2. Kuntauudistuksen ja selvityksen tilannekatsaus Page 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2. Kuntauudistuksen ja selvityksen tilannekatsaus. 21.10.2014 Page 1"

Transkriptio

1 2. Kuntauudistuksen ja selvityksen tilannekatsaus Page 1

2 Kuntarakennelaki Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki Kuntien valtinosuusjärjestelmän uudistaminen Kuntauudistus Kuntalain kokonaisuudistus Metropolialueen ratkaisut Kuntien tehtävien arviointi

3 Kunnan roolin muutos? Suuremmat yksiköt - palvelurakenteet vai kuntarakenteet? Julkisen ja yksityisen rooli palveluissa - kuntien ja kuntalaisten tasavertaisuus Kuntien ja valtion välinen työnjako kunnille vai kunnilta Kuntatalouden kehitys oma raha vai läpilaskutus Verotulojen kehitys kuntien ja kuntalaisten eriarvoisuus Kuntien tehtävät ja rahoitus kuntalaiset, kansalaiset vai kuntalainen Palvelutarjontatapojen muutos - perinteiset ja teknologia Elinvoiman kehityspotentiaali työikäiset ja yritykset Kuntalaisten osallistuminen edustuksellinen ja suora Kuntaidentiteetti kylä vai maailmankylä

4 Yhdistymisen prosessointi PROSESSI- HALLINTA TAITO Selvityksen käynnistäminen tavoitteet ja sitoutuminen projektin organisointi Olemme tässä KYLLÄ/EI LUOTTAMUS TUNNE Selvityksen toteuttaminen Projektin hallinta kuntajohtajat asiantuntijaryhmät poliittinen johto Tietoperusta tilastotiedot kuntien tiedot ennakointitiedot tutkimukset ja muiden kokemukset Vuorovaikutus valtuusto ja hallitus sidosryhmät mediasuhteet KYLLÄ/EI YMMÄRRYS TIETO Yhdistymissopimus projektin hallinta poliittinen johto kuntajohtajat Tietoperusta sopimuksen jäsennys Neuvottelutapa kuntarakennelaki Kokemukset dokumentiointi Vuorovaikutus valtuusto ja hallitus henkilöstö kuntalaiset seurakunnat yrittäjät järjestöt mediasuhteet KYLLÄ/EI Valtuuston päätös KYLLÄ uuden kunnan valmistelu Valtuuston päätös EI oma kunnan palvelurakennemuutoksen toteuttaminen Page 4

5 . Sekä yhteistyön prosessointi Olemme tässä LUOTTAMUS TUNNE KYLLÄ Valtuuston päätös KYLLÄ Yhteistyön Toteutus oma kunnan palvelurakennemuutoksen toteuttaminen PROSESSI- HALLINTA TAITO Selvityksen käynnistäminen tavoitteet ja sitoutuminen projektin organisointi KYLLÄ/EI Selvityksen toteuttaminen Projektin hallinta kuntajohtajat asiantuntijaryhmät poliittinen johto Tietoperusta tilastotiedot kuntien tiedot ennakointitiedot tutkimukset ja muiden kokemukset Vuorovaikutus valtuusto ja hallitus sidosryhmät mediasuhteet KYLLÄ/EI KYLLÄ KYLLÄ EI Valtuuston päätös EI YMMÄRRYS TIETO EI oma kunnan palvelurakennemuutoksen toteuttamine Page 5

6 Alustava selvitysprosessin vaiheistus Toukokuu Syyskuu Marras-/joulukuu Vaihe 1.1 Vaihe 1.2 Toimintaympäristön analyysi Nykyiset palvelurakenteet Nykytilan - edut ja haitat - kehittämistarpeet ja -paineet Elinvoiman kehittäminen Palvelujen organisointi Muutoksen edut ja haitat Kuntalaisten osallistuminen ja lähivaikuttaminen SELVITYSRAPORTTI Kuntien päätökset KUNTALAISET JA SIDOSRYHMÄT VIESTINTÄ JA TILAISUUDET

7 Kuntaliitos/yhteistyö Etäisyydet Kuntatilaisuuksien anti Hallinto- ja tukipalvelut Talous Sote Tuotantokuntayhtymän kuntakokoonpano Kokkolan sairaala Lähipalvelut Elinvoima Elinkeinojen kehittäminen Kosek ja Kasek Koulutus Lähi/aluedemokratia

8 Vahvuudet Työvoimatarpeisiin vastaava laaja-alainen koulutus Kulttuuri- ja muut hyvinvointipalvelut Kulttuuri - ja muut tapahtumat Vahva kemianteollisuus, maatalous ja rakennusteollisuus. Erikoistunut maatalous Yrittäjyyden seutu, yrittäminen Työmoraali Kokkolan vientiteollisuus ja Kokkolan kasvu Satama, rata, lentokenttä Nuori väestö Yhteistyö Mahdollisuudet Vetovoiman lisääminen Kaivosteollisuus ja jatkojalostus Yhteistyössä varaa parantaa Sote-tuotantoalueeseen mukaan kuntia pohjoisesta ja etelästä Kaivosteollisuus Mannertuulivoima Puurakentaminen Vahvan kulttuurin hyödyntäminen mm. elämystaloudessa Maaseudun voimavarojen hyödyntäminen Osaaminen Laatu Kilpailukyky Heikkoudet Kuntien talous (velkaantuminen) Liian pieni alue, väestömäärä Pieniä kuntia paljon Väestön matala koulutustaso Matala tulotaso Alueen elinvoiman vähäinen tunnettuus Kokkola vs. maaseutu asetelma Jäykkyys Näkymättömyys Varovaisuus Uhat Globaalit uhat Väestökato ja työikäisen väestön väheneminen Väestön ja palveluiden keskittyminen Kokkolaan, maaseudun autioituminen Väliinputoaminen, katoaminen jonnekin Seinäjoen ja Oulun välille. Eristäytyminen Taantuma pitkittyy, nuorisotyöttömyys Keskittyminen heikentää koulutustarjontaa, toimintamallien etsintä ennakoivasti ei onnistu Huoltosuhteen heikkeneminen, ikääntyvien palvelut ja eläköitymiseen varautuminen Työvoimapula avainaloilla (eläköityminen) ja alueen Page 8 vetovoima ei ole riittävä

9 3. Selvityksen välitulokset Page 9

10 Yhteinen MALprosessi ja ohjelma Seudullinen rakennusvalvonta Yhteistyön lisääminen kaluston käytössä (Veteli ja Kaustinen) + Sivistystoimen alueellinen strategia Strategian taso Alueellinen lukiopalveluiden, ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön järjestäminen Toiminnan taso Yksi alueellinen lomituspalveluorganisaatio Yhteinen elinvoimaohjelma Yhteinen tukipalveluyksikkö (talous, HR, ICT, hankinnat) Sote palveluiden järjestämisen vaikutusvalta ja sote tuotannon lähipalveluyhteistyö Yhteistyö kaavoituksessa (maakuntaliitto) Elinkeinojen hankeyhteistyö Kansainvälistyminen Elinkeinoyhtiöiden erikoistuminen Talousvaikutukset Yhteistyö taloushallinnossa Työvaliokunta Valtakunnalliset uudistukset Työryhmät Konsultit Page 10

11 Uuden kunnan arvioidut edut ja haitat Elinvoima ja kilpailukyky Edut/vahvuudet/mahdollisuudet Yhteiset kehittämispanokset voidaan kohdistaa alueen kokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukaisemmalla tavalla. Kehittämisyhtiöiden fuusiointi osaksi uuden kunnan organisaatiota. Voidaan paremmin kehittää ja resursoida hankintaosaamista ja tarjota yrityksille houkuttelevia tarjouskilpailuja Kilpailu verotuloista ja osaavasta työvoimasta poistuu selvityskuntien väliltä. Edellytykset alueiden väliseen kilpailuun paranee. Mahdollisuus kuntakeskusten profilointiin ja niiden markkinointiin kansallisesti ja kansainvälisesti Haitat/heikkoudet/uhkat Alueen kokonaisuutta painottava näkökulma voi heikentää tiettyjen kylien ja taajamien elinvoimaisuuden kehittämistä. Uuden kunnan eri alueiden erilaisten tarpeiden ja intressien huomioiminen kehittämisyhtiön toiminnassa Paikallisten pienempien yritysten mahdollisuudet osallistua suurempiin tarjouskilpailuihin Elinvoiman kehittämisen motivaation sekä kuntalaisten ja paikallisten toimijoiden osallistumisen hiipuminen Kuntakeskusten elinvoiman ja markkinointitoimenpiteiden epäonnistuminen Page 11

12 Yhteistyön lisäämisen arvioidut edut ja haitat Elinvoima ja kilpailukyky Edut/vahvuudet/mahdollisuudet Haitat/heikkoudet/uhkat Alueelliset kehittämistoimenpiteet paikallisen päätöksentekoelimen vaikutusvallassa. Kuntien välinen kilpailu mahdollistaa asukkaiden ja yritysten saamisen kuntaan seudun sisältä Elinvoiman kehittämistoimenpiteiden viestittäminen kuntalaisille helpompaa Kehittämisen panokset kunnan omassa vallassa Vaikutukset riippuvat valtuustojen sitoutumisesta strategisiin linjauksiin ja toimenpiteisiin. Edellyttää siten vahvaa poliittisten päättäjien sitoutumista valmisteluun. Kuntien välinen kilpailu syö kuntien resursseja ja johtaa epätarkoituksenmukaisiin ratkaisuihin Ulkopuolisen rahoituksen ja kuntien omien panostusten pienehkö elinvoimavaikutus (työpaikka/ ) tarpeeseen nähden Kehittämisen yhteispanosten määrä vähäinen Page 12

13 Yhteistyön lisäämisen arvioidut edut ja haitat Edut/vahvuudet/ mahdollisuudet Erikoistuminen sekä osin osaamisen hyödyntäminen selvitysalueella mahdollistuu. Päätöksenteko säilyy kuntien hallinnassa. Skaalaetuja voidaan etsiä alueilla, joista niistä on eniten hyötyä. Strategisen tason yhteistyö voi edistää yhteisen tahtotilan muodostamista. Haitat/heikkoudet/uhkat Riski kuntien sitoutumisessa. Edellyttää vahvaa poliittisen johdon osallistumista valmisteluun. Ennakkoluulot, kuntien hyötyajattelu ja kokoerot. Selkeä seudullinen vastuutaho puuttuu eikä päätöksentekorakennetta. Sektorikohtainen yhteistyö, ei selkeää kokonaisuutta. Taloudellista hyötyä saavutettavissa vain rajallisesti. Samaan aikaan yhteistyö voi aiheuttaa transaktiokustannuksia. Kaustisen seutukunnan yhteistyöllä jo pohja ja yhteistyön syventäminen samankokoisissa kunnissa helposti toteutettavissa. Seutukuntakohtainen yhteistyö ei riittäne samaan aikaan riittäviä vaikutuksia koko alueen näkökulmasta Page 13

14 Uuden kunnan arvioidut edut ja haitat Edut/vahvuudet/mahdollisuudet Palveluita ja palveluverkkoja voidaan suunnitella ja kehittää kootuilla resursseilla koko selvitysalueella. Haitat/heikkoudet/uhkat Hallinnolliset tehtävät ja erityispalvelut keskittyvät. Palkkojen harmonisointi voi lisätä kustannuksia. Skaalaedut käyttöön koko organisaatiossa. Erityisosaamista vaativien palveluiden haavoittuvuutta voidaan pienentää. Periaatteet palvelujen tarjoamisessa kuntalaisille tasa-arvoistuu (plussa ja miinus riippuen näkökulmasta). Organisaation yksinkertaistamisen mahdollisuudet sekä yhtenäinen hallinto Muutosjohtaminen suuressa organisaatiossa vaativaa. Riskinä kuntalaisten etääntyminen kuntaorganisaatiosta ja paikkallistuntemuksen heikompi hyödyntäminen. Byrokratian kasvun riski. Hyvien käytäntöjen paikantamisen ja käyttöön oton haasteet. Seudun yhteinen päätöksenteko mahdollistuu ja tarvittavien muutosten tekeminen helpottuu. Kuntalaisten määrä luottamushenkilöä kohden laskee. Päätöksiä ja toimenpiteitä myönteisten vaikutusten aikaansaamiseksi ei tehdä Page 14

15 Porinat

16 Osa 1: Porinajoukkueet Kysymykset Miten näissä asioissa lisätään yhteistyötä? Ovatko esitetyt vaihtoehdot tarkoituksenmukaisia ja toteutuskelpoisia? Mitä pois ja mitä muokattava ja mitä lisää? Vaikutusten kommentointi kuntarakenne- ja yhteistyömuutoksessa Kuntaliitoksen edut ja haitat Yhteistyön edut ja haitat

17 Osa 1: Porinajoukkueet Jakaudutaan viiteen porinajoukkueeseen Naularisti ( ryhmä1) Lieska ( ryhmä2) Teeri ( ryhmä 3) Kannel (ryhmä 4) Kruunu (ryhmä 5)

18 Porinajoukkueet Klo XX:XX (20 min Porina) Klo XX:XX (15 min Porina) Elinvoima Tila Atlantic Naularisti Kruunu Pistekirjurit Jarmo Tekniset palvelut tila Artic Johtaminen ja demokratia tila Aula vasen Sivistys tila ula keskipöytä Hallinto ja talous Tila aula oikea Lieska Naularisti Teeri Lieska Kannel Teeri Kruunu Kannel Palataan kokoustilaan klo XX:XX Pauli ja Ilkka Anssi Peter ja Seppo Tellervo ja Anni

19 Yhteisen valtuustoseminaarin ajankohta Page 19

20 Selvityksen aikataulu Aika Asiat Kunnat Kuntien valtuustotilaisuudet Työvaliokunta (6) Työvaliokunta (7) klo 12:30 Kokkola 21.10, 12:30 Kokkola Vaihtoehtojen esittely ja arviointi Kuntakäyntien kokemukset Laajennettu kh:n ja kv:n puheenjohtajilla Selvityksen tilannekatsaus Ohjausryhmä (3) klo 16:00 Kokkola Vaihtoehtojen esittely ja arviointi Kuntakäyntien kokemukset Työryhmät (3) mennessä Työryhmien loppuraportointi Työvaliokunta (8) Ohjausryhmä (4) Valtuustojen seminaari klo 12:30 Kokkola klo 16 Kokkola klo 18:30 Kaustinen Selvityksen tilannekatsaus Selvityksen tulokset ja kommentointi Selvityksen tulokset ja kommentointi Selvityksen tulokset ja kommentointi

21 Talous ja hallinto

22 Yhteistyön mahdollisuudet Kokkolan seudulla talous ja hallinto Taloushallinnon yhteistyö ICT-yhteistyö Kaustisen seudun ITC-yhteistyön laajentaminen Kasenetin kanssa Seudullisesti yhteiset palvelimet, yhteiskäytössä.

23 Uuden kunnan arvioidut edut ja haitat Talous ja hallinto Edut/vahvuudet/mahdollisuudet Haitat/heikkoudet/uhkat Suuri palveluntuottaja ja työnantaja Yhtenäinen hallinto (esityslistat, pöytäkirjat, ta, tp) Hallinnon ja palvelujen työpaikat keskittyvät. Kustannusten nousu esim. palkkojen harmonisoinnin myötä. Asiantuntijuuden vahvistuminen, erikoistumisen mahdollisuudet Laajemmat osaamisen ja ammattitaidon ylläpitomahdollisuudet Mahdollisuudet tehostaa nykyistä toimintaa, suuruuden ekonomia Palvelurakenteiden uudistaminen helpottuu kokonaisuudistus Mahdollisuus kuntakuvan Palvelukokonaisuuksien pirstaloituminen. Asian/asiakkaan kokonaispalvelu heikkenee, monimutkaistuu Luottamushenkilöiden määrä vähenee oleellisesti, samoin kunnan eri osa-alueiden tuntemus Byrokratia lisääntyy esimiestasojen lisääntyessä. Käsittelyajat pidentyvät Uutta kuntaa ei koeta kuntayhteisönä, erilaisten poliittisten kulttuurien ja voimasuhteiden Page 23

24 Yhteistyön lisäämisen arvioidut edut ja haitat Talous ja hallinto Edut/vahvuudet/mahdollisuudet Haitat/heikkoudet/uhkat Talous- ja palvelusuunnittelu säilyy kunnan hallinnassa. Osaaminen ja asiantuntemus kasvaa, opitaan toisilta, hyvät käytännöt käyttöön Suuruuden hyötyjä pienin kustannuksin Viranhaltijoiden erikoistuminen mahdollistuu Seudullisesti yhteiset palvelimet, yhteiskäytössä. Kunkin kunnan oma kanta, esim. pankkiohjelmat. Ohjelmistopäivitykset, hankinnat ja koulutus tehdään yhteispäätöksin. Kaustisen seudun ICT-yhteistyön laajentaminen Kasenetin kanssa Esim. kuntien yhteiset tilitoimistopalvelut, tuottavuuden kasvu rajallinen Ennakkoluulot, kuntien hyötyajattelu Kuntien kokoerot, jokaisessa kunnassa valmistellaan edelleen samojakin asioita Kuntatalouden tasapainottamispäätösten vaikeudet, kyetäänkö tarvittaviin muutoksiin? Page 24

25 Tekniset palvelut Page 25

26 Yhteistyön mahdollisuudet Kokkolan seudulla Tekniset palvelut Jatkossa alueen kunnissa voidaan lisätä kaavoitusyhteistyötä maakuntaliiton kanssa. Kaustisen ja Vetelin kuntien osalta, joiden kuntakeskusten etäisyys on vain noin 10 km, kaluston ja henkilöstön yhteiskäyttöä voisi tutkia tarkemmin. Tietoa naapurikuntien kalustosta kannattaa vaihtaa ja edistää käytännön yhteistyötä jo olemassa olevien yhteistyömuotojen pohjalta Page 26

27 Yhteistyön lisäämisen arvioidut edut ja haitat Tekniset palvelut Edut/vahvuudet/mahdollisuudet Haitat/heikkoudet/uhkat Vetelin ja Kaustisen osalta henkilöstön ja kaluston osalta voitaisi saada synergia-etuja aikaan. Kaavoitusyhteistyötä voidaan lisätä yhteistyössä maakuntaliiton kanssa. Rakennusvalvonnan osalta edetään valtion lainsäädäntötyön linjausten mukaan (ylikunnalliset rakennusvalvonnan yksiköt), mikä voi parantaa asiantuntijapalvelu laatua Yhteistyötä käytännön tasolla kannattaa jatkaa ja edistää esim. aiempaa aktiivisemmalla tietojenvaihdolla Toteutusmahdollisuudet riippuvaisia maakuntaliiton henkilöstöresurssien jatkuvuudesta. Viranomais-palveluiden joustavuuden kokemuksen heikkeneminen. Lausuntojen määrä elimiltä toisille todennäköisesti kasvaisi Page 27

28 Uuden kunnan arvioidut edut ja haitat Tekniset palvelut Edut/vahvuudet/mahdollisuudet Haitat/heikkoudet/uhkat Asiantuntijapalveluiden laadun paraneminen Viranomaistoimintojen laadun paraneminen Henkilöstön käytön joustavuuden lisääntyminen Vetelin ja Kaustisen osalta henkilöstön ja kaluston osalta voitaisi saada synergiaetuja aikaan (tosin on tehtävissä ilman kuntaliitostakin) Asiantuntijapalveluiden joustavuuden kokemuksen heikkeneminen Viranomaispalveluiden joustavuuden kokemuksen heikkeneminen. Lausuntojen määrä elimiltä toisille todennäköisesti kasvaisi. Päätöksenteon etääntyminen paikallisista olosuhteista esim. maankäyttö-asioissa Page 28

29 Johtaminen ja demokratia Page 29

30 Uuden kunnan arvioidut edut ja haitat Johtaminen ja demokratia Edut/vahvuudet/mahdollisuudet Haitat/heikkoudet/uhkat Muutos mahdollistaa päätöksentekojärjestelmän uudistamisen ja yksinkertaistamisen. Konsernirakenteita voidaan yksinkertaistaa. Riskinä byrokratian kasvu ja paikallistuntemuksen väheneminen. Uhkana, että kuntalaiset etääntyvät demokratiasta eikä toimivia lähivaikuttamisen malleja saada käytäntöön. Yksi päätöksentekoelin ja vastuutaho voi päättää muutosten toteuttamisesta koko selvitysalueella. Luottamushenkilöiden määrä kuntalaisia kohden laskee Page 30

31 Yhteistyön lisäämisen arvioidut edut ja haitat Johtaminen ja demokratia Edut/vahvuudet/mahdollisuudet Haitat/heikkoudet/uhkat Yhteinen näkemys ja tahtotila seudun kehittämisessä. Sitoutuminen strategisiin linjauksiin voi jäädä heikoksi. Ei muutoksia organisaatioihin tai luottamushenkilöedustuksiin. Kokoerot ja kuntien eri agendat voivat estää yhteisen tahtotilan löytymistä ja seudun kokonaisetuajattelua. Yhteistyö vie liikaa aikaa ja kehittämisresursseja suhteessa sen tuloksiin Page 31