Tehtävien vaativuuden arviointia varten maistraatin virkamiehen tehtävistä tulee laatia toimenkuvaus.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tehtävien vaativuuden arviointia varten maistraatin virkamiehen tehtävistä tulee laatia toimenkuvaus."

Transkriptio

1 Maistraattien palkkausjärjestelmää koskevan tarkentavan virkaehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirja, joka tehtiin 29 päivänä helmikuuta 2008 valtiovarainministeriön, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välillä 1(3) 1 Allekirjoituspöytäkirjan sisältö Neuvotteluosapuolet ovat maistraattien palkkausjärjestelmästä tehtyyn tarkentavaan virkaehtosopimukseen liittyen sopineet eräistä sen soveltamiseen liittyvistä asioista tämän pöytäkirjan ja sen liitteiden mukaisesti. 2 Tehtäväkohtainen palkanosa Tehtävien vaativuuden arviointia varten maistraatin virkamiehen tehtävistä tulee laatia toimenkuvaus. Tehtäväkohtaisen palkanosan perusteena olevat vaativuustekijät sekä tasokuvausten pisteytys vaativuustasoittain on määritelty tämän pöytäkirjan liitteessä 1. Tehtäväkohtaisen palkanmäärityksen avuksi on laadittu esimerkkejä vaativuustasoihin sijoittuvista tehtävistä. Esimerkkiluettelot vaativuustasoihin sijoittuvista tehtävistä ovat tämän pöytäkirjan liitteessä 1B. 3 Henkilökohtainen palkanosa Maistraattiin uutena tulevan virkamiehen henkilökohtainen suoritustaso määritellään virkaehtosopimuksen 5 :n 7 momentin perusteella. Mikäli suoritustason arvioinnissa ei toisin harkita, tulee suorituksen määrittelyssä käyttää tasoa 6, kunnes varsinainen suorituksen arviointi on tehty. Henkilökohtaisen palkanosan arviointitekijät ja numeroarvosanojen sisältö on kuvattu liitteessä 2 sekä arviointitekijät maistraatin päälliköiden osalta erikseen liitteessä 2B. Määrärahatilanne ei saa vaikuttaa henkilökohtaisen työsuorituksen arviointiin 4 Erinäiset virastokohtaiset palkanlisät ja lisäpalkkiot Seuraavia virastokohtaisesti tarkentavin virkaehtosopimuksin sovittuja tai työnantajan päätöksiin perustuvia palkanlisiä ja lisäpalkkioita suoritetaan edelleen niissä sovitun tai määrätyn mukaisesti: kaupanvahvistajapalkkio, vihkimispalkkio, luottamusmies- ja pääluottamusmiespalkkio ja työsuojeluvaltuutetun palkkio. Lisäksi suoritetaan kielilisää ja kielitaitolisää liitteen 3 mukaisesti. 5 Henkilöstön edustajien asema Henkilöstön edustajat ovat keskeisiä työyhteisön kehittäjiä ja työhyvinvoinnin edistäjiä.

2 Jos työnantaja ja osittain varsinaista työtehtävistä vapautettu luottamusmies yhdessä toteavat, että varsinaisia työtehtäviä on luottamusmiestehtävän vuoksi syytä järjestellä luottamusmiestehtävän ajaksi ja järjestely aiheuttaa tehtävien vaativuuden alenemisen, korotetaan hänen tehtäväkohtaista palkanosaansa alenemista vastaavalla lisäpalkkiolla. Lisäpalkkio rinnastetaan tehtäväkohtaiseen palkanosaan yleiskorotuksia toteutettaessa. Niiden luottamusmiesten, joiden luottamusmiestehtävien hoidon on sovittu vievän alle puolet työajasta, henkilökohtainen suoritustaso arvioidaan sen perusteella, miten hän suoriutuu varsinaisista työtehtävistä. Jos on sovittu, että luottamusmiehen tehtävät vievät yli puolet työajasta, henkilökohtainen suoritustaso arvioidaan sen tiedon perusteella, joka on käytettävissä virkamiehen tarkentavan virkaehtosopimuksen 5 :n 2 momentissa tarkoitetusta kyvystään suoriutua tehtävistään. 2(3) 6 Läänikohtaisen arviointiryhmän kokoonpano ja tehtävät Etelä-Suomen lääninhallitus ja Länsi-Suomen lääninhallitus sekä Itä-Suomen lääninhallitus yhdessä Oulun lääninhallituksen ja Lapin lääninhallituksen kanssa asettavat läänien maistraateille arviointiryhmät. Arviointiryhmä käsittelee uusien ja muuttuneiden tehtävien vaativuusarvioinnit sekä maistraatin päällikköä lukuun ottamatta vaativuustason arviointia koskevat erimielisyystapaukset ja määrittelee kantansa niihin. Arviointiryhmä tarkastelee vuosittain takuupalkkaa saavien määrää. Lisäksi arviointiryhmän tehtävänä on seurata palkkausjärjestelmän yhdenmukaista soveltamista alueen maistraateissa sekä tehdä palkkausjärjestelmän kehittämisehdotuksia valtakunnalliselle seurantaryhmälle. Arviointiryhmä muodostuu työnantajan ja allekirjoittajajärjestöjen edustajista siten, että työnantajalla on kolme edustajaa ja kullakin allekirjoittajajärjestöllä yksi edustaja. Maistraatin päällikkö ei voi toimia henkilöstön edustajana. Arviointiryhmän jäsenille nimetään varajäsenet. Työnantajan edustajista yksi toimii puheenjohtajana arviointiryhmässä. Arviointiryhmä nimeää sihteerin. 7 Valtakunnallisen seurantaryhmän kokoonpano ja tehtävät Valtiovarainministeriö asettaa maistraattien palkkausjärjestelmän valtakunnallisen seurantaryhmän. Seurantaryhmän tehtävänä on kehittää palkkausjärjestelmää, tukea maistraatteja ja läänikohtaisia arviointiryhmiä palkkausjärjestelmän soveltamisessa sekä tuottaa virkaehtosopimuksen mukaista tilastoaineistoa. Lisäksi valtakunnallinen seurantaryhmä käsittelee maistraatin päällikön vaativuustasoa koskevat erimielisyystapaukset lukuun ottamatta työnantajavirkamiehiä. Valtakunnallinen seurantaryhmä koostuu työnantajan ja henkilöstön edustajista siten, että työnantajalla on kolme edustajaa ja kullakin allekirjoittajajärjestöllä yksi edustaja. Seurantaryhmän jäsenille nimetään varajäsenet. Työnantajan edustajista yksi toimii puheenjohtajana arviointiryhmässä. Seurantaryhmä nimeää sihteerin.

3 3(3) 8 Palkkausjärjestelmän kehittäminen Sopimusosapuolet tarkastelevat vuosittain palkkausjärjestelmän toimivuutta ja seuraavat palkkauksen kilpailukykyä maistraateissa ja muussa valtionhallinnossa ja neuvottelevat palkkausjärjestelmän kehittämisestä. Niiden henkikirjoittajien, jotka olivat käyttöönottohetkellä maistraatin palveluksessa ja jotka olisivat oikeutettuja saamaan 10 -vuotiskorotuksen vuoden 2009 loppuun mennessä, palkkauksen kehitystä seurataan syksyllä Maistraatin palkkausjärjestelmän esimerkkiluetteloa vaativuustasoihin sijoittuvista tehtävistä kehitetään mennessä. Tätä työtä johtaa valtakunnallinen seurantaryhmä läänikohtaisten arviointiryhmien avustuksella. 9 Maistraattien toiminnan kehittäminen Maistraattien toimialueiden mahdollinen laajentaminen ei vaikuta alentavasti toiseen maistraattiin yhdistettävän maistraatin palveluksessa olevan henkilön tehtäväkohtaisen palkanosan määrään. 10 Voimassaolo Tämä pöytäkirja on voimassa lukien ja on voimassa kuten tämän pöytäkirjan 1 :n 1 momentissa mainittu tarkentava virkaehtosopimus. Tämä allekirjoituspöytäkirja ei ole voimassa virkaehtosopimuksena, mutta se ilmaisee osapuolten yksimielisen käsityksen siinä käsitellyistä asioista. Allekirjoitukset: Valtiovarainministeriö Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry Palkansaajajärjestö Pardia ry Julkisten ja hyvinvointialojen liitto ry

4 MTI-VES (2) Vaativuustekijät Pöytäkirja liite 1 Asiantuntemus Vastuu Itsenäisyys 1.1 Tehtävät ovat hallittavissa lyhytaikaisen työhön perehtymisen jälkeen. Tehtävässä vaaditaan yleisiä työelämän tietoja ja taitoja. 1.2 Tehtävät vaativat rekisterien sisällön ja tarkoituksen ja/tai asiakokonaisuuden tuntemista sekä tarkkuutta. 1.3 Tehtävässä vaaditaan rekisterien tietosisällön tai muun asiakokonaisuuden hyvää tuntemista. Tehtävä vaatii asiantuntemusta ottaa kantaa tiedon oikeellisuuteen tai lainmukaisuuteen. 1.4 Tehtävässä vaaditaan rekisterien tietosisällön tai muun asiakokonaisuuden hyvää tuntemista. Tehtävä vaatii asiantuntemusta ottaa kantaa tiedon oikeellisuuteen tai lainmukaisuuteen. Tehtävässä pitää pystyä selvittämään tiedon oikeellisuus esim. alkuperäislähteestä. 1.5 Tehtävässä vaaditaan rekisterien tietosisällön tai muun asiakokonaisuuden perusteellista tuntemista. Tehtävä vaatii asiantuntemusta ottaa kantaa tiedon oikeellisuuteen ja lainmukaisuuteen. Tehtävässä pitää pystyä selvittämään tiedon oikeellisuutta. 1.6 Tehtävässä vaaditaan asiakokonaisuuden perusteellista tuntemista. Tehtävässä vaaditaan asiantuntemusta selvittää asioita, suorittaa harkintaa ja tehdä päätösehdotuksia ja päätöksiä. 1.7 Tehtävässä vaaditaan asiakokonaisuuden perusteellista tuntemista ja maistraatin tehtäviin liittyvän muun hallinnon tuntemusta. Tehtävässä vaaditaan asiantuntemusta selvittää asioita, suorittaa vaativaa harkintaa sekä tehdä päätösehdotuksia ja päätöksiä. 1.8 Tehtävässä vaaditaan asiakokonaisuuden perusteellista tuntemista sekä maistraatin tehtävien ja niihin liittyvän muun hallinnon tuntemusta. Tehtävässä vaaditaan asiantuntemusta selvittää asioita, suorittaa vaativaa harkintaa ja tehdä päätöksiä. 1.9 Tehtävässä vaaditaan asiakokonaisuuden perusteellista tuntemista sekä maistraatin tehtävien monipuolista osaamista ja maistraatin tehtäviin liittyvän muun hallinnon hyvää tuntemusta. Tehtävässä vaaditaan asiantuntemusta selvittää asioita, suorittaa vaativaa harkintaa ja tehdä päätöksiä Tehtävässä vaaditaan maistraatin toimialan laajaa asiantuntemusta, eri asiakokonaisuuksien erityisasiantuntemusta, vaativaa organisaation hallintoon ja johtoon liittyvää asiantuntemusta sekä muun hallinnon hyvää tuntemusta. Tehtävässä vaaditaan asiantuntemusta selvittää asioita, suorittaa vaativaa harkintaa ja tehdä päätöksiä. 2.1 Tehtävässä on suorittamisen vastuu. 2.2 Tehtävässä vastataan toimenpiteiden oikeellisuudesta. 2.3 Tehtävässä vastataan epäselvienkin tietojen oikeellisuuden selvittämisestä 2.4 Tehtävässä vastataan epäselvienkin tietojen oikeellisuuden selvittämisestä ja/tai tehtävässä on työnjohdollinen vastuu tai laaja-alainen valmisteluvastuu 2.5 Tehtävässä vastataan päätöksistä ja päätösehdotusten valmistelusta ja esittelystä sekä niiden sisällön oikeellisuudesta. 2.6 Tehtävässä vastataan päätösten ja ratkaisujen oikeellisuudesta. Tehtävässä vastataan maistraatin aloitteellisuudesta toimenpiteisiin ryhtymisen suhteen. 2.7 Tehtävässä vastataan päätösten ja ratkaisujen oikeellisuudesta. Tehtävässä vastataan maistraatin aloitteellisuudesta toimenpiteisiin ryhtymisen suhteen. Tehtävässä luodaan maistraatin ratkaisukäytäntöä. Esimiesvastuu. 2.8 Tehtävässä vastataan päätösten ja ratkaisujen oikeellisuudesta. Tehtävässä vastataan maistraatin aloitteellisuudesta toimenpiteisiin ryhtymisen suhteen. Tehtävässä luodaan maistraatin ratkaisukäytäntöä. Tehtävässä vastataan maistraatin toimintojen järjestämisestä. 3.1 Tehtävät ovat määrämuotoisia ja ohjeistettuja. 3.2 Tehtävässä täytyy havaita selvittämistä vaativat asiat. Tehtävät ovat määrämuotoisia ja ohjeistettuja, mutta tehtävät suoritetaan itsenäisesti. 3.3 Tehtävässä suoritetaan itsenäistä harkintaa, valmistelua ja ratkaisuntekoa 3.4 Tehtävässä suoritetaan itsenäistä harkintaa ja siinä edellytetään päätöksentekoa myös ongelmallisten tilanteiden ratkaisemiseksi. Ratkaisujen ohjaus. 3.5 Tehtävässä suoritetaan itsenäistä harkintaa asioiden valmistelusta ja ratkaisuehdotusten tekemisestä. Tehtävään voi sisältyä itsenäistä päätöksentekoa. 3.6 Tehtävässä suoritetaan itsenäistä harkintaa asioiden valmistelusta ja ratkaisuehdotusten tekemisestä. Tehtävään sisältyy päätöksentekoa. Tehtävässä suunnitellaan työn sisältöä ja toimintatapoja. 3.7 Tehtävässä tehdään päätöksiä. Tehtävässä suunnitellaan työn sisältöä ja toimintatapoja. 3.8 Tehtävässä tehdään päätöksiä sekä luodaan maistraatin käytäntöä. Tehtävässä suunnitellaan työn sisältöä ja toimintatapoja koko yksikön osalta. 3.9 Tehtävässä tehdään päätöksiä sekä luodaan maistraatin käytäntöä. Tehtävässä suunnitellaan työn sisältöä ja toimintatapoja koko maistraatin osalta.

5 MTI-VES (2) Yhteistyötaidot 4.1 Ryhmän jäsenenä toimiminen. Tavanomaiset asiakastilanteet. 4.2 Tehtäviin sisältyy asiakastilanteita, joissa pitää ohjata ja neuvoa asiakasta. Tehtävä edellyttää toimimista työyhteisön jäsenenä aktiivisesti. 4.3 Tehtäviin sisältyy asiakastilanteita ja yhteydenottoja yhteistyötahoihin. Tehtävässä ohjataan ja neuvotaan asiakasta. Tehtävä edellyttää toimimista työyhteisön jäsenenä aktiivisesti. 4.4 Tehtäviin sisältyy vaativia asiakastilanteita ja yhteydenottoja yhteistyötahoihin. Tehtävässä pitää ohjata ja neuvoa asiakasta. Yhteistyön edistäminen työyhteisössä. 4.5 Tehtäviin sisältyy monimutkaisia ja vaativia asiakastilanteita ja yhteydenottoja yhteistyötahoihin. Tehtävässä pitää ohjata ja neuvoa asiakasta. 4.6 Tehtäviin sisältyy monimutkaisia ja vaativia asiakastilanteita ja yhteydenottoja yhteistyötahoihin. Tehtävässä pitää ohjata ja neuvoa asiakasta. Tehtävässä edellytetään neuvotteluja erilaisten näkemysten yhteensovittamiseksi sekä asioiden ratkaisemiseksi. 4.7 Tehtäviin sisältyy monimutkaisia ja vaativia asiakastilanteita ja yhteydenottoja yhteistyötahoihin. Tehtävässä pitää ohjata ja neuvoa asiakasta. Tehtävässä edellytetään neuvotteluja erilaisten näkemysten yhteensovittamiseksi sekä asioiden ratkaisemiseksi. Tehtävässä edellytetään aktiivista toimimista työyhteisön ohjaajana. 4.8 Tehtäviin sisältyy monimutkaisia ja vaativia asiakastilanteita ja yhteydenottoja yhteistyötahoihin. Tehtävässä pitää ohjata ja neuvoa asiakasta. Tehtävässä edellytetään neuvotteluja erilaisten näkemysten yhteensovittamiseksi sekä asioiden ratkaisemiseksi. Tehtävässä edellytetään aktiivista toimimista koko maistraatin ohjaajana. Koulutus¹ Työkokemus² 5.1 Tehtäviin sopivin koulutus on ylemmän perusasteen koulutus (peruskoulu) 5.2 Tehtäviin sopivin koulutus on keskiasteen koulutus 5.3 Tehtäviin sopivin koulutus on alemman korkeakouluasteen koulutus 5.4 Tehtäviin sopivin koulutus on ylemmän korkeakouluasteen 6.1 Tehtäviin sopivin työkokemus on alle 1 vuoden työkokemus 6.2 Tehtäviin sopivin työkokemus on 1 3 vuoden työkokemus. 6.3 Tehtäviin sopivin työkokemus on 3 5 vuoden työkokemus. 6.4 Tehtäviin sopivin työkokemus on yli 5 vuoden työkokemus. ¹) Koulutuksella tarkoitetaan sellaista tavoitteellista koulutustasoa, joka olisi tehtävän suorittamista ajatellen sopivin. Kohdassa ei arvioida tehtävää suorittavan henkilön todellista koulutustasoa. ²) Työkokemuksella tarkoitetaan sellaista aikaisempaa työkokemusta, joka tulisi olla esimerkiksi tilanteessa, jossa tehtävään ollaan valitsemassa uutta henkilöä. Taso Vastuu Itsenäisyys Koulutus Asiantuntemus Yhteistyötaidot Työkokemus

6 MTI-VES (16) Tasokuvaukset Pöytäkirja liite 1B Taso 1 Tehtäviin kuuluu mm. erilaisten otteiden ja todistusten antamista, kun tieto annetaan suoraan maistraatin tietojärjestelmästä eikä tiedon sisältöä käsitellä. Lisäksi tasoon kuuluvia tehtäviä ovat esim. postin käsittely. Asiantuntemus 1.1 Tehtävät ovat hallittavissa lyhytaikaisen työhön perehtymisen jälkeen. Tehtävässä vaaditaan yleisiä työelämän tietoja ja taitoja. Vastuu 2.1 Tehtävässä on suorittamisen vastuu. Itsenäisyys 3.1 Tehtävät ovat määrämuotoisia ja ohjeistettuja. Yhteistyötaidot 4.1 Ryhmän jäsenenä toimiminen. Tavanomaiset asiakastilanteet. Koulutus ja työkokemus Tehtäviin sopivin koulutus on ylemmän perusasteen koulutus ja työkokemus alle 1 vuoden työkokemus. Esimerkkejä tason tehtävistä: Otteiden ja todistusten antaminen suoraan järjestelmästä, tiedon sisältöä ei käsitellä Asukasluettelon antaminen Kiinteistönluovutusilmoituksen täyttäminen Asunto-osakeyhtiöiden yhtiöjärjestysten skannaus Postin käsittely, kopiointi, vahtimestarin tehtäviä, puhelinvaihde Arkiston hoitoon liittyvät avustavat tehtävät Ero ylemmän tasokuvauksen tehtäviin: Tiedon sisältöä ei käsitellä vaan se annetaan sellaisena kuin se on Tehtäviin perehtyminen tapahtuu nopeasti Työ ei vaadi yhtä laajaa maistraatin tehtäväkokonaisuuden tuntemista kuin seuraavassa ryhmässä

7 MTI-VES (16) Taso 2 Tehtävät vaativat rekisterien sisällön ja tarkoituksen ja tai muun asiakokonaisuuden tuntemista sekä tarkkuutta. Tehtävissä painottuvat ryhmän 2 tehtävät, mutta yleensä kokonaisuuteen kuuluu myös ryhmien 1, 3 ja 4 tehtäviä. Tehtäviin kuuluu mm. tiedon antamista tietojärjestelmästä, tietojen tallentamista ja rekisterin ylläpitoa sekä tietojen vastaanottoa asiakkailta ja saatujen asiakirjojen teknisluontoista tarkastamista (liitteet, allekirjoitus). Tehtävät voivat olla myös muita maistraatin toimistotehtäviä. Asiantuntemus 1.2 Tehtävät vaativat rekisterien sisällön ja tarkoituksen ja/tai asiakokonaisuuden tuntemista sekä tarkkuutta. Vastuu 2.1 Tehtävässä on suorittamisen vastuu. Itsenäisyys 3.2 Tehtävässä täytyy havaita selvittämistä vaativat asiat. Tehtävät ovat määrämuotoisia ja ohjeistettuja, mutta tehtävät suoritetaan itsenäisesti. Yhteistyötaidot 4.1 Ryhmän jäsenenä toimiminen. Tavanomaiset asiakastilanteet. Koulutus ja työkokemus Tehtäviin sopivin koulutus on keskiasteen koulutus ja työkokemus 1-3 vuoden työkokemus. Esimerkkejä tason tehtävistä: - Ilmoitusten tallentaminen väestötietojärjestelmään - Edunvalvontaa, isyyden tunnustamisen vahvistamista, avioehtojen rekisteröintiä ym. koskevan tiedon tallentaminen yms. - Osoitepalvelu- ja väestötietopuhelin - Väestötietojen poimiminen Focusin valmiilla kyselypohjilla - Muuttoilmoituspuhelin/Josmu-tallennukset - Uskontokunnasta eroaminen - Lainhuudatusten tallentaminen, kiinteistöjen luovutustietojen tallentaminen - Viranomaisilta ilmoituslomakkeella saatavien tietojen tallentaminen (mm. rakennusvalvontaviranomainen) - Äänioikeusrekisterin käyttö, äänioikeuden tarkastaminen - Kauppa- ja yhdistysrekisteri-ilmoitusten vastaanottaminen, diariointi ja teknisluonteinen tarkistus - Edunvalvojan määräämiseen, holhoustoimen lupa-asioihin ja tilintarkastukseen liittyvä teknisluonteinen neuvonta, yleensä tarvittavien asiakirjojen pyytäminen - Holhousasioiden rekisterin ylläpito - Avioliiton ja parisuhteen rekisteröinnin esteiden tutkinta - Perukirjojen, nimenmuutoshakemusten ym. vastaanotto ja diariointi - Toimistotarvikkeiden ja lomakevaraston ylläpito - Käyttöomaisuus- ja irtaimistokirjanpito - Puhelinvaihde - Vahtimestarin tehtävät, turvallisuuspalvelut - Maisa-diariointi - Matti-pääkäyttäjän tehtävät

8 MTI-VES (16) Ero alemman tasokuvauksen tehtäviin: - Tehtävässä tallennetaan tietoa maistraatin tietojärjestelmiin, tallennuksessa on varmistuttava siitä, että tiedot ovat loogisia. - Tietämys maistraatin tehtävien yleisistä piirteistä - Tehtävässä annetaan yleisluontoista neuvontaa asian hoidossa vaativista liitteistä ja menettelyistä tms. Tarkennus esimerkkitehtäviin: Teknisluontoisella neuvonnalla tarkoitetaan mm. neuvontaa yleisesti tarvittavien asiakirjojen ja niiden liitteiden suhteen sekä opastusta asian hoidon menettelytavoissa. Neuvonnassa ei kuitenkaan oteta kantaa yksittäisen asiakkaan tapaukseen.

9 MTI-VES (16) Taso 3 Tehtävässä vaaditaan rekisterien tietosisällön ja/tai muun asiakokonaisuuden hyvää tuntemista. Tehtävä vaatii asiantuntemusta ottaa kantaa tiedon oikeellisuuteen tai lainmukaisuuteen. Tehtävät painottuvat ryhmän 3 tehtäviin, mutta tehtäviin sisältyy yleensä myös ryhmien 1, 2 ja 4 tehtäviä. Tehtävät koostuvat tietojen rekisteröinneistä, rekisteröitävien tietojen sisällön tarkastamisista sekä puutteiden tai selvitystä vaativien asioiden havaitsemisesta sekä lisäselvitysten pyytämisestä. Asiantuntemus 1.3 Tehtävässä vaaditaan rekisterien tietosisällön tai muun asiakokonaisuuden hyvää tuntemista. Tehtävä vaatii asiantuntemusta ottaa kantaa tiedon oikeellisuuteen tai lainmukaisuuteen. Vastuu 2.2 Tehtävässä vastataan toimenpiteiden oikeellisuudesta. Itsenäisyys 3.3 Tehtävässä suoritetaan itsenäistä harkintaa, valmistelua ja ratkaisuntekoa. Yhteistyötaidot 4.2 Tehtäviin sisältyy asiakastilanteita, joissa pitää ohjata ja neuvoa asiakasta. Tehtävä edellyttää toimimista työyhteisön jäsenenä aktiivisesti. Koulutus ja työkokemus Esimerkkejä tason tehtävistä: Tehtäviin sopivin koulutus on keskiasteen koulutus ja työkokemus 1-3 vuoden työkokemus. - Lapsen rekisteröinti - Nimi-ilmoituksen ratkaisu - Muutot ja maastamuutot; ilmoituksen käsittely ja tallentaminen kotikuntamerkinnän tekeminen web-käsittely - Manuaaliotteiden antaminen; tiedot saadaan muista lähteistä kuin tietojärjestelmästä (esim. vanhoista henkikirjoista, kaupparekisteriasiakirjoista jne.) sukuselvitykset historiaotteet - Ulkomailta tulevien tietojen (avioituneet, eronneet ja kuolleet jne.) tallennus selvät tapaukset ryhmien tarkastus - Toimitilatietojen ylläpito - Asunto-osakeyhtiöiden purku - Holhoustilin tarkastus; yksinkertainen tili (esim. vain eläketuloja), tilit selvästi tehtyjä - Yleishallintoon ja julkisen notaarin tehtäviin liittyvät valmistelutehtävät - Veneen rekisteröintitehtävät - Kassanhoito ja laskutus - Laskujen tiliöinti - Kirjanpitotehtävät ja tilitykset - Lähiarkiston hoitaminen - Puhelinkeskus, kulunvalvonta ja raportointi - Maistraatin atk-yhteyshenkilö; ohjelmien käytön tuntemus Ero alemman tasokuvauksen tehtäviin:

10 MTI-VES (16) Taso 4 - Tehtävässä edellytetään laajempaa tietämystä maistraatin tehtävistä - Tehtävä vaatii erityistä tarkkuutta - Tehtäviin kuuluu paljon tiedon havainnointia sekä selvittelyä vaativia asioita Tehtävä edellyttää maistraatin palvelujen laajempaa ja/tai syvällisempää asiantuntemusta sekä vaativampia yhteistyötaitoja sekä rekisterien tietosisällön ja käyttötarkoituksen tai muun asiakokonaisuuden laajempaa ja/tai syvempää asiantuntemusta. Tehtävät painottuvat ryhmän 4 tehtäviin, mutta tehtäviin sisältyy yleensä myös muiden ryhmien tehtäviä. Tehtävät koostuvat tietojen rekisteröinnistä, tiedon oikeellisuuden selvittämisestä sekä tiedon varmentamisesta. Tehtäviin sisältyy myös ilmoitusten ja hakemusten käsittelyä ja ratkaisua. Asiantuntemus 1.4 Tehtävässä vaaditaan rekisterien tietosisällön tai muun asiakokonaisuuden hyvää tuntemista. Tehtävä vaatii asiantuntemusta ottaa kantaa tiedon oikeellisuuteen tai lainmukaisuuteen. Tehtävässä pitää pystyä selvittämään tiedon oikeellisuus esim. alkuperäislähteestä. Vastuu 2.3 Tehtävässä vastataan epäselvienkin tietojen oikeellisuuden selvittämisestä Itsenäisyys 3.3 Tehtävässä suoritetaan itsenäistä harkintaa, valmistelua ja ratkaisuntekoa. Yhteistyötaidot 4.3 Tehtäviin sisältyy asiakastilanteita ja yhteydenottoja yhteistyötahoihin. Tehtävässä ohjataan ja neuvotaan asiakasta. Tehtävä edellyttää toimimista työyhteisön jäsenenä aktiivisesti. Koulutus ja työkokemus / Tehtäviin sopivin koulutus on keskiasteen koulutus ja työkokemus on 1-3 vuoden työkokemus tai alemman korkea-asteen koulutus ja työkokemus alle vuoden työkokemus Esimerkkejä tason tehtävistä: - Rekisterissä olevien puutteiden täydentäminen; tiedot ovat kiistattomia/olemassa olevia, mutta ne pitää varmentaa/yhdistää - Sukuselvitysten tekeminen; uskonnolliset yhdyskunnat - Viranomaisilta ilmoituslomakkeella saatavien tietojen käsittely; selvittäminen, virheellisten tietojen korjaus (tiedon tarkistaminen alkuperäislähteestä) - Vaalivalmiuden ylläpito, rekistereiden ylläpito vaalien aikana - Asunto-osakeyhtiöiden muutostietojen käsittely, ratkaisu ja tallentaminen; hallinto ja edustaminen - Asunto-osakeyhtiöiden perusilmoitusten ja yhtiöjärjestysten muutosten valmistelu päätöksen tekijälle - Alaikäisen edunvalvonnan merkitseminen Holleen; valmistelu - Edunvalvonnan siirto toiseen maistraattiin; valmistelu - Omaisuusluetteloiden tarkastaminen - Perukirjan osakastietojen vahvistamisen valmistelevat tehtävät - Nimenmuutoshakemuksen valmistelevat tehtävät

11 MTI-VES (16) Ero alemman tasokuvauksen tehtäviin: - Tehtävässä suoritetaan tiedon oikeellisuuden harkintaa ja tiedon varmentamista - Tehtävässä suoritetaan valmistelua ja otetaan kantaa asian sisältöön

12 MTI-VES (16) Taso 5 Tehtävässä edellytetään maistraatin palvelujen laajaa tuntemista tai tehtävän asiakokonaisuuden perusteellista tuntemusta. Tehtävässä vastataan rekistereihin merkittävän tiedon sisällön lainmukaisuudesta ja oikeellisuudesta. Tehtävässä ratkaistaan vaativia asioita tai hoidetaan laaja-alaisia ja vaativia valmistelutehtäviä. Tehtävät koostuvat mm. erilaisten kohdennettujen korjausten, selvitysten ja tarkastusten tekemisestä. Tehtävään saattaa sisältyä vaativia asiakastilanteita ja yhteydenottoa yhteistyötahoihin. Tehtävään saattaa sisältyä työnjohtotehtäviä Asiantuntemus 1.5 Tehtävässä vaaditaan rekisterien tietosisällön tai muun asiakokonaisuuden perusteellista tuntemista. Tehtävä vaatii asiantuntemusta ottaa kantaa tiedon oikeellisuuteen ja lainmukaisuuteen. Tehtävässä pitää pystyä selvittämään tiedon oikeellisuutta. Vastuu 2.4 Tehtävässä vastataan epäselvienkin tietojen oikeellisuuden selvittämisestä ja/tai tehtävässä on työnjohdollinen vastuu tai laaja-alainen valmisteluvastuu Itsenäisyys 3.4 Tehtävässä suoritetaan itsenäistä harkintaa ja siinä edellytetään päätöksentekoa myös ongelmallisten tilanteiden ratkaisemiseksi. Ratkaisujen ohjaus. Yhteistyötaidot 4.4 Tehtäviin sisältyy vaativia asiakastilanteita ja yhteydenottoja yhteistyötahoihin. Tehtävässä pitää ohjata ja neuvoa asiakasta. Yhteistyön edistäminen työyhteisössä. Koulutus ja työkokemus / Tehtäviin sopivin koulutus on keskiasteen koulutus ja työkokemus 3 5 vuoden työkokemus tai alemman korkeakouluasteen koulutus sekä työkokemus 1-3 vuoden työkokemus. Esimerkkejä tason tehtävistä: - Työnjohtotehtävät töiden organisointiin kuuluvat tehtävät (töiden jakaminen, resurssien kohdentaminen) tulossopimuksen tavoitteiden asetantaan, seuraamiseen ja raportointiin osallistuminen asiantuntijana toimiminen/ratkaisujen ohjaaminen - Rekistereiden erittäin hyvää tuntemusta edellyttävien korjausten tekeminen - Ulkomaalaisen rekisteröinnin edellytysten selvittäminen ja ratkaisu - Ulkomailla tapahtuneiden henkilötietojen muutosten rekisteröinti tapauksissa, jossa tietojen rekisteröinti vaatii selvitystä - Vaativat perukirjan osakastietojen vahvistamisen valmistelevat tehtävät - Sukuselvityspalvelu - Holhoustilin tarkastus - Avioliiton ja parisuhteen rekisteröinnin esteiden tutkinta; ulkomaalaiset asiakirjat - Nimenmuutoshakemusten ratkaisu; NimiA 6 :n mukaisesti ratkaistavat tapaukset - Vaativat yleishallinnon ja julkisen notaarin valmistelutehtävät - Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävät mm. talousarvion laadintaan liittyvät tehtävät, VES:n mukaisten asioiden valmistelu - Päätearkiston vastuuhenkilön tehtävät

13 MTI-VES (16) - Focusilla annettavien tietojen myynti ja markkinointi - Tietolupapäätösten valmistelu - Vaativat ja laaja-alaiset yhteispalvelutehtävät - Pääkirjanpitotehtävät Ero alemman tasokuvauksen tehtäviin: - Tehtäviin sisältyy paljon epäselvien asioiden käsittelyä ja erikoistapauksia. - Tehtävässä vastataan rekisteriin tehtävien korjausten kohdentamisen suunnittelusta ja toteuttamisesta. - Tehtävän monipuolisuus ja laaja-alaisuus

14 MTI-VES (16) Taso 6 Tehtävät edellyttävät laajaa tuntemusta maistraatin palveluista tai tehtävän asiakokonaisuuden perusteellista tuntemusta. Tehtäviin sisältyy asioiden valmistelua ja/tai esittelyä päätöksentekijälle. Tehtäviin sisältyy vaativia asiakastilanteita ja yhteydenottoa yhteistyötahoihin. Asiantuntemus 1.6 Tehtävässä vaaditaan asiakokonaisuuden perusteellista tuntemista. Tehtävässä vaaditaan asiantuntemusta selvittää asioita, suorittaa harkintaa ja tehdä päätösehdotuksia ja päätöksiä. Vastuu 2.5 Tehtävässä vastataan päätöksistä ja päätösehdotusten valmistelusta ja esittelystä sekä niiden sisällön oikeellisuudesta. Itsenäisyys 3.5 Tehtävässä suoritetaan itsenäistä harkintaa asioiden valmistelusta ja ratkaisuehdotusten tekemisestä. Tehtävään voi sisältyä itsenäistä päätöksentekoa. Yhteistyötaidot 4.4 Tehtäviin sisältyy vaativia asiakastilanteita ja yhteydenottoja yhteistyötahoihin. Tehtävässä pitää ohjata ja neuvoa asiakasta. Yhteistyön edistäminen työyhteisössä. Koulutus ja työkokemus / Tehtäviin sopivin koulutus on keskiasteen koulutus ja työkokemus 3 5 vuoden työkokemus tai alemman korkeakouluasteen koulutus sekä työkokemus 1-3 vuoden työkokemus. Esimerkkejä tason tehtävistä: - Itseoikaisujen ja oikaisuvaatimusten valmistelutyö - Vaativat selvittelytehtävät väestö- ja kotikuntatiedoissa, juridisten epäselvyyksien ratkaiseminen - Alaikäisen edunvalvonnan merkitseminen Holleen; päätös - Edunvalvonnan siirto toiseen maistraattiin; päätös - (Edunvalvojan määräämistä koskevan päätösehdotuksen tekeminen) - Edunvalvonnan jatkumisen aiheellisuuden selvittäminen - Omaisuudenhoitosuunnitelman valmistelu - (Lupapäätösehdotuksen valmistelu) - Perukirjan osakastietojen vahvistaminen (maksuasetus 50 ) - ATK:n ylläpito (IS) Ero alemman tasokuvauksen tehtäviin: - Tehtävä edellyttää syvää asiantuntemusta tehtävän sisällön suhteen - Laajempi kontaktiverkko

15 MTI-VES (16) Taso 7 Tehtävässä edellytetään asioiden selvittämistä ja tutkimista sekä vaativaa, myös juridista, harkintaa. Tehtävässä suoritetaan valmistelua ja esittelyä sekä tehdään myös päätöksiä. Tehtäviin voi kuulua myös juridista harkintaa vaativaa päätöksentekoa tehtäväkokonaisuuden alueella. Asiantuntemus 1.7 Tehtävässä vaaditaan asiakokonaisuuden perusteellista tuntemista ja maistraatin tehtäviin liittyvän muun hallinnon tuntemusta. Tehtävässä vaaditaan asiantuntemusta selvittää asioita, suorittaa vaativaa harkintaa sekä tehdä päätösehdotuksia ja päätöksiä. Vastuu 2.5 Tehtävässä vastataan päätöksistä ja päätösehdotusten valmistelusta ja esittelystä sekä niiden sisällön oikeellisuudesta. Itsenäisyys 3.6 Tehtävässä suoritetaan itsenäistä harkintaa asioiden valmistelusta ja ratkaisuehdotusten tekemisestä. Tehtävään sisältyy päätöksentekoa. Tehtävässä suunnitellaan työn sisältöä ja toimintatapoja. Yhteistyötaidot 4.5 Tehtäviin sisältyy monimutkaisia ja vaativia asiakastilanteita ja yhteydenottoja yhteistyötahoihin. Tehtävässä pitää ohjata ja neuvoa asiakasta. Koulutus ja työkokemus / Tehtäviin sopivin koulutus on alemman korkeakouluasteen koulutus sekä työkokemus 3-5 vuoden työkokemus tai ylemmän korkeakouluasteen koulutus ja työkokemus 1-3 vuoden työkokemus. Esimerkkejä tason tehtävistä: - Rekisteriin merkittävien henkilötietojen ratkaisu ulkomaalaisten ja ulkomailla tapahtuneiden muutosten rekisteröinnissä; asiakirjojen luotettavuusharkinta - Äänioikeusrekisteriin tehtävät itseoikaisut, korjaukset ja muutokset; päätös - Edunvalvojan määräämistä koskevan päätösehdotuksen tekeminen (esittely) - Lupapäätösehdotuksen tekeminen (esittely) - Holhoustilin tarkastus; tilit ovat erittäin vaikeita ja/tai epäselviä (tileihin liittyy epäselvyyksiä tai laittomuuksia ym. jotka voivat edellyttää toimenpiteisiin ryhtymistä) - Tietolupapäätösten tekeminen - Tietojen luovutukseen liittyvät päätökset (JulkL) Ero alemman tasokuvauksen tehtäviin: - Tehtävässä korostuu esittelytehtäviin liittyvä esittelijän vastuu. Ero ylemmän tasokuvauksen tehtäviin: - Tehtäviin sisältyvä päätöksenteko kohdistuu kapeampaan asiakokonaisuuteen

16 MTI-VES (16) Taso 8 Tehtävässä edellytetään vaativien asioiden selvittämistä ja tutkimista sekä vaativaa, myös juridista, harkintaa. Tehtävässä suoritetaan valmistelua, esittelyä sekä päätöksentekoa. Tehtäviin kuuluu yleensä juridista harkintaa vaativaa päätöksentekoa tehtäväkokonaisuuden alueella Asiantuntemus 1.7 Tehtävässä vaaditaan asiakokonaisuuden perusteellista tuntemista ja maistraatin tehtäviin liittyvän muun hallinnon tuntemusta. Tehtävässä vaaditaan asiantuntemusta selvittää asioita, suorittaa vaativaa harkintaa sekä tehdä päätösehdotuksia ja päätöksiä. Vastuu 2.6 Tehtävässä vastataan päätösten ja ratkaisujen oikeellisuudesta. Tehtävässä vastataan maistraatin aloitteellisuudesta toimenpiteisiin ryhtymisen suhteen. Itsenäisyys 3.6 Tehtävässä suoritetaan itsenäistä harkintaa asioiden valmistelusta ja ratkaisuehdotusten tekemisestä. Tehtävään sisältyy päätöksentekoa. Tehtävässä suunnitellaan työn sisältöä ja toimintatapoja. Yhteistyötaidot 4.5 Tehtäviin sisältyy monimutkaisia ja vaativia asiakastilanteita ja yhteydenottoja yhteistyötahoihin. Tehtävässä pitää ohjata ja neuvoa asiakasta. Koulutus ja työkokemus / Tehtäviin sopivin koulutus on alemman korkeakouluasteen koulutus sekä yli 5 vuoden työkokemus tai ylemmän korkeakouluasteen koulutus ja työkokemus 3-5 vuoden työkokemus. Esimerkkejä tason tehtävistä: - Päätösehdotusten tekeminen (esittely) vaativissa edunvalvojan määräämistä, lupapäätöstä tai tilintarkastusta koskevissa asioissa - Ratkaisujen ja päätösten tekeminen - Ohjaustehtävät - Suunnittelutehtävät Ero alemman tasokuvauksen tehtäviin: - Tehtävään kuuluu keskitetty päätösten tekeminen rajatulla vastuualueella - Vastuu työryhmän tms. toiminnasta. -

17 MTI-VES (16) Taso 9 Tehtävässä suoritetaan vaativia valmistelu- ja esittelytehtäviä sekä tehdään päätöksiä. Tehtäviin voi kuulu maistraatin toiminnan kannalta merkittävää valmistelua, päätöksentekoa ja toimenpiteisiin ryhtymistä. Tehtävät edellyttävät yleensä yhden tai usean tehtäväalueen tai tehtäväkokonaisuuden monipuolista juridista harkintaa ja päätöksentekoa. Asiantuntemus 1.8 Tehtävässä vaaditaan asiakokonaisuuden perusteellista tuntemista sekä maistraatin tehtävien ja niihin liittyvän muun hallinnon tuntemusta. Tehtävässä vaaditaan asiantuntemusta selvittää asioita, suorittaa vaativaa harkintaa ja tehdä päätöksiä. Vastuu 2.6 Tehtävässä vastataan päätösten ja ratkaisujen oikeellisuudesta. Tehtävässä vastataan maistraatin aloitteellisuudesta toimenpiteisiin ryhtymisen suhteen. Itsenäisyys 3.6 Tehtävässä suoritetaan itsenäistä harkintaa asioiden valmistelusta ja ratkaisuehdotusten tekemisestä. Tehtävään sisältyy päätöksentekoa. Tehtävässä suunnitellaan työn sisältöä ja toimintatapoja. Yhteistyötaidot 4.6 Tehtäviin sisältyy monimutkaisia ja vaativia asiakastilanteita ja yhteydenottoja yhteistyötahoihin. Tehtävässä pitää ohjata ja neuvoa asiakasta. Tehtävässä edellytetään neuvotteluja erilaisten näkemysten yhteensovittamiseksi sekä asioiden ratkaisemiseksi. Koulutus ja työkokemus Tehtäviin sopivin koulutus on ylemmän korkeakouluasteen koulutus ja työkokemus 3-5 vuoden työkokemus. Esimerkkejä tason tehtävistä: - Kuten tasossa 8 jossa esittelytehtävän lisäksi määräys suorittaa rajattuja yleensä henkikirjoittajan tehtäviin kuuluvia tehtäviä - Maistraatin sisäisen hallinnon suunnittelu- ja kehittämistehtävät

18 MTI-VES (16) Taso 10 Tehtäviin kuuluu mm. maistraatin toiminnan kannalta merkittävien päätösten tekeminen, toimenpiteisiin ryhtyminen ja valituksiin vastaaminen. Tehtävät edellyttävät yhden tai usean tehtäväalueen tai tehtäväkokonaisuuden monipuolista juridista harkintaa ja päätöksentekoa. Tehtävissä annetaan juridista neuvontaa. Asiantuntemus 1.9 Tehtävässä vaaditaan asiakokonaisuuden perusteellista tuntemista sekä maistraatin tehtävien monipuolista osaamista ja maistraatin tehtäviin liittyvän muun hallinnon hyvää tuntemusta. Tehtävässä vaaditaan asiantuntemusta selvittää asioita, suorittaa vaativaa harkintaa ja tehdä päätöksiä. Vastuu 2.6 Tehtävässä vastataan päätösten ja ratkaisujen oikeellisuudesta. Tehtävässä vastataan maistraatin aloitteellisuudesta toimenpiteisiin ryhtymisen suhteen. Itsenäisyys 3.7 Tehtävässä tehdään päätöksiä. Tehtävässä suunnitellaan työn sisältöä ja toimintatapoja. Yhteistyötaidot 4.6 Tehtäviin sisältyy monimutkaisia ja vaativia asiakastilanteita ja yhteydenottoja yhteistyötahoihin. Tehtävässä pitää ohjata ja neuvoa asiakasta. Tehtävässä edellytetään neuvotteluja erilaisten näkemysten yhteensovittamiseksi sekä asioiden ratkaisemiseksi. Koulutus ja työkokemus Tehtäviin sopivin koulutus on ylemmän korkeakouluasteen koulutus ja työkokemus 3-5 vuoden työkokemus. Esimerkkejä tason tehtävistä: - Itseoikaisut, oikaisuvaatimuksen johdosta annettavat päätökset, valituksiin vastaaminen lausunnon, selityksen tai vastineen antaminen - Ilmoitusrikemaksun määrääminen - Asunto-osakeyhtiöiden perusilmoitukset ja yhtiöjärjestysten muutosilmoitukset; ratkaisu - Edunvalvontahakemuksen tekeminen käräjäoikeudelle ja oikeudessa esiintyminen - Edunvalvojan määräämistä koskevan päätöksen tekeminen esittelystä - Tilikauden pidennyksestä päättäminen, tilin tekemisestä vapauttaminen - Uhkasakko- ja teettämisuhkamenettely - Avioliittoon vihkiminen, parisuhteen rekisteröinti - Nimenmuutoshakemuksen päätös; muut kuin NimiA 6 :n mukaiset tapaukset - Julkisen notaarin tehtävät - Perukirjan osakastietojen vahvistaminen (maksuasetus 100 ) Ero alemman tasokuvauksen tehtäviin: - Tehtäviin sisältyy päätöksentekoa laajemman asiakokonaisuuden osalta - Tehtäviin voi sisältyä myös ratkaisuvelvollisuus. Ero ylemmän tasokuvauksen tehtäviin: - Tehtävään ei yleensä sisälly linjanvetoja ratkaisuasioissa - Tehtävä ei yleensä sisällä esimiestehtäviä - Suppeampi työkokonaisuus

19 MTI-VES (16) Taso 11 Tehtäviin kuuluu mm. maistraatin toiminnan kannalta merkittävien päätösten tekeminen, toimenpiteisiin ryhtyminen ja valituksiin vastaaminen. Tehtävät edellyttävät vaativaa ja monipuolista juridista harkintaa ja päätöksentekoa. Tehtävissä annetaan juridista neuvontaa. Lisäksi tehtävään saattaa sisältyä esimiestehtäviä. Asiantuntemus 1.9 Tehtävässä vaaditaan asiakokonaisuuden perusteellista tuntemista sekä maistraatin tehtävien monipuolista osaamista ja maistraatin tehtäviin liittyvän muun hallinnon hyvää tuntemusta. Tehtävässä vaaditaan asiantuntemusta selvittää asioita, suorittaa vaativaa harkintaa ja tehdä päätöksiä. Vastuu 2.7 Tehtävässä vastataan päätösten ja ratkaisujen oikeellisuudesta. Tehtävässä vastataan maistraatin aloitteellisuudesta toimenpiteisiin ryhtymisen suhteen. Tehtävässä luodaan maistraatin ratkaisukäytäntöä. Esimiesvastuu. Itsenäisyys 3.8 Tehtävässä tehdään päätöksiä sekä luodaan maistraatin käytäntöä. Tehtävässä suunnitellaan työn sisältöä ja toimintatapoja koko yksikön osalta. Yhteistyötaidot 4.7 Tehtäviin sisältyy monimutkaisia ja vaativia asiakastilanteita ja yhteydenottoja yhteistyötahoihin. Tehtävässä pitää ohjata ja neuvoa asiakasta. Tehtävässä edellytetään neuvotteluja erilaisten näkemysten yhteensovittamiseksi sekä asioiden ratkaisemiseksi. Tehtävässä edellytetään aktiivista toimimista työyhteisön ohjaajana. Koulutus ja työkokemus Tehtäviin sopivin koulutus on ylemmän korkeakouluasteen koulutus ja työkokemus yli 5 vuoden työkokemus. Esimerkkejä tason tehtävistä: - Itseoikaisut, oikaisuvaatimuksen johdosta annettavat päätökset, valituksiin vastaaminen lausunnon, selityksen tai vastineen antaminen - Asunto-osakeyhtiöiden perusilmoitukset ja yhtiöjärjestysten muutosilmoitukset; ratkaisu - Edunvalvontahakemuksen tekeminen käräjäoikeudelle ja oikeudessa esiintyminen - Edunvalvojan määräämistä koskevan päätöksen tekeminen esittelystä - Lupapäätöksen tekeminen esittelystä - Omaisuudenhoitosuunnitelman hyväksyminen - Uhkasakko- ja teettämisuhkamenettely - Nimenmuutoshakemuksen päätös; muut kuin NimiA 6 :n mukaiset tapaukset - Julkisen notaarin tehtävät - Perukirjan osakastietojen vahvistaminen (maksuasetus 67 ) - Päätöksenteko henkilöstö- ja taloushallinnon asioissa - Linjanveto ratkaisuasioissa - Yhteiskuntasuhteiden hoitaminen - Edunvalvontapalvelujen järjestämisen valvonta - Maistraatin palveluyksikön, holhoustoimen yksikön tai muun vastaavan yksikön vastuullinen vetäminen - Maistraatin päällikön sijaisen tehtävät

20 MTI-VES (16) Ero alemman tasokuvauksen tehtäviin: - Tehtävässä tehdään linjanvetoja ratkaisuasioissa - Tehtäviin sisältyy yhteiskunnallista vastuuta mm. siitä, että maistraattien yhteistyökumppanit (kunnat, seurakunnat) toimittavat väestötietoihin rekisteröitävät tiedot ajoissa ja oikeassa muodossa ja että kuntien edunvalvontapalvelujen tuottaminen on asianmukaisesti järjestetty - Tehtävässä toimitaan usein asian korkeimpana asiantuntijana - Tehtäviin sisältyy asiantuntijavastuuta yhden tai usean tehtäväalueen osalta - Tehtävät yleensä laaja-alaisempia kuin edellisessä ryhmässä

Tehtäviin sopivin koulutus on ylemmän perusasteen koulutus ja työkokemus alle 1 vuoden työkokemus.

Tehtäviin sopivin koulutus on ylemmän perusasteen koulutus ja työkokemus alle 1 vuoden työkokemus. 1(12) Pöytäkirja liite 1B Tasokuvaukset Taso 1 Tehtäviin kuuluu mm. erilaisten otteiden ja todistusten antamista, kun tieto annetaan suoraan maistraatin tietojärjestelmästä eikä tiedon sisältöä käsitellä.

Lisätiedot

Henkilökohtaisen palkanosan arviointitekijät on kuvattu liitteessä 3 sekä numeroarvosanojen sisältö liitteessä 4.

Henkilökohtaisen palkanosan arviointitekijät on kuvattu liitteessä 3 sekä numeroarvosanojen sisältö liitteessä 4. VES: 260551 Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottoa lääninhallituksissa koskevan tarkentavan virkaehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirja, joka tehtiin 17. päivänä marraskuuta 2003 sisäasiainministeriön,

Lisätiedot

Tätä virkaehtosopimusta sovelletaan maistraattien virkamiesten palkkaukseen.

Tätä virkaehtosopimusta sovelletaan maistraattien virkamiesten palkkaukseen. 1(6) Maistraattien palkkausjärjestelmää koskeva tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 29. päivänä helmikuuta 2008 valtiovarainministeriön, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö

Lisätiedot

Sopimus on tehty valtiovarainministeriön sopimuskauden 2007-2010 neuvottelu- ja sopimusmääräysten

Sopimus on tehty valtiovarainministeriön sopimuskauden 2007-2010 neuvottelu- ja sopimusmääräysten Tarkentava virkaehtosopimus oikeusministeriön ja Valtakunnansyyttäjänviraston sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n välillä paikallisesti toteutettavien erien käytöstä syyttäjälaitoksessa

Lisätiedot

Hallinnon tietotekniikkakeskuksen (Haltik) palkkausjärjestelmän

Hallinnon tietotekniikkakeskuksen (Haltik) palkkausjärjestelmän 1 Hallinnon tietotekniikkakeskuksen (Haltik) palkkausjärjestelmän käyttöönottoa koskevan tarkentavan virkaehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirja, joka tehtiin 29 päivänä tammikuuta 2010 sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Uusi palkkausjärjestelmä toteutetaan työsopimussuhteisen henkilöstön osalta työsopimuksilla.

Uusi palkkausjärjestelmä toteutetaan työsopimussuhteisen henkilöstön osalta työsopimuksilla. 260151/01/101-109 Sisäasiainministeriön palkkausjärjestelmän uudistamista koskevan tarkentavan virkaehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirja, joka tehtiin 11 päivänä toukokuuta 2006 sisäasiainministeriön,

Lisätiedot

KTM 11/110/2002 VES: 321051

KTM 11/110/2002 VES: 321051 KTM 11/110/2002 VES: 321051 KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN VIRKAMIESTEN UUDESTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 12.4.2002 TEHDYN TARKENTAVAN VIRKAEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Allekirjoituspöytäkirjan

Lisätiedot

ALUEELLISTEN YMPÄRISTÖKESKUSTEN HENKILÖSTÖN UUTTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄÄ KOSKEVAN 10.12

ALUEELLISTEN YMPÄRISTÖKESKUSTEN HENKILÖSTÖN UUTTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄÄ KOSKEVAN 10.12 ALUEELLISTEN YMPÄRISTÖKESKUSTEN HENKILÖSTÖN UUTTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄÄ KOSKEVAN 10.12.2004 UUDISTETUN TARKENTAVAN VIRKAEHTOSOPIMUKSEN JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Allekirjoituspöytäkirjan

Lisätiedot

1 Tehtävien vaativuuden määrittelyssä käytetään Hay-järjestelmää.

1 Tehtävien vaativuuden määrittelyssä käytetään Hay-järjestelmää. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS NEUVOTTELUPÖYTÄKIRJA Pöytäkirja Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) sekä JUKO ry:n, Pardia ry:n ja JHL ry:n välisistä neuvotteluista, jotka koskivat GTK:ssa sovellettavaa palkkausjärjestelmää.

Lisätiedot

1 Tehtävien vaativuuden määrittelyssä käytetään Hay-järjestelmää.

1 Tehtävien vaativuuden määrittelyssä käytetään Hay-järjestelmää. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS NEUVOTTELUPÖYTÄKIRJA Pöytäkirja Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) sekä JUKO ry:n, Pardia ry:n ja JHL ry:n välisistä neuvotteluista, jotka koskivat GTK:ssa sovellettavaa palkkausjärjestelmää.

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS 11.12.2000 TUKES - PALKKAUSJÄRJESTELMÄ

TURVATEKNIIKAN KESKUS 11.12.2000 TUKES - PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 1 TURVATEKNIIKAN KESKUS 11.12.2000 TUKES - PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 2 1. PALKKAUSJÄRJESTELMÄ OSA JOHTAMISTA Palkkaus ja palkitseminen ovat keskeinen osa turvatekniikan keskuksen johtamisjärjestelmää. Organisaation

Lisätiedot

VES: 322151. 1 Soveltamisala

VES: 322151. 1 Soveltamisala GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES: 322151 Geologian tutkimuskeskus (GTK) sekä JUKO ry, Pardia ry ja JHL ry ovat tehneet hallinnonalakohtaisen tarkentavan virkaehtosopimuksen Geologian

Lisätiedot

Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotto

Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotto TES: 279202 Pöytäkirja 30.6.2005 Allekirjoittamispöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL ry:n ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n

Lisätiedot

Tämä sopimus on tehty samapalkkaerän kohdentamisesta 22.12.2009 tehdyn keskustason virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.

Tämä sopimus on tehty samapalkkaerän kohdentamisesta 22.12.2009 tehdyn keskustason virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Tarkentava virkaehtosopimus samapalkkaerän kohdentamisesta oikeusministeriössä, Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa, Tietosuojavaltuutetun toimistossa, Konkurssiasiamiehen toimistossa, Onnettomuustutkintakeskuksessa,

Lisätiedot

PALKKALIITE (K) Vaativat johtamistehtävät (yksikön päällikkö tai esimies), erittäin vaativat kehittämis-

PALKKALIITE (K) Vaativat johtamistehtävät (yksikön päällikkö tai esimies), erittäin vaativat kehittämis- LIITE 2 PALKKALIITE 02 I SOVELTAMISALA Viestintäviraston henkilöstön tehtävien vaativuusluokka ja tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy Viestintäviraston, Viestintäviraston henkilöstö ry:n ja JUKO ry:n

Lisätiedot

VES 280151 PL 01. 1 Keskustason sopimusmääräykset

VES 280151 PL 01. 1 Keskustason sopimusmääräykset VES 280151 PL 01 Tarkentava virkaehtosopimus vuoden 2011 virasto- ja tasaarvoerän kohdentamisesta valtiovarainministeriössä ja ministeriön palkkausjärjestelmää koskevan tarkentavan virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

2 Vaativuusarviointijärjestelmä ja tehtävien vaativuuden arviointi

2 Vaativuusarviointijärjestelmä ja tehtävien vaativuuden arviointi ves-koodi: 251052 Haastemiesten palkkausta koskevan tarkentavan virkaehtosopimuksen allekirjoittamispöytäkirja, joka tehtiin 15 päivänä huhtikuuta 2009 oikeusministeriön sekä Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

2 Vaativuusarviointijärjestelmä ja tehtävien vaativuuden arviointi

2 Vaativuusarviointijärjestelmä ja tehtävien vaativuuden arviointi ves-koodi:251054 Dnro OM 6/102/2014 Julkisten oikeusavustajien palkkausta koskevan tarkentavan virkaehtosopimuksen allekirjoittamispöytäkirja, joka tehtiin 12 päivänä maaliskuuta 2014 oikeusministeriön

Lisätiedot

2 Vaativuusarviointijärjestelmä ja tehtävien vaativuuden arviointi

2 Vaativuusarviointijärjestelmä ja tehtävien vaativuuden arviointi Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottoa kihlakunnanulosottomiehiin koskevan tarkentavan virkaehtosopimuksen allekirjoittamispöytäkirja, joka tehtiin 30 päivänä marraskuuta 2007 oikeusministeriön ja Julkisalan

Lisätiedot

6 Arviointien yhdenmukaisuus ja arviointimenettelyn kehittäminen

6 Arviointien yhdenmukaisuus ja arviointimenettelyn kehittäminen 260251/01/1-14 Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottoa koskevan tarkentavan virkaehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirja, joka tehtiin 24 päivänä tammikuuta 2006 sisäasiainministeriön, Julkisalan koulutettujen

Lisätiedot

1 Sopimuksen perusteet ja tarkoitus. Tämä sopimus on tehty valtiovarainministeriön antamien neuvottelumääräysten 29.3.2010 mukaisesti.

1 Sopimuksen perusteet ja tarkoitus. Tämä sopimus on tehty valtiovarainministeriön antamien neuvottelumääräysten 29.3.2010 mukaisesti. STM/1414/2010 Tarkentava virkaehtosopimus virastoerästä ja arviointiryhmien työn kehittämisestä sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnassa ja työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnassa. Sopimus on tehty

Lisätiedot

VES: 260651 29.2.2008 PL: 01

VES: 260651 29.2.2008 PL: 01 VES: 260651 29.2.2008 PL: 01 Väestörekisterikeskus sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Palkansaajajärjestö Pardia ry ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry ovat tehneet 29.

Lisätiedot

2 Arviointiryhmän työn kehittäminen ja palkkauksen turvaaminen muutostilanteessa

2 Arviointiryhmän työn kehittäminen ja palkkauksen turvaaminen muutostilanteessa Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 25 päivänä toukokuuta 2011 sisäasiainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:n välillä virastoerän

Lisätiedot

Liitteessä 3 on esitetty henkilökohtaisen palkanosan taulukko.

Liitteessä 3 on esitetty henkilökohtaisen palkanosan taulukko. PÖYTÄKIRJA Työehtosopimus STUK/ Pardia ja JHL (TES: 331002) Tarkentava virkaehtosopimus STUK/ Pardia ja JHL (VES: 331052) Pöytäkirja Säteilyturvakeskuksen (STUK), Pardia ry:n ja JHL ry:n välisestä neuvottelusta,

Lisätiedot

Liitteenä ovat henkilökohtaisen palkanosan kriteerit henkilöstölle (liite 2) ja esimiehille (liite 3).

Liitteenä ovat henkilökohtaisen palkanosan kriteerit henkilöstölle (liite 2) ja esimiehille (liite 3). Pöytäkirja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:n välillä koskien palkkausjärjestelmän kehittämistä Neuvotteluosapuolet

Lisätiedot

2 Sopimuksen soveltamisala Tätä virkaehtosopimusta sovelletaan Patentti- ja rekisterihallituksen virkamiesten palvelussuhteen ehtoihin.

2 Sopimuksen soveltamisala Tätä virkaehtosopimusta sovelletaan Patentti- ja rekisterihallituksen virkamiesten palvelussuhteen ehtoihin. 1 Sopimuksen perusteet Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 26 päivänä helmikuuta 2009 Patentti- ja rekisterihallituksen sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO

Lisätiedot

Tarkentava virkaehtosopimus virastoerästä ja arviointiryhmien työn kehittämisestä sosiaali- ja terveysministeriössä

Tarkentava virkaehtosopimus virastoerästä ja arviointiryhmien työn kehittämisestä sosiaali- ja terveysministeriössä STM/1414/2010 Tarkentava virkaehtosopimus virastoerästä ja arviointiryhmien työn kehittämisestä sosiaali- ja terveysministeriössä Sopimus on tehty sosiaali- ja terveysministeriön sekä Julkisalan koulutettujen

Lisätiedot

TES: 325002 PL: 01 Liite 1

TES: 325002 PL: 01 Liite 1 TES: 325002 PL: 01 Liite 1 MEKin palkkausjärjestelmäliite 1 Määräysten soveltamisala Määräyksiä sovelletaan Matkailun edistämiskeskuksen (MEK) niihin kotimaassa työskenteleviin työsopimussuhteisiin toimihenkilöihin,

Lisätiedot

15.4.2010 ad OM 8/102/2010 1(2)

15.4.2010 ad OM 8/102/2010 1(2) OIKEUSMINISTERIÖ PÄÄTÖS 15.4.2010 ad OM 8/102/2010 1(2) Asia Samapalkkaerän kohdentaminen oikeuslaitoksen yleisellä sopimusalalla; uusiin välitasoihin Y 7,5 ja Y 8,5 sijoittuvat virkamiehet, uusien vaativuustasojen

Lisätiedot

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS OPETUSMINISTERIÖ KULTTUURIHALLINTO

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS OPETUSMINISTERIÖ KULTTUURIHALLINTO TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS OPETUSMINISTERIÖ KULTTUURIHALLINTO Tarkentava virkaehtosopimus samapalkkaerän kohdentamisesta opetusministeriön kulttuurihallinnonalalla eli Kansallisessa audiovisuaalisessa

Lisätiedot

1 Sopimuksen peruste ja tarkoitus

1 Sopimuksen peruste ja tarkoitus HAKl20101121 Hätäkeskuslaitosta koskeva tarkentava virkaehtosopimus kehittämiserien kohdentamisesta Hätäkeskuslaitoksen palkkausj ärj estelmään, joka on tehty 28.1.2010 Hätäkeskuslaitoksen, Julkisalan

Lisätiedot

6.10.2015. Esimiestyö on pääsääntöisesti vaativampaa kuin esimiehen johtaman tiimin/ryhmän toimihenkilöiden tekemä työ.

6.10.2015. Esimiestyö on pääsääntöisesti vaativampaa kuin esimiehen johtaman tiimin/ryhmän toimihenkilöiden tekemä työ. Henkilöstöosasto 6.10.2015 ESIMIESTYÖN VAATIVUUSLUOKITUS Yleistä Esimiestyön vaativuuden arviointi perustuu vahvistettuun toimenkuvaukseen. Esimies toimii usein myös itse asiantuntijana, jolloin toimenkuvaukseen

Lisätiedot

Liitteessä 3 on esitetty henkilökohtaisen palkanosan taulukko.

Liitteessä 3 on esitetty henkilökohtaisen palkanosan taulukko. PÖYTÄKIRJA Työehtosopimus STUK/ JUKO ry TES: 33 10 01 Tarkentava virkaehtosopimus STUK/ JUKO ry, VES: 33 10 51 Pöytäkirja Säteilyturvakeskuksen (STUK) ja JUKO ry:n välisestä neuvottelusta, joka pidettiin

Lisätiedot

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3. SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.2008 LUKIEN Suomen ympäristökeskus ja Ympäristöhallinnon henkilökuntayhdistys

Lisätiedot

Tämä sopimus tulee voimaan edellyttäen, että valtiovarainministeriö on sen tarkastanut ja hyväksynyt.

Tämä sopimus tulee voimaan edellyttäen, että valtiovarainministeriö on sen tarkastanut ja hyväksynyt. TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES:299451 PL:01 PR:101-113 (liite 1) VES:299751 PL:01-05 (liite2) OPETUSMINISTERIÖ KULTTUURIHALLINTO Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 28 päivänä

Lisätiedot

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 299451 PL 01 PR 101-113 (liite 2)

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 299451 PL 01 PR 101-113 (liite 2) TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 299451 PL 01 PR 101-113 (liite 2) OPETUSMINISTERIÖ KULTTUURIHALLINTO Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 14. päivänä lokakuuta 2008 opetusministeriön

Lisätiedot

Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251

Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251 Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251 Tilastokeskus sekä Tutkimusväen liitto TUTKI ry. ja Akava JS ry. ovat tehneet 18 päivänä helmikuuta 2000 tarkentavan virkaehtosopimuksen Tilastokeskuksen virkasuhteiseen

Lisätiedot

2 Luottamusmiehet ja luottamusmiespalkkiot (palkkatekijätunnus TI:315, YK:04258)

2 Luottamusmiehet ja luottamusmiespalkkiot (palkkatekijätunnus TI:315, YK:04258) 1 (6) Tiehallinnon luottamusmiessopimus 1 Sopimuksen soveltamisala Tiehallinnon ja tämän sopimuksen allekirjoittajajärjestöjen välisessä luottamusmiestoiminnassa noudatetaan tämän sopimuksen määräyksiä.

Lisätiedot

VES-koodi : 251055 OM 47/102/2015. Pöytäkirjamenettely perustuu valtiovarainministeriön 3.12.2013 antamiin neuvottelu- ja sopimusmääräyksiin.

VES-koodi : 251055 OM 47/102/2015. Pöytäkirjamenettely perustuu valtiovarainministeriön 3.12.2013 antamiin neuvottelu- ja sopimusmääräyksiin. VES-koodi : 251055 OM 47/102/2015 Pöytäkirja on laadittu 18 päivänä toukokuuta 2015 oikeusministeriön sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö

Lisätiedot

Neuvotteluosapuolet ovat yksimielisiä seuraavasta: Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotto

Neuvotteluosapuolet ovat yksimielisiä seuraavasta: Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotto RVLPJTARKVES APTK 22.4.2005 (VM 3.5.2005) Päivitetty 1.10.2007 1 ( 7 ) Allekirjoittamispöytäkirja, joka tehtiin rajavartiolaitoksen esikunnan ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:n, SKL Suomen Konepäällystöliitto

Lisätiedot

Tämä sopimus on tehty 31.10.2007 tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 11 :n mukaisesti.

Tämä sopimus on tehty 31.10.2007 tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 11 :n mukaisesti. # 12886 2068/85/2008 Tarkentava virka- ja työehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta Maaseutuvirastossa. Sopimus on tehty 15:nä päivänä joulukuuta 2008 Maaseutuviraston sekä Julkisalan

Lisätiedot

Pöytäkirjamenettely perustuu valtiovarainministeriön 22.12.2011 antamiin neuvottelu- ja sopimusmääräyksiin.

Pöytäkirjamenettely perustuu valtiovarainministeriön 22.12.2011 antamiin neuvottelu- ja sopimusmääräyksiin. Pöytäkirja on laadittu 15 päivänä maaliskuuta 2013 oikeusministeriön sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n välillä käydystä, valtiovarainministeriön

Lisätiedot

Sopimusta sovelletaan Tekesiin vakinaisessa palvelussuhteessa olevaan virka- ja työsopimussuhteiseen

Sopimusta sovelletaan Tekesiin vakinaisessa palvelussuhteessa olevaan virka- ja työsopimussuhteiseen Tarkentava virkaehtosopimus ja työehtosopimus tehtävien vaativuuteen perustuvasta palkkausjärjestelmästä Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksessa (jäljempänä Tekes). Sopimus on tehty 28 päivänä

Lisätiedot

TES: 322104. 1 Soveltamisala

TES: 322104. 1 Soveltamisala GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TYÖEHTOSOPIMUS TES: 322104 Geologian tutkimuskeskus (GTK) sekä JUKO ry, Pardia ry ja JHL ry ovat tehneet työehtosopimuksen Geologian tutkimuskeskuksen työsopimussuhteista henkilöstöä

Lisätiedot

1 Tehtäväkohtaisen palkanosan määräytymistä koskeva liite 1 tarkistetaan oheisen liitteiden 1 ja 2 mukaiseksi.

1 Tehtäväkohtaisen palkanosan määräytymistä koskeva liite 1 tarkistetaan oheisen liitteiden 1 ja 2 mukaiseksi. 1 Tarkentava virkaehtosopimus ulkoasiainministeriön, Ulkoasiainhallinnon virkailijayhdistys Uhvy ry:n ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko ry:n välillä ulkoasiainhallinnon virkamiehiin sovellettavasta

Lisätiedot

1 Suhde aikaisempiin sopimuksiin

1 Suhde aikaisempiin sopimuksiin VES 318051 TES 318003 Ilmatieteen laitoksen sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Pardia ry:n ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välillä tehtiin tarkentava virka-

Lisätiedot

VES 299151, PL:01, PR:101-109 VES 299751, PL:01-05, PR:101-504

VES 299151, PL:01, PR:101-109 VES 299751, PL:01-05, PR:101-504 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS OPETUSMINISTERIÖ KULTTUURIHALLINTO VES 299151, PL:01, PR:101-109 VES 299751, PL:01-05, PR:101-504 Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 29. päivänä

Lisätiedot

Osapuolten välisen työehtosopimuksen 7 :n mukainen ja virkaehtosopimuksen 7 :n mukainen toimiraha on 1.10.2007 lukien:

Osapuolten välisen työehtosopimuksen 7 :n mukainen ja virkaehtosopimuksen 7 :n mukainen toimiraha on 1.10.2007 lukien: TES: 313012 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS (sisävesiluotsit, väylämestarit ja väylänhoitajat) P ö y t ä k i r j a Merenkulkulaitoksen ja Suomen Merimies-Unioni SMU ry:n välisestä työ/virkaehtosopimusneuvottelusta,

Lisätiedot

Tarkentava virkaehtosopimus (UPJ) verohallinnossa noudatettavasta palkkausjärjestelmästä

Tarkentava virkaehtosopimus (UPJ) verohallinnossa noudatettavasta palkkausjärjestelmästä 281851 Tarkentava virkaehtosopimus (UPJ) verohallinnossa noudatettavasta palkkausjärjestelmästä Verohallitus sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry., Palkansaajajärjestö Pardia ry. sekä

Lisätiedot

Todettiin, että liittoerä on suuruudeltaan 0,38 % ja tasa-arvoerä 0,12 % sopimusalan palkkasummasta (tasa-arvoerän laskelma liitteenä 1).

Todettiin, että liittoerä on suuruudeltaan 0,38 % ja tasa-arvoerä 0,12 % sopimusalan palkkasummasta (tasa-arvoerän laskelma liitteenä 1). Sopimuksen nro 267551 Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 3.5.2006 sisäasiainministeriön sekä JHL ry:n, JUKO ry:n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:n välillä vuoden 2006 liitto- ja tasa-arvoerien

Lisätiedot

KTM 11/110/2002 VES: 321051 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN VIRKAMIESTEN UUDESTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

KTM 11/110/2002 VES: 321051 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN VIRKAMIESTEN UUDESTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ KTM 11/110/2002 VES: 321051 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN VIRKAMIESTEN UUDESTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Kauppa- ja teollisuusministeriö sekä Akava-JS ry, Palkansaajajärjestö

Lisätiedot

260151/01/101-109 Liite 1

260151/01/101-109 Liite 1 260151/01/101-109 Liite 1 Sisäasiainministeriön palkkausjärjestelmää koskeva tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin sisäasiainministeriön ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö

Lisätiedot

Sopimus korvaa 2.12.2010 tehdyn oikeuslaitoksen yleisen tarkentavan virkaehtosopimuksen myöhempine muutoksineen.

Sopimus korvaa 2.12.2010 tehdyn oikeuslaitoksen yleisen tarkentavan virkaehtosopimuksen myöhempine muutoksineen. ves-koodi: 251053 Oikeuslaitoksen yleistä sopimusalaa koskeva tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 22 päivänä kesäkuuta 2011 oikeusministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO

Lisätiedot

Tämä sopimus on tehty valtion virka- ja työehtosopimuksen sopimuskaudelle 2010-2012 mukaisesti.

Tämä sopimus on tehty valtion virka- ja työehtosopimuksen sopimuskaudelle 2010-2012 mukaisesti. TRAFI/20771/01.00.01/2010 Virkaehtosopimus 4.1.2011 Virkaehtosopimus Liikenteen turvallisuusviraston sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelu-järjestö JUKO ry:n, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön 1.12.2004 antamien neuvottelu- ja sopimusohjeiden mukaisesti sovittiin seuraavaa:

Valtiovarainministeriön 1.12.2004 antamien neuvottelu- ja sopimusohjeiden mukaisesti sovittiin seuraavaa: TES: 313013 PL: 01 Pöytäkirja Merenkulkulaitoksen, Suomen Erityisteknisten Liitto SETELI ry:n ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n välisestä työehtosopimusneuvottelusta, joka pidettiin 17.2.2005 Merenkulkulaitoksessa.

Lisätiedot

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS: OPETUSMINISTERIÖ; KULTTUURIHALLINTO

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS: OPETUSMINISTERIÖ; KULTTUURIHALLINTO TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS: OPETUSMINISTERIÖ; KULTTUURIHALLINTO Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 13 päivänä joulukuuta 2004 opetusministeriön (hallinnonalan neuvotteluviranomainen)

Lisätiedot

Tarkentava virkaehtosopimus ylioppilastutkintolautakunnan. joka on tehty 1. päivänä huhtikuuta 2014 ylioppilastutkintolautakunnan,

Tarkentava virkaehtosopimus ylioppilastutkintolautakunnan. joka on tehty 1. päivänä huhtikuuta 2014 ylioppilastutkintolautakunnan, Tarkentava virkaehtosopimus ylioppilastutkintolautakunnan palkkausjärjestelmästä, joka on tehty 1. päivänä huhtikuuta 2014 ylioppilastutkintolautakunnan, jota edustaa hallinnonalan neuvotteluviranomaisena

Lisätiedot

VES: 310251 TES: 310201. 1 Sopimuksen peruste ja tarkoitus

VES: 310251 TES: 310201. 1 Sopimuksen peruste ja tarkoitus VES: 310251 TES: 310201 Virka- ja työehtosopimus, joka tehtiin 22.6.2010 Liikenneviraston sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n ja Palkansaajajärjestö

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN, SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRIS- TÖHALLINNON TEKNISET VETY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESSOPI- MUS

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN, SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRIS- TÖHALLINNON TEKNISET VETY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESSOPI- MUS YMPÄRISTÖMINISTERIÖN, SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRIS- TÖHALLINNON TEKNISET VETY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESSOPI- MUS Ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus ja Ympäristöhallinnon Tekniset VETY

Lisätiedot

Sopimusta ei sovelleta työnantajavirkamiehiin eikä harjoittelutehtävissä oleviin tai tukityöllistetyksi palkattavaan henkilöstöön.

Sopimusta ei sovelleta työnantajavirkamiehiin eikä harjoittelutehtävissä oleviin tai tukityöllistetyksi palkattavaan henkilöstöön. VES 280351 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry. ovat tehneet 15. helmikuuta tarkentavan virkaehtosopimuksen valtion palkkausjärjestelmän käytöstä

Lisätiedot

Tätä virkaehtosopimusta sovelletaan lääninhallitusten virkamiesten palkkaukseen.

Tätä virkaehtosopimusta sovelletaan lääninhallitusten virkamiesten palkkaukseen. 1 VES: 260551 Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottoa lääninhallituksissa koskeva tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 17. päivänä marraskuuta 2003 sisäasiainministeriön, Akava-JS:n, Palkansaajajärjestö

Lisätiedot

Henkilökohtaisen työsuorituksen arviointi tehdään liitteen 2 mukaisesti.

Henkilökohtaisen työsuorituksen arviointi tehdään liitteen 2 mukaisesti. 268151/01/1-10 Pöytäkirja Sisäasiainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n ja Julkisten- ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n neuvotteluista,

Lisätiedot

Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotto

Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotto TES: 279201 Pöytäkirja 30.6.2005 Neuvotteluosapuolet ovat yksimielisiä seuraavasta: Allekirjoittamispöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n

Lisätiedot

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS LUOTTAMUSMIES- JA TYÖSUOJELUVALTUUTETUN PALKKIOIDEN SEKÄ VIRKOJEN PALKKAUSLUOKKIEN TARKISTUKSISTA

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS LUOTTAMUSMIES- JA TYÖSUOJELUVALTUUTETUN PALKKIOIDEN SEKÄ VIRKOJEN PALKKAUSLUOKKIEN TARKISTUKSISTA 281852 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS LUOTTAMUSMIES- JA TYÖSUOJELUVALTUUTETUN PALKKIOIDEN SEKÄ VIRKOJEN PALKKAUSLUOKKIEN TARKISTUKSISTA Verohallitus sekä AKAVA-JS ry., Palkansaajajärjestö Pardia ry. ja Valtion

Lisätiedot

Tarkentava virkaehtosopimus valtion palkkausjärjestelmästä. valtion oppilaitoksissa muun kuin opetushenkilöstön

Tarkentava virkaehtosopimus valtion palkkausjärjestelmästä. valtion oppilaitoksissa muun kuin opetushenkilöstön Tarkentava virkaehtosopimus valtion palkkausjärjestelmästä Opetushallituksen toimialaan kuuluvissa valtion oppilaitoksissa muun kuin opetushenkilöstön osalta. Sopimus on tehty 17. päivänä kesäkuuta 2011

Lisätiedot

MUUN HENKILÖSTÖN VAATIVUUSTASOKEHIKKO

MUUN HENKILÖSTÖN VAATIVUUSTASOKEHIKKO Yliopistojen palkkausjärjestelmä Muun henkilöstön vaativuustasokehikko Liite 2 MUUN HENKILÖSTÖN VAATIVUUSTASOKEHIKKO Vaativuuskehikkoa sovelletaan muissa kuin opetus- ja tutkimustehtävissä toimivan henkilöstön

Lisätiedot

Palkkausjärjestelmään liittyvästä arviointi- ja kehittämisryhmästä sovitaan tarkemmin tämän virkaehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjassa.

Palkkausjärjestelmään liittyvästä arviointi- ja kehittämisryhmästä sovitaan tarkemmin tämän virkaehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjassa. DNo YM 1/10/2012 Ympäristöministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välillä on 9.1.2012 tehty

Lisätiedot

Vaativuuskehikossa vieraan kielen käytöllä viitataan tehtäviin, joissa henkilö joutuu käyttämään useampaa kuin yhtä kieltä.

Vaativuuskehikossa vieraan kielen käytöllä viitataan tehtäviin, joissa henkilö joutuu käyttämään useampaa kuin yhtä kieltä. Yliopistojen palkkausjärjestelmä ÝPJ (Liite 2) Liite 2 MUUN HENKILÖSTÖN VAATIVUUSKEHIKKO Vaativuuskehikkoa sovelletaan muissa kuin opetus- ja tutkimustehtävissä toimivan henkilöstön tehtävien vaativuuden

Lisätiedot

Sopimusta sovelletaan aluehallintovirastojen toistaiseksi virkaan nimitettyihin virkamiehiin.

Sopimusta sovelletaan aluehallintovirastojen toistaiseksi virkaan nimitettyihin virkamiehiin. Tarkentava virkaehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta aluehallintovirastoissa. Sopimus on tehty 24. päivänä marraskuuta 2011 Itä-Suomen aluehallintoviraston, Julkisalan koulutettujen

Lisätiedot

Sopimusta sovelletaan vakinaisessa palvelussuhteessa olevaan virka- ja työsuhteiseen henkilöstöön.

Sopimusta sovelletaan vakinaisessa palvelussuhteessa olevaan virka- ja työsuhteiseen henkilöstöön. 1 Tarkentava virkaehtosopimus ja työehtosopimus MTT:n (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus), Palkansaajajärjestö Pardia ry:n ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n välillä MTT:n

Lisätiedot

, VES , TES SMDno/2011/102 1

, VES , TES SMDno/2011/102 1 Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 16 päivänä toukokuuta 2011 sisäasiainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry :n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry :n välillä virastoerän

Lisätiedot

Sopimus koskee seuraavien virastojen ja laitosten virkamiehiä:

Sopimus koskee seuraavien virastojen ja laitosten virkamiehiä: TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS: OPETUSMINISTERIÖ; YLIOPISTO- JA TIEDEHALLINTO Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen erillispalkkiot Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka allekirjoitettiin

Lisätiedot

Virka- ja työehtosopimusnumero Palkkaliitenumero Palkkaryhmänumero (vaat.tasot 10-22) T A R K E N T A V A V I R K A - J A T Y ÖE H T O S O P I M U S

Virka- ja työehtosopimusnumero Palkkaliitenumero Palkkaryhmänumero (vaat.tasot 10-22) T A R K E N T A V A V I R K A - J A T Y ÖE H T O S O P I M U S . Virka- ja työehtosopimusnumero Palkkaliitenumero Palkkaryhmänumero (vaat.tasot 10-22) T A R K E N T A V A V I R K A - J A T Y ÖE H T O S O P I M U S Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus,

Lisätiedot

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 29965101, PL01, PR 02031,1500,2627,1638 VES 299551, PL 02. PR 201-212 VES 299751, PL 01-05, PR 101-504

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 29965101, PL01, PR 02031,1500,2627,1638 VES 299551, PL 02. PR 201-212 VES 299751, PL 01-05, PR 101-504 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 29965101, PL01, PR 02031,1500,2627,1638 VES 299551, PL 02. PR 201-212 VES 299751, PL 01-05, PR 101-504 1 Sopimuksen perusteet OPETUSMINISTERIÖ KULTTUURIHALLINTO Hallinnonalakohtainen

Lisätiedot

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS ERÄISTÄ VIRKASUHTEEN EHDOISTA

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS ERÄISTÄ VIRKASUHTEEN EHDOISTA 281851 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS ERÄISTÄ VIRKASUHTEEN EHDOISTA Verohallitus sekä AKAVA-JS ry., Palkansaajajärjestö Pardia ry. ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry. ovat 29.11.2002 tehneet

Lisätiedot

VES: 299351 PL: 01 VIRKAEHTOSOPIMUS PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

VES: 299351 PL: 01 VIRKAEHTOSOPIMUS PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1 VES: 299351 PL: 01 VIRKAEHTOSOPIMUS PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Virkaehtosopimus Museoviraston uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotosta 1.3.1998 lukien, joka tehtiin 27. päivänä helmikuuta 1998 opetusministeriön

Lisätiedot

Palkkaus muodostuu - tehtävien vaativuuteen perustuvasta tehtäväkohtaisesta palkanosasta

Palkkaus muodostuu - tehtävien vaativuuteen perustuvasta tehtäväkohtaisesta palkanosasta Työehtosopimus STUK/ Pardia ja JHL (TES: 331002) Tarkentava virkaehtosopimus STUK/ Pardia ja JHL (VES: 331052) Säteilyturvakeskus (STUK), Pardia ry ja JHL ry ovat tehneet 24.8.2006 tarkentavan virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

1 Sopimuksen perusteet

1 Sopimuksen perusteet 1(13) Tarkentava virkaehtosopimus ja työehtosopimus, joka tehtiin lokakuun 2 päivänä 2008 Tilastokeskuksen ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:n sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n

Lisätiedot

Tarkentava virkaehtosopimus palkkausjärjestelmästä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksessa.

Tarkentava virkaehtosopimus palkkausjärjestelmästä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksessa. Tarkentava virkaehtosopimus palkkausjärjestelmästä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksessa. Sopimus on tehty 12 päivänä lokakuuta 2010 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen sekä Julkisalan koulutettujen

Lisätiedot

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES: 298151 OPETUSMINISTERIÖ; YLIOPISTO- JA TIEDEHALLINTO Suomen Akatemia

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES: 298151 OPETUSMINISTERIÖ; YLIOPISTO- JA TIEDEHALLINTO Suomen Akatemia TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES: 298151 OPETUSMINISTERIÖ; YLIOPISTO- JA TIEDEHALLINTO Suomen Akatemia Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka allekirjoitettiin 1 päivänä lokakuuta 2008

Lisätiedot

VES 324051 TES 324001 Palkkaliite 01. Tarkentava virka- ja työehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöön ottamisesta Kuluttajavirastossa.

VES 324051 TES 324001 Palkkaliite 01. Tarkentava virka- ja työehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöön ottamisesta Kuluttajavirastossa. 1 VES 324051 TES 324001 Palkkaliite 01 Tarkentava virka- ja työehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöön ottamisesta Kuluttajavirastossa. Sopimus on tehty.päivänä joulukuuta 2005 Kuluttajaviraston,

Lisätiedot

VES 321151 ja TES 321101 25/110/2004

VES 321151 ja TES 321101 25/110/2004 VES 321151 ja TES 321101 25/110/2004 Tarkentava virka- ja työehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta työvoima- ja elinkeinokeskuksissa. Sopimus on tehty 15. elokuuta 2005 kauppa- ja

Lisätiedot

EVIRAN VAATIVUUSRYHMIEN KUVAUKSET

EVIRAN VAATIVUUSRYHMIEN KUVAUKSET EVIRAN VAATIVUUSRYHMIEN KUVAUKSET Sisällys 1. LUKIJALLE 3 2. TYÖN VAATIVUUDEN ARVIOINTITEKIJÄT 3 3. VAATIVUUSRYHMIEN KUVAUKSET 4 Ammatti-tehtävät 4 Vaativuusryhmä 1 4 Ammatilliset substanssi- ja tukitehtävät

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön antamien neuvotteluohjeiden 20.11.2003, 11/2003, mukaisesti sovittiin seuraavaa:

Valtiovarainministeriön antamien neuvotteluohjeiden 20.11.2003, 11/2003, mukaisesti sovittiin seuraavaa: TES: 313011 PL: 01 06 Pöytäkirja Merenkulkuhallituksen ja Merenkulkulaitoksen teknisten toimihenkilöiden MERTE ry:n välisestä työehtosopimusneuvottelusta, joka pidettiin 6.2.2004 Merenkulkulaitoksessa.

Lisätiedot

1 Sopimuksen perusteet ja tavoitteet

1 Sopimuksen perusteet ja tavoitteet VES 324051 TES 324001 Palkkaliitteet 1 ja 2 Kuluttajaviraston tarkentava virkaehtosopimus 324051 ja työehtosopimus 324001. Sopimus on tehty 8. päivänä kesäkuuta 2011 Kuluttajaviraston, Julkisalan koul

Lisätiedot

TES 285203 VES 285251

TES 285203 VES 285251 1(7) 1 Sopimuksen perusteet Tarkentava virkaehtosopimus ja työehtosopimus, joka tehtiin syyskuun 29 päivänä 2010 Tilastokeskuksen ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:n sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö

Lisätiedot

Tämä sopimus koskee käräjäoikeuksien haastemiehiä ja haastemiesten esimiehiä (jäljempänä haastemiehiä).

Tämä sopimus koskee käräjäoikeuksien haastemiehiä ja haastemiesten esimiehiä (jäljempänä haastemiehiä). Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottoa käräjäoikeuksien haastemiehiin koskeva tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 13 päivänä lokakuuta 2005 oikeusministeriön ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö

Lisätiedot

Tämä sopimus tulee voimaan edellyttäen, että valtiovarainministeriö on sen tarkastanut ja hyväksynyt.

Tämä sopimus tulee voimaan edellyttäen, että valtiovarainministeriö on sen tarkastanut ja hyväksynyt. TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 299551 PL 02 PR 201-212 VES 299351 PL 01 PR 102-112 VES 299751 PL 01-05 PR 101-504 VES 299251 PL 01 PR 102-112 VES 290851 PL 01 PR 102-107 1 Sopimuksen perusteet OPETUS-

Lisätiedot

Sopimusta ei sovelleta työnantajavirkamiehiin eikä harjoittelijatehtävässä olevaan tai tukityöllistettäväksi palkattavaan henkilöstöön.

Sopimusta ei sovelleta työnantajavirkamiehiin eikä harjoittelijatehtävässä olevaan tai tukityöllistettäväksi palkattavaan henkilöstöön. Tarkentava virkaehtosopimus ulosottomiesten palkkauksesta. Sopimus tehtiin 1 päivänä kesäkuuta 2009 oikeusministeriön ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n välillä. 1 Sopimuksen tavoitteet

Lisätiedot

Tämä sopimus koskee ulosottovirastojen kihlakunnanulosottomiehiä ja maakunnanvoudinviraston avustavia ulosottomiehiä sekä ulosoton ylitarkastajia.

Tämä sopimus koskee ulosottovirastojen kihlakunnanulosottomiehiä ja maakunnanvoudinviraston avustavia ulosottomiehiä sekä ulosoton ylitarkastajia. Ves-koodi 251055 Tarkentava virkaehtosopimus kihlakunnanulosottomiesten palkkauksesta, Sopimus tehtiin 27 päivänä toukokuuta 2011 oikeusministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO

Lisätiedot

1 Sopimuksen soveltamisala

1 Sopimuksen soveltamisala VES 280151 PL 01 Valtiovarainministeriö sekä AKAVA JS ry., Palkansaajajärjestö Pardia ry. sekä Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry. ovat tehneet 12 päivänä marraskuuta 2003 tarkentavan virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

1 Sopimuksen peruste ja tarkoitus. 2 Soveltamisala

1 Sopimuksen peruste ja tarkoitus. 2 Soveltamisala Tarkentava virkaehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta valtion mielisairaaloissa. Sopimus on tehty 21 päivänä joulukuuta 2006 Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen

Lisätiedot

10.10.2007. Liite 1. TERVEYSPALVELUALAN PALKKAUSJÄRJESTELMÄ TYÖN VAATIVUUTEEN PERUSTUVA PALKKA

10.10.2007. Liite 1. TERVEYSPALVELUALAN PALKKAUSJÄRJESTELMÄ TYÖN VAATIVUUTEEN PERUSTUVA PALKKA 10.10.2007 Liite 1. TERVEYSPALVELUALAN PALKKAUSJÄRJESTELMÄ TYÖN VAATIVUUTEEN PERUSTUVA PALKKA Terveyspalvelualan työehtosopimuksen mukainen työn vaativuuteen perustuva palkka muodostuu vaatimusryhmittelyn

Lisätiedot

VES 340751 1(3) 1 Sopimuksen peruste ja tarkoitus

VES 340751 1(3) 1 Sopimuksen peruste ja tarkoitus VES 340751 1(3) Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 2 päivänä kesäkuuta 2009 sisäasiainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n ja Julkisten

Lisätiedot

Muutetaan 4 :n liite 1, 8 :n liite 3, 5 ja 10. 4 Peruspalkka

Muutetaan 4 :n liite 1, 8 :n liite 3, 5 ja 10. 4 Peruspalkka Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 31 päivänä tammikuuta 2002 oikeusministeriön ja AKAVA-JS ry:n välillä tuomioistuinten tuomareiden ja lakimiesten palkkauksesta tehdyn tarkentavan virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

Tämä sopimus tulee voimaan edellyttäen, että valtiovarainministeriö on sen tarkastanut ja hyväksynyt.

Tämä sopimus tulee voimaan edellyttäen, että valtiovarainministeriö on sen tarkastanut ja hyväksynyt. TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ KULTTUURIHALLINTO Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 15. päivänä lokakuuta 2010 opetus- ja kulttuuriministeriön (hallinnonalan

Lisätiedot

Työehtosopimus verohallinnossa noudatettavasta palkkausjärjestelmästä

Työehtosopimus verohallinnossa noudatettavasta palkkausjärjestelmästä 281805 Työehtosopimus verohallinnossa noudatettavasta palkkausjärjestelmästä Verohallitus sekä Verohallinnon atk-henkilöt VERO-ATK ry ovat tehneet 20 päivänä joulukuuta 2005 työehtosopimuksen verohallinnon

Lisätiedot

Keskustason sopimuksen 4 :n mukaan palkkoja korotetaan siitä ilmenevillä yleiskorotuksilla.

Keskustason sopimuksen 4 :n mukaan palkkoja korotetaan siitä ilmenevillä yleiskorotuksilla. Pöytäkirja valtiovarainministeriön 2.11.2007 antamien neuvottelumääräysten kohdan 3 mukaisesta sopimusten uudistamisen ja vuoden 2007 yleiskorotuksen toteamisesta. Pöytäkirja on laadittu 12 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

VES 260351, 01 102-103 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTA- MISESTA SISÄASIAINHALLINNON PALVELU- KESKUKSESSA

VES 260351, 01 102-103 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTA- MISESTA SISÄASIAINHALLINNON PALVELU- KESKUKSESSA VES 260351, 01 102-103 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTA- MISESTA SISÄASIAINHALLINNON PALVELU- KESKUKSESSA Sopimus on tehty 16 päivänä huhtikuuta 2008 sisäasiainministeriön

Lisätiedot

SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN SOVELTAMISEN ABC

SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN SOVELTAMISEN ABC SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN SOVELTAMISEN ABC Tämän ohjeistuksen tarkoitus on toimia muistilistana työnantajan edustajille ja luottamusmiehille toimenpiteistä, joita sosiaalialan järjestöjen

Lisätiedot