VAMMAISPOLITIIKAN AJANKOHTAISET... 3 JÄRJESTÖTOIMINTA Valtakunnallisen CP-viikon Savonlinnan teemaseminaari... 6

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAMMAISPOLITIIKAN AJANKOHTAISET... 3 JÄRJESTÖTOIMINTA... 5. Valtakunnallisen CP-viikon Savonlinnan teemaseminaari... 6"

Transkriptio

1 Jäsentiedote 2/12

2 Sisältö VAMMAISPOLITIIKAN AJANKOHTAISET... 3 JÄRJESTÖTOIMINTA... 5 Valtakunnallisen CP-viikon Savonlinnan teemaseminaari... 6 SOPEUTUMISVALMENNUKSEN 40v JUHLASEMINAARI TYÖHARJOITTELU portti työelämään Vielä ehdit osallistua valokuvakilpailuun! ALUETOIMINTA Väli-Suomen ja Kaakkois-Suomen alue CP-YHDISTYKSET TIEDOTTAVAT

3 VAMMAISPOLITIIKAN AJANKOHTAISET Ilona Toljamo Palvelupäällikkö Malmin kauppatie 26, Helsinki Puhelin: (09) tai , Sähköposti: Sosiaalihuoltolain uudistus Sosiaalihuoltolain uudistusta valmistellut työryhmä on antanut loppuraporttinsa. Vuonna 2009 asetetun työryhmän tehtävänä oli selvittää sosiaalihuoltoa koskevien lakien kokonaisrakenne, soveltamisala ja tarve uudistaa sisältöä. Lisäksi työryhmä valmisteli uudistamista koskevat keskeisimmät linjaukset ja laati esityksen sosiaalihuollon lainsäädännön sisällön uudistamiseksi. Sosiaalihuollossa painopistettä siirrettäisiin ennaltaehkäisevään työhön ja varhaiseen tukeen. Lainsäädännössä painottuisi asiakaslähtöisyys ja pyrkimys turvata eri ikäryhmien ja väestöryhmien oikeus riittäviin, yksilöllistä tarvetta vastaaviin yleisiin sosiaalipalveluihin. Loppuraportissa ehdotettu lakiesitys sisältää kuntalaisille suunnattavia hyvinvointia edistäviä toimia; määrittelyjä yksilöiden ja perheiden tuen tarpeista; määrittelyjä arkea tukevista yleisistä sosiaalipalveluista ja tukitoimista; palvelutarpeen selvittämisen ja palvelusuunnittelun sekä sosiaaliohjauksen ja palvelujen kehittämisen. Kunnilla olisi edelleen järjestämisvastuu sosiaalihuollon järjestämisestä. Loppuraportissa ehdotetaan monia hyviä parannuksia nykyiseen. Muun muassa palvelutarpeen selvitys ja palvelusuunnittelu tulisi tärkeäksi osaksi toimintaa. Myös perheille annettavat palvelut ja tuki vastaisi nykyistä paremmin perheiden tarpeisiin muun muassa kotiin annettavana apuna, tilapäishoitona jne. Muun muassa lievästi vammaisten henkilöiden mahdollisuudet kotiin saatavaan apuun paranisivat. Vammaisten henkilöiden osalta lakiehdotuksessa on myös asioita, joihin tulee kiinnittää huomiota: vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain suhde, henkilökohtaisen avun erilaiset määrittelyt, palveluasuminen ja kotiin annettavat palvelut jne. Työryhmä ehdottaa erityislakien tarkastelun ennen lopullista uudistusta. Vammaispalvelulaki, kehitysvammaisten erityishuollosta annettu laki, omaishoidon tukea koskevat säädökset ja työelämän osallisuutta koskeva lainsäädäntö ovat muun muassa vammaisia ihmisiä ja heidän perheitään koskevia lakeja, jotka vaativat tarkastelua tässä tilanteessa. Todennäköisesti hallituksen esitys eduskunnalle annetaan syksyllä 2013 budjettilakina. Laki tullenee voimaan aikaisintaan 2015, koska kunnille on annettava riittävästi aikaa valmistautua asiaan. 3

4 Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta selvitetään Sosiaali- ja terveysministeriössä työryhmä selvittää sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujen uudistamistarpeita. Sosiaalihuollon työelämäosallisuuden tukemisella tarkoitetaan toimia, joilla tuetaan vaikeasti työllistettävien kuten vammaisten ihmisten työllisyyttä ja toimintakyvyn ylläpitoa sekä osallisuuden toteutumista. Nykyisin sosiaalihuoltolaissa, kuntouttavaa työtoimintaa koskevassa laissa ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa on työelämäosallisuutta tukevia toimia. Vammaispalvelulaissa taas säädetään vaikeavammaisten oikeudesta päivätoimintaan. Nykyinen lainsäädäntö ja palvelujärjestelmä on sirpaleinen ja vaikeaselkoinen eikä välttämättä parhaalla tavalla vastaa tavoitteisiin ja tarpeisiin. Työryhmä työskentelee asti. Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmaan sisältyy osatyökykyisten ja vaikeasti työllistettävien henkilöiden mahdollisuuksia työntekoon ja kuntoutukseen parantaminen. Työelämäosallisuutta selvittävän työryhmän lisäksi sekä sosiaali- ja terveysministeriössä että työ- ja elinkeinoministeriössä on työryhmät pohtimassa muun muassa vammaisten ihmisten ja osatyökykyisten työllistymisen esteitä ja keinoja työllistymisenedistämiseen. Omaishoidon kehittäminen Omaishoidon kokonaisuudistusta pohtiva työryhmä valmistelee useissa eri jaostoissa omaishoidon uudistusta. Väliraportti annetaan vuoden vaihteessa. Koska työryhmä jatkaa työtään vuoden 2015 loppuun, esitystä kokonaisuudistuksesta tuskin annetaan tällä hallituskaudella. Lehdistössä on ollut esillä muun muassa omaishoidon tuen siirtäminen Kelaan. Siirto tuskin tapahtuu ennen työryhmän kokonaisesityksen valmistumista, jos siirtoa ylipäänsä tulee. Työryhmän työskentely on vasta alussa ja tavoitteena on käydä omaishoito ja siihen liittyvät palvelut ja tuet perusteellisesti läpi ja luomaan nykyistä yhdenvertaisempi järjestelmä. Viestintävirasto ja finanssivalvonta vastanneet VF tiedusteluun Viestintävirasto ja Finanssivalvonta ovat vastanneet Vammaisfoorumin kirjelmään, jossa tiedusteltiin miten aiotaan turvata vammansa vuoksi toisen apua tarvitsevan täysivaltaisen vammaisen aikuisten mahdollisuudet käyttää verkkopalveluja, joissa henkilötunnisteena käytetään pankkitunnuksia. Tiedossamme on, että pankki ei ole myöntänyt verkkopankkitunnuksia vammaiselle henkilölle, joka tarvitsee toisen henkilön apua. Vastaavia ongelmia on tullut esiin myös muissa pohjoismaissa. Viestintävirasto toteaa pankkeja koskevan lainsäädännön olevan tiukka ja mahdollistavan sen, että verkkopankkitunnuksia ei myönnetä, jos pankki voi epäillä niiden joutuvan kolmannen osapuolen tietoon (tässä tapauksessa siis avustajan). He mainitsivat kehittämistyön muiden sähköisten henkilötunnistuksen osalta olevan meneillään ja asian vaativan kehittämistä. He lähettivät asian tiedoksi myös LVM:öön ja STM:öön. 4

5 Finanssivalvonta toteaa lainsäädännön estävän verkkopankkitunnusten antamisen henkilölle, jos voidaan epäillä niiden joutuvan toisen henkilön tietoon. Tässä vedotaan siis turvallisuuteen ja väärinkäytösten estämiseen. Vammaisfoorumi on asiassa yhteydessä STM ja LVM sekä Kuluttaja-asiain lautakuntaan. Yhä lisääntyvät julkiset verkkopalvelut vaativat sähköistä henkilötunnistetta ja nyt yhä useammat palvelujen tarjoavat käyttävät tunnisteena verkkopankkitunnuksia. Valtakunnallisen vammaispoliittisen ohjelman, VAMPOn, seuranta Seurannan koordinaatiotehtävän sosiaali- ja terveysministeriö on osoittanut Valtakunnalliselle vammaisneuvostolle. Neuvosto päätti kokouksessaan täydentää kokoonpanoaan VAMPO- seurannan osalta Ulkoasiainministeriön, Oikeusministeriön, Kela:n, Vammaisfoorumin sekä Vammaisten ihmisoikeuskeskus. Vammaisfoorumin edustajana seurannassa on Ilona Toljamo. JÄRJESTÖTOIMINTA Valtakunnallista CP-viikkoa vietetään vuosittain kalenteriviikolla 43. CP-viikon tarkoituksena on nostaa esille CP-vammaan liittyviä asioita, sekä tuoda esille ajankohtaisia teemoja ja aiheita vammaisuuteen liittyen. Vuosittain CP-viikolla nostetaan esille aiheita CPliiton vuoden teemaan liittyen, vuonna 2012 CP-liiton teemana on Vaikuttaminen. Tänä vuonna CP-viikkoa vietetään lokakuuta. Vuoden 2012 tapahtumalistalla on mm. alueellisia tilaisuuksia Porissa, Savonlinnassa ja Moijalassa, sekä CP-viikon päättävät valtakunnalliset syyspäivät Jyväskylässä. Jyväskylän syyspäiviä vietetään Keski-Suomen CPyhdistyksen 50-vuotis juhlien merkeissä! CP-viikon tapahtumiin osallistuminen on maksutonta. Lisätietoa löydät CP-liiton kotisivuilta Tervetuloa! Syksyisin terveisin, Minna Teiska Järjestöpäällikkö Malmin kauppatie 26, Helsinki puh , sähköposti: 5

6 CP-viikolla tapahtuu! Valtakunnallisen CP-viikon Savonlinnan teemaseminaari - Elämän iloa ja osallisuutta - Aika: klo 12:00-16:00 Paikka: BEST WESTERN Spahotel Casino, Kylpylaitoksentie 7, Savonlinna Ohjelma: Seminaarin avaus ja päivän juontaja Toiminnanjohtaja Tomi Kaasinen, Suomen CP-liitto ry Osallisuus ja vahvistuminen, Lea Lihavainen, OK-opintokeskus keskustelua Kahvitauko Myönteisyys ja positiivinen ajattelu, Sairaalapastori, Satu Valkonen-Lindblad keskustelua Loppusanat ja päivän päätös Toiminnanjohtaja Tomi Kaasinen, Suomen CP-liitto ry Sitovat ilmoittautumiset erityisruokavalioineen mennessä Pohjois-Suomen aluesihteerille, Elina Seppänen p tai Seminaari on tarkoitettu kaikille asiasta kiinnostuneille ja on osallistujille maksuton. Lämpimästi tervetuloa! Pidätetään oikeus ohjelmamuutoksiin. 6

7 7

8 ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN SOPIVIN PALVELUIN -HANKKEEN SEMINAARI PIENELLÄ AVULLA - Hahmotuksen haitasta hallintaan Onko vammaa olemassa, jos se ei näy? Eksytkö? Tule kuulemaan ja keskustelemaan hahmottamiseen liittyvistä asioista. Seminaari on suunnattu opiskelijoille, ammattilaisille ja ihmisille, joilla on lievä CP-, MMCvamma tai hydrokefalia. Paikka: Helsinki, Kaapelitehdas, Valssaamo Sali (Tallberginkatu 1, Helsinki) Aika: keskiviikko kello 12:00 19:30 Ohjelma 12:00 12:30 Tulokahvit 12:30 13:00 Seminaarin avaus Sari Laiho, Suomen CP-liitto ry, koordinaattori 13:00 13:45 Hahmottaminen ja hahmottamisvaikeudet Ulla Puolakka, Kuntoutusyksikkö Nekku, neuropsykologi (ET) 13:45 14:10 Elämää hahmottamisvaikeuksien kanssa 14:10 14:30 Jaloittelutauko Paula Ikonen, asiakas asiantuntija 14:30 15:15 Hahmottamisen haasteet opiskelumaailmassa Susa Kalliomaa, Invalidiliiton Järvenpään Koulutuskeskus, kuntoutuspsykologi 15:15 15:45 Katsaus toimintakykyä arvioiviin menetelmiin Merja Marjamäki, Suomen CP-liitto ry, projektityöntekijä 15:45 16:00 Yhteenveto ja hetki vielä kysymyksille aikaa 16:00 17:00 Pienapuvälinenäyttely / kahvia ja teetä sekä hedelmiä AFTER WORK 17:30 19:15 Veeti Kallio duo Kokemusten ja ajatusten vaihtoa päivän asian teemoilta live-musiikin tahdissa Seminaari on maksuton ja paikalla on yleisavustajia koko tapahtuman ajan. Lisätietoja ja ilmoittautuminen 2.11 mennessä. Koordinaattori Sari Laiho gsm

9 SOPEUTUMISVALMENNUKSEN 40v JUHLASEMINAARI Kurssilaisia kutsutaan juhlavieraiksi Suomen CP-liitto ry järjestää sopeutumisvalmennuksen 40v juhlaseminaarin Kauniaisten Työväenakatemialla torstaina klo 12:00-19:00. Tilaisuus on kutsuvieraille. Haluamme muistaa kurssilaisia kuluneiden vuosien ajalta ja tarjoamme kymmenelle ensimmäiseksi ilmoittautuneelle mahdollisuuden osallistua tilaisuuteen. Ilmoittautumiset lokakuun puoleen väliin mennessä sopeutumisvalmennuksen koordinaattorille: 9

10 TYÖHARJOITTELU portti työelämään Työharjoittelu portti työelämään -projekti toteutetaan Suomen CP-liitossa Rahaautomaattiyhdistyksen rahoittamana vuosina Projektin avulla halutaan parantaa CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten opiskelijoiden mahdollisuuksia työssäoppimiseen toisen asteen ammatillisissa opinnoissa. Projektissa luodaan uusia, innovatiivisia työssäoppimispaikkojen välittämisen muotoja sekä toimintamalleja, jotka vastaavat liiton kohderyhmään kuuluvien opiskelijoiden työssäoppimisen tarpeisiin. Lue lisää projektin omilta verkkosivuilta: www. tyossaoppimispaikat.fi. Kuulutko projektin kohderyhmään? Opiskeletko merkonomiksi, datanomiksi, lähihoitajaksi, maalariksi, puutarhuriksi tai suoritatko jotain muuta ammatillista perustutkintoa toisella asteella? Tai oletko juuri valmistunut ammattiin? Tänä päivänä kiinteä osa opiskelua on työssäoppiminen. Se on tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua opiskelua työpaikalla. Millaisia kokemuksia sinulla on siitä? Voit esimerkiksi kertoa, mitkä asiat toimivat hyvin sinun työssäoppimisjaksoillasi. Aivan yhtä arvokasta tietoa projektille ovat kokemukset, joissa kaikki ei mennytkään suunnitellulla tavalla. Jo ammattiin valmistuneilta toivoisimme kokemuksia siitä, oliko työssäoppiminen porttisi työelämään. Löysitkö työssäoppimisjakson kautta työpaikan? Miten se tapahtui? Tai miten työssäoppimisjaksoja pitäisi mielestäsi kehittää, jotta ne palvelisivat paremmin valmistumisen jälkeistä työllistymistä? CP-yhdistykset voivat olla avaamassa opiskelijoille portteja työelämään Tärkeä osa projektia on löytää työnantajia työssäoppimispaikkojen tarjoajiksi eri aloilta. Kolmas sektori eli järjestöt, säätiöt ja osuuskunnat voivat olla myös oivallisia työssäoppimispaikkoja opiskelijoille. Millaisia työtehtäviä CP-yhdistyksistä voisi löytyä työssäoppijoille? Voisiko opiskelija esimerkiksi suunnitella yhdistykselle esitemateriaalia tai verkkosivut? Entä jos nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajaksi opiskeleva nuori tulisi suunnittelemaan yhdistyksen nuorisotoimintaa työssäoppimisjaksollaan? Tai mitä muuta työssäoppimisjakso voisi pitää sisällään? Kertokaa ideoitanne, niin mietitään yhdessä toteutustapoja ja -mahdollisuuksia. 10

11 Mitä työssäoppiminen on? Tänä päivänä ammatillinen koulutus tapahtuu osaksi aidossa työympäristössä. Työssäoppimista sisältyy vähintään 20 opintoviikkoa ammatillisten perustutkintojen opintoihin. Osa ammatillisen tutkinnon tavoitteista opitaan siis tekemällä työtä. Työssäoppiminen on tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua opiskelua työpaikalla. Pääsääntöisesti työssäoppiminen tapahtuu ilman palkkaa eikä opiskelija ole työsuhteessa työssäoppimispaikkaan. Oppilaitos vastaa opiskelijoista ja on vakuuttanut heidät. Työssäoppiminen perustuu kirjalliseen sopimukseen oppilaitoksen ja työnantajan kesken. Opiskelija osallistuu myös itse työssäoppimisjaksojen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Työssäoppimista ohjaavat kunkin ammatillisen perustutkinnon perusteet sekä lait ja asetukset. Keskeiset toimijat ovat opiskelija, työssäoppimisen vastuuopettaja ja työpaikalla nimetty työpaikkaohjaaja. Opiskelijan tukena voi oppilaitoksesta olla myös työvalmentaja tai ohjaaja. Monilla työpaikoilla työntekijät kouluttavat nykyään oman työnsä ohella ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevia nuoria heidän työssäoppimisjaksoillaan. Työssäoppiminen ja sen yhteydessä toteutettavat ammattiosaamisen näytöt ovat hyvä tilaisuus opiskelijalle näyttää osaamistaan käytännön työtehtävissä. Työssäoppimisaikana työnantaja saa kuvan opiskelijan tiedoista ja taidoista sekä asenteesta. Motivoitunut ja osaava opiskelija on helppo rekrytoida, kun tarvitaan uusia työntekijöitä. Ota yhteyttä! Kirsi Tuovinen Koordinaattori Eeva Pöyhönen Projektityöntekijä Projektin verkkosivut: 11

12 Vielä ehdit osallistua valokuvakilpailuun! Työharjoittelu portti työelämään -projektin valokuvakilpailun kilpailuaika jatkuu marraskuun loppuun saakka. Kilpailun aiheena on työpaikalla tapahtuva oppiminen. Osallistu kilpailuun kuvalla, josta välittyy tekemällä oppiminen, ammattitaito sekä työn ilo. Parhaat kuvat palkitaan valokuvaukseen liittyvillä tuotteilla. Ensimmäinen palkinto Canon EOS 1100D KIT DC III -digijärjestelmäkamera (arvo 400 ), toinen palkinto Canon IXUS 230 HS digikamera (arvo 200 ) ja kolmas palkinto Lowepro Classfield Sling 220AW kameralaukku (arvo 90 ). Palkittavien kuvien arviointikriteereinä ovat kuvan sopivuus kilpailun teemaan, tapa esittää kuvan avulla kilpailun aihe sekä kuvan monipuoliset käyttömahdollisuudet projektin viestinnässä ja markkinoinnissa. Kilpailun voittajat valitsee nelihenkinen raati, johon kuuluvat Suomen CP-liitosta toiminnanjohtaja Tomi Kaasinen, palvelupäällikkö Ilona Toljamo, verkkoviestinnän harjoittelija Markus Maury sekä koordinaattori Kirsi Tuovinen. Jokainen kuvaaja voi osallistua kilpailuun enintään kolmella kuvalla. Kuvat lähetetään JPGmuodossa CP-liiton verkkosivuilta löytyvän lomakkeen kautta viimeistään Tutustu tarkemmin valokuvakilpailun sääntöihin ja osallistumisohjeisiin osoitteessa 12

13 VATES-Säätiö järjestää: Kyvyt käyttöön! Laadukkaampaa työtä ja valmennusta Yhteistyökumppanina Pieksämäen kaupunki Aika: Paikka: Koulutuskeskus Agricola, Huvilakatu 31, Pieksämäki Tervetuloa Kyvyt käyttöön -seminaariin, joka on vuoden tärkein tapahtuma vammaisten ja osatyökykyisten työllistymisen kanssa kamppaileville ammattilaisille. Olitpa sitten esim. työhönvalmentaja, ohjaaja, kehittäjä, kouluttaja, opettaja, virkamies tai yrittäjä tämä tapahtuma tarjoaa rautaisen annoksen tietoa, vinkkejä ja kokemuspääomaa siitä, miten heikossa työmarkkina-asemassa oleva asiakas siirtyy kohti työelämää. Tänä vuonna ohjelmassa ovat pääpuhujat ja rinnakkaisseminaarit, joissa on 37 puhujaa. Rinnakkaisseminaarit on jaettu viiden eri teeman alle. Rinnakkaisseminaareissa on yhteensä 25 esitystä, joista voit valita omasi kiinnostusi mukaan ja luoda oman seminaaripakettisi. Seminaariin odotetaan yli 100 osallistujaa. Lisätietoja Tervetuloa mukaan! Ilmoittautumiset, majoitus, ruokailut ym. sihteeri Tarja Karvonen, p. (09)

14 ALUETOIMINTA Väli-Suomen ja Kaakkois- Suomen alue Tampereen aluetoimisto: Pellervonkatu 9, huone 1014, Tampere puh sähköposti: Aluesihteeri Jari Turku (Pirkanmaan, Hämeenlinnan- ja Lahden seudun sekä Etelä-Kymenlaakson ja Etelä-Saimaan CP-yhdistykset) Väli- ja Kaakkois-Suomen alue (Etelä-Kymenlaakson-, Etelä-Saimaan-, Hämeenlinnan seudun-, Lahden Seudun- ja Pirkanmaan CP-yhdistykset) Alle on kerätty Väli- ja Kaakkois-Suomen alueen ja yhdistysten erilaisia syksyn ja loppuvuoden tapahtumia. Päivitettyjä tietoja alueen tapahtumista jne. löytyy Suomen CPliiton www-sivuilta (http://cpliitto.fi/liiton_toiminta/aluetyo/pirkanmaa_hameenlinna_lahden_seutu_seka_etela-kymenlaakso_ja_etelasaimaa ) ja myös alueen yhdistysten omilta www-sivuilta. ATK-koulutusta Tampereella Lue lisää (mainos ohessa) Etelä-Karjalan NV- yhdistysten verkosto järjestää Amazing-race-tapahtuman Lappeenrannassa. Tapahtuma liittyy kunnallisvaaleihin. Tapahtuman mainos (ohessa) Hämeenlinnan seudun CP-yhdistyksen Ylimääräinen kokous Aika: keskiviikko klo Paikka: Hotelli Cumuluksen kokoustila, Raatihuoneenkatu 16 18, Hämeenlinna Kokouksessa käsitellään sääntömuutosta. Sääntömuutos on iso asia ja se koskee kaikkia jäseniä, joten jäsenistöltä toivotaan aktiivista osallistumista tärkeään kokoukseen. Kokouksen lomassa yhdistys tarjoaa pullakahvit. Tervetuloa! Lisätietoja: yhdistyksen puheenjohtaja Helena Arvio, puh tai helena.arvio(at)gmail.com. 14

15 Vaalikeskustelutilaisuus Tampereella Paikka: Tampereen kaupungin valtuustosali, Aleksis Kivenkatu C, Tampere Aika: ke klo Tila on esteetön. Mikäli tarvitset tulkkipalvelua ota yhteys mennessä: jukka.kaukola(at)tampere.fi. Järjestäjinä Tampereen vammaisneuvosto ja VATENK. Tule paikalle kuuntelemaan, kommentoimaan ja kyseenalaistamaan! Lue lisää (liitteenä) Kulttuuria kaikille- seminaarit Tampereella Tampereen kaupungin kulttuuripalvelut järjestää yhteistyössä Pirkanmaan festivaalit ry:n ja vammaisneuvoston kanssa neljä seminaaripäivää otsikolla "Kulttuuria kaikille!". Seminaarien järjestämiseen on saatu taloudellista tukea Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Seminaarien teemat ja ajat: Ke tutustutaan saavutettavuuden käsitteeseen ja saavutettaviin tapahtumiin Pe paneudutaan esteettömyyteen erityisesti liikkumisen, näkemisen ja kuulemisen näkökulmasta To keskitytään viestinnän saavutettavuuteen Ma sarjan päätösseminaarissa seurataan vähemmistöryhmien edustajien kulttuuriesityksiä ja kuullaan heidän puheenvuorojaan. Vammaisneuvosto julkistaa tilaisuudessa Saavutettava kulttuuriteko-palkinnon. Seminaarit tarjoavat kulttuuri-, taide- ja liikunta-alojen asiantuntijoille työkaluja, materiaaleja ja kontakteja oman työn saavutettavuuden kehittämiseen. Seminaarit ovat kaikille avoimia, esteettömiä ja maksuttomia tapahtumia. Lisätietoa alla olevasta ohjelmasta. Lahden seudun NV-yhdistysten verkoston seuraava kokous Aika: klo Paikka: Invalidiliiton Lahden Kuntoutuskeskus, Launeenkatu 10, Lahti Lisätietoja: aluesihteeri Jari Turku Väli- ja Kaakkois-Suomen CP-yhdistysten kehittämispäivä Aika: klo Paikka: Hotelli Vaakuna, Kouvola 15

16 Kehittämispäivästä tiedotetaan tarkemmin myöhemmin suoraan yhdistyksiin ja CP-liiton www- sivuilla. Lisätietoja: aluesihteeri Jari Turku Pirkanmaan CP-yhdistyksen vuosikokous ja jäsenilta Aika: klo Paikka: avoin Jäsenillassa mukana Suomen CP-liitosta: palvelupäällikkö Ilona Toljamo, koordinaattori Sari Laiho ja aluesihteeri Jari Turku. Kokouksesta ja jäsenillasta tiedotetaan tarkemmin myöhemmin. Pirkanmaan alueen järjestötyöntekijöiden (PAASIT) ja Tampereen Ammattikorkeakoulun Järjestöpäivä Aika: klo Paikka: Tampereen ammattikorkeakoulu, Kuntokatu 4, Tampere Päivä on tarkoitettu ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Ohjelmassa on järjestöjen esittelyä, kokemuspuheenvuoroja ja järjestötori (klo ). Lisätietoja: aluesihteeri Jari Turku Kotkan seudun NV- yhdistysten verkoston seuraava kokous Aika: klo Paikka: Kotkan pääkirjasto, Einon kamari Lisätietoja: aluesihteeri Jari Turku Hyvää syksyn jatkoa! Aluesihteeri Jari Turku 16

17 VAALIKESKUSTELUTILAISUUS Yhdenvertainen Tampere Keskiviikko klo Tampereen kaupungin valtuustosali Aleksis Kiven katu C Tila on esteetön. Mikäli tarvitset tulkkipalvelua, ota yhteys mennessä: Tilaisuudessa mukana Tampereen kunnallisvaaliehdokkaita Tilaisuuden aiheina: Itsenäinen elämä Vammaisten työllistyminen Esteettömyys Tilaisuuden vetävät Milla Ilonen ja Kari Lähteenmäki TOIVOTAMME KAIKKI LÄMPIMÄSTI TERVETULLEIKSI! Tampereen kaupungin vammaisneuvosto ja VATENK 17

18 ATK-koulutusta tarjolla!! Kiinnostaako yhdistystäsi ATK-koulutus? Nyt olisi tarjolla räätälöityjä kursseja seuraavista aihepiireistä: Tekstinkäsittely (word 2007/2010) Taulukkolaskenta (Excel 2007/2010) Internet Sähköposti (Gmail) Tietokoneen peruskäyttötaidot (Windows 7) Kurssit ovat viikonloppuisin 1 pv (4 tuntia) tai 2 pv (8 tuntia) Kurssit järjestetään joko Pellervontuvalla (Tekstinkäsittely, Taulukkolaskenta ja tietokoneen peruskäyttötaidot) tai Tampereen seudun invalidien kerhohuoneella Kuninkaankatu 36 B (Internet) Kurssi toteutuu, jos osallistujia on vähintään 4 henkilöä Yhden kurssi maksimiosallistujamäärä on 8 henkilöä Kurssimaksu on 10 /kurssi (materiaalimaksu) Kouluttaja: Pasi Holmström, Invalidiliitto ry Yhteystiedot: Pasi Holmström GSM:

19 CP-YHDISTYKSET TIEDOTTAVAT Nuorten tapahtumia Kuopiossa Yhdistyksemme järjesti nuortenillan/ keikan syyskuussa. Diandra esiintyi Kulttuuriareenalla Kuopiossa, jonne lähti 8 yhdistyksemme nuorta kuuntelemaan Diandran keikkaa. Paikalla tanssi aluksi myös paikallinen street- tanssiryhmä, jota pääsimme seuraamaan ja ehdimme vähän jutella ennen keikan alkua. Keikka oli hyvä ja keikan jälkeen Diandra tuli erikseen jakamaan meille nimikirjoitukset ja saimme ottaa yksityiskuvia. Keikan loputtua kolme nuorta jatkoi iltaansa Amarillossa, jutellen ja syöden. Pohjois- Savon CP-yhdistys järjestää tänä vuonna (varmaan marraskuussa) vielä ainakin yhden nuortenillan. Se olisi hohtokeilausta ja ravintolaruokailua sisältävä tapahtuma. Muitakin tapahtumia saa ehdottaa, jos vain mieleen tulee jotain kivaa yhdessäoloa. Yritetään järjestää.:) Terveisin, Annamari Pulliainen Pohjois-Savon yhdistyksen nuorisovastaava 19

20 Pohjois-Savon CP-yhdistys ry tiedottaa: Yhdistyksen kerhot Syksyn kerhot käynnistyivät syyskuussa. Liikuntavuorot ovat seuraavasti, liikuntavastaavana Mika Ruotsalainen: Keilailua on Kuopion keilahallilla joka toinen maanantai (parittomalla viikolla), klo Keilailua vetää liikuntavastaava Mika Ruotsalainen. Vammaisuinti Suokadun Palvelutalolla tiistaisin klo 17 18, omavastuu 2 /hlö/uintikerta. Boccia Suokadun Palvelutalolla salissa torstaisin klo 19 20, järj. Kuopion invalidit ja Pohjois-Savon CP-yhdistys, vetäjänä Lauri Knuutinen. Perheuinti Kunttarilla muutamana syyskauden sunnuntaina tai lauantaina: Kiinnostuneet ottakaa yhteys ja sopikaa yhteinen sunnuntai - tai lauantai-aamu. Pienten lasten perheiden CP-kerho - uusia jäseniä kaivataan. Laittakaahan sana kiertämään, että mukaan voi tulla. Vertaistuessa on voimaa! Lapsiperheiden vertaistukiryhmä alkaa Rauhalahden päiväkodilla. Pohjois-Savon CP-yhdistyksen Sääntömääräinen syyskokous pidetään klo Suokadun palvelutalon ruokasalissa. Yhdistyksen koko perheen pikkujoulut pidetään lauantaina. Paikka varmistuu lähiaikoina. Pohjois-Savon CP-yhdistyksen nettisivut löytyvät Suomen CP-liiton nettisivujen alta kohdasta Jäsenyhdistykset tai suoraan Sieltä löytyvät tarkemmat ajat ja paikat ja yhteystiedot. Kannattaa seurata ajankohtaista palstaa. KUTSU 20

21 Yhdistykset huolehtivat kehittämispäiviin liittyvistä matkakuluista itse. Muutoin päivän LIITON TAPAHTUMAKALENTERI LOKAKUU Vertaistukikurssi, MOIJALA Vauhdikas -liikunnallinen vertaisryhmä, koko perheen talli- ja ponipäivä, OULU Kuusamon ikämessut CPboccikisat, TURKU Oulun seudun CP-yhdistyksen leiri, SYÖTE Kouluikäisten lasten perheiden syysloma Yyterin kylpylässä, PORI (vko 43) Valtakunnallinen CP-viikko CP-viikon teemaseminaari, SAVONLINNA CP-viikon yleisötapahtuma, PORI Moijalan avoimet ovet, HATTULA Syyspäivät + liittokokous, JYVÄSKYLÄ MMC-HC- vertaistukitapaaminen, JYVÄSKYLÄ Liikuntapäivä, JYVÄSKYLÄ NV-tapahtuma Kemi-Tornio alueella (tarkentuu myöhemmin) MARRASKUU Oulun seudun neuronuoret keilaus, OULU Vauhdikas -liikunnallinen vertaisryhmä, Vesileikkien riemua Vesi-Jatulissa, HAUKIPUDAS HopLop perhetapahtuma (NV-järjestöt, yhteistyö), OULU Elävä-kirjasto tapahtuma suunnitteilla Kajaaniin (NV-järjestöt yhteistyö), KAJAANI JOULUKUU Vauhdikas -liikunnallinen vertaisryhmä, pikkujoulut, OULU Järjestöextreme Turku AMK:ssa yhteistyössä Soste-järjestöjen ja AMK:n kanssa, TURKU Pohjois-Suomen alueelliset kehittämispäivät yhdistysaktiiveille, OULU vko 50 vapaaehtoistyön viikko Oulun seudun neuronuorten pikkujoulut NV-pikkujoulutapahtuma, YLIVIESKA MMC-HC vertaistukiryhmän pikkujoulut, OULU Moijalan joulu, MOIJALA Päivitämme tapahtumakalenteria internet-sivuillamme 21

Pirkanmaan CP-yhdistys ry, Liinakonkatu 1 B 11, 33580 Tre, puh. 045 126 7797 Huom! Yhdistyksen nettisivut ja sähköposti muuttuvat:

Pirkanmaan CP-yhdistys ry, Liinakonkatu 1 B 11, 33580 Tre, puh. 045 126 7797 Huom! Yhdistyksen nettisivut ja sähköposti muuttuvat: Pirkanmaan CP-yhdistys ry, Liinakonkatu 1 B 11, 33580 Tre, puh. 045 126 7797 Huom! Yhdistyksen nettisivut ja sähköposti muuttuvat: Yhdistyksen uudet nettisivut löytyvät Suomen CP-liiton sivuilta jäsenyhdistysten

Lisätiedot

Jäsentiedote 2014. Sisällys

Jäsentiedote 2014. Sisällys JÄSENTIEDOTE 2014 1 Jäsentiedote 2014 Sisällys TOIMINNANJOHTAJAN TERVEISET... 3 SUOMEN CP-LIITON JÄRJESTÖTERVEISET... 4 KEVÄTNEUVOTTELUPÄIVÄT LAHDESSA 29.-30.3.2014... 5 ILMOITTAUTUMISLOMAKE... 6 LOMITTAJATOIMINTA...

Lisätiedot

UUTTA!!! TYKKÄÄ MEISTÄ

UUTTA!!! TYKKÄÄ MEISTÄ Pirkanmaan CP-yhdistys ry c/o Paula Ahti, Jaakonraitti 8, 33870 TAMPERE, puh. 0400 631 077 Puheenjohtaja Janne Valkeejärvi puh. 040 867 5935 Varapuheenjohtaja Janna Maula puh. 045 631 6037 Sihteeri/taloudenhoitaja

Lisätiedot

Aika haastaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry PUHEENJOHTAJALTA. www.kvtl.fi Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 1

Aika haastaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry PUHEENJOHTAJALTA. www.kvtl.fi Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 1 JÄSENKIRJE 2/2013 VAPAASTI JAETTAVISSA Kokoajat Oili Jyrkämä ja Jaana Teräväinen päivitetty 2.10.2013 oili.jyrkama@kvtl.fi, jaana.teravainen@kvtl.fi Aika haastaa Olen viime aikoina osallistunut useampaankin

Lisätiedot

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2010:3 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00 www.cp-liitto.fi,

Lisätiedot

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa 3/2008 CP-LEHTI Tässä numerossa VUOSIKERTOMUS 2007 2 SISÄLLYS VUOSIKERTOMUS 2007 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Jäsenkirje 1/2011 Tampereella maaliskuussa 2011 Koonnut tiedottaja Jaana Teräväinen jaana.teravainen@kvtl.fi Lämmin juhlavuoden tervehdys Tampereelta! Hyvä jäsenyhdistys, talvi alkaa olla voiton puolella

Lisätiedot

CP-LEHTI. Tässä numerossa: Muhkea liikunnan lukupaketti s. 18 41

CP-LEHTI. Tässä numerossa: Muhkea liikunnan lukupaketti s. 18 41 2/2010 1/2010 CP-LEHTI Tässä numerossa: Muhkea liikunnan lukupaketti s. 18 41 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2010:2 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015 Liite nro 1 Ptlk 16 8.~P~QN?~ 1 ::~ ~ t 4 - PIEKSÄMÄKI KAIKILLE PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015 SISÄLLYS 2 LÄHTÖKOHTA JA TAVOITTEET 3 1. OIKEUS OMAEHTOISEEN ELÄMÄÄN 4

Lisätiedot

ALUEVIISARI 1 /2014 - ALUETYÖ TIEDOTTAA

ALUEVIISARI 1 /2014 - ALUETYÖ TIEDOTTAA - ALUETYÖ TIEDOTTAA Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry:n paikallisyhdistyksiin lähetetään kaksi ALUEVIISARI-tiedotetta vuonna 2014. Tässä ALUEVIISARISSA kerrotaan aluetyöstä, esitellään aluekohtaiset

Lisätiedot

2/2009 CP-LEHTI CP0902 s01 1 9.4.2009, 05:39

2/2009 CP-LEHTI CP0902 s01 1 9.4.2009, 05:39 2/2009 CP-LEHTI 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2009:2 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00 www.cp-liitto.fi, toimisto@cp-liitto.fi

Lisätiedot

7/2011 CP-LEHTI. Rauhallista joulua

7/2011 CP-LEHTI. Rauhallista joulua 7/2011 CP-LEHTI Rauhallista joulua 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2011:7 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki - puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 - keskus klo 9-16 - www.cp-liitto.fi, toimisto@cp-liitto.fi

Lisätiedot

LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA!

LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA! LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA!» Oppiminen ajattelun ja toiminnan muutos! Ota talteen! Tarvitset tätä esitettä koko vuoden. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry SISÄLTÖ 5 LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA

Lisätiedot

6/2011 CP-LEHTI. Tässä numerossa mm: Vapaaehtoistoimintaa ja vertaistukea

6/2011 CP-LEHTI. Tässä numerossa mm: Vapaaehtoistoimintaa ja vertaistukea 6/2011 CP-LEHTI Tässä numerossa mm: Vapaaehtoistoimintaa ja vertaistukea 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2011:6 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki - puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 - keskus

Lisätiedot

4/2014. Perinteinen Joulujuhla la 13.12. Viertolan koululla, kts. takakansi. Vantaan Invalidit ry:n jäsenlehti

4/2014. Perinteinen Joulujuhla la 13.12. Viertolan koululla, kts. takakansi. Vantaan Invalidit ry:n jäsenlehti Perinteinen Joulujuhla la 13.12. Viertolan koululla, kts. takakansi 4/2014 Vantaan Invalidit ry:n jäsenlehti Suunnittele yhdistykselle LOGO! Kaikille avoin suunnittelukilpailu sivu 11 Invaviestin ilmoitushankkijaksi?

Lisätiedot

JÄSENLEHTI 2/2015 Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

JÄSENLEHTI 2/2015 Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry JÄSENLEHTI 2/2015 Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 1 Puheenjohtajan palsta Puheenjohtajan tervehdys Tätä kirjoittaessani kevät lähestyy kovaa vauhtia. Tuleva kevät on tärkeä omaishoitajien

Lisätiedot

UUDENMAAN CP-YHDISTYS- NYLANDS CP-FÖRENING ry. Jäsentiedote Syysjulkaisu 3 2014

UUDENMAAN CP-YHDISTYS- NYLANDS CP-FÖRENING ry. Jäsentiedote Syysjulkaisu 3 2014 UUDENMAAN CP-YHDISTYS- NYLANDS CP-FÖRENING ry Jäsentiedote Syysjulkaisu 3 2014 A L K U S A N A T Julkaisija Uudenmaan CP-yhdistys Nylands CP-förening ry Kauppamiehentie 6, 2. krs, 02100 Espoo puh. 09-466

Lisätiedot

EHYT IKÄHANKE ESITTÄYTYY. Hankkeen toiminnassa ja seminaarissa perehdytään hyvään ikääntymiseen 12-14 > 18 >

EHYT IKÄHANKE ESITTÄYTYY. Hankkeen toiminnassa ja seminaarissa perehdytään hyvään ikääntymiseen 12-14 > 18 > EHYT 3 17.9.2013 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote IKÄHANKE ESITTÄYTYY Hankkeen toiminnassa ja seminaarissa perehdytään hyvään ikääntymiseen 12-14 > Minna Lehtinen EHYT ry:n aluefoorumit jatkuvat

Lisätiedot

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 1 JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 2 1 JOHDANTO 3 2. HANKKEEN NELJÄ TOIMINTAVUOTTA 4 3. TAUSTALLA VAIKUTTANEET TARPEET JA HANKKEEN TAVOITTEET 5 4. HANKKEEN

Lisätiedot

Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14

Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14 ADHD-liiton jäsenlehti Porina-nurkka Porina-projektin kuulumisia s. 8 Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14 Erityinen nuori rippikouluun s. 16 s i s ä l l y s Tässä

Lisätiedot

1/2015. KOONTI: Järjestöpäällikkö Tom Anthoni tom.anthoni@aivoliitto.fi p. 050 568 9145

1/2015. KOONTI: Järjestöpäällikkö Tom Anthoni tom.anthoni@aivoliitto.fi p. 050 568 9145 Yhdistysposti 2) Pääkirjoitus: Vaikuttamista puhevammaisten asioissa 3) Ajankohtaista järjestötoimintaa 3) Liittokokous 2015 3) Vuoden 2015 toimintatonnit 3) Vuoden 2014 toimintatonnit ja niiden tilitys

Lisätiedot

Toimintakertomus on myös ns. vuosikertomus ja tässä on kuvattuna toimintaamme normaalikäytäntöä laajemmin sisällöin.

Toimintakertomus on myös ns. vuosikertomus ja tässä on kuvattuna toimintaamme normaalikäytäntöä laajemmin sisällöin. AMMATILLISET ERITYISOPETTAJAT RY TOIMINTAKERTOMUS kulunut toimintakausi 2013-2014 on ollut yhdistyksen kolmaskymmeneskuudes. Yhdistys on perustettu 21.1.1987, jota ennen se toimi AOL:ssä Ammatillisten

Lisätiedot

Jäsenlehti. Yli 800 vuodessa! Edullista ruokaa, uusia kauppoja, työpaikkoja, ja Bonusta tilille. TÄSSÄ NUMEROSSA: Arina.fi

Jäsenlehti. Yli 800 vuodessa! Edullista ruokaa, uusia kauppoja, työpaikkoja, ja Bonusta tilille. TÄSSÄ NUMEROSSA: Arina.fi SDFXFGXGDG Jäsenlehti OULUN INVALIDIEN YHDISTYS RY HUHTIKUU 1/2014 TÄSSÄ NUMEROSSA: Caritas on aidosti oululainen... sivu 7 Avustajakoirasta on paljon hyötyä... sivu 14 Osuuskaupassa omistetaan ja jaetaan

Lisätiedot

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi salo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi salo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1(31) VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020 Sosiaali- ja terveyslautakunta 31.10.2012 2(31) Sisällys 1 VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TAVOITTEET... 3 1.1 Ohjelman tausta... 3 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 5

Lisätiedot

Hyvät yhdistystoimijat!

Hyvät yhdistystoimijat! 19.2.2015 1 / 12 Tiedote on tarkoitettu käsiteltäväksi yhdistyksen hallituksessa. Hyvät yhdistystoimijat! Aurinko on tullut jälleen vuoden pimeimmän vaiheen jälkeen esiin. Auringon ja valon voima on ihmeellinen:

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010 www.aivovammaliitto.fi T AIV OVA M M ALIITTO RY F R H J Ä R N S K A D E F Ö B U R E D N Sisällysluettelo Sivu 1. Yleistä 3 2. Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminta 4 2.1.

Lisätiedot

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 Onneksi on Julkaisija: Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare

Lisätiedot

PIHLAJA TUETTU TYÖLLISTYMINEN RY

PIHLAJA TUETTU TYÖLLISTYMINEN RY PIHLAJA 2012 TUETTU TYÖLLISTYMINEN RY Tuettu työllistyminen ry Tuettu työllistyminen ry:n tehtävänä on vajaakuntoisten, lähinnä kehitysvammaisten, työllistymisen edistäminen vapailla työmarkkinoilla. Tuettu

Lisätiedot

Neuvonta puhelin. Syömishäiriö liitto- Toivomme, Tässä numerossa

Neuvonta puhelin. Syömishäiriö liitto- Toivomme, Tässä numerossa Syömishäiriöliitto-SYLI ry:n jäsen ja tiedotuslehti 3/2011 Tässä numerossa Toivomme, että SYLILLINEN herättää ajatuksia ja rakentavaa keskustelua. Syömishäiriö liitto- -SYLI ry toivottaa jäsenille, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

MARRASKUU 4/2009. Vantaan Invalidit ry:n jäsenlehti. YKE - Yhdistystoiminnan kehittämishanke. Matkamuistoja Valamon retkeltä s. 9

MARRASKUU 4/2009. Vantaan Invalidit ry:n jäsenlehti. YKE - Yhdistystoiminnan kehittämishanke. Matkamuistoja Valamon retkeltä s. 9 Vantaan Invalidit ry:n jäsenlehti MARRASKUU 4/2009 ISSN1457-9490 YKE - Yhdistystoiminnan kehittämishanke * uusia työkaluja yhdistystoiminnan kehittämiseen s. 7 Matkamuistoja Valamon retkeltä s. 9 Ulla

Lisätiedot