Kaikki paitsi kasvu on turhaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaikki paitsi kasvu on turhaa"

Transkriptio

1 Kaikki paitsi kasvu on turhaa Älykkäämpi teknologia yhdessä ihmisälyn kanssa tuottaa kasvua yllättävissäkin ympäristöissä. Tutustu kasvuntekijöihin ja kasvutarinoihin. Mitä mahdollisuuksia sinun yrityksesi nykyprosesseissa piilee? Powered by

2 CASE: ISS Palvelut 2 CASE: VALLILA INTERIOR 3 Työhyvinvointiin panostava ISS Palvelut ennakoi, seuraa ja reagoi Vallila Interior arvostaa pitkäjänteistä yhteistyötä ISS Palvelut on Suomen johtava kiinteistö- ja toimitilapalveluyritys, joka toimittaa kaikki kiinteistöjen tarvitsemat ylläpito- ja tukipalvelut. Tyytyväinen ja sitoutunut henkilöstö on ISS Palveluiden tärkein pääoma ja liiketoimintastrategian perusta. ISS:n tarjoaman monipalvelun kautta työntekijöille on tarjolla kokopäiväistä työtä, vaihtelevia tehtäviä ja mahdollisuuksia urakiertoon. Henkilöstölle pyritään tarjoamaan alan paras tuki ja parhaat toimintaedellytykset onnistua työssään tavoitteena on olla alan halutuin työpaikka. Yhteinen työkalu työkykyjohtamiseen Kiinteistö- ja toimitilapalveluita tuottavalle ISS Palvelut Oy:lle valmistui uusi ja laaja työkyvyn johtamisen työkalu: Varhaisen tuen -tietojärjestelmä (VATU). Järjestelmää on kehitetty kolmessa vaiheessa Työsuojelurahaston tuella. VATU-hankkeessa haluttiin rakentaa työhyvinvointia koskevan tiedon hallintaan uudenlainen IT-järjestelmä, jota voi käyttää yrityksen lisäksi myös sen yhteistyötahot, kuten vakuutusyhtiö ja työterveyshuolto. Näin pyritään tunnistamaan työkyvyn alentuminen mahdollisimman varhain. ISS Palveluilla työkykyjohtamisen toimintamallit olivat jo olemassa, mutta ne eivät olleet niin tehokkaasti käytössä ja seurattavissa kuin haluttiin. Suuria työkykytoimenpidemääriä oli haasteellista hallita Excel-työkalulla ja sähköposteilla. Tieto oli hajallaan eri tahojen välillä. Soforin TAVA Health & Safety (VATU) kokoaa ISS:n henkilöstön työkyky- ja työturvallisuustiedon ja auttaa johtamaan ja puuttumaan työkykyä alentaviin tilanteisiin ennakoivasti. Järjestelmään kytkeytyvät nyt kaikki vakuutusyhtiöt sekä ISS:n lähes sata työterveyshuollon pistettä ympäri Suomen. Hankkeen viimeisenä vaiheena oli VATU-järjestelmän käyttäjien koulutus. Vaihe sisälsi myös hankkeen koordinointia, dokumentointia sekä järjestelmän käyttötestausta. Järjestelmäasiantuntijana toimi Sofor Oy. Hankkeen edellinen osio oli teknistä suunnittelua ja sitä edeltänyt vaihe varhaisen tuen mallien määrittelyä. Herätetiedot esimiehille Järjestelmä tehostaa ennakoivia toimia työkyvyn tukemisessa. Se auttaa esimiehiä reagoimaan nopeasti esimerkiksi poissaoloihin antaen automaattisesti herätetiedon, kun sairauspoissaolojen hälytysraja ylittyy. VATU-järjestelmä on laaja kokonaisuus, joka sisältää varhaisen tuen mallin mukaiset prosessit sairauspoissaolojen herätteistä puheeksiottokeskusteluun, terveystarkastusten lähetetoiminnot, tilapäisten työjärjestelyjen hallinnan, työkykysuunnitelman sekä erilaiset työkykytilastot ja raportit vakuutusyhtiökohtaisine maksuluokkaseurantoineen. Järjestelmään kuuluu lisäksi tapaturma- ja vaaratilanteiden hallinta- ja raportointimoduli (TAVA Safety). Käyttäjäkunta on yhteinen ja myös raportointitarpeet ovat yhtenäiset. VATU ja TAVA muodostavat yhdessä työhyvinvoinnin johtamisen kokonaisjärjestelmän, jonka käyttönimenä on TTT-järjestelmä. Testausta ja käyttökoulutusta VATU-järjestelmää testasivat sen pääkäyttäjä TTTtiimi, palveluesimiehet, järjestelmäntoimittaja Sofor Oy sekä työterveyshuollon ja vakuutusyhtiöiden edustajat. Järjestelmää on käsitelty muun muassa työsuojelutoimikunnan kokouksissa ja henkilöstön edustajat ovat osallistuneet järjestelmän rakentamiseen, testaukseen ja koulutukseen. Käyttöönottoa on ISS:ssä tuettu erilaisin keinoin. Yrityksen sisälle luotiin alueellisten pääkäyttäjien verkosto. Heidän joukossaan on myös henkilöstön edustajia. Lisäksi intranetiin on tehty oma sivusto VATU/TTT-järjestelmälle. Aihe on esillä myös esimiesvalmennuksessa ja perehdytyksessä. Helpottaa yhteistyötä Käyttökoulutukseen osallistui kaikkiaan 530 ISS:n edustajaa ja 51 työterveyshuollon edustajaa. ISS ja työterveyshuolto ottivat VATU-osuuden käyttöön lokakuussa Vakuutusyhtiöt ovat testanneet järjestelmää ja hyödyntäneet sitä laajemmin vuoden 2013 alusta. Käyttöönotto on koettu osin työlääksi, mutta myös työtä helpottavaksi. Erityisesti herätetoimintoja ja tietojen löytymistä samasta järjestelmästä on pidetty myönteisenä. Moni toiminto on automatisoitu, mikä tehostaa ja helpottaa eri toimijoiden yhteistyötä: esimerkiksi herätteet toimivat myös vakuutusyhtiön ja työterveyshuollon suuntaan. Käyttökokemusten karttuessa järjestelmää kehitetään edelleen. Työhyvinvoinnin kehittämisen ja järjestelmän käyttöönoton avulla ISS Palvelut pääsi seuraaviin tuloksiin: Tapaturmapoissaoloja oli yli päivää vähemmän kuin vuonna Tapaturmien määrä väheni 20 % vuosina Sairauspoissaolopäivät laskivat 7 % henkilöstö sairasti yli päivää vähemmän kuin edellisvuonna. Keskimääräinen eläköitymisikä nousi 63,3 vuoteen. Lisätiedot: Sisustus- ja tekstiilialan perheyritys Vallila Interiorissa luovuttiin vuonna 2010 omasta konesalista. DataCenterin tarjoamilla konesalipalveluilla haluttiin varmistaa IT-infrastruktuuri, joka tukee kansainvälistä kasvua ja parantaa kykyä reagoida muutoksiin nopeasti. Vallila Interior on vuonna 1935 perustettu perheyritys, jonka sisustustekstiileistä ja -tuotteista koostuva laaja kokoelma uudistuu kaksi kertaa vuodessa. Yrityksellä on myös vahva asema julkisten tilojen sisustamisessa sekä kotimaassa että ulkomailla. Liiketoiminnalle ominainen runsas suunnittelutyö pitää datamäärät poikkeuksellisen suurina. Riippuvuus tietojärjestelmistä on meillä suurta, ja toiminnanohjausjärjestelmässämme esiintyvät käyttökatkot pysäyttäisivät valtaosan toiminnastamme. Kapasiteetin joustavuus oli aiemmin jatkuva haaste. Konesalipalvelu tuottaa meille joustavan IT-ympäristön sekä nopeat yhteydet eri toimipisteidemme välillä, kertoo Vallila Interiorin talous- ja hallintojohtaja Hanna Siegfried. Haluamme kustannustehokkaan IT-ympäristön, joka tuottaa laadukkaat palvelut liiketoiminnallemme. Ketteryys ja muutosvalmius keskeistä Vallila Interiorin koko sovellusympäristö tuotetaan DataCenterin konesalin yksityiseltä pilvialustalta. Palvelimet, tallennus, varmistus ja tietoliikenne ovat kahdennettu ja kriittinen data voidaan palauttaa nopeasti mahdollisissa vikatilanteissa. Vallilalle tuotetaan myös ylläpito- ja tukipalvelut, suojatut etäyhteydet sekä palvelupäällikön palvelut. Liiketoimintaympäristön muutokset voivat olla hyvinkin nopeita ja suuria. Tämä edellyttää IT-ympäristöltämme muutosvalmiutta nopeallakin aikataululla, kertoo Siegfried. Sovellusten käytettävyys on parantunut ja yhdessä DataCenterin asiantuntijoiden kanssa pystymme jatkuvasti kehittämään IT-ympäristöämme. Toiminnanohjaus kaiken ytimessä Vallila Interior hyödyntää toiminnanohjaukseen Microsoft NAV -järjestelmää, jonka tuottaa palveluna DataCenterin kumppani EmCe. Käytössämme on toiminnanohjausjärjestelmä niin suunnittelun, projektinhallinnan, materiaalivirtojen kuin tilaus- ja toimitusketjun hallintaan. Pyrimme hillitsemään kuvamateriaalin ja dokumenttien aiheuttaman datamäärän kasvua kehittämällä työtapoja ja tiedonhallintaa tukevia järjestelmiä, sanoo Siegfried. Valtaosalle meistä toiminnanohjauksen erinomainen käytettävyys on ajasta ja paikasta riippumatta tärkeää, korostaa Siegfried. Siegfried korostaa myös pitkään jatkuneen yhteistyön merkitystä. Pidän erittäin tärkeänä, että IT-palvelutarjoaja tuntee liiketoimintaamme riittävästi ja pystyy ennakoimaan tarpeemme sekä tuo esille ehdotuksia palvelun kehittämiseksi. Teknologia takaa tehokkuuden ja turvallisuuden DataCenter tuottaa ratkaisunsa hyödyntämällä IBM PureFlex -kehikkopalvelinjärjestelmään kuuluvia palvelimia. PureFlex-järjestelmä mahdollistaa mm. nopeamman IaaS-palveluiden tuottamisen laitehankinnasta asennukseen ja palveluiden tuottamiseen aina loppuasiakkaalle asti. Vallila Interiorin palveluratkaisussa hyödynnetään myös IBM Tivoli Endpoint Manager for Patch Management -työkalua, jonka avulla kaikkien hallinnassa olevien Windows- ja Linux-palvelimien päivitystasoa kyetään seuraamaan keskitetyn portaalin kautta, mikä tehostaa ylläpitotyötä merkittävästi. Lisäksi mahdolliset päivitysten tuomat tietoturva-aukot huomataan nopeammin ja haavoittuvuuksiin pystytään reagoimaan heti. IBM PureFlex IBM Tivoli Endpoint Manager for Patch Management Jukka Hieta Myyntijohtaja, Sofor Antti Kivalo Myynti- ja markkinointijohtaja, DataCenter

3 CASE: TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 4 CASE: KPA UNICON 5 Työttömyysvakuutusrahasto tehosti dokumenttienhallintaa Nopea kasvu vaatii avointa viestintää ja ketterää yhteistyötä Sähköisen dokumenttienhallintajärjestelmän käyttöönotto helpotti prosessien läpivientiä ja vähensi työmäärää. Työttömyysvakuutusrahasto (TVR) on perustettu vuonna 1998 ja sen kotipaikka on Helsingissä. Sen päätehtävänä on työttömyysetuuksien rahoittaminen. Rahasto perii ja valvoo työttömyysturvaan liittyviä maksuja palkansaajilta ja työnantajilta. TVR rahoittaa työttömyysetuuksia Suomessa noin 1,5 miljardia euroa vuodessa. Suomen työlainsäädäntö edellyttää, että yli 55-vuotiaita työntekijöitä irtisanovien yritysten on osallistuttava työttömyyskorvausten maksuun, mikäli työntekijä ei työllisty uudelleen 500 päivän sisällä. Hallinnollisena elimenä Työttömyysvakuutusrahaston on tarkastettava jokaisen yli 55-vuotiaan henkilön irtisanominen sekä varmistettava täyttyvätkö tietyt edellytykset sille, että työnantaja on velvollinen maksamaan osan työttömyyskorvauksista. Tavoitteena on käsitellä lisääntyneet korvaustapaukset tehokkaasti. Tehokkaampaa toimintaa Lama on lisännyt irtisanomisten määrää radikaalisti, jolloin myös tarkastettavien ja monimutkaisin prosessein käsiteltävien tapausten määrä on kasvanut merkittävästi. Olemassa olevien paperipohjaisten prosessien käsittely nykyisin resurssein olisi johtanut uusien tarkastajien rekrytointitarpeeseen, josta olisi seurannut myös kustannusten huomattava kohoaminen. Työttömyysvakuutusrahasto alkoi etsiä ratkaisua, jonka avulla asiakirjakeskeisten prosessien hallinta olisi mahdollista sähköisesti. FileNet P8 Platform ja Elinar TVR alkoi suunnitella dokumenttienhallintajärjestelmän käyttöönottoa yhdessä IBM Business Partner Elinar Oy:n ja Arrow ECS Finland Oy:n kanssa. Järjestelmä pohjautuu IBM FileNet P8 -alustaan ja sisältää ohjelmistot IBM FileNet Business Process Manager, IBM FileNet Business Process Framework, IBM FileNet eforms, IBM Lotus Quickr ja IBM Content Collector for . IBM FileNet P8 -alustaan perustuvan dokumenttienhallintajärjestelmän avulla TVR siirtyi paperipohjaisista käsittelyprosesseista sähköisiin sekä paransi kykyään hallita ja käsitellä huomattavasti kasvanutta työttömyyskorvaustapausten määrää henkilöstöä lisäämättä. Nykyisten järjestelmien ja IBM Case Foundation välille toteutetut integraatiot ovat tehneet asianhallinnasta merkittävästi nopeampaa ja virtaviivaisempaa. Vakuutustarkastajat voivat tarkastella tarvittavia tietoja helposti yhdestä järjestelmästä sen sijaan, että tietoja ja papereita pitäisi hakea useista eri lähteistä. Kokonaistilanteen seurannan helpottuminen mahdollistaa nopean reagoinnin prosessien käsittelyssä ilmeneviin poikkeamiin ja viivästyksiin. Lähtökohta Työttömyysvakuutusrahaston tavoitteena oli tehostaa prosessejaan ja virtaviivaistaa toimintaansa, jotta kyky hallita lisääntynyttä työttömyyskorvaustapausten määrää paranisi. Ratkaisu Työttömyysvakuutusrahasto valitsi dokumenttienhallintaratkaisun perustaksi IBM FileNet P8 -alustan. Hankkeen kumppaneina toimivat IBM Business Partner Elinar Oy ja Arrow ECS Finland Oy. Hyödyt Tarvittavia tietoja voidaan tarkastella ja käsitellä yhdestä järjestelmästä. Asianhallinnasta on tullut sujuvaa, minkä ansiosta myös tapausten kokonaistilanteen seuranta on helpottunut. IBM FileNet P8 Platform IBM Content Collector for IBM FileNet Business Process Framework* IBM FileNet eforms IBM FileNet Business Process Manager IBM Lotus Quickr *poistunut myynnistä, korvaava tuote: IBM Case Foundation Energia-alan ratkaisut ovat näinä päivinä erittäin mielenkiintoinen ja kasvava teollisuudenala. Vastuullisen energiantuotannon ratkaisuja ja palveluja tarjoava KPA Unicon on viime vuosina kasvanut vahvasti sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Yli öljyllä ja kaasulla toimivaa ja yli 100 biomassalla toimivaa kattilalaitosta toimittanut KPA Unicon toimii kotimaan markkinan lisäksi erityisen vahvasti myös Venäjällä ja Ukrainassa. Kasvun ollessa voimakasta yksi keskeisistä menestystekijöistä on panostaminen uusien tiimien ja toimipisteiden sujuvaan mukauttamiseen osaksi liiketoimintaa. Ihmisten ja tiimien yhteistyö yli toimipaikkojen KPA Unicon valitsi Netwell Oy:n kumppanikseen uuden ajan yhteistyöympäristö Pulsen luonnissa. Pulse tarjoaa työntekijöille toimipaikasta riippumattoman yhteisen ympäristön, jossa tiedonkulku ja yhteistyö on helppoa ja ketterää. Pulsessa viestintään ja työnkulun eri osa-alueisiin on tuotu internet-palveluista tuttu sosiaalinen vuorovaikutus: helppo tiedostojen ja työtapahtumien kommentointi, työn ja viestinnän seuraaminen tapahtumavirtojen kautta ja matala kynnys palautteen antamiseen internetistäkin tutun Tykkäätoiminnon välityksellä. Pulsessa yhdistyvät tavoitteet liiketoiminnan ytimessä tapahtuvan työn ketteröittämiselle sekä työhyvinvoinnille ja yrityksen hengelle tärkeälle vapaamuotoisemmalle viestinnälle. Myös omien yhteistyöverkostojen luominen ja seuraaminen on tehty helpoksi, mikä osaltaan nopeuttaa uusien ihmisten mukautumista organisaatioon. Ketterää viestintää aktiivisesti myös johdon toimesta Pulse toi tullessaan KPA Uniconille yrityksen sisäiseen viestintään nykyaikaisten kuluttajapalveluiden kaltaisen käytettävyyden ja ihmisläheisen viestinnän. Yrityksen viestintää onkin haluttu viedä suuntaan, joka on ihmisläheistä ja osallistumiseen kannustavaa. KPA Uniconin toimitusjohtaja Jukka-Pekka Kovanen jakaa itse aktiivisesti päivittäisiä tilapäivityksiä sekä kirjoittaa säännöllisesti blogikirjoituksia liiketoiminnalle tärkeistä asioista. Hän myös antaa palautetta ja kommentoi henkilöstön antamia ideoita toiminnan ja ratkaisujen kehittämiseksi. Esimerkillä johtaminen on osoittautunut KPA Uniconilla erittäin tehokkaaksi keinoksi viestinnän kehittämisessä. Työprosessien uudistaminen ja nopeuttaminen Netwellin toimittamassa ratkaisussa silmiinpistävää on sosiaalisuus ja Facebookin toiminnallisuuksia muistuttavat ominaisuudet. Ensivaikutelman jälkeen havaitsee, että sosiaalisuus on voiteluaine, jolla työn eri osa-alueita tehdään vuorovaikutteisemmiksi sekä edesautetaan ihmisten osallistumista ja parhaan näkemyksen esiintuomista työn eri vaiheisiin mahdollisimman tehokkaasti. Lopputuloksena on nähtävissä nopeampia liiketoiminnan syklejä, parempaa laatua ja myös innostavampaa, läpinäkyvämpää viestintää. Netwellin palveluilla olemme rakentaneet uuden ajan vuorovaikutteisen yhteistyöympäristön. Olemme innoissamme uudistamassa työtapojamme nykyajan mahdollisuuksia, kuten sosiaalista vuorovaikutusta ja mobiililaitteita, hyödyntäen, sanoo KPA Uniconin toimitusjohtaja Jukka-Pekka Kovanen. Lisätietoja Ari Juntunen CTO, Elinar Jarkko Leppänen Myyntipäällikkö, Netwell

4 6 7 CASE: SATO CASE: ILMARINEN SATO rakensi vankan pohjan tulevaisuuden ennakointia varten Integraatioarkkitehtuurilla muutoskykyä ja jatkuvuutta liiketoimintaan Vuokra-asuntomarkkinoilla toimiminen vaatii pitkäjänteisyyttä ja kykyä ennakoida muutoksia. Talouden yleinen tilanne, reaalipalkkojen kehittyminen, työttömyysluvut, verotusmuutokset ja kuluttajien luottamus tulevaisuuteen heijastuvat myös vuokrakotien kysyntään. SATO on Suomen suurimpia ja kokeneimpia vuokraasuntosijoittajia, joka on nähnyt monet taantumat ja nousukaudet: yhtiö on toiminut suomalaisilla asuntomarkkinoilla seitsemän vuosikymmentä. Vankasta kokemuksestaan huolimatta yhtiö pyrkii jatkuvasti parantamaan reagointi- ja ennakointikykyään. Suunnittelun ja budjetoinnin uudeksi työkalukseen yhtiö valitsi IBM Cognos TM1 -ratkaisun, joka on osa IBM WatsonTM Foundations -portfoliota. Kokonaiskuvassa aukkoja Viiden viime vuoden aikana SATO on investoinut vuositasolla keskimäärin 150 miljoonaa euroa uusiin vuokra-asuntokohteisiin ja olemassa olevan asunto- ja jatkuvasti päivittyvän kuvan asunto-omaisuutensa elinkaaresta ja korjaustarpeesta. Yhtiön käytössä ollut suunnittelu- ja budjetointityökalu oli kuitenkin osoittautunut kömpelöksi ja vanhanaikaiseksi. Group Controller Olli-Pekka Näsänen SATOsta tarkentaa: Vanha ratkaisumme oli otettu käyttöön 1990-luvun lopussa, ja se edusti tuon aikaista teknologiaa. Se ei enää kyennyt vastaamaan muuttuviin tarpeisiimme. Uudenlaista selkeyttä ja tarkkuutta Yhtiö päätti tehostaa budjetointi- ja suunnitteluprosessejaan ottamalla käyttöön IBM Cognos TM1-ohjelmiston. Kumppanina muutosprojektissa toimi Rongo, joka on myös IBM Premier Business Partner. Näsänen kuuli Cognosista ensimmäisen kerran IBM:n järjestämässä tilaisuudessa. Kun tutustuin ratkaisuun lähemmin, huomasin, että se sisältää juuri ne elementit, joita olimme toivoneet. nittelukierroksen ajan ja toinen on käynnistymässä, mutta Näsäsen mukaan sen tuomat tehokkuushyödyt ovat nähtävissä jo nyt. Aika tietenkin lopulta näyttää, miten paljon pystymme parantamaan tehokkuutta ja tuottavuutta Cognosin avulla, mutta jo nyt voimme nähdä sen myönteiset vaikutukset. Käyttäjät ja yhtiön johto ovat antaneet Cognosista hyvää palautetta ja pitävät sitä selvänä edistyksenä entiseen verrattuna. SATOn talousjohtaja Esa Neuvonen lisää: Yhteistyössä Rongon kanssa olemme pystyneet kehittämään edistyksellisiä suunnitteluratkaisuja. Suunnittelun ja ennustamisen prosessimme ovat nyt huomattavasti aiempaa tehokkaampia, ja ne voidaan viedä läpi lyhyemmässä ajassa kuin aikaisemmin. Kattava ja tarkka tieto auttaa myös tunnistamaan nopeasti ne kohteet, jotka vaativat ylläpito- tai korjaustoimenpiteitä tai jotka eivät enää ole kannattavia. Toimintavarmuus ja tiedon hyödyntäminen luovat edellytykset kasvulle. Sujuva tiedonkulku on yrityksille elinehto, joka vaikuttaa kaikkeen toimintaan suomalaisen eläketurvasta huolehtivan Ilmarisen toiminnassa kriittistä on, että esimerkiksi eläkkeet tulevat maksetuksi ajallaan jos eläkkeet jäisivät maksamatta, poru nousisi nopeasti. Vakaa integraatioarkkitehtuuri tarjoaa toimintavarmuutta ja jatkuvuutta. Saumaton tiedonkulku on avainasemassa myös kilpailukyvyn ja sitä kautta kasvun rakentamisessa. Tähän asti integraatio on nähty kustannuseränä, kun nyt siitä on tehty mahdollistaja, Ilmarisen tietohallintojohtaja Juhani Karjasilta kiteyttää. Digian tavoite on rakentaa integraatio- ja palveluarkkitehtuuri ennakoivan liiketoimintalähtöisesti. Jos asiakas suunnittelee kokonaan uudentyyppistä palvelukonseptia muutaman vuoden päähän ja huomataan, että nykyinen järjestelmäarkkitehtuuri ei syystä tai toisesta mahdollistaisi toimintaa, valmiutta aletaan rakentaa jo nyt, pankki- ja vakuutusalan myyntijohtaja Pekka Pulkkinen Digialta sanoo. IBM WebSphere MQ IBM DataPower IBM WESB IBM DB2 Lisätietoa: kantansa ylläpitoon. Varmistaakseen kannattavuutensa ja kilpailukykynsä yhtiön on kulloisessakin markkinatilanteessa löydettävä oikea tasapaino perimänsä vuokratason ja kuluttajien vuokranmaksukyvyn välillä. Investointipäätöstensä tueksi se taas tarvitsee tarkan Kumppaniksi Cognos-projektiin SATO valitsi Rongon, jonka ketterä projektinhallintamalli sopi SATOn omaan toimintatapaan. Lisäksi Rongo osoitti erittäin hyvää toimiala- ja ratkaisutuntemusta ja auttoi meitä löytämään parhaan mahdollisen ratkaisun liiketoimintatarpeisiimme. Keskusteluyhteys rongolaisten kanssa on ollut avoin, ja he ovat pystyneet ottamaan huomioon ohjelmistolle asettamamme erityisvaatimukset, Näsänen kertoo. Cognosilla on SATOssa tällä hetkellä satakunta käyttäjää, jotka suunnittelevat ja budjetoivat uudella työkalulla vuokrat, korjaukset, saneeraukset ja ylläpitotoimet. Yhtiö Näsänen toteaa lisäksi, että vuokra-asuntomarkkinoiden toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa, mikä luonnollisestikin heijastuu yhtiön toiminnan suunnitteluun ja budjetointiin. Cognos TM1 on monipuolinen työkalu, jossa on myös tulevaisuuden potentiaalia. Uskon, että saamme Cognosin sisältämästä viisaudesta vielä nykyistäkin enemmän irti siihen tarvitaan vain hieman lisätyötä ja kumppanien tukea. Lähtökohta Varmistaakseen menestyksekkään toimintansa vuokra-asuntomarkkinoilla SATO tarvitsi nykyaikaisen suunnittelutyökalun. Aiempi, vanhaan teknologiaan perustunut ohjelmisto oli osoittautunut kömpelöksi. Ratkaisu Tulevaisuuden toimintaympäristö vaatii muutoskykyä Aikaisemmin järjestelmäintegraatioiden kehittäminen tapahtui Ilmarisessa hajallaan, uusien tietojärjestelmien toimitusprojektien yhteydessä. Järjestelmien väliset riippuvuudet ja hajanainen integraatiorakenne hidastivat muutosten läpivientiä. Tulevaisuudessa nopeasti muuttuva toimintaympäristö vaatii kuitenkin yhä enemmän joustavuutta ja muutoskykyä. Yhteistyö Digian kanssa alkoi keväällä Ilmariseen perustettiin keskitetty integraatiotoiminto, joka mahdollistaa tietojärjestelmäpalveluiden ja integraatioiden paremman hallittavuuden ja kustannustehokkaan kehittämisen. Moderneilla integraatioratkaisuilla kehitetään myös palvelukeskeistä arkkitehtuuria. näkee nyt vuokratason ja korjaustoiminnan vaikutukset liiketoimintansa kannattavuuteen ja pystyy hyödyntämään tietoa päätöksenteossaan. SATO otti käyttöön IBM Cognos TM1 -ratkaisun, joka mahdollistaa aiempaa tarkemman elinkaarisuunnittelun. Kumppanina muutosprojektissa toimi IBM Premier Business Partner Rongo Oy. Liiketoiminnan näkökulmasta keskeisiä tavoitteita oli kolme: informaation parempi ja joustavampi hyödyntäminen, kumppaniverkoston vahvistaminen ja liiketoiminnan jatkuvuuden turvaaminen, Karjasilta Cognos TM1 on mielestäni erinomainen suun- Hyöty kertoo. nittelutyökalu, ja se tukee elinkaarimalliamme kustannustehokkaimmalla tavalla. Rongolla oli merkittävä rooli Cognosin kehittämisessä niin, että pystymme käyttämään sitä myös vuokratasojen suunnitteluun. Meille on erittäin hyödyllistä nähdä tarkasti, millainen vaikutus kulloisellakin vuokratasolla on liiketoimintaamme, Näsänen sanoo. Lisää tehokkuutta Cognos on ollut satolaisten käytössä vasta yhden suun- Päätöksenteko on parantunut ja reagointi markkinoiden muutoksiin nopeutunut. Lisäksi ratkaisu tehostaa kiinteistöjen elinkaareen perustuvaa suunnittelua. IBM Cognos TM1 Tiedon hyödyntämisellä kilpailuetua ja kasvua Mitä nopeammin tieto on käytettävissä helposti hyödynnettävässä muodossa, sitä nopeammin yritys pystyy luomaan uusia palveluja muuttuvassa toimintaympäristössä. Hyvällä tietojen integroinnilla mahdollistetaan esimerkiksi tehokkaampi tiedon hyödyntäminen asiakkaiden palvelemiseksi. Sujuva tiedonjako kumppaniverkostossa mahdollistaa palvelukonseptien kehittämisen myös yhdessä eri osapuolten kesken. Sami Kähkönen Toimitusjohtaja, Rongo Oy Pekka Pulkkinen Myyntijohtaja, Digia

5 Kasvuntekijät ovat mukana IBM:n Suomi elää älystä -hankkeessa.

Menestykseen tarvitaan oikeat ratkaisut ja kumppanit

Menestykseen tarvitaan oikeat ratkaisut ja kumppanit Menestykseen tarvitaan oikeat ratkaisut ja kumppanit Asiakasreferenssejä Miten parantaa edelleen työn tuottavuutta? Yllä on esitetty kilpailukyvyn keskeisin kysymys. Syksyllä 2004 julkistetun kansainvälisen

Lisätiedot

Ratkaisu. Satu Kuoppamäki, Kesko: Vastuullisuus integroituu tulevaisuudessa entistä tiiviimmin liiketoimintaan. Palvelumuotoilu kiehtoo ja pelottaa

Ratkaisu. Satu Kuoppamäki, Kesko: Vastuullisuus integroituu tulevaisuudessa entistä tiiviimmin liiketoimintaan. Palvelumuotoilu kiehtoo ja pelottaa Ratkaisu CGI:n asiakas- ja sidosryhmälehti 3 2013 Satu Miettinen, professori: Palvelumuotoilu kiehtoo ja pelottaa Satu Kuoppamäki, Kesko: Vastuullisuus integroituu tulevaisuudessa entistä tiiviimmin liiketoimintaan

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Tammikuu 2008 ERP Toiminnanohjausjärjestelmä tukemaan liiketoimintatavoitteita Toiminnanohjausjärjestelmä pistää pyörät pyörimään

Lisätiedot

SAP Our Story. Tarinamme asiakkaidemme kertomana

SAP Our Story. Tarinamme asiakkaidemme kertomana SAP Our Story Tarinamme asiakkaidemme kertomana 1 Sisällysluettelo: Aktia Parempaa asiakaspalvelua yhtenäisellä viestintäratkaisulla... 4 Anvia TV SAP Business One mukautuu kehittyvän konsernin tarpeisiin...

Lisätiedot

Vuosikertomus 2011. Digian vuosikertomus 2011 löytyy verkosta osoitteesta vuosikertomus2011.digia.com

Vuosikertomus 2011. Digian vuosikertomus 2011 löytyy verkosta osoitteesta vuosikertomus2011.digia.com Vuosikertomus 2011 Digian vuosikertomus 2011 löytyy verkosta osoitteesta vuosikertomus2011.digia.com Vuosikertomus 2011 Sisällysluettelo 1 2011 lyhyesti 2 Avainluvut 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Liiketoimintojen

Lisätiedot

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana VISMAgazine Visman asiakaslehti Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana SaaS-tuotteen suunnittelu on tiedettä ja taidetta VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU PILVESSA

Lisätiedot

TEEMUAHO-KONSERNI JA VISMA

TEEMUAHO-KONSERNI JA VISMA ISMAgazine NRO 1 / 2009 VISMAN ASIAKASLEHTI ONNISTUNUT YHTEENLIITTYMÄ: TEEMUAHO-KONSERNI JA VISMA Esittelyssä kolme Visma-asiakasta Mobiiliratkaisuilla työniloa PÄÄKIRJOITUS SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA...3 VISMAservices

Lisätiedot

Ratkaisu. Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin

Ratkaisu. Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin Ratkaisu CGI:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1 2014 Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin Michael Andersson, Helsingin Bussiliikenne: Karttatyökalulla turvallisuutta

Lisätiedot

ERP JOKAISEN TYÖSKENTELY TEHOSTUU HAITIA. Heidi Ekholm-Talas: Koen ERP:n ehdottoman tarpeelliseksi työvälineeksi liiketoimintamme kannalta.

ERP JOKAISEN TYÖSKENTELY TEHOSTUU HAITIA. Heidi Ekholm-Talas: Koen ERP:n ehdottoman tarpeelliseksi työvälineeksi liiketoimintamme kannalta. ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Kustannustehokkuus Suunnitelmallisuus tuo parempia tuloksia Integroitavuus ERP ei ole vain yksi järjestelmä ERP johtamisen

Lisätiedot

INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011

INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011 Vuosikertomus 2011 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2011 INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011 INNOFACTOR LYHYESTI Innofactor on Suomen suurin Microsoft-ratkaisuihin keskittynyt

Lisätiedot

8 SOK:n Taavi Heikkilä

8 SOK:n Taavi Heikkilä nro 2 2014 8 SOK:n Taavi Heikkilä Digitaalisuus on enemmän kuin verkkokauppa 14 Big data pehmentää bussimatkaa 16 Kumppaniekosysteemi: paras kasvun kirittäjä 24 Taipuuko johtaminen uuden työn haasteisiin?

Lisätiedot

Optimoinnin avulla eroon terveydenhuollon jonoista

Optimoinnin avulla eroon terveydenhuollon jonoista SAS Institute Oy:n sidosryhmälehti Ennusteita kentän esimiehille Hankesalkku arvojärjestykseen Dynaaminen tuloslaskelma Optimoinnin avulla eroon terveydenhuollon jonoista SAS INSTITUTE OY:N sidosryhmälehti

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. Luomme oivaltavilla ratkaisuillamme onnistumisia ihmisten ja yhteisöjen jokaiseen päivään.

Vuosikertomus 2010. Luomme oivaltavilla ratkaisuillamme onnistumisia ihmisten ja yhteisöjen jokaiseen päivään. Vuosikertomus 2010 Luomme oivaltavilla ratkaisuillamme onnistumisia ihmisten ja yhteisöjen jokaiseen päivään. Digia Oyj Sisältö Digia Oyj Digia lyhyesti...3 Vuoden 2010 tapahtumat...4 Avainluvut...6 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 1

Vuosikertomus 2014 1 Vuosikertomus 2014 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2014 Innofactor-konsernin vuosikertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2014 Innofactor lyhyesti Innofactor on Pohjoismaiden johtavia Microsoftpohjaisten IT-ratkaisujen

Lisätiedot

VISMA SOFTWARE OYJ:N ASIAKASLEHTI NRO 2/06. Visman tuotestrategia Projektin- ja projekteilla johtaminen. L7 - harppaus tulevaisuuteen

VISMA SOFTWARE OYJ:N ASIAKASLEHTI NRO 2/06. Visman tuotestrategia Projektin- ja projekteilla johtaminen. L7 - harppaus tulevaisuuteen NRO 2/06 VISMA SOFTWARE OYJ:N ASIAKASLEHTI Visman tuotestrategia Projektin- ja projekteilla johtaminen L7 - harppaus tulevaisuuteen PÄÄKIRJOITUS SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA... 3 VISMAuutuus L7 - harppaus tulevaisuuteen...

Lisätiedot

TRAINERS HOUSE l VUOSIKERTOMUS 2012 VIENTIVOIMAA HOUSE

TRAINERS HOUSE l VUOSIKERTOMUS 2012 VIENTIVOIMAA HOUSE TRAINERS HOUSE l VUOSIKERTOMUS 2012 VIENTIVOIMAA HOUSE TRAINERS HOUSE l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l I VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ 5 Läpivientivoimaa 6 Toimitusjohtajan katsaus: Välttämättömästä

Lisätiedot

Sisältö. Simpler Smoother Smarter. Enfo Oyj. Tilinpäätöstiedot

Sisältö. Simpler Smoother Smarter. Enfo Oyj. Tilinpäätöstiedot Vuosikertomus 2012 Sisältö Enfo Oyj Avainluvut 2012... 3 Toimitusjohtajan katsaus...4 Enfon vuosi 2012... 6 Konsernin strategia... 8 Liiketoiminnot... 9 Henkilöstö...16 Yhteiskuntavastuu...19 Case Case

Lisätiedot

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa vvvv Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa ICMI Intelligent Customer Management International Oy, 2010 Sisällys 1 Tiivistelmä: Asiakkuudet uudistavat johtamisen 4 2 Asiakkuudet johtamisessa

Lisätiedot

Siili Solutions Oyj:n Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Merasco Oy.

Siili Solutions Oyj:n Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Merasco Oy. 20 14 Vuosikertomus Tässä vuosikertomuksessa esitetyt markkinoihin ja tulevaisuuteen liittyvät lausunnot ja arviot perustuvat yhtiön johdon tämän hetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne sisältävät

Lisätiedot

4VINKKIÄ TIEDON ORGANISOINTIIN

4VINKKIÄ TIEDON ORGANISOINTIIN ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Parempia päätöksiä Oikean tiedon avulla oikeat ratkaisut Tulevaisuuden trendit Business intelligence ja ECM yhdistyvät? Case

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010 1

Vuosikertomus 2010 1 Vuosikertomus 2010 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2010 INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2010 INNOFACTOR LYHYESTI SISÄLTÖ Innofactor Oyj on suomalainen ohjelmistopalveluyritys

Lisätiedot

VISMAgazine LAITA PÄÄ PILVEEN JA KOE TULEVAISUUS TALOUSTIETEEN PROFESSORI:

VISMAgazine LAITA PÄÄ PILVEEN JA KOE TULEVAISUUS TALOUSTIETEEN PROFESSORI: VISMAgazine Visman asiakaslehti 2013 UUTUUS! Visma.net Expense kustannustehokasta ja helppoa matkalaskujen hallintaa Visma Navitalla katsot tulevaisuuteen NPS on osa asiakassuhteen hoitamista Visma Passelin

Lisätiedot

Vuosi 2006. Liikevaihto, Me Liiketulos, Me Tilauskanta, Me. Vuosikertomus 2006 1. * ) hallituksen esitys 14.2.2007 50,2 5,2 46,7 24,2 3,6 13,0

Vuosi 2006. Liikevaihto, Me Liiketulos, Me Tilauskanta, Me. Vuosikertomus 2006 1. * ) hallituksen esitys 14.2.2007 50,2 5,2 46,7 24,2 3,6 13,0 VUOSIKERTOMUS 2006 Sisältö Vuosi 2006 1 Affecto lyhyesti 2 Johtoajatukset 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Affecton toiminta 6 Henkilöstö 10 Liiketoiminta Suomessa 12 Liiketoiminta Baltiassa 14 Liiketoiminta

Lisätiedot

Web GISissä paikkatieto käytettävissä kaikkialla 8

Web GISissä paikkatieto käytettävissä kaikkialla 8 Asiakaslehti Web GISissä paikkatieto käytettävissä kaikkialla 8 ArcGIS 10.2:n uutuuksia 16 6 Ajankohtaista asiaa Sovelluskohteita Tuotetietoa Käyttäjävinkkejä Mobiilikäyttöön lisää mahdollisuuksia 32 Esri

Lisätiedot

SOLTEQ LYHYESTI. Solteqin ratkaisujen avulla jalostettu tieto auttaa asiakkaita ohjaamaan liiketoimintaansa. ja parantamaan kannattavuuttaan.

SOLTEQ LYHYESTI. Solteqin ratkaisujen avulla jalostettu tieto auttaa asiakkaita ohjaamaan liiketoimintaansa. ja parantamaan kannattavuuttaan. Vuosikertomus 2007 1 2 Solteq 2007 SISÄLTÖ Solteq lyhyesti 5 Liiketoiminnan rakenne 6 Avainluvut 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 Solteq 2007 10 teollisuus 14 Kauppa 18 Autokauppa 22 Hallinnointiperiaatteet

Lisätiedot

Toimintatavat remonttiin! Venäjällä on investoitava myös suhteisiin. Pekka Lundmark. Myyntiin uutta puhtia Tuottavuus Työaikajoustosta kilpailuetu

Toimintatavat remonttiin! Venäjällä on investoitava myös suhteisiin. Pekka Lundmark. Myyntiin uutta puhtia Tuottavuus Työaikajoustosta kilpailuetu Myyntiin uutta puhtia Tuottavuus Työaikajoustosta kilpailuetu TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2008 Venäjällä on investoitava myös suhteisiin Pekka Lundmark Toimintatavat remonttiin! Menestys kansainvälisillä

Lisätiedot

S I S Ä L L Y S. 6-7 Trainers House lyhyesti. 8-9 Toimitusjohtajan katsaus. 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot. 16-18 SaaS-tuotteet

S I S Ä L L Y S. 6-7 Trainers House lyhyesti. 8-9 Toimitusjohtajan katsaus. 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot. 16-18 SaaS-tuotteet 2 S I S Ä L L Y S 4-5 Trainers House autamme asiakkaitamme kasvamaan 6-7 Trainers House lyhyesti 8-9 Toimitusjohtajan katsaus 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot 12-15 Palvelut 16-18 SaaS-tuotteet

Lisätiedot

evalue Bulletin IT Value Barometer 2002 e-auditointi ja e-riskit Välittömät vaikutukset toimintaan IT Value Barometer-periaate

evalue Bulletin IT Value Barometer 2002 e-auditointi ja e-riskit Välittömät vaikutukset toimintaan IT Value Barometer-periaate evalue Bulletin Thinking Business Lokakuu 2001 IT Value Barometer 2002 IT-kypsyys ja hyötytason mittaus Aarni Heiskanen Thinking Business Yrityksen IT-panostuksilla ja liiketoiminnan tuloksella ei ole

Lisätiedot

MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014

MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014 MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014 MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA SISÄLLYSLUETTELO MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA Helpotamme asiakkaidemme arkea 4 Tulemme paremmiksi joka päivä teemme Cramo

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010 www.ixonos.com i41100860_ixonos_kannet.indd 1 23.3.2011 15.13

Vuosikertomus 2010 www.ixonos.com i41100860_ixonos_kannet.indd 1 23.3.2011 15.13 Vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo Ixonos lyhyesti 3 Vuosi 2010 lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Ixonosin strategia 8 Ixonosin liiketoiminta 10 Mobile Device Creation 12 Mobile Service Development

Lisätiedot