KUNNON ASIALLA. Piilovirhevakuutus pelasti isolta riidalta. Energiatodistusbuumi käy kiihkeimmillään. Hankesuunnitelma antaa vaihtoehtoja 2 / 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNNON ASIALLA. Piilovirhevakuutus pelasti isolta riidalta. Energiatodistusbuumi käy kiihkeimmillään. Hankesuunnitelma antaa vaihtoehtoja 2 / 2013"

Transkriptio

1 Lehti Raksystems Anticimexin asiakkaille KUNNON ASIALLA 2 / 2013 Piilovirhevakuutus pelasti isolta riidalta Energiatodistusbuumi käy kiihkeimmillään Hankesuunnitelma antaa vaihtoehtoja

2 Lehti Raksystems Anticimexin asiakkaille KUNNON ASIALLA 2 / 2013 Ikävät yllätykset voi ehkäistä Viime aikojen kuumimpia keskusteluaiheita on ollut ruokapakkausten sisällön aitous. Skandaaliksi paisuneen hevosenlihajupakan iso kysymys on ollut, voiko kuluttaja lainkaan luottaa siihen, mitä pakkauksen valmistaja sisällöstä väittää. Suomessa hevosenlihakeskustelu ei ole saanut aivan yhtä suuria mittasuhteita kuin Keski-Euroopassa. Se on kuitenkin herättänyt kohua enemmän kuin monien ravintoloiden ja elintarvikemyymälöiden ilmeiset puutteet hygieniansa tasossa. Hygieniatason ja tuoteturvallisuuden parantamiseksi Evira on käynnistänyt Oiva-projektin. Sen näkyvin seuraus on ravintoloiden ja elintarvikemyymälöiden ovenpieliin kiinnitettävät hymynaamat merkiksi siitä, että paikassa ovat hygienia-asiat kunnossa. Hymynaama-Oiva ei ole kuitenkaan itsestäänselvyys. Meidän mieluisa tehtävämme Raksystems Anticimexissä on auttaa asiakkaitamme pitämään hygienian taso korkeana ja tarvittaessa nostamaan sitä. Piilovirheen voi vakuuttaa Edellä mainitun hygieniapulman voi poistaa tekemällä yhteistyötä asiantuntijoiden kanssa. Asiakkaiden epätietoisuuden voi hälventää tiedottamalla avoimesti yhteistyön tuloksista: kiinnittämällä Hymynaaman asiakkaiden nähtäville. Tällaiset puutteet on helppo tiedostaa ja osaavia yhteistyökumppaneita käyttäen helppo korjata. Jos kyse on sen sijaan rakennusten virheistä tai kosteusvaurioista, ongelmat eivät välttämättä ole heti tiedostettuja. Asuntokauppojen jälkeen ilmenevät rakennusvirheet ja kosteusvauriot johtavat tarpeettoman usein pitkäaikaiseen riitelyyn rahasta ja pahimmillaan käräjöintiin. Monesti sekä ostaja että myyjä lopulta menettävät sekä rahaa että pahimmillaan terveytensä. Yli kuntotarkastusta sisältävän tietokantamme perusteella yli puolessa suomalaisista omakotitaloista on korjausta vaativia puutteita ja riskirakenteita. Ympäristöministeriön mukaan yli neljänneksessä taloista on merkittäviä kosteus- ja homevaurioita. Tämän perusteella ei pitäisi olla suuri yllätys, jos talosta löytyy kaupan solmimisen jälkeen korjattavia vaurioita. Tällaisten tapausten varalle olemme tuoneet markkinoille piilovirhevakuutuksen. Tämä ennen kauppojen tekemistä otettava vakuutus korvaa euroon asti sellaiset vauriot, joita ei kuntotarkastuksessakaan ole saatu selville. Suosittelen piilovirhevakuutusta, sillä paraskaan aistinvarainen, rakenteita rikkomaton kuntotarkastus ei täysin varmasti voi paljastaa kaikkea, mitä rakenteista voi löytyä. Turvallista ja hygieenistä kevättä kaikille toivottaen Marko Malmivaara Toimitusjohtaja Tässä numerossa Ikävät yllätykset voi ehkäistä 2 Hymynaama-Oiva tulee, oletko valmis? 3 Energiatodistusbuumi käy kiihkeimmillään 4 Kiinteistöharmonia luottaa asiantuntijaan 5 Hankesuunnitelma antaa vaihtoehtoja 6 Lintutorjunta hoituu vahingoittamatta 7 Piilovirhevakuutus pelasti isolta riidalta 8 Kuntotarkastuksen havainnot selkiytyvät Ostajan kierroksella 10

3 Hymynaama-Oiva tulee, oletko valmis? Ravintolakeittiöiden ja elintarvikemyymälöiden hygieniaa koskeva lainsäädäntö on Suomessa varsin kattava. Se luo hyvän pohjan elintarvikkeiden turvalliselle ja terveelliselle käytölle. Oiva toteuttaa elintarvikelakiin kirjoitettua vaatimusta toimijan velvollisuudesta julkaista elintarvikkeidensa hygieniaa ja tuoteturvallisuutta koskevat valvontatulokset. Lain vaatimusta toteuttava raportointi koskee aluksi ravintoloita ja elintarvikemyymälöitä ja vuoteen 2015 mennessä kaikkia elintarvikealan toimijoita. Pilottivaiheessa Oiva-järjestelmää testattiin vuonna 2011 viidessä kunnassa: Helsingissä, Heinolassa, Keski-Uudellamaalla, Lappeenrannan alueella ja Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan alueella. Erityisesti kuluttajilta kertynyt palaute Oivan toimivuudesta oli pääosin myönteistä, ja järjestelmän käyttö onkin päätetty vakinaistaa. Ensimmäinen konkreettinen askel on julkistaa tarkastusraportit internetissä. Tämä on päätetty toteuttaa tämän vuoden toukokuun 1. päivästä lukien. Seuraavasta vaiheesta, hymiöiden sijoittamisesta ravintoloiden sisääntuloreitille asiakkaiden näkyville, on niin ikään päätetty; ajankohta ei kuitenkaan ole vielä selvillä. Tarkoitus on, että kuluttaja saa avointa tietoa päätöksensä tueksi - niin elintarvikeostoksia tehdessään kuin mennessään ravintolaan. Toinen keskeinen OIVA-projektin tavoite on saattaa viranomaisvalvonta aiempaa yhtenäisemmäksi koko Suomessa. Pilottivaiheesta kertyneiden kokemusten perusteella uskomme, että tavoitteet myös ovat saavutettavissa, arvioi ylitarkastaja Marina Häggman Evirasta. Valvontatietojen julkistamisesta on säädetty vuonna 2006 uusitussa elintarvikelaissa. Oiva-järjestelmän käyttöönotto on luonnollinen, uudistetun lain hengen mukainen toimenpide. Hygienian tasoa ravintoloissa ja myymälöissä valvovat kuntien terveystarkastajat. Jotta tarkastuksissa ja päivittäisessä toiminnassa kaikki on hygienian näkökulmasta kunnossa, kentällä tarvitaan asiantuntijoiden apua. Tästä lähtökohdasta Raksystems Anticimex on päättänyt laajentaa elintarvikehygieniaan liittyvää palvelutarjontaansa. Omavalvonta kuntoon Henna Moisio vetää Raksystems Anticimexin osaavaa elintarvikehygienakonsulttien tiimiä. Elintarvikehygieniatarkastukset ovat Raksystems Anticimexille pitkältä ajalta tuttua toimintaa. Oiva-järjestelmään siirtymiseen tuo Raksystems Anticimexin elintarvikehygieniaosaston päällikön Henna Moision mukaan yhtiön palveluihin uusia ulottuvuuksia. Palvelujen paketointi asiakkaan päivittäistä toimintaa tukevaksi kokonaisuudeksi vaatii jatkossakin tilannekohtaisen arvioinnin. Asiantuntijoidemme avulla asiakas saa hyvän kattavan raportin siitä, missä yksityiskohdissa on mahdollisesti parannettavaa, hän toteaa. Raksystems Anticimexin asiantuntija tekee itsenäisesti tai asiakkaan kanssa yhden tai useampia tarkastuskäyntejä asiakkaan toimipisteisiin. Toimeksiantoon voi sisältyä myös yllätyskäyntejä. Päätavoite on saada asiakkaan hygieeninen toiminta kuntoon. Tähän saattaa liittyä omavalvontasuunnitelman päivitys tai suunnitelman tarkennus. Oiva-järjestelmän avulla tarkastava viranomainen muodostaa toimipistekohtaisesti mahdollisimman objektiivisen kuvan hygienian tasosta yrityksen päivittäisessä toiminnassa. Meidän tehtävämme on auttaa asiakasta siinä, että tuo todenmukainen kuva on mahdollisimman hyvä, Henna Moisio toteaa. Oiva-järjestelmän merkitys korostuu entisestään, kun hymiöt ilmestyvät ravintoloiden asiakkaiden nähtäville. Mitä leveämpi hymy on, sitä paremmin hygienia-asiat ovat kunnossa. Viime kädessä kyse on ravintolan maineesta. Meille Oiva merkitsee konkreettista mahdollisuutta viestiä asiakkaillemme onnistuneesta omavalvonnasta. Olemme yhdessä pilotoineet kolme Rax-ravintolaamme tavoitteenamme tehdä omavalvonnan eri vaiheista, muun muassa lämpötilaseurannasta, entistä systemaattisempaa, kertoo ketjujohtaja Riikka Hynninen Restel-ketjuun kuuluvasta Rax Ravintolat Oy:stä. KUNNON ASIALLA 2/2013 / 3

4 Energiatodistusbuumi käy kiihkeimmillään Tämän vuoden kesäkuun alussa tai sen jälkeen luvitettavista uudisrakennuksista tarvitaan energiatodistus. EU-direktiiviin perustuva uusi energiatodistuslaki koskee 0-4 vuoden siirtymäajan jälkeen myös vanhoja rakennuksia. Kerrostaloihin ja vuonna 1980 tai sen jälkeen rakennusluvan saaneisiin omakoti-, pari- ja erillistaloihin energiatodistus tarvitaan heti, jos asuntoa ollaan myymässä tai vuokraamassa. Uusi energiatodistuslaki poikkeaa vuonna 2008 säädetystä aiemmasta laista siinä, että nyt tulee käyttöön vain laskelmiin perustuva todistus. Kesäkuun 1. päivään asti on mahdollista teetättää vanhan lain mukainen energiatodistus, joka talotyypistä riippuen on joko mitattuun kulutukseen tai laskelmiin perustuva. Uuden, yhtenäistävän käytännön mukaan asumistottumukset eivät vaikuta energiatodistuksen perusteella määräytyvään energialuokkaan. Esimerkiksi Ruotsissa on jo vuosien ajan ollut käytössä pelkästään laskelmien perusteella määräytyvä energialuokitus. Siirtyminen tähän käytäntöön myös Suomessa merkitsee toisaalta sitä, että energiatodistusten laatijoiden pätevyyden merkitys korostuu entisestään. Tällä hetkellä kaikki asiantuntijamme ovat energiatodistusbuumin täystyöllistämät. Meillä on palveluksessamme rakenne-, LVI- tai sähkötekniikan hallitsevia ammattilaisia, joiden toimenkuva painottuu energia-asioihin. Tarpeen mukaan kasvatamme resurssejamme näissä ammattilaisryhmissä, sanoo Raksystems Anticimexin suunnittelu- ja kuntotutkimusosaston päällikkö Jari Marttinen. Hän korostaa, että palveluresurssit ovat kattavat myös yhtiön toiminta-ajatuksen mukaisissa LVIA- ja sähköteknisissä palveluissa. Energiatodistusten laadinnassa on mukana tällä hetkellä noin 20 rakennus-, LVIA- ja sähköinsinööriä, hän toteaa. Kuntotutkimus ja energiakatselmus käyvät kerralla Uusi energiatodistuslaki pähkinänkuoressa Uusi energiatodistuslaki astuu voimaan Uusi laki koskee 1980 ja sen jälkeen rakennusluvan saaneita omakoti-, erillis- ja paritaloja sekä kerrostalo- ja luhtitaloasunto-osakeyhtiöitä Energiatodistus tarvitaan kodin myynnin ja vuokrauksen yhteydessä Vanhan lain mukaiset energiatodistukset ovat voimassa aiemmin ilmoitetun voimassaoloaikansa mukaisesti Isännöitsijätodistukseen sisältyville energiatodistuksille tulee pidennetty voimassaoloaika vuoden 2014 loppuun asti Ennen vuotta 1980 rakennusluvan saaneille pientaloille tarvitaan energiatodistus myynnin ja vuokrauksen yhteydessä alkaen Rivi-, ketju-, liike- ja toimistorakennuksia uudet säädökset koskevat alkaen Hoitoalan sekä kokoontumis- ja opetusrakennuksia uudet säädökset koskevat alkaen Energiatodistusta ei tarvita muun muassa lomaasunnoille eikä suojelluille tai alle 50 m 2 rakennuksille Raksystems Anticimex laatii omakoti-, pari- ja erillistalojen energiatodistuksia hintaan alk. 650 (sis. alv 24 %) + kilometrikorvaukset voimassa olevan hinnaston mukaisesti kuntotarkastuksen yhteydessä laadittuna em. palvelun hinta alk. 450 (sis. alv 24 %) As Oy -kerros-, luhti- sekä rivitalojen energiatodistuksia erillisen tarjouksen perusteella Kuntotutkimusten ja -tarkastusten johtavana palveluntuottajana tunnettu Raksystems Anticimex on tavallaan etulyöntiasemassa myös energiatodistuslaadinnassa, koska näiden kahden palvelun yhdistäminen on luontevaa. Myynti- ja vuokraustilanteessa on useimmille myyjille ja ostajille tärkeää, että asuntoon on hiljattain tehty asiantunteva kuntotutkimus tai -tarkastus. Kesäkuun alusta lähtien tyypillisessä myynti- ja vuokraustilanteessa kysytään myös energiatodistusta. Sen hankkiminen, samoin kuin rakennuksen kunnon selvittämiseen liittyvien toimeksiantojen tilaaminen, on kerrostaloissa isännöitsijän, pientaloissa taas asukkaan vastuulla. Asiantuntevan energiatodistuksen yhteydessä on tehty laskelmat asunnon luonnollisesta energiankulutuksesta ilman mahdollisten keskimääräisestä poikkeavien käyttötottumusten vaikutusta. Samalla on luontevaa hakea asiakkaalle mielekkäitä, kohdekohtaisia energiansäästötapoja. 4 / KUNNON ASIALLA 2/2013

5 Jos rakennuksen korjaaminen tässä yhteydessä ei ole tarpeellista, mielekkäiden energiansäästöratkaisujen kirjo on rajallisempi. Rakenneteknisestä näkökulmasta yläpohjan lisälämmöneristys on tyypillisesti keino, johon tehdyn investoinnin takaisinmaksuaika on kohtuullinen, vaikka hankkeessa ei muita toimenpiteitä tehtäisikään, Marttinen arvioi. LVIA-teknisistä energiansäästökeinoista selkein säästökohde on Raksystems Anticimexin LVIA-asiantuntija Heikki Iivosen mukaan lämmitysverkoston sekä linjaventtiileistä että mittareista tehtävä tasapainotus. Jos rakennus lämpiää sähköllä, ilmalämpöpumppu on yleensä kannattava investointi, toteaa Raksystems Anticimexin sähköasiantuntija Simo Metsä. Marttinen, Iivonen ja Metsä toteavat yksituumaisesti tämänhetkisen energiatodistusten kysyntätilanteen vilkkaaksi. Tämä johtuu luonnollisesti siitä, että toukokuun loppuun mennessä kirjoitettu todistus on voimassa max. 10 vuotta lain muuttumisesta huolimatta. Jatkossa energiatodistus tarvitaan rakennuskohtaisesti, mikä siten lisää energiatodistusten hankinnasta koituvia taloyhtiöiden kustannuksia. Pyrimme mitoittamaan palvelumme niin, että asiakkaat saavat tilaamansa toivomaansa aikaan oli tavoiteaika sitten ennen lain muuttumista tai sen jälkeen, Jari Marttinen toteaa. Jari Marttinen (vasemmalla), Simo Metsä ja Heikki Iivonen ja heidän vajaat parikymmentä kollegaansa laativat tänä keväänä vähintään pari tuhatta energiatodistusta. Energiatehokkuutta koskevat säädökset ovat viimeisen kymmenen vuoden aikana muuttuneet Suomessa tiuhaan. Kesän alussa voimaan astuva energiatodistuslaki korvaa vuodesta 2008 lähtien voimassa olleen lain, mikä työllistää kiinteistöalaa. Meille on tärkeää voida keskittyä isännöintiin. Siihen toki kuuluu energiatodistusten hankkiminen, mutta se on parasta teettää osaavalla kumppanilla, sanoo Kiinteistöharmonian toimitusjohtaja Jyrki Kemppinen. Kemppinen kertoo tehneensä yhteistyötä Raksystems Anticimexin kanssa jo edellisen energiatodistuskierroksen aikana. Tuolloin hän teetti silloisen lainsäädännön mukaiset todistukset kaikkiin isännöimiinsä asunto-osakeyhtiöihin, palvelutaloihin sekä liikekiinteistöihin. Näistä energiatodistuksista osa on lainsäädännön mukaan voimassa pidempään kuin uuden lain voimaantulopäivään, mutta noin kymmenen uuttakin energiatodistusta tarvitaan vielä kevään aikana. Homma on perinteisesti hoitunut Raksystems Anticimexiltä noin viikossa siitä, kun olen toimittanut kiinteistökohtaiset energiankulutus- ja muut lähtötiedot. Samalla olen saanut nimetyltä yhteyshenkilöltämme Mikko Niinistöltä pyytämättäkin tietoa uuteen lakiin liittyvistä seikoista, kertoo Kiinteistöharmonian tehokkaan ja kompaktin organisaation kiinteistösihteeri Riina Komulainen. Kiinteistöharmonia luottaa asiantuntijaan Pitkä ja syvä asiakassuhde Kiinteistöharmonian isännöimät asuinkiinteistöt ovat pääsääntöisesti kerrostaloja Itä- ja Länsi-Pasilassa sekä Töölössä. Näiden 23 taloyhtiön lisäksi Jyrki Kemppinen hallinnoi yhtä palvelutaloa ja kahta liikekiinteistöä sekä helsinkiläisten sotaveteraanien asuinkerrostaloa. Kiinteistöjemme keskimääräinen käyttöikä on tällä hetkellä noin 35 vuotta. Jonkin verran on jo tarvinnut korjata esimerkiksi julkisivuja. Jokseenkin kaikissa investoinneissamme olemme viime vuosina käyttäneet Raksystems Anticimexin palveluja, Kemppinen kertoo. Putkiremonttirumba koittaa hänen arvionsa mukaan noin kymmenen vuoden kuluttua. Ennen näitä suuria investointeja on tarpeen muun muassa uusia energiatodistuksia. On hyvä, kun samasta firmasta saa koko skaalan suunnittelusta ja valvonnasta kosteuskartoituksiin ja energiatodistuksiin. Toimitusjohtaja Jyrki Kemppinen on vahva toimija muun muassa Itä- ja Länsi-Pasilassa. KUNNON ASIALLA 2/2013 / 5

6 Hankesuunnitelma antaa vaihtoehtoja Kun taloyhtiö suunnittelee esimerkiksi julkisivu- tai putkiremonttia, paras tulos syntyy, jos myös hankesuunnitelmalle jää kohtuullisesti aikaa ja hieman rahaa. Varsin kohtuullinen sijoitus korkeatasoiseen hankesuunnitelmaan voi toteutusvaiheessa säästää pitkän sentin. Kaiken teknisen suunnittelun tarkoituksena on etsiä useista vaihtoehtoisista ratkaisuista teknis-taloudellisesti paras juuri tarkasteltavaan kohteeseen. Jos hankkeen valmisteluun on käytettävissä riittävästi aikaa, mieluiten enemmän kuin yksi taloyhtiön tilikausi, sitä kannattaa varata kaikille suunnitteluprosessin vaiheille. Hyvän hankesuunnitelman lähtökohta ja sisältö on se, että periaatteessa kaikki vaihtoehdot ovat käytettävissä. Hyvä suunnittelija osaa karsia toimimattomat ratkaisut, mutta lopputulokselle voi tehdä hallaa se, jos jo lähtökohtaisesti on rajattu osa vaihtoehdoista pois. Esimerkiksi toteamus tyyliin sähköjä ei sitten tässä yhteydessä korjata pitäisi säästää suunnittelijan tekemiin perusteltuihin johtopäätöksiin, Raksystems Anticimexin rakennuttamisosaston päällikkö Tuomas Venermo pohtii. Toisaalta hän pitää tärkeänä, että rakennuttajakonsultilla on oltava silmää ja korvaa nähdä asiakkaan senhetkiset tarpeet ja mahdollisuudet. Joskus on järkevää hyväksyä teknisesti toiseksi paras vaihtoehto. Ja mitä vaikkapa sähköjen tai LVI:n tai sen osan uusimisen tarpeellisuuteen tulee, on aina tarkasteltava talon Tärkeintä on, että asiakas saa osaavan ja objektiivisen konsultin käyttöönsä hankkeen kaikissa vaiheissa, Tuomas Venermo toteaa korjaushistoriaa. Jos talossa on alun perin lähdetty osaremonttien tielle, ei välttämättä ole järkevää poiketa siitä, hän lisää. Myös suunnittelu- ja kuntotutkimusosaston päällikkö Jari Marttinen korostaa korjaustoimien oikea-aikaisuutta. Tästä seuraa se, että isossakaan remontissa ei pidä välttämättä korjata kaikkea. Sen sijaan, jos on syntymässä päätös korjaamatta jättämisestä, vaikka selkeä korjaustarve on olemassa, meidän diplomaattinen tehtävämme on muistuttaa asiakasta tästä. Se käy parhaiten, jos voi käyttää perusteluna kohteesta tehtyä riskianalyysiä, Marttinen toteaa. Tuomas Venermo pitää ilahduttavana kehityksenä sitä, että yhä useampi asiakas ymmärtää hankkeen eri suunnitteluvaiheiden prosessiluonteen. Toisaalta hänellä ei ole mitään sitä vastaan, että eri hankkeista tarjoutuu tehtäväksi joko kokonaisuus tai sen eri vaiheita. Joskus tulemme rakennuttajakonsulttina mukaan hankkeeseen, johon asiakkaalla jo on hankesuunnitelma. Varsin usein voimme laatia sen itse. Toteutussuunnitelman tekijä on varsin usein jokin toinen suunnittelijaosapuoli, mutta meilläkin on täydet valmiudet hoitaa hankkeesta myös tämä vaihe. Tärkeintä on, että asiakas saa osaavan ja objektiivisen konsultin käyttöönsä hankkeen kaikissa vaiheissa. Erityisen tärkeää tämä on putki- ja julkisivuremonteissa, koska niissä teknisiä vaihtoehtoja on alussa yleensä monta ja koska suunnitteluprosessi on usein pitkä, Venermo pohtii. 6 / KUNNON ASIALLA 2/2013

7 Lintutorjunta hoituu vahingoittamatta Mauri Korhonen asentaa sähkölankaa lintutorjuntatarkoituksiin Metso Mineralsin tuotantolaitoksella Tampereella. Lokki-, naakka- ja puluparvien ulosteet voivat olla kiinteistönhaltijalle melkoinen kiusa ja kustannus. Torjuntamenetelmissä on aina silti myös eettinen puolensa. Onneksi nykyiset menetelmät ovat sekä tehokkaita että lintuja vahingoittamattomia. Lintujen torjunta herättää ymmärrettävästi ristiriitaisia tunteita useimmissa kansalaisissa. Vanhimpien menetelmien, esimerkiksi pulupiikkien käytössä onkin riskinsä: lintu saattaa jopa menehtyä katoille asennettuihin rautapiikkeihin. Tämän menetelmän käyttö on jäänyt onneksi vähiin, ja tilalle on tullut vaijerien ja sähkölankojen käyttöön perustuvia ratkaisuja. Erityisesti sähkön käyttö on lisääntynyt. Menetelmää voi verrata sähköpaimeneen. Katolle viritetyn sähkölangan antama kevyt sähköisku ei vahingoita lintua, mutta aiheuttaa sen, että vierailut kyseisessä kiinteistössä jäävät muistiin epämiellyttävinä kokemuksina, sanoo Raksystems Anticimexin tuotepäällikkö Jussi Tuomi. Tuomi kertoo Raksystems Anticimexin pyrkivän ohjaavan asiakkaitaan niin, että nämä suosisivat valinnoissaan eläimiä vahingoittamattomia menetelmiä. Valistustyö on tuonut hänen mukaansa tulosta, sillä erityisesti sähkön käyttö lintutorjunnassa on voimakkaassa kasvussa. Sähkölanka on myös huomaamaton, mikä on etu myös esteettiseltä kannalta. Toisinaan, varsinkin rakennusten sisällä, voi olla tarpeellista käyttää verkotusta, joka sekin on vaaraton tapa estää lintujen pääsy esimerkiksi tuotantotiloihin. Puhtaanapito kannattaa Pulujen, lokkien, naakkojen ja muiden asutuksen keskellä viihtyvien kookkaiden lintujen ulosteet voivat aiheuttaa kiinteistönhaltijalle kohtalaisen paljon välittömiä tai pitkän aikavälin kustannuksia. Jos rännien puhtaanapidon laiminlyö, ne tietysti tukkeutuvat. Ränneissä toistuvasti seisova sadevesi taas syövyttää materiaalia ennenaikaisesti ja voi lisäksi myötävaikuttaa muihin rakennevaurioihin. Kun lintutorjunnan kustannuksia vertaa pelkästään siivouskustannuksiin, näkee helposti, että pieni investointi maksaa itsensä nopeasti takaisin, Jussi Tuomi toteaa. Sähkökiskoa on asennettu ja asennetaan Suomessa erityisesti asuinkerrostalojen katoille. Verkotusmenetelmä on suosiossa muun muassa teollisuudessa ja isoissa liikerakennuksissa. Turkulaisessa YH Kodit Oy:n kiinteistössä päädyttiin sähkökiskoon sekä toiminnallisista että taloudellisista syistä. Pari vuotta sitten asennettu sähkökisko on tepsinyt asukkaita aiemmin kiusanneeseen naakkaongelmaan. Monet kokivat kymmenien lintujen aiheuttaman sotkemisen melkoisena haittana. Myös äänet häiritsivät monia. Sähkökisko oli tässä tapauksessa myös edullisin ratkaisu, mihin myös rakennuksen muoto vaikutti, kertoo isännöitsijä Marja Aaltonen YH Kodit Oy:stä. Lintutorjunnalla on myös terveydellinen puolensa. Kansanomaisesti pulukuumeena tunnettu, myös ihmiseen tarttuva ornitoloosi on virussairaus, joka nimensä mukaisesti aiheuttaa tartunnan saaneessa pientä kuumeilua. Pulut voivat levittää myös ihmisiin tarttumatonta, mutta siipikarjaan herkästi tarttuvaa Newcastlen tautia, jonka leviämisen ehkäisemiseksi on toisinaan eri Euroopan maissa jouduttu teurastamaan kaikki kanat laajalta alueelta. Lintuinfluessa ei ole viime aikoina ollut laajalti julkisen keskustelun kohteena, mutta toisaalta pahan pandemian uhka ei ole mihinkään väistynyt. KUNNON ASIALLA 2/2013 / 7

8 Suurimpana voittona lopulta onnekkaasti päättyneessä tapahtumasarjassa Pia Oesch pitää sitä, että terveys kaikilla perheenjäsenillä palautui ennalleen ja että piilovirhevakuutuksen ansiosta ostaja ja myyjä säästyivät repivältä ja kalliiksi käyvältä käräjäoikeusprosessilta. Piilovirhevakuutus pelasti isolta riidalta 8 / KUNNON ASIALLA 2/2013

9 Espoolainen kuusihenkinen Oeschin perhe oli etsinyt pitkään itselleen sopivaa, omaleimaista kotia, josta ei tarvitsisi koskaan muuttaa. Päätös hankkia talo nimenomaan Tapiolasta oli yhteinen. Sekä Harri että Pia Oesch olivat opiskelleet Otaniemessä, ja Harri asunut seudulla jo kymmenvuotiaasta. Pitkän haeskelun jälkeen sopiva talo löytyi vanhasta Tapiolasta. Asuntokauppaneuvottelut talon rakennuttaneen ja siinä vuodesta 1958 asuneen arkkitehtipariskunnan jälkeläisten kanssa saatiin päätökseen maaliskuussa 2010, ja muutto tapahtui saman vuoden elokuussa. Olimme varautuneet joka tapauksessa isoon remonttiin, koska mitään oleellista ei ollut uusittu talon valmistumisen jälkeen. Tämä todeten saimme hintaa neuvotelluksi jonkin verran alaspäin, kertoo Pia Oesch, joka työskentelee sähköntuotannon asiantuntijana Energiateollisuus ry:ssä. Loppuvuosi 2010 sujui uudessa kodissa pulmitta, mutta talvella perheenäiti Pia ja teini-ikäinen tytär Anna saivat toistuvia silmätulehduksia. Tässä vaiheessa heräsi voimakas epäilys talon rakenteiden mahdollisista homevaurioista. Raksystems Anticimexin kuntotarkastaja oli kiinnittänyt asiaan huomiota myyjän aikanaan tilaamassa, normaaliin KH-kortissa esitettyyn tapaan aistinvaraisesti ja rakenteita rikkomatta toteutetussa kuntotarkastuksessa. Se sisälsi maininnan mahdollisesta tarpeesta tutkia tiettyjä rakenneosia tarkemmin nimenomaan kosteusteknisen kunnon tarkistamiseksi. Emme olleet kaikesta huolimatta tohtineet porauttaa rakenteita auki kodista, joka henki alkuperäistä tyyliä. Oireiden ilmaannuttua kiinnitimme tietoisemmin huomiota kellarimaiseen hajuun, joka tarttui jopa puhtaina matkalle pakattuihin vaatteisiin. Kun sitten tuli aika käynnistää jo aiemmin suunniteltu remontti, päätimme tutkituttaa rakenteet perinpohjaisesti, Pia Oesch kertoo. Epäterve alapohja Silmäoireiden ilmaannuttua Oeschit olivat teettäneet myös sisäilman laatututkimuksen, jossa paljastui merkittävä määrä sädesieni- ja homeitiöitä. Tätä taustaa vasten ei enää ollut suurikaan yllätys se, mitä alapohjasta löytyi: pahoin kastunut Toja-levy kahden betonilaatan välistä. Tämä 1950-luvulla hyvin yleinen rakennusmateriaali oli päässyt aikojen saatossa pahasti vettymään, sillä taloon ei ollut rakennettu salaojitusta, vaikka maaperä koostui vettä hyvin pidättävistä siltti- ja savikerroksista. Lisäksi kattoon oli jäänyt asentamatta rännit, mistä johtuen sadevedet olivat päässeet virtaamaan ja kerääntymään tasaisesti koko talon ympärille. Tässä vaiheessa nousi suureen arvoon myyjän aikanaan tekemä päätös ottaa Raksystems Anticimexin suosittelema piilovirhevakuutus. Sen ehtojen mukaisesti kohteessa tehtiin vahinkotarkastus, jossa asiantuntijana toimi Anticimex Försäkringar in vahinkotarkastaja Jarmo Sarja. Piilovirhevakuutuksen mukaisten korvausten maksamiseksi oli tarpeen vielä tehdä kohteeseen korjaussuunnitelma. Sen laati hankkeeseen jo palkattu rakennesuunnittelija. Korjaussuunnitelman mukaisesti maata kaivettiin vanhan, uudella korvattavan betonin alta anturan alapintaan asti cm. Salaojituksen Oeschit olivat teettäneet talon ympärille jo ensimmäisenä kesänä. Saimme vakuutuskorvauksena euroa, mikä oli todella tarpeen yllättävien korjauskustannusten peittämiseksi. Se, että rakenteet avattiin, oli nyt tarkasteltuna hyödyllinen toimenpide myös siinä mielessä, että samalla tulimme uusineeksi kaiken talotekniikan, mikä olisi muuten saattanut jäädä tekemättä. Nyt ei pitäisi olla mitään korjattavaa seuraavaan 50 vuoteen, Pia Oesch toteaa. Suurimpana voittona lopulta onnekkaasti päättyneessä tapahtumasarjassa hän silti pitää sitä, että terveys kaikilla perheenjäsenillä palautui ennalleen ja että piilovirhevakuutuksen ansiosta ostaja ja myyjä säästyivät repivältä ja kalliiksi käyvältä käräjäoikeusprosessilta. Keskustelut käytiin sovussa, ja lopulta kaikki hyötyivät, hän kiteyttää. KUNNON ASIALLA 2/2013 / 9

10 Kuntotarkastuksen havainnot selkiytyvät Ostajan kierroksella Ostajan kierroksella ostaja voi rauhassa tutustua sekä asuntoon että kuntotarkastusraporttiin, Kim Malmivaara kertoo. Moni asunnon ostaja on elämänsä suurimman kaupan kynnyksellä epävarma, vaikka olisikin saanut tutustuttavakseen asuntoon tehdyn kuntotarkastusraportin. Ostajan kierroksen tarkoituksena on auttaa asiakasta ymmärtämään raportissa esitetyt havainnot ja asunnon kunto. Kierroksen aikana ostajalla on mahdollisuus kysellä kuntotarkastajalta myös tarpeellisia huoltovinkkejä uuteen kotiinsa. Aiemmin asuntokaupoissa kuntotarkastuksen ja kaupantekohetken välinen aika saattoi olla vain muutamia päiviä, sillä kuntotarkastus suoritettiin yleensä vasta juuri ennen kaupantekohetkeä. Tällöin läsnä tarkastuksella olivat myyjän lisäksi ostajat. Nykyään tarkastuksia tehdään yhä enemmän jo myynnin alkuvaiheessa, mikä antaa mahdollisuuden siihen, että ostaja voi rauhassa tutustua sekä asuntoon että kuntotarkastusraporttiin. Ostajan kierros antaa asiakkaalle vielä mahdollisuuden keskustella asunnosta tehdyistä havainnoista kuntotarkastajan kanssa. Näin ostaja tietää paremmin, millaista kotia on itselleen ostamassa, Raksystems Anticimexin kuntotarkastusyksikön johtaja Kim Malmivaara pohtii. Usein rakennevauriot ja jatkotutkimussuositukset eivät ole asiakkaalle helppoja asioita ymmärtää ilman, että asiantuntija kertoo paikan päällä selkeästi ja havainnollisesti, mistä niissä on kyse. Ostajan kierroksen aikana on hyvä tilaisuus käydä läpi tällaiset epäselvyydet. On tärkeää, että ostaja ymmärtää ostamansa asunnon kunnon ja tuntee kodin vaatimat huoltotoimet, Malmivaara lisää. Asunnon myyjä voi tilata Ostajan kierroksen jo myynnin alkuvaiheessa samalla, kun tilaa kotiinsa kuntotarkastuksen. Ostajan kierroksen voi tilata myös erikseen vaikka vasta hieman ennen kauppoja. Molemmissa tapauksissa kierros suoritetaan ostajan ollessa tiedossa; etukäteen tilattuna sen saa hieman halvemmalla. Ostajan kierroksen sopimiseksi on hyvä olla hyvissä ajoin yhteydessä asiakaspalveluun, jotta kuntotarkastajan ja kaupan osapuolten aikataulut saadaan kohtaamaan. Kustannuksia kertyy vain muutaman satasen verran. Se ei ole mielestäni paljon, kun siihen hintaan saa asiantuntevia neuvoja ja apua myyjän antaman raportin tulosten tulkitsemisessa, Kim Malmivaara sanoo. 10 / KUNNON ASIALLA 2/2013

11 Kuntotarkastus RS 3 ja Piilovirhevakuutus RS 10 Maksa vasta kun kotisi on myyty! OMAN KODIN MYYMINEN ON ELÄMÄN JÄNNITTÄVIMPIÄ TAPAHTUMIA! Oma koti on tärkeä turvasatama, jota kuitenkin aina välillä joudutaan vaihtamaan isompaan, pienempään tai vaikka eri paikkakunnalle. Kodin myyminen osuu itselle melko harvoin, jolloin jokainen kaipaa siinä turvaa ja apua. Kotia on helpompi myydä kun sen kunto on tiedossa ja kerrottu selkeästi ostajalle jo talon esittelyvaiheessa. Myyjän on hyvä huokaista talokauppojen jälkeen helpotuksesta ja nukkua hyvin kun kaupat ovat sujuneet mallikkaasti. Raksystems Anticimexin kuntotarkastuksen ja piilovirhevakuutuksen avulla nopeutat kaupantekoa ja nostat kotisi arvoa! KUNTOTARKASTUKSELLA TIETOA KODIN KUNNOSTA Vaikka omassa kodissa olisi asuttu jo vuosia, ei silti omistaja aina tunne kodin rakenteita ja niissä piileviä ongelmia. Siksi asuntokaupan yhteydessä suositellaan tehtäväksi kuntotarkastus, josta tilaaja saa itselleen kirjallisen raportin valokuvineen. Kuntotarkastuksella RS 3 koti tutkitaan ISO 9001-sertifioidun laatujärjestelmämme sekä alalla hyväksytyn KH-kortin* mukaisesti niin ulkoa ja sisältä kuin alta ja päältäkin. Kuntotarkastus suositellaan teetettäväksi asuntokaupan alkuvaiheessa, jolloin kodin myyntihinta on helpommin määriteltävissä. *Noudatamme kuntotarkastuksissa aina KH Suoritusohjetta. PIILOVIRHEVAKUUTUKSELLA TURVAA ASUNTOKAUPPAAN Kodin kuntotarkastus kertoo jo paljon asunnon kunnosta mutta ammattitaitoisestikaan tehdyssä tarkastuksessa ei välttämättä selviä syvällä rakenteissa olevat piilovirheet. Myyjällä on näihin piileviin virheisiin viiden vuoden vastuu. Vastuuaikaansa varten myyjä voi ottaa kotiinsa Piilovirhevakuutuksen RS 10, joka korvaa euroon saakka piilevät virheet ja niistä aiheutuvat vahingot vakuutusehtojen mukaisesti. Teetä kotiisi Kuntotarkastus RS 3 ja turvaa hyvän yön unet Piilovirhevakuutuksella RS 10! Kuntotarkastus RS 3 ja Piilovirhevakuutus RS 10 ovat ostettavissa erikseen sekä myös pakettituotteena. Tilaa pakettituote kun olet aloittamassa kotisi myyntiä - saat molemmista tuotteista 10 % alennusta ja voit maksaa laskun vasta kun kotisi on myyty! Pakettituotteessa Kuntotarkastuksen RS 3 maksuaika 180 vrk. Tarkemmat lisätiedot tuotteista ja tilaukset: Raksystems Anticimex p Puheluiden hinnat 0207-alkuisiin numeroihin lankapuhelimista 8,35 snt/puhelu + 6,00 snt/ min (alv. 24 %), matkapuhelimista 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min (alv. 24 %). Oikeudet muutoksiin pidätetään. Vakuutuksenantaja Anticimex Försäkringar AB filial i Finland, joka on Anticimex Försäkringar AB:n sivuliike. Y-tunnus: , osoite: Vetotie 3 A, Vantaa Anticimex Försäkringar AB on ruotsalainen vakuutusyhtiö. Osoite Box 47025, S Stockholm. Virallinen kotipaikka: Tukholma, Ruotsi Vakuutusasiamies Raksystems Anticimex Insinööritoimisto Oy Y-tunnus: , osoite: Vetotie 3 A, Vantaa Raksystems Anticimexillä on VTT:n sertifioima ISO 9001-laatujärjestelmä.

12 Yhteystiedot Raksystems Anticimex Ennaltaehkäistä ja suojata p Palvelut: ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUKSET ENERGIATODISTUKSET JA ENERGIAKATSELMUKSET JÄLKIVAHINKOTORJUNTA KIINTEISTÖKUIVAUS KORJAUSSUUNNITTELU KOSTEUSKARTOITUSPALVELUT KUNTOARVIOT JA -TUTKIMUKSET PIILOVIRHEVAKUUTUS ASUNTOKAUPASSA RAKENNUTTAMINEN, VALVONTA JA PROJEKTINJOHTO SISÄILMATUTKIMUKSET TUHOELÄINTORJUNTA JA ELINTARVIKEHYGIENIAPALVELUT Rovaniemi Oulu Raksystems Anticimex Insinööritoimisto Oy Taitto: ROKdesign Vaasa Seinäjoki Kuopio Joensuu Puhelut 0207-alkuisiin numeroihin lankapuhelimista 8,35 snt/puhelu + 6,00 snt/min (alv. 24 %), matkapuhelimista 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min (alv. 24 %). Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Jyväskylä Savonlinna Mikkeli Pori Tampere Rauma Hämeenlinna Lahti Kouvola Lappeenranta Hyvinkää Turku Järvenpää Porvoo Kotka Pääkaupunkiseutu Helsinki Raasepori Raksystems Anticimex p

Laki rakennuksen energiatodistuksesta 27.2.2013: Usein kysyttyjä kysymyksiä & vastauksia

Laki rakennuksen energiatodistuksesta 27.2.2013: Usein kysyttyjä kysymyksiä & vastauksia Laki rakennuksen energiatodistuksesta 27.2.2013: Usein kysyttyjä kysymyksiä & vastauksia K: Mikä on rakennuksen energiatodistus? Energiatodistus on työkalu rakennusten energiatehokkuuden vertailuun ja

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA

ENERGIATODISTUS KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA ENERGIATODISTUS KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA Tämän lain tarkoituksena on erityisesti lisäämällä mahdollisuuksia rakennusten energiatehokkuuden vertailuun edistää rakennusten energiatehokkuutta ja

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? Hannu Sipilä Suomen LVI-liitto SuLVI

ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? Hannu Sipilä Suomen LVI-liitto SuLVI ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? Hannu Sipilä Suomen LVI-liitto SuLVI 1 Nykyinen energiatodistuskäytäntö Suomessa energiatodistuslaki voimaan vuoden

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10. Sivuja:1/17 Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Von Julinintie 169, Fiskars Tutkimus pvm: 21.10.15 Raportointi pvm: 8.11.15 Tutkija: Rakennusmestari Mikael

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

OMAKOTILIITON LAUSUNTO

OMAKOTILIITON LAUSUNTO OMAKOTILIITON LAUSUNTO Lausuntopyyntö/asiantuntijakutsu Ympäristövaliokunta to 25.2.2016 klo 10.00 HE 150/2015 vp (energiatodistus) SISÄLTÖ Kansalaisaloite Eduskunnan lausumat HE 150/2015 VP Energiatodistuksen

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys,

Energiaeksperttikoulutus Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energiaeksperttikoulutus 10.10.2016 Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energialuokitus perustuu rakennuksen E-lukuun, joka koostuu rakennuksen laskennallisesta vuotuisesta energiankulutuksesta

Lisätiedot

Kuntoarviot ja muut selvitykset

Kuntoarviot ja muut selvitykset Kuntoarviot ja muut selvitykset Tero Pyykkönen Oulu 2.9. 2010 Oulu Tero Pyykkönen RKM, RI Kuntotarkastaja AKK Pätevöitynyt energiatodistuksen antaja, PETA Kunnossapitotarveselvitys Oulu Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10. Sivuja:1/24 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson Kuntokartoitus Kohde: Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa Tutkimus pvm: 16.10.15 Raportointi pvm: 25.10.15 Läsnä olleet: Omistajat sekä

Lisätiedot

Turun asukasluku

Turun asukasluku Nyt tuli tarjolle hyvätuottoinen viiden kerrostalokaksion kokonaisuus Turusta! Kyseessä on suuri 92 asunnon 1970-luvulla rakennettu taloyhtiö, joka sijaitsee n. 6,0km päässä Turun keskustasta Lausteen

Lisätiedot

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd 18 100 ja 1 kysymystä putkiremontista 19 Putkiremontti voidaan nykyisin TOTEUTTAA useilla eri tavoilla. Yleisimmät näistä ovat perinteinen putkiremontti, sukitus ja pinnoitus tai edellisten yhdistelmä.

Lisätiedot

Betonin suhteellisen kosteuden mittaus

Betonin suhteellisen kosteuden mittaus Betonin suhteellisen kosteuden mittaus 1. BETONIN SUHTEELLISEN KOSTEUDEN TARKOITUS 2. KOHTEEN LÄHTÖTIEDOT 3. MITTAUSSUUNNITELMA 4. LAITTEET 4.1 Mittalaite 4.2 Mittalaitteiden tarkastus ja kalibrointi 5.

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Ollilantie 1 A 6, 90440 Kempele Kosteuskartoituspäivä 03.12.2014 Paavo Havaksen Tie 5 F FI-90570 Oulu p. 0207 495 674 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

Hanskat tiskiin vai vasara käteen?

Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Mitä suomalaiset ajattelevat kotiensa kunnossapidosta ja korjaamisesta Tiedotustilaisuus 12.4.2011 Tina Wessman, Qualitems Oy Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tarkoitus:

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja

Peter Ström Asiakkuusjohtaja Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Lausunto 1 (5) 16.9.2013

Lausunto 1 (5) 16.9.2013 Lausunto 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO LAUSUNTO ESITYKSESTÄ TERVEYDENSUOJELULAIN MUUTTAMISEKSI JA ASETUKSESTA ASUNNON JA MUUN OLESKELUTILAN TERVEYDELLISISTÄ OLOSUHTEISTA

Lisätiedot

Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano

Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano Ylitarkastaja Mia Piipari Elintarvikehygieniayksikkö 6.3.2012 Uudistunut elintarvikelaisäädäntö Elintarvikelaki (23/2006) muutos 352/2011

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Erillinen pientalo (yli 6 asuntoa) Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Pyörätie 50 0280 Vantaa 2000 Useita, katso "lisämerkinnät" Energiatodistus on annettu

Lisätiedot

Kiinteistön kuntotodistus

Kiinteistön kuntotodistus Kiinteistön kuntotodistus Remontti-ilta Pekka Luoto 2.11.2006 Idean liikkeelleläht htö Oulun läänin kiinteistöyhdistyksen hallitus teki 20.12.2004 Suomen Kiinteistöliitolle aloitteen tutkimushankkeen käynnistämiseksi

Lisätiedot

Energiansäästö kerros- ja rivitalojen korjauksissa

Energiansäästö kerros- ja rivitalojen korjauksissa Energiansäästö kerros- ja rivitalojen korjauksissa Arttu Niemikorpi Korjausrakentamisen asiantuntija 3.2.2017 Sisältö Energiansäästöpotentiaali kerros- ja rivitaloissa Mitä laki sanoo energiatehokkuudesta?

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2016

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2016 Irja Henriksson 1.3.017 Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 016 Vuonna 016 Lahteen valmistui 35 rakennusta ja 75 asuntoa. Edellisvuoteen verrattuna rakennustuotanto laski yhdeksän prosenttia ja asuntotuotanto

Lisätiedot

RAKENNEKOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Työnumero:

RAKENNEKOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Työnumero: RAKENNEKOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Työ:3503160 Kohde: Kaivokselan koulu, Vantaa Osoite: Kaivosvoudintie 10, 01610 Vantaa Yhteyshenkilö: Juha Leppälä, p. 040 522 4062 juha.leppala@iss.fi Vahinkotapahtuma: Toimeksianto:

Lisätiedot

1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni.

1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni. www.ren.fi Rakentajan opas 2013 1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni. 1. Tontilla olevat kaapelit Ennen

Lisätiedot

Korkeimman oikeuden ennakkoratkaisun 2015:58 vaikutukset kosteusvaurioituneen kiinteistön kaupan purkumahdollisuuksiin

Korkeimman oikeuden ennakkoratkaisun 2015:58 vaikutukset kosteusvaurioituneen kiinteistön kaupan purkumahdollisuuksiin Korkeimman oikeuden ennakkoratkaisun 2015:58 vaikutukset kosteusvaurioituneen kiinteistön kaupan purkumahdollisuuksiin Tiina Koskinen-Tammi AA, OTT, VT Asianajotoimisto Alfa Oy Sisäilmastoseminaari 16.3.2016

Lisätiedot

Tarkastuskertomus. Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet. Valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus. Toimija Vuoristo-yhtiöt Oy, 0115993-7

Tarkastuskertomus. Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet. Valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus. Toimija Vuoristo-yhtiöt Oy, 0115993-7 LÄHETTÄJÄ Porvoon kaupunki Tekniikankaari 1 A 06100 PORVOO Tarkastuskertomus Elintarvikevalvonta VASTAANOTTAJA Kartanoravintola Haikon kartanon pääkeittiö Vuoristo-yhtiöt Oy Haikkoontie 114 06400 PORVOO

Lisätiedot

Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä

Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä Asunto-osakeyhtiö korjaushanke - hallituksen kokemukset Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä 1987-2016

Lisätiedot

Energiatodistusten laatijoiden verkostoitumistilaisuus

Energiatodistusten laatijoiden verkostoitumistilaisuus Energiatodistusten laatijoiden verkostoitumistilaisuus Helsinki 18.11.2015 Janne Rasi, energia-asiantuntija 12.10.2007 Tekijän nimi Yleistä energiatodistuslaista Energiatodistuksen tarkoitus Ajankohtaista

Lisätiedot

ERILLINEN ENERGIATODISTUS

ERILLINEN ENERGIATODISTUS ASUNTO OY PENKKA ERILLINEN ENERGIATODISTUS Optiplan Oy Y-tunnus 0775337-1 www.optiplan.fi Puh. 010 507 6000 Helsinki Mannerheimintie 105 PL 48, 00281 Helsinki Turku Helsinginkatu 15 PL 124, 20101 Turku

Lisätiedot

Energiatodistuskysely ja siitä saatu palaute. Tapio Jalo, Motiva Oy

Energiatodistuskysely ja siitä saatu palaute. Tapio Jalo, Motiva Oy Energiatodistuskysely ja siitä saatu palaute Tapio Jalo, Motiva Oy Kyselyn taustatiedot 862 vastaajaa 65 % isännöitsijöitä 29 % erillisen energiatodistuksen tekijöitä Yli 60 % vastaajista tehnyt yli 10

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa

Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa Kulttuuriympäristöseminaari 24.10.2013 Johanna Rinne - johanna.s.rinne@turku.fi ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi Esityksen sisältö

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Selvitys Kysely toteutettiin huhtikuussa 2008 Luonteeltaan selvitys:

Lisätiedot

Riistan laadunarviointi

Riistan laadunarviointi Metsästäjän terveys- ja hygieniakoulutus Hygienia - käsite Koulutus sisältää terveyteen vaikuttavien seikkojen tutkimisen ja terveyden ylläpitämiseen sekä tautien ennaltaehkäisyn. Sisältää myös puhtauden

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO OY JUHANNUSRINTEEN KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMAKSI VUOSILLE 2009 2018

HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO OY JUHANNUSRINTEEN KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMAKSI VUOSILLE 2009 2018 1/7 HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO OY JUHANNUSRINTEEN KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMAKSI VUOSILLE 2009 2018 2009-18 ohjelma on hyväksytty yhtiökokouksessa 31.3.2009 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. KIINTEISTÖNPIDON

Lisätiedot

Ajankohtaista ympäristöministeriöstä. Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden verkostoitumistilaisuus

Ajankohtaista ympäristöministeriöstä. Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden verkostoitumistilaisuus Ajankohtaista ympäristöministeriöstä Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden verkostoitumistilaisuus 18.11.2015 Energiatodistusten voimassaoleva säädöstausta - ajankohtaisia tapahtumia

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 12.9.2014

Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 12.9.2014 Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 12.9.2014 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä asuntomarkkinoiden kehityksestä 2. Asuntojen hinnat 3. Asuntojen hinnat alueilla 4. Asuntojen hintojen suhde palkkaan 5. Vuokrat

Lisätiedot

Rakennuksen lämpökuvaus

Rakennuksen lämpökuvaus Rakennuksen lämpökuvaus 1. RAKENNUKSEN LÄMPÖKUVAUKSEN TARKOITUS 2. KOHTEEN LÄHTÖTIEDOT 3. TUTKIMUSSUUNNITELMA 4. LAITTEISTO 4.1 Lämpökamera 4.2 Muut mittalaitteet 4.3 Mittalaitteiden kalibrointi 5. OLOSUHDEVAATIMUKSET

Lisätiedot

TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSET Mauri Niemelä

TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSET Mauri Niemelä TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSET 7.11.2007 Mauri Niemelä www.oulunisannoitsijatoimisto.fi Oulun Isännöitsijätoimisto Oy perustettu 1982 Oulun Seudun Talokeskus Oy omistajiksi 7/2004 Niemelä Mauri ja Arja nimen

Lisätiedot

ISS Proko Oy

ISS Proko Oy ISS Proko Oy 6.9.2012 LAPIN YLIOPISTO SISÄILMARYHMÄ SISÄILMARYHMÄN KOKOUS NRO 8 PÖYTÄKIRJA Aika: 6.9.2012 klo 13.00 Paikka: Lapin yliopisto, ravintola Fellin, iso kokoushuone Läsnä: Liite 1 1 Kokouksen

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Vastaanottaja: Sivuja:1/7 Padasjoen kunta / Seppo Rantanen Kellosalmentie 20 17501 Padasjoki Arkistokuva Raportti Työnumero: 051221700404 Kohde: Toimeksianto: Tutkimus pvm: Läsnäolijat: Pappilanmäen koulu

Lisätiedot

Indeksitalo 2016 Varsinais-Suomi

Indeksitalo 2016 Varsinais-Suomi Indeksitalo 2016 Varsinais-Suomi Indeksitalo 2016 tilaisuus, Turku, 14.9.2016 Juho Järvinen Talous- ja veroasiantuntija Kiinteistöliitto V-S Kiinteistöliiton Indeksitalo Vertailee kuntakohtaisesti määrittyviä

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015. Ekonomistit

Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015. Ekonomistit Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015 Ekonomistit 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä asuntomarkkinoiden kehityksestä 2. Asuntojen hinnat 3. Asuntojen hinnat alueilla 4. Asuntojen hintojen suhde palkkaan 5. Vuokrat

Lisätiedot

t.6 s.102 Laki asuinhuoneistojen vuokrauksesta /481.

t.6 s.102 Laki asuinhuoneistojen vuokrauksesta /481. t.6 s.102 Lähtökohtana on olemassa oleva vuokrasopimus Mikäli alivuokralaisen ottaminen ei tuota omistajalle kohtuutonta hankaluutta, alivuokralaisen ottaminen on mahdollista. Laki asuinhuoneistojen vuokrauksesta

Lisätiedot

Elintarvikekioskien omavalvonnan tason arviointi ja tupakan myynnin omavalvonta

Elintarvikekioskien omavalvonnan tason arviointi ja tupakan myynnin omavalvonta RAPORTTI 3/2006 OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRASTO Elintarvikekioskien omavalvonnan tason arviointi ja tupakan myynnin omavalvonta SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Johdanto... 1 2. Elintarvikekioskien omavalvontasuunnitelma...

Lisätiedot

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Kiinteistöjen energiatehokkuus ja hyvät sisäolosuhteet Ajankohtaista tietoa patteriverkoston perussäädöstä sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuudesta Kirsi-Maaria Forssell, Motiva

Lisätiedot

ARA-vuokra-asuntokannan sopeuttamisesta, kehittämisestä, riskienhallinnasta ja kuntien asumisen suunnittelusta

ARA-vuokra-asuntokannan sopeuttamisesta, kehittämisestä, riskienhallinnasta ja kuntien asumisen suunnittelusta ARA-vuokra-asuntokannan sopeuttamisesta, kehittämisestä, riskienhallinnasta ja kuntien asumisen suunnittelusta Vuokrataloyhtiön toimenpiteet vuokratalokannan sopeuttamiseksi ja kehittämiseksi muuttuvissa

Lisätiedot

RAVINTOLAHANKE 2005. Yhteenveto: Fredrik Ollus, terveystarkastaja

RAVINTOLAHANKE 2005. Yhteenveto: Fredrik Ollus, terveystarkastaja RAVINTOLAHANKE 2005 Yhteenveto: Fredrik Ollus, terveystarkastaja 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Tarkastukset ja näytteenotot... 3 3. Elintarvikehuoneiston vaatimukset...4 4.1 Tarkastuksien tulosten

Lisätiedot

Energia-ja kustannustehokkuus rakennuksen elinkaarella

Energia-ja kustannustehokkuus rakennuksen elinkaarella RIL Rakennus- ja rakennetekniikkaryhmä, kustannustehokas rakentaminen Energia-ja kustannustehokkuus rakennuksen elinkaarella Juha-Pekka Smolander Teknisen myynnin päällikkö 1 Sisältö 1. Energiamääräykset

Lisätiedot

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys 3.3. 2011 Pekka Luoto Uusi asunto-osakeyhtiölaki tuli voimaan 1.7 2010 Muun muassa: Kunnossapitotarveselvitys

Lisätiedot

Asunnon terveyshaitan selvittäminen

Asunnon terveyshaitan selvittäminen 2.10.2015 Asunnon terveyshaitan selvittäminen TUTUSTUKAA TÄHÄN ENNEN LOMAKKEEN TÄYTTÄMISTÄ! Mikäli epäillään, että asunnossa esiintyy terveyshaittaa, on ensin otettava yhteys kiinteistön omistajaan (isännöitsijä,

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 10.2.2015

Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 10.2.2015 Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 10.2.2015 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä asuntomarkkinoiden kehityksestä 2. Asuntojen hinnat 3. Asuntojen hinnat alueilla 4. Asuntojen hintojen suhde palkkaan 5. Vuokrat

Lisätiedot

rakentamisapu.fi! (tulossa myöhemmin)! OMAKOTITALON RAKENTAMISAPU PALVELU KYSY LISÄÄ: Marko Pakarinen - p e.

rakentamisapu.fi! (tulossa myöhemmin)! OMAKOTITALON RAKENTAMISAPU PALVELU KYSY LISÄÄ: Marko Pakarinen - p e. rakentamisapu.fi! (tulossa myöhemmin)! OMAKOTITALON RAKENTAMISAPU PALVELU rakentamisapu.fi! RAKENTAMISAPU PALVELU JA ONNISTUNUT TALONRAKENNUSPROJEKTI ETUJA: Omakotitalon rakennuttaminen on iso ja vaativa

Lisätiedot

Länsi-Tampereen taloyhtiöiden REMONTTI-ILTA

Länsi-Tampereen taloyhtiöiden REMONTTI-ILTA Länsi-Tampereen taloyhtiöiden REMONTTI-ILTA 5.10.2016 Hankesuunnittelulla haetaan suuntaa, johon hanketta lähdetään viemään. Reunaehdot ja lähtötiedot as.oy:ltä Tehdyt / tehtävät kuntotutkimukset Osakas-

Lisätiedot

1. YLEISTÄ 2. HANKINNAN KUVAUS 3. HANKINNAN VAATIMUKSET

1. YLEISTÄ 2. HANKINNAN KUVAUS 3. HANKINNAN VAATIMUKSET RAUMAN SEURAKUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 5 ) 1. YLEISTÄ Rauman seurakunta on Rauman talousalueen suurin yksittäinen seurakunta. Pyrimme kaikessa toiminnassamme toteuttamaan kestävän kehityksen periaatteita

Lisätiedot

Ruokahuolto ja omavalvonta hoitolaitoksissa. Kati Kankare VSSHP Ravintopalvelut

Ruokahuolto ja omavalvonta hoitolaitoksissa. Kati Kankare VSSHP Ravintopalvelut Ruokahuolto ja omavalvonta hoitolaitoksissa Kati Kankare VSSHP Ravintopalvelut Kuka valvoo ruokaa? Elintarvikelaki ohjaa ruokahuoltoa. Kunnan terveystarkastajat valvovat elintarvikehygieniaa. (iva tarkastus)

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi. energiatodistus uusiutuvat

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi. energiatodistus uusiutuvat Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi ja energiatodistus uusiutuvat - Mihin meidän tulee valmistautua? Maarit Haakana / Ympäristöministeriö 1 Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin uusimisen tausta ja

Lisätiedot

LUOSTARINKATU 15, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

LUOSTARINKATU 15, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. LUOSTARINKATU 15, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO 2 5h,k,s, kph,wc x2, 166 m, 597 000 Vastaava välittäjä Sirpa Sobral Kiinteistönvälittäjä, LKV, Partner 040 670 7440 sirpa@bolkv.fi Tästä kodista huokuu

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi. uudistuu - tulevat haasteet

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi. uudistuu - tulevat haasteet Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi uudistuu - tulevat haasteet Ajankohtaista rakennusten energiatehokkuudesta seminaari 8.10.2010 Aika: 8.10. perjantaina klo 9.30 11.30 8.10.2010 1 Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

Talotekniikan toiminnanvarmistus. Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala

Talotekniikan toiminnanvarmistus. Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala Talotekniikan toiminnanvarmistus Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala Tarkoitus Osa Kuivaketju10 projektia Sisältöä talotekniikan toiminnanvarmistus ohjekorttiin.

Lisätiedot

LISÄKIRJE 1 TARJOUSPYYNTÖÖN

LISÄKIRJE 1 TARJOUSPYYNTÖÖN KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD YHDYSKUNTATOIMI Päivämäärä Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu 7.3.2017 1/1 LISÄKIRJE 1 TARJOUSPYYNTÖÖN KASAVUOREN KOULUKESKUS - LIIKUNTASALIN LATTIAN SANEERAUS

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kotkan-Haminan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5

KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5 KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5 Kohde: Homesojantie 4 as. 5 60800 Ilmajoki Tilaus 5.1.2016: Laskutusosoite: Etelä-pohjanmaan ulosottovirasto / Peltoniemi Pasi Etelä-pohjanmaan ulosottovirasto Rivitalo

Lisätiedot

Asuinrakennusten korjaustarve

Asuinrakennusten korjaustarve Asuinrakennusten korjaustarve Asuntoreformiyhdistys (ARY) 28.4.2015 Harri Hiltunen Roolitus Toteuttajat: PTT, VTT, KTI Tilaajat: Suomen Kiinteistöliitto, Kiinteistöalan koulutussäätiö, Rakennusteollisuus

Lisätiedot

Hissi - Esteetön Suomi 2017

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Hissi - Esteetön Suomi 2017 Kuopion hissiseminaari 8.10.2014 johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 19.11.2009 HISSI ESTEETÖN SUOMI 2017 HANKE Osana Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmaa

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 FCG Efeko Oy:n tekemä kyselytutkimus 40 kunnassa Selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 1992. Vuoden 2008

Lisätiedot

Pälkäneen Valokuitu Oy

Pälkäneen Valokuitu Oy INFO 15.09.2016 INFO 16.09.2016 Tervetuloa Pälkäneen Valokuitu Oy:n järjestämään infotilaisuuteen valokuituverkon rakentamisesta ja verkossa tarjottavista palveluista Pälkäneen kunnan alueelle Pälkäneen

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuuden seurantajärjestelmä ja palvelut. - Keski-Suomen energiapäivä

Rakennusten energiatehokkuuden seurantajärjestelmä ja palvelut. - Keski-Suomen energiapäivä Rakennusten energiatehokkuuden seurantajärjestelmä ja palvelut - Keski-Suomen energiapäivä - 28.1.2010 lamit.fi lamit.fi on suunnittelutoimisto Äänekoskella joka on erikoistunut rakennusten energiatehokkuuden

Lisätiedot

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia VASTAVÄITTEET Tapio Joki Johdanto Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia K aupat syntyvät harvoin ilman vastaväitteitä. Myyjälle ratkaisevan tärkeää on ymmärtää,

Lisätiedot

Operaattorivertailu SELVITYS LTE VERKKOJEN NOPEUDESTA

Operaattorivertailu SELVITYS LTE VERKKOJEN NOPEUDESTA Operaattorivertailu SELVITYS LTE VERKKOJEN NOPEUDESTA SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 3 YLEISTÄ... 4 TAVOITE... 5 PAIKKAKUNNAT... 5 MITATUT SUUREET JA MITTAUSJÄRJESTELMÄ... 6 MITATUT SUUREET... 6 MITTAUSJÄRJESTELMÄ...

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Alppitie 5 A 9, 90530 Oulu Kosteuskartoituspäivä 08.06.2016 www.raksystems.fi Raksystems Insinööritoimisto Oy, Paavo Havaksen Tie 5 F, 90570 Oulu Y-tunnus 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kouvolan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Liikkeen luovutuksesta

Liikkeen luovutuksesta Liikkeen luovutuksesta Liikkeen luovutus tarkoittaa sitä, että yritys tai sen toiminnallinen osa luovutetaan toiselle yritykselle. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 25 :n mukaan työnantajan liikkeen

Lisätiedot

TIETOJA HUONEISTOSTA TIETOJA AUTOPAIKASTA TIEDOT KIINTEISTÖSTÄ JA TALOYHTIÖSTÄ

TIETOJA HUONEISTOSTA TIETOJA AUTOPAIKASTA TIEDOT KIINTEISTÖSTÄ JA TALOYHTIÖSTÄ 02.06.16 1 TIETOJA HUONEISTOSTA Osoite: Kaupunki: Kaupungin osa: Talotyyppi: Huoneet: Huoneluku yhtiöjärjestyksessä: Osakkeet: Liinankuja 10 A 3, 90800 Oulu Oulu Herukka Luhtitalon alakerta 3h(2mh+oh)+k+kh+s+et

Lisätiedot

Sisäympäristön laadun arviointi energiaparannuskohteissa

Sisäympäristön laadun arviointi energiaparannuskohteissa Sisäympäristön laadun arviointi energiaparannuskohteissa Dos. Ulla Haverinen-Shaughnessy, FM Mari Turunen ja Maria Pekkonen, FT Liuliu Du DI Virpi Leivo ja Anu Aaltonen, TkT Mihkel Kiviste Prof. Dainius

Lisätiedot

PIRKANMAAN KUIVAUSTEKNIIKKA OY

PIRKANMAAN KUIVAUSTEKNIIKKA OY Vastaanottaja: Mikko Tanskanen Yleiskuva kiinteistöstä: Kosteuskartoitusraportti Toimeksianto: Kohde: Asuinhuoneiston myyntimittaus As oy Jänisahde, Laaksotie 1 A 13, 33960 Pirkkala Tutkimus pvm: Läsnäolijat:

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 25.9.2015 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 Lahdessa oli vuoden 2014 lopussa 54 666 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 513 asuntokunnalla.

Lisätiedot

Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa. 12.1.2012 Jarek Kurnitski

Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa. 12.1.2012 Jarek Kurnitski Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa SIJAINTI 50 km SUUNNITTELUALUE ENERGIAMALLIT: KONSEPTIT Yhdyskunnan energiatehokkuuteen vaikuttaa usea eri tekijä. Mikään yksittäinen tekijä ei

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Tampereen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Korjausrakentamisen viranomaisohjaus

Korjausrakentamisen viranomaisohjaus Korjausrakentamisen viranomaisohjaus Lauri Jääskeläinen Direktiivi pohjana Uudet rakennukset olleet jo aiemmin (v:n 2002 direktiivi täytäntöönpanon kautta) vähimmäisenergiatehokkuuden piirissä Suomessa

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Irja Henriksson 2.6.2016 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Lahdessa oli vuoden 2015 lopussa 61 930 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 457 asuntokunnalla. Asuntokuntien keskikoko pienenee jatkuvasti.

Lisätiedot

Kosteuskartoituksen mittauspöytäkirja

Kosteuskartoituksen mittauspöytäkirja Kosteuskartoituksen mittauspöytäkirja Rekolanmäen Koulu Valtimotie 4, 01400 VANTAA Yhteystiedot Tilaaja: Tilaajan edustajat: Kouluisäntä: Päiväkodin johtaja: Vantaan Kaupunki Raimo Eklund, 040 588 6275,

Lisätiedot

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 12.10.2012 Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011 Lahden seudun rakennusvalvonnan mukaan Lahteen rakennettiin vuoden 2011 aikana uutta kerrosalaa yhteensä

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lappi kodiksi maahanmuutto- ja kotouttamistyön ajankohtaisseminaari Rovaniemi 5.10.2016 Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2015

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus

Asuntomarkkinakatsaus Asuntomarkkinakatsaus Asuntomarkkinakatsaus Asuntojen hinnoista ja varsinkin niiden nousemisesta keskustellaan Suomessa ajoittain vilkkaasti. Asuntojen tilastohintojen nousu herättää välillä epäluuloa

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 30.9.2013 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 Lahdessa oli vuoden 2012 lopussa 53 880 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 558 asuntokunnalla.

Lisätiedot

Hankintasopimusluonnos

Hankintasopimusluonnos Tarjouspyyntö 1(5) Hankintasopimusluonnos SOPIMUS [x]palveluiden TUOTTAMISESTA 1. OSAPUOLET TILAAJA Oulun kaupunki / [x] (jäljempänä Tilaaja ) Y-tunnus: 0187690-1 PL 1 90015 Oulun kaupunki Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

ORAVA RAHASTOT OIKOTIE-ORAVA 20 ASUNTOHINTAINDEKSIN LASKENTASÄÄNNÖT

ORAVA RAHASTOT OIKOTIE-ORAVA 20 ASUNTOHINTAINDEKSIN LASKENTASÄÄNNÖT ORAVA RAHASTOT OIKOTIE-ORAVA 20 ASUNTOHINTAINDEKSIN LASKENTASÄÄNNÖT Johdanto Oikotie-Orava indeksit ovat asuntojen hintakehitystä kuvaavia indeksejä, jotka lasketaan asuntojen myynti-ilmoitusten velattomista

Lisätiedot

Laatuongelmien syitä Omakotitalojen tyypilliset riskirakenteet Pientalojen yleisimmät laatuvirheet

Laatuongelmien syitä Omakotitalojen tyypilliset riskirakenteet Pientalojen yleisimmät laatuvirheet Laatuongelmien syitä Omakotitalojen tyypilliset riskirakenteet Pientalojen yleisimmät laatuvirheet 1 RKM Matti Eklund 10.2.2015 2 Rakennuttamistehtäviä Rakennustöiden valvontaa Kauppakamarin hyväksymiä

Lisätiedot

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9 Espoo % -00-0 0 0 00 0 -, -,, 0,,,,0, -, -, -0, -, -, -,, - v. -, -0,,,, -, Espoo -00-0 -0-0 - 0 Miljoonaa euroa 0 -, -, -, -,0 -, -,0 -, -,, 0,, 0,,, 0, - v. -, -0,,, 0, -, Helsinki % -00-0 0 0 00 0,

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Asuinkerrostalo (yli 6 asuntoa)

ENERGIATODISTUS. Asuinkerrostalo (yli 6 asuntoa) ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Asuinkerrostalo (yli 6 asuntoa) Peltolankaari 3 Oulu Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: 998 564-08-002-0005-X-000 () Energiatodistus on annettu rakennuslupamenettelyn

Lisätiedot

ENERGIATEHOKAS KORJAUSRAKENTAMINEN Markku Sinisalo Juha Hartikka

ENERGIATEHOKAS KORJAUSRAKENTAMINEN Markku Sinisalo Juha Hartikka ENERGIATEHOKAS KORJAUSRAKENTAMINEN Markku Sinisalo Juha Hartikka Poistoilmapuhaltimien uusiminen Poistoilmapuhaltimien uusiminen EC puhaltimiksi Poistoilmapuhaltimien rakenteellinen käyttöikä on yleensä

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Seinäjoen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ.

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ. TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ. 1 Yleisehdot ja -tiedot: ostaja maksaa kaupungille kauppahinnan lisäksi kauppakirjan laatimiskustannuksena

Lisätiedot