan 3 pellettejä. Asiakkaille toimitetut erät punnitaan paikan päällä auto-vaa alla. Kuluttajille puupellettejä myydään myös piensäkeissä. Jälleenmyyntiverkostoa laajennettiin merkittävästi vuonna taaseen. Seuraavana vuonna yritys osti omaa pellettitehdasta varten Turengin lakkautetun sokeritehtaan kuivaamokiinteistöt, joissa pellettituotanto käynnistyi loppuvuonna Kaskisiin valmistui uusi pellettitehdas syksyllä Vuonna 2003 Biowatti osti osakkuusyhtiönä olleen Vöyrin pellettiyhtiön tehdaskiinteistöineen kokonaan itselleen. Biowatin pellettituotanto vuonna 2004 oli noin tn, josta 85 prosenttia toimitettiin vientiin. Kotimaan toimituslogistiikkaa ja markkinointia on kehitetty koko ajan. Puupellettien käyttö kotimaassa on jatkuvasti kasvanut. mailla, erityisesti Itävallassa. Tekes on edistänyt yrityksen pellettiliiketoimintaa myös saattamalla yhteen alan toimijoita, kuten kattila- ja laitevalmistajia sekä rohkaisemalla yritystä kokonaisuuksien markkinointiin. Erityisesti Tekesin vuosina toteutettavasta Puupolttoaineiden pientuotanto- ja käyttö teknologiaohjelmasta on keskeistä hyötyä alan toimijoille ja markkinoiden kehittymiselle. Menestystekijöinä panostus tuotantoon ja logistiikkaan Biowatti Oy:n toimitusjohtaja Pekka Laurila arvioi pelletti-innovaation menestykseen merkittävimmin vaikuttaneiksi tekijöiksi pellettitehtaiden hankinnan ja sijoittamisen logistisesti oikeille paikkakunnille. Myös kotimaan kuljetuslogistiikan kehittäminen kiinteistölämmittäjien tarpeet huomioiden on ollut tärkeää, samoin laadun ja tuotantotekniikoiden kehittäminen. Investointitukea pellettitehtaisiin Biowatti Oy on saanut kauppa- ja teollisuusministeriöltä. Tekesin kanssa Biowatti Oy:llä on ollut yhteistyötä pellettitoiminnan alkuajoista asti. Yhteistyö on Laurilan mukaan ollut pääosin pienten askelten politiikkaa eli neuvonpitoa Tekesin asiantuntijoiden kanssa ja osallistumista Tekesin järjestämiin tapahtumiin, seminaareihin ja julkaisuihin. Seminaarien yhteydessä järjestetyillä tutustumisvierailuilla on hankittu tietoa myös pellettien pienkäytön kokemuksista ulko- 3 Kuva: Biowatti Oy Biowatti Oy Toimiala Muiden polttoaineiden tukku kauppa Perustettu 1994 Lisätietoja 2 Innovaatio puupelletti Kuvat: Tomi Bremer, Biowatti Oy 9

15 Langattomia sovelluksia kentälle 1 2 Kuva: Tero Tuohino, Videcam Celesta mbusiness Oy on yksi maailman johtavista älypuhelimille ja kämmentietokoneille tarkoitettujen langattomien yrityssovellusten valmistajista. Sovelluksia hyödynnetään erityisesti yritysten kenttätoiminnoissa. Perustamisvuotenaan 1997 oulunsalolainen Celesta mbusiness Oy julkisti maailman ensimmäiselle todelliselle älypuhelimelle, Nokia Communicatorille, langattomien yrityssovellusten tekoon tarkoitetun Smart Forms tuotteen. Uusimpien teknologioiden optimoitu käyttö ja räätälöityjen langattomien yrityssovellusten kehitysajan lyhentäminen nostivat nopeasti yrityksen ja sen tuotteet alansa edelläkävijöiden joukkoon. Celestan asiakkaita ovat pääasiassa sellaiset yritykset ja muut organisaatiot, joilla on kenttähenkilökuntaa. Celestan langattomia ratkaisuja voidaan hyödyntää esimerkiksi huoltoja kunnossapitopalveluissa, terveydenhuollon kotihoidossa, myyntiautomaatiossa, kuriiri-, kuljetus- ja jakelupalveluissa sekä vakuutus- ja tarkastuspalveluissa. Muun muassa ABB, Electrolux, Elyo, Fujitsu, Getronics, Johnson&Johnson ja Schenker käyttävät yrityksen tuotteita liiketoimintansa tehostamiseen. Läheistä yhteistyötä matkapuhelinoperaattoreiden sekä laite- ja käyttöjärjestelmävalmistajien kanssa tekevällä yrityksellä on jälleenmyyjäpartnereita seitsemässätoista eri maassa sekä myyntitoimistot Saksassa ja Espanjassa. Saksaan yritys perusti vuonna 2001 tytäryhtiön, Celesta Germany GmbH:n, tehostamaan Euroopan myyntitoimintaansa. Celesta mbusiness Oy:n liikevaihto on kasvanut vuoden 1997 noin eurosta noin 2 miljoonaan euroon vuonna Suomessa työskentelevän henkilökunnan määrä on kasvanut samana ajanjaksona seitsemästä kahteenkymmeneenyhteen. Innovatiivisia tuotteita ja ratkaisuja CELESTA mbusiness Platform on kokonaisvaltainen langattomien yrityssovellusten alusta. Alusta mahdollistaa älypuhelimissa ja kämmentietokoneissa toimivien, räätälöityjen langattomien yrityssovellusten nopean kehittämisen, käyttöönoton ja kustannustehokkaan hyödyntämisen. Celestan ratkaisut perustuvat teknologisesti laadukkaille mobiilialustoille, jollaisia ovat esimerkiksi Symbian ja Windows Mobile. Alustapohjainen ajattelu mahdollistaa useiden eri toimintojen ja liiketoimintaprosessien langattomien ratkaisujen kehityksen nopeasti ja tehokkaasti. Alusta koostuu päätelaitteisiin asennettavista sovelluksista, palvelinohjelmistosta ja kehitystyökaluista. CELESTA mbusiness Platform sisältää seuraavat osat: CELESTA Smart Forms 2 on sovelluskehys CELESTA 10

16 1 Päätelaitteessa toimiva Celestan huoltosovellus. 2 Huoltomies tarkistaa vastaanotetut keikat ennen ensimmäisen asiakkaan luo lähtöään. mbuilderillä toteutettujen langattomien yrityssovellusten käyttöön tuetuilla mobiilialustoilla. Helppokäyttöinen ja työnkulkua tukeva käyttöliittymä vähentää virheitä ja auttaa asiakasyritystä kasvattamaan prosessiensa tuottavuutta. Paikallisia tietokantoja hyödyntämällä myös tietoliikennekustannukset voidaan arvioida tarkasti ja pitää kurissa, sillä käyttäjät voivat tehdä työtään tehokkaasti ilman jatkuvaa online-yhteyttä yrityksen tietojärjestelmään. CELESTA mbusiness Gateway on palvelinsovellus Celestan langattomien ratkaisujen viestinvälitykseen. Se tarjoaa yhteyden yrityksen taustajärjestelmään (esim. toiminnanohjaus- tai asiakkuuksien hallintajärjestelmään). CELESTA mbusiness Gatewayn avulla sovelluksia voidaan ylläpitää ja hallita suoraan langattoman yhteyden kautta. Käyttäjältä tämä ei edellytä mitään toimenpiteitä. CELESTA mbuilder on helppokäyttöinen, graafinen ja nopea sovelluskehitystyökalu, jonka avulla kyetään luomaan päätelaiteriippumattomia sovelluksia XML-pohjaisen kuvauskielen avulla. Erillisiä ohjelmointitaitoja ei tarvita. CELESTA mbuilderin avulla voidaan nopeasti ja helposti räätälöidä yrityksen liiketoimintaprosessin mukaiset CELESTA Smart Forms 2 sovellukset. tonsa avulla Euroopassa, Aasian/Tyynenmeren alueella ja Yhdysvalloissa. Celestan avainmarkkina-alueita ovat Iso- Britannia, Ranska, Benelux-maat, Skandinavia, Saksa ja Australia. Noin 75 prosenttia yrityksen liikevaihdosta tulee viennistä. Celesta-lisenssejä on myyty noin älypuhelimeen Euroopassa, Aasian/Tyynenmeren alueella ja Yhdysvalloissa. Celesta mbusiness Oy Toimiala Langattomat yrityssovellukset Perustettu 1997 Kotipaikka Oulunsalo Nimihistoria 3C Mobile Oy, vuoteen 2002 asti Tytäryhtiö Celesta Germany GmbH, perustettu 2001 Terveydenhuollon sovellus kehitettiin yhteistyössä Lisätietoja Terveydenhuollon käyttöön kehitettiin EU-rahoitteisessa Mobile Medical Data hankkeessa CELESTA Smart Forms ohjelmistotuotteella uusi ratkaisu. Sen avulla potilaiden tietokonetomografiakuvat, magneettikuvat ja potilastiedot voidaan langattomasti lähettää suoraan sairaalan työasemalta GSM-verkon kautta neurokirurgin tai radiologin taskukokoiseen Nokia 9110 Communicator päätelaitteeseen. Tämä nopeuttaa ensivaiheen toimenpiteistä päättämistä ja diagnoosia. Hanke toteutettiin yhteistyönä vuosina Siihen osallistuivat muun muassa Celesta mbusiness Oy (tuolloin nimellä 3C Mobile Oy), Commit Oy, OuluTech Ltd ja Sonera. Hanke sai Pohjois-Pohjanmaan Inno-Suomi palkinnon vuonna Vienti kasvussa Celesta mbusiness Oy myy ja markkinoi Celesta -tuotemerkillään langattomia yrityssovelluksia joko suoraan tai nopeasti kasvavan jälleenmyyjä- ja järjestelmäintegraattoriverkos- Innovaatiot ja uudet tuotteet 1997 CELESTA Smart Forms 1998 CELESTA Wireless Server 1999 CELESTA mbusiness Mark-up Language CELESTA mbuilder CELESTA Smart Forms 2 for Symbian OS Windows Mobile for Pocket PC 2003 CELESTA mbusiness Platform Palkinto Pohjois-Pohjanmaan Inno-Suomi palkinto, Mobile Medical Data hanke,

17 Puolijohdelasereita maailman elektroniikkateollisuudelle Coherent Finland Oy on ensimmäisenä yrityksenä maailmassa kaupallistanut niin kutsutut alumiinivapaat puolijohdelaserit, jotka tarjoavat mahdollisuuden kehittää uudenlaisia sovelluksia puolijohdelasereiden kasvaville markkinoille. Tamperelaisen puolijohdekomponenttien osaajan, Coherent Finland Oy:n, alumiinivapaa lasermateriaali on ollut yrityksen kehityksen kulmakivi. Varsinkin laserdiodin luotettavuudessa alumiinivapaalla lasermateriaalilla saavutetaan huomattavia etuja kilpaileviin alumiinipitoisiin materiaaleihin verrattuna. Materiaalin hapettuminen on yksi suurimmista syistä laserdiodien toimimattomuuteen. Coherent Finland Oy perustettiin Tampereen teknillisen yliopiston fysiikan laitoksen spin-off -yrityksenä vuonna Yritys käynnisti toimintansa nimellä Tutcore Oy tehtävänään kehittää ja tuottaa yhdistepuolijohdemateriaaleja ja niistä valmistettavia optoelektroniikan komponentteja, joita ovat muun muassa puolijohdelaserit. Vuonna 1996 maailman johtava lasereiden valmistaja, yhdysvaltalainen Coherent Inc. konserni osti yrityksen. Tällöin tamperelaisyrityksestä tuli Coherent Tutcore Oy. Kaupan jälkeen myöhemmin Coherent Finland Oy:ksi nimensä muuttanut yritys on jatkanut ja vahvistanut toimintaansa Tampereella osana emokonsernin Coherent Semiconductordivisioonaa. Coherent Finland valmistaa yhdistepuolijohdemateriaaleja, optoelektroniikan komponentteja ja integroituja järjestelmiä, laserdiodien ohjaus- ja testausjärjestelmiä sekä lasereiden virtalähteitä. Yritys on konsernin ainoa puolijohdelasereita kehittävä ja tuottava yksikkö. Coherent Finland Oy:n tuotteita käytetään esimerkiksi tie Kuvat: Coherent Finland Oy

18 1 Muun muassa fysiikan ja kemian mittalaitteissa käytettävä 2 OPSL-980 laser. Amerikkalaisomisteisen Coherent Finland Oy:n koko tuotanto menee vientiin. toliikenteen, materiaaliprosessoinnin, kirjapainoteollisuuden ja lääketieteen sovelluksissa. Innovaatiolla kansainvälisille markkinoille Väylän nopeaan kehittymiseen yritykselle avasi jo Tutcore Oy:n vaiheessa kehitetty alumiinivapaa lasermateriaali. Yhtiön valmistama InGaAsP-materiaali on monella tavoin ylivoimainen aiemmin käytettyyn AlGaAs-materiaaliin verrattuna. Yhdistepuolijohdemateriaalien tuottamisessa yhtiö käyttää luotettavaa ja kontrolloitua kasvatusmenetelmää, niin kutsuttua molekyylisuihkuepitaksiaa (Molecular Beam Epitaxy, MBE). Coherent Finland kaupallisti alumiinivapaat puolijohdelaserit ensimmäisenä yrityksenä maailmassa. Näiden lasereiden valmistamiseen Coherent Finland käyttää tyhjöhöyrystysmenetelmää. Menetelmä tuottaa korkealaatuista materiaalia optoelektroniikan ja elektroniikan komponentteihin. Tällaisia komponentteja ovat muun muassa puolijohdelaserit, fotodetektorit, aurinkokennot ja transistorit. Coherent Finland Oy:n valmistamat laserit on todettu erittäin tehokkaiksi ja luotettaviksi. Tämä avaa uusia sovelluksia puolijohdelasereille, joiden markkinat ovat jo muutenkin kasvamassa lähivuosina erittäin voimakkaasti. Yrityksen päämääränä on tulla tämäntyyppisten lasereiden johtavaksi valmistajaksi maailmassa. Tänään Coherent Finland Oy:n koko tuotanto menee vientiin. Tuotteita myydään pääasiassa USA:han ja Saksaan. Kansainvälistymistä on vauhdittanut omistajanvaihdos, joka toi yritykselle maailmanlaajuisen markkinointi- ja myyntiverkoston. Kasvun takana panostus osaamiseen Coherent Finland Oy:n Managing Director, Ilkka Tiainen, arvioi innovatiivisen työilmapiirin ja asiansa osaavan motivoituneen henkilökunnan yhdeksi yrityksen tärkeimmistä menestystekijöistä. Coherent Finland Oy on toimintansa alusta lähtien panostanut vahvasti tuotekehitykseen ja tutkimusyhteistyöhön yliopistojen ja tutkimuslaitosten tutkimusryhmien kanssa. Tekes on osallistunut yrityksen joidenkin tutkimusprojektien rahoittamiseen. Panostus osaamiseen on poikinut hyvän kasvun. Coherent Finland Oy:n liikevaihto on kasvanut vuoden 1997 noin 1,2 miljoonasta eurosta 13,8 miljoonaan euroon vuonna Samana ajanjaksona henkilökunnan määrä on noussut kolmestatoista seitsemäänkymmeneen. Coherent Finland Oy Toimiala Elektronisten piirien yms. valmistus Perustettu 1991 Nimihistoria Tutcore Oy vuoteen 1996, Coherent Tutcore Oy Kotipaikka Tampere Lisätietoa Innovaatio 1996 Puolijohdekiekot ja laserdiodit Palkinto 1997 Innosuomi-palkinto 2 13

19 Ratkaisuja tuotannon suunnitteluun ja hallintaan Kuva: Delfoi Oy 1 Delfoi Oy toimittaa valmistavalle teollisuudelle tuotannon ja toimitusketjun suunnitteluratkaisuja ja palveluja. Niiden avulla asiakasyritys voi tehostaa tämän päivän haasteellista asiakas- ja kysyntäohjautuvaa tuotantoaan. Delfoi Oy on johtava valmistusprosessien suunnittelu- ja hallintajärjestelmien toimittaja Pohjoismaissa. Yritys on perustettu vuonna 1990 VTT:n spin-off yrityksenä. Asiakkaina Delfoilla on muun muassa auto-, lentokone-, elektroniikka- ja metalliteollisuuden yrityksiä. Delfoi Oy on asettanut tavoitteekseen toimittaa valmistavalle teollisuudelle suunnitteluratkaisuja ja -palveluja, joilla yritykset voivat parantaa kilpailukykyään ja kannattavuuttaan tehostamalla tuotteen valmistus- ja toimitusprosessia sekä nopeuttamalla uuden tuotteen pääsyä markkinoille. Delfoin ratkaisut liittyvät tuote-, prosessi- ja valmistusresurssitiedon hallintaan, kapasiteetin hallintaan sekä tuotannon suunnitteluun ja ohjaukseen. Tämän päivän tuotannossa asiakasohjautuvuus muuttaa valmistavan yrityksen toimintaa. Delfoi Oy:n toimitusjohtaja Raimo Puron mukaan tuotteiden elinkaarten lyheneminen ja asiakas- ja kysyntäohjautuvan tuotannon aiempaa vaikeampi ennakoitavuus ovat nousseet tärkeiksi haasteiksi. Delfoi Oy:llä on toimialallaan pisin kokemus Pohjoismaissa. Kyky kehittää asiakkaiden prosesseja pohjautuu yli kymme- nen vuoden osaamiseen tuotantoprosessien mallintamisessa ja simuloinnissa. Yhtiö on toimittanut noin 600 ohjelmistoa ja toteuttanut yli 500 asiakkaiden toimintoja tehostavaa projektia. Yhtiön asiakkaita ovat muun muassa ABB, Boeing, British AeroSpace, BNFL, DaimlerChrysler, Eimo, Ericsson, Metso, Nokia, Partek, Patria, Rautaruukki, Saab, Scania, Swisslog Cimcorp, Wärtsilä ja Volvo. Delfoi Oy:n pääkonttori sijaitsee Espoossa ja yhtiöllä on toimistot myös Tampereella ja Göteborgissa. Yhtiön liikevaihto on kasvanut vuoden 1995 noin miljoonasta eurosta 2,5 miljoonaan euroon vuonna Samana ajanjaksona henkilökunnan määrä on kasvanut yhdeksästä kolmeenkymmeneen. Ratkaisuja ja tuotteita Delfoin ratkaisuilla asiakkaat voivat tehostaa tuotteen valmistus- ja toimitusprosessia ja nopeuttaa tuotteen pääsyä markkinoille. Integroidut ratkaisut lisäävät toimitusketjun ja tuotannon joustavuutta. Näin asiakas saa toimitettua oikeat tuotteet, oikeaan aikaan ja oikealla hinnalla myös uudessa nopeasti muuttuvassa markkinatilanteessa. Prosessija resurssisuunnittelua hyödyntävien ratkaisujen avulla uuden tuotteen lanseeraus ja tuotannon käyttöönotto nopeutuvat ja toimitusketjun toiminta tehostuu. Delfoi Oy on kehittänyt valmistavan teollisuuden tarpeisiin 14

20 1 Virtuaalitehdas päätöksenteon tukena. Delfoin ratkaisuissa hyödynnetään tuotelähtöistä prosessi- ja resurssisuunnittelua. Kokonaisuuden avulla yritykset voivat simuloi- da asiakas-, tilaus- ja jakelutietojen vaikutuksia tuotantoon ja toimituskykyyn. tuoteperheen. Sen avulla yritykset voivat mukautua muuttuviin markkinoihin. Tämä mahdollistaa yrityksen järjestelmien tosiaikaisen integroinnin myynnistä tuotantoon asti. Delfoin tuotteet, Delfoi Planner ja Delfoi Integrator, tehostavat tietojärjestelmien integroinnin ja tuotannon hienokuormituksen avulla uuden tuotteen lanseerausta, nopeuttavat tuotannon käyttöönottoa, lisäävät tuotannon tehokkuutta ja toimitusvarmuutta. Delfoi Integrator -ohjelmiston avulla teollisuusyritysten tietojärjestelmät, kuten SAP R/3, voidaan yhdistää tuotannon kehitys- ja suunnittelujärjestelmiin. Integrointi mahdollistaa yrityksen liiketoimintaprosessien automatisoinnin, jonka avulla saavutetaan huomattavia kustannussäästöjä ja toiminnot nopeutuvat ja tehostuvat. Delfoi Planner on selainpohjainen kapasiteetinhallinta-, tuotannonsuunnittelu- ja ohjausohjelmisto. Se on kehitetty tuottavuuden, joustavuuden ja toimitusvarmuuden parantamiseksi asiakaslähtöiseen tuotannon ohjaamiseen ja suunnitteluun. Plannerin avulla voidaan hallita nykyisten ja suunniteltujen projektien vaatima kapasiteetintarve sekä johtaa valitut ratkaisut tuotantoon yksikkötasolla. Planner mahdollistaa tarkemman tuotannonohjauksen ja nopeamman reagoinnin kysynnän muuttuessa. Plannerin avulla asiakkaat voivat parantaa toimitusvarmuutta, lisätä kapasiteettia, lyhentää tuotannon läpimenoaikaa ja ohjata kannattavasti yksittäis- tai piensarjatilauksia. Menestystekijöinä kumppanuudet, kehitystyö ja tulevaisuuden ennakointi Delfoi Oy saavutti kymmenessä vuodessa johtavan aseman tuotannon suunnittelu- ja simulointijärjestelmien toimittajana Pohjoismaissa. Kantavina voimina yhtiössä pidetään näkemystä hyödyistä ja mahdollisuuksista, yhteistyötä teollisen kumppanin kanssa, pitkäjänteistä tutkimus- ja kehitystoimintaa sekä oikea-aikaista markkinoille tuloa. Raimo Puron mukaan tärkeä menestystekijä on myös riittävä panostus myyntiin ja markkinointiin. Delfoi Oy on Dassault Systèmes SA:n konserniin kuuluvan Delmia Solutions Inc:n sovellusyhteistyökumppani. Delmia Solutions Inc:n suunnitteluratkaisuja Delfoi Oy on edustanut vuodesta 1990 alkaen ja saavuttanut tuotannon simulointijärjestelmien markkinajohtajuuden Pohjoismaissa. Dassault Systemes on maailman johtava PLM (Product Life Cycle Management = CAD/CAM-PDM, simulointi) toimittaja. Lisäksi Delfoi tekee yhteistyötä IBM:n kanssa kansainvälisesti sekä Cenit Systemahaus AG kanssa Saksassa. Delfoin tutkimus- ja tuotekehitystyö on poikinut muun muassa tuotantoyrityksiä varten kehitetyn web-pohjaisen ohjelmistoratkaisun, joka hyödyntää simulointia, optimointia sekä Delfoin integrointiosaamista. Tuotteet mahdollistavat järjestelmien tosiaikaisen integroinnin myynnistä tuotantoon sekä tuotannon joustavan suunnittelun nopeasti muuttuvissa tilanteissa. Tekes on osallistunut useiden Delfoin tuotekehityshankkeiden rahoittamiseen niiden alkuvaiheessa ja tarjonnut yritykselle mahdollisuuden osallistua varsin riskipitoisiinkin hankkeisiin. Tekesin rahoitusta yritys on käyttänyt alkuvaiheen kokeellisiin tutkimuksiin muun muassa kehitettäessä kaarihitsausrobottien off-line ohjelmointiratkaisuja, järjestelmäintegraatioratkaisuja, tuotannonkehityksen tekoälyratkaisuja ja tuotannonsuunnitteluratkaisuja. Tänään Delfoi Oy:ssä pidetään tuotannon joustavuutta ja ennakoitavuutta valmistavalle teollisuudelle aikaisempaa kriittisempänä menestystekijänä. Tuotteiden elinkaarten lyhentyessä yritysten täytyy yhä tehokkaammin pystyä suunnittelemaan, valmistamaan ja toimittamaan uusia tuotteita. Kännykkälinjan tai auton valmistuslinjan on muunnuttava uudelle tuotteelle muutamassa päivässä. Tulevaisuudessa yrityksen pitää pystyä valmistamaan tai toimittamaan asiakaskohtaisia tuotteita yhtä tehokkaasti kuin massatuotteita. Delfoi Oy Toimiala Muu ohjelmistojen suunnittelu, valmistus ja konsultointi Perustettu 1990 Kotipaikka Nimihistoria Lisätietoja Espoo Tehdasmallit Skandinavia Oy vuoteen 2000 asti Innovaatiot ja uudet tuotteet 1995 Arclink-ohjelmointityökalu 1997 Delfoi Integrator 1999 Delfoi Scheduling Planner 2002 Delfoi Capacity Planner 15

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue Energia- ja ympäristöklusteri Energialiiketoiminta Ympäristöliiketoiminta Energian tuotanto Polttoaineiden tuotanto Jakelu Siirto Jakelu Jalostus Vesihuolto Jätehuolto

Lisätiedot

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Olli Laitinen Metsäliitto Puunhankinta 1 2 3 Edistämme kestävän kehityksen mukaista tulevaisuutta Tuotteidemme pääraaka-aine on kestävästi hoidetuissa

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

Monipuolista hienomekaniikkaa. Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI Järvenpää. Tel (0)

Monipuolista hienomekaniikkaa. Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI Järvenpää. Tel (0) Monipuolista hienomekaniikkaa Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI-04430 Järvenpää. Tel. +358 (0) 9 836 6070. www.mecsalo.com Liiketoiminta Valmistamme edistyksellisiä tuotteita vaativiin sovelluksiin

Lisätiedot

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 Ritva Heikkinen Asiantuntija, Energia ja ympäristö Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus ClimBus Climbus Business Breakfast

Lisätiedot

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa Josek-VTT, Älyä koneisiin ja palveluihin digitalisaation vaikutukset valmistavassa teollisuudessa 7.2.2017

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin

Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin Maankäyttötieteiden laitos Geoinformatiikan tutkimusyhmä Julkisen tiedon avaaminen - tutkimustietoa avaamispäätöksen tueksi Tarve Paikkatietojen

Lisätiedot

Luotettava ratkaisutoimittaja

Luotettava ratkaisutoimittaja Luotettava ratkaisutoimittaja 40 vuoden kokemuksella 1 Asiakaslähtöistä ongelmanratkaisua jo 40 vuotta Vuonna 1976 perustettu Sermatech Group on kasvanut 40 vuodessa mekaniikan suunnittelu- ja valmistusyhtiöstä

Lisätiedot

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Johtamis- ja innovaatiojärjestelmät avainroolissa Kemira 2011-> Kemira 2007 asti Diversifioitunut portfolio

Lisätiedot

Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto

Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto Infra Rakentaminen ja palvelut 2001-2005 Loppuseminaari 2.3.2006 Infra-ohjelma on tukenut alan

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Logistiikkaselvitys 2009

Logistiikkaselvitys 2009 Logistiikkafoorumi Logistiikkaselvitys 2009 Professori Lauri Ojala Tutkija Tomi Solakivi Turun kauppakorkeakoulu - Logistiikka Lauri.ojala@tse.fi Tomi.solakivi@tse.fi 1 Logistiikkaselvitys 2009 Liikenne-

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla?

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja

Lisätiedot

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Tomi-Pekka Juha, Sector Manager, GS1 Finland Oy 08.10.2015 Sisältö GS1 Finland GS1 ja verkkokauppa GS1 järjestelmä

Lisätiedot

40 vuotta kokemusta ja palvelua

40 vuotta kokemusta ja palvelua 40 vuotta kokemusta ja palvelua Tarina alkaa navetasta 1970-luku Oy Telemerkki Ab on perustettu 23.11.1970, Jokelassa, Navettarakennukseen. Toiminta alkoi 2.1.1971 Osakkeenomistajat: Martti Konkari Erkki

Lisätiedot

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta Liikkuvien työkoneiden etäseuranta TAMK IoT Seminaari 14.4.2016 2 1) IoT liiketoiminnan tukena 2) Iot ja liikkuvat työkoneet 3) Case esimerkit 4) Yhteenveto, johtopäätökset, tulevaisuuden näkymät Cinia

Lisätiedot

Jalostuslogistiikkapalvelut yrityksille 3.11.2015. Jukka Lanu & Marina Sharapova ASIANTUNTIJAPALVELUT LOGISTIIKAN ULKOISTUS- JA PÄÄOMARATKAISUT

Jalostuslogistiikkapalvelut yrityksille 3.11.2015. Jukka Lanu & Marina Sharapova ASIANTUNTIJAPALVELUT LOGISTIIKAN ULKOISTUS- JA PÄÄOMARATKAISUT Jalostuslogistiikkapalvelut yrityksille 3.11.2015 Jukka Lanu & Marina Sharapova ASIANTUNTIJAPALVELUT LOGISTIIKAN ULKOISTUS- JA PÄÄOMARATKAISUT PAKKAUKSET JA PAKKAUSPALVELUT WWW.HUB.FI Agenda Lyhyt yritysesittely

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2008-31.1.2009

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Protecting the irreplaceable f-secure.com F-Secure tänään Globaali liiketoiminta Tytäryhtiöt 16 maassa Yli 200 operaattorikumppania

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 PROF. MARKKU VIRTANEN HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS 5.10.2005 Markku Virtanen LT-OSAAMISEN VERKOSTON MAKROHANKKEEN KUVAUS Makrohankkeen

Lisätiedot

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija ELY-keskus rahoittajana Yrityksen kehittämisavustus 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija Yhteinen Itä-Suomen yritysrahoitusstrategia Yritysrahoitusstrategialla tarkennetaan hankevalintakriteereitä

Lisätiedot

Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti

Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti Laatua, asiakaslähtöisyyttä ja suuria volyymeja Suomen Unipol Oy on vuonna 1979 perustettu suomalaisyritys. Tarjoamme mm. Suomen, Skandinavian, Baltian

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo Pk-yritysbarometri, kevät 5 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 6 6 7 Palvelut 5 59 Muut 0 0 0 50 60 70 Pk-yritysbarometri, kevät 5 alueraportti, : Henkilökunnan

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP,

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, 26.5.2016 1 Miksi asiakas valitsee juuri sinun tuotteesi? Mistä asiakas oikeastaan maksaa? ARVOKETJU Raaka-aineet Tuotteet Palvelut Kokemus 0,2 5,9

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1-6/2012 Juha Varelius, toimitusjohtaja 09.08.2012 KATSAUSKAUDEN PÄÄKOHDAT Liikevaihto laski selvästi Liikevaihto 50,6 (65,7) miljoonaa euroa Q2 liikevaihto 24,5 (32,4) miljoonaa euroa

Lisätiedot

MetGen Oy TEKES 24.10.2014

MetGen Oy TEKES 24.10.2014 MetGen Oy TEKES 24.10.2014 MetGen Yleistä MetGen kehittää ja markkinoi uudentyyppistä teollista entsyymiratkaisua, joka merkittävästi parantaa: Energiatehokkuutta paperiteollisuuden mekaanisessa massanvalmistuksessa

Lisätiedot

Sään ja ympäristön havainnoilla parempaan huomiseen

Sään ja ympäristön havainnoilla parempaan huomiseen Sään ja ympäristön havainnoilla parempaan huomiseen Toimitusjohtaja Kjell Forsén Page 2 1 Johtava yritys ympäristönmittauksessa Perustettu 1936 Kaksi liiketoiminta-aluetta: Weather ja Controlled Environment

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät 2016. Alueraportti, Pirkanmaa

Pk-yritysbarometri, kevät 2016. Alueraportti, Pirkanmaa Pk-yritysbarometri, kevät 016 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 7 9 Rakentaminen Kauppa 1 1 1 16 Palvelut 60 61 Muut 1 1 0 0 30 40 0 60 70 : Henkilökunnan määrän muutosodotukset

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Virtuaalinen karjan hyvinvoinnin valvonta Raportointikauden

Virtuaalinen karjan hyvinvoinnin valvonta Raportointikauden Sivu 1 (7) Kyseessä on projektin väliraportti jaksorahoitusraportti loppuraportti PROJEKTIN TUNNISTETIEDOT Projektin nimi Lyhenne Virtuaalinen karjan hyvinvoinnin valvonta Diaarinumero Päätösnumero Raportointikauden

Lisätiedot

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Lähde: Antti Vanhatalo, Group Vice President, Business Development, Konecranes Kuvat: Konecranes www.konecranes.fi 9.9.2008 Taustaa Konecranes

Lisätiedot

Nostetta kuormankäsittelyyn

Nostetta kuormankäsittelyyn Kuormausnosturit Vaihtolavalaitteet Ajoneuvotrukit Takalaitanostimet Puutavara- ja kierrätysnosturit Nostetta kuormankäsittelyyn www.hiab.com Hiab tuntee kuormankäsittelyn toimialat ja niiden erityispiirteet.

Lisätiedot

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy Protomo Uusi suomalainen innovaatioapparaatti Petri Räsänen Hermia Oy Mielestäni Suomen innovaatiojärjestelmän suurin haaste on tämä: Meillä on valtavasti tietopotentiaalia. Kuitenkaan tämä potentiaali

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft on toiminnanohjausjärjestelmä, joka on tehty liiketoiminnan hallintaan ja kehittämiseen. Lemonsoftin ominaisuudet ovat muokattavissa vastaamaan eri toimialojen

Lisätiedot

Pharma-ohjelman tilanne ja kansainvälisen liiketoimintaosaamisen kehittäminen Harri Ojansuu Teknologia-asiantuntija

Pharma-ohjelman tilanne ja kansainvälisen liiketoimintaosaamisen kehittäminen Harri Ojansuu Teknologia-asiantuntija Pharma-ohjelman tilanne ja kansainvälisen liiketoimintaosaamisen kehittäminen 6.5.2008 Harri Ojansuu Teknologia-asiantuntija Ohjelman kesto: 2008-2011 Ohjelman laajuus: 58 miljoonaa euroa Visio Suomessa

Lisätiedot

Energiamarkkinoiden nykytila ja tulevaisuus

Energiamarkkinoiden nykytila ja tulevaisuus Energiamarkkinoiden nykytila ja tulevaisuus 27.10.2015 Juha Vanhanen Gaia Consulting Oy Gaia Consulting Oy Kestävän liiketoiminnan konsulttitoimisto vuodesta 1993 Strateginen kumppani ja käytännön toteuttaja

Lisätiedot

Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012

Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012 MATERIAALI TEHOKKUUS TUTKIMUS CASE KIDEX Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012 MARTELA LYHYESTI Martela Oyj on työympäristöjen ja julkitilojen muutosten toteuttaja. Martelan sisustusratkaisut tukevat asiakkaan

Lisätiedot

DIGITAALISUUDELLA SAVON TEOLLISUUTEEN JA PALVELUIHIN MENESTYSTÄ POHJOIS- Yliopettaja Esa Hietikko

DIGITAALISUUDELLA SAVON TEOLLISUUTEEN JA PALVELUIHIN MENESTYSTÄ POHJOIS- Yliopettaja Esa Hietikko DIGITAALISUUDELLA MENESTYSTÄ POHJOIS- SAVON TEOLLISUUTEEN JA PALVELUIHIN Yliopettaja Esa Hietikko Digitalisaatio on hyvin laaja käsite 2/13 Miksi digitalisaatiota? Digibarometrin mukaan yritysten digitaalinen

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita 3 BLOGI Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Suomen teollisuuden kilpailukyky perustuu yhä enemmän tietotaitoon. Automaation avulla osaaminen voidaan hyödyntää tehostuvana tuotantona. Automaatiotekniikan koulutusohjelman

Lisätiedot

Tekesin tunnusluvut DM

Tekesin tunnusluvut DM Tekesin tunnusluvut 2015 2015 DM 1572568 Tunnuslukuja Tekesin rahoituksesta 2015 Rahoitus yrityksille ja tutkimukseen 575 M 2 400 rahoitustunnustelua 3 080 rahoitushakemusta Hakemusten käsittelyaika 54

Lisätiedot

Verkkokauppa ja Kotisivut

Verkkokauppa ja Kotisivut Kaupan liiton verkkokauppa -koulutus 2011 6.4.2011 Hotelli Radisson Blu Royal Verkkokauppa ja Kotisivut Markku Korkiakoski, Vilkas Group Oy Agenda Vilkas Group Oy:n esittely Käsitteitä? Monikanavainen

Lisätiedot

SmartChemistryPark. Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy

SmartChemistryPark. Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy SmartChemistryPark Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy Varsinais-Suomessa on laajasti kemian osaamista jolla voidaan vastata moneen tulevaisuuden yhteiskunnalliseen haasteeseen MATERIAALI- VIRTOJEN

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa TRIO-ohjelman jatko Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan 258 000 ihmistä,

Lisätiedot

YIT:n maantieteellinen laajentuminen

YIT:n maantieteellinen laajentuminen 1 YIT:n maantieteellinen laajentuminen Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Tilaisuus, analyytikoille, sijoittajille ja medialle 30.5.2008 2 Sisältö Maantieteellisen laajentumisen strategian toteuttaminen YIT:n

Lisätiedot

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Jukka Moisio, toimitusjohtaja Jari Mäntylä, talousjohtaja Helsingissä 28.4.2006 1 Liikevaihto kasvoi 10,6 % ja myyntimäärät 3,6 %* ) Taloudellinen kehitys Q1/2006

Lisätiedot

Teknologia jalostusasteen työkaluna. FENOLA OY Harri Latva-Mäenpää Toimitusjohtaja 14.5.2014 Seinäjoki

Teknologia jalostusasteen työkaluna. FENOLA OY Harri Latva-Mäenpää Toimitusjohtaja 14.5.2014 Seinäjoki Teknologia jalostusasteen työkaluna FENOLA OY Harri Latva-Mäenpää Toimitusjohtaja 14.5.2014 Seinäjoki Fenola Oy Fenola Oy on suomalainen yritys, jonka liikeideana on valmistaa ainutlaatuisia ja aitoja

Lisätiedot

the Power of software

the Power of software the Power of software Wapice teollisuuden ohjelmistokumppani on keskittynyt teollisuusyritysten ohjelmistoratkaisuihin ja tietojärjestelmien integrointiin. Tarjoamme turvallisen ja tehokkaan tavan ulkoistaa

Lisätiedot

Paikalliset innovaatiot Avain julkisen keittiön toimittajaksi

Paikalliset innovaatiot Avain julkisen keittiön toimittajaksi Paikalliset innovaatiot Avain julkisen keittiön toimittajaksi Julkisten ruokapalvelujen hankinnat-foorumi, Hyvinkää 18.5.2016 Ruralia-instituutti / Leena Viitaharju & Hanna-Maija Väisänen 20.5.2016 1 Esityksen

Lisätiedot

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman jatko Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-toiminta jatkuu vaikka ohjelma päättyy Kansallisesti tarkasteltuna kehittymisen ja sen tukemisen tarve

Lisätiedot

Tekes riskirahoittajana -

Tekes riskirahoittajana - Tekes riskirahoittajana - rahoitusmahdollisuudet Oulu 26.2.2010 Tekes mukana kehittämässä TUTKIMUKSELLISESSA OSIOSSA T&K:SSA TUOTTEIS- TUKSESSA PALVELUJEN KEHITÄMISESSÄ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Lähtökohtana

Lisätiedot

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Terve! Pieni, nopea kysely kiitos! Lyhyt katsaus osallistujiin

Lisätiedot

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut.

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Lähinnä menestystä. Lähialueesi yritysten menestyksessä mukana jo 90 vuotta Pohjolan Osuuspankki on markkinajohtaja toimialueellaan henkilöasiakkaiden

Lisätiedot

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Big Data Solutions Oy 2017 VIISI VINKKIÄ TASOKKAASEEN TIEDOLLA JOHTAMISEEN JA PAREMPAAN ASIAKASYMMÄRRYKSEEN Basware on maailman

Lisätiedot

LEIPÄÄ LEIVÄSTÄ. 8.12.2015 Leena Hyrylä

LEIPÄÄ LEIVÄSTÄ. 8.12.2015 Leena Hyrylä LEIPÄÄ LEIVÄSTÄ 8.12.2015 Leena Hyrylä Esityksen sisältö: Leipomoteollisuuden rakenne Markkinoiden kehitys Taloudellinen tilanne Tulevaisuuden näkymiä Pk-yritysbarometri 2/2015 SWOT PK-toimialabarometri

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

liiketoimintamahdollisuuksia Automaatiolla tuottavuutta ja koneenrakennukseen ELKOM 07 ECT Forum FIMA pääsihteeri Antti Sirén Governed by

liiketoimintamahdollisuuksia Automaatiolla tuottavuutta ja koneenrakennukseen ELKOM 07 ECT Forum FIMA pääsihteeri Antti Sirén Governed by ELKOM 07 ECT Forum 6.9.2007 Antti Sirén FIMA pääsihteeri Automaatiolla tuottavuutta ja liiketoimintamahdollisuuksia koneenrakennukseen Miksi lisää automaatiota työkoneisiin? Automaation hyödyt asiakkaalle

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa "AVAA SATAKUNNAN OPINOVI" AIKUISOHJAUS TYÖELÄMÄN VOIMAVARANA -SEMINAARI 19.1.2010 Projektitutkija Saku Vähäsantanen Turun kauppakorkeakoulu, Porin

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Juho Erkheikki Talousviestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö Sijoitus Invest 2015 11.11.2015 Ahlstrom tänään Korkealaatuisia kuitupohjaisia materiaaleja valmistava

Lisätiedot

Rohkeilla ideoilla pellolta pöytään Mitä innovatiiviset ratkaisut voivat olla?

Rohkeilla ideoilla pellolta pöytään Mitä innovatiiviset ratkaisut voivat olla? Rohkeilla ideoilla pellolta pöytään Mitä innovatiiviset ratkaisut voivat olla? Lähiruokaa räätälöimällä ammattikeittiöihin, Saarijärvi 14.11.2016 Leena Viitaharju Ruralia-instituutti / Leena Viitaharju

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 4 7 Rakentaminen Kauppa 13 1 1 16 Palvelut 61 68 Muut 1 2 3 4 6 7 8 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin 2 2:

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/213 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Suhdannetilanne:

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja. Varsinainen yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja. Varsinainen yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 2016 Liikevaihto Uponor-konserni, M 2014 2015 Muutos Liikevaihto 1 023,9 1 050,8 2,6 % Orgaaninen kasvu 5,2 % ilman

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 1 Osa 1: Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuoden 215 ensimmäisellä puoliskolla. Heinä-syyskuussa liikevaihdon väheneminen oli 1,2

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 10,2 prosenttia

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Väestö lisääntyi 178 asukkaalla

Väestö lisääntyi 178 asukkaalla 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 9/2015 10/2015 11/2015 12/2015 YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS Väestönmuutokset Vuoden 2015 lopussa kempeleläisiä oli ennakkotietojen

Lisätiedot

Etteplanista entistä vahvempi kumppani asiakkaiden digitalisoitumishaasteiden ratkaisemiseen. Juha Näkki, President and CEO Etteplan Oyj 15.3.

Etteplanista entistä vahvempi kumppani asiakkaiden digitalisoitumishaasteiden ratkaisemiseen. Juha Näkki, President and CEO Etteplan Oyj 15.3. Etteplanista entistä vahvempi kumppani asiakkaiden digitalisoitumishaasteiden ratkaisemiseen Juha Näkki, President and CEO Etteplan Oyj 15.3.2016 ETTEPLANIN KEHITYSHISTORIA Edelläkävijänä suunnittelumenetelmien

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen,

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen, Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset Markku Ihonen, 23.3.16 Team Finland-kyselyn tausta Tammikuussa 16 Teknologiateollisuuden 16 jäsenyrityksen toimitusjohtajalle, saatu 1 vastausta

Lisätiedot

Rakennesuunnittelija ja teräsrunkotoimittaja samassa tietomallissa

Rakennesuunnittelija ja teräsrunkotoimittaja samassa tietomallissa JKMM Arkkitehdit Rakennesuunnittelija ja teräsrunkotoimittaja samassa tietomallissa Max Levander, Ramboll Tero Ollikainen, Peikko Group Oy Teräsrakennepäivä 2016, Scandic Park 8.11.2016 RAMBOLL SUOMESSA

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala -konsernin tilinpäätöstiedote 2011 Hyvä liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä 2011 ja tilauskanta vuoden 2011 lopussa. Koko vuoden 2011 liikevaihto

Lisätiedot

REXEL TEOLLISUUSAUTOMAATIO

REXEL TEOLLISUUSAUTOMAATIO N KOKONAISRATKAISUT Toimiva teollisuusautomaatio toimii koko tehtaan prosessitoiminnan keskitettynä työkaluna. Lisäksi oikeaoppinen automaatiokokonaisuus vähentää energiankulutusta jopa 30 prosenttia!

Lisätiedot

Voimakkaasti kasvuhakuiset pk-yritykset

Voimakkaasti kasvuhakuiset pk-yritykset Voimakkaasti kasvuhakuiset pk-yritykset 2016 pk-yritysbarometri Alivaltiosihteeri Petri Peltonen Työ- ja elinkeinoministeriö 1 Voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten osuus yrityskannasta (%) Voimakkaasti

Lisätiedot

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry 1 Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry Rauman Yrittäjät Yrittäjän asialla, paikallisesti 2 Rauman

Lisätiedot

Raision osavuosikatsaus tammi-syyskuu Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj Q3/2015

Raision osavuosikatsaus tammi-syyskuu Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj Q3/2015 Raision osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 5.11.2015 Q3/2015 Keskeistä Q3/2015 Raision 16 miljoonan euron liiketulos on yhtiön kaikkien aikojen paras kvartaalitulos

Lisätiedot

Yli 100 vuotta Yli 100 kertaa päivässä

Yli 100 vuotta Yli 100 kertaa päivässä Yli 100 vuotta Yli 100 kertaa päivässä Asiakkaan tarpeesta lisäarvoa tuotteelle; Palveluilla lisäarvoa asiakkaalle 3.11.2016, Teppo Aatola, toimitusjohtaja, Meconet Oy Ohjelma 10 min: Meconet konserni

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003

VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003 VACON OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.4.2003 kello 10.00 Osavuosikatsaus tammikuu-maaliskuu 2003 VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003 Tammikuu-maaliskuu yhteenveto

Lisätiedot

Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013

Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013 Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013 Loppukäyttäjätutkimus, alle 500 henkilön organisaatiot Osa 1/3: Pilvipalvelujen hyödyntäminen toiminnanohjausjärjestelmissä Leena Mäntysaari, Mika

Lisätiedot

Pk-toimintaympäristökysely. Kesäkuu 2015

Pk-toimintaympäristökysely. Kesäkuu 2015 Pk-toimintaympäristökysely Kesäkuu 2015 Kasvu 2 Kasvutavoitteet hiipuneet Vaikea talous- ja suhdannetilanne näkyy yritysten kasvutavoitteissa Kasvutavoitteiden (voimakas ja maltillinen) yleisyys vähentynyt

Lisätiedot

Bioenergia ry:n katsaus kotimaisten polttoaineiden tilanteeseen

Bioenergia ry:n katsaus kotimaisten polttoaineiden tilanteeseen Bioenergia ry:n katsaus kotimaisten polttoaineiden tilanteeseen 1. Metsähakkeen ja turpeen yhteenlaskettu käyttö laski viime vuonna 2. Tälle ja ensi vuodelle ennätysmäärä energiapuuta ja turvetta tarjolla

Lisätiedot

Adi Kalusteet Oy. Tutustu laadukkaaseen mallistoomme

Adi Kalusteet Oy. Tutustu laadukkaaseen mallistoomme Adi Kalusteet Oy Adi Kalusteet Oy on 1979 perustettu suomalainen toimisto-, julkitila- ja myymäläkalusteita suunnitteleva ja valmistava yritys. Adi tunnetaan arkkitehtien, muotoilijoiden ja suunnittelijoiden

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot