KUNNON ASIALLA. Piilovirhevakuutus pelasti isolta riidalta. Energiatodistusbuumi käy kiihkeimmillään. Hankesuunnitelma antaa vaihtoehtoja 2 / 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNNON ASIALLA. Piilovirhevakuutus pelasti isolta riidalta. Energiatodistusbuumi käy kiihkeimmillään. Hankesuunnitelma antaa vaihtoehtoja 2 / 2013"

Transkriptio

1 Lehti Raksystems Anticimexin asiakkaille KUNNON ASIALLA 2 / 2013 Piilovirhevakuutus pelasti isolta riidalta Energiatodistusbuumi käy kiihkeimmillään Hankesuunnitelma antaa vaihtoehtoja

2 Lehti Raksystems Anticimexin asiakkaille KUNNON ASIALLA 2 / 2013 Ikävät yllätykset voi ehkäistä Viime aikojen kuumimpia keskusteluaiheita on ollut ruokapakkausten sisällön aitous. Skandaaliksi paisuneen hevosenlihajupakan iso kysymys on ollut, voiko kuluttaja lainkaan luottaa siihen, mitä pakkauksen valmistaja sisällöstä väittää. Suomessa hevosenlihakeskustelu ei ole saanut aivan yhtä suuria mittasuhteita kuin Keski-Euroopassa. Se on kuitenkin herättänyt kohua enemmän kuin monien ravintoloiden ja elintarvikemyymälöiden ilmeiset puutteet hygieniansa tasossa. Hygieniatason ja tuoteturvallisuuden parantamiseksi Evira on käynnistänyt Oiva-projektin. Sen näkyvin seuraus on ravintoloiden ja elintarvikemyymälöiden ovenpieliin kiinnitettävät hymynaamat merkiksi siitä, että paikassa ovat hygienia-asiat kunnossa. Hymynaama-Oiva ei ole kuitenkaan itsestäänselvyys. Meidän mieluisa tehtävämme Raksystems Anticimexissä on auttaa asiakkaitamme pitämään hygienian taso korkeana ja tarvittaessa nostamaan sitä. Piilovirheen voi vakuuttaa Edellä mainitun hygieniapulman voi poistaa tekemällä yhteistyötä asiantuntijoiden kanssa. Asiakkaiden epätietoisuuden voi hälventää tiedottamalla avoimesti yhteistyön tuloksista: kiinnittämällä Hymynaaman asiakkaiden nähtäville. Tällaiset puutteet on helppo tiedostaa ja osaavia yhteistyökumppaneita käyttäen helppo korjata. Jos kyse on sen sijaan rakennusten virheistä tai kosteusvaurioista, ongelmat eivät välttämättä ole heti tiedostettuja. Asuntokauppojen jälkeen ilmenevät rakennusvirheet ja kosteusvauriot johtavat tarpeettoman usein pitkäaikaiseen riitelyyn rahasta ja pahimmillaan käräjöintiin. Monesti sekä ostaja että myyjä lopulta menettävät sekä rahaa että pahimmillaan terveytensä. Yli kuntotarkastusta sisältävän tietokantamme perusteella yli puolessa suomalaisista omakotitaloista on korjausta vaativia puutteita ja riskirakenteita. Ympäristöministeriön mukaan yli neljänneksessä taloista on merkittäviä kosteus- ja homevaurioita. Tämän perusteella ei pitäisi olla suuri yllätys, jos talosta löytyy kaupan solmimisen jälkeen korjattavia vaurioita. Tällaisten tapausten varalle olemme tuoneet markkinoille piilovirhevakuutuksen. Tämä ennen kauppojen tekemistä otettava vakuutus korvaa euroon asti sellaiset vauriot, joita ei kuntotarkastuksessakaan ole saatu selville. Suosittelen piilovirhevakuutusta, sillä paraskaan aistinvarainen, rakenteita rikkomaton kuntotarkastus ei täysin varmasti voi paljastaa kaikkea, mitä rakenteista voi löytyä. Turvallista ja hygieenistä kevättä kaikille toivottaen Marko Malmivaara Toimitusjohtaja Tässä numerossa Ikävät yllätykset voi ehkäistä 2 Hymynaama-Oiva tulee, oletko valmis? 3 Energiatodistusbuumi käy kiihkeimmillään 4 Kiinteistöharmonia luottaa asiantuntijaan 5 Hankesuunnitelma antaa vaihtoehtoja 6 Lintutorjunta hoituu vahingoittamatta 7 Piilovirhevakuutus pelasti isolta riidalta 8 Kuntotarkastuksen havainnot selkiytyvät Ostajan kierroksella 10

3 Hymynaama-Oiva tulee, oletko valmis? Ravintolakeittiöiden ja elintarvikemyymälöiden hygieniaa koskeva lainsäädäntö on Suomessa varsin kattava. Se luo hyvän pohjan elintarvikkeiden turvalliselle ja terveelliselle käytölle. Oiva toteuttaa elintarvikelakiin kirjoitettua vaatimusta toimijan velvollisuudesta julkaista elintarvikkeidensa hygieniaa ja tuoteturvallisuutta koskevat valvontatulokset. Lain vaatimusta toteuttava raportointi koskee aluksi ravintoloita ja elintarvikemyymälöitä ja vuoteen 2015 mennessä kaikkia elintarvikealan toimijoita. Pilottivaiheessa Oiva-järjestelmää testattiin vuonna 2011 viidessä kunnassa: Helsingissä, Heinolassa, Keski-Uudellamaalla, Lappeenrannan alueella ja Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan alueella. Erityisesti kuluttajilta kertynyt palaute Oivan toimivuudesta oli pääosin myönteistä, ja järjestelmän käyttö onkin päätetty vakinaistaa. Ensimmäinen konkreettinen askel on julkistaa tarkastusraportit internetissä. Tämä on päätetty toteuttaa tämän vuoden toukokuun 1. päivästä lukien. Seuraavasta vaiheesta, hymiöiden sijoittamisesta ravintoloiden sisääntuloreitille asiakkaiden näkyville, on niin ikään päätetty; ajankohta ei kuitenkaan ole vielä selvillä. Tarkoitus on, että kuluttaja saa avointa tietoa päätöksensä tueksi - niin elintarvikeostoksia tehdessään kuin mennessään ravintolaan. Toinen keskeinen OIVA-projektin tavoite on saattaa viranomaisvalvonta aiempaa yhtenäisemmäksi koko Suomessa. Pilottivaiheesta kertyneiden kokemusten perusteella uskomme, että tavoitteet myös ovat saavutettavissa, arvioi ylitarkastaja Marina Häggman Evirasta. Valvontatietojen julkistamisesta on säädetty vuonna 2006 uusitussa elintarvikelaissa. Oiva-järjestelmän käyttöönotto on luonnollinen, uudistetun lain hengen mukainen toimenpide. Hygienian tasoa ravintoloissa ja myymälöissä valvovat kuntien terveystarkastajat. Jotta tarkastuksissa ja päivittäisessä toiminnassa kaikki on hygienian näkökulmasta kunnossa, kentällä tarvitaan asiantuntijoiden apua. Tästä lähtökohdasta Raksystems Anticimex on päättänyt laajentaa elintarvikehygieniaan liittyvää palvelutarjontaansa. Omavalvonta kuntoon Henna Moisio vetää Raksystems Anticimexin osaavaa elintarvikehygienakonsulttien tiimiä. Elintarvikehygieniatarkastukset ovat Raksystems Anticimexille pitkältä ajalta tuttua toimintaa. Oiva-järjestelmään siirtymiseen tuo Raksystems Anticimexin elintarvikehygieniaosaston päällikön Henna Moision mukaan yhtiön palveluihin uusia ulottuvuuksia. Palvelujen paketointi asiakkaan päivittäistä toimintaa tukevaksi kokonaisuudeksi vaatii jatkossakin tilannekohtaisen arvioinnin. Asiantuntijoidemme avulla asiakas saa hyvän kattavan raportin siitä, missä yksityiskohdissa on mahdollisesti parannettavaa, hän toteaa. Raksystems Anticimexin asiantuntija tekee itsenäisesti tai asiakkaan kanssa yhden tai useampia tarkastuskäyntejä asiakkaan toimipisteisiin. Toimeksiantoon voi sisältyä myös yllätyskäyntejä. Päätavoite on saada asiakkaan hygieeninen toiminta kuntoon. Tähän saattaa liittyä omavalvontasuunnitelman päivitys tai suunnitelman tarkennus. Oiva-järjestelmän avulla tarkastava viranomainen muodostaa toimipistekohtaisesti mahdollisimman objektiivisen kuvan hygienian tasosta yrityksen päivittäisessä toiminnassa. Meidän tehtävämme on auttaa asiakasta siinä, että tuo todenmukainen kuva on mahdollisimman hyvä, Henna Moisio toteaa. Oiva-järjestelmän merkitys korostuu entisestään, kun hymiöt ilmestyvät ravintoloiden asiakkaiden nähtäville. Mitä leveämpi hymy on, sitä paremmin hygienia-asiat ovat kunnossa. Viime kädessä kyse on ravintolan maineesta. Meille Oiva merkitsee konkreettista mahdollisuutta viestiä asiakkaillemme onnistuneesta omavalvonnasta. Olemme yhdessä pilotoineet kolme Rax-ravintolaamme tavoitteenamme tehdä omavalvonnan eri vaiheista, muun muassa lämpötilaseurannasta, entistä systemaattisempaa, kertoo ketjujohtaja Riikka Hynninen Restel-ketjuun kuuluvasta Rax Ravintolat Oy:stä. KUNNON ASIALLA 2/2013 / 3

4 Energiatodistusbuumi käy kiihkeimmillään Tämän vuoden kesäkuun alussa tai sen jälkeen luvitettavista uudisrakennuksista tarvitaan energiatodistus. EU-direktiiviin perustuva uusi energiatodistuslaki koskee 0-4 vuoden siirtymäajan jälkeen myös vanhoja rakennuksia. Kerrostaloihin ja vuonna 1980 tai sen jälkeen rakennusluvan saaneisiin omakoti-, pari- ja erillistaloihin energiatodistus tarvitaan heti, jos asuntoa ollaan myymässä tai vuokraamassa. Uusi energiatodistuslaki poikkeaa vuonna 2008 säädetystä aiemmasta laista siinä, että nyt tulee käyttöön vain laskelmiin perustuva todistus. Kesäkuun 1. päivään asti on mahdollista teetättää vanhan lain mukainen energiatodistus, joka talotyypistä riippuen on joko mitattuun kulutukseen tai laskelmiin perustuva. Uuden, yhtenäistävän käytännön mukaan asumistottumukset eivät vaikuta energiatodistuksen perusteella määräytyvään energialuokkaan. Esimerkiksi Ruotsissa on jo vuosien ajan ollut käytössä pelkästään laskelmien perusteella määräytyvä energialuokitus. Siirtyminen tähän käytäntöön myös Suomessa merkitsee toisaalta sitä, että energiatodistusten laatijoiden pätevyyden merkitys korostuu entisestään. Tällä hetkellä kaikki asiantuntijamme ovat energiatodistusbuumin täystyöllistämät. Meillä on palveluksessamme rakenne-, LVI- tai sähkötekniikan hallitsevia ammattilaisia, joiden toimenkuva painottuu energia-asioihin. Tarpeen mukaan kasvatamme resurssejamme näissä ammattilaisryhmissä, sanoo Raksystems Anticimexin suunnittelu- ja kuntotutkimusosaston päällikkö Jari Marttinen. Hän korostaa, että palveluresurssit ovat kattavat myös yhtiön toiminta-ajatuksen mukaisissa LVIA- ja sähköteknisissä palveluissa. Energiatodistusten laadinnassa on mukana tällä hetkellä noin 20 rakennus-, LVIA- ja sähköinsinööriä, hän toteaa. Kuntotutkimus ja energiakatselmus käyvät kerralla Uusi energiatodistuslaki pähkinänkuoressa Uusi energiatodistuslaki astuu voimaan Uusi laki koskee 1980 ja sen jälkeen rakennusluvan saaneita omakoti-, erillis- ja paritaloja sekä kerrostalo- ja luhtitaloasunto-osakeyhtiöitä Energiatodistus tarvitaan kodin myynnin ja vuokrauksen yhteydessä Vanhan lain mukaiset energiatodistukset ovat voimassa aiemmin ilmoitetun voimassaoloaikansa mukaisesti Isännöitsijätodistukseen sisältyville energiatodistuksille tulee pidennetty voimassaoloaika vuoden 2014 loppuun asti Ennen vuotta 1980 rakennusluvan saaneille pientaloille tarvitaan energiatodistus myynnin ja vuokrauksen yhteydessä alkaen Rivi-, ketju-, liike- ja toimistorakennuksia uudet säädökset koskevat alkaen Hoitoalan sekä kokoontumis- ja opetusrakennuksia uudet säädökset koskevat alkaen Energiatodistusta ei tarvita muun muassa lomaasunnoille eikä suojelluille tai alle 50 m 2 rakennuksille Raksystems Anticimex laatii omakoti-, pari- ja erillistalojen energiatodistuksia hintaan alk. 650 (sis. alv 24 %) + kilometrikorvaukset voimassa olevan hinnaston mukaisesti kuntotarkastuksen yhteydessä laadittuna em. palvelun hinta alk. 450 (sis. alv 24 %) As Oy -kerros-, luhti- sekä rivitalojen energiatodistuksia erillisen tarjouksen perusteella Kuntotutkimusten ja -tarkastusten johtavana palveluntuottajana tunnettu Raksystems Anticimex on tavallaan etulyöntiasemassa myös energiatodistuslaadinnassa, koska näiden kahden palvelun yhdistäminen on luontevaa. Myynti- ja vuokraustilanteessa on useimmille myyjille ja ostajille tärkeää, että asuntoon on hiljattain tehty asiantunteva kuntotutkimus tai -tarkastus. Kesäkuun alusta lähtien tyypillisessä myynti- ja vuokraustilanteessa kysytään myös energiatodistusta. Sen hankkiminen, samoin kuin rakennuksen kunnon selvittämiseen liittyvien toimeksiantojen tilaaminen, on kerrostaloissa isännöitsijän, pientaloissa taas asukkaan vastuulla. Asiantuntevan energiatodistuksen yhteydessä on tehty laskelmat asunnon luonnollisesta energiankulutuksesta ilman mahdollisten keskimääräisestä poikkeavien käyttötottumusten vaikutusta. Samalla on luontevaa hakea asiakkaalle mielekkäitä, kohdekohtaisia energiansäästötapoja. 4 / KUNNON ASIALLA 2/2013

5 Jos rakennuksen korjaaminen tässä yhteydessä ei ole tarpeellista, mielekkäiden energiansäästöratkaisujen kirjo on rajallisempi. Rakenneteknisestä näkökulmasta yläpohjan lisälämmöneristys on tyypillisesti keino, johon tehdyn investoinnin takaisinmaksuaika on kohtuullinen, vaikka hankkeessa ei muita toimenpiteitä tehtäisikään, Marttinen arvioi. LVIA-teknisistä energiansäästökeinoista selkein säästökohde on Raksystems Anticimexin LVIA-asiantuntija Heikki Iivosen mukaan lämmitysverkoston sekä linjaventtiileistä että mittareista tehtävä tasapainotus. Jos rakennus lämpiää sähköllä, ilmalämpöpumppu on yleensä kannattava investointi, toteaa Raksystems Anticimexin sähköasiantuntija Simo Metsä. Marttinen, Iivonen ja Metsä toteavat yksituumaisesti tämänhetkisen energiatodistusten kysyntätilanteen vilkkaaksi. Tämä johtuu luonnollisesti siitä, että toukokuun loppuun mennessä kirjoitettu todistus on voimassa max. 10 vuotta lain muuttumisesta huolimatta. Jatkossa energiatodistus tarvitaan rakennuskohtaisesti, mikä siten lisää energiatodistusten hankinnasta koituvia taloyhtiöiden kustannuksia. Pyrimme mitoittamaan palvelumme niin, että asiakkaat saavat tilaamansa toivomaansa aikaan oli tavoiteaika sitten ennen lain muuttumista tai sen jälkeen, Jari Marttinen toteaa. Jari Marttinen (vasemmalla), Simo Metsä ja Heikki Iivonen ja heidän vajaat parikymmentä kollegaansa laativat tänä keväänä vähintään pari tuhatta energiatodistusta. Energiatehokkuutta koskevat säädökset ovat viimeisen kymmenen vuoden aikana muuttuneet Suomessa tiuhaan. Kesän alussa voimaan astuva energiatodistuslaki korvaa vuodesta 2008 lähtien voimassa olleen lain, mikä työllistää kiinteistöalaa. Meille on tärkeää voida keskittyä isännöintiin. Siihen toki kuuluu energiatodistusten hankkiminen, mutta se on parasta teettää osaavalla kumppanilla, sanoo Kiinteistöharmonian toimitusjohtaja Jyrki Kemppinen. Kemppinen kertoo tehneensä yhteistyötä Raksystems Anticimexin kanssa jo edellisen energiatodistuskierroksen aikana. Tuolloin hän teetti silloisen lainsäädännön mukaiset todistukset kaikkiin isännöimiinsä asunto-osakeyhtiöihin, palvelutaloihin sekä liikekiinteistöihin. Näistä energiatodistuksista osa on lainsäädännön mukaan voimassa pidempään kuin uuden lain voimaantulopäivään, mutta noin kymmenen uuttakin energiatodistusta tarvitaan vielä kevään aikana. Homma on perinteisesti hoitunut Raksystems Anticimexiltä noin viikossa siitä, kun olen toimittanut kiinteistökohtaiset energiankulutus- ja muut lähtötiedot. Samalla olen saanut nimetyltä yhteyshenkilöltämme Mikko Niinistöltä pyytämättäkin tietoa uuteen lakiin liittyvistä seikoista, kertoo Kiinteistöharmonian tehokkaan ja kompaktin organisaation kiinteistösihteeri Riina Komulainen. Kiinteistöharmonia luottaa asiantuntijaan Pitkä ja syvä asiakassuhde Kiinteistöharmonian isännöimät asuinkiinteistöt ovat pääsääntöisesti kerrostaloja Itä- ja Länsi-Pasilassa sekä Töölössä. Näiden 23 taloyhtiön lisäksi Jyrki Kemppinen hallinnoi yhtä palvelutaloa ja kahta liikekiinteistöä sekä helsinkiläisten sotaveteraanien asuinkerrostaloa. Kiinteistöjemme keskimääräinen käyttöikä on tällä hetkellä noin 35 vuotta. Jonkin verran on jo tarvinnut korjata esimerkiksi julkisivuja. Jokseenkin kaikissa investoinneissamme olemme viime vuosina käyttäneet Raksystems Anticimexin palveluja, Kemppinen kertoo. Putkiremonttirumba koittaa hänen arvionsa mukaan noin kymmenen vuoden kuluttua. Ennen näitä suuria investointeja on tarpeen muun muassa uusia energiatodistuksia. On hyvä, kun samasta firmasta saa koko skaalan suunnittelusta ja valvonnasta kosteuskartoituksiin ja energiatodistuksiin. Toimitusjohtaja Jyrki Kemppinen on vahva toimija muun muassa Itä- ja Länsi-Pasilassa. KUNNON ASIALLA 2/2013 / 5

6 Hankesuunnitelma antaa vaihtoehtoja Kun taloyhtiö suunnittelee esimerkiksi julkisivu- tai putkiremonttia, paras tulos syntyy, jos myös hankesuunnitelmalle jää kohtuullisesti aikaa ja hieman rahaa. Varsin kohtuullinen sijoitus korkeatasoiseen hankesuunnitelmaan voi toteutusvaiheessa säästää pitkän sentin. Kaiken teknisen suunnittelun tarkoituksena on etsiä useista vaihtoehtoisista ratkaisuista teknis-taloudellisesti paras juuri tarkasteltavaan kohteeseen. Jos hankkeen valmisteluun on käytettävissä riittävästi aikaa, mieluiten enemmän kuin yksi taloyhtiön tilikausi, sitä kannattaa varata kaikille suunnitteluprosessin vaiheille. Hyvän hankesuunnitelman lähtökohta ja sisältö on se, että periaatteessa kaikki vaihtoehdot ovat käytettävissä. Hyvä suunnittelija osaa karsia toimimattomat ratkaisut, mutta lopputulokselle voi tehdä hallaa se, jos jo lähtökohtaisesti on rajattu osa vaihtoehdoista pois. Esimerkiksi toteamus tyyliin sähköjä ei sitten tässä yhteydessä korjata pitäisi säästää suunnittelijan tekemiin perusteltuihin johtopäätöksiin, Raksystems Anticimexin rakennuttamisosaston päällikkö Tuomas Venermo pohtii. Toisaalta hän pitää tärkeänä, että rakennuttajakonsultilla on oltava silmää ja korvaa nähdä asiakkaan senhetkiset tarpeet ja mahdollisuudet. Joskus on järkevää hyväksyä teknisesti toiseksi paras vaihtoehto. Ja mitä vaikkapa sähköjen tai LVI:n tai sen osan uusimisen tarpeellisuuteen tulee, on aina tarkasteltava talon Tärkeintä on, että asiakas saa osaavan ja objektiivisen konsultin käyttöönsä hankkeen kaikissa vaiheissa, Tuomas Venermo toteaa korjaushistoriaa. Jos talossa on alun perin lähdetty osaremonttien tielle, ei välttämättä ole järkevää poiketa siitä, hän lisää. Myös suunnittelu- ja kuntotutkimusosaston päällikkö Jari Marttinen korostaa korjaustoimien oikea-aikaisuutta. Tästä seuraa se, että isossakaan remontissa ei pidä välttämättä korjata kaikkea. Sen sijaan, jos on syntymässä päätös korjaamatta jättämisestä, vaikka selkeä korjaustarve on olemassa, meidän diplomaattinen tehtävämme on muistuttaa asiakasta tästä. Se käy parhaiten, jos voi käyttää perusteluna kohteesta tehtyä riskianalyysiä, Marttinen toteaa. Tuomas Venermo pitää ilahduttavana kehityksenä sitä, että yhä useampi asiakas ymmärtää hankkeen eri suunnitteluvaiheiden prosessiluonteen. Toisaalta hänellä ei ole mitään sitä vastaan, että eri hankkeista tarjoutuu tehtäväksi joko kokonaisuus tai sen eri vaiheita. Joskus tulemme rakennuttajakonsulttina mukaan hankkeeseen, johon asiakkaalla jo on hankesuunnitelma. Varsin usein voimme laatia sen itse. Toteutussuunnitelman tekijä on varsin usein jokin toinen suunnittelijaosapuoli, mutta meilläkin on täydet valmiudet hoitaa hankkeesta myös tämä vaihe. Tärkeintä on, että asiakas saa osaavan ja objektiivisen konsultin käyttöönsä hankkeen kaikissa vaiheissa. Erityisen tärkeää tämä on putki- ja julkisivuremonteissa, koska niissä teknisiä vaihtoehtoja on alussa yleensä monta ja koska suunnitteluprosessi on usein pitkä, Venermo pohtii. 6 / KUNNON ASIALLA 2/2013

