WHO/ICF- CY toimintakykyluokitus -mahdollinen sovellus hankkeessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "WHO/ICF- CY toimintakykyluokitus -mahdollinen sovellus hankkeessa"

Transkriptio

1 Tiedosta hyvinvointia 1 WHO/ICF- CY toimintakykyluokitus -mahdollinen sovellus hankkeessa Matti Ojala Ylilääkäri Stakes/Luokituskeskus Lasten ja nuorten hyvän kuntoutuksen toteutuminen palveluverkostossahanke Vajaaliikkeisten kunto ry. Folkhälsan

2 Tiedosta hyvinvointia 2 Käsiteltävät aiheet ICF- kehittämistrendit (yhteinen kieli ja mittamenettelyt) - ICF -> ICF-CY - FDRG (päivitys, terminologia, mäppäys ym.) - Yksilötekijät ja subjektiivinen dimensio Osa-alueiden kehittämishankkeet - Kliininen työ/mittarit -Core sets (Gerord Stucki), ICF-käsikirja (APA), ICF-CYhankkeet - Tilastot ja seuranta - Lasten oikeuksien sopimus (YK 1991) - Vammaisten oikeuksien sopimus (YK 2006) - ISO 9999 mäppäys - Koodauksen tukijärjestelmien kehittäminen - Ohjeet ICF mäppäykseksi (terveydentila, kliininen arvio, toimenpide, teknologia)

3 Tiedosta hyvinvointia 3 WHO/ICF Toimintakykyluokituksen viitekehys LÄÄKETIETELLINEN TERVEYDENTILA (HÄIRIÖ TAI TAUTI) RUUMIIN/KEHON TOIMINNOT RUUMIIN RAKENTEET SUORITUKSET OSALLISTUMINEN YMPÄRISTÖTEKIJÄ T YKSILÖTEKIJÄT SUBJEKTIIVISET TEKIJÄT

4 Sovellus: Terveyskäsite/WHO Tiedosta hyvinvointia Epäsuorat terveysmittarit Itsestä huolehtiminen Päivittäiset toimet Vuorovaikutus Sosiaalinen toimintakyky Osallistuminen Suorat terveysmittarit Näkö Kuulo Tunteet Kipu Sukupuolisuus Liikkuminen Kätevyys Kognitio Ruoansulatus Iho ja ihon epämuodostumat Henkilökohtainen hygienia Puhe Hengitys Hedelmällisyys Energia ja vitaliteetti Uni Kommunikaatio Lähde: Chatterji et al. WHO 2002

5 Tiedosta hyvinvointia 5 WHO:n terveyden käsitteellinen viitekehys Lähde: Somnath Chatterji ym. WHO 2002 Tauti tai vamma Terveyden aihealue 1 Terveyden aihealue 2 Terveyden aihealue N Elämän laatu Riskitekijät ja determinantit Toiminnallisen terveydentilan arvio Muut elämän laatuun tai hyvinvointiin vaikuttavat tekijät

6 Tiedosta hyvinvointia 6 Lasten oikeuksien sopimus, 1991 Artikla Lasten oikeuksien sopimus ICF koodaus 23 Vammaisen lapsen pitää saada parasta mahdollista hoitoa ja apua, joka edistää hänen itseluottamustaan ja osallistumistaan. e575 Yleinen sosiaalinen tuki - palvelut ja hallinto, politiikka e580 Terveys - palvelut, hallinto ja politiikka 24 Lapsella on oikeus elää mahdollisimman terveenä ja saada tarvitsemansa terveyden- ja sairaudenhoito. Odottaville äideille on taattava asianmukainen terveydenhoito. e580 Terveys - palvelut, hallinto ja politiikka 26 Lapsella on oikeus sosiaaliturvaan e570 Sosiaaliturva - etuudet, hallinto ja politiikka 29 Koulutuksen on kehitettävä lapsen yksilöllisiä taitoja, ihmisoikeuksien sekä lapsen oman kielen ja kulttuurin kunnioitusta, vastuullista kansalaisuutta, suvaitsevaisuutta sekä ympäristön suojelua. e585 Koulutus - palvelut, hallinto ja politiikka 31 Lapsella on oikeus lepoon, leikkiin ja vapaa-aikaan sekä taideja kulttuurielämään. e555 Yhdistykset ja järjestöt - palvelut, hallinto ja politiikka

