HITAS-TORPPARI. KUNTAVAALIT 2012 Yhdistyksen 25-vuotisjuhlajulkaisu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HITAS-TORPPARI. KUNTAVAALIT 2012 Yhdistyksen 25-vuotisjuhlajulkaisu"

Transkriptio

1 HITAS-TORPPARI KUNTAVAALIT 2012 Yhdistyksen 25-vuotisjuhlajulkaisu Hitas-osakkaat ry:n jäsenlehti numero 1/2012. Jakelu jokaiseen hitas-huoneistoon. Tiedoksi ministereille, kansanedustajille, kaupunginvaltuutetuille, puoluetoimistoille ja muille vaikuttajille. Ilman ylipormestari Jussi Pajusen tukea ja viisautta Hitas-osakkaiden asema olisi paljon kehnompi. PAINAVIA TOSIASIOITA KIISTELLYSTÄ HITAS-JÄRJESTELMÄSTÄ. LUE JA SÄILYTÄ TÄMÄ LEHTI ARKISTOSSASI JA KÄYHÄN ÄÄNESTÄMÄSSÄ NÄISSÄ HITAS-OSAKKAILLE TÄRKEISSÄ VAALEISSA. PAULI ON HITAS-OSAKKAIDEN EHDOKAS KOKOOMUKSEN LISTALLA YLI PUOLUERAJOJEN.

2 2 HITAS-TORPPARI Syyskuu 2012 Puheenjohtajan palsta HITAS-OSAKKAAT ry INFO hitasyhtiöille 2012 Yhdistys on kuluneena vuotena tehnyt yhteistyötä sääntöjensä mukaan kaupungin kanssa järjestelmän epäkohtien poistamiseksi. Olemme jättäneet myös oheisen valtuustoaloitteen Pauli Leppä-ahon toimesta, saadaksemme tasapuolisesti oikeutta vaatimuksillemme koskien ikuista hitas-säätelyä. Pyydämme tarkkaan seuraamaan valtuutettujen käyttäytymistä ongelman korjaamiseksi, sillä syksyllä on jälleen kuntavaalit. Hitas-osakkailla on saman verran ääniä, kun suuremmat puolueet saavat kuntavaaleissa. Niinpä meillä on mahdollisuus vaikuttaa valtuuston kokoonpanoon ja tätä kautta asioihimme ratkaisevasti, mikäli näin haluamme. On muistettava, että vastustamamme hitaslaki vuodelta 1991 (Laki yhtiöjärjestykseen perustuvasta kunnan lunastusoikeudesta ja osakkeiden enimmäishinnoista), voidaan ottaa käyttöön valtuuston päätöksellä ja tällöin kaupungilla on lähes mielivaltainen oikeus yksipuolisesti päättää tällaisten yhtiöiden ehdoista asuntojen myyntihintoja myöden. Ei siis ole yhdentekevää, miten suhtaudumme asuntoamme koskeviin asioihin ehdokkaita valittaessa valtuustoon. Työ on pitkäjänteistä ja jatkuvaa, minkä osoittaa jo se, että olemme taistelleet oikeuksiemme puolesta jo vuodesta 1988 lähtien. Uusi voimaan tullut asunto-osakeyhtiölaki on tehnyt joitakin muutoksia myös Hitas-osakkaille. Lunastusoikeuden muuttuminen siten, että lunastajalla(kaupungilla) on harkinta-aikaa enää kuukausi tiedon saamisen jälkeen, merkitsee sitä, että kaupunki vaatii osakkeiden siirtymisestä uudelle omistajalle ilmoitusta kahden viikon sisällä. Tästä kuten muistakin muutoksista kaupunki on tehnyt hyvät tiedotteet, joihin voi tutustua www. hel.fi/kv/asunto sivustoilla. Sieltä näkee myös hitas-asunnon minimirajahinnan, joka nyt on yli 3000 neliölle kaikille asunnoille. Arvoisa Isännöitsijä / yhteyshenkilö Pyydämme ystävällisesti saattamaan tämän kirjeen taloyhtiönne hallituksen käsittelyyn, sekä tiedoksi osakkaille. HITAS- osakkaiden tilannetta on yhdistyksemme ja sen puheenjohtajan, valtuutettu Pauli Leppä-ahon, sinnikkäällä toiminnalla saatu dramaattisesti parannettua. Vanhojen Hitas-asuntojen myyntiarvojen kehitys on uuden markkinahintaindeksin käyttöönoton johdosta alkanut seurata muiden asuntojen hintakehitystä. Lisäksi olemme saaneet keskihintasäännön, jonka seurauksena kenenkään ei tarvitse myydä asuntoaan alle hitashintakeskiarvon. Tämä sääntö nostaa hitashintoja voimakkaammin, kuin markkinahintaindeksi. Näiden seurauksena hitas-hinnat ovat monissa tapauksissa jopa kaksin-kolmin- kertaistuneet. Koska pitkäaikainen sääntely ei toimi tasapuolisesti, eikä tee kaikille oikeutta, olemme aina vaatineet ikuisen hitas-sääntelyn purkamista 15 vuotta vanhemmilta yhtiöiltä. Tätä vaatimustamme emme ole vielä politiikan pelureiden vastustuksesta johtuen saaneet läpi. Pyydämme maksamaan oheisen jäsenmaksun, jolla vanhat säilyttävät jäsenyytensä ja uudet liittyvät yhdistyksemme jäseniksi. Yhdessä voimme paremmin vaikuttaa kaupungin päättäjiin. Suurempana joukkona äänemme kantaa paremmin. Käytäntö on osoittanut, että jos haluamme parannuksia järjestelmään, vaatii se joukkovoimaa, jota myös kaupungin vuokralaiset ovat käyttäneet omissa asioissaan menestyksellisesti. Informoimme HITAS asioista puheenjohtajamme kotisivulla leppaaho, ja julkaisemme HITAS- torppari- lehteä, joka on luettavissa jäsensivuillamme ja jonka olemme jakaneet vuonna 2008 kaikkiin hitas-asuntoon, sekä lähetämme jäsenpostia asioiden etenemisestä. Mikäli ette vielä ole saaneet uusinta 2012 lehteämme, toivoisimme, että auttaisitte sen jaossa yhtiössänne ja muutenkin. Yhdistys on puheenjohtajansa Pauli Leppä-ahon kautta tehnyt lukuisia parannusesityksiä, sekä jakanut tietoa päättäjille. Läpimurto oli markkinahintaindeksin käyttöönotto hitas-myyntihintojen määräysperusteeksi Leppä-aho on jälleen jättänyt valtuustoaloitteen turvataksemme hitasosakkaiden tasapuolisen kohtelun asuntoasioissa suhteessa muuhun väestöön. Ohjeet jäseneksi liittymisestä: Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä asunto-osakeyhtiöt, joiden jäsenmaksu on 2 per asunto. 50 asunnon yhtiö maksaa siis 100. Päätöksen liittymisestä tekee hallitus ja samalla on hyvä valita henkilö, joka pitää yhteyttä yhdistykseen. Henkilöjäsenten kannatusmaksu on 5 vuodessa, ainaisjäsenen 20. Kirjoita maksajan nimi selvästi (AS OY tai henkilöjäsenen nimi) ja viestikenttään jäsenmaksu Ilmoita yhteystiedot (taloyhtiö, yhteyshenkilön nimi, osoite, emali-osoite ja puhelinnumero) puheenjohtaja Pauli Leppä-aholle, tai osoitteella Rekikuja 8, HELSINKI tai p MAKSU TILILLE OKOPANKKI OY FI Yhteistyöterveisin Hitas-osakkaat ry HALLITUS Ohessa on esimerkki kaupungin lunastusoikeuden käytöstä hitas-asuntoihin. Lunastushinta on laskettu aikoinaan yhtiöjärjestyksen mukaisella tavalla (32000 ), rakennuskustannusindeksi perusteena. Tämä on myöskin mahdollista laillisesti, mikäli kaupunki ottaa vastustamamme hitas-lain käyttöönsä. Tästä yhtiöstä kaupunki lunasti (sosialisoi) vuokraasunnoikseen asukkaiden asuntoja alueen hintatasoon verrattuna jopa vain viidenneksen hinnalla! Mainittakoon, että nykyinen taistelemamme hintataso vastaa markkinahintoja ja on siis moninkertainen. Hitas-lain perusteluissa puolustettiin kaupungin mielivaltaista oikeutta hinnoitella lunastamansa asunnot sillä, että näin kaupunki saa halpoja vuokra-asuntoja itselleen ja että lunastusoikeutta tulee käyttää vain silloin, kun lunastushinnan ja markkinahinnan välinen ero on mahdollisimman suuri ja siis hyöty kaupungille samoin! Tällainen vaara on olemassa, kuten vasemmiston tuore aloite mm. kaikkien hitas-asuntojen ikuisesta säännöstelystä osoittaa. Poliittinen toiminta on mielivaltaista kaupantekopolitiikkaa! HITAS-TORPPARI 1/2012 Painos: kpl Vastaava päätoimittaja: Pauli Leppä-aho ISSN

3 Syyskuu 2012 HITAS-TORPPARI 3 Helsinki käyttää väärin esteellisyys säännöksiä politiikan tekoon! Skandaalimaiset hitaskäsittelyt kaupungin elimissä Viimeksi päätettiin, että ne jääväävät itsensä aloitteeni valtuustokäsittelyssä, jotka eivät kestä painostusta. Puheenjohtaja vetää kokouksen lain mukaisesti ilman äänestyksiä. Mikäli joku haluaa selvityttää esteellisyyskysymykset, niin silloin päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen, jolloin selviää, että valitus ei menesty ja ongelmaan saadaan pysyvä ratkaisu! Siis HITAS-KYSYMYKSEEN halutaan palauttaa laillinen tila, kuten tehtiin 2001, jolloin apulaiskaupunginlakimies Heikki Julmala muutti kaupungin virheellistä valheisiin perustuvaa lausuntoa toimestani lain mukaiseksi. Ennakkoviestin mukaan asiaa ei voida vieläkään selvittää oikeudessa, koska äänestyksessä vasemmisto tullee saamaan haluamansa ratkaisun. Virheellisestä päätöksestä ei ole valitusmahdollisuutta, koska käsiteltävä asia on ns. valmistelua, mikä sekin jo yksinään tekee valtuutetun jääviyden mahdottomaksi, kuten seuraavasta ilmenee! Tämänhän kaiken mm. kaupungin juristit tietävät, mutta heidät on koulutettu antamaan juuri sellaisia lausuntoja, kun heiltä pyydetään, virkavirhetuomionkin uhalla. Muuten tulee siirto huonompaan hommaan tai jopa Hilkka Ahteet! Todellinen ongelma luottamushenkilöiden esteellisyydessä syntyy siitä, että valtaosalla henkilöistä on ristiinvalvontasuhde. Ollaan toisessa esimies ja toisessa alainen, mikä vaikuttaa päätöksentekoon, kuten Pohjolan pääjohtaja Reijo Karhinen asian ilmaisi äskettäin. Tämä näkyy selvästi mm. tämän asian käsittelyn yhteydessä. Esimies apulaiskaupunginjohtaja tuli isännän otteella jo kahdesti sotkemaan asian laillisen käsittelyn, vaikka puheenjohtajalla on oikeus tällainen torjua. Asia siis menee äänestykseen ja Leppä-aho poistetaan salista, mutta vääryyttä ja laittomuutta kannattaneiden nimet jäävät pitkäksi aikaa helsinkiläisten mieleen. Panen oheen lainopillisen oikean tulkinnan esteellisyydestä, mikä opin luottamushenkilöille järjestetyllä kurssilla 2001, jonka vetäjänä oli eräs maan paras asiantuntija, entinen KHO tuomari ja nykyinen Kuntaliiton johtava lakimies Heikki Harjula. Tarkistutin tulkintani häneltä kysymyksellä: onko insinöörioppilaasi käsittänyt sanomasi väärin, kun valtuustossa vain Kati Peltola tukee näkemystäni. Juridisesti näkemyksesi on täysin oikein sain vastaukseksi! Uskon, että muutkin täyspäiset asian ymmärtävät, mutta kun on sovittu. Näin siis informoin asiasta ja niinhän siinä kävi ja nyt sitten oikeustoimiin! Hitas-esteellisyyden lain mukaiset ehdot valtuustokäsittelyssä perustuvat kuntalain 52 :n 1 momenttiin, kun taas muiden luottamus- ja virkamiesten esteellisyys perustuu paljon tiukempiin hallintolain :iin. Viimeksi mainitusta tiukemmasta esteellisyydestä on KHO:n ratkaisu t.4679, millä perusteella lainopillinen osasto väärin perustein harhaanjohtavasti määrää valtuutettuja kollektiivisesti jääväämään itsensä valtuustossa aina, kun asiayhteydessä mainitaankin hitas, vaikka valtuuston päätöksellä ei olisi mitään vaikutusta hitas-osakkaan asemaan. Lain mukaan valtuutettu on valtuuston kokouksessa esteellinen vain, jos asia koskee henkilökohtaisesti valtuutettua tai hänen läheistään. Henkilökohtaisesti -sana tarkoittaa käytännössä sitä, että valtuuston päätöksellä pitää olla suoria ja välittömiä vaikutuksia valtuutetun asemaan. Sen sijaan esteellisyysmääräystä ei tule, kun elimissä käsitellään vuokra-asukkaiden asioita, vaikka vastaava päätös(kho ) löytyy KHO:n tekemänä! Tämä paljastaa, että virkamiehet eivät ymmärrä asioita, tai ovat ideologisesti virittyneitä, eli jäävejä arvioimaan asioita neutraalisti. Itse olen kuitenkin sitä mieltä, että laajoihin järjestelmiin tehtävistä muutoksista mikään taho ei missään elimessä ole TÄSSÄ PERINTEINEN TILAUKSESTA TEHTY VÄÄRÄ JA VALHEELLINEN LAUSUNTO, JOSSA ON AINEKSET OIKEUSTOIMIIN! Mikäli oheinen peruste olisi lain mukainen ja oikea: asian käsittelystä katsotaan aiheutuvan henkilökohtaista etua tai vahinkoa Hitas-osakkeenomistajalle, niin myös lähes kaikkiin muihinkin asioihin tulisi soveltaa esteellisyysmääräyksiä. Yleisesti ottaen vai hitas-virkamiehet, jotka nyt pyörittävät systeemiä suvereenisti, kun kaikki asioista jotain ymmärtävät luottamusmiehet on jäävätty, ovat jäävejä, koska hehän menttäisivät työnsä sääntelyn purkautuessa! esteellinen. Viimeisin tapaus on allekirjoittaneen aloite, jossa itse asiassa vaaditaan kaupunkia selvittämään tontinvuokrapolitiikkansa ja siihen liittyen eri hallintamuotojen välinen alueellinen ja ajallinen tontinvuokrataso, mikä kaupungilla pitäisi olla jo muutenkin tiedossa. Tätä myös palautusesitykseni koskee. Kuten pitäisi olla helppo kaikille ymmärtää, ei tiedolla, mikä pitäisi olla olemassa ja julkista, jos kaupunki hoitaisi tehtävänsä, ole hitas-omistajan esteellisyys statusta! Siis asiayhteyden perusteella ei synny esteellisyysperustetta valtuutetulle! Todellisuudessa jääviysjuonittelun tarkoitus onkin tämän paljastavan ja kiusallisen tiedon salaamispyrkimys, koska tämä tieto paljastaisi virallisen totuuden myytiksi ja koneiston huijariksi (vertaa virkavastuulla tehdyt valheisiin perustuvat esitykset). Näin myös ikuisen hitas-sääntelyn peruste, subventoitu tontinvuokra ja koko hitas romuttuisi. Tästä seuraisi, että kaupunki joutuisi tuomaan valtuustoon esityksen ikuisen sääntelyn rajoittamiseksi, josta valtuusto voisi päättää konkreettisesti ja vasta tällöin tulisi arvioida täyttyykö valtuutetun esteellisyysperusteet. Tulisi arvioida koskeeko päätös osakasta ja läheisiä henkilökohtaisesti, vai järjestelmää yleisesti? Järjestelmän piiriin kuuluu suoraan noin 600 yhtiötä, joilla on tontinvuokrasopimus kaupungin kanssa. Näissä asuu vähintään asukasta ja lain tarkoittamine lähisukulaisineen noin puolet helsinkiläisistä. Asiaa vaikeuttaa se, että edes juristiperhe ei aina tiedä ostaneensa hitasin, koska he ovat ostaneet mielestään kalliin kovanrahan asunnon ilman avustuksia, mikä ei vastaa vasemmistopropagandan mukaan luotua julkisuuskuvaa markkinahintaa halvemmasta, subventoidusta asunnosta. On myös tapauksia, että juristikaan ei aina ole tiennyt hankkineensa hitas-ehdoilla asuntoa osaomistustalosta. Miten siis tavalliset ihmiset tietäisivät omistavansa hitas-osakkeen, tai että heidän sukulaisensa omistaisivat tällaisen, että voisivat jäävätä itsensä asiaa käsiteltäessä kaupungin elimissä. Kuntalaki Arno Hannus/ Pekka Hallberg kirjassa s. 320 todetaan: Se, että valtuutettu tai hänen edellä tarkoitettu lähisukulaisensa on osakkeenomistajana osakeyhtiössä ei yleensä tee häntä esteelliseksi ottamaan osaa asian käsittelyyn. Asia ei tällöin yleensä koske valtuutettua tai hänen lähisukulaistaan sillä tavoin henkilökohtaisesti, että hän olisi esteellinen. Siis ei esteellinen osakeomistuksensa perusteella.

4 4 Myös asukkaan jääviyteen johtavaa järjestelmää voidaan verrata mihin hyvänsä kaupungin palveluja tuottaviin ja kuluttaviin laitoksiin, kuten sähkö-, vesi-, paloterveys- ym. puhumattakaan verotus, joiden asioita käsiteltäessä ei sovelleta esteellisyyssäännöksiä. Asiaperuste: Mikäli kuitenkin katsottaisiin, että hitas-osakas on aina kollektiivisesti jäävi hitas-asioita käsiteltäessä valtuustossa, tulee tarkasteltavaksi koituuko päätöksestä erityistä hyötyä tai erityistä haittaa valtuutetulle, tai hänen lähiomaisilleen. Koska jokainen asia ja jokainen osakas on eri asemassa, ei kaikkia voida tällä perusteella jäävätä, vaan jokainen tapaus tulee harkita erikseen. Kysymyksessä olevan aloitteen osalta vähintään 90 % hitas-yhtiöistä on käytännössä vapautunut hintasääntelystä, joten teoriasakin asia koskee vain alle 10 % osakkaista. Se, että virkamiehet ovat käyttäneet suunnattomasti resursseja hitas-asukkaan tietojen setvimiseen median toivomuksesta ja niiden jakamisesta tiedotusvälineille, on anteeksiantamatonta. Resurssit olisi tullut käyttää aloitteemme sisällön mukaisesti tontinvuokrapolitiikan selvittämiseksi. Tätä noin hitas-käsittelyssä esteelliseksi julistettua kuntalaista käsittävää ryhmää voi verrata suurempien puolueiden äänimääriin (50 000). Näin ollen sen merkitystä on absurdia väheksyä. Käytännössä tämä ryhmä ratkaisee kaupungissa vaalit ja vallan, vaikka siitä aikoinaan päästiinkin sopuun kaikkien puolueiden kesken, että heitä sorretaan yhdessä, eikä tehdä politiikkaa, vaan rahaa heidän kustannuksellaan! Oikeusvaltiossa, väärillä perusteilla päätetyt kohtuuttomat sopimusehdot muutetaan lain mukaisiksi automaattisesti. Meillä kaikki asioista vähänkin perillä olevat luottamusmiehet jäävätään ja poliittisesti latautuneiden virkamiesten vastuu näin siirretään asioista ymmärtämättömien päätettäväksi ja tämä on demokratiaa! Se, että kaupunki ja valtuusto ryhtyisivät vaatimusteni mukaan noudattamaan lakeja nyt kun olemme saaneet lakimiehen presidentiksikin, laskee solvaajieni mukaan valtuuston arvovaltaa! Pauli Leppä-aho HITAS-TORPPARI Syyskuu 2012 Valtuustoaloite Helsingin kaupunginvaltuustolle Hitas-osakkaat ry:n ja kaupungin yhteistyö järjestelmän kehittämiseksi, on sujunut hyvässä hengessä tuloksia tuottaen. Olemme poistaneet monet järjestelmän keskeiset ongelmat, kuten hitasloukut, korjaamalla väärän indeksin oikeudenmukaiseksi ja tekemällä muita parannuksia. Yksi keskeinen ongelma, ikuinen sääntely, on kuitenkin vielä lopullisesti ratkaisematta. Yhdistys on mm. vaatinut sen perustamisesta (v. 1988) lähtien hitas-taloyhtiön sääntelyn maksimi pituudeksi 10 vuotta, josta vapautuminen tapahtuisi automaattisesti ilman ehtoja. Nykyinen malli, jossa sääntelystä voi vapautua 30-vuoden kuluttua, ei toimi, koska se sisältää kohtuuttomat ehdot! Siinä sanktiona voi olla tontinvuokran korotus ja lisäksi kaupunki voi vaatia omistajien yksimielisen päätöksen järjestelmästä vapautumiseksi. Vaatimus tontinvuokran korottamiseksi rikkoo perustuslain, sekä kuntalain yhdenvertaisuussäännöksiä, sillä jo nyt hitas-osakkaat maksavat keskimäärin moninkertaista tontinvuokraa verrattuna niihin vuokralaisiin, joilla ei ole lisäehtoja ja heitä on puolet kaupunkilaisista, eli viisinkertainen määrä! Myöskään väitteelle, että sääntely on tarpeen, koska hitas-tontit on vuokrattu alennuksella, ei ole näyttöä, eikä tällaista päätöstä ole tehty kaupunginvaltuustossa, vaan vuokra määräytyy valtuustossa tehdyn päätöksen mukaisesti, mikä on elinkustannusindeksiin sidottu 4% vuotuinen reaalituotto tontin laskennalliselle arvolle. Tämä päätös koskee kaikkia omistusasumiseen luovutettuja tontteja. Niinpä esitämme, että kaupunki tekee tontinvuokrista vertailevan selvityksen, jota nyt ei ole olemassa, jonka perusteella se ryhtyy perusteettoman ikuisen sääntelyn purkutoimiin esityksemme mukaisesti. Näin säästettäisiin huomattavia summia byrokratiassa ja helpotettaisiin asukkaiden asemaa. Helsingissä Pauli Leppä-aho TUNNEN PAULIN REHTINÄ MIEHENÄ, JOKA AJAA SITKEÄN TARMOKKAASTI ASI- OITA, JOITA HÄN PITÄÄ OIKEINA. Erkki Aurejärvi, siviilioikeuden professori, emeritus PAULI ON ITSENÄINEN JA REHELLINEN MIES, JONKA KANSSA ON HELPPO OLLA YHTEISTYÖSSÄ. Bogo PAULI ON KOKENUT JA OSAAVA VALTUU- TETTU, JONKA HYVIÄ IDEOITA TULISI PA- REMMIN HYÖDYNTÄÄ HELSINKILÄISTEN HYVÄKSI. Matti Enroth PAULILLA ON LAAJAN TALOUSTIETÄMYK- SENSÄ ANSIOSTA TOIMIVAT RATKAISUT MYÖS TALOUSONGELMIIMME. Arto Lahti, professori, Aaltoyliopisto PAULIN KAUPUNGIN TALOUTTA ELVYT- TÄVÄSTÄ ASUNTOPOLITIIKASTA HYÖTY- VÄT NIIN VUOKRALAISET, KUIN ASUNNON OMISTAJAT. Roy Rantanen, Varatuomari PAULI LEPPÄ-AHO ON SITKEÄ JA LAHJO- MATON KAUPUNGINVALTUUTETTU, JOKA AJAA TIUKASTI HELSINKILÄISTEN ETUJA. Antti Vuorela, DI, kaupunginvaltuutettu (SDP), Tapanila, Helsinki

5 Syyskuu 2012 HITAS-TORPPARI 5 Arvoisa valtuustoryhmä Toimitamme perinteistä Hitas-osakkaat ry:n jäsenlehteä HITAS-TORPPARIA. Annamme lehteemme kaikille puolueille tilaisuuden selvittää kantaanne koskien hitas-järjestelmää. Toivomme, että normaalissa mielipide pituisessa artikkelissa selvitätte kantanne hitas-etuun? mikä se mielestänne on ja mahdollisen laskelman nykytilanteen mukaan: vaihtoehtoina olisi A) kaupunki myy tontin rakennuttajalle ja yhtiö rahoittaa hankinnan pankkilainalla, tai B) Kaupunki vuokraa tontin rakennuttajalle nykyehdoilla sekä toisena asiana esteellisyyssäännösten soveltamiseen hitasasian käsittelyssä kaupungin elimissä. Ystävällisin terveisin Hitas-osakkaat ry, Hallitus Vastauksen pyydämme toimittamaan pikimmin päätoimittajalle: puh Moi, Tässä teksti. Valitettavasti meillä ei ole mahdollisuutta näin tiukalla aikataululla tehdä laskelmia ja arvioita niiden käytännön vaikutuksista. Mutta mielipide toki järjestelmästä löytyy ja esteellisyyksistä myöskin Perussuomalaisten mielestä Hitas-järjestelmä on lähtökohtaisesti hyvä ja kannatettava tapa tarjota kohtuuhintaista asumista keski- ja alempituloisille Helsingissä, eikä siitä pidä luopua. Aika on kuitenkin osoittanut, että järjestelmässä on valuvikoja jotka tulisi korjata uudistamalla sääntöjä ja lisäämällä valvontaa. Esimerkkejä ongelmista löytyy runsaasti: Asunnoista on tullut monille järjestelmää väärinkäyttäville hyvä ja kohtuuhintainen ostobisnes, jossa asunnoista tehdään vuokra-asuntoja. Toisinaan Hitasasuntoja menee alkuperäisen kohderyhmänsä ulkopuolelle. Lisäksi ongelmia aiheuttavat valmistumisaikaan ja jälleenmyyntiin liittyvät kysymykset; yhden asunnon arvo voi nousta huomattavasti ajan mittan, kun toisen asunnonomistajan kohdalla nousua tapahtuu hyvin vähän. Tulkinta päättäjien esteellisyydestä hitas-asioiden käsittelyn yhteydessä on ymmärrettävää tilanteessa, jossa päättäjä itse omistaa hitas-asunnon. Tällöinhän henkilö on päättämässä asiasta, jossa hänellä on merkittävä taloudellinen etu valvottavanaan. Sen sijaan kaupungin tulkinta siitä, että jääviys syntyy sukulaisen omistaman hitas-asunnon kautta on jo hiukan turhan kaukaa haettua. Esteellisyyssäänöksiä pitäisikin muuttaa siten, ettei sukulaisen hitas-asunto aiheuta jääviyttä. Antti Valpas puheenjohtaja, Perussuomalaisten valtuustoryhmä MIELIKUVA JA TODELLISUUS HITASISSA OVAT ERI PLANEETOILTA! Lähetin oheisen kyselyn kaikille kahdeksalle valtuustoryhmälle. Minua kiiteltiin annetusta tilaisuudesta ja lupailtiin toimittaa artikkeli. Määräaikaan (2/9) oli vain perussuomalaisilta tullut kirjoitus (ohessa). Ilmainen mainostila ei ilmeisesti yhteisestä sopimuksesta, tai ymmärtämättömyydestä johtuen kelvannut, vai tuliko yllättävä tulos! Ryhmien vetäytyminen on toisaalta ymmärrettävää, sillä asiaa käsiteltiin taas vuoden alussa valtuustossa kolmasti, josta Hesari mm. kommentoi: Valtuustovahti todisti lapsellista Hitas-jankutusta (katso HELSINKIKANAVA). AVUSTUS ON TODELLISUUDESSA RIISTOA! Vuokratontti on aina hitas-osakkaalle huonoin j0pa katastrofaalinen vaihtoehto Kerrotaan tulos nyt tässä mahdollisimman yksinkertaisella tavalla oheisen kaupungin laatiman Hitas-infon pohjalta, että ryhmien talousoppineetkin jatkossa ymmärtäisivät asian. Infohan muuten on oikea, mutta se oleellinen on väärin, josta myös kuluttaja-asiamies huomautti kaupunkia jo toisella kehotuksellani! Hitas on kovanrahan asunto kaupungin vuokratontilla. Vuokrakustannusten ero pankkilainaan verraten on siinä, että pääomaa(tontin arvoa) korotetaan vuosittain inflaatiolla, eli elinkustannusindeksin nousua vastaavasti, kun pankkilainan pääoma säilyy samana. Tästä johtuen vuokratapauksessa velan määrä nousee laina-aikana 4 % keskimääräisellä inflaatiolla noin kymmenkertaiseksi! Kun huomioimme verotuksen vaikutus, on vuokraus viisi kertaa kalliimpi vaihtoehto, kun keskimääräisellä 4 % korolla hankitulla pankkilainalla ostetussa omistustontti tapauksessa. Mikäli rahaa saisi prosentilla, kuten nyt, olisi velan korot vain kahdeskymmenes osa maksetuista tontinvuokrista! Lisäksi yhtiö omistaisi kaliin tontin, josta sillä olisi vuokra-ajan lopussa vain 10 % lainaosuus, kun vuokrausvaihtoehdossa tontti pysyy aina kaupungin omistuksessa. Tätä Hitas-osakkaisiin kohdistuvaa riistoa kutsutaan virallisessa totuudessa yhteiskunnan tarjoamaksi tueksi, johon vedoten mm. Korkein Oikeus on tehnyt väärän ratkaisun hitas-yhtiön tappioksi. KKO perusteluissaan: järjestelmän tarkoitus ei ole, että ensimmäinen osakas hyödyntää yhteiskunnalta saamansa tuen, vaan tuen tulee siirtyä seuraaville! Minulle on selvää, että oikeusvaltioissa perustellaan tuomioita toteen näytetyillä asioilla, eikä poliittisilla valheilla, propagandalla! Tähän tukeen (riistoon) vedotaan myös silloin, kun perustellaan hitas-lain mukaista tontinvuokraajan oikeutta saada määrätä hitas-osakkaan asunnon lunastusoikeus ja lunastushinta mielivaltaisesti itselleen sopivaksi, eli sosialisoida demokraattisesti (kuten jäävätäkin demokraattisesti) hitas-osakkaan asunto ( valtuuston vuokralaisedustajien äänillä ) kaupungin vuokra-asunnoiksi. ESTEELLISYYDELLÄ PYRITÄÄN ESTÄMÄÄN HUIJAUKSEN PALJASTUMINEN Esteellisyyttä olenkin käsitellyt enemmän ohessa. Jo asian kolmannessa käsittelyssä joillakin valtuutetuilla oli tiedon ja moraalin taso noussut. Sillä enää ei yksimielisesti heitetty häirikköä ulos salista, vaan ymmärrettiin, tai ehkä oli kysyttykin puolueettomilta luettelemiltani asiantuntijoilta, että asia jossa pyydetään selvitystä tontinvuokrista, ei voi tehdä ketään jääviksi. Täysin mahdotonta on myös soveltaa esteellisyyssääntöjä puoleen helsinkiläisiä perusteella, että heille tai heidän sukulaisilleen voi olla tästä julkisesta tiedosta hyötyä tai haittaa, kuten tilatussa ohjeessa todetaan! Luulisi, että tämän logiikan mukaan myös toiselle puolikkaalle kaupunkilaisia olisi tiedosta joko hyötyä tai haittaa ja pitäisi siis jäävätä KOKO VALTUUSTO. Tietenkin kaikki muutkin asiat mitä kaupungin elimissä käsitellään, tulisi arvioida samoin! Niinpä meidän pitäisi viedä kaikki helsinkiläisiä koskevat asiat muualle päätettäviksi, mutta kun toi kuntalaki taas kieltää sen! Saimme siis kirjoituksen määräaikaan mennessä vain Perussuomalaisilta. Tarkoitukseni ei ollut kommentoida mielipiteitä. Kirjoituksen sisältö ei olisi yllättänyt, jos se olisi tullut vasemmalta laidalta. Joko perussuomalaisista on tullut politiikkoja, tai päivitys hitasista on jäänyt tekemättä. Kollektiivinen esteellisyys ei lainkaan mukaan ole mahdollista, vaan jokainen tapaus tulee tarkastella erikseen, varsinkin kun kaikki tapaukset ovat erilaisia. Mietitäänpä todellista esimerkkiä Malminkartanosta. Hitas-yhtiöt As.Oy.Renginkuja ja Renginkuja rakennettiin 80-luvun puolivälissä viereisille tonteille. Sato rakensi Renginkujan hyvälle kovapohjaiselle tontille, mutta turkulaiselle Helsingin markkinoille yrittävälle Ruolalle annettiin rakennuskelvoton savikuoppa. Kelvottoman tontin jättimäiset paalutukset ja tekeminen rakennuskelpoiseksi, maksatettiin asunnon ostajilla. Tontin vuokra kuitenkin määräytyy harpilla mitaten etäisyys keskustasta, ei maapohjan arvosta! Tätä vuokrausperustetta olen pyrkinyt saamaan oikeudenmukaiseksi ja toimivaksi jo kahdella valtuustoaloitteellani, mutta turhaa! Ruola sai hinattua kiinteistölautakunnalta neliön hinnan käytännössä tuplaksi, sillä se sai myydä omaan piikkinsä vielä yhtiön liiketilat, jotka vakiintuneen tavan mukaan jäi Saton talossa yhtiölle. Mikä merkitys oli maan tavalla, että kaupunki suostui nostamaan kahdesti asuntojen hitasmyyntihintaa, joista tuli niin kalliita, että niitä myytiin korkealaatuisina kolme vuotta ja viimeiset suurilla alennuksilla. Myöhemmin maan tapaa käsiteltiin käräjillä, josta paukahti Ruolan johtajille pitkät vankeustuomiot lahjonnasta ja eräs vasemmistopoliitikko sai vankeustuomion samoin lahjuksen vastaanottamisesta, kun kotitarkastuksessa löytyi veneen alta Ruolan lahjoittama salkku rahoineen! Sama taho on kiihkomielinen hitas-osakkaiden lainvastainen jäävääjä, vaikka heidän pitäisi kytköksiensä perusteella jäävätä itsensä! LEPPÄ-AHO EI OMISTA HITAS-ASUNTOJA! Aina vaalien alla käynnistyy hurja minuun kohdistuva rikollinen mustamaalauskampanja, jossa mm. luottotoimittajat on pantu tutkiaan ehdokkaiden hitasomistuksia, tai tekemään herjajuttuja salaisten puhelinkeskustelunauhoitusten perusteella. Jospa löytyisi sana, jonka ympärille saadaan juttusarja, kuten viimeksi spurgu! Spurgu sana ei kiihottanut kenenkään tunteita, kun sen lausui suorassa TV-haastattelussa presidenttiehdokas Pekka Haavisto parille miljoonalle katsojalle, mutta kun se poimittiin Hesarin toimittajan salaa nauhoittamasta puhelinkeskustelusta, tuli siitä pelkästään Hesariin 11 suurta juttua kuvineen. Olihan pelastuslautakunnan puheenjohtaja lausunnossaan, jota hän ei ole koskaan antanut, eikä häneltä sitä ole pyydettykään, syyllistynyt vähäosaisten halveksintaan! Eräs suosikkiaihe on hitas-omistusten selvittely. Hitashan virallisen totuuden mukaan, jota vuosikymmenet on yksipuolisesti levitetty, sisältää yhteiskunnan tukea, vaikka oikeasti se on osoittamaamme riistoa. Strategiaan kuuluu, että nettiin ilmestyy nimettömiä kirjoituksia, joissa väitetään omistamani suuren määrän hitas-asuntoja, joilla olen keinotellut suuret rahat. Viimeksi ap.kaupunginjohtaja Hannu Penttilä käynnisti koneistollaan tutkimuksen, millä selvitettiin hitas-omistajat. Kun Leppä-aholta ei löytynyt hitas-asuntoja, kävi hän kertomassa valtuuston puhujapöntössä, että kaupungin tekemän selvityksen mukaan valtuutettu Leppä-aho omistaa osakkeita Renginkuja 1 nimisessä hitas-yhtiössä, joten hän on esteellinen asian käsittelyssä. Minulle ei annettu mahdollisuutta oikaista väitetä, että omistan vaan asunnon puolikkaan ja sekin johtuu siitä, että muuttaessani Tukholmaan 1990, panimme asunnon myyntiin, mutta kaupunki, joka oli laittomasti ottanut oikeuden myydä kaikki hitas-asunnot, ei saanut sitä myydyksi, kuten ei käytännössä muitakaan myyntiin tulleita. Tämä johtui siitä, että leikatulla hitas-hinnallakin, tuplahinnalla uutena ostamamme asuntomme oli liian kallis. Lottovoittoja kärkkyville, kaupungin perustamaan ostojonoon ilmoittautuneille 3500 spekulantille, se ei kelvannut. Mikäli kaupunki ei olisi tehnyt laitonta tointa, olisin itse tuolloin saanut sen helposti myytyä leikatulla hitas-hinnalla. Myöhemmin lama oli jo pysäyttänyt markkinat ja asunto jäi myymättä, eikä sitä ole saatu edes kolmanneksen hitas-hinnasta alennetulla hinnalla kaupaksi. Kaupungin laittomuuksilla aiheuttamasta mittavasta vahingosta tein kantelun oikeuskanslerille. Sieltä sain pitkät sepustukset, että hitas on yksityisoikeudellinen sopimus, jonka erimielisyydet eivät kuulu heidän ratkottavaksi, vaan alioikeudelle! Mielenkiintoista on, että näitä yksityisoikeudellisia sopimuksia muutellaan ja käsitellään kaupungin elimissä huutoäänestyksellä, joissa toinen sopijaosapuoli aina jäävätään, mutta sekään ei kuulu millekään viranomaiselle! Penttilän syyllistyminen harhaanjohtamiseen hitasomistuksissani vahvistaa vastapuolen levittämää väärää, minua loukkaavaa huhua hitas-keinottelijana. Toiminta mielestäni täyttää törkeän kunnianloukkauksen tunnusmerkistön. Jättiresursseja syöneellä hitas-asukkaan kaupungin selvityksellä ei ratkaista kaupungin kehittämää jääviysongelmaa. Tulisi tutkia myös hitas-osakkaiden sukulaisten ja ystävien omistukset, sillä lain mukaan myös esteellisyys koskee heitä, eli puolta helsinkiläisistä! KAUPUNKILEGENDA HITAS-KEINOTTELIJA LEPPÄ- AHOSTA OIKASTIIN! Viime vaalien alla Helsingin Uutiset teki kyselyn valtuutettujen hitas-omistuksista, omistatko valtuutettu yhden tai useamman hitas-asunnon. Oikeampi tutkimus tietenkin olisi tehdä vahvasti subventoiduissa kaupungin vuokra-asunnoissa, joissa hyvillä alueilla pystyy asumaan kolmasosalla markkinavuokrista, eli maan keskiarvoisella ara-vuokratasolla, mikä on mahtava avustus, jonka jokainen voi laskea. Selvityksessä olisi voinut kysyä mm. kuinka sait asunnon ja montako sijoitusasuntoa omistat, sillä tällaisiakin vuokralaisia tunnetaan! Vastaukseni Helsingin Uutisten kyselyyn oli, että en omista yhtäkään hitasasuntoa. Kohta sain puhelun toimittajalta, että vuosia liikkuneen huhun, jota levittävät mm. kaupungin virkamiehet, mukaan omistaisit lukuisia hitas-asuntoja, joilla keinottelet. Vastasin, että tämä on rikollista toimintaa, sillä omistan vain osakkeita vaimoni kanssa yhtiössä, jotka oikeuttavat yhden asunnon hallintaan. En siis omista edes vähintään yhtä hitas-asuntoa, mitä Penttilä myös väitti aiemmin valtuustossa ja josta mm. Marja Salmela kirjoitti aikoinaan Hesarissa ilmeinen tarkoitus vahvistaa ja levittää väärää tietoa. KAUPUNGIN HARHAAN- JOHTAVA HITASIN MYYNTIESITE JOHON KULUTTAJA-ASIAMIESKIN PUUTTUI!

6 6 Apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä Eläköön Hitas! Helsingin asunnosta on liki Hitas-asuntoja, hintavalvottuja omistusasuntoja. Yhdessä kaupungin yli vuokra-asunnon kanssa ne muodostavat Helsingin kaupungin asuntopolitiikan vakaan ytimen. Helsingin kaupungin aktiivisen asuntopolitiikan tavoitteena on mahdollistaa hyvä elämä kaupunkilaisille, ei kiinteistökeinottelu. Helsingin kaupungin asema asuntopolitiikassa on poikkeuksellisen vahva. Kaupungin perinteisesti ylivertainen maaomaisuus yhdessä korkeatasoisen kaavoitusperinteen kanssa ovat ehkäisseet asuntopolitiikan virhelyönnit. Helsingissä on eurooppalaisille kaupungeille tyypillinen suuri ja monipuolinen vuokra-asuntokanta, noin puolet koko kannasta. Näistä vuokra-asunnoista noin puolet on kaupungin vakaasti hallinnoimia vuokra-asuntoja, mikä omalta osaltaan hillitsee myös markkinaperusteisten vuokra-asuntojen hintatasoa. Kohtuuhintaisen omistusasuntokannan tuottaminen vaatii kehittyvissä kaupunkiseuduissa erityisiä toimia. Kysynnän ylittäessä tarjonnan vaarantaa asuntojen ansioton arvonnousu koko kaupunkiseudun kilpailukyvyn. Tätä vaaraa torjumaan loi 1980-luvun edeltäjäni, nykyinen maaneuvos Jussipekka Alanen Suomessa ainutlaatuisen Hitas-järjestelmän. Hitas asuntotuotanto on ollut vuosien varrella markkinarakentajien hampaissa, mutta nyt tunnustusta on tullut kovimmiltakin gryndereiltä. Hitasmallilla voidaan tuottaa kohtuuhintaista omistusasuntotuotantoa, mutta myös tasata rakennusalan suhdannevaihteluja. Näin rakentajat ovat saaneet töitä silloinkin, kun vapaarahoitteisen asuntotuotannon suhdanne ei ole ollut heille tuottoisimmillaan. Hitassäätelyyn liittyy kiistämättömien hyötyjen lisäksi myös ajan mittaan lisääntyviä epäkohtia. Siksi osana Helsingin kaupungin maankäytön ja asumisen kymmenvuotista ohjelmaa ollaan nyt selvittämässä hitasjärjestelmän kehittämismahdollisuuksia. Alkusyksystä kaikki hitasyhtiöt saavat arvioitavakseen virkamiestyöryhmän esityksen. Tämän esityksen ytimenä on ylipitkän säätelyn purkaminen vaarantamatta hitaksen perusajatusta. Valtaosassa yhtiöistä säätelyn purkaminen 20 vuoden jälkeen ei aiheuta muita muutoksia kuin tarpeettoman byrokratian purkua. Näissä kohteissa säädellyt hinnat ovat alueen markkinahintojen tasolla tai jopa yli. Hitas on tehnyt näiltä osin tehtävänsä ja kaupungin resurssit on syytä suunnata uustuotannon voimistamiseen. Oma haasteensa ovat ne hitasyhtiöt, missä säädellyn hinnan taso on selkeästi alle alueen asuntojen markkinahintojen. Tällöin on muutoksessa syytä tarkkaan kuulla kaikkia asukkaita ja keskustella yhtiössä yhteisestä kannasta. Ylipitkästä säätelystä on täälläkin syytä päästä aikanaan eroon. Yhtiöiden vapautuminen markkinoille merkitsee kuitenkin myös kaupungin tontinvuokran arviointia markkinalähtöisesti. Kaupungin tavoitteena on tämän reilun pelin politiikan toteuttaminen yhdessä hitasasukkaiden kanssa. Helsingin kaupungin asuntotuotannon haasteet ovat mittavat. Nykyinen metropolihakuinen kasvu on luonnollisimmillaan Helsingissä. Tämä merkitsee Helsingin kaupungin uustuotannon kasvua kestävästi vähintään 5000 asuntoa vuodessa. Nykyinen vain kolmen tuhannen uuden asunnon vuosittainen rakentaminen on merkittävin kaupungin suotuisaa kehitystä haittaava yksittäinen tekijä. Uustuotannon kokonaismäärän kasvattamisen lisäksi meidän tulee ylläpitää Helsingille perinteinen monipuolinen asuntojen hallintorakenne. Kohtuuhintaisen omistusasuntotuotannon takaa hitas-tuotanto, joka tulee nostaa lähivuosina muutamasta sadasta liki tuhanteen vuosittain uuteen asuntoon. HITAS-TORPPARI Syyskuu 2012 Hitas-historiaa 24-vuotta Yhdistyksen perustaminen sai alkunsa vuonna 1988, kun liityin osakkaiden aiemmin perustamaan hitas-työryhmään ja huomasin heti, että asukkaita ei kunnallisten päättäjien taholta haluttu kuulla. Meille vastattiin yrittäessämme korjata sääntelyn epäkohtia, että järjestelmässä ei ole mitään vikaa ja että muut intressit ajavat osakkaiden intressien ohi. Siihen mitä ne muut intressit olivat, ei saatu vastausta. Myös tiedotusvälineet olivat kaupungin puolella ja solvasivat asukkaiden edustajia mm. raadollisiksi oman edun tavoittelijoiksi ja muiden veronmaksajien omaisuudella keinottelun yrittäjiksi. Ohessa yhdistyksen perustamisaasiakirja: HISTORIAA Artikkeleita ja aloitteita aikajärjestyksessä: Hitas-tohtori muistelee Valtuustoaloite vuonna 2001 Leppä-aho vapauttaisi yli 10-vuotiaat Hitas-asunnot -haastattelu Kansalaisaloite Hitas-tohtori Leppä-aho sai vihdoin tahonsa läpi Pauli Leppä-ahon haastattelu Elävä Helsinki lehdessä 12/2003. Sinnikkäällä, päättäväisellä ja peräänantamattomalla työllä voidaan tehdä mahdottomasta mahdollinen. Kaupunginvaltuutettu Pauli Leppä-ahon (kok.) toiminnan tuloksena hitasosakkaille palautetaan asunnon arvonnousua satoja miljoonia euroja. Tämä tarkoittaa keskimäärin noin euroa osakasta kohden. - Ilman kokoomuksen ja asukkaiden tukea ei hitasia olisi saatu koskaan kuntoon, loukkuja purettua ja omaisuuden arvoa palautettua, Leppä-aho toteaa. Pauli Leppä-aho tuli paluumuuttajana Ruotsista vuonna 1986 Helsinkiin. Opintomatka oli venynyt alkuperäisen kolmen vuoden sijasta kolminkertaiseksi. Koti-ikävä sai hänet jättämään korkeakouluinsinöörin virkansa Tukholmassa ja palaamaan kotimaahan. Työpaikka löytyi Malminkartanon hitas-lähiöstä, josta sai myös ostaa kalliin hitas-asunnon kaupungin laatu - ja reaaliarvotakuulla. Kun kaksi vuotta oli kulunut, oli asunnon reaaliarvo puoliintunut ja rakentamisen laatukin osoittautunut taloyhtiön puheenjohtajana toimineelle Leppä-aholle luokattomaksi. Maa oli hävinnyt talon alta ja viemäritkin romahtaneet pari kertaa muiden laatuongelmien ja laiminlyöntien ohella. Osoittautui, että hitas-rakentamisessa ja järjestelmässä eivät viralliset väitteet toimineet. Tämän olivat huomanneet myös ensimmäisiin, vuonna 1979 rakennettuihin hitaseihin, loukkuun jääneet hitas-aktivistit, jotka olivat perustaneet ns. hitas-työryhmän. Se oli yrittänyt jo vuosia korjata järjestelmän epäkohtia, mutta tullut jyrätyksi pienenä räyhäävänä sakkina, joka yrittää keinotella muiden veronmaksajien rahoilla. Pauli Leppä-aho kertoo, että hän huomasi heti tilanteen vaikeuden ja ryhtyi toimiin yhdistyksen perustamiseksi. Niin syntyi Hitas-osakkaat ry vuonna 1988, jonka vetäjäksi hän ryhtyi talkootöinä. Osoittautui, että tarvittiin myös puoluepoliittinen yhdistys, joka rinnan asukasyhdistyksen kanssa operoi poliittisten päättäjien suuntaan. Näin syntyi vuonna 1989 Pääkaupungin Kokoomus ry (aiemmin Malminkartanon Kokoomus ry), jonka puheenjohtajana Leppä-aho on toiminut alusta saakka. Hitas demareiden lempilapsi Alkuperäisessä hitasissa sääntely on ikuista ja asunnon reaaliarvo romahtaa käytettäessä hitas-yhtiön yhtiöjärjestykseen otettua lunastus-/myyntihinnan laskentatapaa. Leppä-ahon vetämä Hitas-osakkaat ry vaati asunnon reaaliarvon säilymistä, joka ostajillekin luvataan ja sääntelyn määräaikaisuutta, hitasloukkujen purkamiseksi. Tämä edellytti vaihtoarvon säilyttävää indeksiä, joka on Helsingin vanhojen asuntojen hintaindeksin (ASHI) ja sen käyttöönottoa vaihtoehtoiseksi laskentatavaksi yhtiöjärjestykseen kirjoitetun voimakkaasti leikaavan rakennuskustannusindeksin (RI) rinnalle, sekä kymmenen vuoden määräaikaa säännöstelystä vapautumiselle, kuten tuetuissa aravissa oli. Kovan väännön tuloksena joutui apulaiskaupunginjohtaja Erkki Tuomioja (Sd.) taipumaan ehdottomasta kannastaan, mitään muutoksia ei tehdä, ja vuoden 1989 alusta tuli käyttöön ns. sekaindeksi. Tässä indeksissä on 30% asunnon reaaliarvon säilyttävää AHI:tä ja 70% voimakkaasti leikkaavaa RI:tä. Sääntelylle ei saatu määräaikaa. Tulos oli kuitenkin parannus huonoihin alkuperäisiin ehtoihin verrattuna. Tämä ei kuitenkaan tyydyttänyt Leppä-ahoa, vaan taistelu jatkui. Yhdistys perusti oman lehden, koska mediassa oli esillä vain vasemmiston virallista hitas-totuutta. Leppä-ahosta tuli myös lehden päätoimittaja. Lehti on ilmestynyt vähintäänkin vaalien alla, noin kappaleen painoksen ja jaettu hitasasuntoihin, sekä mm. päättäjille. Leppä-aho tähdentää, että hitas perustuu yksityisoikeudelliseen sopimukseen tontin vuokranneen kaupungin ja taloyhtiön välillä. Koska sopimus on ristiriidassa monien lakien kanssa, pyrki kaupunki saamaan taannehtivan erityislain turvaamaan omat kyseenalaiset toimensa ja hitasin ongelmat. Niinpä eduskunnalla vuonna 1990 säädätettiin laki, joka oli vapaaehtoinen, mutta asettui voimaan automaattisesti, ellei kunta tehnyt vuoden sisällä kielteistä päätöstä. Leppä-ahon mielestä on paradoksi ja kuvaavaa hitasille, että laki on muualla Suomessa voimassa, paitsi Helsingissä, jossa ainoana kuntana on hitas-asuntoja. - Onneksi Helsingin kaupunginvaltuusto teki kokoomuksen johdolla ryhdikkään päätöksen hitas-lain torjumiseksi, huokaa Leppä-aho. Valtuutettuna voi vaikuttaa Pauli Leppä-aho on valittu vuodesta 1988 varavaltuutetuksi, mutta vuonna 2000 hän meni kirkkaasti läpi kaupunginvaltuustoon. Jo aikaisemmin hän oli tehnyt lukuisia kansalais-aloitteita järjestelmän epäkohtien poistamiseksi edellä kerrotuin tuloksin. Lisäksi hän on tutkituttanut järjestelmän laillisuutta mm. lukuisilla kanteluilla eri oikeusviranomaisille. Oikeuskansleri ei halunnut ottaa asiaan kantaa, perustellen hitasin olevan yksityisoikeudellinen sopimus, jonka kiistat tutkitaan alioikeudessa. Valtuutettuna Leppä-aho teki heti kyselyn, aikooko kaupunki ryhtyä hänen aikaisemmin tekemänsä kansalaisaloitteen nojalla korjaamaan järjestelmän epäkohtia. Kaupunki vastasi ei, sillä edellinen valtuusto oli päättänyt asunto-ohjelman mukaan jättää hitasin ennalleen vuoteen Tällöin Leppä-aho teki valtuusto-aloitteen indeksin muuttamisesta ASHI:ksi, sekä säätelyajan 15 vuodeksi. Valtuuston vasemmiston ja vihreiden enemmistö kuitenkin äänesti nurin aloitteen nurin ja ongelmat jatkumaan vielä pari vuotta. Leppä-aho onnistui kuitenkin avaamaan valmistelijoiden silmät hitas-asiassa. Vuoden 2003 aikana valmistui virkamiesten esitys hitas-loukkujen purkamiseksi, mutta seuraavan tehtäväksi jäi tarpeettoman, turhaa kallista byrokratiaa vaativan, hitas-sääntelyn poistaminen kokonaan, tai ainakin sen määräaikaistaminen maksimissaan 15 vuoteen.

7 Syyskuu 2012 HITAS-TORPPARI 7 Erityisen ikävänä koin suuresti arvostamani ylipormestari Raimo Ilaskiven päätyessä vastustajakseni hitas-asioissa.

8 8 HITAS-TORPPARI Syyskuu 2012 vastustuksestamme huolimatta tämä suomen skandaalimaisin laki tehtiin ja on hitas-osakkaiden painajaisena odottamassa valtuuston päätöstä, milloin helsinki ottaa sen käyttöönsä. Silloin menettävät hitas-osakkaat kaiken. ole aktiivinen, tue puolustajiasi ja äänestä oikein! Pauli Leppä-aho oli hitas-lain käsittelyn yhteydessä eduskunnassa kuultavana asiantuntijana, sekä perustuslakivaliokunnassa, että lakivaliokunnassa. Hänellä oli lainopillisena avustajana maan parhaisiin lukeutuva, eduskunnan usein käyttämä huippuasiantuntija professori Eero Routamo Hitas on Pauli Leppäahon intohimo Helsinkiläistä kaupunginvaltuutettua Pauli Leppä-ahoa (kok) kutsutaan myös hitas-tohtoriksi. Hän on ollut Hitas-osakkaat ry:n perustaja puheenjohtaja vuodesta Hitas-osakkaat perustettiin asukkaiden neuvottelukumppaniksi kaupungin kanssa. Sen tehtävänä on sääntöjensä mukaan tehdä kaupungille parannusaloitteita järjestelmään, johon kuuluu tätä nykyä noin asuntoa. Helsingin Kokoomuksen elävä Helsinki -lehden numerossa 4/2003 kerrotaan Leppä-ahon huonoista kokemuksista hitas-asumisesta 1980-luvun puolivälistä: Koti-ikävä sai hänet jättämään korkeakouluinsinöörin virkansa Tukholmassa ja palaamaan kotimaahan. Työpaikka löytyi Malminkartanon hitaslähiöstä, josta sai myös ostaa kalliin hitas-asunnon kaupungin laatu- ja reaaliarvotakuulla. Kun kaksi vuotta oli kulunut, oli asunnon reaaliarvo puoliintunut ja rakentamisen laatukin osoittautunut taloyhtiön puheenjohtajana toimineelle Leppä-aholle luokattomaksi. Leppä-ahon toiminnan tarkoituksena on ollut poistaa hitas-järjestelmän ongelmakohtia. Hänen mielestään hitas sääntely olisi poistettava 15 vuotta vanhemmilta asunnoilta. Käytäntö on osoittanut myös hitas-sääntelyssä, että niin se, kun mikään muukaan pitkäaikainen sääntely ei toimi. Hitas-osakkaat ovat olleet jo neljännesvuosisadan sosialistien koekaniineina, mikä on vaikeuttanut ja pilannut tuhansien perheiden elämää, Leppä-aho linjaa internetsivuillaan. Jussi Vehkasalo, HU

9 Syyskuu 2012 HITAS-TORPPARI 9 Lakiesityksen virheitä ei eduskunnassa vaatimuksestamme huolimatta korjattu! Perustuslain säätämisjärjestyksen vaatiman lain sääti 92 edustajaa, jossa annettiin tontin vuokraajalle oikeus lunastaa asunto itse määräämällään hinnalla! Tämän lain voi valtuusto ottaa milloin tahansa käyttöönsä!

Hitas on Helsingin kaupungin omistamille tonteille rakennettujen asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyjärjestelmä.

Hitas on Helsingin kaupungin omistamille tonteille rakennettujen asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyjärjestelmä. MIKÄ HITAS ON? Hitas on Helsingin kaupungin omistamille tonteille rakennettujen asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyjärjestelmä. Hitasin tarkoituksena on tarjota asunnon ostajille kohtuuhintaisia omistusasuntoja

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN. 4.2.2009 Heinola 5.2.2009 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN. 4.2.2009 Heinola 5.2.2009 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTAPÄÄTTÄJÄSEMINAARI 4.2.2009 Heinola 5.2.2009 Lahti VALTUUTETUN ESTEELLISYYS On rajoitetumpaa kuin muun luottamushenkilön esteellisyys Koskee vain valtuuston kokousta (kuntalaki 52 ) Jos

Lisätiedot

12.4.2004. Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004

12.4.2004. Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004 12.4.2004 KORKEIN OIKEUS Asia Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004 Kantelija YLI-KOVERO RISTO TAPIO Torikatu 27 13130 Hämeenlinna

Lisätiedot

Kuntalaki uudistuu -seminaarisarja: Miten kunnallisen päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta parannetaan?

Kuntalaki uudistuu -seminaarisarja: Miten kunnallisen päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta parannetaan? Kuntalaki uudistuu -seminaarisarja: Miten kunnallisen päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta parannetaan? 21.5.2013 Puoluerahoituksen kehittämistä koskeva kyselytulokset Tietoa kyselystä Kuntaliitto

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (13) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (13) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2011 1 (13) 669 Lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Pauli Leppäahon Hitasjärjestelmän muuttamista koskevasta aloitteesta HEL 2011-004401 T 10 07 00 Päätös päätti

Lisätiedot

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus Filha ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yleishyödyllisen yhdistyksen tarkoituksena on edistää kansanterveyttä

Lisätiedot

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus 1/5 Verohallinto Ylitarkastaja Janne Myllymäki PL 325 0052 VERO janne.myllymaki@vero.fi Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus Lausunnonantajasta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 67 08.04.2015. 67 Asianro 722/10.00.02.00/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 67 08.04.2015. 67 Asianro 722/10.00.02.00/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) 67 Asianro 722/10.00.02.00/2015 Oikaisuvaatimus / Tontin 297-34-166-5 (Piikatie 6) myynti Tonttipäällikkö Jarkko Meriläinen Tonttipalveluyksikkö Tontin 34-166-5

Lisätiedot

Asuntopolitiikan tutkimus ja julkinen keskustelu

Asuntopolitiikan tutkimus ja julkinen keskustelu Asuntopolitiikan tutkimus ja julkinen keskustelu ASU-vuosiseminaari, Lahti 23.-24.10.2014 Asuntopolitiikka muutoksessa konsortio Hanna Kettunen (sekä Tuula Laukkanen ja Christer Bengs) Konsortion hankkeiden

Lisätiedot

Menettely auditoinnin lopputuloksen uudelleen käsittelemiseksi. Lyhyt kuvaus menettelystä

Menettely auditoinnin lopputuloksen uudelleen käsittelemiseksi. Lyhyt kuvaus menettelystä Menettely auditoinnin lopputuloksen uudelleen käsittelemiseksi Lyhyt kuvaus menettelystä Tässä asiakirjassa kuvataan menettely, jonka mukaisesti Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen auditointiin

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto.

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. 1 Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry 1 NIMI, KOTIPIKK J KILI Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. Liiton

Lisätiedot

Taloyhtiön yhtiökokous

Taloyhtiön yhtiökokous Taloyhtiön yhtiökokous Lakimies Simo Vihemäki 16.2.2016 Sisältö Kokouksen valmistelu Kokouskutsu Kokouksen toimihenkilöt Kokouksen kulku Asiamies ja avustaja Äänioikeus kokouksessa Osakkaan esteellisyys

Lisätiedot

Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille

Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille 6.2.2015 päätösvalmistelupäällikkö Tiina Kyöttilä-Vettenranta 1 9.2.2015 Kokouksen julkisuus - Valtuuston kokoukset ovat julkisia,

Lisätiedot

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd 18 100 ja 1 kysymystä putkiremontista 19 Putkiremontti voidaan nykyisin TOTEUTTAA useilla eri tavoilla. Yleisimmät näistä ovat perinteinen putkiremontti, sukitus ja pinnoitus tai edellisten yhdistelmä.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 07.02.2013 Sivu 1 / 1 4922/10.03.00/2012 21 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle uudisrakennuslupaa koskevasta valituksesta, kiinteistö 49-12-14-2, Revontulentie 1, 02100

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Esitys 1 (5) Esteellisyys omaisuuskysymyksessä Puheenjohtaja Antti Karkola 1.3.2012 AYYE / PJ / 2 / 2012

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Esitys 1 (5) Esteellisyys omaisuuskysymyksessä Puheenjohtaja Antti Karkola 1.3.2012 AYYE / PJ / 2 / 2012 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Esitys 1 (5) Antti Karkola 1.3.2012 E / PJ / 2 / 2012 Tämä esitys edustajiston jäsenten esteellisyydestä käsiteltäessä ns. omaisuuskysymystä käsitellään edustajiston kokouksen

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014 Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014 1 Menestyksekästä sijoittamista jo 109 vuotta Elinkorkolaitos Hereditas perustettiin 4.6.1905 Keisarillisen Senaatin antaman toimiluvan perusteella.

Lisätiedot

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp -

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp - EV 306/1998 vp - HE 274/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aravalain, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

Asukkaan oikeusturva sisäilma-asioissa

Asukkaan oikeusturva sisäilma-asioissa Asukkaan oikeusturva sisäilma-asioissa Tiina Koskinen-Tammi, AA, OTT, VT Asianajotoimisto Alfa Oy Asukkaan oikeusturva sisäilmaasioissa Esityksen sisältö 1. Asukkaan oikeudet yksityisoikeudellisessa lainsäädännössä

Lisätiedot

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 15/0789/3, Antero Pohjonen, Antti Annala, Kaija Asunmaa, Kyösti Rahkonen

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 15/0789/3, Antero Pohjonen, Antti Annala, Kaija Asunmaa, Kyösti Rahkonen KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE ASIA Kunnallisasiaa koskeva valitus MUUTOKSENHAUN KOHTEENA OLEVA PÄÄTÖS VALITTAJA VASTAPUOLI Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 15/0789/3, 9.10.2015 Keuruun kaupunki

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

MARKKINOINNIN WORKSHOP PUOLUEPÄIVÄT 2015

MARKKINOINNIN WORKSHOP PUOLUEPÄIVÄT 2015 MARKKINOINNIN WORKSHOP PUOLUEPÄIVÄT 2015 KUKA TOI TYYPPI ON? Erilaisissa viestintä- ja markkinointitehtävissä, sekä palveluiden ja tuotteiden myynnin tehtävissä vuodesta 1989. Nykyisin eurooppalaisen ohjelmistotalon

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset)

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) SÄÄNNÖT Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) 1 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Lahden Seudun Insinöörit ry. Yhdistys on Insinööriliitto IL ry:n

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN SELVITYS LIITTYEN SUOMEN SCHIPPERKEKERHO RY:N SYYSKOKOUKSEEN 11.11.2006

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN SELVITYS LIITTYEN SUOMEN SCHIPPERKEKERHO RY:N SYYSKOKOUKSEEN 11.11.2006 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN SELVITYS LIITTYEN SUOMEN SCHIPPERKEKERHO RY:N SYYSKOKOUKSEEN 11.11.2006 Kuten jo 8.12.2006 Suomen Schipperkekerho ry:n hallitukselle sekä yhdistyksen syyskokouksen 11.11.2006 puheenjohtajalle

Lisätiedot

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 1 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle annetun lain kumoamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Asunto- ja kiinteistökannan kehittäminen tarpeita ja toiveita vastaavasti

Asunto- ja kiinteistökannan kehittäminen tarpeita ja toiveita vastaavasti Asunto- ja kiinteistökannan kehittäminen tarpeita ja toiveita vastaavasti Toimitusjohtaja Teppo Forss, TVT Asunnot Oy 26.10.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ TVT Asunnot Oy lyhyesti - Kiinteistö- ja asuntokannasta

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet. Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä

MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet. Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä 1 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä Vuokralainen: Jämsän Vesi liikelaitos Y-0175622-1-300 Teollisuuskatu 10 42100 Jämsä

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Esteellisyysohjeet luottamushenkilöille

Esteellisyysohjeet luottamushenkilöille Esteellisyysohjeet luottamushenkilöille Hallintoharjoittelija, hallinto- ja oikeustieteen yo Tuomo Sallinen. Syksy 2013 6.8.2013 1 Luottamushenkilöt Kunnan luottamushenkilöitä ovat valtuutetut, varavaltuutetut,

Lisätiedot

Arvioi vastaustesi pistemäärät arvosteluohjeiden mukaisesti. Huomaa, että kaikkia asioita ei pidä aina mainita.

Arvioi vastaustesi pistemäärät arvosteluohjeiden mukaisesti. Huomaa, että kaikkia asioita ei pidä aina mainita. Arvioi vastaustesi pistemäärät arvosteluohjeiden mukaisesti. Huomaa, että kaikkia asioita ei pidä aina mainita. 1. Miten laki ja perustuslaki säädetään Suomessa 3 4 p. 5 6 p. Hallitus valmistelee ja antaa

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

VALTIOKONTTORI OHJE 1(7) Rahoitus Antolainaus 1.7.2004 PITKÄAIKAISTEN AVUSTUSLUONTEISTEN PERUSPARANNUSLAINOJEN TAKAISINPERIN- NÄN KOHTUULLISTAMINEN

VALTIOKONTTORI OHJE 1(7) Rahoitus Antolainaus 1.7.2004 PITKÄAIKAISTEN AVUSTUSLUONTEISTEN PERUSPARANNUSLAINOJEN TAKAISINPERIN- NÄN KOHTUULLISTAMINEN VALTIOKONTTORI OHJE 1(7) PITKÄAIKAISTEN AVUSTUSLUONTEISTEN PERUSPARANNUSLAINOJEN TAKAISINPERIN- NÄN KOHTUULLISTAMINEN 1 Avustusluonteisten lainojen säädöstausta Perusparannuslaki (34/1979) Avustusluonteisia

Lisätiedot

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ Kaupunginvaltuusto 92 01.07.2013 Kaupunginhallitus 275 19.08.2013 Kaupunginhallitus 88 16.03.2015 Tekninen lautakunta 94 28.10.2015 Kaupunginhallitus 80 29.03.2016 Kaupunginvaltuusto 18 25.04.2016 VALTUUSTOALOITE

Lisätiedot

ASUNTOPOLITIIKKA MUUTOKSESSA ARA-PÄIVÄ 15.1.2013, LAHTI. Hannu Ruonavaara Sosiaalitieteiden laitos/sosiologia

ASUNTOPOLITIIKKA MUUTOKSESSA ARA-PÄIVÄ 15.1.2013, LAHTI. Hannu Ruonavaara Sosiaalitieteiden laitos/sosiologia ASUNTOPOLITIIKKA MUUTOKSESSA ARA-PÄIVÄ 15.1.2013, LAHTI Hannu Ruonavaara Sosiaalitieteiden laitos/sosiologia PERIODISOINTI ASUNTOPOLIITTISEN REGIIMIN MUUTOKSEN TARKASTELUN LÄHTÖKOHTANA Bo Bengtsson (toim.):

Lisätiedot

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus SÄÄNNÖT: Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus 1 nimi: Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan killaksi, nimi on Kemiantekniikan Kilta ry. 2 Kotipaikka Killan kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (5) Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (5) Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (5) 5 Lausunto pormestarin ja alueellisten toimielinten suoria vaaleja koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta HEL 2015-005013 T 03 00 00 Esitysehdotus esittää

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2012 1 (5) Kiinteistölautakunta Tila/7 23.08.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2012 1 (5) Kiinteistölautakunta Tila/7 23.08.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2012 1 (5) 444 Oikaisuvaatimus vuokrauspäällikön päätöksestä liikehuoneiston vuokrahyvitysasiassa HEL 2011-008469 T 03 01 00 Päätös päätti hyväksyä osittain oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

Suomen kahvakuula ry:n säännöt

Suomen kahvakuula ry:n säännöt Suomen kahvakuula ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen kahvakuula ry ja sen kotipaikka on Laukaa. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 28.3.2007. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50 PÖRSSITIEDOTE 11.2.2004 KLO 10.50 SAMMON HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE Sampo Oyj:n hallitus on päättänyt tehdä 7.4.2004 järjestettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset, joiden

Lisätiedot

AUTORENGASLIIKE RENGASKORJAAMO A. IHALAINEN

AUTORENGASLIIKE RENGASKORJAAMO A. IHALAINEN UNIONINKATU AUTORENGASLIIKE RENGASKORJAAMO A. IHALAINEN - HELSINKI 41 PUHELIMET 29790 37523 Suuri, ajanmukaisella koneistolla varustettu autorenkaiden vulkanoimislaitos AUTORENKAIDEN VULKANOINTI on maassamme,

Lisätiedot

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 1 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 25.4.2016 1. Osapuolet 1. Tampereen kaupunki, joka omistaa 71,20 % osakkeista ja äänivallasta 2. Ylöjärven kaupunki, joka omistaa 8,53 % osakkeista

Lisätiedot

Aloittelevan kunnallispoliitikon tunnustukset

Aloittelevan kunnallispoliitikon tunnustukset Aloittelevan kunnallispoliitikon tunnustukset Jyrki J.J. Kasvi (toisinto vuonna 1997 tehdyistä kalvoista) Ekaa kertaa pappia kyydissä Mikä Espoo, missä Espoo Myyttien ja tosiasioiden erottaminen Miten

Lisätiedot

Lausunnossa tuli kiinnittää erityistä huomiota yhdistyslainsäädäntöön, asuntoosakeyhtiölainsäädäntöön,

Lausunnossa tuli kiinnittää erityistä huomiota yhdistyslainsäädäntöön, asuntoosakeyhtiölainsäädäntöön, SUOSITUS 1 (3) 13.12.2010 Suomen Kiinteistöliitto ry:n jäsenyhdistyksille Edustautuminen jäsenyhdistyksen kokouksissa 1. Taustaa Suomen Kiinteistöliitto ry:n jäsenyhdistyksissä on omaksuttu erilaisia käytäntöjä

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS. ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) Kaupparekisterin rekisteröimä Toiminimi

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS. ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) Kaupparekisterin rekisteröimä Toiminimi ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto-Oy Ahtola ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita tonttia

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto-Oy Säästöpurje 19.03.2015 16:26:25 1(14) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 19.03.2015 Toiminimi: Asunto-Oy Säästöpurje Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

HELSINGIN KEHITYSVAMMATUKI 57 RY:N SÄÄNNÖT

HELSINGIN KEHITYSVAMMATUKI 57 RY:N SÄÄNNÖT HELSINGIN KEHITYSVAMMATUKI 57 RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty 26.11.2009 Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry ja kotipaikka

Lisätiedot

Tehy Tehyn ammattiosaston mallivaalijärjestys V103. Valtuuston kokous 27.5.2003 27.5.2003 1 (7)

Tehy Tehyn ammattiosaston mallivaalijärjestys V103. Valtuuston kokous 27.5.2003 27.5.2003 1 (7) Valtuuston kokous 27.5.2003 27.5.2003 1 (7) 1 ' VAALITAPA Tehyn... ammattiosasto ry:n sääntöjen 13 ':ssä mainitut hallituksen varsinaiset jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä valitaan ammattiosaston

Lisätiedot

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Sivu 1/5 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Nexstim Oyj:n nimitysvaliokunta on päättänyt esittää Nexstim Oyj:n (Yhtiön) varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään 31.3.2016,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2015 1 (5) 738 Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi kuluttajapalveluiden turvallisuusvalvonnan valtiollistamisesta ja keskittämisestä

Lisätiedot

Kuntalaiskyselyn tulokset. Taustatiedot: Vastauksia 178 N 55% M 45% Kaupunginkanslia / Suunnittelu ja rahoitusryhmä

Kuntalaiskyselyn tulokset. Taustatiedot: Vastauksia 178 N 55% M 45% Kaupunginkanslia / Suunnittelu ja rahoitusryhmä Kuntalaiskyselyn tulokset Taustatiedot: Vastauksia 178 N 55% M 45% Taustatiedot: ammatti 3 % 8 % 8 % 3 % 1 % 16 % 25 % 36 % Koululainen Kunnan tai valtion työntekijä Yrittäjä Työtön Opiskelija Töissä yksityisellä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b :n 4 momentin kumoamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006. Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006. Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006 ASIA HAKIJA Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo Iskalan pengerrysyhtiö

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi, tarkoitus ja toiminta Helsingin opettajien ammattiyhdistys ry:n SÄÄNNÖT

Lisätiedot

Kiinteistölautakunta päätti (82 ) muuttaa tontin varauspäätöstä seuraavasti:

Kiinteistölautakunta päätti (82 ) muuttaa tontin varauspäätöstä seuraavasti: 1 MUISTIO/KN 10.3.2015 Asuntotontin (pientalo) pitkäaikainen vuokraaminen Asunto Oy Helsingin Pestikuja 1:lle vapaarahoitteista Hitas II-ehdoin toteutettavaa omistusasuntotuotantoa varten (Malmi, Ruotutorppa,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 118/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yrittäjän eläkelain 115 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yrittäjän eläkelakia. Muutos koskisi

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT 1993 vp - HE 284 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräille omaisuudenhoitoyhtiöille myönnettävistä veronhuojennuksista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtion

Lisätiedot

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA Kiinteistöstrategia Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA 19.3. 2013 Pekka Luoto Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Neuvontapalvelut

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas. Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas. Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta 31.8.2009 Dnro 3346/4/07 Ratkaisija: Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta

Lisätiedot

Urheilujärjestön kurinpitoelimen kokoonpano ja vähimmäisvaatimukset. Urheilujuridiikan päivä VT Juha-Mikko Hämäläinen

Urheilujärjestön kurinpitoelimen kokoonpano ja vähimmäisvaatimukset. Urheilujuridiikan päivä VT Juha-Mikko Hämäläinen Urheilujärjestön kurinpitoelimen kokoonpano ja vähimmäisvaatimukset Urheilujuridiikan päivä 22.10.2014 VT Juha-Mikko Hämäläinen Säädöspohjasta Ei omaa lainsäädäntöä, perustuu vakiintuneeseen käytäntöön

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe MAANVUOKRASOPIMUS Liite 4 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe Vuokralainen: SF-Caravan Lohenpyrstö Ry Haapatie 24, 92140 Pattijoki Vuokralainen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 280. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 280. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 14.09.2015 Sivu 1 / 1 3769/02.05.05/2015 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 44 7.9.2015 280 Tapiolan Urheilutalo Oy:n vähemmistöosakkeiden lunastaminen Valmistelijat / lisätiedot: Antti

Lisätiedot

Electronic Frontier Finland ry

Electronic Frontier Finland ry Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta 17.8.2007 17.08.09 Electronic Frontier Finland ry www.effi.org 1. Yleistä Electronic Frontier Finland

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 KAUPPAKIRJA 1. Sopijapuolet Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi 11 13, 00170 Helsinki / PL 1, 00099 Helsingin kaupunki (jäljempänä Helsinki)

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

HYVÄ ELÄMÄ KAIKILLE! VAIKUTA VALINNOILLASI

HYVÄ ELÄMÄ KAIKILLE! VAIKUTA VALINNOILLASI VAIKUTA VALINNOILLASI Oletko kyllästynyt nykyiseen yltiökapitalistiseen ja keinotteluun perustuvaan talousjärjestelmäämme, joka perustuu aineellisen ja tarpeettoman kulutuksen kasvattamiseen ja kulutuksen

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Hallituksen ohjesääntö

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Hallituksen ohjesääntö Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO Hallituksen ohjesääntö 15.11.2016 Sivu 1 / 5 Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen ohjesääntö I LUKU Yleistä 1 Soveltaminen

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen

Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen EIOPABoS14/167 FI Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site:

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Suurpellon jätehuolto Oy 30.11.2015 13:50:00 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 30.11.2015 Toiminimi: Suurpellon jätehuolto Oy Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

Kuntamarkkinat Lakiklinikka Ajankohtaista oikeuskäytäntöä. Riitta Myllymäki

Kuntamarkkinat Lakiklinikka Ajankohtaista oikeuskäytäntöä. Riitta Myllymäki Kuntamarkkinat 14.-15.9.2011 Lakiklinikka Ajankohtaista oikeuskäytäntöä Riitta Myllymäki KHO:n oikeuskäytäntöä Virkavaali kelpoisuusvaatimuksista poikkeaminen Asianosaisjulkisuus - soveltuvuustestitulokset

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräistä Valtion asuntorahastosta maksettavista avustuksista annetun lain muuttamiseksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eräistä

Lisätiedot

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS YHTIÖJÄRJESTYS Liite perustamissopimukseen 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä

Lisätiedot

Valtuustoaloite Hietanen Matti ym. / Koillis-Lapin Sähkön siirtohinnat. Uusi sähkömarkkinalaki astui voimaan Sähkömarkkinalain mukaan:

Valtuustoaloite Hietanen Matti ym. / Koillis-Lapin Sähkön siirtohinnat. Uusi sähkömarkkinalaki astui voimaan Sähkömarkkinalain mukaan: Kaupunginhallitus 144 11.04.2016 Kaupunginvaltuusto 49 30.05.2016 Valtuustoaloite Hietanen Matti ym. / Koillis-Lapin Sähkön siirtohinnat 116/07.073/2016 KH 11.04.2016 144 Valtuustossa 29.2.2016 jätetty

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen Kaupunginhallitus 78 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 9 30.03.2015 Kaupunginhallitus 280 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 51 15.06.2015 Savonlinnasali Oy:n hakemus 350 000 euron omavelkaisen lainan takaukseen

Lisätiedot

Esteellisyydestä kalvoja. Kunnanjohtajan kokoamasta kokousmateriaalista

Esteellisyydestä kalvoja. Kunnanjohtajan kokoamasta kokousmateriaalista Esteellisyydestä kalvoja Kunnanjohtajan kokoamasta kokousmateriaalista Esteellisyys Esteellisyyksiin vaikuttavista läheisistä piirretty kalvosarjan loppuun rautalankataulukko (3 eri läheisyysastetta ja

Lisätiedot

PRESIDENTINVAALIT

PRESIDENTINVAALIT PRESIDENTINVAALIT 99-2006 Vaalivuosi, valintatapa ja valintamenettelyn erityispiirteet ) 99: Eduskunta kuuden vuoden toimikaudeksi hallitusmuodon 94 :n siirtymäsäännöksen nojalla Presidenttiehdokk aat

Lisätiedot

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA. ESITYSLISTA 90/2002 vp. Keskiviikko 23.10.2002 kello 09.00. 1. Nimenhuuto. 2. Päätösvaltaisuus

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA. ESITYSLISTA 90/2002 vp. Keskiviikko 23.10.2002 kello 09.00. 1. Nimenhuuto. 2. Päätösvaltaisuus PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA ESITYSLISTA 90/2002 vp Keskiviikko 23.10.2002 kello 09.00 1. Nimenhuuto 2. Päätösvaltaisuus 3. HE 200/2002 vp laiksi valmiuslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys SÄÄNNÖT Satakissa ry Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Satakissa ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä yhdistys ja sen kotipaikka on Porin kaupunki ja toimialueena koko Suomi. Yhdistyksen

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1956 N:o 51 N:o 51. Kiertokirje Eräiden valtion varoista suoritettavien eläkkeiden järjestelystä on annettu seuraavat säännökset: I. Laki Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Valviran asiantuntijan tehtävät ja rooli. Valviran asiantuntijasymposium Arja Myllynpää

Valviran asiantuntijan tehtävät ja rooli. Valviran asiantuntijasymposium Arja Myllynpää Valviran asiantuntijan tehtävät ja rooli Valviran asiantuntijasymposium 16.4.2013 Arja Myllynpää 1 Asiaryhmiä, joissa Valvira voi pyytää asiantuntijalausuntoa (esim.): Valvontaluonteiset asiat terveydenhuollon

Lisätiedot

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys TYY 2017 Frida Pessi 20.12.2017 Viestintä eli kommunikaatio Sanomien siirtämistä Merkitysten tuottamista Mutta myös yhteisen ymmärryksen tuottamista (yhteisöllisyys)

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 Lammasluoto. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2, PL 57, 21101 Naantali.

NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 Lammasluoto. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2, PL 57, 21101 Naantali. NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 1 OSAPUOLET 1.1 Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2,

Lisätiedot

EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI

EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI Sääntömuutosehdotukset voidaan jakaa neljään kategoriaan: Rotujärjestöstatuksen vaatimat muutokset sääntöihin (merkitty punaisella) Oikeinkirjoitusasun korjaukset ja sääntöjen

Lisätiedot

3 Osakunnan kanta-alueita ovat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat.

3 Osakunnan kanta-alueita ovat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat. OULUN ETELÄ- JA KESKIPOHJALAINEN OSAKUNTA RY:n SÄÄNNÖT I LUKU YHDISTYKSEN KOTIPAIKKA, TARKOITUS JA ALUE 1 Yhdistyksen, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä osakunta, nimi on Oulun Etelä- ja Keskipohjalainen

Lisätiedot

ASUNTO OY SULKULAN HUVITUS, JYVÄSKYLÄ Ryytipolku 6 40520 Jyväskylä lainaosuus MYYNTIHINNASTO 22.4.2014 MUUTOKSET MAHDOLLISIA

ASUNTO OY SULKULAN HUVITUS, JYVÄSKYLÄ Ryytipolku 6 40520 Jyväskylä lainaosuus MYYNTIHINNASTO 22.4.2014 MUUTOKSET MAHDOLLISIA Ryytipolku 6 40520 Jyväskylä lainaosuus MYYNTIHINNASTO 22.4.2014 vuokratontin Huoneisto- Pinta- Myynti- Pitkäaik. Velaton arvioitu Osake- Osake Asunto Krs tyyppi ala hinta lainaosuus hinta lunastusosuus

Lisätiedot

NYKYINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI VOIMAAN HEINÄKUUSSA 2010

NYKYINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI VOIMAAN HEINÄKUUSSA 2010 NYKYINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI VOIMAAN HEINÄKUUSSA 2010 Uudistunut Asunto-osakeyhtiölaki astui voimaan 1. heinäkuuta 2010. Valvontayrityksen näkökulmasta uusi laki selkeyttää alan pelisääntöjä, ja se luonnollisesti

Lisätiedot

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä 1 (4) KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on hyväksynyt nämä ehdot 6. maaliskuuta 2003. KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 8.3.2006 osakkeiden lukumäärän lisäyksen seurauksena muuttanut

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUS Motonet-tavaratalon pysäköintialueen laajennusosa

VUOKRASOPIMUS Motonet-tavaratalon pysäköintialueen laajennusosa VUOKRASOPIMUS Motonet-tavaratalon pysäköintialueen laajennusosa Vuokranantaja Vuokralainen Savonlinnan kaupunki y 0166906-4 jäljempänä kaupunki Olavinkatu 27 57130 Savonlinna BG-liikekiinteistöt Oy y 2191695-8

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 1226/420/2012 JULKINEN 29.11.2012 ASIA Vahvistusilmoituksen lähettämisen laiminlyönti ja laskun lähettäminen ennen huomautusajan päättymistä ASIANOSAINEN 220 Energia

Lisätiedot