Keitä ovat tietotyöntekijät?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keitä ovat tietotyöntekijät?"

Transkriptio

1 PASI PYÖRIÄ Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos Keitä ovat tietotyöntekijät? Lisätietoja: https://solecris.uta.fi Tampereen yliopiston asiantuntijarekisteri Osaaminen ja innovaatiot kurssi: tietotyön tuottavuus, TKK

2 I Mitä on tietotyö?

3 Tietotyö: tietotekniikan soveltamiseen painottuneet suunnittelu ja asiantuntijatehtävät, jotka ainakin jonkin verran edellyttävät luovuutta ja innovatiivisuutta. Blom, Melin & Pyöriä: Tietotyö ja työelämän muutos (Gaudeamus 2001) Pyöriä, Melin & Blom: Knowledge Workers in the Information Society (Tampere University Press 2005)

4 Understanding Work in the Age of Information: The Finnish Model of an Information Society. (VDM Verlag 2007) Verkkoversio:

5 Sisällysluettelo 1. Introduction 2. The Finnish Information Society 3. The Rise of Knowledge Work 4. Knowledge Work Teams 5. Distributed Work Arrangements 6. The Limits of Teams and Distributed Groups 7. Lessons from Finland Why is it that a small state such as Finland has evolved into a highly competitive information economy?

6 Suomen tietoyhteiskuntamalli Teknologinen edelläkävijäasema selittää Suomen taloudellista menestystä Piilaaksosta poiketen Suomi on pystynyt yhdistämään hyvinvointivaltion ja tietoyhteiskunnan Ongelma 1: teknologinen etumatka ei takaa tulevaa menestystä, koska informaatioteknologiset innovaatiot ovat helposti kopioitavissa Ongelma 2: Suomi osaa hyödyntää ja soveltaa uutta teknologiaa heikommin kuin esim. Yhdysvallat Castells idea is simple and appealing, but it is also false, since all successful first mover advantages can easily deteriorate into first mover disadvantages. (Dan Steinbock)

7 Tietotyön tutkimuksen klassikot Fritz Machlup: The Production and Distribution of Knowledge in the United States (1962) Peter Drucker: The Age of Discontinuity (1969) Daniel Bell: The Coming of Post Industrial Society (1973) Marc Porat and Michael Rubin: The Information Economy (1977) Fritz Machlup OECD: Information Activities, Electronics and Telecommunications Technologies (1981) Tilastokeskus: Informaatioyhteiskunta ja informaatioammatit (1988)

8 Hakutulos: (YSA) Käytettävä asiasana: tietotyö Kuuluu ryhmiin: [43] Atk. Tietotekniikka. Tietojenkäsittely [78] Työelämä. Työsuojelu. Työterveys [80] Viestintä. Tiedonvälitys. Joukkoviestintä. Mainonta [81] Kirjastot. Arkistot. Tietopalvelu. Museot. Näyttelyt Ruotsinkielinen asiasana: informationsarbete Englanninkielisiä vaihtoehtoja: knowledge work, information work, informational work/labour

9 Tietotyö ei ole sama asia kuin: Tietokoneavusteinen työ ongelma: onko kaikki työ muuttunut tietotyöksi, kun jo 4/5 palkansaajista käyttää työssään tietotekniikkaa? Professionaalinen työ ongelma: monet it alan ammatit eivät ole professioita kuten lääkärien tai juristien ammattikunta Valkokaulustyö ongelma: toimihenkilöiden ja työntekijöiden raja on hämärtynyt

10 Mitä professiot ovat? Vakiintuneita ja sulkeutuneita asiantuntijakuntia (esim. lääkärit ja juristit) Professioiden tunnuspiirteitä ovat: muodollinen (akateeminen) koulutus määrätty yhteiskunnallinen palvelutehtävä ammatinharjoittajia ohjaava eettinen normisto omat professionaaliset etujärjestöt Kaikki asiantuntijatyö ei ole profession harjoittamista (esim. it ala)

11 II Tietotyö tilastojen valossa

12 Mitä tietotyö merkitsee? Yksinkertaiset rutiinityöt ovat yhä harvemmassa Koulutustaso ja vaatimukset ovat nousseet Tietotekniikan käyttö on yleistynyt Työn autonomia on kasvanut Vuorovaikutustaitojen merkitys on korostunut + / Juha Siltala: Työelämän huonontumisen lyhyt historia (2004/2007) Ari Ojapelto: Ahneuden aika (2006) Tilastokeskus: Työolotutkimukset Työministeriö: Työolobarometrit Työterveyslaitos: Työ ja terveys

13 Tilastokeskuksen työolotutkimukset ( ) kertovat + mahdollisuus kehittyä työssä ja vaikuttaa omaan työhön parantunut työ aikaisempaa vaihtelevampaa ja itsenäisempää työpaikkakoulutus yleistynyt sitoutuminen omaan työhön ja työpaikkaan säilynyt vahvana työn henkinen rasittavuus, kiire ja palkattomat ylityöt rasittavat väkivallan uhka kasvanut työn epävarmuus ja epätietoisuus työpaikkatason muutoksista kasvanut vanhojen työterveysriskien rinnalle tullut uusia ongelmia Anna Maija Lehto & Hanna Sutela: Työolojen kolme vuosikymmentä (Tilastokeskus 2008).

14 Tietotyön hyviä ja huonoja puolia + vahva työmarkkina asema hyvä palkkaus mahdollisuus joustaviin työjärjestelyihin mahdollisuus vaikuttaa työn sisältöön ja työpaikan päätöksentekoon työ koetaan haastavaksi ja mielekkääksi liiallinen työn määrä työ henkisesti rasittavaa kovat tulosvelvoitteet (työn laatu ja määrä tiukasti valvottua) kiire ylityöt uudet ergonomiset ongelmat

15 Kaikki työ ei ole muuttumassa tietotyöksi! Tietoyhteiskuntakin on riippuvainen perinteisestä ammattiosaamisesta ja kädentaidoista Jyrkkä erottelu tietotyön ja muun työn välillä on myytti, joka ei vastaa todellisuutta Tietotyö ei rajoitu Nokiaan ja T&K laboratorioihin: Etlan mukaan huippuvuonna 2001 Nokia kaikkine alihankkijoineen työllisti vajaat suomalaista (alle 2 % työllisistä)

16 Informaatioammattien yleisyys vuosina (%) Lähde: Tilastokeskus, työvoimatilastot.

17 Informaatioammattien typologia I Informaation tuottajat (tieteenharjoittajat, asiantuntijapalvelujen tuottajat, markkinainformaation tuottajat) II Informaation jakajat (opettajat, kirjasto, arkisto ja museotyöntekijät, viestintä ja kulttuurityöntekijät, uskonnollisen työn tekijät) III Informaation käyttäjät (hallinto ja valvontatyötä tekevät) IV Informaation käsittelijät (informaation kerääjät, tiedostonhoitajat, sihteerit, toimistotyö, kirjanpito ja kassanhoitotyö, muu informaation käsittelytyö) V Tietoteknisten koneiden käyttäjät ja korjaajat (tietoteknisten koneiden käyttäjät, graafisen alan työntekijät, posti ja televälitystyöntekijät, tietoteknisten koneiden asentajat ja korjaajat).

18 Informaatioammatit ryhmittäin v ja Henkeä I Informaation tuottajat II Informaation jakajat III Informaation käyttäjät IV Informaation käsittelijät V Tietoteknisten koneiden käyttäjät ja korjaajat Yhteensä Kaikki työlliset Informaatioammattien osuus (%) 33 46

19 Vaativa tietotyö yleistynyt eniten Informaation tuottajien ryhmä on kaksinkertaistunut vuosina (nykyisin 20 % työllisistä): 1. Tutkimus ja kehitystyö (esim. atk suunnittelijat ja ohjelmoijat, insinöörit sekä perustutkimusta tekevät) 2. Asiantuntijapalvelut (esim. terveydenhuollon, lain ja koulutuksen asiantuntijat) 3. Markkinainformaation tuottajat (esim. mainos ja markkinointipäälliköt)

20 III Tietotyön haasteet työelämän kehittämiselle

21 Tietointensiivinen työ kärkihanke Yksi seitsemästä Sitran aloitteesta toteutetusta tietoyhteiskunnan kärkihankkeesta Koordinaattorina Työterveyslaitos Tavoitteena edistää innovaatioita sekä työn tuottavuutta ja työterveyttä tietoyrityksissä Tutkimustuloksia: Työ ja ihminen aikakauskirja 3/2004 Tietotyön tietopankki tietotyö

22 Tietointensiivinen työ hankkeessa tutkittua Tietotekniikan käytettävyys (Risto Näsänen) Ihmisen ja tekniikan välinen vuorovaikutus (Leena Norros) Ergonomia (Esa Pekka Takala) Unihäiriöt (Mikko Härmä) Osaaminen ja johtaminen tietotyössä (Anneli Leppänen) Jaksaminen it alalla (Marketta Kivistö) Tietotyön työajat ja kulttuuri (Raija Julkunen ym.) Etätyö (Sirkka Heinonen)

23 Esimerkkinä havaintoergonomia Näemme tarkasti vain näkökentän keskiosassa Tämä johtaa tarpeeseen kohdistaa silmiä eri suuntiin ympäristössämme Katseenkohdistusten (fiksaatioiden) aikana kerätään lähes kaikki näköinformaatio (n. 0,15 0,4 sekuntia per fiksaatio) Yhden työpäivän aikana teemme n fiksaatioita Koska yhteen fiksaatioon kuluvaa aikaa ei voi lyhentää, ainoa mahdollisuus visuaalisen havainnoinnin nopeuttamiseksi on vähentää fiksaatioiden lukumäärää Risto Näsänen: Käyttöliittymien visuaalinen käytettävyys. Työ ja ihminen 3/2004.

24 Johtopäätös: Käyttöliittymien tulisi olla mahdollisimman yksinkertaisia ja selkeitä ja niiden käytön tulisi vaatia mahdollisimman vähän silmänliikkeitä ja fiksaatioita. Risto Näsänen: Käyttöliittymien visuaalinen käytettävyys. Työ ja ihminen 3/2004.

25 Tietotekniikka on automaation ja koordinaation teknologia I believe that IT is first and foremost a technology for coordination and automation. Groupware or other electronic means of communication only tend to increase the amount of communication, with no guarantee for an improved result. What you need to do is to reduce the need for communication in the first place. Lars Groth: Future Organizational Design. The Scope for the IT based Enterprise (John Wiley & Sons 1999).

26 Case: mobiili tiimityö Esimerkki liikkuvan tietotyöntekijän informaatiokuormasta: 250 sähköpostia Kymmeniä tekstiviestejä Puheluita Mesettämistä Web konferensseja Työprosessi fragmentoituu Infoähky Matti Vartiainen ym.: Distributed and Mobile Work (Otatieto 2007).

27 1. Onko työnjohto mukana muutoksessa? 2. Ovatko tavoitteet kaikille selvillä? 3. Onko järjestelmän toiminnot määritelty riittävän tarkasti? 4. Onko hankkeeseen valittu oikea ja pätevä henkilöstö? 5. Onko hanke organisoitu vastaamaan tavoitteitaan? 6. Ovatko loppukäyttäjät mukana? 7. Onko teknologia uutta ja testaamatonta? 8. Onko hankesuunnitelma realistinen? 9. Käyttääkö järjestelmätoimittaja yleisesti tunnettuja menetelmiä ja työkaluja? 10. Onko järjestelmätoimittajan työn laatu riittävä? 11. Onko työvaiheiden raportointi ja seuranta kunnossa? 12. Edistyykö työ? 13. Onko hankkeen työmoraali hyvä ja työympäristö kannustava? Lars Groth: Good Management: The Simple Key to Successful IT Implementations Economic Trends 1/2003.

28 Wal Mart: joustava byrokratia Kriittinen kuvaus yhden maailman suurimman yrityksen toiminnasta Wal Mart on itsenäinen markkinavoima Sanelee ehdot Coca Colan kaltaisille brandeille Liiketaloudellinen menestystarina joka perustuu logistiikan hallintaan Nelson Lichtenstein toim. Wal Mart: Globalisaation kova ydin (2006)

29 Viisi teesiä tietotekniikasta 1. Tietotekniikan pitäisi helpottaa työtä, ei vaikeuttaa sitä 2. Tietotekniikka on ensisijaisesti automaation ja koordinaation teknologia ja vasta toissijaisesti viestintäväline 3. Tietoteknisen vallankumouksen ydin on turhan kommunikaation eliminointi 4. Turhan kommunikaation eliminointi on ainoa keino säästää aikaa työlle, joka on koneiden ulottumattomissa 5. Sosiaaliset ja organisatoriset innovaatiot ovat teknologiaa tärkeämpiä

30 Kirjallisuutta Julkunen, Raija: Uuden työn paradoksit. Keskusteluja 2000 luvun työprosess(e)ista (Vastapaino 2008) Julkunen, Raija, Nätti, Jouko & Anttila, Timo: Aikanyrjähdys. Keskiluokka tietotyön puristuksessa (Vastapaino 2004) Sennett, Richard: Uuden kapitalismin kulttuuri (Vastapaino 2007)

Kotona työskentelyn yleisyys ja seuraukset: Suomi eurooppalaisessa vertailussa 1

Kotona työskentelyn yleisyys ja seuraukset: Suomi eurooppalaisessa vertailussa 1 Työpoliittinen Aikakauskirja 1/2013 Artikkeleita Kotona työskentelyn yleisyys ja seuraukset: Suomi eurooppalaisessa vertailussa 1 Satu Ojala 2 Pasi Pyöriä 3 Johdanto Hajautettu ja liikkuva työ on Suomessa

Lisätiedot

Tulevaisuuden työmarkkinat

Tulevaisuuden työmarkkinat ETLA ETLA Raportit Reports 6.8.2014 No 30 Tulevaisuuden työmarkkinat Antti Kauhanen * * ETLA Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, antti.kauhanen@etla.fi Suositeltava lähdeviittaus: Kauhanen, Antti (6.8.2014).

Lisätiedot

Etätyöopas työnantajille

Etätyöopas työnantajille Etätyöopas työnantajille Juhani Pekkola Leena Uskelin (toim.) Etätyöopas työnantajille Juhani Pekkola Leena Uskelin (toim.) Sisällysluettelo: 1. JOHDANNOKSI...3 Matti Salmenperä 2. ETÄTYÖ JA SEN KÄSITTEET...6

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös ja tuottavuuden edellytykset asiantuntijaorganisaatiossa

Henkilöstötilinpäätös ja tuottavuuden edellytykset asiantuntijaorganisaatiossa AALTO-YLIOPISTO - PERUSTIETEIDEN KORKEAKOULU Henkilöstötilinpäätös ja tuottavuuden edellytykset asiantuntijaorganisaatiossa ANTTI TENHOLA DIPLOMITYÖ Jätetään opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinööritutkintoa

Lisätiedot

EI VAIN MUODON VUOKSI Muotoilu on kilpailuetu

EI VAIN MUODON VUOKSI Muotoilu on kilpailuetu 1 EI VAIN MUODON VUOKSI Muotoilu on kilpailuetu Maarit Lindström, Martti Nyberg, Pekka Ylä-Anttila Julkaisija: Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA (Sarja B 220) Kustantaja: Taloustieto Oy Helsinki 2006

Lisätiedot

Pelkkä oman alan osaaminen ei enää riitä

Pelkkä oman alan osaaminen ei enää riitä Työpoliittinen Aikakauskirja 1/2015 Artikkeleita Pelkkä oman alan osaaminen ei enää riitä Petri Lempinen 1 Johdanto Älypuhelimen kyky ymmärtää puhetta tai tietää sijaintinsa toimii myös ihmistä avustavassa

Lisätiedot

TOISEKSI PARAS? Tieteentekijät ja uusi yliopisto. Matti Vesa Volanen (toim.)

TOISEKSI PARAS? Tieteentekijät ja uusi yliopisto. Matti Vesa Volanen (toim.) TOISEKSI PARAS? Tieteentekijät ja uusi yliopisto Matti Vesa Volanen (toim.) TOISEKSI PARAS? Tieteentekijät ja uusi yliopisto Matti Vesa Volanen (toim.) Tekijät, Tieteentekijöiden liitto Toimituskunta:

Lisätiedot

Nostetaan tuottavuutta ja työelämän laatua yhdessä

Nostetaan tuottavuutta ja työelämän laatua yhdessä Nostetaan tuottavuutta ja työelämän laatua yhdessä Risto Tanskanen Elina Ravantti Rauno Pääkkönen Työterveyslaitos Helsinki 2013 Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 a A 00250 Helsinki www.ttl.fi Valokuvat:

Lisätiedot

M a r j a T o i v o n e n. Osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen tulevaisuudennäkymät 83/01

M a r j a T o i v o n e n. Osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen tulevaisuudennäkymät 83/01 M a r j a T o i v o n e n Osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen tulevaisuudennäkymät 83/01 ESR-julkaisut -sarja Päätoimittaja - Editor-in-Chief Riitta Kangasharju Toimitussihteeri - Editor Kimmo

Lisätiedot

Palvelut muokkaavat kaikkia toimialoja

Palvelut muokkaavat kaikkia toimialoja VTT TIEDOTTEITA 2508 Pentti Vähä, Jari Kettunen, Tapani Ryynänen, Minna Halonen, Jouko Myllyoja, Maria Antikainen & Jari Kaikkonen Palvelut muokkaavat kaikkia toimialoja Palveluliiketoiminnan toimialakohtaiset

Lisätiedot

Kaveriporukasta liiketoiminnaksi

Kaveriporukasta liiketoiminnaksi Helsingin yliopisto Kasvatustieteen laitoksen tutkimuksia 213 Kirsi Koistinen Kaveriporukasta liiketoiminnaksi Tuotannon häiriöt ja organisaation oppiminen nopeasti muuttuvassa yrityksessä Esitetään Helsingin

Lisätiedot

Arvot, työ ja vastuu. Kansallinen Ennakointiverkosto. Yritystoiminnan ehdot arvonmuodostuksen uudessa logiikassa

Arvot, työ ja vastuu. Kansallinen Ennakointiverkosto. Yritystoiminnan ehdot arvonmuodostuksen uudessa logiikassa Kansallinen Ennakointiverkosto Yritystoiminnan tulevaisuus - asiantuntijaryhmän loppuraportti 1 Arvot, työ ja vastuu Yritystoiminnan ehdot arvonmuodostuksen uudessa logiikassa Toimittanut Antti Hautamäki

Lisätiedot

Sosiaalinen media suomalaisissa yrityksissä

Sosiaalinen media suomalaisissa yrityksissä Antti Inkeroinen Sosiaalinen media suomalaisissa yrityksissä Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologia teknologiavetoisen yhteiskunnan rakentajana ja yhteiskuntapolitiikan välineenä

Tieto- ja viestintäteknologia teknologiavetoisen yhteiskunnan rakentajana ja yhteiskuntapolitiikan välineenä 50 Antti Pelkonen ARTIKKELIT Tieto- ja viestintäteknologia teknologiavetoisen yhteiskunnan rakentajana ja yhteiskuntapolitiikan välineenä ANTTI PELKONEN ABSTRACT The Political Objectives of Information

Lisätiedot

Ammatillisen opettajan rooli muutosten myllerryksessä

Ammatillisen opettajan rooli muutosten myllerryksessä Ammatillisen opettajan rooli muutosten myllerryksessä Tiina-Liisa Räsänen Sari Vuorisalo Kehittämishankeraportti Marraskuu 2008 Ammatillinen opettajakorkeakoulu JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Toimittaja: Kaisa Vähähyyppä Taitto ja kuvitukset: Anniina Mikama Opetushallitus 2010

Toimittaja: Kaisa Vähähyyppä Taitto ja kuvitukset: Anniina Mikama Opetushallitus 2010 1 Koulu 3.0 Toimittaja: Kaisa Vähähyyppä Taitto ja kuvitukset: Anniina Mikama Opetushallitus 2010 ISBN 978-952-13-4418-3 (nid.) ISBN 978-952-13-4419-0 (pdf) 2 Sisällys 4 Esipuhe 6 Kumpulainen ja Lipponen:

Lisätiedot

Työyhteisön kokemuksia viestintäteknologian ja mobiiliviestinnän käytöstä ja käyttöönotosta

Työyhteisön kokemuksia viestintäteknologian ja mobiiliviestinnän käytöstä ja käyttöönotosta Työyhteisön kokemuksia viestintäteknologian ja mobiiliviestinnän käytöstä ja käyttöönotosta Päivi Valtonen Pro gradu tutkielma Yhteisöviestintä Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto Syksy 2004

Lisätiedot

Pelastustoimen tutkimuksen ja kehittämisen mitattavuus

Pelastustoimen tutkimuksen ja kehittämisen mitattavuus Pelastustoimen tutkimuksen ja kehittämisen mitattavuus Sami Häkkinen Suomen Palopäällystöliitto I Tiivistelmä SUOMEN PALOPÄÄLLYSTÖLIITTO Tilastollisen paloturvallisuusseurannan kehittäminen HÄKKINEN, SAMI:

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU 9 energiakeskittymän ansiosta alueella riittää töitä nyt ja tulevaisuudessa. VAMK YOURSELF TO WORK... 5 11 LUOKALLANI EI OLE KETÄÄN, JOKA EI OLE SAANUT TYÖPAIKKAA MOLEMPINA KESINÄ.

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN SOVELTAMISEEN PERUSTUVAT TOIMINTAPROSESSIEN UUDISTUKSET TERVEYDENHUOLLOSSA sosio-teknis-taloudellinen näkökulma

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN SOVELTAMISEEN PERUSTUVAT TOIMINTAPROSESSIEN UUDISTUKSET TERVEYDENHUOLLOSSA sosio-teknis-taloudellinen näkökulma TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN SOVELTAMISEEN PERUSTUVAT TOIMINTAPROSESSIEN UUDISTUKSET TERVEYDENHUOLLOSSA sosio-teknis-taloudellinen näkökulma FT Kaisu Juntunen Tämän päivän ja huomisen haasteitamme: Infrastruktuurin,

Lisätiedot

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Helsinki Helsingfors 2014 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries: Hanna Sutela Puh.

Lisätiedot

Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa

Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa Hannu Tervonen Pro gradu -tutkielma Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto Kuopion yliopisto Terveyshallinnon ja -talouden

Lisätiedot

Esimiesten kykypohjaisen tunneälyosaamisen laadullinen kuvaaminen ja määrällinen mittaaminen

Esimiesten kykypohjaisen tunneälyosaamisen laadullinen kuvaaminen ja määrällinen mittaaminen Helsinki University of Technology Laboratory of Work Psychology and Leadership Doctoral Dissertation Series 2007/2 Espoo 2007 TUNNEÄLYKÄS ESIMIESTYÖ Esimiesten kykypohjaisen tunneälyosaamisen laadullinen

Lisätiedot

Jussi Mantere. WWW-palvelun käyttäjäkeskeinen suunnittelu ikääntyneille käyttäjille

Jussi Mantere. WWW-palvelun käyttäjäkeskeinen suunnittelu ikääntyneille käyttäjille Jussi Mantere WWW-palvelun käyttäjäkeskeinen suunnittelu ikääntyneille käyttäjille Teknillinen korkeakoulu Tietotekniikan osasto Tietojenkäsittelytekniikan laitos Helsinki University of Technology Faculty

Lisätiedot

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä PROGRESS/APPLICATION FOR PROGRAMME VP/2007/005/371 RESTRUCTURING, WELL-BEING AT WORK AND FINANCIAL PARTICIPATION Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Hajautetun työn fyysiset edellytykset: mitä hajautetun tietotyön tekeminen edellyttää työympäristöltä

Hajautetun työn fyysiset edellytykset: mitä hajautetun tietotyön tekeminen edellyttää työympäristöltä Hajautetun työn fyysiset edellytykset: mitä hajautetun tietotyön tekeminen edellyttää työympäristöltä Jouni Virtaharju Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu BIT Tutkimuskeskus Sisällysluettelo Johdanto...2

Lisätiedot

Yritysten, korkeakoulujen ja julkisen sektorin vuorovaikutus ja yhteistyö

Yritysten, korkeakoulujen ja julkisen sektorin vuorovaikutus ja yhteistyö Avoin innovaatio Suomessa: Yritysten, korkeakoulujen ja julkisen sektorin vuorovaikutus ja yhteistyö Marko Torkkeli (toim.) Tekesin katsaus 233/2008 Avoin innovaatio Suomessa: Yritysten, korkeakoulujen

Lisätiedot

ARJA HAAPAKORPI JUSSI ONNISMAA. Ammattien laaja-alaistuminen ja sen työpoliittinen merkitys

ARJA HAAPAKORPI JUSSI ONNISMAA. Ammattien laaja-alaistuminen ja sen työpoliittinen merkitys ARJA HAAPAKORPI JUSSI ONNISMAA Ammattien laaja-alaistuminen ja sen työpoliittinen merkitys Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 41/2014 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ

Lisätiedot

Ihminen. Helena Venäläinen, Yksikönpäällikkö, FD Finanssidata Oy helena.venalainen@osuuspankki.fi. Sytyke ry - Systeemityö 1/02 * 1

Ihminen. Helena Venäläinen, Yksikönpäällikkö, FD Finanssidata Oy helena.venalainen@osuuspankki.fi. Sytyke ry - Systeemityö 1/02 * 1 Ihminen Omistamme vuoden 2002 ensimmäisen Systeemityö-lehden Ihmiselle. Hän on mielestämme systeemityön tärkein tekijä. Tietojärjestelmät syntyvät vain asiantuntijoiden innovatiivisen yhteistyön tuloksena,

Lisätiedot

Kasvinviljelyn asianhallintajärjestelmän käyttäjäkeskeinen kehittäminen

Kasvinviljelyn asianhallintajärjestelmän käyttäjäkeskeinen kehittäminen Maa- ja elintarviketalous 97 Kasvinviljelyn asianhallintajärjestelmän käyttäjäkeskeinen kehittäminen Liisa Pesonen, Piia Nurkka, Leena Norros, Terhi Taulavuori, Vesa Virolainen, Jere Kaivosoja, Timo Mattila,

Lisätiedot