Toimintakyky ja ICF: Ympäristötekijät toimintakykyä edistävinä ja rajoittavina tekijöinä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakyky ja ICF: Ympäristötekijät toimintakykyä edistävinä ja rajoittavina tekijöinä"

Transkriptio

1 Toimintakyky ja ICF: Ympäristötekijät toimintakykyä edistävinä ja rajoittavina tekijöinä Kuntoutussymposium Marjatta Musikka-Siirtola, Vs. johtava psykologi Riitta Sjögren, Kuntoutusohjaaja PSHP, TAYS

2 Toimintakyvyn arviointi kuntoutussuunnitelman perustana q Välttämätön osa kuntoutussuunnitelmaa q Arviointi, tavoitteet ja keinot q Moniammatillisuuden haasteet q Konteksti

3 Toimintakyvyn arviointi ICF-viitekehyksessä q Sairauksien seurauksista toimintakyvyn näkemiseen q Ei etiologiaa, ei syysuhteita q Kontekstin merkitys korostuu q Yhteinen käsitteistö, kieli eri ammattiryhmille kansallisesti ja kansainvälisesti

4 ICF viitekehyksenä TAYS:n kuntoutuksen vastuuyksikössä q Pilotoinnit moniammatillisissa tiimeissä 2005 q Aivovamma, selkäydinvamma, aivoverenkiertohäiriö ja kipu q Kehittämistyö Aivovammapoliklinikalla q Yhteistyö Muotialan asuin- ja toimintakeskus ry:n kanssa v.2006 alkaen q TA3:n kehittämishankkeet v ja 2010 q ICF-opintopiiri q Kuntoutusohjaajien tekemä kehittämistyö q Aivoverenkiertohäiriö ja muut neurologiset potilaat q Sjögren R., Musikka-Siirtola M. & Co. ICF a practical tool for individual rehabilitation and service planning of stroke and TBI-patients in Finland. European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine. VOL.47. June 2011;

5 Kuntoutusohjaajan kartoituslomake Asiakkaan selviytyminen kotiympäristössä (Sjögren R. & Pulkkinen R., 2011) q Arviointi kotikäynnillä asiakasta haastatellen ja havainnoiden q Kattava toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja kontekstuaalisten tekijöiden kuvaus perustuen q asiakasryhmän erityispiirteisiin q suomalaiseen kuntoutus- ja palvelujärjestelmään q Erityishuomio suoritus- ja osallistumisrajoitteisiin ja toimintakykyä rajoittaviin ympäristötekijöihin q Aihealuiden ja kuvauskohteiden valinta jatkosuunnitelmat palvelutarve, 1. Oireet asiakkaan kuvaamina, terapeuttien palautteet 2. Yksilötekijät 3. Ympäristötekijät (e1-e5) 4. Suoritukset ja osallistuminen (d1-d9) 5. Asiakkaan tavoitteet 6. Toimenpiteet

6 Strukturoitu esitietolomake Aivovammapoliklinikan moniammatillisen tiimin käyttöön (Musikka-Siirtola M. & Mäkilä R., 2010) q Käypä hoito - suositus taustalla q Painottaa asiakkaan vahvuuksia q Itsearviointi sovellettua VAS-janaa käyttäen q Toimintakyvyn ja ympäristötekijöiden positiivinen koodaus q Aihealueet valittu siten, että ne antavat tietoa asiakkaan ammatillisista edellytyksistä kuntoutussunnitelmaa varten 1. Henkilötiedot 2. Aivovamma ja kuntoutus 3. Toiminnot, suoritukset ja osallistuminen 4. Taustatiedot 5. Omasta terveydestä huolehtiminen 6. Toiveet ja tavoitteet

7 Interaction of Concepts ICF 2001 Health Condition (disorder/disease) Body function&structure (Impairment) Activities (Limitation) Participation (Restriction) Environmental Factors Personal Factors

8 ICF: Toimintakyvyn toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinnen luokitus TOIMINTAKYKY ICF luokitus Luokitus Osa 1 Toimintakyky ja Toimintarajoitteet Osa 2 Kontekstuaaliset tekijät osat Osat Ruumiin/kehon / Suoritukset ja toiminnot ja rakenteet osallistuminen Ympäristötekijät Yksilö tekijät Osa-alueetalueet osa-alueet Muutos Muutos Suoritus kyky Suoritus taso Edistävä/ rajoittava tekijä konstruktiot/ Konstruktiot Tarkentimet tarkenteet Kuvaus- kohde Kuvaus- kohde: Kuvaus- kohde Kuvaus- kohde Kuvaus- kohde aihealueet Aihealueet ja ja niiden kuvauskohteet luokitusportaittain luokitusportaiden kuvauskohteet

9 Ruumiin anatomiset osat Elinjärjestelmien fysiologiset toiminnot

10 Toimintakyky ja toimintarajoitteet Ruumiin/kehon rakenteet (s) ja toiminnot (b) s Ruumiin ja kehon rakenteet b Ruumiin ja kehon toiminnot s1 Hermojärjestelmän rakenteet s2 Silmä, korva ja niihin liittyvät rakenteet b1 b2 Mielentoiminnot Aistitoiminnot ja kipu s3 Ääneen ja puheeseen liittyvät rakenteet b3 Ääni- ja puhetoiminnot s4 Sydän ja verenkierto-, immuuni- ja hengitysjärjestelmän rakenteet b4 Sydän ja verenkierto-, veri-, immuuni- ja hengitysjärjestelmän toiminnot s5 Ruoansulatus-, aineenvaihdunta- ja umpieritysjärjestelmän rakenteet b5 Ruoansulatus-, aineenvaihdunta- ja umpiumpieritysjärjestelmän toiminnot s6 Virtsa- ja sukuelin- sekä suvunjatkamis- b6 Virtsa- ja sukuelin- sekä suvunjatkamis- järjestelmän rakenteet järjestelmän toiminnot s7 Liikkeeseen liittyvät rakenteet s8 Ihon rakenne ja ihoon liittyvät rakenteet b7 b8 Tuki- ja liikuntaelimistöön ja liikkeisiin liittyvät toiminnot Ihon ja ihoon liittyvien rakenteiden toiminnot

11 Suoritus on tehtävä tai toimi, jonka yksilö toteuttaa Osallistuminen on osallisuutta elämän tilanteisiin

12 Toimintakyky ja toimintarajoitteet Suoritukset ja osallistuminen (d) d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 Oppiminen ja tiedon soveltaminen Yleisluonteiset tehtävät ja vaateet Kommunikointi Liikkuminen Itsestä huolehtiminen Kotielämä Henkilöiden välinen vuorovaikutus ja ihmissuhteet Keskeiset elämänalueet Yhteisöllinen, sosiaalinen ja kansalaiselämä

13 Suoritukset ja osallistuminen (d) I, II ja III portaan kuvauskohteet d6 Kotielämä d610 Asunnon hankkiminen d620 Tavaroiden ja palvelujen hankkiminen d6200 Ostosten tekeminen ja palvelujen hankkiminen d630 Aterioiden valmistaminen d6300 Yksikertaisten aterioiden valmistaminen d6301 Monimutkaisten aterioiden valmistaminen d640 Kotitaloustöiden tekeminen d6400 Vaatteiden ja asusteiden peseminen ja kuivaaminen d6401 Keittiöalueen ja keittiötarvikkeiden puhdistaminen d6402 Asunnon siivoaminen d6403 Kotitalouskoneiden käyttäminen d6405 Jätteiden hävittäminen d650 Kotitalouden esineistä, kasveista ja elämistä huolehtiminen d660 Muiden henkilöiden avustaminen

14 Suoritukset ja osallistuminen (d) d8 Keskeiset elämänalueet Työ ja työllistyminen d840 d845 d850 Oppisopimuskoulutus (työhönvalmennus) Työnhaku, työpaikan säilyttäminen ja työn päättäminen Vastikkeellinen työ d8500 Ammatin harjoittaminen d8501 Osa-aikatyö d8502 Kokopäivätyö d855 Vastikkeeton työ

15

16 Esimerkki lähiympäristön toimintakykyä edistävistä ja rajoittavista tekijöistä Tuotteet ja teknologia (e1) Ruoka (e1100) Lääkkeet (e1101) Hoitovälineet ja päivittäisten toimintojen apuvälineet (e1151) Liikkumisen apuvälineet, autoilun apuvälineet (e1201) Näön, kuulon ja kommunikoinnin apuvälineet (e1251) Asumismuoto, varustetaso ja esteettömyys (e155) Varallisuus (e165) Luonnonmukainen ympäristö (e2) Maasto (e210). Lämpötila (e2250). Valo (e240). Tuki ja keskinäiset suhteet (e3) Läheisten henkilöiden antama fyysinen apu ja emotionaalinen tuki. Perhe (e310). Lähisukulaiset (e315). Ystävät (e320). Tuttavat (e325). Asenteet (e4) Henkilöiden asenteet, jotka arvioivat kuvattavan henkilön tilannetta

17

18 Lääkinnällinen kuntoutus Fysioterapia, Toimintaterapia Puheterapia Neuropsykologinen kuntoutus Psykoterapia Musiikkiterapia Monimuototerapia Päiväkuntoutus Laitoskuntoutusjaksot Sopeutumisvalmennus Apuvälinepalvelut Kuntoutusohjaus Terveydenhuolto Ammatillinen kuntoutus Kuntoutustutkimus Ammatinvalinnan ohjaus Urasuunnittelu Valmentava koulutus Työ- ja koulutuskokeilut Työhön valmennus Monimuotoinen kuntoutus- ja palvelujärjestelmä AVH-ja aivovammapotilaan näkökulmasta / Riitta Mäkilä&Riitta Sjögren 2011 Kela Puhevammaisten tulkkauspalvelut Edunvalvonta Tuettu työ Työtoiminta Kuntouttava päivätoiminta Päivätoiminta Harrastustoiminta Autoveronpalautus Vapautus ajoneuvoverosta Sosiaalinen ja kansalaiselämä d 9 Keskeiset elämän alueet; d 8 Invapysäköintilupa Vammaisetuudet Oppiminen ja tiedon soveltaminen; d1 Vuorovaikutus ja ihmissuhteet d 7 Terveydentila Yksilötekijät Ympäristötekijät Kotielämä d 6 Intervallijaksot Toimeentulo Yleisluonteiset tehtävät ja vaateet d 2 Kommunikointi d 3 Liikkuminen d 4 Itsestä huolehtiminen d 5 Omaishoidontuki Kotiapu Ateriapalvelu Siivouspalvelu Saunapalvelu Turvapalvelu Ostoskuriiri Perhetyö Asunnon muutostyöt Kuljetuspalvelut Henkilökohtainen apu Palveluasuminen Tapaturma- ja liikennevakuutuslaitokset Työeläkelaitokset Poliisilaitos Maistraatti Hangon tulli Mielenterveyspalvelut Perheneuvola Yksityiset kotipalveluyrittäjät Asumisyksiköt Palvelutalot Kotipalvelu Kotisairaanhoito Vammaispalvelu Työterveyshuolto Ammatinharjoittajat Kuntoutuslaitokset Seurakunta Päihdetyö ja -palvelut Päivätoimintakeskukset Sosiaalitoimi Työ- ja elinkeinotoimisto Työnantajat Oppilaitokset Järjestöt Koulutoimi

19 Muodostavat yksilön elämän ja elämisen tietyn taustan, joka ei kuulu lääketieteelliseen tai toiminnalliseen terveydentilaan

20 Arviointia ohjaavat käsitteet eli konstruktiot Konstruktiot saatetaan mittauttavaan muotoon käyttämällä tarkenteita = koodaus v Ruumiin ja kehon rakenteet ja toiminnot v Muutos, vajavuus v Suoritukset ja osallistuminen v Suorituskyky, suoritustaso Koodaus edellyttää yhden tai useamman tarkenteen käyttöä v Suuruusluokka, vaikeusaste

21 Esimerkki koodaamisesta b1 Mielentoiminnot Kokonaisvaltaiset mielentoiminnot b130 Henkinen energia ja viettitoiminnot b Motivaatio Mielentoiminnot, joihin perustuu kimmoke toimia; tietoinen ja tiedostamaton toimintaa ajava voima

22 Erkin tarina Suoritukset ja osallistuminen Mielentoiminnot d175.3 Ongelman ratkaiseminen d Useiden tehtävien tekeminen itsenäisesti d Stressin käsitteleminen d Moottorikulkuneuvon kuljettaminen d Oman terveyden ylläpitäminen d Arvonanto ihmissuhteissa d Sosiaaliset vihjeet ihmissuhteissa d Työpaikan säilyttäminen b Ulospäin suuntautuneisuus b Itseluottamus b Myönteisyys b Henkisen energian taso b Mielijohteiden hallinta b Unitilan laatu b Tarkkaavuuden ylläpito b Pitkäkestoinen muisti b Järjestely ja suunnittelu b Ajan hallinta b Oivalluskyky

23 Erkin tarina jatkuu Lähiympäristö e Lääkkeet e Työssä käytettävät erityistuotteet ja teknologiat e3 Tuki ja keskinäiset suhteet e325+3 Työtoverit e330.3 Esimiesasemassa olevat henkilöt e430.4 Esimiesasemassa olevien henkilöiden asenteet Palvelut, hallinto ja politiikat e Sosiaaliturvaetuudet e Terveyspalvelut e Työ ja työllistämispalvelut e Työ ja työllistämishallinto e Työ ja työllistämispolitiikka

24 Arviointia ohjaavat käsitteet eli konstruktiot Suoritukset ja osallistuminen (d) Suorituskyky Suoritustaso Mitä henkilö tekee laboratorioolosuhteissa/vakioidut olosuhteet q Esim. Bergin tasapainotestit q Kävelymatka osastolla; 6 min:n kävelytesti Mitä henkilö tekee nykyympäristössä q Esim. Kävely sisällä q Kävely kodin ulkopuolella tutussa ja vieraassa ympäristössä Eliminoidaan eri ympäristöjen toinen toisistaan poikkeava vaikutus henkilön suoritukseen Sisältää ympäristötekijät eli kaikki fyysisen, sosiaalisen ja asenneympäristön piirteet

25 Esimerkki ympäristötekijöiden vaikutuksesta palvelutarpeeseen SUORITUKSET JA OSALLISTUMINEN YMPÄRISTÖTEKIJÄT Itsestä huolehtiminen (d5) Ruokaileminen (d550) Juominen (d560) Syö itse. Apu ruuan soseuttamisessa, nesteen sakeuttamisessa ja annostelussa. Omasta terveydestä huolehtiminen (d570) Ei pysty itse huolehtimaan riittävästä ravinnon saannista. Tuotteet ja teknologiat (e1) Ruoka (e1100) Sosemainen ruoka, nesteet sakeutettuna Tuki- ja keskinäiset suhteet (e3) Ei lähiperheen tukea (e310). Ei ulkopuolista apua. (e 340). Kotielämä (d6) Aterioiden valmistaminen (d630) Apu ruuan valmistamisessa. Yhteisöllinen, sosiaalinen ja kansalaiselämä (d9) Vähentänyt kylässä käyntiä ja muuta sosiaalista elämää (d920)

26 ICF tiimin käytössä ICF mullistaa toimintakyky-käsitteen ICF antaa tiimille yhteisen viitekehyksen ja kielen kuvaamaan toimintakykyä ICF mahdollistaa yksilöstä ja hänen elämäntilanteestaan lähtevän kuntoutussuunnitelman ICF korostaa ympäristötekijöitä kuntoutuksen suunnittelussa Ympäristötekijöillä oleellinen merkitys asiakkaan kuntoutumista edistävänä tai rajoittavana tekijänä Nostaa esiin epäkohdat palvelujärjestelmässä

27 Kiitos mielenkiinnosta!

ICF ICF. Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden. terveyden kansainvälinen. World Health Organization WHO ISBN 951-33-1159-7 ISSN 1237-5683

ICF ICF. Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden. terveyden kansainvälinen. World Health Organization WHO ISBN 951-33-1159-7 ISSN 1237-5683 Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus ICF Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus ISBN 951-33-1159-7 ISSN 1237-5683 Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

ARJEN TAITOJEN ARVIOINTIMENETELMIÄ NUORISOPSYKIATRIATRIAAN

ARJEN TAITOJEN ARVIOINTIMENETELMIÄ NUORISOPSYKIATRIATRIAAN Saimaan ammattikorkeakoulu Aikuiskoulutus ja palvelutoiminta Sosiaali- ja terveysala, Lappeenranta Toimintaterapian koulutusohjelma Monialainen erotuskoulutus Heli Suominen ARJEN TAITOJEN ARVIOINTIMENETELMIÄ

Lisätiedot

Toimintakyvyn arvioinnin kehittäminen

Toimintakyvyn arvioinnin kehittäminen TIETEESSÄ TIINA TELAKIVI neurologian dosentti, asiantuntijalääkäri Kela, terveysosasto Toimintakyvyn arvioinnin kehittäminen Lääkäri tarvitsee tietoa potilaan toimintakyvystä ja sen muutoksista sekä hoidon,

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

ASTA ASUMISEN TOIMINTOJEN ARVIOINTI

ASTA ASUMISEN TOIMINTOJEN ARVIOINTI ASTA ASUMISEN TOIMINTOJEN ARVIOINTI Käyttäjän käsikirja / Manuaali ASTA on päivittäisen asumisen toimintoja arvioiva lomakkeisto, mikä on tarkoitettu käytettäväksi esimerkiksi palvelusuunnittelussa tai

Lisätiedot

Terveydentila (häiriö tai tauti)

Terveydentila (häiriö tai tauti) 5.9 FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala Fysioterapeuttikoulutus on koulutusta kuntoutusalan ammattiin. Kuntoutus on yksilön ja yhteisön voimavaroja, selviytymistä ja yhdenvertaisen osallistumisen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Kartoitus lääkinnällisen kuntoutuksen resursseista Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueella

Kartoitus lääkinnällisen kuntoutuksen resursseista Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueella Liite 3 Tammikuu 2012 Kartoitus lääkinnällisen kuntoutuksen resursseista Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueella Maritta Lantto kuntoutussuunnittelija, YTM PKSSK SISÄLLYS

Lisätiedot

Anna Jalonen Kaisu Karivainio Sanna Kuusisto Jamila Ruuskanen NOPEAN ALKUKARTOITUKSEN ASTA-LOMAKKEISTO Asumispalvelusäätiö ASPA:n ASTA TM

Anna Jalonen Kaisu Karivainio Sanna Kuusisto Jamila Ruuskanen NOPEAN ALKUKARTOITUKSEN ASTA-LOMAKKEISTO Asumispalvelusäätiö ASPA:n ASTA TM Anna Jalonen Kaisu Karivainio Sanna Kuusisto Jamila Ruuskanen NOPEAN ALKUKARTOITUKSEN ASTA-LOMAKKEISTO Asumispalvelusäätiö ASPA:n ASTA TM -lomakkeiston muokkaaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Sosionomi

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 49/011/2009. Näyttötutkinnon perusteet

MÄÄRÄYS 49/011/2009. Näyttötutkinnon perusteet MÄÄRÄYS 49/011/2009 Näyttötutkinnon perusteet KEHITYSVAMMA-ALAN AMMATTITUTKINTO 2009 Näyttötutkinnon perusteet KEHITYSVAMMA-ALAN AMMATTITUTKINTO 2009 MÄÄRÄYS 49/011/2009 OPETUSHALLITUS 1 Opetushallitus

Lisätiedot

Kuntoutusja tukipalvelut

Kuntoutusja tukipalvelut Kuntoutusja tukipalvelut LUKIJALLE Pitkäaikaissairaus, kuten Parkinsonin tauti, muuttaa usein arjen käytäntöjä. Myös oman toimintakyvyn heikkenemiseen liittyvät epävarmuuden tunteet ovat tavallisia. Muuttuviin

Lisätiedot

PALVELU- TARPEEN ARVIOINTI

PALVELU- TARPEEN ARVIOINTI Väli-Suomen IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II 1.11.2011 31.10.2013 Kanta-Hämeen IKÄKASTE Pitsi II stm.fi/kaste PALVELU- TARPEEN ARVIOINTI Työntekijän avuksi 1 on osa IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II -hanketta Opas liittyy

Lisätiedot

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 1 Liite 4 TARKISTUSLISTA / palvelusuunnitelma YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 Kela 16 vuotta täyttäneen vammaistuki Vammaistukea myönnetään

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ 14.5.2009 9/421/2009

LAUSUNTOPYYNTÖ 14.5.2009 9/421/2009 LAUSUNTOPYYNTÖ 14.5.2009 9/421/2009 JAKELU TIEDOKSI Autismi ja Aspergerliitto Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry Eteva kuntayhtymä FDUV (Förbundet De Utvecklingsstördas Väl) Helsingin erityishuoltopiiri

Lisätiedot

Vammais- palveluopas. www.nurmijarvi.fi 1

Vammais- palveluopas. www.nurmijarvi.fi 1 2011 Vammais- palveluopas www.nurmijarvi.fi 1 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 5 2. Apuvälinelainaus ja hoitotarvikejakelu 6 3. Asuminen 6 4. Asunnon muutos- ja korjaustyöt 7 5. Edunvalvojatoiminta 9 6.

Lisätiedot

KAINUUN VAMMAISPALVELUOPAS

KAINUUN VAMMAISPALVELUOPAS KAINUUN VAMMAISPALVELUOPAS Kainuun maakunta -kuntayhtymä LUKIJALLE Tämä vammaispalveluopas on tarkoitettu Kainuun maakunta -kuntayhtymän alueella vammaispalveluja tarvitseville ja heidän omaisilleen sekä

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 ASIAKASPALVELUN JA TIETOHALLINNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA LASTEN

Lisätiedot

Kuntoutus on määritelty ihmisen tai ihmisten

Kuntoutus on määritelty ihmisen tai ihmisten Kehitysvammaisuus Matti Koivikko ja Ilona Autti-Rämö Mitä on kehitysvammaisen hyvä kuntoutus? Kehitysvammaisen tasavertainen mukautuminen yhteiskuntaan edellyttää niiden tekijöiden tunnistamista, jotka

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma Mielenterveys-

Lisätiedot

MISTÄ TUKI OMAISELLE? Mielenterveyskuntoutujien omaisten kokemuksia

MISTÄ TUKI OMAISELLE? Mielenterveyskuntoutujien omaisten kokemuksia OPINNÄYTETYÖ MERTANIEMI SATU PAKANEN HENNA SORVARI TIINA 2007 MISTÄ TUKI OMAISELLE? Mielenterveyskuntoutujien omaisten kokemuksia ja odotuksia hoito- ja kuntoutusjärjestelmältä Lapin sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Työntekijän käsikirja

Työntekijän käsikirja KEHITYSVAMMAISEN JA KEHITYSVIIVEISEN LAPSEN KUNTOUTUS- JA PALVELUKETJU JÄMSÄSSÄ V. 2009 Työntekijän käsikirja Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien verkostoitunut vammaistyön kehittämisyksikkö -hanke Armi

Lisätiedot

Viestintä, vuorovaikutus ja vastavuoroisuus

Viestintä, vuorovaikutus ja vastavuoroisuus Viestintä, vuorovaikutus ja vastavuoroisuus Kommunikaatioympäristöjen kehittäminen VAVA II-hankkeessa Anja Saarinen 2 SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 3 1.1 Puhevammaisuuden syyt ja yleisyys... 3 1.2 Kuntoutus

Lisätiedot

Jotta jokaisella olisi hyvä

Jotta jokaisella olisi hyvä Jotta jokaisella olisi hyvä Voimavaroja vahvistava vanhustenkeskus METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUJA SARJA C: ARTIKKELIT 1 Toimittaneet Elisa Mäkinen ja Marianne Roivas Elisa Mäkinen ja Marianne

Lisätiedot

Tiedolla, Taidolla, Tunteella. Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut

Tiedolla, Taidolla, Tunteella. Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut Tiedolla, Taidolla, Tunteella Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut Julkaisija: Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Valot hanke (2009-2013) Valmennusta omaishoitoperheille

Lisätiedot

Psykososiaalisten vaikeuksien arviointimenetelmän kehittäminen aivotoiminnan häiriöiden hoitoa ja tutkimusta varten

Psykososiaalisten vaikeuksien arviointimenetelmän kehittäminen aivotoiminnan häiriöiden hoitoa ja tutkimusta varten Psykososiaalisten vaikeuksien arviointimenetelmän kehittäminen aivotoiminnan häiriöiden hoitoa ja tutkimusta varten Tuuli Pitkänen, Jouni Tourunen, Teemu Kaskela, Jonna Levola ja Antti Holopainen Hankekuvaus

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri. APUVA-palveluopas

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri. APUVA-palveluopas Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri APUVA-palveluopas 2 (37) Sisällys 1. JOHDANTO 5 2. APUVÄLINE- JA VAMMAISPALVELUJA OHJAAVAT SÄÄDÖKSET 6 2.1 KUNTA APUVÄLINEPALVELUJEN JÄRJESTÄJÄNÄ 6 2.1.1 Terveydenhuollon

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja, Ylivieskan ammattiopisto

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja, Ylivieskan ammattiopisto SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja, Ylivieskan ammattiopisto 2 Sisällys 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA

Lisätiedot

PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS

PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS Kokoaja: Aluesihteeri Satu Lukka PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS Tässä oppaassa käsitellään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, jotka voivat

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Voimassa1.8.2010 alkaen Tark. 9.8.2011 Tark. 1.8.2012 SISÄLLYS 1

Lisätiedot

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka Keuruun vanhuspoliittinen YksilöllisyyS Toimiva arki Rakkaus OsAllisuus Turvallisuus KaveriaEi jätetä Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka vuoteen 2020 Sisällysluettelo 1 STRATEGIAN

Lisätiedot