Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 1 / 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 1 / 2011"

Transkriptio

1 Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 1 / ajalta Kunnanvaltuusto

2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 TAUSTA 3 KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUMINEN TULOSALUEITTAIN 5 5 TULOSLASKELMA MÄNTSÄLÄN KUNTA JA MÄNTSÄLÄN VESI-LIIKELAITOS 6 RAHOITUSLASKELMA MÄNTSÄLÄN KUNTA JA MÄNTSÄLÄN VESI-LIIKELAITOS 6 TASE JA TUNNUSLUVUT 8 KÄYTTÖTALOUSOSA 9 Hallintopalvelukeskus 9 10 Yleishallinto 9 11 Elinkeinotoimi Käyttöomaisuuden myyntivoitot Maaseutulautakunta Maankäyttölautakunta Tarkastustoimi Yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunta Perusturvan johto ja hallinto Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Varhaiskasvatuspalvelut Hoito- ja hoivapalvelut Perusterveydenhoitopalvelut Erikoissairaanhoito 28 Pornaisten talousarvio 29 MUSTIJOEN KUNTAMAISEMATAULUKOT Sivistyspalvelukeskus Sivistyslautakunta Keskitetyt palvelut Perusopetus Muut koulutus- ja informaatiopalvelut Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Tekninen palvelukeskus Tekninen lautakunta Keskitetyt palvelut Toimitilapalvelut Kuntatekniikka Pelastus 67 INVESTOINTIOSA 69 MÄNTSÄLÄN VESI - LIIKELAITOS 76 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY 79 MÄNTSÄLÄN VUOKRA-ASUNNOT OY 83 MÄNTSÄLÄN YRITYSKEHITYS OY 85 MÄNTSÄLÄN JÄÄHALLI OY 86 MÄNTSÄLÄN KUNTAKONSERNIN LAINAKANNAN KEHITYS VUONNA 88 MÄNTSÄLÄN KUNTAKONSERNIN ULKOPUOLISET YHTEISÖT / TIEDOKSI: 89 MÄNTSÄLÄN PALVELUKOTIYHDISTYS RY 89 2

3 TAUSTA Väestön kehitys Huhtikuun lopussa kunnan väkiluku oli henkilöä. Vuoden alusta on muuttotappiota 21 henkilöä, kun vuosi sitten oli saman verran muuttovoittoa Väkiluvun korjaus Elävänä Tulomuutto syntyneet Kuolleet Lähtömuutto Maahanmuutto Maastamuutto Väestönlisäys Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu YHTEENSÄ muutos-% 1,2 Syntyvyyden enemmyys 118 Muuttovoitto 115 Kuntien välinen muuttoliike 116 Väkiluvun korjaus Elävänä Tulomuutto syntyneet Kuolleet Lähtömuutto Maahanmuutto Maastamuutto Väestönlisäys Tammi Helmi Maalis Huhti YHTEENSÄ muutos-% -0,1 Syntyvyyden enemmyys 35 Muuttovoitto -56 Kuntien välinen muuttoliike Tammi Helmi Maalis Huhti 3

4 Työllisyys Mäntsälän työttömyysaste oli huhtikuun lopussa 5,5 % (Uudenmaan ELY-alue 6,3 %), kun se vuotta aiemmin oli 6,6 % (6,9 %). Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat kuukausittain Mäntsälä v. kuukausi Työvoima Työttömyys-aste % Työttömät työnhakijat josta yhteensä, miehiä ja naisia alle 25 v. Mäntsälän työttömyysaste kuukausittain v yli 50 v. Yli 1v. tyött. Vajaakuntoi-set Avoimet työpaikat Tammikuu , Helmikuu , Maaliskuu , Huhtikuu , Keskim. vuodessa , Tammikuu 7,1 7,2 6,6 6,8 6,2 5,6 5,1 6,0 7,9 6,0 Helmikuu 7,2 6,9 6,5 6,4 5,9 5,2 4,9 6,2 7,5 5,9 Maaliskuu 7,2 6,4 6,2 6,3 5,8 5,0 4,7 5,9 7,0 5,6 Huhtikuu 6,6 5,8 6,0 5,8 5,4 4,6 4,1 5,7 6,6 5,5 Toukokuu 6,2 5,5 5,8 5,5 4,7 4,3 4,2 5,3 6,0 Kesäkuu 6,5 6,2 6,3 5,9 5,5 4,9 4,8 5,9 6,7 Heinäkuu 6,8 6,5 6,5 6,5 5,6 5,0 4,8 6,2 6,9 Elokuu 6,1 5,6 5,6 5,4 4,8 4,5 4,0 5,7 5,9 Syyskuu 5,9 5,8 5,6 5,2 4,7 4,1 3,7 5,8 5,5 Lokakuu 6,2 5,7 5,9 5,4 4,6 4,3 3,8 6,5 5,6 Marraskuu 6,4 5,7 6,0 5,4 4,7 4,5 4,2 6,8 5,8 Joulukuu 7 6,4 6,8 6,1 5,2 5,0 5,2 7,3 6,0 Keskim. vuodessa 6,6 6,1 6,2 5,9 5,3 4,8 4,5 6,1 6,5 5,8 4

