6. Hyvä työnantaja ja osaava, motivoitunut, palvelutarpeiden mukainen henkilöstö Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "6. Hyvä työnantaja ja osaava, motivoitunut, palvelutarpeiden mukainen henkilöstö Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2014"

Transkriptio

1 Savonlinnan kaupunki TA 2014 Toimiala SIVISTYSTOIMI Palvelusuunnitelman kuvaus Sivistystoimialan palvelualueeseen kuuluvat varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus, lukiot, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut. Toiminnot sisältävät keskeisesti niitä kuntalaispalvelujen tuottamisen tehtäviä, joilla Savonlinna-brändiä, positiivista imagoa ja tulevaisuuden uskoa rakennetaan. Palvelutuotanto on kilpailukykyistä ja kustannustehokasta, henkilöstö korkeasti koulutettua ja ammattitaitoista sekä vastuunsa tuntevaa. Peruspalveluja ohjaavat kaikkia sitovat kansalliset lait ja säädökset. Osa palveluista kunnan on pakko järjestää ja ne kuuluvat ns. subjektiivisten kansalaisoikeuksien piiriin, kuten päivähoito, perusopetus ja kirjasto. Osa palveluista on kunnalle vapaaehtoista toimintaa, kuten museo- tai teatteritoiminta. Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampuksen ja normaalikoulun kanssa tehdään kiinteää yhteistyötä. Uutena kustannuksena on varattu euroa atk-ohjelmiston laajentamiselle varhaiskasvatuksessa. EFFICA-LÄSNÄ mobiilisovellus tai DAISY järjestelmä perhepäivähoitoon ja Kellarpellon päiväkotiin pilotteina. Lasten läsnäolot ja hoitajien työajat saadaan reaaliajassa itse päivähoito-ohjelmaan, säästää työaikaa. Pilotointi valmistautuen valtakunnalliseen tuntiperusteiseen päivähoitomaksuun, joka saattaa tulla jo käyttöön. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 6. Hyvä työnantaja ja osaava, motivoitunut, palvelutarpeiden mukainen henkilöstö 6.1. Hyvät esimiestaidot ja henkilöstöjohtaminen 6.2. Ajan tasalla oleva henkilöstösuunnitelma Esimieskoulutus Kahdenkeskisten kehityskeskustelujen ja tiimikeskustelujen toteutuminen Yhdistäen henkilöstön työhyvinvointi, työtyytyväisyys ja yksikön tavoitteiden toteuttaminen Henkilöstön työyhteisöja ammatillinen täydennyskoulutus Henkilöstön osaamistason paraneminen ja henkilöstösuunnitelman hyödyntäminen JET-koulutuksen toteuttaminen (JET=johtamisen erikoisammattitutkinto) Keskustelujen toteutuma 100 %. Henkilöstöhallinto edistää toimenpiteillään resurssien puitteissa työhyvinvoinnin, työtyytyväisyyden ja tavoitteiden toteutumista kaupunki- ja työyksikkötasolla. Kehityskeskustelujen yhteydessä selvitetään koulutustarve työyksikön toiminnan ja henkilöiden työtehtävien kannalta sekä työn kehittämistarpeet ja henkilöresurssien kohdentaminen Operatiivisen ja poliittisen johtamisen sekä johdon ja henkilöstön sitoutuminen yhteisiin päätöksiin 6.4. Henkilöstön oman työn ja osaamisen kehittäminen Yksikön toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Strategian toteutuminen Tavoitekeskustelujen toteutuminen 100 % Henkilöstökysely toteutetaan Vahvistetaan henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksia asioiden valmisteluun lisäämällä tiedottamista. Toteutetaan 100 %. Toteutetaan yhteistyössä Kevan kanssa jo syksyllä Tulosten käsittely joryssä mar-

2 6.5. Asiakaslähtöisyyden sisäistäminen 6.6. Valmius muutoksiin ja uusien toimintatapojen käyttöönotto 6.7. Ajanmukaisia toimintatapoja käyttävä työyhteisö 6.8. Henkilöstön kohtelu yhdenvertaista, tasapuolista ja oikeudenmukaista 6.9. Palvelutarpeen ja resurssien mukaan mitoitettu henkilöstörakenne 6.10.Palkitseminen ja kannustaminen suunnitelmallisesti ja kyselyn tuloksia käytetään henkilöstön sekä työyhteisön kehittämiseen. Asiakaspalaute Paremmat mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhön ja kehittymiseen Henkilöstö- ja työtyytyväisyyskyselyn tulokset Sairauspoissaolojen määrä alle kuntien keskiarvon Yksikön toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Kilpailukykyinen palkkausjärjestelmä raskuussa, samoin yksi esimiesvalmennus ja käsittely yt-toimikunnassa. Työyhteisökohtaiset käsittelyt ja tarvittavista toimenpiteistä sopiminen joulu-tammikuussa, jonka jälkeen toimenpiteiden täytäntöönpano. Asiakkaan, kuntalaisten tarpeisiin vastaaminen otetaan palvelussa vahvasti huomioon. Kannustetaan henkilöstöä esittämään työtä ja työmenetelmiä koskevia parannuksia. Hyviä käytäntöjä sovelletaan toiminnaksi. Sähköisiä toimintoja lisätään asiakaspalveluissa ja sisäisessä toiminnassa. Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöetuudet yhdenmukaistetaan konsernitasolla. Sairauspoissaolojen vähentäminen. Toteutetaan käytettävissä olevilla resursseilla. Valmistellaan uudistettava palkkausjärjestelmä käyttöönotettavaksi. Henkilöstöresurssit Sivistystoimiala Hallintopalvelut 4,00 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 Varhaiskasvatus 319,84 319,84 0,00 319,84 0,00 319,84 0,00 319,84 0, Perusopetus 292,89 292,89 0,00 287,89-5,00 287,89 0,00 287,89 0, Lukiokoulutus 66,86 66,86 0,00 66,86 0,00 66,86 0,00 66,86 0, Muu koulutus/puruvesiopisto 9,02 9,02 0,00 9,02 0,00 9,02 0,00 9,02 0,00 Kulttuuri 32,75 32,75 0,00 32,75 0,00 32,75 0,00 32,75 0, Vapaa-aika 26,20 26,20 0,00 26,20 0,00 26,20 0,00 26,20 0, Yhteensä 751,56 751,56 0,00 746,56-5,00 746,56 0,00 746,56 0, vakinaiset 678,01 678,01 0,00 678,01 määräaikaiset 74,32 74,

3 Savonlinnan kaupunki TA 2014 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 300 Hallintopalvelut Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen Palvelusuunnitelman kuvaus Turvataan sivistystoimen resurssit ja riittävä henkilökunta sivistystoimen kannalta oikeissa tehtävissä. Ne luovat toimijoiden yhteistyönä perusedellytykset kasvuun, oppimiseen, kulttuuripalvelujen kehittämiseen ja vapaa-ajan viettoon. Palvelujen kehittämissuunnitelma Hallintopalvelujen toimintamallien ja toiminnan organisoinnin yhtenäistämisen jatkaminen koko uuden kaupungin alueella. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö 1.7 Venäjän markkinoiden hyödyntäminen sekä matkailijavirran kasvun hyödyntäminen Savonlinnan alueella Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampuksen toimintojen valtakunnallisen ja alueellisen profiilin nostaminen Venäjää lukevien määrä perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Normaalikoulun oppilasmääräksi on sovittu 360 Vähintään vuoden 2013 venäjää lukevien määrä. Lisäksi selvitetään yhteistyömahdollisuus Itä- Suomen koulun säätiön kanssa. Turvataan edelleen normaalikoulun oppilasmäärä Ihmisläheisyys, kansalaisvaikuttaminen, osallistaminen ja viestintä 4.1. Osallistuvan demokratian kehittäminen monipuolisten vaikuttamismuotojen kautta Nuorisovaltuuston kokousten säännöllisyys Sosiaalinen media Nuorisovaltuuston toiminnan vakiinnuttaminen Sosiaalinen media otetaan käyttöön ja sen ylläpidosta huolehditaan Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Asukasmäärä Nettomenot/asukas 13,95 16,19 15,47 15,98 16,50 17,04

4 Talous TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot prosentti #JAKO/0! 2,7 % -0,3 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Toimintamenot prosentti #JAKO/0! 9,6 % 5,3 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Toimintakate prosentti #JAKO/0! 16,0 % 10,5 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Suunnitelmapoistot prosentti Yli-/alijäämä prosentti #JAKO/0! 16,0 % 10,5 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Yhteensä Henkilöstöresurssit Nimike Sivistystoimenjohtaja 1 1 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Opetuspäällikkö 1 1 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Koulusuunnittelija 1 1 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Sunnittelija 1 1 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Kaikki Yhteensä 4 4 0,00 4 0,00 4 0,00 4 0,

5 Savonlinnan kaupunki TA 2014 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 310 Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuspäällikkö Anna-Liisa Sairanen Palvelusuunnitelman kuvaus Varhaiskasvatuksen tehtävänä on turvata lapselle muuttuvassa yhteiskunnassa laadukas hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuus sekä edistää lapsen vuorovaikutuksellista kehitystä ja oppimista monipuolisen kasvu- ja oppimisympäristön sekä ammattitaitoisen henkilöstön avulla yhteistyössä perheen ja eri yhteistyötahojen kanssa. Varhaiskasvatustoimintaa ohjaavat varhaiskasvatuksen linjaukset (2005) ja varhaiskasvatussuunnitelma (2006). Esiopetustoiminta on perusopetuslain alaista ja sitä määrittää esiopetussuunnitelma (2011). Palvelujen kehittämissuunnitelma Varhaiskasvatuksen toimintamallien yhtenäistäminen koko uuden kaupungin alueella. Varhaiskasvatuksessa on alkanut varhaiskasvatussuunnitelma koulutusprosessi, jonka tavoitteena on aikaan saada savonlinnalaisen varhaiskasvatusajattelun uudet kehykset eli kuntaliitosvasu lukien. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut 2.1. Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi Päivähoitohakemusten määrä ja niissä esitetty tarve päivähoitomuodosta Itäisen päiväkotiverkkosuunnitelman valmistuminen Sijaisten määrän vähentäminen Haetun päivähoitopaikan osoittaminen mahdollisuuksien mukaan jokaiselle sitä tarvitsevalle lapselle mennessä Sijaisten palkkakustannusten pieneneminen euroa Laaditaan suunnitelma kesäkuu 2014 mennessä päivähoitotoiminnan tehostamiseksi huomioon ottaen FCG:n analyysi vuodelta Viihtyisä, ekologisesti kestävä asuinympäristö ja toimiva infrastruktuuri Ympärivuotinen kulttuuritarjonta Lastenkulttuurikeskus Verson taidetyöpajoihin osallistuvien lasten määrä Versoverkko Etelä-Savoon hankkeen koulutuksiin osallistuvien määrä Päiväkotilapset pääsevät osallistumaan vähintään yhteen taidetyöpajaan Henkilöstöstä 25 % osallistuu ko. koulutukseen 4. Ihmisläheisyys, kansalaisvaikuttaminen, osallistaminen ja viestintä 4.2 Turvallinen maaseutuaupunki, jossa on myönteinen suomalainen kotiseutuidentiteetti, vahva yhteisöllisyys ja välittävät Lasten suunnittelemien tekemisten/toimintojen määrä Huoltajien kuulemisten Jokaisessa ryhmässä 60 % toiminnoista järjestetään lasten toiveiden ja mielenkiinnon mukaan

6 ihmiset sekä aktiivinen järjestö- ja kylätoiminta määrä lapsiaan koskevissa asioissa Huoltajien kuuleminen lapsiaan koskevissa asioissa 100 % Toiminnan tunnusluvut (Kerimäki ja Punkaharju mukana vuodesta 2013 alkaen) Kysyntä ja laajuustiedot TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Lapsia päiväkodeissa Nettomenot/päiväkotilapsi prosentti -7,0 % 0,2 % -2,4 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Lapsia perhepäivähoidossa Nettomenot/lapsi pph:ssa prosentti 9,3 % -7,1 % -2,4 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Lapsia ryhmäpph:ssa Nettomenot/lapsi ryhmäpph:ssa prosentti 6,9 % 2,2 % -1,7 % 3,0 % 3,0 % 2,7 % Päiväh.esioppilaiden määrä Nettomenot/päiväh.esioppilas prosentti 37,2 % -9,7 % -1,5 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Painotettu täyttöaste % Käyttöaste % Tilat hum 2 huoneala/lapsi 12,3 10,0 10,5 10,5 Talous TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot M uutosprosentti #JAKO/0! 8,8 % 4,1 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Toimintamenot M uutosprosentti #JAKO/0! 0,9 % -1,5 % 3,0 % 3,0 % 2,8 % Toimintakate M uutosprosentti #JAKO/0! 0,0 % -2,2 % 3,0 % 3,0 % 2,8 % Suunnitelmapoistot M uutosprosentti Yli-/alijäämä M uutosprosentti #JAKO/0! 0,1 % -2,1 % 3,0 % 3,0 % 2,7 % Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Henkilöstösäästöt Ryhmiksien lakkauttaminen Kerimäellä ja Punkaharjulla Yhteensä

7 Henkilöstöresurssit Nimike Varhaiskasvatuspäällikkö 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 Päiväkodinjohtaja 11,00 11,00 0,00 11,00 0,00 11,00 0,00 11, Lastentarhanopettaja 71,06 71,06 0,00 71,06 0,00 71,06 0,00 71, Lastenhoitaja 131,28 131,28 0,00 131,28 0,00 131,28 0,00 131, Perhepäivähoidonohjaaja 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 Perhepäivähoitaja 78,00 78,00 0,00 78,00 0,00 78,00 0,00 78, Ryhmäperhepäivähoitaja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kiertävä erityislastent.op. 3,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 Erityislastentarhanopettaja 4,00 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 Lähihoitaja 11,00 11,00 0,00 11,00 0,00 11,00 0,00 11,00 Ryhmäavustaja 4,50 4,50 0,00 4,50 0,00 4,50 0,00 4,50 Henkilökohtainen avustaja 3,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 Koulukäyntiavustaja 1,00 0,00-1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Koulunkäynninohjaaja 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 Yhteensä 319,84 319,84 0,00 319,84 0,00 319,84 0,00 319, Edellä mainituista määräaikaiset 2014 Päiväkodinjohtaja 0,00 0,00 0,00 Lastentarhanopettaja 0,50 0,50 0,00 Lastenhoitaja 3,00 3,00 0,00 Varhaiskasvatuspäällikkö 0,00 0,00 0,00 Perhepäivähoidonohjaaja 0,00 0,00 0,00 Perhepäivähoitaja 7,00 7,00 0,00 Ryhmpäivähoitaja 0,00 0,00 0,00 Lähihoitaja 0,00 0,00 0,00 Koulukäyntiavustaja 1,00 0,00-1,00 Koulunkäynninohjaaja 0,00 1,00 1,00 Henkilökohtainen avustaja 0,00 0,00 0,00 Ryhmäavustaja 1,00 1,00 0,00 Määräaikaiset yhteensä 12,50 12,5 0,00

8 Savonlinnan kaupunki TA 2014 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 320 Perusopetus Opetuspäällikkö Tuija Kauppinen Palvelusuunnitelman kuvaus Savonlinnan perusopetus pohjautuu eettisyyteen, esteettisyyteen, eri kulttuurien hyväksymiseen ja tasaarvoon. Lisäksi korostetaan alueen historiaa, kulttuuria ja ympäristöä. Perusopetuksessa tuetaan lapsen kasvua ja oppimista. Perusopetusta ohjaavat kansallinen lainsäädäntö ja opetussuunnitelma. Palvelujen kehittämissuunnitelma Perusopetuksen toimintamallien yhtenäistäminen koko uuden kaupungin alueella. Osallistuminen seudullisiin ja maakunnallisiin opetuksen laadun, johtamisen ja täydennyskoulutuksen kehittämishankkeisiin. Järjestetään perusopetus ottaen huomioon oppilasmäärät ja kouluverkon muutokset. Kehitetään opetusta, opettajien osaamista ja johtamista hanketoiminnan avulla. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö 1.8 Yliopisto, ammattikorkeakoulu- ja ammatillisen osaamisen (Samin vahvistaminen) avulla pystytään turvaamaan ammattitaitoinen työelämän tarpeisiin vastaava henkilöstö sekä luomaan uutta yritystoimintaa. Oppisopimus- ja venäjän kielen koulutuksen lisääminen Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen korkea laatu on keskeinen perusta kaikentasoiselle jatkokoulutukselle Perusopetuksen jälkeisessä jatkokoulutuksessa jatkavien määrä/perusopetuksen päättäneiden määrä Kaikki suorittavat peruskoulun ja siirtyvät jatkokoulutukseen 2. Laadukkaat kuntapalvelut 2.1. Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi Tuntikehyksen vaihteluväli eri koulujen välillä Vaihteluvälin tasaaminen mahdollisuuksien mukaan 3. Viihtyisä, ekologisesti kestävä asuinympäristö ja toimiva infrastruktuuri Ympärivuotinen kulttuuritarjonta Kulttuuripolkutapahtumien määrä perusopetuksessa Vuoden 2012 taso ja toiminnan laajentaminen soveltuvin osin Kerimäelle ja Punkaharjulle

9 Toiminnan tunnusluvut (Kerimäki ja Punkaharju mukana vuodesta 2013 alkaen Kysyntä ja laajuustiedot TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Käytetty painotettua lapsi- ja oppilasmäärää Aamu- ja iltap.toim./lapsimäärä Nettomenot/lapsi Esiopetus/oppilasmäärä Nettomenot/oppilas Perusopetus/oppilasmäärä Nettomenot/oppilas Tilat hum 2 huoneala/oppilas 14,7 15,5 16,0 16,0 Painotettu tuntikehys/oppilas/perusopetus (ei esiopetus) sis. hankkeet 1,86 1,95 1,98 1,98 Ryhmäkoko Kerimäki ja Punkaharju mukana lukuvuodesta alkaen Lukuvuosi Lukuvuosi Oppilaita/opetusryhmä, ei sisällä pienryhmiä 19,44 18,03 Oppilaita/opetusryhmä, ei sisällä pienryhmiä, sisältää 20,84 18,94 erityisoppilaat ja vieraskieliset oppilaat kertoimella 2 Talous TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot prosentti #JAKO/0! 31,7 % 4,1 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Toimintamenot prosentti #JAKO/0! 2,2 % -1,0 % 2,6 % 2,8 % 1,2 % Toimintakate prosentti #JAKO/0! 0,7 % -1,2 % 2,6 % 2,8 % 1,1 % Suunnitelmapoistot prosentti Yli-/alijäämä prosentti #JAKO/0! 0,7 % -1,2 % 2,5 % 2,7 % 1,1 % Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Moinsalmen koulun lakkauttaminen Koulunkäyntiavustajamäärän väheneminen Koulujen siivouksen laatutaso 4 pudotetaan tasoon Anttolan 6.lk siirtäminen yläkouluun Kulennoisten 6. lk siirtäminen yläkouluun Kumpurannan koulun lakkauttaminen Särkilahden koulun lakkauttaminen Juvolan koulun lakkauttaminen Kallislahden koulun lakkauttaminen Louhen koulun lakkauttaminen Yhteensä

10 Henkilöstöresurssit Perusopetuksen esiopetus Nimike Luokanopettaja 0,95 0,95 0,00 0,95 0,00 0,95 0,00 0,95 0,00 Esiluokanopettaja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Päätoiminen tuntiopettaja 0,18 0,18 0,00 0,18 0,00 0,18 0,00 0,18 0,00 Koulunkäynninohjaaja 0,00 2,02 2,02 2,02 0,00 2,02 0,00 2,02 0,00 Koulukäyntiavustaja 2,02 0,00-2,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Erityislastentarhaopettaja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kaikki Yhteensä 3,15 3,15 0,00 3,15 0,00 3,15 0,00 3,15 0, Edellä mainituista määräaikaiset 2014 Luokanopettaja 0,07 0,07 0,00 Esiluokanopettaja 0,00 0,00 0,00 Päätoiminen tuntiopettaja 0,18 0,18 0,00 Koulunkäynninohjaaja 0,00 0,96 0,96 Koulukäyntiavustaja 0,96 0,00-0,96 Määräaikaiset yhteensä 1,21 1,21 0,00 Tulosalue: Perusopetus Nimike Rehtori 7,43 7,43 0,00 7,43 0,00 7,43 0,00 7,43 0, Luokanopettaja 86,58 86,58 0,00 83,58-3,00 83,58 0,00 83,58 0, Lehtori 63,66 63,66 0,00 63,66 0,00 63,66 0,00 63,66 0, Erityisopettaja 10,73 10,73 0,00 10,73 0,00 10,73 0,00 10,73 0,00 Erityisluokanopettaja 17,90 17,90 0,00 16,90-1,00 16,90 0,00 16,90 0, Päätoiminen tuntiopettaja 31,86 31,86 0,00 30,86-1,00 30,86 0,00 30,86 0,00 1 Sivutoiminen tuntiopettaja 3,13 3,13 0,00 3,13 0,00 3,13 0,00 3,13 0,00 Koulukuraattori 3,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 Koulupsykologi 3,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 Koulukäyntiavustaja 56,59 0,00-56,59 Koulunkäynninohjaaja 0,00 56,59 56,59 56,59 0,00 56,59 0,00 56,59 0, Iltapäivätoiminnan ohjaaja 1,18 1,18 0,00 1,18 0,00 1,18 0,00 1,18 0,00 Lastenhoitaja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lähihoitaja 1,18 1,18 0,00 1,18 0,00 1,18 0,00 1,18 0,00 Palveluohjaaja 2,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 Ohjaaja 1,50 1,50 0,00 1,50 0,00 1,50 0,00 1,50 0,00 Perusopetus yhteensä 289,74 289,74 0,00 284,74-5,00 284,74 0,00 284,74 0, Kaikki (eo/ip/po) Yhteensä 292,89 292,89 0,00 287,89-5,00 287,89 0,00 287,89 0, joista IP-toiminta valtionosuus 4,98 4,98 joista Hankkeiden osuus opetus 11,30 11,30 joista Normaalikoulun osuus opetus 2,32 2,32 joista Ely-keskus maksaa avustajat 3,00 3,00 Kaikki yhteensä 21,60 21,60 Kaupungin netto-osuus palkkamenoista 271,

11 Edellä mainituista määräaikaiset 2014 Rehtori 1,7 1,7 0,00 Esiluokanopettaja 0,00 Luokanopettaja 1,93 1,93 0,00 Lehtori 0,83 0,83 0,00 Erityisopettaja 0,00 Erityisluokanopettaja 1 1 0,00 Päätoiminen tuntiopettaja 13,86 13,86 0,00 Sivutoiminen tuntiopettaja 0 0 0,00 Koulukuraattori 1 1 0,00 Koulupsykologi 1 1 0,00 Koulukäyntiavustaja 13, ,65 Koulunkäynninohjaaja 0 13,65 13,65 Iltapäivätoiminnan ohjaaja 0,68 0,68 0,00 Lähihoitaja 0,5 0,5 0,00 Palveluohjaaja 0,00 Projektityöntekijä (PRIMUS) 0,00 0,00 0,00 Ohjaaja 1,00 1,00 0,00 Henkilökohtainen avustaja 0,00 0,00 0,00 Määräaikaiset yhteensä 37,15 37,15 0,00 TUNTIKEHYKSEN MUUTOKSET LUKUVUOSINA joka vastaa n. 23 luokanopettajan virkaa. Opv 24

12 Savonlinnan kaupunki TA 2014 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 330 Lukiokoulutus Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen Palvelusuunnitelman kuvaus Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa heille jatko-opintojen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lisäksi lukiokoulutus tukee opiskelijoiden edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen. Monipuolisen kurssitarjonnan ja lukioyhteistyön avulla tarjotaan laadukasta lukiokoulutusta nuorille sekä aikuislukion kautta myös yli 18-vuotiaille. Painotetaan erilaisten sähköisten oppimisympäristöjen kehittämistä ja 2.asteen yhteistyötä. Palvelujen kehittämissuunnitelma Lukiokoulutuksen toimintamallien yhtenäistämisen jatkaminen koko uuden kaupungin alueella. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö 1.8 Yliopisto, ammattikorkeakoulu- ja ammatillisen osaamisen (Samin vahvistaminen) avulla pystytään turvaamaan ammattitaitoinen työelämän tarpeisiin vastaava henkilöstö sekä luomaan uutta yritystoimintaa. Oppisopimus- ja venäjän kielen koulutuksen lisääminen Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen korkea laatu on keskeinen perusta kaikentasoiselle jatkokoulutukselle Opiskelijakyselyiden tulokset Oppimistulokset Keskeyttämisprosentti Jatko-opiskelijoiden määrä Kyselyissä taso 4/5 Valtakunnan keskiarvo Alle valtakunnan keskiarvo Laaditaan suunnitelma toisen asteen koulutuksen kehittämiseksi toukokuu 2014 mennessä siten, että esitys tulee kaupunginhallituksen käsiteltäväksi Toiminnan tunnusluvut (Kerimäki ja Punkaharju mukana vuodesta 2013 alkaen) Kysyntä ja laajuustiedot TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Käytetty painotettua oppilasmäärää Oppilasmäärä Nettomenot/oppilas Tilat hum 2 huoneala/oppilas 13,1 13,4 13,5 13,5 Painotettu tuntikehys/oppilas/ lukio-opetus (sisältää hankkeet) 1,54 1,71 1,73 1,73

13 Talous TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot prosentti #JAKO/0! -3,4 % -13,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Toimintamenot prosentti #JAKO/0! -3,1 % -4,9 % 3,0 % 3,0 % -3,3 % Toimintakate prosentti #JAKO/0! -3,1 % -4,7 % 3,0 % 3,0 % -3,4 % Suunnitelmapoistot prosentti Yli-/alijäämä prosentti #JAKO/0! -3,2 % -4,8 % 3,0 % 3,0 % -3,4 % Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Kerimäen lukion lakkauttaminen Punkaharjun lukion lakkauttaminen Yhteensä Henkilöstöresurssit Tulosalue: Lukiokoulutus Nimike Rehtori 3,57 3,57 0,00 3,57 0,00 3,57 0,00 3,57 0,00 Luokanopettaja 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lehtori 49,81 49,81 0,00 49,81 0,00 49,81 0,00 49,81 0, Päätoiminen tuntiopettaja 4,08 4,08 0,00 4,08 0,00 4,08 0,00 4,08 0,00 Sivutoiminen tuntiopettaja 9,16 9,16 0,00 9,16 0,00 9,16 0,00 9,16 0,00 Erityisopettaja 0,24 0,24 0,00 0,24 0,00 0,24 0,00 0,24 0,00 Lukiokoulutus yhteensä 66,86 66,86 0,00 66,86 0,00 66,86 0,00 66,86 0, Edellä mainituista määräaikaiset 2014 Päätoiminen tuntiopettaja 1,83 1,83 0,00 Sivutoiminen tuntiopettaja 9,16 9,16 0,00 Määräaikaiset yhteensä 10,99 10,99 0,00

14 Savonlinnan kaupunki TA 2014 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 340 Muu koulutus Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen Palvelusuunnitelman kuvaus Tuetaan monimuotoista vapaan sivistystyön opetusta ja musiikin taiteen perusopetusta sekä tehdään yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa. Kansalaisopistopalvelut Kerimäen, Punkaharjun ja Enonkosken alueilla tuottaa Savonlinnan ylläpitämä Puruvesi-opisto. Toiminnan painopistealueena on Savonlinnan musiikkiopiston oppilaspaikkasopimuksen mukainen musiikin taiteen perusopetus. Lisäksi avustetaan taiteen perusopetusta sekä yleissivistävää opiskelua. Palvelujen kehittämissuunnitelma Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut 2.1. Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi Musiikkiopistolta ostettujen oppilaspaikkojen määrä Kansalaisopistotoiminnan aktiivisuus (kts. alla olevat kysyntä- ja laajuustiedot) Vähintään vuoden 2013 taso, yhteensä 298 oppilaspaikkaa Sama toiminnan taso kuin vuonna 2013 Selvitetään kansalaisopistojen hallintojen yhdistäminen, jonka jälkeen pyydetään aluejohtokuntien lausunto asiasta Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Asukasmäärä Nettomenot/asukas 24,58 24,29 23,87 24,65 25,46 26,30 Kysyntä- ja laajuustiedot TP 2011 TP 2012 TA 2013 TA 2014 Puruvesi-opisto (Kesälahti jäi pois ) Opetustuntien määrä Osallistujien määrä Linnalan Setlementti ry, kansalaisopistotoiminta Opetustuntien määrä Osallistujien määrä Linnalan Setlementti ry, kuvataidekoulu Opetustuntien määrä Osallistujien määrä Linnalan Setlementti ry, kuorotoiminta Opetustuntien määrä Osallistujien määrä Savonlinnan kesäyliopistoyhdistys ry Opetustuntien määrä Osallistujien määrä Savonlinnan musiikkiopiston kannatusyhdistys ry Opetustuntien määrä, tanssi Osallistujien (oppilas) määrä, tanssi Opetustuntien määrä, teatteri Osallistujien (oppilas) määrä, teatteri Opetustuntien määrä, musiikki Osallistujien (oppilas) määrä, musiikki

15 Talous TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot prosentti #JAKO/0! -39,8 % -39,8 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Toimintamenot prosentti #JAKO/0! -5,2 % -7,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Toimintakate prosentti #JAKO/0! -1,2 % -3,2 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Suunnitelmapoistot prosentti Yli-/alijäämä prosentti #JAKO/0! -1,2 % -3,2 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Yhteensä Henkilöstöresurssit Tulosalue: Puruvesi-opisto Nimike Puruvesi-opisto Kansalaisopiston rehtori 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Kansalaisopiston opettaja 1,55 1,55 0,00 1,55 0,00 1,55 0,00 1,55 0,00 Sivutoiminen tuntiopettaja 6,47 6,47 0,00 6,47 0,00 6,47 0,00 6,47 0,00 Puruvesi-opisto yhteensä 9,02 9,02 0,00 9,02 0,00 9,02 0,00 9,02 0, Edellä mainituista määräaikaiset 2014 Sivutoiminen tuntiopettaja 6,47 6,47 0,00 0,00 Määräaikaiset yhteensä 6,47 6,47 0,00

16 Savonlinnan kaupunki TA 2014 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 350 Kulttuuripalvelut Kulttuuritoimenjohtaja Outi Rantasuo Palvelusuunnitelman kuvaus Kulttuuritoimi edistää, tukee ja järjestää asukkaiden, yhteisöjen ja matkailijoiden tarpeista lähtevää monipuolista kulttuuritoimintaa sekä tarjoaa edellytyksiä kulttuurin ja taiteen harrastamiseen ja ammatin harjoittamiseen. Kaupunginkirjaston tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Kirjastotoiminnassa tavoitteena on edistää myös virtuaalisten ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen ja niiden sivistyksellisten sisältöjen kehittymistä. Museotoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa ymmärrystä kulttuuristamme, historiastamme ja ympäristöstämme. Maakuntamuseo edistää kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevan tiedon saatavuutta tallentamalla ja säilyttämällä aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä tuleville sukupolville, harjoittamalla siihen liittyvää tutkimusta, opetusta ja tiedonvälitystä sekä näyttely- ja julkaisutoimintaa. Varmistetaan ammattiteatterin toiminnan jatkuminen. Palvelujen kehittämissuunnitelma Kulttuuritoimijoiden yhteistyön vahvistaminen koko uuden kaupungin alueella. Selvitetään teatterin mahdollinen siirto kaupungin tai kaupunkikonsernin tiloihin. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö 1.1. Savonlinnasta tulee yksi johtavista ja innovatiivisista ympärivuotisista matkailukeskuksista Savonlinnassa toimii ammattiteatteri omissa tiloissa Sivistystoimialan omien ja avustettavien kärkitapahtumien ja kohteiden kokonaiskävijämäärät - Maakuntamuseo - Pyhän Olavin päivä - Syystulet - Lusto Kävijämäärä Ensi-iltojen määrä Selvitys matkailuneuvonnan siirtämiseksi maakuntamuseoon Vuoden 2013 taso Vuoden 2013 taso Teatteriavustusta ei leikata, jos teatterin toiminta siirtyy Savonlinnasaliin vuonna 2014 Selvitys tehty vuoden 2014 aikana 2. Laadukkaat kuntapalvelut 2.1. Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi Kuntalaispalaute / asiakastyytyväisyyskyselyt asteikolla 1-5 Tavoitetaso 3,5

17 3. Viihtyisä, ekologisesti kestävä asuinympäristö ja toimiva infrastruktuuri Ympärivuotinen kulttuuritarjonta Kaupungin tukemien tapahtumien määrä talvikautena Vuoden 2013 taso Toiminnan tunnusluvut (Kerimäki ja Punkaharju mukana vuodesta 2013 alkaen) Kysyntä ja laajuustiedot TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Asukasmäärä Kulttuuritoimi Tapahtumien kävijämäärä Tapahtumien määrä lapset Nettomenot/asukas Teatteritoimi Nettomenot/asukas Kirjastotoimi Kävijämäärä Lainausmäärä Opastuksia Yleisötilaisuuksia Nettomenot/asukas Museotoimi Kävijämäärä Nettomenot/asukas Nettomenot/kävijä Talous TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot prosentti #JAKO/0! 112,5 % 53,2 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Toimintamenot prosentti #JAKO/0! 11,8 % 4,6 % 1,0 % 3,0 % 3,0 % Toimintakate prosentti #JAKO/0! 7,0 % 2,3 % 0,9 % 3,0 % 3,0 % Suunnitelmapoistot prosentti Yli-/alijäämä prosentti #JAKO/0! 7,7 % 3,1 % 0,7 % 2,9 % 5,2 % Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Galleria Pinnan näyttelytoiminnan määrärahan leikkaaminen Yhteensä

18 Henkilöstöresurssit Tulosyksikkö: Yleinen kulttuuritoimi Nimike Kulttuuritoimenjohtaja 1 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Kulttuurituottaja 1 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Kulttuuritoimi yhteensä 2,00 2 0,00 2 0,00 2 0,00 2 0, Tulosyksikkö: Kirjastotoimi Nimike Kirjastotoimenjohtaja 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1 Kirjastonjohtaja 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Osastonjohtaja 3,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 Erikoiskirjastonhoitaja 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Kirjastonhoitaja 2,60 1,60-1,00 1,60 0,00 1,60 0,00 1,60 0,00 Lainaustoimistonhoitaja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kirjastovirkailija 8,60 8,60 0,00 8,60 0,00 8,60 0,00 8,60 0, Kirjastovirkailija-kulttuurisihteeri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kirjastoapulainen 0,55 0,55 0,00 0,55 0,00 0,55 0,00 0,55 0,00 Kirj.autonkuljettaja/kirj.virk. 2,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 1 Palveluvastaava 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Järjestelyapulainen 2,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 Kirjastotoimi yhteensä 21,75 21,75 0,00 21,75 0,00 21,75 0,00 21,75 0, Edellä mainituista määräaikaiset 2014 Järjestelyapulainen 2,00 2,00 0,00 0,00 Määräaikaiset yhteensä 2,00 2,00 0,00 Tulosyksikkö: Museo Nimike Museotoimenjohtaja 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Asiakkuusvastaava 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Intendentti 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Maakuntamuseotutkija 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Arkeologitutkija 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Museoamanuenssi 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1 Konservaattori 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Näyttelymestari 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Museomestari 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Museo yhteensä 9,00 9,00 0,00 9,00 0,00 9,00 0,00 9,00 0,

19 Savonlinnan kaupunki TA 2014 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 360 Vapaa-aikapalvelut Vapaa-aikapäällikkö Simo Räty Palvelusuunnitelman kuvaus Liikuntatoimen tehtävä on luoda harrastusmahdollisuuksia liikuntapaikkojen ja seura-avustuksien muodossa. Järjestetään liikuntaa kuntalaisille ottaen huomioon myös erityisryhmät. Painopistealueena ovat lapset ja nuoret. Nuorisotoimen tehtävänä on luoda edellytyksiä nuorten omalle toiminnalle ja pyrkiä parantamaan nuorten elinoloja. Painopistealueena on nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen ja elämänhallinnan tukeminen. Palvelujen kehittämissuunnitelma Vapaa-aikapalvelujen toimintamallien yhtenäistäminen koko uuden kaupungin alueella. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut 2.1. Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi 2.3. Terveyden edistäminen mm. ennaltaehkäisyllä ja liikuntamahdollisuuksia järjestämällä Kuntalaispalaute / asiakastyytyväisyyskyselyt asteikolla 1-5 Nuorisotoiminnan siirtäminen kaupungin omaksi toiminnoksi Hoidettujen liikuntapaikkojen määrä Kävijämäärät - uimahalli - jäähalli Tavoitteena vähintään 3,5 Selvitys tehty vuoden 2014 loppuun mennessä Vuoden 2013 taso Vuoden 2012 taso Toiminnan tunnusluvut (Kerimäki ja Punkaharju mukana vuodesta 2013 alkaen) Kysyntä ja laajuustiedot TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Asukasmäärä Nuoriso 0-28 vuotiaat Nettomenot/nuoriso 48,02 49,63 57,24 42,28 43,54 44,85 46,20 Nettomenot/asukas, liikuntatoimi 52,26 60,03 64,44 61,38 63,22 65,12 67,07 Talous TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot prosentti #JAKO/0! 50,9 % 7,1 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Toimintamenot prosentti #JAKO/0! 16,6 % -0,1 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Toimintakate prosentti #JAKO/0! 8,4 % -1,8 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Suunnitelmapoistot prosentti Yli-/alijäämä prosentti #JAKO/0! 8,3 % -1,4 % 0,3 % 2,4 % 2,4 %

20 Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Keilahallisopimuksen irtisanominen (Sopimus päättyy ) Yhteensä Henkilöstöresurssit Tulosalue: Vapaa-aika Nimike Liikuntasihteeri 0,50 0,50 0,00 0,50 0,00 0,50 0,00 0,50 0,00 Vapaa-aikapäällikkö 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Vapaa-aikaohjaaja 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Vapaa-ajanohjaaja 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Nuoriso-ohjaaja 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Liikunnanohjaaja 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Erityisliikunnananohjaaja 0,70 0,70 0,00 0,70 0,00 0,70 0,00 0,70 0,00 Kenttämestari 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1 Laitosmies 3,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 Kentänhoitaja 4,00 0,00-4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Liikuntapaikanhoitaja 0,00 8,00 8,00 8,00 0,00 8,00 0,00 8,00 0, Urheilukentänhoitaja 1,00 0,00-1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urheilualueiden hoitaja 1,00 0,00-1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ulkoilualueiden hoitaja 2,00 0,00-2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Uinninvalvoja 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Uimaopettaja-uinninvalvoja 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Uinninvalvoja--uimaopettaja 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Työnjohtaja-projektisihteeri 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Työvalmentaja (hanke) 2,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 Erityisnuorisotyöntekijä (hanke) 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Etsivä nuorisotyöntekijä(hanke) 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Nuoriso-ohjaaja (hanke) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kunnossapitotyöntekijjä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nuoriso/kulttuurisihteeri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vapaa-aika yhteensä 26,20 26,20 0,00 26,20 0,00 26,20 0,00 26,20 0, Edellä mainituista määräaikaiset 2014 Nuoriso-ohjaaja (hanke) 1,00 1,00 0,00 Työvalmentaja (hanke) 1,00 1,00 0,00 Erityisnuorisotyöntekijä (hanke) 1,00 1,00 0,00 Etsivä nuorisotyöntekijä(hanke) 1,00 1,00 0,00 Määräaikaiset yhteensä 4,00 4,00 0,00 Joista hankerahoituksella 4 4 Kaupungin netto-osuus palkkamenoista 22,20

6. Hyvä työnantaja ja osaava, motivoitunut, palvelutarpeiden mukainen henkilöstö Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2016

6. Hyvä työnantaja ja osaava, motivoitunut, palvelutarpeiden mukainen henkilöstö Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2016 SIVISTYSTOIMIALA 1 Savonlinnan kaupunki TA 2016 Toimiala SIVISTYSTOIMI Palvelusuunnitelman kuvaus Sivistystoimialan palvelualueeseen kuuluvat varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus, lukiot, kulttuuri-

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki TA 2017

Savonlinnan kaupunki TA 2017 SIVISTYSTOIMIALA 1 Savonlinnan kaupunki TA 2017 Toimiala SIVISTYSTOIMI Palvelusuunnitelman kuvaus Sivistystoimialan palvelualueeseen kuuluvat varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus, lukiot, kulttuuri-

Lisätiedot

PERUSTURVAN TOIMIALA

PERUSTURVAN TOIMIALA PERUSTURVAN TOIMIALA Savonlinnan kaupunki TA 2016 Toimiala PERUSTURVA Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimiala vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista Savonlinnan kaupungissa. Kaupunki

Lisätiedot

ESITYS SIVISTYSTOIMEN TALOUSARVIOKSI 2018 JA TALOUSSUUNNITELMAKSI Käyttötalous

ESITYS SIVISTYSTOIMEN TALOUSARVIOKSI 2018 JA TALOUSSUUNNITELMAKSI Käyttötalous SAVONLINNAN KAUPUNKI Siv.ltk 19.10.2017 /Pöytäkirjaliite E ESITYS SIVISTYSTOIMEN TALOUSARVIOKSI 2018 JA TALOUSSUUNNITELMAKSI 2018-2021 Käyttötalous Savonlinnan kaupunki TA 2018 Toimiala Sivistystoimialan

Lisätiedot

6. Hyvä työnantaja ja osaava, motivoitunut, palvelutarpeiden mukainen henkilöstö Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2017

6. Hyvä työnantaja ja osaava, motivoitunut, palvelutarpeiden mukainen henkilöstö Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2017 SIVISTYSTOIMIALA 1 2 Savonlinnan kaupunki TA 2017 Toimiala SIVISTYSTOIMI Palvelusuunnitelman kuvaus Sivistystoimialan palvelualueeseen kuuluvat varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus, lukiot, kulttuuri-

Lisätiedot

2013 2014 2015 Tarkastustoimi

2013 2014 2015 Tarkastustoimi HENKILÖSTÖ 31.12.2013 Koko kaupunki TA 2013 TP 2013 TS 2014 TS 2015 Eläköityi Saavuttaa henk.koht. eläkeiän yht 2013-2015 Henkilöstö yhteensä, htv 1265,80 1237,84 1248,66 1238,66 44,10 57,00 37,5 138,60

Lisätiedot

6. Hyvä työnantaja ja osaava, joustava, motivoitunut, palvelutarpeiden mukainen henkilöstö Kriittinen menestystekijä

6. Hyvä työnantaja ja osaava, joustava, motivoitunut, palvelutarpeiden mukainen henkilöstö Kriittinen menestystekijä SIVISTYSTOIMIALA 1 Savonlinnan kaupunki TA 2015 Toimiala SIVISTYSTOIMI Palvelusuunnitelman kuvaus Sivistystoimialan palvelualueeseen kuuluvat varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus, lukiot, kulttuuri-

Lisätiedot

6. Hyvä työnantaja ja osaava, motivoitunut, palvelutarpeiden mukainen henkilöstö

6. Hyvä työnantaja ja osaava, motivoitunut, palvelutarpeiden mukainen henkilöstö SIVISTYSTOIMIALA 1 Savonlinnan kaupunki TA 2016 Toimiala SIVISTYSTOIMI Palvelusuunnitelman kuvaus Sivistystoimialan palvelualueeseen kuuluvat varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus, lukiot, kulttuuri-

Lisätiedot

6. Hyvä työnantaja ja osaava, motivoitunut, palvelutarpeiden mukainen henkilöstö Kriittinen menestystekijä. toimimisen sisältöjä.

6. Hyvä työnantaja ja osaava, motivoitunut, palvelutarpeiden mukainen henkilöstö Kriittinen menestystekijä. toimimisen sisältöjä. SIVISTYSTOIMIALA 1 Savonlinnan kaupunki Toimiala SIVISTYSTOIMI Palvelusuunnitelman kuvaus Sivistystoimialan palvelualueeseen kuuluvat varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus, lukiot, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut.

Lisätiedot

6. Hyvä työnantaja ja osaava, motivoitunut, palvelutarpeiden mukainen henkilöstö Kriittinen menestystekijä. Mittarit Tavoite 2016 Tilanne 30.6.

6. Hyvä työnantaja ja osaava, motivoitunut, palvelutarpeiden mukainen henkilöstö Kriittinen menestystekijä. Mittarit Tavoite 2016 Tilanne 30.6. SIVISTYSTOIMIALA 1 Savonlinnan kaupunki TA 2016 Toimiala SIVISTYSTOIMI Palvelusuunnitelman kuvaus Sivistystoimialan palvelualueeseen kuuluvat varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus, lukiot, kulttuuri-

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Savonlinnan kaupunki. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet SIVISTYSTOIMIALA 1 Savonlinnan kaupunki Toimiala SIVISTYSTOIMI Palvelusuunnitelman kuvaus Sivistystoimialan palvelualueeseen kuuluvat varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus, lukiot, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut.

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

6. Hyvä työnantaja ja osaava, motivoitunut, palvelutarpeiden mukainen henkilöstö

6. Hyvä työnantaja ja osaava, motivoitunut, palvelutarpeiden mukainen henkilöstö SIVISTYSTOIMIALA Sivistyslautakunta 7.10.2015 1 Savonlinnan kaupunki TA 2016 Toimiala SIVISTYSTOIMI Palvelusuunnitelman kuvaus Sivistystoimialan palvelualueeseen kuuluvat varhaiskasvatus, esiopetus ja

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 30 SIVISTYSTOIMIALA 30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT 300 Hallintopalvelut * Toimintatuotot 490 294 * Toimintakulut -943 345 Toimintakate -453 051 Netto -453 051 300 HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ

Lisätiedot

Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimialan hallintopalvelut huolehtii toimialan yleisistä toimintaedellytyksistä

Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimialan hallintopalvelut huolehtii toimialan yleisistä toimintaedellytyksistä Savonlinnan kaupunki TA 2017 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö Perusturva Perusturvalautakunta Hallinto perusturvajohtaja Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimialan hallintopalvelut huolehtii

Lisätiedot

300 HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ

300 HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ Savonlinnan kaupunki Ta-vert,työll664,Ta,Kate,Tot% SIVU 1 30 SIVISTYSTOIMIALA 30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT 300 Hallintopalvelut * Toimintatuotot 490.294,00 0,00 1.462,88 491.756,88 124.036,37

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA SIVISTYSTOIMIALA 30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT 300 Hallintopalvelut

KÄYTTÖSUUNNITELMA SIVISTYSTOIMIALA 30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT 300 Hallintopalvelut 30 SIVISTYSTOIMIALA 30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT 300 Hallintopalvelut * Toimintatuotot 531 489 * Toimintakulut -798 148 Toimintakate -266 659 Netto -266 659 300 HALLINTOPALVELUT * Toimintatuotot

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työstä terveyttä ja elinvoimaa! -seminaari 23.4.2015 Kruunupuisto Henkilöstösihteeri Susanna Laine Sisältö Strategia Henkilöstö Työhyvinvointiohjelma

Lisätiedot

SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne)

SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne) SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne) KOULUTUSLTK Esittelijä sivistystoimen johtaja KULTTUURILTK Esittelijä museonjohtaja VAPAA-AIKALTK Esittelijä vapaa-aikatoimen päällikkö SIVISTYSVIRASTO Sivistystoimenjohtaja

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 28.08.2014 Liite 80 Tark. /

Sivistyslautakunta 28.08.2014 Liite 80 Tark. / SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2014-2018 Siikajoen kunnan sivistystoimen strategia on ohjeellinen, suunnittelua ja päätöksentekoa ohjaava asiakokonaisuus, joka muodostuu yhdeksästä tulosalueesta. Toteuttaminen

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT

30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT 30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT 300 Hallintopalvelut Markku Kankkunen 3001 Sivistyslautakunta Markku Kankkunen Marja-Liisa Brunou 3002 Hallinto, koulutoimi Markku Kankkunen Marja-Liisa Brunou

Lisätiedot

30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT

30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT 30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT 300 Hallintopalvelut Tuija Kauppinen 3001 Sivistyslautakunta Tuija Kauppinen Marja-Liisa Brunou 3002 Hallinto, koulutoimi Tuija Kauppinen Marja-Liisa Brunou 3003

Lisätiedot

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet SIVISTYSLAUTAKUNTA HALLINTO Strategiset painopistealueet / kriittiset menestystekijät ovat niitä asiakokonaisuuksia, joissa onnistuminen on välttämätöntä tavoitetilan saavuttamiseksi. Strategiset painopistealueet

Lisätiedot

Talous Euroa Ta 2017 Tot % Menot Tulot Netto

Talous Euroa Ta 2017 Tot % Menot Tulot Netto SIVISTYSLAUTAKUNTA (KOULUTUSLAUTAKUNTA 3.5.7 ASTI) (8) OSAVUOSIRAPORTTI.. 3.8.7 Raportin tiedot ovat 9.9.7 kirjanpidon tilanteen mukaiset. Toiminta-ajatus Tehtävänä on tukea ja kannustaa ihmisten jatkuvaa

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Tehtäväalue: 209150 Varhaiskasvatus Tehtäväalueen palveluajatus: Varhaiskasvatus käsittää lasten päivähoidon, esiopetuksen ja koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan. Päivähoidon tarkoituksena on tarjota

Lisätiedot

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100 3.2 Sivistystoimen tulosalue Tilivelvollinen sivistysjohtaja Jorma Harju 3101 Sivistystoimen hallinto Sivistystoimi tukee kaustislaisten kehittymistä hyvinvoiviksi ja monipuolisiksi tulevaisuuden osaajiksi

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

PERUSTURVAN TOIMIALA

PERUSTURVAN TOIMIALA PERUSTURVAN TOIMIALA Savonlinnan kaupunki TA 2015 Toimiala PERUSTURVA Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimiala vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista Savonlinnan kaupungissa. Kaupunki

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA YLEISHALLINTO Turvataan säädösten ja valtuuston päätösten mukaiset resurssit palveluyksiköille

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN TOIMINTA JA TALOUS VUONNA 2018 Hyvinvointilautakunnan tehtävänäon vastata toimialansa palveluista kokonaisuutena ja palvelujen yhteensovittamisesta.

Lisätiedot

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Tehtävä Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tehtävänä on tarjota

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Koulutoimen hallinto Toimielin: Koulutuslautakunta

Koulutoimen hallinto Toimielin: Koulutuslautakunta Koulutoimen hallinto Koulutuslautakunta vastaa itse tai tarvittaessa yhteistoiminnassa muiden hallintokuntien, kuntien ja oppilaitosten ylläpitäjien tai muiden toimijoiden kanssa varhaiskasvatuksen, esiopetuksen,

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet 11. KIRJASTOT 11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden

Lisätiedot

Tavoitteena on sivistynyt, aktiivinen ja osallistuva kansalainen, joka ottaa vastuun omasta ja muiden hyvinvoinnista sekä elinympäristöstä.

Tavoitteena on sivistynyt, aktiivinen ja osallistuva kansalainen, joka ottaa vastuun omasta ja muiden hyvinvoinnista sekä elinympäristöstä. SIVISTYSTOIMEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET 1.1. - 30.11.2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja Sivistystoimen toiminta-ajatus: Sivistystoimen tehtävänä on kasvua, oppimista ja osallisuutta

Lisätiedot

30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT

30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT 30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT 300 Hallintopalvelut Markku Kankkunen 3001 Sivistyslautakunta Markku Kankkunen Marja-Liisa Brunou 3002 Hallinto, koulutoimi Markku Kankkunen Marja-Liisa Brunou

Lisätiedot

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset.

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset. SVOL 4.2., Liite 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston 15.12. 133 päätöksen mukaiset. Poikkeuksena

Lisätiedot

Painopistealueet ja kehittämiskohteet sekä toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset 2014:

Painopistealueet ja kehittämiskohteet sekä toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset 2014: Oheismateriaali / koultk 10.9.2013 72 Sivistyspalvelujen talousarvio 2014 Sanalliset kuvaukset ja tunnusluvut Vastuualue / tehtäväalue: Yhteispalvelut: Matti Hursti Yhteispalvelut-vastuualue tuottaa sivistysosaston

Lisätiedot

30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT

30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT 30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT 300 Hallintopalvelut Markku Kankkunen 3001 Sivistyslautakunta Markku Kankkunen Tuija Kauppinen, Marja-Liisa Brunou 3002 Hallinto, koulutoimi Markku Kankkunen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016 KEHITTÄMINEN JA HALLINTO Kehittäminen työllisyyskoordinaattori 1 1 1 kaupunginjohtaja 1 1 1 1 1 hallinto- ja henkilöstöjohtaja 1 1 1 1 1 talous- ja hankintajohtaja 1 1 1 1 1 Yhteensä 3 0 3 3 0 1 4 0 4

Lisätiedot

Sivistystoimen tuloskortti 2012

Sivistystoimen tuloskortti 2012 Sivistystoimi Sivistystoimen tuloskortti 2012 NÄKÖKULMA JA KESKEISET TAVOITTEET 2012 OPERATIIVISET TOIMET JA MITTARIT JA TAVOITETASO 2012 SEKÄ VASTUUTAHO ASIAKKAAT 1. Sivistystoimen palvelut tukevat jatkumoa

Lisätiedot

30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT

30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT 30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT 300 Hallintopalvelut Markku Kankkunen 3001 Sivistyslautakunta Markku Kankkunen Marja-Liisa Brunou 3002 Hallinto, koulutoimi Markku Kankkunen Marja-Liisa Brunou

Lisätiedot

1. Tehdään selvitys urheilutalo - uimahallin vaihtoehtoisista toimintamalleista.

1. Tehdään selvitys urheilutalo - uimahallin vaihtoehtoisista toimintamalleista. Vapaa-aikalautakunta Strategian toteutumista tukevat toiminnalliset tavoitteet: 1. Tehdään selvitys urheilutalo - uimahallin vaihtoehtoisista toimintamalleista. Toteutuminen: Selvitys vaihtoehtoisista

Lisätiedot

TP2015 KS2016 TA2017 (KV)

TP2015 KS2016 TA2017 (KV) Sivistyslautakunnan vuoden 2017 käyttösuunnitelma 38 SIVISTYSLAUTAKUNTA HALLINTO- JA TOIMISTOPALVELUT Tulosalue 3000/ Hallinto- ja toimistopalvelut TP2015 KS2016 TA2017 (KV) (LTK) (LTK) Toimintatulot 239

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN STRATEGIA. Kaupunkitason strategia 2014 2017. Kaupunginvaltuusto 24.6.2013 165

SAVONLINNAN KAUPUNGIN STRATEGIA. Kaupunkitason strategia 2014 2017. Kaupunginvaltuusto 24.6.2013 165 SAVONLINNAN KAUPUNGIN STRATEGIA Kaupunkitason strategia 2014 2017 Kaupunginvaltuusto 24.6.2013 165 SAVONLINNAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOSILLE 2014-2017 Visio Savonlinna on kansainvälisesti kiinnostava, kehittyvä

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS Espoon kaupunki, sivistystoimi, luopuu aikuisten lukiokoulutuksen järjestämisestä.

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN STRATEGIA. Kaupunkitason strategia 2014 2017 - luonnos 5 (17.5.2013) Kaupunginhallitus 13.5.2013, 289

SAVONLINNAN KAUPUNGIN STRATEGIA. Kaupunkitason strategia 2014 2017 - luonnos 5 (17.5.2013) Kaupunginhallitus 13.5.2013, 289 SAVONLINNAN KAUPUNGIN STRATEGIA Kaupunkitason strategia 2014 2017 - luonnos 5 (17.5.2013) Kaupunginhallitus 13.5.2013, 289 SAVONLINNAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOSILLE 2014-2017 Visio Savonlinna on kehittyvä,

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut. Ohjausryhmän seminaari

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut. Ohjausryhmän seminaari Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut Ohjausryhmän seminaari 4.2.2014 Nykytilan kuvaus / Varhaiskasvatus Kunta Päivähoidossa olevien lasten määrä / Päiväkodit

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2014

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2014 KEHITTÄMINEN JA HALLINTO Kehittäminen matkailupäällikkö 0 0 0 0 0 työnsuunnittelija 1 1 1 1 1 kaupunginjohtaja 1 1 1 1 1 apulaiskaupunginjohtaja 0 0 0 0 0 hallinto- ja henkilöstöjohtaja 1 1 1 1 1 talousjohtaja

Lisätiedot

Henkilöstöresurssisuunnitelma

Henkilöstöresurssisuunnitelma Henkilöstöresurssisuunnitelma TAE Kasvu TS TS 2011 2012 2013 2014 2013-2014 2015 2016 (31.12) (31.12) (Ennuste 31.12) (31.12) % (31.12) (31.12) YHTEENSÄ 508 472 12 484 509 482 11 493 509 455 11 466 509

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

HALLINTO-OSASTO. KANNUKSEN KAUPUNKI Henkilöstöpalvelut

HALLINTO-OSASTO. KANNUKSEN KAUPUNKI Henkilöstöpalvelut HALLINTO-OSASTO Vuosi Lkm Vuosi Ammattinimike 2015 1 2015 hallintosihteeri 2016 0 2018 keskusarkistonhoitaja 2017 0 2018 toimistosihteeri 2018 2 2022 toimistosihteeri 2019 0 2023 palkanlaskija 2020 0 2028

Lisätiedot

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. % 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795

Lisätiedot

Vantaan sivistystoimi

Vantaan sivistystoimi Vantaan sivistystoimi Paula Ylöstalo-Kuronen Apulaiskaupunginjohtaja 12.9.2012 Sivistystoimen visio ja toiminta-ajatus Vantaa on kasvuun, oppimiseen, uudistumiseen ja sivistykseen luottava lasten, nuorten

Lisätiedot

Kuntaliitossopimuksen mukaan: Lakisääteiset peruspalvelut turvataan lähipalveluina kuntalaisille kuntakeskuksissa.

Kuntaliitossopimuksen mukaan: Lakisääteiset peruspalvelut turvataan lähipalveluina kuntalaisille kuntakeskuksissa. Kouluverkko Sivistyslautakunnan iltakoulu 16.1.2014 Markku Kankkunen, Tuija Kauppinen, Marja-Liisa Brunou, Aila Kosunen, Minna Rautiainen, Riitta Kitunen, Sirpa Malinen Kuntaliitossopimuksen mukaan: Lakisääteiset

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT

30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT 30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT 300 Hallintopalvelut Markku Kankkunen 3001 Sivistyslautakunta Markku Kankkunen Marja-Liisa Brunou 3002 Hallinto, koulutoimi Markku Kankkunen Marja-Liisa Brunou

Lisätiedot

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet 11. KIRJASTOT 11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden

Lisätiedot

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus Iitin kunta Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus 1 1 Työsuunnitelmaa ohjaava lait ja asetukset Laki ja asetus lasten päivähoidosta Perusopetuslaki, esiopetus Päivähoidon ohjaaja

Lisätiedot

Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2015-2017 luonnos 27.8.2014

Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2015-2017 luonnos 27.8.2014 Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2015-2017 luonnos 27.8.2014 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava palvelujohtaja

Lisätiedot

1. Vähintään 50 % peruskoulun päättävistä hakee Heinolan lukioon.

1. Vähintään 50 % peruskoulun päättävistä hakee Heinolan lukioon. SIVISTYSTOIMI Sitovat tavoitteet, niiden tavoitetaso sekä toteutumisen arviointi Liite käyttösuunnitelmaan 400 OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUIDEN HALLINTO 1. Sivistystoimi toimii kaupungin Aino Health Management

Lisätiedot

TEHTÄVÄKUVA kehittäminen valtuuston asettamien päämäärien, strategisten päätösten ja tavoitteiden mukaisesti

TEHTÄVÄKUVA kehittäminen valtuuston asettamien päämäärien, strategisten päätösten ja tavoitteiden mukaisesti TEHTÄVÄKUVA 2017 Toimiala/tulosalue/yksikkö: Tehtävänimike: Kelpoisuusehdot: Henkilön nimi: Välittömät alaiset: Esimiehen nimi ja tehtävänimike: Toimialan/tulosalueen/yksikön perustehtävä: Tehtävän tarkoitus

Lisätiedot

Tehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1

Tehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1 Tehtäväalue: 210501 Hyvinvointi LIITE 1 Hyvinvointilautakunnan tehtävät ja toimivalta Lautakunta johtaa ja kehittää hyvinvointitoimialaa (aikaisemmat kirjasto- ja kulttuuritoimen ja vapaa-aikatoimen toimialat)

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

Tulosalue: Sivistyspalvelut. Toimielin: Sivistyslautakunta. Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja

Tulosalue: Sivistyspalvelut. Toimielin: Sivistyslautakunta. Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Outokummun kaupunki Tilinpäätös Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Kaikki tulosyksiköt osallistuvat uuden Kummun koulun suunnitteluun, koska uuden

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTO

KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTO ARVOT-VISIO-STRATEGIA 2012 2020 KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTO Kankaanpään kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt strategian 22.12.2011 Kankaanpään kaupungin koulutuslautakunta on hyväksynyt

Lisätiedot

Talvikauden tarjonnan pitäminen vähintään nykytasolla. Vapaa-aikapalvelujen nykytason säilyttäminen. Perusopetuksen kulttuuripolku

Talvikauden tarjonnan pitäminen vähintään nykytasolla. Vapaa-aikapalvelujen nykytason säilyttäminen. Perusopetuksen kulttuuripolku Sivistystoimen toimialan tuloskortit vuodelle 2012 Toimialan palvelusuunnitelma Sivistystoimen toimialaan kuuluvat toiminnot sisältävät keskeisesti niitä kuntalaispalvelujen tuottamisen tehtäviä, joilla

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan seminaari Ohjausryhmä Johtoryhmä Sivistyslautakunta Liite no 2

Sivistyslautakunnan seminaari Ohjausryhmä Johtoryhmä Sivistyslautakunta Liite no 2 SIVISTYSTOIMEN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT vv. 2016- Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin

Lisätiedot

Toimiala/ vastuualue esitys

Toimiala/ vastuualue esitys TALOUSARVIOMUUTOKSET 2015 KÄYTTÖTALOUS SIVISTYSTOIMIALA VAIHTOEHTO 1 30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 310 Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksessa otetaan liitoskuntien hyvät toimintatavat käyttöön yhteistyössä ruoka-

Lisätiedot

KOULUTUSLAUTAKUNTA 67

KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/Koulutus Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2012 2013 2014

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMI Tavoiteorganisaatio

SIVISTYSTOIMI Tavoiteorganisaatio Sivistyskeskus sivistysjohtaja 1 koulutoimenjohtaja 1 kehittämispäällikkö 1 koulutussuunnittelija 1 Hallinto- ja toimistopalvelut hallintopäällikkö 1 palvelusihteeri 5 hankintasihteeri 1 kalust.kunnost.

Lisätiedot

VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI

VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI TOIMINTASÄÄNTÖ 1. LUKU Varkauden sivistyslautakunta päättää toimintasäännöllä alaistensa palvelualueiden tehtävistä

Lisätiedot

Kulttuuri- ja kansalaistoimi

Kulttuuri- ja kansalaistoimi 1 (5) Kulttuuri- ja kansalaistoimen johtosääntö Kaupunginvaltuuston hyväksymä 9.6.2010/ Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta 1 Toiminta-ajatus Toimiala Lautakunnan toiminta-ajatuksena on edistää,

Lisätiedot

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 ja tulee voimaan 1.1.2013. Muutoksia KV 25.2.2013, 49 6, 7 Muutoksia

Lisätiedot

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Tulosalue: **HALLINTO ja sen toteutuminen Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Avoimuus, julkisuus Todentaminen Pöytäkirjat julkaistaan verkossa Resurssien hallinta Kustannusten

Lisätiedot

Sivistyspalvelut. Tarkastuslautakunta / / 2013

Sivistyspalvelut. Tarkastuslautakunta / / 2013 Sivistyspalvelut Tarkastuslautakunta 17.12.2014 164 / 00.02.01 / 2013 Perustiedot Sivistyspalveluihin kuuluu: Varhaiskasvatus ( perhepäivähoito, päiväkotihoito ja esiopetus) Perusopetus Lukio Vapaa sivistystyö:

Lisätiedot

2 Hyvinvointi talousarvio 2017 ja henkilöstömäärä

2 Hyvinvointi talousarvio 2017 ja henkilöstömäärä Toimiala: toimialajohtaja HYVINVOINTI Hyvinvointijohtaja 2,1 hlöä Toimialan keskitetyt palvelut mm. henkilöliikennesihteeri 31.12.2017 saakka Palvelualueet: palvelualuejohtajat HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN

Lisätiedot

Strategia Koululautakunta

Strategia Koululautakunta Strategia 2016 2020 Koululautakunta Strategiset pääteemat Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen elinympäristö -Houkuttelevat asumisen edellytykset -Monipuoliset, helposti saatavilla olevat ja laadukkaat

Lisätiedot

Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut. 13.2.2013 Anjariitta Carlson

Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut. 13.2.2013 Anjariitta Carlson Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut Yhteistyö on toiminnallista kehittämistä Kehittämistoimenpiteistä päätetään yhdessä - jokainen kunta tekee

Lisätiedot

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset.

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset. Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia

Lisätiedot

kanslia O:/strategiat SIVISTYSTOIMIALAN TASAPAINOTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2015-2020

kanslia O:/strategiat SIVISTYSTOIMIALAN TASAPAINOTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2015-2020 kanslia O:/strategiat SIVISTYSTOIMIALAN TASAPAINOTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2015-2020 Tasapainotusohjelman tekstiosa Palveluverkko rationalisoidaan SIVISTYSTOIMI brutto netto Punkaharjun ja Punkasalmen koulujen

Lisätiedot

Liite SIVISTYSLAUTAKUNTA. Sivistyslautakunta yhteensä. Talous: Poikkeamat

Liite SIVISTYSLAUTAKUNTA. Sivistyslautakunta yhteensä. Talous: Poikkeamat SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivistyslautakunta yhteensä TA 2014 + Toteuma Poikkeama TP 2013 muutokset 2014 +yli/-ali Toimintatulot 828 889 732 766 1 009 347 276 581 2,0 21,8 Toimintamenot -13 379 261-13 953 175-13

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT

30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT 30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT 300 Hallintopalvelut Markku Kankkunen 3001 Sivistyslautakunta Markku Kankkunen Marja-Liisa Brunou 3002 Hallinto, koulutoimi Markku Kankkunen Marja-Liisa Brunou

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. Hallinto

Sivistyslautakunta. Hallinto Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Sivistystoimiala Palvelualue: Lukiokoulutuksen Sopimuksen tarkoitus: Tällä operatiivisella sopimuksella toimialajohtaja ja johtaja sopivat kasvatus- ja opetuslautakunnan ja kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Lautakunta edustaa kuntaa ja käyttää kunnan puhevaltaa toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Lautakunta edustaa kuntaa ja käyttää kunnan puhevaltaa toimialaansa kuuluvissa asioissa. 29 Koululautakunnan tehtävät ja toimivalta Koululautakunta johtaa ja kehittää alaistaan toimialaa ja vastaa palveluiden tuloksellisesta järjestämisestä. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen hoito, kasvatus ja opetus - vuorohoidon erityispiirteet huomioon

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen hoito, kasvatus ja opetus - vuorohoidon erityispiirteet huomioon OHOI Osaamista vuorohoitoon Henkilöstökoulutus 7.3.2016 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen hoito, kasvatus ja opetus - vuorohoidon erityispiirteet huomioon tuula.dahlblom@jamk.fi Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Kuulemistilaisuus Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen Koulusuunnittelija Marja-Liisa Brunou

Kuulemistilaisuus Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen Koulusuunnittelija Marja-Liisa Brunou Kuulemistilaisuus 14.4.2015 Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen Koulusuunnittelija Marja-Liisa Brunou Oppilasmäärän kokonaisennakointi lkv. Esi1 Esi2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. valm.op. yht. ero ed.v.

Lisätiedot

Kajaanin varhaiskasvatus SK

Kajaanin varhaiskasvatus SK Kajaanin varhaiskasvatus 2014- SK 15.05.2014 Valtakunnalliset suuntaukset 2013- Varhaiskasvatuksen tulevaisuuden tarpeiden arviointia vaikeuttaa: Valmistelussa laki varhaiskasvatuksesta. Lakiesitys tulee

Lisätiedot

Lapin sivistysjohtajien syyspäivät

Lapin sivistysjohtajien syyspäivät Lapin sivistysjohtajien syyspäivät - AVI nyt ja tulevaisuudessa Lapin AVI 31.8.2016 1 Hallituksen reformi; kunta, maakunta, valtio Kunnalla on edelleen vastuu osaamisen ja sivistyksen edistämisestä, terveyden

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Kulttuuripalvelut; tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Kulttuuripalvelut; tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu ; tavoitteet ja Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys Kulttuuri- ja museotoimen investointisuunnitelman

Lisätiedot