Kaikki paitsi kasvu on turhaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaikki paitsi kasvu on turhaa"

Transkriptio

1 Kaikki paitsi kasvu on turhaa Älykkäämpi teknologia yhdessä ihmisälyn kanssa tuottaa kasvua yllättävissäkin ympäristöissä. Tutustu kasvuntekijöihin ja kasvutarinoihin. Mitä mahdollisuuksia sinun yrityksesi nykyprosesseissa piilee? Powered by

2 CASE: ISS Palvelut 2 CASE: VALLILA INTERIOR 3 Työhyvinvointiin panostava ISS Palvelut ennakoi, seuraa ja reagoi Vallila Interior arvostaa pitkäjänteistä yhteistyötä ISS Palvelut on Suomen johtava kiinteistö- ja toimitilapalveluyritys, joka toimittaa kaikki kiinteistöjen tarvitsemat ylläpito- ja tukipalvelut. Tyytyväinen ja sitoutunut henkilöstö on ISS Palveluiden tärkein pääoma ja liiketoimintastrategian perusta. ISS:n tarjoaman monipalvelun kautta työntekijöille on tarjolla kokopäiväistä työtä, vaihtelevia tehtäviä ja mahdollisuuksia urakiertoon. Henkilöstölle pyritään tarjoamaan alan paras tuki ja parhaat toimintaedellytykset onnistua työssään tavoitteena on olla alan halutuin työpaikka. Yhteinen työkalu työkykyjohtamiseen Kiinteistö- ja toimitilapalveluita tuottavalle ISS Palvelut Oy:lle valmistui uusi ja laaja työkyvyn johtamisen työkalu: Varhaisen tuen -tietojärjestelmä (VATU). Järjestelmää on kehitetty kolmessa vaiheessa Työsuojelurahaston tuella. VATU-hankkeessa haluttiin rakentaa työhyvinvointia koskevan tiedon hallintaan uudenlainen IT-järjestelmä, jota voi käyttää yrityksen lisäksi myös sen yhteistyötahot, kuten vakuutusyhtiö ja työterveyshuolto. Näin pyritään tunnistamaan työkyvyn alentuminen mahdollisimman varhain. ISS Palveluilla työkykyjohtamisen toimintamallit olivat jo olemassa, mutta ne eivät olleet niin tehokkaasti käytössä ja seurattavissa kuin haluttiin. Suuria työkykytoimenpidemääriä oli haasteellista hallita Excel-työkalulla ja sähköposteilla. Tieto oli hajallaan eri tahojen välillä. Soforin TAVA Health & Safety (VATU) kokoaa ISS:n henkilöstön työkyky- ja työturvallisuustiedon ja auttaa johtamaan ja puuttumaan työkykyä alentaviin tilanteisiin ennakoivasti. Järjestelmään kytkeytyvät nyt kaikki vakuutusyhtiöt sekä ISS:n lähes sata työterveyshuollon pistettä ympäri Suomen. Hankkeen viimeisenä vaiheena oli VATU-järjestelmän käyttäjien koulutus. Vaihe sisälsi myös hankkeen koordinointia, dokumentointia sekä järjestelmän käyttötestausta. Järjestelmäasiantuntijana toimi Sofor Oy. Hankkeen edellinen osio oli teknistä suunnittelua ja sitä edeltänyt vaihe varhaisen tuen mallien määrittelyä. Herätetiedot esimiehille Järjestelmä tehostaa ennakoivia toimia työkyvyn tukemisessa. Se auttaa esimiehiä reagoimaan nopeasti esimerkiksi poissaoloihin antaen automaattisesti herätetiedon, kun sairauspoissaolojen hälytysraja ylittyy. VATU-järjestelmä on laaja kokonaisuus, joka sisältää varhaisen tuen mallin mukaiset prosessit sairauspoissaolojen herätteistä puheeksiottokeskusteluun, terveystarkastusten lähetetoiminnot, tilapäisten työjärjestelyjen hallinnan, työkykysuunnitelman sekä erilaiset työkykytilastot ja raportit vakuutusyhtiökohtaisine maksuluokkaseurantoineen. Järjestelmään kuuluu lisäksi tapaturma- ja vaaratilanteiden hallinta- ja raportointimoduli (TAVA Safety). Käyttäjäkunta on yhteinen ja myös raportointitarpeet ovat yhtenäiset. VATU ja TAVA muodostavat yhdessä työhyvinvoinnin johtamisen kokonaisjärjestelmän, jonka käyttönimenä on TTT-järjestelmä. Testausta ja käyttökoulutusta VATU-järjestelmää testasivat sen pääkäyttäjä TTTtiimi, palveluesimiehet, järjestelmäntoimittaja Sofor Oy sekä työterveyshuollon ja vakuutusyhtiöiden edustajat. Järjestelmää on käsitelty muun muassa työsuojelutoimikunnan kokouksissa ja henkilöstön edustajat ovat osallistuneet järjestelmän rakentamiseen, testaukseen ja koulutukseen. Käyttöönottoa on ISS:ssä tuettu erilaisin keinoin. Yrityksen sisälle luotiin alueellisten pääkäyttäjien verkosto. Heidän joukossaan on myös henkilöstön edustajia. Lisäksi intranetiin on tehty oma sivusto VATU/TTT-järjestelmälle. Aihe on esillä myös esimiesvalmennuksessa ja perehdytyksessä. Helpottaa yhteistyötä Käyttökoulutukseen osallistui kaikkiaan 530 ISS:n edustajaa ja 51 työterveyshuollon edustajaa. ISS ja työterveyshuolto ottivat VATU-osuuden käyttöön lokakuussa Vakuutusyhtiöt ovat testanneet järjestelmää ja hyödyntäneet sitä laajemmin vuoden 2013 alusta. Käyttöönotto on koettu osin työlääksi, mutta myös työtä helpottavaksi. Erityisesti herätetoimintoja ja tietojen löytymistä samasta järjestelmästä on pidetty myönteisenä. Moni toiminto on automatisoitu, mikä tehostaa ja helpottaa eri toimijoiden yhteistyötä: esimerkiksi herätteet toimivat myös vakuutusyhtiön ja työterveyshuollon suuntaan. Käyttökokemusten karttuessa järjestelmää kehitetään edelleen. Työhyvinvoinnin kehittämisen ja järjestelmän käyttöönoton avulla ISS Palvelut pääsi seuraaviin tuloksiin: Tapaturmapoissaoloja oli yli päivää vähemmän kuin vuonna Tapaturmien määrä väheni 20 % vuosina Sairauspoissaolopäivät laskivat 7 % henkilöstö sairasti yli päivää vähemmän kuin edellisvuonna. Keskimääräinen eläköitymisikä nousi 63,3 vuoteen. Lisätiedot: Sisustus- ja tekstiilialan perheyritys Vallila Interiorissa luovuttiin vuonna 2010 omasta konesalista. DataCenterin tarjoamilla konesalipalveluilla haluttiin varmistaa IT-infrastruktuuri, joka tukee kansainvälistä kasvua ja parantaa kykyä reagoida muutoksiin nopeasti. Vallila Interior on vuonna 1935 perustettu perheyritys, jonka sisustustekstiileistä ja -tuotteista koostuva laaja kokoelma uudistuu kaksi kertaa vuodessa. Yrityksellä on myös vahva asema julkisten tilojen sisustamisessa sekä kotimaassa että ulkomailla. Liiketoiminnalle ominainen runsas suunnittelutyö pitää datamäärät poikkeuksellisen suurina. Riippuvuus tietojärjestelmistä on meillä suurta, ja toiminnanohjausjärjestelmässämme esiintyvät käyttökatkot pysäyttäisivät valtaosan toiminnastamme. Kapasiteetin joustavuus oli aiemmin jatkuva haaste. Konesalipalvelu tuottaa meille joustavan IT-ympäristön sekä nopeat yhteydet eri toimipisteidemme välillä, kertoo Vallila Interiorin talous- ja hallintojohtaja Hanna Siegfried. Haluamme kustannustehokkaan IT-ympäristön, joka tuottaa laadukkaat palvelut liiketoiminnallemme. Ketteryys ja muutosvalmius keskeistä Vallila Interiorin koko sovellusympäristö tuotetaan DataCenterin konesalin yksityiseltä pilvialustalta. Palvelimet, tallennus, varmistus ja tietoliikenne ovat kahdennettu ja kriittinen data voidaan palauttaa nopeasti mahdollisissa vikatilanteissa. Vallilalle tuotetaan myös ylläpito- ja tukipalvelut, suojatut etäyhteydet sekä palvelupäällikön palvelut. Liiketoimintaympäristön muutokset voivat olla hyvinkin nopeita ja suuria. Tämä edellyttää IT-ympäristöltämme muutosvalmiutta nopeallakin aikataululla, kertoo Siegfried. Sovellusten käytettävyys on parantunut ja yhdessä DataCenterin asiantuntijoiden kanssa pystymme jatkuvasti kehittämään IT-ympäristöämme. Toiminnanohjaus kaiken ytimessä Vallila Interior hyödyntää toiminnanohjaukseen Microsoft NAV -järjestelmää, jonka tuottaa palveluna DataCenterin kumppani EmCe. Käytössämme on toiminnanohjausjärjestelmä niin suunnittelun, projektinhallinnan, materiaalivirtojen kuin tilaus- ja toimitusketjun hallintaan. Pyrimme hillitsemään kuvamateriaalin ja dokumenttien aiheuttaman datamäärän kasvua kehittämällä työtapoja ja tiedonhallintaa tukevia järjestelmiä, sanoo Siegfried. Valtaosalle meistä toiminnanohjauksen erinomainen käytettävyys on ajasta ja paikasta riippumatta tärkeää, korostaa Siegfried. Siegfried korostaa myös pitkään jatkuneen yhteistyön merkitystä. Pidän erittäin tärkeänä, että IT-palvelutarjoaja tuntee liiketoimintaamme riittävästi ja pystyy ennakoimaan tarpeemme sekä tuo esille ehdotuksia palvelun kehittämiseksi. Teknologia takaa tehokkuuden ja turvallisuuden DataCenter tuottaa ratkaisunsa hyödyntämällä IBM PureFlex -kehikkopalvelinjärjestelmään kuuluvia palvelimia. PureFlex-järjestelmä mahdollistaa mm. nopeamman IaaS-palveluiden tuottamisen laitehankinnasta asennukseen ja palveluiden tuottamiseen aina loppuasiakkaalle asti. Vallila Interiorin palveluratkaisussa hyödynnetään myös IBM Tivoli Endpoint Manager for Patch Management -työkalua, jonka avulla kaikkien hallinnassa olevien Windows- ja Linux-palvelimien päivitystasoa kyetään seuraamaan keskitetyn portaalin kautta, mikä tehostaa ylläpitotyötä merkittävästi. Lisäksi mahdolliset päivitysten tuomat tietoturva-aukot huomataan nopeammin ja haavoittuvuuksiin pystytään reagoimaan heti. IBM PureFlex IBM Tivoli Endpoint Manager for Patch Management Jukka Hieta Myyntijohtaja, Sofor Antti Kivalo Myynti- ja markkinointijohtaja, DataCenter

3 CASE: TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 4 CASE: KPA UNICON 5 Työttömyysvakuutusrahasto tehosti dokumenttienhallintaa Nopea kasvu vaatii avointa viestintää ja ketterää yhteistyötä Sähköisen dokumenttienhallintajärjestelmän käyttöönotto helpotti prosessien läpivientiä ja vähensi työmäärää. Työttömyysvakuutusrahasto (TVR) on perustettu vuonna 1998 ja sen kotipaikka on Helsingissä. Sen päätehtävänä on työttömyysetuuksien rahoittaminen. Rahasto perii ja valvoo työttömyysturvaan liittyviä maksuja palkansaajilta ja työnantajilta. TVR rahoittaa työttömyysetuuksia Suomessa noin 1,5 miljardia euroa vuodessa. Suomen työlainsäädäntö edellyttää, että yli 55-vuotiaita työntekijöitä irtisanovien yritysten on osallistuttava työttömyyskorvausten maksuun, mikäli työntekijä ei työllisty uudelleen 500 päivän sisällä. Hallinnollisena elimenä Työttömyysvakuutusrahaston on tarkastettava jokaisen yli 55-vuotiaan henkilön irtisanominen sekä varmistettava täyttyvätkö tietyt edellytykset sille, että työnantaja on velvollinen maksamaan osan työttömyyskorvauksista. Tavoitteena on käsitellä lisääntyneet korvaustapaukset tehokkaasti. Tehokkaampaa toimintaa Lama on lisännyt irtisanomisten määrää radikaalisti, jolloin myös tarkastettavien ja monimutkaisin prosessein käsiteltävien tapausten määrä on kasvanut merkittävästi. Olemassa olevien paperipohjaisten prosessien käsittely nykyisin resurssein olisi johtanut uusien tarkastajien rekrytointitarpeeseen, josta olisi seurannut myös kustannusten huomattava kohoaminen. Työttömyysvakuutusrahasto alkoi etsiä ratkaisua, jonka avulla asiakirjakeskeisten prosessien hallinta olisi mahdollista sähköisesti. FileNet P8 Platform ja Elinar TVR alkoi suunnitella dokumenttienhallintajärjestelmän käyttöönottoa yhdessä IBM Business Partner Elinar Oy:n ja Arrow ECS Finland Oy:n kanssa. Järjestelmä pohjautuu IBM FileNet P8 -alustaan ja sisältää ohjelmistot IBM FileNet Business Process Manager, IBM FileNet Business Process Framework, IBM FileNet eforms, IBM Lotus Quickr ja IBM Content Collector for . IBM FileNet P8 -alustaan perustuvan dokumenttienhallintajärjestelmän avulla TVR siirtyi paperipohjaisista käsittelyprosesseista sähköisiin sekä paransi kykyään hallita ja käsitellä huomattavasti kasvanutta työttömyyskorvaustapausten määrää henkilöstöä lisäämättä. Nykyisten järjestelmien ja IBM Case Foundation välille toteutetut integraatiot ovat tehneet asianhallinnasta merkittävästi nopeampaa ja virtaviivaisempaa. Vakuutustarkastajat voivat tarkastella tarvittavia tietoja helposti yhdestä järjestelmästä sen sijaan, että tietoja ja papereita pitäisi hakea useista eri lähteistä. Kokonaistilanteen seurannan helpottuminen mahdollistaa nopean reagoinnin prosessien käsittelyssä ilmeneviin poikkeamiin ja viivästyksiin. Lähtökohta Työttömyysvakuutusrahaston tavoitteena oli tehostaa prosessejaan ja virtaviivaistaa toimintaansa, jotta kyky hallita lisääntynyttä työttömyyskorvaustapausten määrää paranisi. Ratkaisu Työttömyysvakuutusrahasto valitsi dokumenttienhallintaratkaisun perustaksi IBM FileNet P8 -alustan. Hankkeen kumppaneina toimivat IBM Business Partner Elinar Oy ja Arrow ECS Finland Oy. Hyödyt Tarvittavia tietoja voidaan tarkastella ja käsitellä yhdestä järjestelmästä. Asianhallinnasta on tullut sujuvaa, minkä ansiosta myös tapausten kokonaistilanteen seuranta on helpottunut. IBM FileNet P8 Platform IBM Content Collector for IBM FileNet Business Process Framework* IBM FileNet eforms IBM FileNet Business Process Manager IBM Lotus Quickr *poistunut myynnistä, korvaava tuote: IBM Case Foundation Energia-alan ratkaisut ovat näinä päivinä erittäin mielenkiintoinen ja kasvava teollisuudenala. Vastuullisen energiantuotannon ratkaisuja ja palveluja tarjoava KPA Unicon on viime vuosina kasvanut vahvasti sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Yli öljyllä ja kaasulla toimivaa ja yli 100 biomassalla toimivaa kattilalaitosta toimittanut KPA Unicon toimii kotimaan markkinan lisäksi erityisen vahvasti myös Venäjällä ja Ukrainassa. Kasvun ollessa voimakasta yksi keskeisistä menestystekijöistä on panostaminen uusien tiimien ja toimipisteiden sujuvaan mukauttamiseen osaksi liiketoimintaa. Ihmisten ja tiimien yhteistyö yli toimipaikkojen KPA Unicon valitsi Netwell Oy:n kumppanikseen uuden ajan yhteistyöympäristö Pulsen luonnissa. Pulse tarjoaa työntekijöille toimipaikasta riippumattoman yhteisen ympäristön, jossa tiedonkulku ja yhteistyö on helppoa ja ketterää. Pulsessa viestintään ja työnkulun eri osa-alueisiin on tuotu internet-palveluista tuttu sosiaalinen vuorovaikutus: helppo tiedostojen ja työtapahtumien kommentointi, työn ja viestinnän seuraaminen tapahtumavirtojen kautta ja matala kynnys palautteen antamiseen internetistäkin tutun Tykkäätoiminnon välityksellä. Pulsessa yhdistyvät tavoitteet liiketoiminnan ytimessä tapahtuvan työn ketteröittämiselle sekä työhyvinvoinnille ja yrityksen hengelle tärkeälle vapaamuotoisemmalle viestinnälle. Myös omien yhteistyöverkostojen luominen ja seuraaminen on tehty helpoksi, mikä osaltaan nopeuttaa uusien ihmisten mukautumista organisaatioon. Ketterää viestintää aktiivisesti myös johdon toimesta Pulse toi tullessaan KPA Uniconille yrityksen sisäiseen viestintään nykyaikaisten kuluttajapalveluiden kaltaisen käytettävyyden ja ihmisläheisen viestinnän. Yrityksen viestintää onkin haluttu viedä suuntaan, joka on ihmisläheistä ja osallistumiseen kannustavaa. KPA Uniconin toimitusjohtaja Jukka-Pekka Kovanen jakaa itse aktiivisesti päivittäisiä tilapäivityksiä sekä kirjoittaa säännöllisesti blogikirjoituksia liiketoiminnalle tärkeistä asioista. Hän myös antaa palautetta ja kommentoi henkilöstön antamia ideoita toiminnan ja ratkaisujen kehittämiseksi. Esimerkillä johtaminen on osoittautunut KPA Uniconilla erittäin tehokkaaksi keinoksi viestinnän kehittämisessä. Työprosessien uudistaminen ja nopeuttaminen Netwellin toimittamassa ratkaisussa silmiinpistävää on sosiaalisuus ja Facebookin toiminnallisuuksia muistuttavat ominaisuudet. Ensivaikutelman jälkeen havaitsee, että sosiaalisuus on voiteluaine, jolla työn eri osa-alueita tehdään vuorovaikutteisemmiksi sekä edesautetaan ihmisten osallistumista ja parhaan näkemyksen esiintuomista työn eri vaiheisiin mahdollisimman tehokkaasti. Lopputuloksena on nähtävissä nopeampia liiketoiminnan syklejä, parempaa laatua ja myös innostavampaa, läpinäkyvämpää viestintää. Netwellin palveluilla olemme rakentaneet uuden ajan vuorovaikutteisen yhteistyöympäristön. Olemme innoissamme uudistamassa työtapojamme nykyajan mahdollisuuksia, kuten sosiaalista vuorovaikutusta ja mobiililaitteita, hyödyntäen, sanoo KPA Uniconin toimitusjohtaja Jukka-Pekka Kovanen. Lisätietoja Ari Juntunen CTO, Elinar Jarkko Leppänen Myyntipäällikkö, Netwell

4 6 7 CASE: SATO CASE: ILMARINEN SATO rakensi vankan pohjan tulevaisuuden ennakointia varten Integraatioarkkitehtuurilla muutoskykyä ja jatkuvuutta liiketoimintaan Vuokra-asuntomarkkinoilla toimiminen vaatii pitkäjänteisyyttä ja kykyä ennakoida muutoksia. Talouden yleinen tilanne, reaalipalkkojen kehittyminen, työttömyysluvut, verotusmuutokset ja kuluttajien luottamus tulevaisuuteen heijastuvat myös vuokrakotien kysyntään. SATO on Suomen suurimpia ja kokeneimpia vuokraasuntosijoittajia, joka on nähnyt monet taantumat ja nousukaudet: yhtiö on toiminut suomalaisilla asuntomarkkinoilla seitsemän vuosikymmentä. Vankasta kokemuksestaan huolimatta yhtiö pyrkii jatkuvasti parantamaan reagointi- ja ennakointikykyään. Suunnittelun ja budjetoinnin uudeksi työkalukseen yhtiö valitsi IBM Cognos TM1 -ratkaisun, joka on osa IBM WatsonTM Foundations -portfoliota. Kokonaiskuvassa aukkoja Viiden viime vuoden aikana SATO on investoinut vuositasolla keskimäärin 150 miljoonaa euroa uusiin vuokra-asuntokohteisiin ja olemassa olevan asunto- ja jatkuvasti päivittyvän kuvan asunto-omaisuutensa elinkaaresta ja korjaustarpeesta. Yhtiön käytössä ollut suunnittelu- ja budjetointityökalu oli kuitenkin osoittautunut kömpelöksi ja vanhanaikaiseksi. Group Controller Olli-Pekka Näsänen SATOsta tarkentaa: Vanha ratkaisumme oli otettu käyttöön 1990-luvun lopussa, ja se edusti tuon aikaista teknologiaa. Se ei enää kyennyt vastaamaan muuttuviin tarpeisiimme. Uudenlaista selkeyttä ja tarkkuutta Yhtiö päätti tehostaa budjetointi- ja suunnitteluprosessejaan ottamalla käyttöön IBM Cognos TM1-ohjelmiston. Kumppanina muutosprojektissa toimi Rongo, joka on myös IBM Premier Business Partner. Näsänen kuuli Cognosista ensimmäisen kerran IBM:n järjestämässä tilaisuudessa. Kun tutustuin ratkaisuun lähemmin, huomasin, että se sisältää juuri ne elementit, joita olimme toivoneet. nittelukierroksen ajan ja toinen on käynnistymässä, mutta Näsäsen mukaan sen tuomat tehokkuushyödyt ovat nähtävissä jo nyt. Aika tietenkin lopulta näyttää, miten paljon pystymme parantamaan tehokkuutta ja tuottavuutta Cognosin avulla, mutta jo nyt voimme nähdä sen myönteiset vaikutukset. Käyttäjät ja yhtiön johto ovat antaneet Cognosista hyvää palautetta ja pitävät sitä selvänä edistyksenä entiseen verrattuna. SATOn talousjohtaja Esa Neuvonen lisää: Yhteistyössä Rongon kanssa olemme pystyneet kehittämään edistyksellisiä suunnitteluratkaisuja. Suunnittelun ja ennustamisen prosessimme ovat nyt huomattavasti aiempaa tehokkaampia, ja ne voidaan viedä läpi lyhyemmässä ajassa kuin aikaisemmin. Kattava ja tarkka tieto auttaa myös tunnistamaan nopeasti ne kohteet, jotka vaativat ylläpito- tai korjaustoimenpiteitä tai jotka eivät enää ole kannattavia. Toimintavarmuus ja tiedon hyödyntäminen luovat edellytykset kasvulle. Sujuva tiedonkulku on yrityksille elinehto, joka vaikuttaa kaikkeen toimintaan suomalaisen eläketurvasta huolehtivan Ilmarisen toiminnassa kriittistä on, että esimerkiksi eläkkeet tulevat maksetuksi ajallaan jos eläkkeet jäisivät maksamatta, poru nousisi nopeasti. Vakaa integraatioarkkitehtuuri tarjoaa toimintavarmuutta ja jatkuvuutta. Saumaton tiedonkulku on avainasemassa myös kilpailukyvyn ja sitä kautta kasvun rakentamisessa. Tähän asti integraatio on nähty kustannuseränä, kun nyt siitä on tehty mahdollistaja, Ilmarisen tietohallintojohtaja Juhani Karjasilta kiteyttää. Digian tavoite on rakentaa integraatio- ja palveluarkkitehtuuri ennakoivan liiketoimintalähtöisesti. Jos asiakas suunnittelee kokonaan uudentyyppistä palvelukonseptia muutaman vuoden päähän ja huomataan, että nykyinen järjestelmäarkkitehtuuri ei syystä tai toisesta mahdollistaisi toimintaa, valmiutta aletaan rakentaa jo nyt, pankki- ja vakuutusalan myyntijohtaja Pekka Pulkkinen Digialta sanoo. IBM WebSphere MQ IBM DataPower IBM WESB IBM DB2 Lisätietoa: kantansa ylläpitoon. Varmistaakseen kannattavuutensa ja kilpailukykynsä yhtiön on kulloisessakin markkinatilanteessa löydettävä oikea tasapaino perimänsä vuokratason ja kuluttajien vuokranmaksukyvyn välillä. Investointipäätöstensä tueksi se taas tarvitsee tarkan Kumppaniksi Cognos-projektiin SATO valitsi Rongon, jonka ketterä projektinhallintamalli sopi SATOn omaan toimintatapaan. Lisäksi Rongo osoitti erittäin hyvää toimiala- ja ratkaisutuntemusta ja auttoi meitä löytämään parhaan mahdollisen ratkaisun liiketoimintatarpeisiimme. Keskusteluyhteys rongolaisten kanssa on ollut avoin, ja he ovat pystyneet ottamaan huomioon ohjelmistolle asettamamme erityisvaatimukset, Näsänen kertoo. Cognosilla on SATOssa tällä hetkellä satakunta käyttäjää, jotka suunnittelevat ja budjetoivat uudella työkalulla vuokrat, korjaukset, saneeraukset ja ylläpitotoimet. Yhtiö Näsänen toteaa lisäksi, että vuokra-asuntomarkkinoiden toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa, mikä luonnollisestikin heijastuu yhtiön toiminnan suunnitteluun ja budjetointiin. Cognos TM1 on monipuolinen työkalu, jossa on myös tulevaisuuden potentiaalia. Uskon, että saamme Cognosin sisältämästä viisaudesta vielä nykyistäkin enemmän irti siihen tarvitaan vain hieman lisätyötä ja kumppanien tukea. Lähtökohta Varmistaakseen menestyksekkään toimintansa vuokra-asuntomarkkinoilla SATO tarvitsi nykyaikaisen suunnittelutyökalun. Aiempi, vanhaan teknologiaan perustunut ohjelmisto oli osoittautunut kömpelöksi. Ratkaisu Tulevaisuuden toimintaympäristö vaatii muutoskykyä Aikaisemmin järjestelmäintegraatioiden kehittäminen tapahtui Ilmarisessa hajallaan, uusien tietojärjestelmien toimitusprojektien yhteydessä. Järjestelmien väliset riippuvuudet ja hajanainen integraatiorakenne hidastivat muutosten läpivientiä. Tulevaisuudessa nopeasti muuttuva toimintaympäristö vaatii kuitenkin yhä enemmän joustavuutta ja muutoskykyä. Yhteistyö Digian kanssa alkoi keväällä Ilmariseen perustettiin keskitetty integraatiotoiminto, joka mahdollistaa tietojärjestelmäpalveluiden ja integraatioiden paremman hallittavuuden ja kustannustehokkaan kehittämisen. Moderneilla integraatioratkaisuilla kehitetään myös palvelukeskeistä arkkitehtuuria. näkee nyt vuokratason ja korjaustoiminnan vaikutukset liiketoimintansa kannattavuuteen ja pystyy hyödyntämään tietoa päätöksenteossaan. SATO otti käyttöön IBM Cognos TM1 -ratkaisun, joka mahdollistaa aiempaa tarkemman elinkaarisuunnittelun. Kumppanina muutosprojektissa toimi IBM Premier Business Partner Rongo Oy. Liiketoiminnan näkökulmasta keskeisiä tavoitteita oli kolme: informaation parempi ja joustavampi hyödyntäminen, kumppaniverkoston vahvistaminen ja liiketoiminnan jatkuvuuden turvaaminen, Karjasilta Cognos TM1 on mielestäni erinomainen suun- Hyöty kertoo. nittelutyökalu, ja se tukee elinkaarimalliamme kustannustehokkaimmalla tavalla. Rongolla oli merkittävä rooli Cognosin kehittämisessä niin, että pystymme käyttämään sitä myös vuokratasojen suunnitteluun. Meille on erittäin hyödyllistä nähdä tarkasti, millainen vaikutus kulloisellakin vuokratasolla on liiketoimintaamme, Näsänen sanoo. Lisää tehokkuutta Cognos on ollut satolaisten käytössä vasta yhden suun- Päätöksenteko on parantunut ja reagointi markkinoiden muutoksiin nopeutunut. Lisäksi ratkaisu tehostaa kiinteistöjen elinkaareen perustuvaa suunnittelua. IBM Cognos TM1 Tiedon hyödyntämisellä kilpailuetua ja kasvua Mitä nopeammin tieto on käytettävissä helposti hyödynnettävässä muodossa, sitä nopeammin yritys pystyy luomaan uusia palveluja muuttuvassa toimintaympäristössä. Hyvällä tietojen integroinnilla mahdollistetaan esimerkiksi tehokkaampi tiedon hyödyntäminen asiakkaiden palvelemiseksi. Sujuva tiedonjako kumppaniverkostossa mahdollistaa palvelukonseptien kehittämisen myös yhdessä eri osapuolten kesken. Sami Kähkönen Toimitusjohtaja, Rongo Oy Pekka Pulkkinen Myyntijohtaja, Digia

5 Kasvuntekijät ovat mukana IBM:n Suomi elää älystä -hankkeessa.

Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima

Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima Hyvinvoivat työntekijät tekevät työnsä hyvin Kun yrityksesi työntekijät kokevat työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi, he panostavat sen tekemiseen. Näet tuloksen osaamisena

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Pelastustoimen strategia 2025 Pelastustoimen visio 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Toiminta-ajatus Parannamme yhteiskunnan

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

pandia Business Intelligence Asuinkiinteistöjen omistajille Pandia Oy Sinikalliontie Espoo

pandia Business Intelligence Asuinkiinteistöjen omistajille Pandia Oy Sinikalliontie Espoo pandia Business Intelligence Asuinkiinteistöjen omistajille contact@pandia.fi puh: 09 549 194 69 fax: 09 584 414 10 Pandia Oy Sinikalliontie 14 02630 Espoo PANDIA REAL ESTATE KERÄÄ JA JALOSTAA TIETOA Kirjanpidon

Lisätiedot

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa Uudistamme rohkeasti Uudistaminen on sitä, että reagoimme muuttuvaan toimintaympäristöön aiempaa herkemmin. Kehitämme ammattitaitoamme, kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja opimme yhdessä luottaen

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla?

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Pelastustoimen strategia 2025 Pelastustoimen visio 2025: Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Toiminta-ajatus: Parannamme yhteiskunnan

Lisätiedot

Käytännön haasteita ja ratkaisuja integraation toteutuksessa. Jukka Jääheimo Teknologiajohtaja Solita Oy

Käytännön haasteita ja ratkaisuja integraation toteutuksessa. Jukka Jääheimo Teknologiajohtaja Solita Oy Käytännön haasteita ja ratkaisuja integraation toteutuksessa Jukka Jääheimo Teknologiajohtaja Solita Oy 13.03.2008 Sisältö 2 Alustus Integraation haasteet Integraatioarkkitehtuuri Hyvän integraatioarkkitehtuurin

Lisätiedot

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Terve! Pieni, nopea kysely kiitos! Lyhyt katsaus osallistujiin

Lisätiedot

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Big Data Solutions Oy 2017 VIISI VINKKIÄ TASOKKAASEEN TIEDOLLA JOHTAMISEEN JA PAREMPAAN ASIAKASYMMÄRRYKSEEN Basware on maailman

Lisätiedot

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä Viestinnän ja johtamisen yhteispeli TAMK, Teiskontie 33, Tampere 31.05.3007 klo 12.00 Tuottavuus ja viestintä Teknologiayhteiskunnan haaste Tehokkuuden tavoittelu on aina ohjannut kehitystämme. Ihmisen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1-6/2012 Juha Varelius, toimitusjohtaja 09.08.2012 KATSAUSKAUDEN PÄÄKOHDAT Liikevaihto laski selvästi Liikevaihto 50,6 (65,7) miljoonaa euroa Q2 liikevaihto 24,5 (32,4) miljoonaa euroa

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Pikaopas TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Mikä on sähköinen taloushallinto? Sähköinen taloushallinto tarkoittaa yksinkertaistettuna yrityksen taloushallintoon liittyvien tehtävien,

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena, asiantuntija, FM Työelämäryhmän loppuraportti Työterveysyhteistyön kehittäminen Työnantajan, työterveyshuollon ja työntekijän tiivis

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus

Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus Asiakirjatyyppi 1 (8) Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus Asiakirjatyyppi 2 (8) Sisällysluettelo 1 Dokumentin tarkoitus... 3 2 Taustaa... 3 3 Future Watch palvelu osana Team Finlandin palvelusalkkua... 3

Lisätiedot

Tietoa päätöksentekoon: tilaisuuden avaus Valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen

Tietoa päätöksentekoon: tilaisuuden avaus Valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen Tietoa päätöksentekoon: tilaisuuden avaus 2.4.2014 Valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen Oppiva päätöksenteko ja toimeenpano Yhteinen agenda Strategiset integraatioprosessit Hallitusohjelma Ohjauspolitiikka

Lisätiedot

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Tomi-Pekka Juha, Sector Manager, GS1 Finland Oy 08.10.2015 Sisältö GS1 Finland GS1 ja verkkokauppa GS1 järjestelmä

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Kirsi Ahola Työelämän lait ohjaavat esimiestä määrittelemällä velvollisuudet ja toimintatavat Työturvallisuuslaki 738/2002: Työnantaja on velvollinen

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet!

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! 18.5.2016 Kanta-liittymisen ja -hyödyntämisen tukiprojekti yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa Kanta-palveluiden

Lisätiedot

Specifying user requirements for corporate intranet with user centered design methods. Espoo Tekijä: Henri Ström Valvoja: TkT Kalevi Kilkki

Specifying user requirements for corporate intranet with user centered design methods. Espoo Tekijä: Henri Ström Valvoja: TkT Kalevi Kilkki Specifying user requirements for corporate intranet with user centered design methods Espoo 29.9.2016 Tekijä: Henri Ström Valvoja: TkT Kalevi Kilkki Sisältö Työn tausta Ongelman asettelu Metodiikka Kehitysprojekti

Lisätiedot

Työ on. muuttunut. Digitalisoimme työajanhallinnan.

Työ on. muuttunut. Digitalisoimme työajanhallinnan. Työ on muuttunut Digitalisoimme työajanhallinnan. Työn tulos ei synny sen tekemiseen käytetystä ajasta vaan sen tuottavuudesta. Työ on muuttunut. Digitalisaatio sekä muutokset ympäristössä, yhteiskunnassa

Lisätiedot

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft on toiminnanohjausjärjestelmä, joka on tehty liiketoiminnan hallintaan ja kehittämiseen. Lemonsoftin ominaisuudet ovat muokattavissa vastaamaan eri toimialojen

Lisätiedot

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA ENEMMÄN AIKAA TYÖLLE, JOLLA ON MERKITYSTÄ Tiimien erilaiset toimintatavat ja tiedon tarpeet aiheuttavat usein turhaa selvittelytyötä ja samaa tietoa

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

Maintpartner-konserni

Maintpartner-konserni Maintpartner-konserni Yritysesittely Huhtikuu 2016 100 % teollisuuden kunnossapitoa Itämeren alueella Avainluvut 2015 Liikevaihto 170 M, EBITDA 4,4 M Henkilöstön määrä 1600 Omistuspohja Pääomasijoittaja

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

Adaptiivinen potilasturvallisuuden johtaminen. Terveysteknologia-messut 2014 Jouko Heikkilä, Elina Pietikäinen ja Teemu Reiman

Adaptiivinen potilasturvallisuuden johtaminen. Terveysteknologia-messut 2014 Jouko Heikkilä, Elina Pietikäinen ja Teemu Reiman Adaptiivinen potilasturvallisuuden johtaminen Terveysteknologia-messut 2014 Jouko Heikkilä, Elina Pietikäinen ja Teemu Reiman 2 Potilasturvallisuus ei ole itsestäänselvyys Potilasturvallisuuden järjestelmällinen

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

Työsuojelutoiminta Eviran arjessa

Työsuojelutoiminta Eviran arjessa Työsuojelutoiminta Eviran arjessa Valtion työsuojeluhenkilöstön verkostoitumispäivä 7.10.2014 Työhyvinvointi- ja työsuojelupäällikkö Marianne Turja, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Marianne.Turja@evira.fi

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työhyvinvointia työkaarelle Työkaari kantaa on teknologiateollisuuden työnantaja- ja palkansaajajärjestöjen yhteishanke, jonka päätavoitteena on

Lisätiedot

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ Vantaan korvaavan työn toimintatapa Tuunattu työ Tuunattu työ mitä se on? Sairauden tai tapaturman vuoksi työntekijä voi olla tilapäisesti kykenemätön tekemään vakituista työtään, mutta pystyy terveyttään

Lisätiedot

SharePoint verkkopalvelualustana

SharePoint verkkopalvelualustana SharePoint verkkopalvelualustana Agenda Onko Microsoft onnistunut pyrkimyksissään kehittää SharePointia nykyaikaiseksi verkkojulkaisualustaksi? Vieläkö se mielletään lähinnä dokumenttienhallintaan sopivana

Lisätiedot

Ketterän. Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT

Ketterän. Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT Ketterän Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT Talentum Helsinki 2010 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-1505-0 Kansi: Jarkko Nikkanen Taitto:

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5. HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.2014 Lassila & Tikanoja Oyj 1 TÄNÄÄN KÄYMME LÄPI 1. Taustaa henkilöstökyselylle

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

Teknologiatellisuuden työkaarimalli

Teknologiatellisuuden työkaarimalli Toimenpiteillä kohti pidempiä työuria Teknologiatellisuuden työkaarimalli Parempi työ seminaari 7.4.2014 Metallityöväen Liitto 1 Teknologiateollisuuden työehtosopimus 2011-2013 Ikääntyneet työntekijät

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

Työhyvinvointia työkaarelle

Työhyvinvointia työkaarelle Työhyvinvointia työkaarelle Kaukora Oy Tuotekatu 11, PL 21 21201 Raisio www.kaukora.fi kaukora@kaukora.fi Kaukora Oy PERUSTETTU vuonna 1976 LIIKEVAIHTO vuonna 2015: 26 milj. VIENTI: 25 % TEHTAAT: RAISIO:

Lisätiedot

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta Liikkuvien työkoneiden etäseuranta TAMK IoT Seminaari 14.4.2016 2 1) IoT liiketoiminnan tukena 2) Iot ja liikkuvat työkoneet 3) Case esimerkit 4) Yhteenveto, johtopäätökset, tulevaisuuden näkymät Cinia

Lisätiedot

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Perheystävällinen työpaikka Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Miksi perheystävällisyys kannattaa? Top 3 1.Perheystävällinen työpaikka houkuttelee parhaita osaajia ja sitouttaa heidät

Lisätiedot

Häiriötilanteisiin varautuminen korkeakoulukentässä. Kari Wirman IT Valtakunnalliset IT-päivät Rovaniemi

Häiriötilanteisiin varautuminen korkeakoulukentässä. Kari Wirman IT Valtakunnalliset IT-päivät Rovaniemi Häiriötilanteisiin varautuminen korkeakoulukentässä Kari Wirman IT2012 - Valtakunnalliset IT-päivät 31.10.2012 Rovaniemi Jatkuvuudenhallinta Jatkuvuudenhallinnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä,

Lisätiedot

Terveydellä ja hyvinvoinnilla lisäarvoa liiketoiminnalle

Terveydellä ja hyvinvoinnilla lisäarvoa liiketoiminnalle Terveydellä ja hyvinvoinnilla lisäarvoa liiketoiminnalle Case Skanska, 16.3.216 Kirsi Mettälä, Skanska Hanna von Weissenberg, Terveystalo Maailmanlaajuinen Skanska Yhdysvallat Norja Ruotsi Suomi Iso-Britannia

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020 Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010 Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies Strategian tausta laajat muutostrendit haastavat toiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

QL Excellence -käsikirja

QL Excellence -käsikirja QL Excellence -käsikirja QL Laatutoiminta Oy:n laadunhallinta 2010 Sisällysluettelo: QL Excellence -käsikirja...3 Yleiskuvaus... 3 Laatupolitiikka...3 Laatukäsikirja...3 Laadunhallintajärjestelmän kuvaus...

Lisätiedot

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Hämeen Näky - Pk-yritysten ennakointiosaamisen kehittäminen kuva: www.google.fi VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Tulevaisuus on tehtävä Tulevaisuuden ymmärtäminen Historiantutkimus, muisti,

Lisätiedot

Yhteisöllinen tapa työskennellä

Yhteisöllinen tapa työskennellä Yhteisöllinen tapa työskennellä Pilvipalvelu mahdollistaa uudenlaisten työtapojen täysipainoisen hyödyntämisen yrityksissä Digitalisoituminen ei ainoastaan muuta tapaamme työskennellä. Se muuttaa meitä

Lisätiedot

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa ValtioExpo 7.5.2009 Antti Karjalainen, Johtaja Hankkeen taustaa Tavoitteena yhden talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen perustaminen vuonna

Lisätiedot

Avoimen ohjelmistotuotteen hallinta julkisella sektorilla. Jukka Kääriäinen VTT Oy , Oskari-verkostopäivä

Avoimen ohjelmistotuotteen hallinta julkisella sektorilla. Jukka Kääriäinen VTT Oy , Oskari-verkostopäivä Avoimen ohjelmistotuotteen hallinta julkisella sektorilla Jukka Kääriäinen (jukka.kaariainen@vtt.fi) VTT Oy 19.5.2015, Oskari-verkostopäivä Esityksen sisältö Mitä on tuotteenhallinta? Mikä on avoimen tuotteenhallintamalli?

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana» vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta,»

Lisätiedot

THINKING PORTFOLIO ASIAKASHAASTATTELU LASSILA & TIKANOJA. COPYRIGHT THINKING PORTFOLIO Kuva: Lassila & Tikanoja

THINKING PORTFOLIO ASIAKASHAASTATTELU LASSILA & TIKANOJA. COPYRIGHT THINKING PORTFOLIO Kuva: Lassila & Tikanoja THINKING PORTFOLIO ASIAKASHAASTATTELU LASSILA & TIKANOJA COPYRIGHT THINKING PORTFOLIO Kuva: Lassila & Tikanoja Kuva: Lassila & Tikanoja case Lassila & Tikanoja Tein raportointia käsin liian kauan Lassila

Lisätiedot

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Finnairin strategia toiminut Aasian liikenteessä miljoonan matkustajan kasvu Aasian strategian myötä 2001 visio Pohjolan paras, eturivin eurooppalainen

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

Joustava tapa palkita

Joustava tapa palkita Palkkiorahasto Anna rahan kasvaa Palkkiorahasto on tehokas palkitsemisen keino. Yrityksen johdolle rahasto on johtamisen työkalu, joka räätälöidään palvelemaan yrityksen liiketoiminnan tavoitteita, henkilöstön

Lisätiedot

Asiakkaillemme mitatusti hyviä tuloksia ja kannattavuutta

Asiakkaillemme mitatusti hyviä tuloksia ja kannattavuutta Asiakkaillemme mitatusti hyviä tuloksia ja kannattavuutta Onnistumme yhdessä Aktiivista uudistumista ja uusia palveluja Parannamme asiakkaidemme ja kumppaniemme kilpailukykyä ja kannattavuutta sekä edistämme

Lisätiedot

Liikeidea. Etunimi Sukunimi

Liikeidea. Etunimi Sukunimi Liikeidea Funidata Oy on perustettu maaliskuussa 2016 Tampereen yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteisen Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi OTM-hankkeen

Lisätiedot

VALTION YHTEINEN VIESTINTÄRATKAISU MAHDOLLISTAA UUDET TOIMINTATAVAT. Hankepäällikkö Raimo Kangaskoski, Valtiokonttori, Valtion IT-palvelukeskus

VALTION YHTEINEN VIESTINTÄRATKAISU MAHDOLLISTAA UUDET TOIMINTATAVAT. Hankepäällikkö Raimo Kangaskoski, Valtiokonttori, Valtion IT-palvelukeskus VALTION YHTEINEN VIESTINTÄRATKAISU MAHDOLLISTAA UUDET TOIMINTATAVAT Hankepäällikkö Raimo Kangaskoski, Valtiokonttori, Valtion IT-palvelukeskus Esityksen sisältö Herätys Ratkaisu Lopuksi Lisätietoja 2 Herätys

Lisätiedot

Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet

Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet Matti Helkamo Siemens Osakeyhtiö, Building Technologies Kiinteistöjen paloturvallisuuden ajankohtaispäivät Restricted Siemens Osakeyhtiö 2016 www.siemens.fi

Lisätiedot

Helmet Business Mentors Oy

Helmet Business Mentors Oy Helmet Business Mentors Oy Pääomasijoitusta suomalaisiin pk-yrityksiin vuodesta 1995 Suunnittelu- ja konsultointialan toimialakatsaus 20.11.2015 Toimiala pääomasijoittajan näkökulmasta Helmetin toimiala

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmalli. Lasse Nykänen VTT

Tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmalli. Lasse Nykänen VTT Tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmalli Lasse Nykänen VTT Vastuullisuus Triple bottom line: economic, social and environment Lähtökohta vastuullisuusmallin kokeilututkimuksissa: Turvallisuus,

Lisätiedot

Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä

Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä Kuormittavuuden hallinta työssä seminaari, Orton 10.11.2011 FL, projektipäällikkö Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Työurien

Lisätiedot

Monipuolista hienomekaniikkaa. Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI Järvenpää. Tel (0)

Monipuolista hienomekaniikkaa. Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI Järvenpää. Tel (0) Monipuolista hienomekaniikkaa Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI-04430 Järvenpää. Tel. +358 (0) 9 836 6070. www.mecsalo.com Liiketoiminta Valmistamme edistyksellisiä tuotteita vaativiin sovelluksiin

Lisätiedot

Luotettava ratkaisutoimittaja

Luotettava ratkaisutoimittaja Luotettava ratkaisutoimittaja 40 vuoden kokemuksella 1 Asiakaslähtöistä ongelmanratkaisua jo 40 vuotta Vuonna 1976 perustettu Sermatech Group on kasvanut 40 vuodessa mekaniikan suunnittelu- ja valmistusyhtiöstä

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

Töihin Verohallintoon

Töihin Verohallintoon Töihin Verohallintoon Yllättävän hyvä Meillä voit joustavasti yhdistää työn ja vapaa-ajan. Meillä on tehtävien vaativuuden ja oman työsuorituksen huomioiva palkkausjärjestelmä joustava työaika mahdollisuus

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen? Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?, dos., lääkintöneuvos Työsuojeluosasto Sosiaali- ja terveysministeriö 1 20.1.2017 Keskusteluteemat 14.12.2016 Säätytalo Maakunnan oman henkilöstön työterveyshuollon

Lisätiedot

OMAN TYÖNSÄ SANKARI. Katso kuinka Seppo loi yrityksessään unelmiensa työn.

OMAN TYÖNSÄ SANKARI. Katso kuinka Seppo loi yrityksessään unelmiensa työn. OMAN TYÖNSÄ SANKARI Katso kuinka Seppo loi yrityksessään unelmiensa työn. DO WHAT YOU LOVE AND YOU LL NEVER HAVE TO WORK A DAY IN YOUR LIFE. - VANHA KIINALAINEN SANONTA TÄSSÄ OPPAASSA KERROMME SEPON TARINAN.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto vaikuttavaa yhteistyötä

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto vaikuttavaa yhteistyötä Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto vaikuttavaa yhteistyötä PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTO www.pelastuslaitokset.fi KUMPPANUUSVERKOSTON TOIMINTA Sai alkunsa 2008 Nykyinen toiminta perustuu 16.8.2011

Lisätiedot

INTEGROIDUT PROJEKTITOTEUTUKSET. IPT-strategiapäivä , Lauri Merikallio, Vison Alliance Partners Oy

INTEGROIDUT PROJEKTITOTEUTUKSET. IPT-strategiapäivä , Lauri Merikallio, Vison Alliance Partners Oy INTEGROIDUT PROJEKTITOTEUTUKSET IPT-strategiapäivä 16.1.2014, Lauri Merikallio, Vison Alliance Partners Oy Arkipäivän pohdintaa epävarmuuksia ja riskejä sisältävien hankkeiden johtamisessa Kuka/ketkä hinnoittelevat

Lisätiedot

Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto

Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Työryhmä VM asetti työryhmän tekemään esityksen Kieku-järjestelmän elinkaaren hallinnasta

Lisätiedot

Työelämä kaikille - yhteiskuntatakuu näkyväksi -seminaari Uudenlaista kasvuyrittäjyyttä ja ajattelua Katja Noponen, Katja Noponen Oy Espoo

Työelämä kaikille - yhteiskuntatakuu näkyväksi -seminaari Uudenlaista kasvuyrittäjyyttä ja ajattelua Katja Noponen, Katja Noponen Oy Espoo Työelämä kaikille - yhteiskuntatakuu näkyväksi -seminaari 31.8.2012 Uudenlaista kasvuyrittäjyyttä ja ajattelua Katja Noponen, Katja Noponen Oy Espoo 31.8.2012 KATJA NOPONEN OY 2011 Tulevaisuuspolku-palveluiden

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2017-2021 Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä, edistää talouden vakautta ja on tehokkaasti järjestetty. on lakisääteinen

Lisätiedot

Tiedon johtaminen -tieto tuotantoon ja palveluiksi

Tiedon johtaminen -tieto tuotantoon ja palveluiksi Tiedon johtaminen -tieto tuotantoon ja palveluiksi TIETOpäivät 17.10.2007 Tiedolla tulokseen -seminaari Leena Kononen Tieto on organisaation ydintuotantoa jokaisessa jalostetaan ja tuotetaan tietoa Haasteena

Lisätiedot

Uudistumisella tuottavuusloikka

Uudistumisella tuottavuusloikka Uudistumisella tuottavuusloikka Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti 18.8.2016 www.alueuudistus.fi 17.8.2016 1 Miksi maakuntauudistus tarvitaan mitä tavoitellaan? Toimivammat palvelut Hallinnon sujuvoittaminen

Lisätiedot

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9. Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.2014 Sirpa Alitalo & Jaana Lappi, TEM Yritys-Suomen visio

Lisätiedot

ASKELEET TYÖHYVINVOINTIIN JA NIIDEN LIIKETALOUDELLISET VAIKUTUKSET TYÖKAARI KANTAA JYVÄSKYLÄ

ASKELEET TYÖHYVINVOINTIIN JA NIIDEN LIIKETALOUDELLISET VAIKUTUKSET TYÖKAARI KANTAA JYVÄSKYLÄ ASKELEET TYÖHYVINVOINTIIN JA NIIDEN LIIKETALOUDELLISET VAIKUTUKSET TYÖKAARI KANTAA 12.10.2016 JYVÄSKYLÄ TERVEISET POHJOISMAIDEN PARHAALTA TRAKTORITEHTAALTA! ESITYKSEN AIHEET Askeleet aikajanalla Toimenpiteet

Lisätiedot

Advisory Board palveluopas

Advisory Board palveluopas Advisory Board palveluopas Advisory Board palveluopas MIKÄ ON ADVISORY BOARD? Advisory Board (AB) tarjoaa kolme kansainvälisen kaupan asiantuntijaa yritysjohdon tueksi tärkeisiin kansainvälisen kasvun

Lisätiedot

Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen

Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen Kalafoorumi 11.9.2014 Kalatalousneuvos Risto Lampinen Maa- ja metsätalousministeriö Venäjän pakotteiden vaikutukset kalatalouteen Suorat vaikutukset Kalan vientikiellolla

Lisätiedot

DIGITAALISUUDELLA SAVON TEOLLISUUTEEN JA PALVELUIHIN MENESTYSTÄ POHJOIS- Yliopettaja Esa Hietikko

DIGITAALISUUDELLA SAVON TEOLLISUUTEEN JA PALVELUIHIN MENESTYSTÄ POHJOIS- Yliopettaja Esa Hietikko DIGITAALISUUDELLA MENESTYSTÄ POHJOIS- SAVON TEOLLISUUTEEN JA PALVELUIHIN Yliopettaja Esa Hietikko Digitalisaatio on hyvin laaja käsite 2/13 Miksi digitalisaatiota? Digibarometrin mukaan yritysten digitaalinen

Lisätiedot

Kansainvälistymiseen tarvitset rohkean tarinan

Kansainvälistymiseen tarvitset rohkean tarinan Kansainvälistymiseen tarvitset rohkean tarinan Sisältömarkkinoinnilla kasvuun seminaari 6.6. / Kati Keronen Kuvalähde: https://www.flickr.com/photos/psd/8591351239 Tervehdys! @KatiKeronen Asiakaslähtöisen

Lisätiedot

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Kuntamarkkinat 11.9.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut + Kuntaliiton toimeksiannosta

Lisätiedot

the Power of software

the Power of software the Power of software Wapice teollisuuden ohjelmistokumppani on keskittynyt teollisuusyritysten ohjelmistoratkaisuihin ja tietojärjestelmien integrointiin. Tarjoamme turvallisen ja tehokkaan tavan ulkoistaa

Lisätiedot

Mittarit kertovat ja eurot puhuvat

Mittarit kertovat ja eurot puhuvat Mittarit kertovat ja eurot puhuvat Uuden työelämän trendit -huippuseminaari Tornio 7.9.2016 Tauno Hepola, Mcompetence Oy Toimitusjohtaja, yritysvalmentaja TYÖELÄMÄN LAADULLA ON MAHDOLLISTA RAKENTAA KILPAILUETUA,

Lisätiedot

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Heli Rantanen, projektipäällikkö heli.k.rantanen@hel.fi 6Aika Avoin asiakkuus ja osallisuus Helsingin kaupunki HELSINKI 310 ASIAKASPALVELUMALLI KÄYTTÄJÄ-

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

Wood Valley Suomen puulaakso. Aki Saarinen

Wood Valley Suomen puulaakso. Aki Saarinen Wood Valley Suomen puulaakso M. Sc. Paper Tech. (1991) MBA (2007) 1989-1997 Kymmene / UPM-Kymmene 1997-2011 Valmet / Metso Paper / Metso 2011- Humap Oy Sisältö Lähtö;lanne Näkemyksen avartaminen Wood Valley

Lisätiedot

Virtuoosi POS-järjestelmien joukossa

Virtuoosi POS-järjestelmien joukossa Virtuoosi POS-järjestelmien joukossa Menestyvä liiketoiminta muistuttaa monin osin huippuunsa viritettyä orkesteria jossa eri osien sopusuhtainen vuorovaikutus ja integrointi luovat sykähdyttävän esityksen.

Lisätiedot

Arvot ja eettinen johtaminen

Arvot ja eettinen johtaminen Arvot ja eettinen johtaminen Erika Heiskanen +358 40 7466798 erika.heiskanen@juuriharja.fi Juuriharja Consulting Group Oy Eettinen strategia Eettinen johtaminen Eettinen kulttuuri Valmennamme kestävään

Lisätiedot