Palvelurakenneselvitys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palvelurakenneselvitys"
  • Leo Aro
  • 3 vuotta sitten
  • Katselukertoja:

Transkriptio

1 Rauman kaupunki, Yleiskaavan strateginen osa Palvelurakenneselvitys 1

2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 4 KAUPAN PALVELUT 5 Rauman kaupan nykytilanne 5 Kaupan kehitysnäkymät Raumalla Ostovoiman kehitysennuste 8 9 Päivittäistavaran ostovoima 9 Erikoistavaran ostovoima 10 Kauppapalveluiden mitoitus 11 Raumalla vireillä olevat hankkeet 11 Vähittäiskaupan sijoittumisen kannalta potentiaaliset alueet 12 Kauppakeskittymien kehittäminen 13 Market myymälät ja Vanha Rauma 13 Erikoistavarakauppa kasvaa 15 Vanha Rauma ja keskustan palvelutarjonnan kehittäminen ja yleiskaavatyössä huomioitavat seikat. 15 Johtopäätökset ja suositukset 15 JULKISET JA MUUT PALVELUT 17 Sosiaali- ja terveyspalvelut Haasteena väestön väheneminen ja vanhusten määrän kasvu Rauman sosiaali- ja terveyspalvelun toimipisteet Yhteenveto keskustelusta Johtavan ylilääkärin Pekka Jaatisen* kanssa 20 Johtopäätökset ja suositukset 21 Koulu- ja päivähoitopalvelut Rauman kaupungin keskustan koulu- ja päivähoitopalvelupisteet Rauman kaupungin koulu- ja päivähoitopalvelupisteet Johtopäätökset ja suositukset 23 Matkailu, kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut Matkailun lukuja Rauman seudun matkailuvisio Yöpymiset Rauman seudulla (Suomalaiset + ulkomaalaiset) 27 Ulkomaalaisten yöpymiset Rauman seudulla 28 Yöpymiset Rauman seudulla ja Rauman markkinaosuus Satakunnan yöpymisistä 29 Rauman kaupungin keskustan kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelupisteet Rauman kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelupisteet Johtopäätökset ja suositukset 34 Rauman paikallisliikennepalvelut Yhteenveto paikallisliikennetutkimuksesta (ote) Paikallisliikenteen uusi mahdollisuus reaaliaikainen kutsuohjausjärjestelmä 39 Palveluliikenne 40 Johtopäätökset ja suositukset 40 2

3 Täydentävät palvelut SEULO (Seutulogistiikka) Ruoka, lähituotteet ja palvelut kotiovelle yhdellä kertaa Suositukset 40 Rauman kaupunkialueen kaavavaranto palvelujen ja asumisen kannalta 41 KYLÄT JA NIIDEN PALVELUT 42 Kyläkysely 43 Kyläkyselyjen yhteenveto 44 Kodisjoki (ent. kuntakeskus) 45 Kodisjoen kaavavaranto 48 Lappi (ent. kuntakeskus) 49 Lapin kaavavaranto 51 Rauman keskustakylät Anttila-Voiluoto Kaaro 53 Kolla-Nihattula-Tarvola 53 Kortela ja Monna 53 Sorkka 54 Tiilivuori 55 Unaja 55 Vermuntila-Kulamaa 55 Johtopäätökset ja suositukset 56 Lähdeluettelo 57 3

4 Johdanto Rauman kaupunki on vuosisadat ollut Rauman seudulla luonnollinen paikkakunta jossa on tarjolla sekä erilaisia kaupallisia että muita palveluja. Rauman asema alueellisena palvelukeskuksena on viime vuosikymmeninä entisestään vahvistunut. Raumalaisten asiointiaste omassa kunnassa on kaikista Satakuntalaisista kunnista korkein. Peräti 94 % Raumalaisten asiointitarpeista hoituu omassa kunnassa. Asemakaavatyössä on erityisen tärkeää että huomioidaan palvelutarpeet ja niiden muutokset kauas tulevaisuuteen jotta näin voidaan varmistaa ja vahvistaa Rauman asema palvelujen keskuksena entisestään, jopa niin hyvin että Rauman vetovoima asuinpaikkana ja vapaa-ajan kohteena voidaan vahvistaa esim. Poriin nähden myös palvelujen osalta. 4

5 Kaupan palvelut Rauman kaupan nykytilanne Rauman vetovoima-alue. (TNS Gallup 2006) Lähde: Kauppa Satakunnassa Rauman kotitalouksien asioinnin suuntautumispaikkakunnat (TNS Gallup 2006) Lähde: Kauppa Satakunnassa 5

6 Päivittäistavaramyynnin vetovoima Satakunnassa vuonna 2007 AC Nielsenin mukaan päivittäistavaramyynnin vetovoima on Raumalla hyvä mutta ei yhtä vahva kuin esim. Porissa. 6

7 Lähde: Tilastokeskus Lähde: Tilastokeskus 7

8 Kaupan kehitysnäkymät Raumalla Päivittäiskaupan merkittävimmät myymälätyypit markkina-osuudella mitattuna ovat hypermarketit ja supermarketit. Ennusteiden mukaan näiden myymälätyyppien merkitys ennustetaan kasvavan. Maaseutualueilla, mutta myös Rauman kaupungin alueella on vaarana että saavutettavuudeltaan ja kannattavuudeltaan heikot päivittäistavaramyymälöiden määrä supistuu entisestään ja että ne korvautuvat nykyaikaisilla ja suuremmilla myymälöillä. (Lähde: Kauppa Satakunnassa) Toteutuneeseen kehitykseen pohjautuva arvio päivittäistavarakaupan merkityksestä tulevaisuudessa Lähde: Ympäristöministeriö 8

9 Ostovoiman kehitysennuste Santasalo ja Koskela arvioivat ostovoiman kehitysennusteita vuonna Näissä ennusteissa käytettiin kolme eri tasoa päivittäistavaran ja erikoistavaran ostovoiman ennustamiseksi vuosina Vähittäiskaupan kulutusluvut euroa/henkilö 2007 sekä vuotuinen kasvuennuste vuodelle 2025 (Santasalo ja Koskela 2008) Päivittäistavaran ostovoima (milj. euroa) vuonna 2007 sekä ostovoiman muutos vuoteen 2025 eri kasvuvaihtoehdoilla tarkasteltuna. (Lähde: Kauppa Satakunnassa, Santasalo ja Koskela 2008) 9

10 Tämän ennusteen mukaan kasvaisivat Rauman päivittäistavaramarkkinat eri vaihtoehdoilla milj. euron välillä, eli maltilliset 0,6 1,4 milj. euroa per vuosi. Tämä vastaa n. 0,45 1,3 % vuosittaista myynninlisäystä. Tosiasiallisesti myydyn päivittäistavaran määrä kiloissa tulee laskemaan väestön vähenemisen tahdissa, mutta inflaatio ja siitä johtuvat hinnankorotukset aikaansaavat kasvua rahassa mitattuna. Erikoistavaran ostovoima (milj. euroa) vuonna 2007 sekä ostovoiman muutos vuoteen 2025 eri kasvuvaihtoehdoilla tarkasteltuna. (Lähde: Kauppa Satakunnassa, Santasalo ja Koskela 2008) Erikoistavaran kysyntä tulee ennusteen mukaan kasvamaan huomattavasti enemmän kuin päivittäistavarakaupan, eri vaihtoehdoilla mitattuna milj. euroa vuoteen 2025 mennessä, eli 1,7-4,0 milj. euroa per vuosi. Tämä vastaa 1,3-3,1 vuosittaista nousua. 10

11 Kauppapalveluiden mitoitus Suunnittelukeskus Oy on arvioinut liiketilan tarpeita seuraavasti aikavälillä Liiketilatarve-arvio Ostovoimakehitysarvion perusteella voidaan todeta että liiketilatarvearvio melko hyvin vastaa ostovoima arvioita Raumalla vireillä olevat hankkeet Lähde: Kauppa Satakunnassa 11

12 Vähittäiskaupan sijoittumisen kannalta potentiaaliset alueet Lähde: Kauppa Satakunnassa 12

13 Kauppakeskittymien kehittäminen Market myymälät ja Vanha Rauma Hong-Kong Lähde: Rauman kaupunki & Tuomas Santasalo Ky

14 Vanhassa Raumassa on yli 100 kauppaa. Noin 90 % vuosittaisesta ostovoimasta tulee Raumalta. Kesällä tilanne on toinen, turisteista johtuen. Marketit jotka sijaitsevat Vanhan Rauman naapurikorttelissa ovat Vanhan Rauman Citykauppiaiden mielestä vaikuttaneet positiivisesti Vanhan Rauman liiketoimintaan tuoden lisää asiakkaita. Vanhan Rauman erikoisliikkeiden valikoimat täydentävät hyvin markettien päivittäistavaravalikoimaa. Marketit myyvät pääsääntöisesti päivittäistavaroita. Mikäli marketeissa olisi ns. oheismyymälöitä joissa olisi myynnissä erikoistavaraa, tilanne olisi Vanhan Rauman kannalta paljon huonompi, koska nämä kilpailevat suoraan Vanhan Rauman erikoismyymälöiden kanssa. 14

15 Erikoistavarakauppa kasvaa Kuten yllä on todettu, tulee erikoistavaran kysyntä kasvamaan vielä pitkään Raumalla. Vanhan Rauman erikoisliikkeiden tarjonta ei pysty vastaamaan tähän kehitykseen omalla alueellaan, varsinkin siitä johtuen että Vanhan Rauman laajentumismahdollisuudet ovat hyvin rajoitetut. On kuitenkin suositeltavaa että erikoiskaupan laajentuminen voisi tapahtua mahdollisimman lähellä vanhan Rauman alueetta, Rauman keskusta-alueella, kanavan molemmin puolin. Keskusta-alueen kehittäminen erikoiskaupan palveluja ja muita palveluja ajatellen muodostaisi tiiviin kaupallisen kolmion joka varmistaisi elävän kaupunkikeskustan, samalla kuin tällainen kehitys varmistaisi Vanhan Rauman kaupallisen elinmahdollisuuden ja säilymisen Unescon maailmanperintökohteena myös tulevaisuudessa. Monessa kaupungissa kaupan palvelujen siirtyminen pois keskustasta on autioittanut keskustan, tai ainakin vaikeuttanut jäljelle jääneiden kauppojen toiminnan, asiakkaiden siirtyessä Market-kaupan alueille. Vanha Rauma ja keskustan palvelutarjonnan kehittäminen ja yleiskaavatyössä huomioitavat seikat. Johtopäätökset ja suositukset Vanhan Rauman ja keskustan kaupallisen aseman varmistamiseksi tulisi ryhtyä seuraaviin toimenpiteisiin: Vanhan Rauman kaupallisen luonteen varmistamiseksi ja nykyisen terveen tasapainon säilyttämiseksi Market-kaupan ja erikoiskaupan välillä, emme suosittele että Raumaan rakennetaan isoa kaikkia palveluja tarjoavaa kauppakeskusta. Vanha Rauma täytyy säilyä elävänä kauppa-alueena eikä saa muuttua museoksi. Vanhan Rauman kauppiaat kaipaavat lisää tilaa. Suosittelemme että inventointiselvityksen pohjalta selvitetään onko voimassa olevien erilaisten suojeluym. säännösten puitteissa mahdollista luoda lisää liiketiloja Vanhaan Raumaan. Suosittelemme Vanhan Rauman naapurikortteleihin esim. Rauman kaupungintaloa ympäröivien keskustakortteleiden toimintojen kehittämistä ja tiivistämistä sekä erikoiskaupan että keskusta-asumisen tarpeita ajatellen. Alue on ainakin joiltain osin vajaa- tai toissijaisessa käytössä, keskeisestä sijainnistaan huolimatta, ja tämä antaa hyvät mahdollisuudet toteuttaa edellä mainitut toimenpiteet. Edellytyksenä keskustan onnistuneelle kehittämiselle on parkkipaikkojen riittävyys keskustan välittömässä läheisyydessä. Parkkipaikkoja olisi syytä rakentaa mahdollisen uuden erikoiskauppakeskuksen yhteyteen maanpinnan alapuolelle. Myös Vanhan Rauman varsinkin kesäisiä tarpeita ajatellen tulisi lisätä 15

16 parkkipaikkoja Vanhan Rauman läheisyyteen esim. linja-aseman vaiheille ja jopa pohtia onko paikka sopiva linja-auto asemalle. Tarvitaan myös parempia kulkuyhteyksiä Market-alueen parkkipaikoilta (Joissa on 1500 parkkipaikkaa) Vanhaan Raumaan. Kävely-yhteydet voisivat kulkea Karjalankadun/Porintien alta tai yli. Suosittelemme että osana yleiskaavatyötä, erillisselvityksen avulla tarkemmin selvitetään mitä kaupan laajentumista voidaan sallia, jotta Vanhan Rauman liikeelämä ei negatiivisella tavalla häiriintyisi. Olisi lähtökohtaisesti selvitettävä mitkä ovat ne erikoiskaupan ja palveluiden liikeideat jotka täydentävät ja tukevat Vanhan Rauman ja keskustan liike-elämää. Tässä yhteydessä tulee myös selvittää, voidaanko Market-kauppaa ja ns. halpahallikauppaa sallia nykyistä laajemmassa mittakaavassa, ja jos voidaan, millä ehdoilla ja missä. 16

17 Julkiset ja muut palvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä tarjoaa erikoissairaanhoidon palveluja 23 jäsenkuntansa noin asukkaalle yhteistyössä perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kanssa. Sairaanhoitopiirin sairaalat sijaitsevat Porissa, Raumalla ja Harjavallassa ja näiden lisäksi psykiatrian toimipisteitä on useilla eri paikkakunnilla. Kehitysvammaisten erityishuoltoa tarjoavat Antinkartanon kuntoutuskeskus Ulvilassa ja toimipisteet useilla eri paikkakunnilla. Satakunnan sairaanhoitopiirin palveluksessa työskentelee noin 3800 henkilöä. Lähde: Satakunnan sairaanhoitopiirin nettisivut Haasteena väestön väheneminen ja vanhusten määrän kasvu (Vrt. myös erillinen väestöselvitys) Seuraavia muutoksia Rauman väestössä on odotettavissa: Lasten ja nuorten määrä (0-24 vuotiaat) tulee laskemaan lievästi koko ennusteajan. Nykyiset keski-ikäiset mukaan luettuna ns. suuret ikäluokat eläköityvät ja siirtyvät siten työelämän ulkopuolelle. Näin ollen tulee vuotiaitten lukumäärä vuoteen 2040 mennessä pienentymään n hengellä Seniorit, eli vuotiaiden joukko tulee ensin kasvamaan ja ennustekauden lopulla asettumaan suurin piirtein nykyiselle tasolleen. Radikaalein muutos tapahtuu vanhusten lukumäärässä. Vanhusten, eli 75+ vuotiaiden määrä kaksinkertaistuu nykyisestä, eli joukko kasvaa n hengellä. vuoteen Tämä kehitys tulee asettamaan suuret vaatimukset vanhushuollolle, vanhusasumiselle ja sairaanhoidolle. 17

18 Rauman väestökehitys ja ennuste (Tilastokeskus) Rauman ikäluokkien muutosennusteet henkilöitä v v v v v 75- v Vuosia 18

19 Lähde: Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminta ja taloussuunnitelma Yllä mainittu kehitysodote on myös huomioitu Satakunnan sairaanhoitopiirin ennusteissa, jossa selvästi näkyy, että vuonna 2020 on vuotta täyttäneitä henkilöitä huomattavasti enemmän kuin vuosina 2004 ja

20 Rauman sosiaali- ja terveyspalvelun toimipisteet 2010 Yhteenveto keskustelusta Johtavan ylilääkärin Pekka Jaatisen* kanssa Jaatinen näkisi mielellään että seniorit voisivat asua kotona mahdollisimman pitkään, esim. kotisairaala-konseptin turvin. Kodinomaiset palvelutalot joissa oma huone on myös hyvä ratkaisu. Suunnittelun täytyisi huomioida liikuntarajoitteiset nykyistä paremmin. Sekä fyysisen että henkisen kunnon kannalta olisi tärkeää että mahdollisimman lähellä kaupungin keskustaa olisi riittävän isoja puistoja. Kevyen liikenteen väyliä tarvitaan lisää *Jaatinen on etähoidon uranuurtaja Suomessa Lähde: Pekka Jaatinen, johtava ylilääkäri, Rauman kaupunki 20

21 Johtopäätökset ja suositukset Vanhusten määrä kasvaa merkittävästi jo lähivuosina. Tähän on syytä varautua myös yleiskaavaa laadittaessa. Kodinomaisten palvelutalojen sekä vanhankotien tarve kasvaa, varsinkin kaupunki-alueella, mutta osin myös isoimmissa kylissä. Mobiilien SEULO (Seutulogistiikka) tyyppisten yhteispalvelujen käyttöönotto mahdollistaa vanhemman väen kotona asumisen pitempään. (Kts. SEULO kohta Täydentävät palvelut) Uudentyyppiset kutsuohjatut bussit mahdollistaisi taloudellisemmat ja tehokkaammat henkilökuljetuspalvelut vanhemmalle väelle ja kylien väelle. (Kts. Julkinen liikenne) Liikuntarajoitteisten tarpeet huomioitava entistä paremmin Kevyen liikenteen reittiverkoston riittävyys ja yhteys puistoihin ja maaseudulle varmistettava Koulu- ja päivähoitopalvelut Rauman koulumaailma on viime vuosina läpikäynyt suuria muutoksia. Lukioita on vähennetty kolmesta yhteen ( ) 5 kyläkoulua (alakoulua) lakkautettu yläkoulu lakkautettu 2007 Vuonna 2011 lakkautetaan Kodiksamin, Kullanperän ja Kauklaisen koulut Rauman Lyseon peruskoulu lakkautetaan 2013 Suurimpana haasteena nähdään, että toisella puolella kaupunkia kouluissa on tilaa ja toisella puolella on paineita rakentaa uusia kouluja. Raumalaiset eivät helpolla suostu pidentämään koulumatkoja. Kasvavia alueita ovat Kaaron alue, Pyynpää (Vesimylly, Paloahde), ja Silikallio. Rokin alue, Lipsasen maat (kaavoittamaton alue, kaupungin pohjoispuolella) voisi olla mielenkiintoinen alue alakoulua ajatellen. Lapin koulu valmistuu Oppilasmäärältään taantuvia kouluja ovat: Kortelan, Kourujärven ja Kodisjoen koulut. Kauempana tulevaisuudessa (n. 2030) uhanalaisia kouluja ovat Kodisjoen ja Vasaraisen koulut. Haasteena on myös Rauman Lyseon peruskoulu keskellä kaupunkia. Mitä tehdä kiinteistölle v jälkeen kun koulu on lakkautettu? Remonttitarve on suuri ja remontin kustannusarvio on 8 milj. euroa. Suosittelemme vaihtoehtoisten käyttötarkoitusten selvittämistä. Lähde: Vesa Lakaniemi, Kasvatus- ja opetusjohtaja, Rauman kaupunki 21

22 Rauman kaupungin keskustan koulu- ja päivähoitopalvelupisteet

23 Rauman kaupungin koulu- ja päivähoitopalvelupisteet 2010 Johtopäätökset ja suositukset Kaavoituksen ja muilla keinoilla olisi syytä pyrkiä estämään joidenkin alueiden oppilaskadon, mahdollisesti myös koulukyytijärjestelmillä. Pohjoisessa huolehdittava riittävästä koulukapasiteetista 23

24 Matkailu, kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut Rauma on kulttuurikaupunki, jota ilmentävät useat museot, rikas historia ja monet tapahtumat. Rauma on kahden UNESCOn maailmanperintökohteen kaupunki. Vanha Rauma on maailmanperintökohde, jota tullaan ihailemaan eri puolilta maailmaa. Vanhan puutalokaupungin tunnelma on lumoava! Toinen Rauman maailmanperintökohteista, Sammallahden pronssikautinen hautaröykkiöalue, on Suomen ensimmäinen arkeologinen kohde UNESCOn maailmanperintölistalla. Rauma on perimmäiseltä luonteeltaan meri- ja saaristokaupunki - merestä syntynyt. Karunkauniin saaristomeren ja satakuntalaisen kulttuurimaiseman kehystämällä Raumalla on myös uusinta uutta: kautta maailman tunnettuja nykyaikaisia tehtaita ja maineikas telakka. Rauma on myös vireä urheilukaupunki, josta esimerkkinä Rauman Lukko joka on niittänyt kunniaa kotikaupungilleen jääkiekkoareenoilla. Matkailun lukuja Rauman seudulla yöpyi vuonna 2009 yhteensä matkailijaa, joka on noin ¼ kaikista Satakunnan yöpymisistä. Kokonaisyöpymismäärä Rauman seudulla oli noin 3,5 % pienempi kuin vuonna Kun yöpymismäärien laskua vertaa koko Suomen lukuihin Koko maan yöpymiset laskivat 4,6 % Yöpyjistä (-2,3 %) eli noin 75 % oli suomalaisia ja loput 25 % eli noin (-6,7 %) oli ulkomaalaisia. Ulkomaisten yöpymisten määrä on laskenut Rauman seudulla huomattavasti vähemmän kuin koko maassa keskimäärin jossa laskeneet lähes 11 %. Koko Satakunnan ulkomaisista yöpymisistä Rauman seudulla n. 43 %. Eniten ulkomaalaisia yöpyjiä tuli Rauman seudulle: - Saksa Ruotsi Ranska Viro 1300 ja Alankomaat 1100 Hotellien käyttöaste Rauman seudulla vuonna 2009: 45,5 % 24

25 Keskihinta: 54 euroa / yö Käyttöasteen muutos vuodesta 2008 oli -1,3 % koko maassa: käyttöaste oli 49,2 %, keskihinta oli 86 euroa / yö käyttöasteen muutos vuodesta 2008 oli -4,1 % Lähde: Krista Tupala, Rauman kaupunki Rauman seudun kuntien matkailutoimijat - Raumalla matkailu toimii osana kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikakeskusta. - Kulttuuri- ja vapaa-aikakeskus vastaa matkailun lisäksi kaupungin kirjasto-, kulttuuri-, museo-, liikunta- ja nuorisotoimen hoitamisesta sekä musiikkiopiston ja kansalaisopiston antamasta opetuksesta sisältäen kuvataidekoulun. - Matkailupalvelut yksikössä työskentelee vakituisesti kaksi henkilöä, lisäksi kaupungilla on merellisen matkailun päällikkö, joka työskentelee keskusviraston alaisuudessa. Matkailuneuvonnassa on kesätyöntekijöitä sesonkiaikana sekä matkailualan harjoittelijoita ympäri vuoden. - Matkailuneuvonnalla on toimipiste kulttuuri- ja vapaa-aikakeskuksella (Nortamonkatu 5). Kesäkaudella matkailuneuvonta palvelee Vanhalla Raatihuoneella (Kauppakatu 13). - Rauman kaupunki hoitaa myös Euran, Säkylän ja Köyliön matkailuasioita tehdyn sopimuksen mukaisesti. - Eurajoen kunta hoitaa matkailuasioita itsenäisesti. Yhteistyötä tehdään neuvottelemalla mm. esitteisiin ja markkinointitapahtumiin osallistumisesta erikseen. Eurajoella on kaksi matkailuneuvonnan toimipistettä. Lähde: Krista Tupala, Rauman kaupunki 25

26 Rauman seudun matkailuvisio 2015 Sammallahdenmäen hautaröykkiö, UNESCOn maailmanperintökohde 26

27 Yöpymiset Rauman seudulla (Suomalaiset + ulkomaalaiset) Rauma on tyypillinen kesäkohde. Talvinähtävyyksien esilletuomiseen olisi panostettava 27

28 Ulkomaalaisten yöpymiset Rauman seudulla 28

29 Yöpymiset Rauman seudulla ja Rauman markkinaosuus Satakunnan yöpymisistä 29

30 Rauman pyöräilyreitit, esimerkki hyvästä turistikonseptista Lähde: Rauman kaupunki 30

31 Raumanmeren melontareitit Lähde: Rauman kaupunki 31

32 Rauman kaupungin keskustan kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelupisteet

33 Rauman kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelupisteet

34 Johtopäätökset ja suositukset Raumalla on melko kattavat matkailu- vapaa-ajan ja kulttuuripalvelut sekä kaupungin puolelta että yksityisten yrittäjien tarjoamia. Suosittelemme kuitenkin seuraavien mahdollisuuksien selvittämistä ja kehittämistä: Rauman merellisyyden parempi esilletuominen satama-alueella myös käytännössä, esim. merinäköalan varmistaminen myös turisteille, satamaravintoloita ja kahviloita, vanhat laivat, uudet saaristolaivareitit, uusi satamatori ym. Tämän pitäisi tapahtua niin että satamatoiminnot eivät häiriinny. Selkämeren Kansallispuiston turistikohteen yhteismarkkinointi Kevytliikennereittien kehittäminen niin, että myös maaseudulla sijaitsevat nykyiset ja potentiaaliset matkailukohteet voidaan turvallisesti saavuttaa. Seitsemän järven reitin esilletuominen Saaristoreitti Nurmes-Aikonmaa-Reksaari luominen (Kevytliikenneväylä) ja markkinointi Sorkan museokylän tuotteistamista mahdollisuuksien mukaan esim. matkailupalveluja luomalla. Rauman kylät reitin luomista ja markkinointi Talvitoimintoja olisi mahdollisuuksien mukaan tarpeen luoda ja markkinoida (Esim. reki- tai kelkkamatkoja Kuuskajaskarille ja Kylmäpihlajaan mikäli laivareitit ja jääolosuhteet sen sallivat) Olkiluodon lauhdevesilämmön hyödyntämismahdollisuuksia olisi syytä tutkia lähemmin. Lämpöä voisi hyödyntää esim. kylpylässä. Rauman seudun matkailuorganisaatioiden yhteiskoordinoinnin varmistaminen mahdollisen erotilanteen jälkeen 34

35 Rauman paikallisliikennepalvelut Rauman paikallisliikenteen matkustajamäärät ovat viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana dramaattisesti vähentyneet, melkein viidennekseen siitä mitä olivat vuonna Tämä on erittäin ongelmallista, koska kaupungin on huolehdittava siitä että kuljetuspalveluja löytyy myös niille asukkaille joilla ei ole mahdollisuus käyttää esim. henkilöautoa, kuten vanhukset, koululaiset, liikuntarajoitteiset, vähävaraiset ym. Lähde: Rauman paikallisliikennetutkimus

36 Lähde: Rauman paikallisliikennetutkimus 2006 Raumalaiset käyttävät erittäin vähän paikallisliikennettä, vain 3 matkaa per asukas ja vuosi. Porissa käyttöfrekvenssi on kymmenkertainen, puhumattakaan Helsingistä jossa se on 130-kertainen Raumaan verrattuna. Suurimmat syyt paikallisliikenteen käyttämättömyyteen on Rauman paikallisliikennetutkimuksen mukaan että vuorot eivät sovi tai että käytössä on oma auto. Positiivisena syynä tähän on varmasti myös se, että Raumalla asuminen ja palvelut sijaitsevat pääosin enintään 3 km päässä toisistaan. Ironista kyllä yli 80 % vastaajista on sitä mieltä että paikallisliikenne on erittäin tärkeä tai melko tärkeä. 36

37 37

38 Lähde: Rauman paikallisliikennetutkimus 2006 Yhteenveto paikallisliikennetutkimuksesta (ote) Lähde: Rauman paikallisliikennetutkimus

39 Paikallisliikenteen uusi mahdollisuus reaaliaikainen kutsuohjausjärjestelmä Tekninen kehitys tuo uusia ratkaisumahdollisuuksia myös joukkoliikenteessä. Uusin ratkaisu on järjestelmä missä asiakas tilaa pikkubussin matkapuhelimella haluamaansa osoitteeseen ja järjestelmä välittää tilauksen alueella liikkuville busseille. Busseilla ei ole kiinteää reittiä eikä aikataulua. Järjestelmä tarjoaa asiakkaalle kolme eri bussivaihtoehtoa joista asiakas valitsee itselleen sopivimman, ja tekee tilauksen Järjestelmä välittää tilauksen valitulle bussille. Asiakas saa tilausvahvistuksen, jossa kerrotaan matkan hinta, bussin arvioitu saapumisaika pysäkille ja määränpäähän. Bussi muuttaa reittiään tilauksen mukaan. Lähde: Helsingin Sanomat

40 Palveluliikenne Rauman palveluliikenne on tarkoitettu parantamaan ikääntyneiden ja liikuntaesteisten henkilöiden kulkumahdollisuuksia. Raision Turistiauto Oy hoitaa liikennettä matalalattiaisella pikkubussilla, jossa on tilaa pyörätuoleille ja rollaattoreille. Palveluliikenne on kutsuohjattua joukkoliikennettä, jossa asiakas tilaa kuljetuksen hyvissä ajoin, mieluummin jo edellisenä päivänä, jotta kuljetuksia on helpompi yhdistellä. Tarkoitus on, että samasta suunnasta tilatut kuljetukset yhdistellään. Kuljettaja avustaa autoon nousemisessa. Johtopäätökset ja suositukset Suosittelemme Rauman paikallisliikenteen uudelleenarviointia Rauman tarpeisiin mahdollisimman tehokkaan ja taloudellisesti edullisen paikallisliikenne ratkaisun löytämiseksi, esim. reaaliaikaisen kutsuohjausjärjestelmän avulla. Samalla järjestelmällä pystyisi soveltaen huolehtimaan myös palveluliikenteestä. Suosittelemme että samalla arvioidaan linja-autoaseman tarve ja sijainti. Täydentävät palvelut SEULO (Seutulogistiikka) Ruoka, lähituotteet ja palvelut kotiovelle yhdellä kertaa Pääkaupunkiseudulla asuvat saavat käyttöönsä uudenlaisen ostos- ja palveluikkunan, Seulon. Se on kokonaisvaltainen palvelu, joka helpottaa kotitalouksien arkea tuomalla kauppakassien lisäksi lähi- luomu- ja erikoistuottajat sekä esim. kirjaston kirjat ja pesulapalvelut suoraan kotiovelle. Palvelua on testattu ja tutkittu pitkään ja se on toiminut ensimmäisten käyttäjien kanssa jo useamman vuoden. Hyvän vastaanoton saanut palvelu avataan nyt kaikille kotitalouksille pääkaupunkiseudulla. Seulon internetsivujen kautta kotikoneelle ladattavan palveluikkunan käyttäminen on helppoa. Uudenlainen konsepti tuo asiakkaan ulottuville tuotteita ilman välikäsiä myös lähi- ja luomutuottajilta sekä erikoisliikkeiltä päivittäistavarakaupan valikoiman lisäksi. Seulo helpottaa arkea laajemminkin: se tarjoaa helpon ja ekologisen ratkaisun esimerkiksi pesula- ja kirjastokäynteihin. Asiakas voi tilata kaikki tarvitsemansa palvelut yhdellä kertaa, suoraan kotiovelle toimitettuna ja itselleen sopivana ajankohtana. Lähde: Seulo-palvelut Oy:n lehdistötiedote Suositukset Suosittelemme mobiilin SEULO palvelun käyttöönoton arviointia, mm. vanhuspalvelussa, kylien palvelutason ylläpitäjänä ja kiireisten lapsiperheiden arjen helpottamiseksi. 40

41 Rauman kaupunkialueen kaavavaranto palvelujen ja asumisen kannalta Rauman kaupunki-alueella on suhteellisen tiheästä kaupunkirakenteesta huolimatta vielä runsaasti käyttämätöntä (mutta kaavoitettua) tilaa monenlaiselle toiminnalle. 41

42 Kylät ja niiden palvelut Raumalla on n. 20 kylää. Rauman kaupungin Kodisjoen ja Lapin kuntien liittyessä yhteen sai Rauma vastuun usean maalaiskylän kunnallisista palveluista. Kodisjoen ja Lapin kylät ovat useimmiten menettäjiä asukasmäärän suhteen. Nuoret liikkuvat helpommin keskustoihin kuin vanhempi väestö. Kunnallisten palvelujen ylläpitämishaasteen lisäksi ongelmana monessa kylässä on lopetetut tai lopettamisuhan alla olevat kaupat. Tämä on uhka vanhemmalle väestölle jolla ei ole omaa autoa tai jonka liikkumiskyky muuten on huonontunut. Rauman kylät (ennen kuntaliittymää) sijoittuvat tiiviisti varsinaisen kaupunkialueen ympärille ja sijaitsevat sen verran lähellä Rauman keskustaa että saavat palvelunsa helposti sieltä. 42

43 Kyläkysely 43

44 Kyläkyselyjen yhteenveto Lähde: Rauman yleiskaava Strateginen osa. Kyläkysely 44

45 Kodisjoki (ent. kuntakeskus) Kodisjoki sijaitsee 16 km Rauman keskustasta. Alue on lähes yhtä kylämiljöötä, aitoa, perinteistä, pienipiirteistä maatalous- ja kulttuurimaisemaa. Kodisjoen peruspalvelut ovat koulu, pankki, terveystalo, kirjasto, kauppa ja asiamiesposti. Kodisjoen asukasluku on 530 Kodisjoen ammatissa toimivan väestön kehitys on ollut seuraavanlainen: Alkutuotanto Jalostus Palvelut Yht % 12 % 54 % 100 % (95 kpl) % 11 % 68 % 100 % (124 kpl) 45

46 46

47 47

48 Kodisjoen kaavavaranto Kodisjoella on suhteellisen hyvä kaavavaranto pientalojen rakentajille. 48

49 Lappi (ent. kuntakeskus) Lappi sijaitsee Vt 12 kupeessa n. 20 km Rauman keskustasta. Lapissa on suhteellisen kattavat palvelut mutta shoppailu suoritetaan Raumalla. Lapissa elinkeinoelämää ja teollisuutta on enempää kuin muissa kylissä. Lapissa on hyvin tarjolla kaavoitettua tonttimaata niin teollisuudelle, palveluille kuin asutuksellekin. 49

50 50

51 Lapin kaavavaranto Lapissa on vielä runsaasti kaavoitettua mutta vielä käyttämätöntä tonttivarantoa sekä asuntorakentamista että toimitilarakentamista varten. 51

52 Rauman keskustakylät Rauman kylät (ennen kuntaliittymää) sijoittuvat tiiviisti varsinaisen kaupunkialueen ympärille. Asukasmäärät vaihtelevat vähän alle kahdestasadasta yli tuhanteen asukkaaseen. Rauman kylien luonto on hyvinkin vaihtelevaa. Osa kylistä sijaitsee meren rannalla, joissain kylissä taasen merkillepantavaa ovat kauniit peltoaukeat ja pienet järvet. Historiallisia kohteita Rauman kylissä on runsaasti. Unajassa on edelleen nähtävissä Rauman ensimmäinen satamapaikka ja merkittäviä pronssikautisia hautalöytöjä on Vermuntilassa ja Vasaraisilla. Kulttuuri ja urheilu ovat hyvin esillä kylien toiminnassa. Kylien alueilla sijaitsee paljon kauniita luontokohteita. Luonnosta pääsee nauttimaan mm. Unajanlahden lintutornilla, Seitsemän järven retkeilyreitillä tai Rauman Ladun maastoreiteillä. Kylien toiminta on hyvin aktiivista ja talkoohenki on edelleen voimissaan. Palvelut sijaitsevat pääasiassa kaupunkikeskustassa, mutta lyhyiden välimatkojen ja hyvien kulkuyhteyksien vuoksi se ei ole ongelma. Kaikki kyläkeskukset ovat kunnallisen vesijohdon piirissä ja viemärien rakennustyö on menossa. Rauman kylät tarjoavat hyvän toimintaympäristön sekä asumiseen, matkailuun että yrittämiseen. (Lähde: 52

53 Anttila-Voiluoto Anttilan ja Voiluodon kylät sijaitsevat Rauman eteläpuolella Pyhärantaan vievän tien varrella. Voiluodon keskustasta kaupunkiin on matkaa n. 10 km. Naapurikyliä ovat Unaja, Kulamaa ja Pyhärannan Kukola. Palvelut ovat säilyneet vuosien varrella, vaikkakaan niitä ei ole paljoa. Kylässä on kauppa, kunnan rantasauna, matonpesupaikka ja kyläyhdistyksen hallinnassa oleva Kivikari Hanhisissa. Kylällä on paljon rantaviivaa ja kesäasukkaat lisäävät kylän asukasmäärää huomattavasti kesäisin. Kaaro Kaaron kylä sijaitsee Rauman pohjoispuolella. Kylä on kasvanut viime vuosina voimakkaasti ja kylä on lähes kokonaan asemakaavoitettua aluetta. Kaaron koulun tilantarve on kasvanut uudisrakentamisen vaikutuksesta voimakkaasti ja koulun laajennus valmistui vuonna Kaaro oli yksi Rauman maalaiskunnan kolmesta suuresta kylästä. Kunnan palveluja Kaarolla on ala-asteen koulun lisäksi liikuntahalli, esikoulu, kaksi perhepäivähoitajaa ja kirjastoauton palvelut. Seurakunnan toimipisteessä toimii päiväkerho, perhekerho ja varhaisnuorten ryhmä. Yksityisiä palveluja tarjoavat kyläkauppa postipalveluineen, yksityinen kotipalveluyrittäjä sekä mm. erilaiset rakennusalan yritykset. Kaarojärven rannalla sijaitsee uimaranta sekä kyläyhdistyksen talkoilla rakentama rantasauna. Kolla-Nihattula-Tarvola Kollan, Nihattulan ja Tarvolan kylät muodostavat yhtenäisen kyläyhteisön Rauman itäpuolella. Kaikkia kolmea kylää yhdistää, kyläyhdistys, nuorisoseura ja metsästysseura. Nihattulan nuorisoseura ja seurantalo Kalliopirtti tarjoaa harrastusmahdollisuuksia kylän asukkaille. Liikuntahallissa nuorten ryhmien lisäksi kyläläisillä on sulkapallo- ja lentopallovuorot. Seurakunnan järjestämänä kokoontuu Raamattupiiri, pyhäkoulu ja perhekerho. Yritystoimintaa kyläyhteisön alueella on runsaasti. Kylässä on mm. yksityinen kotipalvelu ja paljon rakennus- ja kuljetusalan yrityksiä. Kortela ja Monna Kortelan ja Monnan kylät sijaitsevat aivan kaupungin kupeessa; Kortela Rauman eteläpuolella Turun suuntaan mentäessä, Monnan kylä taasen Kodisjoelle vievän tien varressa. Kun 53

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS Naantalissa Luolalan kaupunginosassa on korttelissa 7 tontit 4, 5 ja 6 osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi kaavamerkinnällä (K-1). Korttelialueelle

Lisätiedot

Mikäli haluatte alueelle lisärakentamista, minne uusi rakentaminen tulee suunnata?

Mikäli haluatte alueelle lisärakentamista, minne uusi rakentaminen tulee suunnata? Mikäli haluatte alueelle lisärakentamista, minne uusi rakentaminen tulee suunnata? TASAISESTI KOKO SUUNNITTELUALUEELLE NYKYISEEN ASUTUKSEEN TUKEUTUEN JA MAISEMAAN SOVELTUEN KYLÄKESKUSTAA PAINOTTAEN, MUUALLE

Lisätiedot

Kivistön vaikutusalueen väestö- ja ostovoimakehitys. Luonnos 31.3. 2014

Kivistön vaikutusalueen väestö- ja ostovoimakehitys. Luonnos 31.3. 2014 Kivistön vaikutusalueen väestö- ja ostovoimakehitys Luonnos 31.3. 2014 LÄHTÖKOHTIA Kivistön kauppakeskuksen päämarkkina-alue on Kivistön suuralue. Muu lähimarkkina-alue kattaa seuraavat alueet: Myyrmäen

Lisätiedot

Y4 LIEVIÖ-PAUNI MAASEUTUALUEIDEN ASUKASKYSELYN ( ) VASTAUKSET, MONIVALINTAKYSYMYKSET

Y4 LIEVIÖ-PAUNI MAASEUTUALUEIDEN ASUKASKYSELYN ( ) VASTAUKSET, MONIVALINTAKYSYMYKSET Y LIEVIÖ-PAUNI MAASEUTUALUEIDEN ASUKASKYSELYN (9..-8..1) VASTAUKSET, MONIVALINTAKYSYMYKSET 1 MAANKÄYTTÖ 3 Kuinka paljon alueen maankäytön ohjaamisessa tulisi mielestäsi panostaa 3 Vastauksia (37-39kpl)

Lisätiedot

Keskusta-alueet ja vähittäiskauppa kaupunkiseuduilla sekä näkökulmia asutuksen ja palveluverkon muutoksiin. Antti Rehunen ja Ville Helminen SYKE

Keskusta-alueet ja vähittäiskauppa kaupunkiseuduilla sekä näkökulmia asutuksen ja palveluverkon muutoksiin. Antti Rehunen ja Ville Helminen SYKE Keskusta-alueet ja vähittäiskauppa kaupunkiseuduilla sekä näkökulmia asutuksen ja palveluverkon muutoksiin Antti Rehunen ja Ville Helminen SYKE TÄYDENNYSRAKENTAMISEN SEMINAARI 28.5.2014 Keskusta-alueiden

Lisätiedot

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta Asemakaavan muutos Rajamäki, Kylänpää Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta 29.9.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 2. Kaupan nykytilanne Rajamäellä... 4 3. Kaupan liiketilatarve

Lisätiedot

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA VÄESTÖ JA YHDYSKUNTARAKENNE

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA VÄESTÖ JA YHDYSKUNTARAKENNE EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA VÄESTÖ JA YHDYSKUNTARAKENNE Sisältö Väestökehitys ja -ennuste Väestön ikärakenteen muutoksia Asutuksen sijoittuminen Asukasmäärän

Lisätiedot

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus Pikku Huopalahti Kaupallinen mitoitus 24.9.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Pikku Huopalahden kaupallinen rakenne 2014... 3 2. Pikku Huopalahden kehittäminen... 7 3. Pikku Huopalahden markkinoiden

Lisätiedot

KEURUUN KAUPAN TUNNUSLUVUT

KEURUUN KAUPAN TUNNUSLUVUT 2014 VERONALAISET TULOT /TULONSAAJA/VUOSI Kehitys noudattaa koko Suomen kasvua, alueen kunnat kuitenkin Suomen keskiarvon alapuolella. Heijastuu myös vähittäiskaupan kulutukseen, pienempi kulutus /asukas

Lisätiedot

SASI-MAHNALA-LAITILA-METSÄKULMA OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELUTYÖPAJAT KYLILLÄ

SASI-MAHNALA-LAITILA-METSÄKULMA OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELUTYÖPAJAT KYLILLÄ SASI-MAHNALA-LAITILA-METSÄKULMA OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELUTYÖPAJAT KYLILLÄ vs. kaavasuunnittelija Mia Saloranta Hämeenkyrön kunta Mahnalan työpaja 28.6.2017 Jyväpirtillä Osallistujat: 27 hlöä, joista 11

Lisätiedot

Kiiminkijokivarren kylien tulevaisuus -kysely

Kiiminkijokivarren kylien tulevaisuus -kysely Kiiminkijokivarren kylien tulevaisuus -kysely 17.1. 28.2.2017 16.5.2017 Kiiminkijokivarren kyläselvitysalueet Oulun ja kyläselvitysalueiden väestö: Oulu 01/2017, kylät 3/2017 Oulu 198 281 Alakylä 1944

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1 Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys 31.3.2014 Page 1 Kaupan palveluverkkoselvityksessä: Selvitettiin Kainuun kaupan palvelurakenteen ja yhdyskuntarakenteen kehitys, nykytilanne ja kehitysnäkymät Laadittiin

Lisätiedot

Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa. Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014

Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa. Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014 Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014 Näkökulmia vähittäiskauppaan ja yhdyskuntarakenteen vyöhykkeisiin 1 Vähittäiskaupan toimipaikkojen sijoittuminen

Lisätiedot

Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013

Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013 Mitoituksen päivitys 2013 1 Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013 Vuoreksen kaupunginosa on lähtenyt jo rakentumaan. Vuoreskeskus on ensimmäisiltä osiltaan rakentunut ja myös muita

Lisätiedot

Parasta kylissä. Kehitysjohtaja Markku Heinonen L A PPEE N R A N N A N K A U P U N KI 2.6.2010 1

Parasta kylissä. Kehitysjohtaja Markku Heinonen L A PPEE N R A N N A N K A U P U N KI 2.6.2010 1 Parasta kylissä Kehitysjohtaja Markku Heinonen L A PPEE N R A N N A N K A U P U N KI 2.6.2010 1 Joutseno osana Lappeenrantaa Kuntaliitos toteutunut onnistuneesti. Joutsenon kuten Ylämaankin palvelut on

Lisätiedot

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Kauppa Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Satakunnan aluerakenne ja keskusverkko 2009, tarkistetun palvelurakennetilaston mukaan Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 kaupan ratkaisut perustuvat

Lisätiedot

Pohjois-Haagan osayleiskaava-alueen saavutettavuus henkiautolla, joukkoliikenteellä ja kävellen

Pohjois-Haagan osayleiskaava-alueen saavutettavuus henkiautolla, joukkoliikenteellä ja kävellen SAAVUTETTAVUUSTARKASTELU - Pohjois-Haagan itäosan osayleiskaava Ksv /yleiskaavatoimisto 2.5.2013 Saavutettavuus näkyy vahvasti kaupunkilaisten arkielämässä. Asukkaiden tulee saavuttaa tarvitsemansa toiminnot

Lisätiedot

Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset

Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset Vuorela, Toivala ja Jännevirta Yhteenvetoja vastauksista Siilinjärvi 2012 Kysely suoritettiin alueella Vuorela, Toivala, Jännevirta - Ranta- Toivala Kehvo Kysely

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Kulttuurikorttelin liikerakennushanke. Lausunto

Kankaanpään kaupunki. Kulttuurikorttelin liikerakennushanke. Lausunto Kankaanpään kaupunki Kulttuurikorttelin liikerakennushanke Lausunto 10.10.2014 Kankaanpään kulttuurikorttelin liikerakennushanke Kankaanpään ydinkeskustaan suunnitellaan Kulttuurikortteli 20:een liikerakennushanketta.

Lisätiedot

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Kauppa Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Satakunnan aluerakenne ja keskusverkko 2009, tarkistetun palvelurakennetilaston mukaan Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 tavoitteet - maakunnan tarkoituksenmukainen

Lisätiedot

Liittyminen laajempaan kontekstiin

Liittyminen laajempaan kontekstiin Liittyminen laajempaan kontekstiin E-18 Yrityslohja Ympäristösi parhaat tekijät 2 Kartalle näkyviin myös meidän kohdeliittymät Pallukat eivät erotu ihan riittävästi taustakartasta. Lisää kontrastia. 3

Lisätiedot

Uusi Myllypuron Ostari

Uusi Myllypuron Ostari Citycon on aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Ostari Citycon on kauppakeskusten aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä. Luomme puitteet menestyvälle

Lisätiedot

UNELMISTA NUUKAILEMATTA.

UNELMISTA NUUKAILEMATTA. UNELMISTA NUUKAILEMATTA. Viisaan euron kunta Kun nuukuus tarkoittaa järkeviä toimintatapoja, kestävää kehitystä ja kuntalaisten eduista huolehtimista silloin Laihialla ollaan nuukia. Laihialaiset ovat

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN Lähtötiedot Asukaskyselyn tulokset 09.12.2011 ASUKASKYSELY: PÄLKÄNEEN TULEVAISUUS Kysely toteutettiin syys-lokakuussa 2011 Kysely on

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PYHÄJOEN STRATEGINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PARHALAHTI PYHÄJOEN KESKUSTA - hallinto ja palvelut (viheralueet ja väylät yhdistävät) - asuminen - ympäristöstä selkeästi erottuva kokonaisuus, joka osittain

Lisätiedot

YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT

YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT Lisätietoja: Tiina Kuokkanen, tiina.kuokkanen@ramboll.fi; 050 543 8788 PAIKALLISMARKKINA-ALUE Ylivieskan ydinvaikutusalueeseen kuuluu Ylivieska, Alavieska, Sievi ja Nivala Toissijaiseen

Lisätiedot

Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko

Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko Työpaja 16.4.2015 Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Salon kaupunki Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden aktivointi ja neuvonta Tiedotus:

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto. LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.. LIITE 2. Sysmän kirkonseudun kulttuurimaisema. RKY aluerajaus, Museovirasto 2009. LIITE 3. Asukaskyselyn

Lisätiedot

KEURUUN KAUPAN TUNNUSLUVUT

KEURUUN KAUPAN TUNNUSLUVUT 2015 1 2 VERONALAISET TULOT /TULONSAAJA/VUOSI Keskitulot kasvaneet yhä kaikissa kunnissa edellisvuodesta, mutta tulotaso Suomen keskiarvoa matalampi. Heijastuu myös vähittäiskaupan kulutukseen, pienempi

Lisätiedot

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Kauppa Yleisötilaisuus Karviassa 8.2.2017 Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Satakunnan kokonaismaakuntakaava - Hyväksyttiin 2009 - YM vahvistuspäätöksellä voimaan 30.11.2011 - KHO: 13.3.2013 -kaupan

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS. Asemakaava Vierumäen Laviassuon ja Vuolenkoskentien väliselle alueelle

KAAVASELOSTUS. Asemakaava Vierumäen Laviassuon ja Vuolenkoskentien väliselle alueelle KAAVASELOSTUS Asemakaava Vierumäen Laviassuon ja Vuolenkoskentien väliselle alueelle LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan laitos Ympäristöteknologian koulutusohjelma Miljöösuunnittelun suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

Kyläkyselyn 2001 tulosten raportointi

Kyläkyselyn 2001 tulosten raportointi Kyläkyselyn 2001 tulosten raportointi Lavajärven - Komin seutu Hanhijärvenkulma - Joenkulma - Komi - Kirmonkulma - Lavajärvi - Myllykulma - Majamaankulma - Sorvajär vi - Viitaankulma Yleistä kyselystä

Lisätiedot

Jaalan kirkonkylän kyläkysely ja palvelukartoitus 2010

Jaalan kirkonkylän kyläkysely ja palvelukartoitus 2010 1 Jaalan kirkonkylän kyläkysely ja palvelukartoitus 2010 Voitte vastata kaikkiin kysymyksiin tai vain itseänne kiinnostaviin kysymyksiin. 1. Millä kyläalueella asutte (tai minkä alueen asioita vastauksenne

Lisätiedot

Kysymys 2 mielipiteiden jakaantuminen

Kysymys 2 mielipiteiden jakaantuminen Kysymys 2 mielipiteiden jakaantuminen 10 9 8 7 6 5 3 Täysin eri mieltä Vähän eri mieltä En osaa sanoa Jonkin verran samaa mieltä Täysin samaa mieltä Fiskarsissa on hyvä asua Saan apua naapureiltani sitä

Lisätiedot

Outlet-kylän liikenneselvitys

Outlet-kylän liikenneselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA Outlet-kylän FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 15.1.2014 P22086 1 (5) Miettinen Tuomas 15.1.2014 Sisällysluettelo 1 Kaava-alueen sijainti... 2 2 Lähtökohdat... 2

Lisätiedot

Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella

Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella Antti Rehunen SYKE KAUPAN KESKUSTELUTILAISUUS Kaavajärjestelmän ja rakentamisen lupajärjestelmän sujuvoittamisen sidosryhmätilaisuus

Lisätiedot

Asia / idea Tavoite Toimenpiteet Resurssit / tekijät / Aikataulu

Asia / idea Tavoite Toimenpiteet Resurssit / tekijät / Aikataulu PUPONMÄEN KYLÄSUUNNITELMA 2010-2013 PUPONMÄEN VISIO - Puponmäen entinen koulu kylän keskuspaikka kokootumisille ja harrastustoiminnalle - Entisen koulun ylläpidosta huolehtiminen ja tilojen vuokraus -

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin ja Härmälän asuinalueilla.

Lisätiedot

Viestintä ja materiaalit

Viestintä ja materiaalit Viestintä ja materiaalit http://tammelankylat.wikispaces.com/ Erilaisia dokumentteja, mm. kyläsuunnitelmat http://tammelankylat.ning.com/ Keskustelupalstat Kalenteri Linkit löytyvät: www.tammelankylat.fi

Lisätiedot

KEURUUN KAUPAN TUNNUSLUVUT

KEURUUN KAUPAN TUNNUSLUVUT 2017 27.7.2017 1 VERONALAISET TULOT /TULONSAAJA/VUOSI VALTIOVERONALAISET TULOT, MUKAAN LUKIEN VEROVAPAAT OSINGOT JA KOROT. LÄHDE: TILASTOKESKUS, VERONALAISET TULOT Veronalaiset tulot ml. verovapaat 2005

Lisätiedot

Hämeenlinnan Engelinrannan alueen energiakaavan valmistelu. Julkinen tiivistelmä loppuraportista, 2.4.2013

Hämeenlinnan Engelinrannan alueen energiakaavan valmistelu. Julkinen tiivistelmä loppuraportista, 2.4.2013 Hämeenlinnan Engelinrannan alueen energiakaavan valmistelu Julkinen tiivistelmä loppuraportista, 2.4.2013 Tavoitteena löytää energiakaavan avaintekijät Työssä pyrittiin tunnistamaan alueen kokonaisenergiankulutuksen

Lisätiedot

Liite Maakuntajohtaja Pertti Rajalan vastaus kuntarakennetyöryhmän kysymyksiin

Liite Maakuntajohtaja Pertti Rajalan vastaus kuntarakennetyöryhmän kysymyksiin Liite Maakuntajohtaja Pertti Rajalan vastaus kuntarakennetyöryhmän kysymyksiin 1. Satakunnan kuntaliitokset 2007 2011 ja meneillään olevat selvitykset Liitokset 2007-2011 Eura

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA 2014-2016. Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65

KUNTASTRATEGIA 2014-2016. Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65 KUNTASTRATEGIA 2014-2016 Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65 Rantasalmen kuntastrategia 2014-2016 Visio 2020 Rantasalmi - Monta Mainiota Mahdollisuutta Rantasalmi on itsenäinen maaseutukunta, joka toimii

Lisätiedot

Lausunto, kaupalliset palvelut Vuohkalliossa

Lausunto, kaupalliset palvelut Vuohkalliossa Heinolan strateginen yleiskaava 2035 Lausunto, kaupalliset palvelut Vuohkalliossa 3.9.2014 Strateginen yleiskaava Heinolan strategisessa yleiskaavassa 2035 kunnan kehitystä hahmotellaan yleispiirteisesti

Lisätiedot

Strategia Koululautakunta

Strategia Koululautakunta Strategia 2016 2020 Koululautakunta Strategiset pääteemat Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen elinympäristö -Houkuttelevat asumisen edellytykset -Monipuoliset, helposti saatavilla olevat ja laadukkaat

Lisätiedot

Nurmijärven Maankäytön Kehityskuva 2040. Nettikyselyn tuloksia

Nurmijärven Maankäytön Kehityskuva 2040. Nettikyselyn tuloksia Nurmijärven Maankäytön Kehityskuva 2040 Nettikyselyn tuloksia Kysymykset 1. Miten ajattelet oman / lastesi elämän / Nurmijärven muuttuvan vuoteen 2040 mennessä? 2. Mitkä ovat mielestäsi Nurmijärven mahdollisuudet

Lisätiedot

VISUVEDEN KYLÄKYSELY SYKSY 2017

VISUVEDEN KYLÄKYSELY SYKSY 2017 VISUVEDEN KYLÄKYSELY SYKSY 2017 Tämä on Visuveden kylän asukkaille - vakituisille ja vapaa-ajan asukkaille - tarkoitettu kysely kyläyhteisömme kehittämisen pohjaksi. Kyselyn järjestää Visuveden Kyläyhdistys

Lisätiedot

Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari

Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari 01 ostari on osa sujuvaa arkea riittävä, nopea ja helppo. 02 sijaitsee lähellä ihmisiä, harrastuksia ja kulkureittejä. 03 vahva ja vakiintunut kauppapaikka

Lisätiedot

Palveluverkot alue- ja yhdyskuntarakenteessa

Palveluverkot alue- ja yhdyskuntarakenteessa Palveluverkot alue- ja yhdyskuntarakenteessa 1.6.2015 Antti Rehunen Suomen ympäristökeskus SYKE Keskus- ja palveluverkko Keskusverkko muodostuu valtakunnantasolle sekä yhdyskuntarakennetasolle Valtakunnantasolla

Lisätiedot

RakennuskeskusCentra Hämeenlinna. Kaupallinen selvitys 11.9.2011

RakennuskeskusCentra Hämeenlinna. Kaupallinen selvitys 11.9.2011 RakennuskeskusCentra Hämeenlinna Kaupallinen selvitys 11.9.2011 Sijainti ja saavutettavuus Hämeenlinna on Etelä-Suomen läänin pääkaupunki, joka sijaitsee Kanta-Hämeessä, valtatie 3 :n (Helsinki - Tampere

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Rauman kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma Liite 1 (s.1/5) Kehittämistoimenpiteet

AIRIX Ympäristö Oy Rauman kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma Liite 1 (s.1/5) Kehittämistoimenpiteet AIRIX Ympäristö Oy Rauman kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma Liite 1 (s.1/5) KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2010-2020 Vedenhankinta Kehittämiskohde Tarve Toimenpiteet Toteuttaja Vedenhankinta- ja vesijohtoverkosto

Lisätiedot

4/2017. Tietoa lukijoista 2017

4/2017. Tietoa lukijoista 2017 4/2017 Tietoa lukijoista 2017 Kantri on Maaseudun Tulevaisuuden kuukausiliite. Kantri kertoo tästä ajasta, maaseudun elämästä, ihmisistä ja ilmiöistä lämpimästi ja terävästi. Se ei kaihda kaivautua pintaa

Lisätiedot

Päivittäistavaramyymälät Oulunkylässä ja lähialueilla vuoden 2010 alussa (AC Nielsen 2009).

Päivittäistavaramyymälät Oulunkylässä ja lähialueilla vuoden 2010 alussa (AC Nielsen 2009). KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Yleissuunnitteluosasto Anne Karlsson 28.3.2011 Patolan päivittäistavarakaupan selvitys Päivittäistavarakaupan myymäläverkko alueella Patola kuuluu Oulunkylän peruspiiriin. Oulunkylän

Lisätiedot

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark )

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark ) LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark. 7.12.2016) Lähtökohdat Pieksämäen merkittävin tilaa vaativan kaupan alue on kehittynyt Pieksämäen kantakaupungin ja Naarajärven taajamakeskusten

Lisätiedot

Rakenna Turkua -asukaskyselyn tuloksia. Yleiskaava 2029 Kevät 2014

Rakenna Turkua -asukaskyselyn tuloksia. Yleiskaava 2029 Kevät 2014 Rakenna Turkua -asukaskyselyn tuloksia Yleiskaava 2029 Kevät 2014 Rakenna Turkua -kysely Avoinna 26.3.-18.5.2014 Liittyi Yleiskaava 2029:n kehityskuvavaiheeseen, suunnattiin asukkaille Kysely keskittyi

Lisätiedot

Kylien maankäytön suunnittelu ja kylähelmien kehittäminen. Case Jyväskylä

Kylien maankäytön suunnittelu ja kylähelmien kehittäminen. Case Jyväskylä Kylien maankäytön suunnittelu ja kylähelmien kehittäminen 3.9.2015 Iisalmi Case Jyväskylä Julia Virtanen Muuramen kunta Jyväskylä 2009 JYVÄSKYLÄ - Kaupunkikeskusta - 86 500 JKYLÄN MLK - Taajamia - 36 400

Lisätiedot

Hämeenkoski kutsuu asumaan ja onnistumaan!

Hämeenkoski kutsuu asumaan ja onnistumaan! Hämeenkoski kutsuu asumaan ja onnistumaan! Kangasala 12 Padasjoki 24 Heinola Hyvien yhteyksien varrella 53 Asikkala 10 54 Hämeenlinna Janakkala Riihimäki Hyvinkää 3 Lammi HÄMEENKOSKI Kärkölä 4 Hausjärvi

Lisätiedot

Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030

Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030 Jyväskylän kaupunki Kaupallinen palveluverkkoselvitys Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030 Tiivistelmä, kesäkuu 2010 Selvityksen sisältö 1. Kaupan sijainnin ohjaus 2. Kaavoitustilanne ja yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

PERHELÄN KORTTELI KAUPALLISEN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT

PERHELÄN KORTTELI KAUPALLISEN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT Kuva: Stockmann Group, Kenneth Luoto/ Flickr PERHELÄN KORTTELI KAUPALLISEN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT TIEDOTUSTILAISUUS 3.6.2015 SISÄLTÖ 01 Järvenpään vaikutusalue 02 Kaupan kysyntä ja tarjonta 03 Kauppakeskuksen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI ITÄRANNAN KEHITTÄMINEN KYSELYN TULOKSET

LOVIISAN KAUPUNKI ITÄRANNAN KEHITTÄMINEN KYSELYN TULOKSET LOVIISAN KAUPUNKI ITÄRANNAN KEHITTÄMINEN KYSELYN TULOKSET YLEISTÄ KYSELYSTÄ Kyselyllä selvitettiin asukkaiden ja päättäjien näkemyksiä Loviisan Itärannan alueen suunnitteluvaihtoehtoihin. Mielipiteitä

Lisätiedot

Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille sekä alueen elinkeinotoimijoille

Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille sekä alueen elinkeinotoimijoille KAUHAVAN KAUPUNKI Alahärmän oikeusvaikutteinen osayleiskaava Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille sekä alueen elinkeinotoimijoille Hyvä asukas, maanomistaja, elinkeinoelämän toimija! Kauhavan kaupunki

Lisätiedot

PIENET INVESTOINNIT JA VÄHÄN ISOMMATKIN

PIENET INVESTOINNIT JA VÄHÄN ISOMMATKIN Venepaikat Leirikeskuksen saunan rakennus Tonttipörssin luominen Oksasilppuri joka kylälle Uimahalli Juukaan Skeittirampit kylille (kunta) Katuvalot Vihtasuon risteys-koulu, Kannas PIENET INVESTOINNIT

Lisätiedot

Kankaanpää. Vireä kylä kansallismaisemassa. Kankaanpään kylän juuret ulottuvat pitkälle

Kankaanpää. Vireä kylä kansallismaisemassa. Kankaanpään kylän juuret ulottuvat pitkälle Kankaanpää Vireä kylä kansallismaisemassa Kankaanpään kylän juuret ulottuvat pitkälle historiaan. Vanha kylätaajama, Köyliönjärvi, Kuninkaanlähde, peltomaisema ja kylää halkova vanha postireitti, ovat

Lisätiedot

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2 Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat 08/06/2017 First name 7.6.2017 Last name 2 Ulkomaisten yöpymisten määrä ja osuus kaikista alueen yöpymisistä sekä muutos edellisvuoteen matkailun

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.7.2015

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.7.2015 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.7.2015 1 KESKEISET TAPAHTUMAT Q2 K-ruokakauppojen markkinaosuuden arvioidaan kasvaneen Rauta- ja erikoiskaupan kannattavuuden paraneminen

Lisätiedot

HOLLOLAN STRATEGINEN YLEISKAAVA RAKENNEMALLIT YLEISÖTILAISUUS TEEMARYHMIEN TYÖPAJA MARKUS HYTÖNEN

HOLLOLAN STRATEGINEN YLEISKAAVA RAKENNEMALLIT YLEISÖTILAISUUS TEEMARYHMIEN TYÖPAJA MARKUS HYTÖNEN HOLLOLAN STRATEGINEN YLEISKAAVA RAKENNEMALLIT YLEISÖTILAISUUS TEEMARYHMIEN TYÖPAJA OHJELMA 16:00 Avaus ja esittely Prosessi, Strateginen yleiskaava? Lähtökohtia ja tavoitteita Rakennemallit ja vertailu

Lisätiedot

Talouden koko. Kantrin lukijat elävät keskivertosuomalaista suuremmassa taloudessa.

Talouden koko. Kantrin lukijat elävät keskivertosuomalaista suuremmassa taloudessa. Kantri on Maaseudun Tulevaisuuden kuukausiliite. Kantri kertoo tästä ajasta, maaseudun elämästä, ihmisistä ja ilmiöistä lämpimästi ja terävästi. Se ei kaihda kaivautua pintaa syvemmälle, mutta uskaltaa

Lisätiedot

PÄIVITTÄISTAVARAKAUPAN SAAVUTETTAVUUS

PÄIVITTÄISTAVARAKAUPAN SAAVUTETTAVUUS PÄIVITTÄISTAVARAKAUPAN SAAVUTETTAVUUS JALANKULKUKAUPUNGIN SUUNNITTELUPERIAATTEET KUMPPANUUSFOORUMI 16.2.2017 EERO SALMINEN, RAMBOLL FINLAND OY PÄIVITTÄISTAVARAKAUPAN ASIOINTIMATKAT Suomalaiset kotitaloudet

Lisätiedot

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA LOUNAIS-SUOMESSA

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA LOUNAIS-SUOMESSA PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2016 2017 LOUNAIS-SUOMESSA Lounais-Suomen aluehallintovirasto 1.6.2016 Kansikuva taiteilija Pekka Vuoren luvalla. Helsingin

Lisätiedot

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH 10.10.2013 Sisältö 1 Lähtökohdat... 7 2 Nykytila... 9 3 Suunnitelman sisältö... 14 3.1 Toimenpiteet... 14 3.2 Liikennejärjestelyt: nykyiset

Lisätiedot

RAKENNEMALLIEN VERTAILU

RAKENNEMALLIEN VERTAILU HOLLOLAN STRATEGINEN YLEISKAAVA RAKENNEMALLIEN VERTAILU YLEISÖTILAISUUS TEEMARYHMIEN TYÖPAJA ILLAN OHJELMA 17.00 Tervetuloa! 17.10 Rakennemallivaihtoehtojen esittely kaavoitusinsinööri Markus Hytönen,

Lisätiedot

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Oulainen

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Oulainen Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Oulainen 1) Sukupuoli 2) Ikäluokka 3) Kotikaupunkinne tai kuntanne ja vastaus% suhteessa asukasmäärään Kyselyyn vastasi 167 asukkaista. Tämä on 2,1 % kunnan

Lisätiedot

Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030

Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030 Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030 Haukipudas Kiiminki Anne Leskinen, 27.1.2011 Hailuoto Oulunsalo Oulu Kempele Lumijoki Liminka Tyrnävä Muhos Kaupalliset selvitykset seudun yleiskaavan taustalla

Lisätiedot

FORSSAN OMAKOTITALOTONTIT

FORSSAN OMAKOTITALOTONTIT 1(32) Ojalanmäen pellot copyright Forssan kaupunki FORSSAN OMAKOTITALOTONTIT Tutustu Forssan tonttitarjontaan www.forssa.fi Lisätietoja Forssan tonteista ja ajantasaisesta varaustilanteesta Aki Härmä Tomi

Lisätiedot

ALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMAN SISÄLTÖ

ALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMAN SISÄLTÖ ALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1 Rakennemallin mitoitus Varsinainen tarkastelu kahden vaihtoehdon välillä, joissa kummassakin pohjana valittu yhdyskuntarakenne (VE 1 + VE 3) Alenevan kehityksen trendi

Lisätiedot

Perustietoa Sukevasta

Perustietoa Sukevasta Sonkajärven kunta S Perustietoa Sukevasta Sukeva on n. 1000 asukkaan kylä vilkkaasti liikennöidyn Valtatie 5:n ja rautatien varressa Pohjois- Savossa. Hyvät liikenne- ja tietoliikenneyhteydet avaavat yhteydet

Lisätiedot

Raumalla 30.11.2003. www.tuomassantasalo.fi

Raumalla 30.11.2003. www.tuomassantasalo.fi RAUMAN VÄHITTÄISKAUPPASELVITYS 2003 RAUMAN KAUPPAKAMARI Raumalla 30.11.2003 TUOMAS SANTASALO Ky www.tuomassantasalo.fi Rauman vähittäiskauppa 2003 1 RAUMAN VÄHITTÄISKAUPPASELVITYS 2003 1 Kaupan toimipaikat

Lisätiedot

Merkinnällä osoitetaan sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke.

Merkinnällä osoitetaan sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke. Asumisen ja vapaaajanasumisen vetovoima-alue sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke. Suunnittelumääräys: Kehittämisvyöhykkeellä on mahdollista

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille LAPUAN KAUPUNKI Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille Hyvä Lapuan keskustaajaman / kylien asukas! Lapuan kaupunki on käynnistänyt

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå YRITYSTEN KILPAILUKYKY: LUONNOS PAINOPISTEALUEISTA

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå YRITYSTEN KILPAILUKYKY: LUONNOS PAINOPISTEALUEISTA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå YRITYSTEN KILPAILUKYKY: LUONNOS PAINOPISTEALUEISTA Luonnos strategisista päämääristä Hyvinvoinnin näkökulma Yritysten kilpailukyvyn kehittäminen Ehdotukset strategisiksi

Lisätiedot

Lehdistötiedote Päivittäistavarakaupan myymälärekisteri 2012

Lehdistötiedote Päivittäistavarakaupan myymälärekisteri 2012 Lehdistötiedote Päivittäistavarakaupan myymälärekisteri 2012 JULKAISUVAPAA 27.3.2013 klo 11.00 LISÄTIEDOT: Maajohtaja Sanna Kotakorpi Sähköposti: sanna.kotakorpi@nielsen.com Puhelin: 09-4300 3239, 050

Lisätiedot

ROVANIEMEN KESKUSTAN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAYLEISKAAVA

ROVANIEMEN KESKUSTAN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAYLEISKAAVA ROVANIEMEN KESKUSTAN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAYLEISKAAVA Kaupunginvaltuuston informaatio to 9.12.2010 Rakennemallien vaihtoehdot Lähtötilanne ja tavoitteet Perusselvitykset Mitoitus Vyöhykkeet ja osa-alueet

Lisätiedot

Kivistöön on rakenteilla jotain ihan uutta

Kivistöön on rakenteilla jotain ihan uutta Kivistöön on rakenteilla jotain ihan uutta Nurmijärvi Klaukkala Tuusula Kivistö Tikkurila Myyrmäki Pasila Helsinki Visio Kasvun keskus metropolialueella Hotelli ja toimistoja Bussiterminaali Hypermarketit

Lisätiedot

Kangasalan strateginen yleiskaava

Kangasalan strateginen yleiskaava Kangasalan strateginen yleiskaava Edullisuusvyöhyketarkastelu loma-asuntojen käyttötarkoituksen muuttamisesta vakituiseen asumiseen 24.10.2016 24.10.2016 Page 1 Sisältö: - Tausta-aineisto s. 3 - Loma-asutuksen

Lisätiedot

Tikkakosken asukaskysely 2010

Tikkakosken asukaskysely 2010 2010 Tikkakosken asukaskyselyn koontia Jyväskylän kaupungin innovaatiopalvelut - Asukaskyselyssä kerättiin tikkakoskelaisten ajatuksia alueen kehittämisestä ja kartoitettiin asukkaiden näkemyksiä Tikkakoskelle

Lisätiedot

Perustietoja Ähtäristä

Perustietoja Ähtäristä Perustietoja Ähtäristä asukasluku 6182 pinta-ala 906 km² 169 järveä elinkeinorakenne: alkutuotanto 10 %, jalostus 26 %, palvelut 64 % valtakunnallisesti tunnettu matkailusta 200 000 kävijää/v E-P:n toiseksi

Lisätiedot

Salon kaupallinen selvitys Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari

Salon kaupallinen selvitys Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari Salon kaupallinen selvitys 2011 Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari 3.3.2011 Salon kaupallisen selvityksen sisältö 1. Kaupan sijainnin ohjaus 2. Kaavoitustilanne ja yhdyskuntarakenne 3. Ostovoima

Lisätiedot

KAJAANIN KAMPUS KIRJASTORAKENNUS SEMINAARINKATU 2

KAJAANIN KAMPUS KIRJASTORAKENNUS SEMINAARINKATU 2 KAJAANIN KAMPUS KIRJASTORAKENNUS SEMINAARINKATU 2 2 Yrittäjän Kajaani Kajaani on kehittyvä yrityskaupunki sekä vireä kulttuuri- ja urheilukaupunki. Se on valittu suurista kaupungeista ja maakuntakeskuksista

Lisätiedot

Ikääntyneiden asuinpaikat nyt ja tulevaisuudessa. Ville Helminen Suomen ympäristökeskus Vanhusneuvostopäivä

Ikääntyneiden asuinpaikat nyt ja tulevaisuudessa. Ville Helminen Suomen ympäristökeskus Vanhusneuvostopäivä Ikääntyneiden asuinpaikat nyt ja tulevaisuudessa Ville Helminen Suomen ympäristökeskus Vanhusneuvostopäivä 5.4.2017 Asumistoiveet Asukasbarometrin mukaan kerrostaloasumisen toiveet alkavat selvästi lisääntyä

Lisätiedot

Geodemografinen luokitus

Geodemografinen luokitus Geodemografinen luokitus Esite 2015 Suomi 1 Geodemografi nen luokitus Yleiskatsaus Suomi A A1 A2 A3 A4 Varakkaat talonomistajat Omakotitalounelma Aktiiviset lapsiperheet Varakkaat eläkeläiset Tuttua ja

Lisätiedot

Liikenteellinen arviointi

Liikenteellinen arviointi Uudenmaan kaupan palveluverkko Liikenteellinen arviointi Tiivistelmä 7.5.2012 Strafica Oy/Hannu Pesonen Liikennearvioinnin sisältö ja menetelmä Uudenmaan kaupan liikenteellinen arviointi on laadittu rinnan

Lisätiedot

VETOVOIMAINEN MATKAKESKUS Matkakeskus Turkuun klinikan aloitusseminaari Saku Järvinen, projektipäällikkö, Realprojekti Oy

VETOVOIMAINEN MATKAKESKUS Matkakeskus Turkuun klinikan aloitusseminaari Saku Järvinen, projektipäällikkö, Realprojekti Oy MYLLY LÄNSIKESKUS VETOVOIMAINEN MATKAKESKUS Matkakeskus Turkuun klinikan aloitusseminaari 11.3.2016 Saku Järvinen, projektipäällikkö, Realprojekti Oy MATKAKESKUS HANSA SKANSSI Lukuisia asemanseutujen kehittämisprojekteja

Lisätiedot

LAPPEEN ALUERAATI Tekninen toimi / kaavoitus

LAPPEEN ALUERAATI Tekninen toimi / kaavoitus LAPPEEN ALUERAATI 7.3.2017 7.3.2017 Tekninen toimi / kaavoitus YLEISKAAVAT 1. Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaava 2030, läntinen osa-alue 2. Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaava 2030, keskusta-alue

Lisätiedot

Lausunto 1 (4) Dnro 148/05.01/2017. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta. Elina Kurjenkatu 11 B

Lausunto 1 (4) Dnro 148/05.01/2017. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta. Elina Kurjenkatu 11 B Lausunto 1 (4) 8.3.2017 Dnro 148/05.01/2017 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta Elina Kurjenkatu 11 B 10300 Karjaa Lausuntopyyntö 7.2.2017 Lepin liikealue, itäisen osan

Lisätiedot

Mahdollisuuksien matkailuala

Mahdollisuuksien matkailuala Mahdollisuuksien matkailuala Kainuun matkailufoorumi 26.9.2012 Asiantuntija Hannu Hakala Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry www.mara.fi 11.10.2012 Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan alat suupaloina:

Lisätiedot

Maaseutualueet kuntakaavoituksessa. Luottamushenkilön näkökulma Juha Kuisma Lempäälä

Maaseutualueet kuntakaavoituksessa. Luottamushenkilön näkökulma Juha Kuisma Lempäälä Maaseutualueet kuntakaavoituksessa Luottamushenkilön näkökulma Juha Kuisma Lempäälä Mitä maaseutu on? Sosiologisesti maaseutu on kylissä asumista Yhdessä tekemisen alue (organisaationa kyläyhdistys) Jokainen

Lisätiedot

Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa. HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä

Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa. HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä Uudenmaan 2.vaihemaakuntakaava Valtuustoon 20.3, sitten vahvistettavaksi TEEMAT 1. Metropolialueen

Lisätiedot

KYLÄKYSELY HANHIKOSKELAISILLE

KYLÄKYSELY HANHIKOSKELAISILLE KYLÄKYSELY HANHIKOSKELAISILLE Tällä kyselyllä kartoitetaan Teidän mielipiteitänne omasta kylästänne. Mitkä asiat kylällä ovat hyvin ja mitkä asiat kaipaisivat muutosta? VASTAAJAN TAUSTATIEDOT: Ikä: 18-44

Lisätiedot