SISÄLLYSLUETTELO MH, :00, Pöytäkirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO MH, 20.10.2014 10:00, Pöytäkirja"

Transkriptio

1 i SISÄLLYSLUETTELO MH, :00, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen Pöytäkirjan tarkastaminen Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus Maakuntahallituksen puheenjohtajan Petteri Orpon ero Varsinais-Suomen liiton maakuntahallituksen jäsenyydestä Maakuntahallituksen puheenjohtajan valinta Tino Aallon ero Varsinais-Suomen liiton maakuntahallituksen varajäsenyydestä Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaa Varsinais-Suomessa koskeva kysely ja ponnet Maakuntajohtajan viran täyttäminen Maakuntajohtajan eläköitymisestä johtuvat työtehtävien määräaikaiset erityisjärjestelyt Vuoden 2015 kokousaikataulu Varautuminen 6Aika -hankekokonaisuuten kuuluvan avoin data osahankkeen toteuttamiseen Varautuminen Uptown hankekokonaisuuteen kuuluvan osahankkeen toteuttamiseen Profiili-hankkeen sulkeminen Pykälän liite: Profiilin loppuraportti Maakunnan kehittämisraha, myönteiset päätökset Maakunnan yhteistyöryhmän jäsenmuutokset Central Baltic ohjelman e-monitoring System -palvelinympäristön hankinta Pykälän liite: EMonitoring systemsin tarvitsema palvelinkapasiteetti Hankinnan kuvaus ja perustelut Central Baltic ohjelman graafisen ilmeen ja verkkosivujen tuottajan valinta Pykälän liite: CB; graafisen ilmeen ja verkkosivujen tuottajan valinta, tarjou Viranhaltijapäätökset Maankäyttöjaoston antamat lausunnot ja käsittelemät asiat Tiedoksi annettavat asiat Pykälän liite: Matkaraportti Savo Pykälän liite: Matkaraportti_Klap Pykälän liite: Matkaraportti_Gdansk Pykälän liite: Matkaraportti_Nuotio Kokouksen päättäminen Oikaisuvaatimussivu... 75

2 -1, MH :00 Sivu 2

3 -1, MH :00 Sivu 3 %%%001 Pöytäkirja %%%005/2014 KOKOUSAIKA %%%003 klo %%% KOKOUSPAIKKA %%%006 PYKÄLÄT Sivut SAAPUVILLA Maaskola Mika, pj. Sirèn Saara-Sofia Alatalo Juuso Haijanen Pauliina Heikkilä Lauri Kiviranta Esko Koskinen Talvikki Kurvinen Jani, 2. vpj. Lehtinen Riitta Kattelus Lauri Nieminen Raimo Nummentalo Juhani Perho Tiina Pilpola Juhani Saario Mari Söderlund Nina Virolainen Anne-Mari Vuola Hanna Wallin Stefan ESITTELIJÄ Savo Juho Maakuntajohtaja PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ Roto Markku Hallintojohtaja MUUT SAAPUVILLA OLLEET Myllymäki Pekka Antola Jouko Mv:n puheenjohtaja Mv:n I varapuheenjohtaja KUTSUTTUINA ASIANTUNTIJOINA LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA ALLEKIRJOITUKSET Nuotio Tarja Palmunen Lauri Saarento Heikki Ålgars-Åkerholm Jessica Aluekehitysjohtaja Edunvalvontajohtaja Suunnittelujohtaja Viestintävastaava Mika Maaskola puheenjohtaja Markku Roto sihteeri PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Maakuntavirasto Pauliina Haijanen Lauri Heikkilä PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Todistaa Maakuntavirasto Hallintojohtaja

4 159, MH :00 Sivu 4 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Asia Kutsu ja esityslista maakuntahallituksen kokoukseen on toimitettu Maakuntahallituksen jäsenten lisäksi kutsu ja esityslista on toimitettu maakuntahallituksen varajäsenille, jotka osallistuvat kokoukseen varsinaisen jäsenen ollessa estynyt ja varsinaisen jäsenen kutsuttua varajäsenen sijaansa, sekä maakuntavaltuuston puheenjohtajille. Kuntalain 58 :n 2. momentin mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kuntalain 86 :n mukaan kuntayhtymästä on soveltuvin osin voimassa, mitä kunnasta on säädetty edellä mainitussa kuntalain pykälässä. Valmistelija MR/mk Maakuntajohtajan ehdotus Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi jäsenille toimitettu esityslista. Päätös Puheenjohtaja Mika Maaskola totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, koska läsnä oli 19 maakuntahallituksen jäsentä.

5 160, MH :00 Sivu 5 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN Asia Varsinais-Suomen liiton hallintosäännön 18 mukaan: Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjantekijä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Maakuntahallitus päätti kokouksessaan , että pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti seuraavasti: 1. Pöytäkirjanpitäjän varmentama pöytäkirja lähetetään sähköpostitse maakuntahallituksen kokouksen puheenjohtajalle hyväksymistä varten. 2. Puheenjohtaja ilmoittaa sähköpostilla hallintojohtajalle ja hallintosihteerille pöytäkirjan hyväksymisestään. 3. Puheenjohtajan hyväksymisilmoituksen jälkeen pöytäkirja lähetetään sähköpostilla pöytäkirjan tarkastajille, jotka ilmoittavat sähköpostilla pöytäkirjan tarkastuksestaan hallintojohtajalle ja hallintosihteerille. 4. Pöytäkirjan hyväksymistä koskevat sähköposti-ilmoitukset liitetään pöytäkirjaan ja puheenjohtaja allekirjoittaa tarkastetun pöytäkirjan hallintosäännön 18 :n mukaisesti. Valmistelija MR/MK Maakuntajohtajan ehdotus Maakuntahallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Pauliina Haijanen ja Lauri Heikkilä. Päätös Lisätietoja Ehdotus hyväksyttiin. hallintojohtaja Markku Roto p ,

6 161, MH :00 Sivu 6 MAAKUNTAJOHTAJAN AJANKOHTAINEN KATSAUS Asia Valmistelija Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus. JS/ml Maakuntajohtajan ehdotus Maakuntahallitus merkitsee ajankohtaisen katsauksen tiedoksi. Päätös Maakuntajohtaja Juho Savo: Tunnin juna tarvitsee juuri Nyt ministerien ja ministeriön tuen! Ikkuna sulkeutuu elleivät puheet muutu käytännön teoiksi. Euroopan komissio ja parlamentti tekivät viime joulukuussa erinomaisen päätöksen TEN-T liikenneverkoista Varsinais-Suomen kannalta. Tältä osin edunvalvontamme on toiminut erinomaisesti. Keskeiset kehitettävät yhteytemme sisältyvät tärkeimpään TEN-T-luokkaan, ydinverkkokäytäviin meidän tapauksessa Skandinavia-Välimeri ydinverkkokäytävään. Turun ja Naantalin satamat kuuluvat ydinverkkoon, samoin Turun lentoasema. Muut Suomen ydinverkon satamat ovat lisäksemme vain Helsinki sekä HaminaKotka, ja lentoasemista Helsinki-Vantaa. Turku on tunnistettu ydinverkon keskeisenä kaupunkisolmuna (Urban nodes). Näistä lähtökohdista liikenneyhteyksiemme status ja edelleen kehittäminen ei voisi olla parempi. TEN-T suuntaviivapäätöksen kanssa hyväksyttiin samalla 26 miljardin euron EU:n rahoitusohjelma (CEF) TEN-T verkkojen kehittämiseen vuosille Komission painopiste on kohdentaa CEF-rahoitusta ennen kaikkea ydinverkkokäytäviin. Suomen näkökulmasta tämä tarkoittaa ainoastaan yhteyksiä Etelä-Suomessa. CEF-päätös (EU 1316/2013), joka on siis hyväksyttyä EUlainsäädäntöä, sisältää ennalta määriteltyjä hankkeita. Tähän listaan sisältyy Turku-Helsinki ratayhteyden kehittäminen. Tämän pohjalta Tunnin junan edistämiseen jatkosuunnittelulla ja aikanaan toteuttamisella on erinomaiset edellytykset. Asioiden käytännön etenemiseen ja hoitamiseen liittyy aina joukko kiemuroita - niin tähänkin. Jo viime kuussa avautui ensimmäinen TEN-T hankehaku, joka päättyy helmikuun loppuun mennessä. Ensimmäisessä haussa on jaossa merkittävin osa koko ohjelman rahoituksesta. Kansallisessa keskustelussamme on noussut esiin, että Suomi haluaa ulosmitata TEN-T verkkoihin liittyen kaiken mahdollisen saatavan tuen. Toisaalta pitää muistaa, että TEN-T hankkeihin liittyy myös merkittävä kansallinen rahoitusosuus: suunnittelussa 50 %, rakentamisessa %. Pääasiassa hakijat ovat jäsenvaltioita, mutta esim. satamat ovat myös mahdollisia. Jotta hanke voi saada TEN-T rahoitusta, pitää sillä olla kansallinen puolto tässä tapauksessa LVM:n. Eli TEN-T hankehakemuksia pitäisi paraikaa tehdä, mutta mille hankkeille? Poliittinen selkänoja puuttuu asiasta. Hallituskausi lähenee loppuaan ja liikennepoliittisesta selonteosta ei tähän juuri tukea saa. Tuleva hallitusohjelma ja mahdollinen liikennepoliittinen selonteko ovat taas TEN-T näkökulmasta katsottuna liian kaukana. Lienee selvää, että talouspoliittinen tai EU-ministerivaliokunta linjaavat tätä asiaa vielä tänä vuonna. Tosin linjaus taitaa kohdistua vain tähän TEN-T hakukierrokseen. Tulevat hakukierrokset linjataan seuraavan hallituksen papereissa. Samanaikaisesti on käynnissä EU komission vetämä TEN-T ydinverkkokäytävien työsuunnitelmien laadinta. Brysselissä järjestettiin lokakuun alussa 3. alueiden, satamien, lentokenttien ja liikenneviranomaisten yhteinen työkokous ScanMed käytäväsuunnitelmasta. (Raportti kokouksesta tämän hallituksen listan 20.5) Suunnitelmaan liittyy tässä vaiheessa myös Suomen osalta kymmenkunta erillistä liikennehanketta. Yksi suunnitelmista kuitenkin puuttuu: Se meidän kannaltamme tärkein eli Tku Hki oikoradan suunnittelu. Varsinais-Suomen liitto on nyt tehnyt sen lisäämisestä ehdotukset niin liikennevirastolle kuin myös suoraan suunnitelmaa työstäville konsulteille. Suunnitelma valmistuu marraskuun loppuun mennessä.

7 161, MH :00 Sivu 7 LVM:n näkökulmasta tämä on Brysselin suunnasta tulevaa tarpeetonta kansallisen liikennepolitiikan ohjaamista. Joka tapauksessa jäsenmaat, Suomi mukaan lukien, joutuvat tämän vuoden joulukuussa käsittelemään ja hyväksymään ko. ydinverkkokäytävien työsuunnitelmat nykyisen hallituksen voimin. Liikennehallinnon sisälläkin lienee vahvoja eri näkemyksiä siitä, mihin TEN-T tukea tulisi hakea. Poliittisella kentällä Tunnin juna on vahvassa nosteessa liikennehallinnon virkamiesten vastustuksesta huolimatta. Niin uusi liikenne- ja viestintäministeri Paula Risikko kuin omat ministerimme Petteri Orpo ja nyt jo entinen ympäristöministeri Ville Niinistö ovat mediassa tukeneet Tunnin junaa. Uusi valtiovarainministeri Antti Rinne liputti viime tiistain HS:n haastattelussa vahvasti Turku - Helsinki ratayhteyden puolesta. Komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker on esittänyt Eurooppaan uutta 300 miljardin euron investointiohjelmaa kasvun, työllisyyden, investointien ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Ohjelman valmistelusta ja toteutuksesta vastaa komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen. Ministeri Rinteen ehdotus Tunnin junasta yhtenä tämän ohjelman lippulaivahankkeita on erinomainen avaus. Tunnin juna on nyt asiana lämmin, siitä keskustellaan oikean mittakaavan pöydissä ja ennen kaikkea hankkeen perustelut Etelä-Suomen kasvua ja kilpailukykyä parantavana investointina ovat kiistattomat. Juuri nyt on oikea aika saada Tunnin junan jatkosuunnittelu liikkeelle eurooppalaisten linjausten ja tuen turvin! Ellei hanketta nyt Suomen toimesta vahvisteta TEN-T työsuunnitelmaan on rehellistä lopettaa myös siitä puhuminen. Ratkaisun paikka on nyt! Ydinverkon yleiskuva liitteenä (Liite 1). Central Baltic -ohjelma käynnistymäisillään kiinnostus hankekentällä suurta Varsinais-Suomen liiton hallinnoima Central Baltic -ohjelma on käynnistymäisillään. Ohjelmaasiakirja lähetettiin Euroopan komission hyväksyttäväksi heinäkuussa. Komission esittämät tarkennuskysymykset saapuivat liittoon viime viikolla. Kysymysten luonne oli valtaosin tekninen. Komission arvio ja ohjelman toive on, että ohjelma-asiakirja saisi komission virallisen hyväksynnän vielä vuoden loppuun mennessä. Ensimmäisen haun arvioitu aukeamisaika on tämän vuoden puolella, ja komission aikataulujen pitäessä hankehakemuksia päästään arvioimaan jo alkuvuodesta. Hankehakijoiden keskuudessa Central Baltic -rahoituksen odotus on kiivasta. Varsinais-Suomen liitossa toimiva ohjelmasihteeristö on konsultoinut jo toista sataa hankeideaa ja ohjelma-alueen pääkaupungeissa järjestettävät viisi avajaistilaisuutta loka-marraskuussa ovat ääriään myöten täynnä. Tilaisuuksiin on ilmoittautunut lähes kuusisataa osallistujaa. Perustettavan Teijon kansallispuiston laki tulossa eduskuntaan metsästyslupabyrokratia edelleen kiistanaiheena Lakiesitys Teijon kansallispuistosta on tulossa valiokunnasta eduskuntaan tällä viikolla. Ympäristöministeriön pohjaesitys on saanut valiokuntavaiheessa aikaan edelleen kiivastakin keskustelua tavasta, jolla hirvieläinten metsästystä alueella voidaan jatkaa. Ministeriön pohjaesitys mahdollisti metsästyksen jatkon ministeriön myöntämillä poikkeusluvilla. Keskustelu on tuonut hyvin selvästi esille sen, että poikkeuslupamenettelyyn liittyy tarkkoihin selvityksiin perustuva lausuntokierros, mahdolliset valitukset ja niiden käsittelykierrokset lausuntokierroksineen. Byrokratiaa siis taas lisää vaikka kaikki puhuvat byrokratian ja paperinpyörityksen vähentämisestä. Maa- ja metsätalousvaliokunta esittikin jo, että lailla suoraan sallitaan tarpeellinen hirvieläinkannan kannanhoidollinen metsästys. Omistajahan päättää tässäkin mallissa metsästyksen käytännön toteutuksesta. Ympäristövaliokunnan lopullinen kanta tähän ydinkysymykseen saadaan vasta tällä viikolla. Ja kuten jo keväällä jouduin toteamaan: Lain sisällön päättää eduskunta eivät ympäristöministeriön eräät virkamiehet. (Liitto on ollut asiassa kuultavana kummassakin valiokunnassa / tämän hallituksen lista 20.2) Ehdotus hyväksyttiin.

8 161, MH :00 Sivu 8

9 162, MH :00 HALL: 197/2014 Sivu 9 MAAKUNTAHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN PETTERI ORPON ERO VARSINAIS-SUOMEN LIITON MAAKUNTAHALLITUKSEN JÄSENYYDESTÄ Asia Varsinais-Suomen liiton perussopimuksen 12 :n 1. momentin mukaan maakuntavaltuusto valitsee maakuntahallituksen toimikauttaan vastaavaksi ajaksi. Petteri Orpo on pyytänyt eroa Varsinais-Suomen liiton maakuntahallituksen jäsenyydestä tultuaan valituksi valtioneuvoston jäseneksi. Petteri Orpo on maakuntahallituksen puheenjohtaja. Valmistelija MR/MK Maakuntajohtajan ehdotus Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se 1. myöntää Petteri Orpolle eron Varsinais-Suomen liiton maakuntahallituksen jäsenyydestä. 2. valitsee maakuntahallitukseen Petteri Orpon tilalle uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi Päätös Lisätietoja Ehdotus hyväksyttiin. Hallintojohtaja Markku Roto p ,

10 163, MH :00 HALL: 197/2014 Sivu 10 MAAKUNTAHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA Asia Varsinais-Suomen liiton perussopimuksen 13 :n 1. momentin mukaan maakuntavaltuusto valitsee jäsenten joukosta maakuntahallitukselle puheenjohtajan sekä kaksi varapuheenjohtajaa. Maakuntahallituksen puheenjohtajan Petteri Orpon erottua maakuntahallituksen jäsenyydestä tulee maakuntahallitukselle valita uusi puheenjohtaja. Valmistelija MR/mk Maakuntajohtajan ehdotus Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se maakuntahallituksen jäsenten joukosta valitsee maakuntahallitukselle puheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Päätös Lisätietoja Ehdotus hyväksyttiin. hallintojohtaja Markku Roto p ,

11 164, MH :00 HALL: 181/2014 Sivu 11 TINO AALLON ERO VARSINAIS-SUOMEN LIITON MAAKUNTAHALLITUKSEN VARAJÄSENYYDESTÄ Asia Tino Aalto on kirjeellään (VSL ) anonut eroa Varsinais-Suomen liiton luottamustoimista paikkakunnalta muuton takia. Tino Aalto on maakuntahallituksen jäsen Talvikki Koskisen varajäsen ja hankerahoitusjaoston jäsen ja varapuheenjohtaja. Valmistelija MR/MK Maakuntajohtajan ehdotus Maakuntahallitus päättää esittää maakuntavaltuustolle, että se 1. myöntää Tino Aallolle eron Varsinais-Suomen liiton maakuntahallituksen varajäsenyydestä ja 2. valitsee maakuntahallitukseen Tino Aallon tilalle uuden varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Päätös Lisätietoja Ehdotus hyväksyttiin. hallintojohtaja Markku Roto p ,

12 165, MH :00 HALL: 189/2013 Sivu 12 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TILAA VARSINAIS-SUOMESSA KOSKEVA KYSELY JA PONNET Asia Valmistelija Maakuntavaltuuston kokouksessa valtuutettu Olavi Ala-Nissilä kysyi, mikä on maakuntavaltuuston (mv ) palauttaman julkisen terveys- ja sosiaalipalvelujen tilaa Varsinais-Suomessa koskevan ponnen valmistelutilanne. LP/lk Maakuntajohtajan ehdotus Maakuntahallitus vastaa valtuutettu Olavi Ala-Nissilän kysymykseen seuraavasti. Kysymyksen pohjalla on Ala-Nissilän maakuntavaltuuston kokouksessa jättämä ponsi, jossa toivottiin selvitystä terveys- ja sosiaalipalvelujen tilasta Varsinais-Suomessa: Maakuntahallitus laatii maakuntavaltuuston seuraavaan kokoukseen selvityksen siitä, mikä nyt on julkisen terveys- ja sosiaalipalvelujen tila Varsinais-Suomessa yksityisten palvelujen koko ajan lisääntyessä ja edelleen, mitä kaavailuja sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus ja mahdollinen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin purkaminen merkitsisi Varsinais-Suomessa julkisten palvelujen saatavuuden kannalta koko maakunnassa Turussa, kehyskunnissa, kaikissa muissa kunnissa ja mitä kaavailtu vastuukuntamalli merkitsisi kaikkien varsinaissuomalaisten kuntien vaikutusmahdollisuuksien kannalta omien kuntalaisten palvelujen tuottamiseen. Maakuntavaltuusto vastasi valtuuston kokouksessa laajasti kertoen valmisteltavan soteuudistuksen sen hetkisestä vaiheesta sekä sen toteuttamisvaihtoehdoista ja mahdollisista vaikutuksista Varsinais-Suomessa. Tämän jälkeen soten tilanne ja pohjaratkaisu ovat ratkaisevasti muuttuneet. Maakuntavaltuusto palautti asiakohdan valtuutettu Juha Vanhasen ehdotuksesta valtuutettu Maija Perhon kannattamana uudelleen valmisteluun seuraavilla saatesanoilla: Varsinais-Suomen liiton maakuntavaltuusto edellyttää Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä, että se mahdollisimman nopeasti pyytää lausunnot kunnilta yhteistoiminnan kehittämisestä, tulevasta palvelurakenteesta ja kustannusrakenteesta sekä edellyttää sairaanhoitopiiriltä avoimuuden lisäämistä. Varsinais-Suomen liitto lähetti ponnen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille sen toiminnassaan huomioon otettavaksi. Sairaanhoitopiiri pyysi kirjeellään jäsenkunnilta ja muilta tahoilta, muun muassa Varsinais-Suomen liitolta, lausuntoa strategialuonnoksesta vuosille Strategialausunnossa kysyttiin kuntien kantaa mm. sairaanhoitopiirin tulevaan resurssienjakoon. Sairaanhoitopiiri katsoi, että kysely on vastaus maakuntavaltuuston esitykseen. Maakuntahallitus käsitteli sote-asiaa uudelleen sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyynnön pohjalta kokouksissaan ja (mh 34). Maaliskuun lopulla 2014 sote-asiassa tapahtui ratkaiseva käänne, kun kaikkien puolueiden johto sopi uudesta pohjasta, jonka varaan sosiaali- ja terveyspalvelut tultaisiin rakentamaan. Viimeksi maakuntahallitus käsitteli sote-asiaa sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyynnön pohjalta kokouksessaan Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että edellä esitetty vastaus on riittävä ja toteaa, että ponnet ( ja ) ja kysely ( ) ovat näin tulleet loppuun käsitellyiksi. Päätös Lisätietoja Ehdotus hyväksyttiin. edunvalvontajohtaja Lauri Palmunen, puh ,

13 166, MH :00 HALL: 108/2014 Sivu 13 MAAKUNTAJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN Asia Maakuntajohtaja Juho Savo on kirjeellään ilmoittanut eläkkeelle siirtymisestään seuraavasti: Täytettyäni nyt toukokuussa 65 vuotta ja kun edessä olevana kesänä tulee kuluneeksi 40 vuotta siitä, kun aloitin yhtäjaksoisen työn Varsinais-Suomen maakunnan tunnusten alla, ilmoitan kunnioittaen siirtyväni alkaen eläkkeelle maakuntajohtajan virasta. Varsinais-Suomen liiton perussopimuksen 12 :n ja hallintosäännön 41 :n mukaan Maakuntavaltuusto ottaa maakuntajohtajan. Hallintosäännön 39 :n mukaan Maakuntajohtajan viran julistaa haettavaksi maakuntahallitus ja 40 :n mukaan Maakuntahallitus päättää virkojen ja toimien kelpoisuusehdoista. Lain kunnallisesta viranhaltijasta 4 :n Julkinen hakumenettely mukaan Virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä, jollei jäljempänä toisin säädetä. Hakuaika on vähintään 14 kalenteripäivää siitä, kun ilmoitus on julkaistu kuntalain 64 :ssä säädetyllä tavalla. Lain kunnallisesta viranhaltijasta 5 :n Virkasuhteeseen ottaminen mukaan Sellaiseen virkasuhteeseen, joka on ollut julkisesti haettavana, voidaan ottaa vain henkilö, joka on hakenut sitä kirjallisesti ennen hakuajan päättymistä ja silloin täyttää kelpoisuusvaatimukset. Hakemukseen on liitettävä selvitys hakijan kelpoisuudesta. Kunnanjohtajan virkaan ja valtuuston päätöksen mukaisesti muuhunkin virkasuhteeseen voidaan suostumuksensa nojalla ottaa sellainenkin henkilö, joka ei ole hakenut sitä ja jonka kelpoisuudesta on esitetty selvitys. Lain 1 :n mukaan Mitä tässä laissa säädetään kunnasta, koskee myös kuntayhtymää. Maakuntajohtajan viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä kieli- tai virkamiestutkinnolla osoitettu vähintään hyvä suomen ja ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Muu kielitaito (erityisesti englannin kieli), johtajakokemus asiantuntijaorganisaatiosta sekä perehtyneisyys kunnallishallintoon ja Varsinais-Suomen liiton toimialaan kuuluviin tehtäviin katsotaan hakijalle eduksi. Toimen tehtäväkohtainen palkka perustuu KVTES:n mukaisesti suoritettuun tehtävien vaativuuden arviointiin ja tulee olemaan euroa/kk. Tehtäväkohtaisen palkan lisäksi voidaan maksaa henkilökohtaista lisää, jonka enimmäismäärä liitossa on 30 % tehtäväkohtaisesta palkasta. Kunnallisen viranhaltijalain 8 :n mukaan virkasuhteeseen otettaessa voidaan määrätä virantoimituksen aloittamisesta alkavasta enintään kuuden kuukauden koeajasta. Maakuntajohtajan virka on ollut haettavan julkisella haulla klo mennessä. Virkaa on hakenut 16 henkilöä: Johtava tutkija Toni Ahlqvist, Tarvasjoki Office Manager Teijo Alakahri, Turku (ei julkisuuteen) Tutkija Faris Alsuhail, Helsinki Liiketoimintajohtaja Jyri Arponen, Turku Ylijohtaja Kari Häkämies, Masku Yksikön päällikkö, Tero Jokilehto, Tampere (ei julkisuuteen) Hallintojohtaja Hannu Kallio, Turku Joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte, Raisio Erikoistutkija Eija Koskivaara, Turku Kaupunkikehityspäällikkö Mika Mannervesi, Salo Maatalousyrittäjä Pekka Myllymäki, Mynämäki Hallintojohtaja Jukka Mäkilä, Pori Kauppatieteiden maisteri, yhteiskuntatieteiden maisteri Riikka Pakarinen, Espoo Ammattistarttiopettaja Tiina Perho, Loimaa Teknisen toimen ja maankäytön johtaja Juha Prittinen, Hämeenlinna

14 166, MH :00 HALL: 108/2014 Sivu 14 Kehittämispäällikkö Janne Virtanen, Paimio Maakuntahallitus perusti kokouksessaan haastatteluryhmän, johon kuuluvat Pauliina Haijanen, Jani Kurvinen ja Mika Maaskola. Maakuntahallitus valtuutti haastatteluryhmän kutsumaan ja haastattelemaan maakuntajohtajan viran haastateltavat. Valmistelutilanne tuodaan lokakuun maakuntahallitukseen. Maakuntahallitus voi tarvittaessa kutsua lisää haastateltavia. Maakuntahallitus päättää soveltuvuustesteihin lähetettävät. Haastatteluihin osallistuvat ryhmiensä edustajina myös Juhani Pilpola, Nina Söderlund, Mari Saario ja Stefan Wallin. Haastatteluryhmän puheenjohtajana toimii Mika Maaskola. Haastatteluryhmä antaa maakuntahallitukselle raportin työstään. Valmistelija MR/MK Maakuntajohtajan ehdotus Maakuntahallitus päättää maakuntajohtajan viran täyttämisen jatkotoimenpiteistä. Päätös Merkittiin, että Tiina Perho ja Pekka Myllymäki ilmoittivat olevansa esteellisiä eivätkä osallistuneet asian käsittelyyn (osallisuusjäävi, maakuntajohtajan viran hakijoita). Maakuntahallitus päätti lähettää seuraavat hakijat soveltuvuustesteihin: Liiketoimintajohtaja Jyri Arponen, Turku Ylijohtaja Kari Häkämies, Masku Maatalousyrittäjä Pekka Myllymäki, Mynämäki Ammattistarttiopettaja Tiina Perho, Loimaa Kehittämispäällikkö Janne Virtanen, Paimio Lisätietoja Hallintosihteeri Marja Karttunen, p ,

15 167, MH :00 HALL: 196/2014 Sivu 15 MAAKUNTAJOHTAJAN ELÄKÖITYMISESTÄ JOHTUVAT TYÖTEHTÄVIEN MÄÄRÄAIKAISET ERITYISJÄRJESTELYT Asia Maakuntajohtaja Juho Savo jää eläkkeelle alkaen ja loppuvuotena 2014 hänellä on n. 40 käyttämätöntä lomapäivää. Lomapäivien suuri määrä lyhyellä aikavälillä aiheuttaa sen, että maakuntajohtajan varamiehen, aluekehitysjohtaja Tarja Nuotion ja aluekehitysjohtajan sijaisen erikoissuunnittelija Petteri Partasen työtehtäviä järjestellään siten, että ne muuttuvat loppuvuotena 2014 oleellisesti nykyistä vaativimmiksi, mikä edellyttää tehtäväkohtaisten palkkojen määräaikaisia korotuksia. Valmistelija JS/MR/mk Maakuntajohtajan ehdotus Maakuntahallitus päättää ajalla korottaa aluekehitysjohtaja Tarja Nuotion ja erikoissuunnittelija Petteri Partasen tehtäväkohtaisia palkkoja 10 %. Päätös Merkittiin, että Tarja Nuotio poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Ehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja hallintojohtaja Markku Roto, p ,

16 168, MH :00 HALL: 193/2014 Sivu 16 VUODEN 2015 KOKOUSAIKATAULU Asia Valmistelija Maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen vuoden 2015 kokousaikataulusta päättäminen. MR/MK/ml Maakuntajohtajan ehdotus Maakuntahallitus päättää kokousaikataulusta vuodelle 2015 sillä varauksella, että nopeita päätöksiä vaativat, ennalta arvaamattomat asiat saattavat aiheuttaa aikatauluun muutoksia. Maakuntavaltuusto: ma klo ma klo Maakuntahallitus: ma klo ma klo sekä Satakunnan liiton ja Varsinais-Suomen liiton maakuntahallituksien yhteiskokous, Turku ma klo ma klo ma klo ma klo ma klo ma klo ma klo ma klo ma klo Päätös Lisätietoja Ehdotus hyväksyttiin. johdon assistentti Minna Lempinen, p ,

17 169, MH :00 MAANK: 162/2014 Sivu 17 VARAUTUMINEN 6AIKA -HANKEKOKONAISUUTEEN KUULUVAN AVOIN DATA -OSAHANKKEEN TOTEUTTAMISEEN Asia 6Aika eli avoimet ja älykkäät palvelut on kestävän kaupunkikehittämisen strategia, jossa ovat mukana Suomen suurimmat kaupungit, ns. kuutoskaupungit Helsinki, Espoo, Vantaa, Oulu, Tampere ja Turku. Kestävä kaupunkikehittäminen on osa koko Suomen rakennerahasto-ohjelmaa Kestävää kasvua ja työtä Strategian tavoitteena on parantaa kaupunkien palveluja ja toimivuutta yhteen yli kuntarajojen avaamalla tietolähteitä, kehittämällä avointa osallistumista sekä avoimia innovaatioalustoja. Varsinais-Suomen liitto ja Lounaispaikka ovat mukana hankkeen suunnittelussa sekä toteuttamisessa osahankkeessa Avoin Data. EAKR-hakuun on jätetty hankehakemus. Osahankkeen toteutusaikataulu on Valmistelija HS/SJ Maakuntajohtajan ehdotus Tarkoituksena Avoin Data -osahankkeessa on rakentaa infrastruktuuri avoimen tiedon esittämiseen Lounais-Suomen alueella. Samalla toteutetaan pohja Lounais-Suomen aluetietopalvelulle, avataan mm. Turun kaupungin ja muiden organisaatioiden tietovarantoja ja kehitetään aluetietopalvelun organisaatiorakennetta eteenpäin. Avoin Data -osahanke on kolmivuotinen ja sen kokonaisbudjetti liiton osalta on euroa. Tästä 33 % ( euroa) on omarahoitusta, joka katetaan Varsinais-Suomen liiton henkilöstön työpanoksina. Kolmivuotisen hankkeen omarahoitusosuus muodostuu Lounaispaikan työntekijöiden työpanoksista (16 kk) ja liiton muun henkilöstön työpanoksista (10 kk). Lisäksi hankkeeseen on tarkoitus palkata hankesuunnittelija ja ohjelmoija. 6Aika-hankkeen kokonaisbudjetti on n. 80 miljoonaa euroa ja toteutusaika on seitsemän vuotta. Hankkeeseen osallistumalla voidaan suurille kaupunkiseuduille osoitettua EAKR-rahoitusta hyödyntää koko maakunnan kehittämiseksi. Mikäli hanke saa myönteisen rahoituspäätöksen, se tuodaan maakuntahallitukseen käynnistämispäätöstä varten. Maakuntahallitus päättää varautua 6Aika Avoin Data -osahankkeen toteuttamiseen ja liiton henkilöstön työpanoksen käyttöön hankkeen omarahoituksena. Päätös Lisätietoja Ehdotus hyväksyttiin. suunnittelujohtaja Heikki Saarento, p

18 170, MH :00 MAANK: 145/2014 Sivu 18 VARAUTUMINEN UPTOWN HANKEKOKONAISUUTEEN KUULUVAN OSAHANKKEEN TOTEUTTAMISEEN Asia UPTOWN on EU:n Horizon 2020 (ECSEL-2014) hanke, jossa tarkoituksena on kehittää tulevaisuuden ICT-välineitä elämiseen ja työskentelyyn kaupunkiympäristössä. Samalla tarkoituksena on suunnitella kaupungeille uusia fiksumpia järjestelmiä tiedon hallintaan. Hankkeen teemoina ovat osallistavuus, fiksut työkalut ja resurssitehokkuus. Tavoitteena on toteuttaa mm. erilaisia teknisiä ratkaisuja tiedon hallintaan nopeasti muuttuvassa maailmassa. Valmistelija HS/SJ Maakuntajohtajan ehdotus Koko hankkeen budjetti on 30 miljoonaa euroa ja hankkeen toteutusaika on kolme vuotta. Suomen konsortion osuus on kolme miljoonaa euroa. Osahankkeen budjetti on euroa, josta EU:n suunniteltu osuus on euroa (35 %), TEKESIN osuus euroa (30 %) ja Varsinais- Suomen liiton omarahoitusosuus euroa (35 %). Liiton omarahoitus katetaan Lounaispaikan henkilöstön työpanoksina. Hankesuunnitelma on jätetty syyskuun 2014 aikana. Mukana on kymmeniä EU-maita. Suomen kansalliseen konsortioon ovat sitoutuneet Turun yliopiston Brahea keskuksen TRCyksikkö, Dimenteq Oy, Nokian HERE-palvelut, Nokia Networks ja VTT sekä Varsinais-Suomen liitossa toimiva Lounaispaikka paikkatietoverkosto. Lounaispaikan tehtävänä on kehittää välineitä paikkatiedon ja avoimen datan hyödyntämiseen, olla mukana tietoarkkitehtuurisuunnittelussa ja tiedon standardoinnissa. Suomen konsortion pilotiksi on noussut automaattisten ajoneuvojen teknologian kehitys, joissa ajantasaisilla ja tarkoilla paikkatiedoilla on suuri rooli. Varsinais-Suomeen kohdentuvassa pilotissa on mahdollista testata itseajavia autoja ensimmäisten joukossa Euroopassa. Hankkeessa on mahdollisuus päästä mukaan yhteistyöhön suurten toimijoiden kanssa ja saada näkyvyyttä ja uudenlaista osaamista alueelle. Mikäli hanke saa myönteisen rahoituspäätöksen, se tuodaan maakuntahallitukseen käynnistämispäätöstä varten. Maakuntahallitus päättää varautua UPTOWN -osahankkeen toteuttamiseen ja liiton henkilöstön työpanoksien käyttöön hankkeen omarahoituksena. Päätös Lisätietoja Ehdotus hyväksyttiin. suunnittelujohtaja Heikki Saarento, p

19 171, MH :00 ALUEK: 109/2010 Sivu 19 PROFIILI-HANKKEEN SULKEMINEN Asia Profiili-hankkeessa perehdyttiin Varsinais-Suomessa toteutuneiden hankkeiden vaikuttavuuden arviointiin ja hankearviointimenetelmän uusimiseen. Hankkeen toteutusaika oli Hankkeen toteutuneet kustannukset olivat yhteensä euroa. Tästä summasta maakunnan kehittämisrahan osuus oli 90 % ja Varsinais-Suomen liiton osuus 10 %. Hankkeesta palautuu käyttämättömänä euroa. Valmistelija TN/VR Maakuntajohtajan ehdotus Profiili-hankkeelle asetettiin kaksi tärkeää tavoitetta. Selvittää mitä tuloksia ja vaikutuksia vuosien sekä hankkeilla on ollut alueella ja mitä niistä on jäänyt jäljelle. Uudistaa vuodesta 2000 asti käytössä ollut Varsinais-Suomen hankeverkko, jonne on kerätty Varsinais- Suomen rahoitusviranomaisten rahoittamat hankkeet ja saada viranomaiset käyttämään uudistettua hankkeiden seuranta- ja arviointijärjestelmää. Profiili-hankkeelle asetetut tavoitteet toteutuivat. Profiili-hankkeen tärkein ja merkittävin tulos on uuden hankeverkon suunnittelu ja toteutus toimivaksi työvälineeksi viranomaisille. Profiili-hankkeen loppuraportti on oheismateriaalina. Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi Profiili-hankkeen päättymisen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin. Merkittiin, että uuden hankeverkon verkko-osoite on Lisätietoja erikoissuunnittelija Ville Roslakka, p ,

20 171, MH :00 / Pykälän liite: Profiilin loppuraportti Sivu 19

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18) Aika: 6.2.2012 klo 9.40 Paikka: Hotelli Cumulus/Engel-kabinetti Hämeenpuisto 47 Tampere 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/213 11.3.213 Kokoustiedot... 1 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 25 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja 153. KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Asialista

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja 153. KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Asialista Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja 153 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Asialista Maakuntahallitus 5/2014 Kokousaika: 19.5.2014 klo 9.00 11.30 Kokouspaikka:

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 45 Kokouksen järjestäytyminen 5. 46 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilintarkastuskertomuksesta aiheutuvat toimenpiteet

Otsikko Sivu. 45 Kokouksen järjestäytyminen 5. 46 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilintarkastuskertomuksesta aiheutuvat toimenpiteet PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Maakuntahallitus AIKA 05.05.2014 klo 08:30-11:18 PAIKKA Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 B Strategisesti merkittävä kokous (MV 12.12.2012 23) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30 Kokoustiedot... 1 128 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 129 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 130 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2008 1 (25)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2008 1 (25) 1 (25) Aika: 5.5.2008 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 74 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 75 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 76 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 13/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 Kokouksen järjestäytyminen Lähetekeskustelun käyminen n kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman luonnoksesta Talouden seuranta Vuoden 2013 talousarvion

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 SISÄLLYSLUETTELO 109 JUUPAJOEN KUNNAN OMAVELKAINEN TAKAUS JUUPAJOEN LÄMPÖ OY:N LAINALLE... 258 110 JUUPAJOEN KUNNAN HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTTAMINEN/HANKINNAN KESKEYTTÄMINEN...

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 7/2007 Kokousaika 28.8.2007 kello 15.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 26.3.2012, kello 17.00 20.44 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli, puheenjohtaja

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta!

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va ikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 404 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 VALTIONOSUUSPÄÄTÖKSET VUODELLE 2014... 2 2 VUODEN 2014 TALOUSARVIO / KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN / TEKNISEN TOIMEN VASTUUALUE... 5 3 VUODEN 2014

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014 Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 12-18 Asialista H 12 Haja-alueen viemäriverkoston suunnitelmat ja rakentaminen... 30 H 13

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 6/2015 24.6.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 6/2015 24.6.2015 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 6/2015 24.6.2015 Aika: 24.6.2015 klo 9.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena,

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012. Lapinjärven seurakuntakoti, Lapinjärventie 24 B KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012. Lapinjärven seurakuntakoti, Lapinjärventie 24 B KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kokousaika 11.4.2012 klo 18.30 20.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven seurakuntakoti, Lapinjärventie 24 B KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Yhtymähallitus Aika 21.01.2014 klo 15:00-19:59 Paikka Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot