TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2006

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2006"

Transkriptio

1 TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2006 KAUPUNGINHALLITUS U N A L I U

2 TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2006 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS 1. Kaupunginjohtajan katsaus 4 2. Kaupungin hallinto ja henkilöstö 5 3. Yleinen taloudellinen kehitys 7 4. Oman talousalueen kehitys 8 5. Kaupungin toiminnan ja talouden kehitys Organisaatiossa tapahtuneet muutokset Tilinpäätöksen vaikutus kuluvan vuoden talousarvioon ja taloussuunnitttelukaudelle sekä arvio todennäköisestä kehityksestä 9 6. Kaupungin talous ja tuloksen muodostuminen tilikaudella Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Rahoitusrakenne ja tase-erien kehitys Turun kaupungin konsernin toiminta ja talous Konsernin rakenteessa tapahtuneet muutokset vuonna Konsernin toiminnan ohjaus Konserniin kuuluvat yhteisöt sekä kuntayhtymät ja osakkuusyhteisöt Konsernitase ja vertailu edelliseen vuoteen Kaupunginhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä 25 II TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Talousarvion toteutuminen Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 26 Johdanto 27 Hallinto 1 01 Keskusvaalilautakunta Kaupunginvaltuusto Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus, kaupungin omarahoitusosuus Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunnan menoista Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta 55 Palvelutoimi Palvelutoimen tavoitteiden toteutuminen Terveyslautakunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta, Ulkomaalaistoimisto (nettoyksikkö) Liikuntalautakunta Nuorisolautakunta Kulttuurilautakunta 97 Osaamis- ja elinkeinotoimi Osaamis- ja elinkeinotoimen tavoitteiden toteutuminen Opetuslautakunta Ammattiopetuslautakunta Ammattikorkeakoulun hallitus 123 Ympäristötoimi Ympäristötoimen tavoitteiden toteutuminen Teknisten palveluiden lautakunta Joukkoliikennelautakunta Ympäristö- ja kaavoituslautakunta Rakennuslautakunta 145

3 1 65 Kiinteistölautakunta Teknisten palveluiden lautakunta, Kunnallistekniikka Teknisten palveluiden lautakunta, Viherlaitos Teknisten palveluiden lautakunta, Talotoimi Vesilaitoslautakunta, Turun Vesilaitos Teknisten palveluiden lautakunta, Liikennelaitos Satamalautakunta, Turun satama Kiinteistölautakunta, Kiinteistölaitos Kiinteistölautakunta, Tilalaitos Teknisten palveluiden lautakunta, Jätelaitos Teknisten palveluiden lautakunta, Tekstiilihuolto 185 Tytäryhtiöt Säätiöt Kiinteistö Oy Lehtolaakso 189 Myllykoti Oy 194 Oy Turku Energia - Åbo Energi Ab 200 Turku Touring Oy 208 Turku Science Park -konserni 212 TVT Asunnot Oy 220 Turun Seudun Vesi Oy 225 Turun seudun puhdistamo Oy 230 Koneteknologiakeskus Turku Oy 234 Pilot Turku Oy 239 Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy 245 Forum Marinum säätiö 252 Turun Ylioppilaskyläsäätiö Taloudellisten tavoitteiden toteutumisvertailut 261 Käyttötalousosan, liikelaitosten ja investointiosan toteutumisvertailu 261 Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailut 265 Investointiosan toteutumisvertailut 266 Rahoitusosan toteutumisvertailu 271 III TULOSLASKELMA 272 IV TASE 273 V RAHOITUSLASKELMA 274 VI KONSERNITASE 275 VII TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 276 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 276 Tuloslaskelman liitetiedot 278 Taseen liitetiedot 282 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 290 Henkilöstöä koskevat liitetiedot 292 Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot 294 Liikelaitosten ja muiden taseyksikköjen tilinpäätöslaskelmat 297 Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos 297 Kunnallistekniikka 300 Viherlaitos 303 Talotoimi 306 Turun Vesilaitos 309 Liikennelaitos 312 Turun Satama 315 Kiinteistölaitos 318 Tilalaitos 321 Jätelaitos 324 Tekstiilihuolto 327 Vahinkorahasto 330 Turun Vesilaitoksen investointirahasto 331 Turun Sataman investointirahasto 332 Konsernitaseen liitetiedot 333 VIII LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITESARJOISTA 341 IX TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS 342

4 Toimintakertomus I TOIMINTAKERTOMUS 1. Kaupunginjohtajan katsaus Vuosi 2006 oli Turun seudun elinkeinoelämälle menestyksekästä aikaa. Yritysten liikevaihdon kasvu oli muuta maata nopeampaa. Erityisesti teollisuus, rakentaminen ja palvelut paransivat tahtiaan huomattavasti. Näiden alojen toimeliaisuus on vetänyt myös muita aloja ja vain kaupan kasvu näyttää jääneen viime vuonna muuta maata hitaammaksi. Tämäkin korjaantuu, kun aloitetut ja päätetyt kaupanalan investoinnit valmistuvat, koska niiden joukossa on luonteeltaan seudun ulkopuolisiakin asiakkaita houkuttelevia vetovoimaisia kauppakohteita. Teknologiateollisuuden ja rakennusalan arvioidaan olevan kasvuvetureita myös jatkossa. Yritysten määrän arvioidaan kasvaneen n. 3 % eli n. 460 yrityksellä. Hyvän kehityksen aika näyttäisi myös jatkuvan. Maakunnan kokonaiskasvuennuste, eli BTV -indeksi (bruttokansantuotteen, työllisyyden ja väestönkasvun yhteisindeksi) arvioi meille maan parasta puolisen prosenttiyksikköä muuta maata parempaa kasvua vuoteen 2010 asti. Yrityksemme kaipaavat runsaasti uutta, osaavaa työvoimaa kaikille aloille ja kaikenlaisiin tehtäviin. Vuoden 2006 lopussa Turun kaupungin työttömyysprosentti oli laskenut 1,2 prosenttiyksikköä edellisen vuoden vastaavasta tilanteesta. Turussa sekä pitkäaikaistyöttömien että nuorten alle 25-vuotiaiden työttömien määrä on jatkanut laskuaan. Maakunnan työllisyysaste on työvoimatutkimuksen tietojen mukaan vuonna 2006 maan toiseksi paras, 72 %. Erityisen ilahduttavaa tässä on se, että rakennetyöttömyys on laskenut nopeasti. Turun kaupungin työpaikkojen omavaraisuusaste on 122. Turun kaupungin asukasluku oli vuodenvaihteessa 2006/2007 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan , jossa oli kasvua 486 henkeä edelliseen vuodenvaihteeseen verrattuna. Turun väestönkasvu nopeutui vuonna 2006, sillä kasvu oli vuotta aikaisemmin vain 44 henkeä. Muiden suurimpien kasvukeskusten väkiluku kasvoi selvästi Turkua nopeammin. Muuttoliikkeen rakenne heikentää Turun asemaa suhteessa muihin kasvukeskuksiin. Opiskelijoiden, työttömien ja työvoiman ulkopuolisten osuus tulomuuttajista on suuri, kun taas työssä käyvät lapsiperheet muodostavat merkittävän osan lähtömuuttajista. Kaupungin talouden tasapainosta ollaan vielä kaukana, vaikka Turun kaupungin talous näyttää kehittyvän vuoden 2006 tilinpäätöksen perusteella parempaan suuntaan. Tuloslaskelman alijäämä oli 13,2 milj. euroa, kun se edellisenä vuonna oli 38,6 milj. euroa. Positiivista oli verotulojen kasvu pitkästä aikaa saman tasoisena kuin muissakin suurissa kaupungeissa. Ongelmia on edelleen joissakin hallintokunnissa käyttömenojen kasvussa ja toiminnan toteuttamisessa talousarvion määrärahojen puitteissa. Talousarviossa pysymistä tullaankin hallintokunnilta vaatimaan jatkossa entistä tiukemmin. 4

5 Toimintakertomus Tilinpäätös toteutui vuoden aikana tehtyihin ennusteisiin nähden huomattavasti parempana. Tilinpäätöstä parantavat kuitenkin monet satunnaiset tekijät, jotka eivät vaikuta pysyvästi talouden perusteisiin, vaan ovat seurausta poikkeuksellisen pitkään jatkuneesta hyvästä taloussuhdanteesta. Keskeisimmät tällaiset tekijät ovat verotulojen kasvu, ennakoitua paremmat rahoitustuotot ja talousarviota paremmin toteutuneet kiinteistöjen myyntivoitot. Verotulojen kasvu oli 6,4 prosenttia, kun vuonna 2005 kasvu jäi 0,4 prosenttiin, vuonna 2004 se oli 1,0 prosenttia ja ,6 prosenttia. Tilinpäätöksen perusteella ei voida tehdä johtopäätöstä, että käyttömenojen kasvu olisi saatu kokonaan hallintaan, vaan siihen tarvitaan selkeitä talouden tasapainottamiseen tähtääviä toimenpiteitä, joiden toteuttaminen on jo alkanut. Verotulojen ja valtionosuuksien kasvuprosentit olivat vuonna 2006 poikkeuksellisen korkeat, eikä voida olettaa, että tulevina vuosina päästäisiin edes lähelle näitä kasvuja. Ennakoitua suurempien myyntivoittojen varaan ei myöskään voida tulevina vuosina talousarvioiden pohjaa rakentaa. Lähivuodet ovat erityisen haasteellisia orastavan taloudellisen tervehdyttämisen jatkamiseksi. Keskeistä on menokasvun hillintä palvelutuotannossa. Mikko Pukkinen kaupunginjohtaja 2.Kaupungin hallinto ja henkilöstö Turun kaupunginvaltuustossa on kaudella yhteensä 67 valtuutettua. Valtuutettujen määrä on kuntalaissa sidottu kaupungin asukaslukuun. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajana toimi vuonna 2006 Pertti Paasio (SDP). Kaupunginhallituksessa on 11 jäsentä. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja johtaa kaupungin poliittista prosessia ja osallistuu kaupungin johtamiseen yhdessä virkamiesjohdon kanssa. Tätä varten hänen toimintaedellytyksiään on parannettu niin, että hän voi keskittyä luottamustoimensa hoitamiseen täysipäiväisesti. Vuosina kaupunginhallituksen puheenjohtajana toimii Aleksi Randell (KOK). Jäseninä kaupunginhallitukseen kuului: Lehtinen Seppo I vpj. (SDP) de Anna Pauliina II vpj (VIHR) Achrén Ulla, (RKP) Artesola Rauno (VAS) Eklund Riitta (SDP) Lundahn Kjell (SDP) Niinistö Ville (VIHR) Orpo Petteri (KOK) Pitkänen Mirja (KOK) Rinne Pirjo (VAS) 5

6 TURUN KAUPUNGIN HALLINNOLLINEN ORGANISAATIO Kaupunginvaltuusto Tarkastuslautakunta - revisiotoimisto Kaupunginhallitus Hallintojaosto Konsernijaosto Kaupunginkanslia Kaupunginjohtaja Sisäinen tarkastus Kansliapäällikkö - keskukset Palvelutoimen apulaiskaupunginjohtaja Osaamis- ja elinkeinotoimen apulaiskaupunginjohtaja Ympäristötoimen apulaiskaupunginjohtaja Turun Seudun Kehittämiskeskus TAD Centre Keskusvaalilautakunta Terveyslautakunta - terveysvirasto Opetuslautakunta - opetuspalvelukeskus - peruskoulu ja lukiot - työväenopistot Kiinteistölautakunta - kiinteistölaitos - tilalaitos Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta Sosiaalilautakunta - sosiaalikeskus Kulttuurilautakunta - kulttuuritoimen kanslia - kulttuurikeskus - kaupunginteatteri - kaupunginorkesteri - Wäinö Aaltosen museo - kaupunginkirjasto - maakuntamuseo Ammattiopetuslautakunta - Turun ammatti-instituutti Ammattikorkeakoulun hallitus - Turun ammattikorkeakoulu Teknisten palveluiden lautakunta - jätelaitos - liikennelaitos - tekstiilihuolto - kunnallistekniikka - talotoimi - viherlaitos - kiinteistöjen hoito (liikelaitos ) - kaupungin varikko (liikelaitos ) Ympäristö- ja kaavoituslautakunta - ympäristö- ja kaavoitusvirasto Rakennuslautakunta Liikuntalautakunta - liikuntapalvelukeskus Satamalautakunta - Turun satama Joukkoliikennelautakunta Nuorisolautakunta - nuorisoasiainkeskus Vesilaitoslautakunta - Turun vesilaitos = toimielinten johtosuhteet = viranhaltijoiden johtosuhteet Lähde: Kv:n päätöslistat ja Kh:n pöytäkirjat

7 Toimintakertomus Henkilöstö Kulttuuri ja vapaaaika 7 % Amm. opetus ja Ammattikorkea 10 % Henkilökunnan määrä Tekn. palvelut, ymp.- ja kaav. 9 % Opetusltk 15 % Liikelaitokset 5 % Yleishallinto ja järj.toimi 7 % Sosiaaliltk 29 % Terveysltk 18 % Kulttuuri ja vapaaaika 7 % Amm.opetus ja Ammattikorkea 11 % Henkilökunnan määrä Tekn. Liikelaitoksehallinto ja Yleis- palvelut, 5 % järj.toimi 7 % Opetusltk 15 % ymp.- ja kaav. 8 % Terveysltk 18 % Sosiaaliltk 29 % Kaupungilla oli palkattua henkilöstöä vuoden 2006 viimeisenä päivänä , josta työllistettyjä 282. Vastaavat luvut vuonna 2005 olivat ja 263. Tarkemmat kaupungin henkilökuntaa koskevat tiedot julkaistaan myöhemmin henkilöstötilinpäätöksessä. Laskennalliset henkilötyövuodet vuonna 2006 olivat ( v. 2005). Kaupungin palkkamenot olivat 394,5 milj. euroa (382,1 milj. euroa v. 2005). Palkat, palkkiot ja henkilösivukulut olivat yhteensä 514,4 milj. euroa (496,2 milj. euroa v 2005). 3. Yleinen taloudellinen kehitys Talouskasvu Suomessa jatkui. Bruttokansantuotteen määrä kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 5,5 prosenttia vuonna Kaikki kansantalouden kysyntäerät kasvoivat viime vuonna. Nopeimmin kasvoi vienti, jonka volyymi kasvoi lähes 11 prosenttia. Tuonnin volyymi kasvoi runsaat 5 prosenttia. Kulutusmenot kasvoivat yhteensä 2,3 prosenttia: yksityiset kulutusmenot lisääntyivät 3 prosenttia ja julkiset kulutusmenot noin prosentin. Koko maan työttömyysaste oli joulukuun lopussa 2006 Työministeriön tietojen mukaan 9,5 prosenttia (11,1 % joulukuussa 2005). Koko vuoden keskimääräinen työttömyysaste oli 9,5 prosenttia. Vuoden 2005 vastaava luku oli 10,6 prosenttia. Vuoden 2006 keskimääräinen inflaatio oli 1,6 prosenttia. Kuluttajahintoja nosti eniten asumisen kallistuminen, joka johtui ennen kaikkea asuntolainojen korkojen, asuntojen ja sähkön hintojen noususta sekä vuokrankorotuksista. Vaikutus hintojen nousuun oli 1,2 prosenttiyksikköä. Elintarvikkeiden kallistuminen ja kulutusluottojen korkojen nousu vaikuttivat myös inflaatioon. Euribor-korot kääntyivät nousuun vuoden 2005 loppupuolella ja korkojen nousu jatkui. Euroopan keskuspankin ohjauskorko nostettiin joulukuussa 3,5 %:iin (2,25 % joulukuussa 2005). 7

8 Toimintakertomus Tilastokeskuksen keräämien tilinpäätösten ennakko-odotusten mukaan kuntatalous on vahvistunut. Manner-Suomen kuntien tilikauden tulos nousi ensimmäistä kertaa vuoden 2003 jälkeen positiiviseksi. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate nousi ja vuosikatteella pystyttiin kattamaan poistot. Joka viidennen kunnan vuosikate oli edelleen negatiivinen. Näiden kuntien määrä on kuitenkin vähentynyt 134:stä 84:ään. Kuntatalouden kohentumisen syynä oli verotulojen kasvu. Kuntien verotulot nousivat viime vuonna 6,4 prosenttia. Kuntien toimintakatteiden heikkeneminen jatkui lähes samalla viiden prosentin vauhdilla kuin edellisinäkin vuosina. Investointimäärät nousivat selvästi. Investointien kasvua selittävät infrastruktuurin korjausvelan kiinniotto ja muuttoliike. Kuntien velkaantumisesta johtuvat korkomenojen ennakoitiin nousevan voimakkaasti, peräti 31 prosenttia. Lainakanta kasvoi edelleen, tosin kasvun nopeus hidastui. Kunnilla on lainaa nyt lähes euroa asukasta kohden. Lainakanta on tuplaantunut vuodesta 2000, jolloin lainaa oli 746 euroa asukasta kohden. Vuosikate riitti poistoihin vain joka kolmannessa kunnassa ja investointien omahankintamenoihin vain joka kuudennessa kunnassa, mikä osoittaa kuntatalouden olevan vielä kaukana tasapainosta. (Lähteet: Tilastokeskus). 4. Oman talousalueen kehitys Varsinais-Suomen kokonaistuotanto kasvoi ennakkotietojen mukaan vuonna 2006 muuta maata nopeammin. Etlan alue-ennusteen mukaan kasvu oli Varsinais-Suomessa 6,6 %. Työttömyysaste oli Varsinais-Suomessa joulukuun lopussa ,5 prosenttia (9,0 % joulukuussa 2005). Turun kaupungin työttömyys kääntyi nopeaan laskuun vuonna 2005 ja lasku jatkui vuoden 2006 aikana. Työttömyysaste joulukuun lopussa 2006 oli 10,2 prosenttia, jossa oli laskua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan 1,2 prosenttiyksikköä. Koko vuoden 2006 keskimääräinen työttömyysaste oli Turussa 10,4 prosenttia (12,1 % vuonna 2005). Turun pitkäaikaistyöttömien määrä väheni edellisvuodesta 684:lla ja oli vuoden lopussa (2 637 vuonna 2005). Turun kaupungin työttömyysaste oli vuoden lopussa alhaisempi kuin muiden suurimpien pääkaupunkiseudun ulkopuolisten kaupunkien. Työttömyysaste oli Tampereella 11,2 %, Porissa 13,8 % ja Oulussa 12,1 %. Kymmenestä suurimmasta kaupungista Turun työttömyysaste oli Espoon (5,7 %), Vantaan (7,3 %) ja Helsingin (7,9 %) jälkeen neljänneksi matalin. Turun seutukunnan työttömyysaste vuoden lopussa oli 8,2 % (Helsingin seutukunta 6,9 %, Tampereen seutukunta 9,9 %, Porin seutukunta 12,3 %, Oulun seutukunta 11,3 %). 8

9 Toimintakertomus 5. Kaupungin toiminnan ja talouden kehitys 5.1. Organisaatiossa tapahtuneet muutokset Uusina liikelaitoksina aloittivat Kunnallistekniikka (katujen, viemäreiden, vesijohtojen ja muiden yleisten alueiden rakentamis- ja ylläpitopalvelut), Talotoimi (suunnittelu-, talonrakennus- ja kunnossapitopalvelut), Viherlaitos (puistojen, leikki- ja liikuntapaikkojen, muiden yleisten alueiden sekä kiinteistöjen piha-alueiden rakentamis- ja ylläpitopalvelut). Vuoden 2007 alussa aloittivat liikelaitoksina Kiinteistöjen hoito (kiinteistönhoitopalvelut) ja Varikko (kaluston hallinta-, vuokraus- ja kunnossapitopalvelut). Liikelaitokset toimivat Teknisten palveluiden lautakunnan alaisina tuottajaliikelaitoksina. Kaupunginvaltuusto päätti Turun tekstiilihuollon yhtiöittämiseen liittyvistä järjestelyistä ja sopimuksista joulukuussa Tekstiilihuollon liiketoiminta jatkuu yhtiömuotoisena vuoden 2007 alusta alkaen pesulapalveluita tuottavassa yhtiössä, josta Turun kaupunki omistaa 66 %. Toisena omistajana on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Tilinpäätöksen vaikutus kuluvan vuoden talousarvioon ja taloussuunnittelukaudelle sekä arvio todennäköisestä kehityksestä Tilikauden tulos oli verorahoituksen odotettua paremman kehityksen johdosta budjetoitua parempi. Kaupungin verotulot kasvoivat hyvän talouskasvun myötä ja kasvu vastasi valtakunnallista kehitystä. Toimintakulujen suhteellinen kasvu hieman alitti kuntien ennakkotietojen mukaisen toimintakulujen kasvun. Oikeansuuntaisesta kehityksestä huolimatta tilikaudelta 2006 syntyi alijäämää 13,2 milj. euroa. Tilinpäätöksen alijäämä voidaan kattaa edellisen tilikausien kertyneistä ylijäämistä. Taseen kertyneet ylijäämät ovat alijäämäisen tilinpäätöksen jälkeen 118,4 milj. euroa. Talousarvio 2007 on alijäämäinen 19,1 milj. euroa ja taloussuunnitteluvuodet ovat alijäämäisiä yhteensä 22,6 milj. euroa. Vuoden 2007 talousarviota laadittaessa verotuloiksi arvioitiin 525,5 milj. euroa, joka saavutettaneen, jos verotulot kasvavat ennakoidusti. Tähän vaaditaan kuitenkin vuoden 2006 toteumaan nähden kokonaisverotuloihin lähes 5 prosentin kasvu. Valtionosuuksia on kertymässä rahoituspäätösten perusteella 240 milj. euroa. Toimintakulujen kasvu ei saa ylittää päätulolähteiden eli verojen ja valtionosuuksien kasvua, jotta edellytykset talouden tasapainottamiselle säilyvät. Pitkällä aikavälillä vuosikatteen on riitettävä myös investointeihin ja lainanlyhennyksiin. Päättyneenä vuonna omalla tulorahoituksella pystyttiin kattamaan vain 39,5 prosenttia investoinneista. 9

10 Toimintakertomus 6. Kaupungin talous ja tuloksen muodostuminen tilikaudella Tuloslaskelma (1 000 ) Toimintatuotot Myyntituotot (+) Maksutuotot (+) Tuet ja avustukset (+) Vuokratuotot (+) Muut toimintatuotot (+) Valmistus omaan käyttöön (+) Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot (-) Henkilösivukulut Eläkekulut (-) Muut henkilösivukulut (-) Palvelujen ostot (-) Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset (-) Vuokrakulut (-) Muut toimintakulut (-) TOIMINTAKATE Verotulot Kunnan tulovero (+) Osuus yhteisöveron tuotosta (+) Koiravero (+) Kiinteistövero (+) Valtionosuudet (+) Rahoitustuotot- ja kulut Korkotuotot (+) Muut rahoitustuotot (+) Korkokulut (-) Muut rahoituskulut (-) VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot (-) Arvonalentumiset (-) TILIKAUDEN TULOS Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot / Toimintakulut, % 25,5 25,3 Vuosikate / Poistot, % 73,5 21,3 Vuosikate, / asukas Asukasmäärä

11 Toimintakertomus Tilikauden tulos oli 13,6 milj. euroa negatiivinen. Tulos oli kuitenkin 7,0 milj. euroa budjetoitua parempi. Merkittävin tekijä on verorahoituksen myönteinen kehitys. Verotulojen ja valtionosuuksien eli verorahoituksen kasvu 51,1 milj. euroa (+7,5 %) kattoi nettokäyttömenojen kasvun, mutta ei enää suunnitelmanmukaisia poistoja. Valtionosuuksien kasvu oli 20,9 milj. euroa (+ 10,1 %) verrattuna edelliseen vuoteen. Kaupungin verotulot kasvoivat 30,2 milj. euroa eli 6,4 %. Kuntien verotulojen kasvu oli noin 6,4 %. Vuoden 2005 verotulojen kasvu oli ainoastaan 0,4 % edelliseen vuoteen verrattuna. Verotuloja kertyi 7,2 milj. euroa budjetoitua enemmän. Tilinpäätöksen toimintakate oli 717,9 milj. euroa. Toimintakate kuvaa nettokäyttömenojen määrää, jotka jäävät rahoitettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Kaupungin nettokäyttömenot kasvoivat 26,0 milj. eurolla (3,8 %:lla) edellisvuoteen verrattuna. Toimintatuotot kasvoivat 10,6 milj. eurolla (+ 4,5 %) ja toimintakulut oikaistuna Valmistus omaan käyttöön -erällä kasvoivat 36,6 milj. euroa (+ 4.0 %). Toimintakuluihin sisältyvät, omaan investointirakentamiseen liittyvät valmistusmenot on käsitelty menojen oikaisuna tuloslaskelman rivillä Valmistus omaan käyttöön ja kirjattu investointimenoksi ja taseen omaisuuden lisäykseksi. Valmistus omaan käyttöön oli 40,2 milj.euroa (37,7 milj. euroa v. 2005). Suurin osa oman rakentamisen valmistusarvosta on tilalaitoksen ja kiinteistölaitoksen investointirahoilla rahoitetun omaisuuden rakentamismenoja. Valmistusarvoon on laskettu investointihankkeen muuttuvat menot. Henkilöstökulujen kasvu oli 18,2 milj. euroa (+ 3,7 %). Palvelujen ostot kasvoivat 15,5 milj. euroa (+ 5,1 %), joista terveystoimen palvelujen ostot 9,6 milj. euroa (+ 6,6 %) ja sosiaalitoimen palvelujen ostot 4,9 milj. euroa (+ 8,7 %). Kuvat. Toimintatuotot ja -kulut lajeittain 2006 Tuet ja avustukset 13,1 % Muut kulut 0,9 % Vuokrat 2,8 % Avustukse t 6,9 % Myyntituotot 48,7 % Maksutuotot 18,6 % Vuokrat 10,7 % Muut tuotot 8,9 % Henkilöstökulut 51,4 % Materiaalin ostot 6,5 % Palvelujen ostot 31,5 % 11

12 Toimintakertomus Kuva. Käyttötalouden nettomenot 2006 (ei sis. Liikelaitoksia) Kaupunginhallitus 5,7 % Muut Kulttuuri ja 6,0 % vapaa-aika 5,9 % Sosiaalitoimi 27,0 % Opetustoimi 14,0 % Terveystoimi 30,7 % A mmattiinstit. ja A mmattikorkea 10,7 % Toimintatuotoilla katettiin 25,5 % toimintakuluista. Verotuloilla ja valtionosuuksilla jää rahoitettavaksi siten 74,5 %. Verotulojen erittely 2006 Verotulojen toteutuminen Talousarvio Talousarvio muutoksin Toteutuma Poikkeama +tulon ylitys, -tulon alitus Kunnan tulovero , , , ,64 Osuus yhteisöveron tuotosta , , , ,98 Kiinteistövero , , , ,39 Koiravero , , , ,80 Verotulot yhteensä , , , ,20 Talousarvion toteutumis -% 101,5 Kuva. Verotulojen toteutuminen vv (ilman koiraveroa): 600,0 500,0 milj. 400,0 300,0 200,0 100,0 0, Kunnan tulovero 406,3 403,9 405,0 407,5 434,5 Yhteisövero 60,9 35,6 38,7 36,8 38,7 Kiinteistövero 24,5 24,7 25,3 26,8 28,2 Yhteensä 491,8 464,2 469,1 471,1 501,3 Muutos-% 3,2-5,6 1,0 0,4 6,4 12

13 Toimintakertomus Kunnan verotulojen määräytymisen perusteet Tulovero-% 17,50 18,00 18,00 18,00 18,00 Kiinteistövero-%: yleinen 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 vakituinen asunto 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 muuhun asumiseen käytettävät 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 rakennukset rakentamattoman rakennus- 2,50 2,50 2,50 2,50 paikan veroprosentti Koiravero, /koira 33,64 34,00 34,00 34,00 34,00 Verotuloja kertyi yhteensä 501,4 milj. euroa. Verotulot kasvoivat 30,2 milj. euroa (+ 6,4 %) edellisvuodesta ja toteutumisprosentti talousarvioon nähden oli 101,5. Yhteisöveron tuotto lisääntyi 1,8 milj. euroa, kunnan tuloveron tuotto lisääntyi 27,0 milj. euroa ja kiinteistöveron tuotto oli 1,4 milj. euroa edellisvuotista suurempi. Kunnan tuloveron tuottoa kertyi 3,5 milj. euroa budjetoitua enemmän ja yhteisöveron tuottoa kertyi 2,3 milj. euroa budjetoitua enemmän. Kiinteistöveroa kertyi 1,4 milj. euroa budjetoitua enemmän. Valtionosuuksien erittely 2006 Valtionosuudet Talousarvio Talousarvio muutoksin Toteutuma Poikkeama +tulon ylitys, -tulon alitus Yleinen , , , ,00 Sosiaali- ja terveydenhuolto , , , ,00 Opetus- ja kulttuuritoimi , , , ,00 Yhteensä , , , ,00 Talousarvion toteutumis-% 99,9 Kuva. Valtionosuuksien toteutuminen vv : 250,0 200,0 150,0 m ilj. 100,0 50,0 0, Yl. valtionosuudet 4,5 4,4 4,8 4,7 6,2 Sosiaali- ja terveys 81,6 90,1 111,1 122,2 134,3 Opetus- ja kulttuuri 69,6 75,6 78,1 80,5 87,7 Yhteensä 155,8 170,2 194,1 207,3 228,2 Kasvu-% 8,1 9,2 14,0 6,8 10,1 13

14 Toimintakertomus Valtionosuuksia kertyi 228,2 milj. euroa. Kasvua edelliseen vuoteen oli 20,9 milj. euroa (+10,1 %). Muutettuun talousarvioon verrattuna valtionosuustulot alittuivat 0,2 milj. eurolla. Vuoden 2006 talousarvioon tehtiin valtionosuustulokohtaa korottavia talousarviomuutoksia yhteensä 4,2 milj. eurolla. Vuosikate oli positiivinen 37,7 milj. euroa, mikä oli 27,1 milj. euroa edellisvuotta parempi. Suunnitelman mukaiset poistot olivat yhteensä 51,3 milj. euroa. Tilikauden poistoja kasvattaa tilalaitoksen keskeneräisistä hankinnoista tehty lisäpoisto ja jätelaitoksen jätteenpolttouunin poistosuunnitelman muutos. Suunnitelman mukaisiin poistoihin sisältyy tilalaitoksen keskeneräisistä hankinnoista kirjattu 1,0 milj. euron lisäpoisto, jolla on oikaistu rakennuksen tuleva poistopohja oikeaksi. Jätelaitoksen (polttolaitoksen) ympäristölupa on voimassa vuoden 2009 loppuun asti, jolloin jätteenpolttouunin todennäköinen käyttöikä päättyy. Jätteenpolttouunin ja muun kaluston suunnitelman mukaista poistoaikaa lyhennettiin vastaamaan hyödykkeen tulonodotuksia. Poistosuunnitelman muutoksen vaikutus poistojen määrään ja tilikauden tulokseen on noin 1,7 milj. euroa. Tilinpäätöksessä 2006 on kirjattu poistoeron vähennyksenä 0,3 milj. euroa, mikä vastaa Hirvensalon ala-asteen ja Vähä-Heikkilän koulun I vaiheen investointimenon suunnitelmanmukaisia poistoja. Vuosikate ei kattanut suunnitelman mukaisia poistoja ja arvonalennuksia. Tilikauden tulos muodostui siten negatiiviseksi 13,6 milj. euroa. Poistoeron ja rahastojen vähennysten jälkeen muodostui alijäämäksi 13,2 milj. euroa. 14

15 Toimintakertomus 7. Toiminnan rahoitus 7.1 Rahoitusasema ja sen muutokset Rahoituslaskelma (1 000 ) Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Rahoituslaskelman tunnusluvut Investointien tulorahoitus, % 39,5 9,5 Pääomamenojen tulorahoitus, % 39,1 10,3 Lainanhoitokate 1,1 0,5 Kassan riittävyys, pv Kassan riittävyys, pv (ilman rahastojen sijoituksia) Asukasmäärä

16 Toimintakertomus Rahoitusasema parani vuoden 2006 aikana jonkin verran verrattuna viime vuoteen. Vuosi 2005 oli poikkeuksellisen huono vuosi verotulojen heikon kehityksen vuoksi. Vuoden 2006 investointimenot olivat 97,7 milj. euroa, josta perusparannus- ja korvausinvestointeja noin 50 milj. euroa. Tulorahoituksella katettiin 39,5 % investointimenoista. Omaisuuden myyntituloja kertyi 18,4 milj. euroa ja niillä rahoitettiin investoinneista 18,8 prosenttia (8,9 % v. 2005). Pitkäaikaista lainaa nostettiin vuoden 2006 aikana 35,0 milj. euroa. Lainojen lyhennykset olivat 10,0 milj. euroa. Rahavarat lisääntyivät 5,0 milj. eurolla. Alimmillaan kaupungin koko kassavaranto oli vuoden aikana 46 milj. euroa ja ylimmillään 113 milj. euroa keskimääräisen kassavarannon ollessa 71,7 milj. euroa. Kassavarannon tuotto oli 3,66 % keskimääräisestä kassavarannosta (ml. emissiovoitot ja -tappiot). Kassavarantoon ei tässä lasketa rahoitusarvopapereihin sisältyviä kaupungin omien rahastojen sijoituksia, joiden käyttö on sidottu rahastojen säännöillä. Kaupungin maksuvalmius säilyi vuoden aikana tyydyttävänä eikä lyhytaikaisiin luottoihin ollut tarvetta. Lyhytaikaisia käyttämättömiä kuntatodistuslimiittejä tai muita ei-sitovia limiittejä kaupungilla oli vuoden lopussa n. 100 milj. euroa. Rahoitus ja riskienhallinta Kaupungin rahoitusstrategian mukaan kaupunki turvaa rahoituksen saatavuuden ylläpitämällä kaupungin hyvää nimeä markkinoilla, vakaalla ja tempoilemattomalla lainanotolla ja muun rahoituksen hankinnalla sekä käyttämällä rinnan erilaisia rahoitusmuotoja ja rahanlähteitä. Vieraan pääoman käytöstä aiheutuva nettorasitus pidetään tasaisena hajauttamalla lainojen takaisinmaksutaakka ajallisesti. Rahoitusriskejä hallitaan hajauttamalla nostettavat lainat ja tehtävät sijoitukset kulloisenkin markkina- ja salkkutilanteen edellyttämällä tavalla ja kattamalla valikoidusti avoimia riskipositioita käyttämällä mm. koron- ja valuutanvaihtosopimuksia, sopimuksia enimmäis- ja vähimmäiskorosta sekä korko- ja valuuttaoptioita ja termiinejä. Em. sopimusten tarve on vähentynyt euroon siirtymisen seurauksena. Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2002 joulukuussa kaupungin sijoitustoiminnan periaatteet, jossa määritellään kaupungin toimiala-, kassavaranto- ja rahastosijoitusten yleiset periaatteet, käytettävät instrumentit sekä raportointi ja päätöksentekoprosessit. Kaupunki noudattaa sijoitustoiminnassaan em. periaatteissa määritettyä riskienhallintaa. 16

17 Toimintakertomus 7.2. Rahoitusrakenne ja tase-erien kehitys Tase VASTAAVAA VASTATTAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma Aineettomat oikeudet Arvonkorotusrahasto Muut pitkävaikutteiset menot Muut omat rahastot Ennakkomaksut Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden alijäämä Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset POISTOERO JA VAPAA- Kiinteät rakenteet ja laitteet EHTOISET VARAUKSET Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Poistoero Ennakkomaksut ja keskeneräiset Vapaaehtoiset varaukset hankinnat Sijoitukset PAKOLLISET VARAUKSET Osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset Eläkevaraukset Muut saamiset 1 Muut pakolliset varaukset TOIMEKSIANTOJEN VARAT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen erityiskatteet Lahjoitusrahastojen pääomat Muut toimeksiantojen varat 1 2 Muut toimeksiantojen pääomat VAIHTUVAT VASTAAVAT VIERAS PÄÄOMA Vaihto-omaisuus Pitkäaikainen Aineet ja tarvikkeet Joukkovelkakirjalainat Keskeneräiset tuotteet Lainat rah. ja vak.laitoksilta Valmiit tuotteet Lainat julkisyhteisöiltä 1 2 Liittymismaksut ja muut velat Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikainen Lainasaamiset Joukkovelkakirjalainat Muut saamiset Lainat rah. ja vak.laitoksilta Siirtosaamiset 26 7 Lainat julkisyhteisöiltä 1 1 Lyhytaikaiset saamiset Lainat muilta luotonantajilta Myyntisaamiset Ostovelat Lainasaamiset 0 26 Muut velat Muut saamiset Siirtovelat Siirtosaamiset Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet Joukkovelkakirjalainasaamiset Muut arvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSÄ

18 Toimintakertomus Taseen tunnusluvut Omavaraisuusaste, % 58,9 61,7 Omaan pääomaan sis.vain Turun Sataman maa- ja vesialueiden arvonkorotukset Rahoitusvarallisuus, /asukas Oikaistu rahoitusvarallisuus, /asukas Vieraasta pääomasta vähennetty henkilöstö-kassatalletukset Suhteellinen velkaantuneisuus 41,9 40,3 Oikaistu suht. velkaantuneisuus 35,0 33,3 Vieraasta pääomasta vähennetty henkilöstö-kassatalletukset Lainakanta (1.000 ) Korolliset velat sisältäen henkilöstökassa- ja konsernitilipääomat Lainat, /asukas Korolliset velat Oikaistu lainat, /asukas Lainat vähennettynä henkilöstökassa- ja konsernitilipääomilla Lainasaamiset (1.000 ) Asukasmäärä Lainojen ja vastuiden kehitys Kaupungin pitkäaikaisten lainojen määrä vuoden 2006 lopussa oli (koron- ja valuutanvaihtosopimusten jälkeen) 150 milj. euroa. Pitkäaikaisten lainojen keskikorko (ml. seuraavan vuoden lyhennykset) vuoden lopussa oli 3,51 %. Kaupungin pitkäaikainen velka kasvoi vuoden aikana 25 milj. euroa uuden lainan noston seurauksena. Vuoden aikana lyhennettiin 10 milj. euroa pitkäaikaisia lainoja. Korollisen kokonaisvelan määrä vuoden 2006 lopussa oli 269,5 milj. euroa, jonka keskikorko oli 3,34 %. Korollinen kokonaisvelka lisääntyi siten 29 milj. euroa verrattuna vuoden alun tilanteeseen. Korolliseen kokonaisvelkaan sisältyi muuta lyhytaikaista korollista velkaa 120 milj. euroa, joka muodostui henkilöstökassaan tehdyistä talletuksista (67,2 milj. euroa) ja konserniyhteisöjen tekemistä kassatalletuksista (52,4 milj. euroa). Korolliset velat asukasta kohden oli euroa (1323 euroa v.2005). Investointien rahoittamiseen otetut lainat olivat 855 euroa/asukas (715 euroa/asukas v. 2005). Näistä veloista on vähennetty henkilöstökassa- ja konsernitilipääomat. Suhteellinen velkaantuneisuus oli 35,0 % (ilman henkilöstökassan pääomia). Vastaava luku edellisenä vuonna oli 33,3 %. Merkittävimpien leasingvastuiden määrä oli vuoden 2006 lopussa 31 milj. euroa. Suurin lisäys vuoden 2006 aikana aiheutui sataman alueella toteuttavasta kiinteistökohteesta, joka toteutettiin 18

19 Toimintakertomus leasingrahoituksella. Muu vastuu aiheutui leasingrahoituksen puitesopimuksen mukaisista vastuista erilaisten koneiden ja laitteiden rahoittamiseen. Kaupungin takausvastuut vuoden 2006 lopussa olivat 117 milj. euroa. Takausvastuista suurin osa oli konserniyhtiöiden ja säätiöiden velasta ja konsernin ulkopuolisten yhteisöjen velasta niitä oli vain 1 milj. euroa. Takausvastuiden määrä lisääntyi vuoden 2006 aikana 29 milj. euroa lähinnä vesiyhtiöille annettujen takausten takia. Suurille vesi-investoinneille annettujen takauspäätösten myötä vastuut tulevat lisääntyvään huomattavasti vuosien välisenä aikana. Kuva. Korollisen kokonaisvelan kehitys vv KOROLLISEN KOKONAISVELAN KEHITYS (MEUR) MEUR Pitkäaikaiset lainat Henkilöstökassa Konserniyhtiöiden talletukset Omien ja lahjoitusrahastojen kehitys Kaupungin omien ja lahjoitusrahastojen osalta vuoden 2006 kirjanpidollinen tuotto keskimäärin oli yli 10 % rahastojen vuoden alun pääomasta laskettuna. 19

20 Toimintakertomus Muiden tase-erien kehitys Pysyvien vastaavien eli aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden ja muiden pitkävaikutteisten sijoitusten määrä vuoden lopussa oli 1 015,6 milj. euroa (1 012,2 milj. euroa v. 2005). Pysyvien vastaavien sijoituksissa on kaupungin palvelutoimintaan liittyvät osakkeet ja osuudet (ns. toimialasijoitukset). Muut osakkeet ja osuudet sekä joukkovelkakirjalainasijoitukset on kuntajaoston yleisohjeen mukaan käsitelty vuoden 2006 tilinpäätöksessä vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereissa. Vuoden 2005 vertailutiedot on muutettu vastaaviksi. Maa- ja vesialueiden kirjanpitoarvosta on tilinpäätöksessä 2006 purettu sataman hallinnassa olevien maa- ja vesialueisiin tehdyt arvonkorotukset 27,1 milj. euroa. Arvonkorotukset perustuivat kaupungin mittaus- ja tonttiosaston tekemään kiinteistöyksikkökohtaiseen laskelmaan vuodelta 1993 eikä niitä ole sen jälkeen arvioitu. Rakennusten kirjanpitoarvo lisääntyi 22,3 milj. euroa ja kiinteiden rakenteiden ja laitteiden kirjanpitoarvo lisääntyi 1,5 milj. euroa. Pysyvien vastaavien sijoitukset olivat 305,0 milj. euroa. Sijoituksissa on kaupungin osakkeet ja osuudet tytär- ja osakkuusyhtiöihin ja kuntayhtymiin yhteensä 197,9 milj. euroa sekä lainasaamiset, joita vuoden lopussa oli 107,1 milj. euroa (116,1 milj. euroa v. 2005). Vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereihin kohtaan osakkeet ja joukkovelkakirjalainasaamiset sisältyy kaupungin omien rahastojen sijoitukset, joiden määrä oli 58,0 milj. euroa. Näiden sijoitusten käyttö on sidottu rahaston sääntöjen mukaisiin tarkoituksiin. Rahoitusarvopaperit vuoden vaihteessa olivat yhteensä olivat 138,0 milj. euroa. Oman pääoman määrä oli yhteensä 745,4 milj. euroa. Omaa pääomaa vähensi sataman arvonkorotusrahaston purku 27,1 milj. eurolla sekä tilikauden 2006 alijäämä 13,2 milj. eurolla. Pitkäaikainen vieras pääoma taseessa oli 142,0 milj. euroa (120,0 milj. euroa v. 2005). Kasvusta 2,0 milj. euroa selittyy vesihuollon liittymismaksujen lisäyksellä. Tilikauden aikana otettiin uutta velkaa 35,0 milj.euroa. Lyhytaikainen vieras pääoma oli 266,1 milj. euroa (248,2 milj.euroa v. 2005). Lyhytaikaisen vieraan pääoman velkoihin sisältyy henkilöstökassan pääomaa 67,2 milj. euroa ja konserniyhteisöjen talletuksia 52,4 milj. euroa. 20

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2004

TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2004 Turun kaupungin TILINPÄÄTÖS 1229- TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS 4 1. Kaupunginjohtajan katsaus 4 2. Kaupungin hallinto ja henkilöstö 5 3. Yleinen taloudellinen kehitys

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2OO5

TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2OO5 TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2OO5 KAUPUNGINHALLITUS 27.3.2006 226 TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS 4 1. Kaupunginjohtajan katsaus 4 2. Kaupungin hallinto ja henkilöstö 5 3.

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS KAUPUNGINHALLITUS 25.3.2008 186

TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS KAUPUNGINHALLITUS 25.3.2008 186 TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2007 KAUPUNGINHALLITUS 25.3.2008 186 TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2007 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS 4 1. Kaupunginjohtajan katsaus 4 2. Kaupungin hallinto ja henkilöstö

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot