KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 13/2009 Yhteinen kirkkoneuvosto Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 13/2009 Yhteinen kirkkoneuvosto 8.10.2009. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus"

Transkriptio

1 1 (15) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 13/2009 Yhteinen kirkkoneuvosto AIKA Torstai klo PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä pitäminen Työjärjestyksen hyväksyminen 158 Ykspihlajan kirkon siipirakennuksen urakkatarjoukset 159 Koivuhaan seurakuntakodin remontin loppuraportti ja määrärahamuutos 160 Maa-alueen myynti Kokkolan Seudun Rauhanyhdistykselle 161 Rasitesopimus paikoitusalueesta Kokkolan Seudun Rauhanyhdistyksen ja Kokkolan seurakuntayhtymän välillä 162 Vuoden 2010 veroprosentin vahvistaminen 163 Ykspihlajan kirkon seurakuntamestarin / suntion virkasuhteen vakinaistuminen 164 Tietoa IT-aluekeskushankkeen etenemisestä 165 Logojen teettäminen ja yhtymän graafisen ilmeen uudistaminen 166 Lohtajan kirkkoherranviraston kanslistin työaika 167 Erityisdiakonian viran hakijat 168 Seurakuntamestarin viran hakijat 169 Vahtimestari-siivoojan toimen hakijat 170 Työympäristötoimikunnan kokouksen pöytäkirja Muut mahdolliset asiat Merk. ERKKI MURTOMÄKI puheenjohtaja Veikko Hillilä hallintojohtaja

2 2 (15) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 13/2009 Yhteinen kirkkoneuvosto AIKA Torstai klo PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 LÄSNÄ x Murtomäki Erkki puheenjohtaja x Hautamäki Esko varapuheenjohtaja - (Holm Per-Ole) - Björndahl Maj-Britt - (Jansson Peter) x Göös Sakari - (Mäkelä Jukka) x Harju Jari - (Salo Tuula) x Isohanni Irma - (Heino Salme) x Juvonen Martti - (Urpilainen Kari) x Kallinen Markku - (Hankaniemi Irma) x Klemola Annikki - (Pihlajamaa Juha) x Pikkarainen Kaija (Mehtälä Anja) - Puutio Eeva x (Herlevi Mikko) x Rytioja Antti - (Rajaniemi Tuula) x Stenman Nils-Erik - (Varhama Borghild) x Maijala Aimo ykv:n puheenjohtaja x Snellman Hans ykv:n varapuheenjohtaja Harju Veli-Pekka kirkkoherra, Kaustinen ja Ullava x Jukkola Tuomo kirkkoherra, Lohtaja x Kankkonen Peter kirkkoherra, Kokkolan ruots Niemelä Heikki kirkkoherra, Kälviä x Hillilä Veikko hallintojohtaja x Björkström Aune-Inkeri tiedottaja x Isohanni Anna-Maria kiinteistöpäällikkö x Herlevi Susanna pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja käsittää pykälät KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja piti alkuhartauden, jonka jälkeen hän avasi kokouksen. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksessa oli läsnä myös Kalajoen seurakunnan kappalainen Eija Nivala. Hänen suorittamaansa seurakuntatyön johtamisen tutkintoon kuuluu osallistua seurakunnan hallintoelimen kokoukseen.

3 3 (15) PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Esko Hautamäki ja Antti Rytioja. Tarkastus on maanantaina klo taloustoimistossa. Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä taloustoimistossa TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslistan mukaiset asiat sekä lisäasioina 1. Kaustisen hautausmaan konesuojan ja Kälviän hautausmaan huoltorakennuksen suunnittelijan nimeäminen 2. Kirjanpitäjän viran haettavaksi julistaminen 3. Avustusanomus / Kirkon Ulkomaanapu 4. Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajien mandaatti 158 / 09 YKSPIHLAJAN KIRKON SIIPIRAKENNUKSEN URAKKATARJOUKSET Ykspihlajan kirkon siipirakennuksen peruskorjaukseen liittyvien urakkatarjousten sisäänjättöaika päättyi klo 15 ja rakennustoimikunta piti tarjousten avauskokouksen samana päivänä klo 16. Urakkatarjouksia todettiin saadun, liite A/ 158. Edullisimpien tarjousten yhteenlaskettu summa on euroa. Projektiin on kuluvan vuoden talousarviossa varattu euron investointimääräraha. Alkuperäinen kustannusarvio on käsittänyt vain seinien sisäpuolella tapahtuvat työt rajoittuen kerhotilojen ja asuntojen rakentamiseen. Suunnitteluprosessin aikana suunnittelu on laajentunut koskemaan myös muita tiloja ja rakennustoimikunta ehdottaa, että seurakuntatalon keittiö peruskorjataan, seurakuntasalin ja eteisen lattiat uusitaan, kirkon puolen WC-tilat uusitaan, kirkkosaliin meneviin portaisiin rakennetaan invaluiska, pääsisäänkäynnin eteen tuleva katos uusitaan, rakennetaan jäte-/autokatos, takapihalle rakennetaan uusia pysäköintipaikkoja ja sisäpiha kunnostetaan lapsille sopivaksi.

4 4 (15) Lisäksi on varauduttava arvaamattomiin menoihin. Rakennuskohteen kokonaisbudjetiksi arvioidaan euroa ilman irtokalustusta. Em. perusteilla rakennustoimikunta on todennut saatujen urakkatarjousten olevan kohtuuhintaisia. Kokouksessa asiaa esittelemässä ja kysymyksiin vastaamassa on kiinteistöpäällikkö Anna-Maria Isohanni. Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa, että yhteinen kirkkovaltuusto 1. hyväksyy Ykspihlajan kirkon peruskorjaussuunnitelmat Arkkitehtitoimisto Jääskeläinen Oy:n, sekä hankkeen muiden suunnittelijoiden suunnitelmien mukaisesti, 2. hyväksyy hankkeen urakkatarjoukset oheisen liitteen mukaisesti (liite A/ 158), urakoiden arvonlisäverollinen yhteissumma euroa, 3. myöntää luvan hankkeen käynnistämiseen, 4. valtuuttaa yhteisen kirkkoneuvoston päättämään remontin yksityiskohdista ja mahdollisista muutoksista tai täydennyksistä hankkeen rakennuttamisorganisaatioon. Kiinteistöpäällikkö Anna-Maria esitteli peruskorjaussuunnitelmia ja saatuja urakkatarjouksia. Hän myös vastasi neuvoston jäsenten esittämiin kysymyksiin. Keskustelun jälkeen päätösehdotuksen kohdat 1 3 hyväksyttiin yksimielisesti. 159 / 09 KOIVUHAAN SEURAKUNTAKODIN REMONTIN LOPPURAPORTTI JA MÄÄRÄRAHA- MUUTOS Kuluvan vuoden investointibudjetissa on varattu euroa Koivuristin keittiösaneeraukseen ja ilmanvaihtoremonttiin. Kilpailutuksen jälkeen urakoitsijoiksi valittiin: keittiösaneeraus: Metos Oy, hinta ,96, ilmanvaihtourakka: Ab G. Koskela Oy, hinta euroa.

5 5 (15) Koivuristin ilmastointiremontti oli odotettua kalliimpi (hankkeeseen on kytketty myös uusi kaukolämmönvaihdin) ja sen teettäminen ei mahtunut budjettiraamiin. Lisämäärärahan tarve on euroa, jolloin samassa yhteydessä tehtiin vähäisessä määrin valaisinremonttia ja uusittiin asunnon alkuperäisiä keittiökaappeja. Ilmastointiremontin lykkääminen ei ollut järkevää, koska kaikki valmistelut oli tehty siitä lähtien, että työ tehdään kuluvan kesän aikana. Hankkeen lisärahoitus järjestyisi investointibudjetin sisäisillä siirroilla ja joidenkin investointien lykkäämisellä vuodella. Kysymykseen tulee lähinnä Kaarlelan kirkon seinien kalkkaus ja katon tervaus, joihin on varattu Ne toimenpiteet eivät ehkä vielä tänä vuonna ole välttämättömiä ja niitä ei ole ehditty valmistellakaan. Merkitään tiedoksi Koivuhaan seurakuntakodin remontin valmistuminen ja ehdotetaan yhteinen kirkkovaltuustolle, että se siirtää euron lisämääräraha ko. hankkeeseen Kaarlelan kirkon katto- ja seinäremonttiin varatusta määrärahasta. Ennen kokouksen alkua yhteisen kirkkoneuvoston jäsenillä oli mahdollisuus tutustua seurakuntakodissa tehtyyn keittiö- ja ilmastointisaneeraukseen. Kiinteistöpäällikkö Anna-Maria esitteli korjaustöitä ja vastasi neuvoston jäsenten esittämiin kysymyksiin. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 160 / 09 MAA-ALUEEN MYYNTI KOKKOLAN SEUDUN RAUHANYHDISTYKSELLE Kokouksen viitaten on käyty neuvotteluja yhdistyksen kanssa nykyisen paikoitusalueen (tontti ) myynnistä Kokkolan Seudun Rauhanyhdistykselle. Paikoitusaluetta koskee rasitesopimus, joka tällöin purkautuu. Myytävä alue on m 2 ja yhdistys tarvitsisi sen toimitalonsa rakennusoikeuden laajentamista varten. Kaavamuutosanomukset, rakennuslupahakemukset yms. toimet talon laajentamista ja uutta paikoitusaluetta varten hoitaisi rauhanyhdistys ja vastaisi myös kustannuksista. Maa-alueesta on pyydetty hinta-arvio kaupungin kiinteistöosastolta. Hinta-arvio perustuu toisaalta Kokkolassa myytyjen kaavatonttien hinnoitteluun ja toisaalta kaupungin ostamaan raakamaan hintaan. Kauppahintaa pohdittaessa on lisäksi erityisesti huomioitu alueen sijainti sekä käyttötarkoitus. Hintaa mietittäessä on katsottu myös paikoitusalueen yhteiskäyttö seurakunnan kanssa neliöhintaa alentavaksi tekijäksi. Rauhanyhdistyksen edustajan Veikko Laitilan ja toimistopäällikkö Eero Hannin kesken käymän neuvottelun (6.10.) pohjalta

6 6 (15) laadittiin kauppakirjaluonnos, jossa maa-alueen hinnaksi esitetään 4 euroa/m 2. Kauppahinta olisi siten euroa. liite A/ 160 kauppakirjaluonnos karttoineen Myyntipäätös on tehtävä määräenemmistöin ja alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi. 1. Yhteinen kirkkoneuvosto nimeää hallintojohtaja Hillilän ja toimistopäällikkö Hannin laatimaan ja allekirjoittamaan kauppakirjaluonnoksen mukaisen kauppakirjan seurakuntayhtymän puolesta. 2. Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa, että yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy laaditun kauppakirjan. 3. Seurakuntayhtymä lähettää kauppakirjan tuomiokapitulin kautta kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Päätösehdotuksen kohdat 1 3 hyväksyttiin yksimielisesti. Sakari Göös ilmoitti olevansa jäävi. Hän ei osallistunut asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon. 161 / 09 RASITESOPIMUS PAIKOITUSALUEESTA KOKKOLAN SEUDUN RAUHAN- YHDISTYKSEN JA KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄN VÄLILLÄ Elisabethin hautausmaan viereiselle seurakuntayhtymän omistamalle kaavatontille on v perustettu autopaikkarasite, joka purkautuu määräalan myynnin johdosta. Rasitesopimus on tarkoitus muuttaa uuden n m 2 :n lisäalueen kattavaksi. Lisäalue muodostettaisiin nykyisen paikoitusalueen ja Elisabethin hautausmaan väliselle alueelle. Autopaikka-alueen kaavoitussuunnitelmassa olisi hyvä määritellä aluetta reunustavat ja alueen sisälle tulevat viheralueet. Toinen asia, mikä tulisi huomioida suunnitelmissa on pintavesien ohjaus rakennettavalta paikoitusalueelta sekä myös nykyiseltä hautausmaan paikoitusalueelta. Kolmanneksi on huomioitava myös talvikunnossapito, jossa lumensiirtoon ja sijoitukseen tulisi kiinnittää erityistä huomiota. liite A/ 161 rasitesopimus Laaditaan uutta aluetta koskeva edellisen kaltainen sopimus autopaikkarasitteesta. Sopimuksen allekirjoittavat yhtymän puolesta toimistopäällikkö Hanni ja hallintojohtaja Hillilä.

7 7 (15) Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Sakari Göös ilmoitti olevansa jäävi. Hän ei osallistunut asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon. 162 / 09 VUODEN 2010 VEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN Yhteinen kirkkoneuvoston päätti 22.9./ 153 vuoden 2010 talousarvion raameista. Talousarvion suunnitteluohjeeksi vahvistettiin, että käyttötalousmenot, sisältäen myös palkka- ja muut henkilöstömenot, saavat kasvaa 1 % vuodesta Yhteisen kirkkovaltuuston tulee vahvistaa veroprosentti seuraavaa varainhoitovuotta varten ja ilmoittaa se verohallitukselle viimeistään Kuluvan vuoden 2009 veroprosentti on 1,50. Sama veroprosentti yhtymällä on ollut vuodesta 1998 alkaen. Laajentuneen seurakuntayhtymän uusissa seurakunnissa veroprosentti yhtymään liityttäessä oli 1,75, joten niiden seurakuntien jäsenten kirkollisverorasitus aleni noin 14,3 %. Kokkolassa erityisesti muutamien edellisvuosien aikana talous on kehittynyt myönteisesti ja äyrin hintaa kohtaan ei korotuspaineita ole ollut. Suurten investointien lainanhoitomenot on myös saatu hyvinkin kohtuulliselle tasolle. Myöskään liittyneiden uusien seurakuntien mukanaan tuoma lainarasite ei ole erityisen raskas. Vuoden 2008 tilinpäätös oli sijoitusvakuutuksen erääntymisestä johtuen poikkeuksellisen hyvä. Vuosikate oli noin ja ylijäämä noin 1,9 milj. euroa. Verotulojen kokonaismäärä oli 10,4 milj. euroa. Kuluvan vuoden kahdeksan ensimmäisen kuukauden kokonaisverokertymä on noin 8,2 milj. euroa, ansiotulovero 7,3 milj. euroa, osuus yhteisöverotuotosta 0,9 milj. euroa. Näyttää selvältä, että budjetoitu 9,170 miljoonan verotuloarvio ylittynee noin euroa. Kuluvan vuoden 2009 talousarvio näyttää toteutuvan kohtalaisen hyvin ja ainakaan suuria menoylityksiä ei ole odotettavissa. Lähinnä vain syksyn 2009 palkantarkistukset (2,2 %) aiheuttavat painetta palkkamäärärahojen riittävyyteen. Tulopuolella ongelmana on suhdanteista johtuva metsätaloustulojen niukkuus. Se ainakin on selvää, että veroprosenttia vuodelle 2010 ei ainakaan voida alentaa. Jonkun verran epäilyjä on esitetty siitä, voidaanko nykyisen laajuista toimintaa ja palvelutasoa säilyttää 1,5 prosentin verokannalla. Päätetään ehdottaa, että yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa vuoden 2010 kirkollisveroprosentiksi 1,5. Keskustelun jälkeen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

8 8 (15) 163 / 09 YKSPIHLAJAN KIRKON SEURAKUNTAMESTARIN / SUNTION VIRKASUHTEEN VAKINAISTUMINEN Ykspihlajan kirkon seurakuntamestarin / suntion virkaan valittu Joel Finnilä on ottanut viran vastaan neljän kuukauden koeajalla. Koeaika päättyy näin ollen Virkasäännön 10 :n 2 momentin mukaan: Jos virkaan ottanut viranomainen katsoo, ettei koeaikaisen viranhaltijan virkasuhdetta ole vakinaistettava, päätös siitä on tehtävä viimeistään kaksi viikkoa ennen koeajan päättymistä. Merkitään tiedoksi, että Ykspihlajan kirkon seurakuntamestarin / suntion virkasuhde vakinaistuu Vahvistetaan yhteisen kirkkoneuvoston tekemä virkavaali, koska Joel Finnilä on esittänyt hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Todettiin, että muista suntioista poiketen Joel Finnilä toimii kiinteistöpäällikön alaisuudessa. 164 / 09 TIETOA IT-ALUEKESKUSHANKKEEN ETENEMISESTÄ Yhteistä kirkkoneuvoston on kuluneen vuoden aikana informoitu ITaluekeskuksen perustamisesta. Keski-Pohjanmaalle eli Kokkolan-Ylivieskan seudulle on perustettu Keski-Pohjanmaan IT-aluekeskus, jossa on mukana 20 seurakuntaa. Hanketta vetää 6-jäseninen projektityöryhmä, joka valmistelee asioita 7- jäseninen ohjausryhmän päätettäväksi. Projektityöryhmässä on mukana Hannu Mikkola ja ohjausryhmässä Susanna Herlevi ja Eero Hanni. Hankkeen tiimoilta on mm. keskusteltu ja päätetty PPO:n MPLS-verkon rakentamisesta aluekeskuksen ja seurakuntien välille, toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta, seurakuntien laitteistokartoituksen tekemisestä, palvelinhotellin hankkimisesta, henkilöstötarpeesta. Hankkeesta aiheutuvat kustannukset (henkilöstömenot, palvelin ja hallinto) jaetaan seurakuntien jäsenmäärän mukaan. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

9 9 (15) 165 / 09 LOGOJEN TEETTÄMINEN JA YHTYMÄN GRAAFISEN ILMEEN UUDISTAMINEN Tiedotustyöryhmässä on valmisteltu yhtymän ja sen seurakuntien logojen ja koko graafisen ilmeen uudistamista, mikä on kirjattu myös kuluvan vuoden tavoitteisiin. Uudistus on välttämätöntä tehdä ennen nettisivujen uudistamista, joka alkaa vielä tämän vuoden puolella. Yhteinen kirkkoneuvosto antoi 9.6./ 103 tiedotustyöryhmälle vapaat kädet valita, miten se teettää yhtymän ja seurakuntien logot, mutta toivoi, että tavallisten seurakuntalaisten näkemykset ja mielenkiinto asiaa kohtaan huomioidaan sopivalla tavalla tarjouksia/kilpailuehdotuksia arvioitaessa. Tiedotustyöryhmä päätyi logojen teettämiseen kutsukilpailuna, johon kutsuttiin seuraavat graafikot/mainostoimistot: - Bengt Björk Design - Mainostoimisto Creamedia - Mainostoimisto Grafidea - Mainostoimisto Fristyle - Mainostoimisto Heinäkuu - Sini-Maaria Jämsä - Viestintätoimisto St. Hurmos Kaikilta edellä mainituilta graafikoilta tuli kaikkiaan 12 logosarjaehdotusta. Ehdotukset käytiin tiedotustyöryhmässä perusteellisesti läpi ja kuultiin asiaa valmistelleen logotyöryhmän esitys. Tiedotustyöryhmän esitys ja logoehdotukset esitellään kokouksessa. Valitaan logoista voittajaehdotus, josta pyydetään seurakuntaneuvostojen lausunnot ma mennessä Tiedottaja Aune-Inkeri Björkström esitteli tiedotustyöryhmän valitsemia kolmea parhainta logoehdotusta. Hän totesi, että kaikkia ehdotuksia on vielä työstettävä graafikon kanssa valmiiksi logoiksi. Useissa puheenvuoroissa kritisoitiin logojen aiheita. Logot tarvitsevat selittävää tekstiä, jotta aiheen ymmärtää paremmin. Muutamissa puheenvuoroissa kiiteltiin voittajaehdotuksessa olevaa kaikkia logoja yhdistävää tekijää. Keskustelun jälkeen asia päätettiin yksimielisesti jättää pöydälle.

10 10 (15) 166 / 09 LOHTAJAN KIRKKOHERRANVIRASTON KANSLISTIN TYÖAIKA Lohtajan seurakunnan kirkkoherranvirastossa työskentelee osa-aikainen (52 %/ 19 viikkotyötuntia) työsopimussuhteinen toimistosihteeri Pirjo Pajunpää. Työaika koostuu virastotyöstä (12 viikkotyötuntia) ja lähetyssihteerin tehtävistä (7 viikkotyötuntia). Hänen vaativuusryhmänsä on 403 ja vuosisidonnainen palkanosa 18 %. Lohtajan seurakuntaneuvosto esittää, että työaikaa lisättäisiin alkaen 7 viikkotyötuntia (4 tuntia taloushallinnon valmistelutehtäviin ja 3 tuntia kirkkoherranviraston töihin) eli viikkotyöaika olisi 26 tuntia. Kustannusvaikutus sivukuluineen on n. 600 euroa kuukaudessa. Perusteluna esitykselle on, että virastotyöaika riittää ainoastaan välttämättömien rutiinien hoitamiseen. Mm. sukuselvitysten tekemiseen työaika ei ole riittänyt. Pirjo Pajunpäälle voisi antaa myös taloushallinnon valmistelutehtäviä, joihin hän on jo nyt osallistunut. Kokkolan suom. kirkkoherranvirastossa on yksi toimistonhoitaja ja kolme seurakuntasihteeriä. Kokkolan ruots. kirkkoherranvirastossa on yksi seurakuntasihteeri ja yksi osa-aikainen (83 %/30 viikkotyötuntia) toimistosihteeri. Kälviän sekä Kaustisen ja Ullavan kirkkoherranvirastoissa on molemmissa yksi kokoaikainen toimistosihteeri. Hyväksytään Lohtajan seurakuntaneuvoston ehdotus Pirjo Pajunpään työajan lisäämisestä alkaen 26 viikkotyötuntiin. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 167 / 09 ERITYISDIAKONIAN VIRAN HAKIJAT Uudelleen haettavaa olleen erityisdiakonian viran hakuaika päättyi Määräaikaan mennessä saatiin 3 uutta hakemusta. Ensimmäisellä hakukierroksella virkaa haki 4 henkilöä, liite A/ 167. Virka on uusi ja se käsittää päihde-, katulähetys- ja kriminaalityön sekä yhteiskunnallisen työn. Viranhaltija tulee toimimaan osana seurakuntayhtymän diakoniatiimiä sekä virkaan kuuluvien työtehtävien asiantuntijana.

11 11 (15) Virkaan valittavalta edellytetään ev.lut. kirkon jäsenyyttä ja piispainkokouksen hyväksymää diakonian virkatutkintoa. Lisäksi arvostetaan hyviä yhteistyötaitoja sekä aloitteellista ja rohkeaa työotetta. Koska seurakuntayhtymä on kaksikielinen, katsotaan molempien kotimaisten kielten taito eduksi. Virkaa hakeneista 4 henkilöä täyttää kelpoisuusehdot. Tuisku Winter on ilmoittanut peruvansa hakemuksensa erityisdiakonian virkaan. Hänet tultaneen nimittämään Kokkolan suom. seurakunnan vs. seurakuntapastoriksi Todetaan erityisdiakonian virkaa hakeneet henkilöt ja päätetään jatkotoimenpiteistä. Todettiin virkaa hakeneet henkilöt, joista kutsutaan haastatteluun Anne Belghiti, xx, Jouko Ortju ja Annette Ståhl. Haastatteluryhmään nimettiin Aimo Maijala, Kristina Holm, Camilla Honkala, Irma Isohanni ja Hannele Winter (kokoonkutsuja). 168 / 09 SEURAKUNTAMESTARIN VIRAN HAKIJAT Avoinna olleen seurakuntamestarin viran hakuaika päättyi Määräaikaan mennessä saatiin 12 hakemusta, liite A/ 168. Seurakuntamestarin tehtäviin kuuluu Annan ja Marian hautausmaiden työnjohtotehtävät sekä huolehtiminen kiinteistöistä ja hautaamiseen liittyvistä tehtävistä. Viran kelpoisuusehtona on soveltuva ammatillinen koulutus tai käytännön työkokemus. Lisäksi arvostetaan teknistä osaamista ja kokemusta työnjohtotehtävistä. Tehtävä edellyttää molempien kotimaisten kielten hyvää taitoa. Hautausmaajohtokunta on keskustellut viran täyttämisestä kokouksessaan Johtokunta on päättänyt, että haastatteluun kutsutaan Peter Ahlberg, Risto Juntunen, Katriina Rönnqvist ja Marianne Sikkilä. Haastatteluryhmään nimettiin Sakari Sykäräinen, Ralf Lillfors, Stig-Gustav Kvikant ja Kristina Holm. Haastattelut ovat ti , joten kokoukseen mennessä saadaan työryhmän ehdotus virkaan valittavasta henkilöstä. Ennen viran täyttämistä on hakijoista pyydettävä Kokkolan suom. ja ruots. seurakuntaneuvostojen lausunnot.

12 12 (15) Todetaan seurakuntamestarin virkaa hakeneet henkilöt, joista pyydetään Kokkolan suom. ja ruots. seurakuntaneuvostojen lausunnot ti mennessä. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Haastatteluryhmän lausunto liitteenä B/ / 09 VAHTIMESTARI-SIIVOOJAN TOIMEN HAKIJAT Avoinna olleen vahtimestari-siivoojan toimen hakuaika päättyi Määräaikaan mennessä saatiin 12 hakemusta, liite A/ 169. Työtehtäviin kuuluu tilojen valvontaa, siivousta, tarjoilujen hoitamista ja asiakaspalvelua sekä tarvittaessa ruuanvalmistusta. Hakijoilta edellytettiin laitoshuoltajan koulutusta tai vastaavaa käytännön työkokemusta. Molempien kotimaisten kielten taito katsotaan eduksi, koska työskentely tapahtuu ensisijaisesti Kokkolan ruotsalaisen seurakunnan tiloissa. Heli Läspä, Peter Kankkonen ja Kristina Holm ovat keskustelleet toimen täyttämiseen liittyvistä seikoista, jotka esitellään kokouksessa. Todetaan vahtimestari-siivoojan tointa hakeneet henkilöt ja päätetään jatkotoimenpiteistä. Keskustelun jälkeen vahtimestari-siivoojan toimeen valittiin yksimielisesti Marianne Kujala alkaen. Ketään ei valittu varalle. Kukaan ei vaatinut suljettua lippuäänestystä tointa täytettäessä. Toimenhaltijan vaativuusryhmäksi vahvistettiin / 09 TYÖYMPÄRISTÖTOIMIKUNNAN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Työympäristötoimikunta on pitänyt kokouksen 23.9., liite A/ 170. Merkitään pöytäkirja tiedoksi ja hyväksytään tehdyt ehdotukset. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

13 13 (15) 171 / 09 KAUSTISEN HAUTAUSMAAN KONESUOJAN JA KÄLVIÄN HAUTAUSMAAN HUOLTORAKENNUKSEN SUUNNITTELIJAN NIMEÄMINEN Kälviän seurakunnan kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastuksessa todettiin, että talousarvioon on varattu kuluvalle vuodelle 5000 euron määräraha huoltorakennuksen suunnittelua varten. Samoin Kaustisella vastaavassa kokouksessa kiinnitettiin huomiota konesuojan suunnittelun aloittamiseen. Suunnittelua varten on myös varattu euron määräraha. Tarkastuksissa on tutustuttu rakennuspaikkoihin ja todettu Kälviällä kaavan jo sisältävän suunnitellun rakennuksen. Kaustisella tontti vaatii kaavamuutoksen, josta kiinteistön oston yhteydessä saatiin myönteinen kanta kunnan tekniseltä johdolta. Selvitettäessä eri vaihtoehtoja suunnittelijaksi, nousi R-suunnittelu Rauno Kaustinen esille. Rauno Kaustinen on rakennusinsinööri/yrittäjä ja toiminut suunnittelijana useissa eri kohteissa maakunnassa. Hänen etunaan voidaan pitää hyvää paikallistuntemusta, kohtuullista hintaa ja vastaavanlaisten rakennusten suunnittelukokemusta. Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajat sekä Kaustiselta että Kälviältä hyväksyisivät Kaustisen suunnittelijaksi. Kohteiden rakentaminen toteutettaisiin kokonaisurakkana, jolloin urakoitsija vastaisi myös LVIS-töistä. Suunnittelutyön kustannusarvioksi on laskettu euroa/kohde. 1. Molemmat seurakunnat nimeävät rakennusprojekteja varten 3- jäseniset työryhmät, jotka toimivat suunnittelijan ja yhtymän kiinteistöpäällikön kanssa yhteistyössä. 2. Nimetään R-suunnittelu Rauno Kaustinen molempien kohteiden suunnittelijaksi ja pyydetään häneltä alustavat kustannusarviot investointibudjettia varten. 3. Suunnitelman tulee sisältää tarvittavat rakennuspiirustukset, rakennuslupa-asiakirjat sekä kokonaisurakkana toteutettavien kohteiden tarjouspyyntöasiakirjat. Päätösehdotuksen kohdat 1 3 hyväksyttiin yksimielisesti. 172 / 09 KIRJANPITÄJÄN VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN Yhteinen kirkkoneuvosto myönsi 8.9. Riitta Kalliomaalle eron kirjanpitäjän virasta Ennen eläkkeelle siirtymistään hän pitää vuosilomat ja työvapaat

14 14 (15) Taloustoimistossa käytyjen keskustelujen perusteella on päädytty ehdottamaan, että virka julistetaan sisäisesti haettavaksi. Päätetään julistaa kirjanpitäjän virka sisäisesti haettavaksi mennessä. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 173 / 09 AVUSTUSANOMUS / KIRKON ULKOMAANAPU Kirkon ulkomaanapu on lähettänyt avustuspyynnön Indonesiassa Sumatran saarella tapahtuneen maanjäristyksen uhrien auttamiseksi, liite A/ 173. Kuluvan vuoden talousarviossa Kirkon Ulkomaanavulle on myönnetty kaikkiaan euroa, josta euroa kohdentamatta ja euroa Petroskoin kirkon rakentamiseen. Viime vuonna valtuusto myönsi Kirkon Ulkomaanavun kautta euron lisäavustuksen tuhoalueiden uhreille ja euron lisäavustuksen Etiopian hätäapuun ja kuivuuskriisiin varautumiseen. Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa, että yhteinen kirkkovaltuusto harkitsee euron lisäavustuksen myöntämistä Kirkon Ulkomaanavun kautta Indonesiassa Sumatran saarella tapahtuneen maanjäristyksen uhrien auttamiseksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 174 / 09 KIINTEÄN JA IRTAIMEN OMAISUUDEN TARKASTAJIEN MANDAATTI Antti Rytioja tiedusteli Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston valitsemien kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajien mandaattia. Myös liittyneillä seurakunnilla on omat kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajat. Todettiin, että seurakuntayhtymän laajentuessa tämän vuoden alussa sovittiin, että jokainen seurakuntaneuvosto valitsee omat tarkastajat valtuustokauden loppuun asti.

15 15 (15) 175 / 09 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS SEKÄ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMI- NEN Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus ovat pöytäkirjan liitteenä A/ 175. Puheenjohtaja piti loppuhartauden ja päätti kokouksen klo Kokouksen puolesta Vakuudeksi Erkki Murtomäki puheenjohtaja Susanna Herlevi pöytäkirjanpitäjä Olemme tarkastaneet pöytäkirjan. Kokkolassa 19. lokakuuta 2009 Esko Hautamäki Antti Rytioja

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 15/2009 Yhteinen kirkkoneuvosto 12.11.2009

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 15/2009 Yhteinen kirkkoneuvosto 12.11.2009 1 (16) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 15/2009 Yhteinen kirkkoneuvosto 12.11.2009 AIKA Torstai 19.11.2009 klo 16.30 PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT Kokouksen avaus,

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2010 Yhteinen kirkkovaltuusto 21.12.2010 1 (10)

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2010 Yhteinen kirkkovaltuusto 21.12.2010 1 (10) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2010 Yhteinen kirkkovaltuusto 21.12.2010 1 (10) AIKA Keskiviikko 29.12.2010 klo 18.00 PAIKKA Kaarlelan seurakuntakoti, Öja-auditorio, Kruunupyyntie 3 KOKOUSASIAT

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 3/2015 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.6.2015 1 ( )

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 3/2015 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.6.2015 1 ( ) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 3/2015 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.6.2015 1 ( ) AIKA Tiistai 16.6.2015 klo 18.00 PAIKKA Seurakuntakeskus, Pikkusali, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT 33

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2011 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.3.2011

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2011 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.3.2011 KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2011 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.3.2011 AIKA Tiistai 29.3.2011 klo 18.00 PAIKKA Kaarlelan seurakuntakoti, Öja-auditorio, Kruunupyyntie 3 KOKOUSASIAT 21

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 169

Kirkkoneuvosto Sivu 169 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 169 Kokousaika 21.11.2012 klo 18.00-19.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Erkki Jaskari, puheenjohtaja Kauko Nuutinen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Nuortentilat, III kerros B, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 19.11.2013 klo 18.33 22.45 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 272 KOKOUKSEN AVAUS 359 273 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 21.4.2005 226 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 207 235 Aika torstai 21.4.2005 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 23.3.2006 156 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 172 206 Aika torstai 23.3.2006 klo 16.00 17.55 Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 7.12.2010 klo 18.30 PAIKKA: Laurilan srk-koti, Riihitie 2 Liite Asia sivu 242 KOKOUKSEN AVAUS 359 243 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstai 2.10.2008 klo 18.00-19.40 Paikka Seurakuntatalo Läsnä: Vähä-Piikkiö Antti pj II Eskola Reima vpj I Hurme-Kouki Päivi jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 16.11.2006 klo 18.00 19.45 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali Eerikinkatu 3A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.3.2011 126. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.3.2011 126. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 17.3.2011 126 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 145 174. Aika torstai 17.3.2011 klo16.00 17.28 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja Merja jäsen

Lisätiedot

Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 18.35. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 18.35. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 6/2012 1 (15) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 18.35 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Rasimus Risto puheenjohtaja

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 16.5.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.11.2010 562 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 584 610 Aika torstai 25.11.2010 klo16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

RAUTAVAARAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 Kirkkovaltuusto 11.11.2010 1(24) Juha Luukkonen kirkkoherra x Hanna Lehto vs talouspäällikkö, siht x

RAUTAVAARAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 Kirkkovaltuusto 11.11.2010 1(24) Juha Luukkonen kirkkoherra x Hanna Lehto vs talouspäällikkö, siht x Kirkkovaltuusto 1(24) KOKOUSTIEDOT: AIKA: torstaina klo 18:00 PAIKKA: Rautavaaran seurakuntatalo PYKÄLÄT: 14-26 KOKOUKSEEN KUTSUTUT: läsnä Aila Hyvärinen x Arja Keinänen x Eila Keinänen x Eila Korhonen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.10.2007 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 495 532 Aika torstai 18.10.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.5.2010 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.5.2010 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.5.2010 262 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 270 294 Aika torstai 6.5.2010 klo 16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 2/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (31) 25 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 25.2.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 25 KOKOUKSEN AVAUS 38 26 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.10.2005 502 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 488 514 Aika torstai 27.10.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.1.2007 31 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 34 59 Aika torstai 25.1.2007 klo 16.00 16.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 (12) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot