TOIMINNAN RAPORTTI 2014 OSAAMISTA YRITYSTÄ ENERGIAA VETOVOIMAA.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINNAN RAPORTTI 2014 OSAAMISTA YRITYSTÄ ENERGIAA VETOVOIMAA. www.kehy.fi"

Transkriptio

1 TOIMINNAN RAPORTTI 2014 OSAAMISTA YRITYSTÄ ENERGIAA VETOVOIMAA

2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy (Kehy) on perustettu vuonna Yhtiön osakkaana on yhteensä 33 yritystä ja yhteisöä. Kehy vastaa Imatran, Rautjärven ja Ruokolahden kuntien yritys- ja matkailupalveluiden järjestämisestä, elinkeinopoliittisten projektien toteuttamisesta ja rahoituksesta sekä yhtiöjärjestyksen mukaisten muiden palveluiden järjestämisestä yhtiön toimialueella. Lisäksi Kehy tarjoaa osakaskuntiensa alueella riskirahoituspalveluita. Alueen elinvoimaisuuden kehittäminen on pitkäjänteistä työtä ja tulokset syntyvät usein vuosien työn tuloksena. Toimintaympäristössä sen sijaan voi tapahtua nopeitakin muutoksia. Muutosten ennakointi, reagointikyky ja resurssit nopeaan toimintaan ja päätöksentekoon ovat tärkeitä ja korostavat toimintakykyisen elinkeinoyhtiön roolia seudun kehittäjänä. Vertailut ja kokemukset eri alueilta osoittavat, että toimiva elinkeinoyhtiö on ollut merkittävä tekijä rakennemuutosprosessien onnistumisen kannalta. Vuoden 2014 aikana toimintaympäristössä tapahtui merkittävä muutos, vuosia jatkunut venäläisten matkailijoiden määrän kasvu taittui. Samaan aikaan myös kotimaisessa kysynnässä on palvelualoilla ollut merkittävää laskua. Muutoksella on suuri merkitys Imatran seudun työllisyydelle ja talouden kasvunäkymille. Matkailun ja kaupan kasvu ovat tuoneet seudulle vuosittain kymmeniä miljoonia euroja ja runsaasti uusia investointeja. Matkailun kasvun taittuminen on talouden rakennemuutos siinä missä aiemmat teollisuuden muutoksetkin ovat olleet. Metsä- ja metalliteollisuuden näkymät vuoden 2014 aikana ovat sen sijaan olleet kohtuulliset. Kehyn palveluiden käytön kannalta vuosi oli varsin vaihteleva. Alkuvuosi oli niin matkailun kuin Suomen kansantaloudenkin kannalta odottavaa aikaa, mutta näkyvät synkistyivät selvästi vuoden mittaan. Tämä talouden ja ilmapiirin muutos näkyi Kehyn palveluidenkin käytössä. Kehyn palveluita käyttäneiden aloittaneiden yritysten määrä oli edellisten vuosien tasolla (noin 70 kpl), mutta aiemmin perustettujen yritysten eloonjäämisprosentti on alkanut laskea. Omistajan- ja sukupolvenvaihdospalveluiden kysyntä on kasvussa samaan aikaan kun sijoittumiskyselyt ovat taloustilanteen hiipuessa vähentyneet. Yrityskäyntejä tehtiin aktiivisesti koko vuoden ajan. Vuosi 2014 oli Kehylle toiminnallisesti ja taloudellisesti hyvä. Toiminnassa näkyi selvästi EU:n ohjelmakauden vaihdos; aiemmat suuret hankkeet (Vetovoimaa matkailuun, Osaamiskeskusohjelman hankkeet) päättyivät ja uusia vastaavan mittakaavan hankkeita ei toistaiseksi ole saatu tilalle. Kehy hallinnoi loppuvuodesta 2014 muun muassa Työ- ja Elinkeinoministeriön liikuntamatkailupilottia ja Saimaa geomatkailukohteeksi hanketta. Tytäryhtiö Imatran Seudun Aluekehitys on lisäksi kumppanina kahdessa ENPI-rahoitteisessa hankkeessa, joilla kehitetään Imatra-Svetogorsk rajanylityspaikkaa sekä siihen liittyvää liikenne- ja rautatieinfrastruktuuria. Kaiken kaikkiaan hankerahoituksen volyymi Etelä-Suomen alueella tulee uudella ohjelmakaudella olemaan selvästi aiempaa pienempi. Kehyn toiminnan ydin on osaava henkilöstö. Osaavat ja motivoituneet ihmiset ovat kehittämistoiminnan tärkein voimavara.

3 YRITYSPALVELUT Yrityspalveluiden palveluita käyttävät yritykset Rautjärven, Ruokolahden ja Imatran alueelta. Aloittavien ja toimivien yritysten palveluissa sekä projekteissa palveluiden käyttö on jakautunut vuoden 2014 aikana suunnilleen kuntien asukaslukujen suhteessa. Kehyn neuvontapalveluihin ollaan asiakkaiden keskuudessa yleisesti erittäin tyytyväisiä. Asiakkailta kerätyn palautteen keskiarvo on 9,1 asteikolla Seminaarit Seminaareissa käsiteltiin Kehyn strategisiin painopistealueisiin liittyviä aihealueita. Yrityskehittämiseen liittyvät teemaseminaarit painottuivat yritysten kasvuun, kehittymisen ja kansainvälistymiseen. Sote-yritysten, Eksoten ja Imatran kaupungin yhteisten palvelumallien kehittämistä jatkettiin edelleen. Hoivapalveluyrittäjille järjestettiin Palveluseteli-info ja Hoivayrittäjien verkostoitumistilaisuus, joihin molempiin osallistui runsaasti alan ammattilaisia. Matkailualaan liittyvät Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja Saimaa Geoparkmatkailukohteeksi keräsivät eniten osallistujia. Myös Omistajanvaihdosseminaari ja 3 D tulostuksella Suomi nousuun? seminaari keräsivät runsaasti kiinnostuneita. Kehyn järjestämät tilaisuudet ovat asiakaspalautteen mukaan pääosin hyvin järjestettyjä, kiinnostavia, ajankohtaisia ja informatiivisia. Asiantuntijaverkosto Kehyn asiantuntijaverkosto vahvistui neljällä yrityksellä ja kahdeksalla asiantuntijalla. Uusina mukaan tulivat kaksi lakiasiaintoimistoa, digitoimisto sekä konsultointipalveluita tarjoava yritys. Yrittäjyyskasvatus Syksyllä Saimaan ammattiopiston edustajat kutsuttiin Kehyyn kylään tavoitteena yhteistyön tiivistäminen yrittäjyyskasvatukseen liittyvissä asioissa sekä yrittäjille suunnattujen koulutusten markkinoinnissa. Toimintamallin kehittämistä jatketaan tulevalla toimintakaudella. Tavoitteena on levittää tietoa koulutustarjonnasta ja oppilaitosyhteistyön tarjoamista mahdollisuuksista yrityskentälle. YRITYSPALVELUT NUMEROINA Asiakaskäyntejä kirjattiin vuoden aikana 432 kpl, joista aloittavia yrityksiä oli 219 ja toimivia 213. Kehyn neuvonnan kautta perustettuja yrityksiä oli yhteensä 69 kpl. Näistä Imatralle sijoittui 47 yritystä, Rautjärvelle 2, Ruokolahdelle 5 ja muihin kuntiin 15 yritystä. Kehyn kautta perustettujen yritysten eloonjäämisprosentti 2 vuoden jälkeen on 90 % ja viiden vuoden jälkeen 74 %. Yrittäjille tarkoitettuja seminaareja ja valmennuksia järjestettiin 16 kpl, joihin osallistui yhteensä 272 henkilöä. Lisäksi järjestettiin 5 kpl Startti yrittäjyyteen tilaisuuksia, 1 Jatkostartti ja 1 Startti yrittäjyyteen venäjäksi, joihin osallistui yhteensä 90 henkilöä. Yhteensä tilaisuuksiin osallistui 362 hlöä. Yrityspalveluissa panostettiin yritysneuvontapalveluiden lisäksi yrityskäynteihin alueella toimiviin yrityksiin, yrittäjille järjestettäviin valmennuksiin sekä verkostoitumistilaisuuksiin.

4 70 NEUVONTA-ASIAKKAIDEN MÄÄRÄ Neuvonta-asi akkaiden määrä PERUSTETUT YRITYKSET 12 Perustetut yritykset

5 SIJOITTUMISPALVELUT Yritysten ja yrittäjien kiinnostus Imatran seutua kohtaan hiipui vuoden 2014 loppua kohden. Ukrainan kriisi ja ruplan arvon romahdus näkyivät selvästi uusien kontaktien määrässä. Uusia sijoittumisprosesseja käynnistyi vuoden 2014 aikana 23 kappaletta, joista seitsemän johti sijoittumiseen Imatran seudulla ja kuusi yhteydenottoa jäi ns. työn alle odottamaan parempia aikoja. Osa hankkeista vaatii myös laajempaa maankäytön tarkastelua seudun kunnissa, jolloin lopullisen sijoittumispäätöksen tekeminen voi kestää pitempääkin. Jatkuva yhteydenpito ja ajantasaisien tiedon välittäminen myös jo sijoittuneille on saanut hyvää palautetta. Vaikka kaikki selvitykset eivät johtaneetkaan sijoittumiseen juuri Imatran seudulle, on tietoisuus Imatran seudusta lisääntynyt yrityksissä. Omistajavaihdosselvityksiä vuonna 2014 käynnistyi Kehyn ns. puhemiesten kautta 15 kappaletta, joista toteutui neljä ja vielä selvittelyvaiheessa on neljä. Kehyn ylläpitämän Etelä-Karjalan Yrityspörssin nettisivuilla oli vuoden aikana lähes 150 ilmoitusta myytävistä yrityksistä tai yrityksen ostajista. Kehyn kautta ylläpidetty Vapaat toimitilat -rekisteri oli edelleen vuonna 2014 hyvin suosittu maksuton ilmoituskanava Imatran seudulla olevista vapaista liiketiloista. Palvelua käyttivät vilkkaasti niin toimitiloja tarjoavat kiinteistöjen omistajat kuin myös uusia liiketiloja etsivät yritykset. Uusia toimeksiantoja rekisteriin päivitettiin 66 kpl. KANSAINVÄLISTYMISPALVELUT Helmi-maaliskuussa 2014 alkanut Venäjän poliittisen kriisin taloudelliset vaikutukset tuntuivat sekä Suomen että Venäjän puolen toimissa. Suomesta Venäjän markkinoille tähtäävät toimenpiteet siirtyivät muutamissa tapauksissa tulevaisuuteen. Myös Venäjältä Suomeen sijoittuvien yritysten toimintaedellytykset huononivat epäedullisten valuuttakurssien takia. Team Finland toimintamalli on muotoutunut vuoden 2014 aikana ja verkostomaista yhteistyömallia kehitetään edelleen. Koulutuksia ja verkostoitumistilaisuuksia on järjestetty Imatralla, Helsingissä ja Pietarissa, lisäksi Kehy on ollut aktiivisesti mukana Etelä-Karjalan Venäjän kauppaklubin toiminnassa välittämässä ajantasaista tietoa kriisin vaiheista. Verkostoituminen ja kokemusten vaihto virolaisten yritysten ja organisaatioiden välillä on vilkastunut. Itä-Virumaa on samassa tilanteessa Imatran seudun kanssa, kun puhutaan venäläisistä matkailijoista ja yrityselämän yhteyksiä. Rajaliikenteen kehittämiseen tähtäävistä hankkeista Liikenneviraston ja Rosgranitsan rautatierajanylityksen kehittämiseen tähtäävä hanke päättyi vuoden 2014 lopussa. Hanke oli onnistunut ja valmius liikenteen kansainvälistämiseen parani hankkeen toimesta. Maantierajanylityspaikan kehittämiseen tähtäävä Rosgranitsan hanke jatkuu vuoden 2015 loppuun asti.

6 RAHOITUSPALVELUT Rahoituspalveluiden pääasiallinen toiminta on rahoitusneuvonta ja sijoittajien ja rahoituspakettien kokoaminen Kehyn asiakkaiden tarpeisiin. Rahoituspäätösten määrä on laskenut v edelliseen vuoteen verrattuna. Investointihankkeita ja investointitukia hakeneita yrityksiä on Imatran seudulla ollut toimintavuotena melko vähän. Rahoituspalveluun läheisesti liittyvä palvelu on omistajanvaihdospalvelu, jossa Kehyn rooli on toimia asiantuntijana ja asiantuntijapalveluiden välittäjänä sekä mahdollisten ostajien etsijänä yrityksen myyntitilanteessa. Omistajanvaihdos tai sukupolvenvaihdos yrityksessä on usein pitkä prosessi ja Kehyn tarkoituksena on edistää onnistuneita omistajanvaihdoksia seudun yrityksissä. Kehy on pienrahoittajana mukana strategisesti tärkeissä ja työllisyyttä tukevissa yrityshankkeissa. Tilikauden alussa yritysrahoituksen sijoitusten ja vastuiden kokonaismäärä oli euroa. Tilikauden lopussa yritysrahoituksen sijoitusten ja vastuiden kokonaismäärä oli euroa. Toimintavuoden aikana Kehy rahoitti neljää toiminta-alueen yritystä. Kehy toimi toimintavuoden aikana myös hallinnointiyhtiönä riskipääomasijoitusyhtiö Luoteis-Venäjä Rahasto Oy:lle, joka sijoittaa pääomaa kaakkoisessa Suomessa toimiviin ja sinne sijoittautuvin pk-yritysten Venäjän viennin ja tuonnin kasvuhankkeisiin. MATKAILUPALVELUT Matkailupalvelun perustehtävänä on toimia yhden luukun periaatteella kaikissa matkailuasioissa, koordinoida matkailun kehittämistä Imatran seudun alueella ja toimia keskeisenä kumppanina gosaimaa yhteismarkkinointiyhtiön kanssa mm. sisällöntuotanto- ja tuotteistustehtävissä. Matkailupalvelun toiminta painottui asiakaspalveluun, matkailualan yrityskehitystyöhön ja uusien toimintamallien jalkautukseen. Vuoden 2014 aikana uudistettiin matkailun sähköistä infotoimintaa ja julkistettiin Imatra Base Camp -brändi. Imatra Events -palvelumallin kautta monipuolistettiin ja kehitettiin alueen tapahtumatarjontaa tiiviissä yhteistyössä tapahtumatuottajien, myynti- ja markkinointikanavien ja Imatran Kaupunkikeskustat ry:n kanssa. Loppuvuoden aikana matkailun keskeiset toimijat, Kehyn matkailupalvelut, HUMAK, IMITSI ja Imatra Base Camp Oy muuttivat samoihin tiloihin F.O. Virtasen kadulle.

7 HANKKEET Vetovoimaa ja kestävää kehitystä ympärivuotiseen matkailuun Hanke päätettiin suunnitelmien mukaisesti maaliskuussa Tavoitteet täytettiin ja osittain jopa ylitettiin koko hankkeen toteutusalueella Etelä-Karjalassa, Kymenlaaksossa ja Itä-Uudellamaalla. Hankkeeseen osallistui yli 400 yritystä. Myös työllisyystavoitteet ylitettiin, hanke myötävaikutti 29 uuden työpaikan ja 14 uuden yrityksen syntymiseen. Kansallisten ja kansainvälisten verkostojen kehittäminen, ylimaakunnalliset yhteiset toimenpiteet ja matkailun uudet toimintamallit (esim. matkailuinfon ja tapahtumatuotannon palvelumallit) hyödyntävät jatkossakin matkailun kehittymistä ja käytännön matkailun edistämistyötä. Hankkeen avulla luotiin myös jatkuvuutta varmistavia rakenteita matkailun kehittämiselle ja uusille hankekokonaisuuksille, mm. Saimaan alueen toimijoiden kanssa. Osaamiskeskusohjelma Kehyn toteuttama Kaakkois-Suomen Osaamiskeskuksen toiminta loppui maaliskuun loppuun mennessä. Loppukaudella Pakkaus-osiossa toteutettiin vierailuja verkostoyhteistyön puitteissa ja keskityttiin toiminnan alasajoon sekä ja hankkeen jatkotoimien suunnitteluun. Pakkaus-osiossa tarkasteltiin yrityshankkeiden toteuttamismahdollisuuksia, järjestettiin Tekes-hankesparrausta yrityksille ja autettiin yrityksiä hankehauissa. Startupmill StartupMill- toiminta käynnistyi alkuvuodesta StartupMill -toiminnan tavoitteena on luoda maakunnallinen toimintamalli uusien kasvuyritysten esiin nostamiseksi ja liiketoiminnan kehittämiseksi. Imatran alueelta hankkeessa sparrattiin vuoden 2014 aikana 12 uutta liiketoimintaideaa, kaikkiaan maakunnassa käytiin läpi noin 60 ideaa. Vuoden aikana toteutettiin kahdeksan valmennustapahtumaa. Imatralla toteutettiin tämän lisäksi neljä kappaletta liiketoimintaideoiden sparraustilaisuuksia, osittain yhteistyössä Tekesin kanssa. Hankkeista viisi on etenemässä ja kolme hanketta sai julkista rahoitusta idean eteenpäin viemiseen. Saimaa geomatkailukohteeksi -hanke Kansainvälinen geomatkailuverkoston, European Geoparks Network (EGN), tavoitteena on kehittää geologiaan perustuvaa kestävää matkailua, kasvattaa geologian tuntemusta ja samalla suojella geodiversiteettiä. Saimaa Geomatkailukohteeksi -hankkessa kehitetään geomatkailua Eteläisen Saimaan ja Vuoksen alueella. Nämä muodostavat geologisesti ainutlaatuisen ja matkailullisesti merkittävän kokonaisuuden, jota voidaan hyödyntää matkailun vetovoimatekijänä. Hankkeella laaditaan geologiset selvitykset ja tulosten pohjalta syntyy materiaalia uusiin matkailutuotteisiin. Hankkeeseen sisältyy inventointien perusteella tehtävä geokohteiden (geosites) valinta sekä neuvottelut geomatkailualueen toimintamallista ja rahoituksesta mukaan tulevien paikallisten tahojen kanssa. Hankkeessa valmistellaan myös hakemus Saimaa Geopark alueen hyväksymisestä EGN-verkostoon toisena suomalaisena alueena. Hankkeen toteutusalueena Eteläisen Saimaan ympärillä olevat kunnat. Hankkeen toteutusaika on

8 KEHYN HANKESALKKU 2014 Kokonais- Kehyn Kehyn Haettava Toteutusaika budjetti kok.budjetti kulut v rahoitus Vetovoimaa ja kestävää laatua ,0 % matkailuun Etelä-Suomessa Active Park ,9 % Pakkaus ja komposiitit ,0 % Uusiutuva energia ,0 % Saimaa Biorefine Valley ,0 % Ukonniemen liikuntamatkailun ,0 % kehitysohjelma Eteläkarjalaisen lähiruoan ,0 % markkinointi- ja myyntihanke Kalamiesten opintomatka ,0 % Laatokalle Start Up Mill, ESR ,0 % Start Up Mill, TYT ,0 % Saimaa geomatkailukohteeksi ,0 % Liikunta- ja urheilumatkailun ,0 % kehittäminen Yhteensä , , ,00

9 PÄÄTÖKSENTEKO Kehitysyhtiön hallitukseen kuuluu 11 varsinaista jäsentä Pertti Lintunen Imatran kaupunki puheenjohtaja Petri Kemppi Ovako Bar Oy Ab varapuheenjohtaja Harri Anttila Rautjärven kunta Jakke Mänttäri Stora Enso Oyj Veli-Pekka Kyllönen Metsä-Board Oy Antti Pätilä Ruokolahden kunta Ilkka Ollonen Imatran Seudun Yrittäjät ry Matti Jaatinen Ruokolahden Yrittäjät ry Mirja Vaittinen Rautjärven Yrittäjät ry Merja Heino koulutussektori (Saimia) Juha Varis koulutussektori (LUT) Lisäksi kokouksiin on osallistunut toimitusjohtaja Aki Keskinen. Hallituksen sihteerinä on toiminut Maarit Turunen. Hallitus kokoontui vuoden 2014 aikana 8 kertaa ja pöytäkirjapykäliä kertyi 97. Yhtiön varsinaisena tilintarkastajana toimii v Tilintarkastusyhtiö BDO Oy, josta vastuunalaisena tilintarkastajana toimii KHT, JHTT Ulla-Maija Tuomela. HENKILÖKUNTA Arpiainen Anitta Bragge Kati Keskinen Aki Kesälahti Veli-Matti Kähtävä-Marttinen Minna Koho Jarkko Laitimo Tea Miikki Pentti Oravuo Antti Peltola Anni Peuhkuri Laura Pöllänen Ismo Reinikainen Pirjo Röysky-Terävä Tuula Saarinen Sari Sorjonen Juha Turunen Maarit Varis Jari Vehviläinen Katja Idström Tiina Ollikainen Hanna palvelusihteeri toimistosihteeri toimitusjohtaja yritysasiantuntija projektipäällikkö (osa-aikainen), Saimaa Geo matkailukohteeksi -hanke, alkaen rahoituspäällikkö, tj Luvera johtaja, kansainvälistymispalvelut palvelusihteeri, matkailupalvelut yritysasiantuntija, aloittavat yritykset yritysasiantuntija, toimivat yritykset innovaatioasiantuntija, Start Up Mill Senior Advisor, sijoittumispalvelut, omistajanvaihdokset ja yrityskummitoiminta palvelusihteeri, matkailupalvelut yritysasiantuntija ja viestintä tapahtuma-asiantuntija CXO, Customer Experience Officer talouspäällikkö innovaatioasiantuntija, Start Up Mill yritysasiantuntija, kansainvälistymispalvelut (äitiyslomalla) projektiassistentti, Vetovoimaa ja kestävää laatua ympärivuotiseen matkailuun Etelä-Suomessa hanke, asti projektipäällikkö (osa-aikainen), Active Park hanke, asti

10 YHTIÖN TULOS JA TALOUDELLINEN ASEMA Imatran Seudun Kehitysyhtiö -konsernin liikevaihto tilikaudella 2014 oli euroa ja tilikauden tulos euroa. Emoyhtiön liikevaihto tilikaudelta 2014 oli euroa ja tulos euroa. Konsernitaseen loppusumma oli euroa ja emoyhtiön taseen loppusumma oli euroa. Tulosta paransivat taloudellisesti onnistunut projektitoiminta ja toimintojen tehostaminen. Palautuneita luottotappioita saatiin noin euroa. Luottotappioiden alas kirjaukset tilinpäätöksessä olivat noin euroa. Kehitysyhtiön taloudellisena tavoitteena on nollatulos muutaman vuoden periodilla. Yhtiön toiminnan luonteeseen kuuluva kehittämistyö edellyttää, että toiminta ei ole sidottu tiukasti vuosittaiseen budjettiin. Tilivuoden tulosta voidaan pitää hyvänä. Toiminnassa toteutetut pitkävaikutteiset kustannussäästöt näkyvät tuloksessa. Yhtiön talous on tasapainossa. Kehitysyhtiön oma pääoma oli vuoden lopussa euroa. Lisäksi yhtiöllä on euron pääomalaina. Yhtiön yritysrahoitus on yhteensä euroa. Rahoituksesta osakkuuksia oli vuoden lopussa euroa, lainasaamisia euroa ja takausvastuita euroa. Lainoista euroa on pääomalainoja. Kehitysyhtiön rahoitustoimintaan sisältyvät riskit ovat nykyisellään vähäiset. Rahalaitoslainoja ei ole.

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 2011 KOKO LAPPEENRANTA IMATRA SEUTU Lappeenranta Imatra seutu 24.1.2012 Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 KOKO:n toiminnasta laadittiin vuonna 2010 työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen ja maakunnan

Lisätiedot

Kasvua vihreästä energiasta

Kasvua vihreästä energiasta TOIMITUSJOHTAJAN KYNÄSTÄ Kasvua vihreästä energiasta Vihreys on ollut viime vuoden kasvava teema sekä Lappeenrannan seudulla että toimenpiteissämme. Me tahdomme olla osa uusiutuvan energian ja vihreän

Lisätiedot

Sisällys. Toimitusjohtajan katsaus 4. Cursor lyhyesti 5. Yrityspalvelut 6. Uusiutuva energia 9. Matkailu ja tapahtumat 10

Sisällys. Toimitusjohtajan katsaus 4. Cursor lyhyesti 5. Yrityspalvelut 6. Uusiutuva energia 9. Matkailu ja tapahtumat 10 Vuosikertomus 2012 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus 4 Cursor lyhyesti 5 Yrityspalvelut 6 Uusiutuva energia 9 Matkailu ja tapahtumat 10 Kasvu ja kansainvälistyminen 12 Venäjä 13 ICT:n soveltaminen 14

Lisätiedot

Kehittämisyhtiö KeuLink Oy VUOSIKERTOMUS

Kehittämisyhtiö KeuLink Oy VUOSIKERTOMUS Kehittämisyhtiö KeuLink Oy VUOSIKERTOMUS 2008 SISÄLLYS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 2 KEHITTÄMISYHTIÖ KEULINK OY... 4 YRITYSTARINA: TARHIANSUUN LIIKEKESKUS... 6 LÄNSI-SUOMEN KASVUKOLMIO OY... 7 KEULINK

Lisätiedot

Finnvera lyhyesti. Rooli ja toiminnan merkitys. Visio, arvot ja strategia. Rahoituspalvelut. Pääomasijoitukset. Terveyttäminen.

Finnvera lyhyesti. Rooli ja toiminnan merkitys. Visio, arvot ja strategia. Rahoituspalvelut. Pääomasijoitukset. Terveyttäminen. Finnvera Verkkovuosikertomus 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo 1 Finnvera lyhyesti 4 2 Rooli ja toiminnan merkitys 6 3 Visio, arvot ja strategia 12 4 Rahoituspalvelut 16 4.1 Lainat 18 4.2 Takaukset

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11582 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 28.01.2015 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

Vuosikirja 2009. vuosikertomus 2008 jäsenet yrityshakemisto

Vuosikirja 2009. vuosikertomus 2008 jäsenet yrityshakemisto Vuosikirja 2009 vuosikertomus 2008 jäsenet yrityshakemisto 1 KYMENLAAKSON KAUPPAKAMARIN TOIMITUSJOHTAJAT JA PUHEENJOHTAJAT Toimitusjohtajat 1929-1936 majuri Uljas Rauanheimo 1937-1967 fil.kand., hovioik.ausk.

Lisätiedot

Seudulliset yrityspalvelut. Hyvät käytännöt

Seudulliset yrityspalvelut. Hyvät käytännöt Seudulliset yrityspalvelut Hyvät käytännöt 1 Viestintä Forssa: Tehokas viestintä löytää perille.... 4 Seinäjoki: Seudullisten yrityspalvelujen yhteinen viestintäsuunnitelma tehostaa toimintaa.... 6 Verkostot

Lisätiedot

Innovaatiokeskukset hakevat yrityksiä yhteistyöhön. Northern Start Up Fund tehostaa alkavien yritysten rahoitusta

Innovaatiokeskukset hakevat yrityksiä yhteistyöhön. Northern Start Up Fund tehostaa alkavien yritysten rahoitusta Oulun Kauppakamarilehti 2/2012 Innovaatiokeskukset hakevat yrityksiä yhteistyöhön Northern Start Up Fund tehostaa alkavien yritysten rahoitusta Alueiden asema säilyy vahvana tulevallakin ohjelmakaudella

Lisätiedot

KAARINAN KEHITYS OY TOIMINTAKERTOMUS 2013

KAARINAN KEHITYS OY TOIMINTAKERTOMUS 2013 KAARINAN KEHITYS OY TOIMINTAKERTOMUS 2013 2 (9) Kaarinan Kehitys Oy on vuonna 1992 perustettu, vuonna 2004 varsinaisen toimintansa aloittanut Kaarinan kaupungin, Kaarinan Yrittäjät ry:n ja Piikkiön Yrittäjät

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Julkaisu 174

Tilinpäätös 2014. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Julkaisu 174 Liite Tilinpäätös 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Julkaisu 174 2015 Julkaisu 174 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2015 Tilinpäätös 2014 Painosmäärä 160 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Lisätiedot

1 Toimitusjohtajan katsaus

1 Toimitusjohtajan katsaus Osavuosiraportti 1/2008 Sisällys 1 Toimitusjohtajan katsaus...2 2 Hanketoiminta 1/2008...3 2.1 Rekrytointi- ja tulomuuttohanke...4 2.2 REINO -projekti...4 3 KOSEKin tilastot tammi-maaliskuu 2008...6 4

Lisätiedot

VIRTAUKSIA JA VALINTOJA

VIRTAUKSIA JA VALINTOJA VIRTAUKSIA JA VALINTOJA Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry:n kehittämisstrategia 2014-2020 Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry Parikkalantie 45, 59100 Parikkala karki.leader@co.inet.fi http://kylat.ekarjala.fi/karki-leader/

Lisätiedot

KOUVOLAKONSERNI omistusosuudet %

KOUVOLAKONSERNI omistusosuudet % 1 Keskeisten konserniyhtiöiden tavoitteiden toteutuminen 2014 (23.2.2015) Khkj 16.3.2015 oheismateriaali nro 2 KOUVOLAKONSERNI omistusosuudet % EMOYHTEISÖ: Kouvolan kaupunki liikelaitoksineen TYTÄRYHTEISÖT

Lisätiedot

EU- ja hank. Kaupungi

EU- ja hank. Kaupungi KATSAUS VUOTEEN 2013 EU- ja elinkeinopoliittiset hank kkeet 2013 Kaupungi inhallitus 10.2.2014 Kaup punginkanslian julkaisujaa 2014:1 Kansikuva: Kauppakatu 2013 kuvattuna Red Epic kameralla (K18) Katsaus

Lisätiedot

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 Hankenumero 11445 Loppuraportti Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry Sanna Jyllilä www.seinajokimatkailu.com 1 YHTEENVETO HANKKEESTA Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 on jatkoa

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus TOIMINTAKERTOMUS 2013 Seutulautakunta 8.5.2014 1 Taitto: Irmeli Marttila Kannen kuvat: Leena Harju 2 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 5 2. PÄÄTÖKSENTEKO

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2011. Yritystukiasiat ovat edelleen erityisen merkityksellisiä uusille ja myös jo toiminnassa oleville yrityksille.

VUOSIKERTOMUS 2011. Yritystukiasiat ovat edelleen erityisen merkityksellisiä uusille ja myös jo toiminnassa oleville yrityksille. SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS.. 1. KEHITTÄMISKESKUKSEN TOIMINTA. 1.1. YRITYSNEUVONTA. 1.2. YRITYSNEUVONTAA JA KEHITTÄMISTÄ TUKEVAT TOIMINNOT.. 1.2.1. SUOMEN UUSYRITYSKESKUKSET RY (SUK). 1.2.2. SEUDULLISET

Lisätiedot

Vuosikirja 2012 Vuosikertomus 2011 Jäsenet Yrityshakemisto

Vuosikirja 2012 Vuosikertomus 2011 Jäsenet Yrityshakemisto Vuosikirja 2012 Vuosikertomus 2011 Jäsenet Yrityshakemisto Kymenlaakson kauppakamari Kymenlaakson kauppakamari lyhyesti Perustamisvuosi 1929 Jäseniä vuoden 2011 lopussa 558 Luottamushenkilöt 2011 126 Valiokunnat

Lisätiedot

1 Hanketoiminta 4/2008

1 Hanketoiminta 4/2008 Osavuosiraportti 4/2008 Sisällys 1 Hanketoiminta 4/2008...2 1.1 Rekrytointi- ja tulomuuttohanke...3 1.2 REINO projekti...3 1.3 YES- yrittäjyyskasvatuskeskukset projekti, Keski-Pohjanmaa...4 1.4 KP-LENTO,

Lisätiedot

OSAAMIS-, YRITTÄJYYS- JA ELINKEINO- OHJELMAN VUOSIRAPORTTI 2010

OSAAMIS-, YRITTÄJYYS- JA ELINKEINO- OHJELMAN VUOSIRAPORTTI 2010 OSAAMIS-, YRITTÄJYYS- JA ELINKEINO- OHJELMAN VUOSIRAPORTTI 2010 1. OHJELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO Kaupungin elinkeinopolitiikan johtaminen on muutettu vastaamaan vuonna 2010 voimaan tullutta kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari Outdoors Finland II aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014 Loppuraportti Heli Saari Helsinki 24.3.2015 1 LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Matkailun edistämiskeskus,

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Loppuraportti Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 10 Jorma Helin (toim.) Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 w Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Helsinki 2012

Lisätiedot

PwC:n palvelut. Tilintarkastuspalvelut. Neuvontapalvelut. Julkinen sektori Arvioinnit Kunta Valtio

PwC:n palvelut. Tilintarkastuspalvelut. Neuvontapalvelut. Julkinen sektori Arvioinnit Kunta Valtio Vuosikertomus PwC:n palvelut Tilintarkastuspalvelut Julkisen sektorin tilintarkastus Kansainväliset laskentaperiaatteet ja tilinpäätöskäytännöt, kuten IFRS ja US GAAP Prosessi- ja järjestelmätarkastus

Lisätiedot

Prizz.Uutiset. Prizztech Oy:n tiedotuslehti. Kansainvälinen arktinen osaamiskeskus. Vetoapua kasvuyrityksille

Prizz.Uutiset. Prizztech Oy:n tiedotuslehti. Kansainvälinen arktinen osaamiskeskus. Vetoapua kasvuyrityksille Prizz.Uutiset Prizztech Oy:n tiedotuslehti 1 / 2015 Kansainvälinen arktinen osaamiskeskus Suomeen Vetoapua kasvuyrityksille Fortum, Kuusakoski ja S-ryhmä auttavat kotimaisia pk- ja startup-yrityksiä kasvupolulle.

Lisätiedot

Voit tarjota henkilöstöllesi ajankohtaisimmat kauppakamarin koulutukset verotuksesta taloushallintoon ja johtamisesta

Voit tarjota henkilöstöllesi ajankohtaisimmat kauppakamarin koulutukset verotuksesta taloushallintoon ja johtamisesta Vuosikirja 2014 L I I T T Y Ä K A U P P A K A M A R I I N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia

Lisätiedot

Loimaan seutukunnan kehittämiskeskus YRITYSKOLMIO ry:n VUOSIKERTOMUS 2012

Loimaan seutukunnan kehittämiskeskus YRITYSKOLMIO ry:n VUOSIKERTOMUS 2012 Loimaan seutukunnan kehittämiskeskus YRITYSKOLMIO ry:n VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS.. 1. YRITYSKOLMION TOIMINTA. 1.1. YRITYSNEUVONTA 1.2. YRITYSNEUVONTAA JA KEHITTÄMISTÄ TUKEVAT

Lisätiedot

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme Vuosikertomus 2006 Rakennamme huomisen menestyvää Suomea Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on itsenäinen julkisoikeudellinen rahasto, joka edistää yhteiskuntamme hyvinvointia eduskunnan valvonnassa.

Lisätiedot

LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2009. 1. Aluekeskusohjelman toimintasuunnitelmassa vuodelle 2009 esitetyn toiminnan tulokset.

LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2009. 1. Aluekeskusohjelman toimintasuunnitelmassa vuodelle 2009 esitetyn toiminnan tulokset. LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2009 Ohjelma-alue: Vaasan seutu Hakijaorganisaatio: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 1. Aluekeskusohjelman toimintasuunnitelmassa vuodelle 2009 esitetyn

Lisätiedot

KAINUUN ETU TOIMINTARAPORTTI 2012

KAINUUN ETU TOIMINTARAPORTTI 2012 KAINUUN ETU TOIMINTARAPORTTI 0 Sisältö. YHTIÖ... SWOT... TALOUS, VERTAILU RAHOITUKSEN VAIKUTTAVUUDESTA... SUHDANNEKEHITYS... SIDOSRYHMÄTYYTYVÄISYYSKYSELY... ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY... HENKILÖSTÖTYYTYVÄISYYSKYSELYN

Lisätiedot