momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus"

Transkriptio

1 LOPPURAPORTTI momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus

2

3 Perustiedot projektista Projektin nimi: ESR-Momu-toko Monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutusprojekti Projektikoodi: Tavoiteohjelma: 3 Toimintalinja: 1 Toimenpidekokonaisuus: 2 Päävastuuviranomainen: Hallinnoijaorganisaatio: Projektin vastuuhenkilö: Opetushallitus Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Seinäjoen koulutuskeskus alkaen Koulutuskeskus Sedu Reija Lepola Puhelinnumero: , Projektipäällikkö: Virpi Lahti Puhelinnumero: , Postiosoite: PL 75, Keskuskatu 32 K, SEINÄJOKI Diaarinumero: 63/385/2004 Loppuraportin laatijat: Virpi Lahti Aila Ylihärsilä, yrittäjyyskasvatusosiot

4

5 "Kun laiva tulee avomereltä ja lähestyy rannikkoa, laivaan tulee luotsi, joka opastaa laivan turvallisesti satamaan. Eräässä laivassa komentosillalla oli poikkeuksellisesti muutama vierailija seuraamassa toimintaa ja samalla myös luotsin työtä. Kun laiva oli ohjattu satamaan, eräs vieraista sanoi luotsille: "Teidän täytyy olla mahdottoman hyvämuistinen ihminen, kun muistatte kaikki karikot koko matkan varrelta." Luotsi sanoi, ettei hän muista läheskään kaikkia kareja saati sitten edes tietäisi niitä kaikkia. Vieras ihmetteli, kuinka ihmeessä työnne onnistuu? Luotsi vastasi: "Tiedän ainoastaan oikean väylän, eikä kaikkia kareja onneksi tarvitse tietääkään." Luotsi = työpaikkaohjaaja =) Vieras = työssäoppija tai työssäoppimista ohjaava opettaja =)

6

7 Sisältö 1 Johdanto Yhteenveto projektin toteutuksesta ja tuloksista Projektin lähtökohta, tavoitteet ja kohderyhmä Projektin toteutus ja yhteistyö Osallistujien ja yritysten valinta Projektin toteutus ja eri tahojen yhteistyö projektissa Vuoden 2005 projektitoimet Vuoden 2006 projektitoimet Vuoden 2007 projektitoimet Työn- ja vastuunjako yhteistyökumppaneiden kanssa Julkisuus ja tiedottaminen Vuosi Vuosi Vuosi Ongelmat ja suositukset Ongelmat projektin toteutuksessa Suositukset projektin toimeenpanon kehittämiseksi Projektin tulokset Projektissa tuotetut materiaalit Koulutetut työpaikkaohjaajat Yrittäjyyskasvatus Projektin innovatiivisuus Toiminnan jatkuvuus Projektin rahoitus ja kulut Projektin taloushallinto ja arkistointi Projektikustannusten hyväksymisestä vastannut henkilö/henkilöt Projektin kirjanpidosta vastannut henkilö tai organisaatio Hallinnoijan vuosittaisen tilinpidon tarkastuksesta vastannut henkilö tai organisaatio Projektin päätyttyä lopputilintarkastuksen suorittanut henkilö tai organisaatio Projektin asiakirjojen säilytyksestä vastaava organisaatio tai henkilö Projektin asiakirjojen säilytyspaikka Projektin kirjanpitoaineiston (tositteineen) säilytyksestä vastaava organisaatio tai henkilö Projektin kirjanpitoaineiston säilytyspaikka Seurantaraportti Allekirjoitus ja päiväys...42

8 LIITTEET Liite 1 ESR-Momu-toko projektin ohjausryhmä...44 Liite 2a I Ohjausryhmän kokous...45 Liite 2b II Ohjausryhmän kokous...47 Liite 2c III Ohjausryhmän kokous...49 Liite 2d IV Ohjausryhmän kokous...51 Liite 2e V Ohjausryhmän kokous Liite 2f VI Ohjausryhmän kokous Liite 2g VII Ohjausryhmän kokous Liite 3 Projektityöryhmän kokoonpano Liite 4 Työpaikkaohjaajakoulutuksissa toimineet kouluttajat...60 Liite 5 Työpaikkaohjaajakoulutuksen testipatteristo...61 Liite 6 Työpaikkaohjaajakoulutusten tehtäviä Liite 6 Tieto- ja viestintätekniikka työssäoppimisen ohjaamisessa 6 op Liite 7a Oikeita töitä tähtäimessä ammattitaito! -seminaariohjelma...70 Liite 7b Tietoverkot työssäoppimisessa ja työpaikkaohjaajakoulutuksessa - seminaariohjelma...71 Liite 7c Työssäoppiminen työssä_oppiminen -seminaariohjelma...72 Liite 7d Anna mun näyttää mitä mä osaan -seminaariohjelma Liite 7e Mobiilioppimista turvaverkossa -seminaariohjelma...74 Liite 8 Projektin yhteistyökumppanit Liite 9 Kyselylomake s Liite 11 Yrittäjyyskasvatuskonferenssi 2007 esite Liite 12 Yrittäjyyskasvatuskonferenssi 2007 ilmoitus ja ohjelma Liite 13 Yrittäjyyskasvatuskonferenssi 2007 Workshopit... 88

9 1 Johdanto Etelä-Pohjanmaalla käynnistettiin maaliskuussa vuonna 2005 Euroopan Sosiaalirahaston tuella 3-vuotinen ESR-Momu-toko Monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutusprojekti. Projektin tavoitteeksi asetettiin työpaikkaohjaajien koulutus eri menetelmillä Opetushallituksen laatiman Työpaikkaohjaajan koulutusohjelman perusteiden (2 ov) mukaisesti. Lisäksi tavoitteena oli tuottaa materiaalia koulutuksen tueksi ja työpaikoilla tapahtuvan koulutuksen toimintamalli sekä virtuaalisuuden ja mobiiliteknologian hyödyntämisen toimintamalli. Lähtökohtana hankkeen suunnittelulle oli tarve kouluttaa uusia työpaikkaohjaajia eri aloille ja aikaisempien työssäoppimishankkeiden hyödyntäminen. Projektia toteutettiin välisellä ajalla. Seinäjoen koulutuskeskus hallinnoi hanketta ja toteutti yhteistyössä Härmänmaan ammatti-instituutin ja Kurikan ammattioppilaitoksen kanssa. Tärkeimmät yhteistyökumppanit koulutusten toteuttamisessa olivat alueen yritykset, organisaatiot, elinkeinoelämä ja järjestöt sekä Seinäjoen koulutuskuntayhtymän oppilaitokset ja työssäoppimispaikkoina toimineet alueen yritykset ja julkiset organisaatiot. Tavoitteeksi asetettiin koulutusten järjestäminen 470 työpaikkaohjaajalle sekä 60 opettajalle kolmen vuoden aikana. Koulutuksen tarkoituksena oli kokemuksellisen oppimisen ja lähikoulutuspäivien kautta syventää ja päivittää osallistujien ammattitaitoa ohjaamisessa. Projektin aikana hankkeessa toteutettiin yhteensä 6 verkkokurssia, 13 lähiopetuskokonaisuutta tai teemapäivää ja 52 koulutusta työpaikoilla sekä 5 täydennyskoulutustapahtumaa Etelä-Pohjanmaan eri seutukunnissa. 671 työpaikkaohjaajaa sai todistuksen 2 opintoviikon laajuisesta työpaikkaohjaajan opinnoista. Koulutusta järjestettiin muun muassa seuraavilla aloilla: sosiaali- ja terveys-, catering-, liike-, maatalous- ja metsä-, hotelli- ja ravintola-, LVI-, käsi- ja taideteollisuus-, sähkö- ja elektroniikka-, laitoshuolto, parturi-kampaaja-, rakennus-, vaatetus-, turvallisuus-, puu- ja laboratorioalat. Hanke toteutui suunnitelmien mukaan määrällisesti kurssien ja osallistujien suhteen. Näiden määrällisten tavoitteiden lisäksi hankkeen aikana kerättiin systemaattisesti arviointiaineistoa projektin ja koulutusten toteutumisesta ja vaikutuksista oppilaitosten henkilökunnalta, kouluttajilta sekä työpaikkaohjaajakoulutuksiin osallistuneilta. Arvioinnin tavoitteena on ollut kuvata hankkeen vahvuuksia ja ongelmakohtia eri toimijoiden arvioimina ja tätä kautta tuoda esiin käytäntöjä, joita voidaan soveltaa koulutuksen toteuttamisessa laajemminkin. Vuonna 2007 projektissa toteutettiin yrittäjyyskasvatusosio, jonka puitteissa järjestettiin ensimmäistä kertaa valtakunnallinen Yrittäjyyskasvatuskonferenssi Seinäjoella teemalla Opetussuunnitelmasta yrityksen vuosikertomukseen ja siihen liittyvät Workshopit. Konferenssin tavoitteena oli toimia lähtölaukauksena monipuoliselle yritys- /työelämä-/oppilaitosyhteistyön kehittämiselle. Tavoitteena oli kehittää konferenssin workshoppien tuotoksia edelleen vuoden 2007 aikana. Vuoden 2007 Yrittäjyyskasvatuskonferenssista saatu palaute oli positiivista ja eteenpäin kannustavaa, joten Koulutuskeskus Sedu yhteistyökumppaneineen suunnitteli, ideoi ja toteutti järjestyksessä toisen yrittäjyyskasvatuskonferenssin teemalla Haastajasta edelläkävijäksi. 1

10 2 Yhteenveto projektin toteutuksesta ja tuloksista Projektissa kehitettiin Etelä-Pohjanmaan maakunnan alueelle (kuvio 1) työpaikkaohjaajien koulutusjärjestelmä. Koulutuksia toteutettiin etupäässä työpaikkakohtaisina koulutuksina, mutta koulutuksia toteutettiin myös perinteisesti lähi/etäkoulutuksina, joissa hyödynnettiin mahdollisuuksien mukaan myös tietoverkkoa ja videoneuvotteluyhteyksiä sekä verkon kautta.. Kuvio 1. Projektin toiminta-alue Projektin kohderyhmänä olivat alueen yritykset, organisaatiot, elinkeinoelämä ja järjestöt sekä hallinnoivan organisaation, Kurikan ammattioppilaitoksen ja Härmänmaan ammattiinstituutin opettajat. Yhteistyötä tehtiin myös alueen muiden oppilaitosten, esimerkiksi Ähtärin ammatti-instituutin, ja työssäoppimispaikkojen kanssa. Projektissa oli mukana seuraavat koulutusalat: - kulttuuriala - liiketalouden ja hallinnon ala - tietojenkäsittelyn ala - tekniikan ja liikenteen ala - luonnonvara- ja ympäristöala - sosiaali- ja terveysala - matkailu-, ravitsemis- ja talousala 2

11 Koulutus suunniteltiin OPH:n Työpaikkaohjaajien koulutusohjelman perusteiden 2 ov mukaisesti. Työpaikkaohjaajakoulutusmallia kehitettiin yhteistyössä työssäoppimisen hankkeiden (sekä Sedu:n hankkeiden että yhteistyöoppilaitosten toteuttamien hankkeiden) kanssa, ja huomioitiin ne tulokset, joita on saavutettu aiemmissa työssäoppimisen kehittämisprojekteissa. Koulutuksista ja projektin toiminnasta tiedotettiin projektin esittelytilaisuuksissa sekä projektissa mukana olevissa toisen asteen oppilaitoksissa. Tiedotuskanavina käytettiin myös sähköpostia, projektin kotisivuja sekä esitteitä ja julisteita (kuvio 2). Kuvio 2. ESR-momu-toko projektin painetut esitteet ja juliste Projektissa toteutettiin työpaikkaohjaajille 2 ov:n laajuista peruskoulutusta sekä jatkokoulutusta (n. ½ pv), jonka sisältö painottui ammattiosaamisen näyttöjen suunnitteluun ja toteutukseen. Projektissa tuotettiin koulutusmateriaaliksi oppaat sekä toisen asteen työssäoppijoiden työpaikkaohjaajille (Opas työssäoppimisen ohjaamiseen TPO123+) että oppisopimusopiskelijoiden työpaikkakouluttajille (Opas oppisopimusopiskelijan työpaikkakouluttajalle) (kuvio 3). Projektissa tehtiin oppaita tukeva diasarja ja työpaikkaohjaajakoulutuksen toteutusmalli työpaikoille. Lisäksi projektissa tuotettiin opintonsa päättäville opiskelijoille tarkoitettu verkko-opetusmateriaali työpaikkaohjaajaksi valmentautumisen perustaidoista. Projektin loppuvaiheessa kehitettiin virtuaalisuuden ja mobiiliteknologian teoreettinen toimintamalli työssäoppimisen ohjaamisen ja koulutuksen toteutukseen, jota ei valitettavasti ennätetty juurikaan testata projektin aikana. Kuvio 3. ESR-momu-tokossa tuotetut oppaat 3

12 Pedagogisina menetelminä käytettiin muun muassa luentotyyppistä menetelmää kaikille aloille yhteisissä koulutustilaisuuksissa ja työpaikoilla tapahtuvissa koulutuksissa käytettiin ratkaisukeskeisiä ja yhteistoiminnallisia menetelmiä sekä monipuolista pari- ja ryhmätyöskentelyä. Koulutukseen rinnastettiin tarvittaessa myös virtuaaliseen yhteydenpitoon ja ohjaamiseen liittyvää menetelmä- ja ohjelmistokoulutusta sekä mentorointia. Alakohtaisia sisällöllisiä teemoja ei kurssimuotoisessa (lähi/teemapäivät) koulutuksessa käsitelty kuin lähinnä muutamina esimerkkeinä, mutta ne tulivat esille työpaikoilla tapahtuneessa koulutuksessa. Seuraavaksi esitellään monimuotoista työpaikkaohjaajien ja opettajien koulutusta ja siihen liittyviä etätehtäviä sekä testipatteristoa. TPO1 verkkokurssi Verkkokurssi koostui kahdesta n. neljän tunnin mittaisesta lähijaksosta (aloitus ja lopetus) sekä verkko-opiskelusta ja -tehtävistä. Koulutuksen aloitusjakson tavoitteena oli orientoida osallistujat koulutuksen työtapoihin ja valmentaa heidät verkko-oppimisympäristön käyttöön. Lisäksi aloitusjaksossa perehdyttiin koulutuksen sisältöön, verkkomateriaaliin ja tehtäviin. Verkko-oppimisympäristö toimi työpaikkaohjaajakoulutuksessa ns. virtuaalisena oppimisyhteisönä eli tilana, jossa osallistujat voivat keskustella ja palauttaa oppimistehtäviä etäjakson aikana. Lisäksi sinne taltioitiin koulutuksen oppimateriaalia ja linkkejä Internetissä oleviin aiheeseen liittyviin sivustoihin. Verkko-oppimis-ympäristö toimi koulutuksessa myös sähköisenä ilmoitustauluna, josta osallistujat löysivät helposti mm. kouluttajien tiedotukset ja koulutuksen aikataulun. Koulutuksen laajuus oli 2 ov ja verkkokurssi koostui 4 sisällöllisestä osiosta, joiden aiheet olivat seuraavat: ammatillinen koulutus ja työelämäyhteistyö, työssäoppiminen ja näyttöjen toteuttaminen, opiskelijalähtöinen ohjaaminen ja opiskelijan arviointi työpaikalla. Kunkin osion työstämiseen oli varattu aikaa noin kaksi viikkoa, ja kurssin kokonaiskesto oli noin 2 kk. Sisällöllisesti TPO1 ja TPO2:n teemat ovat samanlaisia. Esimerkki verkkokoulutuksen toteutuksesta 1. lähijakso, 4 h Orientaatio koulutukseen Työpaikkaohjaajien koulutusohjelman perusteet 2 ov Verkko-oppimisympäristöön tutustuminen ja oppimisalustan harjoittelua Verkkomateriaaliin tutustuminen Verkko-oppimisympäristön käytön harjoittelua (Moodle) Verkkotehtäviin perehtyminen Etäjakson opiskelun periaatteet, aikataulutus ja tutorohjauksesta sopiminen 4

13 Työskentely etäjaksolla Koulutuksen varsinaisen sisällöllisen asian opiskelu tapahtuu pääasiassa etäjaksolla verkossa. Tämä aika jaksotetaan neljään oppimistehtäväkokonaisuuteen, joten jokaisen tehtävän työstämiseen on varattu aikaa noin kaksi viikkoa. Etäjaksolla on mahdollisuus myös antaa palautetta ja kehittämisehdotuksia sekä vaihtaa ajatuksia ja mielipiteitä keskustelupalstalla muiden työpaikkaohjaajien ja kouluttajien kanssa. 2. lähijakso, 4 h Palautekeskustelu teemoihin ja koulutukseen liittyen Työpaikkaohjaajien ennakkoon esittämien aiheiden pohdintaa Todistus suoritetusta koulutuksesta TPO2 lähiopetuskurssi/teemapäivät Koulutus koostui pääsääntöisesti 3 lähijaksosta sekä etäjaksoista. Koulutuksen laajuus oli 2 ov ja kokonaiskesto oli noin kaksi kuukautta. Työpaikkaohjaajakoulutuksessa olleet laativat välitehtävänä esimerkiksi perehdytysoppaan tai ohjaussuunnitelman omalle työpaikalleen. 1. lähijakso, 4h: Ammatillinen koulutus ja työssäoppimisen järjestäminen Ammatillinen koulutusjärjestelmä Mitä työssäoppiminen on? Opetussuunnitelman tavoitteet Työpaikkaohjaajan roolit ja tehtävät Millainen on hyvä työpaikkaohjaaja 2. lähijakso 4h: Työssäoppijan ohjaaminen työpaikalla Perehdyttäminen Oman toimipisteen osaamisalueet Omat ohjaustaidot Työsuojelulainsäädäntö Kriittiset pisteet Erilaiset oppimistyylit Ohjaaminen ja erilaiset ohjaustyylit Oppimista edistävät ja estävät tekijät 3. lähijakso 4h: Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppimisen arviointi Nuorten ammattiosaamisen näytöt Arvioinnin haasteet Arvioinnin kriteerit ja menetelmät Kolmikanta-arviointi Motivointi ja jatkuvan palautteen merkitys Positiivisen ja korjaavan palautteen anto Teemapäivät sai suorittaa myös vapaasti valittavassa järjestyksessä. Koulutuksen lopuksi annettiin yhteenveto teemoista ja todistus suoritetuista opinnoista. 5

14 TPO3 työpaikoilla tapahtuva koulutus Jalkautuvalla mallilla (TPO3) tarkoitetaan työpaikoille vietyä koulutusta, joka on räätälöity työpaikkaohjaajien ja työpaikan tarpeiden mukaan. Koulutettavana voi samanaikaisesti olla yksi tai useampia henkilöitä työpaikasta. Koulutus tapahtui työpaikoilla työssäoppimista ohjaavien opettajien ja projektikouluttajien toimesta. Sisällöllisesti teemoja pystyttiin painottamaan työpaikan tarpeiden mukaisesti. Koulutuksessa hyödynnettiin samaa materiaalia kuin edellä mainituissa koulutuksissa. Projektissa laadittiin työpaikalla tapahtuvaan kouluttamiseen malli, jossa hyödynnettiin Mestarista mentoriksi - ja Gate projekteissa tuotettua mallia. Ohjeistus työpaikalla tapahtuvaan koulutukseen löytyy myös osoitteesta tuotteet työpaikkaohjaajakoulutuksen toteutusmalli työpaikoille. Koulutuksen tuntimäärä sovittiin työpaikkakohtaisesti koulutuksen pituuden vaihdellessa kahdeksasta kahteentoista tuntiin. 8 tunnin koulutus sisälsi useimmiten myös muutamia etätehtäviä, joista sovittiin osallistujien kanssa. Työpaikasta riippuen yhden koulutuskerran kesto vaihteli 1 8 tuntiin ja kokoontumisia oli niin monta, että tuo 8 12 tuntiin täyttyi. Työpaikkaohjaajakoulutuksen testi/tenttipatteristo Projektissa toteutettiin myös työpaikkaohjaajille suunnattu testi/lopputentti (liite 5) liittyen työpaikkaohjaajakoulutuksen sisältöihin ja neljään eri osa-alueeseen: ammatillinen koulutus ja työelämäyhteistyö, työssäoppimisen järjestäminen ja pelisäännöt, työssäoppijan ohjaaminen työpaikalla sekä työssäoppimisen arviointi ja ammattiosaamisen näytöt. Testi/lopputentti toimii eräänlaisena lopputenttinä. Testi sisältää väitteitä, joihin osallistujan pitäisi löytää 3 4 vaihtoehdosta oikea/oikeat väittämät. Jokaisessa osa-alueessa on 8 20 väittämää, joista kouluttaja poimii yhteensä noin 20 väittämää eri osista työpaikkaohjaajan vastattavaksi. Lopputentti tehdään koulutuksen päätteeksi, mutta sitä ei kerätä pois, vaan kysymyksiin perehdytään vielä yhdessä asioita pohtien testi toimii tällöin samalla myös kertauksena.. Etätehtävät koulutuksissa sekä työpaikkaohjaajille että opettajille Koulutuksiin saattoi sisältyä myös etätehtäviä riippuen koulutuksen pituudesta. Etätehtävät (liite 6) on tarkoitettu syventämään osaamista ja helpottamaan käytännön työssäoppimisjakson sujumista. Tehtävien tekeminen ei vie paljon aikaa eikä vastausten tarvitse olla pitkiä, vaan pääasia on, että asioita pohditaan oman työpaikkasi kannalta. Opiskelijasta työpaikkaohjaajaksi työpaikkaohjaajan perusvalmiuksia päättövaiheen opiskelijoille -verkkokurssi Projektissa suunniteltiin myös päättövaiheen opiskelijoille suunnattu verkkokurssi työpaikkaohjaajaksi valmentautumisen perusasioista. Kurssi löytyy osoitteesta https://moodle.epedu.fi/moodle Opiske- 6

15 lijasta työpaikkaohjaajaksi -valmennuskurssi 2 ov. Laadittu valinnaiskurssi on verkkokurssi, josta halukkaat opettajat saavat käyttöönsä kopion, jota he voivat muokata ja täydentää omaan koulutusalaansa sopivaksi. Verkkokurssi sisältää 5 6 (1. ja 2. kerran voi yhdistää) lähiopetuskertaa ja etäjaksot tehtävineen. Kurssin vetäjä saa suunnitella lähiopetuskertojen sisällöt ja päättää käytettävistä opetusmenetelmistä. Lähiopetuskerroille voi kutsua esimerkiksi työelämän edustajia. Lisäksi olisi hyvä, jos opiskelija voisi olla ainakin osaksi työssäoppimisjaksolla verkkokurssin aikana. Lähiopetuskerta Sisällöt Kurssin aloitus (yhteystiedot, koulutuksen vetäjän tai vetäjien esittely) ja orientaatio koulutukseen Verkko-oppimisympäristöön tutustuminen ja oppimisalustan harjoittelua 1. kerta (2 4 tuntia) Verkkomateriaaliin tutustuminen Sisältöön ja etätehtäviin perehtyminen Etäjakson opiskelun periaatteet, aikataulutus ja tutor-ohjauksesta sopiminen 2. kerta (2 4 tuntia) Ammatillinen koulutus ja työelämäyhteys 3. kerta (2 4 tuntia) Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen 4. kerta (2 4 tuntia) Opiskelijalähtöinen ohjaaminen 5. kerta (2 4 tuntia) Opiskelijan/työssäoppimisen arviointi työpaikoilla Palautekeskustelu työssäoppimiseen, teemoihin ja koulutukseen liittyen 6. eli viimeinen kerta Opiskelijoiden ennakkoon esittämien aiheiden pohdintaa (2 4 tuntia) Todistus suoritetusta työpaikkaohjaajakoulutuksesta Lähiopetuskerroilla opiskelijoilla varataan mahdollisuus tehdä kurssiin kuuluvia tehtäviä. Esimerkki toteutustavasta (työpaikkaohjaajakoulutus + työssäoppiminen = Ammatillinen valinnainen 6 ov): - ensimmäisellä viikolla lähiopetusta + työelämäedustajien vierailuja + verkkotehtäviä viikoilla työssäoppimista + verkkotehtäviä työssäoppimisjaksoon liittyen OPE1 Opettajien koulutus Koulutusta järjestettiin myös työssäoppimista ohjaaville opettajille. Koulutuksessa he valmentautuivat työpaikkaohjaajakouluttajiksi/valmentajiksi työssäoppimisjaksoilla tapahtuvaan työpaikkaohjaajien kouluttamiseen. Koulutuksen tarkoituksena oli tuottaa työssäoppimista ohjaavien opettajien käyttöön työkalu tai tapa: malli, jonka avulla koulutetaan työpaikkaohjaajia työpaikoilla työssäoppimisen seuranta-, valvonta- ja arviointikäyntien yhteydessä. OPE1 järjestettiin tarvittaessa esimerkiksi uusille opettajille ja opettajille, jotka osallistuvat työssäoppijoiden ja oppisopimusopiskelijoiden ohjaukseen sekä työssäoppimisen ohjaamisen kautta yrityksen henkilöstön kehittämiseen. Käytännössä opettajat kuitenkin usein osallistuivat samoille kursseille työpaikkaohjaajien kanssa. 7

16 OPE1 koulutuksen tavoite ja sisällöt Koulutus alkoi lähipäivällä (n. 4 h), jossa selvitettiin koulutuksen - tarkoitus - sisällöt (OPH:n laatima 2 ov:n Työpaikkaohjaajien koulutus) - työskentelytapa ja lisäksi - aloitettiin työkalun / mallin työstäminen 1. lähipäivänä saatiin työskentely mukavasti käyntiin ja mallejakin syntyi. Seuraavaa lähipäivää varten edelleen kehitettiin alulle saatua materiaalia / mallia. Malleja esiteltiin myös muille työseminaariin osallistujille. Malleissa selvitettiin muun muassa: kuinka TPO-koulutus tapahtuisi työpaikalla millaisella ajanjaksolla koulutuksen työpaikalla voi suorittaa tapahtuuko koko koulutus fyysisesti työpaikalla vai osittain / kokonaan muissa tiloissa voiko koulutuksessa hyödyntää verkkoa tai muuta tekniikkaa minkälaista materiaalia koulutuksessa käytetään / hyödynnetään (voiko esim. sähköpostin liitteenä olevaa Työpaikkaohjaajan opasta hyödyntää) Koulutuksen varsinaisen sisällöllisen asian työskentely tapahtui pääasiassa etäjaksolla. Työkalun /mallin työstäminen valmiita materiaaleja hyödyntäen voitiin tehdä joko yksilö-, pari- tai ryhmätyöskentelynä koulutusryhmän koosta riippuen. Työkalu voi olla materiaalipaketti, kansio yms. työväline työpaikkaohjaajien kouluttamiseen työpaikoilla työssäoppimisen seuranta-, ohjaus- ja arviointikäyntien yhteydessä. Koulutukseen sisältyvä toinen lähipäivä toteutettiin yhteisenä kaikille työseminaariin osallistuville iltapäivän mittaisena tilaisuutena. Työpaikkaohjaajien työpaikoilla tapahtuvan koulutuksen mallia esittelivät Vaasan ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen Gate projektista Björn Brännbacka ja Vaasan ammattiopistosta Teo Hansson. Toisen päivän tarkoituksena oli koota yhteen työkalu ja - tapaehdotukset (alakohtaisuuden huomioiminen) ja laatia niistä malli TPO-kouluttajien käyttöön. 2. lähipäivässä muun muassa tarkasteltiin yhdessä aikaan saatuja malleja ja mietittiin, ketkä malleja lähtisivät toteuttamaan. OPE2 Opettajien koulutus Opettajille oli tarjolla opastusta/koulutusta esimerkiksi verkkokurssin ohjaajana toimimiseen. OPE2 oli 6 op:n kurssi, joka järjestettiin monimuotokoulutuksena (liite 7). Koulutuksen järjestäjänä toimi Jyväskylän ammattikorkeakoulun Ammatillinen opettajakorkeakoulun täydennyskoulutus ja palvelutoiminta. Koulutukseen osallistuneet kehittivät valmiuksiaan hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa työssäoppimisen järjestämisessä sekä opiskelijoiden ja työpaikkaohjaajien ohjaamisessa ottaen huomioon oppilaitoksensa kehittämistarpeet. Opettajat saivat ohjausta verkkokurssin ohjaamiseksi myös Momu-tokon kautta. 8

17 Virtuaalisuuden ja mobiiliteknologian hyödyntämisen toimintamalli Luotu malli on teoreettinen ja kuvaa virtuaalisuuden sekä mobiiliteknologian hyödyntämistä työssäoppimisen ohjaamisessa. Uusien teknologioiden, kuten blogin, verkko- ja mobiiliopetuksen, hyödyntäminen tulisi ottaa yhdeksi tulevaisuuden painopistealueeksi työssäoppimisen ohjaamisessa. Malli löytyy osoitteesta tuotteet. Nämä uudet ympäristöt tarjoavat uusia mahdollisuuksia perinteisten työvälineiden lisäksi. Uuden tekniikan tuomia mahdollisuuksia voitaisiin hyödyntää nykyistä paremmin työssäoppimisjaksoilla yhteydenpidossa opiskelijaan ja työpaikkaohjaajaan. Tieto- ja viestintätekniikan taidoille tulisi laatia oppilaitoskohtaiset tavoitteet ja kriteerit sekä suunnitella tämän pohjalta koulutusstrategia ja sopivat työvälineet. Esimerkiksi tiedottaminen, opettajien koulutus, tukipalvelut, yhteisöllinen tekeminen, resurssit suunnitteluun ja kehittämistyöhön sekä työvälineet, kuten ohjelmat ja laitteet, vaatisivat kehittämistä. Ensisijaisesti työpaikkaohjaajille ja työssäoppimista ohjaaville opettajille pitäisi luoda riittävät tieto- ja viestintätekniikan perusvalmiudet. Tämän luvun lopuksi esitellään projektin toimesta koulutettujen työpaikkaohjaajien määrät eri koulutustavoittain sekä projektin järjestämien seminaarien osallistujamäärät. Viimeisenä on katsaus yrittäjyyskasvatusosiosta. Projektissa koulutetut työpaikkaohjaajat Projekti järjesti koulutuksia monimuotoisesti perinteistä lähiopetusta, verkko-opetusta ja koulutuksia työpaikoilla sekä näiden yhdistelmiä. Projekti käynnisti 6 verkkokurssia (TPO1), joihin osallistui 60 henkilöä ja kurssin suoritti loppuun 42 henkilöä. Lähiopetuspainoteiseen työpaikkaohjaajakoulutukseen ja teemapäiviin (TPO2) osallistui 135 henkilöä, joista 89 suoritti koulutuksen loppuun. Työpaikoilla tapahtuvaan koulutukseen (TPO3) osallistui yhteensä 562 työpaikkaohjaajaa ja heistä 537 suoritti koulutuksen loppuun. Työpaikkaohjaajakoulutus oli mahdollista suorittaa myös itsenäisesti etäopiskeluna, ja siihen osallistui 14 henkilöä ja 3 henkilöä suorittu koulutuksen loppuun. Yhteensä 671 työpaikkaohjaajaa suoritti 2 ov:n opinnot loppuun. Työpaikkaohjaajia on alueella koulutettu myös aikaisemmissa projekteissa ja muun muassa heille tarjottiin täydennyskoulutusta (TPO+) esimerkiksi ammattiosaamisen näytöistä. Osallistujat ja koulutuksen loppuun suorittaneiden määrät on havainnollistettu taulukossa 1. Taulukko 1. Yhteenveto koulutuksiin osallistuneiden määristä ja koulutuksen loppuun suorittaneista Koulutusmuoto Osallistuneet Todistus TPO TPO TPO TPO * Yhteensä (+ 18*) 9

18 Seuraavassa luettelossa on esitetty työpaikkaohjaajakoulutuksen loppuun suorittaneet aloittain. Ala Osall.määrä Ala Osall.määrä Sosiaali- ja terveysala 236 Sähkö- ja elektroniikka-ala 12 Cateringala 95 Laitoshuoltajat 12 Liikeala 90 Parturikampaajat 11 Maatalous- ja metsäala 52 Rakennusala 8 Opiskelijat 42 Vaatetusala 7 Hotelli- ja ravintola-ala 26 Turvallisuusala 3 LVI-ala 25 Puuala 2 Käsi- ja taideteollisuusala 23 Laboratorioala 1 Opettajat 22 Muut 4 Seminaarit Projekti järjesti myös työssäoppimiseen liittyviä ajankohtaisia seminaareja, joista seuraavaan luetteloon on koottu yhteenveto. Ajankohta Seminaari Osallistujat Oikeita töitä - tähtäimessä ammattitaito (liite 7a) Tietoverkot työssäoppimisessa ja työpaikkaohjaajakoulutuksessa (liite 7b) Työssäoppiminen ja työssä oppiminen (liite 7c) Anna mun näyttää, mitä mä osaan (liite 7d) Mobiilioppimista turvaverkossa (liite 7e) 98 Yhteensä 292 Yrittäjyyskasvatus Hankkeen aikana järjestettiin ensimmäistä kertaa valtakunnallinen Yrittäjyyskasvatuskonferenssi (http://sedu.fi/yrittajyyskasvatus/2007/) Seinäjoella teemalla Opetussuunnitelmasta yrityksen vuosikertomukseen. Sen tavoitteena oli toimia lähtölaukauksena monipuoliselle yritys- /työelämä-/oppilaitosyhteistyön kehittämiselle. Tavoitteena oli kehittää konferenssin workshoppien tuotoksia edelleen vuoden 2007 aikana. Vuoden 2007 Yrittäjyyskasvatuskonferenssista saatu palaute oli positiivista ja eteenpäin kannustavaa, joten Koulutuskeskus Sedu yhteistyökumppaneineen suunnitteli, ideoi ja toteutti järjestyksessä toisen yrittäjyyskasvatuskonferenssin teemalla Haastajasta edelläkävijäksi. 10

19 3 Projektin lähtökohta, tavoitteet ja kohderyhmä Projektin tavoitteena oli kehittää Etelä- Pohjanmaan maakunnan alueelle ja myös maakuntarajojen ulkopuolelle toimiva työpaikkaohjaajien koulutusjärjestelmä. Koulutuksissa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan tietoverkkoa, videoneuvotteluyhteyksiä ja mobiiliteknologiaa. Projektin yhtenä tavoitteena oli laatia, pilotoida ja kehittää myös valtakunnalliseen käyttöön työpaikkaohjaajien koulutuksen monimuotoinen toimintamalli. Yhteisyön lisääminen ja tiivistäminen yritysten ja organisaatioiden kanssa oli yhtenä tavoitteena. Projektin kohderyhmänä olivat alueen yritykset, organisaatiot, elinkeinoelämä ja järjestöt sekä hallinnoivan organisaation, Kurikan ammattioppilaitoksen ja Härmänmaan ammattiinstituutin opettajat. Yhteistyötä tehtiin myös alueen muiden oppilaitosten ja työssäoppimispaikkojen kanssa. Projektin laadullisia tavoitteita olivat TPOkoulutuksen saavutettavuuden lisääminen, videoneuvottelukäytänteiden laadullinen kehittäminen työpaikkaohjaajakoulutuksissa sekä valtakunnallisen yhteistyön mahdollistuminen videoneuvottelu- ja virtuaaliteitse. Yhtenä tavoitteena oli toisen asteen ammatillisen koulutuksen työssäoppimisen laadun kehittäminen lisäämällä oppilaitosten ja elinkeinoelämän välistä yhteistyötä ja koulutuksen työelämävastaavuutta sekä kehittämällä opettajien valmiuksia ja TPO-koulutusta. Työelämäyhteyksiä pyrittiin vahvistamaan entisestään uusien vuorovaikutustapojen kehittämisen myötä työpaikkojen ja oppilaitosten välille. Tavoitteena oli työssäoppimisen ja työssäoppimisen ohjaamisen suunnitelmien kehittäminen yhteistyössä työelämän ja muun ammatillisen koulutuksen kanssa, verkostoyhteistyön kehittäminen, toisen asteen ammatillisen koulutuksen profilointi ja uusien työmenetelmien tutuksi saattaminen työelämälle. Työelämäyhteistyöverkoston tiivistäminen, lisääminen ja yhteistyön uusien toimintamallien etsiminen ja alueellinen koulutuksen kehittäminen työelämäyhteistyön kanssa oli myös yhtenä tavoitteena. 4 Projektin toteutus ja yhteistyö Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Seinäjoen koulutuskeskus hallinnoi projektia. Seinäjoen koulutuskeskuksen lisäksi projektia toteuttivat Kurikan ammattioppilaitos ja Härmänmaan ammatti-instituutti (kuvio 4). Yhteistyötä tehtiin myös alueen muiden oppilaitosten kanssa. Projektin toteutuksessa noudatettiin koulutuskeskuksen ja rahoittajan ohjeita sekä koulutuskeskuksen arvoja. Projektin joka vaiheessa pyrittiin avoimuuteen ja osallistavaan toimintatapaan kohderyhmän ja yhteistyötahojen välillä. Tämä edellytti projektilta selkeitä pelisääntöjä ja eri osapuolten vuorovaikutukseen perustuvaa työskentelytapaa. 11

20 Kuvio 4. Projektin yhteistyöoppilaitosten logot ( ) 4.1 Osallistujien ja yritysten valinta Projektissa pyrittiin järjestämään koulutusta kaikille halukkaille. Koulutusta markkinoitiin jo olemassa oleville työssäoppimispaikoille, jotka saatiin selvitettyä oppilaitosten työssäoppimisrekistereiden (koulutussopimusten) kautta. Lisäksi selvitettiin potentiaalisia yrityksiä ja työpaikkoja, jotka voisivat toimia työssäoppimispaikkoina. Opettajien luomia kontakteja voitiin hyödyntää myös yritysten ja projektin välisessä yhteistyössä. Useista työpaikoista otettiin yhteyttä koulutuksen järjestämisen merkeissä. 4.2 Projektin toteutus ja eri tahojen yhteistyö projektissa Tähän lukuun on koottu projektitoimia vuosittain siten, että ensin kerrotaan yleistä projektin vaiheista, projektiryhmän ja ohjausryhmän toimista sekä projektin järjestämistä koulutustilaisuuksista ja seminaareista. Yrittäjyyskasvatusosio sisältyy vuosien 2006 ja 2007 projektitoimiin Vuoden 2005 projektitoimet 12 Projekti aloitti toimintansa maaliskuussa Huhtikuussa aloittanut projektipäällikkö perehtyi projektin asiakirjoihin, kokosi ohjausryhmän (liite 1) projektin vastuuhenkilö, Seinäjoen koulutuskeskuksen johtaja Reija Lepolan kanssa, ja järjesti ohjausryhmän ensimmäisen kokouksen kesäkuun alussa. Kesäkuu meni käytännön järjestelyihin ja suunnitteluun. Heinäkuussa suunniteltiin tiedottamista varten esitteet, juliste ja www-sivut (www.esr-momutoko.fi). Projekti aloitti toimintansa varsinaisesti elokuussa koulujen alkaessa. Projektipäällikkö tiedotti projektista kohderyhmille (koulutuskeskuksen, Kurikan ammattioppilaitoksen ja Härmänmaan ammatti-instituutin opettajat) sekä aloitti projektiryhmän kokoamisen (liite 3). Syksyn ensimmäisiä toimenpiteitä oli projektiryhmän työskentelyn aloittaminen elokuun alkupuolella. Aluksi projektiryhmä kävi läpi koko projektisuunnitelman ja arvioi sen onnistumista. Seuraavassa vaiheessa projektiryhmä laati oman toimintansa pelisäännöt sekä tavoitteet projektin toiminnalle. Projektiryhmä kokoontui syksyn 2005 aikana seuraavasti: 5.8., 9.9. ja Projektiryhmän kokouksissa käsiteltiin mm. projektisuun-

Tarja Frisk. Työpaikkaohjaajien koulutuksen käytännön ratkaisuja

Tarja Frisk. Työpaikkaohjaajien koulutuksen käytännön ratkaisuja Tarja Frisk Työpaikkaohjaajien koulutuksen käytännön ratkaisuja Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun ottamatta

Lisätiedot

Martti Majuri ja Tuomas Eerola

Martti Majuri ja Tuomas Eerola Martti Majuri ja Tuomas Eerola EIVÄT HE MUUTA TEKISIKÄÄN Tarkastelussa työpaikkaohjaajien koulutus, opettajien työelämäjaksot ja työssäoppiminen Opetushallitus ja tekijät Tmi Eija Högman ISBN 978-952-13-3191-6

Lisätiedot

1(8) Etelä-Suomen lääninhallitus Sivistysosasto EU:n rakennerahastot. VUOSIRAPORTTI vuodelta 2004. 1. Perustiedot projektista

1(8) Etelä-Suomen lääninhallitus Sivistysosasto EU:n rakennerahastot. VUOSIRAPORTTI vuodelta 2004. 1. Perustiedot projektista 1(8) Etelä-Suomen lääninhallitus Sivistysosasto EU:n rakennerahastot VUOSIRAPORTTI vuodelta 2004 1. Perustiedot projektista Projektin nimi: ERITYINEN Projektikoodi: 84510 Tavoiteohjelma: 3 Toimintalinja:

Lisätiedot

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi laakeri www..info työelämäyhteistyö sujuvaksi Sisältö Työelämän ja ammatillisten oppilaitosten tuloksekas yhteistyö...3 Kokenut vs. uusi työpaikkaohjaaja...4 Oppia ja osaamisen arviointia työtä tekemällä...5

Lisätiedot

Projekti tuli taloon käymään vai asumaan

Projekti tuli taloon käymään vai asumaan Projekti tuli taloon käymään vai asumaan Kokemuksia syrjäytymisen ehkäisy -projektien tuloksista ja toteuttamisesta ammatillisissa oppilaitoksissa Leena Nikander ja Juha Lahtinen (toim.) Hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Marika Koramo (toim.) KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Koonti Opetushallituksen valtionavustusrahoituksella tuetuista ammattikoulutuksen kansainvälistymishankkeista Raportit

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYT

ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYT Aila Korpi ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYT Ammatillisia oppilaitoksia ja oppisopimustoimintaa varten Arviointi 2/2004 OPETUSHALLITUS Asiakastyytyväisyyskyselyjen sisällölliseen kehittämiseen ovat osallistuneet

Lisätiedot

Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen loppuraportti

Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen loppuraportti Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen loppuraportti Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen

Lisätiedot

Koulutustieto menee parhaiten perille kasvokkain keskustelemalla ja kasvokkain opiskelijan motivointi onnistuu parhaiten

Koulutustieto menee parhaiten perille kasvokkain keskustelemalla ja kasvokkain opiskelijan motivointi onnistuu parhaiten Koulutustieto menee parhaiten perille kasvokkain keskustelemalla ja kasvokkain opiskelijan motivointi onnistuu parhaiten Hakeva toiminta Noste-hankkeissa vuonna 2005 Anne Luukkainen Joensuun yliopisto

Lisätiedot

Taitoa työelämään osaamista tulevaan

Taitoa työelämään osaamista tulevaan 2011-2012 Taitoa työelämään osaamista tulevaan 1 Kuntayhtymäjohtajan/ rehtorin tervehdys Toimintakertomus 2011-2012 3. Kuntayhtymäjohtajan/rehtorin tervehdys 4. Opiskelijapalvelut 6. Kansainvälisyys 8.

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10996 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.10.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

Sanotaan, ettei ikäihminen opi mutta oppiihan ne

Sanotaan, ettei ikäihminen opi mutta oppiihan ne Sanotaan, ettei ikäihminen opi mutta oppiihan ne Ikäihmiset ja tietoyhteiskunta -projektin (2005 2009) loppuraportti Pekka Roni Jaakko Tyni Tuula Immonen 2 Sisällys 1. Projektin päämäärät, tavoitteet ja

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KESKEYTTÄMISEN EHKÄISY JA AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN AKTIVOINTI RAHALLA VAI RAKKAUDELLA?

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KESKEYTTÄMISEN EHKÄISY JA AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN AKTIVOINTI RAHALLA VAI RAKKAUDELLA? Anna Launonen AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KESKEYTTÄMISEN EHKÄISY JA AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN AKTIVOINTI RAHALLA VAI RAKKAUDELLA? Päättyneiden tavoite 3 -ohjelman ESR-projektien 2000 2003 loppuraporttien

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke Loppuraportti 3/2015 Tekijät: Sini Granström Sari Lamminpää Päivi Pöyry-Lassila Annulii Vähämaa Aku Välimaa Toni Anttonen Joni Aunola Anniina Hämäläinen

Lisätiedot

Merja Isotalo. Mentorointiopas. Akavan Erityisalat ry Uudenmaan ELY-keskus Euroopan Unioni Euroopan Sosiaalirahasto

Merja Isotalo. Mentorointiopas. Akavan Erityisalat ry Uudenmaan ELY-keskus Euroopan Unioni Euroopan Sosiaalirahasto Merja Isotalo Mentorointiopas Akavan Erityisalat ry Uudenmaan ELY-keskus Euroopan Unioni Euroopan Sosiaalirahasto Merja Isotalo Mentorointiopas Akavan Erityisalat ry Uudenmaan ELY-keskus Euroopan Unioni

Lisätiedot

Hakeva toiminta Noste-hankkeissa vuonna 2004

Hakeva toiminta Noste-hankkeissa vuonna 2004 Hakeva toiminta Noste-hankkeissa vuonna 2004 Hanne Laukkanen Joensuun yliopisto Sosiologian laitos Koulutuksen yhteiskunnalliskulttuurisen tutkimuksen yksikkö 28.5.2005 1 Sisällys 1 Johdanto 3 2 Noste-hankkeiden

Lisätiedot

Kiipula. Kiipulasäätiö

Kiipula. Kiipulasäätiö Kiipulasäätiö Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Kotipaikka: Janakkala Säätiön tarkoituksena on huolehtia vammaisten, erityistä tukea tarvitsevien ja muiden henkilöiden ammatillisesta koulutuksesta sekä ammatillisesta

Lisätiedot

DEHKO-raportti 2006:1. Diabeteshoitotyön osaamisen tehostaminen terveysalan koulutuksessa

DEHKO-raportti 2006:1. Diabeteshoitotyön osaamisen tehostaminen terveysalan koulutuksessa DEHKO-raportti 2006:1 Diabeteshoitotyön osaamisen tehostaminen terveysalan koulutuksessa Tuula-Maria Rintala Outi Himanen Kaija Jokela Marjatta Luukkanen Hilkka Niittyniemi Paula Nikkanen Salla Seppänen

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

Sinikka Jänkälä ja Merja Saarela (toim.) PK-ennakointi. Ammattikorkeakoulut pk-sektorin ennakointifoorumeina -hanke 2005 2007

Sinikka Jänkälä ja Merja Saarela (toim.) PK-ennakointi. Ammattikorkeakoulut pk-sektorin ennakointifoorumeina -hanke 2005 2007 Sinikka Jänkälä ja Merja Saarela (toim.) PK-ennakointi Ammattikorkeakoulut pk-sektorin ennakointifoorumeina -hanke 2005 2007 Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja A: Raportteja ja tutkimuksia

Lisätiedot

Terveydenhuollon ja varhaiskasvatuksen henkilöstön tieto- ja viestintätekniikan koulutuksen sekä työelämän osaamistarpeiden kartoitus

Terveydenhuollon ja varhaiskasvatuksen henkilöstön tieto- ja viestintätekniikan koulutuksen sekä työelämän osaamistarpeiden kartoitus Kaija Saranto, Noora von Fieandt, Päivi Klami, Jaana Luostarinen, Hanna Sulonen, Leena Nissilä (toim.) Tilausnro A229 Terveydenhuollon ja varhaiskasvatuksen henkilöstön tieto- ja viestintätekniikan koulutuksen

Lisätiedot

Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti

Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti Hankenro: 70020 Projektikoodi: A30260 20.12.2010 Keski Pohjanmaan aikuisopisto Marjaana Peltoniemi 2 Sisältö Sisältö... 2 1 Hankkeen tausta... 3 2 Kohderyhmät

Lisätiedot

Kiipulasäätiö. Kiipula. Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409

Kiipulasäätiö. Kiipula. Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409 Kiipulasäätiö Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409 2 Sisältö Kiipulasäätiö...2 Sisältö...3 Muutoksesta voimaa uuteen kasvuun...4 Työtä

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Kehittämisestä käytäntöön

Kehittämisestä käytäntöön Kehittämisestä käytäntöön tekoja aikuisopiskelijan oppimisen edistämiseksi Leena Koivumäki & Tuija Strandén-Mahlamäki HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA D: ARTIKKELIT 5 Leena Koivumäki

Lisätiedot