Uutuusluettelo Nyförvärv 3/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uutuusluettelo Nyförvärv 3/2015 20.4. 11.6.2015"

Transkriptio

1 3/2015

2 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo Nyförvärv 3/ Sivu 1 Uutuusluettelo Nyförvärv 3/ Linkit verkkojulkaisuihin kirjaston tietokannassa: 365; KUBI Adamiak, Czeslaw Vapaa-ajan asuminen Suomessa [Elektroninen aineisto] : asukas- ja kuntakyselyn tuloksia vapaa-ajan asumisen nykytilasta ja kehittämistarpeista Helsinki : Suomen ympäristökeskus, s. : kuv., taul. ISBN (Suomen ympäristökeskuksen raportteja, ISSN ; 2015, 22) Sammandrag. - Abstract VAPAA-AJAN ASUNNOT; KESÄMÖKIT; LOMA-ASUNNOT; LOMA-ASUTUS; OMISTUS; KÄYTTÖ; MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU; PAIKALLISYHTEISÖT; OSALLISTUMINEN; ASUINYMPÄRISTÖ; YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET; TALOUDELLISET VAIKUTUKSET; KYSELYTUTKIMUS; VAPAA-AJAN ASUKKAAT; KESÄASUKKAAT https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/155089/sykera_22_2015.pdf?sequence=1 (pdf-julkaisu) ; KUBI 58 askelta kasvuun [Elektroninen aineisto] : Yritystoimintahankkeen loppuraportti / Valtioneuvoston kanslia Helsinki : [Valtioneuvoston kanslia], s. ISBN (Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja, ISSN ; 2015, 9) Sammandrag YRITYSTOIMINTA; YRITTÄJYYS; YRITYSPOLITIIKKA; ELINKEINOPOLITIIKKA; INNOVAATIOTOIMINTA; KANSAINVÄLISTYMINEN; DIGITALISOITUMINEN; YRITYSRAHOITUS; YRITYSTUET; KILPAILUPOLITIIKKA; TYÖMARKKINAPOLITIIKKA; SUKUPOLVENVAIHDOS; YRITYSVEROTUS (verkkojulkaisu) 34 Lukusali AALTONEN, Anna-Kaisa Aaltonen, Anna-Kaisa Huoltoriitojen sovittelu tuomioistuimessa Helsinki : Kauppakaari, s. ISBN LAPSEN ASEMA; LAPSEN HUOLTO; AVIOERO; ELATUS; TAPAAMISOIKEUS; RIIDAT; SOVITTELU; KOKEILU; VANHEMMAT; LAPSET; TUOMIOISTUIMET; ASIANTUNTIJUUS; PÄTEVYYS; TUOMARIT; ASIANTUNTIJAT; KUULEMINEN; OIKEUDENKÄYNTIAVUSTAJAT; MONIKULTTUURISUUS; MONIKULTTUURINEN AVIOLIITTO; ELATUSAPU; OIKEUDENKÄYNTIKULUT; MUUTOKSENHAKU; OIKEUSAPU; KUSTANNUKSET

3 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo Nyförvärv 3/ Sivu 2 004; 37 Adult skills in the Nordic Region [Elektroninen aineisto] : key information-processing skills among adults in the Nordic Region / Torben Fridberg...[et al.] Copenhagen : Nordic Council of Ministers, s. : kuv., taul. ISBN (TemaNord, ISSN ; 535) Sammenfatning TIETOJENKÄSITTELY; TAIDOT; AIKUISET; LUKUTAITO; INFORMAATIOLUKUTAITO; ONGELMANRATKAISU; MATEMAATTISET TAIDOT; IKÄRYHMÄT; SUKUPUOLET; KOULUTUSTASOT; SOSIOEKONOMISET TEKIJÄT; AMMATTIRYHMÄT; AIKUISKOULUTUS; POHJOISMAAT (pdf-julkaisu) 304; Ageing in cities [Elektroninen aineisto] / OECD Paris : OECD, s. : kuv., taul. ISBN IKÄÄNTYMINEN; IKÄÄNTYNEET; KAUPUNGIT; METROPOLIALUEET; TALOUDELLISET VAIKUTUKSET; YHTEISKUNNALLISET VAIKUTUKSET; TERVEYDEN EDISTÄMINEN; IKÄPOLITIIKKA; TYÖSSÄ JATKAMINEN; KAUPUNKISUUNNITTELU; KESTÄVÄ KEHITYS; IKÄRAKENNE; KAUPUNKISEUDUT; TYÖVOIMAN TARJONTA; SOSIAALIMENOT; TERVEYDENHUOLTOMENOT; VALTIONTALOUS; KUNNALLISTALOUS; ASUMINEN; SAAVUTETTAVUUS; JULKINEN LIIKENNE; VÄESTÖNKEHITYS; INDIKAATTORIT; YHTEISKUNTAPOLITIIKKA; ELÄKEIKÄ; ELÄKKEELLE SIIRTYMINEN; OSALLISTUMINEN; YRITTÄJYYS; ASUNTOPOLITIIKKA; SOSIAALINEN ASUNTOTUOTANTO; KOTIPALVELUT; KAUPUNKIYMPÄRISTÖ; HALLINTA; KAUPUNKIPOLITIIKKA; TAPAUSTUTKIMUS; JAPANI; PORTUGALI; KANADA; TSHEKIN TASAVALTA; ISO-BRITANNIA; YHDYSVALLAT; SAKSA; SUOMI; HELSINKI; VANHUSPOLITIIKKA; OECD-MAAT en#.VUnlhFK_xFo#page1 (Pdf-julkaisu) 36; 31; KUBI Ahlgren-Leinvuo, Hanna Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2013 [Elektroninen aineisto] / Lastensuojelun Kuusikko-työryhmä Helsinki : Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto, Espoon sosiaali- ja terveystoimi, Vantaan sosiaali- ja terveystoimi, Turun hyvinvointitoimiala, Tampereen hyvinvointipalvelut, Oulun hyvinvointipalvelut, s. : kuv., taul. (Kuusikko-työryhmän julkaisusarja, ISSN ; 2/2014) LASTENSUOJELU; SUURET KAUPUNGIT; KUSTANNUKSET; VERTAILU; ESPOO; HELSINKI; VANTAA; TURKU; TAMPERE; OULU; TILASTOT; AVOHUOLTO; SIJAISHUOLTO (pdf-julkaisu) 32 Aho, Esko Hallitus tarvitsee kovan ytimen [Elektroninen aineisto] : kuusi käytännön ehdokasta hallituksen päätöksenteon vahvistamiseksi Helsinki : Eva, s. (EVA-analyysi ; 2015, 44) HALLITUKSET; PÄÄTÖKSENTEKO; POLIITTINEN PÄÄTÖKSENTEKO; VALTIOSIHTEERIT; HALLITUSOHJELMAT; TALOUSNEUVOSTO; LAKKAUTTAMINEN (pdf-julkaisu)

4 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo Nyförvärv 3/ Sivu 3 331; 36; 614; 31; KUBI Ailasmaa, Reijo Terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö 2012 [Elektroninen aineisto] = Personal inom hälso- och socialvården 2012 = Health care and social welfare personnel 2012 Helsinki : Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, s. : kuv., taul. (Tilastoraportti / Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, ISSN ; 2015, 8) TERVEYSPALVELUT; SOSIAALIPALVELUT; HENKILÖSTÖ; TERVEYDENHUOLTOHENKILÖSTÖ; SOSIAALIALAN HENKILÖSTÖ; LÄÄKÄRIT; HAMMASLÄÄKÄRIT; SAIRAANHOITAJAT; LÄHIHOITAJAT; SOSIONOMIT (AMK); LASTENTARHANOPETTAJAT; NAISET; MIEHET; MAAHANMUUTTAJAT; TYÖLLISYYS; TYÖTTÖMYYS; VANHUSPALVELUT; LASTEN PÄIVÄHOITO; VAMMAISPALVELUT; KÄTILÖT; RÖNTGENHOITAJAT; LABORATORIOHOITAJAT; FYSIOTERAPEUTIT; TOIMINTATERAPEUTIT; SUUHYGIENISTIT; HAMMASHOITAJAT; HAMMASTEKNIKOT; FARMASEUTIT; PROVIISORIT; LÄÄKETYÖNTEKIJÄT; OSASTONHOITAJAT; ELÄINLÄÄKÄRIT; OPTIKOT; PSYKOLOGIT; PUHETERAPEUTIT; SOSIAALITYÖNTEKIJÄT; YLIHOITAJAT; BIOANALYYTIKOT; SOSIAALIOHJAAJAT; NUORISO-OHJAAJAT; KOULUNKÄYNTIAVUSTAJAT; KODINHOITAJAT; VÄLINEHUOLTO; HIEROJAT; KUNTOHOITAJAT; SAIRAALA-APULAISET; LAITOSAPULAISET; PÄIVÄKOTIAPULAISET; SAIRAANHOITOPIIRIT; JULKINEN SEKTORI; YKSITYINEN SEKTORI; YRITYKSET; JÄRJESTÖT; TILASTOT https://www.julkari.fi/handle/10024/ (verkkojulkaisu) 314; 331; 36; 614; KUBI Ailasmaa, Reijo Terveys- ja sosiaalipalveluiden henkilöstön kansainvälinen liikkuvuus 2012 [Elektroninen aineisto] = Internationell rörlighet hos personalen inom hälso- och socialvården 2012 = International mobility of Health Care and Social Welfare personnel 2012 Helsinki : Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, , 22 s. : kuv., taul. (Tilastoraportti / Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, ISSN ; 2015, 12) TYÖVOIMAN LIIKKUVUUS; TYÖSKENTELY ULKOMAILLA; TERVEYDENHUOLTOHENKILÖSTÖ; SOSIAALIALAN HENKILÖSTÖ; ULKOMAINEN TYÖVOIMA; ULKOMAALAISET; SUOMALAISET; AMMATINHARJOITTAJAT; SAIRAANHOITAJAT; LÄÄKÄRIT; HAMMASLÄÄKÄRIT; SAIRAALA-APULAISET; LÄHIHOITAJAT; KÄTILÖT; TERVEYDENHOITAJAT; KODINHOITAJAT; LASTENHOITAJAT; KOULUNKÄYNTIAVUSTAJAT; FARMASEUTIT; LASTENTARHANOPETTAJAT; HOITOHENKILÖSTÖ; YLIHOITAJAT; OSASTONHOITAJAT; PSYKOLOGIT; SUUHYGIENISTIT; HAMMASHOITAJAT https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/126261/tr12_15_ pdf?sequence=3 (pdf-julkaisu) KUNTALIITTO ALA-POIKELA, Anna 608; KUBI Ala-Poikela, Anna Verkostot osana kuntien kehittämis- ja innovaatiotoimintaa : loppuraportti : Vaikuttavuutta arvoverkoilla (VARVO) -hanke / Lapin yliopisto, Tampereen yliopisto, Suomen kuntaliitto ; Anna Ala-Poikela, Antti Koski, Jari Stenvall Helsinki : Suomen kuntaliitto, s. : kuv. ISBN (Acta / Suomen kuntaliitto, ISSN ; 260) Myös pdf-julkaisuna, ISBN Resumé. - Abstract. - Tilausnumero 1684 VERKOSTOITUMINEN; VERKOSTOT; VERKOSTOJOHTAMINEN; SUOMEN KUNTALIITTO; VERTAISOPPIMINEN; VAIKUTTAVUUS; KEHITTÄMINEN; INNOVAATIOTOIMINTA; ARVIOINTIMENETELMÄT; ARVIOINTI (verkkojulkaisu) ; 614; KUBI Alsuhail, Faris Nuorten terveys- ja hyvinvointierot Helsingin suurpiirien välillä [Elektroninen aineisto] : kouluterveyskyselyn tarkastelu paikkatietomenetelmin / Faris Alsuhail, Stina Högnabba Helsinki : Helsingin kaupungin tietokeskus, , [1] s. : kuv., taul. ISBN (Tutkimuskatsauksia / Helsingin kaupungin tietokeskus, ISSN ; 2015, 3) NUORET; HYVINVOINTI; TERVEYS; TERVEYSEROT; TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN; RUOKAILUTOTTUMUKSET; LIIKUNTA; KOULUTERVEYDENHUOLTO; PAIKKATIEDOT; KOETTU TERVEYS; TERVEYDENTILA; UNI; KOULURUOKAILU; MASENNUS; OPPILASHUOLTO; AJANKÄYTTÖ; INTERNET; KOULUKIUSAAMINEN; VIIHTYVYYS; TYTÖT; POJAT; YSTÄVÄT; YSTÄVYYS; YKSINÄISYYS; HELSINKI (pdf-julkaisu)

5 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo Nyförvärv 3/ Sivu 4 Andersson, Markku Kehittämisyhtiö - toimiva innovaatio [Elektroninen aineisto] : seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan edistämisessä Työ- ja elinkeinoministeriö, s. : kuv. ISBN (Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, ISSN ; 39/2015) https://www.tem.fi/files/42921/temrap_39_2015_web.pdf (pdf-julkaisu) 352(-2); KUBI Antikainen, Janne Kainuun kuntarakenneselvitys [Elektroninen aineisto] : Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Ristijärvi, Sotkamo ja Suomussalmi : loppuraportti, toukokuu 2015 / Management Design Intelligent Ltd Hyrynsalmi : Hyrynsalmen kunta, s. 7 oikein - Kuulkaa kuntien kuiskintaa KUNTARAKENNE; KUNTALIITOKSET; KAINUU Linkit: uraportti% pdf (verkkojulkaisu (Loppuraportti)) aiheet.pdf (verkkojulkaisu (Liite)) ehityksen%20kuva%20kainuusta%20ja%20sen%20kunnista.pdf (verkkojulkaisu (liite)) o%20talouslaskelmat%20laesteraa.pdf (verkkojulkaisu (liite)) kea-sopimus%20eli%20kainuu-sopimuksen%20aihiot.pdf (verkkojulkaisu (liite)) 0keskeiset%20havainnot.pdf (verkkojulkaisu (liite)) ekninen_pohja.pdf (verkkojulkaisu (liite)) 316 ; 711.5; KUBI Anttila, Erkko Esikaupunkien vuosisata [Elektroninen aineisto] : paikallinen yhteisöllisyys Helsingin seudun vanhoissa työväen esikaupungeissa 1900-luvulla Helsinki : Helsingin yliopisto, s. : kuv., taul. ISBN (Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja / Helsingin yliopisto, ISSN ; 2015, 7) Väitöskirja: Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, sosiaalitieteiden laitos. - Abstract PAIKALLISYHTEISÖT; ESIKAUPUNGIT; YHTEISÖLLISYYS; KAUPUNGINOSAT; TYÖLÄISET; ELÄMÄNTAPA; MUUTOS; KAUPUNGISTUMINEN; PAIKALLISUUS; MUISTELU; KYLÄT; ARKI; RAKENTAMINEN; TALKOOT; OMAKOTITALOT; PIENTALOT; PIENTALOALUEET; ASUNTO-OLOT; OMAVARAISUUS; NAAPURIAPU; KYLÄKAUPAT; LINJA-AUTOLIIKENNE; LINJA-AUTOT; PIENYRITYKSET; YHDISTYKSET; ILTAMAT; TIENPITO; TIEKUNNAT; SÄHKÖYHTIÖT; PUHELINLAITOKSET; PALOKUNNAT; VAPAAEHTOISET PALOKUNNAT; PALONTORJUNTA; AATTEELLISET YHTEISÖT; TYÖVÄENTALOT; POLIISI; RAUTATIEASEMAT; KÖYHYYS; KONFLIKTIT; POLIITTINEN TOIMINTA; TYÖVÄENLIIKE; YKSITYISTYMINEN; ETUJÄRJESTÖT; ALUELIITOKSET; LÄHIÖT; ASUINALUEET; ROMANIT; KESKILUOKKA; HELSINGIN SEUTU; HELSINGIN MLK; VANTAA; ESPOO; MALMI; OULUNKYLÄ; PAKILA; PIRKKOLA; PUISTOLA; PUKINMÄKI; TAPANILA; TIKKURILA; 1900-LUKU https://helda.helsinki.fi/handle/10138/ (verkkojulkaisu)

6 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo Nyförvärv 3/ Sivu 5 KUNTALIITTO ARKEEN 614; KUBI Arkeen voimaa : pienin muutoksin kohti sujuvaa arkea / toimitustyö Riikka Korhonen, Heli Norja, Sari Välimäki 2. korj. p., Helsinki : Suomen kuntaliitto, s. : kuv., taul. ISBN Alkuperäisteos: Kate Loring... [et al.]: Living a healthy life with chronic conditions KROONISET TAUDIT; KROONIKOT; ITSEHOITO; NIVELREUMA; ASTMA; HENGITYSELINTEN TAUDIT; SYÖPÄTAUDIT; KIPU; MASENNUS; SYDÄMEN VAJAATOIMINTA; DIABETES; SYDÄN- JA VERISUONITAUDIT; VERENPAINETAUTI; RUOANSULATUSELINTEN TAUDIT; MS-TAUTI; MUNUAISTAUDIT; AIVOHALVAUS; TIEDONHAKU; ONGELMANRATKAISU; OIREET; KUNTO; KUNTOLIIKUNTA; TERVEYSLIIKUNTA; LIIKUNTA; RENTOUTUS; HARJOITUKSET; KESTÄVYYSHARJOITTELU; TERVEYDEN EDISTÄMINEN; SEKSUAALISUUS; VUOROVAIKUTUS; TUNTEET; RUOKAILUTOTTUMUKSET; PAINONHALLINTA; LÄÄKEHOITO; LÄÄKKEET; VÄSYMYS; HENGITYS; UNIHÄIRIÖT; ELÄMÄNHALLINTA; STRESSI; POSITIIVISUUS; TIETOINEN LÄSNÄOLO; TERAPIA; RUOKAVALIOT; HOITOMENETELMÄT; PÄÄTÖKSENTEKO; PELOT; PALVELUT; SOSIAALIETUUDET; KUOLEMA; SAATTOHOITO; HOITOTAHTO; EDUNVALVONTA 314; KUBI Aro, Timo Kuntien väestöllinen kilpailukykyanalyysi vuosina [Elektroninen aineisto] diaa : kuv., taul. KILPAILUKYKY; KUNNAT; VÄESTÖNKEHITYS; VÄESTÖNMUUTOKSET; MAAHANMUUTTO; SIIRTOLAISUUS; MAASSAMUUTTO; MUUTTOLIIKE; SUOMI (diasarja) 37 Assuring quality in education [Elektroninen aineisto] : policies and approache to school evaluation in Europe. Eurydice report / Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA,Education and Youth Policy Analysis) Luxembourg : Publications Office of the European Union, s. : kuv. ISBN Eurydice report KOULUTUS; LAATU; LAADUNARVIOINTI; ARVIOINTI; KOULUT; ITSEARVIOINTI; KOULUTUSJÄRJESTELMÄT; ARVIOINTIMENETELMÄT; RAPORTOINTI; HYÖDYNTÄMINEN; UUDISTUKSET; KOULUNUUDISTUS; EUROOPPA NC_002.pdf;pgid=Iq1Ekni0.1lSR0OOK4MycO9B0000tAiTgWfR;sid=xWwTtj4c9isTtGtVI4SNEVw5iA8NxDnPw78=?FileNa me=ec enc_002.pdf&sku=ec enc_pdf&cataloguenumber=ec en-c (Pdf-julkaisu) 336; 352; KUBI Asukasomistajat [Elektroninen aineisto] / Bo-Erik Ekström [Helsinki] : B&Mans, [s. a.] TALOUDELLINEN TILA; TALOUDELLINEN KEHITYS; ANALYSOINTI; ANALYYSI; KUNNALLISTALOUS; KUNTAKONSERNIT; KAUPUNGIT; TILINPÄÄTÖS; KONSERNITILINPITO; SUURET KAUPUNGIT; HELSINKI; ESPOO; VANTAA; JYVÄSKYLÄ; TURKU; KUOPIO; LAHTI; TAMPERE; KOUVOLA; OULU (Asukasomistajat-sivut) 365; 31; KUBI Asuntojen vuokrat Helsingissä tammi-maaliskuussa 2015 [Elektroninen aineisto] / Helsingin kaupungin tietokeskus ; Netta Mäki Helsinki : Helsingin kaupunki, tietokeskus, s. : kuv., taul. (Tilastoja / Helsingin kaupungin tietokeskus, ISSN ; 2015, 17) VUOKRAT; VUOKRA-ASUNNOT; TILASTOT; PÄÄKAUPUNKISEUTU; HELSINKI; KEHYSKUNNAT; ESPOO; KAUNIAINEN; VANTAA; SUOMI (pdf-julkaisu)

7 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo Nyförvärv 3/ Sivu 6 3 Lukusali ATJONEN, Päivi 303; 37; KUBI Atjonen, Päivi Kehittävä arviointi kasvatusalalla Kirjokansi, s. : kuv. ISBN ARVIOINTI; ARVIOINTIMENETELMÄT; KEHITTÄMINEN; KASVATUS; KOULUTUS; PARADIGMAT; PROSESSIT; MONIMUOTOISUUS; KOMPLEKSISUUS; OSALLISTUMINEN; VUOROVAIKUTUS; KOMMUNIKAATIO; ITSEARVIOINTI; AUDITOINTI; SIDOSRYHMÄT; VAIKUTTAVUUS; DIALOGISUUS; TOIMINTAYMPÄRISTÖ; HYVÄT KÄYTÄNNÖT; PALAUTE; NÄKYVYYS; EMPOWERMENT; OIKEUDENMUKAISUUS; VERTAILUMENETELMÄT 69; 61; KUBI Atosuo, Janne Novel cellular luminescence probes for immunological and toxicological assessments [Elektroninen aineisto] Turku : University of Turku, s. : kuv. ISBN Dissertation: Turun yliopisto (Universtiy of Turku, Department of Biochemistry). - Abstrakti SISÄILMA; KOSTEUSVAURIOT; RAKENNUSVAURIOT; MYRKYLLISET AINEET; TERVEYSHAITAT; BIOKEMIA; MIKROBIOLOGIA https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/104429/annalesaiatosuo.pdf?sequence=2 (pdf-julkaisu) 342.9; KUBI Attila, Eeva Todistelu hallintolainkäytössä [Elektroninen aineisto] : lausuntotiivistelmä Helsinki : Oikeusministeriö, s. ISBN (Mietintöjä ja lausuntoja / Oikeusministeriö, ISSN ; 2015) Referat TODISTELU; HALLINTOLAINKÄYTTÖ; OIKEUDENKÄYNTI; HALLINTOASIAT; TODISTAJAT; KUULEMINEN ol_28s.pdf (verkkojulkaisu) 331; 614; KUBI Becker, Eve Kuntasektorin säästötoimenpiteet vuonna 2014 ja niiden vaikutukset [Elektroninen aineisto] : Tehyläisen luottamusmiesten ja hoitotyön johtajien näkemyksiä [Helsinki] : TEHY, s. : kuv. KUNNAT; SÄÄSTÖ; KYSELYTUTKIMUS; TEHY; OSASTONHOITAJAT; YLIHOITAJAT; LUOTTAMUSMIEHET; HENKILÖSTÖRESURSSIT; TERVEYDENHUOLTO; LAATU; SAATAVUUS; TÄYDENNYSKOULUTUS; TYÖHYVINVOINTI; TERVEYDENHUOLTOMENOT; VAIKUTUKSET 20ja%20niiden%20vaikutukset.pdf (pdf-julkaisu) Berlin, Jenni Assimilated individuals and segregated communities [Elektroninen aineisto] : a comparative study of housing and living related well-being of Finnish roma and housed gypsies and travellers in England Kuopio : University of Eastern Finland, s. : kuv., taul. ISBN (Dissertations in social sciences and business studies, ISSN ; 101) Dissertation : Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. - Abstrakti ROMANIT; SUOMI; KULKURIT; IRLANTI; POSITIIVINEN ERITYISKOHTELU; ASUMINEN; ERILAISUUS; HYVINVOINTI; ELÄMÄNTAPA; RASISMI; SYRJINTÄ; MONIKULTTUURISUUS; ASUNTOPOLITIIKKA; SEGREGAATIO; VÄHEMMISTÖT; KULTTUURI; PERHE (pdf-julkaisu)

8 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo Nyförvärv 3/ Sivu 7 KUNTALIITTO/KÄSIKIRJASTO BOTSKA, Maaret 651.5; 614; 504; KUBI Botska, Maaret Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. 16. Ympäristöterveydenhuolto : määräykset ja suositukset Helsinki : Suomen kuntaliitto, , 28 s. ISBN Tuloste Kuntaliiton verkkojulkaisusta YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO; ASIAKIRJOJEN SÄILYTYS; ASIAKIRJAT; ASIAKIRJOJEN HÄVITTÄMINEN; MÄÄRÄYKSET; SUOSITUKSET (pdf-julkaisu) KUNTALIITTO/KÄSIKIRJASTO BOTSKA, Maaret 651.5; ; KUBI Botska, Maaret Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. 11. Maaseutuelinkeinopalvelut [Moniste] : määräykset ja suositukset Helsinki : Suomen kuntaliitto, , [14] s. ISBN Tuloste Kuntaliiton verkkojulkaisusta ASIAKIRJOJEN HÄVITTÄMINEN; ASIAKIRJOJEN SÄILYTYS; MÄÄRÄYKSET; SUOSITUKSET; ARKISTOTOIMI; MAASEUTU; ELINKEINOT; YRITYSPALVELUT; MAATALOUS; MAATALOUSNEUVONTA; MAASEUTUELINKEINOT (pdf-julkaisu) KUNTALIITTO/KÄSIKIRJASTO BOTSKA, Maaret 651.5; KUBI Botska, Maaret Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. 8. Elinkeinotoimi. 9. Kuluttajaneuvonta, talous- ja velkaneuvonta, kotitalous- ja käsityöneuvonta : määräykset ja suositukset Helsinki : Suomen kuntaliitto, , [12] s. ISBN Tuloste Kuntaliiton verkkojulkaisusta ASIAKIRJAT; SÄILYTYS; ELINKEINOTOIMI; KULUTTAJANEUVONTA; VELKANEUVONTA; KOTITALOUSNEUVONTA (pdf-julkaisu) KUNTALIITTO/KÄSIKIRJASTO BOTSKA, Maaret 651.5; 332; 69; KUBI Botska, Maaret Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. 5. Kiinteistötoimi ja rakentaminen : määräykset ja suositukset Helsinki : Suomen kuntaliitto, , [22] s. ISBN Tuloste Kuntaliiton verkkojulkaisusta KUNNAT; ASIAKIRJAT; ASIAKIRJOJEN SÄILYTYS; KIINTEISTÖT; RAKENTAMINEN; MÄÄRÄYKSET; SUOSITUKSET (pdf-julkaisu) KUNTALIITTO/KÄSIKIRJASTO BOTSKA, Maaret 651.5; 631; KUBI Botska, Maaret Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. 10. Lomituspalvelut : määräykset ja suositukset Helsinki : Suomen kuntaliitto, , [15] s. ISBN Tuloste Kuntaliiton verkkojulkaisusta ASIAKIRJOJEN SÄILYTYS; LOMITUS; ASIAKIRJOJEN HÄVITTÄMINEN; MÄÄRÄYKSET; ARKISTOTOIMI (pdf-julkaisu)

9 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo Nyförvärv 3/ Sivu Child, Michael Vision and initial feasibility analysis of a recarbonised Finnish energy system [Elektroninen aineisto] : results for energyplan simulations of 2050 Finland / Michael Child, Christian Breyer Lappeenranta : Lappeenranta University of Technology, s. : kuv., taul. ENERGIANTUOTANTO; UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET; CLEANTECH; SKENAARIOT; SÄHKÖNTUOTANTO; SÄHKÖNKULUTUS; SÄHKÖ; KUSTANNUKSET; HIILIDIOKSIDI; PÄÄSTÖT; ENERGIAHUOLTO; POLTTOAINEET; BIOENERGIA; LÄMPÖPUMPUT; YDINENERGIA; LÄMMÖNTALTEENOTTO; KAUKOLÄMMITYS; KAUKOJÄÄHDYTYS; ÖLJY; JÄTTEET; AURINKOENERGIA; TUULIENERGIA; VESIVOIMA; HIILI; AALTOENERGIA 050.pdf (verkkojulkaisu) The 2015 Ageing Report [Elektroninen aineisto] : Economic and budgetary projections for the 28 EU Member States ( ) / Directorate-General for Economic and Financial Affairs Bruxelles : [European Commission], s. : kuv., taul. ISBN (European economy, ISSN ; 3/2015) (pdf-julkaisu) 336; 352 Ekonomirapporten [Elektroninen aineisto] : om kommunernas och landstingens ekonomi : april 2015 / Sveriges Kommuner och Landsting ; Toim. Jessica Bylund, Wallenskog, Annika Stockholm : Sveriges Kommuner och Landsting, s. : kuv., taul. ISBN KUNNALLISTALOUS; TALOUDELLINEN TILA; TALOUDELLINEN KEHITYS; KUNNAT; MAAKÄRÄJÄT; RUOTSI (Pdf-julkaisu) 8 ENESTAM, Jan-Erik 8; 352; KUBI Enestam, Jan-Erik Yksi kunta, kaksi kieltä : kaksikielisten kuntien hallintomalleja = Ett språk eller två? : Förvaltningsmodeller för tvåspråkiga kommuner / Jan-Erik Enestam, Marcus Henricson Helsinki : Ajatushautomo Magma = Tankesmedjan Magma. - 60, 82 s. ISBN (Magma studie, ISSN ; 2015, 1) Kääntökirja. - Myös verkkojulkaisuna, ISBN KAKSIKIELISET KUNNAT; KAKSIKIELISYYS; KUNNALLISHALLINTO; KIELELLISET OIKEUDET; SUOMEN KIELI; RUOTSIN KIELI; KUNTALIITOKSET; LAUTAKUNNAT; LÄHIDEMOKRATIA; VIESTINTÄ; KIELELLISET VÄHEMMISTÖT (pdf-julkaisu) 32; 352 Erlingsson, Gissur Ó. Att ta plats i politiken [Elektroninen aineisto] : om engagemang, aktivism och villkor i kommunpolitiken / Gissur Ó. Erlingsson, Mattias Fogelgren, Richard Öhrvall Stockholm : Sveriges Kommuner och Landsting, , [1] s. : kuv. ISBN KUNNALLISPOLITIIKKA; SITOUTUMINEN; AKTIVISMI; POLIITTINEN TOIMINTA; PUOLUEET; JÄSENYYS; LUOTTAMUSTEHTÄVÄT; LUOTTAMUSHENKILÖT; VAALIKAMPANJAT; LOPETUS; RUOTSI (pdf-julkaisu)

10 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo Nyförvärv 3/ Sivu 9 5 ESKOLA, Reijo 528; 91; 912; 712; KUBI Eskola, Reijo Viherympäristön mittaustekniikka ja paikkatieto / Reijo Eskola, Heikki Peltoniemi Helsinki : Viherympäristöliitto, s. : kuv. ISBN (Julkaisu / Viherympäristöliitto, ISSN ; 52) VIHERALUEET; MAANMITTAUS; MITTAUSTEKNIIKKA; KARTOITUS; PAIKKATIEDOT; PAIKKATIETOJÄRJESTELMÄT; MITTAUS; MITTAUSMENETELMÄT; MITTAUSLAITTEET; MAARAKENNUS; ETÄISYYS; KORKEUS; MAASTOTIETOJÄRJESTELMÄ 378 The European Higher Education Area in 2015 [Elektroninen aineisto] : implementation report Bologna Process / Education, Audiovisual and Culture Executive Agency Bruxelles : [European Commission], s. : kuv., taul. ISBN KORKEA-ASTEEN KOULUTUS; EUROOPPA; BOLOGNAN PROSESSI; TÄYTÄNTÖÖNPANO; EU-MAAT; KOULUTUSJÄRJESTELMÄT; UUDISTUKSET; KOULUTUSOHJELMAT; TUTKINNOT; LAADUNVARMISTUS; SOSIAALINEN ULOTTUVUUS; KOULUTUSPOLITIIKKA; KORKEAKOULUOPETUS; MAKSUT; OPINTOTUKI; ELINIKÄINEN OPPIMINEN; TYÖLLISTYMINEN; KANSAINVÄLISTYMINEN; LIIKKUVUUS; OPISKELIJAT; OPISKELU ULKOMAILLA (pdf-julkaisu) 3 Lukusali EVALUATION 303 Evaluation cultures : Sense-making in complex times / editors Jean-Claude Barbier, Penny Hawkins New Brunswick : Transaction Publishers, s. ISBN (Comparative Policy Evaluation ; vol. 19) ARVIOINTI; ARVIOINTIMENETELMÄT; ARVIOINTITUTKIMUS; YHTEISKUNTAPOLITIIKKA; YHTEISKUNTASUUNNITTELU; TALOUDELLINEN KEHITYS; UUDISTUKSET; HALLINNONUUDISTUS; RAKENNERAHASTOT; ITALIA; TALOUSPOLITIIKKA; KOULUNUUDISTUS; IRLANTI; KOULUTUS; TYÖMARKKINAT; KOULUTUSPOLITIIKKA; SAKSA; POLIITTISET JÄRJESTELMÄT; MONIKULTTUURISUUS; SVEITSI; ORGANISAATIOKULTTUURI; TERVEYDENHUOLTO; ITSEARVIOINTI; PROFESSIONALISMI; TERVEYSPOLITIIKKA; ASIAMIEHET; TARKASTAJAT; TILINTARKASTAJAT; YHTEISKUNTAJÄRJESTELMÄT; INDIVIDUALISMI; KOLLEKTIVISMI; AFRIKKA 614; 641; KUBI Eviran laboratorioselvitys 2014 [Elektroninen aineisto] : laboratoriopalveluiden saatavuus, riittävyys ja käyttö elintarvikkeiden viranomais- ja omavalvontatutkimuksissa / Evira. Suunnittelu- ja ohjausyksikkö Helsinki : Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, s. : kuv. ISBN (Eviran julkaisuja, ISSN X ; 2015, 1) Resumé. - Abstract LABORATORIOT; LABORATORIOTUTKIMUS; SAATAVUUS; RIITTÄVYYS; KÄYTTÖ; POIKKEUSOLOT; SÄTEILY; ELINTARVIKEVALVONTA; MIKROBIOLOGIA; HANKINTA; ALIHANKINTA; KILPAILUTTAMINEN (verkkojulkaisu) 620.9; 001; KUBI Finsolar [Elektroninen aineisto] / tutkimusryhmä: Raimo Lovio...[et al.] Helsinki : Aalto-yliopisto, Kauppakorkeakoulu, ENERGIALÄHTEET; UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET; AURINKOENERGIA; AURINKOLÄMMITYS; TUTKIMUSPROJEKTIT (Finsolar-hankkeen www-sivut)

11 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo Nyförvärv 3/ Sivu Lukusali FORSS, Päivi 36; KUBI Forss, Päivi Sosiaalinen turva ja hyvinvointi / Päivi Forss, Marja-Leena Vatula-Pimiä 5. uud. p., Helsinki : Edita, s. : kuv. ISBN SOSIAALIALA; SOSIAALIHUOLTO; SOSIAALITURVA; SOSIAALITYÖ; HYVINVOINTI; HYVINVOINTIPOLITIIKKA; HYVINVOINTIVALTIO; SOSIAALIPALVELUT; KOLMAS SEKTORI; LAPSET; LAPSIPERHEET; NUORET; SAIRAAT; VAMMAISET; VANHUKSET; TYÖTTÖMÄT; PÄIHDEONGELMAISET; VÄKIVALTA; ASUMISPALVELUT; YHTEISÖLLISYYS; KUNTOUTUS; SOSIAALINEN KUNTOUTUS; AMMATILLINEN KUNTOUTUS; LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS; LÄHIHOITAJAT; OPPIKIRJAT 314; KUBI Foulkes Savinetti, Nicol Encountering Difference [Elektroninen aineisto] : the experience of highly skilled Nordic citizens in India Tampere : Tampere University Press, s. : kuv., taul. ISBN (Acta Electronica Universitatis Tamperensis, ISSN X ; 1552) Dissertation : Tampereen yliopisto. - Acta Universitatis Tamperensis ; Tiivistelmä TYÖSKENTELY ULKOMAILLA; ASUMINEN ULKOMAILLA; AVIOPUOLISOT; KANSALAISUUS; SIIRTOLAISET; SUOMALAISET; TANSKA; SUOMI; INTIA; SOSIAALISET OIKEUDET; MAASTAMUUTTO; KORKEA-ASTEEN KOULUTUS; ETUOIKEUDET; TALOUDELLINEN ASEMA; SOSIAALINEN ASEMA; SOSIAALINEN PÄÄOMA; SOSIAALINEN TUKI; SOSIAALITURVA; VAPAA-AIKA (verkkojulkaisu) Graells, Albert Sánchez Public procurement and the EU competition rules 2nd [rev.] ed., Oxford : Hart, liii, 570 s. ISBN (Hart studies in competition law) JULKISET HANKINNAT; KILPAILUOIKEUS; MARKKINAT; KILPAILUNRAJOITUKSET; EU-OIKEUS; YHDYSVALLAT; JULKINEN VALTA; VALTIO; VALTIONSISÄINEN OIKEUS; EU-MAAT; YHDENVERTAISUUS; SISÄMARKKINAT; OIKEUSTAPAUKSET; EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN; EUROOPAN UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN; DIREKTIIVIT 36; 37; KUBI Haapamäki, Elise Varhaiskasvatus ja lasten hoidon tuet Helsingissä [Elektroninen aineisto] / Elise Haapamäki, Sanna Ranto Helsinki : Helsingin kaupungin tietokeskus, s. : kuv., taul. (Tilastoja / Helsingin kaupungin tietokeskus, ISSN ; 2015, 11) VARHAISKASVATUS; PÄIVÄHOITO; LASTEN PÄIVÄHOITO; PERHEPÄIVÄHOITO; YKSITYISEN HOIDON TUKI; OSTOPALVELUT; KOTIHOIDONTUKI; TILASTOT; PÄÄKAUPUNKISEUTU; HELSINKI; VANTAA; ESPOO (pdf-julkaisu) 342.9; KUBI Haataja, Ville Eräiden hallintoasioiden muutoksenhakusäännösten tarkistaminen [Elektroninen aineisto] : lausuntotiivistelmä Helsinki : Oikeusministeriö, s. ISBN (Mietintöjä ja lausuntoja / Oikeusministeriö, ISSN ; 2015, 20) Referat HALLINTOASIAT; HALLINTOLAINKÄYTTÖ; MUUTOKSENHAKU; OIKEUSTURVA; HALLINTOVALITUKSET; OIKAISUT; HALLINTO-OIKEUS; HALLINTO-OIKEUDET; KORKEIN HALLINTO-OIKEUS; VALITUKSET; OIKAISUVAATIMUS; VALITUSLUPA; UHKASAKKO lintoasioiden_24_s.pdf (verkkojulkaisu)

12 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo Nyförvärv 3/ Sivu Handbok för öppna jämförelser grundskola och gymnasieskola [Elektroninen aineisto] / Sveriges Kommuner och Landsting rev. uppl, Stockholm : Sveriges Kommuner och Landsting, Teksti : 44 s. : kuv. PERUSKOULU; LUKIO; KOULUTUS; KEHITTÄMINEN; VERTAILU; INDIKAATTORIT; KOULUT; LAATUTYÖ; KUNNAT; TIETOKANNAT; ANALYYSIMENETELMÄT; RUOTSI (verkkojulkaisu) 07 HANNUS, Anthony 07; 654; 658.8; KUBI Hannus, Anthony Kristinestad och sociala medier [Opinnäytetyö] s. : kuv. Pro gradu -avhandling: Åbo Akademi, institutionen för informationsteknologi SOSIAALINEN MEDIA; MATKAILU; VIESTINTÄ; MARKKINOINTI; MARKKINOINTIVIESTINTÄ; INTERNET; KRISTIINANKAUPUNKI 343; 336.2; 31; KUBI Harmaa talous [Elektroninen aineisto] : valvontatilastoja 2014 / Harmaan talouden selvitysyksikkö Helsinki : Harmaan talouden selvitysyksikkö, s. : kuv. HARMAA TALOUS; VALVONTA; TILASTOT; VEROHALLINTO; VEROTARKASTUS; PERINTÄ; RIKOKSENTORJUNTA; ULOSOTTO; VEROPETOS; VERORIKOKSET; KONKURSSIRIKOKSET; TILAAJAVASTUULAKI; ULKOMAINEN TYÖVOIMA; SOSIAALITURVAMAKSUT; TYÖNANTAJAN SOSIAALITURVAMAKSU; ANNISKELUOIKEUDET; TALOUSRIKOKSET; TULLIRIKOKSET; MAKSUHÄIRIÖT https://www.vero.fi/download/harmaa_talous_valvontatilastoja_2014/%7bbc7d a b7a7-ab3c86595b3b %7D/10681 (pdf-julkaisu) 343; 336.2; KUBI Harmaa talous 2014 [Elektroninen aineisto] / Harmaan talouden selvitysyksikkö Helsinki : Harmaan talouden selvitysyksikkö, s. : kuv. HARMAA TALOUS; VUOSIKERTOMUKSET; RIKOKSENTORJUNTA; TALOUSRIKOKSET; ULOSOTTO; VEROTARKASTUS https://www.vero.fi/download/harmaa_talous_2014/%7b7249eabc-3a2d-427f-8fbe-4a4e557efa23%7d/10097 (pdf-julkaisu) 336.2; 658.7; 343; KUBI Helsingin kaupungin hankinnat [Elektroninen aineisto] / Harmaan talouden selvitysyksikkö Helsinki : Harmaan talouden selvitysyksikkö, s. JULKISET HANKINNAT; HARMAA TALOUS; RIKOKSENTORJUNTA; HELSINKI; HANKINTA 4 (pdf-julkaisu) Hauhia, Minna Korkeakoulutus sanomalehden kielipeleissä [Elektroninen aineisto] : Aamulehden lukukausimaksu-uutisoinnin diskurssianalyyttinen tarkastelu julkisen pedagogiikan näkökulmasta Tampere : Tampere University Press, s. ISBN (Acta Universitatis Tamperensis, ISSN ; 2047) Väitöskirja https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/97031/ pdf?sequence=1 (pdf-julkaisu)

13 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo Nyförvärv 3/ Sivu ; 352; KUBI Helin, Heikki Yhtiöittämisiä, kauppoja ja organisaatiouudistuksia [Elektroninen aineisto] : suurten kaupunkien tilinpäätökset 2014 Helsinki : Helsingin kaupungin tietokeskus, s. : kuv., taul. ISBN (Tutkimuskatsauksia / Helsingin kaupungin tietokeskus, ISSN ; 2015, 2) KUNNALLISTALOUS; TALOUDELLINEN KEHITYS; TILINPÄÄTÖS; SUURET KAUPUNGIT; KIINTEISTÖVERO; YHTEISÖVERO; VALTIONOSUUDET; YHTIÖITTÄMINEN; VEROTULOT; TULOVEROPROSENTTI (Pdf-julkaisu) 31/HELSINKI HELSINKI REGION 31; 351.7; KUBI Helsinki region trends [Pienpainate] : current review of development in the region 2015 / City of Helsinki Urban Facts = Helsingin kaupungin tietokeskus ; [Leena Hietaniemi, Jenni Erjansola, Sirpa Joukainen] Helsinki : Helsingin kaupungin tietokeskus, , [1] s. : kuv., taul. ISBN Verkkojulkaisun ISBN ALUETALOUS; TYÖMARKKINAT; VÄESTÖNMUUTOKSET; ASUNTOMARKKINAT; LIIKENNE; JÄTTEET; TOIMEENTULOTUKI; VÄKIVALTARIKOKSET; JÄTTEIDEN LAJITTELU; TILASTOT; HELSINGIN SEUTU; HELSINKI Linkit: (verkkojulkaisu (julkaisujen pääsivu)) (verkkojulkaisu (suora linkki julkaisuun)) 343; 349.6; KUBI Hinkkanen, Ville Luonnonsuojelu- ja ympäristörikossäännösten tarkistaminen [Elektroninen aineisto] : lausuntotiivistelmä Helsinki : Oikeusministeriö, s. ISBN (Mietintöjä ja lausuntoja / Oikeusministeriö, ISSN ; 2015, 22) Referat LUONNONSUOJELU; YMPÄRISTÖRIKOKSET; RIKOSLAINSÄÄDÄNTÖ; RIKOSLAKI 38s.pdf (verkkojulkaisu) 008; KUBI Hirvi-Ijäs, Maria "Ni har ju era fonder" / "Vi har ju våra fonder" [Elektroninen aineisto] : hållbar kulturpolitik på svenska i Finland? Helsingfors : Magma, s. : kuv. ISBN (Magma studie, ISSN ; 2014, 3) Yhteenveto KULTTUURIPOLITIIKKA; KULTTUURIHALLINTO; RAHASTOT; RAHOITUS; RUOTSIN KIELI; SUOMENRUOTSALAISET; STRATEGIA; KANSALLISKIELET; KIELELLISET VÄHEMMISTÖT; KUNTIEN YHTEISTOIMINTA; KIRKKO; KULTTUURITOIMI; KUNNAT; JULKINEN SEKTORI; YKSITYINEN SEKTORI; KOLMAS SEKTORI; EDUNVALVONTA (verkkojulkaisu)

14 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo Nyförvärv 3/ Sivu 13 79; Huhta, Helena "Pitää pään kasassa työttömyysaikana" [Elektroninen aineisto] : liikunta työttömien nuorten arjessa Helsinki : Nuorisotutkimusverkosto, s. : kuv. ISBN (Verkkojulkaisuja / Nuorisotutkimusseura, ISSN ; 87) Sammandrag. - Abstract LIIKUNTA; NUORET; TYÖTTÖMÄT; NUORISOTYÖTTÖMYYS; SYRJÄYTYMINEN; AJANKÄYTTÖ; MAKSUTTOMAT PALVELUT; TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN; LIIKUNTAPAIKAT; ALENNUKSET; SELVIYTYMINEN; VAPAA-AIKA (PDF-JULKAISU) 3 HUNDRA 331 Hundra år av medling i Sverige. Jubileumsskrift : historik, analys och framtidsvisioner / Red. Anne-Marie Egerö, Birgitta Nyström Stockholm : Medlingsinstitutet, s. : kuv. ISBN JUHLAJULKAISUT; SOVITTELU; TYÖRIITOJEN SOVITTELU; RUOTSI; TYÖTAISTELUT; TYÖRIIDAT; TYÖMARKKINAPOLITIIKKA; KONFLIKTIT; KONFLIKTINRATKAISU; LAKOT; TYÖEHTOSOPIMUSNEUVOTTELUT; PALKANMUODOSTUS; TYÖTUOMIOISTUIN; VALTAKUNNANSOVITTELIJA ; 331 Hyggen, Christer Unge utenfor utdanning og arbeid i Norden [Elektroninen aineisto] : utfordringer, innsatser og anbefalinger København : Nordisk ministerråd, s. : kuv. ISBN (TemaNord, ISSN ; 536) Denne rapporten er skrevet som del av sluttrapporteringen fra Nordisk barne- og ungdomskomités (NORDBUK) forskningskoordinator for perioden NUORET; SYRJÄYTYMINEN; OPINTOJEN KESKEYTTÄMINEN; NUORISOTYÖTTÖMYYS; POHJOISMAAT (pdf-julkaisu) Hyvinvointivaltion kulttuurintutkimus [Elektroninen aineisto] / Janne Autto, Mikael Nygård (toim.) Rovaniemi : Lapin yliopistokustannus, s. ISBN ; 341 Hyvärinen, Anna Suomen mahdollisuudet vaikuttaa Euroopan unionin lainsäädäntömenettelyyn [Elektroninen aineisto] Turku : Turun yliopisto, XXIX, 115, [1] s. : kuv., taul. ISBN (Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. Julkisoikeuden julkaisusarja. A, ISSN ; 40) Väitöskirja: Turun yliopisto. - Abstract LAINSÄÄDÄNTÖ; EUROOPAN UNIONI; SUOMI; VAIKUTTAMINEN; VAIKUTUSMAHDOLLISUUDET; LOBBAUS; LAIN SÄÄTÄMINEN; LAINVALMISTELU; SÄÄDÖSVALMISTELU; DIREKTIIVIT; EUROOPAN KOMISSIO; JÄRJESTÖT; ETUJÄRJESTÖT; KANSALAISJÄRJESTÖT; EU-OIKEUS; EU-POLITIIKKA; EUROOPPALAISTUMINEN; POLIITTINEN PÄÄTÖKSENTEKO; ASIANTUNTIJAT; VALLANKÄYTTÖ; VIRKAMIEHET; ASIOIDEN KÄSITTELY; EUROOPAN PARLAMENTTI; EUROOPPA-NEUVOSTO; EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/104451/hyvarinen_anna_vaitoskirja.pdf?sequence=2 (pdf-julkaisu)

15 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo Nyförvärv 3/ Sivu Hännikäinen, Jari Essays on real-time macroeconomic forecasting [Elektroninen aineisto] Tampere : Tampere University Press, s. : kuv., taul. ISBN (Acta Universitatis Tamperensis, ISSN ; 1546) Väitöskirja TALOUDELLINEN KEHITYS; TALOUDELLISET ENNUSTEET; ENNUSTEMENETELMÄT; ENNUSTETTAVUUS; AIKASARJAT; RAKENNEMUUTOS; KORKO; LUOTOT; VALTIONLAINAT; ASUNTOLAINAT; RAHAPOLITIIKKA; KESKUSPANKIT; EPÄVARMUUS (pdf-julkaisu) 69 INFRA 69 Infra Rakennusosa- ja hankenimikkeistö : määrämittausohje / Infra-nimikkeistötoimikunta Helsinki : Rakennustieto, s. : kuv. ISBN RAKENTAMINEN; NIMIKKEISTÖT; RAKENNUSOSAT; RAKENNUSHANKKEET; RAKENTEET; MAARAKENNUS; POHJARAKENNUS; KALLIORAKENTAMINEN; PÄÄLLYSTEET; PINTARAKENTEET; VESI- JA VIEMÄRILAITTEET; AIDAT; PAALUTUS; LIIKENTEENOHJAUS; SÄHKÖNSIIRTO; VALAISTUS; VALAISIMET; KAUKOLÄMMITYS; KAUKOJÄÄHDYTYS; ILMANVAIHTOLAITTEET; SILLAT; LAITURIT 004; 614; 654 Införandet av NPÖ - vägledning [Elektroninen aineisto] : ehälsa Stockholm : Sveriges Kommuner och Landsting, s, ISBN TERVEYDENHUOLTO; TIETOJÄRJESTELMÄT; POTILASASIAKIRJAT; TIEDONSIIRTO; POTILASTURVALLISUUS; KOTISAIRAANHOITO; RUOTSI (pdf-julkaisu) Innovation for Active & Healthy Ageing [Elektroninen aineisto] : European Summit on Innovation for Active and Healthy Ageing, Brussels, 9-10 March Final Report [Brussels] : European union, s. : kuv. (pdf-julkaisu) 304; KUBI Jakolinjojen Suomi [Elektroninen aineisto] / Antti Kaihovaara (toim.) ; [kirjoittajat: Pentti Arajärvi...et al.] Helsinki : Kalevi Sorsa -säätiö, , [2] s. ISBN ERIARVOISUUS; TULOEROT; HYVINVOINTIVALTIO; DEMOKRATIA; TALOUSKASVU; VAPAUS; LUOTTAMUS; YHTEISÖLLISYYS; SOSIAALINEN PÄÄOMA; TEKNOLOGIA; GLOBALISAATIO; POLARISAATIO; KANSAINVÄLINEN KAUPPA; ULKOISTAMINEN; TASA-ARVO; SOSIOEKONOMINEN ASEMA; SOSIAALINEN LIIKKUVUUS; SUKUPOLVET; KOULUTUS; TULONJAKO; TERVEYSEROT; YHTEISKUNTAPOLITIIKKA; ELINAJANODOTE; TERVEYSPOLITIIKKA; HYVINVOINTI; HYVINVOINTIPOLITIIKKA; ALUEELLISET EROT; ALUEPOLITIIKKA; HUONO-OSAISUUS; ALUELUOKITUS; MONIKULTTUURISUUS; MAAHANMUUTTAJAT; KOTOUTUMINEN; OSALLISTUMINEN; VAALIT; ÄÄNESTÄMINEN; OIKEUDENMUKAISUUS; LAIN SÄÄTÄMINEN; KULTTUURI; PERUSTARPEET; SIVISTYS; POLITIIKKA (pdf-julkaisu)

16 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo Nyförvärv 3/ Sivu 15 SAR JALANKULKU- JA 625; KUBI Jalankulku- ja pyöräilyväylien suunnittelu / Ari Liimatainen... [et al.] Helsinki : Liikennevirasto, s. : kuv. ISBN (Liikenneviraston ohjeita, ISSN X ; 2014, 11) Julkaistu myös verkkojulkaisuna. - Kuntaliitosta ohjausryhmässä Silja Siltala JALANKULKUTIET; PYÖRÄTIET; JALKAKÄYTÄVÄT; JALANKULKU; PYÖRÄILY; LIIKENNESUUNNITTELU; KÄVELYKADUT; KÄVELYTIET; POLKUPYÖRÄT; PYSÄKÖINTI; LIIKENTEENOHJAUS; LIITTYMÄT (Pdf-julkaisu) 327; 339 Johdatus Euroopan unionin politiikkaan [Elektroninen aineisto] / Juri Mykkänen, Kari Paakkunainen (toim.) Helsinki : Helsingin yliopisto, s. : kuv., taul. ISBN (Politiikan ja talouden tutkimuslaitoksen julkaisuja, ISSN ; 2014, 16) POLIITTISET JÄRJESTELMÄT; INSTITUUTIOT; EUROOPAN UNIONI; EU-POLITIIKKA; PARLAMENTARISMI; EUROOPAN KOMISSIO; VIRKAMIEHET; EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO; EUROOPAN PARLAMENTTI; PÄÄTÖKSENTEKO; POLIITTINEN PÄÄTÖKSENTEKO; KOALITIOT; LEGITIMITEETTI; KANSAINVÄLINEN POLITIIKKA; TURVALLISUUSPOLITIIKKA; TALOUSPOLITIIKKA; EURO; EUROPARLAMENTTIVAALIT; ÄÄNESTYSKÄYTTÄYTYMINEN; JULKISUUS; SOSIAALINEN ULOTTUVUUS; SOSIAALITURVA; SOSIAALITURVAPOLITIIKKA; MAASEUTUPOLITIIKKA; MAATALOUSPOLITIIKKA; KORKEAKOULUPOLITIIKKA; BOLOGNAN PROSESSI; YMPÄRISTÖPOLITIIKKA; NUORISOPOLITIIKKA; DEMOKRATIA; SOSIOLOGIA; VALTA https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/135785/euroopan_unionin_politiikka.pdf?sequence=4 (verkkojulkaisu) 502 Joosten, Hans Peatlands, climate change mitigation and biodiversity conservation [Elektroninen aineisto] : An issue brief on the importance of peatlands for carbon and biodiversity conservation and the role of drained peatlands as greenhouse gas emission hotspots Copenhagen : Nordic Council of Ministers, s. : kuv. ISBN Policy brief. - ANP 2015:727 SUOT; SOIDENSUOJELU; LUONNON MONIMUOTOISUUS; ILMASTONSUOJELU; KASVIHUONEKAASUT; PÄÄSTÖT; VÄHENTÄMINEN; ILMASTONMUUTOKSET; ENNALLISTAMINEN https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:806688/fulltext01.pdf (pdf-julkaisu) 314; 339; ; KUBI Joronen, Tuula Kauppakansa pakosalla [Elektroninen aineisto] : somaliyrittäjät meillä ja muualla / Tuula Joronen, Hassan Mohamed Abdirizak Helsinki : Helsingin kaupungin tietokeskus, s. ISBN (Tutkimuksia / Helsingin kaupungin tietokeskus, ISSN ; 2015, 1) MAAHANMUUTTAJAT; SOMALIT; YRITTÄJYYS; TYÖMARKKINAT; PAKOLAISET; YRITYSTOIMINTA; TYÖLLISYYS; TYÖTTÖMYYS; YRITTÄJÄT; ETNISET RYHMÄT; RESURSSIT; MARKKINAT (Pdf-julkaisu)

17 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo Nyförvärv 3/ Sivu 16 3 JUNTUNEN, Esko Kalevi 338; 339; 304 Juntunen, Esko Kalevi Itä nousee, länsi laskee : kehitystrendit ja strategiat 2020-luvulle Helsinki : Finanssi- ja vakuutuskustannus, s. : kuv. ISBN YHTEISKUNTAKEHITYS; TALOUDELLINEN KEHITYS; KANSAINVÄLINEN TALOUS; TALOUDELLISET KRIISIT; HEIKOT SIGNAALIT; ELINKAARI; TALOUDELLISET ENNUSTEET; RAKENNEMUUTOS; TULONJAKO; VARALLISUUS; KESKITYS; ERIARVOISUUS; PÄÄOMA; KAPITALISMI; TULOEROT; HOLISMI; ENNUSTEMENETELMÄT; MAAILMANTALOUS; VÄESTÖNKEHITYS; VÄESTÖNMUUTOKSET; KEHITTYNEET MAAT; KEHITYSMAAT; SUOMI; IKÄÄNTYMINEN; MAAPALLO; AASIA; YHDYSVALLAT; MUSLIMIT; KIINA; VENÄJÄ; ENERGIANKULUTUS; ENERGIAVARAT; ILMASTONMUUTOKSET; THAIMAA; TALOUSKASVU; KESTÄVÄ KEHITYS; VIHREÄ TALOUS; STRATEGIAT; TRENDIT; LÄNSIMAAT 336.7; 368 Kahra, Hannu Katsaus institutionaalisen sijoittamisen periaatteisiin ja menetelmiin [Elektroninen aineisto] Helsinki : Eläketurvakeskus, s. : kuv., taul. ISBN (Eläketurvakeskuksen raportteja, ISSN ; 2015, 1) Abstract ELÄKELAITOKSET; SIJOITUKSET; RISKIENHALLINTA; TUOTTO; PORTFOLIOT; USKOMUKSET; ARVOPAPERISALKUT; SIJOITUSTOIMINTA sh/etkfi/fi/julkaisut/tutkimusjulkaisut/raportit/katsaus_institutionaalisen_sijoittamisen_periaatteisiin_ja_menetelmiin_7.pdf (verkkojulkaisu) 336 Lukusali KALLIO, Mika 336.2; 342; 332; KUBI Kallio, Mika Kiinteistöjen arvonlisäverotus / Mika Kallio, Tuija Korpelainen, Ari Nielsen 5. uud. p., Helsinki : ST-Akatemia, s. ISBN ARVONLISÄVERO; KIINTEISTÖT; KIINTEISTÖNLUOVUTUS; KIINTEISTÖNKAUPPA; VEROVELVOLLISUUS; KIINTEISTÖNHOITO; KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖT; VUOKRAUS; KÄYTTÖOIKEUS; INVESTOINNIT; KIINTEISTÖPALVELUT; VEROVÄHENNYKSET; YRITYSJÄRJESTELYT; TALOUSHALLINTO; KESKINÄISET YHTIÖT; KIRJAAMINEN; KIRJANPITO; RAKENTAMINEN; RAKENNUTTAMINEN; YHTIÖJÄRJESTYS; YHTIÖVASTIKE; HYÖDYT; TILINPÄÄTÖS; KOKOUSTILAT; PYSÄKÖINTI; PYSÄKÖINTIALUEET; SATAMAT; LENTOKENTÄT 349.4; 342.9; KUBI Kalliokoski, Juho Maankäyttösopimus ja kehittämiskorvaus perusoikeuksien ja hallinnon tarkoitussidonnaisuuden periaatteen valossa [Elektroninen aineisto] Helsinki : Helsingin yliopisto, XVI, 78 s. : kuv. Pro gradu -tutkielma: Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta, hallinto-oikeus MAANKÄYTTÖ; SOPIMUKSET; ASEMAKAAVOITUS; MAAPOLITIIKKA; HALLINTO-OIKEUS; MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAKI; MAANOMISTAJAT; YHDENVERTAISUUS; KORVAUKSET; LAINOPPI https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/154076/gradu%20juho%20kalliokoski.pdf?sequence=2 (pdf-julkaisu) 36; 614; KUBI Kalliomaa-Puha, Laura Yksityistä ja yhteistä varautumista [Elektroninen aineisto] : vanhusten hoivan tulevaisuus / Laura Kalliomaa-Puha, Olli Kangas Helsinki : Kalevi Sorsa -säätiö, s. ISBN VANHUSTENHUOLTO; SOSIAALINEN KESTÄVYYS; IKÄÄNTYMINEN; VANHUSPALVELUT; HOIVAPALVELUT; SOSIAALIETUUDET; IKÄRYHMÄT; KESTÄVYYSVAJE; VANHUSTEN ASEMA; VANHUKSET; OIKEUDET; LAATU; JULKINEN SEKTORI; YKSILÖ; KULUTTAJAT; PALVELUTARVE; DEMENTIA; OIKEUSTURVA; PITKÄAIKAISHOITO; LEGITIMITEETTI; JULKISET PALVELUT; YKSITYISET PALVELUT; PALVELUJÄRJESTELMÄT; TILAAJA-TUOTTAJAMALLIT; PALVELUSETELIT; HOIVAVAKUUTUS; VARAUTUMINEN; TOIMEENTULO; KÖYHYYS; VARALLISUUS; EDUNVALVONTA; PERHE; VASTUU; KANSAINVÄLISTYMINEN; ROBOTIT; YKSINÄISYYS; VEROVÄHENNYKSET (pdf-julkaisu)

18 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo Nyförvärv 3/ Sivu 17 37; 373; KUBI Kauppi, Teemu Opettaja kiusattuna [Elektroninen aineisto] : peruskoulun opettajien kokemuksia vertaisrajat ylittävästä kiusaamisesta Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, s. ISBN (Jyväskylä studies in humanities, ISSN ; 253) Väitöskirja : Jyväskylän yliopisto, humanistinen tiedekunta. - Abstract. - Summary KIUSAAMINEN; KOULUKIUSAAMINEN; OPETTAJAT; TYÖPAIKKAKIUSAAMINEN; PERUSKOULU; HÄIRINTÄ; PUHEVIESTINTÄ; OPPILAAT; VANHEMMAT https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/ /45843/ _vaitos pdf?sequence=1 (verkkojulkaisu) 656; KUBI Kauppila, Jari Publicly funded passenger transport services in Finland [Elektroninen aineisto] : Discussion Paper No Paris : OECD, s. : kuv., taul. JULKINEN LIIKENNE; HENKILÖLIIKENNE; LINJA-AUTOLIIKENNE; LINJA-AUTOT; TAKSILIIKENNE; TAKSIT; JULKINEN RAHOITUS; LIIKENNEPALVELUT; KOULUKULJETUS; SAIRAANKULJETUS; TILASTOT; SUOMI; KANSAINVÄLINEN VERTAILU (Pdf-julkaisu) 36 Kelan etuuksista venäjäksi [Elektroninen aineisto] Helsinki : Kela, 2015 Sivulla myös video: Etäpalvelu venäjäksi ESITTEET; VERKKOPALVELUT; PALVELUT; KANSANELÄKELAITOS; VENÄJÄN KIELI; SOSIAALIPALVELUT; ASUMISTUKI; TERVEYSPALVELUT; TERVEYDENHUOLTO; SAIRAUSVAKUUTUS; VENÄLÄISET; KOTIPALVELUT; SOSIAALIETUUDET; PERHETYÖ; TYÖTTÖMYYSTURVA; ELÄKKEET; ELÄKETURVA; KUNTOUTUS; MAAHANMUUTTO; MAASTAMUUTTO Linkit: ssionid=41937b27f53b71f e1ad7f39?redirect=http%3a%2f%2fwww.kela.fi%2fajankohtaista-henkiloasiak kaat%3bjsessionid%3d41937b27f53b71f e1ad7f39%3fp_p_id%3d101_instance_bxqwrafx2fgh%26 p_p_lifecycle%3d0%26p_p_state%3dnormal%26p_p_mode%3dview%26p_p_col_id%3dcolumn-2%26p_p_col_pos%3 D1%26p_p_col_count%3D3 (uutinen esitteistä) (Dom i zem'ja = Koti ja perhe) (Zdorovje i reabilitatsija = Terveys ja kuntoutus) (Bezrabotnitsa = Työttömyys) (Vyhod na pensiju = Eläkkeelle) (Pereezd na Finljandiju ili iz Finljandii za granitsu = Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille) (Etäpalvelu venäjäksi) SAR KERKKÄNEN, Heikki 314; 614; KUBI Kerkkänen, Heikki Maahanmuuttajien psyykkistä hyvinvointia ja mielenterveyttä edistävät tekijät ja palvelut : systemaattinen tutkimuskatsaus / Heikki Kerkkänen, Minna Säävälä Helsinki : Työ- ja elinkeinoministeriö, s. : taul. ISBN (Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, ISSN ; 2015, 40) Referat. - Abstract MAAHANMUUTTAJAT; HENKINEN HYVINVOINTI; MIELENTERVEYS; MIELENTERVEYSPALVELUT; KOTOUTUMINEN; SOSIAALIPALVELUT; TERVEYSPALVELUT; VAIKUTTAVUUS; MIELENTERVEYSTYÖ; MIELENTERVEYSHÄIRIÖT; ENNALTAEHKÄISY; KUNTOUTUMINEN; KIDUTUS; PSYYKKISET OIREET; PSYYKKINEN TERVEYS https://www.tem.fi/files/43121/temjul_40_2015_web_ pdf (pdf-julkaisu)

19 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo Nyförvärv 3/ Sivu 18 KUNTALIITTO/KÄSIKIRJASTO KESKIÖSSÄ 32; 352; 8; KUBI Kuntalainen keskipisteenä [Moniste] : kuntademokratian kehittämisen suuntaviivat selkosuomeksi / Suomen Kuntaliitto Helsinki : Suomen kuntaliitto, s. : kuv. ISBN Tuloste Kuntaliiton verkkojulkaisusta DEMOKRATIA; OSALLISTUMINEN; KUNTALAISET; VIESTINTÄ (pdf-julkaisu) 34(094) Lukusali KIINTEISTÖLAINSÄÄDÄNTÖ 34(094); 349.4; 332; KUBI Kiinteistölainsäädäntö 2015 / [toimittanut Tuomas Kokkonen] Helsinki : Talentum Media, s. ISBN Lainsäädäntöä on seurattu säädöskokoelman numeroon 105/2015 ( ) saakka KIINTEISTÖNVÄLITYS; KIINTEISTÖNKAUPPA; ASUNNONVÄLITYS; VUOKRA-ASUNNOT; KIINTEISTÖT; KIINTEISTÖALA; KIINTEISTÖN MUODOSTAMINEN; LAKIKOKOELMAT; LAINSÄÄDÄNTÖ KT KOMMUNALA 331; KUBI Kommunala tjänsteinnehavare : anställningshandbok för chefer / Kommunala arbetsmarknadsverket 4. rev. uppl., Helsingfors : Kommunala arbetsmarknadsverket, s. : kuv. ISBN Myös suomeksi nimekkeellä: Kunnallisen esimiehen virkasuhdeopas VIRKASUHDE; OPPAAT; PALVELUSSUHDE; VIRANHALTIJAT; TYÖNANTAJAT; VELVOLLISUUDET; LOMAUTUS; VIRKAVAPAA; IRTISANOMINEN 304; KUBI Kommunförbundets välfärdspolitiska program [Elektroninen aineisto] : nya riktlinjer för social- och hälsovården / Suomen Kuntaliitto Helsingfors : Finlands kommunförbund - Suomen kuntaliitto, s. : kuv. ISBN Ilmestynyt suomeksi nimekkeellä: Kuntaliiton hyvinvointipoliittinen ohjelma : sosiaali- ja terveydenhuollon uusi suunta. - Kuntaliiton verkkojulkaisu HYVINVOINTIPOLITIIKKA; SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO; TERVEYDEN EDISTÄMINEN; PALVELURAKENNE; TIETOJÄRJESTELMÄT; OHJELMAT; VISIOT; SUOMEN KUNTALIITTO (pdf-julkaisu) 33; 31 Konkurssit [Elektroninen aineisto] Helsinki : Tilastokeskus, KONKURSSI; TOIMIALAT; YRITYKSET; TILASTOT (Konkurssit-sivusto) 34(094) Lukusali KORKEIN OIKEUS 34(094) KKO:n ratkaisut kommentein / 2 / toimittanut Pekka Timonen Helsinki : Talentum, s. ISBN (KKO:n ratkaisut kommentein, ISSN ) KORKEIN OIKEUS; RATKAISUT; VUOSIKIRJAT

20 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo Nyförvärv 3/ Sivu 19 KUNTALIITTO/KÄSIKIRJASTO/pienpainate KOSKI, Arto 336; 352; KUBI Koski, Arto Talouden kriisikuntakriteerien tarkastelu ARTTU-kunnissa [Elektroninen aineisto] Helsinki : Suomen kuntaliitto, s. : kuv., taul. (Arttu2 -tutkimusohjelman julkaisusarja, ISSN ; 2/2015) Hankintanumerolla oleva on tuloste verkkojulkaisusta KRIISIKUNNAT; KRITEERIT; KUNNALLISTALOUS; ALIJÄÄMÄ; TASEET; KATE; TULOVEROPROSENTTI; OMAVARAISUUS; VELKAANTUMINEN; KUNTALIITOKSET (Pdf-julkaisu) 34 Lukusali KOULU, Sanna Koulu, Sanna Lapsen huolto- ja tapaamissopimukset Helsinki : Kauppakamari, s. ISBN LAPSEN HUOLTO; TAPAAMISOIKEUS; SOPIMUKSET; LAPSEN ASEMA; OIKEUSASEMA; VANHEMMAT; HUOLENPITO; LAPSET; PERHE; AUTONOMIA; HUOLTO; HOLHOUS; HOLHOUSOIKEUS; OIKEUSTAPAUKSET; ENNAKKORATKAISUT KT KUNNALLISEN 331; KUBI Kunnallisen esimiehen virkasuhdeopas / Kunnallinen työmarkkinalaitos 4. uud. p., Helsinki : Kunnallinen työmarkkinalaitos, s. : kuv. ISBN Ilmestynyt ruotsiksi nimekkeellä: Kommunala tjänsteinnehavare : anställningshandbok för chefer VIRKASUHDE; ESIMIEHET; OPPAAT; KUNNAT; VIRANHALTIJAT; LOMAUTUS; IRTISANOMINEN; VIRKAVAPAA; PALVELUSSUHDE (pdf-julkaisu) 336; 352; KUBI Kunnan kustannusrakenne [Elektroninen aineisto] / Mikko Mehtonen Helsinki : Suomen kuntaliitto, KUNNALLISET PALVELUT; KUSTANNUKSET; VERTAILU (vertailutietokanta) 352; 65.01; KUBI Kunnan toiminnan johtaminen ja hallinta sekä omistaja- ja konserniohjaus [Elektroninen aineisto] : suositukset / Suomen Kuntaliitto Helsinki : Suomen kuntaliitto, s. Kuntaliiton hallitus hyväksyi nämä suositukset KUNNAT; KUNTAKONSERNIT; JOHTAMINEN; HALLINTA; KONSERNIOHJAUS; OMISTAJAOHJAUS; SUOSITUKSET kset_4xa4ebook.pdf (pdf-julkaisu) 001; 352; KUBI Kunnat ajopuina - koskesta sumaan [Elektroninen aineisto] : vuosina kuntiin kohdistuneiden uudistusprosessien arviointi / Suomen Kuntaliitto Helsinki : Suomen kuntaliitto, s. : kuv. (Arttu2 -tutkimusohjelman julkaisusarja, ISSN ; 2015, 1) Käsikirjastokappale on tuloste Kuntaliiton verkkojulkaisusta KUNTAUUDISTUS; SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO; UUDISTUKSET; ARVIOINTITUTKIMUS; TUTKIMUSOHJELMAT (Pdf-julkaisu)

Uutuusluettelo Nyförvärv 2 / 2015

Uutuusluettelo Nyförvärv 2 / 2015 2/2015 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu - Uutuusluettelo - Nyförvärv 2/2015 20.4.2015 Sivu 1 Uutuusluettelo Nyförvärv 2 / 2015 Luettelossa on nyt entistä enemmän verkkojulkaisuja. Linkit niihin

Lisätiedot

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA VUOSIKERTOMUS 2010 1 Sisältö 3 Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos vuonna 2010 3 Evästyksiä seuraavalle hallitukselle 3 Älyteollisuus kasvun lähteeksi 4 Palkkausjärjestelmien

Lisätiedot

Suomalaisten hyvinvointi 2010. Marja Vaarama, Pasi Moisio & Sakari Karvonen (toim.)

Suomalaisten hyvinvointi 2010. Marja Vaarama, Pasi Moisio & Sakari Karvonen (toim.) Suomalaisten hyvinvointi 2010 Marja Vaarama, Pasi Moisio & Sakari Karvonen (toim.) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2010 Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kansi: Marko von Konow Taitto ja

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ YKSITYISEN PALVELUTUOTANNON ROOLI JULKISESSA PALVELUTUOTANNOSSA 6/2005 T Y Ö R Y H M Ä - M U I S T I O I TA

VALTIOVARAINMINISTERIÖ YKSITYISEN PALVELUTUOTANNON ROOLI JULKISESSA PALVELUTUOTANNOSSA 6/2005 T Y Ö R Y H M Ä - M U I S T I O I TA VALTIOVARAINMINISTERIÖ YKSITYISEN PALVELUTUOTANNON ROOLI JULKISESSA PALVELUTUOTANNOSSA 6/2005 T Y Ö R Y H M Ä - M U I S T I O I TA YKSITYISEN PALVELUTUOTANNON ROOLI JULKISESSA PALVELUTUOTANNOSSA 6/2005

Lisätiedot

Kuntia palvelevien yritysten parhaat tuotteet sekä palvelut ovat vahvasti esillä Kuntatalossa tule, tutustu ja hae omasi!

Kuntia palvelevien yritysten parhaat tuotteet sekä palvelut ovat vahvasti esillä Kuntatalossa tule, tutustu ja hae omasi! * Sisäänpääsy ja tilaisuudet ovat ilmaisia * Kuntatalo Käyntiosoite tapahtuman aikana Alppikatu 1, Helsinki Järjestäjät Kuntalehti ja keskiviikkona 15.9.2010 klo 9.00 17.00 torstaina 16.9.2010 klo 9.00

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ PÄIVI HAKOMA

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ PÄIVI HAKOMA 29 2015 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ PÄIVI HAKOMA Vastuullisuus Liikenneviraston toiminnassa Päivi Hakoma Vastuullisuus Liikenneviraston toiminnassa Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä

Lisätiedot

Suunnittelupäällikkö Marja Riitta Pulkkinen

Suunnittelupäällikkö Marja Riitta Pulkkinen Muistio Raision kaupunginvaltuuston strategiaseminaari 19.4.2013 Suunnittelup päällikkö Marja Riitta Pulkkinen 1 1. Tilaisuuden avaus Hallituksen puheenjohtaja Ari Leinonen toivotti osallistujat lämpimästi

Lisätiedot

keskiviikkona 14.9.2011 klo 9 17 torstaina 15.9.2011 klo 9 15 järjestäjinä kuntaliitto ja Kuntalehti

keskiviikkona 14.9.2011 klo 9 17 torstaina 15.9.2011 klo 9 15 järjestäjinä kuntaliitto ja Kuntalehti keskiviikkona 14.9.2011 klo 9 17 torstaina 15.9.2011 klo 9 15 Kuntatalolla, käyntiosoite tapahtuman aikana Alppikatu 1, 00530 Helsinki järjestäjinä kuntaliitto ja Kuntalehti ohjelma 2011 Näytteilleasettajia

Lisätiedot

JHS 145 Palvelutietojen ryhmittely ja osoitteet asiointia varten monta toimialaa kattavissa julkisen sektorin portaaleissa

JHS 145 Palvelutietojen ryhmittely ja osoitteet asiointia varten monta toimialaa kattavissa julkisen sektorin portaaleissa JHS 145 Palvelutietojen ryhmittely ja osoitteet asiointia varten monta toimialaa kattavissa julkisen sektorin portaaleissa Versio: Julkaistu: 2.11.2004 Voimassaoloaika: 31.12.2009 Sisällys 1 Alkusanat...

Lisätiedot

Helsingin seudun asuntoraportti 2012

Helsingin seudun asuntoraportti 2012 Helsingin seudun asuntoraportti 2012 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Lisätiedot

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia Sisällys 2 Lukijalle............................................................... 3 Kohti sosiaalista kestävyyttä.............................................

Lisätiedot

Eurooppa 2020 -strategia

Eurooppa 2020 -strategia Eurooppa 2020 -strategia Suomen kansallinen ohjelma kevät 2012 16a/2012 Taloudelliset ja talouspoliittiset katsaukset Eurooppa 2020 strategia Suomen kansallinen ohjelma kevät 2012 Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

E T L A V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 6

E T L A V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 6 E l i n k e i n o e l ä m ä n T u t k i m u s l a i t o s E T L A V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 6 Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos Vuosikertomus 2006 Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos Vuosikertomus vuodelta

Lisätiedot

State-of-the-art kartoitus yksinyrittäjyydestä Suomessa (Project Deliverable 2.1)

State-of-the-art kartoitus yksinyrittäjyydestä Suomessa (Project Deliverable 2.1) LEONARDO DA VINCI Community Vocational Training Action Programme Guidance and Counselling for Selfemployment. SELF-EMPLOYMENT Agreement No 2004-2242 / 001-001 LE2-51OREF Second phase: 2000-2006 State-of-the-art

Lisätiedot

Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Tulosten esittely Seutufoorumi 11.11.2014 Jarkko Majava

Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Tulosten esittely Seutufoorumi 11.11.2014 Jarkko Majava Miehikkälä Hamina Pyhtää Kotka Virolahti MML, 2012 Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Tulosten esittely Seutufoorumi 11.11.2014 Jarkko Majava Sisältö 1. Selvitysprosessin kuvaus 2. Selvityksen tulosten

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ LISSABONIN STRATEGIA - SUOMEN KANSALLINEN TOIMENPIDE- OHJELMA 2005-2008. 3a/2005

VALTIOVARAINMINISTERIÖ LISSABONIN STRATEGIA - SUOMEN KANSALLINEN TOIMENPIDE- OHJELMA 2005-2008. 3a/2005 VALTIOVARAINMINISTERIÖ LISSABONIN STRATEGIA - SUOMEN KANSALLINEN TOIMENPIDE- OHJELMA 2005-2008 3a/2005 TALOUDELLISET JA TALOUS- POLIITTISET KATSAUKSET LISSABONIN STRATEGIA KASVUN JA TYÖLLISYYDEN PARANTAMISEKSI

Lisätiedot

MUUTOKSEN SUOMI. Ihmiset muutoksen tekijöinä, instituutiot ihmisten tukijoina. Toimittanut Antti Hautamäki. Muutoksen Suomi 49

MUUTOKSEN SUOMI. Ihmiset muutoksen tekijöinä, instituutiot ihmisten tukijoina. Toimittanut Antti Hautamäki. Muutoksen Suomi 49 MUUTOKSEN SUOMI Ihmiset muutoksen tekijöinä, instituutiot ihmisten tukijoina Toimittanut Antti Hautamäki Muutoksen Suomi 49 MUUTOKSEN SUOMI TYÖRYHMÄN JÄSENET kansleri Ilkka Niiniluoto, puheenjohtaja fi

Lisätiedot

Vuoden suurin kuntaväen kohtauspaikka!

Vuoden suurin kuntaväen kohtauspaikka! Vuoden suurin kuntaväen kohtauspaikka! Keskiviikko 10.9.2014 Kommunmarknaden 10. 11.9.2014 Kuntatalo, Helsinki Merkittävien uudistusten vuosi Kuntakentän kautta aikojen suurimmat uudistukset ovat käynnissä.

Lisätiedot

Bamfield, J. 2007. Global Retail Theft Barometer. Nottingham: Centre for Retail Research.

Bamfield, J. 2007. Global Retail Theft Barometer. Nottingham: Centre for Retail Research. LÄHTEET Aaltio, Sirkka-Liisa. 2002. Maahanmuuttajanaiset. Raportissa Nurmi, Reet ja Helander, Reetta (2002) toim. Väkivalta ei tunne kulttuurisia rajoja. Naisiin kohdistuvan väkivallan ja prostituution

Lisätiedot

RAPORTTI 81. Maaseudun palvelut valinkauhassa markkinoiden toimivuus ja SGEI MTT. Hilkka Vihinen ja Hanna Moilanen (toim.)

RAPORTTI 81. Maaseudun palvelut valinkauhassa markkinoiden toimivuus ja SGEI MTT. Hilkka Vihinen ja Hanna Moilanen (toim.) MTT RAPORTTI 81 Maaseudun palvelut valinkauhassa markkinoiden toimivuus ja SGEI Hilkka Vihinen ja Hanna Moilanen (toim.) 81 Maaseudun palvelut valinkauhassa markkinoiden toimivuus ja SGEI Hilkka Vihinen

Lisätiedot

Kunnat kuntoon! Puheenvuoroja kuntien ongelmista ja mahdollisuuksista

Kunnat kuntoon! Puheenvuoroja kuntien ongelmista ja mahdollisuuksista Kunnat kuntoon! Puheenvuoroja kuntien ongelmista ja mahdollisuuksista Toimittanut Simo Grönroos 1 Sisällysluettelo Esipuhe................................................ 5 Heikki A. Loikkanen: Suurkuntamalli:

Lisätiedot

Eurooppa 2020 -strategia

Eurooppa 2020 -strategia Eurooppa 2020 -strategia Suomen kansallinen ohjelma kevät 2013 10a/2013 Taloudelliset ja talouspoliittiset katsaukset Europa 2020 -strategia Suomen kansallinen ohjelma, Kevät 2013 Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007

Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007 Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007 Janne Poikolainen nuorisotutkimusverkosto Verkkojulkaisusarja Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007 Janne Poikolainen Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura Verkkojulkaisuja

Lisätiedot

KS SOTE ICT Valmisteluprojektin raportti. 20150422 (V 1.4.2) Jukka Valkonen

KS SOTE ICT Valmisteluprojektin raportti. 20150422 (V 1.4.2) Jukka Valkonen KS SOTE ICT Valmisteluprojektin raportti 20150422 (V 1.4.2) Jukka Valkonen 1 SISÄLLYSLUETTELO OSA A: tiivistelmä ja johtopäätökset A1. Innovaatiot: tarve- ja tavoitekuva A2. Keski-Suomen SOTE ICT visio

Lisätiedot

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Vuosikertomus 2004

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Vuosikertomus 2004 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Vuosikertomus 2004 SISÄLTÖ Suomen menestyksen uusi suunta: edelläkävijäksi teknologian soveltajana Yliasiamiehen katsaus 2 Keskittäminen lisää vaikuttavuutta 4 Kohti innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Peruspalvelujen. tila - raportti 2014. 9/2014 osa I. Kunnallistalouden ja hallinnon neuvottelukunta. Kunnat

Peruspalvelujen. tila - raportti 2014. 9/2014 osa I. Kunnallistalouden ja hallinnon neuvottelukunta. Kunnat Peruspalvelujen tila - raportti 2014 Kunnallistalouden ja hallinnon neuvottelukunta 9/2014 osa I Kunnat Peruspalvelujen tila raportti 2014 Kunnallistalouden ja hallinnon neuvottelukunta I OSA Yhteenveto

Lisätiedot

Parempaa halvemmalla?

Parempaa halvemmalla? Keskustelualoite No 68 Parempaa halvemmalla? Hannele Kerola Raili Mäkitalo Carita Putkonen Kesäkuu 2002 Valtiovarainministeriö Kansantalousosasto Esipuhe Julkisia hyvinvointipalveluja koskeva keskustelu

Lisätiedot

Adoptiosta äitiyteen kristillisdemokratiaa selkokielellä. 1. Adoptio

Adoptiosta äitiyteen kristillisdemokratiaa selkokielellä. 1. Adoptio Adoptiosta äitiyteen kristillisdemokratiaa selkokielellä A 1. Adoptio Adoptiota on tarkasteltava lapsen edun näkökulmasta. Adoptiossa on ensisijaisesti kyse lapsen oikeudesta turvallisten vanhempien, äidin

Lisätiedot

Kulttuuritoiminnan kustannukset 14 kaupungissa vuonna 2006

Kulttuuritoiminnan kustannukset 14 kaupungissa vuonna 2006 Minna Ruusuvirta, Pasi Saukkonen, Johanna Selkee, Ditte Winqvist Kulttuuritoiminnan kustannukset 14 kaupungissa vuonna 2006 Raportti tiedonkeruun pilottihankkeen tuloksista Cupore ja Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä PROGRESS/APPLICATION FOR PROGRAMME VP/2007/005/371 RESTRUCTURING, WELL-BEING AT WORK AND FINANCIAL PARTICIPATION Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Lisätiedot