Kaikki paitsi kasvu on turhaa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaikki paitsi kasvu on turhaa"

Transkriptio

1 Kaikki paitsi kasvu on turhaa Älykkäämpi teknologia yhdessä ihmisälyn kanssa tuottaa kasvua yllättävissäkin ympäristöissä. Tutustu kasvuntekijöihin ja kasvutarinoihin. Mitä mahdollisuuksia sinun yrityksesi nykyprosesseissa piilee? Powered by

2 CASE: ISS Palvelut 2 CASE: VALLILA INTERIOR 3 Työhyvinvointiin panostava ISS Palvelut ennakoi, seuraa ja reagoi Vallila Interior arvostaa pitkäjänteistä yhteistyötä ISS Palvelut on Suomen johtava kiinteistö- ja toimitilapalveluyritys, joka toimittaa kaikki kiinteistöjen tarvitsemat ylläpito- ja tukipalvelut. Tyytyväinen ja sitoutunut henkilöstö on ISS Palveluiden tärkein pääoma ja liiketoimintastrategian perusta. ISS:n tarjoaman monipalvelun kautta työntekijöille on tarjolla kokopäiväistä työtä, vaihtelevia tehtäviä ja mahdollisuuksia urakiertoon. Henkilöstölle pyritään tarjoamaan alan paras tuki ja parhaat toimintaedellytykset onnistua työssään tavoitteena on olla alan halutuin työpaikka. Yhteinen työkalu työkykyjohtamiseen Kiinteistö- ja toimitilapalveluita tuottavalle ISS Palvelut Oy:lle valmistui uusi ja laaja työkyvyn johtamisen työkalu: Varhaisen tuen -tietojärjestelmä (VATU). Järjestelmää on kehitetty kolmessa vaiheessa Työsuojelurahaston tuella. VATU-hankkeessa haluttiin rakentaa työhyvinvointia koskevan tiedon hallintaan uudenlainen IT-järjestelmä, jota voi käyttää yrityksen lisäksi myös sen yhteistyötahot, kuten vakuutusyhtiö ja työterveyshuolto. Näin pyritään tunnistamaan työkyvyn alentuminen mahdollisimman varhain. ISS Palveluilla työkykyjohtamisen toimintamallit olivat jo olemassa, mutta ne eivät olleet niin tehokkaasti käytössä ja seurattavissa kuin haluttiin. Suuria työkykytoimenpidemääriä oli haasteellista hallita Excel-työkalulla ja sähköposteilla. Tieto oli hajallaan eri tahojen välillä. Soforin TAVA Health & Safety (VATU) kokoaa ISS:n henkilöstön työkyky- ja työturvallisuustiedon ja auttaa johtamaan ja puuttumaan työkykyä alentaviin tilanteisiin ennakoivasti. Järjestelmään kytkeytyvät nyt kaikki vakuutusyhtiöt sekä ISS:n lähes sata työterveyshuollon pistettä ympäri Suomen. Hankkeen viimeisenä vaiheena oli VATU-järjestelmän käyttäjien koulutus. Vaihe sisälsi myös hankkeen koordinointia, dokumentointia sekä järjestelmän käyttötestausta. Järjestelmäasiantuntijana toimi Sofor Oy. Hankkeen edellinen osio oli teknistä suunnittelua ja sitä edeltänyt vaihe varhaisen tuen mallien määrittelyä. Herätetiedot esimiehille Järjestelmä tehostaa ennakoivia toimia työkyvyn tukemisessa. Se auttaa esimiehiä reagoimaan nopeasti esimerkiksi poissaoloihin antaen automaattisesti herätetiedon, kun sairauspoissaolojen hälytysraja ylittyy. VATU-järjestelmä on laaja kokonaisuus, joka sisältää varhaisen tuen mallin mukaiset prosessit sairauspoissaolojen herätteistä puheeksiottokeskusteluun, terveystarkastusten lähetetoiminnot, tilapäisten työjärjestelyjen hallinnan, työkykysuunnitelman sekä erilaiset työkykytilastot ja raportit vakuutusyhtiökohtaisine maksuluokkaseurantoineen. Järjestelmään kuuluu lisäksi tapaturma- ja vaaratilanteiden hallinta- ja raportointimoduli (TAVA Safety). Käyttäjäkunta on yhteinen ja myös raportointitarpeet ovat yhtenäiset. VATU ja TAVA muodostavat yhdessä työhyvinvoinnin johtamisen kokonaisjärjestelmän, jonka käyttönimenä on TTT-järjestelmä. Testausta ja käyttökoulutusta VATU-järjestelmää testasivat sen pääkäyttäjä TTTtiimi, palveluesimiehet, järjestelmäntoimittaja Sofor Oy sekä työterveyshuollon ja vakuutusyhtiöiden edustajat. Järjestelmää on käsitelty muun muassa työsuojelutoimikunnan kokouksissa ja henkilöstön edustajat ovat osallistuneet järjestelmän rakentamiseen, testaukseen ja koulutukseen. Käyttöönottoa on ISS:ssä tuettu erilaisin keinoin. Yrityksen sisälle luotiin alueellisten pääkäyttäjien verkosto. Heidän joukossaan on myös henkilöstön edustajia. Lisäksi intranetiin on tehty oma sivusto VATU/TTT-järjestelmälle. Aihe on esillä myös esimiesvalmennuksessa ja perehdytyksessä. Helpottaa yhteistyötä Käyttökoulutukseen osallistui kaikkiaan 530 ISS:n edustajaa ja 51 työterveyshuollon edustajaa. ISS ja työterveyshuolto ottivat VATU-osuuden käyttöön lokakuussa Vakuutusyhtiöt ovat testanneet järjestelmää ja hyödyntäneet sitä laajemmin vuoden 2013 alusta. Käyttöönotto on koettu osin työlääksi, mutta myös työtä helpottavaksi. Erityisesti herätetoimintoja ja tietojen löytymistä samasta järjestelmästä on pidetty myönteisenä. Moni toiminto on automatisoitu, mikä tehostaa ja helpottaa eri toimijoiden yhteistyötä: esimerkiksi herätteet toimivat myös vakuutusyhtiön ja työterveyshuollon suuntaan. Käyttökokemusten karttuessa järjestelmää kehitetään edelleen. Työhyvinvoinnin kehittämisen ja järjestelmän käyttöönoton avulla ISS Palvelut pääsi seuraaviin tuloksiin: Tapaturmapoissaoloja oli yli päivää vähemmän kuin vuonna Tapaturmien määrä väheni 20 % vuosina Sairauspoissaolopäivät laskivat 7 % henkilöstö sairasti yli päivää vähemmän kuin edellisvuonna. Keskimääräinen eläköitymisikä nousi 63,3 vuoteen. Lisätiedot: Sisustus- ja tekstiilialan perheyritys Vallila Interiorissa luovuttiin vuonna 2010 omasta konesalista. DataCenterin tarjoamilla konesalipalveluilla haluttiin varmistaa IT-infrastruktuuri, joka tukee kansainvälistä kasvua ja parantaa kykyä reagoida muutoksiin nopeasti. Vallila Interior on vuonna 1935 perustettu perheyritys, jonka sisustustekstiileistä ja -tuotteista koostuva laaja kokoelma uudistuu kaksi kertaa vuodessa. Yrityksellä on myös vahva asema julkisten tilojen sisustamisessa sekä kotimaassa että ulkomailla. Liiketoiminnalle ominainen runsas suunnittelutyö pitää datamäärät poikkeuksellisen suurina. Riippuvuus tietojärjestelmistä on meillä suurta, ja toiminnanohjausjärjestelmässämme esiintyvät käyttökatkot pysäyttäisivät valtaosan toiminnastamme. Kapasiteetin joustavuus oli aiemmin jatkuva haaste. Konesalipalvelu tuottaa meille joustavan IT-ympäristön sekä nopeat yhteydet eri toimipisteidemme välillä, kertoo Vallila Interiorin talous- ja hallintojohtaja Hanna Siegfried. Haluamme kustannustehokkaan IT-ympäristön, joka tuottaa laadukkaat palvelut liiketoiminnallemme. Ketteryys ja muutosvalmius keskeistä Vallila Interiorin koko sovellusympäristö tuotetaan DataCenterin konesalin yksityiseltä pilvialustalta. Palvelimet, tallennus, varmistus ja tietoliikenne ovat kahdennettu ja kriittinen data voidaan palauttaa nopeasti mahdollisissa vikatilanteissa. Vallilalle tuotetaan myös ylläpito- ja tukipalvelut, suojatut etäyhteydet sekä palvelupäällikön palvelut. Liiketoimintaympäristön muutokset voivat olla hyvinkin nopeita ja suuria. Tämä edellyttää IT-ympäristöltämme muutosvalmiutta nopeallakin aikataululla, kertoo Siegfried. Sovellusten käytettävyys on parantunut ja yhdessä DataCenterin asiantuntijoiden kanssa pystymme jatkuvasti kehittämään IT-ympäristöämme. Toiminnanohjaus kaiken ytimessä Vallila Interior hyödyntää toiminnanohjaukseen Microsoft NAV -järjestelmää, jonka tuottaa palveluna DataCenterin kumppani EmCe. Käytössämme on toiminnanohjausjärjestelmä niin suunnittelun, projektinhallinnan, materiaalivirtojen kuin tilaus- ja toimitusketjun hallintaan. Pyrimme hillitsemään kuvamateriaalin ja dokumenttien aiheuttaman datamäärän kasvua kehittämällä työtapoja ja tiedonhallintaa tukevia järjestelmiä, sanoo Siegfried. Valtaosalle meistä toiminnanohjauksen erinomainen käytettävyys on ajasta ja paikasta riippumatta tärkeää, korostaa Siegfried. Siegfried korostaa myös pitkään jatkuneen yhteistyön merkitystä. Pidän erittäin tärkeänä, että IT-palvelutarjoaja tuntee liiketoimintaamme riittävästi ja pystyy ennakoimaan tarpeemme sekä tuo esille ehdotuksia palvelun kehittämiseksi. Teknologia takaa tehokkuuden ja turvallisuuden DataCenter tuottaa ratkaisunsa hyödyntämällä IBM PureFlex -kehikkopalvelinjärjestelmään kuuluvia palvelimia. PureFlex-järjestelmä mahdollistaa mm. nopeamman IaaS-palveluiden tuottamisen laitehankinnasta asennukseen ja palveluiden tuottamiseen aina loppuasiakkaalle asti. Vallila Interiorin palveluratkaisussa hyödynnetään myös IBM Tivoli Endpoint Manager for Patch Management -työkalua, jonka avulla kaikkien hallinnassa olevien Windows- ja Linux-palvelimien päivitystasoa kyetään seuraamaan keskitetyn portaalin kautta, mikä tehostaa ylläpitotyötä merkittävästi. Lisäksi mahdolliset päivitysten tuomat tietoturva-aukot huomataan nopeammin ja haavoittuvuuksiin pystytään reagoimaan heti. IBM PureFlex IBM Tivoli Endpoint Manager for Patch Management Jukka Hieta Myyntijohtaja, Sofor Antti Kivalo Myynti- ja markkinointijohtaja, DataCenter

3 CASE: TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 4 CASE: KPA UNICON 5 Työttömyysvakuutusrahasto tehosti dokumenttienhallintaa Nopea kasvu vaatii avointa viestintää ja ketterää yhteistyötä Sähköisen dokumenttienhallintajärjestelmän käyttöönotto helpotti prosessien läpivientiä ja vähensi työmäärää. Työttömyysvakuutusrahasto (TVR) on perustettu vuonna 1998 ja sen kotipaikka on Helsingissä. Sen päätehtävänä on työttömyysetuuksien rahoittaminen. Rahasto perii ja valvoo työttömyysturvaan liittyviä maksuja palkansaajilta ja työnantajilta. TVR rahoittaa työttömyysetuuksia Suomessa noin 1,5 miljardia euroa vuodessa. Suomen työlainsäädäntö edellyttää, että yli 55-vuotiaita työntekijöitä irtisanovien yritysten on osallistuttava työttömyyskorvausten maksuun, mikäli työntekijä ei työllisty uudelleen 500 päivän sisällä. Hallinnollisena elimenä Työttömyysvakuutusrahaston on tarkastettava jokaisen yli 55-vuotiaan henkilön irtisanominen sekä varmistettava täyttyvätkö tietyt edellytykset sille, että työnantaja on velvollinen maksamaan osan työttömyyskorvauksista. Tavoitteena on käsitellä lisääntyneet korvaustapaukset tehokkaasti. Tehokkaampaa toimintaa Lama on lisännyt irtisanomisten määrää radikaalisti, jolloin myös tarkastettavien ja monimutkaisin prosessein käsiteltävien tapausten määrä on kasvanut merkittävästi. Olemassa olevien paperipohjaisten prosessien käsittely nykyisin resurssein olisi johtanut uusien tarkastajien rekrytointitarpeeseen, josta olisi seurannut myös kustannusten huomattava kohoaminen. Työttömyysvakuutusrahasto alkoi etsiä ratkaisua, jonka avulla asiakirjakeskeisten prosessien hallinta olisi mahdollista sähköisesti. FileNet P8 Platform ja Elinar TVR alkoi suunnitella dokumenttienhallintajärjestelmän käyttöönottoa yhdessä IBM Business Partner Elinar Oy:n ja Arrow ECS Finland Oy:n kanssa. Järjestelmä pohjautuu IBM FileNet P8 -alustaan ja sisältää ohjelmistot IBM FileNet Business Process Manager, IBM FileNet Business Process Framework, IBM FileNet eforms, IBM Lotus Quickr ja IBM Content Collector for . IBM FileNet P8 -alustaan perustuvan dokumenttienhallintajärjestelmän avulla TVR siirtyi paperipohjaisista käsittelyprosesseista sähköisiin sekä paransi kykyään hallita ja käsitellä huomattavasti kasvanutta työttömyyskorvaustapausten määrää henkilöstöä lisäämättä. Nykyisten järjestelmien ja IBM Case Foundation välille toteutetut integraatiot ovat tehneet asianhallinnasta merkittävästi nopeampaa ja virtaviivaisempaa. Vakuutustarkastajat voivat tarkastella tarvittavia tietoja helposti yhdestä järjestelmästä sen sijaan, että tietoja ja papereita pitäisi hakea useista eri lähteistä. Kokonaistilanteen seurannan helpottuminen mahdollistaa nopean reagoinnin prosessien käsittelyssä ilmeneviin poikkeamiin ja viivästyksiin. Lähtökohta Työttömyysvakuutusrahaston tavoitteena oli tehostaa prosessejaan ja virtaviivaistaa toimintaansa, jotta kyky hallita lisääntynyttä työttömyyskorvaustapausten määrää paranisi. Ratkaisu Työttömyysvakuutusrahasto valitsi dokumenttienhallintaratkaisun perustaksi IBM FileNet P8 -alustan. Hankkeen kumppaneina toimivat IBM Business Partner Elinar Oy ja Arrow ECS Finland Oy. Hyödyt Tarvittavia tietoja voidaan tarkastella ja käsitellä yhdestä järjestelmästä. Asianhallinnasta on tullut sujuvaa, minkä ansiosta myös tapausten kokonaistilanteen seuranta on helpottunut. IBM FileNet P8 Platform IBM Content Collector for IBM FileNet Business Process Framework* IBM FileNet eforms IBM FileNet Business Process Manager IBM Lotus Quickr *poistunut myynnistä, korvaava tuote: IBM Case Foundation Energia-alan ratkaisut ovat näinä päivinä erittäin mielenkiintoinen ja kasvava teollisuudenala. Vastuullisen energiantuotannon ratkaisuja ja palveluja tarjoava KPA Unicon on viime vuosina kasvanut vahvasti sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Yli öljyllä ja kaasulla toimivaa ja yli 100 biomassalla toimivaa kattilalaitosta toimittanut KPA Unicon toimii kotimaan markkinan lisäksi erityisen vahvasti myös Venäjällä ja Ukrainassa. Kasvun ollessa voimakasta yksi keskeisistä menestystekijöistä on panostaminen uusien tiimien ja toimipisteiden sujuvaan mukauttamiseen osaksi liiketoimintaa. Ihmisten ja tiimien yhteistyö yli toimipaikkojen KPA Unicon valitsi Netwell Oy:n kumppanikseen uuden ajan yhteistyöympäristö Pulsen luonnissa. Pulse tarjoaa työntekijöille toimipaikasta riippumattoman yhteisen ympäristön, jossa tiedonkulku ja yhteistyö on helppoa ja ketterää. Pulsessa viestintään ja työnkulun eri osa-alueisiin on tuotu internet-palveluista tuttu sosiaalinen vuorovaikutus: helppo tiedostojen ja työtapahtumien kommentointi, työn ja viestinnän seuraaminen tapahtumavirtojen kautta ja matala kynnys palautteen antamiseen internetistäkin tutun Tykkäätoiminnon välityksellä. Pulsessa yhdistyvät tavoitteet liiketoiminnan ytimessä tapahtuvan työn ketteröittämiselle sekä työhyvinvoinnille ja yrityksen hengelle tärkeälle vapaamuotoisemmalle viestinnälle. Myös omien yhteistyöverkostojen luominen ja seuraaminen on tehty helpoksi, mikä osaltaan nopeuttaa uusien ihmisten mukautumista organisaatioon. Ketterää viestintää aktiivisesti myös johdon toimesta Pulse toi tullessaan KPA Uniconille yrityksen sisäiseen viestintään nykyaikaisten kuluttajapalveluiden kaltaisen käytettävyyden ja ihmisläheisen viestinnän. Yrityksen viestintää onkin haluttu viedä suuntaan, joka on ihmisläheistä ja osallistumiseen kannustavaa. KPA Uniconin toimitusjohtaja Jukka-Pekka Kovanen jakaa itse aktiivisesti päivittäisiä tilapäivityksiä sekä kirjoittaa säännöllisesti blogikirjoituksia liiketoiminnalle tärkeistä asioista. Hän myös antaa palautetta ja kommentoi henkilöstön antamia ideoita toiminnan ja ratkaisujen kehittämiseksi. Esimerkillä johtaminen on osoittautunut KPA Uniconilla erittäin tehokkaaksi keinoksi viestinnän kehittämisessä. Työprosessien uudistaminen ja nopeuttaminen Netwellin toimittamassa ratkaisussa silmiinpistävää on sosiaalisuus ja Facebookin toiminnallisuuksia muistuttavat ominaisuudet. Ensivaikutelman jälkeen havaitsee, että sosiaalisuus on voiteluaine, jolla työn eri osa-alueita tehdään vuorovaikutteisemmiksi sekä edesautetaan ihmisten osallistumista ja parhaan näkemyksen esiintuomista työn eri vaiheisiin mahdollisimman tehokkaasti. Lopputuloksena on nähtävissä nopeampia liiketoiminnan syklejä, parempaa laatua ja myös innostavampaa, läpinäkyvämpää viestintää. Netwellin palveluilla olemme rakentaneet uuden ajan vuorovaikutteisen yhteistyöympäristön. Olemme innoissamme uudistamassa työtapojamme nykyajan mahdollisuuksia, kuten sosiaalista vuorovaikutusta ja mobiililaitteita, hyödyntäen, sanoo KPA Uniconin toimitusjohtaja Jukka-Pekka Kovanen. Lisätietoja Ari Juntunen CTO, Elinar Jarkko Leppänen Myyntipäällikkö, Netwell

4 6 7 CASE: SATO CASE: ILMARINEN SATO rakensi vankan pohjan tulevaisuuden ennakointia varten Integraatioarkkitehtuurilla muutoskykyä ja jatkuvuutta liiketoimintaan Vuokra-asuntomarkkinoilla toimiminen vaatii pitkäjänteisyyttä ja kykyä ennakoida muutoksia. Talouden yleinen tilanne, reaalipalkkojen kehittyminen, työttömyysluvut, verotusmuutokset ja kuluttajien luottamus tulevaisuuteen heijastuvat myös vuokrakotien kysyntään. SATO on Suomen suurimpia ja kokeneimpia vuokraasuntosijoittajia, joka on nähnyt monet taantumat ja nousukaudet: yhtiö on toiminut suomalaisilla asuntomarkkinoilla seitsemän vuosikymmentä. Vankasta kokemuksestaan huolimatta yhtiö pyrkii jatkuvasti parantamaan reagointi- ja ennakointikykyään. Suunnittelun ja budjetoinnin uudeksi työkalukseen yhtiö valitsi IBM Cognos TM1 -ratkaisun, joka on osa IBM WatsonTM Foundations -portfoliota. Kokonaiskuvassa aukkoja Viiden viime vuoden aikana SATO on investoinut vuositasolla keskimäärin 150 miljoonaa euroa uusiin vuokra-asuntokohteisiin ja olemassa olevan asunto- ja jatkuvasti päivittyvän kuvan asunto-omaisuutensa elinkaaresta ja korjaustarpeesta. Yhtiön käytössä ollut suunnittelu- ja budjetointityökalu oli kuitenkin osoittautunut kömpelöksi ja vanhanaikaiseksi. Group Controller Olli-Pekka Näsänen SATOsta tarkentaa: Vanha ratkaisumme oli otettu käyttöön 1990-luvun lopussa, ja se edusti tuon aikaista teknologiaa. Se ei enää kyennyt vastaamaan muuttuviin tarpeisiimme. Uudenlaista selkeyttä ja tarkkuutta Yhtiö päätti tehostaa budjetointi- ja suunnitteluprosessejaan ottamalla käyttöön IBM Cognos TM1-ohjelmiston. Kumppanina muutosprojektissa toimi Rongo, joka on myös IBM Premier Business Partner. Näsänen kuuli Cognosista ensimmäisen kerran IBM:n järjestämässä tilaisuudessa. Kun tutustuin ratkaisuun lähemmin, huomasin, että se sisältää juuri ne elementit, joita olimme toivoneet. nittelukierroksen ajan ja toinen on käynnistymässä, mutta Näsäsen mukaan sen tuomat tehokkuushyödyt ovat nähtävissä jo nyt. Aika tietenkin lopulta näyttää, miten paljon pystymme parantamaan tehokkuutta ja tuottavuutta Cognosin avulla, mutta jo nyt voimme nähdä sen myönteiset vaikutukset. Käyttäjät ja yhtiön johto ovat antaneet Cognosista hyvää palautetta ja pitävät sitä selvänä edistyksenä entiseen verrattuna. SATOn talousjohtaja Esa Neuvonen lisää: Yhteistyössä Rongon kanssa olemme pystyneet kehittämään edistyksellisiä suunnitteluratkaisuja. Suunnittelun ja ennustamisen prosessimme ovat nyt huomattavasti aiempaa tehokkaampia, ja ne voidaan viedä läpi lyhyemmässä ajassa kuin aikaisemmin. Kattava ja tarkka tieto auttaa myös tunnistamaan nopeasti ne kohteet, jotka vaativat ylläpito- tai korjaustoimenpiteitä tai jotka eivät enää ole kannattavia. Toimintavarmuus ja tiedon hyödyntäminen luovat edellytykset kasvulle. Sujuva tiedonkulku on yrityksille elinehto, joka vaikuttaa kaikkeen toimintaan suomalaisen eläketurvasta huolehtivan Ilmarisen toiminnassa kriittistä on, että esimerkiksi eläkkeet tulevat maksetuksi ajallaan jos eläkkeet jäisivät maksamatta, poru nousisi nopeasti. Vakaa integraatioarkkitehtuuri tarjoaa toimintavarmuutta ja jatkuvuutta. Saumaton tiedonkulku on avainasemassa myös kilpailukyvyn ja sitä kautta kasvun rakentamisessa. Tähän asti integraatio on nähty kustannuseränä, kun nyt siitä on tehty mahdollistaja, Ilmarisen tietohallintojohtaja Juhani Karjasilta kiteyttää. Digian tavoite on rakentaa integraatio- ja palveluarkkitehtuuri ennakoivan liiketoimintalähtöisesti. Jos asiakas suunnittelee kokonaan uudentyyppistä palvelukonseptia muutaman vuoden päähän ja huomataan, että nykyinen järjestelmäarkkitehtuuri ei syystä tai toisesta mahdollistaisi toimintaa, valmiutta aletaan rakentaa jo nyt, pankki- ja vakuutusalan myyntijohtaja Pekka Pulkkinen Digialta sanoo. IBM WebSphere MQ IBM DataPower IBM WESB IBM DB2 Lisätietoa: kantansa ylläpitoon. Varmistaakseen kannattavuutensa ja kilpailukykynsä yhtiön on kulloisessakin markkinatilanteessa löydettävä oikea tasapaino perimänsä vuokratason ja kuluttajien vuokranmaksukyvyn välillä. Investointipäätöstensä tueksi se taas tarvitsee tarkan Kumppaniksi Cognos-projektiin SATO valitsi Rongon, jonka ketterä projektinhallintamalli sopi SATOn omaan toimintatapaan. Lisäksi Rongo osoitti erittäin hyvää toimiala- ja ratkaisutuntemusta ja auttoi meitä löytämään parhaan mahdollisen ratkaisun liiketoimintatarpeisiimme. Keskusteluyhteys rongolaisten kanssa on ollut avoin, ja he ovat pystyneet ottamaan huomioon ohjelmistolle asettamamme erityisvaatimukset, Näsänen kertoo. Cognosilla on SATOssa tällä hetkellä satakunta käyttäjää, jotka suunnittelevat ja budjetoivat uudella työkalulla vuokrat, korjaukset, saneeraukset ja ylläpitotoimet. Yhtiö Näsänen toteaa lisäksi, että vuokra-asuntomarkkinoiden toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa, mikä luonnollisestikin heijastuu yhtiön toiminnan suunnitteluun ja budjetointiin. Cognos TM1 on monipuolinen työkalu, jossa on myös tulevaisuuden potentiaalia. Uskon, että saamme Cognosin sisältämästä viisaudesta vielä nykyistäkin enemmän irti siihen tarvitaan vain hieman lisätyötä ja kumppanien tukea. Lähtökohta Varmistaakseen menestyksekkään toimintansa vuokra-asuntomarkkinoilla SATO tarvitsi nykyaikaisen suunnittelutyökalun. Aiempi, vanhaan teknologiaan perustunut ohjelmisto oli osoittautunut kömpelöksi. Ratkaisu Tulevaisuuden toimintaympäristö vaatii muutoskykyä Aikaisemmin järjestelmäintegraatioiden kehittäminen tapahtui Ilmarisessa hajallaan, uusien tietojärjestelmien toimitusprojektien yhteydessä. Järjestelmien väliset riippuvuudet ja hajanainen integraatiorakenne hidastivat muutosten läpivientiä. Tulevaisuudessa nopeasti muuttuva toimintaympäristö vaatii kuitenkin yhä enemmän joustavuutta ja muutoskykyä. Yhteistyö Digian kanssa alkoi keväällä Ilmariseen perustettiin keskitetty integraatiotoiminto, joka mahdollistaa tietojärjestelmäpalveluiden ja integraatioiden paremman hallittavuuden ja kustannustehokkaan kehittämisen. Moderneilla integraatioratkaisuilla kehitetään myös palvelukeskeistä arkkitehtuuria. näkee nyt vuokratason ja korjaustoiminnan vaikutukset liiketoimintansa kannattavuuteen ja pystyy hyödyntämään tietoa päätöksenteossaan. SATO otti käyttöön IBM Cognos TM1 -ratkaisun, joka mahdollistaa aiempaa tarkemman elinkaarisuunnittelun. Kumppanina muutosprojektissa toimi IBM Premier Business Partner Rongo Oy. Liiketoiminnan näkökulmasta keskeisiä tavoitteita oli kolme: informaation parempi ja joustavampi hyödyntäminen, kumppaniverkoston vahvistaminen ja liiketoiminnan jatkuvuuden turvaaminen, Karjasilta Cognos TM1 on mielestäni erinomainen suun- Hyöty kertoo. nittelutyökalu, ja se tukee elinkaarimalliamme kustannustehokkaimmalla tavalla. Rongolla oli merkittävä rooli Cognosin kehittämisessä niin, että pystymme käyttämään sitä myös vuokratasojen suunnitteluun. Meille on erittäin hyödyllistä nähdä tarkasti, millainen vaikutus kulloisellakin vuokratasolla on liiketoimintaamme, Näsänen sanoo. Lisää tehokkuutta Cognos on ollut satolaisten käytössä vasta yhden suun- Päätöksenteko on parantunut ja reagointi markkinoiden muutoksiin nopeutunut. Lisäksi ratkaisu tehostaa kiinteistöjen elinkaareen perustuvaa suunnittelua. IBM Cognos TM1 Tiedon hyödyntämisellä kilpailuetua ja kasvua Mitä nopeammin tieto on käytettävissä helposti hyödynnettävässä muodossa, sitä nopeammin yritys pystyy luomaan uusia palveluja muuttuvassa toimintaympäristössä. Hyvällä tietojen integroinnilla mahdollistetaan esimerkiksi tehokkaampi tiedon hyödyntäminen asiakkaiden palvelemiseksi. Sujuva tiedonjako kumppaniverkostossa mahdollistaa palvelukonseptien kehittämisen myös yhdessä eri osapuolten kesken. Sami Kähkönen Toimitusjohtaja, Rongo Oy Pekka Pulkkinen Myyntijohtaja, Digia

5 Kasvuntekijät ovat mukana IBM:n Suomi elää älystä -hankkeessa.

Keskitetyn integraatiotoiminnon hyödyt

Keskitetyn integraatiotoiminnon hyödyt Keskitetyn integraatiotoiminnon hyödyt Janne Kangasluoma / Chief Enterprise Architect, Ilmarinen Teemu O. Virtanen / Director, Information Logistics, Digia 2013 IBM Corporation HUOLEHDIMME NOIN 900 000

Lisätiedot

Sopimusten ja tärkeiden asiakirjojen arkistointi vaivattomasti palveluna

Sopimusten ja tärkeiden asiakirjojen arkistointi vaivattomasti palveluna Löydä nautittavat ratkaisut Sopimusten ja tärkeiden asiakirjojen arkistointi vaivattomasti palveluna 18.11.2010 Kuka puhuu? Elinar Oy Ltd Sisällönhallinta- ja kollaboraatioratkaisut Monipuolinen osaaminen:

Lisätiedot

Timo Drachman. Patjanen: saumaton palvelumalli keskisuurille yrityksille

Timo Drachman. Patjanen: saumaton palvelumalli keskisuurille yrityksille Timo Drachman Patjanen: saumaton palvelumalli keskisuurille yrityksille Mitkä tehtävät työllistävät yrityksen IThenkilöstöä eniten (Market Visio) Ylläpito (työasemat, palvelimet, sovellukset) 41 Käyttäjätuki

Lisätiedot

Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima

Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima Hyvinvoivat työntekijät tekevät työnsä hyvin Kun yrityksesi työntekijät kokevat työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi, he panostavat sen tekemiseen. Näet tuloksen osaamisena

Lisätiedot

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft on toiminnanohjausjärjestelmä, joka on tehty liiketoiminnan hallintaan ja kehittämiseen. Lemonsoftin ominaisuudet ovat muokattavissa vastaamaan eri toimialojen

Lisätiedot

Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun. Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5.

Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun. Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5. Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5.2015, Tampere Yritys Lähtökohta Tarve kehittämiselle Esityksen sisältö Kehityshanke

Lisätiedot

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Sirpa Huuskonen ja Harri Nikander ISS Palvelut ISS Palvelut Oy 12 000 työtekijää Suomessa Siivous Kiinteistön ylläpito Turvallisuuspalvelut

Lisätiedot

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta?

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Mitä työhyvinvointi tuottaa? Jari Honkanen Vastaava työterveyslääkäri Mehiläinen Kuopio 1 9.10.2014 TYHY tapahtuma Työhyvinvoinnin merkitys liiketoiminnan

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin johtaminen osana suuryrityksen strategiaa

Työhyvinvoinnin johtaminen osana suuryrityksen strategiaa Työhyvinvoinnin johtaminen osana suuryrityksen strategiaa t Ifin Suuryritysten riskienhallintapäivä 25.1.2012 2012 Sirpa Huuskonen Esityksen sisältö ISS:n Hyvissä voimissa työhyvinvointiohjelma ja TTT-johtaminen

Lisätiedot

Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global

Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global Toimiala: Kansainvälinen viestintä, sen koulutus ja konsultointi Yritys: AAC Global Lähdimme testaamaan LinkedIn-markkinoinnin

Lisätiedot

THINKING PORTFOLIO ASIAKASHAASTATTELU FINAVIA COPYRIGHT THINKING PORTFOLIO. Kuva: Finavia

THINKING PORTFOLIO ASIAKASHAASTATTELU FINAVIA COPYRIGHT THINKING PORTFOLIO. Kuva: Finavia THINKING PORTFOLIO ASIAKASHAASTATTELU FINAVIA COPYRIGHT THINKING PORTFOLIO Case: Finavia sovellussalkku Tavoite sovellusten hallinnan helpottamiseksi ja raportoimiseksi on saavutettu Finavian tietojärjestelmäarkkitehtuurin

Lisätiedot

Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018

Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018 Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018 Nuppu Rouhiainen etunimi.sukunimi@tekes.fi Ohjelman tavoitteet Yritysten liiketoiminnan ja kilpailukyvyn uudistaminen: Ihmiset

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely Business Oulu Teollisuus-Forum 29.5.2013 Wisetime Oy:n esittely Wisetime Oy Wisetime Oy on oululainen v. 1991 perustettu ohjelmistotalo, jonka omat tuotteet, Wise-järjestelmät ja niihin liittyvät tukipalvelut,

Lisätiedot

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Rahoitusta kasvuhaluisille pk-yrityksille liiketoiminnan uudistamiseen uusimman tietotekniikan ja internetin

Lisätiedot

TYÖKYKYPALVELU TIESITKÖ, ETTÄ YKSI SAIRAUSPÄIVÄ MAKSAA TYÖNANTAJALLE KESKIMÄÄRIN 350

TYÖKYKYPALVELU TIESITKÖ, ETTÄ YKSI SAIRAUSPÄIVÄ MAKSAA TYÖNANTAJALLE KESKIMÄÄRIN 350 TYÖKYKYPALVELU TIESITKÖ, ETTÄ YKSI SAIRAUSPÄIVÄ MAKSAA TYÖNANTAJALLE KESKIMÄÄRIN 350 Olemme paras kumppanisi tuloksellisessa työkyvyn johtamisessa Työkykypalvelu on kokonaisvaltainen ratkaisu, jonka tavoitteena

Lisätiedot

Kumppaniratkaisu. M-Files Cloud Vault Dokumenttien hallinta on helppoa. Paranna tietotyön tehokkuutta ja laatua!

Kumppaniratkaisu. M-Files Cloud Vault Dokumenttien hallinta on helppoa. Paranna tietotyön tehokkuutta ja laatua! Kumppaniratkaisu M-Files Cloud Vault Dokumenttien hallinta on helppoa Paranna tietotyön tehokkuutta ja laatua! Vaihdoimme vanhan järjestelmän M-Filesiin viikonlopun aikana. Henkilökunnan kouluttamiseen

Lisätiedot

THINKING PORTFOLIO A S I A K A S H A A S TAT T E LU O U LU N K AU P U N K I

THINKING PORTFOLIO A S I A K A S H A A S TAT T E LU O U LU N K AU P U N K I THINKING PORTFOLIO A S I A K A S H A A S TAT T E LU O U LU N K A U P U N K I COPYRIGHT THINKING PORTFOLIO Sovellussalkku on Oulun kaupungilla IT:n johtamisen väline Tulipalojen sammuttamisesta ennakoivaan

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi Pelastustoimen strategia 2025 Pelastusylijohtaja Esko Koskinen 25.5.2016 Pelastustoimen visio 2025: Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 26.5.2016 2 Toiminta-ajatus:

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalista mediaa hyödynnetään yrityksessäni tällä hetkellä Vastaus Lukumäärä Prosentti

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin koulutukset 2017

Työhyvinvoinnin koulutukset 2017 Työhyvinvoinnin koulutukset 2017 Osallistu Elon työhyvinvointiaiheisiin koulutuksiin. Voit osallistua yksittäisille kursseille tai suorittaa työhyvinvoinnin superosaajan opintokokonaisuuden. Kaikki koulutukset

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin tilannekuva - Työnantajan nykyiset tiedot ja taidot toimintaan Rauno Pääkkönen Elina Ravantti Selvityksen tarkoitus ja toteutus Muodostaa käsitys mitä työhyvinvoinnilla

Lisätiedot

pandia Business Intelligence Asuinkiinteistöjen omistajille Pandia Oy Sinikalliontie Espoo

pandia Business Intelligence Asuinkiinteistöjen omistajille Pandia Oy Sinikalliontie Espoo pandia Business Intelligence Asuinkiinteistöjen omistajille contact@pandia.fi puh: 09 549 194 69 fax: 09 584 414 10 Pandia Oy Sinikalliontie 14 02630 Espoo PANDIA REAL ESTATE KERÄÄ JA JALOSTAA TIETOA Kirjanpidon

Lisätiedot

Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management

Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management 2008 IBM Corporation IBM Cognos: suorituskyvyn johtamisen asiantuntija IBM osti

Lisätiedot

Investointien turvaaminen, yhteensopivuuden ja jatkuvuuden varmistamisen kautta

Investointien turvaaminen, yhteensopivuuden ja jatkuvuuden varmistamisen kautta Investointien turvaaminen, yhteensopivuuden ja jatkuvuuden varmistamisen kautta Tietohallinnon näkökulmasta: Hannu Örn hannu.orn@stm.fi Tietohallinto Sosiaali- ja terveysministeriö STM/ ICT-INFRA palvelut

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Pelastustoimen strategia 2025 Pelastustoimen visio 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Toiminta-ajatus Parannamme yhteiskunnan

Lisätiedot

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen Canon Essential Business Builder Program Avain yrityksesi menestykseen Essential Business Builder Program: esittely Painotoimintaan liittyy monenlaisia haasteita, ja toiminnan kasvattaminen on usein vaikeaa.

Lisätiedot

Valmet Automotiven kilpailukyky globaalissa toimintaympäristössä. 19.9.2015 Turku

Valmet Automotiven kilpailukyky globaalissa toimintaympäristössä. 19.9.2015 Turku Valmet Automotiven kilpailukyky globaalissa toimintaympäristössä 19.9.2015 Turku Kilpailukyky? On usean tekijän summa Kustannustehokkuus Innovatiivisuus Toimitusketjun hallinta Koulutetun työvoiman saatavuus

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN LAADUN JA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMINEN PAROCISSA

TYÖELÄMÄN LAADUN JA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMINEN PAROCISSA TYÖELÄMÄN LAADUN JA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMINEN PAROCISSA Jan Gustafsson Henkilöstöjohtaja Paroc Group Paroc Pähkinänkuoressa 2 25.11.2014 Paroc Group Oy Parocin Asiakkaat Monipuolinen asiakaskuntamme koostuu

Lisätiedot

työryhmien SharePoint-yhteistyötä helpottava ratkaisu

työryhmien SharePoint-yhteistyötä helpottava ratkaisu työryhmien SharePoint-yhteistyötä helpottava ratkaisu LIIKKEENJOHDON SUURIN HAASTE Modernin yrityksen on muutoksen kyydissä pysyäkseen suunniteltava tehokas strategia ja seurattava sitä. Siinä piilee kuitenkin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1-6/2012 Juha Varelius, toimitusjohtaja 09.08.2012 KATSAUSKAUDEN PÄÄKOHDAT Liikevaihto laski selvästi Liikevaihto 50,6 (65,7) miljoonaa euroa Q2 liikevaihto 24,5 (32,4) miljoonaa euroa

Lisätiedot

Yrityksen työeläkevakuutukset, kuntoutus- ja eläkeasiat sekä työkykyjohtamisen työkalut kaikki yhdessä paikassa

Yrityksen työeläkevakuutukset, kuntoutus- ja eläkeasiat sekä työkykyjohtamisen työkalut kaikki yhdessä paikassa ELON VERKKOPALVELU Yrityksen työeläkevakuutukset, kuntoutus- ja eläkeasiat sekä työkykyjohtamisen työkalut kaikki yhdessä paikassa TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET Hoida TyEL- ja YEL-vakuutuksiasi Kartoita työyhteisösi

Lisätiedot

Vaivattomasti parasta tietoturvaa

Vaivattomasti parasta tietoturvaa Vaivattomasti parasta tietoturvaa BUSINESS SUITE Tietoturvan valinta voi olla myös helppoa Yrityksen tietoturvan valinta voi olla vaikeaa loputtomien vaihtoehtojen suossa tarpomista. F-Secure Business

Lisätiedot

Onko sinun yritykselläsi jo tietotekniikka Palveluksessa? vtoasp -palvelun avulla siirrät tietojärjestelmäsi haasteet ammattilaisten hoidettaviksi.

Onko sinun yritykselläsi jo tietotekniikka Palveluksessa? vtoasp -palvelun avulla siirrät tietojärjestelmäsi haasteet ammattilaisten hoidettaviksi. Onko sinun yritykselläsi jo tietotekniikka Palveluksessa? vtoasp -palvelun avulla siirrät tietojärjestelmäsi haasteet ammattilaisten hoidettaviksi. vtoasp -palvelu 1) Huolehtii yrityksesi tietojärjestelmän

Lisätiedot

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Kari Penttinen 12.3.2013 Katsaus päättyneeseen ohjelmaan, jossa tavoitteina oli eri toimialoilla: Kilpailukyvyn parantaminen samanaikaisesti ICT:tä hyödyntämällä

Lisätiedot

HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI

HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI Hyvinvointipalveluita asiakkaan parhaaksi Hyvinvointipalvelujen järjestäminen on yksi yhteiskunnan tärkeimmistä tehtävistä ellei jopa kaikkein tärkein. Onnistuminen tässä

Lisätiedot

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa Uudistamme rohkeasti Uudistaminen on sitä, että reagoimme muuttuvaan toimintaympäristöön aiempaa herkemmin. Kehitämme ammattitaitoamme, kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja opimme yhdessä luottaen

Lisätiedot

Työhyvinvointi yksilö - yritys verkostot

Työhyvinvointi yksilö - yritys verkostot Työhyvinvointi yksilö - yritys verkostot Timo Makkonen Lappeenranta 18.1.2017 Hilkka Halla 29.9.2017 1 Sisältö Työhyvinvointi? Poissaolojen ja tuottamattoman työn hinta Mitä tehtävissä yrityksessä? Verkostot

Lisätiedot

rakennetaan strategisesti kohdistetuilla ITC-ratkaisuilla?

rakennetaan strategisesti kohdistetuilla ITC-ratkaisuilla? Miten ylivoimaa i rakennetaan strategisesti i kohdistetuilla ITC-ratkaisuilla? Toimitusjohtaja it j Sami Ensio, Innofactor Oy Miten ylivoimaa rakennetaan strategisesti kohdistetuilla ICT- ratkaisuilla

Lisätiedot

Käytännön haasteita ja ratkaisuja integraation toteutuksessa. Jukka Jääheimo Teknologiajohtaja Solita Oy

Käytännön haasteita ja ratkaisuja integraation toteutuksessa. Jukka Jääheimo Teknologiajohtaja Solita Oy Käytännön haasteita ja ratkaisuja integraation toteutuksessa Jukka Jääheimo Teknologiajohtaja Solita Oy 13.03.2008 Sisältö 2 Alustus Integraation haasteet Integraatioarkkitehtuuri Hyvän integraatioarkkitehtuurin

Lisätiedot

Ulkoistustoimittajan valvontapalvelu. Ville Mannonen / DataCenter Finland

Ulkoistustoimittajan valvontapalvelu. Ville Mannonen / DataCenter Finland Ulkoistustoimittajan valvontapalvelu Ville Mannonen / DataCenter Finland Datacenter Finland Oy Vuonna 2003 perustettu konesalipalveluita tuottava yritys Tarjoaa asiakkaileen korkean käytettävyyden konesalipalveluita

Lisätiedot

Uudista ja uudistu 2011

Uudista ja uudistu 2011 Uudista ja uudistu 2011 Kaikki mitä työhyvinvointiisi tarvitset? Työkykyriskeistä työhyvinvointiin Elina Taipale Are Oy 1 Puheenvuoron tavoitteet Osoittaa, että työkykyriskeihin keskittyminen tarjoaa hyvän

Lisätiedot

ERP, joka menestyy muutoksessa

ERP, joka menestyy muutoksessa ERP, joka menestyy muutoksessa Se joustavampi ERP Agresso on toiminnanohjausjärjestelmä, joka tukee dynaamisten organisaatioiden kehitystä nopeasti muuttuvassa ympäristössä. Ohjelmistokehityksen tavoitteena

Lisätiedot

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä Viestinnän ja johtamisen yhteispeli TAMK, Teiskontie 33, Tampere 31.05.3007 klo 12.00 Tuottavuus ja viestintä Teknologiayhteiskunnan haaste Tehokkuuden tavoittelu on aina ohjannut kehitystämme. Ihmisen

Lisätiedot

Tehokkuutta ja vaikuttavuutta tiedonhallintaa kehittämällä. Kohti avoimempaa ja digitaalisempaa työskentelykulttuuria

Tehokkuutta ja vaikuttavuutta tiedonhallintaa kehittämällä. Kohti avoimempaa ja digitaalisempaa työskentelykulttuuria Tehokkuutta ja vaikuttavuutta tiedonhallintaa kehittämällä Kohti avoimempaa ja digitaalisempaa työskentelykulttuuria Miikka Saarteinen Valtikka-hanke? Tärkein tavoite: Yhteinen tietomme kaikkien sitä työssään

Lisätiedot

Projektityökaluilla tuottavuutta toimintaan, Espoo, 12.11.2014 Kari Kärkkäinen

Projektityökaluilla tuottavuutta toimintaan, Espoo, 12.11.2014 Kari Kärkkäinen Projektityökaluilla tuottavuutta toimintaan, Espoo, 12.11.2014 Kari Kärkkäinen 1 TEKNISEN PALVELUN KUMPPANI VUODESTA 1986 Comatec Group: Insinööritoimisto Comatec Oy Rantotek Oy Insinööritoimisto Metso

Lisätiedot

Tehoa toimintaan. Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO

Tehoa toimintaan. Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO Tehoa toimintaan Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO HR-tehtävistä 2/3 on perusrutiineja Ulkoistamalla henkilöstöhallinnon rutiinit voitte merkittävästi parantaa yrityksenne

Lisätiedot

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Terve! Pieni, nopea kysely kiitos! Lyhyt katsaus osallistujiin

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 6.11.2013 Pirjo Juvonen-Posti 0. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 6.11.2013 Pirjo Juvonen-Posti 0. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä 6.11.2013 Pirjo Juvonen-Posti 0 Pirjo Juvonen-Posti UUDISTUVA JOHTAMINEN TYÖKYVYN TUKEMISESSA KUNNALLISESSA LIIKELAITOKSESSA - TAPAUSTUTKIMUS 6.11.2013 Pirjo Juvonen-Posti 1 Tutkimuksen

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

THINKING PORTFOLIO COPYRIGHT THINKING PORTFOLIO

THINKING PORTFOLIO COPYRIGHT THINKING PORTFOLIO THINKING PORTFOLIO A S I A K A S H A A S TAT T E LU N A I S T E N PA N K K I COPYRIGHT THINKING PORTFOLIO case Naisten Pankki Kuva: Naisten Pankki erinomainen työkalu positiivisen kaaoksen hallintaan Thinking

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla?

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-3/2014 30.4.2014 Juha Varelius, toimitusjohtaja SERVICE & SOFTWARE

Osavuosikatsaus 1-3/2014 30.4.2014 Juha Varelius, toimitusjohtaja SERVICE & SOFTWARE Osavuosikatsaus 1-3/2014 30.4.2014 Juha Varelius, toimitusjohtaja Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden 1-3/2014 pääkohdat Digia-konserni 1-3/2014 1-3/2013 Muutos % Liikevaihto 23 958 23 513 1,9 % Liikevoitto

Lisätiedot

TOIMIVA IT VAPAUTTAA KESKITTYMÄÄN OMAAN LIIKETOIMINTAAN

TOIMIVA IT VAPAUTTAA KESKITTYMÄÄN OMAAN LIIKETOIMINTAAN TOIMIVA IT VAPAUTTAA KESKITTYMÄÄN OMAAN LIIKETOIMINTAAN KPA Unicon Pieksämäkeläisestä KPA Uniconista on kasvanut reilussa 25 vuodessa kansainvälinen organisaatio, jolla on nykyisin noin 250 työntekijää

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,

Lisätiedot

Hallinnointityökalut liikunnan ja. osana varhaisen tuen mallia

Hallinnointityökalut liikunnan ja. osana varhaisen tuen mallia Hallinnointityökalut liikunnan ja terveyden aktivointiin i tii kk koko henkilöstölle osana varhaisen tuen mallia Tehokkaasti taantuman varalle! Event Brokers EBS Oy/SporttiPassi, Tommy Sarja Event Brokers

Lisätiedot

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Big Data Solutions Oy 2017 VIISI VINKKIÄ TASOKKAASEEN TIEDOLLA JOHTAMISEEN JA PAREMPAAN ASIAKASYMMÄRRYKSEEN Basware on maailman

Lisätiedot

30.9.2013 30.11.2014. Virallinen nimi: Osatyökykyiset työyhteisössä käytännöllinen opas ja koulutusta lähiesimiehille

30.9.2013 30.11.2014. Virallinen nimi: Osatyökykyiset työyhteisössä käytännöllinen opas ja koulutusta lähiesimiehille Työsuojelurahaston rahoittama, Satakunnan ammattikorkeakoulun hallinnoima tiedotus- ja koulutushanke Jengoilleen 30.9.2013 30.11.2014 Virallinen nimi: Osatyökykyiset työyhteisössä käytännöllinen opas ja

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Tomi-Pekka Juha, Sector Manager, GS1 Finland Oy 08.10.2015 Sisältö GS1 Finland GS1 ja verkkokauppa GS1 järjestelmä

Lisätiedot

Ennakoiva esimiestyö - avain yrityksen menestymiseen ja ihmisten hyvinvointiin

Ennakoiva esimiestyö - avain yrityksen menestymiseen ja ihmisten hyvinvointiin Ennakoiva esimiestyö - avain yrityksen menestymiseen ja ihmisten hyvinvointiin Työkykyjohtamisen kehityspäällikkö Johanna Ahonen Työkykyjohtamisen kehityspäällikkö Mari Keränen Varmasti esimiehenä 6.6.2017

Lisätiedot

Mitä lisäarvoa työterveyspalveluista on asiakkaan työkyvylle? Työeläkepäivä 2012 Tiina Pohjonen työterveysjohtaja tiina.pohjonen@hel.

Mitä lisäarvoa työterveyspalveluista on asiakkaan työkyvylle? Työeläkepäivä 2012 Tiina Pohjonen työterveysjohtaja tiina.pohjonen@hel. Mitä lisäarvoa työterveyspalveluista on asiakkaan työkyvylle? Työeläkepäivä 2012 työterveysjohtaja tiina.pohjonen@hel.fi 2 3 4 Työterveydestä on tullut sairaanhoitoa 5 Työkykynäkymä suuri työkykyriski

Lisätiedot

Saariston liikennepalvelujen järjestäminen tulevaisuudessa

Saariston liikennepalvelujen järjestäminen tulevaisuudessa Saariston liikennepalvelujen järjestäminen tulevaisuudessa Liikenneneuvos Eeva Linkama, LVM Saaristoliikenteen neuvottelukunta 11.11.2014 Selvityksen taustalla on vuoden 2012 liikennepoliittinen selonteko

Lisätiedot

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena, asiantuntija, FM Työelämäryhmän loppuraportti Työterveysyhteistyön kehittäminen Työnantajan, työterveyshuollon ja työntekijän tiivis

Lisätiedot

Elinar Oy Ltd IBM Arkistointiratkaisut

Elinar Oy Ltd IBM Arkistointiratkaisut Löydä nautittavat ratkaisut Elinar Oy Ltd IBM Arkistointiratkaisut 16.11.2009 Elinar Oy Ltd Monipuolinen osaaminen: Asiakkaan tarpeen analysointi ja ongelmien tehokas ratkaisu mm. IBM Content tuoteperhe,

Lisätiedot

Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014. Toimitusjohtaja Seppo Kuula

Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014. Toimitusjohtaja Seppo Kuula Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014 Toimitusjohtaja Seppo Kuula Tässä materiaalissa esitetyt markkinoihin ja tulevaisuuteen liittyvät lausunnot ja arviot perustuvat yhtiön johdon tämänhetkisiin näkemyksiin.

Lisätiedot

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen Pähkinänkuoressa Signal Partners on vuonna 2010 perustettu suomalaisessa omistuksessa oleva yritys. Toimimme pääasiallisesti Pohjoismaissa ja palvelemme kansainvälisesti toimivien asiakkaidemme koko organisaatiota

Lisätiedot

NetNordic 365. Tietoverkko- ja viestintäratkaisujen luotettava kumppani P I L V I P A L V E L U O P E R O I N T I TUKI KONSULTOINTI

NetNordic 365. Tietoverkko- ja viestintäratkaisujen luotettava kumppani P I L V I P A L V E L U O P E R O I N T I TUKI KONSULTOINTI 365 Tietoverkko- ja viestintäratkaisujen luotettava kumppani P I L V I P A L V E L U O P E R O I N T I TUKI KONSULTOINTI Olemme asiakkaidemme «Best Companion» Tämä tarkoittaa parhaiden ratkaisujen toimittamista

Lisätiedot

SOVITTELIJAT APUNA TYÖPAIKAN KONFLIKTEISSA

SOVITTELIJAT APUNA TYÖPAIKAN KONFLIKTEISSA SOVITTELIJAT APUNA TYÖPAIKAN KONFLIKTEISSA Sovunrakennushanke Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä Kirkon johtamisforum 2018 1 Hanke sovittelumenettelystä Hanke sovittelumenettelystä vuosina 2015 2016.

Lisätiedot

Markkinointiautomaation haltuunotto toi lisää liidejä CASE DNA BUSINESS

Markkinointiautomaation haltuunotto toi lisää liidejä CASE DNA BUSINESS Markkinointiautomaation haltuunotto toi lisää liidejä CASE DNA BUSINESS + Toimiala: viestintä- ja asiakasverkkopalveluiden tarjoaminen Yritys: DNA "Markkinointiviestien tarkan kohdennuksen ansiosta voimme

Lisätiedot

ANVIA PILVI. kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7

ANVIA PILVI. kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7 ANVIA PILVI kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7 Anvia Pilvi TIESITKÖ, ETTÄ YLI PUOLET SUOMALAISYRITYKSISTÄ KÄYTTÄÄ PILVIPALVELUITA? Anvia Pilvi on suomalaisille yrityksille tarkoitettu palvelu,

Lisätiedot

Digitalisaation vaikutukset ja mahdollisuudet energia-alan palveluille. Juho Seppälä Digia Oyj

Digitalisaation vaikutukset ja mahdollisuudet energia-alan palveluille. Juho Seppälä Digia Oyj Digitalisaation vaikutukset ja mahdollisuudet energia-alan palveluille Juho Seppälä Digia Oyj 19.5.2017 AGENDA Digitalisaation vaikutukset ja mahdollisuudet energia-alan palveluille 1. Digia pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle

Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle 1 Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle Markus Hellström 2 Esityksen kiteytys 3 Esityksen sisältö Tavoite ja sen merkitys liiketoiminnan johtamisessa Miten vien liiketoiminnan tavoitteeseen?

Lisätiedot

Henkilöstöjohtamisen rooli reformin

Henkilöstöjohtamisen rooli reformin Henkilöstöjohtamisen rooli reformin toteuttamisessa Johtaminen, säästöt ja henkilöstö Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä 28.10.2015 Riikka-Maria Yli-Suomu, puheenjohtaja, AMKE:n HRMD-verkosto

Lisätiedot

konsultointia parhaasta päästä TYÖMME ON ETSIÄ SÄÄSTÖJÄ. HALUATKO SINÄ SÄÄSTÖJÄ.

konsultointia parhaasta päästä TYÖMME ON ETSIÄ SÄÄSTÖJÄ. HALUATKO SINÄ SÄÄSTÖJÄ. konsultointia parhaasta päästä TYÖMME ON ETSIÄ SÄÄSTÖJÄ. HALUATKO SINÄ SÄÄSTÖJÄ. Toimintaperiaatteemme Maailma kehittyy koko ajan. Yksi menestyksekkään liiketoiminnan kulmakivistä on tämän kehityksen mukana

Lisätiedot

Suomen työelämästä Euroopan paras. Suomi ja työtulevaisuus II 10.4.2014 Margita Klemetti Hankejohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö

Suomen työelämästä Euroopan paras. Suomi ja työtulevaisuus II 10.4.2014 Margita Klemetti Hankejohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Suomen työelämästä Euroopan paras Suomi ja työtulevaisuus II 10.4.2014 Margita Klemetti Hankejohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Suomen työelämä eurooppalaisessa vertailussa Vahvuudet Eniten kehitettävää

Lisätiedot

Sähköinen työpöytä. Millainen se oikein on? Kuka sitä (haluaa) käyttää? Aki Antman Sulava Oy 13.10.2011

Sähköinen työpöytä. Millainen se oikein on? Kuka sitä (haluaa) käyttää? Aki Antman Sulava Oy 13.10.2011 Sähköinen työpöytä Millainen se oikein on? Kuka sitä (haluaa) käyttää? Aki Antman Sulava Oy 13.10.2011 Agenda Alkusanat ja puhujan lyhyt esittely Mikä on (tulevaisuuden) sähköinen työpöytä? Miten sähköinen

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Pelastustoimen strategia 2025 Pelastustoimen visio 2025: Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Toiminta-ajatus: Parannamme yhteiskunnan

Lisätiedot

INNOVOINTIA JA ÄLYÄ KIINTEISTÖLIIKETOIMINTAAN. Ari Korhola 16.9.2015

INNOVOINTIA JA ÄLYÄ KIINTEISTÖLIIKETOIMINTAAN. Ari Korhola 16.9.2015 INNOVOINTIA JA ÄLYÄ KIINTEISTÖLIIKETOIMINTAAN Ari Korhola 16.9.2015 MITÄ ON INNOVOINTI? Innovaa'o on uusi tai olennaises' paranne1u hyödyllinen ratkaisu idea, käytäntö tai esine. Etsitään yhdessä uusia

Lisätiedot

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Pikaopas TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Mikä on sähköinen taloushallinto? Sähköinen taloushallinto tarkoittaa yksinkertaistettuna yrityksen taloushallintoon liittyvien tehtävien,

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot

TIMI TIETOTEKNIIKAN HYÖTYJEN MITTAAMINEN

TIMI TIETOTEKNIIKAN HYÖTYJEN MITTAAMINEN TIMI TIETOTEKNIIKAN HYÖTYJEN MTAAMINEN Tavoitteena on tuottaa tietoa rakennusalan tämän hetken kypsyystasosta ja :n avulla saavutettavista hyödyistä Menetelmänä oli asiantuntijatyöskentely ja tulosten

Lisätiedot

Tehoa toimintaan. ValueFramelta toiminnanohjaus, projektinhallinta ja asiakkuudenhallinta pilvipalveluna. Ohjaa toimintaasi

Tehoa toimintaan. ValueFramelta toiminnanohjaus, projektinhallinta ja asiakkuudenhallinta pilvipalveluna. Ohjaa toimintaasi Tehoa toimintaan ValueFramelta toiminnanohjaus, projektinhallinta ja asiakkuudenhallinta pilvipalveluna Ohjaa toimintaasi Haluatko kehittää toimintaasi? Me pystymme auttamaan. Kaikki yhdestä järjestelmästä

Lisätiedot

SIILI SOLUTIONS OYJ ESPOO-KAUNIAISTEN OSAKESÄÄSTÄJÄT TOIMITUSJOHTAJA SEPPO KUULA 11.11.2013

SIILI SOLUTIONS OYJ ESPOO-KAUNIAISTEN OSAKESÄÄSTÄJÄT TOIMITUSJOHTAJA SEPPO KUULA 11.11.2013 SIILI SOLUTIONS OYJ ESPOO-KAUNIAISTEN OSAKESÄÄSTÄJÄT TOIMITUSJOHTAJA SEPPO KUULA 11.11.2013 VASTUUVAPAUSLAUSEKE Tässä materiaalissa esitetyt markkinoihin ja tulevaisuuteen liittyvät lausunnot ja arviot

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri ja päätöksenteko

Kokonaisarkkitehtuuri ja päätöksenteko Kokonaisarkkitehtuuri ja päätöksenteko ICT Expo 2012 Anna Aaltonen Senior Consultant Coala Oy www.coala.fi, anna.aaltonen@coala.fi Jos kokonaisarkkitehtuuria ei hyödynnetä, on se hukkainvestointi. Hyödyntämistapoja

Lisätiedot

Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus

Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus Asiakirjatyyppi 1 (8) Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus Asiakirjatyyppi 2 (8) Sisällysluettelo 1 Dokumentin tarkoitus... 3 2 Taustaa... 3 3 Future Watch palvelu osana Team Finlandin palvelusalkkua... 3

Lisätiedot

Visuaaliset työpöydät - lisää voimaa liiketoimintaan suurten datamassojen ketterästä analysoinnista

Visuaaliset työpöydät - lisää voimaa liiketoimintaan suurten datamassojen ketterästä analysoinnista Visuaaliset työpöydät - lisää voimaa liiketoimintaan suurten datamassojen ketterästä analysoinnista Tomas Rytkölä Presales Leader Business Analytics 2013 IBM Corporation Agenda 1 Miten saadaan lisää voimaa

Lisätiedot

Digian ratkaisu kenttähuoltoon, Microsoft Dynamics AX Field Service. Pekka Pykäläinen, Microsoft Petteri Naulapää, Digia

Digian ratkaisu kenttähuoltoon, Microsoft Dynamics AX Field Service. Pekka Pykäläinen, Microsoft Petteri Naulapää, Digia Digian ratkaisu kenttähuoltoon, Microsoft Dynamics AX Field Service Pekka Pykäläinen, Microsoft Petteri Naulapää, Digia 2 2009 Digia Plc Kenttähuollon seminaari 26.5. 08:30 Rekisteröityminen ja aamiainen

Lisätiedot

APTEEKIN KUMPPANI HENKILÖSTÖ- HALLINNASSA

APTEEKIN KUMPPANI HENKILÖSTÖ- HALLINNASSA APTEEKIN KUMPPANI HENKILÖSTÖ- HALLINNASSA www.farentaverkko.fi www.farenta.fi FARENTA - LÄÄKEALAN JÄRKEISTÄJÄ Farenta yhdistää lääketeollisuuden asiantuntijoiden osaamisen, apteekkien farmasistien ammattitaidon

Lisätiedot

KÄYTTÖTAPAUSLUETTELO. Valitse Yammer sosiaaliseksi työtilaksi, niin yhteistyö, innovaatio ja sitoutuminen sujuvat itsestään.

KÄYTTÖTAPAUSLUETTELO. Valitse Yammer sosiaaliseksi työtilaksi, niin yhteistyö, innovaatio ja sitoutuminen sujuvat itsestään. KÄYTTÖTAPAUSLUETTELO Valitse Yammer sosiaaliseksi työtilaksi, niin yhteistyö, innovaatio ja sitoutuminen sujuvat itsestään. Yammer-käyttötapausluettelo Yammer on sosiaalinen työtila se helpottaa päivitysten

Lisätiedot

Tekes digitaalisen liiketoiminnan edistäjänä

Tekes digitaalisen liiketoiminnan edistäjänä Tekes digitaalisen liiketoiminnan edistäjänä Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja tehostamalla,

Lisätiedot

Tavoitteista käytäntöihin - esimiehistä ketteriä työhyvinvoinnin kehittäjiä Tampereen Yliopisto, Johtajuussymposium 2.9.2015

Tavoitteista käytäntöihin - esimiehistä ketteriä työhyvinvoinnin kehittäjiä Tampereen Yliopisto, Johtajuussymposium 2.9.2015 Tavoitteista käytäntöihin - esimiehistä ketteriä työhyvinvoinnin kehittäjiä Tampereen Yliopisto, Johtajuussymposium 2.9.2015 Espoon kaupunki, henkilöstöjohtaja Kimmo Sarekoski Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu,

Lisätiedot

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUPOLITIIKKA Puutyöliike Pekka Väre Ky:n liiketoiminnan kehittyminen ja jatkuvuus varmistetaan koko henkilökunnan yhdessä omaksumien toimintaperiaatteiden ja yrityksessä

Lisätiedot

Verkostojen tehokas tiedonhallinta

Verkostojen tehokas tiedonhallinta Tieto Corporation Verkostojen tehokas tiedonhallinta Value Networks 3.9.2014 Risto Raunio Head of Lean System Tieto, Manufacturing risto.raunio@tieto.com Sisältö Mihin verkostoitumisella pyritään Verkoston

Lisätiedot

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft on toiminnanohjausjärjestelmä, joka on tehty liiketoiminnan hallintaan ja kehittämiseen. Lemonsoftin ominaisuudet ovat muokattavissa vastaamaan eri toimialojen

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Melan strategia 2009 2013

Melan strategia 2009 2013 Melan strategia 2009 2013 Päivi Huotari Hallitus 28.10.2008 Melan tehtävä ja toiminta-ajatus Vakuuttavaa hyvinvointia Melan tehtävänä on parantaa maatalousyrittäjien ja apurahansaajien hyvinvointia elämän

Lisätiedot

Leads WERDIA INSURANCE APPLICATIONS KERÄÄ YHTEEN JUURI OIKEAT KONTAKTIT -NOSTAA MYYNNIN UUDELLE TASOLLE

Leads WERDIA INSURANCE APPLICATIONS KERÄÄ YHTEEN JUURI OIKEAT KONTAKTIT -NOSTAA MYYNNIN UUDELLE TASOLLE Leads WERDIA INSURANCE APPLICATIONS KERÄÄ YHTEEN JUURI OIKEAT KONTAKTIT -NOSTAA MYYNNIN UUDELLE TASOLLE Leads - myyntiliidien määrän ja laadun kasvattamiseen ja soittolistojen hallinnointiin Werdia on

Lisätiedot