LAMELLIOVEN AVAAJA ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAMELLIOVEN AVAAJA ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE"

Transkriptio

1 LAMELLIOVEN AVAAJA VAROITUS: AVAAJAA ASENTAVIEN JA SITÄ KÄYTTÄVIEN HENKILÖIDEN TURVALLISUUDEN KANNALTA ON ÄÄRIMMÄISEN TÄRKEÄÄ NOUDATTAA ASENNUSOHJEITA JA VAROITUKSIA. OHJEIDEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN SAATTAA AIHEUTTAA VAKAVIA HENKILÖ- TAI OMAISUUSVAHINKOJA SEKÄ VAURIOITTAA AVAAJAN MEKANISMIA. ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

2 Sisältö ASENNUSOPAS 3 TÄRKEITÄ TURVALLISUUSVAROITUKSIA 3 KUVAUS 3 OHJAUSPAINIKKEET 4 ASENNUSOHJEET 5 KYTKENTÖJEN KUVAUS 8 YKSIKÖN OHJELMOINTI 8 AUKI- JA KIINNI-ASENTOJEN ASETTAMINEN 9 AVAAJAN SÄÄDÖT 9 TOIMINTATILAT 9 ITSEOPPIVA LÄHETIN 10 HUOLTO 10 TEKNISET TIEDOT 10 LOPPUHUOMAUTUKSIA 10 TIETOJA KÄYTTÄJÄLLE 11 OMISTAJAN OPAS 12 TÄRKEITÄ TURVALLISUUSVAROITUKSIA 12 AVAAJAN KÄYTTÄMINEN 15 MANUAALINEN KÄYTTÖ 15 OHJAUSPAINIKKEET 15 LISÄKAUKOSÄÄTIMIEN KOODAAMINEN 15 LAMPPUJEN VAIHTAMINEN 15 TURVAPERUUTUSJÄRJESTELMÄN TARKASTAMINEN SÄÄNNÖLLINEN TARKISTUS JA HUOLTO Yrityksemme sanoutuu irti lain sallimissa rajoissa kaikista lainsäädännön mukaisista tai muista ehdoista ja takuista, joihin lainsäädäntö saattaa viitata yrityksemme valmistamien autotallin ovenavaajien ostamisen ehtoina tai takuina. Yrityksemme sanoutuu irti lain sallimissa rajoissa myös kaikista vastuista kaikkien henkilöiden, yritysten tai organisaatioiden kärsimien suorien, epäsuorien, välillisten, satunnaisten tai muiden vaurioiden, vahinkojen, kustannusten tai menetysten suhteen, jotka johtuvat autotallin ovenavaajan näiden asennusohjeiden vastaisesta asennuksesta

3 ASENNUSOSA Tärkeitä turvallisuusvaroituksia Tässä oppaassa kuvattu autotallin ovenavaaja on tarkoitettu asuinrakennusten lamellinosto-ovien ja yksiosaisten kippi-ovien automatisointiin. Muunlainen käyttö on ohjeidenvastaista ja päättää takuun voimassaolon. VAROITUS Seuraavassa kuvatut toimenpiteet suoritetaan automaattisten porttien ja ovien luokkaan kuuluville laitteistoille, ja turvaohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa vakavia henkilö- ja omaisuusvahinkoja. Viittaukset turvaohjeisiin ovat omistajan osan sivuilla 12 14, ja ne tulee lukea ja ymmärtää ennen asennusta. Vain pätevät henkilöt saavat asentaa laitteiston ja huoltaa sitä. Asiaankuuluvien turvastandardien noudattaminen on asentajan vastuulla. Epäpätevät tai automaattisiin portteihin ja oviin sovellettavia työterveys- ja työturvallisuusstandardeja ymmärtämättömät henkilöt eivät saa missään tilanteessa asentaa tai käyttää järjestelmiä. Mikäli laitteisto asennetaan tai huolletaan ottamatta huomioon kaikkia sovellettavia turvastandardeja, on asentaja tai huoltaja vastuussa kaikista kenelle tahansa henkilölle suoraan tai epäsuorasti vääränlaisesta tai ohjeiden tai standardien vastaisesta asennuksesta aiheutuneista vaurioista, vahingoista, kustannuksista tai vaateista. Kuvaus Autotallin ovenavaaja vaatii 220 (tai 110) voltin vaihtovirran 50 Hz syöttötehon. Avaajassa on 24 voltin tasavirtamoottori ja käytettävissä on yhtäjaksoisen käytön painike sekä automaattiset käyttötilat. Kun ovi on käynnissä, liikkeen voi keskeyttää aktivoimalla turvasyötteen vetämällä johdosta käsin, painamalla seinässä olevaa painiketta (jos asennettu) tai valokennojen avulla (jos asennettu). Muunnin asettaa auki- ja kiinni-asennot sekä vähentää nopeutta ja ääntä liikkeen loppupuolella. Piirilevyssä on 433,92 MHz:n radiovastaanotin, ja itseoppiva tekniikka muistaa vaihtuvan koodin. Sisäänrakennetun vastaanottimen lisäksi yksikkö vastaanottaa myös erillisten radiovastaanotinten taajuuksia. Yksikkö on suunniteltu mahdollisimman luotettavaa, turvallista ja joustavaa käyttöä varten. TÄRKEÄÄ: Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen yksikön asennuksen aloittamista ja tutustu kaikkiin omistajan oppaassa annettuihin varoituksiin

4 Ohjauspainikkeet 1 (ASETA/SET -painike) Asetuksen vahvistaminen ja suunnanvaihtoherkkyys 2 (KOODI/CODE-painike) Lähettimen koodin asettaminen 3 (YLÖS/UP-painike) Ylärajan asettaminen 4 (ALAS/DOWN-painike) Alarajan asettaminen Piirilevyn liittimet 5 Akkuvarmennuksen liitin 6 Moottorin liitin 7 Virtamuuntajan liitin 8 Syöttötehon ja muuntajan liitin 9 Merkkivalon liitin 10 Ohjauspiirin liitin 11 Valokennon ja painikkeen liitin -4-

5 Installation ASENNUS 1). Lue ohjeet huolellisesti. KUVA 2 2) Varmista, että oven rakenne on kunnossa ja sopiva moottorikäyttöön. 3) Varmista, että oven liikkuessa ei ilmene kitkakohtia. 4) Oven on oltava hyvässä tasapainossa, ja se on voitava nostaa ja laskea käsin helposti. 5) Asenna 220 V (110 V) tarpeeksi hyvin suojattu kolminapainen vaihtovirtapistorasia lähelle avaajan asennuspaikkaa. Lamellinosto-ovi Sectional Korkeus enintään Overhead mm Door H max. 2600mm Kippiovi Korkeus enintään 2600 mm kuva 1 kuva 2 Katso suositeltu asennustapa kuvasta 2. 1) Lamellinosto-oven avaaja 2) 24 V:n tasavirralla toimiva vilkkuva valo (lisävaruste) 3) Avainkytkin tai koodinäppäimistö (lisävarusteita) 4) Valokenno (tyyppiä RX/TX) 5) Käyttöpaneeli 6) Pistorasia 7) Moottoriyksikkö KETJUN LIUKUOSAN KOKOONPANO Asennuksen helpottamiseksi avaaja toimitetaan ketju ja ketjun osoitin asennettuna. Jos ketju on asennettava itse, liitä osoitin ketjusukkulaan (ks. kuva 3). Kiristä ruuvia C (kuva 4b), kunnes ketju on kohtuullisen kireällä. Ketjua ei saa kiristää liikaa, mutta se ei saa myöskään jäädä liian löysäksi. Voitele ketju ja sen hampaat litium-tyyppisellä rasvalla tai vastaavalla. Älä käytä öljypohjaisia voiteluaineita. 5) kuva 3-5-

6 Asentaminen kuva 4b Kuva 4c Kuva 4 1.1) Aseta kisko moottoriyksikköön niin, että kisko liukuu ura-akseliin. Sijoita kannakkeet (E) pultteihin ja kiinnitä ne paikoilleen toimitetuilla ni-lock-muttereilla. Lukitse kannakkeet kiskoon kiristämällä ni-lock-mutterit. Älä kiristä muttereita liikaa. 1.2) Kiristä ketju ketjun kiristysruuvilla C (kuvassa 4b). Älä kiristä ketjua liikaa. 1.3) Kiinnitä avaaja oven yläkarmiin tai kattoon ohjeiden mukaisesti (kuva 5). Varmista, että yläpaneelin suurimman mahdollisen korkeuden ja avaajan väliin jää vähintään 30 mm rako (kuva 6). Varmista mitat ennen poraamista. 1.4) Kiinnitä laitteen mukana toimitetut pultit moottoriyksikön päädyn kiskon molempien puolten aukkoihin. Liu uta pultit kiskolla oikeaan kohtaan, jotta ne voidaan kiinnittää katossa oleviin kiinnityskohtiin. Aseta mutterit pulttiin (ks. kuva 4c) ja kiristä ne. Aseta kannattimet (F) pultille niin, että ne ovat kiinni mutterissa ja kiinnitä ne laitteen mukana toimitetulla ni-lock-mutterilla sopivan kireiksi. 1.5) Kiinnitä avaaja kattoon sen kiinnikkeillä (kuva 7). Leikkaa kiinnitysremmin ylimääräinen osa pois. 1.6) Asenna suora varsi ja avaajan varren koukku pulteilla ja ruuveilla. Kiinnitä varret oven kannakkeeseen kiinnikkeillä ja avaajan liikkuvaan osaan kuusiokolopulteilla. kuva 5 Kuva 6 Varoitus: Varmista, että avaaja on kiinnitetty myös katon poikkitukiin eikä vain kipsilevyyn. Jos avaaja on kiinnitetty huonosti, se saattaa pudota ja aiheuttaa vakavia henkilö- tai omaisuusvahinkoja. Huomautus: Alumiinisen kiskon keskellä on oltava kannakkeita, jotta voidaan estää kiskon taipuminen ja vääränaikainen toiminta. Kuva 7-6-

7 Asentaminen Muista, että sähköasennuksia ja automaattisten porttien ja ovien käyttöä säätelevät erilliset standardit, joita on noudatettava tarkasti. Laillisten vaatimusten ja noudatettavien standardien lisäksi on asennuksen turvallisuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi huomioitava myös seuraavat asiat. 2.1) Tarkista asennusympäristö ennen asentamista. Arvioi huolellisesti kaikki mahdolliset riskit jotka voisivat aiheuttaa vahinkoa sinulle tai avaajalle. 2.2) Varmista, että pääjännite vastaa arvokilvessä ja näissä ohjeissa annettua arvoa. 2.3) Varmista, että suojaus oikosulkuja ja virtapiikkejä vastaan on riittävä ja verkkolaitteelle oikeanlainen. Muista, että yksikössä virtaa verkkojännite, joka voi aiheuttaa sähköiskun ja tulipalon vaaran. 2.4) Pidä huolta ohjausyksiköstä, sillä väärin käytetyt osat saattavat vaurioitua. 2.6) Lue kaikki ohjeet huolellisesti ja varmista, että ymmärrät ne ennen avaajan asentamista. 2.7) Analysoi kaikki oven automatisointiin liittyvät riskit huolellisesti ennen asennuksen aloittamista. Varmista, että automatisoitava ovi ja sen mekanismit ovat kunnossa. Muista myös turvavarat ja pienimmät sallitut etäisyydet. 2.8) Tutki asennettavat turvalaitteet ja niiden sijoituspaikat erityisen huolellisesti. Asenna tarvittaessa hätäpysäytyspainike virran katkaisua varten. 2.9) Kun riskit on analysoitu, asenna avaaja ja siihen liittyvät turvalaitteet, hätäpysäytyspainike tai turvavalokennot. Tärkeää: Suosittelemme turvavalokennojen asennusta kaikissa tapauksissa turvallisuuden varmistamiseksi. 2.10) Asennusohjeen kaikkia ohjeita on noudatettava tarkasti avaajaa asennettaessa. Selvitä kaikki mahdolliset ohjeessa olevat epäselvyydet tekniseltä osastoltamme ennen asentamista. 2.5) Varmista, että käytettävissä on kaikki tarpeelliset materiaalit, ja että ne sopivat tämänkaltaiseen käyttöön. -7-

8 Liittimet ja kytkennät 1) GND & PB: Vaiheittainen komennonsyöttö (avaa, seis, sulje), samoin kuin lähettimen painikkeessa. = Painonappiliitin 2) GND & PE = Valokennoliitin. 3) 24V & GND & PB = Erillisen vastaanottimen liitin. Suojaa avaajaa ja vältä osien vaurioita yksikölle suoritettavien toimenpiteiden aikana kytkemällä yksikön virta pois päältä. Muista, että sähköjärjestelmien ja automaattisten ovien turvallisuutta koskevia tiukkoja standardeja on noudatettava. Laitteen saa asentaa ja sitä saa huoltaa paikallisten säädösten mukaisesti vain pätevä ja osaava henkilöstö. TG200 ovenavaajan asentaja ja käyttäjä ovat vastuussa kaikista vahingoista ja vaurioista. HUOM: Ota yhteys TG200 laitteesta vastaavaan tekniseen osastoon, mikäli yllä esitetyissä liitännöissä on minkäänlaisia epäselvyyksiä ja tarvitset johdotuskaaviota. Yksikön ohjelmointi Kun liitännät on suoritettu, järjestelmä on tarkastettava ja sitä on kokeiltava. 3.1) Varmista, että ketjun tuki on puolessa välissä ja ketju pääsee liikkumaan esteettä sekä ovea avattaessa että suljettaessa. Varmista, että kaikkia automaattisia portteja ja ovia koskevia standardeja noudatetaan. 3.2) Kokeile laitteen toimintaa niin, että ovi on kytketty irti moottorista. Varmista avaamalla ja sulkemalla ovi, että mekaaniset osat ovat kunnossa ja ettei ovi hankaa kiskoja vasten tai tartu kiskoihin. 3.3) Kytke laitteeseen virta. Kun laitteeseen kytketään virta, järjestelmässä näkyy seitsenosainen LED-luku (numerot 9 1), ja lamppu syttyy kahdeksi sekunniksi. Jos LED-näytössä oleva numero on ylösalaisin, paina ASETA/SET-painiketta kerran, jolloin numero näkyy oikein päin. Järjestelmä muistaa näytön suunnan, ja se näkyy oikein seuraavalla kerralla kun laitteeseen kytketään virta. Jos näin ei tapahdu, kytke virta pois välittömästi ja tarkasta kytkennät huolellisesti. 3.4) Tarkista, että yksikön kaikki turvalaitteet, kuten hätäpysäytyspainike ja valokennot, toimivat oikein. Tämä on yksi tärkeimmistä tarkastuksista, ja se on tehtävä huolellisesti, sillä automatisoidun oven turvallisuus riippuu paljolti turvalaitteiden toimivuudesta. Peruutusherkkyyslaite on erittäin hyödyllinen vaurioiden välttämisessä, mutta oven pysäyttäminen ennen henkilö- tai omaisuusvahinkoja onnistuu vain, jos turvalaitteet on asennettu oikein. 3.5) Aseta seuraavaksi auki- ja kiinni-asennot. -8-

9 Auki- ja kiinni-asentojen asettaminen 4.1) Paina ASETA/SET-painiketta ja pidä painiketta painettuna, kunnes näytöllä näkyy numero 1. Laitteisto on nyt aukeamisasennon asetustilassa. 4.2) Paina YLÖS/UP-painiketta ja pidä sitä painettuna, kunnes ovi on noussut haluttuun asentoon. 4.3) Jos ovi nousee liian korkealle, laske sitä painamalla ALAS/DOWN-painiketta. Säädä oven asento YLÖS/UP- ja ALAS/DOWN-painikkeilla. 4.4) Aseta auki-asento painamalla ASETA/SET-painiketta. Näytöllä näkyy numero 2, jolloin voit asettaa kiinni-asennon. 4.5) Paina ALAS/DOWN-painiketta ja pidä sitä painettuna, kunnes ovi on laskeutunut haluttuun asentoon. 4.6) Jos ovi laskee liian alas, nosta sitä painamalla YLÖS/UP-painiketta. Säädä oven asento YLÖS/UP- ja Avaajan säädöt Tavallisesti voimasäätö tapahtuu automaattisesti, eikä sitä tarvitse asettaa erikseen. Tarvittaessa valtuutettu asentaja voi kuitenkin säätää voimaa erikoistarkoituksia varten. 5.1) Paina ASETA/SET-painiketta ja pidä painiketta painettuna. Näytöllä näkyy jokin numero väliltä 1 3. Vapauta ASETA/SET-painike. Laite on nyt voimansäätötilassa. Toimintatilat Laitteen toimintatilan voi valita kolmesta vaihtoehdosta: PHOTO BEAM (valokenno), AUTO CLOSE DOOR (oven automaattinen sulkeminen) ja LOCK DOOR (oven lukitseminen). 6.1) VALOKENNO: Varmista, että valokenno on asennettu oikein ennen PHOTO BEAM -tilan valitsemista ) Paina ALAS/DOWN-painiketta ja pidä sitä painettuna, kunnes näytöllä näkyy ) Paina ALAS/DOWN-painiketta kerran. Näytölle ilmestyy merkki, ja valokenno on pois käytöstä. Jos painat YLÖS/UP-painiketta kerran, näytöllä näkyy H ja valokenno on käytössä ) Vahvista ja lopeta painamalla ASETA/SET-painiketta. 6.2) AUTO CLOSE TILAN VALITSEMINEN: 6.2.1) Paina YLÖS/UP-painiketta ja pidä sitä painettuna, kunnes näytöllä näkyy -. ALAS/DOWN-painikkeilla. 4.7) Vahvista painamalla ASETA/SET-painiketta. Ovi aukeaa ja sulkeutuu automaattisesti, jotta herkkyys ja voimavaatimukset voidaan kartoittaa. VAROITUS: Älä päästä ihmisiä tai esineitä oven lähelle asennuksen aikana. 4.8) Ovi on nyt normaalissa käyttötilassa. TÄRKEÄÄ: Turvajärjestelmät on tarkastettava säännöllisesti, jotta voidaan varmistaa turvallisuus kaikkina aikoina. Huomautus: Jos et ole tyytyväinen asetettuihin rajoihin, palaa ohjeen kohtaan 4.1 ja aseta rajat uudelleen. 5.2) Kasvata voimatasoa yhdellä asteella painamalla YLÖS/UP-painiketta ja laske tasoa painamalla ALAS/DOWN-painiketta. Korkein mahdollinen taso on 9, matalin ) Vahvista painamalla ASETA/SET-painiketta. Kun ovi kohtaa esteen, ovi palautuu cm ) Paina YLÖS/UP-painiketta kerran, jolloin automaattisen sulkemisen aika kasvaa yhdellä minuutilla. Vähennä aikaa minuutilla painammalla ALAS/DOWN-painiketta kerran. Valittu aika näkyy näytöllä ) Kun aika-asetus on 0, automaattinen sulkeminen on poissa käytöstä ) Vahvista ja lopeta painamalla ASETA/SET-painikketta, kun oikea aika on valittuna ) Asetusta ei tarvitse uusia mahdollisen sähkökatkon jälkeen. 6.3) OVEN LUKITSEMINEN: 5.1) Paina ASETA/SET-painiketta ja pidä sitä painettuna. Näytöllä näkyy jokin numero välillä 1 4. Vapauta ASETA/SET-painike. Laite on nyt oven lukitustilassa ) Kun painat YLÖS/UP-painiketta, LED-näyttöön tulee arvo 1. Ovi on nyt lukittu. Kun painat ALAS/DOWN-painiketta, LED-näyttöön tulee arvo 0. Ovi on nyt lukitsematon. -9-

10 Itseoppiva lähetin Tekniset tiedot Huomio:Avaajan lähettimet on saatettu koodata jo tehtaalla toimitusmaasta riippuen. Varmista, onko laitteet koodattu, ennen kuin jatkat ohjeen kohdasta ) Paina KOODI/CODE -painiketta, ja pidä sitä painettuna niin kauan, kunnes LED-näyttöön tulee piste. Paina mitä tahansa lähettimen painiketta kaksi kertaa lyhyesti. Koodi varmistetaan ja näytöllä näkyy vilkkuva piste. 7.2) Toista kohta 1 tarvittava määrä kertoja. Voit koodata jopa 20 lähetintä tai painiketta. 7.3) Tuhoa kaikki tallennetut koodit painamalla KOODI/CODE-painiketta ja pitämällä se painettuna. Näytöllä vilkkuu piste. Pidä painiketta painettuna vähintään 8 sekuntia, kunnes näytöllä näkyy C ja kaikki asetukset poistetaan. Huolto Logiikkapiirilevy ei tarvitse erillistä ylläpitoa. Tarkista vähintään kaksi kertaa vuodessa, että ovi on tasapainossa, ja että kaikki käyttöosat ovat kunnossa. Syöttöteho: Moottori: Ovivalon aika: Käyttölämpötila: Suhteellinen kosteus: Avaus-/sulkeutumisvoi ma: Vastaanottotaajuus: Herkkyys: Dekoodaus: Lähettimen teho: Lamppu: 110/220 V AC ±10 % 50 Hz 24 V DC 100 W 3 minuuttia C <90% 600 N N 433,92 MHz >1 V oikealla vastaanottimen signaalilla (keskimääräinen kantama 50 m antennilla) Vaihtuva koodi 12 V paristo 24 V 5 wattia TÄRKEÄÄ: Huonosti toimivan oven virheellinen kuormitus saattaa lyhentää avaajan käyttöikää ja päättää takuun voimassaolon. HUOM: Yrityksemme varaa oikeuden muuttaa tuotetta ja tuotetietoja tarvittaessa ilman ennakkoilmoitusta. Tarkista peruutusherkkyys vähintään kahdesti vuodessa ja säädä tarvittaessa. Varmista, että turvalaitteet, kuten valokennot, toimivat. Loppuhuomautuksia Nämä ohjeet on tarkoitettu pätevän teknisen henkilöstön käyttöön. Näiden ohjeiden tiedot eivät ole tarpeellisia loppukäyttäjälle. Loppukäyttäjän ei tule suorittaa ohjeessa kuvattuja asetuksia ja säätöjä. On erittäin tärkeää, että asentaja näyttää asiakkaalleen avaajan oikean käytön ja manuaalisen irtikytkemisjohdon. Kerro omistajalle säännöllisen ja oikean huollon ja varsinkin turva- ja peruutuslaitteiden turvallisuuden säännöllisen tarkistamisen tärkeydestä. Tyypillinen käyttö Avaajalla (suurin liike mm) voidaan automatisoida korkeintaan mm:n korkuisia lamellinosto-ovia ja kippiovia. -10-

11 Manuaalinen irtikytkeminen Avaajassa on manuaalinen vapautusjohto, jolla liukuosa voidaan kytkeä pois käytöstä ja ovi laskea käsin, kun kahva on painettu alas (kuva 8). Vedä kahvasta ja vapauta liukuosa. kuva 8 Huomaa tämä turvavaroitussymboli (kuvassa). Symboli tarkoittaa mahdollista vaaraa, joka saattaa aiheuttaa vakavia henkilö- tai omaisuusvahinkoja tai jopa kuoleman. Kytke avaaja käyttöön käyttämällä sitä automaattisessa tilassa tai siirtämällä ovea käsin, kunnes kelkka kiinnittyy ketjun liukuosaan. Mikäli henkilöovea ei ole käytettävissä, suosittelemme ulkoisen irtikytkinlaitteen asentamista. (Kuva 9) Kuva 9 Tärkeitä tietoja käyttäjälle Kun avaaja on asennettu, on käyttäjälle kerrottava sen toiminnasta ja kaikista virheelliseen käyttöön liittyvistä riskeistä. Käyttäjä ei saa aiheuttaa vaaratilanteita esim. seisomalla oven käyttöalueella sen liikkuessa. Lasten ei saa antaa leikkiä oven läheisyydestä ja kauko-ohjaimet on pidettävä poissa lasten ulottuvilta. Kaikki huolto-, korjaus- ja tarkistustyöt on teetettävä ammattilaisella ja merkittävä käyttäjän säilyttämään huoltokirjaan. Käyttäjälle tarkoitetut tiedot ovat avaajan ohjekirjan käyttäjälle ja omistajalle tarkoitetussa osassa. TÄRKEÄÄ: Muista näyttää ohjeiden käyttäjälle tarkoitettu osa omistajalle ennen asennuspaikalta poistumista. TÄRKEÄÄ: Toimintahäiriön sattuessa käyttäjän on otettava yhteyttä valtuutettuun asentajaan. Käyttäjä ei saa yrittää korjata laitetta itse. -11-

12 OMISTAJAN OPAS Tärkeitä turvallisuusvaroituksia VAROITUS: AVAAJAN ASENTAVIEN JA SITÄ KÄYTTÄVIEN HENKILÖIDEN TURVALLISUUDEN KANNALTA ON ÄÄRIMMÄISEN TÄRKEÄÄ NOUDATTAA ASENNUSOHJEITA JA VAROITUKSIA. OHJEIDEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN SAATTAA AIHEUTTAA VAKAVIA HENKILÖ- TAI OMAISUUSVVAHINKOJA SEKÄ VAURIOITTAA AVAAJAN MEKANISMIA. Autotallin ovi on kodin suurin liikkuva osa. Avaajan asennuksen jälkeen ovea liikuttaa sähköinen oven avaaja. Autotallin oven ja automaattisen avaajan asianmukainen asennus, käyttö, huolto ja testaus varmistavat turvallisen ja ongelmattoman toiminnan. Väärin säädetty autotallin ovi tai automaattinen avaaja saattaa ovea suljettaessa aiheuttaa kuolemaan johtavan onnettomuuden. Sulkeutuvan oven tielle tai alle joutuminen saattaa aiheuttaa vakavia vammoja tai jopa kuoleman. Älä seiso liikkuvan oven alla tai kävele sen alta. Älä anna lasten tai aikuisten leikkiä ovella. Se on vaarallista ja saattaa johtaa vakaviin vammoihin tai jopa kuolemaan. Aikuisten tulisi näyttää hyvää esimerkkiä lapsille. Opettele käyttämään manuaalista hätävapautinta siltä varalta, että joku henkilö jää oven väliin. Nämä yksinkertaiset varotoimet suojaavat perhettäsi ja ystäviäsi onnettomuuksilta oven avaajan kanssa. Luethan seuraavat turvaohjeet huolellisesti läpi. Oven avaajaa ei ole tarkoitettu lasten tai heikkokuntoisten henkilöiden käyttöön ilman asianmukaista valvontaa. Varmista, etteivät lapset leiki laitteistolla. Älä anna lasten käyttää lähettimiä tai kauko-ohjaimia tai leikkiä niillä. Säilytä ne aina lasten ulottumattomissa. -12-

13 Seinään asennettavan kytkinohjaimen on oltava lasten ulottumattomissa. Se on asennettava vähintään 1,5 metrin korkeuteen lattiasta ja riittävän kauas liikkuvista osista. Asenna painike sellaiseen paikkaan, josta liikkuvan oven näkee selkeästi. Autotallin ovenavaajat eivät ole leluja. Avaajan ohjainten huolimaton käyttö tai lasten leikkiminen niillä saattavat johtaa äärimmäisen vaarallisiin tilanteisiin. Keskustele oven turvallisesta käytöstä lasten kanssa. Selitä heille oven alle jäämisen vaarat. Varmista että näet oven selkeästi käyttäessäsi painiketta tai lähetintä, kunnes ovi pysähtyy täysin. Painota lapsille, ettei avoimen autotallin oven lähellä tai alla saa koskaan leikkiä. ÄLÄ käytä autotallin ovenavaajaa, jos oven lähettyvillä on ihmisiä. Lapsia on valvottava oven läheisyydessä aina, kun ovenavaajaa saatetaan käyttää. Opeta lapsille, ettei oven osien liitoskohtiin, saranoihin, kiskoihin, jousiin ja muiden oven osien väleihin saa laittaa käsiä tai sormia. Liikkuva ovi tai sen laitteisto saattaa aiheuttaa vahinkoja. Samankaltaisia vahinkoja saattaa tapahtua myös sellaisten ovien kanssa, joissa ei ole avaajaa. -13-

14 Tärkeitä turvallisuusvaroituksia LISÄSUOJAKSI SUOSITTELEMME turvavalokennojen asentamista. Useissa maissa turvavalokennot ovat pakollinen varuste autotallien oviin ja portteihin, joissa on automaattinen avaaja. Pienestä lisämaksusta automaattisen avaajan kanssa asennettava turvavalokenno varmistaa turvallisuuden ja mielenrauhan. Testaa laite säännöllisesti ja varmista, että TURVAPERUUTUSASETUS toimii oikein ja että sen TESTAUS tapahtuu asennusohjeiden mukaisesti asettamalla lattialle 50 mm korkea esine. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa VAKAVIA HENKILÖVAHINKOJA, omaisuusvahinkoja tai jopa kuoleman. Testi on suoritettava säännöllisesti ja pätevän asentajan on suoritettava tarvittavat säädöt. Avaaja on asennettava suojaan sään vaikutuksilta. Sitä ei saa altistaa kosteudelle tai sateelle. Laitteen upottaminen veteen tai suora tai epäsuora vesiletkulla tai vastaavalla suihkuttaminen rikkoo laitteen korjaamattomasti ja saattaa aiheuttaa sähköiskun. Autotallin oven on oltava TASAPAINOSSA. Jumiutuneet tai takertuneet ovet on korjautettava pätevällä autotallin ovien asentajalla ennen avaajan asentamista. Tarkista oven kunto säännöllisesti, etenkin kaapelit, jouset ja heloitus. ÄLÄ yritä korjata ovea itse, sillä oven laitteistoon kohdistuu suuri jännitys. Liikkuva ovi saattaa aiheuttaa VAKAVIA HENKILÖVAHINKOJA, omaisuusvahinkoja tai jopa kuoleman. Avaajan suojan saa poistaa vain KOKENUT huoltohenkilöstö. Kytke autotallin ovenavaaja vain oikein MAADOITETTUUN 240 V:n yleisverkkovirtapistokkeeseen, jonka on asentanut pätevä ja valtuutettu asentaja. IRROTA VIRTAJOHTO verkkovirrasta ennen korjausten suorittamista tai suojien poistamista. Jos virtajohto on vahingoittunut, se ON VAIHDETTAVA välittömästi. Vaihdon saa suorittaa vain huoltohenkilö tai muu tehtävään pätevä henkilö. Käytettäessä automaattisen sulkemisen tilaa, TURVAVALOKENNON on oltava asennettu oikein. Sen oikea ja turvallinen toiminta on testattava säännöllisesti. Automaattisen sulkemisen tilaa käytettäessä on oltava ÄÄRIMMÄISEN VAROVAINEN. KAIKKIA asennusja käyttöohjeiden TURVAOHJEITA on noudatettava huolellisesti, jotta vältytään vakavilta henkilö- ja omaisuusvahingoilta ja kuolemantapauksilta. Jotta autotallin ovenavaaja voisi HAVAITA oveen osuvan esineen, on esineeseen kohdistuttava jonkin verran VOIMAA. Tällöin ovi tai oveen osuva esine tai ihminen saattaa VAHINGOITTUA tai VAURIOITUA. -14-

15 Avaajan käyttäminen Onnittelemme päätöksestäsi valita kauko-ohjattava autotallin ovenavaaja. Kun avaaja on asennettu, on tutustuttava sen toimintaan sekä automaattisella avaajalla varustetun autotallin oven omistamisen turvanäkökohtiin. Oikein käytettynä ja huollettuna avaaja tarjoaa ongelmatonta mukavuutta monen vuoden ajan. Autotallin oven avaaja on monesti talon useimmin käytetty mekaaninen laite: mikään ei ole mukavampaa kuin oven avaaminen kaatosateessa auton sisältä kauko-ohjaimella ja ajaminen suoraan sisään. Kauko-ohjaamisen kätevyys jää monesti huomiotta, mutta se helpottaa merkittävästi päivittäisiä toimintoja. Manuaalinen käyttö Avaajassa on manuaalinen irtikytkemislaite, jonka avulla oven voi sulkea myös sähkökatkoksen, järjestelmän häiriön tai tulipalon sattuessa. (Kuva 8) Ulkoinen liitäntälaite (kuva 9) (lisävaruste) 8.1) Varmista, että virta on sammutettu ennen oven kytkemistä manuaaliseen käyttöön. Vedä punaisesta johdosta kevyesti, kunnes tunnet vastuksen.avaaja vaurioituu, mikäli johdosta vedetään liian kovaa. 8.2) Varmista, että virta on sammutettu ennen oven kytkemistä takaisin automaattiseen käyttöön. TÄRKEÄÄ: JOS AUTOTALLIN AINOA SISÄÄNKÄYNTI ON AUTOTALLIN OVEN KAUTTA, SUOSITTELEMME ULKOISEN VAPAUTINLAITTEEN ASENTAMISTA (KS. KUVA 9). Ohjauspainikkeet 1 (ASETA/SET-painike) Asetuksen vahvistaminen ja suunnanvaihtoherkkyys 2 (KOODI/CODE-painike) Lähettimen koodin asettaminen 3 (YLÖS/UP-painike) Ylärajan asettaminen 4 (ALAS/DOWN-painike) Alarajan asettaminen Lisäkaukosäätimien koodaaminen 9.1) Paina KOODI/CODE -painiketta, ja pidä sitä painettuna niin kauan, kunnes LED-näyttöön tulee piste. Paina mitä tahansa lähettimen painiketta kaksi kertaa lyhyesti. Koodi varmistetaan ja näytöllä näkyy vilkkuva piste. 9.2) Toista kohta 1 tarvittava määrä kertoja. Voit koodata jopa 20 lähetintä tai painiketta. 9.3 Tuhoa kaikki tallennetut koodit painamalla Lamppujen vaihtaminen 10.1) Avaajan alapäässä oleva valokupu on poistettava ennen lampun vaihtamista. 10.2) Irrota kupu painamalla irrotinläppää, joka sijaitsee valokuvun ja rungon välissä. KOODI/CODE-painiketta ja pitämällä se painettuna 8 sekunnin ajan, kunnes piste sammuu. Kaikki tallennetut koodit on nyt poistettu. 10.3) Vaihda lamppu uuteen. Käytettävän lampun on oltava 24 V, 5 W. VAROITUS: Älä käytä muunlaista lamppua. 10.4) Kiinnitä valokupu takaisin paikalleen. Turvaperuutusjärjestelmän tarkastaminen 11.1) Avaa ovi täysin. Aseta lattialle 50 mm korkea puunpalanen esteeksi. 11.2) Sulje ovi esteeseen saakka. Oven pitäisi pysähtyä hetkeksi ja palata ylöspäin. Jos ovi ei palaa takaisin automaattisesti, vaihda manuaaliseen käyttöön ja keskeytä avaajan käyttö. Ota yhteys valtuutettuun huoltohenkilöön ja pyydä välitöntä korjausta. -15-

16 Säännöllinen tarkistus ja huolto Kuten muutkin mekaaniset laitteet, myös autotallin ovenavaaja tarvitsee säännöllistä huoltoa ja tarkistuksia, jotta voidaan varmistaa oven ja avaajan oikea ja turvallinen toiminta. Avaaja jää huomiotta helpommin kuin monet muut laitteet, mutta se tarvitsee monia laitteita enemmän huomiota. TÄRKEÄÄ: Huonosti toimivan oven virheellinen kuormitus saattaa lyhentää avaajan käyttöikää ja päättää takuun voimassaolon. Tarkista peruutusherkkyys vähintään kahdesti vuodessa. Tarkista suunnanvaihtoherkkyys vähintään kahdesti vuodessa ja säädä se tarvittaessa. Järjestelmää on tällöin pidettävä vaarallisena ja pätevän asentajan on korjattava se välittömästi. Älä yritä korjata ongelmaa itse. Varmista, että turvalaitteet, kuten valokennot, toimivat normaalisti. Jos ne eivät toimi, järjestelmä on vaarallinen ja pätevän asentajan on korjattava se välittömästi. Älä yritä korjata ongelmaa itse. Ovi ja ovenavaaja ovat vaarallisia laitteita, jotka saattavat aiheuttaa vakavia henkilö- tai omaisuusvahinkoja tai jopa kuoleman. TÄRKEÄÄ: Toimintahäiriön sattuessa käyttäjän on otettava yhteys valtuutettuun asentajaan. Käyttäjä ei saa yrittää korjata laitetta itse. Helmikuu Toimittaja varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja, mallinumeroita ja mallityyppejä ilman ennakkoilmoitusta. -16-

1 18.9.2014 18.9.2014

1 18.9.2014 18.9.2014 1 18.9.2014 18.9.2014 2 Hakemisto ASENNUSOSA 3 TÄRKEÄT TURVALLISUUSVAROITUKSET 3 KUVAUS 3 KÄYTTÖOHJAIMET 4 ASENNUSOHJEET 5 LIITÄNTÖJEN KUVAUS 8 YKSIKÖN OHJELMOINTI 8 AUKI/SULJETTU ASENNON ASETUS 9 SÄÄDÖT

Lisätiedot

Hakemisto ASENNUSOSA OMISTAJAN OSA

Hakemisto ASENNUSOSA OMISTAJAN OSA Hakemisto ASENNUSOSA 3 TÄRKEÄT TURVALLISUUSVAROITUKSET 3 KUVAUS 3 KÄYTTÖOHJAIMET 4 ASENNUSOHJEET 5 LIITÄNTÖJEN KUVAUS 8 YKSIKÖN OHJELMOINTI 8 AUKI/SULJETTU ASENNON ASETUS 9 SÄÄDÖT 9 TOIMINTOTILAT 9 ITSE-OPPIVA

Lisätiedot

838E Hands Free Varashälytin

838E Hands Free Varashälytin 838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

MLR-1105 (Tasavirralla toimiva paristotyyppinen ovikellovastaanotin) LMLT-711 (Äänisignaaliyksikön soittonappi/lähetin)

MLR-1105 (Tasavirralla toimiva paristotyyppinen ovikellovastaanotin) LMLT-711 (Äänisignaaliyksikön soittonappi/lähetin) MALLI: Nexa MLR-1105 MLR-1105 (Tasavirralla toimiva paristotyyppinen ovikellovastaanotin) LMLT-711 (Äänisignaaliyksikön soittonappi/lähetin) Oppimispainike Äänenvoimakkuuden valintapainike Soittoäänen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Yleishimmentimellä varustetun, uppoasennettavan WMR-252-vastaanottimen käyttöopas

Yleishimmentimellä varustetun, uppoasennettavan WMR-252-vastaanottimen käyttöopas Yleishimmentimellä varustetun, uppoasennettavan WMR-252-vastaanottimen käyttöopas Ainutlaatuinen, himmennystoiminnolla varustettu langaton yleisvastaanotin esimerkiksi himmennettävien 230 voltin LEDvalojen,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL 1. Käyttö Vinssi on tehty käytettäväksi varastoissa, rakennuksilla jne. Vinssejä on sekä 230V että 400V käyttöjännitteelle,

Lisätiedot

NOSTO-OVEN ASENNUSOPAS

NOSTO-OVEN ASENNUSOPAS NOSTO-OVEN ASENNUSOPAS Lue tämä asennusopas kokonaisuudessaan ennen oven asentamisen aloittamista. Noudata turvallisuusohjeita, jotta vältyt aineellisilta- ja henkilövahingoilta. Varmistaaksesi onnistunut

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS Viitteet 000071 - Fi ASENNUS ohje Altus RTS Elektronisesti ohjattu putkimoottori, jossa RTSradiovastaanotin, aurinko- & tuuliautomatiikka SOMFY Altus RTS on putkimoottori, jonka rakenteeseen kuuluvat RTS-radiovastaanotin,

Lisätiedot

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä

Lisätiedot

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 FI SUOMI 1 YLEISTÄ Tämä kuvake tarkoittaa VAROITUS. Ohjeita on

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje 1-Suuntainen Moottoripyörähälytin Käyttö- ja asennusohje Sisällysluettelo Käyttöohje 2. Huomattavaa 2. Tekniset tiedot 3. Tärkeimmät ominaisuudet 3. Pikaohje 4. Toiminnot Asennusohje 7. Asennusopas 9.

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Merkkikohtainen asennusohje AP-550 GoldCruiselle joka on suunniteltu: Nissan Almera Tino 2003 > (vaijerikäyttöinen) Osa B

Merkkikohtainen asennusohje AP-550 GoldCruiselle joka on suunniteltu: Nissan Almera Tino 2003 > (vaijerikäyttöinen) Osa B AP-550 Servon asennusohje Merkkikohtainen asennusohje AP-550 GoldCruiselle joka on suunniteltu: Nissan Almera Tino 2003 > (vaijerikäyttöinen) Osa B B1 Johdanto GoldCruise on laatutuote jonka Gold Automotive

Lisätiedot

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät Viitteet 000067 - Fi ASENNUS ohje inteo Soliris Sensor RTS Soliris Sensor RTS on aurinko- & tuulianturi aurinko- & tuuliautomatiikalla varustettuihin Somfy Altus RTS- ja Orea RTS -moottoreihin. Moottorit

Lisätiedot

Käyttöohje NEYCR-1500 + PET-910

Käyttöohje NEYCR-1500 + PET-910 Käyttöohje NEYCR-1500 + PET-910 Tekniset tiedot Kolme virtakytkimellä varustettua vastaanotinta + kaukosäädin Kaukosäätimen paristo: 1 x 3 V CR2032 (sisältyy pakkaukseen) Lähettimien enimmäismäärä: 3 kpl

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Hälytysjärjestelmän kauko-ohjain Asetusopas - Finnish Arvoisa asiakas Tässä oppaassa on tietoja ja ohjeita siitä, miten eräitä toimintoja otetaan käyttöön

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP PAVILION ELITE M9000. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP PAVILION ELITE M9000 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

MASADOOR. autotallinovet. Asennusohje

MASADOOR. autotallinovet. Asennusohje MASADOOR autotallinovet Asennusohje Tämä asennusohje on tehty ammattitaitoisen asentajan käyttöön. Ohjeessa on piirroksia, joissa on komponentteja, joita ei aina oveen asenneta. Ennen asennuksen aloittamista

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO KASSAKAAPIN INSTRUCTIONS

E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO KASSAKAAPIN INSTRUCTIONS KASO KASSAKAAPIN E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO E1-100 SAFE SERIES K-03 INSTRUCTIONS Kaso Oy Lyhtytie 2, PO Box 27, FI-00751 Helsinki, Finland telephone +358 10 271 3700, fax +358 9 386 0021 sales@kaso.fi,

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

NANO90 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

NANO90 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET NANO90 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on yhteensopiva kaikkien NANO90-mallien kanssa. Lukkojen asetukset toimituksen yhteydessä Lukot toimitetaan tehdasasetuksilla,

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet. Pinta-asennettava huonekoje handsfree-toiminnolla 1250..

Asennus- ja käyttöohjeet. Pinta-asennettava huonekoje handsfree-toiminnolla 1250.. Asennus- ja käyttöohjeet Pinta-asennettava huonekoje handsfree-toiminnolla 1250.. Laitekuvaus Pinta-asennettava huonekoje handsfreetoiminnolla on esivalmistettu, Giraovipuhelinjärjestelmään kuuluva yksikkö.

Lisätiedot

Asennusohjeet Tärkeää Lukekaa tämä ohjekirja ennen laitteen asennusta.

Asennusohjeet Tärkeää Lukekaa tämä ohjekirja ennen laitteen asennusta. Asennusohjeet Tärkeää Lukekaa tämä ohjekirja ennen laitteen asennusta. Älä koskaan asenna defibrillaattorikaappia siten, että se altistuu suoralle auringonvalolle. Liian lämpimään paikkaan asennettu kaappi

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Liesituuletin 394-12. Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7

Liesituuletin 394-12. Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7 Liesituuletin 394-12 Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7 TURVALLISUUSOHJEET Lue nämä käyttö- ja asennusohjeet sekä ennen kaikkea niissä olevat turvallisuusohjeet ennen tuotteen asennusta

Lisätiedot

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Ajoneuvon alkuperäinen kaukosäädinavain Asetusopas - Finnish Arvoisa asiakas Tässä oppaassa on tietoja ja ohjeita siitä, miten eräitä toimintoja otetaan

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30. Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13

Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30. Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13 Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30 Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13 TOIMINTA SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

VIESMANN. Käyttöohje VITOSOLIC 100. laitteiston käyttäjälle. Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite. 5578 640 FI 10/2009 Säilytä ohjeet!

VIESMANN. Käyttöohje VITOSOLIC 100. laitteiston käyttäjälle. Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite. 5578 640 FI 10/2009 Säilytä ohjeet! Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite VITOSOLIC 100 10/2009 Säilytä ohjeet! Turvaohjeet Turvallisuus Näitä turvaohjeita on tarkoin noudatattava, jotta loukkaantumisilta

Lisätiedot

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min Käyttöohje BM1600 NIKO POWER TOOLS Maahantuoja: Hitachi Power Tools Finland Oy Tupalankatu 9 15680 Lahti Suomi Puh. +358 207431530 S-posti: info@hitachi-powertools.fi Web: www.hitachi-powertools.fi Tekniset

Lisätiedot

Kauko-ohjattua CONNECT-välipistoketta, yleiskäyttöistä valonsäädintä nimitetään jatkossa vain välipistokkeeksi. Välipistokkeen avulla voidaan kytkeä

Kauko-ohjattua CONNECT-välipistoketta, yleiskäyttöistä valonsäädintä nimitetään jatkossa vain välipistokkeeksi. Välipistokkeen avulla voidaan kytkeä Kauko-ohjattua CONNECT-välipistoketta, yleiskäyttöistä valonsäädintä nimitetään jatkossa vain välipistokkeeksi. Välipistokkeen avulla voidaan kytkeä ja säätää ulkoisia valaisimia (katso teknisiä tietoja)

Lisätiedot

Asennusohje. SAFERA Smart R -liesivahti ja virranhallintayksikkö PCU3. v4.2.1 FIN Smart R PCU3

Asennusohje. SAFERA Smart R -liesivahti ja virranhallintayksikkö PCU3. v4.2.1 FIN Smart R PCU3 Asennusohje SAFERA Smart R -liesivahti ja virranhallintayksikkö PCU3 v4.. FIN Smart R PCU3 5 Sisällysluettelo. Valmistelut. Asennus 3. Asennuksen vianmääritys 4. Lisävaruste: vesivuotovahdin asentaminen

Lisätiedot

Lisäkontaktoriyksikkö

Lisäkontaktoriyksikkö Lisäkontaktoriyksikkö S2-18 / S2-18S / S2-30 Asennusohjeet Versio 09/2015 Sisällysluettelo 1. Tietoa asennusohjeesta 2. Tärkeää tietoa turvallisuudesta 2.1. Käyttötarkoitus 2.2. Turvallisuuteen liittyvää

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

T8 Sanpek-LED PUTKET

T8 Sanpek-LED PUTKET 50000H Takuu CE RoHS T8 Sanpek-LED PUTKET 45026 T8 9W 950LM 450mm 60026 T8 10W 1100LM 600mm 90026 T8 15W 1650LM 900mm 120026 T8 20W 2200LM 1200mm 150026 T8 26W 2850LM 1500mm 150026 T8 35W 3900LM 1500mm

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle KÄYTTÖOHJE WehoFloor RF LCD langaton kytkentäyksikkö (6 kanavalle) & laajennusmoduuli (4 tai 6 kanavalle) 868 MHz 2-6 1. KÄYTTÖOHJE WFHC langaton

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

Tynnyrisaunan asennusohje (1013)

Tynnyrisaunan asennusohje (1013) Tynnyrisaunan asennusohje (1013) 1 Asenna tynnyri suoralla alustalla Huom: Osa no: 1 ei kuulu toimitukseen. Asenna saunan tukiosa, osat sopivat jyrsittyihin uriin. Ruuvaa kiinni osat (ruuvien reijät merkittyinä,

Lisätiedot

Asennusohje. SAFERA Siro R -liesivahti ja virranhallintayksikkö PCU4.1-U

Asennusohje. SAFERA Siro R -liesivahti ja virranhallintayksikkö PCU4.1-U Asennusohje SAFERA Siro R -liesivahti ja virranhallintayksikkö PCU4.1-U v4.2.1 FIN Siro R PCU4.1-U Sisällysluettelo 1. Valmistelut 2. Asennus 3. Asennuksen vianmääritys 4. Lisävaruste: vesivuotovahdin

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Käyttöopas kytke ja käytä -asennus HYVÄ ASIAKAS Kiitos, että olet hankkinut Wireless Phone Jack -puhelimen ja/tai lisälaajennusyksikön.

Lisätiedot

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen 135 & 145 sarja Väärennetyn rahan tunnistin Manuaalinen Käyttöohje Safescan 135i, 135ix & 145ix Väärennetyn rahan tunnistin Onnittelut Safescan 135i, 135ix tai 145ix väärennetyn rahan tunnistimen hankinnan

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

Käyttöohje D GB F I E P NL DK FIN N S TR

Käyttöohje D GB F I E P NL DK FIN N S TR Käyttöohje D GB F I E P NL DK FIN N S TR 103 Olet hankkinut Hansaton-Kuulolaitteen Olemme iloisia tekemästäsi valinnasta, sillä Hansaton-kuulolaite on viimeisimmän tekniikan mukainenkorke-alaatuinen tuote.

Lisätiedot

ATS AGGREGAATIN AUTOMAATTINEN KÄYNNISTYS- JÄRJESTELMÄ -JÄRJESTELMÄ GG-ATS OMISTAJAN OPAS / KÄYTTÖOHJEKIRJA. www.handai.fi

ATS AGGREGAATIN AUTOMAATTINEN KÄYNNISTYS- JÄRJESTELMÄ -JÄRJESTELMÄ GG-ATS OMISTAJAN OPAS / KÄYTTÖOHJEKIRJA. www.handai.fi OMISTAJAN OPAS / KÄYTTÖOHJEKIRJA AGGREGAATIN AUTOMAATTINEN KÄYNNISTYS- JÄRJESTELMÄ ATS -JÄRJESTELMÄ GG-ATS LUE NÄMÄ OHJEET HUOLELLA ENNEN JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTOA www.handai.fi 3. Yleistä turvallisuudesta

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 TARKISTETTU VERSIO: 201501 ASIAKIRJA: 841616 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 MICROPROP MIG2 SISÄLTÖ 1. Turvallisuusmääräykset 5 1.1. Yleistä 5 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 5 2. Asennusohjeen symbolit

Lisätiedot

Kovalevyn pika asennusopas

Kovalevyn pika asennusopas Kovalevyn pika asennusopas Tärkeimmät ominaisuudet: Tietokoneen massamuisti Laitteistovaatimukset: Vapaa SATA/PATA portti emolevyllä/ohjainkortissa Vapaa SATA/4 pin virtaliitin HUOM! Muista lukea tämä

Lisätiedot

Radiokanta KI RF Verkkokäyttöisten KAMIC Installation KI sarjan palovaroittimien langattomaan yhteenliitäntään Snro: 7111999

Radiokanta KI RF Verkkokäyttöisten KAMIC Installation KI sarjan palovaroittimien langattomaan yhteenliitäntään Snro: 7111999 Radiokanta KI RF Verkkokäyttöisten KAMIC Installation KI sarjan palovaroittimien langattomaan yhteenliitäntään Snro: 7111999 SuperSafe tekniikalla luotettavuuden ja turvallisuuden parantamiseksi. Johdanto

Lisätiedot

KL1500 Ohjelmointi- ja toimintaohjeet

KL1500 Ohjelmointi- ja toimintaohjeet KL1500 Ohjelmointi- ja toimintaohjeet KOODIT Perusasiat Lukossa on kolme eri kooditasoa: 1. Pääkäyttäjäkoodi 2. Huoltokoodi 3. Käyttäjäkoodi Lukko toimitetaan kahdella tehdasasetetulla koodilla: Pääkäyttäjäkoodi:

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 TARKISTETTU VERSIO: 201402 ASIAKIRJA: 841617 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 MICROPROP MIG2 CAT M3XX, CAT 3XX SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 4 1.1. Yleistä 4 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 4 2.

Lisätiedot

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje ELK-68 Käyttöohje Varotoimenpiteet Käytä tätä laitetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohje huolellisesti ennen käyttöä. Korjauksen saa suorittaa vain valtuutettu huolto. Sammuta virrat jos menet leimahdus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW LISÄVARUSTEVASTUKSEN ASENNUSOHJE KAUKORA OY Kaukora Oy 2015 Jäspi kattilavastus 6kW Asentajan ohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää 4 Turvallisuustiedot 4 Sähköasennukset 4 2 Takuuehdot

Lisätiedot

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 BT-A51 Käyttöohje KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 JOHDANTO Hyvä käyttäjä, kiitos kun olet valinnut meidän tuotteemme. Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Nämä ohjeet opastavat kuinka tuotetta

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Varmistaaksesi turvallisuuden lue ohjeet ennen asennusta ja käyttöä. Ohje koskee seuraavia malleja: 1. Täytettävät vaatimukset (koskien vesijärjestelmää ja sähköosia).

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C Tuotetiedot J A B C E F H K D Hiiri A: Vierityskiekko ja kolmas painike (automaattinen vieritys painamalla) Vierityskiekon alapuolella: Pariston virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike

Lisätiedot

KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on vasenkätiselle lukolle valmistuspäivästä 4/2014 alkaen. Muiden versioiden koodit ovat erilaiset. Lukkojen asetukset

Lisätiedot

Katso asennusvideo: ASENNUSOHJE. SAFERA Siro R-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20809 V4.5.0 FIN SIRO R-LINE

Katso asennusvideo: ASENNUSOHJE. SAFERA Siro R-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20809 V4.5.0 FIN SIRO R-LINE Katso asennusvideo: ASENNUSOHJE SAFERA Siro R-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 0809 V..0 FIN SIRO R-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys.

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

rakentamisen helppoutta Pyöreä palopelti EI60

rakentamisen helppoutta Pyöreä palopelti EI60 rakentamisen helppoutta Pyöreä palopelti EI60 Käsittely- ja asennusohje Käsittely- ja asennusohje Brandis CR60 Koko CR60 CR60 + MFUS 17,5 174 345 Dn/2+13,5 P Dn-1 Z Q 0 mm for Dn

Lisätiedot

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen Lasien asennus Valaisimen kytkentä

Lisätiedot

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Laitteeseen tutustuminen: Yläkuva laitteesta 1. LCD panelin sammutus kytkin 2. Laajakuva 3. Pysäytys 4. Edellinen 5. Seuraava 6. Toista 7. Valikko painike Nuolinäppäimet:

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE. Malli: ALL-100 www.nomenta.com

AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE. Malli: ALL-100 www.nomenta.com AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE Malli: ALL-100 www.nomenta.com FI Turvaohjeet Alla olevien ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa omaisuus- tai henkilövahingon. Lue ja omaksu kaikki ohjeet

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ICF SOLO-HENKILÖNOSTIN

KÄYTTÖOHJE ICF SOLO-HENKILÖNOSTIN ICF SOLO-HENKILÖNOSTIN ICF GROUP OY 1 ( 6 ) NOSTIN ON TARKOITETTU VAIN HENKILÖIDEN NOSTAMISEEN JA SE ON SUUNNITELTU SITEN, ETTÄ NOSTAMINEN ON MAHDOL- LISTA YHDEN AVUSTAJAN TOIMESTA. NOSTO MAKSIMIKUORAMA

Lisätiedot

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Käyttöopas o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan

Lisätiedot

Register your product and get support at AE2430. Käyttöopas

Register your product and get support at AE2430. Käyttöopas Register your product and get support at AE2430 FI Käyttöopas Suomi 1 Tärkeää Turvallisuus Tärkeitä turvallisuusohjeita a b c d e f g h i j k l Lue nämä ohjeet. Säilytä nämä ohjeet. Huomioi kaikki varoitukset.

Lisätiedot

Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle TURVALLISUUSTIETOJA

Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle TURVALLISUUSTIETOJA Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle Pidätämme kaikki oikeudet teknisten tietojen muutoksiin, emme myöskään vastaa mahdollisista teksti

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

SW20 Combi SW21 Aqua SW21

SW20 Combi SW21 Aqua SW21 SW20 Combi SW21 Aqua SW21 Lue käyttöohjeet ennen imurin käyttöä Nämä käyttöohjeet on tarkoitettu imurin käyttäjälle Tutustu laitteen osiin, turvallisuusohjeisiin ja käyttöön sekä kunnossapitotoimiin ja

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot