SISÄLLYSLUETTELO MH, :00, Pöytäkirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO MH, 20.10.2014 10:00, Pöytäkirja"

Transkriptio

1 i SISÄLLYSLUETTELO MH, :00, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen Pöytäkirjan tarkastaminen Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus Maakuntahallituksen puheenjohtajan Petteri Orpon ero Varsinais-Suomen liiton maakuntahallituksen jäsenyydestä Maakuntahallituksen puheenjohtajan valinta Tino Aallon ero Varsinais-Suomen liiton maakuntahallituksen varajäsenyydestä Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaa Varsinais-Suomessa koskeva kysely ja ponnet Maakuntajohtajan viran täyttäminen Maakuntajohtajan eläköitymisestä johtuvat työtehtävien määräaikaiset erityisjärjestelyt Vuoden 2015 kokousaikataulu Varautuminen 6Aika -hankekokonaisuuten kuuluvan avoin data osahankkeen toteuttamiseen Varautuminen Uptown hankekokonaisuuteen kuuluvan osahankkeen toteuttamiseen Profiili-hankkeen sulkeminen Pykälän liite: Profiilin loppuraportti Maakunnan kehittämisraha, myönteiset päätökset Maakunnan yhteistyöryhmän jäsenmuutokset Central Baltic ohjelman e-monitoring System -palvelinympäristön hankinta Pykälän liite: EMonitoring systemsin tarvitsema palvelinkapasiteetti Hankinnan kuvaus ja perustelut Central Baltic ohjelman graafisen ilmeen ja verkkosivujen tuottajan valinta Pykälän liite: CB; graafisen ilmeen ja verkkosivujen tuottajan valinta, tarjou Viranhaltijapäätökset Maankäyttöjaoston antamat lausunnot ja käsittelemät asiat Tiedoksi annettavat asiat Pykälän liite: Matkaraportti Savo Pykälän liite: Matkaraportti_Klap Pykälän liite: Matkaraportti_Gdansk Pykälän liite: Matkaraportti_Nuotio Kokouksen päättäminen Oikaisuvaatimussivu... 75

2 -1, MH :00 Sivu 2

3 -1, MH :00 Sivu 3 %%%001 Pöytäkirja %%%005/2014 KOKOUSAIKA %%%003 klo %%% KOKOUSPAIKKA %%%006 PYKÄLÄT Sivut SAAPUVILLA Maaskola Mika, pj. Sirèn Saara-Sofia Alatalo Juuso Haijanen Pauliina Heikkilä Lauri Kiviranta Esko Koskinen Talvikki Kurvinen Jani, 2. vpj. Lehtinen Riitta Kattelus Lauri Nieminen Raimo Nummentalo Juhani Perho Tiina Pilpola Juhani Saario Mari Söderlund Nina Virolainen Anne-Mari Vuola Hanna Wallin Stefan ESITTELIJÄ Savo Juho Maakuntajohtaja PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ Roto Markku Hallintojohtaja MUUT SAAPUVILLA OLLEET Myllymäki Pekka Antola Jouko Mv:n puheenjohtaja Mv:n I varapuheenjohtaja KUTSUTTUINA ASIANTUNTIJOINA LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA ALLEKIRJOITUKSET Nuotio Tarja Palmunen Lauri Saarento Heikki Ålgars-Åkerholm Jessica Aluekehitysjohtaja Edunvalvontajohtaja Suunnittelujohtaja Viestintävastaava Mika Maaskola puheenjohtaja Markku Roto sihteeri PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Maakuntavirasto Pauliina Haijanen Lauri Heikkilä PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Todistaa Maakuntavirasto Hallintojohtaja

4 159, MH :00 Sivu 4 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Asia Kutsu ja esityslista maakuntahallituksen kokoukseen on toimitettu Maakuntahallituksen jäsenten lisäksi kutsu ja esityslista on toimitettu maakuntahallituksen varajäsenille, jotka osallistuvat kokoukseen varsinaisen jäsenen ollessa estynyt ja varsinaisen jäsenen kutsuttua varajäsenen sijaansa, sekä maakuntavaltuuston puheenjohtajille. Kuntalain 58 :n 2. momentin mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kuntalain 86 :n mukaan kuntayhtymästä on soveltuvin osin voimassa, mitä kunnasta on säädetty edellä mainitussa kuntalain pykälässä. Valmistelija MR/mk Maakuntajohtajan ehdotus Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi jäsenille toimitettu esityslista. Päätös Puheenjohtaja Mika Maaskola totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, koska läsnä oli 19 maakuntahallituksen jäsentä.

5 160, MH :00 Sivu 5 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN Asia Varsinais-Suomen liiton hallintosäännön 18 mukaan: Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjantekijä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Maakuntahallitus päätti kokouksessaan , että pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti seuraavasti: 1. Pöytäkirjanpitäjän varmentama pöytäkirja lähetetään sähköpostitse maakuntahallituksen kokouksen puheenjohtajalle hyväksymistä varten. 2. Puheenjohtaja ilmoittaa sähköpostilla hallintojohtajalle ja hallintosihteerille pöytäkirjan hyväksymisestään. 3. Puheenjohtajan hyväksymisilmoituksen jälkeen pöytäkirja lähetetään sähköpostilla pöytäkirjan tarkastajille, jotka ilmoittavat sähköpostilla pöytäkirjan tarkastuksestaan hallintojohtajalle ja hallintosihteerille. 4. Pöytäkirjan hyväksymistä koskevat sähköposti-ilmoitukset liitetään pöytäkirjaan ja puheenjohtaja allekirjoittaa tarkastetun pöytäkirjan hallintosäännön 18 :n mukaisesti. Valmistelija MR/MK Maakuntajohtajan ehdotus Maakuntahallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Pauliina Haijanen ja Lauri Heikkilä. Päätös Lisätietoja Ehdotus hyväksyttiin. hallintojohtaja Markku Roto p ,

6 161, MH :00 Sivu 6 MAAKUNTAJOHTAJAN AJANKOHTAINEN KATSAUS Asia Valmistelija Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus. JS/ml Maakuntajohtajan ehdotus Maakuntahallitus merkitsee ajankohtaisen katsauksen tiedoksi. Päätös Maakuntajohtaja Juho Savo: Tunnin juna tarvitsee juuri Nyt ministerien ja ministeriön tuen! Ikkuna sulkeutuu elleivät puheet muutu käytännön teoiksi. Euroopan komissio ja parlamentti tekivät viime joulukuussa erinomaisen päätöksen TEN-T liikenneverkoista Varsinais-Suomen kannalta. Tältä osin edunvalvontamme on toiminut erinomaisesti. Keskeiset kehitettävät yhteytemme sisältyvät tärkeimpään TEN-T-luokkaan, ydinverkkokäytäviin meidän tapauksessa Skandinavia-Välimeri ydinverkkokäytävään. Turun ja Naantalin satamat kuuluvat ydinverkkoon, samoin Turun lentoasema. Muut Suomen ydinverkon satamat ovat lisäksemme vain Helsinki sekä HaminaKotka, ja lentoasemista Helsinki-Vantaa. Turku on tunnistettu ydinverkon keskeisenä kaupunkisolmuna (Urban nodes). Näistä lähtökohdista liikenneyhteyksiemme status ja edelleen kehittäminen ei voisi olla parempi. TEN-T suuntaviivapäätöksen kanssa hyväksyttiin samalla 26 miljardin euron EU:n rahoitusohjelma (CEF) TEN-T verkkojen kehittämiseen vuosille Komission painopiste on kohdentaa CEF-rahoitusta ennen kaikkea ydinverkkokäytäviin. Suomen näkökulmasta tämä tarkoittaa ainoastaan yhteyksiä Etelä-Suomessa. CEF-päätös (EU 1316/2013), joka on siis hyväksyttyä EUlainsäädäntöä, sisältää ennalta määriteltyjä hankkeita. Tähän listaan sisältyy Turku-Helsinki ratayhteyden kehittäminen. Tämän pohjalta Tunnin junan edistämiseen jatkosuunnittelulla ja aikanaan toteuttamisella on erinomaiset edellytykset. Asioiden käytännön etenemiseen ja hoitamiseen liittyy aina joukko kiemuroita - niin tähänkin. Jo viime kuussa avautui ensimmäinen TEN-T hankehaku, joka päättyy helmikuun loppuun mennessä. Ensimmäisessä haussa on jaossa merkittävin osa koko ohjelman rahoituksesta. Kansallisessa keskustelussamme on noussut esiin, että Suomi haluaa ulosmitata TEN-T verkkoihin liittyen kaiken mahdollisen saatavan tuen. Toisaalta pitää muistaa, että TEN-T hankkeihin liittyy myös merkittävä kansallinen rahoitusosuus: suunnittelussa 50 %, rakentamisessa %. Pääasiassa hakijat ovat jäsenvaltioita, mutta esim. satamat ovat myös mahdollisia. Jotta hanke voi saada TEN-T rahoitusta, pitää sillä olla kansallinen puolto tässä tapauksessa LVM:n. Eli TEN-T hankehakemuksia pitäisi paraikaa tehdä, mutta mille hankkeille? Poliittinen selkänoja puuttuu asiasta. Hallituskausi lähenee loppuaan ja liikennepoliittisesta selonteosta ei tähän juuri tukea saa. Tuleva hallitusohjelma ja mahdollinen liikennepoliittinen selonteko ovat taas TEN-T näkökulmasta katsottuna liian kaukana. Lienee selvää, että talouspoliittinen tai EU-ministerivaliokunta linjaavat tätä asiaa vielä tänä vuonna. Tosin linjaus taitaa kohdistua vain tähän TEN-T hakukierrokseen. Tulevat hakukierrokset linjataan seuraavan hallituksen papereissa. Samanaikaisesti on käynnissä EU komission vetämä TEN-T ydinverkkokäytävien työsuunnitelmien laadinta. Brysselissä järjestettiin lokakuun alussa 3. alueiden, satamien, lentokenttien ja liikenneviranomaisten yhteinen työkokous ScanMed käytäväsuunnitelmasta. (Raportti kokouksesta tämän hallituksen listan 20.5) Suunnitelmaan liittyy tässä vaiheessa myös Suomen osalta kymmenkunta erillistä liikennehanketta. Yksi suunnitelmista kuitenkin puuttuu: Se meidän kannaltamme tärkein eli Tku Hki oikoradan suunnittelu. Varsinais-Suomen liitto on nyt tehnyt sen lisäämisestä ehdotukset niin liikennevirastolle kuin myös suoraan suunnitelmaa työstäville konsulteille. Suunnitelma valmistuu marraskuun loppuun mennessä.

7 161, MH :00 Sivu 7 LVM:n näkökulmasta tämä on Brysselin suunnasta tulevaa tarpeetonta kansallisen liikennepolitiikan ohjaamista. Joka tapauksessa jäsenmaat, Suomi mukaan lukien, joutuvat tämän vuoden joulukuussa käsittelemään ja hyväksymään ko. ydinverkkokäytävien työsuunnitelmat nykyisen hallituksen voimin. Liikennehallinnon sisälläkin lienee vahvoja eri näkemyksiä siitä, mihin TEN-T tukea tulisi hakea. Poliittisella kentällä Tunnin juna on vahvassa nosteessa liikennehallinnon virkamiesten vastustuksesta huolimatta. Niin uusi liikenne- ja viestintäministeri Paula Risikko kuin omat ministerimme Petteri Orpo ja nyt jo entinen ympäristöministeri Ville Niinistö ovat mediassa tukeneet Tunnin junaa. Uusi valtiovarainministeri Antti Rinne liputti viime tiistain HS:n haastattelussa vahvasti Turku - Helsinki ratayhteyden puolesta. Komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker on esittänyt Eurooppaan uutta 300 miljardin euron investointiohjelmaa kasvun, työllisyyden, investointien ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Ohjelman valmistelusta ja toteutuksesta vastaa komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen. Ministeri Rinteen ehdotus Tunnin junasta yhtenä tämän ohjelman lippulaivahankkeita on erinomainen avaus. Tunnin juna on nyt asiana lämmin, siitä keskustellaan oikean mittakaavan pöydissä ja ennen kaikkea hankkeen perustelut Etelä-Suomen kasvua ja kilpailukykyä parantavana investointina ovat kiistattomat. Juuri nyt on oikea aika saada Tunnin junan jatkosuunnittelu liikkeelle eurooppalaisten linjausten ja tuen turvin! Ellei hanketta nyt Suomen toimesta vahvisteta TEN-T työsuunnitelmaan on rehellistä lopettaa myös siitä puhuminen. Ratkaisun paikka on nyt! Ydinverkon yleiskuva liitteenä (Liite 1). Central Baltic -ohjelma käynnistymäisillään kiinnostus hankekentällä suurta Varsinais-Suomen liiton hallinnoima Central Baltic -ohjelma on käynnistymäisillään. Ohjelmaasiakirja lähetettiin Euroopan komission hyväksyttäväksi heinäkuussa. Komission esittämät tarkennuskysymykset saapuivat liittoon viime viikolla. Kysymysten luonne oli valtaosin tekninen. Komission arvio ja ohjelman toive on, että ohjelma-asiakirja saisi komission virallisen hyväksynnän vielä vuoden loppuun mennessä. Ensimmäisen haun arvioitu aukeamisaika on tämän vuoden puolella, ja komission aikataulujen pitäessä hankehakemuksia päästään arvioimaan jo alkuvuodesta. Hankehakijoiden keskuudessa Central Baltic -rahoituksen odotus on kiivasta. Varsinais-Suomen liitossa toimiva ohjelmasihteeristö on konsultoinut jo toista sataa hankeideaa ja ohjelma-alueen pääkaupungeissa järjestettävät viisi avajaistilaisuutta loka-marraskuussa ovat ääriään myöten täynnä. Tilaisuuksiin on ilmoittautunut lähes kuusisataa osallistujaa. Perustettavan Teijon kansallispuiston laki tulossa eduskuntaan metsästyslupabyrokratia edelleen kiistanaiheena Lakiesitys Teijon kansallispuistosta on tulossa valiokunnasta eduskuntaan tällä viikolla. Ympäristöministeriön pohjaesitys on saanut valiokuntavaiheessa aikaan edelleen kiivastakin keskustelua tavasta, jolla hirvieläinten metsästystä alueella voidaan jatkaa. Ministeriön pohjaesitys mahdollisti metsästyksen jatkon ministeriön myöntämillä poikkeusluvilla. Keskustelu on tuonut hyvin selvästi esille sen, että poikkeuslupamenettelyyn liittyy tarkkoihin selvityksiin perustuva lausuntokierros, mahdolliset valitukset ja niiden käsittelykierrokset lausuntokierroksineen. Byrokratiaa siis taas lisää vaikka kaikki puhuvat byrokratian ja paperinpyörityksen vähentämisestä. Maa- ja metsätalousvaliokunta esittikin jo, että lailla suoraan sallitaan tarpeellinen hirvieläinkannan kannanhoidollinen metsästys. Omistajahan päättää tässäkin mallissa metsästyksen käytännön toteutuksesta. Ympäristövaliokunnan lopullinen kanta tähän ydinkysymykseen saadaan vasta tällä viikolla. Ja kuten jo keväällä jouduin toteamaan: Lain sisällön päättää eduskunta eivät ympäristöministeriön eräät virkamiehet. (Liitto on ollut asiassa kuultavana kummassakin valiokunnassa / tämän hallituksen lista 20.2) Ehdotus hyväksyttiin.

8 161, MH :00 Sivu 8

9 162, MH :00 HALL: 197/2014 Sivu 9 MAAKUNTAHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN PETTERI ORPON ERO VARSINAIS-SUOMEN LIITON MAAKUNTAHALLITUKSEN JÄSENYYDESTÄ Asia Varsinais-Suomen liiton perussopimuksen 12 :n 1. momentin mukaan maakuntavaltuusto valitsee maakuntahallituksen toimikauttaan vastaavaksi ajaksi. Petteri Orpo on pyytänyt eroa Varsinais-Suomen liiton maakuntahallituksen jäsenyydestä tultuaan valituksi valtioneuvoston jäseneksi. Petteri Orpo on maakuntahallituksen puheenjohtaja. Valmistelija MR/MK Maakuntajohtajan ehdotus Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se 1. myöntää Petteri Orpolle eron Varsinais-Suomen liiton maakuntahallituksen jäsenyydestä. 2. valitsee maakuntahallitukseen Petteri Orpon tilalle uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi Päätös Lisätietoja Ehdotus hyväksyttiin. Hallintojohtaja Markku Roto p ,

10 163, MH :00 HALL: 197/2014 Sivu 10 MAAKUNTAHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA Asia Varsinais-Suomen liiton perussopimuksen 13 :n 1. momentin mukaan maakuntavaltuusto valitsee jäsenten joukosta maakuntahallitukselle puheenjohtajan sekä kaksi varapuheenjohtajaa. Maakuntahallituksen puheenjohtajan Petteri Orpon erottua maakuntahallituksen jäsenyydestä tulee maakuntahallitukselle valita uusi puheenjohtaja. Valmistelija MR/mk Maakuntajohtajan ehdotus Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se maakuntahallituksen jäsenten joukosta valitsee maakuntahallitukselle puheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Päätös Lisätietoja Ehdotus hyväksyttiin. hallintojohtaja Markku Roto p ,

11 164, MH :00 HALL: 181/2014 Sivu 11 TINO AALLON ERO VARSINAIS-SUOMEN LIITON MAAKUNTAHALLITUKSEN VARAJÄSENYYDESTÄ Asia Tino Aalto on kirjeellään (VSL ) anonut eroa Varsinais-Suomen liiton luottamustoimista paikkakunnalta muuton takia. Tino Aalto on maakuntahallituksen jäsen Talvikki Koskisen varajäsen ja hankerahoitusjaoston jäsen ja varapuheenjohtaja. Valmistelija MR/MK Maakuntajohtajan ehdotus Maakuntahallitus päättää esittää maakuntavaltuustolle, että se 1. myöntää Tino Aallolle eron Varsinais-Suomen liiton maakuntahallituksen varajäsenyydestä ja 2. valitsee maakuntahallitukseen Tino Aallon tilalle uuden varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Päätös Lisätietoja Ehdotus hyväksyttiin. hallintojohtaja Markku Roto p ,

12 165, MH :00 HALL: 189/2013 Sivu 12 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TILAA VARSINAIS-SUOMESSA KOSKEVA KYSELY JA PONNET Asia Valmistelija Maakuntavaltuuston kokouksessa valtuutettu Olavi Ala-Nissilä kysyi, mikä on maakuntavaltuuston (mv ) palauttaman julkisen terveys- ja sosiaalipalvelujen tilaa Varsinais-Suomessa koskevan ponnen valmistelutilanne. LP/lk Maakuntajohtajan ehdotus Maakuntahallitus vastaa valtuutettu Olavi Ala-Nissilän kysymykseen seuraavasti. Kysymyksen pohjalla on Ala-Nissilän maakuntavaltuuston kokouksessa jättämä ponsi, jossa toivottiin selvitystä terveys- ja sosiaalipalvelujen tilasta Varsinais-Suomessa: Maakuntahallitus laatii maakuntavaltuuston seuraavaan kokoukseen selvityksen siitä, mikä nyt on julkisen terveys- ja sosiaalipalvelujen tila Varsinais-Suomessa yksityisten palvelujen koko ajan lisääntyessä ja edelleen, mitä kaavailuja sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus ja mahdollinen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin purkaminen merkitsisi Varsinais-Suomessa julkisten palvelujen saatavuuden kannalta koko maakunnassa Turussa, kehyskunnissa, kaikissa muissa kunnissa ja mitä kaavailtu vastuukuntamalli merkitsisi kaikkien varsinaissuomalaisten kuntien vaikutusmahdollisuuksien kannalta omien kuntalaisten palvelujen tuottamiseen. Maakuntavaltuusto vastasi valtuuston kokouksessa laajasti kertoen valmisteltavan soteuudistuksen sen hetkisestä vaiheesta sekä sen toteuttamisvaihtoehdoista ja mahdollisista vaikutuksista Varsinais-Suomessa. Tämän jälkeen soten tilanne ja pohjaratkaisu ovat ratkaisevasti muuttuneet. Maakuntavaltuusto palautti asiakohdan valtuutettu Juha Vanhasen ehdotuksesta valtuutettu Maija Perhon kannattamana uudelleen valmisteluun seuraavilla saatesanoilla: Varsinais-Suomen liiton maakuntavaltuusto edellyttää Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä, että se mahdollisimman nopeasti pyytää lausunnot kunnilta yhteistoiminnan kehittämisestä, tulevasta palvelurakenteesta ja kustannusrakenteesta sekä edellyttää sairaanhoitopiiriltä avoimuuden lisäämistä. Varsinais-Suomen liitto lähetti ponnen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille sen toiminnassaan huomioon otettavaksi. Sairaanhoitopiiri pyysi kirjeellään jäsenkunnilta ja muilta tahoilta, muun muassa Varsinais-Suomen liitolta, lausuntoa strategialuonnoksesta vuosille Strategialausunnossa kysyttiin kuntien kantaa mm. sairaanhoitopiirin tulevaan resurssienjakoon. Sairaanhoitopiiri katsoi, että kysely on vastaus maakuntavaltuuston esitykseen. Maakuntahallitus käsitteli sote-asiaa uudelleen sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyynnön pohjalta kokouksissaan ja (mh 34). Maaliskuun lopulla 2014 sote-asiassa tapahtui ratkaiseva käänne, kun kaikkien puolueiden johto sopi uudesta pohjasta, jonka varaan sosiaali- ja terveyspalvelut tultaisiin rakentamaan. Viimeksi maakuntahallitus käsitteli sote-asiaa sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyynnön pohjalta kokouksessaan Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että edellä esitetty vastaus on riittävä ja toteaa, että ponnet ( ja ) ja kysely ( ) ovat näin tulleet loppuun käsitellyiksi. Päätös Lisätietoja Ehdotus hyväksyttiin. edunvalvontajohtaja Lauri Palmunen, puh ,

13 166, MH :00 HALL: 108/2014 Sivu 13 MAAKUNTAJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN Asia Maakuntajohtaja Juho Savo on kirjeellään ilmoittanut eläkkeelle siirtymisestään seuraavasti: Täytettyäni nyt toukokuussa 65 vuotta ja kun edessä olevana kesänä tulee kuluneeksi 40 vuotta siitä, kun aloitin yhtäjaksoisen työn Varsinais-Suomen maakunnan tunnusten alla, ilmoitan kunnioittaen siirtyväni alkaen eläkkeelle maakuntajohtajan virasta. Varsinais-Suomen liiton perussopimuksen 12 :n ja hallintosäännön 41 :n mukaan Maakuntavaltuusto ottaa maakuntajohtajan. Hallintosäännön 39 :n mukaan Maakuntajohtajan viran julistaa haettavaksi maakuntahallitus ja 40 :n mukaan Maakuntahallitus päättää virkojen ja toimien kelpoisuusehdoista. Lain kunnallisesta viranhaltijasta 4 :n Julkinen hakumenettely mukaan Virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä, jollei jäljempänä toisin säädetä. Hakuaika on vähintään 14 kalenteripäivää siitä, kun ilmoitus on julkaistu kuntalain 64 :ssä säädetyllä tavalla. Lain kunnallisesta viranhaltijasta 5 :n Virkasuhteeseen ottaminen mukaan Sellaiseen virkasuhteeseen, joka on ollut julkisesti haettavana, voidaan ottaa vain henkilö, joka on hakenut sitä kirjallisesti ennen hakuajan päättymistä ja silloin täyttää kelpoisuusvaatimukset. Hakemukseen on liitettävä selvitys hakijan kelpoisuudesta. Kunnanjohtajan virkaan ja valtuuston päätöksen mukaisesti muuhunkin virkasuhteeseen voidaan suostumuksensa nojalla ottaa sellainenkin henkilö, joka ei ole hakenut sitä ja jonka kelpoisuudesta on esitetty selvitys. Lain 1 :n mukaan Mitä tässä laissa säädetään kunnasta, koskee myös kuntayhtymää. Maakuntajohtajan viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä kieli- tai virkamiestutkinnolla osoitettu vähintään hyvä suomen ja ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Muu kielitaito (erityisesti englannin kieli), johtajakokemus asiantuntijaorganisaatiosta sekä perehtyneisyys kunnallishallintoon ja Varsinais-Suomen liiton toimialaan kuuluviin tehtäviin katsotaan hakijalle eduksi. Toimen tehtäväkohtainen palkka perustuu KVTES:n mukaisesti suoritettuun tehtävien vaativuuden arviointiin ja tulee olemaan euroa/kk. Tehtäväkohtaisen palkan lisäksi voidaan maksaa henkilökohtaista lisää, jonka enimmäismäärä liitossa on 30 % tehtäväkohtaisesta palkasta. Kunnallisen viranhaltijalain 8 :n mukaan virkasuhteeseen otettaessa voidaan määrätä virantoimituksen aloittamisesta alkavasta enintään kuuden kuukauden koeajasta. Maakuntajohtajan virka on ollut haettavan julkisella haulla klo mennessä. Virkaa on hakenut 16 henkilöä: Johtava tutkija Toni Ahlqvist, Tarvasjoki Office Manager Teijo Alakahri, Turku (ei julkisuuteen) Tutkija Faris Alsuhail, Helsinki Liiketoimintajohtaja Jyri Arponen, Turku Ylijohtaja Kari Häkämies, Masku Yksikön päällikkö, Tero Jokilehto, Tampere (ei julkisuuteen) Hallintojohtaja Hannu Kallio, Turku Joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte, Raisio Erikoistutkija Eija Koskivaara, Turku Kaupunkikehityspäällikkö Mika Mannervesi, Salo Maatalousyrittäjä Pekka Myllymäki, Mynämäki Hallintojohtaja Jukka Mäkilä, Pori Kauppatieteiden maisteri, yhteiskuntatieteiden maisteri Riikka Pakarinen, Espoo Ammattistarttiopettaja Tiina Perho, Loimaa Teknisen toimen ja maankäytön johtaja Juha Prittinen, Hämeenlinna

14 166, MH :00 HALL: 108/2014 Sivu 14 Kehittämispäällikkö Janne Virtanen, Paimio Maakuntahallitus perusti kokouksessaan haastatteluryhmän, johon kuuluvat Pauliina Haijanen, Jani Kurvinen ja Mika Maaskola. Maakuntahallitus valtuutti haastatteluryhmän kutsumaan ja haastattelemaan maakuntajohtajan viran haastateltavat. Valmistelutilanne tuodaan lokakuun maakuntahallitukseen. Maakuntahallitus voi tarvittaessa kutsua lisää haastateltavia. Maakuntahallitus päättää soveltuvuustesteihin lähetettävät. Haastatteluihin osallistuvat ryhmiensä edustajina myös Juhani Pilpola, Nina Söderlund, Mari Saario ja Stefan Wallin. Haastatteluryhmän puheenjohtajana toimii Mika Maaskola. Haastatteluryhmä antaa maakuntahallitukselle raportin työstään. Valmistelija MR/MK Maakuntajohtajan ehdotus Maakuntahallitus päättää maakuntajohtajan viran täyttämisen jatkotoimenpiteistä. Päätös Merkittiin, että Tiina Perho ja Pekka Myllymäki ilmoittivat olevansa esteellisiä eivätkä osallistuneet asian käsittelyyn (osallisuusjäävi, maakuntajohtajan viran hakijoita). Maakuntahallitus päätti lähettää seuraavat hakijat soveltuvuustesteihin: Liiketoimintajohtaja Jyri Arponen, Turku Ylijohtaja Kari Häkämies, Masku Maatalousyrittäjä Pekka Myllymäki, Mynämäki Ammattistarttiopettaja Tiina Perho, Loimaa Kehittämispäällikkö Janne Virtanen, Paimio Lisätietoja Hallintosihteeri Marja Karttunen, p ,

15 167, MH :00 HALL: 196/2014 Sivu 15 MAAKUNTAJOHTAJAN ELÄKÖITYMISESTÄ JOHTUVAT TYÖTEHTÄVIEN MÄÄRÄAIKAISET ERITYISJÄRJESTELYT Asia Maakuntajohtaja Juho Savo jää eläkkeelle alkaen ja loppuvuotena 2014 hänellä on n. 40 käyttämätöntä lomapäivää. Lomapäivien suuri määrä lyhyellä aikavälillä aiheuttaa sen, että maakuntajohtajan varamiehen, aluekehitysjohtaja Tarja Nuotion ja aluekehitysjohtajan sijaisen erikoissuunnittelija Petteri Partasen työtehtäviä järjestellään siten, että ne muuttuvat loppuvuotena 2014 oleellisesti nykyistä vaativimmiksi, mikä edellyttää tehtäväkohtaisten palkkojen määräaikaisia korotuksia. Valmistelija JS/MR/mk Maakuntajohtajan ehdotus Maakuntahallitus päättää ajalla korottaa aluekehitysjohtaja Tarja Nuotion ja erikoissuunnittelija Petteri Partasen tehtäväkohtaisia palkkoja 10 %. Päätös Merkittiin, että Tarja Nuotio poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Ehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja hallintojohtaja Markku Roto, p ,

16 168, MH :00 HALL: 193/2014 Sivu 16 VUODEN 2015 KOKOUSAIKATAULU Asia Valmistelija Maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen vuoden 2015 kokousaikataulusta päättäminen. MR/MK/ml Maakuntajohtajan ehdotus Maakuntahallitus päättää kokousaikataulusta vuodelle 2015 sillä varauksella, että nopeita päätöksiä vaativat, ennalta arvaamattomat asiat saattavat aiheuttaa aikatauluun muutoksia. Maakuntavaltuusto: ma klo ma klo Maakuntahallitus: ma klo ma klo sekä Satakunnan liiton ja Varsinais-Suomen liiton maakuntahallituksien yhteiskokous, Turku ma klo ma klo ma klo ma klo ma klo ma klo ma klo ma klo ma klo Päätös Lisätietoja Ehdotus hyväksyttiin. johdon assistentti Minna Lempinen, p ,

17 169, MH :00 MAANK: 162/2014 Sivu 17 VARAUTUMINEN 6AIKA -HANKEKOKONAISUUTEEN KUULUVAN AVOIN DATA -OSAHANKKEEN TOTEUTTAMISEEN Asia 6Aika eli avoimet ja älykkäät palvelut on kestävän kaupunkikehittämisen strategia, jossa ovat mukana Suomen suurimmat kaupungit, ns. kuutoskaupungit Helsinki, Espoo, Vantaa, Oulu, Tampere ja Turku. Kestävä kaupunkikehittäminen on osa koko Suomen rakennerahasto-ohjelmaa Kestävää kasvua ja työtä Strategian tavoitteena on parantaa kaupunkien palveluja ja toimivuutta yhteen yli kuntarajojen avaamalla tietolähteitä, kehittämällä avointa osallistumista sekä avoimia innovaatioalustoja. Varsinais-Suomen liitto ja Lounaispaikka ovat mukana hankkeen suunnittelussa sekä toteuttamisessa osahankkeessa Avoin Data. EAKR-hakuun on jätetty hankehakemus. Osahankkeen toteutusaikataulu on Valmistelija HS/SJ Maakuntajohtajan ehdotus Tarkoituksena Avoin Data -osahankkeessa on rakentaa infrastruktuuri avoimen tiedon esittämiseen Lounais-Suomen alueella. Samalla toteutetaan pohja Lounais-Suomen aluetietopalvelulle, avataan mm. Turun kaupungin ja muiden organisaatioiden tietovarantoja ja kehitetään aluetietopalvelun organisaatiorakennetta eteenpäin. Avoin Data -osahanke on kolmivuotinen ja sen kokonaisbudjetti liiton osalta on euroa. Tästä 33 % ( euroa) on omarahoitusta, joka katetaan Varsinais-Suomen liiton henkilöstön työpanoksina. Kolmivuotisen hankkeen omarahoitusosuus muodostuu Lounaispaikan työntekijöiden työpanoksista (16 kk) ja liiton muun henkilöstön työpanoksista (10 kk). Lisäksi hankkeeseen on tarkoitus palkata hankesuunnittelija ja ohjelmoija. 6Aika-hankkeen kokonaisbudjetti on n. 80 miljoonaa euroa ja toteutusaika on seitsemän vuotta. Hankkeeseen osallistumalla voidaan suurille kaupunkiseuduille osoitettua EAKR-rahoitusta hyödyntää koko maakunnan kehittämiseksi. Mikäli hanke saa myönteisen rahoituspäätöksen, se tuodaan maakuntahallitukseen käynnistämispäätöstä varten. Maakuntahallitus päättää varautua 6Aika Avoin Data -osahankkeen toteuttamiseen ja liiton henkilöstön työpanoksen käyttöön hankkeen omarahoituksena. Päätös Lisätietoja Ehdotus hyväksyttiin. suunnittelujohtaja Heikki Saarento, p

18 170, MH :00 MAANK: 145/2014 Sivu 18 VARAUTUMINEN UPTOWN HANKEKOKONAISUUTEEN KUULUVAN OSAHANKKEEN TOTEUTTAMISEEN Asia UPTOWN on EU:n Horizon 2020 (ECSEL-2014) hanke, jossa tarkoituksena on kehittää tulevaisuuden ICT-välineitä elämiseen ja työskentelyyn kaupunkiympäristössä. Samalla tarkoituksena on suunnitella kaupungeille uusia fiksumpia järjestelmiä tiedon hallintaan. Hankkeen teemoina ovat osallistavuus, fiksut työkalut ja resurssitehokkuus. Tavoitteena on toteuttaa mm. erilaisia teknisiä ratkaisuja tiedon hallintaan nopeasti muuttuvassa maailmassa. Valmistelija HS/SJ Maakuntajohtajan ehdotus Koko hankkeen budjetti on 30 miljoonaa euroa ja hankkeen toteutusaika on kolme vuotta. Suomen konsortion osuus on kolme miljoonaa euroa. Osahankkeen budjetti on euroa, josta EU:n suunniteltu osuus on euroa (35 %), TEKESIN osuus euroa (30 %) ja Varsinais- Suomen liiton omarahoitusosuus euroa (35 %). Liiton omarahoitus katetaan Lounaispaikan henkilöstön työpanoksina. Hankesuunnitelma on jätetty syyskuun 2014 aikana. Mukana on kymmeniä EU-maita. Suomen kansalliseen konsortioon ovat sitoutuneet Turun yliopiston Brahea keskuksen TRCyksikkö, Dimenteq Oy, Nokian HERE-palvelut, Nokia Networks ja VTT sekä Varsinais-Suomen liitossa toimiva Lounaispaikka paikkatietoverkosto. Lounaispaikan tehtävänä on kehittää välineitä paikkatiedon ja avoimen datan hyödyntämiseen, olla mukana tietoarkkitehtuurisuunnittelussa ja tiedon standardoinnissa. Suomen konsortion pilotiksi on noussut automaattisten ajoneuvojen teknologian kehitys, joissa ajantasaisilla ja tarkoilla paikkatiedoilla on suuri rooli. Varsinais-Suomeen kohdentuvassa pilotissa on mahdollista testata itseajavia autoja ensimmäisten joukossa Euroopassa. Hankkeessa on mahdollisuus päästä mukaan yhteistyöhön suurten toimijoiden kanssa ja saada näkyvyyttä ja uudenlaista osaamista alueelle. Mikäli hanke saa myönteisen rahoituspäätöksen, se tuodaan maakuntahallitukseen käynnistämispäätöstä varten. Maakuntahallitus päättää varautua UPTOWN -osahankkeen toteuttamiseen ja liiton henkilöstön työpanoksien käyttöön hankkeen omarahoituksena. Päätös Lisätietoja Ehdotus hyväksyttiin. suunnittelujohtaja Heikki Saarento, p

19 171, MH :00 ALUEK: 109/2010 Sivu 19 PROFIILI-HANKKEEN SULKEMINEN Asia Profiili-hankkeessa perehdyttiin Varsinais-Suomessa toteutuneiden hankkeiden vaikuttavuuden arviointiin ja hankearviointimenetelmän uusimiseen. Hankkeen toteutusaika oli Hankkeen toteutuneet kustannukset olivat yhteensä euroa. Tästä summasta maakunnan kehittämisrahan osuus oli 90 % ja Varsinais-Suomen liiton osuus 10 %. Hankkeesta palautuu käyttämättömänä euroa. Valmistelija TN/VR Maakuntajohtajan ehdotus Profiili-hankkeelle asetettiin kaksi tärkeää tavoitetta. Selvittää mitä tuloksia ja vaikutuksia vuosien sekä hankkeilla on ollut alueella ja mitä niistä on jäänyt jäljelle. Uudistaa vuodesta 2000 asti käytössä ollut Varsinais-Suomen hankeverkko, jonne on kerätty Varsinais- Suomen rahoitusviranomaisten rahoittamat hankkeet ja saada viranomaiset käyttämään uudistettua hankkeiden seuranta- ja arviointijärjestelmää. Profiili-hankkeelle asetetut tavoitteet toteutuivat. Profiili-hankkeen tärkein ja merkittävin tulos on uuden hankeverkon suunnittelu ja toteutus toimivaksi työvälineeksi viranomaisille. Profiili-hankkeen loppuraportti on oheismateriaalina. Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi Profiili-hankkeen päättymisen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin. Merkittiin, että uuden hankeverkon verkko-osoite on Lisätietoja erikoissuunnittelija Ville Roslakka, p ,

20 171, MH :00 / Pykälän liite: Profiilin loppuraportti Sivu 19

PÖYTÄKIRJA 1/2014. Hankerahoitusjaosto

PÖYTÄKIRJA 1/2014. Hankerahoitusjaosto PÖYTÄKIRJA 1/2014 Hankerahoitusjaosto 17.3.2014 1 Kokouksen avaus 2 Osanottajien toteaminen sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 Pöytäkirjan tarkastaminen 5 Aluekehitysjohtajan

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ aika Maanantai 19.12.2016 klo 14.05 15.33 paikka Varsinais-Suomen liitto (Ratapihankatu 36, Turku), nh. Tammi läsnäolijat Pöytäkirjan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO MH, :00, Esityslista 1

SISÄLLYSLUETTELO MH, :00, Esityslista 1 i SISÄLLYSLUETTELO MH, 20.10.2014 10:00, Esityslista 1-2 Esityslistan kansilehti (sisällysluettelo)... 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 2 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2/2017. Kokousaika Maanantai klo

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2/2017. Kokousaika Maanantai klo 1 KINNULAN KUNNAN PÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 2/2017 Kokousaika Maanantai 16.1.2017 klo 9.15 9.27 Kokouspaikka Kunnantalo valtuustosali et läsnä varaet läsnä Pj Pauli Salonpää (x) Ari Urpilainen ()

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ aika Maanantai 24.10.2016 klo 12.30 14.30 paikka Varsinais-Suomen liitto (Ratapihankatu 36, Turku), nh. Tammi läsnäolijat Päytäkirjan

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 22.2.2013 klo 9.00 11.01 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 1 Kokoustiedot Aika: 5.5.2009 klo 13.00 13.57 Paikka: Jyväskylän Paviljonki Messukatu 10, Jyväskylä Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 2 Sisällysluettelo Sivu

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 3/ (8) Rakennuslautakunta Aika , klo 16:30-17:09. Kunnantalo, kaavoittajan huone.

Mäntyharju Pöytäkirja 3/ (8) Rakennuslautakunta Aika , klo 16:30-17:09. Kunnantalo, kaavoittajan huone. Mäntyharju Pöytäkirja 3/2016 1 (8) Aika 19.04.2016, klo 16:30-17:09 Paikka Kunnantalo, kaavoittajan huone Käsitellyt asiat 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjan tarkastus 19 Rakennustarkastajan

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kielellisten palvelujen toimikunta PÖYTÄKIRJA 1/2013

Kielellisten palvelujen toimikunta PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kielellisten palvelujen toimikunta 11.09.2013 PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Kokouksen avaus 2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Pöytäkirjan tarkastajat 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 5 Toimikunnan

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001 N:o 682 687 SISÄLLYS N:o Sivu 682 Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 4/2016 ASIALISTA Aika: Tiistai 24.5.2016 klo 18.00 18.12 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Liite 1 Tikkanen Timo, kunnanhallituksen jäsen Ranto Mauno, va. kunnanjohtaja

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanhallitus. Maanantai klo 9.00 (kj haastattelut) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanhallitus. Maanantai klo 9.00 (kj haastattelut) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Maanantai 15.2.2016 klo 9.00 (kj haastattelut) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakennehanke Esityslista 2/2013

Kunta- ja palvelurakennehanke Esityslista 2/2013 Kunta- ja palvelurakennehanke Esityslista 2/2013 Turun kaupunkiseudun kuntakokous Kokousaika Tiistai 27.8.2012 klo 16.30 Kokouspaikka Turun kaupungintalo, Aurakatu 2 Asialuettelo 1 Avaus ja läsnäolijoiden

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/2016 38 Kokousaika 10.10.2016 kello 18.00 18.40 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Kolari, Kari Juhala-Nuutila,

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA ESITYSLISTA Kokousnumero 8/2016 Aika Ke klo 18.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Keskiviikkona Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 8/2016 ASIA LIITE 62 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika 28.02.2013 torstai klo 17:30-21:05 tauko klo 19.36-19.46 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla

Lisätiedot

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 129 Kirkkovaltuusto Aika: 18.1.2017 klo 18.00 18.45 Paikka: Someron seurakuntakeskus, sali 2 Läsnä: Eino Pauli Haho Eevi vara Kankare Tarja Kujansuu Antti Känkänen

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 2.3.2016 1 Kokousaika Keskiviikko 2.3.2016, klo 16.30 17.30 (virkaan liittyvät haastattelu klo 11.00 16.30) Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen

Lisätiedot

Kielellisten palvelujen toimikunta PÖYTÄKIRJA 2/2014

Kielellisten palvelujen toimikunta PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kielellisten palvelujen toimikunta 20.08.2014 PÖYTÄKIRJA 2/2014 11 Kokouksen avaus 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 13 Pöytäkirjan tarkastajat 14 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU 4 / 2016 Laatimispäivämäärä ( 4 )

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU 4 / 2016 Laatimispäivämäärä ( 4 ) ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU 4 / 2016 Hallitus Laatimispäivämäärä 27.5.2016 1 ( 4 ) KOKOUSAIKA Torstai 2.6.2016 klo10.00 alkaen KOKOUSPAIKKA Luontokeskus Naava / kokoustila Kuukkeli, Luontotie 1,

Lisätiedot

KH Valmistelija ja lisätiedot: henkilöstöjohtaja Anu Kalliosaari, p

KH Valmistelija ja lisätiedot: henkilöstöjohtaja Anu Kalliosaari, p Kaupunginhallitus 146 09.05.2016 Kaupunginhallitus 177 06.06.2016 Kaupunginvaltuusto 40 29.06.2016 Kaupunginhallitus 218 08.08.2016 Kaupunginhallitus 248 22.08.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN VIRKA 442/22/2016

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 16.2.2016 1 Kokousaika Tiistai 16.2.2016, klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen Kari Kannisto Heli Suoranta Kirsti Syyrakki Sara

Lisätiedot

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu.

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2016 Aika: Torstai 13.10.2016 klo 17.00 Paikka: Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, 90220 Oulu. 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 3/2014 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 3/2014 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 14.5.2014 klo 18-19.20 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Asiat 33 Kokouksen avaaminen 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 35 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Uudenmaan liitto, maakuntasali, Esterinportti 2 b, Helsinki. Otsikko Sivu. 1 Kokouksen avaus ja pöytäkirjantarkastajien valinta 4

Uudenmaan liitto, maakuntasali, Esterinportti 2 b, Helsinki. Otsikko Sivu. 1 Kokouksen avaus ja pöytäkirjantarkastajien valinta 4 PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kielellisten palveluiden toimikunta AIKA 28.04.2016, klo 09:30-11:20 PAIKKA Uudenmaan liitto, maakuntasali, Esterinportti 2 b, Helsinki KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/2015 55 Kokousaika 11.11.2015 kello 18.00 19.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja

Lisätiedot

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 12.5.2016 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko18.5.2016 klo 15.30 KOKOUSPAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone Trumetari, 1.

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT KUNNANVALTUUSTO 3/2015 KOKOUSAIKA Torstai 27.8.2015 klo 18.30 KOKOUSKUTSU KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 19 20 21 22 23 24 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Lisälista MH Maakuntahallitus esityslista :00

Lisälista MH Maakuntahallitus esityslista :00 Lisälista MH 30.1.2017 Maakuntahallitus esityslista 30.01.2017 10:00 20 LAUSUNTO KUNNALLISVALITUKSEEN, MAAKUNTAJOHTAJAN VALINTA, SIMO RIUTTAMÄKI... 1 - Liite 20... 5 - Liite 20 - Lausuntopyyntö_Turun hallinto-oikeus...

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/2015 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/2015 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:44 Paikka Kunnantalo Ervastintie 2 kokoustila Herman 4. krs Läsnäolijat Seppälä Ulla puheenjohtaja Salonen Antti

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Nro 9/2012. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Nro 9/2012. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Nro 9/2012 Sivistyslautakunta 20.12.2012 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Torstai 20.12.2012 klo 16.15 16.20 Kihniön kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi Aika Perjantai 5.4.2013 klo 10.00 11.45 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), 96200 Rovaniemi Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1/2015. Hankerahoitusjaosto 21.3.2016

PÖYTÄKIRJA 1/2015. Hankerahoitusjaosto 21.3.2016 PÖYTÄKIRJA 1/2015 Hankerahoitusjaosto 21.3.2016 1 Kokouksen avaus 2 Osanottajien toteaminen sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 Pöytäkirjan tarkastaminen 5 Aluekehitysjohtajan

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 6/

Muonion kunta Esityslista / 6/ Muonion kunta Esityslista / 6/2015 28.10.2015 Tarkastuslautakunnan kokous Aika ke 11.11.2015 klo 16 Paikka valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja Pentti

Lisätiedot

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Tiistai 8.05.2013 klo 12.35 13.47 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 3/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 3/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 3/2015 18 Kokousaika 20.4.2015 kello 18.00 18.10 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala-Nuutila,

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus 51 08.02.2016 Kaupunginhallitus 59 22.02.2016 Kaupunginvaltuusto 21 29.02.2016 Hyvinvointipalveluiden palvelualuejohtajan viran täyttäminen 483/02.022/2015 KH 08.02.2016 51 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 16

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 16 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 16 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 14.11.2016 klo 16.30 17.05 Puumilan Taitotalo Törmä Tapani Alkkiomäki Jari Annala Tarmo Koivistoinen Hannu

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 3/2016. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p

Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 3/2016. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p -3, KV 31.3.2016 18:30 Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Oulun Eteläisen instituutin ja Kerttu Saalasti säätiön toiminnan esittely - johtaja, säätiön asiamies Ville Isoherranen Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 15.10.2015 klo 18:00-19.28 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 1/2016 1

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 1/2016 1 ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 1/2016 1 Kokousaika 20.01.2016 kello 18.00 19.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja Ilkka

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 310 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 15/2009 KOKOUSAIKA Perjantaina 04.12.2009 kello 15.00 15.40 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 12.5.2016 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko18.5.2016 klo 15.00- KOKOUSPAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone Trumetari,

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 Kirkkoneuvosto 19.7.2010 76 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 KOKOUSAIKA maanantai 19. päivänä heinäkuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/ Säynätsalon alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/ Säynätsalon alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 1 AIKA 7.9.2016 klo 18.00 PAIKKA Sivu / Säynätsalon seurakuntakoti, Saarnatie Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 39

Lisätiedot

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Yleisesittely Pohjois-Savon ELY-keskus, viestintä 20.4.2010 1 Tausta Aloitti toimintansa 1.1.2010 osana valtion aluehallinnon uudistusta Tehtävät

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 07/2015 Kokouspäivämäärä OSAKEYHTIÖN HALLITUS

PÖYTÄKIRJA 07/2015 Kokouspäivämäärä OSAKEYHTIÖN HALLITUS Aika Maanantai 21.9.2015 klo 15.00 17.14 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 1 KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Tekninen lautakunta 30.11.2016 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet 30.11.2016 klo 16.00 Puumilan juhla- ja taitotalossa

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

Riitta Pulli Anja Farin Juhani Tähtivaara Paikka ja pvm Tervo

Riitta Pulli Anja Farin Juhani Tähtivaara Paikka ja pvm Tervo 1 (8) KOKOUSAIKA 16.12.2016 klo 9.00-12.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanviraston kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS PÖYTÄKIRJAN ALLE-

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymävaltuusto 29.10.2015

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymävaltuusto 29.10.2015 MUONION-ENONTEKIÖN ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Kokousaika To 29.10.2015 klo 19.00 19.32 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Muonion kunnasta: Hietala Kosti, I vpj. Kangosjärvi Ulla-Maija

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 1 KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Tekninen lautakunta 30.11.2016 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 30.11.2016 klo 16.00 17.50 Puumilan juhla- ja taitotalossa Petteri Wiinamäki

Lisätiedot

26 Haastattelutyöryhmän nimeäminen / tukipalvelulautakunta

26 Haastattelutyöryhmän nimeäminen / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 5/2016 1 (8) Aika 21.06.2016, klo 17:00-17:33 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Pyhä Käsitellyt asiat 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 25 Pöytäkirjan tarkastus 26 Haastattelutyöryhmän

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 / 2013. Perusturvalautakunta. 21.5.2013 klo 17.00 17.45

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 / 2013. Perusturvalautakunta. 21.5.2013 klo 17.00 17.45 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 / 2013 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 21.5.2013 klo 17.00 17.45 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Kohtala

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 4/ seurakuntamme palvelija

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 4/ seurakuntamme palvelija Ylä-Savon seurakuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 4/2015 - seurakuntamme palvelija Yhteisen kirkkoneuvoston kokous Aika: tiistaina klo 16.30 16.45 Paikka: Lippuniemen seurakuntakoti, Kiviahonkatu 18, 74130

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) Tarkastuslautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:00-18:25 PAIKKA Rantakartano Pöyhölä, Pöyhöläntie 72, Keuruu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ----

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ---- 1(6) HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET III luku Muut määräykset - 19 Asukkaiden aloitteet Aloiteoikeus ja aloitteen käsittely VI luku Nimenkirjoitus Kaupungin asukkaalla sekä kaupungissa toimivalla

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4. SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4. SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Yhtymähallitus 7.5.2015 1 AIKA Torstai 7.5.2015 klo 15.30-16.20 PAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone 1 PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 17.11.2014 kello 18.00 19.20 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstai 2.5.2013 kello 20.00-21.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015 Kaupunginhallitus 144 15.06.2015 Kaupunginvaltuusto 54 15.06.2015 Markku Ahjoniemen eronpyyntö Karkkilan kaupungin luottamustehtävistä 1/00.00.01/2013, 3/00.00.01/2013, 9/00.00.01/2013, 10/00.00.01/2013,

Lisätiedot

Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone

Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone YHTYMÄHALLITUKSEN ESITYSLISTA 5/2015 Kokousaika 19. toukokuuta 2015 klo 14.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Kokouksen avaus... 1 2 Kokouksen

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 13.06.2013 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 1. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.1.2016 klo 17.00

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 1. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.1.2016 klo 17.00 ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 1. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.1.2016 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 38 Tarkastuslautakunta 2013-2016 21.09.2016 AIKA 21.09.2016 klo 09:00-10:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 Laillisuus

Lisätiedot

2 KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO Harri Kaukinen avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon, jossa todettiin yllämainitut läsnä oleviksi.

2 KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO Harri Kaukinen avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon, jossa todettiin yllämainitut läsnä oleviksi. PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2015 AIKA keskiviikkona 14.1.2015 klo 19 PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo LÄSNÄ jäsenet Ali-Rontti Ilkka Auranen Harri Hutko Sinikka Järvelä Jari Kallio Reino

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

Viranomainen. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on merkitty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, Pidetään yleisesti nähtävänä

Viranomainen. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on merkitty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, Pidetään yleisesti nähtävänä Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta 2/2011 Kokousaika Perjantaina 25.2.2011 klo 15.00 - Kokouspaikka Virastotalo, Kunnanhallituksen huone Käsiteltävät asiat 1 2 3 4 5 6 Kokouksen

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 4 / 2016

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 4 / 2016 1 KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 4 / 2016 Aika 1.8.2016 klo 15.00 15.16 Paikka Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Holkko Merja puheenjohtaja Haavisto Jonna varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 11/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikko 26.10.2016

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/ KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu 7/2016 110 KOKOUSAIKA Tiistai 27.09.2016 kello 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ ( 8 ) KIRKKOVALTUUSTO

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ ( 8 ) KIRKKOVALTUUSTO SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 ( 8 ) Aika keskiviikko 14.1.2015 klo 19.00-19.55 Paikka Läsnä Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Jarmo Heinonen Ritva Heinonen Eeva Hirvikoski Kaija Honkanen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 41/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää perustaa 1.12.

Helsingin kaupunki Esityslista 41/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää perustaa 1.12. Helsingin kaupunki Esityslista 41/2016 1 (5) 7 Palvelukokonaisuuksien johtajien virkojen perustaminen ja täyttömenettely sekä sosiaali- ja terveysviraston osastopäälliköiden virkojen virkanimikkeiden muuttaminen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.21 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 1 Ainali

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Puitekonsultteja haettiin seitsemään aihealueeseen. Jokaiseen aihealueeseen pyrittiin valitsemaan 3 5 konsulttia.

Puitekonsultteja haettiin seitsemään aihealueeseen. Jokaiseen aihealueeseen pyrittiin valitsemaan 3 5 konsulttia. Hallitus 3 24.01.2017 KONSULTTIEN VALINTA HELSINGIN SEUDUN MAL 2019 -SUUNNITELMAN JA SEN SISÄLTÄMÄN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN (HLJ) KONSULTOINNIN PUITEJÄRJESTELYYN VUOSINA 2017 2019 59/08.00.00.00/2017

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 2 / 2013

KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 2 / 2013 KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA ESITYSLISTA 2 / 2013 VAPAA-AJANLAUTAKUNNAN KOKOUS Aika: Tiistaina 11.6.2013 klo 18.00- Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto Läsnä: läsnä poissa Puheenjohtaja: Varapuheenjohtaja:

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2013 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2013 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2013 1 Vammaisneuvosto 08.01.2013 Aika 08.01.2013 klo 14:30-16:00 Paikka Merililjakoti Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot