momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus"

Transkriptio

1 LOPPURAPORTTI momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus

2

3 Perustiedot projektista Projektin nimi: ESR-Momu-toko Monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutusprojekti Projektikoodi: Tavoiteohjelma: 3 Toimintalinja: 1 Toimenpidekokonaisuus: 2 Päävastuuviranomainen: Hallinnoijaorganisaatio: Projektin vastuuhenkilö: Opetushallitus Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Seinäjoen koulutuskeskus alkaen Koulutuskeskus Sedu Reija Lepola Puhelinnumero: , Projektipäällikkö: Virpi Lahti Puhelinnumero: , Postiosoite: PL 75, Keskuskatu 32 K, SEINÄJOKI Diaarinumero: 63/385/2004 Loppuraportin laatijat: Virpi Lahti Aila Ylihärsilä, yrittäjyyskasvatusosiot

4

5 "Kun laiva tulee avomereltä ja lähestyy rannikkoa, laivaan tulee luotsi, joka opastaa laivan turvallisesti satamaan. Eräässä laivassa komentosillalla oli poikkeuksellisesti muutama vierailija seuraamassa toimintaa ja samalla myös luotsin työtä. Kun laiva oli ohjattu satamaan, eräs vieraista sanoi luotsille: "Teidän täytyy olla mahdottoman hyvämuistinen ihminen, kun muistatte kaikki karikot koko matkan varrelta." Luotsi sanoi, ettei hän muista läheskään kaikkia kareja saati sitten edes tietäisi niitä kaikkia. Vieras ihmetteli, kuinka ihmeessä työnne onnistuu? Luotsi vastasi: "Tiedän ainoastaan oikean väylän, eikä kaikkia kareja onneksi tarvitse tietääkään." Luotsi = työpaikkaohjaaja =) Vieras = työssäoppija tai työssäoppimista ohjaava opettaja =)

6

7 Sisältö 1 Johdanto Yhteenveto projektin toteutuksesta ja tuloksista Projektin lähtökohta, tavoitteet ja kohderyhmä Projektin toteutus ja yhteistyö Osallistujien ja yritysten valinta Projektin toteutus ja eri tahojen yhteistyö projektissa Vuoden 2005 projektitoimet Vuoden 2006 projektitoimet Vuoden 2007 projektitoimet Työn- ja vastuunjako yhteistyökumppaneiden kanssa Julkisuus ja tiedottaminen Vuosi Vuosi Vuosi Ongelmat ja suositukset Ongelmat projektin toteutuksessa Suositukset projektin toimeenpanon kehittämiseksi Projektin tulokset Projektissa tuotetut materiaalit Koulutetut työpaikkaohjaajat Yrittäjyyskasvatus Projektin innovatiivisuus Toiminnan jatkuvuus Projektin rahoitus ja kulut Projektin taloushallinto ja arkistointi Projektikustannusten hyväksymisestä vastannut henkilö/henkilöt Projektin kirjanpidosta vastannut henkilö tai organisaatio Hallinnoijan vuosittaisen tilinpidon tarkastuksesta vastannut henkilö tai organisaatio Projektin päätyttyä lopputilintarkastuksen suorittanut henkilö tai organisaatio Projektin asiakirjojen säilytyksestä vastaava organisaatio tai henkilö Projektin asiakirjojen säilytyspaikka Projektin kirjanpitoaineiston (tositteineen) säilytyksestä vastaava organisaatio tai henkilö Projektin kirjanpitoaineiston säilytyspaikka Seurantaraportti Allekirjoitus ja päiväys...42

8 LIITTEET Liite 1 ESR-Momu-toko projektin ohjausryhmä...44 Liite 2a I Ohjausryhmän kokous...45 Liite 2b II Ohjausryhmän kokous...47 Liite 2c III Ohjausryhmän kokous...49 Liite 2d IV Ohjausryhmän kokous...51 Liite 2e V Ohjausryhmän kokous Liite 2f VI Ohjausryhmän kokous Liite 2g VII Ohjausryhmän kokous Liite 3 Projektityöryhmän kokoonpano Liite 4 Työpaikkaohjaajakoulutuksissa toimineet kouluttajat...60 Liite 5 Työpaikkaohjaajakoulutuksen testipatteristo...61 Liite 6 Työpaikkaohjaajakoulutusten tehtäviä Liite 6 Tieto- ja viestintätekniikka työssäoppimisen ohjaamisessa 6 op Liite 7a Oikeita töitä tähtäimessä ammattitaito! -seminaariohjelma...70 Liite 7b Tietoverkot työssäoppimisessa ja työpaikkaohjaajakoulutuksessa - seminaariohjelma...71 Liite 7c Työssäoppiminen työssä_oppiminen -seminaariohjelma...72 Liite 7d Anna mun näyttää mitä mä osaan -seminaariohjelma Liite 7e Mobiilioppimista turvaverkossa -seminaariohjelma...74 Liite 8 Projektin yhteistyökumppanit Liite 9 Kyselylomake s Liite 11 Yrittäjyyskasvatuskonferenssi 2007 esite Liite 12 Yrittäjyyskasvatuskonferenssi 2007 ilmoitus ja ohjelma Liite 13 Yrittäjyyskasvatuskonferenssi 2007 Workshopit... 88

9 1 Johdanto Etelä-Pohjanmaalla käynnistettiin maaliskuussa vuonna 2005 Euroopan Sosiaalirahaston tuella 3-vuotinen ESR-Momu-toko Monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutusprojekti. Projektin tavoitteeksi asetettiin työpaikkaohjaajien koulutus eri menetelmillä Opetushallituksen laatiman Työpaikkaohjaajan koulutusohjelman perusteiden (2 ov) mukaisesti. Lisäksi tavoitteena oli tuottaa materiaalia koulutuksen tueksi ja työpaikoilla tapahtuvan koulutuksen toimintamalli sekä virtuaalisuuden ja mobiiliteknologian hyödyntämisen toimintamalli. Lähtökohtana hankkeen suunnittelulle oli tarve kouluttaa uusia työpaikkaohjaajia eri aloille ja aikaisempien työssäoppimishankkeiden hyödyntäminen. Projektia toteutettiin välisellä ajalla. Seinäjoen koulutuskeskus hallinnoi hanketta ja toteutti yhteistyössä Härmänmaan ammatti-instituutin ja Kurikan ammattioppilaitoksen kanssa. Tärkeimmät yhteistyökumppanit koulutusten toteuttamisessa olivat alueen yritykset, organisaatiot, elinkeinoelämä ja järjestöt sekä Seinäjoen koulutuskuntayhtymän oppilaitokset ja työssäoppimispaikkoina toimineet alueen yritykset ja julkiset organisaatiot. Tavoitteeksi asetettiin koulutusten järjestäminen 470 työpaikkaohjaajalle sekä 60 opettajalle kolmen vuoden aikana. Koulutuksen tarkoituksena oli kokemuksellisen oppimisen ja lähikoulutuspäivien kautta syventää ja päivittää osallistujien ammattitaitoa ohjaamisessa. Projektin aikana hankkeessa toteutettiin yhteensä 6 verkkokurssia, 13 lähiopetuskokonaisuutta tai teemapäivää ja 52 koulutusta työpaikoilla sekä 5 täydennyskoulutustapahtumaa Etelä-Pohjanmaan eri seutukunnissa. 671 työpaikkaohjaajaa sai todistuksen 2 opintoviikon laajuisesta työpaikkaohjaajan opinnoista. Koulutusta järjestettiin muun muassa seuraavilla aloilla: sosiaali- ja terveys-, catering-, liike-, maatalous- ja metsä-, hotelli- ja ravintola-, LVI-, käsi- ja taideteollisuus-, sähkö- ja elektroniikka-, laitoshuolto, parturi-kampaaja-, rakennus-, vaatetus-, turvallisuus-, puu- ja laboratorioalat. Hanke toteutui suunnitelmien mukaan määrällisesti kurssien ja osallistujien suhteen. Näiden määrällisten tavoitteiden lisäksi hankkeen aikana kerättiin systemaattisesti arviointiaineistoa projektin ja koulutusten toteutumisesta ja vaikutuksista oppilaitosten henkilökunnalta, kouluttajilta sekä työpaikkaohjaajakoulutuksiin osallistuneilta. Arvioinnin tavoitteena on ollut kuvata hankkeen vahvuuksia ja ongelmakohtia eri toimijoiden arvioimina ja tätä kautta tuoda esiin käytäntöjä, joita voidaan soveltaa koulutuksen toteuttamisessa laajemminkin. Vuonna 2007 projektissa toteutettiin yrittäjyyskasvatusosio, jonka puitteissa järjestettiin ensimmäistä kertaa valtakunnallinen Yrittäjyyskasvatuskonferenssi Seinäjoella teemalla Opetussuunnitelmasta yrityksen vuosikertomukseen ja siihen liittyvät Workshopit. Konferenssin tavoitteena oli toimia lähtölaukauksena monipuoliselle yritys- /työelämä-/oppilaitosyhteistyön kehittämiselle. Tavoitteena oli kehittää konferenssin workshoppien tuotoksia edelleen vuoden 2007 aikana. Vuoden 2007 Yrittäjyyskasvatuskonferenssista saatu palaute oli positiivista ja eteenpäin kannustavaa, joten Koulutuskeskus Sedu yhteistyökumppaneineen suunnitteli, ideoi ja toteutti järjestyksessä toisen yrittäjyyskasvatuskonferenssin teemalla Haastajasta edelläkävijäksi. 1

10 2 Yhteenveto projektin toteutuksesta ja tuloksista Projektissa kehitettiin Etelä-Pohjanmaan maakunnan alueelle (kuvio 1) työpaikkaohjaajien koulutusjärjestelmä. Koulutuksia toteutettiin etupäässä työpaikkakohtaisina koulutuksina, mutta koulutuksia toteutettiin myös perinteisesti lähi/etäkoulutuksina, joissa hyödynnettiin mahdollisuuksien mukaan myös tietoverkkoa ja videoneuvotteluyhteyksiä sekä verkon kautta.. Kuvio 1. Projektin toiminta-alue Projektin kohderyhmänä olivat alueen yritykset, organisaatiot, elinkeinoelämä ja järjestöt sekä hallinnoivan organisaation, Kurikan ammattioppilaitoksen ja Härmänmaan ammattiinstituutin opettajat. Yhteistyötä tehtiin myös alueen muiden oppilaitosten, esimerkiksi Ähtärin ammatti-instituutin, ja työssäoppimispaikkojen kanssa. Projektissa oli mukana seuraavat koulutusalat: - kulttuuriala - liiketalouden ja hallinnon ala - tietojenkäsittelyn ala - tekniikan ja liikenteen ala - luonnonvara- ja ympäristöala - sosiaali- ja terveysala - matkailu-, ravitsemis- ja talousala 2

11 Koulutus suunniteltiin OPH:n Työpaikkaohjaajien koulutusohjelman perusteiden 2 ov mukaisesti. Työpaikkaohjaajakoulutusmallia kehitettiin yhteistyössä työssäoppimisen hankkeiden (sekä Sedu:n hankkeiden että yhteistyöoppilaitosten toteuttamien hankkeiden) kanssa, ja huomioitiin ne tulokset, joita on saavutettu aiemmissa työssäoppimisen kehittämisprojekteissa. Koulutuksista ja projektin toiminnasta tiedotettiin projektin esittelytilaisuuksissa sekä projektissa mukana olevissa toisen asteen oppilaitoksissa. Tiedotuskanavina käytettiin myös sähköpostia, projektin kotisivuja sekä esitteitä ja julisteita (kuvio 2). Kuvio 2. ESR-momu-toko projektin painetut esitteet ja juliste Projektissa toteutettiin työpaikkaohjaajille 2 ov:n laajuista peruskoulutusta sekä jatkokoulutusta (n. ½ pv), jonka sisältö painottui ammattiosaamisen näyttöjen suunnitteluun ja toteutukseen. Projektissa tuotettiin koulutusmateriaaliksi oppaat sekä toisen asteen työssäoppijoiden työpaikkaohjaajille (Opas työssäoppimisen ohjaamiseen TPO123+) että oppisopimusopiskelijoiden työpaikkakouluttajille (Opas oppisopimusopiskelijan työpaikkakouluttajalle) (kuvio 3). Projektissa tehtiin oppaita tukeva diasarja ja työpaikkaohjaajakoulutuksen toteutusmalli työpaikoille. Lisäksi projektissa tuotettiin opintonsa päättäville opiskelijoille tarkoitettu verkko-opetusmateriaali työpaikkaohjaajaksi valmentautumisen perustaidoista. Projektin loppuvaiheessa kehitettiin virtuaalisuuden ja mobiiliteknologian teoreettinen toimintamalli työssäoppimisen ohjaamisen ja koulutuksen toteutukseen, jota ei valitettavasti ennätetty juurikaan testata projektin aikana. Kuvio 3. ESR-momu-tokossa tuotetut oppaat 3

12 Pedagogisina menetelminä käytettiin muun muassa luentotyyppistä menetelmää kaikille aloille yhteisissä koulutustilaisuuksissa ja työpaikoilla tapahtuvissa koulutuksissa käytettiin ratkaisukeskeisiä ja yhteistoiminnallisia menetelmiä sekä monipuolista pari- ja ryhmätyöskentelyä. Koulutukseen rinnastettiin tarvittaessa myös virtuaaliseen yhteydenpitoon ja ohjaamiseen liittyvää menetelmä- ja ohjelmistokoulutusta sekä mentorointia. Alakohtaisia sisällöllisiä teemoja ei kurssimuotoisessa (lähi/teemapäivät) koulutuksessa käsitelty kuin lähinnä muutamina esimerkkeinä, mutta ne tulivat esille työpaikoilla tapahtuneessa koulutuksessa. Seuraavaksi esitellään monimuotoista työpaikkaohjaajien ja opettajien koulutusta ja siihen liittyviä etätehtäviä sekä testipatteristoa. TPO1 verkkokurssi Verkkokurssi koostui kahdesta n. neljän tunnin mittaisesta lähijaksosta (aloitus ja lopetus) sekä verkko-opiskelusta ja -tehtävistä. Koulutuksen aloitusjakson tavoitteena oli orientoida osallistujat koulutuksen työtapoihin ja valmentaa heidät verkko-oppimisympäristön käyttöön. Lisäksi aloitusjaksossa perehdyttiin koulutuksen sisältöön, verkkomateriaaliin ja tehtäviin. Verkko-oppimisympäristö toimi työpaikkaohjaajakoulutuksessa ns. virtuaalisena oppimisyhteisönä eli tilana, jossa osallistujat voivat keskustella ja palauttaa oppimistehtäviä etäjakson aikana. Lisäksi sinne taltioitiin koulutuksen oppimateriaalia ja linkkejä Internetissä oleviin aiheeseen liittyviin sivustoihin. Verkko-oppimis-ympäristö toimi koulutuksessa myös sähköisenä ilmoitustauluna, josta osallistujat löysivät helposti mm. kouluttajien tiedotukset ja koulutuksen aikataulun. Koulutuksen laajuus oli 2 ov ja verkkokurssi koostui 4 sisällöllisestä osiosta, joiden aiheet olivat seuraavat: ammatillinen koulutus ja työelämäyhteistyö, työssäoppiminen ja näyttöjen toteuttaminen, opiskelijalähtöinen ohjaaminen ja opiskelijan arviointi työpaikalla. Kunkin osion työstämiseen oli varattu aikaa noin kaksi viikkoa, ja kurssin kokonaiskesto oli noin 2 kk. Sisällöllisesti TPO1 ja TPO2:n teemat ovat samanlaisia. Esimerkki verkkokoulutuksen toteutuksesta 1. lähijakso, 4 h Orientaatio koulutukseen Työpaikkaohjaajien koulutusohjelman perusteet 2 ov Verkko-oppimisympäristöön tutustuminen ja oppimisalustan harjoittelua Verkkomateriaaliin tutustuminen Verkko-oppimisympäristön käytön harjoittelua (Moodle) Verkkotehtäviin perehtyminen Etäjakson opiskelun periaatteet, aikataulutus ja tutorohjauksesta sopiminen 4

13 Työskentely etäjaksolla Koulutuksen varsinaisen sisällöllisen asian opiskelu tapahtuu pääasiassa etäjaksolla verkossa. Tämä aika jaksotetaan neljään oppimistehtäväkokonaisuuteen, joten jokaisen tehtävän työstämiseen on varattu aikaa noin kaksi viikkoa. Etäjaksolla on mahdollisuus myös antaa palautetta ja kehittämisehdotuksia sekä vaihtaa ajatuksia ja mielipiteitä keskustelupalstalla muiden työpaikkaohjaajien ja kouluttajien kanssa. 2. lähijakso, 4 h Palautekeskustelu teemoihin ja koulutukseen liittyen Työpaikkaohjaajien ennakkoon esittämien aiheiden pohdintaa Todistus suoritetusta koulutuksesta TPO2 lähiopetuskurssi/teemapäivät Koulutus koostui pääsääntöisesti 3 lähijaksosta sekä etäjaksoista. Koulutuksen laajuus oli 2 ov ja kokonaiskesto oli noin kaksi kuukautta. Työpaikkaohjaajakoulutuksessa olleet laativat välitehtävänä esimerkiksi perehdytysoppaan tai ohjaussuunnitelman omalle työpaikalleen. 1. lähijakso, 4h: Ammatillinen koulutus ja työssäoppimisen järjestäminen Ammatillinen koulutusjärjestelmä Mitä työssäoppiminen on? Opetussuunnitelman tavoitteet Työpaikkaohjaajan roolit ja tehtävät Millainen on hyvä työpaikkaohjaaja 2. lähijakso 4h: Työssäoppijan ohjaaminen työpaikalla Perehdyttäminen Oman toimipisteen osaamisalueet Omat ohjaustaidot Työsuojelulainsäädäntö Kriittiset pisteet Erilaiset oppimistyylit Ohjaaminen ja erilaiset ohjaustyylit Oppimista edistävät ja estävät tekijät 3. lähijakso 4h: Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppimisen arviointi Nuorten ammattiosaamisen näytöt Arvioinnin haasteet Arvioinnin kriteerit ja menetelmät Kolmikanta-arviointi Motivointi ja jatkuvan palautteen merkitys Positiivisen ja korjaavan palautteen anto Teemapäivät sai suorittaa myös vapaasti valittavassa järjestyksessä. Koulutuksen lopuksi annettiin yhteenveto teemoista ja todistus suoritetuista opinnoista. 5

14 TPO3 työpaikoilla tapahtuva koulutus Jalkautuvalla mallilla (TPO3) tarkoitetaan työpaikoille vietyä koulutusta, joka on räätälöity työpaikkaohjaajien ja työpaikan tarpeiden mukaan. Koulutettavana voi samanaikaisesti olla yksi tai useampia henkilöitä työpaikasta. Koulutus tapahtui työpaikoilla työssäoppimista ohjaavien opettajien ja projektikouluttajien toimesta. Sisällöllisesti teemoja pystyttiin painottamaan työpaikan tarpeiden mukaisesti. Koulutuksessa hyödynnettiin samaa materiaalia kuin edellä mainituissa koulutuksissa. Projektissa laadittiin työpaikalla tapahtuvaan kouluttamiseen malli, jossa hyödynnettiin Mestarista mentoriksi - ja Gate projekteissa tuotettua mallia. Ohjeistus työpaikalla tapahtuvaan koulutukseen löytyy myös osoitteesta tuotteet työpaikkaohjaajakoulutuksen toteutusmalli työpaikoille. Koulutuksen tuntimäärä sovittiin työpaikkakohtaisesti koulutuksen pituuden vaihdellessa kahdeksasta kahteentoista tuntiin. 8 tunnin koulutus sisälsi useimmiten myös muutamia etätehtäviä, joista sovittiin osallistujien kanssa. Työpaikasta riippuen yhden koulutuskerran kesto vaihteli 1 8 tuntiin ja kokoontumisia oli niin monta, että tuo 8 12 tuntiin täyttyi. Työpaikkaohjaajakoulutuksen testi/tenttipatteristo Projektissa toteutettiin myös työpaikkaohjaajille suunnattu testi/lopputentti (liite 5) liittyen työpaikkaohjaajakoulutuksen sisältöihin ja neljään eri osa-alueeseen: ammatillinen koulutus ja työelämäyhteistyö, työssäoppimisen järjestäminen ja pelisäännöt, työssäoppijan ohjaaminen työpaikalla sekä työssäoppimisen arviointi ja ammattiosaamisen näytöt. Testi/lopputentti toimii eräänlaisena lopputenttinä. Testi sisältää väitteitä, joihin osallistujan pitäisi löytää 3 4 vaihtoehdosta oikea/oikeat väittämät. Jokaisessa osa-alueessa on 8 20 väittämää, joista kouluttaja poimii yhteensä noin 20 väittämää eri osista työpaikkaohjaajan vastattavaksi. Lopputentti tehdään koulutuksen päätteeksi, mutta sitä ei kerätä pois, vaan kysymyksiin perehdytään vielä yhdessä asioita pohtien testi toimii tällöin samalla myös kertauksena.. Etätehtävät koulutuksissa sekä työpaikkaohjaajille että opettajille Koulutuksiin saattoi sisältyä myös etätehtäviä riippuen koulutuksen pituudesta. Etätehtävät (liite 6) on tarkoitettu syventämään osaamista ja helpottamaan käytännön työssäoppimisjakson sujumista. Tehtävien tekeminen ei vie paljon aikaa eikä vastausten tarvitse olla pitkiä, vaan pääasia on, että asioita pohditaan oman työpaikkasi kannalta. Opiskelijasta työpaikkaohjaajaksi työpaikkaohjaajan perusvalmiuksia päättövaiheen opiskelijoille -verkkokurssi Projektissa suunniteltiin myös päättövaiheen opiskelijoille suunnattu verkkokurssi työpaikkaohjaajaksi valmentautumisen perusasioista. Kurssi löytyy osoitteesta https://moodle.epedu.fi/moodle Opiske- 6

15 lijasta työpaikkaohjaajaksi -valmennuskurssi 2 ov. Laadittu valinnaiskurssi on verkkokurssi, josta halukkaat opettajat saavat käyttöönsä kopion, jota he voivat muokata ja täydentää omaan koulutusalaansa sopivaksi. Verkkokurssi sisältää 5 6 (1. ja 2. kerran voi yhdistää) lähiopetuskertaa ja etäjaksot tehtävineen. Kurssin vetäjä saa suunnitella lähiopetuskertojen sisällöt ja päättää käytettävistä opetusmenetelmistä. Lähiopetuskerroille voi kutsua esimerkiksi työelämän edustajia. Lisäksi olisi hyvä, jos opiskelija voisi olla ainakin osaksi työssäoppimisjaksolla verkkokurssin aikana. Lähiopetuskerta Sisällöt Kurssin aloitus (yhteystiedot, koulutuksen vetäjän tai vetäjien esittely) ja orientaatio koulutukseen Verkko-oppimisympäristöön tutustuminen ja oppimisalustan harjoittelua 1. kerta (2 4 tuntia) Verkkomateriaaliin tutustuminen Sisältöön ja etätehtäviin perehtyminen Etäjakson opiskelun periaatteet, aikataulutus ja tutor-ohjauksesta sopiminen 2. kerta (2 4 tuntia) Ammatillinen koulutus ja työelämäyhteys 3. kerta (2 4 tuntia) Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen 4. kerta (2 4 tuntia) Opiskelijalähtöinen ohjaaminen 5. kerta (2 4 tuntia) Opiskelijan/työssäoppimisen arviointi työpaikoilla Palautekeskustelu työssäoppimiseen, teemoihin ja koulutukseen liittyen 6. eli viimeinen kerta Opiskelijoiden ennakkoon esittämien aiheiden pohdintaa (2 4 tuntia) Todistus suoritetusta työpaikkaohjaajakoulutuksesta Lähiopetuskerroilla opiskelijoilla varataan mahdollisuus tehdä kurssiin kuuluvia tehtäviä. Esimerkki toteutustavasta (työpaikkaohjaajakoulutus + työssäoppiminen = Ammatillinen valinnainen 6 ov): - ensimmäisellä viikolla lähiopetusta + työelämäedustajien vierailuja + verkkotehtäviä viikoilla työssäoppimista + verkkotehtäviä työssäoppimisjaksoon liittyen OPE1 Opettajien koulutus Koulutusta järjestettiin myös työssäoppimista ohjaaville opettajille. Koulutuksessa he valmentautuivat työpaikkaohjaajakouluttajiksi/valmentajiksi työssäoppimisjaksoilla tapahtuvaan työpaikkaohjaajien kouluttamiseen. Koulutuksen tarkoituksena oli tuottaa työssäoppimista ohjaavien opettajien käyttöön työkalu tai tapa: malli, jonka avulla koulutetaan työpaikkaohjaajia työpaikoilla työssäoppimisen seuranta-, valvonta- ja arviointikäyntien yhteydessä. OPE1 järjestettiin tarvittaessa esimerkiksi uusille opettajille ja opettajille, jotka osallistuvat työssäoppijoiden ja oppisopimusopiskelijoiden ohjaukseen sekä työssäoppimisen ohjaamisen kautta yrityksen henkilöstön kehittämiseen. Käytännössä opettajat kuitenkin usein osallistuivat samoille kursseille työpaikkaohjaajien kanssa. 7

16 OPE1 koulutuksen tavoite ja sisällöt Koulutus alkoi lähipäivällä (n. 4 h), jossa selvitettiin koulutuksen - tarkoitus - sisällöt (OPH:n laatima 2 ov:n Työpaikkaohjaajien koulutus) - työskentelytapa ja lisäksi - aloitettiin työkalun / mallin työstäminen 1. lähipäivänä saatiin työskentely mukavasti käyntiin ja mallejakin syntyi. Seuraavaa lähipäivää varten edelleen kehitettiin alulle saatua materiaalia / mallia. Malleja esiteltiin myös muille työseminaariin osallistujille. Malleissa selvitettiin muun muassa: kuinka TPO-koulutus tapahtuisi työpaikalla millaisella ajanjaksolla koulutuksen työpaikalla voi suorittaa tapahtuuko koko koulutus fyysisesti työpaikalla vai osittain / kokonaan muissa tiloissa voiko koulutuksessa hyödyntää verkkoa tai muuta tekniikkaa minkälaista materiaalia koulutuksessa käytetään / hyödynnetään (voiko esim. sähköpostin liitteenä olevaa Työpaikkaohjaajan opasta hyödyntää) Koulutuksen varsinaisen sisällöllisen asian työskentely tapahtui pääasiassa etäjaksolla. Työkalun /mallin työstäminen valmiita materiaaleja hyödyntäen voitiin tehdä joko yksilö-, pari- tai ryhmätyöskentelynä koulutusryhmän koosta riippuen. Työkalu voi olla materiaalipaketti, kansio yms. työväline työpaikkaohjaajien kouluttamiseen työpaikoilla työssäoppimisen seuranta-, ohjaus- ja arviointikäyntien yhteydessä. Koulutukseen sisältyvä toinen lähipäivä toteutettiin yhteisenä kaikille työseminaariin osallistuville iltapäivän mittaisena tilaisuutena. Työpaikkaohjaajien työpaikoilla tapahtuvan koulutuksen mallia esittelivät Vaasan ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen Gate projektista Björn Brännbacka ja Vaasan ammattiopistosta Teo Hansson. Toisen päivän tarkoituksena oli koota yhteen työkalu ja - tapaehdotukset (alakohtaisuuden huomioiminen) ja laatia niistä malli TPO-kouluttajien käyttöön. 2. lähipäivässä muun muassa tarkasteltiin yhdessä aikaan saatuja malleja ja mietittiin, ketkä malleja lähtisivät toteuttamaan. OPE2 Opettajien koulutus Opettajille oli tarjolla opastusta/koulutusta esimerkiksi verkkokurssin ohjaajana toimimiseen. OPE2 oli 6 op:n kurssi, joka järjestettiin monimuotokoulutuksena (liite 7). Koulutuksen järjestäjänä toimi Jyväskylän ammattikorkeakoulun Ammatillinen opettajakorkeakoulun täydennyskoulutus ja palvelutoiminta. Koulutukseen osallistuneet kehittivät valmiuksiaan hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa työssäoppimisen järjestämisessä sekä opiskelijoiden ja työpaikkaohjaajien ohjaamisessa ottaen huomioon oppilaitoksensa kehittämistarpeet. Opettajat saivat ohjausta verkkokurssin ohjaamiseksi myös Momu-tokon kautta. 8

17 Virtuaalisuuden ja mobiiliteknologian hyödyntämisen toimintamalli Luotu malli on teoreettinen ja kuvaa virtuaalisuuden sekä mobiiliteknologian hyödyntämistä työssäoppimisen ohjaamisessa. Uusien teknologioiden, kuten blogin, verkko- ja mobiiliopetuksen, hyödyntäminen tulisi ottaa yhdeksi tulevaisuuden painopistealueeksi työssäoppimisen ohjaamisessa. Malli löytyy osoitteesta tuotteet. Nämä uudet ympäristöt tarjoavat uusia mahdollisuuksia perinteisten työvälineiden lisäksi. Uuden tekniikan tuomia mahdollisuuksia voitaisiin hyödyntää nykyistä paremmin työssäoppimisjaksoilla yhteydenpidossa opiskelijaan ja työpaikkaohjaajaan. Tieto- ja viestintätekniikan taidoille tulisi laatia oppilaitoskohtaiset tavoitteet ja kriteerit sekä suunnitella tämän pohjalta koulutusstrategia ja sopivat työvälineet. Esimerkiksi tiedottaminen, opettajien koulutus, tukipalvelut, yhteisöllinen tekeminen, resurssit suunnitteluun ja kehittämistyöhön sekä työvälineet, kuten ohjelmat ja laitteet, vaatisivat kehittämistä. Ensisijaisesti työpaikkaohjaajille ja työssäoppimista ohjaaville opettajille pitäisi luoda riittävät tieto- ja viestintätekniikan perusvalmiudet. Tämän luvun lopuksi esitellään projektin toimesta koulutettujen työpaikkaohjaajien määrät eri koulutustavoittain sekä projektin järjestämien seminaarien osallistujamäärät. Viimeisenä on katsaus yrittäjyyskasvatusosiosta. Projektissa koulutetut työpaikkaohjaajat Projekti järjesti koulutuksia monimuotoisesti perinteistä lähiopetusta, verkko-opetusta ja koulutuksia työpaikoilla sekä näiden yhdistelmiä. Projekti käynnisti 6 verkkokurssia (TPO1), joihin osallistui 60 henkilöä ja kurssin suoritti loppuun 42 henkilöä. Lähiopetuspainoteiseen työpaikkaohjaajakoulutukseen ja teemapäiviin (TPO2) osallistui 135 henkilöä, joista 89 suoritti koulutuksen loppuun. Työpaikoilla tapahtuvaan koulutukseen (TPO3) osallistui yhteensä 562 työpaikkaohjaajaa ja heistä 537 suoritti koulutuksen loppuun. Työpaikkaohjaajakoulutus oli mahdollista suorittaa myös itsenäisesti etäopiskeluna, ja siihen osallistui 14 henkilöä ja 3 henkilöä suorittu koulutuksen loppuun. Yhteensä 671 työpaikkaohjaajaa suoritti 2 ov:n opinnot loppuun. Työpaikkaohjaajia on alueella koulutettu myös aikaisemmissa projekteissa ja muun muassa heille tarjottiin täydennyskoulutusta (TPO+) esimerkiksi ammattiosaamisen näytöistä. Osallistujat ja koulutuksen loppuun suorittaneiden määrät on havainnollistettu taulukossa 1. Taulukko 1. Yhteenveto koulutuksiin osallistuneiden määristä ja koulutuksen loppuun suorittaneista Koulutusmuoto Osallistuneet Todistus TPO TPO TPO TPO * Yhteensä (+ 18*) 9

18 Seuraavassa luettelossa on esitetty työpaikkaohjaajakoulutuksen loppuun suorittaneet aloittain. Ala Osall.määrä Ala Osall.määrä Sosiaali- ja terveysala 236 Sähkö- ja elektroniikka-ala 12 Cateringala 95 Laitoshuoltajat 12 Liikeala 90 Parturikampaajat 11 Maatalous- ja metsäala 52 Rakennusala 8 Opiskelijat 42 Vaatetusala 7 Hotelli- ja ravintola-ala 26 Turvallisuusala 3 LVI-ala 25 Puuala 2 Käsi- ja taideteollisuusala 23 Laboratorioala 1 Opettajat 22 Muut 4 Seminaarit Projekti järjesti myös työssäoppimiseen liittyviä ajankohtaisia seminaareja, joista seuraavaan luetteloon on koottu yhteenveto. Ajankohta Seminaari Osallistujat Oikeita töitä - tähtäimessä ammattitaito (liite 7a) Tietoverkot työssäoppimisessa ja työpaikkaohjaajakoulutuksessa (liite 7b) Työssäoppiminen ja työssä oppiminen (liite 7c) Anna mun näyttää, mitä mä osaan (liite 7d) Mobiilioppimista turvaverkossa (liite 7e) 98 Yhteensä 292 Yrittäjyyskasvatus Hankkeen aikana järjestettiin ensimmäistä kertaa valtakunnallinen Yrittäjyyskasvatuskonferenssi (http://sedu.fi/yrittajyyskasvatus/2007/) Seinäjoella teemalla Opetussuunnitelmasta yrityksen vuosikertomukseen. Sen tavoitteena oli toimia lähtölaukauksena monipuoliselle yritys- /työelämä-/oppilaitosyhteistyön kehittämiselle. Tavoitteena oli kehittää konferenssin workshoppien tuotoksia edelleen vuoden 2007 aikana. Vuoden 2007 Yrittäjyyskasvatuskonferenssista saatu palaute oli positiivista ja eteenpäin kannustavaa, joten Koulutuskeskus Sedu yhteistyökumppaneineen suunnitteli, ideoi ja toteutti järjestyksessä toisen yrittäjyyskasvatuskonferenssin teemalla Haastajasta edelläkävijäksi. 10

19 3 Projektin lähtökohta, tavoitteet ja kohderyhmä Projektin tavoitteena oli kehittää Etelä- Pohjanmaan maakunnan alueelle ja myös maakuntarajojen ulkopuolelle toimiva työpaikkaohjaajien koulutusjärjestelmä. Koulutuksissa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan tietoverkkoa, videoneuvotteluyhteyksiä ja mobiiliteknologiaa. Projektin yhtenä tavoitteena oli laatia, pilotoida ja kehittää myös valtakunnalliseen käyttöön työpaikkaohjaajien koulutuksen monimuotoinen toimintamalli. Yhteisyön lisääminen ja tiivistäminen yritysten ja organisaatioiden kanssa oli yhtenä tavoitteena. Projektin kohderyhmänä olivat alueen yritykset, organisaatiot, elinkeinoelämä ja järjestöt sekä hallinnoivan organisaation, Kurikan ammattioppilaitoksen ja Härmänmaan ammattiinstituutin opettajat. Yhteistyötä tehtiin myös alueen muiden oppilaitosten ja työssäoppimispaikkojen kanssa. Projektin laadullisia tavoitteita olivat TPOkoulutuksen saavutettavuuden lisääminen, videoneuvottelukäytänteiden laadullinen kehittäminen työpaikkaohjaajakoulutuksissa sekä valtakunnallisen yhteistyön mahdollistuminen videoneuvottelu- ja virtuaaliteitse. Yhtenä tavoitteena oli toisen asteen ammatillisen koulutuksen työssäoppimisen laadun kehittäminen lisäämällä oppilaitosten ja elinkeinoelämän välistä yhteistyötä ja koulutuksen työelämävastaavuutta sekä kehittämällä opettajien valmiuksia ja TPO-koulutusta. Työelämäyhteyksiä pyrittiin vahvistamaan entisestään uusien vuorovaikutustapojen kehittämisen myötä työpaikkojen ja oppilaitosten välille. Tavoitteena oli työssäoppimisen ja työssäoppimisen ohjaamisen suunnitelmien kehittäminen yhteistyössä työelämän ja muun ammatillisen koulutuksen kanssa, verkostoyhteistyön kehittäminen, toisen asteen ammatillisen koulutuksen profilointi ja uusien työmenetelmien tutuksi saattaminen työelämälle. Työelämäyhteistyöverkoston tiivistäminen, lisääminen ja yhteistyön uusien toimintamallien etsiminen ja alueellinen koulutuksen kehittäminen työelämäyhteistyön kanssa oli myös yhtenä tavoitteena. 4 Projektin toteutus ja yhteistyö Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Seinäjoen koulutuskeskus hallinnoi projektia. Seinäjoen koulutuskeskuksen lisäksi projektia toteuttivat Kurikan ammattioppilaitos ja Härmänmaan ammatti-instituutti (kuvio 4). Yhteistyötä tehtiin myös alueen muiden oppilaitosten kanssa. Projektin toteutuksessa noudatettiin koulutuskeskuksen ja rahoittajan ohjeita sekä koulutuskeskuksen arvoja. Projektin joka vaiheessa pyrittiin avoimuuteen ja osallistavaan toimintatapaan kohderyhmän ja yhteistyötahojen välillä. Tämä edellytti projektilta selkeitä pelisääntöjä ja eri osapuolten vuorovaikutukseen perustuvaa työskentelytapaa. 11

20 Kuvio 4. Projektin yhteistyöoppilaitosten logot ( ) 4.1 Osallistujien ja yritysten valinta Projektissa pyrittiin järjestämään koulutusta kaikille halukkaille. Koulutusta markkinoitiin jo olemassa oleville työssäoppimispaikoille, jotka saatiin selvitettyä oppilaitosten työssäoppimisrekistereiden (koulutussopimusten) kautta. Lisäksi selvitettiin potentiaalisia yrityksiä ja työpaikkoja, jotka voisivat toimia työssäoppimispaikkoina. Opettajien luomia kontakteja voitiin hyödyntää myös yritysten ja projektin välisessä yhteistyössä. Useista työpaikoista otettiin yhteyttä koulutuksen järjestämisen merkeissä. 4.2 Projektin toteutus ja eri tahojen yhteistyö projektissa Tähän lukuun on koottu projektitoimia vuosittain siten, että ensin kerrotaan yleistä projektin vaiheista, projektiryhmän ja ohjausryhmän toimista sekä projektin järjestämistä koulutustilaisuuksista ja seminaareista. Yrittäjyyskasvatusosio sisältyy vuosien 2006 ja 2007 projektitoimiin Vuoden 2005 projektitoimet 12 Projekti aloitti toimintansa maaliskuussa Huhtikuussa aloittanut projektipäällikkö perehtyi projektin asiakirjoihin, kokosi ohjausryhmän (liite 1) projektin vastuuhenkilö, Seinäjoen koulutuskeskuksen johtaja Reija Lepolan kanssa, ja järjesti ohjausryhmän ensimmäisen kokouksen kesäkuun alussa. Kesäkuu meni käytännön järjestelyihin ja suunnitteluun. Heinäkuussa suunniteltiin tiedottamista varten esitteet, juliste ja www-sivut (www.esr-momutoko.fi). Projekti aloitti toimintansa varsinaisesti elokuussa koulujen alkaessa. Projektipäällikkö tiedotti projektista kohderyhmille (koulutuskeskuksen, Kurikan ammattioppilaitoksen ja Härmänmaan ammatti-instituutin opettajat) sekä aloitti projektiryhmän kokoamisen (liite 3). Syksyn ensimmäisiä toimenpiteitä oli projektiryhmän työskentelyn aloittaminen elokuun alkupuolella. Aluksi projektiryhmä kävi läpi koko projektisuunnitelman ja arvioi sen onnistumista. Seuraavassa vaiheessa projektiryhmä laati oman toimintansa pelisäännöt sekä tavoitteet projektin toiminnalle. Projektiryhmä kokoontui syksyn 2005 aikana seuraavasti: 5.8., 9.9. ja Projektiryhmän kokouksissa käsiteltiin mm. projektisuun-

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA Kansallisen seuranta-arvioinnin tavoitteet ja periaatteet Oppimistulosten seuranta-arvioinnit 2008 2009 Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

TOPIAS projekti / Topirkka.fi portaali.

TOPIAS projekti / Topirkka.fi portaali. TOPIAS projekti / Topirkka.fi portaali http://www.topirkka.fi 29.11.2011 Topias projekti Topias projekti on Pirkanmaalaisten oppilaitosten vastaus työelämäyhteyksien kehittämishaasteeseen. TOPIAS on lisännyt

Lisätiedot

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset Työssäoppimisen valmistelu ja suunnittelu Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset ver 21.11.2013 Taustamuuttujina opiskelijatiedoissa ovat mm. tutkinnon nimi, työssäoppimispaikan nimi, suoritetaanko

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.08.2010 Diaarinumero EPOELY/336/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Tuija Nikkari Puhelinnumero 040-551 9844 Projektikoodi

Lisätiedot

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat...

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat... 1 (5) Päivämäärä: Suunnitelman laatija(t): Salme Lehtinen Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla 2 + 1 Valtionavustus 346/422/2008 13.10.2008 Hankkeen hallinnointi, kustannuspaikka,

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke

TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke Yhdessä tekemällä -hanke (S10924) 1 TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Työssäoppimisen laatukriteerit työpaikalle on laadittu

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Turun ammattikorkeakoulu, TYT:n Innovointiraha 2012 LOPPURAPORTTI Projektin nimi Monialaiset tutkimuspajat pvm 20.12.2012 1 (7) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Monialaiset tutkimuspajat Tekniikka, ympäristö ja

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11. VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013 Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.2013 7.11.2013 2 Miten vastataan työelämälähtöisyyteen?? 7.11.2013 3 7.11.2013

Lisätiedot

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op)

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS ON MONIMUOTOISTA OPISKELUA, JOKA KOOSTUU NELJÄSTÄ ERI KURSSISTA 1 n peruskurssi, 4 op 2 Jatkokurssi I, 3 op 3 Jatkokurssi II, 3 op 4 Kurssintuottajan koulutus,

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN

LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPROSESSI LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN LaVaTo laatua ja valinnaisuutta työssäoppimiseen Loppuseminaari 15.11.2012 Hillevi Kivelä, Vaasanammattiopisto ammattiopisto Työssäoppimisen laatukriteereitä

Lisätiedot

Koulutuskeskus Sedun työelämäyhteistyön kehittämisjaksot / työelämäjaksot lukuvuonna

Koulutuskeskus Sedun työelämäyhteistyön kehittämisjaksot / työelämäjaksot lukuvuonna Koulutuskeskus Sedun työelämäyhteistyön kehittämisjaksot / työelämäjaksot lukuvuonna 2014 2015 Koulutuskeskus Sedun henkilöstöllä on mahdollisuus hakea jatkuvalla haulla työelämäyhteistyön kehittämisjaksolle

Lisätiedot

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa 1.2.2009-31.12.2011 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tilannekatsaus

Lisätiedot

Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY V

Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY V Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY V KYSELYLOMAKE. NUORTEN TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN EDISTÄMINEN JA TYÖN JA KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Lahden diakonian instituutti Vastuuta ottamalla opit 3- hanke Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015 Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Anne-Maria Karjalainen kehittämisvastaava Lahden diakonian

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Matkailutapahtumien näyttö toteutetaan osallistumalla matkailutapahtuman toimintaan omalla työosuudellaan. Tutkinnon osan tavoitteisiin on osallistua 7 matkailutapahtuman

Lisätiedot

Raportointi >> Perusraportti Opettajan palaute työssäoppimisesta / laajennetun työssäoppimisen kokeilusta

Raportointi >> Perusraportti Opettajan palaute työssäoppimisesta / laajennetun työssäoppimisen kokeilusta ninaes (Pirkanmaan koulutuskonserni kuntayhtymä), olet kirjautuneena sisään.. huhtikuuta :: Your boss is {} Kirjaudu ulos Etusivu Kyselyt Raportointi Asetukset Käyttäjätiedot Ota yhteyttä Oppaat Help Päällä

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA Hyvä vastaaja! Kysely on osa kartoitustyötä, jolla keräämme tietoa työssäoppimisesta toisen asteen ammatillisen perustutkinnon opiskelijoilta.

Lisätiedot

Työssäoppimisen ohjaus soveltuu pääosin käytettäväksi myös opiskelijoiden liikkuvuusjaksoilla

Työssäoppimisen ohjaus soveltuu pääosin käytettäväksi myös opiskelijoiden liikkuvuusjaksoilla Työssäoppimisen ohjaus soveltuu pääosin käytettäväksi myös opiskelijoiden liikkuvuusjaksoilla SUUNNITTELU JA VALMENNUS TYÖSSÄOPPIMISEEN TYÖSSÄOPPIMISEN ALOITUS TYÖELÄMÄYHTEISTYÖN SUUNNITELMA Työpaikka-analyysi

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Työssäoppimisen (TOP) prosessi. Omnian ammattiopisto. Päivitys Omnian ammattiopiston johtoryhmä

Työssäoppimisen (TOP) prosessi. Omnian ammattiopisto. Päivitys Omnian ammattiopiston johtoryhmä Työssäoppimisen (TOP) prosessi Omnian ammattiopisto Päivitys 11.11.2014 Omnian ammattiopiston johtoryhmä Työssäoppimisen (TOP) toteuttamisprosessi 1. SOVELTAMISALUE - Prosessia sovelletaan kaikissa Omnian

Lisätiedot

Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näytön toteuttamista. Suunnittelee työssäoppimisen. Työssäoppimisjakson suunnitteleminen

Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näytön toteuttamista. Suunnittelee työssäoppimisen. Työssäoppimisjakson suunnitteleminen PROSESSIKAAVIO ammattiosaamisen arviointi (näytöt) (luonnos 5) 15.8.2007 1 (7) OPISKELIJAN PROSESSI Valmentaudun topjaksoon Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näyttöpaikan Suunnittelen työssäoppimisen

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Verkostoseminaari 24.-25.11.2010 Helsinki Ulla Aunola, opetusneuvos, Ammattikoulutus/Tutkinnot Opiskelijan arviointi opsin luku 4. Oppimisen arviointi

Lisätiedot

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö Yrittäjyys Sampossa Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö paivi.ovaska@edusampo.fi Menossa olevat yrittäjyyden kehittämishankkeet Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta (ESR) Sampon ja

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

Voiko työtä tehden oikeasti oppia? Sirpa Rintala projektityöntekijä Tekemällä oppii projekti

Voiko työtä tehden oikeasti oppia? Sirpa Rintala projektityöntekijä Tekemällä oppii projekti Voiko työtä tehden oikeasti oppia? Sirpa Rintala projektityöntekijä Tekemällä oppii projekti Muistele kokemuksiasi ensimmäisistä työpaikoista. Oliko Sinulla aiempaa kokemusta tai koulutusta sen tekemiseen?

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Liisi Mattila ja Anu Parantainen 3.5.2016 M.O.T. monenlaisia oppijoita työpaikalla Mukana menossa: Turun kaupungin sivistystoimiala, ammatillinen

Lisätiedot

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen 1. Taustatiedot Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/nimet Osaava hanke Opetuksella tulevaisuuteen Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto Kyselyn tarkoitus Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa Lapin ammattiopiston aikuiskoulutuksen opettajien näkemyksiä Työräätäli -toimintamallin kehittämiseksi opettajien ja opiskelijoiden hyödyksi. Työräätäli

Lisätiedot

Tavoitteena laadukkaat järjestämissuunnitelmat

Tavoitteena laadukkaat järjestämissuunnitelmat November 16, 2011 Tavoitteena laadukkaat järjestämissuunnitelmat Näyttötutkintomestarin koulutusohjelma 25 op Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu 1 2 Tavoitteena laadukkaat

Lisätiedot

Päivi Kipinoinen

Päivi Kipinoinen YRITYKSEN OMISTAJANVAIHDOSKOULUTUS 8.2.2016 Päivi Kipinoinen YRITYKSEN OMISTAJANVAIHDOSKOULUTUS Työvoimakoulutuksena toteutettava mestari-kisälli toimintamalliin perustuva koulutuskokeilu Toteutusaika

Lisätiedot

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29)

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelun aikana opettajaopiskelija osoittaa ammattipedagogisissa opinnoissa hankkimaansa osaamista. Tavoitteena on,

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008 Opetushallitus Pvm 31.3.2008 PL 380 Dnro 00531 HELSINKI 7/521/2008 Asia: NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYYN JA TYÖLLISYYDEN PARANTAMISEEN VALTION TALOUSARVIOSSA VUODELLE 2008 VARATUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatus 2008 konferenssi järjestetään Seinäjoen Teknologiakeskus Framissa Erno Tornikoski

Yrittäjyyskasvatus 2008 konferenssi järjestetään Seinäjoen Teknologiakeskus Framissa Erno Tornikoski Yrittäjyyskasvatus-konferenssi Seinäjoella 17.-18.1.2008 Don t believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding, find out what you already know, and you

Lisätiedot

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA?

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? RAKENNUS- JA METSÄALAN PETUSTUTKINTOJEN OPPIMISTULOKSET 12.11.2012, OPH NÄYTÖISTÄ KOOTUT TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi, oppilaitoksen/toimintayksikön

Lisätiedot

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet)

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämisessä?

Lisätiedot

Työelämäosaamisen edistäminen seminaari Tampereen ammattikorkeakoululla OPETUSALAN KOULUTUSKESKUS OPEKO

Työelämäosaamisen edistäminen seminaari Tampereen ammattikorkeakoululla OPETUSALAN KOULUTUSKESKUS OPEKO Työelämäosaamisen edistäminen seminaari 26.9.2006 Tampereen ammattikorkeakoululla OPETUSALAN KOULUTUSKESKUS OPEKO Koulutussuunnittelija Juha Oulujärvi Koulutussuunnittelija Kati Aimonen Koulutussuunnittelija

Lisätiedot

VERKOSTOYHTEISTYÖ, KEHITTÄMIS- JA PALVELUKESKUSTOIMINTA

VERKOSTOYHTEISTYÖ, KEHITTÄMIS- JA PALVELUKESKUSTOIMINTA VERKOSTOYHTEISTYÖ, KEHITTÄMIS- JA PALVELUKESKUSTOIMINTA Polkuja työelämään seminaari 20.3.2007 Seija Eskola Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus Tapani Hiltunen Keravan ammattiopisto Sisältö Ammatillisen

Lisätiedot

YPE ja TVT opinnot aloitustilaisuus

YPE ja TVT opinnot aloitustilaisuus YPE ja TVT opinnot aloitustilaisuus 2.10. 2007 Ohjelma 13.15-13.25 Tervetuloa ja tavoite 13.25 YPE opintojen esittely 13.40 TVT 8 op opintojen esittely 13.55 Koulutusten kytkennät ja suorittamismallit

Lisätiedot

TYÖELÄMÄYHTEISTYÖNÄ TOTEUTETTU OSAAMISEN ARVIOINTI. Liiketalouden koulutuksen kehittämispäivä Koulutuspäällikkö Jarmo Lamminmäki

TYÖELÄMÄYHTEISTYÖNÄ TOTEUTETTU OSAAMISEN ARVIOINTI. Liiketalouden koulutuksen kehittämispäivä Koulutuspäällikkö Jarmo Lamminmäki TYÖELÄMÄYHTEISTYÖNÄ TOTEUTETTU OSAAMISEN ARVIOINTI Liiketalouden koulutuksen kehittämispäivä 2.2. 2016 Koulutuspäällikkö Jarmo Lamminmäki Työelämäyhteistyönä toteutettu osaamisen arviointi = Näytön arviointi

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen tulevaisuus - Työssäoppimisen tavoitteet vs. toteutus. Lauri Kurvonen

Ammatillisen koulutuksen tulevaisuus - Työssäoppimisen tavoitteet vs. toteutus. Lauri Kurvonen Ammatillisen koulutuksen tulevaisuus - Työssäoppimisen tavoitteet vs. toteutus Lauri Kurvonen 14.5.2011 Sisällys Mitä on hyvä työssäoppiminen? Työssäoppimisen haasteet ja ongelmat Työssäoppimisen ja AM-

Lisätiedot

AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE

AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE Aikuisten ohjaus ja neuvontatyö, 30 op ERKKERI on aikuisten ohjaus- ja neuvontatyötä tekevän henkilöstön ohjausosaamista sekä moniammatillista verkostotyötä

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit näyttötutkinnon järjestäjille KRITEERIT. 1) Hakeutumisen vaihe

Kestävän kehityksen kriteerit näyttötutkinnon järjestäjille KRITEERIT. 1) Hakeutumisen vaihe Nämä kriteerit on tuotettu 2011-2012 Hyria koulutuksen koordinoimassa Aikuiskoulutuksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit (Aikuis-KEKE) -hankkeessa. Kriteerien suunnittelusta vastasi hankkeen kehittämisryhmä,

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia 3.6.2015 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Käsiteltävät selvitykset: Selvitys nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimenpideohjelman tuloksellisuudesta

Lisätiedot

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 0 05 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 1. 2+1 TOTEUTUKSEN KRITEERIT 2. 2+1 MALLIN TOTEUTUS RAKENNUSALALLA 3. OPPIMISPOLKUJA 4. POSITIIVISTA / POHDITTAVAA Oppisopimusfoorumi Hannu Rinne TUTKINNON TAVOITTEET KOLMELLE

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

Yhteenveto Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n työssäoppimiskyselystä 2008

Yhteenveto Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n työssäoppimiskyselystä 2008 Yhteenveto Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n työssäoppimiskyselystä 2008 1 Johdanto Teknologiateollisuus ry:n Tampereen alueyksikkö ja Metallityöväen Liitto ry tekivät yhteistyössä

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

- yhteistyötä yli yliopistorajojen - sähköiset työkalut aktiivisessa käytössä

- yhteistyötä yli yliopistorajojen - sähköiset työkalut aktiivisessa käytössä Kouluttajalääkärikoulutus - yhteistyötä yli yliopistorajojen - sähköiset työkalut aktiivisessa käytössä Susanna Pitkänen, KM, Verkkopedagogi HY, Kansanterveystieteenlaitos IT-Med 13.5.2009 www.tthvyo.fi

Lisätiedot

Anu Turunen TYÖELÄMÄTAIDOT

Anu Turunen TYÖELÄMÄTAIDOT Anu Turunen 24.8.2016 TYÖELÄMÄTAIDOT ERI HANKKEISIIN OSALLISTUMINEN Tulevaisuutta koulutusneuvonnalla 2003-2006 Opinto-ohjauksen kehittämishanke 2004-2006 Oppilas- ja opiskelijahuollon kehittämishanke

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen Futurex Helmikuu 2011 Tuire Palonen Missio! Korkea-asteen täydennyskoulutuksen tehtävänä on yhdessä työympäristöjen oman toiminnan kanssa pitää huolta siitä että koulutus, tutkimus ja työelämässä hankittu

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi 30.3.2009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot

Loppuraportti OPE-OKA

Loppuraportti OPE-OKA Projektin nimi: Pohjalaisten kouluttaminen hyödyntämään osaamisen arvointimenetelmää (OPE-OK) Yhteystiedot: Seppo Tuominen, Nelikon Oy, Hovioikeudenpuistikko 16, 65100 Vaasa email:stuomine@walli.uwasa.fi

Lisätiedot

4. erityistä tukea tarvitsevien nuorten työssäoppimismahdollisuuksia ja niihin liittyvää ammattiosaamisen näyttötoimintaa

4. erityistä tukea tarvitsevien nuorten työssäoppimismahdollisuuksia ja niihin liittyvää ammattiosaamisen näyttötoimintaa Organisaation nimi: Seinäjoen koulutusyhtymä, Koulutuskeskus Sedu Organisaation yhteyshenkilö ja yhteystiedot: Kehittämispäällikkö Aila Ylihärsilä p. 040 830 2381 ja projektikoordinaattorit Tarja Puskala

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

Laajennettu työssäoppiminen

Laajennettu työssäoppiminen Laajennettu työssäoppiminen Liiketalouden perustutkinto Esityksen nimi / Tekijä 13.11.2013 1 Nykyisin käytössä olevat mallit Koulutuskeskus Sedu, Seinäjoki, Koulukatu, liiketalouden perustutkinto Tieto-

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä Saimaan ammattiopisto Sampo tarjoaa ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille sekä koulutus- ja kehittämispalveluja yrityksille ja muille yhteisöasiakkaille. Saimaan ammattiopisto Sampo aloitti toimintansa

Lisätiedot

Makkonen Keijo Yhtymäjohtaja

Makkonen Keijo Yhtymäjohtaja Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Työpaikalla tapahtuva oppiminen

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

Loppuraportti työelämäjaksosta ISS - palveluilla

Loppuraportti työelämäjaksosta ISS - palveluilla 1 Loppuraportti työelämäjaksosta ISS - palveluilla Sisällysluettelo Yhteenveto sivu 1 Työelämäjakson tavoitteet, tehtäväkuvaus ja tulokset sivu 2 Taustatiedot organisaatiosta sivu 2 Koulutustilaisuudet

Lisätiedot

OPAL: Laatuvertailun tulokset

OPAL: Laatuvertailun tulokset 1 / 6 5.4.2016 10:14 OPAL: Laatuvertailun tulokset Takaisin Koulutuksia Opiskelijoita Kansallinen, ESR, Ammatillinen, Nonstop, Rintamakoulutus, , Päättymispäivämäärä 01.01.2015 jälkeen, Päättymispäivämäärä

Lisätiedot

Mestari oppipoika? - Ajankohtaista ammattipedagogista pohdintaa

Mestari oppipoika? - Ajankohtaista ammattipedagogista pohdintaa Mestari oppipoika? - Ajankohtaista ammattipedagogista pohdintaa Veijo Turpeinen, KT 2.2.2017 1 Tutkimus työpaikkaohjaajien työstä Työyhteisö Koulutustausta Yhteys ja tehtävä Työpaikkaohjaajakoulutus oppilaitokseen

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta. elinkeinoelämän näkökulmasta

Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta. elinkeinoelämän näkökulmasta Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta elinkeinoelämän näkökulmasta Mirja Mirja Hannula Elinkeinoelämän keskusliitto EK EK

Lisätiedot

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008 Elise Virnes AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET Madaltaa siirtymiskynnystä perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen

Lisätiedot

ESR-projektin loppuraportti

ESR-projektin loppuraportti ESR-projektin loppuraportti 1. Taustatiedot Diaarinumero 07004 Loppuraportin tila Palautettu Projektin nimi Teknokas vakiinnuttamishanke 2006-2007, tavoite 1 (korkohanke) Projektikoodi S70809 Tavoiteohjelma

Lisätiedot

KAIKKI IHAN KAIKKI toiminta koulussa

KAIKKI IHAN KAIKKI toiminta koulussa KAIKKI IHAN KAIKKI toiminta koulussa Kaikki ihan kaikki toiminnan tavoite Tavoitteena on vaikuttaa positiivisesti yhteisön ilmapiiriin ja erityisesti aikuisten, opettajien, vanhempien ja muun henkilökunnan

Lisätiedot

Opas työssäoppimisen kehittäjille. Hyvä työssäoppimispaikka itsearviointimalli yrityksille

Opas työssäoppimisen kehittäjille. Hyvä työssäoppimispaikka itsearviointimalli yrityksille Opas työssäoppimisen kehittäjille Hyvä työssäoppimispaikka itsearviointimalli yrityksille SISÄLTÖ 1. Työssäoppimisen kehittäminen itsearviointimallin avulla... 3 2. Motiivit ja tavoitteet yhteistyölle

Lisätiedot

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Opintojaksolla tutustutaan nykyaikaisen, joustavan, oppivana organisaationa toimivan työyhteisön tunnusmerkkeihin ja toimintaperiaatteisiin. Samalla opitaan

Lisätiedot

Digitarinat. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: Oppiminen on yhteispeliä

Digitarinat. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: Oppiminen on yhteispeliä Digitarinat Oppiminen on yhteispeliä Qr-koodi Youtube soittolistaan: Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS

Lisätiedot

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO Ammatillinen peruskoulutus AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO 2008 10 I VASTAAJAN TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi - valitkaa

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI 1 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi 3.3.2009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Osaamista ja välineitä monikulttuuristen työyhteisöjen kehittämiseen

Lisätiedot

Katsaus vuoden 2013 valtionavustushankkeiden tuloksiin ja vaikuttavuuteen

Katsaus vuoden 2013 valtionavustushankkeiden tuloksiin ja vaikuttavuuteen Opetushallituksen (OKM) rahoittamien Katsaus vuoden 2013 valtionavustushankkeiden tuloksiin ja vaikuttavuuteen Opetusneuvos Leena Koski Selvitys tuloksista ja vaikuttavuudesta Selvitys liittyy Opetushallituksen

Lisätiedot

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19-21.3.2012 OPH seminaari Riitta Karusaari Koulutuspäällikkö

Lisätiedot

Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö

Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö Kuidut Käyttöön -hanke Hankeaika: 1.1.2016-30.6.2017 Hankealue: Haapavesi, Pyhäntä ja Siikalatva Hallinnoija: Haapaveden- Siikalatvan seudun kuntayhtymä Rahoittaja:

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 1 15 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot