Kutsu kevät kokoukseen! s. 22 1/15

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kutsu kevät kokoukseen! s. 22 1/15"

Transkriptio

1 Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry 1/15 JÄSENLEHTI Tässä numerossa mm. 4 YSTEAssa kuunnellaan jäsentä 6 ASLAK-kurssilla kuntoudutaan! 12 Aluetoiminnan arvostus on kohdallaan Kutsu kevät kokoukseen! s. 22

2 YSTEA-lehti Julkaisija: Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry:n jäsenlehti YSTEA ry on Toimihenkilöliitto Erto ry:n jäsenyhdistys. YSTEA on myös Facebookissa. Mediakortti: mediakortti Päätoimittaja: Virva Ryynänen varapuheenjohtaja YSTEA ry p: Toimitussihteeri: Reijo Partanen, lehtivastaava p Viestintätyöryhmä: Teuvo Kaartti pj, Soili Vivolin, Tarja Nieminen, Virva Ryynänen, Reijo Partanen Ulkoasu ja taitto: Vitale Ay Painopaikka: KTMP Ykkös-Offset, Vaasa ISSN-L X ISSN X (Painettu) ISSN (Verkkolehti) Kannen kuva: Bixabay PÄÄKIRJOITUS YSTEA on jäsentä varten Olemme jäsentä varten ja toimimme jäsenen hyväksi! YSTEA haluaa toimia lähellä juuri Sinua, jäsenemme. Tämän vuoksi olemme antaumuksella käyneet läpi joulukuussa tehtyä jäsenkyselyä. Kiitos vastaajille, vastauksia kertyi yli 600 kpl! YSTEA kuuntelee jäseniä ja kehittää ja painottaa toimintaa jäsenkyselyn tulosten perusteella. Jäsenkyselystä nousi erityisesti työehtosopimuksen tärkeys sekä jäsenpalvelujen merkitys. TES:sin lisäksi työpaikkatoiminta ja lomatuki sekä koulutus ovat jäsenille tärkeitä. YSTEAn jäsenet ilmoittivat kyselyssä myös muita toiveitaan. Toiveet on kuultu ja niistä hyvin moneen tullaan vielä vastaamaan. Jäsenkyselyn tuloksista voit lukea lisää tämän lehden jäsenkysely-jutusta. Jäsenkyselystä ilmeni, että YSTEA ja ERTO sekä niiden tehtävät eivät ole kaikille jäsenille ihan selkeät. YSTEA on valtakunnallinen ammattiyhdistys, joka hoitaa ja valvoo jäsentensä taloudellisia, oikeudellisia ja sosiaalisia etuja työelämässä. Tiedotuksen ja koulutuksen avulla lisätään jäsenten tietoisuutta ja mahdollisuuksia valvoa oikeuksiaan työpaikoilla. Tätä tehtävää edistävät toimiminen Toimihenkilöliitto ERTO ry:n jäsenyhdistyksenä sekä keskusjärjestömme STTK:n kautta. Olethan huomannut, että YSTEA ei peri erillistä jäsenmaksua, vaan YSTEAan pääsee kuulumalla ERTOon. Tiesitkö, että YSTEAn hallituksen jäsenet toimivat hallituksessa vapaaehtoistoimijoina? YSTEAssa ei ole palkattuja työntekijöitä. Onneksi meillä on kattojärjestö ERTO, jossa on töissä rautaisia ammattilaisia meitä jäseniä varten! Jäsenkyselystä ilmeni, että hyvin moni jäsen punnitsee erittäin tarkkaan jäsenyytensä edut ja laskee panos-tuotossuhteen jäsenyytensä osalta. Ammattini puolesta järjestötyössä toimivana pohdin, mikä on omaan ammattijärjestöön kuulumisen arvo ja merkitys. Onko jäsenyys vain etuja, vai onko se myös vaikuttamista ja kannanotto siihen, että työelämässä tulee kuulua myös työntekijän ääni ja työn tekemisen on oltava mielekästä? Työmarkkinaedunvalvonta on yhdistyksen ensisijainen tehtävä. Työmarkkinoiden toimintakulttuuri on murroksessa, kun työnantajaliitot haluavat siirtää sopimustoiminnan painopisteen työpaikoille ja jopa yksilötasolle. YSTEAn ja ERTOn jäsen saa jotain erityistä: vaikutusvaltaa alansa työehtosopimukseen. TES:n sisältöön voi vaikuttaa vain jäsenenä. Minusta ammattijärjestön jäsenyys on oikeuksien ja etujen valvonnan lisäksi arvokysymys ja etenkin kannanotto paremman työelämän puolesta! Toiminnan merkitystä ja jäsenyyden iloa hehkuttaen, YSTEAN varapuheenjohtaja Virva Mietitkö, ketkä siellä YSTEAn hallituksessa jäsenten etuja ajavat? Hallituksen jäsenet löydät YSTEAn Internet-sivuita. Sieltä löytyy myös kaikki alaamme koskevat työehtosopimukset sekä jäsenedut. Jäsenet toivoivat entistä enemmän sähköistä viestintää. Käytä hetki surffailemalla YSTEAn sivuilla ja tutustu jäsenetuihisi, jotta saat niistä kaiken hyödyn irti! Uusi uljas keskusjärjestö ERTO tavoittelee nykyisten kolmen keskusjärjestön lakkauttamista ja uuden keskusliiton perustamista. STTK:n, SAK:n ja Akavan korvaava uusi keskusjärjestö voisi aloittaa toimintansa Uudella järjestöllä ei olisi vaikutusta ERTOn tai sen yhdistysten itsenäisyyteen tai sopimusoikeuksiin. ERTO neuvottelee jatkossakin mm. sosiaalialan järjestöjen työehtosopimuksen. Samaten olemme jatkossakin mukana muissa sosiaali- ja terveysalan sopimuksissa. Uudistuksella ei olisi myöskään vaikutusta sinun jäsenyyteesi ERTOssa. Uusi keskusliitto olisi kuitenkin nykyisiä keskusjärjestöjä vahvempi ja tehostaisi palkansaajien yleistä edunvalvontaa. ERTO osaavien ammattilaisten liitto ERTOn jäsenet ovat oman alansa osaavia ammattilaisia. Työelämän kehittyessä on myös koulutustaso nousussa. Esim. viimeisen viiden vuoden aikana YSTEAan liittyneistä 30 %:lla oli vähintään ammattikorkeakoulututkinto, 40 %:lla oli ammatillinen ja 14 %:lla entinen opistotason tutkinto. 13 % YSTEAn jäsenistä on esimiehiä. Palkansaajien tarpeet työelämässä ovat koulutus- ja palkkatasosta riippumatta hyvin samanlaisia. Kaikkien liittojen jäsenten haasteita ovat mm. pätkätyöt, harmaat ylityöt, tasa-arvo, irtisanomiset ja työssä jaksaminen. Kun haasteet ovat samoja, niin miksi niitä ei korjattaisi yhdessä. Työnantajapuolella ymmärrettiin keskittää valtakunnallinen edunvalvonta yhteen organisaatioon jo vuosia sitten. Miksi kolmen palkansaajien keskusjärjestön puheenjohtajat juoksevat nyt rinta rinnan EU-kokouksissa? JURI AALTONEN PUHEENJOHTAJA TOIMIHENKILÖLIITTO ERTO Tai miksi kolmen keskusjärjestön asiamiehet tapaavat vuorotellen samat poliitikot lobatakseen vaikkapa työhyvinvointiin liittyviä uudistuksia? Työtä ja edistettäviä asioita on paljon, mutta nykyisessä mallissa palkansaajien resurssit eivät ole tehokkaassa käytössä. Järjestörakenteiden tehtävä on tuottaa lisäarvoa jäsenille. Jos jäsenten etu nostetaan itsekkään järjestöllisen edunvalvonnan suojaamisen edelle, on nykyisten keskusjärjestöjen korvaaminen uudella keskusliitolla itsestään selvää. Hinnalla millä hyvänsä? Uutta keskusjärjestöä pitää selvittää avoimesti tavoitteella jäsenten ja Suomen etu. Taiten toteutettuna uuden keskusjärjestön perustaminen on järkiteko. Itsetarkoitus ei kuitenkaan voi olla sen enempää uuden keskusliiton perustaminen kuin sen perustamatta jättäminen. Onnistuakseen uuden järjestön pitää olla aidosti puolueista riippumaton ja demokraattinen. Järjestön pitää myös aidosti kuunnella jäsenten ääntä. Ilman em. edellytysten täyttymistä järjestöuudistuksessa ei ole järkeä. Uskon käynnissä olevan keskusjärjestömallin selvitystyön johtavan kaikkien palkansaajien edun mukaiseen lopputulemaan ja uuden keskusjärjestön perustamiseen. Lopullisen päätöksen ERTOn eroamisesta nykyisestä keskusjärjestöstämme STTKsta ja liittymisestä mahdolliseen uuteen järjestöön tekee ERTOn edustajisto. YSTEAlaiset varsinaiset jäsenet edustajistossa ovat Kaija Raatikainen, Raili Martin, Raija Similä, Reijo Partanen, Anna-Greta Koort ja Anne Baffour. Keväisin terveisin, Juri Aaltonen Ystea 1/2015-3

3 PUHEENJOHTAJALTA Vannoutuneena Euroviisujen fanina olen iloinen, että punkbändi Pertti Kurikan Nimipäivät valittiin ylivoimaisella äänimäärällä edustamaan Suomea toukokuussa Itävallan Wienissä järjestettävään Eurovision laulukilpailuun. Kyseinen yhtye on alkuvuodesta ollut reippaasti julkisuudessa ja raivannut tietä kehitysvammaisten henkilöiden tasa-arvoisen kohtelun puolesta. Tietyllä tavalla tämän ansiosta on jo voitettu, kävipä sitten maailman suurimmassa laulukilpailussa miten tahansa. Tasa-arvo on ollut teemana esillä vahvasti suomalaisessa yhteiskunnassa muutenkin viime aikoina. Tämän kevään tulevat eduskuntavaalit ovat monella tapaa tasa-arvovaalit. Nyt päättymäisillään olevan eduskunnan valtakauden lopulla on käsitelty asioita, jotka liittyvät vahvasti tasa-arvoon ja yhdenvertaiseen palveluiden saamiseen. Monia uudistuksia on jäänyt tekemättä. Tämän takia tulevalla eduskuntakaudella tasa-arvon työlista ei ole suinkaan lyhyt, vaan tekemistä riittää yllin kyllin. Uudistettavien asioiden listalta löytyy sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmää sekä työelämää. Toisaalta on jaettava vanhemmuuden kustannuksia, hoivavastuuta ja parannettava naisten asemaa työelämässä. Tässä on tavoitteita kerrakseen uudelle hallitukselle. ERTO on nostanut jo vuosia esille ura, perhe ja vapaus-teemoja. Vanhemmuuden ja työelämän tulisi olla paremmin ja joustavammin yhteen sovitettavissa, olen kuullut usean kaverini toteavan viime vuosien aikana. Työelämän tasa-arvoa parannetaan, kun vanhemmuudesta syntyneitä kustannuksia jaetaan tasaisemmin työantajien kesken. Nykytilanteessa työnantajat pitävät naisen palkkaamista valitettavasti taloudellisena riskinä ja erityisesti nuorten naisten työllistyminen kärsii nykyisestä järjestelmästä. Uudistuksella vähennetään naisten määräaikaisia työsopimuksia sekä poistetaan naisten yrittäjyyden esteitä. Haluamme tukea naisia työelämässä ja miehiä hoivavastuun jakamisessa. Ura, perhe ja vapaus-teemat ovat edelleen ajankohtaisia. Yksityiseltä sosiaali- ja terveysalan sektorilta jatkuva leikkaaminen on heikkoa tasa-arvopolitiikkaa ja vaarantaa ihmisten yhdenvertaisen palveluiden saannin. Tulevalla eduskunnalla on paljon tehtävää. Tasa-arvo ei tule itsestään kaikkia tarvitaan mukaan yhteisen hyvän talkoisiin. Monilla arkipäivän päätöksillä on myös selkeitä tasaarvovaikutuksia. Tasa-arvon edistymiseen voit sinäkin vaikuttaa. Vie tämä lehti työpaikallesi! Näytä työkavereillesi lehden avulla, miten monissa asioissa ammattiliitosta ja ammattiyhdistyksestä on hyötyä, iloa ja tukea. Tule mukaan tasaarvoisiin yhteisen hyvän -talkoisiin omalta osaltasi. Äänestä ja vaikuta, olipa sitten kyse Euroviisuista tai eduskuntavaaleista. Pekka Laukkanen YSTEA ry:n puheenjohtaja YSTEAssa kuunnellaan jäsentä YSTEA teki jäsenilleen vuoden vaihteessa kyselyn, johon yli 600 jäsentä vastasi. Alkuvuodesta YSTEAssa on analysoitu jäsenten vastauksia. YSTEA kuuntelee jäseniä ja suuntaa toimintaa jäsenkyselyn vastausten perusteella. YSTEAssa jäsenet päättävät YSTEAn ylintä päätösvaltaa käyttää keväisin ja syksyisin pidettävä jäsenkokous. Nyt toteutetun jäsenkyselyn avulla myös kokouksista pois olleet pääsivät sanomaan sanansa ja vaikuttamaan toimintaan. Vastaamalla kyselyyn jäsenet ohjasivat YSTEAnhallituksen päätöksentekoa. Esimerkkejä toimintaan vaikuttamisesta kyselyyn vastaamalla ovat mm. jäsenkokouksen ajankohta ja jäsenmatkan kohde sekä YSTEA-lehden muoto. Jäsenet valitsivat kevätkokouksen ajankohdaksi Useat jäsenet ilmoittivat haluavansa Tallinnaan jäsenmatkalle kokouksen yhteydessä, joten lähdemme jäsenristeilylle. Mitä jäsenet haluavat? Vastausten perusteella jäsenet toivoivat viestinnän sähköistämistä hyvinkin laajasti. Jäsenet haluavat YSTEAn viestit sähköpostiin lyhyesti linkkien kera sekä nettiin luettavaksi. Toisaalta perinteitäkin kannatetaan: Kun piti valita vain joko sähköinen tai paperinen versio: 56 % jäsenistä ilmoitti haluavansa edelleen YSTEA-lehden jatkossakin paperisena postin kotiin kantamana. Tämän vuoksi YSTEA lehteä saa tänä vuonna sekä postitse että jäsenkirjeen linkin kautta ja netissä selailtavana E-lehtenä. Huhtikuussa jäsen saa E-lehden linkin sähköpostiin tulevan jäsenkirjeen mukana. Näin jäsenet voivat lukea sähköistä versiota paperisen rinnalla. Käy sivulla ja kokeile lukea tämä lehti myös E-lehtenä. Anna palautetta, miten se toimii! Jäsenten toiminnalle antamia suuntaviivoja Selkeästi tärkeimmäksi asiaksi jäsenkyselyn perusteella nostettiin työehtosopimus. Se on se tärkein syy kuulua YSTEAan ja YSTEAn tärkein tehtävä: jäsenen etujen valvonta työelämässä. Yleensäkin lakisääteiset ja edunvalvonnalliset tehtävät sekä lakisääteiset ja ammatilliset koulutukset nähtiin tärkeäksi tehtäväksi. Näihin YSTEA jäsenten ohjaamana tulee painottamaan toimintaansa. Työpaikkatoiminta nähtiin tärkeänä ystealaisen toiminnan tukimuotona. Lomatuki koettiin myös merkittävänä etuna. Muut toiminnat tulivat näiden jälkeen: esim. sääntömääräisiä jäsenkokouksia ei nähty tärkeimpien joukossa, vaikka ne ovat yhdistyksen ylin päättävä elin ja jäsenten vaikuttamisen paikka. Toivelistalla on myös vähemmän tärkeäksi koettuja ja perinteisiä asioita Painoalueina vähemmän tärkeinä jäsenet ilmoittivat pitävänsä 55 Plus sekä kansainvälistä toimintaa. Jäsenmatkojen osalta mielipiteet jakautuivat: osa ei nähnyt niitä lainkaan tarpeellisina ammattiyhdistyksen toiminnan muotoina, mutta tarkemmin asiaa kysyttäessä hyvin monet jäsenet halusivat tänäkin vuonna jäsenristeilylle kevätkokouksen yhteydessä ja perinteikäs Tallinna voitti uudet kohteet. Mikä on YSTEA mikä on ERTO ja sitten vielä on joku aluejärjestökin? Etenkin avoimien vastausten perusteella näyttää, että YSTEAn ja ERTOn eroja ja toiminnan tasoja on vaikea hahmottaa. ERTO liittona, ERTOn aluejärjestötoiminta sekä YSTEAn yhdistystoiminta ovat vastausten perusteella iloisesti sekaisin jäsenen mielessä. Tähän viestiin on jo kattojärjestössämme ERTOssa reagoitu ja siihen vastataan selkeyttämällä viestintää sekä yhtenäistämällä ilmettä. Jäsenkyselyn anti on YSTEAn toiminnan kehittämiselle suuri ja palaamme tuloksiin vielä vuoden aikana. Jäseniä kuullaan jatkossakin: jäsenet antoivat toimintaan paljon hyviä kehittämisehdotuksia ja evästyksiä. Lämmin kiitos kaikille kyselyyn vastanneille! Jäsenen ääntä innolla kuullen, YSTEAn hallituksen puolesta jäsenkyselyn vastaavana toiminut varapuheenjohtaja Virva Ryynänen YSTEAN jäsenenä voit aina antaa palautetta ja esittää toiveita toiminnalle. Laita postia 4 - Ystea 1/2015 Ystea 1/2015-5

4 ASLAK-kurssilla kuntoudutaan! teksti TARJA NIEMINEN Me kymmenen YSTEAn sosiaalialan ammattilaista saimme tilaisuuden paikata kuntoamme ja jaksamistamme työelämän mittelöissä neljä viikkoa kestävällä kuntoutusjaksolla. Aloitimme maaliskuussa 2014 Karjalohjan kuntoutumiskeskuksessa Päiväkummussa ja ympyrä sulkeutui maaliskuussa Olimme kuulleet tarinoita ASLAK-kuntoutuksen läpikäyneistä, jotka saapuivat kotiin lihakset jumissa liikuntapainotteisen viikon jälkeen. Huhut kertoivat myös yömyöhään juhlinnasta ja tanssimisesta pikkutunneille asti. Notkuvat ruokapöydät ja säännölliset kattaukset olivat osa legendaa, josta nyt itse kävimme selvää ottamaan. Päiväkirjaotteita ASLAK-kurssiltamme: Tästä se alkaa, mittanauhat ja vaaka odottavat suljetun oven takana, johon jokainen vuorollamme pääsemme kroppaamme esittelemään. Sairaanhoitaja varmistaa myös, että olemme kelpoja iltapäivän lihaskuntotesteihin ja seuraavan aamun UKK-kävelytestiin. Ohjelmassa lukee ulkoliikuntaa, missä tulemme tutuksi värikkäiden frisbeegolfkiekkojen kanssa. Kiekot sujahtelevat vikkelästi ympäri nurmikkoa, kuusiaitakin saa osansa. Maa on kostea ja reissun saldona ripustamme kuivumaan 10 paria märkiä sukkia. Psyykkistä olemustamme on tsempattu psykologin avustuksella. Pöydälle on nostettu työpaikan manipuloijat, kantelukulttuuri ja narisijat. Aseena käytämme asian esille ottoa ja vastuun siirtämistä niille, joita se koskee. Huonoa omaatuntoa ei tarvitse kantaa, jos ei kaikkien ongelmia pysty ratkomaan edes esimiesasemassa. Hyvä itsetuntemus on plussaa ja sitähän käymme kehittämään. Fysioterapeutti aukaisee tiedon hanat kehoomme kertomalla, että noin 600 lihasta odottaa aktivoivaa toimintaa, jotta pysyisimme viime metreille saakka mahdollisimman hyvässä kuosissa. Yksipuoliset työasennot kuormittavat ja vastaliikkeet ovat tarpeen, jos emme halua olla kyssäniskaisia rollaattorimummeleita ennen aikojaan. Nukkumisen 3/3/3 sääntö tulee tutuksi sairaanhoitajan luennolla. Jos heräät yli 3x yössä, sinulla on uniongelmia 3 x viikossa tai uniongelmat ovat jatkuneet 3 kuukautta, tohtorin pakeilla on syytä käydä. Esimerkiksi hiilihydraattiaineenvaihdunnan häiriöt voivat olla seurausta huonon unen aiheuttamasta tulehdustilasta elimistössä ja syynä myös lihomiseen. Tämä luento ei ole lainkaan nukuttava ja uusia ajatuksia alkaa versoa ikääntyneessäkin päässä. Vaikka kuva hermoverkosta eri ikäkausina onkin melko harvanlainen meillä keski-ikäisillä verrattuna 25-vuotiaisiin nuoriin, joilla muhevimmillaan, niin elämänkokemus paikkaa puutetta. Naisen aivot ovat herkemmät kuin miehen ja he käyttävät niitä kokonaisvaltaisesti, selviää niillekin, joille tämä asia ei ole vielä aiemmin tuttu. Kolmas päivä Karjalohjalla eikä vieläkään Fitness-mitoissa! Lieneekö osuutta runsailla seisovan pöydän UKK-testi alkamassa 6 - Ystea 1/2015 Ystea 1/2015-7

5 antimilla, jotka meille kolmasti päivässä tarjoillaan. Torstai alkaa sossun kanssa koulutustukien merkeissä. Asian ytimeen pääsemme hetken lämmittelyn jälkeen, kun pureudumme omaan hyvinvointiimme. Mistä saamme jämäkkyyttä pitää puoliamme tuntematta syyllisyyttä? Miten kiltti kahvinkeittäjä ja työpaikan jees-nainen muuttuu omat rajansa tunnustavaksi yksilöksi. Vastapuolen suuttuminen voi olla ensireaktio, joka on vain kestettävä. Vahva olo ja siitä seuraava hyvinvointi estää meitä kehittymästä katkeriksi vanhoiksi akoiksi, joiden päätehtävä on pilata toisten päivä näykkimällä milloin mistäkin pikkuasioista. Iltapäivällä pääsemme etsimään sisäisiä vatsalihaksiamme. Ja kai ne siellä jossain rasvakerroksen alla piileksivät. Sitä vaan ihmettelen, kuinka niin pienikin liike voi ASLAKista AURA Vuoden 2016 alusta Kelan ASLAKja TYK-kuntoutuksen korvaa uusi AURA-kuntoutus. Samalla hakumenettely muuttuu. Lomake Ku 119 poistuu ja hakeminen muuttuu sähköiseksi ja jatkuvaksi. Sähköinen hakusovellus avautuu loppuvuodesta Linkki tuottaa niin suuren tuskan? Pyyherullakin voi olla oiva apuväline niskan taakse asetettuna venytyksessä. Lopuksi hieromme kipeitä lihaksia pilates rullilla, jota suositellaan lihaskireyksien poistamiseen. Bingo on illan kohokohta, jo edellisen kurssiviikon perusteella tiedämme, että Karjalohjan eläkeläiset saapuvat pienen käsikäyttöisen laitteensa kanssa pyörittämään numeroita. Kannatamme jokainen 5 :lla kassaa, mutta toisaalta palkintojakin osuu kiitettävästi kohdallemme. Piparit ja kahvipaketit vaihtavat omistajaa kahdesti kohdallamme ja 1 :n ostolappujakin kertyy jokunen. Illan päätteeksi eniten jännittänyt mummo pöydästämme saa lahjoituksena voittoisalta pelaajaltamme kaffetta ja piparipaketin, josta on kovasti hyvillään. Osa painelee vielä saunomaan ja uimaan raikkaaseen järviveteen. Itse tunnustelen, josko levytansseissa olisi vientiä. Viisi mummoa ja pari pappaa ei kuitenkaan isompaa vauhtia lavalle tuota. Ilta päättyy lyhyesti, oma pieni rivitaloyksiö kutsuu tyynyineen. Perjantai ja viimeiset mehut kropasta, ampiaisvyötärö on jo lähellä. Keppijumppaa nostaen, soudellen, kääntäen, vääntäen. Kotona harjanvarsikin käy mainiosti. Puolen tunnin venytykset ovat vielä jäljellä superkunto aamussamme. Vaikka suurin osa makuulla tehdäänkin, niin lepokodista olo on kaukana. Kädet ja jalat venyvät, toisilla enemmän, toisilla vähemmän. Omaa kroppaa pitää kuunnella ja tehdä sen sallimissa rajoissa. Itsensä likoon laittaneet, punakat kuntoutujat poistuvat suihkuun ja pakkaamaan. Vielä kerran pääsemme nauttimaan noutopöydän antimista, huomenna on taas otettava soppakauha omaan käteen. Paljon on ajatuksia virinnyt, miten voimme parantaa hyvinvointiamme ja jaksamistamme. Ryhmän tuki ja tsemppi yhdessä loistavien ohjaajien kanssa on jättänyt lähtemättömät jäljet. Kotikylän kuntosalit yksinäisine puurtamisineen kalpenevat tämän kokemuksen rinnalla. Irtautuminen arjesta ja ryhmäytyminen onnistuivat, koska saimme viettää työ- ja kotihuolista vapaan viikon Karjalohjan hyvässä hoivassa. Karjalohjan Aslakki Tarja Nieminen Tien kiemuraisen päästä löysin sen mun kuntoni uuden mahdollisuuden. Mut tarkkaan syyniin laitettiin ja kilot kaikki punnittiin. Mitattiin ja testattiin, käyttökelpoiseksi havaittiin. Karjalohjan Aslakki tee musta ehompi. Karjalohjan Aslakki innosta mun kehoni! Kuminauhat venyvät värkit sisään menevät. Löydän vatsalihakset sisäiset ja ulkoiset. Kahvakuulaa pyöritän säryn jätän ikävän. Kohtaamisia ja kisailua M/S SOSTE -risteilyllä ERTOn tiimille menestystä myös Humakin kisassa Yli tuhat sosiaali- ja terveysalan järjestöjen ja sidosryhmien edustajaa kohtasi lokakuisella M/S SOSTE -risteilyllä. Monipuoliseen ohjelmaan sisältyi luentoja ajankohtaisista teemoista, tietoiskuja ja viihteellistä ohjelmaa. Parasta antia risteilyllä olivat erilaiset kohtaamiset. Vanhoja tuttuja tavattiin ja uusia verkostoja luotiin innokkaasti. Humanistisen ammattikorkeakoulun eli Humakin esittelypisteellä päivystäneet opiskelijat värväsivät järjestöjen edustajia keskustelemaan järjestömaailman haasteista. Keskustelujen lomassa risteilyväki etsi ratkaisua järjestömaailman haasteiden lisäksi monimutkaiseen palikkatestiin eli H-pulmaleluun. Molempiin haasteisiin löydettiin useita luovia ratkaisuja. Humakin opiskelijat vauhdittivat vuorovaikutusta myös pop-up-pisteissä M/S SOSTE:n käytävillä Tähtää Humakiin -tarkkuusheittokisan avulla. Kisan konsepti on yksinkertainen: viisi reikää lakanassa, kaksi opiskelijaa pitelee lakanaa välissään ja kisailija heittää palloa lakanan reikien läpi. Pisteet laskettiin organisaatioittain: pistemäärä suhteutettiin organisaatioittain kisaan osallistuneiden määrään, joten myös yksittäiset henkilöt pystyivät osallistumaan. Tunnelma oli huikea ja onnistumisen riemu raikasi. Jutustelua kanssakilpailijan kanssa oli helppo jatkaa vielä kisan jälkeen. Tarkimmin Humakiin tähtäsi ERTOn joukkue. Joukkueen yritteliäisyyttä ei voi muuta kuin ihailla. ERTOn edustajilla oli voitontahdon lisäksi pilkettä silmäkulmassa ja positiivista huomiota herättäviä heittotyylejä. Tiukan kisan tuloslaskennan jälkeen opiskelijat jakoivat palkinnon juhlallisesti Humakin näyttelypisteellä. ERTOlaiset Johanna Tingvall, Pekka Laukkanen, Juri Aaltonen ja Joonatan Juhajoki vastaanottivat Humakin huikean palkintosetin. Pekka Laukkasen mukaan Kilpailussa ERTOn tiimin vahvuutena olivat huikeat yksilösuoritukset ja mahtava yhteishenki. Kiitokset palkinnosta sekä omastani että ertolaisten puolesta. Kirjoittajat: MINNA RAJALIN JA SATU RIIKONEN Kirjoittajat työskentelevät Humanistisessa ammattikorkeakoulussa 2014 MUISTA myös ryhmämuotoiset 1askel hyvinvointijaksot työikäisille aikuisille, joita järjestetään ympäri Suomea. Karjalohjan Aslakki Sossu mua opastaa etujani paimentaa. Psykologi, fyssari tiedon oivan lahjoitti. Pomolta nyt anelen tuolin ergonomisen. Ongelmani projisoin työni vaikka delegoin. Karjalohjan Aslakki tee musta ehompi. Karjalohjan Aslakki kohenna mun mieleni. Ertolaiset Johanna Tingvall, Pekka Laukkanen, Juri Aaltonen ja Joonatan Juhajoki vastaanottivat salaperäisen palkintokassin Humakin opiskelija Hanna Seppäseltä (toinen oikealta). Kuva: Minna Rajalin 8 - Ystea 1/2015 Ystea 1/2015-9

6 55 Plus -toiminta yhdistetty YSTEAn edunvalvontaan teksti HEIMO LIIMATAINEN YSTEAn syyskokous 2014 Oulussa hyväksyi toimintasuunnitelman, jossa yhtenä edunvalvonnan sektorina on 55 Plus -toiminta. Todetaan, että YSTEAlla toimii aktiivinen 55 Plus -työryhmä. 55 Plus -työryhmä seuraa toimialaansa liittyvän lainsäädännön kehitystyötä ja puuttuu siihen tarpeen mukaan yhteistyössä YSTEAn hallituksen kanssa. Ja edelleen että YSTEAn 55 Plus -tapaamisia järjestetään kevät- ja syyskokouksien yhteydessä. YSTEAn hallitus järjestäytymiskokouksessaan yhdisti 55 Plus -toiminnan osaksi laajempaa edunvalvonta- ja yhteiskuntavaikuttamisen työryhmää. Vuosien varrella toiminta on kokenut muutoksia. Suutariksi on osoittautunut puheet eläkepommista teksti HEIMO LIIMATAINEN Pari vuotta sitten YSTEA-lehden numerossa 2/2013 käsittelin senhetkistä kuumaa perunaa eli eläkejärjestelmämme kestävyyttä. Tuolloin puhuttiin eläkepommista, ja siitä ettei hoivaan riitä voimavaroja jatkossa. Päädyin päätelmään, että mikäli rahoitussuunnitelmasta pidetään kiinni, järjestelmä toimii myös tulevaisuudessa. On aika pohtia, mitä pommille on mahtanut? Jo ennen viimeisintä ehdotusta eläkeuudistukseksi oli eläkemaksujen nostopaine tämän vuosisadan aikana vain vajaan prosenttiyksikön luokkaa; joka jakaantui vielä työnantajien ja työntekijöiden kesken. Työmarkkinajärjestöjen neuvotteleman uudistuksen jälkeen ei tätäkään nousupainetta ole, koska nykyisellä maksutasolla selvittään Aluksi seniorityöryhmäksi nimetty toiminta lähti siitä, että jo eläkkeellä oleville ja eläkeikää lähestyville tarvitaan omaa harrastus- ja edunvalvontatoimintaa. Vuosi vuodelta ikärajaa alennettiin koskemaan yhä nuorempia ja nuorempia jäsenryhmiä. Tänään 55 Plus -otsikon alle sopisi jo valtaosa YSTEA-aktiiveista! Eräs viisi vitonen jäsenemme ihmetteli, että kun hän osallistui 55 Plus -porukan kokoontumisiin, hämmästyksekseen huomasi olevansa eläkeläisten porukassa. Tämähän on totta, eläkeläisjäsenemme ovat aktiivisinta jäsenryhmäämme, ja ymmärrän hyvin viisikymppisen reaktion! Viimeisin vaihe on sitten se, että hallitus yhdisti 55 Plus -porukan lakisääteisten eläkkeiden maksusta vuoteen 2080 asti. On myös syytä muistaa, että nyt jo 170 miljardin euron suuruisten ja edelleen kasvavien rahastojen tuotoilla voidaan työeläkkeistä maksaa koko ajan suureneva osa. Tämä kehitys on laajemminkin tajuttu ja se on merkinnyt eläkepommiuhkailujen hiipumista. Minun mielestäni meidän YSTEAssakin on toimittava siten, että ikääntyneiden kasvavaan hoivan tarpeeseen ohjataan riittävästi yhteiskunnan resursseja. Nuorempien eläkeläisten, vuotiaiden toimintakyky on aikaisempia sukupolvia parempi. Sen sijaan yli 85-vuotiaiden määrä ja avun tarve kasvaa, kun toimintakyky heikkenee monien osaksi YSTEAn yhteistä edunvalvontaa! Mielenkiintoista on nähdä minkälaisen roolin eläkeikäisten ja eläkeikää lähestyvien asiat saavat jatkossa! Eläkeikäisistä en ole huolissani. Heitä varten on kymmenkunta valtakunnallista eläkeläisjärjestöä paikallisyhdistyksineen. Niistä jokainen löytää omien mieltymystensä mukaisen toimintayhteisön. Nämä järjestöt ovat Suomessa tällä hetkellä aktiivisimpia yhteisöjä ja edunvalvontajärjestöjä. Minua huolettaa kuinka YSTEAn edunvalvonta- ja yhteiskuntavaikuttamisen työryhmä osallistaa ja palvelee eläkeikää lähestyviä jäseniään heidän ongelmissaan ja osallistumistarpeissaan. Nuoruus on haihtuvaa, mutta ikääntyminen ikuista! sairauksien seurauksena. Eläkeläisten suuri enemmistö, 87 prosenttia yli 63-vuotiaista, on yhteiskunnalle yhä suurempi voimavara. Kun toimintakyky säilyy yhä pidempään niin tämä voimavara vain kasvaa. YSTEAn on sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten etujärjestönä kannettava vastuunsa, että yhä vanhemmiksi ja vanhemmiksi elävillä, ympärivuorokautista hoitoa tarvitsevilla on riittävästi hoitoa tarjoavia hoivapaikkoja ja niihin riittävästi hoitohenkilökuntaa. Tarvitaan siis selvä säädös hoitajamitoituksesta. Omaishoitajat myös tekevät pyyteettömästi arvokasta työtään, ja heitä on tuettava ja heidän jaksamisestaan on pidettävä parempaa huolta. YSTEA valvoo ja vaikuttaa! LEO TURUNEN Jatkuuko urasesi? Ruotsalainen talousasiantuntijapoliitikko on tutkinut suomalaista talouselämää ja julkaisi raportin yhdessä suomalaisen asiantuntijan kanssa. Hän kertoi, että muissa pohjoismaissa yli 55-vuotiaat osallistuvat työelämään useita kymmeniä prosentteja suuremmalla panoksella kuin meillä täällä ja ihmetteli kovasti, kun he poistuvat niin aikaisin työelämästä, vaikka palkka on paljon suurempi kuin työttömyysavustus ja työelämästä poistumisesta seuraa monta huonoa asiaa elämään. Ehdotus kuului, että työttömyysputki on poistettava. Näin työvoiman tarjonta lisääntyisi, joka aiheuttaisi talouden elpymistä. Samaan roskikseen joutaisi vuorotteluvapaa ja palkkojen valtakunnallinen sopiminen. Naapurustossa, tutuilla työpaikoilla ja täällä kehäkolmosen paremmalla puolella yli viisi kymppinen saa lähteä, olipa hän millainen ihmemies tai nainen hyvänsä. Monet johtajat (miehet) vakuuttavat, ettei juuri siihen hommaan kannata jäädä pysyvästi, vaan uran kannalta on mielekästä vaihtaa työpaikkaa vähintään seitsemän vuoden välein. Tosin on todettu, että yli viisikymppiset ovat menneen talven lumia ja ongelmajätettä. Heitä ei enää huolita ilmaiseksikaan työmarkkinoille ja se vaihtaminen on himpun ylimainostettu juttu. Kun työ loppuu vanhassa työpaikassa, kituillaan erilaisissa sijaisuuksissa ja muissa työllistämistöissä, pannaan elämä ja kulutus köyhän sapluunaan, kunnes huomataan että putki häämöttää. Putken päässä ei häämötä valo vaan eläke. Putkihan on viime aikoina hiottu varsin ohueksi, eikä sen todellisuutta tunne Vartiainen, Borgista puhumattakaan. Mutta megatalous on eri asia kuin oma talous. Monet talousasiantuntijat, mm. Jaakko Kiander eivät ymmärrä kuinka työvoiman lisätarjonta vähentäisi työttömyyttä. Halvempaa työvoimaa se toki markkinoille toisi, mutta eläisikö niillä markkinoilla huutokaupattavat. Palkkojen paikallinen sopiminen aiheuttaisi nälkätyömarkkinat. Toisilla työttömyyden pitkittyessä on tosin alkanut se toinen putki. Se onkin menoa kauemmaksi työelämästä. Miten sieltä sitten noustaisiin työmarkkinoiden käytettäväksi, ainoa keino tuntuu olevan Ilkka Taipaleen malli; huonokuntoisimmat eläkkeelle. Eri asia on osatyökykyiset. Jokin aika sitten ennustettiin, että Suomeen tulee hirvittävä työvoimapula. Ekonomistit kertoivat, että kaikki revitään mukaan työelämään, koulutetaan, palkataan ja ura on jokaisen edessä. Ei revitty, vaan kävi päinvastoin. Jopa tohtoristason ihmiset ovat työttöminä. Juuri nyt näyttää siltä, että vaikka suuret ikäluokat poistuvat hautuumaille, ei sekään vuoden 2030 jälkeen helpota tilannetta. Tarvittaisiin uudenlaisia työpaikkoja, olkoon ne IT:tä, bioenergiaa, palvelualoja tai jotain ihan uutta. Helpointa olisi luoda juuri nyt erilaisia avustajajärjestelmiä vanhuksille, vammaisille ja muillekin, joihin suhteellisen lyhyellä koulutuksella pääsisi töihin. Mutta kun se ei käy. Ilmeisesti siksi, että nämä henkilöt eivät olisikaan vientiteollisuuden työnantajien käytössä. Nykyiset avustajajärjestelmätkin on tupeloitu ihmeellisiin työnantajanollasopimusnälkäpalkka kikkailuihin. Muuten laskeskelin juuri, että jos nuori työtön palkattaisiin täysipäiväiseksi avustajaksi, hän maksaisi yhteiskunnalle vähemmän kuin ollessaan työttömänä. Mutta jatka tässä sitten sitä ruotsalaisen poliitikon tahtomaa työuraa Ystea 1/2015 Ystea 1/

7 Aluetoiminnan arvostus on kohdallaan teksti ARJA LEHTONEN ERTO on omaleimainen ammattiliitto ja ERTOon kuuluvat yhdistykset edustavat hyvin erilaisia ja toisistaan poikkeavia toimialoja. Se on liittomme rikkaus, mutta myös haaste. Se miten saadaan toimialat puhaltamaan yhteen hiileen ja tukemaan toisiaan, tapahtuu kahdella tavalla. Ensinnäkin ERTOn hallituksen sisällä ja edustajistossa, joissa kaikilla yhdistyksillä on edustus ja toiseksi aluetoiminnan tasolla, jossa eri yhdistysten edustajat tekevät yhteistyötä paikallisesti. Aluetoiminnan kautta päästään lähelle jäseniä, kuullaan kentän ääni ja alueiden kautta tuodaan tietoa liittoon ja yhdistyksille. Aluejärjestö on toimielin, jonka kautta tieto kulkee kahteen suuntaan, jäseniltä liittoon ja liitosta jäsenille. Aluejärjestöt ovat tuki paikallisille luottamusmiehille alueellisen luottamusmiesverkoston vahvistamisessa. Työpaikkaosastot voivat myös verkostoitua aluejärjestöjen avulla. YSTEAn piirissä tehdään voimakasta työpaikkaosastojen ja työpaikkaklubien kehittämistyötä. On käynyt aivan selväksi, että työpaikkaosastoissa tehdään todella tärkeää työtä jäsenkunnan hyväksi ja sieltä kumpuavat myös uudet aloitteet ja ideat edunvalvonnan kehittämiseksi. Uusvanha ja iloinen asia on ERTOn alueellinen kesäpäivä. Vuonna 2010 vanha kesäpäiväperinne herätettiin henkiin uudessa kuosissa. Kesä päivä muuttui ensin alueelliseksi jäsenpäiväksi ja myöhemmin uudelleen alueelliseksi kesäpäivätapahtumaksi. Vuonna 2010 oltiin Suomenlinnassa Helsingissä ja 2011 Kuopiossa, 2012 Oulussa, 2013 Jyväskylässä, 2014 Naantalissa ja 2015 tapahtuma on Tampereella. Ko. alueen aluejärjestö on vastuussa tapahtuman järjestelyistä. Tapahtumaan voidaan tulla pidemmältäkin, mutta matkakulut maksetaan itse. Muut aluejärjestöt voivat järjestää vaikka kesäretken kesäpäivätapahtumaan. Liittomme ERTO tukee tapahtumaa määrärahalla. Joka vuosi syksyllä järjestetään Järjestöpäivät, jossa tapahtumassa nimenomaan keskitytään aluetoiminnan kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Järjestöpäivät olivat yhdessä vaiheessa unohduksissa, mutta ovat onneksi palanneet säännölliseen ohjelmaan, mikä on aivan upeaa. Aluejärjestötoimintaan pitäisi saada hyvät resurssit, koska siellä ollaan paljon vartijoita. Myös aluejärjestöjen hallitusten jaksamiseen on panostettava, jotta työtä jaksetaan tehdä arki-iltoina, oman työpäivän jälkeen ja omalla vapaa-ajalla ja siksi järjestöpäivien ohjelmassa tähän puoleen pitäisikin kiinnittää huomiota. Aluejärjestötoiminta on aina ollut omaa sydäntäni lähellä ja on suuri ilo huomata, että tämän toiminnan arvo on ymmärretty. On kaikkien meidän aktiivien jäsenten käsissä, miten tämä toiminta tulevaisuudessa hoidetaan. Lämpöisiä ajatuksia kaikille aluetoiminnassa ahkeroiville! Te teette todella arvokasta työtä. Yhteistä ja mukavaa TYÖPAIKALLA! Mitä silloin tehdään? No, perustetaan oma työpaikkaosasto/klubi. Työpaikoilla ollaan vuorovaikutuksessa työkavereihin ja käsitellään työpaikan arkisia asioita. Työpaikkaosastotoimintaan kuuluu myös mukavaa yhdessäoloa ja voimaantumista. Jos Sinun työpaikallasi ei vielä ole työpaikkaosasto tai -klubia niin nyt on aika perustaa sellainen! Toiminta on vapaamuotoista yhdessä tekemistä. Työpaikkaosaston/työpaikkaklubin toiminnan tavoitteet parantaa ja ylläpitää ystealaisten keskinäistä yhteishenkeä seurata, että työpaikoilla noudatetaan lakeja ja työehtosopimuksia ottaa kantaa työpaikan henkilöstöpoliittisiin asioihin ja tuoda epäkohdat esille tiedottaa tarvittaessa liitolle ja yhdistykselle työpaikan asioista edistää työpaikoilla järjestäytymistä YSTEAan ja kattojärjestöömme ERTOon järjestää toimintaa ja tilaisuuksia jäsenille toimeenpanna henkilöstön edustajien vaalit Työpaikkaosaston perustamisohjeet Työpaikkaosaston perustaminen käynnistyy perustamiskokouksella, jonka voi kutsua koolle luottamushenkilö tai kuka tahansa asian tehtäväkseen ottanut ERTOn jäsen. Työpaikkaosasto tai -klubi on epävirallinen ystealaisten yhteinen keskustelu- ja vaikuttamisfoorumi. Tarkemmat ohjeet ja lomakkeet löydät YSTEAn nettisivuilta. OTA SELFIE työpaikkaosastostasi ja voita Vuoden työpaikkaosasto/klubi -titteli ja palkinto. KLIKKAA KUVA! Klikkaa kuva klubisi/työpaikkaosastosi yhteisestä kivasta tekemisestä tai toiminnasta. Lähetä kuva YSTEAn työpaikkaosastovastaava Raija Similälle mennessä. Paras kuva palkitaan. Lisätietoja Raijalta p Perustakaa työpaikkaosasto tai työpaikkaklubi ja tehkää toimintatukihakemus! Toimintatukihakemus lähetetään sähköpostitse tai kirjeitse työpaikkaosastovastaavalle, joka antaa lisätietoja hakemisesta. Tukihakemukset käsitellään hallituksen kokouksessa. Kuvaa ottaa Taina Rajanen ja kuvassa poseeraa: Tanja Vihreälä-Määttä, Helena Liimatainen ja Hilkka Lahti. Raija Similä, Kanavaranta 9 A 3, OULU Työpaikkaosastotoimintaan lämpimästi kannustaen YSTEAn hallitus 12 - Ystea 1/2015 Ystea 1/

Kevätkokous 14.5.2015 Lahdessa s. 3 Palkkasuositukset 1.5.2015 alkaen s. 4 6 Työministeri Lauri Ihalainen: Työelämä muuttuu s. 11

Kevätkokous 14.5.2015 Lahdessa s. 3 Palkkasuositukset 1.5.2015 alkaen s. 4 6 Työministeri Lauri Ihalainen: Työelämä muuttuu s. 11 Erityistoimihenkilöt ET ry:n jäsenlehti 1/2015 YHTEISÖLLISYYS VOIMAVARANA Kevätkokous 14.5.2015 Lahdessa s. 3 Palkkasuositukset 1.5.2015 alkaen s. 4 6 Työministeri Lauri Ihalainen: Työelämä muuttuu s.

Lisätiedot

1/12 JÄSENLEHTI. Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry

1/12 JÄSENLEHTI. Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry 1/12 JÄSENLEHTI Tässä numerossa mm. 4 Hedien hemmottelua ja muita herkkuja 8 Navigoi itsesi uudelle uralle 10 Aslak-kuntoutus oli upea kokemus 12 Kummilapsemme

Lisätiedot

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 1/2014 KOULUTUS kannattaa

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 1/2014 KOULUTUS kannattaa logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 1/2014 KOULUTUS kannattaa 2 1/2014 Koulutus kannattaa Julkaisija: Logistiikan toimihenkilöt ry Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki Puh. 09-613 231 Telefax 020 1130

Lisätiedot

Erityistoimihenkilöt ET ry:n jäsenlehti 2/2014 NÄHDÄÄ. Syyskokous s. 3 Eläkeuudistus 2017 s. 6 7 Asiaa nuorisolle s. 13 16

Erityistoimihenkilöt ET ry:n jäsenlehti 2/2014 NÄHDÄÄ. Syyskokous s. 3 Eläkeuudistus 2017 s. 6 7 Asiaa nuorisolle s. 13 16 Erityistoimihenkilöt ET ry:n jäsenlehti 2/2014 SYYSESSA S K U O K O K N! NÄHDÄÄ Syyskokous s. 3 Eläkeuudistus 2017 s. 6 7 Asiaa nuorisolle s. 13 16 PUHEENJOHTAJALTA SISÄLLYS Puheenjohtajalta 2 Syyskokous

Lisätiedot

Kyltti. 4 Mitä tapahtui vuonna 2007? 8 Tulevaisuus yhdessä 10 Uusi palkkausjärjestelmä 14 Marokon erilaiset työolot 21 Kokoukseen ja risteilylle!

Kyltti. 4 Mitä tapahtui vuonna 2007? 8 Tulevaisuus yhdessä 10 Uusi palkkausjärjestelmä 14 Marokon erilaiset työolot 21 Kokoukseen ja risteilylle! Kyltti Yksityisten lääkintä- ja terveyspalvelulaitosten työntekijät YLTT ry:n jäsenlehti 1/2008 4 Mitä tapahtui vuonna 2007? 8 Tulevaisuus yhdessä 10 Uusi palkkausjärjestelmä 14 Marokon erilaiset työolot

Lisätiedot

Kellokas 1/2014 Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti

Kellokas 1/2014 Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti 1/2014 Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti Tässä lehdessä: YT-tilanne Päivähoidon laatua uhkaavat säästötalkoot, ei opettajan väärä korkeakoulutausta Sosiaalityöntekijä-sosionomi-työparityöskentely

Lisätiedot

Tieto 105 Maaliskuu 2011

Tieto 105 Maaliskuu 2011 Tieto 105 Maaliskuu 2011 NOKIAN JHL RY 105 HALLITUKSEN JÄSENET V. 2010-2011 Puheenjohtaja: Vaimare Aila työ 03 3118 8654 Varapuheenjohtaja: Ojala Pentti työ puh: t. 040 779 9065 Sihteeri: Leinonen Paula

Lisätiedot

Kuljetus- ja huolinta-alan. toimihenkilöt

Kuljetus- ja huolinta-alan. toimihenkilöt 1 Kuljetus- ja huolinta-alan toimihenkilöt KHT ry No 3/2005 Tarjolla KHTeetä ja ay-tiet -tietoutta 2 Uusia tuulia Jokaisen järjestön, yhdistyksen sen ja ammatti- liiton tärkeimpiä tavoitteita on saada

Lisätiedot

URA. Puhetta palkoista Perusteet syynissä. 14 Työmarkkinajärjestöjen palkkaratkaisu. 28 187 vaihtoehtoista valtuutettua. EDUNVALVONTA Jäsenkysely 2013

URA. Puhetta palkoista Perusteet syynissä. 14 Työmarkkinajärjestöjen palkkaratkaisu. 28 187 vaihtoehtoista valtuutettua. EDUNVALVONTA Jäsenkysely 2013 MCI URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 4-2013 EDUNVALVONTA Jäsenkysely 2013 ILMIÖ Akateeminen yrittäjyys OIKEILLE URILLE Uraneuvontaa jäsenetuna KLIKKAA LISÄÄ www.uralehti.fi Puhetta palkoista

Lisätiedot

250 Tampere 3/2013. Yhdistyksen syyskokous: 28.11.2013 Virkeätä syksyä! Osallistu JHL-tapahtumiin! Tule mukaan aktiiviseen ay-toimintaan!

250 Tampere 3/2013. Yhdistyksen syyskokous: 28.11.2013 Virkeätä syksyä! Osallistu JHL-tapahtumiin! Tule mukaan aktiiviseen ay-toimintaan! 250 Tampere 3/2013 Yhdistyksen syyskokous: 28.11.2013 Virkeätä syksyä! Osallistu JHL-tapahtumiin! Tule mukaan aktiiviseen ay-toimintaan! Lehden aikataulu JHL 250 Tampere nro 4/2013 ilmestyy viikolla 50.

Lisätiedot

tietoalani JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 IT EVVK Työpari auttaa jaksamaan s.8 Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia Alanko ja Turo:

tietoalani JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 IT EVVK Työpari auttaa jaksamaan s.8 Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia Alanko ja Turo: tietoalani Tietoalan toimihenkilöt ry:n jäsenlehti 2/2009 Alanko ja Turo: Työpari auttaa jaksamaan s.8 IT EVVK Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia s. 11 JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 Tes-neuvottelut katkolla

Lisätiedot

Oulun seutu 2/2014. Ammattiliitto Pro Oulun Seudun Toimihenkilöt Pro ry

Oulun seutu 2/2014. Ammattiliitto Pro Oulun Seudun Toimihenkilöt Pro ry Oulun seutu 2/2014 Ammattiliitto Pro Oulun Seudun Toimihenkilöt Pro ry Päätoimittajan palsta Niin se aika vierähtää lehteä tehdessä, ettei meinaa vauhdissa aina perässä pysyä. Vuosi sitten aloitin Pro

Lisätiedot

HEDien hemmottelua ja muita herkkuja s. 9 Navigoi itsesi uudelle uralle s. 9 Suomalainen voitaa hiilijalanjäljen suuruudessa s. 18

HEDien hemmottelua ja muita herkkuja s. 9 Navigoi itsesi uudelle uralle s. 9 Suomalainen voitaa hiilijalanjäljen suuruudessa s. 18 Erityistoimihenkilöt ET ry:n jäsenlehti 1/2012 kevätkokouksessa nähdään! HEDien hemmottelua ja muita herkkuja s. 9 Navigoi itsesi uudelle uralle s. 9 Suomalainen voitaa hiilijalanjäljen suuruudessa s.

Lisätiedot

Erityistoimihenkilöt ET ry Sopimuksettomien ja pienten toimialojen edunvalvontaa jo vuodesta 1968

Erityistoimihenkilöt ET ry Sopimuksettomien ja pienten toimialojen edunvalvontaa jo vuodesta 1968 Erityistoimihenkilöt ET ry:n jäsenlehti 2/2013 Erityistoimihenkilöt ET ry Sopimuksettomien ja pienten toimialojen edunvalvontaa jo vuodesta 1968 PUHEENJOHTAJALTA SISÄLLYS Puheenjohtajalta 2 Onnittelut

Lisätiedot

6/2011 CP-LEHTI. Tässä numerossa mm: Vapaaehtoistoimintaa ja vertaistukea

6/2011 CP-LEHTI. Tässä numerossa mm: Vapaaehtoistoimintaa ja vertaistukea 6/2011 CP-LEHTI Tässä numerossa mm: Vapaaehtoistoimintaa ja vertaistukea 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2011:6 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki - puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 - keskus

Lisätiedot

6sääntöä. pätkätyöstä. ulla kiminkinen Kaiken takana on nainen. kahden maan hoitaja. ongelmana mustasukkaisuus? alzheimer. No 12. rajaseutu s.

6sääntöä. pätkätyöstä. ulla kiminkinen Kaiken takana on nainen. kahden maan hoitaja. ongelmana mustasukkaisuus? alzheimer. No 12. rajaseutu s. No 12 25.9.2012 ulla kiminkinen Kaiken takana on nainen kahden maan hoitaja rajaseutu s. 14 ongelmana mustasukkaisuus? hyvinvointi s. 28 alzheimer terveys s. 24 6sääntöä pätkätyöstä elämyksiä ja liikunnan

Lisätiedot

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE 1 2011. Specialaisesta Akavan puheenjohtaja? 3. Vuosi yliopistouudistuksen jälkeen 14

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE 1 2011. Specialaisesta Akavan puheenjohtaja? 3. Vuosi yliopistouudistuksen jälkeen 14 SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE 1 2011 Specialaisesta Akavan puheenjohtaja? 3 Kevätkokous Kotkassa 13 Vuosi yliopistouudistuksen jälkeen 14 Pääkirjoitus Ostovoimaa vai kilpailukykyä? yöehtosopimusneuvottelut,

Lisätiedot

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 2/2014 KANSAINVÄLISYYS

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 2/2014 KANSAINVÄLISYYS logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 2/2014 KANSAINVÄLISYYS 2 2/2014 Kansainvälisyys Julkaisija: Logistiikan toimihenkilöt ry Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki Puh. 09-613 231 Telefax 020 1130 201

Lisätiedot

250 Tampere. 4/2013 Iloista joulua ja aktiivista uutta vuotta JHL 250 Tampere -lehden lukijoille

250 Tampere. 4/2013 Iloista joulua ja aktiivista uutta vuotta JHL 250 Tampere -lehden lukijoille 250 Tampere 4/2013 Iloista joulua ja aktiivista uutta vuotta JHL 250 Tampere -lehden lukijoille Lehden aikataulu JHL 250 Tampere nro 1/2014 ilmestyy viikolla 8-9 Tee lehteen juttu! Tai anna vinkki aiheesta,

Lisätiedot

Tietoa. 8 Kesäloma lähestyy. 16 Tietoala on mukana. Kevät täynnä haasteita TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 2 : 2012

Tietoa. 8 Kesäloma lähestyy. 16 Tietoala on mukana. Kevät täynnä haasteita TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 2 : 2012 TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 2 : 2012 Tietoa. 8 Kesäloma lähestyy. Lakimies vastaa yleisimpiin kysymyksiin vuosiloman pitämisestä. 16 Tietoala on mukana UIL:n alueellisessa toiminnassa. Esittelyssä

Lisätiedot

tosite Tilitoimihenkilöt ry:n jäsenlehti 1/2011 tosite_1_2011_v1.indd 1 16.3.2011 13:31:21

tosite Tilitoimihenkilöt ry:n jäsenlehti 1/2011 tosite_1_2011_v1.indd 1 16.3.2011 13:31:21 tosite Tilitoimihenkilöt ry:n jäsenlehti 1/2011 3 Musta on kaunista: uusi Erton puheenjohtaja Juri Aaltonen 4 Titon syysseminaari: 25 vuotta edunvalvontaa 14 Hyvä käytös sallittu: paketti työhyvinvoinnista

Lisätiedot

16 Tietotekniikan palvelualan

16 Tietotekniikan palvelualan TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 1 : 2012 Tietoa. 12 UIL:n palvelut ja jäsenedut esittelyssä. Mikä on yleisin jäsenpalvelusta kysyttävä kysymys? Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus 9.11.2011

Lisätiedot

250 Tampere 1/2014. JHL 250:n kevätkokous Tiistaina 8.4.2014 kello 18.00

250 Tampere 1/2014. JHL 250:n kevätkokous Tiistaina 8.4.2014 kello 18.00 250 Tampere 1/2014 JHL 250:n kevätkokous Tiistaina 8.4.2014 kello 18.00 Lehden aikataulu JHL 250 Tampere nro 2/2014 ilmestyy viikolla 21-22 Tee lehteen juttu! Tai anna vinkki aiheesta, jonka sisältö tai

Lisätiedot

Syyskokouksessa nähdään! 4 Miten ylityöstä tulee maksaa? 11 Kuukauden kasvo 16 Työelämän vaateet sosiaalisuudelle

Syyskokouksessa nähdään! 4 Miten ylityöstä tulee maksaa? 11 Kuukauden kasvo 16 Työelämän vaateet sosiaalisuudelle tetra Erityistoimihenkilöt ET ry:n jäsenlehti 2/2010 4 Miten ylityöstä tulee maksaa? 11 Kuukauden kasvo 16 Työelämän vaateet sosiaalisuudelle Syyskokouksessa nähdään! Puheenjohtajalta tetra Julkaisija:

Lisätiedot

tietoalani Onko identiteettisi uhattuna? Tietoalan toimihenkilöt ry:n jäsenlehti 1/2010 Vauhtia uudelle uralle Palkkatasa-arvo eteni it-alalla

tietoalani Onko identiteettisi uhattuna? Tietoalan toimihenkilöt ry:n jäsenlehti 1/2010 Vauhtia uudelle uralle Palkkatasa-arvo eteni it-alalla tietoalani Tietoalan toimihenkilöt ry:n jäsenlehti 1/2010 TEEMANA: ura & työ & elämä Vauhtia uudelle uralle Uranaisten elämänmuutos: kotiäiti ja lomautettu kertovat Onko identiteettisi uhattuna? Tunnelmia

Lisätiedot

Viisseiska Maaliskuu 2009

Viisseiska Maaliskuu 2009 Viisseiska Maaliskuu 2009 Salon metallityöväenammattiosasto r.y. Someron metallityöväen ammattiosasto r.y. Jäsenet äänestivät KYLLÄ Team-hankkeelle Äänestä EU-vaaleissa 7.6.2009 (ennakkoäänestys 27.5.

Lisätiedot

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Mikä ITU on? Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry on mielenterveyskuntoutujien vapaaehtoistoiminnan keskus, edunvalvontajärjestö ja vertaistukiyhteisö.

Lisätiedot

Talentia Lappi Syksy 2014. Talentia Lappi. Syksy 2014. Kuva: Hanne-Mari Seppälä. Alakko sieki?

Talentia Lappi Syksy 2014. Talentia Lappi. Syksy 2014. Kuva: Hanne-Mari Seppälä. Alakko sieki? Talentia Lappi Syksy 2014 Kuva: Hanne-Mari Seppälä Alakko sieki? 1 Sisällys Puheenjohtajalta... 3 Sosiaalista nyt Pikkujoulut ja syyskokous...4 Matkalta sairaalaan sairaalasta matkalle...5 Balkanilta Tähtikuntaan...6

Lisätiedot

ADHD-liiton sopeutumisvalmennuskurssit. ja kesällä 2015 s. 17. Vuoden 2015 tuetut lomat s. 26. Adhd:n huomiointi suomalaisessa perusopetuksessa s.

ADHD-liiton sopeutumisvalmennuskurssit. ja kesällä 2015 s. 17. Vuoden 2015 tuetut lomat s. 26. Adhd:n huomiointi suomalaisessa perusopetuksessa s. ADHD-liiton jäsenlehti ADHD-liiton sopeutumisvalmennuskurssit keväällä ja kesällä 2015 s. 17 Vuoden 2015 tuetut lomat s. 26 Adhd:n huomiointi suomalaisessa perusopetuksessa s. 10 a d h d-liitto ry adhd-förbundet

Lisätiedot

OUDOT ILMIÖT ENNUSTAVAT TULEVA A. Elina Hiltunen: TYÖELÄMÄ MURROKSESSA PYSYTKÖ MUKANA?

OUDOT ILMIÖT ENNUSTAVAT TULEVA A. Elina Hiltunen: TYÖELÄMÄ MURROKSESSA PYSYTKÖ MUKANA? PAREMMAN TYÖPÄIVÄN PUOLESTA 1-15 TYÖELÄMÄ MURROKSESSA PYSYTKÖ MUKANA? 7 TAPAA OLLA TYÖ- MARKKINOIDEN HOTTIS IRTI AJASTA JA PAIKASTA MONEN KERROKSEN ERIARVOISTA VÄKEÄ SOKEA SUUNNITTELI MOBIILIPELIN VAADIMME

Lisätiedot