YRITTÄMISEN LUOVA TAITO. Kulttuuriosuuskunta Uulun kokemuksia taide- ja kulttuuriyrittämisestä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YRITTÄMISEN LUOVA TAITO. Kulttuuriosuuskunta Uulun kokemuksia taide- ja kulttuuriyrittämisestä"

Transkriptio

1 YRITTÄMISEN LUOVA TAITO Kulttuuriosuuskunta Uulun kokemuksia taide- ja kulttuuriyrittämisestä Lari Aaltonen Joonas Keskinen Kulttuuriosuuskunta Uulu

2 1 JOHDANTO Tässä kirjoituksessa pohdimme luovaa toimialaa ja tarkemmin taide- ja kulttuuriyrittämistä tamperelaisen Kulttuuriosuuskunta Uulun kautta. Olemme molemmat osuuskunnan jäseniä, siis yrittäjiä. Olemme myös esiintyviä taiteilijoita ja akateemisen koulutuksen saaneita. Tavoitteenamme ei ole antaa mitään yleispäteviä ohjeita yrittämisen alalle, vaan tuoda esiin omia kokemuksiamme yrittäjinä tieteen ja taiteen maailmassa. Kulttuuriosuuskunta Uulu on vuonna 2003 perustettu kuuden etnomusikologin eli musiikintutkijan ja yhden perinnesoitinten rakentajan muodostama yritys. Erityisalaamme ovat suomalainen kansanmusiikki sekä maailman eri musiikkikulttuurit. Uulun työntekijät ovat musiikin ja tanssin ammattilaisia, jotka opettavat, kouluttavat, esiintyvät, säveltävät ja luennoivat. Uulu on olemassa tuodakseen esille erilaisia musiikkikulttuureita alkuperäisten soitinten, laulujen, tanssien ja leikkien kautta. Tarjoamme välineitä ymmärtää musiikin ja kulttuurin suhdetta ja puollamme jokaisen ihmisen oikeutta omanlaiseensa musikaalisuuteen. Kukaan osuuskunnan perustajista ei ollut haaveillut yrittäjyydestä, vaan osuuskunta syntyi tarpeeseen tehdä oman alan töitä ammattimaisesti ja läheisessä yhteistyössä muiden samanmielisten kanssa. Äärihumanistien perustamalle musiikkialan yritykselle on vuosien kuluessa välillä hymähdelty huvittuneesti, mutta se on myös palkittu valtakunnallisilla palkinnoilla niin lastenkulttuurin (Taikalamppu 2009) kuin aikuiskoulutuksen (Vuoden Wäinö 2006) innovatiivisesta kehittämisestä. Tällä hetkellä yrityksemme työllistää päätoimisesti neljä osuuskunnan seitsemästä jäsenestä. Lisäksi kauttamme työskentelee vuosittain reilu kaksikymmentä freelanceria. 1

3 2 LUOVA TOIMIALA JA LUOVUUDEN TRAGEDIA Perinteisesti luovaan alaan kuuluviksi on katsottu muun muassa sellaiset toimialat kuin musiikki, kuvataide, kaunokirjallisuus, teatteri ja tanssi. Näitä aloja voitaisiin kutsua myös taide- ja kulttuurialaksi, sillä niissä tuotetaan jotain sellaista, jolla voidaan katsoa olevan taiteellinen ja kulttuurinen itseisarvo. Viime vuosituhannen lopusta luovuuden käsite alkoi muuttua. Joskus taiteilijaa, oli hän sitten tanssija, näyttelijä tai muu sellainen, pidettiin luovuuden ruumiillistumana, jolla oli yksinoikeus taiteen tekemiseen. Nykyään luovuutta nähdään kaikkialla palvelumuotoilu, ohjelmistosuunnittelu, 3D-mallinnus, mainosala jne. ovat nousseet perinteisten taide- ja kulttuurialojen rinnalle keskusteltaessa luovasta alasta ja luovuudesta. Viime aikoina on myös alettu keskustella luovasta johtamisesta yritysmaailmassa, luovista markkinointistrategioista ja niin edelleen. On totta, että luovuutta on monenlaista esimerkiksi ihmemies Angus MacGyverin ongelmanratkaisukyky on eräänlainen luovuuden huipentuma, vaikka kyseessä onkin kuvitteellinen hahmo. Luova oli myös Nikolaus Kopernikus kehitellessään teoriaa aurinkokeskeisestä tähtikunnastamme loihan hän uuden teorian, joka vasta vuosikymmeniä myöhemmin pystyttiin luonnontieteellisesti todistamaan. Taide- ja kulttuurialalla ei siis ole minkäänlaista oikeutta omia luovuuden käsitettä itselleen. Tällä alalla on kuitenkin hyvä mahdollisuus rohkaista kokeilemaan uusia asioita ja ajattelemaan uusilla tavoilla innostaa itsenäiseen ja luovaan ajatteluun. Taiteen ja kulttuurin tekeminen on lähtökohtaisestikin asioiden katsomista toiselta kantilta, kokeilua ja yrityksen ja erehdyksen kautta oppimista. 2

4 Taiteen vaikuttavuutta tai merkittävyyttä on silti hyvin vaikeaa mitata. Luovuuden käsitettä voidaan soveltaa kaikkeen tekemiseen, kokemiseen ja ajatteluun, jolloin sen varsinainen rooli minkä tahansa työn valmiiksi saattamisessa on hyvin vaikea erottaa muista siihen liittyvistä prosesseista. Sanapari luova talous sekä luovuus terminä on kuitenkin kokenut kohtalokkaan inflaation taide- ja kulttuurialalla. Nykypäivänä luovuus tuntuu tarkoittavan enemmänkin uusia hyviä keinoja tienata rahaa tai maksimoida voittoa kuin sisällöntuotannon uusia ratkaisuja tai laadun parantamista. Uulun toiminta kumpuaa yleisinhimillisen luovuuden ihanteesta. Mielestämme kaikilla on oikeus omanlaiseensa musikaalisuuteen ja luovuuteen. Toimintamme kohdalla on silti luonnollisempaa puhua taide- ja kulttuurialasta kuin luovasta alasta, vaikka taide ja kulttuuri ovat nekin yhtälailla monimuotoisia ja vaikeasti määriteltäviä käsitteitä. Tällä alalla tulee toimia sisällön ehdoilla. Kulttuurin tai taiteen tuotteistamisessa ei voida kehittää sellaisia muotoja, joissa varsinainen sisältö vääristyy. On mietittävä, mitä taiteelle tai kulttuurille tapahtuu jos tuotteistaminen on ainoastaan ajatusten valmiiksi pureskelua siis juuri sitä, mitä taide itseisarvona pyrkii vähentämään. Kulttuuriyrittäjyydessä on myös nähtävissä sellainen riski, että valtio ja kunnat vähentävät kulttuuriin ja taiteeseen suuntaamaansa rahoitusta sen vuoksi, että yritysten tulisi tulla toimeen omillaan. Tällaisessa tilanteessa perusteltua olisi tuottaa vain sellaisia kulttuuripalveluita ja taideteoksia, jotka tuottavat mahdollisimman paljon voittoa. Yrittäjiksi ryhtyneille taiteen ja kulttuurin tekijöille tämä pakon sanelema houkutus ja siihen liittyvä riski on todellinen. 3

5 3 YRITTÄMISEN TAIDE Yrittämisessä on yleensä kyse taloudellista hyötyä tavoittelevasta toiminnasta. Perinteisen ajattelumallin mukaan esimerkiksi osakeyhtiön ensisijainen tehtävä on tuottaa voittoa ja jakaa tästä voitosta pääomaa osakkeiden omistajille. Viime kädessä osakkeiden omistajat siis määräävät yrityksen suunnasta ja toiminnasta, eivät sen työntekijät. Tilanne on toinen monissa pienyrityksissä, joissa työskentelevät ainoastaan yrityksen omistajat. Uulu on yritysmuodoltaan osuuskunta erityisesti kahdesta syystä: yrityksellä on ideologinen päämäärä, joka ylittää sen taloudelliset tavoitteet sekä tasa-arvoisen ja demokraattisen päätöksenteon ihanne. Osuuskuntamuoto palvelee erityisesti tavoitettamme työllistää taide- ja kulttuurialan ammattilaisia heidän omilla ehdoillaan ja omien aikataulujensa puitteissa. Tämä on edellytys uusien ja alkuperäisten, sekä toisaalta laadukkaiden (taide)teosten syntymiseen. Uulun keskeisin ideologinen tavoite on lisätä suvaitsevaisuutta sekä rikastuttaa ja edesauttaa kulttuurin monimuotoisuutta. Yrityksemme ulkoisessa viestinnässä painottuu lause puollamme jokaisen oikeutta omanlaiseensa musikaalisuuteen. Koko yritystoimintamme kumpuaa nimenomaan tästä lähtökohdasta, ei maksimaalisen voiton tavoittelusta. Joskus arvot saattavat yrityksen sisälläkin joutua törmäyskurssille jokaiselle lienee tuttu lause orkesteri hajosi musiikillisiin erimielisyyksiin. Arvokeskustelua toiminnastamme ja yrityksemme nimissä tuotetusta sisällöstä käydään jatkuvasti. Ideaalitilanteessa jokainen osuuskuntalainen pääsee toteuttamaan itseään täysin omilla ehdoillaan koko osuuskunnan organisaation tukemana. 4

6 Valitettavasti tämä tavoite ei aina toteudu, sillä joudumme hanke- ja jopa tuotekohtaisesti kartoittamaan taloudelliset riskit ja osuuskuntana päättämään, mitkä hankkeet toteutetaan ja mitkä puolestaan eivät ole toteuttamisen arvoisia. Joskus näissä tilanteissa tosimaailman realiteetit iskevät vasten kasvoja kaikkeen ei ole varaa. Yrittäjinä meillä on myös vastuu siitä, että yritys pysyy pystyssä ja toimintamme on mahdollista myös tulevaisuudessa. Lienemme kuitenkin yksi harvoista yrityksistä, jotka toteuttavat varmasti tappiollisia hankkeita vain siksi, että koemme tai tiedämme niiden olevan kulttuurisesti arvokkaita. Ajattelemme osuuskuntaamme eräänlaisena suunnannäyttäjänä mallille, jossa kulttuuripalvelut tuotetaan yksityisen ja julkisen sektorin yhteisvoimin. Emme suinkaan ole ainoa tällä mallilla toimiva kulttuuriyritys Suomessa. Malli on kehittynyt tällaiseksi osittain siksi, että suuri osa asiakkaistamme tulee julkiselta sektorilta. Yrityksessämme liiketoiminta sekä hanke- ja apurahat limittyvät isoiksi kokonaisuuksiksi, jossa julkinen rahoitus joissakin tapauksissa kattaa yritystoiminnan tappiot mutta mahdollistaa samalla tärkeiden kulttuurituotteiden tai -kokemusten syntymisen ja olemassaolon. Suurin osa työntekijöidemme, siis pääasiassa osuuskunnan jäsenten palkasta koostuu kuitenkin liiketoiminnan tuotoista. Tämä vaatii sen, että meidän on jatkuvasti saatava palveluitamme myytyä, jotta meillä on varaa maksaa palkkoja. 5

7 4 YRITTÄMISEN VAPAUS JA VASTUU Uulussa oman liikeidean kehittäminen lähti halusta hyödyntää omaa ammattitaitoa myös tiedemaailman ulkopuolella. Perustajilla oli halu popularisoida akateemista tietouttaan ja muokata siitä sellaisia sovelluksia, joiden avulla oman erityisalan sisällä hankittu tieto ja oivallukset saataisiin laajempaan tietoisuuteen. Samalla oli halu päästä toteuttamaan omia taiteellisia näkemyksiään. Perustamisvaiheessa Uulussa oli 17 nuorta tulevaa etnomusikologia eli musiikintutkijaa muutama valmistunut ja paljon opiskelijoita. Perustajien suuri määrä oli alkuvaiheessa etu, sillä ideointi oli vilkasta ja eri näkemykset saivat vapaasti tilaa. Osuuskunnan koko oli maksimissaan jopa 25 henkeä. Alkuvaiheen innostuneisuuden tilassa kehitetyistä tuotteista ei lopulta kovin moni lähtenyt vetämään tai myymään, ja puoliksi yllättäen suurin kiinnostus osaamisellemme löytyikin lastenkulttuurin puolelta. Osuuskunta perustettiin alun alkaen freelancer-organisaatioksi kukin jäsen teki omia töitään osuuskunnan kautta, ja yhteiset kulut, kuten tilitoimiston palvelut, jaettiin tasaisesti. Alkuvaiheen luovasta anarkiasta syntyi lukuisia myöhemminkin käytössä olevista konsepteista. Yrityksen profiili oli heti monialainen, sillä kaikki tekivät mitä lystäsivät ilman varsinaista keskusjohtoa tai kovinkaan yhtenäistä linjaa. Jaoimme tietynlaisen ideologisen perustan ja suuntaviivat, mutta pyrimme olemaan rajoittamatta jäsenten näkemyksiä tai toimintaideoita. Akateemisen koulutuksen saaneena siirsimme siis akateemisen vastuun ja vapauden ajattelumallin sellaisenaan yritysmaailmaan. Tästä seurasi sekä hyvää että huonoa. Huomasimme jossain vaiheessa, että yrityksen toiminnan pyörittäminen demokraattisesti 25 jäsenellä on ongelmallista esimerkiksi päätösvaltaista osuuskunnan kokousta oli vaikea saada koolle. Osuuskunnan 6

8 jäsenmäärää oli pienennettävä, jotta päätöksenteko nopeutuisi tai olisi ylipäätään mahdollista. Vastuu yhteisten asioiden hoitamisesta, kuten yrityksen markkinoinnista, taloushallinnosta ja niin edelleen alkoi kasaantua tiettyjen ihmisten harteille. Käytännössä mitä isommaksi yrityksemme toiminta on kasvanut, sitä enemmän olemme joutuneet keskittämään yrittämiseen liittyviä vastuutehtäviä tietyille henkilöille. Vastuualueita on pakko nimetä, jotta asiat tulevat hoidetuiksi. Kulttuuriyrittäminen on monipuolista työtä. Siihen liittyy sisällöntuotannon lisäksi paljon muitakin tehtäviä asioita. Ylimääräisen tekemisen määrä yllättääkin usein aloittelevan yrittäjän, joka tahtoisi vain helposti tuoda omaa osaamistaan muiden ulottuville. Esimerkiksi laskureskontra, palkkojen maksu, kirjanpitoaineiston valmistelu ja yrityksen taloudellisen tilanteen seuraaminen vaatii leijonanosan työajasta. Myös brändääminen ja verkostojen luominen on hidasta ja vaatii runsaasti (usein palkatonta) työtä. Uulussa osaamisen laaja-alaisuus ja osuuskunnan jäsenten muut työt ja luottamustoimet ovatkin olleet avainasemassa yrityksen tunnettuuden lisäämisessä sekä yrittäjän taitojen kehittymisessä. Yrittämiseen tottumattomat ihmiset eivät välttämättä helposti luota itseensä yrittäjinä ja pelkäävät vastuualueiden jakamista. Kuinka esimerkiksi etnomusikologin koulutuksen saanut humanisti uskaltaa ottaa harteilleen kymmenien ihmisten palkanlaskun ja -maksun? Tuskin kovin moni taiteen ja kulttuurin parissa opintonsa aloittava tai alalle suuntaava suunnitteleekaan ryhtyvänsä yrittäjäksi ja löytävänsä itsensä jatkuvasti keskustelemassa sellaisista asioista kuin arvonlisävero ja työntekijöiden vakuutukset. Näissä asioissa on kuitenkin vain opittava luottamaan itseensä. Myös sellaiset instanssit kuten uusyrityskeskukset ja osuustoimintakeskukset voivat olla suureksi avuksi 7

