Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / Helsinki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2011. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki"

Transkriptio

1 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2011 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 / Helsinki

2 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2011 sivu 2 Sisällys 1. HELMI ry:n TOIMINNAN TARKOITUS Kehityksen suuntaviivat 3 2. VARSINAINEN TOIMINTA Jäsentoiminta Ryhmät Retket ja tapahtumat Lomat ja kurssituki Palveluohjaus Työtoiminta Keittiö-, siivous- ja pesulatoiminta Muu varsinainen toiminta Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja kansainvälinen toiminta Lehti ja tiedotus Kuunteleva puhelin Yhdistyksen organisaatio Toimitilat Henkilöstö Talous ja rahoitus VARAINHANKINTA- JA SIJOITUSTOIMINTA 12 Liitteet Liite 1. Helmin ryhmät, retket, lomat, kurssit ja yleisötilaisuudet Liite 2. Helmin teemapäivät ja muu toiminta Liite 3. Tuloslaskelman ja taseen yhteenvedot Liite 4. Taloustietoja Liite 5. Verkkosivujen uutisvirta 2011 Liite 6. Yhteistyökumppanit

3 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2011 sivu 3 1. HELMI ry:n TOIMINNAN TARKOITUS Mielenterveysyhdistys HELMI on mielenterveyskuntoutujien ruohonjuuritason etujärjestö ja toimintayhteisö, jossa asiantuntijoita ovat mielenterveyspalvelujen käyttäjät, jäsenet. Päivittäisessä toiminnassa heidän kanssaan toimivat koulutetut työntekijät, oman alansa ammattilaiset. Helmin toiminnan lähtökohtana on keskinäisen avun ja tuen periaatteella etsiä ratkaisuja elämänhallintaan, hoitoon, toimeentuloon ja kuntoutumiseen liittyviin kysymyksiin. HEL- MI on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhteisö. HELMI on etujärjestö ja sen toimintaan kuuluu yhteiskunnallinen edunvalvonta. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan viranomaisiin ja lainsäädäntöön sekä parantamaan mielen sairauksien hoitoa ja kuntoutujien elinolosuhteita. Tavoitteena on mielenterveysväen yhdenvertaisuus ja oikeuksien toteutuminen yhteiskunnassa. Helmin arvot Arvostamme toisiamme Kohtelemme jäseniä, työtovereita ja muita yhteistyökumppaneita oikeudenmukaisesti, vastuullisesti, tasavertaisesti ja suvaitsevaisesti. Noudatamme yhteisiä pelisääntöjä. Yhteistyöllä eteenpäin Yhdessä onnistumme avoimuuden, luottamuksen ja verkostoitumisen avulla. Keskinäisen avun ja tuen periaatteella etsimme ratkaisuja jäsentemme yhteiskunnalliseen yhdenvertaisuuteen ja elämänhallintaan liittyviin kysymyksiin. Toimimme edelläkävijänä Toimimme yksilöä kunnioittaen yhteisömme parhaaksi, ruohonjuuritason osaamista ja kokemusta arvostaen. Huomioimme toimintaympäristössämme sekä kohderyhmässämme myös tulevaisuuden haasteet. Visio Mielenterveysyhdistys HELMI ry on tunnettu ja tunnustettu mielenterveyskuntoutujien jäsenkeskeisen toiminnan laadukas kehittäjä ja edelläkävijä. Missio Mielenterveysyhdistys HELMI ry edistää toiminnallaan tasa-arvoa, hyvinvointia, sosiaalisia oikeuksia ja yhteiskunnan hyvinvointivastuuta yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Kehityksen suuntaviivat Helmin vuotta 2011 väritti aktivoitunut yhteiskunnallinen vaikuttamistoiminta sekä Pasilan jäsentalon lattiaremontti. Siilitien jäsentalon toiminnalle keskeistä oli palveluohjaajan saaminen takaisin osaksi jäsentalon toimintakokonaisuutta. Helmin toiminta on pitkään kulkenut kohti vahvempaa edunvalvontaa ja vaikuttamistoimintaa. Toimintavuoden 2011 aikana yhdistys julkaisi asiakirjan, jossa on määritelty keskeisiä yhteiskunnallisia tavoitteita sekä konkreettisia uudistamistarpeita. Kevään 2011 aikana jäsentalolla Pasilassa järjestettiin useita keskustelutilaisuuksia, joihin kutsuttiin eri puolueiden eduskuntavaaliehdokkaita. Vaikuttamistoiminta nousi toimintavuoden 2011 aikana huomattavasti suurempaan rooliin kuin aikaisempina vuosina on ollut. Tässä mielessä toiminta on muuttunut enemmän yhdistyksen perustamisaikojen ja säännöissä määriteltyjen tavoitteiden suuntaan. Tärkeää osa muutoksessa on koko toimintavuoden aktiivisesti kokoontunut kaikille jäsenille avoin edunvalvonnan ja vaikuttamistoiminnan työpaja. Kulttuurihistoriallisesti merkittävän 106-vuotiaan hirsirakennuksen, Pasilan Helmi-talon sisäilma on ollut vakavien huolenaiheiden kohteena jo vuosien ajan. Asiantuntijat havaitsivat ongelmien johtuvan lattioiden sekä yläpohjan täytteistä. Vuosia odotettu remontti ajoittui pääosin vuodelle Jäsentoiminta siirtyi remontin tieltä evakkoon naapurikiinteistössä sijaitsevaan tyhjillään olevaan liiketilaan, jossa on aikaisemmin toiminut posti. Lounaskeittiö toimi remontista huolimatta koko kevään vanhalla jäsentalolla. Kolmas toimintavuoteen merkittävästi liittyvä asia oli Siilitien jäsentalon palveluohjaustoiminnan käynnistyminen uudelleen reilun vuoden tauon jälkeen. Toiminta pääsi kunnolla käyntiin syyskaudella. Uuden palveluohjaajan myötä yhdistyksen henkilökunnan koko palasi takaisin 9 kokopäiväiseen työntekijään. Toimintavuoden aikana yhdistys päätti käynnistää suunnittelun kolmannen jäsentalon perustamiseksi Keski-Uudellemaalle. Tarve matalan kynnyksen mielenterveysjärjestötoimintaan havaittiin olevan tällä alueella erityisen suuri. Jäsentalohanke päätettiin käynnistää alueen keskelle, Järvenpään keskustaan, jotta se palvelisi mahdollisimman hyvin koko lähiseudun mielenterveysväkeä. Vuoden aikana yhteistyötä rakennettiin paikallisten järjestöjen sekä julkisen sektorin toimijoiden kanssa. Toukokuussa yhdistys jätti RAY:lle hakemuksen kolmivuotisen projektin käynnistämiseksi. Joulukuussa ilmeni, että RAY ei ainakaan vuodelle 2012 ole myöntämässä hankkeelle rahoitusta. Keski-Uudenmaan tilannetta päätettiin selvittää lisää ja uusia tarkennettu projektihakemus RAY:lle vuoden 2012 aikana. HELMI on 28 vuoden aikana kehittänyt parhaita mahdollisia menetelmiä jäsentensä arjen parantamiseksi. Vuodet ovat myös kasvattaneet ja tehneet Helmistä kokeneen toimijan mielenterveystyön kentällä.

4 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2011 sivu 4 2. VARSINAINEN TOIMINTA Mielenterveysyhdistys HELMI ry toimi vuonna 2011 mielenterveyskuntoutujia tukevana ja päivittäistä toimintaa järjestävänä ruohonjuuritason etujärjestönä ja toimintayhteisönä. Mielenterveysyhdistys HELMI ry:n varsinainen toiminta on edellisten vuosien tapaan rakentunut päivittäisen jäsentoiminnan ympärille vaikkakin edunvalvonta- ja vaikuttamistoiminta sekä palveluohjaus korostuvat koko ajan enemmän. Vuoden lopussa yhdistyksessä oli jäsenmaksun maksaneita jäseniä yhteensä Jäsenmäärä nousi vuoden aikana yli 14%. Valtaosa toiminnasta ja jäsenistöstä painottuu Helsingin seudulle, vaikka jäseniä onkin valtakunnallisesti ympäri maata. Vuoden aikana erityisesti Keski-Uudenmaan alueelta liittyi uusia jäseniä. Valtakunnallista toimintaa on erityisesti yhteiskunnallinen edunvalvonta sekä oman lehden toimittaminen. HELMI ry:n jäsenmaksun maksaneiden määrä tapahtumien järjestely ja lukuisat jäsentalon arkeen liittyvät askareet lisäsivät yhteisöllisyyttä. Siilitien jäsentalolla jatkettiin hyväksi havaittuja toimintamuotoja ja näin vahvistettiin jäsentalon kävijäryhmän yhteenkuuluvuuden tunnetta ja toiminnan jatkuvuutta. Jäsentalon remontti hankaloitti Pasilan jäsentoimintaa yli puoli vuotta. Osa vakituisista kävijöistä jätti käynnit vähemmälle, vaikka toimintaa järjestettiinkin lähes yhtä paljon väliaikaistiloissa naapuritalossa. Katutason suuri liiketila ei ollut yhtä intiimi ja kodinomainen kuin vanha tuttu jäsentalo. Myös lounaskeittiön toiminnan vaikeutuminen remontin keskellä vähensi kävijöitä. Lounaskeittiö oli huhtikuusta lähtien viikonloppuisin suljettu ja kesäkuun alkupuolelta kokonaan suljettu. Osa korjattu jäsentalosta saatiin yhdistyksen käyttöön jo heinäkuun alkupuolella. Varsinaiset avajaiset pidettiin Kulttuuriohjelmasta juhlissa huolehti mm. hyvän mielen lähettiläs 2011 Kristian Meurman sekä yhdistyksen oma lauluryhmä Helmin Närhet. Avajaisissa kävi päivän aikana lähes 200 vierasta Graafi 1: HELMI ry:n jäsenmaksun maksaneiden määrä vuosina Jäsentoiminta Kuva: Pasilan Helmi-talon avajaisissa esiintyi mm. hyvän mielen lähettiläs Kristian Meurman. Jäsentoiminta % Pasilan talon remontille asetetut tavoitteet toteutuivat täysimääräisesti. Talon sisäilma saatiin hyväksi ja lämpöeristyksen parantamisen myötä energiankulutus väheni ja mukavuus lisääntyi. Lisäksi lounaskeittiöön saatiin lattiakaivot ja parempi ilmanvaihto. Uusilla vesipisteillä sekä kalusteiden sijoittelulla parannettiin keittiön toiminnallisuutta. Graafi 2: Jäsentoiminnan osuus kuluista. Jäsentoiminnan erityisenä teemana oli vuonna 2011 HELMI on vertaisyhteisö. Tavoitteena oli tarjota jäsenille yhteisöllisyyttä vahvistavia kokemuksia ja vertaistoimintaa. Pasilan jäsentalon muutto tarjosi paljon vapaaehtoistyön mahdollisuuksia. Väliaikaistilojen ja remontoidun jäsentalon sisustaminen mahdollisimman viihtyisiksi, yhteisten tilojen siisteys, Yhdistyksen toimintavuosi oli nimetty vaikuttamisen teemavuodeksi. Jäsentoiminnassa tämä näkyi erityisesti lisääntyneenä yhteiskunnallisena keskusteluna. Helmin yhteiskunnallisista tavoitteista ja konkreettisista toimenpide-ehdotuksista puhuttiin paljon. Eduskuntavaalit herätti kiinnostusta jäsenistössä. Kevään aikana väliaikaisella jäsentalolla järjestettiin kuusi yleisötilaisuutta, vaaligrilliä, joissa tentattiin eri puolueiden ehdokkaita yksilöllisesti. Tilaisuuksiin osallistui runsaasti jäseniä.

5 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2011 sivu Ryhmät Ryhmiä perustettiin ja kehitettiin toimintavuoden aikana monipuolisesti jäsenistön tarpeet huomioiden. Ryhmätoimintojen lähtökohtana oli jäsenistön aktivoiminen, osallistuminen, oman elämän hallinta ja arjessa tukeminen. Erilaisia ryhmiä toteutettiin Helmin puitteissa vuoden aikana 25 kpl (Liite 1). Jäsenistöä kannustettiin erilaisen tekemisen kautta myös yhteisöllisyyteen. Väliaikaistilojen ja Pasilan korjatun jäsentalon sisustamisessa ja tavaroiden järjestelyssä oli paljon työtä vapaaehtoisille talkoolaisille. Jäsentoiminnassa hyödynnettiin jäsenistön taitoja ja omaa asiantuntemusta: suurin osa ryhmistä oli tänäkin vuonna jäsenten itsensä ohjaamia. Helmin jäsenten ohella ryhmiä ohjasivat ulkopuoliset ammattilaiset sekä opiskelijat. HELMI sai vuoden aikana lisää kiintiöpaikkoja Helsingin kaupungin erityisliikunnan järjestämiin erityisliikuntaryhmiin. Tarjolla oli aiempaa enemmän vesijumppaa ja syksyllä käynnistyi yhteensä kolme vesijumpparyhmää. Uutena toimintana aloitti lisäksi ohjattu kuntosaliharjoittelu. Lisäksi edellisten vuosien tapaan valikoimassa oli monipuolista saliliikuntaa sisältävä liikuntaryhmä. Helmin liikuntavalikoimassa oli vuoden aikana tarjolla myös mahdollisuus joogaan sekä venyttelyyn ja pilatekseen Helsingin aikuisopiston järjestämissä ryhmissä. Lisäksi Helmin keilaryhmä harjoitteli viikoittain Ruusulankadun radalla ja sählyryhmä Hakaniemen Arena-centerissä. Helmin liikuntaryhmissä oli vuoden aikana mukana yhteensä 70 jäsentä. pieniä käsitöitä tai askarrella. Helmi-pajassa syntyneitä töitä myytiin joulunaikaan jäsenille. Askartelutoiminta ei syyskauden 2011 aikana saanut kuitenkaan vielä liikkeelle kovin montaa jäsentä, mutta toiminnan laajemman käynnistymisen mahdollisuudet ovat jatkossa hyvät. Jäsentaloilla oli käytössä tietokoneita itsenäistä atk-työskentelyä varten. Pasilan jäsentalon tietokoneet uusittiin syksyllä. Jäsenet saivat käyttää tietokoneita ilman ajanvarausta sen mukaan kuin koneet olivat vapaana. Vuoden aikana yhdistys järjesti halukkaille myös yksilöllistä atk-ohjausta. Ohjaajana toimi syksyn ajan harjoittelujaksolla Helmissä ollut opiskelija. Tiivis yhteistyö eri oppilaitosten kanssa jatkui ja tämä mahdollisti kuuden opiskelijan harjoittelun jäsentaloilla. Jäsentoiminnanohjaajat toimivat opiskelijoiden vastuuohjaajina. Jäsenistöä aktivoitiin ottamaan osaa toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen viikoittain jäsentaloilla kokoontuvilla palavereilla. Nämä avoimet ryhmät edesauttoivat jäsenten ja ohjaajien välistä vuorovaikutusta ja lisäsivät yhteisöllisyyttä. Uusien ideoiden kautta syntyy uutta toimintaa. Vertaistuki Mielenterveysyhdistys HELMI ry:n vertaistuella tarkoitetaan ensisijaisesti ryhmämuotoista toimintaa, jossa henkilöt, joita yhdistää samankaltainen elämäntilanne tai sairaus, tukevat toisiaan. Ryhmissä noudatetaan yhteisesti sovittuja vertaistuen periaatteita. Keskeistä toiminnalle on ryhmäläisten keskinäinen tasa-arvo, kohtaaminen ja ryhmän tuki sekä kuulluksi ja ymmärretyksi tuleminen. Toiminnan tavoitteena on tukea yksilön jaksamista ja elämänhallintaa. Vertaistukiryhmiä on toimintavuonna ollut käynnissä yhteensä kaksi, masennusta ja kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavien ryhmät. Vertaistukitoiminnasta kiinnostuneita jäseniä rohkaistiin toimintavuoden aikana hakeutumaan vertaistukiohjaajakoulutukseen. Koulutusta järjesti vuoden aikana ainakin Helsingin kaupunki ja Mielenterveyden keskusliitto. Koulutuksen saaneilla jäsenillä on hyvät valmiudet käynnistää uusia vertaistukiryhmiä Helmin tarjoamissa puitteissa. Kuva: Helmin sählyryhmän jäseniä. Edellisvuonna käynnistynyt yhteistyö Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston kanssa jatkui kokkikurssien merkeissä. Kursseja järjestettiin kaksi kappaletta ja ne pidettiin työväenopiston opetuskeittiöllä Mäkelänkadulla. Viikko-ohjelmaan vakiintuneiden ryhmien lisäksi jäsentaloilla toimi vuoden 2011 aikana useita muita toiminnallisia ryhmiä ja kursseja. Juhlapyhien, kuten joulun ja pääsiäisen lähestyessä, oli erilaisia askarteluryhmiä. Askartelutoiminnalle saatiin omat tilat Pasilan jäsentalon kellarista syksyllä. Tässä Helmi-pajassa oli mahdollista yksin tai ohjatusti tehdä Ryhmien vertaisohjaajat ovat yhdistyksemme jäseniä, kanssaihmisiä, jotka ovat itse läpikäyneet ryhmäläistensä kanssa samankaltaisia elämäntilanteita ja ongelmia sekä selvinneet niistä. Vertaistukiohjaajilla on ollut mahdollisuus koulutukseen ja työnohjaukseen. Vertaistoimintaa tapahtuu myös ryhmien ulkopuolella. Jäsentaloilla on toimintavuoden aikana ollut jatkuva mahdollisuus tavata toisia jäseniä vaikkapa vain kahvittelun ja lehtien luvun merkeissä, mikä on vertaistukea ja sosiaalista verkostoitumista parhaimmillaan.

6 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2011 sivu Retket ja tapahtumat Jäsentoiminnan olennaisena osana olivat toimintavuoden 2011 aikana erilaiset retket ja tapahtumat. Kokopäiväisiä kotimaan bussiretkiä järjestettiin vuoden aikana kaksi. Molemmat retket olivat hyvin suosittuja ja kaikki bussin 50 paikkaa olivat loppuunmyytyjä. Uutena retkikohteena oli keväinen Tallinnaan, jonne tehtiin päiväristeily toukokuussa. Risteily herätti paljon kiinnosta, sillä Helmin edellisestä ulkomaanmatkasta oli mennyt jo useampi vuosi. Kaikki 25 paikkaa tulivat täyteen nopeasti. Vuoden 2011 tapahtumakalenteriin kuuluivat muiden järjestöjen kanssa yhteistyössä järjestetyt tapahtumat sekä yhdistyksen omat, jäsentaloilla vietetyt tapahtumat. Yhdistyksen toimintavuoteen kuuluivat myös perinteeksi tulleet iltapäiväretket. (Vuoden 2011 tapahtumat ja retket on listattu liitteessä 1) Yhteistyö jääkiekkoseura HIFK:n kanssa jatkui myös vuonna Seura lahjoitti jälleen HELMI ry:lle jääkiekko-otteluihin ilmaisia lippuja, jotka jaettiin jäsenille. Jäsentensä kulttuurimahdollisuuksien parantamiseksi yhdistys hankki koko vuodeksi myyntiin edullisia elokuvalippuja. Lisäksi moniin teatterinäytöksiin ja konsertteihin tehtiin omatoimiretkiä. Mainitsemisen arvoista on myös UMO-orkesterin kanssa tehty yhteistyö, jonka myötä 30 helmiläistä pääsi ilmaiseksi UMOn ja Club for five -lauluyhtyeen konserttiin uuteen musiikkitaloon syyskuussa. Keväiseksi perinteeksi muodostunut Helmi-päivän juhla pidettiin tällä kertaa Pasilan väliaikaisella jäsentalolla. Helmin oma esiintyvä ryhmä Närhet esitti laulunäytelmän ja jäsenten äänestämä vuoden helmiläinen sai perinteen mukaisen kukkaseppeleen päähänsä. Mukana tilaisuudessa oli noin 45 jäsentä. Koska uusia jäseniä oli liittynyt yhdistykseen runsaasti, päätettiin järjestää uusille erityinen ohjelmallinen jäsenilta Pasilan Helmi-talolla Tilaisuudessa oli mahdollisuus tutustua toisiin helmiläisiin, kuulla tulevasta toiminnasta ja nähdä jäsentalon tilat. Uusien jäsenten illassa esiintyi mm. äänitaiteilija Yrjänä Sauros. Tilaisuuteen osallistui lähes 30 jäsentä Lomat ja kurssituki Loma- kurssitoiminnan tarkoituksena on tukea ja edistää jäsenten psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia ja näin parantaa heidän elämänlaatuaan. Helmin jäsenille järjestettiin toimivuonna 2011 kaksi tuettua ryhmälomaa ja jäsenille tarjottiin mahdollisuus hakea kurssitukea yleishyödylliseen koulutukseen Vuoden 2011 kesäloma järjestettiin yhteistyössä Solarislomien ja talviloma Lomakotien liiton kanssa. Helmin osalta loma- ja kurssitoimikunta vastasi lomista. Kesän ryhmäloma pidettiin kylpylähotelli Päiväkummussa Karjalohjalla. Joululomapaikkana oli urheiluopisto Kisakeskus Raaseporissa. Lomilla jäsenillä oli mahdollisuus harrastaa liikuntaa, osallistua taideryhmiin, levätä, keskustella ja tutustua uusiin ihmisiin. Molemmilla lomilla oli mukana myös Helmin oma vertaisohjaaja. Jäsenillä oli vuoden aikana mahdollisuus hakea yhdistykseltä yksilöllistä tukea kurssi- tai seminaarimaksuihin (esim. työväenopiston kurssit ja seminaarit). Lähtökohtana tuen antamiseen oli se, että kurssi lisää toimintakykyä. Vuonna 2011 kurssituen hakeminen oli vähäistä Palveluohjaus Palveluohjauksen osalta vuosi 2011 oli toiminnan jälleenrakentamista ja toisaalta uusien työntekijöiden juurtumista Helmin palveluohjauksen käytäntöihin ja toimintafilosofiaan. Toimintasuunnitelman mukaan Siilitien jäsentalolle piti palkata palveluohjaaja heti vuoden alusta. Kaikkien rahoituspäätösten saamisessa ja tarkennetun talousarvion laatimisessa kului kuitenkin suunniteltua enemmän aikaa. Päätös työnhaun käynnistämisestä saatiin tehtyä helmikuussa. Haastattelut pidettiin huhtikuussa ja uusi työntekijä aloitti työt toukokuun alussa. Valittu henkilö siirtyi kuitenkin jo kesäkuussa pois tehtävästä ja työnhaku käynnistettiin uudelleen. Uusi palveluohjaaja aloitti työt syyskuun alussa. Syksyn aikana Siilitien palveluohjaustoiminta rakennettiin uudelleen lähes tyhjästä. Lähes puolentoista vuoden tauko oli ohjannut toiminnassa aiemmin mukana olleet jäsenet muunlaisen tuen piiriin. Palveluohjaus ei ole etsivää työtä, vaan toiminnasta kiinnostuneet ottavat yhteyttä itse. Tästä syystä toiminnasta tiedottaminen on tärkeää. Helmin lisääntyneistä palveluohjausmahdollisuuksista tiedotettiin näkyvästi jäsenkirjeissä sekä Helmi-lehdessä. Uudet asiakkaat alkoivatkin tämän jälkeen löytää palveluohjaajan luo. Haastetta Helmin palveluohjaustoiminnalle lisäsi se, että pitkäaikainen Pasilan palveluohjaaja jäi äitiyslomalle elokuussa. Suurin osa hänen asiakkaistaan siirtyi sijaiselle, joskin muutamien kanssa voitiin tässä yhteydessä asiakassuhde luonnollisella tavalla päättää. Syksyllä palveluohjausta toteutti siis kaksi uutta työntekijää. Voimavaroja käytettiin paljon perehdytykseen, verkostoitumiseen ja koulutukseen. Palveluohjaajat tekivät yhdessä tutustumiskäyntejä eri yhteistyötahoihin, mm. Mielenterveysyhdistys Majakka, Propelli, Ne-Rå ja kumppanuustalo Hanna. Molemmat palveluohjaajat lähtivät myös innokkaasti mukaan vuonna 2011 perustettuun Suomen palveluohjausyhdistykseen. Yhdistys toimii palveluohjaajien ammatillisen verkostoitumisen apuna ja se järjestää mm. keskustelutilaisuuksia ja koulutusta. Syksyn aikana Siilitien palveluohjaaja aloitti varsinaiseen palveluohjaustyöhön yhteensä kymmenen jäsenen kanssa. Pasilan jäsentalolla toimivan palveluohjaajan asiakkaita oli vuoden lopulla niin ikään yhteensä 10. Palveluohjaajat ovat tukena myös yksittäisissä tilanteissa jäsentalojen arjessa, eikä näitä tapaamisia lasketa varsinaiseksi asiakkuudeksi.

7 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2011 sivu 7 Usein näissä yksittäisissä yhteydenotoissa tilanne nytkähtää eteenpäin, eikä laajempaan palveluohjaukseen ole tarvetta Työtoiminta Palveluohjaustoiminta perustui vuoden aikana edelleen samoille periaatteille kuin edellisenä vuonna. Palveluohjaaja ei tee työtä asiakkaan (jäsenen) puolesta, vaan miettii, miten asiakas pystyisi suoriutumaan arjen haasteista mahdollisimman itsenäisesti. Isot tavoitteet pilkotaan pieniksi osatavoitteiksi ja näin palveluohjaaja kannustaa ja luo toivoa suurempien tavoitteiden saavuttamiseksi. Palveluohjaajan tarkoituksena on olla opas ja rinnalla kulkija, ei asiantuntija eikä puolesta tekijä. Palveluohjauksessa keskitytään jäsenen terveeseen puoleen hänen voimavaroihinsa. Helmin palveluohjaaja kulkee kuntoutujan rinnalla kannustaen yhä laajempaan omatoimisuuteen ja omien voimavarojen täysimääräiseen hyödyntämiseen. Palveluohjaajan rooli prosessissa on enemmänkin opas kuin puolesta tekijä. Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja luottamukselliseen suhteeseen kuntoutujan ja palveluohjaajan välillä. Palveluohjaus on pitkäkestoista ja intensiivistä varsinkin alkuvaiheessa. Palveluohjaaja kulkee kuntoutujan kanssa hänen toiveestaan mm. hoitopalavereissa. Hän tekee myös kotikäyntejä ja etsii yhdessä kuntoutujan kanssa ratkaisuja arjen haasteisiin. Edellä mainitun näkökulman mukaisen palveluohjauksen asiakasmäärät ovat sen intensiivisyydestä johtuen pienemmät kuin aiemmassa, pääosin vastaanottoon ja toimistotyöhön perustuvassa työtavassa. Palveluohjauksen uusi näkökulma korostaa vähemmän erilaisten sosiaalietuuksien ja tukien hakemista asiakkaille. Näiden paperitöiden sijaan etsitään pysyviä ratkaisuja kuntoutujan elämäntilanteen ja omatoimisuuden edistämiseksi. Palveluohjaustoiminnan ja sen vaikuttavuusmittareiden kehittäminen jäi vuoden 2011 aikana vähäiselle huomiolle. Suurin osa ajasta ja resursseista käytettiin uusien työntekijöiden perehdyttämiseen ja kouluttamiseen. Nämä tavoitteet siirrettiin seuraavan vuoden suunnitelmiin. Palveluohjaustoiminnan ideaa esiteltiin syksyllä Helsingin kaupungin terveysasemien kehittämishankkeen projektiryhmälle yhdistyksen puheenjohtajan ja Pasilan palveluohjaajan toimesta. Toimintamuoto sai runsaasti positiivista palautetta ja sen keskeisiä ideoita halutaan siirtää myös julkiselle sektorille. Graafi 3: Työtoiminnan osuus kuluista. Työtoiminta % Työtoiminta tarjoaa jäsenille mahdollisuuden mielekkääseen ja säännölliseen toimintaan tutussa ja turvallisessa ympäristössä. Toiminnasta maksetaan kuntoutujalle työtoimintakorvausta, joka on 12 euroa päivässä. Toiminnalla tuetaan kuntoutujan työhön liittyviä valmiuksia, sosiaalisia taitoja, vuorovaikutustaitoja ja selviytymistä omassa arjessa. Työtoiminta toteutui vuonna 2011 perustavoitteiltaan toimintasuunnitelman mukaisesti. Työtoiminta on eri työmuotoineen hyvin vakiintunutta ja toiminnassa mukana olevien kuntoutujien määrä on pysynyt samana, noin 50 jäsenessä jo useita vuosia. Työtoiminta tapahtui vuonna 2011 pääsääntöisesti yhdistyksen keittiössä, palvelutalojen pesuloissa, asiakkaiden luona ja yhdistyksen sisäisinä työsuoritteina. Työtoiminnassa oli mukana kuukauden aikana keskimäärin 31 eri kuntoutujaa. Työtoiminnan kuntoutujat tekivät vuoden aikana yhteensä 8441 tuntia työtä (vuonna 2010 luku oli 9119 tuntia). Uudet kuntoutujat tulivat työtoimintaan haastattelun kautta, jossa kartoitettiin työtehtävien laatu ja tarkoituksenmukaisuus kuntoutujan taitojen ja työkyvyn perusteella. Kuntoutujien kanssa käytiin kehityskeskusteluja säännöllisesti. Ohjaajat hoitivat tilausten vastaanoton, asiakassuhteiden hoidon, töiden ohjauksen ja opastuksen sekä käytännön organisoinnin. Työtoimintaan osallistuville kuntoutujille järjestettiin virkistyspäivä erähotelli Elohovissa toukokuussa Keittiö-, siivous- ja pesulatoiminta Keittiötoiminta toteutettiin Pasilan ja Siilitien jäsentalojen keittiöillä. Pasilan jäsentalolla ruokala oli avoinna joka päivä ja Siilitien jäsentalolla arkisin. Molemmat keittiöt olivat kiinni kesällä noin kuukauden. Vuoden aikana Pasilan keittiöllä valmistettiin lisäksi tilauksesta tarjoiluja yhteistyökumppaneille. Pasilan jäsentalon remontti aiheutti keittiötoimintaan edellisvuoteen verrattuna noin 500 työtunnin ja noin 1600 lounasannoksen vähenemisen. Loppuvuotta kohden ruokailija-

8 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2011 sivu 8 määrät palasivat edellisvuoden tasolle. Helmin jäsentalojen siivous on toteutettu työtoimintana. Lisäksi työtoimintana suoritettiin vähäisessä määrin siivouksia Helmin jäsenten kodeissa, muiden yksityishenkilöiden kodeissa, sekä toimistoissa. Työssä pyrittiin säännöllisyyteen ja luomaan näin pysyvä työntekijä-asiakas suhde. Helmin pesulatoimintaa oli toimintavuoden aikana Itä-Pasilan palvelutalolla neljä kertaa viikossa, jossa kuntoutujat huolehtivat palvelukodin henkilökunnan ja asukkaiden vaatehuollosta. Itä-Pasilan vanhusten palvelutalon muutettua Haagaan loppuvuodesta 2011, pesulatyötoiminta siirtyi samassa yhteydessä mukana. Palvelutalon asukkaat ovat Helmin pesulatoiminnan asiakkaita. Haagan palvelutalon lisäksi pesulatoimintaa oli Länsi-Pasilassa, jossa asiakkaina olivat kotipalvelun asiakkaat. Länsi-Pasilan palvelutalolla pesulatoimintaa toteutettiin kerran viikossa Muu varsinainen toiminta Muu varsinainen toiminta % Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja kansainvälinen toiminta Yhteiskunnallinen edunvalvonta on Helmissä keskeinen tehtäväalue. Edunvalvonnan avulla vaikutetaan mielenterveyskuntoutujien hoidon laatuun ja määrään, toimeentuloja asumisongelmiin sekä oikeusturvaan. Edunvalvontatyön tavoitteena on muuttaa suomalaisten asenteita ja poistaa ennakkoluuloja mielen sairauksista. Helmin jäsenten kokemukset hoitojärjestelmän toimivuudesta ja yhteiskunnan asenteista ovat yhdistyksemme asiantuntijuuden arvokkain voimavara. Vuonna 2009 perustettu edunvalvonnan ja vaikuttamistoiminnan avoin työpaja sai jälleen uusia aktiivisia osallistujia toimintavuoden aikana. Sen kokoontumisiin oli kaikilla Helmin jäsenillä vapaa pääsy ja jokaisessa tapaamisessa oli usein yhdessä päätetty teema. Edunvalvonnan ja vaikuttamistoiminnan työpaja kokoontui säännöllisesti kahden viikon välein. Työpajan ohjaajiksi valittiin kaksi ryhmän jäsentä. Työpaja kävi läpi monipuolisesti mielenterveysteemoihin liittyviä asioita, kuten työn merkitystä ihmiselle, toimeentuloa, lääkkeiden sivuvaikutuksia ja lääketeollisuuden roolia yhteiskunnassa. Työpaja laati vuoden aikana yhdistykselle tavoiteohjelmaluonnoksen, jossa määritellään yleisiä yhteiskunnallisia tavoitteita Helmin edunvalvontatyölle. Yhdistyksen hallitus hyväksyi työpajan pohjatyöhön perustuvan asiakirjan kokouksessaan maaliskuussa. Työpaja organisoi kuusi avointa keskustelutilaisuutta Pasilan väliaikaiselle jäsentalolle. Näiden vaaligrilli tilaisuuksien tarkoituksena oli tentata eri puolueiden eduskuntavaaliehdokkaita ja nostaa tärkeitä mielenterveysväen asemaan ja kohteluun liittyviä asioita yhteiskunnalliseen keskusteluun. Graafi 4: Muun varsinaisen toiminnan osuus kuluista. Varsinaisen toiminnan selkeitä kokonaisuuksia ovat jäsentoiminta ja työtoiminta sekä niihin luontevasti liittyvät oheistoiminnat kuten palveluohjaus. Yhdistyksessä on kuitenkin näiden perustoimintojen lisäksi merkittävä määrä muuta varsinaista toimintaa. Näitä toimintoja ovat yhteiskunnallinen vaikuttamistoiminta, kansainvälinen toiminta, Helmilehti, tiedotustoiminta ja puhelinpäivystys Kuunteleva puhelin. Muuta varsinaista toimintaa ovat myös yleishallinto ja muu sellainen toiminta, jota tarvitaan mahdollistamaan erillistoiminnot. Muu varsinainen toiminta tukee myös yhdistyksen toimintaa ulospäin, moniin sidostyhmiin ja mielenterveysalan toimijoihin. Se ei ole yhtä selkeästi hahmotettavissa omaksi toimintakokonaisuudekseen. Selkeyden ja havainnollisuuden saavuttamiseksi toimintoja ei kannata pilkkoa aivan pieniin kokonaisuuksiin. Tärkeä osa Helmin yhteiskunnallista vaikuttamistoimintaa on yhdistyksen kokemusasiantuntijoiden saaminen niihin pöytiin, joissa hoitojärjestelmää kehitetään. Toimintavuoden aikana tässä tavoitteessa edettiin ensimmäisiä askelia. Helmin puheenjohtaja Olli Stålström oli koko vuoden Helsingin kaupungin terveyskeskuksen Terveysasema kuntalaisen käyttöliittymänä -hankkeen projektiryhmän jäsenenä. Hankkeen tarkoituksena on kehittää päihde- ja mielenterveyspalveluita siten, että ne on helposti saavutettavissa yhden oven takaa. Hankkeen ohjausryhmässä alkuvuoden toimi entinen puheenjohtaja Juhani Ojala ja kesästä alkaen toiminnanjohtaja Arto Mansikkavuori. Toinen työryhmä, johon HELMI ry sai oman edustajan, liittyi Auroran sairaalan uuden psykoosikeskuksen kehittämiseen. Työryhmän tehtävänä oli suunnitella psykiatriaosaston Auroran sairaalaan sijoittuvan psykoosikeskuksen toimintamallia ja toiminnan käynnistämistä. Psykoosikeskustyöryhmässä Helmin edustajana toimi Merja Berg. Helmin kansainvälinen toiminta liittyi lähes yksinomaan yhteistyöhön ENUSP-verkoston (European Network of (ex) Users of Psychiatry) kanssa. Helmin kaksi edustajaa osallistui Berliinissä järjestettyyn konferenssiin Searching for a rose garden. Fostering real alternatives to Psychiatry.

9 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2011 ENUSP toimi konferenssin yhtenä järjestäjänä ja paikalla oli useita verkoston aktivisteja. ENUSP-verkoston puheenjohtaja Gabriela Tanasan vieraili Helmi-talolla Pasilassa Kaikki kansainvälisistä asioista kiinnostuneet jäsenet saivat tulla keskustelemaan hänen kanssaan jäsentalon saliin. Keskustelu painottui ihmisoikeuskysymyksiin sekä ENUSP-verkoston kehittämiseen ja strategiatyöhön. sivu Lehti ja tiedotus Yhdistyksen julkaisema Helmi-lehti vietti toimintavuoden aikana 20-vuotisjuhlia. Lehden pitkää taivalta julistettiin kesäkuussa ilmestyneessä numerossa 2/2011. Helmi-lehti lähes yksinomaan yhdistyksen jäsenten voimin toteutettava mielenterveysväen kulttuuri- ja mielipidelehti otti jälleen mittavia kehitysaskelia. Lehden tarkoitus on journalististen artikkelien lisäksi toimia Helmin jäsenten tiedotuskanavana. Tätä tarkoitusta varten osa lehdestä on varattu järjestösivuille. Kuva: ENUSP-verkoston puheenjohtaja Gabriela Tanasan ja Romanialaisen Aripi-mielenterveysjärjestön puheenjohtaja Stefan Bandol Pasilan Helmi-talolla. Kuva: Helmi-lehden kannet vuonna 2011 Lehden levikin laajentaminen ja saaminen valtakunnallisesti kattavaksi oli otettu toimintavuoden tavoitteeksi. Tässä tavoitteessa ei kuitenkaan onnistuttu. Pääasiallinen syy oli toimintavuoden aikana hankitun jäsen- ja asiakasrekisteriohjelman käyttöönoton suunniteltua hitaampi aikataulu. Levikin laajentaminen siirrettiin vuoden 2012 tavoitteeksi. Lehden levikki nousi vuoden 2011 aikana kuitenkin yli 200 tilauksella. Yhdistyksen jäsenmäärän kasvu selittää tästä kasvusta valtaosan. Lehti ilmestyi vuoden 2011 aikana neljä kertaa. Kaikki neljä numeroa painettiin kauttaaltaan nelivärisenä. Lehden numeroiden 1-3 laajuus oli 32 sivua ja vuoden viimeisen numeron 36 sivua. Lehden koko vuosikerta painettiin painotalo Art-Print oy:ssä. Lehtityössä oli toimintavuoden aikana mukana lähes 30

10 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2011 sivu 10 yhdistyksen jäsentä. Toimintamuotona oli hyväksi havaittu työpajatyöskentely. Kaikki kiinnostuneet jäsenet ovat tervetulleita lehtityöpajan kokoontumisiin sekä sähköpostilistalle. Pääasiallisesti avustajien yhteydenpito toisiinsa ja lehden toimitukseen tapahtui sähköpostijakelulistan kautta. Lehtityöpaja kokoontui vuoden säännöllisesti joka toinen viikko. Lehden muodollisena päätoimittajana toimi Arto Mansikkavuori ja taittopalvelu ostettiin osuuskunta Acamedialta. Lehden painosmäärä oli 4000 kappaletta. Noin puolet lehdistä lähetettiin postijakeluna jäsenille, julkisiin tiloihin, oppilaitoksiin ja yhteistyökumppaneille. Loput lehdet jaettiin jäsentaloilla tutustujille ja kävijöille. Jäseniä ja lehden avustajia rohkaistiin jakamaan lehteä mielenterveyssektorin toimipisteisiin. Lehteä jaettiin vuoden mittaan luonnollisesti eri tapahtumissa, joissa yhdistys oli mukana. Näistä tapahtumista suurin oli mielenterveysmessut Vanhassa Satamassa. Helmi-lehti julkaistiin kokonaisuudessaan myös verkossa. Lehden kaikki numerot vuodesta 2009 alkaen ovat ladattavissa pdf-tiedostona Helmin verkkosivuilla Lehden lisäksi yhdistys kertoi toiminnastaan verkkosivujen, painettujen esitteiden sekä jäsenkirjeiden avulla. Kaikista ajankohtaisista yhdistyksen asioista uutisoitiin internetissä osoitteessa Uutisvirta on myös tämän toimintakertomuksen liitteenä (Liite 3). Verkkosivut lisäsivät merkittävyyttään jälleen vuoden aikana, vaikka niiden kävijämäärän voimakas kasvu hidastui. Verkkosivuille tehtiin vuoden aikana yhteensä vierailua. Lisäystä edellisvuoteen oli noin 2 prosenttia. Eri kävijöiden määrä (unique visitors) sen sijaan laski vuoden aikana noin 5 prosenttia. (Vuosien tilastointi on tässä esityksessä vaihdettu monipuolisempaan ja tarkempaan Webalizer-ohjelmaan). Internet vakiinnutti asemaansa merkittävimpänä tiedotuskanavana yhdistyksen jäsenille sekä yhdistyksestä kiinnostuneille. Vuoden 2011 tammikuussa Helmille perustettiin oma profiili myös Facebookiin (www.facebook.com/helmiry). Vuoden mittaan yhä useampi jäsen ja toiminnasta kiinnostunut on löytänyt Helmin myös tätä kautta. Facebookista on tullut kiinteä osa Helmin tiedottamista Kuunteleva puhelin Kuunteleva puhelin auttaa ja tukee erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä silloin kun yksin selviäminen tuntuu vaikealta. Puhelinpäivystys oli vuoden 2011 aikana avoinna viikonloppuisin perjantaisin klo sekä lauantaisin ja sunnuntaisin klo Projektista alkanut puhelinpäivystys on vakiintunut yhdeksi tärkeäksi osaksi Helmin toimintaa. Puhelujen määrä on viikonlopun aikana vakiintunut noin viiteenkymmeneen kappaleeseen. Jokaisessa päivystysvuorossa työskenteli yhdestä kahteen koulutettua vapaaehtoista. Koulutettuja puhelinpäivystäjiä toimintavuoden aikana oli yhteensä 20. Aktiivisia, kerran tai useammin kuukaudessa päivystäviä henkilöitä on vähemmän. Päivystys toteutui vuoden jokaisena viikonloppuna ainakin osittain. Heinäkuun ajan sekä joulukuussa Pasilan jäsentalon remontin aiheuttamien hankaluuksien vuoksi päivystys toimi supistetulla aikataululla. Kuuntelevan puhelimen uusien vapaaehtoistyöntekijöiden rekrytointi osoittautui toimintavuoden aikana erittäin haasteelliseksi. Vaikka tietoa vapaaehtoistyön mahdollisuuksista jaettiin sosiaalialan oppilaitoksiin ja vapaaehtoisia haettiin lehti-ilmoituksilla, uusia puhelinauttajia saatiin vuoden aikana mukaan vain muutama. Heille järjestettiin koulutus yksilöllisesti, eikä erillistä kurssia järjestetty. Loppuvuoden aikana päivystystä hankaloitti vapaaehtoistyöntekijöiden liian vähäinen määrä, eikä kaikkia päivystysvuoroja saatu täytettyä. Voimakkaampia toimenpiteitä uusien päivystäjien saamiseksi päätettiin ottaa käyttöön. Toimintasuunnitelmassa vuodelle 2012 on huomattavia panostuksia toiminnan kehittämiseen ja näkyvyyden saamiseen. Kuuntelevan puhelimen omat sivut toimivat puhelinpäivystyksen käyntikorttina ja poikkeustilanteiden tiedotuskanavana. Päivystäjien tarpeita palveli erillinen salattu verkkosivu, jolla tiedotettiin mm. vapaista päivystysvuoroista ja täydennyskoulutuksesta. Kuunteleva puhelin tekee yhteistyötä Pääkaupunkiseudun puhelinauttajien kanssa. Jäsenenä tässä yhteistyöelimessä Kuunteleva puhelin on sitoutunut noudattamaan yhteisesti sovittuja puhelinauttamisen kriteereitä ja mahdollisimman korkeaa laatutasoa. Vapaaehtoistyöntekijöiden täydennyskoulutuksena toimivat Pääkaupunkiseudun puhelinauttajien järjestämät koulutukset. Virkistystoimintana päivystäjille järjestettiin risteily Tallinnaan sekä yksi yhteinen teatteri-ilta. Lisäksi päivystäjille tarjottiin mahdollisuus osallistua työnohjaukseen yhteensä viisi kertaa toimintavuoden aikana Yhdistyksen organisaatio Yhdistyksen kokoukset Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset pidettiin seuraavasti: Kevätkokous 4. päivänä toukokuuta Kokoukseen osallistui 28 jäsentä. Syyskokous pidettiin 24. päivänä marraskuuta Kokoukseen osallistui 36 jäsentä. Molemmissa vuosikokouksissa tehtiin vain sääntömääräisiä päätöksiä. Syyskokouksessa yhdistyksen puheenjohtaja vaihtui. Pitkäaikainen puheenjohtaja Juhani Ojala ei asettunut enää ehdolle. Uudeksi puheenjohtajaksi kokous valitsi Olli Stålströmin. Stålström on toiminut aktiivisesti HELMI ry:ssä jo lähes 12 vuotta. Hän on koulutukseltaan tietokonetekniikan diplomi-insinööri, valtiotieteiden maisteri ja yhteiskuntatieteiden tohtori.

11 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2011 sivu 11 Hallitus ja sen valiokunnat Toimeenpanovaltaa yhdistyksessä käyttää yhdistyksen kokouksen valitsema hallitus. Vuonna 2011 hallitukseen kuului puheenjohtajan lisäksi kuusi varsinaista ja neljä varajäsentä. Toimintavuoden aikana hallitus piti 12 kokousta. Hallituksen jäsenet tilinpäätöshetkellä: Puheenjohtaja Olli Stålström sekä varsinaiset jäsenet, Jaana Lindberg, Anne Majuri, Auli Ojala, Juha Porkola, Arja Pieviläinen ja Allan Wilen. Hallituksen varajäsenet tilinpäätöshetkellä olivat: Merja Berg, Eeva Helameri, Martti Holopainen ja Heidi Skelemen- Leiponen. 1. varapuheenjohtajana toimi Juha Porkola ja 2. varapuheenjohtajana Jaana Lindberg. Työvaliokunnan muodostivat hallituksen puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja toiminnanjohtaja, joka toimi kokouksissa esittelijänä ja sihteerinä. Työvaliokunta valmisteli hallitukselle esitettäviä asioita, käytti toimeenpanovaltaa hallituksen antamien valtuuksien puitteissa sekä suoritti hallituksen antamat tehtävät. Yhdistyslain 11 :n mukaan hallituksen on pidettävä jäsenistä luetteloa, johon on merkittävä täydellinen nimi ja kotipaikka. Jäsenrekisteriä on koko vuoden ajan pidetty ajan tasalla ja siihen on nopeasti tehty tarpeelliset tietojen muutokset. Hallitus on kokouksissaan hyväksynyt uudet jäsenet. Jäsenrekisteriohjelma uusittiin vuoden 2011 aikana RAY:n myöntämän investointiavustuksen turvin. Uuden verkkopohjaisen jäsenrekisterin perustoiminnot saatiin käyttöön toimintavuoden aikana, mutta kehitystyötä ja ohjelmiston räätälöintiä tehdään vielä vuoden 2012 aikana. Toimikunnat Hallitus voi nimetä toimikuntia suunnittelemaan ja kehittämään eri toimintoja. Jokaisessa toimikunnassa on oltava vähintään yksi hallituksen jäsen. Hallitus päättää toimikuntien suuruudesta ja määrittelee toimikuntien tehtävät. Toimintavuonna HELMI ry:llä oli kaksi toimikuntaa: kuuntelevan puhelimen toimikunta sekä loma- ja kurssitoimikunta. Toimikunnat kokoontuivat tarpeen mukaan ja tekivät muistiot kokouksistaan. Työpajat Kaikille jäsenille avoimia työpajoja olivat toimintavuoden aikana: edunvalvonnan ja vaikuttamistoiminnan työpaja, työtoiminnan työpaja ja lehtityöpaja. Työpajojen toiminta kehittyi vuoden mittaan voimakkaasti, lukuun ottamatta työtoiminnan työpajaa. Työtoiminnan kehittämiselle on mahdollisesti pohdittava tulevaisuudessa muunlaisia työmuotoja. Lehtityöpaja sekä vaikuttamistoiminnan työpaja kokoontuivat koko vuoden säännöllisesti ja niiden ohjaajat valittiin jäsenistön keskuudesta. Työmuoto on osoittautunut hyvin toimivaksi tavaksi järjestää avointa keskustelua ja luoda osallistumismahdollisuuksia jäsenille. Työpajojen keskustelun kautta on tullut uusia ideoita yhdistyksen toiminnan kehittämiseen. Tämä näkyy erityisesti edunvalvonta- ja vaikuttamistyössä. Tarkastajat Yhdistyksen varsinaisena kokouksen valitsemana tilintarkastajana toimi tilikaudella KHT Heikki Pullinen ja varatilintarkastajat olivat KHT Tarmo Haapasaari ja KHT, JHHT Kaj Kiljander. Hallituksen valitsemina sisäisinä tarkastajina toimivat vuonna 2011 varatuomari Juha Vesuri ja HTM Meri Väinölä Toimitilat Yhdistyksellä on toimitilat Länsi-Pasilassa ja Länsi-Herttoniemessä. Jäsentoiminta on järjestetty pääosin näillä kahdella jäsentalolla. Tiloissa kokoontuivat vertaistuki- ja harrastusryhmät sekä hallinto toimikuntineen. Lisäksi jäsentaloilla järjestettiin toimintavuoden aikana myös monia erilaisia tapahtumia. Jäsentalot toimivat matalan kynnyksen periaatteella ja kuka tahansa on voinut tulla taloille viettämään aikaa. Jäsentalot ovat päihteettömiä. Pasilan jäsentalolla toteutettiin vuoden 2011 aikana mittava lattiaremontti. Jäsentoiminta siirtyi remontin vuoksi väliaikaistiloihin naapurikiinteistöön, tyhjillään olevaan entiseen postikonttoriin. Tämä mahdollisti toiminnan jatkumisen keskeytyksettä. Jäsentaloa tai väliaikaisia tiloja voitiin pitää remontista huolimatta pitää avoinna jäsenille lähes joka päivä. Aukiolopäiviä oli vuoden 2011 aikana yhteensä 354. Helmikuusta 2011 alkaen Pasilan jäsentalo on ollut avoinna joka päivä. Pasilan jäsentalon ilta- ja viikonlopputoiminnasta, viihtyvyydestä sekä turvallisuudesta vastasivat jäsenistöstä valitut vastuuhenkilöt. Siilitien jäsentalolla aukiolopäiviä oli 236. Jäsentalo oli suljettuna viikonloppuisin sekä kolme viikkoa heinäkuussa. Vuonna 2011 jäsentaloilla tilastoitiin (Pasila 497 / Siili 822) yht: 1319 eri kävijää ja käyntikertoja kertyi yhteensä (Pasila 2700 / Siili 3812) yht: 6512 (Vuonna 2010 käyntikertoja oli 6767). Kävijämääriä seurattiin nimilistojen perusteella, joihin kävijät oma-aloitteisesti merkitsivät käyntinsä. Pasilassa kävijöistä vain pieni osa merkitsee käyntinsä listaan, joten luku ei kerro absoluuttisista kävijämääristä. Pelkästään Pasilan lounasruokailijoita oli toimintavuonna lähes Siilitien osalta tilasto on luotettava, sillä lähes kaikki kävijät merkitsevät käyntinsä listaan. Henkilökunnan havaintojen mukaan kävijämäärät ovat Siilitiellä olleet edellisen vuoden tasolla ja Pasilassa jääneet remontista johtuen alle edellisten vuosien tason. Siilitien jäsentalon tilat ovat jo nykyisiinkin käyttäjämääriin nähden liian pienet. Tästä johtuen kävijämäärät eivät voi enää juurikaan nousta. Vuoden aikana jäsentalojen toimintaan kävi ohjatusti tutustumassa noin 376 henkilöä (Pasila 233 /Siili 143). Syksyllä uusittuihin Pasilan tiloihin kävi ohjatusti vierailemassa huomattavasti enemmän tutustujia kuin aikaisempina vuosina. Lisäksi lukuisa määrä pistäytyi taloilla spontaanisti. HELMI ry:n jäsentalot koetaankin matalan kynnyksen paikoiksi, jonne on helppo ja turvallista tulla. Yhdistyksen Pasilan jäsentalolla sijaitseva sauna oli remon-

12 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2011 sivu 12 tin vuoksi poissa käytöstä elokuuhun asti. Tämän jälkeen sauna on lämmitetty jäsenille kaksi kertaa viikossa Henkilöstö Toimintavuoden aikana tapahtui muutoksia henkilöstössä. Vuokratyöntekijänä Pasilan jäsentalolla yli vuoden toiminut keittiötyönohjaaja palkattiin keväällä yhdistykseen vakituiseen työsuhteeseen. Keväällä käynnistettiin työnhaku Siilitien jäsentalon palveluohjaajan tehtävään. Toukokuussa tehtävään valitun henkilön työsuhde päättyi kuitenkin kesäkuussa. Työhaku käynnistettiin heinäkuussa uudelleen ja uusi palveluohjaaja aloitti työt Pasilan jäsentalon palveluohjaaja jäi äitiyslomalle elokuussa. Hänen tehtäviään hoitamaan palkattiin sijainen. Henkilöstövaihdosten ja rekrytointien myötä yhdistyksen henkilökuntaan kuului tilinpäätöshetkellä 9 työntekijää: toiminnanjohtaja, järjestösihteeri, kolme jäsentoiminnanohjaajaa, kaksi palveluohjaaja, työtoiminnanohjaaja ja keittiötyönohjaaja. 3. Varainhankinta- ja sijoitustoiminta Varainhankinnan ja sijoitustoiminnan kerryttämiä ylijäämiä on jouduttu käyttämään vuonna 2011 edellisvuoden tapaan Helmin varsinaisen toiminnan alijäämän kattamiseen. Saadut avustukset eivät toiminnan menoihin täysin riittäneet. Sijoitustoimintaan realisoitui kaudella 2011 sijoitusten korkotuottoja yhteensä 4559 euroa. Kun sijoitustoiminnan huoneistoihin ei kohdistunut saneerauskuluja, sijoitustoiminnan ylijäämä pysyi toimintavuoden ajan tavoitteiden mukaisella tasolla. Varainhankinta ja sijoitustoiminta ovat osa Helmin sääntöjen sallimaa toimintaa. Varainhankinnan, sijoitustoiminnan ja muiden omien tulojen osuus on Helmin toiminnassa tärkeä ja kaikkien ulkopuolisten rahoittajien suuresti arvostamaa toimintaa. Helmissä näiden toimintojen osuus kokonaistuotoista on kohtuullisella tasolla. Erillisessä liitteessä on esitetty yhteenveto yhdistyksen tuloksen muodostumisesta ja varallisuusasemasta. Henkilökunnan keskimääräinen työsuhteen kestoaika oli tilinpäätöshetkellä 4 vuotta 7 kuukautta ja keski-ikä on 40,6 vuotta. Henkilökunnan työkykyä ylläpidettiin henkilökohtaisilla jatkuvilla työnohjauksilla, kahdella TyKy päivällä sekä henkilökohtaisilla kulttuuri- ja liikuntaseteleillä Talous ja rahoitus Helmin 28-vuotinen menestyksellinen toiminta on jo sinällään osoitus vakaasta ja vakiintuneesta toiminnasta ja asemasta, johon myös yhteistyökumppanit ja toimintaympäristön vaikuttajat ovat luottaneet. Elintärkeätä on ollut ja on julkisten rahoittajien, RAY ja Helsingin kaupunki, luottamus ja tuki. Myös omatoimisten tuottojen määrä on vakiintunut kohtuulliselle tasolle tilinpäätös on yli 7000 euroa ylijäämäinen, huolimatta Pasilan jäsentalon keittiölle tehdyistä uusista laitehankinnoista ja jäsentalon muuttokuluista. Nyt tehdyllä positiivisella tuloksella katetaan osa aikaisempien vuosien aikana syntyneistä tappioista. Vuoden 2011 toiminnan rahoitus saatiin yleis- ja kohdeavustusten muodossa pääosin RAY:ltä ja Helsingin kaupungilta. Talouden ja rahoituksen yhteenvetolukuja on esitetty erillisessä liitteessä (Liitteet 4 ja 5). Virallinen tilinpäätös on laadittu erilliseen tasekirjaan.

13 Liite 1 Ryhmät, retket ja kurssit Retket v. 2011: (13 kpl) Osallistujamäärä - Arabian museo ja tehdas jäs. - Ateneum jäs. - Kevätmessut jäs. - Design-museo: Marimekko jäs. - Kirpputoriretki jäs. - Leffaretki Hyvä Poika jäs. - Pihlajasaari jäs. - Mustasaari jäs. - Uimaretki Lauttasaari jäs. - Kiasma jäs. - Leffaretki Le Havre jäs. - Ateneum jäs. - Ikea jäs. - Kädentaitomessut jäs. Päiväretket: - Tampere jäs. - Tallinna jäs. - Orimattila jäs. Teatteri- ja konserttiretket: (8 kpl) - Valpurinyö (Willensauna) jäs. - Aurora Helsinki, Viirus-teatteri jäs. - Crace & Glorie / Stoa jäs. - Ryhmäteatteri: Eduskunta jäs. - Anna Puu / Stoa jäs. - Club for five &UMO: Musiikkitalo jäs. - Ryhmäteatteri: Jatkuvaa kasvua jäs. - Talvisirkus Nenä jäs. Liikuntaryhmät 2011: (10 kpl) - Keilaus 4 jäs. - Sähly 4-6 jäs. / kerta - Kampin vesijumppa 18 jäs. / kausi - Yrjönkadun vesijumppa 5 jäs. / kausi - Pirkkolan vesijumppa (uusi) 5 jäs. / kausi - Jooga 3 jäs. / kausi - Kevätjooga 3 jäs. / kausi - Liikuntaryhmä 10 jäs. / kausi - Pilates ja venyttely 5 jäs. / kausi - Ohjattu kuntosaliharjoittelu (uusi) 5 jäs. / kevät + 6 jäs. / syksy

14 Jäsentaloilla vakituisesti kokoontuneet ryhmät: (18 kpl) - Tuumatunti Pasilassa (joka viikko) - Keskustelutuokio Siilitiellä (joka toinen viikko) - Marian kuvataideryhmä Siilitiellä (joka viikko) - Bingo Pasilassa (joka toinen viikko) - Edunvalvonnan ja vaikuttamistoiminnan työpaja Pasilassa (joka toinen viikko) - Painonhallintaryhmä Siilitiellä (joka toinen viikko) - Helmikino Pasilassa (joka toinen viikko) - Lehtityöpaja Pasilassa (joka toinen viikko) - Helmi-paja Pasilassa (joka viikko) - Helmin Närhet Siilitiellä (joka viikko) - Luovan kirjoittamisen ryhmä 1 Siilitiellä (joka viikko) - Luovan kirjoittamisen ryhmä 2 Siilitiellä (joka viikko) - Mielestä kuvaksi Siilitiellä (joka viikko) - Kankaanpainantaa teemoittain Siilitiellä (syksyllä ja keväällä) - Levyraati Pasilassa (joka viikko) - Käsityökerho Siilitiellä (joka viikko) - Voidaan paremmin vertaistukiryhmä depressiota sairastaville (keväällä 10 kertaa) - Kaksisuuntaisten vertaistukiryhmä (keväällä 10 kertaa) - Voidaan paremmin vertaistukiryhmä depressiota sairastaville (syksyllä 10 kertaa) Muita Helmin ryhmiä (7 kpl) osallistujamäärä - Ruokakurssi kevät 10 jäs. / ryhmä - Valokuvauskurssi Siilitiellä kevät 6 jäs. / ryhmä - Ruokakurssi syksy 10 jäs. / ryhmä - Naurujooga Pasilassa 5 jäs. - Englannin opintopiiri Pasilassa 4 jäs. - Italian opintopiiri Pasilassa 3 jäs. - Rentoutusryhmä (opisk.) Pasilassa 5 jäs. - Puutarharyhmä (opisk.) Pasilassa 5 jäs. - Korttiaskarteluja Siilitiellä teemoittain 5 jäs.

15 Liite 2 Teemapäivät ja tapahtumat Yhdistyksen omat teemapäivät Naistenpäivänvietto Siilitiellä 8.3. HELMI päivä 6.5. Vapun vietto Halloween-juhla Siilitiellä Joululounas Pasilassa Joululounas Siilitiellä Puurojuhla Pasilassa Puurojuhla Siilitiellä Elohovin virkistyspäivä työtoiminnan väelle, ryhmänohjaajille sekä jäsenpäivystäjille Muut tapahtumat Vaaligrilli-tapahtumat: 4.4., 6.4., 11.4., (peruuntui), 13.4., ja People in white -elokuva Pasilan jäsentalolla, mukana ohjaaja Tellervo Kochta-Kalleinen People in white -elokuva Siilitien jäsentalolla 7.6. People in white -elokuva Pasilan jäsentalolla Pasilan avajaisjuhlat Kalevi Rinne ja Heini Saraste Pasilan jäsentalolla esittelemässä kirjaa Reilusti Skitso Kalevi Rinteen elämä Mielenterveysmessut Wanha Satama Uusien jäsenten iltamat Pasilassa Toisten järjestöjen kanssa yhteistyössä toteutetut tapahtumat Valonpäivä Aleksanterin kirkon kryptassa 3.2. Iloliikkuja-talvitapahtuma (peruttiin kovan pakkasen vuoksi) Iloliikkuja-kesätapahtuma 7.9.

16 Liite 3 Tuloslaskelman ja taseen yhteenvedot T U L O S L A S K E L M A VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot , ,36 Henkilöstökulut , ,09 Muut kulut , ,79 Kulut yhteensä , ,88 Kulujäämä , ,52 VARAINHANKINTA , ,05 Kulujäämä , ,47 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA , ,76 Kulujäämä , ,71 Omatoiminen kulujäämä , ,71 YLEISAVUSTUKSET , ,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 7 048, ,29 T A S E Y H T E E N V E T O VASTAAVAA Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Saamiset Rahat ja pankkisaamiset VASTATTAVAA Rahastot Pääoma Tilikauden ylijäämä Vieras pääoma

17 Liite 4 Taloustietoja Toiminnan rahoitus 2010 ja 2011 Rah osuus kokonais tuotoista Rah osuus kokonais tuotoista yleisavustus ray ,07 % 0 0,00 % kohdeavustus ray Pasila 0 0,00 % ,45 % kohdeavustus ray Itä-Hki* ,07 % ,32 % avustukset RAY ,14 % ,78 % yleisavustus hki ,74 % ,65 % kohdeavustus hki ,43 % ,10 % avustukset HKI ,17 % ,75 % yht ,31 % ,52 % omatoimiset tuotot ,97 % ,05 % varainhankinta ,64 % ,08 % sijoitustoiminta ,07 % ,35 % omatoimiset tuotot yht ,69 % ,48 % kaikki yht ,00 % ,00 % *myönnetty vuonna 2010 *myönnetty vuonna 2011 toiminnan rahoitus 2010 toiminnan rahoitus 2011 Toiminnan rahoitus vuonna 2011 omatoimiset ; 121; 17 % avustukset HKI; 82; 12 % avustukset RAY ; 491; 71 %

18 RAY:n avustukset Haettu ray Myönnetty ray v v v Kokonaistuotot ja kulut tuotot kulut v 2006 v.2007 v v v v 2011

19 Toimintojen kulut 2011 Muu varsinainen toiminta ; 28 % Jäsentoiminta ; 28 % Kuunteleva puhelin & vertaistuki ; 2 % Tiedotus & lehti ; 6 % Työtoiminta ; 27 % Palveluohjaus ; 9 %

20 Liite 5 Verkkosivujen uutisvirta (kuvat poistettu) Joulun Helmi-lehti ilmestyi! Helmi-lehden vuoden viimeisessä numerossa käsitellään mm. uskontoa ja mielenterveyttä sekä hengellistä väkivaltaa, tutkitaan kirkasvalolamppuja, pohditaan yksinäisyyden hallintakeinoja ja käydään Gallen-Kallelan taidenäyttelyssä. Lehdessä julkaistaan myös suositun runokilpailun voittajatyöt. Kansijuttuna esitellään helmiläisen taiteilijan, Kimmo Frameliuksen upeita töitä. Lehti on tipahtanut postiluukuista jäsenille ja tilaajille viime päivinä. Helmi-lehden voi tilata maksutta paikkaan, jossa se on julkisesti luettavissa. Voit tehdä tilauksen lähettämällä sähköpostia osoitteeseen helmi(at) mielenterveyshelmi.fi. Lehtiä on jaossa myös jäsentaloilla. Hae omasi. (lisätty ) Olli Stålström on HELMI ry:n uusi puheenjohtaja Täysi sali kokousedustajia valitsi Olli Stålströmin yksimielisesti Mielenterveysyhdistys HELMI ry:n puheenjohtajaksi tänään pidetyssä syyskokouksessa. Stålström on toiminut aktiivisesti HELMI ry:ssä jo lähes 12 vuotta. Hän on koulutukseltaan tietokonetekniikan diplomi-insinööri, valtiotieteiden maisteri ja yhteiskuntatieteiden tohtori. Stålström on yhdenvertaisuusaktivisti ja toiminut erilaisissa yhteiskunnallisissa liikkeissä vuosikymmenten ajan. (lisätty ) Juhani Ojala kukitettiin kiitokseksi hienoista puheenjohtajavuosista Yli kuusi vuotta Helmin puheenjohtajan nuijaa hallussaan pitänyt Juhani Ojala sai kokousväeltä isot aplodit ja vuolaan kiitospuheen varapuheenjohtaja Juha Porkolalta. Toiminnanjohtaja Arto Mansikkavuori kukitti väistyvän puheenjohtajan. Läksiäislahjaksi Ojala saa ison valkoisen helmen, huipputason keilapallon, johon painatetaan Helmin simpukkalogo. Ojala on intohimoinen keilailun harrastaja. (lisätty ) Juha Porkola ja Jaana Lindberg jatkavat HELMI ry:n varapuheenjohtajina Helmin hallituksessa tapahtui myös henkilövaihdoksia. Allan Wilen valittiin hallituksen varsinaiseksi jäseneksi. Hän toimi aiemmin hallituksessa varajäsenenä. Arja Pieviläinen, Anne Majuri sekä Juha Porkola uusivat hallituspaikkansa. Hallituksen varajäseneksi valittiin uutena kasvona Heidi Skelemen-Leiponen, joka on toiminut mm. edunvalvonnan työpajan ohjaajana kuluvan vuoden aikana sekä Eeva Helameri, joka ohjaa Siiltiellä Helmin närhet-lauluryhmää. Hallitus valitsi keskuudestaan 1. varapuheenjohtajaksi Juha Porkolan ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Jaana Lindbergin. Kaksikko hoiti varapuheenjohtajan tehtävää myös edellisellä kaudella. Helmin hallituksen kokoonpano täällä. (lisätty , muokattu ) Pasilan Helmi-talo on avoinna joulunakin Pasilan jäsentalolla on mukava jouluinen tunnelma ja ovet ovat avoinna koko joulun! Jouluaattona klo 10 alkaen Joulupäivänä klo 12 alkaen Tapaninpäiväna klo 10 alkaen Voit soittaa talon jäsenpäivystäjälle ja tiedustella sulkemisaikaa p. (09) Lounaskeittiö on kiinni Jouluruokaa varataan kuitenkin jäsenten keittiöön joulun pyhille. Älä jää yksin vaan tule viettämään joulua yhdessä Helmiin! (lisätty ) Syksyisiä tunnelmia Keskuspuistosta Helmin Pasilan jäsentalolta tehtiin mukava sauvakävelyretki aivan lähistöllä sijaitsevaan Keskuspuistoon. Liikkeellä puistossa oli paljon ihmisiä ja sää oli hieno. Hevosiakin nähtiin. Katso syksyisiä tunnelmia retkeltä! (lisätty ) HELMI ry jakaa EU-ruokaa Pasilassa EU-ruokajakoa jatketaan Pasilan vanhalla jäsentalolla (Pasilan puistotie 7) arkisin toimistoaikoina. Ruokakasseja saa alakerran toimistosta järjestösihteeri Minna Jääskeläiseltä. Kaikki ovat tervetulleita hakemaan avustusruokaa! (lisätty ) Pasilan viikonloput Jäsentalo aukeaa viikonloppuisin klo 10. Voit soittaa jäsenpäivystäjälle ja tiedustella kuinka pitkään jäsentalo on avoinna p. (09) Lounasta tarjolla klo Viikonlopun ruokalistalla on usein eri vaihtoehtoja. Tervetuloa viettämään viikonloppuja Pasilaan! (lisätty , muokattu ) Kuunteleva puhelin päivystää jouluna Helmin Kuunteleva puhelin päivystää aatonaattona klo 16-20, jouluaattona klo ja joulupäivänä klo Puhelinnumero on (09) Puhelimeen vastaavat koulutetut vapaaehtoiset. Lue lisää... (lisätty ) Puurojuhla Pasilan jäsentalolla perjantaina Helmiläisten perinteistä puurojuhlaa vietetään Pasilan jäsentalolla perjantaina klo alkaen. Ohjelmassa mm. yhdessäoloa, joululauluja pianolla sekä tietysti joulupuuroa. Tervetuloa mukaan! ( ) Itsenäisyyspäivä Pasilassa Pasilan jäsentalo on avoinna itsenäisyyspäivänä klo 10 alkaen. Lounas on tarjolla viikonloppujen tapaan klo Tervetuloa viettamään juhlapäivää yhdessä Pasilaan! HUOM! Maanantaina Helmin toimisto on kiinni. Elokuvalippujen myynti tai ryhmiin ilmoittautuminen ei valitettavasti ole mahdollista tuolloin. (lisätty ) HELMI ry:n syyskokous pidetään torstaina klo Yhdistyksen sääntöjen määräämä syyskokous pidetään torstaina 24. marraskuuta kello alkaen Pasilan jäsentalolla (osoite: Pasilan puistotie 7, Helsinki). Kokouskutsut postitettiin kaikille jäsenille viikolla 45. Kokouksessa valitaan yhdistykselle mm. uusi puheenjohtaja ja päätetään toimintasuunnitelmasta vuodelle Kaikki jäsenet ovat tervetulleita kokoukseen. (lisätty , muokattu ) Jäsenkirje ja syyskokouskutsu Helmin jäsenkirje tupsahti postiluukuista viime viikolla. Mukana kirjekuoressa oli myös syyskokouskutsu. Ison postituksen yhteydessä on joillekin jäsenille lähtenyt vahingossa vain tyhjä avonainen kirjekuori. Jos sait Helmistä viime viikolla tyhjän kuoren, ota yhteyttä, niin lähetämme sinulle uuden. Tässä Jäsenkirje ja syyskokouskutsu myös sähköisenä. Pahoittelemme vahinkoa. (lisätty ) Tule tapaamaan Helmin väkeä mielenterveysmessuille! Mielenterveysmessut Wanhassa satamassa vielä tänään keskiviikkona. HELMI ry on mukana tapahtumassa omalla osastolla. Messut ovat avoinna klo Lisätietoa tapahtuman sivuilta. Tervetuloa! ( ) PIKAPIKA!! Talvisirkus Nenä huomenna. Vielä muutama lippu jäljellä!! Huikea talvisirkus Nenä Kaapelitehtaan Pannuhallissa huomenna torstaina klo Muutamia lippuja on vielä jäljellä! Soita ja varaa lippusi pikapikaa Anna-Marilta Pasilan jäsentalolta Lipun hinta on vain 12 euroa (yhdistys maksaa puolet lipun hinnasta. Liput maksavat oikeasti 24 euroa) (lisätty ) Kalevi Rinne ja Heini Saraste esittelevät Reilusti skitso -kirjaa Pasilassa Pasilan HELMI-talolla järjestetään ke klo yleisötilaisuus, jossa esitellään pitkäaikaisen Helmin jäsenen, Kalevi Rinteen elämästä kirjoitettua kirjaa. Paikalla ovat Kalevin lisäksi kirjan kirjoittaja Heini Saraste sekä HELMI ry:n ensimmäinen toiminnanjohtaja Sirkku Kivistö. Tilaisuudessa on mahdollisuus keskusteluun. Myös kirjaa myydään erikoishintaan 15 eurolla paikanpäällä (norm. 29 eur). Helmi-talon osoite on Pasilan puistotie 7 (Länsi- Pasila). Kahvitarjoilu, tervetuloa! (lisätty ) Helmi 3/2011 nyt myös sähköisenä! Lataa uusi Helmi-lehti tästä linkistä. (lisätty ) Syksyn Helmi-lehti ilmestyi! Syksyn Helmi-lehden kannessa hymyilee Kalevi Rinne, jonka elämäntarinasta julkaistiin äskettäin koskettava kirja. Lehdessä käsitellään myös runsaasti eurooppalaista mielenterveysliikehdintää ja aktivismia Berliinissä syyskuussa pidetyn konferenssin kuulumisten kautta. Keskiaukeamalla on tunnelmia Pasilan Helmi-talon avajaisista. Lisäksi lehdessä julistetaan mm. runokilpailu avatuksi ja arvioidaan syksyn kirjauutuuksia. Lehti tipahtaa postiluukuista tilaajille ja jäsenille lähipäivinä. Irtonumeroita on veloituksetta jaossa myös molemmilla jäsentaloilla. Lehti julkaistaan sähköisenä myöhemmin. (lisätty ) Vertaistukiryhmä depressiota sairastaville tai siitä selvinneille starttaa! Voidaan paremmin -nimellä kulkeva vertaistukiryhmä depression kokeneille tai sen kanssa eläville alkaa lokakuussa. Suljettu ryhmä kokoontuu Pasilan jäsentalon Siskon kammarissa perjantaisin klo Ryhmän ohjaajina toimivat Marketta ja Mikko. Ryhmä kokoontuu 8-10 kertaa ja mukaan mahtuu 6 jäsentä. Ota yhteyttä pikaisesti jäsentoiminnanohjaaja Anna-Mariin ja ilmoittaudu mukaan p tai (lisätty ) Kouluttaudu kokemusasiantuntijaksi! Kokemusasiantuntija on kokemusasiantuntijakoulutuksen käynyt henkilö, jolla on omakohtaista kokemusta mielenterveys- tai päihdeongelmasta joko niitä sairastavana, niistä toipuneena, palveluita käyttäneenä, omaisena tai läheisenä. Hän toimii palveluiden suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioin-

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry S ä ä n n ö t Merkitty yhdistysrekisteriin 9.12.2005 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös Turun Seudun Pool ry Tilinpäätös 1.6.2015 31.5.2016 Sisällys Sisällysluettelo...2 Toimintakertomus...3 Vuosikertomus...5 Taseet...7 Tilinpäätöksen allekirjoitukset...8 Toimintakertomus 2015-2016 YLEISTÄ

Lisätiedot

SUOMEN LASIMUSEON YSTÄVÄT RY TOIMINTAKERTOMUS 2014

SUOMEN LASIMUSEON YSTÄVÄT RY TOIMINTAKERTOMUS 2014 SUOMEN LASIMUSEON YSTÄVÄT RY TOIMINTAKERTOMUS 2014 Yleistä Yhdistyksen toiminnassa vuosi 2014 oli 29 toimintavuosi. Yhdistyksen toiminta keskittyi vuoden 2014 aikana perinteisten tapahtumien eli Lasipäivän,

Lisätiedot

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY SÄÄNNÖT 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Äänestäjien liitto ry

Äänestäjien liitto ry Äänestäjien liitto ry Tilinpäätös ja toimintakertomus 2009 Äänestäjien liitto ry perustettiin vuonna 2009. Halusimme innostaa ihmisiä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen luomalla heille työkaluja

Lisätiedot

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1(6) RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Raudanmaan maa- ja kotitalousnaiset, joka toimii rekisteröimättömänä yleishyödyllisenä yhdistyksenä osana valtakunnallista

Lisätiedot

VARKAUDEN RESERVIUPSEERIKERHO RY 1

VARKAUDEN RESERVIUPSEERIKERHO RY 1 VARKAUDEN RESERVIUPSEERIKERHO RY 1 SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Varkauden Reserviupseerikerho ry. Sen kotipaikka on Varkaus. 2 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Vuosittain tehdään useita matkoja ja retkiä. Tässä kuvassa ollaan Naantalin Kultarannassa.

Vuosittain tehdään useita matkoja ja retkiä. Tässä kuvassa ollaan Naantalin Kultarannassa. Vuosittain tehdään useita matkoja ja retkiä. Tässä kuvassa ollaan Naantalin Kultarannassa. Jyväskylän Eläkkeensaajat ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 LUONNOS JYVÄSKYLÄN ELÄKKEENSAAJAT RY:N TOIMINTASUUNNITELMAKSI

Lisätiedot

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen.

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen. KOKOUSKUTSU Vuosikokous 2016 Aika: 8.3.2016 kello 19.00 Paikka: Sauna Arla, Kaarlenkatu 15, Helsinki ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF 1 UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTAVUODEN YLEISNÄKYMÄT JA -TAVOITTEET Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry Hallituksen esitys kevätkokoukselle 14.4.2016 Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry Säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta.

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. SÄÄNTÖMUUTOSMUISTIO 23.09.2009 Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. Muistiossa on kirjattuna ensin nykyinen sääntökohta ja sen perään esitetty muutos perusteluineen.

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA

Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA 1.1. 31.12.2012 II Sisällysluettelo Toimintakertomus 1.1. 31.12.2012... 1 Toiminnan tarkoitus..... 1 Yleistä..... 1 Hallitustyöskentely vuonna 2012... 1

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Yleistä Yleistoiminta Jäsenhankinta Kokoukset Opinto ja koulutustoiminta JSBE:n luennot Helsingissä Yritysvierailut/ esittelyt Yhteistoiminta Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

Toimintakertomus. vuodelta 2015

Toimintakertomus. vuodelta 2015 Toimintakertomus vuodelta 2015 31.12.2015 Kanta-Hämeen TOIMINTAKERTOMUS 1/8 JOHDANTO Kanta-Hämeen AVH-yhdistys ry. on valtakunnallisen kansanterveys-, vammais- ja potilasjärjestö Aivoliitto ry:n jäsenyhdistys

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Käppärän koulun Seniorit - KäpySet ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on Suomi.

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y.

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 3 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015 1 TEAM FINCHEVAL RY 2 JOHDANTO Toimintalinja on laadittu Suomen Ratsastajainliiton seurakehittämisohjelman mukaisesti vuodelle 2015. Toimintalinjasta käy ilmi asioita, jotka ovat seurallemme tärkeitä ja

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n säännöt Hyväksytty piirin kokouksessa 19.10.2015. PRH hyväksynyt 8.12.2015.

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n säännöt Hyväksytty piirin kokouksessa 19.10.2015. PRH hyväksynyt 8.12.2015. Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n säännöt Hyväksytty piirin kokouksessa 19.10.2015. PRH hyväksynyt 8.12.2015. 1. Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry. Sen kotipaikka

Lisätiedot

(Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on 135.654))

(Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on 135.654)) Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Tukiyhdistyksen mallisäännöt 1 - yksi (1) sääntömääräinen kokous vuodessa (Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Gospel Riders moottoripyöräkerho ry, ja sen kotipaikka on Helsinki

Yhdistyksen nimi on Gospel Riders moottoripyöräkerho ry, ja sen kotipaikka on Helsinki Gospel Riders moottoripyöräkerho ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Gospel Riders moottoripyöräkerho ry, ja sen kotipaikka on Helsinki 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 2 LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Lasten ja nuorten säätiö Barn och ungdomsstiftelsen. Säätiön kotipaikkakunta on Helsinki. 2 Tarkoitus Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Kristillinen Eläkeliitto ry

Kristillinen Eläkeliitto ry Kristillinen Eläkeliitto ry Piirin mallisäännöt Mallisäännöt Hyväksytty PRH 1 Sisällys I PERUSSÄÄNNÖKSET... 2 Nimi, kotipaikka... 2 Tarkoitus... 2 Toiminta... 2 II JÄSENYYS... 3 Jäsenet... 3 Jäsenen velvollisuudet...

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 MISSIO Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää tervettä kilpailua ja naisyrittäjien

Lisätiedot

KUUSAAN LATU ry. SÄÄNNÖT

KUUSAAN LATU ry. SÄÄNNÖT Kuusaan Latu ry / säännöt 1(5) KUUSAAN LATU ry. SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kuusaan Latu ry. ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena yhdistyksellä on Kouvolan kaupunki ympäristöineen. 2. Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat potilas- ja omaisjäsenet. Lisäksi yhdistyksellä voi olla kannattajajäseniä.

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat potilas- ja omaisjäsenet. Lisäksi yhdistyksellä voi olla kannattajajäseniä. Etelä-Karjalan neuroyhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, kieli ja toiminta-alue Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan neuroyhdistys. Sen kotipaikka on Lappeenranta. Pöytäkirja- ja rekisteröimiskielenä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna.

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. Aulangon Golfklubi ry SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää golfpelin

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

HELSINGIN KEHITYSVAMMATUKI 57 RY:N SÄÄNNÖT

HELSINGIN KEHITYSVAMMATUKI 57 RY:N SÄÄNNÖT HELSINGIN KEHITYSVAMMATUKI 57 RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty 26.11.2009 Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry ja kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen tuki omaishoitajille

Yhdistyksen tuki omaishoitajille Salon seudun omaiset ja läheiset ry Yhdistyksen tuki omaishoitajille Omaishoitajien laki-ilta 26.2.2013 Kaupungintalo, Valtuustosali Seija Hyvärinen Toiminnan tavoitteet 1 Toiminnalla edistetään kotona

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri.

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri. 1 ELÄKELIITTO RY:N PIIRIEN MALLISÄÄNTÖ Yhdistysrekisterin ennakkotarkastus 26.4.2012 Hyväksytty XVII liittokokouksessa 6.6.2012.piirin säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY:N SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiiri r.y. Sen kotipaikka

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 25.10.2009 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. JOHDANTO Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n 53. toimintavuosi noudattaa Reserviläisliitto

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle 11.1.2016 Tulevaisuuden Ystävät ry Framtidens Vänner rf Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Tulevaisuuden Ystävät ry:n toiminnan tarkoituksena on kutsua eri

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08 Suomen APL-yhdistyksen syyskokous 19.11.2014 Eläketurvakeskus, Kirjurinkatu 3, Itä-Pasila 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08 2. Kokouksen toimihenkilöiden

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf Nämä sääännöt on hyväksytty piirin syyskokouksessa 28.10.2006 ja rekisteröity yhdistysreksiteriin 28.12.2006. SÄÄNNÖT Yhdistys ja sen tarkoitus

Lisätiedot

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki.

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. Lakeuden Noutajakoirayhdistys ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Etelä Pohjanmaan

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. SuomenMinipossuyhdistys ry. Yhdistyksen tärkein tavoite on tietouden lisääminen minipossusta lajina ja lemmikkinä.

SÄÄNNÖT. SuomenMinipossuyhdistys ry. Yhdistyksen tärkein tavoite on tietouden lisääminen minipossusta lajina ja lemmikkinä. SÄÄNNÖT SuomenMinipossuyhdistys ry Yhdistyksen tärkein tavoite on tietouden lisääminen minipossusta lajina ja lemmikkinä. A: Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja toimintamuoto 1 Nimi, kotipaikka,

Lisätiedot

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5)

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lyömätön Linja Espoossa ry ja sen kotipaikka on Espoo. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Tarkoitus:

Lisätiedot

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT säännöt 1(5) PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Porin Lyseon Seniorit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on suomi. II Yhdistyksen

Lisätiedot

EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS. Esityslista. Aika: klo Turku-Sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Turku. 134 Kokouksen avaaminen

EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS. Esityslista. Aika: klo Turku-Sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Turku. 134 Kokouksen avaaminen Page 1/5 EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS Aika: 7.12.2016 klo 18.15 Paikka: Turku-Sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, 20500 Turku Esityslista 134 Kokouksen avaaminen 135 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 136 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. EETANET RY. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Järjestökatu POSTITOIMIPAIKKA

TOIMINTAKERTOMUS. EETANET RY. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Järjestökatu POSTITOIMIPAIKKA 1 TOIMINTAKERTOMUS 2 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS...1 1. Katsaus edellisvuoteen...3 2. Edunvalvonta...4 2.1 Edunvalvonnan päätavoitteen toteutuminen...4 2.2. Edunvalvonnan sekundaarinen tavoite...5

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä kokouksen avaus.

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä kokouksen avaus. JOENSUUN JÄÄKARHUT RY Mäntyniementie 1, 80220 Joensuu SEURAN SYYSKOKOUS 2007 PÖYTÄKIRJA AIKA Keskiviikko 21.11.2007 klo 18.30 PAIKKA Mäntyniementie 1, Karhu-Sali 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO

SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 1991 1. YLEISTÄ Kuluneella kaudella ovat osaston perinteelliset toimintamuodot kallio-, jää- ja vuoristokiipeily eri muodoissaan sekä länsisuomalaisten

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA No 2 / 2012 Hallitus Päivämäärä Sivu 1 ( 6 ) 15.3.2012. KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kemijärvi

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA No 2 / 2012 Hallitus Päivämäärä Sivu 1 ( 6 ) 15.3.2012. KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kemijärvi ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA No 2 / 2012 Hallitus Päivämäärä Sivu 1 ( 6 ) 15.3.2012 _ KOKOUSAIKA Torstai 15.3.2012 klo 10.00 12.30 _ KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kemijärvi _ OSALLISTUJAT

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Ehdotus yhdistyksen uusiksi säännöiksi hyväksyttäväksi ylimääräisessä yleiskokouksessa Jyväskylässä 30.1.2016.

Ehdotus yhdistyksen uusiksi säännöiksi hyväksyttäväksi ylimääräisessä yleiskokouksessa Jyväskylässä 30.1.2016. Suomen Oriental Moodo liitto ry:n säännöt 1. Nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Oriental Moodo liitto ry. Yhdistys voi käyttää epävirallista rinnakkaisnimeä Oriental Moodo liitto sekä lyhennettä OMD liitto.

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Pyhtään Naisvoimistelijat ry 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. SEURAN TOIMINTATAVOITTEET... 3 3. TOIMINNAN KESKEISET HAASTEET...

Lisätiedot

Pirkanmaan CP-yhdistys ry

Pirkanmaan CP-yhdistys ry Pirkanmaan CP-yhdistys ry SÄÄNNOT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1. Yhdistyksen nimi on Pirkanmaan CP-yhdistys ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere ja sen toimialueena on Pirkanmaa. 2 TARKOITUS, TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa Järjestötoiminta Jäsenasiain päivystys yhdistyksen toimistolla (Jäsenasiainhoitajien p.0452165225 sekä Päivi Korkeamäki p.0400982999) antaa jäsenille henkilökohtaista apua jäsenasiainhoitaja parillisten

Lisätiedot