VAMMAISPOLITIIKAN AJANKOHTAISET... 3 JÄRJESTÖTOIMINTA Valtakunnallisen CP-viikon Savonlinnan teemaseminaari... 6

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAMMAISPOLITIIKAN AJANKOHTAISET... 3 JÄRJESTÖTOIMINTA... 5. Valtakunnallisen CP-viikon Savonlinnan teemaseminaari... 6"

Transkriptio

1 Jäsentiedote 2/12

2 Sisältö VAMMAISPOLITIIKAN AJANKOHTAISET... 3 JÄRJESTÖTOIMINTA... 5 Valtakunnallisen CP-viikon Savonlinnan teemaseminaari... 6 SOPEUTUMISVALMENNUKSEN 40v JUHLASEMINAARI TYÖHARJOITTELU portti työelämään Vielä ehdit osallistua valokuvakilpailuun! ALUETOIMINTA Väli-Suomen ja Kaakkois-Suomen alue CP-YHDISTYKSET TIEDOTTAVAT

3 VAMMAISPOLITIIKAN AJANKOHTAISET Ilona Toljamo Palvelupäällikkö Malmin kauppatie 26, Helsinki Puhelin: (09) tai , Sähköposti: Sosiaalihuoltolain uudistus Sosiaalihuoltolain uudistusta valmistellut työryhmä on antanut loppuraporttinsa. Vuonna 2009 asetetun työryhmän tehtävänä oli selvittää sosiaalihuoltoa koskevien lakien kokonaisrakenne, soveltamisala ja tarve uudistaa sisältöä. Lisäksi työryhmä valmisteli uudistamista koskevat keskeisimmät linjaukset ja laati esityksen sosiaalihuollon lainsäädännön sisällön uudistamiseksi. Sosiaalihuollossa painopistettä siirrettäisiin ennaltaehkäisevään työhön ja varhaiseen tukeen. Lainsäädännössä painottuisi asiakaslähtöisyys ja pyrkimys turvata eri ikäryhmien ja väestöryhmien oikeus riittäviin, yksilöllistä tarvetta vastaaviin yleisiin sosiaalipalveluihin. Loppuraportissa ehdotettu lakiesitys sisältää kuntalaisille suunnattavia hyvinvointia edistäviä toimia; määrittelyjä yksilöiden ja perheiden tuen tarpeista; määrittelyjä arkea tukevista yleisistä sosiaalipalveluista ja tukitoimista; palvelutarpeen selvittämisen ja palvelusuunnittelun sekä sosiaaliohjauksen ja palvelujen kehittämisen. Kunnilla olisi edelleen järjestämisvastuu sosiaalihuollon järjestämisestä. Loppuraportissa ehdotetaan monia hyviä parannuksia nykyiseen. Muun muassa palvelutarpeen selvitys ja palvelusuunnittelu tulisi tärkeäksi osaksi toimintaa. Myös perheille annettavat palvelut ja tuki vastaisi nykyistä paremmin perheiden tarpeisiin muun muassa kotiin annettavana apuna, tilapäishoitona jne. Muun muassa lievästi vammaisten henkilöiden mahdollisuudet kotiin saatavaan apuun paranisivat. Vammaisten henkilöiden osalta lakiehdotuksessa on myös asioita, joihin tulee kiinnittää huomiota: vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain suhde, henkilökohtaisen avun erilaiset määrittelyt, palveluasuminen ja kotiin annettavat palvelut jne. Työryhmä ehdottaa erityislakien tarkastelun ennen lopullista uudistusta. Vammaispalvelulaki, kehitysvammaisten erityishuollosta annettu laki, omaishoidon tukea koskevat säädökset ja työelämän osallisuutta koskeva lainsäädäntö ovat muun muassa vammaisia ihmisiä ja heidän perheitään koskevia lakeja, jotka vaativat tarkastelua tässä tilanteessa. Todennäköisesti hallituksen esitys eduskunnalle annetaan syksyllä 2013 budjettilakina. Laki tullenee voimaan aikaisintaan 2015, koska kunnille on annettava riittävästi aikaa valmistautua asiaan. 3

4 Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta selvitetään Sosiaali- ja terveysministeriössä työryhmä selvittää sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujen uudistamistarpeita. Sosiaalihuollon työelämäosallisuuden tukemisella tarkoitetaan toimia, joilla tuetaan vaikeasti työllistettävien kuten vammaisten ihmisten työllisyyttä ja toimintakyvyn ylläpitoa sekä osallisuuden toteutumista. Nykyisin sosiaalihuoltolaissa, kuntouttavaa työtoimintaa koskevassa laissa ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa on työelämäosallisuutta tukevia toimia. Vammaispalvelulaissa taas säädetään vaikeavammaisten oikeudesta päivätoimintaan. Nykyinen lainsäädäntö ja palvelujärjestelmä on sirpaleinen ja vaikeaselkoinen eikä välttämättä parhaalla tavalla vastaa tavoitteisiin ja tarpeisiin. Työryhmä työskentelee asti. Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmaan sisältyy osatyökykyisten ja vaikeasti työllistettävien henkilöiden mahdollisuuksia työntekoon ja kuntoutukseen parantaminen. Työelämäosallisuutta selvittävän työryhmän lisäksi sekä sosiaali- ja terveysministeriössä että työ- ja elinkeinoministeriössä on työryhmät pohtimassa muun muassa vammaisten ihmisten ja osatyökykyisten työllistymisen esteitä ja keinoja työllistymisenedistämiseen. Omaishoidon kehittäminen Omaishoidon kokonaisuudistusta pohtiva työryhmä valmistelee useissa eri jaostoissa omaishoidon uudistusta. Väliraportti annetaan vuoden vaihteessa. Koska työryhmä jatkaa työtään vuoden 2015 loppuun, esitystä kokonaisuudistuksesta tuskin annetaan tällä hallituskaudella. Lehdistössä on ollut esillä muun muassa omaishoidon tuen siirtäminen Kelaan. Siirto tuskin tapahtuu ennen työryhmän kokonaisesityksen valmistumista, jos siirtoa ylipäänsä tulee. Työryhmän työskentely on vasta alussa ja tavoitteena on käydä omaishoito ja siihen liittyvät palvelut ja tuet perusteellisesti läpi ja luomaan nykyistä yhdenvertaisempi järjestelmä. Viestintävirasto ja finanssivalvonta vastanneet VF tiedusteluun Viestintävirasto ja Finanssivalvonta ovat vastanneet Vammaisfoorumin kirjelmään, jossa tiedusteltiin miten aiotaan turvata vammansa vuoksi toisen apua tarvitsevan täysivaltaisen vammaisen aikuisten mahdollisuudet käyttää verkkopalveluja, joissa henkilötunnisteena käytetään pankkitunnuksia. Tiedossamme on, että pankki ei ole myöntänyt verkkopankkitunnuksia vammaiselle henkilölle, joka tarvitsee toisen henkilön apua. Vastaavia ongelmia on tullut esiin myös muissa pohjoismaissa. Viestintävirasto toteaa pankkeja koskevan lainsäädännön olevan tiukka ja mahdollistavan sen, että verkkopankkitunnuksia ei myönnetä, jos pankki voi epäillä niiden joutuvan kolmannen osapuolen tietoon (tässä tapauksessa siis avustajan). He mainitsivat kehittämistyön muiden sähköisten henkilötunnistuksen osalta olevan meneillään ja asian vaativan kehittämistä. He lähettivät asian tiedoksi myös LVM:öön ja STM:öön. 4

5 Finanssivalvonta toteaa lainsäädännön estävän verkkopankkitunnusten antamisen henkilölle, jos voidaan epäillä niiden joutuvan toisen henkilön tietoon. Tässä vedotaan siis turvallisuuteen ja väärinkäytösten estämiseen. Vammaisfoorumi on asiassa yhteydessä STM ja LVM sekä Kuluttaja-asiain lautakuntaan. Yhä lisääntyvät julkiset verkkopalvelut vaativat sähköistä henkilötunnistetta ja nyt yhä useammat palvelujen tarjoavat käyttävät tunnisteena verkkopankkitunnuksia. Valtakunnallisen vammaispoliittisen ohjelman, VAMPOn, seuranta Seurannan koordinaatiotehtävän sosiaali- ja terveysministeriö on osoittanut Valtakunnalliselle vammaisneuvostolle. Neuvosto päätti kokouksessaan täydentää kokoonpanoaan VAMPO- seurannan osalta Ulkoasiainministeriön, Oikeusministeriön, Kela:n, Vammaisfoorumin sekä Vammaisten ihmisoikeuskeskus. Vammaisfoorumin edustajana seurannassa on Ilona Toljamo. JÄRJESTÖTOIMINTA Valtakunnallista CP-viikkoa vietetään vuosittain kalenteriviikolla 43. CP-viikon tarkoituksena on nostaa esille CP-vammaan liittyviä asioita, sekä tuoda esille ajankohtaisia teemoja ja aiheita vammaisuuteen liittyen. Vuosittain CP-viikolla nostetaan esille aiheita CPliiton vuoden teemaan liittyen, vuonna 2012 CP-liiton teemana on Vaikuttaminen. Tänä vuonna CP-viikkoa vietetään lokakuuta. Vuoden 2012 tapahtumalistalla on mm. alueellisia tilaisuuksia Porissa, Savonlinnassa ja Moijalassa, sekä CP-viikon päättävät valtakunnalliset syyspäivät Jyväskylässä. Jyväskylän syyspäiviä vietetään Keski-Suomen CPyhdistyksen 50-vuotis juhlien merkeissä! CP-viikon tapahtumiin osallistuminen on maksutonta. Lisätietoa löydät CP-liiton kotisivuilta Tervetuloa! Syksyisin terveisin, Minna Teiska Järjestöpäällikkö Malmin kauppatie 26, Helsinki puh , sähköposti: 5

6 CP-viikolla tapahtuu! Valtakunnallisen CP-viikon Savonlinnan teemaseminaari - Elämän iloa ja osallisuutta - Aika: klo 12:00-16:00 Paikka: BEST WESTERN Spahotel Casino, Kylpylaitoksentie 7, Savonlinna Ohjelma: Seminaarin avaus ja päivän juontaja Toiminnanjohtaja Tomi Kaasinen, Suomen CP-liitto ry Osallisuus ja vahvistuminen, Lea Lihavainen, OK-opintokeskus keskustelua Kahvitauko Myönteisyys ja positiivinen ajattelu, Sairaalapastori, Satu Valkonen-Lindblad keskustelua Loppusanat ja päivän päätös Toiminnanjohtaja Tomi Kaasinen, Suomen CP-liitto ry Sitovat ilmoittautumiset erityisruokavalioineen mennessä Pohjois-Suomen aluesihteerille, Elina Seppänen p tai Seminaari on tarkoitettu kaikille asiasta kiinnostuneille ja on osallistujille maksuton. Lämpimästi tervetuloa! Pidätetään oikeus ohjelmamuutoksiin. 6

7 7

8 ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN SOPIVIN PALVELUIN -HANKKEEN SEMINAARI PIENELLÄ AVULLA - Hahmotuksen haitasta hallintaan Onko vammaa olemassa, jos se ei näy? Eksytkö? Tule kuulemaan ja keskustelemaan hahmottamiseen liittyvistä asioista. Seminaari on suunnattu opiskelijoille, ammattilaisille ja ihmisille, joilla on lievä CP-, MMCvamma tai hydrokefalia. Paikka: Helsinki, Kaapelitehdas, Valssaamo Sali (Tallberginkatu 1, Helsinki) Aika: keskiviikko kello 12:00 19:30 Ohjelma 12:00 12:30 Tulokahvit 12:30 13:00 Seminaarin avaus Sari Laiho, Suomen CP-liitto ry, koordinaattori 13:00 13:45 Hahmottaminen ja hahmottamisvaikeudet Ulla Puolakka, Kuntoutusyksikkö Nekku, neuropsykologi (ET) 13:45 14:10 Elämää hahmottamisvaikeuksien kanssa 14:10 14:30 Jaloittelutauko Paula Ikonen, asiakas asiantuntija 14:30 15:15 Hahmottamisen haasteet opiskelumaailmassa Susa Kalliomaa, Invalidiliiton Järvenpään Koulutuskeskus, kuntoutuspsykologi 15:15 15:45 Katsaus toimintakykyä arvioiviin menetelmiin Merja Marjamäki, Suomen CP-liitto ry, projektityöntekijä 15:45 16:00 Yhteenveto ja hetki vielä kysymyksille aikaa 16:00 17:00 Pienapuvälinenäyttely / kahvia ja teetä sekä hedelmiä AFTER WORK 17:30 19:15 Veeti Kallio duo Kokemusten ja ajatusten vaihtoa päivän asian teemoilta live-musiikin tahdissa Seminaari on maksuton ja paikalla on yleisavustajia koko tapahtuman ajan. Lisätietoja ja ilmoittautuminen 2.11 mennessä. Koordinaattori Sari Laiho gsm

9 SOPEUTUMISVALMENNUKSEN 40v JUHLASEMINAARI Kurssilaisia kutsutaan juhlavieraiksi Suomen CP-liitto ry järjestää sopeutumisvalmennuksen 40v juhlaseminaarin Kauniaisten Työväenakatemialla torstaina klo 12:00-19:00. Tilaisuus on kutsuvieraille. Haluamme muistaa kurssilaisia kuluneiden vuosien ajalta ja tarjoamme kymmenelle ensimmäiseksi ilmoittautuneelle mahdollisuuden osallistua tilaisuuteen. Ilmoittautumiset lokakuun puoleen väliin mennessä sopeutumisvalmennuksen koordinaattorille: 9

10 TYÖHARJOITTELU portti työelämään Työharjoittelu portti työelämään -projekti toteutetaan Suomen CP-liitossa Rahaautomaattiyhdistyksen rahoittamana vuosina Projektin avulla halutaan parantaa CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten opiskelijoiden mahdollisuuksia työssäoppimiseen toisen asteen ammatillisissa opinnoissa. Projektissa luodaan uusia, innovatiivisia työssäoppimispaikkojen välittämisen muotoja sekä toimintamalleja, jotka vastaavat liiton kohderyhmään kuuluvien opiskelijoiden työssäoppimisen tarpeisiin. Lue lisää projektin omilta verkkosivuilta: www. tyossaoppimispaikat.fi. Kuulutko projektin kohderyhmään? Opiskeletko merkonomiksi, datanomiksi, lähihoitajaksi, maalariksi, puutarhuriksi tai suoritatko jotain muuta ammatillista perustutkintoa toisella asteella? Tai oletko juuri valmistunut ammattiin? Tänä päivänä kiinteä osa opiskelua on työssäoppiminen. Se on tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua opiskelua työpaikalla. Millaisia kokemuksia sinulla on siitä? Voit esimerkiksi kertoa, mitkä asiat toimivat hyvin sinun työssäoppimisjaksoillasi. Aivan yhtä arvokasta tietoa projektille ovat kokemukset, joissa kaikki ei mennytkään suunnitellulla tavalla. Jo ammattiin valmistuneilta toivoisimme kokemuksia siitä, oliko työssäoppiminen porttisi työelämään. Löysitkö työssäoppimisjakson kautta työpaikan? Miten se tapahtui? Tai miten työssäoppimisjaksoja pitäisi mielestäsi kehittää, jotta ne palvelisivat paremmin valmistumisen jälkeistä työllistymistä? CP-yhdistykset voivat olla avaamassa opiskelijoille portteja työelämään Tärkeä osa projektia on löytää työnantajia työssäoppimispaikkojen tarjoajiksi eri aloilta. Kolmas sektori eli järjestöt, säätiöt ja osuuskunnat voivat olla myös oivallisia työssäoppimispaikkoja opiskelijoille. Millaisia työtehtäviä CP-yhdistyksistä voisi löytyä työssäoppijoille? Voisiko opiskelija esimerkiksi suunnitella yhdistykselle esitemateriaalia tai verkkosivut? Entä jos nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajaksi opiskeleva nuori tulisi suunnittelemaan yhdistyksen nuorisotoimintaa työssäoppimisjaksollaan? Tai mitä muuta työssäoppimisjakso voisi pitää sisällään? Kertokaa ideoitanne, niin mietitään yhdessä toteutustapoja ja -mahdollisuuksia. 10

11 Mitä työssäoppiminen on? Tänä päivänä ammatillinen koulutus tapahtuu osaksi aidossa työympäristössä. Työssäoppimista sisältyy vähintään 20 opintoviikkoa ammatillisten perustutkintojen opintoihin. Osa ammatillisen tutkinnon tavoitteista opitaan siis tekemällä työtä. Työssäoppiminen on tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua opiskelua työpaikalla. Pääsääntöisesti työssäoppiminen tapahtuu ilman palkkaa eikä opiskelija ole työsuhteessa työssäoppimispaikkaan. Oppilaitos vastaa opiskelijoista ja on vakuuttanut heidät. Työssäoppiminen perustuu kirjalliseen sopimukseen oppilaitoksen ja työnantajan kesken. Opiskelija osallistuu myös itse työssäoppimisjaksojen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Työssäoppimista ohjaavat kunkin ammatillisen perustutkinnon perusteet sekä lait ja asetukset. Keskeiset toimijat ovat opiskelija, työssäoppimisen vastuuopettaja ja työpaikalla nimetty työpaikkaohjaaja. Opiskelijan tukena voi oppilaitoksesta olla myös työvalmentaja tai ohjaaja. Monilla työpaikoilla työntekijät kouluttavat nykyään oman työnsä ohella ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevia nuoria heidän työssäoppimisjaksoillaan. Työssäoppiminen ja sen yhteydessä toteutettavat ammattiosaamisen näytöt ovat hyvä tilaisuus opiskelijalle näyttää osaamistaan käytännön työtehtävissä. Työssäoppimisaikana työnantaja saa kuvan opiskelijan tiedoista ja taidoista sekä asenteesta. Motivoitunut ja osaava opiskelija on helppo rekrytoida, kun tarvitaan uusia työntekijöitä. Ota yhteyttä! Kirsi Tuovinen Koordinaattori Eeva Pöyhönen Projektityöntekijä Projektin verkkosivut: 11

12 Vielä ehdit osallistua valokuvakilpailuun! Työharjoittelu portti työelämään -projektin valokuvakilpailun kilpailuaika jatkuu marraskuun loppuun saakka. Kilpailun aiheena on työpaikalla tapahtuva oppiminen. Osallistu kilpailuun kuvalla, josta välittyy tekemällä oppiminen, ammattitaito sekä työn ilo. Parhaat kuvat palkitaan valokuvaukseen liittyvillä tuotteilla. Ensimmäinen palkinto Canon EOS 1100D KIT DC III -digijärjestelmäkamera (arvo 400 ), toinen palkinto Canon IXUS 230 HS digikamera (arvo 200 ) ja kolmas palkinto Lowepro Classfield Sling 220AW kameralaukku (arvo 90 ). Palkittavien kuvien arviointikriteereinä ovat kuvan sopivuus kilpailun teemaan, tapa esittää kuvan avulla kilpailun aihe sekä kuvan monipuoliset käyttömahdollisuudet projektin viestinnässä ja markkinoinnissa. Kilpailun voittajat valitsee nelihenkinen raati, johon kuuluvat Suomen CP-liitosta toiminnanjohtaja Tomi Kaasinen, palvelupäällikkö Ilona Toljamo, verkkoviestinnän harjoittelija Markus Maury sekä koordinaattori Kirsi Tuovinen. Jokainen kuvaaja voi osallistua kilpailuun enintään kolmella kuvalla. Kuvat lähetetään JPGmuodossa CP-liiton verkkosivuilta löytyvän lomakkeen kautta viimeistään Tutustu tarkemmin valokuvakilpailun sääntöihin ja osallistumisohjeisiin osoitteessa 12

13 VATES-Säätiö järjestää: Kyvyt käyttöön! Laadukkaampaa työtä ja valmennusta Yhteistyökumppanina Pieksämäen kaupunki Aika: Paikka: Koulutuskeskus Agricola, Huvilakatu 31, Pieksämäki Tervetuloa Kyvyt käyttöön -seminaariin, joka on vuoden tärkein tapahtuma vammaisten ja osatyökykyisten työllistymisen kanssa kamppaileville ammattilaisille. Olitpa sitten esim. työhönvalmentaja, ohjaaja, kehittäjä, kouluttaja, opettaja, virkamies tai yrittäjä tämä tapahtuma tarjoaa rautaisen annoksen tietoa, vinkkejä ja kokemuspääomaa siitä, miten heikossa työmarkkina-asemassa oleva asiakas siirtyy kohti työelämää. Tänä vuonna ohjelmassa ovat pääpuhujat ja rinnakkaisseminaarit, joissa on 37 puhujaa. Rinnakkaisseminaarit on jaettu viiden eri teeman alle. Rinnakkaisseminaareissa on yhteensä 25 esitystä, joista voit valita omasi kiinnostusi mukaan ja luoda oman seminaaripakettisi. Seminaariin odotetaan yli 100 osallistujaa. Lisätietoja Tervetuloa mukaan! Ilmoittautumiset, majoitus, ruokailut ym. sihteeri Tarja Karvonen, p. (09)

14 ALUETOIMINTA Väli-Suomen ja Kaakkois- Suomen alue Tampereen aluetoimisto: Pellervonkatu 9, huone 1014, Tampere puh sähköposti: Aluesihteeri Jari Turku (Pirkanmaan, Hämeenlinnan- ja Lahden seudun sekä Etelä-Kymenlaakson ja Etelä-Saimaan CP-yhdistykset) Väli- ja Kaakkois-Suomen alue (Etelä-Kymenlaakson-, Etelä-Saimaan-, Hämeenlinnan seudun-, Lahden Seudun- ja Pirkanmaan CP-yhdistykset) Alle on kerätty Väli- ja Kaakkois-Suomen alueen ja yhdistysten erilaisia syksyn ja loppuvuoden tapahtumia. Päivitettyjä tietoja alueen tapahtumista jne. löytyy Suomen CPliiton www-sivuilta (http://cpliitto.fi/liiton_toiminta/aluetyo/pirkanmaa_hameenlinna_lahden_seutu_seka_etela-kymenlaakso_ja_etelasaimaa ) ja myös alueen yhdistysten omilta www-sivuilta. ATK-koulutusta Tampereella Lue lisää (mainos ohessa) Etelä-Karjalan NV- yhdistysten verkosto järjestää Amazing-race-tapahtuman Lappeenrannassa. Tapahtuma liittyy kunnallisvaaleihin. Tapahtuman mainos (ohessa) Hämeenlinnan seudun CP-yhdistyksen Ylimääräinen kokous Aika: keskiviikko klo Paikka: Hotelli Cumuluksen kokoustila, Raatihuoneenkatu 16 18, Hämeenlinna Kokouksessa käsitellään sääntömuutosta. Sääntömuutos on iso asia ja se koskee kaikkia jäseniä, joten jäsenistöltä toivotaan aktiivista osallistumista tärkeään kokoukseen. Kokouksen lomassa yhdistys tarjoaa pullakahvit. Tervetuloa! Lisätietoja: yhdistyksen puheenjohtaja Helena Arvio, puh tai helena.arvio(at)gmail.com. 14

15 Vaalikeskustelutilaisuus Tampereella Paikka: Tampereen kaupungin valtuustosali, Aleksis Kivenkatu C, Tampere Aika: ke klo Tila on esteetön. Mikäli tarvitset tulkkipalvelua ota yhteys mennessä: jukka.kaukola(at)tampere.fi. Järjestäjinä Tampereen vammaisneuvosto ja VATENK. Tule paikalle kuuntelemaan, kommentoimaan ja kyseenalaistamaan! Lue lisää (liitteenä) Kulttuuria kaikille- seminaarit Tampereella Tampereen kaupungin kulttuuripalvelut järjestää yhteistyössä Pirkanmaan festivaalit ry:n ja vammaisneuvoston kanssa neljä seminaaripäivää otsikolla "Kulttuuria kaikille!". Seminaarien järjestämiseen on saatu taloudellista tukea Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Seminaarien teemat ja ajat: Ke tutustutaan saavutettavuuden käsitteeseen ja saavutettaviin tapahtumiin Pe paneudutaan esteettömyyteen erityisesti liikkumisen, näkemisen ja kuulemisen näkökulmasta To keskitytään viestinnän saavutettavuuteen Ma sarjan päätösseminaarissa seurataan vähemmistöryhmien edustajien kulttuuriesityksiä ja kuullaan heidän puheenvuorojaan. Vammaisneuvosto julkistaa tilaisuudessa Saavutettava kulttuuriteko-palkinnon. Seminaarit tarjoavat kulttuuri-, taide- ja liikunta-alojen asiantuntijoille työkaluja, materiaaleja ja kontakteja oman työn saavutettavuuden kehittämiseen. Seminaarit ovat kaikille avoimia, esteettömiä ja maksuttomia tapahtumia. Lisätietoa alla olevasta ohjelmasta. Lahden seudun NV-yhdistysten verkoston seuraava kokous Aika: klo Paikka: Invalidiliiton Lahden Kuntoutuskeskus, Launeenkatu 10, Lahti Lisätietoja: aluesihteeri Jari Turku Väli- ja Kaakkois-Suomen CP-yhdistysten kehittämispäivä Aika: klo Paikka: Hotelli Vaakuna, Kouvola 15

16 Kehittämispäivästä tiedotetaan tarkemmin myöhemmin suoraan yhdistyksiin ja CP-liiton www- sivuilla. Lisätietoja: aluesihteeri Jari Turku Pirkanmaan CP-yhdistyksen vuosikokous ja jäsenilta Aika: klo Paikka: avoin Jäsenillassa mukana Suomen CP-liitosta: palvelupäällikkö Ilona Toljamo, koordinaattori Sari Laiho ja aluesihteeri Jari Turku. Kokouksesta ja jäsenillasta tiedotetaan tarkemmin myöhemmin. Pirkanmaan alueen järjestötyöntekijöiden (PAASIT) ja Tampereen Ammattikorkeakoulun Järjestöpäivä Aika: klo Paikka: Tampereen ammattikorkeakoulu, Kuntokatu 4, Tampere Päivä on tarkoitettu ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Ohjelmassa on järjestöjen esittelyä, kokemuspuheenvuoroja ja järjestötori (klo ). Lisätietoja: aluesihteeri Jari Turku Kotkan seudun NV- yhdistysten verkoston seuraava kokous Aika: klo Paikka: Kotkan pääkirjasto, Einon kamari Lisätietoja: aluesihteeri Jari Turku Hyvää syksyn jatkoa! Aluesihteeri Jari Turku 16

17 VAALIKESKUSTELUTILAISUUS Yhdenvertainen Tampere Keskiviikko klo Tampereen kaupungin valtuustosali Aleksis Kiven katu C Tila on esteetön. Mikäli tarvitset tulkkipalvelua, ota yhteys mennessä: Tilaisuudessa mukana Tampereen kunnallisvaaliehdokkaita Tilaisuuden aiheina: Itsenäinen elämä Vammaisten työllistyminen Esteettömyys Tilaisuuden vetävät Milla Ilonen ja Kari Lähteenmäki TOIVOTAMME KAIKKI LÄMPIMÄSTI TERVETULLEIKSI! Tampereen kaupungin vammaisneuvosto ja VATENK 17

18 ATK-koulutusta tarjolla!! Kiinnostaako yhdistystäsi ATK-koulutus? Nyt olisi tarjolla räätälöityjä kursseja seuraavista aihepiireistä: Tekstinkäsittely (word 2007/2010) Taulukkolaskenta (Excel 2007/2010) Internet Sähköposti (Gmail) Tietokoneen peruskäyttötaidot (Windows 7) Kurssit ovat viikonloppuisin 1 pv (4 tuntia) tai 2 pv (8 tuntia) Kurssit järjestetään joko Pellervontuvalla (Tekstinkäsittely, Taulukkolaskenta ja tietokoneen peruskäyttötaidot) tai Tampereen seudun invalidien kerhohuoneella Kuninkaankatu 36 B (Internet) Kurssi toteutuu, jos osallistujia on vähintään 4 henkilöä Yhden kurssi maksimiosallistujamäärä on 8 henkilöä Kurssimaksu on 10 /kurssi (materiaalimaksu) Kouluttaja: Pasi Holmström, Invalidiliitto ry Yhteystiedot: Pasi Holmström GSM:

19 CP-YHDISTYKSET TIEDOTTAVAT Nuorten tapahtumia Kuopiossa Yhdistyksemme järjesti nuortenillan/ keikan syyskuussa. Diandra esiintyi Kulttuuriareenalla Kuopiossa, jonne lähti 8 yhdistyksemme nuorta kuuntelemaan Diandran keikkaa. Paikalla tanssi aluksi myös paikallinen street- tanssiryhmä, jota pääsimme seuraamaan ja ehdimme vähän jutella ennen keikan alkua. Keikka oli hyvä ja keikan jälkeen Diandra tuli erikseen jakamaan meille nimikirjoitukset ja saimme ottaa yksityiskuvia. Keikan loputtua kolme nuorta jatkoi iltaansa Amarillossa, jutellen ja syöden. Pohjois- Savon CP-yhdistys järjestää tänä vuonna (varmaan marraskuussa) vielä ainakin yhden nuortenillan. Se olisi hohtokeilausta ja ravintolaruokailua sisältävä tapahtuma. Muitakin tapahtumia saa ehdottaa, jos vain mieleen tulee jotain kivaa yhdessäoloa. Yritetään järjestää.:) Terveisin, Annamari Pulliainen Pohjois-Savon yhdistyksen nuorisovastaava 19

20 Pohjois-Savon CP-yhdistys ry tiedottaa: Yhdistyksen kerhot Syksyn kerhot käynnistyivät syyskuussa. Liikuntavuorot ovat seuraavasti, liikuntavastaavana Mika Ruotsalainen: Keilailua on Kuopion keilahallilla joka toinen maanantai (parittomalla viikolla), klo Keilailua vetää liikuntavastaava Mika Ruotsalainen. Vammaisuinti Suokadun Palvelutalolla tiistaisin klo 17 18, omavastuu 2 /hlö/uintikerta. Boccia Suokadun Palvelutalolla salissa torstaisin klo 19 20, järj. Kuopion invalidit ja Pohjois-Savon CP-yhdistys, vetäjänä Lauri Knuutinen. Perheuinti Kunttarilla muutamana syyskauden sunnuntaina tai lauantaina: Kiinnostuneet ottakaa yhteys ja sopikaa yhteinen sunnuntai - tai lauantai-aamu. Pienten lasten perheiden CP-kerho - uusia jäseniä kaivataan. Laittakaahan sana kiertämään, että mukaan voi tulla. Vertaistuessa on voimaa! Lapsiperheiden vertaistukiryhmä alkaa Rauhalahden päiväkodilla. Pohjois-Savon CP-yhdistyksen Sääntömääräinen syyskokous pidetään klo Suokadun palvelutalon ruokasalissa. Yhdistyksen koko perheen pikkujoulut pidetään lauantaina. Paikka varmistuu lähiaikoina. Pohjois-Savon CP-yhdistyksen nettisivut löytyvät Suomen CP-liiton nettisivujen alta kohdasta Jäsenyhdistykset tai suoraan Sieltä löytyvät tarkemmat ajat ja paikat ja yhteystiedot. Kannattaa seurata ajankohtaista palstaa. KUTSU 20

21 Yhdistykset huolehtivat kehittämispäiviin liittyvistä matkakuluista itse. Muutoin päivän LIITON TAPAHTUMAKALENTERI LOKAKUU Vertaistukikurssi, MOIJALA Vauhdikas -liikunnallinen vertaisryhmä, koko perheen talli- ja ponipäivä, OULU Kuusamon ikämessut CPboccikisat, TURKU Oulun seudun CP-yhdistyksen leiri, SYÖTE Kouluikäisten lasten perheiden syysloma Yyterin kylpylässä, PORI (vko 43) Valtakunnallinen CP-viikko CP-viikon teemaseminaari, SAVONLINNA CP-viikon yleisötapahtuma, PORI Moijalan avoimet ovet, HATTULA Syyspäivät + liittokokous, JYVÄSKYLÄ MMC-HC- vertaistukitapaaminen, JYVÄSKYLÄ Liikuntapäivä, JYVÄSKYLÄ NV-tapahtuma Kemi-Tornio alueella (tarkentuu myöhemmin) MARRASKUU Oulun seudun neuronuoret keilaus, OULU Vauhdikas -liikunnallinen vertaisryhmä, Vesileikkien riemua Vesi-Jatulissa, HAUKIPUDAS HopLop perhetapahtuma (NV-järjestöt, yhteistyö), OULU Elävä-kirjasto tapahtuma suunnitteilla Kajaaniin (NV-järjestöt yhteistyö), KAJAANI JOULUKUU Vauhdikas -liikunnallinen vertaisryhmä, pikkujoulut, OULU Järjestöextreme Turku AMK:ssa yhteistyössä Soste-järjestöjen ja AMK:n kanssa, TURKU Pohjois-Suomen alueelliset kehittämispäivät yhdistysaktiiveille, OULU vko 50 vapaaehtoistyön viikko Oulun seudun neuronuorten pikkujoulut NV-pikkujoulutapahtuma, YLIVIESKA MMC-HC vertaistukiryhmän pikkujoulut, OULU Moijalan joulu, MOIJALA Päivitämme tapahtumakalenteria internet-sivuillamme 21

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Vaikuttamistoiminnan päällikkö Marika Ahlstén, Kehitysvammaliitto 4.3.2015 1 Nykytila Sosiaalihuoltolaki

Lisätiedot

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi Suomen CP-liitto ry Suomen CP-liitto ry on CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka päätehtävät ovat oikeuksien valvonta

Lisätiedot

PIENI PALVELUOPAS 2011

PIENI PALVELUOPAS 2011 PIENI PALVELUOPAS 2011 Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki Puh. 09-5407540, fax. 09-54075460 toimisto@cp-liitto.fi AIKUISTOIMINTA Aikuistoiminnan tarkoituksena on kehittää vammaisille aikuisille toimintoja

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA Hyvä vastaaja! Kysely on osa kartoitustyötä, jolla keräämme tietoa työssäoppimisesta toisen asteen ammatillisen perustutkinnon opiskelijoilta.

Lisätiedot

SOTE- ja maakuntauudistus

SOTE- ja maakuntauudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne muuttuu miten kuntouttava työtoiminta, sosiaalinen kuntoutus ja muu osallisuutta edistävä toiminta asemoituvat muutoksessa Eveliina Pöyhönen SOTE- ja maakuntauudistus

Lisätiedot

KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA MUUTTUVASSA TILANTEESSA

KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA MUUTTUVASSA TILANTEESSA KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA MUUTTUVASSA TILANTEESSA Peppi Saikku Kuntouttava työtoiminta tie osallisuuteen vai pakkotyötä? 20.10.2016 SSOS Kuntien lakisääteisiä palveluita ja muita velvoitteita työllisyydenhoidossa

Lisätiedot

PIENI PALVELUOPAS 2012

PIENI PALVELUOPAS 2012 PIENI PALVELUOPAS 2012 Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki Puh. 09-5407540, fax. 09-54075460 toimisto@cp-liitto.fi, www.cp-liitto.fi AIKUISTOIMINTA Aikuistoiminnan tarkoituksena on kehittää vammaisille

Lisätiedot

KOULUN JOHTORYHMÄPÄIVÄT VALMENNUSSEMINAARI

KOULUN JOHTORYHMÄPÄIVÄT VALMENNUSSEMINAARI KUTSU PU 2318B Etelä-Suomi 22.11.2013 Hyvinvointi ja peruspalvelut -yksikkö Opetus ja kasvatus -tulosryhmä Jakelussa mainituille KOULUN JOHTORYHMÄPÄIVÄT VALMENNUSSEMINAARI Tervetuloa Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN SOPIVIN PALVELUIN

ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN SOPIVIN PALVELUIN ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN SOPIVIN PALVELUIN Lievästi liikuntavammaisten aikuisten itsenäiseen asumiseen ja mielekkään elämän kokonaisuuteen liittyvien palvelutarpeiden selvittäminen ja palvelukokonaisuuksien

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

OSUMA- projektin alueseminaari / keskustelutilaisuus

OSUMA- projektin alueseminaari / keskustelutilaisuus KUTSU 8.4.2009 OHJAUKSELLA OSUVUUTTA AIKUISOPISKELUUN OSUMA- projektin alueseminaari / keskustelutilaisuus Tervetuloa Pohjois-Pohjanmaan TE-keskuksen toteuttaman OSUMA Ohjauksella osuvuutta aikuisopiskeluun

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 1/6,Kuva: http://www.maija.palvelee.fi/ TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET sivu VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 SUKUSEURAN KOTISIVUISTA MIELENKIINTOISET

Lisätiedot

Ajankohtaista vammaislainsäädännössä

Ajankohtaista vammaislainsäädännössä Ajankohtaista vammaislainsäädännössä Kuinka lakia luetaan, Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry, 6.10.2015 Helsinki. Elina Akaan-Penttilä, lakimies, Invalidiliitto. 1 Vammaisia henkilöitä koskevan sosiaalihuollon

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso

JÄSENTIEDOTE 2/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso JÄSENTIEDOTE 2/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Hyvät Rauhanturvaajat, Liiton uusi strategia 2016-2020 hyväksytään 17.10. liittokokouksessa Raumalla.

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

TEEMAHAASTATTELU / TYÖNANTAJA. Yleistä oppilaitosyhteistyöstä

TEEMAHAASTATTELU / TYÖNANTAJA. Yleistä oppilaitosyhteistyöstä TEEMAHAASTATTELU / TYÖNANTAJA Yleistä oppilaitosyhteistyöstä - Kokemukset oppilaitosyhteistyöstä - Yhteistyön muodot - Työssäoppimisjaksojen mahdollistaminen - Työssäoppimisjaksoon valmistautuminen työpaikalla

Lisätiedot

Vaikuttaminen. Suomen CP-liitto vaikuttajana

Vaikuttaminen. Suomen CP-liitto vaikuttajana Suomen CP-liitto vaikuttajana Suomen CP-liiton kevätneuvottelupäivät 24.3.2012 Hotelli Scandic City Tampere Palvelupäällikkö Ilona Toljamo Suomen CP-liitto/Ilona Toljamo 24.3.2012 1 on viestintää, jonka

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 Markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

Ajankohtaista. Työelämän sanasto

Ajankohtaista. Työelämän sanasto Ajankohtaista Työelämän sanasto www.tyoelamasanasto.fi (Työelämän verkko opisto, SAK) Yli 600 termiä selityksineen Nyt mukana myös osatyökykyisyyteen liittyvää sanastoa 2 1 Job Shadow Day 27.4. Lisää osatyökykyisten

Lisätiedot

OHJAUKSELLA OSUVUUTTA AIKUISOPISKELUUN OSUMA- projektin alueseminaari / keskustelutilaisuus

OHJAUKSELLA OSUVUUTTA AIKUISOPISKELUUN OSUMA- projektin alueseminaari / keskustelutilaisuus KUTSU 8.4.2009 OHJAUKSELLA OSUVUUTTA AIKUISOPISKELUUN OSUMA- projektin alueseminaari / keskustelutilaisuus Tervetuloa Pohjois-Pohjanmaan TE-keskuksen toteuttaman OSUMA Ohjauksella osuvuutta aikuisopiskeluun

Lisätiedot

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Liisi Mattila ja Anu Parantainen 3.5.2016 M.O.T. monenlaisia oppijoita työpaikalla Mukana menossa: Turun kaupungin sivistystoimiala, ammatillinen

Lisätiedot

ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ Jyväskylä Helena Kasurinen

ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ Jyväskylä Helena Kasurinen ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ 2010-2013 Jyväskylä 27.1.2011 Helena Kasurinen Elinikäinen ohjaus Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset

Lisätiedot

YLEISSIVISTÄVÄ JA AMMATILLINEN KOULUTUS UUDISTUVAT

YLEISSIVISTÄVÄ JA AMMATILLINEN KOULUTUS UUDISTUVAT YLEISSIVISTÄVÄ JA AMMATILLINEN KOULUTUS UUDISTUVAT Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät IX 1.-2.12.2009 Irmeli Halinen OPETUSHALLITUS Terveisiä Opetushallituksesta 2 UUDISTUNEET AMMATILLISET

Lisätiedot

Datanomiopinnot Salpauksessa 120 ov

Datanomiopinnot Salpauksessa 120 ov Datanomiopinnot Salpauksessa 120 ov Taulukossa datanomiopiskelijan peruspolku, johon sisältyy 24 ov työssäoppimista. Jokaiselle opiskelijalle tehdään myös peruspolussa oma HOPS. Palvelutehtävissä toimiminen

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

AINEENOPETTAJAT JA UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN TYÖTAVAT

AINEENOPETTAJAT JA UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN TYÖTAVAT KUTSU ESAVI/911/05.12.01/2017 Etelä-Suomi 26.1.2017 Opetus- ja kulttuuritoimi - vastuualue Jakelussa mainituille Tervetuloa Etelä-Suomen aluehallintoviraston järjestämään valmennusseminaariin 2. 3.3.2017

Lisätiedot

Työssäoppimisen (TOP) prosessi. Omnian ammattiopisto. Päivitys Omnian ammattiopiston johtoryhmä

Työssäoppimisen (TOP) prosessi. Omnian ammattiopisto. Päivitys Omnian ammattiopiston johtoryhmä Työssäoppimisen (TOP) prosessi Omnian ammattiopisto Päivitys 11.11.2014 Omnian ammattiopiston johtoryhmä Työssäoppimisen (TOP) toteuttamisprosessi 1. SOVELTAMISALUE - Prosessia sovelletaan kaikissa Omnian

Lisätiedot

115 vuotta. Uudenmaan Martat ry 85 vuotta. Anne Lempinen

115 vuotta. Uudenmaan Martat ry 85 vuotta. Anne Lempinen 115 vuotta Uudenmaan Martat ry 85 vuotta Anne Lempinen Uudenmaan Martat 85 vuotta Tuodaan juhlavuosi osaksi arkea Juhlavuotta tuodaan monin tavoin ja erilaisin tapahtumin esille tavoitteena on, että juhlavuosi

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala 13.3.2015 Valma-työryhmä: Hannele Siekkinen, Jaana Haikara, Tytti Sydänmetsä, Paula Jaakkonen, Arto Huuskonen, Ritva Joki-Kolehmainen

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Matkailutapahtumien näyttö toteutetaan osallistumalla matkailutapahtuman toimintaan omalla työosuudellaan. Tutkinnon osan tavoitteisiin on osallistua 7 matkailutapahtuman

Lisätiedot

Työ kuuluu kaikille!

Työ kuuluu kaikille! Esteetön ja yhdenvertainen työelämä Työ kuuluu kaikille! Uudenmaan TE-toimisto, Pasila 9.3.2016 Anne Mäki, ry 1 Esteettömyys Esteetön työympäristö on kaikkien etu Laaja kokonaisuus, joka mahdollistaa ihmisten

Lisätiedot

7.5.2012 VANH 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 9 VANH 9 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 9

7.5.2012 VANH 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 9 VANH 9 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 9 2/2012 7.5.2012 Asiat VANH 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 9 VANH 9 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 9 VANH 10 KUULTO -KUNTIEN KULTTUURITOIMINNAN KEHITTÄMISHANKE 10 VANH 11 VUODEN 2012 TOIMINTASUUNNITELMAN

Lisätiedot

KOULUN JA OPPILAITOKSEN PEDAGOGINEN JOHTAMINEN

KOULUN JA OPPILAITOKSEN PEDAGOGINEN JOHTAMINEN KUTSU PU879 B Etelä-Suomi 6.5.2013 Hyvinvointi ja peruspalvelut -yksikkö Opetus ja kasvatus -tulosryhmä Jakelussa mainituille Tervetuloa Etelä-Suomen lääninhallituksen järjestämään koulutukseen 1.10. 2.10.2013

Lisätiedot

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta Osalliseksi omaan lähiyhteisöön 1.12.2015 Susanna Tero, Malike-toiminta Kun YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus saatetaan Suomessa voimaan. Sopimus laajentaa esteettömyyden ja saavutettavuuden

Lisätiedot

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Työvalmennuksen tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 30.1.2014 EK Anne Mårtensson Opetushallitus Sisältö Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän

Lisätiedot

Osaaja tekee. Shutterstock. Liity Verovirkailijain Liittoon!

Osaaja tekee. Shutterstock. Liity Verovirkailijain Liittoon! Osaaja tekee. Shutterstock Liity Verovirkailijain Liittoon! Verovirkailijain Liitto tukenasi työelämässä VISIO Verovirkailijain Liitto on Verohallinnon suurin ja vaikuttavin henkilöstöjärjestö, joka neuvottelee

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke

TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke Yhdessä tekemällä -hanke (S10924) 1 TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Työssäoppimisen laatukriteerit työpaikalle on laadittu

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Tietoa yhdistyksille Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n liittokokous 2017

Tietoa yhdistyksille Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n liittokokous 2017 Tietoa yhdistyksille Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n liittokokous 2017 Tietoa yhdistyksille Tämän puheenjohtajille ja sihteereille lähtevän Tieto yhdistyksille -kirjeen liitteenä ohessa: Liittokokouskutsu,

Lisätiedot

Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi

Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi Sosiaalipalvelut -tulosalue 1 Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi Päivi Nurmi-Koikkalainen 21.10.2008 Rovaniemi Oikeudenmukaisuus = normit + käytäntö H.T. Klami 1990

Lisätiedot

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen ESR haku 16.2.2015 mennessä Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen 14.1.2015 Ison kuvan hahmottaminen - Mikä on meidän roolimme kokonaisuudessa? Lähde: Maija-Riitta Ollila,

Lisätiedot

Laajennettu työssäoppiminen

Laajennettu työssäoppiminen Laajennettu työssäoppiminen Liiketalouden perustutkinto Esityksen nimi / Tekijä 13.11.2013 1 Nykyisin käytössä olevat mallit Koulutuskeskus Sedu, Seinäjoki, Koulukatu, liiketalouden perustutkinto Tieto-

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa

PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa Kaakkois-Suomen osahanke Twitter #uudenlaista sosiaalityötä OSA I Valtakunnallinen hanke PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa 2

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

TOPIAS projekti / Topirkka.fi portaali.

TOPIAS projekti / Topirkka.fi portaali. TOPIAS projekti / Topirkka.fi portaali http://www.topirkka.fi 29.11.2011 Topias projekti Topias projekti on Pirkanmaalaisten oppilaitosten vastaus työelämäyhteyksien kehittämishaasteeseen. TOPIAS on lisännyt

Lisätiedot

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Itsenäinen elämä Työ Ammatillinen koulutus VALMENTAVA I 20-40 (80) ov - ammatilliseen peruskoulutukseen tai työelämään valmentavat perusopinnot koulutusalakohta

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Verkostoseminaari 24.-25.11.2010 Helsinki Ulla Aunola, opetusneuvos, Ammattikoulutus/Tutkinnot Opiskelijan arviointi opsin luku 4. Oppimisen arviointi

Lisätiedot

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat...

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat... 1 (5) Päivämäärä: Suunnitelman laatija(t): Salme Lehtinen Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla 2 + 1 Valtionavustus 346/422/2008 13.10.2008 Hankkeen hallinnointi, kustannuspaikka,

Lisätiedot

Hollolan kunnantalo, Virastotie 3. Kokoushuone Toivola. Katriina Haapakangas. Kärkölän järjestöedustaja,

Hollolan kunnantalo, Virastotie 3. Kokoushuone Toivola. Katriina Haapakangas. Kärkölän järjestöedustaja, Hollolan kunta / Muistio 1/2013 1 (5) n kokous Aika Tiistai 5.3.2013 kello 18.00 Paikka Hollolan kunnantalo, Virastotie 3. Kokoushuone Toivola. Läsnä Armas Hacklin Eija Koivuniemi Tiina Aarto Marjatta

Lisätiedot

OPI kurssin sisältö ja toteutus

OPI kurssin sisältö ja toteutus OPI kurssin sisältö ja toteutus tiedotustilaisuus palveluntuottajille 4.2.2015 Irja Kiisseli Suunnittelija Kuntoutusryhmä 2 Esitys sisältää OPI-kurssien taustaa Hankevaiheesta pysyvään toimintaan Tietoa

Lisätiedot

Kohti asiakaslähtöisempiä palveluja

Kohti asiakaslähtöisempiä palveluja Kohti asiakaslähtöisempiä palveluja Sosiaalipäivystys osana päivystysuudistusta 26.5.2016 Valmiusseminaari erityisasiantuntija Virva Juurikkala, STM Päivystysuudistus lausunnolla Valmisteilla oleva uudistuksen

Lisätiedot

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 1 SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 Sateenkaaritalon tapahtumia syksyllä 2014 muun muassa: Kuva internetistä. Kuvaaja Teuvo Vehkalahti. BBQ-Elolystit 9.9. klo 10-14 Hietalahden Villassa Sieni- ja marjaretki

Lisätiedot

Rahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto Etelä-Suomen lääninhallitus Kouvolan Seudun Ammattiopisto

Rahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto Etelä-Suomen lääninhallitus Kouvolan Seudun Ammattiopisto Rahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto Etelä-Suomen lääninhallitus Kouvolan Seudun Ammattiopisto 2008-2010 2010 Tuettu työllistyminen - yrityspankki Moniammatillinen verkostoyhteistyö - yhteistyökartta

Lisätiedot

Yhdistystiedote 8/2015

Yhdistystiedote 8/2015 Yhdistystiedote 8/2015 Tärkeimmät: - Jäsenjärjestöavustuksen päivämäärät s. 2 - Kuinka näytte aivovammaviikolla? s. 5 Tässä yhdistystiedotteessa käsitellään: Uutiset... 2 TÄRKEÄ: Jäsenjärjestöavustuksen

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 1/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso

JÄSENTIEDOTE 1/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso JÄSENTIEDOTE 1/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Hyvät Rauhanturvaajat, Taas on vuosi vaihtunut. Yhdistys piti syyskokouksensa ilman suurempia

Lisätiedot

CP-vammaisten aikuisten hyvinvointi ja kuntoutus elämänkaarella -projekti vuosina 2007-2010 CP- ikä/kunto -projekti (CPIK)

CP-vammaisten aikuisten hyvinvointi ja kuntoutus elämänkaarella -projekti vuosina 2007-2010 CP- ikä/kunto -projekti (CPIK) CP-vammaisten aikuisten hyvinvointi ja kuntoutus elämänkaarella -projekti vuosina 2007-2010 CP- ikä/kunto -projekti (CPIK) Invalidiliitto ry hallinnoi - RAY rahoittaa www.invalidiliitto.fi/cp-projekti

Lisätiedot

Henkilöstöjohtamisen kehittämispäivät

Henkilöstöjohtamisen kehittämispäivät 1 Henkilöstöjohtamisen kehittämispäivät KJY:n Henkilöstöjohtamisen verkosto järjestää henkilöstöjohtamisen seminaarin 13. 14.10.2009 Lahdessa. Seminaarin teemana on henkilöstösuunnittelu. Seminaarin toisen

Lisätiedot

Perustetyön valmistelun taustat, aikataulu ja perusteiden valmistelutapa Minna Bálint

Perustetyön valmistelun taustat, aikataulu ja perusteiden valmistelutapa Minna Bálint Perustetyön valmistelun taustat, aikataulu ja perusteiden valmistelutapa 23.11.2016 Minna Bálint Tutkinnon perusteiden uudistamisen reunaehdot Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Valtakunnallinen AlueAvain Hanketoiminnan ihanuus ja kurjuus Yhdistysten hallitustoimijoiden ja työntekijöiden koulutuspäivä

Valtakunnallinen AlueAvain Hanketoiminnan ihanuus ja kurjuus Yhdistysten hallitustoimijoiden ja työntekijöiden koulutuspäivä Valtakunnallinen AlueAvain Hanketoiminnan ihanuus ja kurjuus Yhdistysten hallitustoimijoiden ja työntekijöiden koulutuspäivä 27.10.2015 klo 10.00-15.45, Helsinki Valtakunnallinen AlueAvain - Hanketoiminnan

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Työllisyydenhoito kunnassa

Työllisyydenhoito kunnassa Työllisyydenhoito kunnassa Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista Lähde: TEM/Heikki Räisänen,

Lisätiedot

Hyvä kauppa! VALTAKUNNALLINEN KELIAKIAVIIKKO 6.-12.9.2010

Hyvä kauppa! VALTAKUNNALLINEN KELIAKIAVIIKKO 6.-12.9.2010 Hyvä kauppa! VALTAKUNNALLINEN KELIAKIAVIIKKO 6.-12.9.2010 Keliakiaviikon kauppatapahtumat (noin 80 tapahtumaa, tilanne 6.9.2010) Tule mukaan keliakiaviikon kauppatapahtumiin! Keliakiayhdistykset järjestävät

Lisätiedot

Asiakkaat ja ammattilaiset omaishoitoa kehittämässä

Asiakkaat ja ammattilaiset omaishoitoa kehittämässä Asiakkaat ja ammattilaiset omaishoitoa kehittämässä Perusasiat pähkinänkuoressa Hanketta toteuttavat yhteistyössä Omaishoitajat ja Läheiset -liitto ja Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto Hankkeen

Lisätiedot

Ajankohtaista Kohtaamosta / Tuki Ohjaamoille

Ajankohtaista Kohtaamosta / Tuki Ohjaamoille Ajankohtaista Kohtaamosta / Tuki Ohjaamoille Mirja Määttä Tutkija 9.9.2015 Kouvola Mitä Kohtaamossa tehdään Ohjaamo-verkoston rakentumisen tuki (30) Paikkakuntakäynnit, alueelliset työpajat Projektipäällikköpäivä

Lisätiedot

Tulevaisuuden vammaispalvelut

Tulevaisuuden vammaispalvelut Tulevaisuuden vammaispalvelut Anu Autio, Juha-Pekka Konttinen ja Stina Sjöblom 13.3.2014 Tulevaisuuden vammaispalvelut 1 Vammaislainsäädännön uudistamistyöryhmän tehtävät 1. Sovittaa yhteen nykyinen vammaispalvelulaki

Lisätiedot

Sote-valmistelijat

Sote-valmistelijat Sote-valmistelijat 9.5.2016 Uusia resursseja kärkihankkeista HALLITUKSEN STRATEGINEN PAINOPISTEALUE: Hyvinvointi ja terveys Hyvinvoinnin ja terveyden ministerityöryhmä sosiaali- ja terveysministeri Hanna

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Lastensuojelu osana perhepalveluja - mikä on lastensuojelun suunta ja paikka tulevaisuudessa?

Lastensuojelu osana perhepalveluja - mikä on lastensuojelun suunta ja paikka tulevaisuudessa? Lastensuojelu osana perhepalveluja - mikä on lastensuojelun suunta ja paikka tulevaisuudessa? Lastensuojelukoulutus 11.11.2015 Marjo Lavikainen, sosiaalineuvos 9.11.2015 Kärkihanke: Lapsi- ja perhepalvelujen

Lisätiedot

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA Kansallisen seuranta-arvioinnin tavoitteet ja periaatteet Oppimistulosten seuranta-arvioinnit 2008 2009 Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29)

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelun aikana opettajaopiskelija osoittaa ammattipedagogisissa opinnoissa hankkimaansa osaamista. Tavoitteena on,

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Olemme valtakunnallinen kansalaisjärjestö, jonka perustehtävä on edistää kehitysvammaisen ihmisen ja hänen perheensä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja elämänlaatua - hyvää

Lisätiedot

ALUEHALLINTOVIRASTON HARKINNANVARAISET NUORISOTYÖN VALTIONAVUSTUKSET

ALUEHALLINTOVIRASTON HARKINNANVARAISET NUORISOTYÖN VALTIONAVUSTUKSET ALUEHALLINTOVIRASTON HARKINNANVARAISET NUORISOTYÖN VALTIONAVUSTUKSET Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Harkinnanvaraiset valtionavustukset Nuorten työpajatoiminta

Lisätiedot

SOSIAALIALAN KÄYTÄNNÖN OPETTAJIEN JA OHJAAJIEN KOULUTUS 2013

SOSIAALIALAN KÄYTÄNNÖN OPETTAJIEN JA OHJAAJIEN KOULUTUS 2013 SOSIAALIALAN KÄYTÄNNÖN OPETTAJIEN JA OHJAAJIEN KOULUTUS 2013 Koulutuksen kohderyhmänä ovat käytännön opettajina ja ohjaajina toimivat sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat (sosionomi ja sosionomi ylempi

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus muutospyörteessä

Ammatillinen koulutus muutospyörteessä Ammatillinen koulutus muutospyörteessä Työvalmennuksen tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 18.11.2016 Soila Nordström OPH/ Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Ammatillisen koulutuksen reformi Tutkintorakenteen

Lisätiedot

Ohjaamot Etelä-Savossa. Valtakunnallinen Ohjaamo-viikko

Ohjaamot Etelä-Savossa. Valtakunnallinen Ohjaamo-viikko Ohjaamot Etelä-Savossa Valtakunnallinen Ohjaamo-viikko 25. 31.1.2016 Mitä ovat Ohjaamot? Osa nuorisotakuuta: alle 30-vuotiaille 1) itsenäinen elämä 2) mahdollisuus työhön tai koulutukseen 3) ammattitaito

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

Osatyökykyisille tie työelämään (OTE)

Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) Tavoite: Osatyökykyiset ihmiset jatkavat työelämässä tai työllistyvät avoimille työmarkkinoille. Etunimi Sukunimi 8/31/2016 2 Osatyökykyisille tie työelämään -kärkihanke

Lisätiedot

OPISKELU HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA

OPISKELU HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA OPISKELU HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA Humak pidättää oikeuden muutoksiin HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU 1 MIKÄ ON HUMAK? Humak on valtakunnallinen verkostoammattikorkeakoulu Humanistisen ja kasvatusalan

Lisätiedot

Tavoitteena hyvä elämä ja yksilölliset reitit työelämään - Miten arvioimme näiden saavuttamista?

Tavoitteena hyvä elämä ja yksilölliset reitit työelämään - Miten arvioimme näiden saavuttamista? Tavoitteena hyvä elämä ja yksilölliset reitit työelämään - Miten arvioimme näiden saavuttamista? Laatua laivalla 22.-24.8.2012 Ryhmä A4) 22.8.2012 klo 17.10 19.00 Marjut Huttunen, Kuvaus esityksestä Esityksessä

Lisätiedot

Kohti tulevaisuutta: vammaisalan haasteita ja kehitysnäkymiä

Kohti tulevaisuutta: vammaisalan haasteita ja kehitysnäkymiä Kohti tulevaisuutta: vammaisalan haasteita ja kehitysnäkymiä Valtakunnalliset erityishuoltopäivät Helsinki 10.9.2015 Jaana Huhta, neuvotteleva virkamies, STM Ajankohtaista vammaispalveluissa ja - politiikassa

Lisätiedot

Kokemustoimintaverkosto 2016 Lauri Honkala, suunnittelija, Kokemustoimintaverkosto Kokemustoimintaverkostossa mukana 36 valtakunnallista sosiaali- ja terveysalan järjestöä 17 alueellista ohjausryhmää eri

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ja kuntoutuksen uudistukset työllistymistä tukemassa. Kuntamarkkinat: Työllisyysseminaari 9.9.2015 Ellen Vogt

Sosiaalihuollon ja kuntoutuksen uudistukset työllistymistä tukemassa. Kuntamarkkinat: Työllisyysseminaari 9.9.2015 Ellen Vogt Sosiaalihuollon ja kuntoutuksen uudistukset työllistymistä tukemassa Kuntamarkkinat: Työllisyysseminaari 9.9.2015 Ellen Vogt Edellisen hallituskauden satoa - mikä kaikki on muuttumassa? Keskeisimmät meneillään

Lisätiedot

Vaikeasti työllistyvien tukeminen välityömarkkinoilla

Vaikeasti työllistyvien tukeminen välityömarkkinoilla Vaikeasti työllistyvien tukeminen välityömarkkinoilla Eveliina Pöyhönen Keitä ovat vaikeasti työllistyvät henkilöt? Ei yhtenäistä määritelmää voi tarkoittaa pitkäaikaistyöttömiä, vammaisia, osatyökykyisiä

Lisätiedot

SAAVUTETTAVUUSOHJELMA 2014 2016

SAAVUTETTAVUUSOHJELMA 2014 2016 SAAVUTETTAVUUSOHJELMA 2014 2016 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, Yhteinen kirkkoneuvosto 28.11.2013 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.2 1. SAAVUTETTAVA SEURAKUNTA.2 2. FYYSINEN SAAVUTETTAVUUS ELI ESTEETÖN

Lisätiedot

Sporttimerkonomi - koulutus -

Sporttimerkonomi - koulutus - Tuntuuko sinusta, että tarvitset lisää osaamista tulevaisuuden haasteisiin infotilaisuus 20.5.2013 klo 17-19 Sporttimerkonomi - koulutus - Koulutusohjelma tähtää liiketalouden perustutkinnon, merkonomi,

Lisätiedot

VALMENNUKSELLA KIINNI ELÄMÄÄN VALMENNUSPAJA MAHIS AVAIN MAHDOLLISUUKSIIN

VALMENNUKSELLA KIINNI ELÄMÄÄN VALMENNUSPAJA MAHIS AVAIN MAHDOLLISUUKSIIN VALMENNUKSELLA KIINNI ELÄMÄÄN VALMENNUSPAJA MAHIS AVAIN MAHDOLLISUUKSIIN NUORTEN YSTÄVÄT Yli 100-vuotias oululainen kansalaisjärjestö Työtä heikoimmassa asemassa olevien lasten, nuorten ja perheiden hyväksi

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI Pohjois-Savon terveydenhoitajayhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI YHDISTYKSEN HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT HALLITUS Puheenjohtaja Fatima Moursad (Maaninka),

Lisätiedot

AMHA eli Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

AMHA eli Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä AMHA eli Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä Miten tähän on tultu? Mikä muuttuu? Historiaa. Ammattitaitovaatimus ja koulutus kulkeneet käsi kädessä 1991 SOSTL esitti terv- ja sos.huollon ammatinharjoittamiseen

Lisätiedot

Lähellä ja tukena 16.4.2015 Ylihärmä Aluevastaavat Sari Havela ja Pia Järnstedt

Lähellä ja tukena 16.4.2015 Ylihärmä Aluevastaavat Sari Havela ja Pia Järnstedt Lähellä ja tukena 16.4.2015 Ylihärmä Aluevastaavat Sari Havela ja Pia Järnstedt Omaishoito? Omaishoito ja vanhuspalvelulaki Omaishoitoa tuetaan pääasiassa omaishoitolain ja sosiaalihuoltolain perusteella

Lisätiedot