Hajautettujen energiaratkaisujen liiketoiminta- ja rahoitusmallit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hajautettujen energiaratkaisujen liiketoiminta- ja rahoitusmallit"

Transkriptio

1 Hajautettujen energiaratkaisujen liiketoiminta- ja rahoitusmallit Lähienergiasta palveluliiketoimintaa seminaari Aleksi Lumijärvi GreenStream Network

2 Sisältö Miksi rahoitus on haaste; investointiesteet Tarve ulkopuoliselle rahoitukselle; voittava liiketoimintamalli? Tyypillisiä rahoitusinstrumentteja Tyypillisiä rahoitusrakenteita Sijoittajista ja pääomamarkkinoista Rahoitusrakenne Rahoitusmarkkinat Rahoitusinstrumentti Loppukäyttäjä Ketkä sijoittavat ja miksi? Mitä muita (kilpailevia) sijoituskohteita on tarjolla? Paljonko ja millä aikavälillä rahoitetaan? Tavoitteellinen rahoitusrakenne? Miten tuotto jaetaan ulos? Verotus Hankkeiden kassavirta- ja riskiprofiilit Aikajänne, koko, volatiliteetti jne. Riskien ja tuottojen allokointi Verotus

3 Miksi loppukäyttäjät eivät investoi itse lähienergiaan? 1 Ulkoiset esteet Sisäiset esteet Markkinaesteet Poliittiset ja regulatoriset esteet Teknologiset esteet Energiayhtiöihin liittyvät esteet Pääomamarkkinoihin liittyvät esteet Taloudelliset esteet (strategiset, kaupalliset, rahoitukselliset) Organisatioriset esteet Teknologiset esteet Informaatioesteet Toimintaan / käyttäytymiseen liittyvät esteet On olemassa huomattava potentiaali hankkeita, joiden IRR >10% Pelkästään öljyltä maalämmölle investointipotentiaali pitkälti yli EUR 10mrd Potentiaalia ulkopuolisille rahoitusratkaisuille? Rahoituksen räätälöinti hankkeen kassavirtaprofiilin mukaan Riskiprofiilin räätälöinti asiakkaan ja rahoittajan tarpeiden ja vaatimusten mukaan 1 Cagno et al

4 Kuka vetää hanketta? Riippumaton projektitoimittaja Teknologiayritys Halu kehittää ja toimittaa projekteja Halu myydä teknologiaa Mahdollisesti halu operoida hanketta Mahdollisesti halu jopa toimia energianmyyjänä Riippumaton teknologioista, energiayhtiöistä jne. Rahoituksella voi olla merkittävä lisäarvo Ei halua olla hankkeessa mukana toteutuksen jälkeen Vastuu teknologiasta; takuut, huollot, varaosat Rahoituksella voi olla merkittävä lisäarvo Energiayhtiö Loppukäyttäjä Halu omistaa tuotantoassetteja ja myydä energiaa Erit yritykset, mahdollisesti myös kunnat Usein vahva brändi ja olemassa oleva asiakasrajapinta Kyky ja muut resurssit kehittää hanketta sekä pilkkoa ja johtaa toteutusurakkaa Usein rahoitus ei ole haaste Mahdollisesti jopa kyky osin operoida Rahoituksella ei välttämättä merkittävää lisäarvoa Rahoituksella voi olla merkittävä lisäarvo 4

5 Teknologiayritysvetoinen toimintamalli Kommentit Rahoitusmalli perustuu teknologiayritysten myynti- ja toimituskykyyn Myynti ja hankkeiden toimitus tapahtuu teknologiayritysten toimesta Rahoitus on näille yksi myyntiargumentti myynnissä Rahoittaja on näistä riippumaton ja markkinoi rahoitusta myös suoraan Teknologiatoimittaja tarjoaa normaalin takuun ja huollon Suunnittelu ja asennus joko järjestelmätoimittajan tai tämän alihankkijoiden toimesta Rahoitusyhtiöllä vain vastapuoliriski, ei muita riskejä Rarhoitusyhtiön tulee pystyä tarjoamaan pitkä rahoitussopimus Leasing- ja osamaksukaupparahoitus tod. näk. toimivimmat 5 Energianmyyntimalli haastavampi

6 Riippumattomaan toimittajaan perustuva liiketoimintamalli Kommentteja Itsenäinen hankekehittäjä kokonaistoimittajana Kasvava liiketoimintamalli Suomessa Riippumattomat hankekehittäjät vielä uusia ja pieniä yrityksiä Esim USA:ssa voittava konsepti kiinteistökohtaisten aurinkösähköratkaisujen toimituksissa Sekä leasing-, osamaksu- että energianmyyntimalli vaihtoehtoina Leasing-malli lähes sama kuin teknologiavetoisessa mallissa Energiatehokkuushankkeissa ESCO-rahoitus voi toimia hyvin tässä mallissa Rahoituksen kannalta vastapuoliriskin tulee kohdistua loppukäyttäjään, ei hankekehittäjään 6

7 Liiketoimintamallit USA:n PV-markkinalla Kommentit Markkinajohtajat ovat vertikaalisesti integroituneita Third party ownership (TPO) on Kaliforniassa, Massachusettsissa, Arizonassa ja Coloradossa yli 50% koko kotitalouksien PVmarkkinasta Muissakin osalvatioissa TPO:n markkinaosuus kasvussa Vertikaalisesti integroituneet ovat pärjänneet toistaiseksi parhaiten: SolarCityn ja Vivintin yhteenlaskettu markkinaosuus on yli kolmannes Clean Power Finance on ainoa rahoituksen näkökulmasta lähtevä toimija Myös Sunrunilla rahoitus on bisnesmallin keskiössä Lähde: Greentech Media 2014

8 Esimerkkejä erilaisista rahoitusrakenteista Hanketoimittajavetoinen rakenne Rahastorakenne YieldCo rakenne Projektitoimittaja tai esim. energiayhtiö omistaa hankkeet ja ne ovat suoraan tämän taseessa Vaihtoehtoisesti tämän omistamassa / kontrolloimassa erillisessä yhtiossä Tämä erillinen yhtiö voi periaatteessa olla captive fund, esim Ky-muotoinen rahasto tai YieldCo Vastaa perinteistä energiayhtiön toimintamallia ja rahoitusrakennetta Mahdollisesti myös toimivin ratkaisu riippumattomien projektitoimittajien liiketoiminnan varhaisessa vaiheessa Perinteinen Ky-muotoinen private equity -rahastorakenne Ky-muotoinen veroneutraali yhtiö, johon sijoittajat sijoittavat pääomapanoksen ja osallistuvat hallintoon äänettöminä yhtiömiehinä (limited partners) Rahaston hallinnoija on Oymuotoinen yhtiö, joka toimii Ky:n vastuunalaisena yhtiömiehenä (general partner) Hallinnoiva yhtiö tekee itsenäisesti sijoituspäätöksiä sijoitusstrategian ja rahastosopimuksen puitteissa Haasteena muun muassa Kymallille tyypillinen rajallinen elinikä sekä rajallisemmat rahoitusmahdollisuudet Kuten REIT-rahastot (Orava Oyj) Portfolio toiminnassa olevia hankkeita siiretään yhteen Oymuotoiseen yhtiöön, joka listataan Vain operatiivisia assetteja pitkillä kiinteähiintaisilla myynsisopimuksilla Listauksen tuoma likviditeetti Korkosijoituksen kaltainen matalan riskin kohde; suuri osa tuloksesta osinkoina sijoittajille Esim. USA:ssa uusiutuvan energian YieldCo-osakkeiden tuottovaatimukset liikkuvat noin 3,5-6% välillä Vaatii isoa operatiivista portfoliota: kyseessä uudelleenrahoitusrakenne (ja kasvurahoitusrakenne) 8

9 Tyypilliset rahoitusinstrumentit Energianmyyntimalli Leasing Osamaksukauppa Energiayhtiö tai esim. projektitoimittaja myy hankkeen loppuasiakkaalle kokonaispalvelumallilla; energianmyyntisopimus Asiakas tekee sopimuksen vain energian myyjän kanssa Hankkeen jälkeen asiakas maksaa vain energiasta sisältäen rahoituksen ja muut kulut, ei erikseen rahoituksesta Rahoitusyhtiön vastapuolena on energian myyjä ja rahoitus hinnoitellaan sen vastapuoliriskin mukaan Rahoitus ei ole loppuasiakkaalle näkyvä erillinen hintakomponentti Haastavampi rahoittajan kannalta, houkuttelevampi asiakkaan kannalta(?) Rahoittaja omistaa hankkeen ja vuokraa sitä loppukäyttäjälle Kiinteä kuukausivuokra, yritykselle vähennyskelpoinen kulu Loppukäyttäjälle ei investointia eikä siten rahoitustarvetta tai tasevaikutusta Asiakkaalla ei tulisi olla lunastusvelvollisuutta sopimusjakson lopussa, ja hankkeella tulee olla tällöin merkittävä jäännösarvo Leasingissa siis merkityksellistä jäännösarvoriski ja sen jakaminen Leasingin ja osamaksukaupan välinen ero on liukuva Leasingin kirjapitokäsittely ei selkeää, IFRS:ssä tiukentumaan päin Loppukäyttäjä saa pitkän maksuajan hankkeelle Rahoittaja rahoittaa hankkeen mutta hanke tulee loppukäyttäjän taseeseen Rahoitussopimus näkyy loppukäyttäjällä vastuuna Loppukäyttäjä sitoutuu maksamaan koko investointi-kustannuksen Maksuajan lopussa hanke jää loppuasiakkaalle Osamaksukauppa voi monissa tapauksissa olla leasingia järkevämpi ratkaisu 9

10 Mahdollisia sijoittajia? Yksityishenkilöt Eläkeyhtiöt Suomalaisten kotitalouksien varallisuus on asumisessa sekä erittäin vähäriskisissä kohteissa 1. Omistusasunto 2. Säästötili (suomalaisten yksityishenkilöiden pankkitileillä noin EUR 80mrd!) 3. Määräaikastalletukset 4. Sijoitusasunto (Suomessa noin 140,000 asuntosijoittajaa, sijoitusasuntoja noin 250,000) Osakerahastoihin on virrannut viime aikoina rahaa, koska vähäriskisille kohteille on vaikea saada reaalituottoa Nykyisestä sijoitussalkusta voi kuitenkin olettaa, että vähäriskisemmille reaalista tuottoa tarjoaville kohteile olisi suuri kysyntä, jos sellaisia olisi Henkisesti helppo sijoituskohde Helppo ymmärtää Mielletään intuitiivisesti vähäriskiseksi Kotimaisuus Ympäristömyötäisyys Kansantaloudelliset näkökohdat Eläkeyhtiöiden pitkän aikavälin tuottotavoite 3,5% reallituottoa, tai 5,5% nimellistuottoa Eläkeyhtiöiden nykyiset allokaatiot keskimäärin Osakkeet: 41% Korot: 36% Kiinteistöt: 13% Vaihtoehtoiset: 10% Korkoihin sijoittaminen tällä hetkellä vaikeaa erittäin matalien nimellistuottojen vuoksi Osakepainoa lisätty osittain, koska on pakko Paineita löytää vähäriskistä reaalituottoa Julkista painetta sijoittaa aktiivisemmin kotimaisiin sijoituskohteisiin Henkisesti helppo sijoituskohde Linkittyy sekä fixed income- että kiinteistösijoittamiseen, joissa noin puolet allokaatiosta 10

11 Esimerkkejä vaihtoehtoisista sijoituskohteista Korkorahastot Valtioiden pitkiin joukkovelkakirjoihin sijoittaneiden (Suomessa markkinoitavien) rahastojen keskimääräinen tuotto vuonna 2013 oli <1% Suomen valtion 10v obligaatiokorko on ~2% Luokiteltujen yrityslainojen keskimääräinen tuotto euroalueella vuonna 2013 oli keskimäärin noin 2,5% Kiinteistörahastot Eläkeyhtiöt ovat olleet tyytyväisiä 12-15% OPO-tuottoon (SIPO 7%) Tyypilliset hallinnointipalkkiot 1-1,5% + success fee Kiinteistörahastoihin voi liittyä useita riskejä, joita leasingmallissa ei ole, esimerkiksi Vuokrausasteriski Kiinteistön arvoon liittyvä riski Kiinteistösijoittaminen selkeästi esim. leasing-mallia riskisempi kohde Asuntosijoittaminen Handelsbankenin uusi asuntorahasto Vuoratuotto / kokonaistuotto kiinteiden palkkioiden jälkeen noin 4-7% (esimerkkilaskelma) Hallinnointipalkkio: 2,25%/a + remontointivaraus Success fee: 20%, 5% tuoton ylittävästä osasta Orava Oyj (REIT-rahasto) Kokonaistuottotavoite: 10% Hallinnointipalkkio: 0,6%/a + tekninen ja hallinnollinen isännnöinti & vuokraustoiminnan kulut Success fee: 20%, 6% tuoton ylittävästä osasta Yksittäinen sijoitusasunto Vuokranantajat ry:n ennusteen mukaan sijoitusasunnon arvonnousun huomioiva kokonaistuotto jaksolla on noin 5-7% kaupungista riippuen Vuokranannon kustannukset ja muu vaiva Sijaintiin liittyvä riski Sisältää suhdanneriskiä (asunnon arvo on keskeinen osa tuotto-odotusta), ja tällä hetkellä näkymät ovat epävarmat Asuntosijoittaminen selkeästi esim. leasing-mallia riskisempi kohde 11

12 Yhteenveto ja kokoavia näkökulmia Markkina on uusi, Suomessa ei käytännössä ole merkittäviä olemassa olevia rahoitusmalleja Siksi erilaiset rahoitusratkaisut on nähtävä vain esimerkkeinä mahdollisista rakenteista ja instrumenteista Ulkomailla vertailukelpoisia kohteita, joiden soveltuvuutta tulisi testata Suomessa Alkuvaiheen järjestelyissä liiketoiminnallisen uutuuden ja pienen kokoluokan vuoksi räätälöityjä ratkaisuja Markkinan alkuvaiheessa leasing- ja osamaksukaupparahoitus lienee helpoin myydä rahoitussektorilla Hanketyyppien tulisi olla alussa mahdollisimman yksinkertaisia ja skaalattavia Markkinan kasvaessa ja kehittyessä energanmyyntimallin (energiatehokkuushankkeissa ESCOmallin) hyväksyttävyys paranee ja voidaan toteuttaa monimutkaisempia hankkeita Käyntiinlähdössä esimerkiksi crowdfunding tai pääomasijoittajavetoinen rakenne Kasvuvaiheessa (ja kun portfoliota on olemassa) mahdollisesti erittäin soveltuva sekä eläkeyhtiöille että yksityishenkilöille Portfolion kasvun myötä myös ilmeinen listauskohde; REIT- / YieldCo-malli soveltuisi mainiosti myös lähienergiahankkeisiin 12

13 Beijing office: 北 京 市 东 城 区 劳 动 人 民 文 化 宫 内, 邮 编 Working People's Cultural Palace (Forbidden City), Dong Cheng District, Beijing, China, Helsinki office: Lapinlahdenkatu 3, FI Helsinki, Finland

14 Taustaa Markkinapotentiaali, tarve ja hyödyt Suomessa on noin 220,000 öljylämmitteistä sekä 100,000 varaavaa sähkölämmitteistä pientaloa Lisäksi Suomessa on suuruusluokkaa 60,000 öljylämmitteistä kerrostaloa Lähes kaikissa esimerkiksi maalämpöpumppu olisi tällä hetkellä kilpailukykyinen investointi, jonka sijoitetun pääoman tuotto vaihtelee paljon mutta liikkuu usein laskentatavasta riippuen suuruusluokassa 10% Riskiin nähden tuotto on siis varsin houkutteleva Vuosittain maalämpöpumppujen investointitahti pientaloissa on ollut viime vuosina noin 12,000-15,000 ja kerrostaloissa 1,000-1,500 kappaletta Pientalon maalämpöpumppuinvestointi asennettuna on suuruusluokkaa EUR 15,000-20,000 ja kerrostalossa noin EUR 150, ,000 (kerrostalon koosta riippuen) Teoreettinen investointipotentiaali pelkästään tässä segmentissä siten pitkälti yli EUR 10mrd Vuosittain toteutunut investointitahti on ollut karkeasti arvioiden noin EUR m, ja on trendinomaisesti kasvamaan päin Suomessa kulutetaan lämmitykseen noin miljoona barrelia öljyä vuodessa (10% kaikesta kulutetusta öljystä) Öljy- ja yleisesti tuontienergiariippuvuuden vähentäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ovat keskeisiä kansallisia prioriteetteja, johon lämmityssektorin muutoksella olisi näkyvä vaikutus Muutos olisi lisäksi taloudellisesti perusteltua niin kiinteistöjen omistajille ja käyttäjille kuin valtiollekin Useat kunnalliset energiayhtiöt selvittelevät ja pilotoivat tällä hetkellä hajautetun energian liiketoimintamalleja Nämä mallit eivät toisaalta sovi täysin luontevasti energiayhtiöiden nykyisiin toimintámalleihin, mutta toisaalta ne voisivat luoda täysin uutta markkinapotentiaalia alueilla, joilla kaukolämpö ei ole vaihtoehto 14

15 Haasteet Kotitalouksilla ja asunto-osakeyhtiöillä merkittävä kynnys tehdä hankintapäätöstä Lämmitystapamuutoksiin liittyy asiakkaiden taholla merkittäviä haasteita tietoisuuden, osaamisen sekä rahoituksen suhteen, mikä rajoittaa markkinan kasvua Investointitarve on suhteellisen merkittävä sekä pientalo- ja kerrostalokokoluokassa, mikä muodostaa merkittävän investointiesteen Pientalossa vastaa auton hankintaa, kerrostaloyhtiössä verrattavissa merkittävään saneeraukseen Varsinkin taloyhtiöissä päätöksenteko hankkeen rahoittamisesta muodostaa ratkaisujen toimittajien mukaan merkittävän käytännön esteen myynnille, vaikka hanke sinällään on kannattava Selvittelyn vaatiman työn ja rahoitukseen liittyvän päätöksenteon vuoksi hankkeen toteuttaminen asuntoosakeyhtiöissä vaatii käytännössä innokasta puuhamiestä Taloyhtiöt saavat pitkäaikaista vakuudellista lainaa kuitenkin kohtuullisella, noin 1,5% marginaalilla Neljännes taloyhtiöistä ei kilpailuta lainaa Vaihtoehtoisen rahoittajan neuvotteluvara tältä kannalta kuitenkin rajallinen; voi alkaa nopeasti näyttää kalliilta rahoitukselta, vaikka lämmityskustannus hankkeen myötä kokonaisuutena laskisikin välittömästi Toisaalta laitetoimittajien mahdollisesti järjestämä pankkirahoitus kotitalouksille on laitteen takaisinmaksuaikaan nähden lyhytaikaista ja siten kuormittaa merkittävästi pientaloasukkaiden taloutta (kokonaiskulut kasvavat alussa, säästöt realisoituvat vasta ajan myötä) 15

16 Kannattavuus: esimerkkinä öljyltä maalämmölle siirtyminen Kommentit Diskontatut kassavirrat: 15v IRR noin 14% Lämpöpumppuinvestoinnin tuotto on monissa kohteissa yli 10% Esimerkiksi 15v laskenta-ajalla ja 5% pääomakustannuksella Vuosikustannukseltaan noin 20% edullisempi kuin öljylämmitys Noin 10% edullisempi kuin varaava sähkölämmitys Neuvotteluvaraa loppuasiakkaan kanssa pitäisi olla 7-9% tuottotavoitteeseen pääsemiseksi Laskelmissa öljyn ja sähkön hinta oletettiin vakioksi 15v laskenta-ajalla Käytännössä tähän liittyy suurempi riski: maalämmön muuttuvat kustannukset ovat selvästi alemmat 16

17 Leasing-rahoituksen neuvotteluvara Kommentteja Hankkeen tuottotaso ja lainarahan hinta Kaikki projekti IRR:iä alhaisemmat pääomakustannukset johtavat siihen, että hanke tuottaa asiakkaalle säästöjä heti alusta alkaen, minkä pitää olla toimintamallin tavoitteena Toisesta päästä tarkastellen rahoituksen kustannus ei voine olla selvästi kalliimpaa kuin asiakkaan pankista saama laina, muuten se alkaa näyttää kalliilta Lainan hinta ei tosin ole järkevä vertailukohta; asiakkaalla on aina pääoman tuottovaatimus Tämä ymmärretään yritysasiakkaiden taholla mutta heikommin kotitalousasiakkaiden (ja kuntien) taholla Muita asiaan vaikuttavia tekijöitä Rahoituksen pituus; houkuttelevampi, mitä pidempää rahoitusta pystyy tarjoamaan Palvelun kattavuus; rahoituksen hinta on sitä vähämerkityksisempi, mitä kattavampi palvelu Neuvotteluvara Lainarahan suuruusluokka: As. Oy:nvakuudellisen lainan marginaali noin 1,5% Valtion obligaatiot (riskitön korko) 5v: noin 0,8% -> lainan hinta 1,3% 10v: noin 2,0% -> lainan hinta 3,5% 17 15v: noin 2,5% - lainan hinta 4%

18 HeatSales malli 1: leasing-asiakkaana energiayhtiö Kommentteja Rahoitus on hinnoiteltuna energiapalveluun Enenrgiayhtiö on mallissa johtavassa roolissa Leasing-yhtiö pyrkii tarjoamaan pitkäaikaikaista ja kiinteää hinnoittelua, joka ei ole merkittävästi energiayhtiön SIPOtuottotavoitetta korkeampi tai voi jopa olla tätä matalampi Asiakkaan suuntaan kaikki näyttää samalta kuin esimerkiksi kaukolämmön piirissä Leasing-rahoittaja ei toimi eksklusiivisesti yhden energiayhtiön kanssa vaan tällä voi olla useita asiakkaita ja yhteistyökumppaneita Mikäli yksittäisen energiayhtiön portfolio on riittävän suuri, myös tästä voi luoda oman erillisen YieldCo:n 18

19 HeatSales malli 2: leasing-asiakkaana loppukäyttäjä Kommentteja Rahoitus on asiakkaalle erillinen sopimus ja kustannuserä Rahoittajan vastapuolena on loppukäyttäjä Vastapuoliriski hajautuu mutta samalla vaihtelee rahoitussopimukissa Rahoittajalle haastavampi luottokelpoisuusarviointi Energiayhtiön rooli ja kontrolli pienempi? Alttiimpi kilpailulle? 19

20 HeatSales malli 3: ei erillistä rahoitusratkaisua Kommentteja Asiakas järjestää rahoituksen itse omalla taseellaan Loppukäyttäjä rahoittaa hankkeen itse mutta ostaa energian palveluna Sopii parhaiten tilanteisiin, jossa energiaratkaisu edellyttää aktiivista operointia Ei merkttävää lisäarvoa loppukäyttäjälle, jos energiaratkaisu ei vaadi varsinaista operointia? 20

21 Miksi ulkopuolinen rahoitus? Etuja energiayhtiön näkökulmasta Tarjoaa vakaata, kiinteähintaista ja pitkäaikaista rahoitusta Vapauttaa tasetta muiden assettien rahoittamiseen ja liiketoiminnan kasvuun (core-investoinnit kuten keskitetyt omat CHP-laitokset, mankala-yhtiöt jne.) Sijoitetun pääoman tuoton parantaminen (lisää energianmyyntiä sitomatta pääomia) Uuden liiketoiminnan eristäminen taseesta, (jos esim riski- / tuotto-profiili ei vastaa tavoitteita) 21

22 Liiketoimintamallien eräitä vertailukohtia Adven (Suomi): teollisuuden energia ja kaukolämpö SolarCity (USA): aurinkopaneeleja kiinteistöihin Riippumaton energiantuottaja Keskeinen asiakassegmentti teollisuuslaitosten energiantuotantolaitosten ulkoistaminen Lisäksi kaukolämpöverkkoja Joko olemassa olevan laitoksen osto ja mahdollinen modernisointi, tai vaihtoehtoisesti uusinvestointi asiakkaan tarpeista lähtien Adven tarvittaessa hoitaa kaiken lähtien hankekehityksestä suunnitteluun ja toteutukseen, Se omistaa sekä operoi laitoksia ja myy asiakkaille energiatuotteita pitkäaikaisella sopimuksella Advenin omistaa EQT:n hallinnoima infrastruktuurirahasto EQT:n julkilausuttu oman pääoman tuottotavoite sijoituskohteilleen on early teens HeatSales-mallia voi pitää Advenin kaltaisena toimintamallina mutta pienemmässä kokoluokassa Myy ja toimittaa aurinkopaneelijärjestelmiä asuin-, liike-, teollisuus- sekä julkisiin kiinteistöihin Hoitaa tarvittaessa kaiken luvitustarpeista, mitoituksesta ja suunnittelusta aina toimitukseen ja operointiin asti Kattavat rahoitusvaihtoehdot, asiakas voi joko ostaa järjestelmän suoraan tai käyttää SolarCityn tarjoamia rahoitusvaihtoehtoja SolarLease : järjestelmän toimitus ilmaiseksi, mutta sopimusjakson mittainen kuukausittainen leasing-vuokra SolarPPA : järjstelmän toimitus ilmaiseksi, minkä jälkeen SolarCity laskuttaa sähköstä kiinteää kwh-hintaa kulutuksen mukaan pitkällä sopimuksella Molemmissa vaihtoehdoissa asiakkaan sähkölasku alenee välittömästi SolarCity on listattu Yhdysvalloissa NASDAQ:ssa; pitkien sopimusten diskonttaaminen osakkeen hintaan on nostanut osakkeen hinnan huomattavan korkealle 22

23 YieldCo: kasvava trendi USA:ssa ja UK:ssa USA / Pohjois-Amerikka UK / Eurooppa NRG Yeild (Utility, tuuli ja PV, listattu) Foresight Solar Fund (listattu) Pattern Energy (Utility, tuuli ja PV, listattu) SunEdison (Utility, PV, listautumassa) Abengoa (useita teknologioita, listautumassa) SolarCity (PV installer) Kilowatt Financial (PV installer) SunPower (PV installer) SunRun (PV installer) Solarcentury (PV installer) Ingenious Clean Energy Income Fund (listattu) Greencoat UK Wind (listattu) TRIG (listattu) Bluefield Solar Income Fund (listattu) John Laing Environmental (listautumassa) NextEnergy Solar (listautumassa) Photon European Solar Holdings (NL, listautumassa) Vivint (PV installer) OneRoof (PV installer) Enbridge (Kanada, Infra Fund, listattu) Euroopassa Clean Energy sekorin listauksissa YieldCo:t dominoivat; vuonna % IPOvolyymistä näihin (EUR 1.5bn), kok. EUR 2.1bn) USA:ssa YieldCo-markkina on energiayhtiövetoisempi: energiantuottajat ja myyjät uudelleenrahoittavat portfolioitaan vapauttaakseen pääomia Euroopassa YieldCo-markkina on rahastovetoisempi: fund managerit listaavat rahastojaan 23

24 Jatkoselvitystarpeet rahoitusinstrumentin konseptoimiseksi 1. Asiakaskiinnostuksen tarkempi selvittäminen Yhdessä energiayhtiön kanssa Mieluiten asiakastutkimus, jopa koemarkkinointi 2. Liiketoimintamalli energiayhtiön kanssa Vastapuolikysymykset Operatiivisten vastuiden määrittäminen Hanketyyppien spesifiointi ja mallinnus Energiapalvelun hinnoittelu, ml. rahoitus Volyymitavoitteiden määrittäminen 3. Rahoituksen iiketoimintamallin ja juridisen muodon selvittäminen Rahasto- vai yritystoimintamallinen Open vs closed end fund; likviditeetti Voitonjako Edellisiin liittyvät veronäkökohdat Regulaatio ja mahdollinen lisenssitarve Benchmark kansainvälisiin referensseihin 4. Rahoitusmallin, tarvittavien resurssien ja kustannusten tarkempi selvittäminen ja budjetointi; mallinnus Tarvittavat henkilöresurssit Myynti ja markkinointi, sopimusprosessi Luottokelpoisuuspäätösten automatisointi Laskutus ja maksuseuranta Kassavirtamallinnus ja rahoituksen hallinnoinnin hinnoittelu Benchmark kansavinälisiin referensseihin 5. Sijoittajakiinnostuksen tarkempi selvittäminen Sijotusmuistion (luonnoksen) laatiminen Alustava road show; testing the waters Kohderyhmät: Eläkeyhtiöt Varainhoitoyhtiöt ja pankkiiriliikkeet (yksityishenkilöperspektiivi) Ulkomaiset relevantit rahastot Mahdollisesti family officet 24

25 Alustavia ajatuksia toimintamallista energiayhtiön kanssa Rahoituksen hinnoittelu Operatiivisia kysymyksiä 25 Leasing-rahoituksen hinta riippuu huomattavassa määrin ainakin kolmesta asiasta Vastapuoli: energiayhtiön, asunto-osakeyhtiön tai teollisuusyrityksen vastapuoliriskiin voi liittyä uesiden prosenttiyksiköiden hintaero Leasingin kannalta sekä sopimus energiayhtiön että loppuasiakkaan kanssa periaatteessa molemmat ok Sopimuksen pituus: voi vaikuttaa hinnoitteluun ainakin suuruusluokkaa 2%-yks. Teknologiaratkaisu: mitä uudempi ja aktiivisempaa operointia vaativa teknologia, sitä suurempi hinta (vaikka leasing-sopimus ei ottaisikaan operatiivista riskiä) Karkeasti ottaen pitkän (10+v) leasing-rahoituksen hinnan pitäisi olla suuruusluokkaa 8% riippuen yllä mainituista seikoista Mikäli vastapuolena on esimerkiksi pkteollisuusyritys, hinta voi olla selvästi suurempikin Keskeinen selvitettävä asia liiketoimintamallissa on huolto ja tekniset takuut Monissa tapauksissa teknologiatoimittaja ei pysty tarjoamaan riittävän pitkää huoltoa ja takuuta Leasing-rahoittaja voi periaatteessa siirtää vastuun asiakkaalle, jos tämä suostuu siihen Energiayhtiö ei kuitenkaan lämmönmyyjänä pysty sivuuttamaan tätä kysymystä, oli leasing-rahoitus sitten asiakkaan tai energiayhtiön kanssa Esimerkiksi maalämmölle kuitenkin pystyy ostamaan nykyisin vakuutuksia, ja toisaalta pisimmät laitetoimittajan takuut ovat jo nyt 10v mittaisia Leasing-rahoittaja ei osallistu millään tavalla hankkeen toteutukseen tai operointiin Tekniset ja operatiiviset vastuut pystyttävä jakamaan energiayhtiön, asiakkaan, teknologiatoimittan, mahd polttoainetoimittajan sekä vakuutusyhtiön kesken Leasing-rahoittajalla vain vastapuoliriski Näin mahdollistetaan kilpailukykyinen rahoituksen hinta

RAPORTTI 21.5.2012. SITRA Lähienergiainvestointien palvelu- ja rahoitusmallit

RAPORTTI 21.5.2012. SITRA Lähienergiainvestointien palvelu- ja rahoitusmallit RAPORTTI 21.5.2012 SITRA Lähienergiainvestointien palvelu- ja rahoitusmallit 1 Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 TAUSTAA... 2 3 LÄHIENERGIAINVESTOINTEIHIN KANNUSTAVAT PALVELU- JA RAHOITUSMALLIT... 3 3.1 Palvelu-

Lisätiedot

NAIS- JA MIESJOHTAJIEN VÄLISET EROT RAHOITUKSEN NÄKÖKULMASTA

NAIS- JA MIESJOHTAJIEN VÄLISET EROT RAHOITUKSEN NÄKÖKULMASTA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos NAIS- JA MIESJOHTAJIEN VÄLISET EROT RAHOITUKSEN NÄKÖKULMASTA Pro gradu tutkielma, Taloushallinto ja rahoitus

Lisätiedot

Pääomamarkkinat. Kasvun paikka

Pääomamarkkinat. Kasvun paikka Pääomamarkkinat Kasvun paikka Raportti pähkinänkuoressa Suomen pääomamarkkinoiden puutteet ja ongelmat ovat korostuneet finanssikriisin myötä Yritykset ja sijoittajat tarvitsevat toimivia kotimaisia pääomamarkkinoita

Lisätiedot

ODIN om Eiendom. Kiinteistösijoittaminen

ODIN om Eiendom. Kiinteistösijoittaminen Hugin & Munin Special Report 11 / 2012 ODIN om Eiendom Kiinteistösijoittaminen Kiinteistösijoittaminen Johdanto Kiinteistöt ovat maailmaan suurin omaisuusluokka. Yksityishenkilöille asunto edustaa usein

Lisätiedot

Innovaatio investointina

Innovaatio investointina Innovaatio investointina Osa 1 Rahoitusteoreettinen näkökulma Tekesin vaikuttavuuteen Mika Vaihekoski, Seppo Leminen, Joonas Pekkanen ja Jussi Tiilikka Teknologiakatsaus 142/2003 Innovaatio investointina

Lisätiedot

Yritysostojen rahoitus listaamattomissa kasvuyrityksissä

Yritysostojen rahoitus listaamattomissa kasvuyrityksissä Yritysostojen rahoitus listaamattomissa kasvuyrityksissä Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Petri Heikkilä 2009 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU HELSINKI SCHOOL

Lisätiedot

Sähkön pientuotannon kilpailukyvyn ja kokonaistaloudellisten hyötyjen analyysi

Sähkön pientuotannon kilpailukyvyn ja kokonaistaloudellisten hyötyjen analyysi Sähkön pientuotannon kilpailukyvyn ja kokonaistaloudellisten hyötyjen analyysi LOPPURAPORTTI 3.10.2014 Aki Pesola, Juha Vanhanen, Markku Hagström, Ville Karttunen, Lauri Larvus, Laura Hakala, Iivo Vehviläinen

Lisätiedot

Joukkorahoitus Esiselvitys

Joukkorahoitus Esiselvitys Joukkorahoitus Esiselvitys Investment Management Finland Oy Selvitys vastaa tilannetta marraskuu 2012. Oikeudet muutoksiin pidätetään. TÄMÄ ESISELVITYS ON LAADITTU VASTAAMAAN TILANNETTA MARRASKUUSSA 2012,

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas

Sijoittajan korko-opas Sijoittajan korko-opas Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas 2011. www.porssisaatio.fi

Sijoittajan korko-opas 2011. www.porssisaatio.fi Sijoittajan korko-opas 2011 www.porssisaatio.fi Korot osana taloutta... 4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana... 7 Suorat korkosijoitukset... 9 Korkorahastot...19 Säästö- ja eläkevakuutukset... 21

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 5.7.2012 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 5.7.2012 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2012 1 Sisällys Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2013 Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22

Lisätiedot

Sijoitus rahasto-opas

Sijoitus rahasto-opas Sijoitus rahasto-opas Sisällys Lukijalle...3 Sijoitusrahasto lyhyesti...4 Mikä sijoitusrahasto on?...5 Millaisia sijoitusrahastoja on?...8 Millaisia riskejä sijoitusrahastoissa on?...12 Mitä kuluja sijoitusrahastoissa

Lisätiedot

[markkinointiesite, maaliskuu 2015]

[markkinointiesite, maaliskuu 2015] SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ RAHASTOSIJOITTAJAN OPAS [markkinointiesite, maaliskuu 2015] Yksinkertainen on tehokasta! www.seligson.fi 1 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ SISÄLLYS OPPAAN ESITTELY 2 MIKSI SIJOITAMME?

Lisätiedot

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a p i t ä i s i t i e t ä ä? Kohti kansallista pääomamarkkinastrategiaa

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a p i t ä i s i t i e t ä ä? Kohti kansallista pääomamarkkinastrategiaa M i t ä a r v o p a p e r e i s t a p i t ä i s i t i e t ä ä? Kohti kansallista pääomamarkkinastrategiaa Pörssisäätiön Pääomamarkkinatyöryhmä 2010 2011 Jukka Ruuska, pj Philip Aminoff Piia-Noora Kauppi

Lisätiedot

Loppuraportti. Esco-palvelun tarjonnan ja hyödyntämisen lisääminen teollisuudessa

Loppuraportti. Esco-palvelun tarjonnan ja hyödyntämisen lisääminen teollisuudessa Loppuraportti Esco-palvelun tarjonnan ja hyödyntämisen lisääminen teollisuudessa Esipuhe Motiva Oy edistää kauppa- ja teollisuusministeriön toimeksiannosta ESCO-palvelun käyttöönottoa maassamme. Motiva

Lisätiedot

ERP. Toiminnanohjausjärjestelmän SOA ISV VAR MRP MRP II CRM SCM FICO HR(M) BOM POS EDI OVT SAAS PAAS IAAS ROI TCO SEPA IBAN

ERP. Toiminnanohjausjärjestelmän SOA ISV VAR MRP MRP II CRM SCM FICO HR(M) BOM POS EDI OVT SAAS PAAS IAAS ROI TCO SEPA IBAN BOM POS EDI OVT SAAS PAAS IAAS ROI TCO SEPA IBAN XML ASP OEM SOA ISV VAR ERP MRP MRP II CRM SCM FICO HR(M) BOM POS EDI OVT SAAS PAAS IAAS ROI TCO SEPA IBAN XML ASP OEM SOA ISV VAR ERP MRP MRP II CRM SCM

Lisätiedot

Elinkaarimallien taloudelliseen päätöksentekoon uusia työkaluja Sivut 4 7

Elinkaarimallien taloudelliseen päätöksentekoon uusia työkaluja Sivut 4 7 TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 2006 Elinkaarimallien taloudelliseen päätöksentekoon uusia työkaluja Sivut 4 7 Elinkaarimallilla vauhditetaan esimerkiksi tierakentamista ja koulujen kunnostamista PÄÄKIRJOITUS Kirjoittaja

Lisätiedot

K A N S A L L I N E N E L I N K A A R I M A L L I

K A N S A L L I N E N E L I N K A A R I M A L L I ELINKAARIMALLI 20.04.2009 K A N S A L L I N E N E L I N K A A R I M A L L I Y K SI T YI SRAHOITTE ISTE N HANKKEIDE N K I LPA ILUKYVYN K EHITTÄM I NEN J A TAR J OU S VE RTAI LU N S. BUDJETTIRAHOI TTEISTEN

Lisätiedot

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille Sisällys Sijoitusrahasto lyhyesti 4 Säästö- ja sijoituskohteet 5 Mikä sijoitusrahasto on? 7 Mihin rahaston valinnassa

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu. INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste

Metropolia Ammattikorkeakoulu. INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste Metropolia Ammattikorkeakoulu INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste Virpi Tevä-Helminen 28.8.2013 2 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO... 4 1.1 Investointilaskenta ja päätöksenteko kurssin esittely... 4

Lisätiedot

uudet maat, ainaa tian Green

uudet maat, ainaa tian Green Ympäristöalan vienninn rahoitus ja uudet liiketoimintamallit: Case kohteina Balt tian maat, Venäjä ja Ukr ainaa Tutkimusraportti Anu Hassinen, Lauri Hietaniemi, Evilina Lutfi Green Net Finland ry ISBN

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2 0 1 4

VUOSIKERTOMUS 2 0 1 4 VUOSIKERTOMUS 2 0 1 4 SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 2014 3 5 7 10 12 14 17 18 22 23 26 27 28 Certeum lyhyesti Toimitusjohtajan katsaus Toimintaympäristö Liiketoiminta ja toiminnan tulos Sijoitusomaisuus

Lisätiedot

Osakeopas. OSAKKEENOMISTAJAKSI 4 Omat lähtökohdat 4

Osakeopas. OSAKKEENOMISTAJAKSI 4 Omat lähtökohdat 4 Osakeopas Tax Guide for 2013 Investors 2013 Osakeopas OSAKKEENOMISTAJAKSI 4 Omat lähtökohdat 4 OSAKE SIJOITUSKOHTEENA 5 Osake, osakas 5 Tuotto 5 Paras pitkällä aikavälillä 5 Likviditeetti, helppohoitoisuus

Lisätiedot

1 Johdanto... 3. 2 Toimenpide-ehdotukset... 5. 3 Pääomamarkkinoiden ja omistajuuden kehittäminen... 7

1 Johdanto... 3. 2 Toimenpide-ehdotukset... 5. 3 Pääomamarkkinoiden ja omistajuuden kehittäminen... 7 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Toimenpide-ehdotukset... 5 3 Pääomamarkkinoiden ja omistajuuden kehittäminen... 7 3.1 Tavoitteena laajapohjainen kotimainen omistajuus... 7 3.2 Listautumiset Suomessa... 9 Sijoittajien

Lisätiedot

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä?

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? www.porssisaatio.fi M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? Opettajan opas Sisällys ARVOPAPERIMARKKINOIDEN KEHITYS... 4 Pörssitoiminnan historia... 4 Arvopaperimarkkinoiden merkitys

Lisätiedot

Kaukolämpöliiketoiminnan riskikäsikirjarunko

Kaukolämpöliiketoiminnan riskikäsikirjarunko Kaukolämpöliiketoiminnan riskikäsikirjarunko Raportti T26/2001 Suomen Kaukolämpö ry 2001 ISSN 1238-9331 Sky-kansio 6/9 Kaukolämpöliiketoiminnan riskikäsikirjarunko Tekijä: Electrowatt-Ekono Oy ELECTROWATT-EKONO

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Metsätalouden koulutusohjelma

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Metsätalouden koulutusohjelma POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Metsätalouden koulutusohjelma Paavo Pietikäinen HAKELÄMMÖNTUOTANNON LIIKETOIMINTAMALLIT POHJOIS-KARJALAN KUNNISSA Opinnäytetyö Syksy 2006 2 OPINNÄYTETYÖ Syksy 2006 Metsätalouden

Lisätiedot