Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / Helsinki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2011. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki"

Transkriptio

1 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2011 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 / Helsinki

2 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2011 sivu 2 Sisällys 1. HELMI ry:n TOIMINNAN TARKOITUS Kehityksen suuntaviivat 3 2. VARSINAINEN TOIMINTA Jäsentoiminta Ryhmät Retket ja tapahtumat Lomat ja kurssituki Palveluohjaus Työtoiminta Keittiö-, siivous- ja pesulatoiminta Muu varsinainen toiminta Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja kansainvälinen toiminta Lehti ja tiedotus Kuunteleva puhelin Yhdistyksen organisaatio Toimitilat Henkilöstö Talous ja rahoitus VARAINHANKINTA- JA SIJOITUSTOIMINTA 12 Liitteet Liite 1. Helmin ryhmät, retket, lomat, kurssit ja yleisötilaisuudet Liite 2. Helmin teemapäivät ja muu toiminta Liite 3. Tuloslaskelman ja taseen yhteenvedot Liite 4. Taloustietoja Liite 5. Verkkosivujen uutisvirta 2011 Liite 6. Yhteistyökumppanit

3 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2011 sivu 3 1. HELMI ry:n TOIMINNAN TARKOITUS Mielenterveysyhdistys HELMI on mielenterveyskuntoutujien ruohonjuuritason etujärjestö ja toimintayhteisö, jossa asiantuntijoita ovat mielenterveyspalvelujen käyttäjät, jäsenet. Päivittäisessä toiminnassa heidän kanssaan toimivat koulutetut työntekijät, oman alansa ammattilaiset. Helmin toiminnan lähtökohtana on keskinäisen avun ja tuen periaatteella etsiä ratkaisuja elämänhallintaan, hoitoon, toimeentuloon ja kuntoutumiseen liittyviin kysymyksiin. HEL- MI on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhteisö. HELMI on etujärjestö ja sen toimintaan kuuluu yhteiskunnallinen edunvalvonta. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan viranomaisiin ja lainsäädäntöön sekä parantamaan mielen sairauksien hoitoa ja kuntoutujien elinolosuhteita. Tavoitteena on mielenterveysväen yhdenvertaisuus ja oikeuksien toteutuminen yhteiskunnassa. Helmin arvot Arvostamme toisiamme Kohtelemme jäseniä, työtovereita ja muita yhteistyökumppaneita oikeudenmukaisesti, vastuullisesti, tasavertaisesti ja suvaitsevaisesti. Noudatamme yhteisiä pelisääntöjä. Yhteistyöllä eteenpäin Yhdessä onnistumme avoimuuden, luottamuksen ja verkostoitumisen avulla. Keskinäisen avun ja tuen periaatteella etsimme ratkaisuja jäsentemme yhteiskunnalliseen yhdenvertaisuuteen ja elämänhallintaan liittyviin kysymyksiin. Toimimme edelläkävijänä Toimimme yksilöä kunnioittaen yhteisömme parhaaksi, ruohonjuuritason osaamista ja kokemusta arvostaen. Huomioimme toimintaympäristössämme sekä kohderyhmässämme myös tulevaisuuden haasteet. Visio Mielenterveysyhdistys HELMI ry on tunnettu ja tunnustettu mielenterveyskuntoutujien jäsenkeskeisen toiminnan laadukas kehittäjä ja edelläkävijä. Missio Mielenterveysyhdistys HELMI ry edistää toiminnallaan tasa-arvoa, hyvinvointia, sosiaalisia oikeuksia ja yhteiskunnan hyvinvointivastuuta yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Kehityksen suuntaviivat Helmin vuotta 2011 väritti aktivoitunut yhteiskunnallinen vaikuttamistoiminta sekä Pasilan jäsentalon lattiaremontti. Siilitien jäsentalon toiminnalle keskeistä oli palveluohjaajan saaminen takaisin osaksi jäsentalon toimintakokonaisuutta. Helmin toiminta on pitkään kulkenut kohti vahvempaa edunvalvontaa ja vaikuttamistoimintaa. Toimintavuoden 2011 aikana yhdistys julkaisi asiakirjan, jossa on määritelty keskeisiä yhteiskunnallisia tavoitteita sekä konkreettisia uudistamistarpeita. Kevään 2011 aikana jäsentalolla Pasilassa järjestettiin useita keskustelutilaisuuksia, joihin kutsuttiin eri puolueiden eduskuntavaaliehdokkaita. Vaikuttamistoiminta nousi toimintavuoden 2011 aikana huomattavasti suurempaan rooliin kuin aikaisempina vuosina on ollut. Tässä mielessä toiminta on muuttunut enemmän yhdistyksen perustamisaikojen ja säännöissä määriteltyjen tavoitteiden suuntaan. Tärkeää osa muutoksessa on koko toimintavuoden aktiivisesti kokoontunut kaikille jäsenille avoin edunvalvonnan ja vaikuttamistoiminnan työpaja. Kulttuurihistoriallisesti merkittävän 106-vuotiaan hirsirakennuksen, Pasilan Helmi-talon sisäilma on ollut vakavien huolenaiheiden kohteena jo vuosien ajan. Asiantuntijat havaitsivat ongelmien johtuvan lattioiden sekä yläpohjan täytteistä. Vuosia odotettu remontti ajoittui pääosin vuodelle Jäsentoiminta siirtyi remontin tieltä evakkoon naapurikiinteistössä sijaitsevaan tyhjillään olevaan liiketilaan, jossa on aikaisemmin toiminut posti. Lounaskeittiö toimi remontista huolimatta koko kevään vanhalla jäsentalolla. Kolmas toimintavuoteen merkittävästi liittyvä asia oli Siilitien jäsentalon palveluohjaustoiminnan käynnistyminen uudelleen reilun vuoden tauon jälkeen. Toiminta pääsi kunnolla käyntiin syyskaudella. Uuden palveluohjaajan myötä yhdistyksen henkilökunnan koko palasi takaisin 9 kokopäiväiseen työntekijään. Toimintavuoden aikana yhdistys päätti käynnistää suunnittelun kolmannen jäsentalon perustamiseksi Keski-Uudellemaalle. Tarve matalan kynnyksen mielenterveysjärjestötoimintaan havaittiin olevan tällä alueella erityisen suuri. Jäsentalohanke päätettiin käynnistää alueen keskelle, Järvenpään keskustaan, jotta se palvelisi mahdollisimman hyvin koko lähiseudun mielenterveysväkeä. Vuoden aikana yhteistyötä rakennettiin paikallisten järjestöjen sekä julkisen sektorin toimijoiden kanssa. Toukokuussa yhdistys jätti RAY:lle hakemuksen kolmivuotisen projektin käynnistämiseksi. Joulukuussa ilmeni, että RAY ei ainakaan vuodelle 2012 ole myöntämässä hankkeelle rahoitusta. Keski-Uudenmaan tilannetta päätettiin selvittää lisää ja uusia tarkennettu projektihakemus RAY:lle vuoden 2012 aikana. HELMI on 28 vuoden aikana kehittänyt parhaita mahdollisia menetelmiä jäsentensä arjen parantamiseksi. Vuodet ovat myös kasvattaneet ja tehneet Helmistä kokeneen toimijan mielenterveystyön kentällä.

4 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2011 sivu 4 2. VARSINAINEN TOIMINTA Mielenterveysyhdistys HELMI ry toimi vuonna 2011 mielenterveyskuntoutujia tukevana ja päivittäistä toimintaa järjestävänä ruohonjuuritason etujärjestönä ja toimintayhteisönä. Mielenterveysyhdistys HELMI ry:n varsinainen toiminta on edellisten vuosien tapaan rakentunut päivittäisen jäsentoiminnan ympärille vaikkakin edunvalvonta- ja vaikuttamistoiminta sekä palveluohjaus korostuvat koko ajan enemmän. Vuoden lopussa yhdistyksessä oli jäsenmaksun maksaneita jäseniä yhteensä Jäsenmäärä nousi vuoden aikana yli 14%. Valtaosa toiminnasta ja jäsenistöstä painottuu Helsingin seudulle, vaikka jäseniä onkin valtakunnallisesti ympäri maata. Vuoden aikana erityisesti Keski-Uudenmaan alueelta liittyi uusia jäseniä. Valtakunnallista toimintaa on erityisesti yhteiskunnallinen edunvalvonta sekä oman lehden toimittaminen. HELMI ry:n jäsenmaksun maksaneiden määrä tapahtumien järjestely ja lukuisat jäsentalon arkeen liittyvät askareet lisäsivät yhteisöllisyyttä. Siilitien jäsentalolla jatkettiin hyväksi havaittuja toimintamuotoja ja näin vahvistettiin jäsentalon kävijäryhmän yhteenkuuluvuuden tunnetta ja toiminnan jatkuvuutta. Jäsentalon remontti hankaloitti Pasilan jäsentoimintaa yli puoli vuotta. Osa vakituisista kävijöistä jätti käynnit vähemmälle, vaikka toimintaa järjestettiinkin lähes yhtä paljon väliaikaistiloissa naapuritalossa. Katutason suuri liiketila ei ollut yhtä intiimi ja kodinomainen kuin vanha tuttu jäsentalo. Myös lounaskeittiön toiminnan vaikeutuminen remontin keskellä vähensi kävijöitä. Lounaskeittiö oli huhtikuusta lähtien viikonloppuisin suljettu ja kesäkuun alkupuolelta kokonaan suljettu. Osa korjattu jäsentalosta saatiin yhdistyksen käyttöön jo heinäkuun alkupuolella. Varsinaiset avajaiset pidettiin Kulttuuriohjelmasta juhlissa huolehti mm. hyvän mielen lähettiläs 2011 Kristian Meurman sekä yhdistyksen oma lauluryhmä Helmin Närhet. Avajaisissa kävi päivän aikana lähes 200 vierasta Graafi 1: HELMI ry:n jäsenmaksun maksaneiden määrä vuosina Jäsentoiminta Kuva: Pasilan Helmi-talon avajaisissa esiintyi mm. hyvän mielen lähettiläs Kristian Meurman. Jäsentoiminta % Pasilan talon remontille asetetut tavoitteet toteutuivat täysimääräisesti. Talon sisäilma saatiin hyväksi ja lämpöeristyksen parantamisen myötä energiankulutus väheni ja mukavuus lisääntyi. Lisäksi lounaskeittiöön saatiin lattiakaivot ja parempi ilmanvaihto. Uusilla vesipisteillä sekä kalusteiden sijoittelulla parannettiin keittiön toiminnallisuutta. Graafi 2: Jäsentoiminnan osuus kuluista. Jäsentoiminnan erityisenä teemana oli vuonna 2011 HELMI on vertaisyhteisö. Tavoitteena oli tarjota jäsenille yhteisöllisyyttä vahvistavia kokemuksia ja vertaistoimintaa. Pasilan jäsentalon muutto tarjosi paljon vapaaehtoistyön mahdollisuuksia. Väliaikaistilojen ja remontoidun jäsentalon sisustaminen mahdollisimman viihtyisiksi, yhteisten tilojen siisteys, Yhdistyksen toimintavuosi oli nimetty vaikuttamisen teemavuodeksi. Jäsentoiminnassa tämä näkyi erityisesti lisääntyneenä yhteiskunnallisena keskusteluna. Helmin yhteiskunnallisista tavoitteista ja konkreettisista toimenpide-ehdotuksista puhuttiin paljon. Eduskuntavaalit herätti kiinnostusta jäsenistössä. Kevään aikana väliaikaisella jäsentalolla järjestettiin kuusi yleisötilaisuutta, vaaligrilliä, joissa tentattiin eri puolueiden ehdokkaita yksilöllisesti. Tilaisuuksiin osallistui runsaasti jäseniä.

5 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2011 sivu Ryhmät Ryhmiä perustettiin ja kehitettiin toimintavuoden aikana monipuolisesti jäsenistön tarpeet huomioiden. Ryhmätoimintojen lähtökohtana oli jäsenistön aktivoiminen, osallistuminen, oman elämän hallinta ja arjessa tukeminen. Erilaisia ryhmiä toteutettiin Helmin puitteissa vuoden aikana 25 kpl (Liite 1). Jäsenistöä kannustettiin erilaisen tekemisen kautta myös yhteisöllisyyteen. Väliaikaistilojen ja Pasilan korjatun jäsentalon sisustamisessa ja tavaroiden järjestelyssä oli paljon työtä vapaaehtoisille talkoolaisille. Jäsentoiminnassa hyödynnettiin jäsenistön taitoja ja omaa asiantuntemusta: suurin osa ryhmistä oli tänäkin vuonna jäsenten itsensä ohjaamia. Helmin jäsenten ohella ryhmiä ohjasivat ulkopuoliset ammattilaiset sekä opiskelijat. HELMI sai vuoden aikana lisää kiintiöpaikkoja Helsingin kaupungin erityisliikunnan järjestämiin erityisliikuntaryhmiin. Tarjolla oli aiempaa enemmän vesijumppaa ja syksyllä käynnistyi yhteensä kolme vesijumpparyhmää. Uutena toimintana aloitti lisäksi ohjattu kuntosaliharjoittelu. Lisäksi edellisten vuosien tapaan valikoimassa oli monipuolista saliliikuntaa sisältävä liikuntaryhmä. Helmin liikuntavalikoimassa oli vuoden aikana tarjolla myös mahdollisuus joogaan sekä venyttelyyn ja pilatekseen Helsingin aikuisopiston järjestämissä ryhmissä. Lisäksi Helmin keilaryhmä harjoitteli viikoittain Ruusulankadun radalla ja sählyryhmä Hakaniemen Arena-centerissä. Helmin liikuntaryhmissä oli vuoden aikana mukana yhteensä 70 jäsentä. pieniä käsitöitä tai askarrella. Helmi-pajassa syntyneitä töitä myytiin joulunaikaan jäsenille. Askartelutoiminta ei syyskauden 2011 aikana saanut kuitenkaan vielä liikkeelle kovin montaa jäsentä, mutta toiminnan laajemman käynnistymisen mahdollisuudet ovat jatkossa hyvät. Jäsentaloilla oli käytössä tietokoneita itsenäistä atk-työskentelyä varten. Pasilan jäsentalon tietokoneet uusittiin syksyllä. Jäsenet saivat käyttää tietokoneita ilman ajanvarausta sen mukaan kuin koneet olivat vapaana. Vuoden aikana yhdistys järjesti halukkaille myös yksilöllistä atk-ohjausta. Ohjaajana toimi syksyn ajan harjoittelujaksolla Helmissä ollut opiskelija. Tiivis yhteistyö eri oppilaitosten kanssa jatkui ja tämä mahdollisti kuuden opiskelijan harjoittelun jäsentaloilla. Jäsentoiminnanohjaajat toimivat opiskelijoiden vastuuohjaajina. Jäsenistöä aktivoitiin ottamaan osaa toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen viikoittain jäsentaloilla kokoontuvilla palavereilla. Nämä avoimet ryhmät edesauttoivat jäsenten ja ohjaajien välistä vuorovaikutusta ja lisäsivät yhteisöllisyyttä. Uusien ideoiden kautta syntyy uutta toimintaa. Vertaistuki Mielenterveysyhdistys HELMI ry:n vertaistuella tarkoitetaan ensisijaisesti ryhmämuotoista toimintaa, jossa henkilöt, joita yhdistää samankaltainen elämäntilanne tai sairaus, tukevat toisiaan. Ryhmissä noudatetaan yhteisesti sovittuja vertaistuen periaatteita. Keskeistä toiminnalle on ryhmäläisten keskinäinen tasa-arvo, kohtaaminen ja ryhmän tuki sekä kuulluksi ja ymmärretyksi tuleminen. Toiminnan tavoitteena on tukea yksilön jaksamista ja elämänhallintaa. Vertaistukiryhmiä on toimintavuonna ollut käynnissä yhteensä kaksi, masennusta ja kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavien ryhmät. Vertaistukitoiminnasta kiinnostuneita jäseniä rohkaistiin toimintavuoden aikana hakeutumaan vertaistukiohjaajakoulutukseen. Koulutusta järjesti vuoden aikana ainakin Helsingin kaupunki ja Mielenterveyden keskusliitto. Koulutuksen saaneilla jäsenillä on hyvät valmiudet käynnistää uusia vertaistukiryhmiä Helmin tarjoamissa puitteissa. Kuva: Helmin sählyryhmän jäseniä. Edellisvuonna käynnistynyt yhteistyö Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston kanssa jatkui kokkikurssien merkeissä. Kursseja järjestettiin kaksi kappaletta ja ne pidettiin työväenopiston opetuskeittiöllä Mäkelänkadulla. Viikko-ohjelmaan vakiintuneiden ryhmien lisäksi jäsentaloilla toimi vuoden 2011 aikana useita muita toiminnallisia ryhmiä ja kursseja. Juhlapyhien, kuten joulun ja pääsiäisen lähestyessä, oli erilaisia askarteluryhmiä. Askartelutoiminnalle saatiin omat tilat Pasilan jäsentalon kellarista syksyllä. Tässä Helmi-pajassa oli mahdollista yksin tai ohjatusti tehdä Ryhmien vertaisohjaajat ovat yhdistyksemme jäseniä, kanssaihmisiä, jotka ovat itse läpikäyneet ryhmäläistensä kanssa samankaltaisia elämäntilanteita ja ongelmia sekä selvinneet niistä. Vertaistukiohjaajilla on ollut mahdollisuus koulutukseen ja työnohjaukseen. Vertaistoimintaa tapahtuu myös ryhmien ulkopuolella. Jäsentaloilla on toimintavuoden aikana ollut jatkuva mahdollisuus tavata toisia jäseniä vaikkapa vain kahvittelun ja lehtien luvun merkeissä, mikä on vertaistukea ja sosiaalista verkostoitumista parhaimmillaan.

6 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2011 sivu Retket ja tapahtumat Jäsentoiminnan olennaisena osana olivat toimintavuoden 2011 aikana erilaiset retket ja tapahtumat. Kokopäiväisiä kotimaan bussiretkiä järjestettiin vuoden aikana kaksi. Molemmat retket olivat hyvin suosittuja ja kaikki bussin 50 paikkaa olivat loppuunmyytyjä. Uutena retkikohteena oli keväinen Tallinnaan, jonne tehtiin päiväristeily toukokuussa. Risteily herätti paljon kiinnosta, sillä Helmin edellisestä ulkomaanmatkasta oli mennyt jo useampi vuosi. Kaikki 25 paikkaa tulivat täyteen nopeasti. Vuoden 2011 tapahtumakalenteriin kuuluivat muiden järjestöjen kanssa yhteistyössä järjestetyt tapahtumat sekä yhdistyksen omat, jäsentaloilla vietetyt tapahtumat. Yhdistyksen toimintavuoteen kuuluivat myös perinteeksi tulleet iltapäiväretket. (Vuoden 2011 tapahtumat ja retket on listattu liitteessä 1) Yhteistyö jääkiekkoseura HIFK:n kanssa jatkui myös vuonna Seura lahjoitti jälleen HELMI ry:lle jääkiekko-otteluihin ilmaisia lippuja, jotka jaettiin jäsenille. Jäsentensä kulttuurimahdollisuuksien parantamiseksi yhdistys hankki koko vuodeksi myyntiin edullisia elokuvalippuja. Lisäksi moniin teatterinäytöksiin ja konsertteihin tehtiin omatoimiretkiä. Mainitsemisen arvoista on myös UMO-orkesterin kanssa tehty yhteistyö, jonka myötä 30 helmiläistä pääsi ilmaiseksi UMOn ja Club for five -lauluyhtyeen konserttiin uuteen musiikkitaloon syyskuussa. Keväiseksi perinteeksi muodostunut Helmi-päivän juhla pidettiin tällä kertaa Pasilan väliaikaisella jäsentalolla. Helmin oma esiintyvä ryhmä Närhet esitti laulunäytelmän ja jäsenten äänestämä vuoden helmiläinen sai perinteen mukaisen kukkaseppeleen päähänsä. Mukana tilaisuudessa oli noin 45 jäsentä. Koska uusia jäseniä oli liittynyt yhdistykseen runsaasti, päätettiin järjestää uusille erityinen ohjelmallinen jäsenilta Pasilan Helmi-talolla Tilaisuudessa oli mahdollisuus tutustua toisiin helmiläisiin, kuulla tulevasta toiminnasta ja nähdä jäsentalon tilat. Uusien jäsenten illassa esiintyi mm. äänitaiteilija Yrjänä Sauros. Tilaisuuteen osallistui lähes 30 jäsentä Lomat ja kurssituki Loma- kurssitoiminnan tarkoituksena on tukea ja edistää jäsenten psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia ja näin parantaa heidän elämänlaatuaan. Helmin jäsenille järjestettiin toimivuonna 2011 kaksi tuettua ryhmälomaa ja jäsenille tarjottiin mahdollisuus hakea kurssitukea yleishyödylliseen koulutukseen Vuoden 2011 kesäloma järjestettiin yhteistyössä Solarislomien ja talviloma Lomakotien liiton kanssa. Helmin osalta loma- ja kurssitoimikunta vastasi lomista. Kesän ryhmäloma pidettiin kylpylähotelli Päiväkummussa Karjalohjalla. Joululomapaikkana oli urheiluopisto Kisakeskus Raaseporissa. Lomilla jäsenillä oli mahdollisuus harrastaa liikuntaa, osallistua taideryhmiin, levätä, keskustella ja tutustua uusiin ihmisiin. Molemmilla lomilla oli mukana myös Helmin oma vertaisohjaaja. Jäsenillä oli vuoden aikana mahdollisuus hakea yhdistykseltä yksilöllistä tukea kurssi- tai seminaarimaksuihin (esim. työväenopiston kurssit ja seminaarit). Lähtökohtana tuen antamiseen oli se, että kurssi lisää toimintakykyä. Vuonna 2011 kurssituen hakeminen oli vähäistä Palveluohjaus Palveluohjauksen osalta vuosi 2011 oli toiminnan jälleenrakentamista ja toisaalta uusien työntekijöiden juurtumista Helmin palveluohjauksen käytäntöihin ja toimintafilosofiaan. Toimintasuunnitelman mukaan Siilitien jäsentalolle piti palkata palveluohjaaja heti vuoden alusta. Kaikkien rahoituspäätösten saamisessa ja tarkennetun talousarvion laatimisessa kului kuitenkin suunniteltua enemmän aikaa. Päätös työnhaun käynnistämisestä saatiin tehtyä helmikuussa. Haastattelut pidettiin huhtikuussa ja uusi työntekijä aloitti työt toukokuun alussa. Valittu henkilö siirtyi kuitenkin jo kesäkuussa pois tehtävästä ja työnhaku käynnistettiin uudelleen. Uusi palveluohjaaja aloitti työt syyskuun alussa. Syksyn aikana Siilitien palveluohjaustoiminta rakennettiin uudelleen lähes tyhjästä. Lähes puolentoista vuoden tauko oli ohjannut toiminnassa aiemmin mukana olleet jäsenet muunlaisen tuen piiriin. Palveluohjaus ei ole etsivää työtä, vaan toiminnasta kiinnostuneet ottavat yhteyttä itse. Tästä syystä toiminnasta tiedottaminen on tärkeää. Helmin lisääntyneistä palveluohjausmahdollisuuksista tiedotettiin näkyvästi jäsenkirjeissä sekä Helmi-lehdessä. Uudet asiakkaat alkoivatkin tämän jälkeen löytää palveluohjaajan luo. Haastetta Helmin palveluohjaustoiminnalle lisäsi se, että pitkäaikainen Pasilan palveluohjaaja jäi äitiyslomalle elokuussa. Suurin osa hänen asiakkaistaan siirtyi sijaiselle, joskin muutamien kanssa voitiin tässä yhteydessä asiakassuhde luonnollisella tavalla päättää. Syksyllä palveluohjausta toteutti siis kaksi uutta työntekijää. Voimavaroja käytettiin paljon perehdytykseen, verkostoitumiseen ja koulutukseen. Palveluohjaajat tekivät yhdessä tutustumiskäyntejä eri yhteistyötahoihin, mm. Mielenterveysyhdistys Majakka, Propelli, Ne-Rå ja kumppanuustalo Hanna. Molemmat palveluohjaajat lähtivät myös innokkaasti mukaan vuonna 2011 perustettuun Suomen palveluohjausyhdistykseen. Yhdistys toimii palveluohjaajien ammatillisen verkostoitumisen apuna ja se järjestää mm. keskustelutilaisuuksia ja koulutusta. Syksyn aikana Siilitien palveluohjaaja aloitti varsinaiseen palveluohjaustyöhön yhteensä kymmenen jäsenen kanssa. Pasilan jäsentalolla toimivan palveluohjaajan asiakkaita oli vuoden lopulla niin ikään yhteensä 10. Palveluohjaajat ovat tukena myös yksittäisissä tilanteissa jäsentalojen arjessa, eikä näitä tapaamisia lasketa varsinaiseksi asiakkuudeksi.

7 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2011 sivu 7 Usein näissä yksittäisissä yhteydenotoissa tilanne nytkähtää eteenpäin, eikä laajempaan palveluohjaukseen ole tarvetta Työtoiminta Palveluohjaustoiminta perustui vuoden aikana edelleen samoille periaatteille kuin edellisenä vuonna. Palveluohjaaja ei tee työtä asiakkaan (jäsenen) puolesta, vaan miettii, miten asiakas pystyisi suoriutumaan arjen haasteista mahdollisimman itsenäisesti. Isot tavoitteet pilkotaan pieniksi osatavoitteiksi ja näin palveluohjaaja kannustaa ja luo toivoa suurempien tavoitteiden saavuttamiseksi. Palveluohjaajan tarkoituksena on olla opas ja rinnalla kulkija, ei asiantuntija eikä puolesta tekijä. Palveluohjauksessa keskitytään jäsenen terveeseen puoleen hänen voimavaroihinsa. Helmin palveluohjaaja kulkee kuntoutujan rinnalla kannustaen yhä laajempaan omatoimisuuteen ja omien voimavarojen täysimääräiseen hyödyntämiseen. Palveluohjaajan rooli prosessissa on enemmänkin opas kuin puolesta tekijä. Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja luottamukselliseen suhteeseen kuntoutujan ja palveluohjaajan välillä. Palveluohjaus on pitkäkestoista ja intensiivistä varsinkin alkuvaiheessa. Palveluohjaaja kulkee kuntoutujan kanssa hänen toiveestaan mm. hoitopalavereissa. Hän tekee myös kotikäyntejä ja etsii yhdessä kuntoutujan kanssa ratkaisuja arjen haasteisiin. Edellä mainitun näkökulman mukaisen palveluohjauksen asiakasmäärät ovat sen intensiivisyydestä johtuen pienemmät kuin aiemmassa, pääosin vastaanottoon ja toimistotyöhön perustuvassa työtavassa. Palveluohjauksen uusi näkökulma korostaa vähemmän erilaisten sosiaalietuuksien ja tukien hakemista asiakkaille. Näiden paperitöiden sijaan etsitään pysyviä ratkaisuja kuntoutujan elämäntilanteen ja omatoimisuuden edistämiseksi. Palveluohjaustoiminnan ja sen vaikuttavuusmittareiden kehittäminen jäi vuoden 2011 aikana vähäiselle huomiolle. Suurin osa ajasta ja resursseista käytettiin uusien työntekijöiden perehdyttämiseen ja kouluttamiseen. Nämä tavoitteet siirrettiin seuraavan vuoden suunnitelmiin. Palveluohjaustoiminnan ideaa esiteltiin syksyllä Helsingin kaupungin terveysasemien kehittämishankkeen projektiryhmälle yhdistyksen puheenjohtajan ja Pasilan palveluohjaajan toimesta. Toimintamuoto sai runsaasti positiivista palautetta ja sen keskeisiä ideoita halutaan siirtää myös julkiselle sektorille. Graafi 3: Työtoiminnan osuus kuluista. Työtoiminta % Työtoiminta tarjoaa jäsenille mahdollisuuden mielekkääseen ja säännölliseen toimintaan tutussa ja turvallisessa ympäristössä. Toiminnasta maksetaan kuntoutujalle työtoimintakorvausta, joka on 12 euroa päivässä. Toiminnalla tuetaan kuntoutujan työhön liittyviä valmiuksia, sosiaalisia taitoja, vuorovaikutustaitoja ja selviytymistä omassa arjessa. Työtoiminta toteutui vuonna 2011 perustavoitteiltaan toimintasuunnitelman mukaisesti. Työtoiminta on eri työmuotoineen hyvin vakiintunutta ja toiminnassa mukana olevien kuntoutujien määrä on pysynyt samana, noin 50 jäsenessä jo useita vuosia. Työtoiminta tapahtui vuonna 2011 pääsääntöisesti yhdistyksen keittiössä, palvelutalojen pesuloissa, asiakkaiden luona ja yhdistyksen sisäisinä työsuoritteina. Työtoiminnassa oli mukana kuukauden aikana keskimäärin 31 eri kuntoutujaa. Työtoiminnan kuntoutujat tekivät vuoden aikana yhteensä 8441 tuntia työtä (vuonna 2010 luku oli 9119 tuntia). Uudet kuntoutujat tulivat työtoimintaan haastattelun kautta, jossa kartoitettiin työtehtävien laatu ja tarkoituksenmukaisuus kuntoutujan taitojen ja työkyvyn perusteella. Kuntoutujien kanssa käytiin kehityskeskusteluja säännöllisesti. Ohjaajat hoitivat tilausten vastaanoton, asiakassuhteiden hoidon, töiden ohjauksen ja opastuksen sekä käytännön organisoinnin. Työtoimintaan osallistuville kuntoutujille järjestettiin virkistyspäivä erähotelli Elohovissa toukokuussa Keittiö-, siivous- ja pesulatoiminta Keittiötoiminta toteutettiin Pasilan ja Siilitien jäsentalojen keittiöillä. Pasilan jäsentalolla ruokala oli avoinna joka päivä ja Siilitien jäsentalolla arkisin. Molemmat keittiöt olivat kiinni kesällä noin kuukauden. Vuoden aikana Pasilan keittiöllä valmistettiin lisäksi tilauksesta tarjoiluja yhteistyökumppaneille. Pasilan jäsentalon remontti aiheutti keittiötoimintaan edellisvuoteen verrattuna noin 500 työtunnin ja noin 1600 lounasannoksen vähenemisen. Loppuvuotta kohden ruokailija-

8 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2011 sivu 8 määrät palasivat edellisvuoden tasolle. Helmin jäsentalojen siivous on toteutettu työtoimintana. Lisäksi työtoimintana suoritettiin vähäisessä määrin siivouksia Helmin jäsenten kodeissa, muiden yksityishenkilöiden kodeissa, sekä toimistoissa. Työssä pyrittiin säännöllisyyteen ja luomaan näin pysyvä työntekijä-asiakas suhde. Helmin pesulatoimintaa oli toimintavuoden aikana Itä-Pasilan palvelutalolla neljä kertaa viikossa, jossa kuntoutujat huolehtivat palvelukodin henkilökunnan ja asukkaiden vaatehuollosta. Itä-Pasilan vanhusten palvelutalon muutettua Haagaan loppuvuodesta 2011, pesulatyötoiminta siirtyi samassa yhteydessä mukana. Palvelutalon asukkaat ovat Helmin pesulatoiminnan asiakkaita. Haagan palvelutalon lisäksi pesulatoimintaa oli Länsi-Pasilassa, jossa asiakkaina olivat kotipalvelun asiakkaat. Länsi-Pasilan palvelutalolla pesulatoimintaa toteutettiin kerran viikossa Muu varsinainen toiminta Muu varsinainen toiminta % Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja kansainvälinen toiminta Yhteiskunnallinen edunvalvonta on Helmissä keskeinen tehtäväalue. Edunvalvonnan avulla vaikutetaan mielenterveyskuntoutujien hoidon laatuun ja määrään, toimeentuloja asumisongelmiin sekä oikeusturvaan. Edunvalvontatyön tavoitteena on muuttaa suomalaisten asenteita ja poistaa ennakkoluuloja mielen sairauksista. Helmin jäsenten kokemukset hoitojärjestelmän toimivuudesta ja yhteiskunnan asenteista ovat yhdistyksemme asiantuntijuuden arvokkain voimavara. Vuonna 2009 perustettu edunvalvonnan ja vaikuttamistoiminnan avoin työpaja sai jälleen uusia aktiivisia osallistujia toimintavuoden aikana. Sen kokoontumisiin oli kaikilla Helmin jäsenillä vapaa pääsy ja jokaisessa tapaamisessa oli usein yhdessä päätetty teema. Edunvalvonnan ja vaikuttamistoiminnan työpaja kokoontui säännöllisesti kahden viikon välein. Työpajan ohjaajiksi valittiin kaksi ryhmän jäsentä. Työpaja kävi läpi monipuolisesti mielenterveysteemoihin liittyviä asioita, kuten työn merkitystä ihmiselle, toimeentuloa, lääkkeiden sivuvaikutuksia ja lääketeollisuuden roolia yhteiskunnassa. Työpaja laati vuoden aikana yhdistykselle tavoiteohjelmaluonnoksen, jossa määritellään yleisiä yhteiskunnallisia tavoitteita Helmin edunvalvontatyölle. Yhdistyksen hallitus hyväksyi työpajan pohjatyöhön perustuvan asiakirjan kokouksessaan maaliskuussa. Työpaja organisoi kuusi avointa keskustelutilaisuutta Pasilan väliaikaiselle jäsentalolle. Näiden vaaligrilli tilaisuuksien tarkoituksena oli tentata eri puolueiden eduskuntavaaliehdokkaita ja nostaa tärkeitä mielenterveysväen asemaan ja kohteluun liittyviä asioita yhteiskunnalliseen keskusteluun. Graafi 4: Muun varsinaisen toiminnan osuus kuluista. Varsinaisen toiminnan selkeitä kokonaisuuksia ovat jäsentoiminta ja työtoiminta sekä niihin luontevasti liittyvät oheistoiminnat kuten palveluohjaus. Yhdistyksessä on kuitenkin näiden perustoimintojen lisäksi merkittävä määrä muuta varsinaista toimintaa. Näitä toimintoja ovat yhteiskunnallinen vaikuttamistoiminta, kansainvälinen toiminta, Helmilehti, tiedotustoiminta ja puhelinpäivystys Kuunteleva puhelin. Muuta varsinaista toimintaa ovat myös yleishallinto ja muu sellainen toiminta, jota tarvitaan mahdollistamaan erillistoiminnot. Muu varsinainen toiminta tukee myös yhdistyksen toimintaa ulospäin, moniin sidostyhmiin ja mielenterveysalan toimijoihin. Se ei ole yhtä selkeästi hahmotettavissa omaksi toimintakokonaisuudekseen. Selkeyden ja havainnollisuuden saavuttamiseksi toimintoja ei kannata pilkkoa aivan pieniin kokonaisuuksiin. Tärkeä osa Helmin yhteiskunnallista vaikuttamistoimintaa on yhdistyksen kokemusasiantuntijoiden saaminen niihin pöytiin, joissa hoitojärjestelmää kehitetään. Toimintavuoden aikana tässä tavoitteessa edettiin ensimmäisiä askelia. Helmin puheenjohtaja Olli Stålström oli koko vuoden Helsingin kaupungin terveyskeskuksen Terveysasema kuntalaisen käyttöliittymänä -hankkeen projektiryhmän jäsenenä. Hankkeen tarkoituksena on kehittää päihde- ja mielenterveyspalveluita siten, että ne on helposti saavutettavissa yhden oven takaa. Hankkeen ohjausryhmässä alkuvuoden toimi entinen puheenjohtaja Juhani Ojala ja kesästä alkaen toiminnanjohtaja Arto Mansikkavuori. Toinen työryhmä, johon HELMI ry sai oman edustajan, liittyi Auroran sairaalan uuden psykoosikeskuksen kehittämiseen. Työryhmän tehtävänä oli suunnitella psykiatriaosaston Auroran sairaalaan sijoittuvan psykoosikeskuksen toimintamallia ja toiminnan käynnistämistä. Psykoosikeskustyöryhmässä Helmin edustajana toimi Merja Berg. Helmin kansainvälinen toiminta liittyi lähes yksinomaan yhteistyöhön ENUSP-verkoston (European Network of (ex) Users of Psychiatry) kanssa. Helmin kaksi edustajaa osallistui Berliinissä järjestettyyn konferenssiin Searching for a rose garden. Fostering real alternatives to Psychiatry.

9 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2011 ENUSP toimi konferenssin yhtenä järjestäjänä ja paikalla oli useita verkoston aktivisteja. ENUSP-verkoston puheenjohtaja Gabriela Tanasan vieraili Helmi-talolla Pasilassa Kaikki kansainvälisistä asioista kiinnostuneet jäsenet saivat tulla keskustelemaan hänen kanssaan jäsentalon saliin. Keskustelu painottui ihmisoikeuskysymyksiin sekä ENUSP-verkoston kehittämiseen ja strategiatyöhön. sivu Lehti ja tiedotus Yhdistyksen julkaisema Helmi-lehti vietti toimintavuoden aikana 20-vuotisjuhlia. Lehden pitkää taivalta julistettiin kesäkuussa ilmestyneessä numerossa 2/2011. Helmi-lehti lähes yksinomaan yhdistyksen jäsenten voimin toteutettava mielenterveysväen kulttuuri- ja mielipidelehti otti jälleen mittavia kehitysaskelia. Lehden tarkoitus on journalististen artikkelien lisäksi toimia Helmin jäsenten tiedotuskanavana. Tätä tarkoitusta varten osa lehdestä on varattu järjestösivuille. Kuva: ENUSP-verkoston puheenjohtaja Gabriela Tanasan ja Romanialaisen Aripi-mielenterveysjärjestön puheenjohtaja Stefan Bandol Pasilan Helmi-talolla. Kuva: Helmi-lehden kannet vuonna 2011 Lehden levikin laajentaminen ja saaminen valtakunnallisesti kattavaksi oli otettu toimintavuoden tavoitteeksi. Tässä tavoitteessa ei kuitenkaan onnistuttu. Pääasiallinen syy oli toimintavuoden aikana hankitun jäsen- ja asiakasrekisteriohjelman käyttöönoton suunniteltua hitaampi aikataulu. Levikin laajentaminen siirrettiin vuoden 2012 tavoitteeksi. Lehden levikki nousi vuoden 2011 aikana kuitenkin yli 200 tilauksella. Yhdistyksen jäsenmäärän kasvu selittää tästä kasvusta valtaosan. Lehti ilmestyi vuoden 2011 aikana neljä kertaa. Kaikki neljä numeroa painettiin kauttaaltaan nelivärisenä. Lehden numeroiden 1-3 laajuus oli 32 sivua ja vuoden viimeisen numeron 36 sivua. Lehden koko vuosikerta painettiin painotalo Art-Print oy:ssä. Lehtityössä oli toimintavuoden aikana mukana lähes 30

10 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2011 sivu 10 yhdistyksen jäsentä. Toimintamuotona oli hyväksi havaittu työpajatyöskentely. Kaikki kiinnostuneet jäsenet ovat tervetulleita lehtityöpajan kokoontumisiin sekä sähköpostilistalle. Pääasiallisesti avustajien yhteydenpito toisiinsa ja lehden toimitukseen tapahtui sähköpostijakelulistan kautta. Lehtityöpaja kokoontui vuoden säännöllisesti joka toinen viikko. Lehden muodollisena päätoimittajana toimi Arto Mansikkavuori ja taittopalvelu ostettiin osuuskunta Acamedialta. Lehden painosmäärä oli 4000 kappaletta. Noin puolet lehdistä lähetettiin postijakeluna jäsenille, julkisiin tiloihin, oppilaitoksiin ja yhteistyökumppaneille. Loput lehdet jaettiin jäsentaloilla tutustujille ja kävijöille. Jäseniä ja lehden avustajia rohkaistiin jakamaan lehteä mielenterveyssektorin toimipisteisiin. Lehteä jaettiin vuoden mittaan luonnollisesti eri tapahtumissa, joissa yhdistys oli mukana. Näistä tapahtumista suurin oli mielenterveysmessut Vanhassa Satamassa. Helmi-lehti julkaistiin kokonaisuudessaan myös verkossa. Lehden kaikki numerot vuodesta 2009 alkaen ovat ladattavissa pdf-tiedostona Helmin verkkosivuilla Lehden lisäksi yhdistys kertoi toiminnastaan verkkosivujen, painettujen esitteiden sekä jäsenkirjeiden avulla. Kaikista ajankohtaisista yhdistyksen asioista uutisoitiin internetissä osoitteessa Uutisvirta on myös tämän toimintakertomuksen liitteenä (Liite 3). Verkkosivut lisäsivät merkittävyyttään jälleen vuoden aikana, vaikka niiden kävijämäärän voimakas kasvu hidastui. Verkkosivuille tehtiin vuoden aikana yhteensä vierailua. Lisäystä edellisvuoteen oli noin 2 prosenttia. Eri kävijöiden määrä (unique visitors) sen sijaan laski vuoden aikana noin 5 prosenttia. (Vuosien tilastointi on tässä esityksessä vaihdettu monipuolisempaan ja tarkempaan Webalizer-ohjelmaan). Internet vakiinnutti asemaansa merkittävimpänä tiedotuskanavana yhdistyksen jäsenille sekä yhdistyksestä kiinnostuneille. Vuoden 2011 tammikuussa Helmille perustettiin oma profiili myös Facebookiin (www.facebook.com/helmiry). Vuoden mittaan yhä useampi jäsen ja toiminnasta kiinnostunut on löytänyt Helmin myös tätä kautta. Facebookista on tullut kiinteä osa Helmin tiedottamista Kuunteleva puhelin Kuunteleva puhelin auttaa ja tukee erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä silloin kun yksin selviäminen tuntuu vaikealta. Puhelinpäivystys oli vuoden 2011 aikana avoinna viikonloppuisin perjantaisin klo sekä lauantaisin ja sunnuntaisin klo Projektista alkanut puhelinpäivystys on vakiintunut yhdeksi tärkeäksi osaksi Helmin toimintaa. Puhelujen määrä on viikonlopun aikana vakiintunut noin viiteenkymmeneen kappaleeseen. Jokaisessa päivystysvuorossa työskenteli yhdestä kahteen koulutettua vapaaehtoista. Koulutettuja puhelinpäivystäjiä toimintavuoden aikana oli yhteensä 20. Aktiivisia, kerran tai useammin kuukaudessa päivystäviä henkilöitä on vähemmän. Päivystys toteutui vuoden jokaisena viikonloppuna ainakin osittain. Heinäkuun ajan sekä joulukuussa Pasilan jäsentalon remontin aiheuttamien hankaluuksien vuoksi päivystys toimi supistetulla aikataululla. Kuuntelevan puhelimen uusien vapaaehtoistyöntekijöiden rekrytointi osoittautui toimintavuoden aikana erittäin haasteelliseksi. Vaikka tietoa vapaaehtoistyön mahdollisuuksista jaettiin sosiaalialan oppilaitoksiin ja vapaaehtoisia haettiin lehti-ilmoituksilla, uusia puhelinauttajia saatiin vuoden aikana mukaan vain muutama. Heille järjestettiin koulutus yksilöllisesti, eikä erillistä kurssia järjestetty. Loppuvuoden aikana päivystystä hankaloitti vapaaehtoistyöntekijöiden liian vähäinen määrä, eikä kaikkia päivystysvuoroja saatu täytettyä. Voimakkaampia toimenpiteitä uusien päivystäjien saamiseksi päätettiin ottaa käyttöön. Toimintasuunnitelmassa vuodelle 2012 on huomattavia panostuksia toiminnan kehittämiseen ja näkyvyyden saamiseen. Kuuntelevan puhelimen omat sivut toimivat puhelinpäivystyksen käyntikorttina ja poikkeustilanteiden tiedotuskanavana. Päivystäjien tarpeita palveli erillinen salattu verkkosivu, jolla tiedotettiin mm. vapaista päivystysvuoroista ja täydennyskoulutuksesta. Kuunteleva puhelin tekee yhteistyötä Pääkaupunkiseudun puhelinauttajien kanssa. Jäsenenä tässä yhteistyöelimessä Kuunteleva puhelin on sitoutunut noudattamaan yhteisesti sovittuja puhelinauttamisen kriteereitä ja mahdollisimman korkeaa laatutasoa. Vapaaehtoistyöntekijöiden täydennyskoulutuksena toimivat Pääkaupunkiseudun puhelinauttajien järjestämät koulutukset. Virkistystoimintana päivystäjille järjestettiin risteily Tallinnaan sekä yksi yhteinen teatteri-ilta. Lisäksi päivystäjille tarjottiin mahdollisuus osallistua työnohjaukseen yhteensä viisi kertaa toimintavuoden aikana Yhdistyksen organisaatio Yhdistyksen kokoukset Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset pidettiin seuraavasti: Kevätkokous 4. päivänä toukokuuta Kokoukseen osallistui 28 jäsentä. Syyskokous pidettiin 24. päivänä marraskuuta Kokoukseen osallistui 36 jäsentä. Molemmissa vuosikokouksissa tehtiin vain sääntömääräisiä päätöksiä. Syyskokouksessa yhdistyksen puheenjohtaja vaihtui. Pitkäaikainen puheenjohtaja Juhani Ojala ei asettunut enää ehdolle. Uudeksi puheenjohtajaksi kokous valitsi Olli Stålströmin. Stålström on toiminut aktiivisesti HELMI ry:ssä jo lähes 12 vuotta. Hän on koulutukseltaan tietokonetekniikan diplomi-insinööri, valtiotieteiden maisteri ja yhteiskuntatieteiden tohtori.

11 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2011 sivu 11 Hallitus ja sen valiokunnat Toimeenpanovaltaa yhdistyksessä käyttää yhdistyksen kokouksen valitsema hallitus. Vuonna 2011 hallitukseen kuului puheenjohtajan lisäksi kuusi varsinaista ja neljä varajäsentä. Toimintavuoden aikana hallitus piti 12 kokousta. Hallituksen jäsenet tilinpäätöshetkellä: Puheenjohtaja Olli Stålström sekä varsinaiset jäsenet, Jaana Lindberg, Anne Majuri, Auli Ojala, Juha Porkola, Arja Pieviläinen ja Allan Wilen. Hallituksen varajäsenet tilinpäätöshetkellä olivat: Merja Berg, Eeva Helameri, Martti Holopainen ja Heidi Skelemen- Leiponen. 1. varapuheenjohtajana toimi Juha Porkola ja 2. varapuheenjohtajana Jaana Lindberg. Työvaliokunnan muodostivat hallituksen puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja toiminnanjohtaja, joka toimi kokouksissa esittelijänä ja sihteerinä. Työvaliokunta valmisteli hallitukselle esitettäviä asioita, käytti toimeenpanovaltaa hallituksen antamien valtuuksien puitteissa sekä suoritti hallituksen antamat tehtävät. Yhdistyslain 11 :n mukaan hallituksen on pidettävä jäsenistä luetteloa, johon on merkittävä täydellinen nimi ja kotipaikka. Jäsenrekisteriä on koko vuoden ajan pidetty ajan tasalla ja siihen on nopeasti tehty tarpeelliset tietojen muutokset. Hallitus on kokouksissaan hyväksynyt uudet jäsenet. Jäsenrekisteriohjelma uusittiin vuoden 2011 aikana RAY:n myöntämän investointiavustuksen turvin. Uuden verkkopohjaisen jäsenrekisterin perustoiminnot saatiin käyttöön toimintavuoden aikana, mutta kehitystyötä ja ohjelmiston räätälöintiä tehdään vielä vuoden 2012 aikana. Toimikunnat Hallitus voi nimetä toimikuntia suunnittelemaan ja kehittämään eri toimintoja. Jokaisessa toimikunnassa on oltava vähintään yksi hallituksen jäsen. Hallitus päättää toimikuntien suuruudesta ja määrittelee toimikuntien tehtävät. Toimintavuonna HELMI ry:llä oli kaksi toimikuntaa: kuuntelevan puhelimen toimikunta sekä loma- ja kurssitoimikunta. Toimikunnat kokoontuivat tarpeen mukaan ja tekivät muistiot kokouksistaan. Työpajat Kaikille jäsenille avoimia työpajoja olivat toimintavuoden aikana: edunvalvonnan ja vaikuttamistoiminnan työpaja, työtoiminnan työpaja ja lehtityöpaja. Työpajojen toiminta kehittyi vuoden mittaan voimakkaasti, lukuun ottamatta työtoiminnan työpajaa. Työtoiminnan kehittämiselle on mahdollisesti pohdittava tulevaisuudessa muunlaisia työmuotoja. Lehtityöpaja sekä vaikuttamistoiminnan työpaja kokoontuivat koko vuoden säännöllisesti ja niiden ohjaajat valittiin jäsenistön keskuudesta. Työmuoto on osoittautunut hyvin toimivaksi tavaksi järjestää avointa keskustelua ja luoda osallistumismahdollisuuksia jäsenille. Työpajojen keskustelun kautta on tullut uusia ideoita yhdistyksen toiminnan kehittämiseen. Tämä näkyy erityisesti edunvalvonta- ja vaikuttamistyössä. Tarkastajat Yhdistyksen varsinaisena kokouksen valitsemana tilintarkastajana toimi tilikaudella KHT Heikki Pullinen ja varatilintarkastajat olivat KHT Tarmo Haapasaari ja KHT, JHHT Kaj Kiljander. Hallituksen valitsemina sisäisinä tarkastajina toimivat vuonna 2011 varatuomari Juha Vesuri ja HTM Meri Väinölä Toimitilat Yhdistyksellä on toimitilat Länsi-Pasilassa ja Länsi-Herttoniemessä. Jäsentoiminta on järjestetty pääosin näillä kahdella jäsentalolla. Tiloissa kokoontuivat vertaistuki- ja harrastusryhmät sekä hallinto toimikuntineen. Lisäksi jäsentaloilla järjestettiin toimintavuoden aikana myös monia erilaisia tapahtumia. Jäsentalot toimivat matalan kynnyksen periaatteella ja kuka tahansa on voinut tulla taloille viettämään aikaa. Jäsentalot ovat päihteettömiä. Pasilan jäsentalolla toteutettiin vuoden 2011 aikana mittava lattiaremontti. Jäsentoiminta siirtyi remontin vuoksi väliaikaistiloihin naapurikiinteistöön, tyhjillään olevaan entiseen postikonttoriin. Tämä mahdollisti toiminnan jatkumisen keskeytyksettä. Jäsentaloa tai väliaikaisia tiloja voitiin pitää remontista huolimatta pitää avoinna jäsenille lähes joka päivä. Aukiolopäiviä oli vuoden 2011 aikana yhteensä 354. Helmikuusta 2011 alkaen Pasilan jäsentalo on ollut avoinna joka päivä. Pasilan jäsentalon ilta- ja viikonlopputoiminnasta, viihtyvyydestä sekä turvallisuudesta vastasivat jäsenistöstä valitut vastuuhenkilöt. Siilitien jäsentalolla aukiolopäiviä oli 236. Jäsentalo oli suljettuna viikonloppuisin sekä kolme viikkoa heinäkuussa. Vuonna 2011 jäsentaloilla tilastoitiin (Pasila 497 / Siili 822) yht: 1319 eri kävijää ja käyntikertoja kertyi yhteensä (Pasila 2700 / Siili 3812) yht: 6512 (Vuonna 2010 käyntikertoja oli 6767). Kävijämääriä seurattiin nimilistojen perusteella, joihin kävijät oma-aloitteisesti merkitsivät käyntinsä. Pasilassa kävijöistä vain pieni osa merkitsee käyntinsä listaan, joten luku ei kerro absoluuttisista kävijämääristä. Pelkästään Pasilan lounasruokailijoita oli toimintavuonna lähes Siilitien osalta tilasto on luotettava, sillä lähes kaikki kävijät merkitsevät käyntinsä listaan. Henkilökunnan havaintojen mukaan kävijämäärät ovat Siilitiellä olleet edellisen vuoden tasolla ja Pasilassa jääneet remontista johtuen alle edellisten vuosien tason. Siilitien jäsentalon tilat ovat jo nykyisiinkin käyttäjämääriin nähden liian pienet. Tästä johtuen kävijämäärät eivät voi enää juurikaan nousta. Vuoden aikana jäsentalojen toimintaan kävi ohjatusti tutustumassa noin 376 henkilöä (Pasila 233 /Siili 143). Syksyllä uusittuihin Pasilan tiloihin kävi ohjatusti vierailemassa huomattavasti enemmän tutustujia kuin aikaisempina vuosina. Lisäksi lukuisa määrä pistäytyi taloilla spontaanisti. HELMI ry:n jäsentalot koetaankin matalan kynnyksen paikoiksi, jonne on helppo ja turvallista tulla. Yhdistyksen Pasilan jäsentalolla sijaitseva sauna oli remon-

12 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2011 sivu 12 tin vuoksi poissa käytöstä elokuuhun asti. Tämän jälkeen sauna on lämmitetty jäsenille kaksi kertaa viikossa Henkilöstö Toimintavuoden aikana tapahtui muutoksia henkilöstössä. Vuokratyöntekijänä Pasilan jäsentalolla yli vuoden toiminut keittiötyönohjaaja palkattiin keväällä yhdistykseen vakituiseen työsuhteeseen. Keväällä käynnistettiin työnhaku Siilitien jäsentalon palveluohjaajan tehtävään. Toukokuussa tehtävään valitun henkilön työsuhde päättyi kuitenkin kesäkuussa. Työhaku käynnistettiin heinäkuussa uudelleen ja uusi palveluohjaaja aloitti työt Pasilan jäsentalon palveluohjaaja jäi äitiyslomalle elokuussa. Hänen tehtäviään hoitamaan palkattiin sijainen. Henkilöstövaihdosten ja rekrytointien myötä yhdistyksen henkilökuntaan kuului tilinpäätöshetkellä 9 työntekijää: toiminnanjohtaja, järjestösihteeri, kolme jäsentoiminnanohjaajaa, kaksi palveluohjaaja, työtoiminnanohjaaja ja keittiötyönohjaaja. 3. Varainhankinta- ja sijoitustoiminta Varainhankinnan ja sijoitustoiminnan kerryttämiä ylijäämiä on jouduttu käyttämään vuonna 2011 edellisvuoden tapaan Helmin varsinaisen toiminnan alijäämän kattamiseen. Saadut avustukset eivät toiminnan menoihin täysin riittäneet. Sijoitustoimintaan realisoitui kaudella 2011 sijoitusten korkotuottoja yhteensä 4559 euroa. Kun sijoitustoiminnan huoneistoihin ei kohdistunut saneerauskuluja, sijoitustoiminnan ylijäämä pysyi toimintavuoden ajan tavoitteiden mukaisella tasolla. Varainhankinta ja sijoitustoiminta ovat osa Helmin sääntöjen sallimaa toimintaa. Varainhankinnan, sijoitustoiminnan ja muiden omien tulojen osuus on Helmin toiminnassa tärkeä ja kaikkien ulkopuolisten rahoittajien suuresti arvostamaa toimintaa. Helmissä näiden toimintojen osuus kokonaistuotoista on kohtuullisella tasolla. Erillisessä liitteessä on esitetty yhteenveto yhdistyksen tuloksen muodostumisesta ja varallisuusasemasta. Henkilökunnan keskimääräinen työsuhteen kestoaika oli tilinpäätöshetkellä 4 vuotta 7 kuukautta ja keski-ikä on 40,6 vuotta. Henkilökunnan työkykyä ylläpidettiin henkilökohtaisilla jatkuvilla työnohjauksilla, kahdella TyKy päivällä sekä henkilökohtaisilla kulttuuri- ja liikuntaseteleillä Talous ja rahoitus Helmin 28-vuotinen menestyksellinen toiminta on jo sinällään osoitus vakaasta ja vakiintuneesta toiminnasta ja asemasta, johon myös yhteistyökumppanit ja toimintaympäristön vaikuttajat ovat luottaneet. Elintärkeätä on ollut ja on julkisten rahoittajien, RAY ja Helsingin kaupunki, luottamus ja tuki. Myös omatoimisten tuottojen määrä on vakiintunut kohtuulliselle tasolle tilinpäätös on yli 7000 euroa ylijäämäinen, huolimatta Pasilan jäsentalon keittiölle tehdyistä uusista laitehankinnoista ja jäsentalon muuttokuluista. Nyt tehdyllä positiivisella tuloksella katetaan osa aikaisempien vuosien aikana syntyneistä tappioista. Vuoden 2011 toiminnan rahoitus saatiin yleis- ja kohdeavustusten muodossa pääosin RAY:ltä ja Helsingin kaupungilta. Talouden ja rahoituksen yhteenvetolukuja on esitetty erillisessä liitteessä (Liitteet 4 ja 5). Virallinen tilinpäätös on laadittu erilliseen tasekirjaan.

13 Liite 1 Ryhmät, retket ja kurssit Retket v. 2011: (13 kpl) Osallistujamäärä - Arabian museo ja tehdas jäs. - Ateneum jäs. - Kevätmessut jäs. - Design-museo: Marimekko jäs. - Kirpputoriretki jäs. - Leffaretki Hyvä Poika jäs. - Pihlajasaari jäs. - Mustasaari jäs. - Uimaretki Lauttasaari jäs. - Kiasma jäs. - Leffaretki Le Havre jäs. - Ateneum jäs. - Ikea jäs. - Kädentaitomessut jäs. Päiväretket: - Tampere jäs. - Tallinna jäs. - Orimattila jäs. Teatteri- ja konserttiretket: (8 kpl) - Valpurinyö (Willensauna) jäs. - Aurora Helsinki, Viirus-teatteri jäs. - Crace & Glorie / Stoa jäs. - Ryhmäteatteri: Eduskunta jäs. - Anna Puu / Stoa jäs. - Club for five &UMO: Musiikkitalo jäs. - Ryhmäteatteri: Jatkuvaa kasvua jäs. - Talvisirkus Nenä jäs. Liikuntaryhmät 2011: (10 kpl) - Keilaus 4 jäs. - Sähly 4-6 jäs. / kerta - Kampin vesijumppa 18 jäs. / kausi - Yrjönkadun vesijumppa 5 jäs. / kausi - Pirkkolan vesijumppa (uusi) 5 jäs. / kausi - Jooga 3 jäs. / kausi - Kevätjooga 3 jäs. / kausi - Liikuntaryhmä 10 jäs. / kausi - Pilates ja venyttely 5 jäs. / kausi - Ohjattu kuntosaliharjoittelu (uusi) 5 jäs. / kevät + 6 jäs. / syksy

14 Jäsentaloilla vakituisesti kokoontuneet ryhmät: (18 kpl) - Tuumatunti Pasilassa (joka viikko) - Keskustelutuokio Siilitiellä (joka toinen viikko) - Marian kuvataideryhmä Siilitiellä (joka viikko) - Bingo Pasilassa (joka toinen viikko) - Edunvalvonnan ja vaikuttamistoiminnan työpaja Pasilassa (joka toinen viikko) - Painonhallintaryhmä Siilitiellä (joka toinen viikko) - Helmikino Pasilassa (joka toinen viikko) - Lehtityöpaja Pasilassa (joka toinen viikko) - Helmi-paja Pasilassa (joka viikko) - Helmin Närhet Siilitiellä (joka viikko) - Luovan kirjoittamisen ryhmä 1 Siilitiellä (joka viikko) - Luovan kirjoittamisen ryhmä 2 Siilitiellä (joka viikko) - Mielestä kuvaksi Siilitiellä (joka viikko) - Kankaanpainantaa teemoittain Siilitiellä (syksyllä ja keväällä) - Levyraati Pasilassa (joka viikko) - Käsityökerho Siilitiellä (joka viikko) - Voidaan paremmin vertaistukiryhmä depressiota sairastaville (keväällä 10 kertaa) - Kaksisuuntaisten vertaistukiryhmä (keväällä 10 kertaa) - Voidaan paremmin vertaistukiryhmä depressiota sairastaville (syksyllä 10 kertaa) Muita Helmin ryhmiä (7 kpl) osallistujamäärä - Ruokakurssi kevät 10 jäs. / ryhmä - Valokuvauskurssi Siilitiellä kevät 6 jäs. / ryhmä - Ruokakurssi syksy 10 jäs. / ryhmä - Naurujooga Pasilassa 5 jäs. - Englannin opintopiiri Pasilassa 4 jäs. - Italian opintopiiri Pasilassa 3 jäs. - Rentoutusryhmä (opisk.) Pasilassa 5 jäs. - Puutarharyhmä (opisk.) Pasilassa 5 jäs. - Korttiaskarteluja Siilitiellä teemoittain 5 jäs.

15 Liite 2 Teemapäivät ja tapahtumat Yhdistyksen omat teemapäivät Naistenpäivänvietto Siilitiellä 8.3. HELMI päivä 6.5. Vapun vietto Halloween-juhla Siilitiellä Joululounas Pasilassa Joululounas Siilitiellä Puurojuhla Pasilassa Puurojuhla Siilitiellä Elohovin virkistyspäivä työtoiminnan väelle, ryhmänohjaajille sekä jäsenpäivystäjille Muut tapahtumat Vaaligrilli-tapahtumat: 4.4., 6.4., 11.4., (peruuntui), 13.4., ja People in white -elokuva Pasilan jäsentalolla, mukana ohjaaja Tellervo Kochta-Kalleinen People in white -elokuva Siilitien jäsentalolla 7.6. People in white -elokuva Pasilan jäsentalolla Pasilan avajaisjuhlat Kalevi Rinne ja Heini Saraste Pasilan jäsentalolla esittelemässä kirjaa Reilusti Skitso Kalevi Rinteen elämä Mielenterveysmessut Wanha Satama Uusien jäsenten iltamat Pasilassa Toisten järjestöjen kanssa yhteistyössä toteutetut tapahtumat Valonpäivä Aleksanterin kirkon kryptassa 3.2. Iloliikkuja-talvitapahtuma (peruttiin kovan pakkasen vuoksi) Iloliikkuja-kesätapahtuma 7.9.

16 Liite 3 Tuloslaskelman ja taseen yhteenvedot T U L O S L A S K E L M A VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot , ,36 Henkilöstökulut , ,09 Muut kulut , ,79 Kulut yhteensä , ,88 Kulujäämä , ,52 VARAINHANKINTA , ,05 Kulujäämä , ,47 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA , ,76 Kulujäämä , ,71 Omatoiminen kulujäämä , ,71 YLEISAVUSTUKSET , ,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 7 048, ,29 T A S E Y H T E E N V E T O VASTAAVAA Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Saamiset Rahat ja pankkisaamiset VASTATTAVAA Rahastot Pääoma Tilikauden ylijäämä Vieras pääoma

17 Liite 4 Taloustietoja Toiminnan rahoitus 2010 ja 2011 Rah osuus kokonais tuotoista Rah osuus kokonais tuotoista yleisavustus ray ,07 % 0 0,00 % kohdeavustus ray Pasila 0 0,00 % ,45 % kohdeavustus ray Itä-Hki* ,07 % ,32 % avustukset RAY ,14 % ,78 % yleisavustus hki ,74 % ,65 % kohdeavustus hki ,43 % ,10 % avustukset HKI ,17 % ,75 % yht ,31 % ,52 % omatoimiset tuotot ,97 % ,05 % varainhankinta ,64 % ,08 % sijoitustoiminta ,07 % ,35 % omatoimiset tuotot yht ,69 % ,48 % kaikki yht ,00 % ,00 % *myönnetty vuonna 2010 *myönnetty vuonna 2011 toiminnan rahoitus 2010 toiminnan rahoitus 2011 Toiminnan rahoitus vuonna 2011 omatoimiset ; 121; 17 % avustukset HKI; 82; 12 % avustukset RAY ; 491; 71 %

18 RAY:n avustukset Haettu ray Myönnetty ray v v v Kokonaistuotot ja kulut tuotot kulut v 2006 v.2007 v v v v 2011

19 Toimintojen kulut 2011 Muu varsinainen toiminta ; 28 % Jäsentoiminta ; 28 % Kuunteleva puhelin & vertaistuki ; 2 % Tiedotus & lehti ; 6 % Työtoiminta ; 27 % Palveluohjaus ; 9 %

20 Liite 5 Verkkosivujen uutisvirta (kuvat poistettu) Joulun Helmi-lehti ilmestyi! Helmi-lehden vuoden viimeisessä numerossa käsitellään mm. uskontoa ja mielenterveyttä sekä hengellistä väkivaltaa, tutkitaan kirkasvalolamppuja, pohditaan yksinäisyyden hallintakeinoja ja käydään Gallen-Kallelan taidenäyttelyssä. Lehdessä julkaistaan myös suositun runokilpailun voittajatyöt. Kansijuttuna esitellään helmiläisen taiteilijan, Kimmo Frameliuksen upeita töitä. Lehti on tipahtanut postiluukuista jäsenille ja tilaajille viime päivinä. Helmi-lehden voi tilata maksutta paikkaan, jossa se on julkisesti luettavissa. Voit tehdä tilauksen lähettämällä sähköpostia osoitteeseen helmi(at) mielenterveyshelmi.fi. Lehtiä on jaossa myös jäsentaloilla. Hae omasi. (lisätty ) Olli Stålström on HELMI ry:n uusi puheenjohtaja Täysi sali kokousedustajia valitsi Olli Stålströmin yksimielisesti Mielenterveysyhdistys HELMI ry:n puheenjohtajaksi tänään pidetyssä syyskokouksessa. Stålström on toiminut aktiivisesti HELMI ry:ssä jo lähes 12 vuotta. Hän on koulutukseltaan tietokonetekniikan diplomi-insinööri, valtiotieteiden maisteri ja yhteiskuntatieteiden tohtori. Stålström on yhdenvertaisuusaktivisti ja toiminut erilaisissa yhteiskunnallisissa liikkeissä vuosikymmenten ajan. (lisätty ) Juhani Ojala kukitettiin kiitokseksi hienoista puheenjohtajavuosista Yli kuusi vuotta Helmin puheenjohtajan nuijaa hallussaan pitänyt Juhani Ojala sai kokousväeltä isot aplodit ja vuolaan kiitospuheen varapuheenjohtaja Juha Porkolalta. Toiminnanjohtaja Arto Mansikkavuori kukitti väistyvän puheenjohtajan. Läksiäislahjaksi Ojala saa ison valkoisen helmen, huipputason keilapallon, johon painatetaan Helmin simpukkalogo. Ojala on intohimoinen keilailun harrastaja. (lisätty ) Juha Porkola ja Jaana Lindberg jatkavat HELMI ry:n varapuheenjohtajina Helmin hallituksessa tapahtui myös henkilövaihdoksia. Allan Wilen valittiin hallituksen varsinaiseksi jäseneksi. Hän toimi aiemmin hallituksessa varajäsenenä. Arja Pieviläinen, Anne Majuri sekä Juha Porkola uusivat hallituspaikkansa. Hallituksen varajäseneksi valittiin uutena kasvona Heidi Skelemen-Leiponen, joka on toiminut mm. edunvalvonnan työpajan ohjaajana kuluvan vuoden aikana sekä Eeva Helameri, joka ohjaa Siiltiellä Helmin närhet-lauluryhmää. Hallitus valitsi keskuudestaan 1. varapuheenjohtajaksi Juha Porkolan ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Jaana Lindbergin. Kaksikko hoiti varapuheenjohtajan tehtävää myös edellisellä kaudella. Helmin hallituksen kokoonpano täällä. (lisätty , muokattu ) Pasilan Helmi-talo on avoinna joulunakin Pasilan jäsentalolla on mukava jouluinen tunnelma ja ovet ovat avoinna koko joulun! Jouluaattona klo 10 alkaen Joulupäivänä klo 12 alkaen Tapaninpäiväna klo 10 alkaen Voit soittaa talon jäsenpäivystäjälle ja tiedustella sulkemisaikaa p. (09) Lounaskeittiö on kiinni Jouluruokaa varataan kuitenkin jäsenten keittiöön joulun pyhille. Älä jää yksin vaan tule viettämään joulua yhdessä Helmiin! (lisätty ) Syksyisiä tunnelmia Keskuspuistosta Helmin Pasilan jäsentalolta tehtiin mukava sauvakävelyretki aivan lähistöllä sijaitsevaan Keskuspuistoon. Liikkeellä puistossa oli paljon ihmisiä ja sää oli hieno. Hevosiakin nähtiin. Katso syksyisiä tunnelmia retkeltä! (lisätty ) HELMI ry jakaa EU-ruokaa Pasilassa EU-ruokajakoa jatketaan Pasilan vanhalla jäsentalolla (Pasilan puistotie 7) arkisin toimistoaikoina. Ruokakasseja saa alakerran toimistosta järjestösihteeri Minna Jääskeläiseltä. Kaikki ovat tervetulleita hakemaan avustusruokaa! (lisätty ) Pasilan viikonloput Jäsentalo aukeaa viikonloppuisin klo 10. Voit soittaa jäsenpäivystäjälle ja tiedustella kuinka pitkään jäsentalo on avoinna p. (09) Lounasta tarjolla klo Viikonlopun ruokalistalla on usein eri vaihtoehtoja. Tervetuloa viettämään viikonloppuja Pasilaan! (lisätty , muokattu ) Kuunteleva puhelin päivystää jouluna Helmin Kuunteleva puhelin päivystää aatonaattona klo 16-20, jouluaattona klo ja joulupäivänä klo Puhelinnumero on (09) Puhelimeen vastaavat koulutetut vapaaehtoiset. Lue lisää... (lisätty ) Puurojuhla Pasilan jäsentalolla perjantaina Helmiläisten perinteistä puurojuhlaa vietetään Pasilan jäsentalolla perjantaina klo alkaen. Ohjelmassa mm. yhdessäoloa, joululauluja pianolla sekä tietysti joulupuuroa. Tervetuloa mukaan! ( ) Itsenäisyyspäivä Pasilassa Pasilan jäsentalo on avoinna itsenäisyyspäivänä klo 10 alkaen. Lounas on tarjolla viikonloppujen tapaan klo Tervetuloa viettamään juhlapäivää yhdessä Pasilaan! HUOM! Maanantaina Helmin toimisto on kiinni. Elokuvalippujen myynti tai ryhmiin ilmoittautuminen ei valitettavasti ole mahdollista tuolloin. (lisätty ) HELMI ry:n syyskokous pidetään torstaina klo Yhdistyksen sääntöjen määräämä syyskokous pidetään torstaina 24. marraskuuta kello alkaen Pasilan jäsentalolla (osoite: Pasilan puistotie 7, Helsinki). Kokouskutsut postitettiin kaikille jäsenille viikolla 45. Kokouksessa valitaan yhdistykselle mm. uusi puheenjohtaja ja päätetään toimintasuunnitelmasta vuodelle Kaikki jäsenet ovat tervetulleita kokoukseen. (lisätty , muokattu ) Jäsenkirje ja syyskokouskutsu Helmin jäsenkirje tupsahti postiluukuista viime viikolla. Mukana kirjekuoressa oli myös syyskokouskutsu. Ison postituksen yhteydessä on joillekin jäsenille lähtenyt vahingossa vain tyhjä avonainen kirjekuori. Jos sait Helmistä viime viikolla tyhjän kuoren, ota yhteyttä, niin lähetämme sinulle uuden. Tässä Jäsenkirje ja syyskokouskutsu myös sähköisenä. Pahoittelemme vahinkoa. (lisätty ) Tule tapaamaan Helmin väkeä mielenterveysmessuille! Mielenterveysmessut Wanhassa satamassa vielä tänään keskiviikkona. HELMI ry on mukana tapahtumassa omalla osastolla. Messut ovat avoinna klo Lisätietoa tapahtuman sivuilta. Tervetuloa! ( ) PIKAPIKA!! Talvisirkus Nenä huomenna. Vielä muutama lippu jäljellä!! Huikea talvisirkus Nenä Kaapelitehtaan Pannuhallissa huomenna torstaina klo Muutamia lippuja on vielä jäljellä! Soita ja varaa lippusi pikapikaa Anna-Marilta Pasilan jäsentalolta Lipun hinta on vain 12 euroa (yhdistys maksaa puolet lipun hinnasta. Liput maksavat oikeasti 24 euroa) (lisätty ) Kalevi Rinne ja Heini Saraste esittelevät Reilusti skitso -kirjaa Pasilassa Pasilan HELMI-talolla järjestetään ke klo yleisötilaisuus, jossa esitellään pitkäaikaisen Helmin jäsenen, Kalevi Rinteen elämästä kirjoitettua kirjaa. Paikalla ovat Kalevin lisäksi kirjan kirjoittaja Heini Saraste sekä HELMI ry:n ensimmäinen toiminnanjohtaja Sirkku Kivistö. Tilaisuudessa on mahdollisuus keskusteluun. Myös kirjaa myydään erikoishintaan 15 eurolla paikanpäällä (norm. 29 eur). Helmi-talon osoite on Pasilan puistotie 7 (Länsi- Pasila). Kahvitarjoilu, tervetuloa! (lisätty ) Helmi 3/2011 nyt myös sähköisenä! Lataa uusi Helmi-lehti tästä linkistä. (lisätty ) Syksyn Helmi-lehti ilmestyi! Syksyn Helmi-lehden kannessa hymyilee Kalevi Rinne, jonka elämäntarinasta julkaistiin äskettäin koskettava kirja. Lehdessä käsitellään myös runsaasti eurooppalaista mielenterveysliikehdintää ja aktivismia Berliinissä syyskuussa pidetyn konferenssin kuulumisten kautta. Keskiaukeamalla on tunnelmia Pasilan Helmi-talon avajaisista. Lisäksi lehdessä julistetaan mm. runokilpailu avatuksi ja arvioidaan syksyn kirjauutuuksia. Lehti tipahtaa postiluukuista tilaajille ja jäsenille lähipäivinä. Irtonumeroita on veloituksetta jaossa myös molemmilla jäsentaloilla. Lehti julkaistaan sähköisenä myöhemmin. (lisätty ) Vertaistukiryhmä depressiota sairastaville tai siitä selvinneille starttaa! Voidaan paremmin -nimellä kulkeva vertaistukiryhmä depression kokeneille tai sen kanssa eläville alkaa lokakuussa. Suljettu ryhmä kokoontuu Pasilan jäsentalon Siskon kammarissa perjantaisin klo Ryhmän ohjaajina toimivat Marketta ja Mikko. Ryhmä kokoontuu 8-10 kertaa ja mukaan mahtuu 6 jäsentä. Ota yhteyttä pikaisesti jäsentoiminnanohjaaja Anna-Mariin ja ilmoittaudu mukaan p tai (lisätty ) Kouluttaudu kokemusasiantuntijaksi! Kokemusasiantuntija on kokemusasiantuntijakoulutuksen käynyt henkilö, jolla on omakohtaista kokemusta mielenterveys- tai päihdeongelmasta joko niitä sairastavana, niistä toipuneena, palveluita käyttäneenä, omaisena tai läheisenä. Hän toimii palveluiden suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioin-

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2009. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2009. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2009 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2009 Pasilan puistotie 7 00240 Helsinki

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Vantaan Mielenterveysyhdistys Hyvät Tuulet ry HYVÄT TUULET RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 Lauhatuuli Myöhätuuli Hiekkaharjuntie 13 A Lammaslammentie 17 A 01300 Vantaa 01710 Vantaa 09-8734386

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 1

Vuosikertomus 2014 1 Vuosikertomus 2014 1 2 Sisältö Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry 5 Puheenjohtajan puheenvuoro 6 Toiminnanjohtajan katsaus 7 Hallinto 8 Edunvalvonta ja järjestötoiminta 10 Tukitoiminta 15 Palvelutoiminta

Lisätiedot

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Mikä ITU on? Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry on mielenterveyskuntoutujien vapaaehtoistoiminnan keskus, edunvalvontajärjestö ja vertaistukiyhteisö.

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Prometheus-leirin tuki ry Toimintakertomus 2010 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 6.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Kokoukset, seminaarit ja

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012 SUVAITSEVAISUUS LUOTTAMUS LUOVUUS YHTEISTYÖ AVOIMUUS

Vuosikertomus 2012 SUVAITSEVAISUUS LUOTTAMUS LUOVUUS YHTEISTYÖ AVOIMUUS Vuosikertomus 2012 SUVAITSEVAISUUS AVOIMUUS LUOTTAMUS LUOVUUS YHTEISTYÖ PÄÄMÄÄRÄMME Voimia vanhemmille, mahdollisuuksia lapsille ARVOMME Suvaitsevaisuus, avoimuus, luottamus, luovuus, yhteistyö Pienperheyhdistys

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry Esbo Mentalhälsoförening EMF rf Pappilantie 7 277 Espoo p. (9) 859 257 espoonmielenterveys@emy.fi www.emy.fi TOIMINTAKERTOMUS 214 Et tarvitse lähetettä tai diagnoosia

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 NAAPURIN VUOSIKERTOMUS 2014 1

Vuosikertomus 2014 NAAPURIN VUOSIKERTOMUS 2014 1 Vuosikertomus 2014 NAAPURIN VUOSIKERTOMUS 2014 1 Sisällysluettelo SETLEMENTTIYHDISTYS NAAPURI RY...3 Toiminta-ajatus...3 Visio...3 Toimintaa ohjaavat perusarvot...4 Perustehtävät...4 TOIMINNANJOHTAJAN

Lisätiedot

S A L L Y. PÄÄMÄÄRÄMME Voimia vanhemmille, mahdollisuuksia lapsille ARVOMME UVAITSEVAISUUS VOIMUUS UOTTAMUS UOVUUS HTEISTYÖ

S A L L Y. PÄÄMÄÄRÄMME Voimia vanhemmille, mahdollisuuksia lapsille ARVOMME UVAITSEVAISUUS VOIMUUS UOTTAMUS UOVUUS HTEISTYÖ Vuosikertomus 2013 PÄÄMÄÄRÄMME Voimia vanhemmille, mahdollisuuksia lapsille S A L L Y ARVOMME UVAITSEVAISUUS VOIMUUS UOTTAMUS UOVUUS HTEISTYÖ Pienperheyhdistys ry on Helsingin ensikodissa asuneiden au-äitien

Lisätiedot

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 1 JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 2 1 JOHDANTO 3 2. HANKKEEN NELJÄ TOIMINTAVUOTTA 4 3. TAUSTALLA VAIKUTTANEET TARPEET JA HANKKEEN TAVOITTEET 5 4. HANKKEEN

Lisätiedot

REPPU-PROJEKTI 2005-2008 LOPPURAPORTTI

REPPU-PROJEKTI 2005-2008 LOPPURAPORTTI REPPU-PROJEKTI 2005-2008 LOPPURAPORTTI Pirkko Heino Marianne Pajunen REPPU-PROJEKTI 2005-2008 LOPPURAPORTTI 3 SISÄLTÖ ESIPUHE 6 TIIVISTELMÄ 8 1 PROJEKTIN SYNTY JA TAUSTAA 9 2 PROJEKTIN ALOITUS 10 2.1

Lisätiedot

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys r.y. Vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry on Turun vanhin edelleen toiminnassa oleva sosiaalialan järjestö. Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry 1 SISÄLLYS VUOSI 2011 TURUN LÄHIMMÄISPALVELUYHDISTYKSESSÄ 3 YHDISTYKSEN TOIMINNAN TARKOITUS JA KOTIKUNNAAN TOIMINTAFILOSOFIA 3 YHDISTYKSEN HALLINTO

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

1 JOHDANTO 2 2 KESKEISET KÄSITTEET 3 3 MITÄ TUTKITTIIN 4

1 JOHDANTO 2 2 KESKEISET KÄSITTEET 3 3 MITÄ TUTKITTIIN 4 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 2 2 KESKEISET KÄSITTEET 3 3 MITÄ TUTKITTIIN 4 4 TAUSTAA PROJEKTILLE 5 4.1 Hyvinkään Setlementtiyhdistys ry 5 4.2 Setlementtitoiminnan historiaa 6 4.3 Jane Addams : Nobelisti ja sosiaalityön

Lisätiedot

Sisältö. Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry Taitto Kirsi Aarnikare. Helsinki 2013. Multiprint Oy

Sisältö. Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry Taitto Kirsi Aarnikare. Helsinki 2013. Multiprint Oy Vuosikertomus 2012 Sisältö Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry 5 Puheenjohtajan puheenvuoro 6 Toiminnanjohtajan katsaus 7 Hallinto 8 Oikeuksienvalvonta ja järjestötoiminta 10 Tukitoiminta 14 Palvelutoiminta

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 Adoptioperheet-yhdistyksen perustivat 1997 adoptiovanhemmat, jotka huomasivat hyötyvänsä toistensa kokemuksista. Kahdeksantoista vuotta myöhemmin

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013. ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf

TOIMINTAKERTOMUS 2013. ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf TOIMINTAKERTOMUS 2013 ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf s i s ä l t ö SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE...3 2. YHDISTYSTOIMINTA...4 2.1. VERTAISTUKI...5 3. EDUNVALVONTA...6 4. TIEDON VÄLITTÄMINEN...7 4.1. NEUVONTA

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010 www.aivovammaliitto.fi T AIV OVA M M ALIITTO RY F R H J Ä R N S K A D E F Ö B U R E D N Sisällysluettelo Sivu 1. Yleistä 3 2. Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminta 4 2.1.

Lisätiedot

Toimintakertomus 2007

Toimintakertomus 2007 Toimintakertomus Tukholmankatu 2, 00250 HELSINKI TOIMINTAKERTOMUS 2 (16) Sisällysluettelo 1. Toiminnanjohtajan katsaus... 3 2. Hallinto... 4 3. Jäsenistö... 4 4. Talous... 4 5. Henkilöstö... 4 6. Toimitilat...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 Onneksi on Julkaisija: Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare

Lisätiedot

Tukinainen ry. Vuodelle 2010 ehdotettu avustus:

Tukinainen ry. Vuodelle 2010 ehdotettu avustus: Vuosikertomus 2011 Tukinainen ry Vuodelle 2010 ehdotettu avustus: Raiskauskriisikeskus Tukinainen on yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon yhdistys, joka on toiminut vuodesta 1993 lähtien seksuaalisen

Lisätiedot

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa 3/2008 CP-LEHTI Tässä numerossa VUOSIKERTOMUS 2007 2 SISÄLLYS VUOSIKERTOMUS 2007 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00

Lisätiedot

OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013

OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013 OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013 LOPPURAPORTTI Sauli Suominen Merja Tuominen Karri Blommila 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1. Tavoitteet...

Lisätiedot

YKKÖSKETJU LIIKUNTAEXTRA. Ykkösketju toivottaa kaikille lukijoille Rauhaisaa Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2012. Sivuilla 5-8

YKKÖSKETJU LIIKUNTAEXTRA. Ykkösketju toivottaa kaikille lukijoille Rauhaisaa Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2012. Sivuilla 5-8 Euroopan NMKY vierasilla 4.-6.11.2011 3 Nuorisopolitiikkaa ja kohtaamisia Berliinissä 4 LIIKUNTAEXTRA 5-8 Suomen NMKY:n syysliittopäivät Kuopiossa 9 Kohti urheiluvuotta 2012 10 Liitolta hyvää tarjolla

Lisätiedot

TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014

TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014 TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS JOHDANTO...1 1 JÄRJESTÖLÄHTÖINEN AUTTAMISTYÖ...2 1.1 VERKKOPALVELUT...3 1.1.1 Verkkosivut...3 1.1.2 Nettiryhmät...4

Lisätiedot

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT Loppuraportti Vatukka-projekti Hämeenlinnan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry www.hmlseudunkehitysvammaistentuki.net 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA A 2. VATUKKA-PROJEKTIN

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot