Yrittäjyys ja yrittäjyysosaaminen seminaarin ryhmätöiden tulokset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yrittäjyys ja yrittäjyysosaaminen seminaarin ryhmätöiden tulokset 9.12.2014"

Transkriptio

1 Yrittäjyys ja yrittäjyysosaaminen seminaarin ryhmätöiden tulokset

2 Teemat, puheenjohtajat ja alustajat Teema Puheenjohtaja Alustajat 1 Yrittävyys ja liiketoimintaosaaminen osaksi työntekijän arkea 2 Oppimisratkaisut yrittäjyysosaamisen tukena Mikko Laakkonen, koulutuspoliittinen asiantuntija, PAM ry Tiina Halmevuo, arviointijohtaja, Keuda 3 Yrittäjien osaamisen kehittäminen Katriina Jaakkola, toimitusjohtaja, Kirjakauppaliitto ry 4 Yrittäjäksi ryhtyvän osaamistarpeet Tuija Laukkanen, opetusneuvos, Opetushallitus 5 Koulutuksen keinot kasvuyrittäjyyden lisäämiseksi Kristiina Forss, henkilöstöjohtaja, Heinon Tukku Oy Jorma Antila, tutkimusjohtaja, Metallityöväen Liitto ry Virpi Utriainen, toiminnanjohtaja, Nuori Yrittäjyys Ulla Luukas, päävalmentaja, Tiimiakatemia Mika Tuuliainen, koulutusasioiden päällikkö, Suomen Yrittäjät Petri Katajarinne, hautomopäällikkö, Luovien alojen yrityshautomo Creve Riku Korhonen, RikuCo Oy Marit Tuominen, Manager Partner, PROFict Partners Oy

3 Teema 1: Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen osaksi työntekijän arkea Puheenjohtaja: Mikko Laakkonen, PAM Alustus: Jorma Antila, Metallityöväen Liitto ry

4 Teema 1: Sisältö Puheenjohtajan tiivistelmä Ryhmätöiden tulokset Alustus

5 Teema 1: Puheenjohtajan tiivistelmä Alustus toi konkreettisesti esille, miksi yrittäjyys on tärkeää myös palkansaajalle. Yrittäjän ja palkansaajan näkökulmat eivät eroa kovinkaan paljon, koska samat asiat ovat molemmille tärkeitä Talous, yritys ja liiketoimintaosaaminen tulee pohjustaa jo hyvin varhaisessa vaiheessa On tärkeää, että kiinnostus herätetään jo varhaisessa vaiheessa jopa esiopetuksessa Kaikki eivät halua yrittäjiksi, mutta myös niiden, jotka eivät halua, innostus tulee herättää oppia ymmärtämään yritystä -> asiat tulee pystyä esittämään konkreettisesti Jokainen opetusaste on tienhaara, asiat joita näissä käsitellään muuttuvat samassa tahdissa oppimisen kanssa. Koulutuksen kautta ymmärretään oman roolin merkitys Erityisesti sosiaalinen ja viestinnällinen haaste, erityisesti yritysten johdolle Työelämäosaaminen Jos sisäinen yrittäjyys on asennekysymys, niin miten asennetta voidaan opettaa? Yleisön kommentit: On tärkeää, että myös palkansaaja tietää, miten yrityksellä menee. Tämä on yhteinen asia ja tämä tulee ottaa koulutuksessa huomioon.

6 Teema 1 Ryhmätöiden tulokset 1/5 Paperi 1 Paperi 2 Työelämätaitojen läpileikkaavuus kaikessa koulutuksessa/opettajien koulutus Kansalaistaitojen vahvistaminen työelämän näkökulmasta Perehdyttämiskoulutus työntekijöille Strategia tutuksi Asiakaslähtöisyys Työntekijän etu on yrityksen etu Johtajuuden muutos -> koulutukseen sosiaaliset taidot Yrityksessä/ työpaikassa toimiminen: Mistä koostuu tuntihinta yms. Työelämän pelisäännöt ja talouden toimintaperiaatteet (yritystalous) Toimintaympäristön muutos on nopea

7 Teema 1 Ryhmätöiden tulokset 2/5 Paperi 3 Miksi menestymme Kilpailukyky Yrityksen olemassaolo Sisäinen yrittäjyys Toiminta yhdessä (joukkueena toimiminen) Työtyytyväisyys Liiketoiminta Toimintatavaksi myös koulutuksessa Asiakastyytyväisyys Kannattavuus Mihin työntekijänä voin vaikuttaa -> ymmärrys miksi toimitaan kuten toimitaan

8 Teema 1 Ryhmätöiden tulokset 3/5 Paperi 4 Peruskoulu PT AT EAT Osaaminen kumuloituu Vastuullisuus, uteliaisuus, ennakkoluulottomuus, ryhmätyötaidot, oma-aloitteisuus Businesslogiikan ymmärtäminen Oman työn ymmärtäminen osana kokonaisuutta ja kannattavuutta Strategian jalkauttaminen (esimiesnäkökulma)

9 Teema 1 Ryhmätöiden tulokset 4/5 Paperi 5 Työelämätaidot kaikilla koulutusasteilla jatkumo Yrityksen strategia sanoitettava ymmärrettävälle kielellä -> mikä on minun roolini tavoitteiden saavuttamisessa Viestintä- ja vuorovaikutustaitojen merkityksen korostuminen Työssäoppiminen, yhdessä tekemisen taidot -> johtamisen ja työn organisoinnin tuettava tätä Paperi 6 Asennekasvatusta opintojen alkuun Yrittäjyysopinnot opintojen loppuvaiheeseen Yrittäjyyskasvatuksen aloitus jo peruskoulussa Yrittäjille pakollinen yrittäjäpassi

10 Teema 1 Ryhmätöiden tulokset 5/5 Paperi 7 Talousosaamista peruskoulututukseen/esiopetukseen Asiat esitettävä tarpeeksi konkreettisesti (esim. mitä maksaa) ja henkilökohtaisesti (mitä tämä tarkoittaa minulle) ja mielenkiintoisesti (esim. pelien avulla) Pedagogiset ratkaisut läpi linjan/koulutusasteiden

11 Teema 1 Alustus 1/3 Yritykset ovat talouden selkäranka Itsestään selvyys, joka ei kaikille selvää Kaikissa kehittyneissä maissa yrittäjien osuus työvoimasta on suhteellisen pieni Yrittäjiä tarvitaan, mutta kaikkien ei tarvitse olla yrittäjiä Yrittäjäriski, kuten myös voitto, kuuluu yrittäjälle Yrittäjällä on omistukseen perustuva valta (= omistus tuo vallan ja vastuun) Työntekijöillä silti tärkeä rooli Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Palkansaajien pitäisi ymmärtää yritystoiminnan perusasioita Yrityksen strategia Yritystalouden perusteet Strategia Kertoo kenelle se tekee tai valmistaa, mitä se tekee ja mitkä kilpailutekijät takaavat yrityksen menestyksen Pitää pohjata toimintaympäristö analyysiin (ei pizzapaikkaa ympäristöön, jossa niitä jo kymmeniä, vastaavasti teollisuudessa tulee miettiä, missä kilpailijat ovat) Henkilöstön pitää tuntea yrityksen strategia, jotta tietävät mitkä ovat yrityksen tärkeimmät kilpailutekijät, joihin panostetaan (joka edellyttää esim. moniosaamista, työaikajoustoa ym.) Miten toiminta organisoidaan, mikä ammattitaitovaatimus ym. riippuu strategiasta Liian monelta pk-yritykseltä puuttuu strategia ( 10 + yritykseltä) Strategia pitää kertoa henkilöstölle siten, että henkilöstö ymmärtää ja mitä vaatii henkilöstöltä Avoin vuorovaikutus ja luottamukselliset suhteet Markkinoiden toiminta ja millä menestytään

12 Teema 1 Alustus 2/3 Talous Palkansaajan tulee ymmärtää, mitä tuloslaskelma oikeasti kertoo, mistä tulee ja mihin se vaikuttaa Tilinpäätöksen perusteet Mistä tulos muodostuu Miten rahoitetaan Pitää ymmärtää, mitkä eri asiat vaikuttavat talouteen, jos halutaan että henkilöstö kehittää Yllätyksiä vähemmän, kun ymmärretään, miten vaikuttaa, osataan varautua ennen kuin ongelmat ovat sylissä Palkansaajan etu on, että yritys pärjää markkinoilla, silloin pitää ymmärtää, miten yritystoiminta on kannattavaa, voidaan puuttua ongelmiin (=pelastaa omia työpaikkoja) Kehittäminen Jos ei yritys kehity se häipyy markkinoilta Mitä paremmassa kunnossa yritys on, sitä paremmin yritys voi maksaa palkkaa Yritysten on oltava kilpailukykyisiä Hyvät tuotteet Hyvä brändi Laatu tavoitteiden mukainen Toimitusvarmuus kunnossa (merkittävä kilpailutekijä, pitääkö itsekukin huolta, että pysyy kunnossa) Tuottavuus riittävän korkea. Kun tuottavuus on korkea, saa tuntikustannuskin olla korkea Palkansaajan kannattaa kehittyä koska: säilyttää oman työpaikan (työllisyys) palkkojen nostaminen

13 Teema 1 Alustus 3/3 Menestyvän yrityksen edellytykset Järjestetään kursseja, joissa johto ja henkilöstö yhdessä kehittävät asioita. Johto tuo puitteet ja työyhteisö yhdessä ratkaisee asioita puitteiden mukaisesti. Kehitetään luottamuksen ilmapiiriä, joka perustuu avoimuuteen ja luottamukseen. Johdolla on tärkeä rooli viestiä asioista avoimesti ja selkeästi, jotta palkansaaja ymmärtää yritysjohdon viestit Luottamuksen ilmapiirissä on helpompi selvitä sekä hyvistä että huonoista ajoista Palkitsemisen pitää tukea strategiaa

14 Teema 2: Oppimisratkaisut yrittäjyysosaamisen tukena Puheenjohtaja: Tiina Halmevuo, Keuda Alustajat: Virpi Utriainen, Nuori Yrittäjyys Ulla Luukas, päävalmentaja, Tiimiakatemia

15 Teema 2: Sisältö Puheenjohtajan tiivistelmä Ryhmätöiden tulokset Alustus

16 Teema 2: Puheenjohtajan tiivistelmä 1. Sisällöt Käsitteellisen ajattelun ja konkreettisen tekemisen yhdistäminen niin, että kulkevat käsikädessä Oppiaineet räjäytettävä Monialaisuuden edistäminen, katsotaan asioita laajemmin 2. Rakenteet Tekemällä oppiminen Ulos koulun seinien sisältä (mukaan yrityksen toimintaa) Yleisön kommentit: Opettajilta saattaa kadota kontakti työelämään. On olemassa rahasto, josta voi hakea avustusta työelämän tutustumisjaksoihin. Tätä hyödynnetään liian vähän. Opettajien tulisi rantautua kentälle ja viedä tieto oppilaille Vuorovaikutteisuutta eri tahojen välillä peräänkuulutettiin. 3. Kulttuurit Toimintakulttuuri, ajattelu, suhtautuminen Kokemuksellisuus, rohkeus, innovatiivisuus Mitä on valmentava opettajuus? Mitä on opettajan yrittäjyys? Onko opettajilla omassa työssään yrittäjämäinen ote ja tieto yrittäjyydestä 4. Osaaminen Opetushenkilöstön osaaminen, ohjaajien osaaminen Työelämä mukaan Oman osaamisen vahvuuksien tunnistaminen Miten oppiminen ja osaaminen saavutetaan yhdessä? Yhteisopettajuus vielä jotenkin vaikeaa, onko yhdessä enemmän? Tieto, taito ja ymmärrys = osaamisen oppiminen Yritys-oppilas yhteistyö

17 Teema 2 Ryhmätöiden tulokset 1/6 Paperi 1 Oppimisratkaisut: Tekemällä oppiminen Opettajan esimerkki Yhdistä tekeminen -> tiimityö (taidot) Yhteistyö yrittäjän kanssa -> mentorointi Koko koulutusketju esiopetuksesta-> Hankkeet, projektit Opettajan yrittäjyysosaaminen Osuustoimintaa jo koulussa -> konkretia Vierailut ja vierailijat Tutor-toiminta Yritykset kouluihin Sisäinen yrittäjyys -> yrittäjä Monialaiset oppimisympäristöt Mutta: kaikista EI tule yrittäjiä

18 Paperi 2 Teema 2 Ryhmätöiden tulokset 2/6

19 Teema 2 Ryhmätöiden tulokset 3/6 Paperi 3 Etenevät, eriytyvät ja syvenevät tavoitteet Kattavuus Systemaattisuus Opettajakoulutus Menetelmällinen puoli Jokaisessa oppimisympäristön osassa mietittävä Paperi 4 Kiteytys Yhdessä tekemällä oppiminen Prosessioppiminen Aidon ja tuoreen yrittäjyysosaamisen tuominen kouluun Paperi 5 Riittävän osaamisen turvaaminen!

20 Teema 2 Ryhmätöiden tulokset 4/6 Paperi 6 Sisäinen yrittäjyys - Innovatiivisuus Nuorisokoulutus Aikuiskoulutus ryhmätyöt tekemällä kokoaminen jakaminen

21 Teema 2 Ryhmätöiden tulokset 5/6 Tekemällä oppiminen Kaikilla mahdollisuus kokeilla esim. nuori yrittäjä toimintaa Työelämäkumppani yrityksistä mentoriksi opiskelijoille Kouluttajalla omaa kokemusta yrittäjyydestä Opettajat mukaan opiskelijoiden työelämäjaksoille Yrittäjien tultava koulun sisälle kertomaan toiminnasta Tutor-yritykset Osatutkintojen hyödyntäminen yrittäjyyteen liittyvissä opinnoissa Rohkeutta tuettava, luovuus huomioitava ja konkreettisia asioita opetettava Opiskelijoita ei saa laittaa yhteen muottiin Paperi 7 Oikeat yrittäjät puhumaan kouluihin Riskinoppimisen oppiminen Pois pulpeteista ja yhdessä tekemään Prosessien opettaminen Oppiaineet räjäytettävä Oppimisympäristöjen kehittäminen Koulun koko fyysinen ympäristö muutettava Koulun täytyy ilmentää työpaikkaa, ei perinteistä 100v. vanhaa koulua Arviointi lannistaa nuoria, lopputulos ja sen arviointi vaikuttaa vieläkin liian paljon. Prosessit ovat tärkeitä. Mihin tarvitaan numeerista arviointia? Oppiminen on prosessi

22 Teema 2 Ryhmätöiden tulokset 6/6 Paperi 8 Yrittäjyys ja yrittäjäosaaminen Pedagogiset ratkaisut Oppimisratkaisut Projektimaisuus Työelämävastaavuus

23 Teema 2 Alustus Materiaali: Virpi Utriainen, Nuori Yrittäjyys, linkit esityksiin: Nuori Yrittäjyys sivusto: Materiaali: Ulla Luukas, päävalmentaja, Tiimiakatemia Materiaalin Liite 1 Miten Sinä haluat vaikuttaa? Yritykset NY-toiminnassa:

24 Teema 3: Yrittäjien osaamisen kehittäminen Puheenjohtaja: Katriina Jaakkola, Kirjakauppaliitto ry Alustus: Mika Tuuliainen, Suomen Yrittäjät

25 Teema 3: Sisältö Puheenjohtajan tiivistelmä Ryhmätöiden tulokset Alustus

26 Teema 3: Puheenjohtajan tiivistelmä 1/3 Millaisia asioita yrittäjien tulisi osata Verkostoituminen: auttaa hahmottamaan oma osaaminen ja kehittymisen tarpeet Benchmarking: vertailutiedolla pystytään arvioimaan omaa toimintaa, mm. keskitytäänkö oikeisiin asioihin Perusosaaminen omasta substanssista Substanssiosaamisen lisäksi yrittäjän tulisi ymmärtää paremmin liiketoimintaa, johon sisältyy erityisesti talousosaaminen Markkinointi ja myynti Esiintymistaidot Työhyvinvointi ja henkilöstöhallinto: oman henkilökunnan hyvinvoinnista huolehtiminen Digitalisoitumiseen liittyvä osaaminen Yritystoiminnan yhteiskunnalliset vaatimukset: verotus, lainsäädäntö, eläkkeet Muut havainnot Pienissä yrityksissä erityisesti tarvitaan liiketoimintaosaamista

27 Teema 3: Puheenjohtajan tiivistelmä 2/3 Mitä vaatimuksia koulutuksen järjestäjille jatkokouluttaminen luo? Yrittäjyysmyönteinen asenne joka koulutustasolla (peruskoulutus, lukio, ammattikoulutus, korkeakoulut) Yhteiskunnan on luotava edellytykset yrittämiselle Opettajilla hyvä yrittäjyysosaaminen, mm. yrittäjäkokemuksen kautta Tiedon osaaminen ei riitä, asioiden käytännöllistäminen ja kokemuksen vaikutusten lisääminen opetukseen Yritysten ja koulujen välisen yhteistyön kehittäminen Yrittäjyyden ja yhteiskunnan muutosten vaikutusten soveltaminen yrittämisessä hyvissä ajoin, muutoksen ymmärtäminen ja soveltaminen ajoissa yritystoimintaan Mitä vaatimuksia/odotuksia yrittäjillä on koulutukselta Tiiviit kurssit, joissa yrittäjien osaamista voisi hyödyntää Mentorointi: kokeneemman yrittäjän tuki

28 Teema 3: Puheenjohtajan tiivistelmä 3/3 Yleisön kommentit: Millaista pitäisi olla yritysten ja oppilaitosten yhteistyö? Kummiluokkatoiminta: yritys ottaisi kummiluokan, jonka kanssa erinäisiä asioita kehitettäisiin Oppisopimusjärjestelmän kehittäminen yrittäjyyteen tähtääväksi Hankeosaaminen: erilaisia hankkeita on paljon, joiden kautta yrittäjien osaamista voidaan kehittää. Tällä hetkellä rahaa jää käyttämättä, koska hankeosaamista ei missään opeteta.

29 Teema 3 Ryhmätöiden tulokset 1/3 Yrittäjän osaamisvaateet Taloushallinnon osaaminen Työhyvinvoinnin osaaminen Itsensä johtaminen Henkilöstön johtaminen Liiketoimintaosaaminen (liiketoimintasuunnitelma, strategia, kannattavuuslaskenta) Rekrytointiosaaminen Markkinointi- ja myyntiosaaminen esiintyminen vakuuttavasti ja uskottavasti Digivalmiudet erityisesti myynnissä Esiintymistaidot Analyyttisyys Hankeosaaminen (rahoituksen hakuprosessin tunteminen) Kansainvälinen ajattelu

30 Teema 3 Ryhmätöiden tulokset 2/3 Osaamisen kehittämisen keinot Verkostoituminen ja verkostojen hallinta Benchmarking, jonka avulla alan tuntemus kasvaa, havaitaan erikoistumisen edellytykset sekä luodaan brändi Edullisia kursseja yrittäjille Koulutus: työvoiman palkkaaminen, verotus, lainsäädäntö Yhteistyötä yrittäjien ja oppilaitosten välillä Mentorointi (mentorointijärjestelmän käyttäminen liiketoiminnan siirtämisessä) Koulutusstrategia, esim. PK-sektoriyhteistyötä koulutuksen järjestämisessä Oppisopimus yrittäjille Vaatimukset koulutukselle Kouluttajien kokemus yrittämisestä Täydennyskoulutusten tukeminen verohelpotuksin Talous- ja yrittäjyysopintojen lisääminen yliopistoissa, opettajankoulutuksessa, lukiossa Yrittäjän AT ja EAT jatkuva koulutus- ja tutkintosisältöjen kehittäminen

31 Teema 3 Ryhmätöiden tulokset 3/3 Kasvun edellytykset Omasta busineksestä oltava hyvin perillä Täydennyskoulutuksen kustannusten uudelleen arviointi Riskinottokyvyn voimistaminen Asiakaslähtöisyyden korostaminen Asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen myös globaalisti

32 Teema 3 Alustus 1/2 Yrittäjien koulutustaso ja osaaminen Yrittäjistä vain 12 % on ryhtynyt perusasteen jälkeen yrittäjäksi. Yrittäjistä 23 % on korkeakoulutettuja. Uusista yrittäjistä korkeakoulutettuja on 33 % ja perusasteen suorittaneita 6 %. Yrittäjien osaamistaso paranee jatkuvasti. Osaaminen kiinnostaa yrittäjiä: kuinka uusiudutaan ja millaisia asioita siihen liittyy? Oppilaitosyhteistyöllä luodaan mahdollisuus tukea yrittäjien uusiutumista ja osaamisen lisäämistä. PK-sektori on tärkeä sektori työllisyydelle. ¾ työpaikoista syntyy pk-sektorille. Osaaminen on monimuotoistunut ja lisännyt yrittämisen tapoja. Esim. sarjayrittäjyys, monia yrityksiä yhtä aikaa Yrittäjyyden isot muutostrendit: digitalisoituminen ja kansainvälistyminen. Selvitysten mukaan työnantajat tarvitsevat sekä generalisteja että vahvoja ammattiosaajia.

33 Teema 3 Alustus 2/2 Toimialat ylittäviä valmiuksia oli havaittu kuusi Johtamis- ja johtamiskulttuurin kehittäminen Huippuosaamisen varmistaminen Verkosto-osaaminen, verkostojen laatu Teknologian hyödyntäminen Myynnin markkinoinnin ja muotoilun osaaminen Vastuullisuus osana kilpailukykyä

34 Teema 3 Alustus Materiaali: Mika Tuuliainen, koulutusasioiden päällikkö, Suomen Yrittäjät Liite 2

35 Teema 4: Yrittäjäksi ryhtyvän osaamistarpeet Puheenjohtaja: Tuija Laukkanen, Opetushallitus Alustus: Petri Katajarinne, Luovien alojen yrityshautomo Creve Riku Korhonen, Rikuco Oy

36 Teema 4: Sisältö Puheenjohtajan tiivistelmä Ryhmätöiden tulokset Alustus

37 Teema 4: Puheenjohtajan tiivistelmä 1/2 Alustuksessa esitettiin menestymisen avaintaidot: ilmaisutaito, tiimityö, johtaminen ja itsensä johtamisen taito Alustus puheenvuorossa korostui erilaiset toimintatavat ja ympäristön tukeen liittyvät asiat Ryhmätöissä korostuivat alla listatut asiat: Verkostojen tärkeys, luominen ja kehittäminen Tiimityötaidot Työelämätaidot, Ilmaisutaidot

38 Teema 4: Puheenjohtajan tiivistelmä 2/2 Yritystoiminnan tärkeitä asenteita ja tapa toimia Intohimo, rohkeus, uskallus, asenne ja pitkäjänteisyys, riskinotto, luovuus, innovatiivisuus ja ideointikyky Yrittäjyyteen liittyviä trendejä Kokeilun ja harjoittelun merkitys kasvaa Luodaan mahdollisuuksia kokeilla yrittäjyyttä ja luopua siitä Kokonaisvaltaisen yritysosaamisen kehittäminen, joka integroidaan koulutukseen Toimintaympäristössä tulee olla rohkaisua, kannustusta, tukea, avoimuutta ja hyvien kokemusten jakoa Yleisön kommentit: On olemassa myös sarjayrittäjyyttä. Nuoren yrittäjän ei tarvitse ajatella asioista niin vakavasti, riskinottokyky on matalampi.

39 Teema 4 Ryhmätöiden tulokset 1/3 Yrittäjyyden asenteet Yrittäjämäinen asenne Sisäinen yrittäjyys tiimit Pitkäjänteisyys Rohkeus ja halu tehdä Innovatiivisuus Vastuullisuus (vastuu liikeideasta) Tekemällä oppiminen Uskaltaa epäonnistua Osaamistarpeet Talousosaaminen Myyntitaidot Oman alan riittävä osaaminen Kansalaistaidot Kirjanpito, verotus jne Tapakoulutus Työhaastattelut Osaamistarpeet Kansainvälisyys Talous/riskin otto Markkinointi Yritysmuodot Työelämätaidot Työlainsäädäntö Tiimitoiminta Asiakastarpeen tunnistaminen Ajanhallinta

40 Teema 4 Ryhmätöiden tulokset 2/3 Tekniikan ja luovien alojen osaamistarpeet Yrittäjyyspedagogiikka sopii koulutusvaiheessa Monialainen tuote-/palvelukehitys Ilmaisutaito, taito myydä oma idea peruskoulusta alkaen Kokemuksellinen oppiminen yrittäjyydessä Riskinottokyky + malttia + ennakointitaidot Klusterit, myös epäpyhät allianssit = rohkeus rikkoa rajoja Vahva substanssiosaaminen

41 Teema 4 Ryhmätöiden tulokset 3/3 Koulutuksen keinot Verkostoituminen Yrittäjäkummitoiminta Yrittäjien esittely Opetuksen yrittäjyysmyönteisyys, opetushenkilökunnan kannustus Mahdollisuus suorittaa opintoja toisessa oppilaitoksessa Yrittäjyysopintojen integrointi perusopintoihin Opettaminen tarinoiden kautta Opetushenkilökunnan kannustava rooli - yrittäjyysmyönteisyys Luodaan mahdollisuuksia kokeilla ja harjoitella Tuetaan luovuutta Panostetaan idean kehittämistaitoon

42 Teema 4 Alustus 1/4 Mitä peruskoulutasolla pitäisi opettaa työelämän ja yrittäjyyden näkökulmasta? ilmaisutaitoa, tiimityöskentelyä johtamista itsensä johtamista. Mikä mättää? Tietyt asiat toistuvat yrittäjyyden osaamisessa: liiketoimintaosaaminen ja erityisesti talousosaaminen Yrittämisen perusasiat: ei osata laskea ja miettiä, mitkä ovat kannattavan liiketoiminnan edellytykset. Myyntiosaaminen: ei osata myydä asiakkaille, yhteistyökumppaneille, rahoittajille. Kouluissa ei tueta yrittäjyyttä tukevia sosiaalisia taitoja. Etenkin korkeakouluopiskelijoiden verkostot ovat huonot. Opiskelijoiden kontaktit yritysmaailmaan ja työelämään ovat heikot. Kun valmistutaan lähdetään nollasta kasvattamaan verkostoja, joka on väistämättä hidas prosessi. Jo opiskeluaikana opiskelijat pitäisi saada yrityselämään tekemään projekteja ja harjoitteluita.

43 Teema 4 Alustus 2/4 Mitä taitoja ja osaamista alkava yrittäjä tarvitsee? Henkilökohtaisia ominaisuuksia ja taitoja Itsensä johtamisen taitoa Hyvää itsetuntoa: onnistumalla ja saamalla palautetta tekemästään työstä Tiimityö Tehdään yhdessä asioita, toimitaan verkostoissa, myydään yhdessä. Ajanhallintataidot Suunnitellaan toiminta, asetetaan tavoitteita ja toteutetaan niitä. Priorisoidaan asioita ja kohdistetaan tekeminen oikeisiin asioihin. Oikea asenne 100 % usko omaan asiaan Visio: mihin ollaan matkalla, asetetaan tavoitteet korkealle Mietitään, mitä askelia pitää ottaa, jotta päästään tavoitteisiin Kuinka paljon innostetaan opiskelijoita korkeakouluissa? Luodaan uskoa itseen Innostetaan opiskelijoita

44 Teema 4 Alustus 3/4 Yrittäjäosaamista opintoihin! Yrittäjyyttä ei opita pelkästään yrittäjäkurssilla istumalla, vaan yrittäjyyttä opitaan tekemällä, kokeilemalla ja esimerkin voimalla. Yrittäjätarinat Yrittäjävierailut Yrittäjäkummit Vertaisoppiminen, opiskelijaosuuskunnat, vanhempien vuosikurssien esimerkki Lukemisen voimaa ei pidä unohtaa: teoria on aina taustalla. Tiedon imeminen ja oppiminen ja omassa työssä opittujen parhaiden mallien soveltaminen

45 Teema 4 Alustus 4/4 Yrittäjäksi ryhtyvän osaamistarpeet kannustus, avoimuus, tekemällä oppiminen, kynnyksen madaltaminen, mahdollisuus kehittyä, yrittäjähenkinen asenne, tiimityöskentely ja intohimo Tiimityöskentely auttaa kehittymään. Tiiminä voivat olla myös vanhemmat, ystävät ja sisarukset. Yrittäjyys lähtee oman osaamisen ymmärtämisestä, jota voi lähteä kehittämään yrittämällä. Yrittäjyyteen kannustetaan muiden yrittäjien kertomuksilla, osaamisen jakamisella ja kokemuksella. Yrittäjyys kannattaa aloittaa jo nuorena. Yrittäjyydestä tulisi puhua avoimesti.

46 Teema 5: Koulutuksen keinot kasvuyrittäjyyden lisäämiseksi Puheenjohtaja: Kristiina Forss, Heinon Tukku Oy Alustus: Marit Tuominen, PROFict Partners Oy

47 Teema 5: Sisältö Puheenjohtajan tiivistelmä Ryhmätöiden tulokset Alustus

48 Teema 5: Puheenjohtajan tiivistelmä 1/3 Ryhmätyöt oli jaettu kahteen teemaan: Mitä kasvuyrittäjyys tarkoittaa? Mitkä ovat koulutuksen keinot? Lähes kaikki edellisissä teemoissa tuodut asiat olivat esillä myös kasvuyritysten teemaryhmissä, mutta näkökulmana on ollut kasvuyrittäjyys. Kasvuyrittäjän tärkein asenne on tekemällä ja kokemalla oppiminen Asiakasosaaminen ja viestinnän osaaminen ovat keskiössä: miten osataan myydä omia taitoja ja kykyjä. Kasvuyrittämisessä olennaista on monialainen ja tahoinen yhteistyö ja verkostoituminen, erilaisuuden hyväksyminen ja erilaisuuteen kannustaminen Kasvuyrittäjät eivät ole välttämättä koululuokan helpoimpia oppilaita, jotka tekevät niin kuin on ennenkin tehty. Mistä opettajat löytävät ne pedagogiset keinot? Mitä tämä tarkoittaa omalla alalla, kun tähän vielä lisätään monialainen yhteistyö, verkostoituminen, yrittäjät, oppijat.

49 Teema 5: Puheenjohtajan tiivistelmä 2/3 Kasvuyrittämisen tärkeitä teemoja Kansainvälisyys: sen määrittely, missä kulttuuri voidaan oppia. Kasvuyrittäjyyttä ei Suomessa luoda, kasvuyrittäjyys on myös kotikentän ulkopuolelle kohdistuvaa yritystoimintaa Millaisia keinoja asiakkaiden ymmärtämiseksi tarvitaan sekä millaisia myyntitaitoja tulisi osata, kun yrittäjyys on kansainvälistä. Erilaiset kohtaamispaikat, monialaisuus, tiimityö ja mentorointi ovat mm. keinoja, joita voidaan käyttää. Johtaminen: Minkälaista johtamista ja johtajuutta vaaditaan kasvuyritysten johtajilta. Miten tätä johtajuutta koulutetaan tulevaisuudessa? Strateginen ketteryys: toimialat ja ympäristö muuttuvat voimakkaasti, miten pysytään tahdissa. Mitä lisäarvoa voidaan tuottaa asiakkaille muuttuvassa toimintaympäristössä (arvomaailman muutokset). Miten otetaan nämä asiat tulevaisuudessa koulutuksessa huomioon?

50 Teema 5: Puheenjohtajan tiivistelmä 3/3 Yleisön kommentit: Asiakasymmärryksen tueksi voidaan hyödyntää olemassa olevaa tietoa ja tutkimuksia. Yhteiskuntaa ei voi perustaa siihen, että perustetaan yritys kahdeksi-kolmeksi vuodeksi ja sitten lähdetään muualle. Pop Up, Slush, Exit yritykset eivät tule pelastamaan Suomen kansantaloutta, mutta on hyvä, että tuovat siihen lisäväriä.

51 Teema 5 Ryhmätöiden tulokset 1/4 Koulutuksen keinot Tuotetaan valmiuksia asiakasosaamiseen Mentorit ja valmentaja mukana koulutuksessa Monialainen yhteistyö Viestintäkoulutukseen panostaminen: koulutusohjelman läpileikkaava teema Brändäyksen merkityksen ymmärtäminen Tekemällä ja kokemalla oppiminen Oppimisprosessin arviointi oppimisen tukena Kannustava ilmapiiri ja arviointi (epäonnistuminen sallittua) Erilaisuuden hyväksyminen Opettajien/kouluttajien osaaminen Analyyttisyyteen panostaminen

52 Teema 5 Ryhmätöiden tulokset 2/4 Koulutuksen keinot Oppilaitosten monialainen yhteistyö Avoimet innovaatioympäristöt Proaktiivinen pedagogiikka Tuotekehittely Kehitetään ympäristöjä, joissa voi harjoitella yrittäjämäistä toimintaa, esim. NY osuuskunta Keskustelutaidon harjoittelu Tiimityöskentely Yrittäjyysasenne ja yhdessä tekeminen pääasiallisena toimintatapana erilaisissa tiimeissä Tiimissä on turvallista epäonnistua

53 Teema 5 Ryhmätöiden tulokset 3/4 Kasvuyrittäjyyden tärkeimmät asenteet Asennekasvatus jo lastentarhasta ei yrittäjyyteen vaan usko itseen ja osaamiseen Epäonnistumisen harjoittelu Kannustava ilmapiiri ja arviointi (epäonnistuminen sallittua) Erilaisuuden hyväksyminen Luovuuden ja teknologian yhdistäminen Suuret tavoitteet ja suunnitelmat sallittuja Jatkuva uudistuminen Pitkäjänteisyys Verkostoituminen Asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen Miten asenteita opitaan? Kokemuksesta Mallista

54 Teema 5 Ryhmätöiden tulokset 4/4 Sosiaali- ja terveysalan kasvuyrittäjyys SOTE-puolella vielä vähän business ajattelua Terveydenhoidon hyvinvointiteknologian hyödyntämisen lisääminen Muotoilun kasvuyrittäjyys Muotoilun tuotekehityksen ja innovoinnin työtavat käyttöön eri yhteyksissä Moniammatillinen yhteistyö Tarinan kertominen Kansainvälisyys Kansainvälistä toimintaa lisää kouluihin

55 Teema 5 Alustus 1/2 Mitä kasvuyrittäjällä tarkoitetaan Tavoitteena on kasvaa. Valmius osaamisen ja omistuksen jakamiseen. Kasvupolku nähdään mahdollisuutena, mutta myös riskit tunnistetaan. Kasvuyrittäjyydestä puhuttaessa on tunnistettava, millaisia taitoja ja kykyjä tarvitaan. Kasvuyrittäjyyteen liitetään usein riskinottokyky, määrätietoisuus, kyseenalaistaminen ja innostuneisuus. Kasvuyrittäjä tietää, että omalla innostuksella innostaa myös ympäristöään. On oltava osaamista ja tietoa ja taitoja valitulla alalla. Myynti- ja markkinointitaidot kasvuyrittämisessä On tärkeää oppia argumentoimaan ja perustelemaan omat ajatuksensa toisille. Mm. Bruce Oreck, Yhdysvaltain Suomen-suurlähettiläs, korosti eräässä haastattelussa, että suomalaisten tulisi käyttää enemmän tarinankerrontaa brändäämisen tueksi. Johtaminen kasvuyrittämisessä Johtaminen on tänä päivänä tiimityötä. Johtaja varmistaa, että työntekijällä on parhaat mahdollisuudet onnistua työssään. Tämän päivän johtajan tärkeimpiä työkaluja on motivointi.

56 Teema 5 Alustus 2/2 Kasvuyrittämisen edellytykset Koulutuksella voidaan opettaa kasvuyrittäjyyden tietoja ja taitoja, jotka eivät ole synnynnäisiä. Koulutuksella voidaan myös vahvistaa sellaisia ominaisuuksia, joita ihmisellä jo on olemassa. Suomea vaivaa yrittämisessä yksipuolisuus: olemme mobiilimaa/pelimaa. Tarvitsemme tutkimusosaamista, mutta myös ideointia ja rohkeaa liikkeellelähtöä, jotta monipuolista yrittämistä kehittyy. Learning by doing mallin vahvempi käyttöönotto. Mallissa yhdistyvät teoria ja käytäntö. Esimerkkinä koulumyyjäiset ja start up yritysten perustaminen kouluissa. Kansainvälistyminen ja yrittäminen ylipäätään tarvitsee tuekseen hyvän yleissivistyksen mm. uskontoon, kulttuuriin ja esimerkiksi ympäristöön liittyvissä asioissa. Koulujen omien verkostojen käyttäminen hyödyksi yrittäjyyden tukemisessa, esimerkkinä Slush-tapahtuma. Tulevaisuuden visioinnissa on oltava rohkea ja luotava tarpeeksi suurta alusta alkaen. Epäonnistumisten sietäminen ja hyväksyminen yhteiskunnassa on edellytys yrittämiselle ja yrittäjyydelle.

57 Teema 5 Alustus Materiaali: Marit Tuominen, Manager Partner, PROFict Partners Oy Liite 3

58 Liitteet Liite 1: Teeman 2 alustus, Ulla Luukas Liite 2: Teeman 3 alustus, Mika Tuuliainen Liite 3: Teeman 5 alustus, Marit Tuominen

59 Liite 1 Liite 1: Teeman 2 alustus, Ulla Luukas

60 Tiimiakatemia Really Different Ulla Luukas Päävalmentaja, Tiimiakatemia

61 Tiimiakatemian perustiedot Perustettu vuonna Tiimiakatemia on yrittäjyyden erikoisyksikkö (osa Jyväskylän ammattikorkeakoulua). 180 tiimiyrittäjää (opiskelijaa). 4 kokoaikaista valmentajaa. 1-2 osa-aikaista valmentajaa.

62 Jokaiseen tiimiin valitaan tiimiroolitestin perusteella noin 15 tiimiläistä. Tiimin jäsenet ovat eri ikäisiä ja eri puolelta Suomea, tasaisesti miehiä ja naisia. Tiimien perustamisen jälkeen tiimin jäsenet perustavat osuuskuntamuotoisen tiimiyrityksen, mikä toimii oppimisen alustana 3,5 vuoden ajan.

63 Tiimiakatemialta valmistuu tradenomiksi v Lopputentti kestää OP t Osuuskunta Ideafly, valmis joulukuu 2013 Maailmanympärysmatkalle tammikuussa 2014

64 Opintojen päättyessä Tiimiakatemialla % toimii tai aloittaa yrittäjänä % Työllistyy heti Elämystuotanto Oy (2013) Soile Niinikoski, Hanna-Riina Vilppola ja Sari Parantainen

65 Näin se toimii! Oppimisen taikakolmio Yritys oppimisprosessi 24 VIIKKOTUNTIA PROJEKTEJA JA OPPIMISTA YHDESSÄ ASIAK- KAAN KANSSA Tekemällä oppimista omassa tiimiyrityksessä. Projekteja, asiakascaseja, omia kahviloita, tapahtumia. Oikean yrityksen pyörittämistä yhdessä tiimikavereiden kanssa. Taloushallintoa, kaverijohtamista, verkoston rakentamista. 8 VIIKKOTUNTIA TREENEJÄ JA KOKEMUSTEN VAIHTOA TIIMIEN KANSSA JA UUDEN TIEDON LUOMISTA JA RISTIPÖLYTYSTÄ Tiimin oppimisprosessi Yksilön oppimisprosessi Tiimiläiset reflektoivat oppimistaan, kiteyttävät tietoa ja tekevät suunnitelmia. Välillä ideoidaan, jaetaan henkilökohtaisia suruja ja iloja, itketään ja nauretaan. Kukaan ei epäile dialogin voimaa, se tuntuu toimivan vuodesta vuoteen. 8 Meillä luetaan paljon. Tiimiakatemian pojat ovat kaupunginkirjaston ahkerin käyttäjäryhmä soveltamisesta käytäntöön. VIIKKOTUNTIA KIRJOJEN LUKEMISTA JA ESSEITTEN KIRJOITTAMISTA. OMAN OPPIMISEN SUUNNITTELUA JA OPPIMISEN REFLEKTOINTIA.

66 Tiimiakatemian lukujärjestys on selkeä: JAA 40 VIIKKOTUNTIA SEURAAVASSA SUHTEESSA

67 VIIKKOTUNTIA PROJEKTEJA JA OPPIMISTA YHDESSÄ ASIAKKAAN KANSSA

68 VIIKKOTUNTIA TEORIAA: KIRJOJEN LUKE- MISTA JA ESSEITTEN KIRJOITTAMISTA kirjaa = 1-4 kp/kirja KIRJAPISTETTÄ / 3vuotta

69 VIIKKOTUNTIA TREENEJÄ JA KOKEMUS- TEN VAIHTOA TIIMIEN KANSSA

70 TIIMILLÄ ON TREENEJÄ 2 x 4t/viikko Tiimisolut kokoontuva 4t/viikko

71

72 OPIN NÄYTE PORTFOLIO Uusien haasteiden etsiminen Knowledge S O P I M I N E N Planning Johtavat ajatukset Täpitys Tiimin pelisäännöt Tiimisopimus Belbinin testi Oppimistyylitesti SWOT Taitokartoitus Peruskuntokartoitus Muut saadut palautteet OPPIMIS- SOPIMUKSEN LAATIMINEN Solutapaaminen Tiimin treenit TIETO, OSAAMINEN 24H Täpitys Synnytykset Taitoprofiili Kehityskeskustelut Esseet Motorolat PIIRROS: ITSEOHJAUTUVAN OPPIMISEN SIIPIRATAS (Soveltaen: Cunningham 1998, Boak 1998) LETIM 2012 Reflection ITSE- OHJAUTUVA OPPIMINEN A R V I O I N T I Action TEKEMINEN YHTEISTYÖ MUIDEN OPPI- JOIDEN KANSSA TYÖNTEKO OMASSA TIIMIYRITYKSESSÄ Johtamispassi Monipuolisuuspassi TEORIATIEDON HANKKI- MINEN JA SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN Oppimissolut Oppimisyhteisöt Verkostot Mentorointi, valmennus

73 Yksilön oppimista ohjaa itse laadittu oppimissopimus

74 Tiimeillä on omat johtoryhmät Tiimiliideri Talouspäällikkö Asiakaspäällikkö Viestintäpäällikkö

75

76 Tiimiakatemialla itsearvioinnin lisäksi toimintaasi arvioivat asiakkaat valmentajat vertaiset o

77 Kumppanuuspäivät, tiimien projektimessut

78 Kotakahvila

Työ- ja elinkeinoelämän ja korkeakoulujen välinen yhteistyö osaamistarpeiden tunnistamisessa ja erikoistumiskoulutuksen kehittämisessä

Työ- ja elinkeinoelämän ja korkeakoulujen välinen yhteistyö osaamistarpeiden tunnistamisessa ja erikoistumiskoulutuksen kehittämisessä Työ- ja elinkeinoelämän ja korkeakoulujen välinen yhteistyö osaamistarpeiden tunnistamisessa ja erikoistumiskoulutuksen kehittämisessä Koulutusasioiden päällikkö Mika Tuuliainen Suomen Yrittäjät 1 2 Tilannekuva

Lisätiedot

Yrittäjyyttä edistävä osaaminen. Liiketalouden koulutuksen kehittämispäivä 27.1.2015 veli-matti.lamppu@yrittajat.fi

Yrittäjyyttä edistävä osaaminen. Liiketalouden koulutuksen kehittämispäivä 27.1.2015 veli-matti.lamppu@yrittajat.fi Yrittäjyyttä edistävä osaaminen Liiketalouden koulutuksen kehittämispäivä 27.1.2015 veli-matti.lamppu@yrittajat.fi 1 2 Yritykset Yritysrakenne v. 2013: Yrityksen koko lukumäärä henkilöstön määrä liikevaihto

Lisätiedot

OKM Yrittäjyyslinjaukset 2017

OKM Yrittäjyyslinjaukset 2017 OKM Yrittäjyyslinjaukset 2017 Seija Aalto, koulutusjohtaja Yrittäjyyslinjausten tarkoituksena on suunnata, kehittää ja ohjata eri koulutusasteiden yrittäjyyden edistämisen ja yrittäjyyskasvatuksen toimenpiteitä

Lisätiedot

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN HYVÄT KÄYTÄNTEET TYÖPAIKOILLA - KOKEMUKSIA KEHITTÄMISTYÖSTÄ TYÖELÄMÄN KEHITTÄMISOHJELMISSA (TYKES) Keskiviikkona 26.11.2008 kello 12.00-18.00 Fellmannissa RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET ILMAPIIRI Hyvinvointi Sallivuus

Lisätiedot

ARENEN YRITTÄJYYSSUOSITUKSET

ARENEN YRITTÄJYYSSUOSITUKSET ARENEN YRITTÄJYYSSUOSITUKSET Yrittäjyyssuositukset Arenen verkkosivuilla Arene ry Suomen Yrittäjät Riikka Ahmaniemi (JAMK), Kari Ristimäki (SeAMK), Lauri Tuomi (HAAGA-HELIA), Mika Tuuliainen (Suomen Yrittäjät),

Lisätiedot

Yrittäjyys ammattitaitona

Yrittäjyys ammattitaitona Yrittäjyys ammattitaitona Taitajasta yrittäjäksi yrittäjyys osana ammattitaitokilpailuja seminaari Helsinki ti 31.1.2012 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Yrittäjyys on yksilön kykyä muuttaa

Lisätiedot

Ohjevihko on tuotettu YVI- hankkeessa.

Ohjevihko on tuotettu YVI- hankkeessa. Kuvat ClipArt Yrittäjyyskasvatus oppimisen perustana -ohjevihkonen on tarkoitettu yleissivistävän opettajankoulutuksen opiskelijoiden ja ohjaajien käyttöön. Materiaali on mahdollista saada myös PowerPoint

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen työpaikoilla

Osaamisen kehittäminen työpaikoilla Osaamisen kehittäminen työpaikoilla 1 Suhdannenäkymien saldoluku Bkt:n määrän muutos, % Suhdannenäkymät ja BKT 90 70 50 0 - -0-50 BKT Suhdannenäkymät puoli vuotta aiemmin 8 6 4 2 0-2 -4-6 -70-8 -90 - II/00

Lisätiedot

Suomi 100 WISIOssa WISIOssa valmennetaan osaajia

Suomi 100 WISIOssa WISIOssa valmennetaan osaajia Suomi 100 WISIOssa WISIOssa valmennetaan osaajia WISIO on Turun ammatti-instituutin yrittäjyyden oppimisympäristö, joka toimii kohtauspaikkana eri toimijoiden välillä. WISIO:ssa on muuntuvien yrittäjyyden

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT

OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Palvelualan apulaisrehtorin hyväksymä 28.4.2015, 8. Näyttötoimikunta hyväksynyt 17.3.2015, 3. OPETUSSUUNNITELMA 1 (20) Sisällys VAPAASTI VALITTAVAT

Lisätiedot

Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2.

Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2. Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2. Strategia ja johtaminen kilpailijoita paremmaksi Pk-koulutusohjelma vastaa Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA

AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA Vastaajia oli 18.10.2013 mennessä yhteensä 165. Vastaajat ovat jakautuneet melko epätasaisesti eri koulutusalojen kesken, minkä takia tämän koosteen

Lisätiedot

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Mikä on innovaatio innovaatiostrategia innovaatiopolitiikka???

Lisätiedot

TYÖVÄLINEITÄ OSAAMISEN KARTOITTAMISEEN. Osaamisen tunnistaminen on yrityksille elinehto. koulutusasioiden päällikkö Veli-Matti Lamppu

TYÖVÄLINEITÄ OSAAMISEN KARTOITTAMISEEN. Osaamisen tunnistaminen on yrityksille elinehto. koulutusasioiden päällikkö Veli-Matti Lamppu TYÖVÄLINEITÄ OSAAMISEN KARTOITTAMISEEN Osaamisen tunnistaminen on yrityksille elinehto koulutusasioiden päällikkö Veli-Matti Lamppu 28.11.2012 1 Yrittäjät ja työvoima Suomessa Työlliset 2 474 000 Työttömät

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

BornToBusiness Businessajattelua tekniikkaan

BornToBusiness Businessajattelua tekniikkaan Petteri Aro petteri.aro@oamk.fi Raija Westerlund raija.westerlund@oamk.fi 4.10.2012 Tampere Insinöörikoulutuksen foorumi BornToBusiness Businessajattelua tekniikkaan Koko yksikön tasolla Hankkeen tavoite

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt ja oppimisen kaikkiallisuus

Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt ja oppimisen kaikkiallisuus Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt ja oppimisen kaikkiallisuus Yrittäjyysskasvatuspäivät 7.10.2011 Minna Riikka Järvinen Toiminnanjohtaja, KT, FM, MBA Kerhokeskus Kerhokeskus Edistää lasten ja nuorten

Lisätiedot

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 Nuori Yrittäjyys Yrittäjyyttä, työelämätaitoja, taloudenhallintaa 7-25- vuotiaille nuorille tekemällä oppien 55 000 oppijaa 2013-14 YES verkosto (17:lla alueella)

Lisätiedot

Menestyksen porkkanoita

Menestyksen porkkanoita Menestyksen porkkanoita Usko Uskallus Innostuminen Oma Yritys-messut Wanha Satama, Helsinki 20.3.2013 Miksi jotkut yritykset menestyvät?...ja toiset eivät? Olemassaolon oikeutus ; Mikä on/ olisi minun

Lisätiedot

Poimintoja mietittäväksi. Juha Ristilä

Poimintoja mietittäväksi. Juha Ristilä Poimintoja mietittäväksi Juha Ristilä 16.4.2013 1. poiminta: Y-sukupolvi 2. poiminta: Työelämä odottaa koulutukselta 3. poiminta: Uusi opettaja 4. poiminta: Ammatillisen opettajan osaaminen 5. poiminta:

Lisätiedot

Osaamista, työtä ja yrittäjyyttä

Osaamista, työtä ja yrittäjyyttä Osaamista, työtä ja yrittäjyyttä Aikuiskoulutus uudistuu Veli-Matti Lamppu 1 Työn eetos muuttuu 2 Ihan mikä tahansa on mahdollista 3 L. Gratton: Shift merkittävät globaalit muutosaallot Teknologiakehitys

Lisätiedot

MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN

MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN MAAKUNTAOHJELMA MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN Rauli Sorvari koulutuspäällikkö Keski-Suomen liitto Maakuntasuunnitelman linjaukset Aikuiskoulutuksella tuetaan työyhteisöjen kykyä uudistua ja kehittyä.

Lisätiedot

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Tietostrategiaa monimuotoisesti Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Miksi? Koska oppilaalla on oikeus monipuolisiin oppimisympäristöihin sekä TVT-taitoihin Change is voluntary but inevitable!

Lisätiedot

Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen

Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen Jaana Auramo 1.2.2012 Miksi Serve panostaa palvelututkimukseen? Taataan riittävä osaamispohja yritysten kilpailukyvyn kasvattamiseen Tutkimusvolyymin ja laadun

Lisätiedot

Hyvän ohjauksen kriteerityö

Hyvän ohjauksen kriteerityö Hyvän ohjauksen kriteerityö Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kansalliset kehittämispäivät 29.4.2014 Opetusneuvos Anneli Rautiainen Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö 21. vuosituhannen oppimisen taidot

Lisätiedot

Esiintymisvalmennus, 6h

Esiintymisvalmennus, 6h Esiintymisvalmennus, 6h Vaikuttavuudella epäreilua kilpailuetua " Erilaisuus, avoimuus, aitous ja rohkeus huokui valmentajasta. Mari Seppänen 1 / 9 Oletko esiintyessäsi epämukavuusalueella? Kuunnellaanko

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Workshopin tarkoitus Työpajan tarkoituksena on käsitellä osaamista

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

More is More. Yksin vai yhdessä 11.12.2012. Harri Meller/JSL Partners Oy

More is More. Yksin vai yhdessä 11.12.2012. Harri Meller/JSL Partners Oy More is More Yksin vai yhdessä 11.12.2012 Harri Meller/JSL Partners Oy Valmentaja: Harri Meller Yli 30 vuoden kokemus liike-elämästä, tukkukaupan ja vähittäiskaupan myynnistä ja markkinoinnista sekä maahantuonnista

Lisätiedot

ESR-FUTUREX Osaamisen arviointi yritysten näkökulmasta 6.6.2012 koulutusasioiden päällikkö Veli-Matti Lamppu

ESR-FUTUREX Osaamisen arviointi yritysten näkökulmasta 6.6.2012 koulutusasioiden päällikkö Veli-Matti Lamppu ESR-FUTUREX Osaamisen arviointi yritysten näkökulmasta 6.6.2012 koulutusasioiden päällikkö Veli-Matti Lamppu 14.6.2012 1 Yrittäjät ja työvoima Suomessa Työlliset 2 474 000 Työttömät 209 000 Työvoima 2

Lisätiedot

Tulevaisuuden oppiminen - ajatuksia muutoksesta. Ahola, Anttonen ja Paavola

Tulevaisuuden oppiminen - ajatuksia muutoksesta. Ahola, Anttonen ja Paavola Tulevaisuuden oppiminen - ajatuksia muutoksesta Ahola, Anttonen ja Paavola Työelämän tulevaisuudesta 2 miljardia katoaa vuoteen 2030 mennessä (tehdastyö, kaivostyö, viljely, koulutus jne.) Suomessa oleva

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö Lukiouudistuksen maakuntakiertue. Jyväskylän työpajan keskustelun teemoja

Opetus- ja kulttuuriministeriö Lukiouudistuksen maakuntakiertue. Jyväskylän työpajan keskustelun teemoja Opetus- ja kulttuuriministeriö Lukiouudistuksen maakuntakiertue Jyväskylän työpajan keskustelun teemoja Tulevaisuuden osaamistarpeet ja osaamisen vahvistaminen Taitojen ja ominaisuuksien kehittäminen:

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus?

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Lykky Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Oulun seudun ammattikorkeakoulun (Oamk) Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista?

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Kirjaston tehtävä Sivistys Innoitus Kirjaston tavoitteet Palvelu, jolla on merkitystä ja jota käytetään

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

Miksi yrittäjyyskasvatusta?

Miksi yrittäjyyskasvatusta? Yrittäjyyskasvatus Miksi yrittäjyyskasvatusta? Yrittäjyyskasvatuksen avulla pyritään lisäämään oppilaan yrittävyyttä ja lapsen ja nuoren halua menestyä ja ottaa asioista selvää. Tavoitteena on mm. sosiaalinen,

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ EDISTÄVÄ OPETUS AMMATTIKORKEAKOULUSSA

KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ EDISTÄVÄ OPETUS AMMATTIKORKEAKOULUSSA KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ EDISTÄVÄ OPETUS AMMATTIKORKEAKOULUSSA Lahden ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmien ja opetuksen tarkastelua kestävän kehityksen näkökulmasta Muotoiluinstituutin sekä sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

YHTEENVETO - Kansainvälistymisen tulevaisuusklinikat

YHTEENVETO - Kansainvälistymisen tulevaisuusklinikat YHTEENVETO - Kansainvälistymisen tulevaisuusklinikat OSAKSI YHTEISÖÄ: Eri kulttuureista tulevien integroiminen yhteisöömme ja osaksi arkeamme on onnistumisen avain. Tulevaisuus haastaa tähän entistä vahvemmin.

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä Ops-prosessi pedagogisen ja strategisen kehittämisen näkökulmasta Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä 2 1 Yleissivistävän

Lisätiedot

Ryhmien yhteenvedot. Urheiluoppilaitosseminaari Lahti 2017

Ryhmien yhteenvedot. Urheiluoppilaitosseminaari Lahti 2017 Ryhmien yhteenvedot Urheiluoppilaitosseminaari Lahti 2017 Mitä osaamista suomalaisessa urheilussa tulisi kehittää? Vanhempien osaaminen koulujen-seurojen-lajien yhteistyö Valmennusosaaminen Valmennusosaaminen

Lisätiedot

Tervetuloa opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksen osaaja! Opetushallituksen henkilöstökoulutustiimi

Tervetuloa opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksen osaaja! Opetushallituksen henkilöstökoulutustiimi Tervetuloa opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksen osaaja! Opetushallituksen henkilöstökoulutustiimi Osaamisen kehittäminen muutoksen mahdollistajana 18.5.2017 Elisa Helin Opetushallitus

Lisätiedot

Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen

Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen Sihteerifoorumi 5.6.2012 Sanna-Marja Heinimo 6.6.2012 1 Työssä tarvittava osaaminen Mitä osaamista tarvitset työssäsi? -Asiaosaaminen

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Luovien alojen kehittämisfoorumi. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Luovien alojen kehittämisfoorumi. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Luovien alojen kehittämisfoorumi Rakennerahasto-ohjelman rakenne Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 1. Pk-yritysten kilpailukyky Uuden liiketoiminnan luominen Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

Hei me verkostoidutaan Case - Dazzle Oy

Hei me verkostoidutaan Case - Dazzle Oy Hei me verkostoidutaan Case - Dazzle Oy Virkeänä työelämässä! Työhyvinvointia työpaikoille verkostoseminaari Helsinki Congress Paasikivi 29.11.2011 Vesa Auvinen Luovuus- ja tulevaisuusjohtaja, Dazzle Oy

Lisätiedot

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen LADEC OY Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit 18.11.2015 Yrittäjänä toimiminen Luovien alojen yrittäjyys erilaistako? On luotava tuote tai palvelu, jonka asiakas haluaa ostaa (Luovien

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto

Yrittäjän ammattitutkinto Yrittäjän ammattitutkinto Esimerkki kurssiaikataulusta ja koulutuspäivistä v.2015 Starttipäivä 22.10.2015 klo 9-16 Yrittäjän ammattitutkinto ja sen suorittaminen Sirpa Korhonen, kehittämispäällikkö, Markkinointi-instituutti

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Tuottavuutta ja hyvinvointia finanssialalle

Tuottavuutta ja hyvinvointia finanssialalle Kuinka me yhdessä toimimme? Miten minä voin vaikuttaa? Työn tulevaisuus Finanssiala on suuressa murroksessa ja ala kohtaakin laajalti vaikuttavia muutostekijöitä tulevaisuudessa. Asiakaskäyttäytymisen

Lisätiedot

Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu

Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu Sivistystoimen johdon foorumi 11.3.2014 Tampere Anneli Rautiainen Opetusneuvos, esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016 Raahe 3.3.2016 Laura Rahikkala liikunnanopettaja OPS 2016 HAASTE MAHDOLLISUUS HYPPY JOHONKIN UUTEEN OPS UUDISTUKSEN KESKEISIÄ LÄHTÖKOHTIA PEDAGOGINEN UUDISTUS -> Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan,

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus Opetussuunnitelmauudistus Suomessa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet ja linjaukset

Lisätiedot

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Visiomme 2025 Olemme osana Lahden aluetta tulevaisuutta innovatiivisesti rakentava, vetovoimainen ja ammattilaisiaan arvostava työpaikka Strateginen päämäärämme

Lisätiedot

Kiinnostaako koodaus ja robotiikka?

Kiinnostaako koodaus ja robotiikka? Kiinnostaako koodaus ja robotiikka? Innokas-verkosto Innovatiivisen koulun toiminnan kehittäminen ja levittäminen Suomi Yli 200 koulua Kouluja, kirjastoja, päiväkoteja, nuorisotyö, yliopistoja, yrityksiä

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuskonferenssi

Yrittäjyyskasvatuskonferenssi Yrittäjyyskasvatuskonferenssi 27.-28.1.2011 Ihmisiä, jotka paahtavat täysillä ja joilla on sisäinen hehku päällä, on paljon. Harmi, että he ovat valtaosin alle 7-vuotiaita. Esa Saarinen Yrittämällä eteenpäin

Lisätiedot

Elinkeinoelämän tulevaisuuden osaamistarpeita

Elinkeinoelämän tulevaisuuden osaamistarpeita Elinkeinoelämän tulevaisuuden osaamistarpeita 29.10.2007 Tiedosta kompetensseihin Räjäytetään rajat mielissä ja järjestelmissä Satu Ågren Esityksen sisältö Muutosvoimat uudistumisen moottoreina Arvot ja

Lisätiedot

Yrittäjämäinen toiminatapa oppiaineena

Yrittäjämäinen toiminatapa oppiaineena Yrittäjämäinen toiminatapa oppiaineena Yrittäjyyskasvatuspäivät 2017 Antti Iivari, Nurmon yläaste, Seinäjoki antti.iivari@seinajoki.fi Taustaa E-P:n yhteinen ops (17+1) Aineryhmittäin omat työryhmät (mukana

Lisätiedot

FINANSSIALAN TULEVAISUUDEN KYVYKKYYDET

FINANSSIALAN TULEVAISUUDEN KYVYKKYYDET FINANSSIALAN TULEVAISUUDEN KYVYKKYYDET Tutkimuspäällikkö Tarja Kallonen 29.03.2012 Aktuaareille 1 FINANSSIALAN HENKILÖSTÖ IÄN MUKAAN 2011 900 800 Vakuutusyhtiöt Pankit 700 600 500 400 300 200 100 0 18

Lisätiedot

NOLO 2016 Me erilaiset työntekijät ja työssä jaksaminen miten olemme yhdessä enemmän Helsinki Congress Paasitorni

NOLO 2016 Me erilaiset työntekijät ja työssä jaksaminen miten olemme yhdessä enemmän Helsinki Congress Paasitorni NOLO 2016 Me erilaiset työntekijät ja työssä jaksaminen miten olemme yhdessä enemmän Helsinki Congress Paasitorni 29.4. 2016 Helka Pirinen People & Leadership Consulting PLC Oy, p. 040 51 21 470, www.peopleleadership.fi

Lisätiedot

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke 2 Pedagoginen kehittäminen Ilmiöperusteinen oppiminen Learnig by doing tekemällä oppiminen Kokemuksellinen oppiminen 3 Toteuttajataho

Lisätiedot

Koonti huoltajien OPS 2016 arvokeskustelusta 11.1.2014

Koonti huoltajien OPS 2016 arvokeskustelusta 11.1.2014 Koonti huoltajien OPS 2016 arvokeskustelusta 11.1.2014 1 a) Miksi lapsesi opiskelee koulussa? Oppiakseen perustietoja ja -taitoja sekä sosiaalisuutta Oppiakseen erilaisia sosiaalisia taitoja ja sääntöjä

Lisätiedot

Hyvinvointiklinikka - hyvinvointialojen osallistava pedagogiikka ja työelämän uudet tarpeet

Hyvinvointiklinikka - hyvinvointialojen osallistava pedagogiikka ja työelämän uudet tarpeet Hyvinvointiklinikka - hyvinvointialojen osallistava pedagogiikka ja työelämän uudet tarpeet 1.1.2015-30.6.2017 Minna Vaittinen Hyria koulutus Oy 22.11.2016 Mikä hyvinvointiklinikka-hanke on? Hyria koulutuksen

Lisätiedot

OivaAkatemia 1. Vuosi Kommunicera på svenska Opiskelu ja työelämäntaidot ---------------------------------- O IK E U STIE TE E N P E R U STE E T Talousmatematiikka Taloushallinto Johtaminen Markkinointi

Lisätiedot

Yrittäjyysvalmiuksien edistäminen Etelä-Karjalassa. kehitysyhtiö KEHY

Yrittäjyysvalmiuksien edistäminen Etelä-Karjalassa. kehitysyhtiö KEHY Yrittäjyysvalmiuksien edistäminen Etelä-Karjalassa Päivi Ovaska Projektipäällikkö Saimaan ammattiopisto Sampo Antti Oravuo Yritysasiantuntija Imatran seudun kehitysyhtiö KEHY Yrittäjyysvalmiuksen edistämistä

Lisätiedot

Te Startup-lukion pilottikoulut olette kyselleet meiltä runsaasti kysymyksiä, ja yritämme koostaa vastauksia niihin kaikkiin tähän dokumenttiin.

Te Startup-lukion pilottikoulut olette kyselleet meiltä runsaasti kysymyksiä, ja yritämme koostaa vastauksia niihin kaikkiin tähän dokumenttiin. HEISSAN! Te Startup-lukion pilottikoulut olette kyselleet meiltä runsaasti kysymyksiä, ja yritämme koostaa vastauksia niihin kaikkiin tähän dokumenttiin. AIKATAULU Opiskelijoiden ilmoittautuminen kursseille

Lisätiedot

Dialoginen johtaminen

Dialoginen johtaminen Dialoginen johtaminen Labquality Days 10.2.2017 Sari Tappura Tampereen teknillinen yliopisto Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2015 Lisätiedot: Sirpa Syvänen Tampereen yliopisto www.dinno.fi JHTAMISKRKEAKULU

Lisätiedot

MATKALLA TÖIHIN TYÖELÄMÄVALMIUDET. & iida. saara

MATKALLA TÖIHIN TYÖELÄMÄVALMIUDET. & iida. saara MATKALLA TÖIHIN MITEN RAKENNAN OMAN POLKUNI? MISTÄ MOTIVAATIOTA? OSAANKO MINÄ? SUOMEN KIELEN TAITO JA VIESTINTÄ? VERKOSTOITUMINEN? MIHIN VOIN VAIKUTTAA? MIHIN KAIKKEEN KANNATTAA OSALLISTUA? OLENKO MINÄ

Lisätiedot

FastLane-koulutusohjelma

FastLane-koulutusohjelma FastLane-koulutusohjelma Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista kasvu-, kansainvälistymis- ja uudistumishakuisten pk-yritysten johtoryhmille Kun koko johtoryhmä osallistuu, varmistetaan yhteinen

Lisätiedot

Työssäoppiminen yrittäjänä. Leonardo da vinci hankkeiden päätösseminaari 14.5.2012

Työssäoppiminen yrittäjänä. Leonardo da vinci hankkeiden päätösseminaari 14.5.2012 Työssäoppiminen yrittäjänä Leonardo da vinci hankkeiden päätösseminaari 14.5.2012 TOY työssäoppiminen yri äjäna TOYn idea on tarjota opiskelijoille mahdollisuus kehi ää omaa yritysideaansa ja toteuttaa

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

Vastuullinen korkeakoulu Laurean opetussuunnitelma vapaaehtoistyön mahdollistajana Seminaari 8.9.2015 Vararehtori Susanna Niinistö-Sivuranta

Vastuullinen korkeakoulu Laurean opetussuunnitelma vapaaehtoistyön mahdollistajana Seminaari 8.9.2015 Vararehtori Susanna Niinistö-Sivuranta Vastuullinen korkeakoulu Laurean opetussuunnitelma vapaaehtoistyön mahdollistajana Seminaari 8.9.2015 Vararehtori Susanna Niinistö-Sivuranta www.laurea.fi 2 Strateginen ulottuvuus Eettisyys ja vastuullisuus

Lisätiedot

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö Yrittäjyys Sampossa Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö paivi.ovaska@edusampo.fi Menossa olevat yrittäjyyden kehittämishankkeet Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta (ESR) Sampon ja

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Korkeakoulukaupunki Tampere elinkeinoelämän näkökulma alueen osaamistarpeisiin. 18.3.2014 Peer Haataja, Tampereen kauppakamari

Korkeakoulukaupunki Tampere elinkeinoelämän näkökulma alueen osaamistarpeisiin. 18.3.2014 Peer Haataja, Tampereen kauppakamari Korkeakoulukaupunki Tampere elinkeinoelämän näkökulma alueen osaamistarpeisiin 18.3.2014 Peer Haataja, Tampereen kauppakamari Kilpailu muokkaa yrityksiä, työn tekemisen tavat muuttuvat Millaista osaamista

Lisätiedot

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet Ennakointiselvityshanke 2 Tilaajan Uudenmaan ELY-keskus Kohteena yksityisen sosiaali- ja terveyspalvelualan organisaatioiden 2010-luvun

Lisätiedot

MYR:n koulutusjaoston piknik-seminaari 11.12.2012

MYR:n koulutusjaoston piknik-seminaari 11.12.2012 MYR:n koulutusjaoston piknik-seminaari 11.12.2012 Strategisten verkostojen johtaminen ja organisaatioiden uudistuminen Helena Kuusisto-Ek Metropolia Ammattikorkeakoulu 1 Teemat: - Johtamisen haasteet muuttuvat

Lisätiedot

Osaaminen, tarve ja toteutus kohtaavat Korkeakouludiplomikokeilu

Osaaminen, tarve ja toteutus kohtaavat Korkeakouludiplomikokeilu Osaaminen, tarve ja toteutus kohtaavat Korkeakouludiplomikokeilu Palkkahallinnossa olisi töitä.. Paljonko jäisi opiskeltavaa, kun olen Yritys kasvaa ja pitäisi johtaa Nuoret esimiehet ovat lujilla ja heille

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö Lukiouudistuksen maakuntakiertue. Vaasan työpajan keskustelun teemoja

Opetus- ja kulttuuriministeriö Lukiouudistuksen maakuntakiertue. Vaasan työpajan keskustelun teemoja Opetus- ja kulttuuriministeriö Lukiouudistuksen maakuntakiertue Vaasan työpajan keskustelun teemoja Tulevaisuuden osaamistarpeet ja osaamisen vahvistaminen Avoimuus eri näkemyksille Vahva yleissivistys

Lisätiedot

OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS AIHEKOKONAISUUS

OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS AIHEKOKONAISUUS 1 YRITTÄJYYSKASVATUS TAPAINLINNAN KOULUSSA OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS AIHEKOKONAISUUS Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys on yksi opetussuunnitelman perusteiden mukaisista aihekokonaisuuksista.

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen Opetussuunnitelmat uudistuvat 2016 Tarja Ruohonen OPS-uudistuksen tavoitteita: Kasvun ja oppimisen jatkumon vahvistaminen Rakennetaan olemassaoleville vahvuuksille Määritellään kasvatustyötä ja toimintakulttuurin

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä

Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä Heidi Ristolainen 2016 Opintokeskus Sivis 2016 Esittely Kerro lyhyesti, kuka olet ja mistä tulet. Millaisia ajatuksia sana työhyvinvointi sinussa herättää? Orientaatio

Lisätiedot

Talousjohtamisen uusi rooli

Talousjohtamisen uusi rooli 1 25.4.2013 Author / Subject Talousjohtamisen uusi rooli - case Ponsse Oyj Petri Härkönen, Ponsse Oyj 25.4.2013 Sanomatalo, Helsinki 2 Ponsse Oyj Talousjohtamisen muuttunut ja täydentyvä rooli Talousjohtaminen

Lisätiedot

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Rahoitusperiaatteet yritysten projekteissa Rahoitus voi kohdistua tuotteiden, prosessien, palvelu- tai liiketoimintakonseptien ja työorganisaatioiden

Lisätiedot

OSA I: NPDL ja 21. askeleen ohjelma

OSA I: NPDL ja 21. askeleen ohjelma Yhteistyöehdotus NPDLohjelmaan osallistumisesta OSA I: NPDL ja 21. askeleen ohjelma Kehitysjohtaja Mika Silvennoinen Ohjelmajohtaja Vesa Äyräs New Pedagogies for Deep Learning oppimisen muutoksen tukena

Lisätiedot

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA VERKOSTOITUMALLA JA YHTEISTYÖLLÄ

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA VERKOSTOITUMALLA JA YHTEISTYÖLLÄ UUSIA MAHDOLLISUUKSIA VERKOSTOITUMALLA JA YHTEISTYÖLLÄ - Yksinyrittäminen vai verkostoyrittäjyys? Kuopio Tuija Toivola KTT, tutkimuspäällikkö SISÄLTÖ Miksi uusia toimintamalleja yrittäjyyteen? Mitä on

Lisätiedot

Muuttuvassa maailmassa tieto ei ole valtaa osaaminen ja oppiminen on!

Muuttuvassa maailmassa tieto ei ole valtaa osaaminen ja oppiminen on! Muuttuvassa maailmassa tieto ei ole valtaa osaaminen ja oppiminen on! Valtakunnalliset Lukiopäivät 2.11. 2011 Tuija Pulkkinen, dekaani Aalto-yliopiston Sähkötekniikan korkeakoulu Ympäristön muutos 1980

Lisätiedot

FastLane-koulutusohjelma

FastLane-koulutusohjelma FastLane-koulutusohjelma Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista kasvu-, kansainvälistymis- ja uudistumishakuisten pk-yritysten johtoryhmille Kun koko johtoryhmä osallistuu, varmistetaan yhteinen

Lisätiedot

Tiimivalmennus 6h. Tiimienergian pikaviritys

Tiimivalmennus 6h. Tiimienergian pikaviritys Tiimivalmennus 6h Tiimienergian pikaviritys Hienoa kuinka hyvin valmennus pysyi kasassa ja sai kaikki mukaan. Kukaan ei ollut passiivisena tässä koulutuksessa. TeliaSonera Oyj 1 / 9 Miksi investoisit tiimityöhön?

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ

OSAAMISEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ OSAAMISEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ Anneli Kesola Tampereen seudun Osaavan osaamisen kehittämistiimi OSAAMISEN KEHITTÄMISTIIMI Anneli Kesola (Lempäälä) Pekka Jokela (Tampere) Teemu Keronen (Pirkkala) Jaana

Lisätiedot

Suomen uudistaminen ei onnistu ilman yrityksiä Suomen uudistaminen ei onnistu ilman yrityksiä

Suomen uudistaminen ei onnistu ilman yrityksiä Suomen uudistaminen ei onnistu ilman yrityksiä Suomen uudistaminen ei onnistu ilman yrityksiä Suomen uudistaminen ei onnistu ilman yrityksiä 1 Korporaatioiden aika on ohi Suomessa on 90 000 työnantajayritystä: NORMAALISITOVA KENTTÄ Noin 20 000 yritystä

Lisätiedot

Työelämälähtöinen projektioppiminen vahvuudet ja karikot

Työelämälähtöinen projektioppiminen vahvuudet ja karikot Työelämälähtöinen projektioppiminen vahvuudet ja karikot Jarmo Alarinta, SEAMK Matti Väänänen, Turun AMK Jussi Horelli, HAMK, Miksi työelämä on projekteja, joiden kautta prosesseja ja osaamista kehitetään

Lisätiedot

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto 14.- 15.9.2015 Karkkila Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Koulua ympäröivä maailma muuttuu Teknologia Ilmastonmuutos, luonto

Lisätiedot

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Fasilitointi: Kati Korhonen-Yrjänheikki, TEK; Dokumentointi työpajassa: Ida Mielityinen, TEK; Fläppien dokumentointi tulosraporttia varten:

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op 1/ 5 LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op Ideasta yrittäjyyteen 2,5 op Liiketoimintaprosessit 2,5 op Liiketalouden opintojaksot toteuttaa (Jokiväylä 11 Rovaniemi) 2/ 5 Opintojakson nimi ja laajuus Opetuskieli

Lisätiedot