Hoitoketjujen suhde näyttöön ja yhtenäisiin hoidon perusteisiin Hoitoketjuseminaari

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hoitoketjujen suhde näyttöön ja yhtenäisiin hoidon perusteisiin Hoitoketjuseminaari 31.5.2005"

Transkriptio

1 Hoitoketjujen suhde näyttöön ja yhtenäisiin hoidon perusteisiin Hoitoketjuseminaari Liisa-Maria Voipio-Pulkki Hallintoylilääkäri Suomen Kuntaliitto

2 Hoitoketjun suhde näyttöön hoitoketjun kuvaama toiminta ei voi olla näytön vastaista näyttö ei siirry käyttöön itsekseen kaikki EBM:n ongelmat kertautuvat ja korostuvat, jos hoitoketjuja ei tehdä systemaattisesti ja laaja-alaisesti näytön tulkinta käytännön hoito- ja työnjako-ohjeeksi voi vaihdella: arvot, osaaminen ja olosuhteet hoitoketju selkiyttää rooleja, toimintatapoja, vastuuta ja valtaa mutta ei korvaa hyvää lääkärin / hoitajan työtä miten arvioitaisiin oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon toteutumista, kun toimitaan näyttöön perustuvien hoitoketjujen mukaan (ja päinvastoin)? Liisa-Maria Voipio-Pulkki S:\Kpank\L-M V-P/001.ppt/MK 2

3 Hoitoketjumallin ominaisuuksia sopii parhaiten tukemaan toiminnan sujumista epäselvien oireiden selvittelyssä (pth hyötyy) jälkihoitoa / kuntousta tarvittaessa (esh hyötyy) kroonisten kansansairauksien hoidossa (molemmat) haasteita / kyseenalaistajia monisairaat potilaat (koordinaatiovastuu keskeistä) yksityissektori, työterveyshuolto mukana hoidossa henkilökunnan ja vastuutahojen vaihtuvuus palvelujärjestelmän rakenteen muutokset direktiiviohjaus Liisa-Maria Voipio-Pulkki S:\Kpank\L-M V-P/001.ppt/MK 3

4 690 Kuntien nettokäyttömenot erikoissairaanhoitoon ja perusterveydenhuoltoon asukasta kohti vuonna 2001 Vaasa Helsinki-Uusimaa Itä-Savo 650 Erikoissairaanhoito /asukas Satakunta Etelä-Pohjanmaa Varsinais-Suomi Pohjois-Savo Etelä-Savo Koko maa Länsi-Pohja Kanta-Häme Kymenlaakso Lappi Pirkanmaa Etelä-Karjala Keski-Suomi Keski-Pohjanmaa Kainuu Pohjois-Karjala Pohjois-Pohjanmaa 500 Päijät-Häme Perusterveydenhuolto /asukas Lähde: Suomen Kuntaliitto

5 Yhtenäiset kiireettömän hoidon perusteet julkistettiin Lähetetty shp johtajaylilääkäreille ja terveyskeskusten johtaville lääkäreille Luettavissa Kirjamuoto sisältää helmikuussa valmistuneet osat LinkitettyTerveysporttiin Ammattilaisten tekemiä, laajat kuulemiset Lisäys- ja päivitystarpeita jo nyt (5/05) Liisa-Maria Voipio-Pulkki S:\Kpank\L-M V-P/001.ppt/MK 5

6 Tauti- ja toimenpidekohtaiset kriteerit Kriteereiden tulee olla vertailukelpoisia Käypä hoito tai sen mukaiset periaatteet yhtenäinen pisteytys (50/100) tai muu todennettavissa oleva hoitoon oton peruste yksilöllisen harkinnan mahdollisuus säilyy: ei subjektiivista oikeutta hoitoon Työssä otetaan huomioon alueellisten erojen tasoittaminen oikeudenmukaisuuden edistäminen taloudelliset vaikutukset Liisa-Maria Voipio-Pulkki S:\Kpank\L-M V-P/001.ppt/MK 6

7 Hoidon saatavuus ja jononhallinta; yhtenäiset hoitoindikaatiot: Projektiorganisaatio Johtoryhmä Jouko Isolauri, STM, pj Lauri Nuutinen, Pohjois-Pohjanmaan shp Tarja Holi, TEO Ritva Kauppinen, Etelä-Karjalan shp Olli Nylander, Stakes Pirkko Valkonen, Keski-Suomen shp Markku Pekurinen, Stakes Tauno Telaranta, Kotkan kaupunki Rolf Eriksson, Suomen Kuntaliitto Tuomo Pääkkönen, Suomussalmen tk Eva Salomaa, Lapin shp Riitta Simoila, Helsingin kaupunki Eeva Ketola, Duodecim, Käypä Hoito Juha Heino, Pirkanmaan shp, sihteeri Harri Vertio, Suomen Syöpäyhdistys ry Martta Palmunen, STM, sihteeri Pysyvät asiantuntijat: Liisa-Maria Voipio-Pulkki, Suomen Kuntaliitto Erityisvastuualueittain jaetut tehtävät + suun terveydenhuolto + Terveystaloustiede, tiedon hallinta ja seuranta Organisointi erityisvastuualueilla: - Johtajaylilääkärit - Erikoisalojen ylilääkärit ja ylihammaslääkärit - Hoitotyö - Terveyskeskukset - Sosiaalitoimi - Kansaneläkelaitos Mahdollisuuksien mukaan kuultavia: - potilasjärjestöt - yksityissektoria

8 Erityisvastuualue 1 OYS Silmätaudit Korvataudit Psykiatria Erityisvastuualue 2 KYS Naistentaudit Lastentaudit Erityisvastuualue 5 TAYS Apuvälineet Sisätaudit,keuhkosairaudet Lasten/nuortenpsykiatria Kokonaisuus 6 Suun terveydenhuolto PERUSTERVEYDENHUOLTO HUS TYKS OYS Hammas- Purennan Leukojen sairaudet, poikkeamat, sairaudet, protetiikka, oikomishoito kirurgia implantologia Iensairaudet Erityisvastuualue 3 HUS Kirurgia Ortopedia Kokonaisuus 7 Erityisvastuualue 4 TYKS Neurokirurgia Neurologia Kuvantaminen Markku Pekurinen ja Olli Nylander + ryhmät Terveystaloustiede, tiedon hallinta ja seuranta

9 Sisätaudit: Epäselvän kuumeilun ja toistuvan tai pitkäaikaisen tulehdus-arvojen nousun kiireetön erikoissairaanhoidon konsultaatio ICD-tautiluokitus R 50.9 Febris non specificata (määrittämätön kuume) R70.0 Ratio sedimenti erythrocytorum elevata et abnormitas viscositatis plasmatis (suuri lasko ja poikkeava plasman viskositeetti) Perusterveydenhuollon tutkimukset / tehtävät - Lievä lämpöily ja normaalit laboratoriokokeet: potilas ei pääsääntöisesti hyödy erikoislääkärin arviosta Kiireettömässä lähetteessä edellytettävät tiedot ja läheteindikaatiot erikoissairaanhoitoon Kiireetöntä konsultaatiotarvetta arvioitaessa on poissuljettava kiireellisen erikoissairaanhoidon konsultaation tarve. Kiireettömän konsultaation edellytyksenä tulee olla vähintään yksi alla luetelluista tekijöistä. Niiden olemassaolosta huolimatta voi olla perusteltua pidättäytyä konsultaatiosta tai hoidosta, jos siitä ei ole odotettavissa hyötyä potilaan liitännäissairaudet ja muut tekijät huomioiden. Mikäli krite eivät täyty, sairaus pitäisi pystyä pääsääntöisesti hoitamaan perusterveydenhuollossa. Ohjaavista kriteereistä poikkeavat hoitopäätökset on perusteltava kirjallisesti. - Tulehdusarvojen toistuva kohoaminen tai pysyvä koholla olo ilman selittävää sairautta. - Toistuvat selvät kuumevaiheet ilman selittävää syytä, vaikka laboratoriokokeissa ei havaittaisi muutoksia. - Selkeitä kuumevaiheita, joihin liittyy yleisoireita ja todennettavia laboratoriokoemuutoksia. Ei selittävää sairautta Käypä hoito -suositus: Ei Työryhmä Kari Pietilä PSHP, Saila Vikman TAYS, Pekka Pikkarainen, Pekka Collin, Heikki Saha, Jukka Lumio, Elli Koivunen, Jorma Salmi, Markku Korpela Yhteyshenkilö:

10 VN asetuksen 1019/2004 mukaan STM ohjaa valtakunnallisten yhtenäisten lääketieteellisten ja hammaslääketieteellisten hoidon perusteiden laatimista SHP kuntayhtymän tulee seurata ja valvoa yhdessä sen alueen kuntien kanssa, että yhtenäiset hoidon perusteet toteutuvat SHP kuntayhtymän ja sen alueen kuntien on laadittava yhteistyössä terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelma valtuustokausittain Palvelujen järjestämissuunnitelman toteutumista seurataan vuosittain: HOITOKETJUT! Liisa-Maria Voipio-Pulkki S:\Kpank\L-M V-P/001.ppt/MK 10

11 Kiireettömän hoidon perusteet Katettava n. 80% erikoisalan ei-kiireellisestä hoidosta Yksittäinen lääkäri tai hammaslääkäri voi hoidon aihetta asettaessaan poiketa ohjeista perustellusta syystä (STM ) Perusteiden rakenne on vaihteleva, samoin sopiva käyttötapa alueellisessa hoitoketjussa pth vai esh lähete- vai hoitokriteeri ohjenuorana koko ajan, mutta milloin kirjataan? Liisa-Maria Voipio-Pulkki S:\Kpank\L-M V-P/001.ppt/MK 11

12 Tiedosta hyvinvointia Seurannan toteutus Avohoito Hannu Rintanen Hoidon perusteet johtoryhmä / STM Jonomittariryhmä pj. Olli Nylander/ Stakes Tiedonsiirtoprojekti Jari Lehtonen ja Timo Itälä Sähköisen kertomuksen ohjausryhmä / STM ESH Marja Niemi Tietojärjestelmätoimittajat Sairaanhoitopiirit Terveyskeskukset Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes Tieto

13 Tiedosta hyvinvointia SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Valtakunnallisen sähköisen potilasasiakirjajärjestelmän toimeenpano Alueet kansallinen/alueellinen tietojärjestelmäarkkitehtuuri Alueet Järjestelmä tuottaa vaadittavat tiedot rakenteisessa muodossa Alueet järjestelmä tuottaa jononhallinnan, avohoidon ja hilmon tilastotiedot Arkkitehtuuri Stakes, AA2005 Tilastot Stakes STM Tietoturva tietosuoja Stakes Ammattilaisvarmenne (TEO) Suostumuksen hallinta Tietoturvapolitiikka Alueet Ydintiedot Kuntaliitto Avoimet rajapinnat HL7 Koodistot Stakes CDA-määritykset käytössä: todistukset, lähete-palaute, lääkitys jne.. Alueet OID-tunnus käytössä Koodistojen päivitys koodistopalvelimelta Alueet Osasto\nimi\pvm Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus

14 Tiedosta hyvinvointia Jonojen seurannan tavoite Valtakunnalliset rekisterit Valtakunnallinen taso Aluetaso Paikallinen taso Lähete Käynti Ajanvaraus Ajanvaraus Lähete Käynti Jonoon asettaminen Toimenpide Epikriisi Ajanvaraus Jälkitarkastus Käynti Perusjärjestelmät: Effica Pegasos Miranda jne PTH ESH PTH Hoitoprosessi Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus

15 Tiedosta hyvinvointia Hoidon saatavuuden seuranta perusterveydenhuollossa I 15 Potilaan yhteydenotto Hoidon tarpeen arviointi Hoito Välitön yhteydenotto a b <=3 arkipv < 3 kk c Palvelujen tuottaja (OID) Potilaan yksilöinti (hetu) Ammattilaisen yksilöinti Ajankohta, pv Yhteydenottotapa Toiminto Käynnin luonne Hoidon tarpeen arviointi: ei Yhteydenoton tulos Palveluketjutunniste Palvelujen tuottajan, ammattilaisen ja potilaan yksilöinti Ajankohta, ajanvarauspv Yhteydenottotapa Toiminto Käynnin luonne Hoidon tarpeen arviointi: kyllä Hoidon kiireellisyys Hoidon tarpeen arvioinnin tulos Palveluketjutunniste Palvelujen tuottajan, ammattilaisen ja potilaan yksilöinti Ajankohta, pv Yhteydenottotapa Toiminto Käynnin luonne Käynnin syy/diagnoosi Jatkohoito Palveluketjutunniste Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Kursiivi; uusia tietojärjestelmäkenttiä HR

16 Tiedosta hyvinvointia Lähete tulee Hoidon saatavuuden seuranta erikoissairaanhoidossa <=3 vk Tieto lähtee potilaalle Esh suunnitelma Tutkimuskäynti / Hoitokäynti/-jakso Päätös hoitotoimenpiteestä Hoitotoimenpide PTH SUUNNITELMAN ODOTUS Pvm =Lähete saapunut Vastaanottajan organisaatio Erikoisala Lähettäjän organisaatio (päivystyspotilas ilman lähetettä = ei lähettäjää) Potilaan hetu Potilaan kotikunta Dg ICD 10 Lähettäjän arvioima kiireellisyys Palveluketjutunniste = pkt Pvm Hkt+Pkt 1. KÄYNNIN ODOTUS HOIDON ODOTUS < 6 kk Pvm =Lähete käsitelty (vaihtoehdot 1-5) Kiireellisyys: on/ei Hoidon poikkeava ajoitus johtuu potilaasta Hoitokokonaisuustunniste=hkt Pkt Tieto Stakesiin Pvm = Potilaan tutkimus-/hoitokäynti Päädg Sivudg:t Päätmp Sivutmp:t Toimipaikka Erikoisala Hkt+pkt Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus < 6 kk HOIDON ODOTUS HOIDON ODOTUS Pvm = Päätös hoidosta / toimenpiteestä Tmp:t Arviointipisteitä käytetty: on/ei Kiireellisyys: on/ei Hoidon poikkeava ajoitus johtuu potilaasta Hkt + Pkt Tieto Stakesiin Pvm = Hoitoon tulo Päädgt : Sivudg:t Päätmp Sivutmp:t Arviointipisteitä käytetty: on/ei Toimipaikka Erikoisala Hkt + Pkt Tieto Stakesiin

17 Määräajat esh:ssa 1-3 tai 1-4 max 3 vk; 2-4 tai 7-10 max 6 kk 1. Lähete rekisteröityy järjestelmään 2. Hoidon tarpeen arviointi alkaa = lähete käsitellään (lääkäri) 3. Potilaalle lähetetään tieto erikoissairaanhoidon suunnitelmasta 4. Potilaan ensikäynti (lääkäri); katsotaan hoidon alkamiseksi 5. Potilaan uusintakäynti (käynnit) 6. Potilaan hoitojakso 7. Hoitopäätös (tmp-päätös, voi syntyä kohdissa 2, 4, 5 ja 6 jne) X 8. Potilas saa tiedon hoitopäätöksestä 9. Suunniteltu hoitoon tuloajankohta 10. Hoito / toimenpide alkaa / toteutuu X 11. Erikoissairaanhoito keskeytyy 12. Ostopalvelupäätös X = yhtenäisten hoidon perusteiden käyttö kirjataan Liisa-Maria Voipio-Pulkki S:\Kpank\L-M V-P/001.ppt/MK 17

18 Työnjakokaavio perushammashoidossa Ajanvarauksen terveydenhuollon ammattihenkilö tekee hoidon tarpeen arvioinnin potilaan kanssa käymänsä keskustelun mukaan. Potilas saa avun tai vastauksen kysymykseensä puhelinneuvonnan avulla 1-3 vrk Selkeät oireet <3 viikkoa Oireet ja vaivat 3-6 kk 1. Sairauden epäily 2. Ei aikaisempia hoitotietoja 3. Edellisestä hoitokerrasta useita vuosia < 6 kk Sovittu käynti < 6 kk Uudet, oireettomat potilaat Aika Hammaslääkärille Yksittäisen ongelman tutkimus ja hoito jatkotoimenpiteistä päättäminen Aika hammashuoltajalle Jatkokäynnit sovitaan yhteisymmärryksessä potilaan kanssa

19 Potilaslaki Potilaalle on ilmoitettava hoitoon pääsyn ajankohta HUOM ei lähettäneelle lääkärille ilman suostumusta Jos ilmoitettu ajankohta muuttuu, on uusi ajankohta ja muutoksen syy ilmoitettava potilaalle välittömästi (4 ) Terveyden- ja sairaanhoitoa toteutettaessa on tarvittaessa laadittava tutkimusta, hoitoa, lääkinnällistä kuntoutusta koskeva tai muu vastaava suunnitelma (4 a ) Suunnitelmasta tulee ilmetä potilaan hoidon kiireellisyys, järjestäminen ja toteuttamisaikataulu Liisa-Maria Voipio-Pulkki S:\Kpank\L-M V-P/001.ppt/MK 19

20 Tiedosta hyvinvointia Hoidon saatavuuden seurannan tietosisältö perusterveydenhuollossa 1 (siirtotiedoston avulla esitettynä) (manuaalin version 2.0 jälkeen tulleet muutokset esitetty punaisella) Potilaan yhteydenotto (1) YO True/False Tapahtuman kirjaamispäivä ja kellonaika YO_PVMKLO Päivämäärä Potilaan/asiakkaan henkilötunnus HTUN Henkilötunnus Potilaan/asiakkaan kotikunta KOTIKUNTA Kuntakoodisto Toimipaikkakoodi ALUE Palvelutuottajakoodi (Topi) Toimipaikan toimintayksikkö TOIMIOID SosTer toimintayksikkökoodisto (OID) Ammattiryhmä YO_AMMATTIRYHMA Stakes Avohoidon ammattiryhmäluokitus Yhteydenottotapa YO_KONTAKTILAJI Stakes Avohoidon yhteydenottotapaluokitus Käynnin luonne YO_KAYNNIN_LUONNE Stakes Avohoidon käynnin luonne luokitus Toiminto YO_KAYNTITYYPPI Stakes Avohoidon toiminto luokitus Tapaturma YO_TAPATURMA True/False Hoidon tarpeen arviointi YO_HOITARARV True/False Hoitotakuun piiriin kuuluminen YO_HOITAKUU True/False Hoidon kiireellisyys YO_HOIKIIR True/False Yhteydenoton tulos YO_YHTOTOTUL Stakes Yhteydenoton/hoidon tarpeen arvioinnin tulos luokitus Palveluketjutunnus 1 PALKETJUTUN1 Oid-tunnus Palveluketjutunnus 2 PALKETJUTUN2 Oid-tunnus Palveluketjutunnus 3 PALKETJUTUN3 Oid-tunnus Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus

21 Tiedosta hyvinvointia Lähete/Konsultaatio rekisteröity järjestelmään (1) LAHETE True Lähete/Konsultaatio rekisteröity järjestelmään (1) 2 Lähetteen saapumispäivä LAHPVM Potilaan/Asiakkaan henkilötunnus HT N 4 Potilaan/Asiakkaan kotikunta KOKU Lähettäjäyhteisön koodi LAHPALTU Lähettäjäyhteisön koodin tarkennin LAHPALTUTAR 1 7 Lähettäjän toimipaikka (OID) LAHTOIMIOID Lähettäjän tyyppi LAHANT 1 9 Vastaanottajan erikoisala LAHEA 20J 10 Lähettäjän päädiagnoosi ICD10 LAHPDGEICD10 B Lähettäjän päädiagnoosi ICPC LAHPDGEICPC 12 Lähettäjän käyttämä kiireettöman hoidon hoitokriteeri LAHKRITEERI K Palveluketjutunnus PALKETJUTUN Lähettäjän kiireellisyys LAHKIIRE False Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus

22 Tiedosta hyvinvointia Perusterveydenhuolto Viivemittarit - hoitotakuun piiriin kuuluvat kaikista potilaista - hoitotarpeen arviointi tehty muun kuin ensimmäisen yhteydenoton yhteydessä - aika yhteydenotosta hoidon tarpeen arviointiin - odottaa hoitotarpeen arviointia (poikkileikkaustilanne) - aika hoidon tarpeen arvioinnista hoitoon - odottaa hoitoa (poikkileikkaustilanne) Näkökulmat - toimintayksikkö -toiminto - ammatiryhmät - alue: kunta, seutukunta, sairaanhoitopiiri/maakunta, lääni - ongelma/sairaus (diagnoosi, kriteeriryhmä) - lisäksi: sukupuoli, ikä Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus

23 Tiedosta hyvinvointia Erikoissairaanhoito Viivemittarit - kiireellisten potilaiden osuus kaikista potilaista - hoitotakuun piiriin kuuluvat kaikista potilaista - aika lähetteen saapumisesta sen käsittelyyn - aika lähetteen käsittelystä ensikäyntiin - aika hoitopäätöksestä hoitoon pääsyyn - aika hoitopäätöksestä hoitoon pääsyyn ostopalveluissa - odottaa hoitopäätöstä (poikkileikkaustilanne) - odottaa hoitoon pääsyä (poikkileikkaustilanne) Näkökulmat - sairaus: hoitokriteerit, drg-luokat, diagnoosiluokat, toimenpideryhmät, erikoisalat - toimintayksikkö - alue: kunta, seutukunta, sairaanhoitopiiri/maakunta, lääni - lisäksi: sukupuoli, ikä Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus

24 ESH Tiedosta kuutio hyvinvointia/ alustava Sairaalat Kaikki sairaalat Sairaanhoitopiirit Kaikki sairaalatyypit Sairaalatyyppi Erikoisalat Kaikki erikoisalat Erikoisala Sairaala Ikäryhmät Kaikki ikäryhmät Ikäryhmä Diagnoosit Diagnoosiryhmä Diagnoosi Toimenpiteet Toimenpideryhmät Toimenpide Mittarit: arviointiviive ensikäyntiviive hoitoviive hoidon pituus Kunnat Koko maa Lääni Maakunta Seutukunta Kunta Aika Vuosi Kuukausi DRG Kaikki DRG DRG numero DRG Sukupuolet Molemmat sukupuolet Hoitoonpääsykriteerit Sukupuoli Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- Hoitoonpääsykriteeri ja kehittämiskeskus Kiireellisyysluokat Kaikki kiireellisyysluokat Kiireellisyysluokka

