Yrittäjyys ja yrittäjyysosaaminen seminaarin ryhmätöiden tulokset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yrittäjyys ja yrittäjyysosaaminen seminaarin ryhmätöiden tulokset 9.12.2014"

Transkriptio

1 Yrittäjyys ja yrittäjyysosaaminen seminaarin ryhmätöiden tulokset

2 Teemat, puheenjohtajat ja alustajat Teema Puheenjohtaja Alustajat 1 Yrittävyys ja liiketoimintaosaaminen osaksi työntekijän arkea 2 Oppimisratkaisut yrittäjyysosaamisen tukena Mikko Laakkonen, koulutuspoliittinen asiantuntija, PAM ry Tiina Halmevuo, arviointijohtaja, Keuda 3 Yrittäjien osaamisen kehittäminen Katriina Jaakkola, toimitusjohtaja, Kirjakauppaliitto ry 4 Yrittäjäksi ryhtyvän osaamistarpeet Tuija Laukkanen, opetusneuvos, Opetushallitus 5 Koulutuksen keinot kasvuyrittäjyyden lisäämiseksi Kristiina Forss, henkilöstöjohtaja, Heinon Tukku Oy Jorma Antila, tutkimusjohtaja, Metallityöväen Liitto ry Virpi Utriainen, toiminnanjohtaja, Nuori Yrittäjyys Ulla Luukas, päävalmentaja, Tiimiakatemia Mika Tuuliainen, koulutusasioiden päällikkö, Suomen Yrittäjät Petri Katajarinne, hautomopäällikkö, Luovien alojen yrityshautomo Creve Riku Korhonen, RikuCo Oy Marit Tuominen, Manager Partner, PROFict Partners Oy

3 Teema 1: Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen osaksi työntekijän arkea Puheenjohtaja: Mikko Laakkonen, PAM Alustus: Jorma Antila, Metallityöväen Liitto ry

4 Teema 1: Sisältö Puheenjohtajan tiivistelmä Ryhmätöiden tulokset Alustus

5 Teema 1: Puheenjohtajan tiivistelmä Alustus toi konkreettisesti esille, miksi yrittäjyys on tärkeää myös palkansaajalle. Yrittäjän ja palkansaajan näkökulmat eivät eroa kovinkaan paljon, koska samat asiat ovat molemmille tärkeitä Talous, yritys ja liiketoimintaosaaminen tulee pohjustaa jo hyvin varhaisessa vaiheessa On tärkeää, että kiinnostus herätetään jo varhaisessa vaiheessa jopa esiopetuksessa Kaikki eivät halua yrittäjiksi, mutta myös niiden, jotka eivät halua, innostus tulee herättää oppia ymmärtämään yritystä -> asiat tulee pystyä esittämään konkreettisesti Jokainen opetusaste on tienhaara, asiat joita näissä käsitellään muuttuvat samassa tahdissa oppimisen kanssa. Koulutuksen kautta ymmärretään oman roolin merkitys Erityisesti sosiaalinen ja viestinnällinen haaste, erityisesti yritysten johdolle Työelämäosaaminen Jos sisäinen yrittäjyys on asennekysymys, niin miten asennetta voidaan opettaa? Yleisön kommentit: On tärkeää, että myös palkansaaja tietää, miten yrityksellä menee. Tämä on yhteinen asia ja tämä tulee ottaa koulutuksessa huomioon.

6 Teema 1 Ryhmätöiden tulokset 1/5 Paperi 1 Paperi 2 Työelämätaitojen läpileikkaavuus kaikessa koulutuksessa/opettajien koulutus Kansalaistaitojen vahvistaminen työelämän näkökulmasta Perehdyttämiskoulutus työntekijöille Strategia tutuksi Asiakaslähtöisyys Työntekijän etu on yrityksen etu Johtajuuden muutos -> koulutukseen sosiaaliset taidot Yrityksessä/ työpaikassa toimiminen: Mistä koostuu tuntihinta yms. Työelämän pelisäännöt ja talouden toimintaperiaatteet (yritystalous) Toimintaympäristön muutos on nopea

7 Teema 1 Ryhmätöiden tulokset 2/5 Paperi 3 Miksi menestymme Kilpailukyky Yrityksen olemassaolo Sisäinen yrittäjyys Toiminta yhdessä (joukkueena toimiminen) Työtyytyväisyys Liiketoiminta Toimintatavaksi myös koulutuksessa Asiakastyytyväisyys Kannattavuus Mihin työntekijänä voin vaikuttaa -> ymmärrys miksi toimitaan kuten toimitaan

8 Teema 1 Ryhmätöiden tulokset 3/5 Paperi 4 Peruskoulu PT AT EAT Osaaminen kumuloituu Vastuullisuus, uteliaisuus, ennakkoluulottomuus, ryhmätyötaidot, oma-aloitteisuus Businesslogiikan ymmärtäminen Oman työn ymmärtäminen osana kokonaisuutta ja kannattavuutta Strategian jalkauttaminen (esimiesnäkökulma)

9 Teema 1 Ryhmätöiden tulokset 4/5 Paperi 5 Työelämätaidot kaikilla koulutusasteilla jatkumo Yrityksen strategia sanoitettava ymmärrettävälle kielellä -> mikä on minun roolini tavoitteiden saavuttamisessa Viestintä- ja vuorovaikutustaitojen merkityksen korostuminen Työssäoppiminen, yhdessä tekemisen taidot -> johtamisen ja työn organisoinnin tuettava tätä Paperi 6 Asennekasvatusta opintojen alkuun Yrittäjyysopinnot opintojen loppuvaiheeseen Yrittäjyyskasvatuksen aloitus jo peruskoulussa Yrittäjille pakollinen yrittäjäpassi

10 Teema 1 Ryhmätöiden tulokset 5/5 Paperi 7 Talousosaamista peruskoulututukseen/esiopetukseen Asiat esitettävä tarpeeksi konkreettisesti (esim. mitä maksaa) ja henkilökohtaisesti (mitä tämä tarkoittaa minulle) ja mielenkiintoisesti (esim. pelien avulla) Pedagogiset ratkaisut läpi linjan/koulutusasteiden

11 Teema 1 Alustus 1/3 Yritykset ovat talouden selkäranka Itsestään selvyys, joka ei kaikille selvää Kaikissa kehittyneissä maissa yrittäjien osuus työvoimasta on suhteellisen pieni Yrittäjiä tarvitaan, mutta kaikkien ei tarvitse olla yrittäjiä Yrittäjäriski, kuten myös voitto, kuuluu yrittäjälle Yrittäjällä on omistukseen perustuva valta (= omistus tuo vallan ja vastuun) Työntekijöillä silti tärkeä rooli Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Palkansaajien pitäisi ymmärtää yritystoiminnan perusasioita Yrityksen strategia Yritystalouden perusteet Strategia Kertoo kenelle se tekee tai valmistaa, mitä se tekee ja mitkä kilpailutekijät takaavat yrityksen menestyksen Pitää pohjata toimintaympäristö analyysiin (ei pizzapaikkaa ympäristöön, jossa niitä jo kymmeniä, vastaavasti teollisuudessa tulee miettiä, missä kilpailijat ovat) Henkilöstön pitää tuntea yrityksen strategia, jotta tietävät mitkä ovat yrityksen tärkeimmät kilpailutekijät, joihin panostetaan (joka edellyttää esim. moniosaamista, työaikajoustoa ym.) Miten toiminta organisoidaan, mikä ammattitaitovaatimus ym. riippuu strategiasta Liian monelta pk-yritykseltä puuttuu strategia ( 10 + yritykseltä) Strategia pitää kertoa henkilöstölle siten, että henkilöstö ymmärtää ja mitä vaatii henkilöstöltä Avoin vuorovaikutus ja luottamukselliset suhteet Markkinoiden toiminta ja millä menestytään

12 Teema 1 Alustus 2/3 Talous Palkansaajan tulee ymmärtää, mitä tuloslaskelma oikeasti kertoo, mistä tulee ja mihin se vaikuttaa Tilinpäätöksen perusteet Mistä tulos muodostuu Miten rahoitetaan Pitää ymmärtää, mitkä eri asiat vaikuttavat talouteen, jos halutaan että henkilöstö kehittää Yllätyksiä vähemmän, kun ymmärretään, miten vaikuttaa, osataan varautua ennen kuin ongelmat ovat sylissä Palkansaajan etu on, että yritys pärjää markkinoilla, silloin pitää ymmärtää, miten yritystoiminta on kannattavaa, voidaan puuttua ongelmiin (=pelastaa omia työpaikkoja) Kehittäminen Jos ei yritys kehity se häipyy markkinoilta Mitä paremmassa kunnossa yritys on, sitä paremmin yritys voi maksaa palkkaa Yritysten on oltava kilpailukykyisiä Hyvät tuotteet Hyvä brändi Laatu tavoitteiden mukainen Toimitusvarmuus kunnossa (merkittävä kilpailutekijä, pitääkö itsekukin huolta, että pysyy kunnossa) Tuottavuus riittävän korkea. Kun tuottavuus on korkea, saa tuntikustannuskin olla korkea Palkansaajan kannattaa kehittyä koska: säilyttää oman työpaikan (työllisyys) palkkojen nostaminen

13 Teema 1 Alustus 3/3 Menestyvän yrityksen edellytykset Järjestetään kursseja, joissa johto ja henkilöstö yhdessä kehittävät asioita. Johto tuo puitteet ja työyhteisö yhdessä ratkaisee asioita puitteiden mukaisesti. Kehitetään luottamuksen ilmapiiriä, joka perustuu avoimuuteen ja luottamukseen. Johdolla on tärkeä rooli viestiä asioista avoimesti ja selkeästi, jotta palkansaaja ymmärtää yritysjohdon viestit Luottamuksen ilmapiirissä on helpompi selvitä sekä hyvistä että huonoista ajoista Palkitsemisen pitää tukea strategiaa

14 Teema 2: Oppimisratkaisut yrittäjyysosaamisen tukena Puheenjohtaja: Tiina Halmevuo, Keuda Alustajat: Virpi Utriainen, Nuori Yrittäjyys Ulla Luukas, päävalmentaja, Tiimiakatemia

15 Teema 2: Sisältö Puheenjohtajan tiivistelmä Ryhmätöiden tulokset Alustus

16 Teema 2: Puheenjohtajan tiivistelmä 1. Sisällöt Käsitteellisen ajattelun ja konkreettisen tekemisen yhdistäminen niin, että kulkevat käsikädessä Oppiaineet räjäytettävä Monialaisuuden edistäminen, katsotaan asioita laajemmin 2. Rakenteet Tekemällä oppiminen Ulos koulun seinien sisältä (mukaan yrityksen toimintaa) Yleisön kommentit: Opettajilta saattaa kadota kontakti työelämään. On olemassa rahasto, josta voi hakea avustusta työelämän tutustumisjaksoihin. Tätä hyödynnetään liian vähän. Opettajien tulisi rantautua kentälle ja viedä tieto oppilaille Vuorovaikutteisuutta eri tahojen välillä peräänkuulutettiin. 3. Kulttuurit Toimintakulttuuri, ajattelu, suhtautuminen Kokemuksellisuus, rohkeus, innovatiivisuus Mitä on valmentava opettajuus? Mitä on opettajan yrittäjyys? Onko opettajilla omassa työssään yrittäjämäinen ote ja tieto yrittäjyydestä 4. Osaaminen Opetushenkilöstön osaaminen, ohjaajien osaaminen Työelämä mukaan Oman osaamisen vahvuuksien tunnistaminen Miten oppiminen ja osaaminen saavutetaan yhdessä? Yhteisopettajuus vielä jotenkin vaikeaa, onko yhdessä enemmän? Tieto, taito ja ymmärrys = osaamisen oppiminen Yritys-oppilas yhteistyö

17 Teema 2 Ryhmätöiden tulokset 1/6 Paperi 1 Oppimisratkaisut: Tekemällä oppiminen Opettajan esimerkki Yhdistä tekeminen -> tiimityö (taidot) Yhteistyö yrittäjän kanssa -> mentorointi Koko koulutusketju esiopetuksesta-> Hankkeet, projektit Opettajan yrittäjyysosaaminen Osuustoimintaa jo koulussa -> konkretia Vierailut ja vierailijat Tutor-toiminta Yritykset kouluihin Sisäinen yrittäjyys -> yrittäjä Monialaiset oppimisympäristöt Mutta: kaikista EI tule yrittäjiä

18 Paperi 2 Teema 2 Ryhmätöiden tulokset 2/6

19 Teema 2 Ryhmätöiden tulokset 3/6 Paperi 3 Etenevät, eriytyvät ja syvenevät tavoitteet Kattavuus Systemaattisuus Opettajakoulutus Menetelmällinen puoli Jokaisessa oppimisympäristön osassa mietittävä Paperi 4 Kiteytys Yhdessä tekemällä oppiminen Prosessioppiminen Aidon ja tuoreen yrittäjyysosaamisen tuominen kouluun Paperi 5 Riittävän osaamisen turvaaminen!

20 Teema 2 Ryhmätöiden tulokset 4/6 Paperi 6 Sisäinen yrittäjyys - Innovatiivisuus Nuorisokoulutus Aikuiskoulutus ryhmätyöt tekemällä kokoaminen jakaminen

21 Teema 2 Ryhmätöiden tulokset 5/6 Tekemällä oppiminen Kaikilla mahdollisuus kokeilla esim. nuori yrittäjä toimintaa Työelämäkumppani yrityksistä mentoriksi opiskelijoille Kouluttajalla omaa kokemusta yrittäjyydestä Opettajat mukaan opiskelijoiden työelämäjaksoille Yrittäjien tultava koulun sisälle kertomaan toiminnasta Tutor-yritykset Osatutkintojen hyödyntäminen yrittäjyyteen liittyvissä opinnoissa Rohkeutta tuettava, luovuus huomioitava ja konkreettisia asioita opetettava Opiskelijoita ei saa laittaa yhteen muottiin Paperi 7 Oikeat yrittäjät puhumaan kouluihin Riskinoppimisen oppiminen Pois pulpeteista ja yhdessä tekemään Prosessien opettaminen Oppiaineet räjäytettävä Oppimisympäristöjen kehittäminen Koulun koko fyysinen ympäristö muutettava Koulun täytyy ilmentää työpaikkaa, ei perinteistä 100v. vanhaa koulua Arviointi lannistaa nuoria, lopputulos ja sen arviointi vaikuttaa vieläkin liian paljon. Prosessit ovat tärkeitä. Mihin tarvitaan numeerista arviointia? Oppiminen on prosessi

22 Teema 2 Ryhmätöiden tulokset 6/6 Paperi 8 Yrittäjyys ja yrittäjäosaaminen Pedagogiset ratkaisut Oppimisratkaisut Projektimaisuus Työelämävastaavuus

23 Teema 2 Alustus Materiaali: Virpi Utriainen, Nuori Yrittäjyys, linkit esityksiin: Nuori Yrittäjyys sivusto: Materiaali: Ulla Luukas, päävalmentaja, Tiimiakatemia Materiaalin Liite 1 Miten Sinä haluat vaikuttaa? Yritykset NY-toiminnassa:

24 Teema 3: Yrittäjien osaamisen kehittäminen Puheenjohtaja: Katriina Jaakkola, Kirjakauppaliitto ry Alustus: Mika Tuuliainen, Suomen Yrittäjät

25 Teema 3: Sisältö Puheenjohtajan tiivistelmä Ryhmätöiden tulokset Alustus

26 Teema 3: Puheenjohtajan tiivistelmä 1/3 Millaisia asioita yrittäjien tulisi osata Verkostoituminen: auttaa hahmottamaan oma osaaminen ja kehittymisen tarpeet Benchmarking: vertailutiedolla pystytään arvioimaan omaa toimintaa, mm. keskitytäänkö oikeisiin asioihin Perusosaaminen omasta substanssista Substanssiosaamisen lisäksi yrittäjän tulisi ymmärtää paremmin liiketoimintaa, johon sisältyy erityisesti talousosaaminen Markkinointi ja myynti Esiintymistaidot Työhyvinvointi ja henkilöstöhallinto: oman henkilökunnan hyvinvoinnista huolehtiminen Digitalisoitumiseen liittyvä osaaminen Yritystoiminnan yhteiskunnalliset vaatimukset: verotus, lainsäädäntö, eläkkeet Muut havainnot Pienissä yrityksissä erityisesti tarvitaan liiketoimintaosaamista

27 Teema 3: Puheenjohtajan tiivistelmä 2/3 Mitä vaatimuksia koulutuksen järjestäjille jatkokouluttaminen luo? Yrittäjyysmyönteinen asenne joka koulutustasolla (peruskoulutus, lukio, ammattikoulutus, korkeakoulut) Yhteiskunnan on luotava edellytykset yrittämiselle Opettajilla hyvä yrittäjyysosaaminen, mm. yrittäjäkokemuksen kautta Tiedon osaaminen ei riitä, asioiden käytännöllistäminen ja kokemuksen vaikutusten lisääminen opetukseen Yritysten ja koulujen välisen yhteistyön kehittäminen Yrittäjyyden ja yhteiskunnan muutosten vaikutusten soveltaminen yrittämisessä hyvissä ajoin, muutoksen ymmärtäminen ja soveltaminen ajoissa yritystoimintaan Mitä vaatimuksia/odotuksia yrittäjillä on koulutukselta Tiiviit kurssit, joissa yrittäjien osaamista voisi hyödyntää Mentorointi: kokeneemman yrittäjän tuki

28 Teema 3: Puheenjohtajan tiivistelmä 3/3 Yleisön kommentit: Millaista pitäisi olla yritysten ja oppilaitosten yhteistyö? Kummiluokkatoiminta: yritys ottaisi kummiluokan, jonka kanssa erinäisiä asioita kehitettäisiin Oppisopimusjärjestelmän kehittäminen yrittäjyyteen tähtääväksi Hankeosaaminen: erilaisia hankkeita on paljon, joiden kautta yrittäjien osaamista voidaan kehittää. Tällä hetkellä rahaa jää käyttämättä, koska hankeosaamista ei missään opeteta.

29 Teema 3 Ryhmätöiden tulokset 1/3 Yrittäjän osaamisvaateet Taloushallinnon osaaminen Työhyvinvoinnin osaaminen Itsensä johtaminen Henkilöstön johtaminen Liiketoimintaosaaminen (liiketoimintasuunnitelma, strategia, kannattavuuslaskenta) Rekrytointiosaaminen Markkinointi- ja myyntiosaaminen esiintyminen vakuuttavasti ja uskottavasti Digivalmiudet erityisesti myynnissä Esiintymistaidot Analyyttisyys Hankeosaaminen (rahoituksen hakuprosessin tunteminen) Kansainvälinen ajattelu

30 Teema 3 Ryhmätöiden tulokset 2/3 Osaamisen kehittämisen keinot Verkostoituminen ja verkostojen hallinta Benchmarking, jonka avulla alan tuntemus kasvaa, havaitaan erikoistumisen edellytykset sekä luodaan brändi Edullisia kursseja yrittäjille Koulutus: työvoiman palkkaaminen, verotus, lainsäädäntö Yhteistyötä yrittäjien ja oppilaitosten välillä Mentorointi (mentorointijärjestelmän käyttäminen liiketoiminnan siirtämisessä) Koulutusstrategia, esim. PK-sektoriyhteistyötä koulutuksen järjestämisessä Oppisopimus yrittäjille Vaatimukset koulutukselle Kouluttajien kokemus yrittämisestä Täydennyskoulutusten tukeminen verohelpotuksin Talous- ja yrittäjyysopintojen lisääminen yliopistoissa, opettajankoulutuksessa, lukiossa Yrittäjän AT ja EAT jatkuva koulutus- ja tutkintosisältöjen kehittäminen

31 Teema 3 Ryhmätöiden tulokset 3/3 Kasvun edellytykset Omasta busineksestä oltava hyvin perillä Täydennyskoulutuksen kustannusten uudelleen arviointi Riskinottokyvyn voimistaminen Asiakaslähtöisyyden korostaminen Asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen myös globaalisti

32 Teema 3 Alustus 1/2 Yrittäjien koulutustaso ja osaaminen Yrittäjistä vain 12 % on ryhtynyt perusasteen jälkeen yrittäjäksi. Yrittäjistä 23 % on korkeakoulutettuja. Uusista yrittäjistä korkeakoulutettuja on 33 % ja perusasteen suorittaneita 6 %. Yrittäjien osaamistaso paranee jatkuvasti. Osaaminen kiinnostaa yrittäjiä: kuinka uusiudutaan ja millaisia asioita siihen liittyy? Oppilaitosyhteistyöllä luodaan mahdollisuus tukea yrittäjien uusiutumista ja osaamisen lisäämistä. PK-sektori on tärkeä sektori työllisyydelle. ¾ työpaikoista syntyy pk-sektorille. Osaaminen on monimuotoistunut ja lisännyt yrittämisen tapoja. Esim. sarjayrittäjyys, monia yrityksiä yhtä aikaa Yrittäjyyden isot muutostrendit: digitalisoituminen ja kansainvälistyminen. Selvitysten mukaan työnantajat tarvitsevat sekä generalisteja että vahvoja ammattiosaajia.

33 Teema 3 Alustus 2/2 Toimialat ylittäviä valmiuksia oli havaittu kuusi Johtamis- ja johtamiskulttuurin kehittäminen Huippuosaamisen varmistaminen Verkosto-osaaminen, verkostojen laatu Teknologian hyödyntäminen Myynnin markkinoinnin ja muotoilun osaaminen Vastuullisuus osana kilpailukykyä

34 Teema 3 Alustus Materiaali: Mika Tuuliainen, koulutusasioiden päällikkö, Suomen Yrittäjät Liite 2

35 Teema 4: Yrittäjäksi ryhtyvän osaamistarpeet Puheenjohtaja: Tuija Laukkanen, Opetushallitus Alustus: Petri Katajarinne, Luovien alojen yrityshautomo Creve Riku Korhonen, Rikuco Oy

36 Teema 4: Sisältö Puheenjohtajan tiivistelmä Ryhmätöiden tulokset Alustus

37 Teema 4: Puheenjohtajan tiivistelmä 1/2 Alustuksessa esitettiin menestymisen avaintaidot: ilmaisutaito, tiimityö, johtaminen ja itsensä johtamisen taito Alustus puheenvuorossa korostui erilaiset toimintatavat ja ympäristön tukeen liittyvät asiat Ryhmätöissä korostuivat alla listatut asiat: Verkostojen tärkeys, luominen ja kehittäminen Tiimityötaidot Työelämätaidot, Ilmaisutaidot

38 Teema 4: Puheenjohtajan tiivistelmä 2/2 Yritystoiminnan tärkeitä asenteita ja tapa toimia Intohimo, rohkeus, uskallus, asenne ja pitkäjänteisyys, riskinotto, luovuus, innovatiivisuus ja ideointikyky Yrittäjyyteen liittyviä trendejä Kokeilun ja harjoittelun merkitys kasvaa Luodaan mahdollisuuksia kokeilla yrittäjyyttä ja luopua siitä Kokonaisvaltaisen yritysosaamisen kehittäminen, joka integroidaan koulutukseen Toimintaympäristössä tulee olla rohkaisua, kannustusta, tukea, avoimuutta ja hyvien kokemusten jakoa Yleisön kommentit: On olemassa myös sarjayrittäjyyttä. Nuoren yrittäjän ei tarvitse ajatella asioista niin vakavasti, riskinottokyky on matalampi.

39 Teema 4 Ryhmätöiden tulokset 1/3 Yrittäjyyden asenteet Yrittäjämäinen asenne Sisäinen yrittäjyys tiimit Pitkäjänteisyys Rohkeus ja halu tehdä Innovatiivisuus Vastuullisuus (vastuu liikeideasta) Tekemällä oppiminen Uskaltaa epäonnistua Osaamistarpeet Talousosaaminen Myyntitaidot Oman alan riittävä osaaminen Kansalaistaidot Kirjanpito, verotus jne Tapakoulutus Työhaastattelut Osaamistarpeet Kansainvälisyys Talous/riskin otto Markkinointi Yritysmuodot Työelämätaidot Työlainsäädäntö Tiimitoiminta Asiakastarpeen tunnistaminen Ajanhallinta

40 Teema 4 Ryhmätöiden tulokset 2/3 Tekniikan ja luovien alojen osaamistarpeet Yrittäjyyspedagogiikka sopii koulutusvaiheessa Monialainen tuote-/palvelukehitys Ilmaisutaito, taito myydä oma idea peruskoulusta alkaen Kokemuksellinen oppiminen yrittäjyydessä Riskinottokyky + malttia + ennakointitaidot Klusterit, myös epäpyhät allianssit = rohkeus rikkoa rajoja Vahva substanssiosaaminen

41 Teema 4 Ryhmätöiden tulokset 3/3 Koulutuksen keinot Verkostoituminen Yrittäjäkummitoiminta Yrittäjien esittely Opetuksen yrittäjyysmyönteisyys, opetushenkilökunnan kannustus Mahdollisuus suorittaa opintoja toisessa oppilaitoksessa Yrittäjyysopintojen integrointi perusopintoihin Opettaminen tarinoiden kautta Opetushenkilökunnan kannustava rooli - yrittäjyysmyönteisyys Luodaan mahdollisuuksia kokeilla ja harjoitella Tuetaan luovuutta Panostetaan idean kehittämistaitoon

42 Teema 4 Alustus 1/4 Mitä peruskoulutasolla pitäisi opettaa työelämän ja yrittäjyyden näkökulmasta? ilmaisutaitoa, tiimityöskentelyä johtamista itsensä johtamista. Mikä mättää? Tietyt asiat toistuvat yrittäjyyden osaamisessa: liiketoimintaosaaminen ja erityisesti talousosaaminen Yrittämisen perusasiat: ei osata laskea ja miettiä, mitkä ovat kannattavan liiketoiminnan edellytykset. Myyntiosaaminen: ei osata myydä asiakkaille, yhteistyökumppaneille, rahoittajille. Kouluissa ei tueta yrittäjyyttä tukevia sosiaalisia taitoja. Etenkin korkeakouluopiskelijoiden verkostot ovat huonot. Opiskelijoiden kontaktit yritysmaailmaan ja työelämään ovat heikot. Kun valmistutaan lähdetään nollasta kasvattamaan verkostoja, joka on väistämättä hidas prosessi. Jo opiskeluaikana opiskelijat pitäisi saada yrityselämään tekemään projekteja ja harjoitteluita.

43 Teema 4 Alustus 2/4 Mitä taitoja ja osaamista alkava yrittäjä tarvitsee? Henkilökohtaisia ominaisuuksia ja taitoja Itsensä johtamisen taitoa Hyvää itsetuntoa: onnistumalla ja saamalla palautetta tekemästään työstä Tiimityö Tehdään yhdessä asioita, toimitaan verkostoissa, myydään yhdessä. Ajanhallintataidot Suunnitellaan toiminta, asetetaan tavoitteita ja toteutetaan niitä. Priorisoidaan asioita ja kohdistetaan tekeminen oikeisiin asioihin. Oikea asenne 100 % usko omaan asiaan Visio: mihin ollaan matkalla, asetetaan tavoitteet korkealle Mietitään, mitä askelia pitää ottaa, jotta päästään tavoitteisiin Kuinka paljon innostetaan opiskelijoita korkeakouluissa? Luodaan uskoa itseen Innostetaan opiskelijoita

44 Teema 4 Alustus 3/4 Yrittäjäosaamista opintoihin! Yrittäjyyttä ei opita pelkästään yrittäjäkurssilla istumalla, vaan yrittäjyyttä opitaan tekemällä, kokeilemalla ja esimerkin voimalla. Yrittäjätarinat Yrittäjävierailut Yrittäjäkummit Vertaisoppiminen, opiskelijaosuuskunnat, vanhempien vuosikurssien esimerkki Lukemisen voimaa ei pidä unohtaa: teoria on aina taustalla. Tiedon imeminen ja oppiminen ja omassa työssä opittujen parhaiden mallien soveltaminen

45 Teema 4 Alustus 4/4 Yrittäjäksi ryhtyvän osaamistarpeet kannustus, avoimuus, tekemällä oppiminen, kynnyksen madaltaminen, mahdollisuus kehittyä, yrittäjähenkinen asenne, tiimityöskentely ja intohimo Tiimityöskentely auttaa kehittymään. Tiiminä voivat olla myös vanhemmat, ystävät ja sisarukset. Yrittäjyys lähtee oman osaamisen ymmärtämisestä, jota voi lähteä kehittämään yrittämällä. Yrittäjyyteen kannustetaan muiden yrittäjien kertomuksilla, osaamisen jakamisella ja kokemuksella. Yrittäjyys kannattaa aloittaa jo nuorena. Yrittäjyydestä tulisi puhua avoimesti.

46 Teema 5: Koulutuksen keinot kasvuyrittäjyyden lisäämiseksi Puheenjohtaja: Kristiina Forss, Heinon Tukku Oy Alustus: Marit Tuominen, PROFict Partners Oy

47 Teema 5: Sisältö Puheenjohtajan tiivistelmä Ryhmätöiden tulokset Alustus

48 Teema 5: Puheenjohtajan tiivistelmä 1/3 Ryhmätyöt oli jaettu kahteen teemaan: Mitä kasvuyrittäjyys tarkoittaa? Mitkä ovat koulutuksen keinot? Lähes kaikki edellisissä teemoissa tuodut asiat olivat esillä myös kasvuyritysten teemaryhmissä, mutta näkökulmana on ollut kasvuyrittäjyys. Kasvuyrittäjän tärkein asenne on tekemällä ja kokemalla oppiminen Asiakasosaaminen ja viestinnän osaaminen ovat keskiössä: miten osataan myydä omia taitoja ja kykyjä. Kasvuyrittämisessä olennaista on monialainen ja tahoinen yhteistyö ja verkostoituminen, erilaisuuden hyväksyminen ja erilaisuuteen kannustaminen Kasvuyrittäjät eivät ole välttämättä koululuokan helpoimpia oppilaita, jotka tekevät niin kuin on ennenkin tehty. Mistä opettajat löytävät ne pedagogiset keinot? Mitä tämä tarkoittaa omalla alalla, kun tähän vielä lisätään monialainen yhteistyö, verkostoituminen, yrittäjät, oppijat.

49 Teema 5: Puheenjohtajan tiivistelmä 2/3 Kasvuyrittämisen tärkeitä teemoja Kansainvälisyys: sen määrittely, missä kulttuuri voidaan oppia. Kasvuyrittäjyyttä ei Suomessa luoda, kasvuyrittäjyys on myös kotikentän ulkopuolelle kohdistuvaa yritystoimintaa Millaisia keinoja asiakkaiden ymmärtämiseksi tarvitaan sekä millaisia myyntitaitoja tulisi osata, kun yrittäjyys on kansainvälistä. Erilaiset kohtaamispaikat, monialaisuus, tiimityö ja mentorointi ovat mm. keinoja, joita voidaan käyttää. Johtaminen: Minkälaista johtamista ja johtajuutta vaaditaan kasvuyritysten johtajilta. Miten tätä johtajuutta koulutetaan tulevaisuudessa? Strateginen ketteryys: toimialat ja ympäristö muuttuvat voimakkaasti, miten pysytään tahdissa. Mitä lisäarvoa voidaan tuottaa asiakkaille muuttuvassa toimintaympäristössä (arvomaailman muutokset). Miten otetaan nämä asiat tulevaisuudessa koulutuksessa huomioon?

50 Teema 5: Puheenjohtajan tiivistelmä 3/3 Yleisön kommentit: Asiakasymmärryksen tueksi voidaan hyödyntää olemassa olevaa tietoa ja tutkimuksia. Yhteiskuntaa ei voi perustaa siihen, että perustetaan yritys kahdeksi-kolmeksi vuodeksi ja sitten lähdetään muualle. Pop Up, Slush, Exit yritykset eivät tule pelastamaan Suomen kansantaloutta, mutta on hyvä, että tuovat siihen lisäväriä.

51 Teema 5 Ryhmätöiden tulokset 1/4 Koulutuksen keinot Tuotetaan valmiuksia asiakasosaamiseen Mentorit ja valmentaja mukana koulutuksessa Monialainen yhteistyö Viestintäkoulutukseen panostaminen: koulutusohjelman läpileikkaava teema Brändäyksen merkityksen ymmärtäminen Tekemällä ja kokemalla oppiminen Oppimisprosessin arviointi oppimisen tukena Kannustava ilmapiiri ja arviointi (epäonnistuminen sallittua) Erilaisuuden hyväksyminen Opettajien/kouluttajien osaaminen Analyyttisyyteen panostaminen

52 Teema 5 Ryhmätöiden tulokset 2/4 Koulutuksen keinot Oppilaitosten monialainen yhteistyö Avoimet innovaatioympäristöt Proaktiivinen pedagogiikka Tuotekehittely Kehitetään ympäristöjä, joissa voi harjoitella yrittäjämäistä toimintaa, esim. NY osuuskunta Keskustelutaidon harjoittelu Tiimityöskentely Yrittäjyysasenne ja yhdessä tekeminen pääasiallisena toimintatapana erilaisissa tiimeissä Tiimissä on turvallista epäonnistua

53 Teema 5 Ryhmätöiden tulokset 3/4 Kasvuyrittäjyyden tärkeimmät asenteet Asennekasvatus jo lastentarhasta ei yrittäjyyteen vaan usko itseen ja osaamiseen Epäonnistumisen harjoittelu Kannustava ilmapiiri ja arviointi (epäonnistuminen sallittua) Erilaisuuden hyväksyminen Luovuuden ja teknologian yhdistäminen Suuret tavoitteet ja suunnitelmat sallittuja Jatkuva uudistuminen Pitkäjänteisyys Verkostoituminen Asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen Miten asenteita opitaan? Kokemuksesta Mallista

54 Teema 5 Ryhmätöiden tulokset 4/4 Sosiaali- ja terveysalan kasvuyrittäjyys SOTE-puolella vielä vähän business ajattelua Terveydenhoidon hyvinvointiteknologian hyödyntämisen lisääminen Muotoilun kasvuyrittäjyys Muotoilun tuotekehityksen ja innovoinnin työtavat käyttöön eri yhteyksissä Moniammatillinen yhteistyö Tarinan kertominen Kansainvälisyys Kansainvälistä toimintaa lisää kouluihin

55 Teema 5 Alustus 1/2 Mitä kasvuyrittäjällä tarkoitetaan Tavoitteena on kasvaa. Valmius osaamisen ja omistuksen jakamiseen. Kasvupolku nähdään mahdollisuutena, mutta myös riskit tunnistetaan. Kasvuyrittäjyydestä puhuttaessa on tunnistettava, millaisia taitoja ja kykyjä tarvitaan. Kasvuyrittäjyyteen liitetään usein riskinottokyky, määrätietoisuus, kyseenalaistaminen ja innostuneisuus. Kasvuyrittäjä tietää, että omalla innostuksella innostaa myös ympäristöään. On oltava osaamista ja tietoa ja taitoja valitulla alalla. Myynti- ja markkinointitaidot kasvuyrittämisessä On tärkeää oppia argumentoimaan ja perustelemaan omat ajatuksensa toisille. Mm. Bruce Oreck, Yhdysvaltain Suomen-suurlähettiläs, korosti eräässä haastattelussa, että suomalaisten tulisi käyttää enemmän tarinankerrontaa brändäämisen tueksi. Johtaminen kasvuyrittämisessä Johtaminen on tänä päivänä tiimityötä. Johtaja varmistaa, että työntekijällä on parhaat mahdollisuudet onnistua työssään. Tämän päivän johtajan tärkeimpiä työkaluja on motivointi.

56 Teema 5 Alustus 2/2 Kasvuyrittämisen edellytykset Koulutuksella voidaan opettaa kasvuyrittäjyyden tietoja ja taitoja, jotka eivät ole synnynnäisiä. Koulutuksella voidaan myös vahvistaa sellaisia ominaisuuksia, joita ihmisellä jo on olemassa. Suomea vaivaa yrittämisessä yksipuolisuus: olemme mobiilimaa/pelimaa. Tarvitsemme tutkimusosaamista, mutta myös ideointia ja rohkeaa liikkeellelähtöä, jotta monipuolista yrittämistä kehittyy. Learning by doing mallin vahvempi käyttöönotto. Mallissa yhdistyvät teoria ja käytäntö. Esimerkkinä koulumyyjäiset ja start up yritysten perustaminen kouluissa. Kansainvälistyminen ja yrittäminen ylipäätään tarvitsee tuekseen hyvän yleissivistyksen mm. uskontoon, kulttuuriin ja esimerkiksi ympäristöön liittyvissä asioissa. Koulujen omien verkostojen käyttäminen hyödyksi yrittäjyyden tukemisessa, esimerkkinä Slush-tapahtuma. Tulevaisuuden visioinnissa on oltava rohkea ja luotava tarpeeksi suurta alusta alkaen. Epäonnistumisten sietäminen ja hyväksyminen yhteiskunnassa on edellytys yrittämiselle ja yrittäjyydelle.

57 Teema 5 Alustus Materiaali: Marit Tuominen, Manager Partner, PROFict Partners Oy Liite 3

58 Liitteet Liite 1: Teeman 2 alustus, Ulla Luukas Liite 2: Teeman 3 alustus, Mika Tuuliainen Liite 3: Teeman 5 alustus, Marit Tuominen

59 Liite 1 Liite 1: Teeman 2 alustus, Ulla Luukas

60 Tiimiakatemia Really Different Ulla Luukas Päävalmentaja, Tiimiakatemia

61 Tiimiakatemian perustiedot Perustettu vuonna Tiimiakatemia on yrittäjyyden erikoisyksikkö (osa Jyväskylän ammattikorkeakoulua). 180 tiimiyrittäjää (opiskelijaa). 4 kokoaikaista valmentajaa. 1-2 osa-aikaista valmentajaa.

62 Jokaiseen tiimiin valitaan tiimiroolitestin perusteella noin 15 tiimiläistä. Tiimin jäsenet ovat eri ikäisiä ja eri puolelta Suomea, tasaisesti miehiä ja naisia. Tiimien perustamisen jälkeen tiimin jäsenet perustavat osuuskuntamuotoisen tiimiyrityksen, mikä toimii oppimisen alustana 3,5 vuoden ajan.

63 Tiimiakatemialta valmistuu tradenomiksi v Lopputentti kestää OP t Osuuskunta Ideafly, valmis joulukuu 2013 Maailmanympärysmatkalle tammikuussa 2014

64 Opintojen päättyessä Tiimiakatemialla % toimii tai aloittaa yrittäjänä % Työllistyy heti Elämystuotanto Oy (2013) Soile Niinikoski, Hanna-Riina Vilppola ja Sari Parantainen

65 Näin se toimii! Oppimisen taikakolmio Yritys oppimisprosessi 24 VIIKKOTUNTIA PROJEKTEJA JA OPPIMISTA YHDESSÄ ASIAK- KAAN KANSSA Tekemällä oppimista omassa tiimiyrityksessä. Projekteja, asiakascaseja, omia kahviloita, tapahtumia. Oikean yrityksen pyörittämistä yhdessä tiimikavereiden kanssa. Taloushallintoa, kaverijohtamista, verkoston rakentamista. 8 VIIKKOTUNTIA TREENEJÄ JA KOKEMUSTEN VAIHTOA TIIMIEN KANSSA JA UUDEN TIEDON LUOMISTA JA RISTIPÖLYTYSTÄ Tiimin oppimisprosessi Yksilön oppimisprosessi Tiimiläiset reflektoivat oppimistaan, kiteyttävät tietoa ja tekevät suunnitelmia. Välillä ideoidaan, jaetaan henkilökohtaisia suruja ja iloja, itketään ja nauretaan. Kukaan ei epäile dialogin voimaa, se tuntuu toimivan vuodesta vuoteen. 8 Meillä luetaan paljon. Tiimiakatemian pojat ovat kaupunginkirjaston ahkerin käyttäjäryhmä soveltamisesta käytäntöön. VIIKKOTUNTIA KIRJOJEN LUKEMISTA JA ESSEITTEN KIRJOITTAMISTA. OMAN OPPIMISEN SUUNNITTELUA JA OPPIMISEN REFLEKTOINTIA.

66 Tiimiakatemian lukujärjestys on selkeä: JAA 40 VIIKKOTUNTIA SEURAAVASSA SUHTEESSA

67 VIIKKOTUNTIA PROJEKTEJA JA OPPIMISTA YHDESSÄ ASIAKKAAN KANSSA

68 VIIKKOTUNTIA TEORIAA: KIRJOJEN LUKE- MISTA JA ESSEITTEN KIRJOITTAMISTA kirjaa = 1-4 kp/kirja KIRJAPISTETTÄ / 3vuotta

69 VIIKKOTUNTIA TREENEJÄ JA KOKEMUS- TEN VAIHTOA TIIMIEN KANSSA

70 TIIMILLÄ ON TREENEJÄ 2 x 4t/viikko Tiimisolut kokoontuva 4t/viikko

71

72 OPIN NÄYTE PORTFOLIO Uusien haasteiden etsiminen Knowledge S O P I M I N E N Planning Johtavat ajatukset Täpitys Tiimin pelisäännöt Tiimisopimus Belbinin testi Oppimistyylitesti SWOT Taitokartoitus Peruskuntokartoitus Muut saadut palautteet OPPIMIS- SOPIMUKSEN LAATIMINEN Solutapaaminen Tiimin treenit TIETO, OSAAMINEN 24H Täpitys Synnytykset Taitoprofiili Kehityskeskustelut Esseet Motorolat PIIRROS: ITSEOHJAUTUVAN OPPIMISEN SIIPIRATAS (Soveltaen: Cunningham 1998, Boak 1998) LETIM 2012 Reflection ITSE- OHJAUTUVA OPPIMINEN A R V I O I N T I Action TEKEMINEN YHTEISTYÖ MUIDEN OPPI- JOIDEN KANSSA TYÖNTEKO OMASSA TIIMIYRITYKSESSÄ Johtamispassi Monipuolisuuspassi TEORIATIEDON HANKKI- MINEN JA SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN Oppimissolut Oppimisyhteisöt Verkostot Mentorointi, valmennus

73 Yksilön oppimista ohjaa itse laadittu oppimissopimus

74 Tiimeillä on omat johtoryhmät Tiimiliideri Talouspäällikkö Asiakaspäällikkö Viestintäpäällikkö

75

76 Tiimiakatemialla itsearvioinnin lisäksi toimintaasi arvioivat asiakkaat valmentajat vertaiset o

77 Kumppanuuspäivät, tiimien projektimessut

78 Kotakahvila

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen työpaikoilla

Osaamisen kehittäminen työpaikoilla Osaamisen kehittäminen työpaikoilla 1 Suhdannenäkymien saldoluku Bkt:n määrän muutos, % Suhdannenäkymät ja BKT 90 70 50 0 - -0-50 BKT Suhdannenäkymät puoli vuotta aiemmin 8 6 4 2 0-2 -4-6 -70-8 -90 - II/00

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT

OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Palvelualan apulaisrehtorin hyväksymä 28.4.2015, 8. Näyttötoimikunta hyväksynyt 17.3.2015, 3. OPETUSSUUNNITELMA 1 (20) Sisällys VAPAASTI VALITTAVAT

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 Nuori Yrittäjyys Yrittäjyyttä, työelämätaitoja, taloudenhallintaa 7-25- vuotiaille nuorille tekemällä oppien 55 000 oppijaa 2013-14 YES verkosto (17:lla alueella)

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

YHTEENVETO - Kansainvälistymisen tulevaisuusklinikat

YHTEENVETO - Kansainvälistymisen tulevaisuusklinikat YHTEENVETO - Kansainvälistymisen tulevaisuusklinikat OSAKSI YHTEISÖÄ: Eri kulttuureista tulevien integroiminen yhteisöömme ja osaksi arkeamme on onnistumisen avain. Tulevaisuus haastaa tähän entistä vahvemmin.

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

Menestyksen porkkanoita

Menestyksen porkkanoita Menestyksen porkkanoita Usko Uskallus Innostuminen Oma Yritys-messut Wanha Satama, Helsinki 20.3.2013 Miksi jotkut yritykset menestyvät?...ja toiset eivät? Olemassaolon oikeutus ; Mikä on/ olisi minun

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Osaamista, työtä ja yrittäjyyttä

Osaamista, työtä ja yrittäjyyttä Osaamista, työtä ja yrittäjyyttä Aikuiskoulutus uudistuu Veli-Matti Lamppu 1 Työn eetos muuttuu 2 Ihan mikä tahansa on mahdollista 3 L. Gratton: Shift merkittävät globaalit muutosaallot Teknologiakehitys

Lisätiedot

Kiinnostaako koodaus ja robotiikka?

Kiinnostaako koodaus ja robotiikka? Kiinnostaako koodaus ja robotiikka? Innokas-verkosto Innovatiivisen koulun toiminnan kehittäminen ja levittäminen Suomi Yli 200 koulua Kouluja, kirjastoja, päiväkoteja, nuorisotyö, yliopistoja, yrityksiä

Lisätiedot

Dialoginen johtaminen

Dialoginen johtaminen Dialoginen johtaminen Labquality Days 10.2.2017 Sari Tappura Tampereen teknillinen yliopisto Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2015 Lisätiedot: Sirpa Syvänen Tampereen yliopisto www.dinno.fi JHTAMISKRKEAKULU

Lisätiedot

Hyvinvointiklinikka - hyvinvointialojen osallistava pedagogiikka ja työelämän uudet tarpeet

Hyvinvointiklinikka - hyvinvointialojen osallistava pedagogiikka ja työelämän uudet tarpeet Hyvinvointiklinikka - hyvinvointialojen osallistava pedagogiikka ja työelämän uudet tarpeet 1.1.2015-30.6.2017 Minna Vaittinen Hyria koulutus Oy 22.11.2016 Mikä hyvinvointiklinikka-hanke on? Hyria koulutuksen

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuskonferenssi

Yrittäjyyskasvatuskonferenssi Yrittäjyyskasvatuskonferenssi 27.-28.1.2011 Ihmisiä, jotka paahtavat täysillä ja joilla on sisäinen hehku päällä, on paljon. Harmi, että he ovat valtaosin alle 7-vuotiaita. Esa Saarinen Yrittämällä eteenpäin

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu

Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu Sivistystoimen johdon foorumi 11.3.2014 Tampere Anneli Rautiainen Opetusneuvos, esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

FastLane-koulutusohjelma

FastLane-koulutusohjelma FastLane-koulutusohjelma Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista kasvu-, kansainvälistymis- ja uudistumishakuisten pk-yritysten johtoryhmille Kun koko johtoryhmä osallistuu, varmistetaan yhteinen

Lisätiedot

NOLO 2016 Me erilaiset työntekijät ja työssä jaksaminen miten olemme yhdessä enemmän Helsinki Congress Paasitorni

NOLO 2016 Me erilaiset työntekijät ja työssä jaksaminen miten olemme yhdessä enemmän Helsinki Congress Paasitorni NOLO 2016 Me erilaiset työntekijät ja työssä jaksaminen miten olemme yhdessä enemmän Helsinki Congress Paasitorni 29.4. 2016 Helka Pirinen People & Leadership Consulting PLC Oy, p. 040 51 21 470, www.peopleleadership.fi

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus Opetussuunnitelmauudistus Suomessa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet ja linjaukset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Korkeakoulukaupunki Tampere elinkeinoelämän näkökulma alueen osaamistarpeisiin. 18.3.2014 Peer Haataja, Tampereen kauppakamari

Korkeakoulukaupunki Tampere elinkeinoelämän näkökulma alueen osaamistarpeisiin. 18.3.2014 Peer Haataja, Tampereen kauppakamari Korkeakoulukaupunki Tampere elinkeinoelämän näkökulma alueen osaamistarpeisiin 18.3.2014 Peer Haataja, Tampereen kauppakamari Kilpailu muokkaa yrityksiä, työn tekemisen tavat muuttuvat Millaista osaamista

Lisätiedot

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen LADEC OY Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit 18.11.2015 Yrittäjänä toimiminen Luovien alojen yrittäjyys erilaistako? On luotava tuote tai palvelu, jonka asiakas haluaa ostaa (Luovien

Lisätiedot

OivaAkatemia 1. Vuosi Kommunicera på svenska Opiskelu ja työelämäntaidot ---------------------------------- O IK E U STIE TE E N P E R U STE E T Talousmatematiikka Taloushallinto Johtaminen Markkinointi

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op 1/ 5 LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op Ideasta yrittäjyyteen 2,5 op Liiketoimintaprosessit 2,5 op Liiketalouden opintojaksot toteuttaa (Jokiväylä 11 Rovaniemi) 2/ 5 Opintojakson nimi ja laajuus Opetuskieli

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

FastLane-koulutusohjelma

FastLane-koulutusohjelma FastLane-koulutusohjelma Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista kasvu-, kansainvälistymis- ja uudistumishakuisten pk-yritysten johtoryhmille Kun koko johtoryhmä osallistuu, varmistetaan yhteinen

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen Opetussuunnitelmat uudistuvat 2016 Tarja Ruohonen OPS-uudistuksen tavoitteita: Kasvun ja oppimisen jatkumon vahvistaminen Rakennetaan olemassaoleville vahvuuksille Määritellään kasvatustyötä ja toimintakulttuurin

Lisätiedot

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö Yrittäjyys Sampossa Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö paivi.ovaska@edusampo.fi Menossa olevat yrittäjyyden kehittämishankkeet Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta (ESR) Sampon ja

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Naistenmatkan koulun toimintakulttuuri ja oppimisympäristöt

Naistenmatkan koulun toimintakulttuuri ja oppimisympäristöt Naistenmatkan koulun toiminta-ajatus Elinikäistä oppimista, kasvua, hyvinvointia, iloa, arvostamista, turvallisuutta ja yhdessä tekemistä. Aikaansa seuraava ja tulevaisuuteen tähtäävä Naistenmatkan koulu

Lisätiedot

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto 14.- 15.9.2015 Karkkila Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Koulua ympäröivä maailma muuttuu Teknologia Ilmastonmuutos, luonto

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus Työpaja 4 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle 15.4.2015 Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tutkinnon

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op 1/ 5 LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op Ideasta yrittäjyyteen 2,5 op Liiketoimintaprosessit 2,5 op Liiketalouden opintojaksot toteuttaa Lapin AMK ( Rovaniemi) 2/ 5 Opintojakson nimi ja laajuus Opetuskieli

Lisätiedot

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6 Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 1 4/19/201 6 Mihin meitä korkeakoulusektorilla ja koulutuksessa yleisesti haastetaan? Hallituksen yksi strateginen painopiste: Osaaminen ja

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen Aloitusseminaari 10.5.2011 Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön Kaarina Salonen Periaatteet toimintasuunnitelma ja perustehtävä ovat kaikilla lähtökohtana jokin sellainen asia, joka tulisi kehittää toiminnassa

Lisätiedot

Yrityselämän kansainvälisyystaidot - mitä tulevilta ammattilaisilta odotetaan? Piia Alvesalo Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Yrityselämän kansainvälisyystaidot - mitä tulevilta ammattilaisilta odotetaan? Piia Alvesalo Elinkeinoelämän keskusliitto EK Lisää tähän otsikko Yrityselämän kansainvälisyystaidot - mitä tulevilta ammattilaisilta odotetaan? 7.10.09 Piia Alvesalo Elinkeinoelämän keskusliitto EK www.ek.fi Ketä Elinkeinoelämän keskusliitto EK edustaa?

Lisätiedot

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan 5.9.2016 Opetussuunnitelma = OPS Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta. Opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

Opettajat rakennemuutoksessa

Opettajat rakennemuutoksessa Opettajat rakennemuutoksessa SOTE-PEDA 2016 -seminaari "Motivoiva muutos" 4. - 5.2.2016 Tampere-talo Hanne Mäki-Hakola Anita Eskola-Kronqvist HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu OPETTAJAT RAKENNEMUUTOKSESSA

Lisätiedot

MUOKKAA PERUSTYYLEJ Ä NAPS.

MUOKKAA PERUSTYYLEJ Ä NAPS. MUOKKAA PERUSTYYLEJ Ä NAPS. Yrittäjyysvalmiuksien kehittymisen edistäminen tekniikan yliopistokoulutuksessa Yhteenveto Marko Oksasen diplomityöstä sekä kampuskiertueesta 2013-2014 Pirre Hyötynen, Tekniikan

Lisätiedot

Taitaja 2016 Taitajat framilla - seminaari

Taitaja 2016 Taitajat framilla - seminaari Taitaja 2016 Taitajat framilla - seminaari Ammatillisen koulutuksen muutoksen johtaminen Muutoksesta mahdollisuus 1 19.2.2015 Reija Lepola Reija Lepola, Kuntayhtymän johtaja, rehtori Seinäjoen koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto 28.3.2014 Mitä on ennakointi? SUUNNITTELU ENNAKOINTI VERKOSTOI- TUMINEN TULEVAI- SUUDEN- TUTKIMUS Lähde: Euroopan

Lisätiedot

Työharjoittelun opinnollistaminen & työelämäkurssit

Työharjoittelun opinnollistaminen & työelämäkurssit Työharjoittelun opinnollistaminen & työelämäkurssit Anne Mäkelä, Biokemian ja molekyylilääketieteen tdk, Oulun yliopisto Päivi Palosaari-Aubry, Kemian tekniikan korkeakoulu, Aalto-yliopisto Oulun yliopisto

Lisätiedot

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016-13.3.2019 Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO 1.8.2012 1 Visio ja toiminta ajatus Tampereen teknillinen lukio on Suomessa ainutlaatuinen yleissivistävä oppilaitos, jossa painotuksena ovat matematiikka ja tekniikka sekä

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa Uudet opetussuunnitelmalinjaukset todeksi Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS JA OPISKELU PAIKALLISET

Lisätiedot

Uusi peruskoulu visiotyöpaja , Lappeenranta

Uusi peruskoulu visiotyöpaja , Lappeenranta Uusi peruskoulu visiotyöpaja 19.1.2017, Lappeenranta #uusiperuskoulu Teemakohtaiset alaryhmät - ryhmien työskentelyn tulokset - 1 Oppijalähtöisyys Vahvan itsetunnon omaava motivoitunut oppija, joka on

Lisätiedot

TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA

TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA OPO-päivä 10.11.2016 Eeva-Leena Forma opetuksen kehittämispäällikkö Opiskelijalähtöinen Korkeakoululähtöinen työn opinnollistaminen Työpaikkalähtöinen OPISKELIJALÄHTÖINEN

Lisätiedot

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista Opetushallitus Verkkokommentointi VASU2017 Opetushallituksen nettisivuilla oli kaikille kansalaisille avoin mahdollisuus osallistua perusteprosessiin

Lisätiedot

Metsäalan Johtamisakatemia järjestetään Majvikin kongressikeskuksessa Kirkkonummella. KATSO MYÖS:

Metsäalan Johtamisakatemia järjestetään Majvikin kongressikeskuksessa Kirkkonummella. KATSO MYÖS: Metsäalan Johtamisakatemia järjestetään Majvikin kongressikeskuksessa Kirkkonummella. KATSO MYÖS: www.metsahyvinvointi.fi/johtamisakatemia/ 1 Ihmisten motivaatio ja osaaminen ratkaisevat sen, kuinka hyvin

Lisätiedot

Matkalla kohti alustataloutta yrittäjän osaamistarpeet

Matkalla kohti alustataloutta yrittäjän osaamistarpeet VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Matkalla kohti alustataloutta yrittäjän osaamistarpeet Tutkintotoimikuntaseminaari 16.2.2017 Mikko Dufva mikko.dufva@vtt.fi @mdufva Yrittäjä alustataloudessa?

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa. Merja Turunen

Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa. Merja Turunen Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa Merja Turunen Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisessa Työntekijän oma vastuu Rooli työyhteisössä Työyhteisön voima Tulevaisuuden haasteet Minäminäminäminäminäminäminäminä

Lisätiedot

LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta

LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta Laajuus (otp) Ammattinumero LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta Aloitusajankohta AMMATILLINEN KOULUTUS 2 Erityisasiantuntijat

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

Verkostojen rooli koulujen kansainvälisen arjen vakiinnuttamisessa. Tiina Sarisalmi Opetushallitus

Verkostojen rooli koulujen kansainvälisen arjen vakiinnuttamisessa. Tiina Sarisalmi Opetushallitus Verkostojen rooli koulujen kansainvälisen arjen vakiinnuttamisessa Tiina Sarisalmi 29.1.2013 Opetushallitus Oppivat verkostot asiantuntijayhteisöissä Riippumattomuus ajasta ja paikasta Yhteisöllisyys kuuluminen

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Sivistystoimen Talouspäälliköiden Kesäpäivät Merja Narvo-Akkola

Sivistystoimen Talouspäälliköiden Kesäpäivät Merja Narvo-Akkola Sivistystoimen Talouspäälliköiden Kesäpäivät 6.6.2013 Merja Narvo-Akkola Suomi OPH, Hallitus Kunta Sivistys- ja opetustoimi Koulu Rehtori ja opettajat Opetussuunnitelma-uudistus Johtamisen laatukriteerit

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kumppanuusfoorumi Tampere 25.8.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus Suomessa varhaiskasvatuksella on pitkä ja vahva historia Pojat leikkimässä

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisstrategia 2014-2020 Sivu 1 9.6.2014 Toiminta-alue 43 930 asukasta 5 554 km 2 Sivu 2 9.6.2014 MMM, Mavi Kunnat kuntaraha 20% ELY-keskus yhteistyö Leader-ryhmä -tj.

Lisätiedot

925 Design on paremman työelämän suunnittelutoimisto

925 Design on paremman työelämän suunnittelutoimisto 925 Design on paremman työelämän suunnittelutoimisto Hanke-esittely: Luovan yrityskulttuurin rakentaminen 925 DESIGN 7.3.2014 Yrityksestämme KESTÄVÄ KILPAILUKYKY VAATII ROHKEAA AJATTELUA, FIKSUJA TYÖNTEKEMISEN

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö

Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Nordplus (2012 2016) vahvistaa Pohjoismaiden välistä koulutusyhteistyötä tukea koulutuksen innovatiivisten tuotteiden, prosessien

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista

Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista Jonna Kokkonen Laatu- ja kehityspäällikkö Itä-Savon koulutuskuntayhtymä/ Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto 1 SAMIedun organisaatio Yhteensä noin 5500 Opiskelijaa

Lisätiedot

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry 1 Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry Rauman Yrittäjät Yrittäjän asialla, paikallisesti 2 Rauman

Lisätiedot

OPETTAJUUDEN KEHITTYMINEN JA ARVIOINNIN MUUTTUMINEN

OPETTAJUUDEN KEHITTYMINEN JA ARVIOINNIN MUUTTUMINEN OPETTAJUUDEN KEHITTYMINEN JA ARVIOINNIN MUUTTUMINEN FT Katriina Sulonen 30.11.2016 Kehittämishankkeet ja uudistukset onnistuvat, kun - työyhteisössä on muutama aktiivinen, innostava henkilö - löytyy halu

Lisätiedot

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä Viestinnän ja johtamisen yhteispeli TAMK, Teiskontie 33, Tampere 31.05.3007 klo 12.00 Tuottavuus ja viestintä Teknologiayhteiskunnan haaste Tehokkuuden tavoittelu on aina ohjannut kehitystämme. Ihmisen

Lisätiedot

Kuinka turvaat työllisyytesi?

Kuinka turvaat työllisyytesi? Kuinka turvaat työllisyytesi? Ida Mielityinen Akava Työurat ja osaaminen koetuksella 20.9.2016 Esimerkkejä tulevaisuuden ammateista ihmisten keinotekoisten kehonosien valmistajat nano-teknikot, geneettisten

Lisätiedot

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa KT 1.9.2016 Taustaa Valtioneuvoston asetus ammatilliseen aikuiskoulutukseen liittyvästä henkilökohtaistamisesta 1.8.2015 Näyttötutkinto-opas 2015 Näyttötutkinto-oppaan

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus 1.12.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa pieni kaupunki, suuria elämyksiä Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki,

Lisätiedot

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit OULUN LYSEON LUKION LAATUTYÖ Omaa tarinaa laadusta Mitä koulu edustaa sinulle? Mitä haluat saada aikaan omassa työssäsi? Miksi laatutyötä tarvitaan? Miten haluat itse olla mukana laatutyössä? Miten sinun

Lisätiedot

Suomalaisen koulun kehittäminen

Suomalaisen koulun kehittäminen Suomalaisen koulun kehittäminen 31.10.2016 Aulis Pitkälä, pääjohtaja Opetushallitus Yhteinen visio Tavoitteena on eheä oppimisen polku jokaiselle lapselle ja nuorelle. Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia

Lisätiedot

Tinkauspaja 1 Sali LS 2. Ketterä oppiminen

Tinkauspaja 1 Sali LS 2. Ketterä oppiminen Tinkauspaja 1 Sali LS 2 Ketterä oppiminen Tinkauspajan sisältö Johdanto: Ketterä oppiminen kokemuksia Ketterän oppimisen edellytyksiä, ryhmätyöt Millaisia taitoja ihmiset tarvitsevat kyetäkseen oppimaan

Lisätiedot

Näyttötutkintojärjestelmän ja koulutuksen kehittäminen

Näyttötutkintojärjestelmän ja koulutuksen kehittäminen Näyttötutkintojärjestelmän ja koulutuksen kehittäminen Kuljetusalan koulutuksen kehittämispäivät 30.-31.10.2014 Kari Suutarinen Esityksen sisältö Kuljetusala tulevaisuudessa Koulutuksen trendit 2020 Mitkä

Lisätiedot

Siilinjärven OPS-veso / Marja Rytivaara TAVOITTEENA LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN

Siilinjärven OPS-veso / Marja Rytivaara TAVOITTEENA LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN Siilinjärven OPS-veso / Marja Rytivaara TAVOITTEENA LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN 19.4.2016 Laaja-alainen osaaminen Tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon muodostama kokonaisuus Kykyä käyttää tietoja

Lisätiedot

Harjoittelukurssi lukuvuonna Leena Mattila

Harjoittelukurssi lukuvuonna Leena Mattila Harjoittelukurssi lukuvuonna 2013-2014 Leena Mattila Harjoittelu ennen Opiskelija hankki harjoittelupaikan itsekseen Työn jälkeen kirjoitti raportin ja liitti siihen työtodistuksen Raportti luettiin laitoksella

Lisätiedot

Digitaalisen nuorisotyön strateginen kehittäminen

Digitaalisen nuorisotyön strateginen kehittäminen Digitaalisen nuorisotyön strateginen kehittäminen Kanuuna-seminaari, 9.11.2016 Heikki Lauha Vuonna 2015 toteutettu viiden maan tutkimusprojekti (Suomi, Irlanti, Pohjois-Irlanti, Tanska ja Itävalta) Määrällistä

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin kasvun ja oppimisen toimintaperiaatteet ja kehittämisen tavoitteet vuosille

Jyväskylän kaupungin kasvun ja oppimisen toimintaperiaatteet ja kehittämisen tavoitteet vuosille Jyväskylän kaupungin kasvun ja oppimisen toimintaperiaatteet ja kehittämisen tavoitteet vuosille 2016-2020 Minusta ja meistä tulee jotain. KuntaKesu on kehittämisprosessi, joka on ohjaava johtamisen työkalu

Lisätiedot

Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä!

Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä! Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä! OPS 2016 Arvokeskustelun tuloksia Keravanjoen koulun huoltajat 1 a) Miksi lapsesi opiskelee koulussa? oppivelvollisuus ja yleissivistys oppii vastuulliseksi kansalaiseksi

Lisätiedot

Arjen tietoyhteiskunta - hanke

Arjen tietoyhteiskunta - hanke Arjen tietoyhteiskunta - hanke 1 Innokas Koulumestari Koulu oppilaita 235 ( 350 ) opettajia 18 avustajia 14 Oppimiskeskus Innokas! Kehittäminen ja koordinointi Opettajien ja rehtoreiden koulutus yhteistyö

Lisätiedot

TYÖELÄMÄVASTAAVUUDEN VAHVISTAMINEN Tapio Kostamo, Niko Finnilä

TYÖELÄMÄVASTAAVUUDEN VAHVISTAMINEN Tapio Kostamo, Niko Finnilä TYÖELÄMÄVASTAAVUUDEN VAHVISTAMINEN Tapio Kostamo, Niko Finnilä TYÖRENKAAN TAPAAMISIA 18.3.2004 Hämeenlinnassa 17.5.2004 Helsingissä (HAAGA) 13.9.2004 Tampereella (PIRAMK) 13.10.2004 Riihimäellä (HAMK)

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot