KIRJOITA PIKAVERSIO ENINTÄÄN 500 MERKIN MITTAISEKSI.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIRJOITA PIKAVERSIO ENINTÄÄN 500 MERKIN MITTAISEKSI."

Transkriptio

1 4.2 Hyvä pikaversio Pikaversio kertoo uutisesta lyhyesti kaikkein tärkeimmät tiedot. Se on tarkoitettu sekä verkko-, radio- että tv-käyttöön. Pikaversio pitäisi voida lukea lähetyksissä ilman suuria muutoksia. Monet media-asiakkaat käyttävät kuitenkin STT:n uutispalvelun pikaversioita myös oman työnsä lähdeaineistona, joten pikaversioilta edellytetään enemmän täsmällisyyttä kuin pelkiltä radiosähkeiltä. Reaaliaikainen kieli Sanasto Lauserakenteet Lähteet ja lainaukset Luvut Paikka Hyvä kärkilause Taustatiedot Lopuksi KIRJOITA PIKAVERSIO ENINTÄÄN 500 MERKIN MITTAISEKSI. Pika on tarkoitettu laajalle yleisölle, joten vastaanottajien koulutustaso ja tietämys aiheesta vaihtelevat suuresti. Silti uutisen tulisi avautua heille kerralla. Paras pikaversio syntyy yleensä kirjoittamalla asia samalla tavalla kuin sanoisit sen ääneen. KÄÄNNÄ LÄHTEIDEN KÄYTTÄMÄ KIELI TUTUKSI ARKIKIELEKSI Reaaliaikainen kieli Sanasto Käytä reaaliaikaista kieltä. Katso luku 4.1. Hyvä viiva. Poikkeuksena ovat ennakkoversiot, joissa kerrotaan, mitä samana päivänä tapahtuu. Torinon talviolympialaiset alkavat tänään. Kieliasuun pätevät samat säännöt kuin viivassakin (kokonaiset lauseet, tuntemattomien lyhenteiden välttäminen, eteneminen tutusta tuntemattomaan). Tyylin ei tarvitse olla pikaversiossa aivan yhtä neutraalia kuin viivassa mutta selviä puhekielisyyksiä kannattaa välttää. Myöskään kaikki lehtijuttujen värikkäimmät ilmaisut eivät toimi radiossa tai tv:ssä.

2 VÄLTÄ SIVISTYSSANOJEN JA TIETYN ALAN ERIKOISSANASTON KÄYTTÖÄ. EI: Täysperävaunullinen euromoduuli VAAN: Rekka EI: Ravitsemisliikkeet VAAN: Ravintolat ja kahvilat Pikaversion pitää olla kieliopiltaan kirjakielen normien mukaista, mutta lauserakenteissa ja sanavalinnoissa näkyy puheenomaisuus. Pikaversioissa kannattaa välttää paperinmakuisia sanoja. Esimerkiksi pyrkiä-verbin sijaan voi käyttää sanaa haluta tai yrittää. Sujuvaan ilmaisuun pätevät muuten samat säännöt kuin muussakin uutiskirjoittamisessa. VÄLTÄ PITKIÄ SANOJA. EI: Vallankeskittämisyritykset VAAN: Yritykset keskittää valtaa JOS LUETTELOSSA ESIINTYY ULKOMAISIA NIMIÄ, KIRJOITA NE PERUSMUOTOON. EI: Tunnustus on aiemmin myönnetty Martin Scorseselle, Francois Truffaut lle ja Ang Leelle. VAAN: Tunnustuksen ovat aiemmin saaneet Martin Scorsese, Francois Truffaut ja Ang Lee. Ulkomaisia nimiä on usein vaikea hahmottaa puhutussa tekstissä, varsinkin jos ne esiintyvät taivutettuina. KÄYTÄ KONKREETTISIA ILMAISUJA JA ESIMERKKEJÄ. Pikaversioissa kannattaa välttää liiallista tarkkuutta. Täydellisten luetteloiden sijaan on hyvä käyttää konkreettisia esimerkkejä. Abstraktit yleistykset ja byrokraattiset termit voi korvata kokonaan esimerkeillä. EI: Opintososiaaliset etuudet VAAN: Esimerkiksi opintotuki

3 Kärkilause on helpompi ymmärtää, jos sen predikaatti on myönteisessä muodossa. EI: VAAN: Poliitikko ei kannata verouudistusta Tutkija ei usko väitettä Poliitikko vastustaa verouudistusta Tutkija epäilee väitettä Virkettä ei kuitenkaan pidä vääntää väkisin myönteiseksi, jos ymmärrettävyys kärsii tai sisältö vääristyy Lauserakenteet KÄYTÄ LYHYITÄ LAUSEITA. VIRKKEESSÄ VOI OLLA KORKEINTAAN KAKSI LAUSETTA (ESIMERKIKSI PÄÄLAUSE JA SIVULAUSE). Sivulauseet ovat sähkekielessä ymmärrettävämpiä kuin lauseenvastikkeet. VÄLTÄ LAUSEENVASTIKKEITA. KÄYTÄ NIIDEN SIJAAN SIVULAUSEITA TAI KAHTA PÄÄLAUSETTA. EI: Useiden lähetystöjen raportoitua levottomuuksista ulkoministeriö päätti muuttaa matkustussuosituksia Lähi-idän maihin. VAAN: Ulkoministeriö päätti muuttaa matkustussuosituksia sen jälkeen, kun useat lähetystöt olivat raportoineet levottomuuksista. SIDOSTA TEKSTIÄ ADVERBEILLA, KONJUNKTIOILLA JA PRONOMINEILLA. Kuulija ymmärtää pikauutisen helpommin, jos sidostesanat kertovat eri sanojen tai lauseiden suhteet toisiinsa. Sidostesanoja ovat esimerkiksi kuitenkin, mutta, samoin, vaan Vastaavasti sähke on vaikea ymmärtää, jos se sisältää pelkkiä päälauseita, joita ei liitetä toisiinsa. KÄYTÄ VERBEJÄ SUBSTANTIIVIEN SIJAAN. VALITSE ILMAISUKYKYINEN VERBI VÄRITTÖMÄN SIJAAN. Värittömiä verbejä ovat esimerkiksi olla ja edellyttää. Lisäksi kannattaa miettiä, voisiko esimerkiksi kasvaa- ja vähentyä-verbit korvata sanoilla, joissa on enemmän tekemisen makua. EI: Rintasyöpien määrä on kasvanut Suomessa liian rasvaisen ruokavalion takia. VAAN: Suomalaisista naisista aiempaa useammat sairastuvat rintasyöpään, koska he syövät liikaa rasvaista ruokaa.

4 EI: Tutkimus selvittää pohjoisten napa-alueiden ilmaston lämpenemisen määrää. VAAN: Tutkimus selvittää, kuinka paljon pohjoisten napaalueiden ilmasto lämpenee. EI: HPK on jääkiekon uusi Suomen mestari. VAAN: HPK on voittanut jääkiekon Suomen mestaruuden. Verbien käyttö aktiivissa tuo pikauutiseen dynaamisuutta. Passiivi taas jättää avoimeksi todellisen tekijän. KÄYTÄ MIELUUMMIN AKTIIVIA KUIN PASSIIVIA EI: Nopeusrajoituksia halutaan alentaa. VAAN: Liikenneministeriö haluaa alentaa nopeusrajoituksia. Jos subjekti on pitkä ja monimutkainen, kärkilauseessa voi käyttää passiivia. Sen pitäisi kuitenkin olla vasta viimeinen vaihtoehto, jos asiaa ei voi muuten sanoa selkeästi. Opintotukeen ehdotetaan korotusta. Opetusministeriön asettama työryhmä esittää, että opiskelijat saisivat 20 euroa lisää kuukaudessa. Yleisimpiä ongelmia uutistekstien ymmärrettävyydessä ovat määriteketjut. Ne vaikeuttavat varsinkin puhutun tekstin ymmärtämistä. VÄLTÄ MÄÄRITEKETJUJA VARSINKIN LAUSEEN ALUSSA. PILKO PITKÄ MÄÄRITTEET USEAKSI LAUSEEKSI JA JÄTÄ TURHAT POIS. EI: 19-vuotias Pohjois-Karjalasta kotoisin oleva varusmies sai surmansa välittömästi. VAAN: Varusmies sai surmansa välittömästi. Hän oli 19- vuotias ja kotoisin Pohjois-Karjalasta. Tekstin ymmärrettävyyttä lisää se, että predikaatti tulee lauseessa mahdollisimman aikaisin. SIJOITA PREDIKAATTI MAHDOLLISIMMAN ALKUUN. EI: Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tekemän selvityksen mukaan kaksi kolmasosaa Suomen susista elää itärajan tuntumassa. VAAN: Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos osoittaa, että kaksi kolmasosaa Suomen susista elää itärajan tuntumassa.

5 Luettelot tekevät tekstistä raskasta. Ymmärtämistä voi helpottaa sijoittamalla luettelot lauseen loppuun. Luettelossa pisin osa on viisainta sijoittaa viimeiseksi. SIJOITA LUETTELOT VIRKKEEN LOPPUUN. Tärkeimmät vientimaat ovat edelleen Ruotsi, Norja ja Britannia. RYHMITTELE SANAT LAUSEEN SISÄLLÄ NIIN, ETTÄ LÄHEISESTI YHTEEN LIITTYVÄT SANAT OVAT YHDESSÄ Lähteet ja lainaukset Lähteiden mainitsemiseen pätevät samat säännöt kuin viivassa. Katso myös luku 4.1 Hyvä viiva. Lisäksi pikaversiota ei kannata kuormittaa nimillä, jotka eivät ole kuulijalle tuttuja. Kun henkilö puhuu organisaationsa edustajana, hänen nimensä voi jättää pois. KERRO LÄHTEEKSI PELKKÄ ORGANISAATIO, JOS HENKILÖ EI OLE TUNNETTU JA HÄN EDUSTAA NÄKEMYKSELLÄÄN ORGANISAATIOTA. EI: Osa suomalaislääkäreistä laiminlyö velvollisuuttaan hankkia täydennyskoulutusta. Lääkäriliiton koulutusjohtajan Hannu Halilan mukaan Suomessa on lääkäreitä, jotka eivät ole moneen vuoteen käyneet minkäänlaisessa täydennyskoulutuksessa. VAAN: Osa suomalaislääkäreistä laiminlyö velvollisuuttaan hankkia täydennyskoulutusta. Lääkäriliiton mukaan Suomessa on lääkäreitä, jotka eivät ole moneen vuoteen käyneet minkäänlaisessa täydennyskoulutuksessa. Liiallista yksinkertaistamista on kuitenkin syytä varoa. Mieti, edustaako sanoja näkemys todella hänen edustamansa organisaation mielipidettä. Esimerkiksi ministeri voi puhua hallituksen edustajana (Condoleezza Rice Iranin ydinohjelmasta) tai käyttää poliittisen puheenvuoron (ruotsalainen ministeri alkoholiveron suuruudesta). Jos nimeä käytetään, henkilöstä pitää kertoa titteli ja koko nimi. Nimien edellä kannattaa välttää titteliketjuja. Yhdelle ihmiselle riittää yksi titteli. Jos on tarpeen täsmentää toista roolia, sen voi tehdä myöhemmin sähkeessä. EI: Keskustan puheenjohtaja pääministeri Matti Vanhanen vaatii VAAN: Pääministeri Matti Vanhanen vaatii

6 4.2.5 Luvut TAI: Keskustan puheenjohtaja Matti Vanhanen vaatii Pikaversiossa ei voi käyttää suoria lainauksia, koska kuulija ei voi erottaa lainausta muusta tekstistä. ÄLÄ KÄYTÄ SUORIA LAINAUKSIA, JOLLEI SE OLE AIVAN VÄLTTÄMÄTÖNTÄ. MUKAUTA LAINAUKSET EPÄSUORAKSI KERRONNAKSI. OLE KUITENKIN HUOLELLINEN SIINÄ, ETTEI SANOMA MUUTU. Lipponen huomautti, että Bushin mielestä, arvioi valtiovarainministeriö. Jos kyse on tärkeästä poliittisesta tms. lausunnosta, kannattaa epäsuorassa sitaatissa säilyttää alkuperäisen puheen avainkohdat jopa sanatarkasti. Poikkeuksellisen merkittävistä lausunnoista on syytä ottaa mukaan myös suora sitaatti, koska uutistoimiston tehtävänä on välittää tällaiset lausunnot asiakkailleen alkuperäisessä muodossa heti ensi vaiheessa. Avaa silloin lausunnon merkitystä ja taustaa pikaversion kärkilauseessa ja lopussa. KÄYTÄ NIIN VÄHÄN NUMEROITA KUIN MAHDOLLISTA. VALITSE LUVUISTA OLENNAISIMMAT. PYÖRISTÄ LUVUT. Yleensä riittää enintään kaksi merkitsevää numeroa (1,6, 16, 160, 1 600, , , 1,6 miljoonaa, 16 miljoonaa, 160 miljoonaa, 1,6 miljardia ). Usein lukuja voi pyöristää vielä tätä enemmänkin, varsinkin jos kyse on arviosta eikä tarkasta luvusta. Esimerkiksi mielenosoittajaa on lähes KERRO LUKUJEN MUUTOKSET SUHTEELLISINA. KÄYTÄ PROSENTTIEN SIJAAN SELLAISIA ILMAISUJA KUIN KAKSINKERTAINEN, KOLMASOSA TAI JOKA VIIDES. EI: Yhtiö teki voitto 32 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. VAAN: Yhtiö teki voittoa kolmanneksen enemmän kuin vuotta aiemmin. VÄLTÄ SUURIA JÄRJESTYSLUKUJA. Suuret järjestysluvut ovat uutistenlukijan painajainen. EI: Kari Kähkönen sijoittui 78:nneksi. VAAN: Kari Kähkönen sijoittui sijalle 78.

7 4.2.6 Paikka Paikan mainitseminen alussa auttaa sijoittamaan uutisen kartalle ja arvioimaan sen merkitystä. KERRO ULKOMAANUUTISISSA TAPAHTUMAPAIKKA HETI PIKAVERSION ALUSSA. Nigeriassa on puhjennut väkivaltaisia mellakoita Muhammadpilakuvien takia. Yhteenotoissa on kuollut ainakin 16 ihmistä, kertoo paikallinen poliisi. Muslimimielenosoittajat kävivät kristittyjen kimppuun sen jälkeen kun poliisi oli hajottanut mielenosoituksen. Mellakoitsijat polttivat kirkkoja ja kristittyjen kauppoja. Nigerian poliisi on pidättänyt yli 200 mielenosoittajaa. MAINITSE MYÖS KOTIMAAN UUTISISSA PAIKKA TAI ALUE HETI KÄRJESSÄ, JOS SEN ON UUTISEN KANNALTA OLENNAINEN. Pohjois-Savon vasemmistoliitto ja vihreät ovat sopineet vaaliliitosta. Puolueiden tavoitteena on saada vaalipiiristä yhteensä kaksi kansanedustajaa, kun uusi eduskunta valitaan ensi vuonna. Molemmat asettavat kuitenkin omat ehdokkaansa ja päättävät itsenäisesti vaalikampanjastaan. Vasemmistoliitolla on nykyisin Pohjois-Savosta kaksi kansanedustajaa ja vihreillä ei yhtään. Koska pikauutisen alku saattaa mennä kuulijalta tai katsojalta ohi, tärkeimmät asiat pitää toistaa. Tällaisia ovat esimerkiksi tapahtumapaikka, mielipiteen sanojan nimi tai käsiteltävän yrityksen nimi. TOISTA PIKAUUTISISSA TÄRKEIMMÄT TEKIJÄT JA PAIKAT Hyvä kärkilause Saksassa on sattunut vakava bussionnettomuus. Useita ihmisiä kuoli, kun rekka törmäsi koulubussiin maan pohjoisosassa. Saksan poliisin mukaan uhrien joukossa on lapsia. Hyvä kärkilause kertoo lyhyesti uutisen ytimen ilman yksityiskohtia. Usein ajatuksen ensimmäiseen lauseeseen saa otsikosta. Sisällön voi myös keksiä miettimällä, kuinka kertoisi asian tuttavalleen. KERRO KÄRKILAUSEESSA UUTINEN MAHDOLLISIMMAN YKSINKERTAISTETUSTI. Paavi Johannes Paavali II on kuollut.

8 4.2.8 Taustatiedot Lopuksi KÄYTÄ KÄRKILAUSEESSA MAHDOLLISIMMAN VÄHÄN NIMIÄ JA NUMEROITA. Vaikka nimet ja numerot olisivat olennaisia, kaikkia ei tarvitse sijoittaa heti alkuun. Sisältöä voi täsmentää seuraavassa virkkeessä. Asuntojen hinnat ovat kääntyneet laskuun. Tilastokeskuksen mukaan kerrostaloasunnot maksoivat tammikuussa viisi prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Telakkayhtiö Aker Yards on saanut suuren risteilijätilauksen. Norjalainen Color Line -varustamo tilaa Suomesta aluksen, jonka arvo on yli 600 miljoonaa euroa. Brittiyhtye Coldplay saapuu Suomeen. Yhtye soittaa Helsingin areenassa 5. syyskuuta. Jos uutista on vaikea kiteyttää tiiviiksi kärkilauseeksi, pikauutisen voi aloittaa niin sanotulla kattolauseella, joka johdattaa asiaan. Sen jälkeen voi kertoa itse asian, joka olisi liian monimutkainen kärkeen. Suomalaistutkijat ovat onnistuneet selvittämään dementian syitä. Tutkimuksen mukaan miehet sairastuvat tavallista helpommin dementiaan, jos he SUOSI KÄRKILAUSEESSA MYÖNTEISTÄ PREDIKAATTIA. Janne Ahonen jättää väliin mäkiviikon Innsbruckin-kisan. Vaikka pikauutisen tarkoitus on kertoa uutisesta vain tärkein, siinä pitää kertoa olennaiset taustatiedot. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun uutisen tärkeyttä on muuten vaikea hahmottaa. Sotarikoksista epäilty kroaattikenraali Ante Gotovina on pidätetty. Haagin sotarikostuomioistuimen pääsyyttäjä kertoo, että Gotovina jäi kiinni Kanariansaarilla. Gotovinaa syytetään ainakin 150 serbin surmasta vuonna EU on asettanut kenraalin pidättämisen ehdoksi Kroatian jäsenyysneuvottelujen aloittamiselle. Pikauutinen on tarkoitettu myös puhuttavaksi. Lue se ääneen, niin huomaat ongelmakohdat. Kuuntele myös tekstin rytmiä. Tärkeintä on, että viesti menee perille. Jos jonkin säännön noudattaminen vaikeuttaa ymmärtämistä, sääntöä voi ja pitää rikkoa. Takaisin tämän asiakirjan alkuun

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Eero Ojanen Hyvä päätös? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Hyvä päätös? Eero Ojanen Hyvä päätös? Filosofisia näkökulmia päätöksentekoon kaks kunnallisalan kehittämissäätiö HYVÄ PÄÄTÖS? Kieliasun

Lisätiedot

Millainen on toimiva potilasohje?

Millainen on toimiva potilasohje? Katsaus RIITTA HYVÄRINEN Hyvä kieliasu varmistaa sanoman perillemenon Hyvän potilasohjeen juonirakenne on kunnossa: tarina etenee loogisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että juonessa ei ole yllättäviä hyppäyksiä

Lisätiedot

Kun vanhempi on trans*

Kun vanhempi on trans* Seta Transtukipiste Kun vanhempi on trans* Linda Korpikoski 15.3.2013 Sisällys 1 Apua, vanhempani on trans!... 3 1.1 Mitä minun kannattaa tehdä?... 4 1.2 Transmikä?... 4 1.3 Eikö sukupuoli ole itsestään

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Kun kulttuurit tulevat tiskille

Kun kulttuurit tulevat tiskille OPAS 4 2013 eila isotalus Kun kulttuurit tulevat tiskille Opas kulttuurienväliseen osaamiseen asiakaspalvelussa Opas kulttuurienväliseen osaamiseen asiakaspalvelussa Sisältö Miksi puhua kulttuurista?...

Lisätiedot

Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu

Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu Suomenkielisten näkökulma kielipolitiikkaan Ilmari Rostila Suomen Perusta Raportin kirjoittaja Sisältö Professori, YTT Ilmari Rostila on toiminut hyvinvointipalvelujen

Lisätiedot

Kun lapsettomuus koskettaa opas tahattomasti lapsettoman läheisille

Kun lapsettomuus koskettaa opas tahattomasti lapsettoman läheisille Terveysala Kuopio Opinnäytetyö Kun lapsettomuus koskettaa opas tahattomasti lapsettoman läheisille Johanna Paasisalo Opinnäytetyö Savonia-ammattikorkeakoulu Terveysala Kuopio Johanna Paasisalo Kevät 2010

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

Tieto, totuus, tiede (2004)

Tieto, totuus, tiede (2004) 1 Tieto, totuus, tiede (2004) Keskustelijat: Eero Byckling Viljo Martikainen Heikki Mäntylä Jyrki Rossi Jyrki Tyrkkö 2.1.2004 Heikki Mäntylä Hyvät Luonnonfilosofit, Joululoman jälkeen on syytä palata taas

Lisätiedot

6 Henkilöiden ja yritysten nimet uutisissa

6 Henkilöiden ja yritysten nimet uutisissa 6 Henkilöiden ja yritysten nimet uutisissa STT käyttää uutisissa ihmisten ja yritysten nimiä journalistisen harkinnan mukaan. Ensisijaisesti punnitaan aina asian uutisarvoa sekä lukijan, katsojan tai kuulijan

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Ura- ja rekrytointipalvelut Helsingin yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut teksti Marina Misukka 2. uudistettu painos Yliopistopaino 2004 TYÖNHAUN OPAS MITEN

Lisätiedot

Adverbeista. Adverbin määrittely.

Adverbeista. Adverbin määrittely. Adverbeista 137 Adverbeista. Adverbin määrittely. Perinnäisistä sanaluokista adverbit kuuluvat kaikista vaikeimmin määriteltäviin. Samoin kuin muiden sanaluokkien on niidenkin määrittelemiseksi etsitty

Lisätiedot

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Manuaali ja lokikirja Tytti Solantaus 1 SISÄLLYS LAPSET PUHEEKSI -TYÖMENETELMÄN TAUSTA JA PERIAATTEET... 3 JOHDANTO... 3 TOIMIVA LAPSI&PERHE

Lisätiedot

ENEMMÄN KUIN NUMEROITA OPETTAJAN KÄSIKIRJA SIIRTOLAISUUTEEN JA TURVAPAIKANHAKUUN EUROOPASSA

ENEMMÄN KUIN NUMEROITA OPETTAJAN KÄSIKIRJA SIIRTOLAISUUTEEN JA TURVAPAIKANHAKUUN EUROOPASSA ENEMMÄN KUIN NUMEROITA OPETTAJAN KÄSIKIRJA SIIRTOLAISUUTEEN JA TURVAPAIKANHAKUUN EUROOPASSA IOM:n päämäärä on edistää hallittua siirtolaisuutta ottamalla huomioon sekä valtioiden että siirtolaisten tarpeet.

Lisätiedot

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom sisällysluettelo aluksi mitä mielenterveyden ongelmat ovat? tunteiden häiriöt toiminnan häiriintyminen ajattelun häiriintyminen mistä mielenterveyden häiriöt johtuvat?

Lisätiedot

Loppuraportti 25.5.2010. Poistumisturvallisuustarra

Loppuraportti 25.5.2010. Poistumisturvallisuustarra Loppuraportti 25.5.2010 Poistumisturvallisuustarra Tiivistelmä Kymenlaaksossa toteutettiin keväällä 2010 kerrostaloihin suunnattu poistumisturvallisuushanke, jonka tavoite oli opastaa kerrostalojen asukkaita

Lisätiedot

4 Merkintätavat. 4.1 Lainaukset ja niihin viittaaminen

4 Merkintätavat. 4.1 Lainaukset ja niihin viittaaminen Tampereen ammattikorkeakoulu 50 (65) 4 Merkintätavat 4.1 Lainaukset ja niihin viittaaminen Korkeakouluissa opinnäytetyön kirjoittamisessa yleinen periaate on se, että opiskelija aiempia töitä selostamalla

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ OPINNÄYTETYÖ Katariina Kinnunen Johanna Niemi 2011 SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU MATKAILU-,

Lisätiedot

Suunnittelu on toivon järjestämistä

Suunnittelu on toivon järjestämistä Suunnittelu on toivon järjestämistä John Forester haastattelussa Perheeni oli paennut Wienistä, koska he olivat juutalaisia. He olivat tulleet Yhdysvaltoihin enkä aikonut kuluttaa elämääni pommien tekemiseen,

Lisätiedot

KANSALAISJÄRJESTÖT MEDIASSA Miten tiedottaja saa järjestönsä viestin tiedotusvälineissä läpi?

KANSALAISJÄRJESTÖT MEDIASSA Miten tiedottaja saa järjestönsä viestin tiedotusvälineissä läpi? KANSALAISJÄRJESTÖT MEDIASSA Miten tiedottaja saa järjestönsä viestin tiedotusvälineissä läpi? Heta Ängeslevä Opinnäytetyö, syksy 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu Turun yksikkö Viestinnän koulutusohjelma

Lisätiedot

Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä

Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä Näkökulmia musiikin aineenopettajien ja oppilaiden väliseen toimivaan vuorovaikutukseen Outi Puupponen Kasvatustieteen ja musiikkikasvatuksen pro gradu tutkielma

Lisätiedot

esikko Miesnumero ISÄ. Ei enää vain elatusvelvollinen s. 4 Luolamies olohuoneessa s. 8 Uuvutko toisten murheista? s. 10 Liiton vastuunkantajat s.

esikko Miesnumero ISÄ. Ei enää vain elatusvelvollinen s. 4 Luolamies olohuoneessa s. 8 Uuvutko toisten murheista? s. 10 Liiton vastuunkantajat s. esikko ENSI- JA TURVAKOTIEN LIITON JÄSENLEHTI 4 2007 Miesnumero ISÄ. Ei enää vain elatusvelvollinen s. 4 Luolamies olohuoneessa s. 8 Uuvutko toisten murheista? s. 10 Liiton vastuunkantajat s. 14 esikko

Lisätiedot

DOKUMENTAARISEN RADIO-OHJELMAN KÄSIKIRJOITTAMINEN

DOKUMENTAARISEN RADIO-OHJELMAN KÄSIKIRJOITTAMINEN DOKUMENTAARISEN RADIO-OHJELMAN KÄSIKIRJOITTAMINEN Saara Henriksson Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun yksikkö Viestinnän koulutusohjelma Medianomi (AMK) TIIVISTELMÄ Henriksson,

Lisätiedot

www-sivut jokaiselle sopiviksi

www-sivut jokaiselle sopiviksi TIEKE_esteettömyys220503 22.05.2003 08:46 Sivu 11 Jukka K. Korpela Jukka K. Korpela www-sivut jokaiselle sopiviksi Esteettömien verkkosivujen tekemisen opas kaikille tekijöille ja teettäjille TIEKE Tietoyhteiskunnan

Lisätiedot