Expertise for Food Innovations

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Expertise for Food Innovations"

Transkriptio

1 MAKUSTELE Silk a Novel Food Marjat ja terveys Berries and Health Uusi elintarvike- asetus raamittaa kehitystyötä Have You Had a Taste of Finland?

2 Expertise for Food Innovations

3 index l index tervehdys l salute Sisältö l Contents terveys ja hyvinvointi l health and well-being yritykset ja innovaatiot l companies and innovations ajankohtaista l current issues MAKUSTELE Expertise for Food Innovations 6 Marjat ja terveys tieteen tulokset yritysten käyttöön Berries and Health Scientific Results for Businesses 12 Pohjoismaisen tervey- den asialla Promoting Nordic Health 43 Lähiruoka paikallista hyvinvointia Well-being Close to Your Home Uusi asetus siivittää elintarviketeollisuuden in- vestointeja ja innovaatioita Investments and Innovation in Food Industry 18 Silkki jaloa syötävää Silk a Novel Food 22 Tutkimusyhteistyö eri- laistumisen avain pk-yrityksille Research Collaboration the Key to Differentiation for SMEs. 32 Osumatarkkuutta tuote- kehitykseen Accuracy into Product Development 35 Biosafe testaa tuotteiden turvallisuutta Biosafe Tests Product Safety 39 Tulevaisuuden ruoka Scenarios for Food and Eating Ruokakulttuurista elämystalouteen From Food Culture to Experience Economy. 25 Yritykset etusijalla Benefitting the Companies 27 Suomalainen ruoka kansainvälisiin pöytiin Have You Had a Taste of Finland? 31 Muruja maailmalta Crumbs for the Curious 45 Mukana maku Whatever happened to taste? 27 Makustele on Elintarvikekehityksen klusteriohjelman vuosijulkaisu. Makustele is an annual publication of the Food Development Cluster Programme. PÄÄTOIMITTAJA EDITOR IN CHIEFC Jenni Anttila KIRJOITTAJAT WRITERS Kunikatsu Hamano, Yoko Hara, Anna Hillgrén, Johanna Jaskari, Anna-Liisa Karvonen, Anna Kirveennummi, Marja-Leena Laitinen, Tiina Lampisjärvi, Saara Lundén, Jukka Lähteenkorva, Visa Nurmi, Riikka Saarimaa, Tapio Salonen, Anneli Tuomainen KUSTANTAJA PUBLISHER Elintarvikekehityksen klusteriohjelma Food Development Cluster Programme TAITTO Layout Kaisa Immonen / Asiaset Oy PAINATUS PRINTING I-print Oy Paperi Paper Multiart silk 115 g Kansi Cover Multiart gloss 200 g KANNEN KUVA COVER SHOTS Tuomas Marttila Elintarvikekehityksen klusteriohjelma on osa kansallista Osaamiskeskusohjelmaa, jota hallinnoi Työ- ja elinkeinoministeriö. Klusteriohjelman vuosijulkaisu ilmestyy kerran vuodessa. 1. vuosikerta. The Food Development Cluster Programme is a part of the national Centre of Expertise Programme administrated by the Ministry of Employment and the Economy. The annual publication of the cluster programme is published once a year. 1. publication. ELINTARVIKEKEHITYKSEN KLUSTERIOHJELMA MITEN leipomoyritys löytää uusia ratkaisuja erilaistumistaan varten? Entä miten maidonjalostaja voi varmistua kansainvälistymiseensä liittyvistä turvallisuusvaatimuksista? Elintarvikekehityksen osaamisklusteri on tuottanut vuoden ajan ratkaisuja näihin kysymyksiin viiden osaamiskeskuksen voimin. Samalla se on avustanut tutkimusorganisaatioita niiden pyrkimyksissä saada arvokkaat tutkimustulokset kaupallistettavaan muotoon. Elintarvikekehityksen osaamisklusterin toimijat muodostavat sen verkoston ytimen, joka toimii tehokkaasti tutkimustiedon hyväksikäytössä. Hyvänä esimerkkinä voidaan ottaa esiin Sitran kanssa tehty yhteistyö keliakiatuotteiden alueella. Elintarvikekehityksen osaamisklusteri on koonnut kansainvälistymishaluisen ja -kykyisen yritysryhmän, joka lähtee aktiivisesti hakemaan markkinoita suomalaiselle huippuosaamiselle. Sitran rahoitus ja suunnitteluvaiheen ohjaava asiantuntemus ovat puolestaan mahdollistaneet tämän tärkeän työn, jonka pohjana on suomalainen huippututkimus. Esimerkkejä olisi paljon muitakin. Voidaankin siis hyvällä syyllä todeta, että osaamisklusteri toimii. Klusteri hakee myös lisää haasteita. Voisiko yksi uusi, koko elintarvikealaa koskeva haaste olla minishokki? Sitä isoa ei saatu syntymään hyvistä ponnistuksista huolimatta, mutta uskon, että osaamisklusterimme voisi toimia varsin monissa kohdin koko alan yhteisenä työrukkasena. Avaan keskustelun asiasta ETL:n ja sen yritysten, Sitran, Tekesin ja tutkimuslaitosten suuntaan. Ponnistetaan yhdessä, niin tuloksia syntyy varmasti myös tämän haasteen suhteen. teksti l by Jukka Lähteenkorva THE FOOD Development Competence Cluster of Finland has had a successful year. Our five Centres of Expertise have made a great achievement in putting the results of their research into practise in food companies all over Finland. The five centres have also found areas in which they are able to specialise, which means that the competence cluster can really provide the best possible services to food companies, research institutions and universities. One success story involves the work that was carried out for companies interested in celiac products. The competence cluster has brought together a group of food companies that are interested in exporting specialised products for the celiac diet, and organised a project. We have also developed new methods for market research and especially the use of product development, to name just a few examples. ELINTARVIKEKEHITYKSEN KLUSTERIOHJELMA Internationalisation and networking are key words when we think about what the competence cluster will achieve this year. We are looking for new contacts: networks, research institutions, universities, and, most importantly, companies that are interested in working with us. To give you an idea of some of the areas of interest that we have in store for this year, I can reveal that obesity, prevention of type-2 diabetes and the development of healthy foodstuffs are in the pipeline. Let us work together for better results.

4 terveys ja hyvinvointi l health and well-being terveys ja hyvinvointi l health and well-being Marjat ja terveys tieteen tulokset yritysten käyttöön Berries and Health Scientific Results for Businesses TERVEYSVAIKUTTEISTEN elintarvikkeiden kasvavat markkinat luovat uusia mahdollisuuksia ja haasteita yrityksille. Kuluttajat ovat yhä terveystietoisempia ja haluavat terveellisiä, turvallisia, maukkaita ja laadukkaita tuotteita. Tähän kysyntään marja-alan yrityksillä on hyvät mahdollisuudet vastata, sillä raaka-aineena marjat sopivat hyvin terveyttä ylläpitävään ja edistävään monipuoliseen ruokavalioon. Tarvitaan uusia selkeitä tapoja tuoda marjojen terveellisyyttä edistäviä ominaisuuksia esiin kuluttajille. Marjat ja terveys -hankkeessa autetaan marja-alan yrityksiä hyö- dyntämään tieteellistä tutkimustietoa sekä soveltamaan uuden ravitsemus- ja terveysväiteasetuksen vaatimuksia jo olemassa oleviin ja/tai tuleviin tuotteisiinsa. Yleisenä tavoitteena on terveelliset, oikein merkityt ja markkinoidut tuotteet, joiden tiedot pohjautuvat yleisesti hyväksyttyihin tieteellisiin tuloksiin. Marjat ja terveys -hankkeen perustana on Sitran Elintarvike- ja ravitsemusohjelmassa (ERA) kerätty marjojen ravitsemus- ja terveysvaikutuksiin liittyvä tieteellinen tutkimustieto. teksti l by Marja-Leena Laitinen & Anna-Liisa Karvonen THE GROWING markets for functional foods are creating new opportunities and challenges for businesses. Consumers are increasingly health-aware and demand healthy, safe, appetising and high-quality products. Companies in the berry business have an excellent opportunity to meet this demand: as a raw material, berries are ideal for a diverse diet that maintains and promotes health. New, clearly defined ways to increase consumer awareness of the health-promoting properties of berries are now needed. The Berries and health project assists berry business companies in utilising scientific research and applying the standards set out in the new regulation on nutrition and health claims made on foods to their existing and/or future products. The general objective is to create healthy, appropriately labelled and marketed products, the information about which is based on generally accepted scientific results. The berries and health is founded on scientific research on the nutritional and health-related effects of berries that has accumulated throughout Sitra s Food and Nutrition Programme (ERA). JOTTA kerätty tieto siirtyisi käytäntöön, toiminta jatkuu marja-alan yrityksille suunnattuna hankkeena. Tiedon jalkauttaminen yrityksiin tehdään sovittamalla tutkimustieto yksittäisen yrityksen tarpeisiin yrityskohtaisissa konsultoinneissa. Samalla autetaan yrityksiä soveltamaan uuden ravitsemus- ja terveysväiteasetuksen vaatimuksia nykyisten ja tulevien tuotteiden pakkausmerkinnöissä ja markkinoinnissa. Konsultointien avulla selvitetään myös yritysten tutkimus- ja kehityshanketarpeita sekä toiveita tutkimuksen suuntaamiseksi. Konsultointien tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja saatavat tiedot raportoidaan siten, että yksittäisen yrityksen tietoja ei voida tunnistaa. TIEDON JALKAUTTAMINEN YRITYKSIIN TEHDÄÄN SOVITTAMALLA TUTKIMUSTIETO YKSITTÄISEN YRITYKSEN TARPEISIIN. Hankkeessa toteutetaan Marjat ja terveys -internetsivusto, jonka kautta kerättyä tietoa välitetään mahdollisimman laajasti käytännön tasolle, yrityksiin ja alan tutkijoille. Lisäksi Helsingissä pidetään Tietoa Huipulta Marjat ja terveys -seminaari, jonka järjestävät Kuopio Innovation Oy, Elintarvikekehityksen osaamisklusteri sekä Sitran ERAohjelma. Marjat ja terveys -kehittämishanketta koordinoi ja hallinnoi Kuopio Innovation Oy. THE KNOWLEDGE TRANSLATES INTO PRACTICAL BUSINESS BY ADJUSTING SCIENTIFIC KNOWLEDGE TO THE NEEDS OF AN INDIVIDUAL COMPANY. IN ORDER for the accumulated knowledge to be transferred into practice, the activities will continue as a project directed at companies in the berry business. This knowledge translates into practical business by adjusting scientific knowledge to the needs of an individual company through private consultations. At the same time, the companies involved are provided with assist- ance when applying the standards set out in the new regulation on nutrition and health claims to the package labelling and marketing of their current and future products. The consultations will also provide indications as to the research and development needs of the companies, as well as their wishes as regards the focus of the research. The information gathered at the consultations is handled confidentially and reported in a manner which ensures that an individual company s information cannot be identified. A Berries and health website shall also be established through the project, through which the accumulated knowledge can be communicated as extensively as possible to the companies and researchers operating in the field. In addition, a Knowledge from the Top series seminar entitled Berries and Health will be arranged in Helsinki on 2 April 2008 by Kuopio Innovation Ltd., the Food Development Competence Cluster and Sitra s ERA programme. The Berries and health development project is coordinated and administered by Kuopio Innovation Ltd. KUVAT: Teppo Johansson (s. 6) ja Sanna Peurakoski (s. 7) LÄHDE: Kotimaiset Kasvikset ry 6 MAKUSTELE 2008 MAKUSTELE 7

5 yritykset ja innovaatiot l companies and innovations yritykset ja innovaatiot l companies and innovations Uusi asetus siivittää elintarviketeollisuuden investointeja ja innovaatioita teksti l by Anna Hillgrén ON HIENOA, että Euroopas- sa on maa, joka näyttää tietä elintarvikeinnovaatioiden saralla ja pystyy käyttämään tiedettä yhteiseen hyvään. Mutta teidän pitää olla varuil- lanne, sillä muut Euroopan maat saavuttavat teitä nope- asti, sanoo Colette Shortt, McNeil Nutritionalsin lainsäädäntöjohtaja, suomalaisel- le elintarviketeollisuudelle. Turun yliopiston Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus kutsui Shortt n puhumaan uudesta ravitsemus- ja terveysväiteasetuksesta innovaatioiden kannalta NHClaims -kongressiin, joka pidettiin marraskuussa 2007 Naantalissa. Eurooppalainen elintarviketeollisuus oli siihen mennessä paljolti kritisoinut uutta asetusta, mutta Shortt tarjoili älykkäitä näkemyksiä siitä, miksi asetuksen pitäisi olla tärkeä elintarviketeollisuudelle. Lisää aiheesta on luettavissa tästä haastattelusta. Todellinen vaikutus kansanterveyteen Asetus elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä (EC 1924/2006) astui voimaan tammikuun 19. Päivänä 2007 ja sen soveltaminen alkoi Investments and Innovation in Food Industry IT IS great to have a coun- try in Europe that leads the way in food innovation and is able to translate science for the public good. But you need to watch out other European countries are catching up fast, says Colette Shortt, Regula- tory Director of McNeil Nutritionals, to Finnish food industry. Shortt was invited by Functional Foods Forum (University of Turku) to give a presentation on innovation and the new nutrition and health claims regulation at NHClaims congress in Naantali in November The European food industry had been mostly critisising the new regulation thus far, but Shortt made some clever points on why it should be important to the European food industry. More on the topic can be found in this interview. A Real Impact on Public Health The regulation on nutrition and health claims made on food (EC 1924/2006) became effective on January 19, 2007 and it is relevant since July 1, NYT, tammikuussa 2008, erittäin kiireisen puolen vuoden jälkeen, vaikuttaako asetus selkeämmältä kuin viime heinäkuussa? Tosiaankin, monesta näkökulmasta katsottuna nyt on selkeämpää, kun ohjeet on julkaistu ja 13. artiklan mukaiset listat ovat tulossa. EFSAssa on tehty suuri työ avoimesti ja läpinäkyvästi asiakirjojen ohjeita kehitettäessä. Onko asetus mielestäsi tarpeellinen eurooppalaisille kuluttajille ja elintarviketeollisuudelle? Asetus on todella tarpeellinen, koska se hyödyttää kuluttajia. Se myös helpottaa konsernien euroopanlaajuisia lanseerauksia sekä tieteellisesti vankkojen riskinvähentämisväitteiden ja todella kansanterveyteen vaikuttavien tuotteiden kehittämistä. Mitkä ovat asetuksen tärkeimmät piirteet? Siinä on useita tärkeitä piirteitä. Asetuksen toimeenpanolla saavutetaan eurooppalaisten kuluttajien luottamus uudelleen. Terveysväitteiden yhdenmukaistaminen läpi Euroopan tulee helpottamaan innovaatioiden keksimistä, ja mahdollisuus käyttää innovatiivisia väitteitä ja riskinvähentämisväitteitä varmistaa tutkimukseen ja tuotekehitykseen panostavien yritysten kilpailuedun. Esimerkiksi noin 30 huippulaatuista kliinistä koetta tukevat kasvistanoliesterin tehokkuutta. Ravintoprofiileista tulee kuluttajille apuväline sopivan ruoan valintaan. Ovatko ne mielestäsi käyttökelpoisia? Pysyttelemme ajan tasalla kuluttajatutkimuksessa tällä alueella ja harkitsemme komission päätöksiä. Haluamme tukea kaikkia aloitteita, jotka avustavat kuluttajia tekemään järkeviä ruokavalintoja. Innovatiiviset elintarvikeyrityk- set selviytyvät markkinoilla Kommission näkemyksen mukaan elintarviketeollisuuden rooli kansanterveydellisten ongelmien, kuten diabeteksen tai liikalihavuuden, selättämisessä on erittäin tärkeä. Elintarviketeollisuutta kannustetaan tekemään innovaatioita. Miten halukkaasti teollisuus ottaa tämän haasteen vastaan? Teollisuus on innokas tekemään innovaatioita; itse asiassa se on kriittistä yrityksen kehityksen kannalta. McNeil Nutritionalsilla näemme itsemme eräänä todennäköisesti innovatiivisimmista yrityksistä tällä hetkellä. Benecol suomalainen keksintö on ainoa brändi, joka perustuu kokonaan kasvistanoliesteriin. Lanseerasimme ensimmäisenä kasvisterolia tai kasvistanolia sisältävän jogurttiminijuoman Iso-Britanniassa, maidottoman minijuoman laktoosi-intoleranssista kärsiville sekä kasvisterolia tai kasvistanolia sisältävän levitteen Iso-Britanniassa, Irlannissa ja Belgiassa. Ylpeilemme sillä, että olemme edelläkävijöitä innovaatioissa katsokaa vaikka seuraavaa ensimmäistä vuosineljännestämme! Miksi Eurooppalaiselle keskiverto- yritykselle on tärkeää tehdä innovaatioita? Mahdollisuus innovaatioihin on kaikenlaisten yritysten tavoitettavissa, myös pk-yritysten. Maailmanlaajuinen kilpailu pakottaa tekemään innovaatioita, jotta yritys selviytyy markkinoilla. Innovaatiot ovat elintärkeitä teollisuudelle, koska ne ovat kilpailun valuuttaa ja kriittisiä vakaalla pohjalla olevan kasvun kannalta. Innovaatiot ovat myös olleet EU:n tärkeysjärjestyksessä korkealla Lissabonin strategian julkaisemisesta asti eli vuodesta NOW in January 2008, after an extremely busy half a year, does it seem clearer than in July? Indeed, many aspects are clearer now that the guidelines have been published and the Article 13 lists are underway. EFSA have done a great job, in an open and transparent manner, in developing the dossier guidelines. Do you find the regulation necessary for European consumers and food industry? Definitely yes, it will benefit consumers and facilitate consolidated European launches, development of scientifically robust risk reduction claims and products that can make a real impact on public health. Which are most important features of the regulation? There are several important features of the regulation. Firstly, its enforcement will re-build the confidence of European consumers. The harmonisation of health claims through-out the Europe will facilitate innovation and the ability to make risk reduction and innovative claims will ensure competitive advantage for those companies that invest in R&D. For example, some 30 published gold standard clinical trials support the efficacy of plant stanol ester. This quality research underpins the efficacy. Nutrition profiles will be one tool to help consumers choose appropriate food. Do you find them useful? We are keeping abreast of the consumer research in this area and will consider the commission s decisions. We wish to support any initiative that assists the consumer in wise food choices. Innovative Food Companies Survive in the Market Place The commission sees the role of food industry as a very important one in tackling the public health issues such as diabetes and obesity. Food industry is encouraged to innovate. How keen is the industry to take the challenge? Industry is keen to innovate in fact it is critical to ensuring sustainable growth. Arguably, we see ourselves as one of the most innovative companies around at the moment. Benecol a Finnish innovation is the only brand based wholly on plant stanol ester. We were the first to launch a yogurt mini drink with phytosterol or phytostanol in the UK, first to launch a dairy free mini drink option for people with lactose intolerance or dairy concern, and the first to launch a spread with phytosterol or phytostanol in the UK, Ireland and Belgium. We pride ourselves in driving innovation Watch out for our next First! Why is it important for an average food company in Europe to make innovations? The opportunity to innovate is there for every type of company, including SMEs, to grasp and due to global competition it is imperative to innovate to survive in the market place. It is vital to industry as it is the currency of competition and critical for sustainable growth. It is also high on EU priorities since the launch of the Lisbon strategy in jatkuu sivulla 10 continued on page 11 8 MAKUSTELE 2008 MAKUSTELE 9

6 yritykset ja innovaatiot l companies and innovations yritykset ja innovaatiot l companies and innovations ELINTARVIKETEOLLISUUS on arvostellut asetusta paljon. Löydätkö itse asetuksesta kritisoitavaa? Muutoksen hetkellä on helppo arvostella, mutta katsomme, että olemme kaikki samassa veneessä. Kaikille on tärkeää, että eurooppalainen teollisuus on innovatiivista ja menestyy hyvin. Olemme havainneet kokemuksesta, että asetukseen liittyvät prosessit ja viranomaiset toimivat avoimesti ja läpinäkyvästi, mikä on jatkuvuuden kannalta tärkeää. Ainoa asia, jota voisin arvostella, on se, että olemme jakaneet paljon voimavaroja uuden asetuksen tuomien muutosten selvittämiseen. Uskomme kuitenkin, että se hyödyttää meitä tulevaisuudessa. Kaikkea elintarvikkeiden kaupallista viestintää säädellään nykyisin tällä uudella asetuksella, minkä vuoksi pakkausmerkinnät, nettisivut ja muu markkinointimateriaali pitää uudistaa. Tämä tarkoittaa suurta työmäärää teollisuudelle. Miten hyvin teollisuus on mielestäsi edennyt tässä? TEOLLISUUS ON INNOKAS TEKEMÄÄN INNOVAATIOITA ITSE ASIASSA SE ON KRIITTISTÄ YRITYKSEN KEHITYKSEN KANNALTA. Teollisuus on varannut paljon resursseja tarpeellisten muutosten tekemiseen. Tähän liittyy paljon paineita ja taloudellisia sitoumuksia. Muutosten tuomat pitkän tähtäimen edut hyväksytään kuitenkin yleisesti, joten vastustusta on vähän. Asetus kiinnostaa maailmanlaajuisesti McNeil Nutritionals markkinoi innovatiivisia ravitsemustuotteita maailmanlaajuisesti. Uuden asetuksen noudattaminen on Euroopassa pakollista, mutta vaikuttaako se markkinointiin muissa maanosissa kuten Amerikoissa tai Aasiassa? INDUSTRY IS KEEN TO INNOVATE IN FACT IT IS CRITICAL TO ENSURING SUSTAINABLE GROWTH. Uudet tuotteet suunnitellaan ja valmistetaan nykyisin kilpailukyvyn säilyttämiseksi maailmanmarkkinoita varten, joten uuden asetuksen vaikutukset tunnistetaan maailmanlaajuisesti. Esimerkiksi viimeaikoina yrityksessämme vierailleet kiinalaiset vieraat halusivat kuulla uudesta asetuksesta, koska tunnustavat Euroopan markkinat johtaviksi terveysvaikutteisten elintarvikkeiden alueella. Asetus on tiedostettu maailmanlaajuisesti ja sen käyttöönottoa seurataan innokkaasti. Suomessa kaikki hyvin kuinka tilanne säilytetään? Lainsäädäntöjohtaja Shortt, mikä on sinun näkemyksesi suomalaisesta elintarviketeollisuudesta suhteessa innovaatioihin ja terveelliseen ruokaan? Miten hyvin luulet sen selviytyvän Euroopan nykyisessä tilanteessa? Innovaatioiden suhteen Suomi on erityisasemassa, onhan suomessa sellaisia aatteellisia johtajia kuin Esko Aho, jolle innovaatiot ovat intohimo. Lisäksi Suomen vakaa tutkimusinstituutio, joka pohjautuu sekä korkeakouluihin että VTT:n kaltaisiin tutkimuslaitoksiin, on tulevan menestyksen kannalta tärkeää. Suomalainen elintarviketeollisuus on nähnyt innovaatioiden tärkeyden jo pitkään. Muutamia esimerkkejä mainitakseni suomalaisilla on Raision kasvistanoliesteri ja Valion pitkä perinne probioottisilla Lactobacillus GG -tuotteilla. Lisäksi kansanterveyspuolella Suomi on ajanut suolan määrän vähentämistä, puhumattakaan Pohjois-Karjalan merkkipaalunomaisesta tutkimuksesta, jossa osoitettiin, että kolesterolia on mahdollista laskea jo pienillä muutoksilla ruokatottumuksissa. Suomalaiset monenväliset sidosryhmäkumppanuudet, jotka käsittävät hallinnon, liiketoiminnan, yliopistot ja muut instituutiot, ovat tärkeässä roolissa kansanterveydellisten ratkaisujen ja innovaatioiden menestyksen saavuttamisessa elintarvikealalla. KUVAT: Sanna Peurakoski (s. 8), Teppo Johansson (s. 10) LÄHDE: Kotimaiset Kasvikset ry THE REGULATION has been much criticised by the food industry. In your point-of-view, is there something you d like to criticise? It is easy to be critical when change is taking place. Our ethos is that we are all in partnership. We all need European businesses to be innovative and successful. Our experience is that we have found the process and the authorities to be transparent and open which is critical to ensuring business continuity. The one criticism is that we have diverted a lot of resource to the new regulations however; we believe that this will pay off in the future. All commercial communication concerning food products is now regulated by the new regulation thus labelling, websites and other advertising materials must be changed. This means a lot of work for the European food industry. How well do you think the industry has proceeded with this? Industry has put considerable resources behind the changes necessary. This has involved additional pressure and financial commitments. However, the long-term benefits of the changes are generally accepted therefore there is little unwarranted resistance on the whole. Global Interest in the Regulation McNeil Nutritionals markets innovative nutritional products globally. Following the regulation is of course mandatory inside Europe, but does it affect marketing on other areas, such as Americas or Asia? New product development and manufacturing happen on a global basis today to remain competitive. Thus the impact of the new regulation is recognised globally. For example, we recently had a delegation from China who wished to learn about the new regulations as they recognise that the European functional food market is a lead market and key market opportunity. There is a global awareness of the regulation and everyone is keenly watching its implementation. All is Well in Finland How to Keep It That Way? Regulatory Director Shortt, what is your perception of Finnish food industry in relation to innovations and healthy foods? How do you think it will survive in Europe in the current situation? Finland is in a very special position when it comes to innovation, with the presence of thought leaders such as Esko Aho who has a passion for innovation. In addition your solid institutional research base both in academia and organisations such as VTT is critical to future success. The Finnish food industry has a longstanding innovative flair. To cite a few examples you have the market-disrupting introduction of plant stanol ester by Raisio and Valio s strong heritage of Lactobacillus GG in the probiotic arena. Furthermore, on a public health basis Finland has been one of the drivers in salt reduction, not to mention the landmark North Karelia plant stanol ester trial, which showed how cholesterol reduction could be achieved by small dietary changes. Multi-stakeholder partnership is evident in Finland and is instrumental to the delivery of success in relation to public health solutions and innovations in the food arena. Professor Colette Shortt Regulatory Director McNeil Nutritionals Colette is a science graduate of the National University of Ireland, Cork (Nutrition, MSc, PhD) and a business graduate of the School of Business Management (MBA). She has worked as a research nutritionist in Canada and at the Rowett Research Institute, Aberdeen and was one of the founding editorial board members of Trends in Food Science & Technology. Before joining McNeil Nutritionals, she held a research nutrition position at SmithKline Beecham Consumer Healthcare and was science director at Yakult UK. She is a registered public health nutritionist and is a visiting professor to the University of Ulster. 10 MAKUSTELE 2008 MAKUSTELE 11

7 terveys ja hyvinvointi l health and well-being terveys ja hyvinvointi l health and well-being Pohjoismaisen terveyden asialla LIHAVUUS, insuliiniresistanssi ja tyypin 2 diabetes yleistyvät nopeassa tahdissa maailmanlaajuisesti länsimaisten ruo- kailutottumusten ja vähentyneen työn kuormittavuuden ja kokonaisliikunnan vuoksi. Tällä hetkellä ei kuitenkaan ole täysin selvillä, miten eri ruoka-aineet vaikuttavat lihavuuden, insuliiniresis- tanssin, metabolisen oireyhtymän, tyypin 2 diabeteksen ja sydän- ja ve- risuonitautien kehittymiseen. Suurin mielenkiinto kohdistuu hiilihydraattien määrään ja laatuun, rasvan laatuun ja omega-3-sarjan rasvahappojen merkitykseen sekä ravintokuituun. Pääasialli- nen syy lihomiseen on runsas energian saanti kulutukseen nähden. KESÄKUUSSA 2007 käynnistyneessä huippuyksikköohjelmassa, Nordic Centres of Excellence: Food, Nutrition & Health , on mukana Kuopion yliopiston rehtorin, professori Matti Uusituvan johtama SYSDIET-tutkimusverkosto, jonka tavoitteena on selvittää lihavuuden, tyypin 2 diabeteksen ja metabolisen oireyhtymän geneettisiä taustoja ja tunnistaa sairauksien syntyyn vaikuttavia ravintotekijöitä ja niiden vaikutusmenetelmiä elimistössä entistä yksityiskohtaisemmin. Tutkimuksen painopistealueita ovat pohjoismaisten ruokien ja ruokavalioiden terveysvaikutukset. SYSDIETin (Systems biology in controlled dietary interventions and cohort studies) lisäksi huippuyksikköohjelmaan osallistuvat kaksi muuta tutkimusverkostoa ovat HELGA (Nordic Health Wholegrain Food) ja MitoHealth (Centre for Bioactive Food Components and Prevention of Lifestyle Diseases). Promoting Nordic Health teksti l by Tapio Salonen THE PREVALENCE of obesity, insulin resist- ance and type-2 diabetes are increasing rapidly worldwide due to westernised dietary habits, reduced exercise and inactive lifestyles. However, the basic mechanisms by which dietary factors are involved in the development of obesity, insulin resistance, metabolic syndrome and type-2 diabetes as well as cardiovas- cular diseases are poorly understood. Molecular nutrition offers new tools when faced with this challenge. A NEW Nordic research programme, Nordic Centres of Excellence: Food, Nutrition & Health started last summer. The objective of the programme is to study the genetic background of obesity, diabetes and metabolic syndrome as well as to identify which nutritional factors affect diseases. The top units of the programme are HELGA (Nordic Health Wholegrain Food), SYSDIET (Systems biology in controlled dietary interventions and cohort studies) and MitoHealth (Centre for Bioactive Food Components and Prevention of Lifestyle Diseases). The aim of SYSDIET is to make a coordinated effort at exploiting nutrigenomics/systems biology tools in both randomised controlled human dietary interventions and animal and cell culture studies in order to discover novel mechanisms, using which Nordic foods and diets could be modified so as to promote a healthy lifestyle and prevent chronic diseases. Components of the Nordic diet such as whole grain, berries, fruits, fish and dairy products, are expected to reveal novel protective features and will thus be proven to be beneficial in preventing disease pathogenesis found in the early stages of the development of chronic diseases. SYSDIETIN tarkoituksena on hyödyntää moderneja systeemibiologian menetelmiä ihmisillä tehtävissä ruokavaliotutkimuksissa sekä eläin- ja soluviljelytutkimuksissa. Tavoitteena on löytää sellaisia mekanismeja, joiden kautta pohjoismaiset ruoat vaikuttavat ja siten tuottaa elintarvikkeita ja ruokavalioita, joilla olisi terveyttä edistäviä ja kroonisia sairauksia ehkäiseviä vaikutuksia. Pohjoismaisista ruuista, kuten täysjyvätuotteista, marjoista, hedelmistä, kalasta ja maitotuotteista, on mahdollista löytää uusia suojaavia ominaisuuksia, joiden voidaan osoittaa olevan hyödyllisiä kroonisten tautien ehkäisyssä jo niiden kehittymisen alkuvaiheessa. Kuopion yliopisto koordinoi SYSDIET-hanketta. Mukana on yhteensä 11 tutkimusryhmää ja noin 250 tutkijaa Kuopion yliopistosta, VTT:ltä, Karoliinisesta Instituutista, Uppsalan yliopistosta, Lundin yliopistosta, Åkerhusin korkeakoulusta, Århusin yliopistosta, Kööpenhaminan yliopistosta, norjalaisesta elintarviketutkimuslaitoksesta Matforsk AS:stä sekä Århusin yliopistollisesta sairaalasta. Monialaisella tehokkaalla yhteistyöllä tutkitaan sekä uusien että tunnettujen biomarkkereiden vasteita erilaisille ruokavalioille tai ruuille. Toisaalta selvitetään myös kroonisten tautien ehkäisymahdollisuuksia. Tällaisten biomarkkereiden löytymistä voidaan hyödyntää ehkäistäessä lihavuutta, insuliiniresistenssiä, metabolisen oireyhtymän syntyä, tyypin 2 diabetesta sekä sydän- ja verisuonisairauksia. Tavoitteena on luoda pohjoismainen tutkimusverkosto, joka hyödyntää systeemibiologian menetelmiä genomiikan, transkriptomiikan, proteomiikan ja metabolomiikan tasoilla. Tarkoitus on myös toteuttaa huolellisesti kontrolloituja monikeskustutkimuksia, joissa keskeinen tutkimuskohde on ruokavaliot, mutta ruokien vaikutusmekanismeja tutkitaan myös eläin- ja solumalleilla. Konsortio lisää Pohjoismaiden kompetenssia ja kilpailukykyä ravitsemustutkimuksessa ja mahdollistaa tautien ehkäisymenetelmien kehittämisen, joka perustuu ravitsemustekijöiden vankkaan tuntemukseen. SYSDIET toimii neljänä ryhmänä SYSDIETIN päätavoite on saada aikaan organisoitu ja vilkkaasti toimiva verkosto, joka pystyy toteuttamaan tarkkaan kontrolloituja ravitsemustutkimuksia ihmisillä ja linkittämään ne mekanistisiin tutkimuksiin, jotka käyttävät jatkuu sivulla 14 SYSDIET is coordinated by the University of Kuopio in Finland. 11 partners and approximately 250 researchers in total are working together in the SYSDIET hailing from University of Kuopio, VTT Technical Research Centre of Finland, Karolinska Institute, Stockholm, University of Uppsala, University of Lund, University Collage of Akershus, University of Aarhus, University of Copenhagen, Norwegian Food Research Institute Matforsk AS, and Aarhus University Hospital. The objective is to combine and intensify the participants complimentary skills so as to discover early nutrition-related biomarkers for the progression of obesity, certain features of metabolic syndrome, type-2 diabetes and cardiovascular diseases. The overall objective is to build a Nordic consortium consisting of a nutritional systems biology platform of genomics, transcriptomics, proteomics, metabolomics and bioinformatics skills, with centres of expertise carefully conducting the use of multicentre dietary interventions and associated animal studies. This consortium will increase the competence and competitiveness of Nordic countries in the breakthrough of nutritional research and will help to develop dietary strategies based on solid knowledge of nutritional factors. SYSDIET operates in four working groups A main goal of SYSDIET is to establish an organised and lively working network that can carry out human dietary interventions and link them to mechanistic studies using standardised nutrigenomic methods. The activities are organised in four working groups: WG1 is led by Professor Lars Dragsted from the University of Copenhagen, and will analyse existing data and samples from the planned multicentre intervention with novel methods in order to search for early biomarkers for disease and pin down health effects of foods; WG2 is led by Dr. Ulf Risérus from the University of Uppsala, and has the objective of sharing materials that have already been collected (human, animal, cell) for the joint analysis of diet-nutrition-gene interactions, molecular profiling and mechanistics studies, and will plan new animal and cellular experiments; WG3 is lead by the coordinator of the project, Professor Matti Uusitupa, and will organise a multicentre and multinational intervention based on the work carried out by WG1 and WG2. continued on page MAKUSTELE 2008 MAKUSTELE 13

8 terveys ja hyvinvointi l health and well-being STANDARDOITUJA systeemibiologian menetelmiä. Toiminta on organisoitu neljään työryhmään: Työryhmä 1, jota johtaa professori Lars Dragsted Kööpenhaminan yliopistosta, koordinoi jo olemassa olevien näytteiden jatkoanalyysejä sekä myöhemmin saatavia näytteitä pohjoismaisesta monikeskustutkimuksesta. Tarkoituksena on etsiä tautien kehittymiseen liittyviä biomarkkereita. Työryhmää 2 johtaa tohtori Ulf Risérus Uppsalan yliopistosta ja sen tarkoituksena on koordinoida ja suunnitella jo kerätyn materiaalin analysointia pohjautuen aiempiin löydöksiin. Lisäksi tässä työryhmässä suunnitellaan mekanistisia tutkimuksia. Professori Matti Uusitupa on projektin koordinaattori ja työryhmä 3 vetäjä. Se organisoi monikeskus- ja monikansallisia tutkimuksia, jotka perustuvat mukana olevien tutkimusryhmien mahdollisuuksiin toteuttaa vaativia dieetti-interventioita. Elintarvike-ja ympäristöalan sekä maaseudun elinkeinojen kehittämisyhtiö Teknologian siirto Kaupallistaminen Liiketoiminnan ja kilpailukyvyn kehittäminen Osaamisen vahvistaminen Projektijohtaminen Agropolis-Tiedepuisto SYSDIET kehittää myös tutkijakoulutusta ja tarjoaa paikkoja väitöskirjaa tekeville ja äskettäin väitelleille. Lisäksi konsortion piirissä järjestetään tieteellisiä kursseja ja workshopeja. Tämä kuuluu työryhmä 4 toimenkuvaan. Työryhmän 4 toimintaa koordinoi apulaisprofessori Stina Marie Ulvén Åkerhusin korkeakoulusta. Tarkoitus on, että vähitellen konsortion tekemän työn ympärille perustuu alan pohjoismainen tutkijakoulu. Terveysvaikutteinen ravinto SYSDIET tarjoaa elintarviketeollisuudelle uutta tietoa terveellisempien ja hyväksyttävien elintarvikkeiden kehittämiseksi. Ihmisten terveystietoisuus on lisääntynyt erityisesti ikääntyneiden joukossa ja he ovat myös valmiita panostamaan terveyteensä muuttamalla ravitsemus- ja elämäntapojaan. Terveellinen ravinto on myös kuluttajia yhä enemmän kiinnostava alue. 14 MAKUSTELE 2008 Elintarvikkeiden tuottamisessa on tapahtunut selkeä muutos viimeisen kymmenen vuoden aikana. Terveyttä edistävät ominaisuudet tuottavat elintarvikkeille myös kuluttajien näkemyksen mukaan lisäarvoa. Onnistuessaan SYS- DIET-tutkimushanke löytää uusia biomarkkereita, jotka toisaalta ennustavat sairausriskiä tai liittyvät hyvään terveydentilaan ja sen edistämiseen. Tämä saattaa tarjota tulevaisuudessa uusia työkaluja, joilla voidaan antaa tehokasta henkilökohtaista ravitsemusneuvontaa sekä tuottaa terveyden kannalta edullisia ja maukkaita elintarvikkeita. Ruuan tuotantoja jakeluketjun uskotaan hyödyntävän uuttaa tietoa kehittäessään terveellisiä ruoka-aineita ja personoituja ravintopalveluja. SYSDIET shall organise research training, courses and workshops, which is the responsibility of working group 4, led by Assistant Professor Stine Marie Ulvén from University Collage of Akershus. Thus, SYSDIET will provide positions for visiting researchers and PhD students. Its purpose is also to establish a Nordic graduate school for PhD students in the field. Functional Food For the food industry, SYSDIET is able to offer new information for the development of healthier foods for tackling obesity, type-2 diabetes and cardiovascular diseases. Health-awareness in society is increasing, especially amongst the elderly who are also willing to invest in their health by applying nutritional and other changes to their lifestyles. Thus, healthy food is evidently an area of increasing interest for the consumer. There has been a shift in the conception of food production over the last ten years, with the protective role of foods in maintaining health becoming a leading trend in terms of creating value-added food products. If successful, the SYSDIET approach will deliver new biomarkers not only with regards to disease, but also for health. In the long run, this would offer new tools for substantiating the health effects of foods whilst also assisting in the discovery of new bioactive food components. The food production and distribution chain may exploit the new data when developing healthy foods and personalised dietary services. KUVA: Teppo Johansson (s. 12) LÄHDE: Kotimaiset Kasvikset ry Elintarvikealan palvelut Kehittämishankkeiden toteutus ja johtaminen Kohdennetut koulutus- ja konsultointipalvelut Omavalvontasuunnitelmat Elintarvikehuoneistojen hyväksymisprosessit Elintarvikkeiden pakkausmerkinnät Hygieniaosaamistestit BioTRIM erotusteknologiapalvelut ELINTARVIKEKEHITYKSEN KLUSTERIOHJELMA Agropolis Oy, Humppilantie 9 A, Jokioinen Puhelin: Faksi:

9 kolumni l column kolumni l column Ruokakulttuurista elämystalouteen SYÖDÄ PITÄÄ MATKALLA AINA, JA MIELUUMMIN HYVIN. From Food Culture to Experience Economy teksti l by Tiina Lampisjärvi RUOKA koetaan Suomessa usein pelk- känä ravinnon lähteenä, syöminen tankkaamisena ja asiantuntijoiden kiinnostus rajautuu turvallisuuteen tai ravitsemukselliseen riittävyyteen. Tekni- nen osaamisemme on huippua mutta pulaa on ruokakulttuurin laajemmasta ymmärryksestä. PAITSI ravintoa, ruoka antaa mielihyvää, nautintoa, iloa, yhteisöllisyyttä, hyvinvointia ja muuta merkitystä elämään. Olemme siirtyneet materiaalisesta vaiheesta merkitysintensiiviseen yhteiskuntaan. Syöminen on osa elämäntapaa ja kulttuuria, sillä rakennetaan omaa identiteettiä. Ruokamatkailu on maailmalla voimakkaasti nouseva trendi, joka hyödyntää ja kaupallistaa ruokakulttuuria liittyen niin sanotun elämystalouden kehittämiseen. Ruoan uskotaan vahvistavan matkailukokemusta, olipa kyseessä kulinaarinen turisti tai matkalla muiden syiden motivoimana. Ruokamatkailussa elämyksen ytimenä ovat paikallisuus ja läheisyys. Ruokamatkailu motivoikin erityisesti pk-yrityksiä, sillä kysyntä keskittyy autenttisten tuotteiden etsintään ja lähitarjontaan. Matkailu on Suomessa vahvasti kasvava viennin ala myös alueilla, joilla elintarviketuotannon edellytykset ovat vähemmän edulliset. Ruokamatkailuhankkeita on tehty Suomessa luvulta lähtien. Eräs menestyneimmistä on Finfoodin vuonna 2000 käynnistämä HelsinkiMenu, joka on laajennut jo 12 paikkakunnalle ja 70 ravintolaan. Konseptissa paikalliset raaka-aineet ja modernisoitu ruokaperinne yhdistetään asiakasta hiveleväksi ruokaelämykseksi. Finfoodin selvityksen mukaan niin matkailu- kuin elintarvikealan toimijat ovat kiinnostuneita aiempaa tiiviimpään yhteistyöhön. Ruoan nostaminen matkailun kansalliseksi vetovoimatekijäksi tavoite, johon alan toimijat Suomessa ovat nyt tarttumassa. Finfood kumppaninaan Elintarvikekehityksen sekä Matkailu- ja elämystuotannon osaamisklusterit valmistelevat ruokamatkailun hanketta, jossa siepataan kiinni matkailijoiden kiinnostus suomalaiseen ruokakulttuuriin ja -perinteisiin. Syödä pitää matkalla aina, ja mieluummin hyvin totesi haastatteluumme osallistunut ja kiteytti näin lähtökohdan ruokamatkailun tulevalle kehittämiselle. Kirjoittaja on Finfood Suomen Ruokatieto ry:n toiminnanjohtaja. YOU HAVE TO EAT WHILE TRAVELLING ANYWAY, SO WHY NOT EAT WELL? I IN FINLAND, F food is often seen merely as a source of sustenance and eating as a quick way to refuel, and the interest of experts is limited to issues of safety and nutritional adequacy. Our technological know-how is top-notch what we are lacking is a wider understanding of food culture. BESIDES nourishment, food provides us with pleasure, joy, community, well-being and other aspects essential to a meaningful life. We have shifted from a material world to a meaningintense society. Eating is a way of life and a culture; it is a building block in the construction of identity. Culinary travel is an intensely growing trend in the world, utilising and commercialising food culture as related to the development of the socalled experience econ- omy. Food is believed to heighten the travelling experience, whether the tourist is motivated by culinary or other aspects. The core of the experience in food tourism is locality and vicinity. Food tourism motivates small and medium-sized enterprises in particular, because the demand concentrates on finding authentic and local products. In Finland, the tourism industry is experiencing intense growth also in areas in which the conditions for food production are less than ideal. Food tourism projects have been undertaken in Finland since the 1980s. One of the most successful projects has been the Helsinki- Menu project launched by Finfood in 2000, which has now expanded to twelve towns and seventy restaurants. The concept combines local ingredients and modern food traditions into a mouth-watering culinary experience. According to a survey carried out by Finfood, actors in both the tourism and the food industry are interested in closer cooperation. Making Finnish cuisine a national tourist attraction is an objective that the field is now committing to. Finfood, partnered with the Food Development and the Tourism and Experience Management Competence Clusters, is preparing a food tourism project that will catch onto the interest of tourists in Finnish food culture and traditions. You have to eat while travelling anyway, so why not eat well? This is how one of the people we interviewed crystallised the starting point for the future development of food tourism. The writer is the executive director in Finfood Finnish Food Infomation. KUVAT: Sanna Peurakoski LÄHTEET: Finfood Lihatiedotus (s.16, alarivi s.17) ja Kotimaiset Kasvikset ry (ylärivi s. 17) 16 MAKUSTELE 2008 MAKUSTELE 17

10 yritykset ja innovaatiot l companies and innovations yritykset ja innovaatiot l companies and innovations Silkki jaloa syötävää Silk a Novel Food JAPANILAISILTA markkinoilta löytyy suunnaton määrä silkkiä sisältäviä tuot- teita kuten kaikenlaista kosmetiikkaa, mutta myös elintarvikkeita. Voitko ku- vitella ihmisten syövän silkkiä? AN ENORMOUS amount of products con- taining silk are currently to be found on the Japanese market: these include cos- metics such as shampoo and conditioner, and even certain foodstuffs. Can you imagine people eating silk? SILKIN syöminen kuulostaa erikoiselta mieleen nousee kuva kankaan syömisestä. Silkki on kuitenkin Japanissa terveys- ja kauneusruoan maineessa ja pysyvä osa japanilaista ruokakulttuuria. Silkin historia Silkin valmistaminen mainitaan kahdessa historiallisessa lähteessä. Ensimmäinen tarina on Kiinasta vuodelta 2460 ennen ajanlaskun alkua. Eräänä päivänä keltaisen keisarin vaimo, Hsi-Ling-Shih, pudotti vahingossa silkkiperhosen toukan kotelon teehensä. Hän yritti nostaa sen pois syömäpuikoilla ja samaan aikaan kotelosta irtosi pieni pätkä silkkiä. Hän huomasi, miten silkkiä voi saada koteloista ja opetti tavan kansalaisilleen. teksti l by Kunikatsu Hamano & Yoko Hara Tokyo University of Agriculture and Technology EATING SILK sounds eccentric, and evokes people eating fabric. But this, of course, is not so. Silk is in fact famous for being a health and beauty food in Japan, and I would like to introduce to you this part of Japan s fantastic food culture. The history of silk Two stories mention the origin of sericulture in history. The first, from ancient China, dates back to 2460 BCE. One day, the mythical Yellow Emperor s wife, lady Hsi-Ling-Shih, accidentally dropped a silkworm cocoon into her tea. As she tried to lift it using chopsticks, the cocoon casually reeled out a thread of silk. From this, she realised how silk could be obtained from cocoons and taught the method to her citizens. ALUN perin silkkikankaat olivat kuninkaallisten ja muun eliitin yksinoikeus. Silkkiä käytettiin myös musiikkisoittimiin, kalastussiiman ja jousenjänteisiin. Silkin tuotannon yleistyessä myös muu kuin eliitti alkoi käyttää silkkivaatteita. Silkin valmistaminen oli kuitenkin kallista ja sitä käytettiinkin maksuvälineenä maksettaessa palkkoja virkamiehille. Kiina piti silkinvalmistustaitonsa suurena salaisuutena, eikä silkin vieminen ulkomaille ollut sallittua moniin vuosiin. Kielto kuitenkin kumoutui sen jälkeen, kun aateliset alkoivat vaihtaa tietojaan koruihin. Vuoden kolme eaa. tienoilla ensimmäiset silkkikankaat saapuivat Välimeren alueelle, ja noin vuonna 300 ajanlaskun alun jälkeen silkinvalmistustieto saapui Japaniin. Kauniit silkkikankaat alkoivat kiehtoa koko maailmaa. Toinen tarina silkin alkuperästä tulee Intiasta: Tämän kertomuksen kannattajat pitävät Ramayanaa, muinaista intialaista tarua, todisteena. Tarussa kerrotaan prinsessa Sitan saaneen silkkiä lahjaksi prinssi Ramalta. Tarun todenpitävyydestä on kuitenkin kiistelty, ja silkin on sanottu olleen peräisin jonkin muun hyönteisen kotelosta kuin silkkiperhosen. Silkin valmistus Japanissa Silkin valmistuksesta tuli tärkeä osa japanilaista kulttuuria ja teollisuutta. Japanilaiset kutsuivat silkkiperhosen toukkaa nimellä o-kaiko-sama, jolla he osoittavat kunnioitustaan toukkaa kohtaan. Edo-aikakaudella silkkiperhosten toukkien jalostukseen panostettiin, ja silkin laatu parani. Silkintuotanto oli suurimmillaan vuonna 1932, mutta sen jälkeen tuotantomäärät alkoivat pienentyä. Nykyään silkkiä valmistetaan 650 tonnia vuodessa ja silkinviljelijöiden määrä on pienentynyt Tuotantomäärällään Japani on maailman kahdeksanneksi suurin silkintuottaja ero johtavaan Kiinaan on kuitenkin valtava. Kiinan silkkiteollisuus tuottaa vuodessa 6,45 miljoonaa tonnia silkkiä. Japanissa onkin jatkuva pula huippulaatuisesta kotimaisesta silkistä. Koska silkinviljelystä on muodostunut auringonlaskun ala Japanissa, on maassa panostettu silkin tutkimukseen. Tavoitteena on löytää uusia käyttömahdollisuuksia kotimaiselle silkille. Japani tuottaa vuodessa jo noin kiloa silkkijauhetta, josta 40 % käytetään kosmetiikkaan. INITIALLY, silk was a royal luxury and was reserved exclusively for rulers. However, it was also used for musical instruments, fishing lines, and bowstrings. Eventually the public also started to wear silk clothes. Nonetheless, it remained an important and expensive item and was used as a method of payment for government servants. Sericulture in China was a great secret and it was forbidden to export silk fabrics out of China for a long time. This came to an end when certain noblemen began to disclose the secret in exchange for their favourite jewellery. Around 3 BCE, silk fabrics reached certain Mediterranean countries, and sericulture was introduced to Japan around 300 CE. Beautiful silk started to fascinate people all over the world. Another story comes from India; those who believe this tale use Ramayana, a great Indian ancient epic, as evidence. Silk appears in the tale in the form of a gift, which given to Princess Sita from Prince Rama. However, an opposing view considers the fact that the silk described in the story could have been obtained from a different silk insect, and not necessarily from silkworms. Sericulture in Japan Sericulture thus became deeply rooted in Japan, and one of the country s most important national industries. Japanese people used to respectfully personify the silkworm with the him/her title o-kaiko-sama, and the value of silkworms was to be seen throughout Japan. In the middle of the Edo era, the breeding of silkworms was actively carried out and the quality of the silk improved. In 1932, the amount of silk produced reached its peak, however production has since declined. Japan produces a current annual total of 650 tonnes of silk, which is the 8th largest production of silk in the world, despite there being only 1800 silk raising-farmers in the country. The largest producer, China, produces an enormous 6.45 million tonnes of silk each year. The regular domestic supply of high quality silk is becoming an issue of urgency in Japan. Labelled as a sunset industry in Japan, the use of silk in non-textile industries is recommended, and investigations into new uses for silk are underway. jatkuu sivulla 20 continued on page MAKUSTELE 2008 MAKUSTELE 19

11 yritykset ja innovaatiot l companies and innovations yritykset ja innovaatiot l companies and innovations KIINA PITI SILKINVALMISTUSTAITONSA SUURENA SALAISUUTENA, EIKÄ SILKIN VIEMINEN ULKOMAILLE OLLUT SALLITTUA MONIIN VUOSIIN. KIELTO KUITENKIN KUMOUTUI SEN JÄLKEEN, KUN AATELISET ALKOIVAT VAIHTAA TIETOJAAN KORUIHIN. SERICULTURE IN CHINA WAS A GREAT SECRET AND IT WAS FORBIDDEN TO EXPORT SILK FABRICS OUT OF CHINA FOR A LONG TIME. THIS CAME TO AN END WHEN CERTAIN NOBLEMEN BEGAN TO DISCLOSE THE SECRET IN EXCHANGE FOR THEIR FAVOURITE JEWELLERY. ELINTARVIKKEISIIN jauhemäärästä käytetään 27 %. Silkissä on kahdenlaista proteiinia: fibroiinia ja serisiinia. Fibroiini on kuitumainen proteiini ja serisiini on kolloidaalinen proteiini. Kummallakin proteiinilla on omat erityisominaisuutensa ja ne jauhetaankin yleensä erikseen. Eläimiä, hyönteisiä ja silkkiä Monet käyttökelpoiset syiset raaka-aineet ovat kasviperäisiä ja ainoastaan kahta vastaavaa raakaainetta saadaan elämistä: villaa ja silkkiä. Tunnetuimpia kasviperäisiä valmisteita on puuvilla, joka rakentuu eräänlaisesta selluloosasta. Eläinperäisissä raaka-aineissa taas proteiinit ovat yleisimpiä rakennusaineita. Lampaiden villantuotannon ja silkkiperhosten toukkien silkintuotannon lisäksi myös hämähäkit ovat tunnettuja seitin(silkin)tuotannostaan. Näiden lisäksi myös simpukat, vaippaeläimet ja monet hyönteiset pystyvät tuottamaan silkkiä. Silkki eroaa puuvillasta ja villasta rakenteensa puolesta: kaksi viimeistä koostuvat lyhyistä kuiduista, kun taas silkki koostuu pitkistä kuiduista. Silkkiperhosen toukan kotelo koostuu yhdestä pitkästä silkkinauhasta, jonka pituus on yli 100 metriä. Koteloita syntyy, kun toukka koteloituu muuttuakseen silkkiperhoseksi. Fibroiini ja serisiini rakentavat silkin ja nämä proteiinit ovatkin hyvin puhtaita ja korkealaatuisia. Rakennusaineina olevat aminohapot ja osat proteiineista ovat hyviä aminohappojen lähteitä. Fibroiini koostuu yli 90 % glysiinistä, alaniinistä, seriinistä ja tyrosiinistä. Serisiini taas koostuu 80 % glysiinistä, alaniinistä, seriinistä, asparagiinihaposta, treoniinistä ja glutaamihaposta. Syötävä silkki Silkin syöminen tuli ensimmäisenä mieleen edesmenneelle emeritusprofessori Kobayashille. Hän maistoi fibroiinista valmistettua geeliä ja huomasi silkissä piilevän uusia raaka-ainemahdollisuuksia. Ensimmäinen silkin kaupallinen elintarvikesovellus lanseeratiin silkkiteollisuudesta kuuluisassa Kayan kaupunginosassa, Kiotossa Professori Kobayashi oli mukana projektissa. Ensimmäisen kokeilun jälkeen silkin käyttö elintarvikkeissa on kasvanut. Japanin media on ollut kiinnostunut silkin mahdollisuuksista, ja televisio sekä lehdistö ovat tehneet juttuja aiheeseen liittyvän vuodesta 1988 lähtien. Elintarviketeollisuus on kehittänyt silkin käyttöä lisäaineena ja silkkiä voikin tänä päivänä löytää jogurteista, jäätelöstä, leivästä, pastasta, tofusta ja levonnaisista. Silkin terveyttä edistäviä vaikutuksia on tutkittu: havaittu on myönteisiä vaikutuksia alkoholin polttoprosessiin, veren kolesteroliarvoihin, verenpaineeseen, verisuonitauteihin, aineenvaihduntaan, Parkinsonin taudin ja dementian ehkäisemiseen ja oireisiin, sisäelinten toimintoihin sekä väsymyksen vähenemiseen. Aminohappojen runsaus tuo edellä mainittuja vaikutuksia, ja toisinaan itse proteiini toimii terveyttä edistävästi. Ikävä kyllä silkin vaikutuksia ei ole vielä tutkittu riittävästi, eikä silkki ole saanut FOSHU-statusta (japanilainen terveysvaikutteisten elintarvikkeiden merkintä). Silkkiä ei myöskään voida myydä lääkkeenä, mutta sitä käytetään kuitenkin kansanparannuksessa. Silkistä saatujen positiivisten tutkimustulosten määrä kasvaa koko ajan. Eräs mielenkiintoinen yksityiskohta silkissä on sen krapulaa ehkäisevä vaikutus. Aminohappo alaniini aktivoi maksaa ja samalla myös alkoholin polttoa. Silkin vaikutukset krapulan ehkäisyssä ovat kokeilemisen arvoiset. rioiden päälle. Silkin käyttäminen kasvovoiteena tai kylpyvaahtona kaunistaa ihoa. Jauheesta pystyy valmistamaan oman kauneusvoiteen joka ilta. Silkki kaunistaa niin sisä- kuin ulkopuoleltakin. Silkin syöminen juontaa juurensa kauniin silkin ihannointiin. Halu nauttia erikoisuuksista on ihmiskehon syvimpiä tahtoja. Lisäksi silkillä on positiivisia vaikutuksia elimistöön. Muinaisista ajoista lähtien silkkikankaat ovat kiehtoneet meitä. Tulevaisuudessa kiinnostus kääntynee syötävän silkin puoleen! JAPAN currently produces 300,000 kg of silk powder each year. 40 % of this is used for cosmetics and the application of silk in foodstuffs comes next at 27 %. Silk consists of two kinds of protein: fibroin and sericin. Fibroin is a fibriform protein and forms the structural core of silk, whilst sericin is a colloidal protein which surrounds fibroin. The proteins have different characteristics and are normally powdered separately. Animals, insects and silk In general terms, the most useful fibrous raw materials are of plant origin, the only two natural materials of animal origin being wool and silk. Fibrous raw materials that come from plants are composed mainly of cellulose, a kind of carbohydrate, of which cotton is the most common. On the other hand, the main components of fibrous raw materials that come from animals are proteins, wool being the most common. Spiders are well known for spinning silk, as sheep are wool and silkworms silk. Living entities such as mussels, sea squirts and various insects are also able to produce silk. Incidentally, wool and cotton are constructed of short fibres whereas silk fibres are much longer; a cocoon is constructed of a single silk filament of over 100 metres in length.cocoons are produced as a protecting shield during the inactive period in which worms become pupas. The intensely pure fibroin and sericin proteins construct silk. The constituent amino acids and proportions of silk proteins are an ideal resource of amino acids. 99 % of fibroin consists of glycine, alanine, serine and tyrosine. Serichin is constructed 80% of glycine, alanine, serine, asparagine acid, threonine and glutamic acid. Edible silk Eating silk is a concept that was discovered in Japan in 1988 by the late emeritus professor Kobayashi. Having tasted fibroin gel, he found silk to have hidden potential as a biomaterial. The application of silk in foodstuffs and its commercialisation first took place in 1990 in Kaya, a suburb of Kyoto, which was already famous for producing silk fabric, through collaboration with professor Kobayashi. From this point on, the use of silk in the food industry has evolved. Since 1988, TV programmes and newspapers have frequently covered the novel that is the use of silk in food. The application of silk in food nowadays is wide-ranging: although it is mainly used as a supplement, it as also found in Sekä silkkiä sisältäviä elintarvikkeita että silkkijauhetta on mahdollista ostaa. Kuluttajat pystyvät siis nauttimaan silkkiä siinä muodossa kuin tahtovat, niin paljon kuin tahtovat. Yleisimpiä tapoja on jauheen lisääminen teehen tai kahviin sekä jauheen ripottelu ateyogurt, ice cream, bread, pasta, tofu, and confectionary. A variety of health benefits of applying silk in the diet have been studied; it has been observed that silk may increase alcohol metabolism, reduce blood cholesterol levels, prevent and improve high blood pressure and arterial sclerosis, improve metabolic rates, prevent and improve Parkinson s disease and dementia, regulate the functions of the intestines and reduce fatigue. These effects are brought about by the abundance of amino acids found in silk, and sometimes even by the protein itself. Unfortunately, silk has not been sufficiently investigated so as to obtain the approval of FOSHU (Japanese functional food label) and as a result cannot be sold for medicinal purposes. Its reputation as a folk remedy is being strengthened by various reports on the positive effects of including silk in the diet. Thanks to the amino acid alanine, which is rich in silk, another notable and curious effect of silk in the diet is its use as a hangover cure. Alanine activates both hepatic function and alcohol metabolism. Why not try out this important effect yourself? Both manufactured products containing silk and pure silk powder are available on the market for general purchase. Silk can thus be used as frequently as desire, and in several different ways depending on the consumer s requirements: adding silk to tea or coffee or sprinkling silk powder over meals are the most common ways to include it in the diet. Alternatively, it can be used as a face powder or bath agent, which is good for the skin, and it is also possible to make fresh skin lotion for use every night. Using silk makes you more beautiful from the inside out. Is eating silk a crazy idea? On the contrary it comes from an adoration of beautiful silk. Possessing the desire to enjoy delicacies is one of human beings primitive desires. Not only does silk fulfil this concept but it can also provide us with health and beauty benefits. From ancient times to the present day, silk fabrics continue to fascinate us. In the future, we will probably still be fascinated by the idea of eating silk! KUVA: Sanna Peurakoski (s. 18) LÄHDE: Kotimaiset Kasvikset ry 20 MAKUSTELE 2008 MAKUSTELE 21

12 yritykset ja innovaatiot l companies and innovations yritykset ja innovaatiot l companies and innovations Tutkimusyhteistyö erilaistumisen avain pk-yrityksille Research Collaboration the Key to Differentiation for SMEs BIOFERME OY on Varsinais-Suomalainen perheyritys, joka valmistaa lusikoitavaa probioottista Yosa-kauravälipalaa sekä luomumehuja ja fermentoituja luomuvihannestuotteita. teksti l by Anna Hillgrén PIENI yritys elää suurien yritysten puristuksessa. Yritysmaailman nykytilanteessa pk-yritykseltä vaaditaan erilaistumista ja yrittäjältä rohkeutta olla en- simmäinen. Yrittäjän työtä helpottaa, kun saa tuen verkostolta, johon voi luottaa. SMALL enterprises exist squeezed in amongst larger businesses. In the current business world, small- and medium- sized enterprises need to differentiate themselves from any competition, and entrepreneurs must have the courage to be pioneers. The work of the entrepre- neur becomes easier when backed up by the support of a reliable network. VERKOSTOILLA oli osuutensa, kun pieni kaarinalainen luomumehujen ja -hapankaalin valmistaja Bioferme Oy sai vuonna 1994 hankituksi itselleen lisenssin Helsingin yliopiston elintarviketeknologian laitoksella syntyneeseen tuoteideaan probioottisesta kauratuotteesta. En olisi kuvitellutkaan ottavani yhteyttä yliopistojen professoreihin tuoteajatukseni kanssa, muistelee Bioferme Oy:n toimitusjohtaja Merja Scharlin. Niin kuitenkin tapahtui, kun hänet ohjattiin verkostojen kautta puheisiin Turun ja Helsingin yliopistojen kanssa. Alkuperäinen tuoteidea jäi taka-alalle Scharlinin tutustuttua probioottiseen kauratuotteeseen, Yosaan, jonka hänen yrityksensä myöhemmin lanseerasi markkinoille. NETWORKS played a part for Bioferme Ltd, a small producer of organic juices and sauerkraut located in Southwest Finland, when it managed to obtain a licence for a probiotic oat product that was being developed back in 1994 by the Department of Food Technology of the University of Helsinki. I never thought I would contact university professors with my product concept, recalls Merja Scharlin, CEO of Bioferme Ltd. This is what happened, however, when certain networks referred her to talks with the Universities of Helsinki and Turku. The original concept for the product was left on the back burner after Scharlin was introduced to Yosa, the probiotic oat product later launched by her business onto the market. BIOFERME LTD is a family business situated in Southwest Finland that produces the probiotic, yoghurt-like oat product Yosa, as well as organic juices and fermented organic vegetable products. YOSA oli aivan uudenlainen asia, eikä se markkinoille tullessaan ollut vielä valmis tuote. Yosan rakennetta, makua ja probioottikantoja on kehitetty vuosien varrella erilaisissa yritys- ja yhteistyöprojekteissa, Scharlin kertoo. Probioottitutkimuksia Bioferme Oy on jatkanut koko ajan Turun yliopiston kanssa. Tuotekehitys on ollut pitkä tie, ja siinä yliopistot ovat tukeneet meitä kaikin tavoin. Sen arvon ymmärtää vasta nyt, toteaa Scharlin. Scharlin on huomannut, että yrittäjät pelkäävät aivan turhaan yliopistojen kanssa toimimista. Samanlaisia ihmisiä me kaikki olemme, hän sanoo. Scharlinin mielestä yrittäjän pitää saada käsiinsä viimeisin tutkimuksellinen tieto, sillä osaaminenkin vanhenee, jos sitä ei jatkuvasti pidetä yllä. Osaamiskeskusverkosto on tullut Scharlinille hiljalleen tutuksi muun muassa uusien projektisuunnitelmien ja palvelujen kautta. Tarvitaan täsmäosaamista ja tutkimusyhteistyötä, sillä harvalla on kaikkea tietoa hallussaan. Yrittäjän on oltava ensimmäisenä tuotteensa kanssa ja hallittava koko paketti prosesseista markkinointiin. Se ei ole mahdollista ilman yhteistyötä, opastaa Scharlin. Luomun ja luonnollisuuden nimiin vannova Bioferme Oy panostaa pakkausten ja prosessien ympäristöystävällisyyteen sekä jätteiden vähentämiseen. Yosakauravälipala menestyy hyvin kotimaassa ja Ruotsissa, ja nyt olisi aika laajempaan kansainvälistymiseen. Scharlin on jo kääntänyt katseensa tulevaisuuteen. Painonhallinta on tulevaisuuden juttu. Siihenkin pitäisi löytää ratkaisu luonnollista tietä, miettii Scharlin. YOSA was something totally new, and not even a fully fledged product when it was launched. Over the years, its structure, taste and probiotic strains have been further developed in various collaborative projects, Scharlin reveals. Bioferme Ltd has continued its research into probiotics with the University of Turku. Product development has been a lengthy task, but the universities have given us their full support. Only now do we understand its value, says Scharlin. Scharlin has realised that entrepreneurs often have unnecessary concerns when it comes to working with academics. They re just like everyone else, she says. Scharlin thinks it is vital that entrepreneurs get hold of the latest knowledge, because competence can also become out of date if it is not maintained. The centre of expertise network has gradually become familiar to Scharlin through new project plans and services. Specialised knowledge and research collaborations are necessary, as few people possess all the information they need. The entrepreneur must be the first to come up with their product and must also have the ability to manage the whole package, from processes to marketing. Without cooperation, this would not be possible, reminds Scharlin. Bioferme Ltd is committed to producing organic, natural products, which means that the company is investing not only in environmentally-friendly packaging and processes, but also in reducing waste. The oat snack Yosa has found success in Finland and Sweden, so perhaps now is the time for the product to enter the international market. Scharlin is already looking to the future. Weight management shall still be a concern in the future. It would be great to find a natural solution for it, she muses. 22 MAKUSTELE 2008 MAKUSTELE 23

13 ajankohtaista l current issues Yritykset etusijalla Menestys ei perustu sattumaan Expertise leads to success Benefitting Companies teksti l by Jenni Anttila Tuotekehitys Product developmet Laadunhallinta Quality management Markkinatutkimus Market research Tekniset palvelut Manufacturing process design KANSALLINEN osaamiskeskusohjelma ei pelkää tarttua haasteeseen tehdä Suomesta kansainvälinen innovaatiomaa, jonka yritystoiminta on luovaa, tehokasta ja haluttua. Ohjelmassa mukana olevat organisaatiot laittavat osaamisensa likoon tuloksien saavuttamiseksi. Uusi osaamiskeskusohjelmakausi käynnistyi tammikuussa Ohjelmakauden suurimpia muutoksia on klusterimuotoinen työskentely, jota ohjelmassa ei ole aikaisemmin nähty. Elintarvikekehitys valittiin yhdeksi osaamisalaksi 12 muun osaamisalan lisäksi. Ohjelman pääsihteerit, ylitarkastaja Pirjo Kutinlahti ja neuvotteleva virkamies Mika Pikkarai- nen Työ- ja elinkeinoministeriön Innovaatio-osastolta, ovat melko tyytyväisiä osaamiskeskusohjelman ensimmäiseen vuoteen. Vuosi 2007 eteni kutakuinkin odotetusti. Kunnon vauhtiin päästään vasta tämän vuoden aikana, Pikkarainen summaa ohjelman käynnistymistä. Se edellyttää aitoa yhteistyötä alueiden välillä, hän jatkaa. Yksi vuoden 2008 tärkeimmistä tavoitteista on klusteriohjelmakohtaisen kansainvälistymisstrategian luominen. THE NATIONAL Centre of Expertise Programme isn t afraid to face challenges Finland is to become an international innovation nation with creative, efficient and sought after business activities. The organisations, or centres of expertise, which are participating in the programme are putting their expertise on the line. The latest Centre of Expertise Programme started in January One of the biggest changes to the programme is the competence cluster -led co-operation, which has not been seen in previous programmes. Food development was chosen as one of the 12 fields of expertise. The programme s General Secretaries, Senior Advisor Pirjo Kutinlahti and Special Government Advisor Mika Pikkarainen, from the Ministry of Employment and the Economy, are quite pleased with the results yielded in the first year of the Centre of Expertise Programme. In 2007, the programme continued as expected. The actual programme will really get off the ground in 2008, Mika Pikkarainen sums up. However, real co-operation between regions is required, he continues. TUTKIMUSOSAAMISEN SIIRTÄMINEN YRITYKSIIN ON ISO HAASTE, JOKA OSAAMISKESKUKSILLE ON HEITETTY. MAKING THE RESULTS AVAILABLE FOR COMPANIES TO USE IS THE TRICKY PART. Foodwest Oy, Vaasantie 1 C, FIN Seinäjoki, Tel jatkuu sivulla 26 continued on page 26 MAKUSTELE 25

14 ajankohtaista l current issues ajankohtaista l current issues OIKEIDEN kansainvälisten kontaktien avulla osaamiskeskukset voivat esimerkiksi välittää uusinta tutkimustietoa yrityksiin. Lisäksi alueellisen huippuosaamisen hyödyntäminen, alueiden erikoistumisen tukeminen ja alueiden innovaatioympäristöjen kehittäminen ovat ohjelman ydintavoitteita, Kutinlahti kertoo osaamiskeskusohjelman tavoitteista. Sekä Pikkarainen että Kutinlahti ovat sitä mieltä, että uusi ohjelmakausi nousee vahvasti yritysten toiminnasta ja tarpeista. Elintarvikekehityksessä mahdollisuuksia ja haasteita Kutinlahden mukaan Suomessa on elintarvikekehityksen alalla paljon hyvää tutkimusosaamista. Tutkimusosaamisen siirtäminen yrityksiin on iso haaste, joka osaamiskeskuksille on heitetty, hän jatkaa. Elintarvikekehityksen klusteriohjelma on luonteva jatko Sitran tekemälle työlle. Klusteriin kuuluu osaamiskeskuksia ympäri maata ja yritykset on saatu mukaan ohjelmaan todella hyvin, Pikkarainen kertoo. Lisäksi pitää muistaa, että strategisen huippuosaamisen keskittymä ei näillä näkymin toteudu elintarviketeollisuuden osalta. Näin ollen klusteriohjelman merkitys korostuu ja sillä on kaikki mahdollisuudet olla alan huippuosaamisen yhteen kokoava verkosto. Alan menestyminen riippuu uusista innovaatioista, niin tuotteista kuin palveluistakin, Kutinlahti painottaa. Suomalainen ruoka kansainvälisiin pöytiin Have You Had a Taste of Finland? teksti l by Jenni Anttila SUOMALAINEN ruoka on maukasta, taidolla tuotettua ja puhdasta. Tietääkö tästä kuitenkaan maailmalla kukaan? FINNISH food is delicious, ex- cellently produced and safe. But does anybody outside our country really know about this? jatkuu sivulla 27 continued on page 27 PIRJO KUTINLAHTI clarifies the programme s goals: One of the most important goals for 2008 is to comprise an internationalisation strategy for each competence cluster. With the right international contacts, the centres of expertise will be able to provide companies with the latest scientific research results, for example. Other goals for the programme include utilising the region s top centres of expertise to develop the region s innovative environment. Both Pikkarainen and Kutinlahti agree that the new Centre of Expertise Programme stems from the needs of the companies. Whereas the previous programme focused more on scientific research, the main goal of the new programme is to benefit the business world. Opportunities and Challenges Lie within Food Development According to Pirjo Kutinlahti, there is a lot of top scientific research within the field of food development in Finland. Making the results available for companies to use is the tricky part, she continues. The Food Development Cluster Programme is a natural continuum for the work that Sitra, the Finnish Innovation Fund, has already started in Finland. The centres of expertise participating in the Food Development Cluster Programme are located across Finland and the Finnish food industry is quite committed to the programme, Mika Pikkarainen points out. It is important to notice that the industry needs a gathering force that can bring together both scientists and actual producers. The Food Development Cluster is in a good position to help the industry to evolve. As we all know, the success and future of the industry is dependent on new innovations in products and services, Kutinlahti stresses. 26 MAKUSTELE 2008 MAKUSTELE 27

15 ajankohtaista l current issues ajankohtaista l current issues SUOMALAISTA elintarviketeollisuutta pidetään osaavana, ja Suomessa tuotettujen elintarvikkeiden laatu on korkea. Useat yritykset ovat onnistuneet viennissä, mutta tie ulkomaille olisi voinut olla helpompikin. Elintarviketeollisuutemme on nyt saanut puolelleen kansainväliseen markkinointiin panostavan palvelun, jonka tavoitteena on viedä suomalainen ruoka kansainvälisiin ruokapöytiin. Food from Finland -palvelu markkinoi suomalaista elintarvikealaa kansainvälisesti. Tavoitteena on parantaa suomalaisen elintarvikeosaamisen, tuotteiden ja yritysten tunnettuutta ja siten edistää alan kansainvälistymistä ja vientiä, projektipäällikkö Eeva- Liisa Lilja Finfood Suomen Ruokatieto ry:stä kertoo. Liljan mukaan palvelun käytännön työtä on ylläpitää suomalaisen ruoan Internet-sivuja osoitteessa foodfromfinland.com, lähettää alan uutiskirjeitä ja tiedotteita sekä järjestää ulkomaisia pr-tilaisuuksia ja toimittajavierailuita. Nettisivusto on suunnattu kansainväliselle medialle ja ulko- maisille asiakkaille. Englannin- ja venäjänkielinen sivusto esittelee suomalaisia tuotteita, alan osaamista ja välittää tuoreita alan uutisia, Lilja jatkaa. Palvelu sisältää myös suomenkielisen ekstranetin, joka on suunnattu kansainvälistyneille tai vasta vientiä harkitseville suomalaisille yrityksille ja alan organisaatioille. Suomenkielisen 3F-ekstranetsivuston tavoitteena on parantaa kansainvälistymiseen liittyvää tiedonkulkua yritysten välillä sekä alan organisaatioiden ja yritysten kesken ja siten helpottaa viennin ponnisteluja, Lilja summaa. Finfoodin rooli on ylläpitää 3F-palvelua, sillä yhdistyksellä on pitkät perinteet kotimaassa tapahtuneessa ruokatiedotuksessa. 3F:n myötä tiedotustyö on laajentunut myös maan rajojen ulkopuolelle. Suomalaisen ruoan tiedotukselle on nykypäivänä tilausta koko sillä markkina-alueella, jolla suomalaisyritykset käyvät kauppaa. Tähän haasteeseen Finfood on pyrkinyt vastaamaan 3F -palvelulla. Tavoitteena sujuvampi kaupankäynti Jotta kansainvälinen kaupankäynti kulkisi sujuvasti, on ostajilla ja asiakkailla oltava tietoa suomalaisesta osaamisesta, tuotteista ja brändeistä. Lilja kertoo suomalaisen ruoan imagomarkkinoinnille olevan suuri tilaus osaamisestamme tiedetään edelleen liian vähän, vaikka siitä ollaankin kiinnostuneita. Tavoitteena on, että kasvava ulkomaisen median ja asiakkaiden edustajien joukko käyttää tulevaisuudessa sivustoa tiedonhakuun tullen siten tuntemaan suomalaisia tuotteita ja osaamista. Tavoitteena on myös, että yhä useammat suomalaiset firmat tulevat mukaan yhteiseen suomalaisen ruoan 3F -markkinointityöhön. Joukkovoimalla on merkitystä markkinoinnissa, Lilja summaa palvelun tavoitteita. tarvikeyritysten ja ulkomaisten potentiaalisten asiakkaiden sekä median väliseen tiedonvaihtoon, Lilja sanoo. Ulkoista organisaatiosi kv-markkinointi Food from Finland -palvelu tarjoaa suomalaisyrityksille mahdollisuuden tehostaa ulkomaista markkinointiaan. 3F on kuin ulkoistettu kansainvälisen markkinoinnin osasto, Lilja naurahtaa. Palvelu tarjoaa yrityksille edullista ja ammattitaitoista tukea kansainväliseen markkinointiin. Yhteismarkkinoinnilla yritys voi myös usein säästää kustannuksiaan ja saavuttaa parempia huomioarvoja median ja asiakkaiden taholla. Palvelun kautta avautuvat suorat kontaktit kansainvälistä kauppaa käyviin suomalaisyrityksiin, hän painottaa. 3F -palvelun tarjoamia mahdollisuuksia markkinoinnin tehostamiseen ovat muun muassa verkkomarkkinointi, uutisten ja tiedotteiden välittäminen sekä ulkomaiset alan pr-tilaisuudet ja toimittajavierailut. Odotan onnistunutta Suomiruoan markkinointivuotta 2008! Kakki yhteisestä markkinoinnista kiinnostuneet tahot ovat tervetulleita mukaan työhön, Lilja lopettaa. MAAILMALLA maakohtaiset ruokaa markkinoivat sivustot eivät ole uutuus. Oman maansa ruokaa markkinoivat muun muassa ruotsalaiset, tanskalaiset, virolaiset, saksalaiset ja ranskalaiset. Suomen Food from Finland -sivustoa varten mallia haettiin Ruotsista, Englannista ja Irlannista, joissa ruokatiedotusta on tehty pitkään. Palvelun tarkoituksena on viestinnällisesti yhdistää elintarvikealaa koskevan tiedon kysyntä ja tarjonta. 3F on uusi kanava suomalaisten, kansainvälistyvien elin- THE FINNISH food industry is considered to be of high quality. Many Finnish companies have succeeded in exporting their products; however, the task could have been a bit easier. The Finnish food industry has found a partner that is pulling out all the stops when it comes to marketing Finnish food, so that it can be served on dinner tables around the world. The Food from Finland service promotes Finnish food on an international scale. Its goal is to distinguish Finnish know-how in food production and make Finnish products and companies well known, thus developing the in- ternationalisation and export of the industry, says Project Manager Eeva-Liisa Lilja from Finfood, the Finnish Food Information. According to Lilja, the aim of the service is to maintain a website at to send newsletters and bulletins and to arrange international PR and press events. The website targets international media as well as customers. The site, which is available in both English and in Russian, presents Finnish products and expertise and distributes current news from the industry, she continues. The service also includes a Finnish extranet aimed at Finnish companies on the verge of exporting their products or expertise. The aim of the Finnish extranet is to develop the exchange of knowledge between companies and thereby improve on efforts made as regards exporting products on an international scale. The role of Finfood is to maintain the 3F -service. The organisation has long traditions when it comes to the promotion of Finnish food, but only now has its work begun to spread abroad. Demand for the promotion of Finnish food on the Finnish market. We hope to respond to this challenge by using the Food from Finland service. Aiming for easier trade For international trade to run smoothly, information about Finnish expertise, products, and brands must be made available to buyers and customers. Lilja suggests that there is a need to market the image of Finnish food although they are very interested, customers from the international market do not know enough about it. WE hope that a growing number of international media and customer representatives will use the website to search for information in the future. Another goal is to get more and more Finnish companies involved in the marketing of Finnish food through the 3F -website. The more companies that get involved, the better, Lilja stresses. Our aim is to bring demand and supply together. Food from Finland is a meeting point for Finnish companies looking to internationalise their business and for international customers and media, she continues. Outsource your international marketing Food from Finland offers Finnish companies a chance to boost their international marketing. 3F is like an outsourced international marketing unit, Lilja chuckles. The service provides companies with an inexpensive and skilful support for international marketing. Through combined marketing, companies are able to save on expenses and attract more attention from international media and customers. The service opens up direct connections to Finnish companies that are interested in international trade, she stresses. The marketing opportunities offered to companies include Internet marketing, newsletters, and international PR and press events. I m very excited about the year 2008 I m sure it is going to be a spectacular year for marketing Finnish food! Anyone who is interested in our service is welcome, Lilja concludes. WEBSITES promoting national foods are not a new idea. Countries such as Sweden, Denmark, Estonia, Germany, and France are already marketing their food industries to international media and customers. Sweden, England and Ireland were benchmarked for the Finnish Food from Finland website. KUVAT: Finfood Suomen Ruokatieto ry / Food from Finland 28 MAKUSTELE 2008 MAKUSTELE 29

16 ajankohtaista l current issues Kehitystä ja kilpailukykyä tieteestä Ruoan ja terveyden vuorovaikutukset Hyödylliset maitohappobakteerit ja kuidut sekä niiden sovellukset Immunologia ja suoliston terveys Tuotteiden aistittavan laadun tutkimus ja palvelut Elintarvikediagnostiikka Tutkimuksen tukipalvelut pk-yrityksille Muruja maailmalta Punaa juuresi You Can t Beat Beetroot VUODEN 2008 vihannekseksi on valittu punajuuri. Vuosittaisen valinnan suorittavat Kotimaiset Kasvikset ry ja Puutarhaliitto ry ja valinnalla pyritään edistämään vuoden vihanneksen viljelyä ja käyttöä. Crumbs for the Curious Syö hitaammin Enjoy Your Meal KANSAINVÄLINEN hitaan syömisen kulttuuri valtaa tilaa hiljalleen. Slow foodin arvomaailmaan kuuluu muun muassa paikallisten ruokaperinteiden muistaminen sekä maun, ruoan alkuperän ja ruokaan liittyvän nautinnon arvostaminen. LISÄTIETOJA Elintarvikekehityksen osaamiskeskus Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus Turun yliopisto puh s-posti MORE INFORMATION Centre of Expertise in Food Development Functional Foods Forum FI University of Turku, Finland phone THE VEGETABLE of the year for 2008 in Finland is the beetroot. The vegetable of the year is chosen annually by the Finnish Horticultural Products Society and the Central Organisation for Finnish Horticulture. The objective of the award is to promote farming and the use of vegetables in the diet. THE INTERNATIONAL SlowFood movement is growing at a steady pace. SlowFood values include identifying local food traditions and respecting the taste and origin of the food we eat and, in particular, the enjoyment brought to us by food. Profi t and Progress from Science Food and health interactions Probiotics and prebiotics Immunology and gut health Sensory science research and services Food diagnostics Research services for SMEs Suklaa tummuu Darker Shades of Chocolate TUMMAN suklaan suosio on kasvanut viime vuosina. Kulutuksen kasvua lienee siivittänyt viimeaikaiset tutkimukset, jotka ovat todistaneet tummassa suklaassa olevan terveydelle hyödyllisiä vaikutuksia. THE POPULARITY of dark chocolate has been on the increase in recent years. One of the reasons for this rise in consumption might be the fact that scientist have proved dark chocolate to have certain beneficial health effects. Luomu nousee vaihtoehdoksi Organic Option LUOMUTEOLLISUUS on nousemassa yhä varteenotettavammaksi vaihtoehdoksi kuluttajille. Suomessa luomutuotteiden osuus on vielä pieni, mutta kansainvälisesti on havaittavissa kuluttajien kasvava kiinnostus luonnonmukaisesti tuotettuun ruokaan. CONSUMERS are more interested in organic food than ever before. The amount of organically produced products in Finland is fairly small, but on an international scale a growing number of organic food consumers can be observed. MAKUSTELE 31

17 yritykset ja innovaatiot l companies and innovations Osumatarkkuutta tuotekehitykseen Accuracy into Product Development yritykset ja innovaatiot l companies and innovations teksti l by Saara Lundén ELINTARVIKEKEHITYKSEN klusteriohjelmassa tehtiin viime syksynä aistinvaraisten tutkimusmenetelmien kehitystyötä. IN AUTUMN 2007, development work on sensory research fi eld was carried out in the Food Development Cluster TURUN yliopiston Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus ja Foodwest Oy kehittivät yhteistyönä uuden markkinatutkimuksen palvelukokonaisuuden tehokkaaksi työvälineeksi elintarvikealan yritysten tuotekehitykseen. Palvelukokonaisuuden tavoitteena on antaa yritykselle tieto siitä, mitkä aistittavat ominaisuudet vaikuttavat eniten tuotteen miellyttävyyteen. Tähän kysymykseen saadaan vastaus selvittämällä tuotteen kriittiset aistittavat ominaisuudet koulutetun raadin avulla sekä selvittämällä kuluttajien mielipide tuotteen miellyttävyydestä kuluttajatutkimuksella. Programme. THE FUNCTIONAL Foods Forum, an independent special unit of the University of Turku, and Foodwest Ltd. developed a new market research service as an efficient tool for the product development of food production companies. The aim of the service is to provide companies with information about which sensory properties most affect product desirability. The answer to this question can be found by exploring the critical sensory properties of the product with the help of a trained sensory panel and by surveying consumers opinions as regards product pleas- PREFERENCE mapping -menetelmällä pystytään yhdistämään perinteisen markkinatutkimuksen keinoin saadut kuluttajien miellyttävyysarviot ja koulutetun raadin muodostama tuotteiden aistinvarainen ominaisuusprofiili, palvelua kehittämässä ollut markkinatutkija Juuli Seppä- lä Foodwest Oy:stä kertoo. Preference mapping -menetelmä ei sinänsä ole uusi, mutta Suomessa sitä ei ole aiemmin käytetty elintarvikealan kaupallisessa tutkimuksessa. Syynä lienee vaatimus poikkitieteellisestä osaamisesta, sillä tutkimuksen toteuttaminen vaatii osaamista sekä perinteisestä markkinatutkimuksesta että aistinvaraisesta tutkimuksesta. Kahden keskuksen voimat yhdistävä palvelu Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskuksesta löytyy vahva aistinvaraisen tutkimuksen osaaminen. Arviointiraati koulutetaan tuotteiden arviointiin, jonka avulla muodostetaan tuotteiden ominaisuusprofiilit. Niistä selviävät tuotteiden tärkeimmät aistittavat ominaisuudet ja näiden voimakkuudet. Foodwestissä puolestaan toteutetaan laadukkaasti markkinatutkimuksia, joiden avulla selvitetään kuluttajien arvio tuotteiden miellyttävyydestä, kehityspäällikkö Marjo Mäkinen-Aakula Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskuksesta summaa. Eri menetelmillä saadut tulokset yhdistetään tilastollisella menetelmällä. Pelkästään tulosten yhdistäminen ei kuitenkaan riitä, vaan tulosten asiantunteva tulkinta on tärkeä osa kokonaisuutta. Asiakasyritys saa tulokset analysoituina ja tulkittuina suoraan tuotekehityksessään hyödynnettäväksi. Palvelun kehittämiseksi ja yhteistyön hiomiseksi tehtiin pilot-tutkimus pullapitkoilla. Koulutettu aistinvaraisen arvioinnin raati arvioi tuotteista ulkonäkö-, haju-, maku- ja rakenneominaisuuksia, kuten sisuksen huokoisuutta ja makeaa makua. Kuluttajien mielipiteitä selvitettiin hallitutkimuksilla pääkaupunkiseudulla ja Tampereella. Tutkimuksessa havaittiin kuluttajien pitävän maultaan voimakkaista ja makeista pitkoista. Hiivamainen haju ja paahtunut maku eivät puolestaan miellyttäneet kuluttajia. Pilot-tutkimuksesta saatiin hyviä kokemuksia ja palvelukokonaisuus on nyt valmiina yritysten käyttöön. Kokonaisuus antaa tuotteiden kehitykseen enemmän hyödynnettävää tietoa kuin erilliset tutkimukset kuluttajien mieltymyksistä ja tuotteiden ominaisuusprofiileista. Palvelun avulla yritykset pystyvät yhä täsmällisemmin kehittämään tuotteita, jotka maultaan ja ominaisuuksiltaan vastaavat kuluttajien toiveita. KUVAT: Sanna Peurakoski (s. 32, s. 33 vasen), Kotimaiset Kasvikset ry antness. This can be carried out in the form of consumer research. WITH the preference mapping method we are able to combine traditional market research results and consumer opinions as regards product desirability with the perceived quality of products as profiled by a trained sensory panel, Market Researcher Juuli Seppälä of Foodwest Ltd comments. She was amongst those in charge of developing the service. The preference mapping method is not a new invention; however it has never been used for commercial food industry purposes in Finland before. One of the reasons for this may be the need for interdisciplinary know-how in both the fields of traditional market research and sensory research. The coming together of two organisations Development Manager Marjo Mäkinen-Aakula of Functional Foods Forum summarises: The Functional Foods Forum has vast experience in sensory research. The sensory panel is trained to evaluate the products, the results of which enable sensory profiles to be produced for each product. From these profiles we are able to decipher which of the properties are indicated as being the most important, and the intensities of each sensory property. Foodwest Ltd carries out market research as part of the service, which provides us with consumer thoughts about product desirability. The two results are then brought together using a special statistical method. Combining the results is not enough the correct interpretation of the results is vital. The customer receives the analysed, interpreted findings ready to be immediately put to use in product development. As a pilot project, research on Finnish sweet coffee breads was carried out. The trained committee evaluated the appearance, odour, taste, flavour and texture of the sample sweet coffee breads, looking, for example, at aspects such as sweetness and porosity. Consumers opinions were studied in the metropolitan area and in Tampere. The research revealed that consumers like sweet coffee breads that have a fairly strong flavour and sweet taste. The consumers, on the other hand, were not keen on yeasty odour or roasted flavour. The pilot research provided the organisations with much valuable experience and the service is now ready to be used by actual companies. The service provides companies with more information for use in product development than that provided by separate consumer research and product sensory profiles. With the help of this service, companies are able to develop products that respond to consumer requirements. 32 MAKUSTELE 2008 MAKUSTELE 33

18 yritykset ja innovaatiot l companies and innovations Biosafe Biosafe Tests Product Safety testaa tuotteiden turvallisuutta teksti l by Anneli Tuomainen & Anna-Liisa Karvonen Kuopio Region Centre of Expertise in Food Development Functional Food Food Safety Nutrition KUOPIO Kuopio, Finland BIOSAFE Special Laboratory Services Ltd on tuote- turvallisuuteen erikoistunut yritys, jonka liikeidea on saanut alkunsa Kuopion yliopiston tutkimusinnovaa- tiosta. Yritys on tällä hetkellä tiettävästi ainoa kaupallinen laboratorio maailmassa, joka tarjoaa pakkausmateriaaleille erityisesti suunniteltua testi- kokonaisuutta. BIOSAFE Special Laboratory Services Ltd is specialised in product safety, and bases its business concept on a research innovation devised by the University of Kuopio. At present the company is, to our knowledge, the only commercial laboratory in the world that offers a specifi cally designed series of tests for packaging materials. BIOSAFE Special Laboratory Services Ltd perustettiin vuonna Liikeideana on tarjota asiakkaille kemialliselta koostumukseltaan monimutkaisten tai tuntemattomien materiaalien turvallisuuden arviointia biologisten pikatestien avulla. Muut vastaavien palvelujen tarjoajat käyttävät testeissä usein perinteisiä eläinkokeita. BIOSAFE tekee tiivistä tuotekehitysyhteistyötä Kuopion yliopiston kanssa. Kuvassa (vas.) laboratoriomestari Riitta Venäläinen (Kuopion yliopisto, Biotieteiden laitos) ja varatoimitusjohtaja ja laboratorionjohtaja Ulla Honkalam- pi-hämäläinen (BioSafe - Special Laboratory Services Ltd). Testattavat materiaalit/tuotteet voivat olla esimerkiksi elintarvikkeiden, farmaseuttisten valmisteiden tai kosmeettisten tuotteiden pakkausmateriaaleja (paperi, kartonki, muovi yms.), tekstiilejä, puuta, muovia, kosmetiikkaa tai sen raaka-aineita, kemikaaleja (seokset, puhtaat aineet). BIOSAFE Special Laboratory Services Ltd was established in The business concept is to offer customers safety assessments for materials containing complex chemical compositions or for unknown materials with the aid of biological rapid analysis tests. Other providers of similar services frequently use traditional animal testing in their assays. BIOSAFE works in close co-operation with the University of Kuopio. From the left Senior Lab Technician Riitta Venäläi- nen from the University of Kuopio, Department of Biosciences, and Executive Vice President Ulla Honkalampi-Hä- mäläinen from Biosafe Special Laboratory Services Ltd. The materials and/or products that are tested may, for example, be packaging materials for foods, pharmaceutical preparations or cosmetics (paper, paperboard, plastic, etc.), or they may be textiles, wood, plastics, cosmetics or the raw materials thereof, as well as chemicals (compounds and pure substances). jatkuu sivulla 36 continued on page 35 MAKUSTELE 35

19 yritykset ja innovaatiot l companies and innovations yritykset ja innovaatiot l companies and innovations BIOSAFEN asiakkaat ovat hyödyntäneet palveluita, elintarvikepakkausmateriaalien tuotekehityksen ohella, myös luonnonaineisiin perustuvien terapeuttisten ja kosmeettisten valmisteiden biologisten vaikutusten ja kuluttajaturvallisuuden selvittämisessä. Kuopion tiedepuisto vahva kilpailuetu Yrityksen liikeidea syntyi EU:n 5. puiteohjelman BIOSAFEPAPER-projektista ( ), jota koordinoi Kuopion yliopisto ja johon Biosafen perustajajäsenet osallistuivat tutkijoina. Projektissa kehitetyille menetelmille havaittiin oitis kaupallista kysyntää ja päätös yrityksen perustamisesta kypsyi vuonna Yhteistyö yliopiston kanssa on jatkunut edelleen samalla kun uutta laboratoriota perustetaan Technopolikseen, Kuopioon. Ensimmäiset yhteydenotot paikalliseen yrityshautomoon tehtiin jo yrityksen ollessa ideointivaiheessa. Tällöin tarjoutui mahdollisuus kehittää liikeideaa esihautomossa. Samalla meitä kannustettiin osallistumaan Venture Cup -liiketoimintasuunnitelmakilpailuun. Voitimme alueellisen sarjan ja sijoituimme valtakunnallisestikin kärkijoukkoon, kertoo yrityksen varatoimitusjohtaja ja laboratorionjohtaja Ulla Honkalampi-Hämäläinen. Sekä esihautomo, että meneillään oleva hautomovaihe ovat olleet ensiarvoisia aloittavalle toimijalle, varsinkin kun tutkijatausta ei erityisesti valmenna yrittäjäksi. Käytännön apu sekä teknologiakeskuksen asiantuntijapalvelut, yhdessä kannustavan ja me-henkisen ilmapiirin kanssa, ovat tehneet yrityksen käynnistämisvaiheesta ikimuistettavan - toisissa olosuhteissa se olisi voinut olla painajainenkin, Honkalampi-Hämäläinen jatkaa. Kuopion seudun osaamiskeskuksen tuki yliopistossa tehtävälle menetelmäkehitykselle on edelleen mahdollistanut BIOSAFEPAPERprojektissa kehitetyn testikokonaisuuden täydentämisen ja siten parantanut yrityksen kilpailutilannetta. Suomalaisesta elintarviketurvallisuus- osaamisesta kansainvälinen menestys Ruoan turvallisuus Suomessa tunnetaan maailmanlaajuisesti huippuluokkaiseksi. Suomalaiset tuntevat elintarviketurvallisuusosaamisen hyvin, mutta maamme rajojen ulkopuolelle viesti ei juuri ole kulkenut. Turvallisuusosaamisen tuotteistamisessa ja kaupallistamisessa onkin huikeat mahdollisuudet kansainvälisillä markkinoilla. Osaamista Suomessa elintarviketurvallisuusosaamisen alalla on erityisesti salmonellan ja muiden zoonoosien hallinnassa, tuotteiden alkuperän jäljittämisessä, logistiikassa ja koko elintarvikeketjua koskevassa laadunhallinnassa. Ruoan turvallisuuteen liittyvä osaaminen rakentuu useiden eri tahojen ratkaisuista: julkisesta tietotaidosta ja erilaisista kaupallisista tuote- ja palveluratkaisuista. Elintarvikekehityksen klusteriohjelman ja Finpron yhteisenä tavoitteena on rakentaa useiden yritysten yhteistyöhön pohjautuvia kokonaisvaltaisia ratkaisuja erilaisiin ruokaturvallisuuden asettamiin haasteisiin. Näitä konsepteja ollaan viemässä ulkomaille. Yhteisenä tavoitteena on rakentaa viisi eri kokonaisratkaisua, jotka tulevat Finnish Food Safety -konseptin alle. Näiden kokonaisratkaisujen markkinointia tukemaan aiotaan rakentaa Finnish Food Safety -brändi suomalaisen elintarviketurvallisuusosaamisen vientiä varten. Kokonaisuuteen kuuluvat osat ovat: 1 Vientikuntoinen elintarviketehdas 2 Osaaminen ja teknologiat maatiloille 3 Jäljitettävyys 4 Kylmäketju ja logistiikka 5 Zoonoosien hallinta ja diagnostiikka Johanna Jaskari Lisätietoja IN ADDITION to the development of food packaging materials, Biosafe s customers have utilised the services for studying the biological effects and consumer safety of therapeutic and cosmetic preparations that are based on natural ingredients. Kuopio Region Offers Sharp Competitive Edge The company s business concept came together in the BIOSAFEPAPER project ( ) included in the EU s Fifth Framework Programme the project was coordinated by the University of Kuopio, and the founding members of Biosafe were involved as researchers. A commercial demand for the methods developed during the project was observed immediately and the decision to establish the company was made in Cooperation with the university continues to date and, at the same time, a new laboratory is being established in the Technopolis building complex in Kuopio. The first contact with the local business incubator was made while we were still brainstorming the business concept. At that time, we were offered the opportunity to develop our business concept in a pre-incubation programme. We were also encouraged to participate in the Venture Cup business concept competition. We won the regional heat and also made it to the very top on a national level, Deputy Managing Director and Laboratory Director Ulla Honkalampi-Hämäläinen reveals. Both the pre-incubation and the now ongoing incubation phase have been valuable to a new business, especially as our background as researchers doesn t exactly encompass entrepreneur training. Practical assistance and the specialist services of the Technology Centre, combined with the supportive and community-like atmosphere, have made the start-up phase memorable; under different circumstances it could have been a nightmare, Ms Honkalampi-Hämäläinen continues. Biosafe sees their future as a global name located in the Kuopio Region, playing a part in promoting well-being in Finland and the Norh Savo region as well as in fostering the local employment of highly-educated personnel and general consumer safety. Finnish Food Safety Expertise on its Way to International Success Finnish food safety is known worldwide for its ultimate quality. The Finns are experts in food safety, but this knowhow has generally remained within the national borders. The productisation and commercialisation of food safety expertise thus holds huge potential in the international market. Finnish food safety expertise is especially strong in the management of salmonella and other zoonoses, the tracking of product origins, logistics, and the quality control of the whole food chain. Expertise related to food safety comprises solutions from several different sources, including both public knowhow and various commercial product and service solutions. The Food Development Cluster Programme and Finpro share the common objective of building integrated solutions based on collaboration between several enterprises in order to meet the challenges posed by food safety. These concepts are now being marketed abroad. The common goal is to build five different total solution packages that fit under the Finnish Food Safety concept. The marketing and export of these total food safety solutions will be built around the brand Finnish Food Safety. The package consists of the following elements: 1 Fit-for-export food plants 2 Know-how and technologies for farms 3 Traceability 4 Cold chain and logistics 5 Management and diagnostics of zoonoses Tulevaisuutensa Biosafe näkee Kuopion alueella sijaitsevana globaalina toimijana, joka osaltaan edistää suomalaista ja pohjoissavolaista hyvinvointia, korkeasti koulutetun henkilöstön paikallista työllistymistä sekä yleistä kuluttajaturvallisuutta. KUVA: Marja-Liisa Koskinen (s. 35), Furthermore, the support provided by Kuopio Region Centre of Expertise for the methodological development carried out at the university has complemented the series of tests developed in the BIOSAFEPAPER project, also improving the competitive status of the company. by Johanna Jaskari For more information 36 MAKUSTELE 2008 MAKUSTELE 37

20 yritykset ja innovaatiot l companies and innovations Tulevaisuuden ruoka Vuoden 2030 ruoankulutuksen näkymät MIRHAMI-projektin fokuksessa teksti l by Anna Kirveennummi & Riikka Saarimaa MITÄ ruoaksi huomenna? -hanke kiinnittää huomion niihin muutostekijöihin ja trendeihin, jotka vaikuttavat tulevaisuudessa tehtäviin ruokavalintoihin. Samalla hanke antaa eväitä toivottavan tulevaisuuden tekemiseksi, sillä tulevaisuus koostuu myös tässä hetkessä tehdyistä päätöksistä. Monivaiheisen tutkimus- ja kehittämishankkeen ydinajatuksena on osaltaan tukea elintarviketalouden laatustrategian toteuttamista ja kilpailukykyisten tuotteiden kehittämistä. Tähän pyritään vaikuttamaan esimerkiksi lisäämällä tietoa mahdollisista tulevaisuuksista, erilaisten politiikkasuositusten avulla sekä toteuttamalla suomalaisten elintarvikealan yritysten kanssa tulevaisuussuuntautuneita koulutusprosesseja. Tutkimus ja yritysmaailma kohtaavat Ruoankulutuksen tulevaisuusnäkymiä on pohdittu monien toimijoiden yhteistyönä. Turun kauppakorkeakoulun Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen (TUTU), Finpron Kuluttajatutkimuskeskuksen (KTK) ja Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT) tutkijoiden yhteistyö käynnistyi vuonna 2006, ja hankkeen tulokset julkaistaan tämän vuoden aikana. Laatustrategian tärkeimpinä toteuttajina ovat ruokaa valmistavat ja käsittelevät yritykset. jatkuu sivulla 40 Scenarios for Food and Eating Focusing on the Future of the Finnish Food Consumption (MIRHAMI 2030 Project) Tukea tulevaisuuden menestystarinoille Viikki Food Centre vastaa Elintarvikekehityksen klusteri ohjelmasta (OSKE ) Uudellamaalla. Lisäksi Viikki Food Centre toimii alkavien ja kehittyvien elintarvikealan yritysten yrityshautomona ja teollisuuden alihankkijana. Viikki Food Centren käytössä on Helsingin yliopiston monipuoliset koetehdastilat ja koko elintarvikeketjua palveleva tutkimus. Tuomme myös poikkitieteellistä tietoa ja uusia kehitysmenetelmiä elintarvikealan yritysten hyödynnettäväksi. Liiketoiminnan kehittämistä tukevat palvelumme elintarvikealan yritykselle ovat: tuotekehitys ja elintarviketuotannon kehittäminen laadunkehitys markkinoinnin suunnittelu ja brändistrategiat liiketoiminnan uudet ratkaisut Lisätietoa osoitteessa THE WHAT S for Dinner Tomorrow? project focuses on the drivers and trends that will affect the food choices of the future. The project also provides a means for realising a desired future, as the future will be built on the foundations of decisions that are made today. The primary aim of the research and development project is to contribute to the implementation of the food industry s quality strategy and the development of competitive products. This is pursued, for example, by providing more information on potential scenarios, by suggesting policy recommendations and implementing future-oriented education and training processes in collaboration with Finnish food companies. Research and Business Come Together The potential scenarios for food consumption have been discussed collaboratively with several parties. Research cooperation between the Finland Futures Research Centre at the Turku School of Economics, the National Consumer Research Centre, MTT Agrifood Research Finland and Finpro was launched in 2006, and the results of the project will be published later this year. The most important participants in the implementation of the quality strategy are the companies which operate in the food industry. Predominantly financed by the Finnish Ministry of Agriculture and Forestry, the project has attracted several corporate partners from different sectors of the food chain, with Raisio from the food processing industry, Saarioinen from convenience foods, Fazer Group from the confectionery, bakery and catering industry, the S Group from the retail trade, Olvi from the beverage industry, and the Helsinki Metropolitan Area Council (YTV) as a representative of the waste management sector. continued on page 40 MAKUSTELE 39

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

ProAgria. Opportunities For Success

ProAgria. Opportunities For Success ProAgria Opportunities For Success Association of ProAgria Centres and ProAgria Centres 11 regional Finnish ProAgria Centres offer their members Leadership-, planning-, monitoring-, development- and consulting

Lisätiedot

Smart specialisation for regions and international collaboration Smart Pilots Seminar

Smart specialisation for regions and international collaboration Smart Pilots Seminar Smart specialisation for regions and international collaboration Smart Pilots Seminar 23.5.2017 Krista Taipale Head of Internaltional Affairs Helsinki-Uusimaa Regional Council Internationalisation

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Efficiency change over time

Efficiency change over time Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Koordinaattorin valinta ja rooli Selection and role of the coordinator Painopiste: tiede hallinto

Lisätiedot

Other approaches to restrict multipliers

Other approaches to restrict multipliers Other approaches to restrict multipliers Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 10.10.2007 Contents Short revision (6.2) Another Assurance Region Model (6.3) Cone-Ratio Method (6.4) An Application of

Lisätiedot

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Ideasta projektiksi - kumppanuushankkeen suunnittelun lähtökohdat Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Erasmus+ -ohjelman hakuneuvonta ammatillisen koulutuksen kumppanuushanketta

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG IVC 2007-2013 interregional cooperation across Europe Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences Interreg IVC/ Interreg Europe 26 May 2015, Helsinki INTERREG

Lisätiedot

Master's Programme in Life Science Technologies (LifeTech) Prof. Juho Rousu Director of the Life Science Technologies programme 3.1.

Master's Programme in Life Science Technologies (LifeTech) Prof. Juho Rousu Director of the Life Science Technologies programme 3.1. Master's Programme in Life Science Technologies (LifeTech) Prof. Juho Rousu Director of the Life Science Technologies programme 3.1.2017 Life Science Technologies Where Life Sciences meet with Technology

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition)

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen Click here if your download doesn"t start automatically Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine 4.1.2018 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku 24.8.2017 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve terve!

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Finnish way to build competitiveness

Finnish way to build competitiveness Finnish way to build competitiveness Learning Clusters 12th TCI Annual Global Conference Jyväskylä, Finland 14.10.2009 Antti Valle MEE, Innovation Dept. Division of R&D investments Large firms 1 = Share

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership

ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership ECSEL lyhyesti 2015 ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership The Public-Private Partnership keeping Europe at the Forefront of Technology Development Electronic Components and

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer Helena Launiainen, M.Ed, Manager Helsinki Metropolia

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Case Saudi Arabia EduCluster Finland Ltd. Anna Korpi, Manager, Client Relations AIPA-päivät Kouvolassa 11.6.2013 11.6.2013 EduCluster Finland Ltd Contents

Lisätiedot

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence JA CHALLENGE 18.-19.4.2013 Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence 12.11.2014 Challenges of the City of Turku What kind of city you would

Lisätiedot

Suomen 2011 osallistumiskriteerit

Suomen 2011 osallistumiskriteerit KAH Suomen 2011 osallistumiskriteerit ARTEMIS Call 2011 -työpaja @ Helsinki 17.1.2011 Oiva Knuuttila KAH ARTEMIS Advanced Research and Technology for Embedded Intelligence and Systems Sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia osallistumisesta EU projekteihin. 7. puiteohjelman uusien hakujen infopäivät 2011

Käytännön kokemuksia osallistumisesta EU projekteihin. 7. puiteohjelman uusien hakujen infopäivät 2011 Käytännön kokemuksia osallistumisesta EU projekteihin 7. puiteohjelman uusien hakujen infopäivät 2011 15.3.2010 07.09.2011 Markku Timo Ture Nikkilä T&K yritys, 8 henkilöä Elastopoli Oy PK-yritys, omistajina

Lisätiedot

VUOSI 2015 / YEAR 2015

VUOSI 2015 / YEAR 2015 VUOSI 2015 / YEAR 2015 Kansainvälisen opetuksen ja tutkimustoiminnan kehittäminen Developing international teaching and research activities Rehtorin strateginen rahoitus vuosille 2014-2016 / Strategic

Lisätiedot

Oma sininen meresi (Finnish Edition)

Oma sininen meresi (Finnish Edition) Oma sininen meresi (Finnish Edition) Hannu Pirilä Click here if your download doesn"t start automatically Oma sininen meresi (Finnish Edition) Hannu Pirilä Oma sininen meresi (Finnish Edition) Hannu Pirilä

Lisätiedot

Guidebook for Multicultural TUT Users

Guidebook for Multicultural TUT Users 1 Guidebook for Multicultural TUT Users WORKPLACE PIRKANMAA-hankkeen KESKUSTELUTILAISUUS 16.12.2010 Hyvää käytäntöä kehittämässä - vuorovaikutusopas kansainvälisille opiskelijoille TTY Teknis-taloudellinen

Lisätiedot

Plant protection of cereals current situation

Plant protection of cereals current situation Plant protection of cereals current situation PesticideLife Opening seminar 19.2.2010, Jokioinen Pertti Rajala Cereals, total 1 203,1 Winter wheat 16,4 Spring wheat 201,9 Winter rye 11,3 Sring rye 5,1

Lisätiedot

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes,

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes, Copernicus, Sentinels, Finland Erja Ämmälahti Tekes, 24.5.2016 Finnish Space industry in the European context European Space industry has been constantly growing and increasing its direct employment in

Lisätiedot

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe etu Monikäyttöpaperi hoitaa useimmat pyyhintätehtävät Sopiva lasipintojen pyyhintään Sopii käsien kuivaamiseen Elintarvikekäyttöön hyväksytty Tork Easy Handling, pakkaus, jota on helppo kantaa mukana,

Lisätiedot

VTT and growth oriented SME companies

VTT and growth oriented SME companies VTT and growth oriented SME companies 18.1.2012 2 Share of SMEs export - selected countries, 2007 100 % Share of products export of the country, % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 44 51

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen Project N. 517587-LLP-2011-ES-COMENIUS-CMP This project

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus ja Green Growth ohjelma

Tekesin innovaatiorahoitus ja Green Growth ohjelma Tekesin innovaatiorahoitus ja Green Growth ohjelma - Tuomo Suortti/Tekes 22.11.2012 DM 1036318 Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen Innovatiiviset liiketoimintakonseptit

Lisätiedot

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland www.helsinki.fi/yliopisto This presentation - Background

Lisätiedot

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland Overview on Finnish Rural network and its objectives Rural Network Unit, Finland Sivu 1 26.5.2009 Rural Network in Finland consist of all actors under - the Rural Development Programme for Mainland of

Lisätiedot

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Ostamisen muutos muutti myynnin Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Taking Sales to a Higher Level Mercuri International on maailman suurin myynnin konsultointiyritys. Autamme asiakkaitamme parantamaan

Lisätiedot

Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa

Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa Tutkimusasiamies Kaisa Männikkö Tutkimus- ja innovaatiopalvelut Suomen Akatemian projektit Suomen Akatemia kehottaa avoimeen tieteelliseen

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

TU-C2030 Operations Management Project. Introduction lecture November 2nd, 2016 Lotta Lundell, Rinna Toikka, Timo Seppälä

TU-C2030 Operations Management Project. Introduction lecture November 2nd, 2016 Lotta Lundell, Rinna Toikka, Timo Seppälä TU-C2030 Operations Management Project Introduction lecture November 2nd, 2016 Lotta Lundell, Rinna Toikka, Timo Seppälä Welcome to the course! Today s agenda Introduction to cases and schedule/ Timo Seppälä

Lisätiedot

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies PL 3 00721 Helsinki www.vahinkopalvelut.net info@vahinkopalvelut.net +358-40-900 9856 TUVASA Turvallinen

Lisätiedot

Millaisia mahdollisuuksia kyberturva tarjoaa ja kenelle? Ja mitä on saatu aikaan?

Millaisia mahdollisuuksia kyberturva tarjoaa ja kenelle? Ja mitä on saatu aikaan? Millaisia mahdollisuuksia kyberturva tarjoaa ja kenelle? Ja mitä on saatu aikaan? 1 Suomen tietoturvayhtiöillä on merkityksellisiä kasvutavoitteita 2 Kyberturva on vakaasti kasvava osa perinteistä ICT:tä

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

Aalto Service Factory

Aalto Service Factory 12/11/14 Service Factory and Business Collaboration Minna-Kaarina Forssén, D.Sc. (Eng.) Business Collaboration Manager Key strategic goal of Service Factory Promote multidisciplinary collaboration and

Lisätiedot

Research in Chemistry Education

Research in Chemistry Education Research in Chemistry Education The Unit of Chemistry Teacher Education, Department of Chemistry, University of Helsinki Chemistry Education Centre Kemma, National LUMA Centre, University of Helsinki Prof.

Lisätiedot

BLOCKCHAINS AND ODR: SMART CONTRACTS AS AN ALTERNATIVE TO ENFORCEMENT

BLOCKCHAINS AND ODR: SMART CONTRACTS AS AN ALTERNATIVE TO ENFORCEMENT UNCITRAL EMERGENCE CONFERENCE 13.12.2016 Session I: Emerging Legal Issues in the Commercial Exploitation of Deep Seabed, Space and AI BLOCKCHAINS AND ODR: SMART CONTRACTS AS AN ALTERNATIVE TO ENFORCEMENT

Lisätiedot

Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition)

Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition) Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition) Tommi Uschanov Click here if your download doesn"t start automatically Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition) Tommi Uschanov Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition)

Lisätiedot

Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti. - HTA terveydenhuollon laitteiden näkökulmasta. Tom Ståhlberg Johtaja, Viranomaisasiat

Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti. - HTA terveydenhuollon laitteiden näkökulmasta. Tom Ståhlberg Johtaja, Viranomaisasiat Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti - HTA terveydenhuollon laitteiden näkökulmasta Tom Ståhlberg Johtaja, Viranomaisasiat 29.9.2016 FiHTA Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti - HTA terveydenhuollon

Lisätiedot

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 Chapter 2.4 Jukka Räisä 1 WATER PIPES PLACEMENT 2.4.1 Regulation Water pipe and its

Lisätiedot

Indoor Environment 2011-2015

Indoor Environment 2011-2015 Indoor Environment 2011-2015 18.4.2013 Risto Kosonen Ohjelma on investointinäkökulmasta edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti Työpaketti Kumulatiiviset kustannukset 1.5.2011 31.8.2012 Kumulatiiviset

Lisätiedot

Smart Microgrid India pre-study for Growth Program

Smart Microgrid India pre-study for Growth Program Smart Microgrid India pre-study for Growth Program Finpro /Export Finland, Seppo Keränen / 01.12.2015 Smart microgrid India pre-study for Growth program Market focus: First pilot in India and then sales

Lisätiedot

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY Kaisa Sinikara, University Librarian, Professor and Elise Pirttiniemi, Project Manager, Helsinki University Library Ellen Namhila,

Lisätiedot

EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Dear Family, Home and the family are the most important growth environment and community for the child. Alongside with home,

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE November 7, 2014 Paula Kilpinen 1 7.11.2014 Aalto University

Lisätiedot

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hanketyöpaja LLP-ohjelman keskitettyjä hankkeita (Leonardo & Poikittaisohjelma) valmisteleville11.11.2011 Työsuunnitelma Vastaa kysymykseen mitä projektissa

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo Windows Phone Module Descriptions Mikä on RekryKoulutus? Harvassa ovat ne työnantajat, jotka löytävät juuri heidän alansa hallitsevat ammatti-ihmiset valmiina. Fiksuinta on tunnustaa tosiasiat ja hankkia

Lisätiedot

Nuku hyvin, pieni susi -????????????,?????????????????. Kaksikielinen satukirja (suomi - venäjä) (www.childrens-books-bilingual.com) (Finnish Edition)

Nuku hyvin, pieni susi -????????????,?????????????????. Kaksikielinen satukirja (suomi - venäjä) (www.childrens-books-bilingual.com) (Finnish Edition) Nuku hyvin, pieni susi -????????????,?????????????????. Kaksikielinen satukirja (suomi - venäjä) (www.childrens-books-bilingual.com) (Finnish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Lisätiedot

Elixir of life Elixir for Mind and Body

Elixir of life Elixir for Mind and Body Elixir of life Elixir for Mind and Body Session C: Horizontality of Industries and future services SHOK Summit April 20th, 2010 Katja Hatakka, PhD, Development Manager, Valio R&D Case Susan Facts about

Lisätiedot

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus PzS-Zellen Hawker perfect plus, mit Schraubverbindern, Abmessungen gemäß DIN/EN 60254-2 und IEC 254-2 Serie L PzS-cells Hawker perfect

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

Faculty of Agriculture and Forestry. Forestry

Faculty of Agriculture and Forestry. Forestry Faculty of Agriculture and Forestry Promoting the sustainable use of bioresources by high level teaching based on scientific research Maatalous-metsä tieteellinen tiedekunta Faculty of Agriculture and

Lisätiedot

Voice Over LTE (VoLTE) By Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto

Voice Over LTE (VoLTE) By Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto Voice Over LTE (VoLTE) By Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto If you are searched for a book by Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto Voice over LTE (VoLTE) in pdf form, then you have come

Lisätiedot

Yritysten innovaatiotoiminnan uudet haasteet

Yritysten innovaatiotoiminnan uudet haasteet Yritysten innovaatiotoiminnan uudet haasteet Aalto yliopiston kauppakorkeakoulun tutkimus rahoittajina: TEKES, EK ja Teknologiateollisuus Erkki Ormala, Sampo Tukiainen ja Jukka Mattila http://urn.fi/urn:isbn:978-952-60-5881-8

Lisätiedot

Aallonhuiput. Aalto University Doctoral Student Association. Lauri Kovanen, November 8th 2012

Aallonhuiput. Aalto University Doctoral Student Association. Lauri Kovanen, November 8th 2012 Aallonhuiput Aalto University Doctoral Student Association Lauri Kovanen, November 8th 2012 What? Founded in 2009 Common ground for different backgrounds Represents PhD students in Aalto and AYY Aalto

Lisätiedot

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend?

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Martta Forsell, Finnish Focal Point 28.9.2015 Esityksen nimi / Tekijä 1 Martta Forsell Master of Social Sciences

Lisätiedot

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50- Aalto Doctoral Programme in Science, Follow-up Questionnaire for Doctoral Students - Perustieteiden tohtoriohjelma, seurantakysely jatko-opiskelijoille (22 % answered to the questionnaire) 1. Gender -

Lisätiedot

EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA?

EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA? EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA? Mitä Invest in -tapahtumat ovat? M&A T&K&I toimintaa GREEN FIELD Jackpot Pääomasijoitus Tutkimus -rahaa Grants Uusi tuotannollinen yritys suomeen Green Field Yritysosto

Lisätiedot

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION Lapsen nimi / Name of the child Lapsen ikä / Age of the child yrs months HYVINKÄÄN KAUPUNKI Varhaiskasvatuspalvelut Lapsen päivähoito daycare center / esiopetusyksikkö

Lisätiedot

Perspectives on the future

Perspectives on the future Perspectives on the future Pemamek Oy Perustettu 1970 Loimaalle Established 1970 in Loimaa, Finland Pemamek Oy Henkilöstömäärä 130 Liikevaihto EUR 40 miljoonaa (2011) Vientiin yli 90% vuotuisesta tuotannosta,

Lisätiedot

Hyvinvoinnin haasteita ja mahdollisuuksia; kokemuksia ja näkemyksiä Kyamk:n TKItoiminnasta

Hyvinvoinnin haasteita ja mahdollisuuksia; kokemuksia ja näkemyksiä Kyamk:n TKItoiminnasta Hyvinvoinnin haasteita ja mahdollisuuksia; kokemuksia ja näkemyksiä Kyamk:n TKItoiminnasta 2009 2013 Ex tutkimusjohtaja Juhani Pekkola, Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Yhteiskunta perustuu luottamukseen

Lisätiedot

Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015. Kari Keskinen

Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015. Kari Keskinen Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015 Kari Keskinen DM1369699 DM1369699 Green Mining (2011-2016) 81 projects started (39 company projects and 42 research projects) 117

Lisätiedot

FROM VISION TO CRITERIA: PLANNING SUSTAINABLE TOURISM DESTINATIONS Case Ylläs Lapland

FROM VISION TO CRITERIA: PLANNING SUSTAINABLE TOURISM DESTINATIONS Case Ylläs Lapland FROM VISION TO CRITERIA: PLANNING SUSTAINABLE TOURISM DESTINATIONS Case Ylläs Lapland Tiina Merikoski, Landscape Architect (M.Sc) Aalto University School of Science and Technology Department of Architecture

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

7. Product-line architectures

7. Product-line architectures 7. Product-line architectures 7.1 Introduction 7.2 Product-line basics 7.3 Layered style for product-lines 7.4 Variability management 7.5 Benefits and problems with product-lines 1 Short history of software

Lisätiedot

DECIPHER Development & Export of Cultural Initiatives for the Promotion & Harmonisation of Employer-led Resources

DECIPHER Development & Export of Cultural Initiatives for the Promotion & Harmonisation of Employer-led Resources DECIPHER Development & Export of Cultural Initiatives for the Promotion & Harmonisation of Employer-led Resources Leonardo da Vinci 2009 2011 Kansainvälisyyttä Etelä-Pohjanmaan matkailuun seminaari, Lapua

Lisätiedot

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 3 (Finnish Edition)

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 3 (Finnish Edition) Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 3 (Finnish Edition) Esko Jalkanen Click here if your download doesn"t start automatically Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 3 (Finnish Edition) Esko Jalkanen Uusi Ajatus Löytyy

Lisätiedot

Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa?

Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa? Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa? Kerro meille datastasi työpaja 10.4.2013 Antti Auer Tietohallintopäällikkö Jyväskylän yliopisto Strateginen kehittäminen Johtamista, tutkimushallintoa

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

Sisällysluettelo Table of contents

Sisällysluettelo Table of contents Sisällysluettelo Table of contents OTC:n Moodlen käyttöohje suomeksi... 1 Kirjautuminen Moodleen... 2 Ensimmäinen kirjautuminen Moodleen... 2 Salasanan vaihto... 2 Oma käyttäjäprofiili... 3 Työskentely

Lisätiedot