Säilytä koko lukuvuoden ajan!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Säilytä koko lukuvuoden ajan!"

Transkriptio

1 Lietsalan koulu Tiilenkantajantie 4 (PL 43) Naantali koulunjohtaja , opettajat , kouluravintola sähköpostit: LUKUVUOSITIEDOTE Säilytä koko lukuvuoden ajan! Terveisiä Lietsalan koulusta! Lietsalan koulun lukuvuosi on aloitettu 133 oppilaan vahvuudella. Vakituista opetushenkilöstöä on 11 henkeä, yhdeksän opettajaa ja kaksi koulunkäynninohjaajaa. Jokaisella vuosiluokalla on yksi perusopetusryhmä. Saimme jälleen valtiolta avustusta opetusryhmien pienentämiseen. Suurin osa avustuksesta suunnattiin ensimmäiselle ja toiselle luokalle. Toisella luokalla on avustuksen turvin kaksi opettajaa pääosalla tunneista. Koko koulun yhteinen vanhempainilta pidetään keskiviikkona Tarkempi kutsu lähetetään myöhemmin. Valtakunnallista kodin ja koulun päivää vietetään perjantaina Tiedotamme poikkeavasta ohjelmasta hieman myöhemmin. Koulukuvaus järjestetään maanantaina Kuvaajat tulevat viimevuotiseen tapaan Kuvaverkosta ja kuvien tilaaminen tapahtuu internetissä. Koko koulun henkilökunta toivottaa koteihin mukavaa lukuvuotta! Jarmo Rasi koulunjohtaja

2 Turvallinen koulumatka ja liikennejärjestelyt Kodeissa on syytä koulun alkaessa palauttaa mieliin turvallisen liikennekäyttäytymisen aakkoset. Kouluun voi tulla joko jalan tai polkupyörällä. Omin voimin liikkuminen on oivaa terveysliikuntaa. Ensimmäisen luokan oppilaiden huoltajien tulee huolellisesti harkita, kykeneekö oma lapsi pyöräilemään koulumatkansa turvallisesti. Kevyen liikenteen väylällä noudatetaan oikeanpuoleista liikennettä. Mikäli kevyen liikenteen väylää ei ole käytettävissä, jalankulkijat kävelevät ajoradan vasenta reunaa ja polkupyöräilijät pyöräilevät oikeassa reunassa. Teiden ylitys tulee aina ehdottomasti suorittaa alikulkua tai suojatietä käyttäen, kun sellainen on käytettävissä. Pyöräillessä polkupyöräkypärä on ehdottoman välttämätön suojaväline. On hyvä tarkastaa myös pyörän kunto; erityisesti jarrut, valo ja heijastimet. Toimiva pyörän lukko on jokaisen omaisuudestaan huolehtivan oppilaan perusväline. Heijastinta on hyvä opetella käyttämään jo alkusyksystä, niin se tulee tutuksi pimeiden aamujen lähestyessä. Mikäli vanhemmat jostain syystä joskus joutuvat kuljettamaan lapsensa kouluun/koulusta autolla, heidän on käytettävä ns. alaparkkipaikkaa Tiilenkantajantien puolella. Liikenteen kulkusuunnat on merkitty alapihalle opastemerkein. Yhteydenpito kodin ja koulun välillä (osin uusittu sisältö) Kaikkien oppilaiden huoltajilla on käytössään perhekohtaiset Wilma-tunnukset, joilla pääsee kirjautumaan www-pohjaiseen Wilma-käyttöliittymään. Wilman kautta on helppo pitää henkilökohtaista yhteyttä opettajiin, seurata oppilaan poissaoloja ja unohduksia ym. Lisäksi Wilmassa julkaistaan erilaisia koulun toimintaan liittyviä tiedotteita ja viestejä. Muiden toimijoiden, esim. yhdistysten ja urheiluseurojen tiedotteita ei Wilman kautta lähetetä. Mikäli Wilma-tunnukset ovat kadonneet, uusia voi pyytää koulunjohtajalta. Yhteyden opettajiin saa myös sähköpostitse tai puhelimitse koulun numeroon tai opettajan työpuhelinnumeroon. Osa luokista käyttää myös reissuvihkoa, joka kulkee oppilaan mukana kodista kouluun ja takaisin. Opettajat kertovat ajankohtaisista asioista kuukausi- tai jaksotiedotteilla. Koululehti, jota tehdään yhteistyössä oppilaiden kanssa, on tärkeä koko koulun yhteisten asioiden tiedotuskanava. Ajankohtaisia asioita päivitetään myös koulun omille www-sivuille: Sähköinen oppimisympäristö (kokonaan uusi sisältö) Naantalin koulut ovat siirtyneet Office365 -portaalin käyttäjiksi. Oppilaiden Outlooksähköposti ja OneDrive -pilvipalvelin löytyvät osoitteesta outlook.com/edu.naantali.fi. Kotikoneelta Office365:een mentäessä oppilas tarvitsee saman tunnuksen ja salasanan kuin koulun koneisiin kirjautuessaankin. Oppilaat pääsevät omiin OneDrivessa oleviin tiedostoihinsa myös kotoa käsin. OneDrivesta löytyvät mm. Officen Word ja PowerPoint, joilla esim. esitelmien

3 teko onnistuu missä vain ja lähes millä tahansa mobiililaitteella. OneDrivessa voi myös jakaa tiedoston esim. opettajan kanssa. Oppilaita voi myös kotona kannustaa käyttämään Opinaika.fi sivuston Lasku-Lassi ohjelmaa sekä oppikirjasarjoihin liittyviä materiaaleja esimerkiksi Sanomapron sivuilla. Oppilashuoltopalvelut (lähes kokonaan uusittu sisältö) ja kouluterveydenhuolto Jokaisella oppilaalla on oikeus saada oppilashuoltopalveluita. Käytännössä tällä tarkoitetaan toimintaa ja toimenpiteitä, joilla turvataan hyvän oppimisen, hyvän terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edellytykset. Lakimuutoksen myötä oppilashuoltopalveluiden toteutustapa muuttuu tämän lukuvuoden alkaessa olennaisesti. Oppilashuolto jaetaan koulukohtaiseen yhteisölliseen oppilashuoltoon sekä yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. Yksilökohtaisen oppilashuollon suunnitelmassa tulee taata mm. opiskelijalle keskusteluaika oppilashuollon psykologin tai kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä työpäivänä pyynnöstä tai kiireellisessä tapauksessa samana tai seuraavana työpäivänä. Terveydenhoitajan on oltava opiskelijan tavoitettavissa arkipäivisin virkaaikana. Koulussa ei ole enää säännöllisesti kokoontuvaa yleistä oppilashuoltoryhmää, jossa käsiteltäisiin yksittäisen oppilaan asioita. Tarvittaessa yksittäisen oppilaan oppimisen ja kehityksen tueksi voidaan oppilaan ja tämän huoltajan suostumuksella perustaa moniammatillinen asiantuntijaryhmä. Tällainen ryhmä kootaan kutakin tapausta varten erikseen. Huoltajat voivat kaikissa oppilaan hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä olla yhteydessä koulukuraattoriin, koulupsykologiin, kouluterveydenhoitajaan tai koululääkäriin. Myös oma luokanopettaja tai rehtori voivat pyynnöstä auttaa asian edistämistä. Koulukuraattori Pirjo Hintsan vastaanotto on Lietsalan koululla pääsääntöisesti tiistaiaamupäivisin. Terveydenhoitaja Pauliina Mäkilällä on vastaanotto koululla torstaisin. Terveydenhoitajan tarkastukset suoritetaan 2.-, 3.-, 4.- ja 6.-luokkalaisille. Koululääkärin tarkastukset suoritetaan 1.- ja 5.-luokkalaisille. Koulupsykologin tapaamiset sovitaan erikseen. Oppilaat kutsutaan hammashoitoon terveyskeskuksen toimesta vuosittain.

4 Oppilaan oppimisen tuki Oppilas saa mahdollisiin oppimisvaikeuksiin tukea kolmiportaisen mallin mukaisesti: yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Tukiopetus on tyypillisimpiä yleisen tuen muotoja, jota voidaan antaa opettajan, oppilaan tai oppilaan huoltajan aloitteesta sekä ennakoivasti että korjaavasti. Omien lomien vuoksi syntyneitä puutteita oppimisessa ei korvata tukiopetuksella. Kotitehtävien laiminlyönnit ja koulutarvikkeiden unohdukset (osin uusittu) Laiminlyönnit ja unohdukset merkitään opettajien toimesta Wilmaan. Viiden kuukausittaisen unohduksen jälkeen luokkalaiset kutsutaan tapavalmennukseen, jossa laaditaan tavoitteet ja sopimus taitojen ja tapojen parantamiseksi. Tekemättä jääneitä kotitehtäviä voidaan opettajan määräyksestä jäädä tekemään koulupäivän jälkeen tai ns. läksyparkkiin tiistai-, keskiviikko-, ja perjantaiiltapäivisin klo alkaen. Läksyparkissa saa myös tarvittaessa ohjausta kotitehtävien tekemiseen. Sääntöjen noudattaminen (osin uusittu) Koulunkäynnin järjestyksen ja turvallisuuden varmistamiseksi koulussa noudatetaan järjestyssääntöjä ja muita henkilökunnan antamia ohjeita. Toistuvasta sääntöjen rikkomisesta seuraa huomautus ja merkintä Wilmaan sekä tilanteen edelleen jatkuessa ensisijaisena toimenpiteenä kasvatuskeskustelu (KAKE) opettajan, oppilaan ja/tai huoltajien kesken. Mikäli edistystä ei edelleenkään tapahdu, voidaan oppilaalle määrätä jälki-istuntoa korkeintaan kahden oppitunnin verran tai antaa kirjallinen varoitus. Jälki-istuntoa voidaan määrätä myös ennen kasvatuskeskustelua opettajan harkinnan mukaan. Aamu- ja iltapäivätoiminta Kaupungin vapaa-aikatoimi järjestää ap-ip -toimintaa luokkalaisille yhteistyössä seurakunnan kanssa. Ap-ip -toiminta järjestetään Lietsalan koulun pikkutalossa. Aamupäivätoiminnan ohjaajana toimii Pia Rossi. Iltapäivätoimintaa ohjaavat Kirsti Koskenoja, Tellervo Lehtonen, Henny Mahlamäki ja Päivi Saarenpää. Kerhotoiminta Koulussamme järjestetään monipuolista kerhotoimintaa kuten liikunta-, älypeli-, bändi-, käsityö- ja kuvataidekerhoja. Koulun järjestämien kerhojen ajankohta on tavallisimmin keskiviikko kello alkaen. Koulussamme toimii myös nuoriso- ja vapaa-aikatoimen ja koulun yhdessä järjestämä liikuntakerho luokkalaisille maanantaisin kello

5 Koulun, nuoriso- ja vapaa-aikatoimen ja seurakunnan yhteistyössä järjestämä kaverikerho luokkalaisille toimii keskiviikkoisin. Vanhempainkerho Koulussamme toimii aktiivinen vanhempainkerho, johon toivotaan edustajia kaikilta vuosiluokilta. Kerho järjestää tapahtumia oppilaille ja heidän perheilleen. Tapahtumilla kerätyt varat käytetään mm. oppilaiden stipendeihin ja opintoretkien rahoittamiseen. Kaikki halukkaat vanhemmat voivat tulla mukaan toimintaan. Lisätietoja antaa puheenjohtaja Katariina Veso, p , Oppilaskuntatoiminta Oppilaskuntatoiminnan tarkoituksena on ottaa oppilaat mukaan koulun toiminnan suunnitteluun sekä harjoitella edustamista ja päätöksentekoa. Oppilaskunta valitsee keskuudestaan oppilaskunnan hallituksen marras-joulukuussa. Oppilaskunnan hallitus pitää kokouksia useita kertoja lukuvuodessa. Hallituksesta valitaan edustajat Naantalin lasten parlamenttiin. Toiminta tapaturmien sattuessa Mikäli koulussa sattuu hoitoon kuljettamista vaativa tapaturma tai onnettomuus, koulun henkilökunta arvioi kuljetustarpeen tilanteen vakavuuden perusteella. Useimmiten selvitään ilman ambulanssia, jolloin ensisijainen yhteydenoton kohde on oppilaan huoltaja. Mikäli huoltaja ei pysty kuljettamaan lastaan hoitoon, oppilas kuljetetaan taksilla aikuisen toimiessa saattajana. Oppilaan oma opettaja laatii jokaisesta tapaturmasta ilmoituksen vakuutusyhtiötä varten. Poissaoloista ilmoittaminen (osin uusittu) Oppilaan sairastuessa huoltajan tulee ilmoittaa asiasta luokanopettajalle mahdollisimman pian. Ilmoituksen voi tehdä Wilman kautta, sähköpostitse tai puhelimitse (mieluiten tekstiviestillä) opettajan työpuhelinnumeroon. Oppilas huoltajineen on lähtökohtaisesti itse vastuussa rästitehtävien tiedustelusta ja tekemisestä. Erityisruokavaliota noudattavien oppilaiden vanhempien toivotaan ilmoittavan poissaoloista myös kouluravintolaan, jotta vältyttäisiin turhien erikoisannosten tekemiseltä. Loma-anomukset Emme suosittele omien lomien pitämistä kouluaikoina. Vaikka oppilaalla ei olisikaan oppimisvaikeuksia ja hän tekisi lomaläksyt itsenäisesti, hän jää paitsi loman aikaisesta opetuksesta ja oppimisesta mm. taito- ja taideaineiden osalta. Mikäli kuitenkin ns. omaa lomaa halutaan pitää, tulee oppilaan huoltajan anoa vapautusta koulutyöstä hyvissä ajoin ennen loman alkamista. 1-3 päivän lomia varten vapautuksen myöntää oma luokanopettaja. Yli kolmen päivän vapautukset myöntää koulunjohtaja. Lyhyen vapautuksen voi pyytää vapaamuotoisesti Wilman kautta, reissuvihon välityksellä tai sähköpostitse. Yli kolmen päivän vapaiden kohdalla tulee käyttää tarkoi-

6 tukseen varattua lomaketta, joka löytyy koulun www-sivuilta, kohdasta asiakirjoja. Halutessaan huoltaja voi pyytää paperilomakkeen opettajalta. Oppilas on huoltajineen itse velvollinen ottamaan selvää loma-ajan oppituntien oppisisällöistä ja kotitehtävistä. Tukiopetustunteja ei ole tarkoitettu paikkaamaan ylimääräisistä lomista koituneita puutteita oppimisessa. Pukeutumisesta liikunnassa Liikuntatunneille pukeudutaan liikuntatuntien sisältöjen mukaisesti. Seuraavalla varustuksella pärjää hyvin lähes kaikilla liikuntatunneilla: sisäliikunta: ulkoliikunta: t-paita ja shortsit/verryttelyhousut, pyyhe, ei sisäliikuntakenkiä verryttelypuku, lenkkitossut ja pyyhe tai muut lajin ja sään mukaiset varusteet Liikunnanopettajat lähettävät tarkemman liikuntaohjelman oppilaiden mukana koteihin. Huomioikaa kuitenkin se, että sään omatoiminen tarkkailu on välttämätöntä. Esimerkiksi voimakkaalla vesisateella siirrytään saliin ulkoliikuntakaudellakin. Opettajat, koulunkäynninohjaajat ja opetusryhmät lukuvuonna x Ilona Haulisto x Päivi Anttila x Tuija Laine x Maria Hvitfelt-Kuusinen x Brita Vahekoski x Jarmo Rasi, koulunjohtaja x Iiris Huovari, koulun varajohtaja kielten lehtori Tuula Salo-Kärkkäinen erityisopettaja Mika Salko (koululla ma-ke) koulunkäynninohjaaja Pia Rossi koulunkäynninohjaaja Pauliina Päivilä-Ruohonen Muu henkilöstö koulukuraattori Pirjo Hintsa vs. koulupsykologi Monika Korkeamäki kouluterveydenhoitaja Pauliina Mäkilä ap-/ip-kerhotila kouluravintola Eija Westerlund , Soile Toivonen Satu Sorosuo kiinteistönhoitaja Jari Lamminen

7 Työ- ja loma-ajat Syyslukukausi ti-la syysloma to-su Kevätlukukausi ke-la talviloma ma-su pääsiäinen pe-ma vappu pe helatorstai Päivittäinen työaika oppitunti oppitunti välitunti oppitunti ruokailu: 1. vuoro ruokailu välitunti 4. oppitunti välitunti vuoro välitunti oppitunti välitunti oppitunti oppitunti 4. oppitunti ruokailu välitunti

8 Lietsalan koulu on KiVa Koulu! KiVa Koulu on kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma, joka on kehitetty Turun yliopiston psykologian oppiaineen ja Oppimistutkimuksen keskuksen yhteistyönä opetusministeriön rahoituksella. KiVa-oppitunneilla opitaan keinoja vastustaa kiusaamista Oppilaat osallistuvat KiVa-oppitunneille ensimmäisellä tai toisella luokalla (10 kaksoistuntia) ja uudelleen neljännellä luokalla (10 kaksoistuntia). Oppitunnit ja teemat sisältävät mm. keskusteluja, ryhmätöitä, lyhytfilmejä kiusaamisesta ja rooliharjoituksia. Niiden sisältö etenee yleisistä aiheista, kuten kunnioituksen merkityksestä ihmissuhteissa kiusaamisen mekanismeihin ja seurauksiin. Muilla luokilla kerrataan aikaisemmin opittuja KiVa-sääntöjä. KiVa-tiimi selvittää kiusaamistapaukset yhteistyössä luokanopettajan kanssa Koulussa toimii kahden opettajan muodostama työryhmä, KiVa-tiimi. He selvittävät yhteistyössä luokanopettajan kanssa esiin tulevia kiusaamistapauksia. Koulun henkilökunta on saanut perehdytyksen KiVa Koulu -ohjelman toteuttamiseen ja kiusaamistapausten selvittämiseen. Jos epäilet lastasi kiusattavan tai sinulla on syytä uskoa hänen kiusaavan toisia, ota rohkeasti yhteyttä kouluun, jotta asiaan voidaan puuttua mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti. Keskustele lapsesi kanssa kiusaamisesta, vaikka hän ei olisi kiusattu eikä kiusaisi muita. On tärkeä miettiä yhdessä lapsen kanssa, miten kannattaa toimia, jos havaitsee kiusaamista omassa koulussa. KiVa Koulu -ohjelmaan kuuluva Vanhempien opas on luettavissa valitse yläpalkki Vanhemmat

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015.

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Kädessäsi on uusi Pöljän koulun SYYSTIEDOTE. Tiedotteeseen on kerätty paljon hyödyllistä tietoa koulumme arjesta

Lisätiedot

Hyvät oppilaat ja huoltajat,

Hyvät oppilaat ja huoltajat, Hyvät oppilaat ja huoltajat, Tervetuloa aloittamaan lukuvuosi 2011-2012! Erityisesti toivotamme tervetulleeksi joukkoomme ensimmäisten luokkien oppilaat ja muut koulumme uudet oppilaat sekä henkilökunnan

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 9.12.2014

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN YHTEISKOULU TERVEISIÄ KOULUSTA 2011 2012

JÄRVENPÄÄN YHTEISKOULU TERVEISIÄ KOULUSTA 2011 2012 JÄRVENPÄÄN YHTEISKOULUU TERVEISIÄ KOULUSTA 2011 2012 2 YHTEYSTIEDOT Järvenpään Yhteiskoulu Yläkoulu Alakoulu Urheilukatu 7 9 Kansakoulunkatu 1 04400 Järvenpää 04400 Järvenpää opettajainhuone puh. 040 315

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto 1 LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Oppilashuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Nuorisovaltuusto

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen Saatteeksi Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan. Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet 2004 ( http://www.oph.fi/info/ops/

Lisätiedot

LAPINLAHDEN LUKION JA KUVATAIDELUKION OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA

LAPINLAHDEN LUKION JA KUVATAIDELUKION OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA LAPINLAHDEN LUKION JA KUVATAIDELUKION OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän fyysisen ja psyykkisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä,

Lisätiedot

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4.1 Oppilashuollon määritelmä Oppilashuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 LEMPÄÄLÄN KUNTA SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 15.12.2010 Kunnanhallitus 24.1.2011 Kunnanvaltuusto 25.1.2012 Sisältö Sisältö... 5 Esipuhe... 3 1. Oppimisen

Lisätiedot

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYS OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2.0 Arvot, toiminta-ajatus ja kehittämisstrategiat OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.2 Turvallinen oppimisympäristö Kiusaamisen

Lisätiedot

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja oppimisesta koulu-yhteisön

Lisätiedot

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve..................... Prosessit, toimintamallit ja vastuualueet Sisällysluettelo Johdanto... 3 Hyvät käytännöt

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA JÄRVENPÄÄNKAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINENOSA Koulutuslautakunta hyväksynyt 17.8.2004 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 19.6.2007 48 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 17.6.2008

Lisätiedot

OPPILASHUOLTOTYÖ ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA. Oppilashuollon kehittämishankkeen raportti asiakasnäkökulman kartoittamiseksi tehdystä selvityksestä

OPPILASHUOLTOTYÖ ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA. Oppilashuollon kehittämishankkeen raportti asiakasnäkökulman kartoittamiseksi tehdystä selvityksestä OPPILASHUOLTOTYÖ ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA Oppilashuollon kehittämishankkeen raportti asiakasnäkökulman kartoittamiseksi tehdystä selvityksestä 2005 SISÄLTÖ 1 TUTKIMUSMENETELMÄT JA KOHDERYHMÄT 1 2 PUNAHILKAN

Lisätiedot

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 2 (11) 1. Iltapäivätoiminta on laadukasta vapaa-ajan toimintaa... 2 1.1 Tavoitteet... 3 1.1.1 Kodin kasvatustyön tukeminen... 3 2.1.2 Hyvinvoinnin,

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

MONIKULTTUURINEN KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ

MONIKULTTUURINEN KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ MONIKULTTUURINEN KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ 2010 SISÄLTÖ 3... Monikulttuurinen kodin ja koulun yhteistyö 4... Kodin ja koulun yhteistyön lähtökohdat 5... Perhe maahanmuuttajataustaisen koululaisen tukena

Lisätiedot

REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN

REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Jenni Helenius (toim.) REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Vantaan, Nurmijärven, Suomen Vanhempainliiton ja Turun yliopiston Tehostetun ja erityisen tuen kehittämisverkosto Toimittanut

Lisätiedot

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 Lapuan kaupunki Perusturvalautakunta xx.4.2013 x SISÄLLYS LUETTELO 1. TAUSTAA

Lisätiedot

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI SUUNNITELMA JÄRVI-POHJANMAAN LASTENSUOJELUN JÄRJES- TÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2013-2016 -ENNALTA EHKÄISYSTÄ KORJAAVAAN TYÖHÖN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3

Lisätiedot

Nuorisotalkoot! eli miten valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa 2012-2015 toteutetaan kunnissa

Nuorisotalkoot! eli miten valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa 2012-2015 toteutetaan kunnissa Nuorisotalkoot! eli miten valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa 2012-2015 toteutetaan kunnissa Sisältö Lapset ja nuoret kasvavat aktiivisiksi ja yhteisvastuuta kantaviksi kansalaisiksi

Lisätiedot

Sosiaaliturva1701 3/30/06 1:17 PM Sivu 1 17/01 SOSIAALITURVA. Marraskuu. Lisää voimavaroja koulujen sosiaaliseen työhön

Sosiaaliturva1701 3/30/06 1:17 PM Sivu 1 17/01 SOSIAALITURVA. Marraskuu. Lisää voimavaroja koulujen sosiaaliseen työhön Sosiaaliturva1701 3/30/06 1:17 PM Sivu 1 Marraskuu 17/01 SOSIAALITURVA Lisää voimavaroja koulujen sosiaaliseen työhön Sosiaaliturva1701 3/30/06 1:17 PM Sivu 2 SOSIAALITURVA 17/2001 89. vsk Tässä numerossa

Lisätiedot

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA Kuva Milla von Konow Lohjan kaupunki Terveyden edistäminen Tiivistelmä Valtioneuvoston

Lisätiedot

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta KHALL 7.9.2009 138, LIITE 2 VALT 13.10.2009 68, LIITE 4 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta SISÄLLYSLUETTELO 2(2) LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA... 4 I NYKYTILA JA KEHITYKSEN

Lisätiedot

Oma Oppilaskunta osaa

Oma Oppilaskunta osaa Oma Oppilaskunta osaa Opas oppilaskuntatoimintaan Sisällysluettelo 1. Kohti keskustelevampaa peruskoulua s. 3 2. Oppilaskunta - peruskoulun dream team s. 4 3. Kokoustamisen jalo taito s. 6 4. Oppilaskunnan

Lisätiedot

Euran kunnassa oppilashuoltotyötä tehdään seuraavilla tasoilla (Oppilashuollon ohjeistus, 2010)

Euran kunnassa oppilashuoltotyötä tehdään seuraavilla tasoilla (Oppilashuollon ohjeistus, 2010) 6. ESIOPETUKSEN OPPILASHUOLTO Varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden. Esiopetuksen oppilashuolto

Lisätiedot