7 Lintutorjunta hoituu vahingoittamatta Mauri Korhonen asentaa sähkölankaa lintutorjuntatarkoituksiin Metso Mineralsin tuotantolaitoksella Tampereella. Lokki-, naakka- ja puluparvien ulosteet voivat olla kiinteistönhaltijalle melkoinen kiusa ja kustannus. Torjuntamenetelmissä on aina silti myös eettinen puolensa. Onneksi nykyiset menetelmät ovat sekä tehokkaita että lintuja vahingoittamattomia. Lintujen torjunta herättää ymmärrettävästi ristiriitaisia tunteita useimmissa kansalaisissa. Vanhimpien menetelmien, esimerkiksi pulupiikkien käytössä onkin riskinsä: lintu saattaa jopa menehtyä katoille asennettuihin rautapiikkeihin. Tämän menetelmän käyttö on jäänyt onneksi vähiin, ja tilalle on tullut vaijerien ja sähkölankojen käyttöön perustuvia ratkaisuja. Erityisesti sähkön käyttö on lisääntynyt. Menetelmää voi verrata sähköpaimeneen. Katolle viritetyn sähkölangan antama kevyt sähköisku ei vahingoita lintua, mutta aiheuttaa sen, että vierailut kyseisessä kiinteistössä jäävät muistiin epämiellyttävinä kokemuksina, sanoo Raksystems Anticimexin tuotepäällikkö Jussi Tuomi. Tuomi kertoo Raksystems Anticimexin pyrkivän ohjaavan asiakkaitaan niin, että nämä suosisivat valinnoissaan eläimiä vahingoittamattomia menetelmiä. Valistustyö on tuonut hänen mukaansa tulosta, sillä erityisesti sähkön käyttö lintutorjunnassa on voimakkaassa kasvussa. Sähkölanka on myös huomaamaton, mikä on etu myös esteettiseltä kannalta. Toisinaan, varsinkin rakennusten sisällä, voi olla tarpeellista käyttää verkotusta, joka sekin on vaaraton tapa estää lintujen pääsy esimerkiksi tuotantotiloihin. Puhtaanapito kannattaa Pulujen, lokkien, naakkojen ja muiden asutuksen keskellä viihtyvien kookkaiden lintujen ulosteet voivat aiheuttaa kiinteistönhaltijalle kohtalaisen paljon välittömiä tai pitkän aikavälin kustannuksia. Jos rännien puhtaanapidon laiminlyö, ne tietysti tukkeutuvat. Ränneissä toistuvasti seisova sadevesi taas syövyttää materiaalia ennenaikaisesti ja voi lisäksi myötävaikuttaa muihin rakennevaurioihin. Kun lintutorjunnan kustannuksia vertaa pelkästään siivouskustannuksiin, näkee helposti, että pieni investointi maksaa itsensä nopeasti takaisin, Jussi Tuomi toteaa. Sähkökiskoa on asennettu ja asennetaan Suomessa erityisesti asuinkerrostalojen katoille. Verkotusmenetelmä on suosiossa muun muassa teollisuudessa ja isoissa liikerakennuksissa. Turkulaisessa YH Kodit Oy:n kiinteistössä päädyttiin sähkökiskoon sekä toiminnallisista että taloudellisista syistä. Pari vuotta sitten asennettu sähkökisko on tepsinyt asukkaita aiemmin kiusanneeseen naakkaongelmaan. Monet kokivat kymmenien lintujen aiheuttaman sotkemisen melkoisena haittana. Myös äänet häiritsivät monia. Sähkökisko oli tässä tapauksessa myös edullisin ratkaisu, mihin myös rakennuksen muoto vaikutti, kertoo isännöitsijä Marja Aaltonen YH Kodit Oy:stä. Lintutorjunnalla on myös terveydellinen puolensa. Kansanomaisesti pulukuumeena tunnettu, myös ihmiseen tarttuva ornitoloosi on virussairaus, joka nimensä mukaisesti aiheuttaa tartunnan saaneessa pientä kuumeilua. Pulut voivat levittää myös ihmisiin tarttumatonta, mutta siipikarjaan herkästi tarttuvaa Newcastlen tautia, jonka leviämisen ehkäisemiseksi on toisinaan eri Euroopan maissa jouduttu teurastamaan kaikki kanat laajalta alueelta. Lintuinfluessa ei ole viime aikoina ollut laajalti julkisen keskustelun kohteena, mutta toisaalta pahan pandemian uhka ei ole mihinkään väistynyt. KUNNON ASIALLA 2/2013 / 7

8 Suurimpana voittona lopulta onnekkaasti päättyneessä tapahtumasarjassa Pia Oesch pitää sitä, että terveys kaikilla perheenjäsenillä palautui ennalleen ja että piilovirhevakuutuksen ansiosta ostaja ja myyjä säästyivät repivältä ja kalliiksi käyvältä käräjäoikeusprosessilta. Piilovirhevakuutus pelasti isolta riidalta 8 / KUNNON ASIALLA 2/2013

9 Espoolainen kuusihenkinen Oeschin perhe oli etsinyt pitkään itselleen sopivaa, omaleimaista kotia, josta ei tarvitsisi koskaan muuttaa. Päätös hankkia talo nimenomaan Tapiolasta oli yhteinen. Sekä Harri että Pia Oesch olivat opiskelleet Otaniemessä, ja Harri asunut seudulla jo kymmenvuotiaasta. Pitkän haeskelun jälkeen sopiva talo löytyi vanhasta Tapiolasta. Asuntokauppaneuvottelut talon rakennuttaneen ja siinä vuodesta 1958 asuneen arkkitehtipariskunnan jälkeläisten kanssa saatiin päätökseen maaliskuussa 2010, ja muutto tapahtui saman vuoden elokuussa. Olimme varautuneet joka tapauksessa isoon remonttiin, koska mitään oleellista ei ollut uusittu talon valmistumisen jälkeen. Tämä todeten saimme hintaa neuvotelluksi jonkin verran alaspäin, kertoo Pia Oesch, joka työskentelee sähköntuotannon asiantuntijana Energiateollisuus ry:ssä. Loppuvuosi 2010 sujui uudessa kodissa pulmitta, mutta talvella perheenäiti Pia ja teini-ikäinen tytär Anna saivat toistuvia silmätulehduksia. Tässä vaiheessa heräsi voimakas epäilys talon rakenteiden mahdollisista homevaurioista. Raksystems Anticimexin kuntotarkastaja oli kiinnittänyt asiaan huomiota myyjän aikanaan tilaamassa, normaaliin KH-kortissa esitettyyn tapaan aistinvaraisesti ja rakenteita rikkomatta toteutetussa kuntotarkastuksessa. Se sisälsi maininnan mahdollisesta tarpeesta tutkia tiettyjä rakenneosia tarkemmin nimenomaan kosteusteknisen kunnon tarkistamiseksi. Emme olleet kaikesta huolimatta tohtineet porauttaa rakenteita auki kodista, joka henki alkuperäistä tyyliä. Oireiden ilmaannuttua kiinnitimme tietoisemmin huomiota kellarimaiseen hajuun, joka tarttui jopa puhtaina matkalle pakattuihin vaatteisiin. Kun sitten tuli aika käynnistää jo aiemmin suunniteltu remontti, päätimme tutkituttaa rakenteet perinpohjaisesti, Pia Oesch kertoo. Epäterve alapohja Silmäoireiden ilmaannuttua Oeschit olivat teettäneet myös sisäilman laatututkimuksen, jossa paljastui merkittävä määrä sädesieni- ja homeitiöitä. Tätä taustaa vasten ei enää ollut suurikaan yllätys se, mitä alapohjasta löytyi: pahoin kastunut Toja-levy kahden betonilaatan välistä. Tämä 1950-luvulla hyvin yleinen rakennusmateriaali oli päässyt aikojen saatossa pahasti vettymään, sillä taloon ei ollut rakennettu salaojitusta, vaikka maaperä koostui vettä hyvin pidättävistä siltti- ja savikerroksista. Lisäksi kattoon oli jäänyt asentamatta rännit, mistä johtuen sadevedet olivat päässeet virtaamaan ja kerääntymään tasaisesti koko talon ympärille. Tässä vaiheessa nousi suureen arvoon myyjän aikanaan tekemä päätös ottaa Raksystems Anticimexin suosittelema piilovirhevakuutus. Sen ehtojen mukaisesti kohteessa tehtiin vahinkotarkastus, jossa asiantuntijana toimi Anticimex Försäkringar in vahinkotarkastaja Jarmo Sarja. Piilovirhevakuutuksen mukaisten korvausten maksamiseksi oli tarpeen vielä tehdä kohteeseen korjaussuunnitelma. Sen laati hankkeeseen jo palkattu rakennesuunnittelija. Korjaussuunnitelman mukaisesti maata kaivettiin vanhan, uudella korvattavan betonin alta anturan alapintaan asti cm. Salaojituksen Oeschit olivat teettäneet talon ympärille jo ensimmäisenä kesänä. Saimme vakuutuskorvauksena euroa, mikä oli todella tarpeen yllättävien korjauskustannusten peittämiseksi. Se, että rakenteet avattiin, oli nyt tarkasteltuna hyödyllinen toimenpide myös siinä mielessä, että samalla tulimme uusineeksi kaiken talotekniikan, mikä olisi muuten saattanut jäädä tekemättä. Nyt ei pitäisi olla mitään korjattavaa seuraavaan 50 vuoteen, Pia Oesch toteaa. Suurimpana voittona lopulta onnekkaasti päättyneessä tapahtumasarjassa hän silti pitää sitä, että terveys kaikilla perheenjäsenillä palautui ennalleen ja että piilovirhevakuutuksen ansiosta ostaja ja myyjä säästyivät repivältä ja kalliiksi käyvältä käräjäoikeusprosessilta. Keskustelut käytiin sovussa, ja lopulta kaikki hyötyivät, hän kiteyttää. KUNNON ASIALLA 2/2013 / 9

10 Kuntotarkastuksen havainnot selkiytyvät Ostajan kierroksella Ostajan kierroksella ostaja voi rauhassa tutustua sekä asuntoon että kuntotarkastusraporttiin, Kim Malmivaara kertoo. Moni asunnon ostaja on elämänsä suurimman kaupan kynnyksellä epävarma, vaikka olisikin saanut tutustuttavakseen asuntoon tehdyn kuntotarkastusraportin. Ostajan kierroksen tarkoituksena on auttaa asiakasta ymmärtämään raportissa esitetyt havainnot ja asunnon kunto. Kierroksen aikana ostajalla on mahdollisuus kysellä kuntotarkastajalta myös tarpeellisia huoltovinkkejä uuteen kotiinsa. Aiemmin asuntokaupoissa kuntotarkastuksen ja kaupantekohetken välinen aika saattoi olla vain muutamia päiviä, sillä kuntotarkastus suoritettiin yleensä vasta juuri ennen kaupantekohetkeä. Tällöin läsnä tarkastuksella olivat myyjän lisäksi ostajat. Nykyään tarkastuksia tehdään yhä enemmän jo myynnin alkuvaiheessa, mikä antaa mahdollisuuden siihen, että ostaja voi rauhassa tutustua sekä asuntoon että kuntotarkastusraporttiin. Ostajan kierros antaa asiakkaalle vielä mahdollisuuden keskustella asunnosta tehdyistä havainnoista kuntotarkastajan kanssa. Näin ostaja tietää paremmin, millaista kotia on itselleen ostamassa, Raksystems Anticimexin kuntotarkastusyksikön johtaja Kim Malmivaara pohtii. Usein rakennevauriot ja jatkotutkimussuositukset eivät ole asiakkaalle helppoja asioita ymmärtää ilman, että asiantuntija kertoo paikan päällä selkeästi ja havainnollisesti, mistä niissä on kyse. Ostajan kierroksen aikana on hyvä tilaisuus käydä läpi tällaiset epäselvyydet. On tärkeää, että ostaja ymmärtää ostamansa asunnon kunnon ja tuntee kodin vaatimat huoltotoimet, Malmivaara lisää. Asunnon myyjä voi tilata Ostajan kierroksen jo myynnin alkuvaiheessa samalla, kun tilaa kotiinsa kuntotarkastuksen. Ostajan kierroksen voi tilata myös erikseen vaikka vasta hieman ennen kauppoja. Molemmissa tapauksissa kierros suoritetaan ostajan ollessa tiedossa; etukäteen tilattuna sen saa hieman halvemmalla. Ostajan kierroksen sopimiseksi on hyvä olla hyvissä ajoin yhteydessä asiakaspalveluun, jotta kuntotarkastajan ja kaupan osapuolten aikataulut saadaan kohtaamaan. Kustannuksia kertyy vain muutaman satasen verran. Se ei ole mielestäni paljon, kun siihen hintaan saa asiantuntevia neuvoja ja apua myyjän antaman raportin tulosten tulkitsemisessa, Kim Malmivaara sanoo. 10 / KUNNON ASIALLA 2/2013

11 Kuntotarkastus RS 3 ja Piilovirhevakuutus RS 10 Maksa vasta kun kotisi on myyty! OMAN KODIN MYYMINEN ON ELÄMÄN JÄNNITTÄVIMPIÄ TAPAHTUMIA! Oma koti on tärkeä turvasatama, jota kuitenkin aina välillä joudutaan vaihtamaan isompaan, pienempään tai vaikka eri paikkakunnalle. Kodin myyminen osuu itselle melko harvoin, jolloin jokainen kaipaa siinä turvaa ja apua. Kotia on helpompi myydä kun sen kunto on tiedossa ja kerrottu selkeästi ostajalle jo talon esittelyvaiheessa. Myyjän on hyvä huokaista talokauppojen jälkeen helpotuksesta ja nukkua hyvin kun kaupat ovat sujuneet mallikkaasti. Raksystems Anticimexin kuntotarkastuksen ja piilovirhevakuutuksen avulla nopeutat kaupantekoa ja nostat kotisi arvoa! KUNTOTARKASTUKSELLA TIETOA KODIN KUNNOSTA Vaikka omassa kodissa olisi asuttu jo vuosia, ei silti omistaja aina tunne kodin rakenteita ja niissä piileviä ongelmia. Siksi asuntokaupan yhteydessä suositellaan tehtäväksi kuntotarkastus, josta tilaaja saa itselleen kirjallisen raportin valokuvineen. Kuntotarkastuksella RS 3 koti tutkitaan ISO 9001-sertifioidun laatujärjestelmämme sekä alalla hyväksytyn KH-kortin* mukaisesti niin ulkoa ja sisältä kuin alta ja päältäkin. Kuntotarkastus suositellaan teetettäväksi asuntokaupan alkuvaiheessa, jolloin kodin myyntihinta on helpommin määriteltävissä. *Noudatamme kuntotarkastuksissa aina KH Suoritusohjetta. PIILOVIRHEVAKUUTUKSELLA TURVAA ASUNTOKAUPPAAN Kodin kuntotarkastus kertoo jo paljon asunnon kunnosta mutta ammattitaitoisestikaan tehdyssä tarkastuksessa ei välttämättä selviä syvällä rakenteissa olevat piilovirheet. Myyjällä on näihin piileviin virheisiin viiden vuoden vastuu. Vastuuaikaansa varten myyjä voi ottaa kotiinsa Piilovirhevakuutuksen RS 10, joka korvaa euroon saakka piilevät virheet ja niistä aiheutuvat vahingot vakuutusehtojen mukaisesti. Teetä kotiisi Kuntotarkastus RS 3 ja turvaa hyvän yön unet Piilovirhevakuutuksella RS 10! Kuntotarkastus RS 3 ja Piilovirhevakuutus RS 10 ovat ostettavissa erikseen sekä myös pakettituotteena. Tilaa pakettituote kun olet aloittamassa kotisi myyntiä - saat molemmista tuotteista 10 % alennusta ja voit maksaa laskun vasta kun kotisi on myyty! Pakettituotteessa Kuntotarkastuksen RS 3 maksuaika 180 vrk. Tarkemmat lisätiedot tuotteista ja tilaukset: Raksystems Anticimex p Puheluiden hinnat 0207-alkuisiin numeroihin lankapuhelimista 8,35 snt/puhelu + 6,00 snt/ min (alv. 24 %), matkapuhelimista 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min (alv. 24 %). Oikeudet muutoksiin pidätetään. Vakuutuksenantaja Anticimex Försäkringar AB filial i Finland, joka on Anticimex Försäkringar AB:n sivuliike. Y-tunnus: , osoite: Vetotie 3 A, Vantaa Anticimex Försäkringar AB on ruotsalainen vakuutusyhtiö. Osoite Box 47025, S Stockholm. Virallinen kotipaikka: Tukholma, Ruotsi Vakuutusasiamies Raksystems Anticimex Insinööritoimisto Oy Y-tunnus: , osoite: Vetotie 3 A, Vantaa Raksystems Anticimexillä on VTT:n sertifioima ISO 9001-laatujärjestelmä.

12 Yhteystiedot Raksystems Anticimex Ennaltaehkäistä ja suojata p Palvelut: ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUKSET ENERGIATODISTUKSET JA ENERGIAKATSELMUKSET JÄLKIVAHINKOTORJUNTA KIINTEISTÖKUIVAUS KORJAUSSUUNNITTELU KOSTEUSKARTOITUSPALVELUT KUNTOARVIOT JA -TUTKIMUKSET PIILOVIRHEVAKUUTUS ASUNTOKAUPASSA RAKENNUTTAMINEN, VALVONTA JA PROJEKTINJOHTO SISÄILMATUTKIMUKSET TUHOELÄINTORJUNTA JA ELINTARVIKEHYGIENIAPALVELUT Rovaniemi Oulu Raksystems Anticimex Insinööritoimisto Oy Taitto: ROKdesign Vaasa Seinäjoki Kuopio Joensuu Puhelut 0207-alkuisiin numeroihin lankapuhelimista 8,35 snt/puhelu + 6,00 snt/min (alv. 24 %), matkapuhelimista 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min (alv. 24 %). Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Jyväskylä Savonlinna Mikkeli Pori Tampere Rauma Hämeenlinna Lahti Kouvola Lappeenranta Hyvinkää Turku Järvenpää Porvoo Kotka Pääkaupunkiseutu Helsinki Raasepori Raksystems Anticimex p

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ IMAGO KUNNOSSA? ENERGIATODISTUS MITÄ TAPAHTUU MEILLÄ. Opiskelijat gallupissa: onko välittäjien. Uudistunut

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ IMAGO KUNNOSSA? ENERGIATODISTUS MITÄ TAPAHTUU MEILLÄ. Opiskelijat gallupissa: onko välittäjien. Uudistunut KVKL- KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton jäsen- ja sidosryhmälehti 2/2013 Tässä numerossa: Opiskelijat gallupissa: onko välittäjien IMAGO KUNNOSSA? ENERGIATODISTUS tekeminen käytännössä

Lisätiedot

Kotilainen. Omakotiliitto. 41 vuotta edunvalvontaa KORSON OMAKOTIYHDISTYKSEN JÄSENTIEDOTE 2 9.11.2013

Kotilainen. Omakotiliitto. 41 vuotta edunvalvontaa KORSON OMAKOTIYHDISTYKSEN JÄSENTIEDOTE 2 9.11.2013 Kotilainen 41 vuotta edunvalvontaa KORSON OMAKOTIYHDISTYKSEN JÄSENTIEDOTE 2 9.11.2013 Yleisötilaisuuskutsu...s. 2 Kokouskutsu...s. 2 Puheenjohtajalta...s. 3 Verotus 2014...s. 4 Tapahtumia...s. 5 Mitä etuja

Lisätiedot

ASUNTOKAUPAN TURVAN KEHITTÄMINEN

ASUNTOKAUPAN TURVAN KEHITTÄMINEN 1/21 ASUNTOKAUPAN TURVAN KEHITTÄMINEN Sisältö I. ASUNTOKAUPAN TURVA - NYKYTILANTEEN ONGELMIA... 2 1. KIINTEISTÖKAUPPARIIDAT... 2 2. ASUNTOKAUPPARIITOJEN ERITYISPIIRTEET... 3 3. KUNTOTARKASTUKSIIN LIITTYVIÄ

Lisätiedot

Paikallinen. kulmat. OPAS. asunnonostajalle ja -myyjälle

Paikallinen. kulmat. OPAS. asunnonostajalle ja -myyjälle Paikallinen SKVL-jäsenyritys tuntee kulmat. OPAS asunnonostajalle ja -myyjälle Vuodesta 1946! Onnistuneiden asuntokauppojen puolella! 2 Asuminen koskettaa jokaista ihmistä ja se on osa jokaisen perustarpeita.

Lisätiedot

Lähiöiden remontteja voisi rahoittaa lisärakentamisella. www.kita.fi. kaukolämmön uudenlaista käyttöä. Julkisivuremonttiin kannattaa varata aikaa

Lähiöiden remontteja voisi rahoittaa lisärakentamisella. www.kita.fi. kaukolämmön uudenlaista käyttöä. Julkisivuremonttiin kannattaa varata aikaa Kysyntäjoustohankkeessa selvitetään kaukolämmön uudenlaista käyttöä Julkisivuremonttiin kannattaa varata aikaa Kenen vastuulla on katto? www.kita.fi Hinta 14,50 EUR Lähiöiden remontteja voisi rahoittaa

Lisätiedot

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat Sisällysluettelo Pääset valitsemaasi aihealueeseen otsikkoa klikkaamalla. Johdanto 2 Ostajalle: Asunnon etsiminen 2 Mitkä ovat asuntokaupan eri vaiheet? 3 Hyvä muistaa ennen ostotarjouksen tekemistä 3

Lisätiedot

Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän

Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän KIINTEISTÖ 1 13 viesti Sivu 6 Ammattitaitoinen isännöitsijä helpottaa hallituksen työtä Sivut 10-11 Isännöitsijän vaihdoksessa on helppo epäonnistua PIENET YHTIÖT etsivät

Lisätiedot

ISÄNNÖINTISANOMAT. Tampere ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014

ISÄNNÖINTISANOMAT. Tampere ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014 26. vuosikerta 2013 2014 ISÄNNÖINTISANOMAT 1 ISÄNNÖINTISANOMAT Hyvä luottokelpoisuus Soliditet 2013 Tampere REIM Tampere Oy Hatanpään valtatie 24 B 33100 Tampere p. 0207 438 600 www.reimgroup.com/tampere

Lisätiedot

ISÄNNÖINTISANOMAT. Mikkeli ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014

ISÄNNÖINTISANOMAT. Mikkeli ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014 26. vuosikerta 2013 2014 ISÄNNÖINTISANOMAT 1 ISÄNNÖINTISANOMAT Hyvä luottokelpoisuus Soliditet 2013 Mikkeli REIM Mikkeli Oy Nuijamiestenkatu 4 50100 Mikkeli p. 0207 438 560 www.reimgroup.com/mikkeli ISÄNNÖINTISANOMAT

Lisätiedot

ISÄNNÖINTISANOMAT. Kymi ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014

ISÄNNÖINTISANOMAT. Kymi ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014 26. vuosikerta 2013 2014 ISÄNNÖINTISANOMAT 1 ISÄNNÖINTISANOMAT Hyvä luottokelpoisuus Soliditet 2013 REIM Kymi Oy Lehtomäenkatu 12, 45160 Kouvola p. 0207 438 500 www.reimgroup.com/kymi-kouvola Kymi Keskusaukio

Lisätiedot

ISÄNNÖINTI 2013 ISÄNNÖINTI SAARINEN. Kaivosvoudissa vaalitaan elinkaariajattelua. Mitä tehdään romupyörille? ISÄNNÖINTI SAARINEN.

ISÄNNÖINTI 2013 ISÄNNÖINTI SAARINEN. Kaivosvoudissa vaalitaan elinkaariajattelua. Mitä tehdään romupyörille? ISÄNNÖINTI SAARINEN. ISÄNNÖINTI SAARINEN ISÄNNÖINTI SAARINEN - Laatua ja luotettavuutta - www.isannointisaarinen.fi Kaivosvoudissa vaalitaan elinkaariajattelua Tässä lehdessä: Ikkunoiden päivitystä ammattityönä Käänteinen

Lisätiedot

Omataloyhtiö.fi. Talvi 2010-11. Osaava hallitsee riskit. Lukitus ja paloturvallisuus. Älä unohda äänieristystä. korjaten ja huoltaen TILAA

Omataloyhtiö.fi. Talvi 2010-11. Osaava hallitsee riskit. Lukitus ja paloturvallisuus. Älä unohda äänieristystä. korjaten ja huoltaen TILAA Opastaa remontoinnin toteutukseen ja taloyhtiön toimintojen hallintaan. Omataloyhtiö.fi Talvi 2010-11 Osaava hallitsee riskit Lukitus ja paloturvallisuus Älä unohda äänieristystä Vesikatot kuntoon korjaten

Lisätiedot

ISÄNNÖINTISANOMAT. Imatra ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014

ISÄNNÖINTISANOMAT. Imatra ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014 26. vuosikerta 2013 2014 ISÄNNÖINTISANOMAT 1 ISÄNNÖINTISANOMAT Hyvä luottokelpoisuus Soliditet 2013 Photo: ekarjala kuvapankki / Raija Mutanen Imatra REIM Imatra Oy Lappeentie 17 55100 Imatra p. 0207 438

Lisätiedot

ISÄNNÖINTISANOMAT. Joensuu ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014

ISÄNNÖINTISANOMAT. Joensuu ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014 26. vuosikerta 2013 2014 ISÄNNÖINTISANOMAT 1 ISÄNNÖINTISANOMAT Hyvä luottokelpoisuus Soliditet 2013 Joensuu REIM Joensuu Oy Niskakatu 4 80100 Joensuu p. 0207 438 460 www.reimgroup.com/joensuu ISÄNNÖINTISANOMAT

Lisätiedot

Selvitys asuntokauppoihin liittyvistä käytännöistä pohjoismaissa

Selvitys asuntokauppoihin liittyvistä käytännöistä pohjoismaissa Selvitys asuntokauppoihin liittyvistä käytännöistä pohjoismaissa Raksystems Anticimex Finland Tammikuu 2011 Sisällysluettelo YHTEENVETO. 4 SUOMI... 9 1. RAKENNUS- JA ASUNTOKANTA... 9 1.1 RAKENNUKSISTA

Lisätiedot

Lukitus ajan tasalle. www.kita.fi. LVIS-remonteissa ei saa aikailla. Julkisivuvaurioihin reagoitava nopeasti. Katse kattoon

Lukitus ajan tasalle. www.kita.fi. LVIS-remonteissa ei saa aikailla. Julkisivuvaurioihin reagoitava nopeasti. Katse kattoon LVIS-remonteissa ei saa aikailla Julkisivuvaurioihin reagoitava nopeasti Katse kattoon Älä hyppää halvimpaan hissiin www.kita.fi Turvaa valvonnalla Lukitus ajan tasalle Mukana Hinta 9,20 EUR tapahtumassa

Lisätiedot

22 JULKISIVU- HYVÄ HANKE- 6SUUNNITELMA ON ONNISTUNEEN LINJAREMONTIN EDELLYTYS. KORJAUS voidaan tehdä rakennuksen ilmettä muuttaen tai säilyttäen

22 JULKISIVU- HYVÄ HANKE- 6SUUNNITELMA ON ONNISTUNEEN LINJAREMONTIN EDELLYTYS. KORJAUS voidaan tehdä rakennuksen ilmettä muuttaen tai säilyttäen LUJA-YHTIÖIDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1/2010 DI Pekka Korhonen, DI Vilho Pekkala, Vahanen Oy 22 JULKISIVU- KORJAUS voidaan tehdä rakennuksen ilmettä muuttaen tai säilyttäen HYVÄ HANKE- 6SUUNNITELMA ON ONNISTUNEEN

Lisätiedot

Kiinteistö VIESTI JARKKO OLLIKAINEN. Puiden ja pensaiden seasta Hyvää Kevättä asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme!

Kiinteistö VIESTI JARKKO OLLIKAINEN. Puiden ja pensaiden seasta Hyvää Kevättä asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme! Kiinteistö Huhtikuu VIESTI 1/2015 ORAS TYNKKYNEN Maailmalla on menossa energiamurros sivu 7 JARKKO OLLIKAINEN Älä säilytä rappukäytävässä mitään helposti syttyvää sivu 8 www.kiinteistoliitto.fi/kanta-hame

Lisätiedot

Mitä kuuluu grynderin vastuulle?

Mitä kuuluu grynderin vastuulle? 3/2007 7. vuosikerta Mitä kuuluu grynderin vastuulle? - Virheiden oltava olemassa jo luovutushetkellä s. 6 Uusi asunto-osakeyhtiölaki valmisteilla s.4 Aaro Paakkola nimitettiin kiinteistöneuvokseksi s.12

Lisätiedot

Omataloyhtiö.fi. Syksy 2011. Julkisivuremontin monet kasvot. Matalaenergiatalot ovat asumisen tulevaisuus. Voiko taloyhtiössäsi olla radonongelma?

Omataloyhtiö.fi. Syksy 2011. Julkisivuremontin monet kasvot. Matalaenergiatalot ovat asumisen tulevaisuus. Voiko taloyhtiössäsi olla radonongelma? Opastaa remontoinnin toteutukseen ja taloyhtiön toimintojen hallintaan. Omataloyhtiö.fi Syksy 2011 Julkisivuremontin monet kasvot Matalaenergiatalot ovat asumisen tulevaisuus Voiko taloyhtiössäsi olla

Lisätiedot

Kokonaiskustannuksiltaan edullisinta kunnossapitoa

Kokonaiskustannuksiltaan edullisinta kunnossapitoa Tiimimallilla haetaan Kaukajärviosuuskunta parempaa palvelua tarjoaa urapolkuja SIVUT 6 7 SIVU 9 Asumiskustannukset vaan nousevat? Maalämpö katkaisee kierteen! Taloudellinen maalämpö soveltuu mainiosti

Lisätiedot

Talvi 2009-2010. Pysy ajan hermolla: www.rakentaja.fi/taloyhtio opastaa remontoinnin toteutukseen ja taloyhtiön toimintojen hallintaan.

Talvi 2009-2010. Pysy ajan hermolla: www.rakentaja.fi/taloyhtio opastaa remontoinnin toteutukseen ja taloyhtiön toimintojen hallintaan. Rakentaja.fi Talvi 2009-2010 Pysy ajan hermolla: www.rakentaja.fi/taloyhtio opastaa remontoinnin toteutukseen ja taloyhtiön toimintojen hallintaan. Tilaa sivustolta veloituksetta Taloyhtiö-lehti kaikille

Lisätiedot

Omataloyhtiö.fi. tehokkuutta korjausrakentamiseen. vaatimukset kiristyvät

Omataloyhtiö.fi. tehokkuutta korjausrakentamiseen. vaatimukset kiristyvät Kesä 2013 Omataloyhtiö.fi tehokkuutta korjausrakentamiseen vaatimukset kiristyvät Ratkaisut taloyhtiösi hankkeisiin. Liity jäseneksi osoitteessa www.omataloyhtio.fi. Kerrostaloyhtiö kerralla kuntoon Lähestyykö

Lisätiedot

5 2009 27.10.2009 YHTEYSTIEDOT. Indeksitalovertailu 2009 - Vastikkeista jo 60 prosenttia veroihin ja kunnallisiin maksuihin

5 2009 27.10.2009 YHTEYSTIEDOT. Indeksitalovertailu 2009 - Vastikkeista jo 60 prosenttia veroihin ja kunnallisiin maksuihin 5 2009 27.10.2009 Indeksitalovertailu 2009 - Vastikkeista jo 60 prosenttia veroihin ja kunnallisiin maksuihin Loviisalaistaloyhtiö maksaa veroja ja maksuja yli 40 prosenttia oululaisyhtiötä enemmän Talousarvio-ohje

Lisätiedot

Taloyhtiön voimakaksikko. www.kita.fi. Hyvä viestintä on puolivoittoa putkiremontissa. Energiatehokkuus kirittää putkiremontteja

Taloyhtiön voimakaksikko. www.kita.fi. Hyvä viestintä on puolivoittoa putkiremontissa. Energiatehokkuus kirittää putkiremontteja Hyvä viestintä on puolivoittoa putkiremontissa Energiatehokkuus kirittää putkiremontteja www.kita.fi Taloyhtiön voimakaksikko Hinta 9,20 EUR Hallituksen puheenjohtaja extra KIINTEISTÖ KUVITTELE TÄMÄ RAKENNUS

Lisätiedot

Käpylässä valmistellaan putkiremonttia

Käpylässä valmistellaan putkiremonttia 1/2012 1/2014 Hakunilan Huolto Oy:n asiakaslehti Käpylässä valmistellaan putkiremonttia s. 4 Käpylässä valmistellaan putkiremonttia, jonka yhteydessä pohditaan myös ilmanvaihdon, lämmitysjärjestelmän ja

Lisätiedot

jättääkö neljä viidestä taloyhtiöstä remontit tekemättä? Syksy 2012 Omataloyhtiö.fi Näin sujuu ikkunoiden vaihto! Hoida katto kuntoon ajoissa

jättääkö neljä viidestä taloyhtiöstä remontit tekemättä? Syksy 2012 Omataloyhtiö.fi Näin sujuu ikkunoiden vaihto! Hoida katto kuntoon ajoissa Syksy 2012 Omataloyhtiö.fi jättääkö neljä viidestä taloyhtiöstä remontit tekemättä? Ratkaisut taloyhtiösi hankkeisiin. Liity jäseneksi osoitteessa www.omataloyhtio.fi. Hoida katto kuntoon ajoissa Ylläpito

Lisätiedot

ISÄNNÖINTI 2012. Piha kuntoon Raiviosuonrinteessä. Tilaa vievät luiskat leikattiin pois ja asennettiin tukimuurit kaiteineen.

ISÄNNÖINTI 2012. Piha kuntoon Raiviosuonrinteessä. Tilaa vievät luiskat leikattiin pois ja asennettiin tukimuurit kaiteineen. ISÄNNÖINTI SAARINEN ISÄNNÖINTI SAARINEN - Laatua ja luotettavuutta - www.isannointisaarinen.fi Piha kuntoon Raiviosuonrinteessä Tässä lehdessä: Helsingin Energia panostaa sähköautojen lataukseen S. 4 Ajatuksia

Lisätiedot

Hyvinkäälle rakentuu uusia asuinalueita. Urakoitsija halpa, hyvä vai molempia? s. 8

Hyvinkäälle rakentuu uusia asuinalueita. Urakoitsija halpa, hyvä vai molempia? s. 8 Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän KIINTEISTÖ 1 14 viesti Urakoitsija halpa, hyvä vai molempia? s. 8 Kun tieto ei kulje, epäluulot heräävät s. 12 Remonttiriskit kuriin s. 16 Hyvinkäälle rakentuu uusia asuinalueita

Lisätiedot

ParaNtavat tiedonkulkua reklamoi ajallaan HaNKeSUUNNitteLU LeiKKiPaiKaN KUNNOStaMiNeN on hyvä investointi Karatie

ParaNtavat tiedonkulkua reklamoi ajallaan HaNKeSUUNNitteLU LeiKKiPaiKaN KUNNOStaMiNeN on hyvä investointi Karatie KARATIE KARAKALLION HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI NRO 1 2009 Kotitalon kotisivut parantavat tiedonkulkua reklamoi ajallaan asuntokaupassa Hankesuunnittelu varmistaa osakkaan tahdon LEIKKIPAIKAN KUNNOSTAMINEN

Lisätiedot