YRITTÄMISEN LUOVA TAITO. Kulttuuriosuuskunta Uulun kokemuksia taide- ja kulttuuriyrittämisestä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YRITTÄMISEN LUOVA TAITO. Kulttuuriosuuskunta Uulun kokemuksia taide- ja kulttuuriyrittämisestä"

Transkriptio

1 YRITTÄMISEN LUOVA TAITO Kulttuuriosuuskunta Uulun kokemuksia taide- ja kulttuuriyrittämisestä Lari Aaltonen Joonas Keskinen Kulttuuriosuuskunta Uulu

2 1 JOHDANTO Tässä kirjoituksessa pohdimme luovaa toimialaa ja tarkemmin taide- ja kulttuuriyrittämistä tamperelaisen Kulttuuriosuuskunta Uulun kautta. Olemme molemmat osuuskunnan jäseniä, siis yrittäjiä. Olemme myös esiintyviä taiteilijoita ja akateemisen koulutuksen saaneita. Tavoitteenamme ei ole antaa mitään yleispäteviä ohjeita yrittämisen alalle, vaan tuoda esiin omia kokemuksiamme yrittäjinä tieteen ja taiteen maailmassa. Kulttuuriosuuskunta Uulu on vuonna 2003 perustettu kuuden etnomusikologin eli musiikintutkijan ja yhden perinnesoitinten rakentajan muodostama yritys. Erityisalaamme ovat suomalainen kansanmusiikki sekä maailman eri musiikkikulttuurit. Uulun työntekijät ovat musiikin ja tanssin ammattilaisia, jotka opettavat, kouluttavat, esiintyvät, säveltävät ja luennoivat. Uulu on olemassa tuodakseen esille erilaisia musiikkikulttuureita alkuperäisten soitinten, laulujen, tanssien ja leikkien kautta. Tarjoamme välineitä ymmärtää musiikin ja kulttuurin suhdetta ja puollamme jokaisen ihmisen oikeutta omanlaiseensa musikaalisuuteen. Kukaan osuuskunnan perustajista ei ollut haaveillut yrittäjyydestä, vaan osuuskunta syntyi tarpeeseen tehdä oman alan töitä ammattimaisesti ja läheisessä yhteistyössä muiden samanmielisten kanssa. Äärihumanistien perustamalle musiikkialan yritykselle on vuosien kuluessa välillä hymähdelty huvittuneesti, mutta se on myös palkittu valtakunnallisilla palkinnoilla niin lastenkulttuurin (Taikalamppu 2009) kuin aikuiskoulutuksen (Vuoden Wäinö 2006) innovatiivisesta kehittämisestä. Tällä hetkellä yrityksemme työllistää päätoimisesti neljä osuuskunnan seitsemästä jäsenestä. Lisäksi kauttamme työskentelee vuosittain reilu kaksikymmentä freelanceria. 1

3 2 LUOVA TOIMIALA JA LUOVUUDEN TRAGEDIA Perinteisesti luovaan alaan kuuluviksi on katsottu muun muassa sellaiset toimialat kuin musiikki, kuvataide, kaunokirjallisuus, teatteri ja tanssi. Näitä aloja voitaisiin kutsua myös taide- ja kulttuurialaksi, sillä niissä tuotetaan jotain sellaista, jolla voidaan katsoa olevan taiteellinen ja kulttuurinen itseisarvo. Viime vuosituhannen lopusta luovuuden käsite alkoi muuttua. Joskus taiteilijaa, oli hän sitten tanssija, näyttelijä tai muu sellainen, pidettiin luovuuden ruumiillistumana, jolla oli yksinoikeus taiteen tekemiseen. Nykyään luovuutta nähdään kaikkialla palvelumuotoilu, ohjelmistosuunnittelu, 3D-mallinnus, mainosala jne. ovat nousseet perinteisten taide- ja kulttuurialojen rinnalle keskusteltaessa luovasta alasta ja luovuudesta. Viime aikoina on myös alettu keskustella luovasta johtamisesta yritysmaailmassa, luovista markkinointistrategioista ja niin edelleen. On totta, että luovuutta on monenlaista esimerkiksi ihmemies Angus MacGyverin ongelmanratkaisukyky on eräänlainen luovuuden huipentuma, vaikka kyseessä onkin kuvitteellinen hahmo. Luova oli myös Nikolaus Kopernikus kehitellessään teoriaa aurinkokeskeisestä tähtikunnastamme loihan hän uuden teorian, joka vasta vuosikymmeniä myöhemmin pystyttiin luonnontieteellisesti todistamaan. Taide- ja kulttuurialalla ei siis ole minkäänlaista oikeutta omia luovuuden käsitettä itselleen. Tällä alalla on kuitenkin hyvä mahdollisuus rohkaista kokeilemaan uusia asioita ja ajattelemaan uusilla tavoilla innostaa itsenäiseen ja luovaan ajatteluun. Taiteen ja kulttuurin tekeminen on lähtökohtaisestikin asioiden katsomista toiselta kantilta, kokeilua ja yrityksen ja erehdyksen kautta oppimista. 2

4 Taiteen vaikuttavuutta tai merkittävyyttä on silti hyvin vaikeaa mitata. Luovuuden käsitettä voidaan soveltaa kaikkeen tekemiseen, kokemiseen ja ajatteluun, jolloin sen varsinainen rooli minkä tahansa työn valmiiksi saattamisessa on hyvin vaikea erottaa muista siihen liittyvistä prosesseista. Sanapari luova talous sekä luovuus terminä on kuitenkin kokenut kohtalokkaan inflaation taide- ja kulttuurialalla. Nykypäivänä luovuus tuntuu tarkoittavan enemmänkin uusia hyviä keinoja tienata rahaa tai maksimoida voittoa kuin sisällöntuotannon uusia ratkaisuja tai laadun parantamista. Uulun toiminta kumpuaa yleisinhimillisen luovuuden ihanteesta. Mielestämme kaikilla on oikeus omanlaiseensa musikaalisuuteen ja luovuuteen. Toimintamme kohdalla on silti luonnollisempaa puhua taide- ja kulttuurialasta kuin luovasta alasta, vaikka taide ja kulttuuri ovat nekin yhtälailla monimuotoisia ja vaikeasti määriteltäviä käsitteitä. Tällä alalla tulee toimia sisällön ehdoilla. Kulttuurin tai taiteen tuotteistamisessa ei voida kehittää sellaisia muotoja, joissa varsinainen sisältö vääristyy. On mietittävä, mitä taiteelle tai kulttuurille tapahtuu jos tuotteistaminen on ainoastaan ajatusten valmiiksi pureskelua siis juuri sitä, mitä taide itseisarvona pyrkii vähentämään. Kulttuuriyrittäjyydessä on myös nähtävissä sellainen riski, että valtio ja kunnat vähentävät kulttuuriin ja taiteeseen suuntaamaansa rahoitusta sen vuoksi, että yritysten tulisi tulla toimeen omillaan. Tällaisessa tilanteessa perusteltua olisi tuottaa vain sellaisia kulttuuripalveluita ja taideteoksia, jotka tuottavat mahdollisimman paljon voittoa. Yrittäjiksi ryhtyneille taiteen ja kulttuurin tekijöille tämä pakon sanelema houkutus ja siihen liittyvä riski on todellinen. 3

5 3 YRITTÄMISEN TAIDE Yrittämisessä on yleensä kyse taloudellista hyötyä tavoittelevasta toiminnasta. Perinteisen ajattelumallin mukaan esimerkiksi osakeyhtiön ensisijainen tehtävä on tuottaa voittoa ja jakaa tästä voitosta pääomaa osakkeiden omistajille. Viime kädessä osakkeiden omistajat siis määräävät yrityksen suunnasta ja toiminnasta, eivät sen työntekijät. Tilanne on toinen monissa pienyrityksissä, joissa työskentelevät ainoastaan yrityksen omistajat. Uulu on yritysmuodoltaan osuuskunta erityisesti kahdesta syystä: yrityksellä on ideologinen päämäärä, joka ylittää sen taloudelliset tavoitteet sekä tasa-arvoisen ja demokraattisen päätöksenteon ihanne. Osuuskuntamuoto palvelee erityisesti tavoitettamme työllistää taide- ja kulttuurialan ammattilaisia heidän omilla ehdoillaan ja omien aikataulujensa puitteissa. Tämä on edellytys uusien ja alkuperäisten, sekä toisaalta laadukkaiden (taide)teosten syntymiseen. Uulun keskeisin ideologinen tavoite on lisätä suvaitsevaisuutta sekä rikastuttaa ja edesauttaa kulttuurin monimuotoisuutta. Yrityksemme ulkoisessa viestinnässä painottuu lause puollamme jokaisen oikeutta omanlaiseensa musikaalisuuteen. Koko yritystoimintamme kumpuaa nimenomaan tästä lähtökohdasta, ei maksimaalisen voiton tavoittelusta. Joskus arvot saattavat yrityksen sisälläkin joutua törmäyskurssille jokaiselle lienee tuttu lause orkesteri hajosi musiikillisiin erimielisyyksiin. Arvokeskustelua toiminnastamme ja yrityksemme nimissä tuotetusta sisällöstä käydään jatkuvasti. Ideaalitilanteessa jokainen osuuskuntalainen pääsee toteuttamaan itseään täysin omilla ehdoillaan koko osuuskunnan organisaation tukemana. 4

6 Valitettavasti tämä tavoite ei aina toteudu, sillä joudumme hanke- ja jopa tuotekohtaisesti kartoittamaan taloudelliset riskit ja osuuskuntana päättämään, mitkä hankkeet toteutetaan ja mitkä puolestaan eivät ole toteuttamisen arvoisia. Joskus näissä tilanteissa tosimaailman realiteetit iskevät vasten kasvoja kaikkeen ei ole varaa. Yrittäjinä meillä on myös vastuu siitä, että yritys pysyy pystyssä ja toimintamme on mahdollista myös tulevaisuudessa. Lienemme kuitenkin yksi harvoista yrityksistä, jotka toteuttavat varmasti tappiollisia hankkeita vain siksi, että koemme tai tiedämme niiden olevan kulttuurisesti arvokkaita. Ajattelemme osuuskuntaamme eräänlaisena suunnannäyttäjänä mallille, jossa kulttuuripalvelut tuotetaan yksityisen ja julkisen sektorin yhteisvoimin. Emme suinkaan ole ainoa tällä mallilla toimiva kulttuuriyritys Suomessa. Malli on kehittynyt tällaiseksi osittain siksi, että suuri osa asiakkaistamme tulee julkiselta sektorilta. Yrityksessämme liiketoiminta sekä hanke- ja apurahat limittyvät isoiksi kokonaisuuksiksi, jossa julkinen rahoitus joissakin tapauksissa kattaa yritystoiminnan tappiot mutta mahdollistaa samalla tärkeiden kulttuurituotteiden tai -kokemusten syntymisen ja olemassaolon. Suurin osa työntekijöidemme, siis pääasiassa osuuskunnan jäsenten palkasta koostuu kuitenkin liiketoiminnan tuotoista. Tämä vaatii sen, että meidän on jatkuvasti saatava palveluitamme myytyä, jotta meillä on varaa maksaa palkkoja. 5

7 4 YRITTÄMISEN VAPAUS JA VASTUU Uulussa oman liikeidean kehittäminen lähti halusta hyödyntää omaa ammattitaitoa myös tiedemaailman ulkopuolella. Perustajilla oli halu popularisoida akateemista tietouttaan ja muokata siitä sellaisia sovelluksia, joiden avulla oman erityisalan sisällä hankittu tieto ja oivallukset saataisiin laajempaan tietoisuuteen. Samalla oli halu päästä toteuttamaan omia taiteellisia näkemyksiään. Perustamisvaiheessa Uulussa oli 17 nuorta tulevaa etnomusikologia eli musiikintutkijaa muutama valmistunut ja paljon opiskelijoita. Perustajien suuri määrä oli alkuvaiheessa etu, sillä ideointi oli vilkasta ja eri näkemykset saivat vapaasti tilaa. Osuuskunnan koko oli maksimissaan jopa 25 henkeä. Alkuvaiheen innostuneisuuden tilassa kehitetyistä tuotteista ei lopulta kovin moni lähtenyt vetämään tai myymään, ja puoliksi yllättäen suurin kiinnostus osaamisellemme löytyikin lastenkulttuurin puolelta. Osuuskunta perustettiin alun alkaen freelancer-organisaatioksi kukin jäsen teki omia töitään osuuskunnan kautta, ja yhteiset kulut, kuten tilitoimiston palvelut, jaettiin tasaisesti. Alkuvaiheen luovasta anarkiasta syntyi lukuisia myöhemminkin käytössä olevista konsepteista. Yrityksen profiili oli heti monialainen, sillä kaikki tekivät mitä lystäsivät ilman varsinaista keskusjohtoa tai kovinkaan yhtenäistä linjaa. Jaoimme tietynlaisen ideologisen perustan ja suuntaviivat, mutta pyrimme olemaan rajoittamatta jäsenten näkemyksiä tai toimintaideoita. Akateemisen koulutuksen saaneena siirsimme siis akateemisen vastuun ja vapauden ajattelumallin sellaisenaan yritysmaailmaan. Tästä seurasi sekä hyvää että huonoa. Huomasimme jossain vaiheessa, että yrityksen toiminnan pyörittäminen demokraattisesti 25 jäsenellä on ongelmallista esimerkiksi päätösvaltaista osuuskunnan kokousta oli vaikea saada koolle. Osuuskunnan 6

8 jäsenmäärää oli pienennettävä, jotta päätöksenteko nopeutuisi tai olisi ylipäätään mahdollista. Vastuu yhteisten asioiden hoitamisesta, kuten yrityksen markkinoinnista, taloushallinnosta ja niin edelleen alkoi kasaantua tiettyjen ihmisten harteille. Käytännössä mitä isommaksi yrityksemme toiminta on kasvanut, sitä enemmän olemme joutuneet keskittämään yrittämiseen liittyviä vastuutehtäviä tietyille henkilöille. Vastuualueita on pakko nimetä, jotta asiat tulevat hoidetuiksi. Kulttuuriyrittäminen on monipuolista työtä. Siihen liittyy sisällöntuotannon lisäksi paljon muitakin tehtäviä asioita. Ylimääräisen tekemisen määrä yllättääkin usein aloittelevan yrittäjän, joka tahtoisi vain helposti tuoda omaa osaamistaan muiden ulottuville. Esimerkiksi laskureskontra, palkkojen maksu, kirjanpitoaineiston valmistelu ja yrityksen taloudellisen tilanteen seuraaminen vaatii leijonanosan työajasta. Myös brändääminen ja verkostojen luominen on hidasta ja vaatii runsaasti (usein palkatonta) työtä. Uulussa osaamisen laaja-alaisuus ja osuuskunnan jäsenten muut työt ja luottamustoimet ovatkin olleet avainasemassa yrityksen tunnettuuden lisäämisessä sekä yrittäjän taitojen kehittymisessä. Yrittämiseen tottumattomat ihmiset eivät välttämättä helposti luota itseensä yrittäjinä ja pelkäävät vastuualueiden jakamista. Kuinka esimerkiksi etnomusikologin koulutuksen saanut humanisti uskaltaa ottaa harteilleen kymmenien ihmisten palkanlaskun ja -maksun? Tuskin kovin moni taiteen ja kulttuurin parissa opintonsa aloittava tai alalle suuntaava suunnitteleekaan ryhtyvänsä yrittäjäksi ja löytävänsä itsensä jatkuvasti keskustelemassa sellaisista asioista kuin arvonlisävero ja työntekijöiden vakuutukset. Näissä asioissa on kuitenkin vain opittava luottamaan itseensä. Myös sellaiset instanssit kuten uusyrityskeskukset ja osuustoimintakeskukset voivat olla suureksi avuksi 7

9 yrityksen alkutaipaleella. Uulun perustamisvaiheessa nimenomaan Tampereen Seudun Osuustoimintakeskuksen palveluita hyödynnettiin ahkerasti. Kulttuuriosuuskunta Uulun vahvuutena on edelleenkin sen monipuolisuus. Jäsenten osaamisen kartoitus on tuonut yrityksellemme vahvan ja monialaisen pohjan, joka mahdollistaa hyvin erilaisten töiden, hankkeiden ja tilaisuuksien järjestämisen. Osaamisemme ja tekemistemme kärki on koulutuksessa. Tuotamme myös tapahtumia, rakennamme ja myymme soittimia, julkaisemme ja jälleenmyymme alamme levyjä sekä kirjallisuutta oman nettikauppamme kautta ja välitämme esiintyjiä erilaisiin tilaisuuksiin. Vuosien varrella kehitetyt konseptit, kuten kymmenet erilaiset musiikkityöpajat, jäävät yhteisenä omaisuutena odottamaan niiden mahdollista uutta tulemista ja näin kasvattavat jatkuvasti yrityksen tuotevalikoimaa, henkistä pääomaa ja sisältörikkautta. Uulun toiminta laajenee jatkuvasti sen mukaan, minkälaisia hankkeita osuuskuntana sekä toisaalta yksilöinä keksimme ja lähdemme toteuttamaan. Monien erehdysten ja suoranaisten virheiden kautta olemme oppineet toimimaan menestyksekkäinä yrittäjinä. 5 LUOVA TUOTTEISTAMINEN Taide- ja kulttuurialalla tuotteita voi olla kaikenlaisia: koulutusta, sisällöntuotantoa (tekstiä, kuvia), performansseja, esiintymisiä, koreografioita, käsitöitä, taidemaalausta, animaatioita, radio-ohjelmia, näyttelyitä, näytelmiä, kirjoja ja tapahtumia mitä tahansa luova mieli keksiikin. Uulun tuotteet liittyvät kaikki tavalla tai toisella musiikkiin, lukuun ottamatta osuustoimintaan ja yrittämiseen liittyviä koulutuksia, joita olemme pitäneet eri puolilla Suomea. 8

10 Tuotteistamisessa on pohjimmiltaan kyse siitä, kuinka hyvin oman osaamisensa sisällön pystyy kirjoittamaan auki ymmärrettävästi ja kiinnostavasti potentiaalisille tilaajille eli asiakkaille. Hyvän muusikon, tutkijan, tanssijan, kuvataiteilijan, kirjoittajan tai näyttelijän voi olla silti vaikeaa tuotteistaa taitojaan. Taide- ja kulttuurituotteiden myynnissä on omat haasteensa, joista voi päästä yli vain kokeilemalla mikä myy. On myös muistettava, että taide- ja kulttuurialalla sisällön tulisi olla tärkeintä eikä alkuperäisen ajatuksen saisi antaa kadota tuotteistamisen myötä. Kulttuuriosuuskunta Uulussa olemme välttäneet markkinavoimien puuttumisen tuotteiden sisältöihin. Näin oma erityisosaamisemme näyttäytyy itsellemme edelleenkin tinkimättömänä laatutyönä, vaikka tuotteet ovatkin vuosien varrella virtaviivaistuneet. Aivan kaikkea ei tarvitse tuotteistaa tai jokaiseen tilaajan toiveeseen suostua. Yrityksen ideologia ja arvopohja nouseekin joskus esille tapauksissa, joissa joudumme punnitsemaan yrityksen julkikuvaa suhteessa tarjottuun työhön. Lopulta toiminnan sisältö ja sen tausta-ajatusten takana seisominen on kuitenkin tärkeämpää kuin varsinaisesta työstä saatu palkkio. Uulun perustamisen innoittajana oli ajatus etnomusikologiasta niin hienona alana, että kaikkien pitäisi saada tietää asiat, joista olimme saaneet vihiä opiskelujemme myötä. Toinen voimakas motivaattori yrityksen perustamiseen oli halu luoda alalle työpaikkoja. Näiden perusajatusten pohjalta mietittiin, mitä meidän pitää tehdä, mitä myydä ja kenelle. Kulttuuriosuuskunta Uulun liiketoimintaa ohjailevat osittain vakioasiakkaiden painotukset sekä julkisen sektorin päätavoitteet ja linjaukset. Opetus- ja kulttuuriministeriön suuntaviivat ja ohjeistukset näyttävät meille myös suuntaa toimintamme kehittämisessä. Vastaavasti esimerkiksi Tampereen alueen museoiden näyttelykokonaisuudet vaikuttavat työpajojemme sisältöön konkreettisemmin. 9

11 Kulttuuriyrittäjinä meidän pitää olla perillä siitä, mitä taiteen ja kulttuurin alalla Suomessa ja maailmalla on meneillään. Tämä meidän tulee tehdä myös julkisen rahoituksen vuoksi. Samalla Uulu kuitenkin luo yksityisen sektorin tarpeisiin uudenlaisia omia tuotteita, kuten yrityslahjoja ja tapahtumatuotantoa. Tuotteemme eivät ole syntyneet vahingossa vaan pitkäjänteisen suunnittelun ja kehitystyön tuloksena. Alun kokeiluvaiheen jälkeen ryhdyimme tekemään vuositavoitteita ja tarkempia toimintasuunnitelmia. Laajat suuntatavoitteemme kumpuavat kuitenkin yrityksemme arvopohjasta. Määrällisesti eniten myyty tuotteemme, erilaiset pääasiassa lapsille toteutetut musiikkityöpajat, perustuvat hyvin yksinkertaiseen peruskonseptiin, josta olemme kehittäneet useampia eri variaatioita. Käytännössä kyse on käsikirjoituksesta, jota muunnellaan työpajan ohjaajan tai ohjaajien erityisosaamisen mukaan. Työpajoja on toteutettu Uulun toiminnan aikana tuhansia. Olemme pyrkineet suunnittelemaan työpajojen erilaiset käsikirjoitukset niin, että ne ovat kenen tahansa ohjaajistamme toteutettavissa, vaativat vain helposti liikuteltavan määrän soittimia ja niiden sisältö on napakasti selitettävissä sellaisillekin henkilöille, jotka eivät Uulun musiikkityöpajassa ole aikaisemmin olleet. Työpajoista, kuten muistakin tuotteistamme, olemme laatineet sellaiset tuote-esittelyt, jotka kertovat mitä myymme. Selkeys on tärkeää, jotta asiakkaamme ja samoin me itse tiedämme mitä olemme lupautuneet tekemään. Esimerkkinä alun perin Tampereen museokeskus Vapriikin Kiina-näyttelyihin laaditun musiikkityöpajan kuvaus: 10

12 KEISARIN XUN JA MAALATUT KASVOT Tokaluokkalaisille ja siitä ylöspäin eläkeläisille asti suunnattu Kiina-kokonaisuus. Runkoa sovelletaan ikäryhmän mukaan. Kesto 60 min. Yksi ohjaaja, hinta 75 + alv 23 %. Mukaan mahtuu max. 30 osanottajaa. Kiehtova Kiina näyttäytyy keisarien, keisarinnojen ja hautalöytöjen ajoista nykyisen peking-oopperan värikylläiseen maailmaan asti! Tunnissa ehditään katsoa kuvia, kuunnella näytteitä, tanssia ja laulaa, ja mikä parasta, myös kokeilla millainen ääni lähtee esimerkiksi sellaisista soittimista kuin xun tai tanggu. Kiina-ilmiö ei ainakaan musiikillisesti ole laisinkaan turha juttu, vaan siihen saattaa jopa jäädä koukkuun... Vastaavanlainen kuvaus Afrikan musiikkikulttuureihin perehdyttävästä työpajasta: AFRIKAN KULTTUURIALUEEN PAJA Yli 5-vuotiaille. Max. 25 osallistujaa, kesto 60 min. Yksi ohjaaja, hinta 75 +alv 23 %. Afrikka -wau!! Ei se olekaan maa, vaan siinä on monta maata... eikä joka paikassa soiteta vain djembe-rumpua vaan on myös monenlaista muuta. Itärannikolta opetellaan ngoman soittoa, sormipianojen kilkuttelua ja hauska laulu Ally-tädistä. Lännessä tulevat vastaan muun muassa yksikieliset viulut ja sarvelliset sabar-rummut. Ja keskellä Afrikkaa, sademetsän sydämessä, pygmiheimo soittaa viestejä rakorummulla. Paja avaa laajan Afrikan eri osaalueita esittelemällä yleisimmät soittimet sekä perusasiat laulusta ja tanssista. Twende!! 11

13 Edelliset esimerkit osoittavat, että tuotteen markkinointi on aika virtaviivaista eikä sisällön tietopohja nouse kovin yksityiskohtaisesti esiin. Markkinointikielessä yksinkertaistus on valttia. Tuote-esittelyistä tulisi heti käydä ilmi aihe, merkittävyys yhteisöllisten kokemusten tuottamisessa sekä soveltuvuus kaikenlaisille yleisöille. Lyhyesti sanottuna haasteena on aina se, että onnistumme kertomaan ihmisille yksiselitteisesti, mitä me myymme. Liikojen lupausten antaminen ei ole kannattavaa, sillä se nakertaa yrityksen imagoa. Tuotteiden pitää kuitenkin olla myyviä ja herättää niin tilaajan (esimerkiksi päiväkodin johtaja) kuin varsinaisen kohderyhmänkin (esimerkiksi päiväkodin lapset) mielenkiinto. Kaikista töistä on syytä tehdä kirjalliset sopimukset, joissa määritellään mitä tehdään, missä aikataulussa ja mihin hintaan. Myytyjen tuotteiden tulee olla yksiselitteisiä ja selkeitä. Sopimuksiin tulee kirjata myös hyväksyttävät syyt sopimuksen noudattamatta jättämiseen sekä sanktiot mahdollisesta sopimusrikkomuksesta. Tarkemmin sopimustekniikasta, muotoseikoista ja sopimussakoista kannattaa lukea esimerkiksi aiheeseen liittyvistä oppikirjoista (yritysjuridiikan peruskirjallisuutta). Näihin kysymyksiin saa apua myös esimerkiksi osuustoimintakeskuksista tai uusyrityskeskuksista. Tuotteistamisen suhteen olemme hyvin kriittisiä. Minkä tahansa asian, kuten Kiinan hyvin monipuolisen ja monituhatvuotisen musiikkikulttuurin popularisointi voi olla ongelmallista, jos sisällöstä joutuu tinkimään. Olemme silti hyvin tarkkoja siitä, että tiedämme mistä puhumme. Ammattitaitoamme on myös myöntää se, jos emme jostain asiasta jotain tiedä. Ohuella jäällä kävely johtaa ennemmin tai myöhemmin epäonnistumiseen, joka saattaa vahingoittaa yrityksen imagoa ikiajoiksi. 12

14 6 ASIAKKAAT JA YRITYKSEN TUNNETTUUS Uulussa olemme päässeet onneksi tilanteeseen, jossa suuri osa myynnistämme toteutetaan asiakkaiden tilauksesta. Tähän tilanteeseen pääseminen on vaatinut suunnitelmallista ja johdonmukaista työtä useamman vuoden ajan. Silti joudumme käyttämään huomattavan määrän työaikaamme ja resurssejamme erilaiseen myynti- ja markkinointityöhön. Erilaisten esitteiden suunnittelu, nettisivujen ylläpito, tiedotteiden kirjoittaminen, joulukorttien lähettäminen asiakkaille, ilmaisesiintymiset ja suorat yhteydenotot vanhoihin ja uusiin asiakkaisiin ovat merkittävä osa uululaisten työnkuvaa. Yritykselle on hyvin tärkeää hallita asiakkuuksiaan. Yrityksen toiminnan ja kasvun turvaamiseksi on välttämätöntä hankkia jatkuvasti uusia asiakkaita. Vielä tärkeämpää on pitää yhteyttä vanhoihin asiakkaisiin ja ylläpitää heihin hyviä asiakassuhteita. Vanhalle ja tyytyväiselle asiakkaalle on huomattavasti helpompi myydä palveluita kuin uudelle asiakkaalle, jolle toimintamme ei ole tuttua. Tärkeää myynti- ja markkinointityön kannalta onkin yrityksen tunnettuus sekä imago. Olemme johdonmukaisesti pyrkineet rakentamaan Uululle visioimaamme imagoa ja nostamaan yrityksemme statusta. Tätä on tehty muun muassa osallistumalla useisiin erilaisiin työryhmiin, tapahtumiin, seminaareihin ja paneeleihin. Tässä työssä on avuksi myös osuuskunnan jäsenten toiminta muissa musiikkialan vastuu- ja luottamustehtävissä. Seuraamme aktiivisesti medianäkyvyyttämme esimerkiksi lehdissä ja internetissä. Viimeaikoina olemme myös keskustelleet osuuskunnan kesken esimerkiksi siitä, että emme lähetä ristiriitaisia signaaleja yrityksen ulkopuolelle, vaikka keskenämme emme olisikaan aina samaa mieltä asioista. 13

15 Liiketoimintaa aloittaessa kannattaa myös miettiä sellaisia asioita kuin yrityksen nimeäminen sekä yrityksen visuaalinen ilme, esimerkiksi teemavärit sekä logo ynnä muut graafiset seikat. Nimen kannattaa olla lyhyt ja ytimekäs, helposti muistettava, ja kertoa jotain yrityksen toiminnasta. 7 OMAN TYÖN HINNOITTELU Oman työn hinnoittelu on aina vaikeaa. Lakisääteiset maksut ynnä muut on otettava huomioon. On vältettävä palveluiden liian korkeaa hintaa, mutta toisaalta myös varottava myymästä itseään alihintaan. Lisäksi tulee huomioida niin sanottu tuottamaton työ, kuten aiemmin tekstissä esitetyt yrityksen taloushallintoon, asiakassuhteiden ylläpitoon tai yrityksen tunnettuuden lisäämiseen liittyvät tehtävät. Yrityksen pyörittämiseen liittyy myös monia kiinteitä kuluja, kuten toimitilan pitämiseen liittyvät maksut (esimerkiksi vuokra, vesi, vakuutukset ja internet), puhelinkulut, matkakulut, yrityksen irtaimiston kuluminen ja niin edelleen. Yrityksellä on hyvä olla säästössä rahaa yllättäviä kuluja sekä tulevaisuuden investointeja varten. Taide- ja kulttuurialan tuotteiden, pääasiassa erilaisten palveluiden tai taideteosten hinnoittelu on vaikeaa myös siksi, että niiden arvo koetaan monesti subjektiivisesti. Kyse on pääasiassa kysynnän ja tarjonnan laista. Hinta pitää usein neuvotella tapauskohtaisesti. Voi käydä niin, että paljon suunnittelutyötä vaatinut tuote ei myykään hyvin tai lähestulkoon sattumalta syntynyt yksinkertainen ja helposti toteutettavissa oleva idea puolestaan tuottaa muutaman kuukauden palkan. On kuitenkin vältettävä hinnoittelemasta omaa työtään niin, että se on toisille asiakkaille huomattavasti edullisempaa kuin toisille. Kokemuksemme mukaan kaikkia asiakkaita on kohdeltava tasavertaisesti. 14

16 Yrittäjän näkökulmasta ei ole olemassa ilmaista työtä joku toimii aina työsuorituksen maksajana. Mikäli muusikkoyrittäjä tekee kuukaudessa 20 keikkaa ja näistä 15:sta hän voi laskuttaa palkkion, tulee ajatella näiden 15 asiakkaan maksavan myös muusikkoyrittäjän viisi promootiokeikkaa sekä yrittämiseen liittyvät kulut ja suoraan tuottamattomat työt. Ideaalitilanteessa rahaa jää myös yritystoiminnan kasvattamiseen. Jokaisella taide- ja kulttuurialan työntekijällä/yrittäjällä tulisi olla jonkinlainen käsitys siitä, kuinka paljon palkkaa hän tarvitsee. Voi olla, että hän myy yhden taideteoksen tai esiintymisen sellaisella hinnalla, että se kattaa koko kuukauden palkkatoiveen ja yrityksen kulut. Vastaavasti joskus rahaliikenteessä on kuukausia, jolloin tuloja tulee vähän. Tärkeää on suunnitella ja ennakoida rahaliikennettä pidemmissä ajanjaksoissa. Koulutusalalla kesäkuukaudet ovat selkeästi lukukausia hiljaisempia, jolloin toiminnan turvaamiseksi on oltava muitakin myytäviä tuotteita. Uulun tapauksessa asia on ratkaistu erilaisiin tapahtumiin myytävillä esiintymisillä, soitinradoilla, soitin- ja levymyynnillä ja omalla tapahtumatuotannolla. 8 LOPUKSI Taide- ja kulttuuriyrittäminen on työllistymismahdollisuus muiden joukossa. Se takaa usein suuremman vapauden tehdä sellaista työtä, jota haluaa, mutta tuo mukanaan suurempia velvoitteita kuin palkollisena toimiminen. On itsestä kiinni, pitääkö yrittäjyyteen liittyvien asioiden opiskelua ja oppimista lopulta taakkana vai uutena aluevaltauksena. Kulttuuriosuuskunta Uulun Tampereen Pispalan toimipisteessä on kuultu paitsi byrokratiaan liittyviä turhautuneisuuden urahduksia, monta kertaa myös lause Tää on kyllä paras työpaikka ikinä! 15

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

KESÄYRITTÄJÄN KÄSIKIRJA 2016

KESÄYRITTÄJÄN KÄSIKIRJA 2016 KESÄYRITTÄJÄN KÄSIKIRJA 2016 Kuinka asiat tapahtuvat? MIKÄ ON KESÄYRITTÄJÄ? Kesäyrittäjä-ohjelma on luotu nuorille toisten nuorten toimesta, opettamaan yrittäjämäistä toimintaa ja oma-aloitteisuutta. Projektin

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset

K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset Kohdistuivat lähinnä K3- konseptin kulttuuri osioon - eli miten saadaan konsepti palvelemaan kulttuurielämän raikastamista ja rakennetaan hyvä alusta kulttuurityölle ja

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 Minustako yrittäjä? Yrittäjän tärkein voimavara on vahva ammattitaito Yrittäjällä on motivaatiota, pitkäjännitteisyyttä ja halua menestyä ei lannistu ensimmäisistä

Lisätiedot

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue Sivu 1 / 5 Tässä raportissa kuvaan Opintojen ohjaajan koulutuksessa oppimaani suhteessa koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin ja osaamisalueisiin. Jokaisen osaamisalueen kohdalla pohdin, miten saavutin

Lisätiedot

JOHTAMINEN. Yritystoiminta Pauliina Stranius

JOHTAMINEN. Yritystoiminta Pauliina Stranius JOHTAMINEN Johtaminen Johtajuus yrityksen eri kehitysvaiheissa Aiemmin on kenties tarkasteltu pk-yrityksen kehitystä elinkaarimallin mukaisesti. Myös johtajuus muuttaa muotoaan yrityksen eri kehitysvaiheissa.

Lisätiedot

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus 1/5 Verohallinto Ylitarkastaja Janne Myllymäki PL 325 0052 VERO janne.myllymaki@vero.fi Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus Lausunnonantajasta

Lisätiedot

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen LADEC OY Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit 18.11.2015 Yrittäjänä toimiminen Luovien alojen yrittäjyys erilaistako? On luotava tuote tai palvelu, jonka asiakas haluaa ostaa (Luovien

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin!

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015 Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Hienoa nähdä täällä näin paljon osanottajia. Päivän teemana on Kuohuntaa

Lisätiedot

Menestyksen porkkanoita

Menestyksen porkkanoita Menestyksen porkkanoita Usko Uskallus Innostuminen Oma Yritys-messut Wanha Satama, Helsinki 20.3.2013 Miksi jotkut yritykset menestyvät?...ja toiset eivät? Olemassaolon oikeutus ; Mikä on/ olisi minun

Lisätiedot

Perustiedot - Kaikki -

Perustiedot - Kaikki - KMO 13+ RTF Report - luotu 27.05.2015 15:22 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet final 13+ 73 40 23 Yhteensä 73 40 23 Perustiedot 1. Ikäni on (39) Ikäni on 2. Olen ollut oppilaana (36) Olen ollut oppilaana

Lisätiedot

Päätöksenteon mallit

Päätöksenteon mallit Prosesseja! Mitä luvattiin? Prosessi on helposti tapahtumanjärjestäjälle kirosana, mutta kelvollista työtä on helvetin vaikea tehdä ilman ainakin jonkinlaista prosessia. Käymme läpi mielestämme tärkeimpiä

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Frami to 9.4.2015 (tietoja päivitetty asetusmuutoksen johdosta 1.5.2015) Kehittämishankkeet - tuensaaja Kehittämishankkeet tuen saaja - julkisoikeudelliset yhteisöt -

Lisätiedot

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja Esittäytyminen Helpottaa tulevan päivän kulkua. Oppilaat saavat lyhyesti tietoa päivästä. Ohjaajat ja oppilaat näkevät jatkossa toistensa nimet nimilapuista, ja voivat kutsua toisiaan nimillä. Maalarinteippi,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 Nuori Yrittäjyys Yrittäjyyttä, työelämätaitoja, taloudenhallintaa 7-25- vuotiaille nuorille tekemällä oppien 55 000 oppijaa 2013-14 YES verkosto (17:lla alueella)

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖT: Raili Kerola, Tuula Mäntymäki, Riitta Liinamaa, Riitta Toivonen, Reino Rissanen, Maria Riitta Laukkanen Veteläinen.

LUOTTAMUSHENKILÖT: Raili Kerola, Tuula Mäntymäki, Riitta Liinamaa, Riitta Toivonen, Reino Rissanen, Maria Riitta Laukkanen Veteläinen. PUIMALA: Asiakaslähtöinen palvelu kunnassa LUOTTAMUSHENKILÖT: Raili Kerola, Tuula Mäntymäki, Riitta Liinamaa, Riitta Toivonen, Reino Rissanen, Maria Riitta Laukkanen Veteläinen. Mitä tarkoittaa asiakaslähtöinen

Lisätiedot

Sähköisiä palveluita - asiakkaiden, insinöörien vai hallintobyrokraattien ehdoilla?

Sähköisiä palveluita - asiakkaiden, insinöörien vai hallintobyrokraattien ehdoilla? Terveydenhuollon atk päivä Turku 28. Tulokulma KANSALAINEN Sessio 6 Tasa-arvoista palvelua tietojärjestelmien tuella Sähköisiä palveluita - asiakkaiden, insinöörien vai hallintobyrokraattien ehdoilla?

Lisätiedot

4 ensimmäistä sähköpostiasi

4 ensimmäistä sähköpostiasi 4 ensimmäistä sähköpostiasi 1 Ohjeet Nyt rakennetaan neljä viestiä, jotka voit lähettää sähköpostilistallesi. Jos et vielä osaa rakentaa sähköpostilistaa, lue tämä kirjoitus: http://www.valmentaja-akatemia.fi/sahkopostilista/

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

Osuustoiminnallinen yhteisyrittäminen aikamme ilmiönä. Vanhempi tutkija, KTT Eliisa Troberg

Osuustoiminnallinen yhteisyrittäminen aikamme ilmiönä. Vanhempi tutkija, KTT Eliisa Troberg Osuustoiminnallinen yhteisyrittäminen aikamme ilmiönä Vanhempi tutkija, KTT Eliisa Troberg Esityksen sisältö Mistä lähdettiin liikkeelle? Uudet tuulet alkavat puhaltaa... Missä mennään nyt? Osuuskuntatrendejä

Lisätiedot

Kulttuuripalvelut tärkeä osa kunnan toimintaa. Ditte Winqvist Erityisasiantuntija, kulttuuri Opetus- ja kulttuuriyksikkö Iisalmi 12 maaliskuu 2015

Kulttuuripalvelut tärkeä osa kunnan toimintaa. Ditte Winqvist Erityisasiantuntija, kulttuuri Opetus- ja kulttuuriyksikkö Iisalmi 12 maaliskuu 2015 Kulttuuripalvelut tärkeä osa kunnan toimintaa Ditte Winqvist Erityisasiantuntija, kulttuuri Opetus- ja kulttuuriyksikkö Iisalmi 12 maaliskuu 2015 1. Kulttuuri on oleellinen osa hyvinvointiyhteiskuntaa

Lisätiedot

Euro ajatuksistasi: luovuutta vuorovaikutuksen avulla

Euro ajatuksistasi: luovuutta vuorovaikutuksen avulla Euro ajatuksistasi: luovuutta vuorovaikutuksen avulla Maija Vähämäki tutkijatohtori, KTT Turun kauppakorkeakoulu Lappeenranta-seminaari: RATKAISU LÖYTYY AINA 14.-15.8.2014 maija.vahamaki@utu.fi 1 Mitä

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

Tietoa yritystoiminnasta Yritys-Suomi on kattavin verkkopalvelu yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. www.yrityssuomi.

Tietoa yritystoiminnasta Yritys-Suomi on kattavin verkkopalvelu yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. www.yrityssuomi. Yrittäjyys Työ- ja elinkeinotoimistosta löydät monipuolisesti palveluja, jos olet yrittäjä, kiinnostunut itsesi työllistämisestä yrittäjänä tai aloittamassa yritystoimintaa. Minustako yrittäjä? Tutki ensin,

Lisätiedot

Kansalais- ja vapaaehtoistyö

Kansalais- ja vapaaehtoistyö Kansalais- ja vapaaehtoistyö Yhdistysverkosto ry 2016 Juha Saurama 2015 Kansalais- ja vapaaehtoistoiminta Ihmiset eivät enää osallistu entisessä määrin perinteiseen kansalaisja vapaaehtoistoimintaan Ihmiset

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti 2 4. 1 1. 2 0 1 6 Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti Hanna Repo, Asiakkuusjohtaja Risto Laine, Myyntijohtaja Otavamedia OMA Autamme asiakkaitamme luomaan merkityksellistä vuorovaikutusta

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

VESIHUOLLON TALOUS OSANA VARAUTUMISTA

VESIHUOLLON TALOUS OSANA VARAUTUMISTA VESIHUOLLON TALOUS OSANA VARAUTUMISTA Suomen Vesi-isännöinti Luennoitsija: Simo Heininen Materiaalin tuottaja: Marianne Siurua Miten vesihuoltolaitos yhdistää teknisen ja taloudellisen riskienhallinnan?

Lisätiedot

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Rauhala on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Yrityksen perustiedot Omistajat: Ismo ja Miika Takkunen Ismo vastaa tilanjohtaminen

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan AMK-osaamisen kompetenssit 2010 Sosiaalialan eettinen on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kaupan alan osaajaksi! LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2017 Kenelle Liiketalouden perustutkinto, merkonomi on suunnattu henkilöille, jotka haluavat hankkia

Lisätiedot

Luova lava lapsille-leirit. Järjestäjän opas. Suomen Nuorisoseurat ry

Luova lava lapsille-leirit. Järjestäjän opas. Suomen Nuorisoseurat ry Luova lava lapsille-leirit Järjestäjän opas Suomen Nuorisoseurat ry Sisällys Nuorisoseuratoiminta... 3 Luova lava lapsille -päiväleirit... 4 Hetki Taiteilijana-esitykset... 5 Leirien ohjaajat... 6 Leirien

Lisätiedot

Esitutkimus. Asiakastyöpajat

Esitutkimus. Asiakastyöpajat Suomen käsityön museo selvitti syksyllä 2013 nuorten aikuisten museoissa käymättömyyden syitä ja kehitti palvelumuotoilukoulutuksen avulla omaa toimintaansa vastaamaan paremmin heidän tarpeitaan. Lopputuloksena

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus Media-alan monimuotototeutuksessa syvennyt kuvalliseen viestintään. Opinnoissasi paneudut kuvalliseen ilmaisuun ja visuaaliseen viestintään soveltamalla

Lisätiedot

Jamk Innovointipäivät

Jamk Innovointipäivät Keskiviikko3 Asiakastutkimuksien suunnittelu Jamk Innovointipäivät Miksi asiakastutkimukset? Olemme nyt saaneet toimeksiannon kehitystehtäväämme ja tarkentaneet sen jälkeen tiimissämme mitä meidän halutaan

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Minä ohjaajana - kokonaisvaltainen ihmiskäsitys

Minä ohjaajana - kokonaisvaltainen ihmiskäsitys Tavoite Harjoitus on tarkoitettu elämäntapamuutosohjaajalle ohjaajan oman ihmiskäsityksen tiedostamiseen. Jokaisella meistä painottuu ihmiskäsityksessä joku puoli: koulutustausta, omat mielenkiinnon kohteet

Lisätiedot

Osallisuutta osuuskunnista- ESR-hanke. Jokaisella on osaamista Tehdään työpaikka yhdessä!

Osallisuutta osuuskunnista- ESR-hanke. Jokaisella on osaamista Tehdään työpaikka yhdessä! Osallisuutta osuuskunnista- ESR-hanke Jokaisella on osaamista Tehdään työpaikka yhdessä! Osallisuutta osuuskunnista ESR-hanke Euroopan sosiaalirahaston ja Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama hanke.

Lisätiedot

Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista- hanke

Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista- hanke Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista- hanke Toivotamme hyvää kesää ja kiitämme yhteistyöstä tästä on kiva jatkaa. Eri puolella Kaakkois-Suomea pilotoitiin luovia osallistavia ryhmätoimintoja

Lisätiedot

Näkökulma freetyöhön. 12.3.2014 Viestintätoimisto Hermes 1

Näkökulma freetyöhön. 12.3.2014 Viestintätoimisto Hermes 1 Näkökulma freetyöhön Tiina Komi Viestintätoimisto Hermes Ky tiina.komi@kolumbus.fi Puh. 040 5634768 Tervetuloa kotisivuilleni: www.kolumbus.fi/tiina.komi 12.3.2014 Viestintätoimisto Hermes 1 Esityksen

Lisätiedot

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015 HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015 1. Toiminta-avustukset a. Taide- ja kulttuurilaitosten toiminta-avustukset 2015 b. Taide- ja kulttuuriyhteisöjen toiminta-avustukset

Lisätiedot

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN / KULTTUURIJAOSTON AVUSTUKSET

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN / KULTTUURIJAOSTON AVUSTUKSET HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN / KULTTUURIJAOSTON AVUSTUKSET 2017-2018 Taide- ja kulttuuriavustukset Kehittämisavustukset Taide- ja kulttuuripalkinnot Helsingin kulttuuripalkinto Helsingin

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA 29.5.2009 29.5.2009

KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA 29.5.2009 29.5.2009 KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA OHJAUSRYHMÄ Käynnistyspalaverin 30.3. 2009 mukaisesti: Projektitiimi, esittely Tilattavan työn osat Työsuunnitelma, esittely ja täsmennys

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1)

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Kuvaukset 1 (6) Taide ja kulttuuri, valinnainen Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Tavoitteet Opiskelija kehittää luovuuttaan, yhteistyökykyään ja viestintätaitojaan rohkaistuu ilmaisemaan itseään itseilmaisun

Lisätiedot

Fiiliksestä fyrkkaa pähkinänkuoressa

Fiiliksestä fyrkkaa pähkinänkuoressa Fiiliksestä fyrkkaa pähkinänkuoressa Nostaa tunteen ja asiakkaan kokeman arvon yhdeksi liiketoiminnan keskeiseksi ajuriksi. Haastaa yrityksiä tarkastelemaan liiketoimintaa asiakkaiden tunteiden kautta.

Lisätiedot

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Joustavasti ja avoimesti uuteen toimintakulttuuriin L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Marika Tammeaid Kehityspäällikkö, Valtion henkilöstöjohtamisen tuki, Valtiokonttori #Työ2.0 Klassikot uudessa valossa Kohti

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Kampanjoinnilla vaikuttaminen. Viestintäpäällikkö Kaisa Hara

Kampanjoinnilla vaikuttaminen. Viestintäpäällikkö Kaisa Hara Kampanjoinnilla vaikuttaminen Viestintäpäällikkö Kaisa Hara 21.5.2014 Liikenneturva Edistää tieliikenteen turvallisuutta vaikuttamalla liikennekäyttäytymiseen Keinoina viestintä, valistus ja koulutus Valtakunnallinen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8. 23.09.2015 Sivu 1 / 1 988/02.05.01/2015 144 Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8.2015 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Leena Lemiläinen-Honkanen,

Lisätiedot

Virpi Hämäläinen, Hanna Maula, Kimmo Suominen DIGIAJAN STRATEGIA

Virpi Hämäläinen, Hanna Maula, Kimmo Suominen DIGIAJAN STRATEGIA Virpi Hämäläinen, Hanna Maula, Kimmo Suominen DIGIAJAN STRATEGIA Copyright 2016 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi: Janne Harju Taitto: Maria Mitrunen 978-952-14-2494-6 978-952-14-2495-3 (sähkökirja)

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

TIEDEKULMA 2017 PALVELULUPAUS

TIEDEKULMA 2017 PALVELULUPAUS TIEDEKULMA 017 PALVELULUPAUS Helsingin kansainvälisin ja aktiivisin tieteen ystävien verkosto, jossa kohtaat kiinnostavia ihmisiä sekä tiedemaailman sisä- että ulkopuolelta. Aktiivinen yhteisöllisen kehittämisen

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Isät turvallisuuden tekijänä

Isät turvallisuuden tekijänä Isät turvallisuuden tekijänä Mitä on väkivalta Väkivalta on fyysisen voiman tai vallan tahallista käyttöä tai sillä uhkaamista, joka kohdistuu ihmiseen itseensä, toiseen ihmiseen tai ihmisryhmään tai yhteisöön

Lisätiedot

Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011

Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011 Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011 Antti Yli-Tainio Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Tervetuliaissanat Arvoisa rehtori, hyvät opiskelijatoverit ja henkilökunnan edustajat, Haluan toivottaa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Asia Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyysturvalain muuttamisesta HE 94/2015 vp Aluksi Näyttelijäliitolta

Lisätiedot

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen Esittelyteksti (mainostyylinen): Koskaan ihminen ei ole tiennyt niin paljon kuin nyt. Mutta huomenna tiedämme taas

Lisätiedot

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma?

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? Tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan (TKI) ja osaamisen hallinto kiinteistö- ja rakennusalalla VTV:n työpaja, Helsinki, 11.4.2013

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KUVATAIDE VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuskonferenssi

Yrittäjyyskasvatuskonferenssi Yrittäjyyskasvatuskonferenssi 27.-28.1.2011 Ihmisiä, jotka paahtavat täysillä ja joilla on sisäinen hehku päällä, on paljon. Harmi, että he ovat valtaosin alle 7-vuotiaita. Esa Saarinen Yrittämällä eteenpäin

Lisätiedot

Toimiva työyhteisö DEMO

Toimiva työyhteisö DEMO Toimiva työyhteisö DEMO 7.9.6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Toimiva työyhteisö DEMO Sivu / 8 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimiva työyhteisö raportti muodostuu kahdesta osa alueesta:

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

Valintakoekuvaus, YAMK Musiikki 2016

Valintakoekuvaus, YAMK Musiikki 2016 Valintakoekuvaus, YAMK Musiikki 2016 Valintakoe järjestetään 7.-9.6.2016. Valintakokeessa on kolme osaa: 1. Opinnäytetyön alustava suunnitelma 2. Haastattelu 3. Musiikillinen työnäyte. Valintakokeeseen

Lisätiedot

Videoita käytetään viestintävälineinä jatkuvasti enemmän. Tavallisen tekstin ja kuvan sijaan opiskelijat katsovat mieluummin videoita, ja muun muassa

Videoita käytetään viestintävälineinä jatkuvasti enemmän. Tavallisen tekstin ja kuvan sijaan opiskelijat katsovat mieluummin videoita, ja muun muassa Videoita käytetään viestintävälineinä jatkuvasti enemmän. Tavallisen tekstin ja kuvan sijaan opiskelijat katsovat mieluummin videoita, ja muun muassa tämän takia videot yleistyvät niin opetuksessa kuin

Lisätiedot

Suomi nousuun aineettomalla tuotannolla. Kirsi Kaunisharju

Suomi nousuun aineettomalla tuotannolla. Kirsi Kaunisharju Suomi nousuun aineettomalla tuotannolla Kirsi Kaunisharju Kulttuuri perusoikeutena 1/2 Suomessa perustuslain 16 :n 2 momentin mukaan julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään,

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus osana yritysneuvontapalveluita Yritysneuvontapalvelu myyjille Palvelu on ensimmäinen kartoituskeskustelu yrittäjän kanssa, jonka perustella

Lisätiedot

Ylpeänä esittää: Tarinoita oppimisesta ja yrittäjyydestä

Ylpeänä esittää: Tarinoita oppimisesta ja yrittäjyydestä Ylpeänä esittää: Tarinoita oppimisesta ja yrittäjyydestä haluan lisää kokemusta lasten hoidosta, koska haluun kehittyä alan ammattilaiseksi. Haluan saada opiskelijana myös rahaa sellasella työllä mistä

Lisätiedot

Lapsen kielen kehitys II. Kielen ja puheen kehityksen tukeminen. www.eksote.fi

Lapsen kielen kehitys II. Kielen ja puheen kehityksen tukeminen. www.eksote.fi Lapsen kielen kehitys II Kielen ja puheen kehityksen tukeminen www.eksote.fi Lapsi- ja nuorisovastaanotto Puheterapia 2010 PUHUMAAN OPPIMINEN Puhe on ihmisen tärkein ilmaisun väline. Pieni lapsi oppii

Lisätiedot

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Kohti Turun konservatorion strategiaa 2020 RTF Report - luotu Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet

Kohti Turun konservatorion strategiaa 2020 RTF Report - luotu Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Kohti Turun konservatorion strategiaa 2020 RTF Report - luotu 18.11.2014 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet 2014 tpo alaikäiset 374 95 73 2014 uusi opisk kl 17 7 5 2014 uusi opisk mt 3 3 2 2014 uusi

Lisätiedot

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Perustettu vuonna 1996 Henkilöstömäärä: 34 (2015) Liikevaihto vuonna 2014: 6,1 milj. euroa, josta kuntarahan

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 9-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas tunnistaa omaa kemian osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti T3 Oppilas ymmärtää kemian osaamisen

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta Osalliseksi omaan lähiyhteisöön 1.12.2015 Susanna Tero, Malike-toiminta Kun YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus saatetaan Suomessa voimaan. Sopimus laajentaa esteettömyyden ja saavutettavuuden

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö Yrittäjyys Sampossa Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö paivi.ovaska@edusampo.fi Menossa olevat yrittäjyyden kehittämishankkeet Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta (ESR) Sampon ja

Lisätiedot

Klaarin kehittämishanke

Klaarin kehittämishanke Työpaja 10.10.2014 Klaarin kehittämishanke Klaarin suunnat Kysely verkostoille syyskuussa 2014 lasten ja nuorten parissa toimiville Vastaajamäärät: 248 suomenkielinen 23 ruotsinkielinen 271 yhteensä Vastaajat

Lisätiedot

Ajatuksia ja näkemyksiä Hämeen korkeakouluverkoston tulevaisuudesta

Ajatuksia ja näkemyksiä Hämeen korkeakouluverkoston tulevaisuudesta 1 Ajatuksia ja näkemyksiä Hämeen korkeakouluverkoston tulevaisuudesta 2 Yliopistoilla ja korkeakouluilla monia rooleja Yliopistot ovat erilaisia, tieteenalat ovat erilaisia alueet ovat erilaisia, maat

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

Koulutus- ja osaamistarpeen ennakointi. Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen

Koulutus- ja osaamistarpeen ennakointi. Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen Koulutus- ja osaamistarpeen ennakointi Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen 1 Ennakoinnin määritelmästä Ennakointi on käytettävissä olevalle nykytilaa ja menneisyyttä koskevalle tiedolle perustuvaa tulevan

Lisätiedot

LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta

LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta Laajuus (otp) Ammattinumero LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta Aloitusajankohta AMMATILLINEN KOULUTUS 2 Erityisasiantuntijat

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 Oppiaineen tehtävä Syventää ja laajentaa oppilaiden musiikillista osaamista. Luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot