Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 1 / 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 1 / 2011"

Transkriptio

1 Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 1 / ajalta Kunnanvaltuusto

2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 TAUSTA 3 KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUMINEN TULOSALUEITTAIN 5 5 TULOSLASKELMA MÄNTSÄLÄN KUNTA JA MÄNTSÄLÄN VESI-LIIKELAITOS 6 RAHOITUSLASKELMA MÄNTSÄLÄN KUNTA JA MÄNTSÄLÄN VESI-LIIKELAITOS 6 TASE JA TUNNUSLUVUT 8 KÄYTTÖTALOUSOSA 9 Hallintopalvelukeskus 9 10 Yleishallinto 9 11 Elinkeinotoimi Käyttöomaisuuden myyntivoitot Maaseutulautakunta Maankäyttölautakunta Tarkastustoimi Yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunta Perusturvan johto ja hallinto Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Varhaiskasvatuspalvelut Hoito- ja hoivapalvelut Perusterveydenhoitopalvelut Erikoissairaanhoito 28 Pornaisten talousarvio 29 MUSTIJOEN KUNTAMAISEMATAULUKOT Sivistyspalvelukeskus Sivistyslautakunta Keskitetyt palvelut Perusopetus Muut koulutus- ja informaatiopalvelut Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Tekninen palvelukeskus Tekninen lautakunta Keskitetyt palvelut Toimitilapalvelut Kuntatekniikka Pelastus 67 INVESTOINTIOSA 69 MÄNTSÄLÄN VESI - LIIKELAITOS 76 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY 79 MÄNTSÄLÄN VUOKRA-ASUNNOT OY 83 MÄNTSÄLÄN YRITYSKEHITYS OY 85 MÄNTSÄLÄN JÄÄHALLI OY 86 MÄNTSÄLÄN KUNTAKONSERNIN LAINAKANNAN KEHITYS VUONNA 88 MÄNTSÄLÄN KUNTAKONSERNIN ULKOPUOLISET YHTEISÖT / TIEDOKSI: 89 MÄNTSÄLÄN PALVELUKOTIYHDISTYS RY 89 2

3 TAUSTA Väestön kehitys Huhtikuun lopussa kunnan väkiluku oli henkilöä. Vuoden alusta on muuttotappiota 21 henkilöä, kun vuosi sitten oli saman verran muuttovoittoa Väkiluvun korjaus Elävänä Tulomuutto syntyneet Kuolleet Lähtömuutto Maahanmuutto Maastamuutto Väestönlisäys Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu YHTEENSÄ muutos-% 1,2 Syntyvyyden enemmyys 118 Muuttovoitto 115 Kuntien välinen muuttoliike 116 Väkiluvun korjaus Elävänä Tulomuutto syntyneet Kuolleet Lähtömuutto Maahanmuutto Maastamuutto Väestönlisäys Tammi Helmi Maalis Huhti YHTEENSÄ muutos-% -0,1 Syntyvyyden enemmyys 35 Muuttovoitto -56 Kuntien välinen muuttoliike Tammi Helmi Maalis Huhti 3

4 Työllisyys Mäntsälän työttömyysaste oli huhtikuun lopussa 5,5 % (Uudenmaan ELY-alue 6,3 %), kun se vuotta aiemmin oli 6,6 % (6,9 %). Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat kuukausittain Mäntsälä v. kuukausi Työvoima Työttömyys-aste % Työttömät työnhakijat josta yhteensä, miehiä ja naisia alle 25 v. Mäntsälän työttömyysaste kuukausittain v yli 50 v. Yli 1v. tyött. Vajaakuntoi-set Avoimet työpaikat Tammikuu , Helmikuu , Maaliskuu , Huhtikuu , Keskim. vuodessa , Tammikuu 7,1 7,2 6,6 6,8 6,2 5,6 5,1 6,0 7,9 6,0 Helmikuu 7,2 6,9 6,5 6,4 5,9 5,2 4,9 6,2 7,5 5,9 Maaliskuu 7,2 6,4 6,2 6,3 5,8 5,0 4,7 5,9 7,0 5,6 Huhtikuu 6,6 5,8 6,0 5,8 5,4 4,6 4,1 5,7 6,6 5,5 Toukokuu 6,2 5,5 5,8 5,5 4,7 4,3 4,2 5,3 6,0 Kesäkuu 6,5 6,2 6,3 5,9 5,5 4,9 4,8 5,9 6,7 Heinäkuu 6,8 6,5 6,5 6,5 5,6 5,0 4,8 6,2 6,9 Elokuu 6,1 5,6 5,6 5,4 4,8 4,5 4,0 5,7 5,9 Syyskuu 5,9 5,8 5,6 5,2 4,7 4,1 3,7 5,8 5,5 Lokakuu 6,2 5,7 5,9 5,4 4,6 4,3 3,8 6,5 5,6 Marraskuu 6,4 5,7 6,0 5,4 4,7 4,5 4,2 6,8 5,8 Joulukuu 7 6,4 6,8 6,1 5,2 5,0 5,2 7,3 6,0 Keskim. vuodessa 6,6 6,1 6,2 5,9 5,3 4,8 4,5 6,1 6,5 5,8 4

5 KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUMINEN TULOSALUEITTAIN TOIMINTAKATE TULOSALUEITTAIN (ULKOINEN) VUOSINA TULOSALUE TP 2010 TA KS TOT TOT TP ENN 4 / % - yleishallinto , elinkeinotoimi , maaseututoimi , maankäyttöpalvelut , tarkastustoimi , HALLINTOPALVELUKESKUS , muutos ,6 22,5 22,5 27,3 -Kiinteistöjen myyntivoitot Valmistus omaan käyttöön petun johto ja hallinto , lasten, nuorten ja perheiden , palvelut varhaiskasvatuspalvelut , hoito-ja hoivapalvelut , perusterveydenhuoltopalvelut , erikoissairaanhoito , PERUSTURVAPALVELUKESKUS , muutos ,2 8,4 8,4 8,9 - sipa/keskitetyt palvelut , perusopetus , muut koulutus- ja informaatiopalv , kulttuuri-ja vapaa-aikapalv , SIVISTYSPALVELUKESKUS , muutos ,2 7,2 7,2 7,2 - tekpa/keskitetyt palvelut , toimitilapalvelut: , josta ruokailupalvelut , kuntatekniikka , pelastus , TEKNINEN PALVELUKESKUS , muutos ,7 6,1 6,1 6,1 KUNTA YHTEENSÄ , Mäntsälän Vesi , TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , muutos muutos-% 0,2 7,3 7,3 7,8 Vert.TP 09 Vert. TP2010 Vert. TP2010 Vert. TP2010 5

6 TULOSLASKELMA MÄNTSÄLÄN KUNTA JA MÄNTSÄLÄN VESI-LIIKELAITOS ULKOINEN TP 2009 TP 2010 TA TA-M KS + M TOT. TOT. TP-ENN. (1000 ) KS % Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä josta myyntivoitot Valmistus omaan k äyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä muutos-% 18,8 2,8 6,6 6,6 6,6 TOIMINTAKATE muutos-% 5,6 0,2 7,3 7,3 7,3 Verotulot muutos-% 4,3 4,7 0,6 0,6 4,3 Valtionosuudet muutos-% 6,9 3,3-1,8-1,8-1,8 Verorahoitus yhteensä muutos-% 5,0 4,3-0,1-0,1 2,6 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut -169 TILIKAUDEN TULOS Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ Tunnusluvut: Toimintatuotot/toimintakulut, -% 22,5 24,5 24,0 24,0 20,5 24,0 Vuosikate % poistoista 172,7 287,4 101,9 101,9 78,1 169,7 Vuosikate, /asukas Asukasmäärä Toimintakate /asukas muutos-% 3,9-0,9 5,5 5,5 6,3 Verotulot /asukas muutos-% 2,6 3,5-1,1-1,1 3,4 Vertailu tp-08 tp 2009 tp2010 tp2010 tp 2010 Toimintatuotot pros.toimintakuluista=100*toimintatuotot/(toimintakulut-valmistus omaan käyttöön) Vuosikate pros.poistoista = 100*Vuosikate/Poistot 6

7 RAHOITUSLASKELMA MÄNTSÄLÄN KUNTA JA MÄNTSÄLÄN VESI-LIIKELAITOS RAHOITUSLASKELMA MÄNTSÄLÄN KUNTA JA MÄNTSÄLÄN VESI-LIIKELAITOS TP 2008 TP 2009 TP 2010 TA MUUTOS TA+M TOT. TP ENN Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät -169 Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainojen lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Tunnusluvut: Investointien tulorahoitus, % 56,9 46,7 92,8 33,7 33,7 37,7 59,7 Pääomamenojen tulorahoitus, % 38,4 32,2 63,5 22,3 22,3 23,3 39,2 Lainanhoitokate 1,1 1,0 Kassan riittävyys, pv 2,8 1,6 Asukasmäärä Lainakanta (1000 euroa) Lainakanta/as. ( ) Koko maa Uusimaa 1472 Vuosi Asukasluvun lisäys Lainamäärän lisäys (1000 ) Lainamäärän lisäys/lisäasukas/euroa

8 TASE JA TUNNUSLUVUT VASTAAVAA VASTATTAVAA (1000 ) (1000 ) PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet POISTOERO JA VAPAAEHTOISET Rakennukset VARAUKSET Kiinteät rakenteet ja laitteet Poistoero Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet PAKOLLISET VARAUKSET Ennakkomaksut ja kesken- Muut pakolliset varaukset eräiset hankinnat TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Sijoitukset Valtion toimeksiannot Osakkeet ja osuudet Lahjoitusrahastojen pääomat Muut lainasaamiset Muut saamiset VIERAS PÄÄOMA TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot Pitkäaikainen Lahjoitusrahastojen erityiskatteet Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä VAIHTUVAT VASTAAVAT Lainat muilta luotonantajilta Vaihto-omaisuus Muut velat/liittymismaksut ja muut velat Aineet ja tarvikkeet Saamiset Lyhytaikainen Pitkäaikaiset saamiset Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Muut saamiset Lainat julkisyhteisöiltä Lainat muilta luotonantajilta Lyhytaikaiset saamiset Saadut ennakot Myyntisaamiset Ostovelat Muut saamiset Muut velat/liittymismaksut ja muut velat Siirtosaamiset Siirtovelat Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSÄ TASEEN TUNNUSLUVUT: Omavaraisuusaste, %: Omavaraisuusaste, % 53,6 54,9 =100 * (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset)/ Suhteellinen velkaantuneisuus-% 52,0 (Koko pääoma - Saadut ennakot) Kertynyt yli-/alijäämä, tuhat Suhteellinen velkaantuneisuus, % Kertynyt yli-/alijäämä, /as = 100 * (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot Lainakanta , Lainakanta Lainakanta , /asukas = Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat) Lainasaamiset , Lainasaamiset Asukasmäärä = Sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset 8

9 KÄYTTÖTALOUSOSA Hallintopalvelukeskus TULOSLASKELMA Toimintatuotot TP 2010 KS MUUTOS KS + M TA:N TOT TOT % ENNUSTE , ulkoinen , sisäinen , Toimintamenot , ulkoinen , sisäinen , Toimintakate , Suunnitelmapoistot , Laskennalliset erät: Korko , Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos , Kunnanhallitus 10 Yleishallinto Tulosalueen palveluajatus Yleishallinto vastaa päätöksentekoprosessien toimivuudesta ja tukipalveluiden tuottamisesta palvelukeskuksille ja muille sidosryhmille. Yleishallintoon kuuluvat seuraavat palvelut: kunnanhallituksen ja valtuuston päätöksenteon valmistelu, sihteeri- ja täytäntöönpanotehtävät sekä päätöksentekojärjestelmien kehittäminen keskitettyjen tukipalveluiden (hallinto-, talous-, tietohallinto ja henkilöstöhallintopalvelut) tuottaminen ja kehittäminen edustus- ja suhdetoiminta talous- ja velkaneuvonta asuntolainat TULOSLASKELMA TP 2010 KS MUUTOS KS + M TA:N TOT TOT % ENNUSTE Toimintatuotot , ulkoinen , sisäinen , Toimintamenot , ulkoinen , sisäinen , Toimintakate , Suunnitelmapoistot , Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos ,

10 Tulosalueen sitovat tavoitteet Päätöksentekoon liittyviä työskentelytapoja kehitetään Otetaan käyttöön sähköinen esityslista- ja kokoustekniikka 1.5. lukien kokeiluluonteisesti kahdessa toimielimessä Valmistelussa tietotekniikkatuotannon järjestämisvaihtoehdot, jonka osana ratkaistaan myös sähköiseen kokoustekniikkaan siirtyminen - Asioiden valmistelua tehostetaan Laaditaan vuosikello valmistelun aikataulusta Vuosikelloa valmistellaan osana toimintakäytäntöjen uudistamista (mm. sähköisen tiedonkulun tehostaminen) - Jatketaan kuntakonsernin organisaation kehittämiseen liittyen keskitetympään toimistopalveluyksikköön siirtymistä Hallinto- ja taloustehtävien osaamis- ja resurssitarkastelu aloitettu - Henkilöstöhallinnon sähköisten lomakkeiden käyttöönotto Ensimmäiset yksiköt pilottikäytössä keväällä Toteutunut suunnitellusti. Koko kunnan käyttöönotto lokakuussa. Koko kunnan henkilöstölle toteutetun (joulukuu 2010) työhyvinvointikyselyn tulosten mukainen kehittäminen Kehittämistoimenpiteiden laadinta kevään aikana Laadinta käynnistynyt. Kehittämistoimenpiteiden seuranta loppuvuosi Kuntakonsernin johtaminen, tavoitteiden toteutumisen edistäminen ja riskienhallinnan parantaminen Sisäisen valvonnan ja konserniohjeen täydentäminen Hallintosääntö hyväksytty ja konserniohjeen päivittäminen käynnistetty - Riskienhallinnan kehittämissuunnitelman laadinta Riskienhallinnan kehittämissuunnitelmatyötä ei vielä aloitettu 10

11 - Kustannuslaskennan kehittäminen ja tuotteistaminen tukipalveluissa (mm. taloushallinto, henkilöstöhallinto) Sisäisen laskutuksen käyttö keskeisimmissä tukipalveluissa - Maisemamallin käyttöönottoon liittyen valmistelua tehdään vuoden 2012 budjettia varten Talouden tasapainon saavuttaminen suunnitelmakaudella 2013 siten, että tulorahoitus riittää nykyistä paremmin investointien rahoittamiseen Tilikauden tulos vähintään +/- 0 Tilikauden tulos huhtikuun lopussa 0,03 milj. euroa Tilinpäätösennusteessa tilikauden tulos 2,7 milj. euroa Kunnan suhteellinen velkaantuneisuus ei saa kasvaa merkittävästi yli kriisikuntamittariston raja-arvon > 50 % (2009; 54,3 %). - Suhteellinen velkaantuneisuus oli vuoden 2010 tilinpäätöksessä 52 %, jonka arvioidaan jonkin verran kasvavan vuonna. Kuntastrategian mukaan lainakanta saa kasvaa maltillisesti enintään euroon per asukas vuoteen 2012 mennessä ja kuntakonsernissa enintään euroon Kunnan lainakanta oli tilanteessa 48,4 milj. euroa Kunnan lainakannan arvioidaan olevan tilikauden lopussa n milj. euroa ja asukasta kohden n euroa Omavaraisuusaste ei saa pudota alle kriisikuntamittariston rajaarvon < 50 % (2009; 51,6 %) - Omavaraisuusaste oli vuoden 2010 tilinpäätöksessä 54,0 % ja laskee jonkin verran vuonna Selostus alkuvuoden toiminnasta Arvio vuoden tilinpäätösennusteesta - 11

12 11 Elinkeinotoimi Tulosalueen palveluajatus TULOSLASKELMA Kunnan elinkeinopalveluista vastaa pääosin Mäntsälän Yrityskehitys Oy, josta kunta omistaa 70 % ja Mäntsälän Sähkö 30 %. Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n tavoitteena on kehittää Mäntsälän yritystoimintaa yhteistyössä kunnan, yritysten ja seudullisten organisaatioiden kanssa kunnan elinkeinostrategiassa esitettyjen suuntaviivojen mukaan. Tulosalueen sitovat tavoitteet TP 2010 KS MUUTOS KS + M TA:N TOT TOT % ENNUSTE Toimintatuotot - ulkoinen - sisäinen Toimintamenot , ulkoinen , sisäinen Toimintakate , Suunnitelmapoistot , Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos , Panostetaan tonttien myyntimäärän kasvuun Kuusi kpl vuodessa/kolmen vuoden ka. Tonttikysyntä on ollut kohtuullista. Toteutunee ennakoidusti. Säilytetään korkea sija kuntien yrityspalveluvertailussa Suomen Yrittäjät/kärkisija Uudellamaalla Yrityspalveluvertailu ei ole ilmestynyt toistaiseksi Tavoitteellinen markkinointisuunnitelma yhteistyössä kunnan kanssa Markkinointisuunnitelma v. Markkinointisuunnitelma on laadittu ja osaksi toteutettu Tulosalueen merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuoden aikana Talouden kääntyessä nousuun tonttimyynti paranee oleellisesti. Vuonna myydään vähintään 6 yritystonttia, joista yksi merkittävä kooltaan. Keskeiset yritysalueet ovat - keskustan ohella - Kapuli, Linnala ja Veturi. Tehostetaan toimitilavuokrausta markkinointitoimenpiteillä. Tuetaan keskustan kaavoitusjärjestelyjä kauppakeskusratkaisuissa. Oma projektitoiminta vähenee, mutta panostetaan yhteistyöprojekteihin. Näitä ovat mm. kasvuyrityshanke yhdessä Techvillan kanssa, Takokoulutushankkeen jatko yhdessä Yritysvoimalan kanssa (Hyvinkää-Riihimäki) ja Laurea ammattikorkeakoulun kanssa harjoitettava tutkimusyhteistyö (puitesopimuksen mukaan). Osallistutaan aktiivisesti KUUMA-alueen klusteriyhteistyöhön. Osallistutaan Kehä V -jatkohankkeeseen. Jatketaan hyvin sujunutta yhteistyötä yrittäjäjärjestöjen ja te-toimiston kanssa (säännölliset kokoontumiset). 12

13 Valmistellaan yhteistyössä kunnan kanssa vuoden markkinointisuunnitelma. Toimitaan yhteistyökumppanina mahdollisessa Mäntsälän keskustan kesämarkkinointikampanjassa. Tonttikysyntä on vilkastunut, mutta edelleen on varovaisuutta. Ostopäätösten teko on ollut haasteellista yrityksille. Erityisesti isot toimijat ovat kysyneet aktiivisesti tontteja. Kasvuyrittäjyyshankkeina on toteutettu mm. viherrakentamisen ja lähiruokatoimijoiden tapaamiset. Yrityksille suunnattuun kehityskartoitukseen vastasi maaliskuussa 63 yritystä. Asiakkaiden arvio mykin toiminnasta tuotti tulokseksi 8,6 (asteikko 4-10) Yhteistyöprojektit ovat käynnistyneet ennakoidusti. Laurea ammattikorkeakouluyhteistyö on toteutunut ennakoitua laajempana: on toteutettu yhteistyössä kuluttajatutkimus ja kesäkadun avajaisten valmistelu. Yhteistyöneuvottelut te-toimiston ja yrittäjät ry:n kanssa on totutettu ennakoidusti. Markkinointisuunnitelmasta on toteutettu seuraavat: uuden yritysalue-esitteen valmistelu, laaja puhelinhaastattelu suurille yrityksille Mäntsälään sijoittumisesta, uusien kuntalaisten ja yritysten markkinointiviestit, jättitaulun valmistelu Linnalaan, kotisivujen päivitys, Tokmannin alihankkijoille suunnattu tontinmyyntitarjous, MYKin uutislehti. Tulosalueen olennaiset muutokset vuosina Muodostetaan/vahvistetaan yritysryppäitä, joita on syntynyt/syntymässä Mäntsälään (logistiikka, puutarha-ala, autokauppa, erikoiskauppa). Mäntsälän Yrityskehityksen ja uusyrityskeskusten (nyt Porvoonseudun Uusyrityskeskus) ja seudullisten elinkeinopalvelujen (Keuke, Seutu YPP) yhteistyötä tiivistetään. Vahvistetaan edelleen nelosväylän ja Kehä V:n solmukohtaa yritysten sijoittumisalueena. Panostetaan logistiikkayritysten sijoittumisvalmiuteen Mäntsälään. Lisätään korkean koulutuksen työpaikkoja Mäntsälässä strategiakaudella. Tuetaan yritystoiminnan sijoittumista asemanseudulle. 16 Käyttöomaisuuden myyntivoitot TULOSLASKELMA TP 2010 KS MUUTOS KS + M TA:N TOT TOT % ENNUSTE Toimintatuotot ulkoinen sisäinen Toimintamenot ulkoinen - sisäinen Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos

14 17 Maaseutulautakunta Tulosalueen palveluajatus - Maaseutuhallinnon järjestäminen paikallistasolla - Kunnan metsäomaisuuden kestävä hyödyntäminen - Maaseudun kehittämistoimien tukeminen TULOSLASKELMA TP 2010 KS MUUTOS KS + M TA:N TOT TOT % ENNUSTE Toimintatuotot , ulkoinen , sisäinen Toimintamenot , ulkoinen , sisäinen , Toimintakate , Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos , Tulosalueen sitovat tavoitteet Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue aloittaa vuoden 2013 alussa Mäntsälän toimiessa isäntäkuntana. Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen toiminta alkaa vuoden 2013 alussa. Päätökset yhteistoiminta-alueen muodostamisesta on tehty kaikissa sopimuskuntien kunnan/kaupunginhallituksissa. Tavoite toteutuu Selostus alkuvuoden toiminnasta Maaseutuhallinnon järjestämisessä päästiin neuvottelusopimukseen, jonka mukaan muodostetaan kahdeksan kunnan yhteistoiminta-alue. Alueen muodostavat Mäntsälä, Pornainen, Askola, Tuusula, Järvenpää, Kerava, Hyvinkää ja Nurmijärvi. Mäntsälä toimii alueen isäntäkuntana. Yhteistoiminta-alueen toiminta alkaa vuoden 2013 alussa. Tukien haku päättyi Tukea haki 345 viljelijää. Vähennystä edellisestä vuodesta on kahdeksan hakijaa. Sähköistä tukihakua käytti 95 viljelijää. Arvio vuoden tilinpäätösennusteesta Talousarvioon merkityt tulot ja menot tulevat toteutumaan. 14

15 18 Maankäyttölautakunta 18 Maankäyttötoimi Tulosalueen palveluajatus rakennustoiminnan ja rakennetun ympäristön ohjaus ja valvonta kunnassa maankäytön suunnittelu ja suunnitteluun liittyvien sekä kartasto-, kiinteistöteknisten ja maapoliittisten asioiden valmistelu o seurata Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen palvelusopimuksen toteutumista TULOSLASKELMA TP 2010 KS MUUTOS KS + M TA:N TOT TOT % ENNUSTE Toimintatuotot , ulkoinen , sisäinen Toimintamenot , ulkoinen , sisäinen , Toimintakate , Suunnitelmapoistot , Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos , Tulosalueen sitovat tavoitteet: Eheytyvä yhdyskuntarakenne Selvitetään Tuuliruusun alueen maankäyttömahdollisuuksia loppuun mennessä Kuumayhteistyönä on selvitetty mm. Tuuliruusun mahdollisen aseman paikkaa. Työtä jatketaan omilla vaihtoehtoselvityksillä Pitkäjänteinen maapolitiikka Kunta hankkii vuonna ensisijaisesti asuntotonttimaata Alkuvuonna on hankittu vain yritystonttimaata Keskitytään asuntomaan hankintaan loppuvuodesta Monipuolinen ja riittävä tontti- ja asuntotuotanto Luovutetaan tontti ARA-tuotantoa varten esim. Kaunismäeltä Mäntsälän vuokra-asunnoille on tehty tarjous tontista Kaunismäestä. Myydään tontti Kaunismäestä Viihtyisä ja laadukas elinympäristö Annetaan 40 siistimis-/korjauskehotusta ja varmistetaan aiempien kehotusten vaikutus. Ei ole vielä toteutunut. Toteutuu 15

16 Selostus alkuvuoden toiminnasta Alkuvuonna on viety loppuun iso maakauppa Kapulin alueella. Kaavoituksessa on keskitytty keskeneräisten töiden eteenpäin vientiin. Myös maakuntakaavan uudistus ja Herman-Ångimaa -projekti ovat vieneet aikaa. Maankäytön vision loppuunsaattaminen on ollut myös yhtenä tavoitteena. Arvio vuoden tilinpäätösennusteesta Taloudellisesti ei tule yllätyksiä suuntaan eikä toiseen tilinpäätöksen suhteen 19 Tarkastustoimi TULOSLASKELMA TP 2010 KS MUUTOS KS + M TA:N TOT TOT % ENNUSTE Toimintatuotot ulkoinen - sisäinen Toimintamenot , ulkoinen , sisäinen , Toimintakate , Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot -605 Tilikauden tulos ,6 16

17 31 Yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunta TULOSLASKELMA TP 2010 KS MUUTOS KS + M TA:N TOT TOT % ENNUSTE Ylitys/ alitus Toimintatuotot , ulkoinen , sisäinen , Toimintamenot , ulkoinen , sisäinen , Toimintakate , Suunnitelmapoistot , Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos , Toimielimen sitovat tavoitteet Perusturvalautakunta toimii perusturvan palvelukeskuksen strategisena linjaajana. Lautakunnan tekemät strategiset linjaukset Tavoite tulee toteutumaan. Arvio vuoden tilinpäätösennusteesta Toteutuman ja toteutumaennusteiden perusteella Mustijoen perusturvan toimintakatteen ylitysuhka on , joka muodostuu seuraavasti: Toimintamenojen ylitys Toimintatulojen lisäys Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen tulosalue: Perhepalvelut Pornaisten lastensuojelun lisämäärärahatarve Pornaisten vaikeavammaisten kuljetuspalvelu ylittyy arviolta Kriisipalvelujen ja psykososiaalisen tuen järjestämiseen , josta osuus Pornaisiin Yhteistoiminta-alueen tulonlisäys ja toimintakatelisämäärärahan tarve Varhaiskasvatuksen tulosalue: Toimintamenojen osalta lisämäärärahatarve n ja toiminnan tuottojen osalta vähennystä Nettovaikutuksena n toimintakatelisämäärärahan tarve. Hoito- ja hoivapalvelut: Ei toimintakatemäärärahan lisäystarvetta, odotettavissa jopa mahdollinen tuloarvioylitys. Erikoissairaanhoito: HUS, Pornaisten osalta ylitys , Mustijoen perusturvan osalta talousarvion alitus

18 Perusterveydenhuolto: Sairaankuljetus, lisämäärärahatarve , tulosalueen nettolisämäärärahan tarve Tarkkaa arviota on alkuvuodesta vaikea antaa, koska yksittäisillä kustannuksia aiheuttavilla mutta pakollisilla hoitotoimenpiteillä voi olla tuntuvaa vaikutusta joten talousarviomuutosesitykset tehdään seuraavaan osavuosikatsaukseen. Sisäisten toimintatuottojen ja toimintamenojen osalta tiedot saadaan seuraavaan osavuosikatsaukseen tarkennetusti. Eläkemenoperusteiset Kuel maksut ovat kirjaantuneet koko vuoden osalta maaliskuulle ja tämä nostaa toteuman osalta 1,04M :lla hetkellisesti toteutuneita palkkamenoja, mutta se on huomioitu tätä ennustetta laadittaessa. Investoinnit Investointien osalta on tiedossa ylitystarve johtuen Varhaiskasvatuksen tilapäisen hoitopaikan kalustehankinnoista parakkitilaan, arvoltaan Muilta osin investointeja on toteutettu talousarviomäärärahojen mukaisesti ja arvioidaan rahojen riittävän. 31 Perusturvan johto ja hallinto TULOSLASKELMA TP 2010 KS MUUTOS KS + M TA:N TOT TOT % ENNUSTE Ylitys/ alitus Toimintatuotot , ulkoinen , sisäinen , Toimintamenot , ulkoinen , sisäinen , Toimintakate , Suunnitelmapoistot , Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos , Tulosalueen palveluajatus Johto ja hallintopalvelut mahdollistavat perusturvan perustehtävässä (= palveluajatus) onnistumisen osana kuntaorganisaatiota. Tulosalueen sitovat tavoitteet Perustehtävässä onnistuva Mustijoen perusturva, jossa henkilöstö osallistuu, osaa ja voi hyvin ja jossa toiminta ja talous ovat tasapainossa 1. Eri palvelualueilla toteutettujen asiakaskyselyjen tulokset 2. Henkilöstökyselyn ja/tai -palautteiden sekä osaamiskartoitusten tulokset 3. Talouden toteutuminen suhteessa talousarvioon 4. Sidosryhmien palautteet (mm. yhteistyökumppanit, päättäjät) 18

19 1. Asiakaskyselyjä ei kuluvan vuoden alkupuolella ole vielä tehty. Kyselyt tehdään palvelualueiden suunnitelmien mukaisesti rajatuilla alueilla. 2. Työhyvinvointikyselyn (2010) tulokset on käsitelty yksiköissä huhtikuun loppuun mennessä ja yksikkökohtaiset toimenpidesuunnitelmat on tehty. Työhyvinvointi-indeksi kuntatasolla toimialavertailussa perusturvassa parhain. Niissä yksiköissä, joissa työhyvinvointiongelmia esiintyy, toimenpiteisiin on ryhdytty. Henkilöstösäästöjen vaikutuksesta henkilöstön hyvinvointiin raportoidaan kunnassa keskitetysti valtuustolle erikseen. 3. Toteumaraportti euroissa on tämän osavuosikatsauksen liitteissä. Talouden seuranta on toteutunut suunnitellusti. Talousvertailussa Mustijoen perusturva sijoittuu edullisimpien kuntien joukkoon keski-suurten kuntien sosiaali- ja terveysmenojen vertailussa (alustava tieto / varmistuu toukokuun lopussa). 4. Sovittua sidosryhmien palautteiden seurantajärjestelmää ei vielä ole systemaattisena käytössä. Asiakaspalautteiden ja vastaavien reklamaatioiden käsittelyprosessin kuvaus on meneillään. Organisaatio- ja johtamisrakenteet ja -toimintatavat, jotka tukevat koko perusturvaa sen perustehtävässä onnistumisessa muuttuvassa toimintaympäristössä Joustava organisaatio- ja henkilöstörakenteiden muuttaminen vastaamaan muuttuvaa toimintaympäristöä ja asiakastarvetta 1. Johtamisrakenteiden ja -käytäntöjen arviointi 2. Toteutetut rakennemuutokset 3. Sovitut pelisäännöt (raportointikäytännöt, vastuut ja työnjako, viestintä) Käytännön toiminta on ollut pääsääntöisesti tavoitteiden mukaista. Kuntatason hallintosääntöuudistus tukee tavoiteltavaa joustavaa toimintakäytäntöä. Ns. Askola-selvityksen yhteydessä perusturvan organisaation toimivuutta on arvioitu. Arviointitulokset ovat yhteistoiminta-alueen valmistelun yhteydessä nimetyssä MOPOohjausryhmässä arvioitavina Mahdollisista toimenpiteistä päätetään sittemmin lautakunnassa. 1. Johtamisrakenteiden ja -käytäntöjen arviointi on osittain toteutunut Askola-selvityksen yhteydessä. 2. Kts. toteutetut muutokset tulosalueiden kuvauksista. Tulosyksikkötason asiakirjassa lautakunnalle raportoitu yksityiskohtaisemmin. 3. Perusturvatason sijaan raportointikäytännöt ovat tulosalueiden luonne-eroista johtuen tulosaluekohtaisia. Vastuut ja työnjako ovat selkiytymässä edelleen. Muutoksia tehdään toiminnan ja kokonaisuuden niin edellyttäessä joustavasti. Kesäkuussa lautakunta päättää toimialan toimintasäännöstä, jossa viranhaltijoiden vastuita ja työnjakoa selkeytetään dokumentoidusti. Viestinnän pelisääntöjen valmisteluun ja toimeenpanoon osallistutaan kuntatasolla. Parhaita käytäntöjä haetaan ja otetaan aktiivisesti käyttöön yli palvelukeskus-, organisaatio- ja kuntarajojen Toteuma: 1. Käyttöönotetut parhaat käytännöt 2. Uudet yhteistyömuodot organisaation sisällä ja ulkona (käytännöt, kumppanuudet) 1. Raportointi ajankohtaista vuoden lopussa. 19

20 Arvio vuoden tilinpäätösennusteesta 2. a) Kuuma-yhteistyön selkeyttämiseen ja uuteen määrittelyyn on aktiivisesti osallistuttu (kuuden kunnan sijaan yhteistyössä nyt 10 kuntaa). Kuuma-yhteistyössä valmistauduttu terveydenhuoltolain toimeenpanoon ja mm. lain edellyttämään terveyspalvelujen järjestämissuunnitelmaan (Hyvinkään sairaanhoitoalueella).stm:n tarjoamaan aluekokeiluhankkeeseen hakeuduttiin ja siitä irrottautumista esitetään Kuuma-kuntina. b) Askolan mahdolliseen yhteistoiminta-alueeseen liittymisen selvityksen osallistuttiin. c) Hyvinvointikertomuksen laadintaan valmistautuminen aloitettu. Edellyttää laaja-alaista yhteistyötä kunnan / kuntien sisällä ja kunnassa toimivien muiden keskeisten toimijoiden kanssa. d) Turvallisuussuunnitelmien laadinta aloitettu myös laajalla yhteistyörintamalla. Suunnitelmat laaditaan ikäryhmille suunnattuina ja yhtenä yleisenä suunnitelmana. Tämä työskentely jatkuu kuluvan vuoden. Johdon ja hallinnon tulosalue sisältää määrärahat perusturvan tietohallintoon keskitetysti. Määrärahojen osalta pysytään talousarviossa. Sisäisten toimintatuottojen ja toimintamenojen osalta tiedot saadaan seuraavaan osavuosikatsaukseen tarkennetusti. Perusturvan johdolle ja hallinnolle on talousarvioon huomioitu avustusmäärärahoja hankkeista, jotka eivät enää tänä vuonna toteudu. Kokonaisuutena määrärahat kuitenkin riittänevät talousarviovuonna. 32 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut TULOSLASKELMA TP 2010 KS MUUTOS KS + M TA:N TOT TOT % ENNUSTE Ylitys/ alitus Toimintatuotot , ulkoinen , sisäinen , Toimintamenot , ulkoinen , sisäinen , Toimintakate , Suunnitelmapoistot , Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos , Tulosalueen palveluajatus Tulosalueen tavoitteena on, että Mustijoen perusturvan alueen lapset, nuoret ja perheet voivat hyvin ja saavat oikeaan aikaan tarvitsemiaan hyvinvointia edistäviä ja tukevia palveluja. Tavoitteena on myös, että lapset, nuoret ja perheet osallistuvat oman ja lähiympäristönsä hyvinvoinnin kehittämiseen. 20

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014 Osavuosikatsaus 1 / ajalta 1.1. 30.4. Kunnanhallitus xx.xx. Kunnanvaltuusto xx.xx. Sisällysluettelo 1. Taustaa... 2 2. Tuloslaskelma... 4 3. Rahoituslaskelma... 5 4. Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain...

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA

MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA Liite 1 Kunnanvaltuusto 7.12.2009 145 MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Taloussuunnitelma 2010-2012 Talousarvio 2010 1. KUNTASTRATEGIA...3 2. TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011

Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011 Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011 Sisältö Sivu 1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 4 2. YLEISET LÄHTÖKOHDAT... 8 2.1 Väestökehitys... 8 2.2 Työllisyys... 9 2.3 Henkilöstö... 10 3. TALOUDEN

Lisätiedot

Tilinpäätös 2011. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2011

Tilinpäätös 2011. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2011 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2011 Yhtymähallitus 28.3.2012 Pyhäjoen kunnanvaltuusto Raahen kaupunginvaltuusto 11.6.2012 Siikajoen kunnanvaltuusto 30.5.2012 Vihannin kunnanvaltuusto

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2009

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2009 KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2009 Kunnanvaltuusto 21.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 Kunnan organisaatio 2009... 2 Yleinen taloudellinen kehitys... 3 Kirkkonummen

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI. Toimintakertomus

HARJAVALLAN KAUPUNKI. Toimintakertomus HARJAVALLAN KAUPUNKI Toimintakertomus 2011 I OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA 1 JA TALOUDESSA SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO JA YLEISPERUSTELUT 2 I OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 2 1. Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 TASEKIRJAN SISÄLTÖ Toimintakertomus 3 Talousarvion toteutuminen 30 Tilinpäätöslaskelmat 60 Konsernilaskelmat 65 Liitetiedot 69 Allekirjoitukset ja merkinnät 89 Luettelot ja

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA KAUPUNGINHALLITUS 31.3.2008 1 HEINOLAN KAUPUNKI - TASEKIRJA 2007 TOIMINTAKERTOMUS 1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 2. KAUPUNGIN HALLINTO-ORGANISAATIO 4 3. YLEINEN

Lisätiedot

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014 Osavuosikatsaus 31.08.2014 2 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS ALKUVUOTEEN 2014 3 YLEINEN TALOUDELLINEN KATSAUS 5 VÄESTÖ 6 TYÖTTÖMYYS 6 TULOSLASKELMA 8 TULOSLASKELMAN ANALYSOINTI 8 Toimintatuotot

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1

Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 3 2. Kuntayhtymän hallinto 4 3. Yleinen ja alueen kehitys

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA Tilinpäätös 2013

EURAJOEN KUNTA Tilinpäätös 2013 EURAJOEN KUNTA Tilinpäätös 2013 1 TOIMINTAKERTOMUS 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1 Kunnanjohtajan katsaus Viime vuosien aikana odotukset euroalueen talouskasvun viriämisestä osoittautuivat

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

3. TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILUT...73 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT...87 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT...95 6. TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS...

3. TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILUT...73 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT...87 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT...95 6. TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 1 TASEKIRJA 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS...2 1.1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...2 1.2. KAUPUNGIN HALLINTO...3 1.3. KAUPUNGIN TALOUDEN KEHITYS...5 1.4. KAUPUNGIN PINTA-ALA, VÄESTÖ JA TYÖPAIKAT...7

Lisätiedot

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Kunnanhallitus 24.3.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. Toimintakertomus 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012. Kaupunginvaltuusto 12.12.2011 95

TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012. Kaupunginvaltuusto 12.12.2011 95 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 Kaupunginvaltuusto 12.12.2011 95 Sisältö YLEISPERUSTELUT... 1 KAUPUNKISTRATEGIA JA TOTEUTTAMISOHJELMAT... 1 TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT... 3 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

Sisältö. Kansikuva: Pikkupappilan aitta/vihdin museo Kuvaaja: Timo Kokko

Sisältö. Kansikuva: Pikkupappilan aitta/vihdin museo Kuvaaja: Timo Kokko Toimintakertomus 2007 2 Sisältö 1 YLEISTÄ... 3 1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 1.2.1 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 2007... 5 1.2.2 KUNNANVIRASTON ORGANISAATIOKAAVIO... 6 1.2.3 HENKILÖSTÖ... 7 1.3 YLEINEN

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 18 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 12.11.2014 Sitovuus Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintakulut Sitova -7 551 439-7 569 387-7 416 709-7 448 228-7 516 519 Toimintatuotot Sitova 4 137 707 4 306 599

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2015-2019 TALOUSARVIO 2015. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88

TALOUSSUUNNITELMA 2015-2019 TALOUSARVIO 2015. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88 TALOUSARVIO 2015 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88 Sisällys YLEISPERUSTELUT... 2 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 2 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKISTRATEGIA... 4 TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT... 5 Yleinen taloudellinen tilanne...

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2007

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2007 KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2007 Kunnanhallitus 31.3.2008 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS...1 Kunnanjohtajan katsaus...1 Kunnan organisaatio...2 Kirkkonummen kunnan toimintastrategian toteutuminen

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki y-tunnus 2045520-5

Äänekosken kaupunki y-tunnus 2045520-5 Äänekosken kaupunki y-tunnus 2045520-5 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2007 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus 1.2. Toimintaympäristö 1.3. Olennaiset

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012

TASEKIRJA. Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012 TASEKIRJA 2010 2011 Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 6 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus...

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 7.4.2015 152 Kaupunginvaltuusto 13.5.2015

Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 7.4.2015 152 Kaupunginvaltuusto 13.5.2015 Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 7.4.2015 152 Kaupunginvaltuusto 13.5.2015 Sisällysluettelo KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 1 TOIMINTAKERTOMUS... 2 1. Tilinpäätöksen laatiminen ja sisältö... 2 2. Yleinen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KVALT 02.12.2013 85 LIITE 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA SUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Kuntastrategia 2 Kunnan

Lisätiedot

TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2008

TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2008 TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2008 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD JAKELU Osavuosikatsausraportti internetissä http://www.kauniainen.fi/info/kaupunki/talous.htm KH 28.5.2008 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 Kaupunginhallitus 26.3.2012 72 Kaupunginvaltuusto 18.6.2012 TASEKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT... 5 1.2

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10.12.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivut KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN 2008-2011 STRATEGIAT

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot