PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1. Aika klo Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, Lahti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1. Aika 12.2.2007 klo 8.30 9.10 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, Lahti"

Transkriptio

1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sisällysluettelo Laatimispäivä Nro 2/ KOKOUSTIEDOT EI VIRALLINEN Aika klo Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, Lahti KÄSITELLYT ASIAT SIVU KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 3 KUNTA- JA PALVELURAKENNEUUDISTUS PÄIJÄT-HÄMEESSÄ 4 LAUSUNTO ETELÄ-SUOMEN LÄÄNIN VUODEN 2007 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KEHITTÄMISHANKKEISTA 5 MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN ASETTAMINEN 6 ETELÄ-SUOMEN KILPAILUKYKY- JA TYÖLLISYYSTAVOITTEEN EAKR-OHJELMAN EU- YKSIKÖN PERUSTAMINEN 9 MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2008 JA MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA LAUSUNTO UUDENMAAN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN LUONNOKSESTA 12 LAUSUNTO KESKI-SUOMEN MAAKUNTAKAAVAEHDOTUKSESTA 13 LAUSUNTO PENNALA-PASINAN POHJOISOSAN ASUINALUEIDEN OSAYLEISKAAVALUONNOKSESTA 14 LAUSUNTO LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUEEN OSAYLEISKAAVALUONNOKSESTA 15 LAUSUNTO VIERUMÄEN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA 16 LAUSUNTO MERI- JA SISÄVESIVÄYLIEN KEHITTÄMISOHJELMASTA KOKOUSTILOJEN KÄYTÖN PERIAATTEET 19 TIEDOKSISAANTIASIAT 20 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 20 AJANKOHTAISKATSAUS 21 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 21 PUHEENJOHTAJA MIKA KARI

2 KOKOUSTIEDOT Aika klo Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, Lahti OSALLISTUJAT pj Mika Kari x Jarkko Nissinen vpj Matti Viljanen x Leena Luhtanen Pekka Asikainen x Raimo Honkanen Eija Bouras x Sari Hänninen Päivi Koskimaa x Maija-Liisa Mamia Risto Kuoppa x Jarmo Kaalikoski Leena Mantere x Sonja Falk Pirkko Mörttinen x Salla Ojala Irmeli Perkiö x Hannele Rämö Vuokko Rolig x Matti Tanskanen Aimo Ryynänen - Kalle Jokinen Antti Räsänen x Rauno Hännikäinen Reijo Savurinne x Lasse Meriheinä Timo Seppälä x Juha Pihanen Maakuntavaltuuston pj Jorma Pitkälä x 1 varapuheenjohtaja Marjaleena Tuliainen x 2 varapuheenjohtaja Tero Mölsä x Muut osallistujat Esa Halme x Leo Barman - Riitta Nyqvist x ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Mika Kari Riitta Nyqvist KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU Aika ja paikka Lahti / 2007 Allekirjoitukset Leena Mantere Vuokko Rolig PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen liiton toimistossa / 2007 klo NÄHTÄVÄNÄ Todistaa Pöytäkirjanpitäjä Riitta Nyqvist

3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Hallintosäännön 4 :n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä kuusi päivää ennen kokousta, elleivät erityiset syyt ole esteenä. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina maakuntahallituksen jäsenille ja maakuntavaltuuston puheenjohtajille sekä maakuntahallituksen esittelijälle ja sihteerille. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN Hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Maakuntahallituksen päätöksen mukaisesti maakuntahallituksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua maakuntahallituksen jäsentä tai läsnäolevaa varajäsentä, jollei maakuntahallitus jonkin asian kohdalla toisin päätä. Pöytäkirjat tarkastetaan pääsääntöisesti seuraavassa kokouksessa tai tarpeen vaatiessa muulla tavoin. valitsee tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi Leena Mantereen ja Vuokko Roligin. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Hallintosäännön 7 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi.

4 KUNTA- JA PALVELURAKENNEUUDISTUS PÄIJÄT-HÄMEESSÄ Päijät-Hämeen liiton ja Lahden kaupunkiseudun seutuhallinnon yhteinen, kuntien johtama Palvelurakenneuudistus -projekti kestää vuoden 2008 loppuun saakka. Projektin toimenpiteinä toteutetaan myös valtakunnallisen Kunta- ja palvelurakenneuudistushankkeen tavoitteiden mukaisia toimenpiteitä. Näitä toimenpiteitä on raamitettu puitelaissa. Eduskunta hyväksyi tammikuussa hallituksen esityksen laiksi kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta sekä kuntajakolain ja varainsiirtoveron muuttamisesta. Puitelaki tulee voimaan helmikuussa 2007 ja sen voimassaolo kestää vuoden 2012 loppuun. Puitelakiin sisältyy useita kuntia koskevia velvoitteita. Kuntien tulee laatia elokuun loppuun mennessä selvitykset yhteistyöstä ja toimeenpanosuunnitelmat palveluiden järjestämisestä. Puitelaki antaa nimensä mukaisesti kunnille puitteet kun ne uudistavat kunta- ja palvelurakenteita. Asian on valmistellut erityisasiantuntija, palvelurakenneuudistusprojektin pääsihteeri Jaana Simola, puh merkitsee tiedoksi annettavan selvityksen kunta- ja palvelurakenne projektista. Keskustelun jälkeen ehdotus hyväksyttiin.

5 LAUSUNTO ETELÄ-SUOMEN LÄÄNIN VUODEN 2007 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KEHITTÄ- MISHANKKEISTA Etelä-Suomen lääninhallitus on pyytänyt maakunnan liiton lausuntoa mennessä vuoden 2007 sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeista. Lausunto koskee lääninhallituksen ratkaistavaksi kuuluvien hankkeiden valtionavustuksia. Kehittämishankkeelle tarjottavalla valtakunnallisella tuella pyritään edistämään sellaisten laajojen hankkeiden syntymistä, joissa alueelliset tarpeet olisi sovitettu yhteen valtakunnallisten tavoitteiden kanssa. Kehittämishankkeiden painoalueet määräytyvät kansallisen terveydenhuollon hankkeen ja Sosiaalialan kehittämishankkeen sekä Alkoholiohjelman pohjalta. Etelä-Suomen lääninhallituksella on käytettävissä vuoden 2007 määrärahoja terveydenhuollon kehittämishankkeisiin sekä sosiaali- ja alkoholiohjelmien mukaisiin kehittämishankkeisiin Lisäksi jaettavana on vuodelta 2006 jakamatta jäänyttä ja palautunutta terveydenhuollon kehittämisrahaa ja sosiaalihuollon kehittämisrahaa Etelä-Suomen lääninhallitukselle osoitettiin määräajan kuluessa yhteensä 52 hankehakemusta, joista sosiaali- ja terveydenhuollon hakemuksia oli 33 (haettujen avustusten summa oli ) ja kansallisen terveyshankkeen hakemuksia oli 19 (haettujen avustusten summa oli ). Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankehakemukset Päijät-Hämeestä ei ole hakemuksia. Kansallisen terveydenhuollon hankkeen kehittämishakemukset Hakija/hanke kok.kust. haettu eslh:n es. valtion av Lahden kaupunki HIH Hoida itse hampaasi Asian on valmistellut erityisasiantuntija Jaana Simola, puh päättää antaa Etelä-Suomen lääninhallitukselle seuraavansisältöisen lausunnon: Pyydettynä lausuntona Etelä-Suomen lääninhallitukselle sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeista vuodelle 2007 Päijät-Hämeen liitto esittää seuraavaa: Sosiaali- ja alkoholiohjelman mukaisia hankehakemuksia ei Päijät-Hämeestä ollut yhtään ja kansallisen terveydenhuoltohankkeen mukaisia hankehakemuksia Päijät- Hämeestä oli yksi kappale, jolle läänihallituksen sosiaali- ja terveysosaston ehdotuksessa ei olla esittämässä rahoitusta. Päijät-Hämeen liitolla ei ole huomauttamista lääninhallituksen tekemään ehdotukseen rahoitettavista hankkeista.

6 MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN ASETTAMINEN Laki rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista (1401/2006) tuli voimaan Laki koskee kaudelle hyväksyttäviä ohjelmia. Lain 17 :n mukaan kussakin maakunnassa on rakennerahasto-ohjelmien toimeenpanoa ja alueen kehittämiseen vaikuttavien toimenpiteiden yhteensovittamista varten maakunnan yhteistyöryhmä. Yhteistyöryhmän asettaa maakunnan liiton hallitus. Yhteistyöryhmän toimikausi jatkuu, kunnes Euroopan yhteisöjen komissio on hyväksynyt toimenpideohjelman täytäntöönpanoa koskevan loppukertomuksen. Maakunnan liiton ja sen jäsenkuntien edustajat valitaan kuitenkin valtuuston toimikaudeksi. Valinta on tehty kaudeksi Yhteistyöryhmän kokoonpano on sovitettava siten, että siinä ovat maakunnan alueen kehittämisen kannalta tasapuolisesti edustettuina osapuolina 1) maakunnan liitto ja sen jäsenkunnat, 2) ohjelmaa rahoittavat valtion viranomaiset ja muut valtionhallintoon kuuluvat organisaatiot sekä 3) alueen kehittämisen kannalta tärkeimmät työmarkkina- ja elinkeinojärjestöt sekä mahdollisuuksien mukaan muut kansalaisyhteiskuntaa edistävät tai ympäristöjärjestöt ja sukupuolten tasa-arvoa edistävät järjestöt. Maakunnan yhteistyöryhmän peruskokoonpano on lain perustelujen mukaan edelleen puheenjohtaja. Siltä osin kuin järjestö ei tule valituksi yhteistyöryhmän jäseneksi, olisi mahdollista nimetä järjestö asiantuntijaksi. Asiantuntijoina voisivat olla tasaarvo- ja ympäristöjärjestöjen, yliopistojen, korkeakoulujen, ammattikorkeakoulujen, ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjien, Finnvera Oyj:n ja muiden alueen kehittämisen kannalta tärkeiden organisaatioiden edustajia silloin, kun niiden edustajat eivät ole yhteistyöryhmän jäseniä. Asiantuntijat kutsuu yhteistyöryhmä. Jäsenten lisäksi maakunnan liiton hallitus nimeää yhteistyöryhmälle puheenjohtajan, jonka tulee olla kuntalaissa (365/1995) tarkoitettu luottamushenkilö, sekä osapuolten ehdotuksesta kolme varapuheenjohtajaa, joiden tulee olla yhteistyöryhmän jäseniä. Osapuoliin edustetuiksi tulevat tahot tekevät ehdotuksen edustajikseen sekä heidän henkilökohtaisiksi varaedustajikseen. Maakunnan yhteistyöryhmän asettamiseksi Päijät-Hämeen liitto on pyytänyt seuraavia tahoja tekemään ehdotuksensa edustajista ja heidän henkilökohtaisista varaedustajistaan. Tasa-arvolain toteuttamiseksi kaikkia tahoja on pyydetty ehdottamaan sekä varsinaiseksi edustajaksi että varaedustajaksi mies- ja naisehdokkaat. Lisäksi on pyydetty ehdotusta varapuheenjohtajaksi. Ohjelmaa rahoittavat valtion viranomaiset ja muut valtionhallintoon kuuluvat organisaatiot: Hämeen TE-keskus Hämeen TE-keskus/maaseutuosasto Hämeen TE-keskus/yritysosasto Hämeen TE-keskus/työvoimaosasto Hämeen ympäristökeskus Hämeen tiepiiri Etelä-Suomen lääninhallitus Lahden yliopistokeskus ja siihen kuuluvat yliopistojen yksiköt Alueen kehittämisen kannalta tärkeimmät työmarkkina- ja elinkeinojärjestöt: Päijät-Hämeen yrittäjät ry Hämeen kauppakamari Metsäkeskus Häme-Uusimaa MTK-Häme AKAVA Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK Suomen toimihenkilöjärjestö STTK Elinkeinoelämän keskusliitto EK

7 Asian on valmistellut kehittämisjohtaja Marja Koivula, puh päättää asettaa Päijät-Hämeen maakunnan yhteistyöryhmän ohjelmakaudeksi ja kunnes Euroopan yhteisöjen komissio on hyväksynyt toimenpideohjelman täytäntöönpanoa koskevan loppukertomuksen kokoonpanossa, joka vastaa ohjelmakauden kokoonpanoa. Maakunnan liiton ja sen jäsenkuntien edustajina jatkavat maakuntahallituksen nimeämät valtuustokauden edustajat. Maakunnan liitto ja sen jäsenkunnat: Lahti 2 jäsentä Hämeenkoski Kärkölä Heinola 2 jäsentä Nastola Orimattila Varajäsenet: Lahti Padasjoki 2 Heinola Hartola Asikkala Hollola Kärkölä Poliittinen jakauma: SDP 3, Kokoomus 3, Keskusta 2 Ohjelmaa rahoittavat valtion viranomaiset ja muut valtionhallintoon kuuluvat organisaatiot: Hämeen TE-keskus Hämeen TE-keskus/maaseutuosasto Hämeen TE-keskus/yritysosasto Hämeen TE-keskus/työvoimaosasto Hämeen ympäristökeskus Hämeen tiepiiri Etelä-Suomen lääninhallitus Lahden yliopistokeskus ja siihen kuuluvat yliopistojen yksiköt Alueen kehittämisen kannalta tärkeimmät työmarkkina- ja elinkeinojärjestöt: Päijät-Hämeen yrittäjät ry Hämeen kauppakamari Metsäkeskus Häme-Uusimaa MTK-Häme AKAVA Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK Suomen toimihenkilöjärjestö STTK Elinkeinoelämän keskusliitto EK Maakunnan liiton hallitus nimeää yhteistyöryhmän varsinaiset jäsenet ja varajäsenet kokouksessa esitettävän, eri organisaatioiden esityksiin perustuvan ehdotuksen mukaan.

8 Lisäksi maakuntahallitus nimeää maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat. Puheenjohtajan tulee olla kuntalaissa (365/1995) tarkoitettu luottamushenkilö. Varapuheenjohtajien tulee olla yhteistyöryhmän jäseniä. maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtaja: maakuntahallituksen puheenjohtaja Mika Kari I varapuheenjohtaja: Leena Luhtanen II varapuheenjohtaja: TE-keskuksen johtaja Pekka Savolainen III varapuheenjohtaja: Maakuntajohtaja totesi, että kaikilta ohjelmaa rahoittavilta valtion viranomaisilta ja muilta valtionhallintoon kuuluvilta organisaatioilta sekä alueen kehittämisen kannalta tärkeimmiltä työmarkkina- ja elinkeinojärjestöiltä ei ole vielä saatu esityksiä yhteistyöryhmään nimettävistä jäsenistä ja varajäsenistä. Maakuntajohtaja muutti päätösesitystään siten, että tässä kokouksessa päätettäisiin, että maakunnan liiton ja sen jäsenkuntien edustajina jatkavat maakuntahallituksen nimeämät valtuustokauden edustajat ja että puheenjohtajana jatkaa Mika Kari ja I varapuheenjohtajana Leena Luhtanen ja että muilta osin asian käsittely siirrettäisiin seuraavaan kokoukseen. Maakunnan liiton ja sen jäsenkuntien edustajat ja varaedustajat ovat: Mika Kari (SDP, Lahti) puheenjohtaja Leena Luhtanen (KOK, Lahti) I varapj. Jorma Pitkälä (KOK, Hämeenkoski) Pirkko Mörttinen (KOK, Kärkölä) Irmeli Perkiö (SDP, Heinola) Reijo Savurinne (SDP, Nastola) Susanna Iivonen-Pekesen (SDP, Lahti) Timo Virtanen (KESK, Heinola) Tero Mölsä (KESK, Orimattila) Matti Viljanen (KOK, Lahti) Antti Räsänen (KOK, Padasjoki) Seija Saittakari, KOK, Heinola) Vuokko Rolig (SDP, Hartola) Eija Bouras (SDP, Asikkala) Marjaleena Tuliainen (SDP,Hollola) Heikki Särkiö (KESK, Padasjoki) Raimo Suni (KESK, Kärkölä) hyväksyi maakuntajohtajan muuttaman päätösesityksen

9 ETELÄ-SUOMEN KILPAILUKYKY- JA TYÖLLISYYSTAVOITTEEN EAKR-OHJELMAN EU-YKSIKÖN PERUSTAMINEN Valtioneuvosto hyväksyi ohjelmakauden EU-ohjelmat komissiolle jätettäviksi. Komissiolla on neljä kuukautta aikaa hyväksyä ohjelmat. Eduskunta hyväksyi Rakennerahastolain (1401/2006) ja se astui voimaan Lain 8 :ssä säädetään, että hallintoviranomainen voi siirtää seurantakomiteaan liittyviä valmistelua ja seurantakomiteassa tehtyjen päätösten täytäntöönpanoa koskevia tehtäviä aluekehitysrahastosta osarahoitettavan toimenpideohjelman ohjelma-alueella sille maakunnan liitolle, josta ohjelma-alueen maakunnan liitot ovat kirjallisesti sopineet. Etelä-Suomen maakuntien yhdessä laatiman ja maakuntahallitusten hyväksymän ohjelman mukaan Etelä-Suomessa tällaisia tehtäviä tulee maakuntien yhteisellä päätöksellä hoitamaan Päijät-Hämeen liittoon perustettava EU-yksikkö. EU-yksikön toiminnasta raportoidaan liittouman maakuntajohtajista koostuvalle valmistelutoimikunnalle sekä vuosittain myös maakuntien maakuntahallituksille. EU-yksikkö tulee hoitamaan Etelä- Suomen ohjelman temaattisen osion hallinnoinnin sekä mahdollisesti muita yhteisesti sovittavia, suuralueen yhteisiä toimintoja. Valtioneuvoston asetuksessa rakennerahastoista (luonnos , 16 ) säädetään edelleen, että aluekehitysrahastosta osarahoitettavan toimenpideohjelma-alueen maakunnan liitto, josta ohjelma-alueen maakunnan liitot ovat kirjallisesti sopineet, hoitaa seuraavat tehtävät: 1) tarkastelee täytäntöönpanon tuloksia ja erityisesti kullekin toimintalinjalle asetettujen tavoitteiden saavuttamista (edistymisraportti); 2) laatii vuosikertomusta varten kertomuksen, joka sisältää tiedot: a) toimenpideohjelman ja toimintalinjojen täytäntöönpanossa saavutetusta edistyksestä suhteessa todennettavissa oleviin erityistavoitteisiin ja ilmaistuna määrällisesti silloin, kun se on mahdollista ja käyttäen toimenpideohjelman indikaattoreita toimintalinjatasolla; b) toimenpideohjelman rahoituksen toteutumisesta; c) rahoitusosuuden ohjeellisesta jakautumisesta menoluokittain; ja d) teknisen tuen käytöstä; sekä 3) valmistelee ehdotuksen toimenpideohjelman tarkastamiseksi. Hallinnon rahoitus katetaan ohjelman teknisestä tuesta. Teknistä tukea käytetään toimiin, jotka liittyvät hallinnointiin, seurantaan, arviointiin, tiedotukseen, valvontaan ja tarkastukseen sekä toimiin, joilla parannetaan rahaston täytäntöönpanoa koskevia valmiuksia sekä suuraluetasolla että maakunnissa. Teknisen tuen käytöstä päättää vuosittain ohjelman seurantakomitea käyttösuunnitelman pohjalta. Aluetasolla käyttösuunnitelmat hyväksytään maakunnan yhteistyöryhmissä. Seurantakomitea käsittelee yhden yhteisen ohjelmaa koskevan käyttösuunnitelman. Teknisestä tuesta rahoitettava toiminta kattaa ohjelman hallinnollisia tehtäviä hoitavan henkilöstön palkka-, matka- ja toimistokulut seurantakomiteoiden ja maakuntien yhteistyöryhmien kokousten järjestämisestä aiheutuvat kustannukset ohjelman seurantaan liittyvien tietojärjestelmien hankinta-, kehittämis- ja ylläpitokulut ohjelman toteuttamista edistävän koulutuksen aiheuttamat kustannukset ohjelmaan liittyvät tutkimukset ja selvitykset tiedotusmateriaalin tuottaminen ohjelman valvonta ja tarkastus ohjelman arviointi ylimaakunnallisten hankkeiden, hankekokonaisuuksien tai pilottihankkeiden valmisteluun liittyvät kustannukset.

10 Teknisen tuen osuus on enimmillään 4 % ohjelman julkisesta rahoituskehyksestä. EU rahoittaa teknisestä tuesta puolet, valtio toisen puolen. Yhteensä teknistä tukea tulee olemaan euroa. Seurantakomitea päättää teknisen tuen maakunnittaisesta ja hallinnonaloittaisesta jaosta. EU-yksikkö on seurantakomitean ja kaikkien Etelä-Suomen maakuntien yhteistyöryhmien alainen yksikkö ja avustaa erityisesti seurantakomiteaa. Etelä-Suomen maakuntien maakuntajohtajat ovat päättäneet ohjelmajohtajan toimen perustamisesta ja avoimesta hausta helmikuun loppuun mennessä. Mahdollisista muista toimista päätetään sitten, kun seurantakomitea on päättänyt ohjelman teknisen tuen jakamisesta eri viranomaisille. Asian on valmistellut kehittämisjohtaja Marja Koivula, puh päättää, että Päijät-Hämeen liitto ottaa vastuulleen Etelä- Suomen EAKR-ohjelman yhteisen EU-yksikön tehtävät. 2. päättää valtuuttaa maakuntajohtajan tekemään kaikki Etelä- Suomen EAKR-ohjelman suuraluekohtaisen temaattisen toimintalinjan rahoituspäätökset sen jälkeen kun Etelä-Suomen maakuntajohtajat yhdessä ovat tehneet valinnan rahoitettavista projekteista. 3. merkitsee tiedoksi, että maakuntajohtajalle liiton tehtävien hoitamiseksi annettu toimivalta riittää muiden EU-yksikön tehtävien hoitamiseksi.

11 MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2008 JA MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA Päijät-Hämeen liiton johdolla valmistellaan vuosittain maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma. Se sisältää ehdotuksen maakuntaohjelman ja erityisohjelmien toteuttamisen kannalta keskeisiksi hankkeiksi ja muiksi toimenpiteiksi, arvion niiden rahoittamisesta ja maakunnan valtionrahoitusesityksen valtion talousarvion aluekehityksen määrärahoista. Suunnitelma valmistellaan yhteistyössä valtion viranomaisten, kuntien ja muiden maakuntaohjelman rahoittamiseen osallistuvien kanssa. Euroopan aluekehitysrahastosta osarahoitettavan toimenpideohjelman ja Euroopan sosiaalirahastosta osarahoitettavan toimenpideohjelman alueellisen osion osalta maakunnan yhteistyöasiakirjaan tulee seuraavan varainhoitovuoden jakoa ja seuraavan vuoden talousarvioehdotusta koskevia neuvotteluja varten sisältyä ainakin: 1) arvio ohjelman rakennerahastovarojen ja vastaavan valtion rahoitusosuuden tarpeista sekä kuntarahoituksesta ja muun julkisen rahoituksen osuuksista seuraavana vuonna; 2) arvio toimenpideohjelman rakennerahastovarojen ja kansallisen julkisen rahoituksen jakaumasta toimintalinjoittain; 3) arvio ohjelmareservin tarpeesta maakunnassa; 4) rakennerahasto-ohjelman painotukset seuraavana varainhoitovuonna; 5) hankkeiden valintakriteerien alueellinen soveltaminen, jos yhteistyöryhmä on siitä päättänyt. Maakunnan yhteistyöasiakirja hyväksytään rakennerahastolain 21 :n nojalla vuosittain talousarvioehdotuksen antamisen jälkeen lokakuun loppuun mennessä yhdessä maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman käsittelyn kanssa. Valmistelun aikataulu on luettavissa kotisivulta Asian on valmistellut aluekehityspäällikkö Juha Hertsi, puh merkitsee tiedoksi valmistelun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman 2008 ja maakunnan yhteistyöasiakirjan 2008 osalta.

12 LAUSUNTO UUDENMAAN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN LUONNOKSESTA Uudenmaan liitto pyytää liiton lausuntoa Uudenmaan 1. vaihekaavan luonnoksesta mennessä. Kaava-asiakirjoihin voi tutustua Uudenmaan liiton kotisivuilla osoitteessa Uudenmaan 1. vaihekaavan tarkoituksena on täydentää vahvistettua Uudenmaan maakuntakaavaa. Aiemman kaavaprosessin aikana nousi esiin asiakokonaisuuksia, joiden käsittelemiseksi Uudenmaan maakuntahallitus päätti käynnistää syyskuussa 2003 erillisen vaihemaakuntakaavan laadinnan. Vaihemaakuntakaavatyön yhteydessä on selvitetty ja kaavassa on käsitelty seuraavia asiakokonaisuuksia: jätehuolto, kiviaineshuolto, moottoriurheilu- ja ampumaradat, liikenteen varikot ja terminaalit, laajat yhtenäiset metsäalueet ja hiljaiset alueet. Asian on valmistellut suunnittelupäällikkö Riitta Laitinen, puh päättää antaa Uudenmaan liitolle seuraavan sisältöisen lausunnon: Päijät-Hämeen liitto esittää pyydettynä lausuntona Uudenmaan 1. vaihekaavasta, joka on päivätty , seuraavaa: Uudenmaan liitto on edennyt maakuntakaavoituksessa jo toiselle maakuntakaavakierrokselle 1. vaihemaakuntakaavaan merkeissä. Uudenmaan liiton ote maakuntakaavan tarkistamisessa ja täydentämisessä on onnistunutta. Erityisen ansiokasta on ollut liittää kaavatyöhön liittyvien selvitysten tiivistelmät lausuntopyynnön mukaan. Kumottavat ja uudet asiat merkinnöissä ja määräyksissä on myös esitetty selkeästi. Kartalla tapahtuvien muutosten havaitseminen on vähän ongelmallista erillisiltä erimittakaavaisilta kartoilta tarkasteltuna. Uudenmaan ja Päijät-Hämeen raja-alueiden maankäytön yhteen sovittamisessa ei ole varsinaisesti ongelmaa. Päijät-Hämeen maakuntakaava on ympäristöministeriössä vahvistettavana. Kaavojen eriaikaisesta etenemisestä ja painotuksista johtuen maankäytössä on väistämättä eroavuuksia. Päijät-Hämeen nykyisellä maakuntakaavakierroksella ei otettu aktiivisesti kantaa moottoriurheilu- ja ampuma-alueisiin, joiden esittäminen puolestaan Uudenmaan kaavassa on pohdittu selvityksiin perustuen. Päijät- Hämeen suunnalta katsottuna Hennan alueen jatkuminen logististen toimintojen kehittämisvyöhykkeenä Mäntsälän Levannon risteysalueelle olisi ollut perusteltua. Näkyvin ero aihealueena tulee olemaan ekologisten verkostojen käsittely kaavoissa. Uudenmaan 1. vaihekaavassa on päädytty esittämään MLY-aluevarausmerkinnällä metsätalousvaltaisia alueita, jotka ovat laajoja, yhtenäisiä ja ekologisen verkoston kannalta merkittäviä. Päijät-Hämeen nyt vahvistettavana olevassa kaavassa on asia käsitelty informatiivisempana ja näin ollen esitetty ekologista verkostoa koskevat asiat kaavaselostuksen liiteosassa. Ekologisen verkoston merkitys lajien säilymisen ja suotuisan suojelutason säilyttämisessä on kiistaton; yksittäiset pienet tai suuremmatkaan suojelualueet eivät yksin takaa tavoitetta. Keskustelu oikean merkintätekniikan löytämisestä aluevarauksen, erityisominaisuutta kuvaavan osa-aluemerkinnän ja informatiivisemman liiteaineistossa esittämisen välillä on varmasti monitahoinen. Uudenmaan 1. vaihekaavan valinnalla ja sen menestymisellä tulee varmasti olemaan heijastusvaikutuksia kaikkiin tuleviin maakuntakaavoihin.

13 LAUSUNTO KESKI-SUOMEN MAAKUNTAKAAVAEHDOTUKSESTA Keski-Suomen liitto pyytää liiton lausuntoa Keski-Suomen maakuntakaavaehdotuksesta mennessä. Maakuntakaava-aineisto on nähtävillä Keski-Suomen liiton kotisivuilla osoitteessa: Päijät-Hämeen maakuntahallitus käsitteli kokouksessaan Keski-Suomen maakuntakaavaluonnosta. Lausunnossa kiinnitettiin silloin lähinnä huomiota maakuntien välisiin eroavuuksiin kuten mittakaavaan, sisältökysymyksiin ja muutamiin maakuntien raja-alueilla oleviin yksityiskohtiin. Keski-Suomen maakuntakaavassa on pitäydytty 1: mittakaavassa. Maakuntakaavakartta on asetettu nähtäville kuusiosaisena karttasarjana yhdessä merkintöjen ja määräysten, kaavaselostuksen ja alueluettelon kanssa. Päijät-Hämeen raja-alueelle kohdistuva maankäyttö löytyy karttalehdeltä numero kuusi. Asian on valmistellut suunnittelupäällikkö Riitta Laitinen, puh päättää antaa Keski-Suomen liitolle seuraavan sisältöisen lausunnon: Päijät-Hämeen liitto esittää pyydettynä lausuntona Keski-Suomen maakuntakaavaehdotuksesta, joka on päivätty , seuraavaa: Keski-Suomen maakuntakaavaehdotus on selkeä kokonaisuus, kun käytössä ovat yhtä aikaa kuusiosainen maakuntakaavakartta ja alueluettelo. Alueluettelo ja siinä esitetyt teemakohtaiset kartat ja tarkemmat kartat osa-alueilta selkeyttävät hyvin suurimittakaavaista maakuntakaavakarttaa. Keski-Suomen ja Päijät-Hämeen maakuntien raja-alueille jää merkintäteknistä eroa erityisesti tieverkon osalle. Valtatiet 4 ja 24 on maakunnissa esitetty eri tavoin. Päijät- Hämeen liitto haluaa kuitenkin merkintäerosta huolimatta korostaa molemman pohjoiseteläsuuntaisen valtatien tärkeyttä valtakunnan tieverkossa. Maantien 3254 on Päijät- Hämeen näkökulmasta edelleen merkittävä yhteys Padasjoelta Tampereen suuntaan ja on siksi edelleen esitetty maakuntavaltuuston hyväksymässä Päijät-Hämeen maakuntakaavassa kehitettäväksi yhdystiestä seututieksi. Keski-Suomen maakuntakaavassa on huomattavan paljon vähittäiskaupan suuryksikön kohdemerkintöjä km ja km-1 verrattuna Päijät-Hämeen maakuntakaavaan siitä huolimatta, että Keski-Suomi on pinta-alaltaan kolme kertaa Päijät-Hämettä suurempi ja asukasmäärältään reilun 30 % suurempi. Maankäyttö- ja rakennuslain määritelmä vähittäiskaupan suuryksiköstä ja erityisesti esitetty 2000 kerros-m 2 pinta-alaraja ovatkin varsin tiukkoja kaupan nykyiseen palvelutasoon verrattuna. Toinen selittävä tekijä on se, että Päijät-Hämeen keskustatoimintojen alueen ja kohteen merkinnän on lähtökohtaisesti todettu mahdollistavan vähittäiskaupan suuryksikön sijoittumisen alueelle. Erot maakuntakaavojen sisällössä ja raja-alueiden maankäytössä ovat suhteessa vähäisiä, koska ratkaisut ovat perusajatuksiltaan samansuuntaisia. Päijät-Hämeessä ei esimerkiksi ole esitetty moottorikelkkareitistöjä, mutta käytännön toimijat ovat yhteistyössä keskenään. Erot raja-alueiden maankäytössä on hoidettavissa yhteistyöllä jatkosuunnittelussa ja toteuttamishankkeiden yhteydessä.

14 LAUSUNTO PENNALA-PASINAN POHJOISOSAN ASUINALUEIDEN OSAYLEISKAAVALUONNOKSESTA Orimattilan kaupunki pyytää liiton lausuntoa samaan aikaan nähtäville laitetuista Pennala Pasinan osayleiskaavan muuttamista koskevista kaavaluonnoksista mennessä. Tässä asiakohdassa on käsiteltävänä osayleiskaavan toinen osa eli Pennala Pasinan pohjoisosan asuntoalueiden osayleiskaava. Kaava-asiakirjat ovat nähtävillä Orimattilan kaupungin kotisivuilla osoitteessa: Pennala Pasina osayleiskaava sai lainvoiman vuonna 2000, mutta se ei sisältänyt riittäviä kasvuvarauksia. Osayleiskaava laadittiin silloin Päijät-Hämeen vahvistetun seutukaavan mukaisesti. Osayleiskaavaa on lähdetty muuttamaan osissa, joista ensimmäinen osa sai lainvoiman Muutoksen kohteena olivat silloin työpaikka- ja teollisuusalueet Lahden tien varressa. Nyt puheena olevassa osayleiskaavaluonnoksessa on keskitytty Pennala Pasinan pohjoisosan asuntoalueisiin. Asian on valmistellut suunnittelupäällikkö Riitta Laitinen, puh päättää antaa Orimattilan kaupungin tekniselle lautakunnalle seuraavan sisältöisen lausunnon: Päijät-Hämeen liitto esittää pyydettynä lausuntona Pennala-Pasinan pohjoisosan asuinalueiden osayleiskaavaluonnoksesta, joka on päivätty , seuraavaa: Pennala-Pasina alue on ollut jo pitkään voimakkaan kasvun kohteena. Muutostarve vahvistetun seutukaavan ja puheena olevan osayleiskaavan alueella on ilmeinen. Parhaillaan ympäristöministeriössä vahvistettavana oleva maakuntakaava on laadittu lähtökohtana Lahden kaupunkiseudun rakennemallityö ja Orimattilan kaupungin kehittämistarpeet. Maakuntavaltuuston hyväksymässä maakuntakaavassa osayleiskaavan pohjoisosan asuntoalueiden muutosalue sijoittuu taajamatoimintojen alueelle A125 ja teollisuus- ja varastoalueelle T44. Lisäksi alue kuuluu Miekkiön Renkomäen Pennalan kehittämisenkohdealueeseen kk4. Maakuntakaavassa on osoitettu ohjeellinen ulkoilureitti alueen läpi pohjois-etelä suunnassa. Osayleiskaavahanke on maakuntakaavan mukainen ja tarkentaa hyvin maakuntakaavassa esitettyä maankäyttöä. Asumisen keskittäminen pohjoisosassa Lahdentien länsipuolelle kauemmas liikenneväylästä on kannatettava ratkaisu.

15 LAUSUNTO LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUEEN OSAYLEISKAAVALUONNOKSESTA Orimattilan kaupunki pyytää liiton lausuntoa samaan aikaan nähtäville laitetuista Pennala Pasinan osayleiskaavan muuttamista koskevista kaavaluonnoksista mennessä. Tässä asiakohdassa on käsiteltävänä osayleiskaavan kolmas osa eli Länsi- Pennalan osayleiskaava. Kaava-asiakirjat ovat nähtävillä Orimattilan kaupungin kotisivuilla osoitteessa: Pennala Pasina osayleiskaava sai lainvoiman vuonna 2000, mutta se ei sisältänyt riittäviä kasvuvarauksia. Osayleiskaava laadittiin silloin Päijät-Hämeen vahvistetun seutukaavan mukaisesti. Osayleiskaavaa on lähdetty muuttamaan osissa, joista ensimmäinen osa sai lainvoiman Muutoksen kohteena olivat silloin työpaikka- ja teollisuusalueet Lahden tien varressa. Maakuntahallituksen asialistan edellisessä asiakohdassa on keskitytty Pennala Pasinan pohjoisosan asuntoalueita koskevaan osayleiskaavan muutokseen. Tässä asiakohdassa käsiteltävänä on kolmannen muutososan eli Länsi- Pennalan teollisuusalueen osayleiskaavaluonnos. Kolmannen osan kaavamuutos on jatkoa Lahdentien länsipuolelle kehittymässä olevalle työpaikka- ja teollisuusalueelle, jota varten myös liittymäjärjestelyt on hoidettu. Kaavaluonnoksessa pääosa alueesta on osoitettu teollisuus- ja työpaikka-alueeksi. Alueen keskelle jää maa- ja metsätalousaluetta ja suojavyöhyke olemassa olevan pienehkön pientaloalueen suojaamiseksi. Suurjännitelinjan yhteystarpeesta ja yhdyskuntateknisen huollon alueesta on myös huolehdittu. Asian on valmistellut suunnittelupäällikkö Riitta Laitinen, puh päättää antaa Orimattilan kaupungin tekniselle lautakunnalle seuraavan sisältöisen lausunnon: Päijät-Hämeen liitto esittää pyydettynä lausuntona Länsi-Pennalan teollisuusalueen osayleiskaavaluonnoksesta, joka on päivätty , seuraavaa: Pennala-Pasina alue on ollut jo pitkään voimakkaan kasvun kohteena. Muutostarve vahvistetun seutukaavan ja puheena olevan osayleiskaavan alueella on ilmeinen. Parhaillaan ympäristöministeriössä vahvistettavana oleva maakuntakaava on laadittu lähtökohtana Lahden kaupunkiseudun rakennemallityö ja Orimattilan kaupungin kehittämistarpeet. Maakuntavaltuuston hyväksymässä maakuntakaavassa osayleiskaavan muutosalue kolme sijoittuu teollisuus- ja varastoalueelle T46. Alueella sijaitsee maakuntakaavassa energiahuollonalue EN2 ja katkoviivalla osoitettu voimalinjan yhteystarve. Lisäksi alue kuuluu Miekkiön Renkomäen Pennalan kehittämisenkohdealueeseen kk4. Osayleiskaavahanke on maakuntakaavan mukainen ja tarkentaa hyvin maakuntakaavassa esitettyä maankäyttöä.

16 LAUSUNTO VIERUMÄEN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA Heinolan kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää liiton lausuntoa Vierumäen osayleiskaavaehdotuksesta mennessä. Kaava-asiakirjat ovat nähtävillä Heinolan kaupungin kotisivuilla osoitteessa: Päijät-Hämeen liitto käsitteli kokouksessaan Vierumäen osayleiskaavaluonnosta. Lausunnossa painotettiin silloin asumiselle varattujen alueiden toteuttamisjärjestyksen merkitystä kaupungin talouden kannalta, kiinnitettiin huomiota ulkoilureitteihin, kulttuuriympäristöselvitysten vaikutuksiin kaavaluonnosratkaisussa sekä Savonradan esittämistapaan, radan vaikutuksiin asumisen ja asemalle johtavien liikenneyhteyksien esittämiseen. Kaavaa varten on myös käynnissä selvitys Vierumäen osayleiskaavavaihtoehtojen pohjavesiriskien arviointi (luonnos ), jonka tavoitteena on löytää keinoja sovittaa maankäytönsuunnittelun keinoin yhteen alueella olevien merkittävien pohjavesivarojen suojelu, olemassa oleva maakäyttö ja sen laajenemistarpeet. Asian on valmistellut suunnittelupäällikkö Riitta Laitinen, puh päättää antaa Heinolan kaupungin tekniselle palvelukeskukselle seuraavan sisältöisen lausunnon: Päijät-Hämeen liitto esittää pyydettynä lausuntona Vierumäen osayleiskaavaehdotuksesta, joka on päivätty , seuraavaa: Heinolan kaupunki on täydentänyt ja tarkentanut kaavatyön edetessä kaavaselvityksiä ja osayleiskaavaluonnosta kaavaehdotukseksi. Tarkennukset ja täydennykset koskevat mm. luonnon- ja kulttuuriarvoja, pohjavesiarvoista johtuvia tarkennuksia aluevarauksiin ja joitakin yksittäisiä aluevaraustarkennuksia. Kaavaan on myös liiton aiemman lausunnon mukaisesti esitetty yhteystarve Vierumäen raitilta asemalle ja melusuojauksen tarve radan varressa sijaitsevien asuinalueiden kohdalle. Osayleiskaavakartta tarkentaa hyvin maakuntavaltuuston maakuntakaavassa esitettyä maankäyttöä. Kaavaselostuksessa on varsin seikkaperäisesti esitetty selvitystä suunnittelualueen oloista, kaavan vaikutuksista ja osayleiskaavan suhteesta valtakunnallisiin alueiden käytön tavoitteisiin. Selostuksessa ei kuitenkaan ole kuvausta kaavan toteuttamisesta, sen ajoituksesta ja seurannasta, joilla olisi merkitystä liiton osayleiskaavaluonnoksesta antamassa lausunnossa mainitun asumisen toteutusjärjestyksen näkökulmasta. Asiakirjat palautetaan liitteenä.

17 LAUSUNTO MERI- JA SISÄVESIVÄYLIEN KEHITTÄMISOHJELMASTA Merenkulkulaitos on lähettänyt meri- ja sisävesiväylien kehittämisohjelman mahdollista lausuntoa varten. Raportti on saatavissa sähköisessä muodossa Merenkulkulaitoksen kotisivulta: Kehittämisohjelman tavoitteena on tunnistaa väylästön kehittämistarpeet ja se on vesiväylien osalta lähtökohta liikenne- ja viestintäministeriön toiminta- ja taloussuunnittelulle. Kehittämisohjelman laadintaa on ohjannut työryhmä, johon osallistui Etelä-Suomen maakuntien liittouman edustajana suunnittelupäällikkö Ari Pietarinen Kymenlaakson liitosta. Työ käynnistettiin tarvekyselyllä, joka suunnattiin satamille, varustamoille ja teollisuuslaitoksille sekä maakuntaliitoille. Hanke-ehdotusten alustavan käsittelyn jälkeen jatkokäsittelyyn valituista hanke-ehdotuksista tarkistettiin alustavat kustannusarviot sekä tehtiin yhteiskuntataloudelliset kannattavuuslaskelmat. Työryhmä esittää, että rannikon kauppamerenkulun väylien kehittäminen vuosina tapahtuu seuraavien periaatteiden mukaisesti: 1. Olemassa olevien väylien palvelutaso ja turvallisuus taataan ensisijaisesti. Väylien palvelutason ja turvallisuuden varmistamiseen esitetään kahtena ensimmäisenä tarkasteluvuotena 4 milj. euron lisäystä vuodessa ja sen jälkeen lisäystarve olisi 2 milj. euroa vuodessa. Vuosina tämä merkitsee 12 milj. euron lisärahoitusta. 2. Vuosina toteutetaan hankearviointien perusteella kannattavimmat meriväylähankkeet, jotka ovat Uudenkaupungin, Pohjankurun, Porin ja Rauman väylät, joiden rahoitustarve valtion osalta on yhteensä noin 32 milj. euroa. Työryhmän lähtökohtana on ollut, että uusien hankkeiden toteutus ei aiheuta väylämaksuun korotustarvetta. Vuoden 2011 jälkeen toteutettavia muita mahdollisia hankkeita tulee arvioida uudestaan yksittäin. 3. Merenkulkulaitos toteuttaa tarvittaessa jatkoselvityksiä sisävesien hanketarpeista ja vaadittavista kehittämistoimenpiteistä, kun Saimaan kanavan vuokrasopimusneuvottelut ovat edenneet riittävästi. Asian on valmistellut maakuntainsinööri Erkki Rope, puh päättää antaa Merenkulkulaitokselle seuraavan sisältöisen lausunnon: Pyydettynä lausuntona meri- ja sisävesiväylien kehittämisohjaleimasta , jota koskeva kirje on päivätty Päijät-Hämeen liitto esittää seuraavaa: Meri- ja sisävesiväylien kehittämisohjelma perustuu nykyisten väylien ja satamien kehittämistarpeeseen. Ohjelmassa ei ole arvioitu vesiliikenteen roolin muutosta liikennepolitiikassa. Myöskään kansallista logistiikkastrategiaa ei ole ohjaamassa kuljetusjärjestelmän kehittämistä. Liitto esittää että Merenkulkulaitos muiden väylävirastojen ja alueellisten toimijoiden kanssa yhdessä laatisi kansallisen logistiikkajärjestelmän vision ja tavoitteet. Näin kuljetusjärjestelmiä koskevat muutospaineet tulisivat pohdittua eri liikennemuotoja koskevana kokonaisuutena. Toimintaympäristön muutokset, EU:n liikennepolitiikka, ilmastomuutos ja Suomen asema kansainvälisessä kuljetusjärjestelmässä vaativat selvittämistä ja ovat tausta-aineistoa jolla vesiliikenteen kehittämisohjelmaa arvioidaan. Maakuntien alueidenkäytön suunnittelun aikatähtäys on pitkä ja varautuminen maankäytössä tulevaisuuden väylähankkeisiin on tarpeellista toteuttamismahdollisuuksien turvaamiseksi. Kehittämisohjelmaan tulisi lisätä sellaisten selvitysten tekeminen, joilla

18 tarkennetaan maakuntakaavoissa esitettyjen pitemmän ajan väylävarausten mitoitustarvetta ja toteuttamisen ajoitusta. Tällaisia vesiväyliä ovat Päijät-Hämeessä Mäntyharjun kanava ja Kymijoen meriyhteys. Näitä selvityksiä voi käyttää myös hyväksi kansallisen logistiikkastrategian laatimisessa

19 KOKOUSTILOJEN KÄYTÖN PERIAATTEET Kuluvan vuoden toimintasuunnitelmassa on todettu: Uudet tilat antavat aiempaa paremman mahdollisuuden myös varsinaisten kokousten ulkopuolella tapahtuvalle toiminnalle. Asian on valmistellut hallintojohtaja Riitta Nyqvist, puh päättää, että liiton kokoustiloja voidaan luovuttaa maakuntajohtajan tai hallintojohtajan päätöksellä myös varsinaisten kokousten ulkopuolella liiton toimintaan läheisesti liittyvään tai liiton toimintaa tukevaan käyttöön seuraavin periaattein: tiloja ei tarvita liiton omiin tarpeisiin virka-ajan ulkopuolella on paikalla liiton henkilökuntaan kuuluva henkilö, joka vastaa ovien avaamisesta ja sulkemisesta tilojen käytöstä ei peritä vuokraa

20 TIEDOKSISAANTIASIAT merkitsee tiedoksi tausta-aineistona lähetetyt: vuoden 2006 työllisyystilasto väestönmuutosten ennakkotiedot I-IV vuosineljännes VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Tausta-aineistona lähetetään maakuntahallituksen jäsenille maakuntajohtajan päätösluettelon päätökset: Rahoitusrakenteen muuttaminen Palvelurakenneuudistus Päijät-Hämeessä - hankkeessa (hankenro 623) ( 3) Kustannusrakenteen muutos Lahden seudun markkinointiviestintä hankkeessa (nro 472) ( 4) Maakuntatunnuksen käyttöoikeuden myöntäminen Päijät-Hämeen Kalamiespiiri ry:lle ( 5) Yhteiskuntatieteiden kandidaatti Karoliina Tikan palkkaaminen harjoittelijaksi Brysselin toimistoon ( 6) Lahden Seudun Maakuntatalo Oy nimisen yhtiön osakkeiden ostaminen ( 7) Hakemus maakunnan kehittämisrahan myöntämiseksi hankkeelle Pietari-Lahti Idbmpro-ohjelma, esiselvitys (fimos ) ( 8) Hakemus maakunnan kehittämisrahan myöntämiseksi hankkeelle Uusia tapahtumia Päijät-Hämeeseen (fimos ) ( 9) Hakemus maakunnan kehittämisrahan myöntämiseksi hankkeelle Karjala Lahdessa artikkelikokoelmaa varten ( 10) Hakemus maakunnan kehittämisrahan myöntämiseksi hankkeelle Lahden yrittäjänaiset ry:n historiikki (fimos ) ( 11) Hakemus maakunnan kehittämisrahan myöntämiseksi hankkeelle HeiA 2005 (fimos ) ( 12) Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen Päijät-Hämeen Osaamiskeskusohjelman hankkeelle: Oske Invest (korkohanke) (hankenro 658) ( 13) Hakemus maakunnan kehittämisrahan myöntämiseksi hankkeelle Uuden hartolalaisen oopperan tuottaminen ja esityskuntoon saattaminen (hankenro 529, fimos ) ( 14) Jatkoajan myöntäminen Terveysliikunnan professuuri hankkeelle (fimos ) ( 15) Hakemus maakunnan kehittämisrahan myöntämiseksi hankkeelle Vastaanottotoimikunnasta attaseoiksi lahtelaisen attaseatyön historia (hankenro 533, fimos ) ( 16) Lausunto VT 12 Kukonkoivun liittymän tiesuunnitelmasta ( 17) Hallintojohtajan tekemät päätökset /2006 ja 1-10/2007 ovat nähtävillä kokouksessa.

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä /2007

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä /2007 SISÄLLYSLUETTELO Ei virallinen 36. KOKOUKSEN AVAUS 4 37. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 38. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 39. NTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 40. EAKR- JA ESR-OHJELMIEN AVOIN HAKU

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä /2008

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä /2008 SISÄLLYSLUETTELO 58. KOKOUKSEN AVAUS 4 59. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 60. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 61. NTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 62. MAASEUTURAHASTON ALUEELLINEN RAHOITUS 4 63. ESR-OHJELMAN

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä /2008

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä /2008 SUOSITELLAAN, ETTÄ ESITYSLISTALLA OLEVAT ASIAT JULKISTETTAISIIN VASTA KOKOUKSEN JÄLKEEN SISÄLLYSLUETTELO 72. KOKOUKSEN AVAUS 4 73. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 74. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

Tavoite 2-ohjelma PÖYTÄKIRJA 1 Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä EI VIRALLINEN PÄIJÄT-HÄMEEN TAVOITE 2-OHJELMA YHTEISTYÖRYHMÄ 2

Tavoite 2-ohjelma PÖYTÄKIRJA 1 Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä EI VIRALLINEN PÄIJÄT-HÄMEEN TAVOITE 2-OHJELMA YHTEISTYÖRYHMÄ 2 Tavoite 2-ohjelma 2000-2006 PÖYTÄKIRJA 1 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TAVOITE 2-OHJELMA 2000-2006 2 YHTEISTYÖRYHMÄ 2 ALLEKIRJOITUKSET 3 1. KOKOUKSEN AVAUS 4 2. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 10.2.2014 1/2014

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 10.2.2014 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOKOUKSEN AVAUS 4 2. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 4. NTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 5. LUOVIEN ALOJEN YRITYSTOIMINNAN KASVUN JA KANSAINVÄLISTYMISEN

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä /2014

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä /2014 SISÄLLYSLUETTELO 14. KOKOUKSEN AVAUS 4 15. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 16. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 17. NTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 18. ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITTEEN

Lisätiedot

Hyväksytty: 7 :n 9 mom. Maakunnan yhteistyöryhmän kokouksessa I luku. Maakunnan yhteistyöryhmä. Maakunnan yhteistyöryhmä ja sen toimikausi

Hyväksytty: 7 :n 9 mom. Maakunnan yhteistyöryhmän kokouksessa I luku. Maakunnan yhteistyöryhmä. Maakunnan yhteistyöryhmä ja sen toimikausi LAPIN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: Maakunnan yhteistyöryhmän kokouksessa 16.4.2007 Vahvistettu: Maakunnan liiton hallituksen kokouksessa 25.4.2007 Hyväksytty: 1, 7 ja 8 Maakunnan

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestys

Pohjois-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestys Hyväksytty maakunnan yhteistyöryhmän kokouksessa 18.3.2010. Vahvistettu maakuntahallituksessa 22.3.2010. Voimaantulo 1.4.2010. I luku Maakunnan yhteistyöryhmä 1 Maakunnan yhteistyöryhmä Maakunnassa on

Lisätiedot

Mkj:n ehdotus: Maakuntahallitus päättää muuttaa ehdotustaan maakuntavaltuustolle

Mkj:n ehdotus: Maakuntahallitus päättää muuttaa ehdotustaan maakuntavaltuustolle Maakuntahallitus 50 20.03.2013 Maakuntavaltuusto 7 20.03.2013 Maakuntahallitus 103 18.08.2014 Östersundomin alueen maakuntakaavoitustilanne; tiedoksi 58/05.00/2011 MHS 20.03.2013 50 Maakuntahallitus hyväksyi

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä /2007

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä /2007 ei virallinen SISÄLLYSLUETTELO 19. KOKOUKSEN AVAUS 4 20. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 21. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 22. NTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 23. OHJELMAESITTELYT 4 24. MAAKUNNAN

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä /2014

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä /2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOKOUKSEN AVAUS 4 2. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 4. NTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 5. PÄIJÄT-HÄMEEN YHTEISTYÖRYHMÄN TYÖJÄRJESTYS 4 6. PÄIJÄT-HÄMEEN

Lisätiedot

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN 2007 2013 SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012 ESITYSLISTA Aika 7. 8.6.2012 7.6. klo 12 16.30, lounas klo 11 8.6. klo 9, aamukahvia

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016 23.11.2016 1 / 8 Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2014

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2014 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2014 12.8.2014 1 / 8 Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan muistutus Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta

Kirkkonummen kunnan muistutus Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta Yhdyskuntatekniikan lautakunta 87 17.11.2016 Kunnanhallitus 395 05.12.2016 Kirkkonummen kunnan muistutus Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta 999/10.02.00/2013 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 17.11.2016

Lisätiedot

Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007-2013 Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 31.1.2008 1/2008

Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007-2013 Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 31.1.2008 1/2008 SUOSITELLAAN, ETTÄ ESITYSLISTALLA OLEVAT ASIAT JULKISTETTAISIIN VASTA KOKOUKSEN JÄLKEEN SISÄLLYSLUETTELO Ei virallinen 1. KOKOUKSEN AVAUS 4 2. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu?

Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu? Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu? Rakennerahastokausi 2014 2020 Päijät-Hämeessä Info- ja keskustelutilaisuus 14.3.2013 Tarja Reivonen Neuvotteleva virkamies TEM / Alueosasto Lakiuudistuksen

Lisätiedot

33 Vastineet tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2014

33 Vastineet tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2014 Puumala Pöytäkirja 8/2015 1 (8) Aika 02.09.2015, klo 14:00-15:50 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjan tarkastus 31 Talousarvio

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77 48 Ehdotus

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Pöytäkirja 1. Karjalainen Riitta. Venesjärvi Seppo j. Orimattilan Pienyrittäjät

ORIMATTILAN KAUPUNKI Pöytäkirja 1. Karjalainen Riitta. Venesjärvi Seppo j. Orimattilan Pienyrittäjät ORIMATTILAN KAUPUNKI Pöytäkirja 1 Aika 14.4.2016 klo 18.00 21.10 Paikka Osanottajat Kaupunginhallituksen kokoushuone Karjalainen Riitta pj. Mölsä Jukka vpj., poissa Koivunen Tuula j., poissa Venesjärvi

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 1 Kokoustiedot Aika: 5.5.2009 klo 13.00 13.57 Paikka: Jyväskylän Paviljonki Messukatu 10, Jyväskylä Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 2 Sisällysluettelo Sivu

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖN OHJE 1 (6) MÄÄRÄYSKOKOELMA MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAN LAATIMINEN. 1. Yleistä

SISÄASIAINMINISTERIÖN OHJE 1 (6) MÄÄRÄYSKOKOELMA MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAN LAATIMINEN. 1. Yleistä SISÄASIAINMINISTERIÖN OHJE 1 (6) MÄÄRÄYSKOKOELMA SM 2007-01010/Ha-63 Annettu Nro 2 14.3.2007 Voimassaoloaika Toistaiseksi Säädösperuste Rakennerahastolaki (L 1401/2006) Muuttaa/Kumoaa (ei aikaisempia ohjeita)

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2007

KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2007 Esityslista 2/2007 Aika Tiistai 3.4.2007 klo 18.00 Paikka Heikkilänmäen kalliosali Tapulikatu 15, Kerava 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 11 Toimintakertomus

Lisätiedot

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista 5/ (7)

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista 5/ (7) Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista 5/2010 1 (7) Aika: Maanantai klo 8.30 Paikka: Hämeen liitto maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 43 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 44

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Aika: Keskiviikko 9.11.2016 klo 17.00 17.45 kahvitus klo 16.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN TYÖJÄRJESTYS

KANTA-HÄMEEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN TYÖJÄRJESTYS Liite xx/09 KANTA-HÄMEEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: Hämeen maakunnan yhteistyöryhmän kokouksessa 7.12.2009 Vahvistettu: Voimaantulo: I luku Maakunnan yhteistyöryhmä ja sen tehtävät

Lisätiedot

Tavoite 2-ohjelma PÖYTÄKIRJA 1 Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä /2006

Tavoite 2-ohjelma PÖYTÄKIRJA 1 Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä /2006 Tavoite 2-ohjelma 2000-2006 PÖYTÄKIRJA 1 1 Ei virallinen SISÄLLYSLUETTELO 88. KOKOUKSEN AVAUS 4 89. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 90. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 91. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄ TYÖJÄRJESTYS. MYR Muutettu , 8

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄ TYÖJÄRJESTYS. MYR Muutettu , 8 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄ TYÖJÄRJESTYS MYR 25.8.2014 Muutettu 29.9.2014, 8 ETELÄ-SAVON MAAKUNNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmässä 25.8.2014 Vahvistettu

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä 27.10.2008

Kokouspäivämäärä 27.10.2008 1 Aika: klo 10.00-11.30 Paikka: Hämeen liitto, maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5, Hämeenlinna 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 4 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 4 37 Muutokset

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä /2014

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä /2014 SISÄLLYSLUETTELO 12. KOKOUKSEN AVAUS 4 13. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 14. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 15. NTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 16. KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 4 17. RAHOITUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? ETELÄ-KARJALAN LIITTO ALUESUUNNITTELU 2017 ARTO HÄMÄLÄINEN MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? Kaavoituksella ohjataan hyvin arkisia asioita, joita ei välttämättä edes tule ajatelleeksi. Kuten

Lisätiedot

POHJANMAAN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN TYÖJÄRJESTYS

POHJANMAAN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN TYÖJÄRJESTYS POHJANMAAN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: Maakunnan yhteistyöryhmän kokouksessa 16.4.2010 Vahvistettu: Maakuntahallituksen kokouksessa 26.4.2010 Voimaantulo: 1.6.2010 I luku Maakunnan

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN TYÖJÄRJESTYS. Hyväksytty: Varsinais-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän kokouksessa

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN TYÖJÄRJESTYS. Hyväksytty: Varsinais-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän kokouksessa VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: Varsinais-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän kokouksessa 10.5.2010. Vahvistettu: Varsinais-Suomen maakuntahallituksen kokouksessa 24.5.2010.

Lisätiedot

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 21.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2015 Kokousaika 21.1.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..2 2.

Lisätiedot

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Aika: 28.1.2016 klo 18.15 20.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Maria-Anne Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Liite 4 ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIAN TALOUSARVIO

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 13.06.2013 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Aika keskiviikko klo Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Maakuntasali (2. krs) Pielisjoen linna, Siltakatu 2, Joensuu

Aika keskiviikko klo Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Maakuntasali (2. krs) Pielisjoen linna, Siltakatu 2, Joensuu 8 Aika keskiviikko 11.4.2007 klo 9.03 10.27 Paikka Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Maakuntasali (2. krs) Pielisjoen linna, Siltakatu 2, Joensuu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Liite 2: Läsnäolijat.

Lisätiedot

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87.

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87. 107 Aika: 15.10.2015 klo 18.15-19.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (6) TURUNKANKAAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 7.2.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät 76 Aika: 27.8.2015 klo 19 20.50 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Marttila Raija Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne

Lisätiedot

ESITYSLISTA Nro 2 / 2017

ESITYSLISTA Nro 2 / 2017 EVIJÄRVEN KUNTA Aika 6.3.2017 ESITYSLISTA Nro 2 / 2017 KOKOUSAIKA 6.3.2017 klo 18.00 - KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, valtuustosali Läsnä Juha Alkio, pj Niina Alatalo Jari Anttikoski

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101 Kaupunginhallitus 360 07.10.2013 Kaupunginhallitus 202 09.06.2014 Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä 526/08.00.00/2014 Kh 07.10.2013 360 Kehittämisjohtaja Matti

Lisätiedot

Vahvistettu: Etelä-Karjalan maakuntahallituksen kokouksessa Päivitetty versio: MYRS , MYR ja MH 27.4.

Vahvistettu: Etelä-Karjalan maakuntahallituksen kokouksessa Päivitetty versio: MYRS , MYR ja MH 27.4. ETELÄ-KARJALAN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN TYÖJÄRJESTYS Käsitelty: MYR:n kokouksessa 28.4.2014 Hyväksytty: MYR:n kokouksessa 2.6.2014 Vahvistettu: Etelä-Karjalan maakuntahallituksen kokouksessa 16.6.2014

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu.

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2016 Aika: Torstai 13.10.2016 klo 17.00 Paikka: Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, 90220 Oulu. 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) kokous

Pohjois-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) kokous Pohjois-Karjalan liitto Pöytäkirja 4/2003 30 Torikatu 9 80100 JOENSUU Pohjois-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) kokous Aika perjantai 22.8.2003 klo 12.05 12.57 Paikka Carelicum, auditorio Torikatu

Lisätiedot

Lakiuudistuksen tilannekatsaus

Lakiuudistuksen tilannekatsaus Lakiuudistuksen tilannekatsaus Työseminaari 16.4.2013 Tarja Reivonen TEM / Alueosasto Lakiuudistuksen sisältö ja organisointi Yhdistetään ja uudistetaan: Laki alueiden kehittämisestä (1651/2009) ja rakennerahastolaki

Lisätiedot

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 16.00-16.30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto Pylkkö Osmo Huttunen Matti Pesari Markku puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen Muut saapuvilla olleet - Laillisuus

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

Esitys valtiovarainministeriölle erityisen kuntajakoselvityksen tekemiseksi ja esiselvityksen käynnistäminen. Kunnanhallitus

Esitys valtiovarainministeriölle erityisen kuntajakoselvityksen tekemiseksi ja esiselvityksen käynnistäminen. Kunnanhallitus Kunnanhallitus 148 10.06.2013 Esitys valtiovarainministeriölle erityisen kuntajakoselvityksen tekemiseksi ja esiselvityksen käynnistäminen 31/00.01.00/2013 Kunnanhallitus 148 Kunnanhallitus 20.05.2013

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 22.2.2013 klo 9.00 11.01 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Aika: Keskiviikko klo Paikka: Lahden kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sisällysluettelo. Aika: Keskiviikko klo Paikka: Lahden kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PAKETTI KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI Ohjausryhmä 1/2011 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 12.00 13.30 Paikka: Lahden kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

Luonnos 13.11.2015 Perustelumuistio

Luonnos 13.11.2015 Perustelumuistio Luonnos 13.11.2015 Perustelumuistio Asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 14 ja 22 maakuntakaavan ja kuntien yhteisen yleiskaavan vahvistusmenettelystä

Lisätiedot

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä Työ- ja elinkeinoministeriö ALKU uudistus ja maakunnan yhteistyöryhmät ALKU uudistuksessa MYR:lle ei tullut erityisiä uusia

Lisätiedot

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 2 /2016 Kokousaika

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 2 /2016 Kokousaika Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 2 /2016 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 10 liite 1 Torstai 18.2.2016 klo 14.00 15.20 Haapaveden kaupungintalo, Haapavesi Teatterin keskipiste -hanke 11 12 13 14 15

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 LIPERIN KUNTA KÄSÄMÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 Nuorisovaltuusto 02.04.2013 AIKA 2.4.2013 klo 14.00 PAIKKA Yläaste KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 3 NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/ ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 16.11.2011 klo 17.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari, puheenjohtaja Ahlfors Sirpa

Lisätiedot

Kielellisten palvelujen toimikunta PÖYTÄKIRJA 1/2013

Kielellisten palvelujen toimikunta PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kielellisten palvelujen toimikunta 11.09.2013 PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Kokouksen avaus 2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Pöytäkirjan tarkastajat 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 5 Toimikunnan

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 9-9.10 Paikka Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, 53500 LAPPEENRANTA Saapuvilla olleet jäsenet Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ ( 8 ) KIRKKOVALTUUSTO

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ ( 8 ) KIRKKOVALTUUSTO SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 ( 8 ) Aika keskiviikko 14.1.2015 klo 19.00-19.55 Paikka Läsnä Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Jarmo Heinonen Ritva Heinonen Eeva Hirvikoski Kaija Honkanen

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 7. helmikuuta 2013 kello 19.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo Leino j. x Elina Rauhala

Lisätiedot

Keskiviikko klo Siikalatvan kunta, Piippolan toimisto. Yhtymäkokouksen koollekutsuminen. Luottamushenkilöiden toimikauden jatkuminen

Keskiviikko klo Siikalatvan kunta, Piippolan toimisto. Yhtymäkokouksen koollekutsuminen. Luottamushenkilöiden toimikauden jatkuminen Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 9 /2016 Kokousaika Kokouspaikka Keskiviikko 30.11.2016 klo 14.00 Siikalatvan kunta, Piippolan toimisto Käsiteltävät asiat liite 74 1 75 2 76 3 77 4 78 79 80 81 82 83 Kuntayhtymän

Lisätiedot

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Tiistai 8.05.2013 klo 12.35 13.47 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto -kuntayhtymän perussopimus

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto -kuntayhtymän perussopimus Kumoaa 1.1.2005 voimaan tulleen perussopimuksen. Voimaantulo 1.6.2010. I Yleiset määräykset 1 Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Pohjois-Karjalan maakuntaliitto -kuntayhtymä, josta voidaan

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 90 Tarkastuslautakunta AIKA 09.01.2013 klo 17:00-20:30 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Lohenoja Pertti puheenjohtaja Laukas Gunnel varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelmassa

Sopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelmassa Sopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 rakennerahasto-ohjelmassa 1. Sopijapuolet Kainuun liitto, Y -tunnus 2496992-4 Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 9.2.2015 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 OMN/123/00.02.00/2015 ERON MYÖNTÄMINEN

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Ympäristölautakunta Sivut Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Ympäristölautakunta Sivut Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Ympäristölautakunta Sivut 18-22 KOKOUSAIKA Torstai 10.3.2016 klo.16.00 17.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU

ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU Perusturvalautakunta ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen

Lisätiedot

HE 146/2009 vp laiksi alueiden kehittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 146/2009 vp laiksi alueiden kehittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi HE 146/2009 vp laiksi alueiden kehittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Hallintovaliokunta 14.10.2009 Hallitusneuvos Tuula Manelius Neuvotteleva virkamies Tarja Reivonen Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus 77 16.02.2009 Kunnanhallitus 243 12.10.2009 Kunnanhallitus 270 23.11.2009 Kunnanhallitus 5 11.01.2010 Kunnanvaltuusto 4 17.02.2010 SAUKKOVAARAN LAKIALUEEN ASEMAKAAVA 101/10/2009 KHALL 77

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11 Aika 31.1.2017 kello 18.30 18.50 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif Ahvenjärvi Seppo Nurminen-Pulkkinen Enni Elo Irmeli Pihkala Isto Elo Joonas Poutiainen Upe

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

tarkistettu

tarkistettu Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.4.2012 tarkistettu 26.11.2014 ARKKITEHTIOTOIMISTO IIRO TOIVONEN OY LEINIKKITIE 20B 01350 VANTAA PUH 09-8237919 0400-717

Lisätiedot

5 1 kpl TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2016 SEKÄ TALOUSARVIO VUOSILLE

5 1 kpl TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2016 SEKÄ TALOUSARVIO VUOSILLE Aika Tiistai 3.11.2015 klo 18.00 19.48 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 Kokousaika: Kokouspaikka: Saapuvilla: Torstai 11. 6.2015 klo 19.00-20.44 Siikalatvan kunnantalo, Pulkkila Näätänen Teuvo Tallgren Anja Viinala Jarmo Hakkarainen Timo Ojakoski

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Kirkkovaltuusto Tervakosken seurakuntakeskus - HUOM. PAIKKA!

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Kirkkovaltuusto Tervakosken seurakuntakeskus - HUOM. PAIKKA! Aika 31.1.2017 kello 18.30 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus - HUOM. PAIKKA! Läsnä Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo Elo Irmeli Elo Joonas Hakala Pentti Hietanen Sari Ilmarinen Liisa Jauhiainen Juha

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.03.2016 Sivu 1 / 1 5171/2015 10.02.03 41 Itä-Suviniitty, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 613302, 40. kaupunginosa, Espoon keskus Valmistelijat / lisätiedot: Minna

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009 Sivistyslautakunta 27.01.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 27.01.2009 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Hietala Ritva Mattila

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen 3.10.2013 33 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Eskelinen Sanna Haataja Markku Huuskonen Erkki Karppinen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Vihtorila ja Koivula) Kuva 1: Sijainti Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen kaupunki Lieksan ja Nurmeksen

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 09.03.2016 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 09.03.2016 keskiviikko klo 14:00-17:30 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Saapuvilla

Lisätiedot

Hämeen maakunnan Esityslista-pöytäkirja 5/2007 1(7) yhteistyöryhmä

Hämeen maakunnan Esityslista-pöytäkirja 5/2007 1(7) yhteistyöryhmä Hämeen maakunnan Esityslista-pöytäkirja 5/2007 1(7) Aika: klo 10:00 Paikka: Kulttuuri- ja kongressikeskus Verkatehdas Oy Kokoustila Studio, II kerros Paasikiventie 2 Hämeenlinna 44 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA 2016

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA 2016 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Päätösehdotus Liite 2 Yritys- ja alueosasto 10.3.2016 Jakelussa mainituille KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA

Lisätiedot