5 KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUMINEN TULOSALUEITTAIN TOIMINTAKATE TULOSALUEITTAIN (ULKOINEN) VUOSINA TULOSALUE TP 2010 TA KS TOT TOT TP ENN 4 / % - yleishallinto , elinkeinotoimi , maaseututoimi , maankäyttöpalvelut , tarkastustoimi , HALLINTOPALVELUKESKUS , muutos ,6 22,5 22,5 27,3 -Kiinteistöjen myyntivoitot Valmistus omaan käyttöön petun johto ja hallinto , lasten, nuorten ja perheiden , palvelut varhaiskasvatuspalvelut , hoito-ja hoivapalvelut , perusterveydenhuoltopalvelut , erikoissairaanhoito , PERUSTURVAPALVELUKESKUS , muutos ,2 8,4 8,4 8,9 - sipa/keskitetyt palvelut , perusopetus , muut koulutus- ja informaatiopalv , kulttuuri-ja vapaa-aikapalv , SIVISTYSPALVELUKESKUS , muutos ,2 7,2 7,2 7,2 - tekpa/keskitetyt palvelut , toimitilapalvelut: , josta ruokailupalvelut , kuntatekniikka , pelastus , TEKNINEN PALVELUKESKUS , muutos ,7 6,1 6,1 6,1 KUNTA YHTEENSÄ , Mäntsälän Vesi , TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , muutos muutos-% 0,2 7,3 7,3 7,8 Vert.TP 09 Vert. TP2010 Vert. TP2010 Vert. TP2010 5

6 TULOSLASKELMA MÄNTSÄLÄN KUNTA JA MÄNTSÄLÄN VESI-LIIKELAITOS ULKOINEN TP 2009 TP 2010 TA TA-M KS + M TOT. TOT. TP-ENN. (1000 ) KS % Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä josta myyntivoitot Valmistus omaan k äyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä muutos-% 18,8 2,8 6,6 6,6 6,6 TOIMINTAKATE muutos-% 5,6 0,2 7,3 7,3 7,3 Verotulot muutos-% 4,3 4,7 0,6 0,6 4,3 Valtionosuudet muutos-% 6,9 3,3-1,8-1,8-1,8 Verorahoitus yhteensä muutos-% 5,0 4,3-0,1-0,1 2,6 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut -169 TILIKAUDEN TULOS Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ Tunnusluvut: Toimintatuotot/toimintakulut, -% 22,5 24,5 24,0 24,0 20,5 24,0 Vuosikate % poistoista 172,7 287,4 101,9 101,9 78,1 169,7 Vuosikate, /asukas Asukasmäärä Toimintakate /asukas muutos-% 3,9-0,9 5,5 5,5 6,3 Verotulot /asukas muutos-% 2,6 3,5-1,1-1,1 3,4 Vertailu tp-08 tp 2009 tp2010 tp2010 tp 2010 Toimintatuotot pros.toimintakuluista=100*toimintatuotot/(toimintakulut-valmistus omaan käyttöön) Vuosikate pros.poistoista = 100*Vuosikate/Poistot 6

7 RAHOITUSLASKELMA MÄNTSÄLÄN KUNTA JA MÄNTSÄLÄN VESI-LIIKELAITOS RAHOITUSLASKELMA MÄNTSÄLÄN KUNTA JA MÄNTSÄLÄN VESI-LIIKELAITOS TP 2008 TP 2009 TP 2010 TA MUUTOS TA+M TOT. TP ENN Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät -169 Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainojen lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Tunnusluvut: Investointien tulorahoitus, % 56,9 46,7 92,8 33,7 33,7 37,7 59,7 Pääomamenojen tulorahoitus, % 38,4 32,2 63,5 22,3 22,3 23,3 39,2 Lainanhoitokate 1,1 1,0 Kassan riittävyys, pv 2,8 1,6 Asukasmäärä Lainakanta (1000 euroa) Lainakanta/as. ( ) Koko maa Uusimaa 1472 Vuosi Asukasluvun lisäys Lainamäärän lisäys (1000 ) Lainamäärän lisäys/lisäasukas/euroa

8 TASE JA TUNNUSLUVUT VASTAAVAA VASTATTAVAA (1000 ) (1000 ) PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet POISTOERO JA VAPAAEHTOISET Rakennukset VARAUKSET Kiinteät rakenteet ja laitteet Poistoero Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet PAKOLLISET VARAUKSET Ennakkomaksut ja kesken- Muut pakolliset varaukset eräiset hankinnat TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Sijoitukset Valtion toimeksiannot Osakkeet ja osuudet Lahjoitusrahastojen pääomat Muut lainasaamiset Muut saamiset VIERAS PÄÄOMA TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot Pitkäaikainen Lahjoitusrahastojen erityiskatteet Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä VAIHTUVAT VASTAAVAT Lainat muilta luotonantajilta Vaihto-omaisuus Muut velat/liittymismaksut ja muut velat Aineet ja tarvikkeet Saamiset Lyhytaikainen Pitkäaikaiset saamiset Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Muut saamiset Lainat julkisyhteisöiltä Lainat muilta luotonantajilta Lyhytaikaiset saamiset Saadut ennakot Myyntisaamiset Ostovelat Muut saamiset Muut velat/liittymismaksut ja muut velat Siirtosaamiset Siirtovelat Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSÄ TASEEN TUNNUSLUVUT: Omavaraisuusaste, %: Omavaraisuusaste, % 53,6 54,9 =100 * (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset)/ Suhteellinen velkaantuneisuus-% 52,0 (Koko pääoma - Saadut ennakot) Kertynyt yli-/alijäämä, tuhat Suhteellinen velkaantuneisuus, % Kertynyt yli-/alijäämä, /as = 100 * (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot Lainakanta , Lainakanta Lainakanta , /asukas = Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat) Lainasaamiset , Lainasaamiset Asukasmäärä = Sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset 8

9 KÄYTTÖTALOUSOSA Hallintopalvelukeskus TULOSLASKELMA Toimintatuotot TP 2010 KS MUUTOS KS + M TA:N TOT TOT % ENNUSTE , ulkoinen , sisäinen , Toimintamenot , ulkoinen , sisäinen , Toimintakate , Suunnitelmapoistot , Laskennalliset erät: Korko , Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos , Kunnanhallitus 10 Yleishallinto Tulosalueen palveluajatus Yleishallinto vastaa päätöksentekoprosessien toimivuudesta ja tukipalveluiden tuottamisesta palvelukeskuksille ja muille sidosryhmille. Yleishallintoon kuuluvat seuraavat palvelut: kunnanhallituksen ja valtuuston päätöksenteon valmistelu, sihteeri- ja täytäntöönpanotehtävät sekä päätöksentekojärjestelmien kehittäminen keskitettyjen tukipalveluiden (hallinto-, talous-, tietohallinto ja henkilöstöhallintopalvelut) tuottaminen ja kehittäminen edustus- ja suhdetoiminta talous- ja velkaneuvonta asuntolainat TULOSLASKELMA TP 2010 KS MUUTOS KS + M TA:N TOT TOT % ENNUSTE Toimintatuotot , ulkoinen , sisäinen , Toimintamenot , ulkoinen , sisäinen , Toimintakate , Suunnitelmapoistot , Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos ,

10 Tulosalueen sitovat tavoitteet Päätöksentekoon liittyviä työskentelytapoja kehitetään Otetaan käyttöön sähköinen esityslista- ja kokoustekniikka 1.5. lukien kokeiluluonteisesti kahdessa toimielimessä Valmistelussa tietotekniikkatuotannon järjestämisvaihtoehdot, jonka osana ratkaistaan myös sähköiseen kokoustekniikkaan siirtyminen - Asioiden valmistelua tehostetaan Laaditaan vuosikello valmistelun aikataulusta Vuosikelloa valmistellaan osana toimintakäytäntöjen uudistamista (mm. sähköisen tiedonkulun tehostaminen) - Jatketaan kuntakonsernin organisaation kehittämiseen liittyen keskitetympään toimistopalveluyksikköön siirtymistä Hallinto- ja taloustehtävien osaamis- ja resurssitarkastelu aloitettu - Henkilöstöhallinnon sähköisten lomakkeiden käyttöönotto Ensimmäiset yksiköt pilottikäytössä keväällä Toteutunut suunnitellusti. Koko kunnan käyttöönotto lokakuussa. Koko kunnan henkilöstölle toteutetun (joulukuu 2010) työhyvinvointikyselyn tulosten mukainen kehittäminen Kehittämistoimenpiteiden laadinta kevään aikana Laadinta käynnistynyt. Kehittämistoimenpiteiden seuranta loppuvuosi Kuntakonsernin johtaminen, tavoitteiden toteutumisen edistäminen ja riskienhallinnan parantaminen Sisäisen valvonnan ja konserniohjeen täydentäminen Hallintosääntö hyväksytty ja konserniohjeen päivittäminen käynnistetty - Riskienhallinnan kehittämissuunnitelman laadinta Riskienhallinnan kehittämissuunnitelmatyötä ei vielä aloitettu 10

11 - Kustannuslaskennan kehittäminen ja tuotteistaminen tukipalveluissa (mm. taloushallinto, henkilöstöhallinto) Sisäisen laskutuksen käyttö keskeisimmissä tukipalveluissa - Maisemamallin käyttöönottoon liittyen valmistelua tehdään vuoden 2012 budjettia varten Talouden tasapainon saavuttaminen suunnitelmakaudella 2013 siten, että tulorahoitus riittää nykyistä paremmin investointien rahoittamiseen Tilikauden tulos vähintään +/- 0 Tilikauden tulos huhtikuun lopussa 0,03 milj. euroa Tilinpäätösennusteessa tilikauden tulos 2,7 milj. euroa Kunnan suhteellinen velkaantuneisuus ei saa kasvaa merkittävästi yli kriisikuntamittariston raja-arvon > 50 % (2009; 54,3 %). - Suhteellinen velkaantuneisuus oli vuoden 2010 tilinpäätöksessä 52 %, jonka arvioidaan jonkin verran kasvavan vuonna. Kuntastrategian mukaan lainakanta saa kasvaa maltillisesti enintään euroon per asukas vuoteen 2012 mennessä ja kuntakonsernissa enintään euroon Kunnan lainakanta oli tilanteessa 48,4 milj. euroa Kunnan lainakannan arvioidaan olevan tilikauden lopussa n milj. euroa ja asukasta kohden n euroa Omavaraisuusaste ei saa pudota alle kriisikuntamittariston rajaarvon < 50 % (2009; 51,6 %) - Omavaraisuusaste oli vuoden 2010 tilinpäätöksessä 54,0 % ja laskee jonkin verran vuonna Selostus alkuvuoden toiminnasta Arvio vuoden tilinpäätösennusteesta - 11

12 11 Elinkeinotoimi Tulosalueen palveluajatus TULOSLASKELMA Kunnan elinkeinopalveluista vastaa pääosin Mäntsälän Yrityskehitys Oy, josta kunta omistaa 70 % ja Mäntsälän Sähkö 30 %. Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n tavoitteena on kehittää Mäntsälän yritystoimintaa yhteistyössä kunnan, yritysten ja seudullisten organisaatioiden kanssa kunnan elinkeinostrategiassa esitettyjen suuntaviivojen mukaan. Tulosalueen sitovat tavoitteet TP 2010 KS MUUTOS KS + M TA:N TOT TOT % ENNUSTE Toimintatuotot - ulkoinen - sisäinen Toimintamenot , ulkoinen , sisäinen Toimintakate , Suunnitelmapoistot , Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos , Panostetaan tonttien myyntimäärän kasvuun Kuusi kpl vuodessa/kolmen vuoden ka. Tonttikysyntä on ollut kohtuullista. Toteutunee ennakoidusti. Säilytetään korkea sija kuntien yrityspalveluvertailussa Suomen Yrittäjät/kärkisija Uudellamaalla Yrityspalveluvertailu ei ole ilmestynyt toistaiseksi Tavoitteellinen markkinointisuunnitelma yhteistyössä kunnan kanssa Markkinointisuunnitelma v. Markkinointisuunnitelma on laadittu ja osaksi toteutettu Tulosalueen merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuoden aikana Talouden kääntyessä nousuun tonttimyynti paranee oleellisesti. Vuonna myydään vähintään 6 yritystonttia, joista yksi merkittävä kooltaan. Keskeiset yritysalueet ovat - keskustan ohella - Kapuli, Linnala ja Veturi. Tehostetaan toimitilavuokrausta markkinointitoimenpiteillä. Tuetaan keskustan kaavoitusjärjestelyjä kauppakeskusratkaisuissa. Oma projektitoiminta vähenee, mutta panostetaan yhteistyöprojekteihin. Näitä ovat mm. kasvuyrityshanke yhdessä Techvillan kanssa, Takokoulutushankkeen jatko yhdessä Yritysvoimalan kanssa (Hyvinkää-Riihimäki) ja Laurea ammattikorkeakoulun kanssa harjoitettava tutkimusyhteistyö (puitesopimuksen mukaan). Osallistutaan aktiivisesti KUUMA-alueen klusteriyhteistyöhön. Osallistutaan Kehä V -jatkohankkeeseen. Jatketaan hyvin sujunutta yhteistyötä yrittäjäjärjestöjen ja te-toimiston kanssa (säännölliset kokoontumiset). 12

13 Valmistellaan yhteistyössä kunnan kanssa vuoden markkinointisuunnitelma. Toimitaan yhteistyökumppanina mahdollisessa Mäntsälän keskustan kesämarkkinointikampanjassa. Tonttikysyntä on vilkastunut, mutta edelleen on varovaisuutta. Ostopäätösten teko on ollut haasteellista yrityksille. Erityisesti isot toimijat ovat kysyneet aktiivisesti tontteja. Kasvuyrittäjyyshankkeina on toteutettu mm. viherrakentamisen ja lähiruokatoimijoiden tapaamiset. Yrityksille suunnattuun kehityskartoitukseen vastasi maaliskuussa 63 yritystä. Asiakkaiden arvio mykin toiminnasta tuotti tulokseksi 8,6 (asteikko 4-10) Yhteistyöprojektit ovat käynnistyneet ennakoidusti. Laurea ammattikorkeakouluyhteistyö on toteutunut ennakoitua laajempana: on toteutettu yhteistyössä kuluttajatutkimus ja kesäkadun avajaisten valmistelu. Yhteistyöneuvottelut te-toimiston ja yrittäjät ry:n kanssa on totutettu ennakoidusti. Markkinointisuunnitelmasta on toteutettu seuraavat: uuden yritysalue-esitteen valmistelu, laaja puhelinhaastattelu suurille yrityksille Mäntsälään sijoittumisesta, uusien kuntalaisten ja yritysten markkinointiviestit, jättitaulun valmistelu Linnalaan, kotisivujen päivitys, Tokmannin alihankkijoille suunnattu tontinmyyntitarjous, MYKin uutislehti. Tulosalueen olennaiset muutokset vuosina Muodostetaan/vahvistetaan yritysryppäitä, joita on syntynyt/syntymässä Mäntsälään (logistiikka, puutarha-ala, autokauppa, erikoiskauppa). Mäntsälän Yrityskehityksen ja uusyrityskeskusten (nyt Porvoonseudun Uusyrityskeskus) ja seudullisten elinkeinopalvelujen (Keuke, Seutu YPP) yhteistyötä tiivistetään. Vahvistetaan edelleen nelosväylän ja Kehä V:n solmukohtaa yritysten sijoittumisalueena. Panostetaan logistiikkayritysten sijoittumisvalmiuteen Mäntsälään. Lisätään korkean koulutuksen työpaikkoja Mäntsälässä strategiakaudella. Tuetaan yritystoiminnan sijoittumista asemanseudulle. 16 Käyttöomaisuuden myyntivoitot TULOSLASKELMA TP 2010 KS MUUTOS KS + M TA:N TOT TOT % ENNUSTE Toimintatuotot ulkoinen sisäinen Toimintamenot ulkoinen - sisäinen Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos

14 17 Maaseutulautakunta Tulosalueen palveluajatus - Maaseutuhallinnon järjestäminen paikallistasolla - Kunnan metsäomaisuuden kestävä hyödyntäminen - Maaseudun kehittämistoimien tukeminen TULOSLASKELMA TP 2010 KS MUUTOS KS + M TA:N TOT TOT % ENNUSTE Toimintatuotot , ulkoinen , sisäinen Toimintamenot , ulkoinen , sisäinen , Toimintakate , Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos , Tulosalueen sitovat tavoitteet Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue aloittaa vuoden 2013 alussa Mäntsälän toimiessa isäntäkuntana. Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen toiminta alkaa vuoden 2013 alussa. Päätökset yhteistoiminta-alueen muodostamisesta on tehty kaikissa sopimuskuntien kunnan/kaupunginhallituksissa. Tavoite toteutuu Selostus alkuvuoden toiminnasta Maaseutuhallinnon järjestämisessä päästiin neuvottelusopimukseen, jonka mukaan muodostetaan kahdeksan kunnan yhteistoiminta-alue. Alueen muodostavat Mäntsälä, Pornainen, Askola, Tuusula, Järvenpää, Kerava, Hyvinkää ja Nurmijärvi. Mäntsälä toimii alueen isäntäkuntana. Yhteistoiminta-alueen toiminta alkaa vuoden 2013 alussa. Tukien haku päättyi Tukea haki 345 viljelijää. Vähennystä edellisestä vuodesta on kahdeksan hakijaa. Sähköistä tukihakua käytti 95 viljelijää. Arvio vuoden tilinpäätösennusteesta Talousarvioon merkityt tulot ja menot tulevat toteutumaan. 14

15 18 Maankäyttölautakunta 18 Maankäyttötoimi Tulosalueen palveluajatus rakennustoiminnan ja rakennetun ympäristön ohjaus ja valvonta kunnassa maankäytön suunnittelu ja suunnitteluun liittyvien sekä kartasto-, kiinteistöteknisten ja maapoliittisten asioiden valmistelu o seurata Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen palvelusopimuksen toteutumista TULOSLASKELMA TP 2010 KS MUUTOS KS + M TA:N TOT TOT % ENNUSTE Toimintatuotot , ulkoinen , sisäinen Toimintamenot , ulkoinen , sisäinen , Toimintakate , Suunnitelmapoistot , Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos , Tulosalueen sitovat tavoitteet: Eheytyvä yhdyskuntarakenne Selvitetään Tuuliruusun alueen maankäyttömahdollisuuksia loppuun mennessä Kuumayhteistyönä on selvitetty mm. Tuuliruusun mahdollisen aseman paikkaa. Työtä jatketaan omilla vaihtoehtoselvityksillä Pitkäjänteinen maapolitiikka Kunta hankkii vuonna ensisijaisesti asuntotonttimaata Alkuvuonna on hankittu vain yritystonttimaata Keskitytään asuntomaan hankintaan loppuvuodesta Monipuolinen ja riittävä tontti- ja asuntotuotanto Luovutetaan tontti ARA-tuotantoa varten esim. Kaunismäeltä Mäntsälän vuokra-asunnoille on tehty tarjous tontista Kaunismäestä. Myydään tontti Kaunismäestä Viihtyisä ja laadukas elinympäristö Annetaan 40 siistimis-/korjauskehotusta ja varmistetaan aiempien kehotusten vaikutus. Ei ole vielä toteutunut. Toteutuu 15

16 Selostus alkuvuoden toiminnasta Alkuvuonna on viety loppuun iso maakauppa Kapulin alueella. Kaavoituksessa on keskitytty keskeneräisten töiden eteenpäin vientiin. Myös maakuntakaavan uudistus ja Herman-Ångimaa -projekti ovat vieneet aikaa. Maankäytön vision loppuunsaattaminen on ollut myös yhtenä tavoitteena. Arvio vuoden tilinpäätösennusteesta Taloudellisesti ei tule yllätyksiä suuntaan eikä toiseen tilinpäätöksen suhteen 19 Tarkastustoimi TULOSLASKELMA TP 2010 KS MUUTOS KS + M TA:N TOT TOT % ENNUSTE Toimintatuotot ulkoinen - sisäinen Toimintamenot , ulkoinen , sisäinen , Toimintakate , Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot -605 Tilikauden tulos ,6 16

17 31 Yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunta TULOSLASKELMA TP 2010 KS MUUTOS KS + M TA:N TOT TOT % ENNUSTE Ylitys/ alitus Toimintatuotot , ulkoinen , sisäinen , Toimintamenot , ulkoinen , sisäinen , Toimintakate , Suunnitelmapoistot , Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos , Toimielimen sitovat tavoitteet Perusturvalautakunta toimii perusturvan palvelukeskuksen strategisena linjaajana. Lautakunnan tekemät strategiset linjaukset Tavoite tulee toteutumaan. Arvio vuoden tilinpäätösennusteesta Toteutuman ja toteutumaennusteiden perusteella Mustijoen perusturvan toimintakatteen ylitysuhka on , joka muodostuu seuraavasti: Toimintamenojen ylitys Toimintatulojen lisäys Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen tulosalue: Perhepalvelut Pornaisten lastensuojelun lisämäärärahatarve Pornaisten vaikeavammaisten kuljetuspalvelu ylittyy arviolta Kriisipalvelujen ja psykososiaalisen tuen järjestämiseen , josta osuus Pornaisiin Yhteistoiminta-alueen tulonlisäys ja toimintakatelisämäärärahan tarve Varhaiskasvatuksen tulosalue: Toimintamenojen osalta lisämäärärahatarve n ja toiminnan tuottojen osalta vähennystä Nettovaikutuksena n toimintakatelisämäärärahan tarve. Hoito- ja hoivapalvelut: Ei toimintakatemäärärahan lisäystarvetta, odotettavissa jopa mahdollinen tuloarvioylitys. Erikoissairaanhoito: HUS, Pornaisten osalta ylitys , Mustijoen perusturvan osalta talousarvion alitus

18 Perusterveydenhuolto: Sairaankuljetus, lisämäärärahatarve , tulosalueen nettolisämäärärahan tarve Tarkkaa arviota on alkuvuodesta vaikea antaa, koska yksittäisillä kustannuksia aiheuttavilla mutta pakollisilla hoitotoimenpiteillä voi olla tuntuvaa vaikutusta joten talousarviomuutosesitykset tehdään seuraavaan osavuosikatsaukseen. Sisäisten toimintatuottojen ja toimintamenojen osalta tiedot saadaan seuraavaan osavuosikatsaukseen tarkennetusti. Eläkemenoperusteiset Kuel maksut ovat kirjaantuneet koko vuoden osalta maaliskuulle ja tämä nostaa toteuman osalta 1,04M :lla hetkellisesti toteutuneita palkkamenoja, mutta se on huomioitu tätä ennustetta laadittaessa. Investoinnit Investointien osalta on tiedossa ylitystarve johtuen Varhaiskasvatuksen tilapäisen hoitopaikan kalustehankinnoista parakkitilaan, arvoltaan Muilta osin investointeja on toteutettu talousarviomäärärahojen mukaisesti ja arvioidaan rahojen riittävän. 31 Perusturvan johto ja hallinto TULOSLASKELMA TP 2010 KS MUUTOS KS + M TA:N TOT TOT % ENNUSTE Ylitys/ alitus Toimintatuotot , ulkoinen , sisäinen , Toimintamenot , ulkoinen , sisäinen , Toimintakate , Suunnitelmapoistot , Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos , Tulosalueen palveluajatus Johto ja hallintopalvelut mahdollistavat perusturvan perustehtävässä (= palveluajatus) onnistumisen osana kuntaorganisaatiota. Tulosalueen sitovat tavoitteet Perustehtävässä onnistuva Mustijoen perusturva, jossa henkilöstö osallistuu, osaa ja voi hyvin ja jossa toiminta ja talous ovat tasapainossa 1. Eri palvelualueilla toteutettujen asiakaskyselyjen tulokset 2. Henkilöstökyselyn ja/tai -palautteiden sekä osaamiskartoitusten tulokset 3. Talouden toteutuminen suhteessa talousarvioon 4. Sidosryhmien palautteet (mm. yhteistyökumppanit, päättäjät) 18

19 1. Asiakaskyselyjä ei kuluvan vuoden alkupuolella ole vielä tehty. Kyselyt tehdään palvelualueiden suunnitelmien mukaisesti rajatuilla alueilla. 2. Työhyvinvointikyselyn (2010) tulokset on käsitelty yksiköissä huhtikuun loppuun mennessä ja yksikkökohtaiset toimenpidesuunnitelmat on tehty. Työhyvinvointi-indeksi kuntatasolla toimialavertailussa perusturvassa parhain. Niissä yksiköissä, joissa työhyvinvointiongelmia esiintyy, toimenpiteisiin on ryhdytty. Henkilöstösäästöjen vaikutuksesta henkilöstön hyvinvointiin raportoidaan kunnassa keskitetysti valtuustolle erikseen. 3. Toteumaraportti euroissa on tämän osavuosikatsauksen liitteissä. Talouden seuranta on toteutunut suunnitellusti. Talousvertailussa Mustijoen perusturva sijoittuu edullisimpien kuntien joukkoon keski-suurten kuntien sosiaali- ja terveysmenojen vertailussa (alustava tieto / varmistuu toukokuun lopussa). 4. Sovittua sidosryhmien palautteiden seurantajärjestelmää ei vielä ole systemaattisena käytössä. Asiakaspalautteiden ja vastaavien reklamaatioiden käsittelyprosessin kuvaus on meneillään. Organisaatio- ja johtamisrakenteet ja -toimintatavat, jotka tukevat koko perusturvaa sen perustehtävässä onnistumisessa muuttuvassa toimintaympäristössä Joustava organisaatio- ja henkilöstörakenteiden muuttaminen vastaamaan muuttuvaa toimintaympäristöä ja asiakastarvetta 1. Johtamisrakenteiden ja -käytäntöjen arviointi 2. Toteutetut rakennemuutokset 3. Sovitut pelisäännöt (raportointikäytännöt, vastuut ja työnjako, viestintä) Käytännön toiminta on ollut pääsääntöisesti tavoitteiden mukaista. Kuntatason hallintosääntöuudistus tukee tavoiteltavaa joustavaa toimintakäytäntöä. Ns. Askola-selvityksen yhteydessä perusturvan organisaation toimivuutta on arvioitu. Arviointitulokset ovat yhteistoiminta-alueen valmistelun yhteydessä nimetyssä MOPOohjausryhmässä arvioitavina Mahdollisista toimenpiteistä päätetään sittemmin lautakunnassa. 1. Johtamisrakenteiden ja -käytäntöjen arviointi on osittain toteutunut Askola-selvityksen yhteydessä. 2. Kts. toteutetut muutokset tulosalueiden kuvauksista. Tulosyksikkötason asiakirjassa lautakunnalle raportoitu yksityiskohtaisemmin. 3. Perusturvatason sijaan raportointikäytännöt ovat tulosalueiden luonne-eroista johtuen tulosaluekohtaisia. Vastuut ja työnjako ovat selkiytymässä edelleen. Muutoksia tehdään toiminnan ja kokonaisuuden niin edellyttäessä joustavasti. Kesäkuussa lautakunta päättää toimialan toimintasäännöstä, jossa viranhaltijoiden vastuita ja työnjakoa selkeytetään dokumentoidusti. Viestinnän pelisääntöjen valmisteluun ja toimeenpanoon osallistutaan kuntatasolla. Parhaita käytäntöjä haetaan ja otetaan aktiivisesti käyttöön yli palvelukeskus-, organisaatio- ja kuntarajojen Toteuma: 1. Käyttöönotetut parhaat käytännöt 2. Uudet yhteistyömuodot organisaation sisällä ja ulkona (käytännöt, kumppanuudet) 1. Raportointi ajankohtaista vuoden lopussa. 19

20 Arvio vuoden tilinpäätösennusteesta 2. a) Kuuma-yhteistyön selkeyttämiseen ja uuteen määrittelyyn on aktiivisesti osallistuttu (kuuden kunnan sijaan yhteistyössä nyt 10 kuntaa). Kuuma-yhteistyössä valmistauduttu terveydenhuoltolain toimeenpanoon ja mm. lain edellyttämään terveyspalvelujen järjestämissuunnitelmaan (Hyvinkään sairaanhoitoalueella).stm:n tarjoamaan aluekokeiluhankkeeseen hakeuduttiin ja siitä irrottautumista esitetään Kuuma-kuntina. b) Askolan mahdolliseen yhteistoiminta-alueeseen liittymisen selvityksen osallistuttiin. c) Hyvinvointikertomuksen laadintaan valmistautuminen aloitettu. Edellyttää laaja-alaista yhteistyötä kunnan / kuntien sisällä ja kunnassa toimivien muiden keskeisten toimijoiden kanssa. d) Turvallisuussuunnitelmien laadinta aloitettu myös laajalla yhteistyörintamalla. Suunnitelmat laaditaan ikäryhmille suunnattuina ja yhtenä yleisenä suunnitelmana. Tämä työskentely jatkuu kuluvan vuoden. Johdon ja hallinnon tulosalue sisältää määrärahat perusturvan tietohallintoon keskitetysti. Määrärahojen osalta pysytään talousarviossa. Sisäisten toimintatuottojen ja toimintamenojen osalta tiedot saadaan seuraavaan osavuosikatsaukseen tarkennetusti. Perusturvan johdolle ja hallinnolle on talousarvioon huomioitu avustusmäärärahoja hankkeista, jotka eivät enää tänä vuonna toteudu. Kokonaisuutena määrärahat kuitenkin riittänevät talousarviovuonna. 32 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut TULOSLASKELMA TP 2010 KS MUUTOS KS + M TA:N TOT TOT % ENNUSTE Ylitys/ alitus Toimintatuotot , ulkoinen , sisäinen , Toimintamenot , ulkoinen , sisäinen , Toimintakate , Suunnitelmapoistot , Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos , Tulosalueen palveluajatus Tulosalueen tavoitteena on, että Mustijoen perusturvan alueen lapset, nuoret ja perheet voivat hyvin ja saavat oikeaan aikaan tarvitsemiaan hyvinvointia edistäviä ja tukevia palveluja. Tavoitteena on myös, että lapset, nuoret ja perheet osallistuvat oman ja lähiympäristönsä hyvinvoinnin kehittämiseen. 20

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -06-06 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 459 453 485 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 15.06.2015 Yhtymähallitus 22.06.2015 Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Tammi-syyskuun tulos 2016

Tammi-syyskuun tulos 2016 Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.21 Maakunnan talousarvio 21 ja toimintasuunnitelma 21 213 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.29 134. TOIMINTATUOTOT Maakunnan

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti heinäkuun lopun tilanteesta Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 719, Nurmeksessa 7 967 ja Valtimolla 2 297 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Absoluuttinen väkilukumäärän kehitys - 155 145 135 125 115 105 95 85 75 65 55 45 35 25 15 5-5 -15-25 -35-45 -55-65 -75-85 -29-32 toukok.

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016

TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016 LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016 Asukasluku tammikuussa 16466 (laskeva) Muuttotase kotimaassa 201 oli -72 henkeä Syntyvyystase 201 oli - 8 henkeä Nettomaahanmuutto 201 oli + 16

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016 Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2016

Tammi-elokuun tulos 2016 Tammi-elokuun tulos 2016 Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 300,8 300,6 0,2 451,1

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 2.6.215] KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Huhtikuu 215 HUHTIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Huhtikuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: lastensuojelun

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 18 570 KV kk kumulatiivinen lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 12 112 kk kumulatiivinen hoitaja-asiakkaat 29 164 28

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 5.1.216] KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Marraskuu 215 MARRASKUU PÄHKINÄNKUORESSA Marraskuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa:

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu Osavuosikatsaus tammi - lokakuu 31.10.2013 Kunnanhallitus 26.11.2013 170 Tuloslaskelma, kumulatiivinen Lokakuu 2013 Alavieskan kunta Kirjanpidon tilanne 19.11.2013 1 000 TP 2012 TA 2013 10/2012 TP:n tot-%

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja

Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja TP 2014 TA 2015 TA2016 kehys Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 39 940 39 940 / yhteistoiminta-alueen asukas 179 170 179

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 3.11.215] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Lokakuu 215 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.4.215] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Helmikuu 216 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 ennakkotietoja

Tilinpäätös 2013 ennakkotietoja Tilinpäätös 2013 ennakkotietoja Tilinpäätös 2013, ennakkotietoja Talousarvio Muutokset Talousarvio Toteutuma** Poikkeama ja muutokset Toimintatuotot 9 879 218 10 097 10 960 863 Toimintakulut -81 672-1

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Tammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä

Tammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä Tammi-joulukuun 2016 tulos * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä Eksote Tammi-joulukuun 2016 tulos EKSOTE 2016 Koko vuosi milj. EUR Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot

Lisätiedot