25 Tiedosta hyvinvointia Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus

26 Tiedosta hyvinvointia Raportoinnin käyttäjät 1) kansalainen, kuntalainen, kunnan päättäjä: - näkökulma: saako kuntalainen terveyspalvelunsa hoitotakuulaeissa määriteltyjen periaatteiden ja määräaikojen puitteissa? - raportoinnin ehdot: tietoperustana kuntakoodi ja viivemittarit, vertailumahdollisuudet vastaaviin kuntiin ja koko maahan 2) potilas, mahdollinen asiakas: - näkökulma: tarjoaako toimintayksikkö (terveyskeskus, sairaala) potilaalle hänen ongelmaansa palvelut määriteltyjen periaatteiden ja määräaikojen puitteissa? - raportoinnin ehdot: tietoperustana toimintayksikkö (toimintayksikkökoodi, myöhemmin OID-koodi), viivemittarit, potilaan ongelman hakuominaisuudet (sairauden nimi, ICD-koodi), vertailumahdollisuudet toisiin toimintayksiköihin 3) toimintayksikkö: - näkökulma: miten toimintayksikkö suoriutuu hoitotakuulaeissa määritellyistä enimmäismääräajoista ja onko toimintayksikkö muihin vastaaviin yksiköihin verrattuna tavoitteiden toteuttamisessa missäkin asemassa (ns. benchmarking-ominaisuus)? - raportoinnin ehdot: tietoperustana toimintayksikkö; viivemittarit; monipuolinen porautumismahdollisuus keskeisiin ongelma-alueisiin palvelutuotannossa; benchmarking- ominaisuudessa vertailussa olevien toimintayksiköiden tietojen riittävä suojaus 4) terveyspolitiikka/stm - valvonta/läänit: - näkökulma: toteutuvatko kansalaisten oikeudet hoitotakuulaeissa maan eri osissa ja maan eri toimintayksiköissä? - raportoinnin ehdot: seuranta-aineistoon voitava pureutua kaikista edellä esitetyistä kolmesta eri näkökulmasta; maan eri osia koskeva visuaaliset (kuten kartat) vertailut mahdollisiksi Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus

27 Hoitoketjujen näkökulmat: analogia raportointisuunnitelmaan! asiakasnäkökulma kuka minua tutkii ja hoitaa, milloin ja missä? kuka päättää, kenellä on vastuu? ammattilaisen näkökulma mitä minulta odotetaan? kuka on kumppanini, keneen otan yhteyttä? prosessinäkökulma järjestystä ja ennustettavuutta kaaokseen vastuun rajat talouden näkökulma keskeneräinen ja valmis potilas Liisa-Maria Voipio-Pulkki S:\Kpank\L-M V-P/001.ppt/MK 27

28 Tiedosta hyvinvointia Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus

29 Tiedosta hyvinvointia Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus

30 Tiedosta hyvinvointia / koko HUS Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus

31 Kirjaaminen: Oulun kokemukset (Jukka Liedes ) Koko avoterveydenhuollon vastaanottotoiminnan henkilökunta (avustajat, sairaan-/terveydenhoitajat) koulutettiin helmikuun 2005 aikana uusien kirjaamiskäytäntöjen käyttäjiksi, neuvoloiden henkilökunta sai vastaavan koulutuksen toukokuussa Lisäksi järjestettiin puhelinpalvelusta oma koulutus, jossa paneuduttiin puhelinneuvontaan ja hoitotarvearvioon

32 Hoidon saatavuuden seuranta perusterveydenhuollossa I Potilaan yhteydenotto Hoidon tarpeen arviointi Hoito Välitön yhteydenotto a b <=3 arkipv < 3 kk (suun th < 6 kk) c Palvelujen tuottaja (OID) Potilaan yksilöinti (hetu, kotikunta) Ammattilaisen yksilöinti Yhteydenottopäivä Yhteydenottotapa Toiminto Käynnin luonne Hoidon tarpeen arviointi: ei Yhteydenoton tulos Kuuluminen hoitotakuun piiriin Palveluketjutunniste Palvelujen tuottajan, ammattilaisen ja potilaan yksilöinti Hoidon tarpeen arviointipäivä, ajanvarauspv Yhteydenottotapa Toiminto Käynnin luonne Hoidon tarpeen arviointi: kyllä Hoidon kiireellisyys Hoidon tarpeen arvioinnin tulos Kuuluminen hoitotakuun piiriin Palveluketjutunniste Palvelujen tuottajan, ammattilaisen ja potilaan yksilöinti Käyntipäivä Yhteydenottotapa Toiminto Käynnin luonne Käynnin syy/diagnoosi Jatkohoito Palveluketjutunniste Kursiivi; uusia tietojärjestelmäkenttiä HR

33 Raportointi / Oulu Kirjaamiskäytäntöjen valmistelun aikana järjestelmätoimittaja teki taustalle raportointijärjestelmän Kirjattavat ja automaattisesti syntyvät tiedot kertyvät omiin hoidon saatavuus tietokantatauluihin ja ovat sieltä suoraan raportoitavissa joko tietokantaraportteina tai summakuutiona

34 Arviointia / Oulu Hoidon saatavuus Nyt kirjataan suuri määrä yksityiskohtaista tietoa hoidon tarpeen arvioinnista ja hoitoon pääsystä. Onko kaikki tarpeellista??? Itse kirjattavien koodien vieminen ajanvarausohjelmaan tai kertomukseen ei ole ongelma, mutta mikä on yhteydenoton tulos, kiireellisyys, perustelut päätökselle jne. on tuottanut osin vaikeuksia aikaisemminhan ei ole kirjattu mitään, vaikka itse asiassa on tehty aivan samaa arviointia.

35 Arviointia / Oulu Hoidon saatavuus Seurantajärjestelmä on vielä keskeneräinen ja esim. hoitoon pääsyn kannalta oleellisia asioita unohtuu kirjata, koska järjestelmä ei pakota/ohjaa aktiivisesti kirjaamisessa Seurantakuutiosta saadaan paljon ja moniulotteista tietoa, jonka analyysiä/hyötykäyttöä ei ole vielä aloitettu

36 Tiedosta hyvinvointia Raportoinnin toteuttamisen aikataulutus: tavoitetilat tavoitetila v.2006: kuukausittainen eri käyttäjäryhmiä palveleva mahdollisimman lyhyen tiedonsiirtoviiveen kattava järjestelmä / oracleratkaisu erillisine raportointimalleineen tavoitetila v EHDOT: rahoitus järjestyy; aikataulutus pitää; tiedonsiirto sähköisesti ja automaattisin rutiinein välitavoite v. 2005: aineisto; aineisto: Cognos ja SAS-ratkaisu; analyysikuutio ja paperi/pdf-staattiset taulukot Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus

37 Uusia käsitteitä: hoidon seurannan manuaalin versio 2.1 ( ) palveluketjutunniste: PTH antaa uusi oire / käynti, voi olla useita OID, vuosiluku, juokseva numero seuraa mukana hoitoketjussa, mutta miten tämä koodattaisiin (HUS/HKI miettii käyttöönottoa) hoitokokonaisuustunniste: ESH antaa uusi lähete erikoissairaanhoitoon yli erikoisalojen esim. päivystyksestä mukaan jatkohoitoon perusterveydenhuollossa otetaan käyttöön jo 2006 Liisa-Maria Voipio-Pulkki S:\Kpank\L-M V-P/001.ppt/MK 37

38 Mitä opittiin? prosessiajattelu ja oman toiminnan seuraamisen kulttuuri on ollut kehittymätöntä, jonkinasteinen pakko tarvittiin jotta tähän panostettiin kattavasti seurannan vastuu on ollut hajautunutta; vasta nyt luodaan kansallista konsensusta tästä rationaalisen johtamisen ja suunnittelun perusasiasta tietojärjestelmävalmistajat on mahdollista saada mukaan ehealth2005: samat trendit koko EU:ssa keskeisiä menestystekijöitä jatkossa th-ammattilaisten sitoutuminen väestön liikkuvuuden huomioonottaminen Liisa-Maria Voipio-Pulkki S:\Kpank\L-M V-P/001.ppt/MK 38

39 Tiedosta hyvinvointia Valtakunnalliset rekisterit: Valtakunnalliset määräajat jonojen rekisterit pituus kriteerien käyttö Hoidon saatavuuden seuranta Valtakunnallinen taso Aluetaso Paikallinen taso Historia Tilannetieto PTH ESH PTH Hoitoprosessi Perusjärjestelmät: Effica Pegasos Miranda jne Jonojen hallinta seuranta- ja tilannetiedon avulla: sujuvat prosessit, hoidon saatavuuden turvaaminen Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus

40 Hoitoketju prosessikuvauksena miksi hoitoketju on mielletty pikemmin KH-tiivistelmänä kuin prosessikuvauksena keittokirjamaisuus! ydinprosessin ja kriittisten solmukohtien määrittely määrälliset ja laadulliset toteutumisen tavoitteet näytön mukaisuus: toteutumista voidaan arvioida idealisoidussa aineistossa hoitotakuun mukaisuus: toteutuvatko hoitoon pääsyn määräajat ja yhtenäisten hoidon perusteiden käyttö? peittävyys / validiteetti: miten suuri osa tietysti oire- tai DRG-ryhmästä tulee hoidetuksi ketjun puitteissa? Liisa-Maria Voipio-Pulkki S:\Kpank\L-M V-P/001.ppt/MK 40

41 Hoitoketjut ja terveydenhuollon trendit perinteellinen hoitoketjumalli korostaa vakautta ja pysyviä rakenteita kuka omistaa ketjun? kenen valinnanvapaus? interferenssi-ilmiöt hoitotakuu: aikarajat, yhtenäiset hoidon perusteet työnjaon muutokset osaoptimointi: kustannukset, riskit ulkoistaminen ja ostopalvelut huippuyksikköajattelu tulospalkkaus Liisa-Maria Voipio-Pulkki S:\Kpank\L-M V-P/001.ppt/MK 41

42 Miksi nähdä vaivaa, jos kaikki sujuu kumminkin kohtuullisen hyvin ilman hoitoketjua? Pannaan koko homma uusiksi: tuotteistus, ehealth, potilaan oma vastuu hoidon järjestämisestä! Hoitoketjut: paternalismin uusin linnake vai välittämistä ihmisistä ja yhteisistä resursseista? (lähtisitkö metsään ilman karttaa ja kompassia ) Liisa-Maria Voipio-Pulkki S:\Kpank\L-M V-P/001.ppt/MK 42

43 Hoitoketjumallin tulevaisuus muuttuvassa toimintaympäristössä sähköiset potilasasiakirjat ja asiointi, ehealth linkkikirjastoksi? palvelurakenteen monimuotoisuuden lisääntyminen todelliset vaihtoehdot esiin toimintatapojen radikaalit muutokset mahdollisia työvoiman vaihtuvuus korostaa yksinkertaisuuden vaatimusta potilaiden liikkuvuus hoitoketjuja vertaillaan, perustelut! lisääntyvä säädösohjaus tuleeko hoitoketjuista valvonnan väline? Liisa-Maria Voipio-Pulkki S:\Kpank\L-M V-P/001.ppt/MK 43

44 Hoitoketjujen uusi tuleminen? hoitoketjujen merkitys epäsuorina johtamisen apuvälineinä (kysynnän hallinta) tulee vähenemään tarve hallita rajapintoja hoitoketjuilla vähenee muistutteet, sähköinen konsultointi, yhdenmukaiset toimintaraportit yleistyvät hoitoketjujen sisällöllinen puoli korostuu: laadulliset tavoitteet, hoitovastuun määrittely Liisa-Maria Voipio-Pulkki S:\Kpank\L-M V-P/001.ppt/MK 44

45 Hoitotakuu on jo toteutettu (?), palvelurakenneuudistus tulee! Hoitotakuulainsäädäntö on miinakoira, perässä tulee hyökkäysjoukot psykiatriylilääkäri NN Kansallisen terveyshankkeen useimmat tavoitteet ovat sisällöllisiä, laadullisia, hyviin käytäntöihin liittyviä ei mitään syytä keskeyttää niiden toimeenpanoa! Poliittinen paine rakenteiden ja peruspalvelujen tuottamistavan uudistamiseen on suuri Päätökset 2006, toteutus seuraavalla hallituskaudella Työkalupakit on tehtävä joustaviksi, koska emme tiedä, millainen on terveyspalvelujärjestelmä v Liisa-Maria Voipio-Pulkki S:\Kpank\L-M V-P/001.ppt/MK 45

46 Lisätietoja Liisa-Maria Voipio-Pulkki S:\Kpank\L-M V-P/001.ppt/MK 46

Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon

Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon Kirjoittajat Eeva Ketola LT, Käypä hoito -päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim PL 713, 00101 Helsinki eeva.ketola@duodecim.fi

Lisätiedot

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Opas ydintietojen, otsikoiden ja näkymien sekä erikoisala ja toimintokohtaisten rakenteisten tietojen toteuttaminen sähköisessä potilaskertomuksessa

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Elämä on vaeltamista jotakin kohti." -Jose Ortega ycasset- DRG -hankkeen loppuraportti

Elämä on vaeltamista jotakin kohti. -Jose Ortega ycasset- DRG -hankkeen loppuraportti Elämä on vaeltamista jotakin kohti." -Jose Ortega ycasset- DRG -hankkeen loppuraportti Joulukuu 2011 Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 KAINUU Puh. 08 615 541 Faksi 08 6155 4260 kirjaamo@kainuu.fi

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirien johtamisessa tarvittavat keskeiset tiedot

Sairaanhoitopiirien johtamisessa tarvittavat keskeiset tiedot Sairaanhoitopiirien johtamisessa tarvittavat keskeiset tiedot TYÖRYHMÄ Eva Salomaa Jaakko Herrala Jorma Lauharanta Aki Lindén Jukka Puolakka Päivi Hämäläinen Matti Mäkelä Heikki Punnonen Helsinki 2010

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Antti Alho Fredrik Eklund Henri Hietala Reijo Kekäläinen Erkki Vauramo Tekes Finnwell ohjelma Lapin sairaanhoitopiiri ISBN 978

Lisätiedot

Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa

Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa Tapaustutkimus Käypä hoito -suositusten käytöstä ja terveydenhuollon ammattilaisten näkemyksistä päätöksenteon tuesta Merja

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 1 (27) Valtuusto 11.12.2013, LIITE 4 Fullmäktige BILAGA HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 Versio 2013-06-14 2 (27) 1. JOHDANTO... 3 2. JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Lisätiedot

Selviämisopas nuorelle lääkärille

Selviämisopas nuorelle lääkärille Selviämisopas nuorelle lääkärille Opas työuran aloittamiseen yleislääketieteen erityiskoulutukseen ja erikoistumiskoulutuksen terveyskeskuspalveluihin Nuorten Lääkärien Yhdistyksen julkaisuja, 2010 Päivitetty

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 13.11.2014 13.1.2014 Terveyspalveluiden toimintakäsikirja 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2. KUNTALAISTEN AKTIIVISUUTTA TUKEVAT TERVEYSPALVELUT 3. SEUDULLISET

Lisätiedot

järjestämissuunnitelma Hallitus 26.10.2009 105 Valtuusto 23.11.2009 32 Terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelma 2009 2012...

järjestämissuunnitelma Hallitus 26.10.2009 105 Valtuusto 23.11.2009 32 Terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelma 2009 2012... LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Terveydenhuollon palvelujen 1 (16) Hallitus 26.10.2009 105 Valtuusto 23.11.2009 32 Terveydenhuollon palvelujen 2009 2012... 2 1. Laillinen perusta... 2 2. Länsi-Pohjan

Lisätiedot

KANSALLINEN OHJELMA 2014 2017

KANSALLINEN OHJELMA 2014 2017 Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2014:5 Harvinaisten sairauksien KANSALLINEN OHJELMA 2014 2017 Ohjausryhmän raportti Helsinki 2014 2 KUVAILULEHTI Julkaisija Päivämäärä Sosiaali-

Lisätiedot

SPS Painopiste: Vaikuttavien ja tehokkaiden hoito- ja palveluketjujen kehittäminen

SPS Painopiste: Vaikuttavien ja tehokkaiden hoito- ja palveluketjujen kehittäminen TAVOITE KEINOT (Toimenpiteet) Kv 25.8.2014 123 Projekti ja osaprojektit Turku Uudistamisohjelman U2 hanke tai projekti (kv 25.8.2014 123) Hyto organisaation uudistamismuutosprojektien tulos (R.Liuksa pptk:t

Lisätiedot

Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset

Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset Etelä-Suomen alueen sairaanhoitopiirit Anne Lindfors-Niilola, Kirsti Riihelä, Raija Kaskinen Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 26/2013

Lisätiedot

Tekes -projekti: Ikääntyvän yhteiskunnan palvelurakennukset

Tekes -projekti: Ikääntyvän yhteiskunnan palvelurakennukset AALTO YLIOPISTO ARKKITEHTUURIN LAITOS SOTERA INSTITUUTTI Tekes -projekti: Ikääntyvän yhteiskunnan palvelurakennukset Case Eksote Leena Aalto, Matti Anttila, Jenni Hölttä, Reijo Kekäläinen, Anna Melander,

Lisätiedot

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 1 (40) Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Ihmisen terveyden tähden 2 (40) Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia hyvän hoidon tukena... 5 2.1 Hyvä

Lisätiedot

STM/THL/Kela Kuvantamisen valtakunnallinen arkkitehtuuri

STM/THL/Kela Kuvantamisen valtakunnallinen arkkitehtuuri 1 Sanasto Termi Selite Viittaus Affinity Domain Assigning Authority DICOM EMR tai HIS IHE ATNA IHE BPPC IHE CT IHE IOCM IHE PIX IHE XCA IHE XCA-I Yhden XDS-rekisterin laajuinen alue, toiselta nimeltään

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS 3.12.2009 TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS Versio Kuvaus Muutos/pvm Laatija 0.1 Tietojärjestelmät alatyöryhmän loppuraportin 29.11.2009 Sirpa Mäntynen/työryhmä ensimmäinen versio LUONNOS 1.0

Lisätiedot

KAINUUN UUSI SAIRAALA

KAINUUN UUSI SAIRAALA KAINUUN UUSI SAIRAALA Konseptisuunnitelma 26.2.2013 v. 1.0 LUONNOS 1. Yleistä 1 1.1 Tausta ja tarve 1 1.2 Nykyaikainen sairaalasuunnittelu 1 1.3 Konseptisuunnitelman laatiminen 3 2. Konseptin yleiset

Lisätiedot

VALPAS. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueellinen apuvälinepalveluiden toimintakäytäntö

VALPAS. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueellinen apuvälinepalveluiden toimintakäytäntö VALPAS Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueellinen apuvälinepalveluiden toimintakäytäntö VSSHP, Alueellinen apuvälinekeskus, Alueellinen apuvälinetoiminta 2005, päivitetty 2015 3. versio Esipuhe Terveydenhuoltolaki

Lisätiedot

Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa. Erillisliite: Sairaanhoitopiirien alueiden hankkeet liite 4

Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa. Erillisliite: Sairaanhoitopiirien alueiden hankkeet liite 4 Tuloksellisuustarkastuskertomus Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa Erillisliite: Sairaanhoitopiirien alueiden hankkeet liite 4 Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset

Lisätiedot

Yhtenäiset kiireettömän

Yhtenäiset kiireettömän Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2005:5 Yhtenäiset kiireettömän hoidon perusteet Helsinki 2005 ISSN 1236-116X ISBN 952-00-1654-6 (nid.) ISBN 952-00-1655-4 (PDF) Taitto: AT-Julkaisutoimisto Oy Paino:

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri. APUVA-palveluopas

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri. APUVA-palveluopas Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri APUVA-palveluopas 2 (37) Sisällys 1. JOHDANTO 5 2. APUVÄLINE- JA VAMMAISPALVELUJA OHJAAVAT SÄÄDÖKSET 6 2.1 KUNTA APUVÄLINEPALVELUJEN JÄRJESTÄJÄNÄ 6 2.1.1 Terveydenhuollon

Lisätiedot

Saadaanko sote-uudistuksella tasalaatua?

Saadaanko sote-uudistuksella tasalaatua? tutkimus Petra Kinnula, Teemu Malmi & Erkki Vauramo Saadaanko sote-uudistuksella tasalaatua? kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Saadaanko sote-uudistuksella tasalaatua? Petra Kinnula Teemu Malmi Erkki

Lisätiedot

Opas. Perusterveydenhuollon avohoidon tuotteistusjärjestelmä, pdrg

Opas. Perusterveydenhuollon avohoidon tuotteistusjärjestelmä, pdrg 1 (31) Opas Perusterveydenhuollon avohoidon tuotteistusjärjestelmä, pdrg VERSIO 1.0 FCG Konsultointi Oy Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3

Lisätiedot

Keskeneräisen potilaan kustannukset

Keskeneräisen potilaan kustannukset Keskeneräisen potilaan kustannukset Antti Peltokorpi Jaakko Kujala Paul Lillrank Keskeneräisen potilaan kustannukset Menetelmä kunnille terveyspalveluiden tuotannon suunnitteluun ja ohjaukseen KESKENERÄISEN

Lisätiedot

LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA

LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Liite 2/Petula 21.10.2014 82 Janakkala-Hattulan yhteistoiminta-alue LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA 25.8.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Laadunhallinnan vastuuhenkilöt ja toimijat

Lisätiedot

SELVITYS LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OSAAMISEN HYÖDYNTÄMISESTÄ ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA

SELVITYS LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OSAAMISEN HYÖDYNTÄMISESTÄ ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA Osaamisen vajaakäyttö kasvattaa kustannuksia SELVITYS LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OSAAMISEN HYÖDYNTÄMISESTÄ ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 LÄHI- JA PERUSHOITAJAT ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA...

Lisätiedot

Loppuraportti 25.6.2012. KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012

Loppuraportti 25.6.2012. KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012 Loppuraportti 25.6.2012 KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012 1 SELVITYSTYÖN TAUSTA, TAVOITTEET JA ORGANISOINTI Kuntasektorin toimintamenoista yli puolet sekä ICT-menoista

Lisätiedot