9 yrityksen alkutaipaleella. Uulun perustamisvaiheessa nimenomaan Tampereen Seudun Osuustoimintakeskuksen palveluita hyödynnettiin ahkerasti. Kulttuuriosuuskunta Uulun vahvuutena on edelleenkin sen monipuolisuus. Jäsenten osaamisen kartoitus on tuonut yrityksellemme vahvan ja monialaisen pohjan, joka mahdollistaa hyvin erilaisten töiden, hankkeiden ja tilaisuuksien järjestämisen. Osaamisemme ja tekemistemme kärki on koulutuksessa. Tuotamme myös tapahtumia, rakennamme ja myymme soittimia, julkaisemme ja jälleenmyymme alamme levyjä sekä kirjallisuutta oman nettikauppamme kautta ja välitämme esiintyjiä erilaisiin tilaisuuksiin. Vuosien varrella kehitetyt konseptit, kuten kymmenet erilaiset musiikkityöpajat, jäävät yhteisenä omaisuutena odottamaan niiden mahdollista uutta tulemista ja näin kasvattavat jatkuvasti yrityksen tuotevalikoimaa, henkistä pääomaa ja sisältörikkautta. Uulun toiminta laajenee jatkuvasti sen mukaan, minkälaisia hankkeita osuuskuntana sekä toisaalta yksilöinä keksimme ja lähdemme toteuttamaan. Monien erehdysten ja suoranaisten virheiden kautta olemme oppineet toimimaan menestyksekkäinä yrittäjinä. 5 LUOVA TUOTTEISTAMINEN Taide- ja kulttuurialalla tuotteita voi olla kaikenlaisia: koulutusta, sisällöntuotantoa (tekstiä, kuvia), performansseja, esiintymisiä, koreografioita, käsitöitä, taidemaalausta, animaatioita, radio-ohjelmia, näyttelyitä, näytelmiä, kirjoja ja tapahtumia mitä tahansa luova mieli keksiikin. Uulun tuotteet liittyvät kaikki tavalla tai toisella musiikkiin, lukuun ottamatta osuustoimintaan ja yrittämiseen liittyviä koulutuksia, joita olemme pitäneet eri puolilla Suomea. 8

10 Tuotteistamisessa on pohjimmiltaan kyse siitä, kuinka hyvin oman osaamisensa sisällön pystyy kirjoittamaan auki ymmärrettävästi ja kiinnostavasti potentiaalisille tilaajille eli asiakkaille. Hyvän muusikon, tutkijan, tanssijan, kuvataiteilijan, kirjoittajan tai näyttelijän voi olla silti vaikeaa tuotteistaa taitojaan. Taide- ja kulttuurituotteiden myynnissä on omat haasteensa, joista voi päästä yli vain kokeilemalla mikä myy. On myös muistettava, että taide- ja kulttuurialalla sisällön tulisi olla tärkeintä eikä alkuperäisen ajatuksen saisi antaa kadota tuotteistamisen myötä. Kulttuuriosuuskunta Uulussa olemme välttäneet markkinavoimien puuttumisen tuotteiden sisältöihin. Näin oma erityisosaamisemme näyttäytyy itsellemme edelleenkin tinkimättömänä laatutyönä, vaikka tuotteet ovatkin vuosien varrella virtaviivaistuneet. Aivan kaikkea ei tarvitse tuotteistaa tai jokaiseen tilaajan toiveeseen suostua. Yrityksen ideologia ja arvopohja nouseekin joskus esille tapauksissa, joissa joudumme punnitsemaan yrityksen julkikuvaa suhteessa tarjottuun työhön. Lopulta toiminnan sisältö ja sen tausta-ajatusten takana seisominen on kuitenkin tärkeämpää kuin varsinaisesta työstä saatu palkkio. Uulun perustamisen innoittajana oli ajatus etnomusikologiasta niin hienona alana, että kaikkien pitäisi saada tietää asiat, joista olimme saaneet vihiä opiskelujemme myötä. Toinen voimakas motivaattori yrityksen perustamiseen oli halu luoda alalle työpaikkoja. Näiden perusajatusten pohjalta mietittiin, mitä meidän pitää tehdä, mitä myydä ja kenelle. Kulttuuriosuuskunta Uulun liiketoimintaa ohjailevat osittain vakioasiakkaiden painotukset sekä julkisen sektorin päätavoitteet ja linjaukset. Opetus- ja kulttuuriministeriön suuntaviivat ja ohjeistukset näyttävät meille myös suuntaa toimintamme kehittämisessä. Vastaavasti esimerkiksi Tampereen alueen museoiden näyttelykokonaisuudet vaikuttavat työpajojemme sisältöön konkreettisemmin. 9

11 Kulttuuriyrittäjinä meidän pitää olla perillä siitä, mitä taiteen ja kulttuurin alalla Suomessa ja maailmalla on meneillään. Tämä meidän tulee tehdä myös julkisen rahoituksen vuoksi. Samalla Uulu kuitenkin luo yksityisen sektorin tarpeisiin uudenlaisia omia tuotteita, kuten yrityslahjoja ja tapahtumatuotantoa. Tuotteemme eivät ole syntyneet vahingossa vaan pitkäjänteisen suunnittelun ja kehitystyön tuloksena. Alun kokeiluvaiheen jälkeen ryhdyimme tekemään vuositavoitteita ja tarkempia toimintasuunnitelmia. Laajat suuntatavoitteemme kumpuavat kuitenkin yrityksemme arvopohjasta. Määrällisesti eniten myyty tuotteemme, erilaiset pääasiassa lapsille toteutetut musiikkityöpajat, perustuvat hyvin yksinkertaiseen peruskonseptiin, josta olemme kehittäneet useampia eri variaatioita. Käytännössä kyse on käsikirjoituksesta, jota muunnellaan työpajan ohjaajan tai ohjaajien erityisosaamisen mukaan. Työpajoja on toteutettu Uulun toiminnan aikana tuhansia. Olemme pyrkineet suunnittelemaan työpajojen erilaiset käsikirjoitukset niin, että ne ovat kenen tahansa ohjaajistamme toteutettavissa, vaativat vain helposti liikuteltavan määrän soittimia ja niiden sisältö on napakasti selitettävissä sellaisillekin henkilöille, jotka eivät Uulun musiikkityöpajassa ole aikaisemmin olleet. Työpajoista, kuten muistakin tuotteistamme, olemme laatineet sellaiset tuote-esittelyt, jotka kertovat mitä myymme. Selkeys on tärkeää, jotta asiakkaamme ja samoin me itse tiedämme mitä olemme lupautuneet tekemään. Esimerkkinä alun perin Tampereen museokeskus Vapriikin Kiina-näyttelyihin laaditun musiikkityöpajan kuvaus: 10

12 KEISARIN XUN JA MAALATUT KASVOT Tokaluokkalaisille ja siitä ylöspäin eläkeläisille asti suunnattu Kiina-kokonaisuus. Runkoa sovelletaan ikäryhmän mukaan. Kesto 60 min. Yksi ohjaaja, hinta 75 + alv 23 %. Mukaan mahtuu max. 30 osanottajaa. Kiehtova Kiina näyttäytyy keisarien, keisarinnojen ja hautalöytöjen ajoista nykyisen peking-oopperan värikylläiseen maailmaan asti! Tunnissa ehditään katsoa kuvia, kuunnella näytteitä, tanssia ja laulaa, ja mikä parasta, myös kokeilla millainen ääni lähtee esimerkiksi sellaisista soittimista kuin xun tai tanggu. Kiina-ilmiö ei ainakaan musiikillisesti ole laisinkaan turha juttu, vaan siihen saattaa jopa jäädä koukkuun... Vastaavanlainen kuvaus Afrikan musiikkikulttuureihin perehdyttävästä työpajasta: AFRIKAN KULTTUURIALUEEN PAJA Yli 5-vuotiaille. Max. 25 osallistujaa, kesto 60 min. Yksi ohjaaja, hinta 75 +alv 23 %. Afrikka -wau!! Ei se olekaan maa, vaan siinä on monta maata... eikä joka paikassa soiteta vain djembe-rumpua vaan on myös monenlaista muuta. Itärannikolta opetellaan ngoman soittoa, sormipianojen kilkuttelua ja hauska laulu Ally-tädistä. Lännessä tulevat vastaan muun muassa yksikieliset viulut ja sarvelliset sabar-rummut. Ja keskellä Afrikkaa, sademetsän sydämessä, pygmiheimo soittaa viestejä rakorummulla. Paja avaa laajan Afrikan eri osaalueita esittelemällä yleisimmät soittimet sekä perusasiat laulusta ja tanssista. Twende!! 11

13 Edelliset esimerkit osoittavat, että tuotteen markkinointi on aika virtaviivaista eikä sisällön tietopohja nouse kovin yksityiskohtaisesti esiin. Markkinointikielessä yksinkertaistus on valttia. Tuote-esittelyistä tulisi heti käydä ilmi aihe, merkittävyys yhteisöllisten kokemusten tuottamisessa sekä soveltuvuus kaikenlaisille yleisöille. Lyhyesti sanottuna haasteena on aina se, että onnistumme kertomaan ihmisille yksiselitteisesti, mitä me myymme. Liikojen lupausten antaminen ei ole kannattavaa, sillä se nakertaa yrityksen imagoa. Tuotteiden pitää kuitenkin olla myyviä ja herättää niin tilaajan (esimerkiksi päiväkodin johtaja) kuin varsinaisen kohderyhmänkin (esimerkiksi päiväkodin lapset) mielenkiinto. Kaikista töistä on syytä tehdä kirjalliset sopimukset, joissa määritellään mitä tehdään, missä aikataulussa ja mihin hintaan. Myytyjen tuotteiden tulee olla yksiselitteisiä ja selkeitä. Sopimuksiin tulee kirjata myös hyväksyttävät syyt sopimuksen noudattamatta jättämiseen sekä sanktiot mahdollisesta sopimusrikkomuksesta. Tarkemmin sopimustekniikasta, muotoseikoista ja sopimussakoista kannattaa lukea esimerkiksi aiheeseen liittyvistä oppikirjoista (yritysjuridiikan peruskirjallisuutta). Näihin kysymyksiin saa apua myös esimerkiksi osuustoimintakeskuksista tai uusyrityskeskuksista. Tuotteistamisen suhteen olemme hyvin kriittisiä. Minkä tahansa asian, kuten Kiinan hyvin monipuolisen ja monituhatvuotisen musiikkikulttuurin popularisointi voi olla ongelmallista, jos sisällöstä joutuu tinkimään. Olemme silti hyvin tarkkoja siitä, että tiedämme mistä puhumme. Ammattitaitoamme on myös myöntää se, jos emme jostain asiasta jotain tiedä. Ohuella jäällä kävely johtaa ennemmin tai myöhemmin epäonnistumiseen, joka saattaa vahingoittaa yrityksen imagoa ikiajoiksi. 12

14 6 ASIAKKAAT JA YRITYKSEN TUNNETTUUS Uulussa olemme päässeet onneksi tilanteeseen, jossa suuri osa myynnistämme toteutetaan asiakkaiden tilauksesta. Tähän tilanteeseen pääseminen on vaatinut suunnitelmallista ja johdonmukaista työtä useamman vuoden ajan. Silti joudumme käyttämään huomattavan määrän työaikaamme ja resurssejamme erilaiseen myynti- ja markkinointityöhön. Erilaisten esitteiden suunnittelu, nettisivujen ylläpito, tiedotteiden kirjoittaminen, joulukorttien lähettäminen asiakkaille, ilmaisesiintymiset ja suorat yhteydenotot vanhoihin ja uusiin asiakkaisiin ovat merkittävä osa uululaisten työnkuvaa. Yritykselle on hyvin tärkeää hallita asiakkuuksiaan. Yrityksen toiminnan ja kasvun turvaamiseksi on välttämätöntä hankkia jatkuvasti uusia asiakkaita. Vielä tärkeämpää on pitää yhteyttä vanhoihin asiakkaisiin ja ylläpitää heihin hyviä asiakassuhteita. Vanhalle ja tyytyväiselle asiakkaalle on huomattavasti helpompi myydä palveluita kuin uudelle asiakkaalle, jolle toimintamme ei ole tuttua. Tärkeää myynti- ja markkinointityön kannalta onkin yrityksen tunnettuus sekä imago. Olemme johdonmukaisesti pyrkineet rakentamaan Uululle visioimaamme imagoa ja nostamaan yrityksemme statusta. Tätä on tehty muun muassa osallistumalla useisiin erilaisiin työryhmiin, tapahtumiin, seminaareihin ja paneeleihin. Tässä työssä on avuksi myös osuuskunnan jäsenten toiminta muissa musiikkialan vastuu- ja luottamustehtävissä. Seuraamme aktiivisesti medianäkyvyyttämme esimerkiksi lehdissä ja internetissä. Viimeaikoina olemme myös keskustelleet osuuskunnan kesken esimerkiksi siitä, että emme lähetä ristiriitaisia signaaleja yrityksen ulkopuolelle, vaikka keskenämme emme olisikaan aina samaa mieltä asioista. 13

15 Liiketoimintaa aloittaessa kannattaa myös miettiä sellaisia asioita kuin yrityksen nimeäminen sekä yrityksen visuaalinen ilme, esimerkiksi teemavärit sekä logo ynnä muut graafiset seikat. Nimen kannattaa olla lyhyt ja ytimekäs, helposti muistettava, ja kertoa jotain yrityksen toiminnasta. 7 OMAN TYÖN HINNOITTELU Oman työn hinnoittelu on aina vaikeaa. Lakisääteiset maksut ynnä muut on otettava huomioon. On vältettävä palveluiden liian korkeaa hintaa, mutta toisaalta myös varottava myymästä itseään alihintaan. Lisäksi tulee huomioida niin sanottu tuottamaton työ, kuten aiemmin tekstissä esitetyt yrityksen taloushallintoon, asiakassuhteiden ylläpitoon tai yrityksen tunnettuuden lisäämiseen liittyvät tehtävät. Yrityksen pyörittämiseen liittyy myös monia kiinteitä kuluja, kuten toimitilan pitämiseen liittyvät maksut (esimerkiksi vuokra, vesi, vakuutukset ja internet), puhelinkulut, matkakulut, yrityksen irtaimiston kuluminen ja niin edelleen. Yrityksellä on hyvä olla säästössä rahaa yllättäviä kuluja sekä tulevaisuuden investointeja varten. Taide- ja kulttuurialan tuotteiden, pääasiassa erilaisten palveluiden tai taideteosten hinnoittelu on vaikeaa myös siksi, että niiden arvo koetaan monesti subjektiivisesti. Kyse on pääasiassa kysynnän ja tarjonnan laista. Hinta pitää usein neuvotella tapauskohtaisesti. Voi käydä niin, että paljon suunnittelutyötä vaatinut tuote ei myykään hyvin tai lähestulkoon sattumalta syntynyt yksinkertainen ja helposti toteutettavissa oleva idea puolestaan tuottaa muutaman kuukauden palkan. On kuitenkin vältettävä hinnoittelemasta omaa työtään niin, että se on toisille asiakkaille huomattavasti edullisempaa kuin toisille. Kokemuksemme mukaan kaikkia asiakkaita on kohdeltava tasavertaisesti. 14

16 Yrittäjän näkökulmasta ei ole olemassa ilmaista työtä joku toimii aina työsuorituksen maksajana. Mikäli muusikkoyrittäjä tekee kuukaudessa 20 keikkaa ja näistä 15:sta hän voi laskuttaa palkkion, tulee ajatella näiden 15 asiakkaan maksavan myös muusikkoyrittäjän viisi promootiokeikkaa sekä yrittämiseen liittyvät kulut ja suoraan tuottamattomat työt. Ideaalitilanteessa rahaa jää myös yritystoiminnan kasvattamiseen. Jokaisella taide- ja kulttuurialan työntekijällä/yrittäjällä tulisi olla jonkinlainen käsitys siitä, kuinka paljon palkkaa hän tarvitsee. Voi olla, että hän myy yhden taideteoksen tai esiintymisen sellaisella hinnalla, että se kattaa koko kuukauden palkkatoiveen ja yrityksen kulut. Vastaavasti joskus rahaliikenteessä on kuukausia, jolloin tuloja tulee vähän. Tärkeää on suunnitella ja ennakoida rahaliikennettä pidemmissä ajanjaksoissa. Koulutusalalla kesäkuukaudet ovat selkeästi lukukausia hiljaisempia, jolloin toiminnan turvaamiseksi on oltava muitakin myytäviä tuotteita. Uulun tapauksessa asia on ratkaistu erilaisiin tapahtumiin myytävillä esiintymisillä, soitinradoilla, soitin- ja levymyynnillä ja omalla tapahtumatuotannolla. 8 LOPUKSI Taide- ja kulttuuriyrittäminen on työllistymismahdollisuus muiden joukossa. Se takaa usein suuremman vapauden tehdä sellaista työtä, jota haluaa, mutta tuo mukanaan suurempia velvoitteita kuin palkollisena toimiminen. On itsestä kiinni, pitääkö yrittäjyyteen liittyvien asioiden opiskelua ja oppimista lopulta taakkana vai uutena aluevaltauksena. Kulttuuriosuuskunta Uulun Tampereen Pispalan toimipisteessä on kuultu paitsi byrokratiaan liittyviä turhautuneisuuden urahduksia, monta kertaa myös lause Tää on kyllä paras työpaikka ikinä! 15

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10 Auvo Turpeinen Uusyrityskeskus toiminta: Elinkeinoelämän perustama yhteistoimintajärjestö 31 alueellista yhdistystä, yli 80 neuvontapistettä Suomessa vuodesta -89 saakka Jäseninä

Lisätiedot

15.9.2015. Kuinka elää kuvataiteella Neuvontaa ja apua ammatillisiin pulmiin

15.9.2015. Kuinka elää kuvataiteella Neuvontaa ja apua ammatillisiin pulmiin 15.9.2015 Kuinka elää kuvataiteella Neuvontaa ja apua ammatillisiin pulmiin Kuinka elää kuvataiteella Hankkeen aikana Tarjotaan neuvontapalveluita taiteilijoille Järjestetään täydennyskoulutusta Kehitetään

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus?

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Lykky Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Oulun seudun ammattikorkeakoulun (Oamk) Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Sosiaaliset yritykset

Sosiaaliset yritykset Välkky-projektin teema- ja kehittämistyöskentely Sosiaaliset yritykset III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009 Jussi Mankki Jaana Merenmies Syfo Aamupäivän ohjelma 8.30 Aloitus, kotitehtävän purku

Lisätiedot

III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009

III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009 Välkky-projektin teema- ja kehittämistyöskentely Sosiaaliset yritykset III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009 Jussi Mankki Jaana Merenmies Syfo Aamupäivän ohjelma 8.30 Aloitus, kotitehtävän purku

Lisätiedot

OSUUSKUNTA - MONTA YRITYSTÄ YHDESSÄ. Mirja Taipale yritysneuvoja, osuuskunnat Tredea Oy

OSUUSKUNTA - MONTA YRITYSTÄ YHDESSÄ. Mirja Taipale yritysneuvoja, osuuskunnat Tredea Oy OSUUSKUNTA - MONTA YRITYSTÄ YHDESSÄ Mirja Taipale yritysneuvoja, osuuskunnat Tredea Oy Yksin tai yhdessä osuuskunnan voi perustaa yksin, kaksin, kolmisin ylärajaa ei ole jäsen voi olla luonnollinen henkilö,

Lisätiedot

K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset

K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset Kohdistuivat lähinnä K3- konseptin kulttuuri osioon - eli miten saadaan konsepti palvelemaan kulttuurielämän raikastamista ja rakennetaan hyvä alusta kulttuurityölle ja

Lisätiedot

KESÄYRITTÄJÄN KÄSIKIRJA 2016

KESÄYRITTÄJÄN KÄSIKIRJA 2016 KESÄYRITTÄJÄN KÄSIKIRJA 2016 Kuinka asiat tapahtuvat? MIKÄ ON KESÄYRITTÄJÄ? Kesäyrittäjä-ohjelma on luotu nuorille toisten nuorten toimesta, opettamaan yrittäjämäistä toimintaa ja oma-aloitteisuutta. Projektin

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS YT2 ALOITTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTASUUNNITELMA LITE Tämä työkirja on tarkoitettu yrityksen perustamista suunnitteleville henkilöille ja soveltuu parhaiten

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov

TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov LIITE 1 1 (11) TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov Tavoitteet ja keskeiset sisällöt, kiitettävä taso Opiskelija on tunnettava oman alansa perustutkinnon opetussuunnitelma ja kansalliset näyttöaineistot,

Lisätiedot

Tulevaisuuden markkinat tulevaisuuden yrittäjä. Vesa Puhakka vesa.puhakka@oulu.fi

Tulevaisuuden markkinat tulevaisuuden yrittäjä. Vesa Puhakka vesa.puhakka@oulu.fi Tulevaisuuden markkinat tulevaisuuden yrittäjä Vesa Puhakka vesa.puhakka@oulu.fi Dynaamisessa liiketoimintaympäristössä on valtavasti informaatiota mutta vähän tietoa. Koska suurin osa yrityksistä ja ihmisistä

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen LADEC OY Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit 18.11.2015 Yrittäjänä toimiminen Luovien alojen yrittäjyys erilaistako? On luotava tuote tai palvelu, jonka asiakas haluaa ostaa (Luovien

Lisätiedot

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle KASVOT LUOMULLE 1. Perustiedot (lyhyesti ja ytimekkäästi) Mitä yritys myy? Mikä on pääkohderyhmä? Kenelle myydään? Miten

Lisätiedot

OSUUSKUNNAT SUOMALAISTEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN VÄLINEENÄ. KTT Eliisa Troberg Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti

OSUUSKUNNAT SUOMALAISTEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN VÄLINEENÄ. KTT Eliisa Troberg Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti OSUUSKUNNAT SUOMALAISTEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN VÄLINEENÄ KTT Eliisa Troberg Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti AGENDA Taustaa Tutkimuksen tavoitteet Käsitteellinen viitekehys

Lisätiedot

Osuuskuntayrittäjyys

Osuuskuntayrittäjyys Osuuskuntayrittäjyys Osuuskunnat Suomessa yhteensä n. 4 500 osuuskuntaa vuositasolla perustetaan noin 200 uutta osuuskuntaa Noin 2 700 pienosuuskuntaa 1 300 vesihuolto-ja energia osuuskuntaa 370 osuuspankkia

Lisätiedot

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Tällä mennään Tuotteistaminen & asiakaslähtöinen markkinointi Vähän teoriaa, enemmän käytäntöä. http://www.youtube.com/watch?v=uk0zrvzvtb4

Lisätiedot

Hyvän työpaikan kriteerit

Hyvän työpaikan kriteerit Hyvän työpaikan kriteerit Vetovoimaa ja työhyvinvointia terveydenhuoltoon! Hyvän työpaikan kriteerit 2 Hyvä lukija, esitteessä olevat Hyvän työpaikan kriteerit terveydenhuollon organisaatioille on laadittu

Lisätiedot

Ryhmä 1. Miten vauhdittaa kylätoimijoiden ja järjestöjen osallistumista turvallisuustyöhön

Ryhmä 1. Miten vauhdittaa kylätoimijoiden ja järjestöjen osallistumista turvallisuustyöhön Miten vauhdittaa kylätoimijoiden ja järjestöjen osallistumista turvallisuustyöhön Vapaaehtoisuus on muuttunt pakoksi Joudumme hallinnollisiin tehtäviin, emme voi keskittyä meille tärkeiden asioiden kehittämiseen

Lisätiedot

Mutkatonta molemmille osapuolille. Mediapolis 24.4.2014. Anna Hurmalainen

Mutkatonta molemmille osapuolille. Mediapolis 24.4.2014. Anna Hurmalainen Mutkatonta molemmille osapuolille Mediapolis 24.4.2014 Anna Hurmalainen Muutama sana meistä Moniverso on toiminut yli 10 vuotta. Osuuskunta, jossa on 7 jäsentä, Pirkanmaalla ja pääkaupunkiseudulla Toimisto

Lisätiedot

STRATEGIA 2020. Pieniä kosketuksia, pysyviä vaikutuksia

STRATEGIA 2020. Pieniä kosketuksia, pysyviä vaikutuksia STRATEGIA 2020 Pieniä kosketuksia, pysyviä vaikutuksia 1 Sisällysluettelo Visio s. 3 Edistämme kaupunkilaisten hyvinvointia kulttuurikosketuksilla Viemme kulttuuria ja taidetta keskelle kaupunkilaisten

Lisätiedot

YHTEISKUNNALLISTEN YRITYSTEN SUPERPÄIVÄ TAMPERE 28.5.2013

YHTEISKUNNALLISTEN YRITYSTEN SUPERPÄIVÄ TAMPERE 28.5.2013 YHTEISKUNNALLISTEN YRITYSTEN SUPERPÄIVÄ TAMPERE 28.5.2013 Yhteiskunnallinen yritys ja muut yritysmuodot Henkilöyhtiöt Toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiöt Normaali osakeyhtiö Yhteiskunnallinen

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2015 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET (HTM)... 2 SUORITETTAVAT KURSSIT (MUSIIKKILEIKKIKOULUN RYHMÄT), NIIDEN

Lisätiedot

Just duunit. Kevät 2015

Just duunit. Kevät 2015 Just duunit Kevät 2015 Just duunit Mitä tehdään? Perustetaan yritys. Miten tehdään? Keksitään yritysidea. Perustetaan yritys. Laaditaan kirjallinen yrityssuunnitelma. Toteutetaan! Just duunit: Tavoite

Lisätiedot

Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen. Päijät-Hämeessä

Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen. Päijät-Hämeessä Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen Päijät-Hämeessä SOS II hankkeen tavoitteet Asiakkaan osallisuutta edistävien käytäntöjen kehittäminen Aikuissosiaalityön raportoinnin ja arvioinnin mallien kehittäminen

Lisätiedot

Kokeilukulttuuri ja digiajan vallankumouksellisuus. Mikko Lampi, @jotudin Hacklab Mikkeli

Kokeilukulttuuri ja digiajan vallankumouksellisuus. Mikko Lampi, @jotudin Hacklab Mikkeli Kokeilukulttuuri ja digiajan vallankumouksellisuus Mikko Lampi, @jotudin Hacklab Mikkeli Hakkerismin lyhyt oppimäärä Entä todellisuudessa? Uuden luominen, kehittäminen ja parantaminen Sovellukset Laitteet

Lisätiedot

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 Minustako yrittäjä? Yrittäjän tärkein voimavara on vahva ammattitaito Yrittäjällä on motivaatiota, pitkäjännitteisyyttä ja halua menestyä ei lannistu ensimmäisistä

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin.

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Ajatuksia hinnoittelusta Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Hinnoittelu Yritystoiminnan tavoitteena on aina kannattava liiketoiminta ja asiakastyytyväisyys. Hinta

Lisätiedot

Järjestö palveluiden tarjoajana

Järjestö palveluiden tarjoajana Järjestö palveluiden tarjoajana Hotelli Arthur 3.11. 2011 - Järjestöhautomo 11.11.2011 Maahanmuuttajien järjestäytyminen Suomessa arviolta 700-900 maahanmuuttajayhdistystä Yhdistykset ovat melko nuoria

Lisätiedot

JOHTAMINEN. Yritystoiminta Pauliina Stranius

JOHTAMINEN. Yritystoiminta Pauliina Stranius JOHTAMINEN Johtaminen Johtajuus yrityksen eri kehitysvaiheissa Aiemmin on kenties tarkasteltu pk-yrityksen kehitystä elinkaarimallin mukaisesti. Myös johtajuus muuttaa muotoaan yrityksen eri kehitysvaiheissa.

Lisätiedot

Työn alla 2010-2011. Tyrkyllä

Työn alla 2010-2011. Tyrkyllä Anya Productions Anya Productions Ky Kuopiolainen kulttuurialan tuotanto-, koulutus- ja myyntipalveluyritys 2 työntekijää, 3 harjoittelijaa (Ely keskuksen myöntämä ensimmäisen työntekijän tuki) Kirjanpito,

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

MIKSI MYYNTISI TARVITSEE HUOLTOA?

MIKSI MYYNTISI TARVITSEE HUOLTOA? MYYNNIN HUOLTOKIRJA MIKSI MYYNTISI TARVITSEE HUOLTOA? Koska myynti on kone, joka hyytyy ilman huolenpitoa! Myynnin vuosihuolto on ainutlaatuinen, vaivaton ja nopea palvelujärjestelmä myyntisi tehostamiseksi.

Lisätiedot

www.uudiskohde.fi Uusien asuntojen osaaja.

www.uudiskohde.fi Uusien asuntojen osaaja. www.uudiskohde.fi Uusien asuntojen osaaja. Uudiskohteiden asiantuntija palveluksessanne. Uudiskohde on palveluna ainutlaatuinen. Välittäjämme ovat keskittyneet nimenomaan uudiskohteiden myyntiin, mistä

Lisätiedot

Suomen lasten ja nuorten säätiö Myrsky-hanke projektipäällikkö Riikka Åstrand. Valtakunnalliset sjaishuollon päivät Tampere 2.10.

Suomen lasten ja nuorten säätiö Myrsky-hanke projektipäällikkö Riikka Åstrand. Valtakunnalliset sjaishuollon päivät Tampere 2.10. Suomen lasten ja nuorten säätiö Myrsky-hanke projektipäällikkö Riikka Åstrand Valtakunnalliset sjaishuollon päivät Tampere 2.10.2013 MYRSKY-HANKE mahdollistaa nuorille suunnattuja, nuorten omia voimavaroja

Lisätiedot

METALLIALAN OSUUSKUNTASELVITYS, RAMBOLL MANAGEMENT CONSULTING

METALLIALAN OSUUSKUNTASELVITYS, RAMBOLL MANAGEMENT CONSULTING METALLIALAN OSUUSKUNTASELVITYS, RAMBOLL MANAGEMENT CONSULTING Alustavien selvitystulosten esittely Ryhmätyöskentely Me-TALLI liiketoimintamallissa Ryhmä 1: Tarjonta ja asiakas näkökulma, Ryhmä 2: Toiminnan

Lisätiedot

Osuustoiminnallinen yhteisyrittäminen aikamme ilmiönä. Vanhempi tutkija, KTT Eliisa Troberg

Osuustoiminnallinen yhteisyrittäminen aikamme ilmiönä. Vanhempi tutkija, KTT Eliisa Troberg Osuustoiminnallinen yhteisyrittäminen aikamme ilmiönä Vanhempi tutkija, KTT Eliisa Troberg Esityksen sisältö Mistä lähdettiin liikkeelle? Uudet tuulet alkavat puhaltaa... Missä mennään nyt? Osuuskuntatrendejä

Lisätiedot

Kansainväliset koulutusskenaariot

Kansainväliset koulutusskenaariot seminaari, Vanajanlinna 14-15.2.2006 Kansainväliset koulutusskenaariot Johdatus iltapäivän ryhmätöihin Tuomo Kuosa Tutkija Turun kauppakorkeakoulun Tulevaisuuden tutkimuskeskus Ohjelma 1. Palautetaan mieliin.

Lisätiedot

Perustiedot - Kaikki -

Perustiedot - Kaikki - KMO 13+ RTF Report - luotu 27.05.2015 15:22 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet final 13+ 73 40 23 Yhteensä 73 40 23 Perustiedot 1. Ikäni on (39) Ikäni on 2. Olen ollut oppilaana (36) Olen ollut oppilaana

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Näin syntyy Ulkopolitiikka. Yhteistyötä, hiljaisia signaaleja ja sinnikästä editointia

Näin syntyy Ulkopolitiikka. Yhteistyötä, hiljaisia signaaleja ja sinnikästä editointia Näin syntyy Ulkopolitiikka Yhteistyötä, hiljaisia signaaleja ja sinnikästä editointia Joonas Pörsti / UP / 17.9.2014 Ulkopolitiikka on sitoutumaton kansainvälisiin suhteisiin erikoistunut aikakauslehti.

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Markkinoinnin kilpailukeinot

Yrittäjäkoulutus. Markkinoinnin kilpailukeinot 1 Yrittäjäkoulutus Markkinoinnin kilpailukeinot Mitä markkinointi on? 2 Laajasti ottaen markkinointi kattaa kaikki liiketoiminnan osa-alueet. Väljästi tulkittuna se tarkoittaa sitä, että kaikki yrittäjän

Lisätiedot

Asiakasrajapinnasta kasvu - ja kehitysvoimaa. Antti Karjula Tulevaisuuden Kasvupolut Oy 27.3.2012 Oma Yritys 2012

Asiakasrajapinnasta kasvu - ja kehitysvoimaa. Antti Karjula Tulevaisuuden Kasvupolut Oy 27.3.2012 Oma Yritys 2012 Asiakasrajapinnasta kasvu - ja kehitysvoimaa Antti Karjula Tulevaisuuden Kasvupolut Oy 27.3.2012 Oma Yritys 2012 Omat kokemukset reilun 15 vuoden ajalta Olen toiminut käytännön myyntityön parissa ja hoitanut

Lisätiedot

Tieto on valtaa sijoittajamarkkinoilla Maija Honkanen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Tieto on valtaa sijoittajamarkkinoilla Maija Honkanen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Tieto on valtaa sijoittajamarkkinoilla Maija Honkanen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Sieltä voi tulla sit taas ihan jopa strategisii asioita, - - - kun katsoo yritystä ulkopuolelta ja markkinoita vähän

Lisätiedot

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen KILPAILUTEHTÄVÄ: YRITTÄJYYS A1: Case yritys Joukkue valitsee case yrityksen annetuista oikeista yrityksistä saamansa pohjatiedon perusteella. Joukkue perustelee valintansa joukkueensa vahvuuksilla/osaamisella

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulu on kansainvälisesti arvostettu, autonominen ja vastuullinen: osaajien kouluttaja alueellisen kilpailukyvyn rakentaja

Lisätiedot

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Kyselyn toteutus Työhyvinvointikorttikoulutuksia on toteutettu

Lisätiedot

Yrittäjyys ammattitaitona

Yrittäjyys ammattitaitona Yrittäjyys ammattitaitona Taitajasta yrittäjäksi yrittäjyys osana ammattitaitokilpailuja seminaari Helsinki ti 31.1.2012 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Yrittäjyys on yksilön kykyä muuttaa

Lisätiedot

Menestyksen porkkanoita

Menestyksen porkkanoita Menestyksen porkkanoita Usko Uskallus Innostuminen Oma Yritys-messut Wanha Satama, Helsinki 20.3.2013 Miksi jotkut yritykset menestyvät?...ja toiset eivät? Olemassaolon oikeutus ; Mikä on/ olisi minun

Lisätiedot

on yritystoiminnan keskeisistä liiketoimintapäätöksistä ensimmäinen. Sen varaan kaikki muut päätökset tehdään:

on yritystoiminnan keskeisistä liiketoimintapäätöksistä ensimmäinen. Sen varaan kaikki muut päätökset tehdään: Sisällysluettelo Esipuhe 2 1. Segmentointi nykymarkkinoinnissa 5 1.1. Segmentoinnin merkitys 6 1.2. Segmentoinnin toteutuksen ongelmat 8 1.3. Segmentin valintaan vaikuttavat tekijät 10 2. Segmentoinnin

Lisätiedot

4.3.1 YRITYSTOIMINTA Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö:

4.3.1 YRITYSTOIMINTA Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 4.3.1 YRITYSTOIMINTA Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu osallistuu yrityksen toiminnan suunnitteluun ja toimii ryhmän jäsenenä ottaa vastuun töistään

Lisätiedot

NäyttöPiste NY. Miten hoidamme rahaliikenteen?

NäyttöPiste NY. Miten hoidamme rahaliikenteen? NäyttöPiste NY Miten hoidamme rahaliikenteen? Tässä diaesityksessä kerromme yrityksemme taloushallinnosta, mutta kerromme kuitenkin ensin hieman yrityksestämme. NäyttöPiste NY Yleistä NäyttöPiste NY on

Lisätiedot

Haastateltavan nimi: Ajankohta: Tehtävä: Valmistaudu haastatteluun ja varmista, että sinulla on selkeä näkemys/vastaus seuraaviin kysymyksiin?

Haastateltavan nimi: Ajankohta: Tehtävä: Valmistaudu haastatteluun ja varmista, että sinulla on selkeä näkemys/vastaus seuraaviin kysymyksiin? TYÖPAIKKAHAASTATTELU Voit käyttää tätä työpaikkahaastattelun käsikirjoitusta apuna haastattelutilanteessa. Tulosta käsikirjoitus ja tee omia merkintöjä ennen haastattelua, sen kuluessa ja haastattelun

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1 Kim Polamo Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Työnohjauksen tulos näkyy taseessa.* * Vähentyneinä poissaoloina, parempana työilmapiirinä ja hyvinä asiakassuhteina... kokemuksen

Lisätiedot

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue Sivu 1 / 5 Tässä raportissa kuvaan Opintojen ohjaajan koulutuksessa oppimaani suhteessa koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin ja osaamisalueisiin. Jokaisen osaamisalueen kohdalla pohdin, miten saavutin

Lisätiedot

Näkökulmia energiayhtiöiden sosiaalisen median strategiatyöhön

Näkökulmia energiayhtiöiden sosiaalisen median strategiatyöhön Näkökulmia energiayhtiöiden sosiaalisen median strategiatyöhön 1 Saatteeksi Sosiaalinen media on tullut jäädäkseen. Monissa yrityksissä parhaillaan pohditaankin, miten suhtautua ja osallistua tähän uuteen

Lisätiedot

OpenIDEO on avoin innovaatioalusta, jonka globaaliin, netissä toimivaan yhteisöön voit liittyä ratkaisemaan suuria ongelmia yhteisen hyvän vuoksi.

OpenIDEO on avoin innovaatioalusta, jonka globaaliin, netissä toimivaan yhteisöön voit liittyä ratkaisemaan suuria ongelmia yhteisen hyvän vuoksi. OpenIDEO on avoin innovaatioalusta, jonka globaaliin, netissä toimivaan yhteisöön voit liittyä ratkaisemaan suuria ongelmia yhteisen hyvän vuoksi. Olit sitten kuka tahansa, sinulla on aina uniikki ja arvokas

Lisätiedot

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu Alustava liiketoimintasuunnitelma Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu 15.1.2013/LTPT1013 22.4.2013/EO1213 HM Miksi alustava LTS? Jäsennetään ja selvennetään aiotun yritystoiminnan kannattavuutta

Lisätiedot

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin!

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015 Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Hienoa nähdä täällä näin paljon osanottajia. Päivän teemana on Kuohuntaa

Lisätiedot

Työssäoppiminen yrittäjänä. Leonardo da vinci hankkeiden päätösseminaari 14.5.2012

Työssäoppiminen yrittäjänä. Leonardo da vinci hankkeiden päätösseminaari 14.5.2012 Työssäoppiminen yrittäjänä Leonardo da vinci hankkeiden päätösseminaari 14.5.2012 TOY työssäoppiminen yri äjäna TOYn idea on tarjota opiskelijoille mahdollisuus kehi ää omaa yritysideaansa ja toteuttaa

Lisätiedot

ERIKOISTUMISOHJELMAT TAIDEYLIOPISTO. Mist Kuva: Wilma Hurskainen

ERIKOISTUMISOHJELMAT TAIDEYLIOPISTO. Mist Kuva: Wilma Hurskainen ERIKOISTUMISOHJELMAT TAIDEYLIOPISTO Mist Kuva: Wilma Hurskainen Erikoistumisohjelmat Syvennä erityisosaamistasi ja laajenna uramahdollisuuksiasi! Taiteilija-kehittäjäksi organisaatioon taiteelliset interventiot

Lisätiedot

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin kuvaus ja tavoite 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoite 2.1 PKyritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

Hae tutkimusrahoitusta Koneen Säätiöltä!

Hae tutkimusrahoitusta Koneen Säätiöltä! Hae tutkimusrahoitusta Koneen Säätiöltä! Tiedeasiamies Kalle Korhonen syyskuu 2015 6.9.15 KONEEN SÄÄTIÖ 1 Koneen Säätiö Koneen Säätiö on itsenäinen ja riippumaton v. 1956 perustettu yleishyödyllinen säätiö

Lisätiedot

Uutta luovaa taloutta. Anu Perttunen ohjelmajohtaja Luovien alojen verkosto

Uutta luovaa taloutta. Anu Perttunen ohjelmajohtaja Luovien alojen verkosto Uutta luovaa taloutta Anu Perttunen ohjelmajohtaja Luovien alojen verkosto Murros Meneillään on talouden murros. Tiedon, osaamisen, luovuuden ja merkitysten rooli kasvaa. Uudistuva talous, digitalisoituva

Lisätiedot

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA Markkinatehdas on ryhmä nuoria markkinoijia, joiden tavoitteena on parantaa Keski-Suomen yritysten markkinoinnin suunnitelmallisuutta ja auttaa käytännön toteutuksessa.

Lisätiedot

Jyväskylän Taiteilijaseura ry

Jyväskylän Taiteilijaseura ry TILATEOS YRITYKSEN VALMISTAMISTA TUOTTEISTA Valmistetaan yritykselle tilataideteos, jossa käytetään materiaalina yrityksen valmistamia tuotteita. Teoksen lähtökohtana ovat tilaajan toiveet. Teos voi olla

Lisätiedot

M A A L I. Luovien alojen lisäarvo perinteiselle teollisuudelle

M A A L I. Luovien alojen lisäarvo perinteiselle teollisuudelle M A A L I Luovien alojen lisäarvo perinteiselle teollisuudelle MIKSI? - luovat alat auttavat muita toimialoja parantamaan tuotteitaan ja palveluitaan - luovan osaamisen parempi hyödyntäminen lisää yritysten

Lisätiedot

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Frami to 9.4.2015 (tietoja päivitetty asetusmuutoksen johdosta 1.5.2015) Kehittämishankkeet - tuensaaja Kehittämishankkeet tuen saaja - julkisoikeudelliset yhteisöt -

Lisätiedot

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 Päivämäärä Lajin vastuuhenkilöt: Tea Ruppa, lajivastaava, Jyväskylän ammattiopisto Semifinaalikoordinaattori:

Lisätiedot

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Tuo ideasi Tuoteväylän asiantuntijoiden arvioitavaksi Onko sinulla uusi innovatiivinen idea, josta voisi

Lisätiedot

Päätöksenteon mallit

Päätöksenteon mallit Prosesseja! Mitä luvattiin? Prosessi on helposti tapahtumanjärjestäjälle kirosana, mutta kelvollista työtä on helvetin vaikea tehdä ilman ainakin jonkinlaista prosessia. Käymme läpi mielestämme tärkeimpiä

Lisätiedot

Tikli-projektin avausseminaari

Tikli-projektin avausseminaari Tikli-projektin avausseminaari Toiminnanohjaus 16.9.2008 Salla Brunou, Severa Luennon sisältö 1. Annetut aiheet 2. Omia kokemuksia Severa Oyj Severa -Kasvanut vuodesta 2003 yli 20 hengen yritykseksi -Asiakaskunta:

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045 Yhteenveto suunnitelman tekemisestä Liiketoimintasuunnitelman merkitys pakotta miettimään liikeideaa järjestelmällisesti ja varmistamaan, että markkinapotentiaali

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Pienestä kiinni yrittäjän haasteet virtuaalimaailmassa

Pienestä kiinni yrittäjän haasteet virtuaalimaailmassa Pienestä kiinni yrittäjän haasteet virtuaalimaailmassa Etelä-Savon noin 6700 yrityksestä valtaosa on pieniä, muutaman henkilön yrityksiä. < 10 henkilön yrityksiä 95% Yksinyrittäjiä 44% (Etelä-Savon Yrittäjien

Lisätiedot

Yritystoimintaan lähdetään monin tavoin...

Yritystoimintaan lähdetään monin tavoin... Marketta Korhonen Minustako yrittäjä? Yritystoimintaan lähdetään monin tavoin... pakon sanelemana työttömyyden kautta (itsensä työllistäminen) koulutuksen kautta harrastuksen kautta franchising yrittäjyyden

Lisätiedot

KEHITTÄVÄT KESÄPÄIVÄT: Nakitus

KEHITTÄVÄT KESÄPÄIVÄT: Nakitus 24. 25.8.2010 Koska ruoka on tärkeä osa inhimillistä elämää, aloitettiin KEKE-tapahtuma perinteiseen tapaan ruokailemalla kunnolla. Ruokailun jälkeen olikin vuorossa tiukka työskentelyrupeama, joka kesti

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja tuottaa tietoliikennepalveluita Pyhäjärven ja Kärsämäen kuntien

Lisätiedot

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA. Oma Yritys 2013, Helsinki 19.03.2013 Antti Salminen innovaatioasiantuntija, Uudenmaan ELY-keskus

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA. Oma Yritys 2013, Helsinki 19.03.2013 Antti Salminen innovaatioasiantuntija, Uudenmaan ELY-keskus KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA Oma Yritys 2013, Helsinki 19.03.2013 Antti Salminen innovaatioasiantuntija, Uudenmaan ELY-keskus KEKSINTÖSÄÄTIÖ Perustettu v. 1971 Asiakkaina yksityishenkilöt ja alkavat yritykset

Lisätiedot

Kulttuuripalvelut tärkeä osa kunnan toimintaa. Ditte Winqvist Erityisasiantuntija, kulttuuri Opetus- ja kulttuuriyksikkö Iisalmi 12 maaliskuu 2015

Kulttuuripalvelut tärkeä osa kunnan toimintaa. Ditte Winqvist Erityisasiantuntija, kulttuuri Opetus- ja kulttuuriyksikkö Iisalmi 12 maaliskuu 2015 Kulttuuripalvelut tärkeä osa kunnan toimintaa Ditte Winqvist Erityisasiantuntija, kulttuuri Opetus- ja kulttuuriyksikkö Iisalmi 12 maaliskuu 2015 1. Kulttuuri on oleellinen osa hyvinvointiyhteiskuntaa

Lisätiedot

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus 1/5 Verohallinto Ylitarkastaja Janne Myllymäki PL 325 0052 VERO janne.myllymaki@vero.fi Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus Lausunnonantajasta

Lisätiedot

Yhteisöjen periaatteista vertailua järjestöihin

Yhteisöjen periaatteista vertailua järjestöihin Matti Vuori Yhteisöjen periaatteista vertailua järjestöihin Sisällysluettelo Johdanto... 2 Järjestöt vs. yhteisöt... 2 Mutta mitä ne ovat?... 2 Ja sitten piirteiden vertailua... 3 Aikaansaavien yhteisöjen

Lisätiedot

TutkintoInfo 19.10.2015

TutkintoInfo 19.10.2015 TutkintoInfo 19.10.2015 Näyttötutkintojärjestelmä Luotiin 1994 säädetyllä ammattitutkintolailla & täydentävällä asetuksella Nykyinen asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 1.8.2015 Tutkintorakenteet

Lisätiedot

Matkailun tuotteistustyöpaja. Storia-hanke Isto Vanhamäki 10.9.2013, Kouvola

Matkailun tuotteistustyöpaja. Storia-hanke Isto Vanhamäki 10.9.2013, Kouvola Matkailun tuotteistustyöpaja Storia-hanke Isto Vanhamäki 10.9.2013, Kouvola 1. Työpaja 10.9.2013 Asiakasymmärrys ja tuotteistaminen asiakasryhmien mukaan Mitkä ovat asiakasryhmämme? Miten asiakasryhmät

Lisätiedot

SOPIMUSTEN MERKITYS OMISTAJANVAIHDOKSISSA

SOPIMUSTEN MERKITYS OMISTAJANVAIHDOKSISSA SOPIMUSTEN MERKITYS OMISTAJANVAIHDOKSISSA Sopimustyypit ja niiden valinta Kaksi päävaihtoehtoa ovat liiketoiminnan myynti (liiketoimintakauppa) ja yrityksen itsensä, eli ns. oikeushenkilön, myynti (osuus

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan musiikkia (PWR1) Valitaan värejä, kuvia tai symboleja erilaisille äänille.

Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan musiikkia (PWR1) Valitaan värejä, kuvia tai symboleja erilaisille äänille. Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan musiikkia (PWR1) Valitaan värejä, kuvia tai symboleja erilaisille äänille. Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan (PWR1) Valitaan

Lisätiedot

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 Nuori Yrittäjyys Yrittäjyyttä, työelämätaitoja, taloudenhallintaa 7-25- vuotiaille nuorille tekemällä oppien 55 000 oppijaa 2013-14 YES verkosto (17:lla alueella)

Lisätiedot

LÄMPÖPUMPPUPÄIVÄ HEUREKASSA 1.12.2015

LÄMPÖPUMPPUPÄIVÄ HEUREKASSA 1.12.2015 LÄMPÖPUMPPUPÄIVÄ HEUREKASSA 1.12.2015 Markku Seppälä, Lahtiset Yhtymä 1.12.2015 1 Lahtiset Yhtymä: Syntyi vuonna 1998 Lehtimiesten myynnin jälkeen takaisin-ostetuista omaisuuseristä, joista Urpo, Hymy

Lisätiedot

Digi Roadshow Tekes rahoitus. Aki Ylönen 15.4.2015

Digi Roadshow Tekes rahoitus. Aki Ylönen 15.4.2015 Digi Roadshow Tekes rahoitus Aki Ylönen 15.4.2015 Digitaalista liiketoimintaa -haku Rahoitusta ja asiantuntijapalveluja digitaalisen liiketoiminnan ja sen edellytysten kehittämiseen Erityisesti kansainvälistymistä

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

ALUSTAVA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

ALUSTAVA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA ALUSTAVA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA 1 Alustavan liiketoimintasuunnitelman tarkoituksena on jäsentää ja selventää aiotun yritystoiminnan kannattavuutta ja menestymisen mahdollisuuksia. Liiketoimintasuunnitelma

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot