Kertomuksia muutoksen vuodesta 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kertomuksia muutoksen vuodesta 2010"

Transkriptio

1 Kertomuksia muutoksen vuodesta 2010

2 Kertomuksia muutoksen vuodesta 2010 Maanmittauslaitoksessa tehtiin suuria ja pieniä muutoksia vuoden 2010 aikana. Muutokset koskettivat tavalla tai toisella koko henkilöstöä. Vuoden alussa kiinteistöjen kirjaamisasiat siirrettiin käräjäoikeuksista Maanmittauslaitokseen. Jokaiseen maanmittaustoimistoon ja toimipisteeseen tulivat käräjäoikeudesta työntekijät mukanaan lainhuutojen, kiinnitysten ja muiden kirjaamisasioiden osaaminen ja työt sekä niiden mukana asiakkaat. Maanmittaustoimistoihin oli palkattu kirjaamispäälliköt sekä kirjaamislakimiehiä, ja lainhuutoja myönnettiin asiakkaille tammikuun 4. päivästä alkaen. Erilaisia kirjaamisasioiden hakemuksia tuli vuonna 2010 Maanmittauslaitokseen ja niistä ratkaistiin. Kirjaamisasioista tuli Maanmittauslaitoksen 7. tuotantoprosessi. Muissa kuudessa muutokset eivät olleet niin dramaattisia, vaikkakin pitkällä aikavälillä vaikuttavia. Muutoksia tehtiin myös verkossa. Keskeisin muutos oli uusitun maanmittauslaitos.fi -sivuston julkaisu syyskuussa. Ennen pitkälti tiedottamiseen keskittynyt sivusto kehittyi kohti helppoa asiointikanavaa. Kun uudistuksen yhteydessä sivustolle integroitiin useita verkkopalveluja, kuten Karttapaikka, vakiintui viikoittainen kävijämäärä yli :een. Asiantuntijat maanmittaustoimistoissa ja muissa yksiköissä pitävät huolen siitä, että sivusto on ajan tasalla. Tämä julkaisu kertoo muutoksista Maanmittauslaitoksessa. Tunnusluvut ja tilastotiedot löytyvät sivuiltamme maanmittauslaitos.fi/toiminta/vuositilasto.

3 Pääjohtajan tervehdys

4 Maanmittauslaitoksen vuosi 2010 oli erittäin hyvä. Lähes kaikki tulostavoitteet laitostasolla saavutettiin. Myös taloudellisesti vuosi oli menestyksekäs. Monet yksiköt ylittivät tulostavoitteensa, minkä perusteella oli mahdollista maksaa tulospalkkioita. Käräjäoikeuksista siirtyneet kirjaamisasiat vakiinnutettiin osaksi Maanmittauslaitoksen toimintaa vuoden aikana. Suurissa maanmittaustoimistoissa on ollut jonkun verran vaikeuksia hakemusruuhkien purkamisessa, koska oli ollut varsin vaikeaa arvioida lakimiestyövoiman todellista tarvetta. Tähänkin ongelmaan tartuttiin vuoden aikana lisätyövoimaa palkkaamalla. Vuotta sävytti myös kahden eteläisimmän maanmittaustoimiston yhdistäminen uudeksi Etelä-Suomen maanmittaustoimistoksi, jonka hallintopaikkakunnaksi tuli Hämeenlinna. Siihen liittyi myös 80 henkilötyövuoden alueellistaminen Helsingistä Hämeenlinnaan, Lohjalle, Lahteen ja Porvooseen. Uuden maanmittaustoimiston työ on lähtenyt hyvin käyntiin. Valtionhallinnon tuottavuusohjelmaa Maanmittauslaitos on toteuttanut ylhäältä annettujen tavoitteiden mukaisesti. Palkittu Paikkatietoikkuna Maanmittauslaitos on viime vuonna jatkanut menestyksellisesti laatutyön parissa. Laitos voitti Suomen Laatukeskuksen laatuinnovaatiokilpailun julkisen sektorin sarjassa. Kilpailuun osallistuttiin Paikkatietoporttaalin karttaikkunalla. Siinä eri paikkatietoja tuottavien organisaatioiden paikkatietoja voidaan asettaa kerroksittain päällekkäin. Järjestelmä hakee tiedot suoraan tuottajien tietokannoista ja sen avulla voidaan tuottaa helposti myös karttoja kenen tahansa Internet-sivustoille. Karttaikkuna perustuu avoimen lähdekoodin teknologialle, jolloin käyttäjät voivat jatkaa itsenäisesti sen kehittämistä. Myös yksityiseltä sektorilta on tullut kiitosta. Maailman johtava tämän alan yritys ESRI on antanut joka vuosi jaettavan palkintonsa Maanmittauslaitokselle pienimittakaavaisten karttojen yleistyksen kehittämisestä. Perusteluissaan yhtiö toteaa, että Maanmittauslaitos on sillä alueella kehittänyt globaalistikin ainutlaatuisia menetelmiä. Maanmittaustoimistotko aluehallintoon! Kaikilla mittareilla mitattuna Maanmittauslaitoksella menee hyvin. Laitoksen kehittämistä on kuitenkin jo muutaman vuoden ajan varjostanut valtiovarainministeriön kehittämisosaston hanke liittää maanmittaustoimistot viime vuoden alusta perustettuihin aluehallintoviranomaisiin. Maanmittauslaitos, maa- ja metsätalousministeriö ja oikeusministeriö ovat vastustaneet hanketta alusta lähtien. Maanmittaustoimistojen tehtävillä ei ole mitään toiminnallista yhteyttä aluehallintoviranomaisten tehtäviin. Kun lisäksi valtionhallinnon yhteiset henkilöstö- ja taloushallintotehtävät keskitetään yhteisiin palvelukeskuksiin, ei tältäkään alueelta ole siirrosta saatavissa mitään hyötyjä. Maanmittauslaitos toivoo, että tämä asia haudattaisiin mahdollisimman pian, jotta normaali työskentelyilmapiiri palaisi pikaisesti. Laitoksen hyvä tulos ja palkinnot perustuvat ammattinsa osaavan, motivoituneen ja innostuneen henkilökunnan työpanokseen. Haluan jälleen kerran kiittää siitä laitoksen kaikkia työntekijöitä. Haluan osoittaa kiitokseni myös kaikille yhteistyökumppaneillemme ja erityisesti maa- ja metsätalousministeriölle sekä oikeusministeriölle. Yhteistyö on ollut rakentavaa ja saumatonta. Jarmo Ratia pääjohtaja

5

6 Taloushallinnon palvelut siirtyivät Palkeisiin Valtionhallinnossa on käynnissä talouden ja tuottavuuden tehostamisprosessi, joka koskettaa myös Maanmittauslaitosta. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus, Palkeet, tuottaa palveluja yli sadalle virastolle, laitokselle ja rahastolle, vuoden 2011 alusta talouspalveluja myös Maanmittauslaitokselle. Valtionhallinnossa on tarkoitus yhtenäistää talous- ja henkilöstöhallinnon prosessit. Maanmittauslaitoksen taloushallinnon tehtävistä osa siirtyi Palkeisiin tämän vuoden alussa. Siirtoa valmisteltiin vuonna 2010, ja luotiin yhteydet Maanmittauslaitoksen ja Palkeiden välille, Hallintopalvelukeskuksen johtaja Riitta-Liisa Niittymaa kertoo. Palkeisiin siirrettiin osto- ja matkalaskujen käsittelytehtäviä sekä maksatus. Samassa yhteydessä siirrettiin ostolaskujen ja muun vastaavan kirjanpitomateriaalin kierrätys-, hyväksymis-, ja arkistointijärjestelmä sekä matkahallintajärjestelmä Palkeiden hallintaan. Tulojen käsittelyyn ja perintään sekä myyntireskontraan liittyvät tehtävät jäivät Maanmittauslaitokseen. Parin vuoden päästä eli vuonna 2014 Maanmittauslaitoksen on suunniteltu siirtyvän valtion yhteisen talous- ja henkilötietojärjestelmän käyttäjäksi. Palkeiden asiakkaaksi siirtyminen vuoden 2011 alussa ei Niittymaan mukaan ole vaikuttanut taloushallinnon henkilöstön määrään vähentävästi. Toimintaa oli sopeutettu jo aikaisemmin ja ennakoivasti muun muassa eläkkeelle siirtymisten yhteydessä. Toimintatapamuutos on ollut iso, sillä vastaisuudessa meidän pitää olla omatoimisempia ja tarkempia täällä Maanmittauslaitoksessa, jotta kaikki tiedot ovat meiltä lähtiessään varmasti oikein, Riitta-Liisa Niittymaa toteaa. Asiantuntemuksen täytyy pysyä Maanmittauslaitoksessa Talouspäällikkö Päivi Kekin mukaan järkeviä prosesseja voidaan hallitusti siirtää Maanmittauslaitoksen omasta työstä Palkeisiin, mutta taloushallinnon pitää olla kuitenkin mukana tarkistamassa ja pitämässä yhteyttä eri osapuoliin. Alkuvaiheen käsittelyyn menee aikaa, kun se on tehtävä paljon tarkemmin kuin ennen. Omaa aikaa kuluu siihen, kun pitää ennakoida asioita. Osto- ja matkalaskuerittelyyn ja kirjanpitoon sekä valtion konserniin liittyvät asiat on siirretty Palkeisiin, Päivi Kekki toteaa. Muutos jatkuu vielä vuoteen 2014 ja kehitys kulkee samaan suuntaan. Vaikka henkilöstö- ja taloushallinnon tehtäviä siirtyy pois Maanmittauslaitoksen omasta työkentästä, vastuusta ei päästä. Asiantuntemuksen pitää säilyä Maanmittauslaitoksessa. Talouden suunnitteluun ja seurantaan tarvitaan paljon työtunteja.

7

8 Toimitusten tekijät eivät ole enää sidoksissa toimistoon Vuosi 2010 muutti useiden toimitusprosesseissa työskentelevien maanmittareiden arkea, kun käyttöön otettiin paikasta riippumattomat, puhelinyhteyksiä käyttävät ohjelmat tietokoneissa. Ne mahdollistavat toimituksissa käytettävän järjestelmän käytön kentällä ja vapauttavat siten käyttäjät toimistosidonnaisuudesta. Etelä-Suomen maanmittaustoimistossa Lohjalla työskentelevä toimitusinsinööri Timo Suopuro on ollut mukana näiden Liity-yhteyksien kehitysprojektissa. Hän on käyttänyt järjestelmää jo pitkään ja todennut sen erinomaiseksi. Teen usein maastossa asiakkaan kanssa mittauksen ja pyykityksen, minkä jälkeen avaan yhteydet järjestelmiin ja siirrän GPSlaitteelta mittaustulokset tietokoneelle. Teen kartan ja laadin pöytäkirjaa. Kotona sitten vain viimeistelen dokumentit. Alussa Suopurolla ja muilla toimitusinsinööreillä oli ongelmia puhelinyhteyksien kanssa. Joka paikasta ei saatu riittävän nopeaa yhteyttä järjestelmään. Suopuro käyttääkin edelleen myös 450 NMT -verkkoa, joka toimii hänen toimialueellaan. Nyt sitä ollaan kuitenkin ajamassa alas, kun rinnalle on tullut toimiva 3g-puhelinyhteys. Toimitustyön sovellus on toimitusinsinöörien tärkein työkalu, ja se vaatii suuren yhteysnopeuden toimiakseen. Muut ohjelmat, kuten laskutus, tiimiposti ja työaikailmoitukset toimivat pienemmälläkin yhteysnopeudella. Käytännössä ei ole mitään, mitä ei voisi Liity-yhteyksillä tehdä. Neljä päivää viikosta maastossa Timo Suopuro kertoo tekevänsä neljä päivää viikossa töitä kentällä ja vain yhden päivän toimistolla. Toimituspaikalla tehdään kaikki se, mikä on järkevää, jotta turha liikkuminen vähenee. Minulla on kotoa Vihdistä matkaa Lohjan toimistolle 30 kilometriä. Usein toimituspaikka sijaitsee lähempänä kotia kuin toimisto, joten päivässä saattaa säästyä useita kymmeniä ajokilometrejä. Tiedän myös, että joillakin maanmittareilla on toimistolle matkaa jopa sata kilometriä, joten heillä paikasta riippumaton järjestelmä on tuonut isoja säästöjä, Timo Suopuro huomauttaa. Muutos myönteiseen suuntaan on Suopuron mukaan ollut suuri. Se on vaikuttanut työn tehokkuuteen ja mielekkyyteen. Tosin jotkut ovat kokeneet, että työkavereiden väheneminen on asian toinen, ikävämpi puoli. Käytettävyys paranee edelleen Järjestelmästä ei Timo Suopuron mukaan puutu mitään, mutta sen käytettävyys paranee vielä tulevaisuudessa, kun yhteydet paranevat ja uusi käyttöjärjestelmä otetaan käyttöön. Omalla tietokoneellaan Suopurolla on se jo käytössä. Jos maastossa tulee ongelmia, otan yhteyttä jakotukeen tai helpdeskiiin, josta olen aina saanut apua. Vaikka mitä tapahtuisi, niin mitään tärkeää ei voi menettää, sillä tietokoneessa pyörii vain kuva, itse tietomassa on Jyväskylässä palvelimella, Suopuro huomauttaa.

9 Ilmakuvaus siirtyi digitaaliseen aikaan Maanmittauslaitoksen ilmakuvaus on kokenut viime vuoden aikana suuria muutoksia. Ilmakuvaukset siirtyivät digiaikaan uuden kamerajärjestelmän hankinnan myötä. Digitaalisessa kuvauksessa ei enää puhuta kuvausmittakaavasta vaan kuvien maastoerotuskyvystä. Uuden kameran vastaanottoon liittyvät testikuvaukset aloitettiin jo syksyllä 2008, mutta vasta viime vuonna kaikki kuvaukset tehtiin digitaalisena. Digitaalisella kameralla saadaan yhdellä kuvauskerralla sekä mustavalko-, väri- että väärävärikuvat. Suurin muutos oli se, että kamera on itse asiassa kahdeksan kameraa yhdessä. Ne ottavat kahdeksan kuvaa, jotka tallentuvat kameran muistiin ja siirretään muistilta nauhalle ja edelleen nauhalta Ilmakuvakeskuksen tuotantolevyille kuvien lopullista prosessointia ja lopputuotteiden valmistusta varten, maanmittausinsinööri Pentti Kupari Ilmakuvakeskuksesta kertoo. Laadunvalvontaa jo taivaalla Kuvien laadunvalvonta ja prosessointi lopputuotteeksi tapahtuu kamerantoimittajan omalla jälkilaskentaohjelmistolla. Lopullinen prosessoitu kuva on suorakaide. Kamera ottaa yhden kuvan joka 13. sekunti kuvattaessa metrin korkeudella. Kuville voidaan tehdä ensimmäinen laadunvalvonta jo lennon aikana tarkastelemalla otettuja kuvia kameran operointitietokoneella. Tämä on helpottanut laadunvalvontaa ja vähentänyt uusintalentoja. Kuvaaja näkee kuvista karkealla tasolla heti, tarvitseeko tehdä uutta kuvausta ja onko kuvien laatu riittävä. Kuva-alasta saa pilveä olla vain kymmenen prosenttia, ja kuvausalueen pinta-alasta vain yksi prosentti. Kameran maastoerotuskyky kertoo sen, kuinka pienen kohteen kuvasta voi erottaa. Kun lennetään kolmen kilometrin korkeudella, tämä erotuskyky on 30 senttimetriä, ja viidestä kilometristä puolestaan 50 senttimetriä. Aikaisemmin filmikameralla kuvattaessa ei puhuttu maastoerotuskyvystä vaan ilmakuvausmittakaavasta. Lisäksi filmit tuli kehittää ja skannata digitaalisiksi ennen kuin voitiin aloittaa stereomallien ja ortokuvien valmistus. Videokamera navigoinnin apuna Ennen digitaalista aikaa lentokoneessa navigointiin GPS-järjestelmän ja tähtäinkiikarin avulla. Kuvaaja huolehtii suunnistamisesta kuvausalueella. Nyt kameran yhteydessä on videokamera, jonka kuvassa kuvaaja näkee maaston, ja sen mukaan hän tietää, missä milloinkin lennetään. Koneen lentäjä ei kuvauksen aikana juuri ennätä keskittyä suunnistamiseen vaan hän lentää navigointinäytön ja koneen mittareiden ja kuvaajan ohjeiden mukaan. Maanmittauslaitoksen kuvauksia tekee viisi kuvaajaa. Oman lentokoneen lentokelpoisuuden valvonta, huolto ja lentäjäpalvelut

10 ostetaan yksityiseltä yritykseltä. Lentokoneessa on kuvauslennoilla vain lentäjä ja kuvaaja, joista kuvaaja on tiiminvetäjä ja päättää, mistä kuvataan. Inarista Maarianhaminaan Kuvauksia tehtiin vuonna 2010 noin neliökilometriä, josta Maanmittauslaitos teki itse neliökilometriä, ja ulkopuolinen yrittäjä loput. Alueen sijainti ratkaisee, kumpi tekee kuvauksen. Lentotunteja tulee vuodessa noin 130, ja Suomea kuvataan Maarianhaminasta Inariin, Pentti Kupari kertoo. Maanmittauslaitoksen kuvat ovat erittäin hyvälaatuisia, ja niitä käyttävät myös muut valtion virastot, kuten Maaseutuvirasto, Haltik ja Puolustusvoimat. Lisäksi Maaseutuviraston yhteistyön seurauksena kuvamateriaalin ajantasaisuus paranee. Suomi ilmasta jo 30-luvulla Ensimmäisen kerran Suomea on kuvattu ilmasta 1930-luvulla. Ennen toista maailmansotaa ilmakuvaus oli kuitenkin harvinaista eikä mitenkään systemaattista. Vuonna 1976 Maanmittauslaitos sai oman lentokoneen kuvauksia varten. Nykyään Suomella on jopa yhteistyötä Ruotsin maanmittauslaitoksen kanssa.

11 Sähköinen kiinteistönluovutusilmoitus helpotti kaupanvahvistajien työtä Vuoden 2010 kesäkuun alussa käyttöönotettu sähköinen kiinteistönluovutusilmoitus on muuttanut kaupanvahvistajien työnkuvaa. Aikaisemmin kaupanvahvistaja täytti kiinteistönluovutusilmoituksen paperisen version, nyt sama työ tehdään verkkolomakkeelle, joka lähtee automaattisesti suoraan Maanmittauslaitokselle ja kyseiseen kuntaan. Kaikissa kiinteistökaupoissa tarvitaan kaupanvahvistaja, joka todistaa, että kiinteistön luovutuskirja täyttää lain vaatimukset ja kiinteistön ostaja ja myyjä ovat oikeat. Kaupanvahvistaja tarkistaa myös luovutuksen kohteen tiedot lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä sekä kiinteistörekisteristä jokaisen Suomessa tehtävän kiinteistönluovutuksen yhteydessä. Vahvistettuaan kaupan kaupanvahvistaja täyttää kiinteistönluovutusilmoituksen ja lähettää sen eteenpäin, johtava asiantuntija Mikko Kuoppala Maanmittauslaitoksen Kehittämiskeskuksesta kertoo. Viime vuoden kesäkuusta lähtien lomakkeen täyttäminen ja lähettäminen on ollut mahdollista verkossa. Kun lomake on lähetetty eteenpäin Maanmittauslaitokselle, tieto on laitoksen tietojärjestelmän verkkolevyllä samana päivänä ja kauppahintarekisteriin se saadaan kahdessa kolmessa päivässä. Yli kiinteistökauppaa vuodessa Suomessa on tällä hetkellä noin kaupanvahvistajaa, joita ovat muun muassa Maanmittauslaitoksen toimitusinsinöörit, henkikirjoittajat ja erillisen määräyksen nojalla pankinjohtajat ja kiinteistövälittäjät. Kiinteistökauppoja tehdään yli vuosittain. Sähköinen kiinteistönluovutusilmoitus helpottaa tämän valtavan kauppojen määrän hallintaa ja nopeuttaa tiedon välittymistä kiinteistöjen kauppahintarekisteriin. Kun tieto luovutuksesta saadaan sähköisessä muodossa, on tiedon jatkokäsittelykin helpompaa, Mikko Kuoppala toteaa. Kun sähköinen kiinteistövaihdanta eli SKV tulee käyttöön vuonna 2015, tarvitaan kaupanvahvistajia enää niissä tapauksissa, joissa kaupat tehdään edelleen paperisessa muodossa. Työn luonne muuttui monilla Kaupanvahvistajien lisäksi työ muuttui sähköisen kiinteistöluovutusilmoituksen myötä myös rekisterisihteereillä, joiden ei enää tarvitse alusta lähtien tallentaa tietoja Maanmittauslaitoksen tietojärjestelmään, vaan suurin osa tiedoista on jo valmiina. Työmme luonne muuttui lähinnä kiinteistökaupan laadun tarkistamiseksi, enemmän ehkä rutiiniksi, mutta henkilökohtaisesti pidin tästä muutoksesta, sillä se toi myös vaihtelua. Työtä helpottaa myös se, että koska lähes kaikki kiinteistökaupan tiedot ovat valmiiksi koneella, rekisterisihteereistä kuka tahansa neljässä Etelä-Suomen toimistossa voi ottaa hoitaakseen toisen alueen kiinteistökaupan. Tämä on suuri apu sairastapauksissa ja loma-ai-

12 koina, kertoo kauppahintarekisteritiimin vetäjä Seija Laine Etelä- Suomen maanmittaustoimistosta Lohjalta. Kaavatiedot saadaan järjestelmään kaavakartoilta kunnista. Suurin osa hakemusten liitteistä tulee sähköisen ilmoituksen mukana, mikä nopeuttaa asioiden käsittelyä. Hankalimpia tapauksia ovat vaihto- ja jakosopimukset sekä korjaukset, jotka joudutaan tallentamaan edelleen käsin. Erikoistapauksia on kuitenkin vähän. Määräalojen tallentamiset ovat Seija Laineen mukaan työläitä ja yleensä myös kiireisiä. Ne tehdään saapumispäivänä. Päivän koulutus riitti uuden oppimiseen E telä-suomen maanmittaustoimiston rekisterisihteerit saivat koulutuksen uuteen järjestelmään yhden päivän aikana. Seija Laineen mukaan koulutus oli riittävä ja videon avulla oppi hyvin, mistä järjestelmässä on kyse. Ohjelmassa oli alussa muutama virhe, mutta nyt kun ne on korjattu, ei sähköisestä kiinteistöluovutusilmoituksesta ole mitään valitettavaa. Sitä paitsi muutoksia tulee aina, ja ne vain piristävät työtä, Seija Laine sanoo.

13 Asiakaspalveluissa muuttuivat niin tilat kuin toimintamallit Kirjaamissihteerien muutto vuoden 2010 alusta käräjäoikeuksista maanmittaustoimistoihin muutti monta asiaa myös asiakaspalvelusihteerien työssä. Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimistossa Oulussa asiakaspalvelusihteeri Maija-Liisa Pakasen mielestä muutos oli parempaan suuntaan. Kirjaamisasioiden siirtyminen Maanmittauslaitokseen näkyi paitsi uusina työntekijöinä myös uusina asiakkaina ja toimintamalleina. Lisäksi asiakaspalvelutilat uusittiin Oulussa uuden ilmeen mukaisiksi niin kuin muuallakin, Maija-Liisa Pakanen kertoo. Uusina asiakkaina tulivat muun muassa pankit, asianajotoimistot, asiamiehet ja isännöitsijät. Koska asiakkaat lisääntyivät huimasti, myös ruuhkat kasvoivat, etenkin puhelinpalvelussa. Asiakaspalvelussa jouduttiin miettimään töiden organisointia lisääntyneen asiakasmäärän hoitamiseksi. Käyttöön otettiin työvuorot puhelinpalveluun, asiakaspalveluun ja asiakkaiden tilausten tekemiseen. Asiakaspalvelu rauhoitettiin puheluilta. Tutustuminen helpottanut yhteistyötä Oulun toimipisteeseen siirtyi käräjäoikeudesta 10 kirjaamissihteeriä, joiden työhön asiakaspalvelusihteerit kävivät tutustumassa ennakkoon käräjäoikeudessa, jopa puolen vuoden ajan. Tutustumista tapahtui myös toiseen suuntaan, sillä kirjaamissihteerit kävivät asiakassihteerien työpisteissä tutustumassa näiden työhön. Tämä tutustuminen helpotti Pakasen mielestä yhteistyötä, koska ihmiset ja työt olivat valmiiksi tuttuja. Yhteistyö on käynnistynyt hyvin ja kirjaamissihteerit sopeutuneet hienosti. Siirto on vaikuttanut koko toimistoon, sen vaikutus on näkynyt toimiston kaikissa prosesseissa, Maija-Liisa Pakanen kertoo. Asiakaspalvelusihteerit koulutettiin kirjaamisasioiden vastaanottamiseen. Yhtenäiset toimintatavat helpottivat uusien asioiden omaksumista. Koko ajan tulee eteen kuitenkin jotain uutta, jossa riittää Pakasen mukaan haastetta. Kirjaamissihteereiltä saa Pakasen mukaan tukea heti, jos vähänkään tuntuu siihen olevan tarvetta. Opittavaa on asiakaspalvelusihteereillä ollut paljon, sillä erilaisia asiapapereita ja hakemusten liitteitä on monenlaisia. Hakemuslomakkeita on tullut kirjaamisasioiden myötä lisää niin monta, että lomakkeille on pitänyt järjestää omat paikat asiakaspalvelussa. Asiakaspalvelun puhelinta ruuhkautti aluksi myös tiedustelut siitä, mikä on hakemuksen oikea jättöpaikka. Kuntien aluejako oli hieman erilainen verrattuna käräjäoikeuksiin, mikä aiheutti sekin aluksi kummastusta.

14 Asiakaspalvelusta kiitettävää palautetta A siakaspalvelu on monille ensimmäinen kontakti Maanmittauslaitokseen. Pakasen mukaan asiakkaat ovat olleet pääosin tyytyväisiä saamaansa palveluun, etenkin siihen, että kaikki kiinteistönvaihdantaan liittyvät asiat on vihdoinkin koottu yhteen paikkaan. Kaupanvahvistus, lainhuudon haku ja lohkomistoimitus hoituvat samassa talossa. Pyrimme palvelemaan asiakasta parhaalla mahdollisella tavalla, meillä on osaava ja hyvä porukka asiakaspalveluissa. Työssä jaksamiseen pitää kuitenkin kiinnittää huomiota, sillä muutos on pysyvää ja haasteita riittää myös tulevaisuudessa, Maija-Liisa Pakanen toteaa. Jaksamisessa auttavat myös hyvät työkaverit, jotka tarvittaessa tukevat toinen toisiaan. Töissä pitää Pakasen mielestä muistaa välillä nauraa, myös itselleen. Iloinen mieli heijastuu aina takaisinpäin.

15

16 Yksittäiset arviointitoimitukset saivat omat verkkosivut Viime vuosi oli arviointitoimitusten osalta pitkälti muutokseen valmistumisen aikaa, vaikka uudistuksiakin tehtiin. Maanmittauslaitoksessa valmistauduttiin sähköisten pöytäkirjojen käyttöönottoon samalla, kun ulkoisille verkkosivuille pystytettiin käynnissä olevien toimitusten sivut. Toimitusinsinöörit voivat perustaa käynnissä oleville toimituksille omat verkkosivut, joista asianomaiset löytävät muun muassa perustietoja toimituksista, karttoja toimitusalueista, toimitusten aikatauluja, yhteystietoja sekä toimituksiin liittyvää taustamateriaalia. Palvelu on tarkoitettu laajoihin toimituksiin, joissa on runsaasti asianosaisia. Tällaisia toimituksia ovat esimerkiksi maantieja lunastustoimitukset sekä osakasluetteloiden vahvistamiset. Yksittäisen maanomistajan ja asiakkaan näkökulmasta uudistus parantaa tiedottamista. Perinteisten kutsukirjeiden ja lehtikuulutusten lisäksi syntyy uusi, täydentävä tiedotuskanava. Verkkosivut mahdollistavat muun muassa aiempaa kattavamman toimituskarttamateriaalin esittämisen sekä reaaliaikaisen tiedottamisen toimituksesta. Verkkosivuja varten ei tehty mitään kertarysäystä, vaan uusia toimituksia tulee sivuille lisää sitä mukaa, kun niitä käynnistyy, Maanmittauslaitoksen johtava asiantuntija Jani Hokkanen Kehittämiskeskuksesta toteaa. Toimitusinsinöörit rakentavat ja päivittävät verkkosivuja itse, eikä esimerkiksi viestintätiimi. Ensimmäisten kokemusten perusteella sivujen ylläpito on ollut helppo oppia. Tähän julkaisujärjestelmän uudistuksella pyrittiinkin, tiedottaja Suvi Kärkkäinen sanoo. Pöytäkirjat suoraan sähköiseen arkistoon A rviointiprosessissa otettiin käyttöön sähköinen arkistointijärjestelmä vuonna Kaikki uudet toimitusasiakirjat ja kartat arkistoitiin ainoastaan sähköisenä ARKKI-järjestelmään. Käytäntöä oli toteutettu jo aiemmin perustoimituksissa kuten lohkomisissa. Meillä arviointitoimituksissa tämä merkitsi asennemuokkausta ja uusiin työ- ja toimintatapoihin tottumista, Jani Hokkanen kertoo. Kun toimitusinsinööri tekee pöytäkirjan, se tallennetaan suoraan sähköiseen arkistoon. Järjestelmä mahdollistaa sen, että toimitusinsinööri ei tarvitse paperisia asiakirjoja käytännössä lainkaan. Uudistus on kehittänyt toimintaa ja vähentänyt arkistoinnin työvaiheita. Aikaisemmin pöytäkirjat ja kartat olivat erikseen skannattava maanmittaustoimistoissa tai Arkistokeskuksessa, kun ne nyt saadaan arkistoitua jopa työpäivän aikana maastossa.

17 Kirjaamisasioiden oppivuosi

18 Kiinteistöjen kirjaamisasioiden siirto käräjäoikeuksista Maanmittauslaitokselle oli viime vuoden suurin operaatio koko laitoksen mittakaavassa. Tehtävien mukana Maanmittauslaitokselle siirtyi myös lähes kaksisataa kirjaamissihteeriä ympäri Suomea. Siirto sujui kirjaamissihteerien osalta melko jouhevasti, sillä työ ei siirron myötä juuri muuttunut, mutta käräjälakimiesten jääminen käräjäoikeuksiin teki sihteerien työstä aiempaa vaativampaa. Koska käräjälakimiesten työvoima ei siirtynyt Maanmittauslaitokselle, se hankaloitti kirjaamissihteerien työtä etenkin vaativimpien tapausten kohdalla, kirjaamissihteeri Jarmo Pappila toteaa. Alkuvuodesta 2011 kirjaamisasioiden käsittelyajat venyivätkin jopa viikkoihin, mutta loppuvuodesta käsittelyajat oli saatu tasattua. Hyvä tiimihenki, erilaiset työkäytännöt Kirjaamissihteeri Jarmo Pappila kehuu Pasilan työilmapiiriä hyväksi, vaikka työkaverit ovat tulleet neljästä eri käräjäoikeudesta eli Helsingistä, Espoosta, Vantaalta ja Tuusulasta. Erilaisten työkäytäntöjen yhteensovittaminen on sen sijaan ollut kohtuullinen haaste. Jokainen on jatkanut työtään, mutta työkäytäntöjä on yhtenäistetty, jotta kuka tahansa voi tehdä toisen työn tarpeen vaatiessa. Käynnissä oleva kirjaamisjärjestelmän uudistus muuttaa tätä työtä, ja lisää muutoksia tulee sähköisen kiinteistövaihdannan myötä, Pappila toteaa. Osa kirjaamissihteereistä suhtautuu tuleviin haasteisiin jännittyneenä, osa odottaa niitä innolla. Rutiinitehtäviin odotetaan kuitenkin uusien järjestelmien tuovan helpotusta. Kirjaamispäälliköillä vauhdikas vuosi Kirjaamissihteerien lisäksi Maanmittauslaitos palkkasi 17 uutta lakimiestä vastaamaan kirjaamisasioiden hoidosta paikallisesti maanmittaustoimistoissa. Tehtävä oli täysin uusi. Kun lähtee puhtaalta pöydältä, asiat hakevat jonkin aikaa uomiaan, mutta nyt ne ovat jo suurelta osin löytyneet. Perehdytysjakson aikana syntyneet verkostot ja kollegat ovat olleet suurena apuna, kertoo kirjaamispäällikkö Janne Murtoniemi Keski-Suomen maanmittaustoimistosta. Vuosi on ollut kiireinen, mutta paljon on myös saatu aikaiseksi. Ensimmäisen vuoden aikana ratkaistiin noin kiinnitysasiaa sekä noin lainhuutoasiaa. Kirjaamiset nyt oikeassa paikassa K irjaamisprosessista vastaava Henrik Ungern toteaa, että kirjaamisasiat kuuluvat sisältönsä ja asioiden järkevän hoidon kannalta Maanmittauslaitokselle. Laitos vastasi jo ennen siirtoa valtakunnallisesta Kiinteistötietojärjestelmästä (KTJ), joka kattaa kiinteistörekisterin sekä lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin. Nyt kummatkin rekisterikokonaisuudet ovat saman viranomaisen hallinnoimia, mikä tehostaa esimerkiksi rekisterien taustalla olevien tietojärjestelmien kehittämistä. Kirjaamisasiat hoidettiin käräjäoikeuksissa hyvin, mutta organisatorisesti ne eivät ole käräjäoikeuksien ydintoimintaa. Maanmittauslaitoksessa ne kuuluvat ydintoimintaan, Ungern tiivistää. Tavoitteena kirjaamisprosessissa on parhaan mahdollisen kokonaispalvelupaketin luominen asiakkaalle.

19 Uusi sovellus helpottaa tilusjärjestelyjä Viime vuonna otettiin käyttöön tilusjärjestelyjen hyötylaskentasovellus, jonka tukihenkilöksi koulutettiin myös toimitusvalmistelija Merja Väisänen Pohjanmaan maanmittaustoimistosta Kokkolasta. Hyötylaskentasovellus helpottaa, tarkentaa ja yhtenäistää tilusjärjestelyistä saatavien hyötyjen arviointia. Aiemmin arvioinnissa on käytetty useita eri menetelmiä. Tilusjärjestelyhanke on sekä maanomistajien että yhteiskunnan kannalta vaikutuksiltaan laaja. Hankkeessa parannetaan myös kyseisen alueen infrastruktuuria, viljelystie- ja kuivatusverkostoa. Usein pellot jakautuvat pieniin palasiin, jotka ovat hankalan matkan päässä toisistaan, siltojen tai teiden takana. Tilusjärjestelyllä yhdistetään maita järkeviksi kokonaisuuksiksi. Tilusjärjestelyhankkeessa on mukana useita kymmeniä, suurimmissa hankkeissa useita satoja maanomistajia, Merja Väisänen kertoo. Aloite tilusjärjestelyyn tulee aina maanomistajilta. Tilusjärjestelyn tarveselvitys tehdään valtion budjettivaroilla. Jos selvitys osoittaa tilusjärjestelyn järkeväksi, kustannustehokkaaksi ja hankkeella on maanomistajien laaja kannatus, käynnistetään tilusjärjestelytoimitus maanomistajien hakemuksesta. Hankkeelle haetaan rahoitusta maa- ja metsätalousministeriöstä. Hyötylaskentasovelluksen avulla arvioidaan hankkeen hyötyjä 20 ja 30 vuoden päähän. Myös tilusjärjestelykustannusten osittelussa maanomistajille sovellusta voidaan hyödyntää, koska hyötyjät maksavat järjestelyn kustannukset. Hyötylaskenta tuo luotettavuutta arviointiin H yötylaskentaohjelmalla eri tilusjärjestelyhankkeiden kustannusten ja hyötyjen vertailu yhtenäistyi ja helpottui. Ohjelmaan siirretään toimitusjärjestelmästä maatilojen peltolohkojen sijaintija pinta-alatiedot. Tarveselvityksessä tehdään peltoalueelle jakosuunnitelma, jonka muokatut peltolohkotiedot siirretään hyötylaskentaohjelmaan. Ohjelma laskee jakosuunnitelmassa selvitetyn tilakohtaisen muutosmahdollisuuden perusteella hankkeen kokonaishyödyn. Kokonaishyödyn lisäksi on mahdollista nähdä, ketkä maanomistajista tilusjärjestelystä hyötyvät ja kuinka paljon. Hyötyjinä voivat maanomistajien lisäksi olla muun muassa liikenneturvallisuus, ympäristö ja kyläyhteisö kokonaisuudessaan kylän elinkelpoisuuden parantuessa. Täällä Pohjanmaalla tilanomistajat tietävät jo melko hyvin, mistä tilusjärjestelyssä on kyse, koska esimerkkejä on jo useimmilla paikkakunnilla. Pohjanmaan aakeeta laakeeta on helpompi ja-

20 kaa kuin esimerkiksi Itä-Suomen rikkonaisia peltolohkoja. Tähän alueiden erilaisuudesta johtuvaan maankäyttöön haettiin toimintamalleja muun muassa rikkonaisten peltoalueiden tilusjärjestelyt, Väisänen kertoo. Pohjanmaan toimiston alueella on tilusjärjestelyjä käynnissä nelisenkymmentä ja tarveselvityksiä kymmenkunta. Kolmihenkisen tiimin aika menee suureksi osaksi tarveselvitysten tekemiseen sekä tilusjärjestelystä tiedottamiseen kiinnostuneille. Tilusjärjestely vähentää maatalousliikennettä M erja Väisäsen mielestä tilusjärjestelyä parempaa välinettä ratkaista usean maanomistajan kokemaa ongelmaa ei ole. Maanomistajien lisäksi hyödynsaajina on myös ympäristö ja liikenneturvallisuus. Järjestämällä peltolohkoja suuremmiksi kokonaisuuksiksi ja lähemmäs talouskeskusta, voidaan vähentää maatalousliikennettä maanteillä sekä radanylitystarvetta tasoristeysten vähentyessä. Tilusjärjestelyä käynnistettäessä sen hyötyjen osoittaminen on tärkeässä roolissa. Hyötyjen osoittaminen on ollut aikaisemmin hankalaa ja epäyhtenäistä, joten uuden sovelluksen käyttöönotossa on menty aimo harppaus eteenpäin.

21 Maanmittauslaitoksen toiminta perustuu arvoihin: asiakas on tyytyväinen, talous on kunnossa, työ on hallinnassa ja henkilöstö voi hyvin. Maanmittauslaitoksen 1887 henkilöä tekee töitä 12 maanmittaustoimistossa 35 paikkakunnalla ja kuudessa valtakunnallisessa tuotanto- ja palvelukeskuksessa sekä keskushallinnossa. Toiminta kattaa koko Suomen Maarianhaminasta Ivaloon. Toiminnan menot olivat 127 miljoonaa euroa ja tulot asiakkailta 77 miljoonaa euroa. Kaikista tuloista 64 % tulee maanmittaustoimituksista ja 16 % kiinteistöjen kirjaamistehtävistä. Visionamme on Maanmittauslaitos luotettavasti verkossa ja lähelläsi. 35 TOIMISTOA 12 aluetta MENOT ˣ10 127M 6+1 keskusta ARKISTOKESKUS ATK-KESKUS HALLINTOPALVELU- KESKUS ILMAKUVAKESKUS KEHITtämisKESKUS TIETOPALVELUKESKUS + KESKUSHALLINTO TULOT 77M MAANMITTAUS- TOIMITUKSET KIRJAAMIS- TEHTÄVÄT MUUT

Kirjaamisprosessi tilannekatsaus. Kaisa Haaksiluoto kehityspäällikkö

Kirjaamisprosessi tilannekatsaus. Kaisa Haaksiluoto kehityspäällikkö Kirjaamisprosessi tilannekatsaus Kaisa Haaksiluoto kehityspäällikkö 9.9.2014 Uudistuksia kirjaamisprosessissa Kaupanvahvistajista annetun lain muutos: Kaupanvahvistajan tulee liittää kiinteistönluovutusilmoitukseen

Lisätiedot

Mitä tukea keskijohto voi saada tuloksellisen toiminnan tukemiseksi. Case Maanmittauslaitos Pääjohtaja Arvo Kokkonen 16.9.2013

Mitä tukea keskijohto voi saada tuloksellisen toiminnan tukemiseksi. Case Maanmittauslaitos Pääjohtaja Arvo Kokkonen 16.9.2013 Mitä tukea keskijohto voi saada tuloksellisen toiminnan tukemiseksi Case Maanmittauslaitos Pääjohtaja Arvo Kokkonen 16.9.2013 17.9.2013 Kamarikollegion ohjeita 19.6.1633 Maanmittareiden tulee vuosittain,

Lisätiedot

Sujuva ja viiveetön kiinteistöasiointi

Sujuva ja viiveetön kiinteistöasiointi Sujuva ja viiveetön kiinteistöasiointi Tavoitetila ja kehittämistehtävät Kesäkuu 2016 Taustaa Nykytilan haasteita Kiinteistöasioiden digiloikka - 2 Sähköistä kiinteistökauppaa ja kiinnitysasiointia koskevan

Lisätiedot

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti. Taustat, tavoitteet ja muutokset. Lapin TE-toimiston kuntainfo , strategiapäällikkö Tuija Ohtonen

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti. Taustat, tavoitteet ja muutokset. Lapin TE-toimiston kuntainfo , strategiapäällikkö Tuija Ohtonen Lapin ELY-keskuksen päätösluonnos TEpalveluiden tuottamisesta monikanavaisesti Taustat, tavoitteet ja muutokset Lapin TE-toimiston kuntainfo 11.6.2015, strategiapäällikkö Tuija Ohtonen TE-palveluiden keskeiset

Lisätiedot

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Pirjo Pöyhiä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Pirjo Pöyhiä 2.4.2014 1 Palkeet - Vaikuttava

Lisätiedot

Avoin hallinto Maanmittauslaitoksessa

Avoin hallinto Maanmittauslaitoksessa Avoin hallinto Maanmittauslaitoksessa Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan Avoin hallinto verkostotapaaminen 20.4. Riitta-Liisa Niittymaa Oikeuspalvelut Avoin hallinto -hanke MML:ssa Toimenpide

Lisätiedot

Johdatus sähköiseen kiinteistöasiointiin

Johdatus sähköiseen kiinteistöasiointiin Johdatus sähköiseen kiinteistöasiointiin Tavoitteena yhteinen digiloikka kiinteistöasioiden hoidossa Kiinteistöasioiden digipäivä 15.4.2016 Kiinteistöasioiden digiloikka - 2 Digitalisaatio ja sähköinen

Lisätiedot

Johdatus sähköisen kiinteistöasioinnin vaihtoehtoihin

Johdatus sähköisen kiinteistöasioinnin vaihtoehtoihin Johdatus sähköisen kiinteistöasioinnin vaihtoehtoihin Yhteinen digiloikka kiinteistöasioiden hoidossa Kiinteistöasioiden digipäivä 15.4.2016 Kiinteistöasioiden digiloikka - 2 Sähköinen kiinteistöasiointi

Lisätiedot

Taloushallinnon kevätseminaari

Taloushallinnon kevätseminaari Taloushallinnon kevätseminaari Minna Korpela Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Sisältö Tilinpäätöksen sujuvuus Ajankohtaista Palkeista Sisäinen valvonta Kirjanpidossa

Lisätiedot

Tekla Oyj. Kuntien ja maanmittauslaitoksen kirjaamistehtävien koulutuspäivä Henrik Broman

Tekla Oyj. Kuntien ja maanmittauslaitoksen kirjaamistehtävien koulutuspäivä Henrik Broman Tekla Oyj Kuntien ja maanmittauslaitoksen kirjaamistehtävien koulutuspäivä Henrik Broman Sisällys Tekla Oyj Yritysrakenne Infra & Energy Kirjaamisjärjestelmän uudistuksen vaikutukset tietojärjestelmiin

Lisätiedot

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti Lapin ELY-keskuksen päätösluonnos TEpalveluiden tuottamisesta monikanavaisesti Taustat, tavoitteet ja muutokset Lapin liiton hallituksen kokous 22.6.2015 Strategiapäällikkö Tuija Ohtonen ja johtaja Marja

Lisätiedot

SUUNNITELMA MAANMITTAUSLAITOKSEN PALVELUPISTEISTÄ JA NIIDEN AUKIOLOAJOISTA

SUUNNITELMA MAANMITTAUSLAITOKSEN PALVELUPISTEISTÄ JA NIIDEN AUKIOLOAJOISTA LIITE 1 (5) SUUNNITELMA MAANMITTAUSLAITOKSEN PALVELUPISTEISTÄ JA NIIDEN AUKIOLOAJOISTA LIITE 2 (5) 1. Maanmittauslaitoksen organisaatio ja palvelut 1.1. Maanmittauslaitoksen organisaatio Maanmittauslaitoksessa

Lisätiedot

Kokemuksia sähköisistä panttikirjoista. KIINTEISTÖASIOIDEN DIGIPÄIVÄ/MAANMITTAUSLAITOS Leena Reuter OP Turun Seutu

Kokemuksia sähköisistä panttikirjoista. KIINTEISTÖASIOIDEN DIGIPÄIVÄ/MAANMITTAUSLAITOS Leena Reuter OP Turun Seutu Kokemuksia sähköisistä panttikirjoista KIINTEISTÖASIOIDEN DIGIPÄIVÄ/MAANMITTAUSLAITOS Leena Reuter OP Turun Seutu 12.10.2016 2 OP Turun Seutu Linjaus marraskuu 2013 Haemme kaikki panttikirjat sähköisinä

Lisätiedot

Maanmittauslaitoksen ilmakuva- ja laserkeilausaineistot ktjkii-päivä

Maanmittauslaitoksen ilmakuva- ja laserkeilausaineistot ktjkii-päivä Maanmittauslaitoksen ilmakuva- ja laserkeilausaineistot ktjkii-päivä 20.9.2011 Pentti Kupari Maanmittauslaitos, ilmakuvakeskus pentti.kupari@maanmittauslaitos.fi 1 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA Maanmittauslaitoksen

Lisätiedot

Virheiden korjaaminen. Kiinteistörekisterinhoitajien koulutuspäivät

Virheiden korjaaminen. Kiinteistörekisterinhoitajien koulutuspäivät Virheiden korjaaminen Kiinteistörekisterinhoitajien koulutuspäivät 29.9.2010 Arja Lankinen Etelä-Suomen maanmittaustoimisto 1 Virheiden korjaaminen Päätös Toimitus Kiinteistönmääritys toimituksen rekisteröinnin

Lisätiedot

Kiinteistöasioiden digiloikka

Kiinteistöasioiden digiloikka Kiinteistöasioiden digiloikka Sähköinen kiinteistökauppa ja sähköiset panttikirjat Yhteinen sähköinen prosessi Kiinteistöasioiden digifoorumi 15.3.2016 Kiinteistöasioiden digiloikka - 2 Lainhuudot 2015

Lisätiedot

Kaksisuuntainen sähköinen asiointi (2sasi) Jani Hokkanen

Kaksisuuntainen sähköinen asiointi (2sasi) Jani Hokkanen Kaksisuuntainen sähköinen asiointi (2sasi) Jani Hokkanen 7.9.2016 Kaksisuuntaisuus? Tavoitteena on tehdä kansalaisille, yrityksille ja yhteisöille palvelu, jossa kaikki kiinteistöihin liittyvä asiointi

Lisätiedot

Kiinteistövaihdannan palvelun visio ja uudet toiminnot

Kiinteistövaihdannan palvelun visio ja uudet toiminnot Kiinteistövaihdannan palvelun visio ja uudet toiminnot Kiinteistöasioiden digipäivä 12.10.2016 Satu Dahlqvist Maanmittauslaitos 2 Agenda Visio Yhteinen sähköinen prosessi Kiinteistökauppa - tavoitetila

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala Proxion 19.10.2015 Proxion BIM historiikkia Kehitystyö lähtenyt rakentamisen tarpeista Työkoneautomaatio alkoi yleistymään 2000 luvulla

Lisätiedot

Valtorin hallituksen tehtävät. Valtorin asiakaspäivä Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja

Valtorin hallituksen tehtävät. Valtorin asiakaspäivä Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja Valtorin hallituksen tehtävät Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja Valtorin virstanpylväät Jyrki Kataisen hallitusohjelma 6/2011 TORI- ja myös TUVE-hankkeet Laki valtion

Lisätiedot

Asiointi Sirpa Salminen

Asiointi Sirpa Salminen Asiointi 25.3.2013 Sirpa Salminen Asiointi Asiakas- ja toiminnanohjaus organisaation kokonaisvaltainen tapa toimia, jossa suunnataan kaupungin voimavaroja oikeisiin asiakkaisiin / palveluihin. yhtenäinen

Lisätiedot

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Miksi tämä työ tehtiin? Henkilöstöhallinto on osa henkilöstöjohtamisen kokonaisuutta. Valtion henkilöstöjohtamisessa

Lisätiedot

Kiinteistörekisterin perusparannus. Heikki Lind Johtaja, Rekisterit -tulosyksikkö , Kiinteistötehtävien koulutuspäivä

Kiinteistörekisterin perusparannus. Heikki Lind Johtaja, Rekisterit -tulosyksikkö , Kiinteistötehtävien koulutuspäivä Kiinteistörekisterin perusparannus Heikki Lind Johtaja, Rekisterit -tulosyksikkö 7.9.2016, Kiinteistötehtävien koulutuspäivä KTJ:n perusparannuksen painopisteet KIINTEISTÖREKISTERI Epäselvät palstat Pinta-alat

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

Yhteisöllinen tapa työskennellä

Yhteisöllinen tapa työskennellä Yhteisöllinen tapa työskennellä Pilvipalvelu mahdollistaa uudenlaisten työtapojen täysipainoisen hyödyntämisen yrityksissä Digitalisoituminen ei ainoastaan muuta tapaamme työskennellä. Se muuttaa meitä

Lisätiedot

Liiketoiminnan johtaminen

Liiketoiminnan johtaminen MaitoManageri johtaminen ja johtajuus-kysely Liiketoiminnan johtaminen 1. Osaan määrittää yrityksellemme tulevaisuuden vision (tavoitetilan) 2. Viestin siten, että kaikki tilalla työskentelevät ovat tietoisia

Lisätiedot

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan?

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Tavoitteet Kieku-hankkeen tavoitteena: Kieku-ratkaisun tavoitteena: toteuttaa Kieku-ratkaisu (prosessit ja järjestelmä) parantaa valtion talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Kauppaan ei kuulu osuuksia yhteisiin alueisiin eikä erityisiin etuuksiin.

Kauppaan ei kuulu osuuksia yhteisiin alueisiin eikä erityisiin etuuksiin. 1/6 Asianumero KAUPAN OSAPUOLET KAUPPAKIRJA Myyjä: Ostaja: Suomen valtio, Metsähallitus Kotipaikka Vantaa, Y-tunnus 0116726-7 Osoite: PL 94, 01301 VANTAA Keuruun kaupunki Multiantie 5 42700 Keuruu Y-tunnus

Lisätiedot

Kuinka Kieku on muuttanut esimiestyötä?

Kuinka Kieku on muuttanut esimiestyötä? Kuinka Kieku on muuttanut esimiestyötä? Katri Vermanne Maanmittauslaitos Kieku käyttäjäfoorumi 26.11.2015 Esityksen sisältö Maanmittauslaitos pähkinänkuoressa Esimiehen rooli, ammattimainen esimiestyö

Lisätiedot

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Pikaopas TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Mikä on sähköinen taloushallinto? Sähköinen taloushallinto tarkoittaa yksinkertaistettuna yrityksen taloushallintoon liittyvien tehtävien,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 184/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua

Lisätiedot

24.11 Verkkokonsulttien työpaja. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kaisa Kostamo-Pääkkö

24.11 Verkkokonsulttien työpaja. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kaisa Kostamo-Pääkkö 24.11 Verkkokonsulttien työpaja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kaisa Kostamo-Pääkkö TAVOITTEENA Lisätä virtu.fi palveluiden tunnettavuutta ja käyttöä TOTEUTUS 1. ssa tuettiin tietoa ensin esteistä/haasteista,

Lisätiedot

MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010. Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan

MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010. Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010 Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan MAKSULIIKEUUTISET 2 (5) E laskulla rahanarvoisia etuja Tässä Maksuliikeuutisten

Lisätiedot

Kieku-hanke

Kieku-hanke Yhteinen Kiekumme Kieku-hanke 2008 2016 Valtiolle yhteinen ratkaisu henkilöstö- ja taloushallinnon tehtäviin: yhtenäiset prosessit, vakioitu tapa käyttää palvelukeskus-palveluita, näitä tukevat tietorakenteet

Lisätiedot

Kokemuksia Valtiokonttorin Kieku-käyttöönotosta

Kokemuksia Valtiokonttorin Kieku-käyttöönotosta Kokemuksia Valtiokonttorin Kieku-käyttöönotosta Talous- ja henkilöstöhallinnon substanssit sekä Kiekuprosessit Mikä Heltta-hanke oli? Otimme käyttöön 1.1.2011 Kieku-tietojärjestelmän talousja henkilöstöhallintoon

Lisätiedot

Tietoturva-asetus ja sen vaikutukset rekisterien ylläpitoon ja tietoluovutuksiin A-P Ollila 1

Tietoturva-asetus ja sen vaikutukset rekisterien ylläpitoon ja tietoluovutuksiin A-P Ollila 1 Tietoturva-asetus ja sen vaikutukset rekisterien ylläpitoon ja tietoluovutuksiin 12.12.2011 A-P Ollila 1 Taustaa Tiedon merkitys yhteiskunnassa ja viranomaisten toiminnassa korostuu kaiken aikaa. Viranomaisten

Lisätiedot

INSPIRE:n määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: KIINTEISTÖT

INSPIRE:n määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: KIINTEISTÖT INSPIRE:n määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: KIINTEISTÖT Suunnitelma Otsikko Päivämäärä 2010-11-10 Aihe/alue Julkaisija Tyyppi Kuvailu Tekijät Muoto Julkisuus Oikeudet Tunniste Kieli Viitteet

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 TYÖRYHMÄN NIMI: SUUNTA Laajasalon tiimi (Itäinen perhekeskus, Helsinki) pvm: jolloin täytetty työryhmän kanssa KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI 1) Asiakassuunnitelman

Lisätiedot

Palvelukeskusten perustaminen Talous- ja henkilöstöhallinto

Palvelukeskusten perustaminen Talous- ja henkilöstöhallinto Palvelukeskusten perustaminen Talous- ja henkilöstöhallinto Johtaja Mikko Salmenoja KEHA- keskus 26.10.2016 http://www.keha-keskus.fi 22.9.2016 1 Yleistä molemmista palvelukeskuksista Ja SOTE ICT vielä

Lisätiedot

PALVELUKESKUS

PALVELUKESKUS - Palvelukeskus vastuualue hoitaa Jyväskylän yliopiston talousja henkilöstöhallinnon, hankehallinnon ja sihteeritoimintojen tehtäväkokonaisuuksia yhteistyössä yliopiston tiedekuntien, laitosten, erillislaitosten,

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Valtiokonttori Sörnäisten rantatie 13 000054 VALTIOKONTTORI Rekisterin nimi Valtiolle.fi - Valtion rekrytointijärjestelmä Henkilötietojen

Lisätiedot

ELENIA PALVELEE YLI TUHATTA

ELENIA PALVELEE YLI TUHATTA ELENIA PALVELEE YLI TUHATTA ASIAKASTA PÄIVITTÄIN Saaran päivä palveluneuvojana E-LASKU HELPOTTAA ARKEASI Siirry e-laskuun ja voita tuhannen euron matkalahjakortti ELENIA SÄÄVARMA RAKENTAMINEN VAUHDISSA

Lisätiedot

Kansalaisen asiointitilin käyttö julkisen terveydenhuollon viestintävälineenä

Kansalaisen asiointitilin käyttö julkisen terveydenhuollon viestintävälineenä Kansalaisen asiointitilin käyttö julkisen terveydenhuollon viestintävälineenä palvelupäällikko Valtiokonttori, Valtion IT-palvelukeskus Tausta Valtiokonttoriin on ollut yhteydessä useita terveydenhuollon

Lisätiedot

Tehosta kokouskäytäntöjäsi! Teknologian avulla järjestät kokoukset tehokkaasti ja vaivattomasti.

Tehosta kokouskäytäntöjäsi! Teknologian avulla järjestät kokoukset tehokkaasti ja vaivattomasti. Tehosta kokouskäytäntöjäsi! Teknologian avulla järjestät kokoukset tehokkaasti ja vaivattomasti. Kiitos kun latasit kokoustyöskentelyn oppaan. Kuluuko sinulla palavereissa aikaa johonkin muuhun, kuin itse

Lisätiedot

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä HE 151/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 7 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

Lisätiedot

Työpajojen esittely ja kokemukset: Tampere 25.9.2014, Vaasa 2.12.2014

Työpajojen esittely ja kokemukset: Tampere 25.9.2014, Vaasa 2.12.2014 Työpajojen esittely ja kokemukset: Tampere 25.9.2014, Vaasa 2.12.2014 MOSAIC-ohjausryhmä, 15.1.2015 Janne Laine, Johanna Leväsluoto, Jouko Heikkilä, Joona Tuovinen ja kumpp. Teknologian tutkimuskeskus

Lisätiedot

Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi

Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi Jukka Aalto Helsinki 26.11.2015 Näkökulmat 1. Henkilöstöhallinto 2. Taloushallinto 3. Haasteet 27.11.2015

Lisätiedot

Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus

Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus Selvitys Keski-Suomen alueella Nina Pimiä Projektipäällikkö 21.5.2015 Mitä tutkittiin? Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarvetta

Lisätiedot

Tilusjärjestelyistä Pohjois- Karjalan maanmittaustoimisto Mika Summala

Tilusjärjestelyistä Pohjois- Karjalan maanmittaustoimisto Mika Summala Tilusjärjestelyistä 22.11.2011 Pohjois- Karjalan maanmittaustoimisto Mika Summala Esityksen sisältö Lähtökohta tilusjärjestelyille Tilusjärjestelyistä Suomessa Toiminnan laajentuminen Itä- ja Keski-Suomeen

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen 20.9.2010 VN periaatepäätös Valtioneuvoston periaatepäätökseen 21.6.2007 kansallisen tietoyhteiskuntapolitiikan tavoitteista vuosina 2007-2011 on kirjattuna:

Lisätiedot

Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt , Jyväskylä Pauli Kartano Valtiovarainministeriö, JulkICT

Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt , Jyväskylä Pauli Kartano Valtiovarainministeriö, JulkICT Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt 20.5.2014, Jyväskylä Pauli Kartano Valtiovarainministeriö, JulkICT Kansallinen Palveluarkkitehtuuri -ohjelma 2014-2017 Perustietovarannot Julkisen hallinnon

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Kaupan Liiton Verkkokauppakoulutus 24.10.2012 Tanja Kaisaniemi Palvelujohtaja, konsultointi ProCountor International Oy Esityksen sisältö Perinteinen vs. sähköinen

Lisätiedot

Akavan Erityisalat 5.3.2106. Heli Martinmäki Kelan toimihenkilöt ry:n puheenjohtaja

Akavan Erityisalat 5.3.2106. Heli Martinmäki Kelan toimihenkilöt ry:n puheenjohtaja Akavan Erityisalat 5.3.2106 Heli Martinmäki Kelan toimihenkilöt ry:n puheenjohtaja 2 Kelassa uusi organisaatio 2016 Vuonna 2015 oli 24 vakuutuspiiriä ja 6 erityisyksikkö > vuonna 2016 on enää 5 vakuutuspiiriä,

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

Kirjastojärjestelmien tulevaisuudesta. PIKI-yhteistyö 10 vuotta Tuula Haavisto, kirjastopalvelujohtaja, Tampere

Kirjastojärjestelmien tulevaisuudesta. PIKI-yhteistyö 10 vuotta Tuula Haavisto, kirjastopalvelujohtaja, Tampere Kirjastojärjestelmien tulevaisuudesta PIKI-yhteistyö 10 vuotta 31.10.2012 Tuula Haavisto, kirjastopalvelujohtaja, Tampere Kirjastojärjestelmät toissapäivänä 70-luvulla aivan ensimmäiset järjestelmät hoitivat

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

Petri J. Kokko / N-Clean

Petri J. Kokko / N-Clean 9.12.2011 Petri J. Kokko / N-Clean 1 Yhteistyöesitys Pieksämäen kaupunginhallitukselle 23.11.2011 N-Clean Oy Rauno Nurmi hallituksen puheenjohtaja 1. Keitä me olemme? N-Clean Oy on vuonna 2004 perustettu

Lisätiedot

Asiakastietojen välittäminen moniammatillisessa yhteistyössä

Asiakastietojen välittäminen moniammatillisessa yhteistyössä Asiakastietojen välittäminen moniammatillisessa yhteistyössä Luo luottamusta suojele lasta. Opas ja verkkokoulutus lasten suojelemisen yhteistyöstä ja tiedonvaihdosta. Oppaaseen ja verkkokoulutukseen on

Lisätiedot

Headline. Main text. Basware-käyttäjäpäivät Sini Klockars

Headline. Main text. Basware-käyttäjäpäivät Sini Klockars Basware-käyttäjäpäivät 21.9.2011 Sini Klockars BESTSELLER Suomessa Kansainvälisesti Liikevaihto 70 meur 2 MEUR Tulos 2 meur 0,3 MEUR Perustettu 1990 1975 Brändejä 10 10 Liikkeitä >100 > 2 500 Henkilökuntaa

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin erikoislehti Työhyvinvoinnin vuosikymmenet Työyhteisö keskeisessä roolissa: SAIRAUSPOISSAOLOT PUOLITTUIVAT VERVE 1965-2015 Palvelujärjestelmän MONIMUTKAISUUS HÄMMENTÄÄ TYÖKYKYJOHTAMINEN

Lisätiedot

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA ENEMMÄN AIKAA TYÖLLE, JOLLA ON MERKITYSTÄ Tiimien erilaiset toimintatavat ja tiedon tarpeet aiheuttavat usein turhaa selvittelytyötä ja samaa tietoa

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU ETUSIVU Kun tulet SOKU-järjestelmän (SOKU) etusivulle, näet listan avoimista työpaikoista. Yläpalkissa mustalla ympyröitynä on Kirjaudu-nappi Kun klikkaat sitä, pääset kirjautumissivulle.

Lisätiedot

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9. Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.2014 Sirpa Alitalo & Jaana Lappi, TEM Yritys-Suomen visio

Lisätiedot

Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi

Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi Hallinto- ja taloustyöryhmän loppuraportti 10.4.2015: Sote-kuntayhtymä (käynnistystiimi) ja Joensuun kaupunki PK Sote-alueen keskuskaupunkina käynnistävät neuvottelut

Lisätiedot

OMAN TYÖNSÄ SANKARI. Katso kuinka Seppo loi yrityksessään unelmiensa työn.

OMAN TYÖNSÄ SANKARI. Katso kuinka Seppo loi yrityksessään unelmiensa työn. OMAN TYÖNSÄ SANKARI Katso kuinka Seppo loi yrityksessään unelmiensa työn. DO WHAT YOU LOVE AND YOU LL NEVER HAVE TO WORK A DAY IN YOUR LIFE. - VANHA KIINALAINEN SANONTA TÄSSÄ OPPAASSA KERROMME SEPON TARINAN.

Lisätiedot

Uusi ratkaisumalli kuntakentän ICT-haasteisiin

Uusi ratkaisumalli kuntakentän ICT-haasteisiin 1 Uusi ratkaisumalli kuntakentän ICT-haasteisiin Vaatimukset kuntien palveluille kasvavat Kunnat kohtaavat lähivuosina merkittäviä haasteita, joiden ratkaisemiseksi tarvitaan uusia keinoja työn tuottavuuden

Lisätiedot

Otteen rekisteriyksikön tunnus esitetään alleviivattuna silloin, kun se esiintyy otteella muualla kuin otsikko- ja perustiedoissa.

Otteen rekisteriyksikön tunnus esitetään alleviivattuna silloin, kun se esiintyy otteella muualla kuin otsikko- ja perustiedoissa. Kiinteistörekisteriote ja Kiinteistörekisterin tietoja Kiinteistörekisteristä saatavat otteet ovat oikeaksi todistettava "Kiinteistörekisteriote" ja "Kiinteistörekisterin tietoja". Ne eroavat toisistaan

Lisätiedot

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ TIEDONHAKU INTERNETISTÄ Internetistä löytyy hyvin paljon tietoa. Tietoa ei ole mitenkään järjestetty, joten tiedonhaku voi olla hankalaa. Tieto myös muuttuu jatkuvasti. Tänään tehty tiedonhaku ei anna

Lisätiedot

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6. TalokeskusYhtiötOy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Melan vuosikatsaus 2009

Melan vuosikatsaus 2009 Melan vuosikatsaus 2009 Turvaa ja hyvinvointia Melasta Vuonna 2009 käynnistyi vilkas keskustelu suomalaisten työurien pidentämisestä. Mela on ottanut työurien pidentämishaasteen vastaan oman asiakaskuntansa

Lisätiedot

Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi

Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi Sisäasiainministeriön hallinnonalan Kieku-tietojärjestelmähanke Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi Kieku-info 23.9.2011 Sirpa Joensuu, projektipäällikkö Lähtötilanne

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSET Mauri Niemelä

TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSET Mauri Niemelä TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSET 7.11.2007 Mauri Niemelä www.oulunisannoitsijatoimisto.fi Oulun Isännöitsijätoimisto Oy perustettu 1982 Oulun Seudun Talokeskus Oy omistajiksi 7/2004 Niemelä Mauri ja Arja nimen

Lisätiedot

Työ on. muuttunut. Digitalisoimme työajanhallinnan.

Työ on. muuttunut. Digitalisoimme työajanhallinnan. Työ on muuttunut Digitalisoimme työajanhallinnan. Työn tulos ei synny sen tekemiseen käytetystä ajasta vaan sen tuottavuudesta. Työ on muuttunut. Digitalisaatio sekä muutokset ympäristössä, yhteiskunnassa

Lisätiedot

Selaimen kautta käytettävällä PaikkaOpin kartta-alustalla PaikkaOppi Mobiililla

Selaimen kautta käytettävällä PaikkaOpin kartta-alustalla PaikkaOppi Mobiililla 19.1.2017 Sisällys Slide 3. Mikä on PaikkaOppi Mobiili? Slide 4. Kaavio PaikkaOppi Mobiilin käytön aloituksesta. Slidet 5-7. Tunnusten ja kurssin luominen ennen sovelluksen käyttöä. Slide 8. Hae sovellus

Lisätiedot

Tilastouudistus 2017

Tilastouudistus 2017 Tilastouudistuksen tarkoitus 1) Pystytään palvelemaan seurakuntia ja muita tilastojen käyttäjiä entistä paremmin selkeät ja helppokäyttöiset tilastoraportit avoimesti kaikkien käytettävissä olevat tilastot

Lisätiedot

Kokemuksia ASPA-pilotoinnista

Kokemuksia ASPA-pilotoinnista Kokemuksia ASPA-pilotoinnista Vakuutuspiirin johtaja Irma Parén Etelä-Savon vakuutuspiiri, Kela 1 24.8.2015 Asiakas saa palvelua Kelasta monikanavaisesti Henkilökohtainen palvelu Henkilökohtaista palvelua

Lisätiedot

Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus

Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus Selvitys Keski Suomen alueella Nina Pimiä Projekti insinööri 29.1.2016 Mitä tutkittiin? Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarvetta

Lisätiedot

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku numeroina Yhteinen Kieku-tietojärjestelmä korvaa vanhat (yli 100 kpl) talousja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Asiakkaan menestystarina. Vendelbo Cykler. webcrm paransi vähittäiskauppiaan tehokkuutta ja asiakaskunnan pysyvyyttä

Asiakkaan menestystarina. Vendelbo Cykler. webcrm paransi vähittäiskauppiaan tehokkuutta ja asiakaskunnan pysyvyyttä Asiakkaan menestystarina Vendelbo Cykler webcrm paransi vähittäiskauppiaan tehokkuutta ja asiakaskunnan pysyvyyttä CRM-JÄRJESTELMÄ PARANSI PYÖRÄLIIKKEEN TEHOKKUUT- TA JA ASIAKASKUNNAN PYSYVYYTTÄ Tanskalaisen

Lisätiedot

ENSIAVUKSI SISÄILMAAN 10 VUOTTA PUHDASTA SISÄILMAA

ENSIAVUKSI SISÄILMAAN 10 VUOTTA PUHDASTA SISÄILMAA ENSIAVUKSI SISÄILMAAN 10 VUOTTA PUHDASTA SISÄILMAA Sisäilma vaikuttaa tuottavuuteen ja siihen että tehdään oikeita asioita. PROFESSORI RAGHILD WIIK Norwegian Business School SUOJAAMME TILASI Tiedämme mitä

Lisätiedot

Verkkopalvelu suomalaisille museoille. tutkija, hankekoordinaattori Maria Virtanen Asiantuntijuus jakoon -seminaari

Verkkopalvelu suomalaisille museoille. tutkija, hankekoordinaattori Maria Virtanen Asiantuntijuus jakoon -seminaari Verkkopalvelu suomalaisille museoille tutkija, hankekoordinaattori Maria Virtanen Asiantuntijuus jakoon -seminaari 1.2.2013 Kuinka kaikki alkoikaan? Suomen valokuvataiteen museolla mietittiin - miten palveltaisiin

Lisätiedot

EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT

EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT EASY Pilvi EASY Tiedostopalvelin: Tiedostojen tallennukseen ja jakamiseen soveltuva monipuolinen järjestelmä EASY Pilvipalvelin: Täysiverinen, skaalautuva käyttöjärjestelmän

Lisätiedot

Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke

Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke Yleisesitys Digitalisoidaan julkiset palvelut / Yhteinen tiedon hallinta (YTI) -hanke Tavoitteena yhä paremmat ja tehokkaammat palvelut vaikka keinot ja ympäristö muuttuvat

Lisätiedot

Tuorein tieto ja ohjeistus työn tukena. Jarmo Salo

Tuorein tieto ja ohjeistus työn tukena. Jarmo Salo Tuorein tieto ja ohjeistus työn tukena Jarmo Salo (jarmo.salo@thl.fi) 12.11.2013 1 Taustaa Neuvolatyössä käytettävien menetelmien ja käytäntöjen on perustuttava parhaaseen mahdolliseen näyttöön 13.11.2013

Lisätiedot

Tilusjärjestelyt. Mikä on tilusjärjestelyjen tulevaisuus? Maa Kiinteistösuunnittelu

Tilusjärjestelyt. Mikä on tilusjärjestelyjen tulevaisuus? Maa Kiinteistösuunnittelu Tilusjärjestelyt Mikä on tilusjärjestelyjen tulevaisuus? Maa-20.3371 Kiinteistösuunnittelu 21.10.2015 Pelto- ja metsätilusjärjestelyjen lukumäärä 2015 Toteutuksessa olevat hankkeet 56 700 ha 39 kpl ->

Lisätiedot

Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu. Esittelymateriaali

Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu. Esittelymateriaali Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu Esittelymateriaali Esityksen sisältö Viitta-työkalun tausta Miten työkalu on syntynyt? Viitta-työkalun tavoitteet ja hyödyt Itsearviointiprosessi

Lisätiedot

Oodi-päivät

Oodi-päivät Oodi-päivät 17.-18.4.2007 Selvitys opintosektorin rekisteröintikäytännöistä toimenpiteitä ehdotettuihin kehittämiskohteisiin Opiskelijarekisteri, Sari Zitting Järjestetään vuosittain Helsingin yliopiston

Lisätiedot

HUOLTAJAN OHJE TIETOJEN PÄIVITTÄMINEN HUOLTAJAKSI ILMOITTAUTUMINEN REKISTERÖITYMINEN

HUOLTAJAN OHJE TIETOJEN PÄIVITTÄMINEN HUOLTAJAKSI ILMOITTAUTUMINEN REKISTERÖITYMINEN 3.2.2016 vj Oikeudet: huoltaja HUOLTAJAN OHJE Tämä ohje on tarkoitettu partiolaisen huoltajalle. Ohjeesta selviää kuinka huoltaja voi toimia huollettavansa partiojäsenyyteen liittyvissä asioissa. Huoltajalla,

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

Kauppahinta on seitsemänkymmentäviisituhatta (75.000) euroa.

Kauppahinta on seitsemänkymmentäviisituhatta (75.000) euroa. KAUPPAKIRJA Myyjä Ostaja Raision kaupunki 0204428-5 PL 100 21201 Raisio Asunto Oy Raision Kerttulanpesä 0608552-7 c/o Lemminkäinen Talo Oy Rauhankatu 11 A 20100 Turku Kaupan kohde Alueelle 29.11.2010 hyväksytyn

Lisätiedot

Maakuntauudistus ja kiinteistö. Uudet työn tekemisen tavat, prosessit ja digitalisaatio kiinteistöistä palveluihin 3L Education, Helsinki 12.1.

Maakuntauudistus ja kiinteistö. Uudet työn tekemisen tavat, prosessit ja digitalisaatio kiinteistöistä palveluihin 3L Education, Helsinki 12.1. Maakuntauudistus ja kiinteistö Uudet työn tekemisen tavat, prosessit ja digitalisaatio kiinteistöistä palveluihin 3L Education, Helsinki 12.1.2017 Maakuntauudistus pähkinänkuoressa Rakennusneuvos Matti

Lisätiedot

Tunne, mitä omistat. Tiedä, mitä kasvatat.

Tunne, mitä omistat. Tiedä, mitä kasvatat. Tunne, mitä omistat. Tiedä, mitä kasvatat. Hoida metsäasiat verkossa - maksutta. KIRJAUTUMINEN JA ASIAKASTUKI ASIONTI JA SUOSTUMUKSET LUONTO Astu peremmälle metsääsi www.metsään.fi Metsään.fi on Suomen

Lisätiedot

EDC TYÖMAAJÄRJESTELMÄ

EDC TYÖMAAJÄRJESTELMÄ EDC TYÖMAAJÄRJESTELMÄ EDC Työmaajärjestelmä on uusinta mobiiliteknologiaa hyödyntävä monipuolinen järjestelmä, joka tehostaa työmaiden päivittäisiä toimintoja ja rutiineja. East Dataconst Oy Puh. +358

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi 2 Jatkossa samat toiminnot tarjolla koko maassa Neljä toiminnan osa-aluetta: menestyvä lisää

Lisätiedot