HITAS-TORPPARI. KUNTAVAALIT 2012 Yhdistyksen 25-vuotisjuhlajulkaisu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HITAS-TORPPARI. KUNTAVAALIT 2012 Yhdistyksen 25-vuotisjuhlajulkaisu"

Transkriptio

1 HITAS-TORPPARI KUNTAVAALIT 2012 Yhdistyksen 25-vuotisjuhlajulkaisu Hitas-osakkaat ry:n jäsenlehti numero 1/2012. Jakelu jokaiseen hitas-huoneistoon. Tiedoksi ministereille, kansanedustajille, kaupunginvaltuutetuille, puoluetoimistoille ja muille vaikuttajille. Ilman ylipormestari Jussi Pajusen tukea ja viisautta Hitas-osakkaiden asema olisi paljon kehnompi. PAINAVIA TOSIASIOITA KIISTELLYSTÄ HITAS-JÄRJESTELMÄSTÄ. LUE JA SÄILYTÄ TÄMÄ LEHTI ARKISTOSSASI JA KÄYHÄN ÄÄNESTÄMÄSSÄ NÄISSÄ HITAS-OSAKKAILLE TÄRKEISSÄ VAALEISSA. PAULI ON HITAS-OSAKKAIDEN EHDOKAS KOKOOMUKSEN LISTALLA YLI PUOLUERAJOJEN.

2 2 HITAS-TORPPARI Syyskuu 2012 Puheenjohtajan palsta HITAS-OSAKKAAT ry INFO hitasyhtiöille 2012 Yhdistys on kuluneena vuotena tehnyt yhteistyötä sääntöjensä mukaan kaupungin kanssa järjestelmän epäkohtien poistamiseksi. Olemme jättäneet myös oheisen valtuustoaloitteen Pauli Leppä-ahon toimesta, saadaksemme tasapuolisesti oikeutta vaatimuksillemme koskien ikuista hitas-säätelyä. Pyydämme tarkkaan seuraamaan valtuutettujen käyttäytymistä ongelman korjaamiseksi, sillä syksyllä on jälleen kuntavaalit. Hitas-osakkailla on saman verran ääniä, kun suuremmat puolueet saavat kuntavaaleissa. Niinpä meillä on mahdollisuus vaikuttaa valtuuston kokoonpanoon ja tätä kautta asioihimme ratkaisevasti, mikäli näin haluamme. On muistettava, että vastustamamme hitaslaki vuodelta 1991 (Laki yhtiöjärjestykseen perustuvasta kunnan lunastusoikeudesta ja osakkeiden enimmäishinnoista), voidaan ottaa käyttöön valtuuston päätöksellä ja tällöin kaupungilla on lähes mielivaltainen oikeus yksipuolisesti päättää tällaisten yhtiöiden ehdoista asuntojen myyntihintoja myöden. Ei siis ole yhdentekevää, miten suhtaudumme asuntoamme koskeviin asioihin ehdokkaita valittaessa valtuustoon. Työ on pitkäjänteistä ja jatkuvaa, minkä osoittaa jo se, että olemme taistelleet oikeuksiemme puolesta jo vuodesta 1988 lähtien. Uusi voimaan tullut asunto-osakeyhtiölaki on tehnyt joitakin muutoksia myös Hitas-osakkaille. Lunastusoikeuden muuttuminen siten, että lunastajalla(kaupungilla) on harkinta-aikaa enää kuukausi tiedon saamisen jälkeen, merkitsee sitä, että kaupunki vaatii osakkeiden siirtymisestä uudelle omistajalle ilmoitusta kahden viikon sisällä. Tästä kuten muistakin muutoksista kaupunki on tehnyt hyvät tiedotteet, joihin voi tutustua www. hel.fi/kv/asunto sivustoilla. Sieltä näkee myös hitas-asunnon minimirajahinnan, joka nyt on yli 3000 neliölle kaikille asunnoille. Arvoisa Isännöitsijä / yhteyshenkilö Pyydämme ystävällisesti saattamaan tämän kirjeen taloyhtiönne hallituksen käsittelyyn, sekä tiedoksi osakkaille. HITAS- osakkaiden tilannetta on yhdistyksemme ja sen puheenjohtajan, valtuutettu Pauli Leppä-ahon, sinnikkäällä toiminnalla saatu dramaattisesti parannettua. Vanhojen Hitas-asuntojen myyntiarvojen kehitys on uuden markkinahintaindeksin käyttöönoton johdosta alkanut seurata muiden asuntojen hintakehitystä. Lisäksi olemme saaneet keskihintasäännön, jonka seurauksena kenenkään ei tarvitse myydä asuntoaan alle hitashintakeskiarvon. Tämä sääntö nostaa hitashintoja voimakkaammin, kuin markkinahintaindeksi. Näiden seurauksena hitas-hinnat ovat monissa tapauksissa jopa kaksin-kolmin- kertaistuneet. Koska pitkäaikainen sääntely ei toimi tasapuolisesti, eikä tee kaikille oikeutta, olemme aina vaatineet ikuisen hitas-sääntelyn purkamista 15 vuotta vanhemmilta yhtiöiltä. Tätä vaatimustamme emme ole vielä politiikan pelureiden vastustuksesta johtuen saaneet läpi. Pyydämme maksamaan oheisen jäsenmaksun, jolla vanhat säilyttävät jäsenyytensä ja uudet liittyvät yhdistyksemme jäseniksi. Yhdessä voimme paremmin vaikuttaa kaupungin päättäjiin. Suurempana joukkona äänemme kantaa paremmin. Käytäntö on osoittanut, että jos haluamme parannuksia järjestelmään, vaatii se joukkovoimaa, jota myös kaupungin vuokralaiset ovat käyttäneet omissa asioissaan menestyksellisesti. Informoimme HITAS asioista puheenjohtajamme kotisivulla leppaaho, ja julkaisemme HITAS- torppari- lehteä, joka on luettavissa jäsensivuillamme ja jonka olemme jakaneet vuonna 2008 kaikkiin hitas-asuntoon, sekä lähetämme jäsenpostia asioiden etenemisestä. Mikäli ette vielä ole saaneet uusinta 2012 lehteämme, toivoisimme, että auttaisitte sen jaossa yhtiössänne ja muutenkin. Yhdistys on puheenjohtajansa Pauli Leppä-ahon kautta tehnyt lukuisia parannusesityksiä, sekä jakanut tietoa päättäjille. Läpimurto oli markkinahintaindeksin käyttöönotto hitas-myyntihintojen määräysperusteeksi Leppä-aho on jälleen jättänyt valtuustoaloitteen turvataksemme hitasosakkaiden tasapuolisen kohtelun asuntoasioissa suhteessa muuhun väestöön. Ohjeet jäseneksi liittymisestä: Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä asunto-osakeyhtiöt, joiden jäsenmaksu on 2 per asunto. 50 asunnon yhtiö maksaa siis 100. Päätöksen liittymisestä tekee hallitus ja samalla on hyvä valita henkilö, joka pitää yhteyttä yhdistykseen. Henkilöjäsenten kannatusmaksu on 5 vuodessa, ainaisjäsenen 20. Kirjoita maksajan nimi selvästi (AS OY tai henkilöjäsenen nimi) ja viestikenttään jäsenmaksu Ilmoita yhteystiedot (taloyhtiö, yhteyshenkilön nimi, osoite, emali-osoite ja puhelinnumero) puheenjohtaja Pauli Leppä-aholle, tai osoitteella Rekikuja 8, HELSINKI tai p MAKSU TILILLE OKOPANKKI OY FI Yhteistyöterveisin Hitas-osakkaat ry HALLITUS Ohessa on esimerkki kaupungin lunastusoikeuden käytöstä hitas-asuntoihin. Lunastushinta on laskettu aikoinaan yhtiöjärjestyksen mukaisella tavalla (32000 ), rakennuskustannusindeksi perusteena. Tämä on myöskin mahdollista laillisesti, mikäli kaupunki ottaa vastustamamme hitas-lain käyttöönsä. Tästä yhtiöstä kaupunki lunasti (sosialisoi) vuokraasunnoikseen asukkaiden asuntoja alueen hintatasoon verrattuna jopa vain viidenneksen hinnalla! Mainittakoon, että nykyinen taistelemamme hintataso vastaa markkinahintoja ja on siis moninkertainen. Hitas-lain perusteluissa puolustettiin kaupungin mielivaltaista oikeutta hinnoitella lunastamansa asunnot sillä, että näin kaupunki saa halpoja vuokra-asuntoja itselleen ja että lunastusoikeutta tulee käyttää vain silloin, kun lunastushinnan ja markkinahinnan välinen ero on mahdollisimman suuri ja siis hyöty kaupungille samoin! Tällainen vaara on olemassa, kuten vasemmiston tuore aloite mm. kaikkien hitas-asuntojen ikuisesta säännöstelystä osoittaa. Poliittinen toiminta on mielivaltaista kaupantekopolitiikkaa! HITAS-TORPPARI 1/2012 Painos: kpl Vastaava päätoimittaja: Pauli Leppä-aho ISSN

3 Syyskuu 2012 HITAS-TORPPARI 3 Helsinki käyttää väärin esteellisyys säännöksiä politiikan tekoon! Skandaalimaiset hitaskäsittelyt kaupungin elimissä Viimeksi päätettiin, että ne jääväävät itsensä aloitteeni valtuustokäsittelyssä, jotka eivät kestä painostusta. Puheenjohtaja vetää kokouksen lain mukaisesti ilman äänestyksiä. Mikäli joku haluaa selvityttää esteellisyyskysymykset, niin silloin päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen, jolloin selviää, että valitus ei menesty ja ongelmaan saadaan pysyvä ratkaisu! Siis HITAS-KYSYMYKSEEN halutaan palauttaa laillinen tila, kuten tehtiin 2001, jolloin apulaiskaupunginlakimies Heikki Julmala muutti kaupungin virheellistä valheisiin perustuvaa lausuntoa toimestani lain mukaiseksi. Ennakkoviestin mukaan asiaa ei voida vieläkään selvittää oikeudessa, koska äänestyksessä vasemmisto tullee saamaan haluamansa ratkaisun. Virheellisestä päätöksestä ei ole valitusmahdollisuutta, koska käsiteltävä asia on ns. valmistelua, mikä sekin jo yksinään tekee valtuutetun jääviyden mahdottomaksi, kuten seuraavasta ilmenee! Tämänhän kaiken mm. kaupungin juristit tietävät, mutta heidät on koulutettu antamaan juuri sellaisia lausuntoja, kun heiltä pyydetään, virkavirhetuomionkin uhalla. Muuten tulee siirto huonompaan hommaan tai jopa Hilkka Ahteet! Todellinen ongelma luottamushenkilöiden esteellisyydessä syntyy siitä, että valtaosalla henkilöistä on ristiinvalvontasuhde. Ollaan toisessa esimies ja toisessa alainen, mikä vaikuttaa päätöksentekoon, kuten Pohjolan pääjohtaja Reijo Karhinen asian ilmaisi äskettäin. Tämä näkyy selvästi mm. tämän asian käsittelyn yhteydessä. Esimies apulaiskaupunginjohtaja tuli isännän otteella jo kahdesti sotkemaan asian laillisen käsittelyn, vaikka puheenjohtajalla on oikeus tällainen torjua. Asia siis menee äänestykseen ja Leppä-aho poistetaan salista, mutta vääryyttä ja laittomuutta kannattaneiden nimet jäävät pitkäksi aikaa helsinkiläisten mieleen. Panen oheen lainopillisen oikean tulkinnan esteellisyydestä, mikä opin luottamushenkilöille järjestetyllä kurssilla 2001, jonka vetäjänä oli eräs maan paras asiantuntija, entinen KHO tuomari ja nykyinen Kuntaliiton johtava lakimies Heikki Harjula. Tarkistutin tulkintani häneltä kysymyksellä: onko insinöörioppilaasi käsittänyt sanomasi väärin, kun valtuustossa vain Kati Peltola tukee näkemystäni. Juridisesti näkemyksesi on täysin oikein sain vastaukseksi! Uskon, että muutkin täyspäiset asian ymmärtävät, mutta kun on sovittu. Näin siis informoin asiasta ja niinhän siinä kävi ja nyt sitten oikeustoimiin! Hitas-esteellisyyden lain mukaiset ehdot valtuustokäsittelyssä perustuvat kuntalain 52 :n 1 momenttiin, kun taas muiden luottamus- ja virkamiesten esteellisyys perustuu paljon tiukempiin hallintolain :iin. Viimeksi mainitusta tiukemmasta esteellisyydestä on KHO:n ratkaisu t.4679, millä perusteella lainopillinen osasto väärin perustein harhaanjohtavasti määrää valtuutettuja kollektiivisesti jääväämään itsensä valtuustossa aina, kun asiayhteydessä mainitaankin hitas, vaikka valtuuston päätöksellä ei olisi mitään vaikutusta hitas-osakkaan asemaan. Lain mukaan valtuutettu on valtuuston kokouksessa esteellinen vain, jos asia koskee henkilökohtaisesti valtuutettua tai hänen läheistään. Henkilökohtaisesti -sana tarkoittaa käytännössä sitä, että valtuuston päätöksellä pitää olla suoria ja välittömiä vaikutuksia valtuutetun asemaan. Sen sijaan esteellisyysmääräystä ei tule, kun elimissä käsitellään vuokra-asukkaiden asioita, vaikka vastaava päätös(kho ) löytyy KHO:n tekemänä! Tämä paljastaa, että virkamiehet eivät ymmärrä asioita, tai ovat ideologisesti virittyneitä, eli jäävejä arvioimaan asioita neutraalisti. Itse olen kuitenkin sitä mieltä, että laajoihin järjestelmiin tehtävistä muutoksista mikään taho ei missään elimessä ole TÄSSÄ PERINTEINEN TILAUKSESTA TEHTY VÄÄRÄ JA VALHEELLINEN LAUSUNTO, JOSSA ON AINEKSET OIKEUSTOIMIIN! Mikäli oheinen peruste olisi lain mukainen ja oikea: asian käsittelystä katsotaan aiheutuvan henkilökohtaista etua tai vahinkoa Hitas-osakkeenomistajalle, niin myös lähes kaikkiin muihinkin asioihin tulisi soveltaa esteellisyysmääräyksiä. Yleisesti ottaen vai hitas-virkamiehet, jotka nyt pyörittävät systeemiä suvereenisti, kun kaikki asioista jotain ymmärtävät luottamusmiehet on jäävätty, ovat jäävejä, koska hehän menttäisivät työnsä sääntelyn purkautuessa! esteellinen. Viimeisin tapaus on allekirjoittaneen aloite, jossa itse asiassa vaaditaan kaupunkia selvittämään tontinvuokrapolitiikkansa ja siihen liittyen eri hallintamuotojen välinen alueellinen ja ajallinen tontinvuokrataso, mikä kaupungilla pitäisi olla jo muutenkin tiedossa. Tätä myös palautusesitykseni koskee. Kuten pitäisi olla helppo kaikille ymmärtää, ei tiedolla, mikä pitäisi olla olemassa ja julkista, jos kaupunki hoitaisi tehtävänsä, ole hitas-omistajan esteellisyys statusta! Siis asiayhteyden perusteella ei synny esteellisyysperustetta valtuutetulle! Todellisuudessa jääviysjuonittelun tarkoitus onkin tämän paljastavan ja kiusallisen tiedon salaamispyrkimys, koska tämä tieto paljastaisi virallisen totuuden myytiksi ja koneiston huijariksi (vertaa virkavastuulla tehdyt valheisiin perustuvat esitykset). Näin myös ikuisen hitas-sääntelyn peruste, subventoitu tontinvuokra ja koko hitas romuttuisi. Tästä seuraisi, että kaupunki joutuisi tuomaan valtuustoon esityksen ikuisen sääntelyn rajoittamiseksi, josta valtuusto voisi päättää konkreettisesti ja vasta tällöin tulisi arvioida täyttyykö valtuutetun esteellisyysperusteet. Tulisi arvioida koskeeko päätös osakasta ja läheisiä henkilökohtaisesti, vai järjestelmää yleisesti? Järjestelmän piiriin kuuluu suoraan noin 600 yhtiötä, joilla on tontinvuokrasopimus kaupungin kanssa. Näissä asuu vähintään asukasta ja lain tarkoittamine lähisukulaisineen noin puolet helsinkiläisistä. Asiaa vaikeuttaa se, että edes juristiperhe ei aina tiedä ostaneensa hitasin, koska he ovat ostaneet mielestään kalliin kovanrahan asunnon ilman avustuksia, mikä ei vastaa vasemmistopropagandan mukaan luotua julkisuuskuvaa markkinahintaa halvemmasta, subventoidusta asunnosta. On myös tapauksia, että juristikaan ei aina ole tiennyt hankkineensa hitas-ehdoilla asuntoa osaomistustalosta. Miten siis tavalliset ihmiset tietäisivät omistavansa hitas-osakkeen, tai että heidän sukulaisensa omistaisivat tällaisen, että voisivat jäävätä itsensä asiaa käsiteltäessä kaupungin elimissä. Kuntalaki Arno Hannus/ Pekka Hallberg kirjassa s. 320 todetaan: Se, että valtuutettu tai hänen edellä tarkoitettu lähisukulaisensa on osakkeenomistajana osakeyhtiössä ei yleensä tee häntä esteelliseksi ottamaan osaa asian käsittelyyn. Asia ei tällöin yleensä koske valtuutettua tai hänen lähisukulaistaan sillä tavoin henkilökohtaisesti, että hän olisi esteellinen. Siis ei esteellinen osakeomistuksensa perusteella.

4 4 Myös asukkaan jääviyteen johtavaa järjestelmää voidaan verrata mihin hyvänsä kaupungin palveluja tuottaviin ja kuluttaviin laitoksiin, kuten sähkö-, vesi-, paloterveys- ym. puhumattakaan verotus, joiden asioita käsiteltäessä ei sovelleta esteellisyyssäännöksiä. Asiaperuste: Mikäli kuitenkin katsottaisiin, että hitas-osakas on aina kollektiivisesti jäävi hitas-asioita käsiteltäessä valtuustossa, tulee tarkasteltavaksi koituuko päätöksestä erityistä hyötyä tai erityistä haittaa valtuutetulle, tai hänen lähiomaisilleen. Koska jokainen asia ja jokainen osakas on eri asemassa, ei kaikkia voida tällä perusteella jäävätä, vaan jokainen tapaus tulee harkita erikseen. Kysymyksessä olevan aloitteen osalta vähintään 90 % hitas-yhtiöistä on käytännössä vapautunut hintasääntelystä, joten teoriasakin asia koskee vain alle 10 % osakkaista. Se, että virkamiehet ovat käyttäneet suunnattomasti resursseja hitas-asukkaan tietojen setvimiseen median toivomuksesta ja niiden jakamisesta tiedotusvälineille, on anteeksiantamatonta. Resurssit olisi tullut käyttää aloitteemme sisällön mukaisesti tontinvuokrapolitiikan selvittämiseksi. Tätä noin hitas-käsittelyssä esteelliseksi julistettua kuntalaista käsittävää ryhmää voi verrata suurempien puolueiden äänimääriin (50 000). Näin ollen sen merkitystä on absurdia väheksyä. Käytännössä tämä ryhmä ratkaisee kaupungissa vaalit ja vallan, vaikka siitä aikoinaan päästiinkin sopuun kaikkien puolueiden kesken, että heitä sorretaan yhdessä, eikä tehdä politiikkaa, vaan rahaa heidän kustannuksellaan! Oikeusvaltiossa, väärillä perusteilla päätetyt kohtuuttomat sopimusehdot muutetaan lain mukaisiksi automaattisesti. Meillä kaikki asioista vähänkin perillä olevat luottamusmiehet jäävätään ja poliittisesti latautuneiden virkamiesten vastuu näin siirretään asioista ymmärtämättömien päätettäväksi ja tämä on demokratiaa! Se, että kaupunki ja valtuusto ryhtyisivät vaatimusteni mukaan noudattamaan lakeja nyt kun olemme saaneet lakimiehen presidentiksikin, laskee solvaajieni mukaan valtuuston arvovaltaa! Pauli Leppä-aho HITAS-TORPPARI Syyskuu 2012 Valtuustoaloite Helsingin kaupunginvaltuustolle Hitas-osakkaat ry:n ja kaupungin yhteistyö järjestelmän kehittämiseksi, on sujunut hyvässä hengessä tuloksia tuottaen. Olemme poistaneet monet järjestelmän keskeiset ongelmat, kuten hitasloukut, korjaamalla väärän indeksin oikeudenmukaiseksi ja tekemällä muita parannuksia. Yksi keskeinen ongelma, ikuinen sääntely, on kuitenkin vielä lopullisesti ratkaisematta. Yhdistys on mm. vaatinut sen perustamisesta (v. 1988) lähtien hitas-taloyhtiön sääntelyn maksimi pituudeksi 10 vuotta, josta vapautuminen tapahtuisi automaattisesti ilman ehtoja. Nykyinen malli, jossa sääntelystä voi vapautua 30-vuoden kuluttua, ei toimi, koska se sisältää kohtuuttomat ehdot! Siinä sanktiona voi olla tontinvuokran korotus ja lisäksi kaupunki voi vaatia omistajien yksimielisen päätöksen järjestelmästä vapautumiseksi. Vaatimus tontinvuokran korottamiseksi rikkoo perustuslain, sekä kuntalain yhdenvertaisuussäännöksiä, sillä jo nyt hitas-osakkaat maksavat keskimäärin moninkertaista tontinvuokraa verrattuna niihin vuokralaisiin, joilla ei ole lisäehtoja ja heitä on puolet kaupunkilaisista, eli viisinkertainen määrä! Myöskään väitteelle, että sääntely on tarpeen, koska hitas-tontit on vuokrattu alennuksella, ei ole näyttöä, eikä tällaista päätöstä ole tehty kaupunginvaltuustossa, vaan vuokra määräytyy valtuustossa tehdyn päätöksen mukaisesti, mikä on elinkustannusindeksiin sidottu 4% vuotuinen reaalituotto tontin laskennalliselle arvolle. Tämä päätös koskee kaikkia omistusasumiseen luovutettuja tontteja. Niinpä esitämme, että kaupunki tekee tontinvuokrista vertailevan selvityksen, jota nyt ei ole olemassa, jonka perusteella se ryhtyy perusteettoman ikuisen sääntelyn purkutoimiin esityksemme mukaisesti. Näin säästettäisiin huomattavia summia byrokratiassa ja helpotettaisiin asukkaiden asemaa. Helsingissä Pauli Leppä-aho TUNNEN PAULIN REHTINÄ MIEHENÄ, JOKA AJAA SITKEÄN TARMOKKAASTI ASI- OITA, JOITA HÄN PITÄÄ OIKEINA. Erkki Aurejärvi, siviilioikeuden professori, emeritus PAULI ON ITSENÄINEN JA REHELLINEN MIES, JONKA KANSSA ON HELPPO OLLA YHTEISTYÖSSÄ. Bogo PAULI ON KOKENUT JA OSAAVA VALTUU- TETTU, JONKA HYVIÄ IDEOITA TULISI PA- REMMIN HYÖDYNTÄÄ HELSINKILÄISTEN HYVÄKSI. Matti Enroth PAULILLA ON LAAJAN TALOUSTIETÄMYK- SENSÄ ANSIOSTA TOIMIVAT RATKAISUT MYÖS TALOUSONGELMIIMME. Arto Lahti, professori, Aaltoyliopisto PAULIN KAUPUNGIN TALOUTTA ELVYT- TÄVÄSTÄ ASUNTOPOLITIIKASTA HYÖTY- VÄT NIIN VUOKRALAISET, KUIN ASUNNON OMISTAJAT. Roy Rantanen, Varatuomari PAULI LEPPÄ-AHO ON SITKEÄ JA LAHJO- MATON KAUPUNGINVALTUUTETTU, JOKA AJAA TIUKASTI HELSINKILÄISTEN ETUJA. Antti Vuorela, DI, kaupunginvaltuutettu (SDP), Tapanila, Helsinki

5 Syyskuu 2012 HITAS-TORPPARI 5 Arvoisa valtuustoryhmä Toimitamme perinteistä Hitas-osakkaat ry:n jäsenlehteä HITAS-TORPPARIA. Annamme lehteemme kaikille puolueille tilaisuuden selvittää kantaanne koskien hitas-järjestelmää. Toivomme, että normaalissa mielipide pituisessa artikkelissa selvitätte kantanne hitas-etuun? mikä se mielestänne on ja mahdollisen laskelman nykytilanteen mukaan: vaihtoehtoina olisi A) kaupunki myy tontin rakennuttajalle ja yhtiö rahoittaa hankinnan pankkilainalla, tai B) Kaupunki vuokraa tontin rakennuttajalle nykyehdoilla sekä toisena asiana esteellisyyssäännösten soveltamiseen hitasasian käsittelyssä kaupungin elimissä. Ystävällisin terveisin Hitas-osakkaat ry, Hallitus Vastauksen pyydämme toimittamaan pikimmin päätoimittajalle: puh Moi, Tässä teksti. Valitettavasti meillä ei ole mahdollisuutta näin tiukalla aikataululla tehdä laskelmia ja arvioita niiden käytännön vaikutuksista. Mutta mielipide toki järjestelmästä löytyy ja esteellisyyksistä myöskin Perussuomalaisten mielestä Hitas-järjestelmä on lähtökohtaisesti hyvä ja kannatettava tapa tarjota kohtuuhintaista asumista keski- ja alempituloisille Helsingissä, eikä siitä pidä luopua. Aika on kuitenkin osoittanut, että järjestelmässä on valuvikoja jotka tulisi korjata uudistamalla sääntöjä ja lisäämällä valvontaa. Esimerkkejä ongelmista löytyy runsaasti: Asunnoista on tullut monille järjestelmää väärinkäyttäville hyvä ja kohtuuhintainen ostobisnes, jossa asunnoista tehdään vuokra-asuntoja. Toisinaan Hitasasuntoja menee alkuperäisen kohderyhmänsä ulkopuolelle. Lisäksi ongelmia aiheuttavat valmistumisaikaan ja jälleenmyyntiin liittyvät kysymykset; yhden asunnon arvo voi nousta huomattavasti ajan mittan, kun toisen asunnonomistajan kohdalla nousua tapahtuu hyvin vähän. Tulkinta päättäjien esteellisyydestä hitas-asioiden käsittelyn yhteydessä on ymmärrettävää tilanteessa, jossa päättäjä itse omistaa hitas-asunnon. Tällöinhän henkilö on päättämässä asiasta, jossa hänellä on merkittävä taloudellinen etu valvottavanaan. Sen sijaan kaupungin tulkinta siitä, että jääviys syntyy sukulaisen omistaman hitas-asunnon kautta on jo hiukan turhan kaukaa haettua. Esteellisyyssäänöksiä pitäisikin muuttaa siten, ettei sukulaisen hitas-asunto aiheuta jääviyttä. Antti Valpas puheenjohtaja, Perussuomalaisten valtuustoryhmä MIELIKUVA JA TODELLISUUS HITASISSA OVAT ERI PLANEETOILTA! Lähetin oheisen kyselyn kaikille kahdeksalle valtuustoryhmälle. Minua kiiteltiin annetusta tilaisuudesta ja lupailtiin toimittaa artikkeli. Määräaikaan (2/9) oli vain perussuomalaisilta tullut kirjoitus (ohessa). Ilmainen mainostila ei ilmeisesti yhteisestä sopimuksesta, tai ymmärtämättömyydestä johtuen kelvannut, vai tuliko yllättävä tulos! Ryhmien vetäytyminen on toisaalta ymmärrettävää, sillä asiaa käsiteltiin taas vuoden alussa valtuustossa kolmasti, josta Hesari mm. kommentoi: Valtuustovahti todisti lapsellista Hitas-jankutusta (katso HELSINKIKANAVA). AVUSTUS ON TODELLISUUDESSA RIISTOA! Vuokratontti on aina hitas-osakkaalle huonoin j0pa katastrofaalinen vaihtoehto Kerrotaan tulos nyt tässä mahdollisimman yksinkertaisella tavalla oheisen kaupungin laatiman Hitas-infon pohjalta, että ryhmien talousoppineetkin jatkossa ymmärtäisivät asian. Infohan muuten on oikea, mutta se oleellinen on väärin, josta myös kuluttaja-asiamies huomautti kaupunkia jo toisella kehotuksellani! Hitas on kovanrahan asunto kaupungin vuokratontilla. Vuokrakustannusten ero pankkilainaan verraten on siinä, että pääomaa(tontin arvoa) korotetaan vuosittain inflaatiolla, eli elinkustannusindeksin nousua vastaavasti, kun pankkilainan pääoma säilyy samana. Tästä johtuen vuokratapauksessa velan määrä nousee laina-aikana 4 % keskimääräisellä inflaatiolla noin kymmenkertaiseksi! Kun huomioimme verotuksen vaikutus, on vuokraus viisi kertaa kalliimpi vaihtoehto, kun keskimääräisellä 4 % korolla hankitulla pankkilainalla ostetussa omistustontti tapauksessa. Mikäli rahaa saisi prosentilla, kuten nyt, olisi velan korot vain kahdeskymmenes osa maksetuista tontinvuokrista! Lisäksi yhtiö omistaisi kaliin tontin, josta sillä olisi vuokra-ajan lopussa vain 10 % lainaosuus, kun vuokrausvaihtoehdossa tontti pysyy aina kaupungin omistuksessa. Tätä Hitas-osakkaisiin kohdistuvaa riistoa kutsutaan virallisessa totuudessa yhteiskunnan tarjoamaksi tueksi, johon vedoten mm. Korkein Oikeus on tehnyt väärän ratkaisun hitas-yhtiön tappioksi. KKO perusteluissaan: järjestelmän tarkoitus ei ole, että ensimmäinen osakas hyödyntää yhteiskunnalta saamansa tuen, vaan tuen tulee siirtyä seuraaville! Minulle on selvää, että oikeusvaltioissa perustellaan tuomioita toteen näytetyillä asioilla, eikä poliittisilla valheilla, propagandalla! Tähän tukeen (riistoon) vedotaan myös silloin, kun perustellaan hitas-lain mukaista tontinvuokraajan oikeutta saada määrätä hitas-osakkaan asunnon lunastusoikeus ja lunastushinta mielivaltaisesti itselleen sopivaksi, eli sosialisoida demokraattisesti (kuten jäävätäkin demokraattisesti) hitas-osakkaan asunto ( valtuuston vuokralaisedustajien äänillä ) kaupungin vuokra-asunnoiksi. ESTEELLISYYDELLÄ PYRITÄÄN ESTÄMÄÄN HUIJAUKSEN PALJASTUMINEN Esteellisyyttä olenkin käsitellyt enemmän ohessa. Jo asian kolmannessa käsittelyssä joillakin valtuutetuilla oli tiedon ja moraalin taso noussut. Sillä enää ei yksimielisesti heitetty häirikköä ulos salista, vaan ymmärrettiin, tai ehkä oli kysyttykin puolueettomilta luettelemiltani asiantuntijoilta, että asia jossa pyydetään selvitystä tontinvuokrista, ei voi tehdä ketään jääviksi. Täysin mahdotonta on myös soveltaa esteellisyyssääntöjä puoleen helsinkiläisiä perusteella, että heille tai heidän sukulaisilleen voi olla tästä julkisesta tiedosta hyötyä tai haittaa, kuten tilatussa ohjeessa todetaan! Luulisi, että tämän logiikan mukaan myös toiselle puolikkaalle kaupunkilaisia olisi tiedosta joko hyötyä tai haittaa ja pitäisi siis jäävätä KOKO VALTUUSTO. Tietenkin kaikki muutkin asiat mitä kaupungin elimissä käsitellään, tulisi arvioida samoin! Niinpä meidän pitäisi viedä kaikki helsinkiläisiä koskevat asiat muualle päätettäviksi, mutta kun toi kuntalaki taas kieltää sen! Saimme siis kirjoituksen määräaikaan mennessä vain Perussuomalaisilta. Tarkoitukseni ei ollut kommentoida mielipiteitä. Kirjoituksen sisältö ei olisi yllättänyt, jos se olisi tullut vasemmalta laidalta. Joko perussuomalaisista on tullut politiikkoja, tai päivitys hitasista on jäänyt tekemättä. Kollektiivinen esteellisyys ei lainkaan mukaan ole mahdollista, vaan jokainen tapaus tulee tarkastella erikseen, varsinkin kun kaikki tapaukset ovat erilaisia. Mietitäänpä todellista esimerkkiä Malminkartanosta. Hitas-yhtiöt As.Oy.Renginkuja ja Renginkuja rakennettiin 80-luvun puolivälissä viereisille tonteille. Sato rakensi Renginkujan hyvälle kovapohjaiselle tontille, mutta turkulaiselle Helsingin markkinoille yrittävälle Ruolalle annettiin rakennuskelvoton savikuoppa. Kelvottoman tontin jättimäiset paalutukset ja tekeminen rakennuskelpoiseksi, maksatettiin asunnon ostajilla. Tontin vuokra kuitenkin määräytyy harpilla mitaten etäisyys keskustasta, ei maapohjan arvosta! Tätä vuokrausperustetta olen pyrkinyt saamaan oikeudenmukaiseksi ja toimivaksi jo kahdella valtuustoaloitteellani, mutta turhaa! Ruola sai hinattua kiinteistölautakunnalta neliön hinnan käytännössä tuplaksi, sillä se sai myydä omaan piikkinsä vielä yhtiön liiketilat, jotka vakiintuneen tavan mukaan jäi Saton talossa yhtiölle. Mikä merkitys oli maan tavalla, että kaupunki suostui nostamaan kahdesti asuntojen hitasmyyntihintaa, joista tuli niin kalliita, että niitä myytiin korkealaatuisina kolme vuotta ja viimeiset suurilla alennuksilla. Myöhemmin maan tapaa käsiteltiin käräjillä, josta paukahti Ruolan johtajille pitkät vankeustuomiot lahjonnasta ja eräs vasemmistopoliitikko sai vankeustuomion samoin lahjuksen vastaanottamisesta, kun kotitarkastuksessa löytyi veneen alta Ruolan lahjoittama salkku rahoineen! Sama taho on kiihkomielinen hitas-osakkaiden lainvastainen jäävääjä, vaikka heidän pitäisi kytköksiensä perusteella jäävätä itsensä! LEPPÄ-AHO EI OMISTA HITAS-ASUNTOJA! Aina vaalien alla käynnistyy hurja minuun kohdistuva rikollinen mustamaalauskampanja, jossa mm. luottotoimittajat on pantu tutkiaan ehdokkaiden hitasomistuksia, tai tekemään herjajuttuja salaisten puhelinkeskustelunauhoitusten perusteella. Jospa löytyisi sana, jonka ympärille saadaan juttusarja, kuten viimeksi spurgu! Spurgu sana ei kiihottanut kenenkään tunteita, kun sen lausui suorassa TV-haastattelussa presidenttiehdokas Pekka Haavisto parille miljoonalle katsojalle, mutta kun se poimittiin Hesarin toimittajan salaa nauhoittamasta puhelinkeskustelusta, tuli siitä pelkästään Hesariin 11 suurta juttua kuvineen. Olihan pelastuslautakunnan puheenjohtaja lausunnossaan, jota hän ei ole koskaan antanut, eikä häneltä sitä ole pyydettykään, syyllistynyt vähäosaisten halveksintaan! Eräs suosikkiaihe on hitas-omistusten selvittely. Hitashan virallisen totuuden mukaan, jota vuosikymmenet on yksipuolisesti levitetty, sisältää yhteiskunnan tukea, vaikka oikeasti se on osoittamaamme riistoa. Strategiaan kuuluu, että nettiin ilmestyy nimettömiä kirjoituksia, joissa väitetään omistamani suuren määrän hitas-asuntoja, joilla olen keinotellut suuret rahat. Viimeksi ap.kaupunginjohtaja Hannu Penttilä käynnisti koneistollaan tutkimuksen, millä selvitettiin hitas-omistajat. Kun Leppä-aholta ei löytynyt hitas-asuntoja, kävi hän kertomassa valtuuston puhujapöntössä, että kaupungin tekemän selvityksen mukaan valtuutettu Leppä-aho omistaa osakkeita Renginkuja 1 nimisessä hitas-yhtiössä, joten hän on esteellinen asian käsittelyssä. Minulle ei annettu mahdollisuutta oikaista väitetä, että omistan vaan asunnon puolikkaan ja sekin johtuu siitä, että muuttaessani Tukholmaan 1990, panimme asunnon myyntiin, mutta kaupunki, joka oli laittomasti ottanut oikeuden myydä kaikki hitas-asunnot, ei saanut sitä myydyksi, kuten ei käytännössä muitakaan myyntiin tulleita. Tämä johtui siitä, että leikatulla hitas-hinnallakin, tuplahinnalla uutena ostamamme asuntomme oli liian kallis. Lottovoittoja kärkkyville, kaupungin perustamaan ostojonoon ilmoittautuneille 3500 spekulantille, se ei kelvannut. Mikäli kaupunki ei olisi tehnyt laitonta tointa, olisin itse tuolloin saanut sen helposti myytyä leikatulla hitas-hinnalla. Myöhemmin lama oli jo pysäyttänyt markkinat ja asunto jäi myymättä, eikä sitä ole saatu edes kolmanneksen hitas-hinnasta alennetulla hinnalla kaupaksi. Kaupungin laittomuuksilla aiheuttamasta mittavasta vahingosta tein kantelun oikeuskanslerille. Sieltä sain pitkät sepustukset, että hitas on yksityisoikeudellinen sopimus, jonka erimielisyydet eivät kuulu heidän ratkottavaksi, vaan alioikeudelle! Mielenkiintoista on, että näitä yksityisoikeudellisia sopimuksia muutellaan ja käsitellään kaupungin elimissä huutoäänestyksellä, joissa toinen sopijaosapuoli aina jäävätään, mutta sekään ei kuulu millekään viranomaiselle! Penttilän syyllistyminen harhaanjohtamiseen hitasomistuksissani vahvistaa vastapuolen levittämää väärää, minua loukkaavaa huhua hitas-keinottelijana. Toiminta mielestäni täyttää törkeän kunnianloukkauksen tunnusmerkistön. Jättiresursseja syöneellä hitas-asukkaan kaupungin selvityksellä ei ratkaista kaupungin kehittämää jääviysongelmaa. Tulisi tutkia myös hitas-osakkaiden sukulaisten ja ystävien omistukset, sillä lain mukaan myös esteellisyys koskee heitä, eli puolta helsinkiläisistä! KAUPUNKILEGENDA HITAS-KEINOTTELIJA LEPPÄ- AHOSTA OIKASTIIN! Viime vaalien alla Helsingin Uutiset teki kyselyn valtuutettujen hitas-omistuksista, omistatko valtuutettu yhden tai useamman hitas-asunnon. Oikeampi tutkimus tietenkin olisi tehdä vahvasti subventoiduissa kaupungin vuokra-asunnoissa, joissa hyvillä alueilla pystyy asumaan kolmasosalla markkinavuokrista, eli maan keskiarvoisella ara-vuokratasolla, mikä on mahtava avustus, jonka jokainen voi laskea. Selvityksessä olisi voinut kysyä mm. kuinka sait asunnon ja montako sijoitusasuntoa omistat, sillä tällaisiakin vuokralaisia tunnetaan! Vastaukseni Helsingin Uutisten kyselyyn oli, että en omista yhtäkään hitasasuntoa. Kohta sain puhelun toimittajalta, että vuosia liikkuneen huhun, jota levittävät mm. kaupungin virkamiehet, mukaan omistaisit lukuisia hitas-asuntoja, joilla keinottelet. Vastasin, että tämä on rikollista toimintaa, sillä omistan vain osakkeita vaimoni kanssa yhtiössä, jotka oikeuttavat yhden asunnon hallintaan. En siis omista edes vähintään yhtä hitas-asuntoa, mitä Penttilä myös väitti aiemmin valtuustossa ja josta mm. Marja Salmela kirjoitti aikoinaan Hesarissa ilmeinen tarkoitus vahvistaa ja levittää väärää tietoa. KAUPUNGIN HARHAAN- JOHTAVA HITASIN MYYNTIESITE JOHON KULUTTAJA-ASIAMIESKIN PUUTTUI!

6 6 Apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä Eläköön Hitas! Helsingin asunnosta on liki Hitas-asuntoja, hintavalvottuja omistusasuntoja. Yhdessä kaupungin yli vuokra-asunnon kanssa ne muodostavat Helsingin kaupungin asuntopolitiikan vakaan ytimen. Helsingin kaupungin aktiivisen asuntopolitiikan tavoitteena on mahdollistaa hyvä elämä kaupunkilaisille, ei kiinteistökeinottelu. Helsingin kaupungin asema asuntopolitiikassa on poikkeuksellisen vahva. Kaupungin perinteisesti ylivertainen maaomaisuus yhdessä korkeatasoisen kaavoitusperinteen kanssa ovat ehkäisseet asuntopolitiikan virhelyönnit. Helsingissä on eurooppalaisille kaupungeille tyypillinen suuri ja monipuolinen vuokra-asuntokanta, noin puolet koko kannasta. Näistä vuokra-asunnoista noin puolet on kaupungin vakaasti hallinnoimia vuokra-asuntoja, mikä omalta osaltaan hillitsee myös markkinaperusteisten vuokra-asuntojen hintatasoa. Kohtuuhintaisen omistusasuntokannan tuottaminen vaatii kehittyvissä kaupunkiseuduissa erityisiä toimia. Kysynnän ylittäessä tarjonnan vaarantaa asuntojen ansioton arvonnousu koko kaupunkiseudun kilpailukyvyn. Tätä vaaraa torjumaan loi 1980-luvun edeltäjäni, nykyinen maaneuvos Jussipekka Alanen Suomessa ainutlaatuisen Hitas-järjestelmän. Hitas asuntotuotanto on ollut vuosien varrella markkinarakentajien hampaissa, mutta nyt tunnustusta on tullut kovimmiltakin gryndereiltä. Hitasmallilla voidaan tuottaa kohtuuhintaista omistusasuntotuotantoa, mutta myös tasata rakennusalan suhdannevaihteluja. Näin rakentajat ovat saaneet töitä silloinkin, kun vapaarahoitteisen asuntotuotannon suhdanne ei ole ollut heille tuottoisimmillaan. Hitassäätelyyn liittyy kiistämättömien hyötyjen lisäksi myös ajan mittaan lisääntyviä epäkohtia. Siksi osana Helsingin kaupungin maankäytön ja asumisen kymmenvuotista ohjelmaa ollaan nyt selvittämässä hitasjärjestelmän kehittämismahdollisuuksia. Alkusyksystä kaikki hitasyhtiöt saavat arvioitavakseen virkamiestyöryhmän esityksen. Tämän esityksen ytimenä on ylipitkän säätelyn purkaminen vaarantamatta hitaksen perusajatusta. Valtaosassa yhtiöistä säätelyn purkaminen 20 vuoden jälkeen ei aiheuta muita muutoksia kuin tarpeettoman byrokratian purkua. Näissä kohteissa säädellyt hinnat ovat alueen markkinahintojen tasolla tai jopa yli. Hitas on tehnyt näiltä osin tehtävänsä ja kaupungin resurssit on syytä suunnata uustuotannon voimistamiseen. Oma haasteensa ovat ne hitasyhtiöt, missä säädellyn hinnan taso on selkeästi alle alueen asuntojen markkinahintojen. Tällöin on muutoksessa syytä tarkkaan kuulla kaikkia asukkaita ja keskustella yhtiössä yhteisestä kannasta. Ylipitkästä säätelystä on täälläkin syytä päästä aikanaan eroon. Yhtiöiden vapautuminen markkinoille merkitsee kuitenkin myös kaupungin tontinvuokran arviointia markkinalähtöisesti. Kaupungin tavoitteena on tämän reilun pelin politiikan toteuttaminen yhdessä hitasasukkaiden kanssa. Helsingin kaupungin asuntotuotannon haasteet ovat mittavat. Nykyinen metropolihakuinen kasvu on luonnollisimmillaan Helsingissä. Tämä merkitsee Helsingin kaupungin uustuotannon kasvua kestävästi vähintään 5000 asuntoa vuodessa. Nykyinen vain kolmen tuhannen uuden asunnon vuosittainen rakentaminen on merkittävin kaupungin suotuisaa kehitystä haittaava yksittäinen tekijä. Uustuotannon kokonaismäärän kasvattamisen lisäksi meidän tulee ylläpitää Helsingille perinteinen monipuolinen asuntojen hallintorakenne. Kohtuuhintaisen omistusasuntotuotannon takaa hitas-tuotanto, joka tulee nostaa lähivuosina muutamasta sadasta liki tuhanteen vuosittain uuteen asuntoon. HITAS-TORPPARI Syyskuu 2012 Hitas-historiaa 24-vuotta Yhdistyksen perustaminen sai alkunsa vuonna 1988, kun liityin osakkaiden aiemmin perustamaan hitas-työryhmään ja huomasin heti, että asukkaita ei kunnallisten päättäjien taholta haluttu kuulla. Meille vastattiin yrittäessämme korjata sääntelyn epäkohtia, että järjestelmässä ei ole mitään vikaa ja että muut intressit ajavat osakkaiden intressien ohi. Siihen mitä ne muut intressit olivat, ei saatu vastausta. Myös tiedotusvälineet olivat kaupungin puolella ja solvasivat asukkaiden edustajia mm. raadollisiksi oman edun tavoittelijoiksi ja muiden veronmaksajien omaisuudella keinottelun yrittäjiksi. Ohessa yhdistyksen perustamisaasiakirja: HISTORIAA Artikkeleita ja aloitteita aikajärjestyksessä: Hitas-tohtori muistelee Valtuustoaloite vuonna 2001 Leppä-aho vapauttaisi yli 10-vuotiaat Hitas-asunnot -haastattelu Kansalaisaloite Hitas-tohtori Leppä-aho sai vihdoin tahonsa läpi Pauli Leppä-ahon haastattelu Elävä Helsinki lehdessä 12/2003. Sinnikkäällä, päättäväisellä ja peräänantamattomalla työllä voidaan tehdä mahdottomasta mahdollinen. Kaupunginvaltuutettu Pauli Leppä-ahon (kok.) toiminnan tuloksena hitasosakkaille palautetaan asunnon arvonnousua satoja miljoonia euroja. Tämä tarkoittaa keskimäärin noin euroa osakasta kohden. - Ilman kokoomuksen ja asukkaiden tukea ei hitasia olisi saatu koskaan kuntoon, loukkuja purettua ja omaisuuden arvoa palautettua, Leppä-aho toteaa. Pauli Leppä-aho tuli paluumuuttajana Ruotsista vuonna 1986 Helsinkiin. Opintomatka oli venynyt alkuperäisen kolmen vuoden sijasta kolminkertaiseksi. Koti-ikävä sai hänet jättämään korkeakouluinsinöörin virkansa Tukholmassa ja palaamaan kotimaahan. Työpaikka löytyi Malminkartanon hitas-lähiöstä, josta sai myös ostaa kalliin hitas-asunnon kaupungin laatu - ja reaaliarvotakuulla. Kun kaksi vuotta oli kulunut, oli asunnon reaaliarvo puoliintunut ja rakentamisen laatukin osoittautunut taloyhtiön puheenjohtajana toimineelle Leppä-aholle luokattomaksi. Maa oli hävinnyt talon alta ja viemäritkin romahtaneet pari kertaa muiden laatuongelmien ja laiminlyöntien ohella. Osoittautui, että hitas-rakentamisessa ja järjestelmässä eivät viralliset väitteet toimineet. Tämän olivat huomanneet myös ensimmäisiin, vuonna 1979 rakennettuihin hitaseihin, loukkuun jääneet hitas-aktivistit, jotka olivat perustaneet ns. hitas-työryhmän. Se oli yrittänyt jo vuosia korjata järjestelmän epäkohtia, mutta tullut jyrätyksi pienenä räyhäävänä sakkina, joka yrittää keinotella muiden veronmaksajien rahoilla. Pauli Leppä-aho kertoo, että hän huomasi heti tilanteen vaikeuden ja ryhtyi toimiin yhdistyksen perustamiseksi. Niin syntyi Hitas-osakkaat ry vuonna 1988, jonka vetäjäksi hän ryhtyi talkootöinä. Osoittautui, että tarvittiin myös puoluepoliittinen yhdistys, joka rinnan asukasyhdistyksen kanssa operoi poliittisten päättäjien suuntaan. Näin syntyi vuonna 1989 Pääkaupungin Kokoomus ry (aiemmin Malminkartanon Kokoomus ry), jonka puheenjohtajana Leppä-aho on toiminut alusta saakka. Hitas demareiden lempilapsi Alkuperäisessä hitasissa sääntely on ikuista ja asunnon reaaliarvo romahtaa käytettäessä hitas-yhtiön yhtiöjärjestykseen otettua lunastus-/myyntihinnan laskentatapaa. Leppä-ahon vetämä Hitas-osakkaat ry vaati asunnon reaaliarvon säilymistä, joka ostajillekin luvataan ja sääntelyn määräaikaisuutta, hitasloukkujen purkamiseksi. Tämä edellytti vaihtoarvon säilyttävää indeksiä, joka on Helsingin vanhojen asuntojen hintaindeksin (ASHI) ja sen käyttöönottoa vaihtoehtoiseksi laskentatavaksi yhtiöjärjestykseen kirjoitetun voimakkaasti leikaavan rakennuskustannusindeksin (RI) rinnalle, sekä kymmenen vuoden määräaikaa säännöstelystä vapautumiselle, kuten tuetuissa aravissa oli. Kovan väännön tuloksena joutui apulaiskaupunginjohtaja Erkki Tuomioja (Sd.) taipumaan ehdottomasta kannastaan, mitään muutoksia ei tehdä, ja vuoden 1989 alusta tuli käyttöön ns. sekaindeksi. Tässä indeksissä on 30% asunnon reaaliarvon säilyttävää AHI:tä ja 70% voimakkaasti leikkaavaa RI:tä. Sääntelylle ei saatu määräaikaa. Tulos oli kuitenkin parannus huonoihin alkuperäisiin ehtoihin verrattuna. Tämä ei kuitenkaan tyydyttänyt Leppä-ahoa, vaan taistelu jatkui. Yhdistys perusti oman lehden, koska mediassa oli esillä vain vasemmiston virallista hitas-totuutta. Leppä-ahosta tuli myös lehden päätoimittaja. Lehti on ilmestynyt vähintäänkin vaalien alla, noin kappaleen painoksen ja jaettu hitasasuntoihin, sekä mm. päättäjille. Leppä-aho tähdentää, että hitas perustuu yksityisoikeudelliseen sopimukseen tontin vuokranneen kaupungin ja taloyhtiön välillä. Koska sopimus on ristiriidassa monien lakien kanssa, pyrki kaupunki saamaan taannehtivan erityislain turvaamaan omat kyseenalaiset toimensa ja hitasin ongelmat. Niinpä eduskunnalla vuonna 1990 säädätettiin laki, joka oli vapaaehtoinen, mutta asettui voimaan automaattisesti, ellei kunta tehnyt vuoden sisällä kielteistä päätöstä. Leppä-ahon mielestä on paradoksi ja kuvaavaa hitasille, että laki on muualla Suomessa voimassa, paitsi Helsingissä, jossa ainoana kuntana on hitas-asuntoja. - Onneksi Helsingin kaupunginvaltuusto teki kokoomuksen johdolla ryhdikkään päätöksen hitas-lain torjumiseksi, huokaa Leppä-aho. Valtuutettuna voi vaikuttaa Pauli Leppä-aho on valittu vuodesta 1988 varavaltuutetuksi, mutta vuonna 2000 hän meni kirkkaasti läpi kaupunginvaltuustoon. Jo aikaisemmin hän oli tehnyt lukuisia kansalais-aloitteita järjestelmän epäkohtien poistamiseksi edellä kerrotuin tuloksin. Lisäksi hän on tutkituttanut järjestelmän laillisuutta mm. lukuisilla kanteluilla eri oikeusviranomaisille. Oikeuskansleri ei halunnut ottaa asiaan kantaa, perustellen hitasin olevan yksityisoikeudellinen sopimus, jonka kiistat tutkitaan alioikeudessa. Valtuutettuna Leppä-aho teki heti kyselyn, aikooko kaupunki ryhtyä hänen aikaisemmin tekemänsä kansalaisaloitteen nojalla korjaamaan järjestelmän epäkohtia. Kaupunki vastasi ei, sillä edellinen valtuusto oli päättänyt asunto-ohjelman mukaan jättää hitasin ennalleen vuoteen Tällöin Leppä-aho teki valtuusto-aloitteen indeksin muuttamisesta ASHI:ksi, sekä säätelyajan 15 vuodeksi. Valtuuston vasemmiston ja vihreiden enemmistö kuitenkin äänesti nurin aloitteen nurin ja ongelmat jatkumaan vielä pari vuotta. Leppä-aho onnistui kuitenkin avaamaan valmistelijoiden silmät hitas-asiassa. Vuoden 2003 aikana valmistui virkamiesten esitys hitas-loukkujen purkamiseksi, mutta seuraavan tehtäväksi jäi tarpeettoman, turhaa kallista byrokratiaa vaativan, hitas-sääntelyn poistaminen kokonaan, tai ainakin sen määräaikaistaminen maksimissaan 15 vuoteen.

7 Syyskuu 2012 HITAS-TORPPARI 7 Erityisen ikävänä koin suuresti arvostamani ylipormestari Raimo Ilaskiven päätyessä vastustajakseni hitas-asioissa.

8 8 HITAS-TORPPARI Syyskuu 2012 vastustuksestamme huolimatta tämä suomen skandaalimaisin laki tehtiin ja on hitas-osakkaiden painajaisena odottamassa valtuuston päätöstä, milloin helsinki ottaa sen käyttöönsä. Silloin menettävät hitas-osakkaat kaiken. ole aktiivinen, tue puolustajiasi ja äänestä oikein! Pauli Leppä-aho oli hitas-lain käsittelyn yhteydessä eduskunnassa kuultavana asiantuntijana, sekä perustuslakivaliokunnassa, että lakivaliokunnassa. Hänellä oli lainopillisena avustajana maan parhaisiin lukeutuva, eduskunnan usein käyttämä huippuasiantuntija professori Eero Routamo Hitas on Pauli Leppäahon intohimo Helsinkiläistä kaupunginvaltuutettua Pauli Leppä-ahoa (kok) kutsutaan myös hitas-tohtoriksi. Hän on ollut Hitas-osakkaat ry:n perustaja puheenjohtaja vuodesta Hitas-osakkaat perustettiin asukkaiden neuvottelukumppaniksi kaupungin kanssa. Sen tehtävänä on sääntöjensä mukaan tehdä kaupungille parannusaloitteita järjestelmään, johon kuuluu tätä nykyä noin asuntoa. Helsingin Kokoomuksen elävä Helsinki -lehden numerossa 4/2003 kerrotaan Leppä-ahon huonoista kokemuksista hitas-asumisesta 1980-luvun puolivälistä: Koti-ikävä sai hänet jättämään korkeakouluinsinöörin virkansa Tukholmassa ja palaamaan kotimaahan. Työpaikka löytyi Malminkartanon hitaslähiöstä, josta sai myös ostaa kalliin hitas-asunnon kaupungin laatu- ja reaaliarvotakuulla. Kun kaksi vuotta oli kulunut, oli asunnon reaaliarvo puoliintunut ja rakentamisen laatukin osoittautunut taloyhtiön puheenjohtajana toimineelle Leppä-aholle luokattomaksi. Leppä-ahon toiminnan tarkoituksena on ollut poistaa hitas-järjestelmän ongelmakohtia. Hänen mielestään hitas sääntely olisi poistettava 15 vuotta vanhemmilta asunnoilta. Käytäntö on osoittanut myös hitas-sääntelyssä, että niin se, kun mikään muukaan pitkäaikainen sääntely ei toimi. Hitas-osakkaat ovat olleet jo neljännesvuosisadan sosialistien koekaniineina, mikä on vaikeuttanut ja pilannut tuhansien perheiden elämää, Leppä-aho linjaa internetsivuillaan. Jussi Vehkasalo, HU

9 Syyskuu 2012 HITAS-TORPPARI 9 Lakiesityksen virheitä ei eduskunnassa vaatimuksestamme huolimatta korjattu! Perustuslain säätämisjärjestyksen vaatiman lain sääti 92 edustajaa, jossa annettiin tontin vuokraajalle oikeus lunastaa asunto itse määräämällään hinnalla! Tämän lain voi valtuusto ottaa milloin tahansa käyttöönsä!

Pääkaupungin kokoomus 20v

Pääkaupungin kokoomus 20v Pääkaupungin kokoomus 20v VALTUUTETUN 515 PALSTA VALTUUTETTU PAULI LEPPÄ-AHO perustaja ja yhdistyksen puheenjohtaja Tunnista Paulin teot! Hitas-osakkaat saivat miljardi, helsinkiläisille tarjolla miljardi

Lisätiedot

Mustamaalattu kohuopettaja liittyy perussuomalaisiin

Mustamaalattu kohuopettaja liittyy perussuomalaisiin 7 / 2013 18. vuosikerta Poliittinen lehti Irtonumero 3,- Perussuomalaiset rp:n äänenkannattaja Mustamaalattu kohuopettaja liittyy perussuomalaisiin Urpilainen pakotti virkamiehet laskemaan väärin Perussuomalaisten

Lisätiedot

Pienasuntoja helsinkiläisille. Oy Helsingin Asuntohankinta Ab. 30 vuotta. Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Oy Helsingin A

Pienasuntoja helsinkiläisille. Oy Helsingin Asuntohankinta Ab. 30 vuotta. Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Oy Helsingin A Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Oy Helsingin A Pienasuntoja helsinkiläisille Oy Helsingin Asuntohankinta Ab 30 vuotta Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Oy Helsingin Asuntohankinta

Lisätiedot

Laitoimme perseen kanteen

Laitoimme perseen kanteen Yläkaupungille kävelykatu Keskustan liikennesuunnitelma valmistui. Uutiset 2 3. JYY ajamaan perustuloa Perustulo jakaa mielipiteitä, mutta ei perinteisten rajojen mukaan. Keskiaukeama. Fresh from the sauna?

Lisätiedot

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto.

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto. Kiinteistö Tammikuu 1/2014 VIESTI MIKKO VIRKAMäKI Taloyhtiöiden alueellinen yhteistyö olisi hieno asia sivu 5 KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. sivut

Lisätiedot

28.8.2013. Keskustelupöytäkirjaan on kirjattu vain ne kaupunginvaltuuston esityslistan asiakohdat, joissa on käytetty puheenvuoro.

28.8.2013. Keskustelupöytäkirjaan on kirjattu vain ne kaupunginvaltuuston esityslistan asiakohdat, joissa on käytetty puheenvuoro. HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE KESKUSTELU- PÖYTÄKIRJA HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO Keskustelupöytäkirja 12 2013 Kokousaika: klo 18.00 20.16 Kokouspaikka: Vanha Raatihuone, Aleksanterinkatu

Lisätiedot

Se on meistä kiinni. Äänestä Metalliliiton vahvoja vaikuttajia.

Se on meistä kiinni. Äänestä Metalliliiton vahvoja vaikuttajia. METALLITYÖNTEKIJÖIDEN LEHTI HELSINKI 1/2008 METALLIN LIITTOKOKOUSVAALIT 2008 Ennakkoäänestys 14. - 28.3.2008 Uurnavaali 6. - 8.4.2008 Se on meistä kiinni. Äänestä Metalliliiton vahvoja vaikuttajia. Pääkirjoitus

Lisätiedot

Mitä kuuluu grynderin vastuulle?

Mitä kuuluu grynderin vastuulle? 3/2007 7. vuosikerta Mitä kuuluu grynderin vastuulle? - Virheiden oltava olemassa jo luovutushetkellä s. 6 Uusi asunto-osakeyhtiölaki valmisteilla s.4 Aaro Paakkola nimitettiin kiinteistöneuvokseksi s.12

Lisätiedot

Hyvää kesää! PERUS- SUOMALAINEN 8-9/2014. uutiset.perussuomalaiset.fi KATSO MYÖS VERKOSTA KIINNOSTAVIMMAT AIHEET!

Hyvää kesää! PERUS- SUOMALAINEN 8-9/2014. uutiset.perussuomalaiset.fi KATSO MYÖS VERKOSTA KIINNOSTAVIMMAT AIHEET! uutiset.perussuomalaiset.fi KATSO MYÖS VERKOSTA KIINNOSTAVIMMAT AIHEET! PERUS- SUOMALAINEN 18. vuosikerta Poliittinen lehti Irtonumero 3,- Perussuomalaiset rp:n äänenkannattaja Hyvää kesää! 8-9/2014 MATIAS

Lisätiedot

Millaisen hallintomallin ja yhteiskunnan sinä loisit, jos voisit aloittaa tyhjältä pöydältä?

Millaisen hallintomallin ja yhteiskunnan sinä loisit, jos voisit aloittaa tyhjältä pöydältä? 1 2 Millaisen hallintomallin ja yhteiskunnan sinä loisit, jos voisit aloittaa tyhjältä pöydältä? ***** Voimakkaampi kuin maailman kaikkien armeijoiden voima on idea, jonka aika on tullut. Victor Hugo Omistettu

Lisätiedot

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta!

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va ikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta

Lisätiedot

Mitä tapahtuu huomenna?

Mitä tapahtuu huomenna? Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Väitekirja 1 Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Sisällysluettelo Esipuhe 5 Mistä oikein on kyse? 6 Mitä sanovat yritykset? 14 Mitä sanovat lobattavat? 16

Lisätiedot

Viisseiska. Luottamusmiesvaalit 1.11. 15.12.2008 Kunnallisvaalit 26.10.2008 Ennakkoäänestys 15. 21.10.2008. Sisällysluettelo

Viisseiska. Luottamusmiesvaalit 1.11. 15.12.2008 Kunnallisvaalit 26.10.2008 Ennakkoäänestys 15. 21.10.2008. Sisällysluettelo Viisseiska Lokakuu 2008 Salon metallityöväenammattiosasto r.y. Someron metallityöväen ammattiosasto r.y. Luottamusmiesvaalit 1.11. 15.12.2008 Kunnallisvaalit 26.10.2008 Ennakkoäänestys 15. 21.10.2008 Sisällysluettelo

Lisätiedot

21. Suomalaista hallintomenettelyä. - Hoviväkeä, Hallinto-oikeus (menettely 29.6.98) hallinto-oikeuden kokoonpano

21. Suomalaista hallintomenettelyä. - Hoviväkeä, Hallinto-oikeus (menettely 29.6.98) hallinto-oikeuden kokoonpano 21. Suomalaista hallintomenettelyä. - Hoviväkeä, Hallinto-oikeus (menettely 29.6.98) hallinto-oikeuden kokoonpano Pos.21.1 Valitus/suullisen käsittelyn määrääminen Olimme valittaneet Uudenmaan lääninoikeuden

Lisätiedot

Omataloyhtiö.fi. Syksy 2011. Julkisivuremontin monet kasvot. Matalaenergiatalot ovat asumisen tulevaisuus. Voiko taloyhtiössäsi olla radonongelma?

Omataloyhtiö.fi. Syksy 2011. Julkisivuremontin monet kasvot. Matalaenergiatalot ovat asumisen tulevaisuus. Voiko taloyhtiössäsi olla radonongelma? Opastaa remontoinnin toteutukseen ja taloyhtiön toimintojen hallintaan. Omataloyhtiö.fi Syksy 2011 Julkisivuremontin monet kasvot Matalaenergiatalot ovat asumisen tulevaisuus Voiko taloyhtiössäsi olla

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

Rauta. Elämme edelleen vientiteollisuudesta VALMETIN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO PERUSTETTU 1940 2 / 28.2.2015

Rauta. Elämme edelleen vientiteollisuudesta VALMETIN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO PERUSTETTU 1940 2 / 28.2.2015 Rauta KOURA 7 4 VALMETIN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO PERUSTETTU 1940 2 / 28.2.2015 Elämme edelleen vientiteollisuudesta 2 RAUTAKOURA 74 OMISSA NIMISSÄ RAUTAKOURA 74 Julkaisija Valmetin metallityöväen

Lisätiedot

Maahanmuutto palvelemaan kansallista etua

Maahanmuutto palvelemaan kansallista etua www.suomenuutiset.fi KATSO MYÖS VERKOSTA KIINNOSTAVIMMAT AIHEET! PERUS- SUOMALAINEN 18. vuosikerta Poliittinen lehti Irtonumero 3,- Perussuomalaiset rp:n äänenkannattaja Mikä ajaa nuoren rikoksen tielle?

Lisätiedot

Veturimiehiä kansanedustajaehdokkaina

Veturimiehiä kansanedustajaehdokkaina 1/2007 Veturimiehiä kansanedustajaehdokkaina Tavoitteena Japanin täsmällisyys? Henkilöliikenteen kilpailun avaaminen takkuilee EU:ssa Vakuutuskassan viimeiset ajat Vuorot ja levot puhuttavat Pääkirjoitus

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

Kirje kansanedustajalle koskien

Kirje kansanedustajalle koskien Hakemisto Kirje kansanedustajalle koskien verkostomarkkinointia Verkostomarkkinoinnin työllistävä vaikutus Perusväitteet Kriteerejäni laittoman pyramidin tavoin toimivalle järjestelmälle Rehellisesti toimivaa

Lisätiedot

Ohjeita bisneksen ostajalle

Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita yritysostoa suunnitteleville uusille yrittäjille TEM/APAKE 2011 Sisällysluettelo Johdanto...3 Miksi ostaa toimiva bisnes...5 Miten löytää sopiva bisnes ostettavaksi...6-7

Lisätiedot

Sisältö. Sisällysluettelo... 3

Sisältö. Sisällysluettelo... 3 AJANKOHTAISTA KIINTEISTÖJURIDIIKASSA 2015 Sisältö s. 6 s. 30 s. 48 Sisällysluettelo.... 3 Toimitusjohtajan tervehdys... 5 Yritysesittely.... 6 Asiantuntijamme kirjoittavat Korjattu kylpyhuone ja putkiremontti...8

Lisätiedot

Jäsentiedote 4/2012 4 2012 1 J

Jäsentiedote 4/2012 4 2012 1 J äsentiedote 4/2012 4 2012 1 Sisältö ärjestö Mahdollisuuksien syksy... 3 Annetaan onnekkaille sattumille tilaisuus... 3 Serendipityä käytännössä... 3 Rakentamisen ennuste on heikentynyt hieman... 5 Varainsiirtoveron

Lisätiedot

Miten edunvalvontaa tulisi kehittää? Missä asioissa toivotte enemmän aktiivisuutta Kiinteistöliitolta ja sen jäsenjärjestöiltä?

Miten edunvalvontaa tulisi kehittää? Missä asioissa toivotte enemmän aktiivisuutta Kiinteistöliitolta ja sen jäsenjärjestöiltä? 2 Taloyhtiön tilinpitäjä tekninenisännöinti tilintarkastaja tilintarkastaja as.oy:ssä TILITOIMISTO Tilitoimisto, kirjanpito -vuokravalvonta Tilitoimiston hoitaja toiminnanjohtaja Toiminnanjohtaja Turvallisuuspäällikkö

Lisätiedot

Rami. press. Raideliikenteeseen. saatava lisää resursseja. Rajajokisopimus. Työttömyys. Uusille urille. Oulun yhteys elintärkeä koko Pohjois-Suomelle

Rami. press. Raideliikenteeseen. saatava lisää resursseja. Rajajokisopimus. Työttömyys. Uusille urille. Oulun yhteys elintärkeä koko Pohjois-Suomelle 1 Rami press Puh. 050-5121 587 raimo.piirainen@eduskunta.fi www.raimopiirainen.net Raimo Piiraisen kuulumiset eduskunnasta Joulukuu 2009 Raideliikenteeseen saatava lisää resursseja Oulun yhteys elintärkeä

Lisätiedot

Jyväskylässä maan kalleinta vettä

Jyväskylässä maan kalleinta vettä Keski-Suomen 4/2013 Jyväskylässä maan kalleinta vettä Neuvontainsinööri aloitti yhdistyksessä Häiriöt aiheuttavat riitoja Keski-Suomen Kiinteistöyhdistyksen jäsenlehti TOTAL Siivouspalvelut TOTAL Turvapalvelut

Lisätiedot

SISARENPOIKA. Paavalin synodi tiedottaa Paulussynoden meddelar 1/2004 SYSTERSONEN

SISARENPOIKA. Paavalin synodi tiedottaa Paulussynoden meddelar 1/2004 SYSTERSONEN SISARENPOIKA Paavalin synodi tiedottaa Paulussynoden meddelar 1/2004 SYSTERSONEN 1 Pääsevätkö naispappeuden hyväksyjät taivaaseen? Juha Muukkonen Pastori, päätoimittaja Tornio Sen, joka tahtoo pelastua,

Lisätiedot

PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 1-2/08 PAINOS 85.000 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA. Valtiovarainministeri Katainen Vantaalla:

PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 1-2/08 PAINOS 85.000 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA. Valtiovarainministeri Katainen Vantaalla: U usiv antaa PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 1-2/08 PAINOS 85.000 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA - Elintaso nousee maailmalla, ihmiset syövät kehittyvissäkin maissa enemmän ja ennen kaikkea syövät enemmän

Lisätiedot

ASUNTOKAUPAN TURVAN KEHITTÄMINEN

ASUNTOKAUPAN TURVAN KEHITTÄMINEN 1/21 ASUNTOKAUPAN TURVAN KEHITTÄMINEN Sisältö I. ASUNTOKAUPAN TURVA - NYKYTILANTEEN ONGELMIA... 2 1. KIINTEISTÖKAUPPARIIDAT... 2 2. ASUNTOKAUPPARIITOJEN ERITYISPIIRTEET... 3 3. KUNTOTARKASTUKSIIN LIITTYVIÄ

Lisätiedot