Hajautettujen energiaratkaisujen liiketoiminta- ja rahoitusmallit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hajautettujen energiaratkaisujen liiketoiminta- ja rahoitusmallit"

Transkriptio

1 Hajautettujen energiaratkaisujen liiketoiminta- ja rahoitusmallit Lähienergiasta palveluliiketoimintaa seminaari Aleksi Lumijärvi GreenStream Network

2 Sisältö Miksi rahoitus on haaste; investointiesteet Tarve ulkopuoliselle rahoitukselle; voittava liiketoimintamalli? Tyypillisiä rahoitusinstrumentteja Tyypillisiä rahoitusrakenteita Sijoittajista ja pääomamarkkinoista Rahoitusrakenne Rahoitusmarkkinat Rahoitusinstrumentti Loppukäyttäjä Ketkä sijoittavat ja miksi? Mitä muita (kilpailevia) sijoituskohteita on tarjolla? Paljonko ja millä aikavälillä rahoitetaan? Tavoitteellinen rahoitusrakenne? Miten tuotto jaetaan ulos? Verotus Hankkeiden kassavirta- ja riskiprofiilit Aikajänne, koko, volatiliteetti jne. Riskien ja tuottojen allokointi Verotus

3 Miksi loppukäyttäjät eivät investoi itse lähienergiaan? 1 Ulkoiset esteet Sisäiset esteet Markkinaesteet Poliittiset ja regulatoriset esteet Teknologiset esteet Energiayhtiöihin liittyvät esteet Pääomamarkkinoihin liittyvät esteet Taloudelliset esteet (strategiset, kaupalliset, rahoitukselliset) Organisatioriset esteet Teknologiset esteet Informaatioesteet Toimintaan / käyttäytymiseen liittyvät esteet On olemassa huomattava potentiaali hankkeita, joiden IRR >10% Pelkästään öljyltä maalämmölle investointipotentiaali pitkälti yli EUR 10mrd Potentiaalia ulkopuolisille rahoitusratkaisuille? Rahoituksen räätälöinti hankkeen kassavirtaprofiilin mukaan Riskiprofiilin räätälöinti asiakkaan ja rahoittajan tarpeiden ja vaatimusten mukaan 1 Cagno et al

4 Kuka vetää hanketta? Riippumaton projektitoimittaja Teknologiayritys Halu kehittää ja toimittaa projekteja Halu myydä teknologiaa Mahdollisesti halu operoida hanketta Mahdollisesti halu jopa toimia energianmyyjänä Riippumaton teknologioista, energiayhtiöistä jne. Rahoituksella voi olla merkittävä lisäarvo Ei halua olla hankkeessa mukana toteutuksen jälkeen Vastuu teknologiasta; takuut, huollot, varaosat Rahoituksella voi olla merkittävä lisäarvo Energiayhtiö Loppukäyttäjä Halu omistaa tuotantoassetteja ja myydä energiaa Erit yritykset, mahdollisesti myös kunnat Usein vahva brändi ja olemassa oleva asiakasrajapinta Kyky ja muut resurssit kehittää hanketta sekä pilkkoa ja johtaa toteutusurakkaa Usein rahoitus ei ole haaste Mahdollisesti jopa kyky osin operoida Rahoituksella ei välttämättä merkittävää lisäarvoa Rahoituksella voi olla merkittävä lisäarvo 4

5 Teknologiayritysvetoinen toimintamalli Kommentit Rahoitusmalli perustuu teknologiayritysten myynti- ja toimituskykyyn Myynti ja hankkeiden toimitus tapahtuu teknologiayritysten toimesta Rahoitus on näille yksi myyntiargumentti myynnissä Rahoittaja on näistä riippumaton ja markkinoi rahoitusta myös suoraan Teknologiatoimittaja tarjoaa normaalin takuun ja huollon Suunnittelu ja asennus joko järjestelmätoimittajan tai tämän alihankkijoiden toimesta Rahoitusyhtiöllä vain vastapuoliriski, ei muita riskejä Rarhoitusyhtiön tulee pystyä tarjoamaan pitkä rahoitussopimus Leasing- ja osamaksukaupparahoitus tod. näk. toimivimmat 5 Energianmyyntimalli haastavampi

6 Riippumattomaan toimittajaan perustuva liiketoimintamalli Kommentteja Itsenäinen hankekehittäjä kokonaistoimittajana Kasvava liiketoimintamalli Suomessa Riippumattomat hankekehittäjät vielä uusia ja pieniä yrityksiä Esim USA:ssa voittava konsepti kiinteistökohtaisten aurinkösähköratkaisujen toimituksissa Sekä leasing-, osamaksu- että energianmyyntimalli vaihtoehtoina Leasing-malli lähes sama kuin teknologiavetoisessa mallissa Energiatehokkuushankkeissa ESCO-rahoitus voi toimia hyvin tässä mallissa Rahoituksen kannalta vastapuoliriskin tulee kohdistua loppukäyttäjään, ei hankekehittäjään 6

7 Liiketoimintamallit USA:n PV-markkinalla Kommentit Markkinajohtajat ovat vertikaalisesti integroituneita Third party ownership (TPO) on Kaliforniassa, Massachusettsissa, Arizonassa ja Coloradossa yli 50% koko kotitalouksien PVmarkkinasta Muissakin osalvatioissa TPO:n markkinaosuus kasvussa Vertikaalisesti integroituneet ovat pärjänneet toistaiseksi parhaiten: SolarCityn ja Vivintin yhteenlaskettu markkinaosuus on yli kolmannes Clean Power Finance on ainoa rahoituksen näkökulmasta lähtevä toimija Myös Sunrunilla rahoitus on bisnesmallin keskiössä Lähde: Greentech Media 2014

8 Esimerkkejä erilaisista rahoitusrakenteista Hanketoimittajavetoinen rakenne Rahastorakenne YieldCo rakenne Projektitoimittaja tai esim. energiayhtiö omistaa hankkeet ja ne ovat suoraan tämän taseessa Vaihtoehtoisesti tämän omistamassa / kontrolloimassa erillisessä yhtiossä Tämä erillinen yhtiö voi periaatteessa olla captive fund, esim Ky-muotoinen rahasto tai YieldCo Vastaa perinteistä energiayhtiön toimintamallia ja rahoitusrakennetta Mahdollisesti myös toimivin ratkaisu riippumattomien projektitoimittajien liiketoiminnan varhaisessa vaiheessa Perinteinen Ky-muotoinen private equity -rahastorakenne Ky-muotoinen veroneutraali yhtiö, johon sijoittajat sijoittavat pääomapanoksen ja osallistuvat hallintoon äänettöminä yhtiömiehinä (limited partners) Rahaston hallinnoija on Oymuotoinen yhtiö, joka toimii Ky:n vastuunalaisena yhtiömiehenä (general partner) Hallinnoiva yhtiö tekee itsenäisesti sijoituspäätöksiä sijoitusstrategian ja rahastosopimuksen puitteissa Haasteena muun muassa Kymallille tyypillinen rajallinen elinikä sekä rajallisemmat rahoitusmahdollisuudet Kuten REIT-rahastot (Orava Oyj) Portfolio toiminnassa olevia hankkeita siiretään yhteen Oymuotoiseen yhtiöön, joka listataan Vain operatiivisia assetteja pitkillä kiinteähiintaisilla myynsisopimuksilla Listauksen tuoma likviditeetti Korkosijoituksen kaltainen matalan riskin kohde; suuri osa tuloksesta osinkoina sijoittajille Esim. USA:ssa uusiutuvan energian YieldCo-osakkeiden tuottovaatimukset liikkuvat noin 3,5-6% välillä Vaatii isoa operatiivista portfoliota: kyseessä uudelleenrahoitusrakenne (ja kasvurahoitusrakenne) 8

9 Tyypilliset rahoitusinstrumentit Energianmyyntimalli Leasing Osamaksukauppa Energiayhtiö tai esim. projektitoimittaja myy hankkeen loppuasiakkaalle kokonaispalvelumallilla; energianmyyntisopimus Asiakas tekee sopimuksen vain energian myyjän kanssa Hankkeen jälkeen asiakas maksaa vain energiasta sisältäen rahoituksen ja muut kulut, ei erikseen rahoituksesta Rahoitusyhtiön vastapuolena on energian myyjä ja rahoitus hinnoitellaan sen vastapuoliriskin mukaan Rahoitus ei ole loppuasiakkaalle näkyvä erillinen hintakomponentti Haastavampi rahoittajan kannalta, houkuttelevampi asiakkaan kannalta(?) Rahoittaja omistaa hankkeen ja vuokraa sitä loppukäyttäjälle Kiinteä kuukausivuokra, yritykselle vähennyskelpoinen kulu Loppukäyttäjälle ei investointia eikä siten rahoitustarvetta tai tasevaikutusta Asiakkaalla ei tulisi olla lunastusvelvollisuutta sopimusjakson lopussa, ja hankkeella tulee olla tällöin merkittävä jäännösarvo Leasingissa siis merkityksellistä jäännösarvoriski ja sen jakaminen Leasingin ja osamaksukaupan välinen ero on liukuva Leasingin kirjapitokäsittely ei selkeää, IFRS:ssä tiukentumaan päin Loppukäyttäjä saa pitkän maksuajan hankkeelle Rahoittaja rahoittaa hankkeen mutta hanke tulee loppukäyttäjän taseeseen Rahoitussopimus näkyy loppukäyttäjällä vastuuna Loppukäyttäjä sitoutuu maksamaan koko investointi-kustannuksen Maksuajan lopussa hanke jää loppuasiakkaalle Osamaksukauppa voi monissa tapauksissa olla leasingia järkevämpi ratkaisu 9

10 Mahdollisia sijoittajia? Yksityishenkilöt Eläkeyhtiöt Suomalaisten kotitalouksien varallisuus on asumisessa sekä erittäin vähäriskisissä kohteissa 1. Omistusasunto 2. Säästötili (suomalaisten yksityishenkilöiden pankkitileillä noin EUR 80mrd!) 3. Määräaikastalletukset 4. Sijoitusasunto (Suomessa noin 140,000 asuntosijoittajaa, sijoitusasuntoja noin 250,000) Osakerahastoihin on virrannut viime aikoina rahaa, koska vähäriskisille kohteille on vaikea saada reaalituottoa Nykyisestä sijoitussalkusta voi kuitenkin olettaa, että vähäriskisemmille reaalista tuottoa tarjoaville kohteile olisi suuri kysyntä, jos sellaisia olisi Henkisesti helppo sijoituskohde Helppo ymmärtää Mielletään intuitiivisesti vähäriskiseksi Kotimaisuus Ympäristömyötäisyys Kansantaloudelliset näkökohdat Eläkeyhtiöiden pitkän aikavälin tuottotavoite 3,5% reallituottoa, tai 5,5% nimellistuottoa Eläkeyhtiöiden nykyiset allokaatiot keskimäärin Osakkeet: 41% Korot: 36% Kiinteistöt: 13% Vaihtoehtoiset: 10% Korkoihin sijoittaminen tällä hetkellä vaikeaa erittäin matalien nimellistuottojen vuoksi Osakepainoa lisätty osittain, koska on pakko Paineita löytää vähäriskistä reaalituottoa Julkista painetta sijoittaa aktiivisemmin kotimaisiin sijoituskohteisiin Henkisesti helppo sijoituskohde Linkittyy sekä fixed income- että kiinteistösijoittamiseen, joissa noin puolet allokaatiosta 10

11 Esimerkkejä vaihtoehtoisista sijoituskohteista Korkorahastot Valtioiden pitkiin joukkovelkakirjoihin sijoittaneiden (Suomessa markkinoitavien) rahastojen keskimääräinen tuotto vuonna 2013 oli <1% Suomen valtion 10v obligaatiokorko on ~2% Luokiteltujen yrityslainojen keskimääräinen tuotto euroalueella vuonna 2013 oli keskimäärin noin 2,5% Kiinteistörahastot Eläkeyhtiöt ovat olleet tyytyväisiä 12-15% OPO-tuottoon (SIPO 7%) Tyypilliset hallinnointipalkkiot 1-1,5% + success fee Kiinteistörahastoihin voi liittyä useita riskejä, joita leasingmallissa ei ole, esimerkiksi Vuokrausasteriski Kiinteistön arvoon liittyvä riski Kiinteistösijoittaminen selkeästi esim. leasing-mallia riskisempi kohde Asuntosijoittaminen Handelsbankenin uusi asuntorahasto Vuoratuotto / kokonaistuotto kiinteiden palkkioiden jälkeen noin 4-7% (esimerkkilaskelma) Hallinnointipalkkio: 2,25%/a + remontointivaraus Success fee: 20%, 5% tuoton ylittävästä osasta Orava Oyj (REIT-rahasto) Kokonaistuottotavoite: 10% Hallinnointipalkkio: 0,6%/a + tekninen ja hallinnollinen isännnöinti & vuokraustoiminnan kulut Success fee: 20%, 6% tuoton ylittävästä osasta Yksittäinen sijoitusasunto Vuokranantajat ry:n ennusteen mukaan sijoitusasunnon arvonnousun huomioiva kokonaistuotto jaksolla on noin 5-7% kaupungista riippuen Vuokranannon kustannukset ja muu vaiva Sijaintiin liittyvä riski Sisältää suhdanneriskiä (asunnon arvo on keskeinen osa tuotto-odotusta), ja tällä hetkellä näkymät ovat epävarmat Asuntosijoittaminen selkeästi esim. leasing-mallia riskisempi kohde 11

12 Yhteenveto ja kokoavia näkökulmia Markkina on uusi, Suomessa ei käytännössä ole merkittäviä olemassa olevia rahoitusmalleja Siksi erilaiset rahoitusratkaisut on nähtävä vain esimerkkeinä mahdollisista rakenteista ja instrumenteista Ulkomailla vertailukelpoisia kohteita, joiden soveltuvuutta tulisi testata Suomessa Alkuvaiheen järjestelyissä liiketoiminnallisen uutuuden ja pienen kokoluokan vuoksi räätälöityjä ratkaisuja Markkinan alkuvaiheessa leasing- ja osamaksukaupparahoitus lienee helpoin myydä rahoitussektorilla Hanketyyppien tulisi olla alussa mahdollisimman yksinkertaisia ja skaalattavia Markkinan kasvaessa ja kehittyessä energanmyyntimallin (energiatehokkuushankkeissa ESCOmallin) hyväksyttävyys paranee ja voidaan toteuttaa monimutkaisempia hankkeita Käyntiinlähdössä esimerkiksi crowdfunding tai pääomasijoittajavetoinen rakenne Kasvuvaiheessa (ja kun portfoliota on olemassa) mahdollisesti erittäin soveltuva sekä eläkeyhtiöille että yksityishenkilöille Portfolion kasvun myötä myös ilmeinen listauskohde; REIT- / YieldCo-malli soveltuisi mainiosti myös lähienergiahankkeisiin 12

13 Beijing office: 北 京 市 东 城 区 劳 动 人 民 文 化 宫 内, 邮 编 Working People's Cultural Palace (Forbidden City), Dong Cheng District, Beijing, China, Helsinki office: Lapinlahdenkatu 3, FI Helsinki, Finland

14 Taustaa Markkinapotentiaali, tarve ja hyödyt Suomessa on noin 220,000 öljylämmitteistä sekä 100,000 varaavaa sähkölämmitteistä pientaloa Lisäksi Suomessa on suuruusluokkaa 60,000 öljylämmitteistä kerrostaloa Lähes kaikissa esimerkiksi maalämpöpumppu olisi tällä hetkellä kilpailukykyinen investointi, jonka sijoitetun pääoman tuotto vaihtelee paljon mutta liikkuu usein laskentatavasta riippuen suuruusluokassa 10% Riskiin nähden tuotto on siis varsin houkutteleva Vuosittain maalämpöpumppujen investointitahti pientaloissa on ollut viime vuosina noin 12,000-15,000 ja kerrostaloissa 1,000-1,500 kappaletta Pientalon maalämpöpumppuinvestointi asennettuna on suuruusluokkaa EUR 15,000-20,000 ja kerrostalossa noin EUR 150, ,000 (kerrostalon koosta riippuen) Teoreettinen investointipotentiaali pelkästään tässä segmentissä siten pitkälti yli EUR 10mrd Vuosittain toteutunut investointitahti on ollut karkeasti arvioiden noin EUR m, ja on trendinomaisesti kasvamaan päin Suomessa kulutetaan lämmitykseen noin miljoona barrelia öljyä vuodessa (10% kaikesta kulutetusta öljystä) Öljy- ja yleisesti tuontienergiariippuvuuden vähentäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ovat keskeisiä kansallisia prioriteetteja, johon lämmityssektorin muutoksella olisi näkyvä vaikutus Muutos olisi lisäksi taloudellisesti perusteltua niin kiinteistöjen omistajille ja käyttäjille kuin valtiollekin Useat kunnalliset energiayhtiöt selvittelevät ja pilotoivat tällä hetkellä hajautetun energian liiketoimintamalleja Nämä mallit eivät toisaalta sovi täysin luontevasti energiayhtiöiden nykyisiin toimintámalleihin, mutta toisaalta ne voisivat luoda täysin uutta markkinapotentiaalia alueilla, joilla kaukolämpö ei ole vaihtoehto 14

15 Haasteet Kotitalouksilla ja asunto-osakeyhtiöillä merkittävä kynnys tehdä hankintapäätöstä Lämmitystapamuutoksiin liittyy asiakkaiden taholla merkittäviä haasteita tietoisuuden, osaamisen sekä rahoituksen suhteen, mikä rajoittaa markkinan kasvua Investointitarve on suhteellisen merkittävä sekä pientalo- ja kerrostalokokoluokassa, mikä muodostaa merkittävän investointiesteen Pientalossa vastaa auton hankintaa, kerrostaloyhtiössä verrattavissa merkittävään saneeraukseen Varsinkin taloyhtiöissä päätöksenteko hankkeen rahoittamisesta muodostaa ratkaisujen toimittajien mukaan merkittävän käytännön esteen myynnille, vaikka hanke sinällään on kannattava Selvittelyn vaatiman työn ja rahoitukseen liittyvän päätöksenteon vuoksi hankkeen toteuttaminen asuntoosakeyhtiöissä vaatii käytännössä innokasta puuhamiestä Taloyhtiöt saavat pitkäaikaista vakuudellista lainaa kuitenkin kohtuullisella, noin 1,5% marginaalilla Neljännes taloyhtiöistä ei kilpailuta lainaa Vaihtoehtoisen rahoittajan neuvotteluvara tältä kannalta kuitenkin rajallinen; voi alkaa nopeasti näyttää kalliilta rahoitukselta, vaikka lämmityskustannus hankkeen myötä kokonaisuutena laskisikin välittömästi Toisaalta laitetoimittajien mahdollisesti järjestämä pankkirahoitus kotitalouksille on laitteen takaisinmaksuaikaan nähden lyhytaikaista ja siten kuormittaa merkittävästi pientaloasukkaiden taloutta (kokonaiskulut kasvavat alussa, säästöt realisoituvat vasta ajan myötä) 15

16 Kannattavuus: esimerkkinä öljyltä maalämmölle siirtyminen Kommentit Diskontatut kassavirrat: 15v IRR noin 14% Lämpöpumppuinvestoinnin tuotto on monissa kohteissa yli 10% Esimerkiksi 15v laskenta-ajalla ja 5% pääomakustannuksella Vuosikustannukseltaan noin 20% edullisempi kuin öljylämmitys Noin 10% edullisempi kuin varaava sähkölämmitys Neuvotteluvaraa loppuasiakkaan kanssa pitäisi olla 7-9% tuottotavoitteeseen pääsemiseksi Laskelmissa öljyn ja sähkön hinta oletettiin vakioksi 15v laskenta-ajalla Käytännössä tähän liittyy suurempi riski: maalämmön muuttuvat kustannukset ovat selvästi alemmat 16

17 Leasing-rahoituksen neuvotteluvara Kommentteja Hankkeen tuottotaso ja lainarahan hinta Kaikki projekti IRR:iä alhaisemmat pääomakustannukset johtavat siihen, että hanke tuottaa asiakkaalle säästöjä heti alusta alkaen, minkä pitää olla toimintamallin tavoitteena Toisesta päästä tarkastellen rahoituksen kustannus ei voine olla selvästi kalliimpaa kuin asiakkaan pankista saama laina, muuten se alkaa näyttää kalliilta Lainan hinta ei tosin ole järkevä vertailukohta; asiakkaalla on aina pääoman tuottovaatimus Tämä ymmärretään yritysasiakkaiden taholla mutta heikommin kotitalousasiakkaiden (ja kuntien) taholla Muita asiaan vaikuttavia tekijöitä Rahoituksen pituus; houkuttelevampi, mitä pidempää rahoitusta pystyy tarjoamaan Palvelun kattavuus; rahoituksen hinta on sitä vähämerkityksisempi, mitä kattavampi palvelu Neuvotteluvara Lainarahan suuruusluokka: As. Oy:nvakuudellisen lainan marginaali noin 1,5% Valtion obligaatiot (riskitön korko) 5v: noin 0,8% -> lainan hinta 1,3% 10v: noin 2,0% -> lainan hinta 3,5% 17 15v: noin 2,5% - lainan hinta 4%

18 HeatSales malli 1: leasing-asiakkaana energiayhtiö Kommentteja Rahoitus on hinnoiteltuna energiapalveluun Enenrgiayhtiö on mallissa johtavassa roolissa Leasing-yhtiö pyrkii tarjoamaan pitkäaikaikaista ja kiinteää hinnoittelua, joka ei ole merkittävästi energiayhtiön SIPOtuottotavoitetta korkeampi tai voi jopa olla tätä matalampi Asiakkaan suuntaan kaikki näyttää samalta kuin esimerkiksi kaukolämmön piirissä Leasing-rahoittaja ei toimi eksklusiivisesti yhden energiayhtiön kanssa vaan tällä voi olla useita asiakkaita ja yhteistyökumppaneita Mikäli yksittäisen energiayhtiön portfolio on riittävän suuri, myös tästä voi luoda oman erillisen YieldCo:n 18

19 HeatSales malli 2: leasing-asiakkaana loppukäyttäjä Kommentteja Rahoitus on asiakkaalle erillinen sopimus ja kustannuserä Rahoittajan vastapuolena on loppukäyttäjä Vastapuoliriski hajautuu mutta samalla vaihtelee rahoitussopimukissa Rahoittajalle haastavampi luottokelpoisuusarviointi Energiayhtiön rooli ja kontrolli pienempi? Alttiimpi kilpailulle? 19

20 HeatSales malli 3: ei erillistä rahoitusratkaisua Kommentteja Asiakas järjestää rahoituksen itse omalla taseellaan Loppukäyttäjä rahoittaa hankkeen itse mutta ostaa energian palveluna Sopii parhaiten tilanteisiin, jossa energiaratkaisu edellyttää aktiivista operointia Ei merkttävää lisäarvoa loppukäyttäjälle, jos energiaratkaisu ei vaadi varsinaista operointia? 20

21 Miksi ulkopuolinen rahoitus? Etuja energiayhtiön näkökulmasta Tarjoaa vakaata, kiinteähintaista ja pitkäaikaista rahoitusta Vapauttaa tasetta muiden assettien rahoittamiseen ja liiketoiminnan kasvuun (core-investoinnit kuten keskitetyt omat CHP-laitokset, mankala-yhtiöt jne.) Sijoitetun pääoman tuoton parantaminen (lisää energianmyyntiä sitomatta pääomia) Uuden liiketoiminnan eristäminen taseesta, (jos esim riski- / tuotto-profiili ei vastaa tavoitteita) 21

22 Liiketoimintamallien eräitä vertailukohtia Adven (Suomi): teollisuuden energia ja kaukolämpö SolarCity (USA): aurinkopaneeleja kiinteistöihin Riippumaton energiantuottaja Keskeinen asiakassegmentti teollisuuslaitosten energiantuotantolaitosten ulkoistaminen Lisäksi kaukolämpöverkkoja Joko olemassa olevan laitoksen osto ja mahdollinen modernisointi, tai vaihtoehtoisesti uusinvestointi asiakkaan tarpeista lähtien Adven tarvittaessa hoitaa kaiken lähtien hankekehityksestä suunnitteluun ja toteutukseen, Se omistaa sekä operoi laitoksia ja myy asiakkaille energiatuotteita pitkäaikaisella sopimuksella Advenin omistaa EQT:n hallinnoima infrastruktuurirahasto EQT:n julkilausuttu oman pääoman tuottotavoite sijoituskohteilleen on early teens HeatSales-mallia voi pitää Advenin kaltaisena toimintamallina mutta pienemmässä kokoluokassa Myy ja toimittaa aurinkopaneelijärjestelmiä asuin-, liike-, teollisuus- sekä julkisiin kiinteistöihin Hoitaa tarvittaessa kaiken luvitustarpeista, mitoituksesta ja suunnittelusta aina toimitukseen ja operointiin asti Kattavat rahoitusvaihtoehdot, asiakas voi joko ostaa järjestelmän suoraan tai käyttää SolarCityn tarjoamia rahoitusvaihtoehtoja SolarLease : järjestelmän toimitus ilmaiseksi, mutta sopimusjakson mittainen kuukausittainen leasing-vuokra SolarPPA : järjstelmän toimitus ilmaiseksi, minkä jälkeen SolarCity laskuttaa sähköstä kiinteää kwh-hintaa kulutuksen mukaan pitkällä sopimuksella Molemmissa vaihtoehdoissa asiakkaan sähkölasku alenee välittömästi SolarCity on listattu Yhdysvalloissa NASDAQ:ssa; pitkien sopimusten diskonttaaminen osakkeen hintaan on nostanut osakkeen hinnan huomattavan korkealle 22

23 YieldCo: kasvava trendi USA:ssa ja UK:ssa USA / Pohjois-Amerikka UK / Eurooppa NRG Yeild (Utility, tuuli ja PV, listattu) Foresight Solar Fund (listattu) Pattern Energy (Utility, tuuli ja PV, listattu) SunEdison (Utility, PV, listautumassa) Abengoa (useita teknologioita, listautumassa) SolarCity (PV installer) Kilowatt Financial (PV installer) SunPower (PV installer) SunRun (PV installer) Solarcentury (PV installer) Ingenious Clean Energy Income Fund (listattu) Greencoat UK Wind (listattu) TRIG (listattu) Bluefield Solar Income Fund (listattu) John Laing Environmental (listautumassa) NextEnergy Solar (listautumassa) Photon European Solar Holdings (NL, listautumassa) Vivint (PV installer) OneRoof (PV installer) Enbridge (Kanada, Infra Fund, listattu) Euroopassa Clean Energy sekorin listauksissa YieldCo:t dominoivat; vuonna % IPOvolyymistä näihin (EUR 1.5bn), kok. EUR 2.1bn) USA:ssa YieldCo-markkina on energiayhtiövetoisempi: energiantuottajat ja myyjät uudelleenrahoittavat portfolioitaan vapauttaakseen pääomia Euroopassa YieldCo-markkina on rahastovetoisempi: fund managerit listaavat rahastojaan 23

24 Jatkoselvitystarpeet rahoitusinstrumentin konseptoimiseksi 1. Asiakaskiinnostuksen tarkempi selvittäminen Yhdessä energiayhtiön kanssa Mieluiten asiakastutkimus, jopa koemarkkinointi 2. Liiketoimintamalli energiayhtiön kanssa Vastapuolikysymykset Operatiivisten vastuiden määrittäminen Hanketyyppien spesifiointi ja mallinnus Energiapalvelun hinnoittelu, ml. rahoitus Volyymitavoitteiden määrittäminen 3. Rahoituksen iiketoimintamallin ja juridisen muodon selvittäminen Rahasto- vai yritystoimintamallinen Open vs closed end fund; likviditeetti Voitonjako Edellisiin liittyvät veronäkökohdat Regulaatio ja mahdollinen lisenssitarve Benchmark kansainvälisiin referensseihin 4. Rahoitusmallin, tarvittavien resurssien ja kustannusten tarkempi selvittäminen ja budjetointi; mallinnus Tarvittavat henkilöresurssit Myynti ja markkinointi, sopimusprosessi Luottokelpoisuuspäätösten automatisointi Laskutus ja maksuseuranta Kassavirtamallinnus ja rahoituksen hallinnoinnin hinnoittelu Benchmark kansavinälisiin referensseihin 5. Sijoittajakiinnostuksen tarkempi selvittäminen Sijotusmuistion (luonnoksen) laatiminen Alustava road show; testing the waters Kohderyhmät: Eläkeyhtiöt Varainhoitoyhtiöt ja pankkiiriliikkeet (yksityishenkilöperspektiivi) Ulkomaiset relevantit rahastot Mahdollisesti family officet 24

25 Alustavia ajatuksia toimintamallista energiayhtiön kanssa Rahoituksen hinnoittelu Operatiivisia kysymyksiä 25 Leasing-rahoituksen hinta riippuu huomattavassa määrin ainakin kolmesta asiasta Vastapuoli: energiayhtiön, asunto-osakeyhtiön tai teollisuusyrityksen vastapuoliriskiin voi liittyä uesiden prosenttiyksiköiden hintaero Leasingin kannalta sekä sopimus energiayhtiön että loppuasiakkaan kanssa periaatteessa molemmat ok Sopimuksen pituus: voi vaikuttaa hinnoitteluun ainakin suuruusluokkaa 2%-yks. Teknologiaratkaisu: mitä uudempi ja aktiivisempaa operointia vaativa teknologia, sitä suurempi hinta (vaikka leasing-sopimus ei ottaisikaan operatiivista riskiä) Karkeasti ottaen pitkän (10+v) leasing-rahoituksen hinnan pitäisi olla suuruusluokkaa 8% riippuen yllä mainituista seikoista Mikäli vastapuolena on esimerkiksi pkteollisuusyritys, hinta voi olla selvästi suurempikin Keskeinen selvitettävä asia liiketoimintamallissa on huolto ja tekniset takuut Monissa tapauksissa teknologiatoimittaja ei pysty tarjoamaan riittävän pitkää huoltoa ja takuuta Leasing-rahoittaja voi periaatteessa siirtää vastuun asiakkaalle, jos tämä suostuu siihen Energiayhtiö ei kuitenkaan lämmönmyyjänä pysty sivuuttamaan tätä kysymystä, oli leasing-rahoitus sitten asiakkaan tai energiayhtiön kanssa Esimerkiksi maalämmölle kuitenkin pystyy ostamaan nykyisin vakuutuksia, ja toisaalta pisimmät laitetoimittajan takuut ovat jo nyt 10v mittaisia Leasing-rahoittaja ei osallistu millään tavalla hankkeen toteutukseen tai operointiin Tekniset ja operatiiviset vastuut pystyttävä jakamaan energiayhtiön, asiakkaan, teknologiatoimittan, mahd polttoainetoimittajan sekä vakuutusyhtiön kesken Leasing-rahoittajalla vain vastapuoliriski Näin mahdollistetaan kilpailukykyinen rahoituksen hinta

Kuntien rahoitusvaihtoehdot katuvalaistuksen uusimisessa. Juha-Pekka Ketola

Kuntien rahoitusvaihtoehdot katuvalaistuksen uusimisessa. Juha-Pekka Ketola Kuntien rahoitusvaihtoehdot katuvalaistuksen uusimisessa Juha-Pekka Ketola Kuntarahoitus lyhyesti Kuntarahoitus tarjoaa rahoituspalveluita kuntasektorin investointeihin ja valtion tukemaan asuntotuotantoon

Lisätiedot

OMISTAJUUS KUULUU KAIKILLE J U H AN I E L O M AA, TO I M I T U S J O H TAJ A

OMISTAJUUS KUULUU KAIKILLE J U H AN I E L O M AA, TO I M I T U S J O H TAJ A OMISTAJUUS KUULUU KAIKILLE J U H AN I E L O M AA, TO I M I T U S J O H TAJ A TAALERI MONIPUOLINEN FINANSSITALO Taaleri on Helsingin pörssiin listattu kasvava suomalainen varainhoitoa ja rahoitusta tarjoava

Lisätiedot

Omistajanvaihdos on kahden kauppa

Omistajanvaihdos on kahden kauppa Omistajanvaihdos on kahden kauppa Erkki Soppela, Advance Team Oy Omistajanvaihdostilaisuus Vantaa 5.10.2016 Advance Team Oy Huippuosaava yritysvälittäjä Toiminut 19 vuotta Yrityskauppoja 200+ kpl Sukupolvenvaihdossuunnitelmia

Lisätiedot

Kuntien toimitilojen hallinta ja omistamisen vaihtoehdot. Riku Tolvanen

Kuntien toimitilojen hallinta ja omistamisen vaihtoehdot. Riku Tolvanen 20.6.2016 Liite kaupunginhallituksen suunnittelukokouksen esityslistaan 20.6.2016 asiaan 1847/2016. Kuntien toimitilojen hallinta ja omistamisen vaihtoehdot Riku Tolvanen 14.3.2016 Agenda 1. Toimitilahankkeen

Lisätiedot

!!!Investors House Oyj!!!!Toimitusjohtaja Petri Roininen!

!!!Investors House Oyj!!!!Toimitusjohtaja Petri Roininen! Osavuosikatsaus 1-3/2016 Investors House Oyj Toimitusjohtaja Petri Roininen Toimintaympäristöstä Suomen talous ja asuntojen hinnat polkivat paikallaan Matala korkotaso poikkeuksellinen + rahan kohtuullinen

Lisätiedot

RAHOITUS JA RISKINHALLINTA

RAHOITUS JA RISKINHALLINTA RAHOITUS JA RISKINHALLINTA Opintojaksosuunnitelma deadlines 2.9. 9.9. 30.9. 12.11. 2.12. Kohdeyritysvaraus Rahan sitoutuminen yritystoiminnassa käyttöomaisuuteen ja käyttöpääomaan pohdinta Case Rahoitustilanne

Lisätiedot

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna:

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Energiayrityskanta käsittää vain itsenäisiä, voittoa tavoittelevia energiayhtiöitä ja konserneja. Yksittäisiä yrityksiä tarkastellessa kaikki luvut

Lisätiedot

Ratkaisuja: auringosta ja rahasta. Jouni Juntunen Tutkijatohtori

Ratkaisuja: auringosta ja rahasta. Jouni Juntunen Tutkijatohtori Ratkaisuja: auringosta ja rahasta Jouni Juntunen Tutkijatohtori 1. Aurinkoteknologiasta 1. Teknologia Perusratkaisut Aurinkosähkö Aurinkolämpö 3 1. Teknologia Esteettisempi ratkaisu 16.2.2016 4 2. Rahasta

Lisätiedot

Investointien rahoituksen perusteita

Investointien rahoituksen perusteita Investointien rahoituksen perusteita Ismo Vuorinen yliopettaja (laskentatoimi ja rahoitus) Investointien suunnittelu ja rahoitus -opintojakso Hämeenlinna, kevät 2010! "" # $ % $$& 20042010 Ismo Vuorinen

Lisätiedot

Asiantuntijaseminaari Kuluttajatutkimuskeskuksessa Energiatehokkuuden rahoitus pientaloissa

Asiantuntijaseminaari Kuluttajatutkimuskeskuksessa Energiatehokkuuden rahoitus pientaloissa Asiantuntijaseminaari Kuluttajatutkimuskeskuksessa 2.11.29 Energiatehokkuuden rahoitus pientaloissa Finanssisektorin puheenvuoro: Kaija Erjanti, Finanssialan Keskusliitto Alustuksen teemat > Asuntorahoituksesta

Lisätiedot

Finnpartnershipin ja Finnfundin pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus cleantech-alueella

Finnpartnershipin ja Finnfundin pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus cleantech-alueella Finnpartnershipin ja Finnfundin pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus cleantech-alueella Finnpartnershipin ja Finnfundin kohdemaat 2 Finnpartnership lyhyesti Ulkoasiainministeriön rahoittama liikekumppanuusohjelma

Lisätiedot

Asuntosijoittaminen Suomessa mistä on tultu ja minne ollaan menossa?

Asuntosijoittaminen Suomessa mistä on tultu ja minne ollaan menossa? Asuntosijoittaminen Suomessa mistä on tultu ja minne ollaan menossa? Investors House Oyj Toimitusjohtaja Petri Roininen Taustaksi - Investors House Oyj sijoituskohteena Pörssin päälistalla noteerattu asuntosijoitusyhtiö,

Lisätiedot

Koulurahasto. Reijo Tuori Rahoitusjohtaja

Koulurahasto. Reijo Tuori Rahoitusjohtaja Koulurahasto Reijo Tuori Rahoitusjohtaja 26.03.2015 Lähtökohta Espoo ollut yhteydessä 12 eri palveluntarjoajaan, joista tavattu yksi eläkelaitos, neljä varainhoitoyhtiötä, kaksi pankkia, yksi kiinteistösijoitusyhtiö

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Investors House Oyj tuottoa ilman välikäsiä TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2016 13.2.2016 Toimitusjohtaja Petri Roininen Investors House Oyj tarkoitus tuottaa voittoa osakkeenomistajille Strategisena tavoitteena osakkaan

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

OKO. I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät

OKO. I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Yhtiökokous 31.3.2004 I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin

Lisätiedot

Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta. Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito

Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta. Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito 3.9.2016 Sisältö Metsä sijoituskohteena: hyvät puolet ja riskit Eri sijoitusvaihtoehdot ja niiden pääpiirteet

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd

PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd Yrityksen rahoituslähteet 1. Oman pääomanehtoinen rahoitus Tulorahoitus Osakepääoman korotukset 2. Vieraan pääomanehtoinen

Lisätiedot

Kaukolämmöstä maalämpöön - taloyhtiön näkökulma. Jari Kajas hallituksen puheenjohtaja Asunto Oy Kivelänkatu 1b

Kaukolämmöstä maalämpöön - taloyhtiön näkökulma. Jari Kajas hallituksen puheenjohtaja Asunto Oy Kivelänkatu 1b Kaukolämmöstä maalämpöön - taloyhtiön näkökulma Jari Kajas hallituksen puheenjohtaja Asunto Oy Kivelänkatu 1b MIKSI MAALÄMPÖ? 1. KAUKOLÄMMÖN JAKOKESKUS TULI IKÄNSÄ (22 V) PUOLESTA UUSITTAVAKSI MIKSI

Lisätiedot

Venäjän osakemarkkinoiden näkymät vuodelle 2012

Venäjän osakemarkkinoiden näkymät vuodelle 2012 Venäjän osakemarkkinoiden näkymät vuodelle 2012 Petri Pöllänen salkunhoitaja Sijoitus Invest 16.11.2011 UB konserni Perustettu vuonna 1986 Kotimainen, pankkiryhmistä riippumaton avainhenkilöiden omistama

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja Hannu Puhakka 16.5.2016 2 [pvm] 3 [pvm] Pk-rahoituksen painopistealueet - yritysten yleisimmät muutostilanteet ja niihin liittyvät rahoitustarpeet Yrityksen

Lisätiedot

Jäävuoremme sulavat. Voimmeko rakentajana vaikuttaa?

Jäävuoremme sulavat. Voimmeko rakentajana vaikuttaa? Jäävuoremme sulavat. Voimmeko rakentajana vaikuttaa? Tero Kiviniemi DI, Executive MBA Toimialajohtaja Suomen rakentamispalvelut 9.9.2010 1 Energia ja ympäristö Globaali megatrendi Kansainväliset ja EU-tasoiset

Lisätiedot

Riski ja velkaantuminen

Riski ja velkaantuminen Riski ja velkaantuminen TU-C1030 Laskelmat liiketoiminnan päätösten tukena Luento 28.1.2016 I vaiheen luentokokonaisuus INVESTOINNIN KANNATTAVUUS YRITYKSEN KANNATTAVUUS 1. Vapaa rahavirta (FCF) 2. Rahavirtojen

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin

SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin Pörssinoteerattu rahasto eli ETF (Exchange-Traded Fund) on rahasto, jolla voidaan käydä kauppaa pörssissä. ETF:ien avulla yksityissijoittajalla on mahdollisuus sijoittaa

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

Sään ja ympäristön havainnoilla parempaan huomiseen

Sään ja ympäristön havainnoilla parempaan huomiseen Sään ja ympäristön havainnoilla parempaan huomiseen Toimitusjohtaja Kjell Forsén Page 2 1 Johtava yritys ympäristönmittauksessa Perustettu 1936 Kaksi liiketoiminta-aluetta: Weather ja Controlled Environment

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-3/2014 1 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 2 5 Toimintaympäristö Toimintaympäristö

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009 Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009 1.1.-30.6.2009 lyhyesti Yhtiön maksutulo kasvoi reilulla 8 %:lla viime vuoteen verrattuna Sijoitukset tuottivat 3,3 % Listatut osakkeet 24,3 % Kiinteistösijoitukset

Lisätiedot

eq Oyj Janne Larma Nordnet

eq Oyj Janne Larma Nordnet eq Oyj Janne Larma Nordnet - 21.1.2016 eq Täyden palvelun varainhoitaja ja corporate finance-talo Varainhoito Corporate Finance Sijoitukset Täyden palvelun varainhoitaja Sijoitusrahastot Private Equity

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Cargotec Varsinainen yhtiökokous

Cargotec Varsinainen yhtiökokous Cargotec Varsinainen yhtiökokous 22.3.2016 Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen 22.3.2016 2 Yhtiökokous Cargotecin vuosi 2015 Onnistumiset Selkeä kannattavuuden paraneminen Kalmarissa ja Hiabissa Kannattavin

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 1-6/2016

Puolivuosikatsaus 1-6/2016 Puolivuosikatsaus 1-6/2016 Investors House Oyj Toimitusjohtaja Petri Roininen 25.8.2016 Pörssitalo Näkökohtia toimintaympäristöstä EKP:n toimet, rahan matala korkotaso+kohtuullinen saatavuus Kiinteistökaupan

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011 Vakuutusliike Ajattelemme eteenpäin Vakuutusliike avainluvut 1-9/2011 1-9/2010 2010 Vakuutusmaksutulo, milj. 315,2 280,3 380,4 TyEL-palkkasumma, milj. 1 528,9

Lisätiedot

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja Evli Pankki Oyj Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja 31.8.2016 Evli on sijoittamiseen erikoistunut yksityispankki, joka auttaa yksityishenkilöitä ja yhteisöjä kasvattamaan varallisuuttaan. Evli pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Juho Erkheikki Talousviestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö Sijoitus Invest 2015 11.11.2015 Ahlstrom tänään Korkealaatuisia kuitupohjaisia materiaaleja valmistava

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Rahastoyhtiö JOM Rahastoyhtiö Oy on Suomeen rekisteröity Aasian osakemarkkinoihin erikoistunut rahastoyhtiö. Hallinnoimme kahta aktiivisesti suoraan osakemarkkinoille

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014 Ahlstrom Tammi-syyskuu 214 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Helsinki 24.1.214 Sisältö Heinä-syyskuu 214 Kulujen sopeuttamisohjelma Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut

Lisätiedot

Sijoittaja- ja analyytikkotapaaminen

Sijoittaja- ja analyytikkotapaaminen Sijoittaja- ja analyytikkotapaaminen Wulff-Yhtiöt - markkinajohtaja Suomessa 2009 myynti tuotteet toimisto atk-oheis yritysimago NASDAQ OMX alkaen 2000 WUF1V ainoa toimistomaailman alan listattu yritys

Lisätiedot

Aurinkoenergia Suomessa

Aurinkoenergia Suomessa Tampere Aurinkoenergia Suomessa 05.10.2016 Jarno Kuokkanen Sundial Finland Oy Aurinkoteknillinen yhdistys Ry Aurinkoenergian termit Aurinkolämpö (ST) Aurinkokeräin Tuottaa lämpöä Lämpöenergia, käyttövesi,

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 7 Rakentaminen Kauppa 14 1 16 16 Palvelut 9 61 Muut 1 3 1 2 3 4 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 216

Lisätiedot

Kannattavasti kasvava YIT

Kannattavasti kasvava YIT 1 14.11. 2007 YIT OYJ Kannattavasti kasvava YIT Sijoitus - Invest 14.11.2007 klo 11.30-11.50 Konsernijohtaja Hannu Leinonen 15.11.2007 klo 15.30-15.50 Varatoimitusjohtaja Sakari Toikkanen 2 14.11. 2007

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma?

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? Tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan (TKI) ja osaamisen hallinto kiinteistö- ja rakennusalalla VTV:n työpaja, Helsinki, 11.4.2013

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus.

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Miksi osakeyhtiötä verotetaan? Fiskaalisen tavoitteen tehokkaampi toteutuminen Veropohjan laajuus

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Turun asukasluku

Turun asukasluku Nyt tuli tarjolle hyvätuottoinen viiden kerrostalokaksion kokonaisuus Turusta! Kyseessä on suuri 92 asunnon 1970-luvulla rakennettu taloyhtiö, joka sijaitsee n. 6,0km päässä Turun keskustasta Lausteen

Lisätiedot

Turun rooli ja asema Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoilla

Turun rooli ja asema Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoilla Turun rooli ja asema Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoilla Lounais-Suomen Rakennuspäivä 10.2.2017 Hanna Kaleva Esityksen sisältö Kiinteistömarkkinat kasvussa: Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoiden rakenne

Lisätiedot

Tiehallinto Parainen - Nauvo yhteysvälin kannattavuus eri vaihtoehdoilla. Raportti 10.12.2008

Tiehallinto Parainen - Nauvo yhteysvälin kannattavuus eri vaihtoehdoilla. Raportti 10.12.2008 Tiehallinto Parainen - Nauvo yhteysvälin kannattavuus eri vaihtoehdoilla Raportti 10.12.2008 Sisällysluettelo 1.Johdanto 2.Yhteenveto 3.Tunnelivaihtoehdon kuvaus 4.Siltavaihtoehdon kuvaus 5.Lauttavaihtoehdon

Lisätiedot

Älä tee näin x 10... Fisher nyt... Helsingin kovimmat kasvajat... Osinkoaristokraatteja New Yorkista... Kasvu ja Gordonin kaava... Burton G.

Älä tee näin x 10... Fisher nyt... Helsingin kovimmat kasvajat... Osinkoaristokraatteja New Yorkista... Kasvu ja Gordonin kaava... Burton G. Sisältö Esipuhe... Alkusanat... Benjamin Graham Osta halvalla!... Omaperäisyydellä tuottoihin... Sijoittaminen vastaan spekulaatio... Defensiivinen sijoittaja... Tarmokas sijoittaja... Suhteellisen epäsuositut

Lisätiedot

KOTITALOUKSIEN SÄÄSTÄMISTUTKIMUS 2006. Kotitalouksien säästämistutkimus 2006 1

KOTITALOUKSIEN SÄÄSTÄMISTUTKIMUS 2006. Kotitalouksien säästämistutkimus 2006 1 KOTITALOUKSIEN SÄÄSTÄMISTUTKIMUS 2006 Kotitalouksien säästämistutkimus 2006 1 Arvopaperien omistaminen 2006 ( suomalaisista talouksista) (kohderyhmä 18-69 vuotiaat yks.hlöt) (n=1002) Omistaa arvopapereita

Lisätiedot

Aktiivista omistajuutta vai varallisuutta kasvattavaa varainhoitoa - uuden säätiölain mahdollisuudet

Aktiivista omistajuutta vai varallisuutta kasvattavaa varainhoitoa - uuden säätiölain mahdollisuudet Aktiivista omistajuutta vai varallisuutta kasvattavaa varainhoitoa - uuden säätiölain mahdollisuudet - Juha Viertola Oikeustieteen lisensiaatti 12.1. SÄÄTIÖN VARAT ON SIJOITETTAVA VARMALLA JA TULOA TUOTTAVALLA

Lisätiedot

RAHA, RAHOITUSMARKKINAT JA RAHAPOLITIIKKA. Rahoitusmarkkinat välittävät rahoitusta

RAHA, RAHOITUSMARKKINAT JA RAHAPOLITIIKKA. Rahoitusmarkkinat välittävät rahoitusta RAHA, RAHOITUSMARKKINAT JA RAHAPOLITIIKKA Rahoitusmarkkinat välittävät rahoitusta välittää säästöjä luotoiksi (pankit) tarjoaa säästöille sijoituskohteita lisäksi pankit hoitavat maksuliikenteen Rahan

Lisätiedot

Rakennusten energiahuollon ja lämmityksen uusia liiketoimintamahdollisuuksia

Rakennusten energiahuollon ja lämmityksen uusia liiketoimintamahdollisuuksia Rakennusten energiahuollon ja lämmityksen uusia liiketoimintamahdollisuuksia Rakennusten energiaseminaari 8.10.2015 Raimo Lovio Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Esityksen sisältö Energiatehokkuuden parantaminen

Lisätiedot

terveyspalveluyritysten rahoittajana Hanna Koponen Rahoituspäällikkö Finnvera Oyj

terveyspalveluyritysten rahoittajana Hanna Koponen Rahoituspäällikkö Finnvera Oyj Finnvera sosiaali- ja terveyspalveluyritysten rahoittajana 2.2.20112 2011 Hanna Koponen Rahoituspäällikkö Finnvera Oyj Finnveran rooli sosiaalipalvelualan rahoittajana 2 Vahva rooli alusta saakka 90-luvun

Lisätiedot

Pääomamarkkinaunioni: Miten näkyy sijoittajalle vai näkyykö?

Pääomamarkkinaunioni: Miten näkyy sijoittajalle vai näkyykö? Pääomamarkkinaunioni: Miten näkyy sijoittajalle vai näkyykö? Studia Monetaria 6.10.2015 Pääomamarkkinaunionin taustatekijöitä Pääomamarkkinaunioni mitä se on ja mitä se ei ole Pääomamarkkinaunionin keskeinen

Lisätiedot

Asiakkaalle tuotettu arvo

Asiakkaalle tuotettu arvo St1 Lähienergia Suunnittelee ja toteuttaa paikallisiin uusiutuviin energialähteisiin perustuvia lämpölaitoksia kokoluokaltaan 22 1000 kw energialaitosten toimitukset avaimet käteen -periaatteella, elinkaarimallilla

Lisätiedot

Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009

Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009 Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009 Sisältö Kemira lyhyesti Tärkeimmät tapahtumat huhti kesäkuussa Segmenttien tärkeimmät tapahtumat huhti

Lisätiedot

UNIFUND JYVÄSKYLÄ OY:N SIJOITUSSTRATEGIA

UNIFUND JYVÄSKYLÄ OY:N SIJOITUSSTRATEGIA UNIFUND JYVÄSKYLÄ OY:N SIJOITUSSTRATEGIA Yliopiston hallituksen kokous 18.10.2016. Unifund Jyväskylä Oy:n sijoitusstrategia. Jyväskylän yliopiston hallitus 18.10.2016. SIJOITUSTRATEGIA Unifund Jyväskylä

Lisätiedot

Comptel Corporation

Comptel Corporation Tähän esitykseen sisältyy nykytilanteeseen perustuvia, tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja, jotka sisältävät erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä. Tässä esityksessä annetaan ainoastaan tiivistelmä

Lisätiedot

Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Korkosijoitukset Korkosijoituksiin luokitellaan mm. pankkitalletukset, rahamarkkinasijoitukset,

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

Digian kasvu jatkui, merkittäviä askeleita strategian toteuttamiseksi

Digian kasvu jatkui, merkittäviä askeleita strategian toteuttamiseksi Digian kasvu jatkui, merkittäviä askeleita strategian toteuttamiseksi Digia Oyj osavuosikatsaus Q3 2016 Timo Levoranta 28.10.2016 Tammi-syyskuun pääkohdat + 8,7 % liikevaihdon kasvu 6,1 % liikevoittomarginaali

Lisätiedot

Aloittavan Yrityksen Rahoitus Startian aamiastilaisuus

Aloittavan Yrityksen Rahoitus Startian aamiastilaisuus Aloittavan Yrityksen Rahoitus Startian aamiastilaisuus Suvi Kankaanpää, Yrityksen pankkineuvoja 25.11.2016 Yritysten rahoitusmuodot Yritysten rahoitusmuodot Rahoitusmuoto asiakkaan tarpeen mukaan Kertaluontoinen

Lisätiedot

Aurinkosähköä Iso-Roballe 15.2.2016

Aurinkosähköä Iso-Roballe 15.2.2016 Aurinkosähköä Iso-Roballe 15.2.2016 Janne Käpylehto Energia-asiantuntija, tietokirjailija Dodo RY janne.kapylehto@gmail.com Sisältö Yleistä aurinkosähköstä, kytkennät, hintakehitys Taloudelliset mallinnukset

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2007 TULOSPRESENTAATIO OLE JOHANSSON, KONSERNIJOHTAJA

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2007 TULOSPRESENTAATIO OLE JOHANSSON, KONSERNIJOHTAJA WÄRTSILÄ OYJ ABP 27 TULOSPRESENTAATIO OLE JOHANSSON, KONSERNIJOHTAJA 5.2.28 1 Wärtsilä Keskeistä Vuoden 27 tilauskertymä kasvoi vahvasti. Hyvä kysyntä jatkuu vuoden 28 ensimmäisellä puoliskolla Liikevaihto

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- ANALYYSI JUHA-PEKKA KALLUNKI

TILINPÄÄTÖS- ANALYYSI JUHA-PEKKA KALLUNKI TILINPÄÄTÖS- ANALYYSI JUHA-PEKKA KALLUNKI TALENTUM HELSINKI 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Juha-Pekka Kallunki Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi ja taitto: Lapine Oy ISBN 978-952-14-2195-2

Lisätiedot

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003 Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 23 Liiketoiminnan fokus 23 Kannattavuus Taseen ja maksuvalmiuden vahvistaminen Kohdennetut yritysostot (lähipalvelut, markkina-asema, teknologia tietotaito) Global Network

Lisätiedot

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015 Metsä Board Financial 215 Tilinpäätöstiedote statements review 215 Vuoden 215 kohokohdat Kartonkien toimitusmäärät kasvoivat 12 % verrattuna vuoteen 214 Liikevoitto parani 32 % Vahva liiketoiminnan kassavirta

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita 3 BLOGI Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita

Lisätiedot

Aluekehityshankkeiden rahoitettavuus ja taloudellinen kannattavuus

Aluekehityshankkeiden rahoitettavuus ja taloudellinen kannattavuus Aluekehityshankkeiden rahoitettavuus ja taloudellinen kannattavuus Aluekehittämisen taloudellinen tarkastelu Lähtökohdat ja riskit KUNNAN RISKIT ALUEKEHITYSHANKKEISSA Kunnalla on yleensä merkittävä riski

Lisätiedot

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Keskinäisten kiinteistöyhtiöiden taloudellinen mallinnus 2.3.2016 Johdanto Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy ( Inspira ) on tehnyt Porvoon kaupungin toimeksiannosta

Lisätiedot

TEHOA KÄYTTÖPÄÄOMAN- JA KASSANHALLINTAAN - CASE PAROC. Joakim Flinck

TEHOA KÄYTTÖPÄÄOMAN- JA KASSANHALLINTAAN - CASE PAROC. Joakim Flinck TEHOA KÄYTTÖPÄÄOMAN- JA KASSANHALLINTAAN - CASE PAROC Joakim Flinck 6.10.2015 Paroc Group lyhyesti Pohjoismaissa markkinajohtaja rakennuseristeissä, teknisissä eristeissä ja rakennuselementeissä Euroopan

Lisätiedot

Pienen kokoluokan kaasutustekniikoiden liiketoiminnan edellytykset kehittyvien maiden markkinoilla

Pienen kokoluokan kaasutustekniikoiden liiketoiminnan edellytykset kehittyvien maiden markkinoilla Pienen kokoluokan kaasutustekniikoiden liiketoiminnan edellytykset kehittyvien maiden markkinoilla Pikokaasu loppuseminaari 13 kesäkuuta 2013 Tatu Lyytinen VTT Teknologian Tutkimuskeskus 2 Tatu Lyytinen

Lisätiedot

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2012 19.7.2012 Toimintaympäristö jatkui haasteellisena Pohjoismaat Sähkönkulutus Pohjoismaissa viime vuoden tasolla teollisen kulutuksen laskusta huolimatta Pohjoismaiset

Lisätiedot

Euroopan Investointiohjelma

Euroopan Investointiohjelma Euroopan Investointiohjelma Oulu 2.11.2015 Euroopan komission Suomen-edustusto Vesa-Pekka Poutanen Vuotuinen kasvuselvitys 2015 Talouspolitiikan kolme toisiaan tukevaa perustekijää: INVESTOINNIT (alkusysäys

Lisätiedot

Edistyksellisiä teknologiaratkaisuja ja palveluja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen

Edistyksellisiä teknologiaratkaisuja ja palveluja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen Edistyksellisiä teknologiaratkaisuja ja palveluja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen Pörssisäätiön Pörssi-illat Kevät 2015 Mikko Puolakka, Chief Financial Officer Outotec lyhyesti Liikevaihto 1,4

Lisätiedot

Eduskunnan talousvaliokunta 5.2.2016 Hallitusneuvos Kari Parkkonen

Eduskunnan talousvaliokunta 5.2.2016 Hallitusneuvos Kari Parkkonen HE 144/2015 vp laeiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain, valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 8 a :n sekä valtion vientitakuista annetun lain 10

Lisätiedot

Yhteenveto selvityksestä päästökaupan markkinavakausvarannon vaikutuksista sähkön tukkuhintaan

Yhteenveto selvityksestä päästökaupan markkinavakausvarannon vaikutuksista sähkön tukkuhintaan Yhteenveto selvityksestä päästökaupan markkinavakausvarannon vaikutuksista sähkön tukkuhintaan Kesäkuu 215 Valtioneuvoston selvitysja tutkimustoiminnan julkaisusarja 9 /215 -yhteenveto Päästökauppajärjestelmän

Lisätiedot

Aurinkovoimaa kuntiin. HINKU-verkoston tapaaminen 17.9.2015 Jarmo Linjama SYKE

Aurinkovoimaa kuntiin. HINKU-verkoston tapaaminen 17.9.2015 Jarmo Linjama SYKE Aurinkovoimaa kuntiin HINKU-verkoston tapaaminen 17.9.2015 Jarmo Linjama SYKE Aurinkovoimaa kuntiin Pilotti, jossa valitaan muutama HINKU-kunta ja hankitaan kuntiin aurinkovoimaa yhteishankintana Testataan

Lisätiedot

ESIR-rahoituksen hyödyntäminen Suomessa Liiketoimintajohtaja Jouko Pölönen / OP. Valtiovarainvaliokunta

ESIR-rahoituksen hyödyntäminen Suomessa Liiketoimintajohtaja Jouko Pölönen / OP. Valtiovarainvaliokunta 1 ESIR-rahoituksen hyödyntäminen Suomessa Liiketoimintajohtaja Jouko Pölönen / OP Valtiovarainvaliokunta 12.4.2016 12/2010 3/2011 6/2011 9/2011 12/2011 3/2012 6/2012 9/2012 12/2012 3/2013 6/2013 9/2013

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

Liikkuminen ja jakamistalous. Sonja Heikkilä Hankejohtaja, Liikkumisen palvelut OP Ryhmä, Uudet liiketoiminnat

Liikkuminen ja jakamistalous. Sonja Heikkilä Hankejohtaja, Liikkumisen palvelut OP Ryhmä, Uudet liiketoiminnat Liikkuminen ja jakamistalous Sonja Heikkilä Hankejohtaja, Liikkumisen palvelut OP Ryhmä, Uudet liiketoiminnat Liikenteessä on paljon parannettavaa Omistusauto on suuri investointi ja sen arvo laskee Yksityisautot

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 4 7 Rakentaminen Kauppa 13 1 1 16 Palvelut 61 68 Muut 1 2 3 4 6 7 8 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin 2 2:

Lisätiedot

Pääomasijoittaja Oulussa

Pääomasijoittaja Oulussa Pääomasijoittaja Oulussa Hannu Säynäjäkangas 0405021092 hannu@fortelman.fi 1 Seudun Hyvinvointirahasto Ky Rahoitus mahdollistaa kasvun? Vaihe Koko Arvostus 2 TEKES Eqvitec Sitra Teknoventure TESI Vakuutusyhtiöt

Lisätiedot

Samuli Knüpfer Vesa Puttonen MODERNI RAHOITUS. Talentum Media Oy Helsinki

Samuli Knüpfer Vesa Puttonen MODERNI RAHOITUS. Talentum Media Oy Helsinki Samuli Knüpfer Vesa Puttonen MODERNI RAHOITUS Talentum Media Oy Helsinki 7., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Toimitus: Saara Palmberg Taitto: Marja-Leena Saari ISBN 978-952-14-2312-3

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

Toimialojen rahoitusseminaari 2016. Uusia tuulia kasvurahoituksessa Jyrki Orpana TEM

Toimialojen rahoitusseminaari 2016. Uusia tuulia kasvurahoituksessa Jyrki Orpana TEM Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Uusia tuulia kasvurahoituksessa Jyrki Orpana TEM MUUT HALLITUS VÄLI- NE Yritysten rahoitusaseman vahvistaminen KASVURAHOITUS: LISÄPANOSTUS 2016-18 RAHASTOT VÄLI - RAHOITUS

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015 29.10.2015 1 VVO-yhtymä Oyj:n strategia 29.10.2015 2 Strategiset avainluvut 2018 Avainluku Tavoite Asuntovarallisuus 5,0 miljardia 45 000 asuntoa Vapaan segmentin

Lisätiedot

Asymmetrinen informaatio

Asymmetrinen informaatio Asymmetrinen informaatio Luku 36 Marita Laukkanen November 24, 2016 Marita Laukkanen Asymmetrinen informaatio November 24, 2016 1 / 10 Entä jos informaatio tuotteen laadusta on kallista? Ei ole uskottavaa,

Lisätiedot

Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset

Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset Kunnanhallitus 110 06.06.2016 Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset 406/220/2016 (367/220/2015) Kunnanhallitus 15.06.2015

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus Ilari Rautanen

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus Ilari Rautanen Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus 10.10.2016 Ilari Rautanen 10.10.2016 Lauri Penttinen 2 Miksi energiaa kannattaa säästää? Energia yhä kalliimpaa ja ympäristövaikutuksia täytyy

Lisätiedot

ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE

ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE TOIMENPITEET MIETINNÖN TRVM 5/2014 VP JOHDOSTA / K 10/2016 VP TIISTAI 12.04.2016 KLO 12:30 TOIMITUSJOHTAJA JARI SARJO SENAATTI-KIINTEISTÖT KESKEISIMMÄT

Lisätiedot

Tilinpäätös Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja

Tilinpäätös Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Tilinpäätös 27 Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Liikevaihto 1985-27 8 7 6 5 Infrastruktuuri & ympäristö Energia 4 Metsäteollisuus 3 2 1 Metsäteollisuus, uudet investoinnit 12 % vuotuinen kasvu 1985

Lisätiedot