Inspecta Sertifioinnin asiakaspäivä tehdään yhdessä. Inspecta Sertifiointi suurin päästökaupan todentaja. Laadunhallintaa varmoin ottein KVALITA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Inspecta Sertifioinnin asiakaspäivä tehdään yhdessä. Inspecta Sertifiointi suurin päästökaupan todentaja. Laadunhallintaa varmoin ottein KVALITA"

Transkriptio

1 KVALITA Inspecta Sertifioinnin asiakaslehti 1 / 06 TEEMANA ASIAKASPALVELU Inspecta Sertifioinnin asiakaspäivä tehdään yhdessä Inspecta Sertifiointi suurin päästökaupan todentaja Laadunhallintaa varmoin ottein s.4 s.8 s.12

2 Pääkirjoitus UUTEEN AIKAKAUTEEN Vuodenvaihde oli merkittävien muutosten aikaa. Määrätietoisen kehityksen seurauksena sertifiointitoiminta on tullut osaksi pohjoismaista monipuolista yritystä, jossa työskentelee yli 1000 varmentamisen ja riskienhallinnan asiantuntijaa. Sovitun mukaisesti Sertifiointi luopui samassa yhteydessä SFS-tunnuksen käytöstä yritysnimessä, mikä poistaa sekaantumismahdollisuuden kansallisen standardisoinnin kanssa. Toiminta jatkuu uuden nimen Inspecta Sertifiointi Oy:n alla ja kattaa laaja-alaisesti suomalaisen talouselämän ja yhteiskunnan tarvitsemia järjestelmä-, tuote- ja henkilösertifiointipalveluja sekä kotimaassa että kasvavassa määrin ulkomailla. Tunnukset muuttuvat, mutta ihmiset pysyvät. Palvelut ja osaaminen kehittyvät kansainvälistyvien ja vahvistuvien resurssien myötä. Henkilökunnan jatkuva kouluttaminen ja uusien pätevyyksien kehittäminen ovat sertifiointiyrityksen tuotekehitystä. Varmentamistoiminta kulkee rinnan asiakkaiden kohtaamien vaatimusten kanssa monimutkaistuvilla markkinoilla. Tulevien vaatimusten hahmottaminen ja tarvittavien palvelumuotojen kehittäminen on tehokkainta asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa toteutetun yhteistyön avulla. Asiakaslehtemme uudistuu ja erikoistuu osana konsernin tiedotuslehteä nimeltään inspecta.com. Tämän numeron teemana on asiakaspalveluprosessimme ja sen kehittäminen toiminnan menestyksen takaamiseksi. Onnistunut yhteistyö perustuu, paitsi palvelun tehokkaaseen ja moitteettomaan toimittamiseen, myös havaittavan vaikutuksen aikaansaamiseen asiakkaan toiminnassa. Viime aikojen merkittäviä haasteita ovat olleet valmiuksien luominen päästökaupan varmentamiseen, elintarvikehygieniariskien hallintaan sekä hitsaukseen liittyvien uusien vaatimusten mukaiseen sertifiointiin. Kerromme muun muassa näistä esimerkkeinä onnistuneesta ja oikea-aikaisesta kehitys- ja yhteistyöstä. Uudet haasteet ovat ovella. Tulevaisuuden kohtaamisessa tarvitaan uskon luojia, jotka eivät vain toista, mitä on jo saatu aikaan. KVALITA Inspecta Sertifioinnin asiakaslehti JULKAISIJA Inspecta Sertifiointi Oy Miestentie Espoo PÄÄTOIMITTAJA Harry Lindström TOIMITUSSIHTEERI Nina Alivirta Pilgrim Oy TOIMITUS Pilgrim Oy Ritarihuone Ritarikatu 1 FI Helsinki TOIMITUSKUNTA Harry Lindström Markku Siivonen Veli-Matti Laakso Timo Okkonen Nina Alivirta Aarni Kotilainen Anna Maijala Riikka Mannervaara Tero Linnamies ULKOASU JA TAITTO Studio TL PAINO Miktor Oy Aurinkoista kevättä asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme! Harry Lindström KANSIKUVA kuvaaja: Heidi Hirvonen Raisio Oyj

3 Sisältö Pääkirjoitus Inspecta Sertifi oinnin asiakaspäivä tehdään yhdessä Inspecta Sertifi ointi suurin päästökaupan todentaja Inspecta Sertifiointi järjestää vuosittain asiakkailleen valtakunnallisen asiakaspäivän. Yli puolet uuden päästölain piiriin kuuluvista päästöistä Suomessa tarkastetaan Inspecta Sertifiointi Oy:n toimesta. Laatu syntyy tekemällä todennetaan tarkastamalla 10 Kolumni / Timo Okkonen 11 Laadunhallintaa varmoin ottein 12 Uutisia Resume Valmistajan ja myyjän kannalta tuotesertifiointi on erinomainen keino osoittaa tuotteen kelpoisuus. Tekniikan lisensiaatti Tuulikki Lammi on Inspecta Sertifioinnin pidetty laatupäällikkö KVALITA 1 / 06 3

4 INSPECTA SERTIFIOINNIN ASIAKASPÄIVÄ Inspecta Sertifi oinnin asiakaspäivä järjestetään vuosittain syyskuussa. Asiakaspäivä on maksuton ja avoin kaikille Inspecta Sertifi oinnin asiakkaille. Asiakaspäivässä käsitellään uusia tuotteita ja palveluja, uutisia meiltä ja maailmalta sekä syvennetään osaamista laadunhallinnasta. Asiakaspäivä on erinomainen tilaisuus kontaktien luomiseen, verkottumiseen ja kokemusten jakamiseen muiden laadunhallinnan parissa toimivien kanssa. INSPECTA SERTIFIOINNIN ASIAKASPÄIVÄ TEHDÄÄN YHDESSÄ TEKSTI: RIIKKA MANNERVAARA KUVAT: INSPECTA Sertifi ointitoiminta on viimeisen vuosikymmenen aikana käynyt läpi merkittäviä muutoksia. Markkinoille on tullut uusia tuotteita ja uudenlaisia palveluja. Myös toiminnan tavat ovat muuttuneet. Tänä päivänä korostuvat sellaiset käsitteet kuin laadunhallinta ja yhteistoiminta yksiulotteisen tarkastustoiminnan sijaan. Nopea kehitys onkin asettanut alan toimijat uudenlaisten haasteiden eteen. Yhä tärkeämmäksi muodostuu luotettavan tiedon saaminen meillä ja maailmalla tapahtuvasta kehityksestä sekä verkottuminen muiden laadunhallinnan parissa työskentelevien kanssa. Tätä tarkoitusta varten Inspecta Sertifi ointi Oy järjestää vuosittain asiakkailleen ja yhteistyökumppaneilleen valtakunnallisen asiakaspäivän. Vuodesta 1998 järjestetty tilaisuus on vakiinnuttanut Inspecta Sertifiointi järjestää vuosittain asiakkailleen valtakunnallisen asiakaspäivän. Tapahtumassa käsitellään niin alan uusimmat uutiset kuin perehdytään laadunhallinnan periaatteisiin. Asiakaspäivä on mielenkiintoinen koulutusmahdollisuus kaikille, jotka haluavat syventää osaamistaan sertifioinnin eri osa-alueista. 4 1 / 06 KVALITA

5 asemansa toimialan tärkeänä tiedotusja koulutustapahtumana. Osallistujamäärä on kasvanut tasaisesti, ja vuonna 2005 tilaisuudessa oli jo runsaasti yli 200 osallistujaa. Koulutusmahdollisuus laatuvastaaville Asiakaspäivän tavoitteena on sekä informoida osallistujia sertifiointialan tärkeistä uutisista että syventää osaamista laadunhallinnan keskeisistä aihealueista. Yhtä tärkeä tavoite on antaa puheenvuoro yrityksen asiakkaille ja kuulla heidän kokemuksiaan ja toiveitaan. Käsittelemme sertifiointiin liittyviä aiheita laidasta laitaan. Asiakaspäivä on koulutusmahdollisuus asiakkaillemme. Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki, jotka haluavat lisätietoa laadun kehittämisestä, Inspecta Sertifioinnin markkinointipäällikkö ja pääarvioija Markku Siivonen kertoo tilaisuuden tavoitteista. Paikalla tapahtumassa ovat Inspecta Sertifioinnin kaikki vastuuhenkilöt eli pääarvioijat, tuotepäälliköt ja yrityksen johto. Asiakaspäivä aloitetaan toimialan yleiskatsauksella. Käydään läpi markkinoiden uudet tuotteet ja trendit maailmalla, ja sen jälkeen vielä lyhyesti Inspecta Sertifioinnin uutiset ja yhtiön toiminnassa tapahtunut kehitys. Aamupäivän teemoissa pureudutaan usein myös ISO standardin yleisiin laadunhallinnan periaatteisiin. Vuosien varrella on käsitelty periaatteista esimerkiksi johtamista, win-win -ajattelua toimittajaverkossa ja asiakaskeskeisyyttä. Kuten sertifiointitoiminnassa yleensäkin, myös asiakaspäivän ohjelmassa korostuu asiakkaan ja palveluntarjoajan yhteispeli. Ohjelmassa saattaa olla vaikkapa esitelmä standardin vaikutuksesta yritysten toimintaan. Tällöin Sertifioinnin edustaja aloittaa esitelmän käymällä ensin läpi teorian ja kertomalla, mitä standardit aiheesta sanovat. Samasta teemasta jatkaa seuraavaksi asiakkaiden edustaja, joka käytännön esimerkein kertoo, miten kyseistä periaatetta on sovellettu heidän organisaatiossaan. Viime vuonna viestitimme asiakkaillemme voimakkaammin sitä, että seuranta-arvioinnit ja niiden suunnittelu voidaan tehdään yhdessä. Kerroimme myös, mitä tämä suunnittelu tarkoittaa ja esimerkiksi, miten auditoinnit suoritetaan, Siivonen kuvailee toimintatavan muutosta. Iltapäivällä ruokailun jälkeen kokoonnutaan pienryhmiin. Ryhmäjako tapahtuu vuosittain vaihtuvien teemojen mukaan, esimerkiksi prosessi- tai palvelukohtaisesti. Päivän ohjelman lopettaa laadunhallinnan alalla kiinnostava esiintyjä. Esimerkiksi johtamisteemaa syventämään oli vieraspuhujaksi kutsuttu syväjohtamisen asiantuntija Vesa Nissinen Puolustusvoimista. Päivä oli kaikin puolin positiivinen. Tärkeää on keskustella muiden laatuihmisten kanssa; saa vahvistusta omille ajatuksille. Alustukset olivat hyviä ja materiaalista tulee olemaan hyötyä. Positiivista palautetta osallistujilta Asiakaspäivän kaltainen kokoontumisja koulutustilaisuus on otettu positiivisesti vastaan asiakkaiden keskuudessa. Osallistujia ilahdutti myös vuonna 2005 järjestetty kirjoituskilpailu Kynänpätkä Pakina-, runo- ja proosamuotoisissa kirjoituksissaan asiakkaat kertoivat ajatuksiaan sertifioinnista ja oman työnsä merkityksestä. Kirjoituskilpailu osoitti myös asiakkaiden sitoutumisen pitkäaikaiseen yhteistyöhön ja laadun kehittämiseen yhdessä Inspecta Sertifioinnin kanssa. Asiakaspäivä ei olekaan pelkkää tiukkaa asiaa. Ohjelmaan on aina varattu aikaa myös rentoutumiselle ja ajatusten vaihdolle saman alan ihmisten kanssa. Iltapäivän väsymystä poistamaan on järjestetty mielenkiintoista ohjelmaa nauruprofessorista improvisaatioteatteri Stella Polarikseen. Asiakaspäivä on toistaiseksi järjestetty pääkaupunkiseudulla. Inspecta Sertifiointi on kokeillut asiakastilaisuuksien järjestämistä myös muualla Suomessa, mutta toistaiseksi Helsinki ja sen lähikunnat ovat osoittautuneet toimivimmaksi ratkaisuksi. Asiakaspäivä erinomainen tilaisuus luoda laatuverkostoa Tämä osallistujien palautteesta poimittu kommentti kuvastaa hyvin useimpien osallistujien ajatuksia. Yksi asiakaspäivän tärkeimmistä anneista onkin verkottuminen samalla alalla toimivien ihmisten kanssa. Osallistujat toimivat organisaatioidensa laatuvastaavina tai muissa laadunhallintaan liittyvissä tehtävissä, ja kohtaavat siksi työssään samanlaisia haasteita. Kokemusten vaihtaminen yli toimialarajojen ja erilaisten käytäntöjen KVALITA 1 / 06 5

6 Asiakaspäivä on erinomainen tilaisuus luoda laatuverkostoa. Kirjoituskilpailu ilmentää, että laatutyö voi olla hauskaa. Kiitokset hyvästä päivästä, kannatti tulla Kankaanpäältäkin! Esitysten aiheet hyviä ja ajankohtaisia. Antoi eväitä oman talon järjestelmän kehittämiseen. vertaileminen onkin siksi erityisen hedelmällistä. Kyllä meillä ajatuksena on se, että asiakaspäivä tehdään yhdessä asiakkaiden kanssa, vaikka Inspecta Sertifiointi käytännön järjestelyistä huolehtiikin. Asiakaspäivän ohjelma on suunniteltu siten, että asiakkailla on siinä merkittävä rooli, Markku Siivonen kertoo päivän tavoitteista. Monet asiakastapahtumissa syntyneistä kontakteista ovat johtaneet konkreettisiin tuloksiin. Ajatustenvaihdosta on syntynyt benchmarking-yhteyksiä ja asiakaspäivässä esitellyt parhaat käytännöt ovat innoittaneet osallistujia yritysvierailuille kyseisiin yrityksiin. Sertifioinnin markkinointipäällikkö Markku Siivonen on tästä silminnähden iloinen. Inspecta Sertifiointi toimii tässä usein kätilönä ja avustaa vierailujen järjestämisessä. Meidän rooliimme kuuluu auttaa asiakkaita kehittämään laatua keskenään vaikka joskus ilman meitäkin. Toimimme katalysaattorina asiakkaiden välillä. Ulkoisista arvioinneista saa hyvää palautetta sekä rakentavaa keskustelua Inspecta Sertifioinnin arvioijien kanssa. Asiakaspäivä joustaa asiakkaan tarpeiden mukaan Inspecta Sertifiointi järjestää myös asiakaskohtaisia asiakaspäiviä. Tällöin tilaisuuden painopisteet, käsiteltävät aiheet, esiintyjät ja aikataulut suunnitellaan täysin yhteistyössä asiakkaan kanssa. Asiakaskohtainen tilaisuus sopii erityisesti isommille yrityksille, joilla laatuvastaavina ja laadunhallinnan parissa työskentelee useita henkilöitä konsernin eri osissa. Isoissa konserneissa asiakaspäivä voi olla samalla konsernin eri laatuvastaavien tapaaminen. Tilaisuuden hyötynä on siis myös yrityksen sisäinen verkottuminen. Me toimimme tässä fasilitaattorina, toteutamme esitelmät tai avaamme keskustelun asiakkaan toivomista aiheista. Asiakaskohtainen tilaisuus järjestetään yleensä 1-2 vuoden välein ja niihin osallistuvat usein sekä laadunhallinnan vastuuhenkilöt että yritysten ylin johto. Tämä heijastaa laadunhallinnan keskeistä roolia yritysten liiketoiminnassa ja palveluketjussa. Tilaisuuden suunnitteluun kannattaa varata vähintään kolme kuukautta, mielellään kuitenkin jopa puoli vuotta. Tilaisuuden suunnittelu edellyttää lisäksi useampia suunnittelupalavereja. Aina ei kuitenkaan vaadita Inspecta Sertifioinnin järjestämää erillistä tilaisuutta laadunhallinnan kysymysten käsittelyyn. Yksinkertaisimmillaan asiakastilaisuus voidaan toteuttaa vaikkapa siten, että Inspecta Sertifioinnin edustajat vierailevat asiakasyrityksen itse järjestämässä tilaisuudessa ja pitävät esitelmän tai järjestävät paneelikeskustelun sertifiointiin liittyvistä ajankohtaisista aiheista. Laatukinkerit konsulteille Sertifioinnin alalla toimivat konsultit ovat tärkeä sidosryhmä niin Inspecta Sertifioinnille kuin sen asiakasyrityksillekin. Inspecta Sertifiointi järjestääkin konsulteille vuosittain asiakaspäivää vastaavan tilaisuuden eli kinkerit, jossa kerrotaan parhaista ja eniten käytetyistä palveluista, niiden soveltamisesta, uutuuksista sekä muista ajankohtaisista aiheista. Tilaisuuksia on järjestetty vaihtelevasti eri paikkakunnilla. Seuraavat laatukinkerit konsulteille tullaan järjestämään pääkaupunkiseudulla ja ajankohtana on maanantai 25. syyskuuta Menestys taotaan yhdessä Tämä Inspecta Sertifioinnin tunnuslause kuvastaa hyvin inspectalaisten ajatuksia sertifioinnista ja suhtautumisesta omaan työhönsä. Asiakastapahtumat kuvastavat myös yleisesti tapaamme toimia. Samoin kuin nämä tilaisuudet myös itse auditoinnit ovat suunniteltavissa yhteistyössä asiakkaan kanssa. Auditoinnin painopisteet voidaan suunnata sinne, missä asiakas kokee toiminnassaan olevan laadunkehittämisen tarpeita. Meidän tehtävämme ammattilaisina on huolehtia, että taustalla hoituvat ne vaatimukset, joita sertifiointitoiminta ja akkreditointi meiltä vaativat, Markku Siivonen tarkentaa yrityksen toimintafilosofiaa. Seuraava asiakaspäivä järjestetään tiistaina 12. syyskuuta 2006 Paasitornissa. Konsulttien laatukinkerit järjestetään seuraavan kerran maanantaina 25. syyskuuta Tervetuloa! 6 1 / 06 KVALITA

7 ASIAKASHAASTATTELUT Seuraavien yritysten edustajat ovat osallistuneet niin Inspecta Sertifioinnin yleiseen asiakaspäivään kuin olleet järjestämässä omia yrityskohtaisia asiakaspäiviään. Seuraavassa Mirkka Rajala (Raisio Oyj) ja Nina Ritonummi (Elisa Oyj) kertovat omista kokemuksistaan Inspecta Sertifioinnin asiakastapahtumista. He antoivat myös arvokkaita vinkkejä siitä, miten asiakaskohtaisia asiakaspäiviä voidaan edelleen kehittää niin, että niistä on yritysten muuttuvissa tilanteissa mahdollisimman suuri hyöty. Miksi asiakaspäivä kannattaa järjestää - asiakkaan näkökulmasta? Mitkä ovat asiakaspäivän suurimmat hyödyt Raisiolle? Asiakaspäivä on hyvä kanava viestittää ajankohtaisista asioista ja kertoa Inspecta Sertifioinnissa tapahtuneista muutoksista. Asiakas saa tietoa, missä sertifiointien suhteen mennään nyt ja mitä uutta on tulossa. Tilaisuudessa on mahdollisuus luoda henkilökohtaiset kontaktit Inspectan arvioijiin ja muiden yritysten edustajiin. Eri yritysten edustajien puheenvuoroista saa hyvää benchmarking-tietoa. Tietoiskut ajankohtaisista asioista syventävät ko. aiheen tuntemusta. Mitkä olivat Raision oman asiakaskohtaisen asiakaspäivän suurimmat hyödyt? Tilaisuus oli hyvä yhteinen info- ja koulutustilaisuus eri toiminnoissa työskenteleville laadunhallintajärjestelmien vastuuhenkilöille. Koska tilaisuus oli juuri meidän yritystämme varten järjestetty, oli siinä helppo esittää itseään askarruttavia kysymyksiä ja vastauksen kuuli samalla useampi samojen asioiden parissa työskentelevä. Mitä asioita Raisio käsitteli omassa asiakaskohtaisessa asiakaspäivässään Inspectan kanssa? Omassa asiakaspäivässämme käsiteltiin tietoturvajärjestelmän ja HACCP-järjestelmän arviointia, standardien uudistumiseen liittyviä asioita sekä kuultiin Inspectan kuulumisia. Mitä toiveita Raisiolla olisi asiakaskohtaisen asiakaspäivätapahtuman kehittämiseksi? Toivomme jatkossakin tietoa tulossa olevista standardien uudistuksista ja erityisesti toimialakohtaisista ajankohtaisista asioista. Asiakaskohtaisen tapahtuman ohjelman voisi suunnitella myös jollekin tietylle osallistujaryhmälle, esim. johto, prosessinomistajat, sisäiset auditoijat. Asiakaspäivien sisältö on ollut hyvä ja vaihteleva. Eri yritysten puheenvuorot ovat myös tervetulleita. Mirkka Rajala, laatupäällikkö Raisio Oyj Miksi asiakaspäivä kannattaa järjestää - asiakkaan näkökulmasta? Mitkä ovat asiakaspäivän suurimmat hyödyt Elisalle? Asiakaspäivä on hyvä tapa kerätä yrityksen toiminnan/prosessien kehittäjät yhteen. Ainakin isoissa yrityksissä prosessikehityksen parissa työskentelee paljon ihmisiä eri paikkakunnilla. Tilaisuuteen saadaan mukaan myös suhteellisen helposti ylimmän johdon edustaja. Meilläkin oli mukana tj. Veli-Matti Mattila. Elisassa on yrityksen historiaan liittyvien muutosten, esim. fuusioiden seurauksena vielä toisistaan irrallisia laatujärjestelmiä. Kun niitä käsitellään yhteisessä tilaisuudessa, tulevat myös eri toiminnot/prosessit tutummaksi eri osapuolille. Tilaisuudessa olikin hyvä mahdollisuus esittää kysymyksiä mm. puheenvuorojen pitäjille ja saada niihin myös vastauksia ja kommentteja eri näkökulmista. Mitä asioita Elisa käsitteli omassa asiakaspäivässään Inspecta Sertifioinnin kanssa? Elisan asiakaspäivä pidettiin syyskuussa 2005 puolen päivän mittaisena. Ohjelmaan sisältyi mm.: Inspecta Sertifiointi Oy:n liiketoiminnan esittely Elisa Oyj:n liiketoiminnan ja strategian esittely IQNetin esittely Muutaman Elisan laatujärjestelmän toiminnan esittely - Uudenmaan verkkojen rakennus - Elisan Henkilöasiakkaat Contact Centerin ja ulkoistettuja Contact Center palveluita tarjoavan Yhteyspalvelut yksikön yhteinen laatujärjestelmä Katsaus ajankohtaisiin tietoturva-asioihin Iltapala Mitä toiveita Elisalla olisi asiakaspäivätapahtuman kehittämiseksi? Inspecta Sertifiointi voisi mielestäni ottaa asiakaspäivässä enemmän syvempää konsultoivaa/ kouluttavaa roolia ilman, että sen puolueettomuus varsinaisissa auditoinneissa kärsisi. Asiakaspäivän focushan on juuri asiakassuhteen syventäminen, eivätkä siihen riitä pidemmällä aikavälillä pelkät esittelyt ja auditointien tekemiset. Inspecta Sertifioinnin edustaja tuntee standardin vaatimukset erittäin hyvin ja näkee varmasti asiat hieman eri tavoin kuin me Elisalaiset. Nämä eri näkökulmat yhdistämällä saataisiin varmasti aikaan hyviä asiakastilaisuuksia. Asiakaspäivän rakenne voisi koostua mm. Nina Ritonummi, kehityspäällikkö Elisa Oyj eri teemojen ympärille rakennetuista moduuleista, joita sitten yhdessä lähdettäisiin syventämään tilaisuuksissa. Teemat voisivat rakentua esim. kahdeksan laadunhallintaperiaatteen ympärille (asiakaslähtöisyys, johtajuus, henkilöstön osallistuminen, prosessimainen toimintatapa, järjestelmällinen johtamistapa, jatkuva parantaminen, tosiasioihin liittyvä päätöksenteko, molempia osapuolia hyödyntävät suhteet toimituksissa). Näistä teemoista asiakas ja Inspecta Sertifiointi sitten valitsivat yrityksen kulloiseenkin tilanteeseen parhaiten sopivan teeman. KVALITA 1 / 06 7

8 Helena Kunttu Inspecta Sertifiointi Oy TEKSTI: AARNI KOTILAINEN KUVAT: STUDIO TL JA PORI ENERGIA Inspecta Sertifiointi suurin päästökaupan todentaja Paljon puhuttaneet kasvihuonekaasut on päätetty laittaa kuriin uusilla säädöksillä. Maailmanlaajuisesti sovittujen pelisääntöjen toteutumista valvoo Suomessa myös Inspecta Sertifiointi Oy. Vuonna 1997 tehtiin Kiotossa ilmastosopimusta täydentävä pöytäkirja, joka tähtää ilmastonmuutoksen hillitsemiseen kasvihuonepäästöjä vähentämällä sekä määrittelemällä sopimukseen kuuluville tahoille päästörajoitukset. EY ja kaikki EU:n jäsenvaltiot ratifioivat pöytäkirjan toukokuussa EU:n sisäinen päästökauppajärjestelmä on tärkeä osa tavoitetta saavuttaa Kioton pöytäkirjan mukaiset päästövähennystavoitteet mahdollisimman kustannustehokkaasti. Inspecta Sertifioinnilla on päästökauppajärjestelmässä tärkeä rooli todentajana Inspecta Sertifioinnilla suurin osa päästöistä todennettavana Inspecta Sertifiointi on yksi suurimmista päästökaupan todentajista Suomessa. Yli puolet uuden päästölainpiiriin kuuluvista päästöistä tarkastetaan Inspecta Sertifiointi Oy:n johtavien todentajien Helena Kuntun ja Matti Hahkalan toimesta. Yhtiössä tehtiin alustavaa työtä pitkään ennen kuin varsinainen todennuslupa saatiin Mittatekniikan keskuksen akkreditointiyksiköltä, FINASilta ja päästökauppaa koskeva lainsäädäntö astui voimaan. Teimme ensimmäiset päästöjen todentamiseen liittyvät laitoskäynnit jo keväällä 2005 ja suurin osa tarkastuksista suoritettiin toiminnanharjoittajien luona viime vuoden puolella. Varsinainen todentaminen tehtiin alkuvuoden 2006 aikana. Lain mukaisesti prosessin on täytynyt olla valmis maaliskuun loppuun mennessä, kertoo Helena Kunttu ensimmäisestä todennusvuodesta. Ensimmäiset kokemukset todentamisesta ovat olleet positiivisia. Pori Energia Oy on loppuunviedyn tarkastuskierroksen jälkeen tyytyväinen toimintaan. Päästökaupan todentaminen on sujunut meillä ilman ongelmia. Huolellinen suunnittelu sekä sähköinen asiointijärjestelmä ovat taanneet riittävän aikataulun ensimmäiselle vuodelle, kertoo Energiakaupan asiantuntija Merja Kivelä Pori Energia Oy:stä. Toiminta lähtenyt ongelmitta liikkeelle Jokainen päästökauppalaissa mainituilla toimialoilla toimiva yritys joutuu hakemaan päästöoikeuksia ja päästölupaa. Kauppa- ja teollisuusministeriö laatii päästöjen kansallisen jakosuunnitelman sekä laitoskohtaiset laskelmat päästöoikeuksille. Tämän jälkeen valtioneuvosto hyväksyy laitoskohtaiset päästöoikeudet. Päästökaupan piiriin kuuluvat laitokset tarvitsevat oikeuksien myöntämisen jälkeen vielä päästökauppaviranomaisen antaman päästöluvan toimiakseen. Lupahakemuksen käsittelee ja luvat myöntää päästökaupasta Suomessa vastaava Energiamarkkinavirasto. 8 1 / 06 KVALITA

9 Luvan myöntämisen jälkeen toiminnanharjoittajat ilmoittavat vuosittain, paljonko heidän yksittäisiltä laitoksiltaan syntyy hiilidioksidipäästöjä ja raportoivat tämän tiedon Energiamarkkinaviraston asiointijärjestelmään. Rekisteriin toimitettavan päästöselvityksen oikeellisuuden tarkistaa viimein todentaja, ennen kuin tieto vahvistetaan rekisterissä. Todentaja tarkastaa laitosten hiilidioksidipäästöjen määrän pysymisen myönnettyjen lupien puitteissa. Toiminnanharjoittajalla voi olla useita eri laitoksia, joille jokaiselle on myönnetty oma päästölupansa. Todentaminen tehdään vuoden sykleissä. Ensin teemme tarkastuskäynnin kyseessä olevassa laitoksessa. Varsinainen todentaminen tapahtuu alkuvuoden aikana Energiamarkkinaviraston asiointijärjestelmässä ja maaliskuun viimeisenä päivänä tulee todennettujen lukujen olla Energiamarkkinaviraston päästökaupparekisterissä, Helena Kunttu kertoo. Käytännössä ajankäyttömme jakaantuu paikan päällä suoritettavaan laitosten tarkastamiseen sekä viime vaiheessa varsinaiseen tietokoneen ääressä tapahtuvaan päästöselvitysten todentamiseen. Energiamarkkinaviraston asiointijärjestelmä sekä erillinen päästökaupparekisteri toimivat verkossa. Toiminnanharjoittaja lataa omat lukunsa järjestelmään, josta todentajat käyvät ne joko hyväksymässä tai hylkäämässä. Päästökaupparekisteri on yhteydessä EU:n järjestelmiin, joten tiedot päivittyvät suoraan Unionin tietokantoihin hyväksymisen jälkeen. Jos päästöt ovat pienemmät kuin annetut päästöoikeudet, toimija voi kaupata ylijäänyttä osuutta päästöistään. Vastaavasti päästönsä ylittänyt laitos voi ostaa päästöoikeuksia muilta toimijoilta. Mielestämme toiminta on lähtenyt hyvin liikkeelle. Toiminnanharjoittajat ovat toimittaneet tiedot ajoissa ja todennukset on saatu ajallaan valmiiksi. Olemme innolla mukana kehittämässä toimintaa tulevaisuudessa, kun toiminta todennäköisesti laajentuu myös muiden kasvihuonekaasujen ja toimialojen pariin, Kunttu kuvailee ensimmäisen vuoden kokemuksia. Merja Kivelä Pori Energia Oy Hyviä kokemuksia Pori Energia Oy:ssä Päästökauppa on tuonut energia-alan yrityksille yhden kokonaisen lisäprosessin toimintaan - päästöjen ja päästöoikeuksien hallinnan. Toimijoiden on täytynyt tutustua uuteen lakiin, hakea päästöluvat sekä laatia hiilidioksidipäästöjen tarkkailusuunnitelmat. Tämän jälkeen päästöjä on pitänyt seurata entistä tarkemmin sekä raportoida kuukausittain. Energiakaupan asiantuntija, Merja Kivelä, Pori Energia Oy:stä näkee uuden lain haastavana, mutta todentamisen toimivana. Päästökauppa on vaikuttanut meillä mm. energianhankinnan ja tuotannon suunnitteluun, tuotannon sekä polttoaineiden hankintaan. Energiantuotannon investointeihin on tullut yksi riskitekijä lisää, jonka ennustettavuus mm. voimalaitosinvestointien käyttö- ja takaisinmaksuaikaa ajatellen on heikko tai jopa mahdoton. Päästökaupan myötä sekä oman tuotannon että sen ohella tarvittavan pörssisähkön kustannukset ovat nousseet merkittävästi, Kivelä kuvailee päästökaupan vaikutuksia toimintaan. Porissa todentamisen tekeminen aloitettiin ajoissa jo vuoden 2005 alussa. Laitostarkastukset tehtiin syksyllä ja menetelmien todettiin jo tällöin noudattavan suurimmaksi osaksi hyväksyttyä tarkkailusuunnitelmaa. Ajoissa tehty esitodentaminen antoi runsaasti aikaa tehdä tarvittavat hienosäädöt menetelmiin. Lopullinen vuoden 2005 päästöjen todentaminen saatiin esitodentamisen ansioista hoidettua vaivattomasti. Luotu todentamisjärjestelmä tuntuisi toimivan hyvin. Aikaa todentamisen suorittamiseen on säädöksissä annettu mielestämme riittävästi ja toimintaa on ohjeistettu hyvin viranomaisten toimesta. Toiminnasta ei ole aiheutunut edes turhaa paperisotaa, kun Energiamarkkinavirasto otti käyttöön päästökaupan sähköisen asiointijärjestelmän, jonka avulla on saatu hoidettua todentamiseen tarvittavien tietojen vaihto toiminnanharjoittajan ja todentajan välillä, kertoo Kivelä. Kasvihuonekaasujen vähennysvelvoitteet Ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tähtäävä Kioton sopimus määrittelee teollisuusmaille sitovat kasvihuonekaasujen vähennysvelvoitteet sitoutumiskaudelle Sopimus koskee yhteensä kuutta kasvihuonekaasua, joista päästökauppajärjestelmässä on aluksi mukana ainoastaan hiilidioksidi. Suomessa hiilidioksidipäästöjä rajoittava Päästökauppalaki tuli voimaan Lailla toimeenpannaan EY:n päästökauppadirektiivi ja sen mukainen EU:n sisäinen päästökauppa. EU:n tavoite on vähentää vuoteen 2012 mennessä 8 % vuoden 1990 hiilidioksidipäästötasosta. Tavoite on jaettu kahteen jaksoon. Ensimmäisellä velvoitekaudella, vuosina , päästökaupan piiriin kuuluvat energia-ala, öljynjalostamot ja koksaamot, terästeollisuus ja mineraaliteollisuus. Kauden jälkeen tarkistetaan, lisätäänkö käytännön piiriin uusia toimialoja toiselle kaudelle ( ) tai tarkennetaanko toimintaa muilla tavoilla. KVALITA 1 / 06 9

10 Laatu syntyy tekemällä todennetaan tarkastamalla TEKSTI: ANNA MAIJALA KUVAT: STUDIO TL Inspecta Sertifiointi on suurin ja osaavin tuotesertifiointipalveluja tarjoava yritys Suomessa. Tuotesertifioinnissa puolueeton ja riippumaton kolmas osapuoli antaa todistuksen eli sertifikaatin siitä, että tuote sekä tuotteen laadunvarmistus täyttää standardien ja muitten normien vaatimukset. - Tuotesertifioinnin tavat, kuten esimerkiksi SFS-merkintä, CE-merkintä ja Inspecta Sertifioinnin tarkastustoiminta ovat perusidealtaan samankaltaisia, vaikka erojakin löytyy. Kaikkiin liittyy tuotteen alkutestaus, tuotannon alkutarkastus sekä lopulta sertifikaatin myöntäminen, kertoo yksikön päällikkö Matti T. Virtanen Inspecta Sertifioinnista. - Olennaisia ovat myös jatkuvan laadunvalvonnan testaukset ja valmistajan laadunvalvontajärjestelmän ylläpito, niiden tarkastaminen sekä markkinoilta otettavien näytteiden testaaminen. Tarkastustoiminta on monella alalla käytännössä välttämätöntä, vaikka juridista pakkoa ei olisikaan. Joillain aloilla turvallisuus on niin tärkeää, että tuotesertifiointi on määritelty pakolliseksi. Esimerkiksi talon- ja sillanrakennuksessa käytettävän sementin pitää olla CEmerkittyä. Vaikka rakennustuotteiden sertifiointi ei ole Suomessa kaikissa tapauksissa pakollista, teollisuus on osoittanut kiinnostusta ottaa tuotevarmennusmenettely käyttöön. Heikon laadun seurauksena voi pahimmillaan olla ihmishenkien menetys. Tuotesertifiointi helpottaa sekä myyjää että ostajaa Valmistajan ja myyjän kannalta tuotesertifiointi on erinomainen keino osoittaa tuotteen kelpoisuus. Sen avulla voidaan myös avata uusia markkinoita. Tuotesertifiointi helpottaa tuotteiden hankintaa, kun markkinoilla olevista tuotteista valitaan sertifioidut tuotteet. - Valistunut kuluttaja katsoo, että kolmas osapuoli on tarkastanut tuot- teen. Usein loppukäyttäjän ei kuitenkaan tarvitse tietää sertifiointimenettelyistä, esimerkiksi rakennuksilla kohteen rakennussuunnittelija varmistaa käytettävien tuotteiden laadun. Jos tuotteen laadun varmentamiseen satsataan kunnolla, virhekustannukset eli reklamaatiot, maineen- ja asiakkaiden menetys vähenevät. Ajatuksena on, että valmistajan kustannukset voivat toimivan laadunvarmennuksen avulla jopa pienentyä. - Tuotesertifioinnista voisivat hyötyä myös sellaiset alat, jotka eivät ole aikaisemmin sitä hyödyntäneet. Ei sitä välttämättä tule ajatelleeksi, että oma kotikin voi olla yllättävän vaarallinen paikka. Vähän aikaa sitten ostin keittiötikkaat, jotka hajosivat heti kiivettyäni niille. Siinä olisi voinut käydä hullusti. Juuri tällaisissa tuotteissa turvallisuutta ja laatua voitaisiin parantaa tuotesertifioinnilla, Virtanen toteaa. Niin viranomaisia, ostajia kuin suunnittelijoita kiinnostavat tuotteiden turvallisuus, terveellisyys, kestävyys ja käytettävyys. Tuotesertifioinnin avulla laatua voidaan tehokkaasti valvoa ja parantaa / 06 KVALITA

11 Kun tavoitellaan kovaa suoritustasoa, nousee kokonaisuudesta entistä selkeämmin esiin myös ihminen. KOLUMNI / TimO Haasta meidät onnistumaan kanssasi! Kymmenen vuotta sitten työskentelin ABB:lla Ruotsissa. Joka päivä näkökenttääni osui juliste Kunden i centrum. Me insinöörit aistimme muutoksen ja virittelimme taisteluhenkeämme: Kyllä me tää laitossuunnittelu ymmärretään sentään asiakkaita paremmin juuri tätä osaamistammehan tässä myydään. Yksi suomalainen pomo ravisteli henkilöstöään vielä rajummin: Muistakaa, että pöydän toisella puolella istuu aina henkilö, joka tietää asiasta teitä enemmän. Yllämainituilla viesteillä heräteltiin henkilöstöä ymmärtämään, että kyse on vuorovaikutuksesta, asiakkaan kuuntelemisesta. Vuosikymmenessä on tapahtunut paljon eikä asiakkaan merkitys ole epäselvä kenellekään. Ylilyöntejäkin on toki tullut, jos on unohdettu, ettei asiakas halua maksaa palvelusta, joka ei millään tavalla haasta muutokseen. Särmääkin on siis löydyttävä. Sitä kysytään viimeistään silloin, kun asiakas herää haastamaan palvelutoimittajan. Miten on haastatteko Te asiakkaana Inspectan? Tehkää se! Vaatikaa meitä osoittamaan, että järjestelmäja tuotesertifi oinnista on hyötyä juuri Teille. Kun perusasiat ovat kunnossa ja sertifi kaatti on myönnetty, niin eiköhän ole jo aika mennä eteenpäin. Missä ovat onnistumisenne kannalta tärkeimmät projektit ja muutokset, prosessit ja tuotteet? Keskitytään niihin. Olen kuullut monen vierastaneen haaste-sanaa jo vuosia. Se on kai johtunut siitä, että on ollut helppo nimetä joku vaikea asia haasteeksi, jolloin siinä ei ole tarvinnut- Meidän on myös opittava haastamaan entistä paremmin itsemme ja toisemme kaan onnistua. Toiminta tuskin kuitenkaan muuttuu sanaa vaihtamalla, vaan on löydettävä uusia vaihteita. Kypsyys- ja kyvykkyysmallit on kehitetty lääkkeeksi juuri tätä varten, perusstandardien pohjalle. Kyseiset mallit haastavat suorastaan pakottavat tulosten parantamiseen. Ei riitä, että toiminnan kuvaukset ovat olemassa, vaan on jaksettava haastaa itsensä. Taustalla vaikuttavat ajatukset ja niistä johdetut toiminnan tasot ovat periaatteiltaan yksinkertaisia: kuvaa ja vakauta toiminta, ohjaa ja mittaa onnistumista, ja kytke lopulta toimintaprosessi itseohjaukselle. Kun tavoitellaan kovaa suoritustasoa, nousee kokonaisuudesta entistä selkeämmin esiin myös ihminen: henkilöstö, asiakkaat ja muut sidosryhmät. Tyhmempien työn johtaja ei saa henkilöstöään kehittymään F1-tiimiksi, vaan fi ksumpien valmentaja vie voiton. Tuotettaan esittelevä ei saa asiakasta mukaan, vaan asiakastaan kuunteleva kiihdyttää ohi. Kuuntelu herkkyyttä vaaditaan kaikilla inhimillisillä kanavilla, mukaan lukien tulevaisuuden tuulet. Kukaan ei enää voi onnistua yksin, vaan haasteet on osattava kommunikoida omassa toimintaverkossa. Pohjoismaisessa kulttuurissa on monia erinomaisia piirteitä, joilla tuetaan henkilöstön kehittymistä ja innovatiivisuutta. Meidän on myös opittava haastamaan entistä paremmin itsemme ja toisemme, nauttimaan omista ja toistemme onnistumisista. Tässäpä tavoitetta jokaiseen arkipäiväämme. KVALITA 1 / 06 11

12 Laadunhallintaa varmoin ottein TEKSTI: NINA ALIVIRTA KUVAT: TUULIKKI LAMMI Tekniikan lisensiaatti Tuulikki Lammi on Inspecta Sertifioinnin pidetty laatupäällikkö. Rauhallisenoloisen Tuulikin päivät kuluvat pitkälti laatu-, ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmien arviointitehtävissä. Pitkäaikainen asiakas luonnehtii Tuulikkia odotetuksi vieraaksi, ja kirjoittipa kerran kiitoksensa runon sekä mininovellin muotoon. Matemaattiset aineet ja tekniikka ovat kiinnostaneet Tuulikkia aina. Vuosien saatossa erityisesti paperitekniikka alkoi kiinnostaa, koska siinä suomalaiset ovat huippuosaajia ja alan koulutus on korkealla tasolla. Lisäksi Tuulikkia viehätti paperialan vientivetoisuus, hyvä verkottuneisuus ja kansainvälisyys. Paperitekniikassa on potkua Tuulikki lähti TKK:hon opiskelemaan paperitekniikkaa vuonna Valmistuttuaan Tuulikki aloitti työt metsäteollisuuden tutkimuslaboratorio KCL:ssä, jossa hän viihtyi kuutisen vuotta tutkimustehtävissä. Samalla valmistui lisensiaattityö mekaanisen massan ominaisuuksien parantamisesta. Sertifi oinnin tehtäviin Tuulikki siirtyi vuonna 1999 astuessaan silloisen SFS-Sertifi oinnin palvelukseen. Halusin olla enemmän ihmisten ja yritysten kanssa tekemisissä. Tuntui, että oli aika vaihtaa näkökulmaa ja saada sitä kautta muutosta elämään. Kun tieto on tuote Nykyisen työpaikkansa Inspectan Tuulikki kokee kokonaisvaltaisena testaus-, arviointi- ja tarkastuspalveluiden tarjoajana; asiantuntijaorganisaationa, missä tieto on tuote. Oma tuotantomme on tietoval- taista ja se on kehityksen suunta vastaisuudessakin. Asiakkaillamme puolestaan on yleensä se konkreettinen tuotanto, johon he meidän asiantuntemustamme ja tietoamme tarvitsevat. Tuulikin työpäivä täyttyykin usein asiantuntijatiedon hankkimisesta, kokoamisesta ja välittämisestä asiakkaalle. Toimistopäivinä valmistaudun mm. tuleviin arviointeihin; teen arviointeihin ohjelmaehdotuksia ja selvitän sertifi ointia koskevia visaisia asiakaskysymyksiä, Tuulikki kuvailee. Tuulikin mielestä työ on vahvasti asiakasviritteinen. Jos asiakkaalla on ongelma, se priorisoidaan ja kaikki muut tehtävät jäävät hetkeksi taka-alalle / 06 KVALITA

13 Kohti kokonaisuuksien hallintaa Vuosien aikana Tuulikin työ on muuttunut monipuolisemmaksi. Kun aloitin, teimme pääasiassa laatu- ja ympäristöjärjestelmien arviointeja. Nyt omaksuttavia ja seurattavia asiakokonaisuuksia on huomattavasti enemmän. Tänä päivänä arvioimme lisäksi mm. työterveys- ja työturvallisuusasioita, tuoteturvallisuutta ja tietoturvallisuutta. Vaativuuttakin on tullut jonkin verran lisää. Tarkastus- ja sertifi ointitoimialan piiriin kuuluu nykyisin isoja kokonaisuuksia siinä, missä ennen keskityttiin enemmänkin muutaman laadunhallinnan kannalta keskeisen elementin todentamiseen. Nyt arvioidaan organisaatioiden toimintaa ja prosesseja entistä laajemmin ja monesta eri näkökulmasta. Mitä isot edellä Tuulikin näkemyksen mukaan jatkossa suuryhtiöt tulevat käyttämään yhä monipuolisemmin tarkastustoimialan asiantuntijapalveluita. Niiden vanavedessä pienemmätkin alkavat herätä laadunhallinnan merkitykseen osana liiketoiminnan ja kilpailukyvyn tehostamista. Mm. ekotaseet osoittavat, että ympäristöjärjestelmän käyttöönotto tuo tehokkuutta liiketoimintaan. Asiakkaat ohjaavat kehityksen suuntia myös tässä. Osalle meidän asiakkaistamme vaatimus tuoteturvallisuuden sertifi oinnista tulee suoraan heidän asiakkaaltaan. Tuulikin mukaan vallalla on myös aitoa kiinnostusta työterveys- ja turvallisuusasioihin ja sitä kautta oman toiminnan kehittämiseen. Arvioinnin tuloksena yritysten yhteinen tietoisuus tärkeistä toimintaa ohjaavista rakenteista kasvaa, ja parhaimmillaan päästään pois joku muu vastaa -ajattelusta. Esimerkiksi ympäristön huomioon ottaminen tai henkilöstön työturvallisuus eivät enää ole vain yhden henkilön harteilla, vaan yhteisesti allekirjoitettuja arvoja. Keskeisten arvojen eteen ollaan yhä valmiimpia tekemään työtä, ja sitä kautta parannetaan omaa työyhteisöä. Joskus ehkä hiukan maailmaakin. Vain harvoin, jos koskaan, saa asiakkaalta kiitoskirjeen, joka on puettu runon sekä mininovellin muotoon. Tuulikki Lammi vastaanotti sellaisen kehitysjohtaja Hannele Kihlmanilta Priimuspaino Oy:stä jokin aika sitten. Alla parhaat palat ainutlaatuisesta kiitoksesta. Mitä se meitä liikuttaa jos laatupäällikkö odottaa vierasta, joku myyjistä aamulla pauhaa, me pojat tehdään vaan kauppoja! Pieni pelko kaivertaa painajaa, muistinko värit oikein mitata? Sitomon väkikin on varpaillaan, löytääkö kukaan sitä kansiota? Pian vieras raportin kirjoittaa, on vierailuaika jo loppunut. Taas vuodeksi laadun voi unohtaa se perässään oven on sulkenut. Näin olla tais entiseen aikaan ehkä jossain vieläkin. Vaan mitä Tuulikki aikaan saikaan siitä kertoa tahtoisin. Odotettu vieras Tuulikki on aina ollut odotettu vieras. Hänen käyntejään ei ensimmäisen jälkeen kukaan ole kovasti jännittänyt. Johtajasta alkaen kaikki ovat olleet hyvin mukana, eikä esille tulleita parannuksia ole ollut vaikea toteuttaa. Laatupäällikkö nojaa rennosti taaksepäin vanhassa mutta mukavassa tuolissaan, ja katsoo kahden avoimen oven läpi ulos vastapäisen huoneen ikkunasta näkemättä kuitenkaan kevätauringon paisteessa liehuvia uusia lippuja. Heti ensimmäisestä tapaamisesta alkaen huomasin kaikkien pitävän Tuulikista, hänen mielipiteitään on aina arvostettu. Tuulikki on terävä havainnoija, tarkka ja kriittinen, mutta hänen tapansa antaa palautetta on miellyttävä. Kysymysten ja kommenttien avulla hän saa meidät itse kriittisesti arvioimaan omaa toimintaamme. Mitä kaikkea hyvää meillä onkaan saatu aikaan Tuulikin käyntien pohjalta! Se alkoi jo ennen sertifiointia, laatupäällikkö muistelee ennakkoarviointia. Ihmisten välinen toiminta selkiytyi, kun vastuut ja valtuudet määriteltiin yksinkertaisen selvästi ja kirjallisesti. Prosessiajattelu muuttui paljon konkreettisemmaksi, kun selvitettiin, mikä on se asia, josta prosessi alkaa ja mitä syntyy prosessin toiminnan tuloksena. Aluksi tuntui keinotekoiselta luoda mittareita, mutta nyt ne ovat jokapäiväisiä työkaluja. Eihän me mitata mitään pelkän mittaamisen vuoksi, mutta jos jotain toimintaa aiotaan kehittää, on sitä voitava jollain tavalla myös mitata. Johtajat vaihtuvat mutta kaikki pysyy ennallaan, sanoi joku faktoreista joskus. Siltä tilanne varmaan vaikuttikin silloin, kun meillä vielä ei kirjattu kehittämistoimenpiteitä. Senkin asian Tuulikki kerran nosti esille. Nyt kehittämissuunnitelmat kirjataan muistioihin ja samoin toteutuksen seuranta. Näin kaikki voivat halutessaan nähdä kuinka paljon asioita oikeasti on muuttunut. Asiakasyhteyksien parantamisessakin Tuulikilla on ollut monta hyvää ideaa. KVALITA 1 / 06 13

14 UUTISIA Hitsauksen laatuvaatimukset -standardisarja on uusittu - EN 729 -standardisarja on korvautunut EN ISO standardisarjalla Tarve uudistaa yli kymmenen vuotta voimassa ollut EN 729 -standardisarja on osaltaan syntynyt standardien käyttäjien palautteesta ja osaltaan siitä, että hitsauksen laadunhallinnan viitestandardit ovat muuttuneet merkittävästi. Käytettäessä EN ISO standardeja, tulee noudattaa viitestandardeja. Tällainen viitestandardi on esimerkiksi EN 287-1:2004, joka koskee hitsaajien pätevöintiä. Yrityksissä toimivien hitsauskoordinoijien pätevyydet ovat löytyneet standardista EN 719. Tämä standardi on nyt päivitetty ja sen uusi nimi on EN ISO Standardien sisältöön ei ole tullut erityisen merkittäviä muutoksia. Standardin eri osien dokumentaatiotasoja on selkeytetty. Uudesta standardisarjasta löytyy myös ohjeita haluttaessa laajentaa hitsauksen laadunhallinta kattamaan ISO 9001:2000 vaatimukset. Yhteenvedon muutoksista löydät myös osoitteesta tai www. sertifiointi.fi Sertifiointi uusien standardien mukaan aloitetaan suomenkielisten käännösten valmistuttua. Käännökset valmistunevat kesän 2006 kuluessa. Lisätietoja hitsauksen laadunhallinnan sertifioinnista antaa Erkki Saarnio puh Elintarviketurvallisuuden sertifioinnissa ISO korvaa tanskalaisen DS 3027 standardin Viime syyskuun alussa julkaistiin ISO standardi eli elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmä. Inspecta Sertifiointi otti standardin käyttöön välittömästi pilottiprojektissa, johon osallistui neljä yritystä. Kaikki projektiin osallistuneet yritykset saivat sertifikaatit. Elintarviketurvallisuuden sertifioinnissa on käytössä lukuisia eri standardeja. Niinpä suurten vähittäiskauppaketjujen toimittajat saattavat joutua hankkimaan päällekkäisiä sertifiointeja usean standardin mukaan. Laajasti hyväksyttyä, kansainvälistä standardia on etenkin teollisuuden taholta odotettu selkeyttämään moninaisia sertifiointivaatimuksia. ISO on käynyt läpi ISO-standardien perusteellisen laatimisprosessin, ja on nyt julkaistu myös suomenkielisenä. ISO standardi korvaa tanskalaisen HACCP-standardin DS 3027, jota on käytetty ISO 22000:n laadinnan pohjana. DS 3027 lakkautettiin , eikä sen jälkeen enää ole myönnetty uusia DS 3027:n mukaisia sertifikaatteja. Nykyiset DS 3027 sertifikaatit päivitetään ISO standardin mukaisiksi siirtymäajan kuluessa. Siirtymäaika jatkuu asti. ISO 22000:n tuomat muutostarpeet DS 3027:n mukaisiin järjestelmiin ovat melko pieniä. ISO tarkentaa useita DS 3027:n vaatimuksia ja syventää etenkin järjestelmän toimivuuden arviointia ja parantamista. Lisätietoja elintarviketurvallisuuden sertifioinnista antaa Liisa Paaso puh / 06 KVALITA

15 RESUME Inspecta Certifierings kunddagar görs tillsammans s.4 Inspecta Certifiering ordnar årligen en nationell kunddag för sina kunder. Under tillställningen behandlas både de senaste nyheterna inom branschen och ges introduktion i kvalitetssäkringens principer. Deltagarna består av kunder som jobbar med kvalitetssäkring inom mer än 200 branscher samt Inspecta Certifierings alla ansvarspersoner m.a.o. revisionsledare, produktchefer och företagets ledning. Kunddagen utgör en intressant möjlighet till att skola sig och förstärka sina nätverk, för dem som vill fördjupa sina kunskaper inom certifieringens olika delområden. Inspecta Certifiering ordnar även specifika kunddagar. Då planeras tillställningen och de teman som skall behandlas, i samarbete med kunden. En kundspecifik tillställning lämpar sig speciellt för stora företag, som har flere anställda som arbetar inom kvalitetssäkringen i olika enheter inom koncernen. För konsulter som arbetar inom certifieringsbranschen, ordnar Inspecta Certifiering egna tillställningar - läsförhör i kvalitet - där man berättar om de bästa och mest använda serviceformerna, hur man utnyttjar och tillämpar dem, nyheter och andra aktualiteter inom branschen. Positiv respons från kunderna Raisio Oyj:s kvalitetschef Mirkka Rajala: Tillställningen ger möjligheter att skapa personliga kontakter med Inspecta Certifierings revisionsledare eller med representanter för andra företag. De olika inläggen ger utmärkt benchmarking-kännedom och infoinläggen om aktuella ärenden fördjupar kunnandet om ämnet i fråga. Elisa Oyj:s utvecklingschef Nina Ritonummi: Elisa har olika från varandra åtskiljda kvalitetssystem p.g.a. sin historia av förändringar såsom bl.a. företagsfusioner. Då man behandlar dessa under gemensamma tillställningar, blir olika aktiviteter/processer bekanta för de olika parterna. Under tillställningen erbjöds möjlighet att ställa frågor efter inläggen och på så sätt få svar och kommentarer genom olika infallsvinklar. Man smider framgången tillsammans Kundtillställningarna beskriver allmänt Inspecta Certifierings sätt att handla. Även auditeringarna kan planeras i samarbete med kunden. Auditeringens tyngdpunkt kan då riktas till de delområden som kräver kvalitetsutveckling. Vår uppgift som experter är att se till att auditeringsverksamheten uppfyller de krav som certifieringsverksam heten och ackrediteringen ställer oss, beskriver marknadsföringschef Markku Siivonen företagets verksamhetsfilosofi. Följande kunddag ordnas tisdagen den 12 september 2006 på Paasitorni i Helsingfors. Konsulternas läsförhör i kvalitet ordnas nästa gång måndagen den 25 september Välkommen! Inspecta Certifiering störst bland verifierare av utsläppshandeln s.8 Utsläppshandeln inom EU är en viktig del i att uppnå de målsättningar för förminskningen av utsläpp, vilka fastslagits i Kioto Inspecta Certifiering har en viktig roll i att verifiera industrins utsläpp. Inspecta Certifiering verifierar över hälften av de utsläpp som faller inom ramen för de givna tillstånden. De inrättningar som är med i utsläppshandeln, för in uppgifterna om sina utsläpp i Energimarknadsverkets datasystem. Verifieraren kontrollerar att inrättningarnas koldioxidutsläpp hålls inom ramen för den nya lagens krav. - Verksamheten har fått en god start. Idkarna har levererat uppgifterna i god tid och verifieringarna har gjorts enligt tidtabellerna, beskriver ledande verifierare Helena Kunttu det första årets erfarenheter. Kvalitet uppkommer via verksamheten och verifieras med hjälp av granskning Både myndigheterna, kunderna och konstruktörerna är intresserade av produkternas säkerhet, hälsosamhet, hållbarhet och användbarhet. Med hjälp av produktcertifieringen kan man effektivt övervaka och förbättra kvaliteten. Inspecta Certifiering är den största och kunnigaste leverantören av produktcertifieringsservice i Finland. I samband med produktcertifieringen ger en opartisk och oberoende tredje part ett intyg m.a.o. ett certifikat på att både produkten och kvalitetssäkringen av tillverkningen uppfyller kraven i standarder och normer. - En upplyst konsument kontrollerar att en tredje part har granskat produkten, konstaterar enhetens chef Matti T. Virtanen från Inspecta Certifiering. Produktcertifieringen är ett utmärkt sätt att intyga produktens duglighet. Även anskaffningen av produkter underlättas, då kunden väljer certifierade produkter. En Väntad Gäst s.10 s.12 Mycket sällan, om ens någonsin, får man av kunden ett brev som är formulerat som en mininovell. Tuulikki Lammi, kvalitetschef på Inspecta Certifiering, fick för en tid sedan ett sådant av utvecklingsdirektör Hannele Kihlman, Priimuspaino Oy. Tuulikki har alltid varit en väntad gäst. Alla deltar och det har varit lätt att genomföra föreslagna förbättringar då även direktören har varit med från början. Jag märkte genast från första början att alla gillade Tuulikki, hennes åsikter uppskattades. Tuulikki är en smart observatör, noggrann och kritisk, men hennes stil att ge respons är behaglig. Genom sina frågor och kommentarer får hon oss att kritiskt granska vår egen verksamhet. Det började redan före certifieringen, kvalitetschefen kastar en återblick på förhandsauditeringen. Verksamheten utkristalliserades då ansvar och befogenheter preciserades och skrevs ned. Processtänkandet blev mycket mera konkret, då vi klargjorde varifrån processen börjar och vad uppstår som resultat av processen. Till en början kändes det konstgjort att skapa mätare, men idag är de alldagliga verktyg. Vi mäter ingenting endast för mätningens skull, men om man vill utveckla någon verksamhet, bör man också kunna mäta resultaten. KVALITA 1 / 06 15

16 KUVA: Design Vision

Tehtaan riskikartoitus kahdessa viikossa. Uusin innoin. Uudenlaista tiimityötä: yhdessä kohti tulevaisuutta

Tehtaan riskikartoitus kahdessa viikossa. Uusin innoin. Uudenlaista tiimityötä: yhdessä kohti tulevaisuutta Inspecta Oy:n asiakaslehti 1 / 2009 KVALITA Uusin innoin yhdessä kohti tulevaisuutta Uusi tuote: Green Card on askel kohti sertifiointia Uudenlaista tiimityötä: Tehtaan riskikartoitus kahdessa viikossa

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Elokuu 2007 TALENT MANAGEMENT Filosofi - valmentaja Esa Saarinen: Syväinhimillisyys on uusiutuvuuden ja supertuottavuuden

Lisätiedot

VISMAN ASIAKASLEHTI NRO 1/08. Houkutteleva ulkoistaminen Partner-kenttä uudistuu VISMAN AVULLA TEHOA KILPAILUTUKSEEN

VISMAN ASIAKASLEHTI NRO 1/08. Houkutteleva ulkoistaminen Partner-kenttä uudistuu VISMAN AVULLA TEHOA KILPAILUTUKSEEN NRO 1/08 VISMAN ASIAKASLEHTI Houkutteleva ulkoistaminen Partner-kenttä uudistuu VISMAN AVULLA TEHOA KILPAILUTUKSEEN PÄÄKIRJOITUS SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA...3 VISMApartner Partner-kenttä uudistuu...4 Auringon

Lisätiedot

Optimoinnin avulla eroon terveydenhuollon jonoista

Optimoinnin avulla eroon terveydenhuollon jonoista SAS Institute Oy:n sidosryhmälehti Ennusteita kentän esimiehille Hankesalkku arvojärjestykseen Dynaaminen tuloslaskelma Optimoinnin avulla eroon terveydenhuollon jonoista SAS INSTITUTE OY:N sidosryhmälehti

Lisätiedot

UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA. s. 7 PUUTU. s.6. s.19. Matka. s.23. uudenlaiseen. työhön. s.12

UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA. s. 7 PUUTU. s.6. s.19. Matka. s.23. uudenlaiseen. työhön. s.12 EILAKAISLAN sidosryhmälehti 1/2013 Matka uudenlaiseen UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA s. 7 PUUTU TYÖPAIKKA- KIUSAAMISEEN s.6 Inhousekonsultista Tukea s.19 vinkit työnhakuun s.23 työhön s.12 EILAKAISLAN sidosryhmälehti

Lisätiedot

Johtokunta 2006. Osaamisyhteisön TOIMISTO. Liittokokousedustajat

Johtokunta 2006. Osaamisyhteisön TOIMISTO. Liittokokousedustajat SYTYKE ry on vuodesta 1979 toiminut valtakunnallinen systeemityöntekijöiden ammatillinen yhdistys, joka kehittää alan ammattilaisten välistä yhteistyötä ja tutkimustoimintaa. Teemayhdistyksen jäseneksi

Lisätiedot

Virtuaalihitsauksessa. ei tarvita haalareita. 7 kysymystä tuotteistamisesta. Tuotteistaminen alkaa asiakkaan kuuntelemisesta 1

Virtuaalihitsauksessa. ei tarvita haalareita. 7 kysymystä tuotteistamisesta. Tuotteistaminen alkaa asiakkaan kuuntelemisesta 1 amicase Amiedun asiakaslehti 2 2011 7 kysymystä tuotteistamisesta Virtuaalihitsauksessa ei tarvita haalareita Kemppi kouluttaa virtuaalisesti Tuotteistaminen alkaa asiakkaan kuuntelemisesta 1 Sisällys

Lisätiedot

SYYSKOKOUS JA JÄSENILTA 21.11.2007

SYYSKOKOUS JA JÄSENILTA 21.11.2007 SYYSKOKOUS JA JÄSENILTA 21.11.2007 Varaa jo kalenteriisi 21.11. klo 16:00 Sytykeen jäsentilaisuudelle ja syyskokoukselle. Tilaisuus pidetään SYSOPENDIGIA:n tiloissa; Hiomotie 19, HKI Aihe tulee liittymään

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

S I S Ä L L Y S. 6-7 Trainers House lyhyesti. 8-9 Toimitusjohtajan katsaus. 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot. 16-18 SaaS-tuotteet

S I S Ä L L Y S. 6-7 Trainers House lyhyesti. 8-9 Toimitusjohtajan katsaus. 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot. 16-18 SaaS-tuotteet 2 S I S Ä L L Y S 4-5 Trainers House autamme asiakkaitamme kasvamaan 6-7 Trainers House lyhyesti 8-9 Toimitusjohtajan katsaus 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot 12-15 Palvelut 16-18 SaaS-tuotteet

Lisätiedot

Teoilla tuloksiin. Sisäisen turvallisuuden ohjelman tulokset

Teoilla tuloksiin. Sisäisen turvallisuuden ohjelman tulokset Teoilla tuloksiin Sisäisen turvallisuuden ohjelman tulokset Sisäministeriö KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä / 28.10.2014 Tekijät / Sisäisen turvallisuuden sihteeristö, Sisäministeriö Julkaisun laji /

Lisätiedot

Painatuskeskus - Palkka työsuorituksen mukaan - TYKY-henkilö 2003

Painatuskeskus - Palkka työsuorituksen mukaan - TYKY-henkilö 2003 Vaasan kaupungin henkilöstölehti - Vasa stads personaltidning Painatuskeskus - Palkka työsuorituksen mukaan - TYKY-henkilö 2003 No 1-2004 1/2004 MERITUULI - HAVSVINDEN PÄÄKIRJOITUS Kaupunginjohtaja Markku

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus?

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Käytännön kokemuksia ja oppeja uuden sukupolven keskiöstä Veera Lehtismäki Tampere 2011 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Y-SUKUPOLVEN MÄÄRITELMIÄ 6 3. Suomen Telecenter

Lisätiedot

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle Pia Piltz, Raita Särkkä 12.3.2015 Tiivistelmä Päiväys 12.3.2015 Tekijä(t) Pia Piltz, Raita Särkkä Koulutusohjelma Liiketalous Raportin/Opinnäytetyön

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Kuljetus2/15. HCT-tutkimus on panostus tulevaisuuteen. Yrittäjä. Kuljetusyrittäjä Seppo Ora, Orpe Oy: Telematiikkaa ja automaattista kuormansidontaa

Kuljetus2/15. HCT-tutkimus on panostus tulevaisuuteen. Yrittäjä. Kuljetusyrittäjä Seppo Ora, Orpe Oy: Telematiikkaa ja automaattista kuormansidontaa Kuljetus2/15 Suomen ja Logistiikka SKAL ry:n jäsenlehti Yrittäjä Kuljetusyrittäjä Seppo Ora, Orpe Oy: HCT-tutkimus on panostus tulevaisuuteen Suomalaisvoimin logistiikkaa tehostamaan Flowertrucks pisti

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot

Visma Certified Gold Partner GEOTRACK OY. Ulkoistettu taloushallinto mukana yrityksen kasvuvaiheissa. Kansainvälinen Visma lähellä Sinua

Visma Certified Gold Partner GEOTRACK OY. Ulkoistettu taloushallinto mukana yrityksen kasvuvaiheissa. Kansainvälinen Visma lähellä Sinua NRO 2/08 VISMAN ASIAKASLEHTI Kansainvälinen Visma lähellä Sinua Ulkoistettu taloushallinto mukana yrityksen kasvuvaiheissa Visma Nova- ja Visma Econet -koulutukset uudistuvat Visma Certified Gold Partner

Lisätiedot

GLOBAALIT HAASTEET ENERGIAINFO 2/10. tarjoavat myös onnistumisen iloa sivu 6

GLOBAALIT HAASTEET ENERGIAINFO 2/10. tarjoavat myös onnistumisen iloa sivu 6 ENERGIAINFO 2/10 GLOBAALIT HAASTEET tarjoavat myös onnistumisen iloa sivu 6 ONE METSO ONE ENERKEY sivu 7 ORIONILLA LÄÄKKEET ENERGIATEHOKKUUTEEN sivu 8 SÄHKÖMARKKINAT 2010 sivu 10 YHTEISPOHJOISMAINEN VÄHITTÄISMARKKINA

Lisätiedot

Lisää tilaa strategiatyölle. Amer Sportsin CFO Jussi Siitonen: Strategia vie, numerot seuraavat 8

Lisää tilaa strategiatyölle. Amer Sportsin CFO Jussi Siitonen: Strategia vie, numerot seuraavat 8 KPMG:n asiakaslehti / kpmg.fi 2 / 2014 Amer Sportsin CFO Jussi Siitonen: Strategia vie, numerot seuraavat 8 Verkkokauppa.comin Samuli Seppälä: Haasteena kasvun hallinta 12 Sanoman Kim Ignatius: Kaikki

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

Vätskäri 5/2006. Tässä numerossa mm. - ITIL - mikä se on, mistä se tulee, onko siitä hyötyä? - Tanssia ja tietotekniikkaa

Vätskäri 5/2006. Tässä numerossa mm. - ITIL - mikä se on, mistä se tulee, onko siitä hyötyä? - Tanssia ja tietotekniikkaa Vätskäri 5/2006 Vätskäri on Varsinais-Suomen tietojenkäsittely-yhdistyksen (VSTKY) virallinen jäsenlehti, joka tavoittaa 6 kertaa vuodessa n. 1500 Lounais-Suomen alueella IT-alalla työskentelevää ammattilaista.

Lisätiedot

Johda yrityksesi osaamista näkökulmia pk-yrityksille

Johda yrityksesi osaamista näkökulmia pk-yrityksille Osaamisen johtamisella on selvä yhteys yrityksen menestykseen! Kilpailun kansainvälistyessä ja kiristyessä osaamisesta on tullut merkittävä kilpailutekijä. Yrityksen kilpailukyky riippuu siitä, miten se

Lisätiedot

TRAINERS HOUSE l VUOSIKERTOMUS 2012 VIENTIVOIMAA HOUSE

TRAINERS HOUSE l VUOSIKERTOMUS 2012 VIENTIVOIMAA HOUSE TRAINERS HOUSE l VUOSIKERTOMUS 2012 VIENTIVOIMAA HOUSE TRAINERS HOUSE l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l I VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ 5 Läpivientivoimaa 6 Toimitusjohtajan katsaus: Välttämättömästä

Lisätiedot

Aaro Harju kertoo, että yhdistystoiminta alkoi Suomessa jo 1800-luvulla, s. 6

Aaro Harju kertoo, että yhdistystoiminta alkoi Suomessa jo 1800-luvulla, s. 6 aivoitus asiaa aivovammasta Teemana jäsenhankinta 1/2015 Aaro Harju kertoo, että yhdistystoiminta alkoi Suomessa jo 1800-luvulla, s. 6 Ammattilainen, omainen ja vammautunut ihminen kertovat, mikä heitä

Lisätiedot

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI 1 Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä Taitto ja grafiikat Minna Nissilä Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja

Lisätiedot