Palvelurakenneselvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palvelurakenneselvitys"
  • Leo Aro
  • 2 vuotta sitten
  • Katselukertoja:

Transkriptio

1 Rauman kaupunki, Yleiskaavan strateginen osa Palvelurakenneselvitys 1

2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 4 KAUPAN PALVELUT 5 Rauman kaupan nykytilanne 5 Kaupan kehitysnäkymät Raumalla Ostovoiman kehitysennuste 8 9 Päivittäistavaran ostovoima 9 Erikoistavaran ostovoima 10 Kauppapalveluiden mitoitus 11 Raumalla vireillä olevat hankkeet 11 Vähittäiskaupan sijoittumisen kannalta potentiaaliset alueet 12 Kauppakeskittymien kehittäminen 13 Market myymälät ja Vanha Rauma 13 Erikoistavarakauppa kasvaa 15 Vanha Rauma ja keskustan palvelutarjonnan kehittäminen ja yleiskaavatyössä huomioitavat seikat. 15 Johtopäätökset ja suositukset 15 JULKISET JA MUUT PALVELUT 17 Sosiaali- ja terveyspalvelut Haasteena väestön väheneminen ja vanhusten määrän kasvu Rauman sosiaali- ja terveyspalvelun toimipisteet Yhteenveto keskustelusta Johtavan ylilääkärin Pekka Jaatisen* kanssa 20 Johtopäätökset ja suositukset 21 Koulu- ja päivähoitopalvelut Rauman kaupungin keskustan koulu- ja päivähoitopalvelupisteet Rauman kaupungin koulu- ja päivähoitopalvelupisteet Johtopäätökset ja suositukset 23 Matkailu, kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut Matkailun lukuja Rauman seudun matkailuvisio Yöpymiset Rauman seudulla (Suomalaiset + ulkomaalaiset) 27 Ulkomaalaisten yöpymiset Rauman seudulla 28 Yöpymiset Rauman seudulla ja Rauman markkinaosuus Satakunnan yöpymisistä 29 Rauman kaupungin keskustan kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelupisteet Rauman kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelupisteet Johtopäätökset ja suositukset 34 Rauman paikallisliikennepalvelut Yhteenveto paikallisliikennetutkimuksesta (ote) Paikallisliikenteen uusi mahdollisuus reaaliaikainen kutsuohjausjärjestelmä 39 Palveluliikenne 40 Johtopäätökset ja suositukset 40 2

3 Täydentävät palvelut SEULO (Seutulogistiikka) Ruoka, lähituotteet ja palvelut kotiovelle yhdellä kertaa Suositukset 40 Rauman kaupunkialueen kaavavaranto palvelujen ja asumisen kannalta 41 KYLÄT JA NIIDEN PALVELUT 42 Kyläkysely 43 Kyläkyselyjen yhteenveto 44 Kodisjoki (ent. kuntakeskus) 45 Kodisjoen kaavavaranto 48 Lappi (ent. kuntakeskus) 49 Lapin kaavavaranto 51 Rauman keskustakylät Anttila-Voiluoto Kaaro 53 Kolla-Nihattula-Tarvola 53 Kortela ja Monna 53 Sorkka 54 Tiilivuori 55 Unaja 55 Vermuntila-Kulamaa 55 Johtopäätökset ja suositukset 56 Lähdeluettelo 57 3

4 Johdanto Rauman kaupunki on vuosisadat ollut Rauman seudulla luonnollinen paikkakunta jossa on tarjolla sekä erilaisia kaupallisia että muita palveluja. Rauman asema alueellisena palvelukeskuksena on viime vuosikymmeninä entisestään vahvistunut. Raumalaisten asiointiaste omassa kunnassa on kaikista Satakuntalaisista kunnista korkein. Peräti 94 % Raumalaisten asiointitarpeista hoituu omassa kunnassa. Asemakaavatyössä on erityisen tärkeää että huomioidaan palvelutarpeet ja niiden muutokset kauas tulevaisuuteen jotta näin voidaan varmistaa ja vahvistaa Rauman asema palvelujen keskuksena entisestään, jopa niin hyvin että Rauman vetovoima asuinpaikkana ja vapaa-ajan kohteena voidaan vahvistaa esim. Poriin nähden myös palvelujen osalta. 4

5 Kaupan palvelut Rauman kaupan nykytilanne Rauman vetovoima-alue. (TNS Gallup 2006) Lähde: Kauppa Satakunnassa Rauman kotitalouksien asioinnin suuntautumispaikkakunnat (TNS Gallup 2006) Lähde: Kauppa Satakunnassa 5

6 Päivittäistavaramyynnin vetovoima Satakunnassa vuonna 2007 AC Nielsenin mukaan päivittäistavaramyynnin vetovoima on Raumalla hyvä mutta ei yhtä vahva kuin esim. Porissa. 6

7 Lähde: Tilastokeskus Lähde: Tilastokeskus 7

8 Kaupan kehitysnäkymät Raumalla Päivittäiskaupan merkittävimmät myymälätyypit markkina-osuudella mitattuna ovat hypermarketit ja supermarketit. Ennusteiden mukaan näiden myymälätyyppien merkitys ennustetaan kasvavan. Maaseutualueilla, mutta myös Rauman kaupungin alueella on vaarana että saavutettavuudeltaan ja kannattavuudeltaan heikot päivittäistavaramyymälöiden määrä supistuu entisestään ja että ne korvautuvat nykyaikaisilla ja suuremmilla myymälöillä. (Lähde: Kauppa Satakunnassa) Toteutuneeseen kehitykseen pohjautuva arvio päivittäistavarakaupan merkityksestä tulevaisuudessa Lähde: Ympäristöministeriö 8

9 Ostovoiman kehitysennuste Santasalo ja Koskela arvioivat ostovoiman kehitysennusteita vuonna Näissä ennusteissa käytettiin kolme eri tasoa päivittäistavaran ja erikoistavaran ostovoiman ennustamiseksi vuosina Vähittäiskaupan kulutusluvut euroa/henkilö 2007 sekä vuotuinen kasvuennuste vuodelle 2025 (Santasalo ja Koskela 2008) Päivittäistavaran ostovoima (milj. euroa) vuonna 2007 sekä ostovoiman muutos vuoteen 2025 eri kasvuvaihtoehdoilla tarkasteltuna. (Lähde: Kauppa Satakunnassa, Santasalo ja Koskela 2008) 9

10 Tämän ennusteen mukaan kasvaisivat Rauman päivittäistavaramarkkinat eri vaihtoehdoilla milj. euron välillä, eli maltilliset 0,6 1,4 milj. euroa per vuosi. Tämä vastaa n. 0,45 1,3 % vuosittaista myynninlisäystä. Tosiasiallisesti myydyn päivittäistavaran määrä kiloissa tulee laskemaan väestön vähenemisen tahdissa, mutta inflaatio ja siitä johtuvat hinnankorotukset aikaansaavat kasvua rahassa mitattuna. Erikoistavaran ostovoima (milj. euroa) vuonna 2007 sekä ostovoiman muutos vuoteen 2025 eri kasvuvaihtoehdoilla tarkasteltuna. (Lähde: Kauppa Satakunnassa, Santasalo ja Koskela 2008) Erikoistavaran kysyntä tulee ennusteen mukaan kasvamaan huomattavasti enemmän kuin päivittäistavarakaupan, eri vaihtoehdoilla mitattuna milj. euroa vuoteen 2025 mennessä, eli 1,7-4,0 milj. euroa per vuosi. Tämä vastaa 1,3-3,1 vuosittaista nousua. 10

11 Kauppapalveluiden mitoitus Suunnittelukeskus Oy on arvioinut liiketilan tarpeita seuraavasti aikavälillä Liiketilatarve-arvio Ostovoimakehitysarvion perusteella voidaan todeta että liiketilatarvearvio melko hyvin vastaa ostovoima arvioita Raumalla vireillä olevat hankkeet Lähde: Kauppa Satakunnassa 11

12 Vähittäiskaupan sijoittumisen kannalta potentiaaliset alueet Lähde: Kauppa Satakunnassa 12

13 Kauppakeskittymien kehittäminen Market myymälät ja Vanha Rauma Hong-Kong Lähde: Rauman kaupunki & Tuomas Santasalo Ky

14 Vanhassa Raumassa on yli 100 kauppaa. Noin 90 % vuosittaisesta ostovoimasta tulee Raumalta. Kesällä tilanne on toinen, turisteista johtuen. Marketit jotka sijaitsevat Vanhan Rauman naapurikorttelissa ovat Vanhan Rauman Citykauppiaiden mielestä vaikuttaneet positiivisesti Vanhan Rauman liiketoimintaan tuoden lisää asiakkaita. Vanhan Rauman erikoisliikkeiden valikoimat täydentävät hyvin markettien päivittäistavaravalikoimaa. Marketit myyvät pääsääntöisesti päivittäistavaroita. Mikäli marketeissa olisi ns. oheismyymälöitä joissa olisi myynnissä erikoistavaraa, tilanne olisi Vanhan Rauman kannalta paljon huonompi, koska nämä kilpailevat suoraan Vanhan Rauman erikoismyymälöiden kanssa. 14

15 Erikoistavarakauppa kasvaa Kuten yllä on todettu, tulee erikoistavaran kysyntä kasvamaan vielä pitkään Raumalla. Vanhan Rauman erikoisliikkeiden tarjonta ei pysty vastaamaan tähän kehitykseen omalla alueellaan, varsinkin siitä johtuen että Vanhan Rauman laajentumismahdollisuudet ovat hyvin rajoitetut. On kuitenkin suositeltavaa että erikoiskaupan laajentuminen voisi tapahtua mahdollisimman lähellä vanhan Rauman alueetta, Rauman keskusta-alueella, kanavan molemmin puolin. Keskusta-alueen kehittäminen erikoiskaupan palveluja ja muita palveluja ajatellen muodostaisi tiiviin kaupallisen kolmion joka varmistaisi elävän kaupunkikeskustan, samalla kuin tällainen kehitys varmistaisi Vanhan Rauman kaupallisen elinmahdollisuuden ja säilymisen Unescon maailmanperintökohteena myös tulevaisuudessa. Monessa kaupungissa kaupan palvelujen siirtyminen pois keskustasta on autioittanut keskustan, tai ainakin vaikeuttanut jäljelle jääneiden kauppojen toiminnan, asiakkaiden siirtyessä Market-kaupan alueille. Vanha Rauma ja keskustan palvelutarjonnan kehittäminen ja yleiskaavatyössä huomioitavat seikat. Johtopäätökset ja suositukset Vanhan Rauman ja keskustan kaupallisen aseman varmistamiseksi tulisi ryhtyä seuraaviin toimenpiteisiin: Vanhan Rauman kaupallisen luonteen varmistamiseksi ja nykyisen terveen tasapainon säilyttämiseksi Market-kaupan ja erikoiskaupan välillä, emme suosittele että Raumaan rakennetaan isoa kaikkia palveluja tarjoavaa kauppakeskusta. Vanha Rauma täytyy säilyä elävänä kauppa-alueena eikä saa muuttua museoksi. Vanhan Rauman kauppiaat kaipaavat lisää tilaa. Suosittelemme että inventointiselvityksen pohjalta selvitetään onko voimassa olevien erilaisten suojeluym. säännösten puitteissa mahdollista luoda lisää liiketiloja Vanhaan Raumaan. Suosittelemme Vanhan Rauman naapurikortteleihin esim. Rauman kaupungintaloa ympäröivien keskustakortteleiden toimintojen kehittämistä ja tiivistämistä sekä erikoiskaupan että keskusta-asumisen tarpeita ajatellen. Alue on ainakin joiltain osin vajaa- tai toissijaisessa käytössä, keskeisestä sijainnistaan huolimatta, ja tämä antaa hyvät mahdollisuudet toteuttaa edellä mainitut toimenpiteet. Edellytyksenä keskustan onnistuneelle kehittämiselle on parkkipaikkojen riittävyys keskustan välittömässä läheisyydessä. Parkkipaikkoja olisi syytä rakentaa mahdollisen uuden erikoiskauppakeskuksen yhteyteen maanpinnan alapuolelle. Myös Vanhan Rauman varsinkin kesäisiä tarpeita ajatellen tulisi lisätä 15

16 parkkipaikkoja Vanhan Rauman läheisyyteen esim. linja-aseman vaiheille ja jopa pohtia onko paikka sopiva linja-auto asemalle. Tarvitaan myös parempia kulkuyhteyksiä Market-alueen parkkipaikoilta (Joissa on 1500 parkkipaikkaa) Vanhaan Raumaan. Kävely-yhteydet voisivat kulkea Karjalankadun/Porintien alta tai yli. Suosittelemme että osana yleiskaavatyötä, erillisselvityksen avulla tarkemmin selvitetään mitä kaupan laajentumista voidaan sallia, jotta Vanhan Rauman liikeelämä ei negatiivisella tavalla häiriintyisi. Olisi lähtökohtaisesti selvitettävä mitkä ovat ne erikoiskaupan ja palveluiden liikeideat jotka täydentävät ja tukevat Vanhan Rauman ja keskustan liike-elämää. Tässä yhteydessä tulee myös selvittää, voidaanko Market-kauppaa ja ns. halpahallikauppaa sallia nykyistä laajemmassa mittakaavassa, ja jos voidaan, millä ehdoilla ja missä. 16

17 Julkiset ja muut palvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä tarjoaa erikoissairaanhoidon palveluja 23 jäsenkuntansa noin asukkaalle yhteistyössä perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kanssa. Sairaanhoitopiirin sairaalat sijaitsevat Porissa, Raumalla ja Harjavallassa ja näiden lisäksi psykiatrian toimipisteitä on useilla eri paikkakunnilla. Kehitysvammaisten erityishuoltoa tarjoavat Antinkartanon kuntoutuskeskus Ulvilassa ja toimipisteet useilla eri paikkakunnilla. Satakunnan sairaanhoitopiirin palveluksessa työskentelee noin 3800 henkilöä. Lähde: Satakunnan sairaanhoitopiirin nettisivut Haasteena väestön väheneminen ja vanhusten määrän kasvu (Vrt. myös erillinen väestöselvitys) Seuraavia muutoksia Rauman väestössä on odotettavissa: Lasten ja nuorten määrä (0-24 vuotiaat) tulee laskemaan lievästi koko ennusteajan. Nykyiset keski-ikäiset mukaan luettuna ns. suuret ikäluokat eläköityvät ja siirtyvät siten työelämän ulkopuolelle. Näin ollen tulee vuotiaitten lukumäärä vuoteen 2040 mennessä pienentymään n hengellä Seniorit, eli vuotiaiden joukko tulee ensin kasvamaan ja ennustekauden lopulla asettumaan suurin piirtein nykyiselle tasolleen. Radikaalein muutos tapahtuu vanhusten lukumäärässä. Vanhusten, eli 75+ vuotiaiden määrä kaksinkertaistuu nykyisestä, eli joukko kasvaa n hengellä. vuoteen Tämä kehitys tulee asettamaan suuret vaatimukset vanhushuollolle, vanhusasumiselle ja sairaanhoidolle. 17

18 Rauman väestökehitys ja ennuste (Tilastokeskus) Rauman ikäluokkien muutosennusteet henkilöitä v v v v v 75- v Vuosia 18

19 Lähde: Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminta ja taloussuunnitelma Yllä mainittu kehitysodote on myös huomioitu Satakunnan sairaanhoitopiirin ennusteissa, jossa selvästi näkyy, että vuonna 2020 on vuotta täyttäneitä henkilöitä huomattavasti enemmän kuin vuosina 2004 ja

20 Rauman sosiaali- ja terveyspalvelun toimipisteet 2010 Yhteenveto keskustelusta Johtavan ylilääkärin Pekka Jaatisen* kanssa Jaatinen näkisi mielellään että seniorit voisivat asua kotona mahdollisimman pitkään, esim. kotisairaala-konseptin turvin. Kodinomaiset palvelutalot joissa oma huone on myös hyvä ratkaisu. Suunnittelun täytyisi huomioida liikuntarajoitteiset nykyistä paremmin. Sekä fyysisen että henkisen kunnon kannalta olisi tärkeää että mahdollisimman lähellä kaupungin keskustaa olisi riittävän isoja puistoja. Kevyen liikenteen väyliä tarvitaan lisää *Jaatinen on etähoidon uranuurtaja Suomessa Lähde: Pekka Jaatinen, johtava ylilääkäri, Rauman kaupunki 20

21 Johtopäätökset ja suositukset Vanhusten määrä kasvaa merkittävästi jo lähivuosina. Tähän on syytä varautua myös yleiskaavaa laadittaessa. Kodinomaisten palvelutalojen sekä vanhankotien tarve kasvaa, varsinkin kaupunki-alueella, mutta osin myös isoimmissa kylissä. Mobiilien SEULO (Seutulogistiikka) tyyppisten yhteispalvelujen käyttöönotto mahdollistaa vanhemman väen kotona asumisen pitempään. (Kts. SEULO kohta Täydentävät palvelut) Uudentyyppiset kutsuohjatut bussit mahdollistaisi taloudellisemmat ja tehokkaammat henkilökuljetuspalvelut vanhemmalle väelle ja kylien väelle. (Kts. Julkinen liikenne) Liikuntarajoitteisten tarpeet huomioitava entistä paremmin Kevyen liikenteen reittiverkoston riittävyys ja yhteys puistoihin ja maaseudulle varmistettava Koulu- ja päivähoitopalvelut Rauman koulumaailma on viime vuosina läpikäynyt suuria muutoksia. Lukioita on vähennetty kolmesta yhteen ( ) 5 kyläkoulua (alakoulua) lakkautettu yläkoulu lakkautettu 2007 Vuonna 2011 lakkautetaan Kodiksamin, Kullanperän ja Kauklaisen koulut Rauman Lyseon peruskoulu lakkautetaan 2013 Suurimpana haasteena nähdään, että toisella puolella kaupunkia kouluissa on tilaa ja toisella puolella on paineita rakentaa uusia kouluja. Raumalaiset eivät helpolla suostu pidentämään koulumatkoja. Kasvavia alueita ovat Kaaron alue, Pyynpää (Vesimylly, Paloahde), ja Silikallio. Rokin alue, Lipsasen maat (kaavoittamaton alue, kaupungin pohjoispuolella) voisi olla mielenkiintoinen alue alakoulua ajatellen. Lapin koulu valmistuu Oppilasmäärältään taantuvia kouluja ovat: Kortelan, Kourujärven ja Kodisjoen koulut. Kauempana tulevaisuudessa (n. 2030) uhanalaisia kouluja ovat Kodisjoen ja Vasaraisen koulut. Haasteena on myös Rauman Lyseon peruskoulu keskellä kaupunkia. Mitä tehdä kiinteistölle v jälkeen kun koulu on lakkautettu? Remonttitarve on suuri ja remontin kustannusarvio on 8 milj. euroa. Suosittelemme vaihtoehtoisten käyttötarkoitusten selvittämistä. Lähde: Vesa Lakaniemi, Kasvatus- ja opetusjohtaja, Rauman kaupunki 21

22 Rauman kaupungin keskustan koulu- ja päivähoitopalvelupisteet

23 Rauman kaupungin koulu- ja päivähoitopalvelupisteet 2010 Johtopäätökset ja suositukset Kaavoituksen ja muilla keinoilla olisi syytä pyrkiä estämään joidenkin alueiden oppilaskadon, mahdollisesti myös koulukyytijärjestelmillä. Pohjoisessa huolehdittava riittävästä koulukapasiteetista 23

24 Matkailu, kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut Rauma on kulttuurikaupunki, jota ilmentävät useat museot, rikas historia ja monet tapahtumat. Rauma on kahden UNESCOn maailmanperintökohteen kaupunki. Vanha Rauma on maailmanperintökohde, jota tullaan ihailemaan eri puolilta maailmaa. Vanhan puutalokaupungin tunnelma on lumoava! Toinen Rauman maailmanperintökohteista, Sammallahden pronssikautinen hautaröykkiöalue, on Suomen ensimmäinen arkeologinen kohde UNESCOn maailmanperintölistalla. Rauma on perimmäiseltä luonteeltaan meri- ja saaristokaupunki - merestä syntynyt. Karunkauniin saaristomeren ja satakuntalaisen kulttuurimaiseman kehystämällä Raumalla on myös uusinta uutta: kautta maailman tunnettuja nykyaikaisia tehtaita ja maineikas telakka. Rauma on myös vireä urheilukaupunki, josta esimerkkinä Rauman Lukko joka on niittänyt kunniaa kotikaupungilleen jääkiekkoareenoilla. Matkailun lukuja Rauman seudulla yöpyi vuonna 2009 yhteensä matkailijaa, joka on noin ¼ kaikista Satakunnan yöpymisistä. Kokonaisyöpymismäärä Rauman seudulla oli noin 3,5 % pienempi kuin vuonna Kun yöpymismäärien laskua vertaa koko Suomen lukuihin Koko maan yöpymiset laskivat 4,6 % Yöpyjistä (-2,3 %) eli noin 75 % oli suomalaisia ja loput 25 % eli noin (-6,7 %) oli ulkomaalaisia. Ulkomaisten yöpymisten määrä on laskenut Rauman seudulla huomattavasti vähemmän kuin koko maassa keskimäärin jossa laskeneet lähes 11 %. Koko Satakunnan ulkomaisista yöpymisistä Rauman seudulla n. 43 %. Eniten ulkomaalaisia yöpyjiä tuli Rauman seudulle: - Saksa Ruotsi Ranska Viro 1300 ja Alankomaat 1100 Hotellien käyttöaste Rauman seudulla vuonna 2009: 45,5 % 24

25 Keskihinta: 54 euroa / yö Käyttöasteen muutos vuodesta 2008 oli -1,3 % koko maassa: käyttöaste oli 49,2 %, keskihinta oli 86 euroa / yö käyttöasteen muutos vuodesta 2008 oli -4,1 % Lähde: Krista Tupala, Rauman kaupunki Rauman seudun kuntien matkailutoimijat - Raumalla matkailu toimii osana kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikakeskusta. - Kulttuuri- ja vapaa-aikakeskus vastaa matkailun lisäksi kaupungin kirjasto-, kulttuuri-, museo-, liikunta- ja nuorisotoimen hoitamisesta sekä musiikkiopiston ja kansalaisopiston antamasta opetuksesta sisältäen kuvataidekoulun. - Matkailupalvelut yksikössä työskentelee vakituisesti kaksi henkilöä, lisäksi kaupungilla on merellisen matkailun päällikkö, joka työskentelee keskusviraston alaisuudessa. Matkailuneuvonnassa on kesätyöntekijöitä sesonkiaikana sekä matkailualan harjoittelijoita ympäri vuoden. - Matkailuneuvonnalla on toimipiste kulttuuri- ja vapaa-aikakeskuksella (Nortamonkatu 5). Kesäkaudella matkailuneuvonta palvelee Vanhalla Raatihuoneella (Kauppakatu 13). - Rauman kaupunki hoitaa myös Euran, Säkylän ja Köyliön matkailuasioita tehdyn sopimuksen mukaisesti. - Eurajoen kunta hoitaa matkailuasioita itsenäisesti. Yhteistyötä tehdään neuvottelemalla mm. esitteisiin ja markkinointitapahtumiin osallistumisesta erikseen. Eurajoella on kaksi matkailuneuvonnan toimipistettä. Lähde: Krista Tupala, Rauman kaupunki 25

26 Rauman seudun matkailuvisio 2015 Sammallahdenmäen hautaröykkiö, UNESCOn maailmanperintökohde 26

27 Yöpymiset Rauman seudulla (Suomalaiset + ulkomaalaiset) Rauma on tyypillinen kesäkohde. Talvinähtävyyksien esilletuomiseen olisi panostettava 27

28 Ulkomaalaisten yöpymiset Rauman seudulla 28

29 Yöpymiset Rauman seudulla ja Rauman markkinaosuus Satakunnan yöpymisistä 29

30 Rauman pyöräilyreitit, esimerkki hyvästä turistikonseptista Lähde: Rauman kaupunki 30

31 Raumanmeren melontareitit Lähde: Rauman kaupunki 31

32 Rauman kaupungin keskustan kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelupisteet

33 Rauman kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelupisteet

34 Johtopäätökset ja suositukset Raumalla on melko kattavat matkailu- vapaa-ajan ja kulttuuripalvelut sekä kaupungin puolelta että yksityisten yrittäjien tarjoamia. Suosittelemme kuitenkin seuraavien mahdollisuuksien selvittämistä ja kehittämistä: Rauman merellisyyden parempi esilletuominen satama-alueella myös käytännössä, esim. merinäköalan varmistaminen myös turisteille, satamaravintoloita ja kahviloita, vanhat laivat, uudet saaristolaivareitit, uusi satamatori ym. Tämän pitäisi tapahtua niin että satamatoiminnot eivät häiriinny. Selkämeren Kansallispuiston turistikohteen yhteismarkkinointi Kevytliikennereittien kehittäminen niin, että myös maaseudulla sijaitsevat nykyiset ja potentiaaliset matkailukohteet voidaan turvallisesti saavuttaa. Seitsemän järven reitin esilletuominen Saaristoreitti Nurmes-Aikonmaa-Reksaari luominen (Kevytliikenneväylä) ja markkinointi Sorkan museokylän tuotteistamista mahdollisuuksien mukaan esim. matkailupalveluja luomalla. Rauman kylät reitin luomista ja markkinointi Talvitoimintoja olisi mahdollisuuksien mukaan tarpeen luoda ja markkinoida (Esim. reki- tai kelkkamatkoja Kuuskajaskarille ja Kylmäpihlajaan mikäli laivareitit ja jääolosuhteet sen sallivat) Olkiluodon lauhdevesilämmön hyödyntämismahdollisuuksia olisi syytä tutkia lähemmin. Lämpöä voisi hyödyntää esim. kylpylässä. Rauman seudun matkailuorganisaatioiden yhteiskoordinoinnin varmistaminen mahdollisen erotilanteen jälkeen 34

35 Rauman paikallisliikennepalvelut Rauman paikallisliikenteen matkustajamäärät ovat viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana dramaattisesti vähentyneet, melkein viidennekseen siitä mitä olivat vuonna Tämä on erittäin ongelmallista, koska kaupungin on huolehdittava siitä että kuljetuspalveluja löytyy myös niille asukkaille joilla ei ole mahdollisuus käyttää esim. henkilöautoa, kuten vanhukset, koululaiset, liikuntarajoitteiset, vähävaraiset ym. Lähde: Rauman paikallisliikennetutkimus

36 Lähde: Rauman paikallisliikennetutkimus 2006 Raumalaiset käyttävät erittäin vähän paikallisliikennettä, vain 3 matkaa per asukas ja vuosi. Porissa käyttöfrekvenssi on kymmenkertainen, puhumattakaan Helsingistä jossa se on 130-kertainen Raumaan verrattuna. Suurimmat syyt paikallisliikenteen käyttämättömyyteen on Rauman paikallisliikennetutkimuksen mukaan että vuorot eivät sovi tai että käytössä on oma auto. Positiivisena syynä tähän on varmasti myös se, että Raumalla asuminen ja palvelut sijaitsevat pääosin enintään 3 km päässä toisistaan. Ironista kyllä yli 80 % vastaajista on sitä mieltä että paikallisliikenne on erittäin tärkeä tai melko tärkeä. 36

37 37

38 Lähde: Rauman paikallisliikennetutkimus 2006 Yhteenveto paikallisliikennetutkimuksesta (ote) Lähde: Rauman paikallisliikennetutkimus

39 Paikallisliikenteen uusi mahdollisuus reaaliaikainen kutsuohjausjärjestelmä Tekninen kehitys tuo uusia ratkaisumahdollisuuksia myös joukkoliikenteessä. Uusin ratkaisu on järjestelmä missä asiakas tilaa pikkubussin matkapuhelimella haluamaansa osoitteeseen ja järjestelmä välittää tilauksen alueella liikkuville busseille. Busseilla ei ole kiinteää reittiä eikä aikataulua. Järjestelmä tarjoaa asiakkaalle kolme eri bussivaihtoehtoa joista asiakas valitsee itselleen sopivimman, ja tekee tilauksen Järjestelmä välittää tilauksen valitulle bussille. Asiakas saa tilausvahvistuksen, jossa kerrotaan matkan hinta, bussin arvioitu saapumisaika pysäkille ja määränpäähän. Bussi muuttaa reittiään tilauksen mukaan. Lähde: Helsingin Sanomat

40 Palveluliikenne Rauman palveluliikenne on tarkoitettu parantamaan ikääntyneiden ja liikuntaesteisten henkilöiden kulkumahdollisuuksia. Raision Turistiauto Oy hoitaa liikennettä matalalattiaisella pikkubussilla, jossa on tilaa pyörätuoleille ja rollaattoreille. Palveluliikenne on kutsuohjattua joukkoliikennettä, jossa asiakas tilaa kuljetuksen hyvissä ajoin, mieluummin jo edellisenä päivänä, jotta kuljetuksia on helpompi yhdistellä. Tarkoitus on, että samasta suunnasta tilatut kuljetukset yhdistellään. Kuljettaja avustaa autoon nousemisessa. Johtopäätökset ja suositukset Suosittelemme Rauman paikallisliikenteen uudelleenarviointia Rauman tarpeisiin mahdollisimman tehokkaan ja taloudellisesti edullisen paikallisliikenne ratkaisun löytämiseksi, esim. reaaliaikaisen kutsuohjausjärjestelmän avulla. Samalla järjestelmällä pystyisi soveltaen huolehtimaan myös palveluliikenteestä. Suosittelemme että samalla arvioidaan linja-autoaseman tarve ja sijainti. Täydentävät palvelut SEULO (Seutulogistiikka) Ruoka, lähituotteet ja palvelut kotiovelle yhdellä kertaa Pääkaupunkiseudulla asuvat saavat käyttöönsä uudenlaisen ostos- ja palveluikkunan, Seulon. Se on kokonaisvaltainen palvelu, joka helpottaa kotitalouksien arkea tuomalla kauppakassien lisäksi lähi- luomu- ja erikoistuottajat sekä esim. kirjaston kirjat ja pesulapalvelut suoraan kotiovelle. Palvelua on testattu ja tutkittu pitkään ja se on toiminut ensimmäisten käyttäjien kanssa jo useamman vuoden. Hyvän vastaanoton saanut palvelu avataan nyt kaikille kotitalouksille pääkaupunkiseudulla. Seulon internetsivujen kautta kotikoneelle ladattavan palveluikkunan käyttäminen on helppoa. Uudenlainen konsepti tuo asiakkaan ulottuville tuotteita ilman välikäsiä myös lähi- ja luomutuottajilta sekä erikoisliikkeiltä päivittäistavarakaupan valikoiman lisäksi. Seulo helpottaa arkea laajemminkin: se tarjoaa helpon ja ekologisen ratkaisun esimerkiksi pesula- ja kirjastokäynteihin. Asiakas voi tilata kaikki tarvitsemansa palvelut yhdellä kertaa, suoraan kotiovelle toimitettuna ja itselleen sopivana ajankohtana. Lähde: Seulo-palvelut Oy:n lehdistötiedote Suositukset Suosittelemme mobiilin SEULO palvelun käyttöönoton arviointia, mm. vanhuspalvelussa, kylien palvelutason ylläpitäjänä ja kiireisten lapsiperheiden arjen helpottamiseksi. 40

41 Rauman kaupunkialueen kaavavaranto palvelujen ja asumisen kannalta Rauman kaupunki-alueella on suhteellisen tiheästä kaupunkirakenteesta huolimatta vielä runsaasti käyttämätöntä (mutta kaavoitettua) tilaa monenlaiselle toiminnalle. 41

42 Kylät ja niiden palvelut Raumalla on n. 20 kylää. Rauman kaupungin Kodisjoen ja Lapin kuntien liittyessä yhteen sai Rauma vastuun usean maalaiskylän kunnallisista palveluista. Kodisjoen ja Lapin kylät ovat useimmiten menettäjiä asukasmäärän suhteen. Nuoret liikkuvat helpommin keskustoihin kuin vanhempi väestö. Kunnallisten palvelujen ylläpitämishaasteen lisäksi ongelmana monessa kylässä on lopetetut tai lopettamisuhan alla olevat kaupat. Tämä on uhka vanhemmalle väestölle jolla ei ole omaa autoa tai jonka liikkumiskyky muuten on huonontunut. Rauman kylät (ennen kuntaliittymää) sijoittuvat tiiviisti varsinaisen kaupunkialueen ympärille ja sijaitsevat sen verran lähellä Rauman keskustaa että saavat palvelunsa helposti sieltä. 42

43 Kyläkysely 43

44 Kyläkyselyjen yhteenveto Lähde: Rauman yleiskaava Strateginen osa. Kyläkysely 44

45 Kodisjoki (ent. kuntakeskus) Kodisjoki sijaitsee 16 km Rauman keskustasta. Alue on lähes yhtä kylämiljöötä, aitoa, perinteistä, pienipiirteistä maatalous- ja kulttuurimaisemaa. Kodisjoen peruspalvelut ovat koulu, pankki, terveystalo, kirjasto, kauppa ja asiamiesposti. Kodisjoen asukasluku on 530 Kodisjoen ammatissa toimivan väestön kehitys on ollut seuraavanlainen: Alkutuotanto Jalostus Palvelut Yht % 12 % 54 % 100 % (95 kpl) % 11 % 68 % 100 % (124 kpl) 45

46 46

47 47

48 Kodisjoen kaavavaranto Kodisjoella on suhteellisen hyvä kaavavaranto pientalojen rakentajille. 48

49 Lappi (ent. kuntakeskus) Lappi sijaitsee Vt 12 kupeessa n. 20 km Rauman keskustasta. Lapissa on suhteellisen kattavat palvelut mutta shoppailu suoritetaan Raumalla. Lapissa elinkeinoelämää ja teollisuutta on enempää kuin muissa kylissä. Lapissa on hyvin tarjolla kaavoitettua tonttimaata niin teollisuudelle, palveluille kuin asutuksellekin. 49

50 50

51 Lapin kaavavaranto Lapissa on vielä runsaasti kaavoitettua mutta vielä käyttämätöntä tonttivarantoa sekä asuntorakentamista että toimitilarakentamista varten. 51

52 Rauman keskustakylät Rauman kylät (ennen kuntaliittymää) sijoittuvat tiiviisti varsinaisen kaupunkialueen ympärille. Asukasmäärät vaihtelevat vähän alle kahdestasadasta yli tuhanteen asukkaaseen. Rauman kylien luonto on hyvinkin vaihtelevaa. Osa kylistä sijaitsee meren rannalla, joissain kylissä taasen merkillepantavaa ovat kauniit peltoaukeat ja pienet järvet. Historiallisia kohteita Rauman kylissä on runsaasti. Unajassa on edelleen nähtävissä Rauman ensimmäinen satamapaikka ja merkittäviä pronssikautisia hautalöytöjä on Vermuntilassa ja Vasaraisilla. Kulttuuri ja urheilu ovat hyvin esillä kylien toiminnassa. Kylien alueilla sijaitsee paljon kauniita luontokohteita. Luonnosta pääsee nauttimaan mm. Unajanlahden lintutornilla, Seitsemän järven retkeilyreitillä tai Rauman Ladun maastoreiteillä. Kylien toiminta on hyvin aktiivista ja talkoohenki on edelleen voimissaan. Palvelut sijaitsevat pääasiassa kaupunkikeskustassa, mutta lyhyiden välimatkojen ja hyvien kulkuyhteyksien vuoksi se ei ole ongelma. Kaikki kyläkeskukset ovat kunnallisen vesijohdon piirissä ja viemärien rakennustyö on menossa. Rauman kylät tarjoavat hyvän toimintaympäristön sekä asumiseen, matkailuun että yrittämiseen. (Lähde: 52

53 Anttila-Voiluoto Anttilan ja Voiluodon kylät sijaitsevat Rauman eteläpuolella Pyhärantaan vievän tien varrella. Voiluodon keskustasta kaupunkiin on matkaa n. 10 km. Naapurikyliä ovat Unaja, Kulamaa ja Pyhärannan Kukola. Palvelut ovat säilyneet vuosien varrella, vaikkakaan niitä ei ole paljoa. Kylässä on kauppa, kunnan rantasauna, matonpesupaikka ja kyläyhdistyksen hallinnassa oleva Kivikari Hanhisissa. Kylällä on paljon rantaviivaa ja kesäasukkaat lisäävät kylän asukasmäärää huomattavasti kesäisin. Kaaro Kaaron kylä sijaitsee Rauman pohjoispuolella. Kylä on kasvanut viime vuosina voimakkaasti ja kylä on lähes kokonaan asemakaavoitettua aluetta. Kaaron koulun tilantarve on kasvanut uudisrakentamisen vaikutuksesta voimakkaasti ja koulun laajennus valmistui vuonna Kaaro oli yksi Rauman maalaiskunnan kolmesta suuresta kylästä. Kunnan palveluja Kaarolla on ala-asteen koulun lisäksi liikuntahalli, esikoulu, kaksi perhepäivähoitajaa ja kirjastoauton palvelut. Seurakunnan toimipisteessä toimii päiväkerho, perhekerho ja varhaisnuorten ryhmä. Yksityisiä palveluja tarjoavat kyläkauppa postipalveluineen, yksityinen kotipalveluyrittäjä sekä mm. erilaiset rakennusalan yritykset. Kaarojärven rannalla sijaitsee uimaranta sekä kyläyhdistyksen talkoilla rakentama rantasauna. Kolla-Nihattula-Tarvola Kollan, Nihattulan ja Tarvolan kylät muodostavat yhtenäisen kyläyhteisön Rauman itäpuolella. Kaikkia kolmea kylää yhdistää, kyläyhdistys, nuorisoseura ja metsästysseura. Nihattulan nuorisoseura ja seurantalo Kalliopirtti tarjoaa harrastusmahdollisuuksia kylän asukkaille. Liikuntahallissa nuorten ryhmien lisäksi kyläläisillä on sulkapallo- ja lentopallovuorot. Seurakunnan järjestämänä kokoontuu Raamattupiiri, pyhäkoulu ja perhekerho. Yritystoimintaa kyläyhteisön alueella on runsaasti. Kylässä on mm. yksityinen kotipalvelu ja paljon rakennus- ja kuljetusalan yrityksiä. Kortela ja Monna Kortelan ja Monnan kylät sijaitsevat aivan kaupungin kupeessa; Kortela Rauman eteläpuolella Turun suuntaan mentäessä, Monnan kylä taasen Kodisjoelle vievän tien varressa. Kun 53

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta Asemakaavan muutos Rajamäki, Kylänpää Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta 29.9.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 2. Kaupan nykytilanne Rajamäellä... 4 3. Kaupan liiketilatarve

Lisätiedot

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus Pikku Huopalahti Kaupallinen mitoitus 24.9.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Pikku Huopalahden kaupallinen rakenne 2014... 3 2. Pikku Huopalahden kehittäminen... 7 3. Pikku Huopalahden markkinoiden

Lisätiedot

Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa. Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014

Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa. Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014 Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014 Näkökulmia vähittäiskauppaan ja yhdyskuntarakenteen vyöhykkeisiin 1 Vähittäiskaupan toimipaikkojen sijoittuminen

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1 Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys 31.3.2014 Page 1 Kaupan palveluverkkoselvityksessä: Selvitettiin Kainuun kaupan palvelurakenteen ja yhdyskuntarakenteen kehitys, nykytilanne ja kehitysnäkymät Laadittiin

Lisätiedot

Uusi Myllypuron Ostari

Uusi Myllypuron Ostari Citycon on aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Ostari Citycon on kauppakeskusten aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä. Luomme puitteet menestyvälle

Lisätiedot

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Kauppa Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Satakunnan aluerakenne ja keskusverkko 2009, tarkistetun palvelurakennetilaston mukaan Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 kaupan ratkaisut perustuvat

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PYHÄJOEN STRATEGINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PARHALAHTI PYHÄJOEN KESKUSTA - hallinto ja palvelut (viheralueet ja väylät yhdistävät) - asuminen - ympäristöstä selkeästi erottuva kokonaisuus, joka osittain

Lisätiedot

Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella

Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella Antti Rehunen SYKE KAUPAN KESKUSTELUTILAISUUS Kaavajärjestelmän ja rakentamisen lupajärjestelmän sujuvoittamisen sidosryhmätilaisuus

Lisätiedot

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto. LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.. LIITE 2. Sysmän kirkonseudun kulttuurimaisema. RKY aluerajaus, Museovirasto 2009. LIITE 3. Asukaskyselyn

Lisätiedot

Jaalan kirkonkylän kyläkysely ja palvelukartoitus 2010

Jaalan kirkonkylän kyläkysely ja palvelukartoitus 2010 1 Jaalan kirkonkylän kyläkysely ja palvelukartoitus 2010 Voitte vastata kaikkiin kysymyksiin tai vain itseänne kiinnostaviin kysymyksiin. 1. Millä kyläalueella asutte (tai minkä alueen asioita vastauksenne

Lisätiedot

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Kauppa Yleisötilaisuus Karviassa 8.2.2017 Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Satakunnan kokonaismaakuntakaava - Hyväksyttiin 2009 - YM vahvistuspäätöksellä voimaan 30.11.2011 - KHO: 13.3.2013 -kaupan

Lisätiedot

Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko

Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko Työpaja 16.4.2015 Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Salon kaupunki Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden aktivointi ja neuvonta Tiedotus:

Lisätiedot

Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari

Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari 01 ostari on osa sujuvaa arkea riittävä, nopea ja helppo. 02 sijaitsee lähellä ihmisiä, harrastuksia ja kulkureittejä. 03 vahva ja vakiintunut kauppapaikka

Lisätiedot

Rakenna Turkua -asukaskyselyn tuloksia. Yleiskaava 2029 Kevät 2014

Rakenna Turkua -asukaskyselyn tuloksia. Yleiskaava 2029 Kevät 2014 Rakenna Turkua -asukaskyselyn tuloksia Yleiskaava 2029 Kevät 2014 Rakenna Turkua -kysely Avoinna 26.3.-18.5.2014 Liittyi Yleiskaava 2029:n kehityskuvavaiheeseen, suunnattiin asukkaille Kysely keskittyi

Lisätiedot

YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT

YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT Lisätietoja: Tiina Kuokkanen, tiina.kuokkanen@ramboll.fi; 050 543 8788 PAIKALLISMARKKINA-ALUE Ylivieskan ydinvaikutusalueeseen kuuluu Ylivieska, Alavieska, Sievi ja Nivala Toissijaiseen

Lisätiedot

Päivittäistavaramyymälät Oulunkylässä ja lähialueilla vuoden 2010 alussa (AC Nielsen 2009).

Päivittäistavaramyymälät Oulunkylässä ja lähialueilla vuoden 2010 alussa (AC Nielsen 2009). KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Yleissuunnitteluosasto Anne Karlsson 28.3.2011 Patolan päivittäistavarakaupan selvitys Päivittäistavarakaupan myymäläverkko alueella Patola kuuluu Oulunkylän peruspiiriin. Oulunkylän

Lisätiedot

HOLLOLAN STRATEGINEN YLEISKAAVA RAKENNEMALLIT YLEISÖTILAISUUS TEEMARYHMIEN TYÖPAJA MARKUS HYTÖNEN

HOLLOLAN STRATEGINEN YLEISKAAVA RAKENNEMALLIT YLEISÖTILAISUUS TEEMARYHMIEN TYÖPAJA MARKUS HYTÖNEN HOLLOLAN STRATEGINEN YLEISKAAVA RAKENNEMALLIT YLEISÖTILAISUUS TEEMARYHMIEN TYÖPAJA OHJELMA 16:00 Avaus ja esittely Prosessi, Strateginen yleiskaava? Lähtökohtia ja tavoitteita Rakennemallit ja vertailu

Lisätiedot

RAKENNEMALLIEN VERTAILU

RAKENNEMALLIEN VERTAILU HOLLOLAN STRATEGINEN YLEISKAAVA RAKENNEMALLIEN VERTAILU YLEISÖTILAISUUS TEEMARYHMIEN TYÖPAJA ILLAN OHJELMA 17.00 Tervetuloa! 17.10 Rakennemallivaihtoehtojen esittely kaavoitusinsinööri Markus Hytönen,

Lisätiedot

Talouden koko. Kantrin lukijat elävät keskivertosuomalaista suuremmassa taloudessa.

Talouden koko. Kantrin lukijat elävät keskivertosuomalaista suuremmassa taloudessa. Kantri on Maaseudun Tulevaisuuden kuukausiliite. Kantri kertoo tästä ajasta, maaseudun elämästä, ihmisistä ja ilmiöistä lämpimästi ja terävästi. Se ei kaihda kaivautua pintaa syvemmälle, mutta uskaltaa

Lisätiedot

RakennuskeskusCentra Hämeenlinna. Kaupallinen selvitys 11.9.2011

RakennuskeskusCentra Hämeenlinna. Kaupallinen selvitys 11.9.2011 RakennuskeskusCentra Hämeenlinna Kaupallinen selvitys 11.9.2011 Sijainti ja saavutettavuus Hämeenlinna on Etelä-Suomen läänin pääkaupunki, joka sijaitsee Kanta-Hämeessä, valtatie 3 :n (Helsinki - Tampere

Lisätiedot

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark )

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark ) LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark. 7.12.2016) Lähtökohdat Pieksämäen merkittävin tilaa vaativan kaupan alue on kehittynyt Pieksämäen kantakaupungin ja Naarajärven taajamakeskusten

Lisätiedot

Liite Maakuntajohtaja Pertti Rajalan vastaus kuntarakennetyöryhmän kysymyksiin

Liite Maakuntajohtaja Pertti Rajalan vastaus kuntarakennetyöryhmän kysymyksiin Liite Maakuntajohtaja Pertti Rajalan vastaus kuntarakennetyöryhmän kysymyksiin 1. Satakunnan kuntaliitokset 2007 2011 ja meneillään olevat selvitykset Liitokset 2007-2011 Eura

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

LUONNOS: Ennakkoarviointitaulukot ja päätösvaihtoehdot. 1. Vaikutusten ennakkoarviointi: kuntalaisvaikutukset

LUONNOS: Ennakkoarviointitaulukot ja päätösvaihtoehdot. 1. Vaikutusten ennakkoarviointi: kuntalaisvaikutukset LUONNOS: Ennakkoarviointitaulukot ja päätösvaihtoehdot 1. ryhmä 1. Vaikutusten ennakkoarviointi: kuntalaisvaikutukset Sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuus - palvelut lähemmäksi vihtijärveläisiä -

Lisätiedot

FORSSAN OMAKOTITALOTONTIT

FORSSAN OMAKOTITALOTONTIT 1(32) Ojalanmäen pellot copyright Forssan kaupunki FORSSAN OMAKOTITALOTONTIT Tutustu Forssan tonttitarjontaan www.forssa.fi Lisätietoja Forssan tonteista ja ajantasaisesta varaustilanteesta Aki Härmä Tomi

Lisätiedot

Geodemografinen luokitus

Geodemografinen luokitus Geodemografinen luokitus Esite 2015 Suomi 1 Geodemografi nen luokitus Yleiskatsaus Suomi A A1 A2 A3 A4 Varakkaat talonomistajat Omakotitalounelma Aktiiviset lapsiperheet Varakkaat eläkeläiset Tuttua ja

Lisätiedot

ALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMAN SISÄLTÖ

ALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMAN SISÄLTÖ ALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1 Rakennemallin mitoitus Varsinainen tarkastelu kahden vaihtoehdon välillä, joissa kummassakin pohjana valittu yhdyskuntarakenne (VE 1 + VE 3) Alenevan kehityksen trendi

Lisätiedot

Salon kaupallinen selvitys Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari

Salon kaupallinen selvitys Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari Salon kaupallinen selvitys 2011 Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari 3.3.2011 Salon kaupallisen selvityksen sisältö 1. Kaupan sijainnin ohjaus 2. Kaavoitustilanne ja yhdyskuntarakenne 3. Ostovoima

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut. Ohjausryhmän seminaari

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut. Ohjausryhmän seminaari Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut Ohjausryhmän seminaari 4.2.2014 Nykytilan kuvaus / Varhaiskasvatus Kunta Päivähoidossa olevien lasten määrä / Päiväkodit

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå YRITYSTEN KILPAILUKYKY: LUONNOS PAINOPISTEALUEISTA

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå YRITYSTEN KILPAILUKYKY: LUONNOS PAINOPISTEALUEISTA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå YRITYSTEN KILPAILUKYKY: LUONNOS PAINOPISTEALUEISTA Luonnos strategisista päämääristä Hyvinvoinnin näkökulma Yritysten kilpailukyvyn kehittäminen Ehdotukset strategisiksi

Lisätiedot

Liikenteellinen arviointi

Liikenteellinen arviointi Uudenmaan kaupan palveluverkko Liikenteellinen arviointi Tiivistelmä 7.5.2012 Strafica Oy/Hannu Pesonen Liikennearvioinnin sisältö ja menetelmä Uudenmaan kaupan liikenteellinen arviointi on laadittu rinnan

Lisätiedot

Merkinnällä osoitetaan sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke.

Merkinnällä osoitetaan sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke. Asumisen ja vapaaajanasumisen vetovoima-alue sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke. Suunnittelumääräys: Kehittämisvyöhykkeellä on mahdollista

Lisätiedot

KUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi. Rovaniemen kaupunki. Heikki Miettinen

KUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi. Rovaniemen kaupunki. Heikki Miettinen KUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi Rovaniemen kaupunki Heikki Miettinen 132.2012 Miten palvelutarpeet muuttuvat seuraavien 20 vuoden kuluessa? Väestökehityksen vaikutukset voidaan

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

TYÖPAIKAT JA TYÖMATKAT

TYÖPAIKAT JA TYÖMATKAT TYÖPAIKAT TYÖPAIKKA-ALUEIDEN SAAVUTETTAVUUS ESPOON ELINKEINOKUDELMA 2050 (LUONNOS) POKE:N ELINKEINOJEN VISIO 2050 TYÖMATKAT 61 Työpaikat Visioalueella oli noin 17 000 työpaikkaa vuonna 2011, eli noin 14

Lisätiedot

LIITE LIITE 11. Kuusankoski-Koria. Kouvolan keskustaajaman. viherosayleiskaava. viherosayleiskaava

LIITE LIITE 11. Kuusankoski-Koria. Kouvolan keskustaajaman. viherosayleiskaava. viherosayleiskaava LIITE LIITE 11 Kuusankosken-Korian viherosayleiskaava Kouvolan keskustaajaman viherosayleiskaava Kuusankoski-Koria viherosayleiskaava Suunnittelualueen Suunnittelualueen sijainti sijainti Yleiskaavoitus

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Pauliina Mattinen 1 Tutkimuksesta yleensä Tutkimuksen aineistonkeruun toteutti Innolink Research Oy. Tutkimus

Lisätiedot

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA LOUNAIS-SUOMESSA

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA LOUNAIS-SUOMESSA PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2016 2017 LOUNAIS-SUOMESSA Lounais-Suomen aluehallintovirasto 1.6.2016 Kansikuva taiteilija Pekka Vuoren luvalla. Helsingin

Lisätiedot

VETOVOIMAINEN MATKAKESKUS Matkakeskus Turkuun klinikan aloitusseminaari Saku Järvinen, projektipäällikkö, Realprojekti Oy

VETOVOIMAINEN MATKAKESKUS Matkakeskus Turkuun klinikan aloitusseminaari Saku Järvinen, projektipäällikkö, Realprojekti Oy MYLLY LÄNSIKESKUS VETOVOIMAINEN MATKAKESKUS Matkakeskus Turkuun klinikan aloitusseminaari 11.3.2016 Saku Järvinen, projektipäällikkö, Realprojekti Oy MATKAKESKUS HANSA SKANSSI Lukuisia asemanseutujen kehittämisprojekteja

Lisätiedot

KYLÄKYSELY HANHIKOSKELAISILLE

KYLÄKYSELY HANHIKOSKELAISILLE KYLÄKYSELY HANHIKOSKELAISILLE Tällä kyselyllä kartoitetaan Teidän mielipiteitänne omasta kylästänne. Mitkä asiat kylällä ovat hyvin ja mitkä asiat kaipaisivat muutosta? VASTAAJAN TAUSTATIEDOT: Ikä: 18-44

Lisätiedot

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa?

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Vastaa sen pohjalta, millaista Ruotsin paras vanhustenhoito sinun mielestäsi olisi. Yritä pohtia, miten haluaisit asioiden olevan

Lisätiedot

MIELEN ASKE Työkokous 29.1.2015. Mielenterveyskuntoutujien asuminen Maankäytön näkökulmia

MIELEN ASKE Työkokous 29.1.2015. Mielenterveyskuntoutujien asuminen Maankäytön näkökulmia MIELEN ASKE Työkokous 29.1.2015 Mielenterveyskuntoutujien asuminen Maankäytön näkökulmia 3.2.2015 Jyväskylä pähkinänkuoressa Jyväskylä on saanut kaupunkioikeudet 22.3.1837, Jyväskylän kaupunki, maalaiskunta

Lisätiedot

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU 1.9. 30.11.2016 Alustava vastausraportti (28.11.2016) Vantaan kaupunkisuunnittelussa tehdään parhaillaan suunnitelmaa tulevaisuuden Myyrmäestä. Suunnitelmalla varmistetaan

Lisätiedot

Harjunpään asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 1 / 6

Harjunpään asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 1 / 6 Harjunpään asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 1 / 6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harjunpään asemakaavan muutos Ulvilan kaupunki, Harjunpään (25.) kaupunginosa, kortteli

Lisätiedot

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Ramboll Knowledge taking people further --- Jyväskylän kaupunki Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Lokakuu 2008 Sisällys Tiivistelmä 1 1. Johdanto 5 2. Osayleiskaava-alue

Lisätiedot

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS Neulaniemen rakennemallien kuvaus VE1 Vuoristotie Malli pohjautuu kahteen tieyhteyteen muuhun kaupunkirakenteeseen. Savilahdesta tieyhteys

Lisätiedot

PERUSTIETOJA KUNNASTA

PERUSTIETOJA KUNNASTA PERUSTIETOJA KUNNASTA Nimi Maaninka on saamenkieltä ja tarkoittaa siikaa. Suomenkielinen asutus on omaksunut nimen, vaikkakin alkuperäinen merkitys on unohtunut. Ensimmäistä kertaa nimi esiintyy jo 1500-luvun

Lisätiedot

KAJAANIN KAMPUS PUUTYÖRAKENNUS SEMINAARINKATU 2

KAJAANIN KAMPUS PUUTYÖRAKENNUS SEMINAARINKATU 2 KAJAANIN KAMPUS PUUTYÖRAKENNUS SEMINAARINKATU 2 2 Yrittäjän Kajaani Kajaani on kehittyvä yrityskaupunki sekä vireä kulttuuri- ja urheilukaupunki. Se on valittu suurista kaupungeista ja maakuntakeskuksista

Lisätiedot

Uudenlaisen asumisen alue!

Uudenlaisen asumisen alue! Uudenlaisen asumisen alue! Sydän täynnä elämää Jyväskylän Kangas mullistaa käsityksesi siitä, mitä kaikkea tulevaisuuden kaupunginosa voi olla. Ja Kankaan tulevaisuus on ihan nurkan takana, raikkaana ja

Lisätiedot

1.! " # $ # % " & ' (

1.!  # $ # %  & ' ( 1.! $ & ' ( ) * +, SWOT - Joutsa Vahvuudet Heikkoudet Monipuoliset palvelut (erityisesti kaupan alalla) Sijainti E75 / 4-tien varrella Aktiiviset kuntalaiset Laaja yrityspohja, yrittäjyys, kärkiyritykset

Lisätiedot

Tarjoamme senioreille itsenäistä asumista, yhteisökoteja, palvelua ja terveyslomaa

Tarjoamme senioreille itsenäistä asumista, yhteisökoteja, palvelua ja terveyslomaa Tarjoamme senioreille itsenäistä asumista, yhteisökoteja, palvelua ja terveyslomaa Ainutlaatuista asumista Jyllin Kodit tarjoaa mahdollisuudet elinikäiseen asumiseen ja rentouttavaan terveyslomailuun Ikaalisten

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ RYHMÄTÖISTÄ

TIIVISTELMÄ RYHMÄTÖISTÄ SALON KAUPUNKI KESKUSTASEMINAARI 2.12.2010 Salon lukio RYHMÄT 1. Keskusta nuorison ja lasten toimintaympäristönä 2. Terveellisyys, turvallisuus ja esteettömyys sekä keskusta seniorin toimintaympäristönä

Lisätiedot

Kiskontien aluetoimikunta 29.9.2011

Kiskontien aluetoimikunta 29.9.2011 Kiskontien aluetoimikunta 29.9.2011 Kiskontien aluetoimikunnan lausunto selvitykseen Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Salon kaupunki on käsitellyt asiaa Palveluverkkoselvitys

Lisätiedot

Satakunnan alueprofiili 2025

Satakunnan alueprofiili 2025 Satakunnan alueprofiili 2025 Sisältö Satakunnan alueprofiiliin vuonna 2025 liittyviä karttoja, taulukoita ja graafeja: 1.Hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta 2.Elinvoiman näkökulmasta 1. Hyvinvoinnin

Lisätiedot

KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA

KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA Historiasta nykypäivään Hajalan kylän synty voidaan vanhojen veromerkintöjen pohjalta ajoittaa 1300-luvulle. 1700-luvulla kaksi yöpymis-, ravitsemus-

Lisätiedot

Saavutettavuustarkastelut

Saavutettavuustarkastelut HLJ 2011 Saavutettavuustarkastelut SAVU Saavutettavuustarkastelut SAVU Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman HLJ 2011 jatkotyönä tehdyissä saavutettavuustarkasteluissa (SAVU) on kehitetty analyysityökalu,

Lisätiedot

Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi. Janakkala Heikki Miettinen

Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi. Janakkala Heikki Miettinen Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi 24.1.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

PYHÄRANTA. RANTA-ASEMAKAAVANMUUTOS Matildanranta OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PYHÄRANTA. RANTA-ASEMAKAAVANMUUTOS Matildanranta OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 PYHÄRANTA RANTA-ASEMAKAAVANMUUTOS Matildanranta OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2016 Tämä ranta-asemakaavanmuutos koskee Pyhärannan, Kukolan kylän tilaa 631-406-2-70 Matildanranta. Sijaintikartta

Lisätiedot

Aluelautakuntien järjestämistehtävä. Työseminaari Sirpa Salminen

Aluelautakuntien järjestämistehtävä. Työseminaari Sirpa Salminen Aluelautakuntien järjestämistehtävä Työseminaari 13.2.2013 Sirpa Salminen Palvelujen järjestäminen Aluelautakunta tilaajana vastaa palvelujen järjestämisestä, määrittelee määrän ja laadun, noudattaa valtuuston

Lisätiedot

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Kooste mielipiteistä: Virkistys Karperönjärvi on virkistyksen kannalta

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Ii Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Ii Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Raahe Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Raahe Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi 15.8.2014 Tuomas Jalava Pyhäjoki Siikajoki n seudun selvitysalue Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset

Lisätiedot

Vyöhykesuunnittelu hajarakentamisen hallinnassa

Vyöhykesuunnittelu hajarakentamisen hallinnassa Vyöhykesuunnittelu hajarakentamisen hallinnassa 13.11.2012 Vyöhykkeisyys ja kyläsuunnittelu yhdistyneen kaupungin suunnittelussa Aluearkkitehti Julia Virtanen Jyväskylän kaupunki Jyväskylä 2009 JYVÄSKYLÄ

Lisätiedot

Kaupungin johdon ja asukas, kotiseutu ja kyläyhdistysten tapaaminen

Kaupungin johdon ja asukas, kotiseutu ja kyläyhdistysten tapaaminen Kaupungin johdon ja asukas, kotiseutu ja kyläyhdistysten tapaaminen Aika: 28.1.2016 klo 17.00 18.28 Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Paikka: Kaupungintalo, Kataja Läsnäolijat ( erillinen luettelo) 1. Yhres

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin palvelukysely:

Kajaanin kaupungin palvelukysely: Kajaanin kaupungin palvelukysely: alustavia tuloksia 5. 30.9.2013 707 vastasi (2 % yli 14 vuotiaista kajaanilaisista) 609 avoimen linkin kautta ja 97 paperikyselyllä llä 16.10.2013 Vastaajat 500 450 400

Lisätiedot

Salpausselän palveluvyöhyke, valtatie 12 ja E14

Salpausselän palveluvyöhyke, valtatie 12 ja E14 Salpausselän palveluvyöhyke, valtatie 12 ja E14 29.1.2015 Päijät-Hämeen liitto Salpausselän palveluvyöhyke Salpausselän palveluvyöhyke on Länsi-Suomesta ja Tampereelta Lahden ja Kouvolan kautta Lappeenrantaan

Lisätiedot

Matkailutoimijoiden toiveita museoille Raija Sierman

Matkailutoimijoiden toiveita museoille Raija Sierman Matkailutoimijoiden toiveita museoille 1 Matkailun toimiala Matkailuelinkeinoa on vaikea määritellä tarkasti, sillä useat alat ovat siihen yhteydessä. Matkailu kytkeytyy eri elinkeinoihin ja yhteiskuntaan.

Lisätiedot

Palvelut ja viihtyminen kuntaliitoskylissä - Salo

Palvelut ja viihtyminen kuntaliitoskylissä - Salo Palvelut ja viihtyminen kuntaliitoskylissä - Salo Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Kylien Salo kehittämishanke, Salon kaupunki Etunimi Sukunimi 29.8.2014 Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Kontiolahti Olli Hokkanen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Kontiolahti Olli Hokkanen Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 23.5.2013 Olli Hokkanen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Alustavia havaintoja seudun liikkumisvyöhykkeistä

Alustavia havaintoja seudun liikkumisvyöhykkeistä Seutufoorumi 9.6.2011, Pauli Korkiakoski Alustavia havaintoja seudun liikkumisvyöhykkeistä ja yhdyskuntarakenteesta Kaakon suunta -hanke Mistä vyöhyketarkastelussa on kyse? Suomen ympäristökeskuksen (SYKE)

Lisätiedot

Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä. Myyrmäen yritystilaisuus Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija

Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä. Myyrmäen yritystilaisuus Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä Myyrmäen yritystilaisuus 17.11.2016 Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija Vähittäiskaupan nykytila Myyrmäessä Myyrmäen keskusta toimii kaupallisena keskuksena Länsi-

Lisätiedot

REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1

REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1 REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1 KEVYEN LIIKENTEEN REITTITARKASTELUT KESKUSTASTA ITÄÄN - ESISELVITYS 1. Työn sisältö ja tarkoitus Keskustasta itään suuntautuva reitti kulkee Lapinniemestä Rauhaniementien

Lisätiedot

ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016

ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016 ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016 Ylivoimatekijät Konkreettisesti ajateltuna Orimattilan ylivoimatekijöihin kuuluvat luonnollisesti sekä asumisen että liiketoiminnan näkökulmasta edulliset neliöt. Konkretiaa

Lisätiedot

JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET

JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET Kuva: Juha-Pekka Vartiainen JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET Lisätietoja: Hanna Herkkola, hanna.herkkola@ramboll.fi, 5 51 55 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 1. Sukupuolenne?. Ikäryhmänne

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI RAKENNEYLEISKAAVAN SELOSTUS. Rakenneyleiskaava 2016

ÄÄNEKOSKI RAKENNEYLEISKAAVAN SELOSTUS. Rakenneyleiskaava 2016 ÄÄNEKOSKI RAKENNEYLEISKAAVAN SELOSTUS Rakenneyleiskaava 2016 VALITTU RAKENNEMALLI Uuden Äänekosken tuleva aluerakenne rakenneyleiskaava 2016 on muodostettu vaihtoehtoisten rakennemallien ja niiden vertailun

Lisätiedot

Sipoon Jokilaakso. Sipooseen! Sijoita kasvavaan. Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa. www.sipoonjokilaakso.fi

Sipoon Jokilaakso. Sipooseen! Sijoita kasvavaan. Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa. www.sipoonjokilaakso.fi Sipoon Jokilaakso Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa Sijoita kasvavaan Sipooseen! www.sipoonjokilaakso.fi Sipoon Jokilaakson etuja ovat sijainti, luonto ja palvelut Sipoon Jokilaakso 2 Nikkilän keskustan

Lisätiedot

ESIMERKKEJÄ HAJARAKENTAMISEN HALLINNASTA MUUALTA SUOMESTA

ESIMERKKEJÄ HAJARAKENTAMISEN HALLINNASTA MUUALTA SUOMESTA ESIMERKKEJÄ HAJARAKENTAMISEN HALLINNASTA MUUALTA SUOMESTA HELJÄ AARNIKKO / JUHANA RAUTIAINEN 12.4.2012 2 HAJARAKENTAMISEN TYÖPAJA Yhdyskuntarakenteen seuranta (YKR) Taajama YKR-Taajama on vähintään 200

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Lumijoki Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Lumijoki Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Keskusta-alueen osayleiskaava

ALAVIESKAN KUNTA Keskusta-alueen osayleiskaava ALAVIESKAN KUNTA Keskusta-alueen osayleiskaava Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille Hyvä asukas tai maanomistaja! Alavieskaan ollaan tekemässä keskusta-alueen osayleiskaavaa. Alueen kaavoitustarve

Lisätiedot

5.4.2016 KUNTASTRATEGIA SUURIMMAT YRITYKSET KUNNANVALTUUSTO 2015-2017 KUNNAN ROOLI JA MATKAILU MERIKARVIAN KUNTASTRATEGIA 2016--

5.4.2016 KUNTASTRATEGIA SUURIMMAT YRITYKSET KUNNANVALTUUSTO 2015-2017 KUNNAN ROOLI JA MATKAILU MERIKARVIAN KUNTASTRATEGIA 2016-- * MERIKARVIAN KUNTASTRATEGIA 2016-- 1.3. Elinvoima ja kehittäminen Kunnan panostus elinvoimaan, matkailuun, kulttuuriin ja vapaaaikaan on jatkossakin tarpeen vaikka yrittäjien omatoimisuus ja aktiivisuus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS HÖYLÄÄMÖNKADUN POHJOISPÄÄ

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS HÖYLÄÄMÖNKADUN POHJOISPÄÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS HÖYLÄÄMÖNKADUN POHJOISPÄÄ Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh. (06)

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Kempele Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Kempele Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

Satakunnan OpinOven työelämäyhteistyöryhmä mukana rakentamassa aikuisohjauksen maakunnallista strategiaa

Satakunnan OpinOven työelämäyhteistyöryhmä mukana rakentamassa aikuisohjauksen maakunnallista strategiaa Satakunnan OpinOven työelämäyhteistyöryhmä mukana rakentamassa aikuisohjauksen maakunnallista strategiaa Työelämäyhteistyö ja ohjaus yrityksissä teematyöryhmä Liisa Sarasoja ja Raija Vilponen Erilaiset

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Liminka Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Liminka Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

Pieksämäen strateginen OYK. Kehityssuuntia 11.9.2013

Pieksämäen strateginen OYK. Kehityssuuntia 11.9.2013 Pieksämäen strateginen OYK Kehityssuuntia 11.9.2013 Tausta-analyysi Miksikö haluan muuttaa Pieksämäelle? Potentiaaliset syyt Siellä on työtä Siellä on liike-/työtiloja Siellä on työvoimaa Se on lapsuuteni

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Oulu Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Oulu Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

Kyläkysely. Valitse kunta. Vastaajien määrä: 95 0% 5% 10% 15% 20% 25% Iisalmi. Juankoski. Kaavi. Keitele. Kiuruvesi. Kuopio. Lapinlahti.

Kyläkysely. Valitse kunta. Vastaajien määrä: 95 0% 5% 10% 15% 20% 25% Iisalmi. Juankoski. Kaavi. Keitele. Kiuruvesi. Kuopio. Lapinlahti. Kyläkysely Valitse kunta Vastaajien määrä: 95 5% 1 15% 2 25% Iisalmi 6,32% Juankoski Kaavi Keitele Kiuruvesi Kuopio 23,16% Lapinlahti 5,26% Leppävirta 8,42% Maaninka Nilsiä 6,32% Pielavesi Rautalampi Rautavaara

Lisätiedot

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Pälkäneen kunta 3.6.2015 LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan

Lisätiedot

Lahti. Perustietoa Lahdesta. Suunnittelualue: Karisto. Karisto

Lahti. Perustietoa Lahdesta. Suunnittelualue: Karisto. Karisto Lahti Karisto Perustietoa Lahdesta Asukasmäärä 1.1.2009 yhteensä 100 080 henkilöä asukastiheys on 741,0 asukasta per km 2 henkilöautotiheys on 471 ajoneuvoa/1000 asukasta kohden Suunnittelualue: Karisto

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelma

Satakunnan maakuntaohjelma Satakunnan maakuntaohjelma 2014-2017 Satakuntaliitto 13.9.2016 Kuvitus Taru Anttila Maakuntaohjelma 2014-2017 Maakuntaohjelma kokoaa toimenpiteet Satakunnan kehittämiseksi tulevaisuudessa. Ohjelmassa yhteen

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014 Toimeksiantaja Kivijärven kunta KÄYTETTY MENETELMÄ Menomenetelmä Tulomenetelmä Asukaskyselyt (keskiarvot) Kuntatilastot Mökkikyselyt

Lisätiedot

OSAYLEISKAAVOITUS RAUMAN KYLÄALUEILLA. Kaavoituksen ajankohtaispäivä

OSAYLEISKAAVOITUS RAUMAN KYLÄALUEILLA. Kaavoituksen ajankohtaispäivä OSAYLEISKAAVOITUS RAUMAN KYLÄALUEILLA Kaavoituksen ajankohtaispäivä 14.6.2016 TAUSTAA Vuonna 2013 Rauman kaupungin kaavoitus haki Euroopan aluekehitysrahastolta rahoitusta projektilleen Rauman kyläalueiden

Lisätiedot

Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus. Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI

Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus. Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI Suomen kasvukolmio Alueellisesti Loimaa kuuluu Suomen kasvukolmioon Suomen Kasvukolmio eli Helsinki-Tampere-Turku

Lisätiedot

Kauppakeskus Kotkan Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2. Kotka KIINTEISTÖKEHITYS KIINTEISTÖKONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSKONSULTOINTI

Kauppakeskus Kotkan Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2. Kotka KIINTEISTÖKEHITYS KIINTEISTÖKONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSKONSULTOINTI auppakeskus n Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2 IINTEISTÖEHITYS IINTEISTÖONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSONSULTOINTI iinteistökohde: auppakeskus n Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2 AUPPAESUS OTAN TÄHTI LISÄTIEDOT

Lisätiedot

Matkailun kehitys maakunnissa

Matkailun kehitys maakunnissa Matkailun kehitys maakunnissa 2014 1.12.2015 PÄÄKAUPUNKISEUTU JÄRVI- SUOMI RANNIKKO JA SAARISTO LAPPI JA KUUSAMO Uusimaa 1 (vain pk- seutu) Lappi Etelä- Karjala Ahvenanmaa Varsinais- Suomi Pirkanmaa Etelä-

Lisätiedot