SISÄLLYSLUETTELO MH, :00, Pöytäkirja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO MH, 20.10.2014 10:00, Pöytäkirja"

Transkriptio

1 i SISÄLLYSLUETTELO MH, :00, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen Pöytäkirjan tarkastaminen Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus Maakuntahallituksen puheenjohtajan Petteri Orpon ero Varsinais-Suomen liiton maakuntahallituksen jäsenyydestä Maakuntahallituksen puheenjohtajan valinta Tino Aallon ero Varsinais-Suomen liiton maakuntahallituksen varajäsenyydestä Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaa Varsinais-Suomessa koskeva kysely ja ponnet Maakuntajohtajan viran täyttäminen Maakuntajohtajan eläköitymisestä johtuvat työtehtävien määräaikaiset erityisjärjestelyt Vuoden 2015 kokousaikataulu Varautuminen 6Aika -hankekokonaisuuten kuuluvan avoin data osahankkeen toteuttamiseen Varautuminen Uptown hankekokonaisuuteen kuuluvan osahankkeen toteuttamiseen Profiili-hankkeen sulkeminen Pykälän liite: Profiilin loppuraportti Maakunnan kehittämisraha, myönteiset päätökset Maakunnan yhteistyöryhmän jäsenmuutokset Central Baltic ohjelman e-monitoring System -palvelinympäristön hankinta Pykälän liite: EMonitoring systemsin tarvitsema palvelinkapasiteetti Hankinnan kuvaus ja perustelut Central Baltic ohjelman graafisen ilmeen ja verkkosivujen tuottajan valinta Pykälän liite: CB; graafisen ilmeen ja verkkosivujen tuottajan valinta, tarjou Viranhaltijapäätökset Maankäyttöjaoston antamat lausunnot ja käsittelemät asiat Tiedoksi annettavat asiat Pykälän liite: Matkaraportti Savo Pykälän liite: Matkaraportti_Klap Pykälän liite: Matkaraportti_Gdansk Pykälän liite: Matkaraportti_Nuotio Kokouksen päättäminen Oikaisuvaatimussivu... 75

2 -1, MH :00 Sivu 2

3 -1, MH :00 Sivu 3 %%%001 Pöytäkirja %%%005/2014 KOKOUSAIKA %%%003 klo %%% KOKOUSPAIKKA %%%006 PYKÄLÄT Sivut SAAPUVILLA Maaskola Mika, pj. Sirèn Saara-Sofia Alatalo Juuso Haijanen Pauliina Heikkilä Lauri Kiviranta Esko Koskinen Talvikki Kurvinen Jani, 2. vpj. Lehtinen Riitta Kattelus Lauri Nieminen Raimo Nummentalo Juhani Perho Tiina Pilpola Juhani Saario Mari Söderlund Nina Virolainen Anne-Mari Vuola Hanna Wallin Stefan ESITTELIJÄ Savo Juho Maakuntajohtaja PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ Roto Markku Hallintojohtaja MUUT SAAPUVILLA OLLEET Myllymäki Pekka Antola Jouko Mv:n puheenjohtaja Mv:n I varapuheenjohtaja KUTSUTTUINA ASIANTUNTIJOINA LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA ALLEKIRJOITUKSET Nuotio Tarja Palmunen Lauri Saarento Heikki Ålgars-Åkerholm Jessica Aluekehitysjohtaja Edunvalvontajohtaja Suunnittelujohtaja Viestintävastaava Mika Maaskola puheenjohtaja Markku Roto sihteeri PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Maakuntavirasto Pauliina Haijanen Lauri Heikkilä PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Todistaa Maakuntavirasto Hallintojohtaja

4 159, MH :00 Sivu 4 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Asia Kutsu ja esityslista maakuntahallituksen kokoukseen on toimitettu Maakuntahallituksen jäsenten lisäksi kutsu ja esityslista on toimitettu maakuntahallituksen varajäsenille, jotka osallistuvat kokoukseen varsinaisen jäsenen ollessa estynyt ja varsinaisen jäsenen kutsuttua varajäsenen sijaansa, sekä maakuntavaltuuston puheenjohtajille. Kuntalain 58 :n 2. momentin mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kuntalain 86 :n mukaan kuntayhtymästä on soveltuvin osin voimassa, mitä kunnasta on säädetty edellä mainitussa kuntalain pykälässä. Valmistelija MR/mk Maakuntajohtajan ehdotus Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi jäsenille toimitettu esityslista. Päätös Puheenjohtaja Mika Maaskola totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, koska läsnä oli 19 maakuntahallituksen jäsentä.

5 160, MH :00 Sivu 5 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN Asia Varsinais-Suomen liiton hallintosäännön 18 mukaan: Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjantekijä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Maakuntahallitus päätti kokouksessaan , että pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti seuraavasti: 1. Pöytäkirjanpitäjän varmentama pöytäkirja lähetetään sähköpostitse maakuntahallituksen kokouksen puheenjohtajalle hyväksymistä varten. 2. Puheenjohtaja ilmoittaa sähköpostilla hallintojohtajalle ja hallintosihteerille pöytäkirjan hyväksymisestään. 3. Puheenjohtajan hyväksymisilmoituksen jälkeen pöytäkirja lähetetään sähköpostilla pöytäkirjan tarkastajille, jotka ilmoittavat sähköpostilla pöytäkirjan tarkastuksestaan hallintojohtajalle ja hallintosihteerille. 4. Pöytäkirjan hyväksymistä koskevat sähköposti-ilmoitukset liitetään pöytäkirjaan ja puheenjohtaja allekirjoittaa tarkastetun pöytäkirjan hallintosäännön 18 :n mukaisesti. Valmistelija MR/MK Maakuntajohtajan ehdotus Maakuntahallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Pauliina Haijanen ja Lauri Heikkilä. Päätös Lisätietoja Ehdotus hyväksyttiin. hallintojohtaja Markku Roto p ,

6 161, MH :00 Sivu 6 MAAKUNTAJOHTAJAN AJANKOHTAINEN KATSAUS Asia Valmistelija Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus. JS/ml Maakuntajohtajan ehdotus Maakuntahallitus merkitsee ajankohtaisen katsauksen tiedoksi. Päätös Maakuntajohtaja Juho Savo: Tunnin juna tarvitsee juuri Nyt ministerien ja ministeriön tuen! Ikkuna sulkeutuu elleivät puheet muutu käytännön teoiksi. Euroopan komissio ja parlamentti tekivät viime joulukuussa erinomaisen päätöksen TEN-T liikenneverkoista Varsinais-Suomen kannalta. Tältä osin edunvalvontamme on toiminut erinomaisesti. Keskeiset kehitettävät yhteytemme sisältyvät tärkeimpään TEN-T-luokkaan, ydinverkkokäytäviin meidän tapauksessa Skandinavia-Välimeri ydinverkkokäytävään. Turun ja Naantalin satamat kuuluvat ydinverkkoon, samoin Turun lentoasema. Muut Suomen ydinverkon satamat ovat lisäksemme vain Helsinki sekä HaminaKotka, ja lentoasemista Helsinki-Vantaa. Turku on tunnistettu ydinverkon keskeisenä kaupunkisolmuna (Urban nodes). Näistä lähtökohdista liikenneyhteyksiemme status ja edelleen kehittäminen ei voisi olla parempi. TEN-T suuntaviivapäätöksen kanssa hyväksyttiin samalla 26 miljardin euron EU:n rahoitusohjelma (CEF) TEN-T verkkojen kehittämiseen vuosille Komission painopiste on kohdentaa CEF-rahoitusta ennen kaikkea ydinverkkokäytäviin. Suomen näkökulmasta tämä tarkoittaa ainoastaan yhteyksiä Etelä-Suomessa. CEF-päätös (EU 1316/2013), joka on siis hyväksyttyä EUlainsäädäntöä, sisältää ennalta määriteltyjä hankkeita. Tähän listaan sisältyy Turku-Helsinki ratayhteyden kehittäminen. Tämän pohjalta Tunnin junan edistämiseen jatkosuunnittelulla ja aikanaan toteuttamisella on erinomaiset edellytykset. Asioiden käytännön etenemiseen ja hoitamiseen liittyy aina joukko kiemuroita - niin tähänkin. Jo viime kuussa avautui ensimmäinen TEN-T hankehaku, joka päättyy helmikuun loppuun mennessä. Ensimmäisessä haussa on jaossa merkittävin osa koko ohjelman rahoituksesta. Kansallisessa keskustelussamme on noussut esiin, että Suomi haluaa ulosmitata TEN-T verkkoihin liittyen kaiken mahdollisen saatavan tuen. Toisaalta pitää muistaa, että TEN-T hankkeihin liittyy myös merkittävä kansallinen rahoitusosuus: suunnittelussa 50 %, rakentamisessa %. Pääasiassa hakijat ovat jäsenvaltioita, mutta esim. satamat ovat myös mahdollisia. Jotta hanke voi saada TEN-T rahoitusta, pitää sillä olla kansallinen puolto tässä tapauksessa LVM:n. Eli TEN-T hankehakemuksia pitäisi paraikaa tehdä, mutta mille hankkeille? Poliittinen selkänoja puuttuu asiasta. Hallituskausi lähenee loppuaan ja liikennepoliittisesta selonteosta ei tähän juuri tukea saa. Tuleva hallitusohjelma ja mahdollinen liikennepoliittinen selonteko ovat taas TEN-T näkökulmasta katsottuna liian kaukana. Lienee selvää, että talouspoliittinen tai EU-ministerivaliokunta linjaavat tätä asiaa vielä tänä vuonna. Tosin linjaus taitaa kohdistua vain tähän TEN-T hakukierrokseen. Tulevat hakukierrokset linjataan seuraavan hallituksen papereissa. Samanaikaisesti on käynnissä EU komission vetämä TEN-T ydinverkkokäytävien työsuunnitelmien laadinta. Brysselissä järjestettiin lokakuun alussa 3. alueiden, satamien, lentokenttien ja liikenneviranomaisten yhteinen työkokous ScanMed käytäväsuunnitelmasta. (Raportti kokouksesta tämän hallituksen listan 20.5) Suunnitelmaan liittyy tässä vaiheessa myös Suomen osalta kymmenkunta erillistä liikennehanketta. Yksi suunnitelmista kuitenkin puuttuu: Se meidän kannaltamme tärkein eli Tku Hki oikoradan suunnittelu. Varsinais-Suomen liitto on nyt tehnyt sen lisäämisestä ehdotukset niin liikennevirastolle kuin myös suoraan suunnitelmaa työstäville konsulteille. Suunnitelma valmistuu marraskuun loppuun mennessä.

7 161, MH :00 Sivu 7 LVM:n näkökulmasta tämä on Brysselin suunnasta tulevaa tarpeetonta kansallisen liikennepolitiikan ohjaamista. Joka tapauksessa jäsenmaat, Suomi mukaan lukien, joutuvat tämän vuoden joulukuussa käsittelemään ja hyväksymään ko. ydinverkkokäytävien työsuunnitelmat nykyisen hallituksen voimin. Liikennehallinnon sisälläkin lienee vahvoja eri näkemyksiä siitä, mihin TEN-T tukea tulisi hakea. Poliittisella kentällä Tunnin juna on vahvassa nosteessa liikennehallinnon virkamiesten vastustuksesta huolimatta. Niin uusi liikenne- ja viestintäministeri Paula Risikko kuin omat ministerimme Petteri Orpo ja nyt jo entinen ympäristöministeri Ville Niinistö ovat mediassa tukeneet Tunnin junaa. Uusi valtiovarainministeri Antti Rinne liputti viime tiistain HS:n haastattelussa vahvasti Turku - Helsinki ratayhteyden puolesta. Komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker on esittänyt Eurooppaan uutta 300 miljardin euron investointiohjelmaa kasvun, työllisyyden, investointien ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Ohjelman valmistelusta ja toteutuksesta vastaa komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen. Ministeri Rinteen ehdotus Tunnin junasta yhtenä tämän ohjelman lippulaivahankkeita on erinomainen avaus. Tunnin juna on nyt asiana lämmin, siitä keskustellaan oikean mittakaavan pöydissä ja ennen kaikkea hankkeen perustelut Etelä-Suomen kasvua ja kilpailukykyä parantavana investointina ovat kiistattomat. Juuri nyt on oikea aika saada Tunnin junan jatkosuunnittelu liikkeelle eurooppalaisten linjausten ja tuen turvin! Ellei hanketta nyt Suomen toimesta vahvisteta TEN-T työsuunnitelmaan on rehellistä lopettaa myös siitä puhuminen. Ratkaisun paikka on nyt! Ydinverkon yleiskuva liitteenä (Liite 1). Central Baltic -ohjelma käynnistymäisillään kiinnostus hankekentällä suurta Varsinais-Suomen liiton hallinnoima Central Baltic -ohjelma on käynnistymäisillään. Ohjelmaasiakirja lähetettiin Euroopan komission hyväksyttäväksi heinäkuussa. Komission esittämät tarkennuskysymykset saapuivat liittoon viime viikolla. Kysymysten luonne oli valtaosin tekninen. Komission arvio ja ohjelman toive on, että ohjelma-asiakirja saisi komission virallisen hyväksynnän vielä vuoden loppuun mennessä. Ensimmäisen haun arvioitu aukeamisaika on tämän vuoden puolella, ja komission aikataulujen pitäessä hankehakemuksia päästään arvioimaan jo alkuvuodesta. Hankehakijoiden keskuudessa Central Baltic -rahoituksen odotus on kiivasta. Varsinais-Suomen liitossa toimiva ohjelmasihteeristö on konsultoinut jo toista sataa hankeideaa ja ohjelma-alueen pääkaupungeissa järjestettävät viisi avajaistilaisuutta loka-marraskuussa ovat ääriään myöten täynnä. Tilaisuuksiin on ilmoittautunut lähes kuusisataa osallistujaa. Perustettavan Teijon kansallispuiston laki tulossa eduskuntaan metsästyslupabyrokratia edelleen kiistanaiheena Lakiesitys Teijon kansallispuistosta on tulossa valiokunnasta eduskuntaan tällä viikolla. Ympäristöministeriön pohjaesitys on saanut valiokuntavaiheessa aikaan edelleen kiivastakin keskustelua tavasta, jolla hirvieläinten metsästystä alueella voidaan jatkaa. Ministeriön pohjaesitys mahdollisti metsästyksen jatkon ministeriön myöntämillä poikkeusluvilla. Keskustelu on tuonut hyvin selvästi esille sen, että poikkeuslupamenettelyyn liittyy tarkkoihin selvityksiin perustuva lausuntokierros, mahdolliset valitukset ja niiden käsittelykierrokset lausuntokierroksineen. Byrokratiaa siis taas lisää vaikka kaikki puhuvat byrokratian ja paperinpyörityksen vähentämisestä. Maa- ja metsätalousvaliokunta esittikin jo, että lailla suoraan sallitaan tarpeellinen hirvieläinkannan kannanhoidollinen metsästys. Omistajahan päättää tässäkin mallissa metsästyksen käytännön toteutuksesta. Ympäristövaliokunnan lopullinen kanta tähän ydinkysymykseen saadaan vasta tällä viikolla. Ja kuten jo keväällä jouduin toteamaan: Lain sisällön päättää eduskunta eivät ympäristöministeriön eräät virkamiehet. (Liitto on ollut asiassa kuultavana kummassakin valiokunnassa / tämän hallituksen lista 20.2) Ehdotus hyväksyttiin.

8 161, MH :00 Sivu 8

9 162, MH :00 HALL: 197/2014 Sivu 9 MAAKUNTAHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN PETTERI ORPON ERO VARSINAIS-SUOMEN LIITON MAAKUNTAHALLITUKSEN JÄSENYYDESTÄ Asia Varsinais-Suomen liiton perussopimuksen 12 :n 1. momentin mukaan maakuntavaltuusto valitsee maakuntahallituksen toimikauttaan vastaavaksi ajaksi. Petteri Orpo on pyytänyt eroa Varsinais-Suomen liiton maakuntahallituksen jäsenyydestä tultuaan valituksi valtioneuvoston jäseneksi. Petteri Orpo on maakuntahallituksen puheenjohtaja. Valmistelija MR/MK Maakuntajohtajan ehdotus Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se 1. myöntää Petteri Orpolle eron Varsinais-Suomen liiton maakuntahallituksen jäsenyydestä. 2. valitsee maakuntahallitukseen Petteri Orpon tilalle uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi Päätös Lisätietoja Ehdotus hyväksyttiin. Hallintojohtaja Markku Roto p ,

10 163, MH :00 HALL: 197/2014 Sivu 10 MAAKUNTAHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA Asia Varsinais-Suomen liiton perussopimuksen 13 :n 1. momentin mukaan maakuntavaltuusto valitsee jäsenten joukosta maakuntahallitukselle puheenjohtajan sekä kaksi varapuheenjohtajaa. Maakuntahallituksen puheenjohtajan Petteri Orpon erottua maakuntahallituksen jäsenyydestä tulee maakuntahallitukselle valita uusi puheenjohtaja. Valmistelija MR/mk Maakuntajohtajan ehdotus Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se maakuntahallituksen jäsenten joukosta valitsee maakuntahallitukselle puheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Päätös Lisätietoja Ehdotus hyväksyttiin. hallintojohtaja Markku Roto p ,

11 164, MH :00 HALL: 181/2014 Sivu 11 TINO AALLON ERO VARSINAIS-SUOMEN LIITON MAAKUNTAHALLITUKSEN VARAJÄSENYYDESTÄ Asia Tino Aalto on kirjeellään (VSL ) anonut eroa Varsinais-Suomen liiton luottamustoimista paikkakunnalta muuton takia. Tino Aalto on maakuntahallituksen jäsen Talvikki Koskisen varajäsen ja hankerahoitusjaoston jäsen ja varapuheenjohtaja. Valmistelija MR/MK Maakuntajohtajan ehdotus Maakuntahallitus päättää esittää maakuntavaltuustolle, että se 1. myöntää Tino Aallolle eron Varsinais-Suomen liiton maakuntahallituksen varajäsenyydestä ja 2. valitsee maakuntahallitukseen Tino Aallon tilalle uuden varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Päätös Lisätietoja Ehdotus hyväksyttiin. hallintojohtaja Markku Roto p ,

12 165, MH :00 HALL: 189/2013 Sivu 12 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TILAA VARSINAIS-SUOMESSA KOSKEVA KYSELY JA PONNET Asia Valmistelija Maakuntavaltuuston kokouksessa valtuutettu Olavi Ala-Nissilä kysyi, mikä on maakuntavaltuuston (mv ) palauttaman julkisen terveys- ja sosiaalipalvelujen tilaa Varsinais-Suomessa koskevan ponnen valmistelutilanne. LP/lk Maakuntajohtajan ehdotus Maakuntahallitus vastaa valtuutettu Olavi Ala-Nissilän kysymykseen seuraavasti. Kysymyksen pohjalla on Ala-Nissilän maakuntavaltuuston kokouksessa jättämä ponsi, jossa toivottiin selvitystä terveys- ja sosiaalipalvelujen tilasta Varsinais-Suomessa: Maakuntahallitus laatii maakuntavaltuuston seuraavaan kokoukseen selvityksen siitä, mikä nyt on julkisen terveys- ja sosiaalipalvelujen tila Varsinais-Suomessa yksityisten palvelujen koko ajan lisääntyessä ja edelleen, mitä kaavailuja sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus ja mahdollinen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin purkaminen merkitsisi Varsinais-Suomessa julkisten palvelujen saatavuuden kannalta koko maakunnassa Turussa, kehyskunnissa, kaikissa muissa kunnissa ja mitä kaavailtu vastuukuntamalli merkitsisi kaikkien varsinaissuomalaisten kuntien vaikutusmahdollisuuksien kannalta omien kuntalaisten palvelujen tuottamiseen. Maakuntavaltuusto vastasi valtuuston kokouksessa laajasti kertoen valmisteltavan soteuudistuksen sen hetkisestä vaiheesta sekä sen toteuttamisvaihtoehdoista ja mahdollisista vaikutuksista Varsinais-Suomessa. Tämän jälkeen soten tilanne ja pohjaratkaisu ovat ratkaisevasti muuttuneet. Maakuntavaltuusto palautti asiakohdan valtuutettu Juha Vanhasen ehdotuksesta valtuutettu Maija Perhon kannattamana uudelleen valmisteluun seuraavilla saatesanoilla: Varsinais-Suomen liiton maakuntavaltuusto edellyttää Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä, että se mahdollisimman nopeasti pyytää lausunnot kunnilta yhteistoiminnan kehittämisestä, tulevasta palvelurakenteesta ja kustannusrakenteesta sekä edellyttää sairaanhoitopiiriltä avoimuuden lisäämistä. Varsinais-Suomen liitto lähetti ponnen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille sen toiminnassaan huomioon otettavaksi. Sairaanhoitopiiri pyysi kirjeellään jäsenkunnilta ja muilta tahoilta, muun muassa Varsinais-Suomen liitolta, lausuntoa strategialuonnoksesta vuosille Strategialausunnossa kysyttiin kuntien kantaa mm. sairaanhoitopiirin tulevaan resurssienjakoon. Sairaanhoitopiiri katsoi, että kysely on vastaus maakuntavaltuuston esitykseen. Maakuntahallitus käsitteli sote-asiaa uudelleen sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyynnön pohjalta kokouksissaan ja (mh 34). Maaliskuun lopulla 2014 sote-asiassa tapahtui ratkaiseva käänne, kun kaikkien puolueiden johto sopi uudesta pohjasta, jonka varaan sosiaali- ja terveyspalvelut tultaisiin rakentamaan. Viimeksi maakuntahallitus käsitteli sote-asiaa sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyynnön pohjalta kokouksessaan Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että edellä esitetty vastaus on riittävä ja toteaa, että ponnet ( ja ) ja kysely ( ) ovat näin tulleet loppuun käsitellyiksi. Päätös Lisätietoja Ehdotus hyväksyttiin. edunvalvontajohtaja Lauri Palmunen, puh ,

13 166, MH :00 HALL: 108/2014 Sivu 13 MAAKUNTAJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN Asia Maakuntajohtaja Juho Savo on kirjeellään ilmoittanut eläkkeelle siirtymisestään seuraavasti: Täytettyäni nyt toukokuussa 65 vuotta ja kun edessä olevana kesänä tulee kuluneeksi 40 vuotta siitä, kun aloitin yhtäjaksoisen työn Varsinais-Suomen maakunnan tunnusten alla, ilmoitan kunnioittaen siirtyväni alkaen eläkkeelle maakuntajohtajan virasta. Varsinais-Suomen liiton perussopimuksen 12 :n ja hallintosäännön 41 :n mukaan Maakuntavaltuusto ottaa maakuntajohtajan. Hallintosäännön 39 :n mukaan Maakuntajohtajan viran julistaa haettavaksi maakuntahallitus ja 40 :n mukaan Maakuntahallitus päättää virkojen ja toimien kelpoisuusehdoista. Lain kunnallisesta viranhaltijasta 4 :n Julkinen hakumenettely mukaan Virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä, jollei jäljempänä toisin säädetä. Hakuaika on vähintään 14 kalenteripäivää siitä, kun ilmoitus on julkaistu kuntalain 64 :ssä säädetyllä tavalla. Lain kunnallisesta viranhaltijasta 5 :n Virkasuhteeseen ottaminen mukaan Sellaiseen virkasuhteeseen, joka on ollut julkisesti haettavana, voidaan ottaa vain henkilö, joka on hakenut sitä kirjallisesti ennen hakuajan päättymistä ja silloin täyttää kelpoisuusvaatimukset. Hakemukseen on liitettävä selvitys hakijan kelpoisuudesta. Kunnanjohtajan virkaan ja valtuuston päätöksen mukaisesti muuhunkin virkasuhteeseen voidaan suostumuksensa nojalla ottaa sellainenkin henkilö, joka ei ole hakenut sitä ja jonka kelpoisuudesta on esitetty selvitys. Lain 1 :n mukaan Mitä tässä laissa säädetään kunnasta, koskee myös kuntayhtymää. Maakuntajohtajan viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä kieli- tai virkamiestutkinnolla osoitettu vähintään hyvä suomen ja ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Muu kielitaito (erityisesti englannin kieli), johtajakokemus asiantuntijaorganisaatiosta sekä perehtyneisyys kunnallishallintoon ja Varsinais-Suomen liiton toimialaan kuuluviin tehtäviin katsotaan hakijalle eduksi. Toimen tehtäväkohtainen palkka perustuu KVTES:n mukaisesti suoritettuun tehtävien vaativuuden arviointiin ja tulee olemaan euroa/kk. Tehtäväkohtaisen palkan lisäksi voidaan maksaa henkilökohtaista lisää, jonka enimmäismäärä liitossa on 30 % tehtäväkohtaisesta palkasta. Kunnallisen viranhaltijalain 8 :n mukaan virkasuhteeseen otettaessa voidaan määrätä virantoimituksen aloittamisesta alkavasta enintään kuuden kuukauden koeajasta. Maakuntajohtajan virka on ollut haettavan julkisella haulla klo mennessä. Virkaa on hakenut 16 henkilöä: Johtava tutkija Toni Ahlqvist, Tarvasjoki Office Manager Teijo Alakahri, Turku (ei julkisuuteen) Tutkija Faris Alsuhail, Helsinki Liiketoimintajohtaja Jyri Arponen, Turku Ylijohtaja Kari Häkämies, Masku Yksikön päällikkö, Tero Jokilehto, Tampere (ei julkisuuteen) Hallintojohtaja Hannu Kallio, Turku Joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte, Raisio Erikoistutkija Eija Koskivaara, Turku Kaupunkikehityspäällikkö Mika Mannervesi, Salo Maatalousyrittäjä Pekka Myllymäki, Mynämäki Hallintojohtaja Jukka Mäkilä, Pori Kauppatieteiden maisteri, yhteiskuntatieteiden maisteri Riikka Pakarinen, Espoo Ammattistarttiopettaja Tiina Perho, Loimaa Teknisen toimen ja maankäytön johtaja Juha Prittinen, Hämeenlinna

14 166, MH :00 HALL: 108/2014 Sivu 14 Kehittämispäällikkö Janne Virtanen, Paimio Maakuntahallitus perusti kokouksessaan haastatteluryhmän, johon kuuluvat Pauliina Haijanen, Jani Kurvinen ja Mika Maaskola. Maakuntahallitus valtuutti haastatteluryhmän kutsumaan ja haastattelemaan maakuntajohtajan viran haastateltavat. Valmistelutilanne tuodaan lokakuun maakuntahallitukseen. Maakuntahallitus voi tarvittaessa kutsua lisää haastateltavia. Maakuntahallitus päättää soveltuvuustesteihin lähetettävät. Haastatteluihin osallistuvat ryhmiensä edustajina myös Juhani Pilpola, Nina Söderlund, Mari Saario ja Stefan Wallin. Haastatteluryhmän puheenjohtajana toimii Mika Maaskola. Haastatteluryhmä antaa maakuntahallitukselle raportin työstään. Valmistelija MR/MK Maakuntajohtajan ehdotus Maakuntahallitus päättää maakuntajohtajan viran täyttämisen jatkotoimenpiteistä. Päätös Merkittiin, että Tiina Perho ja Pekka Myllymäki ilmoittivat olevansa esteellisiä eivätkä osallistuneet asian käsittelyyn (osallisuusjäävi, maakuntajohtajan viran hakijoita). Maakuntahallitus päätti lähettää seuraavat hakijat soveltuvuustesteihin: Liiketoimintajohtaja Jyri Arponen, Turku Ylijohtaja Kari Häkämies, Masku Maatalousyrittäjä Pekka Myllymäki, Mynämäki Ammattistarttiopettaja Tiina Perho, Loimaa Kehittämispäällikkö Janne Virtanen, Paimio Lisätietoja Hallintosihteeri Marja Karttunen, p ,

15 167, MH :00 HALL: 196/2014 Sivu 15 MAAKUNTAJOHTAJAN ELÄKÖITYMISESTÄ JOHTUVAT TYÖTEHTÄVIEN MÄÄRÄAIKAISET ERITYISJÄRJESTELYT Asia Maakuntajohtaja Juho Savo jää eläkkeelle alkaen ja loppuvuotena 2014 hänellä on n. 40 käyttämätöntä lomapäivää. Lomapäivien suuri määrä lyhyellä aikavälillä aiheuttaa sen, että maakuntajohtajan varamiehen, aluekehitysjohtaja Tarja Nuotion ja aluekehitysjohtajan sijaisen erikoissuunnittelija Petteri Partasen työtehtäviä järjestellään siten, että ne muuttuvat loppuvuotena 2014 oleellisesti nykyistä vaativimmiksi, mikä edellyttää tehtäväkohtaisten palkkojen määräaikaisia korotuksia. Valmistelija JS/MR/mk Maakuntajohtajan ehdotus Maakuntahallitus päättää ajalla korottaa aluekehitysjohtaja Tarja Nuotion ja erikoissuunnittelija Petteri Partasen tehtäväkohtaisia palkkoja 10 %. Päätös Merkittiin, että Tarja Nuotio poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Ehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja hallintojohtaja Markku Roto, p ,

16 168, MH :00 HALL: 193/2014 Sivu 16 VUODEN 2015 KOKOUSAIKATAULU Asia Valmistelija Maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen vuoden 2015 kokousaikataulusta päättäminen. MR/MK/ml Maakuntajohtajan ehdotus Maakuntahallitus päättää kokousaikataulusta vuodelle 2015 sillä varauksella, että nopeita päätöksiä vaativat, ennalta arvaamattomat asiat saattavat aiheuttaa aikatauluun muutoksia. Maakuntavaltuusto: ma klo ma klo Maakuntahallitus: ma klo ma klo sekä Satakunnan liiton ja Varsinais-Suomen liiton maakuntahallituksien yhteiskokous, Turku ma klo ma klo ma klo ma klo ma klo ma klo ma klo ma klo ma klo Päätös Lisätietoja Ehdotus hyväksyttiin. johdon assistentti Minna Lempinen, p ,

17 169, MH :00 MAANK: 162/2014 Sivu 17 VARAUTUMINEN 6AIKA -HANKEKOKONAISUUTEEN KUULUVAN AVOIN DATA -OSAHANKKEEN TOTEUTTAMISEEN Asia 6Aika eli avoimet ja älykkäät palvelut on kestävän kaupunkikehittämisen strategia, jossa ovat mukana Suomen suurimmat kaupungit, ns. kuutoskaupungit Helsinki, Espoo, Vantaa, Oulu, Tampere ja Turku. Kestävä kaupunkikehittäminen on osa koko Suomen rakennerahasto-ohjelmaa Kestävää kasvua ja työtä Strategian tavoitteena on parantaa kaupunkien palveluja ja toimivuutta yhteen yli kuntarajojen avaamalla tietolähteitä, kehittämällä avointa osallistumista sekä avoimia innovaatioalustoja. Varsinais-Suomen liitto ja Lounaispaikka ovat mukana hankkeen suunnittelussa sekä toteuttamisessa osahankkeessa Avoin Data. EAKR-hakuun on jätetty hankehakemus. Osahankkeen toteutusaikataulu on Valmistelija HS/SJ Maakuntajohtajan ehdotus Tarkoituksena Avoin Data -osahankkeessa on rakentaa infrastruktuuri avoimen tiedon esittämiseen Lounais-Suomen alueella. Samalla toteutetaan pohja Lounais-Suomen aluetietopalvelulle, avataan mm. Turun kaupungin ja muiden organisaatioiden tietovarantoja ja kehitetään aluetietopalvelun organisaatiorakennetta eteenpäin. Avoin Data -osahanke on kolmivuotinen ja sen kokonaisbudjetti liiton osalta on euroa. Tästä 33 % ( euroa) on omarahoitusta, joka katetaan Varsinais-Suomen liiton henkilöstön työpanoksina. Kolmivuotisen hankkeen omarahoitusosuus muodostuu Lounaispaikan työntekijöiden työpanoksista (16 kk) ja liiton muun henkilöstön työpanoksista (10 kk). Lisäksi hankkeeseen on tarkoitus palkata hankesuunnittelija ja ohjelmoija. 6Aika-hankkeen kokonaisbudjetti on n. 80 miljoonaa euroa ja toteutusaika on seitsemän vuotta. Hankkeeseen osallistumalla voidaan suurille kaupunkiseuduille osoitettua EAKR-rahoitusta hyödyntää koko maakunnan kehittämiseksi. Mikäli hanke saa myönteisen rahoituspäätöksen, se tuodaan maakuntahallitukseen käynnistämispäätöstä varten. Maakuntahallitus päättää varautua 6Aika Avoin Data -osahankkeen toteuttamiseen ja liiton henkilöstön työpanoksen käyttöön hankkeen omarahoituksena. Päätös Lisätietoja Ehdotus hyväksyttiin. suunnittelujohtaja Heikki Saarento, p

18 170, MH :00 MAANK: 145/2014 Sivu 18 VARAUTUMINEN UPTOWN HANKEKOKONAISUUTEEN KUULUVAN OSAHANKKEEN TOTEUTTAMISEEN Asia UPTOWN on EU:n Horizon 2020 (ECSEL-2014) hanke, jossa tarkoituksena on kehittää tulevaisuuden ICT-välineitä elämiseen ja työskentelyyn kaupunkiympäristössä. Samalla tarkoituksena on suunnitella kaupungeille uusia fiksumpia järjestelmiä tiedon hallintaan. Hankkeen teemoina ovat osallistavuus, fiksut työkalut ja resurssitehokkuus. Tavoitteena on toteuttaa mm. erilaisia teknisiä ratkaisuja tiedon hallintaan nopeasti muuttuvassa maailmassa. Valmistelija HS/SJ Maakuntajohtajan ehdotus Koko hankkeen budjetti on 30 miljoonaa euroa ja hankkeen toteutusaika on kolme vuotta. Suomen konsortion osuus on kolme miljoonaa euroa. Osahankkeen budjetti on euroa, josta EU:n suunniteltu osuus on euroa (35 %), TEKESIN osuus euroa (30 %) ja Varsinais- Suomen liiton omarahoitusosuus euroa (35 %). Liiton omarahoitus katetaan Lounaispaikan henkilöstön työpanoksina. Hankesuunnitelma on jätetty syyskuun 2014 aikana. Mukana on kymmeniä EU-maita. Suomen kansalliseen konsortioon ovat sitoutuneet Turun yliopiston Brahea keskuksen TRCyksikkö, Dimenteq Oy, Nokian HERE-palvelut, Nokia Networks ja VTT sekä Varsinais-Suomen liitossa toimiva Lounaispaikka paikkatietoverkosto. Lounaispaikan tehtävänä on kehittää välineitä paikkatiedon ja avoimen datan hyödyntämiseen, olla mukana tietoarkkitehtuurisuunnittelussa ja tiedon standardoinnissa. Suomen konsortion pilotiksi on noussut automaattisten ajoneuvojen teknologian kehitys, joissa ajantasaisilla ja tarkoilla paikkatiedoilla on suuri rooli. Varsinais-Suomeen kohdentuvassa pilotissa on mahdollista testata itseajavia autoja ensimmäisten joukossa Euroopassa. Hankkeessa on mahdollisuus päästä mukaan yhteistyöhön suurten toimijoiden kanssa ja saada näkyvyyttä ja uudenlaista osaamista alueelle. Mikäli hanke saa myönteisen rahoituspäätöksen, se tuodaan maakuntahallitukseen käynnistämispäätöstä varten. Maakuntahallitus päättää varautua UPTOWN -osahankkeen toteuttamiseen ja liiton henkilöstön työpanoksien käyttöön hankkeen omarahoituksena. Päätös Lisätietoja Ehdotus hyväksyttiin. suunnittelujohtaja Heikki Saarento, p

19 171, MH :00 ALUEK: 109/2010 Sivu 19 PROFIILI-HANKKEEN SULKEMINEN Asia Profiili-hankkeessa perehdyttiin Varsinais-Suomessa toteutuneiden hankkeiden vaikuttavuuden arviointiin ja hankearviointimenetelmän uusimiseen. Hankkeen toteutusaika oli Hankkeen toteutuneet kustannukset olivat yhteensä euroa. Tästä summasta maakunnan kehittämisrahan osuus oli 90 % ja Varsinais-Suomen liiton osuus 10 %. Hankkeesta palautuu käyttämättömänä euroa. Valmistelija TN/VR Maakuntajohtajan ehdotus Profiili-hankkeelle asetettiin kaksi tärkeää tavoitetta. Selvittää mitä tuloksia ja vaikutuksia vuosien sekä hankkeilla on ollut alueella ja mitä niistä on jäänyt jäljelle. Uudistaa vuodesta 2000 asti käytössä ollut Varsinais-Suomen hankeverkko, jonne on kerätty Varsinais- Suomen rahoitusviranomaisten rahoittamat hankkeet ja saada viranomaiset käyttämään uudistettua hankkeiden seuranta- ja arviointijärjestelmää. Profiili-hankkeelle asetetut tavoitteet toteutuivat. Profiili-hankkeen tärkein ja merkittävin tulos on uuden hankeverkon suunnittelu ja toteutus toimivaksi työvälineeksi viranomaisille. Profiili-hankkeen loppuraportti on oheismateriaalina. Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi Profiili-hankkeen päättymisen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin. Merkittiin, että uuden hankeverkon verkko-osoite on Lisätietoja erikoissuunnittelija Ville Roslakka, p ,

20 171, MH :00 / Pykälän liite: Profiilin loppuraportti Sivu 19

SISÄLLYSLUETTELO MH, :00, Esityslista 1

SISÄLLYSLUETTELO MH, :00, Esityslista 1 i SISÄLLYSLUETTELO MH, 3.3.2014 10:00, Esityslista 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 1 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen... 4 3 Lausunto sosiaali- ja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 4/2015. Hankerahoitusjaosto 16.11.2015

PÖYTÄKIRJA 4/2015. Hankerahoitusjaosto 16.11.2015 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Hankerahoitusjaosto 16.11.2015 24 Kokouksen avaus 25 Osanottajien toteaminen sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 26 Työjärjestyksen hyväksyminen 27 Pöytäkirjan tarkastaminen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1/2014. Hankerahoitusjaosto

PÖYTÄKIRJA 1/2014. Hankerahoitusjaosto PÖYTÄKIRJA 1/2014 Hankerahoitusjaosto 17.3.2014 1 Kokouksen avaus 2 Osanottajien toteaminen sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 Pöytäkirjan tarkastaminen 5 Aluekehitysjohtajan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO MH, :00, Esityslista 1

SISÄLLYSLUETTELO MH, :00, Esityslista 1 i SISÄLLYSLUETTELO MH, 20.10.2014 10:00, Esityslista 1-2 Esityslistan kansilehti (sisällysluettelo)... 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 2 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 2/2017. Hankerahoitusjaosto

PÖYTÄKIRJA 2/2017. Hankerahoitusjaosto PÖYTÄKIRJA 2/2017 Hankerahoitusjaosto 24.4.2017 11 Kokouksen avaus 12 Osanottajien toteaminen sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Työjärjestyksen hyväksyminen 14 Pöytäkirjan tarkastaminen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. YTK, 28.1.2015 9:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. YTK, 28.1.2015 9:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO YTK, 28.1.2015 9:30, Pöytäkirja 1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Työjärjestyksen hyväksyminen... 4 3 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO MH, :00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO MH, :00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO MH, 3.3.2014 10:00, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen... 3 33 Pöytäkirjan tarkastaminen...

Lisätiedot

-3, KH 27.8.2015 18:30. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 27.8.2015

-3, KH 27.8.2015 18:30. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 27.8.2015 -3, KH 27.8.2015 18:30 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 27.8.2015 Esityslista 15/2015 -2, KH 27.8.2015 18:30 Kokousaika Maanantai 27.8.2015 klo 18.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ aika Maanantai 30.1.2017 klo 12.33 14.55 paikka Varsinais-Suomen liitto (Ratapihankatu 36, Turku), nh. Tammi läsnäolijat Pöytäkirjan

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ aika Maanantai 19.12.2016 klo 14.05 15.33 paikka Varsinais-Suomen liitto (Ratapihankatu 36, Turku), nh. Tammi läsnäolijat Pöytäkirjan

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ aika Maanantai 26.6.2017 klo 12.30 14.10 paikka Varsinais-Suomen liitto (Ratapihankatu 36, Turku), nh. Tammi läsnäolijat Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kielellisten palvelujen toimikunta PÖYTÄKIRJA 2/2015

Kielellisten palvelujen toimikunta PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kielellisten palvelujen toimikunta 03.09.2015 PÖYTÄKIRJA 2/2015 12 Kokouksen avaus 13 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 14 Pöytäkirjan tarkastaminen 15 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

Kielellisten palvelujen toimikunta 15.06.2015 PÖYTÄKIRJA 1/2015

Kielellisten palvelujen toimikunta 15.06.2015 PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kielellisten palvelujen toimikunta 15.06.2015 PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kokouksen avaus 2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Pöytäkirjan tarkastajat 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 5 Ajankohtaiset

Lisätiedot

Sisällysluettelo YTK, :30, Pöytäkirja

Sisällysluettelo YTK, :30, Pöytäkirja Sisällysluettelo YTK, 18.8.2017 12:30, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 10 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 11 Työjärjestyksen hyväksyminen... 4 12 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ aika Maanantai 24.10.2016 klo 12.30 14.30 paikka Varsinais-Suomen liitto (Ratapihankatu 36, Turku), nh. Tammi läsnäolijat Päytäkirjan

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2/2017. Kokousaika Maanantai klo

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2/2017. Kokousaika Maanantai klo 1 KINNULAN KUNNAN PÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 2/2017 Kokousaika Maanantai 16.1.2017 klo 9.15 9.27 Kokouspaikka Kunnantalo valtuustosali et läsnä varaet läsnä Pj Pauli Salonpää (x) Ari Urpilainen ()

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 2/ Yhtymäkokous kokouskutsu 2/2017 22.6.2017 Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 22.6.2017 klo 12.00 alkaen, Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Tammer, Kelloportinkatu 1 B. Tampereella

Lisätiedot

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 19 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 20 Vastaavan sairaanhoitajan valinta

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 2.11.2017 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 388 389

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tarkastuslautakunta AIKA kello 09:00-12:11. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tarkastuslautakunta AIKA kello 09:00-12:11. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 24.01.2017 kello 09:00-12:11 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 2.11.2017 klo 17.00 17.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 24.01.2017 kello 14:00-16.18 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista:

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 15.11.2017 klo 13:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMISTOIMET

Lisätiedot

10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 11 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 12 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 13 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 14

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Lapin liiton työvaliokunta 18.09.2017 AIKA 18.09.2017 klo 08:00-09:30 PAIKKA Lapin liiton toimisto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

1 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 2/ Christer Friskopf. Nina Schulman jäsen

1 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 2/ Christer Friskopf. Nina Schulman jäsen 1 KOKOUSAIKA klo 9.10 12.35 KOKOUSPAIKKA Saksankatu 27 A-rakennus, kokoushuone 1014 LÄSNÄ Pauli Marttila puheenjohtaja Tuija Näppinen varapuheenjohtaja Christer Friskopf jäsen Nina Schulman jäsen POISSA

Lisätiedot

1 Tarkastuslautakunta ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/

1 Tarkastuslautakunta ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/ 1 KOKOUSAIKA klo 9.00 KOKOUSPAIKKA Saksankatu 27, A-rak. kokoushuone 1014 LÄSNÄ Pauli Marttila puheenjohtaja Tuija Näppinen varapuheenjohtaja Christer Friskof jäsen Nina Schulman jäsen POISSA MUUT Tuula

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tekninen lautakunta 29.02.2016 AIKA 29.02.2016 klo 17:00-17:40 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 22.2.2013 klo 9.00 11.01 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 6/

Sivistyslautakunta 6/ SIIKAISTEN KUNTA ESITYSLISTA Sivistyslautakunta 6/2015 60 62 Aika Tiistai 11.08.2015 klo 17.00 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Kurtti Arja puheenjohtaja Kallioniemi Seija varapuheenjohtaja Heikkilä Reijo jäsen

Lisätiedot

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.1.2013 klo 19.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, alasali Läsnä: Äystö Leena, pj Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Joutsiniemi Juha Kangasluoma Pentti Kontola

Lisätiedot

LAPIN LIITTO ESITYSLISTA 1/2017 1

LAPIN LIITTO ESITYSLISTA 1/2017 1 LAPIN LIITTO ESITYSLISTA 1/2017 1 KOKOUSKUTSU 13.9.2017 Työvaliokunnan jäsenille Lapin liiton työvaliokunnan kokous Lapin liiton työvaliokunnan kokous 1/2017 pidetään maanantaina 18.9.2017 klo 08:00 Lapin

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2017 Sivu 101 () Kunnanhallitus Keskiviikko kello 18.00

KONNEVEDEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2017 Sivu 101 () Kunnanhallitus Keskiviikko kello 18.00 KONNEVEDEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2017 Sivu 101 () Kunnanhallitus Keskiviikko 24.4.2017 kello 18.00 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakuntahallituksen päätösvallan delegointi AIKO hankerahoitusta varten

Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakuntahallituksen päätösvallan delegointi AIKO hankerahoitusta varten Maakuntahallitus 110 15.09.2014 Maakuntahallitus 106 22.08.2016 Maakuntahallituksen päätösvallan delegointi AIKO hankerahoitusta varten 263/00.00.01/2010 MHS 15.09.2014 110 n ehdotus: Maakuntavaltuuston

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37 Hyvinvointilautakunta 08.06.2015 AIKA 8.6.2015 klo 18:00 18.34 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 1 Kokoustiedot Aika: 5.5.2009 klo 13.00 13.57 Paikka: Jyväskylän Paviljonki Messukatu 10, Jyväskylä Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 2 Sisällysluettelo Sivu

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 16.5.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Muut osallistujat: Mikko Luoma, tilintarkastaja

Lisätiedot

Saaristotoimikunta PÖYTÄKIRJA 1/2015

Saaristotoimikunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 Saaristotoimikunta 10.02.2015 PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kokouksen avaus 2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 5 Saaristoliikenteen ajankohtaiset 6 Saaristo-ohjelman

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 1 Kokouksen avaus ja pöytäkirjantarkastajien valinta 4. 2 Uudenmaan liiton kieliohjelman toteutumisen arviointi 5

Otsikko Sivu. 1 Kokouksen avaus ja pöytäkirjantarkastajien valinta 4. 2 Uudenmaan liiton kieliohjelman toteutumisen arviointi 5 PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Kielellisten palveluiden toimikunta AIKA 15.02.2017, klo 09:30-10:40 PAIKKA Uudenmaan liitto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus ja pöytäkirjantarkastajien valinta 4 2 Uudenmaan

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ aika Maanantai 24.4.2017 klo 12.33 14.06 paikka Varsinais-Suomen liitto (Ratapihankatu 36, Turku), nh. Tammi läsnäolijat Pöytäkirjan

Lisätiedot

Saaristotoimikunta 29.04.2014 PÖYTÄKIRJA 2/2014

Saaristotoimikunta 29.04.2014 PÖYTÄKIRJA 2/2014 Saaristotoimikunta 29.04.2014 PÖYTÄKIRJA 2/2014 13 Kokouksen avaus 14 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 15 16 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 17 Kemiönsaaren ajankohtaiset asiat 18 Saaristoliikenteen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1/ JUUPAJOEN KUNTA JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS TARKASTUSLAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO

PÖYTÄKIRJA 1/ JUUPAJOEN KUNTA JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS TARKASTUSLAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN VAALIN TOTEAMINEN... 3 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 4 3 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ESITYSLISTAN TOIMITTAMINEN, PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA, PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakennehanke Esityslista 2/2013

Kunta- ja palvelurakennehanke Esityslista 2/2013 Kunta- ja palvelurakennehanke Esityslista 2/2013 Turun kaupunkiseudun kuntakokous Kokousaika Tiistai 27.8.2012 klo 16.30 Kokouspaikka Turun kaupungintalo, Aurakatu 2 Asialuettelo 1 Avaus ja läsnäolijoiden

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 7 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 8 Pöytäkirjantarkastajien valinta 5

Otsikko Sivu. 7 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 8 Pöytäkirjantarkastajien valinta 5 PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Kielellisten palveluiden toimikunta AIKA 08.12.2017, klo 09:05-11:20 PAIKKA Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 b, 4 krs, 00240 Helsinki KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen avaus

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta (2017-2020) KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 18.10.2017 klo 14.00 - Paikka PHKS Karpalo-kabinetti KÄSITELTÄVÄT ASIAT 59 Kokouksen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 150 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 13/2014 KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Karppinen Ellen

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kielellisten palvelujen toimikunta PÖYTÄKIRJA 1/2013

Kielellisten palvelujen toimikunta PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kielellisten palvelujen toimikunta 11.09.2013 PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Kokouksen avaus 2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Pöytäkirjan tarkastajat 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 5 Toimikunnan

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 3/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 3/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 3/2009 Kokousaika 13.5.2009 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Läsnä Muut osallistujat Anneli Vuorio, puheenjohtaja

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/2017 41 Kokousaika 24.8.2017 kello 18.00 18.50 Kokouspaikka Palvelutalo, Turuntie 8 Läsnä Eija-Liisa Suisto, puheenjohtaja Ilkka Tuomisto, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 7.11.2013 klo 18.00-19.05 Paikka Yläkoulun opettajainhuone Asiat 100 Kokouksen avaaminen 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 16.4.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2014 Sivu 2 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1/2015. Hankerahoitusjaosto 21.3.2016

PÖYTÄKIRJA 1/2015. Hankerahoitusjaosto 21.3.2016 PÖYTÄKIRJA 1/2015 Hankerahoitusjaosto 21.3.2016 1 Kokouksen avaus 2 Osanottajien toteaminen sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 Pöytäkirjan tarkastaminen 5 Aluekehitysjohtajan

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 3/ (8) Rakennuslautakunta Aika , klo 16:30-17:09. Kunnantalo, kaavoittajan huone.

Mäntyharju Pöytäkirja 3/ (8) Rakennuslautakunta Aika , klo 16:30-17:09. Kunnantalo, kaavoittajan huone. Mäntyharju Pöytäkirja 3/2016 1 (8) Aika 19.04.2016, klo 16:30-17:09 Paikka Kunnantalo, kaavoittajan huone Käsitellyt asiat 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjan tarkastus 19 Rakennustarkastajan

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/ (14) Keisanen Päivi. Timisjärvi Katarina Jäsen. Kurvinen Anne-Maaria ELY-keskus

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/ (14) Keisanen Päivi. Timisjärvi Katarina Jäsen. Kurvinen Anne-Maaria ELY-keskus POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 (14) MYR:in sihteeristö Aika 03.10.2017 klo 09:00-10:10 Paikka Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Rämet Jussi Puheenjohtaja Laukkanen Heikki sihteeri Ilola

Lisätiedot

Koukun Helmi, Rauhaniementie 19, kabinetti Järvi ja Terassi. 18 Tampereen Voimia Liikelaitoksen kuukausiraportti

Koukun Helmi, Rauhaniementie 19, kabinetti Järvi ja Terassi. 18 Tampereen Voimia Liikelaitoksen kuukausiraportti Tampere Pöytäkirja 3/2016 1 (13) Aika 20.12.2016, klo 16:30-17:56 Paikka Koukun Helmi, Rauhaniementie 19, kabinetti Järvi ja Terassi Käsitellyt asiat 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 17 Pöytäkirjan

Lisätiedot

-3, KH 5.10.2015 16:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 5.10.2015

-3, KH 5.10.2015 16:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 5.10.2015 -3, KH 5.10.2015 16:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 5.10.2015 Esityslista 21/2015 -2, KH 5.10.2015 16:00 Kokousaika Maanantai 5.10.2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 21.06.2017 AIKA 21.06.2017 klo 10:00-11:14 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

FORSSAN EV.-LUT. SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017. Kirkkovaltuusto

FORSSAN EV.-LUT. SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 18.01.2017 1 KOKOUSAIKA 18.01.2017 kello 18.00-18.30 KOKOUSPAIKKA Forssan seurakuntatalo OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Poissa Caven Heidi Haavisto Veikko Heikkilä Timo Hämäläinen Jari Kallionpää

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2008 KOKOUSAIKA Perjantaina 18.01.2008 kello 13.00-14.00 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanviraston, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Aika: 9.2.2016 klo 19.00 19.30 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanhallitus. Maanantai klo 9.00 (kj haastattelut) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanhallitus. Maanantai klo 9.00 (kj haastattelut) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Maanantai 15.2.2016 klo 9.00 (kj haastattelut) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet

Lisätiedot

-3, KH 15.9.2015 17:30. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 15.9.2015

-3, KH 15.9.2015 17:30. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 15.9.2015 -3, KH 15.9.2015 17:30 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 15.9.2015 Esityslista 19/2015 -2, KH 15.9.2015 17:30 Kokousaika Tiistai 15.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN:

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/2016 38 Kokousaika 10.10.2016 kello 18.00 18.40 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Kolari, Kari Juhala-Nuutila,

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

kunnanhallituksen edustaja

kunnanhallituksen edustaja I TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2010 Aika: Torstaina 02.09.2010 klo 19.00-20.05 Paikka: Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Eija Mahlamäki

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 26.03.2013 12 ASIALISTA KOKOUSAIKA Tiistaina 26.03.2013 klo 18.00 19.13 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 10 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU 4 / 2016 Laatimispäivämäärä ( 4 )

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU 4 / 2016 Laatimispäivämäärä ( 4 ) ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU 4 / 2016 Hallitus Laatimispäivämäärä 27.5.2016 1 ( 4 ) KOKOUSAIKA Torstai 2.6.2016 klo10.00 alkaen KOKOUSPAIKKA Luontokeskus Naava / kokoustila Kuukkeli, Luontotie 1,

Lisätiedot

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 4/2016 ASIALISTA Aika: Tiistai 24.5.2016 klo 18.00 18.12 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Liite 1 Tikkanen Timo, kunnanhallituksen jäsen Ranto Mauno, va. kunnanjohtaja

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014 1 Kokousaika To 10.4.2014 klo 15.00 16.15 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari, pj. Malila Kari Eira Birgitta Kurkela Outi, vj. Poissa Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / 2013. Perusturvalautakunta. 10.4.2013 klo 17.00-17.35

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / 2013. Perusturvalautakunta. 10.4.2013 klo 17.00-17.35 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / 2013 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 10.4.2013 klo 17.00-17.35 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

1 / 5 ESITYSLISTA. Aika: :00 Paikka: Kotkan kaupungintalo, valtuustosali

1 / 5 ESITYSLISTA. Aika: :00 Paikka: Kotkan kaupungintalo, valtuustosali 1 / 5 EDUSTAJAINKOKOUS 28.8.2017 ESITYSLISTA KL/467/000204/2017 Aika: 28.8.2017 10:00 Paikka: Kotkan kaupungintalo, valtuustosali 1 Kokouksen avaus As. nro 1 2 Sihteerin valinta As. nro 2 3 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 22.1.2015 1. Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 22.1.2015 1. Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka Yhtymähallitus 22.1.2015 1 AIKA Torstai 22.1.2015 klo 17.00-18.10 PAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju,

Lisätiedot

Uudenmaan liitto, maakuntasali, Esterinportti 2 b, Helsinki. Otsikko Sivu. 1 Kokouksen avaus ja pöytäkirjantarkastajien valinta 4

Uudenmaan liitto, maakuntasali, Esterinportti 2 b, Helsinki. Otsikko Sivu. 1 Kokouksen avaus ja pöytäkirjantarkastajien valinta 4 PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kielellisten palveluiden toimikunta AIKA 28.04.2016, klo 09:30-11:20 PAIKKA Uudenmaan liitto, maakuntasali, Esterinportti 2 b, Helsinki KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42 Tarkastuslautakunta Kokousaika 16.12.2015 kello 15:00-18:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 8.4.2011 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Ahlqvist Leila jäsen Laukkanen

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 Tarkastuslautakunta Marianne Karttinen. Markku Niskanen Sari Suomi jäsen,

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 Tarkastuslautakunta Marianne Karttinen. Markku Niskanen Sari Suomi jäsen, NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Kokousaika Maanantai 16.1.2017 klo 13.00 14.55 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23 OSALLISTUJAT Esa

Lisätiedot

Kielellisten palvelujen toimikunta PÖYTÄKIRJA 2/2014

Kielellisten palvelujen toimikunta PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kielellisten palvelujen toimikunta 20.08.2014 PÖYTÄKIRJA 2/2014 11 Kokouksen avaus 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 13 Pöytäkirjan tarkastajat 14 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

Valtuusto 3/2017. Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski

Valtuusto 3/2017. Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Valtuusto 3/2017 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Torstai 26.10.2017 klo 14.00 Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski 1 Kokouksen

Lisätiedot

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 129 Kirkkovaltuusto Aika: 18.1.2017 klo 18.00 18.45 Paikka: Someron seurakuntakeskus, sali 2 Läsnä: Eino Pauli Haho Eevi vara Kankare Tarja Kujansuu Antti Känkänen

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA ESITYSLISTA Kokousnumero 8/2016 Aika Ke klo 18.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Keskiviikkona Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 8/2016 ASIA LIITE 62 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Hakemukset liitteineen ovat nähtävillä kokouksessa. Valmistelija: kunnanjohtaja Tarmo Aarnio

Hakemukset liitteineen ovat nähtävillä kokouksessa. Valmistelija: kunnanjohtaja Tarmo Aarnio Kunnanhallitus 0.0.04 Kunnanhallitus 56 4.0.04 Kunnanhallitus 4.04.04 Kunnanhallitus 46 05.06.04 Talousjohtajan viran täyttäminen Kunnanhallitus 0.0.04 797/0.0.00/0 Kunnanhallitus julisti kokouksessaan

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 26.4.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Jukka Panu, jäsen Muut osallistujat:

Lisätiedot

TEN-T verkkojen kehittäminen. Juhani Tervala, , Kymenlaakson maakuntavaltuusto

TEN-T verkkojen kehittäminen. Juhani Tervala, , Kymenlaakson maakuntavaltuusto TEN-T verkkojen kehittäminen Juhani Tervala, 15.12.2014, Kymenlaakson maakuntavaltuusto pendelöintiä 2 Verkkojen Eurooppa-kokonaisuus Verkkojen Eurooppa -kokonaisuus koostuu kolmesta osasta: TEN-T (liikenne),

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 5/2017 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 5/2017 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA torstaina 15. päivä kesäkuuta klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali 61 Kokouksen avaus 62 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 63 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ESITYSLISTA- 1/2013. Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan koulutustilat, neuvotteluhuone 1

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ESITYSLISTA- 1/2013. Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan koulutustilat, neuvotteluhuone 1 ESITYSLISTA- 1/2013 PÖYTÄKIRJA Tarkastuslautakunta 1 Kokousaika Perjantai 12.4.2013 klo 13.45 14.10 Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan koulutustilat, neuvotteluhuone 1 Käsiteltävät asiat Asia Liite

Lisätiedot

KH Valmistelija ja lisätiedot: henkilöstöjohtaja Anu Kalliosaari, p

KH Valmistelija ja lisätiedot: henkilöstöjohtaja Anu Kalliosaari, p Kaupunginhallitus 146 09.05.2016 Kaupunginhallitus 177 06.06.2016 Kaupunginvaltuusto 40 29.06.2016 Kaupunginhallitus 218 08.08.2016 Kaupunginhallitus 248 22.08.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN VIRKA 442/22/2016

Lisätiedot

8 kalustoineen ja leikkivälineineen 117 Karigasniemen kuntosalilaitteet 10 118 Saamenkielisten alaluokkien suomenkielen opetustuntien

8 kalustoineen ja leikkivälineineen 117 Karigasniemen kuntosalilaitteet 10 118 Saamenkielisten alaluokkien suomenkielen opetustuntien Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2013 klo 17:00 19.30 Paikka Valtuustosali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 112 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 113 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001 N:o 682 687 SISÄLLYS N:o Sivu 682 Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot