Lisää yhteistyötä suunnitteluun

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lisää yhteistyötä suunnitteluun"

Transkriptio

1 Lisää yhteistyötä suunnitteluun SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, HELSINKI Puh. (09) Faksi (09) toiminnanjohtaja Pekka Kontturi Puh. (09) tiedottaja Timo Merensilta Suomen LVI-liitto, SuLVI ry Puh. (09) , Jäsentoimikunta Hannu Immonen Turun ammatti-instituutti PL TURKU Puhelin: (02) Faksi (02) Koulutustoimikunta Jorma Säteri Sisäilmayhdistys ry. PL ESPOO Puh. (09) Faksi (09) Tekninen toimikunta Kim Hagström Halton Oy Haltonintie Kausala Puh. (05) Faksi (05) Suunnittelun merkitystä olisi saatava kohennettua rakennuttajien silmissä niin pienkiinteistöissä kuin isoissakin kohteissa. Vanha totuus, hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, pitää edelleen paikkansa. Mutta suunnittelutarjousvaiheessa se on kustannuslaskelmilla vaikea osoittaa. Tähän on tosin hyviä menetelmiä ja keinojakin olemassa, mutta ne eivät ole kovinkaan laajasti käytössä. Suunnittelun pitäisi nykyisin olla mitä suurimmassa määrin yhteistyötä eri suunnittelualojen kesken niin teknisesti kuin taloudellistikin parhaiden ratkaisuiden löytämiseksi. Tässä työssä pitäisi olla pääsuunnittelijalla merkittävä rooli. Sama pätee muihin vastaaviin suunnittelijoihin heidän omilla alueillaan. Luulen, että tässä on monissa projekteissa vielä kehittämistä. Tarvitaan myös yhteisiä työkaluja eri suunnittelualojen välille. Tietotekniikan ja suunnitteluohjelmien kehittyminen ja hyväksikäyttö on vienyt suunnittelutoimintaa merkittävästi eteenpäin. Samalla kuitenkin ne antavat niin paljon mahdollisuuksia, että saatetaan unohtaa esimerkiksi piirustusten tärkeitä teknisiä muodollisuuksia. Yhteisen ohjeistuksen saamisen tarve tietojen ja sähköisen informaation välitykseen eri suunnittelualojen välillä on selvä. Kannustusta vastavalmistuneille Puhumme nykyisin paljon nuorista, vastavalmistuneista LVI-alan henkilöistä, heidän pätevyydestään, kokemuksestaan ja kyvyistään hoitaa alan tehtäviä. Opetussuunnitelmissa korostuu itsenäinen työskentely, työssä oppiminen jne. varsinaisen teoriaopetuksen koko ajan vähentyessä. Tuntuu kuitenkin siltä, että teorian tulisi hallita tilanteessa kuin tilanteessa ja joka tehtävässä. Toki myös kokemusta itse työtehtävistä tarvitaan. Käsitykseni mukaan LVI-alan opiskelijat saavat kohtuullisen hyvin harjoituspaikkoja, opinnäytetöitä ja työtehtäviä valmistumisensa jälkeen. Kannustetaan, tuetaan ja opastetaan heitä työtehtäviensä alkutaipaleella. Yhdistystoimintaamme näitä tulevia LVI-alan suuria vaikuttajia emme ole saaneet houkuteltua mukaan. SuLVIlla on ollut vuosien aikana useita kampanjoita, joilla on yritetty kasvattaa jäsenkuntamme lukumäärää, tässä kuitenkaan kovinkaan hyvin onnistumatta. Mikä olisi se kampanja tai viisasten kivi, jolla rekrytoidaan kaikki valmistuvat LVI-alan henkilöt jäseniksi? Yhdistystoimintaa ei tarvitse katua Aloitin SuLVIn hallituksen uutena jäsenenä tämän vuoden alussa. Tätä ennen SuLVI ja sen henkilökunta sekä lukuisa joukko jäsenistöä on tullut minulle tutuksi runsaan neljännesvuosisadan aikana. Innostukseni aktiiviseen toimintaani SataLVIssa sain muuttaessani Tampereelta Poriin, kun silloinen työnantajani kehotti minua liittymään LVI-yhdistystoimintaan mukaan ja jatkamaan aina hallitustyöskentelyyn asti. Olen toteuttanut kehotusta, eikä katua ole tarvinnut. Työurani LVI-alalla jakaantuu oikeastaan kolmeen jaksoon: suunnitteluun, teollisuuden rakennuttamisja käyttötehtäviin sekä uusimpana rakennusvalvonnan tehtäviin. Vuoden 2005 alusta alkaen olen ollut Porin kaupungin LVI-tarkastajana. Lisäksi olen saanut toimia usean vuoden ajan Satakunnan ammattikorkeakoulussa tuntiopettajana LVI- ja energiatekniikkaan liittyvillä koulutusjaksoilla. Lopuksi pala porilaista hulluutta: Voittoon asti taistellaan periksi ei anneta milloinkaan Taas sykkii patasydän Lämpöistä kesän odotusta! Tapio Harjanne SuLVIn hallituksen jäsen Pätevyystentit 9. kesäkuuta Ilmanvaihtosuunnittelijan, vesi- ja viemärilaitteistojen suunnittelijan ja IV-laitteistojen asennuksesta vastaavaa työnjohtajan sekä KVV-laitteistojen asennustyön valvonnasta vastaavaa työnjohtajan FISE-pätevyystentit järjestetään 9. kesäkuuta klo 9. Tenttipaikkakunnat ovat Helsinki, Kotka, Oulu, Turku ja Vaasa. Lisätietoa ja ilmoittautumislomake löytyvät SuLVIn nettisivulta osoitteesta > pätevyydet.

2 SuLVIn kouluttaja TkT Harri Mattila: Haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmien laatu taattava Haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmissä ei ole kyse monimutkaisista asioista. Mutta määräyksiin ja järjestelmiin on perehdyttävä, muuten syntyy sutta, sanoo hajajätevesitohtori Harri Mattila. Harri Mattila on tekniikan tohtori, joka toimii yliopettajana Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) ympäristöteknologian koulutusohjelmassa. HAMK ja Suomen Ympäristökeskus (SYKE) ovat toimineet edelläkävijänä haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmien suunnittelijakoulutuksessa. Tähän on vaikuttanut Mattilan oma väitöskirjatutkimus, joka käsitteli uuden maankäyttö- ja rakennuslain toteuttamista. Ennen opettajaksi siirtymistään Mattila toimi Säkylän Pyhäjärven suojeluprojektin projektipäällikkönä. Hankkeessa haja-asutusalueiden jätevesikysymykset olivat voimakkaasti esillä. Materiaalia karttui ja samalla syntyi toimiva yhteistyö SYKE:n kanssa. Harri Mattila liittyi SuLVIn kouluttajien joukkoon viime vuonna, kun SuLVI aloitti suunnittelijoiden kouluttamisen haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmiin. Koulutus on samansisältöinen kuin HAMK:n ja SYKE:n toteuttama täydennyskoulutus. Koulutuksen ottaminen SuLVIn ohjelmaan mahdollistaa opetuksen tarjoamisen muuallakin kuin Hämeenlinnassa. Tähän mennessä kurssi on toteutettu Heinävedellä ja Kuortanella, nyt toukokuussa se pidetään Mikkelissä. Ensimmäiset uudet järjestelmät tärkeimpiä Uusien määräysten edellyttämät haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmien uudistukset aiheuttavat suuren urakan. Mattila laskeskelee, että yhteensä kiinteistön järjestelmät pitäisi uusia seuraavan kahdeksan vuoden aikana. En kuitenkaan ole niinkään huolissani siitä, miten urakka ehditään hoitaa. Paljon enemmän kannan huolta siitä, että kuinka ensimmäiset toteutukset onnistuvat, sanoo Mattila. Hän arvioi, että epäonnistumiset rapauttavat lainsäädäntöä. Uhkana on, että taitamattomasti toteutetut jätevesijärjestelmät vievät uskon toiminnalta. Jos kylän ensimmäinen uusi järjestelmä ei toimi, kukaan ei paikkakunnalla enää tilaa vastaavaa systeemiä, tietää Mattila. Mattila korostaa, että kyseessä ei ole mikään monimutkainen asia. Mutta määräyksiin ja järjestelmiin on perehdyttävä, muuten syntyy sutta. Jokin täydennyskoulutus tulisi jokaisen alalla toimivan käydä. Nyt on tunnettava kokonaisuus ja hajaasutusalueiden kiinteistöjen ominaispiirteet. Jäteveden määrässä ja laadussa on suuriin järjestelmiin verrattuna suuria vaihteluita. Tyypillistä on myös, että käyttöjaksojen välillä saattaa olla kuukausien mittaisia kuivia kausia. Suunnittelijan täytyy sisäistää, mitä tarkoittaa pohjavesialueella toimiminen. Ja hänen pitää tietää, ettei naapurin kaivoa saa sontia, naurahtaa Mattila. Monipolvinen haaste Koulutusta ja neuvontaa tarvitsevat muutkin kuin suunnittelijat: kauppiaat, kuluttajat, asentajat ja koneyrittäjät. Kiinteistön omistaja Haja-asutusalueen vesihuollon suunnittelijan pätevyysvaatimukset hyväksyttiin Huhtikuun lopussa haja-asutusalueen kiinteistön vesihuollon suunnittelusta vastaavan suunnittelijan vapaaehtoiset pätevyysvaatimukset hyväksyttiin FISEpätevyysjärjestelmän piiriin. Käytössä on kaksi vaatimus luokkaa a ja b. A-luokkaa vaaditaan, kun vesihuollon suunnitelmia tehdään tärkeillä pohjavesialueilla ja muilla ympäristön- ja terveydensuojelun kannalta herkillä alueilla. B- luokan piiriin kuuluvat tavanomaiseen asumiseen suunniteltavat kohteet. SuLVI järjestää tiedotustilaisuuden uudesta pätevyydestä 23. toukokuuta. Harri Mattila muistuttaa, että haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmä eivät ole vain harvaan asutun maaseudun asia. Suurin osa uusittavista järjestelmistä sijaitsee ruuhka-suomessa. on viimekädessä vastuussa tuloksesta. Heidän tulisi uskoa, ettei väärässä paikassa saa säästää. Tällaisia asioita ovat mm. suunnittelu ja maa-ainesten oikea laatu. Kentällä on tullut vastaan tilanteita, joissa kiinteistön omistaja on ostanut laitteen rautakaupasta ja mennyt suunnittelijalle pyytämään piirustuksia hankintaansa varten. Kauppiaille pitäisi saada tiedotettua, etteivät he myisi järjestelmiä asiakkailleen ennen kuin näillä on selkeät suunnitelmat. Tämä on monipolvinen haaste, tiivistää Harri Mattila. Timo Merensilta

3 Ilmoittaudu LVI-pätevyystenttiin FISE totesi 41 LVI-pätevyyttä Ammattipätevyyden toteamiselin FISE Oy hyväksyi helmikuussa 41 uutta LVIalan pätevyyttä. Joukossa on 6 ilmanvaihtosuunnittelijaa, 4 kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistojen suunnittelijaa, 14 IV-laitteistojen asennuksesta vastaavaa työnjohtajaa sekä 17 KVV-laitteistojen asennustyön valvonnasta vastaavaa työnjohtajaa. FISE on tähän mennessä todennut yhteensä 2610 rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan pätevyyttä. Eri pätevyysnimikkeitä on 70 kappaletta. Ilmanvaihtosuunnittelijat Nimi Peruskoulutus Vaativuus- Paikkakunta luokka Ali-Löytty Antti Sakari DI C Nastola Karjalainen Heikki Tapani LVI-insinööri A Espoo Kuurola Pentti Tapani LVI-insinööri A Helsinki Slussnäs Mats Patrik LVI-insinööri A Larsmo Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston suunnittelijat Ali-Löytty Antti Sakari DI C Nastola Harjanne Kauko Tapio LVI-insinööri AA Pori Ilmanvaihtolaitteistojen asennustyöstä vastaavat työnjohtajat Haaramäki Suvi Soina LVI-insinööri a Jyväskylä Harjanne Tomi Kristian LVI-ins AMK op. c Pori Jaakkola Teuvo Tapio koneteknikko a Pori Jaakkola Ville-Matti putkiasentaja b Pori Kaislavuo Pasi Ilari IV-asentaja b Hollola Kauppinen Jari Tapio LVI-teknikko a Taipalsaari Kivekäs Timo Kalervo levys-hits/iv-asentaja b Helsinki Kovesjärvi Perttu Olavi tekniikan yo c Parkano Kuukasjärvi Jukka Kalervo LVI-teknikko b Laukaa Laukkanen Sami Petteri LVI-ins AMK a Espoo Nieminen Tarja Hanna Maria LVI-ins AMK c Pori Pantsar Jukka Pekka Antero LVI-ins AMK a Oulu Vehviläinen Juha Pasi rakennusinsinööri c Lohja Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistojen asennustyön valvonnasta vastaavat työnjohtajat Haaramäki Suvi Soina LVI-insinööri c Jyväskylä Hakala Janne Petri Juhani LVI-insinööri AMK c Pori Harjanne Kauko Tapio LVI-insinööri a Pori Henriksson Mathias Jan Edvard ingenjör (YH) c Pedersöre Jaakkola Jukka Petri DI c Lahti Jalonen Kai Tapani työteknikko c Laitila Kaislavuo Pasi Ilari IV-asentaja c Hollola Kovesjärvi Perttu Olavi tekniikan yo c Parkano Kuukasjärvi Jukka Kalervo LVI-teknikko a Laukaa Kuusela Tapio Markku Uolevi koneinsinööri b Tampere Lehtovirta Jari Markku Kristian LVI-asentaja b Forssa Martikainen Pauli Olavi putkiasentaja b Kerava Tolonen Timo Jaakko levyseppähitsaaja b Masku Vehmanen Antti-Pekka Anselmi LVI-insinööri AMK b Espoo Vehviläinen Juha Pasi rakennusinsinööri c Lohja Väisänen Tapani Ilmari putkiasentaja b Kajaani Wiik Hannu Tapani putkiasentaja b Mäntsälä Pätevöityneiden nimet on julkaistu SuLVIn internet-sivuilla t-si kohdassa a Pätevyydet. ydet. FISE-pätevyystentti järjestetään 9. kesäkuuta klo 9 alkaen samanaikaisesti Helsingissä, Kotkassa, Oulussa, Turussa ja Vaasassa. Tentissä voi suorittaa IV- suunnittelijan ja -työnjohtajan sekä KVV-suunnittelijan ja -työnjohtajan pätevyyden edellyttämän tentin. Samalla kertaa voi suorittaa kaksikin tenttiä. Pätevyystentin läpäiseminen on edellytyksenä LVI-pätevyyden hakemiselle. SuLVIn nettisivulta,, voit imuroida ja tulostaa itsellesi ilmoittautumislomakkeen ja suositeltavat kirjallisuusluettelot. Sieltä löydät myös runsaasti tietoa pätevyysjärjestelmästä. Pätevyydet-sivulle pääset klikkaamalla linkkiä etusivun vasemmasta laidasta. Ilmoittautumiset lähetetään SuLVIn koulutussihteeri Jonna Hoikalle viimeistään kaksi viikkoa ennen tenttiä sähköpostiosoitteella tai faksilla (09) Tenttiin osallistuminen maksaa 70 + alv 22 %. Lisäksi pätevyyden hakeminen eli pätevyysluokittelu, pätevyystodistus ja rekisteröinti maksavat alv 22 %. Rakennusten energiatodistusmalli etenee Ympäristöministeriö ja kauppa- ja teollisuusministeriö ovat saaneet valmiiksi rakennusten energiatodistusasetuksen todistusmalleineen. Huhtikuussa julkistettiin myös luonnos rakennusten energiatehokkuutta sääteleväksi lainsäädännöksi, josta hallituksen on tarkoitus antaa esityksensä kevään aikana. Asetus rakennusten energiatodistuksesta säätää, miten kiinteistön energiatehokkuus määritetään, millaista asteikkoa todistuksessa käytetään. Asetuksessa säädetään todistuksen antamista varten tehtävästä kiinteistön tarkastuksesta sekä todistuksen antajan pätevyydestä. Energiatodistus on rakennuksen tuoteseloste, joka auttaa kiinteistön omistajaa, ostajaa tai tulevaa vuokralaista arvioimaan rakennuksen energiatehokkuutta ja todennäköisiä käyttökustannuksia. SuLVI antoi lausunnon mallista yhdessä muiden LVI-alan järjestöjen kanssa. Säätiö L.V.Y. palkitsi Erkki Laitisen Säätiö L.V.Y. on myöntänyt vuoden 2005 LVI-tunnustuspalkinnon rakennusneuvos Erkki Laitiselle hänen ansioistaan rakennusten perusparantamisen ja korjausrakentamisen edistäjänä. Palkinnon suuruus on 2000 euroa. Erkki Laitinen toimii tulosryhmän päällikkönä ympäristöministeriön Asunto- ja rakennusosastolla.

4 Ilmoitustaulu Jätevesijärjestelmien toimivuus ja huolto, tutustuminen kohteisiin Vihti Kunnantalo, Asemantie 30, Nummela Edullinen koulutus haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmistä LVI-alan ammattilaisille. Tilaisuudessa tutustutaan alueelle rakennettuihin jätevesijärjestelmiin. Käydään läpi järjestelmien toimivuus ja huoltotoimet. Kohderyhmä: viranomaiset, suunnittelijat, rakentajat, rakennustyön valvojat ja järjestelmien huollosta vastaavat henkilöt Ilmoittautuminen ja mahdollisuus lounaaseen omalla kustannuksella Avaus ja lyhyt katsaus alueen vesistö- ja pohjavesialueisiin sekä muihin vaatimuksiin. Ympäristötarkastaja Tia Lähteenmäki, Vihdin kunta Tutustumiskohteiden esittely ja tietoa toimivuudesta ja huoltotoimenpiteistä. Tarkastaja Jarmo Kosunen, Uudenmaan ympäristökeskus Kolmen kiinteistön yhteinen puhdistamo Kiinteistön ja kesämökin yhteinen puhdistamo Fosforinpoistolla tehostettu maasuodattamo, maatilamatkailukohde Tilaisuus päättyy Koulutuksen järjestävät yhteistyössä Suomen LVI-liitto, SuLVI ry ja Uudenmaan ympäristökeskus. Osallistumismaksu: 40 + alv 22 %. Hinta sisältää iltapäivän koulutuksen. Maksimiryhmäkoko 20 henkilöä. Kohteisiin mennään ryhmänä pikkubussilla. Ilmoittautuminen: sähköpostilla tai puhelimella (09) Lisätietoja: Hilkka Peltoharju Neuvoslounas kesäkuussa Hotoraudan Vääntäjien Korkean Raadin neuvokset nauttivat lounasta keskiviikkona kesäkuun 7. päivä klo Helsingissä ravintola Ainossa, osoitteessa Pohjois-Esplanadi 21. Tämän jälkeen lounastapaamisissa seuraa kahden kuukauden tauko. Neuvosretki Vaasaan Hotoraudan Vääntäjien Korkean Raadin neuvoksien kesäretki järjestetään Vaasassa elokuuta. Alkukesästä on tulossa postia neuvosten kesäkokouksesta ja matkan ohjelmasta. Rekisteritiedot kuntoon SuLVIn rekisterin tiedot perustuvat niihin tietoihin, jotka jäsenet liitolle ilmoittavat. Jäseniä pyydetään ilmoittamaan muutokset osoitteissa, puhelinnumeroissa ja työpaikassa nopeasti SuLVIn toimistoon. Myös sähköpostitiedot pyydämme pitämään ajan tasalla, sähköisen tiedotuksen merkitys kasvaa koko ajan. Muutosilmoitukset sähköpostilla osoitteeseen zita. Muistitko jäsenmaksun? SuLVIn toimisto on postittanut vuoden 2006 jäsenmaksut. Jäseniä pyydetään maksamaan vielä mahdollisesti hoitamatta jääneet maksunsa. Jäsenmaksuihin liittyvissä asioissa voi kääntyä Zita Teckenbergin puoleen. Muista TALOKS-kysely SuLVIn jäsenille Talotekniikka-alan aikuiskoulutuspalveluita kehittämään on käynnistetty TALOKS-hanke. Tavoitteena on kehittää aikuiskoulutusoppilaitosten tarjontaa vastaamaan paremmin työelämän tarpeita. Hankkeen puitteissa kerätään LVI-alan ammattilaisilta tietoja heidän koulutustarpeistaan. Sähköisesti toteutettava kysely lähetetään myös kaikille SuLVIn jäsenille touko-kesäkuussa. SuLVI on yksi TALOKS-hankkeen yhteistyökumppaneista. Mukana ovat kaikki alan keskeiset toimialajärjestöt sekä kahdeksan oppilaitosta. Kiinteistöjen lisääntyvä korjaustarve ja tekninen kehitys ovat haasteita työelämän ja oppilaitosten yhteistyölle. Haja-asutusalueiden uudet jätevesiratkaisut ja energiatehokkuusmääräykset edellyttävät yhteistyötä, jotta koulutustarpeisiin voidaan vastata. TALOKS-hankkeen kohderyhmänä on elinkeinoelämä, erityisesti talotekniikka-alan pk-yritykset ja niiden henkilöstö. Tarkoituksena on luoda työelämän ja oppilaitosten välille kumppanuus, jonka myötä tarpeisiin löydetään ratkaisut. Lisätietoja hankkeesta saa internet-osoitteesta Putkiremontti Pohjanmaalla Putkiremontti taloyhtiön perusparannus -tietoisku järjestetään 16. toukokuuta Seinäjoella. LVI-perusparannuksesta kerrotaan klo Osuuspankin tiloissa osoitteessa Keskuskatu 9. Putkiremontti-infot on tarkoitettu ennen kaikkea taloyhtiöiden osakkaille ja isännöitsijöille. Tilaisuuksissa jaetaan asiallista tietoa putkiremontin hyvin suunnitellusta ja hallitusta toteutuksesta. Lisätietoja Putkiremonttikiertueesta SuLVIn internet-sivuilla > Ajankohtaista > Putkiremontti.

5 SuLVIn koulutuskalenteri Jäsenhintoihin ovat oikeutettuja SuLVIn, VSF:n ja LVI-TU:n jäsenet. Kaikkiin hintoihin lisätään 22 %:n arvonlisävero. TALOUDEN KANNATTAVUUDEN PERUSTEET Vantaa Hinta: Jäsenille 350, ei-jäsenille 450 IV- JA KVV-SUUNNITTELIJOIDEN JA -TYÖNJOHTAJIEN PÄTEVYYSTENTIT 9.6. Helsinki, Turku, Vaasa ja Oulu Hinta: 70 FISE-PÄTEVYYDEN HAKEMINEN, TOTEAMINEN JA REKISTERÖINTI Hinta: 190 ENERGIATEHOKKUUSLASKENTA SUUNNITTELUPROSESSISSA * ja Helsinki 7.9. ja Oulu Hinta: Jäsenille 750, ei-jäsenille 900 sisältäen verkko-oppimisympäristön TALOTEKNIIKAN VASTAANOTTO- JA KÄYTTÖÖNOTTOPROSESSIT * Verkkokurssi alkaa 30.8., lähipäivä Vantaa Kohderyhmä: Rakennushankkeen eri osapuolet kuten rakennuttajat, isännöitsijät, LVI- ja sähkösuunnittelijat ja -urakoitsijat, arkkitehdit, pääsuunnittelijat ja valvontaviranomaiset. Hinta: Jäsenille 400, ei-jäsenille 500 sisältäen verkko-oppimisympäristön ILMANVAIHTO- JA ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUSKOULUTUS * Verkkokurssi alkaa 12.9., lähipäivät ja Vantaa Kohderyhmä: Suunnittelijat, urakoitsijat ja tekniset isännöitsijät, jotka osaavat perusasiat tältä kuntotutkimusalueelta. Hinta: Jäsenille 790, ei-jäsenille 840 verkko-opiskeluna sisältäen 2 lähipäivää, aineiston sähköisenä, ohjelman mukaiset tarjoilut ja osallistumistodistuksen. HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVESIHUOLLON SUUNNITTELIJAKOULUTUS * ja Seinäjoki Hinta: Jäsenille 718, ei-jäsenille 784 sisältäen verkko-oppimisympäristön PALVELUN TUOTTEISTAMINEN TALOTEKNIIKKA-ALALLA - KEHITTÄMISOHJELMA Yhteistyössä Rastor Collegen kanssa järjestettävä koulutus alkaa Kesto n. 2 vuotta Tarjolla on eri rahoitusmuotoja. VESI-, VIEMÄRI- JA LÄMMITYSLAITTEISTOJEN KUNTOTUTKIMUSKOULUTUS (VEKU) koulutus ja työnäytön läpikäynti ja tentti, Vantaa Kohderyhmä: Suunnittelijat, urakoitsijat ja tekniset isännöitsijät, jotka osaavat perusasiat tältä kuntotutkimusalueelta. Hinta: Jäsenille 790, ei-jäsenille 840, mikä sisältää aineiston, ohjelman mukaiset tarjoilut ja osallistumistodistuksen. Työnäytön suorittaneet ja tentin läpäisseet kirjataan kuntotutkijoiden rekisteriin. TÄYDENNYSKOULUTUKSET JA FISE-PÄTEVYYSTENTTIIN VALMENTAVAT KOULUTUKSET IV-TYÖNJOHTAJAKOULUTUS (IVTY) * ja Jyväskylä ja Helsinki KVV-TYÖNJOHTAJAKOULUTUS (KVVTY) * ja Jyväskylä ja Helsinki Hinta: Jäsenille 495, ei-jäsenille 638 sisältäen verkko-oppimisympäristön VESI- JA VIEMÄRILAITTEISTOT UUSIEN MÄÄRÄYSTEN JA OHJEIDEN AJANKOHTAISET MUUTOKSET Seinäjoki Jyväskylä Helsinki Toteutamme aiheesta myös tilauskursseja. Hinta: Jäsenille 275, ei-jäsenille 330 LVI-SUUNNITTELUN MUUTTUNUT MAAILMA * Helsinki Hinta: Jäsenille 352, ei-jäsenille 462 sisältäen verkko-oppimisympäristön ILMANVAIHDON PALOTURVALLISUUS KÄYTÄNNÖN TOTEUTUKSET Jyväskylä Helsinki Toteutamme aiheesta myös tilauskursseja. Hinta: Jäsenille 275, ei-jäsenille 330 ILMASTOINNIN ÄÄNITEKNINEN HALLINTA Vantaa Kaksipäiväinen koulutus jakautuu osiin siten, että ensimmäisenä päivänä käsitellään äänen ja tärinän eristys, äänilähteet, äänitasomittaus ja ongelmatilanteet. Toinen päivä kohdentuu kanavaverkoston suunnitteluun ja ilmastointilaitoksen äänitekniseen mitoitukseen ja säätöön. Hinta: Jäsenille 440, ei-jäsenille 550 IV- JA KVV-SUUNNITTELIJOIDEN JA -TYÖNJOHTAJIEN PÄTEVYYSTENTIT Helsinki ja Jyväskylä Hinta: 70 ILMAMÄÄRIEN MITTAAMINEN JA SÄÄTÖ Toteutamme aiheesta tilauskursseja, maksimiryhmäkoko 15 henkilöä. Hinta: Kysy tarjousta. MYYVÄ PALVELU Tilauskurssi Asiakkaan odotusten ja toiveiden kartoitus asiakas odottaa oikeaa tietoa asiakas odottaa joustavuutta asiakas odottaa ystävällisyyttä asiakas odottaa myönteistä suhtautumista Soveltuu täydennyskoulutukseksi asentajille, huolto- ja kunnossapitohenkilökunnalle Hinta: Kysy tarjousta. * Koulutukseen liittyy SuLVIn verkko-oppimisympäristö. Ilmoittautuminen ja lisätiedot: Ilmoittautuminen SuLVIn koulutuksiin viimeistään kaksi viikkoa ennen (verkko)kurssin alkua koulutussihteeri Jonna Hoikalle sähköpostitse jonna. tai faksilla (09) Peruutukset on tehtävä viimeistään viikko ennen (verkko)kurssin alkua, myöhemmin tehdyistä peruutuksista veloitamme 30 % osallistumismaksusta. Lisätietoja antaa koulutuspäällikkö Hilkka Peltoharju puh. (09) Viimeisimmät tiedot koulutuksistamme: 51

LVI-yhdistystoiminnan rooli ajan haasteissa?

LVI-yhdistystoiminnan rooli ajan haasteissa? LVI-yhdistystoiminnan rooli ajan haasteissa? SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja

Lisätiedot

SuLVIn tavoitettava kaikki LVI-alan ammattilaiset

SuLVIn tavoitettava kaikki LVI-alan ammattilaiset SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Pekka Kontturi pekka.kontturi@sulvi.fi

Lisätiedot

Palvelua asiakkaalle

Palvelua asiakkaalle SuLVIn sivut Palvelua asiakkaalle SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Pekka Kontturi pekka.kontturi@sulvi.fi

Lisätiedot

SuLVI mukana EU:n energiahankkeissa

SuLVI mukana EU:n energiahankkeissa SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Pekka Kontturi pekka.kontturi@sulvi.fi Puh.

Lisätiedot

Pätevyyden toteaminen, LVI-alan mahdollisuus SuLVI oli yhtenä kymmenestä rakennusklusteriin

Pätevyyden toteaminen, LVI-alan mahdollisuus SuLVI oli yhtenä kymmenestä rakennusklusteriin Pätevyyden toteaminen, LVI-alan mahdollisuus SuLVI oli yhtenä kymmenestä rakennusklusteriin kuuluvasta järjestöstä perustamassa FISE Oy:tä, yhteistä sertifiointijärjestelmää, joka toteaa rakennus- LVI-

Lisätiedot

SuLVI kouluttaa FISE-pätevyys

SuLVI kouluttaa FISE-pätevyys FISE-pätevyys FISE-Pätevyys = - vapaaehtoinen rakennusalan suunnittelijoiden ja työnjohdon sertifiointi www.fise.fi FISE-pätevyysjärjestelmä FISE toteaa rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet

Lisätiedot

SuLVIn koulutus on peruspalvelua jäsenille SuLVI on LVI-alan johtava täydennyskoulutusorganisaatio,

SuLVIn koulutus on peruspalvelua jäsenille SuLVI on LVI-alan johtava täydennyskoulutusorganisaatio, SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Pekka Kontturi pekka.kontturi@sulvi.fi

Lisätiedot

Tällä hetkellä LVI-alan keskiikä

Tällä hetkellä LVI-alan keskiikä SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Pekka Kontturi pekka.kontturi@sulvi.fi

Lisätiedot

Nyt on syytä ryhtyä tallettamaan muistoja jäsenyhdistysten

Nyt on syytä ryhtyä tallettamaan muistoja jäsenyhdistysten SuLVIn sivut On kiitoksen aika SuLVIn 75-vuotisjuhlat ovat onnellisesti ohitse. Kiitos teille kaikille, jotka muistitte lahjoin ja tervehdyksin SuLVIa ja lahjoituksin Säätiö L.V.Y.:tä. Kiitos myös juhlavieraille,

Lisätiedot

Vesi vanhin voitehista ja kiinteistön pahin vihollinen

Vesi vanhin voitehista ja kiinteistön pahin vihollinen SuLVIn sivut Vesi vanhin voitehista ja kiinteistön pahin vihollinen SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja

Lisätiedot

SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt

SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Ylä-Savossa käynnissä rakennemuutos LVI-alalla LVI-alan nuorten ammattilaisten puuttuminen on selvästi näkyvissä Ylä- Savon yrityksien henkilökunnassa sekä Ylä-Savon LVI-yhdistyksen jäsenistössä. Ammattitaitoisten

Lisätiedot

Rakennuksen kuntoarvioijan koulutus (KUNA) 442070 15.10.-29.11.2012 Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy, Helsinki

Rakennuksen kuntoarvioijan koulutus (KUNA) 442070 15.10.-29.11.2012 Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy, Helsinki Sivu 1/5 Maanantai 15.10.2012 08.45-09.00 Koulutuksen avaus, tavoitteet ja pätevyydentoteamisjärjestelmän esittely 09.00-10.00 Kuntoarvion tekeminen Yleinen toimintamalli, KH-kortti Peruskuntoarvio, käsitteet

Lisätiedot

kehittämistarpeista. - edistämään toimialalla toimivien verkostoitumista vuoksi kukaan ei pärjää yksin ja hallitse kaikkea!

kehittämistarpeista. - edistämään toimialalla toimivien verkostoitumista vuoksi kukaan ei pärjää yksin ja hallitse kaikkea! SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Pekka Kontturi pekka.kontturi@sulvi.fi

Lisätiedot

LVI-alan ammattilaisten pätevöityminen

LVI-alan ammattilaisten pätevöityminen LVI-alan ammattilaisten pätevöityminen FISE FISE on rakennus- ja kiinteistöalan järjestöjen toimesta vuonna 2003 perustettu voittoa tavoittelematon yritys, jonka tavoitteena on rakentamisen laadun parantaminen,

Lisätiedot

Maaliskuun ensimmäisellä viikolla vietettiin Helsingissä juhlallisesti Säätiö L.V.Y:n 60-vuotisjuhlia. Säätiö,

Maaliskuun ensimmäisellä viikolla vietettiin Helsingissä juhlallisesti Säätiö L.V.Y:n 60-vuotisjuhlia. Säätiö, SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä hannu.sipila@sulvi.fi

Lisätiedot

Oppiiko vanha koira istumaan

Oppiiko vanha koira istumaan Oppiiko vanha koira istumaan SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Pekka Kontturi

Lisätiedot

Teemmekö oikeita asioita?

Teemmekö oikeita asioita? Teemmekö oikeita asioita? SuLVIn sivut LVI-alan historia on upea ja sen juuret ulottuvat kauas. Keskitettyjä vedenjakelu- ja jätevesijärjestelmiä on ollut olemassa jo tuhansia vuosia. Roomassa saamme vieläkin

Lisätiedot

Energiatodistuksen laatijoiden verkostoitumistilaisuus Ajankohtaista pätevyyksistä Antti Heinonen Suomen LVI-liitto SuLVI ry FISE Oy

Energiatodistuksen laatijoiden verkostoitumistilaisuus Ajankohtaista pätevyyksistä Antti Heinonen Suomen LVI-liitto SuLVI ry FISE Oy Energiatodistuksen laatijoiden verkostoitumistilaisuus 11.5.2017 Ajankohtaista pätevyyksistä Antti Heinonen Suomen LVI-liitto SuLVI ry FISE Oy AJANKOHTAISTA PÄTEVYYKSISTÄ UUDET PÄTEVYYDET, PÄTEVYYDEN UUSIMINEN

Lisätiedot

Toiseksi halvin kannattaa

Toiseksi halvin kannattaa Toiseksi halvin kannattaa SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Pekka

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

FISEn uudet suunnittelija- ja työnjohtajapätevyydet. Eurokoodiseminaari 2015 Marita Mäkinen

FISEn uudet suunnittelija- ja työnjohtajapätevyydet. Eurokoodiseminaari 2015 Marita Mäkinen FISEn uudet suunnittelija- ja työnjohtajapätevyydet Eurokoodiseminaari 2015 Marita Mäkinen RAKENTAMISTA KOSKEVAN SÄÄNTELYN UUDISTAMINEN Normien perkaaminen Yleisesti sääntely vähenee Tavoitteena sääntelyn

Lisätiedot

TALKOOVUOSI 2015. Kosteus- ja hometalkoiden työmaakokous Jyväskylän Paviljonki 19.5.2015 Katja Outinen, ohjelmapäällikkö

TALKOOVUOSI 2015. Kosteus- ja hometalkoiden työmaakokous Jyväskylän Paviljonki 19.5.2015 Katja Outinen, ohjelmapäällikkö TALKOOVUOSI 2015 Kosteus- ja hometalkoiden työmaakokous Jyväskylän Paviljonki 19.5.2015 Katja Outinen, ohjelmapäällikkö Talkootyömaiden eteneminen 2010 2011 2012-2013 2014 2015 Valtioneuvoston periaatepäätös

Lisätiedot

SuLVI koulutus oikealla uralla

SuLVI koulutus oikealla uralla SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Pekka Kontturi pekka.kontturi@sulvi.fi

Lisätiedot

Mitä odotat SuLVIlta?

Mitä odotat SuLVIlta? Mitä odotat SuLVIlta? Tämän kysymyksen olen esittänyt monelle aloitettuani koulutuspäällikkönä SuLVIssa. Vastaukset olen kirjannut muistioissani sanan odotukset alle. Odotusten täyttäminen on SuLVIn toiminnan

Lisätiedot

Tohtorit työelämässä. Yliopettaja Pirjo Saaranen Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Malmin liiketalousinstituutti 1.4.2003 1

Tohtorit työelämässä. Yliopettaja Pirjo Saaranen Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Malmin liiketalousinstituutti 1.4.2003 1 Tohtorit työelämässä Yliopettaja Pirjo Saaranen Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Malmin liiketalousinstituutti 1.4.2003 1 Ammattikorkeakoulut yleisesti Suomessa on 29 ammattikorkeakoulua, joiden koulutusalat

Lisätiedot

1. JAKSO 22.-23.9.2015

1. JAKSO 22.-23.9.2015 1. JAKSO 22.-23.9. Tiistai 22.9. 8.00 Ilmoittautuminen ja kahvi 8.15 Koulutuksen avaus toimitusjohtaja Hannu Järveläinen Rakennusmestarit ja insinöörit AMK RKL 8.30 Talonrakennushankeen kulku - hankkeen

Lisätiedot

VOIMASSA OLEVAN PÄTEVYYDEN SIIRTO MRL 41/2014 UUSIEN VAATIVUUSLUOKKIEN MUKAISEKSI PÄTEVYYDEKSI

VOIMASSA OLEVAN PÄTEVYYDEN SIIRTO MRL 41/2014 UUSIEN VAATIVUUSLUOKKIEN MUKAISEKSI PÄTEVYYDEKSI VOIMASSA OLEVAN PÄTEVYYDEN SIIRTO MRL 41/2014 UUSIEN VAATIVUUSLUOKKIEN MUKAISEKSI PÄTEVYYDEKSI FISE on uudistanut kaikki suoraan maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvat suunnittelu- ja työnjohtopätevyytensä.

Lisätiedot

ENERGIATODISTUSTEN LAATIJOIDEN PÄTEVYYKSISTÄ Marita Mäkinen

ENERGIATODISTUSTEN LAATIJOIDEN PÄTEVYYKSISTÄ Marita Mäkinen ENERGIATODISTUSTEN LAATIJOIDEN PÄTEVYYKSISTÄ 9.11.2016 Marita Mäkinen MIKÄ ON FISE OY? FISE on rakennus-, LVI- ja kiinteistöalalla toimiva henkilöpätevyyksiä toteava ja niiden kehittämiseen keskittyvä

Lisätiedot

Asuntokaupan kuntotarkastajan koulutus (AKK) 45244 17.11.-15.12.2010 Kiinteistöalan Koulutuskeskus, Helsinki

Asuntokaupan kuntotarkastajan koulutus (AKK) 45244 17.11.-15.12.2010 Kiinteistöalan Koulutuskeskus, Helsinki Keskiviikko 17.11.2010 08.30-09.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 09.00-09.30 Avaus, koulutusohjelman esittely Koulutuspäällikkö, DI Pertti Huhtanen Kiinteistöalan Koulutuskeskus 09.30-10.00 FISE-pätevyysjärjestelmä

Lisätiedot

SuLVIssa on uudistumisen aika

SuLVIssa on uudistumisen aika SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Pekka Kontturi pekka.kontturi@sulvi.fi

Lisätiedot

Vesi on voimaa. SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt. Suomalainen kesä vähine lumineen ja hyttysineen alkaa vähitellen siirtyä eteläiselle

Vesi on voimaa. SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt. Suomalainen kesä vähine lumineen ja hyttysineen alkaa vähitellen siirtyä eteläiselle Vesi on voimaa Suomalainen kesä vähine lumineen ja hyttysineen alkaa vähitellen siirtyä eteläiselle pallonpuoliskolle. Säätietieteilijöiden monimutkaiset tietokoneohjelmat eivät tänä kesänä ole paljastaneet

Lisätiedot

UUDEN MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUKAISIA PÄTEVYYKSIÄ YLI 1200

UUDEN MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUKAISIA PÄTEVYYKSIÄ YLI 1200 UUDEN MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUKAISIA PÄTEVYYKSIÄ YLI 1200 Tiedote 25.8.2016 Julkaisuvapaa FISEssä on tähän mennessä todettu MRL-muutoksen mukaisia uusia suunnittelijapätevyyksiä 974 ja työnjohtajapätevyyksiä

Lisätiedot

Yhteinen tehtävä. SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt

Yhteinen tehtävä. SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Yhteinen tehtävä SuLVIn toimintasuunnitelmassa pyritään jäsenyhdistysten henkilöjäsenmäärän nettolisäykseen, mutta miten siihen päästään onkin tuhannen taalan kysymys. On selvää, että ilman paikallisyhdistysten

Lisätiedot

Energiatehokas rakennus - puhdasta säästöä. Energiatodistukset käyttöön

Energiatehokas rakennus - puhdasta säästöä. Energiatodistukset käyttöön Energiatehokas rakennus - puhdasta säästöä Energiatodistukset käyttöön Rakennukset ja ilmastonmuutos Rakennukset kuluttavat Suomessa liki 40 prosenttia energiasta. Rakennusten energiankulutus vastaa 30

Lisätiedot

FISE:N TOTEAMAT PÄTEVYYDET

FISE:N TOTEAMAT PÄTEVYYDET Rakennusalan pätevyysnimikkeet Suomessa. Tilanne keväällä 2009. Yleistä. Rakennusalalla on pääasiassa kolme pätevyyksiä rekisteröivää tahoa: FISE, joka on keskittynyt toimihenkilötasolle rakennus ja LVI-alalla,

Lisätiedot

TYÖNJOHTAJAT. Hyväksyminen ja tehtävät. Rakennusvalvonnan ohjeita nro 19 LAHDEN KAUPUNKI. Tekninen ja ympäristötoimiala.

TYÖNJOHTAJAT. Hyväksyminen ja tehtävät. Rakennusvalvonnan ohjeita nro 19 LAHDEN KAUPUNKI. Tekninen ja ympäristötoimiala. TYÖNJOHTAJAT Hyväksyminen ja tehtävät Rakennusvalvonnan ohjeita nro 19 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 26.1.2017 YLEISPERIAATTEET Rakennustyön vastaavan työnjohtajan,

Lisätiedot

KUNNAN OHJEITA JÄTEVESISANEERAUSTA SUUNNITTELEVILLE. Juha Viinikka Ympäristöpäällikkö Lopen kunta Jätevesi-ilta 26.11.2014

KUNNAN OHJEITA JÄTEVESISANEERAUSTA SUUNNITTELEVILLE. Juha Viinikka Ympäristöpäällikkö Lopen kunta Jätevesi-ilta 26.11.2014 KUNNAN OHJEITA JÄTEVESISANEERAUSTA SUUNNITTELEVILLE Juha Viinikka Ympäristöpäällikkö Lopen kunta Jätevesi-ilta 26.11.2014 Asetus 209/2011 talousjätevesien käsittelystä Tavoite: haja-asutusalueen kiinteistöjen

Lisätiedot

Kohti yhtenäisempää säädöstulkintaa rakenteellisen paloturvallisuuden ohjauksessa

Kohti yhtenäisempää säädöstulkintaa rakenteellisen paloturvallisuuden ohjauksessa Kohti yhtenäisempää säädöstulkintaa rakenteellisen paloturvallisuuden ohjauksessa Jan Meszka 8.11.2017 Rakenteellisen paloturvallisuuden ohjaus ja neuvonta osana pelastuslaitoksen työtä Pelastuslaki: 27

Lisätiedot

Ympäristöministeriön kuulumisia. COMBI-yleisöseminaari , Tampereen ammattikorkeakoulu Yli-insinööri Jyrki Kauppinen, ympäristöministeriö

Ympäristöministeriön kuulumisia. COMBI-yleisöseminaari , Tampereen ammattikorkeakoulu Yli-insinööri Jyrki Kauppinen, ympäristöministeriö Ympäristöministeriön kuulumisia COMBI-yleisöseminaari 26.1.2017, Tampereen ammattikorkeakoulu Yli-insinööri Jyrki Kauppinen, ympäristöministeriö Puhutaan normeista ja niiden suuresta määrästä sekä normien

Lisätiedot

Energiavaatimukset uudis- ja korjausrakentamisen lupamenettelyssä

Energiavaatimukset uudis- ja korjausrakentamisen lupamenettelyssä Energiavaatimukset uudis- ja korjausrakentamisen lupamenettelyssä Johtava rakennustarkastaja Jouni Vastamäki Rakennusvalvonta, Järvenpää p. 0403152581 Järvenpään kaupunki Tekijä, muokkaa Perustyylissä

Lisätiedot

Vesi- ja viemärilaitteistot. FISE:stä uutta. FISE-lyhenteen käyttöoikeus

Vesi- ja viemärilaitteistot. FISE:stä uutta. FISE-lyhenteen käyttöoikeus Haasteita riittää vuodelle 2007! SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet

Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet MRL MRA RakMk LAKI ASETUS MÄÄRÄYS OHJE SELOSTUS 1.1.2000 MRL & MRA 1.5.2000 RakMk A1 2000 Rakennustyön valvonta, määräykset ja ohjeet 1.5.2000 RakMk A4

Lisätiedot

Kokonaisvaltaisempi ote LVI-alan kehittämiseen

Kokonaisvaltaisempi ote LVI-alan kehittämiseen Kokonaisvaltaisempi ote LVI-alan kehittämiseen Rakennus-, kiinteistö- ja LVI-ala hakee lisää arvostusta ja luotettavuutta pätevöitymisjärjestelmällä. Tämä järjestelmä oikein käytettynä on todellinen mahdollisuus

Lisätiedot

haja-asutusalueella asutusalueella Asukaskoulutus Satu Heino -hanke 2 Kuva: Harri Mattila

haja-asutusalueella asutusalueella Asukaskoulutus Satu Heino -hanke 2 Kuva: Harri Mattila Jätevesien käsittely k haja-asutusalueella asutusalueella Asukaskoulutus Satu Heino Järkeä jätevedenkäsittelyyn -hanke 2 Kuva: Harri Mattila 1 Mitä kuormittavaa jätevesi j sisält ltää? 3 Asetus talousjätevesien

Lisätiedot

Kokemuksia ja kuulumisia kuvernööritoiminnasta

Kokemuksia ja kuulumisia kuvernööritoiminnasta SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä hannu.sipila@sulvi.fi

Lisätiedot

Rakennuksen kuntoarvioija PKA ajankohtaispäivä

Rakennuksen kuntoarvioija PKA ajankohtaispäivä Rakennuksen kuntoarvioija PKA ajankohtaispäivä, HELSINKI Torstai 14.6.2012 Sisäilmaongelmat ja niiden hallinta 08.45-09.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 09.00-09.20 Tilaisuuden avaus Koulutuspäivien puheenjohtaja,

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

Aiheita. Mihin kvv-työnjohtajaa työmaalla tarvitaan? Kvv-työnjohtaja Asennusten valvonta / jätevesijärjestelmät

Aiheita. Mihin kvv-työnjohtajaa työmaalla tarvitaan? Kvv-työnjohtaja Asennusten valvonta / jätevesijärjestelmät Mihin kvv-työnjohtajaa työmaalla tarvitaan? Vesa Arvonen 20.11.2009 Aiheita Kvv-työnjohtaja Asennusten valvonta / jätevesijärjestelmät Uudiskohteet Saneeraukset Laitepuhdistamot Maaperäkäsittely 1 Kiinteistön

Lisätiedot

Haja-asutuksen talousjätevesiasetuksen 542/2003 toimeenpanosta

Haja-asutuksen talousjätevesiasetuksen 542/2003 toimeenpanosta Haja-asutuksen talousjätevesiasetuksen 542/2003 toimeenpanosta Ympäristönsuojeluviranhaltijat ry:n järjestämät ympäristönsuojelupäivät 2003 2.10.2003 Lammin biologinen asema yli-insinööri Jorma Kaloinen

Lisätiedot

AS.OY SÄÄSTÖSALO HELSINKI PUTKIREMONTIN HANKESUUNNITTELU

AS.OY SÄÄSTÖSALO HELSINKI PUTKIREMONTIN HANKESUUNNITTELU AS.OY SÄÄSTÖSALO HELSINKI PUTKIREMONTIN HANKESUUNNITTELU Laajasalo 21.5.2013 21.5.2013 Ins.tsto Conditio Oy / Juha Räisänen 1 Hankkeen suunnittelijat Putkisuunnittelu, pääsuunnittelija Insinööritoimisto

Lisätiedot

Ilmoittautuneet saavat kurssikutsun viikon ennen kurssin alkua tarkempine kurssin aikataulu ja koulutuspaikkatietoineen.

Ilmoittautuneet saavat kurssikutsun viikon ennen kurssin alkua tarkempine kurssin aikataulu ja koulutuspaikkatietoineen. DIAGNO FINLAND OY KOULUTUS Juha Seppälä 26.3.2014 DIAGNO-KOULUTUSOHJELMA KEVÄT 2014 Ohessa Diagnon tarjoamat koulutukset keväällä 2014. Viimeisimmät ja ajankohtaisimmat tiedot kaikista järjestämistämme

Lisätiedot

ERILLINEN ENERGIATODISTUS

ERILLINEN ENERGIATODISTUS ERILLINEN ENERGIATODISTUS 4 KK MYÖHEMMIN: HS 24.8.2008 PETA-KELPOISUUSVAATIMUKSET Ammattikorkeakoulututkinto tai näitä ylempi vastaava tutkinto taikka aikaisempi rakennusinsinöörin, rakennusarkkitehdin,

Lisätiedot

Energiaa ja ympäristöoppia

Energiaa ja ympäristöoppia Energiaa ja ympäristöoppia SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä

Lisätiedot

s u u n n i t t e l i j a

s u u n n i t t e l i j a s u u n n i t t e l i j a Pientalotyömaan ammattilaiset SUUNNITTELUVAIHE Pääsuunnittelija Rakennussuunnittelija Rakennesuunnittelija Pohjarakennesuunnittelija Talotekninen suunnittelijat (Pohjatutkija)

Lisätiedot

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013 ALUEELLINEN KOULUTUSKALENTERI (tilanne 24.6.2010) Teemapäivät on suunnattu toimiville hevosyrityksille; ravi-, ratsastus-, kasvatus-, siittola-, ym. yrittäjille. Aiheet soveltuvat hyvin myös toimintaa

Lisätiedot

SYKSYN LVI-MESSUMATKA 21.-25.9.2011

SYKSYN LVI-MESSUMATKA 21.-25.9.2011 Jäsentiedote 4/2011 Internet osoitteemme www.talvi.info SYKSYN LVI-MESSUMATKA 21.-25.9.2011 TaLVI järjestää jäsenilleen matkan Brysselin LVI-messuille. Samalla reissulla on mahdollisuus päästä tutustumaan

Lisätiedot

SuLVI kasvua ja kehitystä

SuLVI kasvua ja kehitystä SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä hannu.sipila@sulvi.fi

Lisätiedot

1-lk betonityönjohtajan ja 1-lk valmisbetonityönjohtajan pätevöityskoulutus nro 44

1-lk betonityönjohtajan ja 1-lk valmisbetonityönjohtajan pätevöityskoulutus nro 44 BETONIALAN PÄTEVÖITYSKOULUTUSTA 1-lk betonityönjohtajan ja 1-lk valmisbetonityönjohtajan pätevöityskoulutus nro 44 1. jakso 11...13.11.2014 2. jakso 9...11.12.2014 3. jakso 13...15.1.2015 4. jakso 10...12.2.2015

Lisätiedot

Pientalotyömaan vastuuhenkilöt. Tapani Hoppu

Pientalotyömaan vastuuhenkilöt. Tapani Hoppu Pientalotyömaan vastuuhenkilöt Tapani Hoppu Pientalotyömaan ammattilaiset SUUNNITTELUVAIHE Pääsuunnittelija Rakennussuunnittelija Rakennesuunnittelija Pohjarakennesuunnittelija Talotekninen suunnittelijat

Lisätiedot

Rakennusvalvontaviranomainen

Rakennusvalvontaviranomainen Rakennusvalvonta Rakennusvalvontaviranomainen TOIMINTA JA SEN PERUSTEET Rakennusvalvontaviranomaisen toiminta perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin (132/1999, luettavissa mm. osoitteessa www.finlex.fi).

Lisätiedot

Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset

Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset Lahnus-Takkulaseudun omakotiyhdistys 29.3.2011 Ilppo Kajaste / Espoon kaupungin ympäristökeskus Jätevesien käsittely hajaasutusalueella Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Asuntokaupan kuntotarkastajan AKK ajankohtaispäivä

Asuntokaupan kuntotarkastajan AKK ajankohtaispäivä Asuntokaupan kuntotarkastajan AKK ajankohtaispäivä 14.-15.6.2012, HELSINKI Torstai 14.6.2012 Sisäilmaongelmat ja niiden hallinta 08.45-09.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 09.00-09.20 Tilaisuuden avaus

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta YM2/601/2015

Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta YM2/601/2015 Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta YM2/601/2015 Ympäristöministeriö antaa rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta seuraavat ohjeet. Ohjeet ovat voimassa toistaiseksi.

Lisätiedot

RAKENTAMISEN LAATU Rakennusvalvonnan näkökulma

RAKENTAMISEN LAATU Rakennusvalvonnan näkökulma RAKENTAMISEN LAATU Rakennusvalvonnan näkökulma Tarkastusinsinööri Timo Laitinen 24.5.2012 Rakennusvalvonnan tehtävät Rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa ja ohjata rakentamista sekä huolehtia kaupunkikuvasta.

Lisätiedot

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTAJAN KOULUTUS (AKKO)

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTAJAN KOULUTUS (AKKO) ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTAJAN KOULUTUS (AKKO), HELSINKI 1. jakso Tiistai 27.8.2013 08.30-09.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 09.00-09.10 Avaus, ohjelman esittely Koulutusjohtaja, DI, KM, emba Pertti Huhtanen

Lisätiedot

Sisäilmastoseminaari 2014 13.3.2014

Sisäilmastoseminaari 2014 13.3.2014 Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien ja laitteiden Sisäilmastoseminaari 2014 13.3.2014 Markku Rantama Rantama Consulting Kuvat: Awillas Oy Airix Talotekniikka oy Kuvat: Awillas Oy Mistä syntyy tarve

Lisätiedot

PALO- JA RAKENNUS- LAINSÄÄDÄNTÖ

PALO- JA RAKENNUS- LAINSÄÄDÄNTÖ PALO- JA RAKENNUS- LAINSÄÄDÄNTÖ 2018 RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMAN KORVAAVAT UUDET ASETUKSET NYT YKSISSÄ KANSISSA! Tilaa nyt pelastus- ja rakennusalan ammattilaisille suunnattu Palo- ja rakennuslaisäädäntö

Lisätiedot

Energiatehokkuus osana asumista ja rakentamista

Energiatehokkuus osana asumista ja rakentamista Energiatehokkuus osana asumista ja rakentamista Pornainen 21.9.2011 Päivi Kauppinen-Ketoja Toimialajohtaja, rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu Pornainen, Pukkila, Askola, Myrskylä Rakennusvalvonta muutosten

Lisätiedot

On mielenkiintoista, mutta tosin myös haasteellista, joskus palata taaksepäin lähelle hommia,

On mielenkiintoista, mutta tosin myös haasteellista, joskus palata taaksepäin lähelle hommia, Pitkästä aikaa tällä palstalla. SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt, sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä Puh. (09) 5660 0918 040 556

Lisätiedot

Ilmastointijärjestelmät kuntoon II seminaari 19.12.2013

Ilmastointijärjestelmät kuntoon II seminaari 19.12.2013 Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien ja laitteiden Ilmastointijärjestelmät kuntoon II seminaari 19.12.2013 Markku Rantama Rantama Consulting Mistä syntyy tarve tehdä IV-kuntotukimus? Sisäilmaongelma

Lisätiedot

PÄÄSUUNNITTELIJAKOULUTUS 11

PÄÄSUUNNITTELIJAKOULUTUS 11 PÄÄSUUNNITTELIJAKOULUTUS 11 OHJELMALUONNOS- pidätämme oikeudet ohjelmamuutoksiin 1. jakso 24...25.3.2015 Helsinki PÄÄSUUNNITTELIJAN TOIMINTAKENTTÄ Tiistai 24.3.2015 Puheenjohtaja: SAFA 8.30 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY VALMISTAUTUMINEN KORJAUSHANKKEESEEN

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY VALMISTAUTUMINEN KORJAUSHANKKEESEEN VALMISTAUTUMINEN KORJAUSHANKKEESEEN Pekka Seppänen Oulu 2.9.2010 Oulu Pekka Seppänen LVI- Insinööri Kuntoarvioija, PKA Pätevöitynyt energiatodistuksen antaja, PETA MITÄ ON HANKESUUNNITTELU - Korjaustarpeen

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

TOIMIVIA TALOUSHALLINNON RATKAISUJA

TOIMIVIA TALOUSHALLINNON RATKAISUJA Tilitalo Emma Oy TOIMIVIA TALOUSHALLINNON RATKAISUJA Tilitalo Emman erikoisosaamista ovat taloushallinnon palvelut asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöille. Palvelemme mielellämme myös pieniä ja keskisuuria

Lisätiedot

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi, materiaalin jako. 10.00 Luottamuksen rakentaminen rakennushankkeessa

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi, materiaalin jako. 10.00 Luottamuksen rakentaminen rakennushankkeessa 2. jakso 5 7.10.2010, Sokos Hotel Vantaa, Vantaa PROJEKTIHALLINTA I: 1. jakso 1 2.9.2010 Sokos Hotel Presidentti, Helsinki 1.9.2010: Projektin kokonaishallinta 8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi, materiaalin

Lisätiedot

Satavesi - ohjelma Eurajoki-Lapinjoki vesistöalueryhmän kokous Säkylän kunnanvirasto

Satavesi - ohjelma Eurajoki-Lapinjoki vesistöalueryhmän kokous Säkylän kunnanvirasto Satavesi - ohjelma Eurajoki-Lapinjoki vesistöalueryhmän kokous Säkylän kunnanvirasto 11.10.2011 Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn suunnittelu- ja neuvontahanke 2010-2011 Hannu Mattila Projektineuvoja

Lisätiedot

Asuinrakennukset vuoteen 2025 Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve

Asuinrakennukset vuoteen 2025 Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve Asuinrakennukset vuoteen 225 Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve LIITERAPORTTI Uudisrakentamisen kuvatulosteet, Koko maa ja maakunnat Perusparantamisen taulukkotulosteet, Koko maa, maakunnat ja aravavuokratalot

Lisätiedot

Rakennustyönaikainen kosteudenhallinta

Rakennustyönaikainen kosteudenhallinta Rakennustyönaikainen kosteudenhallinta Ajankohtaisia kuulumisia rakennusvalvonnasta Seminaari 9.10.2014 Kai Miller yli-insinööri Helsingin rakennusvalvonta Kosteudenhallinnasta Kosteudenhallinta on ollut

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen AHOTmenetelmällä. Pätevyyden osoittaminen. Marita Mäkinen

Osaamisen tunnistaminen AHOTmenetelmällä. Pätevyyden osoittaminen. Marita Mäkinen Osaamisen tunnistaminen AHOTmenetelmällä Pätevyyden osoittaminen Marita Mäkinen MIKÄ ON AHOT? AHOT = aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimista tapahtuu monissa ympäristöissä

Lisätiedot

Projekti-insinööri, DI Maija Renkonen 21.5.2015. Vesihuoltolaki (119/2001) uudistui 1.9.2014

Projekti-insinööri, DI Maija Renkonen 21.5.2015. Vesihuoltolaki (119/2001) uudistui 1.9.2014 Vesihuollon kehittäminen ja ohjaaminen -projekti Vesihuolto 2015 Projekti-insinööri, DI Maija Renkonen Projektin tausta Vesihuoltolaki (119/2001) uudistui 1.9.2014» Lain 5 :stä poistui velvollisuus laatia

Lisätiedot

KESÄYLIOPISTOJEN TIETOSTRATEGIAHANKE IV 2004-2005

KESÄYLIOPISTOJEN TIETOSTRATEGIAHANKE IV 2004-2005 19.8.2004 Sivu 1/5 KESÄYLIOPISTOJEN TIETOSTRATEGIAHANKE IV 2004-2005 OPTIMA OPPIMISYMPÄRISTÖ -KOULUTUSOHJELMA II Tavoite Hankkeen tavoitteena on edelleen aktivoida ja tukea verkko-opetuksen käynnistämistä

Lisätiedot

Tampereen Keilailuliitto Ry 29.09.2012 Kaupin Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-D. SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja:

Tampereen Keilailuliitto Ry 29.09.2012 Kaupin Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-D. SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja: SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja: LUOKKA M-D Nimi Seura Liitto Tulos (tas) (x) (viim.s.) 1. Karhu Tuula Mättäjät Joensuu 1302 (150) 2. Heinonen Marja Pmma Tampere 1262 (186) 3. Saukkonen Eeva

Lisätiedot

RAKENTAJAINFO 31.10.2013

RAKENTAJAINFO 31.10.2013 RAKENTAJAINFO 31.10.2013 RAKENTAJAINFO 31.10.2013 18:00 Tilaisuuden avaus (Mervi Fors ja Jaakko Niemi) 18:00 18:20 Tontinluovutuksen detaljit (Mervi Fors) 18:20 19:00 Pientalon laatu + rakennusvalvonnan

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta YM2/601/2015

Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta YM2/601/2015 Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta YM2/601/2015 Ympäristöministeriö antaa rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta seuraavat ohjeet. Ohjeet ovat voimassa toistaiseksi.

Lisätiedot

Teräsrakenteiden suunnittelu ja mitoitus standardin SFS-EN 1993 ja kansallisten liitteiden mukaan, 2015-2016.

Teräsrakenteiden suunnittelu ja mitoitus standardin SFS-EN 1993 ja kansallisten liitteiden mukaan, 2015-2016. Teräsrakenteiden suunnittelu ja mitoitus standardin SFS-EN 1993 ja kansallisten liitteiden mukaan, 2015-2016. Kurssi toimii osana teräsrakennesuunnittelijoiden pätevöittämiseen tähtäävää koulutusta. Kurssi

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät 51 kg 67 kg 1. Antti Juntumaa Oulun Tarmo 1. Rainer Tapio Rovaniemen Reipas 2. Jukka Arola Otanmäen Työv.Urh. 2. Kalevi

Lisätiedot

FISE-PÄTEVYYDET Mikä hyöty pätevyyksistä? SULVIn puheenjohtajapäivät FISE Oy Marita Mäkinen

FISE-PÄTEVYYDET Mikä hyöty pätevyyksistä? SULVIn puheenjohtajapäivät FISE Oy Marita Mäkinen FISE-PÄTEVYYDET Mikä hyöty pätevyyksistä? SULVIn puheenjohtajapäivät 13.4.2018 FISE Oy Marita Mäkinen FISE OY RAKENNUS-, LVI- JA KIINTEISTÖALAN HENKILÖPÄTEVYYSPALVELU YLLÄPITÄÄ PÄTEVYYSREKISTERIÄ JA RAKENNUSVIRHEPANKKIA

Lisätiedot

Paikallinen Palveleva Vaikuttaja

Paikallinen Palveleva Vaikuttaja Paikallinen Palveleva Vaikuttaja Akseli Kiinteistöpalvelut Oy Turun Isännöintikeskus Oy 23.11.2016 Toiminnanjohtaja Juuso Kallio Suomen Kiinteistöliitto Suomen Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien

Lisätiedot

Huoli LVI-alan koulutuksesta ja asioiden totuudenmukaisuudesta

Huoli LVI-alan koulutuksesta ja asioiden totuudenmukaisuudesta SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja hannu.sipila@sulvi.fi Puh.

Lisätiedot