veikaten voitat ~ SVUL:n Tuki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "veikaten voitat ~ SVUL:n Tuki"

Transkriptio

1 SVUL:n Tuki veikaten voitat ~ Vuosi 1968 oli SVUL:n Tuen kahdeskymmenes toimintavuosi. Kertomusvuoden toiminta oli edellisvuosien kaltaista lahjoitusten hankintaa, kannatusilmoitusten valmistelua Suomen Urheilulehdelle ja SVUL:n muille julkaisuille sekä suunnittelutyötä tulevia varainkeräyksiä varten. Myynnissä oli edelleen kukkasrahaston adressi Suurempia toimenpiteitä varojen keräyksessä vältettiin, koska käynnissä oli laajamittaiset olympiakisojen varojenkeräykset, jotka sitoivat järjestöväen voima Neuvottelukunta kokoontui vuosikokoukseensa Helsingissä hotelli Helsingin juhlakerroksessa Läsnä oli 16 henkilöä. Tärkeimmistä päätöksistä mainittakoon: _ hyväksyttiin toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta _ 1967; vahvistettiin kannatusjäsenmaksuksi vuonna 1968 henkilöjäseniltä 50 mk ja yhteisöjäseniltä 250 mk; neuvottelukuntaan valittiin uusina jäseninä seuraavat henkilöt: pääjohtaja Olavi Mattila, toimitusjohtaja Mika Tiivola ja toimitusjohtaja Seppo Konttinen. Neuvottelukunnan kokoonpano vuonna 1968 oli seuraava: E s toi a, Jaakko, johtaja, puheenjohtaja A n g e r v 0, Tauno, varatuomari B e r ne r, Arne, toimitusjohtaja E h r n r 0 0 t h, Göran, pankinjohtaja v. F r en c keli, Christoffer, pankinjohtaja Hei k k i 1 ä, Pentti, vuorineuvos HelI b e r g, Raul, kauppaneuvos He r n b e r g, Gunnar, vuorineuvos H e t e m ä k i, Päiviö, varatuomari H i eta n e n, Lauri, vuorineuvos H 0 n kaj u u r i, Paavo, vuorineuvos 1 h a m u 0 t i 1 a, Veikko, agronomi K a n g a s, Esko, professori Kas k e 1 a, Akseli, sosiaalineuvos K i n n u n e n, Lennart, kauppaneuvos K i v e k ä s, Lauri, vuorineuvos K i vei ä, Erkki, toimitusjohtaja K 0 n t t i n e n, Seppo, pääjohtaja K 0 s k elo, Aarne, pääkonsuli K 0 s ken 0 j a, S. A., johtaja K 0 t kas, Kallio, varatuomari 301

2 L e h t i n en, Wm., vuorineuvos Le i n b e r g, Yrjö, fil.tohtori L y y t ikä i n en, Olli, toimitusjohtaja M a t t i 1 a, Olavi, pääjohtaja N i em i, J. E., pääjohtaja N i s ula, Aarno, varatuomari N u r m i, Paavo, johtaja o i t t i n en, Osmo, toimitusjohtaja o r k 0, Risto, kauppaneuvos P a r t a n en, Erkki, vuorineuvos Ra n g eli, J. W., pankinjohtaja R i n t a k 0 s k i, Kauno, kauppatieteen maisteri Saa r i n en, Severi, kauppaneuvos T i i voi a, Mika, toimitusjohtaja W a 1 den, J. W., vuorineuvos W e t t e r s t r a n d, H., kauppaneuvos Vii m a, Eero, vuorineuvos Vi r k kun en, Matti, paäjohtaja Neuvottelukunnan työvaliokuntaan ovat kuuluneet SVUL:n Tuen puheenjohtaja johtaja Jaakko Estola puheenjohtajana, toimitusjohtaja Arne Berner varapuheenjohtajana, jäseninä vuorineuvos Eero Viima, toimitusjohtaja Osmo Oittinen ja toimitusjohtaja Kallio Kotkas. Työvaliokunta kokoontui toimikauden aikana 3 kertaa. SVUL:n Tuen sihteerinä ja taloudenhoitajana on toiminut SVUL:n isännöitsijä Vilho Nurmi. Tilintarkastajina ovat toimineet ylikamreeri Sulo Järvinen ja ekonomi Ilmari Honkanen. LIHASKIPUIHIN GALL:lSAL Reumasärky. noidannuoli ja lihaskipu iskevät äkkiarvaamatta. Epämiellyttävään. yllätykseen ~ n sen vuoksi parasta varautua JO etukäteen pitämällä Gallisalia aina lääke kaapissa. Gallisal auttaal Gallisal katkaisee reumakivulta kärjen. GALLlSAL-L1NIMENTTI Gallisal-voiteen lisäksi apteekeissa nyt myös Gallisal-linimentti. Sopii erikoisen hyvin myös kaikille urheilua ja liikuntaa harrastaville harjoitusten Ja kilpailujen yhteydessä käytettäväksi. Apteekeista reseptittä. Oy ROH TCl Ab Tammisaari SUOMEN URHEI L UVÄ EN HOVIHANKKIJA YHTYNEET PUKUTEHTAAT OY Leijona-pukimia kautta maan: SOKOS-TAVARATALOT LEIJONA-PUKIMOT SOK-OSUUSKAUPAT

3 TöÖLÖN URHEILUTALO Töölön Urheilutalosäätiön neljäs toimintavuosi joka alkoi heinäkuun 1 pnä 1967 ja päättyi kesäkuun 30 p~ä 1968 oli urheilutalon ja sen urheiluhallien käytön ensimmäinen koko vuosi, sillä saatiinhan talo käyttöön vasta neljä kuukautta ennen tämän kertomusvuoden alkua. Nyt vasta voidaan ensimmäisen kerran tarkastella talon suunnittelun onnistuneisuutt~, sen ~almistumiseen liittyvien suurten odotusten täyttymista samol~ kuin yleensä talon käyttöarvoa, käyttötaloutta ja taloudellista kannattavaisuutta. Jo talon valmistumisvaiheessa voitiin todeta Töölön Urheilutalon edustavan meillä huomattavaa saavutusta. Parhaiten se?n ilmennyt ~iistä. ~ierasmaalaisten urheilujärjestöjen johta JIen lausunnoista, JOlta he ovat antaneet vierailtuaan Töölön Urheilutalossa. Tällöin on havaittu, että se mikä meillä nyt on toteutetu, on pohjoismaisissa naapureissamme jo pitkään?llut k~ukaisena haaveena. Eri maiden keskusliittojen johta Jaryhmat ovat tehneet matkoja maahamme vartavasten Töölön Urheilutaloon tutustumista varten. Vieraita on viehättänyt yhtä suuresti talon yleissuunnittelu, erikoisratkaisut kuin rakennustyön rahoittaminen sekä talon käyttö ja hoito. Kertomusvuosi oli maamme talouselämässä varsin raskas. Su.ome~ markka devalvoitiin syksyllä 1967 ja inflaatiokehitys ~~~~th kustannuksiin ja lainojen korkoihin. Kun säätiö ei vielakaan saanut veikkausvoittovaroista rakennusavustusta säätiön tal?us on ollut vaikeuksissa, mutta tyydytyksellä v~idaan kwtenkin todeta, että Töölön Urheilutalon käyttötalous on terveellä pohjalla. Säätiön valtuuskunnan muodostaa Suomen Valtakunnan Urheiluliiton liittohallitus. Sen valitsemana ovat säätiön hallitukseen kertomusvuonna kuuluneet seuraavat henkilöt: Puheenjohtajana: sosiaalineuvos Akseli Kaskela Helsingin kaupunginhallituksen nimeäminä jäseninä: talousarviopäällikkö Erkki Linturi ja osastopäällikkö Esko Numminen sekä Työterveyssäätiön nimeämänä: professori Leo Noro ja SVUL:n Helsingin piirin nimeämänä jäsenenä: lainsädääntöneuvos L. H. Salonen 304 Vapaastivalittavina jäseninä: sosiaalijohtaja Erkki Palolampi, toimitusjohtaja Erkki Kivelä, toimitusjohtaja Jukka Uunila, rouva Liisa Orko, johtaja Arne Berner kaikki Helsingistä sekä diplomi-insinööri Tauno Salonen K~kemäeltä ja toimitusjohtaja Aatos Vuolle-Apiala Koskenpäästä. Hallituksen varapuheenjohtajina ovat toimineet toimitusjohtaja Erkki Kivelä ja professori Leo Noro. Hallituksen sihteerinä on toiminut SVUL:n pääsihteeri Aaro Laine ja kiinteistön isännöitsijä Vilho Nurmi. Vuosikokous Valtuuskunta piti sääntömääräisen vuosikokouksensa marraskuun 11 pnä 1967 Töölön Urheilutalon suuressa kokoussalissa. Kokouksessa hyväksyttiin yksimielisesti edellisen toimintavuoden ( ) toiminta kertomus, vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin tilivelvollisille vastuuvapaus toimintavuoden tileistä ja hallinnosta. Valtuuskunta totesi tyydytyksellä, että oloissamme rohkea yritys, suurisuuntaisen ja monipuolisen urheilutalon toiminta oli käynnistynyt suunnitelmien mukaisesti ja jo ensimmäiset käyttökuukaudet ( ) osoittivat niin uimahallin, suuren palloiluhallin kuin myös kuntokoulun saaneen urheilua harrastavien helsinkiläisten jakamattoman suosion. Vaalikokous Valtuuskunnan sääntömääräinen vaalikokous pidettiin toukokuun 24 pnä 1968 niin ikään Töölön Urheilutalon suuressa kokoussalissa. Hallituksen esittämä toimintasuunnitelma samoin kuin talousarvio toimintavuodelle hyväksyttiin yksimielisesti. Samoin hallituksen vaali oli yksimielinen. Tilintarkastajat Säätiön tilintarkastajina ovat kertomusvuonna toimineet säätiön valtuuskunnan vaalikokouksessa toukokuun 29 pnä 1967 valitsemat henkilöt: Helsingin kaupunginhallituksen nimeämänä kaupunginreviisori tohtori Sigfrid Törnqvist sekä vaalikokouksessa ehdotettuina maisteri Olle V. Salmi (KHT) ja ylikamr~eri Sulo Järvinen. Säätiötä kohtasi suruviesti, joka kertoi, että tohtori Sigfrid Törnqvist, joka oli säätiön perustamisesta alkaen toiminut vaativana ja samalla ohjaavana tilintarkastajana, oli kuollu ~o SVUL 305

4 Urheilutilojen käyttö Talon urheilutilojen käytön hoidosta on vastannut Suomen Valtakunnan Urheiluliitto, jonka toimitaloksi säätiö on talon suunnitellut ja rakentanu Säätiön hallituksen tarkoituksena talon suunnitteluvaiheessa oli urheilutilojen hoitaminen säätiön toimesta, mutta hallitus luopui siitä ja sopi asiasta SVUL:n kanssa. Nyt kun ensimmäinen täysi urheilutalon käyttövuosi on kulunut, talon urheilutilojen hoitamisen eri ratkaisut ovat paremmin arvioitavissa. Monet näkökohdat puoltavat edelleen sitä, että urheilutilat hoitaa talon varsinainen käyttäjä, sillä vastatessaan yli 10 vuotta SVUL:n entisen toimitalon, Yrjönkadun uimahallin kehittämisestä ja menestyksellisestä hoitamisesta SVUL saavutti erinomaisen kokemuksen. Toimiihan SVUL:ssa luottamushenkilöinä urheiluhalli en toimintaan perehtyneitä henkilöitä, jotka antavat keskusliitolleen kustannuksitta arvokasta apua, mikä koituu koko talon ja säätiön hyväksi. Kannattavuuslaskelmat olivat varsin varovaiset SVUL:n lupauduttua vastaamaan hallien hoidosta ja niinpä vu oden mittaan osoittautuikin, että hallien käyttö ja sen kautta niiden taloudellinen tuotto oli laskelmia parempi. Toisaalta voitiin niin ikään todeta, että vahvistetut tuntimaksut, jotka olivat tavanmukaisia hintoja vähän suuremmat, osuivat oikeaan, sillä helsinkiläisten tutustuttua taloon ja sen tarjoamiin palveluksiin hintoja ei ole moitittu liian suuriksi. Uimahallissa ylitettiin jo maaliskuussa 1.000:n päiväkäynnin määrä ja huhtikuun alkupuolella käynnin määrä. Samoin pallohallin ja kuntokoulun kaikki tunnit tulivat loppuunmerkityiksi ja halleissa on vallinnut täystyöllisyys aamusta klo 07 :stä iltaan klo 22 asti. Kokoustilojen käyttö Urheiluhallitilojen lisäksi Töölön Urheilutalon kokous- ja neuvottelutilat muodostavat urheilun keskusliiton ja sen jäsenliittojen sekä Helsingin piirin joustavan ja tar koituksenmukaisen työskentelyn edellyttämät toimintatila Samoin kuin varsinaiset urheilutilat ovat saaneet täyden tunnustuksen, myös kokoustilat ovat osoittautuneet erittäin hyvin tarkoitustaan vastaaviksi. Valitettavasti vain näiden tilojen taloudellinen tuotto ei lähimainkaan vastaa urheiluhallitilojen tuottoa. SVUL on pitänyt liittokokouksensa suuressa pallohallissa, joka sopiikin erinomaisesti juhlasaliksi. Suuri kokoushuone, joka samalla on talossa toimivien liittojen ja muiden vuokralaisten henkilökuntien lounasravintola, 306 on ollut jokapäiväisessä ja varsin ahkerassa käytös~ä. S ääti~n valtuuskunta on pitänyt siinä kokouksensa, samom SV,?L:n liittohallitus. Sali on riittänyt SVUL:n liittojen j~ Hels~gm piirin vuosikokousten pitoon ja aiv~.~r.in~maise? tilan. sa~1 on tarjonnut liittojen ja piirin lehdlstotilalsu~slen~ er~la~s~en vastaanottojen ja juhlien pitoon. Automaattisesti t?lm l,:~~e pimennysverhoineen, valkokankaine~n.. ja ~uine havamtoval ~ neineen suuri kokoussali on momkayttomen koulutus- Ja luentosali. Samassa YK-tasossa olevat kaksi kokousk~.bin~~~ia.. o~ at samoin suuruudeltaan sopineet suunniteltuun ka::ttoo~sa lll~tojen ja piirin johtokuntien ja valiokuntien samom kuln mulden työryhmien neuvonpitoon ja kokouksiin. Kokoustilojen hoidosta ja käytön valvonnasta on vastannut urheiluhallien tapaan SVUL, joka myös on,:u?krann~~ talon keittiön ja tarjoilutilat niin, että kokoustilolhm on liittynyt ruoka- ja virvoitusjuomapalvelu. Toimistotilojen käyttö Toimistotilojen käytössä ei ole kertomusvuotena tapahtunut mitään muutoksia edellisestä vuodesta.. SVUL on vuokrannut keskustoimistonsa, liittojensa Ja Helsingin piirinsä käyttöön VII, VI ja V kerrokset.~ekä I ke~roksen toisen siiven. Näihin tiloihin kuuluu myos OlympIakomitean toimistohuone ja Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton kaksi toimistohuonett~... IV ja III kerros (jotka ovat urheilumme Jatkuvan kehity~sen ajanoloon vaatimia lisätiloja) on vuokrattu 5 vuoden SOPImuksella Oy Union-Öljy Ab:lle. II kerros ja I kerroksen toinen siipi samoin kuin YK-kerro~tason toinen siipi on vuokrattu Työterveyssäätiölle,. jo?ka to~minta erikoistiloineen ja - osastoineen luontevasti Ja myos urheilua auttavana liittyy talon muuhun käyttöön. ~alon kuntokoulu ja palloiluhalli liittyvät lisäksi TyöterveyslaItoksen muihin liikuntatiloihin ja kuntouttamistiloihin.. Näistä kaikista tiloista Töölön Urheilutalosäätiö kantaa yleisen vuokratason mukaista vuokraa ja ns. varatilojen vuokr~aminen on ratkaistu kerroksittain ja. siten, että vuokralaiset ovat pitkäaikaisia ja maksukykyisiä. Autohallien käyttö Autohallien hoito jouduttiin kertomusvuoden aikana järj~stämään uudelleen. Autohallien hoito tuotti alkuun vuokraajayhtiölle niin suurta tappiota, että yhtiö pyysi sopimuksen tar- 307

5 kistamista ja ilmoitti luopuvansa autohallien hoidosta, jos säätiö piti sitä suotavana.. Hallitus tuli siihen tulokseen, että autohallien hoito voisi tapahtua joustavammin ja pienimmin kustannuksin, jos se liittyisi talon muiden tilojen, lähinnä urheiluhallien, hoitoon. Kun urheilutalon naapuri, TVK, jonka autohallit ilman väliseiniä liittyvät säätiön autohalleihin, piti myös tätä ratkaisua suotavimpana, hallitus purki aikaisemman vuokrasopimuksen ja vuokrasi autohallien hoidon SVUL:lle, jonka vastattavaksi autohallit siirtyivät Säätiön talous Säätiön talouden hoito vaati toimintavuoden aikana hallitukselta uusia rahoitusjärjestelyjä. Rakennusvaiheen sähkötöitten teettäminen pakkotilanteessa laskutustyönä oli aiheuttanut yli mk:n kustannusarvioylityksen, joka rakennuksen valmistuttua jäi tilivelkana vaikeuttamaan toimintarahoitusta. Säätiön SVUL:lta saaman lyhytaikaisen lainan lyhentäminen vaati lainoitusjärjestelyjä, ja oman rasituksensa aiheutti devalvaation aiheuttama indeksiehtoisten lainojen korkojen nousu. Tilinpäätöksen alijäämäisyys oli väistämätön sen jälkeen kun hallituksen toimenpiteet rakennusavustuksen saamiseksi veikkausvoittovaroista jälleen epäonnistuiva Säätiöllä on kuitenkin edelleen täysi syy uskoa ja odottaa, että mk:n rakennusavustus saadaan lähitulevaisuudessa. Töölön Urheilutalon valmistuttua säätiön hallitus ilmoitti pyrkimyksenään olevan tämän talon kehittäminen ja hoitaminen niin, että talosta muodostuu SVUL:n, sen liittojen ja Helsingin piirin ajanmukainen toimitalo, eri urheilulajien harrastajia palveleva urheilutalo ja myös urheilun tutkimus- ja koulutuslaitos. Nyt ensimmäisen täyden toimintavuoden päätyttyä voidaan todeta, että tämän vuoden aikana talossa on saatu aikaan eräitä merkittäviä parannuksia, joten talo entistä paremmin täyttää sille asetetut korkeat vaatimukse 308 OSOITE- JA PUHELINHAKEMISTO SVUL:n Liittohallitus Kas k e 1 a Akseli sosiaalineuvos, puheenjohtaja, k Haahkakuja 1 C 31 Helsinki 20., U uni 1 a Jukka toimitusjohtaja, varapuheenjohtaja, Maamonlahdentie 1 D Helsinki : :. k Salon e n T<}uno diplinsinööri, varapuh.joh Ja k Kolsi Oy Kokemäki.. K a r e Pekka varatuomari, varapuheenjohtaja, Oks~senkatu 9 A Helsinki k V u 0 11 e - A pia 1 a Aatos toimitusjohtaja, Koskenpää k K 0 s k i v u o'r i Hannu toimitusjohtaja, Klamila 20 Fredrikinkatu 5, Hamina, k B e r n e r Arne johtaja, Armas Lindgrenintie 7, Helsinki 57, k Soi n i n e n Väinö konttoripäällikkö, Uudenkaupungintie 8 as. 4, Helsinki 35, k Pii ron e n Jukka agronomi, Lielahdentie 2 A 17-19, Helsinki 20,.... k D i 11 e m u t h, Ville toimitusjohtaja, P. Rautatiekatu 15 A Helsinki 10,.... k Li n k 0, Erkki pankinjohtaja, Torikatu 1 Lahti, k P a j u n e n, Aarno dipl.kauppias, Kulmavuorenk. 5 Helsinki 50, k R i s t 0 1 a i n en, Helka lehtori, Kauppalankatu 17 Hyvinkää,.... : k S 0 r aku r u Erkki toimmnanjohtaja, Ulvilantie 29/6 A 459 Helsinki 35,..... k La i n e Aaro pääsihteeri, sihteeri, /111 Pohjoisniementie 3 A 5 Helsinki 20, k SVUL:n keskustoimisto Topeliuksenkatu 41 a Helsinki 25 Box 25202, vaihde Pääsihteeri: La i n e Aaro Pohjoisnie~entie 3 A 5 Helsinki 20, H ala v a Brita toimistosihteeri Graniittitie 8 Helsinki Järjestöosasto : He len i u s Erkki järjestöpäällikkö, Sibeliuksentie 21 C 23 Kerava, Saa r i n en Erkki järjestösihteeri, Nuolitie 4 A 2 Helsinki 37, S a 1 m i n e n Erkki toimistosihteeri, Laajasuontie 2 A 12 Helsinki /111 k /112 k /114 k /115 k /116 k

6 Koulutusosasto : N iin i n en Heikki koulutuspäällikkö,.... Suomen Urheiluopisto Vierumäki F red r i k s s 0 n Solveig koulutusohja~j~:... Honkavaara F 76, Viherlaakso Juo 1 a Aate koulutusohjeeja.... Päijänteenkatu 1 A Lahti ' N i ~ ula.simo koul~tusohjaaja... Kokkola Llebeckmkatu 50,... k. Kokkola H a u t a m ä. k i Jyri koulutusohjaaja,... Kuopio Snelmannmkatu 22 C, Kuopio Tiedotusosasto: Sir m e i k k ö Paul tiedotuspäällikkö,.... Kivitorpantie 1 A, Helsinki 33,.... Jakeluosasto : L a n t 0 w Alma osastonhoitaja, Kirstinkatu 13 C, Helsinki 51, Suomen Urheilulehti Ttmi~to,. Anni Hyttinen, Topeliuksenkatu 41 a, elsmkl La i n.e. A~ro vastaava t~i~i tt~j~:. """"" "" """""""" P?hJ~ISn~ement~e ~ A. 5 Helsinki 20,.... Tai m 1 Risto tolffilttaja - toimitussihteeri Kivisaarentie 3 B 45 Helsinki 96 '.... S i r.n: e i k k ö Paul erikoistoimittaja',' : : KIvItorpantie 1 A Helsinki 33 E eri k k i 1 ä Mauno ilmoituspää'lllkkö'".... Pietari Hannikaisentie 1 N 71, Helsi~ki '40,' : : : : : : SVUL:n Tuki E s ~.o ~ ~ Jaakko agronomi, puheenjohtaja,.... RllhltIe 6, Helsinki 33 N u r m i Vilho isännöit~ijä" ~i'ht'~~r'i' Hiihtomäentie 31 A Helsi~ki 80,.. '.. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. Töölön Urheilutalosäätiö Kas k e 1 a Akseli sosiaalineuvos hallituksen puhj Haahkakuja 1 C 31 Helsinki 20 '., La i n.e.a~ro pääsihteeri, hallituksen sihteeri,.... POhJol.smementie 3 A 5, Helsinki 20, N u.~ m 1 Vilho isännöitsijä, sihteeri.... Hllhtomäentie 31 A, Helsinki 80, SVUL:n jäsenliitot Suomen Ampujainliitto Toimisto Aurorankatu 9 BIO, Helsinki Le i n.o.n en K. O. kenraaliluutnantti, puheenjoh, PohJOisranta 24 B Helsinki 17 No r d q u i s t Rene' toiminnanj~ht~j~:':::::::::: Korkeavuorenkatu 29 A 6, Helsinki 13, /117 k /119 k / /197 k /191 k / /111 k /192 k /197 k /195 k k /110 k k /111 k /110 k k k Suomen Ampumahiihtoliitto T i i voi a Mika pankinjohtaja, puheenjohtaja,.. Välskärinkatu 7, Helsinki 26,.... R u h a n en Pauli toiminnanjohtaja,.... Porttikuja 4 D, Helsinki 94,.... Suomen Golfliitto H 0 n kaj u u ripaavo, vuorineuvos, puheenj., Munkkiniemenranta 43, Helsinki 33,.... M a 1 m s te n Holger, diplinsinööri, sihteeri.... Saunalahdentie 1, Helsinki 33,.... Suomen Hiihtoliitto K 0 s k i v u 0 r i Hannu, toimitusjoh, puheenjoh, Fredrikinkatu 5, Hamina S w a nl j u n g Pauli toimistopäällikkö.... Tennispolku 4 F 63, Tapiola.... P i r s k a n e n Lasse talouspäällikkö,.... Suomen Judoliitto 1 k 0 n en Jussi lääk.kand., puheenjoh, Lähderanta 18 D 48, Pii t ula i n e n Tuula, sihteeri Honkatie 1 A 6, Helsinki 27,.... Suomen Jääkiekkoliitto L i n b 1 a d Harry toimitusjohtaja, puheenjoh,.. Petsamonkatu 14, Tampere,... :.... M ann eri a Reijo toiminnanjohtaja,..... Rintamamiehentie, Leppävaara, Mäkkylä,.... Suomen I{anoottiliitto W 0 i va I i n, Erkki, insinööri, puheenjohtaja.... Aleksanterinkatu 29, Tampere,..... L 0 u h en r a n t a Sirkka, rouva, sihteeri Untuvaisentie 4 A 28, Helsinki Suomen Koripalloliitto D i 11 e m u t h Ville, toimitusjohtaja, puheenjoh P. Rautatiekatu 15 A, Helsinki 10,.... Tuo m i n e n Kalevi, päävalmentaja, Suomen Kuntourheiluliitto J ä r v i Jorma, johtaja, puheenjohtaja,.... Nuottapolku 9 A 4, Helsinki 33, Ok san e n Mauri toiminnanjohtaja, Pyynkuja 5, Hyvinkää, Suomen Käsipalloliitto R u u s u v a a r a Aulis, osastopäällikkö, puheenj., Kruununhaankatu 1 B, Helsinki K a u k i a i n en Mirja, sihteeri, k /234 k k k Klamila 20 k /126 k /127 k /244 k k t /226 k k k k / k /243 k t k /

7 Suomen Kävelyurheiluliitto P ö 11 ä n en Jalmari kamreeri, puheenjohtaja. Tuulimyllyntie 9 C 56, Helsinki 92, Suomen Lentopalloliitto H i eta Seppo varatuomari, puheenjohtaja,.... Laivastokatu 12 B 53, Helsinki 16, Hu j u Teuvo toiminnanjohtaja, Vuorimiehenkatu 12 E 36, Helsinki 14,.... Suomen Luisteluliitto k k /233 k P a j u n e n Aarno, dipl.kauppias, puheenjohtaja, Vähäniityntie 11, Helsinki 57, k Posti lähetetään os. Kulmavuorenkatu 5, Helsinki 50 P e 1 t 0 per ä Pentti toiminnanjohtaja /217 Neitsytsaarentie 4 b AIO, Helsinki 96 Suomen Miekkailuliitto K a r t t ula Erkki kom.kap evp., puheenjohtaja. Gyldenintie 4 A, Helsinki R u h a n e n Pauli, sihteeri, Porttikuja 4 D 92, Helsinki 94, Suomen Moottoriliitto B e r n e r Arne johtaja, puheenjohtaja, Arm. Lindgrenintie 7, Helsinki 57,.... Le m m e tt i A, toiminnanjohtaja, Vuorenpeikontie 5 A, Helsinki 82, _ Suomen Moottoriveneliitto R u u s k a n e 11 Matti O. varatuomari, puheenjoh, Laivastokatu 14 A, Helsinki 16, k. Sihteeri t k /234 k k /124 k Suomen Nyrkkeilyliitto R e s kovalle johtaja, puheenjohtaja,..... Hiihtäjäntie 8 C 5, Helsinki 80 Salo k a n g a s Atle toiminnanjohtaja,.... Kettutie 11 A 4, Helsinki 80, Suomen Painiliitto K 0 s s il a Esko toimitusjohtaja, puheenjohtaja,.. Myllykoski, Sir e n i u s Onni toiminnanjohtaja, Valtatie 34, Korso, Suomen Painonnostoliitto K a r e Pekka varatuomari, puheenjohtaja, Oksasenkatu 9 A, Helsinki 10, Ra u van t 0 Mauri toiminnanjohtaja,..... Salpausseläntie 2-8 C 13, Riihimäki,.... Suomen Pesäpalloliitto K i vei ä Erkki kauppaneuvos, puheenjohtaja,.. Kalkkipaadentie 3, Helsinki 34, S i i s k 0 n e n Matti toiminnanjohtaja, Kantelettarentie 8 E 58, Helsinki 42 Suomen Purjehtijaliitto S ö der h j ei m J. O. laki tri, puheenjohtaja I Kaivopuisto 11 B, Helsinki 14,.... K ä 11 s t r ö m K. G. toiminnanjohtaja, Pihlajatie 37, Helsinki 27, Suomen Pyöräilyliitto K 0 t kas Kallio varatuomari, puheenjohtaja, Gräsantie 6, Westend, P a j u n e n Eino toiminnanjohtaja /215 k k /214 k k /216 k k /170 k /221 k k /218 k. 931/28234 Suomen Naisten Liikuntakasvatusliitto o r k 0 Liisa voimistelunopettaja, puheenjohtaja Pihlajatie 10, Helsinki 27, ' K i n n u n en Anna toiminnanjohtaja, Kylätie 20 A 19, Helsinki 32, k /210 k Suomen Pöytätennisliitto Toimisto: Stadion, Helsinki 25, S 0 r j 0 n en Sakari dipl.ins., puheenjohtaja,.... Ulvilantie 19 d 44, Helsinki 35, L ö fb e rg Erik insinööri, sihteeri,.... Porintie 2 D 49, Helsinki 35, k. k Suomen Nykyaikaisen 5-ottelun liitto K 0 n t t i n e n Seppo pääjohtaja, puheenjohtaja Niemenmäenkatu 2 F, Helsinki '... R u h a n en Pauli sihteeri, Porttikuja 4 D 92, Helsinki 94, k /234 k Suomen Ratsastajainliitto No s c h i s Vilhelm toimitusjohtaja, puheenjohtaja Merikatu 3, Helsinki 14,.... R e i s Henri majuri evp., toiminnanjohtaja,.... Paasitie 9 b 2, Helsinki 83, k /3180 k

8 Suomen Salamapalloliitto Mä k i - K n u u t t i Tarmo, opettaja, puheenjoh, Toivakan kk k. J u s 1 i n, Tarja voimisopet, toiminnanjohtaja, Hyvinkää, Vanha tie Toivakka /240 k Suomen Soutuliitto No r a maa, Erkki toimitusjohtaja, puheenjoh Näätäkuja 6, Helsinki 80, k K ar i s s 0 n Kaj voimistelunopettaja, toiminnanj., tai Otavantie 4 B 23, Helsinki 20, k. 677e07 Suomen Sulkapalloliitto Jaa k koi a Onni R. toiminnanjohtaja, puheenj., Yläkonnunkuja 6 B 33, Kivenlahti, Soukka.... k Se g e r c r a n t z Johan maisteri, toiminnanjoh, Myllykalliontie 6 B 18, Helsinki 20, k Posti lähetetään os. Myllykalliontie 6 B 18, Helsinki 20 Sucmea SuunnistusliiHo S 0 r aku r u Erkki toiminnanjohtaja, puheenj., ja Ulvilantie 29/6 A 459, Helsinki 35, k. K ari Allan toiminnanjohtaja, /245 ja Virpitie 30, Savio k Suomen Taitcluistelumtto E r k k 0 Aatos toimitusjohtaja, puheenjohtaja,.. Ludviginkatu 6-8, Helsinki 13 R u h a n e n Pauli sihteeri, Porttikuja 4 D 92, Helsinki 04, Suomen Tennisliitto H y v ä r i ne n Sulo, vakuutusjohtaja, puheenj.,.. Lokkalantie 16 A, Helsinki 33, G 0 t t b e r g.lars toiminnanjohtaja,.... Urheilukatu 16 D 78, Helsinki 25, Suomen Uimaliitto Soi r 0 Jorma kauppaneuvos, puheenjohtaja.... Kulosaaren Puistotie 34, Helsinki 57, Sun d q v i s t Kurt toiminnanjohtaja,.... Kanneltie 4 D 43, Helsinki 42, Suomen Urheiluliitto U uni 1 a Jukka toimitusjohtaja, puheenjohtaja, Maamonlahdentie 1, Helsinki 20, Va r i s Jorma toiminnanjohtaja, Vaskivuorentie 4 S, Helsinki 44, EM-kisatoimisto, Stadion, Helsinki 25 Pääsihteeri Armas Valste Lehdistöpäällikkö P entti Vuorio /234 k k /219 k k /223 k k /177 k Suomen Vesihiihtoliitto Postios. Kauppakatu 35, Jyväskylä. B a r c k P. J. toimitusjohtaja, puheenjohtaja Keijo, Muurame, B a r c k Vappu rouva, sihteeri,.... KeIjo, Muurame, Suomen Voimisteluliitto S t e n m a n Birger tohtori, puheenjohtaja Kymijoentie 1, Karhula J ala n ti e Tuomo toiminnanjohtaja,.... Lumikintie 6 B 111, Helsinki 82, k k k /120 k SVUL:n Nuoret K ö n n i Ukko sosiaalipäällikkö, puheenjohtaja ja k Simpele Hei e n i u s Erkki toiminnanjohtaja, /114 Sibeliuksentie 21 C 23, Kerava, k SVUL:n JÄSENPIIRIT Etelä-Karjalan piiri 1 k ä vai k 0 Reino varatuomari, puheenjohtaja, Imatra Martintorni K 0 m u l'a i n e n Erkki toiminnanjohtaja, tsto Uimahalli, Imatra, Happotie 10 A 7, Lappeenranta, Etelä-Pohjanmaan piiri K u r i k k a H. O. ekonomi, puheenjohtaja,.... Hakalankatu 14, Seinäjoki, A s i ala Raimo toiminnanjohtaja, tsto Maakuntatalo, Seinäjoki Seinäjoki, Veneskoski ,. Helsingin piiri Jo k i n e n Jorma kauppamaisteri, puheenjohtaja Pihlajatie 24 A 3, Helsinki 27,..... H a a r m a Tapio toiminnanjohtaja, Riistavuorenkuja 6 B, H el'sinki 32, Hämeen piiri M a t t i n e n Eero toimitusjohtaja, puheenjohtaja Kuninkaankatu 30 Tampere.'.... S y r j ä ne n Pekka' toiminnanjohtaja, tsto Pyhäjärvenkatu 10, Tampere, Raholankatu 7, 1 75, Epilä k k k k /193 k k

9 Kainuun piiri K a t a v i s t 0 Mauri rehtori, puheenjohtaja, Savonkatu 9, Kajaani N i e m i n e n Viljo, toiminnanjohtaja, tsto Linnakatu 18, Kajaani,.... Eliaksentie 7, Kajaani, k Pohjois-Karjalan piiri Soi 1 a Juhani rehtori, puheenjohtaja,.... Kukkolankatu 7, Joensuu,..... Hu r r i Viljo toiminnanjohtaja, tsto Urhellutalo, Joensuu,.... Kalevankatu 12 F 32, Joensuu,.... k. k Keski-Pohjanmaan piiri KaI a 0 jo Risto pankinjohtaja puheenjohtaja, KOP, Ylivieska, puh ja k. Ylivieska Tie n h a a ra Tauno toiminnanjohtaja, tsto Pitkänsillankaiu 18 B 4, Kokkola Pitkänsillankatu 31 A 27, Kokkola Pohjois-pohjanmaan piiri P ala t sireino ev.luutn. evp., puheenjohtaja. k Länsikangastie 7, Tuira...,'... Ja. K 0 v ero Kaarlo toiminnanjohtaja, tsto Rantakatu 30, Oulu, ~: Ratakatu 14 B 12, Oulu Keski-Suomen piiri V u 0 11 e - A pia 1 a Aatos toimitusjohtaja, puheenjohtaja, Koskenpää, K 0 s k i Unto toiminnanjohtaja, tsto Vaasankatu 25, Jyväskylä Puistokatu 16 A, Jyväskylä, k k Kymenlaakson piiri Saa r i aho Urho sosiaalineuvos, puheenjohtaja, /nimihuuto Ta r n a n e n Paavo R. O. toiminnanjohtaja, tsto Salpausselänkatu 29, Kouvola, Havumeisäntie 1, Kouvola, k Lahden piiri Li n k 0, Erkki pankinjohtaja, puheenjohtaja, Torikatu 1, Lahti, k K e m p p i Risto toiminnanjohtaja, tsto Rautatiekatu 20 A Lahti, Vääksy, Tuulikirsi 13, k Lapin piiri P 0 i k e 1 a Olavi piirijohtaja, puheenjohtaja, Uittomiehentie 12, Rovaniemi,... k Koi v ura n t a Seppo toiminnanjohtaja, tsto Nuortenkatu 11, Rovaniemi Länsi-Pohjan piiri /3 k. 752 B e r g m a n Bore tullinhoitaja, puheenjohtaja,.. Hallituskatu 1, Tornio Kas s i n en Reino toiminnanjohtaja, tsto Kirkkopuistokatu 12, Kemi Takajärventie 20 A 4, Syväkangas.... k. Kemi 2850 Pohjois-Savon piiri R e i n i kai ne n Lauri rehtori, puheenjohtaja! Karttula, ,'...,' k. Ja h ala i n e n Väinö toiminnanjohtaja, tsto Haapaniemenkatu 10, Kuopio Pielavesi Satakunnan piiri Salon e n Tauno ~ip.l.ins., puheenjohtaja t'a k Kolsi Oy, Kokemaki, "...,' J_ K ari Reijo toiminnanjohtaja, tsto Gallen-Kalle lankatu 11, Pori, k Tasavallankatu 3 A 26, Pori Suur-Savon piiri A r jan k 0 Bruno poliisimestari, puheenjohtaja, Mielikintie 22, Mikkeli, ,' k. J u n t u n e n Kauko toiminnanjohtaja, tsto HallItuskatu 3 A, Mikkeli... :.... Hallituskatu 3 A, Mikkeh Uudenmaan piiri o i n a ala Paavo järjestelymestari, puheenjoh~: /223 k Kaarlonkatu 34, Riihimäki,... '.... S y 1 vei i n Risto toiminnanjohtaja, tsto Uudenmaankatu 1, Hyvinkää, Jokela, k Varsinais-Suomen piiri h 1 a k 0 s k l' Pentti sosiaalipäällikkö, puh.jah P 1 k Rusko p, '... '.' '.. ~ S u van t 0 Unto toiminnanjohtaja, tsto Eenkin katu 5 B 19, Turku, k Sirkkalankatu 35 a AIO, Turku,

10 ~~~~ MUUT URHEILUN KESKUSLIITOT FINLANDS SVENSKA CENTRALIDROTTSFÖRBUND (CIF) Temppelikatu 19 D Helsinki 10 A MS t r 'Ok' m en a tu 7 B 18 Helsinki 14 H 0 m e. n, C.arl-Olaf: varatuomari, johtokunnan puheenjohtaja Forsbacka, Kauklahti W i i k, Roland, kansliapääillkk6 : Ohjaajantie 32 A, Helsinki : : ::::::::::: :: ::, Erik johtaja, puhe~nj~ht~j~:... pu~: SUOMEN PALLOLIITTO (SPL) Toimisto Bulevardi 28 Helsinki 12 K a r t t u n en, Osmo P., puheenjoht~j~ " nen Oy, Kuopio ' S~'~s't~~~i~ P ~~? i 1 a, Erkki, pääsihteeri Topeli~k~~~k~t'~ '1' Ä' H.a. a s k i v i, Olavi, koulutus~ä'älii'kkö ' : : : : : : : : : : :.... PII P P 0 n en, Esko, toimistosihteeri LI n d r 0 0 s, Jim, nuoriso-ohjaaja : : te~~i~t~~i~t~~;i Ol.a.vi:. ~~ä.v~lrn~n.t~~~..'.'.'.' TYÖVÄEN URHEILULIITTO (TUL) Postilokero 9, Tapiola, puh. keskus Puheenjohtaja: Saa ~ i n en, Olavi, kansanedustaja Karslammentie, Veikkola k. Varapuheenjohtajat: Puu s t i n en, Erkki, sosiaalipäällikkö Killo Tei-,:,aantie puh: 931~62622 k K I.V 1, Lennart, johtaja, Helsinki 82, Untuvaisentie 13 C puh , k Sihteerit: H u t t u n.e n? Leo, Helsinki 68, Uuden tuvan tie 27 B k. K u J a m a k 1, Pentti, Helsinki 25, Eino Leinonk. 12 k. Taloudenhoitaja: S avo 1 a i n en, Pentti, Helsinki 94, Vesalantie 47 Järjestöosasto Järjestösihteeri: S uho n e n, Matti, Tapiola, Kimmeltie 13 A k. k. k. k. k i N aissihteeri: M a u no, Anita, Tapiola, Kaskenkaatajantie 5 C38 k Nuorisosihteeri: K ari n i e m i, Arnold, Helsinki 51, Porvoonk. 27 B k U r heil.uosasto Jaostopäällikkö P ö y h ö n en, Tapio, Helsinki 80, Susitie 2-6 L.. k Jaostosihteerit : K e r v i n e n, Valentin, Helsinki 53, Paasivuorenk. k. 8 C (painnonosto, pyöräily) Hei n 0, Osmo, Helsinki 50, Hämeentie :. (jalka- ja jääpallo, moottoriurheilul N i e m e n k ari, Urho, Helsinki 56, Japanink k, (nyrkkeily) P i h 1, Aarno, Karkkila, Kumpeentie (jääkiekko, kori-, lento- ja pesäpallo) S i i t ari, Keijo, Tapiola, Otsolahdentie 14 as. 10 k. (paini, uinti, pöytätennis, melonta) Ta pol a, Antero, Tapiola, Nallenpolku 4 B 61 (luistelu, suunnistus, voimistelu) V u 0 r i, Tuure, Tapiola, Otsolahdentie 20 H 52 k. (yleisurheilu, hiihto, mäenlasku ) TUL-lehti Päätoimittaja: P a k ari n e n, Kalevi, Tapiola, Kaskenkaatajan 5 A 14 p TYÖVÄEN URHEILUSEUROJEN KESKUSLIITTO RY. (TUK) Puheenjohtajat Ho s t i 1 a, Sulo, kansaned., puheenj., Kymijoentie 6, Karhula tai Siltasaarenkatu 26 A, Hki Soi n i n e n, Väinö, sosiaalineuvos, varapuheenjoh, Uudenkaupungintie 8 as. 4, Hki HelI e, Veikko, kansanedustaja, liittoneuvoston puheenjohtaja, Nummela k k t k k Keskustoimisto Läntinen Brahenkatu 2, Hki vaihde H y v ö n en, Pertti, pääsihteeri Majavatie 11 E 59, Helsinki 80 Hei s k a n e n, Martti, järjestösihteeri k Hannuntie 17 A 7, Martinmäki Ra a t i kai n e n, Jorma, jaostosihteeri Sturenkatu 3 A 19, Helsinki 51 k

11 H i r von e n, Taimi, koulutusohjaaja k. Karakallionkuja 3 C 27, Karakallio Ö s t e r, Aira, kassanhoitaja Urheilu ja Ulkoilu -lehti Läntinen Brahenkatu 2, Hki vaihde F Iin c k, Jorma, toimitussihteeri Pellervonkatu 17 G 112, Tampere SUOMEN OLYMPIAKOMITEA Toimist o Topeliuksenkatu 41 a, Helsinki /236 toimistonhoitaja Kirsti Eklund, myös suoraan Pääsihteeri Carl-Olaf Homen, varatuomari, Forsbacka, Kauklahti, k Puheenjohtaja Jukka Uunila, toimitusjohtaja, Maamonlahdentie 1 D, Helsinki Taloustoimikunta, Stadion, Helsinki Puheenjohtaja VALTION URHEILUNEUVOSTO vv k N i e m i, J. E., toimitusjohtaja, Vakuutusyhtiö Aura, Tukholmankatu 2, Helsinki Jäsenet A i t i 0, Paavo, ministeri, Kulkulaitosministeriö, Aleksanterinkatu 3, Helsinki Kotios.: Itäinenkatu 18 F, Turku H a.s u, Heikki, kansanedustaja, Eduskuntatalo, Helsinki Kotios.: Kelta kangas H 0 n k 0 n e n, Kuuno, kansanedustaja, Eduskuntatalo, Helsinki Kotios.: Pyhäjärvenkatu 10 A 20, Tampere Hu t t u n e n, Leo, jaostopäällikkö, TUL, Kauppamiehentie 6, Tapiola K i vei ä, Erkki, toimitusjohtaja t Kotios.: Kalkkipaadentie 3, Helsinki 34 K 0 s k e 1 a, Aarni, VOimistelunopettaja, Työterveyslaitos, Haartmaninkatu 1, Helsinki Kotios.: Vaakatie 38, Hämevaara K u j ala, Hilkka, konttoristi Kotios.: Arhotie 22 A 11, Helsinki 90 L ö n n b e r g, Birger, johtaja Kotios.: Helenankuja 5-7 B, Kauniainen Ne v a I a i n en, Valde, kansanedustaja, Eduskuntatalo Helsinki : Kotios.: Kalevankatu 21, Joensuu, kesäos.: Lapalie Pii ron e n, Jukka agronomi Kotios.: Lielahden tie 2 A 17-19, Helsinki R a j ala - R i n n e, Greta, rouva Kotios.: Runeberginkatu 59 A 6, H elsinki k R e u t salo, Mauri, toiminnanjohtaja Kotios.: Purjetuulentie 24, Helsinki 85 Soi n i n -e n, Väinö, konttoripäällikkö Kotios.: Uudenkaupungintie 8 as. 4, H elsinki 35 Tuo m i n e n, Kalervo, opistonjohtaja, Pajulahden Urheiluopisto, Nastola U uni 1 a, Jukka, toimitusjohtaja, Maamonlahdentie 1 D, Helsinki V ä y r y n en, Antero, ministeri, Hallituskatu 4 E, Helsinki Sihteeri V a r t i a, Reijo, toimisto Rauhank. 9, Helsinki VALTION LIIKUNTATIETEELLINEN TOIMIKUNTA Professori Kalevi Hei n i l ä, puheenjoh, Puhurinpolku 6 F, Tapiola Lääketoh Max F r i s k, Kirkkotie 7 B, Kauniainen Professori Kaarlo H a r t i ala, Sotalaisenkatu 1 A, TUrku Voimistelunopettaja Aarni K 0 s k e l a, Haartmanink. 1 A, Hki 25 Ylitarkastaja K erttu La r jan k 0, H:ki 14, Pietarinkatu 9 F 40 Professori Arvo L e h t 0 v a a r a, Maneesikatu 2 a C, Helsinki 17 Voimistelunopettaja Liisa 0 r k 0, Pihlajatie 10, Helsinki 27 Lehtori Esa San tai a, Jyväskylä, Pitkäkatu D 44 Professori Paavo S e p p ä n e n, Louhentie 8 F, Tapiola URHEILUOPISTOJA Eerikkilän Urheiluopisto, Porras, Johtaja Eero Tuomola K isakauion Urheiluopisto, Lohja, Karnainen Johtaja Anneli Nokkala Kisakeskus Kuovila, puh. Kuovila Johtaja Lars Savonen Pajuitlhden Urheiluopi sto, Nastola Johtaja Kalervo Tuominen, taloudenh. Valto Olenius Pohjanmaan Urheiluopisto, Kuortane Johtaja Matti Lähdesmäki. Solvallan Urheiluopisto, Espoo Nuuksio, puh ja Johtaja Nils Kankkonen. Suomen Urheiluopisto, Vierumäki, puh. vaihde Johtaja Tauno Juurtola, taloudenhoitaja Pekka Vierto Tanhuvaaran Liikuntaopisto, Savonlinna, Sääminki, johtaja Asta Salokannel, puh. Kaartila Varalan Liikuntaopisto, Tampere Johtaja Kirsti Sirkkola Vuokatin Urheiluopisto, Vuokatti. Johtaja Erkki Hautamäki, taloudenhoitaja Sakari Kokkonen. 21 SVUL /

12 MUITA OSOITTEITA AHupseeriliiton Urheilun Tuki r.y., Töölöntullinkatu 8 Helsinki 25, Aliupseeriliitto Kansakoulunuorison Liikuntakasvatusliitto r.y., Stadion 141, Helsinki Kansanurheilun KeskusHitto r.y., Unioninkatu 45 B, Helsinki Kirkon Nuorisotyön Keskus, Vuorikatu 22 A, Hki 10 KuntoHikunnan Keskusliitto r.y., Brahenkatu 2, Hki 51 Liikuntatieteellinen Seura, toiminnanjohtaja Joel Juppi Korkeavuorenkatu 25 A, Helsinki Oikeusministeriön yhdistysrekisteritoimisto, Mariank. 9, Helsinki puh. vaihde , suor. Opetusministeriö, Aleksanterink. 3 C, Helsinki 17, vaihde Opetusministeriön urheilu- ja nuoriso toimisto, Rauhankatu 9 B, Helsinki toimistopäällikkö Heikki Klemola puh. k. Otaniemen Urheilusäätiö, Otaniemi Talousneuvos Matti Järvinen Pääesikunnan Hikuntakasvatustoimisto, postilokero toimistopäällikkö Kalevi Römpötti..... Reservin AHupseerien Liitto, P. Hesperiankatu 15 A Helsinki Suomalainen Kansantanssin Ystävät, postilokero 12206, Helsinki Suomen Akateeminen UrheiluHitto, Korkeavuorenk. 25 Helsinki Suomen Ammattikoulujen UrheiluHitto r.y., Hamina, Ammattikoulu Suomen Autoklubi (AK) Hki 13, Fabianink. 14, vaihde Suomen Ilmailulii tto r.y., Malmin lentoasema Suomen Jousiampujain L iitto r.y., Malminrinne 1, Hki 18 Suomen Kansan Ryhtiliike, Vuorikatu 17, Helsinki 10.. Suomen KeilailuHitto r.y., Ruusulankatu 3, Helsinki 26 Suomen Koulukodin Urheilu Hitto, Koulukoti, Sippola, puh. Sippola Suomen Kuurojen UrheiluHitto r.y., Siili tie 5 P 204, Helsinki Suomen Latu r.y., Korkeavuodenkatu 25 A, Helsinki 13 Toiminnanjohtaja T. 1. Sorjonen..... k. Suomen L iikunnanohjajat r.y., Box 10593, Helsinki 10 Toiminnanjohtaja Raimo Juntunen Suomen MaahockeyHitto, Bulevardi 6, el o Pekka Jerkku Oy, Helsinki Suomen MatkailuHtito r.y., Retkeilyosasto, Uudenmaankatu 16 B, Helsinki Suomen Nuorison L iitto r.y., Simonkatu 12 B 13, Hki 10 Pääsihteeri Juhani Yli-Rantala k. Suomen NMKY:n UrheiluHitto r.y., Liisankatu 9 D 35, Helsinki ,.... Suomen Opettajainvalmistuslaitosten Urheilu Hitto r.y., Pitkäkatu 15 A 7, Jyväskylä, puh.joh Antti Helin Suomen Oppikoulujen Urheilu Hitto r.y., Kiskontie 19 A 15, Helsinki 28. Sihteeri Hannes Syrjälä Suomen Partiopoikajär jestö r.y., Hämeentie 10, Hki 53 Pääsihteeri Toivo Pokkinen : k. Suomen Parti otyttöjärjestö r.y., Annankatu 13 B, Hkl 12 Pääsihteeri Leena Soikkeli k. Suomen PoHisien UrheiluHitto r.y., Ruskeasuo Ratsastushalli, Helsinki Suomen Reserviupseeriliitto r.y., P. Hespenankatu 15 A 4 Helsinki Pää~ihteeri Aimo Raassina, puh. suor Suomen Retkeilymajajärjestö r.y., Yrjönk. 38 B, Hkl 10 Toiminnanjohtaja Erkki Sora kuru, puh k. Stadionin maja Suomen Sotilasurheiluliitto, E-Makasi inin~a~u 8, Hkl 13 puheenjohtaja ev. Olavi Liukkonen, PohJomen Hesperiankatu 37 Helsinki : k: Suomen Tiet~toimisto Oy, Mannerheimintie 18, Helsm~ 10, puh. urheiluosasto : Ja Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastuslntto r.y.,. Topeliuksenkatu 41 a, Hel~in~i ( 179 ~a Suomen VoimistelunopettaJahttto r.y., puheenjohtaja. Keijo Siltanen (Nurmijärvi) Työterveyslaitos, Haartmaninkatu 1, Helsinki Professori Leo Noro.. UrheiluhaUit Oy, Helsinginkatu 25, Helsmkl ~1...:... Ulkoilu- ja urheiluvirasto (Hel~ingin kaupungm), Tomen linja 4, Helsinki 53 puh. v~lhde k Virastopäällikkö Esko Palr~ll~, : UrheilulääketieteeUinen Pohkhntkka, StadIOn, Helsmki Urheihlmuseosäätiö, Stadion, Helsinki 25, Urheilutieto, uutistoimisto, Liisankatu 18 D,. H:lsmkl 17 Urheilutoimittajain Liitto, Box 12111, Helsmkl 13, puheenjohtaja Pentti Vuorio,... k , Sihteeri Voitto Raatikainen :.. : Oy Veikkaus toimisto Ab, Allbertinkatu 30, Helsmki 9, YHopiston Voimistelulaitos, Kasarmikatu 24, Helsinki 1:;,

13 SISÄLLYSLUETTELO UNION ON POIKAA Vauhtia ja voimaa tilanteessa kuin tilanteessa. Kehräävällä käynnil1ä tai jyrisevällä te IlOlla. Aina tarpeen mukaan. UNION toimii autonne moottorin ja kukka ron ne hyväksi. Sivu Akseli Kaskela: Onko kansainvälistä urheiluamme kehitettävä SVUL valtakunnallinen suurjärjestö Urheilun peruskirja Olympiakisat SVUL:n organisaatio Suomen Ampujainliitto Suomen Ampumahiihtoliitto Suomen Golfliitto Suomen Hiihtoliitto Suomen Judoliitto..... Suomen Jääkiekkoliitto Suomen Kanoottiliitto.... Suomen Koripalloliitto Suomen Kuntourheiluliitto $uomen Käsipalloliitto Suomen Kävelyurheiluliitto.... Suomen Lentopalloliitto Suomen Luisteluliitto Suomen Miekkailuliitto Suomen Moottoriliitto Suomen Moottoriveneliitto Suomen Naisten Liikuntakasvatusliitto Suomen Nykyaikaisen 5-ottelun liitto Suomen Nyrkkeilyliitto Suomen Painiliitto Suomen Painonnostoliitto Suomen Pesäpalloliitto Suomen Purjehtijaliitto Suomen Pyöräilyliitto

14 'Suomen Pöytä tennisliitto.., Suomen Ratsastajainliitto Suomen Salamapalloliitto Suomen Soutuliitto..... Suomen Sulkapalloliitto Suomen Suunnistusliitto Suomen Taitoluisteluliitto Suomen Tennisliitto Suomen Uima liitto Suomen Urheiluliitto Suomen Vesihiihtoliitto Suomen Voimisteluliitto SVUL:n Nuoret Etelä-Karjalan piiri Etelä-Pohjanmaan piiri Helsingin piiri Hämeen piiri Kainunn piiri i 78 Keski-Pohjanmaan piiri Keski-Suomen piiri Kymenlaakson piiri Lahden piiri Lapin piiri Länsi-Pohjan piiri Pohjois-Karjalan piiri Pohjois-Pohjanmaan piiri Pohjois-Savon piiri Satakunnan piiri Suur-Savon piiri Uudenmaan piiri ; Varsinais-Suomen piiri IX Suomen Urheilulehti X SVUL:n edustus ulkopuolisissa järjestöissä ym XI Jäsenliittojen ja piirien johto ja toiminta a) Toiminta-alat b) Jäsenliittojen johtoelimet c) Piirien johtoelimet b) Toiminnanjohtajat ja sihteerit e) Jäsenseurojen ja henkilöjäsenten lukumäärä f) Koulutustoiminta g) Kilpailutoiminta h) Taito- ja harrastusmerkkien suoritukset j) Jäsenyys kansainvälisissä liitoissa k) Edustukset pysyvissä kansainvälisissä elimissä.... 1) Edustukset ja osanotto kansainvälisiin kongresseihin ja vastaaviin tilaisuuksiin XII Tieteellisen valiokunnan toiminta kertomus XIII Vuonna 1968 myönnetyt SVUL:n ansiomerki levyk. keet ja viiri t XIV Tilinpäätöstaseet Loppusanat Töölön Urheilu talo Osoite- ja puhelinhakemistot TAULUKKOLIITTEET. keltaiset lehdet.... I-XIII SVUL vuonna 1968 I Yleiskatsaus II SVUL:n jäsenet III SVUL:n kunniajäsenet IV Liittokokoukset V Liittohallitus ja valiokunnat VI SVUL:n keskustoimisto ja toimiston hoito VII SVUL:n urheiluhallit VIII SVUL-viikko Tasavallan presidentin SVUL-viikon tervehdys

15 SVUL:n toimintakertomuksen yhteenvetotaulukot v:lta 1968 N:o N:o N:o N:o N :o N:o N :o 1. Jäsenmäärä piireittäin 2. Jäsenmäärä liitoittain 3. Liittojen koulutustoiminta 4. Piirien valmennus- ja koulutustoiminta 5. SVUL:n filmipalvelun toiminta 6. Liittojen, piirien ja seurojen juhlatilaisuudet ja kokoukset 7. Henkilökohtaiset kilpailut N:o 8. Joukkuekilpailut N:o 9. Julkaisutoiminta N:o 10. Taito- ja harrastusmerkit N:o 11. Uuden Suomen Soihtu

16 Taulukko n:o 1. Seurojen luku ja niiden jäsenmäärä piireittäin v Pii r i Seuroja Miehiä Naisia Poikia Tyttöjä Yhteensä H H Etelä-Karjala Etelä-Pohjanmaa.... Helsinki Häme.... Kainuu Keski-Pohjanmaa.... Keski-Suomi Kymenlaakso Lahti..... Lappi.... Länsi-Pohja.... Pohjois-Karjala Pohjois-Pohjanmaa Pohjois-Savo Satakunta Suur-Savo Uusimaa Varsinais-Suomi Piireihin ilmoittautunut mennessä Liittoihin ilmoittautunut piireihin kuulumattomia Liittoihin ilmoittautuneet järjestöjäsenet, 3 yhdistystä Yhteensä Kyläseuroja Seuroja yhteensä Taulukko n: 02. Seurojen luku ja niiden jäsenmäärät liitoittain v Liitot Piireihin kuuluvia Seuroja Miehiä Naisia Poikia Tyttöjä Yhteensä Jäseniä Seuroja Ampujainl Ampumahiihto! Golfliitto Hiihtoliitto Judoliitto Jääkiekkoliitto Kanoottilii tto Koripalloliitto Kuntourheilul Käsipallolii tto Kävelyurheilul Lentopalloliitto Luisteluliitto Miekkailuliitto Moottorilii tto Moottorivene! SNLL Nykyaik. 5.:ot Nyrkkeilyliitto Painiliitto Painonnosto! Pesäpalloliitto Purjehtija! Pyöräilyliitto pöytätennisl Ratsastajainl Salamapallol Soutuliitto Sulkapallol Suunnistus! Taitoluistelu! Tennisliitto Uimaliitto Urheiluliitto Vesihiihtol Voimistelul SVUL:n Nuoret H H...

17 VI VII Taulukko n:o 5. SVUL:n Filmipalvelun toiminta vuodelta 1968 Taulukko n: 0 6. Liittojen, piirien ja seurojen jublatilaisuudet ja kokoukset Yhteensä Liitto Esityskertoj a Yleisömäärä ol ol, '0;.,. ~ '~":f~ <:: 'ö! III ::3.,. Cl) :::: as B <::.~'3 ::3 +',ol SVUL ol :0 III 0 :0 III Hiihtoliitto ~ 0 0 'oo~ :a >.... ;:: 'ö! 'Qj ::3... := g ~ ~ Jääkiekkoliitto 2~~ Koripalloliitto Kuntourheiluliitto Käsipalloliitto Lentopalloliitto Nyrkkeilyliitto Painiliitt,o 527 Painonnostoliitto 1 ~ 927 Pesäpalloliitto Ratsastajainliitto Suunnistusliitto ,25 Tennisliitto Uimaliitto Urheiluliitto ~ Voimisteluliitto SVUL:n Nuoret Uimaopetus- ja hengenpelastusliitto 2 1.0:~ ~Y~h~t-ee-n-s~ä--~1~. 7~ ~96 Filmikopioita 451 kpl...., Z p..",.,..!0 1Il 0 ::3 "" c?lq) ::3 ~ ~ Etelä-Karjala Etelä-Pohjanmaa Helsinki Häme Kainuu Keski-Pohjanmaa Keski-Suomi Kymenlaakso Lahti Lappi Länsi-Pohja... " Pohj ois-karj ala Pohjois-Pohj anmaa Pohjois-Savo Satakunta Suur-Savo Uusimaa Varsinais-Suomi Yhteensä Liitot yhteensä Kaikkiaan

18 .~ Taulukko n:o 7. Henkilökohtaiset kilpailut ' +' ::l +' ::l ::l ~ ~ 0. Q 21 +' +' ~ '", 4i S t.: :as en ~ 'Ci! '" 0 +'... i ol '" s:: s:: ~~ ",en s::'" 5.e: ::: äl ::l '" '" rn ~ P-.s:: ~~ :::: rn...,> :>< Ö rn~ s:: ol '" ~ ~~ );l i:i;:;; '" Suomen Ampujainliitto " Suomen Ampumahiihtoliitto Suomen Golfliitto Suomen Hiihtoliitto Suomen Judoliitto Suomen Kanoottiliitto Suomen Kävelyurheiluliitto Suomen Luisteluliitto Suomen Miekkailuliitto Suomen Moottoriliitto Suomen Moottoriveneliitto Suomen Nykyaik. 5-ot liitto Suomen Nyrkkeilyliitto Suomen Painiliitto Suomen PainonnostoliLtto Suomen Purjehtijaliitto Suomen Pyöräilyliitto Suomen Pöytätennisliitto , Suomen Ratsastajainliitto Suomen Soutuliitto Suomen Sulkapalloliitto Suomen Suunnistusliitto Suomen Taitoluisteluliitto Suomen Tennisliitto Suomen Uima liitto Suomen Urheiluliitto Suomen Vesihiihtoliitto Suomen Voimisteluliitto Yhteensä Henkilökohtaisissa kilpailuissa oli yhteensä kilpailusuoritusta. Taulukko n:o 8. Joukkuekilpailujen lukumäärä v ; 4i..., en +' 0. :l.~.~.5.::; '" en.2.:..... S :as '" ::l ~.: s:: >xl... en ~»'" ol.~... :l ~:::: :gj s:: '" ol''; ö "'", '" rn rn "'en Sol -" '" '".5", s r:: :as 0 ~ 3 '~.g '" :l :l O '~ al'~ a' ~ :5!:l'~ :al.~ 2:l '" 0 );l ", :l'"......, );l '" ti~ ~~ J '3.s:: rn rngl );lgl i:i; P-. '" id :><» p:; H '" >il U Q.~ :>< Jääkiekkoilu Koripalloilu Käsipalloilu Len topalloilu Salamapalloilu Pesäpalloilu Vesipalloilu Yhteensä Joukkuekilpailuissa oli yhteensä kilpailuosanottoa.

19 x XI Julkaisija SVUL Ampujainliitto Ampumahiihtoliitto Hiihtoliitto Taulukko n:o 9. Julkaisutoiminta Julkaisu Suomen Urheilulehti.... Vuosikirja Tiedotuslehti Urheilijan Joulu.... SVUL:n Osoite- ja puh.n:o Ampujainlehti Tulosluettelo..... Toimintakertomus..... Sääntökokoelma N:o 2 Hiihtäjä -68 " " 3....,,4 " ".... Jääkiekkoliitto Juhlavuoden kansainvälinen peliohjelma.... Jääkiekkokirja Koripalloliitto Koripallolehti Basket.... Kuntourheiluliitto Kunnon lehti Toimintakertomus.... Testauskampanija esitteet 1 ja II Lentopalloliitto Sarjakirja Pöytäkirja Luisteluliitto Vuosikirja Pikaluistelija-Iehti Valmennusohjeita miehille.... naisille nuorille.... tytöille.... Moottoriliitto pojille Moottoriurheilu " Moottoriveneliitto Veneenohjaajan käsikirja.... Pohjoismaiset matkailuveneiden kilpailusäännöt.... Naisten Liikunta- Kisakenttä kasvatusliitto SNLL:n vuosikirja.... Amerikan kiertueen ohjelma. 1 :ol... :ol :ol El ol "'::::l ol r::.... ~... ol Q) Po...!c: g r:: Q) :ol.~..!c:... 0 Q) :ol '" 1:: r:::ol..!c:: ol Q):ol Q) El..!c:'".~ ;3 :~ ;3:ol ",:ol ~ > 'CiJ El!'~.1""'4... ol '" ~.Q ~~ Z 'CiJ ~.=l ~» Nyrkkeilyliitto Painiliitto Pesäpalloliitto Purj eh tij alii tto Pyöräilyliitto Pöytätennisliitto Ratsastajainliitto Sulkapalloliitto Suunnistusliitto Liisa Orko: Kuntohihnaopas.. Kurssiohjelma Kurssiohjelma, engl..... Naisvoim. päiväjuhlaohj..... Mainosjulisteita.... Kehä.... Osoite- ja kilpailukalenteri Näin opit painimaan..... Pesäpalloväen Joulu Pesäpallokalenteri.... Pesäpallon pelisäännöt.... Nuorten Pesäpallo-opas.... SPL:n Käsikirjan vuosiliite 1968 Kilpailukalenteri vuotisjulkaisu Pöytä tennis Hippos Sulkapallopelin Säännöt.... Spelregler för Badminton Suunnistaja Kansainväliset suunnistusrataohjeet Ohjeita suunnistuskilpailujen järjestäjille Ohjeita suunnistuksen seuraja piirikouluttajille II valmennus.... Suunnistajan harjoituspäiväkirja.... Naisten ja tyttöjen toimintavuoden 1969 muistio.... Tennisliitto Tenniskäsikirja..... Vuosikertomus Arsberättelse Uimaliitto Uinti-lehti.... Uinti Urheiluliitto Yleisurheilu.... Yleisurheilu Toimintakertomus Seuravalmentajan muistio Lähettämisohjeita Lisäyksiä ja korjauksia yleisurheilun kilpailusääntöihin.. The best finnish performers Vesihiihtoliitto Kilpailusäännöt Lisenssit Liiton säännöt Kilpailutaulukot.... Etelä-Karjalan Karjalan Urheiluväen Joulu plln Etelä-PohjanmaanLakeus Urheilee-joulujulkaisu piiri Toimintakertomus

20 XII XIII Suomi-Eesti käsiohj Taulukko 10. Taito- ja harrastusmerkit v Västernorrlands Gymnastikförbund E-P-Muu Suomi Piirikisat SVUL:n jäsenliitot Luokka- Harrastus- Yhteensä Yleisurheilumuistio merkkejä merkkejä Pesäpallosarjat Olympiakatsastus käsiohjelma E-P-Häme käsiohj Suomen Ampujainliitto Maakuntaviesti käsiohjelma Suomen Ampumahiihtoliitto 928 Helsingin piiri Toimintakertomus v :lta Suomen Golfliitto 2 2 Yleisurheilun muistio vuonna Suomen Hiihtoliitto Suomen Judoliitto Hämeen piiri 60-vuotishistoria Suomen Kanoottiliitto 97 Kainuun piiri Urheileva Kainuu Suomen Kuntourheiluliitto Toimintakertomus Suomen Luisteluliitto Keski-Pohjan- Piirin toimintakertomus.., Suomen Naisten Liikunta- 723 maan piiri Keski-Pohjanmaan Urheilu- kasvatusliitto 723 väen Joulu Suomen Nyrkkeilyliitto Pesäpallosarjat....., Suomen Painiliitto Yleisurheilumuistio Suomen Painonnostoliitto Keski-Suomen Piirilehti Keski-Suomen Ur- Suomen PurjehtijaIii1lto 44 piiri heilu Suomen Pöytätennisliitto Vuosikertomus Suomen Ratsastajainliitto , Kymenlaakson Kymen Urheilu Suomen Suunnistusliitto piiri Kymen Urheilu, joulu! Suomen Uimaliitto Yleisurheilumuistio Suomen Urheiluliitto Lahden piiri Kisapiiri Suomen Vesihiihtoliitto Länsi-Pohjan piiripiirin toimintakertomus Suomen Voimisteluliitto Matkailuopas..., Pohj ois-karj alan Piirin toimintakertomus vuopiiri delta Pesäpallosarjat Piirin y leisurheilukalen teri , Pohjois-Pohjan- Piirin toimintakertomus maan piiri "Pohjoisesta tuulee" Pohjois-Savon Piirin toimintakertomus piiri Piirin hiihtokalenteri Piirin yleisurheilukalenteri Satakunnan piiri Satakunnan Urheiluviesti Satakunnan Urheiluväen Joulu Toimintakertomus Satakunnan Kisojen opas Suur-Savon piiri Suur-Savon urheilu Uudenmaan piiri Urheileva Uusimaa Yleisurheilukalenteri Varsinais-Suomen Piirin toimintakertomus piiri Varsinais-S uomen Kisaviesti Yhteensä Yhteensä

KII NALAIS ET JALKAPALLOT

KII NALAIS ET JALKAPALLOT ---- ----- - --- -- 284 maamme urheiluelämän sekä julkisen sanan edustajia. Tilaisuus sai tv:n, radion ja sanomalehdistön taholta huomattavan ja erittäin suopean vastaanoton. Nyt tarkkuutta harioittamaan!

Lisätiedot

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2002

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2002 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2002 I VARSINAISET LIIKUNTAJÄRJESTÖT 1. LAJILIITOT (71) AKK-Motorsport ry 207 000 Suomen Aikidoliitto ry 27 000 Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry 30 000

Lisätiedot

SUOMEN NYKYAIKAISEN 5-0TTELUN LIITTO

SUOMEN NYKYAIKAISEN 5-0TTELUN LIITTO 198 SUOMEN NAISTEN LIIKUNTAKASVATUSLIITTO Puheenjohtaja, voimistelunopettaja Liisa Orko, Helsinki, Pihlajatie 10, puh. k. 412344. Toiminnanjohtaja Anna Kinnunen, Pohjois-Haaga, Aino AcktE'mtie 8 F 32,

Lisätiedot

URBBILUI-D ... - -_. -------299-.. -. kasvaa, tulossa ensimmäinen suomalainen urheilun tietosanaki rja. Loppusanat

URBBILUI-D ... - -_. -------299-.. -. kasvaa, tulossa ensimmäinen suomalainen urheilun tietosanaki rja. Loppusanat Fokustietosanaki rjasto kasvaa, tulossa ensimmäinen suomalainen urheilun tietosanaki rja Loppusanat Uusin tnnätyslukem in on edelläolevaan v :n 1966 toimintakertomukseen voitu kirjata järjestöm me toimintaa

Lisätiedot

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN TOIMINTA AVUSTUKSET 2015 Verksamhetsunderstöd för idrottsorganisationerna 2015

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN TOIMINTA AVUSTUKSET 2015 Verksamhetsunderstöd för idrottsorganisationerna 2015 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN TOIMINTA AVUSTUKSET 2015 Verksamhetsunderstöd för idrottsorganisationerna 2015 LAJILIITOT Grenförbund (70) AKK-Motorsport ry 240 000 Sukeltajaliitto ry 160 000 Suomen Aikidoliitto ry

Lisätiedot

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2005

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2005 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2005 I VARSINAISET LIIKUNTAJÄRJESTÖT 1. LAJILIITOT AKK-Motorsport ry 200 000 Sukeltajaliitto ry 97 000 Suomen Aikidoliitto ry 30 000 Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon

Lisätiedot

MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN

MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN Asianro 8484/2015 Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 15.12.2015 99 Kaupunginhallitus 11.1.2016 7 Tiedustelut puh. 044 7182504 Hyvinvoinnin edistämisen

Lisätiedot

LAJILIITTOJEN HUIPPU- URHEILUN PERUSTIEDOT. Timo Manninen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valotalo 21.4.2015

LAJILIITTOJEN HUIPPU- URHEILUN PERUSTIEDOT. Timo Manninen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valotalo 21.4.2015 LAJILIITTOJEN HUIPPU- URHEILUN PERUSTIEDOT Timo Manninen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valotalo 21.4.2015 VASTANNEET LAJILIITOT KESÄLAJIT TALVILAJIT PALLOILULAJIT Ampumaurheiluliitto (Kivääri,

Lisätiedot

MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN

MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN KUOPION KAUPUNKI MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN Hyväksytty ohjeellisena kaupunginhallituksessa 17.10.2011 Muutokset hyväksytty kaupunginhallituksessa 23.1.2012 Yleiset säännöt:

Lisätiedot

viio Valo - sääntömääräinen kevätkokous Pöytäkirja

viio Valo - sääntömääräinen kevätkokous Pöytäkirja viio Valo - sääntömääräinen kevätkokous Pöytäkirja Aika Tiistaina 19.5.2015 klo 15.30 Valtakirjojen tarkastus klo 16.00 Valon sääntömääräinen kevätkokous Paikka Niemi Center, Veturitie 13 H, 00240 Helsinki

Lisätiedot

ESITYSKORVAUSSOPIMUS SOPIMUS 1(5) 12.12.2012

ESITYSKORVAUSSOPIMUS SOPIMUS 1(5) 12.12.2012 SOPIMUS 1(5) T E K I J Ä N O I K E U S J Ä R J E S T Ö U P P H O V S R Ä T T S O R G A N I S A T I O N ESITYSKORVAUSSOPIMUS Osapuolet 1. Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys

Lisätiedot

o i t t i n' e n, Osmo, toimitusjohtaja Neuvotteluk~nna~ ~y~, J kko Estola puheenjohtajana, to~- r k ta kokoontui toimikauden al-

o i t t i n' e n, Osmo, toimitusjohtaja Neuvotteluk~nna~ ~y~, J kko Estola puheenjohtajana, to~- r k ta kokoontui toimikauden al- 98 SVUL:n TUK v, 99 Vuosi 99 oli SVUL:n TUE kahdeskymmenesensimmäinen toimintavuosi, K ertomusvuoden aikana toimittiin edellisvuosien tapaan lahjoitus- ja hankintatoiminnan piirissä, kannatusilmoitusten

Lisätiedot

Espoo Leppävaaran uimahallin peruskorjaus 28 290 000 700 000. Helsinki / Urheiluhallit Oy Malmin uimahallin peruskorjaus 1 908 000 480 000

Espoo Leppävaaran uimahallin peruskorjaus 28 290 000 700 000. Helsinki / Urheiluhallit Oy Malmin uimahallin peruskorjaus 1 908 000 480 000 LIIKUNTAPAIKKOJEN PERUSTAMISHANKKEIDEN RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2011-2014 Hakija Hanke kustannusarvio Uusimaa, Itä-Uusimaa, Kanta- Häme, Päijät-Häme, Kymenlaakso, Etelä-Karjala Askola / perustettava

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy Hallitus 198 10.04.2013 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy H 198 Suomen Terveystalo Oy on pyytänyt Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvon ta vi ras tol ta yksityisen

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 (5) SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS Aika Lauantai 24.4.2010 klo 9.30-11.35 Paikka Sokos Hotel Lappee, kokoustila Saimaa, Brahenkatu 1, Lappeenranta Läsnä Liitteen mukaan

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 1. Jussi Hakola Vaasan Voima-Veikot 2. Kalervo Jutila Lapuan Virkiä 3. Kaino Laitila Nokian Urheilijat 1. Pentti Koskela Helsingin Paini-Miehet 2. Väinö

Lisätiedot

arkanon tutkimusaseman kokoonpano kautta aikojen

arkanon tutkimusaseman kokoonpano kautta aikojen arkanon tutkimusaseman hoitokuntien kokoonpano kautta aikojen Hoitokunnan retki Itä-Aureeseen kesäkuussa 1985. Kuvassa: Eero Paavilainen, Kalle Nevanranta, Leo Häggman, Jorma Tukeva, Markku Eskola, Tuovo

Lisätiedot

Veikon toimituskunnat 1935-1975

Veikon toimituskunnat 1935-1975 Veikon toimituskunnat 1935-1975 1935-1936 Esko R. Joki Opettajamatrikkeli Veikko Itkonen 3330 Harri Wendelin 3319 Erkki Kario 3530 Eino Salmi 3283 Ola Österholm 3557 Kauko Pennanen 3347 Ukko Saraste 3473

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

OP-Kiinteistökeskusten yrityskohtaiset tiedot:

OP-Kiinteistökeskusten yrityskohtaiset tiedot: OP-Kiinteistökeskusten yrityskohtaiset tiedot: Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Y-tunnus Arvonlisäverotunniste Vakuutusyhtiö (vastuu- vakuutuksen osalta) Valvova viranomainen Akaan Seudun OP-Kiinteistökeskus

Lisätiedot

Järjestölista, jota hakemus koskee (sis. lajiliitto) Seuran nimi SLU-alueen nimi AKK-Motorsport ry Turun Urheiluautoilijat Ry.

Järjestölista, jota hakemus koskee (sis. lajiliitto) Seuran nimi SLU-alueen nimi AKK-Motorsport ry Turun Urheiluautoilijat Ry. Järjestölista, jota hakemus koskee (sis. lajiliitto) Seuran nimi SLU-alueen nimi AKK-Motorsport ry Turun Urheiluautoilijat Ry. Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry Finlands Svenska Idrott, FSI r.f. Centralföreningen

Lisätiedot

Taikinan kylän asukkaat

Taikinan kylän asukkaat Taikinan kylän asukkaat 197 Turtiainen Eino ja Liisa (kanttiini) 198 Turtiainen Mikko ja Väinö (veljekset, poikamiehiä) 199 (Vanha tupa) Turtiainen Salomon (Sakkeus) ja Ulla, Juho, Anton, Onni, jatoivo

Lisätiedot

Päätoimiset tukea saaneet 2009

Päätoimiset tukea saaneet 2009 Päätoimiset tukea saaneet 2009 Seuran nimi SLU-alueen nimi Järjestölista, jota hakemus koskee (sis. lajiliitto) Imatran Keilailuliitto ry Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry Suomen Keilailuliitto ry

Lisätiedot

perustamishankkeiden rahoitussuunnitelma vuosille 2013-2016

perustamishankkeiden rahoitussuunnitelma vuosille 2013-2016 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelma vuosille 2013-2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö on opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009)

Lisätiedot

Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset

Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset Sivu 1 / 6 Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset 100m juoksu M30 +0,5m/s 1) Sami Koivunen Noormarkun Nopsa 12,21 +0,5m/s 1) Juho-Pekka Karjalainen Kunto-Pirkat 11,91 2) Aku Kallio Kosken Kaiku

Lisätiedot

KAUPAN ESIMIESVETERAANIT ry VUOSIKOKOUS. Paikka Baltic Princess laiva matkalla Helsingistä Tallinnaan Kokoustila 5 krs Aika 22.8.2012 alkaen klo 19.

KAUPAN ESIMIESVETERAANIT ry VUOSIKOKOUS. Paikka Baltic Princess laiva matkalla Helsingistä Tallinnaan Kokoustila 5 krs Aika 22.8.2012 alkaen klo 19. KAUPAN ESIMIESVETERAANIT ry VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Paikka Baltic Princess laiva matkalla Helsingistä Tallinnaan Kokoustila 5 krs Aika 22.8.2012 alkaen klo 19.00 Läsnä osanottajaluettelossa mainitut 55

Lisätiedot

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(7) TK1 Pajula 413 6,9 0,00 748-401-3-145 Pajula Nikola Eero Olavi, Siikajoentie 1468, 92320 Siikajoki Nikola Jarmo Sakari, Siikajoentie 1476 As 2, 92320 Siikajoki TK2 Lisäkorpela 1 0,0 0,00 748-403-61-0

Lisätiedot

LIIKUNTAPAIKKOJEN PERUSTAMISHANKKEIDEN RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012-2015. Uusimaa, Häme, Kaakkois-Suomi. Hakija Hanke kustannusarvio

LIIKUNTAPAIKKOJEN PERUSTAMISHANKKEIDEN RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012-2015. Uusimaa, Häme, Kaakkois-Suomi. Hakija Hanke kustannusarvio LIIKUNTAPAIKKOJEN PERUSTAMISHANKKEIDEN RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012-2015 Hakija Hanke kustannusarvio Uusimaa, Häme, Kaakkois-Suomi Espoo Leppävaaran uimahallin peruskorjaus 27 800 000 800 000 Helsinki

Lisätiedot

Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous 5.8.2016

Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous 5.8.2016 KOKOUSKUTSU Helsinki 19.5.2016 Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous 5.8.2016 Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous pidetään perjantaina 5.8.2016 klo 14.00 Kajaanissa. Kokouspaikka on Kaukametsän kongressi-

Lisätiedot

Kulttuuri- ja urheilusaavutukset, yhdistysten merkkipäivät

Kulttuuri- ja urheilusaavutukset, yhdistysten merkkipäivät 1(8) Salon kaupungin palkitsemisohje Kulttuuri- ja urheilusaavutukset, yhdistysten merkkipäivät Kh 12.1.2015 12 2(8) Salolaisten taiteilijoiden, taitelijaryhmien, yksilöurheilijoiden ja urheilujoukkueiden

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 1 SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF YLEISTÄ Liiton kotisivu: www.shk.fi Y-tunnus: 1480117-5 LIITTOKOKOUS

Lisätiedot

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 1. Reino Salimäki Kuortaneen Kunto 2. Veikko Järvelä TUL / Haukiputaan Heitto 3. Kaarlo Nykänen TUL / Koiton Riento 1. Raimo Taskinen TUL / Kemin Into 2. Jorma Virolainen

Lisätiedot

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013 ALUEELLINEN KOULUTUSKALENTERI (tilanne 24.6.2010) Teemapäivät on suunnattu toimiville hevosyrityksille; ravi-, ratsastus-, kasvatus-, siittola-, ym. yrittäjille. Aiheet soveltuvat hyvin myös toimintaa

Lisätiedot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot 17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot kärpässarja 56 kg 1. Antti Halonen Viipurin Voimailijat 2. Erkki Johansson Sunilan Sisu 3. Esko Heinonen Lapuan Työväen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 2. Yrjö Leppänen Heinolan Isku 3. Tapio Nurmi Vaasan Voima-Veikot 1. Ilmari Maunula Nurmon Jymy 2. Pekka Alanen

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 1961.

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 1961. ,. SUOMEN OLYffiPIAYHDISTYS ry. Helsinki. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 1961. Suomen kansallisen olympiakomitean, yhdistyksen valtuuskunnan, toiminta on vuoden 1961 aikana osaltaan ollut Squ~w

Lisätiedot

v. Liittohallitus ja valiokunnat

v. Liittohallitus ja valiokunnat IV. Liittokokoukset Varsinaisen liittokokouksen lisäksi pidettiin toimintavuonna 1966 yksi ylimääräinen liittokokous. ':. arsin~.inen liittokokous pidettiin Suomen Suurkisojen viimeis~na, kesakuun 8 päivänä

Lisätiedot

Suur-Savon puri. Puheenjohtajan tervehdys

Suur-Savon puri. Puheenjohtajan tervehdys Suur-Savon puri Puheenjohtaja Bruno Arjanko Piiri on perustettu 909 Mikkelin piirinä ja 9 Savonlinnan piirinä, jotka yhtyivät 933 Suur-Savon piiriksi, jolla nimellä rekisteröity 950. Vuonna 969 seuroja

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

28.4.1945 Valkeakoski, Haka

28.4.1945 Valkeakoski, Haka 28.4.1945 Valkeakoski, Haka 56 kg 1. Erkki Johansson Sunilan Sisu 2. Kauko Kiisseli Valkeakosken Haka 3. Torsti Kiisseli Tainionkosken Urheilijat 61 kg 1. Martti Laine Hallan Visa 2. Aarne Lanne Valkeakosken

Lisätiedot

Leirien os.ottajat 19G 680 247 128 151 260 122 160 142 92 116 256 162 99 710 165 287 376 4346

Leirien os.ottajat 19G 680 247 128 151 260 122 160 142 92 116 256 162 99 710 165 287 376 4346 98 99 Piiri Nuorten piirileiritoiminta kesällä 964 Etelä-Karjala........... Etelä-Pohjanmaa.... Helsinki............. Häme..... Kainuu.... Keski-Pohjanmaa.......... Keski-Suomi............. Kymenlaakso..................

Lisätiedot

edustajistovaalit 2012 Ja Hyvinvointi Lisääntyy

edustajistovaalit 2012 Ja Hyvinvointi Lisääntyy edustajistovaalit 2012 AANESTa Ja Hyvinvointi Lisääntyy edustajistovaalit koko suomessa Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n edustajistovaalit järjestetään 12. - 28.3.2012. Vaaleissa Suomen suurin

Lisätiedot

VASTUUTA OTTAVA PAIKALLISYHTEISÖ KYLÄTOIMINNAN JA LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW

VASTUUTA OTTAVA PAIKALLISYHTEISÖ KYLÄTOIMINNAN JA LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW Suomen Kylätoiminta ry, Maaseutuverkostoyksikkö ja Maaseudun Sivistysliitto järjestävät syksyn 2008 aikana Vastuuta ottavan paikallisyhteisö

Lisätiedot

LIIKUNTATOIMEN TILASTOJA 2001

LIIKUNTATOIMEN TILASTOJA 2001 LIIKUNTATOIMEN TILASTOJA 2001 OPETUSMINISTERIÖ Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto LIIKUNTAYKSIKKÖ LUKIJALLE Tähän julkaisuun on koottu opetusministeriön liikuntayksikön toimialaan liittyviä

Lisätiedot

Pääsiäiscup Kajaani kilpailu 1

Pääsiäiscup Kajaani kilpailu 1 Pääsiäiscup Kajaani kilpailu 1 Kajaani, 25.03.2016 Yksilökilpailut M 1. Nousiainen Jarno 8 Pohjois-Karjala 290 (35:59) 284 (-5m/+3m) 552 (92) 1126 2. Repo Tuomas 11 Vieremän Eränkävijät 258 (41:15) 280

Lisätiedot

RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset

RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset Etunimi Sukunimi Yhdistys kilometrit Hannu Lahti Tampere 3360 Sakari Ukonmaanaho Oulu 3120 Martti Pulkkinen Pohjois-Kymi 2755 Arto Virtanen Turku 2400 Ari

Lisätiedot

Tampereen Keilailuliitto Ry 29.09.2012 Kaupin Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-D. SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja:

Tampereen Keilailuliitto Ry 29.09.2012 Kaupin Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-D. SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja: SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja: LUOKKA M-D Nimi Seura Liitto Tulos (tas) (x) (viim.s.) 1. Karhu Tuula Mättäjät Joensuu 1302 (150) 2. Heinonen Marja Pmma Tampere 1262 (186) 3. Saukkonen Eeva

Lisätiedot

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Kaupunki/kunta Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Tontin kiint.vero euroa/m²/kk Rakenn. kiint.vero Kaukol. Vesi/jätev. Jätehuolto Yhteensä Lappeenranta 0.21 0.27

Lisätiedot

Valtion liikuntaneuvostojen kokoonpanot (1920 2011)

Valtion liikuntaneuvostojen kokoonpanot (1920 2011) Valtion liikuntaneuvostojen kokoonpanot (1920 2011) VALTION URHEILULAUTAKUNTA (1920 1924) 1920 1923 lvarwilskman (pj.) (siht. 12.4.1922 asti) V.J. Kostiainen (30.4.1923 asti, siht. 12.4.1922 alkaen) Elli

Lisätiedot

A-mestaruus. B-mestaruus

A-mestaruus. B-mestaruus Porin Keilailuliitto Porin Keilahalli RKL:n keilailumestaruus henkilökohtaiset mestaruudet, miehet ja naiset, 6 sarjaa eu 12.04.2010-02.05.2010 Valvoja:RKM Pori (Porin Rakennusmestariyhdistys ry) A-mestaruus

Lisätiedot

Melvin Jones Fellow't 107-K

Melvin Jones Fellow't 107-K Melvin Jones Fellow't 107-K NIMI KLUBI AHONEN Juhani AHONEN Seppo ANTTONEN Aimo AROLA Seppo ASIKAINEN Aarne AUTERE Seppo BERGQVIST ESKO BRANDT Ilpo HAAVISTO Seppo HAKULINEN Tuomo HALLIKAINEN Lauri HALLIKAINEN

Lisätiedot

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 1. Soini Kauppinen Suolahden Urho 2. Matti Laitinen Viipurin Voimailijat 3. Jaakko Piutunen Varkauden Urheilijat 1. Reino Salimäki Seinäjoen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA M30 4 x 100 m 1. Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat 47,81 SE Mikko Kiuru Henri Heikkinen Jukka Mertanen Krister Laine M30 4 x

Lisätiedot

Työryhmän esitys Suomen maaliikenteen runkoväyliksi

Työryhmän esitys Suomen maaliikenteen runkoväyliksi Työryhmän esitys Suomen maaliikenteen runkoväyliksi Taustaa LVM:n työryhmän raportti 38/2003 Valtakunnallisesti merkittävät liikenneverkot ja terminaalit. Lausuntokierros. 20.2.200 työryhmä määrittämään

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta 13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta kärpässarja 1. Alvar Vihersalo Popinniemen Ponnistus 2. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 3. Tapio Parkkinen Seinäjoen Sisu kärpässarja 1.

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os.

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. 1. Kari Toivonen Helsingin Tarmo 2. Kari Keskinen Tampereen Voimailijat 3. Pekka Laakso Rauman Voimailijat

Lisätiedot

METSÄLIITTO OSUUSKUNTA PÖYTÄKIRJA 89 Edustajisto. Y-tunnus 0116300-4 4.5.2011 1 (7) Metsätapiolan auditorio, Revontulentie 6, Espoo

METSÄLIITTO OSUUSKUNTA PÖYTÄKIRJA 89 Edustajisto. Y-tunnus 0116300-4 4.5.2011 1 (7) Metsätapiolan auditorio, Revontulentie 6, Espoo Y-tunnus 0116300-4 4.5.2011 1 (7) EDUSTAJISTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 4.5.2011 kello 15.00 Paikka Metsätapiolan auditorio, Revontulentie 6, Espoo Läsnä Aalto Tero Aikkinen Ilmari Alatalo Matti Björkenheim

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

Järjestölista, jota hakemus koskee (sis. lajiliitto) Seuran nimi Myönnetyn tuen määrä SLU-alueen nimi AKK-Motorsport ry Hyvinkään Urheiluautoilijat

Järjestölista, jota hakemus koskee (sis. lajiliitto) Seuran nimi Myönnetyn tuen määrä SLU-alueen nimi AKK-Motorsport ry Hyvinkään Urheiluautoilijat Järjestölista, jota hakemus koskee (sis. lajiliitto) Seuran nimi Myönnetyn tuen määrä SLU-alueen nimi AKK-Motorsport ry Hyvinkään Urheiluautoilijat 2500 Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry AKK-Motorsport

Lisätiedot

AMMATTITEATTERIT. AHAA TEATTERI Hatanpään valtatie 6 33100 TAMPERE 03 222 4870 www.ahaateatteri.com info@ahaateatteri.com

AMMATTITEATTERIT. AHAA TEATTERI Hatanpään valtatie 6 33100 TAMPERE 03 222 4870 www.ahaateatteri.com info@ahaateatteri.com AMMATTITEATTERIT AHAA TEATTERI Hatanpään valtatie 6 33100 TAMPERE 03 222 4870 www.ahaateatteri.com info@ahaateatteri.com ESPOON PL 10665, 02070 Espoon kaupunki 09 439 3550, fax 467 550 Liput 439 3388 www.espoonteatteri.fi

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS -- --- ---

TOIMINTAKERTOMUS -- --- --- 960 TOIMINTAKERTOMUS -- --- --- Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton TOIMINTAKERTOMUS 960 SVUL:n puheenjohtaja, sosiaalineuvos Akseli Kas k e a. Puheenjohtajan sana Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton 60.

Lisätiedot

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81 Lapin Mestaruuspilkki 13.3.2010 Kemijärvi / Kaisanlahti Tulokset: Nuoret alle 12v. 1. Heidi Harju 780 g Ivalon Erämiehet 2. Ville Harju 287 3. Riikka Kumpula 250 Sodankylän Perhokalastajat 4. Jonna Harju

Lisätiedot

Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton TOIMINTAKERTOMUS

Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton TOIMINTAKERTOMUS TOIMINTAKERTOMUS 1959 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton TOIMINTAKERTOMUS 1959 Kauno Kleemola SVUL!n 60-vuotispäivänä 17.6.1960: Sosiaalineuvos Akseli Kaskela kiinnittää SVUL:n kunniajäsenmerkin SVUL:n

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

KULTTUURITYÖN KESKUS. hallitukset ja toimihenkilöt 1955-56

KULTTUURITYÖN KESKUS. hallitukset ja toimihenkilöt 1955-56 KULTTUURITYÖN KESKUS hallitukset ja toimihenkilöt 1955-56 puheenjohtaja Toivo Kujala sihteeri Risto Hölttä varapuheenjohtajayrjö Sivonen varasihteeri Johan W.Slup taloudenhoitaja Aug.Niemistö muut jäsenet

Lisätiedot

Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus

Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus Mirja Rautiainen - Mika Siiskonen Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus HARJOITUSTEHTÄVIÄ LUKU 12: YRITYKSEN TUNNUSLUVUT http://charles.savonia.fi/~mas/julkaisut 1. Hotellissa on 120 huonetta, joista

Lisätiedot

Kouvolan VETREÄT VETERAANIT toivottavat lämmintä kesää kaikille!

Kouvolan VETREÄT VETERAANIT toivottavat lämmintä kesää kaikille! Kouvolan VETREÄT VETERAANIT Hyvät veteraani siskot ja -veljet Meillä on nyt oma napakat-palsta, johon voitte kirjoittaa mieleen tulevia toiveita ja ehdotuksia toimintaamme. Kirjoitukset voi jättää Rauskille.

Lisätiedot

Suur-Savon piiri. Piirin kunnat Kerimäki Mikkeli Mikkelin mlk Mäntyharju Pieksämäen mlk Pieksämäki Punkaharju Puumala Rantasalmi

Suur-Savon piiri. Piirin kunnat Kerimäki Mikkeli Mikkelin mlk Mäntyharju Pieksämäen mlk Pieksämäki Punkaharju Puumala Rantasalmi SuurSavon piiri PuheenjohtaJa Bruno ArJanko Piiri on perustettu 909 Mikkelin punna Ja 9 Savonlinnan piirinä, jotka yhtyivät 933 SuurSavon piiriksi, jolla nimellä rekisteröity 950. Vuonna 970 seuroja 04,

Lisätiedot

Arvoisat kiltasisaret ja -veljet!

Arvoisat kiltasisaret ja -veljet! VIESTIKILTOJEN LIITTO R.Y. Hallitus KUTSU Riihimäki 30.9.2015 Arvoisat kiltasisaret ja -veljet! Viestikiltojen Liiton sääntömääräinen syyskokous järjestetään lauantaina 21.11.2015 klo 13:00 alkaen Rannikkoprikaatissa,

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

AURAN KULTASEPPÄ OY. SVUL:n NUORET

AURAN KULTASEPPÄ OY. SVUL:n NUORET 96 SVUL:n NUORET - Piireissä pidetyt seurojen nuorisojohtajien koulutuspäivät 28 tilaisuutta, osanottajia 890 - Liiton kouluttajien ja virkailijoiden pitämät neuvottelutilaisuudet piireissä, alueissa ja

Lisätiedot

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 UOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE r.p. UOLUETOIMI KUNTA KOKOUS 15.10.1981 Ы'* M CKOUSPAIKKA SIVA JA AIKA Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 3K0UKSEN

Lisätiedot

54 kg 71 kg 1. Paavo Roininen Kokkolan Jymy 1. Mauri Backman Hämeenlinnan Kisa 2. Pauli Kemppainen Kemin Into 2. Pentti Söderlund Turun Jyry

54 kg 71 kg 1. Paavo Roininen Kokkolan Jymy 1. Mauri Backman Hämeenlinnan Kisa 2. Pauli Kemppainen Kemin Into 2. Pentti Söderlund Turun Jyry TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 23. 24.1.1960 FORSSASSA: 51 kg, 57 kg, 63.5 kg, 71 kg, 81 kg/forssan Alku KEMISSÄ: 54 kg, 60 kg, 67 kg, 75 kg, + 81 kg/kemin Into 1. Pentti Saviaro Kemin Into 1. Mauri Ruonala

Lisätiedot

Sija Nimi Seura Loppuaika Ero

Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Hiihdon ja ampumahiihdon SM-kilpailut 15. 17.3.2011 Kalajoki Sprintti NYL A-finaali 1.5 km V Sija Nimi Seura Loppuaika Ero 1. Pauliina Mäkelä Helsingin pol 5.06,0 2. Miia Lehtinen Pirkanmaan po 5.06,5

Lisätiedot

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 päivitetty 8.3.2015 klo 23.30 MM 1. Lehtonen Seppo JST 39 44 43 42 38 206 2. Mäkinen Mauno VaaTi 44 39 45 40 36 204 3. Ylönen Niilo JST 40 35 45 43 39

Lisätiedot

Seurahankkeiden kehitystuen haku

Seurahankkeiden kehitystuen haku Seurahankkeiden kehitystuen haku 2007-2008 Jarkko Kandelin ja Matti Hakamäki Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 214 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES ISBN 978-951-790-256-4 SISÄLLYS

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/9 ja 2015/9 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa -1000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 6271 678 6949 3597 798 4395 2848

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/6 ja 2015/6 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa 6255 696 6951 3602 860 4462 3621 482 4103 2632 340 2972 2289 306 2595 2103 460 2563

Lisätiedot

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Valtuusto 13.5.2016 Sivu 1 / 5 Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Aika: perjantai 13.5.2015 klo 16.00 Paikka: Jyväskylän yliopiston Ruusupuisto, Helena-sali, Alvar Aallon katu 9, Jyväskylä Osanottajat

Lisätiedot

ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010

ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010 Ala-Ounasjoen Erästäjät PÖYTÄKIRJA Johtokunta Rovaniemi 17.2.2010 ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010 AIKA 17.2.2010 klo 18.00 PAIKKA Toimitalo, Erästäjänpolku OSALLISTUJAT Seuran jäseniä 25 liitteenä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta Annettu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 2013

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

RovaniemenYrittäjät r.y.

RovaniemenYrittäjät r.y. RovaniemenYrittäjät r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2005 PUHEENJOHT AJAN KATSAUS Kulunut toimintavuosi oli yhdistyksemme 18. Yrittäjyyden merkitystä yhteiskunnan hyvinvoinnille korostettiin niin kuntalaisille kuin

Lisätiedot

1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013. Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A

1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013. Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013 Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Paikka Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A Osallistujat Käsitellyt asiat: Laatikainen Sinikka Fordell

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Pöytäkirja. 1 Kokouksen avaus. Seuran puheenjohtaja Vesa Välimäki avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleeksi.

Pöytäkirja. 1 Kokouksen avaus. Seuran puheenjohtaja Vesa Välimäki avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleeksi. Pöytäkirja Jalasjärven Alapään Eränkävijät Ry Vuosikokous 22.02.2009 Aika 13.00 14.20 Paikka Seuran Maja Läsnä 39 jäsentä 1 Kokouksen avaus. Seuran puheenjohtaja Vesa Välimäki avasi kokouksen ja toivotti

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

Asuinrakennukset vuoteen 2025 Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve

Asuinrakennukset vuoteen 2025 Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve Asuinrakennukset vuoteen 225 Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve LIITERAPORTTI Uudisrakentamisen kuvatulosteet, Koko maa ja maakunnat Perusparantamisen taulukkotulosteet, Koko maa, maakunnat ja aravavuokratalot

Lisätiedot

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 21.-22.1.1961, Sodankylä ja Tainionkoski 1. Tom Rutqvist Kouvolan Painijat 2. Veli Haarala Ylivieskan Kuula 3. Taisto Aikio Lapin Veikot 1. Väinö Rantala Lapuan Virkiä

Lisätiedot