momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus"

Transkriptio

1 LOPPURAPORTTI momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus

2

3 Perustiedot projektista Projektin nimi: ESR-Momu-toko Monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutusprojekti Projektikoodi: Tavoiteohjelma: 3 Toimintalinja: 1 Toimenpidekokonaisuus: 2 Päävastuuviranomainen: Hallinnoijaorganisaatio: Projektin vastuuhenkilö: Opetushallitus Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Seinäjoen koulutuskeskus alkaen Koulutuskeskus Sedu Reija Lepola Puhelinnumero: , Projektipäällikkö: Virpi Lahti Puhelinnumero: , Postiosoite: PL 75, Keskuskatu 32 K, SEINÄJOKI Diaarinumero: 63/385/2004 Loppuraportin laatijat: Virpi Lahti Aila Ylihärsilä, yrittäjyyskasvatusosiot

4

5 "Kun laiva tulee avomereltä ja lähestyy rannikkoa, laivaan tulee luotsi, joka opastaa laivan turvallisesti satamaan. Eräässä laivassa komentosillalla oli poikkeuksellisesti muutama vierailija seuraamassa toimintaa ja samalla myös luotsin työtä. Kun laiva oli ohjattu satamaan, eräs vieraista sanoi luotsille: "Teidän täytyy olla mahdottoman hyvämuistinen ihminen, kun muistatte kaikki karikot koko matkan varrelta." Luotsi sanoi, ettei hän muista läheskään kaikkia kareja saati sitten edes tietäisi niitä kaikkia. Vieras ihmetteli, kuinka ihmeessä työnne onnistuu? Luotsi vastasi: "Tiedän ainoastaan oikean väylän, eikä kaikkia kareja onneksi tarvitse tietääkään." Luotsi = työpaikkaohjaaja =) Vieras = työssäoppija tai työssäoppimista ohjaava opettaja =)

6

7 Sisältö 1 Johdanto Yhteenveto projektin toteutuksesta ja tuloksista Projektin lähtökohta, tavoitteet ja kohderyhmä Projektin toteutus ja yhteistyö Osallistujien ja yritysten valinta Projektin toteutus ja eri tahojen yhteistyö projektissa Vuoden 2005 projektitoimet Vuoden 2006 projektitoimet Vuoden 2007 projektitoimet Työn- ja vastuunjako yhteistyökumppaneiden kanssa Julkisuus ja tiedottaminen Vuosi Vuosi Vuosi Ongelmat ja suositukset Ongelmat projektin toteutuksessa Suositukset projektin toimeenpanon kehittämiseksi Projektin tulokset Projektissa tuotetut materiaalit Koulutetut työpaikkaohjaajat Yrittäjyyskasvatus Projektin innovatiivisuus Toiminnan jatkuvuus Projektin rahoitus ja kulut Projektin taloushallinto ja arkistointi Projektikustannusten hyväksymisestä vastannut henkilö/henkilöt Projektin kirjanpidosta vastannut henkilö tai organisaatio Hallinnoijan vuosittaisen tilinpidon tarkastuksesta vastannut henkilö tai organisaatio Projektin päätyttyä lopputilintarkastuksen suorittanut henkilö tai organisaatio Projektin asiakirjojen säilytyksestä vastaava organisaatio tai henkilö Projektin asiakirjojen säilytyspaikka Projektin kirjanpitoaineiston (tositteineen) säilytyksestä vastaava organisaatio tai henkilö Projektin kirjanpitoaineiston säilytyspaikka Seurantaraportti Allekirjoitus ja päiväys...42

8 LIITTEET Liite 1 ESR-Momu-toko projektin ohjausryhmä...44 Liite 2a I Ohjausryhmän kokous...45 Liite 2b II Ohjausryhmän kokous...47 Liite 2c III Ohjausryhmän kokous...49 Liite 2d IV Ohjausryhmän kokous...51 Liite 2e V Ohjausryhmän kokous Liite 2f VI Ohjausryhmän kokous Liite 2g VII Ohjausryhmän kokous Liite 3 Projektityöryhmän kokoonpano Liite 4 Työpaikkaohjaajakoulutuksissa toimineet kouluttajat...60 Liite 5 Työpaikkaohjaajakoulutuksen testipatteristo...61 Liite 6 Työpaikkaohjaajakoulutusten tehtäviä Liite 6 Tieto- ja viestintätekniikka työssäoppimisen ohjaamisessa 6 op Liite 7a Oikeita töitä tähtäimessä ammattitaito! -seminaariohjelma...70 Liite 7b Tietoverkot työssäoppimisessa ja työpaikkaohjaajakoulutuksessa - seminaariohjelma...71 Liite 7c Työssäoppiminen työssä_oppiminen -seminaariohjelma...72 Liite 7d Anna mun näyttää mitä mä osaan -seminaariohjelma Liite 7e Mobiilioppimista turvaverkossa -seminaariohjelma...74 Liite 8 Projektin yhteistyökumppanit Liite 9 Kyselylomake s Liite 11 Yrittäjyyskasvatuskonferenssi 2007 esite Liite 12 Yrittäjyyskasvatuskonferenssi 2007 ilmoitus ja ohjelma Liite 13 Yrittäjyyskasvatuskonferenssi 2007 Workshopit... 88

9 1 Johdanto Etelä-Pohjanmaalla käynnistettiin maaliskuussa vuonna 2005 Euroopan Sosiaalirahaston tuella 3-vuotinen ESR-Momu-toko Monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutusprojekti. Projektin tavoitteeksi asetettiin työpaikkaohjaajien koulutus eri menetelmillä Opetushallituksen laatiman Työpaikkaohjaajan koulutusohjelman perusteiden (2 ov) mukaisesti. Lisäksi tavoitteena oli tuottaa materiaalia koulutuksen tueksi ja työpaikoilla tapahtuvan koulutuksen toimintamalli sekä virtuaalisuuden ja mobiiliteknologian hyödyntämisen toimintamalli. Lähtökohtana hankkeen suunnittelulle oli tarve kouluttaa uusia työpaikkaohjaajia eri aloille ja aikaisempien työssäoppimishankkeiden hyödyntäminen. Projektia toteutettiin välisellä ajalla. Seinäjoen koulutuskeskus hallinnoi hanketta ja toteutti yhteistyössä Härmänmaan ammatti-instituutin ja Kurikan ammattioppilaitoksen kanssa. Tärkeimmät yhteistyökumppanit koulutusten toteuttamisessa olivat alueen yritykset, organisaatiot, elinkeinoelämä ja järjestöt sekä Seinäjoen koulutuskuntayhtymän oppilaitokset ja työssäoppimispaikkoina toimineet alueen yritykset ja julkiset organisaatiot. Tavoitteeksi asetettiin koulutusten järjestäminen 470 työpaikkaohjaajalle sekä 60 opettajalle kolmen vuoden aikana. Koulutuksen tarkoituksena oli kokemuksellisen oppimisen ja lähikoulutuspäivien kautta syventää ja päivittää osallistujien ammattitaitoa ohjaamisessa. Projektin aikana hankkeessa toteutettiin yhteensä 6 verkkokurssia, 13 lähiopetuskokonaisuutta tai teemapäivää ja 52 koulutusta työpaikoilla sekä 5 täydennyskoulutustapahtumaa Etelä-Pohjanmaan eri seutukunnissa. 671 työpaikkaohjaajaa sai todistuksen 2 opintoviikon laajuisesta työpaikkaohjaajan opinnoista. Koulutusta järjestettiin muun muassa seuraavilla aloilla: sosiaali- ja terveys-, catering-, liike-, maatalous- ja metsä-, hotelli- ja ravintola-, LVI-, käsi- ja taideteollisuus-, sähkö- ja elektroniikka-, laitoshuolto, parturi-kampaaja-, rakennus-, vaatetus-, turvallisuus-, puu- ja laboratorioalat. Hanke toteutui suunnitelmien mukaan määrällisesti kurssien ja osallistujien suhteen. Näiden määrällisten tavoitteiden lisäksi hankkeen aikana kerättiin systemaattisesti arviointiaineistoa projektin ja koulutusten toteutumisesta ja vaikutuksista oppilaitosten henkilökunnalta, kouluttajilta sekä työpaikkaohjaajakoulutuksiin osallistuneilta. Arvioinnin tavoitteena on ollut kuvata hankkeen vahvuuksia ja ongelmakohtia eri toimijoiden arvioimina ja tätä kautta tuoda esiin käytäntöjä, joita voidaan soveltaa koulutuksen toteuttamisessa laajemminkin. Vuonna 2007 projektissa toteutettiin yrittäjyyskasvatusosio, jonka puitteissa järjestettiin ensimmäistä kertaa valtakunnallinen Yrittäjyyskasvatuskonferenssi Seinäjoella teemalla Opetussuunnitelmasta yrityksen vuosikertomukseen ja siihen liittyvät Workshopit. Konferenssin tavoitteena oli toimia lähtölaukauksena monipuoliselle yritys- /työelämä-/oppilaitosyhteistyön kehittämiselle. Tavoitteena oli kehittää konferenssin workshoppien tuotoksia edelleen vuoden 2007 aikana. Vuoden 2007 Yrittäjyyskasvatuskonferenssista saatu palaute oli positiivista ja eteenpäin kannustavaa, joten Koulutuskeskus Sedu yhteistyökumppaneineen suunnitteli, ideoi ja toteutti järjestyksessä toisen yrittäjyyskasvatuskonferenssin teemalla Haastajasta edelläkävijäksi. 1

10 2 Yhteenveto projektin toteutuksesta ja tuloksista Projektissa kehitettiin Etelä-Pohjanmaan maakunnan alueelle (kuvio 1) työpaikkaohjaajien koulutusjärjestelmä. Koulutuksia toteutettiin etupäässä työpaikkakohtaisina koulutuksina, mutta koulutuksia toteutettiin myös perinteisesti lähi/etäkoulutuksina, joissa hyödynnettiin mahdollisuuksien mukaan myös tietoverkkoa ja videoneuvotteluyhteyksiä sekä verkon kautta.. Kuvio 1. Projektin toiminta-alue Projektin kohderyhmänä olivat alueen yritykset, organisaatiot, elinkeinoelämä ja järjestöt sekä hallinnoivan organisaation, Kurikan ammattioppilaitoksen ja Härmänmaan ammattiinstituutin opettajat. Yhteistyötä tehtiin myös alueen muiden oppilaitosten, esimerkiksi Ähtärin ammatti-instituutin, ja työssäoppimispaikkojen kanssa. Projektissa oli mukana seuraavat koulutusalat: - kulttuuriala - liiketalouden ja hallinnon ala - tietojenkäsittelyn ala - tekniikan ja liikenteen ala - luonnonvara- ja ympäristöala - sosiaali- ja terveysala - matkailu-, ravitsemis- ja talousala 2

11 Koulutus suunniteltiin OPH:n Työpaikkaohjaajien koulutusohjelman perusteiden 2 ov mukaisesti. Työpaikkaohjaajakoulutusmallia kehitettiin yhteistyössä työssäoppimisen hankkeiden (sekä Sedu:n hankkeiden että yhteistyöoppilaitosten toteuttamien hankkeiden) kanssa, ja huomioitiin ne tulokset, joita on saavutettu aiemmissa työssäoppimisen kehittämisprojekteissa. Koulutuksista ja projektin toiminnasta tiedotettiin projektin esittelytilaisuuksissa sekä projektissa mukana olevissa toisen asteen oppilaitoksissa. Tiedotuskanavina käytettiin myös sähköpostia, projektin kotisivuja sekä esitteitä ja julisteita (kuvio 2). Kuvio 2. ESR-momu-toko projektin painetut esitteet ja juliste Projektissa toteutettiin työpaikkaohjaajille 2 ov:n laajuista peruskoulutusta sekä jatkokoulutusta (n. ½ pv), jonka sisältö painottui ammattiosaamisen näyttöjen suunnitteluun ja toteutukseen. Projektissa tuotettiin koulutusmateriaaliksi oppaat sekä toisen asteen työssäoppijoiden työpaikkaohjaajille (Opas työssäoppimisen ohjaamiseen TPO123+) että oppisopimusopiskelijoiden työpaikkakouluttajille (Opas oppisopimusopiskelijan työpaikkakouluttajalle) (kuvio 3). Projektissa tehtiin oppaita tukeva diasarja ja työpaikkaohjaajakoulutuksen toteutusmalli työpaikoille. Lisäksi projektissa tuotettiin opintonsa päättäville opiskelijoille tarkoitettu verkko-opetusmateriaali työpaikkaohjaajaksi valmentautumisen perustaidoista. Projektin loppuvaiheessa kehitettiin virtuaalisuuden ja mobiiliteknologian teoreettinen toimintamalli työssäoppimisen ohjaamisen ja koulutuksen toteutukseen, jota ei valitettavasti ennätetty juurikaan testata projektin aikana. Kuvio 3. ESR-momu-tokossa tuotetut oppaat 3

12 Pedagogisina menetelminä käytettiin muun muassa luentotyyppistä menetelmää kaikille aloille yhteisissä koulutustilaisuuksissa ja työpaikoilla tapahtuvissa koulutuksissa käytettiin ratkaisukeskeisiä ja yhteistoiminnallisia menetelmiä sekä monipuolista pari- ja ryhmätyöskentelyä. Koulutukseen rinnastettiin tarvittaessa myös virtuaaliseen yhteydenpitoon ja ohjaamiseen liittyvää menetelmä- ja ohjelmistokoulutusta sekä mentorointia. Alakohtaisia sisällöllisiä teemoja ei kurssimuotoisessa (lähi/teemapäivät) koulutuksessa käsitelty kuin lähinnä muutamina esimerkkeinä, mutta ne tulivat esille työpaikoilla tapahtuneessa koulutuksessa. Seuraavaksi esitellään monimuotoista työpaikkaohjaajien ja opettajien koulutusta ja siihen liittyviä etätehtäviä sekä testipatteristoa. TPO1 verkkokurssi Verkkokurssi koostui kahdesta n. neljän tunnin mittaisesta lähijaksosta (aloitus ja lopetus) sekä verkko-opiskelusta ja -tehtävistä. Koulutuksen aloitusjakson tavoitteena oli orientoida osallistujat koulutuksen työtapoihin ja valmentaa heidät verkko-oppimisympäristön käyttöön. Lisäksi aloitusjaksossa perehdyttiin koulutuksen sisältöön, verkkomateriaaliin ja tehtäviin. Verkko-oppimisympäristö toimi työpaikkaohjaajakoulutuksessa ns. virtuaalisena oppimisyhteisönä eli tilana, jossa osallistujat voivat keskustella ja palauttaa oppimistehtäviä etäjakson aikana. Lisäksi sinne taltioitiin koulutuksen oppimateriaalia ja linkkejä Internetissä oleviin aiheeseen liittyviin sivustoihin. Verkko-oppimis-ympäristö toimi koulutuksessa myös sähköisenä ilmoitustauluna, josta osallistujat löysivät helposti mm. kouluttajien tiedotukset ja koulutuksen aikataulun. Koulutuksen laajuus oli 2 ov ja verkkokurssi koostui 4 sisällöllisestä osiosta, joiden aiheet olivat seuraavat: ammatillinen koulutus ja työelämäyhteistyö, työssäoppiminen ja näyttöjen toteuttaminen, opiskelijalähtöinen ohjaaminen ja opiskelijan arviointi työpaikalla. Kunkin osion työstämiseen oli varattu aikaa noin kaksi viikkoa, ja kurssin kokonaiskesto oli noin 2 kk. Sisällöllisesti TPO1 ja TPO2:n teemat ovat samanlaisia. Esimerkki verkkokoulutuksen toteutuksesta 1. lähijakso, 4 h Orientaatio koulutukseen Työpaikkaohjaajien koulutusohjelman perusteet 2 ov Verkko-oppimisympäristöön tutustuminen ja oppimisalustan harjoittelua Verkkomateriaaliin tutustuminen Verkko-oppimisympäristön käytön harjoittelua (Moodle) Verkkotehtäviin perehtyminen Etäjakson opiskelun periaatteet, aikataulutus ja tutorohjauksesta sopiminen 4

13 Työskentely etäjaksolla Koulutuksen varsinaisen sisällöllisen asian opiskelu tapahtuu pääasiassa etäjaksolla verkossa. Tämä aika jaksotetaan neljään oppimistehtäväkokonaisuuteen, joten jokaisen tehtävän työstämiseen on varattu aikaa noin kaksi viikkoa. Etäjaksolla on mahdollisuus myös antaa palautetta ja kehittämisehdotuksia sekä vaihtaa ajatuksia ja mielipiteitä keskustelupalstalla muiden työpaikkaohjaajien ja kouluttajien kanssa. 2. lähijakso, 4 h Palautekeskustelu teemoihin ja koulutukseen liittyen Työpaikkaohjaajien ennakkoon esittämien aiheiden pohdintaa Todistus suoritetusta koulutuksesta TPO2 lähiopetuskurssi/teemapäivät Koulutus koostui pääsääntöisesti 3 lähijaksosta sekä etäjaksoista. Koulutuksen laajuus oli 2 ov ja kokonaiskesto oli noin kaksi kuukautta. Työpaikkaohjaajakoulutuksessa olleet laativat välitehtävänä esimerkiksi perehdytysoppaan tai ohjaussuunnitelman omalle työpaikalleen. 1. lähijakso, 4h: Ammatillinen koulutus ja työssäoppimisen järjestäminen Ammatillinen koulutusjärjestelmä Mitä työssäoppiminen on? Opetussuunnitelman tavoitteet Työpaikkaohjaajan roolit ja tehtävät Millainen on hyvä työpaikkaohjaaja 2. lähijakso 4h: Työssäoppijan ohjaaminen työpaikalla Perehdyttäminen Oman toimipisteen osaamisalueet Omat ohjaustaidot Työsuojelulainsäädäntö Kriittiset pisteet Erilaiset oppimistyylit Ohjaaminen ja erilaiset ohjaustyylit Oppimista edistävät ja estävät tekijät 3. lähijakso 4h: Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppimisen arviointi Nuorten ammattiosaamisen näytöt Arvioinnin haasteet Arvioinnin kriteerit ja menetelmät Kolmikanta-arviointi Motivointi ja jatkuvan palautteen merkitys Positiivisen ja korjaavan palautteen anto Teemapäivät sai suorittaa myös vapaasti valittavassa järjestyksessä. Koulutuksen lopuksi annettiin yhteenveto teemoista ja todistus suoritetuista opinnoista. 5

14 TPO3 työpaikoilla tapahtuva koulutus Jalkautuvalla mallilla (TPO3) tarkoitetaan työpaikoille vietyä koulutusta, joka on räätälöity työpaikkaohjaajien ja työpaikan tarpeiden mukaan. Koulutettavana voi samanaikaisesti olla yksi tai useampia henkilöitä työpaikasta. Koulutus tapahtui työpaikoilla työssäoppimista ohjaavien opettajien ja projektikouluttajien toimesta. Sisällöllisesti teemoja pystyttiin painottamaan työpaikan tarpeiden mukaisesti. Koulutuksessa hyödynnettiin samaa materiaalia kuin edellä mainituissa koulutuksissa. Projektissa laadittiin työpaikalla tapahtuvaan kouluttamiseen malli, jossa hyödynnettiin Mestarista mentoriksi - ja Gate projekteissa tuotettua mallia. Ohjeistus työpaikalla tapahtuvaan koulutukseen löytyy myös osoitteesta tuotteet työpaikkaohjaajakoulutuksen toteutusmalli työpaikoille. Koulutuksen tuntimäärä sovittiin työpaikkakohtaisesti koulutuksen pituuden vaihdellessa kahdeksasta kahteentoista tuntiin. 8 tunnin koulutus sisälsi useimmiten myös muutamia etätehtäviä, joista sovittiin osallistujien kanssa. Työpaikasta riippuen yhden koulutuskerran kesto vaihteli 1 8 tuntiin ja kokoontumisia oli niin monta, että tuo 8 12 tuntiin täyttyi. Työpaikkaohjaajakoulutuksen testi/tenttipatteristo Projektissa toteutettiin myös työpaikkaohjaajille suunnattu testi/lopputentti (liite 5) liittyen työpaikkaohjaajakoulutuksen sisältöihin ja neljään eri osa-alueeseen: ammatillinen koulutus ja työelämäyhteistyö, työssäoppimisen järjestäminen ja pelisäännöt, työssäoppijan ohjaaminen työpaikalla sekä työssäoppimisen arviointi ja ammattiosaamisen näytöt. Testi/lopputentti toimii eräänlaisena lopputenttinä. Testi sisältää väitteitä, joihin osallistujan pitäisi löytää 3 4 vaihtoehdosta oikea/oikeat väittämät. Jokaisessa osa-alueessa on 8 20 väittämää, joista kouluttaja poimii yhteensä noin 20 väittämää eri osista työpaikkaohjaajan vastattavaksi. Lopputentti tehdään koulutuksen päätteeksi, mutta sitä ei kerätä pois, vaan kysymyksiin perehdytään vielä yhdessä asioita pohtien testi toimii tällöin samalla myös kertauksena.. Etätehtävät koulutuksissa sekä työpaikkaohjaajille että opettajille Koulutuksiin saattoi sisältyä myös etätehtäviä riippuen koulutuksen pituudesta. Etätehtävät (liite 6) on tarkoitettu syventämään osaamista ja helpottamaan käytännön työssäoppimisjakson sujumista. Tehtävien tekeminen ei vie paljon aikaa eikä vastausten tarvitse olla pitkiä, vaan pääasia on, että asioita pohditaan oman työpaikkasi kannalta. Opiskelijasta työpaikkaohjaajaksi työpaikkaohjaajan perusvalmiuksia päättövaiheen opiskelijoille -verkkokurssi Projektissa suunniteltiin myös päättövaiheen opiskelijoille suunnattu verkkokurssi työpaikkaohjaajaksi valmentautumisen perusasioista. Kurssi löytyy osoitteesta Opiske- 6

15 lijasta työpaikkaohjaajaksi -valmennuskurssi 2 ov. Laadittu valinnaiskurssi on verkkokurssi, josta halukkaat opettajat saavat käyttöönsä kopion, jota he voivat muokata ja täydentää omaan koulutusalaansa sopivaksi. Verkkokurssi sisältää 5 6 (1. ja 2. kerran voi yhdistää) lähiopetuskertaa ja etäjaksot tehtävineen. Kurssin vetäjä saa suunnitella lähiopetuskertojen sisällöt ja päättää käytettävistä opetusmenetelmistä. Lähiopetuskerroille voi kutsua esimerkiksi työelämän edustajia. Lisäksi olisi hyvä, jos opiskelija voisi olla ainakin osaksi työssäoppimisjaksolla verkkokurssin aikana. Lähiopetuskerta Sisällöt Kurssin aloitus (yhteystiedot, koulutuksen vetäjän tai vetäjien esittely) ja orientaatio koulutukseen Verkko-oppimisympäristöön tutustuminen ja oppimisalustan harjoittelua 1. kerta (2 4 tuntia) Verkkomateriaaliin tutustuminen Sisältöön ja etätehtäviin perehtyminen Etäjakson opiskelun periaatteet, aikataulutus ja tutor-ohjauksesta sopiminen 2. kerta (2 4 tuntia) Ammatillinen koulutus ja työelämäyhteys 3. kerta (2 4 tuntia) Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen 4. kerta (2 4 tuntia) Opiskelijalähtöinen ohjaaminen 5. kerta (2 4 tuntia) Opiskelijan/työssäoppimisen arviointi työpaikoilla Palautekeskustelu työssäoppimiseen, teemoihin ja koulutukseen liittyen 6. eli viimeinen kerta Opiskelijoiden ennakkoon esittämien aiheiden pohdintaa (2 4 tuntia) Todistus suoritetusta työpaikkaohjaajakoulutuksesta Lähiopetuskerroilla opiskelijoilla varataan mahdollisuus tehdä kurssiin kuuluvia tehtäviä. Esimerkki toteutustavasta (työpaikkaohjaajakoulutus + työssäoppiminen = Ammatillinen valinnainen 6 ov): - ensimmäisellä viikolla lähiopetusta + työelämäedustajien vierailuja + verkkotehtäviä viikoilla työssäoppimista + verkkotehtäviä työssäoppimisjaksoon liittyen OPE1 Opettajien koulutus Koulutusta järjestettiin myös työssäoppimista ohjaaville opettajille. Koulutuksessa he valmentautuivat työpaikkaohjaajakouluttajiksi/valmentajiksi työssäoppimisjaksoilla tapahtuvaan työpaikkaohjaajien kouluttamiseen. Koulutuksen tarkoituksena oli tuottaa työssäoppimista ohjaavien opettajien käyttöön työkalu tai tapa: malli, jonka avulla koulutetaan työpaikkaohjaajia työpaikoilla työssäoppimisen seuranta-, valvonta- ja arviointikäyntien yhteydessä. OPE1 järjestettiin tarvittaessa esimerkiksi uusille opettajille ja opettajille, jotka osallistuvat työssäoppijoiden ja oppisopimusopiskelijoiden ohjaukseen sekä työssäoppimisen ohjaamisen kautta yrityksen henkilöstön kehittämiseen. Käytännössä opettajat kuitenkin usein osallistuivat samoille kursseille työpaikkaohjaajien kanssa. 7

16 OPE1 koulutuksen tavoite ja sisällöt Koulutus alkoi lähipäivällä (n. 4 h), jossa selvitettiin koulutuksen - tarkoitus - sisällöt (OPH:n laatima 2 ov:n Työpaikkaohjaajien koulutus) - työskentelytapa ja lisäksi - aloitettiin työkalun / mallin työstäminen 1. lähipäivänä saatiin työskentely mukavasti käyntiin ja mallejakin syntyi. Seuraavaa lähipäivää varten edelleen kehitettiin alulle saatua materiaalia / mallia. Malleja esiteltiin myös muille työseminaariin osallistujille. Malleissa selvitettiin muun muassa: kuinka TPO-koulutus tapahtuisi työpaikalla millaisella ajanjaksolla koulutuksen työpaikalla voi suorittaa tapahtuuko koko koulutus fyysisesti työpaikalla vai osittain / kokonaan muissa tiloissa voiko koulutuksessa hyödyntää verkkoa tai muuta tekniikkaa minkälaista materiaalia koulutuksessa käytetään / hyödynnetään (voiko esim. sähköpostin liitteenä olevaa Työpaikkaohjaajan opasta hyödyntää) Koulutuksen varsinaisen sisällöllisen asian työskentely tapahtui pääasiassa etäjaksolla. Työkalun /mallin työstäminen valmiita materiaaleja hyödyntäen voitiin tehdä joko yksilö-, pari- tai ryhmätyöskentelynä koulutusryhmän koosta riippuen. Työkalu voi olla materiaalipaketti, kansio yms. työväline työpaikkaohjaajien kouluttamiseen työpaikoilla työssäoppimisen seuranta-, ohjaus- ja arviointikäyntien yhteydessä. Koulutukseen sisältyvä toinen lähipäivä toteutettiin yhteisenä kaikille työseminaariin osallistuville iltapäivän mittaisena tilaisuutena. Työpaikkaohjaajien työpaikoilla tapahtuvan koulutuksen mallia esittelivät Vaasan ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen Gate projektista Björn Brännbacka ja Vaasan ammattiopistosta Teo Hansson. Toisen päivän tarkoituksena oli koota yhteen työkalu ja - tapaehdotukset (alakohtaisuuden huomioiminen) ja laatia niistä malli TPO-kouluttajien käyttöön. 2. lähipäivässä muun muassa tarkasteltiin yhdessä aikaan saatuja malleja ja mietittiin, ketkä malleja lähtisivät toteuttamaan. OPE2 Opettajien koulutus Opettajille oli tarjolla opastusta/koulutusta esimerkiksi verkkokurssin ohjaajana toimimiseen. OPE2 oli 6 op:n kurssi, joka järjestettiin monimuotokoulutuksena (liite 7). Koulutuksen järjestäjänä toimi Jyväskylän ammattikorkeakoulun Ammatillinen opettajakorkeakoulun täydennyskoulutus ja palvelutoiminta. Koulutukseen osallistuneet kehittivät valmiuksiaan hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa työssäoppimisen järjestämisessä sekä opiskelijoiden ja työpaikkaohjaajien ohjaamisessa ottaen huomioon oppilaitoksensa kehittämistarpeet. Opettajat saivat ohjausta verkkokurssin ohjaamiseksi myös Momu-tokon kautta. 8

17 Virtuaalisuuden ja mobiiliteknologian hyödyntämisen toimintamalli Luotu malli on teoreettinen ja kuvaa virtuaalisuuden sekä mobiiliteknologian hyödyntämistä työssäoppimisen ohjaamisessa. Uusien teknologioiden, kuten blogin, verkko- ja mobiiliopetuksen, hyödyntäminen tulisi ottaa yhdeksi tulevaisuuden painopistealueeksi työssäoppimisen ohjaamisessa. Malli löytyy osoitteesta tuotteet. Nämä uudet ympäristöt tarjoavat uusia mahdollisuuksia perinteisten työvälineiden lisäksi. Uuden tekniikan tuomia mahdollisuuksia voitaisiin hyödyntää nykyistä paremmin työssäoppimisjaksoilla yhteydenpidossa opiskelijaan ja työpaikkaohjaajaan. Tieto- ja viestintätekniikan taidoille tulisi laatia oppilaitoskohtaiset tavoitteet ja kriteerit sekä suunnitella tämän pohjalta koulutusstrategia ja sopivat työvälineet. Esimerkiksi tiedottaminen, opettajien koulutus, tukipalvelut, yhteisöllinen tekeminen, resurssit suunnitteluun ja kehittämistyöhön sekä työvälineet, kuten ohjelmat ja laitteet, vaatisivat kehittämistä. Ensisijaisesti työpaikkaohjaajille ja työssäoppimista ohjaaville opettajille pitäisi luoda riittävät tieto- ja viestintätekniikan perusvalmiudet. Tämän luvun lopuksi esitellään projektin toimesta koulutettujen työpaikkaohjaajien määrät eri koulutustavoittain sekä projektin järjestämien seminaarien osallistujamäärät. Viimeisenä on katsaus yrittäjyyskasvatusosiosta. Projektissa koulutetut työpaikkaohjaajat Projekti järjesti koulutuksia monimuotoisesti perinteistä lähiopetusta, verkko-opetusta ja koulutuksia työpaikoilla sekä näiden yhdistelmiä. Projekti käynnisti 6 verkkokurssia (TPO1), joihin osallistui 60 henkilöä ja kurssin suoritti loppuun 42 henkilöä. Lähiopetuspainoteiseen työpaikkaohjaajakoulutukseen ja teemapäiviin (TPO2) osallistui 135 henkilöä, joista 89 suoritti koulutuksen loppuun. Työpaikoilla tapahtuvaan koulutukseen (TPO3) osallistui yhteensä 562 työpaikkaohjaajaa ja heistä 537 suoritti koulutuksen loppuun. Työpaikkaohjaajakoulutus oli mahdollista suorittaa myös itsenäisesti etäopiskeluna, ja siihen osallistui 14 henkilöä ja 3 henkilöä suorittu koulutuksen loppuun. Yhteensä 671 työpaikkaohjaajaa suoritti 2 ov:n opinnot loppuun. Työpaikkaohjaajia on alueella koulutettu myös aikaisemmissa projekteissa ja muun muassa heille tarjottiin täydennyskoulutusta (TPO+) esimerkiksi ammattiosaamisen näytöistä. Osallistujat ja koulutuksen loppuun suorittaneiden määrät on havainnollistettu taulukossa 1. Taulukko 1. Yhteenveto koulutuksiin osallistuneiden määristä ja koulutuksen loppuun suorittaneista Koulutusmuoto Osallistuneet Todistus TPO TPO TPO TPO * Yhteensä (+ 18*) 9

18 Seuraavassa luettelossa on esitetty työpaikkaohjaajakoulutuksen loppuun suorittaneet aloittain. Ala Osall.määrä Ala Osall.määrä Sosiaali- ja terveysala 236 Sähkö- ja elektroniikka-ala 12 Cateringala 95 Laitoshuoltajat 12 Liikeala 90 Parturikampaajat 11 Maatalous- ja metsäala 52 Rakennusala 8 Opiskelijat 42 Vaatetusala 7 Hotelli- ja ravintola-ala 26 Turvallisuusala 3 LVI-ala 25 Puuala 2 Käsi- ja taideteollisuusala 23 Laboratorioala 1 Opettajat 22 Muut 4 Seminaarit Projekti järjesti myös työssäoppimiseen liittyviä ajankohtaisia seminaareja, joista seuraavaan luetteloon on koottu yhteenveto. Ajankohta Seminaari Osallistujat Oikeita töitä - tähtäimessä ammattitaito (liite 7a) Tietoverkot työssäoppimisessa ja työpaikkaohjaajakoulutuksessa (liite 7b) Työssäoppiminen ja työssä oppiminen (liite 7c) Anna mun näyttää, mitä mä osaan (liite 7d) Mobiilioppimista turvaverkossa (liite 7e) 98 Yhteensä 292 Yrittäjyyskasvatus Hankkeen aikana järjestettiin ensimmäistä kertaa valtakunnallinen Yrittäjyyskasvatuskonferenssi ( Seinäjoella teemalla Opetussuunnitelmasta yrityksen vuosikertomukseen. Sen tavoitteena oli toimia lähtölaukauksena monipuoliselle yritys- /työelämä-/oppilaitosyhteistyön kehittämiselle. Tavoitteena oli kehittää konferenssin workshoppien tuotoksia edelleen vuoden 2007 aikana. Vuoden 2007 Yrittäjyyskasvatuskonferenssista saatu palaute oli positiivista ja eteenpäin kannustavaa, joten Koulutuskeskus Sedu yhteistyökumppaneineen suunnitteli, ideoi ja toteutti järjestyksessä toisen yrittäjyyskasvatuskonferenssin teemalla Haastajasta edelläkävijäksi. 10

19 3 Projektin lähtökohta, tavoitteet ja kohderyhmä Projektin tavoitteena oli kehittää Etelä- Pohjanmaan maakunnan alueelle ja myös maakuntarajojen ulkopuolelle toimiva työpaikkaohjaajien koulutusjärjestelmä. Koulutuksissa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan tietoverkkoa, videoneuvotteluyhteyksiä ja mobiiliteknologiaa. Projektin yhtenä tavoitteena oli laatia, pilotoida ja kehittää myös valtakunnalliseen käyttöön työpaikkaohjaajien koulutuksen monimuotoinen toimintamalli. Yhteisyön lisääminen ja tiivistäminen yritysten ja organisaatioiden kanssa oli yhtenä tavoitteena. Projektin kohderyhmänä olivat alueen yritykset, organisaatiot, elinkeinoelämä ja järjestöt sekä hallinnoivan organisaation, Kurikan ammattioppilaitoksen ja Härmänmaan ammattiinstituutin opettajat. Yhteistyötä tehtiin myös alueen muiden oppilaitosten ja työssäoppimispaikkojen kanssa. Projektin laadullisia tavoitteita olivat TPOkoulutuksen saavutettavuuden lisääminen, videoneuvottelukäytänteiden laadullinen kehittäminen työpaikkaohjaajakoulutuksissa sekä valtakunnallisen yhteistyön mahdollistuminen videoneuvottelu- ja virtuaaliteitse. Yhtenä tavoitteena oli toisen asteen ammatillisen koulutuksen työssäoppimisen laadun kehittäminen lisäämällä oppilaitosten ja elinkeinoelämän välistä yhteistyötä ja koulutuksen työelämävastaavuutta sekä kehittämällä opettajien valmiuksia ja TPO-koulutusta. Työelämäyhteyksiä pyrittiin vahvistamaan entisestään uusien vuorovaikutustapojen kehittämisen myötä työpaikkojen ja oppilaitosten välille. Tavoitteena oli työssäoppimisen ja työssäoppimisen ohjaamisen suunnitelmien kehittäminen yhteistyössä työelämän ja muun ammatillisen koulutuksen kanssa, verkostoyhteistyön kehittäminen, toisen asteen ammatillisen koulutuksen profilointi ja uusien työmenetelmien tutuksi saattaminen työelämälle. Työelämäyhteistyöverkoston tiivistäminen, lisääminen ja yhteistyön uusien toimintamallien etsiminen ja alueellinen koulutuksen kehittäminen työelämäyhteistyön kanssa oli myös yhtenä tavoitteena. 4 Projektin toteutus ja yhteistyö Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Seinäjoen koulutuskeskus hallinnoi projektia. Seinäjoen koulutuskeskuksen lisäksi projektia toteuttivat Kurikan ammattioppilaitos ja Härmänmaan ammatti-instituutti (kuvio 4). Yhteistyötä tehtiin myös alueen muiden oppilaitosten kanssa. Projektin toteutuksessa noudatettiin koulutuskeskuksen ja rahoittajan ohjeita sekä koulutuskeskuksen arvoja. Projektin joka vaiheessa pyrittiin avoimuuteen ja osallistavaan toimintatapaan kohderyhmän ja yhteistyötahojen välillä. Tämä edellytti projektilta selkeitä pelisääntöjä ja eri osapuolten vuorovaikutukseen perustuvaa työskentelytapaa. 11

20 Kuvio 4. Projektin yhteistyöoppilaitosten logot ( ) 4.1 Osallistujien ja yritysten valinta Projektissa pyrittiin järjestämään koulutusta kaikille halukkaille. Koulutusta markkinoitiin jo olemassa oleville työssäoppimispaikoille, jotka saatiin selvitettyä oppilaitosten työssäoppimisrekistereiden (koulutussopimusten) kautta. Lisäksi selvitettiin potentiaalisia yrityksiä ja työpaikkoja, jotka voisivat toimia työssäoppimispaikkoina. Opettajien luomia kontakteja voitiin hyödyntää myös yritysten ja projektin välisessä yhteistyössä. Useista työpaikoista otettiin yhteyttä koulutuksen järjestämisen merkeissä. 4.2 Projektin toteutus ja eri tahojen yhteistyö projektissa Tähän lukuun on koottu projektitoimia vuosittain siten, että ensin kerrotaan yleistä projektin vaiheista, projektiryhmän ja ohjausryhmän toimista sekä projektin järjestämistä koulutustilaisuuksista ja seminaareista. Yrittäjyyskasvatusosio sisältyy vuosien 2006 ja 2007 projektitoimiin Vuoden 2005 projektitoimet 12 Projekti aloitti toimintansa maaliskuussa Huhtikuussa aloittanut projektipäällikkö perehtyi projektin asiakirjoihin, kokosi ohjausryhmän (liite 1) projektin vastuuhenkilö, Seinäjoen koulutuskeskuksen johtaja Reija Lepolan kanssa, ja järjesti ohjausryhmän ensimmäisen kokouksen kesäkuun alussa. Kesäkuu meni käytännön järjestelyihin ja suunnitteluun. Heinäkuussa suunniteltiin tiedottamista varten esitteet, juliste ja www-sivut ( Projekti aloitti toimintansa varsinaisesti elokuussa koulujen alkaessa. Projektipäällikkö tiedotti projektista kohderyhmille (koulutuskeskuksen, Kurikan ammattioppilaitoksen ja Härmänmaan ammatti-instituutin opettajat) sekä aloitti projektiryhmän kokoamisen (liite 3). Syksyn ensimmäisiä toimenpiteitä oli projektiryhmän työskentelyn aloittaminen elokuun alkupuolella. Aluksi projektiryhmä kävi läpi koko projektisuunnitelman ja arvioi sen onnistumista. Seuraavassa vaiheessa projektiryhmä laati oman toimintansa pelisäännöt sekä tavoitteet projektin toiminnalle. Projektiryhmä kokoontui syksyn 2005 aikana seuraavasti: 5.8., 9.9. ja Projektiryhmän kokouksissa käsiteltiin mm. projektisuun-

TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN TYÖPAIKKAOHJAAJAKOULUTUS ERITYINEN-PROJEKTIN PÄÄTÖSSEMINAARI 20.3.2007

TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN TYÖPAIKKAOHJAAJAKOULUTUS ERITYINEN-PROJEKTIN PÄÄTÖSSEMINAARI 20.3.2007 TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN TYÖPAIKKAOHJAAJAKOULUTUS ERITYINEN-PROJEKTIN PÄÄTÖSSEMINAARI 20.3.2007 Anne Aalto, Kim Karlsson Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUSOHJELMAN PERUSTEET

Lisätiedot

momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus Palautekyselyn tuloksia (Elokuu 2007)

momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus Palautekyselyn tuloksia (Elokuu 2007) Palautekyselyn tuloksia (Elokuu 27) Laatinut: Virpi Lahti 1.11.27 1 Johdanto Palautekyselyn tarkoituksena oli kartoittaa projektin saavutuksia ja vaikuttavuutta. Kysely koostui vastaajien taustatiedoista

Lisätiedot

TYÖPAIKKAOHJAAJAKOULUTUS (2 ov) TYÖPAIKALLA

TYÖPAIKKAOHJAAJAKOULUTUS (2 ov) TYÖPAIKALLA 1 Liite 2 Työssäoppimisen alueellisen yhteistyösopimukseen TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUKSEN TYÖPAIKKAOHJAAJAKOULUTUS (2 ov) TYÖPAIKALLA 1. Koulutuksen toteutustapa ja kohderyhmä Koulutukset toteutetaan tällä

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa 1.2.2009-31.12.2012 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tilannekatsaus

Lisätiedot

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa 1.2.2009-31.12.2012 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tilannekatsaus

Lisätiedot

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013. Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013. Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11. VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013 Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.2013 Kehittämiskohde: Opintopolut Mitä? Tutkintojen opintopoluissa toteutetaan

Lisätiedot

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit E N E M M Ä N O S A A M I S T A 21.11.2012 1 Mihin tarpeeseen hanke vastaa ja miten? Ammatillisella aikuiskoulutuksella

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteuttaminen

Työssäoppimisen toteuttaminen Työssäoppimisen toteuttaminen 1 Sisällöt Määritelmät Valmistautuminen työssäoppimisen ohjaamiseen Mitä meidän työyhteisössä voi oppia? Yhteistyö oppilaitoksen kanssa Tutkinnon perusteiden merkitys työssäoppimisessa

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

TYÖPAIKKOHJAAJAKOULUTUKSEN (2ov) PERUSMALLI VARSINAIS-SUOMESSA

TYÖPAIKKOHJAAJAKOULUTUKSEN (2ov) PERUSMALLI VARSINAIS-SUOMESSA 1 LIITE 1 Työssäoppimisen alueelliseen sopimukseen TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUKSEN. TYÖPAIKKOHJAAJAKOULUTUKSEN (2ov) PERUSMALLI VARSINAIS-SUOMESSA 1. Koulutuksen toteutustapa ja kohderyhmä Koulutukset toteutetaan

Lisätiedot

TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUSOHJELMAN PERUSTEET 2 OV

TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUSOHJELMAN PERUSTEET 2 OV TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUSOHJELMAN PERUSTEET 2 OV OPETUSHALLITUS Moniste 2/2004 Opetushallitus Kansi: Studio Viiva Oy Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN 952-13-2017-6 (nid.) ISBN 952-13-2018-4

Lisätiedot

TOPIAS projekti / Topirkka.fi portaali.

TOPIAS projekti / Topirkka.fi portaali. TOPIAS projekti / Topirkka.fi portaali http://www.topirkka.fi 29.11.2011 Topias projekti Topias projekti on Pirkanmaalaisten oppilaitosten vastaus työelämäyhteyksien kehittämishaasteeseen. TOPIAS on lisännyt

Lisätiedot

Työväline työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen toteutuksen arviointiin

Työväline työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen toteutuksen arviointiin Oppimistulosten arvioinnin kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla Erja Kotimäki projektipäällikkö SOTE JÄRKEVÄ -projekti Projektissa kehitetään lähihoitajakoulutukseen soveltuva, näyttöjärjestelmään yhdistetty

Lisätiedot

MINÄ TYÖPAIKKAOHJAAJANA

MINÄ TYÖPAIKKAOHJAAJANA SISÄLTÖ LUKIJALLE... 3 1. Työpaikkaohjaajakoulutuksen taustat... 4 2. Työpaikkaohjaajakoulutus Etelä-Savon ammattiopistossa... 4 3. OPH: Työpaikkaohjaajien koulutusohjelman perusteet 2 ov... 6 4. ESEDU:

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset Työssäoppimisen valmistelu ja suunnittelu Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset ver 21.11.2013 Taustamuuttujina opiskelijatiedoissa ovat mm. tutkinnon nimi, työssäoppimispaikan nimi, suoritetaanko

Lisätiedot

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA Kansallisen seuranta-arvioinnin tavoitteet ja periaatteet Oppimistulosten seuranta-arvioinnit 2008 2009 Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Minna-Liisa Myllylä, suunnittelija, OSAO minna-liisa.myllyla@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena ryhmälle:

Lisätiedot

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11. VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013 Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.2013 7.11.2013 2 Miten vastataan työelämälähtöisyyteen?? 7.11.2013 3 7.11.2013

Lisätiedot

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat...

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat... 1 (5) Päivämäärä: Suunnitelman laatija(t): Salme Lehtinen Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla 2 + 1 Valtionavustus 346/422/2008 13.10.2008 Hankkeen hallinnointi, kustannuspaikka,

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke

TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke Yhdessä tekemällä -hanke (S10924) 1 TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Työssäoppimisen laatukriteerit työpaikalle on laadittu

Lisätiedot

1(8) Etelä-Suomen lääninhallitus Sivistysosasto EU:n rakennerahastot. VUOSIRAPORTTI vuodelta 2004. 1. Perustiedot projektista

1(8) Etelä-Suomen lääninhallitus Sivistysosasto EU:n rakennerahastot. VUOSIRAPORTTI vuodelta 2004. 1. Perustiedot projektista 1(8) Etelä-Suomen lääninhallitus Sivistysosasto EU:n rakennerahastot VUOSIRAPORTTI vuodelta 2004 1. Perustiedot projektista Projektin nimi: ERITYINEN Projektikoodi: 84510 Tavoiteohjelma: 3 Toimintalinja:

Lisätiedot

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Sisältö 1. Suomen koulutusjärjestelmä 2. Ammattitaidon hankkiminen (näyttötutkinto ja ammatillinen peruskoulutus) 3. Arviointi KORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

momutoko Teoreettinen virtuaalisuuden ja mobiiliteknologian hyödyntämisen toimintamalli työssäoppimiseen Laatineet:

momutoko Teoreettinen virtuaalisuuden ja mobiiliteknologian hyödyntämisen toimintamalli työssäoppimiseen Laatineet: Teoreettinen virtuaalisuuden ja mobiiliteknologian hyödyntämisen toimintamalli työssäoppimiseen momutoko Laatineet: Virpi Lahti, projektipäällikkö Marja-Liisa Mäntylä, verkkomentori Johdanto Luotu malli

Lisätiedot

Opettajan palaute työssäoppimisesta / laajennetun työssäoppimisen kokeilusta

Opettajan palaute työssäoppimisesta / laajennetun työssäoppimisen kokeilusta Opettajan palaute työssäoppimisesta / laajennetun työssäoppimisen kokeilusta 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 1) nainen 1 ) mies. Ikäni vuosina Vastaajien määrä: 1 9 9 1 1 9 9 1 9 1 9 1 9 1. Työkokemus opettajana

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

eosaajan taidot -hanke HAMK/eLearning Centre

eosaajan taidot -hanke HAMK/eLearning Centre 1 eosaajan taidot -hanke HAMK/eLearning Centre 2 Hankkeesta lyhyesti Projekti on Hämeen ammattikorkeakoulun hallinnoima (HAMK) ja Etelä-Suomen lääninhallituksen rahoittama ESR-hanke. Projekti aloitettiin

Lisätiedot

Kohti ammatillista huippuosaamista

Kohti ammatillista huippuosaamista Kohti ammatillista huippuosaamista HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu KOULUTUSPALVELUT YRITYKSILLE JA ORGANISAATIOILLE 2 hamk.fi Palvelumme yrityksille ja organisaatioille HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

Koulutuskeskus Sedun työelämäyhteistyön kehittämisjaksot / työelämäjaksot lukuvuonna

Koulutuskeskus Sedun työelämäyhteistyön kehittämisjaksot / työelämäjaksot lukuvuonna Koulutuskeskus Sedun työelämäyhteistyön kehittämisjaksot / työelämäjaksot lukuvuonna 2014 2015 Koulutuskeskus Sedun henkilöstöllä on mahdollisuus hakea jatkuvalla haulla työelämäyhteistyön kehittämisjaksolle

Lisätiedot

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Pvm 4.12.2009 Helsinki Opetushallitus 1 Työelämään valmentautuminen ja

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 28.10.2004

PROJEKTISUUNNITELMA 28.10.2004 KanTo PROJEKTISUUNNITELMA 28.10.2004 Koulutuskeskus Tavastia, hallinnoija Mukana toteutuksessa Forssan ammatti-instituutti ja Riihimäen ammattioppilaitos 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA...3 1.1. YLEISTÄ...3

Lisätiedot

AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta

AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta M/S Mariella 4.5.2017 Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry Maiju Korhonen #AMIS2016 Mikä on AMIS-tutkimus? Miten aineistonkeruu toteutettiin? Mitkä

Lisätiedot

SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE. syksy 2015 ja kevät 2016

SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE. syksy 2015 ja kevät 2016 Hyvinvointi ja palveluala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Otavankatu 4 50100 MIKKELI SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE syksy 2015 ja kevät 2016 Työelämän edustajina,

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.08.2010 Diaarinumero EPOELY/336/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Tuija Nikkari Puhelinnumero 040-551 9844 Projektikoodi

Lisätiedot

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 1/2 Tutkinnon perusteisiin sisältyy erilaisia

Lisätiedot

terveysalan koulutuskorvauksiin Koulutuskeskus Sedu Hellevi Lassila, toimialajohtaja

terveysalan koulutuskorvauksiin Koulutuskeskus Sedu Hellevi Lassila, toimialajohtaja Näkökulmia sosiaali- ja terveysalan koulutuskorvauksiin Koulutuskeskus Sedu Hellevi Lassila, toimialajohtaja Lähihoitajakoulutus Koulutuskeskus Sedussa v.2011 Koulutusta 4 paikkakunnalla: Sedu Kauhajoki

Lisätiedot

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op)

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS ON MONIMUOTOISTA OPISKELUA, JOKA KOOSTUU NELJÄSTÄ ERI KURSSISTA 1 n peruskurssi, 4 op 2 Jatkokurssi I, 3 op 3 Jatkokurssi II, 3 op 4 Kurssintuottajan koulutus,

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Turun ammattikorkeakoulu, TYT:n Innovointiraha 2012 LOPPURAPORTTI Projektin nimi Monialaiset tutkimuspajat pvm 20.12.2012 1 (7) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Monialaiset tutkimuspajat Tekniikka, ympäristö ja

Lisätiedot

Erityistä tukea tarvitseva opiskelija työssäoppimassa Materiaalia työpaikkaohjaajakoulutukseen ja työpaikkaohjaajien kanssa tehtävään yhteistyöhön

Erityistä tukea tarvitseva opiskelija työssäoppimassa Materiaalia työpaikkaohjaajakoulutukseen ja työpaikkaohjaajien kanssa tehtävään yhteistyöhön Erityistä tukea tarvitseva opiskelija työssäoppimassa Materiaalia työpaikkaohjaajakoulutukseen ja työpaikkaohjaajien kanssa tehtävään yhteistyöhön Seija Eskola Julkaisun tarkoitus Tämä materiaali on tarkoitettu

Lisätiedot

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa 1.2.2009-31.12.2011 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tilannekatsaus

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS 19.-20.3.2009, Helsinki Marget Kantosalo Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus 19.-20.3.2009 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus

Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus InnoOmnia tarjoaa vuonna 2011 seuraavat koulutuskokonaisuudet uusi osaajaverkostolle opetushallituksen rahoittamana maksuttomana täydennyskoulutuksena.

Lisätiedot

Työnjohtokoulutuskokeilu Kaupan lähiesimies. Intoa ja inspiraatiota ammattikorkeakouluyhteistyöstä - vaan kenelle?

Työnjohtokoulutuskokeilu Kaupan lähiesimies. Intoa ja inspiraatiota ammattikorkeakouluyhteistyöstä - vaan kenelle? Työnjohtokoulutuskokeilu Kaupan lähiesimies Intoa ja inspiraatiota ammattikorkeakouluyhteistyöstä - vaan kenelle? Puustinen 19.4.2012 Kokeiluohjelmasta poimittua Tavoitteet ammattikorkeakouluyhteistyölle

Lisätiedot

LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN

LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPROSESSI LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN LaVaTo laatua ja valinnaisuutta työssäoppimiseen Loppuseminaari 15.11.2012 Hillevi Kivelä, Vaasanammattiopisto ammattiopisto Työssäoppimisen laatukriteereitä

Lisätiedot

Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY V

Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY V Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY V KYSELYLOMAKE. NUORTEN TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN EDISTÄMINEN JA TYÖN JA KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Työpaja 2: Työpaikalla tapahtuva oppiminen

Työpaja 2: Työpaikalla tapahtuva oppiminen MAAHANMUUTTAJAT AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA 14. 15.3.2017 Työpaja 2: Työpaikalla tapahtuva oppiminen Maahanmuuttopäällikkö Lisbeth Mattsson, Pohjois-Savon ELY-keskus Vastaava asiantuntija Sari Turunen-Zwinger,

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma. Missä mennään helmikuussa 2014

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma. Missä mennään helmikuussa 2014 Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma Missä mennään helmikuussa 2014 Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma on osa nuorisotakuuta. Ohjelman tavoitteena on vähentää koulutuksen

Lisätiedot

Työssäoppimisen (TOP) palaute 2014-2015

Työssäoppimisen (TOP) palaute 2014-2015 Työssäoppimisen (TOP) palaute 2014-2015 TOP palaute Työssäoppimisesta palautetta antoi yhteensä 431 opiskelijaa ja 16 työpaikkaohjaajaa Kokonaisarvio työssäoppimisesta asteikolla 1-5: opiskelijat 4,19

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TI 1.2.2011 TYÖSSÄ OPPIMISEN OHJAAMINEN 8.00 -> Linjastoaamiainen (ruokala, Rustholli) 9.00 -> Työpaikkaohjaajan tietoperusta 9.30 -> Oppimis- ja

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA TYÖSSÄOPPIMISEN TUKENA HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSESSA

SOSIAALINEN MEDIA TYÖSSÄOPPIMISEN TUKENA HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSESSA SOSIAALINEN MEDIA TYÖSSÄOPPIMISEN TUKENA HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSESSA Tervetuloa vastaamaan kyselyyni, jossa selvitän hevostalousoppilaitosten opetushenkilöstön kiinnostusta sosiaalisen median

Lisätiedot

TAITAJA2016, Seinäjoki Lajivastaavakoulutus 2014-2016

TAITAJA2016, Seinäjoki Lajivastaavakoulutus 2014-2016 TAITAJA2016, Seinäjoki Lajivastaavakoulutus 2014-2016 1 Aloitus ja sitoutuminen lajivastaavan tehtävään Opintojakso 1 21.3.14 Lajivastaavakoulutuksen 1. lähipäivä (Seinäjoki) 3.9.14 Valtakunnallinen 1.

Lisätiedot

Liite 1 22.10.2013. HANKKEITA KOSKEVA TARKEMPI TIETO JA OHJEISTUS 1. Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso

Liite 1 22.10.2013. HANKKEITA KOSKEVA TARKEMPI TIETO JA OHJEISTUS 1. Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso 1 Liite 1 HANKKEITA KOSKEVA TARKEMPI TIETO JA OHJEISTUS 1. Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso 22.10.2013 Tavoitteena on kehittää ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen toteutustapoja

Lisätiedot

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin YHDESSÄ Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin AMISTO 2.1.2014 Anu Raudasoja HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu 1.1.2014 YHDESSÄ Teemat: 1. Tutkinnon perusteista OPSiin 2. OPSista HOPSiin

Lisätiedot

27.11.2009. Eila Mäkinen ja Ritva Vartiainen

27.11.2009. Eila Mäkinen ja Ritva Vartiainen 1 (6) Päivämäärä: Osahankkeen nimi Suunnitelman laatija(t): Eila Mäkinen ja Ritva Vartiainen Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti

Lisätiedot

OPPILAITOS-YRITYSYHTEISTYÖN HAASTEITA JA MAHDOLLISUUKSIA

OPPILAITOS-YRITYSYHTEISTYÖN HAASTEITA JA MAHDOLLISUUKSIA OPPILAITOS-YRITYSYHTEISTYÖN HAASTEITA JA MAHDOLLISUUKSIA SHAKE INNOVAATIOKOKEILUJEN UUSI MALLI Yrittäjyyskasvatuspäivät Oulu 2017 Maisa Kantanen 19.9.2017 Case-paperin tavoite Tuoda esille Etelä-Savolaisten

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Opiskelijoiden kokemuksia oppimisesta ITK 2010 seminaari; Hämeenlinna Soile Bergström Opintojakson esittely

Lisätiedot

Miten koulutuksen järjestäjä ohjaa ja tukee työpaikalla tapahtuvaa osaamisen kehittämistä?

Miten koulutuksen järjestäjä ohjaa ja tukee työpaikalla tapahtuvaa osaamisen kehittämistä? Miten koulutuksen järjestäjä ohjaa ja tukee työpaikalla tapahtuvaa osaamisen kehittämistä? Laatua laineilla ammatillisen koulutuksen laatuseminaari 2016 Jonna Kokkonen Laatu- ja kehityspäällikkö Itä-Savon

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ ARVIOINNIN PERUSLÄHTÖKOHTIA Arviointikriteerit ovat kirjalliset, jotka toimitetaan työpaikalle Arvioinnin perustana on aina etukäteen sovitut tavoitteet Arvioinnin

Lisätiedot

Raportointi >> Perusraportti Työpaikkaohjaajan palaute työssäoppimisesta / laajennetun työssäoppimisen kokeilusta

Raportointi >> Perusraportti Työpaikkaohjaajan palaute työssäoppimisesta / laajennetun työssäoppimisen kokeilusta . ( 66). 6 ( ). ( ). ( 6). ( 66) 6. ( ). ( ). 6 ( ). ( 6). ( ). ( 6). ( 6). 6 ( 66). 6 ( 6). ( 6) 6. ( 6). 6 ( 66). ( ). ( ). ( ). ( ). ( ). ( ). 6 ( ). ( 6) 6. ( 6). ( ). ( ). ( ). ( ). ( ). 6 ( ). (

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

POIMU. -Polkuja sosiaalityöntekijäksi - projekti. 17.3.2014 kirsi.kuusinen-james@phsotey.fi

POIMU. -Polkuja sosiaalityöntekijäksi - projekti. 17.3.2014 kirsi.kuusinen-james@phsotey.fi POIMU -Polkuja sosiaalityöntekijäksi - projekti Ohjausryhmän tehtävät Hankesuunnitelman tavoitteiden ja toiminnan toteutumisen tilanne Rahoitussuunnitelman toteutuminen ja maksatuksen eteneminen Hankkeen

Lisätiedot

Raportointi >> Perusraportti Opettajan palaute työssäoppimisesta / laajennetun työssäoppimisen kokeilusta

Raportointi >> Perusraportti Opettajan palaute työssäoppimisesta / laajennetun työssäoppimisen kokeilusta ninaes (Pirkanmaan koulutuskonserni kuntayhtymä), olet kirjautuneena sisään.. huhtikuuta :: Your boss is {} Kirjaudu ulos Etusivu Kyselyt Raportointi Asetukset Käyttäjätiedot Ota yhteyttä Oppaat Help Päällä

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Lahden diakonian instituutti Vastuuta ottamalla opit 3- hanke Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015 Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Anne-Maria Karjalainen kehittämisvastaava Lahden diakonian

Lisätiedot

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yksi Suomen suurimmista ammatillisen perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen järjestäjistä n. 8000 opiskelijaa Henkilöstöä n. 850 Koulutamme ammattilaisia neljällä eri paikkakunnalla

Lisätiedot

Koulutuskeskus Sedu. Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen strategia

Koulutuskeskus Sedu. Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen strategia Koulutuskeskus Sedu Työssäoppimisen ja näyttöjen strategia Päivitetty 12.8.2008 2 Sisältö Lukijalle 4 Sedun visio, toiminta-ajatus ja arvot 5 Työssäoppimisen ja näyttöjen visio 5 Työssäoppimisen prosessi

Lisätiedot

Hyvät käytännöt projekteissa Osaajana työmarkkinoille -kehittämisohjelma. Verkottumisseminaari M/S Mariella to 1.10.2009

Hyvät käytännöt projekteissa Osaajana työmarkkinoille -kehittämisohjelma. Verkottumisseminaari M/S Mariella to 1.10.2009 Hyvät käytännöt projekteissa Osaajana työmarkkinoille -kehittämisohjelma Verkottumisseminaari M/S Mariella to 1.10.2009 Tavoitteet Osaajana työmarkkinoille -kehittämisohjelman tavoitteet ja keskeiset toimenpiteet

Lisätiedot

Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen. Johanna Laukkanen 27.1.2010

Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen. Johanna Laukkanen 27.1.2010 Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen Johanna Laukkanen 27.1.2010 Ammatillinen työvoimakoulutus Ammatillinen työvoimakoulutus Pääosin tutkintotavoitteista koulutusta Myös lisä- ja täydennyskoulutusta Yrittäjäkoulutusta

Lisätiedot

Työssäoppimisen (TOP) prosessi. Omnian ammattiopisto. Päivitys Omnian ammattiopiston johtoryhmä

Työssäoppimisen (TOP) prosessi. Omnian ammattiopisto. Päivitys Omnian ammattiopiston johtoryhmä Työssäoppimisen (TOP) prosessi Omnian ammattiopisto Päivitys 11.11.2014 Omnian ammattiopiston johtoryhmä Työssäoppimisen (TOP) toteuttamisprosessi 1. SOVELTAMISALUE - Prosessia sovelletaan kaikissa Omnian

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajien koulutusten uudet mallit

Työpaikkaohjaajien koulutusten uudet mallit Työpaikkaohjaajien koulutusten uudet mallit ammattikorkeakouluopinnoissako? KL Martti Majuri, Hamk, Aokk Työpaikkaohjaajan käsite henkilö, joka 1. perehdyttää opiskelijan työpaikkaan 2. suunnittelee työpaikkaopintojen

Lisätiedot

Yrittäjyysvalmiuksien edistäminen Etelä-Karjalassa. kehitysyhtiö KEHY

Yrittäjyysvalmiuksien edistäminen Etelä-Karjalassa. kehitysyhtiö KEHY Yrittäjyysvalmiuksien edistäminen Etelä-Karjalassa Päivi Ovaska Projektipäällikkö Saimaan ammattiopisto Sampo Antti Oravuo Yritysasiantuntija Imatran seudun kehitysyhtiö KEHY Yrittäjyysvalmiuksen edistämistä

Lisätiedot

Kysely Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson järjestöille 2015 Saimaan ammattikorkeakoulu Sanna-Leena Mikkonen

Kysely Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson järjestöille 2015 Saimaan ammattikorkeakoulu Sanna-Leena Mikkonen Selvitys järjestöjen ja oppilaitosten yhteistyöstä Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa Kysely Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson järjestöille 2015 Saimaan ammattikorkeakoulu Kysely Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson

Lisätiedot

Ope.fi koulutusmalli Helsingin yliopistossa

Ope.fi koulutusmalli Helsingin yliopistossa Ope.fi koulutusmalli Helsingin yliopistossa Viisi opintoviikkoa tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä vuodesta 2000 lähtien http://ok.helsinki.fi/opefi Pauliina Kupila ja Mari Jussila Opetusteknologiakeskus

Lisätiedot

Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti. 1 Hankkeen tavoitteet...

Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti. 1 Hankkeen tavoitteet... 1 (6) Päivämäärä: Osahankkeen nimi Suunnitelman laatija(t): Ritva Vartiainen Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti Valtionavustus

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa Koulu goes Global 2.10.2012 Hämeenlinna Katriina Lammi-Rajapuro Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen

Lisätiedot

Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta ESR

Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta ESR Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta ESR Kaakkois-Suomen ELO-seminaari 26.3.2015 Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö Projektin tavoitteet Projektin tavoitteena on rakentaa Saimaan

Lisätiedot

AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA

AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA OPISKELIJAN OHJAAMINEN - Työssäoppijalle määritellään henkilökohtainen työpaikkaohjaaja, joka on vastuussa

Lisätiedot

TODISTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN, 20 0V 40 OV. Opinnot Opintojen laajuus Arvosana

TODISTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN, 20 0V 40 OV. Opinnot Opintojen laajuus Arvosana MALLI 1. ESIMERKKILÄN SEUDUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ ESIMERKKILÄN AMMATTIOPPILAITOS TODISTUS Tiiti Tokko (300681-6148) on suorittanut AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN

Lisätiedot

Työelämäosaamisen edistäminen seminaari Tampereen ammattikorkeakoululla OPETUSALAN KOULUTUSKESKUS OPEKO

Työelämäosaamisen edistäminen seminaari Tampereen ammattikorkeakoululla OPETUSALAN KOULUTUSKESKUS OPEKO Työelämäosaamisen edistäminen seminaari 26.9.2006 Tampereen ammattikorkeakoululla OPETUSALAN KOULUTUSKESKUS OPEKO Koulutussuunnittelija Juha Oulujärvi Koulutussuunnittelija Kati Aimonen Koulutussuunnittelija

Lisätiedot

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10. Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.2011 Sisältö 1. WinNova 2. Opiskelijoiden perehdyttäminen arviointiin 3.

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

0530 Helsinki KEHITTÄMISEEN VUONNA 2009

0530 Helsinki KEHITTÄMISEEN VUONNA 2009 Vastaanottaja: Opetushallitus HAKEMUS Hakaniemenranta 6 OPPIMISYMPÄRISTÖJEN 0530 Helsinki KEHITTÄMISEEN VUONNA 2009 Hakijana toimivan koulutuksen järjestäjän/ylläpitäjän tiedot Koulutuksen järjestäjän

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin

Lisätiedot

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö Yrittäjyys Sampossa Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö paivi.ovaska@edusampo.fi Menossa olevat yrittäjyyden kehittämishankkeet Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta (ESR) Sampon ja

Lisätiedot

Ammatillisista opinnoista jatko-opintoihin

Ammatillisista opinnoista jatko-opintoihin Ammatillisista opinnoista jatko-opintoihin Opopatio 13.10.2017 Merja Paloniemi, koordinoiva opo/ Opiskelijapalvelut Raija Lehtonen, vs. kehityspäällikkö/ Opiskelijapalvelut OSAO kouluttaa kuudella paikkakunnalla

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Matkailutapahtumien näyttö toteutetaan osallistumalla matkailutapahtuman toimintaan omalla työosuudellaan. Tutkinnon osan tavoitteisiin on osallistua 7 matkailutapahtuman

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

Kaupan lähiesimieskoulutus

Kaupan lähiesimieskoulutus Kaupan lähiesimieskoulutus -uutta osaamista kaupan kentälle -Tiiminvetäjä -Tuoteryhmävastaava -Lähiesimies Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Koulutus pähkinänkuoressa Perustana opetusministeriön työnjohtokoulutuskokeilu

Lisätiedot

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Liisi Mattila ja Anu Parantainen 22.4.2016 M.O.T. monenlaisia oppijoita työpaikalla Mukana menossa: Turun kaupungin sivistystoimiala, ammatillinen

Lisätiedot

Verkkovirta Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä

Verkkovirta Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä Verkkovirta Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä 1 Tämänhetkisiä ongelmia työn ja opintojen integroinnissa Opiskelijoiden opintojen aikaista työssäkäyntiä ja siinä syntyvää osaamista ei riittävässä

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot