PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1. Aika klo Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, Lahti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1. Aika 12.2.2007 klo 8.30 9.10 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, Lahti"

Transkriptio

1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sisällysluettelo Laatimispäivä Nro 2/ KOKOUSTIEDOT EI VIRALLINEN Aika klo Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, Lahti KÄSITELLYT ASIAT SIVU KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 3 KUNTA- JA PALVELURAKENNEUUDISTUS PÄIJÄT-HÄMEESSÄ 4 LAUSUNTO ETELÄ-SUOMEN LÄÄNIN VUODEN 2007 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KEHITTÄMISHANKKEISTA 5 MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN ASETTAMINEN 6 ETELÄ-SUOMEN KILPAILUKYKY- JA TYÖLLISYYSTAVOITTEEN EAKR-OHJELMAN EU- YKSIKÖN PERUSTAMINEN 9 MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2008 JA MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA LAUSUNTO UUDENMAAN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN LUONNOKSESTA 12 LAUSUNTO KESKI-SUOMEN MAAKUNTAKAAVAEHDOTUKSESTA 13 LAUSUNTO PENNALA-PASINAN POHJOISOSAN ASUINALUEIDEN OSAYLEISKAAVALUONNOKSESTA 14 LAUSUNTO LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUEEN OSAYLEISKAAVALUONNOKSESTA 15 LAUSUNTO VIERUMÄEN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA 16 LAUSUNTO MERI- JA SISÄVESIVÄYLIEN KEHITTÄMISOHJELMASTA KOKOUSTILOJEN KÄYTÖN PERIAATTEET 19 TIEDOKSISAANTIASIAT 20 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 20 AJANKOHTAISKATSAUS 21 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 21 PUHEENJOHTAJA MIKA KARI

2 KOKOUSTIEDOT Aika klo Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, Lahti OSALLISTUJAT pj Mika Kari x Jarkko Nissinen vpj Matti Viljanen x Leena Luhtanen Pekka Asikainen x Raimo Honkanen Eija Bouras x Sari Hänninen Päivi Koskimaa x Maija-Liisa Mamia Risto Kuoppa x Jarmo Kaalikoski Leena Mantere x Sonja Falk Pirkko Mörttinen x Salla Ojala Irmeli Perkiö x Hannele Rämö Vuokko Rolig x Matti Tanskanen Aimo Ryynänen - Kalle Jokinen Antti Räsänen x Rauno Hännikäinen Reijo Savurinne x Lasse Meriheinä Timo Seppälä x Juha Pihanen Maakuntavaltuuston pj Jorma Pitkälä x 1 varapuheenjohtaja Marjaleena Tuliainen x 2 varapuheenjohtaja Tero Mölsä x Muut osallistujat Esa Halme x Leo Barman - Riitta Nyqvist x ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Mika Kari Riitta Nyqvist KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU Aika ja paikka Lahti / 2007 Allekirjoitukset Leena Mantere Vuokko Rolig PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen liiton toimistossa / 2007 klo NÄHTÄVÄNÄ Todistaa Pöytäkirjanpitäjä Riitta Nyqvist

3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Hallintosäännön 4 :n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä kuusi päivää ennen kokousta, elleivät erityiset syyt ole esteenä. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina maakuntahallituksen jäsenille ja maakuntavaltuuston puheenjohtajille sekä maakuntahallituksen esittelijälle ja sihteerille. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN Hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Maakuntahallituksen päätöksen mukaisesti maakuntahallituksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua maakuntahallituksen jäsentä tai läsnäolevaa varajäsentä, jollei maakuntahallitus jonkin asian kohdalla toisin päätä. Pöytäkirjat tarkastetaan pääsääntöisesti seuraavassa kokouksessa tai tarpeen vaatiessa muulla tavoin. valitsee tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi Leena Mantereen ja Vuokko Roligin. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Hallintosäännön 7 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi.

4 KUNTA- JA PALVELURAKENNEUUDISTUS PÄIJÄT-HÄMEESSÄ Päijät-Hämeen liiton ja Lahden kaupunkiseudun seutuhallinnon yhteinen, kuntien johtama Palvelurakenneuudistus -projekti kestää vuoden 2008 loppuun saakka. Projektin toimenpiteinä toteutetaan myös valtakunnallisen Kunta- ja palvelurakenneuudistushankkeen tavoitteiden mukaisia toimenpiteitä. Näitä toimenpiteitä on raamitettu puitelaissa. Eduskunta hyväksyi tammikuussa hallituksen esityksen laiksi kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta sekä kuntajakolain ja varainsiirtoveron muuttamisesta. Puitelaki tulee voimaan helmikuussa 2007 ja sen voimassaolo kestää vuoden 2012 loppuun. Puitelakiin sisältyy useita kuntia koskevia velvoitteita. Kuntien tulee laatia elokuun loppuun mennessä selvitykset yhteistyöstä ja toimeenpanosuunnitelmat palveluiden järjestämisestä. Puitelaki antaa nimensä mukaisesti kunnille puitteet kun ne uudistavat kunta- ja palvelurakenteita. Asian on valmistellut erityisasiantuntija, palvelurakenneuudistusprojektin pääsihteeri Jaana Simola, puh merkitsee tiedoksi annettavan selvityksen kunta- ja palvelurakenne projektista. Keskustelun jälkeen ehdotus hyväksyttiin.

5 LAUSUNTO ETELÄ-SUOMEN LÄÄNIN VUODEN 2007 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KEHITTÄ- MISHANKKEISTA Etelä-Suomen lääninhallitus on pyytänyt maakunnan liiton lausuntoa mennessä vuoden 2007 sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeista. Lausunto koskee lääninhallituksen ratkaistavaksi kuuluvien hankkeiden valtionavustuksia. Kehittämishankkeelle tarjottavalla valtakunnallisella tuella pyritään edistämään sellaisten laajojen hankkeiden syntymistä, joissa alueelliset tarpeet olisi sovitettu yhteen valtakunnallisten tavoitteiden kanssa. Kehittämishankkeiden painoalueet määräytyvät kansallisen terveydenhuollon hankkeen ja Sosiaalialan kehittämishankkeen sekä Alkoholiohjelman pohjalta. Etelä-Suomen lääninhallituksella on käytettävissä vuoden 2007 määrärahoja terveydenhuollon kehittämishankkeisiin sekä sosiaali- ja alkoholiohjelmien mukaisiin kehittämishankkeisiin Lisäksi jaettavana on vuodelta 2006 jakamatta jäänyttä ja palautunutta terveydenhuollon kehittämisrahaa ja sosiaalihuollon kehittämisrahaa Etelä-Suomen lääninhallitukselle osoitettiin määräajan kuluessa yhteensä 52 hankehakemusta, joista sosiaali- ja terveydenhuollon hakemuksia oli 33 (haettujen avustusten summa oli ) ja kansallisen terveyshankkeen hakemuksia oli 19 (haettujen avustusten summa oli ). Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankehakemukset Päijät-Hämeestä ei ole hakemuksia. Kansallisen terveydenhuollon hankkeen kehittämishakemukset Hakija/hanke kok.kust. haettu eslh:n es. valtion av Lahden kaupunki HIH Hoida itse hampaasi Asian on valmistellut erityisasiantuntija Jaana Simola, puh päättää antaa Etelä-Suomen lääninhallitukselle seuraavansisältöisen lausunnon: Pyydettynä lausuntona Etelä-Suomen lääninhallitukselle sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeista vuodelle 2007 Päijät-Hämeen liitto esittää seuraavaa: Sosiaali- ja alkoholiohjelman mukaisia hankehakemuksia ei Päijät-Hämeestä ollut yhtään ja kansallisen terveydenhuoltohankkeen mukaisia hankehakemuksia Päijät- Hämeestä oli yksi kappale, jolle läänihallituksen sosiaali- ja terveysosaston ehdotuksessa ei olla esittämässä rahoitusta. Päijät-Hämeen liitolla ei ole huomauttamista lääninhallituksen tekemään ehdotukseen rahoitettavista hankkeista.

6 MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN ASETTAMINEN Laki rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista (1401/2006) tuli voimaan Laki koskee kaudelle hyväksyttäviä ohjelmia. Lain 17 :n mukaan kussakin maakunnassa on rakennerahasto-ohjelmien toimeenpanoa ja alueen kehittämiseen vaikuttavien toimenpiteiden yhteensovittamista varten maakunnan yhteistyöryhmä. Yhteistyöryhmän asettaa maakunnan liiton hallitus. Yhteistyöryhmän toimikausi jatkuu, kunnes Euroopan yhteisöjen komissio on hyväksynyt toimenpideohjelman täytäntöönpanoa koskevan loppukertomuksen. Maakunnan liiton ja sen jäsenkuntien edustajat valitaan kuitenkin valtuuston toimikaudeksi. Valinta on tehty kaudeksi Yhteistyöryhmän kokoonpano on sovitettava siten, että siinä ovat maakunnan alueen kehittämisen kannalta tasapuolisesti edustettuina osapuolina 1) maakunnan liitto ja sen jäsenkunnat, 2) ohjelmaa rahoittavat valtion viranomaiset ja muut valtionhallintoon kuuluvat organisaatiot sekä 3) alueen kehittämisen kannalta tärkeimmät työmarkkina- ja elinkeinojärjestöt sekä mahdollisuuksien mukaan muut kansalaisyhteiskuntaa edistävät tai ympäristöjärjestöt ja sukupuolten tasa-arvoa edistävät järjestöt. Maakunnan yhteistyöryhmän peruskokoonpano on lain perustelujen mukaan edelleen puheenjohtaja. Siltä osin kuin järjestö ei tule valituksi yhteistyöryhmän jäseneksi, olisi mahdollista nimetä järjestö asiantuntijaksi. Asiantuntijoina voisivat olla tasaarvo- ja ympäristöjärjestöjen, yliopistojen, korkeakoulujen, ammattikorkeakoulujen, ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjien, Finnvera Oyj:n ja muiden alueen kehittämisen kannalta tärkeiden organisaatioiden edustajia silloin, kun niiden edustajat eivät ole yhteistyöryhmän jäseniä. Asiantuntijat kutsuu yhteistyöryhmä. Jäsenten lisäksi maakunnan liiton hallitus nimeää yhteistyöryhmälle puheenjohtajan, jonka tulee olla kuntalaissa (365/1995) tarkoitettu luottamushenkilö, sekä osapuolten ehdotuksesta kolme varapuheenjohtajaa, joiden tulee olla yhteistyöryhmän jäseniä. Osapuoliin edustetuiksi tulevat tahot tekevät ehdotuksen edustajikseen sekä heidän henkilökohtaisiksi varaedustajikseen. Maakunnan yhteistyöryhmän asettamiseksi Päijät-Hämeen liitto on pyytänyt seuraavia tahoja tekemään ehdotuksensa edustajista ja heidän henkilökohtaisista varaedustajistaan. Tasa-arvolain toteuttamiseksi kaikkia tahoja on pyydetty ehdottamaan sekä varsinaiseksi edustajaksi että varaedustajaksi mies- ja naisehdokkaat. Lisäksi on pyydetty ehdotusta varapuheenjohtajaksi. Ohjelmaa rahoittavat valtion viranomaiset ja muut valtionhallintoon kuuluvat organisaatiot: Hämeen TE-keskus Hämeen TE-keskus/maaseutuosasto Hämeen TE-keskus/yritysosasto Hämeen TE-keskus/työvoimaosasto Hämeen ympäristökeskus Hämeen tiepiiri Etelä-Suomen lääninhallitus Lahden yliopistokeskus ja siihen kuuluvat yliopistojen yksiköt Alueen kehittämisen kannalta tärkeimmät työmarkkina- ja elinkeinojärjestöt: Päijät-Hämeen yrittäjät ry Hämeen kauppakamari Metsäkeskus Häme-Uusimaa MTK-Häme AKAVA Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK Suomen toimihenkilöjärjestö STTK Elinkeinoelämän keskusliitto EK

7 Asian on valmistellut kehittämisjohtaja Marja Koivula, puh päättää asettaa Päijät-Hämeen maakunnan yhteistyöryhmän ohjelmakaudeksi ja kunnes Euroopan yhteisöjen komissio on hyväksynyt toimenpideohjelman täytäntöönpanoa koskevan loppukertomuksen kokoonpanossa, joka vastaa ohjelmakauden kokoonpanoa. Maakunnan liiton ja sen jäsenkuntien edustajina jatkavat maakuntahallituksen nimeämät valtuustokauden edustajat. Maakunnan liitto ja sen jäsenkunnat: Lahti 2 jäsentä Hämeenkoski Kärkölä Heinola 2 jäsentä Nastola Orimattila Varajäsenet: Lahti Padasjoki 2 Heinola Hartola Asikkala Hollola Kärkölä Poliittinen jakauma: SDP 3, Kokoomus 3, Keskusta 2 Ohjelmaa rahoittavat valtion viranomaiset ja muut valtionhallintoon kuuluvat organisaatiot: Hämeen TE-keskus Hämeen TE-keskus/maaseutuosasto Hämeen TE-keskus/yritysosasto Hämeen TE-keskus/työvoimaosasto Hämeen ympäristökeskus Hämeen tiepiiri Etelä-Suomen lääninhallitus Lahden yliopistokeskus ja siihen kuuluvat yliopistojen yksiköt Alueen kehittämisen kannalta tärkeimmät työmarkkina- ja elinkeinojärjestöt: Päijät-Hämeen yrittäjät ry Hämeen kauppakamari Metsäkeskus Häme-Uusimaa MTK-Häme AKAVA Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK Suomen toimihenkilöjärjestö STTK Elinkeinoelämän keskusliitto EK Maakunnan liiton hallitus nimeää yhteistyöryhmän varsinaiset jäsenet ja varajäsenet kokouksessa esitettävän, eri organisaatioiden esityksiin perustuvan ehdotuksen mukaan.

8 Lisäksi maakuntahallitus nimeää maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat. Puheenjohtajan tulee olla kuntalaissa (365/1995) tarkoitettu luottamushenkilö. Varapuheenjohtajien tulee olla yhteistyöryhmän jäseniä. maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtaja: maakuntahallituksen puheenjohtaja Mika Kari I varapuheenjohtaja: Leena Luhtanen II varapuheenjohtaja: TE-keskuksen johtaja Pekka Savolainen III varapuheenjohtaja: Maakuntajohtaja totesi, että kaikilta ohjelmaa rahoittavilta valtion viranomaisilta ja muilta valtionhallintoon kuuluvilta organisaatioilta sekä alueen kehittämisen kannalta tärkeimmiltä työmarkkina- ja elinkeinojärjestöiltä ei ole vielä saatu esityksiä yhteistyöryhmään nimettävistä jäsenistä ja varajäsenistä. Maakuntajohtaja muutti päätösesitystään siten, että tässä kokouksessa päätettäisiin, että maakunnan liiton ja sen jäsenkuntien edustajina jatkavat maakuntahallituksen nimeämät valtuustokauden edustajat ja että puheenjohtajana jatkaa Mika Kari ja I varapuheenjohtajana Leena Luhtanen ja että muilta osin asian käsittely siirrettäisiin seuraavaan kokoukseen. Maakunnan liiton ja sen jäsenkuntien edustajat ja varaedustajat ovat: Mika Kari (SDP, Lahti) puheenjohtaja Leena Luhtanen (KOK, Lahti) I varapj. Jorma Pitkälä (KOK, Hämeenkoski) Pirkko Mörttinen (KOK, Kärkölä) Irmeli Perkiö (SDP, Heinola) Reijo Savurinne (SDP, Nastola) Susanna Iivonen-Pekesen (SDP, Lahti) Timo Virtanen (KESK, Heinola) Tero Mölsä (KESK, Orimattila) Matti Viljanen (KOK, Lahti) Antti Räsänen (KOK, Padasjoki) Seija Saittakari, KOK, Heinola) Vuokko Rolig (SDP, Hartola) Eija Bouras (SDP, Asikkala) Marjaleena Tuliainen (SDP,Hollola) Heikki Särkiö (KESK, Padasjoki) Raimo Suni (KESK, Kärkölä) hyväksyi maakuntajohtajan muuttaman päätösesityksen

9 ETELÄ-SUOMEN KILPAILUKYKY- JA TYÖLLISYYSTAVOITTEEN EAKR-OHJELMAN EU-YKSIKÖN PERUSTAMINEN Valtioneuvosto hyväksyi ohjelmakauden EU-ohjelmat komissiolle jätettäviksi. Komissiolla on neljä kuukautta aikaa hyväksyä ohjelmat. Eduskunta hyväksyi Rakennerahastolain (1401/2006) ja se astui voimaan Lain 8 :ssä säädetään, että hallintoviranomainen voi siirtää seurantakomiteaan liittyviä valmistelua ja seurantakomiteassa tehtyjen päätösten täytäntöönpanoa koskevia tehtäviä aluekehitysrahastosta osarahoitettavan toimenpideohjelman ohjelma-alueella sille maakunnan liitolle, josta ohjelma-alueen maakunnan liitot ovat kirjallisesti sopineet. Etelä-Suomen maakuntien yhdessä laatiman ja maakuntahallitusten hyväksymän ohjelman mukaan Etelä-Suomessa tällaisia tehtäviä tulee maakuntien yhteisellä päätöksellä hoitamaan Päijät-Hämeen liittoon perustettava EU-yksikkö. EU-yksikön toiminnasta raportoidaan liittouman maakuntajohtajista koostuvalle valmistelutoimikunnalle sekä vuosittain myös maakuntien maakuntahallituksille. EU-yksikkö tulee hoitamaan Etelä- Suomen ohjelman temaattisen osion hallinnoinnin sekä mahdollisesti muita yhteisesti sovittavia, suuralueen yhteisiä toimintoja. Valtioneuvoston asetuksessa rakennerahastoista (luonnos , 16 ) säädetään edelleen, että aluekehitysrahastosta osarahoitettavan toimenpideohjelma-alueen maakunnan liitto, josta ohjelma-alueen maakunnan liitot ovat kirjallisesti sopineet, hoitaa seuraavat tehtävät: 1) tarkastelee täytäntöönpanon tuloksia ja erityisesti kullekin toimintalinjalle asetettujen tavoitteiden saavuttamista (edistymisraportti); 2) laatii vuosikertomusta varten kertomuksen, joka sisältää tiedot: a) toimenpideohjelman ja toimintalinjojen täytäntöönpanossa saavutetusta edistyksestä suhteessa todennettavissa oleviin erityistavoitteisiin ja ilmaistuna määrällisesti silloin, kun se on mahdollista ja käyttäen toimenpideohjelman indikaattoreita toimintalinjatasolla; b) toimenpideohjelman rahoituksen toteutumisesta; c) rahoitusosuuden ohjeellisesta jakautumisesta menoluokittain; ja d) teknisen tuen käytöstä; sekä 3) valmistelee ehdotuksen toimenpideohjelman tarkastamiseksi. Hallinnon rahoitus katetaan ohjelman teknisestä tuesta. Teknistä tukea käytetään toimiin, jotka liittyvät hallinnointiin, seurantaan, arviointiin, tiedotukseen, valvontaan ja tarkastukseen sekä toimiin, joilla parannetaan rahaston täytäntöönpanoa koskevia valmiuksia sekä suuraluetasolla että maakunnissa. Teknisen tuen käytöstä päättää vuosittain ohjelman seurantakomitea käyttösuunnitelman pohjalta. Aluetasolla käyttösuunnitelmat hyväksytään maakunnan yhteistyöryhmissä. Seurantakomitea käsittelee yhden yhteisen ohjelmaa koskevan käyttösuunnitelman. Teknisestä tuesta rahoitettava toiminta kattaa ohjelman hallinnollisia tehtäviä hoitavan henkilöstön palkka-, matka- ja toimistokulut seurantakomiteoiden ja maakuntien yhteistyöryhmien kokousten järjestämisestä aiheutuvat kustannukset ohjelman seurantaan liittyvien tietojärjestelmien hankinta-, kehittämis- ja ylläpitokulut ohjelman toteuttamista edistävän koulutuksen aiheuttamat kustannukset ohjelmaan liittyvät tutkimukset ja selvitykset tiedotusmateriaalin tuottaminen ohjelman valvonta ja tarkastus ohjelman arviointi ylimaakunnallisten hankkeiden, hankekokonaisuuksien tai pilottihankkeiden valmisteluun liittyvät kustannukset.

10 Teknisen tuen osuus on enimmillään 4 % ohjelman julkisesta rahoituskehyksestä. EU rahoittaa teknisestä tuesta puolet, valtio toisen puolen. Yhteensä teknistä tukea tulee olemaan euroa. Seurantakomitea päättää teknisen tuen maakunnittaisesta ja hallinnonaloittaisesta jaosta. EU-yksikkö on seurantakomitean ja kaikkien Etelä-Suomen maakuntien yhteistyöryhmien alainen yksikkö ja avustaa erityisesti seurantakomiteaa. Etelä-Suomen maakuntien maakuntajohtajat ovat päättäneet ohjelmajohtajan toimen perustamisesta ja avoimesta hausta helmikuun loppuun mennessä. Mahdollisista muista toimista päätetään sitten, kun seurantakomitea on päättänyt ohjelman teknisen tuen jakamisesta eri viranomaisille. Asian on valmistellut kehittämisjohtaja Marja Koivula, puh päättää, että Päijät-Hämeen liitto ottaa vastuulleen Etelä- Suomen EAKR-ohjelman yhteisen EU-yksikön tehtävät. 2. päättää valtuuttaa maakuntajohtajan tekemään kaikki Etelä- Suomen EAKR-ohjelman suuraluekohtaisen temaattisen toimintalinjan rahoituspäätökset sen jälkeen kun Etelä-Suomen maakuntajohtajat yhdessä ovat tehneet valinnan rahoitettavista projekteista. 3. merkitsee tiedoksi, että maakuntajohtajalle liiton tehtävien hoitamiseksi annettu toimivalta riittää muiden EU-yksikön tehtävien hoitamiseksi.

11 MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2008 JA MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA Päijät-Hämeen liiton johdolla valmistellaan vuosittain maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma. Se sisältää ehdotuksen maakuntaohjelman ja erityisohjelmien toteuttamisen kannalta keskeisiksi hankkeiksi ja muiksi toimenpiteiksi, arvion niiden rahoittamisesta ja maakunnan valtionrahoitusesityksen valtion talousarvion aluekehityksen määrärahoista. Suunnitelma valmistellaan yhteistyössä valtion viranomaisten, kuntien ja muiden maakuntaohjelman rahoittamiseen osallistuvien kanssa. Euroopan aluekehitysrahastosta osarahoitettavan toimenpideohjelman ja Euroopan sosiaalirahastosta osarahoitettavan toimenpideohjelman alueellisen osion osalta maakunnan yhteistyöasiakirjaan tulee seuraavan varainhoitovuoden jakoa ja seuraavan vuoden talousarvioehdotusta koskevia neuvotteluja varten sisältyä ainakin: 1) arvio ohjelman rakennerahastovarojen ja vastaavan valtion rahoitusosuuden tarpeista sekä kuntarahoituksesta ja muun julkisen rahoituksen osuuksista seuraavana vuonna; 2) arvio toimenpideohjelman rakennerahastovarojen ja kansallisen julkisen rahoituksen jakaumasta toimintalinjoittain; 3) arvio ohjelmareservin tarpeesta maakunnassa; 4) rakennerahasto-ohjelman painotukset seuraavana varainhoitovuonna; 5) hankkeiden valintakriteerien alueellinen soveltaminen, jos yhteistyöryhmä on siitä päättänyt. Maakunnan yhteistyöasiakirja hyväksytään rakennerahastolain 21 :n nojalla vuosittain talousarvioehdotuksen antamisen jälkeen lokakuun loppuun mennessä yhdessä maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman käsittelyn kanssa. Valmistelun aikataulu on luettavissa kotisivulta Asian on valmistellut aluekehityspäällikkö Juha Hertsi, puh merkitsee tiedoksi valmistelun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman 2008 ja maakunnan yhteistyöasiakirjan 2008 osalta.

12 LAUSUNTO UUDENMAAN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN LUONNOKSESTA Uudenmaan liitto pyytää liiton lausuntoa Uudenmaan 1. vaihekaavan luonnoksesta mennessä. Kaava-asiakirjoihin voi tutustua Uudenmaan liiton kotisivuilla osoitteessa Uudenmaan 1. vaihekaavan tarkoituksena on täydentää vahvistettua Uudenmaan maakuntakaavaa. Aiemman kaavaprosessin aikana nousi esiin asiakokonaisuuksia, joiden käsittelemiseksi Uudenmaan maakuntahallitus päätti käynnistää syyskuussa 2003 erillisen vaihemaakuntakaavan laadinnan. Vaihemaakuntakaavatyön yhteydessä on selvitetty ja kaavassa on käsitelty seuraavia asiakokonaisuuksia: jätehuolto, kiviaineshuolto, moottoriurheilu- ja ampumaradat, liikenteen varikot ja terminaalit, laajat yhtenäiset metsäalueet ja hiljaiset alueet. Asian on valmistellut suunnittelupäällikkö Riitta Laitinen, puh päättää antaa Uudenmaan liitolle seuraavan sisältöisen lausunnon: Päijät-Hämeen liitto esittää pyydettynä lausuntona Uudenmaan 1. vaihekaavasta, joka on päivätty , seuraavaa: Uudenmaan liitto on edennyt maakuntakaavoituksessa jo toiselle maakuntakaavakierrokselle 1. vaihemaakuntakaavaan merkeissä. Uudenmaan liiton ote maakuntakaavan tarkistamisessa ja täydentämisessä on onnistunutta. Erityisen ansiokasta on ollut liittää kaavatyöhön liittyvien selvitysten tiivistelmät lausuntopyynnön mukaan. Kumottavat ja uudet asiat merkinnöissä ja määräyksissä on myös esitetty selkeästi. Kartalla tapahtuvien muutosten havaitseminen on vähän ongelmallista erillisiltä erimittakaavaisilta kartoilta tarkasteltuna. Uudenmaan ja Päijät-Hämeen raja-alueiden maankäytön yhteen sovittamisessa ei ole varsinaisesti ongelmaa. Päijät-Hämeen maakuntakaava on ympäristöministeriössä vahvistettavana. Kaavojen eriaikaisesta etenemisestä ja painotuksista johtuen maankäytössä on väistämättä eroavuuksia. Päijät-Hämeen nykyisellä maakuntakaavakierroksella ei otettu aktiivisesti kantaa moottoriurheilu- ja ampuma-alueisiin, joiden esittäminen puolestaan Uudenmaan kaavassa on pohdittu selvityksiin perustuen. Päijät- Hämeen suunnalta katsottuna Hennan alueen jatkuminen logististen toimintojen kehittämisvyöhykkeenä Mäntsälän Levannon risteysalueelle olisi ollut perusteltua. Näkyvin ero aihealueena tulee olemaan ekologisten verkostojen käsittely kaavoissa. Uudenmaan 1. vaihekaavassa on päädytty esittämään MLY-aluevarausmerkinnällä metsätalousvaltaisia alueita, jotka ovat laajoja, yhtenäisiä ja ekologisen verkoston kannalta merkittäviä. Päijät-Hämeen nyt vahvistettavana olevassa kaavassa on asia käsitelty informatiivisempana ja näin ollen esitetty ekologista verkostoa koskevat asiat kaavaselostuksen liiteosassa. Ekologisen verkoston merkitys lajien säilymisen ja suotuisan suojelutason säilyttämisessä on kiistaton; yksittäiset pienet tai suuremmatkaan suojelualueet eivät yksin takaa tavoitetta. Keskustelu oikean merkintätekniikan löytämisestä aluevarauksen, erityisominaisuutta kuvaavan osa-aluemerkinnän ja informatiivisemman liiteaineistossa esittämisen välillä on varmasti monitahoinen. Uudenmaan 1. vaihekaavan valinnalla ja sen menestymisellä tulee varmasti olemaan heijastusvaikutuksia kaikkiin tuleviin maakuntakaavoihin.

13 LAUSUNTO KESKI-SUOMEN MAAKUNTAKAAVAEHDOTUKSESTA Keski-Suomen liitto pyytää liiton lausuntoa Keski-Suomen maakuntakaavaehdotuksesta mennessä. Maakuntakaava-aineisto on nähtävillä Keski-Suomen liiton kotisivuilla osoitteessa: Päijät-Hämeen maakuntahallitus käsitteli kokouksessaan Keski-Suomen maakuntakaavaluonnosta. Lausunnossa kiinnitettiin silloin lähinnä huomiota maakuntien välisiin eroavuuksiin kuten mittakaavaan, sisältökysymyksiin ja muutamiin maakuntien raja-alueilla oleviin yksityiskohtiin. Keski-Suomen maakuntakaavassa on pitäydytty 1: mittakaavassa. Maakuntakaavakartta on asetettu nähtäville kuusiosaisena karttasarjana yhdessä merkintöjen ja määräysten, kaavaselostuksen ja alueluettelon kanssa. Päijät-Hämeen raja-alueelle kohdistuva maankäyttö löytyy karttalehdeltä numero kuusi. Asian on valmistellut suunnittelupäällikkö Riitta Laitinen, puh päättää antaa Keski-Suomen liitolle seuraavan sisältöisen lausunnon: Päijät-Hämeen liitto esittää pyydettynä lausuntona Keski-Suomen maakuntakaavaehdotuksesta, joka on päivätty , seuraavaa: Keski-Suomen maakuntakaavaehdotus on selkeä kokonaisuus, kun käytössä ovat yhtä aikaa kuusiosainen maakuntakaavakartta ja alueluettelo. Alueluettelo ja siinä esitetyt teemakohtaiset kartat ja tarkemmat kartat osa-alueilta selkeyttävät hyvin suurimittakaavaista maakuntakaavakarttaa. Keski-Suomen ja Päijät-Hämeen maakuntien raja-alueille jää merkintäteknistä eroa erityisesti tieverkon osalle. Valtatiet 4 ja 24 on maakunnissa esitetty eri tavoin. Päijät- Hämeen liitto haluaa kuitenkin merkintäerosta huolimatta korostaa molemman pohjoiseteläsuuntaisen valtatien tärkeyttä valtakunnan tieverkossa. Maantien 3254 on Päijät- Hämeen näkökulmasta edelleen merkittävä yhteys Padasjoelta Tampereen suuntaan ja on siksi edelleen esitetty maakuntavaltuuston hyväksymässä Päijät-Hämeen maakuntakaavassa kehitettäväksi yhdystiestä seututieksi. Keski-Suomen maakuntakaavassa on huomattavan paljon vähittäiskaupan suuryksikön kohdemerkintöjä km ja km-1 verrattuna Päijät-Hämeen maakuntakaavaan siitä huolimatta, että Keski-Suomi on pinta-alaltaan kolme kertaa Päijät-Hämettä suurempi ja asukasmäärältään reilun 30 % suurempi. Maankäyttö- ja rakennuslain määritelmä vähittäiskaupan suuryksiköstä ja erityisesti esitetty 2000 kerros-m 2 pinta-alaraja ovatkin varsin tiukkoja kaupan nykyiseen palvelutasoon verrattuna. Toinen selittävä tekijä on se, että Päijät-Hämeen keskustatoimintojen alueen ja kohteen merkinnän on lähtökohtaisesti todettu mahdollistavan vähittäiskaupan suuryksikön sijoittumisen alueelle. Erot maakuntakaavojen sisällössä ja raja-alueiden maankäytössä ovat suhteessa vähäisiä, koska ratkaisut ovat perusajatuksiltaan samansuuntaisia. Päijät-Hämeessä ei esimerkiksi ole esitetty moottorikelkkareitistöjä, mutta käytännön toimijat ovat yhteistyössä keskenään. Erot raja-alueiden maankäytössä on hoidettavissa yhteistyöllä jatkosuunnittelussa ja toteuttamishankkeiden yhteydessä.

14 LAUSUNTO PENNALA-PASINAN POHJOISOSAN ASUINALUEIDEN OSAYLEISKAAVALUONNOKSESTA Orimattilan kaupunki pyytää liiton lausuntoa samaan aikaan nähtäville laitetuista Pennala Pasinan osayleiskaavan muuttamista koskevista kaavaluonnoksista mennessä. Tässä asiakohdassa on käsiteltävänä osayleiskaavan toinen osa eli Pennala Pasinan pohjoisosan asuntoalueiden osayleiskaava. Kaava-asiakirjat ovat nähtävillä Orimattilan kaupungin kotisivuilla osoitteessa: Pennala Pasina osayleiskaava sai lainvoiman vuonna 2000, mutta se ei sisältänyt riittäviä kasvuvarauksia. Osayleiskaava laadittiin silloin Päijät-Hämeen vahvistetun seutukaavan mukaisesti. Osayleiskaavaa on lähdetty muuttamaan osissa, joista ensimmäinen osa sai lainvoiman Muutoksen kohteena olivat silloin työpaikka- ja teollisuusalueet Lahden tien varressa. Nyt puheena olevassa osayleiskaavaluonnoksessa on keskitytty Pennala Pasinan pohjoisosan asuntoalueisiin. Asian on valmistellut suunnittelupäällikkö Riitta Laitinen, puh päättää antaa Orimattilan kaupungin tekniselle lautakunnalle seuraavan sisältöisen lausunnon: Päijät-Hämeen liitto esittää pyydettynä lausuntona Pennala-Pasinan pohjoisosan asuinalueiden osayleiskaavaluonnoksesta, joka on päivätty , seuraavaa: Pennala-Pasina alue on ollut jo pitkään voimakkaan kasvun kohteena. Muutostarve vahvistetun seutukaavan ja puheena olevan osayleiskaavan alueella on ilmeinen. Parhaillaan ympäristöministeriössä vahvistettavana oleva maakuntakaava on laadittu lähtökohtana Lahden kaupunkiseudun rakennemallityö ja Orimattilan kaupungin kehittämistarpeet. Maakuntavaltuuston hyväksymässä maakuntakaavassa osayleiskaavan pohjoisosan asuntoalueiden muutosalue sijoittuu taajamatoimintojen alueelle A125 ja teollisuus- ja varastoalueelle T44. Lisäksi alue kuuluu Miekkiön Renkomäen Pennalan kehittämisenkohdealueeseen kk4. Maakuntakaavassa on osoitettu ohjeellinen ulkoilureitti alueen läpi pohjois-etelä suunnassa. Osayleiskaavahanke on maakuntakaavan mukainen ja tarkentaa hyvin maakuntakaavassa esitettyä maankäyttöä. Asumisen keskittäminen pohjoisosassa Lahdentien länsipuolelle kauemmas liikenneväylästä on kannatettava ratkaisu.

15 LAUSUNTO LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUEEN OSAYLEISKAAVALUONNOKSESTA Orimattilan kaupunki pyytää liiton lausuntoa samaan aikaan nähtäville laitetuista Pennala Pasinan osayleiskaavan muuttamista koskevista kaavaluonnoksista mennessä. Tässä asiakohdassa on käsiteltävänä osayleiskaavan kolmas osa eli Länsi- Pennalan osayleiskaava. Kaava-asiakirjat ovat nähtävillä Orimattilan kaupungin kotisivuilla osoitteessa: Pennala Pasina osayleiskaava sai lainvoiman vuonna 2000, mutta se ei sisältänyt riittäviä kasvuvarauksia. Osayleiskaava laadittiin silloin Päijät-Hämeen vahvistetun seutukaavan mukaisesti. Osayleiskaavaa on lähdetty muuttamaan osissa, joista ensimmäinen osa sai lainvoiman Muutoksen kohteena olivat silloin työpaikka- ja teollisuusalueet Lahden tien varressa. Maakuntahallituksen asialistan edellisessä asiakohdassa on keskitytty Pennala Pasinan pohjoisosan asuntoalueita koskevaan osayleiskaavan muutokseen. Tässä asiakohdassa käsiteltävänä on kolmannen muutososan eli Länsi- Pennalan teollisuusalueen osayleiskaavaluonnos. Kolmannen osan kaavamuutos on jatkoa Lahdentien länsipuolelle kehittymässä olevalle työpaikka- ja teollisuusalueelle, jota varten myös liittymäjärjestelyt on hoidettu. Kaavaluonnoksessa pääosa alueesta on osoitettu teollisuus- ja työpaikka-alueeksi. Alueen keskelle jää maa- ja metsätalousaluetta ja suojavyöhyke olemassa olevan pienehkön pientaloalueen suojaamiseksi. Suurjännitelinjan yhteystarpeesta ja yhdyskuntateknisen huollon alueesta on myös huolehdittu. Asian on valmistellut suunnittelupäällikkö Riitta Laitinen, puh päättää antaa Orimattilan kaupungin tekniselle lautakunnalle seuraavan sisältöisen lausunnon: Päijät-Hämeen liitto esittää pyydettynä lausuntona Länsi-Pennalan teollisuusalueen osayleiskaavaluonnoksesta, joka on päivätty , seuraavaa: Pennala-Pasina alue on ollut jo pitkään voimakkaan kasvun kohteena. Muutostarve vahvistetun seutukaavan ja puheena olevan osayleiskaavan alueella on ilmeinen. Parhaillaan ympäristöministeriössä vahvistettavana oleva maakuntakaava on laadittu lähtökohtana Lahden kaupunkiseudun rakennemallityö ja Orimattilan kaupungin kehittämistarpeet. Maakuntavaltuuston hyväksymässä maakuntakaavassa osayleiskaavan muutosalue kolme sijoittuu teollisuus- ja varastoalueelle T46. Alueella sijaitsee maakuntakaavassa energiahuollonalue EN2 ja katkoviivalla osoitettu voimalinjan yhteystarve. Lisäksi alue kuuluu Miekkiön Renkomäen Pennalan kehittämisenkohdealueeseen kk4. Osayleiskaavahanke on maakuntakaavan mukainen ja tarkentaa hyvin maakuntakaavassa esitettyä maankäyttöä.

16 LAUSUNTO VIERUMÄEN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA Heinolan kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää liiton lausuntoa Vierumäen osayleiskaavaehdotuksesta mennessä. Kaava-asiakirjat ovat nähtävillä Heinolan kaupungin kotisivuilla osoitteessa: Päijät-Hämeen liitto käsitteli kokouksessaan Vierumäen osayleiskaavaluonnosta. Lausunnossa painotettiin silloin asumiselle varattujen alueiden toteuttamisjärjestyksen merkitystä kaupungin talouden kannalta, kiinnitettiin huomiota ulkoilureitteihin, kulttuuriympäristöselvitysten vaikutuksiin kaavaluonnosratkaisussa sekä Savonradan esittämistapaan, radan vaikutuksiin asumisen ja asemalle johtavien liikenneyhteyksien esittämiseen. Kaavaa varten on myös käynnissä selvitys Vierumäen osayleiskaavavaihtoehtojen pohjavesiriskien arviointi (luonnos ), jonka tavoitteena on löytää keinoja sovittaa maankäytönsuunnittelun keinoin yhteen alueella olevien merkittävien pohjavesivarojen suojelu, olemassa oleva maakäyttö ja sen laajenemistarpeet. Asian on valmistellut suunnittelupäällikkö Riitta Laitinen, puh päättää antaa Heinolan kaupungin tekniselle palvelukeskukselle seuraavan sisältöisen lausunnon: Päijät-Hämeen liitto esittää pyydettynä lausuntona Vierumäen osayleiskaavaehdotuksesta, joka on päivätty , seuraavaa: Heinolan kaupunki on täydentänyt ja tarkentanut kaavatyön edetessä kaavaselvityksiä ja osayleiskaavaluonnosta kaavaehdotukseksi. Tarkennukset ja täydennykset koskevat mm. luonnon- ja kulttuuriarvoja, pohjavesiarvoista johtuvia tarkennuksia aluevarauksiin ja joitakin yksittäisiä aluevaraustarkennuksia. Kaavaan on myös liiton aiemman lausunnon mukaisesti esitetty yhteystarve Vierumäen raitilta asemalle ja melusuojauksen tarve radan varressa sijaitsevien asuinalueiden kohdalle. Osayleiskaavakartta tarkentaa hyvin maakuntavaltuuston maakuntakaavassa esitettyä maankäyttöä. Kaavaselostuksessa on varsin seikkaperäisesti esitetty selvitystä suunnittelualueen oloista, kaavan vaikutuksista ja osayleiskaavan suhteesta valtakunnallisiin alueiden käytön tavoitteisiin. Selostuksessa ei kuitenkaan ole kuvausta kaavan toteuttamisesta, sen ajoituksesta ja seurannasta, joilla olisi merkitystä liiton osayleiskaavaluonnoksesta antamassa lausunnossa mainitun asumisen toteutusjärjestyksen näkökulmasta. Asiakirjat palautetaan liitteenä.

17 LAUSUNTO MERI- JA SISÄVESIVÄYLIEN KEHITTÄMISOHJELMASTA Merenkulkulaitos on lähettänyt meri- ja sisävesiväylien kehittämisohjelman mahdollista lausuntoa varten. Raportti on saatavissa sähköisessä muodossa Merenkulkulaitoksen kotisivulta: Kehittämisohjelman tavoitteena on tunnistaa väylästön kehittämistarpeet ja se on vesiväylien osalta lähtökohta liikenne- ja viestintäministeriön toiminta- ja taloussuunnittelulle. Kehittämisohjelman laadintaa on ohjannut työryhmä, johon osallistui Etelä-Suomen maakuntien liittouman edustajana suunnittelupäällikkö Ari Pietarinen Kymenlaakson liitosta. Työ käynnistettiin tarvekyselyllä, joka suunnattiin satamille, varustamoille ja teollisuuslaitoksille sekä maakuntaliitoille. Hanke-ehdotusten alustavan käsittelyn jälkeen jatkokäsittelyyn valituista hanke-ehdotuksista tarkistettiin alustavat kustannusarviot sekä tehtiin yhteiskuntataloudelliset kannattavuuslaskelmat. Työryhmä esittää, että rannikon kauppamerenkulun väylien kehittäminen vuosina tapahtuu seuraavien periaatteiden mukaisesti: 1. Olemassa olevien väylien palvelutaso ja turvallisuus taataan ensisijaisesti. Väylien palvelutason ja turvallisuuden varmistamiseen esitetään kahtena ensimmäisenä tarkasteluvuotena 4 milj. euron lisäystä vuodessa ja sen jälkeen lisäystarve olisi 2 milj. euroa vuodessa. Vuosina tämä merkitsee 12 milj. euron lisärahoitusta. 2. Vuosina toteutetaan hankearviointien perusteella kannattavimmat meriväylähankkeet, jotka ovat Uudenkaupungin, Pohjankurun, Porin ja Rauman väylät, joiden rahoitustarve valtion osalta on yhteensä noin 32 milj. euroa. Työryhmän lähtökohtana on ollut, että uusien hankkeiden toteutus ei aiheuta väylämaksuun korotustarvetta. Vuoden 2011 jälkeen toteutettavia muita mahdollisia hankkeita tulee arvioida uudestaan yksittäin. 3. Merenkulkulaitos toteuttaa tarvittaessa jatkoselvityksiä sisävesien hanketarpeista ja vaadittavista kehittämistoimenpiteistä, kun Saimaan kanavan vuokrasopimusneuvottelut ovat edenneet riittävästi. Asian on valmistellut maakuntainsinööri Erkki Rope, puh päättää antaa Merenkulkulaitokselle seuraavan sisältöisen lausunnon: Pyydettynä lausuntona meri- ja sisävesiväylien kehittämisohjaleimasta , jota koskeva kirje on päivätty Päijät-Hämeen liitto esittää seuraavaa: Meri- ja sisävesiväylien kehittämisohjelma perustuu nykyisten väylien ja satamien kehittämistarpeeseen. Ohjelmassa ei ole arvioitu vesiliikenteen roolin muutosta liikennepolitiikassa. Myöskään kansallista logistiikkastrategiaa ei ole ohjaamassa kuljetusjärjestelmän kehittämistä. Liitto esittää että Merenkulkulaitos muiden väylävirastojen ja alueellisten toimijoiden kanssa yhdessä laatisi kansallisen logistiikkajärjestelmän vision ja tavoitteet. Näin kuljetusjärjestelmiä koskevat muutospaineet tulisivat pohdittua eri liikennemuotoja koskevana kokonaisuutena. Toimintaympäristön muutokset, EU:n liikennepolitiikka, ilmastomuutos ja Suomen asema kansainvälisessä kuljetusjärjestelmässä vaativat selvittämistä ja ovat tausta-aineistoa jolla vesiliikenteen kehittämisohjelmaa arvioidaan. Maakuntien alueidenkäytön suunnittelun aikatähtäys on pitkä ja varautuminen maankäytössä tulevaisuuden väylähankkeisiin on tarpeellista toteuttamismahdollisuuksien turvaamiseksi. Kehittämisohjelmaan tulisi lisätä sellaisten selvitysten tekeminen, joilla

18 tarkennetaan maakuntakaavoissa esitettyjen pitemmän ajan väylävarausten mitoitustarvetta ja toteuttamisen ajoitusta. Tällaisia vesiväyliä ovat Päijät-Hämeessä Mäntyharjun kanava ja Kymijoen meriyhteys. Näitä selvityksiä voi käyttää myös hyväksi kansallisen logistiikkastrategian laatimisessa

19 KOKOUSTILOJEN KÄYTÖN PERIAATTEET Kuluvan vuoden toimintasuunnitelmassa on todettu: Uudet tilat antavat aiempaa paremman mahdollisuuden myös varsinaisten kokousten ulkopuolella tapahtuvalle toiminnalle. Asian on valmistellut hallintojohtaja Riitta Nyqvist, puh päättää, että liiton kokoustiloja voidaan luovuttaa maakuntajohtajan tai hallintojohtajan päätöksellä myös varsinaisten kokousten ulkopuolella liiton toimintaan läheisesti liittyvään tai liiton toimintaa tukevaan käyttöön seuraavin periaattein: tiloja ei tarvita liiton omiin tarpeisiin virka-ajan ulkopuolella on paikalla liiton henkilökuntaan kuuluva henkilö, joka vastaa ovien avaamisesta ja sulkemisesta tilojen käytöstä ei peritä vuokraa

20 TIEDOKSISAANTIASIAT merkitsee tiedoksi tausta-aineistona lähetetyt: vuoden 2006 työllisyystilasto väestönmuutosten ennakkotiedot I-IV vuosineljännes VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Tausta-aineistona lähetetään maakuntahallituksen jäsenille maakuntajohtajan päätösluettelon päätökset: Rahoitusrakenteen muuttaminen Palvelurakenneuudistus Päijät-Hämeessä - hankkeessa (hankenro 623) ( 3) Kustannusrakenteen muutos Lahden seudun markkinointiviestintä hankkeessa (nro 472) ( 4) Maakuntatunnuksen käyttöoikeuden myöntäminen Päijät-Hämeen Kalamiespiiri ry:lle ( 5) Yhteiskuntatieteiden kandidaatti Karoliina Tikan palkkaaminen harjoittelijaksi Brysselin toimistoon ( 6) Lahden Seudun Maakuntatalo Oy nimisen yhtiön osakkeiden ostaminen ( 7) Hakemus maakunnan kehittämisrahan myöntämiseksi hankkeelle Pietari-Lahti Idbmpro-ohjelma, esiselvitys (fimos ) ( 8) Hakemus maakunnan kehittämisrahan myöntämiseksi hankkeelle Uusia tapahtumia Päijät-Hämeeseen (fimos ) ( 9) Hakemus maakunnan kehittämisrahan myöntämiseksi hankkeelle Karjala Lahdessa artikkelikokoelmaa varten ( 10) Hakemus maakunnan kehittämisrahan myöntämiseksi hankkeelle Lahden yrittäjänaiset ry:n historiikki (fimos ) ( 11) Hakemus maakunnan kehittämisrahan myöntämiseksi hankkeelle HeiA 2005 (fimos ) ( 12) Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen Päijät-Hämeen Osaamiskeskusohjelman hankkeelle: Oske Invest (korkohanke) (hankenro 658) ( 13) Hakemus maakunnan kehittämisrahan myöntämiseksi hankkeelle Uuden hartolalaisen oopperan tuottaminen ja esityskuntoon saattaminen (hankenro 529, fimos ) ( 14) Jatkoajan myöntäminen Terveysliikunnan professuuri hankkeelle (fimos ) ( 15) Hakemus maakunnan kehittämisrahan myöntämiseksi hankkeelle Vastaanottotoimikunnasta attaseoiksi lahtelaisen attaseatyön historia (hankenro 533, fimos ) ( 16) Lausunto VT 12 Kukonkoivun liittymän tiesuunnitelmasta ( 17) Hallintojohtajan tekemät päätökset /2006 ja 1-10/2007 ovat nähtävillä kokouksessa.

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä /2007

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä /2007 SISÄLLYSLUETTELO Ei virallinen 36. KOKOUKSEN AVAUS 4 37. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 38. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 39. NTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 40. EAKR- JA ESR-OHJELMIEN AVOIN HAKU

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 26.4.2007 1/2007

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 26.4.2007 1/2007 EI VIRALLINEN SISÄLLYSLUETTELO 1. KOKOUKSEN AVAUS 4 2. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 4. NTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 5. MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN ASETTAMINEN

Lisätiedot

Tavoite 2-ohjelma 2000-2006 PÖYTÄKIRJA 1 Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä EI VIRALLINEN PÄIJÄT-HÄMEEN TAVOITE 2-OHJELMA 2000-2006 2 YHTEISTYÖRYHMÄ 2

Tavoite 2-ohjelma 2000-2006 PÖYTÄKIRJA 1 Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä EI VIRALLINEN PÄIJÄT-HÄMEEN TAVOITE 2-OHJELMA 2000-2006 2 YHTEISTYÖRYHMÄ 2 Tavoite 2-ohjelma 2000-2006 PÖYTÄKIRJA 1 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TAVOITE 2-OHJELMA 2000-2006 2 YHTEISTYÖRYHMÄ 2 ALLEKIRJOITUKSET 3 44. KOKOUKSEN AVAUS 4 45. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 46. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

ESITYSLISTA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä /2017

ESITYSLISTA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä /2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOKOUKSEN AVAUS 4 2. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 4. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 5. MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNEKATSAUS 4 6. YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä /2008

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä /2008 SISÄLLYSLUETTELO 58. KOKOUKSEN AVAUS 4 59. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 60. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 61. NTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 62. MAASEUTURAHASTON ALUEELLINEN RAHOITUS 4 63. ESR-OHJELMAN

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 29.5.2008 3/2008

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 29.5.2008 3/2008 SUOSITELLAAN, ETTÄ ESITYSLISTALLA OLEVAT ASIAT JULKISTETTAISIIN VASTA KOKOUKSEN JÄLKEEN Ei virallinen SISÄLLYSLUETTELO 29. KOKOUKSEN AVAUS 4 30. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 31. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 5.5.2014 3/2014

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 5.5.2014 3/2014 SISÄLLYSLUETTELO 22. KOKOUKSEN AVAUS 4 23. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 24. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 25. NTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 26. ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMAN VUOSIKERTOMUS 2013 4

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄ TYÖJÄRJESTYS

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄ TYÖJÄRJESTYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄ TYÖJÄRJESTYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmässä 17.4.2007 Vahvistettu Etelä-Savon maakuntahallituksessa

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä /2017

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä /2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOKOUKSEN AVAUS 4 2. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 4. NTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 5. YHTEISTYÖRYHMÄN JÄSENTEN VAIHTUMINEN 4 6. YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

Tavoite 2-ohjelma PÖYTÄKIRJA 1 Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä EI VIRALLINEN PÄIJÄT-HÄMEEN TAVOITE 2-OHJELMA YHTEISTYÖRYHMÄ 2

Tavoite 2-ohjelma PÖYTÄKIRJA 1 Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä EI VIRALLINEN PÄIJÄT-HÄMEEN TAVOITE 2-OHJELMA YHTEISTYÖRYHMÄ 2 Tavoite 2-ohjelma 2000-2006 PÖYTÄKIRJA 1 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TAVOITE 2-OHJELMA 2000-2006 2 YHTEISTYÖRYHMÄ 2 ALLEKIRJOITUKSET 3 31. KOKOUKSEN AVAUS 4 32. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 33. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä /2008

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä /2008 SUOSITELLAAN, ETTÄ ESITYSLISTALLA OLEVAT ASIAT JULKISTETTAISIIN VASTA KOKOUKSEN JÄLKEEN SISÄLLYSLUETTELO 72. KOKOUKSEN AVAUS 4 73. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 74. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

Tavoite 2-ohjelma PÖYTÄKIRJA 1 Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä EI VIRALLINEN PÄIJÄT-HÄMEEN TAVOITE 2-OHJELMA YHTEISTYÖRYHMÄ 2

Tavoite 2-ohjelma PÖYTÄKIRJA 1 Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä EI VIRALLINEN PÄIJÄT-HÄMEEN TAVOITE 2-OHJELMA YHTEISTYÖRYHMÄ 2 Tavoite 2-ohjelma 2000-2006 PÖYTÄKIRJA 1 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TAVOITE 2-OHJELMA 2000-2006 2 YHTEISTYÖRYHMÄ 2 ALLEKIRJOITUKSET 3 1. KOKOUKSEN AVAUS 4 2. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 15.11.2017 klo 13:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMISTOIMET

Lisätiedot

1 / 5 ESITYSLISTA. Aika: :00 Paikka: Kotkan kaupungintalo, valtuustosali

1 / 5 ESITYSLISTA. Aika: :00 Paikka: Kotkan kaupungintalo, valtuustosali 1 / 5 EDUSTAJAINKOKOUS 28.8.2017 ESITYSLISTA KL/467/000204/2017 Aika: 28.8.2017 10:00 Paikka: Kotkan kaupungintalo, valtuustosali 1 Kokouksen avaus As. nro 1 2 Sihteerin valinta As. nro 2 3 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä /2014

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä /2014 SISÄLLYSLUETTELO 14. KOKOUKSEN AVAUS 4 15. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 16. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 17. NTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 18. ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITTEEN

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 10.2.2014 1/2014

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 10.2.2014 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOKOUKSEN AVAUS 4 2. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 4. NTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 5. LUOVIEN ALOJEN YRITYSTOIMINNAN KASVUN JA KANSAINVÄLISTYMISEN

Lisätiedot

RAHOITUSRAKENTEEN MUUTTAMINEN PALVELURAKENNEUUDISTUS PÄIJÄT- HÄMEESSÄ -HANKKEESSA (HANKENRO 623)

RAHOITUSRAKENTEEN MUUTTAMINEN PALVELURAKENNEUUDISTUS PÄIJÄT- HÄMEESSÄ -HANKKEESSA (HANKENRO 623) MAAKUNTAHALLITUS 12.02.2007 LIITTYY ASIAAN 17 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Maakuntajohtaja 3 5.1.2007 RAHOITUSRAKENTEEN MUUTTAMINEN PALVELURAKENNEUUDISTUS PÄIJÄT- HÄMEESSÄ -HANKKEESSA (HANKENRO 623) Päijät-Hämeen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä /2007

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä /2007 ei virallinen SISÄLLYSLUETTELO 19. KOKOUKSEN AVAUS 4 20. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 21. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 22. NTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 23. OHJELMAESITTELYT 4 24. MAAKUNNAN

Lisätiedot

KYMENLAAKSO MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN TYÖJÄRJESTYS

KYMENLAAKSO MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN TYÖJÄRJESTYS 1 Esitys myr:lle 4.10.2011 KYMENLAAKSO MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: Kymenlaakson Liiton maakunnan yhteistyöryhmän kokouksessa xx.10.2011 Vahvistettu: Kymenlaakson maakuntahallituksen

Lisätiedot

Hyväksytty: 7 :n 9 mom. Maakunnan yhteistyöryhmän kokouksessa I luku. Maakunnan yhteistyöryhmä. Maakunnan yhteistyöryhmä ja sen toimikausi

Hyväksytty: 7 :n 9 mom. Maakunnan yhteistyöryhmän kokouksessa I luku. Maakunnan yhteistyöryhmä. Maakunnan yhteistyöryhmä ja sen toimikausi LAPIN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: Maakunnan yhteistyöryhmän kokouksessa 16.4.2007 Vahvistettu: Maakunnan liiton hallituksen kokouksessa 25.4.2007 Hyväksytty: 1, 7 ja 8 Maakunnan

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestys

Pohjois-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestys Hyväksytty maakunnan yhteistyöryhmän kokouksessa 18.3.2010. Vahvistettu maakuntahallituksessa 22.3.2010. Voimaantulo 1.4.2010. I luku Maakunnan yhteistyöryhmä 1 Maakunnan yhteistyöryhmä Maakunnassa on

Lisätiedot

Maakuntajohtaja 9 11.2.2008 EU-YKSIKÖN HALLINNOINTIKULUJEN LASKUTUSPERIAATTEET

Maakuntajohtaja 9 11.2.2008 EU-YKSIKÖN HALLINNOINTIKULUJEN LASKUTUSPERIAATTEET Maakuntajohtaja 9 11.2.2008 EU-YKSIKÖN HALLINNOINTIKULUJEN LASKUTUSPERIAATTEET Päijät-Hämeen liitto hankki liiton toimitilojensa yhteydestä yhteensä 114 m2:n suuruiset toimitilat EU-yksikön tarpeisiin.

Lisätiedot

Mäntyharju Ote pöytäkirjasta 5/ (5) Kunnanhallitus Tekninen lautakunta, 18, Kunnanhallitus, 56,

Mäntyharju Ote pöytäkirjasta 5/ (5) Kunnanhallitus Tekninen lautakunta, 18, Kunnanhallitus, 56, Mäntyharju Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (5) Tekninen lautakunta, 18, 16.06.2015 Kunnanhallitus, 56, 22.06.2015 56 Lausuntopyyntö Päijät-Hämeen maakuntakaavaehdotuksesta MjuDno-2015-275 Tekninen lautakunta,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä /2014

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä /2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOKOUKSEN AVAUS 4 2. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 4. NTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 5. PÄIJÄT-HÄMEEN YHTEISTYÖRYHMÄN TYÖJÄRJESTYS 4 6. PÄIJÄT-HÄMEEN

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestys

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestys POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO Pohjois-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestys Hyväksytty Pohjois-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmässä 17.2.2011. Vahvistettu 21.3.2011 maakuntahallituksessa Voimaantulo

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN TYÖJÄRJESTYS

POHJOIS-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN TYÖJÄRJESTYS POHJOIS-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmässä 30.4.2007 Vahvistettu: Pohjois-Savon liiton maakuntahallituksessa 28.5.2007 Tarkistettu: Pohjois-Savon

Lisätiedot

Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakuntahallituksen päätösvallan delegointi AIKO hankerahoitusta varten

Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakuntahallituksen päätösvallan delegointi AIKO hankerahoitusta varten Maakuntahallitus 110 15.09.2014 Maakuntahallitus 106 22.08.2016 Maakuntahallituksen päätösvallan delegointi AIKO hankerahoitusta varten 263/00.00.01/2010 MHS 15.09.2014 110 n ehdotus: Maakuntavaltuuston

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 2/ Yhtymäkokous kokouskutsu 2/2017 22.6.2017 Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 22.6.2017 klo 12.00 alkaen, Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Tammer, Kelloportinkatu 1 B. Tampereella

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus.

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus. Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät www.omahäme.fi Tehtävien nykytilan kartoitus Vastuu alueiden kehittämisestä on ALKE-lain perusteella

Lisätiedot

Mkj:n ehdotus: Maakuntahallitus päättää muuttaa ehdotustaan maakuntavaltuustolle

Mkj:n ehdotus: Maakuntahallitus päättää muuttaa ehdotustaan maakuntavaltuustolle Maakuntahallitus 50 20.03.2013 Maakuntavaltuusto 7 20.03.2013 Maakuntahallitus 103 18.08.2014 Östersundomin alueen maakuntakaavoitustilanne; tiedoksi 58/05.00/2011 MHS 20.03.2013 50 Maakuntahallitus hyväksyi

Lisätiedot

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN 2007 2013 SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012 ESITYSLISTA Aika 7. 8.6.2012 7.6. klo 12 16.30, lounas klo 11 8.6. klo 9, aamukahvia

Lisätiedot

Tavoite 2-ohjelma PÖYTÄKIRJA 1 Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä /2006

Tavoite 2-ohjelma PÖYTÄKIRJA 1 Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä /2006 Tavoite 2-ohjelma 2000-2006 PÖYTÄKIRJA 1 1 Ei virallinen SISÄLLYSLUETTELO 88. KOKOUKSEN AVAUS 4 89. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 90. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 91. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JOHTOSÄÄNTÖ 26.11.2013. 1 Meri-Lapin kehittämiskeskus ry

JOHTOSÄÄNTÖ 26.11.2013. 1 Meri-Lapin kehittämiskeskus ry MERI-LAPIN KEHITTÄMISKESKUS RY 1 (4) JOHTOSÄÄNTÖ 26.11.2013 1 Meri-Lapin kehittämiskeskus ry Meri-Lapin kehittämiskeskus ry (jäljempänä kehittämiskeskus) on Kemin ja Tornion kaupunkien sekä Keminmaan,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 25.9.2008 4/2008

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 25.9.2008 4/2008 Ei virallinen SISÄLLYSLUETTELO 43. KOKOUKSEN AVAUS 4 44. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 45. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 46. NTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 47. YRITYSHAUTOMOTOIMINTA PÄIJÄT-HÄMEESSÄ

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista Annettu Helsingissä 29 päivänä maaliskuuta 2007 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä, säädetään 29 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2014

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2014 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2014 12.8.2014 1 / 8 Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta

Lisätiedot

Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007-2013 Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 31.1.2008 1/2008

Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007-2013 Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 31.1.2008 1/2008 SUOSITELLAAN, ETTÄ ESITYSLISTALLA OLEVAT ASIAT JULKISTETTAISIIN VASTA KOKOUKSEN JÄLKEEN SISÄLLYSLUETTELO Ei virallinen 1. KOKOUKSEN AVAUS 4 2. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016 23.11.2016 1 / 8 Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan muistutus Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta

Kirkkonummen kunnan muistutus Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta Yhdyskuntatekniikan lautakunta 87 17.11.2016 Kunnanhallitus 395 05.12.2016 Kirkkonummen kunnan muistutus Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta 999/10.02.00/2013 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 17.11.2016

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä /2014

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä /2014 SISÄLLYSLUETTELO 12. KOKOUKSEN AVAUS 4 13. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 14. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 15. NTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 16. KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 4 17. RAHOITUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestys

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestys POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO Pohjois-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestys Hyväksytty Vahvistettu Voimaantulo Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallituksen vahvistettua I Luku Maakunnan yhteistyöryhmä

Lisätiedot

LAPIN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN SIHTEERISTÖN TYÖJÄRJESTYS

LAPIN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN SIHTEERISTÖN TYÖJÄRJESTYS LAPIN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN SIHTEERISTÖN TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: Maakunnan yhteistyöryhmän kokouksessa 18.10.2007 Voimaantulo : 18.10.2007 Tarkastettu 5 : Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN TYÖJÄRJESTYS

KANTA-HÄMEEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN TYÖJÄRJESTYS Liite xx/09 KANTA-HÄMEEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: Hämeen maakunnan yhteistyöryhmän kokouksessa 7.12.2009 Vahvistettu: Voimaantulo: I luku Maakunnan yhteistyöryhmä ja sen tehtävät

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä 27.10.2008

Kokouspäivämäärä 27.10.2008 1 Aika: klo 10.00-11.30 Paikka: Hämeen liitto, maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5, Hämeenlinna 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 4 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 4 37 Muutokset

Lisätiedot

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista 5/ (7)

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista 5/ (7) Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista 5/2010 1 (7) Aika: Maanantai klo 8.30 Paikka: Hämeen liitto maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 43 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 44

Lisätiedot

PÄIJÄT HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 9.3.2007 Nro 2/2007

PÄIJÄT HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 9.3.2007 Nro 2/2007 PÄIJÄT HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 9.3.2007 Nro 2/2007 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 15 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 16 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 11 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 12 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 13 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 14

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖN OHJE 1 (6) MÄÄRÄYSKOKOELMA MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAN LAATIMINEN. 1. Yleistä

SISÄASIAINMINISTERIÖN OHJE 1 (6) MÄÄRÄYSKOKOELMA MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAN LAATIMINEN. 1. Yleistä SISÄASIAINMINISTERIÖN OHJE 1 (6) MÄÄRÄYSKOKOELMA SM 2007-01010/Ha-63 Annettu Nro 2 14.3.2007 Voimassaoloaika Toistaiseksi Säädösperuste Rakennerahastolaki (L 1401/2006) Muuttaa/Kumoaa (ei aikaisempia ohjeita)

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN TYÖJÄRJESTYS. Hyväksytty: Varsinais-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän kokouksessa

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN TYÖJÄRJESTYS. Hyväksytty: Varsinais-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän kokouksessa VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: Varsinais-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän kokouksessa 10.5.2010. Vahvistettu: Varsinais-Suomen maakuntahallituksen kokouksessa 24.5.2010.

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN TYÖJÄRJESTYS. I luku Maakunnan yhteistyöryhmä ja sen tehtävät

ETELÄ-POHJANMAAN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN TYÖJÄRJESTYS. I luku Maakunnan yhteistyöryhmä ja sen tehtävät ETELÄ-POHJANMAAN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: Vahvistettu: Etelä-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmän kokouksessa 31.5.2007 Tarkistus hyväksytty Etelä-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmän

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2015

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2015 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2015 2.6.2015 1 / 8 Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta

Lisätiedot

Aika keskiviikko klo Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Maakuntasali (2. krs) Pielisjoen linna, Siltakatu 2, Joensuu

Aika keskiviikko klo Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Maakuntasali (2. krs) Pielisjoen linna, Siltakatu 2, Joensuu 8 Aika keskiviikko 11.4.2007 klo 9.03 10.27 Paikka Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Maakuntasali (2. krs) Pielisjoen linna, Siltakatu 2, Joensuu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Liite 2: Läsnäolijat.

Lisätiedot

Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu?

Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu? Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu? Rakennerahastokausi 2014 2020 Päijät-Hämeessä Info- ja keskustelutilaisuus 14.3.2013 Tarja Reivonen Neuvotteleva virkamies TEM / Alueosasto Lakiuudistuksen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Pöytäkirja 1. Karjalainen Riitta. Venesjärvi Seppo j. Orimattilan Pienyrittäjät

ORIMATTILAN KAUPUNKI Pöytäkirja 1. Karjalainen Riitta. Venesjärvi Seppo j. Orimattilan Pienyrittäjät ORIMATTILAN KAUPUNKI Pöytäkirja 1 Aika 14.4.2016 klo 18.00 21.10 Paikka Osanottajat Kaupunginhallituksen kokoushuone Karjalainen Riitta pj. Mölsä Jukka vpj., poissa Koivunen Tuula j., poissa Venesjärvi

Lisätiedot

Sisällysluettelo YTK, :30, Pöytäkirja

Sisällysluettelo YTK, :30, Pöytäkirja Sisällysluettelo YTK, 18.8.2017 12:30, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 10 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 11 Työjärjestyksen hyväksyminen... 4 12 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tekninen lautakunta 29.02.2016 AIKA 29.02.2016 klo 17:00-17:40 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2007

KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2007 Esityslista 2/2007 Aika Tiistai 3.4.2007 klo 18.00 Paikka Heikkilänmäen kalliosali Tapulikatu 15, Kerava 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 11 Toimintakertomus

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42 Tarkastuslautakunta Kokousaika 16.12.2015 kello 15:00-18:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko

Lisätiedot

Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) asettaminen toimikaudelle /03.02.

Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) asettaminen toimikaudelle /03.02. Maakuntahallitus 126 11.09.2017 Maakuntahallitus 149 23.10.2017 Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) asettaminen toimikaudelle 2017-2020 415/03.02.00/2017 MHS 11.09.2017 126 Tiivistelmä Asian yksityiskohtainen

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN TYÖJÄRJESTYS. I luku Maakunnan yhteistyöryhmä ja sen tehtävät

ETELÄ-POHJANMAAN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN TYÖJÄRJESTYS. I luku Maakunnan yhteistyöryhmä ja sen tehtävät ETELÄ-POHJANMAAN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: Vahvistettu: Etelä-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmän kokouksessa 18.6.2014 Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen kokouksessa

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37 Hyvinvointilautakunta 08.06.2015 AIKA 8.6.2015 klo 18:00 18.34 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 24.01.2017 kello 14:00-16.18 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista:

Lisätiedot

POHJANMAAN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN TYÖJÄRJESTYS

POHJANMAAN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN TYÖJÄRJESTYS POHJANMAAN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: Maakunnan yhteistyöryhmän kokouksessa 16.4.2010 Vahvistettu: Maakuntahallituksen kokouksessa 26.4.2010 Voimaantulo: 1.6.2010 I luku Maakunnan

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄ TYÖJÄRJESTYS. MYR Muutettu , 8

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄ TYÖJÄRJESTYS. MYR Muutettu , 8 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄ TYÖJÄRJESTYS MYR 25.8.2014 Muutettu 29.9.2014, 8 ETELÄ-SAVON MAAKUNNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmässä 25.8.2014 Vahvistettu

Lisätiedot

Torstai klo Haapaveden kaupungintalo, Haapavesi. Restartup-vaihtoehto yrittäjyydelle

Torstai klo Haapaveden kaupungintalo, Haapavesi. Restartup-vaihtoehto yrittäjyydelle Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 2 /2017 Kokousaika Kokouspaikka Torstai 23.2.2017 klo 14.00- Haapaveden kaupungintalo, Haapavesi Käsiteltävät asiat liite 12 1 HOSUVA-hanke 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2 3 4

Lisätiedot

Sopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 rakennerahasto-ohjelmassa

Sopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 rakennerahasto-ohjelmassa Sopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 rakennerahasto-ohjelmassa 1. Sopijapuolet Etelä-Savon maakuntaliitto, Y -tunnus 0215839-7

Lisätiedot

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 19 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 20 Vastaavan sairaanhoitajan valinta

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖN OHJE 1 (6) MÄÄRÄYSKOKOELMA MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAN LAATIMINEN. 1. Yleistä

SISÄASIAINMINISTERIÖN OHJE 1 (6) MÄÄRÄYSKOKOELMA MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAN LAATIMINEN. 1. Yleistä SISÄASIAINMINISTERIÖN OHJE 1 (6) MÄÄRÄYSKOKOELMA SM 2007-01010/Ha-63 Annettu Nro 3 13.9.2007 Voimassaoloaika Toistaiseksi Säädösperuste Rakennerahastolaki (1401/2006) Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista

Lisätiedot

KYMENLAAKSO MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN TYÖJÄRJESTYS

KYMENLAAKSO MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN TYÖJÄRJESTYS 1 Luonnos 15.4.2014 KYMENLAAKSO MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: Vahvistettu: Kymenlaakson Liiton maakunnan yhteistyöryhmän kokouksessa x.x.2014 Kymenlaakson maakuntahallituksen kokouksessa

Lisätiedot

33 Vastineet tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2014

33 Vastineet tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2014 Puumala Pöytäkirja 8/2015 1 (8) Aika 02.09.2015, klo 14:00-15:50 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjan tarkastus 31 Talousarvio

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2017. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2017. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2017 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 12.6.2017 klo 16.00 16.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Vahvistettu: Etelä-Karjalan maakuntahallituksen kokouksessa Päivitetty versio: MYRS , MYR ja MH 27.4.

Vahvistettu: Etelä-Karjalan maakuntahallituksen kokouksessa Päivitetty versio: MYRS , MYR ja MH 27.4. ETELÄ-KARJALAN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN TYÖJÄRJESTYS Käsitelty: MYR:n kokouksessa 28.4.2014 Hyväksytty: MYR:n kokouksessa 2.6.2014 Vahvistettu: Etelä-Karjalan maakuntahallituksen kokouksessa 16.6.2014

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 27.6.2013 klo 12.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 218 219

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 1 Kokoustiedot Aika: 5.5.2009 klo 13.00 13.57 Paikka: Jyväskylän Paviljonki Messukatu 10, Jyväskylä Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 2 Sisällysluettelo Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 2.11.2017 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 388 389

Lisätiedot

ESITYSLISTA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä / KOKOUKSEN AVAUS 4 2. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4

ESITYSLISTA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä / KOKOUKSEN AVAUS 4 2. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 Sisällysluettelo 1. KOKOUKSEN AVAUS 4 2. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 4. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 5. MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN SIHTEERISTÖN ASETTAMINEN

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 24.5.2013 klo 10.00 12.15 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 26.03.2013 12 ASIALISTA KOKOUSAIKA Tiistaina 26.03.2013 klo 18.00 19.13 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 10 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? ETELÄ-KARJALAN LIITTO ALUESUUNNITTELU 2017 ARTO HÄMÄLÄINEN MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? Kaavoituksella ohjataan hyvin arkisia asioita, joita ei välttämättä edes tule ajatelleeksi. Kuten

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77 48 Ehdotus

Lisätiedot

Aluekehitysrahoitus. Aluekehityspäällikkö Heikki Ojala

Aluekehitysrahoitus. Aluekehityspäällikkö Heikki Ojala Aluekehitysrahoitus Aluekehityspäällikkö Heikki Ojala Organisaatio Aluekehityksen strateginen asema Kriittiset menestystekijät: Rahoitusvälineiden strateginen ja tehokas hyödyntäminen Maakuntaohjelman

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSKUTSU ASIALISTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 30.10.2013 klo 18.00-19.15 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 46 65 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 8/2011 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55 Kunnnanviraston kokoushuone Jäsen Paikalla Varajäsen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä /2009

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä /2009 Ei virallinen SISÄLLYSLUETTELO 13. KOKOUKSEN AVAUS 4 14. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 15. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 16. NTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 17. VUODEN 2013 RAHOITUSKEHYKSESTÄ SIIRRETÄÄN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 16.5.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Muut osallistujat: Mikko Luoma, tilintarkastaja

Lisätiedot

Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö. 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite

Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö. 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite Nuorisoneuvoston tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorison asemaa kunnassa ilman puoluepoliittisia tai uskonnollisia

Lisätiedot

Alestalo Riitta jäsen, Iitin Yrittäjät ry. Poissa Saarikko Sami varapuheenjohtaja, Iitin Yrittäjät ry

Alestalo Riitta jäsen, Iitin Yrittäjät ry. Poissa Saarikko Sami varapuheenjohtaja, Iitin Yrittäjät ry Iitin kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Iitti-tiimi 17.02.2014 Aika Maanantai 17.02.2014 klo 16:00-16:40 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Alestalo Riitta Haara Teuvo Lumppio

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 2.11.2017 klo 17.00 17.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Siun sote neuvottelukunta Aika 24.10.2017 klo 15:00-16:12 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat :t 6-10 Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry. Ohjesääntö

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry. Ohjesääntö 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Ohjesääntö Tällä ohjesäännöllä

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone)

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone) ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 Nuorisovaltuusto 07.05.2013 AIKA 7.5.2013 klo 14.15 PAIKKA Yläaste, Tukholma KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 3 NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) kokous

Pohjois-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) kokous Pohjois-Karjalan Pöytäkirja 2/2005 12 Pohjois-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) kokous Aika perjantai 15.3.2005 klo 10.03 10.52 Paikka Carelicum, auditorio Torikatu 21 C, Joensuu 12 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo. (x) (-) (x) (x) (x) (-) (-) (x) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo. (x) (-) (x) (x) (x) (-) (-) (x) (x) KINNULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu Nro 4 5.7.2017 26 Kokousaika 5.7.2017 klo 19-20.25 Kokouspaikka Kunnanvirasto, neuvotteluhuone Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x

Lisätiedot