7 Tiedosta hyvinvointia 7 Vammaisten oikeuksien sopimus, 2006 STM selvittää ratifiointikysymykset Seurannan organisointi (YK/Kansallinen elin?) Vammaisten ihmisoikeuskeskus (VIKE)

8 Tiedosta hyvinvointia 8 1. Toimintakyky- ja toimintaedellytykset minikielen käyttötarkoitukset Toimintakyvyn ja toimintaedellytysten kuvauskieli Säädökset Informaatio- ja resurssiohjaus Valvonta Pystyvyys Palvelu Suunnittelu- ja Kyvykkyys Hoito käyttäjänäkemykset Pätevyys Tukitoimet Hallinto - Valtionhallinto (mm. STM, OPM, LM, YM, TM) - Kunnallishallinto - Yrityshallinto Lausunnot - Sosiaalivakuutus - Vammaispalvelu - Muut lausunnot Asiakastyö - Sosiaalihuolto - Terveydenhuolto - Koulutoimi - Työvoimahallinto - Liikuntatoimi Toimintaympäristö Design for all - Tuotteet - Palvelut - Elinympäristö Tilastot Tutkimus Koulutus

9 Tiedosta hyvinvointia 9 Palvelujen organisointi - palveluketjut Ongelman kuvaus---> Analyysi---> Ratkaisut---> Tulos---> Hallinto---> Tilastot Rahoitusratkaisu/suunnitelma Arviointialueet Anamneesi Tutkimukset -> Etiologia -> Toimenpiteet -> Toiminta- -> Kustannukset -> Seuranta Status edellytykset Laatu (ongelmat) Terveys Mittarit ICF, FIM, RAI Laboratorio ICD-10 Palveluluokitukset ICF DRG HILMO WHO/QoL Kuvantaminen - kirurgia FIM FRG 15D, SF-36 Biosignaalit - hoitotyö RAI - fysioterapia 15D - kuntoutus RAVA - sosiaalityö - toimintaterapia - jalkaterapia ym. - ICHI

10 Tiedosta hyvinvointia 10 ICF- kehittämishankkeita 1. WHO/FDRG (Functioning and Disability Reference Group) Perustettu XI/2006 Tehtävänä kehittää ICF-työtä Kahdeksan alaryhmää (1) Koodaus (2) Päivitys (3) Implementointi (4) Mäppäys (5) Koulutus (6) Etiikka (7) Elinympäristö ja (8) Terminologia

11 Tiedosta hyvinvointia Subjektiivinen dimensio (toimintakyky/toimintarajoite) Source: Ueda S., Okawa Y. Disability and rehabilitation, 2003; vol. 25, No , Määritelmä: a set of cognitive, emotional and motivational states of mind of any person, but particularly of a person with health condition and/or disability Ehdotukset uuden luokituksen sisällöstä Subjektiivinen kokemus 1: Tyytyväisyys terveydentilaan Subjektiivinen kokemus 2: Tyytyväisyys ruumiin rakenteisiin ja ruumiin ja kehon toimintoihin Subjektiivinen kokemus 3: Tyytyväisyys suorituksiin Subjektiivinen kokemus 4: Tyytyväisyys osallistumiseen Subjektiivinen kokemus 5: Tyytyväisyys ympäristötekijöihin Subjective experience 6 Yksilön arvot ja elämän merkityksellisyys Sisältää: itsearviointi, ylpeys, alemmuuskompleksi, itsearvostus, elämän merkitys, itseluottamus (kyvyt, persoonallisuus, viehätysvoima, ulkonäkö, seksuaalisuus, jne.), uskonto (usko, eettisyys,, poliittinen, jne.) tavoite, päämäärä, kunnianhimo, elämäntehtävä, tulevaisuustoiveet, epätoivo, kiinnostus elämään/ei,

12 Tiedosta hyvinvointia 12 JATKOA... Subjective experience 7. Emotional relationship with immediate others Inclusions: loves, feels being loved, has affection feels having other person s affection, hates, feels being hated, relies on others, feels being relied on, trust others, feels being trusted, distrust others, feels being distrusted, grateful, feels being thanked, resentful, feels being resented, angry, aggressive, happy, unhappy, grief, sorrow, congratulates other person s happiness, empathy, envy, loathing enjoys life, enjoys being with others, likes isolation Subjective experience 8. Social or group belonging and acceptance: Inclusions: Feels accepted, feels belonging, feels rejected, feels praised, is blaming others for ones own condition, feels blamed, feels guilty, feels stigmatized, feels useful, feels one is other person s burden, feels one gets along well, feels isolated, feels lonely, feels responsible, feels one is punished for something one has done in the past, self pity, shame Subjective experience 9. Basic attitudes to life: Inclusions: feels one has a grip on oneself, feels independent, rather independent, faces the difficulties, fight for survival, resigns easily, develops coping skills by one own, looks for outside suggestion, takes responsibility for one s own decison, evades the responsibility, postive, passive, outgoing, introspective, accepts the reality, denies the reality, highly motivated, lowly motivated, optimistic, pessimistic.

13 Tiedosta hyvinvointia ICF CORE-SETS Prof. Gerord Stucki on koordinoinut kansainvälisiä ICF-Core sets tutkimuksia: ( mm. J. Rehab Med 2004; 44 Suppl) Rintasyöpä Sepelvaltimotauti Krooninen laaja-alainen kipu Depressio Diabetes Alaselkäkipu Lihavuus Obstruktiivinen keuhkosairaus Aivohalvaus Reuma Osteoarthriitti Osteoporoosi

14 Tiedosta hyvinvointia APA:n ICF käsikirja American Psychological Association (Lynn F. Bufka Moniammatillisen ICF arvioinnin ohjeet - ICF määritelmä, koodeittain sisältää ja ei-sisällä tekstit - Selvennyksiä - Esimerkkejä 5. ICF mäppäys mm. hyvinvointimittareihin

15 Tiedosta hyvinvointia Muita kehittämishankkeita - ISO 9999 mäppäys (Marijke de Kleijn) -Koodauksen tukijärjestelmien kehittäminen (efrhom, Catharine Sykes) - Ohjeet ICF mäppäykseksi terveydentila, kliininen arvio, toimenpide, teknologia (A. Chieza, S. Geyh, S. Chatterji, N. Kostanjsek, B. Ustun, G Stucki J. Rehabil Med 2005; 37: Activity and Participation Proposed subcomponents Badley E.

16 Tiedosta hyvinvointia 16 Kansallinen toimintakykyverkostohanke : Toimintakykyinstrumenttien analyysi ja ICFään mäppäys konteksti > mikä arvion käyttötarkoitus osa-alueet > esim. fyysinen, psykososiaalinen jne. yläluokat -> esim. liikkuminen, ADL, jne kuvauskohteet > mitta-/arviointikohteet eli termit - käsitemäärittely, attribuutit mitta-arvot/skaalat/indeksit -> tulosten tulkinnat -> raportointi -> Toimintakykyverkosto/Lasten ja nuorten asiantuntijaryhmä??

17 Tiedosta hyvinvointia 17 Yhteistyön lähtökohtia... Määritetään toimintakykyyn liittyvät peruskäsitteet ja tietomalli tietojärjestelmiä varten Pilotoidaan joidenkin arviomenetelmien tietosisällön rakenteistaminen ja mäppäys ICF käsitteistöön Rakennetaan pilottien pohjalta toimintakykykäsitteistön yhdenmukainen kuvausmalli termipalvelinta varten Harmonisoidaan eri käsitteet ja synonyymit käyttötarkoituksen mukaan -> Matilde Leonardi, Italia, Ruotsin ICF-CY- ryhmä

18 Tiedosta hyvinvointia 18 Kiitos! Matti Ojala

Toimintakyvyn arvioinnin kehittäminen

Toimintakyvyn arvioinnin kehittäminen TIETEESSÄ TIINA TELAKIVI neurologian dosentti, asiantuntijalääkäri Kela, terveysosasto Toimintakyvyn arvioinnin kehittäminen Lääkäri tarvitsee tietoa potilaan toimintakyvystä ja sen muutoksista sekä hoidon,

Lisätiedot

ICF ICF. Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden. terveyden kansainvälinen. World Health Organization WHO ISBN 951-33-1159-7 ISSN 1237-5683

ICF ICF. Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden. terveyden kansainvälinen. World Health Organization WHO ISBN 951-33-1159-7 ISSN 1237-5683 Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus ICF Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus ISBN 951-33-1159-7 ISSN 1237-5683 Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Jokainen alle 18-vuotias on lapsi.

Jokainen alle 18-vuotias on lapsi. Jokainen alle 18-vuotias on lapsi. Lapsen oikeudet kuuluvat jokaiselle lapselle. Ketään lasta ei saa syrjiä hänen tai hänen vanhempiensa ominaisuuksien, mielipiteiden tai alkuperän vuoksi. Lapsia koskevia

Lisätiedot

ARJEN TAITOJEN ARVIOINTIMENETELMIÄ NUORISOPSYKIATRIATRIAAN

ARJEN TAITOJEN ARVIOINTIMENETELMIÄ NUORISOPSYKIATRIATRIAAN Saimaan ammattikorkeakoulu Aikuiskoulutus ja palvelutoiminta Sosiaali- ja terveysala, Lappeenranta Toimintaterapian koulutusohjelma Monialainen erotuskoulutus Heli Suominen ARJEN TAITOJEN ARVIOINTIMENETELMIÄ

Lisätiedot

lapsilla on omat oikeudet?

lapsilla on omat oikeudet? Tiesitkö, että lapsilla on omat oikeudet? Ihmisoikeudet kuuluvat jokaiselle iästä riippumatta. YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus on tehty turvaamaan lapsen erityisiä tarpeita ja etua. Lapsen oikeuksien

Lisätiedot

AIVOHALVAUKSEEN SAIRASTUNEIDEN TERVEYTEEN LIITTYVÄ ELÄMÄNLAATU JA KUNTOUTUKSEN VAIKUTTAVUUS

AIVOHALVAUKSEEN SAIRASTUNEIDEN TERVEYTEEN LIITTYVÄ ELÄMÄNLAATU JA KUNTOUTUKSEN VAIKUTTAVUUS AIVOHALVAUKSEEN SAIRASTUNEIDEN TERVEYTEEN LIITTYVÄ ELÄMÄNLAATU JA KUNTOUTUKSEN VAIKUTTAVUUS Manu Leppikangas Pro gradu -tutkielma Kansanterveystiede Itä-Suomen yliopisto Kansanterveystieteen yksikkö ja

Lisätiedot

Anna Jalonen Kaisu Karivainio Sanna Kuusisto Jamila Ruuskanen NOPEAN ALKUKARTOITUKSEN ASTA-LOMAKKEISTO Asumispalvelusäätiö ASPA:n ASTA TM

Anna Jalonen Kaisu Karivainio Sanna Kuusisto Jamila Ruuskanen NOPEAN ALKUKARTOITUKSEN ASTA-LOMAKKEISTO Asumispalvelusäätiö ASPA:n ASTA TM Anna Jalonen Kaisu Karivainio Sanna Kuusisto Jamila Ruuskanen NOPEAN ALKUKARTOITUKSEN ASTA-LOMAKKEISTO Asumispalvelusäätiö ASPA:n ASTA TM -lomakkeiston muokkaaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Sosionomi

Lisätiedot

Terveydentila (häiriö tai tauti)

Terveydentila (häiriö tai tauti) 5.9 FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala Fysioterapeuttikoulutus on koulutusta kuntoutusalan ammattiin. Kuntoutus on yksilön ja yhteisön voimavaroja, selviytymistä ja yhdenvertaisen osallistumisen

Lisätiedot

CP-vammaisen aikuisen hyvinvointi, toimintakyky ja ikääntyminen

CP-vammaisen aikuisen hyvinvointi, toimintakyky ja ikääntyminen CP-vammaisen aikuisen hyvinvointi, toimintakyky ja ikääntyminen kirjallisuuskatsaus CP-vammaisten aikuisten hyvinvointi ja kuntoutus elämänkaarella projekti 2007 2010 Invalidiliitto CP-vammaisen aikuisen

Lisätiedot

Rakenteinen kirjaaminen ja toimintaterapianimikkeistö

Rakenteinen kirjaaminen ja toimintaterapianimikkeistö Rakenteinen kirjaaminen ja toimintaterapianimikkeistö Hei mä TOImin! päivät JAMK 4.5.15 Virpi Aralinna, ETT, TtM, NIKO työryhmän jäsen, TOI:n projektityöntekijä Esityksen sisältö Rakenteinen kirjaaminen

Lisätiedot

KOMMUNIKOINNIN KEHITTÄMINEN KEHITYSVAMMAISTEN YHTEISÖSSÄ

KOMMUNIKOINNIN KEHITTÄMINEN KEHITYSVAMMAISTEN YHTEISÖSSÄ OPINNÄYTETYÖ Riikka Tuisku 2011 KOMMUNIKOINNIN KEHITTÄMINEN KEHITYSVAMMAISTEN YHTEISÖSSÄ HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU SOSIAALI- JA TERVEYSALA Hoitotyön koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

Marja-Leena Viinamäki

Marja-Leena Viinamäki Marja-Leena Viinamäki LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEELLISEN APUVÄLINEKESKUKSEN TOIMINNAN ARVIOINTIA Apuvälinealan asiantuntijoiden työn sisällön painotus, laatusuosituksen toteutuminen ja kustannuskehitys

Lisätiedot

RAI-tietojärjestelmän käyttöönotto ja pitkäaikaishoidon benchmarking RAI-raportti 1/2000 Aiheita 17/2001 Anja Noro, Harriet Finne-Soveri, Magnus Björkgren, Unto Häkkinen, Juha Laine, Pia Vähäkangas, Satu

Lisätiedot

KAIKKI MUKAAN. - opas erityisliikunnan toimijoille

KAIKKI MUKAAN. - opas erityisliikunnan toimijoille KAIKKI MUKAAN - opas erityisliikunnan toimijoille Kaikki mukaan - opas erityisliikunnan toimijoille Hannu Itkonen (toim.) Kaikki mukaan opas erityisliikunnan toimijoille ISBN 978-952-68235-2-2 (nid.) ISBN

Lisätiedot

YHDESSÄ HARKITTU TOIMINTA mitä asiakaskeskeisyys on toimintaterapian mielenterveystyössä? Sisko Salo-Chydenius

YHDESSÄ HARKITTU TOIMINTA mitä asiakaskeskeisyys on toimintaterapian mielenterveystyössä? Sisko Salo-Chydenius YHDESSÄ HARKITTU TOIMINTA mitä asiakaskeskeisyys on toimintaterapian mielenterveystyössä? Sisko Salo-Chydenius Toimintaterapian pro gradu-tutkielma Kevät 2003 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Terveystieteen

Lisätiedot

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS 7.4.2015 Kiviranta T, Sätilä H, Suhonen-Polvi H, Kilpinen-Loisa P, Mäenpää H Sisällysluettelo 1. Taustaa 2. Lapsen ja nuoren kehityksen tukemisen ja kuntoutumisen yleisiä

Lisätiedot

Aikuisten geneeriset elämänlaatumittarit terveys- ja hyvinvointitutkimuksessa sekä terveys- ja kuntoutuspalvelujen vaikutusten arvioinnissa

Aikuisten geneeriset elämänlaatumittarit terveys- ja hyvinvointitutkimuksessa sekä terveys- ja kuntoutuspalvelujen vaikutusten arvioinnissa 1 Aikuisten geneeriset elämänlaatumittarit terveys- ja hyvinvointitutkimuksessa sekä terveys- ja kuntoutuspalvelujen vaikutusten arvioinnissa Suosituksen laatijat: Aalto Anna-Mari, Korpilahti Ulla, Sainio

Lisätiedot

Psykososiaalisten vaikeuksien arviointimenetelmän kehittäminen aivotoiminnan häiriöiden hoitoa ja tutkimusta varten

Psykososiaalisten vaikeuksien arviointimenetelmän kehittäminen aivotoiminnan häiriöiden hoitoa ja tutkimusta varten Psykososiaalisten vaikeuksien arviointimenetelmän kehittäminen aivotoiminnan häiriöiden hoitoa ja tutkimusta varten Tuuli Pitkänen, Jouni Tourunen, Teemu Kaskela, Jonna Levola ja Antti Holopainen Hankekuvaus

Lisätiedot

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN NÄKEMYKSIÄ VAMMAISPAL- VELUN SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJUUDESTA

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN NÄKEMYKSIÄ VAMMAISPAL- VELUN SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJUUDESTA SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN NÄKEMYKSIÄ VAMMAISPAL- VELUN SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJUUDESTA - esimerkkinä henkilökohtaisen avun päätöksentekoprosessi Minna Heikkinen Pro gradu tutkielma Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Helsingin kotihoidon laatu ja kohdennustehokkuus sekä asiakkaiden elämänlaatu

Helsingin kotihoidon laatu ja kohdennustehokkuus sekä asiakkaiden elämänlaatu Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Tutkimuksia 2006:4 Helsingin kotihoidon laatu ja kohdennustehokkuus sekä asiakkaiden elämänlaatu Care Keys projektin tutkimuksia Marja Vaarama, Minna-Liisa Luoma, Petteri

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Resurssit, yhteistyöverkostot ja osaaminen neurologian erityisryhmien yhdistyksissä

Resurssit, yhteistyöverkostot ja osaaminen neurologian erityisryhmien yhdistyksissä Resurssit, yhteistyöverkostot ja osaaminen neurologian erityisryhmien yhdistyksissä Rautio, Anu Siltala, Maarit 212 Laurea Lohja Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Lohja Resurssit, yhteistyöverkostot ja

Lisätiedot

ICF / VAT toimintakyvyn arviointi. Kumppaniksi ry, Tuomas Leinonen

ICF / VAT toimintakyvyn arviointi. Kumppaniksi ry, Tuomas Leinonen ICF / VAT toimintakyvyn arviointi ICF International Classification of Functioning, Disability and Health ICF on WHO:n tekemä toimintakykyluokitus jota WHO suosittaa toimintakyvyn kuvaamiseen Luokitus sisältää

Lisätiedot

Anu Autio Pro gradu -tutkielma Erityispedagogiikka Opettajankoulutuslaitos syyskuu 2011 ohjaaja: Jarkko Hautamäki

Anu Autio Pro gradu -tutkielma Erityispedagogiikka Opettajankoulutuslaitos syyskuu 2011 ohjaaja: Jarkko Hautamäki "Oma entinen on palannut takaisin elämään" Kuntoutuksen vaikuttavuus aikuisena kuuroutuneiden henkilöiden elämänhallintaan ja psykososiaaliseen hyvinvointiin Anu Autio Pro gradu -tutkielma Erityispedagogiikka

Lisätiedot

Kelan koulutus 6.3.2012

Kelan koulutus 6.3.2012 Tavoitteen asettaminen etenevässä sairaudessa Kelan koulutus 6.3.2012 Maarit Karhula MS-avokuntoutushanke/ Kelan arviointitutkimus maarit.karhula@gerocenter.fi Moniammatillinen tavoitteen laatiminen Tavoitteena

Lisätiedot

TYÖNOHJAUS ETELÄ-KARJALAN ERITYISHUOLTOPIIRIN JÄSENKUNTIEN KEHITYSVAMMAHUOLLON YKSIKÖISSÄ

TYÖNOHJAUS ETELÄ-KARJALAN ERITYISHUOLTOPIIRIN JÄSENKUNTIEN KEHITYSVAMMAHUOLLON YKSIKÖISSÄ Riika-Mari Holopainen ja Mervi Reiman TYÖNOHJAUS ETELÄ-KARJALAN ERITYISHUOLTOPIIRIN JÄSENKUNTIEN KEHITYSVAMMAHUOLLON YKSIKÖISSÄ Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Huhtikuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot

GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER?

GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER? BMGT95.833 July 1995 GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER? Jan A.M. Graafmans Herman Bouma James L. Fozard Paper presented at the conference A city for all & training for living and working

Lisätiedot

Kuntoutus on määritelty ihmisen tai ihmisten

Kuntoutus on määritelty ihmisen tai ihmisten Kehitysvammaisuus Matti Koivikko ja Ilona Autti-Rämö Mitä on kehitysvammaisen hyvä kuntoutus? Kehitysvammaisen tasavertainen mukautuminen yhteiskuntaan edellyttää niiden tekijöiden tunnistamista, jotka

Lisätiedot

Jussila Juha TIETOKONEEN HANKINTA ERITYISAPUVÄLINEEKSI VAMMAISELLE LAPSELLE KOULUNKÄYNNIN TUKEMISEKSI ALAKOULUSSA

Jussila Juha TIETOKONEEN HANKINTA ERITYISAPUVÄLINEEKSI VAMMAISELLE LAPSELLE KOULUNKÄYNNIN TUKEMISEKSI ALAKOULUSSA Jussila Juha TIETOKONEEN HANKINTA ERITYISAPUVÄLINEEKSI VAMMAISELLE LAPSELLE KOULUNKÄYNNIN TUKEMISEKSI ALAKOULUSSA Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Tietoverkkopalvelujen suuntautumisvaihtoehto 2009 TIETOKONEEN

Lisätiedot

PALVELU- TARPEEN ARVIOINTI

PALVELU- TARPEEN ARVIOINTI Väli-Suomen IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II 1.11.2011 31.10.2013 Kanta-Hämeen IKÄKASTE Pitsi II stm.fi/kaste PALVELU- TARPEEN ARVIOINTI Työntekijän avuksi 1 on osa IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II -hanketta Opas liittyy

Lisätiedot