Kutsu kevät kokoukseen! s. 22 1/15

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kutsu kevät kokoukseen! s. 22 1/15"

Transkriptio

1 Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry 1/15 JÄSENLEHTI Tässä numerossa mm. 4 YSTEAssa kuunnellaan jäsentä 6 ASLAK-kurssilla kuntoudutaan! 12 Aluetoiminnan arvostus on kohdallaan Kutsu kevät kokoukseen! s. 22

2 YSTEA-lehti Julkaisija: Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry:n jäsenlehti YSTEA ry on Toimihenkilöliitto Erto ry:n jäsenyhdistys. YSTEA on myös Facebookissa. Mediakortti: mediakortti Päätoimittaja: Virva Ryynänen varapuheenjohtaja YSTEA ry p: Toimitussihteeri: Reijo Partanen, lehtivastaava p Viestintätyöryhmä: Teuvo Kaartti pj, Soili Vivolin, Tarja Nieminen, Virva Ryynänen, Reijo Partanen Ulkoasu ja taitto: Vitale Ay Painopaikka: KTMP Ykkös-Offset, Vaasa ISSN-L X ISSN X (Painettu) ISSN (Verkkolehti) Kannen kuva: Bixabay PÄÄKIRJOITUS YSTEA on jäsentä varten Olemme jäsentä varten ja toimimme jäsenen hyväksi! YSTEA haluaa toimia lähellä juuri Sinua, jäsenemme. Tämän vuoksi olemme antaumuksella käyneet läpi joulukuussa tehtyä jäsenkyselyä. Kiitos vastaajille, vastauksia kertyi yli 600 kpl! YSTEA kuuntelee jäseniä ja kehittää ja painottaa toimintaa jäsenkyselyn tulosten perusteella. Jäsenkyselystä nousi erityisesti työehtosopimuksen tärkeys sekä jäsenpalvelujen merkitys. TES:sin lisäksi työpaikkatoiminta ja lomatuki sekä koulutus ovat jäsenille tärkeitä. YSTEAn jäsenet ilmoittivat kyselyssä myös muita toiveitaan. Toiveet on kuultu ja niistä hyvin moneen tullaan vielä vastaamaan. Jäsenkyselyn tuloksista voit lukea lisää tämän lehden jäsenkysely-jutusta. Jäsenkyselystä ilmeni, että YSTEA ja ERTO sekä niiden tehtävät eivät ole kaikille jäsenille ihan selkeät. YSTEA on valtakunnallinen ammattiyhdistys, joka hoitaa ja valvoo jäsentensä taloudellisia, oikeudellisia ja sosiaalisia etuja työelämässä. Tiedotuksen ja koulutuksen avulla lisätään jäsenten tietoisuutta ja mahdollisuuksia valvoa oikeuksiaan työpaikoilla. Tätä tehtävää edistävät toimiminen Toimihenkilöliitto ERTO ry:n jäsenyhdistyksenä sekä keskusjärjestömme STTK:n kautta. Olethan huomannut, että YSTEA ei peri erillistä jäsenmaksua, vaan YSTEAan pääsee kuulumalla ERTOon. Tiesitkö, että YSTEAn hallituksen jäsenet toimivat hallituksessa vapaaehtoistoimijoina? YSTEAssa ei ole palkattuja työntekijöitä. Onneksi meillä on kattojärjestö ERTO, jossa on töissä rautaisia ammattilaisia meitä jäseniä varten! Jäsenkyselystä ilmeni, että hyvin moni jäsen punnitsee erittäin tarkkaan jäsenyytensä edut ja laskee panos-tuotossuhteen jäsenyytensä osalta. Ammattini puolesta järjestötyössä toimivana pohdin, mikä on omaan ammattijärjestöön kuulumisen arvo ja merkitys. Onko jäsenyys vain etuja, vai onko se myös vaikuttamista ja kannanotto siihen, että työelämässä tulee kuulua myös työntekijän ääni ja työn tekemisen on oltava mielekästä? Työmarkkinaedunvalvonta on yhdistyksen ensisijainen tehtävä. Työmarkkinoiden toimintakulttuuri on murroksessa, kun työnantajaliitot haluavat siirtää sopimustoiminnan painopisteen työpaikoille ja jopa yksilötasolle. YSTEAn ja ERTOn jäsen saa jotain erityistä: vaikutusvaltaa alansa työehtosopimukseen. TES:n sisältöön voi vaikuttaa vain jäsenenä. Minusta ammattijärjestön jäsenyys on oikeuksien ja etujen valvonnan lisäksi arvokysymys ja etenkin kannanotto paremman työelämän puolesta! Toiminnan merkitystä ja jäsenyyden iloa hehkuttaen, YSTEAN varapuheenjohtaja Virva Mietitkö, ketkä siellä YSTEAn hallituksessa jäsenten etuja ajavat? Hallituksen jäsenet löydät YSTEAn Internet-sivuita. Sieltä löytyy myös kaikki alaamme koskevat työehtosopimukset sekä jäsenedut. Jäsenet toivoivat entistä enemmän sähköistä viestintää. Käytä hetki surffailemalla YSTEAn sivuilla ja tutustu jäsenetuihisi, jotta saat niistä kaiken hyödyn irti! Uusi uljas keskusjärjestö ERTO tavoittelee nykyisten kolmen keskusjärjestön lakkauttamista ja uuden keskusliiton perustamista. STTK:n, SAK:n ja Akavan korvaava uusi keskusjärjestö voisi aloittaa toimintansa Uudella järjestöllä ei olisi vaikutusta ERTOn tai sen yhdistysten itsenäisyyteen tai sopimusoikeuksiin. ERTO neuvottelee jatkossakin mm. sosiaalialan järjestöjen työehtosopimuksen. Samaten olemme jatkossakin mukana muissa sosiaali- ja terveysalan sopimuksissa. Uudistuksella ei olisi myöskään vaikutusta sinun jäsenyyteesi ERTOssa. Uusi keskusliitto olisi kuitenkin nykyisiä keskusjärjestöjä vahvempi ja tehostaisi palkansaajien yleistä edunvalvontaa. ERTO osaavien ammattilaisten liitto ERTOn jäsenet ovat oman alansa osaavia ammattilaisia. Työelämän kehittyessä on myös koulutustaso nousussa. Esim. viimeisen viiden vuoden aikana YSTEAan liittyneistä 30 %:lla oli vähintään ammattikorkeakoulututkinto, 40 %:lla oli ammatillinen ja 14 %:lla entinen opistotason tutkinto. 13 % YSTEAn jäsenistä on esimiehiä. Palkansaajien tarpeet työelämässä ovat koulutus- ja palkkatasosta riippumatta hyvin samanlaisia. Kaikkien liittojen jäsenten haasteita ovat mm. pätkätyöt, harmaat ylityöt, tasa-arvo, irtisanomiset ja työssä jaksaminen. Kun haasteet ovat samoja, niin miksi niitä ei korjattaisi yhdessä. Työnantajapuolella ymmärrettiin keskittää valtakunnallinen edunvalvonta yhteen organisaatioon jo vuosia sitten. Miksi kolmen palkansaajien keskusjärjestön puheenjohtajat juoksevat nyt rinta rinnan EU-kokouksissa? JURI AALTONEN PUHEENJOHTAJA TOIMIHENKILÖLIITTO ERTO Tai miksi kolmen keskusjärjestön asiamiehet tapaavat vuorotellen samat poliitikot lobatakseen vaikkapa työhyvinvointiin liittyviä uudistuksia? Työtä ja edistettäviä asioita on paljon, mutta nykyisessä mallissa palkansaajien resurssit eivät ole tehokkaassa käytössä. Järjestörakenteiden tehtävä on tuottaa lisäarvoa jäsenille. Jos jäsenten etu nostetaan itsekkään järjestöllisen edunvalvonnan suojaamisen edelle, on nykyisten keskusjärjestöjen korvaaminen uudella keskusliitolla itsestään selvää. Hinnalla millä hyvänsä? Uutta keskusjärjestöä pitää selvittää avoimesti tavoitteella jäsenten ja Suomen etu. Taiten toteutettuna uuden keskusjärjestön perustaminen on järkiteko. Itsetarkoitus ei kuitenkaan voi olla sen enempää uuden keskusliiton perustaminen kuin sen perustamatta jättäminen. Onnistuakseen uuden järjestön pitää olla aidosti puolueista riippumaton ja demokraattinen. Järjestön pitää myös aidosti kuunnella jäsenten ääntä. Ilman em. edellytysten täyttymistä järjestöuudistuksessa ei ole järkeä. Uskon käynnissä olevan keskusjärjestömallin selvitystyön johtavan kaikkien palkansaajien edun mukaiseen lopputulemaan ja uuden keskusjärjestön perustamiseen. Lopullisen päätöksen ERTOn eroamisesta nykyisestä keskusjärjestöstämme STTKsta ja liittymisestä mahdolliseen uuteen järjestöön tekee ERTOn edustajisto. YSTEAlaiset varsinaiset jäsenet edustajistossa ovat Kaija Raatikainen, Raili Martin, Raija Similä, Reijo Partanen, Anna-Greta Koort ja Anne Baffour. Keväisin terveisin, Juri Aaltonen Ystea 1/2015-3

3 PUHEENJOHTAJALTA Vannoutuneena Euroviisujen fanina olen iloinen, että punkbändi Pertti Kurikan Nimipäivät valittiin ylivoimaisella äänimäärällä edustamaan Suomea toukokuussa Itävallan Wienissä järjestettävään Eurovision laulukilpailuun. Kyseinen yhtye on alkuvuodesta ollut reippaasti julkisuudessa ja raivannut tietä kehitysvammaisten henkilöiden tasa-arvoisen kohtelun puolesta. Tietyllä tavalla tämän ansiosta on jo voitettu, kävipä sitten maailman suurimmassa laulukilpailussa miten tahansa. Tasa-arvo on ollut teemana esillä vahvasti suomalaisessa yhteiskunnassa muutenkin viime aikoina. Tämän kevään tulevat eduskuntavaalit ovat monella tapaa tasa-arvovaalit. Nyt päättymäisillään olevan eduskunnan valtakauden lopulla on käsitelty asioita, jotka liittyvät vahvasti tasa-arvoon ja yhdenvertaiseen palveluiden saamiseen. Monia uudistuksia on jäänyt tekemättä. Tämän takia tulevalla eduskuntakaudella tasa-arvon työlista ei ole suinkaan lyhyt, vaan tekemistä riittää yllin kyllin. Uudistettavien asioiden listalta löytyy sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmää sekä työelämää. Toisaalta on jaettava vanhemmuuden kustannuksia, hoivavastuuta ja parannettava naisten asemaa työelämässä. Tässä on tavoitteita kerrakseen uudelle hallitukselle. ERTO on nostanut jo vuosia esille ura, perhe ja vapaus-teemoja. Vanhemmuuden ja työelämän tulisi olla paremmin ja joustavammin yhteen sovitettavissa, olen kuullut usean kaverini toteavan viime vuosien aikana. Työelämän tasa-arvoa parannetaan, kun vanhemmuudesta syntyneitä kustannuksia jaetaan tasaisemmin työantajien kesken. Nykytilanteessa työnantajat pitävät naisen palkkaamista valitettavasti taloudellisena riskinä ja erityisesti nuorten naisten työllistyminen kärsii nykyisestä järjestelmästä. Uudistuksella vähennetään naisten määräaikaisia työsopimuksia sekä poistetaan naisten yrittäjyyden esteitä. Haluamme tukea naisia työelämässä ja miehiä hoivavastuun jakamisessa. Ura, perhe ja vapaus-teemat ovat edelleen ajankohtaisia. Yksityiseltä sosiaali- ja terveysalan sektorilta jatkuva leikkaaminen on heikkoa tasa-arvopolitiikkaa ja vaarantaa ihmisten yhdenvertaisen palveluiden saannin. Tulevalla eduskunnalla on paljon tehtävää. Tasa-arvo ei tule itsestään kaikkia tarvitaan mukaan yhteisen hyvän talkoisiin. Monilla arkipäivän päätöksillä on myös selkeitä tasaarvovaikutuksia. Tasa-arvon edistymiseen voit sinäkin vaikuttaa. Vie tämä lehti työpaikallesi! Näytä työkavereillesi lehden avulla, miten monissa asioissa ammattiliitosta ja ammattiyhdistyksestä on hyötyä, iloa ja tukea. Tule mukaan tasaarvoisiin yhteisen hyvän -talkoisiin omalta osaltasi. Äänestä ja vaikuta, olipa sitten kyse Euroviisuista tai eduskuntavaaleista. Pekka Laukkanen YSTEA ry:n puheenjohtaja YSTEAssa kuunnellaan jäsentä YSTEA teki jäsenilleen vuoden vaihteessa kyselyn, johon yli 600 jäsentä vastasi. Alkuvuodesta YSTEAssa on analysoitu jäsenten vastauksia. YSTEA kuuntelee jäseniä ja suuntaa toimintaa jäsenkyselyn vastausten perusteella. YSTEAssa jäsenet päättävät YSTEAn ylintä päätösvaltaa käyttää keväisin ja syksyisin pidettävä jäsenkokous. Nyt toteutetun jäsenkyselyn avulla myös kokouksista pois olleet pääsivät sanomaan sanansa ja vaikuttamaan toimintaan. Vastaamalla kyselyyn jäsenet ohjasivat YSTEAnhallituksen päätöksentekoa. Esimerkkejä toimintaan vaikuttamisesta kyselyyn vastaamalla ovat mm. jäsenkokouksen ajankohta ja jäsenmatkan kohde sekä YSTEA-lehden muoto. Jäsenet valitsivat kevätkokouksen ajankohdaksi Useat jäsenet ilmoittivat haluavansa Tallinnaan jäsenmatkalle kokouksen yhteydessä, joten lähdemme jäsenristeilylle. Mitä jäsenet haluavat? Vastausten perusteella jäsenet toivoivat viestinnän sähköistämistä hyvinkin laajasti. Jäsenet haluavat YSTEAn viestit sähköpostiin lyhyesti linkkien kera sekä nettiin luettavaksi. Toisaalta perinteitäkin kannatetaan: Kun piti valita vain joko sähköinen tai paperinen versio: 56 % jäsenistä ilmoitti haluavansa edelleen YSTEA-lehden jatkossakin paperisena postin kotiin kantamana. Tämän vuoksi YSTEA lehteä saa tänä vuonna sekä postitse että jäsenkirjeen linkin kautta ja netissä selailtavana E-lehtenä. Huhtikuussa jäsen saa E-lehden linkin sähköpostiin tulevan jäsenkirjeen mukana. Näin jäsenet voivat lukea sähköistä versiota paperisen rinnalla. Käy sivulla ja kokeile lukea tämä lehti myös E-lehtenä. Anna palautetta, miten se toimii! Jäsenten toiminnalle antamia suuntaviivoja Selkeästi tärkeimmäksi asiaksi jäsenkyselyn perusteella nostettiin työehtosopimus. Se on se tärkein syy kuulua YSTEAan ja YSTEAn tärkein tehtävä: jäsenen etujen valvonta työelämässä. Yleensäkin lakisääteiset ja edunvalvonnalliset tehtävät sekä lakisääteiset ja ammatilliset koulutukset nähtiin tärkeäksi tehtäväksi. Näihin YSTEA jäsenten ohjaamana tulee painottamaan toimintaansa. Työpaikkatoiminta nähtiin tärkeänä ystealaisen toiminnan tukimuotona. Lomatuki koettiin myös merkittävänä etuna. Muut toiminnat tulivat näiden jälkeen: esim. sääntömääräisiä jäsenkokouksia ei nähty tärkeimpien joukossa, vaikka ne ovat yhdistyksen ylin päättävä elin ja jäsenten vaikuttamisen paikka. Toivelistalla on myös vähemmän tärkeäksi koettuja ja perinteisiä asioita Painoalueina vähemmän tärkeinä jäsenet ilmoittivat pitävänsä 55 Plus sekä kansainvälistä toimintaa. Jäsenmatkojen osalta mielipiteet jakautuivat: osa ei nähnyt niitä lainkaan tarpeellisina ammattiyhdistyksen toiminnan muotoina, mutta tarkemmin asiaa kysyttäessä hyvin monet jäsenet halusivat tänäkin vuonna jäsenristeilylle kevätkokouksen yhteydessä ja perinteikäs Tallinna voitti uudet kohteet. Mikä on YSTEA mikä on ERTO ja sitten vielä on joku aluejärjestökin? Etenkin avoimien vastausten perusteella näyttää, että YSTEAn ja ERTOn eroja ja toiminnan tasoja on vaikea hahmottaa. ERTO liittona, ERTOn aluejärjestötoiminta sekä YSTEAn yhdistystoiminta ovat vastausten perusteella iloisesti sekaisin jäsenen mielessä. Tähän viestiin on jo kattojärjestössämme ERTOssa reagoitu ja siihen vastataan selkeyttämällä viestintää sekä yhtenäistämällä ilmettä. Jäsenkyselyn anti on YSTEAn toiminnan kehittämiselle suuri ja palaamme tuloksiin vielä vuoden aikana. Jäseniä kuullaan jatkossakin: jäsenet antoivat toimintaan paljon hyviä kehittämisehdotuksia ja evästyksiä. Lämmin kiitos kaikille kyselyyn vastanneille! Jäsenen ääntä innolla kuullen, YSTEAn hallituksen puolesta jäsenkyselyn vastaavana toiminut varapuheenjohtaja Virva Ryynänen YSTEAN jäsenenä voit aina antaa palautetta ja esittää toiveita toiminnalle. Laita postia 4 - Ystea 1/2015 Ystea 1/2015-5

4 ASLAK-kurssilla kuntoudutaan! teksti TARJA NIEMINEN Me kymmenen YSTEAn sosiaalialan ammattilaista saimme tilaisuuden paikata kuntoamme ja jaksamistamme työelämän mittelöissä neljä viikkoa kestävällä kuntoutusjaksolla. Aloitimme maaliskuussa 2014 Karjalohjan kuntoutumiskeskuksessa Päiväkummussa ja ympyrä sulkeutui maaliskuussa Olimme kuulleet tarinoita ASLAK-kuntoutuksen läpikäyneistä, jotka saapuivat kotiin lihakset jumissa liikuntapainotteisen viikon jälkeen. Huhut kertoivat myös yömyöhään juhlinnasta ja tanssimisesta pikkutunneille asti. Notkuvat ruokapöydät ja säännölliset kattaukset olivat osa legendaa, josta nyt itse kävimme selvää ottamaan. Päiväkirjaotteita ASLAK-kurssiltamme: Tästä se alkaa, mittanauhat ja vaaka odottavat suljetun oven takana, johon jokainen vuorollamme pääsemme kroppaamme esittelemään. Sairaanhoitaja varmistaa myös, että olemme kelpoja iltapäivän lihaskuntotesteihin ja seuraavan aamun UKK-kävelytestiin. Ohjelmassa lukee ulkoliikuntaa, missä tulemme tutuksi värikkäiden frisbeegolfkiekkojen kanssa. Kiekot sujahtelevat vikkelästi ympäri nurmikkoa, kuusiaitakin saa osansa. Maa on kostea ja reissun saldona ripustamme kuivumaan 10 paria märkiä sukkia. Psyykkistä olemustamme on tsempattu psykologin avustuksella. Pöydälle on nostettu työpaikan manipuloijat, kantelukulttuuri ja narisijat. Aseena käytämme asian esille ottoa ja vastuun siirtämistä niille, joita se koskee. Huonoa omaatuntoa ei tarvitse kantaa, jos ei kaikkien ongelmia pysty ratkomaan edes esimiesasemassa. Hyvä itsetuntemus on plussaa ja sitähän käymme kehittämään. Fysioterapeutti aukaisee tiedon hanat kehoomme kertomalla, että noin 600 lihasta odottaa aktivoivaa toimintaa, jotta pysyisimme viime metreille saakka mahdollisimman hyvässä kuosissa. Yksipuoliset työasennot kuormittavat ja vastaliikkeet ovat tarpeen, jos emme halua olla kyssäniskaisia rollaattorimummeleita ennen aikojaan. Nukkumisen 3/3/3 sääntö tulee tutuksi sairaanhoitajan luennolla. Jos heräät yli 3x yössä, sinulla on uniongelmia 3 x viikossa tai uniongelmat ovat jatkuneet 3 kuukautta, tohtorin pakeilla on syytä käydä. Esimerkiksi hiilihydraattiaineenvaihdunnan häiriöt voivat olla seurausta huonon unen aiheuttamasta tulehdustilasta elimistössä ja syynä myös lihomiseen. Tämä luento ei ole lainkaan nukuttava ja uusia ajatuksia alkaa versoa ikääntyneessäkin päässä. Vaikka kuva hermoverkosta eri ikäkausina onkin melko harvanlainen meillä keski-ikäisillä verrattuna 25-vuotiaisiin nuoriin, joilla muhevimmillaan, niin elämänkokemus paikkaa puutetta. Naisen aivot ovat herkemmät kuin miehen ja he käyttävät niitä kokonaisvaltaisesti, selviää niillekin, joille tämä asia ei ole vielä aiemmin tuttu. Kolmas päivä Karjalohjalla eikä vieläkään Fitness-mitoissa! Lieneekö osuutta runsailla seisovan pöydän UKK-testi alkamassa 6 - Ystea 1/2015 Ystea 1/2015-7

5 antimilla, jotka meille kolmasti päivässä tarjoillaan. Torstai alkaa sossun kanssa koulutustukien merkeissä. Asian ytimeen pääsemme hetken lämmittelyn jälkeen, kun pureudumme omaan hyvinvointiimme. Mistä saamme jämäkkyyttä pitää puoliamme tuntematta syyllisyyttä? Miten kiltti kahvinkeittäjä ja työpaikan jees-nainen muuttuu omat rajansa tunnustavaksi yksilöksi. Vastapuolen suuttuminen voi olla ensireaktio, joka on vain kestettävä. Vahva olo ja siitä seuraava hyvinvointi estää meitä kehittymästä katkeriksi vanhoiksi akoiksi, joiden päätehtävä on pilata toisten päivä näykkimällä milloin mistäkin pikkuasioista. Iltapäivällä pääsemme etsimään sisäisiä vatsalihaksiamme. Ja kai ne siellä jossain rasvakerroksen alla piileksivät. Sitä vaan ihmettelen, kuinka niin pienikin liike voi ASLAKista AURA Vuoden 2016 alusta Kelan ASLAKja TYK-kuntoutuksen korvaa uusi AURA-kuntoutus. Samalla hakumenettely muuttuu. Lomake Ku 119 poistuu ja hakeminen muuttuu sähköiseksi ja jatkuvaksi. Sähköinen hakusovellus avautuu loppuvuodesta Linkki tuottaa niin suuren tuskan? Pyyherullakin voi olla oiva apuväline niskan taakse asetettuna venytyksessä. Lopuksi hieromme kipeitä lihaksia pilates rullilla, jota suositellaan lihaskireyksien poistamiseen. Bingo on illan kohokohta, jo edellisen kurssiviikon perusteella tiedämme, että Karjalohjan eläkeläiset saapuvat pienen käsikäyttöisen laitteensa kanssa pyörittämään numeroita. Kannatamme jokainen 5 :lla kassaa, mutta toisaalta palkintojakin osuu kiitettävästi kohdallemme. Piparit ja kahvipaketit vaihtavat omistajaa kahdesti kohdallamme ja 1 :n ostolappujakin kertyy jokunen. Illan päätteeksi eniten jännittänyt mummo pöydästämme saa lahjoituksena voittoisalta pelaajaltamme kaffetta ja piparipaketin, josta on kovasti hyvillään. Osa painelee vielä saunomaan ja uimaan raikkaaseen järviveteen. Itse tunnustelen, josko levytansseissa olisi vientiä. Viisi mummoa ja pari pappaa ei kuitenkaan isompaa vauhtia lavalle tuota. Ilta päättyy lyhyesti, oma pieni rivitaloyksiö kutsuu tyynyineen. Perjantai ja viimeiset mehut kropasta, ampiaisvyötärö on jo lähellä. Keppijumppaa nostaen, soudellen, kääntäen, vääntäen. Kotona harjanvarsikin käy mainiosti. Puolen tunnin venytykset ovat vielä jäljellä superkunto aamussamme. Vaikka suurin osa makuulla tehdäänkin, niin lepokodista olo on kaukana. Kädet ja jalat venyvät, toisilla enemmän, toisilla vähemmän. Omaa kroppaa pitää kuunnella ja tehdä sen sallimissa rajoissa. Itsensä likoon laittaneet, punakat kuntoutujat poistuvat suihkuun ja pakkaamaan. Vielä kerran pääsemme nauttimaan noutopöydän antimista, huomenna on taas otettava soppakauha omaan käteen. Paljon on ajatuksia virinnyt, miten voimme parantaa hyvinvointiamme ja jaksamistamme. Ryhmän tuki ja tsemppi yhdessä loistavien ohjaajien kanssa on jättänyt lähtemättömät jäljet. Kotikylän kuntosalit yksinäisine puurtamisineen kalpenevat tämän kokemuksen rinnalla. Irtautuminen arjesta ja ryhmäytyminen onnistuivat, koska saimme viettää työ- ja kotihuolista vapaan viikon Karjalohjan hyvässä hoivassa. Karjalohjan Aslakki Tarja Nieminen Tien kiemuraisen päästä löysin sen mun kuntoni uuden mahdollisuuden. Mut tarkkaan syyniin laitettiin ja kilot kaikki punnittiin. Mitattiin ja testattiin, käyttökelpoiseksi havaittiin. Karjalohjan Aslakki tee musta ehompi. Karjalohjan Aslakki innosta mun kehoni! Kuminauhat venyvät värkit sisään menevät. Löydän vatsalihakset sisäiset ja ulkoiset. Kahvakuulaa pyöritän säryn jätän ikävän. Kohtaamisia ja kisailua M/S SOSTE -risteilyllä ERTOn tiimille menestystä myös Humakin kisassa Yli tuhat sosiaali- ja terveysalan järjestöjen ja sidosryhmien edustajaa kohtasi lokakuisella M/S SOSTE -risteilyllä. Monipuoliseen ohjelmaan sisältyi luentoja ajankohtaisista teemoista, tietoiskuja ja viihteellistä ohjelmaa. Parasta antia risteilyllä olivat erilaiset kohtaamiset. Vanhoja tuttuja tavattiin ja uusia verkostoja luotiin innokkaasti. Humanistisen ammattikorkeakoulun eli Humakin esittelypisteellä päivystäneet opiskelijat värväsivät järjestöjen edustajia keskustelemaan järjestömaailman haasteista. Keskustelujen lomassa risteilyväki etsi ratkaisua järjestömaailman haasteiden lisäksi monimutkaiseen palikkatestiin eli H-pulmaleluun. Molempiin haasteisiin löydettiin useita luovia ratkaisuja. Humakin opiskelijat vauhdittivat vuorovaikutusta myös pop-up-pisteissä M/S SOSTE:n käytävillä Tähtää Humakiin -tarkkuusheittokisan avulla. Kisan konsepti on yksinkertainen: viisi reikää lakanassa, kaksi opiskelijaa pitelee lakanaa välissään ja kisailija heittää palloa lakanan reikien läpi. Pisteet laskettiin organisaatioittain: pistemäärä suhteutettiin organisaatioittain kisaan osallistuneiden määrään, joten myös yksittäiset henkilöt pystyivät osallistumaan. Tunnelma oli huikea ja onnistumisen riemu raikasi. Jutustelua kanssakilpailijan kanssa oli helppo jatkaa vielä kisan jälkeen. Tarkimmin Humakiin tähtäsi ERTOn joukkue. Joukkueen yritteliäisyyttä ei voi muuta kuin ihailla. ERTOn edustajilla oli voitontahdon lisäksi pilkettä silmäkulmassa ja positiivista huomiota herättäviä heittotyylejä. Tiukan kisan tuloslaskennan jälkeen opiskelijat jakoivat palkinnon juhlallisesti Humakin näyttelypisteellä. ERTOlaiset Johanna Tingvall, Pekka Laukkanen, Juri Aaltonen ja Joonatan Juhajoki vastaanottivat Humakin huikean palkintosetin. Pekka Laukkasen mukaan Kilpailussa ERTOn tiimin vahvuutena olivat huikeat yksilösuoritukset ja mahtava yhteishenki. Kiitokset palkinnosta sekä omastani että ertolaisten puolesta. Kirjoittajat: MINNA RAJALIN JA SATU RIIKONEN Kirjoittajat työskentelevät Humanistisessa ammattikorkeakoulussa 2014 MUISTA myös ryhmämuotoiset 1askel hyvinvointijaksot työikäisille aikuisille, joita järjestetään ympäri Suomea. Karjalohjan Aslakki Sossu mua opastaa etujani paimentaa. Psykologi, fyssari tiedon oivan lahjoitti. Pomolta nyt anelen tuolin ergonomisen. Ongelmani projisoin työni vaikka delegoin. Karjalohjan Aslakki tee musta ehompi. Karjalohjan Aslakki kohenna mun mieleni. Ertolaiset Johanna Tingvall, Pekka Laukkanen, Juri Aaltonen ja Joonatan Juhajoki vastaanottivat salaperäisen palkintokassin Humakin opiskelija Hanna Seppäseltä (toinen oikealta). Kuva: Minna Rajalin 8 - Ystea 1/2015 Ystea 1/2015-9

6 55 Plus -toiminta yhdistetty YSTEAn edunvalvontaan teksti HEIMO LIIMATAINEN YSTEAn syyskokous 2014 Oulussa hyväksyi toimintasuunnitelman, jossa yhtenä edunvalvonnan sektorina on 55 Plus -toiminta. Todetaan, että YSTEAlla toimii aktiivinen 55 Plus -työryhmä. 55 Plus -työryhmä seuraa toimialaansa liittyvän lainsäädännön kehitystyötä ja puuttuu siihen tarpeen mukaan yhteistyössä YSTEAn hallituksen kanssa. Ja edelleen että YSTEAn 55 Plus -tapaamisia järjestetään kevät- ja syyskokouksien yhteydessä. YSTEAn hallitus järjestäytymiskokouksessaan yhdisti 55 Plus -toiminnan osaksi laajempaa edunvalvonta- ja yhteiskuntavaikuttamisen työryhmää. Vuosien varrella toiminta on kokenut muutoksia. Suutariksi on osoittautunut puheet eläkepommista teksti HEIMO LIIMATAINEN Pari vuotta sitten YSTEA-lehden numerossa 2/2013 käsittelin senhetkistä kuumaa perunaa eli eläkejärjestelmämme kestävyyttä. Tuolloin puhuttiin eläkepommista, ja siitä ettei hoivaan riitä voimavaroja jatkossa. Päädyin päätelmään, että mikäli rahoitussuunnitelmasta pidetään kiinni, järjestelmä toimii myös tulevaisuudessa. On aika pohtia, mitä pommille on mahtanut? Jo ennen viimeisintä ehdotusta eläkeuudistukseksi oli eläkemaksujen nostopaine tämän vuosisadan aikana vain vajaan prosenttiyksikön luokkaa; joka jakaantui vielä työnantajien ja työntekijöiden kesken. Työmarkkinajärjestöjen neuvotteleman uudistuksen jälkeen ei tätäkään nousupainetta ole, koska nykyisellä maksutasolla selvittään Aluksi seniorityöryhmäksi nimetty toiminta lähti siitä, että jo eläkkeellä oleville ja eläkeikää lähestyville tarvitaan omaa harrastus- ja edunvalvontatoimintaa. Vuosi vuodelta ikärajaa alennettiin koskemaan yhä nuorempia ja nuorempia jäsenryhmiä. Tänään 55 Plus -otsikon alle sopisi jo valtaosa YSTEA-aktiiveista! Eräs viisi vitonen jäsenemme ihmetteli, että kun hän osallistui 55 Plus -porukan kokoontumisiin, hämmästyksekseen huomasi olevansa eläkeläisten porukassa. Tämähän on totta, eläkeläisjäsenemme ovat aktiivisinta jäsenryhmäämme, ja ymmärrän hyvin viisikymppisen reaktion! Viimeisin vaihe on sitten se, että hallitus yhdisti 55 Plus -porukan lakisääteisten eläkkeiden maksusta vuoteen 2080 asti. On myös syytä muistaa, että nyt jo 170 miljardin euron suuruisten ja edelleen kasvavien rahastojen tuotoilla voidaan työeläkkeistä maksaa koko ajan suureneva osa. Tämä kehitys on laajemminkin tajuttu ja se on merkinnyt eläkepommiuhkailujen hiipumista. Minun mielestäni meidän YSTEAssakin on toimittava siten, että ikääntyneiden kasvavaan hoivan tarpeeseen ohjataan riittävästi yhteiskunnan resursseja. Nuorempien eläkeläisten, vuotiaiden toimintakyky on aikaisempia sukupolvia parempi. Sen sijaan yli 85-vuotiaiden määrä ja avun tarve kasvaa, kun toimintakyky heikkenee monien osaksi YSTEAn yhteistä edunvalvontaa! Mielenkiintoista on nähdä minkälaisen roolin eläkeikäisten ja eläkeikää lähestyvien asiat saavat jatkossa! Eläkeikäisistä en ole huolissani. Heitä varten on kymmenkunta valtakunnallista eläkeläisjärjestöä paikallisyhdistyksineen. Niistä jokainen löytää omien mieltymystensä mukaisen toimintayhteisön. Nämä järjestöt ovat Suomessa tällä hetkellä aktiivisimpia yhteisöjä ja edunvalvontajärjestöjä. Minua huolettaa kuinka YSTEAn edunvalvonta- ja yhteiskuntavaikuttamisen työryhmä osallistaa ja palvelee eläkeikää lähestyviä jäseniään heidän ongelmissaan ja osallistumistarpeissaan. Nuoruus on haihtuvaa, mutta ikääntyminen ikuista! sairauksien seurauksena. Eläkeläisten suuri enemmistö, 87 prosenttia yli 63-vuotiaista, on yhteiskunnalle yhä suurempi voimavara. Kun toimintakyky säilyy yhä pidempään niin tämä voimavara vain kasvaa. YSTEAn on sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten etujärjestönä kannettava vastuunsa, että yhä vanhemmiksi ja vanhemmiksi elävillä, ympärivuorokautista hoitoa tarvitsevilla on riittävästi hoitoa tarjoavia hoivapaikkoja ja niihin riittävästi hoitohenkilökuntaa. Tarvitaan siis selvä säädös hoitajamitoituksesta. Omaishoitajat myös tekevät pyyteettömästi arvokasta työtään, ja heitä on tuettava ja heidän jaksamisestaan on pidettävä parempaa huolta. YSTEA valvoo ja vaikuttaa! LEO TURUNEN Jatkuuko urasesi? Ruotsalainen talousasiantuntijapoliitikko on tutkinut suomalaista talouselämää ja julkaisi raportin yhdessä suomalaisen asiantuntijan kanssa. Hän kertoi, että muissa pohjoismaissa yli 55-vuotiaat osallistuvat työelämään useita kymmeniä prosentteja suuremmalla panoksella kuin meillä täällä ja ihmetteli kovasti, kun he poistuvat niin aikaisin työelämästä, vaikka palkka on paljon suurempi kuin työttömyysavustus ja työelämästä poistumisesta seuraa monta huonoa asiaa elämään. Ehdotus kuului, että työttömyysputki on poistettava. Näin työvoiman tarjonta lisääntyisi, joka aiheuttaisi talouden elpymistä. Samaan roskikseen joutaisi vuorotteluvapaa ja palkkojen valtakunnallinen sopiminen. Naapurustossa, tutuilla työpaikoilla ja täällä kehäkolmosen paremmalla puolella yli viisi kymppinen saa lähteä, olipa hän millainen ihmemies tai nainen hyvänsä. Monet johtajat (miehet) vakuuttavat, ettei juuri siihen hommaan kannata jäädä pysyvästi, vaan uran kannalta on mielekästä vaihtaa työpaikkaa vähintään seitsemän vuoden välein. Tosin on todettu, että yli viisikymppiset ovat menneen talven lumia ja ongelmajätettä. Heitä ei enää huolita ilmaiseksikaan työmarkkinoille ja se vaihtaminen on himpun ylimainostettu juttu. Kun työ loppuu vanhassa työpaikassa, kituillaan erilaisissa sijaisuuksissa ja muissa työllistämistöissä, pannaan elämä ja kulutus köyhän sapluunaan, kunnes huomataan että putki häämöttää. Putken päässä ei häämötä valo vaan eläke. Putkihan on viime aikoina hiottu varsin ohueksi, eikä sen todellisuutta tunne Vartiainen, Borgista puhumattakaan. Mutta megatalous on eri asia kuin oma talous. Monet talousasiantuntijat, mm. Jaakko Kiander eivät ymmärrä kuinka työvoiman lisätarjonta vähentäisi työttömyyttä. Halvempaa työvoimaa se toki markkinoille toisi, mutta eläisikö niillä markkinoilla huutokaupattavat. Palkkojen paikallinen sopiminen aiheuttaisi nälkätyömarkkinat. Toisilla työttömyyden pitkittyessä on tosin alkanut se toinen putki. Se onkin menoa kauemmaksi työelämästä. Miten sieltä sitten noustaisiin työmarkkinoiden käytettäväksi, ainoa keino tuntuu olevan Ilkka Taipaleen malli; huonokuntoisimmat eläkkeelle. Eri asia on osatyökykyiset. Jokin aika sitten ennustettiin, että Suomeen tulee hirvittävä työvoimapula. Ekonomistit kertoivat, että kaikki revitään mukaan työelämään, koulutetaan, palkataan ja ura on jokaisen edessä. Ei revitty, vaan kävi päinvastoin. Jopa tohtoristason ihmiset ovat työttöminä. Juuri nyt näyttää siltä, että vaikka suuret ikäluokat poistuvat hautuumaille, ei sekään vuoden 2030 jälkeen helpota tilannetta. Tarvittaisiin uudenlaisia työpaikkoja, olkoon ne IT:tä, bioenergiaa, palvelualoja tai jotain ihan uutta. Helpointa olisi luoda juuri nyt erilaisia avustajajärjestelmiä vanhuksille, vammaisille ja muillekin, joihin suhteellisen lyhyellä koulutuksella pääsisi töihin. Mutta kun se ei käy. Ilmeisesti siksi, että nämä henkilöt eivät olisikaan vientiteollisuuden työnantajien käytössä. Nykyiset avustajajärjestelmätkin on tupeloitu ihmeellisiin työnantajanollasopimusnälkäpalkka kikkailuihin. Muuten laskeskelin juuri, että jos nuori työtön palkattaisiin täysipäiväiseksi avustajaksi, hän maksaisi yhteiskunnalle vähemmän kuin ollessaan työttömänä. Mutta jatka tässä sitten sitä ruotsalaisen poliitikon tahtomaa työuraa Ystea 1/2015 Ystea 1/

7 Aluetoiminnan arvostus on kohdallaan teksti ARJA LEHTONEN ERTO on omaleimainen ammattiliitto ja ERTOon kuuluvat yhdistykset edustavat hyvin erilaisia ja toisistaan poikkeavia toimialoja. Se on liittomme rikkaus, mutta myös haaste. Se miten saadaan toimialat puhaltamaan yhteen hiileen ja tukemaan toisiaan, tapahtuu kahdella tavalla. Ensinnäkin ERTOn hallituksen sisällä ja edustajistossa, joissa kaikilla yhdistyksillä on edustus ja toiseksi aluetoiminnan tasolla, jossa eri yhdistysten edustajat tekevät yhteistyötä paikallisesti. Aluetoiminnan kautta päästään lähelle jäseniä, kuullaan kentän ääni ja alueiden kautta tuodaan tietoa liittoon ja yhdistyksille. Aluejärjestö on toimielin, jonka kautta tieto kulkee kahteen suuntaan, jäseniltä liittoon ja liitosta jäsenille. Aluejärjestöt ovat tuki paikallisille luottamusmiehille alueellisen luottamusmiesverkoston vahvistamisessa. Työpaikkaosastot voivat myös verkostoitua aluejärjestöjen avulla. YSTEAn piirissä tehdään voimakasta työpaikkaosastojen ja työpaikkaklubien kehittämistyötä. On käynyt aivan selväksi, että työpaikkaosastoissa tehdään todella tärkeää työtä jäsenkunnan hyväksi ja sieltä kumpuavat myös uudet aloitteet ja ideat edunvalvonnan kehittämiseksi. Uusvanha ja iloinen asia on ERTOn alueellinen kesäpäivä. Vuonna 2010 vanha kesäpäiväperinne herätettiin henkiin uudessa kuosissa. Kesä päivä muuttui ensin alueelliseksi jäsenpäiväksi ja myöhemmin uudelleen alueelliseksi kesäpäivätapahtumaksi. Vuonna 2010 oltiin Suomenlinnassa Helsingissä ja 2011 Kuopiossa, 2012 Oulussa, 2013 Jyväskylässä, 2014 Naantalissa ja 2015 tapahtuma on Tampereella. Ko. alueen aluejärjestö on vastuussa tapahtuman järjestelyistä. Tapahtumaan voidaan tulla pidemmältäkin, mutta matkakulut maksetaan itse. Muut aluejärjestöt voivat järjestää vaikka kesäretken kesäpäivätapahtumaan. Liittomme ERTO tukee tapahtumaa määrärahalla. Joka vuosi syksyllä järjestetään Järjestöpäivät, jossa tapahtumassa nimenomaan keskitytään aluetoiminnan kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Järjestöpäivät olivat yhdessä vaiheessa unohduksissa, mutta ovat onneksi palanneet säännölliseen ohjelmaan, mikä on aivan upeaa. Aluejärjestötoimintaan pitäisi saada hyvät resurssit, koska siellä ollaan paljon vartijoita. Myös aluejärjestöjen hallitusten jaksamiseen on panostettava, jotta työtä jaksetaan tehdä arki-iltoina, oman työpäivän jälkeen ja omalla vapaa-ajalla ja siksi järjestöpäivien ohjelmassa tähän puoleen pitäisikin kiinnittää huomiota. Aluejärjestötoiminta on aina ollut omaa sydäntäni lähellä ja on suuri ilo huomata, että tämän toiminnan arvo on ymmärretty. On kaikkien meidän aktiivien jäsenten käsissä, miten tämä toiminta tulevaisuudessa hoidetaan. Lämpöisiä ajatuksia kaikille aluetoiminnassa ahkeroiville! Te teette todella arvokasta työtä. Yhteistä ja mukavaa TYÖPAIKALLA! Mitä silloin tehdään? No, perustetaan oma työpaikkaosasto/klubi. Työpaikoilla ollaan vuorovaikutuksessa työkavereihin ja käsitellään työpaikan arkisia asioita. Työpaikkaosastotoimintaan kuuluu myös mukavaa yhdessäoloa ja voimaantumista. Jos Sinun työpaikallasi ei vielä ole työpaikkaosasto tai -klubia niin nyt on aika perustaa sellainen! Toiminta on vapaamuotoista yhdessä tekemistä. Työpaikkaosaston/työpaikkaklubin toiminnan tavoitteet parantaa ja ylläpitää ystealaisten keskinäistä yhteishenkeä seurata, että työpaikoilla noudatetaan lakeja ja työehtosopimuksia ottaa kantaa työpaikan henkilöstöpoliittisiin asioihin ja tuoda epäkohdat esille tiedottaa tarvittaessa liitolle ja yhdistykselle työpaikan asioista edistää työpaikoilla järjestäytymistä YSTEAan ja kattojärjestöömme ERTOon järjestää toimintaa ja tilaisuuksia jäsenille toimeenpanna henkilöstön edustajien vaalit Työpaikkaosaston perustamisohjeet Työpaikkaosaston perustaminen käynnistyy perustamiskokouksella, jonka voi kutsua koolle luottamushenkilö tai kuka tahansa asian tehtäväkseen ottanut ERTOn jäsen. Työpaikkaosasto tai -klubi on epävirallinen ystealaisten yhteinen keskustelu- ja vaikuttamisfoorumi. Tarkemmat ohjeet ja lomakkeet löydät YSTEAn nettisivuilta. OTA SELFIE työpaikkaosastostasi ja voita Vuoden työpaikkaosasto/klubi -titteli ja palkinto. KLIKKAA KUVA! Klikkaa kuva klubisi/työpaikkaosastosi yhteisestä kivasta tekemisestä tai toiminnasta. Lähetä kuva YSTEAn työpaikkaosastovastaava Raija Similälle mennessä. Paras kuva palkitaan. Lisätietoja Raijalta p Perustakaa työpaikkaosasto tai työpaikkaklubi ja tehkää toimintatukihakemus! Toimintatukihakemus lähetetään sähköpostitse tai kirjeitse työpaikkaosastovastaavalle, joka antaa lisätietoja hakemisesta. Tukihakemukset käsitellään hallituksen kokouksessa. Kuvaa ottaa Taina Rajanen ja kuvassa poseeraa: Tanja Vihreälä-Määttä, Helena Liimatainen ja Hilkka Lahti. Raija Similä, Kanavaranta 9 A 3, OULU Työpaikkaosastotoimintaan lämpimästi kannustaen YSTEAn hallitus 12 - Ystea 1/2015 Ystea 1/

8 Kesätyömailla Parasta aikoihin Emma-akatemia! Emma-akatemian perustaminen ja koulutusten tarjoaminen jäsenille on ollut valtavan hieno ratkaisu. Näin oma ammattijärjestömme voi tarjota jäsenilleen juuri niitä kursseja, joita jäsenet haluavat ja tarvitsevat työelämässä. Jäsenet voivat valita heille parhaat ja työuralla ajankohtaiset kurssit. Kurssien avulla jäsen saa lisää osaamista, voi parantaa ammattitaitoa ja lisätä omaa työmarkkina-arvoaan. koulutuspalveluista. Jäsenet saavat varmasti hyvätasoista koulutusta. Kursseja voidaan tarjota eri puolilla maata ja kaikki osallistujat saavat samantasoista koulutusta. Oppilaitosten kanssa sovitaan kurssien sisällöistä ja tasosta. Emma-akatemia valvoo kurssien tasoa seuraamalla koulutuspalautteita ja jos syytä on puuttua johonkin ongelmaan, oppilaitokseen otetaan yhteyttä ja keskustellaan asian korjaamisesta. kalliimpia. Ertolaisten kannattaakin ehdottomasti kertoa esimiehilleen näistä koulutuksista ja lähteä kurssille vaikka porukalla, jos vaan työn puolesta onnistuu. Kursseilla on koneet ja tekniikka käytettävissä eli mitään omia koneita ei tarvitse ottaa mukaan. Joskus saattaa olla sellainenkin kurssi, jossa nimenomaan pitää olla oma kone mukana, mutta se on kuitenkin erikois- ja yksittäistapaus. teksti ARJA LEHTONEN Joustavaa ja uudistuvaa koulutustarjontaa Kurssitarjonta monipuolistuu Tasokasta koulutusta Kurssit ovat tarjolla myös työttömille ja edullisempaan hintaan kuin työssä oleville jäsenille. Tämä on sitä oikeaa solidaarisuutta niitä kohtaan, joille sillä hetkellä ei aurinko paista. Koulutus luo uusia mahdollisuuksia työllistyä ja osaamisen voi osoittaa myös todistuksen kera. Emma-akatemia ostaa kurssit ammattikorkeakouluista, ammattiopistoista ja aikuiskoulutuskeskuksista, joissa on hyvää osaamista 14 - Ystea 1/2015 Emma-akatemia ei ole sidoksissa mihinkään oppilaitokseen, vaan voi vaihtaa kurssien tarjoajaa silloin, kun tarvetta on tai halutaan kokemuksia uusista palvelujen tarjoajista. Uusilla toimijoilla saattaa olla sellaista uutta tarjontaa, jota halutaan kohdistaa ERTOn jäseniin. Kurssit ovat tarjolla myös työnantajille eli Emma-akatemian hinnoilla työnantaja voi kouluttaa henkilöstöään laadukkaasti ja edullisesti. Yksityisiltä koulutusyrityksiltä ostettuna samat kurssit ovat paljon Emma-akatemian kurssit ovat koko ajan uudistuneet ja kurssipalautteita seurataan, jotta voidaan toteuttaa jäsenten toiveita ja saada oikea kuva koulutustarpeista. Kaikkien kursseille osallistuneiden kannattaa ehdottomasti vastata kurssikyselyyn. Se on kaikkien ertolaisten etu. Kursseille osallistujien määrä on koko ajan kasvussa ja täydet kurssit takaavat hyvän koulutustoiminnan jatkossakin. Pidetään yhdessä huolta siitä, että meillä on tällainen arvokas jäsenetu käytettävissämme jatkos sakin! Taisin olla 11-vuotias kun huomasin, että vaarin tiluksilla kasvaa tosi isoja ja makeita karviaisia ja viinimarjoja ihan liikaa omiin tarpeisiin. Siskon kanssa poimittiin sitten kipot täyteen vaarin luvalla ja pistettiin myyntipöytä pystyyn Tammelan torille. Hyvinhän kauppa kävi ja ensimmäiset itse ansaitut 30 markkaa kilahtivat rahakukkaroon. Kotikulmani R-kioski taisi niistä suurimman hyödyn saada, tuo suu kun ei koskaan ole ollut pahvista. 13-vuotiaana pesti tuli lapsenvahdiksi yläkerran vuokralaisellemme. Äitini jakoi vastuun ja varmasti suuren osan työstäkin, mutta hyvää oppia kuitenkin sain. Muistoissani aurinko paistaa ja nurmikko vihertää kun keinutan vaunuja tai leikin hoitolapseni kanssa. Ensimmäinen oikea työpaikka irtosi Pysä köintitalon grillikioskista 17-vuotiaana. Läpäisin haastattelun ja tulin valituksi useamman hakijan joukosta. Hampurilaispihvit paistettiin grilli levyllä ja syödäkin sai yhden aterian päivän aikana. Grillin haju seurasi kotiin saakka työpäivän jälkeen ja vaatteita piti jatkuvasti pyykätä. Sinä kesänä äitini yllätti minut myös tupakoimasta kioskin takaa, kun tuli yllätysvierailulle. 18-kesäisenä rohkaistuimme koulukaverini kanssa laittamaan paperit vetämään Tukholmaan siivoushommiin. Långbro Sjukhuset otti tarjouksen vastaan ja kotiväen vastustuksesta huolimatta seuraavan kesän paransimme kielitaitoamme toisella kotimaisella. Asuntola, jossa majailimme neljännessä kerroksessa, oli mielenkiintoinen paikka. Meidän ja muiden kesätyöntekijöiden lisäksi alemmissa kerroksissa asustelivat mieli sairaalan, niin kuin niitä silloin kutsuttiin, asukkaat. Kännyköitä ei siihen aikaan ollut, joten jonotimme kerrosten välissä oleviin puhelimiin joskus pitkänkin tovin kun asukit pitivät puhelimia varattuina kuunnellen pelkkää hälytysääntä Seuraava kesä menikin tiskarina Rusthollin ravintolassa. Siellä lisäansioita pystyi halutessaan hankkimaan siivoamalla asiakkaan oksennukset salista. Työ oli kiivastahtista, lounasaikaan pöytä notkui astioista, vaikka hitaus ei ole koskaan ollut hyveeni. Tästä työpaikasta jäi mieleen erityisesti omistaja, vanha herra Linkosuo, joka kävi tervehtimässä kädestä pitäen jokaista työntekijää. Kesätyöurallani olin vielä tarjoilijana ravintola Haarikassa sekä ylioppilaskirjoitusten jälkeisen kesän Ylisen keskuslaitoksessa hoitoapulaisena. Ylisellä näki monenlaista ja joskus jopa pelottikin, kun pienellä järjellä varustetut isokokoiset miehet hermostuivat ja alkoivat paiskia tavaroita ympäriinsä. Tutustumiskierroksella tapasin työlleen omistautuneita hoitajia, jotka kohtelivat lempeydellä hoidokkeja. Niitäkin pieniä myttyjä, joista ei paljon ollut ihmistä jäljellä. Kaikki nämä kokemukset ovat muokanneet minua ja antaneet maamerkkejä uralleni sosiaalialalla. Itse tienaamillani rahoilla on ollut eri arvo kuin kotoa saaduilla koska niiden eteen on tehty työtä. Työmarkkinat ovat kiristyneet ja jokainen kesätyöpaikkakin on kiven alla. Olkoon lippulaivana kuitenkin teille (kesä)työpaikan etsijöille You Tubesta löytyvä video lannistumaton, joka lupaa, että ei koskaan anna periksi! Tarja Nieminen

9 Nysse tulee ERTOn kesäpäivä Tampereella nääs. Ilmottauru ny heti! Kesäpäivää vietetään Varalan Urheiluopistossa, joka sijaitsee noin 3 km:n päässä keskustasta Pyhäjärven rannalla, Päivän ohjelma alkaa klo ilmoittautumisella ja loppuu klo 17.00, jonka jälkeen iltaa voi vielä jatkaa rantasaunoilla saunoen ja seurustellen klo asti. Tarjolla on myös pientä iltapalaa. Paitsi mukavaa yhdessäoloa, sujautamme joukkoon vähän asiaa ja pikkuisen hauskuutta. Herkullinen lounaspöytä on katettu ja tarjolla myös keholle liikettä joka lähtöön. Haluaisitko mukaan lattaritunnille, frisbeegolfiin tai kulttuurikävelylle Pispalaan? Ilmoittaudu itseäsi kiinnostavaan vaihtoehtoon, paikkoja on rajoitetusti. Osallistu kirkkovenesoutukisailuun, joka käydään kahdella 14-paikkaisella kirkkoveneellä. Laita päähäsi kiva hattu niin on tuplasti hauskempaa. Matka kestää noin puoli tuntia/ suunta. Kannustusjoukot mukaan! Ravintola Säde ERTO kustantaa jäsenille päivän ohjelman, lounaan, kahvit ja ilta palan. Perheenjäsenille on varattu mahdollisuus lounaaseen, kahviin ja iltapalaan. Lounas14 /hlö, lapset 5 12 v. 7 /hlö. Iltapala 9,50 /hlö, lapset 5 12 v. 5,5 /hlö. Majoituksen ja matkat jokainen varaa itse. Pyynikin kesäteatterista on varattu 28+2 pyörätuolipaikka-lippua Avioliittosimulaattori-näytökseen klo hintaan 35 /lippu. Sitovat varaukset, nopeimmat ehtivät ensin, näytelmä on loppuunmyyty! Särkänniemi avoinna la ja su klo Varalasta mahdollisuus ostaa 3 euron alennuksella rannekkeita, lippuhinnoista lisätietoa Majoituksia on varattu Varalasta ja kilometrin päässä sijaitsevasta Scandic Hotel Rosendahlista 64 /2hh ja 88 /3hh. Lisäksi keskustan Scandic City Tampereesta 75 /2hh ja 93 /3hh. Majoitusvaraukset/maksut Varalan varaus järjestelmän kautta > ilmoittaudu kurssille. Kiintiömajoitusvaraukset ovat voimassa asti. Varala-sali Rantasaunalta Kaikki ERTOn jäsenet perheineen tehkää niin kuin Simo Frangen, lähtekää Tampereelle! Sitovat ilmoittautumiset mennessä vain ja ainoastaan ERTOn nettisivuilla lomakkeen kautta. EI OO HÄPEE OLLA NOPEE! Pyynikin kesäteatteri ERTOn KESÄPÄIVÄ OHJELMA Ilmoittautuminen Urheiluopisto Varalan aulassa ja majoittuminen (Varalankatu 36, Tampere) KESÄPÄIVÄ-TAPAHTUMAN LOUNAS Ravintola Säde OHJELMA VARALA-SALISSA Tampereen kaupungin tervehdys ERTOn puheenjohtajan Juri Aaltosen tervehdys Tilaisuuden sponsoreiden puheenvuorot Kehon kieli teatteriohjaaja Marja-Leena Haapasen mukaansatempaava luentoesitys Ilmaisutaito on ammattitaitoa työyhteisössä yhteistyö perustuu ihmisen kohtaamiseen, tietojen välittämiseen ja vaihtuvien tilanteiden ymmärtämiseen siis vuorovaikutukseen. Vuorovaikutus on joukkuepeliä! Huom! samaan aikaan lasten temppurata, ohjaajat paikalla (halli 1) ILTAPÄIVÄKAHVIT, ravintola Säde, ja valmistautuminen iloisiin liikuntatapahtumiin LIIKUNNALLISTA OHJELMAA ennakkoilmoittautuneille: kirkkovenesoutu, frisbeegolf, lattaritanssi, kulttuurikävely Pispalaan Varalan rantasaunat 1 ja 2 lämpiminä > Rantasaunalla tarjolla pientä iltapalaa Pyynikin kesäteatteri: AVIOLIITTOSIMULAATTORI (Joselininniemi Jalkasaarentie 3, Tampere) 16 - Ystea 1/2015 Ystea 1/

10 LYHYESTI YSTÄVIÄMME YSTEASSA YSTEAn etuja suoraan jäsenille ja työpaikoille! Merkittävin jäsenetusi on työsuhdeturva sekä vaikutusvalta työehtosopimukseesi. Lisäksi YSTEAlla on muita mukavia etuja sekä arkeen että lomahetkiin! YSTEAn lomamökki on juuri siellä missä Sinä haluat YSTEALAISENA Sinun ei ole pakko mennä samaan ammattiliiton nuutuneeseen lomamökkiin joka vuosi. Voit valita juuri mieleisesi kotimaan lomapaikan ja hakea siihen lomatukea! Ystean lomatuki on 20 euroa/vrk ja sitä saa 1 5 ensimmäiseltä majoitusvuorokaudelta. Lomatukiohjeet löytyvät /www.ystea.fi/liity/lomatuki/ YSTEA tukee työpaikkatoimintaa YSTEAn työpaikkatoiminnan tuki on 18 euroa/jäsen vuodelle Jos vuoden varrella saatte työpaikkaosastoon uusia jäseniä, voitte hakea tukeen täydennystä vaikka loppuvuodesta uusien jäsenten osalta. Jäsenhankinta edistää myös työpaikkaosaston toimintaa ja vahvistaa ääntänne työpaikalla. Tutustu työpaikkatoimintaan YSTEA ja ERTO panostaa jäsenten koulutukseen ERTOn EMMA-akatemia tarjoaa laadukasta ja erittäin edullista täydennyskoulutusta jäsenille. YSTEAlaisena saat myös koulutusta henkilöstön edustajille ja työehtosopimuksiin liittyen. Lisäksi YSTEA myöntää vuosittain stipendejä itseään kouluttaville jäsenille. Koulutustoiminnan löydät YSTEAn kautta tukea työssä jaksamiseen YSTEA pitää jäsentensä työhyvinvoinnin ylläpitämistä tärkeänä, YSTEAn nettisivuille on koottu ystealaisia ajatellen tietoa ja linkkejä ajankohtaisiin työkykyä ja hyvinvointia ylläpitäviin kursseihin ja lomiin.useimmat kurssit ja lomat eivät ole varsinaisia jäsenetuja, vaan YSTEA välittää jäsenistään välittämällä lomista tietoa jäsenilleen. Tämän vuoksi voit hakeutua lomille myös perheesi tai vaikka YSTEAan kuulumattoman työkaverisi kanssa. Hyvinvointia tukeviin kursseihin ja lomiin pääset tutustumaan Työelämän neuvontapuhelin auttaa työpaikan päihdeongelmissa Päihdehaitta voi ilmaantua työpaikalla hyvinkin odottamatta, eikä kaikkiin tilanteisiin voi aina ennakolta varautua. Miten otan ongelman puheeksi ja miten voin parhaiten auttaa työtoveriani? Saako työnantaja puhalluttaa työpaikalla? Voidaanko huumetestit tehdä kaikille? Tarvitaanko työpaikalle päihdeohjelmaa? Mitä päihdeohjelmaan pitäisi sisältyä? Esimerkiksi näihin kysymyksiin on saatavilla vastauksia. EHYT ry:n aikuistyö on käynnistänyt työelämän päihdeneuvontapuhelimen, joka toimii työpaikkojen tukena päihdekysymyksissä. Palvelu on käytössä maanantaisin klo välillä, numerossa Työelämän päihdeneuvonta toimii myös tekstiviestillä. Lähetä kysymyksesi numeroon Kirjoita viestin alkuun HUUGOKYSY ja sen perään kysymyksesi. Puhelimeen vastaavat aikuisten ehkäisevän päihdetyön työelämäkysymyksiin erikoistuneet ammattilaiset, jotka tarjoavat apua, vastauksia ja tukea päihteistä koituviin pulmiin. Palveluun ei kuulu juridinen neuvonta tai oikeusapu. Hei! Olen Nina, 40+ ja asun Itä-Helsingissä lähellä hyviä ulkoilumaastoja, vain kivenheiton päästä merenrannasta. Olen koko elämäni asunut pääkaupunkiseudulla, mutta myös maaseudun rauha ja navettatyöt ovat tulleet tutuiksi lapsuusaikana. Perheeseeni kuulu aviomies, teini-ikäinen tytär sekä koira ja neitokakadu. Olemme yhdessä matkailleet ympäri maailmaa ja vuorotteluvapaalla ( ) asuneet Espanjassa. Nykyään matkailu on lähinnä suuntautunut Eurooppaan ja kotimaahan, liekö ikä tehnyt tehtävänsä vai onko sitä alkanut katsomaan asioita eritavalla. Jokaisesta matkasta ja lomasta on kuitenkin nautittu. Olen kouluttanut itseni aikuisiällä mm. merkonomiksi ja katsonut ettei koskaan ole liian myöhäistä oppia uutta tai päivittää osaamista. Työskennellessäni terveyspalvelualalla Diacorissa olen huomannut kuinka tietotekniikka kehittyy ja yhä enemmän siirrytään sähköisiin palveluihin, joten omien tietojen päivittäminen on tärkeää, jotta pysytään kehityksessä mukana. Asiakaspalvelu, joka on pääasiallista työtäni on entistä vaativampaa, asiakkaat odottavat henkilökohtaisempaa palvelua ja asiantuntevuus pitää näkyä myös palvelussa. Kiireinen työtahti verottaa asiakaspalvelu tilanteita ja kanssakäyminen asiakkaan kanssa ei ehkä täyty aina odotusten mukaan. Tämä taitaa kuitenkin olla nykypäivää jokaisessa yrityksessä, kun henkilökuntaa vähennetään jatkuvasti ja yritetään pärjätä pienemmällä porukalla. Vastapainoksi kiireisille ja työntäyteiselle työviikolle käyn kuntosalilla ja ulkoilen koiramme kanssa pitkiä lenkkejä. En ole koskaan ollut suuri kirjojen lukija, vaan tykkään enemmän käydä elokuvissa, messuilla ja erilaisilla bändi keikoilla. Myös monenlaiset tapahtumat ovat aina kiinnostaneet minua. YSTEAN jäsenenä olen ollut vuodesta Olen aina ollut tyytyväinen ERTOn ja YSTEAn toimintaan. Ajankohtaiset tapahtumat, koulutukset ja palvelut ovat YSTEA:n sivuilla helposti luettavissa. Ystea myös tukee monia kansainvälisiä järjestöjä, joka on minusta hyvä asia. Toivoisin että Suomessa työllisyystilanne paranisi ja nuoret pääsisivät töihin mahdollisimman pian valmistumisen jälkeen. Koska olen jälleen saanut yhden tutkinnon suoritettua, voi olla että opiskelu kärpänen jälleen puraisee ja lähden jatko opiskelemaan syksyllä. Kevät ja kesä ovat viimein pitkän talven jälkeen tuloillaan, joten toivottakoon siitä lämmintä ja aurinkoista. Hyvää kevättä ja terveisiä kaikille YSTEA:n jäsenille, sekä iso kiitos YSTEA:n hallitukselle joka ympäri vuoden jaksaa puurtaa meidän hyväksi! Nina 18 - Ystea 1/2015 Ystea 2/

11 TYÖT TAKANA -LOMA Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry (YSTEA) ja Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto järjestää tuetun loman RAY:n tuella vuonna TYÖT TAKANA -loma Yyterin Kylpylähotelli, Sipintie 1, Pori Hakuaika päättyy: Työt takana -loma on suunnattu henkilöille, joilla työelämä on jo takana tai eläkkeelle jäänti häämöttää. Tavoitteena on, että lomalainen kokee yhteisöllisyyttä vertaisryhmässä, saa tietoa ja ohjeita arkeen sekä säilyttää aktiivisuutensa ja kerää voimia elämänmuutoksessa. LOMAN SISÄLTÖ Lomaan sisältyy täysihoito, majoitus kahden hengen huoneessa, lomapaikan allasosaston ja kuntosalin käyttö, yleinen vapaa-ajan ohjelma ja ryhmän ohjelma. Lomaohjelmasta vastaa lomapaikan henkilökunta. LOMAN OMAVASTUU Omavastuuosuus on 20 /vrk/aikuinen. Alle 17 v. lapset mukana maksutta. LOMATUEN HAKEMINEN Tukea myönnetään taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein. Tukea myönnettäessä otetaan huomioon hakijan ja puolison tulot, menot myös velat, elämäntilanne ja aikaisemmin saatu lomatuki. Hakemuksen perustelut ovat välttämättömät. Perusteluina ilmoitetaan ne taloudelliset, terveydelliset tai sosiaaliset syyt, joilla hakija perustelee tuetun loman tarpeen. Lomatukea ei voida myöntää kuin korkeintaan kahden kalenterivuoden välein. Loma tuen hakeminen ei edellytä järjestön tai yhdistyksen jäsenyyttä. Lomatukea haetaan lomatukihakemuksella, jonka voi täyttää sähköisesti ja tulostaa. Jos haluat itsellesi tulosteen hakemuksesta, tulosta se ennen lähettämistä. Hakemuslomakkeita voi myös tilata Maaseudun Terveys- ja Lomahuollosta puh , lomatuen haku. Hakemus palautetaan viimeistään kolme (3) kuukautta ennen toivotun loma alkua osoitteeseen: Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry Mannerheimintie 31 B 20, HELSINKI MUUTA HUOMIOITAVAA Puutteellisesti täytettyä hakemusta emme valitettavasti voi käsitellä. Myönteisestä päätöksestä ilmoitetaan hakijalle noin 2 kuukautta ennen loman alkua. Kielteisestä päätöksestä ei ilmoiteta. Kyselyjä voi tehdä 2 kuukautta ennen haetun loman alkua arkisin klo puh LISÄTIETOJA YSTEA ry, Kaija Raatikainen, Tammirannantie 11 A 9, Vuorela, Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry, Mannerheimintie 31 B 20, HELSINKI puh tai puh Raha-automaattiyhdistys tukee MTLH:n lomatoimintaa. Ankkurit irti arjesta koko Pohjois-Suomen ERTOlaisten voimin Nostetaan Pohjois-Suomen ertolaisten voimin ankkuri arjesta ja lähdetään merelliselle risteilylle m/s Alexandralla, perämiehenä toimii ERTOn puheenjohtaja Juri Aaltonen. Tervetuloa mukaan myös Kainuun ja Lapin alueelta! Aika ja paikka perjantaina klo 18.00, kesto noin 4 tuntia m/s Alexandra lähtee Oulun Kauppatorin rannasta Hinta: ilmoittaudu ajoissa ja säästä! Ilmoittaudu ja maksa mennessä: omavastuu vain 15 /jäsen (35 /ei-jäsen) Ilmoittaudu ja maksa mennessä: omavastuu 20 /jäsen (40 /ei-jäsen). Risteilyn hintaan sisältyy ruokailu. Ilmoittautumiset Ritva Väyryselle, sp. tai tekstiviesti p Ilmoita: nimesi, mahdollinen ruokarajoite ja yhdistys Vahvista osallistumisesi maksamalla omavastuu: mennessä: (15/35 ) mennessä: (20/40 ) tilille OP FI laita viitteeseen osallistujan nimi ja yhdistys Lämpimästi Tervetuloa mukaan! ERTOn jäsenyhdistykset: Eritystoimihenkilöt ET ry, Logistiikan toimihenkilöt ry, Markkinointiviestinnän, -tutkimuksen ja digimedia-alan ammattilaiset MaMa ry, Taloushallinnon ammattilaiset ry, Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry YSTEA, Tietoalan Ammattilaiset ERTO ry, Suomen Optometrian Ammattilaiset SOA ry 20 - Ystea 1/2015 Ystea 1/

12 Kutsu kevätkokoukseen ja risteilylle! Lumituiskut ovat kohta mennyttä elämää! Suuntaa ajatuksesi ILOISEEN JÄSENRISTEILYYMME! KUTSU KEVÄTKOKOUKSEEN Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään lauantaina klo Helsingin Messukeskuksessa, Messuaukio 1, Helsinki. Sisäänkäynti Hotelli Holiday Inn -ovesta. Kokouksen jälkeen lähdemme Tallinnan risteilylle. Kokouksessa käsitellään sääntöjen kevätkokoukselle määräämät asiat eli vuoden 2014 toimintakertomus, tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Kokouksessa käsitellään myös jäsenten kokoukselle tekemät aloitteet, jotka on toimitettava kirjallisena puheenjohtaja Pekka Laukkaselle, 30 vuorokautta ennen kokousta. TERVETULOA JÄSENTAPAAMISEEN Ennen kokousta klo 9:30 11:00 kokoonnutaan jäsentapaamiseen. Tule kuulemaan, mitä YSTEAn jäsenet kertoivat jäsenkyselyssä. Hallitus on paikalla kuuntelemassa herkällä korvalla jäsenistön toiveita ja palautetta. Tulokahvi on tarjolla kokousaulassa klo 9:00 11:00. Tähän tapaamiseen pitää myös ilmoittautua, jotta voidaan varata aamukahvi ja vahvistaa sopiva kokoustila. Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita tapaamiseen Aamukahvitarjoilu 9:30 Jäsentapaaminen, kokoustila :00 Luento Lisääkö työnohjaus työhyvinvointia?, kokoustila 208 Työnohjaaja Tarja Muteli 12:00 Lounas 13:00 Kevätkokous, kokoustila :30 Iltapäiväkahvi 15:00 Bussikuljetus Länsisatamaan ILOISELLE JÄSENRISTEILYLLE Kokousohjelman jälkeen on bussikuljetus Länsisatamaan. M/S Star lähtee klo 16:30 ja on perillä Tallinnassa D-terminaalissa klo 18:30. Majoittuminen on 2 hengen huoneissa Tallink Spa & Conference Hotellissa, Sadama 11A, Tallinn Hotelliin on kävelymatka satamasta. Sunnuntaina M/S Star lähtee Tallinnasta/D-terminaalista klo 16:30 ja on Helsingin Länsisatamassa klo 18:30. Satamaan tullaan Tallinnan päässä omatoimisesti ja lähtöselvityksessä pitää olla tuntia ennen laivanlähtöä, viimeistään kuitenkin 30 minuuttia ennen. Lähtöselvitys päättyy 20 minuuttia ennen laivan lähtöä. Risteilylippuja on varattu 80 jäsenelle. Omavastuuna peritään 50 euroa, joka on maksettava viimeistään YSTEA ry:n tilille, FI , BIC HELSFIHH (AKTIA Pankki) ja maksamalla ajoissa jokainen varmistaa osallistumisensa risteilylle. Omavastuu kattaa bussi kuljetuksen satamaan Helsingissä, laivamatkat, hotellimajoituksen, sauna- ja allasosaston käytön hotellissa oloajan ja hotelliaamiaisen. Viitteeksi laittakaa Tallinna / osallistujan nimi. Sitovat ilmoittautumiset kokoukseen ja risteilylle viimeistään tai iltaisin Sirkku Mutrulle gsm Ilmoittautumisen yhteydessä on kerrottava syntymäaika, osoite, puhelinnumero (mukaan tuleva puhelin), mahdollinen TallinkSiljan -asiakasnumero ja ruokarajoitteet sekä mahdolliset erityistarpeet kokoukseen liittyen ja myös huonekaveritoiveen voi esittää. PASSI tai poliisin myöntämä henkilökortti on oltava mukana (ajokortti ei käy). Jos tulee vain kokoukseen, pitää ilmoittautua tarjoilun takia myös mennessä. Mikäli joudut peruuttamaan risteilysi, ilmoita heti, kun tiedät esteestä. Yhdistys maksaa jäsenten matkat kokoukseen edullisimman kulkuneuvon mukaan. Junaliput tilataan VR Yrityspalvelusta p (ma-pe klo 8 16) tai Asiakaspalvelusta p (klo 7 22), asiakasnumero Bussi- ja lentolippuja tilatessa Travelista (Carlson Wagonlit Travel) tee tilaus sähköpostitse ja laita kopio tilauksesta taloudenhoitaja Laita tilaukseen viitteeksi YSTEA kevätkokous. Kun taloudenhoitaja on kuitannut tilauksen, Travel lähettää liput sähköpostin liitteenä tai postitse, siten kuin tilaaja on toivonut. HUOM! Travelin tilaukset on tehtävä sähköpostitse. Jos jäsen tulee lentäen, hänelle korvataan enintään bussi/junalipun hinta. Poikkeavista järjestelyistä on ehdottomasti otettava yhteyttä taloudenhoitaja Kaija Raatikaiseen, tai gsm Matkojen korvaamisen edellytys on, että jäsen on läsnä koko kokousohjelman ajan. Jäsentapaamisen osuus ei ole pakollinen. YKSITYISEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTILAISET RY YSTEA ESITYSLISTA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS Aika Lauantai klo Paikka Helsingin Messukeskus, Messuaukio 1, Helsinki KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätös valtaisuus 3. Kokouksen järjestäytyminen 3.1 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja 3.2 Valitaan kokoukselle sihteeri 3.3 Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa 3.4 Valitaan kaksi ääntenlaskijaa 4. Kokouksen menettelytapojen hyväksyminen 5. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 6. Jäsenten kokoukselle tekemät aloitteet 7. Käsitellään hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta Käsitellään tilikertomus ja tilin tarkastajien lausunto vuoden 2014 tileistä ja taloudenhoidosta sekä vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille 9. Päätetään toimenpiteistä, joihin tilinpäätös antaa aihetta 10. Ilmoitusasiat 11. Kokouksen päättäminen KUVA: TALLINK SILJA Tervetuloa mukaan vaikuttamaan! Sinun mielipiteesi on tärkeä! Ystea 1/

13 Nysse tulee ERTOn kesäpäivä Tampereella nääs. Ilmottauru ny heti! Lue lisää sivulta 18. YSTEA FACEBOOKISSA

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

Osaaja tekee. Shutterstock. Liity Verovirkailijain Liittoon!

Osaaja tekee. Shutterstock. Liity Verovirkailijain Liittoon! Osaaja tekee. Shutterstock Liity Verovirkailijain Liittoon! Verovirkailijain Liitto tukenasi työelämässä VISIO Verovirkailijain Liitto on Verohallinnon suurin ja vaikuttavin henkilöstöjärjestö, joka neuvottelee

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

Yhdistystiedote 7/2015

Yhdistystiedote 7/2015 Yhdistystiedote 7/2015 Tärkeimmät: - Jäsenjärjestöavustuksen haulla kiire. Ottakaa asia puheeksi hallituksessa! - Liittopäivät ilmoittautuminen lähestyy - Syksyn aikana runsaasti koulutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista

YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista Elina Nurmikari kehittämispäällikkö Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö 26.10.2016 Tämän päivän köyhä opiskelija on tulevaisuuden

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

TTYHY:n jäsenkysely 2014

TTYHY:n jäsenkysely 2014 TTYHY:n jäsenkysely 2014 1. Oletko saanut yhdistyksestä tarvitsemaasi apua tai palvelua? Kerrotko missä onnistuimme tai mitä jäit kaipaamaan. en Rakenneuudistus: työsopimukseen lisätty koeaika tiettyyn

Lisätiedot

Tehtävät. ravintoon liittyvät tehtävät 1 4. Opiskelijaelämä ja ruokailu. Oma ruokarytmini. Minkä haluaisin olevan toisin? Oletko tunnesyöjä?

Tehtävät. ravintoon liittyvät tehtävät 1 4. Opiskelijaelämä ja ruokailu. Oma ruokarytmini. Minkä haluaisin olevan toisin? Oletko tunnesyöjä? Tehtävät 1 ravintoon liittyvät tehtävät 1 4 Opiskelijaelämä ja ruokailu Pohdi, miten ruokailusi on muuttunut opintojen aloittamisen jälkeen. 2 Oma ruokarytmini Millainen on oma ruokarytmisi? Oletko huomannut

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat!

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat! Hyvät omaishoitajien parissa toimivat! Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoasioista sekä liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta. Palautetta tiedotteesta

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 18.12.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

LähiTapiola vuonna 2020 miten menestymme?

LähiTapiola vuonna 2020 miten menestymme? LähiTapiola vuonna 2020 miten menestymme? LähiTapiola vuonna 2020 Palautekysely 22.8.2014 miten menestymme? Palautekysely 22.8.2014 Vastasiko asiaosuus odotuksianne? 4,96 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5

Lisätiedot

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus Outi Ståhlberg outi.stahlberg@mtkl.fi 050 3759 199 Laura Barck laura.barck@mtkl.fi 050 4007 605 Mielenterveyden keskusliitto, kuntoutus ja sopeutumisvalmennus

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Toimenpide Toteutus Tekijät Aikataulu

Toimenpide Toteutus Tekijät Aikataulu TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 29.10.2016 esitettäväksi syyskokoukselle 19.11.2016 YLEISTÄ Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry, YSTEA, on valtakunnallinen

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 1 SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 Sateenkaaritalon tapahtumia syksyllä 2014 muun muassa: Kuva internetistä. Kuvaaja Teuvo Vehkalahti. BBQ-Elolystit 9.9. klo 10-14 Hietalahden Villassa Sieni- ja marjaretki

Lisätiedot

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT Välitämme ja vastaamme lapsesta, asetamme rajat Ohjaamme lapsiamme omatoimisuuteen Pyrimme kasvattamaan lapsiamme terveisiin elämäntapoihin huom! Esimerkin voima :) Tarjoamme

Lisätiedot

Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta TIEDOTE ESPOON JHL-YHDISTYSTEN YHDISTYMISHANKKEESTA Maan hallituksen päätökset ja Sote-hanke toteutuessaan, vaikuttavat myös meidän JHL

Lisätiedot

PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE TAMMIKUU 2013

PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE TAMMIKUU 2013 PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE TAMMIKUU 2013 ARVOISAT LEIJONAT, LEOT, LADYT JA PUOLISOT KAUSI ON PUOLIVÄLISSÄ Kausi on ollut vauhdikas ja tapahtumarikas. Kiitokset klubeille ja jäsenille menneestä syksystä.

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

TOIMINTAKALENTERI ALKUVUODELLE 2016 Jyväskylän KaupunkiMartat ry. "Asenne ratkaisee, taidot tulevat bonuksena"

TOIMINTAKALENTERI ALKUVUODELLE 2016 Jyväskylän KaupunkiMartat ry. Asenne ratkaisee, taidot tulevat bonuksena TOIMINTAKALENTERI ALKUVUODELLE 2016 Jyväskylän KaupunkiMartat ry "Asenne ratkaisee, taidot tulevat bonuksena" Nuorekas Jyväskylän KaupunkiMartat ry on perustettu vuonna 2003. Jäsenistömme koostuu eri ikäisistä

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

TERVETULOA Tanssikkaan Tango & Tanssilava -tangoleirille!

TERVETULOA Tanssikkaan Tango & Tanssilava -tangoleirille! TERVETULOA Tanssikkaan Tango & Tanssilava -tangoleirille! Tangon saloihin meitä ovat perehdyttämässä tanssinopettajat: Jari ja Sari Aaltonen (JaSa) Tanssikoulu Aaltonen, Oulu Kimmo ja Marika Lasanen (KiMa)

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 4/2016 PUHEENJOHTAJALTA. Hienoa on ollut kokea, miten hyvällä vireellä ja fiiliksellä yrittäjät ovat olleet liikkeellä!

JÄSENTIEDOTE 4/2016 PUHEENJOHTAJALTA. Hienoa on ollut kokea, miten hyvällä vireellä ja fiiliksellä yrittäjät ovat olleet liikkeellä! Raastuvankatu 12-14 D 65100 VAASA info@vaasanyrittajat.com 15.12.2016 PUHEENJOHTAJALTA Sinulle jäsenyrittäjämme, haluan puheenjohtajana tuoda vuoden viimeisen tervehdyksen. Ensinnäkin kiitän saamastani

Lisätiedot

Kehnosti: 1 0 % % % % Hyvin: %

Kehnosti: 1 0 % % % % Hyvin: % Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot Postitse jäse1 Sähköpostin1 Savon Vasa1 Yhdistyksen i1 Kuulumalla W1 Postitse jäsenkirjeellä 11.8 % Sähköpostin kautta jäsenkirjeellä tai tiedotteella 1 % Savon

Lisätiedot

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSIA SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N YHTEYSTIEDOT Suomen Monikkoperheet ry, Ilmarisenkatu 17 A, 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

Nuorten Ystävät Sosiaalinen työllistyminen

Nuorten Ystävät Sosiaalinen työllistyminen Nuorten Ystävät Perustettu 1907 Keskustoimisto sijaitsee Oulussa Kansalaisjärjestö- ja liiketoimintaa Lastensuojelu-, vammais-, perhekuntoutus-, mielenterveys-, työllistymis- ja avopalveluja sekä kehittämistoimintaa

Lisätiedot

Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus

Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Missä Neuvokas perhe työvälineet ja ideologia voivat auttaa ammattilaista? Asiakas ei ymmärrä miten tärkeä

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns.

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. Avustukset jäsenyhdistyksille v.2017 - Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. toimintatonnit Järjestöpäivät 5.2.2017 1 Invalidiliiton hankeavustukset

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO

HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoidossa lapsen hoitopaikkana on koti, jossa hän saa kasvaa ja kehittyä pienessä, turvallisessa ryhmässä, eri-ikäisten lasten kanssa omana itsenään ja omista tarpeistaan

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen?

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen? 5. Vastaa kysymyksiin (kpl1) Onko sinulla sisaruksia? Asuuko sinun perhe kaukana? Asutko sinä keskustan lähellä? Mitä sinä teet viikonloppuna? Oletko sinä viikonloppuna Lahdessa? Käytkö sinä usein ystävän

Lisätiedot

Ranska, Chamonix TAMMIKUU

Ranska, Chamonix TAMMIKUU Ranska, Chamonix TAMMIKUU Tulin Ranskaan 2.1.2013 Riitan & Katjan kanssa. Oltiin hotelilla, joskus 9 jälkeen illalla. Sain oman huoneen ja näytettiin pikaisesti missä on suihkut ja vessat. Ensimmäisenä

Lisätiedot

KESKUSTELUJA KELASSA. Kansalaisopistot kotouttamisen tukena hanke/opetushallitus 2007 2008 Kuopion kansalaisopisto

KESKUSTELUJA KELASSA. Kansalaisopistot kotouttamisen tukena hanke/opetushallitus 2007 2008 Kuopion kansalaisopisto KESKUSTELUJA KELASSA Kansalaisopistot kotouttamisen tukena hanke/opetushallitus 2007 2008 Kuopion kansalaisopisto Materiaalin tekijät: Teksti: Mirja Manninen Ulkoasu/muokkaus: Sari Pajarinen Piirroskuvat:

Lisätiedot

Elämyksiä luonnosta - Yyterin Kylpylähotellissa, Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry (MTLH) MALLIOHJELMA 2017

Elämyksiä luonnosta - Yyterin Kylpylähotellissa, Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry (MTLH) MALLIOHJELMA 2017 Elämyksiä luonnosta - Yyterin Kylpylähotellissa, Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry (MTLH) MALLIOHJELMA 2017 Sunnuntai Klo 15.00- Majoittuminen hotelliin Klo 18.00-19.00 Tuloinfo. Taloon ja toisiin tutustuminen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

VANHEMMAN HAASTATTELULOMAKE

VANHEMMAN HAASTATTELULOMAKE VANHEMMAN HAASTATTELULOMAKE Lapsi Vanhempi Haastattelija Päivä ja paikka 1 LAPSI VANHEMMAN SILMIN Kerro minulle lapsestasi. Millainen hän mielestäsi on? Kerro omin sanoin tai käytä alla olevia kuvauksia:

Lisätiedot

201 vastausta. Tiivistelmä. Sukupuoli. Ikä. 1) Käytän Nuorisotiloja. Tyttö % Poika %

201 vastausta. Tiivistelmä. Sukupuoli. Ikä. 1) Käytän Nuorisotiloja. Tyttö % Poika % 201 vastausta Tiivistelmä Sukupuoli Tyttö 100 50 % Poika 101 50 % Ikä 6lk 23 11 % 7lk 38 19 % 8lk 44 22 % 9lk 52 26 % Lukio/ammattikoulu 36 18 % Olen vanhempi kuin edelliset vastausvaihtoehdot 8 4 % 1)

Lisätiedot

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä 24.4.2015 Sosiaalialan AMK-verkoston valtakunnalliset verkostopäivät Päivi Kiiskinen, erityisasiantuntija SOSTE SOSTE on Suomen suurin

Lisätiedot

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 1 Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 Hyvä yhdistysväki Tässä kirjeessä kerrotaan seuraavista asioista: Liiton organisaatiouudistus Revanssin toimituksen uudet yhteystiedot Yhdistysten juhlista ja tapahtumista

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu Fysioterapian tutkintovastaava, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja Hyvät ergonomiset käytänteet vanhusten hoitotyön

Lisätiedot

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö HYVINVOIVA SIHTEERI Haasta itsesi huipulle seminaari 23.9.2016 Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö SIHTEERI 2 26.9.2016 SIHTEERI ENNEN Kun esimies tuli aamulla töihin, hänen sihteerinsä oli ovella vastassa

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Ammattiosaston nuorisovastaavan käsikirja

Ammattiosaston nuorisovastaavan käsikirja Ammattiosaston nuorisovastaavan käsikirja Ammattiosaston tehtävä ja tarkoitus 1. Koota palvelu- ja niitä lähellä olevilla aloilla työskenteleviä jäseniksi 2. Toimia palkka- ja työehtojen parantamiseksi

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja Henkilökohtaisen avun hakeminen Työpaja 10.10.2013 Vammaispalvelulaki - Henkilökohtainen apu liittyy vammaispalvelulakiin. - Vammaispalvelulaki uudistui 1.9.2009. - Vammaispalvelulakia muutettiin, jotta

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Erityinen Kevätpäivä Imatralla

Erityinen Kevätpäivä Imatralla Erityinen Kevätpäivä Imatralla 25.4.2015 Alkutilanne Saimme tiedon rahallisen tuen hakumahdollisuudesta Sovimme Joutsenon yhdistyksen kanssa yhteistyöstä Lappeenrannan yhdistys kysyi yhteistyön mahdollisuudesta,

Lisätiedot

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET 2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Taustatiedot... 3 Sukupuoli... 3 Ikä... 3 Asuinkunta... 4 Aikuissosiaalityön tai toimeentulotuen asiakkuus... 4 Oma tilanne

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Sinut ry:n lehti 2014 Testaa tietosi Sinuista Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Mikä tää on? Hyppysissäsi oleva lehti on sijaisperheiden nuorille suunnattu Sinutlehti. Suomen Sijaiskotinuorten

Lisätiedot

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010 JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Iloisin mielin kohti tulevaa vuotta 2011 Joulukuu 2010 Näin joulun alla on hyvä pysähtyä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET. Kyselyyn vastanneita 52

VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET. Kyselyyn vastanneita 52 VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET Kyselyyn vastanneita 52 Varhaiskasvatuksen vasukysely huoltajille Mitkä arvot ovat Sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

Mitä on tapahtunut? -Emme ymmärrä mitään. -Tunne-elämä on jäissä. -Pikkuinen on edessä, mutta niin kaukana. -Hoitajat hoitavat Jaakkoa ja vanhempia

Mitä on tapahtunut? -Emme ymmärrä mitään. -Tunne-elämä on jäissä. -Pikkuinen on edessä, mutta niin kaukana. -Hoitajat hoitavat Jaakkoa ja vanhempia Jaakon elämä Emme uskoneet, että selviät, Emme uskoneet, että saisimme pitää sinut, Sinua hoivattiin, puolestasi rukoiltiin, välillä rukousta ei voinut lopettaa, se jatkui herkeämättä, hiljaa mielessä.

Lisätiedot

RUHA WOLLEY ry seurana.

RUHA WOLLEY ry seurana. KAUSIJULKAISU 2012-2013 27. kausi Ruha Ruhan lentopalloilun päätukija www.netikka.net/ruha.wolley -1- - 2 - RUHA WOLLEY ry seurana. Seura on aloittanut toimintansa vuonna 1986 ja on siitä yhtäjaksoisesti

Lisätiedot

SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä!

SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä! Pelisäännöt kuntoon SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä! Operatiivinen johto: toiminnanjohtaja Tiina Strand tiina.strand@sulvi.fi, 040 505 5445 Viestintä, kotisivut, tapahtumat, some yms:

Lisätiedot

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Kummikirje 1-2016 3.5. 2016 Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Olen uusi Venäjän alueen kummityön kordinaattori Ammi Kallio. Tämä on ensimmäinen kummikirje, jonka kirjoitan teille alueelta.

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Erkki Auvinen, STTK 7. 4. 2 0 1 6 Työpaikan kehittämistä ei saa unohtaa vaikeinakaan aikoina Työpaikan kehittämistä ei saa haudata mukamas tärkeämpien

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Halusin lähteä ulkomaille työssäoppimaan sekä tutustumaan pieneksi aikaa toiseen maahan ja kulttuuriin. Kuusi

Lisätiedot

KESKIVIIKKO 14.9.2011. Ryhmätyö 1. asioille. aikaa tähän. Ei meillä ole. omaltakannalta: Onko pakko? saatu jo

KESKIVIIKKO 14.9.2011. Ryhmätyö 1. asioille. aikaa tähän. Ei meillä ole. omaltakannalta: Onko pakko? saatu jo EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA III KESKIVIIKKO 14.9.2011 Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. Ryhmätyö 1 Ensimmäisessä ryhmätyössä osallistujat

Lisätiedot

Liity SuPeriin LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OMAAN LIITTOON

Liity SuPeriin LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OMAAN LIITTOON Liity SuPeriin LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OMAAN LIITTOON Sinun liittosi on SuPer SuPer on ainoa liitto, joka on keskittynyt lähi- ja perushoitajien edunvalvontaan. Ajamme etujasi kaikissa ammatillisissa ja

Lisätiedot

Kartoitus sijaisisien asemasta. Hakala, Joonas Murtonen, Veikka

Kartoitus sijaisisien asemasta. Hakala, Joonas Murtonen, Veikka Kartoitus sijaisisien asemasta Hakala, Joonas Murtonen, Veikka Tutkimuksen taustaa Idea sijaisisiä koskevasta opinnäytetyöstä syntyi PePPihankkeen toimesta, kyseltyämme sähköpostitse opinnäytetyön aihetta

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers Tiedettä elämää varten Tieteentekijöiden liiton jäsenyys on tärkeä osoitus oman ammatillisen identiteetin

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 AIHE KOETTIIN KIINNOSTAVAKSI YLI TUHAT VASTAAJAA 1008

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Sporttimerkonomi - koulutus -

Sporttimerkonomi - koulutus - Tuntuuko sinusta, että tarvitset lisää osaamista tulevaisuuden haasteisiin infotilaisuus 20.5.2013 klo 17-19 Sporttimerkonomi - koulutus - Koulutusohjelma tähtää liiketalouden perustutkinnon, merkonomi,

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

Työssäoppimassa Tanskassa

Työssäoppimassa Tanskassa Työssäoppimassa Tanskassa Taustatietoja kohteesta: Herning- kaupunki sijaitsee Tanskassa Keski- Jyllannissa. Herningissä asukkaita on noin. 45 890. Soglimt koostuu yhteensä 50 hoitopaikasta. Soglimtissa

Lisätiedot

VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011

VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011 VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011 Hyvä Sanoma ry järjesti virkistyspäivän Nivalassa helluntaiseurakunnan tiloissa. Se oli tarkoitettu erikoisesti diakonia työntekijöille sekä evankelistoille ja mukana

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER Työtä lähellä ihmistä SuPer Lähi- ja perushoitajan oma liitto Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI LÄHTÖKOHDAT SAK:n tavoitteena on hyvinvointia rakentava työelämä SAK:n edustajakokous 2011: Työelämän ihmisoikeudet toteutuvat silloin, kun tärkeäksi

Lisätiedot

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon!

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Terveydenhoitaja huolehtii suomalaisten terveydestä, Tehy hoitajien eduista Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö valvoo koulutetun hoitohenkilöstön

Lisätiedot

Osallistuja: Eräkeskus Wildernes Lodge Nurmijärvi-Sveitsi Northern Star Wildernes Lodge Vieki-Sveitsi Kaatrahovi Hotelli- Lieksan keskusta-venäjä

Osallistuja: Eräkeskus Wildernes Lodge Nurmijärvi-Sveitsi Northern Star Wildernes Lodge Vieki-Sveitsi Kaatrahovi Hotelli- Lieksan keskusta-venäjä Osallistuja: Eräkeskus Wildernes Lodge Nurmijärvi-Sveitsi Northern Star Wildernes Lodge Vieki-Sveitsi Kaatrahovi Hotelli- Lieksan keskusta-venäjä Master Pizza- Lieksan Keskusta-Turkki Pizzeria Slemani

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoi.eet ja toteutus Tutkimuksen tavoite Tutkimuksessa selvitesin nuorten työnömien työnömyyden ja työssä olemisen kestoa, ajatuksia työllistymisen

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto )

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto ) Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto 27.10.2015) 1. Ikäsi Yhteensä 31 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue

Lisätiedot

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 113 2. Syntymävuosi Vastaajien määrä: 113 Vastaukset s.1999-2003 3. Oletko ollut mukana nuorisopalveluiden toiminnassa?

Lisätiedot

Aurinkoista kevättä!

Aurinkoista kevättä! Jyty Varkaus Ry Huhtikuu 2016 Jäsentiedote 1 Hallituksen päätöksiä 2 Edunvalvontakatsaus 3 Vuoden 2017 kalenterien tilausmuutos 4 Kevätkokous 5 Kuntokorttien palautus 6 Haluatko luottamusmieheksi 7 Sampea

Lisätiedot

Iloa yhteistyöstä. Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus. Kati Kuula

Iloa yhteistyöstä. Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus. Kati Kuula Iloa yhteistyöstä Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus Kati Kuula 8.10.2016 Koirilla on oikeus hyvään elämään Meillä kaikilla on oikeus hyvään elämään Mitä kaikkea hyvää koiraharrastustoimintaan osallistumisesta

Lisätiedot

IDEAMYLLYYN TULLEIDEN ESITYSTEN / ALOITTEIDEN / ASIOIDEN / KANNANOTTOJEN JATKOVALMISTELU

IDEAMYLLYYN TULLEIDEN ESITYSTEN / ALOITTEIDEN / ASIOIDEN / KANNANOTTOJEN JATKOVALMISTELU 21.9.2010 1(5) IDEAMYLLYYN TULLEIDEN ESITYSTEN / ALOITTEIDEN / ASIOIDEN / KANNANOTTOJEN JATKOVALMISTELU Kunnanvaltuuston päättämä Ideamylly on pyörinyt vinhaa vauhtia. Esityksiä, aloitteita, asioita ja

Lisätiedot

K-market Erottajan valikoimat ovat monipuoliset ja kauppias on itse päässyt vaikuttamaan myymäläilmeeseen todella paljon.

K-market Erottajan valikoimat ovat monipuoliset ja kauppias on itse päässyt vaikuttamaan myymäläilmeeseen todella paljon. EROTTAJALLA KAUPAKSI KÄYVÄT KAIKKI 21.07.2015 K-market Erottaja luo Helsingin keskustaan rennon kyläkauppafiiliksen, jossa kuitenkin on keskikaupungin tunnelmaan sopivaa tyyliä ja laatua. Uuden kaupan

Lisätiedot