SÄHKÖ- JA SAUNALAITOS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SÄHKÖ- JA SAUNALAITOS"

Transkriptio

1 SÄHKÖ- JA SAUNALAITOS KOKKOLAN ENERGIAN ASIAKASLEHTI Kaukolämmön uusi siirtolinja rakenteilla Sivu 7 Kaapelinäyttö säästää vahingoilta Sivu 13 ENERGISTÄ PALVELUA

2 SÄHKÖ- JA SAUNALAITOS KOKKOLAN ENERGIAN ASIAKASLEHTI S. 13 Julkaisija: Kokkolan Energia Postiosoite: PL Kokkola Katuosoite: Varastotie 3 Puhelin (06) Telefax (06) Päätoimittaja: Petri Kokko Toimittaja: Jorma Uusitalo S. 10 S. 12 Sisäsivuilla Maankäytön suunnittelu turvaa toimitusvarmuutta...s. 4 Etäluettavat mittarit pian asennettu...s. 7 Uusi kaukolämpölinja rakenteilla...s. 7 Rakentajan muistilista...s. 10 Kaapelinäyttö ehkäisee vahinkoja...s. 13 Kuvat: Esa Melametsä ja Tomi Hirvinen Ulkoasu: Mainostoimisto Fristyle Painopaikka: Art-Print Painosmäärä: kpl. Kannen kuvassa: Matti Anttila KOKKOLAN ENERGIAN TÄRKEITÄ YHTEYSTIETOJA: Vaihde (Kokkolan kaupunki) Puh. (06) Varastotie 3 (PL 165), Kokkola Asiakaspalvelu ma-pe klo 8-16 Puh. (06) Kaukolämpöliittymäsopimukset Puh. (06) Kaukolämpö tekninen asiakasneuvonta Puh. (06) Sähköliittymäsopimukset Puh. (06) Sähköliittymät tekninen asiakasneuvonta Puh. (06) Sähkönmyynti Puh. (06) Vikailmoitukset ja päivystys, sähkö Puh. (06) Vikailmoitukset ja päivystys, kaukolämpö Puh. (06) Oy Kokkola Power Ab Puh. (06)

3 Pääkirjoitus Kova talvi takana onko infrastuktuuri kunnossa? Kulunut talvi koetteli yhteiskunnan perusinfrastuktuurin rakenteita. Rautatieliikenteen jatkuvat vaikeudet ovat tästä hälyttävä esimerkki. Rautateiden ongelmia pyritään ratkomaan hidastamalla aikatauluja ja jopa vähentämällä ajettavia junavuoroja. Energiahuollossa vastaava merkitsisi säännöstelyä. Tätä yhteiskunta tuskin hyväksyisi. Ulkopuolelta voimme vain arvailla, mistä kaikesta rautateiden vaikeudet perimmiltään johtuvat. Selvää on ainakin se, etteivät ne johdu pelkästään jostakin yksittäisestä teknisestä ratkaisusta, kuten esimerkiksi junien alkuperämaasta. Kyse on myös jostakin syvemmästä aiemmin toimivaan järjestelmään tehdystä organisatorisesta muutoksesta eli orgaanisesti toisiinsa liittyvien toimintojen eriyttämisestä toisistaan sekä toimialan koetellun johtamisjärjestelmän muodinmukaistamisesta. Vastaavia varottavia trendejä on nähtävissä myös energiatoimialalla. Energiahuoltokaan ei selvinnyt talvesta ilman ongelmia. Järvi-Suomen aluetta koetellut laaja lumiolosuhteiden aiheuttama sähkönjakeluhäiriö johti poikkeuksellisien toimien, kuten evakuointien ja puolustusvoimien virka-avun käyttöönottoon. Vaikka tilanteessa eri osapuolet toimivat ennakolta tehtyjen suunnitelmien mukaisesti, kesti vikojen korjaaminen paikoittain useita päiviä. Kokkolassakaan ei talvesta selvitty täysin ilman häiriöitä. Helmikuun 23. päivän iltana kaapelivika aiheutti pääosin kaupungin läntisiä osia koskeneen sähkökatkon, joka vaikutti myös kaukolämmön jakeluun. Vaikka täysin häiriötöntä energian toimitusta ei koskaan voida taatakaan, kehitetään Kokkolan energiahuoltoa pitkäjänteisesti toimintavarmuuden parantamisesta. Osana tätä tavoitetta käynnistetään alkaneen kevään aikana sekä sähkön- että lämmönjakelun varmistamiseen tähtääviä investointihankkeita. Asiakkaille näkymättömissä jouduttiin Kokkolan voimalaitoksissa talven aikana työskentelemään ajoittain kovan paineen alaisena. Pakkanen ja lumi ovat yhdistelmä, joka aina vaikeuttaa työtä koko energiahuollon ketjussa. Huolimatta siitä, että kotimaisia polttoaineita on käytetty jo pitkään, vaatii laadultaan ja saatavuudeltaan vaihtelevaan polttoainepohjaan tukeutuminen edelleen panoksia toiminnan kehittämiseksi riittävän toimintavarmuuden saavuttamiseksi. Kokkolan paikallinen energiatuotantokapasiteetti riitti tänäkin talvena kattamaan asiakkaiden tarpeet kaikissa tilanteissa. Energian tuotantokapasiteetti pidetään kysynnän mukaisena ja energian jakelu varmistetaan tarvittavia siirtoyhteyksiä rakentamalla. Nämä tarpeet on luonnollisesti otettava huomioon yhdyskuntarakennetta ja maankäyttöä suunniteltaessa. Se mitä Kokkolassa tehdään ja on tehtävissä, ei yksinään riitä takaamaan häiriötöntä toimintaa kaikissa tilanteissa. Paikallinen energiahuoltovarmuus pohjautuu nykyisin joka tapauksessa toimintavarman sähkön valtakunnan verkon olemassa oloon sekä siihen, että Suomessa on riittävästi voimalaitoskapasiteettia käytettävissä myös sähkölämmityksen aikaansaamien pakkashuippujen aikana. Näitä osin tilannetta ei voida pitää tyydyttävänä. Tänäkin talvena oltiin ajoittain tilanteessa, jossa sähkön tuonnin katkeaminen olisi voinut johtaa tehopulaan valtakunnan tasolla. Tiukan paikan tullen kaikki naapurimaamme asettavat omat tarpeensa sähkön viennin edelle. Ainoastaan omassa maassa olevalla kapasiteetilla voidaan taata riittävä huoltovarmuus. Tämä on syytä pitää mielessä myös silloin kuin keskustellaan eri energiamuotojen suotavuudesta ja energiantuottajille asetettavista taloudellisista rasitteista. Ideologiset tavoitteet ja julkisen sektorin rahoitustarpeet eivät välttämättä itsestään selvästi takaa valoa ja lämpöä kaikissa olosuhteissa. Petri Kokko Energiajohtaja KOKKOLAN ENERGIAN ASIAKASLEHTI

4 Sähkön toimitusvarmuus vaatii hyvää maankäytön suunnittelua Lauantai-iltaisin on luonnollista, että suomalaisissa kodeissa käännetään sähkökiuas päälle ja jäädään odottamaan saunan lämpiämistä. Kipakoiden löylyjen jälkeen on paikallaan käydä rentouttavassa suihkussa, ja löhötä sen jälkeen olohuoneessa, missä lämpöpatterit hohkaavat kodikasta lämpöä. Mutta entä sitten, jos kiuas ei joku kerta lämpenekään sähkökatkoksen takia, suihkusta tulee vain kylmää vettä ja pattereistakin on lämmön hehku kaikonnut? Eihän niin voi käydä. Tällaista ei mukavuuksiin tottunut ihminen yksinkertaisesti siedä. Täytyyhän sähkön ja lämmityksen pelata, koska nykypäivänä sähköt eivät voi mennä enää poikki. Kiinteää yhteistyötä - Ihmiset aina odottavat, ettei tällaisten perusasioiden kanssa esiinny ongelmia, eikä näiden asioiden toimivuutta osata enää oikein arvostaa. Mutta jos energia loppuu tai vesi ei tule eikä mene, silloin on katastrofi lähellä, muistuttaa Kokkolan kaupungin kaavoituspäällikkö Veli-Pekka Koivu. Ei ole sattuma, että kaavoituspäällikkö puhuu häiriöttömästä energiahuollosta. Kaavoituspäällikkö on maankäytön suunnittelusta vastaava johtava virkamies, ja energian toimitusvarmuuden turvaaminen edellyttää keskeisesti nimenomaan maankäytön suunnittelua jopa vuosikymmenien päähän. - Lähtökohtana voidaan sanoa, että kaavoitus on yleensä tilavarausta toiminnoille. Maankäytön suunnittelussa katsotaan muun muassa sitä, minne vedetään sähkölinjoja ja kaukolämpöverkostoa tai minne osoitetaan paikat varalämpöjärjestelmille. - Tapaamme säännöllisesti Kokkolan Energian edustajien kanssa, ja käymme läpi tulossa olevia hankkeita ja tarpeita. Energiahuolto ja maankäytön suunnittelu kietoutuvat koko ajan toisiinsa monin tavoin, Koivu kertoo. Maakuntakaavassa käsittelyssä ovat esimerkiksi suurjännitelinjoille tehtävät varaukset. Kokkolaan liittyy muun muassa Fingridin Kokkolan Ventusnevalta Muhokselle suunnittelema 400 kv:n voimajohtohanke. Se on osa Länsi-Suomen kantaverkon pitkän aikavälin kehittämissuunnitelmaa, ja valmistuttuaan uusi voimajohto varmistaa yleistä sähkön saatavuutta länsirannikolla. Paikalliset hankkeet yleiskaavassa Kokkolan Energian tarvitsemille linjoille ja muille toiminnoille varaukset tehdään yleiskaavaan. - Tällä hetkellä meillä on tarve löytää paikkavaraukset sähköasemalle ja varalämpökeskukselle keskikaupungin itäpuolelta Piispanmäen seutuvilta. Sen jälkeen sinne pitäisi saada vielä riittävän hyvä johtoyhteys, Koivu sanoo. Hänen mukaansa myös kaukolämpö on iso tekijä silloin, kun puhutaan toimitusvarmuudesta. - Huippu- ja varalämpökeskusten tarpeellisuus tulee ilmeiseksi juuri tällaisten pakkastalvien aikana. Varalämpölaitoksen täytyy lisäksi sijaita oikeassa paikassa verkon kannalta. Veli-Pekka Koivu korostaa maankäytön suunnittelussa riittävän tiiviin yhdyskuntarakenteen tärkeyttä. Se on kustannustehokas ja helposti ylläpidettävissä. - Jos yhdyskuntarakenne on hyvin hajautunut, silloin siirtolinjat ovat pitkiä, kalliita ja epävarmoja. Myöskään kaukolämpöä ei kannata rakentaa, koska liittymiskustannukset nousevat liian korkeiksi. - Sen sijaan tiiviissä kaupunkirakenteessa voidaan kaukolämmön piiriin ottaa jopa kokonaisia omakotialueita, kuten on tehty Nuolipuron alueella Ykspihlajassa, Koivu sanoo. Kaupungin kasvuun varauduttava Entä mitä toimitus- ja huoltovarmuus ovat käytännössä? - Toimitusvarmuus on yksinkertai- Teksti: Jorma Uusitalo Kuvat: Esa Melametsä 4 KOKKOLAN ENERGIAN ASIAKASLEHTI

5 sesti sitä, että normaaleissa olosuhteissa energiaa on asiakkaiden saatavissa aina asiakkaiden tarvitsemia määriä. - Huoltovarmuus puolestaan tarkoittaa palvelun tai toiminnan jatkuvuuden varmistamista kaikissa olosuhteissa. Energiahuollossa se tarkoittaa poikkeuksellisia ulkoisia oloja, oli kyse sitten hirmumyrskystä, ulkomaankaupan häiriöistä tai vielä pahemmasta, energiajohtaja Petri Kokko määrittelee. Kokkolan Energian näkökulmasta yksi keskeinen strateginen tavoite, johon yhdistyy maankäytön suunnittelu, on rakentaa yhtenäinen sähköverkko 110 kilovoltin tasolla. Siihen liittyy myös tänä vuonna aloitettava Kemirantien sähköaseman rakentaminen. - Lisäksi maankäytön suunnittelussa on varauduttava siihen, että sähköasemille, lämpökeskuksille ja siirtojohdoille löydetään paikkavaraukset silmälläpitäen kaupungin kasvusuuntia tulevina vuosikymmeninä Hänen mukaansa yhteistyö kaavoituksen ja maankäytön kanssa jatkuu entistä tiiviimpänä myös kaukolämmön osalta liittyen kaukolämmön saatavuuden ja tarjonnan kohdistamiseen uusilla asuntoalueilla. Kokkolan Energian sähköverkon varmuustasosta ja sen kehittämistarpeesta energiajohtajalla on selkeä näkemys. - Sähköverkko on tällä hetkellä hyvää 1990-luvun tasoa mutta ei enää välttämättä 2010-luvun tasoa. Sähköverkko ei vastaa kaikkia asiakkaiden odotuksia, koska nykyään ei pidetä normaalina olosuhteena sitä, että sähkökatkoja ylipäätään esiintyy. - On paljon tietotekniikasta riippuvaisia elinkeinoja, esimerkiksi nykyaikainen maatalous, joiden takia sähkökatkojen sieto asiakaskunnassa on alentunut likimain olemattomiin, hän muistuttaa. Yleiskaava-arkkitehti Päivi Cainberg teknisestä palvelukeskuksesta tutkii kartalta alueita, joihin on tehty varauksia muun muassa Kokkolan Energian tarvitsemille linjoille. KOKKOLAN ENERGIAN ASIAKASLEHTI

6 Poikkeukselliset sääolot vauhdittivat hyvää tulosvuotta Toiminnan laajentuminen, sähkön tukkuhinta ja sääolot kasvattivat Kokkolan Energian liikevaihtoa vuonna Yhtiön liikevaihto nousi edellisvuodesta 41 prosenttia 63,3 miljoonaan euroon. Liikevoitto oli hieman yli 11 miljoonaa euroa ja käyttökate kaksinkertaistui 18 miljoonaan euroon. Kokkolan Energia saavutti hyvän tuloksen ilman paikallisten kuluttajahintojen korotuksia. Alin keskilämpötila yli 20 vuoteen Viime vuoden keskilämpötila +2,7 astetta oli lähes kaksi astetta edellisvuotta alhaisempi ja alin sitten vuoden Erityisesti vuoden alku ja loppu olivat tavallista kylmempiä, mikä lisäsi kaikkien energialajien kulutusta. Vuoden 2010 heinäkuu oli kaikkien aikojen lämpimin, mikä puolestaan kasvatti jäähdytykseen käytettyä sähkön kulutusta. Sähköenergian loppukuluttajamyynti kasvoi vuoden takaisesta 6,7 prosenttia 334 gigawattituntiin. Sähköenergian kokonaishankinta, joka sisältää myös sähkön toimituksen tukkumyyntiin, kasvoi yli 22 prosenttia 586 gigawattituntiin. Kasvu johtui korkeampien tukkuhintojen lisäksi siitä, että Oy Kokkola Power Ab sisältyi viime vuonna liiketoiminnalliseen kokonaisuuteen ensimmäisen kerran koko vuoden ajan. Kokkolassa sijaitsevilla voimalaitoksilla sähköä tuotettiin 207 gigawattituntia, missä kasvua 83 prosenttia. Sähkön siirto verkkovastuualueella kasvoi 438 gigawattituntiin. Uusia sähköliittymiä kytkettiin verkkoon 152 kappaletta. Kaukolämmön kasvu merkittävä Kaukolämmön hankinta lisääntyi lähes 16 prosenttia 352 gigawattituntiin. Kasvusta noin kaksi kolmasosaa johtui kylmemmistä lämpötiloista, mutta myös 5,4 prosentin sääkorjattu kasvu oli merkittävä. Verkkoon liitettiin 108 uutta kaukolämpöasiakasta. TULOSLASKELMA (milj.e) Sähköenergian tukkuhinta kohosi viime vuoden alussa ajoittain poikkeuksellisen korkeaksi. Koska tukkuhinta kohosi loppuvuodestakin heikon pohjoismaisen vesivoimatilanteen takia, tukkuhinnan vuosikeskiarvo nousi 57 euroon megawattitunnilta. Edellisvuonna tukkuhinta oli 37 euroa. Sähkön ja lämmön kuluttajahinnat pidettiin Kokkolassa viime vuonna vuoden 2009 tasolla. Sen ansiosta Kokkolan Energian hintataso on kaikissa tuotteissa selvästi valtakunnallista tasoa alempi Muutos -% Liikevaihto 44,94 63,25 41 Muut tuotot 0,69 0,78 Liikekulut -40,91-52,96 Liikevoitto 4,71 11, Rahoituskulut ja tuoto -0,52-0,45 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja 4,19 10, Tilinpäätössiirrot 1) -4,10-5,32 Tilikauden voitto ennen veroja 0,09 5,32 Verot 2) -0,17-0,17 Tilikauden voitto -0,09 5,15 1) Liikelaitoksen peruspääoman tuotto ja yhtiöiden poistoeron muutos 2) Yhtiöiden yhteisövero 6 KOKKOLAN ENERGIAN ASIAKASLEHTI

7 Uusi kaukolämpölinja rakenteilla Teksti: Jorma Uusitalo Kuva: Esa Melametsä Mittariasentaja Jouko Häkkilän urakka etäluettavien mittarien asennustöissä alkaa olla loppusuoralla. Etäluentaan siirtyminen loppusuoralla Etäluettavien mittareiden asennustyöt ovat edenneet loppusuoralle. Tähän mennessä uusia mittareita on vaihdettu 88 prosenttia koko mittarikannasta. Tavoitteena on, että loputkin suunnitellut kohteet saadaan vaihdettua vielä kuluvan vuoden aikana. Reaaliaikaista tietoa energian kulutuksesta Etäluettavasta mittarista koituu monenlaista hyötyä. Asiakas muun muassa saa energiankulutuksestaan reaaliaikaista tietoa. Etäluettavien mittareiden ansiosta vaikeaselkoisina pidetyt arvio- ja tasauslaskut jäävät historiaan, ja asiakas saa laskun, joka perustuu todelliseen kulutukseen. Uudistus ei toisin sanoen vaikuta sähkölaskun suuruuteen vuositasolla, mutta kuluttajan on hyvä suunnitella omaa talouttaan sen mukaan, että sähkölaskun suuruus vaihtelee vuodenaikaisen kulutuksen mukaan. - Jo nyt on nähtävissä entistä selkeämmän laskun positiivinen vaikutus, sillä asiakkaiden sähkölaskua koskevat yhteydenotot ovat vähentyneet, kertoo myyntipäällikkö Antti Rytioja. Etäluentaan perustuvan laskun myötä asiakas näkee aikaisempaa paremmin, mihin energiaa kuluu, mikä puolestaan mahdollistaa energiatehokkuuden parantamisen. Mittarin vaihdon jälkeen laskutus muuttuu reaaliaikaiseksi sen jälkeen, kun Kokkolan Energia on tiedottanut asiakkaalle kirjallisesti uuteen laskutuskäytäntöön siirtymisestä. Näin sen takia, että etäluentaan siirtyy kerralla kokonainen muuntopiiri. Kaukolämmön uuden siirtolinjan rakennustyöt alkoivat maaliskuun lopulla Kemirantien ja Nesteen tontin rajalta. Siirtolinja johtaa töiden aloituspisteestä Koivuhaan lämpölaitokselle ja sieltä edelleen Patamäentien ja Vasarakujan risteykseen. Ensimmäisen vaiheen reitti kulkee Kemirantien kevyenliikenteen väylää pitkin Metsäkadulle, ja sieltä edelleen Satamakatua Potinrantaan. Potinrannasta linja jatkuu voimalinjan vierustaa pitkin Koivuhakaan. Rakennustöiden ensimmäinen vaihe Koivuhaan lämpölaitokselle asti valmistuu vuoden loppuun mennessä. Uuden siirtolinjan teräsputken halkaisija on ensimmäisten noin 800 metrin matkalla 500 millimetriä ja sen jälkeen 400 millimetriä. - Toisen vaiheen rakennusaikataulu on vielä määrittelemättä, kertoo kaukolämpöpäällikkö Tapio Keskikuru. Uusi siirtolinja varmistaa hänen mukaansa nykyisen siirtolinjan rinnalla lämmönsyöttöä Kokkolan Voima Oy:n ja Kokkolan Power Oy:n voimalaitoksilta kaupunkiin. - Samalla säästyy sähköä kaukolämmön pumppauksessa, hän jatkaa Kokkolan Energia pahoittelee linjan rakentamisesta aiheutuvia liikenne- ja muita haittoja alueen asukkaille. KOKKOLAN ENERGIAN ASIAKASLEHTI

8 Säätilastojen kertomaa Kokkolan Energialla on käytettävissään yhtenäinen sarja lämpötilatilastoja vuodesta 1984 alkaen. Lämpötilat on mitattu Kosilan lämpökeskuksen luona ja ne kuvaavat hyvin lämpötilaa Kokkolan keskustan alueella. Mikroilmasto Kokkolassa ja lähialueilla on vaihteleva. Esimerkiksi Kruunupyyn lentokentällä oleva Ilmatieteen laitoksen mittauspiste kertoo usein sisämaan mantereisemmasta ilmastosta: kesällä Kruunupyyssä on usein Kokkolaa lämpimämpää ja talvella viileämpää. Samaten Kokkolan voimalaitosten mittaukset Ykspihlajan teollisuusalueella verrattuna Kosilan mittauspisteeseen osoittavat meren lämpötiloja tasaavan vaikutuksen. Kuvassa 1. esitetään vuosien keskilämpötilat Kosilan mittauspisteessä. Näiden 27 vuoden keskiarvo on 4,10 astetta. Lukijan huomio kiinnittyy helposti 1980-luvun lopun kylmiin vuosiin ja viime vuoteen 2010, jotka olivat selvästi yleistä tasoa viileämpiä. Keskiarvojen pientä vaihtelua kuitenkin kuvaa se, että vuosien keskiarvo on 4,45 astetta eli vain 0,35 astetta koko aineiston keskiarvoa korkeampi. Vuoden aikana kylmät ja lämpimät jaksot tasoittuvat useimmiten kalenterivuoden mittaan niin, että vuoden keskilämpötila asettuu kolmesta viiteen lämpöasteen alueelle. Kiinnostavaa onkin tarkastella erityisesti talvikauden vaihteluita. Tyypillisesti kolmen talvikuukauden keskilämpötila on alueella kahdeksasta kahteen pakkasastetta. Kuvassa 2. esitetään joulu-helmikuun keskilämpötilat vuosilta Havaitaan että talvikauden lämpötilat voivat vaihdella suuresti vuodesta toiseen aina kunnon pakkastalvista, kuten kaksi edellistä talveamme, hyvinkin leutoihin talviin, joista talvi oli hyvä esimerkki: joulukuun lämpötila jäi plussan puolelle eikä tammi-helmikuussakaan juuri pakkasia nähty. Myöskään kevät ei aina seuraa kalenteria: esimerkiksi vuonna 2004 maaliskuu oli vuoden kylmin kuukausi. Tämä on tyypillistä rannikkoseuduille, joilla meren lämpötila ja jäätyminen vaikuttavat lämpötilaan. Tyypillisesti syksyn kuukausien keskilämpötilat vaihtelevatkin Kokkolassa huomattavasti vähemmän vuodesta toiseen kuin talvi- ja kevätkuukausien lämpötilat. Mikä on normaalia ja kuinka paljon kuukausilämpötilat voivat vaihdella? Poikkeuksellisia kuukausien keskilämpötiloja kuvataan usein toteamalla, että kyseinen arvo voidaan saavuttaa kerran kymmenessä tai esimerkiksi sadassa vuodessa. Miten tällainen todennäköisyys tai yleisyys määritellään? Yksinkertainen tapa on järjestää aineiston havainnot suuruusjärjestykseen ja tarkastella kuinka monta prosenttia arvoista ylittää tai alittaa jonkin arvon. Kun Kokkolan 27 vuotta käsittävä aineisto järjestetään tällä tavoin, voidaan laskea Taulukossa 1. esitetty kuukausilämpötilojen jakauma. Taulukkoa voidaan nyt tulkita esimerkiksi tammikuun kohdalta niin, että viiden prosentin todennäköisyydellä alitetaan 18 asteen lämpötila. Viiden prosentin yleisyys vastaa käsitettä kerran kahdessakymmenessä vuodessa. Samalla tavoin taulukon toisesta ääripäästä voidaan todeta, että kerran kahdessakymmenessä vuodessa joulukuun lämpötila ylittää + 2 astetta. Taulukon keskimmäinen sarake 50 % voidaan ymmärtää kaikkein todennäköisimmäksi arvoksi ja siten normaaliksi. Mielenkiintoinen lämpötilavuosi 2010 Vuosi 2010 sisälsi sekä koko maassa että Kokkolassa monia poikkeuksellisia lämpötilajaksoja. Vuoden alussa jatkui jo edellisen vuoden joulukuussa alkanut poikkeuksellisen pitkä pakkasjakso, joka Kokkolassa kesti lyhyitä poikkeuksia lukuun ottamatta noin sata päivää. Tammi- ja helmikuu olivat tasaisen kylmiä, mutta vanhoja pakkasennätyksiä luvun lopusta ei hätyytelty. Alin mitattu vuorokausilämpötila oli tammikuussa -25 astetta. Kuukausikeskilämpötilojen suhteen vuosi jatkui vielä maaliskuussa tavanomaista kylmempänä. Jakso huhti-kesäkuu oli jokseenkin normaali, mutta heinäkuu löi kaikki tähänastiset ennätykset niin Kokkolassa kuin muuallakin maassa. Heinäkuun keskilämpötila Kokkolassa + 19,8 astetta oli lämpimin ainakin tässä käytetyssä 27 vuoden aineistossa ja todennäköisesti myös pitkälle tätä edeltävään historiaan saakka. Koko maassa heinäkuu oli erityisesti sisämaan paikkakunnilla vielä huomattavasti lämpimämpi, useilla paikkakunnilla keskilämpötila nousi yli + 22 asteeseen. Vaikka tällainen keskilämpötilalukema ei välttämättä kuulosta kovin korkealta kun muistellaan kesän todella helteisiä päiviä, tulee muistaa, että keskilämpötila-arvo sisältää kaikki öiden viileämmät tunnit ja myös ne yksittäiset pilviset päivät, joina saatiin pieniä sateita. Heinäkuun helteiden jälkeen loppukesä ja alku syksy olivat lämpötilaltaan tavanomaisia, mutta marraskuun alun jälkeen alkanut korkeapainejakso laski marraskuun keskilämpötilan toiseksi alimmaksi sitten vuoden Korkeapaine piti koko joulukuun lämpötilan tasaisesti pakkasen puolella ja toikin uuden joulukuun kylmyysennätyksen, - 11,4 astetta, tässä käytettyyn tilastoaineistoon. Koko vuoden 2010 keskilämpötila jäi +2,7 asteeseen siitä huolimatta että poikkeuksellisen kuuma heinäkuu nosti vuoden keskilämpötilaa lähes 0,3 asteella. Vuosi 2010 olikin kylmin sitten vuoden Tämä muistuttaa siitä, että talveen on varauduttava, vaikka takana olisikin pari vuosikymmentä leudolta tuntuneita vuosia. 8 KOKKOLAN ENERGIAN ASIAKASLEHTI

9 VUODEN KESKILÄMPÖTILA KOKKOLASSA 6 5 Astetta C Kuva 1 TALVEN KESKILÄMPÖTILA KOKKOLASSA Astetta C Kuva Astetta C VUOSI 2010 VERRATTUNA NORMAALIIN V Normaali Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu KUUKAUSILÄMPÖTILOJEN YLEISYYS KOKKOLASSA % 25 % 50 % 75 % 95 % Tammi -18,2-8,3-4,4-2,9-0,9 Helmi -16,2-9,9-6,6-3,3 0,4 Maalis -8,1-5,1-2,7-0,7 1,4 Huhti -0,6 1,1 3,1 3,8 5,7 Touko 5,4 6,3 8,6 10,1 11,3 Kesä 10,6 12,8 13,3 14,6 16,0 Heinä 14,3 14,9 16,2 17,7 19,8 Elo 11,0 13,5 14,7 15,8 18,4 Syys 5,9 8,8 9,8 11,0 12,3 Loka -1,3 3,4 5,0 6,2 8,0 Marras -4,6-2,6-0,4 1,2 4,0 Joulu -11,3-6,7-4,5-1,4 2,4 Vuodet 1,1 3,7 4,3 4,8 5,5 Kuva 3 Taulukko 1 KOKKOLAN ENERGIAN ASIAKASLEHTI

10 Kaksi perusohjetta rakentajille: Suunnittele huolellisesti, toimi ajoissa Omakotirakentaja voi hyvällä suunnittelulla ja riittävän ajoissa toimimalla säästää selvää rahaa ja samalla varmistaa, että monet rakentamiseen liittyvät käytännön asiat sujuvat jouhevasti ilman pitkiä viivästyksiä. - Jos timpurit tulevat viikon päästä ja pitäisi saada sähköt, silloin ollaan turhan myöhään liikkeellä, sanoo Kokkolan Energian teknisessä asiakaspalvelussa työskentelevä Krister Wikström. - Kun aloitetaan rakentaminen, sähkösuunnitelman pitäisi olla valmis ja sähköurakoitsija valittu, koska perustuksia tehtäessä on laitettava maadoituskuparit ja vaadittavat putkitukset. - Ihannetilanteessa sähköurakoitsija tekee omat työnsä yhteistyössä maanrakennusurakoitsijan kanssa. Sähkösuunnitelma auttaa aikataulutusta Krister Wikströmin mukaan olisi tärkeää, että asiakas ottaa yhteyttä Kokkolan Energiaan heti sen jälkeen, kun sähkösuunnitelma on valmistunut. - Siinä vaiheessa voidaan tehdä liittymissopimus sekä suunnitella verkko ja selvittää, mistä liittymä otetaan ja milloin liittymä tarvitaan. - Rakennamme sähköverkot jo edellisenä talvena muun kunnallistekniikan Teksti: Jorma Uusitalo Kuvat: Esa Melametsä - Asiat saadaan etenemään parhaiten aikataulussa silloin, kun asiakas ottaa meihin yhteyttä riittävän ajoissa, Krister Wikström sanoo. 10 KOKKOLAN ENERGIAN ASIAKASLEHTI

11 Rakentajan muistilista yhteydessä uusille omakotialueille, eli tontin rajalla on jo varaus valmiina odottamassa. Voimme toimia hyvinkin nopealla aikataululla silloin, kun sähkösuunnitelma on valmis ja tiedämme sähköpääkeskuksen sijainnin. Vaikka liittymiskohta sijaitsee tontin rajalla, Kokkolan Energia voi asiakkaan niin halutessa hoitaa myös liittymisjohdon rakentamisen ja asentaa pysyvän talokeskuksen. - Jos sähköurakoitsija toimittaa keskuksen, meidän on hyvä saada ajoissa urakoitsijan kirjallinen kytkentäpyyntö eli mittarointitilaus. Wikström muistuttaa, että riittävän aikainen yhteydenotto on erityisen tärkeää silloin, kun rakennetaan haja-asutusalueelle kaava-alueen ulkopuolelle. Lähellä ei ole välttämättä verkkoa, mihin uusi kohde liitetään tai vaikka olisikin, kohdetta ei pystytä välttämättä liittämään verkkoon sellaisenaan. - Jos joudumme rakentamaan uuden linjahaaran, välillä voi olla muita maanomistajia, joilta on haettava sijoitusluvat linjalle. Tuollaiset asiat eivät järjesty viikossa tai kahdessa, vaikka tilanteet ovatkin tapauskohtaisia. Sähköistyksessä ei kannata säästää Pääsulakkeen koko omakotitalossa määräytyy sähkösuunnittelijan tekemän liittymisteholaskelman perusteella. Yleisimmin omakotitaloissa käytetään 3x25 ampeerin sähköliittymää, joskus myös 3x35 ampeerin liittymää. Kokkolan Energialla on käytössään vyöhykehinnoittelu, ja asemakaavaalueella 3x25 ampeerin kohteessa liittymismaksu on tuhat euroa. - Aika paljon rakennetaan myös haja-asutusalueille, ja siellä vyöhykehinnoittelua käytetään niissä tapauksissa, missä suora etäisyys muuntamolta kohteeseen on enintään 600 metriä. Sitä pidemmillä etäisyyksillä liittymismaksu perustuu verkon rakentamiskustannuksiin, Wikström kertoo. Kesän lähestyessä alkamassa on kiireisin sesonki, vaikka rakentaminen onkin yhä enemmän ympärivuotista. Sähköistykseen liittyvät työt ovat talonrakentamisessa työvaihe, jossa Wikströmin mukaan ei kannata säästää. - On suositeltavaa, että asiakas valitsee sähköurakoitsijan, jolla on varmasti riittävä osaaminen ja joka tietää, mitä tekee. - Asiakkaan kannattaa lisäksi varmistaa, että sähköurakoitsija tekee asianmukaiset käyttöönottotarkastukset, ja että hän saa käyttöönsä pöytäkirjat tarkastuksesta sekä kohteesta täydelliset sähköpiirustukset. - Pöytäkirjat ja paikkansa pitävät piirustukset ovat kiinteistön omistajan etu, sillä viime kädessä kiinteistön haltija vastaa sähköverkostaan, Wikström muistuttaa. - Parhaassa vaihtoehdossa kaikki kaapeloinnit tehdään kerralla maatöiden yhteydessä, sähköasentaja Timo Kytömäki sanoo. ota yhteys Kokkolan Energiaan ja selvitä liittymän saanti ja hinta teetä sähkösuunnitelma valitse sähköurakoitsija ja tee kirjallinen urakkasopimus tilaa mahdollinen työmaakeskus tee liittymissopimus ja sovi alustava toimitusaika tee sähkönmyynti- ja verkkopalvelusopimus varmista, että sähköurakoitsija toimittaa täytetyn yleistietolomakkeen kytkentää ja mittarointia varten muista pyytää käyttöönottopöytäkirja ja loppupiirustukset sekä käyttöopastus urakoitsijalta KOKKOLAN ENERGIAN ASIAKASLEHTI

12 Kokkolan Energian asiakaspalvelu auttaa muun muassa sähkösopimukseen liittyvissä asioissa. Kuvassa asiakasneuvoja Susanne Tornikoski ja Susanna Kakkuri. Sähkösopimuksen tekemiseen kannattaa perehtyä huolella Kuluttajavirasto otti helmikuussa kantaa niin sanottujen monimutkaisten palveluiden myyntiin. Kuluttajavirasto katsoi kannanoton tarpeelliseksi, koska puhelinmyynti on laajentunut uusille alueille, kuten sähkösopimuksiin. Kuluttajaviraston mielestä monimutkaisia sopimuskokonaisuuksia ei pitäisi lainkaan myydä puhelimitse. Virasto korostaa muun muassa sitä, että asiakkaille täytyy kertoa heidän oikeudestaan peruuttaa sopimus 14 vuorokauden kuluessa. Kolme tapaa tehdä sopimus Sähkösopimuksen tekeminen tulee ajankohtaiseksi yleensä muuton yhteydessä tai silloin, kun kuluttaja haluaa kilpailuttaa sähköyhtiöitä. Energiateollisuus ry on laatinut sähkönmyyntiehdot, joita se suosittelee noudatettavaksi sopimusta tehtäessä. Yksi perusasioista on se, että sopimuksen voi tehdä kirjallisesti, suullisesti tai sähköisessä muodossa. Jos sähkönmyyntisopimus tehdään muutoin kuin kirjallisesti, myyjän tulee kahden viikon kuluessa sopimuksen tekemisestä lähettää käyttäjälle sopimuksen vahvistusilmoitus. Jos myyntisopimus tehdään etäviestimen avulla, kuten puhelimessa, myyjän pitää vahvistusilmoituksessa kertoa ohjeet ja tiedot kuluttajan oikeudesta peruuttaa sopimus. Sopimus astuu voimaan vahvistuksessa kerrotuin ehdoin, jollei kuluttaja huomauta sopimuksen sisällöstä kolmen viikon kuluessa. Mikäli sopimus on tehty etäviestimen avulla, kuten puhelimessa tai internetissä, on kuluttajalla oikeus peruuttaa sopimus 14 vuorokauden kuluessa vahvistuksen vastaanottamisesta. Peruutus tapahtuu ottamalla yhteyttä sähkönmyyjäyhtiöön. Yhtiöllä täytyy lisäksi olla yhteydenottoja varten tavoitettavissa oleva asiakaspalvelu, jos kuluttaja haluaa peruuttaa tai irtisanoa tekemänsä sopimuksen. Mikäli sopimus on jo astunut voimaan, on toistaiseksi voimassa olevilla sopimuksilla kahden viikon irtisanomisaika, jollei muuta ole sovittu. Lisätietoa asiasta löytyy Kuluttajaviraston (www.kuluttajavirasto.fi) ja Energiamarkkinaviraston (www.energiamarkkinavirasto.fi) nettisivuilta. Teksti: Jorma Uusitalo Kuva: Tomi Hirvinen 12 KOKKOLAN ENERGIAN ASIAKASLEHTI

13 Kysy ennen kuin kaivat Teksti: Jorma Uusitalo Kuva: Esa Melametsä Ennen kuin kaivinkoneen kauha kuopaisee maata ensimmäisen kerran, urakoitsijan on syytä varmistaa, ettei kaivureitillä kulje esimerkiksi sähkökaapeleita tai kaukolämpöputkistoa. Kokkolan Energialla on kaapelinnäyttöpalvelu, jota käyttämällä säästytään vahingoilta ja niiden aiheuttamilta töiden viivästymisiltä sekä lisäkustannuksilta. - Sen jälkeen kun kaapelinnäyttö on tilattu, tulen työmaalle ja katsomme yhdessä kaivutyön tekijän kanssa ensin missä kaivetaan, ja sitten kartalta, missä kaapelit kulkevat, kaapelinäyttäjä Asko Kallio kertoo. Näyttötilaus riittävän ajoissa Jos kaapeleita on vedetty lähellekään sitä aluetta, missä kaivutöitä tehdään, kaapelit varoalueineen merkitään punaisella spraymaalilla. Erityisen paljon kaapeleita kulkee maan alla sähkökaappien ja muuntajien läheisyydessä. - Alkamassa on vuoden kiireisin aika ja sen takia on tärkeää, että kaapelinnäyttö tilataan hyvissä ajoin. Vähintään kaksi päivää ennen kaivutyön aloittamista. Onneksi kaapeleiden katkeamisia tapahtuu nykyään melko harvoin, yleensä muutaman kerran kesässä, Asko Kallio sanoo. Kokkolan Energian kaapelinnäytön voi tilata numerosta (06) Kyseisestä numerosta voi tilata sekä sähkökaapeleiden että kaukolämpöverkon kaapelinnäytön arkisin kello Näyttötilaukset on tehtävä vähintään kaksi työpäivää ennen kaivutyön aloittamista. Kaapelinäyttäjä Asko Kallio selvittää kaapeleiden paikat yhdessä kaivutyön tekijän kanssa. Turvallisuus Mikäli kaapeli kuitenkin kaikesta varovaisuudesta huolimatta katkeaa, sillä voi olla vakaviakin seurauksia. Vaurioitunut kaapeli saattaa olla jännitteinen tai sähkö voi tulla siihen takaisin katkoksen jälkeen. Vauriokohdan läheisyydestä on poistuttava ja ilmoitettava välittömästi vahingosta Kokkolan Energian vikailmoitusnumeroon (06) Ilmanvaihdossa säätö on säästöä Kotitalouksien energiankulutus kasvaa jatkuvasti, vaikka tavoite on juuri päinvastainen. Kotien lämmittäminen kuluttaa noin 15 prosenttia kaikesta Suomessa käytetystä energiasta. Yksittäisen asunnon energiankulutuksesta lämmitys ja ilmanvaihto käsittää yli puolet. Energian säästäminen ei läheskään aina tarkoita mukavuudesta tinkimistä. Energian kulutusta pienentävät teot voivat olla osa arkirutiineja, mutta on myös asioita, joita on hyvä tehdä säännöllisin väliajoin esimerkiksi tiettyyn vuodenaikaan. Keväällä vedä verhot sivuun ja anna auringon lämmittää sisätiloja, jolloin lämpöpatterien tehontarve vähenee. Muista kuitenkin sulkea sälekaihtimet ja verhot yön ajaksi, se vähentää lämmönhukkaa yhden ikkunalasin verran. Kesäasennot käyttöön Jos asunnossa on perinteinen painovoimainen ilmanvaihto ja tuuletetaan talvikeleillä, paras tapa tuulettaa on hetkeksi kunnon ristiveto ja sen jälkeen ovet ja ikkunat kiinni, etteivät rakenteet ehdi jäähtyä. Jos seinässä on räppänät, talvisaikaan ne pidetään hieman pienemmällä ja palautetaan näin keväällä kesäasentoon. Ilmanvaihtokonetta käytettäessä säätö on säästöä: energiankulutusta voidaan vähentää esimerkiksi pienentämällä ilmanvaihtoa asunnosta poissaolon ajaksi. Myös normaalitilassa ilmamääräasetusten on syytä olla suositusten mukaiset, ettei lämpöä tuuleteta turhaan ulos. Sähköisellä tuloilman esilämmittimellä varustetun ilmanvaihtokoneen lämmitysasetukset on myös hyvä tarkastaa. Esimerkiksi, jos koneessa on kesä-talvi pelti, niin se on manuaalisissa kohteissa keväällä avattava ja syksyllä suljettava. Myös automatiikka voi jumittaa ja se saattaa aiheuttaa jopa satojen eurojen lisälaskun vuodessa. On tehokkaampaa lämmittää kotia pääasiallisella lämmitysjärjestelmällä ja pitää tuloilman lämmitys vain käyttöohjeiden mukaisena. Koneellinen ilmanvaihtojärjestelmä vaatii aina jonkin verran huoltoa toimiakseen tehokkaasti. Laite on imuroitava ja puhdistettava mahdollisimman usein ja suodattimet on vaihdettava säännöllisesti. Ilmanvaihtokanavat suositellaan nuohottavaksi kymmenen vuoden välein. Kosteihin tiloihin pätee nyrkkisääntö, jonka mukaan höyryn pitäisi hävitä peileistä ja lasipinnoista minuutin kuluessa suihkusta. Silloin tietää, että ilmanvaihto toimii aika lailla oikein. KOKKOLAN ENERGIAN ASIAKASLEHTI

14 Energian hinnat voimakkaassa nousussa alkuvuodesta Polttoaineiden verolliset kuluttajahinnat ovat nousseet vuoden 2011 alun aikana nopeasti. Lämmitykseen käytettävän kevyen polttoöljyn vero nousi vuoden alusta ja sen jälkeen öljyn maailmanmarkkinahinnan nopea nousu on edelleen nostanut kuluttajahintoja niin, että vuodelle 2008 ajoittunut historiallinen huippu on jo ylitetty ja polttoöljy onkin nyt ennätyskallista. Tausta nousulle löytyy kehittyvien Aasian maiden jatkuvasti kasvavasta kulutuksesta. Vanhentuvien teollisuusmaiden, Japanin ja Euroopan maiden, öljyn kulutus ei enää merkittävästi kasva. Näyttääkin siltä, että jo vuoden 1973 ensimmäisestä öljykriisistä lähtien povattu öljyn hinnan huima nousu lopultakin realisoituu. Öljyn lisäksi myös kivihiilen ja maakaasun hinnat ovat noususuunnassa, mikä ajaa Euroopan sähkömarkkinoiden hintoja ylöspäin ja estää pohjoismaiden jo pitkää korkealla olleiden tukkuhintojen laskun tulevana kevätkautena. Japanin maanjäristys ja siitä seurannut ydinvoimalaitosonnettumuus ajavat edelleen voimalaitospolttoaineiden hintoja ylöspäin. Lisäksi Saksan päätös sulkea osa ydinvoimalaitoksistaan aiheutti yhdessä päivässä likimain kahdenkymmenen prosentin hinnannousun Saksan markkinoilla, josta noin puolet siirtyi Pohjoismaiden markkinoille. Energiavisa 2/2010, palkintojen voittajat: Aaltonen Aino Kokkola, Alakoski Laila, Kyröskoski, Annala Riitta Kokkola, Björk Tore, Yttermark, Björkgren Malena Turku, Karri Seija Kokkola, Korhonen Aimo Muonio, Lepojärvi Tuija, Kokkola, Poikola Liisa ja Arttu Kokkola, Pollari Lenita Kokkola, Saari Juha Kokkola, Saartoala Marja-Liisa Kokkola, Sahrio Kari Litmaniemi, Seppelin Sirpa Kokkola, Sillanpää Margaret Kokkola, Vaittinen Matti Rautia, Varila Reijo Kokkola, Viitala Kalevi Kokkola, Wiklund Lea Kokkola, Vääräniemi Ellen Kokkola. Vastauksia yhteensä 218 kpl. E-laskusopimuksen tehneiden kesken suoritetussa arvonnassa onni suosi seuraavia: Kuvaja Reijo Konnevesi, Lehtisalo Jenni Turku, Mäkelä Risto Kokkola, Sillanpää Markku Kokkola, Tervamäki Janne Kokkola. Energiavisa Voit osallistua kilpailuun leikkaamalla oheisen kupongin ja postittamalla sen meille vastauslähetyksenä. Vastaajan nimi ja yhteystiedot: Vastaukset kysymyksiin löytyvät tämän lehden sivuilta. Oikein vastanneiden kesken arvomme 20 kpl tavarapalkintoja. Lähetä vastaukset viimeistään ) Kuinka monta uutta asiakasta kaukolämpöverkkoon liitettiin viime vuonna Kokkolan Energian toimialueella? a) 18 b) 78 c) 108 2) Kuinka monen vuorokauden kuluessa vahvistuksen vastaanottamisesta kuluttaja voi perua etäviestimen kautta tekemänsä sähkösopimuksen? a) 7 vrk. b) 14 vrk. c) 21 vrk. 3) Mikä on yleisin omakotitaloissa käytetty sähköliittymä? a) 3x25 ampeeria b) 3x100 ampeeria c) 3x315 ampeeria 4) Jos ilmanvaihto toimii kuten pitää, kuinka pian höyryn pitäisi hävitä kosteiden tilojen lasipinnoista suihkun jälkeen? a) 1-3 minuutissa b) minuutissa c) minuutissa 5) Mikä yhtiö suunnittelee Kokkolan Ventusnevalta Muhokselle 400 kv:n voimajohtoa? a) Finngrip Oy b) Svegrip Oy c) Fingrid Oyj Kokkolan Energia maksaa postimaksun KOKKOLAN ENERGIA Tunnus VASTAUSLÄHETYS 14 KOKKOLAN ENERGIAN ASIAKASLEHTI

MITTAROINTI ETENEE -laskutus muuttuu KESKIAUKEAMALLA LEIKIN LOMASSA KANTA-ASIAKAS- JÄRJESTELMÄN ENERGIAPOLLARI NEUVOO NYT NETISSÄ

MITTAROINTI ETENEE -laskutus muuttuu KESKIAUKEAMALLA LEIKIN LOMASSA KANTA-ASIAKAS- JÄRJESTELMÄN ENERGIAPOLLARI NEUVOO NYT NETISSÄ ENERGIAPOLARIN JA ROVAKAIRAN ASIAKASLEHTI 3 2011 ENERGIAPOLLARI NEUVOO NYT NETISSÄ ROVAKAIRAN OMAT SIVUT KESKIAUKEAMALLA Omien rajojen ylittämistä ja oppia LEIKIN LOMASSA sivut 6-7 Energiapolar aloittaa

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/213 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Suhdannetilanne:

Lisätiedot

Taloyhtiön ja taloyhtiöasukkaan energiatehokkuuden askelmerkit. Ilari Rautanen

Taloyhtiön ja taloyhtiöasukkaan energiatehokkuuden askelmerkit. Ilari Rautanen Taloyhtiön ja taloyhtiöasukkaan energiatehokkuuden askelmerkit Ilari Rautanen Esityksen sisältö Kodin ja taloyhtiön energiankulutus Rakenteiden, huollon ja ihmisten vaikutus Turha kulutus pois asumismukavuudesta

Lisätiedot

TORNION ENERGIA OY. Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön. Päivitys TKo

TORNION ENERGIA OY. Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön. Päivitys TKo Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön Kaukolämpö Varmista kaukolämmön saatavuus kohteeseen Tornion Energiasta. Kaukolämpöä voimme tarjota vain alueille, joissa on jo olemassa tai on suunniteltu rakennettavan

Lisätiedot

Mittaukset suoritettiin tammi-, helmi-, maalis- ja huhtikuun kymmenennen päivän tietämillä. ( liite 2 jää ja sää havainnot )

Mittaukset suoritettiin tammi-, helmi-, maalis- ja huhtikuun kymmenennen päivän tietämillä. ( liite 2 jää ja sää havainnot ) JÄÄLINJAT 1 (1) Rovaniemi 8.12.21 ROVANIEMEN ENERGIA OY KEMIJOEN JÄÄPEITTEEN SEURANTA PAAVALNIEMI - SORRONKANGAS 29-21 Talven 21 aikana tehtiin Paavalniemi - Sorronkangas välille 6 jäätarkkailu linjaa

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 3/214 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni.

1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni. www.ren.fi Rakentajan opas 2013 1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni. 1. Tontilla olevat kaapelit Ennen

Lisätiedot

Tuotantorakenteen muutos haaste sähköjärjestelmälle. johtaja Reima Päivinen Käyttövarmuuspäivä

Tuotantorakenteen muutos haaste sähköjärjestelmälle. johtaja Reima Päivinen Käyttövarmuuspäivä Tuotantorakenteen muutos haaste sähköjärjestelmälle johtaja Reima Päivinen Käyttövarmuuspäivä Tuulivoiman ja aurinkovoiman vaikutukset sähköjärjestelmään sähköä tuotetaan silloin kun tuulee tai paistaa

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 2/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/214 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 1/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 10/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 10/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 1/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Johtuuko tämä ilmastonmuutoksesta? - kasvihuoneilmiön voimistuminen vaikutus sääolojen vaihteluun

Johtuuko tämä ilmastonmuutoksesta? - kasvihuoneilmiön voimistuminen vaikutus sääolojen vaihteluun Johtuuko tämä ilmastonmuutoksesta? - kasvihuoneilmiön voimistuminen vaikutus sääolojen vaihteluun Jouni Räisänen Helsingin yliopiston fysiikan laitos 15.1.2010 Vuorokauden keskilämpötila Talvi 2007-2008

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016 Q3 Detection Technology Oyj LIIKETOIMINTAKATSAUS Tammi-Syyskuu 2016 DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2016 Detection Technology Q3: Myynti kaksinkertaistui Heinä-syyskuu 2016

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus kasvoi 25 prosenttia vuonna 2010

Kivihiilen kulutus kasvoi 25 prosenttia vuonna 2010 Energia 2011 Kivihiilen kulutus 2010, 4. vuosineljännes Kivihiilen kulutus kasvoi 25 prosenttia vuonna 2010 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kivihiiltä käytettiin vuoden 2010 aikana sähkön- ja lämmöntuotannon

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 4/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Pakkaset ja helteet muuttuvassa ilmastossa lämpötilan muutokset ja vaihtelu eri aikaskaaloissa

Pakkaset ja helteet muuttuvassa ilmastossa lämpötilan muutokset ja vaihtelu eri aikaskaaloissa Pakkaset ja helteet muuttuvassa ilmastossa lämpötilan muutokset ja vaihtelu eri aikaskaaloissa Jouni Räisänen Helsingin yliopiston fysiikan laitos Kimmo Ruosteenoja Ilmatieteen laitos Sisältöä ACCLIM-skenaariot

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA Energiansäästö työpaikalla Miksi energiaa kannattaa säästää? Mistä työpaikan energiankulutus muodostuu? Miten töissä voi säästää energiaa? Lämmitys Jäähdytys Sähkö Valaistus

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 30.11.2011 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteutti tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus kasvoi 60 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä

Kivihiilen kulutus kasvoi 60 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Energia 2009 Kivihiilen kulutus Kivihiilen kulutus 2009, ensimmäinen neljännes Kivihiilen kulutus kasvoi 60 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Kivihiiltä käytettiin vuoden 2009 tammi-maaliskuussa

Lisätiedot

Kivihiilen merkitys huoltovarmuudelle 2010-luvulla

Kivihiilen merkitys huoltovarmuudelle 2010-luvulla Kivihiilen merkitys huoltovarmuudelle ll 2010-luvulla Hiilitieto ry:n seminaari 18.3.2010 Ilkka Kananen Ilkka Kananen 19.03.2010 1 Energiahuollon turvaamisen perusteet Avointen energiamarkkinoiden toimivuus

Lisätiedot

VERKKOPALVELUHINNASTO

VERKKOPALVELUHINNASTO VERKKOPALVELUHINNASTO 1.4.2016 VERKKOPALVELUHINNASTO 1.4.2016 Verkkopalveluhinnaston mukaisilla maksuilla tarjoamme seuraavia palveluita: Siirrämme sähköenergian tuotantolaitokselta asiakkaalle, mittaamme

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 2016

Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 2016 Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 216 Energiaviraston tiedotustilaisuus 17.1.217 Ylijohtaja Simo Nurmi, Energiavirasto 1 Sähkön tukkumarkkinat Miten sähkön tukkumarkkinat

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet 1. Tee esisuunnitelma sähköistystarpeista lämmitysjärjestelmästä 2. Ota yhteyttä Tornion Energiaan saadaksesi neuvoja sähköistyksen toteuttamiseksi saadaksesi tiedon

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase 2009, matalasuhdanteen vaikutukset teollisuuden energiankulutukseen. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Keski-Suomen energiatase 2009, matalasuhdanteen vaikutukset teollisuuden energiankulutukseen. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Keski-Suomen energiatase 2009, matalasuhdanteen vaikutukset teollisuuden energiankulutukseen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Sisältö Keski-Suomen taloudellinen kehitys 2008-2009 Matalasuhteen

Lisätiedot

Turku Energia LIITTYMISHINNASTON SOVELTAMISOHJE 1.1.2013. Tässä soveltamisohjeessa tarkennetaan liittymishinnastossa esitettyjä liittymismenettelyjä.

Turku Energia LIITTYMISHINNASTON SOVELTAMISOHJE 1.1.2013. Tässä soveltamisohjeessa tarkennetaan liittymishinnastossa esitettyjä liittymismenettelyjä. LIITTYMISHINNASTON SOVELTAMISOHJE 1.1.2013 Tässä soveltamisohjeessa tarkennetaan liittymishinnastossa esitettyjä liittymismenettelyjä. LIITTYMISJOHTO PIENJÄNNITELIITTYMISSÄ Yleistä Liittymismaksulla katetaan

Lisätiedot

3 MALLASVEDEN PINNAN KORKEUS

3 MALLASVEDEN PINNAN KORKEUS 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 26.4.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

KEMIJOEN JÄÄPEITTEEN SEURANTA PAAVALNIEMI - SORRONKANGAS VÄLILLÄ 2013

KEMIJOEN JÄÄPEITTEEN SEURANTA PAAVALNIEMI - SORRONKANGAS VÄLILLÄ 2013 JÄÄLINJAT PAAVALNIEMI - SORRONKANGAS J-P.Veijola 12.2.214 1 (1) ROVANIEMEN ENERGIA OY KEMIJOEN JÄÄPEITTEEN SEURANTA PAAVALNIEMI - SORRONKANGAS VÄLILLÄ 213 Talven 213 aikana jatkettiin vuonna 29 aloitettua

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 8/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus Ilari Rautanen

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus Ilari Rautanen Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus 10.10.2016 Ilari Rautanen 10.10.2016 Lauri Penttinen 2 Miksi energiaa kannattaa säästää? Energia yhä kalliimpaa ja ympäristövaikutuksia täytyy

Lisätiedot

Maakaasu- ja kaukolämpölinjat

Maakaasu- ja kaukolämpölinjat Maakaasu- ja kaukolämpölinjat Ohjeet kaivutyömaille joilla sijaitsee Elenia Lämmön maakaasu- ja kaukolämpölinjoja 1 Kaasu- ja kaukolämpölinjat Simo Loisa Elenia Lämpö Oy Rakentaminen kaukolämpölinjan 2

Lisätiedot

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto 1.7.2016 alkaen Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy ASEMAKAAVAMUUTOSALUEEN LIKIMÄÄRÄINEN SIJAINTI ASEMAKAAVAMUUTOS

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus. Kivihiilen kulutus kasvoi 18 prosenttia vuonna , neljäs neljännes

Kivihiilen kulutus. Kivihiilen kulutus kasvoi 18 prosenttia vuonna , neljäs neljännes Energia 2010 Kivihiilen kulutus 2009, neljäs neljännes Kivihiilen kulutus kasvoi 18 prosenttia vuonna 2009 Kivihiiltä käytettiin vuonna 2009 sähkön- ja lämmöntuotannon polttoaineena 4,7 miljoonaa tonnia

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Markku Mattila ja Johanna Salminen ovat

Lisätiedot

Suomi.fi-tunnistus

Suomi.fi-tunnistus Suomi.fi-tunnistus 15.2.2017 Suomi.fi-tunnistus Henkilön vahva sähköinen tunnistaminen Vain julkisen sektorin sähköisille asiointipalveluille Kertakirjautuminen asiointipalveluiden välillä Keskitetty sopimus-

Lisätiedot

ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2015

ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2015 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2015 Kaupunkirakenteen toimiala Rakentaminen ja Ympäristö Yleistä Tähän raporttiin on koottu yhteenveto Jyväskylän keskustan ja Palokan mittausasemien

Lisätiedot

METSÄHAKKEEN KILPAILUASEMA LAUHDESÄHKÖN TUOTANNOSSA ESITYS 1.10.2013

METSÄHAKKEEN KILPAILUASEMA LAUHDESÄHKÖN TUOTANNOSSA ESITYS 1.10.2013 METSÄHAKKEEN KILPAILUASEMA LAUHDESÄHKÖN TUOTANNOSSA ESITYS LAUHDESÄHKÖN MERKITYS SÄHKÖMARKKINOILLA Lauhdesähkö on sähkön erillissähköntuotantoa (vrt. sähkön ja lämmön yhteistuotanto) Polttoaineilla (puu,

Lisätiedot

Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen

Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen 1 Markkinoiden muutos Ennen kattavat palvelut syntyivät markkinaehtoisesti eikä valtio puuttunut toimintaan tiukalla sääntelyllä, veroilla

Lisätiedot

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Jämsän energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Jämsän energiatase 2010 Öljy 398 GWh Turve 522 GWh Teollisuus 4200 GWh Sähkö 70 % Prosessilämpö 30 % Puupolttoaineet 1215 GWh Vesivoima

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, 2009 ja 2010

ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, 2009 ja 2010 LOPPURAPORTTI 1(12) 2011 ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, ja Imatralla ja Lappeenrannassa suoritettiin ilmastonmuutos-kysely kolmannen kerran syksyllä. Kysely kohdistettiin kuntalaisille.

Lisätiedot

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto 1.1.2013 alkaen Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS HÖYLÄÄMÖNKADUN POHJOISPÄÄ

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS HÖYLÄÄMÖNKADUN POHJOISPÄÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS HÖYLÄÄMÖNKADUN POHJOISPÄÄ Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh. (06)

Lisätiedot

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Keski-Suomen Energiatoimisto Perustettu 1998 jatkamaan Keski-Suomen liiton

Lisätiedot

Sähkön etämittaus ja energiansäästö - Taloyhtiöiden energiailta 7.10.2015

Sähkön etämittaus ja energiansäästö - Taloyhtiöiden energiailta 7.10.2015 Sähkön etämittaus ja energiansäästö - Taloyhtiöiden energiailta 7.10.2015 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Sähkön etämittaus Suomessa Energiayhtiöiden

Lisätiedot

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto 1.1.2015 alkaen Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa

Lisätiedot

Eri lämmitysmuotojen yhdistelmät. Ilkka Räinä, Johtava LVI-insinööri Rakennusvalvonta Oulu

Eri lämmitysmuotojen yhdistelmät. Ilkka Räinä, Johtava LVI-insinööri Rakennusvalvonta Oulu Eri lämmitysmuotojen Ilkka Räinä, Johtava LVI-insinööri Rakennusvalvonta Oulu 26.9.2016 Mikä lämmitysjärjestelmä on sopiva juuri meidän taloon? Esisijaisesti suositellaan kaukolämpöön liittymistä aina

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue

Lisätiedot

KOKEMUKSIA LÄMPÖPUMPUISTA KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSSÄ CASE HELEN. Kaukolämpöpäivät Juhani Aaltonen

KOKEMUKSIA LÄMPÖPUMPUISTA KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSSÄ CASE HELEN. Kaukolämpöpäivät Juhani Aaltonen KOKEMUKSIA LÄMPÖPUMPUISTA KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSSÄ CASE HELEN Kaukolämpöpäivät 25.8.2016 Juhani Aaltonen Vähemmän päästöjä ja lisää uusiutuvaa energiaa Tavoitteenamme on vähentää hiilidioksidipäästöjä

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 9/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Liittymien hinnoitteluperiaatteet

Liittymien hinnoitteluperiaatteet OULUN SEUDUN SÄHKÖ Verkkopalvelut Oy Liittymien hinnoitteluperiaatteet Käytössä 01.6.2009 alkaen Y:\Johtoryhmä\Hinnat\2009liittymähinnoitteluperiaate OSSV OY 1-vaihemuutos2.doc A. Yleistä sähköliittymistä

Lisätiedot

Tanhua Tanhuan alueella on selvitetty joulukuun aikana kyläläisten kiinnostusta liittyä valokuituverkkoon

Tanhua Tanhuan alueella on selvitetty joulukuun aikana kyläläisten kiinnostusta liittyä valokuituverkkoon Savukosken kunta ja Kuitua Pohjoiseen-hanke ovat käynnistäneet kartoituksen kiinnostuksesta liittyä alueelle mahdollisesti rakennettavaan valokuituverkkoon. Kyselyyn vastaaminen ei sido mihinkään. Kyseessä

Lisätiedot

Jyväskylän energiatase 2014

Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän kaupunginvaltuusto 30.5.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 1.6.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus

Lisätiedot

Rakentajan lämpömuistio. - valitse kaukolämpö

Rakentajan lämpömuistio. - valitse kaukolämpö Rakentajan lämpömuistio - valitse kaukolämpö Näin liityt kaukolämpöön Rakennuksen onnistunut kaukolämmön toteutus vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan sitä yksin. Oulun

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS 1 (6) v 2.1 Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS Sisällysluettelo 1 Palvelun yleiskuvaus ja palveluvaihtoehdot... 3 2 Palvelun sisältö... 3 2.1 Lilli Huolenpito Mini... 4 2.2 Lilli Huolenpito Perus... 4 2.3

Lisätiedot

VIILEÄMPI KOTI ON MUKAVAMPI Hanki kaukojäähdytys taloyhtiöösi

VIILEÄMPI KOTI ON MUKAVAMPI Hanki kaukojäähdytys taloyhtiöösi VIILEÄMPI KOTI ON MUKAVAMPI Hanki kaukojäähdytys taloyhtiöösi KODISTA MUKAVAMPI JA TERVEELLISEMPI JÄÄHDYTYKSELLÄ ASUINMUKAVUUTTA JA PAREMPIA YÖUNIA Toimistot ja ostoskeskukset pysyvät kaukojäähdytyksen

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 1226/420/2012 JULKINEN 29.11.2012 ASIA Vahvistusilmoituksen lähettämisen laiminlyönti ja laskun lähettäminen ennen huomautusajan päättymistä ASIANOSAINEN 220 Energia

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 1/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä

Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä Avoinkirje kasvihuoneviljelijöille Aiheena energia- ja tuotantotehokkuus. Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä Kasvihuoneen kokonaisenergian kulutusta on mahdollista pienentää

Lisätiedot

Lounea Oy:n osavuosikatsaus Q3/2016 (Suluissa viime vuoden vastaavan jakson luku)

Lounea Oy:n osavuosikatsaus Q3/2016 (Suluissa viime vuoden vastaavan jakson luku) Julkaisuvapaa 28.10.2016 kello 9:00 Lounea Oy:n osavuosikatsaus Q3/2016 (Suluissa viime vuoden vastaavan jakson luku) Lounea konsernin liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani viime vuodesta Jimm s verkkokaupan

Lisätiedot

Hinnasto alkaen

Hinnasto alkaen Hollolan Vesihuoltolaitos Hinnasto 1.1.2016 alkaen Tämä hinnasto korvaa edellisen 1.4.2015 voimaan tulleen hinnaston. Käyttömaksut Hollolan ja Hämeenkosken alueilla alv 0 % alv 24 % Vesimaksu 1,54 /m 3

Lisätiedot

Asiakkaat ilman sähköä, koko asiakasmäärä 17500

Asiakkaat ilman sähköä, koko asiakasmäärä 17500 Tapaninpäivän myrskytuhojen selvittämiseen liittyvät tiedotteet Tapaninpäivän poikkeuksellisen voimakas myrsky aiheutti ennen kokemattoman määrän vikoja yhtiömme jakeluverkolla. Kotisivuillamme julkaisimme

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 3644/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 3644/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) 40 Asianro 3644/11.03.00/2016 Kuopion ja Suonenjoen kasvihuonekaasupäästöt: Vuoden 2014 vahvistetut päästöt ja ennakkotieto vuodelta 2015 Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen

Lisätiedot

Vapaa-ajan asuinrakennukset rinnastetaan perusmaksun osalta omakotitaloihin.

Vapaa-ajan asuinrakennukset rinnastetaan perusmaksun osalta omakotitaloihin. Tämä hinnasto korvaa edellisen 1.9.2013 voimaan tulleen hinnaston. Käyttömaksut alv. 0 % alv. 24 % Vesimaksu 1,54 /m 3 1,91 /m 3 Jätevesimaksu 2,52 /m 3 3,12 /m 3 Perusmaksut alv. 0 % alv. 24 % Kulutus

Lisätiedot

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄÄRADAN KAKSOISRAITEET KAUSTARI Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh.

Lisätiedot

Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla

Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 120-61-3, RYTIRINNE 1

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 120-61-3, RYTIRINNE 1 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 120-61-3, RYTIRINNE 1 ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Olemme Caruna ja jaamme hyvää energiaa. Jenna Kainulainen

Olemme Caruna ja jaamme hyvää energiaa. Jenna Kainulainen Olemme Caruna ja jaamme hyvää energiaa Jenna Kainulainen Tulevaisuuden sähköt 100 vuoden kokemuksella Aloitimme sähkönsiirron vuonna 1912 paikassa nimeltä Karuna. Suomi ja maailma ovat sittemmin muuttuneet.

Lisätiedot

Kaukolämmön tulevaisuuden näkymiä

Kaukolämmön tulevaisuuden näkymiä Kaukolämmön tulevaisuuden näkymiä Energia- ja ilmastotavoitteet asemakaavoituksessa, työpaja 25.8.2014 / Harri Kaisto Sisältö Kaukolämpö Oulussa 3 Kaukolämpöpotentiaali 8 Kaukolämmön näkymiä 14 Yhteenveto

Lisätiedot

Työttömyyden kehityksestä 2014 (syyskuun loppu) Vuodet ja 2014

Työttömyyden kehityksestä 2014 (syyskuun loppu) Vuodet ja 2014 Työttömyyden kehityksestä 2014 (syyskuun loppu) Vuodet 2007-2013 ja 2014 Työttömyyden kehitys vertaillen 07-08-09-10 -11-12-13 vertaillen 11-12-13-14 Työttömyys kehittymässä kyllä huonompaan suuntaan Tilanne

Lisätiedot

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy on Kemin kaupungin 100 % omistama energiayhtiö Liikevaihto 16 miljoonaa euroa Tase 50 miljoonaa euroa 100 vuotta

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Katsaus siipikarjatuotannon talouteen

Katsaus siipikarjatuotannon talouteen Katsaus siipikarjatuotannon talouteen Timo Karhula MTT Taloustutkimus Suomen Siipikarjaliiton vuosikokous- ja seminaaripäivä Tampereella 27. 3.2014 Tuotantomäärät ja ennusteet vuoteen 2020 Tuottaja- ja

Lisätiedot

metsäteollisuuden tuotantolaitokset Tuotannon supistuminen johtui työkiistan aikaisista seisokeista toisella neljänneksellä.

metsäteollisuuden tuotantolaitokset Tuotannon supistuminen johtui työkiistan aikaisista seisokeista toisella neljänneksellä. Metsäteollisuuden tuotanto Tuotanto Suomessa tammi-syyskuussa 25 Paperia ja Puuta Tuotanto normaalitasolla kolmannella neljänneksellä Kuluvan vuoden heinä-syyskuussa metsäteollisuuden tuotantolaitokset

Lisätiedot

Tehoreservin määrän määritys. Ville Väre

Tehoreservin määrän määritys. Ville Väre Tehoreservin määrän määritys Ville Väre Esityksen sisältö Yleistä tehoasioihin liittyen Tehoreservin taustaa Erityisiä huomioita 2017 alkavalle kaudelle Kysymyksiä keskusteltavaksi tehoreserviin liittyen

Lisätiedot

110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ

110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ 110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ Tällä ohjeella määritetään ulkopuolisille toimijoille erilaisten kaavoitus- ja rakentamishankkeiden yhteydessä Turku Energia Sähköverkot Oy:n (TESV)

Lisätiedot

Osavuosikatsaus II/2006

Osavuosikatsaus II/2006 Osavuosikatsaus II/2006 25.7.2006 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Toinen neljännes lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinat Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi Toisen neljänneksen

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

AULIS. kaukolämpö. Liittyjän ohjeet

AULIS. kaukolämpö. Liittyjän ohjeet AULIS kaukolämpö Liittyjän ohjeet Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön Saatavuus Varmista kaukolämmön saatavuus kohteeseesi kohteeseesi Napapiirin Rovaniemen Energia ja Energiasta Vesi Oy:ltä hyvissä

Lisätiedot

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta.

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta. KAUKOLÄMPÖ-, KAUKOJÄÄHDYTYS- 1(5) JA KAASUJOHDOT YLEINEN OHJE 3 115-1 Luotu 16.12.2013 Korvaa ohjeen 10.02.2012 Voimassa toistaiseksi 1 Yleistä Sähkölaitoksen sijaintikartoilla on esitettynä maahan asennettuja

Lisätiedot

Verkkotoimikunnan kokous Torstai 25.2.2016

Verkkotoimikunnan kokous Torstai 25.2.2016 Verkkotoimikunnan kokous Torstai 25.2.2016 09.00-09.10 Verkkotoimikunnan säännöt ja sääntöihin sitoutuminen / Kari Kuusela + kaikki 09.10-09.40 Fingrid ajankohtaiset / Kari Kuusela 09.40-10.00 Asiakastoiminnan

Lisätiedot

Energian hintojen lasku jatkui viimeisellä neljänneksellä

Energian hintojen lasku jatkui viimeisellä neljänneksellä Energia 2016 Energian hinnat 2015, 4. neljännes Energian hintojen lasku jatkui viimeisellä neljänneksellä Tilastokeskuksen tietojen mukaan energiatuotteiden hinnat laskivat vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä

Lisätiedot

jatkuu KUVA (korkeus voi vaihdella) Kestääkö kulutuksen veto? Kasvu KUVA (korkeus voi vaihdella) KUVA (korkeus voi vaihdella)

jatkuu KUVA (korkeus voi vaihdella) Kestääkö kulutuksen veto? Kasvu KUVA (korkeus voi vaihdella) KUVA (korkeus voi vaihdella) KUVA (korkeus voi vaihdella) KUVA (korkeus voi vaihdella) Kestääkö kulutuksen veto? Kasvu KUVA (korkeus voi vaihdella) jatkuu 15.12.216 Timo Lappi KUVA (korkeus voi vaihdella) Työtä ja hyvinvointia koko

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot