veikaten voitat ~ SVUL:n Tuki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "veikaten voitat ~ SVUL:n Tuki"

Transkriptio

1 SVUL:n Tuki veikaten voitat ~ Vuosi 1968 oli SVUL:n Tuen kahdeskymmenes toimintavuosi. Kertomusvuoden toiminta oli edellisvuosien kaltaista lahjoitusten hankintaa, kannatusilmoitusten valmistelua Suomen Urheilulehdelle ja SVUL:n muille julkaisuille sekä suunnittelutyötä tulevia varainkeräyksiä varten. Myynnissä oli edelleen kukkasrahaston adressi Suurempia toimenpiteitä varojen keräyksessä vältettiin, koska käynnissä oli laajamittaiset olympiakisojen varojenkeräykset, jotka sitoivat järjestöväen voima Neuvottelukunta kokoontui vuosikokoukseensa Helsingissä hotelli Helsingin juhlakerroksessa Läsnä oli 16 henkilöä. Tärkeimmistä päätöksistä mainittakoon: _ hyväksyttiin toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta _ 1967; vahvistettiin kannatusjäsenmaksuksi vuonna 1968 henkilöjäseniltä 50 mk ja yhteisöjäseniltä 250 mk; neuvottelukuntaan valittiin uusina jäseninä seuraavat henkilöt: pääjohtaja Olavi Mattila, toimitusjohtaja Mika Tiivola ja toimitusjohtaja Seppo Konttinen. Neuvottelukunnan kokoonpano vuonna 1968 oli seuraava: E s toi a, Jaakko, johtaja, puheenjohtaja A n g e r v 0, Tauno, varatuomari B e r ne r, Arne, toimitusjohtaja E h r n r 0 0 t h, Göran, pankinjohtaja v. F r en c keli, Christoffer, pankinjohtaja Hei k k i 1 ä, Pentti, vuorineuvos HelI b e r g, Raul, kauppaneuvos He r n b e r g, Gunnar, vuorineuvos H e t e m ä k i, Päiviö, varatuomari H i eta n e n, Lauri, vuorineuvos H 0 n kaj u u r i, Paavo, vuorineuvos 1 h a m u 0 t i 1 a, Veikko, agronomi K a n g a s, Esko, professori Kas k e 1 a, Akseli, sosiaalineuvos K i n n u n e n, Lennart, kauppaneuvos K i v e k ä s, Lauri, vuorineuvos K i vei ä, Erkki, toimitusjohtaja K 0 n t t i n e n, Seppo, pääjohtaja K 0 s k elo, Aarne, pääkonsuli K 0 s ken 0 j a, S. A., johtaja K 0 t kas, Kallio, varatuomari 301

2 L e h t i n en, Wm., vuorineuvos Le i n b e r g, Yrjö, fil.tohtori L y y t ikä i n en, Olli, toimitusjohtaja M a t t i 1 a, Olavi, pääjohtaja N i em i, J. E., pääjohtaja N i s ula, Aarno, varatuomari N u r m i, Paavo, johtaja o i t t i n en, Osmo, toimitusjohtaja o r k 0, Risto, kauppaneuvos P a r t a n en, Erkki, vuorineuvos Ra n g eli, J. W., pankinjohtaja R i n t a k 0 s k i, Kauno, kauppatieteen maisteri Saa r i n en, Severi, kauppaneuvos T i i voi a, Mika, toimitusjohtaja W a 1 den, J. W., vuorineuvos W e t t e r s t r a n d, H., kauppaneuvos Vii m a, Eero, vuorineuvos Vi r k kun en, Matti, paäjohtaja Neuvottelukunnan työvaliokuntaan ovat kuuluneet SVUL:n Tuen puheenjohtaja johtaja Jaakko Estola puheenjohtajana, toimitusjohtaja Arne Berner varapuheenjohtajana, jäseninä vuorineuvos Eero Viima, toimitusjohtaja Osmo Oittinen ja toimitusjohtaja Kallio Kotkas. Työvaliokunta kokoontui toimikauden aikana 3 kertaa. SVUL:n Tuen sihteerinä ja taloudenhoitajana on toiminut SVUL:n isännöitsijä Vilho Nurmi. Tilintarkastajina ovat toimineet ylikamreeri Sulo Järvinen ja ekonomi Ilmari Honkanen. LIHASKIPUIHIN GALL:lSAL Reumasärky. noidannuoli ja lihaskipu iskevät äkkiarvaamatta. Epämiellyttävään. yllätykseen ~ n sen vuoksi parasta varautua JO etukäteen pitämällä Gallisalia aina lääke kaapissa. Gallisal auttaal Gallisal katkaisee reumakivulta kärjen. GALLlSAL-L1NIMENTTI Gallisal-voiteen lisäksi apteekeissa nyt myös Gallisal-linimentti. Sopii erikoisen hyvin myös kaikille urheilua ja liikuntaa harrastaville harjoitusten Ja kilpailujen yhteydessä käytettäväksi. Apteekeista reseptittä. Oy ROH TCl Ab Tammisaari SUOMEN URHEI L UVÄ EN HOVIHANKKIJA YHTYNEET PUKUTEHTAAT OY Leijona-pukimia kautta maan: SOKOS-TAVARATALOT LEIJONA-PUKIMOT SOK-OSUUSKAUPAT

3 TöÖLÖN URHEILUTALO Töölön Urheilutalosäätiön neljäs toimintavuosi joka alkoi heinäkuun 1 pnä 1967 ja päättyi kesäkuun 30 p~ä 1968 oli urheilutalon ja sen urheiluhallien käytön ensimmäinen koko vuosi, sillä saatiinhan talo käyttöön vasta neljä kuukautta ennen tämän kertomusvuoden alkua. Nyt vasta voidaan ensimmäisen kerran tarkastella talon suunnittelun onnistuneisuutt~, sen ~almistumiseen liittyvien suurten odotusten täyttymista samol~ kuin yleensä talon käyttöarvoa, käyttötaloutta ja taloudellista kannattavaisuutta. Jo talon valmistumisvaiheessa voitiin todeta Töölön Urheilutalon edustavan meillä huomattavaa saavutusta. Parhaiten se?n ilmennyt ~iistä. ~ierasmaalaisten urheilujärjestöjen johta JIen lausunnoista, JOlta he ovat antaneet vierailtuaan Töölön Urheilutalossa. Tällöin on havaittu, että se mikä meillä nyt on toteutetu, on pohjoismaisissa naapureissamme jo pitkään?llut k~ukaisena haaveena. Eri maiden keskusliittojen johta Jaryhmat ovat tehneet matkoja maahamme vartavasten Töölön Urheilutaloon tutustumista varten. Vieraita on viehättänyt yhtä suuresti talon yleissuunnittelu, erikoisratkaisut kuin rakennustyön rahoittaminen sekä talon käyttö ja hoito. Kertomusvuosi oli maamme talouselämässä varsin raskas. Su.ome~ markka devalvoitiin syksyllä 1967 ja inflaatiokehitys ~~~~th kustannuksiin ja lainojen korkoihin. Kun säätiö ei vielakaan saanut veikkausvoittovaroista rakennusavustusta säätiön tal?us on ollut vaikeuksissa, mutta tyydytyksellä v~idaan kwtenkin todeta, että Töölön Urheilutalon käyttötalous on terveellä pohjalla. Säätiön valtuuskunnan muodostaa Suomen Valtakunnan Urheiluliiton liittohallitus. Sen valitsemana ovat säätiön hallitukseen kertomusvuonna kuuluneet seuraavat henkilöt: Puheenjohtajana: sosiaalineuvos Akseli Kaskela Helsingin kaupunginhallituksen nimeäminä jäseninä: talousarviopäällikkö Erkki Linturi ja osastopäällikkö Esko Numminen sekä Työterveyssäätiön nimeämänä: professori Leo Noro ja SVUL:n Helsingin piirin nimeämänä jäsenenä: lainsädääntöneuvos L. H. Salonen 304 Vapaastivalittavina jäseninä: sosiaalijohtaja Erkki Palolampi, toimitusjohtaja Erkki Kivelä, toimitusjohtaja Jukka Uunila, rouva Liisa Orko, johtaja Arne Berner kaikki Helsingistä sekä diplomi-insinööri Tauno Salonen K~kemäeltä ja toimitusjohtaja Aatos Vuolle-Apiala Koskenpäästä. Hallituksen varapuheenjohtajina ovat toimineet toimitusjohtaja Erkki Kivelä ja professori Leo Noro. Hallituksen sihteerinä on toiminut SVUL:n pääsihteeri Aaro Laine ja kiinteistön isännöitsijä Vilho Nurmi. Vuosikokous Valtuuskunta piti sääntömääräisen vuosikokouksensa marraskuun 11 pnä 1967 Töölön Urheilutalon suuressa kokoussalissa. Kokouksessa hyväksyttiin yksimielisesti edellisen toimintavuoden ( ) toiminta kertomus, vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin tilivelvollisille vastuuvapaus toimintavuoden tileistä ja hallinnosta. Valtuuskunta totesi tyydytyksellä, että oloissamme rohkea yritys, suurisuuntaisen ja monipuolisen urheilutalon toiminta oli käynnistynyt suunnitelmien mukaisesti ja jo ensimmäiset käyttökuukaudet ( ) osoittivat niin uimahallin, suuren palloiluhallin kuin myös kuntokoulun saaneen urheilua harrastavien helsinkiläisten jakamattoman suosion. Vaalikokous Valtuuskunnan sääntömääräinen vaalikokous pidettiin toukokuun 24 pnä 1968 niin ikään Töölön Urheilutalon suuressa kokoussalissa. Hallituksen esittämä toimintasuunnitelma samoin kuin talousarvio toimintavuodelle hyväksyttiin yksimielisesti. Samoin hallituksen vaali oli yksimielinen. Tilintarkastajat Säätiön tilintarkastajina ovat kertomusvuonna toimineet säätiön valtuuskunnan vaalikokouksessa toukokuun 29 pnä 1967 valitsemat henkilöt: Helsingin kaupunginhallituksen nimeämänä kaupunginreviisori tohtori Sigfrid Törnqvist sekä vaalikokouksessa ehdotettuina maisteri Olle V. Salmi (KHT) ja ylikamr~eri Sulo Järvinen. Säätiötä kohtasi suruviesti, joka kertoi, että tohtori Sigfrid Törnqvist, joka oli säätiön perustamisesta alkaen toiminut vaativana ja samalla ohjaavana tilintarkastajana, oli kuollu ~o SVUL 305

4 Urheilutilojen käyttö Talon urheilutilojen käytön hoidosta on vastannut Suomen Valtakunnan Urheiluliitto, jonka toimitaloksi säätiö on talon suunnitellut ja rakentanu Säätiön hallituksen tarkoituksena talon suunnitteluvaiheessa oli urheilutilojen hoitaminen säätiön toimesta, mutta hallitus luopui siitä ja sopi asiasta SVUL:n kanssa. Nyt kun ensimmäinen täysi urheilutalon käyttövuosi on kulunut, talon urheilutilojen hoitamisen eri ratkaisut ovat paremmin arvioitavissa. Monet näkökohdat puoltavat edelleen sitä, että urheilutilat hoitaa talon varsinainen käyttäjä, sillä vastatessaan yli 10 vuotta SVUL:n entisen toimitalon, Yrjönkadun uimahallin kehittämisestä ja menestyksellisestä hoitamisesta SVUL saavutti erinomaisen kokemuksen. Toimiihan SVUL:ssa luottamushenkilöinä urheiluhalli en toimintaan perehtyneitä henkilöitä, jotka antavat keskusliitolleen kustannuksitta arvokasta apua, mikä koituu koko talon ja säätiön hyväksi. Kannattavuuslaskelmat olivat varsin varovaiset SVUL:n lupauduttua vastaamaan hallien hoidosta ja niinpä vu oden mittaan osoittautuikin, että hallien käyttö ja sen kautta niiden taloudellinen tuotto oli laskelmia parempi. Toisaalta voitiin niin ikään todeta, että vahvistetut tuntimaksut, jotka olivat tavanmukaisia hintoja vähän suuremmat, osuivat oikeaan, sillä helsinkiläisten tutustuttua taloon ja sen tarjoamiin palveluksiin hintoja ei ole moitittu liian suuriksi. Uimahallissa ylitettiin jo maaliskuussa 1.000:n päiväkäynnin määrä ja huhtikuun alkupuolella käynnin määrä. Samoin pallohallin ja kuntokoulun kaikki tunnit tulivat loppuunmerkityiksi ja halleissa on vallinnut täystyöllisyys aamusta klo 07 :stä iltaan klo 22 asti. Kokoustilojen käyttö Urheiluhallitilojen lisäksi Töölön Urheilutalon kokous- ja neuvottelutilat muodostavat urheilun keskusliiton ja sen jäsenliittojen sekä Helsingin piirin joustavan ja tar koituksenmukaisen työskentelyn edellyttämät toimintatila Samoin kuin varsinaiset urheilutilat ovat saaneet täyden tunnustuksen, myös kokoustilat ovat osoittautuneet erittäin hyvin tarkoitustaan vastaaviksi. Valitettavasti vain näiden tilojen taloudellinen tuotto ei lähimainkaan vastaa urheiluhallitilojen tuottoa. SVUL on pitänyt liittokokouksensa suuressa pallohallissa, joka sopiikin erinomaisesti juhlasaliksi. Suuri kokoushuone, joka samalla on talossa toimivien liittojen ja muiden vuokralaisten henkilökuntien lounasravintola, 306 on ollut jokapäiväisessä ja varsin ahkerassa käytös~ä. S ääti~n valtuuskunta on pitänyt siinä kokouksensa, samom SV,?L:n liittohallitus. Sali on riittänyt SVUL:n liittojen j~ Hels~gm piirin vuosikokousten pitoon ja aiv~.~r.in~maise? tilan. sa~1 on tarjonnut liittojen ja piirin lehdlstotilalsu~slen~ er~la~s~en vastaanottojen ja juhlien pitoon. Automaattisesti t?lm l,:~~e pimennysverhoineen, valkokankaine~n.. ja ~uine havamtoval ~ neineen suuri kokoussali on momkayttomen koulutus- Ja luentosali. Samassa YK-tasossa olevat kaksi kokousk~.bin~~~ia.. o~ at samoin suuruudeltaan sopineet suunniteltuun ka::ttoo~sa lll~tojen ja piirin johtokuntien ja valiokuntien samom kuln mulden työryhmien neuvonpitoon ja kokouksiin. Kokoustilojen hoidosta ja käytön valvonnasta on vastannut urheiluhallien tapaan SVUL, joka myös on,:u?krann~~ talon keittiön ja tarjoilutilat niin, että kokoustilolhm on liittynyt ruoka- ja virvoitusjuomapalvelu. Toimistotilojen käyttö Toimistotilojen käytössä ei ole kertomusvuotena tapahtunut mitään muutoksia edellisestä vuodesta.. SVUL on vuokrannut keskustoimistonsa, liittojensa Ja Helsingin piirinsä käyttöön VII, VI ja V kerrokset.~ekä I ke~roksen toisen siiven. Näihin tiloihin kuuluu myos OlympIakomitean toimistohuone ja Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton kaksi toimistohuonett~... IV ja III kerros (jotka ovat urheilumme Jatkuvan kehity~sen ajanoloon vaatimia lisätiloja) on vuokrattu 5 vuoden SOPImuksella Oy Union-Öljy Ab:lle. II kerros ja I kerroksen toinen siipi samoin kuin YK-kerro~tason toinen siipi on vuokrattu Työterveyssäätiölle,. jo?ka to~minta erikoistiloineen ja - osastoineen luontevasti Ja myos urheilua auttavana liittyy talon muuhun käyttöön. ~alon kuntokoulu ja palloiluhalli liittyvät lisäksi TyöterveyslaItoksen muihin liikuntatiloihin ja kuntouttamistiloihin.. Näistä kaikista tiloista Töölön Urheilutalosäätiö kantaa yleisen vuokratason mukaista vuokraa ja ns. varatilojen vuokr~aminen on ratkaistu kerroksittain ja. siten, että vuokralaiset ovat pitkäaikaisia ja maksukykyisiä. Autohallien käyttö Autohallien hoito jouduttiin kertomusvuoden aikana järj~stämään uudelleen. Autohallien hoito tuotti alkuun vuokraajayhtiölle niin suurta tappiota, että yhtiö pyysi sopimuksen tar- 307

5 kistamista ja ilmoitti luopuvansa autohallien hoidosta, jos säätiö piti sitä suotavana.. Hallitus tuli siihen tulokseen, että autohallien hoito voisi tapahtua joustavammin ja pienimmin kustannuksin, jos se liittyisi talon muiden tilojen, lähinnä urheiluhallien, hoitoon. Kun urheilutalon naapuri, TVK, jonka autohallit ilman väliseiniä liittyvät säätiön autohalleihin, piti myös tätä ratkaisua suotavimpana, hallitus purki aikaisemman vuokrasopimuksen ja vuokrasi autohallien hoidon SVUL:lle, jonka vastattavaksi autohallit siirtyivät Säätiön talous Säätiön talouden hoito vaati toimintavuoden aikana hallitukselta uusia rahoitusjärjestelyjä. Rakennusvaiheen sähkötöitten teettäminen pakkotilanteessa laskutustyönä oli aiheuttanut yli mk:n kustannusarvioylityksen, joka rakennuksen valmistuttua jäi tilivelkana vaikeuttamaan toimintarahoitusta. Säätiön SVUL:lta saaman lyhytaikaisen lainan lyhentäminen vaati lainoitusjärjestelyjä, ja oman rasituksensa aiheutti devalvaation aiheuttama indeksiehtoisten lainojen korkojen nousu. Tilinpäätöksen alijäämäisyys oli väistämätön sen jälkeen kun hallituksen toimenpiteet rakennusavustuksen saamiseksi veikkausvoittovaroista jälleen epäonnistuiva Säätiöllä on kuitenkin edelleen täysi syy uskoa ja odottaa, että mk:n rakennusavustus saadaan lähitulevaisuudessa. Töölön Urheilutalon valmistuttua säätiön hallitus ilmoitti pyrkimyksenään olevan tämän talon kehittäminen ja hoitaminen niin, että talosta muodostuu SVUL:n, sen liittojen ja Helsingin piirin ajanmukainen toimitalo, eri urheilulajien harrastajia palveleva urheilutalo ja myös urheilun tutkimus- ja koulutuslaitos. Nyt ensimmäisen täyden toimintavuoden päätyttyä voidaan todeta, että tämän vuoden aikana talossa on saatu aikaan eräitä merkittäviä parannuksia, joten talo entistä paremmin täyttää sille asetetut korkeat vaatimukse 308 OSOITE- JA PUHELINHAKEMISTO SVUL:n Liittohallitus Kas k e 1 a Akseli sosiaalineuvos, puheenjohtaja, k Haahkakuja 1 C 31 Helsinki 20., U uni 1 a Jukka toimitusjohtaja, varapuheenjohtaja, Maamonlahdentie 1 D Helsinki : :. k Salon e n T<}uno diplinsinööri, varapuh.joh Ja k Kolsi Oy Kokemäki.. K a r e Pekka varatuomari, varapuheenjohtaja, Oks~senkatu 9 A Helsinki k V u 0 11 e - A pia 1 a Aatos toimitusjohtaja, Koskenpää k K 0 s k i v u o'r i Hannu toimitusjohtaja, Klamila 20 Fredrikinkatu 5, Hamina, k B e r n e r Arne johtaja, Armas Lindgrenintie 7, Helsinki 57, k Soi n i n e n Väinö konttoripäällikkö, Uudenkaupungintie 8 as. 4, Helsinki 35, k Pii ron e n Jukka agronomi, Lielahdentie 2 A 17-19, Helsinki 20,.... k D i 11 e m u t h, Ville toimitusjohtaja, P. Rautatiekatu 15 A Helsinki 10,.... k Li n k 0, Erkki pankinjohtaja, Torikatu 1 Lahti, k P a j u n e n, Aarno dipl.kauppias, Kulmavuorenk. 5 Helsinki 50, k R i s t 0 1 a i n en, Helka lehtori, Kauppalankatu 17 Hyvinkää,.... : k S 0 r aku r u Erkki toimmnanjohtaja, Ulvilantie 29/6 A 459 Helsinki 35,..... k La i n e Aaro pääsihteeri, sihteeri, /111 Pohjoisniementie 3 A 5 Helsinki 20, k SVUL:n keskustoimisto Topeliuksenkatu 41 a Helsinki 25 Box 25202, vaihde Pääsihteeri: La i n e Aaro Pohjoisnie~entie 3 A 5 Helsinki 20, H ala v a Brita toimistosihteeri Graniittitie 8 Helsinki Järjestöosasto : He len i u s Erkki järjestöpäällikkö, Sibeliuksentie 21 C 23 Kerava, Saa r i n en Erkki järjestösihteeri, Nuolitie 4 A 2 Helsinki 37, S a 1 m i n e n Erkki toimistosihteeri, Laajasuontie 2 A 12 Helsinki /111 k /112 k /114 k /115 k /116 k

6 Koulutusosasto : N iin i n en Heikki koulutuspäällikkö,.... Suomen Urheiluopisto Vierumäki F red r i k s s 0 n Solveig koulutusohja~j~:... Honkavaara F 76, Viherlaakso Juo 1 a Aate koulutusohjeeja.... Päijänteenkatu 1 A Lahti ' N i ~ ula.simo koul~tusohjaaja... Kokkola Llebeckmkatu 50,... k. Kokkola H a u t a m ä. k i Jyri koulutusohjaaja,... Kuopio Snelmannmkatu 22 C, Kuopio Tiedotusosasto: Sir m e i k k ö Paul tiedotuspäällikkö,.... Kivitorpantie 1 A, Helsinki 33,.... Jakeluosasto : L a n t 0 w Alma osastonhoitaja, Kirstinkatu 13 C, Helsinki 51, Suomen Urheilulehti Ttmi~to,. Anni Hyttinen, Topeliuksenkatu 41 a, elsmkl La i n.e. A~ro vastaava t~i~i tt~j~:. """"" "" """""""" P?hJ~ISn~ement~e ~ A. 5 Helsinki 20,.... Tai m 1 Risto tolffilttaja - toimitussihteeri Kivisaarentie 3 B 45 Helsinki 96 '.... S i r.n: e i k k ö Paul erikoistoimittaja',' : : KIvItorpantie 1 A Helsinki 33 E eri k k i 1 ä Mauno ilmoituspää'lllkkö'".... Pietari Hannikaisentie 1 N 71, Helsi~ki '40,' : : : : : : SVUL:n Tuki E s ~.o ~ ~ Jaakko agronomi, puheenjohtaja,.... RllhltIe 6, Helsinki 33 N u r m i Vilho isännöit~ijä" ~i'ht'~~r'i' Hiihtomäentie 31 A Helsi~ki 80,.. '.. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. Töölön Urheilutalosäätiö Kas k e 1 a Akseli sosiaalineuvos hallituksen puhj Haahkakuja 1 C 31 Helsinki 20 '., La i n.e.a~ro pääsihteeri, hallituksen sihteeri,.... POhJol.smementie 3 A 5, Helsinki 20, N u.~ m 1 Vilho isännöitsijä, sihteeri.... Hllhtomäentie 31 A, Helsinki 80, SVUL:n jäsenliitot Suomen Ampujainliitto Toimisto Aurorankatu 9 BIO, Helsinki Le i n.o.n en K. O. kenraaliluutnantti, puheenjoh, PohJOisranta 24 B Helsinki 17 No r d q u i s t Rene' toiminnanj~ht~j~:':::::::::: Korkeavuorenkatu 29 A 6, Helsinki 13, /117 k /119 k / /197 k /191 k / /111 k /192 k /197 k /195 k k /110 k k /111 k /110 k k k Suomen Ampumahiihtoliitto T i i voi a Mika pankinjohtaja, puheenjohtaja,.. Välskärinkatu 7, Helsinki 26,.... R u h a n en Pauli toiminnanjohtaja,.... Porttikuja 4 D, Helsinki 94,.... Suomen Golfliitto H 0 n kaj u u ripaavo, vuorineuvos, puheenj., Munkkiniemenranta 43, Helsinki 33,.... M a 1 m s te n Holger, diplinsinööri, sihteeri.... Saunalahdentie 1, Helsinki 33,.... Suomen Hiihtoliitto K 0 s k i v u 0 r i Hannu, toimitusjoh, puheenjoh, Fredrikinkatu 5, Hamina S w a nl j u n g Pauli toimistopäällikkö.... Tennispolku 4 F 63, Tapiola.... P i r s k a n e n Lasse talouspäällikkö,.... Suomen Judoliitto 1 k 0 n en Jussi lääk.kand., puheenjoh, Lähderanta 18 D 48, Pii t ula i n e n Tuula, sihteeri Honkatie 1 A 6, Helsinki 27,.... Suomen Jääkiekkoliitto L i n b 1 a d Harry toimitusjohtaja, puheenjoh,.. Petsamonkatu 14, Tampere,... :.... M ann eri a Reijo toiminnanjohtaja,..... Rintamamiehentie, Leppävaara, Mäkkylä,.... Suomen I{anoottiliitto W 0 i va I i n, Erkki, insinööri, puheenjohtaja.... Aleksanterinkatu 29, Tampere,..... L 0 u h en r a n t a Sirkka, rouva, sihteeri Untuvaisentie 4 A 28, Helsinki Suomen Koripalloliitto D i 11 e m u t h Ville, toimitusjohtaja, puheenjoh P. Rautatiekatu 15 A, Helsinki 10,.... Tuo m i n e n Kalevi, päävalmentaja, Suomen Kuntourheiluliitto J ä r v i Jorma, johtaja, puheenjohtaja,.... Nuottapolku 9 A 4, Helsinki 33, Ok san e n Mauri toiminnanjohtaja, Pyynkuja 5, Hyvinkää, Suomen Käsipalloliitto R u u s u v a a r a Aulis, osastopäällikkö, puheenj., Kruununhaankatu 1 B, Helsinki K a u k i a i n en Mirja, sihteeri, k /234 k k k Klamila 20 k /126 k /127 k /244 k k t /226 k k k k / k /243 k t k /

7 Suomen Kävelyurheiluliitto P ö 11 ä n en Jalmari kamreeri, puheenjohtaja. Tuulimyllyntie 9 C 56, Helsinki 92, Suomen Lentopalloliitto H i eta Seppo varatuomari, puheenjohtaja,.... Laivastokatu 12 B 53, Helsinki 16, Hu j u Teuvo toiminnanjohtaja, Vuorimiehenkatu 12 E 36, Helsinki 14,.... Suomen Luisteluliitto k k /233 k P a j u n e n Aarno, dipl.kauppias, puheenjohtaja, Vähäniityntie 11, Helsinki 57, k Posti lähetetään os. Kulmavuorenkatu 5, Helsinki 50 P e 1 t 0 per ä Pentti toiminnanjohtaja /217 Neitsytsaarentie 4 b AIO, Helsinki 96 Suomen Miekkailuliitto K a r t t ula Erkki kom.kap evp., puheenjohtaja. Gyldenintie 4 A, Helsinki R u h a n e n Pauli, sihteeri, Porttikuja 4 D 92, Helsinki 94, Suomen Moottoriliitto B e r n e r Arne johtaja, puheenjohtaja, Arm. Lindgrenintie 7, Helsinki 57,.... Le m m e tt i A, toiminnanjohtaja, Vuorenpeikontie 5 A, Helsinki 82, _ Suomen Moottoriveneliitto R u u s k a n e 11 Matti O. varatuomari, puheenjoh, Laivastokatu 14 A, Helsinki 16, k. Sihteeri t k /234 k k /124 k Suomen Nyrkkeilyliitto R e s kovalle johtaja, puheenjohtaja,..... Hiihtäjäntie 8 C 5, Helsinki 80 Salo k a n g a s Atle toiminnanjohtaja,.... Kettutie 11 A 4, Helsinki 80, Suomen Painiliitto K 0 s s il a Esko toimitusjohtaja, puheenjohtaja,.. Myllykoski, Sir e n i u s Onni toiminnanjohtaja, Valtatie 34, Korso, Suomen Painonnostoliitto K a r e Pekka varatuomari, puheenjohtaja, Oksasenkatu 9 A, Helsinki 10, Ra u van t 0 Mauri toiminnanjohtaja,..... Salpausseläntie 2-8 C 13, Riihimäki,.... Suomen Pesäpalloliitto K i vei ä Erkki kauppaneuvos, puheenjohtaja,.. Kalkkipaadentie 3, Helsinki 34, S i i s k 0 n e n Matti toiminnanjohtaja, Kantelettarentie 8 E 58, Helsinki 42 Suomen Purjehtijaliitto S ö der h j ei m J. O. laki tri, puheenjohtaja I Kaivopuisto 11 B, Helsinki 14,.... K ä 11 s t r ö m K. G. toiminnanjohtaja, Pihlajatie 37, Helsinki 27, Suomen Pyöräilyliitto K 0 t kas Kallio varatuomari, puheenjohtaja, Gräsantie 6, Westend, P a j u n e n Eino toiminnanjohtaja /215 k k /214 k k /216 k k /170 k /221 k k /218 k. 931/28234 Suomen Naisten Liikuntakasvatusliitto o r k 0 Liisa voimistelunopettaja, puheenjohtaja Pihlajatie 10, Helsinki 27, ' K i n n u n en Anna toiminnanjohtaja, Kylätie 20 A 19, Helsinki 32, k /210 k Suomen Pöytätennisliitto Toimisto: Stadion, Helsinki 25, S 0 r j 0 n en Sakari dipl.ins., puheenjohtaja,.... Ulvilantie 19 d 44, Helsinki 35, L ö fb e rg Erik insinööri, sihteeri,.... Porintie 2 D 49, Helsinki 35, k. k Suomen Nykyaikaisen 5-ottelun liitto K 0 n t t i n e n Seppo pääjohtaja, puheenjohtaja Niemenmäenkatu 2 F, Helsinki '... R u h a n en Pauli sihteeri, Porttikuja 4 D 92, Helsinki 94, k /234 k Suomen Ratsastajainliitto No s c h i s Vilhelm toimitusjohtaja, puheenjohtaja Merikatu 3, Helsinki 14,.... R e i s Henri majuri evp., toiminnanjohtaja,.... Paasitie 9 b 2, Helsinki 83, k /3180 k

8 Suomen Salamapalloliitto Mä k i - K n u u t t i Tarmo, opettaja, puheenjoh, Toivakan kk k. J u s 1 i n, Tarja voimisopet, toiminnanjohtaja, Hyvinkää, Vanha tie Toivakka /240 k Suomen Soutuliitto No r a maa, Erkki toimitusjohtaja, puheenjoh Näätäkuja 6, Helsinki 80, k K ar i s s 0 n Kaj voimistelunopettaja, toiminnanj., tai Otavantie 4 B 23, Helsinki 20, k. 677e07 Suomen Sulkapalloliitto Jaa k koi a Onni R. toiminnanjohtaja, puheenj., Yläkonnunkuja 6 B 33, Kivenlahti, Soukka.... k Se g e r c r a n t z Johan maisteri, toiminnanjoh, Myllykalliontie 6 B 18, Helsinki 20, k Posti lähetetään os. Myllykalliontie 6 B 18, Helsinki 20 Sucmea SuunnistusliiHo S 0 r aku r u Erkki toiminnanjohtaja, puheenj., ja Ulvilantie 29/6 A 459, Helsinki 35, k. K ari Allan toiminnanjohtaja, /245 ja Virpitie 30, Savio k Suomen Taitcluistelumtto E r k k 0 Aatos toimitusjohtaja, puheenjohtaja,.. Ludviginkatu 6-8, Helsinki 13 R u h a n e n Pauli sihteeri, Porttikuja 4 D 92, Helsinki 04, Suomen Tennisliitto H y v ä r i ne n Sulo, vakuutusjohtaja, puheenj.,.. Lokkalantie 16 A, Helsinki 33, G 0 t t b e r g.lars toiminnanjohtaja,.... Urheilukatu 16 D 78, Helsinki 25, Suomen Uimaliitto Soi r 0 Jorma kauppaneuvos, puheenjohtaja.... Kulosaaren Puistotie 34, Helsinki 57, Sun d q v i s t Kurt toiminnanjohtaja,.... Kanneltie 4 D 43, Helsinki 42, Suomen Urheiluliitto U uni 1 a Jukka toimitusjohtaja, puheenjohtaja, Maamonlahdentie 1, Helsinki 20, Va r i s Jorma toiminnanjohtaja, Vaskivuorentie 4 S, Helsinki 44, EM-kisatoimisto, Stadion, Helsinki 25 Pääsihteeri Armas Valste Lehdistöpäällikkö P entti Vuorio /234 k k /219 k k /223 k k /177 k Suomen Vesihiihtoliitto Postios. Kauppakatu 35, Jyväskylä. B a r c k P. J. toimitusjohtaja, puheenjohtaja Keijo, Muurame, B a r c k Vappu rouva, sihteeri,.... KeIjo, Muurame, Suomen Voimisteluliitto S t e n m a n Birger tohtori, puheenjohtaja Kymijoentie 1, Karhula J ala n ti e Tuomo toiminnanjohtaja,.... Lumikintie 6 B 111, Helsinki 82, k k k /120 k SVUL:n Nuoret K ö n n i Ukko sosiaalipäällikkö, puheenjohtaja ja k Simpele Hei e n i u s Erkki toiminnanjohtaja, /114 Sibeliuksentie 21 C 23, Kerava, k SVUL:n JÄSENPIIRIT Etelä-Karjalan piiri 1 k ä vai k 0 Reino varatuomari, puheenjohtaja, Imatra Martintorni K 0 m u l'a i n e n Erkki toiminnanjohtaja, tsto Uimahalli, Imatra, Happotie 10 A 7, Lappeenranta, Etelä-Pohjanmaan piiri K u r i k k a H. O. ekonomi, puheenjohtaja,.... Hakalankatu 14, Seinäjoki, A s i ala Raimo toiminnanjohtaja, tsto Maakuntatalo, Seinäjoki Seinäjoki, Veneskoski ,. Helsingin piiri Jo k i n e n Jorma kauppamaisteri, puheenjohtaja Pihlajatie 24 A 3, Helsinki 27,..... H a a r m a Tapio toiminnanjohtaja, Riistavuorenkuja 6 B, H el'sinki 32, Hämeen piiri M a t t i n e n Eero toimitusjohtaja, puheenjohtaja Kuninkaankatu 30 Tampere.'.... S y r j ä ne n Pekka' toiminnanjohtaja, tsto Pyhäjärvenkatu 10, Tampere, Raholankatu 7, 1 75, Epilä k k k k /193 k k

9 Kainuun piiri K a t a v i s t 0 Mauri rehtori, puheenjohtaja, Savonkatu 9, Kajaani N i e m i n e n Viljo, toiminnanjohtaja, tsto Linnakatu 18, Kajaani,.... Eliaksentie 7, Kajaani, k Pohjois-Karjalan piiri Soi 1 a Juhani rehtori, puheenjohtaja,.... Kukkolankatu 7, Joensuu,..... Hu r r i Viljo toiminnanjohtaja, tsto Urhellutalo, Joensuu,.... Kalevankatu 12 F 32, Joensuu,.... k. k Keski-Pohjanmaan piiri KaI a 0 jo Risto pankinjohtaja puheenjohtaja, KOP, Ylivieska, puh ja k. Ylivieska Tie n h a a ra Tauno toiminnanjohtaja, tsto Pitkänsillankaiu 18 B 4, Kokkola Pitkänsillankatu 31 A 27, Kokkola Pohjois-pohjanmaan piiri P ala t sireino ev.luutn. evp., puheenjohtaja. k Länsikangastie 7, Tuira...,'... Ja. K 0 v ero Kaarlo toiminnanjohtaja, tsto Rantakatu 30, Oulu, ~: Ratakatu 14 B 12, Oulu Keski-Suomen piiri V u 0 11 e - A pia 1 a Aatos toimitusjohtaja, puheenjohtaja, Koskenpää, K 0 s k i Unto toiminnanjohtaja, tsto Vaasankatu 25, Jyväskylä Puistokatu 16 A, Jyväskylä, k k Kymenlaakson piiri Saa r i aho Urho sosiaalineuvos, puheenjohtaja, /nimihuuto Ta r n a n e n Paavo R. O. toiminnanjohtaja, tsto Salpausselänkatu 29, Kouvola, Havumeisäntie 1, Kouvola, k Lahden piiri Li n k 0, Erkki pankinjohtaja, puheenjohtaja, Torikatu 1, Lahti, k K e m p p i Risto toiminnanjohtaja, tsto Rautatiekatu 20 A Lahti, Vääksy, Tuulikirsi 13, k Lapin piiri P 0 i k e 1 a Olavi piirijohtaja, puheenjohtaja, Uittomiehentie 12, Rovaniemi,... k Koi v ura n t a Seppo toiminnanjohtaja, tsto Nuortenkatu 11, Rovaniemi Länsi-Pohjan piiri /3 k. 752 B e r g m a n Bore tullinhoitaja, puheenjohtaja,.. Hallituskatu 1, Tornio Kas s i n en Reino toiminnanjohtaja, tsto Kirkkopuistokatu 12, Kemi Takajärventie 20 A 4, Syväkangas.... k. Kemi 2850 Pohjois-Savon piiri R e i n i kai ne n Lauri rehtori, puheenjohtaja! Karttula, ,'...,' k. Ja h ala i n e n Väinö toiminnanjohtaja, tsto Haapaniemenkatu 10, Kuopio Pielavesi Satakunnan piiri Salon e n Tauno ~ip.l.ins., puheenjohtaja t'a k Kolsi Oy, Kokemaki, "...,' J_ K ari Reijo toiminnanjohtaja, tsto Gallen-Kalle lankatu 11, Pori, k Tasavallankatu 3 A 26, Pori Suur-Savon piiri A r jan k 0 Bruno poliisimestari, puheenjohtaja, Mielikintie 22, Mikkeli, ,' k. J u n t u n e n Kauko toiminnanjohtaja, tsto HallItuskatu 3 A, Mikkeli... :.... Hallituskatu 3 A, Mikkeh Uudenmaan piiri o i n a ala Paavo järjestelymestari, puheenjoh~: /223 k Kaarlonkatu 34, Riihimäki,... '.... S y 1 vei i n Risto toiminnanjohtaja, tsto Uudenmaankatu 1, Hyvinkää, Jokela, k Varsinais-Suomen piiri h 1 a k 0 s k l' Pentti sosiaalipäällikkö, puh.jah P 1 k Rusko p, '... '.' '.. ~ S u van t 0 Unto toiminnanjohtaja, tsto Eenkin katu 5 B 19, Turku, k Sirkkalankatu 35 a AIO, Turku,

10 ~~~~ MUUT URHEILUN KESKUSLIITOT FINLANDS SVENSKA CENTRALIDROTTSFÖRBUND (CIF) Temppelikatu 19 D Helsinki 10 A MS t r 'Ok' m en a tu 7 B 18 Helsinki 14 H 0 m e. n, C.arl-Olaf: varatuomari, johtokunnan puheenjohtaja Forsbacka, Kauklahti W i i k, Roland, kansliapääillkk6 : Ohjaajantie 32 A, Helsinki : : ::::::::::: :: ::, Erik johtaja, puhe~nj~ht~j~:... pu~: SUOMEN PALLOLIITTO (SPL) Toimisto Bulevardi 28 Helsinki 12 K a r t t u n en, Osmo P., puheenjoht~j~ " nen Oy, Kuopio ' S~'~s't~~~i~ P ~~? i 1 a, Erkki, pääsihteeri Topeli~k~~~k~t'~ '1' Ä' H.a. a s k i v i, Olavi, koulutus~ä'älii'kkö ' : : : : : : : : : : :.... PII P P 0 n en, Esko, toimistosihteeri LI n d r 0 0 s, Jim, nuoriso-ohjaaja : : te~~i~t~~i~t~~;i Ol.a.vi:. ~~ä.v~lrn~n.t~~~..'.'.'.' TYÖVÄEN URHEILULIITTO (TUL) Postilokero 9, Tapiola, puh. keskus Puheenjohtaja: Saa ~ i n en, Olavi, kansanedustaja Karslammentie, Veikkola k. Varapuheenjohtajat: Puu s t i n en, Erkki, sosiaalipäällikkö Killo Tei-,:,aantie puh: 931~62622 k K I.V 1, Lennart, johtaja, Helsinki 82, Untuvaisentie 13 C puh , k Sihteerit: H u t t u n.e n? Leo, Helsinki 68, Uuden tuvan tie 27 B k. K u J a m a k 1, Pentti, Helsinki 25, Eino Leinonk. 12 k. Taloudenhoitaja: S avo 1 a i n en, Pentti, Helsinki 94, Vesalantie 47 Järjestöosasto Järjestösihteeri: S uho n e n, Matti, Tapiola, Kimmeltie 13 A k. k. k. k. k i N aissihteeri: M a u no, Anita, Tapiola, Kaskenkaatajantie 5 C38 k Nuorisosihteeri: K ari n i e m i, Arnold, Helsinki 51, Porvoonk. 27 B k U r heil.uosasto Jaostopäällikkö P ö y h ö n en, Tapio, Helsinki 80, Susitie 2-6 L.. k Jaostosihteerit : K e r v i n e n, Valentin, Helsinki 53, Paasivuorenk. k. 8 C (painnonosto, pyöräily) Hei n 0, Osmo, Helsinki 50, Hämeentie :. (jalka- ja jääpallo, moottoriurheilul N i e m e n k ari, Urho, Helsinki 56, Japanink k, (nyrkkeily) P i h 1, Aarno, Karkkila, Kumpeentie (jääkiekko, kori-, lento- ja pesäpallo) S i i t ari, Keijo, Tapiola, Otsolahdentie 14 as. 10 k. (paini, uinti, pöytätennis, melonta) Ta pol a, Antero, Tapiola, Nallenpolku 4 B 61 (luistelu, suunnistus, voimistelu) V u 0 r i, Tuure, Tapiola, Otsolahdentie 20 H 52 k. (yleisurheilu, hiihto, mäenlasku ) TUL-lehti Päätoimittaja: P a k ari n e n, Kalevi, Tapiola, Kaskenkaatajan 5 A 14 p TYÖVÄEN URHEILUSEUROJEN KESKUSLIITTO RY. (TUK) Puheenjohtajat Ho s t i 1 a, Sulo, kansaned., puheenj., Kymijoentie 6, Karhula tai Siltasaarenkatu 26 A, Hki Soi n i n e n, Väinö, sosiaalineuvos, varapuheenjoh, Uudenkaupungintie 8 as. 4, Hki HelI e, Veikko, kansanedustaja, liittoneuvoston puheenjohtaja, Nummela k k t k k Keskustoimisto Läntinen Brahenkatu 2, Hki vaihde H y v ö n en, Pertti, pääsihteeri Majavatie 11 E 59, Helsinki 80 Hei s k a n e n, Martti, järjestösihteeri k Hannuntie 17 A 7, Martinmäki Ra a t i kai n e n, Jorma, jaostosihteeri Sturenkatu 3 A 19, Helsinki 51 k

11 H i r von e n, Taimi, koulutusohjaaja k. Karakallionkuja 3 C 27, Karakallio Ö s t e r, Aira, kassanhoitaja Urheilu ja Ulkoilu -lehti Läntinen Brahenkatu 2, Hki vaihde F Iin c k, Jorma, toimitussihteeri Pellervonkatu 17 G 112, Tampere SUOMEN OLYMPIAKOMITEA Toimist o Topeliuksenkatu 41 a, Helsinki /236 toimistonhoitaja Kirsti Eklund, myös suoraan Pääsihteeri Carl-Olaf Homen, varatuomari, Forsbacka, Kauklahti, k Puheenjohtaja Jukka Uunila, toimitusjohtaja, Maamonlahdentie 1 D, Helsinki Taloustoimikunta, Stadion, Helsinki Puheenjohtaja VALTION URHEILUNEUVOSTO vv k N i e m i, J. E., toimitusjohtaja, Vakuutusyhtiö Aura, Tukholmankatu 2, Helsinki Jäsenet A i t i 0, Paavo, ministeri, Kulkulaitosministeriö, Aleksanterinkatu 3, Helsinki Kotios.: Itäinenkatu 18 F, Turku H a.s u, Heikki, kansanedustaja, Eduskuntatalo, Helsinki Kotios.: Kelta kangas H 0 n k 0 n e n, Kuuno, kansanedustaja, Eduskuntatalo, Helsinki Kotios.: Pyhäjärvenkatu 10 A 20, Tampere Hu t t u n e n, Leo, jaostopäällikkö, TUL, Kauppamiehentie 6, Tapiola K i vei ä, Erkki, toimitusjohtaja t Kotios.: Kalkkipaadentie 3, Helsinki 34 K 0 s k e 1 a, Aarni, VOimistelunopettaja, Työterveyslaitos, Haartmaninkatu 1, Helsinki Kotios.: Vaakatie 38, Hämevaara K u j ala, Hilkka, konttoristi Kotios.: Arhotie 22 A 11, Helsinki 90 L ö n n b e r g, Birger, johtaja Kotios.: Helenankuja 5-7 B, Kauniainen Ne v a I a i n en, Valde, kansanedustaja, Eduskuntatalo Helsinki : Kotios.: Kalevankatu 21, Joensuu, kesäos.: Lapalie Pii ron e n, Jukka agronomi Kotios.: Lielahden tie 2 A 17-19, Helsinki R a j ala - R i n n e, Greta, rouva Kotios.: Runeberginkatu 59 A 6, H elsinki k R e u t salo, Mauri, toiminnanjohtaja Kotios.: Purjetuulentie 24, Helsinki 85 Soi n i n -e n, Väinö, konttoripäällikkö Kotios.: Uudenkaupungintie 8 as. 4, H elsinki 35 Tuo m i n e n, Kalervo, opistonjohtaja, Pajulahden Urheiluopisto, Nastola U uni 1 a, Jukka, toimitusjohtaja, Maamonlahdentie 1 D, Helsinki V ä y r y n en, Antero, ministeri, Hallituskatu 4 E, Helsinki Sihteeri V a r t i a, Reijo, toimisto Rauhank. 9, Helsinki VALTION LIIKUNTATIETEELLINEN TOIMIKUNTA Professori Kalevi Hei n i l ä, puheenjoh, Puhurinpolku 6 F, Tapiola Lääketoh Max F r i s k, Kirkkotie 7 B, Kauniainen Professori Kaarlo H a r t i ala, Sotalaisenkatu 1 A, TUrku Voimistelunopettaja Aarni K 0 s k e l a, Haartmanink. 1 A, Hki 25 Ylitarkastaja K erttu La r jan k 0, H:ki 14, Pietarinkatu 9 F 40 Professori Arvo L e h t 0 v a a r a, Maneesikatu 2 a C, Helsinki 17 Voimistelunopettaja Liisa 0 r k 0, Pihlajatie 10, Helsinki 27 Lehtori Esa San tai a, Jyväskylä, Pitkäkatu D 44 Professori Paavo S e p p ä n e n, Louhentie 8 F, Tapiola URHEILUOPISTOJA Eerikkilän Urheiluopisto, Porras, Johtaja Eero Tuomola K isakauion Urheiluopisto, Lohja, Karnainen Johtaja Anneli Nokkala Kisakeskus Kuovila, puh. Kuovila Johtaja Lars Savonen Pajuitlhden Urheiluopi sto, Nastola Johtaja Kalervo Tuominen, taloudenh. Valto Olenius Pohjanmaan Urheiluopisto, Kuortane Johtaja Matti Lähdesmäki. Solvallan Urheiluopisto, Espoo Nuuksio, puh ja Johtaja Nils Kankkonen. Suomen Urheiluopisto, Vierumäki, puh. vaihde Johtaja Tauno Juurtola, taloudenhoitaja Pekka Vierto Tanhuvaaran Liikuntaopisto, Savonlinna, Sääminki, johtaja Asta Salokannel, puh. Kaartila Varalan Liikuntaopisto, Tampere Johtaja Kirsti Sirkkola Vuokatin Urheiluopisto, Vuokatti. Johtaja Erkki Hautamäki, taloudenhoitaja Sakari Kokkonen. 21 SVUL /

12 MUITA OSOITTEITA AHupseeriliiton Urheilun Tuki r.y., Töölöntullinkatu 8 Helsinki 25, Aliupseeriliitto Kansakoulunuorison Liikuntakasvatusliitto r.y., Stadion 141, Helsinki Kansanurheilun KeskusHitto r.y., Unioninkatu 45 B, Helsinki Kirkon Nuorisotyön Keskus, Vuorikatu 22 A, Hki 10 KuntoHikunnan Keskusliitto r.y., Brahenkatu 2, Hki 51 Liikuntatieteellinen Seura, toiminnanjohtaja Joel Juppi Korkeavuorenkatu 25 A, Helsinki Oikeusministeriön yhdistysrekisteritoimisto, Mariank. 9, Helsinki puh. vaihde , suor. Opetusministeriö, Aleksanterink. 3 C, Helsinki 17, vaihde Opetusministeriön urheilu- ja nuoriso toimisto, Rauhankatu 9 B, Helsinki toimistopäällikkö Heikki Klemola puh. k. Otaniemen Urheilusäätiö, Otaniemi Talousneuvos Matti Järvinen Pääesikunnan Hikuntakasvatustoimisto, postilokero toimistopäällikkö Kalevi Römpötti..... Reservin AHupseerien Liitto, P. Hesperiankatu 15 A Helsinki Suomalainen Kansantanssin Ystävät, postilokero 12206, Helsinki Suomen Akateeminen UrheiluHitto, Korkeavuorenk. 25 Helsinki Suomen Ammattikoulujen UrheiluHitto r.y., Hamina, Ammattikoulu Suomen Autoklubi (AK) Hki 13, Fabianink. 14, vaihde Suomen Ilmailulii tto r.y., Malmin lentoasema Suomen Jousiampujain L iitto r.y., Malminrinne 1, Hki 18 Suomen Kansan Ryhtiliike, Vuorikatu 17, Helsinki 10.. Suomen KeilailuHitto r.y., Ruusulankatu 3, Helsinki 26 Suomen Koulukodin Urheilu Hitto, Koulukoti, Sippola, puh. Sippola Suomen Kuurojen UrheiluHitto r.y., Siili tie 5 P 204, Helsinki Suomen Latu r.y., Korkeavuodenkatu 25 A, Helsinki 13 Toiminnanjohtaja T. 1. Sorjonen..... k. Suomen L iikunnanohjajat r.y., Box 10593, Helsinki 10 Toiminnanjohtaja Raimo Juntunen Suomen MaahockeyHitto, Bulevardi 6, el o Pekka Jerkku Oy, Helsinki Suomen MatkailuHtito r.y., Retkeilyosasto, Uudenmaankatu 16 B, Helsinki Suomen Nuorison L iitto r.y., Simonkatu 12 B 13, Hki 10 Pääsihteeri Juhani Yli-Rantala k. Suomen NMKY:n UrheiluHitto r.y., Liisankatu 9 D 35, Helsinki ,.... Suomen Opettajainvalmistuslaitosten Urheilu Hitto r.y., Pitkäkatu 15 A 7, Jyväskylä, puh.joh Antti Helin Suomen Oppikoulujen Urheilu Hitto r.y., Kiskontie 19 A 15, Helsinki 28. Sihteeri Hannes Syrjälä Suomen Partiopoikajär jestö r.y., Hämeentie 10, Hki 53 Pääsihteeri Toivo Pokkinen : k. Suomen Parti otyttöjärjestö r.y., Annankatu 13 B, Hkl 12 Pääsihteeri Leena Soikkeli k. Suomen PoHisien UrheiluHitto r.y., Ruskeasuo Ratsastushalli, Helsinki Suomen Reserviupseeriliitto r.y., P. Hespenankatu 15 A 4 Helsinki Pää~ihteeri Aimo Raassina, puh. suor Suomen Retkeilymajajärjestö r.y., Yrjönk. 38 B, Hkl 10 Toiminnanjohtaja Erkki Sora kuru, puh k. Stadionin maja Suomen Sotilasurheiluliitto, E-Makasi inin~a~u 8, Hkl 13 puheenjohtaja ev. Olavi Liukkonen, PohJomen Hesperiankatu 37 Helsinki : k: Suomen Tiet~toimisto Oy, Mannerheimintie 18, Helsm~ 10, puh. urheiluosasto : Ja Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastuslntto r.y.,. Topeliuksenkatu 41 a, Hel~in~i ( 179 ~a Suomen VoimistelunopettaJahttto r.y., puheenjohtaja. Keijo Siltanen (Nurmijärvi) Työterveyslaitos, Haartmaninkatu 1, Helsinki Professori Leo Noro.. UrheiluhaUit Oy, Helsinginkatu 25, Helsmkl ~1...:... Ulkoilu- ja urheiluvirasto (Hel~ingin kaupungm), Tomen linja 4, Helsinki 53 puh. v~lhde k Virastopäällikkö Esko Palr~ll~, : UrheilulääketieteeUinen Pohkhntkka, StadIOn, Helsmki Urheihlmuseosäätiö, Stadion, Helsinki 25, Urheilutieto, uutistoimisto, Liisankatu 18 D,. H:lsmkl 17 Urheilutoimittajain Liitto, Box 12111, Helsmkl 13, puheenjohtaja Pentti Vuorio,... k , Sihteeri Voitto Raatikainen :.. : Oy Veikkaus toimisto Ab, Allbertinkatu 30, Helsmki 9, YHopiston Voimistelulaitos, Kasarmikatu 24, Helsinki 1:;,

13 SISÄLLYSLUETTELO UNION ON POIKAA Vauhtia ja voimaa tilanteessa kuin tilanteessa. Kehräävällä käynnil1ä tai jyrisevällä te IlOlla. Aina tarpeen mukaan. UNION toimii autonne moottorin ja kukka ron ne hyväksi. Sivu Akseli Kaskela: Onko kansainvälistä urheiluamme kehitettävä SVUL valtakunnallinen suurjärjestö Urheilun peruskirja Olympiakisat SVUL:n organisaatio Suomen Ampujainliitto Suomen Ampumahiihtoliitto Suomen Golfliitto Suomen Hiihtoliitto Suomen Judoliitto..... Suomen Jääkiekkoliitto Suomen Kanoottiliitto.... Suomen Koripalloliitto Suomen Kuntourheiluliitto $uomen Käsipalloliitto Suomen Kävelyurheiluliitto.... Suomen Lentopalloliitto Suomen Luisteluliitto Suomen Miekkailuliitto Suomen Moottoriliitto Suomen Moottoriveneliitto Suomen Naisten Liikuntakasvatusliitto Suomen Nykyaikaisen 5-ottelun liitto Suomen Nyrkkeilyliitto Suomen Painiliitto Suomen Painonnostoliitto Suomen Pesäpalloliitto Suomen Purjehtijaliitto Suomen Pyöräilyliitto

14 'Suomen Pöytä tennisliitto.., Suomen Ratsastajainliitto Suomen Salamapalloliitto Suomen Soutuliitto..... Suomen Sulkapalloliitto Suomen Suunnistusliitto Suomen Taitoluisteluliitto Suomen Tennisliitto Suomen Uima liitto Suomen Urheiluliitto Suomen Vesihiihtoliitto Suomen Voimisteluliitto SVUL:n Nuoret Etelä-Karjalan piiri Etelä-Pohjanmaan piiri Helsingin piiri Hämeen piiri Kainunn piiri i 78 Keski-Pohjanmaan piiri Keski-Suomen piiri Kymenlaakson piiri Lahden piiri Lapin piiri Länsi-Pohjan piiri Pohjois-Karjalan piiri Pohjois-Pohjanmaan piiri Pohjois-Savon piiri Satakunnan piiri Suur-Savon piiri Uudenmaan piiri ; Varsinais-Suomen piiri IX Suomen Urheilulehti X SVUL:n edustus ulkopuolisissa järjestöissä ym XI Jäsenliittojen ja piirien johto ja toiminta a) Toiminta-alat b) Jäsenliittojen johtoelimet c) Piirien johtoelimet b) Toiminnanjohtajat ja sihteerit e) Jäsenseurojen ja henkilöjäsenten lukumäärä f) Koulutustoiminta g) Kilpailutoiminta h) Taito- ja harrastusmerkkien suoritukset j) Jäsenyys kansainvälisissä liitoissa k) Edustukset pysyvissä kansainvälisissä elimissä.... 1) Edustukset ja osanotto kansainvälisiin kongresseihin ja vastaaviin tilaisuuksiin XII Tieteellisen valiokunnan toiminta kertomus XIII Vuonna 1968 myönnetyt SVUL:n ansiomerki levyk. keet ja viiri t XIV Tilinpäätöstaseet Loppusanat Töölön Urheilu talo Osoite- ja puhelinhakemistot TAULUKKOLIITTEET. keltaiset lehdet.... I-XIII SVUL vuonna 1968 I Yleiskatsaus II SVUL:n jäsenet III SVUL:n kunniajäsenet IV Liittokokoukset V Liittohallitus ja valiokunnat VI SVUL:n keskustoimisto ja toimiston hoito VII SVUL:n urheiluhallit VIII SVUL-viikko Tasavallan presidentin SVUL-viikon tervehdys

15 SVUL:n toimintakertomuksen yhteenvetotaulukot v:lta 1968 N:o N:o N:o N:o N :o N:o N :o 1. Jäsenmäärä piireittäin 2. Jäsenmäärä liitoittain 3. Liittojen koulutustoiminta 4. Piirien valmennus- ja koulutustoiminta 5. SVUL:n filmipalvelun toiminta 6. Liittojen, piirien ja seurojen juhlatilaisuudet ja kokoukset 7. Henkilökohtaiset kilpailut N:o 8. Joukkuekilpailut N:o 9. Julkaisutoiminta N:o 10. Taito- ja harrastusmerkit N:o 11. Uuden Suomen Soihtu

16 Taulukko n:o 1. Seurojen luku ja niiden jäsenmäärä piireittäin v Pii r i Seuroja Miehiä Naisia Poikia Tyttöjä Yhteensä H H Etelä-Karjala Etelä-Pohjanmaa.... Helsinki Häme.... Kainuu Keski-Pohjanmaa.... Keski-Suomi Kymenlaakso Lahti..... Lappi.... Länsi-Pohja.... Pohjois-Karjala Pohjois-Pohjanmaa Pohjois-Savo Satakunta Suur-Savo Uusimaa Varsinais-Suomi Piireihin ilmoittautunut mennessä Liittoihin ilmoittautunut piireihin kuulumattomia Liittoihin ilmoittautuneet järjestöjäsenet, 3 yhdistystä Yhteensä Kyläseuroja Seuroja yhteensä Taulukko n: 02. Seurojen luku ja niiden jäsenmäärät liitoittain v Liitot Piireihin kuuluvia Seuroja Miehiä Naisia Poikia Tyttöjä Yhteensä Jäseniä Seuroja Ampujainl Ampumahiihto! Golfliitto Hiihtoliitto Judoliitto Jääkiekkoliitto Kanoottilii tto Koripalloliitto Kuntourheilul Käsipallolii tto Kävelyurheilul Lentopalloliitto Luisteluliitto Miekkailuliitto Moottorilii tto Moottorivene! SNLL Nykyaik. 5.:ot Nyrkkeilyliitto Painiliitto Painonnosto! Pesäpalloliitto Purjehtija! Pyöräilyliitto pöytätennisl Ratsastajainl Salamapallol Soutuliitto Sulkapallol Suunnistus! Taitoluistelu! Tennisliitto Uimaliitto Urheiluliitto Vesihiihtol Voimistelul SVUL:n Nuoret H H...

17 VI VII Taulukko n:o 5. SVUL:n Filmipalvelun toiminta vuodelta 1968 Taulukko n: 0 6. Liittojen, piirien ja seurojen jublatilaisuudet ja kokoukset Yhteensä Liitto Esityskertoj a Yleisömäärä ol ol, '0;.,. ~ '~":f~ <:: 'ö! III ::3.,. Cl) :::: as B <::.~'3 ::3 +',ol SVUL ol :0 III 0 :0 III Hiihtoliitto ~ 0 0 'oo~ :a >.... ;:: 'ö! 'Qj ::3... := g ~ ~ Jääkiekkoliitto 2~~ Koripalloliitto Kuntourheiluliitto Käsipalloliitto Lentopalloliitto Nyrkkeilyliitto Painiliitt,o 527 Painonnostoliitto 1 ~ 927 Pesäpalloliitto Ratsastajainliitto Suunnistusliitto ,25 Tennisliitto Uimaliitto Urheiluliitto ~ Voimisteluliitto SVUL:n Nuoret Uimaopetus- ja hengenpelastusliitto 2 1.0:~ ~Y~h~t-ee-n-s~ä--~1~. 7~ ~96 Filmikopioita 451 kpl...., Z p..",.,..!0 1Il 0 ::3 "" c?lq) ::3 ~ ~ Etelä-Karjala Etelä-Pohjanmaa Helsinki Häme Kainuu Keski-Pohjanmaa Keski-Suomi Kymenlaakso Lahti Lappi Länsi-Pohja... " Pohj ois-karj ala Pohjois-Pohj anmaa Pohjois-Savo Satakunta Suur-Savo Uusimaa Varsinais-Suomi Yhteensä Liitot yhteensä Kaikkiaan

18 .~ Taulukko n:o 7. Henkilökohtaiset kilpailut ' +' ::l +' ::l ::l ~ ~ 0. Q 21 +' +' ~ '", 4i S t.: :as en ~ 'Ci! '" 0 +'... i ol '" s:: s:: ~~ ",en s::'" 5.e: ::: äl ::l '" '" rn ~ P-.s:: ~~ :::: rn...,> :>< Ö rn~ s:: ol '" ~ ~~ );l i:i;:;; '" Suomen Ampujainliitto " Suomen Ampumahiihtoliitto Suomen Golfliitto Suomen Hiihtoliitto Suomen Judoliitto Suomen Kanoottiliitto Suomen Kävelyurheiluliitto Suomen Luisteluliitto Suomen Miekkailuliitto Suomen Moottoriliitto Suomen Moottoriveneliitto Suomen Nykyaik. 5-ot liitto Suomen Nyrkkeilyliitto Suomen Painiliitto Suomen PainonnostoliLtto Suomen Purjehtijaliitto Suomen Pyöräilyliitto Suomen Pöytätennisliitto , Suomen Ratsastajainliitto Suomen Soutuliitto Suomen Sulkapalloliitto Suomen Suunnistusliitto Suomen Taitoluisteluliitto Suomen Tennisliitto Suomen Uima liitto Suomen Urheiluliitto Suomen Vesihiihtoliitto Suomen Voimisteluliitto Yhteensä Henkilökohtaisissa kilpailuissa oli yhteensä kilpailusuoritusta. Taulukko n:o 8. Joukkuekilpailujen lukumäärä v ; 4i..., en +' 0. :l.~.~.5.::; '" en.2.:..... S :as '" ::l ~.: s:: >xl... en ~»'" ol.~... :l ~:::: :gj s:: '" ol''; ö "'", '" rn rn "'en Sol -" '" '".5", s r:: :as 0 ~ 3 '~.g '" :l :l O '~ al'~ a' ~ :5!:l'~ :al.~ 2:l '" 0 );l ", :l'"......, );l '" ti~ ~~ J '3.s:: rn rngl );lgl i:i; P-. '" id :><» p:; H '" >il U Q.~ :>< Jääkiekkoilu Koripalloilu Käsipalloilu Len topalloilu Salamapalloilu Pesäpalloilu Vesipalloilu Yhteensä Joukkuekilpailuissa oli yhteensä kilpailuosanottoa.

19 x XI Julkaisija SVUL Ampujainliitto Ampumahiihtoliitto Hiihtoliitto Taulukko n:o 9. Julkaisutoiminta Julkaisu Suomen Urheilulehti.... Vuosikirja Tiedotuslehti Urheilijan Joulu.... SVUL:n Osoite- ja puh.n:o Ampujainlehti Tulosluettelo..... Toimintakertomus..... Sääntökokoelma N:o 2 Hiihtäjä -68 " " 3....,,4 " ".... Jääkiekkoliitto Juhlavuoden kansainvälinen peliohjelma.... Jääkiekkokirja Koripalloliitto Koripallolehti Basket.... Kuntourheiluliitto Kunnon lehti Toimintakertomus.... Testauskampanija esitteet 1 ja II Lentopalloliitto Sarjakirja Pöytäkirja Luisteluliitto Vuosikirja Pikaluistelija-Iehti Valmennusohjeita miehille.... naisille nuorille.... tytöille.... Moottoriliitto pojille Moottoriurheilu " Moottoriveneliitto Veneenohjaajan käsikirja.... Pohjoismaiset matkailuveneiden kilpailusäännöt.... Naisten Liikunta- Kisakenttä kasvatusliitto SNLL:n vuosikirja.... Amerikan kiertueen ohjelma. 1 :ol... :ol :ol El ol "'::::l ol r::.... ~... ol Q) Po...!c: g r:: Q) :ol.~..!c:... 0 Q) :ol '" 1:: r:::ol..!c:: ol Q):ol Q) El..!c:'".~ ;3 :~ ;3:ol ",:ol ~ > 'CiJ El!'~.1""'4... ol '" ~.Q ~~ Z 'CiJ ~.=l ~» Nyrkkeilyliitto Painiliitto Pesäpalloliitto Purj eh tij alii tto Pyöräilyliitto Pöytätennisliitto Ratsastajainliitto Sulkapalloliitto Suunnistusliitto Liisa Orko: Kuntohihnaopas.. Kurssiohjelma Kurssiohjelma, engl..... Naisvoim. päiväjuhlaohj..... Mainosjulisteita.... Kehä.... Osoite- ja kilpailukalenteri Näin opit painimaan..... Pesäpalloväen Joulu Pesäpallokalenteri.... Pesäpallon pelisäännöt.... Nuorten Pesäpallo-opas.... SPL:n Käsikirjan vuosiliite 1968 Kilpailukalenteri vuotisjulkaisu Pöytä tennis Hippos Sulkapallopelin Säännöt.... Spelregler för Badminton Suunnistaja Kansainväliset suunnistusrataohjeet Ohjeita suunnistuskilpailujen järjestäjille Ohjeita suunnistuksen seuraja piirikouluttajille II valmennus.... Suunnistajan harjoituspäiväkirja.... Naisten ja tyttöjen toimintavuoden 1969 muistio.... Tennisliitto Tenniskäsikirja..... Vuosikertomus Arsberättelse Uimaliitto Uinti-lehti.... Uinti Urheiluliitto Yleisurheilu.... Yleisurheilu Toimintakertomus Seuravalmentajan muistio Lähettämisohjeita Lisäyksiä ja korjauksia yleisurheilun kilpailusääntöihin.. The best finnish performers Vesihiihtoliitto Kilpailusäännöt Lisenssit Liiton säännöt Kilpailutaulukot.... Etelä-Karjalan Karjalan Urheiluväen Joulu plln Etelä-PohjanmaanLakeus Urheilee-joulujulkaisu piiri Toimintakertomus

20 XII XIII Suomi-Eesti käsiohj Taulukko 10. Taito- ja harrastusmerkit v Västernorrlands Gymnastikförbund E-P-Muu Suomi Piirikisat SVUL:n jäsenliitot Luokka- Harrastus- Yhteensä Yleisurheilumuistio merkkejä merkkejä Pesäpallosarjat Olympiakatsastus käsiohjelma E-P-Häme käsiohj Suomen Ampujainliitto Maakuntaviesti käsiohjelma Suomen Ampumahiihtoliitto 928 Helsingin piiri Toimintakertomus v :lta Suomen Golfliitto 2 2 Yleisurheilun muistio vuonna Suomen Hiihtoliitto Suomen Judoliitto Hämeen piiri 60-vuotishistoria Suomen Kanoottiliitto 97 Kainuun piiri Urheileva Kainuu Suomen Kuntourheiluliitto Toimintakertomus Suomen Luisteluliitto Keski-Pohjan- Piirin toimintakertomus.., Suomen Naisten Liikunta- 723 maan piiri Keski-Pohjanmaan Urheilu- kasvatusliitto 723 väen Joulu Suomen Nyrkkeilyliitto Pesäpallosarjat....., Suomen Painiliitto Yleisurheilumuistio Suomen Painonnostoliitto Keski-Suomen Piirilehti Keski-Suomen Ur- Suomen PurjehtijaIii1lto 44 piiri heilu Suomen Pöytätennisliitto Vuosikertomus Suomen Ratsastajainliitto , Kymenlaakson Kymen Urheilu Suomen Suunnistusliitto piiri Kymen Urheilu, joulu! Suomen Uimaliitto Yleisurheilumuistio Suomen Urheiluliitto Lahden piiri Kisapiiri Suomen Vesihiihtoliitto Länsi-Pohjan piiripiirin toimintakertomus Suomen Voimisteluliitto Matkailuopas..., Pohj ois-karj alan Piirin toimintakertomus vuopiiri delta Pesäpallosarjat Piirin y leisurheilukalen teri , Pohjois-Pohjan- Piirin toimintakertomus maan piiri "Pohjoisesta tuulee" Pohjois-Savon Piirin toimintakertomus piiri Piirin hiihtokalenteri Piirin yleisurheilukalenteri Satakunnan piiri Satakunnan Urheiluviesti Satakunnan Urheiluväen Joulu Toimintakertomus Satakunnan Kisojen opas Suur-Savon piiri Suur-Savon urheilu Uudenmaan piiri Urheileva Uusimaa Yleisurheilukalenteri Varsinais-Suomen Piirin toimintakertomus piiri Varsinais-S uomen Kisaviesti Yhteensä Yhteensä

Suur-Savon puri. Puheenjohtajan tervehdys

Suur-Savon puri. Puheenjohtajan tervehdys Suur-Savon puri Puheenjohtaja Bruno Arjanko Piiri on perustettu 909 Mikkelin piirinä ja 9 Savonlinnan piirinä, jotka yhtyivät 933 Suur-Savon piiriksi, jolla nimellä rekisteröity 950. Vuonna 969 seuroja

Lisätiedot

SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS r.y. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1967. Helsinki

SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS r.y. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1967. Helsinki " SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS r.y. Helsinki HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1967 Lähestyvien kisojen vuoksi on toiminta kertomusvuonna tähdännyt valmennuksen tehostamiseen. Valmennettavien lukumäärää

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951 SUOMEN VOMSTELU JA URHELULTON TOMNTAKERTOMUS V. 1945 * HELSNK 1951 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto vuonna 1945. Helsinki 1951 Kauppalehti Oy:n Kirjapaino Kun aikaansaadun välirauhan jälkeen yhteiskunnallinen

Lisätiedot

TOIMINTAVUODELTA 969. Suomen Olympiayhdistys r.y.

TOIMINTAVUODELTA 969. Suomen Olympiayhdistys r.y. KERTO US TOIMINTAVUODELTA 969 Suomen Olympiayhdistys r.y. S isä 1 1 Y s 1 u e t tel 0 1 YLEISKATSAUS sivu 1 II JÄSENISTÖ, TOIMIELIMET JA HALLINTO Jäsenistn VaI tuusk 1.l.nta Puheenjohtajisto Hallitus,

Lisätiedot

Bryssel Berliini (DDR) Varsova

Bryssel Berliini (DDR) Varsova " Bryssel Berliini (DDR) Varsova Kolme mielenkiintoista kaupunkia. Kaikki erityyppisiä ja omalla tavallaan viehättäviä. Nyt voitte lentää myös näihin kaupunkeihin kotoisesti Finnairin koneilla. Brysseliin

Lisätiedot

~.. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta. HELSINGISSÄ 1960 TYOVÄEN URHEILULIITTO r.y.

~.. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta. HELSINGISSÄ 1960 TYOVÄEN URHEILULIITTO r.y. ~.. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 1959 HELSINGISSÄ 1960 TYOVÄEN URHEILULIITTO r.y. I Hämeenlinna 1960 - Kirjapaino Jaarli SISÄLTÖ Sivu Johdanto 5 Liiton hallinto elimet..............................

Lisätiedot

H llituksen toimitltakertomus vuodelta 1966,

H llituksen toimitltakertomus vuodelta 1966, SUOMEN OLYMPIAYHIDISTYS ry. Hels' i H llituksen toimitltakertomus vuodelta 1966, YhdistYKsen "vai tuuskunnan vuosikokouksen 10.5. 1966 -hyväksy. män hallituksen esityksen mukaisesti on valmennustoimintaa

Lisätiedot

SVUL:n Nuoret SUOMEN MESTARIT 1978 JOHTOKUNTA 1979 PEKKA OJONEN

SVUL:n Nuoret SUOMEN MESTARIT 1978 JOHTOKUNTA 1979 PEKKA OJONEN V. 1978 esiintyi vastakohtaisuuksia liiton luottamusja toimihenkilötasoilla, jotka julkisuudessa saivat enemmän huomiota kuin varsinainen voimistelutoiminta. Erimielisyydet saatiin kuitenkin poistumaan

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINT AK.ERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1955

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINT AK.ERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1955 TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINT AK.ERTOMUS VUODELTA 1954 HELSINGISSÄ 1955 TYOVÄE... URHEILULIITTO R.Y. Liittoneuvoston sääntömääräisen kokouksen ASIALUETTELO l. Kokouksen avaus - Liittoneuvoston puheenjohtaja.

Lisätiedot

TOIMINTAVUODELTA 1968

TOIMINTAVUODELTA 1968 KERTOMUS TOIMINTAVUODELTA 1968 1 kulta 2 hopeaa 2 pronssia 1 ku Ita 2 hopeaa 1 pronssi Suomen Olympiayhdistys r.y. - 2 - J ä sen i s t ö.. Yhdistyksen jäsenistössä ei toimintavuoden aikana tapahtunut muutoksia.

Lisätiedot

., - POHjOIA-YHTIöT POHJOLA SUOMI-SALAMA EUROOPPALAINEN ILMARINEN

., - POHjOIA-YHTIöT POHJOLA SUOMI-SALAMA EUROOPPALAINEN ILMARINEN SNA. SVUL:N JASEN, HYÖDYT YHTESTYÖSTÄ POHJOLAN KANSSA Suomen Valtakunnan Urheiluliitto on sopinut maamme johtavan vakuutusyhtiöryhmän, Pohjola-yhtiöiden, kanssa yhteistyöstä vuosina 1987-1990. Tästä koituu

Lisätiedot

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952 t.. YOVä~~ Urheiluliiflo r A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1951 HELSINGISSÄ 1952 T Y 0 V Ä E N U R HEI L U L I I T TOR. Y. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0 .. SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 + HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0 Suomen Voimistelu -ja Urheiluliitto vuonna 1936. Olyrnpialaisvuosi 1936 oli

Lisätiedot

R LJ. (.0 Ii CJ) \.0 TOIMINTAVUODELTA 1964 KERTOMUS KOLME KULTAA NELJÄ HOPEAA KOLME PRONSSIA KOLME KULTAA KAKSI PRONSSIA. Suomen Olympiayhdistys r.y.

R LJ. (.0 Ii CJ) \.0 TOIMINTAVUODELTA 1964 KERTOMUS KOLME KULTAA NELJÄ HOPEAA KOLME PRONSSIA KOLME KULTAA KAKSI PRONSSIA. Suomen Olympiayhdistys r.y. KERTOMUS TOIMINTAVUODELTA 1964 ~ Z \.0 Z CJ) (.0 Ii R LJ C ~... KOLME KULTAA NELJÄ HOPEAA KOLME PRONSSIA KOLME KULTAA KAKSI PRONSSIA Suomen Olympiayhdistys r.y. - 2 - J ä sen i s t ö. Yhdistyksen jäsenmäärä

Lisätiedot

x. SVUL:n tilinpäätös... \... 58

x. SVUL:n tilinpäätös... \... 58 70 x. SVUL:n tilinpäätös............ \............. 58 XI. XII. XIII. Talousasiat Vuonna 1956 myönnetyt SVUL:n ansiomerkit, plaketit ja standaarit Loppusanat SVUL:n Tuen toiminta v. 1956...............

Lisätiedot

11 Nl L TAE R T M U. Suomen Olympiayhdistys r.y.

11 Nl L TAE R T M U. Suomen Olympiayhdistys r.y. -. 11 Nl L TAE R T M U 19 1 Suomen Olympiayhdistys r.y. KERTOMUS TOI MlN T A V U 0 DEL T A 1 9 7 1 Suomen Olympiayhdistys ray. .- S 1 S Ä L T b 1 YLEISKATSAUS II JAS:CNISTÖ, TOIMIELIMET ja HALLINTO Jäsenistö

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y.

TOIMINTAKERTOMUS. TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. TOIMINTAKERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. 1977 TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1977 ISBN 951-9375-08-2 SISÅLTÖ Liikuntapoliittinen katsaus.......................................

Lisätiedot

Suomen Valtakunnan Urheiluliiton VUOSIKIRJA 1966. ja SVUL:n VUOSIKERTOMUS 1965

Suomen Valtakunnan Urheiluliiton VUOSIKIRJA 1966. ja SVUL:n VUOSIKERTOMUS 1965 Suomen Valtakunnan Urheiluliiton VUOSIKIRJA 1966 ja SVUL:n VUOSIKERTOMUS 3 Eteenpäin ylöspäin Urheilun aate on Suomen kansan keskuudessa voittanut erittäin laajat kannattajajoukot. Parhaana osoituksena

Lisätiedot

Työväen Urheiluliitto r.y. 1976 TOIMINT AKERTOMUS

Työväen Urheiluliitto r.y. 1976 TOIMINT AKERTOMUS Työväen Urheiluliitto r.y. 1976 TOMNT AKERTOMUS TYÖVÄEN URHELULTTO r.y. TOMNTAKERTO~US VUODELTA 1976 Kansikuva: TUL :n nuorten talvipäivät Jyväskylässä osoittivat TUL:n nuorisotyön voiman. Päivien korkeatasoiseen

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 19"7. sekä vuoden 1948 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN. asialuettelo.

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 197. sekä vuoden 1948 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN. asialuettelo. TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 1" sekä vuoden 1 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN asialuettelo ja esityslista HELSINGISSÄ 1 / TYOVÄEN URHEILULIITTO J TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y.. TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1975 Työväen Urheiluliitto r.y.

TOIMINTAKERTOMUS 1975 Työväen Urheiluliitto r.y. TOIMINTAKERTOMUS 1975 Työväen Urheiluliitto r.y. UR -H!ILUKI~.JASTO N2 TYöVÄEN URBEILULDTI'O r.y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1975 Kansikuva: TUL:n vuoden 1975 parhaaksi urheilijaksi valittiin keihäänheittäjä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1969

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1969 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1969 37 JÄSENLIITTOA JA 18 PIIRIÄ 3.847 SEURAA. 744.336 JÄSENTÄ 384 MAAOTTELUA 27 URHEILUSSA 173.040 KOULUTUSTILAISUUTTA, JOISSA 2.991.106 OSANOTTAJAA 57.125 KILPAILUA JA OTTELUA,

Lisätiedot

SE. aavuttaja Tulos, paikka, vuosi. Laji. 100 m aj. 20.38 Matti Y rjölä Tampere 1972. 63.50 Pentti Kahma Ylivieska 1971. Korkeus.

SE. aavuttaja Tulos, paikka, vuosi. Laji. 100 m aj. 20.38 Matti Y rjölä Tampere 1972. 63.50 Pentti Kahma Ylivieska 1971. Korkeus. Laji Kuula aavuttaja.8 Randy M atso n College Station 969 EE aav uttaja. H artmud Brieseneck [-S, Potsdam 9 PE Tulos, p?ikka, vuosi 0.8 Matti Yrj ölä Su Tampere 9. aavuttaja 0.8 Matti Y rjölä Tampere 9

Lisätiedot

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä Liit~ m 1 lt~:n pk:an 12/49. "Koko kansan ki~at" 0 200.000:- 1 0 350.000:- UTT:n asettama massakilpailutoimikunta esittää, et ~ä liiton 30-vuotisjuhlan merkeissii järjestettäisiin 1 0 7-30.9.49 välisenä

Lisätiedot

Suur-Savo. Nai -- URrl'=:ILUK1RJASTO

Suur-Savo. Nai -- URrl'=:ILUK1RJASTO Suur-Savo URrl'=:ILUK1RJASTO Nai -- Piiri on perustettu 1909 Mikkelin piirinäja 1911 Savonlinnan piirinä. Nämä yhtyivät 1933 Suur-Savon piiriksi, jolla nimellä se rekisteröitiin 1950. Tänä vuonna piirissä

Lisätiedot

työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä

työ:;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... 'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta 1950 sekä vuoden 1951 sään tömääräisen LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO HELSINGISSÄ 1951

Lisätiedot

Suomen Judoliitto TIMO HARJU

Suomen Judoliitto TIMO HARJU nen, 225,6. - Yhdistetty: 1. Karl Lustenberger, SUI (214,1/208,345) 422,445, 2. Rauno Miettinen (207,8/ 208,840) 416,640, 3. Jouko Karjalainen (197,2/ 219,100) 416,300, 6. Jukka Kuvaja (211.58/192,10)

Lisätiedot

SUOMEN KEILAILULIITON TOIMINTAKERTOMUS KILPAILUKAUDELTA 2001-2002

SUOMEN KEILAILULIITON TOIMINTAKERTOMUS KILPAILUKAUDELTA 2001-2002 SUOMEN KEILAILULIITON TOIMINTAKERTOMUS KILPAILUKAUDELTA 2001-2002 64. toimintakausi - 1 - TOIMINTAKERTOMUS 2001-2002 Suomen Keilailuliiton 64. toimintakausi oli edelleen muutoksen ja kehittämisen aikaa.

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0 SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 + HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton toiminta vuonna 1931. HelSinki 1932. Kauppalehti Oy:n Kirjapaino.

Lisätiedot

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan...

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan... Kokous 14/50-4. jestiijicn suorittaa. _'iiritoi... i:jtoihin ko e ajoiksi otettaisiin tilapäi e työnt dd jl:. taikka piirisiht eerin tehtävän pall~ :iotoimena hoitaisi j oku piiri toimikunnan j äse!1istb;..

Lisätiedot