Moderni CFO Visman Tietojohtamisen iltapäivä Pasi Harjula

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Moderni CFO. 8.5.2014 Visman Tietojohtamisen iltapäivä Pasi Harjula"

Transkriptio

1 Moderni CFO Visman Tietojohtamisen iltapäivä Pasi Harjula

2 - Sisältö Aihealueet - Talousjohtajan roolin muutos - Muutostekijät - Muutoksen seuraus ja muutoksen hallinta - Talousjohtajan uusi rooli: case Visma Lähtökohta esitykselle - Tutkimustaustaa, omia kokemuksia ja rooli Vismassa - Ei ehdoton totuus vaan yksi näkökulma aiheeseen

3 Pääkirjanpitäjä vai Talousjohtaja? Niin isoissa kuin pienissä yrityksissä on muutos ollut selvä viime vuosina: The New Role of the CFO: from Bean Counter to Corporate Wizard

4 Talousjohtajan rooli on muuttunut. Miksi? Muutosta ajavat erityisesti tietyt yleiset kehitystrendit liiketoiminnassa. Muutos ei ole hidastumassa. Näihin muutoksiin on pakko reagoida. Talousosaston resurssit eivät kasva vaan tehokkuusvaade kasvaa. Talousjohtajan on mahdollista hankkia työkaluja muutoksen ja työnsä hallintaan.

5 Muutostrendejä Aikataulut muuttuvat. Kuukausiraportointi täytyy saada valmiiksi yhä nopeammin. Tilinpäätös ja vuoden clousaus valmiiksi mahdollisimman pian. Liiketoimintayksiköt haluavat nopeita analyyseja, johto haluaa ad-hoc raportit välittömästi jne. Viive tietopyynnön ja odotetun vastauksen välillä lyhenee. Tietojärjestelmien määrä kasvaa. Yrityksillä on yhä enemmän erilaisia raportointijärjestelmiä ja taloushallinnon ohjelmia käytössä. Osa integroituna, osa erillisinä. Osa järjestelmistä On-premisea ja osa SaaSia.

6 Muutostrendejä Sidosryhmien määrä kasvaa. Yrityksen johdon lisäksi liiketoiminnot (myynti, tuotehallinta, markkinointi, asiakaspalvelu) tarvitsevat tietoa. Mahdollisesti konsernijohto ja omistajat haluavat suoraan tietoa liiketoiminnasta. Viranomaiset pyytävät selvityksiä. Tiedon tarve kasvaa. Pelkkä yrityksen tuloslaskelma ei enää riitä. Tarvitaan esim. osastokohtaisia ja tuotekohtaisia tuloslukuja ja ennusteita. Myöskään pelkät eurot eivät enää riitä vaan tarvitaan erilaisia KPI-mittareita. Tiedon oletetaan olevan myös mahdollisimman tuoretta ja ajantasaista.

7 Muutostrendejä Uusia tehtäviä eli odotukset talousjohtajan roolista yrityksessä muuttuvat. Talousjohtajilla on myös luonnollinen positio olla uudella tavalla mukana liiketoiminnassa: "As CFO, I m in a unique position within the organization, at the absolute center of the universe. The only other executive besides me that has that same presence at the center is the CEO." EY on tehnyt kattavan globaalin tutkimuksen talousjohtajan roolin muuttumisesta ja organisaation odotuksista. Perinteisen talouslukujen raportoinnin ja analyysin lisäksi talousjohtajilta odotetaan erityisesti selvästi suurempaa osallistumista ja suorempaa vaikuttamista yrityksen strategiaan sekä tärkeimpien liiketoimintahankkeiden ohjaamisessa.

8 Muutostrendejä Tutkimuksen päähuomiot: Talousjohtajat vaikuttavat lisääntyvin määrin organisaation strategiatyöhön erityisesti ainutlaatuisen näkökulmansa ja kurinalaisen työnsä vuoksi. Talousjohtajat ovat edelleen taloudellisen tilan objektiivisia kommunikoijia mutta he vaikuttavat myös operatiiviseen päätöksentekoon. Talousjohtajat hallitsevat tai olennaisesti tukevat organisaation IT-asioita, sijoittajasuhteita, kiinteistöhallintaa ja strategisia M&A hankkeita. Jotkut ovat mukana kaupallisessa toiminnassa. Syvälliset taidot taloudesta ovat edelleen ensiarvoisen tärkeitä. Vastaajat olivat yksimielisiä siitä, että nämä taidot ovat välttämättömiä.

9 Muutostrendejä Kulukontrolli, riskien hallinta ja maksuvalmiuden varmistaminen nousivat etualalle nykyisen finanssikriisin vuoksi - ja tämä tarve jatkuu. Viestinnän taidot ovat välttämättömiä, koska talousjohtajien on välitettävä monimutkaisia taloudellisia tuloksia ja kommunikoitava liiketoiminnan suorituskyvystä ulkoisille sidosryhmille samalla kun he ajavat sisäisesti eteenpäin erityisiä aloitteita. Työtyytyväisyys on korkea - ja rooli on varmasti joidenkin mielestä ehdottomasti lopullinen uran tavoite. <www.ey.com/gl/en/issues/managing-finance>

10 Muutostrendejä Katsotaan eteenpäin Perinteisessä mallissa CFO:n roolin oletettiin olevan kokonaan menneen suorituksen arvioimista, lukuina ja tuloslaskelmalla. Mutta tänä päivänä tuo mandaatti on yleisesti ylitetty ja CFO ei ainoastaan tuota taloudellisia analyyseja ja suunnitelmia vaan myös tuottaa informaatiota siitä mihin liiketoiminta on menossa ja kuinka nopeasti se on menossa sinne.

11 Muutoksen seuraus Tutkimus: Suomalaiset taloushallinnon päättäjät kuluttavat liikaa aikaa rutiinitehtävien suorittamiseen, kun päätehtävänä olisi keskittyä liiketoiminnan kehittämiseen. Marketvision ja Enfon suurtutkimuksen mukaan melkein puolet (41 %) taloushallinnon työajasta kuluu rutiinitehtäviin ja vain alle viidennes (17 %) liiketoiminnan kehittämiseen. Talouspäättäjät haluaisivat itse panostaa enemmän aikaa liiketoiminnan kehittämiseen ja vähemmän aikaa rutiinitehtäviin. <Kauppalehti >

12 Ratkaisuja ajan löytämiseen Taloushallinnon sähköistäminen mahdollistaa automaatioasteen kasvattamisen talousprosesseissa. Sähköisen taloushallinnon ydin on verkkolasku ja sen myötä automatisoitu kirjanpito. Verkkolaskut eivät kuitenkaan yksinään automatisoi taloushallintoa, ja suurimmat hyödyt saadaan kun verkkolaskut kytketään johonkin taloushallinnon järjestelmään. Sähköistyminen merkitsee mm. laskujen kierrätystä ja hyväksymistä sähköisesti, sähköistä maksuliikennettä sekä tiliotteiden ja viitesiirtojen vastaanottoa sähköisesti, viranomaisilmoitusten lähetystä sähköisesti ja kirjanpidon rutiinitöiden vähentymistä automaation ansiosta.

13 Ratkaisuja ajan löytämiseen Finanssialan keskusliiton mukaan 70% yrityksistä on ottanut käyttöön verkkolaskutuksen. Verkkolaskutuksen suosio on suurinta teollisuudessa, jossa kolme neljästä yrityksestä hoitaa laskutuksensa verkossa. Yli 250 henkilöä työllistävistä yrityksistä yli 90 % hoitaa laskutuksensa verkossa, 2 9 henkilöä työllistävistä yrityksistä hieman yli 50 %. <FKL , Suomi> Ulkoistuksen avulla voidaan siirtää pois aikaa vieviä mutta vähemmän lisäarvoa tuottavia tehtäviä ja samalla saada lisää aikaa talouden ydintoimintojen hoitamiseen. Esimerkiksi keskisuurista yrityksistä 2/3 on ulkoistanut joitain toimintoja, erityisesti osto- ja myyntireskontransa.

14 Ratkaisuja ajan löytämiseen Taloushallinnosta on yleisemmin ulkoistettu kirjanpito-, tilinpäätös- tai palkanlaskentatoiminto. Näitä oli ulkoistettu lähes neljässä viidestä yrityksestä. Yli 60 prosenttia vastaajista kertoi ulkoistamisen syyksi sekä ydintoimintaan keskittymisen että kustannushyödyn. <YLE > Eniten ulkoistuksia on tehty kaupan alalla ja vähiten informaatioja viestintäalalla sekä palveluissa. Taloushallinnon ulkoistusta Suomessa hidastaa se, että lähes joka kolmas talousjohtaja ei osaa ostaa ulkoistettuja palveluita. Ulkoistuksen suurimmat riskit liittyvät palvelun ostamisen määrittelyyn ja mittaamiseen. <TiVi >

15 Aikataulut Uudet tehtävät Tiedon tarve Modernin talousjohtajan toimintakehikko, muutostrendit ja seuraukset. Tietojärje stelmien määrä CFO Sidosryh mien määrä Ulkoistus Automaatio Tehokkuus

16 Visma Visma Software SMB divisioona Suomessa Vastuualue Visma Services Oy Software SMB Visma Fin Holding Oy Visma Software Oy Visma Finnvalli Oy Visma Passeli Oy Visma Solutions Oy

17 Visma Talouden resurssit ja tietojärjestelmät Tilanne Talouden prosesseja ei ollut ulkoistettu palkkahallintoa lukuun ottamatta. Talouden organisaatioon kuului 16 henkilöä ja tehtäväalueet olivat sisäinen laskenta, kirjanpito, osto- ja Talous myyntireskontra, laskutus, laatujärjestelmä, system admin ja sisäinen IT. Organisaatio oli osin ylimitoitettu tehtäviin ja tuloksiin nähden. Visma Servicelle ulkoistettiin kirjanpito n. 1 kuukaudessa 2010 lopulla. Ydintoimintoihin keskittyminen toi tehokkuuta ja henkilömääräksi tuli 9. Taloushallinnon sähköistäminen oli jo aloitettu aiemmin ja 2010 aikana kaikki osto-ja myyntilaskut hoidettiin sähköisesti. A B C D

18 Visma Talouden resurssit ja tietojärjestelmät Kirjanpito, laskutus ja matkalaskujen kierrätys oli hoidettu Visma Novan avulla. Talouden päähanke 2009 oli korvata käytössä ollut ERP. Visma Business otettiin silloin käyttöön ja samalla siirryttiin kierrättämään ostolaskut ja matkalaskut eri järjestelmillä. Myös raportointityökalu otettiin samalla käyttöön. Myöhemmin otettiin käyttöön myös laskujen ennakkohyväksyntäjärjestelmä. Käytössä on näiden lisäksi muitakin järjestelmiä. Raportoinnin perustieto saadaan ERP:sta, Visma Reportingista ja kuutioraporteista. CFO käyttää itse kyseisiä järjestelmiä. Excel on myös tärkeä työkalu edelleen. M2 Visma Reporti ng Procee do Visma Busine ss VLS Visma CRM Appro val Docum ent Center

19 Visma Talouden perusprosessi Tilaustoimisto hoitaa laskutusprosessin. Suurin massa on ylläpitolaskuissa (6500 sopimusta). Laskut lähtevät Visma Busineksesta XML-aineistona Maventaan. Jaksotus tapahtuu automaattisesti Visma Busineksessa. Maksutiedot haetaan ERP:iin tiedonsiirtona. Ostolaskut (sähköinen) tuodaan Document Centerista Visma Businekseen, niiden kierrätys on tapahtunut Visma Approvalissa. Kirjanpidon hoitaa Visma Services, VSW Oy kontrolloi ja ohjeistaa. Raportointiaineisto saadaan suoraan ERP:sta ja lisäksi siihen integroidusta Visma Reportingista. Tili IC Tuote Kustannuspaikka

20 Visma - Sisäisen raportoinnin kehittäminen Aiemmin oli käytännössä keskitytty kirjanpidon hoitamiseen. Lähes ainoa raportti oli kuukausiraportti (P&L) ja ainoina KPI-mittareina churn-% ja tuotelinjojen ylläpitoarvo. Case: Liiketoiminta tarvitsi ohjaustietoa. Liiketoiminnan operatiivinen tila oli tietyllä tapaa epäselvä koska ainoa käytössä oleva informaatio oli vain liikevaihdon ja kulujen kehitys ilman tietoa juurisyystä. Organisaatiossa haluttiin voimakkaasti saada muutakin tietoa. Myös yhtiön hallitus ja divisioona halusivat lisätietoa liiketoiminnasta.

21 Visma - Sisäisen raportoinnin kehittäminen Liiketoiminnan raportointiin ja analyysiin tarvittiin Visma Busineksen (Reporting) ja CRM:n dataa (kuutiot). Ensin oli kuitenkin luotava ajatusmalli siitä mitkä asiat ovat olennaisia liiketoiminnalle ja miten ne liittyvät toisiinsa. Pelkästään eurojen raportointi ja analysointi ei riittänyt vaan juurisyihin kiinni pääseminen vaati KPI-dataa. Tavoitteena oli ensin luoda perusraportit liiketoiminnan käyttöön ja sen jälkeen alkaa yhdistämään ja analysoimaan dataa jotta pystytään antamaan lisäarvoa liiketoimintapäätöksille. Myös liiketoiminnan kehityksen ennustaminen saataisiin paremmalle tasolle. Lisäksi tiedon havainnollisuuteen kiinnitettiin paljon huomiota.

22 Luodaan malli => Operational framework EBITDA Revenue Cases Value Offer base Offering mix Qualified leads Qualified leads Fees Recurring BU 1 BU 2 BU 1 BU 2 BU 1 BU 2 BU 1 BU 2 Resource management Farming Hunting Products & Services Cost Cost Cost

23 Operatiivisen toiminnan taustatekijät EBITDA Revenue Delivery process Competitors Cases Value Price elasticity Offer base Marketing Marketing Offering mix Market potential Branch Product life cycle Qualified leads Qualified leads Fees Recurring BU 1 BU 2 BU 1 BU 2 BU 1 BU 2 BU 1 BU 2 Competence, HR resources, Process efficiency Farming Hunting Products & Services Cost Cost Cost

24 Analyysi: miksi Ebitda poikkeaa tavoitteesta EBITDA Revenue Cases Value Offer base Offering mix Qualified leads Qualified leads Fees Recurring BU 1 BU 2 BU 1 BU 2 BU 1 BU 2 BU 1 BU 2 Farming Hunting Products & Services Cost Cost Cost

25 Ebitdan analyysi KPI-mittarien kautta EBITDA Revenue eur eur Number of eur per case Cases Value Lead time Hit rate -% Price, discount-% Churn -% Offer base Offering mix Shares-% Pull -% Pull -% Number of Qualified leads Qualified leads Number of Fees Product shares-% Product shares-% Recurring BU 1 BU 2 BU 1 BU 2 BU 1 BU 2 BU 1 BU 2 eur FTE Farming Hunting Cost Cost Cost eur FTE Products & Services eur FTE

26 Visma - Strategia ja liiketoimintahankkeet Yhtiön hallitus halusi yhtiöltä selkeän strategian: tulevaisuuden suunnan ja tavoitteen. Case: Liiketoiminnan tulevaisuusskenaariot. Visma-yhtiöillä on joka kuukausi hallituksen/divisioonan johdon kanssa Business Review. Lisäksi syksyllä käydään budjetti- ja strategiakeskusteluja. Talousjohtajan odotetaan osallistuvan ja vaikuttavan kyseisiin prosesseihin ja toimivan läheisessä yhteistyössä toimitusjohtajan kanssa. Hallitus antoi näissä keskusteluissa yhtiölle tehtävän rakentaa tulevaisuuden tahtotila, näkemys siitä missä yhtiö on 2016 ja kuinka sinne päästään.

27 Visma - Strategia ja liiketoimintahankkeet Yhtiön johtoryhmän strategiakeskusteluja varten talousjohtaja loi tulevaisuuden skenaarioita. Näissä huomioitiin eri tuotteiden elinkaari, SaaS palveluiden kehittyminen sekä myynnin suorityskyky. Lisäksi oli huomioitava relevantti markkina ja esim. markkinoinnin liidituotanto suhteessa potentiaaliin. Kaiken taustalla oli myös huomioitava kulut ja konsernin tuottovaade. Tällaisissa strategiakeskusteluissa talousjohtajalla on merkittävä rooli koska hänen täytyy tuntea liiketoiminta kokonaisuutena ja samalla pystyttävä muuttamaan strategiset valinnat numeroiksi.

28 Visma - Strategia ja liiketoimintahankkeet Vastuu on myös suuri koska nämä luvut esitellään konsernin johdolle ja niistä muodostuu yhtiön budjetti ja tavoitteet tuleville vuosille. Näiden valintojen kautta myös tehdään konkreettisia päätöksiä esim. tuotteiden, myyntikanavien ja valittujen toimialojen suhteen. Samoin henkilöresurssien määrä ja mahdolliset rekrytoinnit tai rakennejärjestelyt voivat olla seurausta valinnoista. Olennainen työkalu tähän työhön on Visma Softwaressa olemassa oleva raportointimalli, koska mallinnusten pohjaksi tarvittiin huomattava määrä KPI-mittareita eri osa-alueilta.

29 Visma - M&A ja fuusiot Visma on aktiivisesti hakenut kasvua yritysostoilla. Ostoissa on yleensä mukana paikallinen Visma-yritys. Case: M&A neuvottelut Talousjohtaja osallistuu yritysostoprosesseihin yleensä jo alkuvaiheessa. Hänen itsenäistä näkemystään yrityksen taloudellisesta tilasta ja suorityskyvystä tarvitaan koska myyjätaho voi esittää tai jättää esittämättä itse haluamansa taloudellisen tiedon.

30 Visma - M&A ja fuusiot Jos asiassa edetään niin myyjätaho toimittaa huomattavan määrä erilaista materiaalia jonka joukosta talousjohtajan tulisi löytää olennaiset faktat. Samoin tulee huomata jos materiaalista puuttuu jotain oleellista. Ulkopuolinen taho suorittaa (financial, legal) DD:n mutta sen valmisteluun ja tulosten analysointiin osallistuu myös talousjohtaja. Tässä vaiheessa ollaan hyvin kiinteästi yhteydessä myyjään, lakikonsulttiin, tilintarkastajiin, Visman M&A organisaatioon ja sisäisesti erityisesti toimitusjohtajaan.

31 Visma - M&A ja fuusiot Yleensä tämän jälkeen nähdään halutaanko keskusteluja jatkaa vai päätetäänkö ne. Talousjohtajan tulee tässä kohtaa nostaa esiin oma näkemyksensä: onko meillä tarvittavat tiedot, mitä tiedoista voi päätellä ja erityisesti onko jossain havaittavissa suurta riskiä, joka vaarantaa koko hankkeen. Jos kauppaan edetään niin on mahdollista että ko. yritys annetaan lokaalin Visma-yhtiön vastuulle (esim. Finnvalli). Tällöin talousjohtajan on nopeasti organisoitava Visman mallin mukainen talousprosessi. Tämä täytyy tapahtua hyvin nopeasti.

32 Visma - M&A ja fuusiot Finnvalli ostettiin viikko ennen virallista tammikuun raportointia. Onnistuimme saamaan Finnvallin Visman mukaisen kk-raportin (tulos, tase, tase-erittelyt, budjetti ja ed.vuosi) lähtemään ajallaan. Tämän jälkeen luotiin 1 kuukaudessa divisioonalle kuukausittainen operatiivinen raportti. Tämä luotiin ns. tyhjästä koska kyseisiä asioita ei ollut ennen seurattu. Talousjohtaja joutui tutustumaan yrityksen tietojärjestelmiin syvällisestikin jotta oikea ja luotettava data pystyttiin löytämään. Tällä hetkellä seuraava vaihe on fuusion suunnittelu ja virallisten dokumenttien laadinta.

33 Lopuksi kokemuksen perusteella Onnistuuko uuden CFO:n roolin mukainen toiminta? Auttoiko taloushallinnon sähköistäminen ja ulkoistaminen? Tämän päivän Visma-konsernissa talousjohtajan odotetaan toimivan modernin talousjohtajan tapaan. Olemme onnistuneet myös yhtiössämme muuttamaan talousosaston ja talousjohtajan roolia tähän suuntaan. Palaute liiketoiminnalta ja hallitukselta tukee tätä päätelmää. Ehdoton edellytys onnistumiselle on ollut automaatio ja ulkoistaminen. Sitä kautta ajan saaminen liiketoimintaa tukevalle työlle on onnistunut. Toisaalta sähköistäminen/automaatio on mahdollistanut myös reaaliaikaisen raportoinnin.

34 Lopuksi kokemuksen perusteella Massivinen BI -ratkaisu vai joustava ja mukautuva välineistö? Yhden kaiken kattavan BI ratkaisun rakentaminen olisi valtava projekti niin resurssien kuin ajan suhteen. Se ei välttämättä ole järkevää nykyisessä taloustilanteessa. Toinen suuri haaste on tällaisen järjestelmän ylläpitäminen vanheneeko setup heti kun järjestelmä on saatu rakennettua. Pystyisikö ratkaisu joustamaan esim. fuusioissa, uusissa tuotteissa ja liiketoimintamalleissa. Haasteista huolimatta useamalla kevyemmällä järjestelmällä toimiminen on kuitenkin selvästi toimivampi ratkaisu. Toimintaympäristön muutosvauhti ei yksinkertaisesti mahdollista muuta toimintatapaa.

35 Lähteitä i) ii) iii) iv) v) vi) vii) viii) ix) 8

36

Controller-palvelun kehittäminen pk-yrityksille ulkoistetussa taloushallinnossa

Controller-palvelun kehittäminen pk-yrityksille ulkoistetussa taloushallinnossa Controller-palvelun kehittäminen pk-yrityksille ulkoistetussa taloushallinnossa Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Juuli Topp 2010 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Kirjanpitotoimiston sähköinen taloushallinto. Asteri kirjanpito-ohjelman käyttöönotto

Kirjanpitotoimiston sähköinen taloushallinto. Asteri kirjanpito-ohjelman käyttöönotto Kirjanpitotoimiston sähköinen taloushallinto Asteri kirjanpito-ohjelman käyttöönotto Emil Alander Opinnäytetyö Helmikuu 2013 Liiketalous Taloushallinto 2 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalous

Lisätiedot

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ Tutkimusraportti Syyskuu 2013 SISÄLLYS JOHDANTO 2 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITE 3 Data muokkaa organisaatioita 3 Tutkimuksen tavoite ja lähestymistapa 4 Keskeiset

Lisätiedot

MIKROYRITYSTEN MATKA SÄHKÖISEEN TALOUSHALLINTOON

MIKROYRITYSTEN MATKA SÄHKÖISEEN TALOUSHALLINTOON MIKROYRITYSTEN MATKA SÄHKÖISEEN TALOUSHALLINTOON Case Keuruun Yrittäjät ry Jarmo Nieminen Opinnäytetyö Elokuu 2012 Liiketalouden koulutusohjelma Uudistuvan yritystoiminnan, markkinoinnin ja talousjohtamisen

Lisätiedot

4VINKKIÄ TIEDON ORGANISOINTIIN

4VINKKIÄ TIEDON ORGANISOINTIIN ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Parempia päätöksiä Oikean tiedon avulla oikeat ratkaisut Tulevaisuuden trendit Business intelligence ja ECM yhdistyvät? Case

Lisätiedot

Suurimpien kaupunkien verkostohanke

Suurimpien kaupunkien verkostohanke Suurimpien kaupunkien verkostohanke Kunta CRM Vaihe 1 1(73) Tila: Valmis Versio: 1.0.0 Tekijät: Numminen Ossi Reipas Simo Vaini-Antila Anette Nimi: Kunta CRM, vaihe 1 - loppuraportti Hyväksytty: Muutoshistoria

Lisätiedot

Julian Assangen ex-kollega Daniel Domscheit-Berg: Hallitsee Internettiä Openleaks-sivustolla. Teemu Nuutinen: Diili oli ainutlaatuinen kokemus

Julian Assangen ex-kollega Daniel Domscheit-Berg: Hallitsee Internettiä Openleaks-sivustolla. Teemu Nuutinen: Diili oli ainutlaatuinen kokemus ISMAgazine NRO 1 / 2011 VISMAN ASIAKASLEHTI Teemu Nuutinen: Diili oli ainutlaatuinen kokemus Visman pilvipalvelut, joustavia ratkaisuja jokaiselle Muiden johtaminen edellyttää itsensä tuntemista Julian

Lisätiedot

Anne Ikonen PALVELUIDEN TARJONTA JA KEHITTÄMINEN POHJOISKARJALAISISSA TILITOIMISTOISSA

Anne Ikonen PALVELUIDEN TARJONTA JA KEHITTÄMINEN POHJOISKARJALAISISSA TILITOIMISTOISSA Anne Ikonen PALVELUIDEN TARJONTA JA KEHITTÄMINEN POHJOISKARJALAISISSA TILITOIMISTOISSA 1 ISBN: 978-952-61-1522-1 (PDF) 2 TIIVISTELMÄ Tilitoimistopalvelut ovat murroksessa teknisen kehityksen mahdollistaessa

Lisätiedot

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana VISMAgazine Visman asiakaslehti Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana SaaS-tuotteen suunnittelu on tiedettä ja taidetta VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU PILVESSA

Lisätiedot

Hyödynnä sosiaalisen median

Hyödynnä sosiaalisen median ISMAgazine NRO 2 / 2011 VISMAN ASIAKASLEHTI Palkanlaskennan modernit mahdollisuudet: pilvipalvelu ja ulkoistaminen Ulkoistamispalveluiden ja ohjelmiston yhdistelmä Vinkkejä ostolaskujen käsittelyyn ja

Lisätiedot

Sähköisen taloushallinnon hyödyt ja haitat tilitoimiston asiakkaalle

Sähköisen taloushallinnon hyödyt ja haitat tilitoimiston asiakkaalle Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Suvi Veijonen Opinnäytetyö Sähköisen taloushallinnon hyödyt ja haitat tilitoimiston asiakkaalle Työn ohjaaja Työn tilaaja Tampere 11/2010 yliopettaja,

Lisätiedot

Informaatiosta kilpailuetua teollisuusyrityksiin

Informaatiosta kilpailuetua teollisuusyrityksiin Informaatiosta kilpailuetua teollisuusyrityksiin Julkaisija: Teknologiateollisuus ry ISBN 978-952-5998-40-5, ISBN 978-952-5998-41-2 (pdf) Teknologiateollisuus ry & Market-Visio Oy, 2013. All rights reserved.

Lisätiedot

Optimoinnin avulla eroon terveydenhuollon jonoista

Optimoinnin avulla eroon terveydenhuollon jonoista SAS Institute Oy:n sidosryhmälehti Ennusteita kentän esimiehille Hankesalkku arvojärjestykseen Dynaaminen tuloslaskelma Optimoinnin avulla eroon terveydenhuollon jonoista SAS INSTITUTE OY:N sidosryhmälehti

Lisätiedot

Etevää ennustamista nyt ja huomenna. Jyri Mononen

Etevää ennustamista nyt ja huomenna. Jyri Mononen Etevää ennustamista nyt ja huomenna Jyri Mononen Sisältö Muutama sana ennustamisesta Asiakkaiden suusta Baswaren kysely ennustamisesta Basware FPM Asiakasesimerkkejä Basware lyhyesti Globaali johtaja hankinnasta

Lisätiedot

SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON VAIKUTUKSET TILITOIMISTON TYÖS- KENTELYTAPOIHIN CASE-YRITYKSESSÄ

SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON VAIKUTUKSET TILITOIMISTON TYÖS- KENTELYTAPOIHIN CASE-YRITYKSESSÄ LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Laskentatoimi SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON VAIKUTUKSET TILITOIMISTON TYÖS- KENTELYTAPOIHIN CASE-YRITYKSESSÄ Elina Mononen Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori

Lisätiedot

ERP JOKAISEN TYÖSKENTELY TEHOSTUU HAITIA. Heidi Ekholm-Talas: Koen ERP:n ehdottoman tarpeelliseksi työvälineeksi liiketoimintamme kannalta.

ERP JOKAISEN TYÖSKENTELY TEHOSTUU HAITIA. Heidi Ekholm-Talas: Koen ERP:n ehdottoman tarpeelliseksi työvälineeksi liiketoimintamme kannalta. ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Kustannustehokkuus Suunnitelmallisuus tuo parempia tuloksia Integroitavuus ERP ei ole vain yksi järjestelmä ERP johtamisen

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Tammikuu 2008 ERP Toiminnanohjausjärjestelmä tukemaan liiketoimintatavoitteita Toiminnanohjausjärjestelmä pistää pyörät pyörimään

Lisätiedot

Pk-yrityksen ulkoiset asiantuntijapalvelut Tarkastelussa taloushallinto ja tilintarkastus

Pk-yrityksen ulkoiset asiantuntijapalvelut Tarkastelussa taloushallinto ja tilintarkastus Kauppatieteellinen tiedekunta A250A5000 Kandidaatintutkielma, Talousjohtaminen Pk-yrityksen ulkoiset asiantuntijapalvelut Tarkastelussa taloushallinto ja tilintarkastus SME s external expertice services

Lisätiedot

Pro Gradu -tutkielma. Laskentatoimen tietojärjestelmät sekä niiden hyödyt ja haasteet yrityksen elinkaaren eri vaiheissa case Euromet/Nordmet

Pro Gradu -tutkielma. Laskentatoimen tietojärjestelmät sekä niiden hyödyt ja haasteet yrityksen elinkaaren eri vaiheissa case Euromet/Nordmet Pro Gradu -tutkielma Laskentatoimen tietojärjestelmät sekä niiden hyödyt ja haasteet yrityksen elinkaaren eri vaiheissa case Euromet/Nordmet Jaakko Pelkonen Jyväskylän Yliopisto Kauppakorkeakoulu Laskentatoimi

Lisätiedot

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa vvvv Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa ICMI Intelligent Customer Management International Oy, 2010 Sisällys 1 Tiivistelmä: Asiakkuudet uudistavat johtamisen 4 2 Asiakkuudet johtamisessa

Lisätiedot

Taloushallinnon ulkoistaminen

Taloushallinnon ulkoistaminen visma.fi/tietopankki Taloushallinnon ulkoistaminen Opas taloushallinnon ulkoistamisen vaihtoehtoja pohtivalle Sisällysluettelo Lukijalle 3 Miksi taloushallinto kannattaa ulkoistaa? 4 Sähköinen taloushallinto

Lisätiedot

hallitsee internettiä wikipedialla

hallitsee internettiä wikipedialla ISMAgazine NRO 2 / 2010 VISMAN ASIAKASLEHTI Innovaatioguru Sahar Hashemi: Käynnistä itsesi hyödyntämällä teknologiaa Visma Pohjolan suurin ERP-markkinoilla: Kasvua eniten Suomessa Ennakoi tulevat tulosi

Lisätiedot

GUERILLA TREASURER KASSAENNUSTAJAN OPAS. Timo Hämäläinen, Guerilla Treasurer. www.guerillatreasurer.fi

GUERILLA TREASURER KASSAENNUSTAJAN OPAS. Timo Hämäläinen, Guerilla Treasurer. www.guerillatreasurer.fi KASSAENNUSTAJAN OPAS Timo Hämäläinen, Guerilla Treasurer SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 Miksi kassaennustaminen on tärkeää?................... 3 Miksi kassaennustaminen epäonnistuu?.................. 3 ROI-ystävällinen

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

TUOMO HAKANEN PROJEKTINHALLINNAN JA KUSTANNUSSEURANNAN KEHITTÄMINEN TEOLLISUUDEN ALIHANKKIJAYRITYKSESSÄ

TUOMO HAKANEN PROJEKTINHALLINNAN JA KUSTANNUSSEURANNAN KEHITTÄMINEN TEOLLISUUDEN ALIHANKKIJAYRITYKSESSÄ TUOMO HAKANEN PROJEKTINHALLINNAN JA KUSTANNUSSEURANNAN KEHITTÄMINEN TEOLLISUUDEN ALIHANKKIJAYRITYKSESSÄ Diplomityö Tarkastaja: professori Petri Suomala Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknistaloudellisen

Lisätiedot

Henkilöstön sitouttaminen uuteen toimintatapaan johtamisen haasteena Case Tuntinetti, työajanseurantaväline

Henkilöstön sitouttaminen uuteen toimintatapaan johtamisen haasteena Case Tuntinetti, työajanseurantaväline Henkilöstön sitouttaminen uuteen toimintatapaan johtamisen haasteena Case Tuntinetti, työajanseurantaväline Hiltunen, Sari & Rantanen, Merja 2012 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Henkilöstön

Lisätiedot

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Lisää tilaa strategiatyölle. Amer Sportsin CFO Jussi Siitonen: Strategia vie, numerot seuraavat 8

Lisää tilaa strategiatyölle. Amer Sportsin CFO Jussi Siitonen: Strategia vie, numerot seuraavat 8 KPMG:n asiakaslehti / kpmg.fi 2 / 2014 Amer Sportsin CFO Jussi Siitonen: Strategia vie, numerot seuraavat 8 Verkkokauppa.comin Samuli Seppälä: Haasteena kasvun hallinta 12 Sanoman Kim Ignatius: Kaikki

Lisätiedot

Suorituskyvyn johtamisesta strateginen johtamisväline

Suorituskyvyn johtamisesta strateginen johtamisväline Suorituskyvyn johtamisesta strateginen johtamisväline LARK-hanke. Workshop 4: Mittaaminen toiminnan kehittämisen tukena Suomen Liikemiesten Kauppaopisto, Helsinki 30.10.2012 Mika Aho, TkT mika.aho@rongo.fi

Lisätiedot

BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES

BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible

Lisätiedot