Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 1 / 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 1 / 2011"

Transkriptio

1 Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 1 / ajalta Kunnanvaltuusto

2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 TAUSTA 3 KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUMINEN TULOSALUEITTAIN 5 5 TULOSLASKELMA MÄNTSÄLÄN KUNTA JA MÄNTSÄLÄN VESI-LIIKELAITOS 6 RAHOITUSLASKELMA MÄNTSÄLÄN KUNTA JA MÄNTSÄLÄN VESI-LIIKELAITOS 6 TASE JA TUNNUSLUVUT 8 KÄYTTÖTALOUSOSA 9 Hallintopalvelukeskus 9 10 Yleishallinto 9 11 Elinkeinotoimi Käyttöomaisuuden myyntivoitot Maaseutulautakunta Maankäyttölautakunta Tarkastustoimi Yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunta Perusturvan johto ja hallinto Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Varhaiskasvatuspalvelut Hoito- ja hoivapalvelut Perusterveydenhoitopalvelut Erikoissairaanhoito 28 Pornaisten talousarvio 29 MUSTIJOEN KUNTAMAISEMATAULUKOT Sivistyspalvelukeskus Sivistyslautakunta Keskitetyt palvelut Perusopetus Muut koulutus- ja informaatiopalvelut Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Tekninen palvelukeskus Tekninen lautakunta Keskitetyt palvelut Toimitilapalvelut Kuntatekniikka Pelastus 67 INVESTOINTIOSA 69 MÄNTSÄLÄN VESI - LIIKELAITOS 76 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY 79 MÄNTSÄLÄN VUOKRA-ASUNNOT OY 83 MÄNTSÄLÄN YRITYSKEHITYS OY 85 MÄNTSÄLÄN JÄÄHALLI OY 86 MÄNTSÄLÄN KUNTAKONSERNIN LAINAKANNAN KEHITYS VUONNA 88 MÄNTSÄLÄN KUNTAKONSERNIN ULKOPUOLISET YHTEISÖT / TIEDOKSI: 89 MÄNTSÄLÄN PALVELUKOTIYHDISTYS RY 89 2

3 TAUSTA Väestön kehitys Huhtikuun lopussa kunnan väkiluku oli henkilöä. Vuoden alusta on muuttotappiota 21 henkilöä, kun vuosi sitten oli saman verran muuttovoittoa Väkiluvun korjaus Elävänä Tulomuutto syntyneet Kuolleet Lähtömuutto Maahanmuutto Maastamuutto Väestönlisäys Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu YHTEENSÄ muutos-% 1,2 Syntyvyyden enemmyys 118 Muuttovoitto 115 Kuntien välinen muuttoliike 116 Väkiluvun korjaus Elävänä Tulomuutto syntyneet Kuolleet Lähtömuutto Maahanmuutto Maastamuutto Väestönlisäys Tammi Helmi Maalis Huhti YHTEENSÄ muutos-% -0,1 Syntyvyyden enemmyys 35 Muuttovoitto -56 Kuntien välinen muuttoliike Tammi Helmi Maalis Huhti 3

4 Työllisyys Mäntsälän työttömyysaste oli huhtikuun lopussa 5,5 % (Uudenmaan ELY-alue 6,3 %), kun se vuotta aiemmin oli 6,6 % (6,9 %). Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat kuukausittain Mäntsälä v. kuukausi Työvoima Työttömyys-aste % Työttömät työnhakijat josta yhteensä, miehiä ja naisia alle 25 v. Mäntsälän työttömyysaste kuukausittain v yli 50 v. Yli 1v. tyött. Vajaakuntoi-set Avoimet työpaikat Tammikuu , Helmikuu , Maaliskuu , Huhtikuu , Keskim. vuodessa , Tammikuu 7,1 7,2 6,6 6,8 6,2 5,6 5,1 6,0 7,9 6,0 Helmikuu 7,2 6,9 6,5 6,4 5,9 5,2 4,9 6,2 7,5 5,9 Maaliskuu 7,2 6,4 6,2 6,3 5,8 5,0 4,7 5,9 7,0 5,6 Huhtikuu 6,6 5,8 6,0 5,8 5,4 4,6 4,1 5,7 6,6 5,5 Toukokuu 6,2 5,5 5,8 5,5 4,7 4,3 4,2 5,3 6,0 Kesäkuu 6,5 6,2 6,3 5,9 5,5 4,9 4,8 5,9 6,7 Heinäkuu 6,8 6,5 6,5 6,5 5,6 5,0 4,8 6,2 6,9 Elokuu 6,1 5,6 5,6 5,4 4,8 4,5 4,0 5,7 5,9 Syyskuu 5,9 5,8 5,6 5,2 4,7 4,1 3,7 5,8 5,5 Lokakuu 6,2 5,7 5,9 5,4 4,6 4,3 3,8 6,5 5,6 Marraskuu 6,4 5,7 6,0 5,4 4,7 4,5 4,2 6,8 5,8 Joulukuu 7 6,4 6,8 6,1 5,2 5,0 5,2 7,3 6,0 Keskim. vuodessa 6,6 6,1 6,2 5,9 5,3 4,8 4,5 6,1 6,5 5,8 4

5 KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUMINEN TULOSALUEITTAIN TOIMINTAKATE TULOSALUEITTAIN (ULKOINEN) VUOSINA TULOSALUE TP 2010 TA KS TOT TOT TP ENN 4 / % - yleishallinto , elinkeinotoimi , maaseututoimi , maankäyttöpalvelut , tarkastustoimi , HALLINTOPALVELUKESKUS , muutos ,6 22,5 22,5 27,3 -Kiinteistöjen myyntivoitot Valmistus omaan käyttöön petun johto ja hallinto , lasten, nuorten ja perheiden , palvelut varhaiskasvatuspalvelut , hoito-ja hoivapalvelut , perusterveydenhuoltopalvelut , erikoissairaanhoito , PERUSTURVAPALVELUKESKUS , muutos ,2 8,4 8,4 8,9 - sipa/keskitetyt palvelut , perusopetus , muut koulutus- ja informaatiopalv , kulttuuri-ja vapaa-aikapalv , SIVISTYSPALVELUKESKUS , muutos ,2 7,2 7,2 7,2 - tekpa/keskitetyt palvelut , toimitilapalvelut: , josta ruokailupalvelut , kuntatekniikka , pelastus , TEKNINEN PALVELUKESKUS , muutos ,7 6,1 6,1 6,1 KUNTA YHTEENSÄ , Mäntsälän Vesi , TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , muutos muutos-% 0,2 7,3 7,3 7,8 Vert.TP 09 Vert. TP2010 Vert. TP2010 Vert. TP2010 5

6 TULOSLASKELMA MÄNTSÄLÄN KUNTA JA MÄNTSÄLÄN VESI-LIIKELAITOS ULKOINEN TP 2009 TP 2010 TA TA-M KS + M TOT. TOT. TP-ENN. (1000 ) KS % Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä josta myyntivoitot Valmistus omaan k äyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä muutos-% 18,8 2,8 6,6 6,6 6,6 TOIMINTAKATE muutos-% 5,6 0,2 7,3 7,3 7,3 Verotulot muutos-% 4,3 4,7 0,6 0,6 4,3 Valtionosuudet muutos-% 6,9 3,3-1,8-1,8-1,8 Verorahoitus yhteensä muutos-% 5,0 4,3-0,1-0,1 2,6 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut -169 TILIKAUDEN TULOS Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ Tunnusluvut: Toimintatuotot/toimintakulut, -% 22,5 24,5 24,0 24,0 20,5 24,0 Vuosikate % poistoista 172,7 287,4 101,9 101,9 78,1 169,7 Vuosikate, /asukas Asukasmäärä Toimintakate /asukas muutos-% 3,9-0,9 5,5 5,5 6,3 Verotulot /asukas muutos-% 2,6 3,5-1,1-1,1 3,4 Vertailu tp-08 tp 2009 tp2010 tp2010 tp 2010 Toimintatuotot pros.toimintakuluista=100*toimintatuotot/(toimintakulut-valmistus omaan käyttöön) Vuosikate pros.poistoista = 100*Vuosikate/Poistot 6

7 RAHOITUSLASKELMA MÄNTSÄLÄN KUNTA JA MÄNTSÄLÄN VESI-LIIKELAITOS RAHOITUSLASKELMA MÄNTSÄLÄN KUNTA JA MÄNTSÄLÄN VESI-LIIKELAITOS TP 2008 TP 2009 TP 2010 TA MUUTOS TA+M TOT. TP ENN Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät -169 Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainojen lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Tunnusluvut: Investointien tulorahoitus, % 56,9 46,7 92,8 33,7 33,7 37,7 59,7 Pääomamenojen tulorahoitus, % 38,4 32,2 63,5 22,3 22,3 23,3 39,2 Lainanhoitokate 1,1 1,0 Kassan riittävyys, pv 2,8 1,6 Asukasmäärä Lainakanta (1000 euroa) Lainakanta/as. ( ) Koko maa Uusimaa 1472 Vuosi Asukasluvun lisäys Lainamäärän lisäys (1000 ) Lainamäärän lisäys/lisäasukas/euroa

8 TASE JA TUNNUSLUVUT VASTAAVAA VASTATTAVAA (1000 ) (1000 ) PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet POISTOERO JA VAPAAEHTOISET Rakennukset VARAUKSET Kiinteät rakenteet ja laitteet Poistoero Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet PAKOLLISET VARAUKSET Ennakkomaksut ja kesken- Muut pakolliset varaukset eräiset hankinnat TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Sijoitukset Valtion toimeksiannot Osakkeet ja osuudet Lahjoitusrahastojen pääomat Muut lainasaamiset Muut saamiset VIERAS PÄÄOMA TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot Pitkäaikainen Lahjoitusrahastojen erityiskatteet Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä VAIHTUVAT VASTAAVAT Lainat muilta luotonantajilta Vaihto-omaisuus Muut velat/liittymismaksut ja muut velat Aineet ja tarvikkeet Saamiset Lyhytaikainen Pitkäaikaiset saamiset Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Muut saamiset Lainat julkisyhteisöiltä Lainat muilta luotonantajilta Lyhytaikaiset saamiset Saadut ennakot Myyntisaamiset Ostovelat Muut saamiset Muut velat/liittymismaksut ja muut velat Siirtosaamiset Siirtovelat Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSÄ TASEEN TUNNUSLUVUT: Omavaraisuusaste, %: Omavaraisuusaste, % 53,6 54,9 =100 * (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset)/ Suhteellinen velkaantuneisuus-% 52,0 (Koko pääoma - Saadut ennakot) Kertynyt yli-/alijäämä, tuhat Suhteellinen velkaantuneisuus, % Kertynyt yli-/alijäämä, /as = 100 * (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot Lainakanta , Lainakanta Lainakanta , /asukas = Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat) Lainasaamiset , Lainasaamiset Asukasmäärä = Sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset 8

9 KÄYTTÖTALOUSOSA Hallintopalvelukeskus TULOSLASKELMA Toimintatuotot TP 2010 KS MUUTOS KS + M TA:N TOT TOT % ENNUSTE , ulkoinen , sisäinen , Toimintamenot , ulkoinen , sisäinen , Toimintakate , Suunnitelmapoistot , Laskennalliset erät: Korko , Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos , Kunnanhallitus 10 Yleishallinto Tulosalueen palveluajatus Yleishallinto vastaa päätöksentekoprosessien toimivuudesta ja tukipalveluiden tuottamisesta palvelukeskuksille ja muille sidosryhmille. Yleishallintoon kuuluvat seuraavat palvelut: kunnanhallituksen ja valtuuston päätöksenteon valmistelu, sihteeri- ja täytäntöönpanotehtävät sekä päätöksentekojärjestelmien kehittäminen keskitettyjen tukipalveluiden (hallinto-, talous-, tietohallinto ja henkilöstöhallintopalvelut) tuottaminen ja kehittäminen edustus- ja suhdetoiminta talous- ja velkaneuvonta asuntolainat TULOSLASKELMA TP 2010 KS MUUTOS KS + M TA:N TOT TOT % ENNUSTE Toimintatuotot , ulkoinen , sisäinen , Toimintamenot , ulkoinen , sisäinen , Toimintakate , Suunnitelmapoistot , Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos ,

10 Tulosalueen sitovat tavoitteet Päätöksentekoon liittyviä työskentelytapoja kehitetään Otetaan käyttöön sähköinen esityslista- ja kokoustekniikka 1.5. lukien kokeiluluonteisesti kahdessa toimielimessä Valmistelussa tietotekniikkatuotannon järjestämisvaihtoehdot, jonka osana ratkaistaan myös sähköiseen kokoustekniikkaan siirtyminen - Asioiden valmistelua tehostetaan Laaditaan vuosikello valmistelun aikataulusta Vuosikelloa valmistellaan osana toimintakäytäntöjen uudistamista (mm. sähköisen tiedonkulun tehostaminen) - Jatketaan kuntakonsernin organisaation kehittämiseen liittyen keskitetympään toimistopalveluyksikköön siirtymistä Hallinto- ja taloustehtävien osaamis- ja resurssitarkastelu aloitettu - Henkilöstöhallinnon sähköisten lomakkeiden käyttöönotto Ensimmäiset yksiköt pilottikäytössä keväällä Toteutunut suunnitellusti. Koko kunnan käyttöönotto lokakuussa. Koko kunnan henkilöstölle toteutetun (joulukuu 2010) työhyvinvointikyselyn tulosten mukainen kehittäminen Kehittämistoimenpiteiden laadinta kevään aikana Laadinta käynnistynyt. Kehittämistoimenpiteiden seuranta loppuvuosi Kuntakonsernin johtaminen, tavoitteiden toteutumisen edistäminen ja riskienhallinnan parantaminen Sisäisen valvonnan ja konserniohjeen täydentäminen Hallintosääntö hyväksytty ja konserniohjeen päivittäminen käynnistetty - Riskienhallinnan kehittämissuunnitelman laadinta Riskienhallinnan kehittämissuunnitelmatyötä ei vielä aloitettu 10

11 - Kustannuslaskennan kehittäminen ja tuotteistaminen tukipalveluissa (mm. taloushallinto, henkilöstöhallinto) Sisäisen laskutuksen käyttö keskeisimmissä tukipalveluissa - Maisemamallin käyttöönottoon liittyen valmistelua tehdään vuoden 2012 budjettia varten Talouden tasapainon saavuttaminen suunnitelmakaudella 2013 siten, että tulorahoitus riittää nykyistä paremmin investointien rahoittamiseen Tilikauden tulos vähintään +/- 0 Tilikauden tulos huhtikuun lopussa 0,03 milj. euroa Tilinpäätösennusteessa tilikauden tulos 2,7 milj. euroa Kunnan suhteellinen velkaantuneisuus ei saa kasvaa merkittävästi yli kriisikuntamittariston raja-arvon > 50 % (2009; 54,3 %). - Suhteellinen velkaantuneisuus oli vuoden 2010 tilinpäätöksessä 52 %, jonka arvioidaan jonkin verran kasvavan vuonna. Kuntastrategian mukaan lainakanta saa kasvaa maltillisesti enintään euroon per asukas vuoteen 2012 mennessä ja kuntakonsernissa enintään euroon Kunnan lainakanta oli tilanteessa 48,4 milj. euroa Kunnan lainakannan arvioidaan olevan tilikauden lopussa n milj. euroa ja asukasta kohden n euroa Omavaraisuusaste ei saa pudota alle kriisikuntamittariston rajaarvon < 50 % (2009; 51,6 %) - Omavaraisuusaste oli vuoden 2010 tilinpäätöksessä 54,0 % ja laskee jonkin verran vuonna Selostus alkuvuoden toiminnasta Arvio vuoden tilinpäätösennusteesta - 11

12 11 Elinkeinotoimi Tulosalueen palveluajatus TULOSLASKELMA Kunnan elinkeinopalveluista vastaa pääosin Mäntsälän Yrityskehitys Oy, josta kunta omistaa 70 % ja Mäntsälän Sähkö 30 %. Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n tavoitteena on kehittää Mäntsälän yritystoimintaa yhteistyössä kunnan, yritysten ja seudullisten organisaatioiden kanssa kunnan elinkeinostrategiassa esitettyjen suuntaviivojen mukaan. Tulosalueen sitovat tavoitteet TP 2010 KS MUUTOS KS + M TA:N TOT TOT % ENNUSTE Toimintatuotot - ulkoinen - sisäinen Toimintamenot , ulkoinen , sisäinen Toimintakate , Suunnitelmapoistot , Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos , Panostetaan tonttien myyntimäärän kasvuun Kuusi kpl vuodessa/kolmen vuoden ka. Tonttikysyntä on ollut kohtuullista. Toteutunee ennakoidusti. Säilytetään korkea sija kuntien yrityspalveluvertailussa Suomen Yrittäjät/kärkisija Uudellamaalla Yrityspalveluvertailu ei ole ilmestynyt toistaiseksi Tavoitteellinen markkinointisuunnitelma yhteistyössä kunnan kanssa Markkinointisuunnitelma v. Markkinointisuunnitelma on laadittu ja osaksi toteutettu Tulosalueen merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuoden aikana Talouden kääntyessä nousuun tonttimyynti paranee oleellisesti. Vuonna myydään vähintään 6 yritystonttia, joista yksi merkittävä kooltaan. Keskeiset yritysalueet ovat - keskustan ohella - Kapuli, Linnala ja Veturi. Tehostetaan toimitilavuokrausta markkinointitoimenpiteillä. Tuetaan keskustan kaavoitusjärjestelyjä kauppakeskusratkaisuissa. Oma projektitoiminta vähenee, mutta panostetaan yhteistyöprojekteihin. Näitä ovat mm. kasvuyrityshanke yhdessä Techvillan kanssa, Takokoulutushankkeen jatko yhdessä Yritysvoimalan kanssa (Hyvinkää-Riihimäki) ja Laurea ammattikorkeakoulun kanssa harjoitettava tutkimusyhteistyö (puitesopimuksen mukaan). Osallistutaan aktiivisesti KUUMA-alueen klusteriyhteistyöhön. Osallistutaan Kehä V -jatkohankkeeseen. Jatketaan hyvin sujunutta yhteistyötä yrittäjäjärjestöjen ja te-toimiston kanssa (säännölliset kokoontumiset). 12

13 Valmistellaan yhteistyössä kunnan kanssa vuoden markkinointisuunnitelma. Toimitaan yhteistyökumppanina mahdollisessa Mäntsälän keskustan kesämarkkinointikampanjassa. Tonttikysyntä on vilkastunut, mutta edelleen on varovaisuutta. Ostopäätösten teko on ollut haasteellista yrityksille. Erityisesti isot toimijat ovat kysyneet aktiivisesti tontteja. Kasvuyrittäjyyshankkeina on toteutettu mm. viherrakentamisen ja lähiruokatoimijoiden tapaamiset. Yrityksille suunnattuun kehityskartoitukseen vastasi maaliskuussa 63 yritystä. Asiakkaiden arvio mykin toiminnasta tuotti tulokseksi 8,6 (asteikko 4-10) Yhteistyöprojektit ovat käynnistyneet ennakoidusti. Laurea ammattikorkeakouluyhteistyö on toteutunut ennakoitua laajempana: on toteutettu yhteistyössä kuluttajatutkimus ja kesäkadun avajaisten valmistelu. Yhteistyöneuvottelut te-toimiston ja yrittäjät ry:n kanssa on totutettu ennakoidusti. Markkinointisuunnitelmasta on toteutettu seuraavat: uuden yritysalue-esitteen valmistelu, laaja puhelinhaastattelu suurille yrityksille Mäntsälään sijoittumisesta, uusien kuntalaisten ja yritysten markkinointiviestit, jättitaulun valmistelu Linnalaan, kotisivujen päivitys, Tokmannin alihankkijoille suunnattu tontinmyyntitarjous, MYKin uutislehti. Tulosalueen olennaiset muutokset vuosina Muodostetaan/vahvistetaan yritysryppäitä, joita on syntynyt/syntymässä Mäntsälään (logistiikka, puutarha-ala, autokauppa, erikoiskauppa). Mäntsälän Yrityskehityksen ja uusyrityskeskusten (nyt Porvoonseudun Uusyrityskeskus) ja seudullisten elinkeinopalvelujen (Keuke, Seutu YPP) yhteistyötä tiivistetään. Vahvistetaan edelleen nelosväylän ja Kehä V:n solmukohtaa yritysten sijoittumisalueena. Panostetaan logistiikkayritysten sijoittumisvalmiuteen Mäntsälään. Lisätään korkean koulutuksen työpaikkoja Mäntsälässä strategiakaudella. Tuetaan yritystoiminnan sijoittumista asemanseudulle. 16 Käyttöomaisuuden myyntivoitot TULOSLASKELMA TP 2010 KS MUUTOS KS + M TA:N TOT TOT % ENNUSTE Toimintatuotot ulkoinen sisäinen Toimintamenot ulkoinen - sisäinen Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos

14 17 Maaseutulautakunta Tulosalueen palveluajatus - Maaseutuhallinnon järjestäminen paikallistasolla - Kunnan metsäomaisuuden kestävä hyödyntäminen - Maaseudun kehittämistoimien tukeminen TULOSLASKELMA TP 2010 KS MUUTOS KS + M TA:N TOT TOT % ENNUSTE Toimintatuotot , ulkoinen , sisäinen Toimintamenot , ulkoinen , sisäinen , Toimintakate , Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos , Tulosalueen sitovat tavoitteet Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue aloittaa vuoden 2013 alussa Mäntsälän toimiessa isäntäkuntana. Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen toiminta alkaa vuoden 2013 alussa. Päätökset yhteistoiminta-alueen muodostamisesta on tehty kaikissa sopimuskuntien kunnan/kaupunginhallituksissa. Tavoite toteutuu Selostus alkuvuoden toiminnasta Maaseutuhallinnon järjestämisessä päästiin neuvottelusopimukseen, jonka mukaan muodostetaan kahdeksan kunnan yhteistoiminta-alue. Alueen muodostavat Mäntsälä, Pornainen, Askola, Tuusula, Järvenpää, Kerava, Hyvinkää ja Nurmijärvi. Mäntsälä toimii alueen isäntäkuntana. Yhteistoiminta-alueen toiminta alkaa vuoden 2013 alussa. Tukien haku päättyi Tukea haki 345 viljelijää. Vähennystä edellisestä vuodesta on kahdeksan hakijaa. Sähköistä tukihakua käytti 95 viljelijää. Arvio vuoden tilinpäätösennusteesta Talousarvioon merkityt tulot ja menot tulevat toteutumaan. 14

15 18 Maankäyttölautakunta 18 Maankäyttötoimi Tulosalueen palveluajatus rakennustoiminnan ja rakennetun ympäristön ohjaus ja valvonta kunnassa maankäytön suunnittelu ja suunnitteluun liittyvien sekä kartasto-, kiinteistöteknisten ja maapoliittisten asioiden valmistelu o seurata Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen palvelusopimuksen toteutumista TULOSLASKELMA TP 2010 KS MUUTOS KS + M TA:N TOT TOT % ENNUSTE Toimintatuotot , ulkoinen , sisäinen Toimintamenot , ulkoinen , sisäinen , Toimintakate , Suunnitelmapoistot , Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos , Tulosalueen sitovat tavoitteet: Eheytyvä yhdyskuntarakenne Selvitetään Tuuliruusun alueen maankäyttömahdollisuuksia loppuun mennessä Kuumayhteistyönä on selvitetty mm. Tuuliruusun mahdollisen aseman paikkaa. Työtä jatketaan omilla vaihtoehtoselvityksillä Pitkäjänteinen maapolitiikka Kunta hankkii vuonna ensisijaisesti asuntotonttimaata Alkuvuonna on hankittu vain yritystonttimaata Keskitytään asuntomaan hankintaan loppuvuodesta Monipuolinen ja riittävä tontti- ja asuntotuotanto Luovutetaan tontti ARA-tuotantoa varten esim. Kaunismäeltä Mäntsälän vuokra-asunnoille on tehty tarjous tontista Kaunismäestä. Myydään tontti Kaunismäestä Viihtyisä ja laadukas elinympäristö Annetaan 40 siistimis-/korjauskehotusta ja varmistetaan aiempien kehotusten vaikutus. Ei ole vielä toteutunut. Toteutuu 15

16 Selostus alkuvuoden toiminnasta Alkuvuonna on viety loppuun iso maakauppa Kapulin alueella. Kaavoituksessa on keskitytty keskeneräisten töiden eteenpäin vientiin. Myös maakuntakaavan uudistus ja Herman-Ångimaa -projekti ovat vieneet aikaa. Maankäytön vision loppuunsaattaminen on ollut myös yhtenä tavoitteena. Arvio vuoden tilinpäätösennusteesta Taloudellisesti ei tule yllätyksiä suuntaan eikä toiseen tilinpäätöksen suhteen 19 Tarkastustoimi TULOSLASKELMA TP 2010 KS MUUTOS KS + M TA:N TOT TOT % ENNUSTE Toimintatuotot ulkoinen - sisäinen Toimintamenot , ulkoinen , sisäinen , Toimintakate , Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot -605 Tilikauden tulos ,6 16

17 31 Yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunta TULOSLASKELMA TP 2010 KS MUUTOS KS + M TA:N TOT TOT % ENNUSTE Ylitys/ alitus Toimintatuotot , ulkoinen , sisäinen , Toimintamenot , ulkoinen , sisäinen , Toimintakate , Suunnitelmapoistot , Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos , Toimielimen sitovat tavoitteet Perusturvalautakunta toimii perusturvan palvelukeskuksen strategisena linjaajana. Lautakunnan tekemät strategiset linjaukset Tavoite tulee toteutumaan. Arvio vuoden tilinpäätösennusteesta Toteutuman ja toteutumaennusteiden perusteella Mustijoen perusturvan toimintakatteen ylitysuhka on , joka muodostuu seuraavasti: Toimintamenojen ylitys Toimintatulojen lisäys Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen tulosalue: Perhepalvelut Pornaisten lastensuojelun lisämäärärahatarve Pornaisten vaikeavammaisten kuljetuspalvelu ylittyy arviolta Kriisipalvelujen ja psykososiaalisen tuen järjestämiseen , josta osuus Pornaisiin Yhteistoiminta-alueen tulonlisäys ja toimintakatelisämäärärahan tarve Varhaiskasvatuksen tulosalue: Toimintamenojen osalta lisämäärärahatarve n ja toiminnan tuottojen osalta vähennystä Nettovaikutuksena n toimintakatelisämäärärahan tarve. Hoito- ja hoivapalvelut: Ei toimintakatemäärärahan lisäystarvetta, odotettavissa jopa mahdollinen tuloarvioylitys. Erikoissairaanhoito: HUS, Pornaisten osalta ylitys , Mustijoen perusturvan osalta talousarvion alitus

18 Perusterveydenhuolto: Sairaankuljetus, lisämäärärahatarve , tulosalueen nettolisämäärärahan tarve Tarkkaa arviota on alkuvuodesta vaikea antaa, koska yksittäisillä kustannuksia aiheuttavilla mutta pakollisilla hoitotoimenpiteillä voi olla tuntuvaa vaikutusta joten talousarviomuutosesitykset tehdään seuraavaan osavuosikatsaukseen. Sisäisten toimintatuottojen ja toimintamenojen osalta tiedot saadaan seuraavaan osavuosikatsaukseen tarkennetusti. Eläkemenoperusteiset Kuel maksut ovat kirjaantuneet koko vuoden osalta maaliskuulle ja tämä nostaa toteuman osalta 1,04M :lla hetkellisesti toteutuneita palkkamenoja, mutta se on huomioitu tätä ennustetta laadittaessa. Investoinnit Investointien osalta on tiedossa ylitystarve johtuen Varhaiskasvatuksen tilapäisen hoitopaikan kalustehankinnoista parakkitilaan, arvoltaan Muilta osin investointeja on toteutettu talousarviomäärärahojen mukaisesti ja arvioidaan rahojen riittävän. 31 Perusturvan johto ja hallinto TULOSLASKELMA TP 2010 KS MUUTOS KS + M TA:N TOT TOT % ENNUSTE Ylitys/ alitus Toimintatuotot , ulkoinen , sisäinen , Toimintamenot , ulkoinen , sisäinen , Toimintakate , Suunnitelmapoistot , Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos , Tulosalueen palveluajatus Johto ja hallintopalvelut mahdollistavat perusturvan perustehtävässä (= palveluajatus) onnistumisen osana kuntaorganisaatiota. Tulosalueen sitovat tavoitteet Perustehtävässä onnistuva Mustijoen perusturva, jossa henkilöstö osallistuu, osaa ja voi hyvin ja jossa toiminta ja talous ovat tasapainossa 1. Eri palvelualueilla toteutettujen asiakaskyselyjen tulokset 2. Henkilöstökyselyn ja/tai -palautteiden sekä osaamiskartoitusten tulokset 3. Talouden toteutuminen suhteessa talousarvioon 4. Sidosryhmien palautteet (mm. yhteistyökumppanit, päättäjät) 18

19 1. Asiakaskyselyjä ei kuluvan vuoden alkupuolella ole vielä tehty. Kyselyt tehdään palvelualueiden suunnitelmien mukaisesti rajatuilla alueilla. 2. Työhyvinvointikyselyn (2010) tulokset on käsitelty yksiköissä huhtikuun loppuun mennessä ja yksikkökohtaiset toimenpidesuunnitelmat on tehty. Työhyvinvointi-indeksi kuntatasolla toimialavertailussa perusturvassa parhain. Niissä yksiköissä, joissa työhyvinvointiongelmia esiintyy, toimenpiteisiin on ryhdytty. Henkilöstösäästöjen vaikutuksesta henkilöstön hyvinvointiin raportoidaan kunnassa keskitetysti valtuustolle erikseen. 3. Toteumaraportti euroissa on tämän osavuosikatsauksen liitteissä. Talouden seuranta on toteutunut suunnitellusti. Talousvertailussa Mustijoen perusturva sijoittuu edullisimpien kuntien joukkoon keski-suurten kuntien sosiaali- ja terveysmenojen vertailussa (alustava tieto / varmistuu toukokuun lopussa). 4. Sovittua sidosryhmien palautteiden seurantajärjestelmää ei vielä ole systemaattisena käytössä. Asiakaspalautteiden ja vastaavien reklamaatioiden käsittelyprosessin kuvaus on meneillään. Organisaatio- ja johtamisrakenteet ja -toimintatavat, jotka tukevat koko perusturvaa sen perustehtävässä onnistumisessa muuttuvassa toimintaympäristössä Joustava organisaatio- ja henkilöstörakenteiden muuttaminen vastaamaan muuttuvaa toimintaympäristöä ja asiakastarvetta 1. Johtamisrakenteiden ja -käytäntöjen arviointi 2. Toteutetut rakennemuutokset 3. Sovitut pelisäännöt (raportointikäytännöt, vastuut ja työnjako, viestintä) Käytännön toiminta on ollut pääsääntöisesti tavoitteiden mukaista. Kuntatason hallintosääntöuudistus tukee tavoiteltavaa joustavaa toimintakäytäntöä. Ns. Askola-selvityksen yhteydessä perusturvan organisaation toimivuutta on arvioitu. Arviointitulokset ovat yhteistoiminta-alueen valmistelun yhteydessä nimetyssä MOPOohjausryhmässä arvioitavina Mahdollisista toimenpiteistä päätetään sittemmin lautakunnassa. 1. Johtamisrakenteiden ja -käytäntöjen arviointi on osittain toteutunut Askola-selvityksen yhteydessä. 2. Kts. toteutetut muutokset tulosalueiden kuvauksista. Tulosyksikkötason asiakirjassa lautakunnalle raportoitu yksityiskohtaisemmin. 3. Perusturvatason sijaan raportointikäytännöt ovat tulosalueiden luonne-eroista johtuen tulosaluekohtaisia. Vastuut ja työnjako ovat selkiytymässä edelleen. Muutoksia tehdään toiminnan ja kokonaisuuden niin edellyttäessä joustavasti. Kesäkuussa lautakunta päättää toimialan toimintasäännöstä, jossa viranhaltijoiden vastuita ja työnjakoa selkeytetään dokumentoidusti. Viestinnän pelisääntöjen valmisteluun ja toimeenpanoon osallistutaan kuntatasolla. Parhaita käytäntöjä haetaan ja otetaan aktiivisesti käyttöön yli palvelukeskus-, organisaatio- ja kuntarajojen Toteuma: 1. Käyttöönotetut parhaat käytännöt 2. Uudet yhteistyömuodot organisaation sisällä ja ulkona (käytännöt, kumppanuudet) 1. Raportointi ajankohtaista vuoden lopussa. 19

20 Arvio vuoden tilinpäätösennusteesta 2. a) Kuuma-yhteistyön selkeyttämiseen ja uuteen määrittelyyn on aktiivisesti osallistuttu (kuuden kunnan sijaan yhteistyössä nyt 10 kuntaa). Kuuma-yhteistyössä valmistauduttu terveydenhuoltolain toimeenpanoon ja mm. lain edellyttämään terveyspalvelujen järjestämissuunnitelmaan (Hyvinkään sairaanhoitoalueella).stm:n tarjoamaan aluekokeiluhankkeeseen hakeuduttiin ja siitä irrottautumista esitetään Kuuma-kuntina. b) Askolan mahdolliseen yhteistoiminta-alueeseen liittymisen selvityksen osallistuttiin. c) Hyvinvointikertomuksen laadintaan valmistautuminen aloitettu. Edellyttää laaja-alaista yhteistyötä kunnan / kuntien sisällä ja kunnassa toimivien muiden keskeisten toimijoiden kanssa. d) Turvallisuussuunnitelmien laadinta aloitettu myös laajalla yhteistyörintamalla. Suunnitelmat laaditaan ikäryhmille suunnattuina ja yhtenä yleisenä suunnitelmana. Tämä työskentely jatkuu kuluvan vuoden. Johdon ja hallinnon tulosalue sisältää määrärahat perusturvan tietohallintoon keskitetysti. Määrärahojen osalta pysytään talousarviossa. Sisäisten toimintatuottojen ja toimintamenojen osalta tiedot saadaan seuraavaan osavuosikatsaukseen tarkennetusti. Perusturvan johdolle ja hallinnolle on talousarvioon huomioitu avustusmäärärahoja hankkeista, jotka eivät enää tänä vuonna toteudu. Kokonaisuutena määrärahat kuitenkin riittänevät talousarviovuonna. 32 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut TULOSLASKELMA TP 2010 KS MUUTOS KS + M TA:N TOT TOT % ENNUSTE Ylitys/ alitus Toimintatuotot , ulkoinen , sisäinen , Toimintamenot , ulkoinen , sisäinen , Toimintakate , Suunnitelmapoistot , Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos , Tulosalueen palveluajatus Tulosalueen tavoitteena on, että Mustijoen perusturvan alueen lapset, nuoret ja perheet voivat hyvin ja saavat oikeaan aikaan tarvitsemiaan hyvinvointia edistäviä ja tukevia palveluja. Tavoitteena on myös, että lapset, nuoret ja perheet osallistuvat oman ja lähiympäristönsä hyvinvoinnin kehittämiseen. 20

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 24.5.2012 Talousarvion toteumavertailu Hirvensalmi Hirvensalmi Hirvensalmi Talousarvio 2012 (valtuusto) 0 Toteuma 2012-03 TILAUS Aikuispsykososiaaliset

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012 Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 697 8 000 5 877 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Toteuma 2013-11 285 229 81 %

Toteuma 2013-11 285 229 81 % Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 8 000 7 515 94 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 207 161 78 % Vastaanotto /

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 2 / 2011 ajalta 1.1. 31.8.2011

Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 2 / 2011 ajalta 1.1. 31.8.2011 Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 2 / 2011 ajalta 1.1. 31.8.2011 Kunnanhallitus 10.10.2011 283 Kunnanvaltuusto 24.10.2011 89 Sisällysluettelo Tausta... 2 Väestön kehitys... 2 Työllisyys... 3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAAJAN ESITYS 2015 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 700 5 200 5 923 26 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 243 242 242-1

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 15.06.2015 Yhtymähallitus 22.06.2015 Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.21 Maakunnan talousarvio 21 ja toimintasuunnitelma 21 213 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.29 134. TOIMINTATUOTOT Maakunnan

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanottotoiminnan kehys sisältää vain 1 akisääteiset perusterveydenhuoltoon sisältyvät palvelut.

Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanottotoiminnan kehys sisältää vain 1 akisääteiset perusterveydenhuoltoon sisältyvät palvelut. a Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava yli lää kari Tilaajan Esitys %MuutosTA TILAUS TA214 Ennuste2l4 215 214/TA2O1S Vastaanotto Avohoito-/vastaanottoasiakkaat 77 77 8 2 6% Vastaanotto

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016

TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016 LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016 Asukasluku tammikuussa 16466 (laskeva) Muuttotase kotimaassa 201 oli -72 henkeä Syntyvyystase 201 oli - 8 henkeä Nettomaahanmuutto 201 oli + 16

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto JOENSUU MITTARIT Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- /

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 18 570 KV kk kumulatiivinen lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 12 112 kk kumulatiivinen hoitaja-asiakkaat 29 164 28

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8. Yhteistyötoimikunta 26.10. Omistajaohjausryhmä 26.10. Yhtymähallitus 28.10. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot