Uutuusluettelo Nyförvärv 3/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uutuusluettelo Nyförvärv 3/2015 20.4. 11.6.2015"

Transkriptio

1 3/2015

2 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo Nyförvärv 3/ Sivu 1 Uutuusluettelo Nyförvärv 3/ Linkit verkkojulkaisuihin kirjaston tietokannassa: 365; KUBI Adamiak, Czeslaw Vapaa-ajan asuminen Suomessa [Elektroninen aineisto] : asukas- ja kuntakyselyn tuloksia vapaa-ajan asumisen nykytilasta ja kehittämistarpeista Helsinki : Suomen ympäristökeskus, s. : kuv., taul. ISBN (Suomen ympäristökeskuksen raportteja, ISSN ; 2015, 22) Sammandrag. - Abstract VAPAA-AJAN ASUNNOT; KESÄMÖKIT; LOMA-ASUNNOT; LOMA-ASUTUS; OMISTUS; KÄYTTÖ; MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU; PAIKALLISYHTEISÖT; OSALLISTUMINEN; ASUINYMPÄRISTÖ; YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET; TALOUDELLISET VAIKUTUKSET; KYSELYTUTKIMUS; VAPAA-AJAN ASUKKAAT; KESÄASUKKAAT https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/155089/sykera_22_2015.pdf?sequence=1 (pdf-julkaisu) ; KUBI 58 askelta kasvuun [Elektroninen aineisto] : Yritystoimintahankkeen loppuraportti / Valtioneuvoston kanslia Helsinki : [Valtioneuvoston kanslia], s. ISBN (Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja, ISSN ; 2015, 9) Sammandrag YRITYSTOIMINTA; YRITTÄJYYS; YRITYSPOLITIIKKA; ELINKEINOPOLITIIKKA; INNOVAATIOTOIMINTA; KANSAINVÄLISTYMINEN; DIGITALISOITUMINEN; YRITYSRAHOITUS; YRITYSTUET; KILPAILUPOLITIIKKA; TYÖMARKKINAPOLITIIKKA; SUKUPOLVENVAIHDOS; YRITYSVEROTUS (verkkojulkaisu) 34 Lukusali AALTONEN, Anna-Kaisa Aaltonen, Anna-Kaisa Huoltoriitojen sovittelu tuomioistuimessa Helsinki : Kauppakaari, s. ISBN LAPSEN ASEMA; LAPSEN HUOLTO; AVIOERO; ELATUS; TAPAAMISOIKEUS; RIIDAT; SOVITTELU; KOKEILU; VANHEMMAT; LAPSET; TUOMIOISTUIMET; ASIANTUNTIJUUS; PÄTEVYYS; TUOMARIT; ASIANTUNTIJAT; KUULEMINEN; OIKEUDENKÄYNTIAVUSTAJAT; MONIKULTTUURISUUS; MONIKULTTUURINEN AVIOLIITTO; ELATUSAPU; OIKEUDENKÄYNTIKULUT; MUUTOKSENHAKU; OIKEUSAPU; KUSTANNUKSET

3 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo Nyförvärv 3/ Sivu 2 004; 37 Adult skills in the Nordic Region [Elektroninen aineisto] : key information-processing skills among adults in the Nordic Region / Torben Fridberg...[et al.] Copenhagen : Nordic Council of Ministers, s. : kuv., taul. ISBN (TemaNord, ISSN ; 535) Sammenfatning TIETOJENKÄSITTELY; TAIDOT; AIKUISET; LUKUTAITO; INFORMAATIOLUKUTAITO; ONGELMANRATKAISU; MATEMAATTISET TAIDOT; IKÄRYHMÄT; SUKUPUOLET; KOULUTUSTASOT; SOSIOEKONOMISET TEKIJÄT; AMMATTIRYHMÄT; AIKUISKOULUTUS; POHJOISMAAT (pdf-julkaisu) 304; Ageing in cities [Elektroninen aineisto] / OECD Paris : OECD, s. : kuv., taul. ISBN IKÄÄNTYMINEN; IKÄÄNTYNEET; KAUPUNGIT; METROPOLIALUEET; TALOUDELLISET VAIKUTUKSET; YHTEISKUNNALLISET VAIKUTUKSET; TERVEYDEN EDISTÄMINEN; IKÄPOLITIIKKA; TYÖSSÄ JATKAMINEN; KAUPUNKISUUNNITTELU; KESTÄVÄ KEHITYS; IKÄRAKENNE; KAUPUNKISEUDUT; TYÖVOIMAN TARJONTA; SOSIAALIMENOT; TERVEYDENHUOLTOMENOT; VALTIONTALOUS; KUNNALLISTALOUS; ASUMINEN; SAAVUTETTAVUUS; JULKINEN LIIKENNE; VÄESTÖNKEHITYS; INDIKAATTORIT; YHTEISKUNTAPOLITIIKKA; ELÄKEIKÄ; ELÄKKEELLE SIIRTYMINEN; OSALLISTUMINEN; YRITTÄJYYS; ASUNTOPOLITIIKKA; SOSIAALINEN ASUNTOTUOTANTO; KOTIPALVELUT; KAUPUNKIYMPÄRISTÖ; HALLINTA; KAUPUNKIPOLITIIKKA; TAPAUSTUTKIMUS; JAPANI; PORTUGALI; KANADA; TSHEKIN TASAVALTA; ISO-BRITANNIA; YHDYSVALLAT; SAKSA; SUOMI; HELSINKI; VANHUSPOLITIIKKA; OECD-MAAT en#.VUnlhFK_xFo#page1 (Pdf-julkaisu) 36; 31; KUBI Ahlgren-Leinvuo, Hanna Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2013 [Elektroninen aineisto] / Lastensuojelun Kuusikko-työryhmä Helsinki : Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto, Espoon sosiaali- ja terveystoimi, Vantaan sosiaali- ja terveystoimi, Turun hyvinvointitoimiala, Tampereen hyvinvointipalvelut, Oulun hyvinvointipalvelut, s. : kuv., taul. (Kuusikko-työryhmän julkaisusarja, ISSN ; 2/2014) LASTENSUOJELU; SUURET KAUPUNGIT; KUSTANNUKSET; VERTAILU; ESPOO; HELSINKI; VANTAA; TURKU; TAMPERE; OULU; TILASTOT; AVOHUOLTO; SIJAISHUOLTO (pdf-julkaisu) 32 Aho, Esko Hallitus tarvitsee kovan ytimen [Elektroninen aineisto] : kuusi käytännön ehdokasta hallituksen päätöksenteon vahvistamiseksi Helsinki : Eva, s. (EVA-analyysi ; 2015, 44) HALLITUKSET; PÄÄTÖKSENTEKO; POLIITTINEN PÄÄTÖKSENTEKO; VALTIOSIHTEERIT; HALLITUSOHJELMAT; TALOUSNEUVOSTO; LAKKAUTTAMINEN (pdf-julkaisu)

4 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo Nyförvärv 3/ Sivu 3 331; 36; 614; 31; KUBI Ailasmaa, Reijo Terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö 2012 [Elektroninen aineisto] = Personal inom hälso- och socialvården 2012 = Health care and social welfare personnel 2012 Helsinki : Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, s. : kuv., taul. (Tilastoraportti / Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, ISSN ; 2015, 8) TERVEYSPALVELUT; SOSIAALIPALVELUT; HENKILÖSTÖ; TERVEYDENHUOLTOHENKILÖSTÖ; SOSIAALIALAN HENKILÖSTÖ; LÄÄKÄRIT; HAMMASLÄÄKÄRIT; SAIRAANHOITAJAT; LÄHIHOITAJAT; SOSIONOMIT (AMK); LASTENTARHANOPETTAJAT; NAISET; MIEHET; MAAHANMUUTTAJAT; TYÖLLISYYS; TYÖTTÖMYYS; VANHUSPALVELUT; LASTEN PÄIVÄHOITO; VAMMAISPALVELUT; KÄTILÖT; RÖNTGENHOITAJAT; LABORATORIOHOITAJAT; FYSIOTERAPEUTIT; TOIMINTATERAPEUTIT; SUUHYGIENISTIT; HAMMASHOITAJAT; HAMMASTEKNIKOT; FARMASEUTIT; PROVIISORIT; LÄÄKETYÖNTEKIJÄT; OSASTONHOITAJAT; ELÄINLÄÄKÄRIT; OPTIKOT; PSYKOLOGIT; PUHETERAPEUTIT; SOSIAALITYÖNTEKIJÄT; YLIHOITAJAT; BIOANALYYTIKOT; SOSIAALIOHJAAJAT; NUORISO-OHJAAJAT; KOULUNKÄYNTIAVUSTAJAT; KODINHOITAJAT; VÄLINEHUOLTO; HIEROJAT; KUNTOHOITAJAT; SAIRAALA-APULAISET; LAITOSAPULAISET; PÄIVÄKOTIAPULAISET; SAIRAANHOITOPIIRIT; JULKINEN SEKTORI; YKSITYINEN SEKTORI; YRITYKSET; JÄRJESTÖT; TILASTOT https://www.julkari.fi/handle/10024/ (verkkojulkaisu) 314; 331; 36; 614; KUBI Ailasmaa, Reijo Terveys- ja sosiaalipalveluiden henkilöstön kansainvälinen liikkuvuus 2012 [Elektroninen aineisto] = Internationell rörlighet hos personalen inom hälso- och socialvården 2012 = International mobility of Health Care and Social Welfare personnel 2012 Helsinki : Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, , 22 s. : kuv., taul. (Tilastoraportti / Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, ISSN ; 2015, 12) TYÖVOIMAN LIIKKUVUUS; TYÖSKENTELY ULKOMAILLA; TERVEYDENHUOLTOHENKILÖSTÖ; SOSIAALIALAN HENKILÖSTÖ; ULKOMAINEN TYÖVOIMA; ULKOMAALAISET; SUOMALAISET; AMMATINHARJOITTAJAT; SAIRAANHOITAJAT; LÄÄKÄRIT; HAMMASLÄÄKÄRIT; SAIRAALA-APULAISET; LÄHIHOITAJAT; KÄTILÖT; TERVEYDENHOITAJAT; KODINHOITAJAT; LASTENHOITAJAT; KOULUNKÄYNTIAVUSTAJAT; FARMASEUTIT; LASTENTARHANOPETTAJAT; HOITOHENKILÖSTÖ; YLIHOITAJAT; OSASTONHOITAJAT; PSYKOLOGIT; SUUHYGIENISTIT; HAMMASHOITAJAT https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/126261/tr12_15_ pdf?sequence=3 (pdf-julkaisu) KUNTALIITTO ALA-POIKELA, Anna 608; KUBI Ala-Poikela, Anna Verkostot osana kuntien kehittämis- ja innovaatiotoimintaa : loppuraportti : Vaikuttavuutta arvoverkoilla (VARVO) -hanke / Lapin yliopisto, Tampereen yliopisto, Suomen kuntaliitto ; Anna Ala-Poikela, Antti Koski, Jari Stenvall Helsinki : Suomen kuntaliitto, s. : kuv. ISBN (Acta / Suomen kuntaliitto, ISSN ; 260) Myös pdf-julkaisuna, ISBN Resumé. - Abstract. - Tilausnumero 1684 VERKOSTOITUMINEN; VERKOSTOT; VERKOSTOJOHTAMINEN; SUOMEN KUNTALIITTO; VERTAISOPPIMINEN; VAIKUTTAVUUS; KEHITTÄMINEN; INNOVAATIOTOIMINTA; ARVIOINTIMENETELMÄT; ARVIOINTI (verkkojulkaisu) ; 614; KUBI Alsuhail, Faris Nuorten terveys- ja hyvinvointierot Helsingin suurpiirien välillä [Elektroninen aineisto] : kouluterveyskyselyn tarkastelu paikkatietomenetelmin / Faris Alsuhail, Stina Högnabba Helsinki : Helsingin kaupungin tietokeskus, , [1] s. : kuv., taul. ISBN (Tutkimuskatsauksia / Helsingin kaupungin tietokeskus, ISSN ; 2015, 3) NUORET; HYVINVOINTI; TERVEYS; TERVEYSEROT; TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN; RUOKAILUTOTTUMUKSET; LIIKUNTA; KOULUTERVEYDENHUOLTO; PAIKKATIEDOT; KOETTU TERVEYS; TERVEYDENTILA; UNI; KOULURUOKAILU; MASENNUS; OPPILASHUOLTO; AJANKÄYTTÖ; INTERNET; KOULUKIUSAAMINEN; VIIHTYVYYS; TYTÖT; POJAT; YSTÄVÄT; YSTÄVYYS; YKSINÄISYYS; HELSINKI (pdf-julkaisu)

5 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo Nyförvärv 3/ Sivu 4 Andersson, Markku Kehittämisyhtiö - toimiva innovaatio [Elektroninen aineisto] : seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan edistämisessä Työ- ja elinkeinoministeriö, s. : kuv. ISBN (Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, ISSN ; 39/2015) https://www.tem.fi/files/42921/temrap_39_2015_web.pdf (pdf-julkaisu) 352(-2); KUBI Antikainen, Janne Kainuun kuntarakenneselvitys [Elektroninen aineisto] : Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Ristijärvi, Sotkamo ja Suomussalmi : loppuraportti, toukokuu 2015 / Management Design Intelligent Ltd Hyrynsalmi : Hyrynsalmen kunta, s. 7 oikein - Kuulkaa kuntien kuiskintaa KUNTARAKENNE; KUNTALIITOKSET; KAINUU Linkit: uraportti% pdf (verkkojulkaisu (Loppuraportti)) aiheet.pdf (verkkojulkaisu (Liite)) ehityksen%20kuva%20kainuusta%20ja%20sen%20kunnista.pdf (verkkojulkaisu (liite)) o%20talouslaskelmat%20laesteraa.pdf (verkkojulkaisu (liite)) kea-sopimus%20eli%20kainuu-sopimuksen%20aihiot.pdf (verkkojulkaisu (liite)) 0keskeiset%20havainnot.pdf (verkkojulkaisu (liite)) ekninen_pohja.pdf (verkkojulkaisu (liite)) 316 ; 711.5; KUBI Anttila, Erkko Esikaupunkien vuosisata [Elektroninen aineisto] : paikallinen yhteisöllisyys Helsingin seudun vanhoissa työväen esikaupungeissa 1900-luvulla Helsinki : Helsingin yliopisto, s. : kuv., taul. ISBN (Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja / Helsingin yliopisto, ISSN ; 2015, 7) Väitöskirja: Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, sosiaalitieteiden laitos. - Abstract PAIKALLISYHTEISÖT; ESIKAUPUNGIT; YHTEISÖLLISYYS; KAUPUNGINOSAT; TYÖLÄISET; ELÄMÄNTAPA; MUUTOS; KAUPUNGISTUMINEN; PAIKALLISUUS; MUISTELU; KYLÄT; ARKI; RAKENTAMINEN; TALKOOT; OMAKOTITALOT; PIENTALOT; PIENTALOALUEET; ASUNTO-OLOT; OMAVARAISUUS; NAAPURIAPU; KYLÄKAUPAT; LINJA-AUTOLIIKENNE; LINJA-AUTOT; PIENYRITYKSET; YHDISTYKSET; ILTAMAT; TIENPITO; TIEKUNNAT; SÄHKÖYHTIÖT; PUHELINLAITOKSET; PALOKUNNAT; VAPAAEHTOISET PALOKUNNAT; PALONTORJUNTA; AATTEELLISET YHTEISÖT; TYÖVÄENTALOT; POLIISI; RAUTATIEASEMAT; KÖYHYYS; KONFLIKTIT; POLIITTINEN TOIMINTA; TYÖVÄENLIIKE; YKSITYISTYMINEN; ETUJÄRJESTÖT; ALUELIITOKSET; LÄHIÖT; ASUINALUEET; ROMANIT; KESKILUOKKA; HELSINGIN SEUTU; HELSINGIN MLK; VANTAA; ESPOO; MALMI; OULUNKYLÄ; PAKILA; PIRKKOLA; PUISTOLA; PUKINMÄKI; TAPANILA; TIKKURILA; 1900-LUKU https://helda.helsinki.fi/handle/10138/ (verkkojulkaisu)

6 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo Nyförvärv 3/ Sivu 5 KUNTALIITTO ARKEEN 614; KUBI Arkeen voimaa : pienin muutoksin kohti sujuvaa arkea / toimitustyö Riikka Korhonen, Heli Norja, Sari Välimäki 2. korj. p., Helsinki : Suomen kuntaliitto, s. : kuv., taul. ISBN Alkuperäisteos: Kate Loring... [et al.]: Living a healthy life with chronic conditions KROONISET TAUDIT; KROONIKOT; ITSEHOITO; NIVELREUMA; ASTMA; HENGITYSELINTEN TAUDIT; SYÖPÄTAUDIT; KIPU; MASENNUS; SYDÄMEN VAJAATOIMINTA; DIABETES; SYDÄN- JA VERISUONITAUDIT; VERENPAINETAUTI; RUOANSULATUSELINTEN TAUDIT; MS-TAUTI; MUNUAISTAUDIT; AIVOHALVAUS; TIEDONHAKU; ONGELMANRATKAISU; OIREET; KUNTO; KUNTOLIIKUNTA; TERVEYSLIIKUNTA; LIIKUNTA; RENTOUTUS; HARJOITUKSET; KESTÄVYYSHARJOITTELU; TERVEYDEN EDISTÄMINEN; SEKSUAALISUUS; VUOROVAIKUTUS; TUNTEET; RUOKAILUTOTTUMUKSET; PAINONHALLINTA; LÄÄKEHOITO; LÄÄKKEET; VÄSYMYS; HENGITYS; UNIHÄIRIÖT; ELÄMÄNHALLINTA; STRESSI; POSITIIVISUUS; TIETOINEN LÄSNÄOLO; TERAPIA; RUOKAVALIOT; HOITOMENETELMÄT; PÄÄTÖKSENTEKO; PELOT; PALVELUT; SOSIAALIETUUDET; KUOLEMA; SAATTOHOITO; HOITOTAHTO; EDUNVALVONTA 314; KUBI Aro, Timo Kuntien väestöllinen kilpailukykyanalyysi vuosina [Elektroninen aineisto] diaa : kuv., taul. KILPAILUKYKY; KUNNAT; VÄESTÖNKEHITYS; VÄESTÖNMUUTOKSET; MAAHANMUUTTO; SIIRTOLAISUUS; MAASSAMUUTTO; MUUTTOLIIKE; SUOMI (diasarja) 37 Assuring quality in education [Elektroninen aineisto] : policies and approache to school evaluation in Europe. Eurydice report / Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA,Education and Youth Policy Analysis) Luxembourg : Publications Office of the European Union, s. : kuv. ISBN Eurydice report KOULUTUS; LAATU; LAADUNARVIOINTI; ARVIOINTI; KOULUT; ITSEARVIOINTI; KOULUTUSJÄRJESTELMÄT; ARVIOINTIMENETELMÄT; RAPORTOINTI; HYÖDYNTÄMINEN; UUDISTUKSET; KOULUNUUDISTUS; EUROOPPA NC_002.pdf;pgid=Iq1Ekni0.1lSR0OOK4MycO9B0000tAiTgWfR;sid=xWwTtj4c9isTtGtVI4SNEVw5iA8NxDnPw78=?FileNa me=ec enc_002.pdf&sku=ec enc_pdf&cataloguenumber=ec en-c (Pdf-julkaisu) 336; 352; KUBI Asukasomistajat [Elektroninen aineisto] / Bo-Erik Ekström [Helsinki] : B&Mans, [s. a.] TALOUDELLINEN TILA; TALOUDELLINEN KEHITYS; ANALYSOINTI; ANALYYSI; KUNNALLISTALOUS; KUNTAKONSERNIT; KAUPUNGIT; TILINPÄÄTÖS; KONSERNITILINPITO; SUURET KAUPUNGIT; HELSINKI; ESPOO; VANTAA; JYVÄSKYLÄ; TURKU; KUOPIO; LAHTI; TAMPERE; KOUVOLA; OULU (Asukasomistajat-sivut) 365; 31; KUBI Asuntojen vuokrat Helsingissä tammi-maaliskuussa 2015 [Elektroninen aineisto] / Helsingin kaupungin tietokeskus ; Netta Mäki Helsinki : Helsingin kaupunki, tietokeskus, s. : kuv., taul. (Tilastoja / Helsingin kaupungin tietokeskus, ISSN ; 2015, 17) VUOKRAT; VUOKRA-ASUNNOT; TILASTOT; PÄÄKAUPUNKISEUTU; HELSINKI; KEHYSKUNNAT; ESPOO; KAUNIAINEN; VANTAA; SUOMI (pdf-julkaisu)

7 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo Nyförvärv 3/ Sivu 6 3 Lukusali ATJONEN, Päivi 303; 37; KUBI Atjonen, Päivi Kehittävä arviointi kasvatusalalla Kirjokansi, s. : kuv. ISBN ARVIOINTI; ARVIOINTIMENETELMÄT; KEHITTÄMINEN; KASVATUS; KOULUTUS; PARADIGMAT; PROSESSIT; MONIMUOTOISUUS; KOMPLEKSISUUS; OSALLISTUMINEN; VUOROVAIKUTUS; KOMMUNIKAATIO; ITSEARVIOINTI; AUDITOINTI; SIDOSRYHMÄT; VAIKUTTAVUUS; DIALOGISUUS; TOIMINTAYMPÄRISTÖ; HYVÄT KÄYTÄNNÖT; PALAUTE; NÄKYVYYS; EMPOWERMENT; OIKEUDENMUKAISUUS; VERTAILUMENETELMÄT 69; 61; KUBI Atosuo, Janne Novel cellular luminescence probes for immunological and toxicological assessments [Elektroninen aineisto] Turku : University of Turku, s. : kuv. ISBN Dissertation: Turun yliopisto (Universtiy of Turku, Department of Biochemistry). - Abstrakti SISÄILMA; KOSTEUSVAURIOT; RAKENNUSVAURIOT; MYRKYLLISET AINEET; TERVEYSHAITAT; BIOKEMIA; MIKROBIOLOGIA https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/104429/annalesaiatosuo.pdf?sequence=2 (pdf-julkaisu) 342.9; KUBI Attila, Eeva Todistelu hallintolainkäytössä [Elektroninen aineisto] : lausuntotiivistelmä Helsinki : Oikeusministeriö, s. ISBN (Mietintöjä ja lausuntoja / Oikeusministeriö, ISSN ; 2015) Referat TODISTELU; HALLINTOLAINKÄYTTÖ; OIKEUDENKÄYNTI; HALLINTOASIAT; TODISTAJAT; KUULEMINEN ol_28s.pdf (verkkojulkaisu) 331; 614; KUBI Becker, Eve Kuntasektorin säästötoimenpiteet vuonna 2014 ja niiden vaikutukset [Elektroninen aineisto] : Tehyläisen luottamusmiesten ja hoitotyön johtajien näkemyksiä [Helsinki] : TEHY, s. : kuv. KUNNAT; SÄÄSTÖ; KYSELYTUTKIMUS; TEHY; OSASTONHOITAJAT; YLIHOITAJAT; LUOTTAMUSMIEHET; HENKILÖSTÖRESURSSIT; TERVEYDENHUOLTO; LAATU; SAATAVUUS; TÄYDENNYSKOULUTUS; TYÖHYVINVOINTI; TERVEYDENHUOLTOMENOT; VAIKUTUKSET 20ja%20niiden%20vaikutukset.pdf (pdf-julkaisu) Berlin, Jenni Assimilated individuals and segregated communities [Elektroninen aineisto] : a comparative study of housing and living related well-being of Finnish roma and housed gypsies and travellers in England Kuopio : University of Eastern Finland, s. : kuv., taul. ISBN (Dissertations in social sciences and business studies, ISSN ; 101) Dissertation : Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. - Abstrakti ROMANIT; SUOMI; KULKURIT; IRLANTI; POSITIIVINEN ERITYISKOHTELU; ASUMINEN; ERILAISUUS; HYVINVOINTI; ELÄMÄNTAPA; RASISMI; SYRJINTÄ; MONIKULTTUURISUUS; ASUNTOPOLITIIKKA; SEGREGAATIO; VÄHEMMISTÖT; KULTTUURI; PERHE (pdf-julkaisu)

8 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo Nyförvärv 3/ Sivu 7 KUNTALIITTO/KÄSIKIRJASTO BOTSKA, Maaret 651.5; 614; 504; KUBI Botska, Maaret Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. 16. Ympäristöterveydenhuolto : määräykset ja suositukset Helsinki : Suomen kuntaliitto, , 28 s. ISBN Tuloste Kuntaliiton verkkojulkaisusta YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO; ASIAKIRJOJEN SÄILYTYS; ASIAKIRJAT; ASIAKIRJOJEN HÄVITTÄMINEN; MÄÄRÄYKSET; SUOSITUKSET (pdf-julkaisu) KUNTALIITTO/KÄSIKIRJASTO BOTSKA, Maaret 651.5; ; KUBI Botska, Maaret Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. 11. Maaseutuelinkeinopalvelut [Moniste] : määräykset ja suositukset Helsinki : Suomen kuntaliitto, , [14] s. ISBN Tuloste Kuntaliiton verkkojulkaisusta ASIAKIRJOJEN HÄVITTÄMINEN; ASIAKIRJOJEN SÄILYTYS; MÄÄRÄYKSET; SUOSITUKSET; ARKISTOTOIMI; MAASEUTU; ELINKEINOT; YRITYSPALVELUT; MAATALOUS; MAATALOUSNEUVONTA; MAASEUTUELINKEINOT (pdf-julkaisu) KUNTALIITTO/KÄSIKIRJASTO BOTSKA, Maaret 651.5; KUBI Botska, Maaret Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. 8. Elinkeinotoimi. 9. Kuluttajaneuvonta, talous- ja velkaneuvonta, kotitalous- ja käsityöneuvonta : määräykset ja suositukset Helsinki : Suomen kuntaliitto, , [12] s. ISBN Tuloste Kuntaliiton verkkojulkaisusta ASIAKIRJAT; SÄILYTYS; ELINKEINOTOIMI; KULUTTAJANEUVONTA; VELKANEUVONTA; KOTITALOUSNEUVONTA (pdf-julkaisu) KUNTALIITTO/KÄSIKIRJASTO BOTSKA, Maaret 651.5; 332; 69; KUBI Botska, Maaret Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. 5. Kiinteistötoimi ja rakentaminen : määräykset ja suositukset Helsinki : Suomen kuntaliitto, , [22] s. ISBN Tuloste Kuntaliiton verkkojulkaisusta KUNNAT; ASIAKIRJAT; ASIAKIRJOJEN SÄILYTYS; KIINTEISTÖT; RAKENTAMINEN; MÄÄRÄYKSET; SUOSITUKSET (pdf-julkaisu) KUNTALIITTO/KÄSIKIRJASTO BOTSKA, Maaret 651.5; 631; KUBI Botska, Maaret Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. 10. Lomituspalvelut : määräykset ja suositukset Helsinki : Suomen kuntaliitto, , [15] s. ISBN Tuloste Kuntaliiton verkkojulkaisusta ASIAKIRJOJEN SÄILYTYS; LOMITUS; ASIAKIRJOJEN HÄVITTÄMINEN; MÄÄRÄYKSET; ARKISTOTOIMI (pdf-julkaisu)

9 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo Nyförvärv 3/ Sivu Child, Michael Vision and initial feasibility analysis of a recarbonised Finnish energy system [Elektroninen aineisto] : results for energyplan simulations of 2050 Finland / Michael Child, Christian Breyer Lappeenranta : Lappeenranta University of Technology, s. : kuv., taul. ENERGIANTUOTANTO; UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET; CLEANTECH; SKENAARIOT; SÄHKÖNTUOTANTO; SÄHKÖNKULUTUS; SÄHKÖ; KUSTANNUKSET; HIILIDIOKSIDI; PÄÄSTÖT; ENERGIAHUOLTO; POLTTOAINEET; BIOENERGIA; LÄMPÖPUMPUT; YDINENERGIA; LÄMMÖNTALTEENOTTO; KAUKOLÄMMITYS; KAUKOJÄÄHDYTYS; ÖLJY; JÄTTEET; AURINKOENERGIA; TUULIENERGIA; VESIVOIMA; HIILI; AALTOENERGIA 050.pdf (verkkojulkaisu) The 2015 Ageing Report [Elektroninen aineisto] : Economic and budgetary projections for the 28 EU Member States ( ) / Directorate-General for Economic and Financial Affairs Bruxelles : [European Commission], s. : kuv., taul. ISBN (European economy, ISSN ; 3/2015) (pdf-julkaisu) 336; 352 Ekonomirapporten [Elektroninen aineisto] : om kommunernas och landstingens ekonomi : april 2015 / Sveriges Kommuner och Landsting ; Toim. Jessica Bylund, Wallenskog, Annika Stockholm : Sveriges Kommuner och Landsting, s. : kuv., taul. ISBN KUNNALLISTALOUS; TALOUDELLINEN TILA; TALOUDELLINEN KEHITYS; KUNNAT; MAAKÄRÄJÄT; RUOTSI (Pdf-julkaisu) 8 ENESTAM, Jan-Erik 8; 352; KUBI Enestam, Jan-Erik Yksi kunta, kaksi kieltä : kaksikielisten kuntien hallintomalleja = Ett språk eller två? : Förvaltningsmodeller för tvåspråkiga kommuner / Jan-Erik Enestam, Marcus Henricson Helsinki : Ajatushautomo Magma = Tankesmedjan Magma. - 60, 82 s. ISBN (Magma studie, ISSN ; 2015, 1) Kääntökirja. - Myös verkkojulkaisuna, ISBN KAKSIKIELISET KUNNAT; KAKSIKIELISYYS; KUNNALLISHALLINTO; KIELELLISET OIKEUDET; SUOMEN KIELI; RUOTSIN KIELI; KUNTALIITOKSET; LAUTAKUNNAT; LÄHIDEMOKRATIA; VIESTINTÄ; KIELELLISET VÄHEMMISTÖT (pdf-julkaisu) 32; 352 Erlingsson, Gissur Ó. Att ta plats i politiken [Elektroninen aineisto] : om engagemang, aktivism och villkor i kommunpolitiken / Gissur Ó. Erlingsson, Mattias Fogelgren, Richard Öhrvall Stockholm : Sveriges Kommuner och Landsting, , [1] s. : kuv. ISBN KUNNALLISPOLITIIKKA; SITOUTUMINEN; AKTIVISMI; POLIITTINEN TOIMINTA; PUOLUEET; JÄSENYYS; LUOTTAMUSTEHTÄVÄT; LUOTTAMUSHENKILÖT; VAALIKAMPANJAT; LOPETUS; RUOTSI (pdf-julkaisu)

10 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo Nyförvärv 3/ Sivu 9 5 ESKOLA, Reijo 528; 91; 912; 712; KUBI Eskola, Reijo Viherympäristön mittaustekniikka ja paikkatieto / Reijo Eskola, Heikki Peltoniemi Helsinki : Viherympäristöliitto, s. : kuv. ISBN (Julkaisu / Viherympäristöliitto, ISSN ; 52) VIHERALUEET; MAANMITTAUS; MITTAUSTEKNIIKKA; KARTOITUS; PAIKKATIEDOT; PAIKKATIETOJÄRJESTELMÄT; MITTAUS; MITTAUSMENETELMÄT; MITTAUSLAITTEET; MAARAKENNUS; ETÄISYYS; KORKEUS; MAASTOTIETOJÄRJESTELMÄ 378 The European Higher Education Area in 2015 [Elektroninen aineisto] : implementation report Bologna Process / Education, Audiovisual and Culture Executive Agency Bruxelles : [European Commission], s. : kuv., taul. ISBN KORKEA-ASTEEN KOULUTUS; EUROOPPA; BOLOGNAN PROSESSI; TÄYTÄNTÖÖNPANO; EU-MAAT; KOULUTUSJÄRJESTELMÄT; UUDISTUKSET; KOULUTUSOHJELMAT; TUTKINNOT; LAADUNVARMISTUS; SOSIAALINEN ULOTTUVUUS; KOULUTUSPOLITIIKKA; KORKEAKOULUOPETUS; MAKSUT; OPINTOTUKI; ELINIKÄINEN OPPIMINEN; TYÖLLISTYMINEN; KANSAINVÄLISTYMINEN; LIIKKUVUUS; OPISKELIJAT; OPISKELU ULKOMAILLA (pdf-julkaisu) 3 Lukusali EVALUATION 303 Evaluation cultures : Sense-making in complex times / editors Jean-Claude Barbier, Penny Hawkins New Brunswick : Transaction Publishers, s. ISBN (Comparative Policy Evaluation ; vol. 19) ARVIOINTI; ARVIOINTIMENETELMÄT; ARVIOINTITUTKIMUS; YHTEISKUNTAPOLITIIKKA; YHTEISKUNTASUUNNITTELU; TALOUDELLINEN KEHITYS; UUDISTUKSET; HALLINNONUUDISTUS; RAKENNERAHASTOT; ITALIA; TALOUSPOLITIIKKA; KOULUNUUDISTUS; IRLANTI; KOULUTUS; TYÖMARKKINAT; KOULUTUSPOLITIIKKA; SAKSA; POLIITTISET JÄRJESTELMÄT; MONIKULTTUURISUUS; SVEITSI; ORGANISAATIOKULTTUURI; TERVEYDENHUOLTO; ITSEARVIOINTI; PROFESSIONALISMI; TERVEYSPOLITIIKKA; ASIAMIEHET; TARKASTAJAT; TILINTARKASTAJAT; YHTEISKUNTAJÄRJESTELMÄT; INDIVIDUALISMI; KOLLEKTIVISMI; AFRIKKA 614; 641; KUBI Eviran laboratorioselvitys 2014 [Elektroninen aineisto] : laboratoriopalveluiden saatavuus, riittävyys ja käyttö elintarvikkeiden viranomais- ja omavalvontatutkimuksissa / Evira. Suunnittelu- ja ohjausyksikkö Helsinki : Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, s. : kuv. ISBN (Eviran julkaisuja, ISSN X ; 2015, 1) Resumé. - Abstract LABORATORIOT; LABORATORIOTUTKIMUS; SAATAVUUS; RIITTÄVYYS; KÄYTTÖ; POIKKEUSOLOT; SÄTEILY; ELINTARVIKEVALVONTA; MIKROBIOLOGIA; HANKINTA; ALIHANKINTA; KILPAILUTTAMINEN (verkkojulkaisu) 620.9; 001; KUBI Finsolar [Elektroninen aineisto] / tutkimusryhmä: Raimo Lovio...[et al.] Helsinki : Aalto-yliopisto, Kauppakorkeakoulu, ENERGIALÄHTEET; UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET; AURINKOENERGIA; AURINKOLÄMMITYS; TUTKIMUSPROJEKTIT (Finsolar-hankkeen www-sivut)

11 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo Nyförvärv 3/ Sivu Lukusali FORSS, Päivi 36; KUBI Forss, Päivi Sosiaalinen turva ja hyvinvointi / Päivi Forss, Marja-Leena Vatula-Pimiä 5. uud. p., Helsinki : Edita, s. : kuv. ISBN SOSIAALIALA; SOSIAALIHUOLTO; SOSIAALITURVA; SOSIAALITYÖ; HYVINVOINTI; HYVINVOINTIPOLITIIKKA; HYVINVOINTIVALTIO; SOSIAALIPALVELUT; KOLMAS SEKTORI; LAPSET; LAPSIPERHEET; NUORET; SAIRAAT; VAMMAISET; VANHUKSET; TYÖTTÖMÄT; PÄIHDEONGELMAISET; VÄKIVALTA; ASUMISPALVELUT; YHTEISÖLLISYYS; KUNTOUTUS; SOSIAALINEN KUNTOUTUS; AMMATILLINEN KUNTOUTUS; LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS; LÄHIHOITAJAT; OPPIKIRJAT 314; KUBI Foulkes Savinetti, Nicol Encountering Difference [Elektroninen aineisto] : the experience of highly skilled Nordic citizens in India Tampere : Tampere University Press, s. : kuv., taul. ISBN (Acta Electronica Universitatis Tamperensis, ISSN X ; 1552) Dissertation : Tampereen yliopisto. - Acta Universitatis Tamperensis ; Tiivistelmä TYÖSKENTELY ULKOMAILLA; ASUMINEN ULKOMAILLA; AVIOPUOLISOT; KANSALAISUUS; SIIRTOLAISET; SUOMALAISET; TANSKA; SUOMI; INTIA; SOSIAALISET OIKEUDET; MAASTAMUUTTO; KORKEA-ASTEEN KOULUTUS; ETUOIKEUDET; TALOUDELLINEN ASEMA; SOSIAALINEN ASEMA; SOSIAALINEN PÄÄOMA; SOSIAALINEN TUKI; SOSIAALITURVA; VAPAA-AIKA (verkkojulkaisu) Graells, Albert Sánchez Public procurement and the EU competition rules 2nd [rev.] ed., Oxford : Hart, liii, 570 s. ISBN (Hart studies in competition law) JULKISET HANKINNAT; KILPAILUOIKEUS; MARKKINAT; KILPAILUNRAJOITUKSET; EU-OIKEUS; YHDYSVALLAT; JULKINEN VALTA; VALTIO; VALTIONSISÄINEN OIKEUS; EU-MAAT; YHDENVERTAISUUS; SISÄMARKKINAT; OIKEUSTAPAUKSET; EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN; EUROOPAN UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN; DIREKTIIVIT 36; 37; KUBI Haapamäki, Elise Varhaiskasvatus ja lasten hoidon tuet Helsingissä [Elektroninen aineisto] / Elise Haapamäki, Sanna Ranto Helsinki : Helsingin kaupungin tietokeskus, s. : kuv., taul. (Tilastoja / Helsingin kaupungin tietokeskus, ISSN ; 2015, 11) VARHAISKASVATUS; PÄIVÄHOITO; LASTEN PÄIVÄHOITO; PERHEPÄIVÄHOITO; YKSITYISEN HOIDON TUKI; OSTOPALVELUT; KOTIHOIDONTUKI; TILASTOT; PÄÄKAUPUNKISEUTU; HELSINKI; VANTAA; ESPOO (pdf-julkaisu) 342.9; KUBI Haataja, Ville Eräiden hallintoasioiden muutoksenhakusäännösten tarkistaminen [Elektroninen aineisto] : lausuntotiivistelmä Helsinki : Oikeusministeriö, s. ISBN (Mietintöjä ja lausuntoja / Oikeusministeriö, ISSN ; 2015, 20) Referat HALLINTOASIAT; HALLINTOLAINKÄYTTÖ; MUUTOKSENHAKU; OIKEUSTURVA; HALLINTOVALITUKSET; OIKAISUT; HALLINTO-OIKEUS; HALLINTO-OIKEUDET; KORKEIN HALLINTO-OIKEUS; VALITUKSET; OIKAISUVAATIMUS; VALITUSLUPA; UHKASAKKO lintoasioiden_24_s.pdf (verkkojulkaisu)

12 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo Nyförvärv 3/ Sivu Handbok för öppna jämförelser grundskola och gymnasieskola [Elektroninen aineisto] / Sveriges Kommuner och Landsting rev. uppl, Stockholm : Sveriges Kommuner och Landsting, Teksti : 44 s. : kuv. PERUSKOULU; LUKIO; KOULUTUS; KEHITTÄMINEN; VERTAILU; INDIKAATTORIT; KOULUT; LAATUTYÖ; KUNNAT; TIETOKANNAT; ANALYYSIMENETELMÄT; RUOTSI (verkkojulkaisu) 07 HANNUS, Anthony 07; 654; 658.8; KUBI Hannus, Anthony Kristinestad och sociala medier [Opinnäytetyö] s. : kuv. Pro gradu -avhandling: Åbo Akademi, institutionen för informationsteknologi SOSIAALINEN MEDIA; MATKAILU; VIESTINTÄ; MARKKINOINTI; MARKKINOINTIVIESTINTÄ; INTERNET; KRISTIINANKAUPUNKI 343; 336.2; 31; KUBI Harmaa talous [Elektroninen aineisto] : valvontatilastoja 2014 / Harmaan talouden selvitysyksikkö Helsinki : Harmaan talouden selvitysyksikkö, s. : kuv. HARMAA TALOUS; VALVONTA; TILASTOT; VEROHALLINTO; VEROTARKASTUS; PERINTÄ; RIKOKSENTORJUNTA; ULOSOTTO; VEROPETOS; VERORIKOKSET; KONKURSSIRIKOKSET; TILAAJAVASTUULAKI; ULKOMAINEN TYÖVOIMA; SOSIAALITURVAMAKSUT; TYÖNANTAJAN SOSIAALITURVAMAKSU; ANNISKELUOIKEUDET; TALOUSRIKOKSET; TULLIRIKOKSET; MAKSUHÄIRIÖT https://www.vero.fi/download/harmaa_talous_valvontatilastoja_2014/%7bbc7d a b7a7-ab3c86595b3b %7D/10681 (pdf-julkaisu) 343; 336.2; KUBI Harmaa talous 2014 [Elektroninen aineisto] / Harmaan talouden selvitysyksikkö Helsinki : Harmaan talouden selvitysyksikkö, s. : kuv. HARMAA TALOUS; VUOSIKERTOMUKSET; RIKOKSENTORJUNTA; TALOUSRIKOKSET; ULOSOTTO; VEROTARKASTUS https://www.vero.fi/download/harmaa_talous_2014/%7b7249eabc-3a2d-427f-8fbe-4a4e557efa23%7d/10097 (pdf-julkaisu) 336.2; 658.7; 343; KUBI Helsingin kaupungin hankinnat [Elektroninen aineisto] / Harmaan talouden selvitysyksikkö Helsinki : Harmaan talouden selvitysyksikkö, s. JULKISET HANKINNAT; HARMAA TALOUS; RIKOKSENTORJUNTA; HELSINKI; HANKINTA 4 (pdf-julkaisu) Hauhia, Minna Korkeakoulutus sanomalehden kielipeleissä [Elektroninen aineisto] : Aamulehden lukukausimaksu-uutisoinnin diskurssianalyyttinen tarkastelu julkisen pedagogiikan näkökulmasta Tampere : Tampere University Press, s. ISBN (Acta Universitatis Tamperensis, ISSN ; 2047) Väitöskirja https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/97031/ pdf?sequence=1 (pdf-julkaisu)

13 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo Nyförvärv 3/ Sivu ; 352; KUBI Helin, Heikki Yhtiöittämisiä, kauppoja ja organisaatiouudistuksia [Elektroninen aineisto] : suurten kaupunkien tilinpäätökset 2014 Helsinki : Helsingin kaupungin tietokeskus, s. : kuv., taul. ISBN (Tutkimuskatsauksia / Helsingin kaupungin tietokeskus, ISSN ; 2015, 2) KUNNALLISTALOUS; TALOUDELLINEN KEHITYS; TILINPÄÄTÖS; SUURET KAUPUNGIT; KIINTEISTÖVERO; YHTEISÖVERO; VALTIONOSUUDET; YHTIÖITTÄMINEN; VEROTULOT; TULOVEROPROSENTTI (Pdf-julkaisu) 31/HELSINKI HELSINKI REGION 31; 351.7; KUBI Helsinki region trends [Pienpainate] : current review of development in the region 2015 / City of Helsinki Urban Facts = Helsingin kaupungin tietokeskus ; [Leena Hietaniemi, Jenni Erjansola, Sirpa Joukainen] Helsinki : Helsingin kaupungin tietokeskus, , [1] s. : kuv., taul. ISBN Verkkojulkaisun ISBN ALUETALOUS; TYÖMARKKINAT; VÄESTÖNMUUTOKSET; ASUNTOMARKKINAT; LIIKENNE; JÄTTEET; TOIMEENTULOTUKI; VÄKIVALTARIKOKSET; JÄTTEIDEN LAJITTELU; TILASTOT; HELSINGIN SEUTU; HELSINKI Linkit: (verkkojulkaisu (julkaisujen pääsivu)) (verkkojulkaisu (suora linkki julkaisuun)) 343; 349.6; KUBI Hinkkanen, Ville Luonnonsuojelu- ja ympäristörikossäännösten tarkistaminen [Elektroninen aineisto] : lausuntotiivistelmä Helsinki : Oikeusministeriö, s. ISBN (Mietintöjä ja lausuntoja / Oikeusministeriö, ISSN ; 2015, 22) Referat LUONNONSUOJELU; YMPÄRISTÖRIKOKSET; RIKOSLAINSÄÄDÄNTÖ; RIKOSLAKI 38s.pdf (verkkojulkaisu) 008; KUBI Hirvi-Ijäs, Maria "Ni har ju era fonder" / "Vi har ju våra fonder" [Elektroninen aineisto] : hållbar kulturpolitik på svenska i Finland? Helsingfors : Magma, s. : kuv. ISBN (Magma studie, ISSN ; 2014, 3) Yhteenveto KULTTUURIPOLITIIKKA; KULTTUURIHALLINTO; RAHASTOT; RAHOITUS; RUOTSIN KIELI; SUOMENRUOTSALAISET; STRATEGIA; KANSALLISKIELET; KIELELLISET VÄHEMMISTÖT; KUNTIEN YHTEISTOIMINTA; KIRKKO; KULTTUURITOIMI; KUNNAT; JULKINEN SEKTORI; YKSITYINEN SEKTORI; KOLMAS SEKTORI; EDUNVALVONTA (verkkojulkaisu)

14 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo Nyförvärv 3/ Sivu 13 79; Huhta, Helena "Pitää pään kasassa työttömyysaikana" [Elektroninen aineisto] : liikunta työttömien nuorten arjessa Helsinki : Nuorisotutkimusverkosto, s. : kuv. ISBN (Verkkojulkaisuja / Nuorisotutkimusseura, ISSN ; 87) Sammandrag. - Abstract LIIKUNTA; NUORET; TYÖTTÖMÄT; NUORISOTYÖTTÖMYYS; SYRJÄYTYMINEN; AJANKÄYTTÖ; MAKSUTTOMAT PALVELUT; TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN; LIIKUNTAPAIKAT; ALENNUKSET; SELVIYTYMINEN; VAPAA-AIKA (PDF-JULKAISU) 3 HUNDRA 331 Hundra år av medling i Sverige. Jubileumsskrift : historik, analys och framtidsvisioner / Red. Anne-Marie Egerö, Birgitta Nyström Stockholm : Medlingsinstitutet, s. : kuv. ISBN JUHLAJULKAISUT; SOVITTELU; TYÖRIITOJEN SOVITTELU; RUOTSI; TYÖTAISTELUT; TYÖRIIDAT; TYÖMARKKINAPOLITIIKKA; KONFLIKTIT; KONFLIKTINRATKAISU; LAKOT; TYÖEHTOSOPIMUSNEUVOTTELUT; PALKANMUODOSTUS; TYÖTUOMIOISTUIN; VALTAKUNNANSOVITTELIJA ; 331 Hyggen, Christer Unge utenfor utdanning og arbeid i Norden [Elektroninen aineisto] : utfordringer, innsatser og anbefalinger København : Nordisk ministerråd, s. : kuv. ISBN (TemaNord, ISSN ; 536) Denne rapporten er skrevet som del av sluttrapporteringen fra Nordisk barne- og ungdomskomités (NORDBUK) forskningskoordinator for perioden NUORET; SYRJÄYTYMINEN; OPINTOJEN KESKEYTTÄMINEN; NUORISOTYÖTTÖMYYS; POHJOISMAAT (pdf-julkaisu) Hyvinvointivaltion kulttuurintutkimus [Elektroninen aineisto] / Janne Autto, Mikael Nygård (toim.) Rovaniemi : Lapin yliopistokustannus, s. ISBN ; 341 Hyvärinen, Anna Suomen mahdollisuudet vaikuttaa Euroopan unionin lainsäädäntömenettelyyn [Elektroninen aineisto] Turku : Turun yliopisto, XXIX, 115, [1] s. : kuv., taul. ISBN (Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. Julkisoikeuden julkaisusarja. A, ISSN ; 40) Väitöskirja: Turun yliopisto. - Abstract LAINSÄÄDÄNTÖ; EUROOPAN UNIONI; SUOMI; VAIKUTTAMINEN; VAIKUTUSMAHDOLLISUUDET; LOBBAUS; LAIN SÄÄTÄMINEN; LAINVALMISTELU; SÄÄDÖSVALMISTELU; DIREKTIIVIT; EUROOPAN KOMISSIO; JÄRJESTÖT; ETUJÄRJESTÖT; KANSALAISJÄRJESTÖT; EU-OIKEUS; EU-POLITIIKKA; EUROOPPALAISTUMINEN; POLIITTINEN PÄÄTÖKSENTEKO; ASIANTUNTIJAT; VALLANKÄYTTÖ; VIRKAMIEHET; ASIOIDEN KÄSITTELY; EUROOPAN PARLAMENTTI; EUROOPPA-NEUVOSTO; EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/104451/hyvarinen_anna_vaitoskirja.pdf?sequence=2 (pdf-julkaisu)

15 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo Nyförvärv 3/ Sivu Hännikäinen, Jari Essays on real-time macroeconomic forecasting [Elektroninen aineisto] Tampere : Tampere University Press, s. : kuv., taul. ISBN (Acta Universitatis Tamperensis, ISSN ; 1546) Väitöskirja TALOUDELLINEN KEHITYS; TALOUDELLISET ENNUSTEET; ENNUSTEMENETELMÄT; ENNUSTETTAVUUS; AIKASARJAT; RAKENNEMUUTOS; KORKO; LUOTOT; VALTIONLAINAT; ASUNTOLAINAT; RAHAPOLITIIKKA; KESKUSPANKIT; EPÄVARMUUS (pdf-julkaisu) 69 INFRA 69 Infra Rakennusosa- ja hankenimikkeistö : määrämittausohje / Infra-nimikkeistötoimikunta Helsinki : Rakennustieto, s. : kuv. ISBN RAKENTAMINEN; NIMIKKEISTÖT; RAKENNUSOSAT; RAKENNUSHANKKEET; RAKENTEET; MAARAKENNUS; POHJARAKENNUS; KALLIORAKENTAMINEN; PÄÄLLYSTEET; PINTARAKENTEET; VESI- JA VIEMÄRILAITTEET; AIDAT; PAALUTUS; LIIKENTEENOHJAUS; SÄHKÖNSIIRTO; VALAISTUS; VALAISIMET; KAUKOLÄMMITYS; KAUKOJÄÄHDYTYS; ILMANVAIHTOLAITTEET; SILLAT; LAITURIT 004; 614; 654 Införandet av NPÖ - vägledning [Elektroninen aineisto] : ehälsa Stockholm : Sveriges Kommuner och Landsting, s, ISBN TERVEYDENHUOLTO; TIETOJÄRJESTELMÄT; POTILASASIAKIRJAT; TIEDONSIIRTO; POTILASTURVALLISUUS; KOTISAIRAANHOITO; RUOTSI (pdf-julkaisu) Innovation for Active & Healthy Ageing [Elektroninen aineisto] : European Summit on Innovation for Active and Healthy Ageing, Brussels, 9-10 March Final Report [Brussels] : European union, s. : kuv. (pdf-julkaisu) 304; KUBI Jakolinjojen Suomi [Elektroninen aineisto] / Antti Kaihovaara (toim.) ; [kirjoittajat: Pentti Arajärvi...et al.] Helsinki : Kalevi Sorsa -säätiö, , [2] s. ISBN ERIARVOISUUS; TULOEROT; HYVINVOINTIVALTIO; DEMOKRATIA; TALOUSKASVU; VAPAUS; LUOTTAMUS; YHTEISÖLLISYYS; SOSIAALINEN PÄÄOMA; TEKNOLOGIA; GLOBALISAATIO; POLARISAATIO; KANSAINVÄLINEN KAUPPA; ULKOISTAMINEN; TASA-ARVO; SOSIOEKONOMINEN ASEMA; SOSIAALINEN LIIKKUVUUS; SUKUPOLVET; KOULUTUS; TULONJAKO; TERVEYSEROT; YHTEISKUNTAPOLITIIKKA; ELINAJANODOTE; TERVEYSPOLITIIKKA; HYVINVOINTI; HYVINVOINTIPOLITIIKKA; ALUEELLISET EROT; ALUEPOLITIIKKA; HUONO-OSAISUUS; ALUELUOKITUS; MONIKULTTUURISUUS; MAAHANMUUTTAJAT; KOTOUTUMINEN; OSALLISTUMINEN; VAALIT; ÄÄNESTÄMINEN; OIKEUDENMUKAISUUS; LAIN SÄÄTÄMINEN; KULTTUURI; PERUSTARPEET; SIVISTYS; POLITIIKKA (pdf-julkaisu)

16 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo Nyförvärv 3/ Sivu 15 SAR JALANKULKU- JA 625; KUBI Jalankulku- ja pyöräilyväylien suunnittelu / Ari Liimatainen... [et al.] Helsinki : Liikennevirasto, s. : kuv. ISBN (Liikenneviraston ohjeita, ISSN X ; 2014, 11) Julkaistu myös verkkojulkaisuna. - Kuntaliitosta ohjausryhmässä Silja Siltala JALANKULKUTIET; PYÖRÄTIET; JALKAKÄYTÄVÄT; JALANKULKU; PYÖRÄILY; LIIKENNESUUNNITTELU; KÄVELYKADUT; KÄVELYTIET; POLKUPYÖRÄT; PYSÄKÖINTI; LIIKENTEENOHJAUS; LIITTYMÄT (Pdf-julkaisu) 327; 339 Johdatus Euroopan unionin politiikkaan [Elektroninen aineisto] / Juri Mykkänen, Kari Paakkunainen (toim.) Helsinki : Helsingin yliopisto, s. : kuv., taul. ISBN (Politiikan ja talouden tutkimuslaitoksen julkaisuja, ISSN ; 2014, 16) POLIITTISET JÄRJESTELMÄT; INSTITUUTIOT; EUROOPAN UNIONI; EU-POLITIIKKA; PARLAMENTARISMI; EUROOPAN KOMISSIO; VIRKAMIEHET; EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO; EUROOPAN PARLAMENTTI; PÄÄTÖKSENTEKO; POLIITTINEN PÄÄTÖKSENTEKO; KOALITIOT; LEGITIMITEETTI; KANSAINVÄLINEN POLITIIKKA; TURVALLISUUSPOLITIIKKA; TALOUSPOLITIIKKA; EURO; EUROPARLAMENTTIVAALIT; ÄÄNESTYSKÄYTTÄYTYMINEN; JULKISUUS; SOSIAALINEN ULOTTUVUUS; SOSIAALITURVA; SOSIAALITURVAPOLITIIKKA; MAASEUTUPOLITIIKKA; MAATALOUSPOLITIIKKA; KORKEAKOULUPOLITIIKKA; BOLOGNAN PROSESSI; YMPÄRISTÖPOLITIIKKA; NUORISOPOLITIIKKA; DEMOKRATIA; SOSIOLOGIA; VALTA https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/135785/euroopan_unionin_politiikka.pdf?sequence=4 (verkkojulkaisu) 502 Joosten, Hans Peatlands, climate change mitigation and biodiversity conservation [Elektroninen aineisto] : An issue brief on the importance of peatlands for carbon and biodiversity conservation and the role of drained peatlands as greenhouse gas emission hotspots Copenhagen : Nordic Council of Ministers, s. : kuv. ISBN Policy brief. - ANP 2015:727 SUOT; SOIDENSUOJELU; LUONNON MONIMUOTOISUUS; ILMASTONSUOJELU; KASVIHUONEKAASUT; PÄÄSTÖT; VÄHENTÄMINEN; ILMASTONMUUTOKSET; ENNALLISTAMINEN https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:806688/fulltext01.pdf (pdf-julkaisu) 314; 339; ; KUBI Joronen, Tuula Kauppakansa pakosalla [Elektroninen aineisto] : somaliyrittäjät meillä ja muualla / Tuula Joronen, Hassan Mohamed Abdirizak Helsinki : Helsingin kaupungin tietokeskus, s. ISBN (Tutkimuksia / Helsingin kaupungin tietokeskus, ISSN ; 2015, 1) MAAHANMUUTTAJAT; SOMALIT; YRITTÄJYYS; TYÖMARKKINAT; PAKOLAISET; YRITYSTOIMINTA; TYÖLLISYYS; TYÖTTÖMYYS; YRITTÄJÄT; ETNISET RYHMÄT; RESURSSIT; MARKKINAT (Pdf-julkaisu)

17 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo Nyförvärv 3/ Sivu 16 3 JUNTUNEN, Esko Kalevi 338; 339; 304 Juntunen, Esko Kalevi Itä nousee, länsi laskee : kehitystrendit ja strategiat 2020-luvulle Helsinki : Finanssi- ja vakuutuskustannus, s. : kuv. ISBN YHTEISKUNTAKEHITYS; TALOUDELLINEN KEHITYS; KANSAINVÄLINEN TALOUS; TALOUDELLISET KRIISIT; HEIKOT SIGNAALIT; ELINKAARI; TALOUDELLISET ENNUSTEET; RAKENNEMUUTOS; TULONJAKO; VARALLISUUS; KESKITYS; ERIARVOISUUS; PÄÄOMA; KAPITALISMI; TULOEROT; HOLISMI; ENNUSTEMENETELMÄT; MAAILMANTALOUS; VÄESTÖNKEHITYS; VÄESTÖNMUUTOKSET; KEHITTYNEET MAAT; KEHITYSMAAT; SUOMI; IKÄÄNTYMINEN; MAAPALLO; AASIA; YHDYSVALLAT; MUSLIMIT; KIINA; VENÄJÄ; ENERGIANKULUTUS; ENERGIAVARAT; ILMASTONMUUTOKSET; THAIMAA; TALOUSKASVU; KESTÄVÄ KEHITYS; VIHREÄ TALOUS; STRATEGIAT; TRENDIT; LÄNSIMAAT 336.7; 368 Kahra, Hannu Katsaus institutionaalisen sijoittamisen periaatteisiin ja menetelmiin [Elektroninen aineisto] Helsinki : Eläketurvakeskus, s. : kuv., taul. ISBN (Eläketurvakeskuksen raportteja, ISSN ; 2015, 1) Abstract ELÄKELAITOKSET; SIJOITUKSET; RISKIENHALLINTA; TUOTTO; PORTFOLIOT; USKOMUKSET; ARVOPAPERISALKUT; SIJOITUSTOIMINTA sh/etkfi/fi/julkaisut/tutkimusjulkaisut/raportit/katsaus_institutionaalisen_sijoittamisen_periaatteisiin_ja_menetelmiin_7.pdf (verkkojulkaisu) 336 Lukusali KALLIO, Mika 336.2; 342; 332; KUBI Kallio, Mika Kiinteistöjen arvonlisäverotus / Mika Kallio, Tuija Korpelainen, Ari Nielsen 5. uud. p., Helsinki : ST-Akatemia, s. ISBN ARVONLISÄVERO; KIINTEISTÖT; KIINTEISTÖNLUOVUTUS; KIINTEISTÖNKAUPPA; VEROVELVOLLISUUS; KIINTEISTÖNHOITO; KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖT; VUOKRAUS; KÄYTTÖOIKEUS; INVESTOINNIT; KIINTEISTÖPALVELUT; VEROVÄHENNYKSET; YRITYSJÄRJESTELYT; TALOUSHALLINTO; KESKINÄISET YHTIÖT; KIRJAAMINEN; KIRJANPITO; RAKENTAMINEN; RAKENNUTTAMINEN; YHTIÖJÄRJESTYS; YHTIÖVASTIKE; HYÖDYT; TILINPÄÄTÖS; KOKOUSTILAT; PYSÄKÖINTI; PYSÄKÖINTIALUEET; SATAMAT; LENTOKENTÄT 349.4; 342.9; KUBI Kalliokoski, Juho Maankäyttösopimus ja kehittämiskorvaus perusoikeuksien ja hallinnon tarkoitussidonnaisuuden periaatteen valossa [Elektroninen aineisto] Helsinki : Helsingin yliopisto, XVI, 78 s. : kuv. Pro gradu -tutkielma: Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta, hallinto-oikeus MAANKÄYTTÖ; SOPIMUKSET; ASEMAKAAVOITUS; MAAPOLITIIKKA; HALLINTO-OIKEUS; MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAKI; MAANOMISTAJAT; YHDENVERTAISUUS; KORVAUKSET; LAINOPPI https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/154076/gradu%20juho%20kalliokoski.pdf?sequence=2 (pdf-julkaisu) 36; 614; KUBI Kalliomaa-Puha, Laura Yksityistä ja yhteistä varautumista [Elektroninen aineisto] : vanhusten hoivan tulevaisuus / Laura Kalliomaa-Puha, Olli Kangas Helsinki : Kalevi Sorsa -säätiö, s. ISBN VANHUSTENHUOLTO; SOSIAALINEN KESTÄVYYS; IKÄÄNTYMINEN; VANHUSPALVELUT; HOIVAPALVELUT; SOSIAALIETUUDET; IKÄRYHMÄT; KESTÄVYYSVAJE; VANHUSTEN ASEMA; VANHUKSET; OIKEUDET; LAATU; JULKINEN SEKTORI; YKSILÖ; KULUTTAJAT; PALVELUTARVE; DEMENTIA; OIKEUSTURVA; PITKÄAIKAISHOITO; LEGITIMITEETTI; JULKISET PALVELUT; YKSITYISET PALVELUT; PALVELUJÄRJESTELMÄT; TILAAJA-TUOTTAJAMALLIT; PALVELUSETELIT; HOIVAVAKUUTUS; VARAUTUMINEN; TOIMEENTULO; KÖYHYYS; VARALLISUUS; EDUNVALVONTA; PERHE; VASTUU; KANSAINVÄLISTYMINEN; ROBOTIT; YKSINÄISYYS; VEROVÄHENNYKSET (pdf-julkaisu)

18 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo Nyförvärv 3/ Sivu 17 37; 373; KUBI Kauppi, Teemu Opettaja kiusattuna [Elektroninen aineisto] : peruskoulun opettajien kokemuksia vertaisrajat ylittävästä kiusaamisesta Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, s. ISBN (Jyväskylä studies in humanities, ISSN ; 253) Väitöskirja : Jyväskylän yliopisto, humanistinen tiedekunta. - Abstract. - Summary KIUSAAMINEN; KOULUKIUSAAMINEN; OPETTAJAT; TYÖPAIKKAKIUSAAMINEN; PERUSKOULU; HÄIRINTÄ; PUHEVIESTINTÄ; OPPILAAT; VANHEMMAT https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/ /45843/ _vaitos pdf?sequence=1 (verkkojulkaisu) 656; KUBI Kauppila, Jari Publicly funded passenger transport services in Finland [Elektroninen aineisto] : Discussion Paper No Paris : OECD, s. : kuv., taul. JULKINEN LIIKENNE; HENKILÖLIIKENNE; LINJA-AUTOLIIKENNE; LINJA-AUTOT; TAKSILIIKENNE; TAKSIT; JULKINEN RAHOITUS; LIIKENNEPALVELUT; KOULUKULJETUS; SAIRAANKULJETUS; TILASTOT; SUOMI; KANSAINVÄLINEN VERTAILU (Pdf-julkaisu) 36 Kelan etuuksista venäjäksi [Elektroninen aineisto] Helsinki : Kela, 2015 Sivulla myös video: Etäpalvelu venäjäksi ESITTEET; VERKKOPALVELUT; PALVELUT; KANSANELÄKELAITOS; VENÄJÄN KIELI; SOSIAALIPALVELUT; ASUMISTUKI; TERVEYSPALVELUT; TERVEYDENHUOLTO; SAIRAUSVAKUUTUS; VENÄLÄISET; KOTIPALVELUT; SOSIAALIETUUDET; PERHETYÖ; TYÖTTÖMYYSTURVA; ELÄKKEET; ELÄKETURVA; KUNTOUTUS; MAAHANMUUTTO; MAASTAMUUTTO Linkit: ssionid=41937b27f53b71f e1ad7f39?redirect=http%3a%2f%2fwww.kela.fi%2fajankohtaista-henkiloasiak kaat%3bjsessionid%3d41937b27f53b71f e1ad7f39%3fp_p_id%3d101_instance_bxqwrafx2fgh%26 p_p_lifecycle%3d0%26p_p_state%3dnormal%26p_p_mode%3dview%26p_p_col_id%3dcolumn-2%26p_p_col_pos%3 D1%26p_p_col_count%3D3 (uutinen esitteistä) (Dom i zem'ja = Koti ja perhe) (Zdorovje i reabilitatsija = Terveys ja kuntoutus) (Bezrabotnitsa = Työttömyys) (Vyhod na pensiju = Eläkkeelle) (Pereezd na Finljandiju ili iz Finljandii za granitsu = Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille) (Etäpalvelu venäjäksi) SAR KERKKÄNEN, Heikki 314; 614; KUBI Kerkkänen, Heikki Maahanmuuttajien psyykkistä hyvinvointia ja mielenterveyttä edistävät tekijät ja palvelut : systemaattinen tutkimuskatsaus / Heikki Kerkkänen, Minna Säävälä Helsinki : Työ- ja elinkeinoministeriö, s. : taul. ISBN (Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, ISSN ; 2015, 40) Referat. - Abstract MAAHANMUUTTAJAT; HENKINEN HYVINVOINTI; MIELENTERVEYS; MIELENTERVEYSPALVELUT; KOTOUTUMINEN; SOSIAALIPALVELUT; TERVEYSPALVELUT; VAIKUTTAVUUS; MIELENTERVEYSTYÖ; MIELENTERVEYSHÄIRIÖT; ENNALTAEHKÄISY; KUNTOUTUMINEN; KIDUTUS; PSYYKKISET OIREET; PSYYKKINEN TERVEYS https://www.tem.fi/files/43121/temjul_40_2015_web_ pdf (pdf-julkaisu)

19 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo Nyförvärv 3/ Sivu 18 KUNTALIITTO/KÄSIKIRJASTO KESKIÖSSÄ 32; 352; 8; KUBI Kuntalainen keskipisteenä [Moniste] : kuntademokratian kehittämisen suuntaviivat selkosuomeksi / Suomen Kuntaliitto Helsinki : Suomen kuntaliitto, s. : kuv. ISBN Tuloste Kuntaliiton verkkojulkaisusta DEMOKRATIA; OSALLISTUMINEN; KUNTALAISET; VIESTINTÄ (pdf-julkaisu) 34(094) Lukusali KIINTEISTÖLAINSÄÄDÄNTÖ 34(094); 349.4; 332; KUBI Kiinteistölainsäädäntö 2015 / [toimittanut Tuomas Kokkonen] Helsinki : Talentum Media, s. ISBN Lainsäädäntöä on seurattu säädöskokoelman numeroon 105/2015 ( ) saakka KIINTEISTÖNVÄLITYS; KIINTEISTÖNKAUPPA; ASUNNONVÄLITYS; VUOKRA-ASUNNOT; KIINTEISTÖT; KIINTEISTÖALA; KIINTEISTÖN MUODOSTAMINEN; LAKIKOKOELMAT; LAINSÄÄDÄNTÖ KT KOMMUNALA 331; KUBI Kommunala tjänsteinnehavare : anställningshandbok för chefer / Kommunala arbetsmarknadsverket 4. rev. uppl., Helsingfors : Kommunala arbetsmarknadsverket, s. : kuv. ISBN Myös suomeksi nimekkeellä: Kunnallisen esimiehen virkasuhdeopas VIRKASUHDE; OPPAAT; PALVELUSSUHDE; VIRANHALTIJAT; TYÖNANTAJAT; VELVOLLISUUDET; LOMAUTUS; VIRKAVAPAA; IRTISANOMINEN 304; KUBI Kommunförbundets välfärdspolitiska program [Elektroninen aineisto] : nya riktlinjer för social- och hälsovården / Suomen Kuntaliitto Helsingfors : Finlands kommunförbund - Suomen kuntaliitto, s. : kuv. ISBN Ilmestynyt suomeksi nimekkeellä: Kuntaliiton hyvinvointipoliittinen ohjelma : sosiaali- ja terveydenhuollon uusi suunta. - Kuntaliiton verkkojulkaisu HYVINVOINTIPOLITIIKKA; SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO; TERVEYDEN EDISTÄMINEN; PALVELURAKENNE; TIETOJÄRJESTELMÄT; OHJELMAT; VISIOT; SUOMEN KUNTALIITTO (pdf-julkaisu) 33; 31 Konkurssit [Elektroninen aineisto] Helsinki : Tilastokeskus, KONKURSSI; TOIMIALAT; YRITYKSET; TILASTOT (Konkurssit-sivusto) 34(094) Lukusali KORKEIN OIKEUS 34(094) KKO:n ratkaisut kommentein / 2 / toimittanut Pekka Timonen Helsinki : Talentum, s. ISBN (KKO:n ratkaisut kommentein, ISSN ) KORKEIN OIKEUS; RATKAISUT; VUOSIKIRJAT

20 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo Nyförvärv 3/ Sivu 19 KUNTALIITTO/KÄSIKIRJASTO/pienpainate KOSKI, Arto 336; 352; KUBI Koski, Arto Talouden kriisikuntakriteerien tarkastelu ARTTU-kunnissa [Elektroninen aineisto] Helsinki : Suomen kuntaliitto, s. : kuv., taul. (Arttu2 -tutkimusohjelman julkaisusarja, ISSN ; 2/2015) Hankintanumerolla oleva on tuloste verkkojulkaisusta KRIISIKUNNAT; KRITEERIT; KUNNALLISTALOUS; ALIJÄÄMÄ; TASEET; KATE; TULOVEROPROSENTTI; OMAVARAISUUS; VELKAANTUMINEN; KUNTALIITOKSET (Pdf-julkaisu) 34 Lukusali KOULU, Sanna Koulu, Sanna Lapsen huolto- ja tapaamissopimukset Helsinki : Kauppakamari, s. ISBN LAPSEN HUOLTO; TAPAAMISOIKEUS; SOPIMUKSET; LAPSEN ASEMA; OIKEUSASEMA; VANHEMMAT; HUOLENPITO; LAPSET; PERHE; AUTONOMIA; HUOLTO; HOLHOUS; HOLHOUSOIKEUS; OIKEUSTAPAUKSET; ENNAKKORATKAISUT KT KUNNALLISEN 331; KUBI Kunnallisen esimiehen virkasuhdeopas / Kunnallinen työmarkkinalaitos 4. uud. p., Helsinki : Kunnallinen työmarkkinalaitos, s. : kuv. ISBN Ilmestynyt ruotsiksi nimekkeellä: Kommunala tjänsteinnehavare : anställningshandbok för chefer VIRKASUHDE; ESIMIEHET; OPPAAT; KUNNAT; VIRANHALTIJAT; LOMAUTUS; IRTISANOMINEN; VIRKAVAPAA; PALVELUSSUHDE (pdf-julkaisu) 336; 352; KUBI Kunnan kustannusrakenne [Elektroninen aineisto] / Mikko Mehtonen Helsinki : Suomen kuntaliitto, KUNNALLISET PALVELUT; KUSTANNUKSET; VERTAILU (vertailutietokanta) 352; 65.01; KUBI Kunnan toiminnan johtaminen ja hallinta sekä omistaja- ja konserniohjaus [Elektroninen aineisto] : suositukset / Suomen Kuntaliitto Helsinki : Suomen kuntaliitto, s. Kuntaliiton hallitus hyväksyi nämä suositukset KUNNAT; KUNTAKONSERNIT; JOHTAMINEN; HALLINTA; KONSERNIOHJAUS; OMISTAJAOHJAUS; SUOSITUKSET kset_4xa4ebook.pdf (pdf-julkaisu) 001; 352; KUBI Kunnat ajopuina - koskesta sumaan [Elektroninen aineisto] : vuosina kuntiin kohdistuneiden uudistusprosessien arviointi / Suomen Kuntaliitto Helsinki : Suomen kuntaliitto, s. : kuv. (Arttu2 -tutkimusohjelman julkaisusarja, ISSN ; 2015, 1) Käsikirjastokappale on tuloste Kuntaliiton verkkojulkaisusta KUNTAUUDISTUS; SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO; UUDISTUKSET; ARVIOINTITUTKIMUS; TUTKIMUSOHJELMAT (Pdf-julkaisu)

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön kansainvälinen liikkuvuus 2009

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön kansainvälinen liikkuvuus 2009 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön kansainvälinen liikkuvuus 2009 Reijo Ailasmaa +358 29 524 7062 reijo.ailasmaa@thl.fi Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009

kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009 kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009 Kainuun osuus koko maasta Kainuun maakuntaprofiili Kainuun kuntien väkiluku Metsämaata Pinta-ala Teitä Alkutuotanto Kesämökit Työttömät Yli 64-vuotiaat Tilojen

Lisätiedot

Taulukko 1. Terveydenhuoltomenot toiminnoittain , milj. euroa käyvin hinnoin

Taulukko 1. Terveydenhuoltomenot toiminnoittain , milj. euroa käyvin hinnoin Taulukko 1. Terveydenhuoltomenot toiminnoittain 1995-2006, milj. euroa käyvin hinnoin 1. Erikoissairaanhoito 2 470,9 2 595,7 2 611,6 2 739,7 2 841,2 3 056,1 3 329,7 3 621,1 3 856,8 4 054,0 4 325,4 4 587,1

Lisätiedot

Kainuun liitto KAINUU-OHJELMA

Kainuun liitto KAINUU-OHJELMA Kainuun liitto KAINUU-OHJELMA Maakuntasuunnitelma ja -ohjelma Heimo Keränen 26.5.2014 26.5.2014 Kainuun liitto Iso taustakuva 23.5.2014 Kainuun liitto 2000-luvulla paradigman muutos: hajautetun hyvinvointivaltion

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus- ja rakennefoorumi Kuntamarkkinat 13.9.2012 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Esityksen sisältö Palvelujen kysyntä

Lisätiedot

Kainuu tilastoina 2013. Kuva: Samu Puuronen

Kainuu tilastoina 2013. Kuva: Samu Puuronen Kainuu tilastoina 2013 Kuva: Samu Puuronen KAINUUN OSUUS KOKO MAASTA Kainuun maakuntaprofiili Metsämaata Pinta-ala Teitä Alkutuotanto Kesämökit Työttömät Yli 64-vuotiaat Tilojen lukumäärä Väkiluku Tutkinnon

Lisätiedot

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi TYÖOLOJEN KEHITYS Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi % Palkansaajien koulutusrakenne Työolotutkimukset 1977-2013 100 90 10 13 14 20

Lisätiedot

Valinnan vapaus ja rahoituksen uudistaminen. 23.1.2016 Helsinki Olli Savela, yliaktuaari ja kaupunginvaltuutettu, Hyvinkää

Valinnan vapaus ja rahoituksen uudistaminen. 23.1.2016 Helsinki Olli Savela, yliaktuaari ja kaupunginvaltuutettu, Hyvinkää Valinnan vapaus ja rahoituksen uudistaminen 23.1.2016 Helsinki Olli Savela, yliaktuaari ja kaupunginvaltuutettu, Hyvinkää Sote-rahoituksen vaihtoehtoja Sosiaali- ja terveystoimi on puolet kuntien menoista

Lisätiedot

Kysely kuntien tehtävien vähentämisestä

Kysely kuntien tehtävien vähentämisestä Kysely kuntien tehtävien vähentämisestä Dnro 32/83/2013 Mitä kuntaa tai muuta organisaatiota edustatte? * Missä asemassa toimitte? * Kunnan-/kaupunginvaltuutettu Kunnan-/kaupungin muu luottamushenkilö

Lisätiedot

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010 Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille LiikuTe Neuvottelukunta 02 03 2010 Vuoden 2010 lähtöruutu 1. Edetään vuosien 2007 2009 kokemusten pohjalta 2. Tapahtumia toukokuussa

Lisätiedot

Someron kaupungin organisaatio

Someron kaupungin organisaatio Someron kaupungin organisaatio 2017 Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Perusturva Sosiaalityö Vanhuspalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän valtuusto Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos

Lisätiedot

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen edeltäjä Taloudellinen Tutkimuskeskus perustettiin 1.8.1946. ETLA on voittoa tavoittelematon

Lisätiedot

HUOM: yhteiskunnallisilla palveluilla on myös tärkeä osuus tulojen uudelleenjaossa.

HUOM: yhteiskunnallisilla palveluilla on myös tärkeä osuus tulojen uudelleenjaossa. 1 2. JULKISEN SEKTORIN MENOT SUOMESSA JA ERÄISSÄ MUISSA MAISSA (NÄMÄ TIEDOT OVAT TUOMALAN UUDESTA JULKAISEMATTOMASTA KÄSIKIRJOITUKSESTA) EI SAA LEVITTÄÄ ULKOPUIOLELLE LUENTOJEN! Tässä luvussa tarkastelemme

Lisätiedot

Nuorten tulevaisuuskuvat ja maaseutu osaamisen näkökulmasta

Nuorten tulevaisuuskuvat ja maaseutu osaamisen näkökulmasta Nuorten tulevaisuuskuvat ja maaseutu osaamisen näkökulmasta Tuomas Kuhmonen Tutkimusjohtaja, dos., KTT, MMM, agr. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto Kuntaliiton pienkuntaseminaari Vaala 9.11.2016

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Pilottiala Lasten päivähoito sekä lapsi- ja perhetyö. Heidi Backman VOSE 16.6.2011

Pilottiala Lasten päivähoito sekä lapsi- ja perhetyö. Heidi Backman VOSE 16.6.2011 Pilottiala Lasten päivähoito sekä lapsi- ja perhetyö Heidi Backman VOSE 16.6.2011 Alan rajaus Lastenneuvonta Perhepäivähoito Ryhmäperhepäivähoito Lasten kotihoito Avoin päivähoito Lasten kerhot Varhaiserityiskasvatus

Lisätiedot

Etninen segregaatio. Lyhyt katsaus tutkimustietoon Suomesta

Etninen segregaatio. Lyhyt katsaus tutkimustietoon Suomesta Etninen segregaatio Lyhyt katsaus tutkimustietoon Suomesta Timo Kauppinen 12.9.2016 On karttatietoa sekä tietoa segregaation tasoista, jonkin verran tietoa ajallisesta kehityksestä Jonkinlaista tietoa

Lisätiedot

Kasvu, oppiminen, perheet

Kasvu, oppiminen, perheet Kasvu, oppiminen, perheet Pirjo Tuosa, selvityshenkilö Uudistuksen lähtökohtia Jyväskylän kaupungissa toteutetaan palvelu- ja organisaatiouudistus vuoden 2013 alussa hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta Tulosten vertailu: 0,, 2.. Kko Kunnan palvelujen hoito koettu hyväksi Parantumista verrattuna 0/ Sairaan-/terveydenhoitajan vastaanotto Kouluterveydenhuolto Joukkoliikennepalvelut

Lisätiedot

Siirtolaisuus ennen ja nyt. Tuomas Martikainen

Siirtolaisuus ennen ja nyt. Tuomas Martikainen Siirtolaisuus ennen ja nyt Tuomas Martikainen Siirtolaisuusinstituutti Siirtolaisuusinstituuttisäätiö perustettu vuonna 1974 Juuret Turun yliopiston kaukosiirtolaisuustutkimuksessa Ainoa muuttoliikkeiden

Lisätiedot

Kunnallisen päätöksenteon luotettavuus

Kunnallisen päätöksenteon luotettavuus Kunnallisen päätöksenteon luotettavuus Olli Mäenpää, Helsingin yliopisto Kuntalaki uudistuu Kunnallisen päätöksenteon luotettavuus Kuntatalo 21.5.2013 Esityksen painopisteet 1. Julkishallinnon arvot ja

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kuntayhtymän valtuusto Tarkastuslautakunta Tilintarkastaja Kuntayhtymän hallitus Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos Kuntayhtymän johtaja

Lisätiedot

Kainuun lasten, nuorten ja lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Helena Ylävaara

Kainuun lasten, nuorten ja lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Helena Ylävaara Kainuun lasten, nuorten ja lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut Helena Ylävaara Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-17 -vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 Kainuu Koko maa Kajaani

Lisätiedot

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori 19.4.2016 29.4.2016 Mikä on kunnan tehtävä? Kuntalaki (410/2015) 1 Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2017-2019 Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö Kunnanjohtaja pyytää kuntalaisia, yhdistyksiä ja yrityksiä kommentoimaan talousarviota ja toimintasuunnitelman

Lisätiedot

KIRURGIAN EDISTÄMISSÄÄTIÖN SEMINAARI, SITRA, 17.10.2008. Minkälaiseen terveydenhuoltoon meillä on varaa Valtiosihteeri Raimo Sailas

KIRURGIAN EDISTÄMISSÄÄTIÖN SEMINAARI, SITRA, 17.10.2008. Minkälaiseen terveydenhuoltoon meillä on varaa Valtiosihteeri Raimo Sailas KIRURGIAN EDISTÄMISSÄÄTIÖN SEMINAARI, SITRA, 17.10.2008 Minkälaiseen terveydenhuoltoon meillä on varaa Valtiosihteeri Raimo Sailas Vaihtotase Yhdysvalloissa % bkt:sta 1 0-1 -2-3 -4-5 -6-7 85 90 95 00 05

Lisätiedot

Seutuselvitykset, tilannekatsaus

Seutuselvitykset, tilannekatsaus Seutuselvitykset, tilannekatsaus PKS-neuvottelukunta 24.11.2009 Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Seutuhallintomallien etujen ja haittojen selvitys Seutuhallintoselvityksen työohjelma talvi 2009-2010 Valmistelu

Lisätiedot

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa Tilanne 19.6.2012 Suomen avainluvut 7. puiteohjelmassa Varmistunut rahoitus 558 M Suomalaisille osallistujille varmistunut rahoitus. Osallistumiset 1 687 Suomalaisten osallistumisten

Lisätiedot

INFORMAATIOKESKUS. Informaatiokeskuksen ja osastojen uutuudet 3.2. 14.3.16

INFORMAATIOKESKUS. Informaatiokeskuksen ja osastojen uutuudet 3.2. 14.3.16 Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto - INFORMAATIOKESKUS 14.3.2016 Sivu 1 INFORMAATIOKESKUS Informaatiokeskuksen ja osastojen uutuudet 3.2. 14.3.16 001 Tiede ja tieto yleensä. Tieteellisen työn organisaatio

Lisätiedot

Kuntien haasteita vuoteen 2015

Kuntien haasteita vuoteen 2015 Kuntien haasteita vuoteen 2015 Ylikunnallinen yhteistyö (seutu, maakunta, suuralue ) Maahanmuutto Muuttoliike, asukasluvun kehitys Palvelujen kysynnän muutos Ikärakenteen muutos: väestön vanheneminen,

Lisätiedot

Valtioneuvoston EU-sihteeristö Martti SALMI

Valtioneuvoston EU-sihteeristö Martti SALMI EU:n budjetti vuonna 2006: yhteensä 121 mrd. euroa Maataloustuet: 43,3 mrd. euroa Muut menot: 3,6 mrd. euroa Hallintomenot: 6,7 mrd. euroa Rahoitus EU:n ulkopuolelle: 5,5 mrd. euroa Muut sisäiset politiikat:

Lisätiedot

KAIKEN MAAILMAN PÄÄOMAT,

KAIKEN MAAILMAN PÄÄOMAT, KAIKEN MAAILMAN PÄÄOMAT, LIITTYKÄÄ YHTEEN! Sosiaalinen pääoma maailmanvalloittajana Esitys Tilastokeskuksen asiakaspäivänä 10.10.2006 Tilastojohtaja Jussi Simpura Tähtiä kuin Otavassa poikia on Jukolassa,

Lisätiedot

Johdatus ARTTU-ohjelman välitulosraportointiin. Marianne Pekola-Sjöblom Tutkimuspäällikkö Kuntaliitto

Johdatus ARTTU-ohjelman välitulosraportointiin. Marianne Pekola-Sjöblom Tutkimuspäällikkö Kuntaliitto Johdatus ARTTU-ohjelman välitulosraportointiin Marianne Pekola-Sjöblom Tutkimuspäällikkö Kuntaliitto PARAS-ARTTU TUTKIMUSKUNNAT 2008-2012 Mustasaari Vaasa Pori Harjavalta Kemiönsaari Vöyri Vimpeli Lapua

Lisätiedot

Kestävän kehityksen asiantuntijapaneelin viestit

Kestävän kehityksen asiantuntijapaneelin viestit Kestävän kehityksen asiantuntijapaneelin viestit Ilmastonmuutokseen sopeutuminen sosiaalisena ja yhteiskuntaa läpäisevänä tehtävänä Jukka Noponen ja Juho Saari 22.4.2014 Asiantuntijapaneeli kokoontunut

Lisätiedot

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9. Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.2013 Tampere on kansallinen koordinaattori INKA-ohjelmaan kuuluvassa

Lisätiedot

Kilpailukyky ja työmarkkinat

Kilpailukyky ja työmarkkinat Kilpailukyky ja työmarkkinat - Työpaikka- ja elinkeinorakenne - Työvoima ja työttömyys - Työvoiman saatavuus - Tulotaso ja Helsingin kaupungin tietokeskus Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikat Helsingin

Lisätiedot

Sote-uudistus ja itsehallintoalueet

Sote-uudistus ja itsehallintoalueet Elinvoimaiset kunnat, toimivat itsehallintoalueet, hyvinvoivat kuntalaiset Sote-uudistus ja itsehallintoalueet Valmisteluseminaari 6.11.2015 Jari Koskinen Uudistuksen tavoitteet Turvata yhdenvertaiset,

Lisätiedot

Someron kaupungin organisaatio. Vuosi alkaen

Someron kaupungin organisaatio. Vuosi alkaen Someron kaupungin organisaatio Vuosi 2014 1.11.2014 alkaen Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Sij. Anne Liimatainen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus Pohjoismaissa

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus Pohjoismaissa Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus Pohjoismaissa Kuntamarkkinat 9-10.9.2015 Kuntatalo, Helsinki Benjamin Strandberg, Asiantuntija Yleistä sosiaali- ja terveydenhuollosta Euroopassa Pohjoismaiden ja

Lisätiedot

PIDEMPÄÄN TYÖELÄMÄSSÄ HARMAANTUVASSA SUOMESSA. Erkki Pekkarinen

PIDEMPÄÄN TYÖELÄMÄSSÄ HARMAANTUVASSA SUOMESSA. Erkki Pekkarinen PIDEMPÄÄN TYÖELÄMÄSSÄ HARMAANTUVASSA SUOMESSA Erkki Pekkarinen Varma on keskinäinen ja itsenäinen Varma on keskinäinen eli asiakkaidensa omistama yhtiö Päätösvaltaa Varmassa käyttävät kaikki, jotka maksavat

Lisätiedot

Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen

Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Hotelli Torni, Tampere 6.6.2016 Tampereen kaupungin organisaatio

Lisätiedot

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunnallishallinto on kansainvälinen menestystarina. Kunnat järjestävät kansalaisten hyvinvointipalvelut

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Esityksen aihe JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Mirja Immonen, koulutuspäällikkö 1 PERUSTIETOJA 2010 Opiskelijamäärä 8490, tutkinto opiskelijoita 6789 Suoritetut tutkinnot v. 2010 yhteensä 1634 Amk tutkintoja

Lisätiedot

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Case Tampere Tampere myllää perusteellisesti vanhuspalvelunsa (Yle 18.9.2013) Asiakkaalle

Lisätiedot

sotesoppaa

sotesoppaa sotesoppaa 19.9.2016 KÄSITTEITÄ KÄSITTEITÄ KÄSITTEITÄ KÄSITTEITÄ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Perusrahoitus kapitaatiokorvauksella kannustaa palveluntuottajia asiakaslähtöiseen toimintaan, mutta

Lisätiedot

Asumisen ja olemisen toiveita, miten maaseutu voi vastata kysyntään?

Asumisen ja olemisen toiveita, miten maaseutu voi vastata kysyntään? Asumisen ja olemisen toiveita, miten maaseutu voi vastata kysyntään? Asumisen valinnat Mahdollisuuksien maaseutu Pälkäne 29.11.2011 Eija Hasu Tohtorikoulutettava Maisema-arkkitehti, KTM Arkkitehtuurin

Lisätiedot

Kaustinen. Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Kaustinen. Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Kaustinen Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4500 4300 2014; 4283 4100 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet maassamuutto

Lisätiedot

Raportti kotoutumisesta Suomen ulkomaalaistaustaisen väestön työllisyys, terveys ja palvelujen käyttö

Raportti kotoutumisesta Suomen ulkomaalaistaustaisen väestön työllisyys, terveys ja palvelujen käyttö Raportti kotoutumisesta Suomen ulkomaalaistaustaisen väestön työllisyys, terveys ja palvelujen käyttö Hannamaria Kuusio, erikoistutkija, FT 1 Esityksen sisältö Ketä kotoutetaan Kotoutumisen tarkastelua

Lisätiedot

Kuntien henkilöstön rekrytointitarve seutukunnittain Kuopion seutukunta

Kuntien henkilöstön rekrytointitarve seutukunnittain Kuopion seutukunta Kuntien henkilöstön rekrytointitarve 2005-2020 seutukunnittain Kuopion seutukunta Heikki Miettinen/30.12.2005 Kuntien henkilöstön rekrytointitarve 2005-2020 seutukunnittain Henkilöstötarpeen ennakointi

Lisätiedot

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelurakennetyöryhmän väliraportti Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut JOENSUU Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiaaat

Lisätiedot

Sote ja maakuntauudistus

Sote ja maakuntauudistus Sote ja maakuntauudistus Pohjois Pohjanmaa 13.1.2017 1 P P liitto Ely PPSHP Kunnat Pelastuslaitokset AVI TE toimisto Henkilöstöjärjestöt Viestintäryhmä Pj. Arja Hankivaara Pohjois Pohjanmaan maakuntauudistuksen

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus

Sote- ja maakuntauudistus Sote- ja maakuntauudistus Pohjois-Pohjanmaa 13.1.2017 P-P liitto Ely PPSHP Kunnat Pelastuslaitokset AVI TE-toimisto Henkilöstöjärjestöt Viestintäryhmä Pj. Arja Hankivaara Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen

Lisätiedot

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA Mustijoen perusturva Perusturvapalvelukeskus Perusturvajohtaja Perusturvan johtoryhmä Kehittämis- ja hallintopalvelut Terveydenhuoltopalvelut PALVELU- ALUEET Lasten,

Lisätiedot

Työllisyys ja julkinen talous Martti Hetemäki

Työllisyys ja julkinen talous Martti Hetemäki Työllisyys ja julkinen talous 29.12.2016 Martti Hetemäki Miten paljon työllisyys vaikuttaa julkiseen talouteen? Miten työllisyys liittyy sukupolvien väliseen sopimukseen? Miten työllisyysaste on kehittynyt

Lisätiedot

TE4 Terveystiedon abikurssi. Terveydenhuolto ja Suomi

TE4 Terveystiedon abikurssi. Terveydenhuolto ja Suomi TE4 Terveystiedon abikurssi Terveydenhuolto ja Suomi TERVEYSPALVELUJÄRJESTELMÄN RAKENNE SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Kansanterveyslaki SAIRAANHOITOPIIRIT KUNNALLISET TERVEYS- PALVELUT YLIOPISTOLLISET

Lisätiedot

Yhteisöllisyyden voimistaminen kunnallisen hyvinvointipolitiikan ytimeen: lisää hyvinvointia ja vähemmän kustannuksia?

Yhteisöllisyyden voimistaminen kunnallisen hyvinvointipolitiikan ytimeen: lisää hyvinvointia ja vähemmän kustannuksia? Tutkimusosasto I Syrjäytymisen kustannukset Yhteisöllisyyden voimistaminen kunnallisen hyvinvointipolitiikan ytimeen: lisää hyvinvointia ja vähemmän kustannuksia? Jouko Kajanoja 16.1.2012 Hyvinvointikuntafoorumi

Lisätiedot

Oikeudenmukaisuus terveyspolitiikassa ja terveydenhuollossa Suomen sosiaalifoorumi Tampere 18.5.2008

Oikeudenmukaisuus terveyspolitiikassa ja terveydenhuollossa Suomen sosiaalifoorumi Tampere 18.5.2008 Tiedosta hyvinvointia 1 Oikeudenmukaisuus terveyspolitiikassa ja terveydenhuollossa Suomen sosiaalifoorumi Tampere 18.5.2008 Marita Sihto Stakes Tiedosta hyvinvointia 2 Esityksen sisältö! Terveyspolitiikan

Lisätiedot

Veteli. Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Veteli. Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Veteli Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4200 4000 3800 3600 3400 3200 3000 2800 2014; 3342 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet

Lisätiedot

Mitä on lasten osallistuminen- - pelkkää demokratiaako?

Mitä on lasten osallistuminen- - pelkkää demokratiaako? Mitä on lasten osallistuminen- - pelkkää demokratiaako? Maria Kaisa Aula 12.11.2013 Tampereen yliopisto 1 YK:n lapsen oikeuksien sopimus 1989/1991 Erityinen suojelu Protection Palvelut ja toimeentulo Riittävä

Lisätiedot

RAKLIn strategia vastaa toimintaympäristön muutoksiin

RAKLIn strategia vastaa toimintaympäristön muutoksiin RAKLIn strategia vastaa toimintaympäristön muutoksiin Kiinteistö- ja rakennusalasta vetovoimaa Keski-Suomeen Jyväskylä 13.1.2016 Toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen, RAKLI ry Murroskartta Kaupan murros

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Sivistystoimi matkalla tulevaisuuden kuntaan. Kuntamarkkinat Johtaja Terhi Päivärinta, Suomen Kuntaliitto, opetus ja kulttuuri

Sivistystoimi matkalla tulevaisuuden kuntaan. Kuntamarkkinat Johtaja Terhi Päivärinta, Suomen Kuntaliitto, opetus ja kulttuuri Sivistystoimi matkalla tulevaisuuden kuntaan Kuntamarkkinat 14.9.2016 Johtaja Terhi Päivärinta, Suomen Kuntaliitto, opetus ja kulttuuri Kansallinen koulutuspolitiikka luo vision ja suunnan tasaarvolle.

Lisätiedot

Kainuulainenkin ikääntyy (kainuulaiset Harmaat pantterit)

Kainuulainenkin ikääntyy (kainuulaiset Harmaat pantterit) Kainuulainenkin ikääntyy (kainuulaiset Harmaat pantterit) Ikääntymispoliittinen strategia -esiselvitys 1.5. 31.10.2010 6.10.2010 Marika Kurth, suunnittelija KTM Taustaa: Kainuun ikäihmisten neuvottelukunta

Lisätiedot

Lestijärvi. Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Lestijärvi. Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 1200 Lestijärvi Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 1100 1000 900 2014; 817 800 700 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet

Lisätiedot

Valtion terveiset ja toimenpiteet asumisen kehittämiseen. Hannu Rossilahti Kouvola

Valtion terveiset ja toimenpiteet asumisen kehittämiseen. Hannu Rossilahti Kouvola Valtion terveiset ja toimenpiteet asumisen kehittämiseen Hannu Rossilahti Kouvola 29.10.2014 johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 19.11.2009 ARA-tuotannon määrä eri vuosikymmeninä

Lisätiedot

Hyvinvointipalveluiden tulevaisuus

Hyvinvointipalveluiden tulevaisuus Hyvinvointipalveluiden tulevaisuus Nuoruusikäisten toimivat palvelu seminaari 16.2.2012 Apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty Suomen väestöllisen huoltosuhteen muutokset vuosina 1970-2040 indeksi 80 indeksi

Lisätiedot

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Perusturvalautakunnan talousarvio 2017 1 000 euroa TP 2015 MTA 2016 HKE 2017 TA 2017 TA 17/16 TULOT 12 154 12 123 10 180 10 180-16,0 % MENOT 64 985 65 089 65 860

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty Työpaikka- ja elinkeinorakenne Päivitetty 23.9.2013 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-2010 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Helsinki 372 352 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

KATSAUS KAINUUN KUNTIEN HYVINVOINTIJOHTAMISEEN

KATSAUS KAINUUN KUNTIEN HYVINVOINTIJOHTAMISEEN KATSAUS KAINUUN KUNTIEN HYVINVOINTIJOHTAMISEEN 3.4.2013 Terveempi Pohjois-Suomi 2, Kainuun osahanke Sari Marita Ikäheimo Kainuun sosiaali ja perusterveydenhuollon kuntayhtymän perussopimus 3 Toiminta ajatus

Lisätiedot

Mitkä tekijät leimaavat työelämän lähitulevaisuutta Kainuussa? Miksi Menesty koulutus ja valmennusohjelmaa tarvitaan?

Mitkä tekijät leimaavat työelämän lähitulevaisuutta Kainuussa? Miksi Menesty koulutus ja valmennusohjelmaa tarvitaan? Mitkä tekijät leimaavat työelämän lähitulevaisuutta Kainuussa? Miksi Menesty koulutus ja valmennusohjelmaa tarvitaan? Menesty-hankkeen Orientaatiopäivä Ke 29.8.2012 Kaukametsän auditorio, Kajaani Markku

Lisätiedot

Liikunta tulevaisuuden kunnassa?

Liikunta tulevaisuuden kunnassa? Liikunta tulevaisuuden kunnassa? 2017 Sivistys, Terveyden edistäminen, Hyvinvointi, Osaaminen, Elinvoima, TeHyLi? Kari Sjöholm 3.12. 2015 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta

Lisätiedot

Talouden työryhmä. Nousiainen 4/2015, tunnuslukusarjat Nousiainen-Masku-Rusko 2013

Talouden työryhmä. Nousiainen 4/2015, tunnuslukusarjat Nousiainen-Masku-Rusko 2013 Talouden työryhmä Nousiainen 4/215, tunnuslukusarjat Nousiainen-Masku-Rusko 213 Toimintakate (itseisarvo), /as. 6 5 4 3 2 1 22 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Nousiainen Masku Rusko Koko maa Käyttötalouden palkat,

Lisätiedot

Humanpolis Rokua. Humanpolis Rokua. Humanpolis Rokua. Humanpolis Rokua. Palveluiden järjestämisen vaihtoehdot Oulu

Humanpolis Rokua. Humanpolis Rokua. Humanpolis Rokua. Humanpolis Rokua. Palveluiden järjestämisen vaihtoehdot Oulu Palveluiden järjestämisen vaihtoehdot Oulu 21.9.2006 Tuomas Alasalmi konsernijohtaja Lähde: KEVA Lähde: KEVA 1 2 Elinajanodote vuosina 1980 ja 2000 Naiset Miehet 2000 1980 2000 1980 Ruotsi 77,4 72,8 Ranska

Lisätiedot

Green Care vihreän hoivan mahdollisuudet Anja Yli-Viikari, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus. Kuva: Hannele Siltala

Green Care vihreän hoivan mahdollisuudet Anja Yli-Viikari, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus. Kuva: Hannele Siltala Green Care vihreän hoivan mahdollisuudet Anja Yli-Viikari, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus Kuva: Hannele Siltala GREEN CARE - luonnon ja maaseutuympäristön (kasvit, eläimet, maisema, arkirutiinit,

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita maailmantalouden,

Lisätiedot

Toholampi. Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Toholampi. Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Toholampi Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4100 3900 3700 3500 3300 2014; 3354 3100 2900 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro. Kaupunginsihteeri Mari Immonen

Kommenttipuheenvuoro. Kaupunginsihteeri Mari Immonen Kommenttipuheenvuoro Kaupunginsihteeri Mari Immonen 10.12.2015 Espoon visio Verkostomainen viiden kaupunkikeskuksen Espoo on vastuullinen ja inhimillinen edelläkävijäkaupunki, jossa kaikkien on hyvä asua,

Lisätiedot

Fortumin johtoryhmä 31.12.2013

Fortumin johtoryhmä 31.12.2013 Fortumin vuosikertomus 2013 Fortum on vahvasti kestävään kehitykseen sitoutunut energiayhtiö. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla, myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan

Lisätiedot

ZA6587. Flash Eurobarometer 423 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave 4) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6587. Flash Eurobarometer 423 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave 4) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA87 Flash Eurobarometer (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave ) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Citizens' awareness and perception of EU regional policyfif D Minkä

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT

Siun sote tehdään NYT Siun sote tehdään NYT Ilkka Pirskanen 13.10.2016 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali-

Lisätiedot

Rakenteellinen uudistaminen etenee Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 2016 Turku Ylijohtaja Tapio Kosunen

Rakenteellinen uudistaminen etenee Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 2016 Turku Ylijohtaja Tapio Kosunen Rakenteellinen uudistaminen etenee Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 2016 Turku 8.-9.12.2016 Ylijohtaja Tapio Kosunen Evolution of the earth s economic center of gravity 2 Lähde: OECD,

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015

Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Liite Kuntaliiton tiedotteeseen 19.11.2015 Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Postikyselyn toteutusajankohta: maalis-toukokuu 2015. Kyselyn kohdekunnat: 40 (+2) kuntaa. Kyselyn

Lisätiedot

Mikä maakuntauudistus ja miksi?

Mikä maakuntauudistus ja miksi? Mikä maakuntauudistus ja miksi? 1-17.2.2017 Miksi uudistus tehdään ja mitä sillä tavoitellaan? Tehokkaamman hallinnon avulla edistetään ihmisten ja yritysten toimintaa Uudistus tehdään avoimesti, asiakaslähtöisesti

Lisätiedot

KUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi. Rovaniemen kaupunki. Heikki Miettinen

KUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi. Rovaniemen kaupunki. Heikki Miettinen KUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi Rovaniemen kaupunki Heikki Miettinen 132.2012 Miten palvelutarpeet muuttuvat seuraavien 20 vuoden kuluessa? Väestökehityksen vaikutukset voidaan

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2014

Työpaikat ja työlliset 2014 Irja Henriksson 14.10.2016 Työpaikat ja työlliset 2014 Vuoden 2014 lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat vuoden

Lisätiedot

Sosiaalipolitiikan uudistumisen esteet

Sosiaalipolitiikan uudistumisen esteet Sosiaalipolitiikan uudistumisen esteet SOSIAALIPOLITIIKAN PÄIVÄT KARI VÄLIMÄKI 23.10.2015 Sosiaalipolitiikka julkiset toimet, joilla pyritään takaamaan väestölle kohtuullinen elintaso, turvallisuus ja

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy Lapin ammattikorkeakoulu Oy EVOLUUTIOTA JA REVOLUUTIOTA! Rakennamme uutta ammattikorkeakoulua Lappiin Kemi-Tornion AMK & Rovaniemen AMK Muutoksen taustaa Kataisen hallitusohjelman lähtökohdat Aloituspaikkaleikkaukset

Lisätiedot

HYVINVOINTIJOHTAMISEN SEMINAARI

HYVINVOINTIJOHTAMISEN SEMINAARI HYVINVOINTIJOHTAMISEN SEMINAARI 6.6.2014 LSHP VALMISTELUN VAIHEET Ohjausryhmän nimeäminen kunnan johtoryhmä Verrokkikuntien valinta kriteerit (mm. maaseutukunta, asukasluku, väestö- ja elinkeinorakenne,

Lisätiedot

Metropolialueen haasteet Asuntoministeri Krista Kiuru

Metropolialueen haasteet Asuntoministeri Krista Kiuru Metropolialueen haasteet Asuntoministeri Krista Kiuru KESKUSTELUTILAISUUS METROPOLIALUEEN KUNTA- JA PALVELURAKENNERATKAISUISTA 17.4.2013 Helsingin seudun väestö- ja työpaikkakehitys Helsingin seudun 14

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana» vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta,»

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014 Irja Henriksson 14.11.2016 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti Vuoden lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat

Lisätiedot

Vimpeli. Kuntalaiskysely Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Vimpeli. Kuntalaiskysely Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015 Vimpeli Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kunta Kaikki kunnat (N=42) Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos,

Lisätiedot

Ajankohtaista Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta

Ajankohtaista Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta Ajankohtaista Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta Neuvottelukunnan kokous 12.3.2013 Ylijohtaja Ari Niiranen Ajankohtaista toiminnasta Maksatus ja tarkastus -yksikössä palkkatukien, starttirahojen ja kuntouttavan

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, II/2012

Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, II/2012 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2012 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, II/2012 Julkaisuvapaa 26.6.2012 Terveys-, sosiaali- ja opetusalan osaajista edelleen pulaa Hämeen TE-toimistojen touko-kesäkuun

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot