Kertomuksia muutoksen vuodesta 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kertomuksia muutoksen vuodesta 2010"

Transkriptio

1 Kertomuksia muutoksen vuodesta 2010

2 Kertomuksia muutoksen vuodesta 2010 Maanmittauslaitoksessa tehtiin suuria ja pieniä muutoksia vuoden 2010 aikana. Muutokset koskettivat tavalla tai toisella koko henkilöstöä. Vuoden alussa kiinteistöjen kirjaamisasiat siirrettiin käräjäoikeuksista Maanmittauslaitokseen. Jokaiseen maanmittaustoimistoon ja toimipisteeseen tulivat käräjäoikeudesta työntekijät mukanaan lainhuutojen, kiinnitysten ja muiden kirjaamisasioiden osaaminen ja työt sekä niiden mukana asiakkaat. Maanmittaustoimistoihin oli palkattu kirjaamispäälliköt sekä kirjaamislakimiehiä, ja lainhuutoja myönnettiin asiakkaille tammikuun 4. päivästä alkaen. Erilaisia kirjaamisasioiden hakemuksia tuli vuonna 2010 Maanmittauslaitokseen ja niistä ratkaistiin. Kirjaamisasioista tuli Maanmittauslaitoksen 7. tuotantoprosessi. Muissa kuudessa muutokset eivät olleet niin dramaattisia, vaikkakin pitkällä aikavälillä vaikuttavia. Muutoksia tehtiin myös verkossa. Keskeisin muutos oli uusitun maanmittauslaitos.fi -sivuston julkaisu syyskuussa. Ennen pitkälti tiedottamiseen keskittynyt sivusto kehittyi kohti helppoa asiointikanavaa. Kun uudistuksen yhteydessä sivustolle integroitiin useita verkkopalveluja, kuten Karttapaikka, vakiintui viikoittainen kävijämäärä yli :een. Asiantuntijat maanmittaustoimistoissa ja muissa yksiköissä pitävät huolen siitä, että sivusto on ajan tasalla. Tämä julkaisu kertoo muutoksista Maanmittauslaitoksessa. Tunnusluvut ja tilastotiedot löytyvät sivuiltamme maanmittauslaitos.fi/toiminta/vuositilasto.

3 Pääjohtajan tervehdys

4 Maanmittauslaitoksen vuosi 2010 oli erittäin hyvä. Lähes kaikki tulostavoitteet laitostasolla saavutettiin. Myös taloudellisesti vuosi oli menestyksekäs. Monet yksiköt ylittivät tulostavoitteensa, minkä perusteella oli mahdollista maksaa tulospalkkioita. Käräjäoikeuksista siirtyneet kirjaamisasiat vakiinnutettiin osaksi Maanmittauslaitoksen toimintaa vuoden aikana. Suurissa maanmittaustoimistoissa on ollut jonkun verran vaikeuksia hakemusruuhkien purkamisessa, koska oli ollut varsin vaikeaa arvioida lakimiestyövoiman todellista tarvetta. Tähänkin ongelmaan tartuttiin vuoden aikana lisätyövoimaa palkkaamalla. Vuotta sävytti myös kahden eteläisimmän maanmittaustoimiston yhdistäminen uudeksi Etelä-Suomen maanmittaustoimistoksi, jonka hallintopaikkakunnaksi tuli Hämeenlinna. Siihen liittyi myös 80 henkilötyövuoden alueellistaminen Helsingistä Hämeenlinnaan, Lohjalle, Lahteen ja Porvooseen. Uuden maanmittaustoimiston työ on lähtenyt hyvin käyntiin. Valtionhallinnon tuottavuusohjelmaa Maanmittauslaitos on toteuttanut ylhäältä annettujen tavoitteiden mukaisesti. Palkittu Paikkatietoikkuna Maanmittauslaitos on viime vuonna jatkanut menestyksellisesti laatutyön parissa. Laitos voitti Suomen Laatukeskuksen laatuinnovaatiokilpailun julkisen sektorin sarjassa. Kilpailuun osallistuttiin Paikkatietoporttaalin karttaikkunalla. Siinä eri paikkatietoja tuottavien organisaatioiden paikkatietoja voidaan asettaa kerroksittain päällekkäin. Järjestelmä hakee tiedot suoraan tuottajien tietokannoista ja sen avulla voidaan tuottaa helposti myös karttoja kenen tahansa Internet-sivustoille. Karttaikkuna perustuu avoimen lähdekoodin teknologialle, jolloin käyttäjät voivat jatkaa itsenäisesti sen kehittämistä. Myös yksityiseltä sektorilta on tullut kiitosta. Maailman johtava tämän alan yritys ESRI on antanut joka vuosi jaettavan palkintonsa Maanmittauslaitokselle pienimittakaavaisten karttojen yleistyksen kehittämisestä. Perusteluissaan yhtiö toteaa, että Maanmittauslaitos on sillä alueella kehittänyt globaalistikin ainutlaatuisia menetelmiä. Maanmittaustoimistotko aluehallintoon! Kaikilla mittareilla mitattuna Maanmittauslaitoksella menee hyvin. Laitoksen kehittämistä on kuitenkin jo muutaman vuoden ajan varjostanut valtiovarainministeriön kehittämisosaston hanke liittää maanmittaustoimistot viime vuoden alusta perustettuihin aluehallintoviranomaisiin. Maanmittauslaitos, maa- ja metsätalousministeriö ja oikeusministeriö ovat vastustaneet hanketta alusta lähtien. Maanmittaustoimistojen tehtävillä ei ole mitään toiminnallista yhteyttä aluehallintoviranomaisten tehtäviin. Kun lisäksi valtionhallinnon yhteiset henkilöstö- ja taloushallintotehtävät keskitetään yhteisiin palvelukeskuksiin, ei tältäkään alueelta ole siirrosta saatavissa mitään hyötyjä. Maanmittauslaitos toivoo, että tämä asia haudattaisiin mahdollisimman pian, jotta normaali työskentelyilmapiiri palaisi pikaisesti. Laitoksen hyvä tulos ja palkinnot perustuvat ammattinsa osaavan, motivoituneen ja innostuneen henkilökunnan työpanokseen. Haluan jälleen kerran kiittää siitä laitoksen kaikkia työntekijöitä. Haluan osoittaa kiitokseni myös kaikille yhteistyökumppaneillemme ja erityisesti maa- ja metsätalousministeriölle sekä oikeusministeriölle. Yhteistyö on ollut rakentavaa ja saumatonta. Jarmo Ratia pääjohtaja

5

6 Taloushallinnon palvelut siirtyivät Palkeisiin Valtionhallinnossa on käynnissä talouden ja tuottavuuden tehostamisprosessi, joka koskettaa myös Maanmittauslaitosta. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus, Palkeet, tuottaa palveluja yli sadalle virastolle, laitokselle ja rahastolle, vuoden 2011 alusta talouspalveluja myös Maanmittauslaitokselle. Valtionhallinnossa on tarkoitus yhtenäistää talous- ja henkilöstöhallinnon prosessit. Maanmittauslaitoksen taloushallinnon tehtävistä osa siirtyi Palkeisiin tämän vuoden alussa. Siirtoa valmisteltiin vuonna 2010, ja luotiin yhteydet Maanmittauslaitoksen ja Palkeiden välille, Hallintopalvelukeskuksen johtaja Riitta-Liisa Niittymaa kertoo. Palkeisiin siirrettiin osto- ja matkalaskujen käsittelytehtäviä sekä maksatus. Samassa yhteydessä siirrettiin ostolaskujen ja muun vastaavan kirjanpitomateriaalin kierrätys-, hyväksymis-, ja arkistointijärjestelmä sekä matkahallintajärjestelmä Palkeiden hallintaan. Tulojen käsittelyyn ja perintään sekä myyntireskontraan liittyvät tehtävät jäivät Maanmittauslaitokseen. Parin vuoden päästä eli vuonna 2014 Maanmittauslaitoksen on suunniteltu siirtyvän valtion yhteisen talous- ja henkilötietojärjestelmän käyttäjäksi. Palkeiden asiakkaaksi siirtyminen vuoden 2011 alussa ei Niittymaan mukaan ole vaikuttanut taloushallinnon henkilöstön määrään vähentävästi. Toimintaa oli sopeutettu jo aikaisemmin ja ennakoivasti muun muassa eläkkeelle siirtymisten yhteydessä. Toimintatapamuutos on ollut iso, sillä vastaisuudessa meidän pitää olla omatoimisempia ja tarkempia täällä Maanmittauslaitoksessa, jotta kaikki tiedot ovat meiltä lähtiessään varmasti oikein, Riitta-Liisa Niittymaa toteaa. Asiantuntemuksen täytyy pysyä Maanmittauslaitoksessa Talouspäällikkö Päivi Kekin mukaan järkeviä prosesseja voidaan hallitusti siirtää Maanmittauslaitoksen omasta työstä Palkeisiin, mutta taloushallinnon pitää olla kuitenkin mukana tarkistamassa ja pitämässä yhteyttä eri osapuoliin. Alkuvaiheen käsittelyyn menee aikaa, kun se on tehtävä paljon tarkemmin kuin ennen. Omaa aikaa kuluu siihen, kun pitää ennakoida asioita. Osto- ja matkalaskuerittelyyn ja kirjanpitoon sekä valtion konserniin liittyvät asiat on siirretty Palkeisiin, Päivi Kekki toteaa. Muutos jatkuu vielä vuoteen 2014 ja kehitys kulkee samaan suuntaan. Vaikka henkilöstö- ja taloushallinnon tehtäviä siirtyy pois Maanmittauslaitoksen omasta työkentästä, vastuusta ei päästä. Asiantuntemuksen pitää säilyä Maanmittauslaitoksessa. Talouden suunnitteluun ja seurantaan tarvitaan paljon työtunteja.

7

8 Toimitusten tekijät eivät ole enää sidoksissa toimistoon Vuosi 2010 muutti useiden toimitusprosesseissa työskentelevien maanmittareiden arkea, kun käyttöön otettiin paikasta riippumattomat, puhelinyhteyksiä käyttävät ohjelmat tietokoneissa. Ne mahdollistavat toimituksissa käytettävän järjestelmän käytön kentällä ja vapauttavat siten käyttäjät toimistosidonnaisuudesta. Etelä-Suomen maanmittaustoimistossa Lohjalla työskentelevä toimitusinsinööri Timo Suopuro on ollut mukana näiden Liity-yhteyksien kehitysprojektissa. Hän on käyttänyt järjestelmää jo pitkään ja todennut sen erinomaiseksi. Teen usein maastossa asiakkaan kanssa mittauksen ja pyykityksen, minkä jälkeen avaan yhteydet järjestelmiin ja siirrän GPSlaitteelta mittaustulokset tietokoneelle. Teen kartan ja laadin pöytäkirjaa. Kotona sitten vain viimeistelen dokumentit. Alussa Suopurolla ja muilla toimitusinsinööreillä oli ongelmia puhelinyhteyksien kanssa. Joka paikasta ei saatu riittävän nopeaa yhteyttä järjestelmään. Suopuro käyttääkin edelleen myös 450 NMT -verkkoa, joka toimii hänen toimialueellaan. Nyt sitä ollaan kuitenkin ajamassa alas, kun rinnalle on tullut toimiva 3g-puhelinyhteys. Toimitustyön sovellus on toimitusinsinöörien tärkein työkalu, ja se vaatii suuren yhteysnopeuden toimiakseen. Muut ohjelmat, kuten laskutus, tiimiposti ja työaikailmoitukset toimivat pienemmälläkin yhteysnopeudella. Käytännössä ei ole mitään, mitä ei voisi Liity-yhteyksillä tehdä. Neljä päivää viikosta maastossa Timo Suopuro kertoo tekevänsä neljä päivää viikossa töitä kentällä ja vain yhden päivän toimistolla. Toimituspaikalla tehdään kaikki se, mikä on järkevää, jotta turha liikkuminen vähenee. Minulla on kotoa Vihdistä matkaa Lohjan toimistolle 30 kilometriä. Usein toimituspaikka sijaitsee lähempänä kotia kuin toimisto, joten päivässä saattaa säästyä useita kymmeniä ajokilometrejä. Tiedän myös, että joillakin maanmittareilla on toimistolle matkaa jopa sata kilometriä, joten heillä paikasta riippumaton järjestelmä on tuonut isoja säästöjä, Timo Suopuro huomauttaa. Muutos myönteiseen suuntaan on Suopuron mukaan ollut suuri. Se on vaikuttanut työn tehokkuuteen ja mielekkyyteen. Tosin jotkut ovat kokeneet, että työkavereiden väheneminen on asian toinen, ikävämpi puoli. Käytettävyys paranee edelleen Järjestelmästä ei Timo Suopuron mukaan puutu mitään, mutta sen käytettävyys paranee vielä tulevaisuudessa, kun yhteydet paranevat ja uusi käyttöjärjestelmä otetaan käyttöön. Omalla tietokoneellaan Suopurolla on se jo käytössä. Jos maastossa tulee ongelmia, otan yhteyttä jakotukeen tai helpdeskiiin, josta olen aina saanut apua. Vaikka mitä tapahtuisi, niin mitään tärkeää ei voi menettää, sillä tietokoneessa pyörii vain kuva, itse tietomassa on Jyväskylässä palvelimella, Suopuro huomauttaa.

9 Ilmakuvaus siirtyi digitaaliseen aikaan Maanmittauslaitoksen ilmakuvaus on kokenut viime vuoden aikana suuria muutoksia. Ilmakuvaukset siirtyivät digiaikaan uuden kamerajärjestelmän hankinnan myötä. Digitaalisessa kuvauksessa ei enää puhuta kuvausmittakaavasta vaan kuvien maastoerotuskyvystä. Uuden kameran vastaanottoon liittyvät testikuvaukset aloitettiin jo syksyllä 2008, mutta vasta viime vuonna kaikki kuvaukset tehtiin digitaalisena. Digitaalisella kameralla saadaan yhdellä kuvauskerralla sekä mustavalko-, väri- että väärävärikuvat. Suurin muutos oli se, että kamera on itse asiassa kahdeksan kameraa yhdessä. Ne ottavat kahdeksan kuvaa, jotka tallentuvat kameran muistiin ja siirretään muistilta nauhalle ja edelleen nauhalta Ilmakuvakeskuksen tuotantolevyille kuvien lopullista prosessointia ja lopputuotteiden valmistusta varten, maanmittausinsinööri Pentti Kupari Ilmakuvakeskuksesta kertoo. Laadunvalvontaa jo taivaalla Kuvien laadunvalvonta ja prosessointi lopputuotteeksi tapahtuu kamerantoimittajan omalla jälkilaskentaohjelmistolla. Lopullinen prosessoitu kuva on suorakaide. Kamera ottaa yhden kuvan joka 13. sekunti kuvattaessa metrin korkeudella. Kuville voidaan tehdä ensimmäinen laadunvalvonta jo lennon aikana tarkastelemalla otettuja kuvia kameran operointitietokoneella. Tämä on helpottanut laadunvalvontaa ja vähentänyt uusintalentoja. Kuvaaja näkee kuvista karkealla tasolla heti, tarvitseeko tehdä uutta kuvausta ja onko kuvien laatu riittävä. Kuva-alasta saa pilveä olla vain kymmenen prosenttia, ja kuvausalueen pinta-alasta vain yksi prosentti. Kameran maastoerotuskyky kertoo sen, kuinka pienen kohteen kuvasta voi erottaa. Kun lennetään kolmen kilometrin korkeudella, tämä erotuskyky on 30 senttimetriä, ja viidestä kilometristä puolestaan 50 senttimetriä. Aikaisemmin filmikameralla kuvattaessa ei puhuttu maastoerotuskyvystä vaan ilmakuvausmittakaavasta. Lisäksi filmit tuli kehittää ja skannata digitaalisiksi ennen kuin voitiin aloittaa stereomallien ja ortokuvien valmistus. Videokamera navigoinnin apuna Ennen digitaalista aikaa lentokoneessa navigointiin GPS-järjestelmän ja tähtäinkiikarin avulla. Kuvaaja huolehtii suunnistamisesta kuvausalueella. Nyt kameran yhteydessä on videokamera, jonka kuvassa kuvaaja näkee maaston, ja sen mukaan hän tietää, missä milloinkin lennetään. Koneen lentäjä ei kuvauksen aikana juuri ennätä keskittyä suunnistamiseen vaan hän lentää navigointinäytön ja koneen mittareiden ja kuvaajan ohjeiden mukaan. Maanmittauslaitoksen kuvauksia tekee viisi kuvaajaa. Oman lentokoneen lentokelpoisuuden valvonta, huolto ja lentäjäpalvelut

10 ostetaan yksityiseltä yritykseltä. Lentokoneessa on kuvauslennoilla vain lentäjä ja kuvaaja, joista kuvaaja on tiiminvetäjä ja päättää, mistä kuvataan. Inarista Maarianhaminaan Kuvauksia tehtiin vuonna 2010 noin neliökilometriä, josta Maanmittauslaitos teki itse neliökilometriä, ja ulkopuolinen yrittäjä loput. Alueen sijainti ratkaisee, kumpi tekee kuvauksen. Lentotunteja tulee vuodessa noin 130, ja Suomea kuvataan Maarianhaminasta Inariin, Pentti Kupari kertoo. Maanmittauslaitoksen kuvat ovat erittäin hyvälaatuisia, ja niitä käyttävät myös muut valtion virastot, kuten Maaseutuvirasto, Haltik ja Puolustusvoimat. Lisäksi Maaseutuviraston yhteistyön seurauksena kuvamateriaalin ajantasaisuus paranee. Suomi ilmasta jo 30-luvulla Ensimmäisen kerran Suomea on kuvattu ilmasta 1930-luvulla. Ennen toista maailmansotaa ilmakuvaus oli kuitenkin harvinaista eikä mitenkään systemaattista. Vuonna 1976 Maanmittauslaitos sai oman lentokoneen kuvauksia varten. Nykyään Suomella on jopa yhteistyötä Ruotsin maanmittauslaitoksen kanssa.

11 Sähköinen kiinteistönluovutusilmoitus helpotti kaupanvahvistajien työtä Vuoden 2010 kesäkuun alussa käyttöönotettu sähköinen kiinteistönluovutusilmoitus on muuttanut kaupanvahvistajien työnkuvaa. Aikaisemmin kaupanvahvistaja täytti kiinteistönluovutusilmoituksen paperisen version, nyt sama työ tehdään verkkolomakkeelle, joka lähtee automaattisesti suoraan Maanmittauslaitokselle ja kyseiseen kuntaan. Kaikissa kiinteistökaupoissa tarvitaan kaupanvahvistaja, joka todistaa, että kiinteistön luovutuskirja täyttää lain vaatimukset ja kiinteistön ostaja ja myyjä ovat oikeat. Kaupanvahvistaja tarkistaa myös luovutuksen kohteen tiedot lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä sekä kiinteistörekisteristä jokaisen Suomessa tehtävän kiinteistönluovutuksen yhteydessä. Vahvistettuaan kaupan kaupanvahvistaja täyttää kiinteistönluovutusilmoituksen ja lähettää sen eteenpäin, johtava asiantuntija Mikko Kuoppala Maanmittauslaitoksen Kehittämiskeskuksesta kertoo. Viime vuoden kesäkuusta lähtien lomakkeen täyttäminen ja lähettäminen on ollut mahdollista verkossa. Kun lomake on lähetetty eteenpäin Maanmittauslaitokselle, tieto on laitoksen tietojärjestelmän verkkolevyllä samana päivänä ja kauppahintarekisteriin se saadaan kahdessa kolmessa päivässä. Yli kiinteistökauppaa vuodessa Suomessa on tällä hetkellä noin kaupanvahvistajaa, joita ovat muun muassa Maanmittauslaitoksen toimitusinsinöörit, henkikirjoittajat ja erillisen määräyksen nojalla pankinjohtajat ja kiinteistövälittäjät. Kiinteistökauppoja tehdään yli vuosittain. Sähköinen kiinteistönluovutusilmoitus helpottaa tämän valtavan kauppojen määrän hallintaa ja nopeuttaa tiedon välittymistä kiinteistöjen kauppahintarekisteriin. Kun tieto luovutuksesta saadaan sähköisessä muodossa, on tiedon jatkokäsittelykin helpompaa, Mikko Kuoppala toteaa. Kun sähköinen kiinteistövaihdanta eli SKV tulee käyttöön vuonna 2015, tarvitaan kaupanvahvistajia enää niissä tapauksissa, joissa kaupat tehdään edelleen paperisessa muodossa. Työn luonne muuttui monilla Kaupanvahvistajien lisäksi työ muuttui sähköisen kiinteistöluovutusilmoituksen myötä myös rekisterisihteereillä, joiden ei enää tarvitse alusta lähtien tallentaa tietoja Maanmittauslaitoksen tietojärjestelmään, vaan suurin osa tiedoista on jo valmiina. Työmme luonne muuttui lähinnä kiinteistökaupan laadun tarkistamiseksi, enemmän ehkä rutiiniksi, mutta henkilökohtaisesti pidin tästä muutoksesta, sillä se toi myös vaihtelua. Työtä helpottaa myös se, että koska lähes kaikki kiinteistökaupan tiedot ovat valmiiksi koneella, rekisterisihteereistä kuka tahansa neljässä Etelä-Suomen toimistossa voi ottaa hoitaakseen toisen alueen kiinteistökaupan. Tämä on suuri apu sairastapauksissa ja loma-ai-

12 koina, kertoo kauppahintarekisteritiimin vetäjä Seija Laine Etelä- Suomen maanmittaustoimistosta Lohjalta. Kaavatiedot saadaan järjestelmään kaavakartoilta kunnista. Suurin osa hakemusten liitteistä tulee sähköisen ilmoituksen mukana, mikä nopeuttaa asioiden käsittelyä. Hankalimpia tapauksia ovat vaihto- ja jakosopimukset sekä korjaukset, jotka joudutaan tallentamaan edelleen käsin. Erikoistapauksia on kuitenkin vähän. Määräalojen tallentamiset ovat Seija Laineen mukaan työläitä ja yleensä myös kiireisiä. Ne tehdään saapumispäivänä. Päivän koulutus riitti uuden oppimiseen E telä-suomen maanmittaustoimiston rekisterisihteerit saivat koulutuksen uuteen järjestelmään yhden päivän aikana. Seija Laineen mukaan koulutus oli riittävä ja videon avulla oppi hyvin, mistä järjestelmässä on kyse. Ohjelmassa oli alussa muutama virhe, mutta nyt kun ne on korjattu, ei sähköisestä kiinteistöluovutusilmoituksesta ole mitään valitettavaa. Sitä paitsi muutoksia tulee aina, ja ne vain piristävät työtä, Seija Laine sanoo.

13 Asiakaspalveluissa muuttuivat niin tilat kuin toimintamallit Kirjaamissihteerien muutto vuoden 2010 alusta käräjäoikeuksista maanmittaustoimistoihin muutti monta asiaa myös asiakaspalvelusihteerien työssä. Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimistossa Oulussa asiakaspalvelusihteeri Maija-Liisa Pakasen mielestä muutos oli parempaan suuntaan. Kirjaamisasioiden siirtyminen Maanmittauslaitokseen näkyi paitsi uusina työntekijöinä myös uusina asiakkaina ja toimintamalleina. Lisäksi asiakaspalvelutilat uusittiin Oulussa uuden ilmeen mukaisiksi niin kuin muuallakin, Maija-Liisa Pakanen kertoo. Uusina asiakkaina tulivat muun muassa pankit, asianajotoimistot, asiamiehet ja isännöitsijät. Koska asiakkaat lisääntyivät huimasti, myös ruuhkat kasvoivat, etenkin puhelinpalvelussa. Asiakaspalvelussa jouduttiin miettimään töiden organisointia lisääntyneen asiakasmäärän hoitamiseksi. Käyttöön otettiin työvuorot puhelinpalveluun, asiakaspalveluun ja asiakkaiden tilausten tekemiseen. Asiakaspalvelu rauhoitettiin puheluilta. Tutustuminen helpottanut yhteistyötä Oulun toimipisteeseen siirtyi käräjäoikeudesta 10 kirjaamissihteeriä, joiden työhön asiakaspalvelusihteerit kävivät tutustumassa ennakkoon käräjäoikeudessa, jopa puolen vuoden ajan. Tutustumista tapahtui myös toiseen suuntaan, sillä kirjaamissihteerit kävivät asiakassihteerien työpisteissä tutustumassa näiden työhön. Tämä tutustuminen helpotti Pakasen mielestä yhteistyötä, koska ihmiset ja työt olivat valmiiksi tuttuja. Yhteistyö on käynnistynyt hyvin ja kirjaamissihteerit sopeutuneet hienosti. Siirto on vaikuttanut koko toimistoon, sen vaikutus on näkynyt toimiston kaikissa prosesseissa, Maija-Liisa Pakanen kertoo. Asiakaspalvelusihteerit koulutettiin kirjaamisasioiden vastaanottamiseen. Yhtenäiset toimintatavat helpottivat uusien asioiden omaksumista. Koko ajan tulee eteen kuitenkin jotain uutta, jossa riittää Pakasen mukaan haastetta. Kirjaamissihteereiltä saa Pakasen mukaan tukea heti, jos vähänkään tuntuu siihen olevan tarvetta. Opittavaa on asiakaspalvelusihteereillä ollut paljon, sillä erilaisia asiapapereita ja hakemusten liitteitä on monenlaisia. Hakemuslomakkeita on tullut kirjaamisasioiden myötä lisää niin monta, että lomakkeille on pitänyt järjestää omat paikat asiakaspalvelussa. Asiakaspalvelun puhelinta ruuhkautti aluksi myös tiedustelut siitä, mikä on hakemuksen oikea jättöpaikka. Kuntien aluejako oli hieman erilainen verrattuna käräjäoikeuksiin, mikä aiheutti sekin aluksi kummastusta.

14 Asiakaspalvelusta kiitettävää palautetta A siakaspalvelu on monille ensimmäinen kontakti Maanmittauslaitokseen. Pakasen mukaan asiakkaat ovat olleet pääosin tyytyväisiä saamaansa palveluun, etenkin siihen, että kaikki kiinteistönvaihdantaan liittyvät asiat on vihdoinkin koottu yhteen paikkaan. Kaupanvahvistus, lainhuudon haku ja lohkomistoimitus hoituvat samassa talossa. Pyrimme palvelemaan asiakasta parhaalla mahdollisella tavalla, meillä on osaava ja hyvä porukka asiakaspalveluissa. Työssä jaksamiseen pitää kuitenkin kiinnittää huomiota, sillä muutos on pysyvää ja haasteita riittää myös tulevaisuudessa, Maija-Liisa Pakanen toteaa. Jaksamisessa auttavat myös hyvät työkaverit, jotka tarvittaessa tukevat toinen toisiaan. Töissä pitää Pakasen mielestä muistaa välillä nauraa, myös itselleen. Iloinen mieli heijastuu aina takaisinpäin.

15

16 Yksittäiset arviointitoimitukset saivat omat verkkosivut Viime vuosi oli arviointitoimitusten osalta pitkälti muutokseen valmistumisen aikaa, vaikka uudistuksiakin tehtiin. Maanmittauslaitoksessa valmistauduttiin sähköisten pöytäkirjojen käyttöönottoon samalla, kun ulkoisille verkkosivuille pystytettiin käynnissä olevien toimitusten sivut. Toimitusinsinöörit voivat perustaa käynnissä oleville toimituksille omat verkkosivut, joista asianomaiset löytävät muun muassa perustietoja toimituksista, karttoja toimitusalueista, toimitusten aikatauluja, yhteystietoja sekä toimituksiin liittyvää taustamateriaalia. Palvelu on tarkoitettu laajoihin toimituksiin, joissa on runsaasti asianosaisia. Tällaisia toimituksia ovat esimerkiksi maantieja lunastustoimitukset sekä osakasluetteloiden vahvistamiset. Yksittäisen maanomistajan ja asiakkaan näkökulmasta uudistus parantaa tiedottamista. Perinteisten kutsukirjeiden ja lehtikuulutusten lisäksi syntyy uusi, täydentävä tiedotuskanava. Verkkosivut mahdollistavat muun muassa aiempaa kattavamman toimituskarttamateriaalin esittämisen sekä reaaliaikaisen tiedottamisen toimituksesta. Verkkosivuja varten ei tehty mitään kertarysäystä, vaan uusia toimituksia tulee sivuille lisää sitä mukaa, kun niitä käynnistyy, Maanmittauslaitoksen johtava asiantuntija Jani Hokkanen Kehittämiskeskuksesta toteaa. Toimitusinsinöörit rakentavat ja päivittävät verkkosivuja itse, eikä esimerkiksi viestintätiimi. Ensimmäisten kokemusten perusteella sivujen ylläpito on ollut helppo oppia. Tähän julkaisujärjestelmän uudistuksella pyrittiinkin, tiedottaja Suvi Kärkkäinen sanoo. Pöytäkirjat suoraan sähköiseen arkistoon A rviointiprosessissa otettiin käyttöön sähköinen arkistointijärjestelmä vuonna Kaikki uudet toimitusasiakirjat ja kartat arkistoitiin ainoastaan sähköisenä ARKKI-järjestelmään. Käytäntöä oli toteutettu jo aiemmin perustoimituksissa kuten lohkomisissa. Meillä arviointitoimituksissa tämä merkitsi asennemuokkausta ja uusiin työ- ja toimintatapoihin tottumista, Jani Hokkanen kertoo. Kun toimitusinsinööri tekee pöytäkirjan, se tallennetaan suoraan sähköiseen arkistoon. Järjestelmä mahdollistaa sen, että toimitusinsinööri ei tarvitse paperisia asiakirjoja käytännössä lainkaan. Uudistus on kehittänyt toimintaa ja vähentänyt arkistoinnin työvaiheita. Aikaisemmin pöytäkirjat ja kartat olivat erikseen skannattava maanmittaustoimistoissa tai Arkistokeskuksessa, kun ne nyt saadaan arkistoitua jopa työpäivän aikana maastossa.

17 Kirjaamisasioiden oppivuosi

18 Kiinteistöjen kirjaamisasioiden siirto käräjäoikeuksista Maanmittauslaitokselle oli viime vuoden suurin operaatio koko laitoksen mittakaavassa. Tehtävien mukana Maanmittauslaitokselle siirtyi myös lähes kaksisataa kirjaamissihteeriä ympäri Suomea. Siirto sujui kirjaamissihteerien osalta melko jouhevasti, sillä työ ei siirron myötä juuri muuttunut, mutta käräjälakimiesten jääminen käräjäoikeuksiin teki sihteerien työstä aiempaa vaativampaa. Koska käräjälakimiesten työvoima ei siirtynyt Maanmittauslaitokselle, se hankaloitti kirjaamissihteerien työtä etenkin vaativimpien tapausten kohdalla, kirjaamissihteeri Jarmo Pappila toteaa. Alkuvuodesta 2011 kirjaamisasioiden käsittelyajat venyivätkin jopa viikkoihin, mutta loppuvuodesta käsittelyajat oli saatu tasattua. Hyvä tiimihenki, erilaiset työkäytännöt Kirjaamissihteeri Jarmo Pappila kehuu Pasilan työilmapiiriä hyväksi, vaikka työkaverit ovat tulleet neljästä eri käräjäoikeudesta eli Helsingistä, Espoosta, Vantaalta ja Tuusulasta. Erilaisten työkäytäntöjen yhteensovittaminen on sen sijaan ollut kohtuullinen haaste. Jokainen on jatkanut työtään, mutta työkäytäntöjä on yhtenäistetty, jotta kuka tahansa voi tehdä toisen työn tarpeen vaatiessa. Käynnissä oleva kirjaamisjärjestelmän uudistus muuttaa tätä työtä, ja lisää muutoksia tulee sähköisen kiinteistövaihdannan myötä, Pappila toteaa. Osa kirjaamissihteereistä suhtautuu tuleviin haasteisiin jännittyneenä, osa odottaa niitä innolla. Rutiinitehtäviin odotetaan kuitenkin uusien järjestelmien tuovan helpotusta. Kirjaamispäälliköillä vauhdikas vuosi Kirjaamissihteerien lisäksi Maanmittauslaitos palkkasi 17 uutta lakimiestä vastaamaan kirjaamisasioiden hoidosta paikallisesti maanmittaustoimistoissa. Tehtävä oli täysin uusi. Kun lähtee puhtaalta pöydältä, asiat hakevat jonkin aikaa uomiaan, mutta nyt ne ovat jo suurelta osin löytyneet. Perehdytysjakson aikana syntyneet verkostot ja kollegat ovat olleet suurena apuna, kertoo kirjaamispäällikkö Janne Murtoniemi Keski-Suomen maanmittaustoimistosta. Vuosi on ollut kiireinen, mutta paljon on myös saatu aikaiseksi. Ensimmäisen vuoden aikana ratkaistiin noin kiinnitysasiaa sekä noin lainhuutoasiaa. Kirjaamiset nyt oikeassa paikassa K irjaamisprosessista vastaava Henrik Ungern toteaa, että kirjaamisasiat kuuluvat sisältönsä ja asioiden järkevän hoidon kannalta Maanmittauslaitokselle. Laitos vastasi jo ennen siirtoa valtakunnallisesta Kiinteistötietojärjestelmästä (KTJ), joka kattaa kiinteistörekisterin sekä lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin. Nyt kummatkin rekisterikokonaisuudet ovat saman viranomaisen hallinnoimia, mikä tehostaa esimerkiksi rekisterien taustalla olevien tietojärjestelmien kehittämistä. Kirjaamisasiat hoidettiin käräjäoikeuksissa hyvin, mutta organisatorisesti ne eivät ole käräjäoikeuksien ydintoimintaa. Maanmittauslaitoksessa ne kuuluvat ydintoimintaan, Ungern tiivistää. Tavoitteena kirjaamisprosessissa on parhaan mahdollisen kokonaispalvelupaketin luominen asiakkaalle.

19 Uusi sovellus helpottaa tilusjärjestelyjä Viime vuonna otettiin käyttöön tilusjärjestelyjen hyötylaskentasovellus, jonka tukihenkilöksi koulutettiin myös toimitusvalmistelija Merja Väisänen Pohjanmaan maanmittaustoimistosta Kokkolasta. Hyötylaskentasovellus helpottaa, tarkentaa ja yhtenäistää tilusjärjestelyistä saatavien hyötyjen arviointia. Aiemmin arvioinnissa on käytetty useita eri menetelmiä. Tilusjärjestelyhanke on sekä maanomistajien että yhteiskunnan kannalta vaikutuksiltaan laaja. Hankkeessa parannetaan myös kyseisen alueen infrastruktuuria, viljelystie- ja kuivatusverkostoa. Usein pellot jakautuvat pieniin palasiin, jotka ovat hankalan matkan päässä toisistaan, siltojen tai teiden takana. Tilusjärjestelyllä yhdistetään maita järkeviksi kokonaisuuksiksi. Tilusjärjestelyhankkeessa on mukana useita kymmeniä, suurimmissa hankkeissa useita satoja maanomistajia, Merja Väisänen kertoo. Aloite tilusjärjestelyyn tulee aina maanomistajilta. Tilusjärjestelyn tarveselvitys tehdään valtion budjettivaroilla. Jos selvitys osoittaa tilusjärjestelyn järkeväksi, kustannustehokkaaksi ja hankkeella on maanomistajien laaja kannatus, käynnistetään tilusjärjestelytoimitus maanomistajien hakemuksesta. Hankkeelle haetaan rahoitusta maa- ja metsätalousministeriöstä. Hyötylaskentasovelluksen avulla arvioidaan hankkeen hyötyjä 20 ja 30 vuoden päähän. Myös tilusjärjestelykustannusten osittelussa maanomistajille sovellusta voidaan hyödyntää, koska hyötyjät maksavat järjestelyn kustannukset. Hyötylaskenta tuo luotettavuutta arviointiin H yötylaskentaohjelmalla eri tilusjärjestelyhankkeiden kustannusten ja hyötyjen vertailu yhtenäistyi ja helpottui. Ohjelmaan siirretään toimitusjärjestelmästä maatilojen peltolohkojen sijaintija pinta-alatiedot. Tarveselvityksessä tehdään peltoalueelle jakosuunnitelma, jonka muokatut peltolohkotiedot siirretään hyötylaskentaohjelmaan. Ohjelma laskee jakosuunnitelmassa selvitetyn tilakohtaisen muutosmahdollisuuden perusteella hankkeen kokonaishyödyn. Kokonaishyödyn lisäksi on mahdollista nähdä, ketkä maanomistajista tilusjärjestelystä hyötyvät ja kuinka paljon. Hyötyjinä voivat maanomistajien lisäksi olla muun muassa liikenneturvallisuus, ympäristö ja kyläyhteisö kokonaisuudessaan kylän elinkelpoisuuden parantuessa. Täällä Pohjanmaalla tilanomistajat tietävät jo melko hyvin, mistä tilusjärjestelyssä on kyse, koska esimerkkejä on jo useimmilla paikkakunnilla. Pohjanmaan aakeeta laakeeta on helpompi ja-

20 kaa kuin esimerkiksi Itä-Suomen rikkonaisia peltolohkoja. Tähän alueiden erilaisuudesta johtuvaan maankäyttöön haettiin toimintamalleja muun muassa rikkonaisten peltoalueiden tilusjärjestelyt, Väisänen kertoo. Pohjanmaan toimiston alueella on tilusjärjestelyjä käynnissä nelisenkymmentä ja tarveselvityksiä kymmenkunta. Kolmihenkisen tiimin aika menee suureksi osaksi tarveselvitysten tekemiseen sekä tilusjärjestelystä tiedottamiseen kiinnostuneille. Tilusjärjestely vähentää maatalousliikennettä M erja Väisäsen mielestä tilusjärjestelyä parempaa välinettä ratkaista usean maanomistajan kokemaa ongelmaa ei ole. Maanomistajien lisäksi hyödynsaajina on myös ympäristö ja liikenneturvallisuus. Järjestämällä peltolohkoja suuremmiksi kokonaisuuksiksi ja lähemmäs talouskeskusta, voidaan vähentää maatalousliikennettä maanteillä sekä radanylitystarvetta tasoristeysten vähentyessä. Tilusjärjestelyä käynnistettäessä sen hyötyjen osoittaminen on tärkeässä roolissa. Hyötyjen osoittaminen on ollut aikaisemmin hankalaa ja epäyhtenäistä, joten uuden sovelluksen käyttöönotossa on menty aimo harppaus eteenpäin.

21 Maanmittauslaitoksen toiminta perustuu arvoihin: asiakas on tyytyväinen, talous on kunnossa, työ on hallinnassa ja henkilöstö voi hyvin. Maanmittauslaitoksen 1887 henkilöä tekee töitä 12 maanmittaustoimistossa 35 paikkakunnalla ja kuudessa valtakunnallisessa tuotanto- ja palvelukeskuksessa sekä keskushallinnossa. Toiminta kattaa koko Suomen Maarianhaminasta Ivaloon. Toiminnan menot olivat 127 miljoonaa euroa ja tulot asiakkailta 77 miljoonaa euroa. Kaikista tuloista 64 % tulee maanmittaustoimituksista ja 16 % kiinteistöjen kirjaamistehtävistä. Visionamme on Maanmittauslaitos luotettavasti verkossa ja lähelläsi. 35 TOIMISTOA 12 aluetta MENOT ˣ10 127M 6+1 keskusta ARKISTOKESKUS ATK-KESKUS HALLINTOPALVELU- KESKUS ILMAKUVAKESKUS KEHITtämisKESKUS TIETOPALVELUKESKUS + KESKUSHALLINTO TULOT 77M MAANMITTAUS- TOIMITUKSET KIRJAAMIS- TEHTÄVÄT MUUT

Kirjaamisasiat Maanmittauslaitoksessa KIRSISTÄ KIRREEN

Kirjaamisasiat Maanmittauslaitoksessa KIRSISTÄ KIRREEN Kirjaamisasiat Maanmittauslaitoksessa KIRSISTÄ KIRREEN 19.9.2011 johtava kirjaamislakimies Henrik Ungern Maanmittauslaitos keskushallinto 1 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA Kirjaamisasioiden siirrosta (KIRSI)

Lisätiedot

KUNTANÄKÖKULMA LAHDESTA KIRJAAMISASIOIDEN KÄSITTELYYN

KUNTANÄKÖKULMA LAHDESTA KIRJAAMISASIOIDEN KÄSITTELYYN Mika Järvelä, Lahden kaupunki Kuntien ja Maanmittauslaitoksen kiinteistötehtävien koulutuspäivä 21.9.2010 KUNTANÄKÖKULMA LAHDESTA KIRJAAMISASIOIDEN KÄSITTELYYN KUNNAN TOIMITUSTUOTANTO JA KIRJAAMISASIAT

Lisätiedot

Kiinteistökaupan verkkopalvelu

Kiinteistökaupan verkkopalvelu Kiinteistökaupan verkkopalvelu Esityksen runko: Kirjaamisasiat Pohjanmaan maanmittaustoimistossa, lyhyt esittely Kiinteistökaupan verkkopalvelu Yleisesittely Ominaisuudet Aikataulu 1 MAANMITTAUSLAITOS

Lisätiedot

Kirjaamisprosessi tilannekatsaus. Kaisa Haaksiluoto kehityspäällikkö

Kirjaamisprosessi tilannekatsaus. Kaisa Haaksiluoto kehityspäällikkö Kirjaamisprosessi tilannekatsaus Kaisa Haaksiluoto kehityspäällikkö 9.9.2014 Uudistuksia kirjaamisprosessissa Kaupanvahvistajista annetun lain muutos: Kaupanvahvistajan tulee liittää kiinteistönluovutusilmoitukseen

Lisätiedot

Tilusjärjestelyin tuetaan maatilojen ja kylien kehitystä. Juha Patana 16.9.2015, Kiinteistösuunnittelu

Tilusjärjestelyin tuetaan maatilojen ja kylien kehitystä. Juha Patana 16.9.2015, Kiinteistösuunnittelu Tilusjärjestelyin tuetaan maatilojen ja kylien kehitystä Juha Patana 16.9.2015, Kiinteistösuunnittelu Tilaisuuden ohjelma Tilusjärjestelyiden taustaa Tilusjärjestelyn keinot; sisältö, periaatteet ja vaiheet

Lisätiedot

KARTTASOVELLUSTEN KÄYTTÖ RAJOJEN ETSINNÄSSÄ Juho Kotakorva, Maanmittauslaitos, Ikaalinen 1

KARTTASOVELLUSTEN KÄYTTÖ RAJOJEN ETSINNÄSSÄ Juho Kotakorva, Maanmittauslaitos, Ikaalinen 1 KARTTASOVELLUSTEN KÄYTTÖ RAJOJEN ETSINNÄSSÄ 27.11.2017 Juho Kotakorva, Maanmittauslaitos, Ikaalinen 1 MOBIILISOVELLUKSET - Erilaisia karttasovelluksia on paljon. Useimmista ei löydy rajatietoa (esim. Maastokartat,

Lisätiedot

Kirjanpitotoimisto Mattilan tarjoaa sähköiset palvelut Helppoa, tehokasta ja ajantasaista. Missä tahansa ja milloin tahansa

Kirjanpitotoimisto Mattilan tarjoaa sähköiset palvelut Helppoa, tehokasta ja ajantasaista. Missä tahansa ja milloin tahansa Kirjanpitotoimisto Mattilan tarjoaa sähköiset palvelut Helppoa, tehokasta ja ajantasaista. Missä tahansa ja milloin tahansa Modernit sähköiset työvälineet mahdollistavat uuden tavan tehdä asioita ja seurata

Lisätiedot

Mitä tukea keskijohto voi saada tuloksellisen toiminnan tukemiseksi. Case Maanmittauslaitos Pääjohtaja Arvo Kokkonen 16.9.2013

Mitä tukea keskijohto voi saada tuloksellisen toiminnan tukemiseksi. Case Maanmittauslaitos Pääjohtaja Arvo Kokkonen 16.9.2013 Mitä tukea keskijohto voi saada tuloksellisen toiminnan tukemiseksi Case Maanmittauslaitos Pääjohtaja Arvo Kokkonen 16.9.2013 17.9.2013 Kamarikollegion ohjeita 19.6.1633 Maanmittareiden tulee vuosittain,

Lisätiedot

Maanmittauslaitoksen palvelut osakaskunnalle. Kotka Merikeskus Vellamo 26.10.2010 Ursula Seppä-Nieminen Kaakkois-Suomen maanmittaustoimisto

Maanmittauslaitoksen palvelut osakaskunnalle. Kotka Merikeskus Vellamo 26.10.2010 Ursula Seppä-Nieminen Kaakkois-Suomen maanmittaustoimisto Maanmittauslaitoksen palvelut osakaskunnalle Kotka Merikeskus Vellamo 26.10.2010 Ursula Seppä-Nieminen Kaakkois-Suomen maanmittaustoimisto 1 Maanmittauslaitoksen tehtävät kiinteistönmuodostamis- ja tilusjärjestelytoiminta

Lisätiedot

Johdatus sähköiseen kiinteistöasiointiin

Johdatus sähköiseen kiinteistöasiointiin Johdatus sähköiseen kiinteistöasiointiin Tavoitteena yhteinen digiloikka kiinteistöasioiden hoidossa Kiinteistöasioiden digipäivä 15.4.2016 Kiinteistöasioiden digiloikka - 2 Digitalisaatio ja sähköinen

Lisätiedot

MML:n sähköinen asiointi

MML:n sähköinen asiointi 1 MML:n sähköinen asiointi Asiointipalvelun kehittäminen Kiinteistötietopalvelun uudistaminen Jaakko Viitala 6.9.2017 Kuntien ja Maanmittauslaitoksen yhteinen kiinteistötehtävien koulutuspäivä 2 Asiointipalvelun

Lisätiedot

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy + Toimiala: Rakentaminen ja remontointi Yritys: Tampereen Rakennustiimi Oy Olemme saaneet Fonectalta selkeää näyttöä

Lisätiedot

Maanmittauslaitoksen aineistot kyläsuunnittelun hyödyksi. Pieksämäki Siikamäki-Peiposjärvi 3.6.2009 Pekka Vilska Maanmittauslaitos

Maanmittauslaitoksen aineistot kyläsuunnittelun hyödyksi. Pieksämäki Siikamäki-Peiposjärvi 3.6.2009 Pekka Vilska Maanmittauslaitos Maanmittauslaitoksen aineistot kyläsuunnittelun hyödyksi Pieksämäki Siikamäki-Peiposjärvi 3.6.2009 Pekka Vilska Maanmittauslaitos 1 Valintaperusteet: Siikamäki-Peiposjärvi Valtakunnan vuoden 2008 kylä

Lisätiedot

HE 212/2013 vp. 65 vuodesta 68 vuoteen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman

HE 212/2013 vp. 65 vuodesta 68 vuoteen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman HE 212/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupanvahvistajista annetun lain 1 ja 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kaupanvahvistajista annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011

Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011 Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011 CASE Valtiokonttori: Kokemukset verkkolaskuista Voiko toimittajan pakottaa lähettämään verkkolaskuja? Miten verkkolasku tehostaa ostolaskujen käsittelyä? Kristiina

Lisätiedot

Sujuva ja viiveetön kiinteistöasiointi

Sujuva ja viiveetön kiinteistöasiointi Sujuva ja viiveetön kiinteistöasiointi Tavoitetila ja kehittämistehtävät Kesäkuu 2016 Taustaa Nykytilan haasteita Kiinteistöasioiden digiloikka - 2 Sähköistä kiinteistökauppaa ja kiinnitysasiointia koskevan

Lisätiedot

Johdatus sähköisen kiinteistöasioinnin vaihtoehtoihin

Johdatus sähköisen kiinteistöasioinnin vaihtoehtoihin Johdatus sähköisen kiinteistöasioinnin vaihtoehtoihin Yhteinen digiloikka kiinteistöasioiden hoidossa Kiinteistöasioiden digipäivä 15.4.2016 Kiinteistöasioiden digiloikka - 2 Sähköinen kiinteistöasiointi

Lisätiedot

verkkolasku.fi 2.1.2011

verkkolasku.fi 2.1.2011 palveluna Notebeat Entrepreneur -ohjelmalla hoidat kaikki yrityksesi myynti- ja ostolaskut sähköisesti selainkäyttöliittymässä, sekä siirrät ne kätevästi tilitoimistoon. Säästät heti käyttöönotosta alkaen

Lisätiedot

CASE Pisla Oy. Sähköistä osto- ja matkalaskujen käsittelyä eofficella

CASE Pisla Oy. Sähköistä osto- ja matkalaskujen käsittelyä eofficella CASE Pisla Oy Sähköistä osto- ja matkalaskujen käsittelyä eofficella Pisla Oy yritysinfo Pisla Oy on vuonna 1976 perustettu konserni, pääpaikka on Viitasaarella Suomessa. Konserniin kuuluvat seuraavat

Lisätiedot

Vaikuttavuus ja tuloksellisuus hallintaan, Case: Maanmittauslaitos. Solitan aamiaisseminaari 25.3.2015 Matti Hyytinen

Vaikuttavuus ja tuloksellisuus hallintaan, Case: Maanmittauslaitos. Solitan aamiaisseminaari 25.3.2015 Matti Hyytinen Vaikuttavuus ja tuloksellisuus hallintaan, Case: Maanmittauslaitos Solitan aamiaisseminaari 25.3.2015 Matti Hyytinen SISÄLLYS Maanmittauslaitoksen esittely Hallinnon järjestelmät johtamisen tukena Vaikuttava

Lisätiedot

SUUNNITELMA MAANMITTAUSLAITOKSEN PALVELUPISTEISTÄ JA NIIDEN AUKIOLOAJOISTA

SUUNNITELMA MAANMITTAUSLAITOKSEN PALVELUPISTEISTÄ JA NIIDEN AUKIOLOAJOISTA LIITE 1 (5) SUUNNITELMA MAANMITTAUSLAITOKSEN PALVELUPISTEISTÄ JA NIIDEN AUKIOLOAJOISTA LIITE 2 (5) 1. Maanmittauslaitoksen organisaatio ja palvelut 1.1. Maanmittauslaitoksen organisaatio Maanmittauslaitoksessa

Lisätiedot

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Pirjo Pöyhiä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Pirjo Pöyhiä 2.4.2014 1 Palkeet - Vaikuttava

Lisätiedot

Avoin hallinto Maanmittauslaitoksessa

Avoin hallinto Maanmittauslaitoksessa Avoin hallinto Maanmittauslaitoksessa Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan Avoin hallinto verkostotapaaminen 20.4. Riitta-Liisa Niittymaa Oikeuspalvelut Avoin hallinto -hanke MML:ssa Toimenpide

Lisätiedot

Visma Netvisor. Kaikki mitä pk-yritys tarvitsee liiketoiminnan ohjaamiseen. RAPORTOINTI Asiakashallinta Myynnin seuranta Myynnin ennusteet

Visma Netvisor. Kaikki mitä pk-yritys tarvitsee liiketoiminnan ohjaamiseen. RAPORTOINTI Asiakashallinta Myynnin seuranta Myynnin ennusteet Visma Netvisor Kaikki mitä pk-yritys tarvitsee liiketoiminnan ohjaamiseen CRM JA MYYNTI PROJEKTINHALLINTA TYÖAIKA JA KULUT AUTOMATISOITU LASKUTUS RAPORTOINTI Asiakashallinta Myynnin seuranta Myynnin ennusteet

Lisätiedot

Kirjaamisasioiden siirtämisen yhteydessä säädetyistä 1.1.2010 voimaantulevista muutoksista

Kirjaamisasioiden siirtämisen yhteydessä säädetyistä 1.1.2010 voimaantulevista muutoksista Liite Suomen Kuntaliiton yleiskirjeeseen 27/80/2009 1 (8) Kirjaamisasioiden siirtämisen yhteydessä säädetyistä 1.1.2010 voimaantulevista muutoksista Laki kirjaamisasioiden siirtämistä koskevan lainsäädännön

Lisätiedot

Tekla Oyj. Kuntien ja maanmittauslaitoksen kirjaamistehtävien koulutuspäivä Henrik Broman

Tekla Oyj. Kuntien ja maanmittauslaitoksen kirjaamistehtävien koulutuspäivä Henrik Broman Tekla Oyj Kuntien ja maanmittauslaitoksen kirjaamistehtävien koulutuspäivä Henrik Broman Sisällys Tekla Oyj Yritysrakenne Infra & Energy Kirjaamisjärjestelmän uudistuksen vaikutukset tietojärjestelmiin

Lisätiedot

Kiinteistöasioiden digiloikka

Kiinteistöasioiden digiloikka Kiinteistöasioiden digiloikka Sähköinen kiinteistökauppa ja sähköiset panttikirjat Yhteinen sähköinen prosessi Kiinteistöasioiden digifoorumi 15.3.2016 Kiinteistöasioiden digiloikka - 2 Lainhuudot 2015

Lisätiedot

Maanmittauslaitos ja Yhteisten vesialueiden yhdistäminen

Maanmittauslaitos ja Yhteisten vesialueiden yhdistäminen Maanmittauslaitos ja Yhteisten vesialueiden yhdistäminen 18.9. 2014 Kalle Konttinen 040-5636066, kalle.konttinen@maanmittauslaitos.fi Aiheet Maanmittauslaitoksen organisaatiouudistus Yhteisten vesialueiden

Lisätiedot

Maanmittauslaitoksen ilmakuva- ja laserkeilausaineistot ktjkii-päivä

Maanmittauslaitoksen ilmakuva- ja laserkeilausaineistot ktjkii-päivä Maanmittauslaitoksen ilmakuva- ja laserkeilausaineistot ktjkii-päivä 20.9.2011 Pentti Kupari Maanmittauslaitos, ilmakuvakeskus pentti.kupari@maanmittauslaitos.fi 1 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA Maanmittauslaitoksen

Lisätiedot

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti. Taustat, tavoitteet ja muutokset. Lapin TE-toimiston kuntainfo , strategiapäällikkö Tuija Ohtonen

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti. Taustat, tavoitteet ja muutokset. Lapin TE-toimiston kuntainfo , strategiapäällikkö Tuija Ohtonen Lapin ELY-keskuksen päätösluonnos TEpalveluiden tuottamisesta monikanavaisesti Taustat, tavoitteet ja muutokset Lapin TE-toimiston kuntainfo 11.6.2015, strategiapäällikkö Tuija Ohtonen TE-palveluiden keskeiset

Lisätiedot

ValueFrame. Tilitoimiston toiminnanohjaus

ValueFrame. Tilitoimiston toiminnanohjaus ValueFrame Tilitoimiston toiminnanohjaus ValueFramen ansiosta työtehtävämme pysyvät ajan tasalla, ja se auttaa minua koordinoimaan tehtäviä. Pystymme kirjaamaan tehdyt tunnit laskutusta varten niin, että

Lisätiedot

1.3 Tontin lohkomistoimituksen kesto keskimäärin (vrk)

1.3 Tontin lohkomistoimituksen kesto keskimäärin (vrk) . KIINTEISTÖNMUODOSTUSTOIMINTA. Tontinlohk omisia suoritettu.. Näissä tontteja yhteensä (kpl).2 Tontin lohkomisen yhteydessä tehtyjä kiinnitysten käsittelypäätöksiä (kpl).3 Tontin lohkomistoimituksen kesto

Lisätiedot

Taloushallinnon kevätseminaari

Taloushallinnon kevätseminaari Taloushallinnon kevätseminaari Minna Korpela Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Sisältö Tilinpäätöksen sujuvuus Ajankohtaista Palkeista Sisäinen valvonta Kirjanpidossa

Lisätiedot

Kieku-hankkeen loppusuora häämöttää miltä näyttää tuottavuuskehitys

Kieku-hankkeen loppusuora häämöttää miltä näyttää tuottavuuskehitys Kieku-hankkeen loppusuora häämöttää miltä näyttää tuottavuuskehitys Valtio Expo Lasse Skog, Valtiokonttori Pirjo Pöyhiä, Palkeet Taustaa Tavoitteet Kieku-hankkeelle Toiminnan tehostamisen keinovalikoima

Lisätiedot

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Sirpa Huuskonen ja Harri Nikander ISS Palvelut ISS Palvelut Oy 12 000 työtekijää Suomessa Siivous Kiinteistön ylläpito Turvallisuuspalvelut

Lisätiedot

Julkisen sektorin työn tuottavuus laskee

Julkisen sektorin työn tuottavuus laskee Julkisen sektorin työn tuottavuus laskee Tuottavuus on kehittynyt julkisella ja yksityisellä puolella eri suuntiin, mutta kilpailtaessa samasta työvoimasta palkat ja kustannukset nousevat myös kunnissa.

Lisätiedot

ProOffice -kasvukonsepti. Siirrä asiakkaasi sähköiseen taloushallintoon

ProOffice -kasvukonsepti. Siirrä asiakkaasi sähköiseen taloushallintoon ProOffice -kasvukonsepti Siirrä asiakkaasi sähköiseen taloushallintoon Sisällysluettelo ProOffice-kasvukonseptilla menestyt 3 Pysy mukana tilitoimistoalan muutoksessa 4 ProOffice-kasvukonsepti 5 Markkinoinnin

Lisätiedot

Virheiden korjaaminen. Kiinteistörekisterinhoitajien koulutuspäivät

Virheiden korjaaminen. Kiinteistörekisterinhoitajien koulutuspäivät Virheiden korjaaminen Kiinteistörekisterinhoitajien koulutuspäivät 29.9.2010 Arja Lankinen Etelä-Suomen maanmittaustoimisto 1 Virheiden korjaaminen Päätös Toimitus Kiinteistönmääritys toimituksen rekisteröinnin

Lisätiedot

TOIMIVIA TALOUSHALLINNON RATKAISUJA

TOIMIVIA TALOUSHALLINNON RATKAISUJA Tilitalo Emma Oy TOIMIVIA TALOUSHALLINNON RATKAISUJA Tilitalo Emman erikoisosaamista ovat taloushallinnon palvelut asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöille. Palvelemme mielellämme myös pieniä ja keskisuuria

Lisätiedot

TALOUSKESKUS-LIIKELAITOS

TALOUSKESKUS-LIIKELAITOS TALOUSKESKUS-LIIKELAITOS Talouskeskus Talouskeskus on toiminut palvelukeskuksena vuodesta 2005 ja liikelaitoksena vuodesta 2007. Talouskeskus-liikelaitos tarjoaa materiaali-, talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Kokemuksia sähköisistä panttikirjoista. KIINTEISTÖASIOIDEN DIGIPÄIVÄ/MAANMITTAUSLAITOS Leena Reuter OP Turun Seutu

Kokemuksia sähköisistä panttikirjoista. KIINTEISTÖASIOIDEN DIGIPÄIVÄ/MAANMITTAUSLAITOS Leena Reuter OP Turun Seutu Kokemuksia sähköisistä panttikirjoista KIINTEISTÖASIOIDEN DIGIPÄIVÄ/MAANMITTAUSLAITOS Leena Reuter OP Turun Seutu 12.10.2016 2 OP Turun Seutu Linjaus marraskuu 2013 Haemme kaikki panttikirjat sähköisinä

Lisätiedot

Pernoon tilusjärjestely

Pernoon tilusjärjestely 1 Pernoon tilusjärjestely Tiedotuskokous 15.12.2016 Kalle Konttinen 2 Kokouksen sisältö Alkumuodollisuudet ja tiedottaminen Hankkeen aikaisemmat vaiheet Tilusjärjestelyn tarveselvitys Rahoituspäätös Tilusjärjestelyn

Lisätiedot

Kaksisuuntainen sähköinen asiointi (2sasi) Jani Hokkanen

Kaksisuuntainen sähköinen asiointi (2sasi) Jani Hokkanen Kaksisuuntainen sähköinen asiointi (2sasi) Jani Hokkanen 7.9.2016 Kaksisuuntaisuus? Tavoitteena on tehdä kansalaisille, yrityksille ja yhteisöille palvelu, jossa kaikki kiinteistöihin liittyvä asiointi

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Talouspalvelut tutkinnon osa (TAPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Talouspalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

Kiinteistövaihdannan palvelun visio ja uudet toiminnot

Kiinteistövaihdannan palvelun visio ja uudet toiminnot Kiinteistövaihdannan palvelun visio ja uudet toiminnot Kiinteistöasioiden digipäivä 12.10.2016 Satu Dahlqvist Maanmittauslaitos 2 Agenda Visio Yhteinen sähköinen prosessi Kiinteistökauppa - tavoitetila

Lisätiedot

Tutkimus: Verkkolasku, automaatio ja liikekumppanien kanssakäynti avoimessa verkossa. Ajankohta helmikuu 2012

Tutkimus: Verkkolasku, automaatio ja liikekumppanien kanssakäynti avoimessa verkossa. Ajankohta helmikuu 2012 Tutkimus: Verkkolasku, automaatio ja liikekumppanien kanssakäynti avoimessa verkossa Ajankohta helmikuu 2012 Taustatiedot Yli 1000 500-999 50-499 10-49 Alle 10 Neljäs kysely helmikuussa 2012 Toteutettiin

Lisätiedot

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti Lapin ELY-keskuksen päätösluonnos TEpalveluiden tuottamisesta monikanavaisesti Taustat, tavoitteet ja muutokset Lapin liiton hallituksen kokous 22.6.2015 Strategiapäällikkö Tuija Ohtonen ja johtaja Marja

Lisätiedot

Maakuntien talous ja henkilöstöpalvelut

Maakuntien talous ja henkilöstöpalvelut Maakuntien talous ja henkilöstöpalvelut 1 Maakuntien simuloinnin aloituskokous TAHE palvelukeskus 7.9.2017 Mia Hokkanen Hetli Oy hallituksen puheenjohtaja 8.9.2017 2 Hetli - talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Kiinteistörekisterin perusparannus. Heikki Lind Johtaja, Rekisterit -tulosyksikkö , Kiinteistötehtävien koulutuspäivä

Kiinteistörekisterin perusparannus. Heikki Lind Johtaja, Rekisterit -tulosyksikkö , Kiinteistötehtävien koulutuspäivä Kiinteistörekisterin perusparannus Heikki Lind Johtaja, Rekisterit -tulosyksikkö 7.9.2016, Kiinteistötehtävien koulutuspäivä KTJ:n perusparannuksen painopisteet KIINTEISTÖREKISTERI Epäselvät palstat Pinta-alat

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa kirjanpidossa tavanomaiset tilitapahtumat. Hän laskee tavanomaisen maksettavan palkan

Lisätiedot

Maanmittauslaitos.fi ja saavutettavuus

Maanmittauslaitos.fi ja saavutettavuus 1 Maanmittauslaitos.fi ja saavutettavuus Miten saavutettavuus otetaan huomioon verkkosivu-uudistuksessa ja sen jälkeen Johanna Ujainen 16.11.2017, #saavuta2017-seminaari 2 Maanmittauslaitos Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Valtakunnallinen ratkaisu hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Valtakunnallinen ratkaisu hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Valtakunnallinen ratkaisu hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi Espoo Kouvola Oulu Tampere Turku Kuntien Tiera Oy Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 1 Hyvinvointipalvelujen

Lisätiedot

1 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen

1 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen Liikenneväyliä ja yleisiä alueita koskeva mittariprojekti Päijät-Hämeen kunnissa PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PAKETTI Kuntien palvelurakenteiden kehittämisprojekti

Lisätiedot

Pikaohje KTJ -selaintietopalveluun

Pikaohje KTJ -selaintietopalveluun Pikaohje KTJ -selaintietopalveluun Käyttöliittymä Orientointikartta näyttää valitun kohteen sijainnin. Mittakaavan vaihto. Ulos kirjautuminen palvelusta. Ilmoittaa käytössä olevan mittakaavan. Valitun

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA. 1/3 osuudella: Kehusmaa (os. Alapassi), Sisko Helena, osoite: Kanavakatu 4, 28200 Pori

KAUPPAKIRJA. 1/3 osuudella: Kehusmaa (os. Alapassi), Sisko Helena, osoite: Kanavakatu 4, 28200 Pori KAUPPAKIRJA Myyjät: 1/3 osuudella: Alapassi, Antti Veikko osoite: Iidesranta 46 A 006, 33100 Tampere 1/3 osuudella: Alapassi, Erkki Tapani, kuolinpesä, jonka edunsaajana Koivisto, Kirsti Aino Marjatta

Lisätiedot

Tilusjärjestelyistä Pohjois- Karjalan maanmittaustoimisto Mika Summala

Tilusjärjestelyistä Pohjois- Karjalan maanmittaustoimisto Mika Summala Tilusjärjestelyistä 22.11.2011 Pohjois- Karjalan maanmittaustoimisto Mika Summala Esityksen sisältö Lähtökohta tilusjärjestelyille Tilusjärjestelyistä Suomessa Toiminnan laajentuminen Itä- ja Keski-Suomeen

Lisätiedot

Valtorin hallituksen tehtävät. Valtorin asiakaspäivä Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja

Valtorin hallituksen tehtävät. Valtorin asiakaspäivä Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja Valtorin hallituksen tehtävät Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja Valtorin virstanpylväät Jyrki Kataisen hallitusohjelma 6/2011 TORI- ja myös TUVE-hankkeet Laki valtion

Lisätiedot

1 Ostolaskupalvelu...2

1 Ostolaskupalvelu...2 Palvelukuvaus Luottamuksellinen 1 (6) 7.8.2014 Heeros Pääkäyttäjäpalvelun palvelukuvaus SISÄLLYSLUETTELO 1 Ostolaskupalvelu...2 1.1 Yleiskuvaus... 2 1.2 Paperilaskujen vastaanotto ja skannaus... 2 1.3

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Talouspalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon hoitaa yhtä seuraavista

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja

Lisätiedot

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely Business Oulu Teollisuus-Forum 29.5.2013 Wisetime Oy:n esittely Wisetime Oy Wisetime Oy on oululainen v. 1991 perustettu ohjelmistotalo, jonka omat tuotteet, Wise-järjestelmät ja niihin liittyvät tukipalvelut,

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki projektipäällikkö Paulina Koivuniemi ja projektityöntekijä Terttu Teppo

Rovaniemen kaupunki projektipäällikkö Paulina Koivuniemi ja projektityöntekijä Terttu Teppo Case: Tiera mobiilikotihoito Rovaniemen kaupunki projektipäällikkö Paulina Koivuniemi ja projektityöntekijä Terttu Teppo Suuri pinta ala Rovaniemi 31.12.2012 Väestö 60 877 asukasta pinta-ala 8 017,2 km

Lisätiedot

Text. Kuvamestari Kalefoto. Kaupan alan ennakointifoorumi 5.3.2014

Text. Kuvamestari Kalefoto. Kaupan alan ennakointifoorumi 5.3.2014 Text Kuvamestari Kalefoto Kaupan alan ennakointifoorumi 5.3.2014 Jukka Liukas - valokuvaaja PK-yrittäjä Syntynyt 1948 1970 Jukka aloitti valokuvausalan yrittäjänä 1970 Foto Mäenpää 1981 FotoForum 1991

Lisätiedot

PerustA - Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri Liite 2: Loogiset tietovarannot

PerustA - Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri Liite 2: Loogiset tietovarannot 1 (6) PerustA - Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri Liite 2: Loogiset tietovarannot 2 (6) Sisältö 1 TIETOVARANTOJEN JÄSENNYS 3 2 PERUSTIETOVARANTOJEN VIITEARKKITEHTUURIN SUHDE LOOGISIIN TIETOVARANTOIHIN

Lisätiedot

Valmistaudu maakuntauudistukseen: digitaalinen toimintaprosessi ja valinnanvapausmalli

Valmistaudu maakuntauudistukseen: digitaalinen toimintaprosessi ja valinnanvapausmalli Valmistaudu maakuntauudistukseen: digitaalinen toimintaprosessi ja valinnanvapausmalli Kuntamarkkinat 13.9.2017 Copyright Kuntien Tiera Oy 0 Mistä on kyse? Kuntatoimijoiden omistama järjestelmä Sisältää

Lisätiedot

Muutos. Nopea, jatkuva, kiihtyvä ja pysähtymätön

Muutos. Nopea, jatkuva, kiihtyvä ja pysähtymätön Suomen julkishallinnon digitaalinen tulevaisuus Jotain uutta, jotain vanhaa, jotain muilta mailta lainattua ja paljon itse tehtyä 28.3.2017 Maria Nikkilä @VM_MariaNikkila Muutos Nopea, jatkuva, kiihtyvä

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA. Kauhavan kaupungin Alahärmän kaupunginosassa sijaitseva MÄNTYRINNEniminen kiinteistö (233-411-23-4).

KAUPPAKIRJA. Kauhavan kaupungin Alahärmän kaupunginosassa sijaitseva MÄNTYRINNEniminen kiinteistö (233-411-23-4). KAUPPAKIRJA Myyjä: Eira, Aarre Esko Kalevi kp. c/o Eira, Esko Tapio Kulnevintie 21, 62300 Härmä Ostaja: Kauhavan kaupunki Y-tunnus: 0208852-8 Kauppatie 109, 62200 Kauhava Kaupan kohde: Kauhavan kaupungin

Lisätiedot

Kauppaan ei kuulu osuuksia yhteisiin alueisiin eikä erityisiin etuuksiin.

Kauppaan ei kuulu osuuksia yhteisiin alueisiin eikä erityisiin etuuksiin. 1/6 Asianumero KAUPAN OSAPUOLET KAUPPAKIRJA Myyjä: Ostaja: Suomen valtio, Metsähallitus Kotipaikka Vantaa, Y-tunnus 0116726-7 Osoite: PL 94, 01301 VANTAA Keuruun kaupunki Multiantie 5 42700 Keuruu Y-tunnus

Lisätiedot

Taloushallinnon palvelukeskuksen toiminta: Case Tampereen kaupunki

Taloushallinnon palvelukeskuksen toiminta: Case Tampereen kaupunki Taloushallinnon palvelukeskuksen toiminta: Case Tampereen kaupunki Heli Hirvelä palvelukeskuksen johtaja Tampereen kaupunki Tampereen kaupunki työntekijöitä 16 000 kokonaismenot (tp 2005) 1 306 milj. euroa

Lisätiedot

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan?

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Tavoitteet Kieku-hankkeen tavoitteena: Kieku-ratkaisun tavoitteena: toteuttaa Kieku-ratkaisu (prosessit ja järjestelmä) parantaa valtion talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle

Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle 2 Sisällys 1 Palvelunhallinta... 3 1.1 Käyttäjäryhmän luominen... 3 2 Tehtävienhallinta- perustiedot... 4 2.1 Yhtiön perustiedot... 4 2.2 Tehtävä-/

Lisätiedot

Loppuyhteenveto. Valtorin asiakaspäivä Toimitusjohtaja Kari Pessi

Loppuyhteenveto. Valtorin asiakaspäivä Toimitusjohtaja Kari Pessi Loppuyhteenveto Valtorin asiakaspäivä Toimitusjohtaja Kari Pessi Anna-Maija Karjalainen: Useiden ict-strategioiden yhdistäminen Sähköisestä asioinnista tulee tehdä ensisijainen asiointitapa. Digitalisointia

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Lpr kaupunkikonserni haluaa vastaanottaa verkkolaskuja. Saimaan talous ja tieto Oy Sirpa Ojansuu Palvelupäällikkö, ostolaskut

Lpr kaupunkikonserni haluaa vastaanottaa verkkolaskuja. Saimaan talous ja tieto Oy Sirpa Ojansuu Palvelupäällikkö, ostolaskut Lpr kaupunkikonserni haluaa vastaanottaa verkkolaskuja Saimaan talous ja tieto Oy Sirpa Ojansuu Palvelupäällikkö, ostolaskut o Oma esittely; Sirpa Ojansuu V.2000 Lpr kaupunki; ostoreskontran pääkäyttäjä

Lisätiedot

Case: Hanakat LVIS-ketjun verkkokaupparatkaisu

Case: Hanakat LVIS-ketjun verkkokaupparatkaisu Jälleenmyyjäverkoston Online-myynnin tehostaminen 9.11.2010 Hotelli Scandic Simonkenttä Case: Hanakat LVIS-ketjun verkkokaupparatkaisu Timo Korvenoja, Vilkas Group Oy Perustettu Tampereella 1995 Tytäryhtiö

Lisätiedot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta.

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Talouspalvelut Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

ADMINISTER OY KUNTAMARKKINAT 2014 ADMINISTER ON SUOMEN ALPPI- JA FREESTYLEMAAJOUKKUEIDEN VIRALLINEN YHTEISTYÖKUMPPANI

ADMINISTER OY KUNTAMARKKINAT 2014 ADMINISTER ON SUOMEN ALPPI- JA FREESTYLEMAAJOUKKUEIDEN VIRALLINEN YHTEISTYÖKUMPPANI ADMINISTER OY KUNTAMARKKINAT 2014 ADMINISTER ON SUOMEN ALPPI- JA FREESTYLEMAAJOUKKUEIDEN VIRALLINEN YHTEISTYÖKUMPPANI Administer Oy Taloushallinnon palvelut Suomalainen perheyritys Kasvaa vauhdikkaasti,

Lisätiedot

Yhteisöllinen tapa työskennellä

Yhteisöllinen tapa työskennellä Yhteisöllinen tapa työskennellä Pilvipalvelu mahdollistaa uudenlaisten työtapojen täysipainoisen hyödyntämisen yrityksissä Digitalisoituminen ei ainoastaan muuta tapaamme työskennellä. Se muuttaa meitä

Lisätiedot

TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA

TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA LMQ -ohjelmisto Kenelle miten miksi? LogMaster Oy 2007-2009 LMQ miksi? 1. KUSTANNUSTEN ALENTAMINEN Johtamisen välineet tapahtumien kirjaaminen

Lisätiedot

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala Proxion 19.10.2015 Proxion BIM historiikkia Kehitystyö lähtenyt rakentamisen tarpeista Työkoneautomaatio alkoi yleistymään 2000 luvulla

Lisätiedot

Lifecare pilotointi Espoossa Marjaana Mäenpää ja Eveliina Cammarano

Lifecare pilotointi Espoossa Marjaana Mäenpää ja Eveliina Cammarano Lifecare pilotointi Espoossa 25.8. Marjaana Mäenpää ja Eveliina Cammarano Miksi Espoo lähti pilottiin mukaan? Espoon aikuissosiaalityö halusi työkalun sähköiseen prosessiin Tiedon Lifecare työpöytien esittely

Lisätiedot

ISÄNNÖINNIN ASIAKASKUUNTELU - TUTKIMUS 2015. Yhteenveto toimialatuloksesta 5.5.2015

ISÄNNÖINNIN ASIAKASKUUNTELU - TUTKIMUS 2015. Yhteenveto toimialatuloksesta 5.5.2015 ISÄNNÖINNIN ASIAKASKUUNTELU - TUTKIMUS 2015 Yhteenveto toimialatuloksesta 5.5.2015 FAKTAA Suomessa on noin 50 000 taloyhtiötä, jotka käyttävät Isännöintiliiton jäsenten palveluja. Isännöinti vaikuttaa

Lisätiedot

tukipalvelujen laadunvarmistusta

tukipalvelujen laadunvarmistusta Verkko-opetuksenopetuksen tukipalvelujen laadunvarmistusta Taina Rytkönen-Suontausta Bit 06, Oulu 2.11.2006 Agenda Vopla-hanke pähkinänkuoressa Mitä laatu ja laadunvarmistus ovat? Miksi tukipalveluja kannattaa

Lisätiedot

Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen. Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy

Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen. Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy Esmo-yhtiöt pähkinänkuoressa Esmo-yhtiöt edistävät arvojensa mukaisesti suomalaista kilpailukykyä ja yrittäjyyttä.

Lisätiedot

haltu..mobile.web.embedded

haltu..mobile.web.embedded haltu..mobile.web.embedded TTY 10.3.2011 Taustaa Osaaminen Palvelut Innovatiivisuus Referenssit Opittua Oma Verkosto Yrityksen perustaminen Yhteystiedot Keskustelua, kysymyksiä jne. hashtag: #haltut Perustietoa

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI Paperikonekilta Versio 1.0

LOPPURAPORTTI Paperikonekilta Versio 1.0 Loppuraportti LITA/TIKO/PAPERIKONEKILTA 1 (14) 18.5.2009 LOPPURAPORTTI Paperikonekilta Versio 1.0 Tekijät: Jaakko Karhunen Jani Hyvönen TIKO, IT-Dynamo 5.kerros Osoite: Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Lisätiedot

Sähköinen kiinteistönkauppa Kuntien ja MML:n kirjaamistehtävien koulutuspäivä Pasila 19.9.2011

Sähköinen kiinteistönkauppa Kuntien ja MML:n kirjaamistehtävien koulutuspäivä Pasila 19.9.2011 Sähköinen kiinteistönkauppa Kuntien ja MML:n kirjaamistehtävien koulutuspäivä Pasila 19.9.2011 Markku Markkula Maanmittausneuvos 22.9.2011 1 Saapuneet kirjaamisasiat vuonna 2010 Erityiset oik. oikeudet

Lisätiedot

Kieku-hanke

Kieku-hanke Yhteinen Kiekumme Kieku-hanke 2008 2016 Valtiolle yhteinen ratkaisu henkilöstö- ja taloushallinnon tehtäviin: yhtenäiset prosessit, vakioitu tapa käyttää palvelukeskus-palveluita, näitä tukevat tietorakenteet

Lisätiedot

1.2 Tontin lohkomisen yhteydessä tehtyjä kiinnitysten käsittelypäätöksiä (kpl)

1.2 Tontin lohkomisen yhteydessä tehtyjä kiinnitysten käsittelypäätöksiä (kpl) Kiinteistö- ja mittaustoimen kysely 2008 10/83/2009 1. KIINTEISTÖNMUODOSTUSTOIMINTA 1.1 Tontinlohkomisia suoritettu 1.1.1 Näissä tontteja yhteensä 1.2 Tontin lohkomisen yhteydessä tehtyjä kiinnitysten

Lisätiedot

Miten Kieku tukee tiedolla johtamista? Affecton julkishallinnon foorum. 14.2.2013 Seija Friman Hanketoimiston päällikkö, Kieku-hanke

Miten Kieku tukee tiedolla johtamista? Affecton julkishallinnon foorum. 14.2.2013 Seija Friman Hanketoimiston päällikkö, Kieku-hanke Miten Kieku tukee tiedolla johtamista? Affecton julkishallinnon foorum 14.2.2013 Seija Friman Hanketoimiston päällikkö, Kieku-hanke Esityksen sisältö Mikä Kieku on ja miksi se tulee käyttöön? Tavoiteltavat

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA 7. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Paikka Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni Osallistujat Merja Muilu Oikeusministeriö Kirta Heine

Lisätiedot

Taloushallinnon robotti paiskii jo hommia. Päivi Lahti

Taloushallinnon robotti paiskii jo hommia. Päivi Lahti Taloushallinnon robotti paiskii jo hommia Päivi Lahti Ohjelmistorobotiikka Ohjelmistorobotiikan (Robotic Process Automation, RPA) avulla automatisoidaan tietotyöläisen manuaalisia rutiinitehtäviä Ohjelmistorobotti

Lisätiedot

Asiointi Sirpa Salminen

Asiointi Sirpa Salminen Asiointi 25.3.2013 Sirpa Salminen Asiointi Asiakas- ja toiminnanohjaus organisaation kokonaisvaltainen tapa toimia, jossa suunnataan kaupungin voimavaroja oikeisiin asiakkaisiin / palveluihin. yhtenäinen

Lisätiedot

KOULUTUSPORTTI - maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjauksen kehittämishanke 2009 2010

KOULUTUSPORTTI - maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjauksen kehittämishanke 2009 2010 KOULUTUSPORTTI - maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjauksen kehittämishanke 2009 2010 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Projektissa luodaan koulutuspaikkojen varausjärjestelmä ja yhteismitallistetaan

Lisätiedot

asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma

asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Opetussuunnitelma 3.0 /30.5.2014 1 (10) LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 1 Opintopolku asiakaspalvelun ja myynnin työtehtäviin asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi

Lisätiedot

Liiketoiminnan johtaminen

Liiketoiminnan johtaminen MaitoManageri johtaminen ja johtajuus-kysely Liiketoiminnan johtaminen 1. Osaan määrittää yrityksellemme tulevaisuuden vision (tavoitetilan) 2. Viestin siten, että kaikki tilalla työskentelevät ovat tietoisia

Lisätiedot

Kuinka Kieku on muuttanut esimiestyötä?

Kuinka Kieku on muuttanut esimiestyötä? Kuinka Kieku on muuttanut esimiestyötä? Katri Vermanne Maanmittauslaitos Kieku käyttäjäfoorumi 26.11.2015 Esityksen sisältö Maanmittauslaitos pähkinänkuoressa Esimiehen rooli, ammattimainen esimiestyö

Lisätiedot

Yhteenveto Taloushallintoliiton käyttäjätutkimuksesta tilitoimistojen sähköisten ostolaskujen käsittelystä

Yhteenveto Taloushallintoliiton käyttäjätutkimuksesta tilitoimistojen sähköisten ostolaskujen käsittelystä Yhteenveto Taloushallintoliiton käyttäjätutkimuksesta tilitoimistojen sähköisten ostolaskujen käsittelystä Julkaistu 14.6.2011 Taloushallintoliiton Kesäpäivillä Taloushallintoliiton käyttäjätutkimus tilitoimistojen

Lisätiedot

INSPIRE:n määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: KIINTEISTÖT

INSPIRE:n määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: KIINTEISTÖT INSPIRE:n määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: KIINTEISTÖT Suunnitelma Otsikko Päivämäärä 2010-11-10 Aihe/alue Julkaisija Tyyppi Kuvailu Tekijät Muoto Julkisuus Oikeudet Tunniste Kieli Viitteet

Lisätiedot

Paperien pyörittämisestä verkkolaskuihin ja sähköiseen ostolaskujen käsittelyyn. Liisa Boman 31.10.2012

Paperien pyörittämisestä verkkolaskuihin ja sähköiseen ostolaskujen käsittelyyn. Liisa Boman 31.10.2012 Paperien pyörittämisestä verkkolaskuihin ja sähköiseen ostolaskujen käsittelyyn Liisa Boman 31.10.2012 Wermundsen Oy Wexon Oy Solotop Oy Gistele Oy OOO Wexon Wermundsen Oy Konsernin emoyhtiö Hallintopalvelut

Lisätiedot