Lisää yhteistyötä suunnitteluun

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lisää yhteistyötä suunnitteluun"

Transkriptio

1 Lisää yhteistyötä suunnitteluun SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, HELSINKI Puh. (09) Faksi (09) toiminnanjohtaja Pekka Kontturi Puh. (09) tiedottaja Timo Merensilta Suomen LVI-liitto, SuLVI ry Puh. (09) , Jäsentoimikunta Hannu Immonen Turun ammatti-instituutti PL TURKU Puhelin: (02) Faksi (02) Koulutustoimikunta Jorma Säteri Sisäilmayhdistys ry. PL ESPOO Puh. (09) Faksi (09) Tekninen toimikunta Kim Hagström Halton Oy Haltonintie Kausala Puh. (05) Faksi (05) Suunnittelun merkitystä olisi saatava kohennettua rakennuttajien silmissä niin pienkiinteistöissä kuin isoissakin kohteissa. Vanha totuus, hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, pitää edelleen paikkansa. Mutta suunnittelutarjousvaiheessa se on kustannuslaskelmilla vaikea osoittaa. Tähän on tosin hyviä menetelmiä ja keinojakin olemassa, mutta ne eivät ole kovinkaan laajasti käytössä. Suunnittelun pitäisi nykyisin olla mitä suurimmassa määrin yhteistyötä eri suunnittelualojen kesken niin teknisesti kuin taloudellistikin parhaiden ratkaisuiden löytämiseksi. Tässä työssä pitäisi olla pääsuunnittelijalla merkittävä rooli. Sama pätee muihin vastaaviin suunnittelijoihin heidän omilla alueillaan. Luulen, että tässä on monissa projekteissa vielä kehittämistä. Tarvitaan myös yhteisiä työkaluja eri suunnittelualojen välille. Tietotekniikan ja suunnitteluohjelmien kehittyminen ja hyväksikäyttö on vienyt suunnittelutoimintaa merkittävästi eteenpäin. Samalla kuitenkin ne antavat niin paljon mahdollisuuksia, että saatetaan unohtaa esimerkiksi piirustusten tärkeitä teknisiä muodollisuuksia. Yhteisen ohjeistuksen saamisen tarve tietojen ja sähköisen informaation välitykseen eri suunnittelualojen välillä on selvä. Kannustusta vastavalmistuneille Puhumme nykyisin paljon nuorista, vastavalmistuneista LVI-alan henkilöistä, heidän pätevyydestään, kokemuksestaan ja kyvyistään hoitaa alan tehtäviä. Opetussuunnitelmissa korostuu itsenäinen työskentely, työssä oppiminen jne. varsinaisen teoriaopetuksen koko ajan vähentyessä. Tuntuu kuitenkin siltä, että teorian tulisi hallita tilanteessa kuin tilanteessa ja joka tehtävässä. Toki myös kokemusta itse työtehtävistä tarvitaan. Käsitykseni mukaan LVI-alan opiskelijat saavat kohtuullisen hyvin harjoituspaikkoja, opinnäytetöitä ja työtehtäviä valmistumisensa jälkeen. Kannustetaan, tuetaan ja opastetaan heitä työtehtäviensä alkutaipaleella. Yhdistystoimintaamme näitä tulevia LVI-alan suuria vaikuttajia emme ole saaneet houkuteltua mukaan. SuLVIlla on ollut vuosien aikana useita kampanjoita, joilla on yritetty kasvattaa jäsenkuntamme lukumäärää, tässä kuitenkaan kovinkaan hyvin onnistumatta. Mikä olisi se kampanja tai viisasten kivi, jolla rekrytoidaan kaikki valmistuvat LVI-alan henkilöt jäseniksi? Yhdistystoimintaa ei tarvitse katua Aloitin SuLVIn hallituksen uutena jäsenenä tämän vuoden alussa. Tätä ennen SuLVI ja sen henkilökunta sekä lukuisa joukko jäsenistöä on tullut minulle tutuksi runsaan neljännesvuosisadan aikana. Innostukseni aktiiviseen toimintaani SataLVIssa sain muuttaessani Tampereelta Poriin, kun silloinen työnantajani kehotti minua liittymään LVI-yhdistystoimintaan mukaan ja jatkamaan aina hallitustyöskentelyyn asti. Olen toteuttanut kehotusta, eikä katua ole tarvinnut. Työurani LVI-alalla jakaantuu oikeastaan kolmeen jaksoon: suunnitteluun, teollisuuden rakennuttamisja käyttötehtäviin sekä uusimpana rakennusvalvonnan tehtäviin. Vuoden 2005 alusta alkaen olen ollut Porin kaupungin LVI-tarkastajana. Lisäksi olen saanut toimia usean vuoden ajan Satakunnan ammattikorkeakoulussa tuntiopettajana LVI- ja energiatekniikkaan liittyvillä koulutusjaksoilla. Lopuksi pala porilaista hulluutta: Voittoon asti taistellaan periksi ei anneta milloinkaan Taas sykkii patasydän Lämpöistä kesän odotusta! Tapio Harjanne SuLVIn hallituksen jäsen Pätevyystentit 9. kesäkuuta Ilmanvaihtosuunnittelijan, vesi- ja viemärilaitteistojen suunnittelijan ja IV-laitteistojen asennuksesta vastaavaa työnjohtajan sekä KVV-laitteistojen asennustyön valvonnasta vastaavaa työnjohtajan FISE-pätevyystentit järjestetään 9. kesäkuuta klo 9. Tenttipaikkakunnat ovat Helsinki, Kotka, Oulu, Turku ja Vaasa. Lisätietoa ja ilmoittautumislomake löytyvät SuLVIn nettisivulta osoitteesta > pätevyydet.

2 SuLVIn kouluttaja TkT Harri Mattila: Haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmien laatu taattava Haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmissä ei ole kyse monimutkaisista asioista. Mutta määräyksiin ja järjestelmiin on perehdyttävä, muuten syntyy sutta, sanoo hajajätevesitohtori Harri Mattila. Harri Mattila on tekniikan tohtori, joka toimii yliopettajana Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) ympäristöteknologian koulutusohjelmassa. HAMK ja Suomen Ympäristökeskus (SYKE) ovat toimineet edelläkävijänä haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmien suunnittelijakoulutuksessa. Tähän on vaikuttanut Mattilan oma väitöskirjatutkimus, joka käsitteli uuden maankäyttö- ja rakennuslain toteuttamista. Ennen opettajaksi siirtymistään Mattila toimi Säkylän Pyhäjärven suojeluprojektin projektipäällikkönä. Hankkeessa haja-asutusalueiden jätevesikysymykset olivat voimakkaasti esillä. Materiaalia karttui ja samalla syntyi toimiva yhteistyö SYKE:n kanssa. Harri Mattila liittyi SuLVIn kouluttajien joukkoon viime vuonna, kun SuLVI aloitti suunnittelijoiden kouluttamisen haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmiin. Koulutus on samansisältöinen kuin HAMK:n ja SYKE:n toteuttama täydennyskoulutus. Koulutuksen ottaminen SuLVIn ohjelmaan mahdollistaa opetuksen tarjoamisen muuallakin kuin Hämeenlinnassa. Tähän mennessä kurssi on toteutettu Heinävedellä ja Kuortanella, nyt toukokuussa se pidetään Mikkelissä. Ensimmäiset uudet järjestelmät tärkeimpiä Uusien määräysten edellyttämät haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmien uudistukset aiheuttavat suuren urakan. Mattila laskeskelee, että yhteensä kiinteistön järjestelmät pitäisi uusia seuraavan kahdeksan vuoden aikana. En kuitenkaan ole niinkään huolissani siitä, miten urakka ehditään hoitaa. Paljon enemmän kannan huolta siitä, että kuinka ensimmäiset toteutukset onnistuvat, sanoo Mattila. Hän arvioi, että epäonnistumiset rapauttavat lainsäädäntöä. Uhkana on, että taitamattomasti toteutetut jätevesijärjestelmät vievät uskon toiminnalta. Jos kylän ensimmäinen uusi järjestelmä ei toimi, kukaan ei paikkakunnalla enää tilaa vastaavaa systeemiä, tietää Mattila. Mattila korostaa, että kyseessä ei ole mikään monimutkainen asia. Mutta määräyksiin ja järjestelmiin on perehdyttävä, muuten syntyy sutta. Jokin täydennyskoulutus tulisi jokaisen alalla toimivan käydä. Nyt on tunnettava kokonaisuus ja hajaasutusalueiden kiinteistöjen ominaispiirteet. Jäteveden määrässä ja laadussa on suuriin järjestelmiin verrattuna suuria vaihteluita. Tyypillistä on myös, että käyttöjaksojen välillä saattaa olla kuukausien mittaisia kuivia kausia. Suunnittelijan täytyy sisäistää, mitä tarkoittaa pohjavesialueella toimiminen. Ja hänen pitää tietää, ettei naapurin kaivoa saa sontia, naurahtaa Mattila. Monipolvinen haaste Koulutusta ja neuvontaa tarvitsevat muutkin kuin suunnittelijat: kauppiaat, kuluttajat, asentajat ja koneyrittäjät. Kiinteistön omistaja Haja-asutusalueen vesihuollon suunnittelijan pätevyysvaatimukset hyväksyttiin Huhtikuun lopussa haja-asutusalueen kiinteistön vesihuollon suunnittelusta vastaavan suunnittelijan vapaaehtoiset pätevyysvaatimukset hyväksyttiin FISEpätevyysjärjestelmän piiriin. Käytössä on kaksi vaatimus luokkaa a ja b. A-luokkaa vaaditaan, kun vesihuollon suunnitelmia tehdään tärkeillä pohjavesialueilla ja muilla ympäristön- ja terveydensuojelun kannalta herkillä alueilla. B- luokan piiriin kuuluvat tavanomaiseen asumiseen suunniteltavat kohteet. SuLVI järjestää tiedotustilaisuuden uudesta pätevyydestä 23. toukokuuta. Harri Mattila muistuttaa, että haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmä eivät ole vain harvaan asutun maaseudun asia. Suurin osa uusittavista järjestelmistä sijaitsee ruuhka-suomessa. on viimekädessä vastuussa tuloksesta. Heidän tulisi uskoa, ettei väärässä paikassa saa säästää. Tällaisia asioita ovat mm. suunnittelu ja maa-ainesten oikea laatu. Kentällä on tullut vastaan tilanteita, joissa kiinteistön omistaja on ostanut laitteen rautakaupasta ja mennyt suunnittelijalle pyytämään piirustuksia hankintaansa varten. Kauppiaille pitäisi saada tiedotettua, etteivät he myisi järjestelmiä asiakkailleen ennen kuin näillä on selkeät suunnitelmat. Tämä on monipolvinen haaste, tiivistää Harri Mattila. Timo Merensilta

3 Ilmoittaudu LVI-pätevyystenttiin FISE totesi 41 LVI-pätevyyttä Ammattipätevyyden toteamiselin FISE Oy hyväksyi helmikuussa 41 uutta LVIalan pätevyyttä. Joukossa on 6 ilmanvaihtosuunnittelijaa, 4 kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistojen suunnittelijaa, 14 IV-laitteistojen asennuksesta vastaavaa työnjohtajaa sekä 17 KVV-laitteistojen asennustyön valvonnasta vastaavaa työnjohtajaa. FISE on tähän mennessä todennut yhteensä 2610 rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan pätevyyttä. Eri pätevyysnimikkeitä on 70 kappaletta. Ilmanvaihtosuunnittelijat Nimi Peruskoulutus Vaativuus- Paikkakunta luokka Ali-Löytty Antti Sakari DI C Nastola Karjalainen Heikki Tapani LVI-insinööri A Espoo Kuurola Pentti Tapani LVI-insinööri A Helsinki Slussnäs Mats Patrik LVI-insinööri A Larsmo Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston suunnittelijat Ali-Löytty Antti Sakari DI C Nastola Harjanne Kauko Tapio LVI-insinööri AA Pori Ilmanvaihtolaitteistojen asennustyöstä vastaavat työnjohtajat Haaramäki Suvi Soina LVI-insinööri a Jyväskylä Harjanne Tomi Kristian LVI-ins AMK op. c Pori Jaakkola Teuvo Tapio koneteknikko a Pori Jaakkola Ville-Matti putkiasentaja b Pori Kaislavuo Pasi Ilari IV-asentaja b Hollola Kauppinen Jari Tapio LVI-teknikko a Taipalsaari Kivekäs Timo Kalervo levys-hits/iv-asentaja b Helsinki Kovesjärvi Perttu Olavi tekniikan yo c Parkano Kuukasjärvi Jukka Kalervo LVI-teknikko b Laukaa Laukkanen Sami Petteri LVI-ins AMK a Espoo Nieminen Tarja Hanna Maria LVI-ins AMK c Pori Pantsar Jukka Pekka Antero LVI-ins AMK a Oulu Vehviläinen Juha Pasi rakennusinsinööri c Lohja Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistojen asennustyön valvonnasta vastaavat työnjohtajat Haaramäki Suvi Soina LVI-insinööri c Jyväskylä Hakala Janne Petri Juhani LVI-insinööri AMK c Pori Harjanne Kauko Tapio LVI-insinööri a Pori Henriksson Mathias Jan Edvard ingenjör (YH) c Pedersöre Jaakkola Jukka Petri DI c Lahti Jalonen Kai Tapani työteknikko c Laitila Kaislavuo Pasi Ilari IV-asentaja c Hollola Kovesjärvi Perttu Olavi tekniikan yo c Parkano Kuukasjärvi Jukka Kalervo LVI-teknikko a Laukaa Kuusela Tapio Markku Uolevi koneinsinööri b Tampere Lehtovirta Jari Markku Kristian LVI-asentaja b Forssa Martikainen Pauli Olavi putkiasentaja b Kerava Tolonen Timo Jaakko levyseppähitsaaja b Masku Vehmanen Antti-Pekka Anselmi LVI-insinööri AMK b Espoo Vehviläinen Juha Pasi rakennusinsinööri c Lohja Väisänen Tapani Ilmari putkiasentaja b Kajaani Wiik Hannu Tapani putkiasentaja b Mäntsälä Pätevöityneiden nimet on julkaistu SuLVIn internet-sivuilla t-si kohdassa a Pätevyydet. ydet. FISE-pätevyystentti järjestetään 9. kesäkuuta klo 9 alkaen samanaikaisesti Helsingissä, Kotkassa, Oulussa, Turussa ja Vaasassa. Tentissä voi suorittaa IV- suunnittelijan ja -työnjohtajan sekä KVV-suunnittelijan ja -työnjohtajan pätevyyden edellyttämän tentin. Samalla kertaa voi suorittaa kaksikin tenttiä. Pätevyystentin läpäiseminen on edellytyksenä LVI-pätevyyden hakemiselle. SuLVIn nettisivulta,, voit imuroida ja tulostaa itsellesi ilmoittautumislomakkeen ja suositeltavat kirjallisuusluettelot. Sieltä löydät myös runsaasti tietoa pätevyysjärjestelmästä. Pätevyydet-sivulle pääset klikkaamalla linkkiä etusivun vasemmasta laidasta. Ilmoittautumiset lähetetään SuLVIn koulutussihteeri Jonna Hoikalle viimeistään kaksi viikkoa ennen tenttiä sähköpostiosoitteella tai faksilla (09) Tenttiin osallistuminen maksaa 70 + alv 22 %. Lisäksi pätevyyden hakeminen eli pätevyysluokittelu, pätevyystodistus ja rekisteröinti maksavat alv 22 %. Rakennusten energiatodistusmalli etenee Ympäristöministeriö ja kauppa- ja teollisuusministeriö ovat saaneet valmiiksi rakennusten energiatodistusasetuksen todistusmalleineen. Huhtikuussa julkistettiin myös luonnos rakennusten energiatehokkuutta sääteleväksi lainsäädännöksi, josta hallituksen on tarkoitus antaa esityksensä kevään aikana. Asetus rakennusten energiatodistuksesta säätää, miten kiinteistön energiatehokkuus määritetään, millaista asteikkoa todistuksessa käytetään. Asetuksessa säädetään todistuksen antamista varten tehtävästä kiinteistön tarkastuksesta sekä todistuksen antajan pätevyydestä. Energiatodistus on rakennuksen tuoteseloste, joka auttaa kiinteistön omistajaa, ostajaa tai tulevaa vuokralaista arvioimaan rakennuksen energiatehokkuutta ja todennäköisiä käyttökustannuksia. SuLVI antoi lausunnon mallista yhdessä muiden LVI-alan järjestöjen kanssa. Säätiö L.V.Y. palkitsi Erkki Laitisen Säätiö L.V.Y. on myöntänyt vuoden 2005 LVI-tunnustuspalkinnon rakennusneuvos Erkki Laitiselle hänen ansioistaan rakennusten perusparantamisen ja korjausrakentamisen edistäjänä. Palkinnon suuruus on 2000 euroa. Erkki Laitinen toimii tulosryhmän päällikkönä ympäristöministeriön Asunto- ja rakennusosastolla.

4 Ilmoitustaulu Jätevesijärjestelmien toimivuus ja huolto, tutustuminen kohteisiin Vihti Kunnantalo, Asemantie 30, Nummela Edullinen koulutus haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmistä LVI-alan ammattilaisille. Tilaisuudessa tutustutaan alueelle rakennettuihin jätevesijärjestelmiin. Käydään läpi järjestelmien toimivuus ja huoltotoimet. Kohderyhmä: viranomaiset, suunnittelijat, rakentajat, rakennustyön valvojat ja järjestelmien huollosta vastaavat henkilöt Ilmoittautuminen ja mahdollisuus lounaaseen omalla kustannuksella Avaus ja lyhyt katsaus alueen vesistö- ja pohjavesialueisiin sekä muihin vaatimuksiin. Ympäristötarkastaja Tia Lähteenmäki, Vihdin kunta Tutustumiskohteiden esittely ja tietoa toimivuudesta ja huoltotoimenpiteistä. Tarkastaja Jarmo Kosunen, Uudenmaan ympäristökeskus Kolmen kiinteistön yhteinen puhdistamo Kiinteistön ja kesämökin yhteinen puhdistamo Fosforinpoistolla tehostettu maasuodattamo, maatilamatkailukohde Tilaisuus päättyy Koulutuksen järjestävät yhteistyössä Suomen LVI-liitto, SuLVI ry ja Uudenmaan ympäristökeskus. Osallistumismaksu: 40 + alv 22 %. Hinta sisältää iltapäivän koulutuksen. Maksimiryhmäkoko 20 henkilöä. Kohteisiin mennään ryhmänä pikkubussilla. Ilmoittautuminen: sähköpostilla tai puhelimella (09) Lisätietoja: Hilkka Peltoharju Neuvoslounas kesäkuussa Hotoraudan Vääntäjien Korkean Raadin neuvokset nauttivat lounasta keskiviikkona kesäkuun 7. päivä klo Helsingissä ravintola Ainossa, osoitteessa Pohjois-Esplanadi 21. Tämän jälkeen lounastapaamisissa seuraa kahden kuukauden tauko. Neuvosretki Vaasaan Hotoraudan Vääntäjien Korkean Raadin neuvoksien kesäretki järjestetään Vaasassa elokuuta. Alkukesästä on tulossa postia neuvosten kesäkokouksesta ja matkan ohjelmasta. Rekisteritiedot kuntoon SuLVIn rekisterin tiedot perustuvat niihin tietoihin, jotka jäsenet liitolle ilmoittavat. Jäseniä pyydetään ilmoittamaan muutokset osoitteissa, puhelinnumeroissa ja työpaikassa nopeasti SuLVIn toimistoon. Myös sähköpostitiedot pyydämme pitämään ajan tasalla, sähköisen tiedotuksen merkitys kasvaa koko ajan. Muutosilmoitukset sähköpostilla osoitteeseen zita. Muistitko jäsenmaksun? SuLVIn toimisto on postittanut vuoden 2006 jäsenmaksut. Jäseniä pyydetään maksamaan vielä mahdollisesti hoitamatta jääneet maksunsa. Jäsenmaksuihin liittyvissä asioissa voi kääntyä Zita Teckenbergin puoleen. Muista TALOKS-kysely SuLVIn jäsenille Talotekniikka-alan aikuiskoulutuspalveluita kehittämään on käynnistetty TALOKS-hanke. Tavoitteena on kehittää aikuiskoulutusoppilaitosten tarjontaa vastaamaan paremmin työelämän tarpeita. Hankkeen puitteissa kerätään LVI-alan ammattilaisilta tietoja heidän koulutustarpeistaan. Sähköisesti toteutettava kysely lähetetään myös kaikille SuLVIn jäsenille touko-kesäkuussa. SuLVI on yksi TALOKS-hankkeen yhteistyökumppaneista. Mukana ovat kaikki alan keskeiset toimialajärjestöt sekä kahdeksan oppilaitosta. Kiinteistöjen lisääntyvä korjaustarve ja tekninen kehitys ovat haasteita työelämän ja oppilaitosten yhteistyölle. Haja-asutusalueiden uudet jätevesiratkaisut ja energiatehokkuusmääräykset edellyttävät yhteistyötä, jotta koulutustarpeisiin voidaan vastata. TALOKS-hankkeen kohderyhmänä on elinkeinoelämä, erityisesti talotekniikka-alan pk-yritykset ja niiden henkilöstö. Tarkoituksena on luoda työelämän ja oppilaitosten välille kumppanuus, jonka myötä tarpeisiin löydetään ratkaisut. Lisätietoja hankkeesta saa internet-osoitteesta Putkiremontti Pohjanmaalla Putkiremontti taloyhtiön perusparannus -tietoisku järjestetään 16. toukokuuta Seinäjoella. LVI-perusparannuksesta kerrotaan klo Osuuspankin tiloissa osoitteessa Keskuskatu 9. Putkiremontti-infot on tarkoitettu ennen kaikkea taloyhtiöiden osakkaille ja isännöitsijöille. Tilaisuuksissa jaetaan asiallista tietoa putkiremontin hyvin suunnitellusta ja hallitusta toteutuksesta. Lisätietoja Putkiremonttikiertueesta SuLVIn internet-sivuilla > Ajankohtaista > Putkiremontti.

5 SuLVIn koulutuskalenteri Jäsenhintoihin ovat oikeutettuja SuLVIn, VSF:n ja LVI-TU:n jäsenet. Kaikkiin hintoihin lisätään 22 %:n arvonlisävero. TALOUDEN KANNATTAVUUDEN PERUSTEET Vantaa Hinta: Jäsenille 350, ei-jäsenille 450 IV- JA KVV-SUUNNITTELIJOIDEN JA -TYÖNJOHTAJIEN PÄTEVYYSTENTIT 9.6. Helsinki, Turku, Vaasa ja Oulu Hinta: 70 FISE-PÄTEVYYDEN HAKEMINEN, TOTEAMINEN JA REKISTERÖINTI Hinta: 190 ENERGIATEHOKKUUSLASKENTA SUUNNITTELUPROSESSISSA * ja Helsinki 7.9. ja Oulu Hinta: Jäsenille 750, ei-jäsenille 900 sisältäen verkko-oppimisympäristön TALOTEKNIIKAN VASTAANOTTO- JA KÄYTTÖÖNOTTOPROSESSIT * Verkkokurssi alkaa 30.8., lähipäivä Vantaa Kohderyhmä: Rakennushankkeen eri osapuolet kuten rakennuttajat, isännöitsijät, LVI- ja sähkösuunnittelijat ja -urakoitsijat, arkkitehdit, pääsuunnittelijat ja valvontaviranomaiset. Hinta: Jäsenille 400, ei-jäsenille 500 sisältäen verkko-oppimisympäristön ILMANVAIHTO- JA ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUSKOULUTUS * Verkkokurssi alkaa 12.9., lähipäivät ja Vantaa Kohderyhmä: Suunnittelijat, urakoitsijat ja tekniset isännöitsijät, jotka osaavat perusasiat tältä kuntotutkimusalueelta. Hinta: Jäsenille 790, ei-jäsenille 840 verkko-opiskeluna sisältäen 2 lähipäivää, aineiston sähköisenä, ohjelman mukaiset tarjoilut ja osallistumistodistuksen. HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVESIHUOLLON SUUNNITTELIJAKOULUTUS * ja Seinäjoki Hinta: Jäsenille 718, ei-jäsenille 784 sisältäen verkko-oppimisympäristön PALVELUN TUOTTEISTAMINEN TALOTEKNIIKKA-ALALLA - KEHITTÄMISOHJELMA Yhteistyössä Rastor Collegen kanssa järjestettävä koulutus alkaa Kesto n. 2 vuotta Tarjolla on eri rahoitusmuotoja. VESI-, VIEMÄRI- JA LÄMMITYSLAITTEISTOJEN KUNTOTUTKIMUSKOULUTUS (VEKU) koulutus ja työnäytön läpikäynti ja tentti, Vantaa Kohderyhmä: Suunnittelijat, urakoitsijat ja tekniset isännöitsijät, jotka osaavat perusasiat tältä kuntotutkimusalueelta. Hinta: Jäsenille 790, ei-jäsenille 840, mikä sisältää aineiston, ohjelman mukaiset tarjoilut ja osallistumistodistuksen. Työnäytön suorittaneet ja tentin läpäisseet kirjataan kuntotutkijoiden rekisteriin. TÄYDENNYSKOULUTUKSET JA FISE-PÄTEVYYSTENTTIIN VALMENTAVAT KOULUTUKSET IV-TYÖNJOHTAJAKOULUTUS (IVTY) * ja Jyväskylä ja Helsinki KVV-TYÖNJOHTAJAKOULUTUS (KVVTY) * ja Jyväskylä ja Helsinki Hinta: Jäsenille 495, ei-jäsenille 638 sisältäen verkko-oppimisympäristön VESI- JA VIEMÄRILAITTEISTOT UUSIEN MÄÄRÄYSTEN JA OHJEIDEN AJANKOHTAISET MUUTOKSET Seinäjoki Jyväskylä Helsinki Toteutamme aiheesta myös tilauskursseja. Hinta: Jäsenille 275, ei-jäsenille 330 LVI-SUUNNITTELUN MUUTTUNUT MAAILMA * Helsinki Hinta: Jäsenille 352, ei-jäsenille 462 sisältäen verkko-oppimisympäristön ILMANVAIHDON PALOTURVALLISUUS KÄYTÄNNÖN TOTEUTUKSET Jyväskylä Helsinki Toteutamme aiheesta myös tilauskursseja. Hinta: Jäsenille 275, ei-jäsenille 330 ILMASTOINNIN ÄÄNITEKNINEN HALLINTA Vantaa Kaksipäiväinen koulutus jakautuu osiin siten, että ensimmäisenä päivänä käsitellään äänen ja tärinän eristys, äänilähteet, äänitasomittaus ja ongelmatilanteet. Toinen päivä kohdentuu kanavaverkoston suunnitteluun ja ilmastointilaitoksen äänitekniseen mitoitukseen ja säätöön. Hinta: Jäsenille 440, ei-jäsenille 550 IV- JA KVV-SUUNNITTELIJOIDEN JA -TYÖNJOHTAJIEN PÄTEVYYSTENTIT Helsinki ja Jyväskylä Hinta: 70 ILMAMÄÄRIEN MITTAAMINEN JA SÄÄTÖ Toteutamme aiheesta tilauskursseja, maksimiryhmäkoko 15 henkilöä. Hinta: Kysy tarjousta. MYYVÄ PALVELU Tilauskurssi Asiakkaan odotusten ja toiveiden kartoitus asiakas odottaa oikeaa tietoa asiakas odottaa joustavuutta asiakas odottaa ystävällisyyttä asiakas odottaa myönteistä suhtautumista Soveltuu täydennyskoulutukseksi asentajille, huolto- ja kunnossapitohenkilökunnalle Hinta: Kysy tarjousta. * Koulutukseen liittyy SuLVIn verkko-oppimisympäristö. Ilmoittautuminen ja lisätiedot: Ilmoittautuminen SuLVIn koulutuksiin viimeistään kaksi viikkoa ennen (verkko)kurssin alkua koulutussihteeri Jonna Hoikalle sähköpostitse jonna. tai faksilla (09) Peruutukset on tehtävä viimeistään viikko ennen (verkko)kurssin alkua, myöhemmin tehdyistä peruutuksista veloitamme 30 % osallistumismaksusta. Lisätietoja antaa koulutuspäällikkö Hilkka Peltoharju puh. (09) Viimeisimmät tiedot koulutuksistamme: 51

Palvelua asiakkaalle

Palvelua asiakkaalle SuLVIn sivut Palvelua asiakkaalle SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Pekka Kontturi pekka.kontturi@sulvi.fi

Lisätiedot

SuLVI mukana EU:n energiahankkeissa

SuLVI mukana EU:n energiahankkeissa SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Pekka Kontturi pekka.kontturi@sulvi.fi Puh.

Lisätiedot

Vesi on voimaa. SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt. Suomalainen kesä vähine lumineen ja hyttysineen alkaa vähitellen siirtyä eteläiselle

Vesi on voimaa. SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt. Suomalainen kesä vähine lumineen ja hyttysineen alkaa vähitellen siirtyä eteläiselle Vesi on voimaa Suomalainen kesä vähine lumineen ja hyttysineen alkaa vähitellen siirtyä eteläiselle pallonpuoliskolle. Säätietieteilijöiden monimutkaiset tietokoneohjelmat eivät tänä kesänä ole paljastaneet

Lisätiedot

Suomen LVI-liitto 1930-2005

Suomen LVI-liitto 1930-2005 SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Pekka Kontturi pekka.kontturi@sulvi.fi

Lisätiedot

SuLVIssa on uudistumisen aika

SuLVIssa on uudistumisen aika SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Pekka Kontturi pekka.kontturi@sulvi.fi

Lisätiedot

Olik tää täsä nyt? SuLVIn sivut

Olik tää täsä nyt? SuLVIn sivut SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Pekka Kontturi pekka.kontturi@sulvi.fi

Lisätiedot

Kokonaisvaltaisempi ote LVI-alan kehittämiseen

Kokonaisvaltaisempi ote LVI-alan kehittämiseen Kokonaisvaltaisempi ote LVI-alan kehittämiseen Rakennus-, kiinteistö- ja LVI-ala hakee lisää arvostusta ja luotettavuutta pätevöitymisjärjestelmällä. Tämä järjestelmä oikein käytettynä on todellinen mahdollisuus

Lisätiedot

Rakennusala mukaan lukien talotekniikka on saanut kosolti kielteistä julkisuutta loppukäyttäjiltä

Rakennusala mukaan lukien talotekniikka on saanut kosolti kielteistä julkisuutta loppukäyttäjiltä Laadun ostaminen jos myyminenkin on vaikeaa! SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt, sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä Puh. (09) 5660

Lisätiedot

Kuten tiedämme, niin rakennusten energiankäyttö muodostaa 40 % energiankulutuksesta

Kuten tiedämme, niin rakennusten energiankäyttö muodostaa 40 % energiankulutuksesta SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä hannu.sipila@sulvi.fi

Lisätiedot

Mitä tekisit, jos saisit 500?

Mitä tekisit, jos saisit 500? SuLVIn sivut Mitä tekisit, jos saisit 500? SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Määräyksiä, ohjeita ja vähän vapaa-aikaakin

Määräyksiä, ohjeita ja vähän vapaa-aikaakin SuLVIn sivut Määräyksiä, ohjeita ja vähän vapaa-aikaakin Keskustelu energiatodistuksesta (ET) käy kuumana juuri nyt. Vaaditaan, että toteutunut kulutus on energiatodistuksen perusta. Jos energiatodistuksessa

Lisätiedot

Verkottuminen on Megatrendi

Verkottuminen on Megatrendi SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 566 00956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä hannu.sipila@sulvi.fi

Lisätiedot

Kun tänään katsotaan taaksepäin, niin vuosittainen valmistumismäärä on ollut jo vuosia n.

Kun tänään katsotaan taaksepäin, niin vuosittainen valmistumismäärä on ollut jo vuosia n. SuLVIn sivut LVI-insinööri katoava luonnonvarako? LVI-tekniikan osaajista on jo nyt pula ja huomenna vielä suurempi. 4-5 vuotta sitten Opetushallitukseen tuotiin selvitys tulevaisuuden LVI-insinööritarpeesta.

Lisätiedot

Lama elvytys puree Totuus nykyiselle taloustilanteelle Suomessa

Lama elvytys puree Totuus nykyiselle taloustilanteelle Suomessa SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä hannu.sipila@sulvi.fi Puh. (09)

Lisätiedot

Nyt on päivityksen aika! Ensi vuoden heinäkuun alussa päivitetään uudet energiatehokkuutta parantavat rakentamismääräykset.

Nyt on päivityksen aika! Ensi vuoden heinäkuun alussa päivitetään uudet energiatehokkuutta parantavat rakentamismääräykset. SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä hannu.sipila@sulvi.fi

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen hillintä edellyttää rakennuksiltakin entistä parempaa energiatehokkuutta. Uusien

Ilmastonmuutoksen hillintä edellyttää rakennuksiltakin entistä parempaa energiatehokkuutta. Uusien SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 566 00956 toiminnanjohtaja Tiina Strand tiina.strand@sulvi.fi

Lisätiedot

Sinullakin on mahdollisuus vaikuttaa!

Sinullakin on mahdollisuus vaikuttaa! SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt, sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä Puh. (09) 5660 0918 040 556 0048 Järjestötoimikunta Jarmo Kuitunen

Lisätiedot

From the Paris to the Berlin Kansainvälisyys, tuo monitahoinen ilmiö, joka puhuttaa meitä kaikkia tavalla tai toisella, hyvässä

From the Paris to the Berlin Kansainvälisyys, tuo monitahoinen ilmiö, joka puhuttaa meitä kaikkia tavalla tai toisella, hyvässä SuLVIn sivut Yhteystiedot Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI Puh. 09 566 0090 www.sulvi.fi sulvi@sulvi.fi toiminnanjohtaja Tiina Strand Puh. 040 505 5445 tiina.strand@sulvi.fi Järjestötoimikunta

Lisätiedot

Eurooppalaisten HVAC-järjestöjen tärkein vuosittainen tapahtuma REHVA 56th General

Eurooppalaisten HVAC-järjestöjen tärkein vuosittainen tapahtuma REHVA 56th General SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä hannu.sipila@sulvi.fi

Lisätiedot

partner CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA Heidi Sotarauta kuuntelee asiakasta

partner CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA Heidi Sotarauta kuuntelee asiakasta partner KYMDATA MUKANA TOIMIALAA JA YHTEISKUNTAA KEHITTÄMÄSSÄ Vuoden sähkösuunnittelija PANOSTAA TIETO- MALLINTAMISEEN JA TIIMITYÖSKENTELYYN CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA

Lisätiedot

Yritys- Salaojien ja valtaojien suunnittelupalvelut sekä kustannusselvitykset

Yritys- Salaojien ja valtaojien suunnittelupalvelut sekä kustannusselvitykset Keski-Pohjanmaan Yritys- maailma Heinäkuu 2/2013 2013 Salaojien ja valtaojien suunnittelupalvelut sekä kustannusselvitykset DRÄNERING OCH MILJÖ F. BÄCK Tallgräd 7, 68500 KRUUNUPYY puh. 020-768 0423, fredrik.back@anvianet.fi

Lisätiedot

Mitä kuuluu grynderin vastuulle?

Mitä kuuluu grynderin vastuulle? 3/2007 7. vuosikerta Mitä kuuluu grynderin vastuulle? - Virheiden oltava olemassa jo luovutushetkellä s. 6 Uusi asunto-osakeyhtiölaki valmisteilla s.4 Aaro Paakkola nimitettiin kiinteistöneuvokseksi s.12

Lisätiedot

KIINTEISTÖ. Työn tekijä ei voi itse valvoa omaa työtään. viesti. Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän. Hankesuunnitelma remontin ehkä tärkein vaihe s.

KIINTEISTÖ. Työn tekijä ei voi itse valvoa omaa työtään. viesti. Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän. Hankesuunnitelma remontin ehkä tärkein vaihe s. Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän KIINTEISTÖ 1 15 viesti Yhtiökokouksen asiakirjat osakkaiden nähtäville s. 4 Hankesuunnitelma remontin ehkä tärkein vaihe s. 6 Nyt on aika ilmoittautua Taloyhtiö-tapahtumaan

Lisätiedot

Energia-alan koulutustarjonnan kartoittaminen

Energia-alan koulutustarjonnan kartoittaminen Energia-alan koulutustarjonnan kartoittaminen 1 Energia-alan koulutustarjonnan kartoittaminen kesäkuu 2003 Copyright Motiva Oy, Helsinki, 2003 2 Alkusanat Energia-alan koulutustarjonnan kartoituksessa

Lisätiedot

INFRA Uusimaa. NUORIA HALUTAAN INFRATÖIHIN s. 4. Jätevesimaksu voi yllättää urakoitsijan s. 3. Vantaan megahankkeille kaivataan tarjouksia s.

INFRA Uusimaa. NUORIA HALUTAAN INFRATÖIHIN s. 4. Jätevesimaksu voi yllättää urakoitsijan s. 3. Vantaan megahankkeille kaivataan tarjouksia s. INFRA Uusimaa 3/2014 Ammattilaisista on pulaa NUORIA HALUTAAN INFRATÖIHIN s. 4 Jätevesimaksu voi yllättää urakoitsijan s. 3 FINNMETKO houkutteli yli 30 000 kävijää s. 10 Kesätyönjohtaja Antti Isomäki:

Lisätiedot

Uusi lehti taloyhtiöille!

Uusi lehti taloyhtiöille! Rakentaja.fi Kevät 2009 Uusi lehti taloyhtiöille! Taloyhtiö-lehti ja sitä tukeva portaali www.rakentaja.fi/taloyhtio ovat oppaita taloyhtiöiden remontoinnin ohjaukseen ja jokapäiväisten toimintojen hallintaan.

Lisätiedot

Suomen energianeuvonnan tilanne ja toimijat helmikuussa 2009

Suomen energianeuvonnan tilanne ja toimijat helmikuussa 2009 Sitran selvityksiä 4 Suomen energianeuvonnan tilanne ja toimijat helmikuussa 2009 Kirsti Kärkkäinen, Ideapoiju Oy Sitran selvityksiä 4 2 Sisällysluettelo 1. Taustaa... 3 2. Yhteenveto... 4 3. Toimintaympäristössä

Lisätiedot

Hyvinkäälle rakentuu uusia asuinalueita. Urakoitsija halpa, hyvä vai molempia? s. 8

Hyvinkäälle rakentuu uusia asuinalueita. Urakoitsija halpa, hyvä vai molempia? s. 8 Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän KIINTEISTÖ 1 14 viesti Urakoitsija halpa, hyvä vai molempia? s. 8 Kun tieto ei kulje, epäluulot heräävät s. 12 Remonttiriskit kuriin s. 16 Hyvinkäälle rakentuu uusia asuinalueita

Lisätiedot

KONICA MINOLTA. Tulostus- ja kopiointiratkaisut sekä -sovellukset

KONICA MINOLTA. Tulostus- ja kopiointiratkaisut sekä -sovellukset YRITTÄJÄ-LEHTI 1 K E S K I - P O H J A N M A A N Yrittäjä YRITTÄMISEN JA TALOUSELÄMÄN ERIKOISLEHTI 1/2013 Osoitelähde: Viestimix Ky Savisilta 1 84100 YLIVIESKA M-Itella Oy Sanoista tekoihin Kokkolalaisella

Lisätiedot

MINUSTAKO yrittäjä s. 3 Protomo väylänä yrittäjyyteen s. 6-7 Älä anna ideoiden odottaa s. 8-9 Omistajaksi vai osakkaaksi? s. 14-15

MINUSTAKO yrittäjä s. 3 Protomo väylänä yrittäjyyteen s. 6-7 Älä anna ideoiden odottaa s. 8-9 Omistajaksi vai osakkaaksi? s. 14-15 YRITYSSALO OY:N ASIAKASLEHTI / Teema: suuntana yrittäjyys TOUKOKUU 2011 MINUSTAKO yrittäjä s. 3 Protomo väylänä yrittäjyyteen s. 6-7 Älä anna ideoiden odottaa s. 8-9 Omistajaksi vai osakkaaksi? s. 14-15

Lisätiedot