Hajautettujen energiaratkaisujen liiketoiminta- ja rahoitusmallit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hajautettujen energiaratkaisujen liiketoiminta- ja rahoitusmallit"

Transkriptio

1 Hajautettujen energiaratkaisujen liiketoiminta- ja rahoitusmallit Lähienergiasta palveluliiketoimintaa seminaari Aleksi Lumijärvi GreenStream Network

2 Sisältö Miksi rahoitus on haaste; investointiesteet Tarve ulkopuoliselle rahoitukselle; voittava liiketoimintamalli? Tyypillisiä rahoitusinstrumentteja Tyypillisiä rahoitusrakenteita Sijoittajista ja pääomamarkkinoista Rahoitusrakenne Rahoitusmarkkinat Rahoitusinstrumentti Loppukäyttäjä Ketkä sijoittavat ja miksi? Mitä muita (kilpailevia) sijoituskohteita on tarjolla? Paljonko ja millä aikavälillä rahoitetaan? Tavoitteellinen rahoitusrakenne? Miten tuotto jaetaan ulos? Verotus Hankkeiden kassavirta- ja riskiprofiilit Aikajänne, koko, volatiliteetti jne. Riskien ja tuottojen allokointi Verotus

3 Miksi loppukäyttäjät eivät investoi itse lähienergiaan? 1 Ulkoiset esteet Sisäiset esteet Markkinaesteet Poliittiset ja regulatoriset esteet Teknologiset esteet Energiayhtiöihin liittyvät esteet Pääomamarkkinoihin liittyvät esteet Taloudelliset esteet (strategiset, kaupalliset, rahoitukselliset) Organisatioriset esteet Teknologiset esteet Informaatioesteet Toimintaan / käyttäytymiseen liittyvät esteet On olemassa huomattava potentiaali hankkeita, joiden IRR >10% Pelkästään öljyltä maalämmölle investointipotentiaali pitkälti yli EUR 10mrd Potentiaalia ulkopuolisille rahoitusratkaisuille? Rahoituksen räätälöinti hankkeen kassavirtaprofiilin mukaan Riskiprofiilin räätälöinti asiakkaan ja rahoittajan tarpeiden ja vaatimusten mukaan 1 Cagno et al

4 Kuka vetää hanketta? Riippumaton projektitoimittaja Teknologiayritys Halu kehittää ja toimittaa projekteja Halu myydä teknologiaa Mahdollisesti halu operoida hanketta Mahdollisesti halu jopa toimia energianmyyjänä Riippumaton teknologioista, energiayhtiöistä jne. Rahoituksella voi olla merkittävä lisäarvo Ei halua olla hankkeessa mukana toteutuksen jälkeen Vastuu teknologiasta; takuut, huollot, varaosat Rahoituksella voi olla merkittävä lisäarvo Energiayhtiö Loppukäyttäjä Halu omistaa tuotantoassetteja ja myydä energiaa Erit yritykset, mahdollisesti myös kunnat Usein vahva brändi ja olemassa oleva asiakasrajapinta Kyky ja muut resurssit kehittää hanketta sekä pilkkoa ja johtaa toteutusurakkaa Usein rahoitus ei ole haaste Mahdollisesti jopa kyky osin operoida Rahoituksella ei välttämättä merkittävää lisäarvoa Rahoituksella voi olla merkittävä lisäarvo 4

5 Teknologiayritysvetoinen toimintamalli Kommentit Rahoitusmalli perustuu teknologiayritysten myynti- ja toimituskykyyn Myynti ja hankkeiden toimitus tapahtuu teknologiayritysten toimesta Rahoitus on näille yksi myyntiargumentti myynnissä Rahoittaja on näistä riippumaton ja markkinoi rahoitusta myös suoraan Teknologiatoimittaja tarjoaa normaalin takuun ja huollon Suunnittelu ja asennus joko järjestelmätoimittajan tai tämän alihankkijoiden toimesta Rahoitusyhtiöllä vain vastapuoliriski, ei muita riskejä Rarhoitusyhtiön tulee pystyä tarjoamaan pitkä rahoitussopimus Leasing- ja osamaksukaupparahoitus tod. näk. toimivimmat 5 Energianmyyntimalli haastavampi

6 Riippumattomaan toimittajaan perustuva liiketoimintamalli Kommentteja Itsenäinen hankekehittäjä kokonaistoimittajana Kasvava liiketoimintamalli Suomessa Riippumattomat hankekehittäjät vielä uusia ja pieniä yrityksiä Esim USA:ssa voittava konsepti kiinteistökohtaisten aurinkösähköratkaisujen toimituksissa Sekä leasing-, osamaksu- että energianmyyntimalli vaihtoehtoina Leasing-malli lähes sama kuin teknologiavetoisessa mallissa Energiatehokkuushankkeissa ESCO-rahoitus voi toimia hyvin tässä mallissa Rahoituksen kannalta vastapuoliriskin tulee kohdistua loppukäyttäjään, ei hankekehittäjään 6

7 Liiketoimintamallit USA:n PV-markkinalla Kommentit Markkinajohtajat ovat vertikaalisesti integroituneita Third party ownership (TPO) on Kaliforniassa, Massachusettsissa, Arizonassa ja Coloradossa yli 50% koko kotitalouksien PVmarkkinasta Muissakin osalvatioissa TPO:n markkinaosuus kasvussa Vertikaalisesti integroituneet ovat pärjänneet toistaiseksi parhaiten: SolarCityn ja Vivintin yhteenlaskettu markkinaosuus on yli kolmannes Clean Power Finance on ainoa rahoituksen näkökulmasta lähtevä toimija Myös Sunrunilla rahoitus on bisnesmallin keskiössä Lähde: Greentech Media 2014

8 Esimerkkejä erilaisista rahoitusrakenteista Hanketoimittajavetoinen rakenne Rahastorakenne YieldCo rakenne Projektitoimittaja tai esim. energiayhtiö omistaa hankkeet ja ne ovat suoraan tämän taseessa Vaihtoehtoisesti tämän omistamassa / kontrolloimassa erillisessä yhtiossä Tämä erillinen yhtiö voi periaatteessa olla captive fund, esim Ky-muotoinen rahasto tai YieldCo Vastaa perinteistä energiayhtiön toimintamallia ja rahoitusrakennetta Mahdollisesti myös toimivin ratkaisu riippumattomien projektitoimittajien liiketoiminnan varhaisessa vaiheessa Perinteinen Ky-muotoinen private equity -rahastorakenne Ky-muotoinen veroneutraali yhtiö, johon sijoittajat sijoittavat pääomapanoksen ja osallistuvat hallintoon äänettöminä yhtiömiehinä (limited partners) Rahaston hallinnoija on Oymuotoinen yhtiö, joka toimii Ky:n vastuunalaisena yhtiömiehenä (general partner) Hallinnoiva yhtiö tekee itsenäisesti sijoituspäätöksiä sijoitusstrategian ja rahastosopimuksen puitteissa Haasteena muun muassa Kymallille tyypillinen rajallinen elinikä sekä rajallisemmat rahoitusmahdollisuudet Kuten REIT-rahastot (Orava Oyj) Portfolio toiminnassa olevia hankkeita siiretään yhteen Oymuotoiseen yhtiöön, joka listataan Vain operatiivisia assetteja pitkillä kiinteähiintaisilla myynsisopimuksilla Listauksen tuoma likviditeetti Korkosijoituksen kaltainen matalan riskin kohde; suuri osa tuloksesta osinkoina sijoittajille Esim. USA:ssa uusiutuvan energian YieldCo-osakkeiden tuottovaatimukset liikkuvat noin 3,5-6% välillä Vaatii isoa operatiivista portfoliota: kyseessä uudelleenrahoitusrakenne (ja kasvurahoitusrakenne) 8

9 Tyypilliset rahoitusinstrumentit Energianmyyntimalli Leasing Osamaksukauppa Energiayhtiö tai esim. projektitoimittaja myy hankkeen loppuasiakkaalle kokonaispalvelumallilla; energianmyyntisopimus Asiakas tekee sopimuksen vain energian myyjän kanssa Hankkeen jälkeen asiakas maksaa vain energiasta sisältäen rahoituksen ja muut kulut, ei erikseen rahoituksesta Rahoitusyhtiön vastapuolena on energian myyjä ja rahoitus hinnoitellaan sen vastapuoliriskin mukaan Rahoitus ei ole loppuasiakkaalle näkyvä erillinen hintakomponentti Haastavampi rahoittajan kannalta, houkuttelevampi asiakkaan kannalta(?) Rahoittaja omistaa hankkeen ja vuokraa sitä loppukäyttäjälle Kiinteä kuukausivuokra, yritykselle vähennyskelpoinen kulu Loppukäyttäjälle ei investointia eikä siten rahoitustarvetta tai tasevaikutusta Asiakkaalla ei tulisi olla lunastusvelvollisuutta sopimusjakson lopussa, ja hankkeella tulee olla tällöin merkittävä jäännösarvo Leasingissa siis merkityksellistä jäännösarvoriski ja sen jakaminen Leasingin ja osamaksukaupan välinen ero on liukuva Leasingin kirjapitokäsittely ei selkeää, IFRS:ssä tiukentumaan päin Loppukäyttäjä saa pitkän maksuajan hankkeelle Rahoittaja rahoittaa hankkeen mutta hanke tulee loppukäyttäjän taseeseen Rahoitussopimus näkyy loppukäyttäjällä vastuuna Loppukäyttäjä sitoutuu maksamaan koko investointi-kustannuksen Maksuajan lopussa hanke jää loppuasiakkaalle Osamaksukauppa voi monissa tapauksissa olla leasingia järkevämpi ratkaisu 9

10 Mahdollisia sijoittajia? Yksityishenkilöt Eläkeyhtiöt Suomalaisten kotitalouksien varallisuus on asumisessa sekä erittäin vähäriskisissä kohteissa 1. Omistusasunto 2. Säästötili (suomalaisten yksityishenkilöiden pankkitileillä noin EUR 80mrd!) 3. Määräaikastalletukset 4. Sijoitusasunto (Suomessa noin 140,000 asuntosijoittajaa, sijoitusasuntoja noin 250,000) Osakerahastoihin on virrannut viime aikoina rahaa, koska vähäriskisille kohteille on vaikea saada reaalituottoa Nykyisestä sijoitussalkusta voi kuitenkin olettaa, että vähäriskisemmille reaalista tuottoa tarjoaville kohteile olisi suuri kysyntä, jos sellaisia olisi Henkisesti helppo sijoituskohde Helppo ymmärtää Mielletään intuitiivisesti vähäriskiseksi Kotimaisuus Ympäristömyötäisyys Kansantaloudelliset näkökohdat Eläkeyhtiöiden pitkän aikavälin tuottotavoite 3,5% reallituottoa, tai 5,5% nimellistuottoa Eläkeyhtiöiden nykyiset allokaatiot keskimäärin Osakkeet: 41% Korot: 36% Kiinteistöt: 13% Vaihtoehtoiset: 10% Korkoihin sijoittaminen tällä hetkellä vaikeaa erittäin matalien nimellistuottojen vuoksi Osakepainoa lisätty osittain, koska on pakko Paineita löytää vähäriskistä reaalituottoa Julkista painetta sijoittaa aktiivisemmin kotimaisiin sijoituskohteisiin Henkisesti helppo sijoituskohde Linkittyy sekä fixed income- että kiinteistösijoittamiseen, joissa noin puolet allokaatiosta 10

11 Esimerkkejä vaihtoehtoisista sijoituskohteista Korkorahastot Valtioiden pitkiin joukkovelkakirjoihin sijoittaneiden (Suomessa markkinoitavien) rahastojen keskimääräinen tuotto vuonna 2013 oli <1% Suomen valtion 10v obligaatiokorko on ~2% Luokiteltujen yrityslainojen keskimääräinen tuotto euroalueella vuonna 2013 oli keskimäärin noin 2,5% Kiinteistörahastot Eläkeyhtiöt ovat olleet tyytyväisiä 12-15% OPO-tuottoon (SIPO 7%) Tyypilliset hallinnointipalkkiot 1-1,5% + success fee Kiinteistörahastoihin voi liittyä useita riskejä, joita leasingmallissa ei ole, esimerkiksi Vuokrausasteriski Kiinteistön arvoon liittyvä riski Kiinteistösijoittaminen selkeästi esim. leasing-mallia riskisempi kohde Asuntosijoittaminen Handelsbankenin uusi asuntorahasto Vuoratuotto / kokonaistuotto kiinteiden palkkioiden jälkeen noin 4-7% (esimerkkilaskelma) Hallinnointipalkkio: 2,25%/a + remontointivaraus Success fee: 20%, 5% tuoton ylittävästä osasta Orava Oyj (REIT-rahasto) Kokonaistuottotavoite: 10% Hallinnointipalkkio: 0,6%/a + tekninen ja hallinnollinen isännnöinti & vuokraustoiminnan kulut Success fee: 20%, 6% tuoton ylittävästä osasta Yksittäinen sijoitusasunto Vuokranantajat ry:n ennusteen mukaan sijoitusasunnon arvonnousun huomioiva kokonaistuotto jaksolla on noin 5-7% kaupungista riippuen Vuokranannon kustannukset ja muu vaiva Sijaintiin liittyvä riski Sisältää suhdanneriskiä (asunnon arvo on keskeinen osa tuotto-odotusta), ja tällä hetkellä näkymät ovat epävarmat Asuntosijoittaminen selkeästi esim. leasing-mallia riskisempi kohde 11

12 Yhteenveto ja kokoavia näkökulmia Markkina on uusi, Suomessa ei käytännössä ole merkittäviä olemassa olevia rahoitusmalleja Siksi erilaiset rahoitusratkaisut on nähtävä vain esimerkkeinä mahdollisista rakenteista ja instrumenteista Ulkomailla vertailukelpoisia kohteita, joiden soveltuvuutta tulisi testata Suomessa Alkuvaiheen järjestelyissä liiketoiminnallisen uutuuden ja pienen kokoluokan vuoksi räätälöityjä ratkaisuja Markkinan alkuvaiheessa leasing- ja osamaksukaupparahoitus lienee helpoin myydä rahoitussektorilla Hanketyyppien tulisi olla alussa mahdollisimman yksinkertaisia ja skaalattavia Markkinan kasvaessa ja kehittyessä energanmyyntimallin (energiatehokkuushankkeissa ESCOmallin) hyväksyttävyys paranee ja voidaan toteuttaa monimutkaisempia hankkeita Käyntiinlähdössä esimerkiksi crowdfunding tai pääomasijoittajavetoinen rakenne Kasvuvaiheessa (ja kun portfoliota on olemassa) mahdollisesti erittäin soveltuva sekä eläkeyhtiöille että yksityishenkilöille Portfolion kasvun myötä myös ilmeinen listauskohde; REIT- / YieldCo-malli soveltuisi mainiosti myös lähienergiahankkeisiin 12

13 Beijing office: 北 京 市 东 城 区 劳 动 人 民 文 化 宫 内, 邮 编 Working People's Cultural Palace (Forbidden City), Dong Cheng District, Beijing, China, Helsinki office: Lapinlahdenkatu 3, FI Helsinki, Finland

14 Taustaa Markkinapotentiaali, tarve ja hyödyt Suomessa on noin 220,000 öljylämmitteistä sekä 100,000 varaavaa sähkölämmitteistä pientaloa Lisäksi Suomessa on suuruusluokkaa 60,000 öljylämmitteistä kerrostaloa Lähes kaikissa esimerkiksi maalämpöpumppu olisi tällä hetkellä kilpailukykyinen investointi, jonka sijoitetun pääoman tuotto vaihtelee paljon mutta liikkuu usein laskentatavasta riippuen suuruusluokassa 10% Riskiin nähden tuotto on siis varsin houkutteleva Vuosittain maalämpöpumppujen investointitahti pientaloissa on ollut viime vuosina noin 12,000-15,000 ja kerrostaloissa 1,000-1,500 kappaletta Pientalon maalämpöpumppuinvestointi asennettuna on suuruusluokkaa EUR 15,000-20,000 ja kerrostalossa noin EUR 150, ,000 (kerrostalon koosta riippuen) Teoreettinen investointipotentiaali pelkästään tässä segmentissä siten pitkälti yli EUR 10mrd Vuosittain toteutunut investointitahti on ollut karkeasti arvioiden noin EUR m, ja on trendinomaisesti kasvamaan päin Suomessa kulutetaan lämmitykseen noin miljoona barrelia öljyä vuodessa (10% kaikesta kulutetusta öljystä) Öljy- ja yleisesti tuontienergiariippuvuuden vähentäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ovat keskeisiä kansallisia prioriteetteja, johon lämmityssektorin muutoksella olisi näkyvä vaikutus Muutos olisi lisäksi taloudellisesti perusteltua niin kiinteistöjen omistajille ja käyttäjille kuin valtiollekin Useat kunnalliset energiayhtiöt selvittelevät ja pilotoivat tällä hetkellä hajautetun energian liiketoimintamalleja Nämä mallit eivät toisaalta sovi täysin luontevasti energiayhtiöiden nykyisiin toimintámalleihin, mutta toisaalta ne voisivat luoda täysin uutta markkinapotentiaalia alueilla, joilla kaukolämpö ei ole vaihtoehto 14

15 Haasteet Kotitalouksilla ja asunto-osakeyhtiöillä merkittävä kynnys tehdä hankintapäätöstä Lämmitystapamuutoksiin liittyy asiakkaiden taholla merkittäviä haasteita tietoisuuden, osaamisen sekä rahoituksen suhteen, mikä rajoittaa markkinan kasvua Investointitarve on suhteellisen merkittävä sekä pientalo- ja kerrostalokokoluokassa, mikä muodostaa merkittävän investointiesteen Pientalossa vastaa auton hankintaa, kerrostaloyhtiössä verrattavissa merkittävään saneeraukseen Varsinkin taloyhtiöissä päätöksenteko hankkeen rahoittamisesta muodostaa ratkaisujen toimittajien mukaan merkittävän käytännön esteen myynnille, vaikka hanke sinällään on kannattava Selvittelyn vaatiman työn ja rahoitukseen liittyvän päätöksenteon vuoksi hankkeen toteuttaminen asuntoosakeyhtiöissä vaatii käytännössä innokasta puuhamiestä Taloyhtiöt saavat pitkäaikaista vakuudellista lainaa kuitenkin kohtuullisella, noin 1,5% marginaalilla Neljännes taloyhtiöistä ei kilpailuta lainaa Vaihtoehtoisen rahoittajan neuvotteluvara tältä kannalta kuitenkin rajallinen; voi alkaa nopeasti näyttää kalliilta rahoitukselta, vaikka lämmityskustannus hankkeen myötä kokonaisuutena laskisikin välittömästi Toisaalta laitetoimittajien mahdollisesti järjestämä pankkirahoitus kotitalouksille on laitteen takaisinmaksuaikaan nähden lyhytaikaista ja siten kuormittaa merkittävästi pientaloasukkaiden taloutta (kokonaiskulut kasvavat alussa, säästöt realisoituvat vasta ajan myötä) 15

16 Kannattavuus: esimerkkinä öljyltä maalämmölle siirtyminen Kommentit Diskontatut kassavirrat: 15v IRR noin 14% Lämpöpumppuinvestoinnin tuotto on monissa kohteissa yli 10% Esimerkiksi 15v laskenta-ajalla ja 5% pääomakustannuksella Vuosikustannukseltaan noin 20% edullisempi kuin öljylämmitys Noin 10% edullisempi kuin varaava sähkölämmitys Neuvotteluvaraa loppuasiakkaan kanssa pitäisi olla 7-9% tuottotavoitteeseen pääsemiseksi Laskelmissa öljyn ja sähkön hinta oletettiin vakioksi 15v laskenta-ajalla Käytännössä tähän liittyy suurempi riski: maalämmön muuttuvat kustannukset ovat selvästi alemmat 16

17 Leasing-rahoituksen neuvotteluvara Kommentteja Hankkeen tuottotaso ja lainarahan hinta Kaikki projekti IRR:iä alhaisemmat pääomakustannukset johtavat siihen, että hanke tuottaa asiakkaalle säästöjä heti alusta alkaen, minkä pitää olla toimintamallin tavoitteena Toisesta päästä tarkastellen rahoituksen kustannus ei voine olla selvästi kalliimpaa kuin asiakkaan pankista saama laina, muuten se alkaa näyttää kalliilta Lainan hinta ei tosin ole järkevä vertailukohta; asiakkaalla on aina pääoman tuottovaatimus Tämä ymmärretään yritysasiakkaiden taholla mutta heikommin kotitalousasiakkaiden (ja kuntien) taholla Muita asiaan vaikuttavia tekijöitä Rahoituksen pituus; houkuttelevampi, mitä pidempää rahoitusta pystyy tarjoamaan Palvelun kattavuus; rahoituksen hinta on sitä vähämerkityksisempi, mitä kattavampi palvelu Neuvotteluvara Lainarahan suuruusluokka: As. Oy:nvakuudellisen lainan marginaali noin 1,5% Valtion obligaatiot (riskitön korko) 5v: noin 0,8% -> lainan hinta 1,3% 10v: noin 2,0% -> lainan hinta 3,5% 17 15v: noin 2,5% - lainan hinta 4%

18 HeatSales malli 1: leasing-asiakkaana energiayhtiö Kommentteja Rahoitus on hinnoiteltuna energiapalveluun Enenrgiayhtiö on mallissa johtavassa roolissa Leasing-yhtiö pyrkii tarjoamaan pitkäaikaikaista ja kiinteää hinnoittelua, joka ei ole merkittävästi energiayhtiön SIPOtuottotavoitetta korkeampi tai voi jopa olla tätä matalampi Asiakkaan suuntaan kaikki näyttää samalta kuin esimerkiksi kaukolämmön piirissä Leasing-rahoittaja ei toimi eksklusiivisesti yhden energiayhtiön kanssa vaan tällä voi olla useita asiakkaita ja yhteistyökumppaneita Mikäli yksittäisen energiayhtiön portfolio on riittävän suuri, myös tästä voi luoda oman erillisen YieldCo:n 18

19 HeatSales malli 2: leasing-asiakkaana loppukäyttäjä Kommentteja Rahoitus on asiakkaalle erillinen sopimus ja kustannuserä Rahoittajan vastapuolena on loppukäyttäjä Vastapuoliriski hajautuu mutta samalla vaihtelee rahoitussopimukissa Rahoittajalle haastavampi luottokelpoisuusarviointi Energiayhtiön rooli ja kontrolli pienempi? Alttiimpi kilpailulle? 19

20 HeatSales malli 3: ei erillistä rahoitusratkaisua Kommentteja Asiakas järjestää rahoituksen itse omalla taseellaan Loppukäyttäjä rahoittaa hankkeen itse mutta ostaa energian palveluna Sopii parhaiten tilanteisiin, jossa energiaratkaisu edellyttää aktiivista operointia Ei merkttävää lisäarvoa loppukäyttäjälle, jos energiaratkaisu ei vaadi varsinaista operointia? 20

21 Miksi ulkopuolinen rahoitus? Etuja energiayhtiön näkökulmasta Tarjoaa vakaata, kiinteähintaista ja pitkäaikaista rahoitusta Vapauttaa tasetta muiden assettien rahoittamiseen ja liiketoiminnan kasvuun (core-investoinnit kuten keskitetyt omat CHP-laitokset, mankala-yhtiöt jne.) Sijoitetun pääoman tuoton parantaminen (lisää energianmyyntiä sitomatta pääomia) Uuden liiketoiminnan eristäminen taseesta, (jos esim riski- / tuotto-profiili ei vastaa tavoitteita) 21

22 Liiketoimintamallien eräitä vertailukohtia Adven (Suomi): teollisuuden energia ja kaukolämpö SolarCity (USA): aurinkopaneeleja kiinteistöihin Riippumaton energiantuottaja Keskeinen asiakassegmentti teollisuuslaitosten energiantuotantolaitosten ulkoistaminen Lisäksi kaukolämpöverkkoja Joko olemassa olevan laitoksen osto ja mahdollinen modernisointi, tai vaihtoehtoisesti uusinvestointi asiakkaan tarpeista lähtien Adven tarvittaessa hoitaa kaiken lähtien hankekehityksestä suunnitteluun ja toteutukseen, Se omistaa sekä operoi laitoksia ja myy asiakkaille energiatuotteita pitkäaikaisella sopimuksella Advenin omistaa EQT:n hallinnoima infrastruktuurirahasto EQT:n julkilausuttu oman pääoman tuottotavoite sijoituskohteilleen on early teens HeatSales-mallia voi pitää Advenin kaltaisena toimintamallina mutta pienemmässä kokoluokassa Myy ja toimittaa aurinkopaneelijärjestelmiä asuin-, liike-, teollisuus- sekä julkisiin kiinteistöihin Hoitaa tarvittaessa kaiken luvitustarpeista, mitoituksesta ja suunnittelusta aina toimitukseen ja operointiin asti Kattavat rahoitusvaihtoehdot, asiakas voi joko ostaa järjestelmän suoraan tai käyttää SolarCityn tarjoamia rahoitusvaihtoehtoja SolarLease : järjestelmän toimitus ilmaiseksi, mutta sopimusjakson mittainen kuukausittainen leasing-vuokra SolarPPA : järjstelmän toimitus ilmaiseksi, minkä jälkeen SolarCity laskuttaa sähköstä kiinteää kwh-hintaa kulutuksen mukaan pitkällä sopimuksella Molemmissa vaihtoehdoissa asiakkaan sähkölasku alenee välittömästi SolarCity on listattu Yhdysvalloissa NASDAQ:ssa; pitkien sopimusten diskonttaaminen osakkeen hintaan on nostanut osakkeen hinnan huomattavan korkealle 22

23 YieldCo: kasvava trendi USA:ssa ja UK:ssa USA / Pohjois-Amerikka UK / Eurooppa NRG Yeild (Utility, tuuli ja PV, listattu) Foresight Solar Fund (listattu) Pattern Energy (Utility, tuuli ja PV, listattu) SunEdison (Utility, PV, listautumassa) Abengoa (useita teknologioita, listautumassa) SolarCity (PV installer) Kilowatt Financial (PV installer) SunPower (PV installer) SunRun (PV installer) Solarcentury (PV installer) Ingenious Clean Energy Income Fund (listattu) Greencoat UK Wind (listattu) TRIG (listattu) Bluefield Solar Income Fund (listattu) John Laing Environmental (listautumassa) NextEnergy Solar (listautumassa) Photon European Solar Holdings (NL, listautumassa) Vivint (PV installer) OneRoof (PV installer) Enbridge (Kanada, Infra Fund, listattu) Euroopassa Clean Energy sekorin listauksissa YieldCo:t dominoivat; vuonna % IPOvolyymistä näihin (EUR 1.5bn), kok. EUR 2.1bn) USA:ssa YieldCo-markkina on energiayhtiövetoisempi: energiantuottajat ja myyjät uudelleenrahoittavat portfolioitaan vapauttaakseen pääomia Euroopassa YieldCo-markkina on rahastovetoisempi: fund managerit listaavat rahastojaan 23

24 Jatkoselvitystarpeet rahoitusinstrumentin konseptoimiseksi 1. Asiakaskiinnostuksen tarkempi selvittäminen Yhdessä energiayhtiön kanssa Mieluiten asiakastutkimus, jopa koemarkkinointi 2. Liiketoimintamalli energiayhtiön kanssa Vastapuolikysymykset Operatiivisten vastuiden määrittäminen Hanketyyppien spesifiointi ja mallinnus Energiapalvelun hinnoittelu, ml. rahoitus Volyymitavoitteiden määrittäminen 3. Rahoituksen iiketoimintamallin ja juridisen muodon selvittäminen Rahasto- vai yritystoimintamallinen Open vs closed end fund; likviditeetti Voitonjako Edellisiin liittyvät veronäkökohdat Regulaatio ja mahdollinen lisenssitarve Benchmark kansainvälisiin referensseihin 4. Rahoitusmallin, tarvittavien resurssien ja kustannusten tarkempi selvittäminen ja budjetointi; mallinnus Tarvittavat henkilöresurssit Myynti ja markkinointi, sopimusprosessi Luottokelpoisuuspäätösten automatisointi Laskutus ja maksuseuranta Kassavirtamallinnus ja rahoituksen hallinnoinnin hinnoittelu Benchmark kansavinälisiin referensseihin 5. Sijoittajakiinnostuksen tarkempi selvittäminen Sijotusmuistion (luonnoksen) laatiminen Alustava road show; testing the waters Kohderyhmät: Eläkeyhtiöt Varainhoitoyhtiöt ja pankkiiriliikkeet (yksityishenkilöperspektiivi) Ulkomaiset relevantit rahastot Mahdollisesti family officet 24

25 Alustavia ajatuksia toimintamallista energiayhtiön kanssa Rahoituksen hinnoittelu Operatiivisia kysymyksiä 25 Leasing-rahoituksen hinta riippuu huomattavassa määrin ainakin kolmesta asiasta Vastapuoli: energiayhtiön, asunto-osakeyhtiön tai teollisuusyrityksen vastapuoliriskiin voi liittyä uesiden prosenttiyksiköiden hintaero Leasingin kannalta sekä sopimus energiayhtiön että loppuasiakkaan kanssa periaatteessa molemmat ok Sopimuksen pituus: voi vaikuttaa hinnoitteluun ainakin suuruusluokkaa 2%-yks. Teknologiaratkaisu: mitä uudempi ja aktiivisempaa operointia vaativa teknologia, sitä suurempi hinta (vaikka leasing-sopimus ei ottaisikaan operatiivista riskiä) Karkeasti ottaen pitkän (10+v) leasing-rahoituksen hinnan pitäisi olla suuruusluokkaa 8% riippuen yllä mainituista seikoista Mikäli vastapuolena on esimerkiksi pkteollisuusyritys, hinta voi olla selvästi suurempikin Keskeinen selvitettävä asia liiketoimintamallissa on huolto ja tekniset takuut Monissa tapauksissa teknologiatoimittaja ei pysty tarjoamaan riittävän pitkää huoltoa ja takuuta Leasing-rahoittaja voi periaatteessa siirtää vastuun asiakkaalle, jos tämä suostuu siihen Energiayhtiö ei kuitenkaan lämmönmyyjänä pysty sivuuttamaan tätä kysymystä, oli leasing-rahoitus sitten asiakkaan tai energiayhtiön kanssa Esimerkiksi maalämmölle kuitenkin pystyy ostamaan nykyisin vakuutuksia, ja toisaalta pisimmät laitetoimittajan takuut ovat jo nyt 10v mittaisia Leasing-rahoittaja ei osallistu millään tavalla hankkeen toteutukseen tai operointiin Tekniset ja operatiiviset vastuut pystyttävä jakamaan energiayhtiön, asiakkaan, teknologiatoimittan, mahd polttoainetoimittajan sekä vakuutusyhtiön kesken Leasing-rahoittajalla vain vastapuoliriski Näin mahdollistetaan kilpailukykyinen rahoituksen hinta

Aurinkoenergiahankkeiden rahoittaminen mitä SolarCity on opettanut?

Aurinkoenergiahankkeiden rahoittaminen mitä SolarCity on opettanut? Aurinkoenergiahankkeiden rahoittaminen mitä SolarCity on opettanut? FinSolar seminaari: Aurinkoenergian kotimarkkinat kasvuun 13.11.2014 Juha Ollikainen / GreenStream Network Oyj GreenStream lyhyesti Energiatehokkuushankkeiden

Lisätiedot

AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA

AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA KAUKOLÄMPÖPÄIVÄT 28-29.8.2013 KUOPIO PERTTU LAHTINEN AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET SUOMESSA SELVITYS (10/2012-05/2013)

Lisätiedot

ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT. Pöyry Management Consulting Oy 29.3.2012 Perttu Lahtinen

ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT. Pöyry Management Consulting Oy 29.3.2012 Perttu Lahtinen ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT Pöyry Management Consulting Oy Perttu Lahtinen PÖYRYN VIISI TOIMIALUETTA» Kaupunkisuunnittelu» Projekti- ja kiinteistökehitys» Rakennuttaminen» Rakennussuunnittelu»

Lisätiedot

KIINTEISTÖRAHASTOT HYVÄÄ TASAISTA TUOTTOA VAIVATTA

KIINTEISTÖRAHASTOT HYVÄÄ TASAISTA TUOTTOA VAIVATTA KIINTEISTÖRAHASTOT HYVÄÄ TASAISTA TUOTTOA VAIVATTA Niko Visuri Myyntijohtaja BH Broker House Oy OHJELMA Miksi sijoittaa kiinteistöihin? Kiinteistösijoittajan haasteet Ratkaisuna kiinteistörahastot Esimerkkejä

Lisätiedot

Kuntien rahoitusvaihtoehdot katuvalaistuksen uusimisessa. Juha-Pekka Ketola

Kuntien rahoitusvaihtoehdot katuvalaistuksen uusimisessa. Juha-Pekka Ketola Kuntien rahoitusvaihtoehdot katuvalaistuksen uusimisessa Juha-Pekka Ketola Kuntarahoitus lyhyesti Kuntarahoitus tarjoaa rahoituspalveluita kuntasektorin investointeihin ja valtion tukemaan asuntotuotantoon

Lisätiedot

Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM

Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM Kuntayhtymän talousarviossa ja suunnitelmassa investointien määrä on pyritty pitämään poistojen suuruusluokassa. Suuret rakennusinvestoinnit (esim.

Lisätiedot

Asuinalueiden toteuttamiseen tarvittavan hiilivapaan sähkön ja lämmön hankinnan rahoitus- ja toteutusmallit. Kuntaliiton ilmastoseminaari

Asuinalueiden toteuttamiseen tarvittavan hiilivapaan sähkön ja lämmön hankinnan rahoitus- ja toteutusmallit. Kuntaliiton ilmastoseminaari Asuinalueiden toteuttamiseen tarvittavan hiilivapaan sähkön ja lämmön hankinnan rahoitus- ja toteutusmallit Kuntaliiton ilmastoseminaari Aleksi Lumijärvi Toukokuu 2012 Aalto Capital Partners: Corporate

Lisätiedot

Adven kumppanuus. Draft. Pysyvää kilpailukykyä. muuttuvassa maailmassa. Antti Riikonen Jäähallipäivät M/S Viking Mariella

Adven kumppanuus. Draft. Pysyvää kilpailukykyä. muuttuvassa maailmassa. Antti Riikonen Jäähallipäivät M/S Viking Mariella Pysyvää kilpailukykyä Adven kumppanuus muuttuvassa maailmassa Antti Riikonen Jäähallipäivät 2017 29.3.2017 M/S Viking Mariella Muutostekijöitä m 3 H 2 O Vesistökuorma Vastuullisuus Energiatehokkuus Visio

Lisätiedot

Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM

Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM 17.5.2011 1(6) Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM Kuntayhtymän talousarviossa ja suunnitelmassa investointien määrä on pyritty pitämään poistojen suuruusluokassa. Suuret rakennusinvestoinnit

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Yrityskaupan rahoitus Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Rahoituksen lähtökohdat Yrityksen rahoitusmuodot ovat oma pääoma, vieras pääoma ja tulorahoitus. Aloittavalla yrittäjällä on pääasiassa

Lisätiedot

Kuinka pääomasijoittaja toimii? Millaiset yritykset voivat olla pääomasijoituksen kohteena?

Kuinka pääomasijoittaja toimii? Millaiset yritykset voivat olla pääomasijoituksen kohteena? Kuinka pääomasijoittaja toimii? Millaiset yritykset voivat olla pääomasijoituksen kohteena? 6.5.2013 Helsingin Kauppakamarin pääomasijoittamisen infotilaisuus Vaaka Partners on suomalaisten keskisuurten

Lisätiedot

Startti, kasvu tai toimivan ostaminen miten rahoitan?

Startti, kasvu tai toimivan ostaminen miten rahoitan? Startti, kasvu tai toimivan ostaminen miten rahoitan? Team Finland talo 14.9.2017 Janne Koivuniemi Finnvera Oyj Finnveran rooli pk-yritysten rahoituksessa Finnvera tarjoaa rahoituspalveluita erityisesti

Lisätiedot

move!2040 Miksi pääomasijoittaja kiinnostuisi liikenteestä? Jorma Haapamäki

move!2040 Miksi pääomasijoittaja kiinnostuisi liikenteestä? Jorma Haapamäki move!2040 Miksi pääomasijoittaja kiinnostuisi liikenteestä? Jorma Haapamäki Miksi pääomasijoittaja kiinnostuisi liikenteestä Maailmalla on useita infraan sijoittavia rahastoja ja projektiyhtiöitä Infraan

Lisätiedot

OMISTAJUUS KUULUU KAIKILLE J U H AN I E L O M AA, TO I M I T U S J O H TAJ A

OMISTAJUUS KUULUU KAIKILLE J U H AN I E L O M AA, TO I M I T U S J O H TAJ A OMISTAJUUS KUULUU KAIKILLE J U H AN I E L O M AA, TO I M I T U S J O H TAJ A TAALERI MONIPUOLINEN FINANSSITALO Taaleri on Helsingin pörssiin listattu kasvava suomalainen varainhoitoa ja rahoitusta tarjoava

Lisätiedot

Aamuseminaari 9.4.2008

Aamuseminaari 9.4.2008 Aamuseminaari 9.4.2008 Rahastouutuuksia alkuvuonna Nordea Absoluuttisen Tuoton Salkku Rahastojen rahasto, joka yhdistää Nordean absoluuttisen tuoton strategioita Positiivista tuottoa ja hajautusta salkkuun

Lisätiedot

Kuntien toimitilojen hallinta ja omistamisen vaihtoehdot. Riku Tolvanen

Kuntien toimitilojen hallinta ja omistamisen vaihtoehdot. Riku Tolvanen 20.6.2016 Liite kaupunginhallituksen suunnittelukokouksen esityslistaan 20.6.2016 asiaan 1847/2016. Kuntien toimitilojen hallinta ja omistamisen vaihtoehdot Riku Tolvanen 14.3.2016 Agenda 1. Toimitilahankkeen

Lisätiedot

VERKKOPANKKIIRI SIJOITUSSTRATEGIAT

VERKKOPANKKIIRI SIJOITUSSTRATEGIAT VERKKOPANKKIIRI SIJOITUSSTRATEGIAT toiminnan alusta 1.11.2012-30.6.2015 7 6 5 4 3 Aggressiivinen 47,94% Kasvuhakuinen 37,73% Tasapainoinen 27,88% Maltillinen 18,04% Varovainen 8,64% 2 1-1 1.11.12 1.3.13

Lisätiedot

Rahoitusratkaisuja vientiin

Rahoitusratkaisuja vientiin Rahoitusratkaisuja vientiin Monipuolisia vienninrahoituspalveluja vientiyrityksille ja rahoittajille Finnvera edistää suomalaista vientiä tarjoamalla yrityksille sekä vientiä rahoittaville pankeille monipuolisia

Lisätiedot

Omistajanvaihdos on kahden kauppa

Omistajanvaihdos on kahden kauppa Omistajanvaihdos on kahden kauppa Erkki Soppela, Advance Team Oy Omistajanvaihdostilaisuus Vantaa 5.10.2016 Advance Team Oy Huippuosaava yritysvälittäjä Toiminut 19 vuotta Yrityskauppoja 200+ kpl Sukupolvenvaihdossuunnitelmia

Lisätiedot

Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet. Harri Kemppi One1

Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet. Harri Kemppi One1 Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet Harri Kemppi One1 Sisältö Energia-alan murros yrityksen perustana One1 Oy Case Lappeenranta Energiaratkaisut yhteistyössä kunta-asiakkaan

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

Vaasan Ekonomien hallituksen ehdotus yhdistyksen syyskokoukselle selvitystyön aloittamiseksi oman mökin tai lomaasunnon 26.11.2010

Vaasan Ekonomien hallituksen ehdotus yhdistyksen syyskokoukselle selvitystyön aloittamiseksi oman mökin tai lomaasunnon 26.11.2010 » Vaasan Ekonomien hallituksen ehdotus yhdistyksen syyskokoukselle selvitystyön aloittamiseksi oman mökin tai lomaasunnon hankkimiseksi 26.11.2010 Lähtökohdat selvitystyölle 1/3 2 Hallitus esittää yhdistyksen

Lisätiedot

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa:

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa: Kunnanhallitus 236 08.12.2014 Kunnanhallitus 253 22.12.2014 Kunnanhallitus 18 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 10 26.01.2015 KUNNAN KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN Kunnanhallitus 08.12.2014 236 Kuntalain

Lisätiedot

Aurinkosähkön tuotanto ja aurinkopaneelit. Jukka Kaarre

Aurinkosähkön tuotanto ja aurinkopaneelit. Jukka Kaarre Aurinkosähkön tuotanto ja aurinkopaneelit Jukka Kaarre 9.8.2017 Oulun Seudun Sähkö Perustettu 1921 Toisen asteen osuuskunta Jäseninä 12 sähköosuuskuntaa ja 3 muuta yhteisöä Jäsenosuuskunnissa jäseniä noin

Lisätiedot

RAHOITUS JA RISKINHALLINTA

RAHOITUS JA RISKINHALLINTA RAHOITUS JA RISKINHALLINTA Opintojaksosuunnitelma deadlines 2.9. 9.9. 30.9. 12.11. 2.12. Kohdeyritysvaraus Rahan sitoutuminen yritystoiminnassa käyttöomaisuuteen ja käyttöpääomaan pohdinta Case Rahoitustilanne

Lisätiedot

KUVAT. Kansainvälisen toiminnan rahoitus

KUVAT. Kansainvälisen toiminnan rahoitus Kansainvälisen toiminnan rahoitus KUVAT 1 Rahoitussuunnittelu REAALIPROSESSI Tuotannontekijämarkkinat Meno MOBILA OY Tulo Suoritemarkkinat Kassa RAHAPROSESSI Kassastamaksut Kassaanmaksut Korot Verot Osingot

Lisätiedot

!!!Investors House Oyj!!!!Toimitusjohtaja Petri Roininen!

!!!Investors House Oyj!!!!Toimitusjohtaja Petri Roininen! Osavuosikatsaus 1-3/2016 Investors House Oyj Toimitusjohtaja Petri Roininen Toimintaympäristöstä Suomen talous ja asuntojen hinnat polkivat paikallaan Matala korkotaso poikkeuksellinen + rahan kohtuullinen

Lisätiedot

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi Sijoittajan sanastoa Pörssisäätiön sijoituskoulu VERO 2014 Prof. Minna Martikainen Hanken School of Economics, Finland Sijoitusmaailman termistö ja logiikka, omat toimet ja näin luen. SIJOITUSMAAILMAN

Lisätiedot

Investointien rahoitusvaihtoehdot 9.10.2014. Kuntarahoitus, Jukka Leppänen

Investointien rahoitusvaihtoehdot 9.10.2014. Kuntarahoitus, Jukka Leppänen 1 Investointien rahoitusvaihtoehdot 9.10.2014 Kuntarahoitus, Jukka Leppänen Investoinnin toteus ja rahoittaminen Investoinnin toteutukseen ja sen elinkaaren hallintaan liittyvät päätökset tulee tehdä kohteen

Lisätiedot

ESIR:in hyödyntäminen Suomessa

ESIR:in hyödyntäminen Suomessa ESIR:in hyödyntäminen Suomessa Globaali talous- ja finanssikriisi on vähentänyt investointeja Euroopassa: investointitaso on 15 prosenttia matalampi kuin ennen kriisiä. Taloutta uudistavia investointeja

Lisätiedot

Talous ja tariffiasetanta. 5.9.2013 Tom Pippingsköld

Talous ja tariffiasetanta. 5.9.2013 Tom Pippingsköld 1 Talous ja tariffiasetanta 2 Rahoitus Talous 3 Rahoitus 4 Mikä määrittää Fingridin rahoitustarpeet Fingridin strategia - oikea tieto investointiohjelmasta Budjetit ja ennusteet - oikea ja riittävä tieto

Lisätiedot

Lämpöilta taloyhtiöille. Tarmo. 30.9. 2013 Wivi Lönn Sali. Lämmitysjärjestelmien ja energiaremonttien taloustarkastelut

Lämpöilta taloyhtiöille. Tarmo. 30.9. 2013 Wivi Lönn Sali. Lämmitysjärjestelmien ja energiaremonttien taloustarkastelut Lämpöilta taloyhtiöille Tarmo 30.9. 2013 Wivi Lönn Sali Lämmitysjärjestelmien ja energiaremonttien taloustarkastelut Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto Talon koon (energiankulutuksen määrän)

Lisätiedot

Matalan korkotason vaikutus vakuutustoimintaan yhtiön näkökulma

Matalan korkotason vaikutus vakuutustoimintaan yhtiön näkökulma Matalan korkotason vaikutus vakuutustoimintaan yhtiön näkökulma Markkinoista 20.3.2014 2 Eonia 20.3.2014 3 Regulaatio muokkaa markkinoita 20.3.2014 4 Tehokkaat markkinat fantasiaa? Täydellisen tehokkaita

Lisätiedot

Kamux puolivuosiesitys

Kamux puolivuosiesitys Kamux puolivuosiesitys 1.1. 30.6.2017 24.8.2017 Kamuxin kannattava kasvu jatkui strategian mukaisesti 1. Strategia kasvaa Euroopan johtavaksi käytettyjen autojen vähittäiskaupan ketjuksi toimii Jälleen

Lisätiedot

Kuntarahoitus Leasing vaihtoehtoinen rahoitusmuoto Karl Lintukangas

Kuntarahoitus Leasing vaihtoehtoinen rahoitusmuoto Karl Lintukangas Kuntarahoitus Leasing vaihtoehtoinen rahoitusmuoto Karl Lintukangas 1 Rahoitusleasing yleistä 2 Investointi Rahoitusleasingin peruskäsitteet Sopimuskauden jälkeiset vaihtoehdot: Lunastus Sopimuksen jatkaminen

Lisätiedot

Yrityskaupan Rahoitus Tampere, 6.3.2013 Pekka Tammela Illan esityksen sisältö Esittely Kauppaprosessin kuvaus Strukturointi Hinnoittelusta lyhyesti Esimerkkikauppa Yhteenveto Pekka Tammela, KTM, KHT, HHJ

Lisätiedot

Investointien rahoituksen perusteita

Investointien rahoituksen perusteita Investointien rahoituksen perusteita Ismo Vuorinen yliopettaja (laskentatoimi ja rahoitus) Investointien suunnittelu ja rahoitus -opintojakso Hämeenlinna, kevät 2010! "" # $ % $$& 20042010 Ismo Vuorinen

Lisätiedot

Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 ohjelmakokonaisuuden rahoitus

Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 ohjelmakokonaisuuden rahoitus POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 ohjelmakokonaisuuden rahoitus talousjohtaja Jarkko Raatikainen Strategian mukainen toteutus- ja rahoitusmalli Tulevaisuuden sairaala

Lisätiedot

Mukava tavata! Jonas Löv OP Yrityspankki Oyj

Mukava tavata! Jonas Löv OP Yrityspankki Oyj Mukava tavata! Jonas Löv OP Yrityspankki Oyj OP Sisältö 1. Talouden näkymiä 2. Pankkirahoituksen pääperiaatteet / Mihin kiinnitetään huomiota 3. Vakuudet 4. Esimerkkejä 5. Kiitos - 6 5 4 3 2 1 0 1 Lähde:

Lisätiedot

EPI Healthcare I. Rahaston pääkohdat vuokralaisen näkökulmasta

EPI Healthcare I. Rahaston pääkohdat vuokralaisen näkökulmasta EPI Healthcare I Rahaston pääkohdat vuokralaisen näkökulmasta Rahaston perustamisen taustaa Palveluntarjonta hoiva-alalla ei tällä hetkellä vastaa palveluiden kysyntää Väestön ikääntyminen tulee edelleen

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå ELINKAARISOPIMUKSEN RAHOITUSMALLIT 23.2.2015 ELINKAARIHANKKEEN PERUSTIEDOT Tolkis skola, Tolkkisten päiväkoti, Gammelbackan päiväkoti, Toukovuoren päiväkoti, Peippolan

Lisätiedot

Ratkaisuja: auringosta ja rahasta. Jouni Juntunen Tutkijatohtori

Ratkaisuja: auringosta ja rahasta. Jouni Juntunen Tutkijatohtori Ratkaisuja: auringosta ja rahasta Jouni Juntunen Tutkijatohtori 1. Aurinkoteknologiasta 1. Teknologia Perusratkaisut Aurinkosähkö Aurinkolämpö 3 1. Teknologia Esteettisempi ratkaisu 16.2.2016 4 2. Rahasta

Lisätiedot

Tuottoa vertais- ja joukkorahoituslainoista @fellowfinancefi Fellow Finance Oyj Joukkorahoitusta ihmisille ja yrityksille Perustettu 2013 Toimii Suomessa, Saksassa ja Puolassa 165 miljoonaa euroa välitetty

Lisätiedot

Sampo Pankki Private Banking Tavanomaista enemmän

Sampo Pankki Private Banking Tavanomaista enemmän P R I V A T E B A N K I N G Arvopaperin Arvoasuntopäivä 12.5.2009 Sampo Pankki Private Banking Tavanomaista enemmän Markus Hollmén Mistä osista koostuu Teidän yksityispankkipalvelunne? LAKIASIAINPALVELUT

Lisätiedot

Miten maailman trendit kiinteistösijoittamisessa tulevat Suomeen

Miten maailman trendit kiinteistösijoittamisessa tulevat Suomeen Miten maailman trendit kiinteistösijoittamisessa tulevat Suomeen Asuntorahasto sijoittajien vaihtoehtona Repo Media KTT Ilkka Tomperi 28.11.2017 1 Esityksen näkemykset esittäjän omia! Toimitilojen kiintestökauppamarkkinoiden

Lisätiedot

SELIGSON & CO:n RAHASTOVÄLITYS- PALVELUN PÄÄPIIRTEET

SELIGSON & CO:n RAHASTOVÄLITYS- PALVELUN PÄÄPIIRTEET SELIGSON & CO:n RAHASTOVÄLITYS- PALVELUN PÄÄPIIRTEET Syyskuu 2015 MIKSI? Uusia vaihtoehtoja hajautukseen Suurien markkina-alueiden pien- ja arvoyhtiöitä Ruotsalaisia yhtiöitä Kumpienkin rahastotyyppien

Lisätiedot

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna:

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Energiayrityskanta käsittää vain itsenäisiä, voittoa tavoittelevia energiayhtiöitä ja konserneja. Yksittäisiä yrityksiä tarkastellessa kaikki luvut

Lisätiedot

Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit

Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit Elinkaarimallit ja -palvelut tulosseminaari Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit Hanna Kaleva KTI Kiinteistötieto Oy 26.9.2006 ELINKAARIMALLIT kehityshanke: KTI:n osaprojekti:

Lisätiedot

Indeksiosuusrahastot eli ETF-rahastot

Indeksiosuusrahastot eli ETF-rahastot Indeksiosuusrahastot eli ETF-rahastot ETF = Exchange-Traded Funds (Pörssinoteerattu rahasto) Rahastoyhtiön ylläpitämä, yleensä passiivinen sijoitusrahasto Seuraa tiettyä markkinaa, yleensä jotain indeksiä

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen 1 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen 27.11.2013 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 2 Yleistä Finnverasta Finnveran rahoitus

Lisätiedot

Yrittäjyys- ja työelämäpäivä 15.5.2014

Yrittäjyys- ja työelämäpäivä 15.5.2014 Yrittäjyys- ja työelämäpäivä 15.5.2014 Finnveran rahoituspalvelut toimintaansa aloittavalle yritykselle Päivi Kiuru, Finnvera Oyj Finnvera Oyj Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka täydentää

Lisätiedot

Finnveran kv-kasvun ja vientikaupan rahoitus Kv-kasvun ja rahoituksen aamupäivä. Seija Pelkonen Turun aluekonttori 12.3.2014

Finnveran kv-kasvun ja vientikaupan rahoitus Kv-kasvun ja rahoituksen aamupäivä. Seija Pelkonen Turun aluekonttori 12.3.2014 Finnveran kv-kasvun ja vientikaupan rahoitus Kv-kasvun ja rahoituksen aamupäivä Seija Pelkonen Turun aluekonttori 12.3.2014 Agenda Finnvera Oyj ja avainluvut Finnveran rooli kv-kasvun rahoituksessa Vientikaupan

Lisätiedot

Asuntosijoittaminen Suomessa mistä on tultu ja minne ollaan menossa?

Asuntosijoittaminen Suomessa mistä on tultu ja minne ollaan menossa? Asuntosijoittaminen Suomessa mistä on tultu ja minne ollaan menossa? Investors House Oyj Toimitusjohtaja Petri Roininen Taustaksi - Investors House Oyj sijoituskohteena Pörssin päälistalla noteerattu asuntosijoitusyhtiö,

Lisätiedot

Uudenlainen tapa sijoittaa kiinteistöihin verotehokkaasti. Sijoitusjohtaja Jussi Pekka Talsi Arvoasuntopäivä, Pörssitalo, Helsinki, 06.05.

Uudenlainen tapa sijoittaa kiinteistöihin verotehokkaasti. Sijoitusjohtaja Jussi Pekka Talsi Arvoasuntopäivä, Pörssitalo, Helsinki, 06.05. Uudenlainen tapa sijoittaa kiinteistöihin verotehokkaasti Sijoitusjohtaja Jussi Pekka Talsi Arvoasuntopäivä, Pörssitalo, Helsinki, 06.05.2015 Investium Oy Perustettu 1994 Suomen suurin ja vanhin finanssialan

Lisätiedot

Lähienergian Kokonaisratkaisuja. Villähteen energiaratkaisu. One1 Oy Mika Kallio

Lähienergian Kokonaisratkaisuja. Villähteen energiaratkaisu. One1 Oy Mika Kallio Lähienergian Kokonaisratkaisuja Villähteen energiaratkaisu One1 Oy Mika Kallio Esityksen sisältö One1 Oy Villähteen energiaratkaisu Muita alueellisia esimerkkejä Kaavoituksessa huomioitavaa energiaratkaisun

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. rahoituspäällikkö Johanna Reinikainen

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. rahoituspäällikkö Johanna Reinikainen Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja rahoituspäällikkö Johanna Reinikainen 2 [pvm] 3 [pvm] Finnveran rahoitusperiaatteet 4 [pvm] Finnveran rahoitusperiaatteet Pk-yritykset Painopisteenä on

Lisätiedot

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Yhtiöesittely

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Yhtiöesittely 11/20/2013 1 Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Yhtiöesittely 11/20/2013 2 Tärkeitä tietoja lukijalle Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj ( Yhtiö ) on laatinut tämän luottamuksellisen esityksen Yhtiöstä vain

Lisätiedot

Asiantuntijaseminaari Kuluttajatutkimuskeskuksessa Energiatehokkuuden rahoitus pientaloissa

Asiantuntijaseminaari Kuluttajatutkimuskeskuksessa Energiatehokkuuden rahoitus pientaloissa Asiantuntijaseminaari Kuluttajatutkimuskeskuksessa 2.11.29 Energiatehokkuuden rahoitus pientaloissa Finanssisektorin puheenvuoro: Kaija Erjanti, Finanssialan Keskusliitto Alustuksen teemat > Asuntorahoituksesta

Lisätiedot

Finnpartnershipin ja Finnfundin pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus cleantech-alueella

Finnpartnershipin ja Finnfundin pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus cleantech-alueella Finnpartnershipin ja Finnfundin pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus cleantech-alueella Finnpartnershipin ja Finnfundin kohdemaat 2 Finnpartnership lyhyesti Ulkoasiainministeriön rahoittama liikekumppanuusohjelma

Lisätiedot

Ålandsbankenin erikoissijoitusrahastot Asuntorahasto ja Tonttirahasto

Ålandsbankenin erikoissijoitusrahastot Asuntorahasto ja Tonttirahasto Ålandsbankenin erikoissijoitusrahastot Asuntorahasto ja Tonttirahasto 2 Vallitsevan korkotilanteen ja globaalien finanssimarkkinoiden epävakauden vuoksi on tärkeää löytää sijoitusvaihtoehtoja korkosijoituksille

Lisätiedot

CapMan ostaa teollisuuskunnossapidon Fortumilta. Jukka Järvelä, partneri, CapMan Buyout

CapMan ostaa teollisuuskunnossapidon Fortumilta. Jukka Järvelä, partneri, CapMan Buyout CapMan ostaa teollisuuskunnossapidon Fortumilta Jukka Järvelä, partneri, CapMan Buyout 21 September 2006 1 CapMan johtava pääomasijoittaja Pohjoismaissa Pohjoismainen läsnäolo ja markkina-asema perustettu

Lisätiedot

Kannettavatietokone.fi IT-leasing. - Järkevämpi tapa hankkia IT-laiteet yritykselle -

Kannettavatietokone.fi IT-leasing. - Järkevämpi tapa hankkia IT-laiteet yritykselle - Kannettavatietokone.fi IT-leasing - Järkevämpi tapa hankkia IT-laiteet yritykselle - Mitä IT-leasing tarkoittaa IT-laitteet, ohjelmistot ja tukipalvelu vuokrataan rahoitusyhtiöltä ennalta sovitun mittaiseksi

Lisätiedot

Solvenssi II:n markkinaehtoinen vastuuvelka

Solvenssi II:n markkinaehtoinen vastuuvelka Solvenssi II:n markkinaehtoinen vastuuvelka Mikä on riskitön korko ja pääoman tuottovaatimus Suomen Aktuaariyhdistys 13.10.2008 Pasi Laaksonen Yleistä Mikäli vastuuvelka on ei-suojattavissa (non-hedgeable)

Lisätiedot

Rahoitusinnovaatiot kuntien teknisellä sektorilla

Rahoitusinnovaatiot kuntien teknisellä sektorilla Rahoitusinnovaatiot kuntien teknisellä sektorilla Oma ja vieras pääoma infrastruktuuri-investoinneissa 12.5.2010 Tampereen yliopisto Jari Kankaanpää 6/4/2010 Jari Kankaanpää 1 Mitä tiedetään investoinnin

Lisätiedot

Sisällysluettelo: 1. Kiinteistön lämmitysjärjestelmän valinta. Simpeleen Lämpö Oy. Kaukolämpö lämmitysvaihtoehtona Simpeleellä.

Sisällysluettelo: 1. Kiinteistön lämmitysjärjestelmän valinta. Simpeleen Lämpö Oy. Kaukolämpö lämmitysvaihtoehtona Simpeleellä. 1 Sisällysluettelo: 1. Kiinteistön lämmitysjärjestelmän valinta... 1 2. Simpeleen lämpö Oy lämmön toimitus ja tuotanto... 2 3. Kaukolämmön hinta Simpeleellä, perusmaksu ja kulutusmaksu,... sekä vertailu

Lisätiedot

Suominen ostaa Ahlstromin Paulinian tehtaan Brasiliassa, kauppa aiotaan rahoittaa hybridilainalla Nina Kopola, toimitusjohtaja 10.1.

Suominen ostaa Ahlstromin Paulinian tehtaan Brasiliassa, kauppa aiotaan rahoittaa hybridilainalla Nina Kopola, toimitusjohtaja 10.1. Suominen ostaa Ahlstromin Paulinian tehtaan Brasiliassa, kauppa aiotaan rahoittaa hybridilainalla Nina Kopola, toimitusjohtaja 10.1.2014 Suominen Corporation 10.1.2014 1 Agenda Yrityskauppa lyhyesti Kaupan

Lisätiedot

Pääomasijoitukset. Matkailuyritysten rahoitus- yritystilaisuudet 29.12.-03.12.2013

Pääomasijoitukset. Matkailuyritysten rahoitus- yritystilaisuudet 29.12.-03.12.2013 Pääomasijoitukset Matkailuyritysten rahoitus- yritystilaisuudet 29.12.-03.12.2013 Kalle Lumio Toimitusjohtaja Nordia Management Oy puh. 040 737 1559 kalle.lumio@nordiamanagement.fi 0 Mitä pääomasijoittaminen

Lisätiedot

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin.

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Ajatuksia hinnoittelusta Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Hinnoittelu Yritystoiminnan tavoitteena on aina kannattava liiketoiminta ja asiakastyytyväisyys. Hinta

Lisätiedot

Aurinkosähkön hyödyntäminen ja kannattavuus taloyhtiössä

Aurinkosähkön hyödyntäminen ja kannattavuus taloyhtiössä Aurinkosähkön hyödyntäminen ja kannattavuus taloyhtiössä Isännöitsijäseminaari 17.11.2015 Helsinki Energia-asiantuntija, tietokirjailija janne.kapylehto@gmail.com Aurinkosähkö Suomessa ei ole tulevaisuutta,

Lisätiedot

Startti yrittäjyyteen seminaari Rahoitusratkaisut Imatra 6.5.2014

Startti yrittäjyyteen seminaari Rahoitusratkaisut Imatra 6.5.2014 Startti yrittäjyyteen seminaari Rahoitusratkaisut Imatra 6.5.2014 Finnvera Oyj Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka täydentää yksityisen sektorin tarjoamia rahoituspalveluja Finnvera ja sen

Lisätiedot

CapMan Oyj osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2006. 5.5.2006 Heikki Westerlund

CapMan Oyj osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2006. 5.5.2006 Heikki Westerlund CapMan Oyj osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2006 5.5.2006 Heikki Westerlund 05 May 2006 1 CapMan johtava pääomasijoittaja Pohjoismaissa Pohjoismainen läsnäolo ja markkinaasema perustettu 1989 toimistot Helsingissä,

Lisätiedot

ILMARISEN VUOSI Ennakkotiedot / lehdistötilaisuus klo 9.30 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN VUOSI Ennakkotiedot / lehdistötilaisuus klo 9.30 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN VUOSI 2012 Ennakkotiedot / lehdistötilaisuus 23.1.2013 klo 9.30 Toimitusjohtaja Harri Sailas 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2012 (Ennakkotietoja) Sijoitustuotto: 7,4 prosenttia Sijoitusomaisuuden

Lisätiedot

Yhteenveto kaukolämmön ja maalämmön lämmitysjärjestelmävertailusta ONE1 Oy 6.5.2015

Yhteenveto kaukolämmön ja maalämmön lämmitysjärjestelmävertailusta ONE1 Oy 6.5.2015 Yhteenveto kaukolämmön ja maalämmön lämmitysjärjestelmävertailusta ONE1 Oy 6.5.215 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Tyyppirakennukset... 1 3. Laskenta... 2 4.1 Uusi pientalo... 3 4.2 Vanha pientalo... 4 4.3

Lisätiedot

Laadukas omaisuudenhoito

Laadukas omaisuudenhoito Laadukas omaisuudenhoito :n Yhteistyö: Omaisuudenhoitaja on asiakkaan luottohenkilö ja asiakkaan sekä omaisuudenhoitajan välillä tulee olla mahdollisimman täydellisesti yhtenevät intressit Yhteistyö :

Lisätiedot

Koulurahasto. Reijo Tuori Rahoitusjohtaja

Koulurahasto. Reijo Tuori Rahoitusjohtaja Koulurahasto Reijo Tuori Rahoitusjohtaja 26.03.2015 Lähtökohta Espoo ollut yhteydessä 12 eri palveluntarjoajaan, joista tavattu yksi eläkelaitos, neljä varainhoitoyhtiötä, kaksi pankkia, yksi kiinteistösijoitusyhtiö

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Sievi Capital Oyj:n Yhtiökokous 8.4.2014 Harri Takanen Sievi Capital Oyj:n sijoitusstrategia ja tavoitteet Pääomasijoitukset Sievi Capital Oyj sijoittaa varansa kasvupotentiaalia

Lisätiedot

Osamaksukauppa, vakiotulovirran diskonttaus, L8

Osamaksukauppa, vakiotulovirran diskonttaus, L8 Osamaksukauppa, vakiotulovirran diskonttaus, L8 1 Kerrataan kaavoja s n;i = ((1 + i)n 1) i = prolongointitekijä a n;i = ((1 + i)n 1) i(1 + i) n = diskonttaustekijä c n;i = i(1 + i) n ((1 + i) n 1) = kuoletuskerroin

Lisätiedot

PS-tilillä. valinnalla on merkitystä

PS-tilillä. valinnalla on merkitystä PS-tilillä säästämiskohteen valinnalla on merkitystä Sijoitusristeily 27.03.2010 Tomi Salo Osakesää äästäjien Keskusliitto ry TS 27.03.2010 1 Mieti tulevaisuuteen Sijoitusjaksoni on -ikuisuus Warren Buffett

Lisätiedot

OKO. I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät

OKO. I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Yhtiökokous 31.3.2004 I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin

Lisätiedot

Liite yv 20/1/2015. Seinäjoen koulutuskuntayhtymän ja kuntayhtymäkonsernin. Varallisuuden hoito ja sijoitustoimintaa koskevat periaatteet

Liite yv 20/1/2015. Seinäjoen koulutuskuntayhtymän ja kuntayhtymäkonsernin. Varallisuuden hoito ja sijoitustoimintaa koskevat periaatteet Liite yv 20/1/2015 Seinäjoen koulutuskuntayhtymän ja kuntayhtymäkonsernin Varallisuuden hoito ja sijoitustoimintaa koskevat periaatteet Hyväksytty yhtymävaltuustossa 8.9.2015, 20 Sisällysluettelo 1. Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Investors House Oyj tuottoa ilman välikäsiä TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2016 13.2.2016 Toimitusjohtaja Petri Roininen Investors House Oyj tarkoitus tuottaa voittoa osakkeenomistajille Strategisena tavoitteena osakkaan

Lisätiedot

09.12.2014 Ylimääräinen yhtiökokous

09.12.2014 Ylimääräinen yhtiökokous 09.12.2014 Ylimääräinen yhtiökokous Hallituksen täydentäminen Hallitus ehdottaa, että hallitusta täydennetään uudella jäsenellä ja että uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan KTM, CEFA Saga Forss (s. 1969).

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Juha Ketola 6.3.2013

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Juha Ketola 6.3.2013 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Aluejohtaja Juha Ketola 6.3.2013 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Finnveran rahoitus yrityskaupoissa Yrityskaupan

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin)

HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin) 1 HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin) SIJOITTAMISEN PERIAATTEITA Sijoittaminen tapahtuu rahastojen kautta käyttäen vähintään kahta varainhoitajaa.

Lisätiedot

SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA. Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014

SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA. Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014 SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014 2 Ilmarinen lyhyesti HUOLEHDIMME YLI 900 000 SUOMALAISEN ELÄKETURVASTA 529 000 työntekijää TyEL

Lisätiedot

Selvitetään korkokanta, jolla investoinnin nykyarvo on nolla eli tuottojen ja kustannusten nykyarvot ovat yhtä suuret (=investoinnin tuotto-%)

Selvitetään korkokanta, jolla investoinnin nykyarvo on nolla eli tuottojen ja kustannusten nykyarvot ovat yhtä suuret (=investoinnin tuotto-%) Sisäisen korkokannan menetelmä Selvitetään korkokanta, jolla investoinnin nykyarvo on nolla eli tuottojen ja kustannusten nykyarvot ovat yhtä suuret (=investoinnin tuotto-%) Sisäinen korkokanta määritellään

Lisätiedot

SaaS on modernin sijoittajan valinta Rahapäivä Matti Lattu Heeros Oyj

SaaS on modernin sijoittajan valinta Rahapäivä Matti Lattu Heeros Oyj SaaS on modernin sijoittajan valinta Rahapäivä 21.9.2017 Matti Lattu Heeros Oyj NOPEASTI KASVAVA TALOUSHALLINNON OHJELMISTORATKAISUJEN TOIMITTAJA Yleistä Heeros perustettiin vuonna 2000 Yhtiö toimittaa

Lisätiedot

Venäjän osakemarkkinoiden näkymät vuodelle 2012

Venäjän osakemarkkinoiden näkymät vuodelle 2012 Venäjän osakemarkkinoiden näkymät vuodelle 2012 Petri Pöllänen salkunhoitaja Sijoitus Invest 16.11.2011 UB konserni Perustettu vuonna 1986 Kotimainen, pankkiryhmistä riippumaton avainhenkilöiden omistama

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja Hannu Puhakka 16.5.2016 2 [pvm] 3 [pvm] Pk-rahoituksen painopistealueet - yritysten yleisimmät muutostilanteet ja niihin liittyvät rahoitustarpeet Yrityksen

Lisätiedot

United Bankers Oyj. United Bankers Tuloskasvun tekijät 1.9.2015. United Bankers -konserni Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki

United Bankers Oyj. United Bankers Tuloskasvun tekijät 1.9.2015. United Bankers -konserni Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki United Bankers Oyj United Bankers Tuloskasvun tekijät 1.9.2015 United Bankers -konserni Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki UB Omaisuudenhoito UB Securities UB Rahastoyhtiö UB Capital UB Real Assets

Lisätiedot

Energiatehokkuus ja kilpailukyky Uudenkaupungin toimintatavat

Energiatehokkuus ja kilpailukyky Uudenkaupungin toimintatavat Energiatehokkuus ja kilpailukyky Uudenkaupungin toimintatavat Energiatehokkuus seminaari Mustio 6.9.2011 Case HINKU- projekti Kari Koski Kaupunginjohtaja Uusikaupunki Kohti hiilineutraalia kuntaa Hankkeen

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

Hankerahoitusta yrityksille kehitysmaissa ja Venäjällä

Hankerahoitusta yrityksille kehitysmaissa ja Venäjällä Hankerahoitusta yrityksille kehitysmaissa ja Venäjällä Asiantunteva kumppani yritysten kehitysmaahankkeisiin Finnfund on suomalainen kehitysrahoitusyhtiö, joka tarjoaa pitkäaikaisia investointilainoja

Lisätiedot

BISNESENKELISIJOITTAMINEN? Posintra rahoitusseminaari. 12.3.2014 Aarne Sipilä

BISNESENKELISIJOITTAMINEN? Posintra rahoitusseminaari. 12.3.2014 Aarne Sipilä BISNESENKELISIJOITTAMINEN? Posintra rahoitusseminaari 12.3.2014 Aarne Sipilä TUOREITA OTSIKOITA 12.3.2014 FiBAN ry BISNESENKELISIJOITTAMINEN Yksityistä kasvuyrityssijoittamista Bisnesenkelisijoittamisella

Lisätiedot

Kaukolämmöstä maalämpöön - taloyhtiön näkökulma. Jari Kajas hallituksen puheenjohtaja Asunto Oy Kivelänkatu 1b

Kaukolämmöstä maalämpöön - taloyhtiön näkökulma. Jari Kajas hallituksen puheenjohtaja Asunto Oy Kivelänkatu 1b Kaukolämmöstä maalämpöön - taloyhtiön näkökulma Jari Kajas hallituksen puheenjohtaja Asunto Oy Kivelänkatu 1b MIKSI MAALÄMPÖ? 1. KAUKOLÄMMÖN JAKOKESKUS TULI IKÄNSÄ (22 V) PUOLESTA UUSITTAVAKSI MIKSI

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011 Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011 Vakuutusliike Ajattelemme eteenpäin Vakuutusliike - avainluvut 1 6/2011 1 6/2010 2010 Vakuutusmaksutulo, milj. 207,4 187,5 380,4 TyEL-palkkasumma, milj.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 3.6.217 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Toisen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 38.9% edellisvuodesta ollen EUR 52.m (EUR 37.5m /2) Toisen vuosineljänneksen liiketoiminnan

Lisätiedot

omistajapolitiikka TkT, KTM Eija Vinnari Turun kauppakorkeakoulu k k k Laskentatoimen laitos eija.vinnari@tse.fi Kuka omistaa vesihuoltolaitokset?

omistajapolitiikka TkT, KTM Eija Vinnari Turun kauppakorkeakoulu k k k Laskentatoimen laitos eija.vinnari@tse.fi Kuka omistaa vesihuoltolaitokset? Vesihuoltolaitosten l it t omistajapolitiikka TkT, KTM Eija Vinnari Turun kauppakorkeakoulu k k k Laskentatoimen laitos eija.vinnari@tse.fi Kuka omistaa vesihuoltolaitokset? 95 % vedestä tuotetaan kuntien

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045 Yhteenveto suunnitelman tekemisestä Liiketoimintasuunnitelman merkitys pakotta miettimään liikeideaa järjestelmällisesti ja varmistamaan, että markkinapotentiaali

Lisätiedot

Smart way to smart products Etteplan Q1: Merkittävä tulosparannus

Smart way to smart products Etteplan Q1: Merkittävä tulosparannus Etteplan Q1: Merkittävä tulosparannus Toimitusjohtaja Juha Näkki 7.5.2015 Markkinakatsaus 1-3/2015 Vuosi 2015 käynnistyi joulun lomakauden jälkeen hitaasti. Suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin

Lisätiedot