asiaa putkiremontista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "asiaa putkiremontista"

Transkriptio

1 Cupori Group Oy:n Asiakaslehti 2/2009 cupori.com asiaa putkiremontista 02 Cuporilta ratkaisuja korjausrakentamisen tehostamiseen 04 Kattava hankesuunnittelu sujuvan putkiremontin perusta 06 Keskustatoimistoja muutetaan takaisin asunnoiksi 08 Paloturvallisuutta arvorakennuksen peruskorjaukseen

2 Cupori Group Oy:n asiakaslehti 2/ Myyntijohtaja Juhani Porthén, Cupori Group Oy: Cuporilta ratkaisuja korjausrakentamisen tehostamiseen Kaikissa Pohjoismaissa on ratkaistava yhteinen haaste, kun korjausrakentaminen lisääntyy voimakkaasti asuntokannan ikääntyessä ja muuttoliike kasvukeskuksiin pitää yllä pidemmällä aikajänteellä myös vilkasta uudisrakentamista, mutta samaan aikaan pula putkiasentajista ja muista ammattilaisista kasvaa suurten ikäluokkien poistuessa työmarkkinoilta. Myyntijohtaja Juhani Porthénin mukaan Cupori tarjoaa ongelmaan yhä pidemmälle kehitettyjä ratkaisuja, joilla asennusta voidaan nopeuttaa ja samalla laatua ja kustannustehokkuutta parantaa. Korjausrakentaminen kasvaa kaikissa Pohjoismaissa lähitulevaisuudessa voimakkaasti, kun ja 70-luvun teollistumisen ja maaltamuuton käynnistämän voimakkaan aluerakentamisen kaudella pystytetty rakennuskanta tulee peruskorjausikään. Samalla väestön keskittyminen kasvukeskuksiin jatkuu ja edellyttää myös suhteellisen korkeaa uudisrakentamisen tasoa, joten resursseista on odotettavissa pulaa. Ruotsissa toteutettiin ja 70-luvulla mittava miljoonaohjelma, jonka aikana rakennettiin parhaimmillaan lähes asuntoa vuodessa. Nyt tämä rakennuskanta on tulossa tekniseen peruskorjausikään. Kaikissa Pohjoismaissa on käynnistymässä suuri korjausrakentamisbuumi, Cuporin myyntijohtaja Juhani Porthén 1990-luvun lama johti rakentamisen huomattavaan vähenemiseen, jolloin alalta poistui osaavaa työvoimaa muihin tehtäviin. Kun esimerkiksi putkiasentajien määrää pienentää myös suurten ikäluokkien siirtyminen eläkkeelle, on perinteisesti työvaltaista korjausrakentamista kyettävä merkittävästi tehostamaan jotta kasvavasta työmäärästä selvitään. Cupori on putkivalmistajan sijaan yhä enemmän pidemmälle jalostettujen komponenttien ja palveluiden tarjoaja. Tarjoamme pelkän putken sijaan valmiita ratkaisuja, joilla työ sujuu nopeammin ja kustannustehokkaammin, Juhani Porthén kertoo Cuporin strategisesta linjavalinnasta, joka erottaa yhtiön monista kilpailevista putkimateriaalien toimittajista. Esimerkiksi Cuporin valmiiksi maalatut tai kromatut putket säästävät huomattavasti työmaalla tehtävää työtä ja vähentävät hankalaa putkiasentajan ja maalarin työvaiheiden yhteensovittamista. Myös valmiiksi eristetyt LV-putket ja JL- eli jäähdytyslaadun putket tai keltainen kaasuputki nopeuttavat työtä, koska asennustyö valmistuu kerralla eikä esimerkiksi työmaalla tehtävää eristämistä tai maalausta tarvita. Ammattimaisessa rakentamisessa kupari on sekä uudis- että korjausrakentamisessa käytetyin putkimateriaali. toteaa myyntijohtaja Juhani Porthén. Esivalmistuksella nopeutta, laatua ja energiatehokkuutta Taloteknisten asennusten sujuvuus on koko linjasaneeraushankkeen onnistumisen ja läpimenoajan kannalta erityisen tärkeää siksi, että asennukset painottuvat ahtaisiin tiloihin, joissa muutenkin on paljon työvaiheita kuten kylpyhuoneisiin sekä wcja teknisiin tiloihin. Lisäksi asukkaat usein asuvat korjausprojektien keskellä. Mitä nopeammaksi ja vähemmän pölyä aiheuttavaksi putkiremontti saadaan sen parempi se on asukkaiden kannalta. Työn nopeutumisen ja tehostumisen lisäksi oleellista on myös se, että lopputulos on entistä laadukkaampi ja energiataloudellisempi, kun monet aiemmin työmaalla tehdyt työvaiheet Eino Rantala, Ekosto Oy: Korjausrakentamiseen tehoa modulaarisella talotekniikalla Putkiremontin ei tarvitse olla asukkaille painajainen. Elementtitekniikalla toteutettujen ja 70-luvun asuinkerrostalojen talotekniikan uudistamiseen on kehitetty teollista korjaamista edistäviä modulaarisia ratkaisuja. RIL:n uudessa kirjassa esitetyt järjestelmät ja ohjeet helpottavat linjasaneerauksen läpiviemistä asukasystävällisesti ja kustannustehokkaasti. Putkiremonttien määrän arvioidaan jopa kaksinkertaistuvan seuraavien kymmenen vuoden aikana, kun ja 70-lukujen kiivaan aluerakentamisen aikana pystytetyt asuinkerrostalot tulevat peruskorjausikään. Urakasta ei selvitä perinteisin menetelmin resurssit eivät yksinkertaisesti riitä ja kustannustaso uhkaa karata käsistä. Aluerakentamisen aikakaudella taloteknisten ratkaisujen teollistaminen ei ollut yhtä pitkällä kuin rakennustekniikan modularisointi ja yhteiseen Bes-järjestelmään pohjautuva esivalmisteisen elementtitekniikan käyttö. Nyt meillä on käytössä 2000-luvulla kehitettyä teollisen järjestelmärakentamisen talotekniikkaa, joka soveltuu erittäin hyvin teollisesti rakennettujen kerrostalojen peruskorjaukseen, tekniikan tohtori ja toimitusjohtaja Eino Rantala Ekosto Oy:stä Avoin kupariputkijärjestelmä soveltuu hyvin teollisiin talotekniikan peruskorjauksen kokonaisratkaisuihin. Rantala on ollut päätoimittajana tuottamassa Suomen Rakennusinsinöörien Liiton RIL:n uutta kirjaa Linjasaneeraus ja lukujen asuinkerrostaloissa - hankeprosessi, tekniset ratkaisut, suunnittelumallit, jossa on ensimmäisen kerran koottu yksiin kansiin ja 70-luvun asuinkerrostalojen peruskorjauksiin soveltuvat nykyaikaiset talotekniset järjestelmät ja ratkaisut sekä ohjeet niiden soveltamiseen ja hankkeen läpiviemiseen. Pisimmälle kehitetyt järjestelmät sisältävät kaikki putkistot, kanavistot, sähköt ja muun tekniikan koottuna teollisesti esivalmistettuihin taloteknisiin elementteihin, joissa vain liitännät tehdään työmaalla. Yksinkertaisimmillaan ratkaisut tarjoavat pelkän reitityksen, johon talotekniikka on kätevä asentaa ja täydentää myöhemmin uusilla teknisillä järjestelmillä, Rantala Eino Rantala on puheenjohtajana seitsemän asunto-osakeyhtiön yhteisessä peruskorjaushankkeessa Helsingin Maunulassa. Hankkeessa sovelletaan uusimpia menetelmiä talotekniseen peruskorjaukseen ja haetaan esivalmistuksen ja sarjatuotannon etuja. Teollisen toiminnan kehityksessä tyypillisesti ryhmätoiminnalla saadaan yksikköhinta putoamaan sadasta noin 85:een ja teollisella massavalmistuksella 70:een, automaatioteollisuudessa jopa 20:een. Talotekniikan esivalmistusastetta ja tuotannon tehokkuutta on mahdollista vielä selvästi nostaa, sillä rakentamisessa ja taloteknisissä asennuksissa työmaalla tehtävän työn ja materiaalien osuus on nykyisin noin puolet. Korkeampi esivalmistusaste nostaa tuottavuutta ja laatua Nykyaikaiset puristusliittimet ja valmiit järjestelmäkomponentit ovat nopeuttaneet asennustyötä huomattavasti. Esivalmistusasteen nosto on kohottanut myös lopputuotteen laatua. Pintaan asennetut kromatut kupariputket liitososineen ovat kyl-

3 Cupori Group Oy:n asiakaslehti 2/ Paikallisuus tuo varmuutta, nopeutta ja kokonaistaloudellisuutta. kuten putkien eristäminen siirretään hallittuihin olosuhteisiin tehtaisiin, Porthén painottaa. Nyt on käynnistymässä seuraava korjausrakentamisen kehitysvaihe, jossa yhdessä yhteistyökumppaneidemme ja alan muiden johtavien toimijoiden kanssa kehitämme esimerkiksi esivalmisteisia asennuselementtejä talotekniikka-asennuksiin, Juhani Porthén Hän ottaa vertailukohdaksi pientalotuotannon kehityksen ja esivalmistusasteen kasvun. Nykyisin enää harva pientalo tehdään työmaalla pitkästä tavarasta. Miksi talotekniikka-asennukset pitäisi tehdä vielä paikan päällä pitkästä putkesta, kun työtä voidaan siirtää parempiin olosuhteisiin tehtaisiin ja jättää vain asennuselementtien liitokset tehtäväksi työmaalla, Porthén kysyy. Cuporilta Pohjoismaihin kehitettyjä ratkaisuja Juhani Porthénin mukaan paikallisuus on asiakkaille globaalissa taloudessakin tärkeä arvo, koska se merkitsee varmuutta, nopeutta ja samalla myös kokonaistaloudellisuutta. Kiinasta saa varmastikin kupariputkea halvemmalla, mutta kokonaiskustannuksia laskettaessa hintaetu nopeasti häviää. Kaukoidästä tilatut putket ovat vasta kiertämässä Intian niemimaata kun meidän toimittamamme putket on jo asennettu. Toimitusketjun nopeus, varmuus ja kustannustehokkuus sekä näiden asiakkaillemme tuoma pääoman kierron tehostuminen ovat meillä aivan toista luokkaa, Porthén Tuotepalettimme kattavuus, korkea pohjoismainen laatu sekä tarjoamamme ratkaisut ja palvelut ovat myös tärkeä osa kokonaistaloudellisuutta. Jos ongelmia ilmenee, meidän kanssa voi keskustella omalla kielellä, mutta reklamaation tekeminen Kiinaan ei ole kovin yksinkertaista. Porthén uskoo, että myös tuotteiden käyttötottumukset leviävät vähitellen maasta toiseen. Kromattu kupariputki on Suomessa saavuttanut Ruotsin tavoin pinta-asennuksissa suuren suosion ja selkeän johtoaseman esimerkiksi kylpyhuonekorjauksissa. Suomessa valmiiksi maalattujen valkoisten putkien käyttö ei ole kuitenkaan vielä yhtä yleistä kuin Ruotsissa, vaikka niillä voidaan säästää aikaa ja kustannuksia ja niiden laatu on parempi kuin työmaaolosuhteissa maalatuilla putkilla. Elinkaaritarkastelun nousu vahvistaa kupariputken asemaa Ammattimaisessa rakentamisessa kupari on sekä uudis- että korjausrakentamisessa käytetyin putkimateriaali. Juhani Porthén uskoo, että kuparin hyvät materiaaliominaisuudet lisäävät sen käyttöä entisestään, kun energiatehokkuuden, ympäristöystävällisyyden ja elinkaaritaloudellisuuden sekä huollettavuuden merkitys jatkossa korostuu. Lämpöpumppujärjestelmien yleistyminen ja uudet ja ympäristöystävälliset kylmäaineratkaisut kuten hiilidioksidijäähdytys tulevat myös osaltaan lisäämään kupariputken käyttöä. Kupari on turvallinen ja terveellinen materiaali, sillä se on ihmiselle välttämätön alkuaine. Kupari on myös täysin kierrätettävää. Tiedämme varmasti sen, että jos kiinteistön talotekninen peruskorjaus tehdään kupariputkella se kestää noin 50 vuotta. Mistä voimme olla varmoja silloin kun käytetään muita materiaaleja, joista ei ole edes 50 vuoden käyttökokemuksia? Nyt meillä on käytössä 2000-luvulla kehitettyä teollisen järjestelmärakentamisen talotekniikkaa, joka soveltuu erittäin hyvin teollisesti rakennettujen ja 70-luvun kerrostalojen peruskorjaukseen, tekniikan tohtori ja toimitusjohtaja Eino Rantala Ekosto Oy:stä pyhuoneen kaunistus sen lisäksi, että ne ovat ammattilaisen asentamana hyvin kestäviä. Avoin kupariputkijärjestelmä soveltuu hyvin teollisiin talotekniikan peruskorjauksen kokonaisratkaisuihin. Rantalan mukaan Suomessa on paljon korkeatasoista taloteknistä osaamista ja kansainvälisillä markkinoilla menestyviä yrityksiä, mutta tuottavuuden huomattava kehittäminen edellyttää tämän osaamisen kokoamista yhteistyössä yhä pidemmälle kehitetyiksi järjestelmäkokonaisuuksiksi. Kotimaan lisäksi tuotteistetuilla ja teollisesti valmistetuilla taloteknisillä kokonaisratkaisuilla on odotettavissa kysyntää myös vientimarkkinoilla. Esivalmistusasteen nosto ja laajemmat toimituskokonaisuudet muuttavat Rantalan mukaan oleellisesti rakentamisen ja peruskorjausten luonnetta, kun osapuolten määrä ketjussa vähenee ja samalla monen väliportaan omiin tarjouksiinsa laskemat riskilisät poistuvat. Loppuasiakkaina olevien taloyhtiöiden on helpompi toimia yhden kokonaistoimittajan kanssa ja vastuukysymykset ovat selkeämpiä. Osapuolten määrän väheneminen helpottaa huomattavasti peruskorjaushankkeen läpiviemistä ja sen kustannusten ja aikataulujen hallintaa. Reititysten standardisointi on yksi avainkysymyksistä, jotta teollisia elementtejä voidaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti. Korjausprosessissa asukas nostettava kuninkaaksi RIL:n kirjassa on esitetty ohjeet peruskorjaushankkeen eri vaiheisiin. Ensin on tärkeää tehdä huolellinen tarveselvitys ja muodostaa asukkaiden yhteinen käsitys siitä, mitä korjauksella haetaan. Tämän jälkeen on vuorossa perusteellinen hankesuunnittelu. Vasta sen jälkeen kun taloyhtiö on hyväksynyt käytettävät ratkaisut ja kustannusarvion, päästään varsinaiseen suunnitteluvaiheeseen. Tarveselvityksessä ja hankesuunnittelussa kannattaa käyttää apuna asiantuntevaa ja peruskorjaushankkeiden läpiviemisessä kokenutta sparraajaa. Rantalan mukaan nykyisin on tavallista, että suunnitteluvaiheeseen edetään liian nopeasti. Kun suunnittelijoille ei ole tarkkaan määritelty mitä taloyhtiö haluaa, myös suunnitelmat jäävät helposti yleisluonteisiksi. Viitteellisten suunnitelmien pohjalta tehdyt tarjouspyyntöasiakirjat puolestaan antavat urakoitsijoille mahdollisuuden tarjota erilaisia sovelluksia, jolloin tarjoukset eivät ole edes yhteismitallisia eikä niitä ole helppo vertailla. Eino Rantalan mielestä on selvää, ettei tilaajan epämääräinen tahto ja puutteellinen toimeksianto yleensä johda asukkaiden kannalta parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. Tässä kirjassa näkökulma on käännetty aivan toiseksi kuin nykyisin vallitseva urakoitsijavetoinen ja työmaalla asioita puutteellisten lähtötietojen pohjalta viime hetkellä aikataulupaineiden keskellä soveltava toimintatapa. Peruskorjaushanketta katsotaan nimenomaan asunto-osakeyhtiön ja asukkaiden näkökulmasta niin, että pyritään alusta lähtien varmistamaan koko prosessin sujuvuus ja lopputuotteen haluttu toimivuus ja laatu.

4 Cupori Group Oy:n asiakaslehti 2/ Reijo Patronen ja Esko Lahtinen, Insinööritoimisto Reijo Patronen Oy: Kattava hankesuunnittelu on sujuvan putkiremontin perusta Insinööritoimisto Reijo Patronen Oy on ollut edelläkävijä asunto-osakeyhtiöiden putkiremonttien ja niihin liittyvien laajempien perusparannusten hankesuunnittelussa ja uusien suunnittelumenetelmien käyttöönotossa. Osaavalla ja kattavalla hankesuunnittelulla voidaan edistää merkittävästi osakkaiden toiveiden huomioon ottamista, koko hankkeen sujumista ja kustannustehokkuutta sekä lopputuloksen laatua ja elinkaaritaloudellisuutta. Hankesuunnitteluvaiheessa ja sitä seuraavassa yhtiökokouksen päätöksessä määritetään putkiremontin tekotapa, laajuus ja jopa 90 prosenttia lopullisista kustannuksista, tiivistää toimistopäällikkö, LVI-insinööri Esko Lahtinen Insinööritoimisto Reijo Patronen Oy:stä hankesuunnittelun keskeisen merkityksen putkiremontin onnistumiselle. Kehittämästämme hankesuunnittelusta on tullut tärkeä ja välttämättömänä pidetty vaihe korjaushankkeessa. Näimme erityisesti tilaajan eli asunto-osakeyhtiöiden ja osakkeenomistajien kannalta ongelmana sen, että suunnitteluvaiheeseen tai jopa itse remonttiin edetään liian suoraviivaisesti ilman minkäänlaista ennakkovalmistelua ja esisuunnittelua, Lahtinen Jos lähtötilannetta eli kiinteistön rakenteita ja putkistoja sekä niiden kuntoa ja ennen kaikkea tilaajan tarpeita ja niiden ratkaisemiseen soveltuvia vaihtoehtoisia toteutustapoja ei ole kunnolla kartoitettu, on lähes väistämätöntä että hankkeessa tulee pitkin matkaa yllätyksiä, jotka aiheuttavat ylimääräisiä kustannuksia ja aikataulun viivästymistä sekä osapuolten keskinäistä hankausta. Yllätyksiltä ei korjaushankkeissa koskaan voida täysin välttyä, mutta Hankkeen kokonaiskustannus huoneistoa kohti on keskimäärin noin euroa, mutta tällä rahalla saadaan uutta vastaavan talotekniikan ja vedeneristysten lisäksi tavallisesti myös täysin uusi ilme ja lisää toiminnallisuutta kylpyhuoneeseen sekä huomattavia parannuksia kiinteistön yhteistiloihin, Reijo Patronen huolellisella hankesuunnittelulla työn aikaiset lisäkustannukset ja turhat viivästykset kyetään minimoimaan. Toimitusjohtaja Reijo Patronen painottaa, että hankesuunnitteluvaiheessa määritellään putkistojen ja muun talotekniikan uusimisen ohella koko perusparannushankkeen laajuus. Hankkeen kokonaiskustannus huoneistoa kohti on keskimäärin noin euroa, mutta tällä rahalla saadaan uutta vastaavan talotekniikan ja vedeneristysten lisäksi tavallisesti myös täysin uusi ilme ja lisää toiminnallisuutta kylpyhuoneeseen sekä huomattavia parannuksia kiinteistön yhteistiloihin. Usein osakkaat remontoivat samoilla pölyillä myös keittiön, Reijo Patronen Lisäarvoa pelkän putkiremontin sijaan Huolellinen suunnittelu ja tehtävien määrittely varmistaa, että taloudelliset panostukset tuottavat asukkaille asumisviihtyvyyttä ja kiinteistön arvoa parantavaa lisäarvoa. Puutteellisen ennakkovalmistelun seuraus on helposti se, että kustannukset karkaavat lisätöiden veloituksina urakoitsijalle ja asukkaat kokevat saavansa `enemmällä vähemmän` kuin he ovat odottaneet. Hankeen onnistumiseksi suunnittelun on oltava kattava ja perusteellinen. Me kykenemme tarjoamaan LVIsuunnittelun lisäksi koko suunnittelun arkkitehti-, rakenne- sähkö- ja tarvittaessa hissisuunnittelijaa myöten kokeneen yhteistyöverkostomme ansiosta, Reijo Patronen Insinööritoimisto Reijo Patronen Oy on ollut koko toimintansa ajan edelläkävijä uusien suunnittelumenetelmien käyttöönotossa. Nykyisin taidamme olla ainoa toimisto joka suunnittelee kaikki peruskorjaushankkeet kolmiulotteisesti MagiCADillä. Tuotemallipohjaisesta ohjelmistosta saa kätevästi myös kaikki määrät esimerkiksi urakkalaskentaa varten, ja valmiin kylpyhuoneen vaihtoehtoja on helppo havainnollistaa visualisoinneilla vaikkapa yhtiökokouksessa jossa korjauksesta päätetään, Patronen Insinööritoimisto Reijo Patronen Oy:n suunnittelema 745 asunnon putkiremonttikohde As. Oy Satokallio voitti viime vuonna järjestetyn ensimmäisen Vuoden putkiremontti kilpailun. Viime aikoihin asti putkiremontit ovat painottuneet paikalla rakennettuihin ja 50-luvun tai vielä vanhempiin asuinkerrostaloihin. Niihin rakenteellisesti parhaiten soveltuva ja eniten käytetty ratkaisu on ollut putkistojen purkaminen ja uusien put- Kupariputket uusille reiteille 1950-luvun kerrostalossa Pystynousut porrashuoneissa helpottavat ylläpitoa Helsingin Castréninkadulla sijaitsevan asunto-osakeyhtiön putkistojen peruskorjauksessa uuden putkiston pystynousut päädyttiin sijoittamaan porrashuoneiden keskelle rakennettuihin tekniikkakuiluihin. Ratkaisu helpottaa talotekniikan huoltoa ja mahdollistaa huoneistokohtaisen vedenmittauksen. Asunto-osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja Tapio Tuominen painottaa osaavan suunnittelun merkitystä taloteknisessä peruskorjauksessa. Me löysimme hankkeen pääsuunnittelijaksi LVI-insinööritoimisto Sami Linnermo Oy:n, jolla on paljon kokemusta tällaisten hankkeiden suunnittelusta, Tuominen Olin henkisesti varautunut siihen, että putkiremontissa voi tulla eteen odottamattomia hankaluuksia, mutta hanke sujui asianmukaisesti ja aikataulussa. Putkiremontti katsottiin välttämättömäksi, koska talon valurautaputkistoissa ja etenkin viemäreissä oli ollut putkien rikkoutumisesta aiheutuvia vuotoja ja oli odotettavissa että ne lisääntyvät. Peruskorjauksessa uusittiin kaikkien 60 asuinhuoneiston ja liiketilojen vesiputkistot, viemärit, märkätilat ja keittiöiden vesikalusteet. Uudet vesiputkistot tehtiin kupariputkista. Putkistojen pystynousut asennettiin porrashuoneisiin vanhoja roskakuiluja KUPARIPUTKI ON MUITA PUTKIVAIHTOEHTOJA HOIKEMPI JA SAMALLA MYÖS LUJEMPI. KERTOo ASUNTO-OSAKEYHTIÖN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA TAPIO TUOMINEN. laajentamalla rakennettuihin tekniikkakuiluihin. Siniset kuilut istuvat porrashuoneiden keskelle kuin ne olisivat aina olleet siinä, isännöitsijä Veli Myller VKM-Isännöinti Oy:stä Hormin tilalle suihkusyvennys Kun aiemmin huoneistojen sisällä kulkeneet pystynousut ja hormit poistuivat käytöstä, saatiin huoneistojen märkätiloihin lisää käyttöalaa. Osassa huoneistoista hormin tilalle tehtiin esimerkiksi suihkusyvennys. Kylpyhuoneissa käytettiin pintaan asennettua kromattua kupariputkea ja kromipintaisia puristusliittimiä, joilla saatiin tyylikäs ja näyttävä lopputulos kustannustehokkaasti. Kupariputki on muita putkivaihtoehtoja hoi-

5 Cupori Group Oy:n asiakaslehti 2/ Vaihtoehtoisten putkimateriaalien huuma näyttäisi olevan hiipumassa. Elementtikerrostalojen peruskorjauksia on Reijo Patrosen ja Esko Lahtisen mukaan luontevaa tehostaa käyttämällä esivalmisteisia elementtejä talotekniikan putkistoille ja ilmanvaihtokanaville. Meillä on kokemusta suunnittelemistamme hankkeista, joissa putkistoelementtien käyttö on nopeuttanut remonttia ja tuonut sitä kautta myös kustannussäästöjä asukkaille, Esko Lahtinen kien asentaminen entisille paikoille. Kylpyhuoneiden peruskorjauksissa pintaan asennettu kromattu kupariputki on saavuttanut hyvin vahvan aseman kaiken ikäisissä kiinteistöissä, Esko Lahtinen ja 70-luvun elementtikerrostalojen peruskorjauksia on Patrosen ja Lahtisen mukaan luontevaa tehostaa käyttämällä esivalmisteisia elementtejä talotekniikan putkistoille ja ilmanvaihtokanaville. Meillä on kokemusta suunnittelemistamme hankkeista, joissa putkistoelementtien käyttö on nopeuttanut remonttia ja tuonut sitä kautta myös kustannussäästöjä asukkaille, Lahtinen Avoin kupariputkijärjestelmä helpottaa huoltoa ja ylläpitoa Kupariputki on eniten käytetty putkimateriaali ammattimaisessa uudis- ja korjausrakentamisessa. Lujana mutta helposti työstettävänä materiaalina se soveltuu erittäin hyvin myös esivalmisteisiin putkistoelementteihin. Esko Lahtisen mielestä vaikuttaa siltä, että kupariputken asema perinteisenä, kestävänä ja monikäyttöisenä putkimateriaalina on jopa vahvistumassa. Vaihtoehtoisten putkimateriaalien huuma näyttäisi olevan hiipumassa. Yksi syy tähän on varmasti se, että entistä enemmän on alettu miettiä järjestelmien huollettavuutta ja elinkaarinäkökulmaa. Avoimessa kupariputkijärjestelmässä osat sopivat varmasti toisiinsa, mutta muissa putkimateriaaleissa huoltomiehellä pitäisi olla viiden tai kuuden valmistajan putkia, liittimiä ja työkaluja matkassa, Lahtinen Viime aikoina muissa putkimateriaaleissa on tullut esiin vesivuotoja, jotka ovat johtuneet siitä että on käytetty epähuomiossa eri valmistajien osia yhdessä. Kiinteistön vakuutus ei tällaisia työvirheestä johtuvia vahinkoja korvaa, sillä vakuutusehdot edellyttävät yhtenäisen järjestelmän ja yhteensopivien osien käyttöä, Reijo Patronen Kuparin etuna on myös kierrätettävyys, jonka merkitys edelleen kasvaa tulevaisuudessa. Lähes 80 prosenttia maailmassa kaivetusta ja tuotetusta kuparista on edelleen käytössä, Esko Lahtinen putkistojen pystynousut asennettiin porrashuoneisiin vanhoja roskakuiluja laajentamalla. kempi ja samalla kuitenkin lujempi. Putken ulkonäkö on hyvän kestävyyden ohella tärkeä ominaisuus. Kuparista on putkimateriaalina myös hyvin pitkät käyttökokemukset, Tapio Tuominen sanoo Putkistot johdettiin huoneistoihin huomaamattomasti porrashuoneiden alaslaskettujen kattojen takana. Sami Linnermon mukaan talotekniikan huolto ja ylläpito sekä myöhemmät korjaukset helpottuvat, kun putkistot johdetaan porraskäytävästä erikseen huoneistoihin. Jokaisesta huoneistosta tuli käyttöveden osalta oma yksikkönsä, jonka syötön huoltomies voi tarvittaessa sulkea porraskäytävästä menemättä sisälle huoneistoon. Ratkaisu mahdollistaa myös huoneistokohtaisen vedenkulutuksen mittauksen, Linnermo Asukkaat eivät halunneet vielä ottaa huoneistokohtaista mittausta käyttöön, mutta vesimittarit on helppo asentaa myöhemmin. Veden laatu parani ja turha juoksutus väheni Tapio Tuomisen mukaan uudet putkistot paransivat myös veden laatua. Aiemmin vettä joutui juoksuttamaan pitkään, koska vanhoista rautaputkistoista irtosi ruosteista sakkaa. Putkistojen uusiminen vähentää siten Putken ulkonäkö on hyvän kestävyyden ohella tärkeä ominaisuus. myös turhaa veden juoksutusta ja pienentää putkistojen huonon kunnon takia suuriksi paisuneita vesilaskuja. Taloteknisen peruskorjauksen toteutus vei vuoden ja suunnittelu puoli vuotta. Hankkeen valmistelu aloitettiin kuitenkin jo aiemmin. Taloyhtiön hallitus vastasi rakennuttamisen läpiviemisestä yhdessä isännöitsijän kanssa Sami Linnermon avustamana sen jälkeen kun yhtiökokous oli päättänyt hankkeen toteuttamisesta ja myöntänyt siihen varat. Saimme kymmeneen tarjouspyyntöön kuusi vastausta. Muutama oli melko lähellä toisiaan, mutta joistakin tarjouksista näki ettei niitä ollut laskettu vaan ne oli hinnoiteltu varmuuden vuoksi pilviin, Tuominen Siistillä työmaalla siisti lopputulos Huoneistojen sisällä porraskäytävästä tulevat putket johdettiin kylpyhuoneeseen ja keittiöön eteisen katossa. Asukas sai valita, halusiko hän eteiseen putkien peittämiseksi alaslasketun katon vai pelkän koteloinnin, isännöitsijä Veli Myller Kotelot on toteutettu hyvin siististi eikä niitä erota käytännössä lainkaan eteisen katossa kulkevista palkkimaisista tukirakenteista. Peruskorjauksen pääurakoitsijana oli ES-Projektit Oy, jonka alaisuudessa toimivat ESP Talotekniikka Oy, ESP Rakennus Oy ja Levin Sähkö Oy. Korjaushanke oli yksi seitsemästä pilot-kohteesta VTT:n InSert-hankkeessa, jossa kehitettiin linjasaneerausten uusia hankinta- ja palveluratkaisuja. InSert-hankkeen loppuraportin mukaan remonttityömaa oli pohjakerroksen viemärinuusintatyömaata lukuun ottamatta tavattoman siisti, mikä edesauttoi huoneistojen säilymistä asumiskelpoisina korjauksen ajan. Yksi syy päätökseemme osallistua InSert-hankkeeseen oli se, että arvelimme VTT:n mukanaolon lisäävän urakoitsijan motivaatiota tehdä työ hyvin. Nyt urakoitsija sai onnistuneesta työstä sulan hattuunsa, Tapio Tuominen

6 Cupori Group Oy:n asiakaslehti 2/ Kupariputkissa yhdistyy laatu ja tehokkuus Keskustatoimistoja muutetaan takaisin asunnoiksi Toimistokäyttöön otettuja keskusta-asuntoja muutetaan takaisin asunnoiksi. Korkealuokkaisten kohteiden toteutukseen erikoistunut rakennusliike Westpro cc Oy on peruskorjannut Helsingin Kampissa Lapinlahdenkadulla vanhaan arvokiinteistöön huoneistoja toimistojen tilalle ja rakentanut uusia asuntoja ullakkokomeroiden paikalle. Putkimateriaaliksi valittiin laadun ja monikäyttöisyyden ansiosta kupari, jolloin ahtaalle keskustatontille ei tarvinnut varastoida useampia materiaaleja. PUTKISTOJEN ASENNUKSESSA ON KÄYTETTY PÄÄOSIN AIKAA SÄÄSTÄVIÄ PURISTUSLIITOKSIA. Aina ja tässäkin markkinatilanteessa on kysyntää hyville hankkeille, joissa sijainti, laatu ja hinta ovat kohdallaan, pääkaupunkiseudulla toimivan Westpro cc Oy:n toimitusjohtaja Tomi Alatalo Westpro osti Lapinlahdenkatu 21:ssä sijaitsevan Asunto Oy Astan kiinteistön pihasiivestä toimistohuoneistot, jotka se peruskorjasi takaisin asunnoiksi nykyaikaisella varustelutasolla. Yritys osti samalla myös ullakkotilojen rakennusoikeuden. Korkea laatu tekniikassa ja rakennusmateriaaleissa On helpompaa rakentaa keskustan vanhoihin asuinkiinteistöihin laadukkaita asuntoja kuin nykyaikaiset vaatimukset täyttäviä toimistotiloja, Alatalo Hankkeen lopputuloksena on 27 varustelutasoltaan uutta vastaavaa korkeatasoista asuntoa, jotka sijaitsevat lähes Helsingin ydinkeskustassa vanhassa arvokiinteistössä. Kohteessa ei ole muuta vanhaa kuin runko ja julkisivut. Kaikki tekniikka on uutta ja kiinteistö on varustettu huoneistokohtaisella ilmanvaihtojärjestelmällä. Kupariputkella paljon etuja saneerauksessa Westpro on rakennuttajana valinnut käytettävät materiaalit yhdessä suunnittelijoiden kanssa. Kaikissa valinnoissa on painotettu teknistä ja esteettistä laatua, mutta luonnollisesti myös kokonaistaloudellisuutta. Rakennuttajan vastuu kallistaa vaakaa kestävien ratkaisujen suuntaan. Putkimateriaaliksi valittiin kupari. Saman materiaalin käyttö eri verkostoissa lisää asennustyön joustavuutta ja vähentää työkatkoja. Kupari on erittäin hyvä ratkaisu tällaiseen saneerauskohteeseen, jossa putkia jää paljon pintaan näkyviin. Kupariputki on siisti ja hyvän näköinen. Paloteknisesti se on helppo valinta, kun putkia viedään rakenteiden läpi huoneistosta toiseen. Kupariputkia on myös helppo eristää, Tomi Alatalo Hän muistuttaa, että kupari on myös bakteerien kasvua hillitsevä hygieeninen materiaali. Kuparin kierrätettävyys on etu, jonka merkitys kasvaa koko ajan sitä mukaa kun elinkaariajattelu saa valinnoissa lisää painoarvoa. Haluamme käyttää kestäviä, elinkaaritaloudellisia ja kierrätettäviä ratkaisuja silloin kun se on mahdollista. Kupari täyttää hyvin nämä kaikki kriteerit. Kuparin monikäyttöisyys säästää aikaa ja rahaa KYLMÄ- JA LÄMMINVESIVERKOSTON LÄMpÖVESIJOHTOJEN PYSTYNOUSUT TEHTIIN KUPARIPUTKISTA. Sekä Tomi Alatalo että kohteen LVIurakoitsijana toimivan Pakilan Putki Oy:n toimitusjohtaja Tomi Vyhtinen painottavat kupariputken monikäyttöisyyden tuomaa logistista etua ahtaalla keskustatontilla ja sisäpihalla, jossa on hyvin vähän tilaa rakennustarvikkeiden varastoinnille. Keskustaan ei voi tuoda varastokontteja. Kun myös lämpövesijohtojen pystynousut päätettiin tehdä kiinteistön saneerattavassa osassa kuparista kylmä- ja lämminvesiverkostojen lisäksi, selvitään yhdellä putkimateriaalilla. Tällöin eri työvaiheissa tarvittavien putkien, liittimien ja muiden tarvikkeiden toimittaminen työmaalle ja varastointi on paljon helpompaa, Tomi Vyhtinen Kupariputken valintaan vaikuttivat myös asennusten siisteys ja töiden sujuvuus. Kupariputket ovat kokonaispaksuudeltaan ohuempia ja sirompia kuin esimerkiksi teräsputket, joilla on sama sisähalkaisija. Kupariputkea on myös helppo työstää ja saman materiaalin käyttö eri verkostoissa lisää asennustyön joustavuutta ja vähentää työkatkoja, Vyhtinen jatkaa. Asukkaiden ja ammattilaisten arvostama putkimateriaali Vyhtisen mukaan sekä asukkaat että ammattilaiset arvostavat laajasti kupariputken hyviä ominaisuuksia. Kupariputki on erittäin siistin näköinen, hygieeninen ja kestävä materiaali. Kuparia on käytetty pidempään kuin mitään muuta putkimateriaalia ja siitä on todella hyvät käyttökokemukset. Kuparin hyvä mekaaninen lujuus parantaa putken ja liitosten kestävyyttä ja vähentää siten putkivaurioiden riskiä. Hyvin asennettu putkisto säilyttää muotonsa eikä notku kevyempien materiaalien tavoin. Kupari on monikäyttöisyytensä ansiosta putkimateriaalina äärimmäisen joustava. On vaikea löytää käyttökohteita joihin kupari ei soveltuisi. Mikään muu putkimateriaali ei ole yhtä monikäyttöinen, Vyhtinen Pinnoitusvaihtoehtoja on paljon. Kupariputkia voi maalata tai tilata valmiiksi pinnoitettuina, jolloin säästetään ainakin kaksi maalauskertaa ja työ nopeutuu kun putki on asennuksen jälkeen kerralla valmis. Puristusliittimien käyttö nopeuttaa asennustyötä Myös nykyaikaisten puristusliittimien käyttö nopeuttaa asennusta. Työtä ja aikaa säästyy, jolloin remontti häiritsee asukkaita mahdollisimman vähän. Tutkimuksen mukaan puristusliitinten käyttö nopeuttaa asennusta jopa viidenneksellä. Vyhtisen mukaan tutkimustulos pitää paikkansa myös käytännössä. Lapinlahdenkadulla on käytetty pääosin puristusliitoksia. Puristusliittimet ovat jonkin verran muita liitosvaihtoehtoja kalliimpia, mutta työajan säästön ansiosta kokonaistaloudellisuus puoltaa niiden käyttöä. Puristusliittimiä käyttämällä vältytään esimerkiksi tulitöiltä. Tällöin juottamalla tehtävien hitsausliitosten edellyttämä jälkivartiointiaika jää pois ja työpäivä voidaan käyttää kokonaan asennustyöhön. Aikaa ja kustannuksia säästyy myös sen ansiosta, ettei kaasupulloja tarvitse kuljettaa täytettäviksi. Yksi kupariputken merkittävä etu on se, että järjestelmä on avoin ja tuotteita voi siten kilpailuttaa eri valmistajien kesken. Avoimesta ja pitkälle standardisoidusta järjestelmästä on hyötyä myös käyttäjille, koska kupariputkijärjestelmää on myöhemmin helppo muuttaa ja täydentää, Tomi Vyhtinen Kaupunkikaasu tulee uudelleen Tomi Vyhtisen mukaan kupariputki sopii erittäin hyvin myös kaasuputkien asentamiseen. Kaupunkikaasu elää uutta tulemistaan arvoasuntojen ja sisustuslehtien esittelemien uusien trendien vauhdittamana myös vanhojen kiinteistöjen kaasuverkostojen saneerauksissa.

7 Cupori Group Oy:n asiakaslehti 2/ Kari Nikkilä, Silotek Oy: Talotekniikkaelementit nopeuttavat putkiremonttia Silotek -talotekniikkaelementti on kohdekohtaisesti räätälöitävä tehdasvalmisteinen putkistoelementti, jolla voidaan nopeuttaa merkittävästi saneeraushankkeen läpimenoaikaa ja vähentää työstä aiheutuvia haittoja asukkaille. Teollisella valmistuksella myös laatu paranee. Silotek Oy:n toimitusjohtaja Kari Nikkilän mukaan sekä uudis- että korjausrakentamiseen soveltuvilla talotekniikkaelementeillä voidaan nopeuttaa peruskorjaushankkeissa yhden pystylinjan kokonaisaikataulua työmaalla jopa viikolla niin, että koko linjan korjaus kyetään viemään läpi 2 3 viikossa. Jos pystylinjoja eli käytännössä yleensä viemärilinjoja on kiinteistössä esimerkiksi 25, koko hankkeen läpimenoaika voi lyhentyä useilla kuukausilla. Jo kuukauden tai kahdenkin ajansäästö ja sen tuoma kustannussäästö on urakoitsijalle ja asunto-osakeyhtiölle hyvin merkittävä, Kari Nikkilä Kerroskorkuiset talotekniikkaelementit toimitetaan valmiiksi asennettuina. Asennus sisältää työmaalla tehtävät elementtien väliset liitokset, koeponnistuksen ja eristyksen. Kun asennus tehdään vanhaan hormiin, menee yhden pystylinjan talotekniikkaelementtien asennukseen tyypillisesti nelikerroksisessa asuinkerrostalossa kahdelta asentajalta 4 5 tuntia. Jos pääsemme tekemään asennuksen uuteen paikkaan, kuten porrashuoneeseen, eteisen tai kylpyhuoneen vapaaseen nurkkaan, Talotekniikkaelementtien käytöllä saavutettava ajansäästö ja sen tuoma kustannussäästö on urakoitsijalle ja asunto-osakeyhtiölle hyvin merkittävä. Elementti säästää myös tilaa, sillä siihen voidaan koota kompaktisti koko talotekniikka, Silotek Oy:n toimitusjohtaja Kari Nikkilä yhden pystylinjan asennusaika puolittuu 2 3 tuntiin. Asunto-osakeyhtiöiden, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kannalta Silotekin talotekniikkaelementin käyttö on mahdollisimman helppoa ja turvallista, sillä elementti on sertifioi- tu ja patentoitu. Talotekniikkaelementti säästää ajan lisäksi tilaa työmaalla tehtävään asennukseen verrattuna, sillä elementtiin voidaan koota hyvin kompaktisti lämminvesi-, kylmävesi-, lämmin kiertovesi-, viemäri- ja kaasuputket sekä Luotettavuus ja pitkä elinkaari ovat tärkeitä. esimerkiksi kylpyhuoneen ja keittiön ilmanvaihtohormit ja tarvittaessa myös sähkö- ja tietoliikennekaapelit. Taloyhtiön voi olla järkevää sijoittaa ilmanvaihtohormit jo elementteihin, vaikka ilmastointi rakennettaisiin valmiiksi vuosia myöhemmin. Etenkin porrashuoneeseen asennettuna elementti helpottaa huomattavasti myös taloteknisten järjestelmien myöhempää huoltoa ja ylläpitoa, Nikkilä Kupariputki on osa elementin laatua Silotek -talotekniikkaelementin käyttövesi- ja lämpimän kiertoveden putkistot tehdään pääsääntöisesti kupariputkista. Kupariputki on meille täysin ylivertainen materiaali hyvän työstettävyyden sekä lujuuden ja kestävyyden ansiosta. Pitkät käyttökokemukset ovat osoittaneet, että kupari on hyvin kestävä putkimateriaali. Luotettavuus ja pitkä elinkaari ovat meille teollisten elementtien valmistajana tärkeitä asioita. Kari Nikkilän mukaan kupariputkesta ei myöskään synny juuri lainkaan hukkaa, joka muita materiaaleja käytettäessä olisi huomattavasti suurempaa. Nikkilä painottaa, että talotekniikkaelementin yksi perusajatus on peruskorjaushankkeen nopeuttamisen ja sen tuomien kustannussäästöjen sekä asukkaille aiheutuvien pöly-, melu, ja muiden haittojen vähentämisen ohella laadun parantaminen. Kiinteistön energiatehokkuuteen vaikuttavat putkien eristykset ja kaikki työvaiheet on helpompi tehdä huolellisesti hallituissa olosuhteissa teollisessa valmistuksessa kuin pölyisissä työmaaolosuhteissa usein hyvin ahtaissa paikoissa muiden työntekijöiden jaloissa. Tehdasvalmisteinen sertifioitu elementti nostaa merkittävästi peruskorjauksen laatua ja helpottaa samalla hankkeen suunnittelijoiden ja rakennuttajien laadunvalvontaa oleellisesti. Silotek on toimittanut äskettäin Putkiset Oy:n aliurakoitsijana talotekniikkaelementit muun muassa Pohjoinen Hesperiankatu 23:n kiinteistöön Helsingissä, jossa aiemmin psykiatrisena sairaalana toimineisiin tornitaloihin saneerataan huoneistoja. Skanska Talonrakennus Oy on kohteessa pääurakoitsijana. Vesiputket, viemärit ja ilmanvaihtokanavat sisältäneiden 141 talotekniikkaelementin valmistaminen ja asentaminen vei aikaa vain 14 viikkoa. Heti meidän toimituksemme jälkeen kiinteistöön päästiin asentamaan valmiita kylpyhuone-elementtejä, joissa työmaalla tehtäväksi työksi jäi ainoastaan talotekniikan liittäminen talotekniikkaelementtien putkistoihin, Kari Nikkilä Putkistoremonttiin uusia hankinta- ja palveluratkaisuja VTT:n InSert-hanke asukkaiden asialla Castréninkadun putkiremonttikohde oli yksi pilot-projekti VTT:n InSert-hankkeessa, jossa kehitettiin uusia toimintamalleja taloyhtiöiden putkistosaneerauksiin. Putkiremonttien nopeuttaminen kaikin mahdollisin tavoin ja esivalmistusasteen nosto on välttämätöntä. Tämä on myös kustannuskysymys, sillä asukkaiden mahdollinen poismuutto lisää heidän asumiskustannuksiaan, InSert-hanketta vetänyt erikoistutkija Satu Paiho VTT:ltä Riippumatta remontin toteutustavasta putkistojen kunnon selvittäminen ja huolellinen hankesuunnittelu ovat ensiarvoisen tärkeitä. Tilojen ja rakenteiden esikartoitus luo pohjaa suunnittelun vahvemmalle roolille ja edistää esivalmistettujen komponenttien hyödyntämistä, Satu Paiho Jos rakennus on digitoitu esikartoituksen yhteydessä, suunnittelusta Riippumatta remontin toteutustavasta putkistojen kunnon selvittäminen ja huolellinen hankesuunnittelu ovat ensiarvoisen tärkeitä. on mahdollista saada yksityiskohtaiset tiedot valmistukseen ja toteutukseen. Myös logistiikkaa on parannettava, jotta tarvikkeet ovat oikea-aikaisesti paikalla. Lisäksi urakkarajat ja kunkin osapuolen vastuut on sovittava selkeästi, erikoistutkija Ilpo Kouhia VTT:ltä Kerrostaloasunnot rakennuskannassa 2008 ja putkiremonttien tarve as. kpl Lähde: Tilastokeskus, VTT 50 vuotta Uudisrakentaminen kerrostalot yhteensä asunto-osakeyhtiöt Putkiremontit kerrostalot yhteensä asunto-osakeyhtiöt Tapauskohtaisesti on syytä arvioida, millä menetelmällä remontti on tarkoituksenmukaista toteuttaa. Jos esimerkiksi putket ovat esillä, niiden vaihto on helppoa. Huoneistoihin kohdistuvan häiriöajan tulee olla mahdollisimman lyhyt ja työmaa on pyrittävä pitämään mahdollisimman siistinä, koska huoneistoissa yleensä asutaan remontin aikana. Siksi myös työmaatekniikkaan täytyy kiinnittää erityistä huomiota. Putkiremonttien tekeminen rinnakkaisputkilla usein vähentää rakenneteknisiä töitä ja niistä aiheutuvia häiriöitä kuten pölyä ja melua, Ilpo Kouhia Tuotteiden yhteensopivuudesta pitää putkiremontissa varmistua aina etukäteen. Kupariputkien etuna on avoin järjestelmä, jossa eri valmistajien putket, liittimet ja muut osat sopivat toisiinsa. Maailmanlaajuinen tuotestandardi varmistaa, että osia on tarvittaessa saatavissa myöhemminkin, Satu Paiho

8 Cupori Group Oy:n asiakaslehti 2/ Oulun kaupungintaloon kupariputket puristusliitoksilla Paloturvallisuutta arvorakennuksen peruskorjaukseen Vuonna 1887 valmistuneessa museoviraston suojelemassa rakennuksessa toimiva Oulun kaupungintalo saneerataan perusteellisesti. Arvorakennuksen talotekniikan uusimisessa päädyttiin kestävään kupariputkistoon ja puristusliittimiin, joilla asennus sujuu nopeasti ja turvallisesti. Tällaisessa arvorakennuksessa olisi kohtalokasta, jos puurakenteiseen rossipohjaan pääsisi kipinä hitsaustöissä. Ehdotimme ja saimme hyväksytyksi kohteeseen puristusliitinmenetelmän, jolla vältytään lämpö-, vesija jäähdytysputkiston hitsaustöiltä, LVS-urakoitsijana toimivan Kiikka & Konttila Pohjoinen Oy:n toimitusjohtaja Mauri Yrjänä Vesi- ja jäähdytysputkistot oli jo suunnitteluvaiheessa päädytty tekemään kupariputkista, joka on Yrjänän mielestä ainoa oikea valinta kun halutaan korkealaatuinen ja kestävä putkisto. Kupari on tunnetusti kestävä materiaali, josta on erittäin hyvät ja pitkät käyttökokemukset. Kaupungintalon wc- ja sosiaalitiloissa käytetään pintaan asennettua kromattua Kupariputkien asennuksessa käytettyjen puristusliitosten ansiosta Oulun kaupungintalon peruskorjauksessa vältyttiin putkiston hitsaustöiltä, jotka olisivat olleet vanhassa arvotalossa paloturvallisuusriski. kupariputkea, jota kauniimpaa putkimateriaalia ei pinta-asennuksiin ole kehitetty. Kupariputkessa ammattitaitoisen asentajan kädenjälki säilyy ja sitä kelpaa katsella vuosikymmenestä toiseen, Yrjänä Mauri Yrjänän mukaan kuparin hyvästä kestävyydestä ja mekaanisesta lujuudesta on etua pitkän käyttöiän ja hyvän ulkonäön ohella myös asennuksessa. Kupariin riittää harvempi kannakointi kuin taipuisampiin materiaaleihin. Kun huomioidaan materiaalin hinta ja työ, kupariputkisto on paitsi laadukkain myös kustannuksiltaan taloudellisin vaihtoehto. Kupariputkisto on kustannuksiltaan taloudellisin vaihtoehto. Puristusliitoksen nopeus on yhä tärkeämpi etu Mauri Yrjänän mukaan puristusliitos on myös kokonaistaloudellinen ratkaisu. Puristusliittimen osat ovat jonkin verran kalliimpia kuin muissa liitosvaihtoehdoissa, mutta hitsausliitoksessa on huomioitava myös kaasu, kaasupullojen siirtely ja tulityöt sekä niiden vaatima jälkivartiointi ja suojaukset. Puristus- ja hitsausliitoksen kokonaiskustannukset ovat samaa luokkaa, mutta puristusliitoksen etuna on myös asennusnopeuden kasvu, Yrjänä Putkistoasennuksissa nopeus on tärkeä etu, kun hankkeiden aikataulut ovat jatkuvasti kiristyneet ja talotekniikka joutuu monesti kirimään rakennusteknisten töiden aikataulua kiinni. Oulun kaupungintalon kaunis ja arvokas historiallinen miljöö säilytetään museoviraston suojelemassa peruskorjauksessa mahdollisimman pitkälle alkuperäisenä. Tällaisessa hankkeessa ei voi välttyä yllätyksiltä, ja siksi putkistoille on jouduttu monesti hakemaan uusia reittejä alun perin suunniteltujen tilalle. Onneksi kohteeseen ovat valikoituneet osaavat suunnittelijat ja urakoitsijat, joiden kesken yhteistyö on sujunut erinomaisesti. Yhteen hiileen puhaltamisen henki on tällä työmaalla vahva, Mauri Yrjänä Oulun kaupungintalon kymmenen miljoonan euron peruskorjaushankkeen rakennuttajana on Oulun kaupungin Tilakeskus ja rakennusteknisten töiden urakoitsijana Skanska Talonrakennus Oy. IV-urakoitsija on Talepolar Oy. Pää- ja arkkitehtisuunnittelija on ISS Proko Oy ja LVIA-suunnittelija Pöyry Building Services Oy. Lyhyesti Cupori palkittiin tee parannus -kilpailussa Cuporin, Ematorin ja Silotekin ehdotus palkittiin Tekesin Rakennettu ympäristö -ohjelman korjausrakentamiskilpailussa. ST-palvelumalliin ja tehdasvalmisteisiin talotekniikkaelementteihin perustuva Cuporin, Ematorin ja Silotekin kokonaispalvelumalli taloyhtiöille palkittiin muun muassa Tekesin ja ympäristöministeriön järjestämässä Tee parannus innovaatiokilpailussa. Putkistoelementtien teollisella esivalmistuksella voidaan parantaa korjaushankkeen tuottavuutta ja nopeutta sekä nostaa samalla lopputuloksen laatua ja energiataloudellisuutta. Korjausrakentamisen palveluntarjoajille suunnatussa kilpailussa pyrittiin luomaan uusia, asiakaslähtöisiä liiketoimintamalleja erityisesti taloyhtiöiden remontteihin. Kilpailuun osallistui 105 yritystä ja organisaatiota, joiden muodostamat joukkueet jättivät 39 kilpailuehdotusta. Neljä palkittua ryhmää saavat euroa ehdotuksensa jatkokehittämiseen ja toteutukseen. Kupariputket suosituin vaihtoehto putkiremontissa Isännöintiliiton Putkiremontti tutkimuksen mukaan käyttövesijohtoja uusitaan eniten kupariputkilla. Isännöintiliitto onkin aloittanut Cuporin kanssa yhteistyön, jonka tavoitteena on lisätä tietoutta kupariputkista. Cuporille Isännöintiliitto on tärkeä yhteistyökumppani, koska isännöinnin rooli on keskeinen tulevien putkiremonttien sujuvassa toteuttamisessa. Yhteistyö alan johtavien vaikuttajien kanssa luo hyvän pohjan asumisystävällisten putkiremonttiratkaisujen innovoimiselle, kertoo Cuporin markkinointijohtaja Jaana Matilainen. Isännöintiliitto haluaa rauhoittaa taloyhtiöissä käytävää kiivasta keskustelua putkiremonttimenetelmistä. Osakkaiden ei pitäisi keskustella menetelmistä lainkaan, Isännöintiliiton toimitusjohtaja Tero Heikkilä kärjistää. Sen sijaan pitäisi keskustella tavoitteista; millaisessa kunnossa taloyhtiön halutaan olevan? Onko osakkaiden tavoitteena säilyttää tai nostaa omistuksensa arvoa vai tehdä vain välttämättömimmät ylläpitokorjaukset? Isännöintiyrityksen ammattilaiset kyllä tietävät, miten tavoitteet toteutetaan ja hankkivat taloyhtiölle tarvittavaa osaamista. Vuoden putkiremontit palkittu Talotekniikka-lehden ja Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hallitusasiantuntijat ry AKHA:n järjestämässä Vuoden putkiremontti kilpailussa palkittiin tänä vuonna valkeakoskelainen As Oy Apilanpelto ja espoolainen As Oy Mäntytorni. Asuntoministeri Jan Vapaavuori jakoi palkinnot onnistuneista putkiremonteista Kiinteistömessuilla lokakuussa. Vuonna 1954 valmistunut Mäntytorni Espoon Tapiolassa palkittiin perinteisten putkiremonttien sarjassa. Kohteessa toteutettiin sekä käyttövesi- että lämmitysputkistot kupariputkilla. Putkiurakoitsijana oli Emator Oy ja kohteessa käytettiin Silotek Oy:n talotekniikkaelementtejä. Vuonna 1962 valmistunut Apilanpelto palkittiin ns. uusia menetelmiä käyttäneiden remonttien sarjassa. Kohteessa käyttövesiputkistot toteutettiin Pipe-Modul Oy:n valmistamilla putkistoelementeillä, joissa käytettiin kupariputkia. Asennusputket Teollisuusputket Tutkimus ja kehitys Juha Lohiluoma, myyntipäällikkö puh. (040) Jouni Kujala, tuotepäällikkö puh. (040) Tapio Halin, myyntipäällikkö puh. (040) Katja Silvanto, tutkimuspäällikkö puh. (040) MIIKA FORSBERG, tuotepäällikkö puh. (040) Ari Sundelin, tuotepäällikkö puh. (040) Olli Sundman, tuotepäällikkö puh. (040)

22 JULKISIVU- HYVÄ HANKE- 6SUUNNITELMA ON ONNISTUNEEN LINJAREMONTIN EDELLYTYS. KORJAUS voidaan tehdä rakennuksen ilmettä muuttaen tai säilyttäen

22 JULKISIVU- HYVÄ HANKE- 6SUUNNITELMA ON ONNISTUNEEN LINJAREMONTIN EDELLYTYS. KORJAUS voidaan tehdä rakennuksen ilmettä muuttaen tai säilyttäen LUJA-YHTIÖIDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1/2010 DI Pekka Korhonen, DI Vilho Pekkala, Vahanen Oy 22 JULKISIVU- KORJAUS voidaan tehdä rakennuksen ilmettä muuttaen tai säilyttäen HYVÄ HANKE- 6SUUNNITELMA ON ONNISTUNEEN

Lisätiedot

Lukitus ajan tasalle. www.kita.fi. LVIS-remonteissa ei saa aikailla. Julkisivuvaurioihin reagoitava nopeasti. Katse kattoon

Lukitus ajan tasalle. www.kita.fi. LVIS-remonteissa ei saa aikailla. Julkisivuvaurioihin reagoitava nopeasti. Katse kattoon LVIS-remonteissa ei saa aikailla Julkisivuvaurioihin reagoitava nopeasti Katse kattoon Älä hyppää halvimpaan hissiin www.kita.fi Turvaa valvonnalla Lukitus ajan tasalle Mukana Hinta 9,20 EUR tapahtumassa

Lisätiedot

Linjasaneeraus on korjausrakentamisen kuningaslaji. www.kita.fi. Isännöitsijän työ on mainettaan monipuolisempi. Rempalle rahoitus

Linjasaneeraus on korjausrakentamisen kuningaslaji. www.kita.fi. Isännöitsijän työ on mainettaan monipuolisempi. Rempalle rahoitus www.kita.fi Rempalle rahoitus Koulutus kannattaa aina Hinta 9,20 EUR Isännöitsijän työ on mainettaan monipuolisempi Linjasaneeraus on korjausrakentamisen kuningaslaji PAKOON PUTKIREMONTTIA ALKAEN 51 EUROA/VRK?

Lisätiedot

Perinteinen putkiremontti on saanut haastajia. www.kita.fi. Talot energiadieetille. Asunto-osakeyhtiöiden kunnossapitoon suunnitelmallisuutta

Perinteinen putkiremontti on saanut haastajia. www.kita.fi. Talot energiadieetille. Asunto-osakeyhtiöiden kunnossapitoon suunnitelmallisuutta Talot energiadieetille Asunto-osakeyhtiöiden kunnossapitoon suunnitelmallisuutta Akustiikka määräsi Musiikkitalossa jopa käytetyn betonin määrän www.kita.fi Perinteinen putkiremontti on saanut haastajia

Lisätiedot

Lähiöiden remontteja voisi rahoittaa lisärakentamisella. www.kita.fi. kaukolämmön uudenlaista käyttöä. Julkisivuremonttiin kannattaa varata aikaa

Lähiöiden remontteja voisi rahoittaa lisärakentamisella. www.kita.fi. kaukolämmön uudenlaista käyttöä. Julkisivuremonttiin kannattaa varata aikaa Kysyntäjoustohankkeessa selvitetään kaukolämmön uudenlaista käyttöä Julkisivuremonttiin kannattaa varata aikaa Kenen vastuulla on katto? www.kita.fi Hinta 14,50 EUR Lähiöiden remontteja voisi rahoittaa

Lisätiedot

UUSI TOYOTA PROACE. AMMATTILAISEN MERKKI.

UUSI TOYOTA PROACE. AMMATTILAISEN MERKKI. Häiritsevä elämä varoituksen perusteena Putki polttelee jo Huoltosopimukset taloyhtiöissä www.kita.fi Hinta 14,50 EUR Lähiön hissit uusitaan ryhmäkorjaushankkeessa UUSI TOYOTA PROACE. AMMATTILAISEN MERKKI.

Lisätiedot

Omataloyhtiö.fi. onnistuneen korjaushankkeen edellytykset? Perusparannusavustus ARAlta

Omataloyhtiö.fi. onnistuneen korjaushankkeen edellytykset? Perusparannusavustus ARAlta Syksy 2013 Omataloyhtiö.fi Tiesitkö tämän tilaajavastuulaista? onnistuneen korjaushankkeen edellytykset? Autotalleille uusi ilme Perusparannusavustus ARAlta Poppelipolku >> >> >> energiapihiksi Ratkaisut

Lisätiedot

Kasvamme harkituin askelin s. 4

Kasvamme harkituin askelin s. 4 Consti Yhtiöiden lehti korjausrakentamisesta 1/2015 uudistajat Kasvamme harkituin askelin s. 4 Käyttäjälähtöinen muutostyö toteutetaan asiakkaan ehdoilla s.10 Yhä parempia palveluita kiinteistönomistajille

Lisätiedot

Taloyhtiön jättiurakka: ilmastointiremontti ja lähes 1 500 uutta ikkunaa ja ovea. Saneeraustiimi antaa parastaan ja vielä vähän päälle!

Taloyhtiön jättiurakka: ilmastointiremontti ja lähes 1 500 uutta ikkunaa ja ovea. Saneeraustiimi antaa parastaan ja vielä vähän päälle! FENESTRAN ASIAKASLEHTI 1/2009 Taloyhtiön jättiurakka: ilmastointiremontti ja lähes 1 500 uutta ikkunaa ja ovea Saneeraustiimi antaa parastaan ja vielä vähän päälle! VANHASSA VARA PAREMPI Suomen rakennussektori

Lisätiedot

ISÄNNÖINTISANOMAT. Joensuu ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014

ISÄNNÖINTISANOMAT. Joensuu ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014 26. vuosikerta 2013 2014 ISÄNNÖINTISANOMAT 1 ISÄNNÖINTISANOMAT Hyvä luottokelpoisuus Soliditet 2013 Joensuu REIM Joensuu Oy Niskakatu 4 80100 Joensuu p. 0207 438 460 www.reimgroup.com/joensuu ISÄNNÖINTISANOMAT

Lisätiedot

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi. Energia ja asuminen

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi. Energia ja asuminen MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi 1 2009 Energia ja asuminen Rakennusten energiatehokkuus Ilmastonmuutos ohjaa energiantuotantoa ja -käyttöä Kiinteistön omistaja energia- ja ilmastotalkoissa

Lisätiedot

Taloyhtiön voimakaksikko. www.kita.fi. Hyvä viestintä on puolivoittoa putkiremontissa. Energiatehokkuus kirittää putkiremontteja

Taloyhtiön voimakaksikko. www.kita.fi. Hyvä viestintä on puolivoittoa putkiremontissa. Energiatehokkuus kirittää putkiremontteja Hyvä viestintä on puolivoittoa putkiremontissa Energiatehokkuus kirittää putkiremontteja www.kita.fi Taloyhtiön voimakaksikko Hinta 9,20 EUR Hallituksen puheenjohtaja extra KIINTEISTÖ KUVITTELE TÄMÄ RAKENNUS

Lisätiedot

ISÄNNÖINTISANOMAT. Imatra ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014

ISÄNNÖINTISANOMAT. Imatra ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014 26. vuosikerta 2013 2014 ISÄNNÖINTISANOMAT 1 ISÄNNÖINTISANOMAT Hyvä luottokelpoisuus Soliditet 2013 Photo: ekarjala kuvapankki / Raija Mutanen Imatra REIM Imatra Oy Lappeentie 17 55100 Imatra p. 0207 438

Lisätiedot

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 PÄÄKIRJOITUS Julkisten palveluiden tuottavuutta on parannettava Pertti Valtonen Teollisuusneuvos Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

ISÄNNÖINTISANOMAT. Mikkeli ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014

ISÄNNÖINTISANOMAT. Mikkeli ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014 26. vuosikerta 2013 2014 ISÄNNÖINTISANOMAT 1 ISÄNNÖINTISANOMAT Hyvä luottokelpoisuus Soliditet 2013 Mikkeli REIM Mikkeli Oy Nuijamiestenkatu 4 50100 Mikkeli p. 0207 438 560 www.reimgroup.com/mikkeli ISÄNNÖINTISANOMAT

Lisätiedot

ISÄNNÖINTISANOMAT. Tampere ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014

ISÄNNÖINTISANOMAT. Tampere ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014 26. vuosikerta 2013 2014 ISÄNNÖINTISANOMAT 1 ISÄNNÖINTISANOMAT Hyvä luottokelpoisuus Soliditet 2013 Tampere REIM Tampere Oy Hatanpään valtatie 24 B 33100 Tampere p. 0207 438 600 www.reimgroup.com/tampere

Lisätiedot

Kivirakennus muuntuu tarpeen ja ajan mukaan

Kivirakennus muuntuu tarpeen ja ajan mukaan 12 8 19 26 Kivirakennus muuntuu tarpeen ja ajan mukaan Terve kilpailu on kaikkien etu Rappaus sopii sisustukseen Julkisivussa 300 vuotta vanhaa tiiltä HARKOT TIILET LAASTIT Kannen kuva: Talo Partasen kuvasi

Lisätiedot

Omataloyhtiö.fi. tehokkuutta korjausrakentamiseen. vaatimukset kiristyvät

Omataloyhtiö.fi. tehokkuutta korjausrakentamiseen. vaatimukset kiristyvät Kesä 2013 Omataloyhtiö.fi tehokkuutta korjausrakentamiseen vaatimukset kiristyvät Ratkaisut taloyhtiösi hankkeisiin. Liity jäseneksi osoitteessa www.omataloyhtio.fi. Kerrostaloyhtiö kerralla kuntoon Lähestyykö

Lisätiedot

ISÄNNÖINTI 2013 ISÄNNÖINTI SAARINEN. Kaivosvoudissa vaalitaan elinkaariajattelua. Mitä tehdään romupyörille? ISÄNNÖINTI SAARINEN.

ISÄNNÖINTI 2013 ISÄNNÖINTI SAARINEN. Kaivosvoudissa vaalitaan elinkaariajattelua. Mitä tehdään romupyörille? ISÄNNÖINTI SAARINEN. ISÄNNÖINTI SAARINEN ISÄNNÖINTI SAARINEN - Laatua ja luotettavuutta - www.isannointisaarinen.fi Kaivosvoudissa vaalitaan elinkaariajattelua Tässä lehdessä: Ikkunoiden päivitystä ammattityönä Käänteinen

Lisätiedot

Uusi sisustuskonsepti Tikkurilan Duett. Forumin P-hallin peruskunnostus. Korjausrakentaminen: teollista toimintaa, aitoa palvelua?

Uusi sisustuskonsepti Tikkurilan Duett. Forumin P-hallin peruskunnostus. Korjausrakentaminen: teollista toimintaa, aitoa palvelua? Ratkaisuja rakentamisen ammattilaisille 1/2015 Korjausrakentaminen: teollista toimintaa, aitoa palvelua? Forumin P-hallin peruskunnostus Uusi sisustuskonsepti Tikkurilan Duett PÄÄKIRJOITUS 28 Forumin pysäköintihallin

Lisätiedot

jättääkö neljä viidestä taloyhtiöstä remontit tekemättä? Syksy 2012 Omataloyhtiö.fi Näin sujuu ikkunoiden vaihto! Hoida katto kuntoon ajoissa

jättääkö neljä viidestä taloyhtiöstä remontit tekemättä? Syksy 2012 Omataloyhtiö.fi Näin sujuu ikkunoiden vaihto! Hoida katto kuntoon ajoissa Syksy 2012 Omataloyhtiö.fi jättääkö neljä viidestä taloyhtiöstä remontit tekemättä? Ratkaisut taloyhtiösi hankkeisiin. Liity jäseneksi osoitteessa www.omataloyhtio.fi. Hoida katto kuntoon ajoissa Ylläpito

Lisätiedot

Tärkeintä on laittaa itsensä likoon

Tärkeintä on laittaa itsensä likoon Smail Kumppanuuden rakentaja 2 2010 Tervetuloa kylään uudelleen suunniteltuun ja kestävästi toteutettuun 60-luvun lähiöön 8 16 20 Aluesuunnittelijat pelaavat yhteen Nollatoleranssi tyrmää korruption Äiti

Lisätiedot

Putkiremonttien uudet hankinta- ja palvelumallit

Putkiremonttien uudet hankinta- ja palvelumallit VTT TIEDOTTEITA 2483 Satu Paiho, Ismo Heimonen, Ilpo Kouhia, Esa Nykänen, Veijo Nykänen, Markku Riihimäki & Terttu Vainio Putkiremonttien uudet hankinta- ja palvelumallit VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES

Lisätiedot

Toiveremontti. Hyvin suunniteltu & valmiiksi tehty! Olemme tutkitusti tehokas Etuovi.com valitsi meidät VIIKON VÄLITTÄJÄKSI 2004

Toiveremontti. Hyvin suunniteltu & valmiiksi tehty! Olemme tutkitusti tehokas Etuovi.com valitsi meidät VIIKON VÄLITTÄJÄKSI 2004 Toiveremontti Hyvin suunniteltu & valmiiksi tehty! Soita, teemme ilmaisen remonttiarvion kodissasi Keittiöt, kylpyhuoneet, saunat, sisustukset Pitävä hinta ja takuusopimus Avaimet käteen -kotiremontit

Lisätiedot

ISÄNNÖINTI 2012. Piha kuntoon Raiviosuonrinteessä. Tilaa vievät luiskat leikattiin pois ja asennettiin tukimuurit kaiteineen.

ISÄNNÖINTI 2012. Piha kuntoon Raiviosuonrinteessä. Tilaa vievät luiskat leikattiin pois ja asennettiin tukimuurit kaiteineen. ISÄNNÖINTI SAARINEN ISÄNNÖINTI SAARINEN - Laatua ja luotettavuutta - www.isannointisaarinen.fi Piha kuntoon Raiviosuonrinteessä Tässä lehdessä: Helsingin Energia panostaa sähköautojen lataukseen S. 4 Ajatuksia

Lisätiedot

Kiinteistöjen turvaksi uuden ajan tekniikkaa. www.kita.fi. Home- ja kosteusvaurio ei katso talon ikää. Matalalämpöratkaisuja. hybridijärjestelmillä

Kiinteistöjen turvaksi uuden ajan tekniikkaa. www.kita.fi. Home- ja kosteusvaurio ei katso talon ikää. Matalalämpöratkaisuja. hybridijärjestelmillä Home- ja kosteusvaurio ei katso talon ikää Matalalämpöratkaisuja hybridijärjestelmillä www.kita.fi Hinta 9,20 EUR Pankit huomasivat taloyhtiöt Kiinteistöjen turvaksi uuden ajan tekniikkaa Kansainväliset

Lisätiedot

Mitä kuuluu grynderin vastuulle?

Mitä kuuluu grynderin vastuulle? 3/2007 7. vuosikerta Mitä kuuluu grynderin vastuulle? - Virheiden oltava olemassa jo luovutushetkellä s. 6 Uusi asunto-osakeyhtiölaki valmisteilla s.4 Aaro Paakkola nimitettiin kiinteistöneuvokseksi s.12

Lisätiedot

Isännöintitoimi uusiin tiloihin

Isännöintitoimi uusiin tiloihin MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi 1 2013 Isännöintitoimi uusiin tiloihin 3 6 11 14 Menestystä ympäristökilpailussa Kumppani ja edelläkävijä Metro etenee vauhdilla Tiistilän hevoset

Lisätiedot

Kestävän kehityksen guru Vihreä Ninja Tavallinen Tallaaja Kerskakuluttaja Tohtori Tuomiopäivä

Kestävän kehityksen guru Vihreä Ninja Tavallinen Tallaaja Kerskakuluttaja Tohtori Tuomiopäivä MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi 1 2011 Kestävän kehityksen guru Vihreä Ninja Tavallinen Tallaaja Kerskakuluttaja Tohtori Tuomiopäivä Hiilijalanjälki Hiilijalanjälki & CO2 Biopussi

Lisätiedot

Talvi 2009-2010. Pysy ajan hermolla: www.rakentaja.fi/taloyhtio opastaa remontoinnin toteutukseen ja taloyhtiön toimintojen hallintaan.

Talvi 2009-2010. Pysy ajan hermolla: www.rakentaja.fi/taloyhtio opastaa remontoinnin toteutukseen ja taloyhtiön toimintojen hallintaan. Rakentaja.fi Talvi 2009-2010 Pysy ajan hermolla: www.rakentaja.fi/taloyhtio opastaa remontoinnin toteutukseen ja taloyhtiön toimintojen hallintaan. Tilaa sivustolta veloituksetta Taloyhtiö-lehti kaikille

Lisätiedot