TALOUSTYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSTYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTTI"

Transkriptio

1 TALOUSTYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTTI

2 Sisällysluettelo 1. Taloustyöryhmän väliraportti Taloustyöryhmän organisointi ja työskentelytapa Työryhmämme tarkastelun kohteena olevan palvelun tai teeman määrittely Uuden kaupungin vision tarkempi määrittely työryhmämme osalta Nykytila-analyysi työryhmämme tarkastelun kohteena olevan palvelun/teeman tuottamisesta kunnittain sekä kuntien yhteistoimintana Henkilöstömäärä talouspalvelutehtävissä kunnittain Henkilöstökustannukset talouspalveluissa kunnittain Talouspalveluiden järjestelmäkustannukset kunnittain Talouspalveluiden ostopalvelukustannukset kunnittain Arviot talouspalveluita tuottavien yhteistoimintaorganisaatioiden toiminnasta tai palvelun tuottamisesta omana työnä Nykytila-analyysin yhteenveto Johtopäätökset nykytila-analyysistä Liitteet... 12

3 1. Taloustyöryhmän väliraportti Taloustyöryhmä tekee valmistelutyötä koko selvityksen työsuunnitelmaan, kuntarakennelakiin sekä työryhmän tarkennettuun työsuunnitelmaan perustuen. Väliraportissa arvioidaan talouspalveluiden tuottamista selvitykseen osallistuvissa kunnissa nykytilanteessa itsenäisinä kuntina toimittaessa. 2. Taloustyöryhmän organisointi ja työskentelytapa Taloustyöryhmä koostuu yhdistymisselvitykseen osallistuvien kuntien talousjohtajista ja ryhmän puheenjohtajana toimii Tuusulan kunnanjohtaja Hannu Joensivu. Taloustyöryhmä on tehnyt tiivistä yhteistyötä johtoryhmän alaisuudessa toimivan talousasiantuntijan kanssa. Taloustyöryhmän tehtävässä on korostunut ulkopuolisen talousasiantuntijan tuottamien laskelmien ja analyysien tulkinta niin, että talouden tunnuslukuja tulkitaan osallistuvien kuntien ja alueen erityispiirteet huomioon ottaen. Työryhmän jäsenet ovat vastanneet siitä, että talousasiantuntija saa käyttöönsä tarvittavat, kutakin kuntaa koskevat talouden tunnusluvut sovitussa aikataulussa ja analysoineet niitä yhteistyössä talousasiantuntijan kanssa. Jäsenet ovat vastanneet tässä raportissa olevan taloushallinnon palveluita koskevien kuntakohtaisten analyysien tekemisestä väliraporttia varten. Tiedot talouspalveluiden järjestämisestä on koottu kustakin kunnasta ryhmän edustajan välityksellä. Taloustyöryhmän sihteerinä toimii Tuusulan kunnan strategiasuunnittelija Tuuli Karjalainen. Sihteeri on huolehtinut kokousaikatauluista, tehnyt kokouksista muistiot ja huolehtinut ryhmän työsuunnitelman ja väliraportin koostamisesta. Työryhmän puheenjohtaja: Tuusula: kunnanjohtaja Hannu Joensivu Jäsenet: Nurmijärvi: Mäntsälä: Sipoo: Pornainen: Järvenpää: Hyvinkää: Tuusula: talousjohtaja Tuula Valtonen kamreeri Anja Tupamäki kunnankamreeri Sture Lindqvist talousjohtaja Timo Kaikkonen talousjohtaja Antti Peltola talousjohtaja Kari Stenholm talousjohtaja Markku Vehmas

4 Kerava: kaupunginkamreeri Henry Lehto Sihteeri: Tuusula: strategiasuunnitelija Tuuli Karjalainen Lisätietopyynnöt ryhmän työtä koskien tulee osoittaa ryhmän sihteerille Tuuli Karjalaiselle osoitteeseen 3. Työryhmämme tarkastelun kohteena olevan palvelun tai teeman määrittely Tätä väliraporttia varten talousryhmä on tehnyt koosteen kuntien talouspalveluiden tuottamisesta. Talouspalveluita on tarkasteltu seuraavista näkökulmista: 1) Henkilöstömäärä talouspalvelutehtävissä tehtävittäin: * Talouden ohjaus ja suunnittelu, rahoitus * Kirjanpito, reskontrat, osto- ja myyntilaskujen käsittely * Talouteen liittyvät kehittämistehtävät 2) Talouspalveluiden henkilöstökustannukset/vuosi 3) Talouspalvelujen käyttämien järjestelmien kustannukset / vuosi 4) Talouspalvelujen ostopalvelujen kustannukset/ vuosi 5) Arviot talouspalveluita tuottavien yhteistoimintaorganisaatioiden toiminnasta tai palvelun tuottamisesta omana työnä 4. Uuden kaupungin vision tarkempi määrittely työryhmämme osalta Työryhmämme kannalta uuden kaupungin visio Älykäs, verkostomainen kaupunki tarkoittaa muun muassa seuraavia seikkoja:

5 Uuden kaupungin vision toteuttaminen vaatii dynaamista talouspolitiikkaa. Talouspolitiikka tukee uuden kaupungin palvelurakenteiden kustannustehokasta kehittämistä. Vahva talous on uuden kaupungin kilpailukyvyn mahdollistaja. Verotuksessa ja lainamäärissä Keski-Uudenmaan kaupunki pysyy valtakunnallisesti keskimääräisellä tasolla. Investoinneissa kiinnitetään erityisesti huomiota tuottavuuteen ja pitkän aikavälin kustannuksiin. Synergiahyötyjen myötä vapautuvia resursseja ohjataan kehittämistoimenpiteisiin, joissa painoarvoa saavat kuntalaisille tuotettavat kustannustehokkaat sähköiset palvelut ja toiminnan prosessien kehittäminen ICT:n avulla. Tulevaisuuden älykäs verkostomainen kaupunki perustuu tiedolla johtamiseen. Palveluverkon rakenne on ratkaiseva talouspolitiikan kokonaisuuden onnistumisen kannalta. Uudelle kaupungille suunniteltavasta palveluverkosta on saatava irti sekä nopeita että pitkän aikavälin säästöjä. Kunnanosahallinnon rahankäyttö tulee rajata harkitusti. Kunnanosahallinnolla tulee olla paitsi valtaa, myös vastuuta taloudellisesta näkökulmasta. Uuden kaupungin palveluverkon isot linjaukset suunnitellaan kunnanosahallinnon yläpuolella. 5. Nykytila-analyysi työryhmämme tarkastelun kohteena olevan palvelun/teeman tuottamisesta kunnittain sekä kuntien yhteistoimintana Talouspalveluita koskevat tiedot on kerätty selvitykseen osallistuvista kunnista taloustyöryhmän jäsenien kautta. Henkilömäärät kuvaavat tehtävään käytettyjä henkilötyövuosia kokonaisuudessaan, sillä tehtäviä on usein jaettu taulukossa esitettyä isommalle henkilömäärälle. Taulukoissa esitetyt henkilömäärät ja kustannukset sisältävät vaihtelevasti arvion myös toimialoilla tehtävistä taloushallintoon liittyvistä tehtävistä. Tästä johtuen tiedot ovat suuntaa-antavia. Myöskään ostopalvelut eivät kaikilla kunnilla sisällä samoja palveluita. Järjestelmäkustannuksia on joillain kunnilla sisällytetty ostopalveluihin.

6 5.1 Henkilöstömäärä talouspalvelutehtävissä kunnittain Kunta / Toiminnan osa-alue Talouden ohjaus ja suunnittelu, rahoitus Talouteen liittyvät kehittämistehtävät Hyvinkää 4,5 1,25 24,5 Järvenpää 10,5 0,3 21 *) Kerava 10,2 0,2 0 **) Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen 1 0,1 3 Sipoo 4,5 0,5 11 Tuusula 7 0,3 11,75 Yhteensä 46,6 6,65 100,25 Kirjanpito, reskontrat, osto- ja myyntilaskujen käsittely *) ei sisällä palvelualueilla tehtävää ostolaskujen asiatarkastusta ja hyväksymistä **) ulkoistettu, myyntilaskutus jaettu noin 45 henkilön kesken 5.2 Henkilöstökustannukset talouspalveluissa kunnittain Kunta Hyvinkää Järvenpää Kerava *) Mäntsälä Nurmijärvi **) Pornainen Sipoo Tuusula Yhteensä Talouspalveluiden henkilöstökustannukset (arvio / vuosi) *) keskushallinnon osalta, ei sisällä myyntilaskutusta tekevien palkkakuluja **) sisältää myös toimialoilla tehtävien taha-tehtävien palkkakustannusosuudet

7 5.3 Talouspalveluiden järjestelmäkustannukset kunnittain Kunta Hyvinkää Järvenpää *) Kerava **) Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula ***) Yhteensä Talouspalveluiden järjestelmäkustannukset (arvio / vuosi) *) ulkoiset järjestelmien käyttöoikeus, palvelin- ja ylläpitokustannukset **) suurin osa järjestelmäkustannuksista sisältyy ostopalveluun ***) konsernipalveluissa 5.3 Talouspalveluiden ostopalvelukustannukset kunnittain Kunta Hyvinkää Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen 0 Sipoo Tuusula Yhteensä Talouspalveluiden ostopalvelukustannukset asiantuntijapalveluissa (arvio / vuosi)

8 5.3 Arviot talouspalveluita tuottavien yhteistoimintaorganisaatioiden toiminnasta tai palvelun tuottamisesta omana työnä Talouspalveluita tuotetaan selvityksen kunnissa joko omana sisäisenä palveluna (Hyvinkäällä ja Sipoossa), ostetaan Kuntien Taitoalta (Keravalla) tai Tuusulan alaisuudessa toimivalta seudulliselta talouspalvelukeskukselta TPK:lta (Mäntsälässä, Tuusulassa, Järvenpäässä ja Nurmijärvellä). Talouspalvelut omassa hoidossa Sipoo, Hyvinkää ja Pornainen Sipoolla, Pornaisilla ja Hyvinkäällä kaikki talouspalveluiden osat ovat omassa hallinnassa. Tällöin talouspalveluiden kehittäminen on omissa käsissä ja kunnissa on vaikutusmahdollisuudet kaikkiin prosessin osa-alueisiin. Näin pystytään helpommin ja tarkemmin puuttumaan ongelmallisiin tilanteisiin, jos niitä esiintyy. Suurimpana haittana ovat vähäiset resurssit, jotka eivät riitä joustavampaan toimintaan. Henkilökuntaa ei ole niin paljoa, että esimerkiksi sijaisjärjestelyt hoituisivat kunnolla. Vähäiset resurssit aiheuttavat osaamiskapeikkoja ja riskejä. Esim. Hyvinkäällä tilinpäätöksen laadintataidot ovat hyvin hallinnassa vain yhdellä henkilöllä, Pornaisilla koko kirjanpito on yhden henkilön varassa. Tilanne koetaan näiltä osin erittäin haavoittuvana. Myös rekrytointiprosessi pienten kuntien taloushallinnon tehtäviin ovat haasteellista, sillä osaavia kuntapuolen taloushallinnon ammattilaisia on erittäin vaikea löytää. Taitoa Kerava Taitoa on iso valtakunnallinen toimija. Tämän ansiosta palveluntarjoajalla on kehittämispotentiaalia mm taloushallinnon järjestelmien suhteen. Toiminnan jatkuvuus on turvattu, eivätkä esimerkiksi henkilöstön sairaslomat häiritse palveluntuotantoa. Toisaalta yksittäisen asiakkaan yksilöllisten tarpeiden sovittaminen ison toimijan käyttämiin menettelytapoihin ei aina ole ongelmatonta. Seudullinen talouspalvelukeskus (TPK) Tuusula, Mäntsälä, Järvenpää, Nurmijärvi Tuusulan kunnan alaisuudessa toimiva seudullinen talouspalvelukeskus (TPK) tarjoaa palveluita oman kunnan lisäksi Mäntsälälle, Järvenpäälle ja Nurmijärvelle. TPK on käyttäjilleen suhteellisen edullinen. Kuntien talousjohtajien kommenteista kuitenkin näkyy, että palvelussa on paljon kehitettävää.

9 TPK:n kehittämisresurssit ovat alimitoitetut. Kehittämistoimintaan ja henkilöstön osaamiseen toivotaan lisäpanostusta. TPK:n asiakkailla taloushallinnon ohjelmistot ovat yksittäisten kuntien omistuksessa ja vastuulla. Järjestelmissä on päällekkäisyyksiä ja puutteita; ohjelmistot ovat elinkaaressa päässä ja osin jo vanhentuneita, niiden käytön osaamisessa on puutteita ja koulutus ja perehdytys ovat riittämättömiä. Ohjelmistojen pääkäyttäjyydet ovat palvelukeskuksessa ja käyttöoikeuksien koordinoinnissa puutteita. TPK:n toimipisteiden ja henkilöstön hajasijoitus eri kuntiin nykytavalla organisoituna ei aina ole järkevää. Toimintaprosesseissa on manuaalista työtä liikaa; mm. kuriiri kuljettaa tositteita paikasta toiseen. TPK:n sopimuksista puuttuu laadun arviointi ja työtehtävien selkeä vastuunjako. Työtehtävien rajapinnat TPK:n ja asiakkaiden kesken ovat nyt puutteelliset ja epäselvät. Ne taloushallinnon tehtävät, jotka ovat TPK:n käyttäjäkuntien omalla vastuulla, ovat Tuusulassa, Mäntsälässä ja Nurmijärvellä aliresursoituja. Taloushallinnon sisäiset prosessit ovat hyvin haavoittuvia ja sisältävät paljon manuaalista työtä. Varamiesjärjestelyt kuntien sisäisissä töissä ovat puutteellisia. Taloushallinnon sisäiset tehtävät on hajautettu kunnissa toimialoille. Tällä pyritään korostamaan toimialojen vastuuta. Lisäksi hajautetussa mallissa toiminnan erityispiirteet voidaan ottaa huomioon ja apu on lähellä. Toisaalta pienet yksiköt ovat haavoittuvia ja yhteisten pelisääntöjen vieminen käytäntöön on vaikeahkoa. Hajautetussakin mallissa operatiivisia toimintoja tulisi keskittää entisestään. Järvenpäässä kaupungissa nykyjärjestelmä toimii kohtuullisesti, tosin heidänkin näkökulmastaan seudullisen TPK:n toiminnassa parantamisen varaa. Yhteistoiminnan kautta haluttaisiin saada "laajemmat hartiat" ja sitä kautta myös päästä vähentämään kaupungin oman tukipalvelukeskuksen taloustiimin työmäärää. Taloushallintoon liittyvien toimintaprosessien, teknisten ratkaisujen ja operatiivisten toimenpiteiden ostaminen asiantuntevana palveluna tulisi lisääntyä, jolloin toimintavarmuus ja hajautetun käyttäjäkunnan osaamisen turvaaminen ja perehdytys (esim. sijaistuksissa) olisi saatavissa nykyistä paremmalle tasolle. Taloushallintoon liittyvää osaamista ei voi kuitenkaan kokonaan ulkoistaa. Kunnissa tarvitaan aina esimerkiksi omaa kirjanpidon ja rahoituksen tuntemusta, tilinpäätösosaamista, sekä julkisen ja erityisesti kuntatalouden ja kunnallisten liikelaitosten periaatteiden tuntemusta.

10 6. Nykytila-analyysin yhteenveto Nykytilan arvosana: Kaksi ++, Yksi +, Neutraali 0, Yksi -, Kaksi - - TALOUS KRITEERI NYKYTILAN EDUT NYKYTILAN HAITAT NYKYTILAN ARVOSANA Talouspalvelut Palvelujen saatavuus ja tehokkuus Peruspalvelut toimivat ja kuntakohtainen räätälöinti on pääasiassa mahdollista Resursointi on ohutta ja siitä johtuen varamiesjärjestelyt usein ontuvat. Työtavat ovat vaihtelevia ja sisältävät manuaalisia prosesseja. Kehittämisresurssit ovat puutteelliset. Yksi - Kilpailukyky verrattuna Helsingin seutuun ja koko maahan Taloudelliset päätökset tehdään lähellä kuntalaisia ja tarvittaessa päätökset voivat syntyä melko nopeasti. Verrattuna Helsingin seudun ja muun maan isoihin kaupunkeihin, selvitysalueen kunnissa resurssit ovat hajallaan ja panostukset kehittämiseen ovat riittämättömiä. Osaamisessa on puutteita erikoisosaamista vaativissa tehtäväalueissa. Esimerkiksi riskienhallinta on puutteellista. Rahoituksen hakumahdollisuudet eivät ole niin monipuolisia kuin isoissa kunnissa. Käytetyt työtavat Yksi -

11 Vaikutus yhdyskuntarakenteeseen ja asuntotuotantoon ja joukkoliikenteeseen Ympäristövaikutukset ovat kirjavia yhteisen ohjauksen keveyden vuoksi. Sosiaalinen eheys, segregaatio ja maahanmuuttajat Hallinnon tehokkuus ja paikallinen vaikuttaminen

12 7. Johtopäätökset nykytila-analyysistä Talouden suunnitteluun, kehittämistehtäviin ja ohjaustehtäviin kaivataan selvitysalueen kunnissa lisää resursseja. Verrattuna metropolialueen suuriin kaupunkeihin, on selvitysalueen kunnissa selvästi heikommat resurssit kehittää toimintaa, hallita riskejä ja huolehtia talouspalveluiden prosessien yhtenäisestä ohjauksesta. Pienehköt taloushallinnon tiimit ovat nyt suhteellisen haavoittuvaisia. Perustoiminnot pystytään turvaamaan, mutta tällä hajautetulla mallilla jatkettaessa toiminnan uudistaminen on haasteellista. Tehtävien keskittyessä harvoille henkilöille, on näiden henkilöiden poisjäänti suuri riski toimintojen katkeamattomalle jatkumiselle ja osaamisen siirtymiselle. Talouspalveluiden ohuesta resursoinnista seuraa myös katvealueita osaamisessa. Erityisasiantuntijuutta vaativiin tehtäviin ja kehittämistehtäviin tarvittaisiin lisäpanostusta. Esimerkiksi kaikkia rahoitusinstrumentteja ei voida nyt hyödyntää samalla tavoin kuin suurissa kaupungeissa erityisosaajien puuttuessa. Myös taloushallinnon järjestelmät ovat selvitysalueen kunnissa osittain vanhentuneita. Vanhanaikaisten järjestelmien vuoksi taloushallinnossa tehdään paljon manuaalista työtä. Hyvin toimivien järjestelmien tuella taloushallinto hoituisi varmemmin ja tehokkaammin, ja johdolle ja toimialoille raportointi olisi informatiivisempaa ja oikea-aikaisempaa. Selvitysalueen kuntien yhteenlaskettu henkilömäärä talouden suunnittelu-, rahoitus-, ohjaus- ja kehittämistehtävissä on tällä hetkellä vajaa 50 henkilöä. Lisäksi kirjanpitoa, reskontraa sekä ja myynti- ja ostolaskujen käsittelyä tehdään noin 100 henkilötyövuoden edestä. Palkkakustannukset näille kaikille ryhmille ovat kaikkiaan noin 7,2 me. Tämä arvio sisältää myös toimialoilla tehtävän osto- ja myyntilaskujen käsittelyn, ja tehtävät ovat jakautuneet hyvin laajalle henkilömäärälle. Järjestelmäkustannuksiin kuluu yhteensä noin e ja ostopalveluihin karkeasti noin 1,5 me. Yhteenlasketut resurssit mahdollistaisivat joustavammat henkilöjärjestelyt sekä asiantuntijoiden erikoistumisen taloushallinnon erikoisosaamista vaativiin tehtäviin. Liitteet Esityskalvot ohjausryhmän tilaisuudessa

YHDISTYMISSELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI

YHDISTYMISSELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI ASKOLA LAPINJÄRVI LOVIISA MYRSKYLÄ PORNAINEN PORVOO SIPOO LAPPTRÄSK LOVISA MÖRSKOM BORGNÄS BORGÅ SIBBO ASKOLAN, LAPINJÄRVEN, LOVIISAN, MYRSKYLÄN, PORNAISTEN, PORVOON JA SIPOON YHDISTYMISSELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI

Lisätiedot

-TASE - Puolustushallinnon Taloushallinnon selvitys Loppuraportti

-TASE - Puolustushallinnon Taloushallinnon selvitys Loppuraportti -TASE - Puolustushallinnon Taloushallinnon selvitys Loppuraportti Puolustusministeriö 15.12.2004 LAATIJAT: Tämän raportin ovat laatineet: Satu Kiiskinen Senior Manager Anu Lindberg Senior Consultant BearingPoint

Lisätiedot

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot

HETA-ESISELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI

HETA-ESISELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI KIRKKOHALLITUS HETA-ESISELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI Kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon sekä niiden tietojärjestelmien kehittäminen 2010-luvulle Kohtaamme alinomaa monia mahdollisuuksia, jotka ovat taitavasti

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunta

Taloustieteiden tiedekunta J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta KUNNALLISEN TALOUSPALVELUKESKUKSEN VAIKUTUKSET LASKENTATYÖHÖN - Seurantatutkimus Laskentatoimi, Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2008 Laatija:

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 OULUN KAUPUNGIN, POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JA OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAYHTEISTYÖN KEHITTÄMISTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 Sisällys 1. Työryhmän

Lisätiedot

VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET

VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET VALTIONEUVOSTON KANSLIA VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET Työryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 12/2003 VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖ 15.12.2004 Resurssipoliittinen osasto Talousyksikkö 10272/2910/200. Neuvotteleva virkamies Pentti J. Miettinen

PUOLUSTUSMINISTERIÖ 15.12.2004 Resurssipoliittinen osasto Talousyksikkö 10272/2910/200. Neuvotteleva virkamies Pentti J. Miettinen PUOLUSTUSMINISTERIÖ 15.12.2004 Resurssipoliittinen osasto FI.PLM.4628 Talousyksikkö 10272/2910/200 Neuvotteleva virkamies Pentti J. Miettinen TASE-SELVITYSMIESRAPORTTI 15.12.2004 Puolustusministeriölle

Lisätiedot

Talous-, hallinto- ja tukipalvelut Työryhmän väliraportti 17.9.2014

Talous-, hallinto- ja tukipalvelut Työryhmän väliraportti 17.9.2014 Talous-, hallinto- ja tukipalvelut Työryhmän väliraportti 17.9.2014 Pietarsaaren seudun kuntarakenneselvitys Evijärvi, Luoto, Kruunupyy, Pietarsaari, Pedersöre ja Uusikaarlepyy SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma

Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 8/2007 Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Valtineuvoston kanslian julkaisusarja

Lisätiedot

Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti

Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti Nousiaisen kunta Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti Kunnan Taitoa Oy Sivu 1 / 33 Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti Sisällysluettelo Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti...

Lisätiedot

Uusi Oulu ja talous-, henkilöstö- ja hallinnon tukipalvelujen tuottaminen sisäisellä palvelukeskusmallilla

Uusi Oulu ja talous-, henkilöstö- ja hallinnon tukipalvelujen tuottaminen sisäisellä palvelukeskusmallilla Uusi Oulu ja talous-, henkilöstö- ja hallinnon tukipalvelujen tuottaminen sisäisellä palvelukeskusmallilla Luonnos Ns. Haltu-työryhmän loppuraportti 1.9.2011 2(40) Sisältö 1. Tiivistelmä... 3 2. Haltu

Lisätiedot

Kuntajakoselvityksen yhdyskuntarakenteen kehittäminen työryhmän raportti 15.9.2014

Kuntajakoselvityksen yhdyskuntarakenteen kehittäminen työryhmän raportti 15.9.2014 Kuntajakoselvityksen yhdyskuntarakenteen kehittäminen työryhmän raportti 15.9.2014 Miika Tuki, Tammela, sihteeri Hannu Jalava, Tammela Kari Tasala, Jokioinen Jukka Sandelin, Humppila Sirkka Köykkä-Koponen,

Lisätiedot

OSA I KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN RA- PORTISTA

OSA I KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN RA- PORTISTA Vantaan kaupungin lausunto OSA I KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN RA- PORTISTA 1. Osio: Työryhmän analyysi kunta- ja palvelurakenteen kehittämistarpeista ja tavoitteista 1. Miten arvioitte

Lisätiedot

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Julkaisuja 4/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003 Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Sisältö Johdon yhteenveto 2 Taustaa ja tavoitteet 6 Nykytilan haasteet 9 Ohjausmalli

Lisätiedot

PoSoTe Talous- ja rahoitustyöryhmä. Väliraportti 15.4.2015

PoSoTe Talous- ja rahoitustyöryhmä. Väliraportti 15.4.2015 1 PoSoTe Talous- ja rahoitustyöryhmä Väliraportti 15.4.2015 2 Sisällys 1 Hankkeen tausta... 3 2 Tavoite... 4 3 Työryhmän tehtävät... 4 3.1 Talouspalveluiden järjestäminen... 4 3.2 Kuntien laskutus... 5

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

Kuntatalous, konsernihallinto ja tukipalvelut Väliraportti

Kuntatalous, konsernihallinto ja tukipalvelut Väliraportti Kuntatalous, konsernihallinto ja tukipalvelut Teemaryhmä 5 Nykytilan kuvaus Kuntatalous 2 (29) Sisällysluettelo 1. Toimeksianto... 2 2. Tehtävän rajaus... 4 3. Nykytilan kuvaus... 4 4. Kaupunkien mahdollisen

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA - SELVITYS LAHDEN JA HEINOLAN SEUDUN TYÖLLISYYSPALVELUISTA Harri Hietala Jukka Lindberg Kaija Ray Vates-säätiö 2014 1 SISÄLLYS JOHDANTO...

Lisätiedot

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palvelujen ulkoistus

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palvelujen ulkoistus Palvelujen ulkoistus Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Sini Linteri Graafinen suunnittelu: Tiina Kuoppala ISBN 978-952-245-719-6 (painettu) ISBN 978-952-245-720-2 (verkkojulkaisu)

Lisätiedot

2. VANHUSTEN ASUMISPALVELUT JA TUKI TYÖRYHMÄN RAPORTTI...

2. VANHUSTEN ASUMISPALVELUT JA TUKI TYÖRYHMÄN RAPORTTI... Lappeenrannann kaupunki Säätiöiden ja yhdistysten selvitys yhteistyöstä 2011 Kaupunginhallituksen päätös 7.2.2011 77 1 (40) Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustatiedot... 3 1.1. Työryhmät... 3 1.2. Yhteisöjen

Lisätiedot

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anna Laiho, Jussi Kukkonen LUONNOS Työvaliokunnan elinvoima-tarkastelu Kuntien elinvoima voidaan nähdä kattavan laajemmin eri elementtejä

Lisätiedot

Käyttäjä verkossa Kunnat ja laajakaistaiset liityntäyhteydet

Käyttäjä verkossa Kunnat ja laajakaistaiset liityntäyhteydet LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 10/2003 /V Käyttäjä verkossa Kunnat ja laajakaistaiset liityntäyhteydet Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2003 ESIPUHE Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Tulosten esittely Seutufoorumi 11.11.2014 Jarkko Majava

Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Tulosten esittely Seutufoorumi 11.11.2014 Jarkko Majava Miehikkälä Hamina Pyhtää Kotka Virolahti MML, 2012 Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Tulosten esittely Seutufoorumi 11.11.2014 Jarkko Majava Sisältö 1. Selvitysprosessin kuvaus 2. Selvityksen tulosten

Lisätiedot

TAMPEREEN INFRATUOTANTO LIIKELAITOKSEN TOIMINTAMALLIN KEHITYSMAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN. Ohjausryhmän loppuraportti

TAMPEREEN INFRATUOTANTO LIIKELAITOKSEN TOIMINTAMALLIN KEHITYSMAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN. Ohjausryhmän loppuraportti TAMPEREEN INFRATUOTANTO LIIKELAITOKSEN TOIMINTAMALLIN KEHITYSMAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN Ohjausryhmän loppuraportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 1.1. Johtokunnan päätös toimintamallin kehitysmahdollisuuksien

Lisätiedot

Metropoli meille kaikille

Metropoli meille kaikille Metropoli meille kaikille Metropolialueen esiselvitys - selvityshenkilöiden suositus ja ehdotukset 28.2.2013 Jarmo Asikainen Rolf Paqvalin Kirsi Mononen Aija Tuimala Juhani Turunen Pekka Myllyniemi 1 Sisällys

Lisätiedot