asiaa putkiremontista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "asiaa putkiremontista"

Transkriptio

1 Cupori Group Oy:n Asiakaslehti 2/2009 cupori.com asiaa putkiremontista 02 Cuporilta ratkaisuja korjausrakentamisen tehostamiseen 04 Kattava hankesuunnittelu sujuvan putkiremontin perusta 06 Keskustatoimistoja muutetaan takaisin asunnoiksi 08 Paloturvallisuutta arvorakennuksen peruskorjaukseen

2 Cupori Group Oy:n asiakaslehti 2/ Myyntijohtaja Juhani Porthén, Cupori Group Oy: Cuporilta ratkaisuja korjausrakentamisen tehostamiseen Kaikissa Pohjoismaissa on ratkaistava yhteinen haaste, kun korjausrakentaminen lisääntyy voimakkaasti asuntokannan ikääntyessä ja muuttoliike kasvukeskuksiin pitää yllä pidemmällä aikajänteellä myös vilkasta uudisrakentamista, mutta samaan aikaan pula putkiasentajista ja muista ammattilaisista kasvaa suurten ikäluokkien poistuessa työmarkkinoilta. Myyntijohtaja Juhani Porthénin mukaan Cupori tarjoaa ongelmaan yhä pidemmälle kehitettyjä ratkaisuja, joilla asennusta voidaan nopeuttaa ja samalla laatua ja kustannustehokkuutta parantaa. Korjausrakentaminen kasvaa kaikissa Pohjoismaissa lähitulevaisuudessa voimakkaasti, kun ja 70-luvun teollistumisen ja maaltamuuton käynnistämän voimakkaan aluerakentamisen kaudella pystytetty rakennuskanta tulee peruskorjausikään. Samalla väestön keskittyminen kasvukeskuksiin jatkuu ja edellyttää myös suhteellisen korkeaa uudisrakentamisen tasoa, joten resursseista on odotettavissa pulaa. Ruotsissa toteutettiin ja 70-luvulla mittava miljoonaohjelma, jonka aikana rakennettiin parhaimmillaan lähes asuntoa vuodessa. Nyt tämä rakennuskanta on tulossa tekniseen peruskorjausikään. Kaikissa Pohjoismaissa on käynnistymässä suuri korjausrakentamisbuumi, Cuporin myyntijohtaja Juhani Porthén 1990-luvun lama johti rakentamisen huomattavaan vähenemiseen, jolloin alalta poistui osaavaa työvoimaa muihin tehtäviin. Kun esimerkiksi putkiasentajien määrää pienentää myös suurten ikäluokkien siirtyminen eläkkeelle, on perinteisesti työvaltaista korjausrakentamista kyettävä merkittävästi tehostamaan jotta kasvavasta työmäärästä selvitään. Cupori on putkivalmistajan sijaan yhä enemmän pidemmälle jalostettujen komponenttien ja palveluiden tarjoaja. Tarjoamme pelkän putken sijaan valmiita ratkaisuja, joilla työ sujuu nopeammin ja kustannustehokkaammin, Juhani Porthén kertoo Cuporin strategisesta linjavalinnasta, joka erottaa yhtiön monista kilpailevista putkimateriaalien toimittajista. Esimerkiksi Cuporin valmiiksi maalatut tai kromatut putket säästävät huomattavasti työmaalla tehtävää työtä ja vähentävät hankalaa putkiasentajan ja maalarin työvaiheiden yhteensovittamista. Myös valmiiksi eristetyt LV-putket ja JL- eli jäähdytyslaadun putket tai keltainen kaasuputki nopeuttavat työtä, koska asennustyö valmistuu kerralla eikä esimerkiksi työmaalla tehtävää eristämistä tai maalausta tarvita. Ammattimaisessa rakentamisessa kupari on sekä uudis- että korjausrakentamisessa käytetyin putkimateriaali. toteaa myyntijohtaja Juhani Porthén. Esivalmistuksella nopeutta, laatua ja energiatehokkuutta Taloteknisten asennusten sujuvuus on koko linjasaneeraushankkeen onnistumisen ja läpimenoajan kannalta erityisen tärkeää siksi, että asennukset painottuvat ahtaisiin tiloihin, joissa muutenkin on paljon työvaiheita kuten kylpyhuoneisiin sekä wcja teknisiin tiloihin. Lisäksi asukkaat usein asuvat korjausprojektien keskellä. Mitä nopeammaksi ja vähemmän pölyä aiheuttavaksi putkiremontti saadaan sen parempi se on asukkaiden kannalta. Työn nopeutumisen ja tehostumisen lisäksi oleellista on myös se, että lopputulos on entistä laadukkaampi ja energiataloudellisempi, kun monet aiemmin työmaalla tehdyt työvaiheet Eino Rantala, Ekosto Oy: Korjausrakentamiseen tehoa modulaarisella talotekniikalla Putkiremontin ei tarvitse olla asukkaille painajainen. Elementtitekniikalla toteutettujen ja 70-luvun asuinkerrostalojen talotekniikan uudistamiseen on kehitetty teollista korjaamista edistäviä modulaarisia ratkaisuja. RIL:n uudessa kirjassa esitetyt järjestelmät ja ohjeet helpottavat linjasaneerauksen läpiviemistä asukasystävällisesti ja kustannustehokkaasti. Putkiremonttien määrän arvioidaan jopa kaksinkertaistuvan seuraavien kymmenen vuoden aikana, kun ja 70-lukujen kiivaan aluerakentamisen aikana pystytetyt asuinkerrostalot tulevat peruskorjausikään. Urakasta ei selvitä perinteisin menetelmin resurssit eivät yksinkertaisesti riitä ja kustannustaso uhkaa karata käsistä. Aluerakentamisen aikakaudella taloteknisten ratkaisujen teollistaminen ei ollut yhtä pitkällä kuin rakennustekniikan modularisointi ja yhteiseen Bes-järjestelmään pohjautuva esivalmisteisen elementtitekniikan käyttö. Nyt meillä on käytössä 2000-luvulla kehitettyä teollisen järjestelmärakentamisen talotekniikkaa, joka soveltuu erittäin hyvin teollisesti rakennettujen kerrostalojen peruskorjaukseen, tekniikan tohtori ja toimitusjohtaja Eino Rantala Ekosto Oy:stä Avoin kupariputkijärjestelmä soveltuu hyvin teollisiin talotekniikan peruskorjauksen kokonaisratkaisuihin. Rantala on ollut päätoimittajana tuottamassa Suomen Rakennusinsinöörien Liiton RIL:n uutta kirjaa Linjasaneeraus ja lukujen asuinkerrostaloissa - hankeprosessi, tekniset ratkaisut, suunnittelumallit, jossa on ensimmäisen kerran koottu yksiin kansiin ja 70-luvun asuinkerrostalojen peruskorjauksiin soveltuvat nykyaikaiset talotekniset järjestelmät ja ratkaisut sekä ohjeet niiden soveltamiseen ja hankkeen läpiviemiseen. Pisimmälle kehitetyt järjestelmät sisältävät kaikki putkistot, kanavistot, sähköt ja muun tekniikan koottuna teollisesti esivalmistettuihin taloteknisiin elementteihin, joissa vain liitännät tehdään työmaalla. Yksinkertaisimmillaan ratkaisut tarjoavat pelkän reitityksen, johon talotekniikka on kätevä asentaa ja täydentää myöhemmin uusilla teknisillä järjestelmillä, Rantala Eino Rantala on puheenjohtajana seitsemän asunto-osakeyhtiön yhteisessä peruskorjaushankkeessa Helsingin Maunulassa. Hankkeessa sovelletaan uusimpia menetelmiä talotekniseen peruskorjaukseen ja haetaan esivalmistuksen ja sarjatuotannon etuja. Teollisen toiminnan kehityksessä tyypillisesti ryhmätoiminnalla saadaan yksikköhinta putoamaan sadasta noin 85:een ja teollisella massavalmistuksella 70:een, automaatioteollisuudessa jopa 20:een. Talotekniikan esivalmistusastetta ja tuotannon tehokkuutta on mahdollista vielä selvästi nostaa, sillä rakentamisessa ja taloteknisissä asennuksissa työmaalla tehtävän työn ja materiaalien osuus on nykyisin noin puolet. Korkeampi esivalmistusaste nostaa tuottavuutta ja laatua Nykyaikaiset puristusliittimet ja valmiit järjestelmäkomponentit ovat nopeuttaneet asennustyötä huomattavasti. Esivalmistusasteen nosto on kohottanut myös lopputuotteen laatua. Pintaan asennetut kromatut kupariputket liitososineen ovat kyl-

3 Cupori Group Oy:n asiakaslehti 2/ Paikallisuus tuo varmuutta, nopeutta ja kokonaistaloudellisuutta. kuten putkien eristäminen siirretään hallittuihin olosuhteisiin tehtaisiin, Porthén painottaa. Nyt on käynnistymässä seuraava korjausrakentamisen kehitysvaihe, jossa yhdessä yhteistyökumppaneidemme ja alan muiden johtavien toimijoiden kanssa kehitämme esimerkiksi esivalmisteisia asennuselementtejä talotekniikka-asennuksiin, Juhani Porthén Hän ottaa vertailukohdaksi pientalotuotannon kehityksen ja esivalmistusasteen kasvun. Nykyisin enää harva pientalo tehdään työmaalla pitkästä tavarasta. Miksi talotekniikka-asennukset pitäisi tehdä vielä paikan päällä pitkästä putkesta, kun työtä voidaan siirtää parempiin olosuhteisiin tehtaisiin ja jättää vain asennuselementtien liitokset tehtäväksi työmaalla, Porthén kysyy. Cuporilta Pohjoismaihin kehitettyjä ratkaisuja Juhani Porthénin mukaan paikallisuus on asiakkaille globaalissa taloudessakin tärkeä arvo, koska se merkitsee varmuutta, nopeutta ja samalla myös kokonaistaloudellisuutta. Kiinasta saa varmastikin kupariputkea halvemmalla, mutta kokonaiskustannuksia laskettaessa hintaetu nopeasti häviää. Kaukoidästä tilatut putket ovat vasta kiertämässä Intian niemimaata kun meidän toimittamamme putket on jo asennettu. Toimitusketjun nopeus, varmuus ja kustannustehokkuus sekä näiden asiakkaillemme tuoma pääoman kierron tehostuminen ovat meillä aivan toista luokkaa, Porthén Tuotepalettimme kattavuus, korkea pohjoismainen laatu sekä tarjoamamme ratkaisut ja palvelut ovat myös tärkeä osa kokonaistaloudellisuutta. Jos ongelmia ilmenee, meidän kanssa voi keskustella omalla kielellä, mutta reklamaation tekeminen Kiinaan ei ole kovin yksinkertaista. Porthén uskoo, että myös tuotteiden käyttötottumukset leviävät vähitellen maasta toiseen. Kromattu kupariputki on Suomessa saavuttanut Ruotsin tavoin pinta-asennuksissa suuren suosion ja selkeän johtoaseman esimerkiksi kylpyhuonekorjauksissa. Suomessa valmiiksi maalattujen valkoisten putkien käyttö ei ole kuitenkaan vielä yhtä yleistä kuin Ruotsissa, vaikka niillä voidaan säästää aikaa ja kustannuksia ja niiden laatu on parempi kuin työmaaolosuhteissa maalatuilla putkilla. Elinkaaritarkastelun nousu vahvistaa kupariputken asemaa Ammattimaisessa rakentamisessa kupari on sekä uudis- että korjausrakentamisessa käytetyin putkimateriaali. Juhani Porthén uskoo, että kuparin hyvät materiaaliominaisuudet lisäävät sen käyttöä entisestään, kun energiatehokkuuden, ympäristöystävällisyyden ja elinkaaritaloudellisuuden sekä huollettavuuden merkitys jatkossa korostuu. Lämpöpumppujärjestelmien yleistyminen ja uudet ja ympäristöystävälliset kylmäaineratkaisut kuten hiilidioksidijäähdytys tulevat myös osaltaan lisäämään kupariputken käyttöä. Kupari on turvallinen ja terveellinen materiaali, sillä se on ihmiselle välttämätön alkuaine. Kupari on myös täysin kierrätettävää. Tiedämme varmasti sen, että jos kiinteistön talotekninen peruskorjaus tehdään kupariputkella se kestää noin 50 vuotta. Mistä voimme olla varmoja silloin kun käytetään muita materiaaleja, joista ei ole edes 50 vuoden käyttökokemuksia? Nyt meillä on käytössä 2000-luvulla kehitettyä teollisen järjestelmärakentamisen talotekniikkaa, joka soveltuu erittäin hyvin teollisesti rakennettujen ja 70-luvun kerrostalojen peruskorjaukseen, tekniikan tohtori ja toimitusjohtaja Eino Rantala Ekosto Oy:stä pyhuoneen kaunistus sen lisäksi, että ne ovat ammattilaisen asentamana hyvin kestäviä. Avoin kupariputkijärjestelmä soveltuu hyvin teollisiin talotekniikan peruskorjauksen kokonaisratkaisuihin. Rantalan mukaan Suomessa on paljon korkeatasoista taloteknistä osaamista ja kansainvälisillä markkinoilla menestyviä yrityksiä, mutta tuottavuuden huomattava kehittäminen edellyttää tämän osaamisen kokoamista yhteistyössä yhä pidemmälle kehitetyiksi järjestelmäkokonaisuuksiksi. Kotimaan lisäksi tuotteistetuilla ja teollisesti valmistetuilla taloteknisillä kokonaisratkaisuilla on odotettavissa kysyntää myös vientimarkkinoilla. Esivalmistusasteen nosto ja laajemmat toimituskokonaisuudet muuttavat Rantalan mukaan oleellisesti rakentamisen ja peruskorjausten luonnetta, kun osapuolten määrä ketjussa vähenee ja samalla monen väliportaan omiin tarjouksiinsa laskemat riskilisät poistuvat. Loppuasiakkaina olevien taloyhtiöiden on helpompi toimia yhden kokonaistoimittajan kanssa ja vastuukysymykset ovat selkeämpiä. Osapuolten määrän väheneminen helpottaa huomattavasti peruskorjaushankkeen läpiviemistä ja sen kustannusten ja aikataulujen hallintaa. Reititysten standardisointi on yksi avainkysymyksistä, jotta teollisia elementtejä voidaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti. Korjausprosessissa asukas nostettava kuninkaaksi RIL:n kirjassa on esitetty ohjeet peruskorjaushankkeen eri vaiheisiin. Ensin on tärkeää tehdä huolellinen tarveselvitys ja muodostaa asukkaiden yhteinen käsitys siitä, mitä korjauksella haetaan. Tämän jälkeen on vuorossa perusteellinen hankesuunnittelu. Vasta sen jälkeen kun taloyhtiö on hyväksynyt käytettävät ratkaisut ja kustannusarvion, päästään varsinaiseen suunnitteluvaiheeseen. Tarveselvityksessä ja hankesuunnittelussa kannattaa käyttää apuna asiantuntevaa ja peruskorjaushankkeiden läpiviemisessä kokenutta sparraajaa. Rantalan mukaan nykyisin on tavallista, että suunnitteluvaiheeseen edetään liian nopeasti. Kun suunnittelijoille ei ole tarkkaan määritelty mitä taloyhtiö haluaa, myös suunnitelmat jäävät helposti yleisluonteisiksi. Viitteellisten suunnitelmien pohjalta tehdyt tarjouspyyntöasiakirjat puolestaan antavat urakoitsijoille mahdollisuuden tarjota erilaisia sovelluksia, jolloin tarjoukset eivät ole edes yhteismitallisia eikä niitä ole helppo vertailla. Eino Rantalan mielestä on selvää, ettei tilaajan epämääräinen tahto ja puutteellinen toimeksianto yleensä johda asukkaiden kannalta parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. Tässä kirjassa näkökulma on käännetty aivan toiseksi kuin nykyisin vallitseva urakoitsijavetoinen ja työmaalla asioita puutteellisten lähtötietojen pohjalta viime hetkellä aikataulupaineiden keskellä soveltava toimintatapa. Peruskorjaushanketta katsotaan nimenomaan asunto-osakeyhtiön ja asukkaiden näkökulmasta niin, että pyritään alusta lähtien varmistamaan koko prosessin sujuvuus ja lopputuotteen haluttu toimivuus ja laatu.

4 Cupori Group Oy:n asiakaslehti 2/ Reijo Patronen ja Esko Lahtinen, Insinööritoimisto Reijo Patronen Oy: Kattava hankesuunnittelu on sujuvan putkiremontin perusta Insinööritoimisto Reijo Patronen Oy on ollut edelläkävijä asunto-osakeyhtiöiden putkiremonttien ja niihin liittyvien laajempien perusparannusten hankesuunnittelussa ja uusien suunnittelumenetelmien käyttöönotossa. Osaavalla ja kattavalla hankesuunnittelulla voidaan edistää merkittävästi osakkaiden toiveiden huomioon ottamista, koko hankkeen sujumista ja kustannustehokkuutta sekä lopputuloksen laatua ja elinkaaritaloudellisuutta. Hankesuunnitteluvaiheessa ja sitä seuraavassa yhtiökokouksen päätöksessä määritetään putkiremontin tekotapa, laajuus ja jopa 90 prosenttia lopullisista kustannuksista, tiivistää toimistopäällikkö, LVI-insinööri Esko Lahtinen Insinööritoimisto Reijo Patronen Oy:stä hankesuunnittelun keskeisen merkityksen putkiremontin onnistumiselle. Kehittämästämme hankesuunnittelusta on tullut tärkeä ja välttämättömänä pidetty vaihe korjaushankkeessa. Näimme erityisesti tilaajan eli asunto-osakeyhtiöiden ja osakkeenomistajien kannalta ongelmana sen, että suunnitteluvaiheeseen tai jopa itse remonttiin edetään liian suoraviivaisesti ilman minkäänlaista ennakkovalmistelua ja esisuunnittelua, Lahtinen Jos lähtötilannetta eli kiinteistön rakenteita ja putkistoja sekä niiden kuntoa ja ennen kaikkea tilaajan tarpeita ja niiden ratkaisemiseen soveltuvia vaihtoehtoisia toteutustapoja ei ole kunnolla kartoitettu, on lähes väistämätöntä että hankkeessa tulee pitkin matkaa yllätyksiä, jotka aiheuttavat ylimääräisiä kustannuksia ja aikataulun viivästymistä sekä osapuolten keskinäistä hankausta. Yllätyksiltä ei korjaushankkeissa koskaan voida täysin välttyä, mutta Hankkeen kokonaiskustannus huoneistoa kohti on keskimäärin noin euroa, mutta tällä rahalla saadaan uutta vastaavan talotekniikan ja vedeneristysten lisäksi tavallisesti myös täysin uusi ilme ja lisää toiminnallisuutta kylpyhuoneeseen sekä huomattavia parannuksia kiinteistön yhteistiloihin, Reijo Patronen huolellisella hankesuunnittelulla työn aikaiset lisäkustannukset ja turhat viivästykset kyetään minimoimaan. Toimitusjohtaja Reijo Patronen painottaa, että hankesuunnitteluvaiheessa määritellään putkistojen ja muun talotekniikan uusimisen ohella koko perusparannushankkeen laajuus. Hankkeen kokonaiskustannus huoneistoa kohti on keskimäärin noin euroa, mutta tällä rahalla saadaan uutta vastaavan talotekniikan ja vedeneristysten lisäksi tavallisesti myös täysin uusi ilme ja lisää toiminnallisuutta kylpyhuoneeseen sekä huomattavia parannuksia kiinteistön yhteistiloihin. Usein osakkaat remontoivat samoilla pölyillä myös keittiön, Reijo Patronen Lisäarvoa pelkän putkiremontin sijaan Huolellinen suunnittelu ja tehtävien määrittely varmistaa, että taloudelliset panostukset tuottavat asukkaille asumisviihtyvyyttä ja kiinteistön arvoa parantavaa lisäarvoa. Puutteellisen ennakkovalmistelun seuraus on helposti se, että kustannukset karkaavat lisätöiden veloituksina urakoitsijalle ja asukkaat kokevat saavansa `enemmällä vähemmän` kuin he ovat odottaneet. Hankeen onnistumiseksi suunnittelun on oltava kattava ja perusteellinen. Me kykenemme tarjoamaan LVIsuunnittelun lisäksi koko suunnittelun arkkitehti-, rakenne- sähkö- ja tarvittaessa hissisuunnittelijaa myöten kokeneen yhteistyöverkostomme ansiosta, Reijo Patronen Insinööritoimisto Reijo Patronen Oy on ollut koko toimintansa ajan edelläkävijä uusien suunnittelumenetelmien käyttöönotossa. Nykyisin taidamme olla ainoa toimisto joka suunnittelee kaikki peruskorjaushankkeet kolmiulotteisesti MagiCADillä. Tuotemallipohjaisesta ohjelmistosta saa kätevästi myös kaikki määrät esimerkiksi urakkalaskentaa varten, ja valmiin kylpyhuoneen vaihtoehtoja on helppo havainnollistaa visualisoinneilla vaikkapa yhtiökokouksessa jossa korjauksesta päätetään, Patronen Insinööritoimisto Reijo Patronen Oy:n suunnittelema 745 asunnon putkiremonttikohde As. Oy Satokallio voitti viime vuonna järjestetyn ensimmäisen Vuoden putkiremontti kilpailun. Viime aikoihin asti putkiremontit ovat painottuneet paikalla rakennettuihin ja 50-luvun tai vielä vanhempiin asuinkerrostaloihin. Niihin rakenteellisesti parhaiten soveltuva ja eniten käytetty ratkaisu on ollut putkistojen purkaminen ja uusien put- Kupariputket uusille reiteille 1950-luvun kerrostalossa Pystynousut porrashuoneissa helpottavat ylläpitoa Helsingin Castréninkadulla sijaitsevan asunto-osakeyhtiön putkistojen peruskorjauksessa uuden putkiston pystynousut päädyttiin sijoittamaan porrashuoneiden keskelle rakennettuihin tekniikkakuiluihin. Ratkaisu helpottaa talotekniikan huoltoa ja mahdollistaa huoneistokohtaisen vedenmittauksen. Asunto-osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja Tapio Tuominen painottaa osaavan suunnittelun merkitystä taloteknisessä peruskorjauksessa. Me löysimme hankkeen pääsuunnittelijaksi LVI-insinööritoimisto Sami Linnermo Oy:n, jolla on paljon kokemusta tällaisten hankkeiden suunnittelusta, Tuominen Olin henkisesti varautunut siihen, että putkiremontissa voi tulla eteen odottamattomia hankaluuksia, mutta hanke sujui asianmukaisesti ja aikataulussa. Putkiremontti katsottiin välttämättömäksi, koska talon valurautaputkistoissa ja etenkin viemäreissä oli ollut putkien rikkoutumisesta aiheutuvia vuotoja ja oli odotettavissa että ne lisääntyvät. Peruskorjauksessa uusittiin kaikkien 60 asuinhuoneiston ja liiketilojen vesiputkistot, viemärit, märkätilat ja keittiöiden vesikalusteet. Uudet vesiputkistot tehtiin kupariputkista. Putkistojen pystynousut asennettiin porrashuoneisiin vanhoja roskakuiluja KUPARIPUTKI ON MUITA PUTKIVAIHTOEHTOJA HOIKEMPI JA SAMALLA MYÖS LUJEMPI. KERTOo ASUNTO-OSAKEYHTIÖN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA TAPIO TUOMINEN. laajentamalla rakennettuihin tekniikkakuiluihin. Siniset kuilut istuvat porrashuoneiden keskelle kuin ne olisivat aina olleet siinä, isännöitsijä Veli Myller VKM-Isännöinti Oy:stä Hormin tilalle suihkusyvennys Kun aiemmin huoneistojen sisällä kulkeneet pystynousut ja hormit poistuivat käytöstä, saatiin huoneistojen märkätiloihin lisää käyttöalaa. Osassa huoneistoista hormin tilalle tehtiin esimerkiksi suihkusyvennys. Kylpyhuoneissa käytettiin pintaan asennettua kromattua kupariputkea ja kromipintaisia puristusliittimiä, joilla saatiin tyylikäs ja näyttävä lopputulos kustannustehokkaasti. Kupariputki on muita putkivaihtoehtoja hoi-

5 Cupori Group Oy:n asiakaslehti 2/ Vaihtoehtoisten putkimateriaalien huuma näyttäisi olevan hiipumassa. Elementtikerrostalojen peruskorjauksia on Reijo Patrosen ja Esko Lahtisen mukaan luontevaa tehostaa käyttämällä esivalmisteisia elementtejä talotekniikan putkistoille ja ilmanvaihtokanaville. Meillä on kokemusta suunnittelemistamme hankkeista, joissa putkistoelementtien käyttö on nopeuttanut remonttia ja tuonut sitä kautta myös kustannussäästöjä asukkaille, Esko Lahtinen kien asentaminen entisille paikoille. Kylpyhuoneiden peruskorjauksissa pintaan asennettu kromattu kupariputki on saavuttanut hyvin vahvan aseman kaiken ikäisissä kiinteistöissä, Esko Lahtinen ja 70-luvun elementtikerrostalojen peruskorjauksia on Patrosen ja Lahtisen mukaan luontevaa tehostaa käyttämällä esivalmisteisia elementtejä talotekniikan putkistoille ja ilmanvaihtokanaville. Meillä on kokemusta suunnittelemistamme hankkeista, joissa putkistoelementtien käyttö on nopeuttanut remonttia ja tuonut sitä kautta myös kustannussäästöjä asukkaille, Lahtinen Avoin kupariputkijärjestelmä helpottaa huoltoa ja ylläpitoa Kupariputki on eniten käytetty putkimateriaali ammattimaisessa uudis- ja korjausrakentamisessa. Lujana mutta helposti työstettävänä materiaalina se soveltuu erittäin hyvin myös esivalmisteisiin putkistoelementteihin. Esko Lahtisen mielestä vaikuttaa siltä, että kupariputken asema perinteisenä, kestävänä ja monikäyttöisenä putkimateriaalina on jopa vahvistumassa. Vaihtoehtoisten putkimateriaalien huuma näyttäisi olevan hiipumassa. Yksi syy tähän on varmasti se, että entistä enemmän on alettu miettiä järjestelmien huollettavuutta ja elinkaarinäkökulmaa. Avoimessa kupariputkijärjestelmässä osat sopivat varmasti toisiinsa, mutta muissa putkimateriaaleissa huoltomiehellä pitäisi olla viiden tai kuuden valmistajan putkia, liittimiä ja työkaluja matkassa, Lahtinen Viime aikoina muissa putkimateriaaleissa on tullut esiin vesivuotoja, jotka ovat johtuneet siitä että on käytetty epähuomiossa eri valmistajien osia yhdessä. Kiinteistön vakuutus ei tällaisia työvirheestä johtuvia vahinkoja korvaa, sillä vakuutusehdot edellyttävät yhtenäisen järjestelmän ja yhteensopivien osien käyttöä, Reijo Patronen Kuparin etuna on myös kierrätettävyys, jonka merkitys edelleen kasvaa tulevaisuudessa. Lähes 80 prosenttia maailmassa kaivetusta ja tuotetusta kuparista on edelleen käytössä, Esko Lahtinen putkistojen pystynousut asennettiin porrashuoneisiin vanhoja roskakuiluja laajentamalla. kempi ja samalla kuitenkin lujempi. Putken ulkonäkö on hyvän kestävyyden ohella tärkeä ominaisuus. Kuparista on putkimateriaalina myös hyvin pitkät käyttökokemukset, Tapio Tuominen sanoo Putkistot johdettiin huoneistoihin huomaamattomasti porrashuoneiden alaslaskettujen kattojen takana. Sami Linnermon mukaan talotekniikan huolto ja ylläpito sekä myöhemmät korjaukset helpottuvat, kun putkistot johdetaan porraskäytävästä erikseen huoneistoihin. Jokaisesta huoneistosta tuli käyttöveden osalta oma yksikkönsä, jonka syötön huoltomies voi tarvittaessa sulkea porraskäytävästä menemättä sisälle huoneistoon. Ratkaisu mahdollistaa myös huoneistokohtaisen vedenkulutuksen mittauksen, Linnermo Asukkaat eivät halunneet vielä ottaa huoneistokohtaista mittausta käyttöön, mutta vesimittarit on helppo asentaa myöhemmin. Veden laatu parani ja turha juoksutus väheni Tapio Tuomisen mukaan uudet putkistot paransivat myös veden laatua. Aiemmin vettä joutui juoksuttamaan pitkään, koska vanhoista rautaputkistoista irtosi ruosteista sakkaa. Putkistojen uusiminen vähentää siten Putken ulkonäkö on hyvän kestävyyden ohella tärkeä ominaisuus. myös turhaa veden juoksutusta ja pienentää putkistojen huonon kunnon takia suuriksi paisuneita vesilaskuja. Taloteknisen peruskorjauksen toteutus vei vuoden ja suunnittelu puoli vuotta. Hankkeen valmistelu aloitettiin kuitenkin jo aiemmin. Taloyhtiön hallitus vastasi rakennuttamisen läpiviemisestä yhdessä isännöitsijän kanssa Sami Linnermon avustamana sen jälkeen kun yhtiökokous oli päättänyt hankkeen toteuttamisesta ja myöntänyt siihen varat. Saimme kymmeneen tarjouspyyntöön kuusi vastausta. Muutama oli melko lähellä toisiaan, mutta joistakin tarjouksista näki ettei niitä ollut laskettu vaan ne oli hinnoiteltu varmuuden vuoksi pilviin, Tuominen Siistillä työmaalla siisti lopputulos Huoneistojen sisällä porraskäytävästä tulevat putket johdettiin kylpyhuoneeseen ja keittiöön eteisen katossa. Asukas sai valita, halusiko hän eteiseen putkien peittämiseksi alaslasketun katon vai pelkän koteloinnin, isännöitsijä Veli Myller Kotelot on toteutettu hyvin siististi eikä niitä erota käytännössä lainkaan eteisen katossa kulkevista palkkimaisista tukirakenteista. Peruskorjauksen pääurakoitsijana oli ES-Projektit Oy, jonka alaisuudessa toimivat ESP Talotekniikka Oy, ESP Rakennus Oy ja Levin Sähkö Oy. Korjaushanke oli yksi seitsemästä pilot-kohteesta VTT:n InSert-hankkeessa, jossa kehitettiin linjasaneerausten uusia hankinta- ja palveluratkaisuja. InSert-hankkeen loppuraportin mukaan remonttityömaa oli pohjakerroksen viemärinuusintatyömaata lukuun ottamatta tavattoman siisti, mikä edesauttoi huoneistojen säilymistä asumiskelpoisina korjauksen ajan. Yksi syy päätökseemme osallistua InSert-hankkeeseen oli se, että arvelimme VTT:n mukanaolon lisäävän urakoitsijan motivaatiota tehdä työ hyvin. Nyt urakoitsija sai onnistuneesta työstä sulan hattuunsa, Tapio Tuominen

6 Cupori Group Oy:n asiakaslehti 2/ Kupariputkissa yhdistyy laatu ja tehokkuus Keskustatoimistoja muutetaan takaisin asunnoiksi Toimistokäyttöön otettuja keskusta-asuntoja muutetaan takaisin asunnoiksi. Korkealuokkaisten kohteiden toteutukseen erikoistunut rakennusliike Westpro cc Oy on peruskorjannut Helsingin Kampissa Lapinlahdenkadulla vanhaan arvokiinteistöön huoneistoja toimistojen tilalle ja rakentanut uusia asuntoja ullakkokomeroiden paikalle. Putkimateriaaliksi valittiin laadun ja monikäyttöisyyden ansiosta kupari, jolloin ahtaalle keskustatontille ei tarvinnut varastoida useampia materiaaleja. PUTKISTOJEN ASENNUKSESSA ON KÄYTETTY PÄÄOSIN AIKAA SÄÄSTÄVIÄ PURISTUSLIITOKSIA. Aina ja tässäkin markkinatilanteessa on kysyntää hyville hankkeille, joissa sijainti, laatu ja hinta ovat kohdallaan, pääkaupunkiseudulla toimivan Westpro cc Oy:n toimitusjohtaja Tomi Alatalo Westpro osti Lapinlahdenkatu 21:ssä sijaitsevan Asunto Oy Astan kiinteistön pihasiivestä toimistohuoneistot, jotka se peruskorjasi takaisin asunnoiksi nykyaikaisella varustelutasolla. Yritys osti samalla myös ullakkotilojen rakennusoikeuden. Korkea laatu tekniikassa ja rakennusmateriaaleissa On helpompaa rakentaa keskustan vanhoihin asuinkiinteistöihin laadukkaita asuntoja kuin nykyaikaiset vaatimukset täyttäviä toimistotiloja, Alatalo Hankkeen lopputuloksena on 27 varustelutasoltaan uutta vastaavaa korkeatasoista asuntoa, jotka sijaitsevat lähes Helsingin ydinkeskustassa vanhassa arvokiinteistössä. Kohteessa ei ole muuta vanhaa kuin runko ja julkisivut. Kaikki tekniikka on uutta ja kiinteistö on varustettu huoneistokohtaisella ilmanvaihtojärjestelmällä. Kupariputkella paljon etuja saneerauksessa Westpro on rakennuttajana valinnut käytettävät materiaalit yhdessä suunnittelijoiden kanssa. Kaikissa valinnoissa on painotettu teknistä ja esteettistä laatua, mutta luonnollisesti myös kokonaistaloudellisuutta. Rakennuttajan vastuu kallistaa vaakaa kestävien ratkaisujen suuntaan. Putkimateriaaliksi valittiin kupari. Saman materiaalin käyttö eri verkostoissa lisää asennustyön joustavuutta ja vähentää työkatkoja. Kupari on erittäin hyvä ratkaisu tällaiseen saneerauskohteeseen, jossa putkia jää paljon pintaan näkyviin. Kupariputki on siisti ja hyvän näköinen. Paloteknisesti se on helppo valinta, kun putkia viedään rakenteiden läpi huoneistosta toiseen. Kupariputkia on myös helppo eristää, Tomi Alatalo Hän muistuttaa, että kupari on myös bakteerien kasvua hillitsevä hygieeninen materiaali. Kuparin kierrätettävyys on etu, jonka merkitys kasvaa koko ajan sitä mukaa kun elinkaariajattelu saa valinnoissa lisää painoarvoa. Haluamme käyttää kestäviä, elinkaaritaloudellisia ja kierrätettäviä ratkaisuja silloin kun se on mahdollista. Kupari täyttää hyvin nämä kaikki kriteerit. Kuparin monikäyttöisyys säästää aikaa ja rahaa KYLMÄ- JA LÄMMINVESIVERKOSTON LÄMpÖVESIJOHTOJEN PYSTYNOUSUT TEHTIIN KUPARIPUTKISTA. Sekä Tomi Alatalo että kohteen LVIurakoitsijana toimivan Pakilan Putki Oy:n toimitusjohtaja Tomi Vyhtinen painottavat kupariputken monikäyttöisyyden tuomaa logistista etua ahtaalla keskustatontilla ja sisäpihalla, jossa on hyvin vähän tilaa rakennustarvikkeiden varastoinnille. Keskustaan ei voi tuoda varastokontteja. Kun myös lämpövesijohtojen pystynousut päätettiin tehdä kiinteistön saneerattavassa osassa kuparista kylmä- ja lämminvesiverkostojen lisäksi, selvitään yhdellä putkimateriaalilla. Tällöin eri työvaiheissa tarvittavien putkien, liittimien ja muiden tarvikkeiden toimittaminen työmaalle ja varastointi on paljon helpompaa, Tomi Vyhtinen Kupariputken valintaan vaikuttivat myös asennusten siisteys ja töiden sujuvuus. Kupariputket ovat kokonaispaksuudeltaan ohuempia ja sirompia kuin esimerkiksi teräsputket, joilla on sama sisähalkaisija. Kupariputkea on myös helppo työstää ja saman materiaalin käyttö eri verkostoissa lisää asennustyön joustavuutta ja vähentää työkatkoja, Vyhtinen jatkaa. Asukkaiden ja ammattilaisten arvostama putkimateriaali Vyhtisen mukaan sekä asukkaat että ammattilaiset arvostavat laajasti kupariputken hyviä ominaisuuksia. Kupariputki on erittäin siistin näköinen, hygieeninen ja kestävä materiaali. Kuparia on käytetty pidempään kuin mitään muuta putkimateriaalia ja siitä on todella hyvät käyttökokemukset. Kuparin hyvä mekaaninen lujuus parantaa putken ja liitosten kestävyyttä ja vähentää siten putkivaurioiden riskiä. Hyvin asennettu putkisto säilyttää muotonsa eikä notku kevyempien materiaalien tavoin. Kupari on monikäyttöisyytensä ansiosta putkimateriaalina äärimmäisen joustava. On vaikea löytää käyttökohteita joihin kupari ei soveltuisi. Mikään muu putkimateriaali ei ole yhtä monikäyttöinen, Vyhtinen Pinnoitusvaihtoehtoja on paljon. Kupariputkia voi maalata tai tilata valmiiksi pinnoitettuina, jolloin säästetään ainakin kaksi maalauskertaa ja työ nopeutuu kun putki on asennuksen jälkeen kerralla valmis. Puristusliittimien käyttö nopeuttaa asennustyötä Myös nykyaikaisten puristusliittimien käyttö nopeuttaa asennusta. Työtä ja aikaa säästyy, jolloin remontti häiritsee asukkaita mahdollisimman vähän. Tutkimuksen mukaan puristusliitinten käyttö nopeuttaa asennusta jopa viidenneksellä. Vyhtisen mukaan tutkimustulos pitää paikkansa myös käytännössä. Lapinlahdenkadulla on käytetty pääosin puristusliitoksia. Puristusliittimet ovat jonkin verran muita liitosvaihtoehtoja kalliimpia, mutta työajan säästön ansiosta kokonaistaloudellisuus puoltaa niiden käyttöä. Puristusliittimiä käyttämällä vältytään esimerkiksi tulitöiltä. Tällöin juottamalla tehtävien hitsausliitosten edellyttämä jälkivartiointiaika jää pois ja työpäivä voidaan käyttää kokonaan asennustyöhön. Aikaa ja kustannuksia säästyy myös sen ansiosta, ettei kaasupulloja tarvitse kuljettaa täytettäviksi. Yksi kupariputken merkittävä etu on se, että järjestelmä on avoin ja tuotteita voi siten kilpailuttaa eri valmistajien kesken. Avoimesta ja pitkälle standardisoidusta järjestelmästä on hyötyä myös käyttäjille, koska kupariputkijärjestelmää on myöhemmin helppo muuttaa ja täydentää, Tomi Vyhtinen Kaupunkikaasu tulee uudelleen Tomi Vyhtisen mukaan kupariputki sopii erittäin hyvin myös kaasuputkien asentamiseen. Kaupunkikaasu elää uutta tulemistaan arvoasuntojen ja sisustuslehtien esittelemien uusien trendien vauhdittamana myös vanhojen kiinteistöjen kaasuverkostojen saneerauksissa.

7 Cupori Group Oy:n asiakaslehti 2/ Kari Nikkilä, Silotek Oy: Talotekniikkaelementit nopeuttavat putkiremonttia Silotek -talotekniikkaelementti on kohdekohtaisesti räätälöitävä tehdasvalmisteinen putkistoelementti, jolla voidaan nopeuttaa merkittävästi saneeraushankkeen läpimenoaikaa ja vähentää työstä aiheutuvia haittoja asukkaille. Teollisella valmistuksella myös laatu paranee. Silotek Oy:n toimitusjohtaja Kari Nikkilän mukaan sekä uudis- että korjausrakentamiseen soveltuvilla talotekniikkaelementeillä voidaan nopeuttaa peruskorjaushankkeissa yhden pystylinjan kokonaisaikataulua työmaalla jopa viikolla niin, että koko linjan korjaus kyetään viemään läpi 2 3 viikossa. Jos pystylinjoja eli käytännössä yleensä viemärilinjoja on kiinteistössä esimerkiksi 25, koko hankkeen läpimenoaika voi lyhentyä useilla kuukausilla. Jo kuukauden tai kahdenkin ajansäästö ja sen tuoma kustannussäästö on urakoitsijalle ja asunto-osakeyhtiölle hyvin merkittävä, Kari Nikkilä Kerroskorkuiset talotekniikkaelementit toimitetaan valmiiksi asennettuina. Asennus sisältää työmaalla tehtävät elementtien väliset liitokset, koeponnistuksen ja eristyksen. Kun asennus tehdään vanhaan hormiin, menee yhden pystylinjan talotekniikkaelementtien asennukseen tyypillisesti nelikerroksisessa asuinkerrostalossa kahdelta asentajalta 4 5 tuntia. Jos pääsemme tekemään asennuksen uuteen paikkaan, kuten porrashuoneeseen, eteisen tai kylpyhuoneen vapaaseen nurkkaan, Talotekniikkaelementtien käytöllä saavutettava ajansäästö ja sen tuoma kustannussäästö on urakoitsijalle ja asunto-osakeyhtiölle hyvin merkittävä. Elementti säästää myös tilaa, sillä siihen voidaan koota kompaktisti koko talotekniikka, Silotek Oy:n toimitusjohtaja Kari Nikkilä yhden pystylinjan asennusaika puolittuu 2 3 tuntiin. Asunto-osakeyhtiöiden, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kannalta Silotekin talotekniikkaelementin käyttö on mahdollisimman helppoa ja turvallista, sillä elementti on sertifioi- tu ja patentoitu. Talotekniikkaelementti säästää ajan lisäksi tilaa työmaalla tehtävään asennukseen verrattuna, sillä elementtiin voidaan koota hyvin kompaktisti lämminvesi-, kylmävesi-, lämmin kiertovesi-, viemäri- ja kaasuputket sekä Luotettavuus ja pitkä elinkaari ovat tärkeitä. esimerkiksi kylpyhuoneen ja keittiön ilmanvaihtohormit ja tarvittaessa myös sähkö- ja tietoliikennekaapelit. Taloyhtiön voi olla järkevää sijoittaa ilmanvaihtohormit jo elementteihin, vaikka ilmastointi rakennettaisiin valmiiksi vuosia myöhemmin. Etenkin porrashuoneeseen asennettuna elementti helpottaa huomattavasti myös taloteknisten järjestelmien myöhempää huoltoa ja ylläpitoa, Nikkilä Kupariputki on osa elementin laatua Silotek -talotekniikkaelementin käyttövesi- ja lämpimän kiertoveden putkistot tehdään pääsääntöisesti kupariputkista. Kupariputki on meille täysin ylivertainen materiaali hyvän työstettävyyden sekä lujuuden ja kestävyyden ansiosta. Pitkät käyttökokemukset ovat osoittaneet, että kupari on hyvin kestävä putkimateriaali. Luotettavuus ja pitkä elinkaari ovat meille teollisten elementtien valmistajana tärkeitä asioita. Kari Nikkilän mukaan kupariputkesta ei myöskään synny juuri lainkaan hukkaa, joka muita materiaaleja käytettäessä olisi huomattavasti suurempaa. Nikkilä painottaa, että talotekniikkaelementin yksi perusajatus on peruskorjaushankkeen nopeuttamisen ja sen tuomien kustannussäästöjen sekä asukkaille aiheutuvien pöly-, melu, ja muiden haittojen vähentämisen ohella laadun parantaminen. Kiinteistön energiatehokkuuteen vaikuttavat putkien eristykset ja kaikki työvaiheet on helpompi tehdä huolellisesti hallituissa olosuhteissa teollisessa valmistuksessa kuin pölyisissä työmaaolosuhteissa usein hyvin ahtaissa paikoissa muiden työntekijöiden jaloissa. Tehdasvalmisteinen sertifioitu elementti nostaa merkittävästi peruskorjauksen laatua ja helpottaa samalla hankkeen suunnittelijoiden ja rakennuttajien laadunvalvontaa oleellisesti. Silotek on toimittanut äskettäin Putkiset Oy:n aliurakoitsijana talotekniikkaelementit muun muassa Pohjoinen Hesperiankatu 23:n kiinteistöön Helsingissä, jossa aiemmin psykiatrisena sairaalana toimineisiin tornitaloihin saneerataan huoneistoja. Skanska Talonrakennus Oy on kohteessa pääurakoitsijana. Vesiputket, viemärit ja ilmanvaihtokanavat sisältäneiden 141 talotekniikkaelementin valmistaminen ja asentaminen vei aikaa vain 14 viikkoa. Heti meidän toimituksemme jälkeen kiinteistöön päästiin asentamaan valmiita kylpyhuone-elementtejä, joissa työmaalla tehtäväksi työksi jäi ainoastaan talotekniikan liittäminen talotekniikkaelementtien putkistoihin, Kari Nikkilä Putkistoremonttiin uusia hankinta- ja palveluratkaisuja VTT:n InSert-hanke asukkaiden asialla Castréninkadun putkiremonttikohde oli yksi pilot-projekti VTT:n InSert-hankkeessa, jossa kehitettiin uusia toimintamalleja taloyhtiöiden putkistosaneerauksiin. Putkiremonttien nopeuttaminen kaikin mahdollisin tavoin ja esivalmistusasteen nosto on välttämätöntä. Tämä on myös kustannuskysymys, sillä asukkaiden mahdollinen poismuutto lisää heidän asumiskustannuksiaan, InSert-hanketta vetänyt erikoistutkija Satu Paiho VTT:ltä Riippumatta remontin toteutustavasta putkistojen kunnon selvittäminen ja huolellinen hankesuunnittelu ovat ensiarvoisen tärkeitä. Tilojen ja rakenteiden esikartoitus luo pohjaa suunnittelun vahvemmalle roolille ja edistää esivalmistettujen komponenttien hyödyntämistä, Satu Paiho Jos rakennus on digitoitu esikartoituksen yhteydessä, suunnittelusta Riippumatta remontin toteutustavasta putkistojen kunnon selvittäminen ja huolellinen hankesuunnittelu ovat ensiarvoisen tärkeitä. on mahdollista saada yksityiskohtaiset tiedot valmistukseen ja toteutukseen. Myös logistiikkaa on parannettava, jotta tarvikkeet ovat oikea-aikaisesti paikalla. Lisäksi urakkarajat ja kunkin osapuolen vastuut on sovittava selkeästi, erikoistutkija Ilpo Kouhia VTT:ltä Kerrostaloasunnot rakennuskannassa 2008 ja putkiremonttien tarve as. kpl Lähde: Tilastokeskus, VTT 50 vuotta Uudisrakentaminen kerrostalot yhteensä asunto-osakeyhtiöt Putkiremontit kerrostalot yhteensä asunto-osakeyhtiöt Tapauskohtaisesti on syytä arvioida, millä menetelmällä remontti on tarkoituksenmukaista toteuttaa. Jos esimerkiksi putket ovat esillä, niiden vaihto on helppoa. Huoneistoihin kohdistuvan häiriöajan tulee olla mahdollisimman lyhyt ja työmaa on pyrittävä pitämään mahdollisimman siistinä, koska huoneistoissa yleensä asutaan remontin aikana. Siksi myös työmaatekniikkaan täytyy kiinnittää erityistä huomiota. Putkiremonttien tekeminen rinnakkaisputkilla usein vähentää rakenneteknisiä töitä ja niistä aiheutuvia häiriöitä kuten pölyä ja melua, Ilpo Kouhia Tuotteiden yhteensopivuudesta pitää putkiremontissa varmistua aina etukäteen. Kupariputkien etuna on avoin järjestelmä, jossa eri valmistajien putket, liittimet ja muut osat sopivat toisiinsa. Maailmanlaajuinen tuotestandardi varmistaa, että osia on tarvittaessa saatavissa myöhemminkin, Satu Paiho

8 Cupori Group Oy:n asiakaslehti 2/ Oulun kaupungintaloon kupariputket puristusliitoksilla Paloturvallisuutta arvorakennuksen peruskorjaukseen Vuonna 1887 valmistuneessa museoviraston suojelemassa rakennuksessa toimiva Oulun kaupungintalo saneerataan perusteellisesti. Arvorakennuksen talotekniikan uusimisessa päädyttiin kestävään kupariputkistoon ja puristusliittimiin, joilla asennus sujuu nopeasti ja turvallisesti. Tällaisessa arvorakennuksessa olisi kohtalokasta, jos puurakenteiseen rossipohjaan pääsisi kipinä hitsaustöissä. Ehdotimme ja saimme hyväksytyksi kohteeseen puristusliitinmenetelmän, jolla vältytään lämpö-, vesija jäähdytysputkiston hitsaustöiltä, LVS-urakoitsijana toimivan Kiikka & Konttila Pohjoinen Oy:n toimitusjohtaja Mauri Yrjänä Vesi- ja jäähdytysputkistot oli jo suunnitteluvaiheessa päädytty tekemään kupariputkista, joka on Yrjänän mielestä ainoa oikea valinta kun halutaan korkealaatuinen ja kestävä putkisto. Kupari on tunnetusti kestävä materiaali, josta on erittäin hyvät ja pitkät käyttökokemukset. Kaupungintalon wc- ja sosiaalitiloissa käytetään pintaan asennettua kromattua Kupariputkien asennuksessa käytettyjen puristusliitosten ansiosta Oulun kaupungintalon peruskorjauksessa vältyttiin putkiston hitsaustöiltä, jotka olisivat olleet vanhassa arvotalossa paloturvallisuusriski. kupariputkea, jota kauniimpaa putkimateriaalia ei pinta-asennuksiin ole kehitetty. Kupariputkessa ammattitaitoisen asentajan kädenjälki säilyy ja sitä kelpaa katsella vuosikymmenestä toiseen, Yrjänä Mauri Yrjänän mukaan kuparin hyvästä kestävyydestä ja mekaanisesta lujuudesta on etua pitkän käyttöiän ja hyvän ulkonäön ohella myös asennuksessa. Kupariin riittää harvempi kannakointi kuin taipuisampiin materiaaleihin. Kun huomioidaan materiaalin hinta ja työ, kupariputkisto on paitsi laadukkain myös kustannuksiltaan taloudellisin vaihtoehto. Kupariputkisto on kustannuksiltaan taloudellisin vaihtoehto. Puristusliitoksen nopeus on yhä tärkeämpi etu Mauri Yrjänän mukaan puristusliitos on myös kokonaistaloudellinen ratkaisu. Puristusliittimen osat ovat jonkin verran kalliimpia kuin muissa liitosvaihtoehdoissa, mutta hitsausliitoksessa on huomioitava myös kaasu, kaasupullojen siirtely ja tulityöt sekä niiden vaatima jälkivartiointi ja suojaukset. Puristus- ja hitsausliitoksen kokonaiskustannukset ovat samaa luokkaa, mutta puristusliitoksen etuna on myös asennusnopeuden kasvu, Yrjänä Putkistoasennuksissa nopeus on tärkeä etu, kun hankkeiden aikataulut ovat jatkuvasti kiristyneet ja talotekniikka joutuu monesti kirimään rakennusteknisten töiden aikataulua kiinni. Oulun kaupungintalon kaunis ja arvokas historiallinen miljöö säilytetään museoviraston suojelemassa peruskorjauksessa mahdollisimman pitkälle alkuperäisenä. Tällaisessa hankkeessa ei voi välttyä yllätyksiltä, ja siksi putkistoille on jouduttu monesti hakemaan uusia reittejä alun perin suunniteltujen tilalle. Onneksi kohteeseen ovat valikoituneet osaavat suunnittelijat ja urakoitsijat, joiden kesken yhteistyö on sujunut erinomaisesti. Yhteen hiileen puhaltamisen henki on tällä työmaalla vahva, Mauri Yrjänä Oulun kaupungintalon kymmenen miljoonan euron peruskorjaushankkeen rakennuttajana on Oulun kaupungin Tilakeskus ja rakennusteknisten töiden urakoitsijana Skanska Talonrakennus Oy. IV-urakoitsija on Talepolar Oy. Pää- ja arkkitehtisuunnittelija on ISS Proko Oy ja LVIA-suunnittelija Pöyry Building Services Oy. Lyhyesti Cupori palkittiin tee parannus -kilpailussa Cuporin, Ematorin ja Silotekin ehdotus palkittiin Tekesin Rakennettu ympäristö -ohjelman korjausrakentamiskilpailussa. ST-palvelumalliin ja tehdasvalmisteisiin talotekniikkaelementteihin perustuva Cuporin, Ematorin ja Silotekin kokonaispalvelumalli taloyhtiöille palkittiin muun muassa Tekesin ja ympäristöministeriön järjestämässä Tee parannus innovaatiokilpailussa. Putkistoelementtien teollisella esivalmistuksella voidaan parantaa korjaushankkeen tuottavuutta ja nopeutta sekä nostaa samalla lopputuloksen laatua ja energiataloudellisuutta. Korjausrakentamisen palveluntarjoajille suunnatussa kilpailussa pyrittiin luomaan uusia, asiakaslähtöisiä liiketoimintamalleja erityisesti taloyhtiöiden remontteihin. Kilpailuun osallistui 105 yritystä ja organisaatiota, joiden muodostamat joukkueet jättivät 39 kilpailuehdotusta. Neljä palkittua ryhmää saavat euroa ehdotuksensa jatkokehittämiseen ja toteutukseen. Kupariputket suosituin vaihtoehto putkiremontissa Isännöintiliiton Putkiremontti tutkimuksen mukaan käyttövesijohtoja uusitaan eniten kupariputkilla. Isännöintiliitto onkin aloittanut Cuporin kanssa yhteistyön, jonka tavoitteena on lisätä tietoutta kupariputkista. Cuporille Isännöintiliitto on tärkeä yhteistyökumppani, koska isännöinnin rooli on keskeinen tulevien putkiremonttien sujuvassa toteuttamisessa. Yhteistyö alan johtavien vaikuttajien kanssa luo hyvän pohjan asumisystävällisten putkiremonttiratkaisujen innovoimiselle, kertoo Cuporin markkinointijohtaja Jaana Matilainen. Isännöintiliitto haluaa rauhoittaa taloyhtiöissä käytävää kiivasta keskustelua putkiremonttimenetelmistä. Osakkaiden ei pitäisi keskustella menetelmistä lainkaan, Isännöintiliiton toimitusjohtaja Tero Heikkilä kärjistää. Sen sijaan pitäisi keskustella tavoitteista; millaisessa kunnossa taloyhtiön halutaan olevan? Onko osakkaiden tavoitteena säilyttää tai nostaa omistuksensa arvoa vai tehdä vain välttämättömimmät ylläpitokorjaukset? Isännöintiyrityksen ammattilaiset kyllä tietävät, miten tavoitteet toteutetaan ja hankkivat taloyhtiölle tarvittavaa osaamista. Vuoden putkiremontit palkittu Talotekniikka-lehden ja Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hallitusasiantuntijat ry AKHA:n järjestämässä Vuoden putkiremontti kilpailussa palkittiin tänä vuonna valkeakoskelainen As Oy Apilanpelto ja espoolainen As Oy Mäntytorni. Asuntoministeri Jan Vapaavuori jakoi palkinnot onnistuneista putkiremonteista Kiinteistömessuilla lokakuussa. Vuonna 1954 valmistunut Mäntytorni Espoon Tapiolassa palkittiin perinteisten putkiremonttien sarjassa. Kohteessa toteutettiin sekä käyttövesi- että lämmitysputkistot kupariputkilla. Putkiurakoitsijana oli Emator Oy ja kohteessa käytettiin Silotek Oy:n talotekniikkaelementtejä. Vuonna 1962 valmistunut Apilanpelto palkittiin ns. uusia menetelmiä käyttäneiden remonttien sarjassa. Kohteessa käyttövesiputkistot toteutettiin Pipe-Modul Oy:n valmistamilla putkistoelementeillä, joissa käytettiin kupariputkia. Asennusputket Teollisuusputket Tutkimus ja kehitys Juha Lohiluoma, myyntipäällikkö puh. (040) Jouni Kujala, tuotepäällikkö puh. (040) Tapio Halin, myyntipäällikkö puh. (040) Katja Silvanto, tutkimuspäällikkö puh. (040) MIIKA FORSBERG, tuotepäällikkö puh. (040) Ari Sundelin, tuotepäällikkö puh. (040) Olli Sundman, tuotepäällikkö puh. (040)

asiaa putkiremontista

asiaa putkiremontista Cupori Group Oy:n Asiakaslehti 2/2009 cupori.com asiaa putkiremontista 02 Cuporilta ratkaisuja korjausrakentamisen tehostamiseen 04 Kattava hankesuunnittelu sujuvan putkiremontin perusta 06 Keskustatoimistoja

Lisätiedot

Asumisystävällinen putkiremontti on edullinen ja nopea.

Asumisystävällinen putkiremontti on edullinen ja nopea. Asumisystävällinen putkiremontti on edullinen ja nopea. Putkiremonttia ei voi välttää. Sen aika tulee, kun käyttövesi- ja lämmitysputkistot tulevat siihen ikään, ettei niitä enää kannata korjata. Onneksi

Lisätiedot

Isännöintiliiton Putkiremonttibarometri 2013 Vastaajia 287, arvioituja putkiremontteja 126 kpl. Tiedotustilaisuus 12.9.2013 klo 12.

Isännöintiliiton Putkiremonttibarometri 2013 Vastaajia 287, arvioituja putkiremontteja 126 kpl. Tiedotustilaisuus 12.9.2013 klo 12. Isännöintiliiton Putkiremonttibarometri 2013 Vastaajia 287, arvioituja putkiremontteja 126 kpl Tiedotustilaisuus 12.9.2013 klo 12.00 Putkiremonttibarometri 2013, toteutus ja vastaajat - Isännöintiliiton

Lisätiedot

Asukasystävällinen Linjasaneeraus. Toni Wahlfors

Asukasystävällinen Linjasaneeraus. Toni Wahlfors Asukasystävällinen Linjasaneeraus Uponor Cefoelementeillä Toni Wahlfors Osakaslähtöinen korjausremontti Kiinteistön arvo osakkaan kannalta taso + perusparannus (tasoa nostava) Millaisessa kiinteistössä

Lisätiedot

Suuria säästöjä elpo-elementeillä

Suuria säästöjä elpo-elementeillä Suuria säästöjä elpo-elementeillä Säästöä rakentamisajassa Säästöä asuinneliöissä Säästöä materiaalikuluissa Säästää myös ympäristöä Elpotek Oy talotekniikan innovaatioita Elpotek Oy on talotekniikkaelementtien

Lisätiedot

AS.OY SÄÄSTÖSALO HELSINKI PUTKIREMONTIN HANKESUUNNITTELU

AS.OY SÄÄSTÖSALO HELSINKI PUTKIREMONTIN HANKESUUNNITTELU AS.OY SÄÄSTÖSALO HELSINKI PUTKIREMONTIN HANKESUUNNITTELU Laajasalo 21.5.2013 21.5.2013 Ins.tsto Conditio Oy / Juha Räisänen 1 Hankkeen suunnittelijat Putkisuunnittelu, pääsuunnittelija Insinööritoimisto

Lisätiedot

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd 18 100 ja 1 kysymystä putkiremontista 19 Putkiremontti voidaan nykyisin TOTEUTTAA useilla eri tavoilla. Yleisimmät näistä ovat perinteinen putkiremontti, sukitus ja pinnoitus tai edellisten yhdistelmä.

Lisätiedot

UHKAAKO KORJAUSRAKENTAMINEN TERVEYTTÄSI? - Urakoitsijan näkökulma

UHKAAKO KORJAUSRAKENTAMINEN TERVEYTTÄSI? - Urakoitsijan näkökulma UHKAAKO KORJAUSRAKENTAMINEN TERVEYTTÄSI? - Urakoitsijan näkökulma 9.4.2013, Rakennusfoorumi Tapio Virta Aluejohtaja, Asuntokorjaaminen, Consti Yhtiöt Kumppanisi korjausrakentamisessa www.consti.fi ESITYKSEN

Lisätiedot

Kestäviä ja turvallisia ratkaisuja kerrostalojen linjasaneeraukseen. Uponor Suomi Oy Toni Wahlfors

Kestäviä ja turvallisia ratkaisuja kerrostalojen linjasaneeraukseen. Uponor Suomi Oy Toni Wahlfors Kestäviä ja turvallisia ratkaisuja kerrostalojen linjasaneeraukseen Uponor Suomi Oy Toni Wahlfors Kerrostalojen talotekniikka Edistyksellistä saneerausta Uponor tarjoaa Tehokaan rakennusprosessin Lyhyemmän

Lisätiedot

Millaista Suomea luomme: Uudis- ja korjausrakentaminen tänään ja huomenna

Millaista Suomea luomme: Uudis- ja korjausrakentaminen tänään ja huomenna Millaista Suomea luomme: Uudis- ja korjausrakentaminen tänään ja huomenna Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 2010 Minkälaista Suomea haluamme luoda? Juha Hetemäki 1 Rakennustuotannon arvo vuonna 2008 Talonrakentaminen

Lisätiedot

Lemminkäinen Ratkaisuja korjausrakentamiseen

Lemminkäinen Ratkaisuja korjausrakentamiseen Hissillä mukavuutta ja arvoa asukkaille - seminaari Jälkiasennushissi, lisärakentaminen ja energiatehokkuus Lemminkäinen Ratkaisuja korjausrakentamiseen Lemminkäinen Talonrakentaminen-toimiala 2012 liikevaihto

Lisätiedot

TUOTTEISTETTU PUTKIREMONTTI (InSert - Linjasaneerausten uudet hankinta- ja palveluratkaisut ) Satu Paiho

TUOTTEISTETTU PUTKIREMONTTI (InSert - Linjasaneerausten uudet hankinta- ja palveluratkaisut ) Satu Paiho TUOTTEISTETTU PUTKIREMONTTI (InSert - Linjasaneerausten uudet hankinta- ja palveluratkaisut ) Satu Paiho TALOTEKNIIKAN KOTIMAAN MARKKINAT 2005 Yhteensä 3,6 mrd. Uudisrakentaminen Korjausrakentaminen Yhteensä

Lisätiedot

Korkean pohjoismaisen laadun kupariputkien ja palveluiden toimittaja

Korkean pohjoismaisen laadun kupariputkien ja palveluiden toimittaja 1 Korkean pohjoismaisen laadun kupariputkien ja palveluiden toimittaja Cupori on vuonna 2008 perustettu uusi yritys, kun yhtiö osti Outokummulta sen kupariputkiliiketoiminnan MBO-kaupalla. Oma myyntiyhtiö

Lisätiedot

Asukasystävällinen Linjasaneeraus. Toni Wahlfors 27.01.2012

Asukasystävällinen Linjasaneeraus. Toni Wahlfors 27.01.2012 Asukasystävällinen Linjasaneeraus Uponor Cefoelementeillä Toni Wahlfors 27.01.2012 Osakaslähtöinen korjausremontti Kiinteistön arvo osakkaan kannalta taso + perusparannus (tasoa nostava) Ajantasaistaminen

Lisätiedot

Huoneistoremontit kohti toimivia käytäntöjä ja menettelytapoja

Huoneistoremontit kohti toimivia käytäntöjä ja menettelytapoja Huoneistoremontit kohti toimivia käytäntöjä ja menettelytapoja Taloyhtiöiden hallitusforum 24.9.2011 Mikko Peltokorpi Matinkylän Huolto Oy toimitusjohtaja, kiinteistöneuvos Tarvitaan lisää tietoa Taloyhtiöllä

Lisätiedot

Ryhmäkorjaushankkeen ja asuntokohtaisten muutosten hallinta taloyhtiön ja isännöitsijän näkökulmasta

Ryhmäkorjaushankkeen ja asuntokohtaisten muutosten hallinta taloyhtiön ja isännöitsijän näkökulmasta Ryhmäkorjaushankkeen ja asuntokohtaisten muutosten hallinta taloyhtiön ja isännöitsijän näkökulmasta Korjausrakentamisen työpaja 3. Messukeskus 20.11.2013 Lars Lindeman NCC Rakennus Oy lars.lindeman@ncc.fi

Lisätiedot

PUTKIREMONTTI- BAROMETRI Pekka Harjunkoski

PUTKIREMONTTI- BAROMETRI Pekka Harjunkoski PUTKIREMONTTI- BAROMETRI 2017 Pekka Harjunkoski 16.3.2017 Tausta ja toteutus Vastaajina isännöitsijät, N241 Putkiremonttibarometria toteutettu vuodesta 2009 alkaen Tutkimuksen teemat: Arvio remonttien

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA?

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? JulkisivuROADSHOW Oulu: JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? Radisson Blu Hotel, 8.10.2015 Mikko Tarri, yksikönjohtaja / korjaussuunnittelu A-Insinöörit Suunnittelu Oy Esityksen sisältö Julkisivusaneeraus

Lisätiedot

VIILEÄMPI KOTI ON MUKAVAMPI Hanki kaukojäähdytys taloyhtiöösi

VIILEÄMPI KOTI ON MUKAVAMPI Hanki kaukojäähdytys taloyhtiöösi VIILEÄMPI KOTI ON MUKAVAMPI Hanki kaukojäähdytys taloyhtiöösi KODISTA MUKAVAMPI JA TERVEELLISEMPI JÄÄHDYTYKSELLÄ ASUINMUKAVUUTTA JA PAREMPIA YÖUNIA Toimistot ja ostoskeskukset pysyvät jäähdytyksen avulla

Lisätiedot

Moduls: Tehokkuutta myymälärakentamiseen tehostamalla konehuonerakentamista

Moduls: Tehokkuutta myymälärakentamiseen tehostamalla konehuonerakentamista Moduls: Tehokkuutta myymälärakentamiseen tehostamalla konehuonerakentamista Konehuoneen rakentamissa on haasteita, jotka vaikuttavat suoraan kauppaketjujen liiketoimintaan HAASTEET VAIKUTUKSET RATKAISU:

Lisätiedot

TALOYHTIÖIDEN YHTEISTYÖLLÄ KAIKKI VOITTAVAT

TALOYHTIÖIDEN YHTEISTYÖLLÄ KAIKKI VOITTAVAT TALOYHTIÖIDEN YHTEISTYÖLLÄ KAIKKI VOITTAVAT Viisas taloyhtiö tekee yhteistyötä naapuriyhtiöidensä kanssa. Yhteistyöllä voidaan parantaa asuinalueen ja sen asukkaiden turvallisuutta, viihtyisyyttä ja yhteisöllisyyttä

Lisätiedot

Insert-projektin keskeiset tulokset. KIMU Kerrostalon ilmastomuutos Talotekniikka työpaja 12.10.2010 Satu Paiho, Veijo Nykänen, Jyri Nieminen, VTT

Insert-projektin keskeiset tulokset. KIMU Kerrostalon ilmastomuutos Talotekniikka työpaja 12.10.2010 Satu Paiho, Veijo Nykänen, Jyri Nieminen, VTT Insert-projektin keskeiset tulokset KIMU Kerrostalon ilmastomuutos Talotekniikka työpaja 12.10.2010 Satu Paiho, Veijo Nykänen, Jyri Nieminen, VTT 2 Teknisiä ratkaisuja on tarjolla mutta onko palveluja?

Lisätiedot

Hallitusammattilaisen toiminta ja onnistunut korjaushanke

Hallitusammattilaisen toiminta ja onnistunut korjaushanke Hallitusammattilaisen toiminta ja onnistunut korjaushanke Hallitusfoorumi 6.10.2012 Hallituksen jäsen Juhani Siikala, RI, Ekon, KJs Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hallitusasiantuntijat AKHA ry www.akha.fi

Lisätiedot

Putkiremonttibarometri 2012 Vastaajia 269, arvioituja putkiremontteja 158 kpl. Loppuraportti 9/2012

Putkiremonttibarometri 2012 Vastaajia 269, arvioituja putkiremontteja 158 kpl. Loppuraportti 9/2012 Putkiremonttibarometri 2012 Vastaajia 269, arvioituja putkiremontteja 158 kpl Loppuraportti 9/2012 Putkiremonttibarometri 2012, toteutus ja vastaajat - Kohderyhmä: - Isännöintiliiton jäsenyrityksissä työskentelevät

Lisätiedot

14.4.2014 Ranen esitys. Antero Mäkinen Ekokumppanit Oy

14.4.2014 Ranen esitys. Antero Mäkinen Ekokumppanit Oy 14.4.2014 Ranen esitys Antero Mäkinen Ekokumppanit Oy Energiatehokas korjausrakentaminen Tavoitteena pienentää olemassa olevien rakennusten energiankulutusta Energiatehokkuusvaatimuksilla on vaikutusta

Lisätiedot

KORJAA, ENTISÖI JA MODERNISOI

KORJAA, ENTISÖI JA MODERNISOI KORJAA, ENTISÖI JA MODERNISOI VAATIVAT KOHTEET s.04 TOIMITILOJEN MUUTOSTYÖT s.06 TALOTEKNIIKKA s.08 ASUINTALOJEN PERUSKORJAUS s.09 PUTKIREMONTTI s.09 Pylon on pääkaupunkiseudulla toimiva vuonna 1989 perustettu

Lisätiedot

Linjasaneerausten suunnittelu

Linjasaneerausten suunnittelu Linjasaneerausten suunnittelu Ari Savolainen, DI Ajatuksia putkiremontista Ajattele pahinta mahdollista vaihtoehtoa ja kerro se sitten kahdella! En voinut uskoa miten se voi mennä näinkin kivuttomasti!

Lisätiedot

RIL 252-1-2009 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry

RIL 252-1-2009 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry RIL 252-1-2009 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Asuinkerrostalojen linjasaneeraus - hankeprosessi ja tekniset ratkaisut 60- ja 70-lukujen kerrostaloissa Osa 1: Perusteet ja ohjeet 2 RIL 252-1-2009

Lisätiedot

Vettä ja lämpöä turvallista asumista

Vettä ja lämpöä turvallista asumista E R I S T E T Y T P U T K I S TOJÄ R J E S T E L M ÄT Vettä ja lämpöä turvallista asumista 01 2011 10001 Uponor Quattro neliputkinen elementti lämmön ja lämpimän käyttöveden johtamiseen autotallin ja talon

Lisätiedot

Putkiremonttibarometri 2010 Tulosyhteenveto 2.2.2010. Tero Heikkilä Toimitusjohtaja Isännöintiliitto

Putkiremonttibarometri 2010 Tulosyhteenveto 2.2.2010. Tero Heikkilä Toimitusjohtaja Isännöintiliitto Putkiremonttibarometri 2010 Tulosyhteenveto 2.2.2010 Tero Heikkilä Toimitusjohtaja Isännöintiliitto Toteutus Toinen laajasisältöinen kysely putkiremonttien toteutuksesta isännöitsijöille Tavoitteena saada

Lisätiedot

Isännöitsijän rooli putkiremontissa Kiinteistöliitto Oulu Putkiremontti-iltapäivä 21.9.2011

Isännöitsijän rooli putkiremontissa Kiinteistöliitto Oulu Putkiremontti-iltapäivä 21.9.2011 Mauri Niemelä 21.9.2011 Oulun Isännöitsijätoimisto Oy Isännöitsijän rooli putkiremontissa Kiinteistöliitto Oulu Putkiremontti-iltapäivä 21.9.2011 Mauri Niemelä, Oulun Kiint.yhdistys ry. Putkiremontti-iltapäivä

Lisätiedot

Korjausrakentamisen linjaukset

Korjausrakentamisen linjaukset Korjausrakentamisen linjaukset Tarmo Pipatti Rakennusten ja alueiden uudistaminen ja korjaaminen 19.1. 2010, VTT Korjausrakentamisen painoarvo kasvaa 15000 12000 Korjaus- ja uudisrakentamisen arvon kehitys

Lisätiedot

R a k e n n e s u u n n i t t e l u n a m m a t t i l a i n e n

R a k e n n e s u u n n i t t e l u n a m m a t t i l a i n e n R a k e n n e s u u n n i t t e l u n a m m a t t i l a i n e n JULKISIVUKORJAUKSEN HAASTEET JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT Korjausrakentamisen teemailtapäivä 29.11.2007 RIL Talonrakennusjaosto Mikko Tarri / A-Insinöörit

Lisätiedot

Kaukajärviosuuskunta. Emoyhtiö Isännöintikohteita n.185 kpl Henkilökuntaa n. 120 Liikevaihto n. 7 M

Kaukajärviosuuskunta. Emoyhtiö Isännöintikohteita n.185 kpl Henkilökuntaa n. 120 Liikevaihto n. 7 M Kaukajärviosuuskunta Emoyhtiö Isännöintikohteita n.185 kpl Henkilökuntaa n. 120 Liikevaihto n. 7 M HM Isännöinti ja Tili Oy (tytäryhtiö) Isännöintikohteita n. 80 kpl Henkilökuntaa 6 Liikevaihto n. 0,5

Lisätiedot

Hallituksen rooli ja onnistunut korjaushanke - valmistelusta vastaanottoon

Hallituksen rooli ja onnistunut korjaushanke - valmistelusta vastaanottoon Hallituksen rooli ja onnistunut korjaushanke - valmistelusta vastaanottoon Hallitusforum 24.9.2011 Hallituksen jäsen Juhani Siikala, RI, Ekon, KJs Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hallitusasiantuntijat AKHA

Lisätiedot

TIETOKARTOITUS - TALOTEKNIIKKA

TIETOKARTOITUS - TALOTEKNIIKKA TIETOKARTOITUS - TALOTEKNIIKKA Jari Palonen Aalto yliopiston Teknillinen korkeakoulu, Energiatekniikan laitos 9.6.2011 TALOTEKNIIKAN MAHDOLLISUUDET ENERGIANSÄÄSTÖ > 50 % lämmönkulutuksesta ASUMISVIIHTYISYYS

Lisätiedot

InSert - putkiremonttien asukaskysely. Satu Paiho & Veijo Nykänen 14.4.2008

InSert - putkiremonttien asukaskysely. Satu Paiho & Veijo Nykänen 14.4.2008 InSert - putkiremonttien asukaskysely Satu Paiho & Veijo Nykänen 14.4.2008 Yhteenveto vastaajista Kyselyyn vastasi noin 400 taloyhtiön osakkeenomistajaa Vastaajat asuvat noin 330 eri taloyhtiössä Noin

Lisätiedot

27.5.2014 Ranen esitys. Antero Mäkinen Ekokumppanit Oy

27.5.2014 Ranen esitys. Antero Mäkinen Ekokumppanit Oy 27.5.2014 Ranen esitys Antero Mäkinen Ekokumppanit Oy Energiatehokas korjausrakentaminen Korjausrakentamisen energiamääräykset mitä niistä pitäisi tietää Suomen asuntokanta on kaikkiaan noin 2,78 miljoona

Lisätiedot

Mauri Niemelä. Mauri Niemelä, Pohjois-Suomen Kiinteistö yhdistys ry.

Mauri Niemelä. Mauri Niemelä, Pohjois-Suomen Kiinteistö yhdistys ry. Mauri Niemelä Isännöitsijä vuodesta 1981 Vuoden isännöitsijä 2011, Isännöintiliitto ry Oulun Isännöitsijätoimisto Oy, yrittäjä, isännöitsijä, toimitusjohtaja, AIT Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry I-

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiö korjaushanke - hallituksen näkökulma

Asunto-osakeyhtiö korjaushanke - hallituksen näkökulma Asunto-osakeyhtiö korjaushanke - hallituksen näkökulma Eero Nippala lehtori ja tutkimusalueen päällikkö Tampereen ammattikorkeakoulu Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä 1987-2015 Sisältö Rakennuskannan

Lisätiedot

Julkisivukorjaamisen tarve jatkuu - mistä työkalut vastata haasteeseen?

Julkisivukorjaamisen tarve jatkuu - mistä työkalut vastata haasteeseen? Toimitusjohtaja, tekniikan tohtori Suomen Betoniyhdistys ry JULKISIVU 2011 Messukeskus 12.11.2011 Julkisivukorjaamisen tarve jatkuu - mistä työkalut vastata haasteeseen? 1(17) Esityksen teemat Asiantuntijoiden

Lisätiedot

Eipä olisi uskottu, että on olemassa nopea, edullinen ja varma PUTKIREMONTTI

Eipä olisi uskottu, että on olemassa nopea, edullinen ja varma PUTKIREMONTTI Eipä olisi uskottu, että on olemassa nopea, edullinen ja varma PUTKIREMONTTI TUTUSTU PIPEMODUL- JÄRJESTELMÄÄN: Edistyksellinen Pipemodul-ratkaisu 4 Perinteinen putkiremontti 5 Putkiremontti Pipemodul-elementeillä

Lisätiedot

Tulosyhteenveto N=382. Pekka Harjunkoski Promenade Research Oy

Tulosyhteenveto N=382. Pekka Harjunkoski Promenade Research Oy Putkiremonttibarometri 2011 Tulosyhteenveto N=382 Pekka Harjunkoski Promenade Research Oy Putkiremonttibarometri 2011, toteutus Tutkimuksen sisältö 1. Vastaajan taustatiedot 2. Taustatiedot viimeisimmästä

Lisätiedot

Puhtauden ja pölynhallinta linjasaneerauksessa, case Toimitusjohtaja Liisa Laakkonen, LTQ-Partners Oy

Puhtauden ja pölynhallinta linjasaneerauksessa, case Toimitusjohtaja Liisa Laakkonen, LTQ-Partners Oy Taloyhtiöiden hallitusforum 6.10.2012 Helsingin Messukeskus Puhtauden ja pölynhallinta linjasaneerauksessa, case Toimitusjohtaja Liisa Laakkonen, LTQ-Partners Oy Esimerkki hyvin toteutetusta pölynhallinnasta

Lisätiedot

Linjasaneeraus tulossa mikä on mahdollista? EMC Emator Helsinki Jyväskylä

Linjasaneeraus tulossa mikä on mahdollista? EMC Emator Helsinki Jyväskylä Linjasaneeraus tulossa mikä on mahdollista? EMC Emator Helsinki Jyväskylä Linjasaneeraus kulusta investoinniksi Isännöintiliiton palkitsema EMC EMATOR on kehittänyt linjasaneeraukseen uudenlaisen kokonaispalvelun,

Lisätiedot

Tarja Ahovainio Kaukajärviosuuskunta 28.8.2013

Tarja Ahovainio Kaukajärviosuuskunta 28.8.2013 Tarja Ahovainio Kaukajärviosuuskunta 28.8.2013 Yhteishankkeessa mukana olleet kohteet As Oy Saarenaura Saarenvainionkatu 11 valm. 1970 As Oy Saarenkarhi Saarenvainionkatu 13 valm. 1971 As Oy Saarenkuokka

Lisätiedot

26 Jokaisen putkiremonttiopas

26 Jokaisen putkiremonttiopas ut es iv yt Nä 26 Jokaisen putkiremonttiopas 4 KORJAUS- VAIHTOEHDOT PUTKIREMONTEISSA Putkiremonttimenetelmät voidaan luokitella karkeasti viiteen kategoriaan: 1) uudet putket vanhaan paikkaan 2) uudet

Lisätiedot

TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSET Mauri Niemelä

TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSET Mauri Niemelä TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSET 7.11.2007 Mauri Niemelä www.oulunisannoitsijatoimisto.fi Oulun Isännöitsijätoimisto Oy perustettu 1982 Oulun Seudun Talokeskus Oy omistajiksi 7/2004 Niemelä Mauri ja Arja nimen

Lisätiedot

Putkiremonttibarometri 2012 Vastaajia 269, arvioituja putkiremontteja 158 kpl. Loppuraportti 11/2012

Putkiremonttibarometri 2012 Vastaajia 269, arvioituja putkiremontteja 158 kpl. Loppuraportti 11/2012 Putkiremonttibarometri 2012 Vastaajia 269, arvioituja putkiremontteja 158 kpl Loppuraportti 11/2012 Putkiremonttibarometri 2012, toteutus ja vastaajat - Kohderyhmä: - Isännöintiliiton jäsenyrityksissä

Lisätiedot

Hankesuunnittelun tavoitteet, mahdollisuudet ja korjaushankkeen valmistelu

Hankesuunnittelun tavoitteet, mahdollisuudet ja korjaushankkeen valmistelu Hankesuunnittelun tavoitteet, mahdollisuudet ja korjaushankkeen valmistelu Asunnot tyypeittäin ja ikäluokittain Suomessa. Lähde: Tilastokeskus ja VTT 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 Omakotitalot

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Kymmeniin kouluihin. valittu SPU Eristeet. Turvallisuus ja riskittömyys korostuvat. SPU Oy LEHDISTÖTIEDOTE 29.10.2014

Kymmeniin kouluihin. valittu SPU Eristeet. Turvallisuus ja riskittömyys korostuvat. SPU Oy LEHDISTÖTIEDOTE 29.10.2014 SPU Oy LEHDISTÖTIEDOTE 29.10.2014 Turvallisuus ja riskittömyys korostuvat Kymmeniin kouluihin valittu SPU Eristeet Koulujen rakentamisessa ja peruskorjaamisessa kiinnitetään nykyisin erityistä huomiota

Lisätiedot

Tulevaisuuden odotukset ja isännöinnin muuttuvat vaatimukset

Tulevaisuuden odotukset ja isännöinnin muuttuvat vaatimukset Tulevaisuuden odotukset ja isännöinnin muuttuvat vaatimukset Korjausrakentamisen kehittäminen teematyöpaja 20.11.2013 Jari Porthén Toimitusjohtaja, Realco Oy Hallituksen puheenjohtaja, Isännöintiliitto

Lisätiedot

Miten tehdään betonikerrostaloon edullinen ja turvallinen julkisivuremontti? Toimitusjohtaja Veli Ollila ThermiSol Oy

Miten tehdään betonikerrostaloon edullinen ja turvallinen julkisivuremontti? Toimitusjohtaja Veli Ollila ThermiSol Oy Miten tehdään betonikerrostaloon edullinen ja turvallinen julkisivuremontti? Toimitusjohtaja Veli Ollila ThermiSol Oy Haaste ja mahdollisuus Vanhojen lähiökerrostalojen julkisivujen rapautuminen on iso

Lisätiedot

KYLPPÄRIT KUNTOON. 20.5.2015 Riihimäki. Jari Hännikäinen Neuvontainsinööri

KYLPPÄRIT KUNTOON. 20.5.2015 Riihimäki. Jari Hännikäinen Neuvontainsinööri KYLPPÄRIT KUNTOON 20.5.2015 Riihimäki Jari Hännikäinen Neuvontainsinööri SISÄLTÖ Kuka vastaa kylpyhuoneiden kunnossapidosta ja mikä on vastuunjakotaulukko? Kolme erilaista kylpyhuoneremonttia: 1. Oma-aloitteiset

Lisätiedot

Näytesivut. 2.1. Märkätilat - Kylpyhuone ja asuntosauna

Näytesivut. 2.1. Märkätilat - Kylpyhuone ja asuntosauna 2 Seuraavaksi voidaan katsoa tulevaan ja nähdä, mitä remonttiin uppoavilla euroilla voidaan saada. Suunnittelijat antavat lähtökohdat onnistuneelle remontille. Asuntoosakeyhtiö hyväksyy suunnitelmat tietyin

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Hankesuunnittelun tavoitteet, mahdollisuudet ja korjaushankkeen valmistelu

Hankesuunnittelun tavoitteet, mahdollisuudet ja korjaushankkeen valmistelu Hankesuunnittelun tavoitteet, mahdollisuudet ja korjaushankkeen valmistelu Asunnot tyypeittäin ja ikäluokittain Suomessa. Lähde: Tilastokeskus ja VTT 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 Omakotitalot

Lisätiedot

IDEN PERUSKORJAUKSET

IDEN PERUSKORJAUKSET TALOYHTIÖIDEN IDEN PERUSKORJAUKSET säästöjen etsiminen lisä- ja muutostöiden minimointi voiko urakoitsija olla mukana jo suunnitteluvaiheessa? aikataulutus lisärakentaminen yhtenä rahoituskeinona Säästöjen

Lisätiedot

PEIKKO VAI MAHDOLLISUUKSIEN PUTKIREMONTTI?

PEIKKO VAI MAHDOLLISUUKSIEN PUTKIREMONTTI? PEIKKO VAI MAHDOLLISUUKSIEN PUTKIREMONTTI? Putkiremontti koetetaan joissakin taloyhtiössä peikkona, jota halutaan vältellä niin pitkään kun mahdollista. Yleisimmät syyt remontin välttelyyn ovat: kallein

Lisätiedot

KOMMENTTIPUHEENVUORO. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2- hankkeen työpaja 11.6.2014

KOMMENTTIPUHEENVUORO. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2- hankkeen työpaja 11.6.2014 KOMMENTTIPUHEENVUORO Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2- hankkeen työpaja 11.6.2014 KARVES YHTIÖT LYHYESTI LVIS-Insinööritoimisto Seppo Karves & Co. Suomen ensimmäinen LVIS-ins.tsto v. 1968. Vuodesta

Lisätiedot

Kuinka energiatehokkuutta voidaan parantaa? TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto

Kuinka energiatehokkuutta voidaan parantaa? TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto Kuinka energiatehokkuutta voidaan parantaa? TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto Energiatehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä KÄYTTÖ käyttötottumukset tietoisuus ikärakenne asenteet omistaja/vuokralainen

Lisätiedot

Putkiremontistakin käyttäjäkeskeinen prosessi

Putkiremontistakin käyttäjäkeskeinen prosessi Putkiremontistakin käyttäjäkeskeinen prosessi IKE-workshop: Asukaslähtöisen perusparantamisen kehitystarpeet 1.3.2005 Risto Vahanen Vahanen-yhtiöt HANKKEEN TAUSTA: ASUINKERROSTALOJEN VALMISTUMISMÄÄRÄT

Lisätiedot

VIILEÄMPI KOTI ON MUKAVAMPI Hanki kaukojäähdytys taloyhtiöösi

VIILEÄMPI KOTI ON MUKAVAMPI Hanki kaukojäähdytys taloyhtiöösi VIILEÄMPI KOTI ON MUKAVAMPI Hanki kaukojäähdytys taloyhtiöösi KODISTA MUKAVAMPI JA TERVEELLISEMPI JÄÄHDYTYKSELLÄ ASUINMUKAVUUTTA JA PAREMPIA YÖUNIA Toimistot ja ostoskeskukset pysyvät kaukojäähdytyksen

Lisätiedot

PUTKIREMONTTI NÄIN ONNISTUT. ASUKASLÄHTÖINEN JA PALVELEVA s.06. PUTKIREMONTIN VAIHEET s.04. HYVÄ VIESTINTÄ s.09

PUTKIREMONTTI NÄIN ONNISTUT. ASUKASLÄHTÖINEN JA PALVELEVA s.06. PUTKIREMONTIN VAIHEET s.04. HYVÄ VIESTINTÄ s.09 PUTKIREMONTTI NÄIN ONNISTUT PUTKIREMONTIN VAIHEET s.04 ASUKASLÄHTÖINEN JA PALVELEVA s.06 HYVÄ VIESTINTÄ s.09 AVAIMET ONNISTUNEESEEN PUTKIREMONTTIIN Linjasaneeraus on aina merkittävä ja iso päätös taloyhtiölle.

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY VALMISTAUTUMINEN KORJAUSHANKKEESEEN

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY VALMISTAUTUMINEN KORJAUSHANKKEESEEN VALMISTAUTUMINEN KORJAUSHANKKEESEEN Pekka Seppänen Oulu 2.9.2010 Oulu Pekka Seppänen LVI- Insinööri Kuntoarvioija, PKA Pätevöitynyt energiatodistuksen antaja, PETA MITÄ ON HANKESUUNNITTELU - Korjaustarpeen

Lisätiedot

Korjausrakentamisbarometri Kevät 2012

Korjausrakentamisbarometri Kevät 2012 Korjausrakentamisbarometri Kevät 2012 Suomen Kiinteistöliitto ry Taustat ja vastaajat Kaksi kertaa vuodessa Asuntoyhtiöiden hallituksen jäsenet, isännöitsijät Vastaajina: 949 hallituksen jäsentä ja 192

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA?

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? JulkisivuROADSHOW Lappeenrannassa: JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? Etelä-Karjalan Osuuspankin auditorio, 1.10.2014 Mikko Tarri, hallituksen puheenjohtaja Julkisivuyhdistys r.y. Julkisivusaneeraus.

Lisätiedot

Näytesivut 40 Kylppärit kuntoon

Näytesivut 40 Kylppärit kuntoon ut iv es yt Nä 40 Kylppärit kuntoon 4 REMONTTITYYPPI 3: KAIKKIEN KYLPYHUONEIDEN YHTÄAIKAINEN SANEERAUS Kylpyhuoneiden käyttöikä on yleensä noin 20 25 vuotta. Yhtiössä tulee aloittaa kylpyhuonesaneerausten

Lisätiedot

Suunnitelmallinen kiinteistönpito asunto-osakeyhtiössä. Taloyhtiö 2014 1.4.2014 Helsingin Messukeskus Rakennusneuvos Erkki Laitinen

Suunnitelmallinen kiinteistönpito asunto-osakeyhtiössä. Taloyhtiö 2014 1.4.2014 Helsingin Messukeskus Rakennusneuvos Erkki Laitinen Suunnitelmallinen kiinteistönpito asunto-osakeyhtiössä Taloyhtiö 2014 1.4.2014 Helsingin Messukeskus Rakennusneuvos Erkki Laitinen Taloyhtiöillä ja muilla rakennusten omistajilla edessä suuria haasteita.

Lisätiedot

Kuinka energiatehokkuutta voidaan parantaa? TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto

Kuinka energiatehokkuutta voidaan parantaa? TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto Kuinka energiatehokkuutta voidaan parantaa? TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto Energiatalouteen vaikuttavia tekijöitä KÄYTTÖ käyttötottumukset tietoisuus ikärakenne asenteet omistaja/vuokralainen

Lisätiedot

RYHMÄKORJAAMINEN. Emilia Olkanen ja Emmi Oksanen 14.4.2014 Energiaekspertin jatkokurssi 3/3. Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto

RYHMÄKORJAAMINEN. Emilia Olkanen ja Emmi Oksanen 14.4.2014 Energiaekspertin jatkokurssi 3/3. Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto RYHMÄKORJAAMINEN Emilia Olkanen ja Emmi Oksanen 14.4.2014 Energiaekspertin jatkokurssi 3/3 Ryhmäkorjaaminen Useamman itsenäisen taloyhtiön yhteistoimintaa korjaustarpeidensa toteuttamiseksi Tavoitteena

Lisätiedot

Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@timbal.fi Timbal Palvelut Oy www.timbal.fi

Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@timbal.fi Timbal Palvelut Oy www.timbal.fi Strategia Energiatehokkuus Huoltokirja Seuranta Elinkaari Suunnitelmat Korjaushanke Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@timbal.fi Timbal Palvelut Oy www.timbal.fi Timbal Palvelut Oy Timbal palvelu rakennusten

Lisätiedot

Ryhmäkorjaushankkeen kokoaminen, suunnittelu ja toteutus

Ryhmäkorjaushankkeen kokoaminen, suunnittelu ja toteutus Ryhmäkorjaushankkeen kokoaminen, suunnittelu ja toteutus E C D B A RK Useasta yksi RIL 260-2012 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry 7.8.2012 1 Ryhmäkorjaushankkeen kokoaminen, suunnittelu ja toteutus

Lisätiedot

TALOYHTIÖIDEN HALLITUSFOORMUM

TALOYHTIÖIDEN HALLITUSFOORMUM TALOYHTIÖIDEN HALLITUSFOORMUM Remonttien rahoittaminen ja taloudellinen hankesuunnittelu Markku Kulomäki, toimitusjohtaja SKH-Isännöinti Oy KORJATTAVAA TALOILLA RIITTÄÄ! SKH Isännöinnin taloyhtiöillä yli

Lisätiedot

Modulaarinen kattokaiutin Älykäs ääniratkaisu kaikkiin kattoihin

Modulaarinen kattokaiutin Älykäs ääniratkaisu kaikkiin kattoihin Modulaarinen kattokaiutin Älykäs ääniratkaisu kaikkiin kattoihin 2 Modulaarinen kattokaiutin Suunniteltu helppoon asennukseen Sopii melkein kaikkiin kattotyyppeihin Innovatiivinen modulaarirakenne Helppo

Lisätiedot

AKSELI KIINTEISTÖPALVELUT OY TALOTEKNIIKKA. Asiakastilaisuus 18.5.2015 Aitiopaikka, Valtion virastotalo

AKSELI KIINTEISTÖPALVELUT OY TALOTEKNIIKKA. Asiakastilaisuus 18.5.2015 Aitiopaikka, Valtion virastotalo AKSELI KIINTEISTÖPALVELUT OY TALOTEKNIIKKA Asiakastilaisuus 18.5.2015 Aitiopaikka, Valtion virastotalo TALOTEKNIIKAN PALVELUORGANISAATIO toiminnon esimies energianhallintapäällikkö Teemu Halenius LVIS-työt

Lisätiedot

TUTKI, ÄLÄ HUTKI - TIEDÄ LÄHTÖTILANNE JA SUUNNITTELE HUOLELLA RAKENNUSTERVEYSASIANTUNTIJA ESKO LINDBLAD SISÄILMAKESKUS / KOSTEUS- JA HOMETALKOOT

TUTKI, ÄLÄ HUTKI - TIEDÄ LÄHTÖTILANNE JA SUUNNITTELE HUOLELLA RAKENNUSTERVEYSASIANTUNTIJA ESKO LINDBLAD SISÄILMAKESKUS / KOSTEUS- JA HOMETALKOOT TUTKI, ÄLÄ HUTKI - TIEDÄ LÄHTÖTILANNE JA SUUNNITTELE HUOLELLA RAKENNUSTERVEYSASIANTUNTIJA ESKO LINDBLAD SISÄILMAKESKUS / KOSTEUS- JA HOMETALKOOT 1 Lähtökohtia peruskorjaukseen voivat olla mm. Talotekniikan

Lisätiedot

Hissi vanhaan taloon 1.4.2014. www.hel.fi/hissiprojekti 1

Hissi vanhaan taloon 1.4.2014. www.hel.fi/hissiprojekti 1 Hissi vanhaan taloon 1.4.2014 www.hel.fi/hissiprojekti 1 Helsingin kaupunki Talous- ja suunnitteluosasto PL 20 (Aleksanterinkatu 24) 00099 Helsingin kaupunki Simo Merilä Hissiasiamies Puhelin: (09) 310

Lisätiedot

AS OY HARJUTORI 8 PUTKIREMONTTI

AS OY HARJUTORI 8 PUTKIREMONTTI AS OY HARJUTORI 8 PUTKIREMONTTI INFOTILAISUUS 25.11.2014 INFON TEEMAT Suunnitteluorganisaation esittely Linjasaneeraushankkeen toteutusperiaatteet Aikataulu ja toteutus Arkkitehdit esittelevät yleisten

Lisätiedot

VESI- JA VIEMÄRIJOHTOJEN PERUSKORJAUKSEN (LINJASANEERAUS) LUPAPROSESSIKUVAUS

VESI- JA VIEMÄRIJOHTOJEN PERUSKORJAUKSEN (LINJASANEERAUS) LUPAPROSESSIKUVAUS HELSINGIN KAUPUNKI LUPAPROSESSIKUVAUS 1 (6) VESI- JA VIEMÄRIJOHTOJEN PERUSKORJAUKSEN (LINJASANEERAUS) LUPAPROSESSIKUVAUS HELSINGIN KAUPUNKI LUPAPROSESSIKUVAUS 2 (6) 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53

Lisätiedot

Energiatehokkaan korjausrakentamisen hankintojen kompastuskivet. Lahden Tilakeskus Kiinteistöpäällikkö Jouni Arola

Energiatehokkaan korjausrakentamisen hankintojen kompastuskivet. Lahden Tilakeskus Kiinteistöpäällikkö Jouni Arola Energiatehokkaan korjausrakentamisen hankintojen kompastuskivet Lahden Tilakeskus Kiinteistöpäällikkö Jouni Arola Henkilöstön määrä 35 Tilakanta (oma ja vuokrattu yht.) 453 000 m 2 TA 2014 Liikevaihto

Lisätiedot

LeaseGreen ostaa TalPron

LeaseGreen ostaa TalPron Kauppalehti Keskiviikko 06.08.2014 klo 11:17 LeaseGreen ostaa TalPron KUVA: Katja Lehto EMC Talotekniikka myy TalPron LeaseGreen Groupille. Ydinliiketoimintoihinsa keskittyvä EMC Talotekniikka myy TalPron

Lisätiedot

PALVELUMALLIT ASUKASLÄHTÖISEEN PERUSPARANTAMISEEN

PALVELUMALLIT ASUKASLÄHTÖISEEN PERUSPARANTAMISEEN PALVELUMALLIT ASUKASLÄHTÖISEEN PERUSPARANTAMISEEN ATTE STAMBEJ JARMO HALONEN OSAKKAIDEN OMAT MUUTOSTYÖT LUONNOS SUUNNIT- TELU LUONNOS SUUNNIT- TELU SUUNNIT TELU KILPAILUT TAMINEN URAKKA- SOPIMUS KORJAUS-

Lisätiedot

ONNISTUNUT RYHMÄKORJAUSHANKE

ONNISTUNUT RYHMÄKORJAUSHANKE ONNISTUNUT RYHMÄKORJAUSHANKE Kiinteistöliitto Pirkanmaa, koulutusilta taloyhtiöille 27.1.2014 Technopolis Yliopistonrinne Mikko Tarri, A-Insinöörit Suunnittelu Oy Mikko Tarri s. 1975 Porissa Perheellinen

Lisätiedot

Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä

Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä Asunto-osakeyhtiö korjaushanke - hallituksen kokemukset Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä 1987-2016

Lisätiedot

Ryhmäkorjaus taloyhtiöissä Taloyhtiö 2015 15.04.2015

Ryhmäkorjaus taloyhtiöissä Taloyhtiö 2015 15.04.2015 Ryhmäkorjaus taloyhtiöissä Taloyhtiö 2015 15.04.2015 Lars Lindeman NCC Rakennus Oy lars.lindeman@ncc.fi 040 861 9948 15.04.2015 Lars Lindeman NCC-yhtiöt 1 Esitykseni sisällöstä Mitä lähiöissä tapahtuu?

Lisätiedot

Huoletonta asumista talvipakkasilla

Huoletonta asumista talvipakkasilla J Ä ÄT Y M ÄTÖ N V E S I J O H TO J Ä ÄT Y M ÄTÖ N S U OJA P U T K I Huoletonta asumista talvipakkasilla 12 2010 10002 Uponor Supra Plus -jäätymätön vesijohto Uponor Supra Plus on eristetty ja lämmitetty

Lisätiedot

KORJAA, ENTISÖI JA MODERNISOI

KORJAA, ENTISÖI JA MODERNISOI KORJAA, ENTISÖI JA MODERNISOI VAATIVAT KOHTEET s.04 TOIMITILOJEN MUUTOSTYÖT s.06 TALOTEKNIIKKA s.08 ASUINTALOJEN PERUSKORJAUS s.09 PUTKIREMONTTI s.09 Pylon on pääkaupunkiseudulla toimiva vuonna 1989 perustettu

Lisätiedot

Isännöinnin laatu ja sen mittaaminen? - taloudellinen näkökulma

Isännöinnin laatu ja sen mittaaminen? - taloudellinen näkökulma Isännöinnin laatu ja sen mittaaminen? - taloudellinen näkökulma Toimitusjohtaja Tero Heikkilä Suomen Isännöintiliitto ry www.isannointiliitto.fi Suomen Isännöintiliitto ry edustaa isännöintitoimialaa.

Lisätiedot

UUDISTUVA JYRKKÄLÄ VASTAA ASUMISEN HAASTEISIIN

UUDISTUVA JYRKKÄLÄ VASTAA ASUMISEN HAASTEISIIN UUDISTUVA JYRKKÄLÄ VASTAA ASUMISEN HAASTEISIIN KOY JYRKKÄLÄNPOLKU HANKKEEN TULEVAT VAIHEET JA KEHITYSKUVIOT Raklin klinikan tulosseminaari 19.9.2014 Forum Marinum, Turku Juuso Hämäläinen, Rakennuttajatoimisto

Lisätiedot

Hellman's Production Oy Marjuksenranta 18, 23310 TAIVASSALO email: info@hellmansproduction.fi www.hellmansproduction.fi P. +358 (0) 404846000

Hellman's Production Oy Marjuksenranta 18, 23310 TAIVASSALO email: info@hellmansproduction.fi www.hellmansproduction.fi P. +358 (0) 404846000 S O L U T I O N S MODUULIRAKENNUKSIEN TOTEUTTAJA Hellman s Production Solutions on erikoistunut modulaariseen rakentamiseen. Moduulirakentamisessa yrityksemme panostaa kestäviin materiaaleihin ja projektikohtaiseen

Lisätiedot

Korjausrakentamisen uudet määräykset - rakennuttajakonsultin näkökulma

Korjausrakentamisen uudet määräykset - rakennuttajakonsultin näkökulma Korjausrakentamisen uudet määräykset - rakennuttajakonsultin näkökulma Oulu 14.11.2013 Ari-Matti Jänkälä Projektipalvelu Prodeco Oy www.prodeco.fi www.prodeco.fi Yritys Projektipalvelu Prodeco Oy on Pohjois-

Lisätiedot

PUTKIREMONTTI- BAROMETRI 2014 TUTKIMUSRAPORTTI

PUTKIREMONTTI- BAROMETRI 2014 TUTKIMUSRAPORTTI PUTKIREMONTTI- BAROMETRI 2014 TUTKIMUSRAPORTTI WWW.ISANNOINTILIITTO.FI TOTEUTUS - Isännöintiliiton Putkiremonttibarometrin 6. toteutuskerta (2008, 2009, 2011, 2012, 2013) - Kohderyhmä: - Isännöintiliiton

Lisätiedot

Isännöitsijätoimisto Tili-Kiinti Oy ISA Haarniskatie 6 D, 00910 Helsinki, puh. (09) 325 6221, faksi (09) 328 1696 isannointi@tili-kiinti.inet.

Isännöitsijätoimisto Tili-Kiinti Oy ISA Haarniskatie 6 D, 00910 Helsinki, puh. (09) 325 6221, faksi (09) 328 1696 isannointi@tili-kiinti.inet. 1 ( 6 ) ILMOITUS HUONEISTON KORJAUSTÖISTÄ pvm. / 201 Ilmoitus on jätettävät isännöitsijätoimistoon hyvissä ajoin ennen suunnitellun korjaustyön aloittamista (vähintään 2 viikkoa ennen töiden aloitusta

Lisätiedot

WehoPress Komposiittiputkijärjestelmä Kiinteistöjen paineputkistoihin

WehoPress Komposiittiputkijärjestelmä Kiinteistöjen paineputkistoihin WehoPress Komposiittiputkijärjestelmä Kiinteistöjen paineputkistoihin WehoPresskomposiittiputkijärjestelmä WehoPress-putkijärjestelmällä voidaan toteuttaa kiinteistön käyttövesi-, lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien

Lisätiedot

Miksi puukerrostalo?

Miksi puukerrostalo? Miksi puukerrostalo? Miksi puurakenne? Ekologinen Oleellisesti pienempi hiilijalanjälki korostuu mentäessä kohti nollaenergiataloja Energiatehokas Terveellinen Asuinkerrostalojen kehitys on jumittunut

Lisätiedot

Mauri Niemelä Oulun Läänin Kiinteistöyhdistys ry

Mauri Niemelä Oulun Läänin Kiinteistöyhdistys ry Mauri Niemelä 13.1.2010 Oulun Läänin Kiinteistöyhdistys ry HALLITUKSEN JÄSENTEN JA OSAKKAIDEN ROOLI JA HEIDÄN MOTIVOINTI KORJAUSHANKKEISSA. Mauri Niemelä Isännöitsijä vuodesta 1981 Yrittäjä, isännöitsijä,

Lisätiedot

Liitinjärjestelmä Ring Tension Memory Teknologia

Liitinjärjestelmä Ring Tension Memory Teknologia Uusi Liitinjärjestelmä Ring Tension Memory Teknologia Uponorin valikoimiin kuuluvat talotekniset ratkaisut tarjoavat ensiluokkaista käyttömukavuutta, energiatehokkuutta ja erinomaisia mahdollisuuksia hyödyntää

Lisätiedot

Case: Asuinkerrostalon sisäantennijärjestelmän toteutus. Seppo Seitsonen Orbion Consulting Oy Puh. 050 566 8200 seppo.seitsonen@orbionconsulting.

Case: Asuinkerrostalon sisäantennijärjestelmän toteutus. Seppo Seitsonen Orbion Consulting Oy Puh. 050 566 8200 seppo.seitsonen@orbionconsulting. Case: Asuinkerrostalon sisäantennijärjestelmän toteutus Seppo Seitsonen Orbion Consulting Oy Puh. 050 566 8200 seppo.seitsonen@orbionconsulting.fi Orbionin esittely Pohjoismainen, riippumaton, tietoliikennealan

Lisätiedot