LAMELLIOVEN AVAAJA ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAMELLIOVEN AVAAJA ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE"

Transkriptio

1 LAMELLIOVEN AVAAJA VAROITUS: AVAAJAA ASENTAVIEN JA SITÄ KÄYTTÄVIEN HENKILÖIDEN TURVALLISUUDEN KANNALTA ON ÄÄRIMMÄISEN TÄRKEÄÄ NOUDATTAA ASENNUSOHJEITA JA VAROITUKSIA. OHJEIDEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN SAATTAA AIHEUTTAA VAKAVIA HENKILÖ- TAI OMAISUUSVAHINKOJA SEKÄ VAURIOITTAA AVAAJAN MEKANISMIA. ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

2 Sisältö ASENNUSOPAS 3 TÄRKEITÄ TURVALLISUUSVAROITUKSIA 3 KUVAUS 3 OHJAUSPAINIKKEET 4 ASENNUSOHJEET 5 KYTKENTÖJEN KUVAUS 8 YKSIKÖN OHJELMOINTI 8 AUKI- JA KIINNI-ASENTOJEN ASETTAMINEN 9 AVAAJAN SÄÄDÖT 9 TOIMINTATILAT 9 ITSEOPPIVA LÄHETIN 10 HUOLTO 10 TEKNISET TIEDOT 10 LOPPUHUOMAUTUKSIA 10 TIETOJA KÄYTTÄJÄLLE 11 OMISTAJAN OPAS 12 TÄRKEITÄ TURVALLISUUSVAROITUKSIA 12 AVAAJAN KÄYTTÄMINEN 15 MANUAALINEN KÄYTTÖ 15 OHJAUSPAINIKKEET 15 LISÄKAUKOSÄÄTIMIEN KOODAAMINEN 15 LAMPPUJEN VAIHTAMINEN 15 TURVAPERUUTUSJÄRJESTELMÄN TARKASTAMINEN SÄÄNNÖLLINEN TARKISTUS JA HUOLTO Yrityksemme sanoutuu irti lain sallimissa rajoissa kaikista lainsäädännön mukaisista tai muista ehdoista ja takuista, joihin lainsäädäntö saattaa viitata yrityksemme valmistamien autotallin ovenavaajien ostamisen ehtoina tai takuina. Yrityksemme sanoutuu irti lain sallimissa rajoissa myös kaikista vastuista kaikkien henkilöiden, yritysten tai organisaatioiden kärsimien suorien, epäsuorien, välillisten, satunnaisten tai muiden vaurioiden, vahinkojen, kustannusten tai menetysten suhteen, jotka johtuvat autotallin ovenavaajan näiden asennusohjeiden vastaisesta asennuksesta

3 ASENNUSOSA Tärkeitä turvallisuusvaroituksia Tässä oppaassa kuvattu autotallin ovenavaaja on tarkoitettu asuinrakennusten lamellinosto-ovien ja yksiosaisten kippi-ovien automatisointiin. Muunlainen käyttö on ohjeidenvastaista ja päättää takuun voimassaolon. VAROITUS Seuraavassa kuvatut toimenpiteet suoritetaan automaattisten porttien ja ovien luokkaan kuuluville laitteistoille, ja turvaohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa vakavia henkilö- ja omaisuusvahinkoja. Viittaukset turvaohjeisiin ovat omistajan osan sivuilla 12 14, ja ne tulee lukea ja ymmärtää ennen asennusta. Vain pätevät henkilöt saavat asentaa laitteiston ja huoltaa sitä. Asiaankuuluvien turvastandardien noudattaminen on asentajan vastuulla. Epäpätevät tai automaattisiin portteihin ja oviin sovellettavia työterveys- ja työturvallisuusstandardeja ymmärtämättömät henkilöt eivät saa missään tilanteessa asentaa tai käyttää järjestelmiä. Mikäli laitteisto asennetaan tai huolletaan ottamatta huomioon kaikkia sovellettavia turvastandardeja, on asentaja tai huoltaja vastuussa kaikista kenelle tahansa henkilölle suoraan tai epäsuorasti vääränlaisesta tai ohjeiden tai standardien vastaisesta asennuksesta aiheutuneista vaurioista, vahingoista, kustannuksista tai vaateista. Kuvaus Autotallin ovenavaaja vaatii 220 (tai 110) voltin vaihtovirran 50 Hz syöttötehon. Avaajassa on 24 voltin tasavirtamoottori ja käytettävissä on yhtäjaksoisen käytön painike sekä automaattiset käyttötilat. Kun ovi on käynnissä, liikkeen voi keskeyttää aktivoimalla turvasyötteen vetämällä johdosta käsin, painamalla seinässä olevaa painiketta (jos asennettu) tai valokennojen avulla (jos asennettu). Muunnin asettaa auki- ja kiinni-asennot sekä vähentää nopeutta ja ääntä liikkeen loppupuolella. Piirilevyssä on 433,92 MHz:n radiovastaanotin, ja itseoppiva tekniikka muistaa vaihtuvan koodin. Sisäänrakennetun vastaanottimen lisäksi yksikkö vastaanottaa myös erillisten radiovastaanotinten taajuuksia. Yksikkö on suunniteltu mahdollisimman luotettavaa, turvallista ja joustavaa käyttöä varten. TÄRKEÄÄ: Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen yksikön asennuksen aloittamista ja tutustu kaikkiin omistajan oppaassa annettuihin varoituksiin

4 Ohjauspainikkeet 1 (ASETA/SET -painike) Asetuksen vahvistaminen ja suunnanvaihtoherkkyys 2 (KOODI/CODE-painike) Lähettimen koodin asettaminen 3 (YLÖS/UP-painike) Ylärajan asettaminen 4 (ALAS/DOWN-painike) Alarajan asettaminen Piirilevyn liittimet 5 Akkuvarmennuksen liitin 6 Moottorin liitin 7 Virtamuuntajan liitin 8 Syöttötehon ja muuntajan liitin 9 Merkkivalon liitin 10 Ohjauspiirin liitin 11 Valokennon ja painikkeen liitin -4-

5 Installation ASENNUS 1). Lue ohjeet huolellisesti. KUVA 2 2) Varmista, että oven rakenne on kunnossa ja sopiva moottorikäyttöön. 3) Varmista, että oven liikkuessa ei ilmene kitkakohtia. 4) Oven on oltava hyvässä tasapainossa, ja se on voitava nostaa ja laskea käsin helposti. 5) Asenna 220 V (110 V) tarpeeksi hyvin suojattu kolminapainen vaihtovirtapistorasia lähelle avaajan asennuspaikkaa. Lamellinosto-ovi Sectional Korkeus enintään Overhead mm Door H max. 2600mm Kippiovi Korkeus enintään 2600 mm kuva 1 kuva 2 Katso suositeltu asennustapa kuvasta 2. 1) Lamellinosto-oven avaaja 2) 24 V:n tasavirralla toimiva vilkkuva valo (lisävaruste) 3) Avainkytkin tai koodinäppäimistö (lisävarusteita) 4) Valokenno (tyyppiä RX/TX) 5) Käyttöpaneeli 6) Pistorasia 7) Moottoriyksikkö KETJUN LIUKUOSAN KOKOONPANO Asennuksen helpottamiseksi avaaja toimitetaan ketju ja ketjun osoitin asennettuna. Jos ketju on asennettava itse, liitä osoitin ketjusukkulaan (ks. kuva 3). Kiristä ruuvia C (kuva 4b), kunnes ketju on kohtuullisen kireällä. Ketjua ei saa kiristää liikaa, mutta se ei saa myöskään jäädä liian löysäksi. Voitele ketju ja sen hampaat litium-tyyppisellä rasvalla tai vastaavalla. Älä käytä öljypohjaisia voiteluaineita. 5) kuva 3-5-

6 Asentaminen kuva 4b Kuva 4c Kuva 4 1.1) Aseta kisko moottoriyksikköön niin, että kisko liukuu ura-akseliin. Sijoita kannakkeet (E) pultteihin ja kiinnitä ne paikoilleen toimitetuilla ni-lock-muttereilla. Lukitse kannakkeet kiskoon kiristämällä ni-lock-mutterit. Älä kiristä muttereita liikaa. 1.2) Kiristä ketju ketjun kiristysruuvilla C (kuvassa 4b). Älä kiristä ketjua liikaa. 1.3) Kiinnitä avaaja oven yläkarmiin tai kattoon ohjeiden mukaisesti (kuva 5). Varmista, että yläpaneelin suurimman mahdollisen korkeuden ja avaajan väliin jää vähintään 30 mm rako (kuva 6). Varmista mitat ennen poraamista. 1.4) Kiinnitä laitteen mukana toimitetut pultit moottoriyksikön päädyn kiskon molempien puolten aukkoihin. Liu uta pultit kiskolla oikeaan kohtaan, jotta ne voidaan kiinnittää katossa oleviin kiinnityskohtiin. Aseta mutterit pulttiin (ks. kuva 4c) ja kiristä ne. Aseta kannattimet (F) pultille niin, että ne ovat kiinni mutterissa ja kiinnitä ne laitteen mukana toimitetulla ni-lock-mutterilla sopivan kireiksi. 1.5) Kiinnitä avaaja kattoon sen kiinnikkeillä (kuva 7). Leikkaa kiinnitysremmin ylimääräinen osa pois. 1.6) Asenna suora varsi ja avaajan varren koukku pulteilla ja ruuveilla. Kiinnitä varret oven kannakkeeseen kiinnikkeillä ja avaajan liikkuvaan osaan kuusiokolopulteilla. kuva 5 Kuva 6 Varoitus: Varmista, että avaaja on kiinnitetty myös katon poikkitukiin eikä vain kipsilevyyn. Jos avaaja on kiinnitetty huonosti, se saattaa pudota ja aiheuttaa vakavia henkilö- tai omaisuusvahinkoja. Huomautus: Alumiinisen kiskon keskellä on oltava kannakkeita, jotta voidaan estää kiskon taipuminen ja vääränaikainen toiminta. Kuva 7-6-

7 Asentaminen Muista, että sähköasennuksia ja automaattisten porttien ja ovien käyttöä säätelevät erilliset standardit, joita on noudatettava tarkasti. Laillisten vaatimusten ja noudatettavien standardien lisäksi on asennuksen turvallisuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi huomioitava myös seuraavat asiat. 2.1) Tarkista asennusympäristö ennen asentamista. Arvioi huolellisesti kaikki mahdolliset riskit jotka voisivat aiheuttaa vahinkoa sinulle tai avaajalle. 2.2) Varmista, että pääjännite vastaa arvokilvessä ja näissä ohjeissa annettua arvoa. 2.3) Varmista, että suojaus oikosulkuja ja virtapiikkejä vastaan on riittävä ja verkkolaitteelle oikeanlainen. Muista, että yksikössä virtaa verkkojännite, joka voi aiheuttaa sähköiskun ja tulipalon vaaran. 2.4) Pidä huolta ohjausyksiköstä, sillä väärin käytetyt osat saattavat vaurioitua. 2.6) Lue kaikki ohjeet huolellisesti ja varmista, että ymmärrät ne ennen avaajan asentamista. 2.7) Analysoi kaikki oven automatisointiin liittyvät riskit huolellisesti ennen asennuksen aloittamista. Varmista, että automatisoitava ovi ja sen mekanismit ovat kunnossa. Muista myös turvavarat ja pienimmät sallitut etäisyydet. 2.8) Tutki asennettavat turvalaitteet ja niiden sijoituspaikat erityisen huolellisesti. Asenna tarvittaessa hätäpysäytyspainike virran katkaisua varten. 2.9) Kun riskit on analysoitu, asenna avaaja ja siihen liittyvät turvalaitteet, hätäpysäytyspainike tai turvavalokennot. Tärkeää: Suosittelemme turvavalokennojen asennusta kaikissa tapauksissa turvallisuuden varmistamiseksi. 2.10) Asennusohjeen kaikkia ohjeita on noudatettava tarkasti avaajaa asennettaessa. Selvitä kaikki mahdolliset ohjeessa olevat epäselvyydet tekniseltä osastoltamme ennen asentamista. 2.5) Varmista, että käytettävissä on kaikki tarpeelliset materiaalit, ja että ne sopivat tämänkaltaiseen käyttöön. -7-

8 Liittimet ja kytkennät 1) GND & PB: Vaiheittainen komennonsyöttö (avaa, seis, sulje), samoin kuin lähettimen painikkeessa. = Painonappiliitin 2) GND & PE = Valokennoliitin. 3) 24V & GND & PB = Erillisen vastaanottimen liitin. Suojaa avaajaa ja vältä osien vaurioita yksikölle suoritettavien toimenpiteiden aikana kytkemällä yksikön virta pois päältä. Muista, että sähköjärjestelmien ja automaattisten ovien turvallisuutta koskevia tiukkoja standardeja on noudatettava. Laitteen saa asentaa ja sitä saa huoltaa paikallisten säädösten mukaisesti vain pätevä ja osaava henkilöstö. TG200 ovenavaajan asentaja ja käyttäjä ovat vastuussa kaikista vahingoista ja vaurioista. HUOM: Ota yhteys TG200 laitteesta vastaavaan tekniseen osastoon, mikäli yllä esitetyissä liitännöissä on minkäänlaisia epäselvyyksiä ja tarvitset johdotuskaaviota. Yksikön ohjelmointi Kun liitännät on suoritettu, järjestelmä on tarkastettava ja sitä on kokeiltava. 3.1) Varmista, että ketjun tuki on puolessa välissä ja ketju pääsee liikkumaan esteettä sekä ovea avattaessa että suljettaessa. Varmista, että kaikkia automaattisia portteja ja ovia koskevia standardeja noudatetaan. 3.2) Kokeile laitteen toimintaa niin, että ovi on kytketty irti moottorista. Varmista avaamalla ja sulkemalla ovi, että mekaaniset osat ovat kunnossa ja ettei ovi hankaa kiskoja vasten tai tartu kiskoihin. 3.3) Kytke laitteeseen virta. Kun laitteeseen kytketään virta, järjestelmässä näkyy seitsenosainen LED-luku (numerot 9 1), ja lamppu syttyy kahdeksi sekunniksi. Jos LED-näytössä oleva numero on ylösalaisin, paina ASETA/SET-painiketta kerran, jolloin numero näkyy oikein päin. Järjestelmä muistaa näytön suunnan, ja se näkyy oikein seuraavalla kerralla kun laitteeseen kytketään virta. Jos näin ei tapahdu, kytke virta pois välittömästi ja tarkasta kytkennät huolellisesti. 3.4) Tarkista, että yksikön kaikki turvalaitteet, kuten hätäpysäytyspainike ja valokennot, toimivat oikein. Tämä on yksi tärkeimmistä tarkastuksista, ja se on tehtävä huolellisesti, sillä automatisoidun oven turvallisuus riippuu paljolti turvalaitteiden toimivuudesta. Peruutusherkkyyslaite on erittäin hyödyllinen vaurioiden välttämisessä, mutta oven pysäyttäminen ennen henkilö- tai omaisuusvahinkoja onnistuu vain, jos turvalaitteet on asennettu oikein. 3.5) Aseta seuraavaksi auki- ja kiinni-asennot. -8-

9 Auki- ja kiinni-asentojen asettaminen 4.1) Paina ASETA/SET-painiketta ja pidä painiketta painettuna, kunnes näytöllä näkyy numero 1. Laitteisto on nyt aukeamisasennon asetustilassa. 4.2) Paina YLÖS/UP-painiketta ja pidä sitä painettuna, kunnes ovi on noussut haluttuun asentoon. 4.3) Jos ovi nousee liian korkealle, laske sitä painamalla ALAS/DOWN-painiketta. Säädä oven asento YLÖS/UP- ja ALAS/DOWN-painikkeilla. 4.4) Aseta auki-asento painamalla ASETA/SET-painiketta. Näytöllä näkyy numero 2, jolloin voit asettaa kiinni-asennon. 4.5) Paina ALAS/DOWN-painiketta ja pidä sitä painettuna, kunnes ovi on laskeutunut haluttuun asentoon. 4.6) Jos ovi laskee liian alas, nosta sitä painamalla YLÖS/UP-painiketta. Säädä oven asento YLÖS/UP- ja Avaajan säädöt Tavallisesti voimasäätö tapahtuu automaattisesti, eikä sitä tarvitse asettaa erikseen. Tarvittaessa valtuutettu asentaja voi kuitenkin säätää voimaa erikoistarkoituksia varten. 5.1) Paina ASETA/SET-painiketta ja pidä painiketta painettuna. Näytöllä näkyy jokin numero väliltä 1 3. Vapauta ASETA/SET-painike. Laite on nyt voimansäätötilassa. Toimintatilat Laitteen toimintatilan voi valita kolmesta vaihtoehdosta: PHOTO BEAM (valokenno), AUTO CLOSE DOOR (oven automaattinen sulkeminen) ja LOCK DOOR (oven lukitseminen). 6.1) VALOKENNO: Varmista, että valokenno on asennettu oikein ennen PHOTO BEAM -tilan valitsemista ) Paina ALAS/DOWN-painiketta ja pidä sitä painettuna, kunnes näytöllä näkyy ) Paina ALAS/DOWN-painiketta kerran. Näytölle ilmestyy merkki, ja valokenno on pois käytöstä. Jos painat YLÖS/UP-painiketta kerran, näytöllä näkyy H ja valokenno on käytössä ) Vahvista ja lopeta painamalla ASETA/SET-painiketta. 6.2) AUTO CLOSE TILAN VALITSEMINEN: 6.2.1) Paina YLÖS/UP-painiketta ja pidä sitä painettuna, kunnes näytöllä näkyy -. ALAS/DOWN-painikkeilla. 4.7) Vahvista painamalla ASETA/SET-painiketta. Ovi aukeaa ja sulkeutuu automaattisesti, jotta herkkyys ja voimavaatimukset voidaan kartoittaa. VAROITUS: Älä päästä ihmisiä tai esineitä oven lähelle asennuksen aikana. 4.8) Ovi on nyt normaalissa käyttötilassa. TÄRKEÄÄ: Turvajärjestelmät on tarkastettava säännöllisesti, jotta voidaan varmistaa turvallisuus kaikkina aikoina. Huomautus: Jos et ole tyytyväinen asetettuihin rajoihin, palaa ohjeen kohtaan 4.1 ja aseta rajat uudelleen. 5.2) Kasvata voimatasoa yhdellä asteella painamalla YLÖS/UP-painiketta ja laske tasoa painamalla ALAS/DOWN-painiketta. Korkein mahdollinen taso on 9, matalin ) Vahvista painamalla ASETA/SET-painiketta. Kun ovi kohtaa esteen, ovi palautuu cm ) Paina YLÖS/UP-painiketta kerran, jolloin automaattisen sulkemisen aika kasvaa yhdellä minuutilla. Vähennä aikaa minuutilla painammalla ALAS/DOWN-painiketta kerran. Valittu aika näkyy näytöllä ) Kun aika-asetus on 0, automaattinen sulkeminen on poissa käytöstä ) Vahvista ja lopeta painamalla ASETA/SET-painikketta, kun oikea aika on valittuna ) Asetusta ei tarvitse uusia mahdollisen sähkökatkon jälkeen. 6.3) OVEN LUKITSEMINEN: 5.1) Paina ASETA/SET-painiketta ja pidä sitä painettuna. Näytöllä näkyy jokin numero välillä 1 4. Vapauta ASETA/SET-painike. Laite on nyt oven lukitustilassa ) Kun painat YLÖS/UP-painiketta, LED-näyttöön tulee arvo 1. Ovi on nyt lukittu. Kun painat ALAS/DOWN-painiketta, LED-näyttöön tulee arvo 0. Ovi on nyt lukitsematon. -9-

10 Itseoppiva lähetin Tekniset tiedot Huomio:Avaajan lähettimet on saatettu koodata jo tehtaalla toimitusmaasta riippuen. Varmista, onko laitteet koodattu, ennen kuin jatkat ohjeen kohdasta ) Paina KOODI/CODE -painiketta, ja pidä sitä painettuna niin kauan, kunnes LED-näyttöön tulee piste. Paina mitä tahansa lähettimen painiketta kaksi kertaa lyhyesti. Koodi varmistetaan ja näytöllä näkyy vilkkuva piste. 7.2) Toista kohta 1 tarvittava määrä kertoja. Voit koodata jopa 20 lähetintä tai painiketta. 7.3) Tuhoa kaikki tallennetut koodit painamalla KOODI/CODE-painiketta ja pitämällä se painettuna. Näytöllä vilkkuu piste. Pidä painiketta painettuna vähintään 8 sekuntia, kunnes näytöllä näkyy C ja kaikki asetukset poistetaan. Huolto Logiikkapiirilevy ei tarvitse erillistä ylläpitoa. Tarkista vähintään kaksi kertaa vuodessa, että ovi on tasapainossa, ja että kaikki käyttöosat ovat kunnossa. Syöttöteho: Moottori: Ovivalon aika: Käyttölämpötila: Suhteellinen kosteus: Avaus-/sulkeutumisvoi ma: Vastaanottotaajuus: Herkkyys: Dekoodaus: Lähettimen teho: Lamppu: 110/220 V AC ±10 % 50 Hz 24 V DC 100 W 3 minuuttia C <90% 600 N N 433,92 MHz >1 V oikealla vastaanottimen signaalilla (keskimääräinen kantama 50 m antennilla) Vaihtuva koodi 12 V paristo 24 V 5 wattia TÄRKEÄÄ: Huonosti toimivan oven virheellinen kuormitus saattaa lyhentää avaajan käyttöikää ja päättää takuun voimassaolon. HUOM: Yrityksemme varaa oikeuden muuttaa tuotetta ja tuotetietoja tarvittaessa ilman ennakkoilmoitusta. Tarkista peruutusherkkyys vähintään kahdesti vuodessa ja säädä tarvittaessa. Varmista, että turvalaitteet, kuten valokennot, toimivat. Loppuhuomautuksia Nämä ohjeet on tarkoitettu pätevän teknisen henkilöstön käyttöön. Näiden ohjeiden tiedot eivät ole tarpeellisia loppukäyttäjälle. Loppukäyttäjän ei tule suorittaa ohjeessa kuvattuja asetuksia ja säätöjä. On erittäin tärkeää, että asentaja näyttää asiakkaalleen avaajan oikean käytön ja manuaalisen irtikytkemisjohdon. Kerro omistajalle säännöllisen ja oikean huollon ja varsinkin turva- ja peruutuslaitteiden turvallisuuden säännöllisen tarkistamisen tärkeydestä. Tyypillinen käyttö Avaajalla (suurin liike mm) voidaan automatisoida korkeintaan mm:n korkuisia lamellinosto-ovia ja kippiovia. -10-

11 Manuaalinen irtikytkeminen Avaajassa on manuaalinen vapautusjohto, jolla liukuosa voidaan kytkeä pois käytöstä ja ovi laskea käsin, kun kahva on painettu alas (kuva 8). Vedä kahvasta ja vapauta liukuosa. kuva 8 Huomaa tämä turvavaroitussymboli (kuvassa). Symboli tarkoittaa mahdollista vaaraa, joka saattaa aiheuttaa vakavia henkilö- tai omaisuusvahinkoja tai jopa kuoleman. Kytke avaaja käyttöön käyttämällä sitä automaattisessa tilassa tai siirtämällä ovea käsin, kunnes kelkka kiinnittyy ketjun liukuosaan. Mikäli henkilöovea ei ole käytettävissä, suosittelemme ulkoisen irtikytkinlaitteen asentamista. (Kuva 9) Kuva 9 Tärkeitä tietoja käyttäjälle Kun avaaja on asennettu, on käyttäjälle kerrottava sen toiminnasta ja kaikista virheelliseen käyttöön liittyvistä riskeistä. Käyttäjä ei saa aiheuttaa vaaratilanteita esim. seisomalla oven käyttöalueella sen liikkuessa. Lasten ei saa antaa leikkiä oven läheisyydestä ja kauko-ohjaimet on pidettävä poissa lasten ulottuvilta. Kaikki huolto-, korjaus- ja tarkistustyöt on teetettävä ammattilaisella ja merkittävä käyttäjän säilyttämään huoltokirjaan. Käyttäjälle tarkoitetut tiedot ovat avaajan ohjekirjan käyttäjälle ja omistajalle tarkoitetussa osassa. TÄRKEÄÄ: Muista näyttää ohjeiden käyttäjälle tarkoitettu osa omistajalle ennen asennuspaikalta poistumista. TÄRKEÄÄ: Toimintahäiriön sattuessa käyttäjän on otettava yhteyttä valtuutettuun asentajaan. Käyttäjä ei saa yrittää korjata laitetta itse. -11-

12 OMISTAJAN OPAS Tärkeitä turvallisuusvaroituksia VAROITUS: AVAAJAN ASENTAVIEN JA SITÄ KÄYTTÄVIEN HENKILÖIDEN TURVALLISUUDEN KANNALTA ON ÄÄRIMMÄISEN TÄRKEÄÄ NOUDATTAA ASENNUSOHJEITA JA VAROITUKSIA. OHJEIDEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN SAATTAA AIHEUTTAA VAKAVIA HENKILÖ- TAI OMAISUUSVVAHINKOJA SEKÄ VAURIOITTAA AVAAJAN MEKANISMIA. Autotallin ovi on kodin suurin liikkuva osa. Avaajan asennuksen jälkeen ovea liikuttaa sähköinen oven avaaja. Autotallin oven ja automaattisen avaajan asianmukainen asennus, käyttö, huolto ja testaus varmistavat turvallisen ja ongelmattoman toiminnan. Väärin säädetty autotallin ovi tai automaattinen avaaja saattaa ovea suljettaessa aiheuttaa kuolemaan johtavan onnettomuuden. Sulkeutuvan oven tielle tai alle joutuminen saattaa aiheuttaa vakavia vammoja tai jopa kuoleman. Älä seiso liikkuvan oven alla tai kävele sen alta. Älä anna lasten tai aikuisten leikkiä ovella. Se on vaarallista ja saattaa johtaa vakaviin vammoihin tai jopa kuolemaan. Aikuisten tulisi näyttää hyvää esimerkkiä lapsille. Opettele käyttämään manuaalista hätävapautinta siltä varalta, että joku henkilö jää oven väliin. Nämä yksinkertaiset varotoimet suojaavat perhettäsi ja ystäviäsi onnettomuuksilta oven avaajan kanssa. Luethan seuraavat turvaohjeet huolellisesti läpi. Oven avaajaa ei ole tarkoitettu lasten tai heikkokuntoisten henkilöiden käyttöön ilman asianmukaista valvontaa. Varmista, etteivät lapset leiki laitteistolla. Älä anna lasten käyttää lähettimiä tai kauko-ohjaimia tai leikkiä niillä. Säilytä ne aina lasten ulottumattomissa. -12-

13 Seinään asennettavan kytkinohjaimen on oltava lasten ulottumattomissa. Se on asennettava vähintään 1,5 metrin korkeuteen lattiasta ja riittävän kauas liikkuvista osista. Asenna painike sellaiseen paikkaan, josta liikkuvan oven näkee selkeästi. Autotallin ovenavaajat eivät ole leluja. Avaajan ohjainten huolimaton käyttö tai lasten leikkiminen niillä saattavat johtaa äärimmäisen vaarallisiin tilanteisiin. Keskustele oven turvallisesta käytöstä lasten kanssa. Selitä heille oven alle jäämisen vaarat. Varmista että näet oven selkeästi käyttäessäsi painiketta tai lähetintä, kunnes ovi pysähtyy täysin. Painota lapsille, ettei avoimen autotallin oven lähellä tai alla saa koskaan leikkiä. ÄLÄ käytä autotallin ovenavaajaa, jos oven lähettyvillä on ihmisiä. Lapsia on valvottava oven läheisyydessä aina, kun ovenavaajaa saatetaan käyttää. Opeta lapsille, ettei oven osien liitoskohtiin, saranoihin, kiskoihin, jousiin ja muiden oven osien väleihin saa laittaa käsiä tai sormia. Liikkuva ovi tai sen laitteisto saattaa aiheuttaa vahinkoja. Samankaltaisia vahinkoja saattaa tapahtua myös sellaisten ovien kanssa, joissa ei ole avaajaa. -13-

14 Tärkeitä turvallisuusvaroituksia LISÄSUOJAKSI SUOSITTELEMME turvavalokennojen asentamista. Useissa maissa turvavalokennot ovat pakollinen varuste autotallien oviin ja portteihin, joissa on automaattinen avaaja. Pienestä lisämaksusta automaattisen avaajan kanssa asennettava turvavalokenno varmistaa turvallisuuden ja mielenrauhan. Testaa laite säännöllisesti ja varmista, että TURVAPERUUTUSASETUS toimii oikein ja että sen TESTAUS tapahtuu asennusohjeiden mukaisesti asettamalla lattialle 50 mm korkea esine. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa VAKAVIA HENKILÖVAHINKOJA, omaisuusvahinkoja tai jopa kuoleman. Testi on suoritettava säännöllisesti ja pätevän asentajan on suoritettava tarvittavat säädöt. Avaaja on asennettava suojaan sään vaikutuksilta. Sitä ei saa altistaa kosteudelle tai sateelle. Laitteen upottaminen veteen tai suora tai epäsuora vesiletkulla tai vastaavalla suihkuttaminen rikkoo laitteen korjaamattomasti ja saattaa aiheuttaa sähköiskun. Autotallin oven on oltava TASAPAINOSSA. Jumiutuneet tai takertuneet ovet on korjautettava pätevällä autotallin ovien asentajalla ennen avaajan asentamista. Tarkista oven kunto säännöllisesti, etenkin kaapelit, jouset ja heloitus. ÄLÄ yritä korjata ovea itse, sillä oven laitteistoon kohdistuu suuri jännitys. Liikkuva ovi saattaa aiheuttaa VAKAVIA HENKILÖVAHINKOJA, omaisuusvahinkoja tai jopa kuoleman. Avaajan suojan saa poistaa vain KOKENUT huoltohenkilöstö. Kytke autotallin ovenavaaja vain oikein MAADOITETTUUN 240 V:n yleisverkkovirtapistokkeeseen, jonka on asentanut pätevä ja valtuutettu asentaja. IRROTA VIRTAJOHTO verkkovirrasta ennen korjausten suorittamista tai suojien poistamista. Jos virtajohto on vahingoittunut, se ON VAIHDETTAVA välittömästi. Vaihdon saa suorittaa vain huoltohenkilö tai muu tehtävään pätevä henkilö. Käytettäessä automaattisen sulkemisen tilaa, TURVAVALOKENNON on oltava asennettu oikein. Sen oikea ja turvallinen toiminta on testattava säännöllisesti. Automaattisen sulkemisen tilaa käytettäessä on oltava ÄÄRIMMÄISEN VAROVAINEN. KAIKKIA asennusja käyttöohjeiden TURVAOHJEITA on noudatettava huolellisesti, jotta vältytään vakavilta henkilö- ja omaisuusvahingoilta ja kuolemantapauksilta. Jotta autotallin ovenavaaja voisi HAVAITA oveen osuvan esineen, on esineeseen kohdistuttava jonkin verran VOIMAA. Tällöin ovi tai oveen osuva esine tai ihminen saattaa VAHINGOITTUA tai VAURIOITUA. -14-

15 Avaajan käyttäminen Onnittelemme päätöksestäsi valita kauko-ohjattava autotallin ovenavaaja. Kun avaaja on asennettu, on tutustuttava sen toimintaan sekä automaattisella avaajalla varustetun autotallin oven omistamisen turvanäkökohtiin. Oikein käytettynä ja huollettuna avaaja tarjoaa ongelmatonta mukavuutta monen vuoden ajan. Autotallin oven avaaja on monesti talon useimmin käytetty mekaaninen laite: mikään ei ole mukavampaa kuin oven avaaminen kaatosateessa auton sisältä kauko-ohjaimella ja ajaminen suoraan sisään. Kauko-ohjaamisen kätevyys jää monesti huomiotta, mutta se helpottaa merkittävästi päivittäisiä toimintoja. Manuaalinen käyttö Avaajassa on manuaalinen irtikytkemislaite, jonka avulla oven voi sulkea myös sähkökatkoksen, järjestelmän häiriön tai tulipalon sattuessa. (Kuva 8) Ulkoinen liitäntälaite (kuva 9) (lisävaruste) 8.1) Varmista, että virta on sammutettu ennen oven kytkemistä manuaaliseen käyttöön. Vedä punaisesta johdosta kevyesti, kunnes tunnet vastuksen.avaaja vaurioituu, mikäli johdosta vedetään liian kovaa. 8.2) Varmista, että virta on sammutettu ennen oven kytkemistä takaisin automaattiseen käyttöön. TÄRKEÄÄ: JOS AUTOTALLIN AINOA SISÄÄNKÄYNTI ON AUTOTALLIN OVEN KAUTTA, SUOSITTELEMME ULKOISEN VAPAUTINLAITTEEN ASENTAMISTA (KS. KUVA 9). Ohjauspainikkeet 1 (ASETA/SET-painike) Asetuksen vahvistaminen ja suunnanvaihtoherkkyys 2 (KOODI/CODE-painike) Lähettimen koodin asettaminen 3 (YLÖS/UP-painike) Ylärajan asettaminen 4 (ALAS/DOWN-painike) Alarajan asettaminen Lisäkaukosäätimien koodaaminen 9.1) Paina KOODI/CODE -painiketta, ja pidä sitä painettuna niin kauan, kunnes LED-näyttöön tulee piste. Paina mitä tahansa lähettimen painiketta kaksi kertaa lyhyesti. Koodi varmistetaan ja näytöllä näkyy vilkkuva piste. 9.2) Toista kohta 1 tarvittava määrä kertoja. Voit koodata jopa 20 lähetintä tai painiketta. 9.3 Tuhoa kaikki tallennetut koodit painamalla Lamppujen vaihtaminen 10.1) Avaajan alapäässä oleva valokupu on poistettava ennen lampun vaihtamista. 10.2) Irrota kupu painamalla irrotinläppää, joka sijaitsee valokuvun ja rungon välissä. KOODI/CODE-painiketta ja pitämällä se painettuna 8 sekunnin ajan, kunnes piste sammuu. Kaikki tallennetut koodit on nyt poistettu. 10.3) Vaihda lamppu uuteen. Käytettävän lampun on oltava 24 V, 5 W. VAROITUS: Älä käytä muunlaista lamppua. 10.4) Kiinnitä valokupu takaisin paikalleen. Turvaperuutusjärjestelmän tarkastaminen 11.1) Avaa ovi täysin. Aseta lattialle 50 mm korkea puunpalanen esteeksi. 11.2) Sulje ovi esteeseen saakka. Oven pitäisi pysähtyä hetkeksi ja palata ylöspäin. Jos ovi ei palaa takaisin automaattisesti, vaihda manuaaliseen käyttöön ja keskeytä avaajan käyttö. Ota yhteys valtuutettuun huoltohenkilöön ja pyydä välitöntä korjausta. -15-

16 Säännöllinen tarkistus ja huolto Kuten muutkin mekaaniset laitteet, myös autotallin ovenavaaja tarvitsee säännöllistä huoltoa ja tarkistuksia, jotta voidaan varmistaa oven ja avaajan oikea ja turvallinen toiminta. Avaaja jää huomiotta helpommin kuin monet muut laitteet, mutta se tarvitsee monia laitteita enemmän huomiota. TÄRKEÄÄ: Huonosti toimivan oven virheellinen kuormitus saattaa lyhentää avaajan käyttöikää ja päättää takuun voimassaolon. Tarkista peruutusherkkyys vähintään kahdesti vuodessa. Tarkista suunnanvaihtoherkkyys vähintään kahdesti vuodessa ja säädä se tarvittaessa. Järjestelmää on tällöin pidettävä vaarallisena ja pätevän asentajan on korjattava se välittömästi. Älä yritä korjata ongelmaa itse. Varmista, että turvalaitteet, kuten valokennot, toimivat normaalisti. Jos ne eivät toimi, järjestelmä on vaarallinen ja pätevän asentajan on korjattava se välittömästi. Älä yritä korjata ongelmaa itse. Ovi ja ovenavaaja ovat vaarallisia laitteita, jotka saattavat aiheuttaa vakavia henkilö- tai omaisuusvahinkoja tai jopa kuoleman. TÄRKEÄÄ: Toimintahäiriön sattuessa käyttäjän on otettava yhteys valtuutettuun asentajaan. Käyttäjä ei saa yrittää korjata laitetta itse. Helmikuu Toimittaja varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja, mallinumeroita ja mallityyppejä ilman ennakkoilmoitusta. -16-

SISÄLTÖ. Tärkeät turvaohjeet. Kuvaus -2-

SISÄLTÖ. Tärkeät turvaohjeet. Kuvaus -2- Hakemisto SISÄLTÖ 3 TÄRKEÄT TURVAOHJEET 3 KUVAUS 3 KÄYTTÖPANEELI 5 PIIRIKORTIN LIITTIMET 5 KYTKENNÄT 8 LAITTEISTON OHJELMOINTI 8 AUKI- JA KIINNI-ASENTOJEN MÄÄRITTÄMINEN 9 SÄÄDÖT 9 TOIMINTATILAT 9 VALOPUOMIT

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. CHAMBERLAIN 5580 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2851747

Käyttöoppaasi. CHAMBERLAIN 5580 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2851747 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

OWNER'S MANUAL. Operation Maintenance. Specifications OMISTAJAN KÄSIKIRJA. Käyttö A030A01FC-GAT Huolto. Erittelyt

OWNER'S MANUAL. Operation Maintenance. Specifications OMISTAJAN KÄSIKIRJA. Käyttö A030A01FC-GAT Huolto. Erittelyt OWNER'S MANUAL OMISTAJAN KÄSIKIRJA Käyttö A030A01FC-GAT Huolto Operation Maintenance Erittelyt Specifications HFC2072 Kaikki tämän kirjan tiedot olivat ajantasalla painatuksen ajankohtana. Hyundai pidättää

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas 0 2009 Asennus- Ja Käyttöoppaassa Pikaopas...3 Johdanto...6 Tekijänoikeudet ja vastuuvapauslauseke...7 Uponor Control

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. LG C12SQ.NB0 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3990977

Käyttöoppaasi. LG C12SQ.NB0 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3990977 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

XEROX DOCUCOLOR 12 -TULOSTIN JÄRJESTELMÄNVALVOJAN KÄSIKIRJA

XEROX DOCUCOLOR 12 -TULOSTIN JÄRJESTELMÄNVALVOJAN KÄSIKIRJA XEROX DOCUCOLOR 1 -TULOSTIN JÄRJESTELMÄNVALVOJAN KÄSIKIRJA 1999, 000, 001 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeussuoja kattaa kaiken suojan kohteena olevan aineiston ja asiat, joihin

Lisätiedot

Wall Mount Bracket YM-80

Wall Mount Bracket YM-80 CN/JA/EN/DE/FR/ES/IT/SV/RU/PT/TR/NL/PL/FI/CS/NO/LT/TH/ID/MS/VI/TW/KO/AR Wall Mount Bracket YM-80 Suomi Käyttäjän opas User s Guide English Deutsch Bedienungsanleitung Norsk Bruksanvisning Français Mode

Lisätiedot

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B Omistajan käsikirja Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE Sisällysluettelo Turvaohjeita 4 Aloitus 4 Valmistelut 4 Käyttö

Lisätiedot

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin Käyttö- ja asennusopas Asuintilojen ilmastointilaitteet Asennustiedot tarkoitettu vain valtuutettujen asennusliikkeiden käyttöön! Kiitos, että valitsit tämän ilmastointilaitteen.

Lisätiedot

Nokia autosarja CK-200 Käyttö- ja asennusopas

Nokia autosarja CK-200 Käyttö- ja asennusopas Nokia autosarja CK-200 Käyttö- ja asennusopas 2.0. painos / FI VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä CK-200-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin

Lisätiedot

56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA MALLIN NUMERO HT2400E

56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA MALLIN NUMERO HT2400E FI Suomeksi KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI MALLIN NUMERO HT2400E VAROITUS: Tapaturmariskin pienentämiseksi käyttäjän täytyy lukea ja ymmärtää tämä käsikirja

Lisätiedot

Käyttöopas. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c ja E535

Käyttöopas. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c ja E535 Käyttöopas ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c ja E535 Huomautuksia: Ennen tämän julkaisun ja siinä kuvattujen tuotteiden käyttöä lue huolellisesti seuraavat tiedot: Turvaohjeet, takuutiedot ja

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta)

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Lue ensin ohje! Noudata turvallisuusmääräyksiä.

Lisätiedot

2.0 ------- 2008. Maahantuoja: Assisting Automation Services Finland Oy, www.aas.fi Tuotteen kotisivut: www.ambrogio.fi

2.0 ------- 2008. Maahantuoja: Assisting Automation Services Finland Oy, www.aas.fi Tuotteen kotisivut: www.ambrogio.fi 1 Käyttäjän opas 2.0 ------- 2008 L300 Basic Ruohonleikkuurobotti 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 4 Käyttöohjeen tarkoitus... 4 Valmistajan ja laitteen tiedot... 4 Laitteen huolto... 4 Yleistä laitteesta...

Lisätiedot

Käyttöohje. Pellettipoltin EP-18 A1

Käyttöohje. Pellettipoltin EP-18 A1 - 1 - Käyttöohje Pellettipoltin EP-18 A1 Maahantuoja: Wahlroos Verkstad Grankärrvägen 10 66160 LÅNGÅMINNE Puhelin: 06-3657105 GSM: 0400-862493 Faksi: 06-3657188 sähköposti: pellets@wv.fi www.wv.fi - 2

Lisätiedot

Sisältö. Alkusanat... 1 Tekniset tiedot... 2 Valmistautuminen ZR 120:n turvalliseen käyttöön... 3 ZR 120:n käyttö... 4 Yleistietoja...

Sisältö. Alkusanat... 1 Tekniset tiedot... 2 Valmistautuminen ZR 120:n turvalliseen käyttöön... 3 ZR 120:n käyttö... 4 Yleistietoja... Sisältö Alkusanat... 1 Tekniset tiedot... 2 Valmistautuminen ZR 120:n turvalliseen käyttöön... 3 ZR 120:n käyttö... 4 Yleistietoja... 5-6 Moottorikelkan tunnistus... 5 Hallintalaitteet... 5 Polttoaine-öljy...

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Tuotenro: BB100-081 ver 0.1 2014-08-06. Nämä käyttöohjeet koskevat kaikkia Kanmed BabyBed-sänkyjä mallista BB1xx alkaen.

Käyttöohjeet. Tuotenro: BB100-081 ver 0.1 2014-08-06. Nämä käyttöohjeet koskevat kaikkia Kanmed BabyBed-sänkyjä mallista BB1xx alkaen. Käyttöohjeet Tuotenro: BB100-081 ver 0.1 2014-08-06 Huomio Lue nämä ohjeet huolellisesti. Sängyn käyttäminen väärällä tavalla voi johtaa potilaan tai hoitajan loukkaantumiseen. Valmistaja: KANMED AB www.kanmed.se

Lisätiedot

Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Sisällysluettelo Tämä käyttöohje koskee mallia Rider ProFlex 21 AWD Johdanto...3

Lisätiedot

ICONIA W510 / W511- käyttöohjekirjassa

ICONIA W510 / W511- käyttöohjekirjassa ICONIA W510 / W511- käyttöohjekirjassa - 1 2012. Kaikki oikeudet pidätetään. ICONIA W510 / W511-käyttöohjekirjassa Malli: W510 Ensimmäinen painos : 11/2012 2 - SISÄLLYSLUETTELO Turvallisuus ja mukavuus

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Malli AF (6 ~36 ) MXR-laakerit 2001 Goulds Pumps, Inc. Goulds Pumps Pumpun turvallisuusohjeet Turvavarusteet: Eristetyt työkäsineet kun käsitellään kuumia laakereita

Lisätiedot

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE Käyttöohjeet FTXR8EVB FTXR4EVB FTXR50EVB SISÄLLYS LUE ENNEN KÄYTTÖÄ Turvaohjeet... Osien nimet...3 Toimenpiteet ennen käynnistystä...6 KÄYTTÖ JÄÄHDYTYS SARARA-KUIVAUS-käyttö...8

Lisätiedot

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje R 214TC Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset Näitä tunnuksia käytetään ajoleikkurissa ja käyttöohjeessa.

Lisätiedot

Ilmalämpöpumppu SISÄYKSIKKÖ/ULKOYKSIKKÖ MALLI RAS-18SX8/RAC-18SX8 RAS-25SX8/RAC-25SX8 RAS-35SX8/RAC-35SX8. Käyttöopas

Ilmalämpöpumppu SISÄYKSIKKÖ/ULKOYKSIKKÖ MALLI RAS-18SX8/RAC-18SX8 RAS-25SX8/RAC-25SX8 RAS-35SX8/RAC-35SX8. Käyttöopas Ilmalämpöpumppu SISÄYKSIKKÖ/ULKOYKSIKKÖ MALLI RAS-18SX8/RAC-18SX8 RAS-25SX8/RAC-25SX8 RAS-35SX8/RAC-35SX8 ULKOYKSIKKÖ SISÄYKSIKKÖ Käyttöopas Parhaan suorituskyvyn ja ongelmattoman käytön varmistamiseksi,

Lisätiedot

JUOKSUMATON käyttöopas HERCULES 30

JUOKSUMATON käyttöopas HERCULES 30 JUOKSUMATON käyttöopas HERCULES 30 No.720201 SISÄLTÖ Sivu Takuu 1 Yleiset turvallisuusohjeet 2 Erityisesti huomiotavat varoitukset 3 Asennus 4 Pakkauksen purkaminen & Asennus 5 Asennuskaavio (1) 6 Osaluettelo

Lisätiedot

SPECIALIZED PYÖRÄN OMISTAJAN OPAS

SPECIALIZED PYÖRÄN OMISTAJAN OPAS SPECIALIZED PYÖRÄN OMISTAJAN OPAS Pyörän Omistajan Opas 9:s painos, 2007 Tämä opas täyttää EN Standardit 14764, 14765, 14766 ja 14781. TÄRKEÄÄ: Tämä opas sisältää tärkeitä tietoja, jotka koskevat pyörän

Lisätiedot

ESIPUHE. Autosi huolletaan parhaiten valtuutetussa Chevrolet-huoltoliikkeessä, joka tuntee autosi parhaiten ja tarjoaa ensiluokkaista huoltopalvelua.

ESIPUHE. Autosi huolletaan parhaiten valtuutetussa Chevrolet-huoltoliikkeessä, joka tuntee autosi parhaiten ja tarjoaa ensiluokkaista huoltopalvelua. ESIPUHE Tämä ohjekirja opastaa sinua uuden henkilöautosi käytössä ja ylläpidossa. Se sisältää myös tärkeitä tietoja turvallisuudesta. Lukemalla ohjekirjan huolellisesti ja noudattamalla sen suosituksia

Lisätiedot

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten.

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Käyttöopas Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Sisällys Sisällys...2 Luku 1 Johdanto...4 Lisää tästä oppaasta...4 Skannerin ominaisuudet...5

Lisätiedot

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Käyttöohjeet

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Käyttöohjeet Welch Allyn Connex Integrated Wall System Käyttöohjeet 2012 Welch Allyn. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä julkaisussa kuvatun tuotteen käytön tukemiseksi tuotteen ostaja saa kopioida tämän julkaisun ainoastaan

Lisätiedot

Laatikon sisältö... 2. Tärkeät turvaohjeet... 3. Osien tunnistus... 6. Ennen käyttöä... 7. Perustoiminnot... 11. Vianmääritys...

Laatikon sisältö... 2. Tärkeät turvaohjeet... 3. Osien tunnistus... 6. Ennen käyttöä... 7. Perustoiminnot... 11. Vianmääritys... Sisältö SOUNDBAR MXSB-252 Laatikon sisältö... 2 Tärkeät turvaohjeet... 3 Osien tunnistus... 6 Pääyksikkö: Näkymä ylhäältä... 6 Näkymä takaa... 6 Älykäs kauko-ohjain... 6 Ennen käyttöä... 7 Älykkään kauko-ohjaimen

Lisätiedot