Inspecta Sertifioinnin asiakaspäivä tehdään yhdessä. Inspecta Sertifiointi suurin päästökaupan todentaja. Laadunhallintaa varmoin ottein KVALITA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Inspecta Sertifioinnin asiakaspäivä tehdään yhdessä. Inspecta Sertifiointi suurin päästökaupan todentaja. Laadunhallintaa varmoin ottein KVALITA"

Transkriptio

1 KVALITA Inspecta Sertifioinnin asiakaslehti 1 / 06 TEEMANA ASIAKASPALVELU Inspecta Sertifioinnin asiakaspäivä tehdään yhdessä Inspecta Sertifiointi suurin päästökaupan todentaja Laadunhallintaa varmoin ottein s.4 s.8 s.12

2 Pääkirjoitus UUTEEN AIKAKAUTEEN Vuodenvaihde oli merkittävien muutosten aikaa. Määrätietoisen kehityksen seurauksena sertifiointitoiminta on tullut osaksi pohjoismaista monipuolista yritystä, jossa työskentelee yli 1000 varmentamisen ja riskienhallinnan asiantuntijaa. Sovitun mukaisesti Sertifiointi luopui samassa yhteydessä SFS-tunnuksen käytöstä yritysnimessä, mikä poistaa sekaantumismahdollisuuden kansallisen standardisoinnin kanssa. Toiminta jatkuu uuden nimen Inspecta Sertifiointi Oy:n alla ja kattaa laaja-alaisesti suomalaisen talouselämän ja yhteiskunnan tarvitsemia järjestelmä-, tuote- ja henkilösertifiointipalveluja sekä kotimaassa että kasvavassa määrin ulkomailla. Tunnukset muuttuvat, mutta ihmiset pysyvät. Palvelut ja osaaminen kehittyvät kansainvälistyvien ja vahvistuvien resurssien myötä. Henkilökunnan jatkuva kouluttaminen ja uusien pätevyyksien kehittäminen ovat sertifiointiyrityksen tuotekehitystä. Varmentamistoiminta kulkee rinnan asiakkaiden kohtaamien vaatimusten kanssa monimutkaistuvilla markkinoilla. Tulevien vaatimusten hahmottaminen ja tarvittavien palvelumuotojen kehittäminen on tehokkainta asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa toteutetun yhteistyön avulla. Asiakaslehtemme uudistuu ja erikoistuu osana konsernin tiedotuslehteä nimeltään inspecta.com. Tämän numeron teemana on asiakaspalveluprosessimme ja sen kehittäminen toiminnan menestyksen takaamiseksi. Onnistunut yhteistyö perustuu, paitsi palvelun tehokkaaseen ja moitteettomaan toimittamiseen, myös havaittavan vaikutuksen aikaansaamiseen asiakkaan toiminnassa. Viime aikojen merkittäviä haasteita ovat olleet valmiuksien luominen päästökaupan varmentamiseen, elintarvikehygieniariskien hallintaan sekä hitsaukseen liittyvien uusien vaatimusten mukaiseen sertifiointiin. Kerromme muun muassa näistä esimerkkeinä onnistuneesta ja oikea-aikaisesta kehitys- ja yhteistyöstä. Uudet haasteet ovat ovella. Tulevaisuuden kohtaamisessa tarvitaan uskon luojia, jotka eivät vain toista, mitä on jo saatu aikaan. KVALITA Inspecta Sertifioinnin asiakaslehti JULKAISIJA Inspecta Sertifiointi Oy Miestentie Espoo PÄÄTOIMITTAJA Harry Lindström TOIMITUSSIHTEERI Nina Alivirta Pilgrim Oy TOIMITUS Pilgrim Oy Ritarihuone Ritarikatu 1 FI Helsinki TOIMITUSKUNTA Harry Lindström Markku Siivonen Veli-Matti Laakso Timo Okkonen Nina Alivirta Aarni Kotilainen Anna Maijala Riikka Mannervaara Tero Linnamies ULKOASU JA TAITTO Studio TL PAINO Miktor Oy Aurinkoista kevättä asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme! Harry Lindström KANSIKUVA kuvaaja: Heidi Hirvonen Raisio Oyj

3 Sisältö Pääkirjoitus Inspecta Sertifi oinnin asiakaspäivä tehdään yhdessä Inspecta Sertifi ointi suurin päästökaupan todentaja Inspecta Sertifiointi järjestää vuosittain asiakkailleen valtakunnallisen asiakaspäivän. Yli puolet uuden päästölain piiriin kuuluvista päästöistä Suomessa tarkastetaan Inspecta Sertifiointi Oy:n toimesta. Laatu syntyy tekemällä todennetaan tarkastamalla 10 Kolumni / Timo Okkonen 11 Laadunhallintaa varmoin ottein 12 Uutisia Resume Valmistajan ja myyjän kannalta tuotesertifiointi on erinomainen keino osoittaa tuotteen kelpoisuus. Tekniikan lisensiaatti Tuulikki Lammi on Inspecta Sertifioinnin pidetty laatupäällikkö KVALITA 1 / 06 3

4 INSPECTA SERTIFIOINNIN ASIAKASPÄIVÄ Inspecta Sertifi oinnin asiakaspäivä järjestetään vuosittain syyskuussa. Asiakaspäivä on maksuton ja avoin kaikille Inspecta Sertifi oinnin asiakkaille. Asiakaspäivässä käsitellään uusia tuotteita ja palveluja, uutisia meiltä ja maailmalta sekä syvennetään osaamista laadunhallinnasta. Asiakaspäivä on erinomainen tilaisuus kontaktien luomiseen, verkottumiseen ja kokemusten jakamiseen muiden laadunhallinnan parissa toimivien kanssa. INSPECTA SERTIFIOINNIN ASIAKASPÄIVÄ TEHDÄÄN YHDESSÄ TEKSTI: RIIKKA MANNERVAARA KUVAT: INSPECTA Sertifi ointitoiminta on viimeisen vuosikymmenen aikana käynyt läpi merkittäviä muutoksia. Markkinoille on tullut uusia tuotteita ja uudenlaisia palveluja. Myös toiminnan tavat ovat muuttuneet. Tänä päivänä korostuvat sellaiset käsitteet kuin laadunhallinta ja yhteistoiminta yksiulotteisen tarkastustoiminnan sijaan. Nopea kehitys onkin asettanut alan toimijat uudenlaisten haasteiden eteen. Yhä tärkeämmäksi muodostuu luotettavan tiedon saaminen meillä ja maailmalla tapahtuvasta kehityksestä sekä verkottuminen muiden laadunhallinnan parissa työskentelevien kanssa. Tätä tarkoitusta varten Inspecta Sertifi ointi Oy järjestää vuosittain asiakkailleen ja yhteistyökumppaneilleen valtakunnallisen asiakaspäivän. Vuodesta 1998 järjestetty tilaisuus on vakiinnuttanut Inspecta Sertifiointi järjestää vuosittain asiakkailleen valtakunnallisen asiakaspäivän. Tapahtumassa käsitellään niin alan uusimmat uutiset kuin perehdytään laadunhallinnan periaatteisiin. Asiakaspäivä on mielenkiintoinen koulutusmahdollisuus kaikille, jotka haluavat syventää osaamistaan sertifioinnin eri osa-alueista. 4 1 / 06 KVALITA

5 asemansa toimialan tärkeänä tiedotusja koulutustapahtumana. Osallistujamäärä on kasvanut tasaisesti, ja vuonna 2005 tilaisuudessa oli jo runsaasti yli 200 osallistujaa. Koulutusmahdollisuus laatuvastaaville Asiakaspäivän tavoitteena on sekä informoida osallistujia sertifiointialan tärkeistä uutisista että syventää osaamista laadunhallinnan keskeisistä aihealueista. Yhtä tärkeä tavoite on antaa puheenvuoro yrityksen asiakkaille ja kuulla heidän kokemuksiaan ja toiveitaan. Käsittelemme sertifiointiin liittyviä aiheita laidasta laitaan. Asiakaspäivä on koulutusmahdollisuus asiakkaillemme. Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki, jotka haluavat lisätietoa laadun kehittämisestä, Inspecta Sertifioinnin markkinointipäällikkö ja pääarvioija Markku Siivonen kertoo tilaisuuden tavoitteista. Paikalla tapahtumassa ovat Inspecta Sertifioinnin kaikki vastuuhenkilöt eli pääarvioijat, tuotepäälliköt ja yrityksen johto. Asiakaspäivä aloitetaan toimialan yleiskatsauksella. Käydään läpi markkinoiden uudet tuotteet ja trendit maailmalla, ja sen jälkeen vielä lyhyesti Inspecta Sertifioinnin uutiset ja yhtiön toiminnassa tapahtunut kehitys. Aamupäivän teemoissa pureudutaan usein myös ISO standardin yleisiin laadunhallinnan periaatteisiin. Vuosien varrella on käsitelty periaatteista esimerkiksi johtamista, win-win -ajattelua toimittajaverkossa ja asiakaskeskeisyyttä. Kuten sertifiointitoiminnassa yleensäkin, myös asiakaspäivän ohjelmassa korostuu asiakkaan ja palveluntarjoajan yhteispeli. Ohjelmassa saattaa olla vaikkapa esitelmä standardin vaikutuksesta yritysten toimintaan. Tällöin Sertifioinnin edustaja aloittaa esitelmän käymällä ensin läpi teorian ja kertomalla, mitä standardit aiheesta sanovat. Samasta teemasta jatkaa seuraavaksi asiakkaiden edustaja, joka käytännön esimerkein kertoo, miten kyseistä periaatetta on sovellettu heidän organisaatiossaan. Viime vuonna viestitimme asiakkaillemme voimakkaammin sitä, että seuranta-arvioinnit ja niiden suunnittelu voidaan tehdään yhdessä. Kerroimme myös, mitä tämä suunnittelu tarkoittaa ja esimerkiksi, miten auditoinnit suoritetaan, Siivonen kuvailee toimintatavan muutosta. Iltapäivällä ruokailun jälkeen kokoonnutaan pienryhmiin. Ryhmäjako tapahtuu vuosittain vaihtuvien teemojen mukaan, esimerkiksi prosessi- tai palvelukohtaisesti. Päivän ohjelman lopettaa laadunhallinnan alalla kiinnostava esiintyjä. Esimerkiksi johtamisteemaa syventämään oli vieraspuhujaksi kutsuttu syväjohtamisen asiantuntija Vesa Nissinen Puolustusvoimista. Päivä oli kaikin puolin positiivinen. Tärkeää on keskustella muiden laatuihmisten kanssa; saa vahvistusta omille ajatuksille. Alustukset olivat hyviä ja materiaalista tulee olemaan hyötyä. Positiivista palautetta osallistujilta Asiakaspäivän kaltainen kokoontumisja koulutustilaisuus on otettu positiivisesti vastaan asiakkaiden keskuudessa. Osallistujia ilahdutti myös vuonna 2005 järjestetty kirjoituskilpailu Kynänpätkä Pakina-, runo- ja proosamuotoisissa kirjoituksissaan asiakkaat kertoivat ajatuksiaan sertifioinnista ja oman työnsä merkityksestä. Kirjoituskilpailu osoitti myös asiakkaiden sitoutumisen pitkäaikaiseen yhteistyöhön ja laadun kehittämiseen yhdessä Inspecta Sertifioinnin kanssa. Asiakaspäivä ei olekaan pelkkää tiukkaa asiaa. Ohjelmaan on aina varattu aikaa myös rentoutumiselle ja ajatusten vaihdolle saman alan ihmisten kanssa. Iltapäivän väsymystä poistamaan on järjestetty mielenkiintoista ohjelmaa nauruprofessorista improvisaatioteatteri Stella Polarikseen. Asiakaspäivä on toistaiseksi järjestetty pääkaupunkiseudulla. Inspecta Sertifiointi on kokeillut asiakastilaisuuksien järjestämistä myös muualla Suomessa, mutta toistaiseksi Helsinki ja sen lähikunnat ovat osoittautuneet toimivimmaksi ratkaisuksi. Asiakaspäivä erinomainen tilaisuus luoda laatuverkostoa Tämä osallistujien palautteesta poimittu kommentti kuvastaa hyvin useimpien osallistujien ajatuksia. Yksi asiakaspäivän tärkeimmistä anneista onkin verkottuminen samalla alalla toimivien ihmisten kanssa. Osallistujat toimivat organisaatioidensa laatuvastaavina tai muissa laadunhallintaan liittyvissä tehtävissä, ja kohtaavat siksi työssään samanlaisia haasteita. Kokemusten vaihtaminen yli toimialarajojen ja erilaisten käytäntöjen KVALITA 1 / 06 5

6 Asiakaspäivä on erinomainen tilaisuus luoda laatuverkostoa. Kirjoituskilpailu ilmentää, että laatutyö voi olla hauskaa. Kiitokset hyvästä päivästä, kannatti tulla Kankaanpäältäkin! Esitysten aiheet hyviä ja ajankohtaisia. Antoi eväitä oman talon järjestelmän kehittämiseen. vertaileminen onkin siksi erityisen hedelmällistä. Kyllä meillä ajatuksena on se, että asiakaspäivä tehdään yhdessä asiakkaiden kanssa, vaikka Inspecta Sertifiointi käytännön järjestelyistä huolehtiikin. Asiakaspäivän ohjelma on suunniteltu siten, että asiakkailla on siinä merkittävä rooli, Markku Siivonen kertoo päivän tavoitteista. Monet asiakastapahtumissa syntyneistä kontakteista ovat johtaneet konkreettisiin tuloksiin. Ajatustenvaihdosta on syntynyt benchmarking-yhteyksiä ja asiakaspäivässä esitellyt parhaat käytännöt ovat innoittaneet osallistujia yritysvierailuille kyseisiin yrityksiin. Sertifioinnin markkinointipäällikkö Markku Siivonen on tästä silminnähden iloinen. Inspecta Sertifiointi toimii tässä usein kätilönä ja avustaa vierailujen järjestämisessä. Meidän rooliimme kuuluu auttaa asiakkaita kehittämään laatua keskenään vaikka joskus ilman meitäkin. Toimimme katalysaattorina asiakkaiden välillä. Ulkoisista arvioinneista saa hyvää palautetta sekä rakentavaa keskustelua Inspecta Sertifioinnin arvioijien kanssa. Asiakaspäivä joustaa asiakkaan tarpeiden mukaan Inspecta Sertifiointi järjestää myös asiakaskohtaisia asiakaspäiviä. Tällöin tilaisuuden painopisteet, käsiteltävät aiheet, esiintyjät ja aikataulut suunnitellaan täysin yhteistyössä asiakkaan kanssa. Asiakaskohtainen tilaisuus sopii erityisesti isommille yrityksille, joilla laatuvastaavina ja laadunhallinnan parissa työskentelee useita henkilöitä konsernin eri osissa. Isoissa konserneissa asiakaspäivä voi olla samalla konsernin eri laatuvastaavien tapaaminen. Tilaisuuden hyötynä on siis myös yrityksen sisäinen verkottuminen. Me toimimme tässä fasilitaattorina, toteutamme esitelmät tai avaamme keskustelun asiakkaan toivomista aiheista. Asiakaskohtainen tilaisuus järjestetään yleensä 1-2 vuoden välein ja niihin osallistuvat usein sekä laadunhallinnan vastuuhenkilöt että yritysten ylin johto. Tämä heijastaa laadunhallinnan keskeistä roolia yritysten liiketoiminnassa ja palveluketjussa. Tilaisuuden suunnitteluun kannattaa varata vähintään kolme kuukautta, mielellään kuitenkin jopa puoli vuotta. Tilaisuuden suunnittelu edellyttää lisäksi useampia suunnittelupalavereja. Aina ei kuitenkaan vaadita Inspecta Sertifioinnin järjestämää erillistä tilaisuutta laadunhallinnan kysymysten käsittelyyn. Yksinkertaisimmillaan asiakastilaisuus voidaan toteuttaa vaikkapa siten, että Inspecta Sertifioinnin edustajat vierailevat asiakasyrityksen itse järjestämässä tilaisuudessa ja pitävät esitelmän tai järjestävät paneelikeskustelun sertifiointiin liittyvistä ajankohtaisista aiheista. Laatukinkerit konsulteille Sertifioinnin alalla toimivat konsultit ovat tärkeä sidosryhmä niin Inspecta Sertifioinnille kuin sen asiakasyrityksillekin. Inspecta Sertifiointi järjestääkin konsulteille vuosittain asiakaspäivää vastaavan tilaisuuden eli kinkerit, jossa kerrotaan parhaista ja eniten käytetyistä palveluista, niiden soveltamisesta, uutuuksista sekä muista ajankohtaisista aiheista. Tilaisuuksia on järjestetty vaihtelevasti eri paikkakunnilla. Seuraavat laatukinkerit konsulteille tullaan järjestämään pääkaupunkiseudulla ja ajankohtana on maanantai 25. syyskuuta Menestys taotaan yhdessä Tämä Inspecta Sertifioinnin tunnuslause kuvastaa hyvin inspectalaisten ajatuksia sertifioinnista ja suhtautumisesta omaan työhönsä. Asiakastapahtumat kuvastavat myös yleisesti tapaamme toimia. Samoin kuin nämä tilaisuudet myös itse auditoinnit ovat suunniteltavissa yhteistyössä asiakkaan kanssa. Auditoinnin painopisteet voidaan suunnata sinne, missä asiakas kokee toiminnassaan olevan laadunkehittämisen tarpeita. Meidän tehtävämme ammattilaisina on huolehtia, että taustalla hoituvat ne vaatimukset, joita sertifiointitoiminta ja akkreditointi meiltä vaativat, Markku Siivonen tarkentaa yrityksen toimintafilosofiaa. Seuraava asiakaspäivä järjestetään tiistaina 12. syyskuuta 2006 Paasitornissa. Konsulttien laatukinkerit järjestetään seuraavan kerran maanantaina 25. syyskuuta Tervetuloa! 6 1 / 06 KVALITA

7 ASIAKASHAASTATTELUT Seuraavien yritysten edustajat ovat osallistuneet niin Inspecta Sertifioinnin yleiseen asiakaspäivään kuin olleet järjestämässä omia yrityskohtaisia asiakaspäiviään. Seuraavassa Mirkka Rajala (Raisio Oyj) ja Nina Ritonummi (Elisa Oyj) kertovat omista kokemuksistaan Inspecta Sertifioinnin asiakastapahtumista. He antoivat myös arvokkaita vinkkejä siitä, miten asiakaskohtaisia asiakaspäiviä voidaan edelleen kehittää niin, että niistä on yritysten muuttuvissa tilanteissa mahdollisimman suuri hyöty. Miksi asiakaspäivä kannattaa järjestää - asiakkaan näkökulmasta? Mitkä ovat asiakaspäivän suurimmat hyödyt Raisiolle? Asiakaspäivä on hyvä kanava viestittää ajankohtaisista asioista ja kertoa Inspecta Sertifioinnissa tapahtuneista muutoksista. Asiakas saa tietoa, missä sertifiointien suhteen mennään nyt ja mitä uutta on tulossa. Tilaisuudessa on mahdollisuus luoda henkilökohtaiset kontaktit Inspectan arvioijiin ja muiden yritysten edustajiin. Eri yritysten edustajien puheenvuoroista saa hyvää benchmarking-tietoa. Tietoiskut ajankohtaisista asioista syventävät ko. aiheen tuntemusta. Mitkä olivat Raision oman asiakaskohtaisen asiakaspäivän suurimmat hyödyt? Tilaisuus oli hyvä yhteinen info- ja koulutustilaisuus eri toiminnoissa työskenteleville laadunhallintajärjestelmien vastuuhenkilöille. Koska tilaisuus oli juuri meidän yritystämme varten järjestetty, oli siinä helppo esittää itseään askarruttavia kysymyksiä ja vastauksen kuuli samalla useampi samojen asioiden parissa työskentelevä. Mitä asioita Raisio käsitteli omassa asiakaskohtaisessa asiakaspäivässään Inspectan kanssa? Omassa asiakaspäivässämme käsiteltiin tietoturvajärjestelmän ja HACCP-järjestelmän arviointia, standardien uudistumiseen liittyviä asioita sekä kuultiin Inspectan kuulumisia. Mitä toiveita Raisiolla olisi asiakaskohtaisen asiakaspäivätapahtuman kehittämiseksi? Toivomme jatkossakin tietoa tulossa olevista standardien uudistuksista ja erityisesti toimialakohtaisista ajankohtaisista asioista. Asiakaskohtaisen tapahtuman ohjelman voisi suunnitella myös jollekin tietylle osallistujaryhmälle, esim. johto, prosessinomistajat, sisäiset auditoijat. Asiakaspäivien sisältö on ollut hyvä ja vaihteleva. Eri yritysten puheenvuorot ovat myös tervetulleita. Mirkka Rajala, laatupäällikkö Raisio Oyj Miksi asiakaspäivä kannattaa järjestää - asiakkaan näkökulmasta? Mitkä ovat asiakaspäivän suurimmat hyödyt Elisalle? Asiakaspäivä on hyvä tapa kerätä yrityksen toiminnan/prosessien kehittäjät yhteen. Ainakin isoissa yrityksissä prosessikehityksen parissa työskentelee paljon ihmisiä eri paikkakunnilla. Tilaisuuteen saadaan mukaan myös suhteellisen helposti ylimmän johdon edustaja. Meilläkin oli mukana tj. Veli-Matti Mattila. Elisassa on yrityksen historiaan liittyvien muutosten, esim. fuusioiden seurauksena vielä toisistaan irrallisia laatujärjestelmiä. Kun niitä käsitellään yhteisessä tilaisuudessa, tulevat myös eri toiminnot/prosessit tutummaksi eri osapuolille. Tilaisuudessa olikin hyvä mahdollisuus esittää kysymyksiä mm. puheenvuorojen pitäjille ja saada niihin myös vastauksia ja kommentteja eri näkökulmista. Mitä asioita Elisa käsitteli omassa asiakaspäivässään Inspecta Sertifioinnin kanssa? Elisan asiakaspäivä pidettiin syyskuussa 2005 puolen päivän mittaisena. Ohjelmaan sisältyi mm.: Inspecta Sertifiointi Oy:n liiketoiminnan esittely Elisa Oyj:n liiketoiminnan ja strategian esittely IQNetin esittely Muutaman Elisan laatujärjestelmän toiminnan esittely - Uudenmaan verkkojen rakennus - Elisan Henkilöasiakkaat Contact Centerin ja ulkoistettuja Contact Center palveluita tarjoavan Yhteyspalvelut yksikön yhteinen laatujärjestelmä Katsaus ajankohtaisiin tietoturva-asioihin Iltapala Mitä toiveita Elisalla olisi asiakaspäivätapahtuman kehittämiseksi? Inspecta Sertifiointi voisi mielestäni ottaa asiakaspäivässä enemmän syvempää konsultoivaa/ kouluttavaa roolia ilman, että sen puolueettomuus varsinaisissa auditoinneissa kärsisi. Asiakaspäivän focushan on juuri asiakassuhteen syventäminen, eivätkä siihen riitä pidemmällä aikavälillä pelkät esittelyt ja auditointien tekemiset. Inspecta Sertifioinnin edustaja tuntee standardin vaatimukset erittäin hyvin ja näkee varmasti asiat hieman eri tavoin kuin me Elisalaiset. Nämä eri näkökulmat yhdistämällä saataisiin varmasti aikaan hyviä asiakastilaisuuksia. Asiakaspäivän rakenne voisi koostua mm. Nina Ritonummi, kehityspäällikkö Elisa Oyj eri teemojen ympärille rakennetuista moduuleista, joita sitten yhdessä lähdettäisiin syventämään tilaisuuksissa. Teemat voisivat rakentua esim. kahdeksan laadunhallintaperiaatteen ympärille (asiakaslähtöisyys, johtajuus, henkilöstön osallistuminen, prosessimainen toimintatapa, järjestelmällinen johtamistapa, jatkuva parantaminen, tosiasioihin liittyvä päätöksenteko, molempia osapuolia hyödyntävät suhteet toimituksissa). Näistä teemoista asiakas ja Inspecta Sertifiointi sitten valitsivat yrityksen kulloiseenkin tilanteeseen parhaiten sopivan teeman. KVALITA 1 / 06 7

8 Helena Kunttu Inspecta Sertifiointi Oy TEKSTI: AARNI KOTILAINEN KUVAT: STUDIO TL JA PORI ENERGIA Inspecta Sertifiointi suurin päästökaupan todentaja Paljon puhuttaneet kasvihuonekaasut on päätetty laittaa kuriin uusilla säädöksillä. Maailmanlaajuisesti sovittujen pelisääntöjen toteutumista valvoo Suomessa myös Inspecta Sertifiointi Oy. Vuonna 1997 tehtiin Kiotossa ilmastosopimusta täydentävä pöytäkirja, joka tähtää ilmastonmuutoksen hillitsemiseen kasvihuonepäästöjä vähentämällä sekä määrittelemällä sopimukseen kuuluville tahoille päästörajoitukset. EY ja kaikki EU:n jäsenvaltiot ratifioivat pöytäkirjan toukokuussa EU:n sisäinen päästökauppajärjestelmä on tärkeä osa tavoitetta saavuttaa Kioton pöytäkirjan mukaiset päästövähennystavoitteet mahdollisimman kustannustehokkaasti. Inspecta Sertifioinnilla on päästökauppajärjestelmässä tärkeä rooli todentajana Inspecta Sertifioinnilla suurin osa päästöistä todennettavana Inspecta Sertifiointi on yksi suurimmista päästökaupan todentajista Suomessa. Yli puolet uuden päästölainpiiriin kuuluvista päästöistä tarkastetaan Inspecta Sertifiointi Oy:n johtavien todentajien Helena Kuntun ja Matti Hahkalan toimesta. Yhtiössä tehtiin alustavaa työtä pitkään ennen kuin varsinainen todennuslupa saatiin Mittatekniikan keskuksen akkreditointiyksiköltä, FINASilta ja päästökauppaa koskeva lainsäädäntö astui voimaan. Teimme ensimmäiset päästöjen todentamiseen liittyvät laitoskäynnit jo keväällä 2005 ja suurin osa tarkastuksista suoritettiin toiminnanharjoittajien luona viime vuoden puolella. Varsinainen todentaminen tehtiin alkuvuoden 2006 aikana. Lain mukaisesti prosessin on täytynyt olla valmis maaliskuun loppuun mennessä, kertoo Helena Kunttu ensimmäisestä todennusvuodesta. Ensimmäiset kokemukset todentamisesta ovat olleet positiivisia. Pori Energia Oy on loppuunviedyn tarkastuskierroksen jälkeen tyytyväinen toimintaan. Päästökaupan todentaminen on sujunut meillä ilman ongelmia. Huolellinen suunnittelu sekä sähköinen asiointijärjestelmä ovat taanneet riittävän aikataulun ensimmäiselle vuodelle, kertoo Energiakaupan asiantuntija Merja Kivelä Pori Energia Oy:stä. Toiminta lähtenyt ongelmitta liikkeelle Jokainen päästökauppalaissa mainituilla toimialoilla toimiva yritys joutuu hakemaan päästöoikeuksia ja päästölupaa. Kauppa- ja teollisuusministeriö laatii päästöjen kansallisen jakosuunnitelman sekä laitoskohtaiset laskelmat päästöoikeuksille. Tämän jälkeen valtioneuvosto hyväksyy laitoskohtaiset päästöoikeudet. Päästökaupan piiriin kuuluvat laitokset tarvitsevat oikeuksien myöntämisen jälkeen vielä päästökauppaviranomaisen antaman päästöluvan toimiakseen. Lupahakemuksen käsittelee ja luvat myöntää päästökaupasta Suomessa vastaava Energiamarkkinavirasto. 8 1 / 06 KVALITA

9 Luvan myöntämisen jälkeen toiminnanharjoittajat ilmoittavat vuosittain, paljonko heidän yksittäisiltä laitoksiltaan syntyy hiilidioksidipäästöjä ja raportoivat tämän tiedon Energiamarkkinaviraston asiointijärjestelmään. Rekisteriin toimitettavan päästöselvityksen oikeellisuuden tarkistaa viimein todentaja, ennen kuin tieto vahvistetaan rekisterissä. Todentaja tarkastaa laitosten hiilidioksidipäästöjen määrän pysymisen myönnettyjen lupien puitteissa. Toiminnanharjoittajalla voi olla useita eri laitoksia, joille jokaiselle on myönnetty oma päästölupansa. Todentaminen tehdään vuoden sykleissä. Ensin teemme tarkastuskäynnin kyseessä olevassa laitoksessa. Varsinainen todentaminen tapahtuu alkuvuoden aikana Energiamarkkinaviraston asiointijärjestelmässä ja maaliskuun viimeisenä päivänä tulee todennettujen lukujen olla Energiamarkkinaviraston päästökaupparekisterissä, Helena Kunttu kertoo. Käytännössä ajankäyttömme jakaantuu paikan päällä suoritettavaan laitosten tarkastamiseen sekä viime vaiheessa varsinaiseen tietokoneen ääressä tapahtuvaan päästöselvitysten todentamiseen. Energiamarkkinaviraston asiointijärjestelmä sekä erillinen päästökaupparekisteri toimivat verkossa. Toiminnanharjoittaja lataa omat lukunsa järjestelmään, josta todentajat käyvät ne joko hyväksymässä tai hylkäämässä. Päästökaupparekisteri on yhteydessä EU:n järjestelmiin, joten tiedot päivittyvät suoraan Unionin tietokantoihin hyväksymisen jälkeen. Jos päästöt ovat pienemmät kuin annetut päästöoikeudet, toimija voi kaupata ylijäänyttä osuutta päästöistään. Vastaavasti päästönsä ylittänyt laitos voi ostaa päästöoikeuksia muilta toimijoilta. Mielestämme toiminta on lähtenyt hyvin liikkeelle. Toiminnanharjoittajat ovat toimittaneet tiedot ajoissa ja todennukset on saatu ajallaan valmiiksi. Olemme innolla mukana kehittämässä toimintaa tulevaisuudessa, kun toiminta todennäköisesti laajentuu myös muiden kasvihuonekaasujen ja toimialojen pariin, Kunttu kuvailee ensimmäisen vuoden kokemuksia. Merja Kivelä Pori Energia Oy Hyviä kokemuksia Pori Energia Oy:ssä Päästökauppa on tuonut energia-alan yrityksille yhden kokonaisen lisäprosessin toimintaan - päästöjen ja päästöoikeuksien hallinnan. Toimijoiden on täytynyt tutustua uuteen lakiin, hakea päästöluvat sekä laatia hiilidioksidipäästöjen tarkkailusuunnitelmat. Tämän jälkeen päästöjä on pitänyt seurata entistä tarkemmin sekä raportoida kuukausittain. Energiakaupan asiantuntija, Merja Kivelä, Pori Energia Oy:stä näkee uuden lain haastavana, mutta todentamisen toimivana. Päästökauppa on vaikuttanut meillä mm. energianhankinnan ja tuotannon suunnitteluun, tuotannon sekä polttoaineiden hankintaan. Energiantuotannon investointeihin on tullut yksi riskitekijä lisää, jonka ennustettavuus mm. voimalaitosinvestointien käyttö- ja takaisinmaksuaikaa ajatellen on heikko tai jopa mahdoton. Päästökaupan myötä sekä oman tuotannon että sen ohella tarvittavan pörssisähkön kustannukset ovat nousseet merkittävästi, Kivelä kuvailee päästökaupan vaikutuksia toimintaan. Porissa todentamisen tekeminen aloitettiin ajoissa jo vuoden 2005 alussa. Laitostarkastukset tehtiin syksyllä ja menetelmien todettiin jo tällöin noudattavan suurimmaksi osaksi hyväksyttyä tarkkailusuunnitelmaa. Ajoissa tehty esitodentaminen antoi runsaasti aikaa tehdä tarvittavat hienosäädöt menetelmiin. Lopullinen vuoden 2005 päästöjen todentaminen saatiin esitodentamisen ansioista hoidettua vaivattomasti. Luotu todentamisjärjestelmä tuntuisi toimivan hyvin. Aikaa todentamisen suorittamiseen on säädöksissä annettu mielestämme riittävästi ja toimintaa on ohjeistettu hyvin viranomaisten toimesta. Toiminnasta ei ole aiheutunut edes turhaa paperisotaa, kun Energiamarkkinavirasto otti käyttöön päästökaupan sähköisen asiointijärjestelmän, jonka avulla on saatu hoidettua todentamiseen tarvittavien tietojen vaihto toiminnanharjoittajan ja todentajan välillä, kertoo Kivelä. Kasvihuonekaasujen vähennysvelvoitteet Ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tähtäävä Kioton sopimus määrittelee teollisuusmaille sitovat kasvihuonekaasujen vähennysvelvoitteet sitoutumiskaudelle Sopimus koskee yhteensä kuutta kasvihuonekaasua, joista päästökauppajärjestelmässä on aluksi mukana ainoastaan hiilidioksidi. Suomessa hiilidioksidipäästöjä rajoittava Päästökauppalaki tuli voimaan Lailla toimeenpannaan EY:n päästökauppadirektiivi ja sen mukainen EU:n sisäinen päästökauppa. EU:n tavoite on vähentää vuoteen 2012 mennessä 8 % vuoden 1990 hiilidioksidipäästötasosta. Tavoite on jaettu kahteen jaksoon. Ensimmäisellä velvoitekaudella, vuosina , päästökaupan piiriin kuuluvat energia-ala, öljynjalostamot ja koksaamot, terästeollisuus ja mineraaliteollisuus. Kauden jälkeen tarkistetaan, lisätäänkö käytännön piiriin uusia toimialoja toiselle kaudelle ( ) tai tarkennetaanko toimintaa muilla tavoilla. KVALITA 1 / 06 9

10 Laatu syntyy tekemällä todennetaan tarkastamalla TEKSTI: ANNA MAIJALA KUVAT: STUDIO TL Inspecta Sertifiointi on suurin ja osaavin tuotesertifiointipalveluja tarjoava yritys Suomessa. Tuotesertifioinnissa puolueeton ja riippumaton kolmas osapuoli antaa todistuksen eli sertifikaatin siitä, että tuote sekä tuotteen laadunvarmistus täyttää standardien ja muitten normien vaatimukset. - Tuotesertifioinnin tavat, kuten esimerkiksi SFS-merkintä, CE-merkintä ja Inspecta Sertifioinnin tarkastustoiminta ovat perusidealtaan samankaltaisia, vaikka erojakin löytyy. Kaikkiin liittyy tuotteen alkutestaus, tuotannon alkutarkastus sekä lopulta sertifikaatin myöntäminen, kertoo yksikön päällikkö Matti T. Virtanen Inspecta Sertifioinnista. - Olennaisia ovat myös jatkuvan laadunvalvonnan testaukset ja valmistajan laadunvalvontajärjestelmän ylläpito, niiden tarkastaminen sekä markkinoilta otettavien näytteiden testaaminen. Tarkastustoiminta on monella alalla käytännössä välttämätöntä, vaikka juridista pakkoa ei olisikaan. Joillain aloilla turvallisuus on niin tärkeää, että tuotesertifiointi on määritelty pakolliseksi. Esimerkiksi talon- ja sillanrakennuksessa käytettävän sementin pitää olla CEmerkittyä. Vaikka rakennustuotteiden sertifiointi ei ole Suomessa kaikissa tapauksissa pakollista, teollisuus on osoittanut kiinnostusta ottaa tuotevarmennusmenettely käyttöön. Heikon laadun seurauksena voi pahimmillaan olla ihmishenkien menetys. Tuotesertifiointi helpottaa sekä myyjää että ostajaa Valmistajan ja myyjän kannalta tuotesertifiointi on erinomainen keino osoittaa tuotteen kelpoisuus. Sen avulla voidaan myös avata uusia markkinoita. Tuotesertifiointi helpottaa tuotteiden hankintaa, kun markkinoilla olevista tuotteista valitaan sertifioidut tuotteet. - Valistunut kuluttaja katsoo, että kolmas osapuoli on tarkastanut tuot- teen. Usein loppukäyttäjän ei kuitenkaan tarvitse tietää sertifiointimenettelyistä, esimerkiksi rakennuksilla kohteen rakennussuunnittelija varmistaa käytettävien tuotteiden laadun. Jos tuotteen laadun varmentamiseen satsataan kunnolla, virhekustannukset eli reklamaatiot, maineen- ja asiakkaiden menetys vähenevät. Ajatuksena on, että valmistajan kustannukset voivat toimivan laadunvarmennuksen avulla jopa pienentyä. - Tuotesertifioinnista voisivat hyötyä myös sellaiset alat, jotka eivät ole aikaisemmin sitä hyödyntäneet. Ei sitä välttämättä tule ajatelleeksi, että oma kotikin voi olla yllättävän vaarallinen paikka. Vähän aikaa sitten ostin keittiötikkaat, jotka hajosivat heti kiivettyäni niille. Siinä olisi voinut käydä hullusti. Juuri tällaisissa tuotteissa turvallisuutta ja laatua voitaisiin parantaa tuotesertifioinnilla, Virtanen toteaa. Niin viranomaisia, ostajia kuin suunnittelijoita kiinnostavat tuotteiden turvallisuus, terveellisyys, kestävyys ja käytettävyys. Tuotesertifioinnin avulla laatua voidaan tehokkaasti valvoa ja parantaa / 06 KVALITA

11 Kun tavoitellaan kovaa suoritustasoa, nousee kokonaisuudesta entistä selkeämmin esiin myös ihminen. KOLUMNI / TimO Haasta meidät onnistumaan kanssasi! Kymmenen vuotta sitten työskentelin ABB:lla Ruotsissa. Joka päivä näkökenttääni osui juliste Kunden i centrum. Me insinöörit aistimme muutoksen ja virittelimme taisteluhenkeämme: Kyllä me tää laitossuunnittelu ymmärretään sentään asiakkaita paremmin juuri tätä osaamistammehan tässä myydään. Yksi suomalainen pomo ravisteli henkilöstöään vielä rajummin: Muistakaa, että pöydän toisella puolella istuu aina henkilö, joka tietää asiasta teitä enemmän. Yllämainituilla viesteillä heräteltiin henkilöstöä ymmärtämään, että kyse on vuorovaikutuksesta, asiakkaan kuuntelemisesta. Vuosikymmenessä on tapahtunut paljon eikä asiakkaan merkitys ole epäselvä kenellekään. Ylilyöntejäkin on toki tullut, jos on unohdettu, ettei asiakas halua maksaa palvelusta, joka ei millään tavalla haasta muutokseen. Särmääkin on siis löydyttävä. Sitä kysytään viimeistään silloin, kun asiakas herää haastamaan palvelutoimittajan. Miten on haastatteko Te asiakkaana Inspectan? Tehkää se! Vaatikaa meitä osoittamaan, että järjestelmäja tuotesertifi oinnista on hyötyä juuri Teille. Kun perusasiat ovat kunnossa ja sertifi kaatti on myönnetty, niin eiköhän ole jo aika mennä eteenpäin. Missä ovat onnistumisenne kannalta tärkeimmät projektit ja muutokset, prosessit ja tuotteet? Keskitytään niihin. Olen kuullut monen vierastaneen haaste-sanaa jo vuosia. Se on kai johtunut siitä, että on ollut helppo nimetä joku vaikea asia haasteeksi, jolloin siinä ei ole tarvinnut- Meidän on myös opittava haastamaan entistä paremmin itsemme ja toisemme kaan onnistua. Toiminta tuskin kuitenkaan muuttuu sanaa vaihtamalla, vaan on löydettävä uusia vaihteita. Kypsyys- ja kyvykkyysmallit on kehitetty lääkkeeksi juuri tätä varten, perusstandardien pohjalle. Kyseiset mallit haastavat suorastaan pakottavat tulosten parantamiseen. Ei riitä, että toiminnan kuvaukset ovat olemassa, vaan on jaksettava haastaa itsensä. Taustalla vaikuttavat ajatukset ja niistä johdetut toiminnan tasot ovat periaatteiltaan yksinkertaisia: kuvaa ja vakauta toiminta, ohjaa ja mittaa onnistumista, ja kytke lopulta toimintaprosessi itseohjaukselle. Kun tavoitellaan kovaa suoritustasoa, nousee kokonaisuudesta entistä selkeämmin esiin myös ihminen: henkilöstö, asiakkaat ja muut sidosryhmät. Tyhmempien työn johtaja ei saa henkilöstöään kehittymään F1-tiimiksi, vaan fi ksumpien valmentaja vie voiton. Tuotettaan esittelevä ei saa asiakasta mukaan, vaan asiakastaan kuunteleva kiihdyttää ohi. Kuuntelu herkkyyttä vaaditaan kaikilla inhimillisillä kanavilla, mukaan lukien tulevaisuuden tuulet. Kukaan ei enää voi onnistua yksin, vaan haasteet on osattava kommunikoida omassa toimintaverkossa. Pohjoismaisessa kulttuurissa on monia erinomaisia piirteitä, joilla tuetaan henkilöstön kehittymistä ja innovatiivisuutta. Meidän on myös opittava haastamaan entistä paremmin itsemme ja toisemme, nauttimaan omista ja toistemme onnistumisista. Tässäpä tavoitetta jokaiseen arkipäiväämme. KVALITA 1 / 06 11

12 Laadunhallintaa varmoin ottein TEKSTI: NINA ALIVIRTA KUVAT: TUULIKKI LAMMI Tekniikan lisensiaatti Tuulikki Lammi on Inspecta Sertifioinnin pidetty laatupäällikkö. Rauhallisenoloisen Tuulikin päivät kuluvat pitkälti laatu-, ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmien arviointitehtävissä. Pitkäaikainen asiakas luonnehtii Tuulikkia odotetuksi vieraaksi, ja kirjoittipa kerran kiitoksensa runon sekä mininovellin muotoon. Matemaattiset aineet ja tekniikka ovat kiinnostaneet Tuulikkia aina. Vuosien saatossa erityisesti paperitekniikka alkoi kiinnostaa, koska siinä suomalaiset ovat huippuosaajia ja alan koulutus on korkealla tasolla. Lisäksi Tuulikkia viehätti paperialan vientivetoisuus, hyvä verkottuneisuus ja kansainvälisyys. Paperitekniikassa on potkua Tuulikki lähti TKK:hon opiskelemaan paperitekniikkaa vuonna Valmistuttuaan Tuulikki aloitti työt metsäteollisuuden tutkimuslaboratorio KCL:ssä, jossa hän viihtyi kuutisen vuotta tutkimustehtävissä. Samalla valmistui lisensiaattityö mekaanisen massan ominaisuuksien parantamisesta. Sertifi oinnin tehtäviin Tuulikki siirtyi vuonna 1999 astuessaan silloisen SFS-Sertifi oinnin palvelukseen. Halusin olla enemmän ihmisten ja yritysten kanssa tekemisissä. Tuntui, että oli aika vaihtaa näkökulmaa ja saada sitä kautta muutosta elämään. Kun tieto on tuote Nykyisen työpaikkansa Inspectan Tuulikki kokee kokonaisvaltaisena testaus-, arviointi- ja tarkastuspalveluiden tarjoajana; asiantuntijaorganisaationa, missä tieto on tuote. Oma tuotantomme on tietoval- taista ja se on kehityksen suunta vastaisuudessakin. Asiakkaillamme puolestaan on yleensä se konkreettinen tuotanto, johon he meidän asiantuntemustamme ja tietoamme tarvitsevat. Tuulikin työpäivä täyttyykin usein asiantuntijatiedon hankkimisesta, kokoamisesta ja välittämisestä asiakkaalle. Toimistopäivinä valmistaudun mm. tuleviin arviointeihin; teen arviointeihin ohjelmaehdotuksia ja selvitän sertifi ointia koskevia visaisia asiakaskysymyksiä, Tuulikki kuvailee. Tuulikin mielestä työ on vahvasti asiakasviritteinen. Jos asiakkaalla on ongelma, se priorisoidaan ja kaikki muut tehtävät jäävät hetkeksi taka-alalle / 06 KVALITA

13 Kohti kokonaisuuksien hallintaa Vuosien aikana Tuulikin työ on muuttunut monipuolisemmaksi. Kun aloitin, teimme pääasiassa laatu- ja ympäristöjärjestelmien arviointeja. Nyt omaksuttavia ja seurattavia asiakokonaisuuksia on huomattavasti enemmän. Tänä päivänä arvioimme lisäksi mm. työterveys- ja työturvallisuusasioita, tuoteturvallisuutta ja tietoturvallisuutta. Vaativuuttakin on tullut jonkin verran lisää. Tarkastus- ja sertifi ointitoimialan piiriin kuuluu nykyisin isoja kokonaisuuksia siinä, missä ennen keskityttiin enemmänkin muutaman laadunhallinnan kannalta keskeisen elementin todentamiseen. Nyt arvioidaan organisaatioiden toimintaa ja prosesseja entistä laajemmin ja monesta eri näkökulmasta. Mitä isot edellä Tuulikin näkemyksen mukaan jatkossa suuryhtiöt tulevat käyttämään yhä monipuolisemmin tarkastustoimialan asiantuntijapalveluita. Niiden vanavedessä pienemmätkin alkavat herätä laadunhallinnan merkitykseen osana liiketoiminnan ja kilpailukyvyn tehostamista. Mm. ekotaseet osoittavat, että ympäristöjärjestelmän käyttöönotto tuo tehokkuutta liiketoimintaan. Asiakkaat ohjaavat kehityksen suuntia myös tässä. Osalle meidän asiakkaistamme vaatimus tuoteturvallisuuden sertifi oinnista tulee suoraan heidän asiakkaaltaan. Tuulikin mukaan vallalla on myös aitoa kiinnostusta työterveys- ja turvallisuusasioihin ja sitä kautta oman toiminnan kehittämiseen. Arvioinnin tuloksena yritysten yhteinen tietoisuus tärkeistä toimintaa ohjaavista rakenteista kasvaa, ja parhaimmillaan päästään pois joku muu vastaa -ajattelusta. Esimerkiksi ympäristön huomioon ottaminen tai henkilöstön työturvallisuus eivät enää ole vain yhden henkilön harteilla, vaan yhteisesti allekirjoitettuja arvoja. Keskeisten arvojen eteen ollaan yhä valmiimpia tekemään työtä, ja sitä kautta parannetaan omaa työyhteisöä. Joskus ehkä hiukan maailmaakin. Vain harvoin, jos koskaan, saa asiakkaalta kiitoskirjeen, joka on puettu runon sekä mininovellin muotoon. Tuulikki Lammi vastaanotti sellaisen kehitysjohtaja Hannele Kihlmanilta Priimuspaino Oy:stä jokin aika sitten. Alla parhaat palat ainutlaatuisesta kiitoksesta. Mitä se meitä liikuttaa jos laatupäällikkö odottaa vierasta, joku myyjistä aamulla pauhaa, me pojat tehdään vaan kauppoja! Pieni pelko kaivertaa painajaa, muistinko värit oikein mitata? Sitomon väkikin on varpaillaan, löytääkö kukaan sitä kansiota? Pian vieras raportin kirjoittaa, on vierailuaika jo loppunut. Taas vuodeksi laadun voi unohtaa se perässään oven on sulkenut. Näin olla tais entiseen aikaan ehkä jossain vieläkin. Vaan mitä Tuulikki aikaan saikaan siitä kertoa tahtoisin. Odotettu vieras Tuulikki on aina ollut odotettu vieras. Hänen käyntejään ei ensimmäisen jälkeen kukaan ole kovasti jännittänyt. Johtajasta alkaen kaikki ovat olleet hyvin mukana, eikä esille tulleita parannuksia ole ollut vaikea toteuttaa. Laatupäällikkö nojaa rennosti taaksepäin vanhassa mutta mukavassa tuolissaan, ja katsoo kahden avoimen oven läpi ulos vastapäisen huoneen ikkunasta näkemättä kuitenkaan kevätauringon paisteessa liehuvia uusia lippuja. Heti ensimmäisestä tapaamisesta alkaen huomasin kaikkien pitävän Tuulikista, hänen mielipiteitään on aina arvostettu. Tuulikki on terävä havainnoija, tarkka ja kriittinen, mutta hänen tapansa antaa palautetta on miellyttävä. Kysymysten ja kommenttien avulla hän saa meidät itse kriittisesti arvioimaan omaa toimintaamme. Mitä kaikkea hyvää meillä onkaan saatu aikaan Tuulikin käyntien pohjalta! Se alkoi jo ennen sertifiointia, laatupäällikkö muistelee ennakkoarviointia. Ihmisten välinen toiminta selkiytyi, kun vastuut ja valtuudet määriteltiin yksinkertaisen selvästi ja kirjallisesti. Prosessiajattelu muuttui paljon konkreettisemmaksi, kun selvitettiin, mikä on se asia, josta prosessi alkaa ja mitä syntyy prosessin toiminnan tuloksena. Aluksi tuntui keinotekoiselta luoda mittareita, mutta nyt ne ovat jokapäiväisiä työkaluja. Eihän me mitata mitään pelkän mittaamisen vuoksi, mutta jos jotain toimintaa aiotaan kehittää, on sitä voitava jollain tavalla myös mitata. Johtajat vaihtuvat mutta kaikki pysyy ennallaan, sanoi joku faktoreista joskus. Siltä tilanne varmaan vaikuttikin silloin, kun meillä vielä ei kirjattu kehittämistoimenpiteitä. Senkin asian Tuulikki kerran nosti esille. Nyt kehittämissuunnitelmat kirjataan muistioihin ja samoin toteutuksen seuranta. Näin kaikki voivat halutessaan nähdä kuinka paljon asioita oikeasti on muuttunut. Asiakasyhteyksien parantamisessakin Tuulikilla on ollut monta hyvää ideaa. KVALITA 1 / 06 13

14 UUTISIA Hitsauksen laatuvaatimukset -standardisarja on uusittu - EN 729 -standardisarja on korvautunut EN ISO standardisarjalla Tarve uudistaa yli kymmenen vuotta voimassa ollut EN 729 -standardisarja on osaltaan syntynyt standardien käyttäjien palautteesta ja osaltaan siitä, että hitsauksen laadunhallinnan viitestandardit ovat muuttuneet merkittävästi. Käytettäessä EN ISO standardeja, tulee noudattaa viitestandardeja. Tällainen viitestandardi on esimerkiksi EN 287-1:2004, joka koskee hitsaajien pätevöintiä. Yrityksissä toimivien hitsauskoordinoijien pätevyydet ovat löytyneet standardista EN 719. Tämä standardi on nyt päivitetty ja sen uusi nimi on EN ISO Standardien sisältöön ei ole tullut erityisen merkittäviä muutoksia. Standardin eri osien dokumentaatiotasoja on selkeytetty. Uudesta standardisarjasta löytyy myös ohjeita haluttaessa laajentaa hitsauksen laadunhallinta kattamaan ISO 9001:2000 vaatimukset. Yhteenvedon muutoksista löydät myös osoitteesta tai www. sertifiointi.fi Sertifiointi uusien standardien mukaan aloitetaan suomenkielisten käännösten valmistuttua. Käännökset valmistunevat kesän 2006 kuluessa. Lisätietoja hitsauksen laadunhallinnan sertifioinnista antaa Erkki Saarnio puh Elintarviketurvallisuuden sertifioinnissa ISO korvaa tanskalaisen DS 3027 standardin Viime syyskuun alussa julkaistiin ISO standardi eli elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmä. Inspecta Sertifiointi otti standardin käyttöön välittömästi pilottiprojektissa, johon osallistui neljä yritystä. Kaikki projektiin osallistuneet yritykset saivat sertifikaatit. Elintarviketurvallisuuden sertifioinnissa on käytössä lukuisia eri standardeja. Niinpä suurten vähittäiskauppaketjujen toimittajat saattavat joutua hankkimaan päällekkäisiä sertifiointeja usean standardin mukaan. Laajasti hyväksyttyä, kansainvälistä standardia on etenkin teollisuuden taholta odotettu selkeyttämään moninaisia sertifiointivaatimuksia. ISO on käynyt läpi ISO-standardien perusteellisen laatimisprosessin, ja on nyt julkaistu myös suomenkielisenä. ISO standardi korvaa tanskalaisen HACCP-standardin DS 3027, jota on käytetty ISO 22000:n laadinnan pohjana. DS 3027 lakkautettiin , eikä sen jälkeen enää ole myönnetty uusia DS 3027:n mukaisia sertifikaatteja. Nykyiset DS 3027 sertifikaatit päivitetään ISO standardin mukaisiksi siirtymäajan kuluessa. Siirtymäaika jatkuu asti. ISO 22000:n tuomat muutostarpeet DS 3027:n mukaisiin järjestelmiin ovat melko pieniä. ISO tarkentaa useita DS 3027:n vaatimuksia ja syventää etenkin järjestelmän toimivuuden arviointia ja parantamista. Lisätietoja elintarviketurvallisuuden sertifioinnista antaa Liisa Paaso puh / 06 KVALITA

15 RESUME Inspecta Certifierings kunddagar görs tillsammans s.4 Inspecta Certifiering ordnar årligen en nationell kunddag för sina kunder. Under tillställningen behandlas både de senaste nyheterna inom branschen och ges introduktion i kvalitetssäkringens principer. Deltagarna består av kunder som jobbar med kvalitetssäkring inom mer än 200 branscher samt Inspecta Certifierings alla ansvarspersoner m.a.o. revisionsledare, produktchefer och företagets ledning. Kunddagen utgör en intressant möjlighet till att skola sig och förstärka sina nätverk, för dem som vill fördjupa sina kunskaper inom certifieringens olika delområden. Inspecta Certifiering ordnar även specifika kunddagar. Då planeras tillställningen och de teman som skall behandlas, i samarbete med kunden. En kundspecifik tillställning lämpar sig speciellt för stora företag, som har flere anställda som arbetar inom kvalitetssäkringen i olika enheter inom koncernen. För konsulter som arbetar inom certifieringsbranschen, ordnar Inspecta Certifiering egna tillställningar - läsförhör i kvalitet - där man berättar om de bästa och mest använda serviceformerna, hur man utnyttjar och tillämpar dem, nyheter och andra aktualiteter inom branschen. Positiv respons från kunderna Raisio Oyj:s kvalitetschef Mirkka Rajala: Tillställningen ger möjligheter att skapa personliga kontakter med Inspecta Certifierings revisionsledare eller med representanter för andra företag. De olika inläggen ger utmärkt benchmarking-kännedom och infoinläggen om aktuella ärenden fördjupar kunnandet om ämnet i fråga. Elisa Oyj:s utvecklingschef Nina Ritonummi: Elisa har olika från varandra åtskiljda kvalitetssystem p.g.a. sin historia av förändringar såsom bl.a. företagsfusioner. Då man behandlar dessa under gemensamma tillställningar, blir olika aktiviteter/processer bekanta för de olika parterna. Under tillställningen erbjöds möjlighet att ställa frågor efter inläggen och på så sätt få svar och kommentarer genom olika infallsvinklar. Man smider framgången tillsammans Kundtillställningarna beskriver allmänt Inspecta Certifierings sätt att handla. Även auditeringarna kan planeras i samarbete med kunden. Auditeringens tyngdpunkt kan då riktas till de delområden som kräver kvalitetsutveckling. Vår uppgift som experter är att se till att auditeringsverksamheten uppfyller de krav som certifieringsverksam heten och ackrediteringen ställer oss, beskriver marknadsföringschef Markku Siivonen företagets verksamhetsfilosofi. Följande kunddag ordnas tisdagen den 12 september 2006 på Paasitorni i Helsingfors. Konsulternas läsförhör i kvalitet ordnas nästa gång måndagen den 25 september Välkommen! Inspecta Certifiering störst bland verifierare av utsläppshandeln s.8 Utsläppshandeln inom EU är en viktig del i att uppnå de målsättningar för förminskningen av utsläpp, vilka fastslagits i Kioto Inspecta Certifiering har en viktig roll i att verifiera industrins utsläpp. Inspecta Certifiering verifierar över hälften av de utsläpp som faller inom ramen för de givna tillstånden. De inrättningar som är med i utsläppshandeln, för in uppgifterna om sina utsläpp i Energimarknadsverkets datasystem. Verifieraren kontrollerar att inrättningarnas koldioxidutsläpp hålls inom ramen för den nya lagens krav. - Verksamheten har fått en god start. Idkarna har levererat uppgifterna i god tid och verifieringarna har gjorts enligt tidtabellerna, beskriver ledande verifierare Helena Kunttu det första årets erfarenheter. Kvalitet uppkommer via verksamheten och verifieras med hjälp av granskning Både myndigheterna, kunderna och konstruktörerna är intresserade av produkternas säkerhet, hälsosamhet, hållbarhet och användbarhet. Med hjälp av produktcertifieringen kan man effektivt övervaka och förbättra kvaliteten. Inspecta Certifiering är den största och kunnigaste leverantören av produktcertifieringsservice i Finland. I samband med produktcertifieringen ger en opartisk och oberoende tredje part ett intyg m.a.o. ett certifikat på att både produkten och kvalitetssäkringen av tillverkningen uppfyller kraven i standarder och normer. - En upplyst konsument kontrollerar att en tredje part har granskat produkten, konstaterar enhetens chef Matti T. Virtanen från Inspecta Certifiering. Produktcertifieringen är ett utmärkt sätt att intyga produktens duglighet. Även anskaffningen av produkter underlättas, då kunden väljer certifierade produkter. En Väntad Gäst s.10 s.12 Mycket sällan, om ens någonsin, får man av kunden ett brev som är formulerat som en mininovell. Tuulikki Lammi, kvalitetschef på Inspecta Certifiering, fick för en tid sedan ett sådant av utvecklingsdirektör Hannele Kihlman, Priimuspaino Oy. Tuulikki har alltid varit en väntad gäst. Alla deltar och det har varit lätt att genomföra föreslagna förbättringar då även direktören har varit med från början. Jag märkte genast från första början att alla gillade Tuulikki, hennes åsikter uppskattades. Tuulikki är en smart observatör, noggrann och kritisk, men hennes stil att ge respons är behaglig. Genom sina frågor och kommentarer får hon oss att kritiskt granska vår egen verksamhet. Det började redan före certifieringen, kvalitetschefen kastar en återblick på förhandsauditeringen. Verksamheten utkristalliserades då ansvar och befogenheter preciserades och skrevs ned. Processtänkandet blev mycket mera konkret, då vi klargjorde varifrån processen börjar och vad uppstår som resultat av processen. Till en början kändes det konstgjort att skapa mätare, men idag är de alldagliga verktyg. Vi mäter ingenting endast för mätningens skull, men om man vill utveckla någon verksamhet, bör man också kunna mäta resultaten. KVALITA 1 / 06 15

16 KUVA: Design Vision

Yllättikö puun alkuperän hallinnan vaatimus FSC- ja PEFC-standardit

Yllättikö puun alkuperän hallinnan vaatimus FSC- ja PEFC-standardit Yllättikö puun alkuperän hallinnan vaatimus FSC- ja PEFC-standardit Timo Soininen Pääarvioija, Tuotepäällikkö FSC CoC 1 Julkinen Yllättikö puun alkuperän hallinnan vaatimus Esittely Timo Soininen Metsäteollisuuden

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Kestävyyslain mukainen todentaminen

Kestävyyslain mukainen todentaminen Kestävyyslain mukainen todentaminen Kestävyyskriteeri-info 23.11.2012 Tekninen asiantuntija Harri Haavisto Sisältö 1. Prosessi 2. Todentajaksi hyväksyminen 3. Todentajan tehtävät 4. Todentajien ohjeistus

Lisätiedot

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Jatkuvan parantamisen työkalut - Laatu- ja toiminnanohjausjärjestelmät 13.10.2016 Marika Kilpivuori Jatkuva parantaminen ISO 22000:2006, kappale 8.5.1 Jatkuva parantaminen:

Lisätiedot

Vuosi ISO 9001 ja 14001:2015 julkaisusta sertifioijan kokemuksia Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä

Vuosi ISO 9001 ja 14001:2015 julkaisusta sertifioijan kokemuksia Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä 7.9.2016 Seppo Salo, Pääarvioija 1 Tänään iskemme käsiksi näihin Agenda Siirtymäajan toimenpiteet ja mitä päivittäminen vaatii Tärkeimmät muutokset ja

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo ETU SEMINAARI 10.5.2012 Helsinki, Säätytalo Terveydenhuolto osana tulevaisuuden laatujärjestelmiä ja auditointeja Tuija Lilja Kehityspäällikkö, laatutoiminnot SAARIOINEN OY Tuotantoeläinten terveydenhuolto

Lisätiedot

SERTIFIOINNIN JA AKKREDITOINNIN EROT. Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu

SERTIFIOINNIN JA AKKREDITOINNIN EROT. Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu SERTIFIOINNIN JA AKKREDITOINNIN EROT Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu Sertifiointi Vaatimusten mukaisuuden toteamista Asiakas määrittelee tuotteen ja palvelun laatuvaatimukset asiakasohjautuva

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats?

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Maarit Nevalainen, terveyskeskuslääkäri, Mäntsälän terveyskeskus Ei sidonnaisuuksia, inga bindingar (till några firmor förutom

Lisätiedot

CxO Mentor Oy. MDM-työpaja -esittely. Luonnos (08/2011) Luonnos - CxO Mentor Oy 2011

CxO Mentor Oy. MDM-työpaja -esittely. Luonnos (08/2011) Luonnos - CxO Mentor Oy 2011 CxO Mentor Oy CxO Mentor Oy MDM-työpaja -esittely Luonnos (08/2011) Miksi? IT/ICT, IT-palvelut ja niillä käsiteltävä tieto ovat nykyään tuottavuuden lisäämisen, innovaatioiden ja kasvun tärkein lähde.

Lisätiedot

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL TIINA VÄLIKANGAS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA 2015-2017 PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA 2015-2017 I ETT NÖTSKAL KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMAN

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot

Kuinka viedä rakennustuote hyväksytysti markkinoille? Liisa Rautiainen VTT Expert Services Oy

Kuinka viedä rakennustuote hyväksytysti markkinoille? Liisa Rautiainen VTT Expert Services Oy Kuinka viedä rakennustuote hyväksytysti markkinoille? Liisa Rautiainen VTT Expert Services Oy Vaatimusten mukaisuus (EU ja/tai kansallinen) on osoitettava jollain tavalla Onko tuotteella hen (=harmonisoitu

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015

MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015 MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015 VisitKimitoön.fi VisitKemiönsaari.fi VisitKimitoon.fi Facebook.com/VisitKimitoon Instagram.com/VisitKimitoon Tagboard.com/Visitkimitoon Weibo.com/Kimitoon

Lisätiedot

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Omavalvonta osana oman toiminnan systemaattista laadunhallintaa Valvira 25.8.2015 Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Mainiossa Vireessä jo 15 vuotta Tarjoamme sosiaali- ja hoivapalveluja

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

FINAS - akkreditointipalvelu. Tuija Sinervo

FINAS - akkreditointipalvelu. Tuija Sinervo FINAS - akkreditointipalvelu Tuija Sinervo ESITYKSEN SISÄLTÖ Mitä akkreditointi on FINAS-akkreditointipalvelu Akkreditoinnin kansainvälisyys Akkreditointiprosessi AKKREDITOINTI Kansainvälisiin kriteereihin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Todentaminen biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain mukaan

Todentaminen biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain mukaan Todentaminen biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain mukaan Todentajainfo 8.4.2013 Harri Haavisto Tekninen asiantuntija Sisältö Lakibiopolttoaineista ja bionesteistä Aikataulu Kestävyyskriteerit

Lisätiedot

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu Reflektoiva oppiminen harjoittelussa 17.9.2015 Insinööritieteiden korkeakoulu Psykologi, uraohjaaja Seija Leppänen Reflektointiprosessi aloittaa oppimisen 1. Orientoituminen ja suunnittelu: millainen tehtävä

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

Internatboende i Fokus

Internatboende i Fokus Internatboende i Fokus Michael Mäkelä Säkerhet i våra skolor och internat 8.6.2016, Tammerfors 1 Säkerhet i läroanstalter: Ett tema som har diskuterats en hel del på olika nivåer under de senaste åren,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

CAF arvioinnin arviointi Vantaalla

CAF arvioinnin arviointi Vantaalla CAF arvioinnin arviointi Vantaalla - Mitä hyötyä arvioinnista on ollut? Laatua yhteistyöllä aluekierros 24.10.2012 Eija Säilä Taloussuunnittelu/strategia Vastauksien koonti Kysely lähetettiin neljälle

Lisätiedot

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas 1 (6) Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas Sisällys Mikä on toimintajärjestelmä... 2 Hyvä toimintajärjestelmä... 3 Hyödyt... 3 Toimintajärjestelmän rakentaminen... 4 Autamme sinua... 6 Business

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Pirkka Mellanen Lahden Tasopalvelu Oy

Pirkka Mellanen Lahden Tasopalvelu Oy Pirkka Mellanen Lahtelainen, vuonna 1998 toimintansa aloittanut, teräsrakenteisiin erikoistunut metallialan yritys. Henkilökuntaa n. 40hlö Asiakkaita pääasiassa rakennusliikkeet. Sertifionti SFS-EN 1090-2

Lisätiedot

QL Excellence -käsikirja

QL Excellence -käsikirja QL Excellence -käsikirja QL Laatutoiminta Oy:n laadunhallinta 2010 Sisällysluettelo: QL Excellence -käsikirja...3 Yleiskuvaus... 3 Laatupolitiikka...3 Laatukäsikirja...3 Laadunhallintajärjestelmän kuvaus...

Lisätiedot

Loimi-Hämeen jätehuollon yhteistoiminta-alueen jätepoliittinen ohjelma 2015-2020. Jätehuolto -määräykset

Loimi-Hämeen jätehuollon yhteistoiminta-alueen jätepoliittinen ohjelma 2015-2020. Jätehuolto -määräykset Loimi-Hämeen jätehuollon yhteistoiminta-alueen jätepoliittinen ohjelma 2015-2020 Jätehuolto -määräykset Hannele Tiitto, jätehuoltosuunnittelija, Forssan kaupungin jätelautakunta Ohjelmatyön tekijät Jätelautakunta

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

PANK-menetelmäpäivä 27.1.2011 CE-merkintä ja ilmoitetun laitoksen toiminta 21.1.2011

PANK-menetelmäpäivä 27.1.2011 CE-merkintä ja ilmoitetun laitoksen toiminta 21.1.2011 PANK-menetelmäpäivä 27.1.2011 CE-merkintä ja ilmoitetun laitoksen toiminta 1 Visiomme Luomme turvallisuutta, luotettavuutta ja kestävää kehitystä Pohjois-Euroopassa. We bring safety, trust and environmental

Lisätiedot

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA ASIAOSAAMISEEN KESKITTYMINEN ON VÄÄRÄ FOKUS. ETSI ASENNETTA. Uuden työntekijän sopeutuminen uusiin tehtäviin voi viedä jopa

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 416/2013 vp Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon kelpoisuus sosiaali- ja terveysalalla Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvamma-alan ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta tarjotaan useissa

Lisätiedot

Arviointiraportti. Patenttitoimisto Jaakko Väisänen

Arviointiraportti. Patenttitoimisto Jaakko Väisänen 2016-06-16 1 (5) Arviointiraportti Patenttitoimisto Jaakko Väisänen 14. - 16.6.2016 Raportti nspecta Sertifiointi Oy Visiting address CN: 1065745-2 Group headquarters: nspecta Group Oy, Helsinki, 2016-06-16

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

TOIMIVA IT TUKEE MYYNTIÄ JA TUOTANTOA

TOIMIVA IT TUKEE MYYNTIÄ JA TUOTANTOA TOIMIVA IT TUKEE MYYNTIÄ JA TUOTANTOA Kuopion Salaatti Oy valmistaa maistuvia tuotteita vain parhaista raaka-aineista Kuopion Salaatti Oy on valmiiden kolmioleipien, patonkien ja salaattien sekä palvelutiskituotteiden

Lisätiedot

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Rauhala on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Yrityksen perustiedot Omistajat: Ismo ja Miika Takkunen Ismo vastaa tilanjohtaminen

Lisätiedot

Työterveys ja -turvallisuus uuden ISO standardin valossa Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä

Työterveys ja -turvallisuus uuden ISO standardin valossa Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä 7.9.2016 Seppo Salo, Pääarvioija 1 Tänään iskemme käsiksi näihin Agenda Standardin uudistamisen tilanne Miksi ISO 45001? Hyödyt Suurimmat erot ja muutokset

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

NextMakers-kasvuyritysbarometri. Julkaistu Microsoft Fluxissa

NextMakers-kasvuyritysbarometri. Julkaistu Microsoft Fluxissa NextMakers-kasvuyritysbarometri Julkaistu 9.2.2017 Microsoft Fluxissa NextMakers-kasvuyritysbarometri 1/2017 NextMakers-barometri käsittelee kasvuyrityksille kiinnostavia, ajankohtaisia aiheita. Ensimmäisen

Lisätiedot

kielipassi Moduuli 1

kielipassi Moduuli 1 kielipassi Moduuli 1 minä ja lähipiiri MINÄ / IHMINEN / MODUULI 1 / A1.3 Osaan kertoa perustiedot itsestäni kirjallisesti ja suullisesti. Osaan vastata henkilötietokysymyksiin. Osaan täyttää henkilötietolomakkeen.

Lisätiedot

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9. Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.2014 Sirpa Alitalo & Jaana Lappi, TEM Yritys-Suomen visio

Lisätiedot

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Verkkoratkaisujen tarjoaminen pk-yrityksille muistuttaa hieman

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

septima tuotannon uusi elämä

septima tuotannon uusi elämä septima tuotannon uusi elämä 1 2 3 4 5 6 7 Lupaus Septima-palvelutuotteella saamme seitsemässä päivässä aikaan yrityksesi tuotannolle uuden elämän. Uuden tehokkaamman elämän, jossa kustannukset saadaan

Lisätiedot

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan?

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Lotta Haldin luontoympäristöyksikkö/ naturmiljöenheten AVAJAISTILAISUUS / INVIGNING perjantaina/fredag 9.10. klo/kl. 9 11.30 Vaasan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

ANTTI ISOKANGAS & RIKU VASSINEN

ANTTI ISOKANGAS & RIKU VASSINEN ANTTI ISOKANGAS & RIKU VASSINEN Me kirjoittajat tapasimme toisemme ensimmäisen kerran alkuvuodesta 2008 haastattelun merkeissä. Riku oli juuri aloittanut tuolloin maailman suosituimman verkkoyhteisön,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1256/2001 vp Palkansaajan järjestäytymättömyys ammattiliittoihin Eduskunnan puhemiehelle Perustuslaki turvaa oikeuden olla järjestäytymättä ammattiliittoon. Käytännössä valinnanvapautta

Lisätiedot

TAVARANTOIMITTAJA- TILAISUUS 14.4.2016

TAVARANTOIMITTAJA- TILAISUUS 14.4.2016 TAVARANTOIMITTAJA- TILAISUUS 14.4.2016 Tervetuloa! OHJELMA 9.30 Tilaisuuden avaus - Tervetuloa ja ajankohtaiset - Valikoimastrategia 2017-2020 - Verkkokaupan tilannekatsaus 11.15 Tauko ja siirtyminen 11.30

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

Tunnetko toimittajasi? Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä

Tunnetko toimittajasi? Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä Tunnetko toimittajasi? Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä 7.9.2016 Kaj von Weissenberg, Liiketoimintapäällikkö Toimittaja-arvioinnit 1 Kaj von Weissenberg DI (Sähkövoimatekniikka), Master

Lisätiedot

Välkky-projekti Teematyö: Nuoret. Ramboll Management Consulting

Välkky-projekti Teematyö: Nuoret. Ramboll Management Consulting 1 Välkky-projekti Teematyö: Nuoret Ramboll Management Consulting Käytännön asiat 2 Päivän agenda 3 Miksi me olemme täällä? Teematyön tavoitteiden ja toteutustavan kertaus. Esittely(CV:t) Kansainvälisten

Lisätiedot

Avoin Kotka kokeiluhanke Kokemuksia,tuloksia, suosituksia

Avoin Kotka kokeiluhanke Kokemuksia,tuloksia, suosituksia Avoin Kotka kokeiluhanke Kokemuksia,tuloksia, suosituksia Toimitusjohtaja Jouni Eho, Oxford Research Oy,10.6.2013 Copyright 2012 Sisällysluettelo 1. Miksi Avoinkotka kokeiluhanke? 2. Miten kokeiluhanke

Lisätiedot

Huomisen tiennäyttäjä

Huomisen tiennäyttäjä Huomisen tiennäyttäjä 75 huomisen tiennäyttäjä HUOMISEN TIENNÄYTTÄJÄ SKAL on jäsentensä näköinen ja arvostat niitä. Järjestömme valvoo kokoinen, maanteiden tavaraliikenteessä toimivien yritysten ja kuljetusyrittäminen

Lisätiedot

Kaija Jokinen - Kaupantäti

Kaija Jokinen - Kaupantäti Kaija maitokaapissa täyttämässä hyllyjä. Kaija Jokinen - Kaupantäti Kun menet kauppaan, ajatteletko sitä mitä piti ostaa ja mahdollisesti sitä mitä unohdit kirjoittaa kauppalistaan? Tuskin kellekään tulee

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

Merimiesten asenteet ja turvallisuuskulttuuri. Jouni Lappalainen

Merimiesten asenteet ja turvallisuuskulttuuri. Jouni Lappalainen Merimiesten asenteet ja turvallisuuskulttuuri Jouni Lappalainen 22.09.09 0 Tutkimuksen tarkoitus Onko merenkulun turvallisuuskulttuuri muuttunut ISM-koodin käyttöönoton jälkeen? Kirjallisuustutkimus Haastattelututkimus

Lisätiedot

Canorama 2008 projekti

Canorama 2008 projekti Canorama 2008 projekti Kajaanin ammattikorkeakoulun kaikkiin pääaineisiin liittyy projektiopintoja, jotka tehdään yhteistyössä toimeksiantajien kanssa. Tässä yksi esimerkki. Canorama Oy on erikoistunut

Lisätiedot

OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien esittely

OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien esittely Työseminaari Vaasassa - Laadunhallintajärjestelmien itsearviointiosaaminen Vaasa 15.1.2015 klo 9.15-10.45 OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien

Lisätiedot

Yhteisöllinen tapa työskennellä

Yhteisöllinen tapa työskennellä Yhteisöllinen tapa työskennellä Pilvipalvelu mahdollistaa uudenlaisten työtapojen täysipainoisen hyödyntämisen yrityksissä Digitalisoituminen ei ainoastaan muuta tapaamme työskennellä. Se muuttaa meitä

Lisätiedot

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto Esimiestyö Kevan Kaari-työpaja & Kunteko2020 14.4.2016 Helsinki, Paasitorni Oppimisverkosto Open space työskentelyn tulokset Kokemuksia verkostoista: olen ollut Hyödyllisissä verkostoissa Hyödyttömissä

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus

Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus Ympäristölinjaus: Tavoitteet 1. Osoitetaan yrityksille ympäristöosaamisen ja -teknologioiden keinot vahvistaa kilpailukykyä ja varmistaa toimintaedellytykset tulevaisuudessa.

Lisätiedot

Paikkatiedon kypsyysmalli, case Espoo ja Turku. Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu

Paikkatiedon kypsyysmalli, case Espoo ja Turku. Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Paikkatiedon kypsyysmalli, case Espoo ja Turku Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu seminaari 12.5.2011 Esityksen sisältö Mitä organisaation paikkatietokypsyys tarkoittaa? Miksi paikkatietokypsyyden

Lisätiedot

KIINTEISTÖNvälitys. -arviointi. Matti Kasso

KIINTEISTÖNvälitys. -arviointi. Matti Kasso KIINTEISTÖNvälitys ja -arviointi TALENTUM Helsinki 2014 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-2159-4 ISBN 978-952-14-2160-0 (sähkökirja) Print Best 2014

Lisätiedot

LähiTapiola vuonna 2020 miten menestymme?

LähiTapiola vuonna 2020 miten menestymme? LähiTapiola vuonna 2020 miten menestymme? LähiTapiola vuonna 2020 Palautekysely 22.8.2014 miten menestymme? Palautekysely 22.8.2014 Vastasiko asiaosuus odotuksianne? 4,96 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5

Lisätiedot

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Muutamia ajatuksia siitä, miten testaus pärjää lama-ajan säästötalkoissa. Laman patologioita ja mahdollisuuksia. Säästämisen strategioita.

Lisätiedot

Tervetuloa Työnvälitykseen

Tervetuloa Työnvälitykseen Tervetuloa Työnvälitykseen Välkommen till Arbetsförmedlingen Finska Tämä on Työnvälitys Haetko työtä? Haluatko lisätietoja työmarkkinoista? Tarvitsetko vinkkejä ja neuvoja löytääksesi haluamasi työn?

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Työpajojen esittely ja kokemukset: Tampere 25.9.2014, Vaasa 2.12.2014

Työpajojen esittely ja kokemukset: Tampere 25.9.2014, Vaasa 2.12.2014 Työpajojen esittely ja kokemukset: Tampere 25.9.2014, Vaasa 2.12.2014 MOSAIC-ohjausryhmä, 15.1.2015 Janne Laine, Johanna Leväsluoto, Jouko Heikkilä, Joona Tuovinen ja kumpp. Teknologian tutkimuskeskus

Lisätiedot

Laatuvastaavien perehdytys

Laatuvastaavien perehdytys Laatuvastaavien perehdytys Perehdytyksen tavoite Laatuvastaava ymmärtää oman tehtäväosuutensa yliopiston laadunhallintatyössä Laatuvastaavan tehtävistä: Koordinoi yksikössä laadunhallintatyötä Toimii laaturyhmän

Lisätiedot

KASVISTEN LAATUJÄRJESTELMÄT Projektikoodi 5768, määrärahakoodi 6101 TUOPRO-HANKKEEN KASVISSEMINAARI 13.02.2014 MIKKELI

KASVISTEN LAATUJÄRJESTELMÄT Projektikoodi 5768, määrärahakoodi 6101 TUOPRO-HANKKEEN KASVISSEMINAARI 13.02.2014 MIKKELI KASVISTEN LAATUJÄRJESTELMÄT Projektikoodi 5768, määrärahakoodi 6101 TUOPRO-HANKKEEN KASVISSEMINAARI 13.02.2014 MIKKELI 14.2.2014 1 Kasvisten laatujärjestelmä Hankkeen tavoite: Kolmannen osapuolen auditointiin

Lisätiedot

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue Sivu 1 / 5 Tässä raportissa kuvaan Opintojen ohjaajan koulutuksessa oppimaani suhteessa koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin ja osaamisalueisiin. Jokaisen osaamisalueen kohdalla pohdin, miten saavutin

Lisätiedot

Soveltuvimpien standardien esittely ja vaikutusten arviointi TITAN Tietoturvaa teollisuusautomaatioon Tekes Turvallisuusohjelman hanke

Soveltuvimpien standardien esittely ja vaikutusten arviointi TITAN Tietoturvaa teollisuusautomaatioon Tekes Turvallisuusohjelman hanke Soveltuvimpien standardien esittely ja vaikutusten arviointi TITAN Tietoturvaa teollisuusautomaatioon Tekes Turvallisuusohjelman hanke TITAN-SEMINAARI 9.11.2010 Pasi Ahonen, VTT TITAN projektissa koottiin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 329/2009 vp Kasvirohdosvalmisteiden myyntikanavan määrittely lääkelaissa Eduskunnan puhemiehelle Luontaistuotealan keskusliitto ry ja Fytonomit ry ovat luovuttaneet 16.4.2009 ministeri

Lisätiedot

KONKREETTINEN TAVOITE OHJAA. Motivaatio ja osaaminen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kehittämiseen. Varhaisen välittämisen toimintakulttuuri

KONKREETTINEN TAVOITE OHJAA. Motivaatio ja osaaminen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kehittämiseen. Varhaisen välittämisen toimintakulttuuri Motivaatio ja osaaminen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kehittämiseen Varhaisen välittämisen toimintakulttuuri ActPRO Tomi Leskinen 15.3.2013 KONKREETTINEN TAVOITE OHJAA MIKSI? Motivaatio MITÄ? Fokusointi

Lisätiedot

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto HINTAVASTAVÄITTEE T TYÖKIRJA.docx UUSASIAKASHANKINTA Johdanto Laatu on paras liiketoimintasuunnitelma M iten löytää enemmän ja parempia uusia asiakkaita, on yksi myyjän ydintaidoista. Millainen strategia

Lisätiedot

Ajankohtaista unionin rekisterissä

Ajankohtaista unionin rekisterissä Ajankohtaista unionin rekisterissä Uusia käytäntöjä Varsinaiset rekisteriasetuksesta (389/2013) tulevat vaatimukset tilien avaukseen liittyen eivät ole muuttuneet. Kuitenkin Energiavirasto on tehnyt joukon

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 30/2005 vp Digitaalisiin televisiolähetyksiin siirtyminen Eduskunnan puhemiehelle Analogiset tv-lähetykset loppuvat nykytiedon mukaan 31.8.2007. Kuitenkin useimmat ihmiset ovat ostaneet

Lisätiedot

VALMENTAVA JOHTAMINEN

VALMENTAVA JOHTAMINEN KUTSU ESAVI/10961/2016 Etelä-Suomi 8.12.2016 Opetus ja kulttuuritoimi -vastuualue Jakelussa mainituille Tervetuloa Etelä-Suomen aluehallintoviraston järjestämään valmennukseen torstaina 9.3.2017 klo 8.45

Lisätiedot

Kutsu tekniseen vuoropuheluun: Team Finland -kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut.

Kutsu tekniseen vuoropuheluun: Team Finland -kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut. Kutsu tekniseen vuoropuheluun: Team Finland -kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/47559712.aspx Ulkoinen hankinta ID 377336-2014 Hankinnan tyyppi Ennakkoilmoitus

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

Canorama 2008 projekti

Canorama 2008 projekti Canorama 2008 projekti Canorama Oy on erikoistunut toimistojen työnkulun, tiedonhallinnan, tiedon säilyttämisen ja jakelun ratkaisuihin. Canorama tuottaa ja ylläpitää sekä kehittää ratkaisuja, jotka parantavat

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan?

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Raila Oksanen 1.9.2016 Page 1 Monikäyttöisyyden lähtökohta CAF on tarkoitettu helppokäyttöiseksi työkaluksi julkisen sektorin organisaatioiden

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 648/2002 vp Tupakkalain tulkinta Eduskunnan puhemiehelle Ympäristön tupakansavu luokitellaan syöpävaaralliseksi aineeksi. Tämä merkitsee sitä, että erityisen riskialttiita työntekijöitä,

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Erkki Auvinen, STTK 7. 4. 2 0 1 6 Työpaikan kehittämistä ei saa unohtaa vaikeinakaan aikoina Työpaikan kehittämistä ei saa haudata mukamas tärkeämpien

Lisätiedot

Ryhmämallitusohje 2016

Ryhmämallitusohje 2016 LUONTAISET TAIPUMUKSET Ryhmämallitusohje 2016 Kalevi Sipinen RYHMÄMALLITUSOHJEITA: VAIHE 1 Mallittamalla otetaan tietoiseen käyttöön olemassa olevia taitoja/mestaruutta LUONTAISET TAIPUMUKSET RYHMÄMALLITUS:

Lisätiedot

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista-

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista- Liite 1 VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTIMENETTELYT A-moduuli (valmistuksen sisäinen tarkastus) 1. Tässä moduulissa esitetään menettely, jolla valmistaja tai tämän yhteisöön kuuluvien valtioidenalueelle

Lisätiedot

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava 10-12 asiantuntijaluentoa vuosittain 1 000 osallistujaa Teemoina mm. työnhaun uudet tuulet, työnantajien

Lisätiedot

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD Kauniainen - Grankulla Kauniaisissa on toiminut vuodesta 1989 lähtien vammaisneuvosto, joka edistää ja seuraa kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten

Lisätiedot