Hoitotakuun seurantajärjestelmä - avaus uuteen tiedonsiirron maailmaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hoitotakuun seurantajärjestelmä - avaus uuteen tiedonsiirron maailmaan"

Transkriptio

1 Tiedosta hyvinvointia 1 Hoitotakuun seurantajärjestelmä - avaus uuteen tiedonsiirron maailmaan Olli Nylander Stakes/StakesTieto-tilastot

2 Tiedosta hyvinvointia 2 Haasteet hoidon perusteet lakipaketti uusinut informaatio-ohjauksen lähtökohtia avoimuus, nopeus/ajantasaisuus eri käyttäjäryhmille tietojen helppo saatavuus sisällön ja teknologian samanaikainen uudistushanke niukoin resurssein (aika, raha) yhteydet kenttään toiminnan ja teknologian muutoksen kautta

3 Tiedosta hyvinvointia 3 Monenlaiset intressit otettava huomioon lakipaketti - STM STM- kentän toimijat eli shp:t ja tk:t IT ohjelmistotalot sähköisen kertomuksen intressitahot tiedonsiirron intressitahot

4 Tiedosta hyvinvointia 4 Seurannan toteutus Perusterveydenhuolto Hannu Rintanen Hoidon perusteet johtoryhmä / STM Jonomittariryhmä pj. Olli Nylander/ Stakes Tiedonsiirtoprojekti Jari Lehtonen, Jarmo Kangas ja Timo Itälä Toimeenpanoryhmä/ STM 1) Arkkitehtuuriryhmä /Stakes Erikoissairaanhoito Marja Niemi Tietojärjestelmätoimittajat Sairaanhoitopiirit Terveyskeskukset 1) sähköisen potilasasiakirjajärjestelmien ja niitä tukevien kansallisten palveluiden toimeenpanon työryhmä (asetettu / stm, pj. Pentti Itkonen, sihteeri Annakaisa Iivari).

5 Tiedosta hyvinvointia 5 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Valtakunnallisen sähköisen potilasasiakirjajärjestelmän toimeenpano Alueet kansallinen/alueellinen tietojärjestelmäarkkitehtuuri Alueet Järjestelmä tuottaa vaadittavat tiedot rakenteisessa muodossa Alueet järjestelmä tuottaa jononhallinnan, avohoidon ja hilmon tilastotiedot Arkkitehtuuri Stakes, AA2005 Tilastot Stakes STM Tietoturva tietosuoja Stakes Ammattilaisvarmenne (TEO) Suostumuksen hallinta Tietoturvapolitiikka Alueet Ydintiedot Kuntaliitto Avoimet rajapinnat HL7 Koodistot Stakes CDA-määritykset käytössä: todistukset, lähete-palaute, lääkitys jne.. Alueet OID-tunnus käytössä Koodistojen päivitys koodistopalvelimelta Alueet Osasto\nimi\pvm

6 Tiedosta hyvinvointia 6 Prosessiajattelu uutta hoitotoiminnan systemaattisessa seurannassa staattisista dynaamisiin järjestelmiin viiveiden mittaaminen uusien käsitteiden haltuunotto: terveyskeskuksissa välitön yhteys, esh:ssa aikaviiveet ja niiden tulkinta erilaisissa prosessivaiheissa palveluketjutunnus, hoitoepisoditunnus

7 Tiedosta hyvinvointia 7 Valtakunnalliset rekisterit hoitoprosessin sujuvuus: - toteuneet ajat -jonojen pituus -kriteerien käyttö Jonojen seurannan tavoite Valtakunnallinen taso Aluetaso Paikallinen taso Lähete Käynti Ajanvaraus Ajanvaraus Lähete Käynti Jonoon asettaminen Epikriisi Toimenpide Jälkitarkastus Käynti Ajanvaraus PTH ESH PTH Hoitoprosessi

8 Tiedosta hyvinvointia 8 Hoidon saatavuuden seurannan manuaali versio 2.1 julkaistu, kommentteja vastaanotetaan jatkuvasti; yhteisseminaarissa viimeiset kommentit yleiset periaatteet ja tavoitteet käsitteet, määritelmät (perusterveydenhuolto/erikoissairaanhoito) kirjattavat ja seurattavat tapahtumapäivät uudet avainkäsitteet: palveluketjutunnus (alku), hoitoketjutunnus (esh) tekniset määritykset toiminnallinen toteutus tietojärjestelmissä

9 Tiedosta hyvinvointia 9 Aikarajat käytännössä: perusterveydenhuolto Välitön yhteys terveyskeskukseen arkisin virka-aikana puhelimitse tai käymällä kattava dokumentointi ei ole suunnitteilla henkilökohtaisesta neuvonnasta merkintävelvoite Hoidon tarpeen arviointi terveydenhuollon ammattihenkilön toimesta 3 vrk:n kuluessa yhteydenotosta (puhelimitse tai vastaanotolla) laillistettu tai nimikesuojattu potilasasiakirjat oltava käytettävissä Tarpeellinen hoito aloitettava 3 kuukauden kuluessa suun terveydenhuolto 6 kk pth:n toteuttama erikoissairaanhoito 6 kk

10 Hoidon saatavuuden seuranta perusterveydenhuollossa I Tiedosta hyvinvointia 10 Potilaan yhteydenotto Hoidon tarpeen arviointi Hoito Välitön yhteydenotto a b <=3 arkipv < 3 kk c Palvelujen tuottaja (OID) Potilaan yksilöinti (hetu) Ammattilaisen yksilöinti Ajankohta, pv Yhteydenottotapa Toiminto Käynnin luonne Hoidon tarpeen arviointi: ei Yhteydenoton tulos Palveluketjutunniste Palvelujen tuottajan, ammattilaisen ja potilaan yksilöinti Ajankohta, ajanvarauspv Yhteydenottotapa Toiminto Käynnin luonne Hoidon tarpeen arviointi: kyllä Hoidon kiireellisyys Hoidon tarpeen arvioinnin tulos Palveluketjutunniste Palvelujen tuottajan, ammattilaisen ja potilaan yksilöinti Ajankohta, pv Yhteydenottotapa Toiminto Käynnin luonne Käynnin syy/diagnoosi Jatkohoito Palveluketjutunniste Kursiivi; uusia tietojärjestelmäkenttiä HR

11 Tiedosta hyvinvointia 11 Tiedonkeruu ja raportointi perusterveydenhuollossa, mukaan lukien suun terveydenhuolto Hallinnolliset kyselyt terveyskeskusten johdolle: tammik. 05 ja syksy 05 Välittömän yhteyden saanti: osana hallinnollista kyselyä Esimerkkitoimintayksiköistä yksilötasoinen tieto rakenteistetulla tietosisällöllä 05 (ei kattavaa tiedonkeruuta) Tavoitetilana tiedot osaksi sairauskertomuksen ydintietoja myöhemmin tiedonsiirto suoraan paikallisista sairauskertomusjärjestelmistä

12 Tiedosta hyvinvointia 12 Tiedonkeruu ja raportointi erikoissairaanhoidossa ml. perusterveydenhuollon tuottama erikoissairaanhoito Kattava yksilötasoinen hoitoilmoitusformaattiin perustuva keruu ajalta ; ; vuonna 2006 mahdollisesti kuukausittain myöhemmin tiedonkeruu yhdistyy hilmotiedonkeruun kanssa lähtökohtana sähköiset kertomustiedot ja niiden ydintiedot

13 Tiedosta hyvinvointia 13 Lähete tai konsultaatio rekisteröityy järjestelmään Kiireettömän potilaan hoitoprosessi erikoissairaanhoidossa Esh hoidon tarpeen arviointi alkaa (= tehdään hoidon suunnitelma = lähete hyväksytään, siirretään, palautetaan tai muutetaan konsultaatioksi) Potilaalle lähetetään tieto esh suunnitelmasta Potilas käy poliklinikalla, tutkimuksessa tai tulee vuodeosastolle Esh hoidon tarve on arvioitu = tehdään hoitopäätös Potilas saa tai hänelle lähetetään tieto hoitopäätöksestä Hoito pvm pvm pvm pvm pvm pvm pvm pvm Aluetaso Valtakunnan taso Sairaanhoitopiiri Stakes Esh keskeytyy? Hoidon saatavuuden seurannan manuaali, Stakes, versio 2.1.

14 Tiedosta hyvinvointia 14 Aikarajat käytännössä: erikoissairaanhoito Lähete käsiteltävä lääkärin toimesta ja tieto jatkosta lähetettävä potilaalle 3 viikon kuluessa lähetteen vastaanottamisesta: hoidon tarpeen arviointi alkaa Tarpeelliseksi todettu hoito on aloitettava viimeistään 6 kk:n kuluessa tarpeen toteamisesta Laki ei määrittele hoidon alkua yksiselitteisesti, nyt muotoutunut ja manuaaliin tuleva tulkinta: lähetteen arvioinnista hoitavan lääkärin vastaanotolle kuluva aika (max 6 kk) hoito/toimenpide-päätöksestä toteutukseen (max 6 kk)

15 Tiedosta hyvinvointia 15 Tiedonsiirto: rajoitettu testaus uudesta sähköisestä tiedonsiirrosta terveydenhuollossa testataan ensi kertaa HETU-tietojen turvallista siirtoa sähköisesti perustana yleiset suositukset ja standardit Stakes yksi tiedonsiirron osapuoli jatkossa hoitotakuun tiedot vain eräs rakenteinen tieto, jota siirretään sähköisesti uuden tien avaajan haasteet ja ongelmat

16 Tiedosta hyvinvointia 16 Hoidon saatavuuden seuranta Yhdenmukainen tietojen keruu manuaalin mukaisesti PTH ESH MUU1 MUU2 Perusjärjestelmät Stakesin vastaanottokeskus Virheilmoitukset ja korjauspyynnöt Stakesin tietovarasto Pilotit:... Hoidon saatavuuden seuranta

17 Tiedosta hyvinvointia 17 Hoitokokonaisuuden seurantatietue Hoitokokonaisuuden elinkaari ja siirrettävät tietosisällöt, esimerkki Tapahtuma Seurantatietueen tietosisältö 1 Lähete/Konsultaatio rekisteröity järjestelmään (1) 1 2 Erikoissairaanhoidon hoidon tarpeen arviointi alkaa (2) Potilaalle lähetetään tieto erikoissairaanhoidon suunnitelmasta (3) Poiminta-ajo Siirtotietue 4 Potilaan ensikäynti hoitavalla lääkärillä (4) ,7 Potilaan uusintakäynnit hoitavalla lääkärillä(5) Hoidontarve on arvioitu eli hoitopäätös (7) Poiminta-ajo Siirtotietue Poiminta-ajo Ei siirtotietuetta, koska ei muutosta edellisen siirron jälkeen 8,9 Potilas saa tiedon hoitopäätöksestä (8 ja 9) Hoito/Toimenpide alkaa (10) Erikoissairaanhoito keskeytyy/päättyy (11) Poiminta-ajo Siirtotietue Poiminta-ajo Ei siirtotietuetta, koska ei muutosta edellisen siirron jälkeen

18 Tiedosta hyvinvointia 18 HL7 Avoimet rajapinnat hoidon saatavuuden seurannassa Kahdenväliset yhteyskäytännöt Välityspalvelin HL7 Avoimet rajapinnat Lähettävä järjestelmä huolehtii yhteentoimivuudesta

19 Tiedosta hyvinvointia 19 Avoimet rajapinnat käytössä Musti, Webkert Multilab II Sairaalaseniori Yhdenmukainen tapa katsella potilaan tietoja Aluetietojärjestelmät Navitas: Uusimaa Fiale: Pirkanmaa, Satakunta Tamlab Mediatri Miranda Aluetietojärjestelmät ovat tuotantokäytössä Adapterit on hankittu: Satshp Pshp Virrat Mänttä Kokemäki Pori... Effica Pegasos Aho

20 Tiedosta hyvinvointia 20 Sovellus- ja tiedonsiirtoadapterit SOAP-ENV: Envelope SOAP-ENV: Header ar: MessageHeader ar: AckRequested ar: Acknowledgement ar: HL7FIAcknowledgement From: OID-tunnus To:OID-tunnus Yksityiskohtaiset määritykset: HL7 palvelin etusivu, dokumenttiarkisto ar: HL7FIBodyCount SOAP-ENV: Body arb: palvelukehys Sovellusadapteri A Sisältö Tiedonsiirtoadapteri Kehys Sovellusadapteri A Sisältö muu: hyötykuorma (payload) CDA dokumentti A Palomuuri Palomuuri

21 Tiedosta hyvinvointia 21 Uusi osapuoli SOAP-ENV: Envelope SOAP-ENV: Header ar: MessageHeader ar: AckRequested From: To: PartyId OID xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx URL xxx.xxx.xxx/yyy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Reititystaulukko Sovellusadapteri B ar: Acknowledgement ar: HL7FIAcknowledgement ar: HL7FIBodyCount From: To: Tiedonsiirtoadapteri SOAP-ENV: Body Sovellusadapteri B arb: palvelukehys muu: hyötykuorma (payload) Palomuuri Sovellusadapteri A CDA dokumentti B Palomuuri CDA dokumentti A Sovellusadapteri A Palomuuri

22 Tiedosta hyvinvointia 22 Hoidon saatavuuden seuranta Lähete Käynti Ajanvaraus Ajanvaraus Lähete Käynti Jonoon asettaminen Epikriisi Toimenpide Jälkitarkastus Käynti Ajanvaraus Stakesin vastaanottokeskus PTH ESH PTH Hoidon saatavuuden seurannan adapteri CDA R2 Viitejärjestelmäadapteri Viitetietojärjestelmä

23 Tiedosta hyvinvointia 23 Mitä Tietojärjestelmistä lähetettävät tiedot muita tietoja (CDA R1 tai R2 dokumentteja) lähtee ja tulee: Lähete toisen yksikön tietojärjestelmään Hoitopalaute toisen yksikön tietojärjestelmään Viite ja viitattu sisältö viitetietojärjestelmään Tapahtuma hoidon saatavuuden seurantajärjestelmään (Stakes) (Laki voimaan ) eresepti Kelan reseptikantaan Sairaslomatodistus sairauspäivärahahakemusta varten (Kela) Ilmoitus hoitoonotosta, E-lausunto ja maksusitoumuspyyntö vakuutusyhtiöön (Laki voimaan ) Kertomus pitkäaikaisarkistoon Ensihoidon kertomus potilasjärjestelmään Sairaankuljetuksen korvaushakemus Kelan järjestelmään Lähete Käynti Ajanvaraus Ajanvaraus Lähete Käynti Jonoon asettaminen Toimenpide hoito Hoitopalaute Jälkitarkastus Käynti Ajanvaraus Hoitoprosessi PTH ESH PTH

24 Tiedosta hyvinvointia 24 Yhteyksien tarve Viitetietojärjestelmä: Viiteaihiot ja viitattu sisältö ATJ ESH PTH 1 PTH...

25 Tiedosta hyvinvointia 25 Yhteyksien tarve Hoidon saatavuuden seuranta (Hoitotakuun toteutuminen) ATJ Stakes ESH PTH 1 PTH...

26 Tiedosta hyvinvointia 26 Yhteyksien tarve Lähetteet ja palautteet PTH-ESH (ja muut toimijat) ATJ Stakes ESH PTH 1 PTH...

27 Tiedosta hyvinvointia 27 Yhteyksien tarve Vakuutusyhtiöt (Maksusitoumuspyyntö ja maksusitoumus) ATJ Stakes Vakuutuslaitokset ESH PTH 1 PTH...

28 Tiedosta hyvinvointia 28 Yhteyksien tarve Kela (Todistukset, korvaushakemukset) ATJ Stakes Vakuutuslaitokset Kela ESH Apteekit PTH 1 PTH...

29 Tiedosta hyvinvointia 29 Välityspalvelu Yhteyssolmun tarve ATJ Stakes Vakuutuslaitokset PartyId OID xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx URL xxx.xxx.xxx/yyy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Kela ESH Apteekit PTH 1 PTH...

30 Tiedosta hyvinvointia 30 Yhteyssolmujen yhteentoimivuus Välityspalvelu A Välityspalvelu B

31 Tiedosta hyvinvointia 31 Hoidon saatavuuden seurannan pilotin tiedonkeruun tekniikkaa Satakunnan sairaanhoitopiiri Itella välityspalvelu Stakes vastaanottokeskus Hoidon saatavuuden adapteri (TietoEnator) Musti Tiedonsiirtoadapteri (L-Force) Tiedonsiirtoadapteri (Datawell) Hoidon saatavuuden adapteri (Datawell) SairaalaSeniori (SofTieto) Välitys-adapteri (Itella) CSV Testiympäristö Testiympäristö Testiympäristö Tuotantoympäristö Tuotantoympäristö Tuotantoympäristö

32 Tiedosta hyvinvointia 32 Aikataulua Hoidon saatavuuden seuranta, vaihe I, v Q Q Q Q Pilotoinnin vaiheistus Vastaanottokeskuksen toimivuus 2.1 Testiaineisto Oberonista, TYKS 2.2 Testiaineisto Mustista, Satshp 3 Kokeiluaineistot, kaikki shp:t 4 Raportoinnin suunnittelu, kaikki shp:t 5 Pilottipoimintojen valmistelu ja pilotti 5.1 Vaihtoehtoinen pilotti 6 Tuotanto 6.1 Tuotantoympäristön luominen 6.2 Tuotannon aloittaminen 7. Tuotannon laajentaminen

33 Tiedosta hyvinvointia 33 Raportoinnin käyttäjät 1) kansalainen, kuntalainen, kunnan päättäjä: - näkökulma: saako kuntalainen terveyspalvelunsa hoitotakuulaeissa määriteltyjen periaatteiden ja määräaikojen puitteissa? - raportoinnin ehdot: tietoperustana kuntakoodi ja viivemittarit, vertailumahdollisuudet vastaaviin kuntiin ja koko maahan 2) potilas, mahdollinen asiakas: - näkökulma: tarjoaako toimintayksikkö (terveyskeskus, sairaala) potilaalle hänen ongelmaansa palvelut määriteltyjen periaatteiden ja määräaikojen puitteissa? - raportoinnin ehdot: tietoperustana toimintayksikkö (toimintayksikkökoodi, myöhemmin OID-koodi), viivemittarit, potilaan ongelman hakuominaisuudet (sairauden nimi, ICD-koodi), vertailumahdollisuudet toisiin toimintayksiköihin 3) toimintayksikkö: - näkökulma: miten toimintayksikkö suoriutuu hoitotakuulaeissa määritellyistä enimmäismääräajoista ja onko toimintayksikkö muihin vastaaviin yksiköihin verrattuna tavoitteiden toteuttamisessa missäkin asemassa (ns. benchmarking-ominaisuus)? - raportoinnin ehdot: tietoperustana toimintayksikkö; viivemittarit; monipuolinen porautumismahdollisuus keskeisiin ongelma-alueisiin palvelutuotannossa; benchmarking- ominaisuudessa vertailussa olevien toimintayksiköiden tietojen riittävä suojaus 4) terveyspolitiikka/stm - valvonta/läänit: - näkökulma: toteutuvatko kansalaisten oikeudet hoitotakuulaeissa maan eri osissa ja maan eri toimintayksiköissä? - raportoinnin ehdot: seuranta-aineistoon voitava pureutua kaikista edellä esitetyistä kolmesta eri näkökulmasta; maan eri osia koskeva visuaaliset (kuten kartat) vertailut mahdollisiksi

34 Tiedosta hyvinvointia 34 Perusterveydenhuolto Viivemittarit - hoitotakuun piiriin kuuluvat kaikista potilaista - hoitotarpeen arviointi tehty muun kuin ensimmäisen yhteydenoton yhteydessä - aika yhteydenotosta hoidon tarpeen arviointiin - odottaa hoitotarpeen arviointia (poikkileikkaustilanne) - aika hoidon tarpeen arvioinnista hoitoon - odottaa hoitoa (poikkileikkaustilanne) Näkökulmat - toimintayksikkö -toiminto - ammatiryhmät - alue: kunta, seutukunta, sairaanhoitopiiri/maakunta, lääni - ongelma/sairaus (diagnoosi, kriteeriryhmä) - lisäksi: sukupuoli, ikä

35 Tiedosta hyvinvointia 35 Erikoissairaanhoito Viivemittarit - kiireellisten potilaiden osuus kaikista potilaista - hoitotakuun piiriin kuuluvat kaikista potilaista - aika lähetteen saapumisesta sen käsittelyyn - aika lähetteen käsittelystä ensikäyntiin - aika hoitopäätöksestä hoitoon pääsyyn - aika hoitopäätöksestä hoitoon pääsyyn ostopalveluissa - odottaa hoitopäätöstä (poikkileikkaustilanne) - odottaa hoitoon pääsyä (poikkileikkaustilanne) Näkökulmat - sairaus: hoitokriteerit, drg-luokat, diagnoosiluokat, toimenpideryhmät, erikoisalat - toimintayksikkö - alue: kunta, seutukunta, sairaanhoitopiiri/maakunta, lääni - lisäksi: sukupuoli, ikä

36 ESH Tiedosta kuutio hyvinvointia / alustava Sairaalat Kaikki sairaalat Sairaanhoitopiirit Kaikki sairaalatyypit Sairaalatyyppi Erikoisalat Kaikki erikoisalat Erikoisala Sairaala Ikäryhmät Kaikki ikäryhmät Ikäryhmä Diagnoosit Diagnoosiryhmä Diagnoosi Toimenpiteet Toimenpideryhmät Toimenpide Mittarit: arviointiviive ensikäyntiviive hoitoviive hoidon pituus Kunnat Koko maa Lääni Maakunta Seutukunta Kunta Aika Vuosi Kuukausi DRG Kaikki DRG DRG numero DRG Sukupuolet Molemmat sukupuolet Hoitoonpääsykriteerit Sukupuoli Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- Hoitoonpääsykriteeri ja kehittämiskeskus Kiireellisyysluokat Kaikki kiireellisyysluokat Kiireellisyysluokka

37 Pilottikohteen Tiedosta hyvinvointiarajaus mittaus mittaus mittaus mittaus mittaus mittaus mittaus Erikoissairaanhoidon seurantatietueet Avohoidon seurantatietueet Diagnoosit Erikoisalat Xxxx Xxxxx Xxxxx Kunnat Hoitoonpääsykriteerit Toimintayksiköt Luokittelutiedot Dimensiolähteet Ind.pankki? Koodistopalvelu? ESH arviointiviive ensikäyntiviive hoitoviive hoidon pituus... PTH

38 Tiedosta hyvinvointia 38 Raportoinnin toteuttamisen aikataulutus: tavoitetilat tavoitetila v.2006: kuukausittainen eri käyttäjäryhmiä palveleva mahdollisimman lyhyen tiedonsiirtoviiveen kattava järjestelmä / oracleratkaisu erillisine raportointimalleineen tavoitetila v EHDOT: rahoitus järjestyy; aikataulutus pitää; tiedonsiirto sähköisesti ja automaattisin rutiinein välitavoite v. 2005: aineisto; aineisto: Cognos ja SAS-ratkaisu; analyysikuutio ja paperi/pdf-staattiset taulukot

39 Tiedosta hyvinvointia 39 Raportointijärjestelmä kehittämisaikataulu touko-kesäkuu 05: määritysvaihe elo-syyskuu 05: pilottivaihe syyslokakuu 05: aidolla aineistolla cognos-kuutio, pdfraportit; oraclepilotin lataus lokakuu-tammikuu 05: cognoskuutio ja pdf-raportit aineistosta tammikuu06 helmikuu oracleraportointi niille jotka kykenevät nopeaan tietotoimitukseen sähköisesti

40 Tiedosta hyvinvointia 40

41 Tiedosta hyvinvointia 41

42 Tiedosta hyvinvointia 42 SHP-kartoituksen yhteenvetoa: tilanne Kysymys. (Vastauksia 18/20) Miten sairaanhoitopiiri tulee toteuttamaan ensimmäisen seurantatietojen poiminnan ja toimit-tamaan tulokset Stakesille mennessä? Miten sairaanhoitopiiri tulee toteuttamaan ensimmäisen tuotantopoiminnan ja toimittamaan tulokset Stakesille mennessä? Onnistuuko poiminta asetetussa aikataulussa, vai joudutaanko jostakin syystä (mistä syystä?) ehdottamaan jotain muuta aikataulua? Tuleeko sairaanhoitopiiri toteuttamaan ja ottamaan käyttöön sähköisen tiedonsiirron Stakesiin vuoden loppuun mennessä? Ellei, niin mihin mennessä ja miksi? Myönteinen vastaus 6/19 18/19 10/19 Kommentteja Ohjelmamuutoksia ollaan vielä tekemässä ja testaamassa. Tapahtumien kirjaus käynnistyy vasta kesä- heinäkuulla, joten aineistoa ei vielä ole saatavilla. Testauspoiminnat ajoittuvat loppukesään juuri ennen ensimmäistä tuotantopoimintaa. Tiedostomuoto herättänyt kysymyksiä. (CSV?) Poiminta on mahdollista tehdä kattavasti syyskuun aikana. Lähetys peräkkäistiedostona CD:llä tai linjasiirtona. Adaptereita tulossa käyttöön Mustin ja Ahon osalta. HL7 Avoimet rajapinnat ja ydintietojen siirtäminen jäänyt tuntemattomaksi asiaksi. Miten sairaanhoitopiiri tulee itse toteuttamaan hoidon saatavuuden seurannan raportoinnin vai tuleeko se tukeutumaan Stakesin tuottamaan raportointiin? Olisiko sen suhteen toivomuksia? 19/19 Staksesin tuottama raportointi kaikille tärkeä valtakunnallisen vertailtavuuden saamiseksi. Useat toivovat Stakesin raportointimallia myös oman paikallisen raportoinnin pohjaksi.

43 Tiedosta hyvinvointia 43 Jatkotöiden haasteet aikataulutus: tietosisältö-tiedonsiirto-tiedon varastointitiedon raportointi tiedon laatu: epätäydellinen tieto, tulkintaongelmat tiedonsiirto: saadaanko uudet standardit läpi erilaiset lähtöpään arkkitehtuurit ja tilanteet epätäydellisen tiedon käsittely niin lähtö- kuin vastaanottopäässäkin voimavarat eri prosessin vaiheissa raportoinnin onnistuminen

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Opas ydintietojen, otsikoiden ja näkymien sekä erikoisala ja toimintokohtaisten rakenteisten tietojen toteuttaminen sähköisessä potilaskertomuksessa

Lisätiedot

Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa. Erillisliite: Sairaanhoitopiirien alueiden hankkeet liite 4

Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa. Erillisliite: Sairaanhoitopiirien alueiden hankkeet liite 4 Tuloksellisuustarkastuskertomus Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa Erillisliite: Sairaanhoitopiirien alueiden hankkeet liite 4 Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirien johtamisessa tarvittavat keskeiset tiedot

Sairaanhoitopiirien johtamisessa tarvittavat keskeiset tiedot Sairaanhoitopiirien johtamisessa tarvittavat keskeiset tiedot TYÖRYHMÄ Eva Salomaa Jaakko Herrala Jorma Lauharanta Aki Lindén Jukka Puolakka Päivi Hämäläinen Matti Mäkelä Heikki Punnonen Helsinki 2010

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS 3.12.2009 TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS Versio Kuvaus Muutos/pvm Laatija 0.1 Tietojärjestelmät alatyöryhmän loppuraportin 29.11.2009 Sirpa Mäntynen/työryhmä ensimmäinen versio LUONNOS 1.0

Lisätiedot

Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon

Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon Kirjoittajat Eeva Ketola LT, Käypä hoito -päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim PL 713, 00101 Helsinki eeva.ketola@duodecim.fi

Lisätiedot

STM/THL/Kela Kuvantamisen valtakunnallinen arkkitehtuuri

STM/THL/Kela Kuvantamisen valtakunnallinen arkkitehtuuri 1 Sanasto Termi Selite Viittaus Affinity Domain Assigning Authority DICOM EMR tai HIS IHE ATNA IHE BPPC IHE CT IHE IOCM IHE PIX IHE XCA IHE XCA-I Yhden XDS-rekisterin laajuinen alue, toiselta nimeltään

Lisätiedot

Kotiuttamisprosessi terveydenhoidossa

Kotiuttamisprosessi terveydenhoidossa T-86.5161 Special Course in Information Systems integration Kotiuttamisprosessi terveydenhoidossa Versio 1.1 Miia Huhtala Suvi Kouki Suvi Kuparinen Juho Ruuhijärvi 1 / 41 Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...3

Lisätiedot

Terveyspalvelujen ajanvarauksen valtakunnallisen arkkitehtuurin suuntaviivat

Terveyspalvelujen ajanvarauksen valtakunnallisen arkkitehtuurin suuntaviivat Terveyspalvelujen ajanvarauksen valtakunnallisen arkkitehtuurin suuntaviivat ekat-hanke, Ajanvaraus-työryhmä Tekijät Juha Mykkänen, Mika Tuomainen, Pirkko Kortekangas, Anne Niska Dokumentin versio 1.0

Lisätiedot

Potilasasiakirjojen tietosuojaohje

Potilasasiakirjojen tietosuojaohje Kauniaisten kaupunki sosiaali- ja terveystoimi Potilasasiakirjojen tietosuojaohje Ehdotus sosiaali- ja terveyslautakunnalle 21.4.2015 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 POTILASASIAKIRJOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Lisätiedot

Keskeneräisen potilaan kustannukset

Keskeneräisen potilaan kustannukset Keskeneräisen potilaan kustannukset Antti Peltokorpi Jaakko Kujala Paul Lillrank Keskeneräisen potilaan kustannukset Menetelmä kunnille terveyspalveluiden tuotannon suunnitteluun ja ohjaukseen KESKENERÄISEN

Lisätiedot

SPS Painopiste: Vaikuttavien ja tehokkaiden hoito- ja palveluketjujen kehittäminen

SPS Painopiste: Vaikuttavien ja tehokkaiden hoito- ja palveluketjujen kehittäminen TAVOITE KEINOT (Toimenpiteet) Kv 25.8.2014 123 Projekti ja osaprojektit Turku Uudistamisohjelman U2 hanke tai projekti (kv 25.8.2014 123) Hyto organisaation uudistamismuutosprojektien tulos (R.Liuksa pptk:t

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen Esimerkkikohde: Kotihoidon palvelut ja niitä tukevien sovellusten kehittäminen Julkaisija: Keski-Suomen liitto

Lisätiedot

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 1 2/11

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 1 2/11 Sairaalaviesti Sjukhusinfo 1 2/11 toukokuu maj Sisältö Sairaalaviesti 1 2/2011 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net

Lisätiedot

Elämä on vaeltamista jotakin kohti." -Jose Ortega ycasset- DRG -hankkeen loppuraportti

Elämä on vaeltamista jotakin kohti. -Jose Ortega ycasset- DRG -hankkeen loppuraportti Elämä on vaeltamista jotakin kohti." -Jose Ortega ycasset- DRG -hankkeen loppuraportti Joulukuu 2011 Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 KAINUU Puh. 08 615 541 Faksi 08 6155 4260 kirjaamo@kainuu.fi

Lisätiedot

YTHS Potke. Alustava toiminnallinen vaatimusmäärittely 16.9.2013. 2013 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies

YTHS Potke. Alustava toiminnallinen vaatimusmäärittely 16.9.2013. 2013 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies YTHS Potke Alustava toiminnallinen vaatimusmäärittely 6.9.03 03 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies Sisällysluettelo Sivu Johdanto... 4. Potilastietojärjestelmähankkeen tausta... 4. Palvelun kehittämisen

Lisätiedot

Loppuraportti 25.6.2012. KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012

Loppuraportti 25.6.2012. KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012 Loppuraportti 25.6.2012 KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012 1 SELVITYSTYÖN TAUSTA, TAVOITTEET JA ORGANISOINTI Kuntasektorin toimintamenoista yli puolet sekä ICT-menoista

Lisätiedot

Hoidon tarpeen kiireellisyyden ensiarvion kehittäminen. Haartmanin sairaalan yhteispäivystyksessä

Hoidon tarpeen kiireellisyyden ensiarvion kehittäminen. Haartmanin sairaalan yhteispäivystyksessä Hoidon tarpeen kiireellisyyden ensiarvion kehittäminen Haartmanin sairaalan yhteispäivystyksessä Pousi, Jouni 2012 Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi Hoidon tarpeen kiireellisyyden ensiarvion

Lisätiedot

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 2/08

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 2/08 Sairaalaviesti Sjukhusinfo 2/08 toukokuu maj Sisältö Sairaalaviesti 2/2008 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net

Lisätiedot

Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa

Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa Tapaustutkimus Käypä hoito -suositusten käytöstä ja terveydenhuollon ammattilaisten näkemyksistä päätöksenteon tuesta Merja

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 13.11.2014 13.1.2014 Terveyspalveluiden toimintakäsikirja 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2. KUNTALAISTEN AKTIIVISUUTTA TUKEVAT TERVEYSPALVELUT 3. SEUDULLISET

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Potilastiedon arkiston toimintamallit ja käyttöönotto

Kysymyksiä ja vastauksia Potilastiedon arkiston toimintamallit ja käyttöönotto Versio 1.0 Julkaistu 10.2.2014 Kysymyksiä ja vastauksia Potilastiedon arkiston toimintamallit ja käyttöönotto 1 Muutoshistoria Versio Muutos 1.0 Ensimmäinen versio 2 Sisällys Yleistä... 6 Työterveyshuollon

Lisätiedot

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 1 (40) Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Ihmisen terveyden tähden 2 (40) Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia hyvän hoidon tukena... 5 2.1 Hyvä

Lisätiedot

SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3

SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3 SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3 1 Johdanto...2 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet...2 1.2 Ajanvarauksen käsitteet ja määritelmät...3 2 Ajanvarauspalvelun kuvaus...7 2.1 Sähköinen ajanvaraus...7

Lisätiedot

OmaHyvinvointi hanke Väliraportti I 1.4. 30.9.2008. Toim. Markku I. Nurminen & Tarja Meristö. Turku Tammikuu 2009

OmaHyvinvointi hanke Väliraportti I 1.4. 30.9.2008. Toim. Markku I. Nurminen & Tarja Meristö. Turku Tammikuu 2009 OmaHyvinvointi hanke Väliraportti I Pärjäin kansalaisen käyttöön? 1.4. 30.9.2008 Turku Tammikuu 2009 Toim. Markku I. Nurminen & Tarja Meristö 1 ESIPUHE OmaHyvinvointi hankkeen tavoitteena on konseptoida

Lisätiedot

KAINUUN UUSI SAIRAALA

KAINUUN UUSI SAIRAALA KAINUUN UUSI SAIRAALA Konseptisuunnitelma 26.2.2013 v. 1.0 LUONNOS 1. Yleistä 1 1.1 Tausta ja tarve 1 1.2 Nykyaikainen sairaalasuunnittelu 1 1.3 Konseptisuunnitelman laatiminen 3 2. Konseptin yleiset

Lisätiedot

Nuorisopsykiatrisen avohoidon. laatusuositus

Nuorisopsykiatrisen avohoidon. laatusuositus Kari Pylkkänen Nuorisopsykiatrisen avohoidon laatusuositus NALLE-projektin loppuraportti Suomen Nuorisopsykiatrinen yhdistys 2013 1 Kannen kuva-aihe Outi Heiskanen 2 Kari Pylkkänen Nuorisopsykiatrisen

Lisätiedot

LIIKETOIMINTATIEDON HALLINTA PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ

LIIKETOIMINTATIEDON HALLINTA PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ Sosiaali- ja terveysjohtamisen MBA -kehittämistyö Tampereen teknillinen yliopisto Tampereen yliopisto LIIKETOIMINTATIEDON HALLINTA PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ Kohti tiedolla johtamista Jaakko Herrala

Lisätiedot

Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset

Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset Etelä-Suomen alueen sairaanhoitopiirit Anne Lindfors-Niilola, Kirsti Riihelä, Raija Kaskinen Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 26/2013

Lisätiedot

Opas. Perusterveydenhuollon avohoidon tuotteistusjärjestelmä, pdrg

Opas. Perusterveydenhuollon avohoidon tuotteistusjärjestelmä, pdrg 1 (31) Opas Perusterveydenhuollon avohoidon tuotteistusjärjestelmä, pdrg VERSIO 1.0 FCG Konsultointi Oy Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3

Lisätiedot

1. JOHDANTO... 2 1.1. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista... 3 2. SOSIAALIASIAMIESTOIMINNAN PERUSTEITA... 4 2.1.

1. JOHDANTO... 2 1.1. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista... 3 2. SOSIAALIASIAMIESTOIMINNAN PERUSTEITA... 4 2.1. 1. JOHDANTO... 2 1.1. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista... 3 2. SOSIAALIASIAMIESTOIMINNAN PERUSTEITA... 4 2.1. Sosiaaliasiamiestoiminta... 4 2.2. Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaaliasiamiestoiminta

Lisätiedot