VAMMAISPOLITIIKAN AJANKOHTAISET... 3 JÄRJESTÖTOIMINTA Valtakunnallisen CP-viikon Savonlinnan teemaseminaari... 6

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAMMAISPOLITIIKAN AJANKOHTAISET... 3 JÄRJESTÖTOIMINTA... 5. Valtakunnallisen CP-viikon Savonlinnan teemaseminaari... 6"

Transkriptio

1 Jäsentiedote 2/12

2 Sisältö VAMMAISPOLITIIKAN AJANKOHTAISET... 3 JÄRJESTÖTOIMINTA... 5 Valtakunnallisen CP-viikon Savonlinnan teemaseminaari... 6 SOPEUTUMISVALMENNUKSEN 40v JUHLASEMINAARI TYÖHARJOITTELU portti työelämään Vielä ehdit osallistua valokuvakilpailuun! ALUETOIMINTA Väli-Suomen ja Kaakkois-Suomen alue CP-YHDISTYKSET TIEDOTTAVAT

3 VAMMAISPOLITIIKAN AJANKOHTAISET Ilona Toljamo Palvelupäällikkö Malmin kauppatie 26, Helsinki Puhelin: (09) tai , Sähköposti: Sosiaalihuoltolain uudistus Sosiaalihuoltolain uudistusta valmistellut työryhmä on antanut loppuraporttinsa. Vuonna 2009 asetetun työryhmän tehtävänä oli selvittää sosiaalihuoltoa koskevien lakien kokonaisrakenne, soveltamisala ja tarve uudistaa sisältöä. Lisäksi työryhmä valmisteli uudistamista koskevat keskeisimmät linjaukset ja laati esityksen sosiaalihuollon lainsäädännön sisällön uudistamiseksi. Sosiaalihuollossa painopistettä siirrettäisiin ennaltaehkäisevään työhön ja varhaiseen tukeen. Lainsäädännössä painottuisi asiakaslähtöisyys ja pyrkimys turvata eri ikäryhmien ja väestöryhmien oikeus riittäviin, yksilöllistä tarvetta vastaaviin yleisiin sosiaalipalveluihin. Loppuraportissa ehdotettu lakiesitys sisältää kuntalaisille suunnattavia hyvinvointia edistäviä toimia; määrittelyjä yksilöiden ja perheiden tuen tarpeista; määrittelyjä arkea tukevista yleisistä sosiaalipalveluista ja tukitoimista; palvelutarpeen selvittämisen ja palvelusuunnittelun sekä sosiaaliohjauksen ja palvelujen kehittämisen. Kunnilla olisi edelleen järjestämisvastuu sosiaalihuollon järjestämisestä. Loppuraportissa ehdotetaan monia hyviä parannuksia nykyiseen. Muun muassa palvelutarpeen selvitys ja palvelusuunnittelu tulisi tärkeäksi osaksi toimintaa. Myös perheille annettavat palvelut ja tuki vastaisi nykyistä paremmin perheiden tarpeisiin muun muassa kotiin annettavana apuna, tilapäishoitona jne. Muun muassa lievästi vammaisten henkilöiden mahdollisuudet kotiin saatavaan apuun paranisivat. Vammaisten henkilöiden osalta lakiehdotuksessa on myös asioita, joihin tulee kiinnittää huomiota: vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain suhde, henkilökohtaisen avun erilaiset määrittelyt, palveluasuminen ja kotiin annettavat palvelut jne. Työryhmä ehdottaa erityislakien tarkastelun ennen lopullista uudistusta. Vammaispalvelulaki, kehitysvammaisten erityishuollosta annettu laki, omaishoidon tukea koskevat säädökset ja työelämän osallisuutta koskeva lainsäädäntö ovat muun muassa vammaisia ihmisiä ja heidän perheitään koskevia lakeja, jotka vaativat tarkastelua tässä tilanteessa. Todennäköisesti hallituksen esitys eduskunnalle annetaan syksyllä 2013 budjettilakina. Laki tullenee voimaan aikaisintaan 2015, koska kunnille on annettava riittävästi aikaa valmistautua asiaan. 3

4 Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta selvitetään Sosiaali- ja terveysministeriössä työryhmä selvittää sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujen uudistamistarpeita. Sosiaalihuollon työelämäosallisuuden tukemisella tarkoitetaan toimia, joilla tuetaan vaikeasti työllistettävien kuten vammaisten ihmisten työllisyyttä ja toimintakyvyn ylläpitoa sekä osallisuuden toteutumista. Nykyisin sosiaalihuoltolaissa, kuntouttavaa työtoimintaa koskevassa laissa ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa on työelämäosallisuutta tukevia toimia. Vammaispalvelulaissa taas säädetään vaikeavammaisten oikeudesta päivätoimintaan. Nykyinen lainsäädäntö ja palvelujärjestelmä on sirpaleinen ja vaikeaselkoinen eikä välttämättä parhaalla tavalla vastaa tavoitteisiin ja tarpeisiin. Työryhmä työskentelee asti. Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmaan sisältyy osatyökykyisten ja vaikeasti työllistettävien henkilöiden mahdollisuuksia työntekoon ja kuntoutukseen parantaminen. Työelämäosallisuutta selvittävän työryhmän lisäksi sekä sosiaali- ja terveysministeriössä että työ- ja elinkeinoministeriössä on työryhmät pohtimassa muun muassa vammaisten ihmisten ja osatyökykyisten työllistymisen esteitä ja keinoja työllistymisenedistämiseen. Omaishoidon kehittäminen Omaishoidon kokonaisuudistusta pohtiva työryhmä valmistelee useissa eri jaostoissa omaishoidon uudistusta. Väliraportti annetaan vuoden vaihteessa. Koska työryhmä jatkaa työtään vuoden 2015 loppuun, esitystä kokonaisuudistuksesta tuskin annetaan tällä hallituskaudella. Lehdistössä on ollut esillä muun muassa omaishoidon tuen siirtäminen Kelaan. Siirto tuskin tapahtuu ennen työryhmän kokonaisesityksen valmistumista, jos siirtoa ylipäänsä tulee. Työryhmän työskentely on vasta alussa ja tavoitteena on käydä omaishoito ja siihen liittyvät palvelut ja tuet perusteellisesti läpi ja luomaan nykyistä yhdenvertaisempi järjestelmä. Viestintävirasto ja finanssivalvonta vastanneet VF tiedusteluun Viestintävirasto ja Finanssivalvonta ovat vastanneet Vammaisfoorumin kirjelmään, jossa tiedusteltiin miten aiotaan turvata vammansa vuoksi toisen apua tarvitsevan täysivaltaisen vammaisen aikuisten mahdollisuudet käyttää verkkopalveluja, joissa henkilötunnisteena käytetään pankkitunnuksia. Tiedossamme on, että pankki ei ole myöntänyt verkkopankkitunnuksia vammaiselle henkilölle, joka tarvitsee toisen henkilön apua. Vastaavia ongelmia on tullut esiin myös muissa pohjoismaissa. Viestintävirasto toteaa pankkeja koskevan lainsäädännön olevan tiukka ja mahdollistavan sen, että verkkopankkitunnuksia ei myönnetä, jos pankki voi epäillä niiden joutuvan kolmannen osapuolen tietoon (tässä tapauksessa siis avustajan). He mainitsivat kehittämistyön muiden sähköisten henkilötunnistuksen osalta olevan meneillään ja asian vaativan kehittämistä. He lähettivät asian tiedoksi myös LVM:öön ja STM:öön. 4

5 Finanssivalvonta toteaa lainsäädännön estävän verkkopankkitunnusten antamisen henkilölle, jos voidaan epäillä niiden joutuvan toisen henkilön tietoon. Tässä vedotaan siis turvallisuuteen ja väärinkäytösten estämiseen. Vammaisfoorumi on asiassa yhteydessä STM ja LVM sekä Kuluttaja-asiain lautakuntaan. Yhä lisääntyvät julkiset verkkopalvelut vaativat sähköistä henkilötunnistetta ja nyt yhä useammat palvelujen tarjoavat käyttävät tunnisteena verkkopankkitunnuksia. Valtakunnallisen vammaispoliittisen ohjelman, VAMPOn, seuranta Seurannan koordinaatiotehtävän sosiaali- ja terveysministeriö on osoittanut Valtakunnalliselle vammaisneuvostolle. Neuvosto päätti kokouksessaan täydentää kokoonpanoaan VAMPO- seurannan osalta Ulkoasiainministeriön, Oikeusministeriön, Kela:n, Vammaisfoorumin sekä Vammaisten ihmisoikeuskeskus. Vammaisfoorumin edustajana seurannassa on Ilona Toljamo. JÄRJESTÖTOIMINTA Valtakunnallista CP-viikkoa vietetään vuosittain kalenteriviikolla 43. CP-viikon tarkoituksena on nostaa esille CP-vammaan liittyviä asioita, sekä tuoda esille ajankohtaisia teemoja ja aiheita vammaisuuteen liittyen. Vuosittain CP-viikolla nostetaan esille aiheita CPliiton vuoden teemaan liittyen, vuonna 2012 CP-liiton teemana on Vaikuttaminen. Tänä vuonna CP-viikkoa vietetään lokakuuta. Vuoden 2012 tapahtumalistalla on mm. alueellisia tilaisuuksia Porissa, Savonlinnassa ja Moijalassa, sekä CP-viikon päättävät valtakunnalliset syyspäivät Jyväskylässä. Jyväskylän syyspäiviä vietetään Keski-Suomen CPyhdistyksen 50-vuotis juhlien merkeissä! CP-viikon tapahtumiin osallistuminen on maksutonta. Lisätietoa löydät CP-liiton kotisivuilta Tervetuloa! Syksyisin terveisin, Minna Teiska Järjestöpäällikkö Malmin kauppatie 26, Helsinki puh , sähköposti: 5

6 CP-viikolla tapahtuu! Valtakunnallisen CP-viikon Savonlinnan teemaseminaari - Elämän iloa ja osallisuutta - Aika: klo 12:00-16:00 Paikka: BEST WESTERN Spahotel Casino, Kylpylaitoksentie 7, Savonlinna Ohjelma: Seminaarin avaus ja päivän juontaja Toiminnanjohtaja Tomi Kaasinen, Suomen CP-liitto ry Osallisuus ja vahvistuminen, Lea Lihavainen, OK-opintokeskus keskustelua Kahvitauko Myönteisyys ja positiivinen ajattelu, Sairaalapastori, Satu Valkonen-Lindblad keskustelua Loppusanat ja päivän päätös Toiminnanjohtaja Tomi Kaasinen, Suomen CP-liitto ry Sitovat ilmoittautumiset erityisruokavalioineen mennessä Pohjois-Suomen aluesihteerille, Elina Seppänen p tai Seminaari on tarkoitettu kaikille asiasta kiinnostuneille ja on osallistujille maksuton. Lämpimästi tervetuloa! Pidätetään oikeus ohjelmamuutoksiin. 6

7 7

8 ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN SOPIVIN PALVELUIN -HANKKEEN SEMINAARI PIENELLÄ AVULLA - Hahmotuksen haitasta hallintaan Onko vammaa olemassa, jos se ei näy? Eksytkö? Tule kuulemaan ja keskustelemaan hahmottamiseen liittyvistä asioista. Seminaari on suunnattu opiskelijoille, ammattilaisille ja ihmisille, joilla on lievä CP-, MMCvamma tai hydrokefalia. Paikka: Helsinki, Kaapelitehdas, Valssaamo Sali (Tallberginkatu 1, Helsinki) Aika: keskiviikko kello 12:00 19:30 Ohjelma 12:00 12:30 Tulokahvit 12:30 13:00 Seminaarin avaus Sari Laiho, Suomen CP-liitto ry, koordinaattori 13:00 13:45 Hahmottaminen ja hahmottamisvaikeudet Ulla Puolakka, Kuntoutusyksikkö Nekku, neuropsykologi (ET) 13:45 14:10 Elämää hahmottamisvaikeuksien kanssa 14:10 14:30 Jaloittelutauko Paula Ikonen, asiakas asiantuntija 14:30 15:15 Hahmottamisen haasteet opiskelumaailmassa Susa Kalliomaa, Invalidiliiton Järvenpään Koulutuskeskus, kuntoutuspsykologi 15:15 15:45 Katsaus toimintakykyä arvioiviin menetelmiin Merja Marjamäki, Suomen CP-liitto ry, projektityöntekijä 15:45 16:00 Yhteenveto ja hetki vielä kysymyksille aikaa 16:00 17:00 Pienapuvälinenäyttely / kahvia ja teetä sekä hedelmiä AFTER WORK 17:30 19:15 Veeti Kallio duo Kokemusten ja ajatusten vaihtoa päivän asian teemoilta live-musiikin tahdissa Seminaari on maksuton ja paikalla on yleisavustajia koko tapahtuman ajan. Lisätietoja ja ilmoittautuminen 2.11 mennessä. Koordinaattori Sari Laiho gsm

9 SOPEUTUMISVALMENNUKSEN 40v JUHLASEMINAARI Kurssilaisia kutsutaan juhlavieraiksi Suomen CP-liitto ry järjestää sopeutumisvalmennuksen 40v juhlaseminaarin Kauniaisten Työväenakatemialla torstaina klo 12:00-19:00. Tilaisuus on kutsuvieraille. Haluamme muistaa kurssilaisia kuluneiden vuosien ajalta ja tarjoamme kymmenelle ensimmäiseksi ilmoittautuneelle mahdollisuuden osallistua tilaisuuteen. Ilmoittautumiset lokakuun puoleen väliin mennessä sopeutumisvalmennuksen koordinaattorille: 9

10 TYÖHARJOITTELU portti työelämään Työharjoittelu portti työelämään -projekti toteutetaan Suomen CP-liitossa Rahaautomaattiyhdistyksen rahoittamana vuosina Projektin avulla halutaan parantaa CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten opiskelijoiden mahdollisuuksia työssäoppimiseen toisen asteen ammatillisissa opinnoissa. Projektissa luodaan uusia, innovatiivisia työssäoppimispaikkojen välittämisen muotoja sekä toimintamalleja, jotka vastaavat liiton kohderyhmään kuuluvien opiskelijoiden työssäoppimisen tarpeisiin. Lue lisää projektin omilta verkkosivuilta: www. tyossaoppimispaikat.fi. Kuulutko projektin kohderyhmään? Opiskeletko merkonomiksi, datanomiksi, lähihoitajaksi, maalariksi, puutarhuriksi tai suoritatko jotain muuta ammatillista perustutkintoa toisella asteella? Tai oletko juuri valmistunut ammattiin? Tänä päivänä kiinteä osa opiskelua on työssäoppiminen. Se on tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua opiskelua työpaikalla. Millaisia kokemuksia sinulla on siitä? Voit esimerkiksi kertoa, mitkä asiat toimivat hyvin sinun työssäoppimisjaksoillasi. Aivan yhtä arvokasta tietoa projektille ovat kokemukset, joissa kaikki ei mennytkään suunnitellulla tavalla. Jo ammattiin valmistuneilta toivoisimme kokemuksia siitä, oliko työssäoppiminen porttisi työelämään. Löysitkö työssäoppimisjakson kautta työpaikan? Miten se tapahtui? Tai miten työssäoppimisjaksoja pitäisi mielestäsi kehittää, jotta ne palvelisivat paremmin valmistumisen jälkeistä työllistymistä? CP-yhdistykset voivat olla avaamassa opiskelijoille portteja työelämään Tärkeä osa projektia on löytää työnantajia työssäoppimispaikkojen tarjoajiksi eri aloilta. Kolmas sektori eli järjestöt, säätiöt ja osuuskunnat voivat olla myös oivallisia työssäoppimispaikkoja opiskelijoille. Millaisia työtehtäviä CP-yhdistyksistä voisi löytyä työssäoppijoille? Voisiko opiskelija esimerkiksi suunnitella yhdistykselle esitemateriaalia tai verkkosivut? Entä jos nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajaksi opiskeleva nuori tulisi suunnittelemaan yhdistyksen nuorisotoimintaa työssäoppimisjaksollaan? Tai mitä muuta työssäoppimisjakso voisi pitää sisällään? Kertokaa ideoitanne, niin mietitään yhdessä toteutustapoja ja -mahdollisuuksia. 10

11 Mitä työssäoppiminen on? Tänä päivänä ammatillinen koulutus tapahtuu osaksi aidossa työympäristössä. Työssäoppimista sisältyy vähintään 20 opintoviikkoa ammatillisten perustutkintojen opintoihin. Osa ammatillisen tutkinnon tavoitteista opitaan siis tekemällä työtä. Työssäoppiminen on tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua opiskelua työpaikalla. Pääsääntöisesti työssäoppiminen tapahtuu ilman palkkaa eikä opiskelija ole työsuhteessa työssäoppimispaikkaan. Oppilaitos vastaa opiskelijoista ja on vakuuttanut heidät. Työssäoppiminen perustuu kirjalliseen sopimukseen oppilaitoksen ja työnantajan kesken. Opiskelija osallistuu myös itse työssäoppimisjaksojen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Työssäoppimista ohjaavat kunkin ammatillisen perustutkinnon perusteet sekä lait ja asetukset. Keskeiset toimijat ovat opiskelija, työssäoppimisen vastuuopettaja ja työpaikalla nimetty työpaikkaohjaaja. Opiskelijan tukena voi oppilaitoksesta olla myös työvalmentaja tai ohjaaja. Monilla työpaikoilla työntekijät kouluttavat nykyään oman työnsä ohella ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevia nuoria heidän työssäoppimisjaksoillaan. Työssäoppiminen ja sen yhteydessä toteutettavat ammattiosaamisen näytöt ovat hyvä tilaisuus opiskelijalle näyttää osaamistaan käytännön työtehtävissä. Työssäoppimisaikana työnantaja saa kuvan opiskelijan tiedoista ja taidoista sekä asenteesta. Motivoitunut ja osaava opiskelija on helppo rekrytoida, kun tarvitaan uusia työntekijöitä. Ota yhteyttä! Kirsi Tuovinen Koordinaattori Eeva Pöyhönen Projektityöntekijä Projektin verkkosivut: 11

12 Vielä ehdit osallistua valokuvakilpailuun! Työharjoittelu portti työelämään -projektin valokuvakilpailun kilpailuaika jatkuu marraskuun loppuun saakka. Kilpailun aiheena on työpaikalla tapahtuva oppiminen. Osallistu kilpailuun kuvalla, josta välittyy tekemällä oppiminen, ammattitaito sekä työn ilo. Parhaat kuvat palkitaan valokuvaukseen liittyvillä tuotteilla. Ensimmäinen palkinto Canon EOS 1100D KIT DC III -digijärjestelmäkamera (arvo 400 ), toinen palkinto Canon IXUS 230 HS digikamera (arvo 200 ) ja kolmas palkinto Lowepro Classfield Sling 220AW kameralaukku (arvo 90 ). Palkittavien kuvien arviointikriteereinä ovat kuvan sopivuus kilpailun teemaan, tapa esittää kuvan avulla kilpailun aihe sekä kuvan monipuoliset käyttömahdollisuudet projektin viestinnässä ja markkinoinnissa. Kilpailun voittajat valitsee nelihenkinen raati, johon kuuluvat Suomen CP-liitosta toiminnanjohtaja Tomi Kaasinen, palvelupäällikkö Ilona Toljamo, verkkoviestinnän harjoittelija Markus Maury sekä koordinaattori Kirsi Tuovinen. Jokainen kuvaaja voi osallistua kilpailuun enintään kolmella kuvalla. Kuvat lähetetään JPGmuodossa CP-liiton verkkosivuilta löytyvän lomakkeen kautta viimeistään Tutustu tarkemmin valokuvakilpailun sääntöihin ja osallistumisohjeisiin osoitteessa 12

13 VATES-Säätiö järjestää: Kyvyt käyttöön! Laadukkaampaa työtä ja valmennusta Yhteistyökumppanina Pieksämäen kaupunki Aika: Paikka: Koulutuskeskus Agricola, Huvilakatu 31, Pieksämäki Tervetuloa Kyvyt käyttöön -seminaariin, joka on vuoden tärkein tapahtuma vammaisten ja osatyökykyisten työllistymisen kanssa kamppaileville ammattilaisille. Olitpa sitten esim. työhönvalmentaja, ohjaaja, kehittäjä, kouluttaja, opettaja, virkamies tai yrittäjä tämä tapahtuma tarjoaa rautaisen annoksen tietoa, vinkkejä ja kokemuspääomaa siitä, miten heikossa työmarkkina-asemassa oleva asiakas siirtyy kohti työelämää. Tänä vuonna ohjelmassa ovat pääpuhujat ja rinnakkaisseminaarit, joissa on 37 puhujaa. Rinnakkaisseminaarit on jaettu viiden eri teeman alle. Rinnakkaisseminaareissa on yhteensä 25 esitystä, joista voit valita omasi kiinnostusi mukaan ja luoda oman seminaaripakettisi. Seminaariin odotetaan yli 100 osallistujaa. Lisätietoja Tervetuloa mukaan! Ilmoittautumiset, majoitus, ruokailut ym. sihteeri Tarja Karvonen, p. (09)

14 ALUETOIMINTA Väli-Suomen ja Kaakkois- Suomen alue Tampereen aluetoimisto: Pellervonkatu 9, huone 1014, Tampere puh sähköposti: Aluesihteeri Jari Turku (Pirkanmaan, Hämeenlinnan- ja Lahden seudun sekä Etelä-Kymenlaakson ja Etelä-Saimaan CP-yhdistykset) Väli- ja Kaakkois-Suomen alue (Etelä-Kymenlaakson-, Etelä-Saimaan-, Hämeenlinnan seudun-, Lahden Seudun- ja Pirkanmaan CP-yhdistykset) Alle on kerätty Väli- ja Kaakkois-Suomen alueen ja yhdistysten erilaisia syksyn ja loppuvuoden tapahtumia. Päivitettyjä tietoja alueen tapahtumista jne. löytyy Suomen CPliiton www-sivuilta (http://cpliitto.fi/liiton_toiminta/aluetyo/pirkanmaa_hameenlinna_lahden_seutu_seka_etela-kymenlaakso_ja_etelasaimaa ) ja myös alueen yhdistysten omilta www-sivuilta. ATK-koulutusta Tampereella Lue lisää (mainos ohessa) Etelä-Karjalan NV- yhdistysten verkosto järjestää Amazing-race-tapahtuman Lappeenrannassa. Tapahtuma liittyy kunnallisvaaleihin. Tapahtuman mainos (ohessa) Hämeenlinnan seudun CP-yhdistyksen Ylimääräinen kokous Aika: keskiviikko klo Paikka: Hotelli Cumuluksen kokoustila, Raatihuoneenkatu 16 18, Hämeenlinna Kokouksessa käsitellään sääntömuutosta. Sääntömuutos on iso asia ja se koskee kaikkia jäseniä, joten jäsenistöltä toivotaan aktiivista osallistumista tärkeään kokoukseen. Kokouksen lomassa yhdistys tarjoaa pullakahvit. Tervetuloa! Lisätietoja: yhdistyksen puheenjohtaja Helena Arvio, puh tai helena.arvio(at)gmail.com. 14

15 Vaalikeskustelutilaisuus Tampereella Paikka: Tampereen kaupungin valtuustosali, Aleksis Kivenkatu C, Tampere Aika: ke klo Tila on esteetön. Mikäli tarvitset tulkkipalvelua ota yhteys mennessä: jukka.kaukola(at)tampere.fi. Järjestäjinä Tampereen vammaisneuvosto ja VATENK. Tule paikalle kuuntelemaan, kommentoimaan ja kyseenalaistamaan! Lue lisää (liitteenä) Kulttuuria kaikille- seminaarit Tampereella Tampereen kaupungin kulttuuripalvelut järjestää yhteistyössä Pirkanmaan festivaalit ry:n ja vammaisneuvoston kanssa neljä seminaaripäivää otsikolla "Kulttuuria kaikille!". Seminaarien järjestämiseen on saatu taloudellista tukea Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Seminaarien teemat ja ajat: Ke tutustutaan saavutettavuuden käsitteeseen ja saavutettaviin tapahtumiin Pe paneudutaan esteettömyyteen erityisesti liikkumisen, näkemisen ja kuulemisen näkökulmasta To keskitytään viestinnän saavutettavuuteen Ma sarjan päätösseminaarissa seurataan vähemmistöryhmien edustajien kulttuuriesityksiä ja kuullaan heidän puheenvuorojaan. Vammaisneuvosto julkistaa tilaisuudessa Saavutettava kulttuuriteko-palkinnon. Seminaarit tarjoavat kulttuuri-, taide- ja liikunta-alojen asiantuntijoille työkaluja, materiaaleja ja kontakteja oman työn saavutettavuuden kehittämiseen. Seminaarit ovat kaikille avoimia, esteettömiä ja maksuttomia tapahtumia. Lisätietoa alla olevasta ohjelmasta. Lahden seudun NV-yhdistysten verkoston seuraava kokous Aika: klo Paikka: Invalidiliiton Lahden Kuntoutuskeskus, Launeenkatu 10, Lahti Lisätietoja: aluesihteeri Jari Turku Väli- ja Kaakkois-Suomen CP-yhdistysten kehittämispäivä Aika: klo Paikka: Hotelli Vaakuna, Kouvola 15

16 Kehittämispäivästä tiedotetaan tarkemmin myöhemmin suoraan yhdistyksiin ja CP-liiton www- sivuilla. Lisätietoja: aluesihteeri Jari Turku Pirkanmaan CP-yhdistyksen vuosikokous ja jäsenilta Aika: klo Paikka: avoin Jäsenillassa mukana Suomen CP-liitosta: palvelupäällikkö Ilona Toljamo, koordinaattori Sari Laiho ja aluesihteeri Jari Turku. Kokouksesta ja jäsenillasta tiedotetaan tarkemmin myöhemmin. Pirkanmaan alueen järjestötyöntekijöiden (PAASIT) ja Tampereen Ammattikorkeakoulun Järjestöpäivä Aika: klo Paikka: Tampereen ammattikorkeakoulu, Kuntokatu 4, Tampere Päivä on tarkoitettu ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Ohjelmassa on järjestöjen esittelyä, kokemuspuheenvuoroja ja järjestötori (klo ). Lisätietoja: aluesihteeri Jari Turku Kotkan seudun NV- yhdistysten verkoston seuraava kokous Aika: klo Paikka: Kotkan pääkirjasto, Einon kamari Lisätietoja: aluesihteeri Jari Turku Hyvää syksyn jatkoa! Aluesihteeri Jari Turku 16

17 VAALIKESKUSTELUTILAISUUS Yhdenvertainen Tampere Keskiviikko klo Tampereen kaupungin valtuustosali Aleksis Kiven katu C Tila on esteetön. Mikäli tarvitset tulkkipalvelua, ota yhteys mennessä: Tilaisuudessa mukana Tampereen kunnallisvaaliehdokkaita Tilaisuuden aiheina: Itsenäinen elämä Vammaisten työllistyminen Esteettömyys Tilaisuuden vetävät Milla Ilonen ja Kari Lähteenmäki TOIVOTAMME KAIKKI LÄMPIMÄSTI TERVETULLEIKSI! Tampereen kaupungin vammaisneuvosto ja VATENK 17

18 ATK-koulutusta tarjolla!! Kiinnostaako yhdistystäsi ATK-koulutus? Nyt olisi tarjolla räätälöityjä kursseja seuraavista aihepiireistä: Tekstinkäsittely (word 2007/2010) Taulukkolaskenta (Excel 2007/2010) Internet Sähköposti (Gmail) Tietokoneen peruskäyttötaidot (Windows 7) Kurssit ovat viikonloppuisin 1 pv (4 tuntia) tai 2 pv (8 tuntia) Kurssit järjestetään joko Pellervontuvalla (Tekstinkäsittely, Taulukkolaskenta ja tietokoneen peruskäyttötaidot) tai Tampereen seudun invalidien kerhohuoneella Kuninkaankatu 36 B (Internet) Kurssi toteutuu, jos osallistujia on vähintään 4 henkilöä Yhden kurssi maksimiosallistujamäärä on 8 henkilöä Kurssimaksu on 10 /kurssi (materiaalimaksu) Kouluttaja: Pasi Holmström, Invalidiliitto ry Yhteystiedot: Pasi Holmström GSM:

19 CP-YHDISTYKSET TIEDOTTAVAT Nuorten tapahtumia Kuopiossa Yhdistyksemme järjesti nuortenillan/ keikan syyskuussa. Diandra esiintyi Kulttuuriareenalla Kuopiossa, jonne lähti 8 yhdistyksemme nuorta kuuntelemaan Diandran keikkaa. Paikalla tanssi aluksi myös paikallinen street- tanssiryhmä, jota pääsimme seuraamaan ja ehdimme vähän jutella ennen keikan alkua. Keikka oli hyvä ja keikan jälkeen Diandra tuli erikseen jakamaan meille nimikirjoitukset ja saimme ottaa yksityiskuvia. Keikan loputtua kolme nuorta jatkoi iltaansa Amarillossa, jutellen ja syöden. Pohjois- Savon CP-yhdistys järjestää tänä vuonna (varmaan marraskuussa) vielä ainakin yhden nuortenillan. Se olisi hohtokeilausta ja ravintolaruokailua sisältävä tapahtuma. Muitakin tapahtumia saa ehdottaa, jos vain mieleen tulee jotain kivaa yhdessäoloa. Yritetään järjestää.:) Terveisin, Annamari Pulliainen Pohjois-Savon yhdistyksen nuorisovastaava 19

20 Pohjois-Savon CP-yhdistys ry tiedottaa: Yhdistyksen kerhot Syksyn kerhot käynnistyivät syyskuussa. Liikuntavuorot ovat seuraavasti, liikuntavastaavana Mika Ruotsalainen: Keilailua on Kuopion keilahallilla joka toinen maanantai (parittomalla viikolla), klo Keilailua vetää liikuntavastaava Mika Ruotsalainen. Vammaisuinti Suokadun Palvelutalolla tiistaisin klo 17 18, omavastuu 2 /hlö/uintikerta. Boccia Suokadun Palvelutalolla salissa torstaisin klo 19 20, järj. Kuopion invalidit ja Pohjois-Savon CP-yhdistys, vetäjänä Lauri Knuutinen. Perheuinti Kunttarilla muutamana syyskauden sunnuntaina tai lauantaina: Kiinnostuneet ottakaa yhteys ja sopikaa yhteinen sunnuntai - tai lauantai-aamu. Pienten lasten perheiden CP-kerho - uusia jäseniä kaivataan. Laittakaahan sana kiertämään, että mukaan voi tulla. Vertaistuessa on voimaa! Lapsiperheiden vertaistukiryhmä alkaa Rauhalahden päiväkodilla. Pohjois-Savon CP-yhdistyksen Sääntömääräinen syyskokous pidetään klo Suokadun palvelutalon ruokasalissa. Yhdistyksen koko perheen pikkujoulut pidetään lauantaina. Paikka varmistuu lähiaikoina. Pohjois-Savon CP-yhdistyksen nettisivut löytyvät Suomen CP-liiton nettisivujen alta kohdasta Jäsenyhdistykset tai suoraan Sieltä löytyvät tarkemmat ajat ja paikat ja yhteystiedot. Kannattaa seurata ajankohtaista palstaa. KUTSU 20

21 Yhdistykset huolehtivat kehittämispäiviin liittyvistä matkakuluista itse. Muutoin päivän LIITON TAPAHTUMAKALENTERI LOKAKUU Vertaistukikurssi, MOIJALA Vauhdikas -liikunnallinen vertaisryhmä, koko perheen talli- ja ponipäivä, OULU Kuusamon ikämessut CPboccikisat, TURKU Oulun seudun CP-yhdistyksen leiri, SYÖTE Kouluikäisten lasten perheiden syysloma Yyterin kylpylässä, PORI (vko 43) Valtakunnallinen CP-viikko CP-viikon teemaseminaari, SAVONLINNA CP-viikon yleisötapahtuma, PORI Moijalan avoimet ovet, HATTULA Syyspäivät + liittokokous, JYVÄSKYLÄ MMC-HC- vertaistukitapaaminen, JYVÄSKYLÄ Liikuntapäivä, JYVÄSKYLÄ NV-tapahtuma Kemi-Tornio alueella (tarkentuu myöhemmin) MARRASKUU Oulun seudun neuronuoret keilaus, OULU Vauhdikas -liikunnallinen vertaisryhmä, Vesileikkien riemua Vesi-Jatulissa, HAUKIPUDAS HopLop perhetapahtuma (NV-järjestöt, yhteistyö), OULU Elävä-kirjasto tapahtuma suunnitteilla Kajaaniin (NV-järjestöt yhteistyö), KAJAANI JOULUKUU Vauhdikas -liikunnallinen vertaisryhmä, pikkujoulut, OULU Järjestöextreme Turku AMK:ssa yhteistyössä Soste-järjestöjen ja AMK:n kanssa, TURKU Pohjois-Suomen alueelliset kehittämispäivät yhdistysaktiiveille, OULU vko 50 vapaaehtoistyön viikko Oulun seudun neuronuorten pikkujoulut NV-pikkujoulutapahtuma, YLIVIESKA MMC-HC vertaistukiryhmän pikkujoulut, OULU Moijalan joulu, MOIJALA Päivitämme tapahtumakalenteria internet-sivuillamme 21

CP-viikolla tapahtuu! Valtakunnallinen CP-viikko 22.-28.10.2012

CP-viikolla tapahtuu! Valtakunnallinen CP-viikko 22.-28.10.2012 Valtakunnallinen CP-viikko 22.-28.10.2012 Valtakunnallista CP-viikkoa vietetään vuosittain kalenteriviikolla 43. CP-viikon tarkoituksena on nostaa esille CP-vammaan liittyviä asioita, sekä tuoda esille

Lisätiedot

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti STM:n raportteja ja muistioita 2014:32 Ajankohtaista Savon päivätoiminnassa

Lisätiedot

PIENI PALVELUOPAS 2011

PIENI PALVELUOPAS 2011 PIENI PALVELUOPAS 2011 Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki Puh. 09-5407540, fax. 09-54075460 toimisto@cp-liitto.fi AIKUISTOIMINTA Aikuistoiminnan tarkoituksena on kehittää vammaisille aikuisille toimintoja

Lisätiedot

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi Suomen CP-liitto ry Suomen CP-liitto ry on CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka päätehtävät ovat oikeuksien valvonta

Lisätiedot

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Vaikuttamistoiminnan päällikkö Marika Ahlstén, Kehitysvammaliitto 4.3.2015 1 Nykytila Sosiaalihuoltolaki

Lisätiedot

Ajankohtaista vammaispolitiikassa ja lainsäädännössä

Ajankohtaista vammaispolitiikassa ja lainsäädännössä Ajankohtaista vammaispolitiikassa ja lainsäädännössä Vapaus valita miten asun - Kohti kehitysvammaisten yhdenvertaista kansalaisuutta -seminaari FDUV Helsinki, Kuntatalo 14.2.2013 Jaana Huhta, STM Vammaispolitiikan

Lisätiedot

Ajankohtaista vammaispolitiikassa ja lainsäädännössä

Ajankohtaista vammaispolitiikassa ja lainsäädännössä Ajankohtaista vammaispolitiikassa ja lainsäädännössä Vapaus valita miten asun - Kohti kehitysvammaisten yhdenvertaista kansalaisuutta -seminaari FDUV Helsinki, Kuntatalo 14.2.2013 Jaana Huhta, STM Vammaispolitiikan

Lisätiedot

Pirkanmaan CP-yhdistys ry, Liinakonkatu 1 B 11, 33580 Tre, puh. 045 126 7797 Huom! Yhdistyksen nettisivut ja sähköposti muuttuvat:

Pirkanmaan CP-yhdistys ry, Liinakonkatu 1 B 11, 33580 Tre, puh. 045 126 7797 Huom! Yhdistyksen nettisivut ja sähköposti muuttuvat: Pirkanmaan CP-yhdistys ry, Liinakonkatu 1 B 11, 33580 Tre, puh. 045 126 7797 Huom! Yhdistyksen nettisivut ja sähköposti muuttuvat: Yhdistyksen uudet nettisivut löytyvät Suomen CP-liiton sivuilta jäsenyhdistysten

Lisätiedot

Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry. Ilo toimia yhdessä!

Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry. Ilo toimia yhdessä! Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry Ilo toimia yhdessä! 10.11.2014 Sihteeriyhdistys - Sekreterarföreningen ry Voittoa tavoittelematon ammatillinen yhdistys ja kollegaverkosto. Yhdistyksemme tarkoituksena

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

PIENI PALVELUOPAS 2012

PIENI PALVELUOPAS 2012 PIENI PALVELUOPAS 2012 Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki Puh. 09-5407540, fax. 09-54075460 toimisto@cp-liitto.fi, www.cp-liitto.fi AIKUISTOIMINTA Aikuistoiminnan tarkoituksena on kehittää vammaisille

Lisätiedot

Työllä toimeentuloa - palveluilla osallisuutta

Työllä toimeentuloa - palveluilla osallisuutta Valtakunnallinen vammaisneuvosto 31.7.2013 KUTSU 1(5) Työllä toimeentuloa - palveluilla osallisuutta Tervetuloa Valtakunnallisille vammaisneuvostopäiville! ************ Aika 6.-7.11.2013 Paikka Kylpylähotelli

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 30.9.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus

Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Työ kuuluu kaikille! 17.9.2015 Vaikuttamistoiminnan päällikkö Marika Ahlstén, Kehitysvammaliitto Sosiaalihuollon rooli vammaisten työllistymisen tukemisessa

Lisätiedot

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA Hyvä vastaaja! Kysely on osa kartoitustyötä, jolla keräämme tietoa työssäoppimisesta toisen asteen ammatillisen perustutkinnon opiskelijoilta.

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus lainsäädäntöön. Kehitysvammahuollon yhteistyöpäivä 9.5.2014, Hämeenlinna Salla Pyykkönen, Kvtl

Ajankohtaiskatsaus lainsäädäntöön. Kehitysvammahuollon yhteistyöpäivä 9.5.2014, Hämeenlinna Salla Pyykkönen, Kvtl Ajankohtaiskatsaus lainsäädäntöön Kehitysvammahuollon yhteistyöpäivä 9.5.2014, Hämeenlinna Salla Pyykkönen, Kvtl Muutosten aika Taustalla eri lainsäädäntömuutoksien tarpeisiin Ajattelutapa muutos tarve

Lisätiedot

KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA MUUTTUVASSA TILANTEESSA

KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA MUUTTUVASSA TILANTEESSA KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA MUUTTUVASSA TILANTEESSA Peppi Saikku Kuntouttava työtoiminta tie osallisuuteen vai pakkotyötä? 20.10.2016 SSOS Kuntien lakisääteisiä palveluita ja muita velvoitteita työllisyydenhoidossa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön toimet kuntouttavan työtoiminnan kehittämisessä. Eveliina Pöyhönen

Sosiaali- ja terveysministeriön toimet kuntouttavan työtoiminnan kehittämisessä. Eveliina Pöyhönen Sosiaali- ja terveysministeriön toimet kuntouttavan työtoiminnan kehittämisessä Eveliina Pöyhönen Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia reilusti vahvistaa

Lisätiedot

lokakuu tiedote Laita viesti osoitteeseen info@espoonvapaaehtoisverkosto.fi kuukauden viimeisenä perjantaina.

lokakuu tiedote Laita viesti osoitteeseen info@espoonvapaaehtoisverkosto.fi kuukauden viimeisenä perjantaina. lokakuu tiedote Jos Sinulla on tiedotettavaa: kirjoita teksti suoraan sähköpostin viestiosaan, viestin pituus enintään 600 merkkiä, ei erikoismerkkejä ( VERSAALIA, kursiivia, lihavointeja, väriä yms.),

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus lainsäädäntöön. 23.9.2014, Seinäjoki Salla Pyykkönen, Kvtl

Ajankohtaiskatsaus lainsäädäntöön. 23.9.2014, Seinäjoki Salla Pyykkönen, Kvtl Ajankohtaiskatsaus lainsäädäntöön 23.9.2014, Seinäjoki Salla Pyykkönen, Kvtl Muutosten aika Taustalla eri lainsäädäntömuutoksien tarpeisiin Ajattelutapa muutos tarve / dg Arjen ongelmien moninaistuminen

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09 MAHIS TYÖHÖN Kiinni työelämässä -seminaari Työllistymisen tuet ja palvelut Sari Honkonen ja Arja Pitkänen 11.11.09 1 TYÖLLISTYMISTÄ EDELTÄVÄT PALVELUT Työssäoppiminen on oppilaitoksen järjestämää työpaikalla

Lisätiedot

SOTE- ja maakuntauudistus

SOTE- ja maakuntauudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne muuttuu miten kuntouttava työtoiminta, sosiaalinen kuntoutus ja muu osallisuutta edistävä toiminta asemoituvat muutoksessa Eveliina Pöyhönen SOTE- ja maakuntauudistus

Lisätiedot

Kokemuksia työssäoppimispaikkojen välityspalvelusta

Kokemuksia työssäoppimispaikkojen välityspalvelusta Kokemuksia työssäoppimispaikkojen välityspalvelusta Työssäoppimispaikkojen välityspalvelu - Lähtökohtana työpaikka Työnantaja haluaa tarjota opiskelijalle työssäoppimispaikan Välityspalvelu ilmoittaa avoimesta

Lisätiedot

ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN SOPIVIN PALVELUIN

ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN SOPIVIN PALVELUIN ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN SOPIVIN PALVELUIN Lievästi liikuntavammaisten aikuisten itsenäiseen asumiseen ja mielekkään elämän kokonaisuuteen liittyvien palvelutarpeiden selvittäminen ja palvelukokonaisuuksien

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain ja kuntouttavan työtoiminnan uudet aloitteet työllistämisessä. LUONNOS 15.5.2014, Eveliina Pöyhönen

Sosiaalihuoltolain ja kuntouttavan työtoiminnan uudet aloitteet työllistämisessä. LUONNOS 15.5.2014, Eveliina Pöyhönen Sosiaalihuoltolain ja kuntouttavan työtoiminnan uudet aloitteet työllistämisessä LUONNOS 15.5.2014, Eveliina Pöyhönen Luonnos uudeksi sosiaalihuoltolaiksi: Parhaillaan lausuntokierroksella 6.6.2014 asti

Lisätiedot

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta Eveliina Pöyhönen Uusi sosiaalihuoltolaki Lain tarkoitus: Edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta Vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

Ammatillisten erityisoppilaitosten asiantuntijapalvelut ja kehittämiskumppanuus

Ammatillisten erityisoppilaitosten asiantuntijapalvelut ja kehittämiskumppanuus Ammatillisten erityisoppilaitosten asiantuntijapalvelut ja kehittämiskumppanuus Seija Eskola Asiantuntijapalveluiden työryhmän pj Kehittämispäällikkö Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus Ammatillisen

Lisätiedot

KOULUN JOHTORYHMÄPÄIVÄT VALMENNUSSEMINAARI

KOULUN JOHTORYHMÄPÄIVÄT VALMENNUSSEMINAARI KUTSU PU 66B Etelä-Suomi 9.1.2012 Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Opetustoimen palvelut Jakelussa mainituille KOULUN JOHTORYHMÄPÄIVÄT VALMENNUSSEMINAARI Tervetuloa Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus järjestävät yhteistyössä ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa kuusi samansisältöistä ammatillisen

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteuttaminen

Työssäoppimisen toteuttaminen Työssäoppimisen toteuttaminen 1 Sisällöt Määritelmät Valmistautuminen työssäoppimisen ohjaamiseen Mitä meidän työyhteisössä voi oppia? Yhteistyö oppilaitoksen kanssa Tutkinnon perusteiden merkitys työssäoppimisessa

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus järjestävät yhteistyössä ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa kuusi samansisältöistä ammatillisen

Lisätiedot

Lainsäädännössä tapahtuu. 20.11.2014 Jyväskylä Kehitysvammahuollon yhteistyöpäivä Salla Pyykkönen, Kvtl

Lainsäädännössä tapahtuu. 20.11.2014 Jyväskylä Kehitysvammahuollon yhteistyöpäivä Salla Pyykkönen, Kvtl Lainsäädännössä tapahtuu 20.11.2014 Jyväskylä Kehitysvammahuollon yhteistyöpäivä Salla Pyykkönen, Kvtl Muutosten aika Taustalla mm. Ajattelutavan muutokset dg tarve Arjen moninaistuminen Toimintaympäristön

Lisätiedot

Muutokset 1.8.2015 alkaen

Muutokset 1.8.2015 alkaen Muutokset 1.8.2015 alkaen Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta (L630/1998, muutos L787/2014) tuli voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle

Lisätiedot

TEEMAHAASTATTELU / TYÖNANTAJA. Yleistä oppilaitosyhteistyöstä

TEEMAHAASTATTELU / TYÖNANTAJA. Yleistä oppilaitosyhteistyöstä TEEMAHAASTATTELU / TYÖNANTAJA Yleistä oppilaitosyhteistyöstä - Kokemukset oppilaitosyhteistyöstä - Yhteistyön muodot - Työssäoppimisjaksojen mahdollistaminen - Työssäoppimisjaksoon valmistautuminen työpaikalla

Lisätiedot

Ajankohtaista vammaislainsäädännössä

Ajankohtaista vammaislainsäädännössä Ajankohtaista vammaislainsäädännössä Kuinka lakia luetaan, Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry, 6.10.2015 Helsinki. Elina Akaan-Penttilä, lakimies, Invalidiliitto. 1 Vammaisia henkilöitä koskevan sosiaalihuollon

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus järjestävät yhteistyössä ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa kuusi samansisältöistä ammatillisen

Lisätiedot

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään KUNTOUTUSPÄIVÄT 19.3.2010 Juhani Pirttiniemi opetusneuvos, KT Opetushallitus Säädöstaustaa: L 631/1998 8 : Ammatillista

Lisätiedot

OSUMA- projektin alueseminaari / keskustelutilaisuus

OSUMA- projektin alueseminaari / keskustelutilaisuus KUTSU 8.4.2009 OHJAUKSELLA OSUVUUTTA AIKUISOPISKELUUN OSUMA- projektin alueseminaari / keskustelutilaisuus Tervetuloa Pohjois-Pohjanmaan TE-keskuksen toteuttaman OSUMA Ohjauksella osuvuutta aikuisopiskeluun

Lisätiedot

KUOPIO, TAMMIKUU 2013 PÄIVÄ AIKA TAPAHTUMA VAST.HLÖ PUHELIN Keskiviikko Klo

KUOPIO, TAMMIKUU 2013 PÄIVÄ AIKA TAPAHTUMA VAST.HLÖ PUHELIN Keskiviikko Klo KUOPIO, TAMMIKUU 2013 16.1.2013 18-19.15 24.1.2013 18 19.15 klo Teemailta 1 Voimaa ja valoa talven sihteeri 29.1.2013 18 20 pimeyteen, Pirkko Ulmanen 30.1.2013 18 19.15 PIELAVESI, TAMMIKUU 2013 Maanantai

Lisätiedot

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 1/6,Kuva: http://www.maija.palvelee.fi/ TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET sivu VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 SUKUSEURAN KOTISIVUISTA MIELENKIINTOISET

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso

JÄSENTIEDOTE 2/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso JÄSENTIEDOTE 2/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Hyvät Rauhanturvaajat, Liiton uusi strategia 2016-2020 hyväksytään 17.10. liittokokouksessa Raumalla.

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus järjestävät yhteistyössä ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa kuusi samansisältöistä ammatillisen

Lisätiedot

Ulkomaille työssäoppimaan! Lybeckerin KV-top info

Ulkomaille työssäoppimaan! Lybeckerin KV-top info Ulkomaille työssäoppimaan! Lybeckerin KV-top info Työssäoppimisesta Kaikkiin ammatillisiin tutkintoihin sisaltyy vähintaan 20 opintoviikkoa työssaoppimista. Työpaikoilla, aidossa työympäristössa tapahtuva

Lisätiedot

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Liisi Mattila ja Anu Parantainen 3.5.2016 M.O.T. monenlaisia oppijoita työpaikalla Mukana menossa: Turun kaupungin sivistystoimiala, ammatillinen

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013 ALUEELLINEN KOULUTUSKALENTERI (tilanne 24.6.2010) Teemapäivät on suunnattu toimiville hevosyrityksille; ravi-, ratsastus-, kasvatus-, siittola-, ym. yrittäjille. Aiheet soveltuvat hyvin myös toimintaa

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 17.6.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

Ajankohtaista. Työelämän sanasto

Ajankohtaista. Työelämän sanasto Ajankohtaista Työelämän sanasto www.tyoelamasanasto.fi (Työelämän verkko opisto, SAK) Yli 600 termiä selityksineen Nyt mukana myös osatyökykyisyyteen liittyvää sanastoa 2 1 Job Shadow Day 27.4. Lisää osatyökykyisten

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus järjestävät yhteistyössä ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa kuusi samansisältöistä ammatillisen

Lisätiedot

VASTUUTA OTTAVA PAIKALLISYHTEISÖ KYLÄTOIMINNAN JA LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW

VASTUUTA OTTAVA PAIKALLISYHTEISÖ KYLÄTOIMINNAN JA LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW Suomen Kylätoiminta ry, Maaseutuverkostoyksikkö ja Maaseudun Sivistysliitto järjestävät syksyn 2008 aikana Vastuuta ottavan paikallisyhteisö

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET -LIITTO RY TAPAHTUMAKALENTERI 2011

OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET -LIITTO RY TAPAHTUMAKALENTERI 2011 OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET -LIITTO RY TAPAHTUMAKALENTERI 2011 Ajankohta Tilaisuus Paikka Ilmoitt. viim. Alueell./ valtak. kutsu TAMMIKUU 13.1. Työvaliokunta kokoontuu, eduskunta Helsinki 25.1. Hankepoliklinikka

Lisätiedot

Työssäoppiminen yrittäjänä. Leonardo da vinci hankkeiden päätösseminaari 14.5.2012

Työssäoppiminen yrittäjänä. Leonardo da vinci hankkeiden päätösseminaari 14.5.2012 Työssäoppiminen yrittäjänä Leonardo da vinci hankkeiden päätösseminaari 14.5.2012 TOY työssäoppiminen yri äjäna TOYn idea on tarjota opiskelijoille mahdollisuus kehi ää omaa yritysideaansa ja toteuttaa

Lisätiedot

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Sisältö 1. Suomen koulutusjärjestelmä 2. Ammattitaidon hankkiminen (näyttötutkinto ja ammatillinen peruskoulutus) 3. Arviointi KORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TI 1.2.2011 TYÖSSÄ OPPIMISEN OHJAAMINEN 8.00 -> Linjastoaamiainen (ruokala, Rustholli) 9.00 -> Työpaikkaohjaajan tietoperusta 9.30 -> Oppimis- ja

Lisätiedot

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle 2 Milloin opiskelija voi tarvita tukea työllistymiseen? Miten oppilaitoksessa voidaan ohjata työllistymisessä? Ammatillisen koulutuksen tavoitteena

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 Markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus järjestävät yhteistyössä ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa kuusi samansisältöistä ammatillisen

Lisätiedot

Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi

Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi Sosiaalipalvelut -tulosalue 1 Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi Päivi Nurmi-Koikkalainen 21.10.2008 Rovaniemi Oikeudenmukaisuus = normit + käytäntö H.T. Klami 1990

Lisätiedot

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä Muutos 26! Projektien rahoituskanavat ja välityömarkkinat 2014 28.1.2014 Pori 27.1.2014 1 Esityksen rakenne RAY kansalaisjärjestötoiminnan mahdollistajana

Lisätiedot

Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011. paula.kukkonen@bovallius.fi 1

Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011. paula.kukkonen@bovallius.fi 1 Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011 paula.kukkonen@bovallius.fi 1 1) Bovallius - ammattiopiston ja Kuntoutus ORTON in esitys työhön kuntoutuksen ja työelämään valmennuksen

Lisätiedot

Uraohjaus joustavasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluun -projekti 1.1.2011 31.12.2012

Uraohjaus joustavasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluun -projekti 1.1.2011 31.12.2012 Uraohjaus joustavasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluun -projekti 1.1.2011 31.12.2012 Tavoite Kehittää toiselta asteelta ammattikorkeakouluun tapahtuvan siirtymävaiheen sujuvuutta Ohjaus Ura- ja jatko-opintosuunnittelu

Lisätiedot

Katsaus opetuksen lainsäädäntöön ja tulevaan tavoitteena hyvinvointi ja osallisuus Ammatillisen peruskoulutuksen lainsäädäntömuutokset

Katsaus opetuksen lainsäädäntöön ja tulevaan tavoitteena hyvinvointi ja osallisuus Ammatillisen peruskoulutuksen lainsäädäntömuutokset Katsaus opetuksen lainsäädäntöön ja tulevaan tavoitteena hyvinvointi ja osallisuus Ammatillisen peruskoulutuksen lainsäädäntömuutokset 24.3.2015 VAMPO seurannan seminaari Anne Mårtensson VAMPO toimenpiteet

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

Työ kuuluu kaikille!

Työ kuuluu kaikille! Esteetön ja yhdenvertainen työelämä Työ kuuluu kaikille! Uudenmaan TE-toimisto, Pasila 9.3.2016 Anne Mäki, ry 1 Esteettömyys Esteetön työympäristö on kaikkien etu Laaja kokonaisuus, joka mahdollistaa ihmisten

Lisätiedot

Työväline työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen toteutuksen arviointiin

Työväline työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen toteutuksen arviointiin Oppimistulosten arvioinnin kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla Erja Kotimäki projektipäällikkö SOTE JÄRKEVÄ -projekti Projektissa kehitetään lähihoitajakoulutukseen soveltuva, näyttöjärjestelmään yhdistetty

Lisätiedot

PIENI PALVELUOPAS 2014

PIENI PALVELUOPAS 2014 PIENI PALVELUOPAS 2014 Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki Puh. 09-5407540, fax. 09-54075460 toimisto@cp-liitto.fi, www.cp-liitto.fi AIKUISTOIMINTA Aikuistoiminnan tarkoitus on edistää vammaisten aikuisten

Lisätiedot

SYKSYN LVI-MESSUMATKA 21.-25.9.2011

SYKSYN LVI-MESSUMATKA 21.-25.9.2011 Jäsentiedote 4/2011 Internet osoitteemme www.talvi.info SYKSYN LVI-MESSUMATKA 21.-25.9.2011 TaLVI järjestää jäsenilleen matkan Brysselin LVI-messuille. Samalla reissulla on mahdollisuus päästä tutustumaan

Lisätiedot

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten organisaatioissa tuettiin osatyökykyisten työllistymistä ja työssä jatkamista ja mitkä tekijät estivät tai edistivät sitä. Tutkimuskysymyksiä

Lisätiedot

TYÖPAIKKOHJAAJAKOULUTUKSEN (2ov) PERUSMALLI VARSINAIS-SUOMESSA

TYÖPAIKKOHJAAJAKOULUTUKSEN (2ov) PERUSMALLI VARSINAIS-SUOMESSA 1 LIITE 1 Työssäoppimisen alueelliseen sopimukseen TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUKSEN. TYÖPAIKKOHJAAJAKOULUTUKSEN (2ov) PERUSMALLI VARSINAIS-SUOMESSA 1. Koulutuksen toteutustapa ja kohderyhmä Koulutukset toteutetaan

Lisätiedot

CP-vammaisten aikuisten hyvinvointi ja kuntoutus elämänkaarella -projekti vuosina 2007-2010 CP- ikä/kunto -projekti (CPIK)

CP-vammaisten aikuisten hyvinvointi ja kuntoutus elämänkaarella -projekti vuosina 2007-2010 CP- ikä/kunto -projekti (CPIK) CP-vammaisten aikuisten hyvinvointi ja kuntoutus elämänkaarella -projekti vuosina 2007-2010 CP- ikä/kunto -projekti (CPIK) Invalidiliitto ry hallinnoi - RAY rahoittaa www.invalidiliitto.fi/cp-projekti

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

ADR- SEMINAARI 2012. Oppilaitoksen ja kuljetusalan yhteistyö. Aikuiskoulutuspäällikkö Arto Kähkönen Lapin ammattiopisto 11.5.2012. www.lao.

ADR- SEMINAARI 2012. Oppilaitoksen ja kuljetusalan yhteistyö. Aikuiskoulutuspäällikkö Arto Kähkönen Lapin ammattiopisto 11.5.2012. www.lao. ADR- SEMINAARI 2012 Oppilaitoksen ja kuljetusalan yhteistyö Aikuiskoulutuspäällikkö Arto Kähkönen Lapin ammattiopisto 11.5.2012 Oppilaitoksen ja kuljetusalan yhteistyö Esityksen sisältö: - Toimiiko yhteistyö?

Lisätiedot

Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle

Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle Snellmaninkatu 3 B, Lappeenranta (ent. asemapäällikön talo) Toimisto avoinna klo 9.00-13.00 tai sopimuksesta Puh. 040 587 2451 Sähköposti:

Lisätiedot

aluksi oli HAJ projekti vuosina 2003-2006

aluksi oli HAJ projekti vuosina 2003-2006 aluksi oli HAJ projekti vuosina 2003-2006 sitten tuli assistentti.info Valtakunnallinen henkilökohtaisen avun verkostohanke, assistentti.info tuottaa TIETOA, TUKEA, NEUVONTAA, OPASTUSTA, KOULUTUSTA, ARVIOINTIA,

Lisätiedot

Leija-hanke. 10.3.2014 Ryhmänohjaajakoulutus Reetta Pauni ja Tarja Janhunen

Leija-hanke. 10.3.2014 Ryhmänohjaajakoulutus Reetta Pauni ja Tarja Janhunen Leija-hanke 10.3.2014 Ryhmänohjaajakoulutus Reetta Pauni ja Tarja Janhunen YVPL Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry Olemme lastensuojelujärjestö Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry on lastensuojelujärjestö,

Lisätiedot

JOSE TOIMINTA 2013 1/7 Joensuun seudun erilaiset oppijat ry 1.10.2013 Puosuntie 1 80170 Joensuu

JOSE TOIMINTA 2013 1/7 Joensuun seudun erilaiset oppijat ry 1.10.2013 Puosuntie 1 80170 Joensuu JOSE TOIMINTA 2013 1/7 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Josen jäseninä on erilaisia oppijoita, heidän läheisiään ja työnsä vuoksi oppimisvaikeuksista kiinnostuneita. Josen tarkoituksena on koota edellä mainitut

Lisätiedot

TALVINEN TERVEHDYS YHDISTYSVÄKI!!!

TALVINEN TERVEHDYS YHDISTYSVÄKI!!! TALVINEN TERVEHDYS YHDISTYSVÄKI!!! KEVÄTKOKOUS Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous ti 20.3.2012 klo 19.00, Palvelukeskussäätiön kokoustilat os. Perillistenkatu 3 Lappeenranta. Käsitellään sääntömääräiset

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot Kehityskasvatushanke (RKO/Kepa) riitta.prittinen-maarala@rko.fi

Lisätiedot

115 vuotta. Uudenmaan Martat ry 85 vuotta. Anne Lempinen

115 vuotta. Uudenmaan Martat ry 85 vuotta. Anne Lempinen 115 vuotta Uudenmaan Martat ry 85 vuotta Anne Lempinen Uudenmaan Martat 85 vuotta Tuodaan juhlavuosi osaksi arkea Juhlavuotta tuodaan monin tavoin ja erilaisin tapahtumin esille tavoitteena on, että juhlavuosi

Lisätiedot

Pohjois-Suomen Järjestöpäivät

Pohjois-Suomen Järjestöpäivät Pohjois-Suomen Järjestöpäivät Sosiaalisesti kestävä kehitys Oulussa 15.3.2012 klo 9-16.00 Rovaniemellä 16.3.2012 klo 9-16.00 Ajankohtaiset ja vuorovaikutteiset päivät tarjoavat pohdintaa, käytännön tietoa

Lisätiedot

Pohjois-Savon AVH-yhdistys ry Tulliportinkatu 25 B 20 II krs pihan puoli 2/2015 70100 KUOPIO 13.4.2015 HYVÄT JÄSENET

Pohjois-Savon AVH-yhdistys ry Tulliportinkatu 25 B 20 II krs pihan puoli 2/2015 70100 KUOPIO 13.4.2015 HYVÄT JÄSENET Pohjois-Savon AVH-yhdistys ry JÄSENKIRJE Tulliportinkatu 25 B 20 II krs pihan puoli 2/2015 70100 KUOPIO 13.4.2015 HYVÄT JÄSENET PÄIVYSTYSAJAT TOIMISTOLLA Kuukauden ensimmäinen maanantai klo 12.00-14.00

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2/2014 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso

JÄSENTIEDOTE 2/2014 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso JÄSENTIEDOTE 2/2014 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Hei, Yhdistystämme vaivaa sama ongelma kuin muitakin yhdistyksiä. Toimintamme kuihtuu entisestään.

Lisätiedot

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle Väyliä Työelämään Tietoa työnantajalle Sisällysluettelo Diili 4-5 Hankkeen tavoitteena on auttaa ammattikoulutettuja alle 29-vuotiaita työnhakijoita työllistymään hyödyntäen työvoimahallinnon palveluita

Lisätiedot

Vammaisohjelma 2009-2011. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Vammaisohjelma 2009-2011. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Vammaisohjelma 2009-2011 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vammaisohjelma Johdanto Seurakuntayhtymän vammaisohjelma pohjautuu vammaistyöstä saatuihin kokemuksiin. Vammaistyön

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

RPKK KoulutustaRjonta 2009

RPKK KoulutustaRjonta 2009 RPKK koulutustarjonta 2009 huomisen SUUNNANNÄYTTÄJÄt 2 Suomen ensimmäinen Suomen ensimmäisen kauppaopiston, Raahen Porvari- ja Kauppakoulun, perustivat laivanvarustajaveljekset Johan ja Baltzar Fellman

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014 esityksen ammatillisesta

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008 , sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 1 1 Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Sinä voit osoittaa eli näyttää ammattitaitosi, kun teet näyttötutkinnon. Näyttötutkinnon jälkeen voit saada tutkintotodistuksen,

Lisätiedot

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala 13.3.2015 Valma-työryhmä: Hannele Siekkinen, Jaana Haikara, Tytti Sydänmetsä, Paula Jaakkonen, Arto Huuskonen, Ritva Joki-Kolehmainen

Lisätiedot

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä?

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Psykologi Tanja Josefsson, Tampereen TE-toimisto Projektipäällikkö Paula Salminen, Epilepsialiitto ry 24.4.2014 Kuka on osatyökykyinen Osatyökykyisyys (ent.

Lisätiedot

Kaipaako vertaistuutoritoimintanne vetoapua; Vai onko teillä draivia vaikka muille jakaa? VETURI I

Kaipaako vertaistuutoritoimintanne vetoapua; Vai onko teillä draivia vaikka muille jakaa? VETURI I Kaipaako vertaistuutoritoimintanne vetoapua; Vai onko teillä draivia vaikka muille jakaa? VETURI I Vertaistuutoritapaaminen Kouvolassa 24.-25.4.2004 Vetoapua ja verkottumista VETURI I on Oped-Exo -hankkeen

Lisätiedot

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 1/2 Tutkinnon perusteisiin sisältyy erilaisia

Lisätiedot

Kouluttajan ja tutkintojen järjestäjän vastuu tutkintojen laadusta. Veikko Ollila

Kouluttajan ja tutkintojen järjestäjän vastuu tutkintojen laadusta. Veikko Ollila Kouluttajan ja tutkintojen järjestäjän vastuu tutkintojen laadusta Tehtävä? Mikä on ammatillisen aikuiskoulutuksen tehtävä nykyisessä yhteiskunnassamme? Entä näyttötutkintojen tehtävä? Yhteiskunta sekä

Lisätiedot