KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 28.9.2011"

Transkriptio

1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Tekninen lautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet klo Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen Erja Kuusisto Kosti Annala Ossi Hautamäki Sini Lehtinen Jyri Inkinen Anneli puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen poistui jäsen Muut saapuvilla olleet Annala Tarmo Jalonen Pertti khall:n edustaja esittelijä, pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sini Hautamäki ja Kosti Kuusisto Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Irja Keskinen Pertti Jalonen Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika: Allekirjoitukset Sini Hautamäki Kosti Kuusisto Paikka ja pvm: Kihniön kunnanvirasto, tekninen toimisto klo Virka-asema Allekirjoitus Tekninen johtaja Pertti Jalonen

2 Tekninen lautakunta SISÄLLYSLUETTELO 40 TALOUSARVIO VUODELLE METSÄNHOITOTYÖT SALOMAAN TILAN METSISSÄ 42 ETUAJO-OIKEUDEN MUUTTAMINEN ASEMANTIEN JA HIETASENTIEN RISTEYKSESSÄ JA NOPEUSRAJOITUKSEN MÄÄRITTÄMINEN 43 TARJOUSPYYNTÖ KAAVATEIDEN AURAUKSISTA 44 TARJOUSPYYNTÖ PIHA-ALUEIDEN AURAUKSISTA JA HIEKOITUKSESTA 45 TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN OMISTAMIEN KIINTEISTÖJEN PIHA-ALUEIDEN AURAUKSISTA JA HIEKOITUKSISTA 46 TARJOUSPYYNTÖ TRAKTORITÖISTÄ 47 TARJOUSPYYNTÖ KAIVINKONETÖISTÄ SOPIMUSKAUDELLE VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSAN TARKISTAMINEN 49 KOETOIMINTAILMOITUS, VAPO OY AITONEVAN TURVETUOTANTOALUE 50 ILMOITUSASIAT 51 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

3 Tekninen lautakunta TALOUSARVIO VUODELLE 2012 Teknisen lautakunnan raamiksi on annettu x.xxx.xxx., jossa on nousua edelliseen vuoteen x. Lautakunnan kokouspalkkiot menevät teknisen lautakunnan menoista. Talousarvioesityksen kokonaismenot ovat x.xxx.xxx. Esittelijä: Valmisteluaineiston keskeneräisyydestä johtuen asian käsittely siirtyy seuraavaan kokoukseen. Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

4 Tekninen lautakunta METSÄNHOITOTYÖT SALOMAAN TILAN METSISSÄ Metsänhoitoyhdistys Kihniö Parkano on tehnyt suunnitelman Kihniön kunnan omistaman tilan Salomaa r:no 6:1metsien hoitamiseksi. Suunnitelmassa (liite) on esitetty lohkokohtaisesti tehtävät toimenpiteet, kustannusarvio toimeksiannosta sekä suunnitellun puukaupan määrä- ja hinta-arvio 8/2011 markkinahinnoilla. Esittelijä: Tekninen lautakunta hyväksyy esitetyn suunnitelman ja antaa tekniselle johtajalle valtuuden allekirjoittaa sopimus palveluista. Metsän myyntituotosta vähennetään ko. toimeksiannon kustannukset kokonaisuudessaan ja jäävä tuotto tilitetään erilliselle tilille. Tuotto käytetään Valtion konttorin määrittämällä tavalla ja kohteisiin. Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

5 Tekninen lautakunta ETUAJO-OIKEUDEN MUUTTAMINEN ASEMANTIEN JA HIETASENTIEN RISTEYKSESSÄ JA NOPEUSRAJOITUKSEN MÄÄRITTÄMINEN Hietasentien tiekunta esittää tekniselle lautakunnalle etuajo-oikeuden muuttamista Asemantien ja Hietasentien risteyksessä ja nopeusrajoituksen määrittämistä. Hakemusasiapaperit kokouksessa. Esittelijä: Tekninen lautakunta myöntää luvan etuajo-oikeuden muuttamiseksi sekä määrää tieosuudelle suurimmaksi sallituksi nopeudeksi 50 km/h. Liikennemerkit ja niiden sijoituspaikan määrittää ko. kohteessa tekninen johtaja yhdessä Hietasentien tiekunnan edustajan kanssa. Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

6 Tekninen lautakunta TARJOUSPYYNTÖ KAAVATEIDEN AURAUKSISTA Kihniön kunta on pyytänyt tarjouksia seuraavin edellytyksin: 1. kunnan kaavateiden aurauksista euroa/km Tarjouksessa tulee ilmetä koneet ja laitteet joilla työ aiotaan suorittaa. Lisäksi tarjouksessa tulee ilmetä tuntihinta alv 0 %. Urakoitsijaa valittaessa huomioidaan erityisesti kaluston soveltuvuus tehtävään 25 %, käytettävän kaluston ikä 25 % sekä hinta 50 %. Tarjottavien koneiden ja laitteiden tulee olla varustettu lakisääteisin varustein ja turvalaittein ja niiden tulee täyttää kulloinkin voimassa olevat työturvallisuusmääräykset. Urakoitsija suorittaa töitä itsenäisenä urakoitsijana ja on velvollinen itse huolehtimaan kaikkien lakisääteisten ym. velvoitteiden ja määräysten noudattamisesta, tarvittavista vakuutuksista ja luvista sekä töiden suorittamisesta lakien, asetusten ja määräysten nojalla tarvittavien pätevyyksien voimassa olosta. Tilaaja haluaa korostaa, että urakoitsija vastaa itsenäisenä urakoitsijana mm. kolmansille osapuolille työssään aiheuttamista vahingoista. Mikäli esim. jonkin lainkohdan perusteella tilaajalle syntyy korvausvelvollisuus kolmanteen osapuoleen nähden syystä, joka on urakoitsijasta aiheutunut, perii tilaaja em. kustannukset urakoitsijalta. Sopimuskausi alkaa teknisen lautakunnan lainvoimaisen päätöksen jälkeen ja päättyy Mikäli urakoitsija irtisanoo sopimuksen kesken sopimuskauden on irtisanomisaika 3 kuukautta. Tarjouspyyntö on ollut Ylä-Satakunta lehdessä ja Kihniön kunnan nettisivuilla. Kirjalliset tarjoukset on pyydetty toimittamaan klo mennessä. Tarjouspyyntöasiapaperit esityslistan liitteenä. Määräaikaan mennessä saapui kaksi (2) tarjousta. Tarjousten avauspöytäkirja liitteenä Tarjousasiapaperit nähtävillä kokouksessa ja tarjousten vertailulomake jaettiin ennen kokouksen alkua.

7 Tekninen lautakunta Esittelijä: Sopimuskaudelle kaavateiden aurauksen suorittaa edullisimman tarjouksen tehnyt Asserin Konetyö Oy hintaan 23,18 /km ja 37,00 /h alv 0%. Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

8 Tekninen lautakunta TARJOUSPYYNTÖ PIHA-ALUEIDEN AURAUKSISTA JA HIEKOITUKSESTA Kihniön kunta on pyytänyt tarjouksia seuraavin edellytyksin: Kiinteistöjen piha-alueiden aurauksista euroa/kerta-auraus Tarjouksessa tulee ilmetä koneet ja laitteet joilla työ aiotaan suorittaa. Lisäksi tarjouksessa tulee ilmetä tuntihinta alv 0 %. Urakoitsijaa valittaessa huomioidaan erityisesti kaluston soveltuvuus tehtävään 25 %, käytettävän kaluston ikä 25 % sekä hinta 50 %. Tarjottavien koneiden ja laitteiden tulee olla varustettu lakisääteisin varustein ja turvalaittein ja niiden tulee täyttää kulloinkin voimassa olevat työturvallisuusmääräykset. Urakoitsija suorittaa töitä itsenäisenä urakoitsijana ja on velvollinen itse huolehtimaan kaikkien lakisääteisten ym. velvoitteiden ja määräysten noudattamisesta, tarvittavista vakuutuksista ja luvista sekä töiden suorittamisesta lakien, asetusten ja määräysten nojalla tarvittavien pätevyyksien voimassa olosta. Tilaaja haluaa korostaa, että urakoitsija vastaa itsenäisenä urakoitsijana mm. kolmansille osapuolille työssään aiheuttamista vahingoista. Mikäli esim. jonkin lainkohdan perusteella tilaajalle syntyy korvausvelvollisuus kolmanteen osapuoleen nähden syystä, joka on urakoitsijasta aiheutunut, perii tilaaja em. kustannukset urakoitsijalta. Sopimuskausi alkaa teknisen lautakunnan lainvoimaisen päätöksen jälkeen ja päättyy Mikäli urakoitsija irtisanoo sopimuksen kesken sopimuskauden on irtisanomisaika 3 kuukautta. Tarjouspyyntö on ollut Ylä-Satakunta lehdessä ja Kihniön kunnan nettisivuilla. Kirjalliset tarjoukset on pyydetty toimittamaan klo mennessä. Tarjouspyyntöasiapaperit esityslistan liitteenä. Määräaikaan mennessä saapui kaksi (2) tarjousta. Tarjousasiapaperit nähtävillä kokouksessa ja tarjousten vertailulomake jaettiin ennen kokouksen alkua.

9 Tekninen lautakunta Esittelijä: Sopimuskaudelle piha-alueiden aurauksen suorittaa edullisimman tarjouksen tehnyt Koneurakointi Nevanperä hintaan 348,00 /kerta ja 38,00 /h alv 0%. Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

10 Tekninen lautakunta TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN OMISTAMIEN KIINTEISTÖJEN PIHA-ALUEIDEN AURAUKSISTA JA HIEKOITUKSISTA Kihniön kunta on pyytänyt tarjouksia kunnan omien kiinteistöjen piha-alueiden auraus ja hiekoitus (urakoitsijan laitteistolla ja kunnan hiekoilla) euroa/tunti (vain talvikausi , kunnan oman traktorinkuljettajan virkavapaan ajan) Tarjouksissa tulee ilmetä koneet ja laitteet joilla työ aiotaan suorittaa. Lisäksi tarjouksessa tulee ilmetä tuntihinta alv 0 %. Urakoitsijaa valittaessa huomioidaan erityisesti kaluston soveltuvuus tehtävään 25 % 1 5 pistettä, kaluston ikä 25 % 1 5 pistettä sekä hinta 50 % 1-5 pistettä. Tarjottavien koneiden ja laitteiden tulee olla varustettu lakisääteisin varustein ja turvalaittein ja niiden tulee täyttää kulloinkin voimassa olevat työturvallisuusmääräykset. Urakoitsija suorittaa töitä itsenäisenä urakoitsijana ja on velvollinen itse huolehtimaan kaikkien lakisääteisten ym. velvoitteiden ja määräysten noudattamisesta, tarvittavista vakuutuksista ja luvista sekä töiden suorittamisesta lakien, asetusten ja määräysten nojalla tarvittavien pätevyyksien voimassa olosta. Tilaaja haluaa korostaa, että urakoitsija vastaa itsenäisenä urakoitsijana mm. kolmansille osapuolille työssään aiheuttamista vahingoista. Mikäli esim. jonkin lainkohdan perusteella tilaajalle syntyy korvausvelvollisuus kolmanteen osapuoleen nähden syystä, joka on urakoitsijasta aiheutunut, perii tilaaja em. kustannukset urakoitsijalta. Sopimuskausi alkaa teknisen lautakunnan lainvoimaisen päätöksen jälkeen ja päättyy Mikäli urakoitsija irtisanoo sopimuksen kesken sopimuskauden on irtisanomisaika 3 kuukautta. Tarjouspyyntö on ollut Ylä-Satakunta lehdessä ja Kihniön kunnan nettisivuilla. Kirjalliset tarjoukset on pyydetty toimittamaan klo mennessä. Tarjouspyyntöasiapaperit esityslistan liitteenä. Määräaikaan mennessä saapui kolme (3) tarjousta. Tarjousasiapaperit nähtävillä kokouksessa ja tarjousten vertailulomake jaettiin ennen kokouksen alkua.

11 Tekninen lautakunta Esittelijä: Talvikaudelle kunnan omistamien kiintöjen auraus- ja hiekoitusurakoitsijaksi valitaan tarjouspyynnön mukaisen pisteytyksen voittanut Karhu-Urakointi hintaan 40,00 /h. Keskustelun kuluessa Jyri Lehtinen esitti, että pisteytystä ei huomioitaisi valinnassa, esitys raukesi kannattamattomana. Keskustelun kuluessa Kosti Kuusisto esitti, että valinnassa huomioitaisiin ainoastaan hinta, esitys raukesi kannattamattomana. Keskustelun kuluessa Ossi Annala esitti, että esitettyä pisteytystä muutettaisiin laitteiston soveltuvuuden ja iän osalta, Jussi Vierikko kannatti esitystä. Tekninen lautakunta päätti muuttaa esittelijän ehdotuksen mukaisen pisteytystaulukon, jolloin urakoitsijaksi valitaan edullisimman tarjouksen tehnyt Koneurakointi Nevanperä hinnalla /h. Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti Ossi Annalan päätösehdotuksen. Asian esittelijä Pertti Jalonen esitti asiasta eriävän mielipiteen pöytäkirjaan liitettäväksi.

12 Tekninen lautakunta TARJOUSPYYNTÖ TRAKTORITÖISTÄ Kihniön kunta on pyytänyt tarjouksia traktorityöstä euroa/tunti (vain talvikausi , kunnan oman traktorinkuljettajan virkavapaan ajan), työ sisältää mm. jääkiekkokaukalon aurauksen ja hoitotyön kunnan jäänhoitokalustolla sekä muusta erikseen sovittavasta traktorityöstä. Tarjouksissa tulee ilmetä koneet ja lisälaitteet joilla työ aiotaan suorittaa. Urakoitsijaa valittaessa huomioidaan erityisesti kaluston soveltuvuus tehtävään 25 % 1 5 pistettä, kaluston ikä 25 % 1 5 pistettä ja hinta 50 % 1-5 pistettä. Tarjottavien koneiden ja laitteiden tulee olla varustettu lakisääteisin varustein ja turvalaittein ja niiden tulee täyttää kulloinkin voimassa olevat työturvallisuusmääräykset. Urakoitsija suorittaa töitä itsenäisenä urakoitsijana ja on velvollinen itse huolehtimaan kaikkien lakisääteisten ym. velvoitteiden ja määräysten noudattamisesta, tarvittavista vakuutuksista ja luvista sekä töiden suorittamisesta lakien, asetusten ja määräysten nojalla tarvittavien pätevyyksien voimassa olosta. Tilaaja haluaa korostaa, että urakoitsija vastaa itsenäisenä urakoitsijana mm. kolmansille osapuolille työssään aiheuttamista vahingoista. Mikäli esim. jonkin lainkohdan perusteella tilaajalle syntyy korvausvelvollisuus kolmanteen osapuoleen nähden syystä, joka on urakoitsijasta aiheutunut, perii tilaaja em. kustannukset urakoitsijalta. Sopimuskausi alkaa teknisen lautakunnan lainvoimaisen päätöksen jälkeen ja päättyy Mikäli urakoitsija irtisanoo sopimuksen kesken sopimuskauden on irtisanomisaika 3 kuukautta. Tarjouspyyntö on ollut Ylä-Satakunta lehdessä ja Kihniön kunnan nettisivuilla. Kirjalliset tarjoukset on pyydetty toimittamaan klo mennessä. Tarjouspyyntöasiapaperit esityslistan liitteenä. Määräaikaan mennessä saapui kolme (3) tarjousta. Tarjousasiapaperit nähtävillä kokouksessa ja tarjousten vertailulomake jaettiin ennen kokouksen alkua.

13 Tekninen lautakunta Esittelijä: Talvikaudelle urakoitsijaksi valitaan tarjouspyynnön mukaisen pisteytyksen voittanut Karhu-Urakointi hintaan 40,00 /h. Tekninen lautakunta päätti muuttaa esittelijän ehdotuksen mukaisen pisteytystaulukon edellisen 45 mukaisesti, jolloin urakoitsijaksi valitaan edullisimman tarjouksen tehnyt Koneurakointi Nevanperä hinnalla /h. Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti Ossi Annalan päätösehdotuksen. Asian esittelijä Pertti Jalonen esitti asiasta eriävän mielipiteen pöytäkirjaan liitettäväksi.

14 Tekninen lautakunta TARJOUSPYYNTÖ KAIVINKONETÖISTÄ SOPIMUSKAUDELLE Kihniön kunta on pyytänyt tarjousta kaivinkonetöistä sopimuskaudelle Kaivinkoneen painoluokka 7 13 t sekä varustus: kuokkakauha, luiskakauha, salaojakauha ja asfalttileikkuri. Kaivinkonetyön tuntiveloitushinta tulee antaa ilman arvonlisäveroa. Tarjouksessa tulee mainita koneen merkki, vuosimalli, painoluokka ja muu tekniikka. Tarjottavien koneiden ja laitteiden tulee olla varustettu lakisääteisin varustein ja turvalaittein ja niiden tulee täyttää kulloinkin voimassa olevat työturvallisuusmääräykset. Tilaajalla ja tilaajan työsuojeluhenkilöstöllä on oikeus tarkastaa kone varusteineen ja laitteineen ennen sen siirtymistä työmaalle sekä milloin tahansa työmaalla sen työkuntoisuuden ja työturvallisuusmääräysten täyttymisen toteamiseksi. Sopimuskausi alkaa teknisen lautakunnan lainvoimaisen päätöksen jälkeen ja päättyy Tilaaja pidättää itsellään oikeuden kilpailuttaa isommat työkokonaisuudet. Mikäli urakoitsija irtisanoo sopimuksen kesken sopimuskauden on irtisanomisaika 3 kuukautta. Tarjouspyyntö on ollut Ylä-Satakunta lehdessä ja Kihniön kunnan nettisivuilla. Kirjalliset tarjoukset on pyydetty toimittamaan klo mennessä. Tarjouspyyntöasiapaperit esityslistan liitteenä. Määräaikaan mennessä saapui kolme (3) tarjousta. Tarjousasiapaperit nähtävillä kokouksessa ja tarjousten vertailulomake jaettiin ennen kokouksen alkua.

15 Tekninen lautakunta Esittelijä: Sopimuskaudella kaivinkonetyöt suorittaa edullisimman tarjouksen tehnyt H&M Urakointi Ay hintaan 39,90 /h alv 0%. Keskustelun kuluessa Jyri Lehtinen esitti, että kaivinkoneen vaadittaviin varusteisiin pitäisi lisätä kauhanpyörityslaitteisto jolloin asia jätettäisiin pöydälle ja pyydettäisiin uudet tarjoukset, esitys raukesi kannattamattomana. Tekninen lautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen. Jyri Lehtinen esitti asiasta eriävän mielipiteen pöytäkirjaan liitettäväksi.

16 Tekninen lautakunta VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSAN TARKISTAMINEN Vesihuoltolain mukaan vesihuoltolaitoksen menot on katettava asiakkailta perittävillä maksuilla. Lisäksi vaaditaan, että vesilaitoksen menot katetaan vesimaksuilla ja viemärilaitoksen menot jätevesimaksuilla. Talousarviota laadittaessa on lautakuntia edellytetty tarkistamaan taksoja sekä erityisesti viemärilaitosta muuttuvien käyttökustannusten takia. Kihniön kunnan vesi- ja viemärimaksutaksa on tarkistettu vuonna Vesikuution arvonlisäveroton hinta Kihniössä on ollut 1,15 euroa ja jätevesikuution arvonlisäveroton hinta on ollut 1,46 euroa. Sakokaivolietteen arvonlisäveroton kuutiohinta on ollut 1,47 euroa. Esityksenä on muuttaa taksarakenne vastaamaan käyttökustannusten mukaista taksaa erityisesti jäteveden osalta. Puhtaan veden verotonta hinta pysyy ennallaan, jäteveden osalta taksaksi määritetään Parkanon kaupungin määrittämät taksat. Perusmaksun osalta maksu Parkanon kaupungin määrittämän perusmaksun mukaisesti. Liittymistaksa on voimassa asemakaava-alueella ja muille toiminta-alueeseen kuuluville alueille määritellään kulloinkin voimassa oleva liittymistaksa, kun arvioidut rakentamiskustannukset ovat tiedossa. Liittymämaksun yksikköhinta korotetaan Parkanon kaupungin määrittämään tasoon 3,00 /k-m2, alv 0 %. Kihniön kunta on investoinut vesi- ja viemärilaitokseen suuria summia mm. siirtoviemäri Kihniö - Parkano Vesihuoltolaitoksen taksaesitys esityslistan liitteenä. Esittelijä: Tekninen lautakunta kumoaa hyväksytyn vesihuoltolaitoksen taksan. Tekninen lautakunta hyväksyy liitteen mukaisen vesihuoltolaitoksen taksan voimaan tulevaksi Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

17 Tekninen lautakunta KOETOIMINTAILMOITUS, VAPO OY AITONEVAN TURVETUOTANTOALUE Vapo Oy on toimittanut Länsi- ja Sisä-suomen aluehallintovirastolle koetoimintailmoituksen, joka koskee turpeen, puun ja kuoren poltosta syntyneen lento- ja pohjatuhkan käyttöä Kihniön kunnassa sijaitsevan Aitonevan turvetuotantoalueen tierakenteissa. Ympäristönsuojelulain 61 mukaan ilmoitus koetoiminnasta jätetään viranomaiselle, joka on toimivaltainen ratkaisemaan toimintaa koskevan ympäristöluvan. Hyödynnettävän jätemateriaalin määrä on alle t, joten toimivaltainen ympäristönlupaviranomainen jätteiden hyödyntämisen osalta on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Länsi- ja Sisä-suomen aluehallintovirasto siirtää hallintolain 21 perusteella asian toimivaltaiselle viranomaiselle Kihniön kunnan tekniselle lautakunnalle. Kihniön kunnan hallintosäännön mukaan ympäristölupa asioiden valmistelijana toimii maaseutusihteeri. Maaseutusihteeri ilmoittaa ettei hänellä ole riittävää kompetenssia asian valmistelemiseksi. Valmistelija: tekninen johtaja sijainti: Aitonevan alueella on voimassa vain Pirkanmaan maakuntakaava, jossa Aitonevan alue on merkitty Turpeentuotantoalueeksi. Aitonevan alue kuuluu suureen suoalueeseen, jonka läheisyydessä ei ole pohjavesialueita. Lähin pohjavesialue (Kirkonkylä 1-luokan pohjavesialue) sijaitsee Aitonevan suolta länteen Kihniön keskustan läheisyydessä noin 4,8 km etäisyydellä, muihin 1-luokan pohjavesialueisiin etäisyyttä on yli 5 km. Lähin pintavesistö on Valkeisen lampi hankealueen pohjoispuolella noin 550 m etäisyydellä. Valkeisen lampi laskee Nerkoonjärven tuntumassa sijaitsevaan Niskoslampeen ja edelleen Nerkoonjärveen. Hankealueen koilispuolella sijaitsevat myös Lavajärvi, noin 2,3 km etäisyydellä sekä Iso Keisarinjärvi noin 3,5 km etäisyydellä. Lisäksi alueella kulkee paljon suon ojituksesta syntyneitä pintavesiojia. hankealueella pintavedet johdetaan tien molemmin puolin rakennettaviin pintavesiojiin ja edelleen turvetuotantoalueen keräilyojiin, joiden kerätään myös hankealueen pohjois-, länsi- ja itäpuolisten turpeenottoalueiden pintavedet. Keräilyojista vedet johdetaan laskeutusaltaiden kautta Valkiaisen lammesta Nerkoonjärveen laskevaan ojaan.

18 Tekninen lautakunta Aitonevan suon läheisyydessä ei ole luonnonsuojelualueita. Lähimmät luonnonsuojelualueet sijaitsevat yli 5 km etäisyydellä Aitonevan suolta itään. Aitonevan suoalue on ollut vuosikymmeniä turvetuotantokäytössä, sillä ei ole merkittäviä maisema-arvoja. Lähimmät häiriintyvät kohteet ovat Aitonevan tien varressa sijaitsevat asuinrakennukset, joihin on matjkaa hankealueelta noin 1 km. Hankealueen länsipuolella lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 1,7 km etäisyydellä Rannikon alueella. Lisäksi Valkeisen lammen rannalla on loma-asutusta noin 1 km etäisyydellä pohjoisessa. ympäristövaikutukset: Hankkeella ei ole vaikutuksia luonnonympäristöön tai maisemaan, koska alue ollut vuosikymmeniä turpeenottoalueena. Alueen läheisyydessä ei ole luonnonsuojelualueita. Hankealue ei ole pohjavesialuetta eikä sen läheisyydessä sijaitse pohjavesialueita, jolloin vaikutuksia pohjaveteen ei ole. Aleen pintavedet virtaavat poispäin lähimmästä pintavesistöstä ja sekoittuvat purkujoessa muihin alueelta tuleviin vesiin ennen päätymistään purkuvesistöön. Purkujokeen johdetaan myös muut turvetuotantoalueen pintavedet, joten tierakenteiden alueelta tulevien pintavesien määrä on vähäinen verrattuna joen kokonaismäärään. alueen luontainen maaperä on turvetta, jonka alla on kantava savimaa. Tiivis savi pidättää mahdollisia haitta-aineita eikä maaperän pilaantumista oleteta tapahtuvan. Tuhkarakenne on myös erittäin tiivis ja se peitetään murskeella. Pintavedet johdetaan tehokkaasti pois rakenteen päältä, jolloin sade- ja valumavesien suotautuminen rakenteen läpi minimoidaan. Rakenteet tehdään pohjavesipinnan yläpuolelle ja hyvin vettä johtava aluskerros tai tiivis pohjamaa estää veden kapilaarisen nousun lentotuhkakerrokseen. Rakentamisen aikana voi aiheutua tuhkan pölyämistä sekä tuotannon ja kuljetuksen aiheuttamia pakokaasupäästöjä. Tuhkan pölyämistä ja leviämistä ympäristöön tuulen mukana pyritään estämään tuomalla alueelle pääasiassa kostutettua tuhkaa ja kastelemalla kuivana tuotu tuhka. Tuhka voi pölytä varstoinnin alkuaikana kasalla. Materiaalin kostuttua kasa ei enää pölyä. Kentän rakentaminen tapahtuu pääosin kesäaikaan jolloin turvetuotantokin on käynnissä, ei aiheuta merkittävää lisäystä pölyn määrään. Melua syntyy työkoneista ja alueella liikennöinnistä rakentamisen aikana. Samankaltaista melua aiheutuu kesäaikaan myös muusta turvetuotantoalueen toiminnasta. Rakentaminen ei juuri poikkea normaalista tienrakentamisesta ja rakentaminen sijoittuu päiväaikaan, jolloin syntyvä melu ei ylitä vakituiselle tai vapaa-ajan asutukselle annettuja raja-arvoja lähimmillä kiinteistöillä.

19 Tekninen lautakunta riskit: Tuhkan käytöstä tierakentamisessa on kokemuksia useiden vuosien ajalta ja toimintaan ei liity erityisiä ympäristöriskejä. arvio parhaasta käyttökelpoisen tekniikan soveltamisesta: Kenttärakenteissa käytetään raaka-aineena jätemateriaalia, mikä tukee jätelaissa esitettyä ensisijaista vaihtoehtoa jätteen hyödyntämisestä materiaalina. Kentän rakentamisessa ja suunnittelussa on huomioitu paras käyttökelpoinen tekniikka rakenteissa. ympäristön tarkkailu: Rakenteissa päästötarkkailu liittyy tuhkan liukoisuuksien seurantaan. Vesistöntarkkailu suoritetaan Aitonevan ympäristölupapäätöksen mukaisesti Toteuttamisvaiheista tehdään yksityiskohtainen rakennussuunnitelma, joka toimitetaan valvovalle viranomaiselle. Rakennustöistä tehdään loppuraportti, joka toimitetaan ympäristönsuojelun vuosiyhteenvedon osana viranomaisille. Loppuraporttiin sisällytetään rakennustekniset asiat, tiedot käytetyistä materiaaleista ja niiden kelpoisuudesta, laadunvalvonnan tulokset ja kirjaukset poikkeuksellisista tilanteista. vakuus: Hakijana on konserniyritys, jonka omistaa Suomen valtio 50,1 % ja Suomen Energiavarat Oy 49.1 % osuudella. Viimeiseksi mainitun omistajatahoina ovat kunnat tai niiden omistamat energiayhtiöt. Yritys on vakavarainen ja yrityksellä on riittävä asiantuntemus kyseessä olevan jätteen käsittelystä. Kyseessä on myös vähäinen jätemäärä ja siten katsotaan, että YSL 42 mukaista vakuutta ei tarvitse asettaa tässä tapauksessa. Aineisto nähtävänä kokouksessa. Esittelijä: Tekninen lautakunta myöntää Vapo Oy:lle Ympäristönsuojelulaki 61 mukaisen toimintaluvan hakemusaineiston mukaiseen koetoimintaan. Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

20 Tekninen lautakunta ILMOITUSASIAT - Kihniön aluelämmön energian hinta sopimus - ilmoitus, Hietasentien tiekunta - ilmoitus, Pirkanmaan ELY-keskus, rannan ruoppaus ja puhdistus tilalla Heinäranta r:no 17:13 - tarkkailusuunnitelman hyväksymispäätös, Pirkanmaan ELY-keskus, Vapo Oy Aitonevan koealue Esittelijä Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi, eikä otto-oikeutta käytetä. Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

21 Tekninen lautakunta MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Tekninen lautakunta keskusteli seuraavista asioista: - yhtenäiskoulujen sisäilma ongelmat - hiekanerotuslaitoksen suunnittelu - lautakuntalaisten kanta vuodelle 2012 tehtäviin investointiesityksiin - lisähenkilöstön tarve teknisessä osastossa - Puumilan/Pappilanpään alueiden polkujen talvikunnossapito sekä siltojen kunto - katuvalolinjojen välittömässä läheisyydessä olevat puut

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 15.09.2008 klo 17.00 20.30 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Koivisto

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

20.12.2012 klo 16.00 17.00

20.12.2012 klo 16.00 17.00 KUHMOISTEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11/2012 Tekninen lautakunta 20.12.2012 Sivu 101 KOKOUSAIKA 20.12.2012 klo 16.00 17.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kuntala Jarkko Sumioinen Eero Ikonen Elina

Lisätiedot

28 :n mukaisessa lupa-asiassa

28 :n mukaisessa lupa-asiassa KEURUUN KAUPUNKI Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Multiantie 1 42700 KEURUU PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa Annettu julkipanon jälkeen 25.6.2014 Diaarinumero 106/11.01.00/2014

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön

Lisätiedot

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310 Päätös Etelä-Suomi Nro 53/2013/1 Dnro ESAVI/180/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2013 ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2009. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 18.02.2009 klo 18.00-19.35

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2009. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 18.02.2009 klo 18.00-19.35 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2009 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 18.02.2009 klo 18.00-19.35 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 31.03.2010 ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 84 39 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 ASIA HAKIJA Taipaleenharjun vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Pudasjärvi

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 ASIA HAKIJA PURKUTYÖT LEHTI OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 48 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 49 12 90 Koskitien asemakaava-alueen maankäyttösopimus

Kunnanvaltuuston istuntosali. 48 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 49 12 90 Koskitien asemakaava-alueen maankäyttösopimus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 5/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Torstai 29.6.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 48 89 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ja Kiinteistö Oy Vantaan Maco (Varpukalliontie 9).

ja Kiinteistö Oy Vantaan Maco (Varpukalliontie 9). Etelä-Suomi Päätös Nro 151/2013/1 Dnro ESAVI/308/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1.8.2013 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee betoni- ja tiilijätteen sekä puuhakkeen murskaustoimintaa

Lisätiedot

Tiistai 26.04.2011 klo. 17.00 18.35. Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone. Jani Ovaskainen, Minna Tuunainen. Leena Savolainen

Tiistai 26.04.2011 klo. 17.00 18.35. Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone. Jani Ovaskainen, Minna Tuunainen. Leena Savolainen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / 2011 TUUSNIEMEN KUNTA Ympäristölautakunta KOKOUSAIKA Tiistai 26.04.2011 klo. 17.00 18.35 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 27.11.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Aurinkomäen palvelukeskus 565 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Tekninen lautakunta. Esityslista 6/2012

Nivalan kaupunki. Tekninen lautakunta. Esityslista 6/2012 -3, TEK 30.8.2012 18:30 Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta 30.8.2012 Esityslista 6/2012 -1, TEK 30.8.2012 18:30 Kokousaika 30.8.2012 kello 18.30 - Kokouspaikka kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2012/1 Dnro ESAVI/209/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 26.4.2012 ASIA Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.11.2011 ASIA Päätös Suomen Hyötykeskus Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta,

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 3/2015 14.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 3/2015 14.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2015 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 26 Kokouksen järjestäytyminen YMPJARAKL 27 Oy Ingvald Lindberg Ab:n ympäristölupahakemus YMPJARAKL 28 Lausunto Upinniemen tykkilaiturin ja veneluiskan rakentamisesta,

Lisätiedot

Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10

Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 PÄÄTÖS Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 ASIA HAKIJA LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh. 0295 018 450 Vaasan päätoimipaikka

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2 Kokouspöytäkirja Nro 2 Kunnanvaltuusto Sivu 17 KOKOUSAIKA: 30.04.2008 klo 13.00-15.02 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a)

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a) Etelä-Suomi Päätös Nro 172/2012/1 Dnro ESAVI/162/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2012 ASIA Antti-Matti ja Tanja Mattilan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot