Ojasta kohti allikkoa kirkkain silmin. TERVE-SOS, Espoo, 19. toukokuuta 2011 Jorma Sipilä, Tampereen yliopisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ojasta kohti allikkoa kirkkain silmin. TERVE-SOS, Espoo, 19. toukokuuta 2011 Jorma Sipilä, Tampereen yliopisto"

Transkriptio

1 Ojasta kohti allikkoa kirkkain silmin TERVE-SOS, Espoo, 19. toukokuuta 2011 Jorma Sipilä, Tampereen yliopisto 1

2 Tutkimusohjelman päätulos(unrisd 2010) Menestyksellinen sosiaalipolitiikka ei koostu yksittäisistä ohjelmista eikä jää pelkäksi turvaverkoksi. Se luo toisiaan täydentävät yhteiskunnalliset suhteet, instituutiot ja rakenteet, joiden avulla ihmisten hyvinvointia perheissä, yhteisöissä ja yhteiskunnissa voidaan lisätä ja ylläpitää. 2

3 Yhteiskunnan organisoinnin tärkeys Tuskin löytyy parempaa esimerkkiä kuin Kiinan historia. maailman kehittyneimmästä valtiosta tuli parissa sadassa vuodessa länsimaiden kynnysmatto nälkäisten köyhien ylikansoittamasta maasta tuli 30 vuodessa maailman suurin talousmahti Toivotut ja kauhistuttavat elinympäristöt erottaa toisistaan ennen muuta tapa organisoida yhteiskuntaa. Pohjoismaiden menestys on perustunut kykyyn organisoida yhteiskunta aika toimivaksi palapeliksi. Se ei ole niin kallista kuin luullaan, Suomen, Tanskan ja Norjan nettososiaalimenot (julkiset ja yksityiset yhteensä) olivat pienemmät Yhdysvaltain v (Fishback 2010) Ymmärrys yhteiskunnan organisoinnista on yhteiskuntatieteiden (myös politiikan ja hallinnon) arvokkain osaamisalue. 3

4 Pohjoismainen malli sopeutumiskriisissä Uudenlainen talousympäristö tuottaa aiempaa vaikeammin hallittavia ongelmia. Politiikan mahdollisuudet ja tahto korjata syitä ja seurauksia eivät ole entisellä tasolla. Julkissektorin uudet toimintatavat vähentävät vanhoja ongelmia, mutta aiheuttavat uusia. Vauraaseen yhteiskuntaan sopeutuneet ihmiset eivät ole valmiita mukautumaan uuden tilanteen vaatimuksiin. 4

5 Uusi talouskeskeinen järjestys Kansakunnan eloonjäämisestä, itsenäisyyden puolustamisesta ja eturyhmien intressien sovittelusta siirryttiin 1990-luvulla talouspolitiikan ensisijaisuuteen. Neljä motiivia: laman aiheuttama poliittinen järkytys globaalitalouden radikaali harppaus EU-jäsenyyden mahdollisuus ja talouden nopean vakauttamisen vaatimus Nokia pelastavana voimana ja menestysreseptinä kilpailukyky, kilpailukyky, kilpailukyky Teknologia edellä! Uusi hyökyaalto:

6 Talouden muutosareenat Politiikan kaventuminen talouspolitiikaksi Palvelumaailman professionalismista järjestelmien talousohjaukseen Heikko julkinen ja vahva yksityinen: yhteisvastuusta perhevastuuseen Vaurastuminen: välttämättömyydestä valintoihin 6

7 Julkisen talouden pysyvä niukkuus Sisäiset ongelmat Valtioiden velkaantuminen Pysyvästi korkea työttömyys Kasvaneet tarpeet Ikääntyminen: ansiotyön varhaisempi lopettaminen, eläkkeiden tason kohoaminen, yleistynyt hoivan tarve Koulutus ja nuorten autonomia: ansiotyön myöhäisempi aloittaminen, kotoa lähtemisen tukeminen, opintorahaa ei lainaa Uusfamilismi: pidentynyt hoitovapaa, kompensaatiovaatimus Taustalla globalisaatio Länsimaiden heikentynyt kilpailukyky Talouden epävakaus ja valtioille langenneet pelastuskustannukset Valtionvelan supistaminen vai veronkevennykset? 7

8 Mrd. Valtionvelka % Lähde: Valtiokonttori, vuosien ennusteet VM /J. Turkkila/hp

9 Markkinaintressien voimistuminen Poliittinen kannatus edellyttää onnistumista taloudessa. Onnistuminen on talouskasvua ja työllisyyttä. Mitattu kasvu saadaan aikaan tukemalla yksityistä sektoria ja leikkaamalla julkista sektoria. Julkisen sektorin tuottavuuden lisäys ei näy kansantulon laskennassa. Teollisuusinvestointien vaikeutuminen korkean kustannustason maassa Sijoittajien kiinnostus kasvavia palvelumarkkinoita kohtaan Politiikan ja talouden tekemisen ja tekijöiden lähentyminen Kuluttajien puuttuva maksukyky järjestettävissä julkisin varoin 9

10 politiikan, hallinnon ja yritystoiminnan liiallinen läheisyys on suuri yhteiskunnallinen riski (ks. Venäjä, Egypti)

11 Julkispalvelujen yksityistäminen Yksityistä rahoitusta tarvitaan Julkista rahaa ei kaikkeen ole, ihmisillä on oikeus ostaa hyvinvointipalveluja. Työnantajalla on maksukykyä ja halua. Yksityinen tuotanto tarvitaan Julkiselta ei voi ostaa. Oletus organisoinnin tehokkuudesta Intressit ja ideologiset motiivit Informalisointia on jouduttu tukemaan Informaalien resurssien ehtyminen, kompensaatiointressit ja säästötavoitteet Julkinen rahoitus ja tuotanto tarvitaan Tehokkuusetuja on paljonkin analysoitu taloustieteessä, mutta tulokset eivät ole siirtyneet poliittiseen retoriikkaan 11

12 Julkisen tärkeys Yhteisesti kulutetut julkishyödykkeet Tieto, turvallisuus, oikeuden päätökset Todellista kilpailua ei ole Teknologian luonne, mittakaavaetu Myönteiset ulkoisvaikutukset Pitkän aikavälin ja kolmannen osapuolen edut Käyttäjien informaatio epätäydellistä 12

13 Julkisen tärkeys Asiakaskunnan epätäydellinen valikoituminen Institutionaalinen vakaus Mahdollisuus koordinoida eri keinoja toivottuun tulokseen pääsemiseksi Epävarmuus kustannuksista Laadun valvonnan vaikeus Transaktio, hallinto- ja markkinointikustannusten rajoittaminen ei voida olettaa julkisen vallan voivan aina onnistua tilanteissa, joissa markkinat epäonnistuvat (Tuomola 2009) 13

14 Talouskeskeinen julkisjohtaminen Sisältöjä painottavasta sektorijohtamisesta talousjohtamiseen Ihmiskuva: työmotivaatio perustuu rahaan. Sekä palkinnot että rangaistukset lisäävät työmotivaatiota. Ammattilaisiin luottaminen on lapsellista, kaikki ihmiset ovat ahneita, vain kilpailu ja kontrolli pitävät heidät kurissa. Epäitsekäs toiminta keskittyy perheeseen. Uusi epäluottamuksen kulttuuri 14

15 Uusi julkisjohtaminen ei ole tarkoitettu niille, jotka rakastavat työtään

16 Talouskeskeinen julkisjohtaminen Yhteiskuntakuva: Julkinen sektori on heikosti johdettu, tehoton ja saamaton Stereotyyppiä ei ole temmattu tyhjästä, se on ollut monesti totta Välikysymys: mitä yhteistä on julkisella sektorilla Yhdysvalloissa, Libyassa, Venäjällä ja Suomessa? Unelma tehokkaasta, suljetusta palvelutehtaasta Valtavat mahdollisuudet tiedon hankintaan, prosessien seuraamiseen ja kontrollointiin Näyttöön perustuva päätöksenteko Tieteestä tukea: kausaalisuhteiden osoittaminen Näyttö saadaan menneestä maailmasta Merkityksellistä on vain se, mitä kyetään mittaamaan Arviointirituaali 16

17 Talouskeskeinen julkisjohtaminen Kilpailuttaminen ja osajärjestelmien tehokkuus Tilaamisen ja tuottamisen erottaminen. Tilaaja tietää kaiken, myös tulevan, ja kykenee valvomaan kaikkea. Tuottaja tekee sen, mistä on sovittu ja maksetaan Perusdilemma sopimustilanteessa (Tuomola 2009): julkisen sektorin managerin ponnistukset kustannusten alentamiseksi ja laadun kohottamiseksi ovat liian pienet, kun taas yksityisen sopimusmanagerin ponnistukset kustannusten alentamiseksi liialliset ja laadun kohottamiseksi ovat liian vähäiset 17

18 professionaalit ja järjestöt valvovat itse itseään, koska niillä ei ole yksinkertaisesti varaa menettää mainettaan

19 Johtamisongelmat Sopimustuottajalla on vahva motivaatio tehdä minimisuoritus halvimmalla mahdollisella työvoimalla. Tehokkaan näköinen palvelujärjestelmä ei merkitse sitä, että palvelu nivoutuu ihmisten elämään. Palvelu ei ole tavarantuotantoa. Vedenpitävien sopimusten laatiminen on erittäin työlästä ja kontrolli vaativaa. Juridisointi ei ole nopeaa eikä halpaa. Vastuu voi pilkkoutua niin, ettei kukaan ole vastuussa. Vastuullisen hakeminen voi kestää vuosia. Johtaminen korostuu kollegiaalisen työn ja kohdekeskeisyyden sijasta. Eriarvoisuus työpaikoilla kasvaa. 19

20 Johtamisongelmat Luottamuksen korvaaminen raportoinnilla kuluttaa kaikkien osapuolten työaikaa sekä syö professionaalien motivaatiota. Hankintalainsäädäntö: massatuotantoa henkilökohtaisuuden ja kehittämistyön sijaan Tuetun informaalin hoivan tuottaminen on täysin riippuvaista yksilöllisestä motivaatiosta. Työvoiman käytön tehokkuus on informaalissa hoivassa heikkoa. 20

21 kerran vuodessa haetaan jääkiekkovalmentaja luomaan tiimihenkeä

22 Joko tai vai sekä-että Yksityistäminen lisää organisaation muutoskykyä ja työntekijöiden kontrollia. Kontrolli varmistaa minimilaadun, mutta heikentää työmotivaatiota. Professionaalinen ja sosiaalinen ohjaus parantavat motivaatiota tehdä työ hyvin. Palvelun arvo perustuu vuorovaikutukseen ja edellyttää palvelutyöntekijän autonomiaa ja mahdollisuutta joustaa. Aktiivinen johtaminen voi yhdistää professionaalisen tilan ja muutoskyvyn. 22

23 Yksityistämisen aikakausi Markkinat vastauksena kulttuurin individualisoitumiseen Yksinkertaistettu oletus markkinoista optimaalisena ongelmien ratkaisuareenana Tulonsiirto vastaa erilaistuneiden yksilöiden tarpeisiin paremmin kuin palvelu, osta mitä tarvitset. Epäonnistuja voi syyttää vain itseään. Julkinen sektori vapautuu palvelun tuottamisen ongelmista. 23

24 palveluun verrattuna tulonsiirto ei ole täsmäase 24

25 Yksityistämisen aikakausi Kansalaisista asiakkaita (käyttäjiä, jaloillaan äänestäjiä, ei osallistujia) Järjestelmän tehokkuus on tärkeämpää kuin demokraattinen hallinto ja kansalaisten osallistuminen. Yritysten menestys palvelusetelireformin julkilausuttuna tavoitteena Näennäismarkkinat, joilla käyttäjät eivät valitse Valtion tuki julkisen palvelun yksityistämiselle (SITRA, Tekes) Kansalaiset suhtautuvat paljon varauksellisemmin 25

26 Yhteiskunnallisesta vastuusta perhevastuuseen There is no such thing as society Pohjoismaisesta yhteisyydestä kohti liberaalia yksilöllisyyttä Palveluja ja eläkkeitä omalla rahalla Palveluja työnantajan kustannuksella Tarveharkittua yhteisvastuuta Syrjäytymisen torjuntaprojekteja 26

27 Yhteiskunnallisesta vastuusta perhevastuuseen Perhevastuuta Tukea pienten lasten äideille ja omaishoitajille Luottamus vastuullisuuteen, ei valvontaa, ei sopimuksia Investointia lapsiin Mutta missä tapahtuu huono-osaisten lasten varhaiskasvatus? Tehokasta hoivaa vertaa perhepäivähoitoon Vai reaktio työmarkkinoiden puuttuvaan kykyyn ottaa huomioon informaalit hoivatehtävät? 27

28 opettajat ja sosiaalityöntekijät sanovat, että monen vanhemmuus on hukassa valtio ja kunnat maksavat vanhemmille siitä, että pitävät lapsensa kotona

29 Poliittiset odotukset Talouden hallinta Julkisen sektorin tärkeys tietoyhteiskunnassa ja ihmisten hoitamisessa Yhteisen perustan hajaantuminen Huono-osaisten äänen vaimentuminen Medioituminen: tärkeintä on miltä näyttää 29

30 Tietoyhteiskunta, hoivayhteiskunta Sosiaalinen investointi Lisää toimintakykyä, vähemmän sosiaalista kulutusta Sosiaalisen pääoman edullisuus Palvelut välttämättömiä sosiaalisessa investoinnissa Myös hoivatarpeen kasvuun voidaan osin vastata sosiaalisella investoinnilla Ikääntyminen, toimintakyky 30

31 Koulutustarpeen kasvu Tietoyhteiskunta, hoivayhteiskunta Toimijaongelma: kuka hyötyy investoinnista Vain julkisen kannattaa investoida runsaasti tietoon ja laajasti koulutukseen Perhe investoi inhimilliseen pääomaan, yritys ei Kaikki yhteiskunnat ali-investoivat ihmiseen? Keneen kannattaa investoida? 31

32 Kansakunnan hajaantuminen Talous ja suvereniteetti Kansallisen politiikan hallittavissa olevaa kansantaloutta ei enää ole EU:n perussäännöt: eurooppalaisen politiikan keskittyminen talousasioihin ilman kokonaisvastuuta Poliittisen yhteisön hajoaminen Yhtenäisyyttä heikentävät eniten taloudellinen eriarvoisuus ja etniset ristiriidat 32

33 Kansakunnan hajaantuminen Talouden globalisaation seurauksena hyödyt kertyvät ylimmälle kymmenykselle ja tappiot alimmille Eliitin kasvava riippumattomuus kotimaasta ja julkisesta palvelusta Nuoren keskiluokan individualismi Yritysten siirtyminen kansallisen toimintaympäristön rakentamisesta maailmantalouden erojen hyödyntämiseen 33

34 Huono-osaisten äänen vaimentuminen Hyvinvointivaltio ja sosiaalinen nousu Väestön keskiluokkaistuminen: pyramidista sipuliin Uusien etnisten vähemmistöjen saapuminen Vähän koulutettujen ja ammattitaidottomien heikkenevä kotimainen ja kansainvälinen kilpailuasema Ammattiyhdistysliikkeen vallan heikkeneminen Poliittisen ja taloudellisen vallan lähentyminen Syyttely ja yhteisen edunvalvonnan vaikeus Internet, avoin julkisuus ja vihan lietsonta yhteiskunnassa Mistä perusturvan korotus kertoo? 34

35 Työihmisestä hedonistiin Hyvästi topeliaaninen kulttuuri: ahkera köyhä poika ei voitakaan rikasta laiskuria. Työlki ellää, mut kaupal rikastuu : työ ei ole arvo sinänsä, vaan menestys. Lyhytjänteistä ja individualistista elämää, joka ei sitoudu minkään yhteiskunnan tulevaisuuteen Yksilöllinen vastuu korostuu kulttuurissa. Muiden asioista on sopivaa olla hiukan huolissaan. Huolestuneen retoriikan ja poliittisten tekojen välinen ristiriita Tulevien riskien purkamista voidaan lykätä loputtomasti. Poliittisiin kysymyksiin voi vastata olemalla syvästi huolestunut. 35

36 Kulttuuriongelmat Yksilöllinen valinnanvapaus ei tuota välttämättä vastuullisuutta Työnteko ei ole yhtä pakottavaa kuin ennen. Hedonistinen kulttuuri: Työnteko ja opiskeleminen on vähemmän hauskaa kuin rock ja kiekkoilu. järjestelmä pudottaa noin 5000 poikaa tai nuorta aikuista jatkomahdollisuuksien ulkopuolelle. (AL). Mikä se järjestelmä on? Nuoret perheettömät voivat poimia globalisaation marjat ja osallistua työvoimaan vain ajoittain Hoivaaminen ei ole enää velvollisuus, vaan oikeus vaatia kompensaatiota. Talouden heikentyminen koskettaa nimenomaan huono-osaisten ihmisten taloutta 36

37 Kulttuuriongelmat Syrjäytymisriskit kasvavat Syntymässä on toisenlainen luokkayhteiskunta, alaluokka voimattomana, itselleen vaarallisena vähemmistönä. Huono-osaisten tulevaisuususko hukkuu Kilpailuttaminen ja testaaminen ei motivoi häviäjiä Taloudelliset rangaistukset motivoivat vain harvoja, vaihtoehtoina lamaantuminen, masennus ja rikokset Vanhat vailla omaisia jäävät todella yksin Kuolemaa ei tarvitse pelätä, vaan vanhuutta. 37

38 Politiikkaongelmien kokonaisuus Talouden heikentyminen koskettaa nimenomaan julkistaloutta ja huono-osaisten ihmisten taloutta ei koko taloutta Julkinen rahoitus vastaa heikosti uusiin tai kasvaviin tarpeisiin. Yhteiskunnallinen hoiva on muuttunut sairaanhoidoksi -- vanhusten toimintakykyä ei ole varaa ylläpitää. Sosiaalisen investoinnin kuihtuminen Tulokset hitaita, vaikeasti todennettavia; kattava investointi kallista Universaalit etuudet eivät istu sirpaloituneeseen, lyhytjänteiseen hallintalogiikkaan. Köyhyys alkaa periytyä, mikään ei avaa portteja. 38

39 Politiikkaongelmien kokonaisuus Sosiaalipolitiikan laajeneminen nojaa työnantajien rahoitusintresseihin. Menestyksellisen sosiaalipolitiikan edellytykset ovat vaikeutumassa. Puutteita ei vain taloudessa, vaan myös ymmärryksessä, tahdossa, hallintateknologiassa ja valtuuksissa Mitä tulonsiirrolla saa aikaan? Entä palvelulla? Missä ovat ne toisiaan täydentävät yhteiskunnalliset suhteet, instituutiot ja rakenteet? Vanhat ongelmat lievenevät, uudet tulevat tilalle 39

40 suomalaisen sosiaalipolitiikan muutos on tuottanut hyvinvointia, köyhyyttä, hyvinvointieroja ja perussuomalaiset

41 Mahdollisuudet Historiassa on sinänsä normaalia, että eliitti tekee kaikin keinoin rakoa kansaan. Valitettavasti tämän normaalin kehityksen kääntäminen on hankalaa -- kun toimitaan niin kuin ennen ja rakenteet ovat samat kuin ennen, trendi jatkuu. Voidaanko poliittiselle päätöksenteolle luoda kokonaiskehys, jossa keskeisten toimijoiden intressit ovat sovitettavissa yhteen? Onko Suomi yhä kokonaisuus, joka on olemassa? Entä Eurooppa? Pitkäjänteinen rakentaminen edellyttää kohtalaista vakautta. Päästäänkö talouskaaoksista eroon? Voiko politiikka olla pitkäjänteistä ja rohkeaa? 41

42 Onko mahdollista saada aikaan uskottavaa vuoropuhelua tieteen ja yhteiskunnan kesken? Vähemmän ideologiaa ja enemmän realistista toimija-analyysia politiikan perustaksi? Voisivatko palvelujen käyttäjät ja heidän lähiyhteisönsä kyetessään valvoa systemaattisemmin etenkin sosiaalipalvelujen tuotantoprosesseja ja aikaansaannoksia? Osallistuminen loisi sosiaalista pääomaa ja poliittisia resursseja. Ilman osallistuvaa demokratiaa yhteiskunta seisoo vinossa. Demokratian haihtumista on syytä vastustaa kaikin keinoin. 42

43 Lopuksi Yhteiskunnan tila ei ole niinkään huono, mutta trendi on. Suomi on menettämässä yhteiskunnan organisointitapaan perustuneen suhteellisen etunsa. Luottamusyhteiskunta teki rationaalisia kompromisseja halvalla. Suomi on menestynyt kansallisvaltiona. Emme tiedä, miten vastaavan yhteiskunnallisen menestyksen voi saada aikaan ilman kansallisvaltion itsehallintaa. 43

44 Suomi kyllä kestää, mitenkähän suomalaiset? Jurmon kiviä44

Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina

Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina Kirjoittajat ja Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä

Lisätiedot

Tulevaisuuden voittajat - Hyvinvointivaltion mahdollisuudet Suomessa

Tulevaisuuden voittajat - Hyvinvointivaltion mahdollisuudet Suomessa Tulevaisuuden voittajat - Hyvinvointivaltion mahdollisuudet Suomessa Tulevaisuuden voittajat - Hyvinvointivaltion mahdollisuudet Suomessa TOIMITTAJA: Juho Saari Ohjausryhmän puheenjohtaja: kansanedustaja

Lisätiedot

Kohti hyvinvoivaa ja kilpailukykyistä yhteiskuntaa

Kohti hyvinvoivaa ja kilpailukykyistä yhteiskuntaa Innovaatio-ohjelma Timo Hämäläinen Kohti hyvinvoivaa ja kilpailukykyistä yhteiskuntaa Kansallisen ennakointiverkoston näkemyksiä Suomen tulevaisuudesta Innovaatio-ohjelma Timo Hämäläinen Kohti hyvinvoivaa

Lisätiedot

Puhtia hyvinvointiyhteiskunnan purjeisiin

Puhtia hyvinvointiyhteiskunnan purjeisiin Vesa Kanniainen Puhtia hyvinvointiyhteiskunnan purjeisiin Peruspalveluja uudella tavalla www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja: Taloustieto

Lisätiedot

Kohti tehokkaampaa ja laadukkaampaa julkista taloutta

Kohti tehokkaampaa ja laadukkaampaa julkista taloutta Keskustelualoitteita nro 70 Kohti tehokkaampaa ja laadukkaampaa julkista taloutta Valtiovarainministeriön työryhmä VM128:00/2001 Kesäkuu 2002 VALTIOVARAINMINISTERIÖ Kansantalousosasto Tätä muistiota voi

Lisätiedot

Kari Välimäki. Kakkua jaettavaksi. polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Kari Välimäki. Kakkua jaettavaksi. polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Kari Välimäki Kakkua jaettavaksi KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kakkua jaettavaksi Kari Välimäki Kakkua jaettavaksi kaks kunnallisalan kehittämissäätiö KAKKUA JAETTAVAKSI Kunnallisalan kehittämissäätiön

Lisätiedot

Poliittinen julistus

Poliittinen julistus Demarinuoret ohjelmat 12.11.2012 tilanteessa 1 / 87 Nämä kopioitu 12.11.2012 Poliittinen julistus Periaateohjelma Perusopetusohjelma Asuntopoliittinen ohjelma Ympäristöasiakirja Tasa-arvoasiakirja Tietoyhteiskunta-asiakirja

Lisätiedot

1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään?

1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään? SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään? Väestön ikääntyminen Laman opetukset: hyvinvointipalvelut ja talous Globalisaatio

Lisätiedot

1. MITÄ ON CASE MANAGEMENT JA MITEN KÄÄNTÄISIMME SEN SUOMEKSI?

1. MITÄ ON CASE MANAGEMENT JA MITEN KÄÄNTÄISIMME SEN SUOMEKSI? YKSILÖKOHTAINEN PALVELUOHJAUS ( CASE MANAGEMENT ) UUSI RATKAISU PALVELUJEN YHTEENSOVITTAMISEN IKUISIIN ONGELMIIN Merja Ala Nikkola & Jorma Sipilä Yksilökohtainen palveluohjaus (case management) on tapa

Lisätiedot

KORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN OPINTOTUKI JA TULOIHIN PERUSTUVA TAKAISINPERINTÄ POHJOISMAISSA. vertaileva pohjoismainen tutkimus

KORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN OPINTOTUKI JA TULOIHIN PERUSTUVA TAKAISINPERINTÄ POHJOISMAISSA. vertaileva pohjoismainen tutkimus KORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN OPINTOTUKI JA TULOIHIN PERUSTUVA TAKAISINPERINTÄ POHJOISMAISSA vertaileva pohjoismainen tutkimus Sari Miettunen Pro gradu-tutkielma Sosiologia Yhteiskuntatieteiden ja filosofian

Lisätiedot

Hyväksytty liittokokouksessa 16.11.2013. Sosialidemokraattiset Opiskelijat SONK ry POLIITTINEN OHJELMA

Hyväksytty liittokokouksessa 16.11.2013. Sosialidemokraattiset Opiskelijat SONK ry POLIITTINEN OHJELMA Hyväksytty liittokokouksessa 16.11.2013 Sosialidemokraattiset Opiskelijat SONK ry POLIITTINEN OHJELMA "Politik är att vilja. Socialdemokratisk politik det är att vilja förändringen därför att förändringen

Lisätiedot

TYÖTÄ, YRITTÄMISTÄ JA VÄLITTÄMISTÄ Kokoomuksen keinot hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiseksi

TYÖTÄ, YRITTÄMISTÄ JA VÄLITTÄMISTÄ Kokoomuksen keinot hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiseksi Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Jyrki Kataisen työryhmä hyvinvointiyhteiskunnan pelastamiseksi Loppuraportti 29.1.2011 TYÖTÄ, YRITTÄMISTÄ JA VÄLITTÄMISTÄ Kokoomuksen keinot hyvinvointiyhteiskunnan

Lisätiedot

Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015

Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015 Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015 Kuva: Annika Varjonen, Visual Impact Ltd Ministeriöiden kansliapäälliköt 16.3.2015 Sisällys Saatteeksi... 5 1 Ulko- ja turvallisuuspolitiikka...

Lisätiedot

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät www.finnsight2015.fi ISBN 951-715-610-3 Tekes PL 69 (Kyllikinportti 2) 00101

Lisätiedot

Suomalaisten puolesta. Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015

Suomalaisten puolesta. Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015 Suomalaisten puolesta Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015 Perussuomalainen sosiaalija terveyspolitiikka Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on käsite, josta olemme voineet suomalaisina

Lisätiedot

Ville Kopra ja Heidi Lehikoinen (toim.) Parempaa sosiaaliturvaa. 40 ensimmäistä esitystä

Ville Kopra ja Heidi Lehikoinen (toim.) Parempaa sosiaaliturvaa. 40 ensimmäistä esitystä Ville Kopra ja Heidi Lehikoinen (toim.) Parempaa sosiaaliturvaa 40 ensimmäistä esitystä Ville Kopra ja Heidi Lehikoinen / Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä Yliopistopaino Helsinki

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNE TULEVAISUUS- TARKASTELU

PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNE TULEVAISUUS- TARKASTELU g a r m i Vesa Harmaakorpi Helinä Melkas Timo Pihkala Tomi Tura Tuomo Uotila PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNE TULEVAISUUS- TARKASTELU PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A147 2004 1 2 g a r m i Vesa Harmaakorpi Helinä Melkas

Lisätiedot

Hyvinvointivaltio yhteisöjen ajalla

Hyvinvointivaltio yhteisöjen ajalla Yksilön ääni Hyvinvointivaltio yhteisöjen ajalla Roope Mokka & Aleksi Neuvonen Sitran raportteja 69 Yksilön ääni Hyvinvointivaltio yhteisöjen ajalla Sitran raportteja 69 Yksilön ääni Hyvinvointivaltio

Lisätiedot

Tilitoimistotyo n vetovoima

Tilitoimistotyo n vetovoima Tilitoimistotyo n vetovoima Innovaatioleiri Tertin kartano 6. kesäkuuta 2014 Maailman muutoksissa uusi tilitoimistotyö Toisen asteen koulutusjärjestelmä on rakentunut tarpeeseen varmistaa ammattitaitoista

Lisätiedot

Heikki Hiilamo & Juho Saari (toim.)

Heikki Hiilamo & Juho Saari (toim.) Diakonia-ammattikorkeakoulu A tutkimuksia 27 Heikki Hiilamo & Juho Saari (toim.) Hyvinvoinnin uusi politiikka - johdatus sosiaalisiin mahdollisuuksiin Heikki Hiilamo & Juho Saari (toim.) Hy v i n v o i

Lisätiedot

Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta

Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Mikko Pakarinen SITRAN RAPORTTEJA 36 Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Mikko Pakarinen S I T R A H E L S I N K I Sitran raportteja 36 Sitra ja Mikko Pakarinen

Lisätiedot

Rahoituksen demokratia ja demokratian rahoitus

Rahoituksen demokratia ja demokratian rahoitus kepan taustaselvitykset n:o 31 kepa s working papers n:o 31 Rahoituksen demokratia ja demokratian rahoitus Huomioita kehitysrahoituksen uudistamisesta teppo eskelinen & ville-pekka sorsa (2010) YTT Teppo

Lisätiedot

TYÖN JA OIKEU DEN MUKAI SUUDEN PUOLES TA

TYÖN JA OIKEU DEN MUKAI SUUDEN PUOLES TA TYÖN JA OIKEU DEN MUKAI SUUDEN PUOLES TA 2 TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN PUOLESTA sisällys #1 HYVINVOINTI SYNTYY TYÖSTÄ JA KESTÄVÄSTÄ KASVUSTA 6 18 #2 VALTIONTALOUS ON TASAPAINOTETTAVA #3 TARVITAAN OIKEUDENMUKAINEN

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

Vilttiketjuja vai ammattilaisia?

Vilttiketjuja vai ammattilaisia? Sitran selvityksiä 40 Vilttiketjuja vai ammattilaisia? Tuotannon johtaminen Tampereen ja Oulun kaupungeissa Miika Mielityinen 2 Sisällysluettelo Saatteeksi 4 Tiivistelmä 5 1 Johdanto 6 2 Tilaaja-tuottajamallin

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

Parempaa halvemmalla?

Parempaa halvemmalla? Keskustelualoite No 68 Parempaa halvemmalla? Hannele Kerola Raili Mäkitalo Carita Putkonen Kesäkuu 2002 Valtiovarainministeriö Kansantalousosasto Esipuhe Julkisia hyvinvointipalveluja koskeva keskustelu

Lisätiedot

Suomen talouskriisin luonne ja kasvun edellytykset

Suomen talouskriisin luonne ja kasvun edellytykset 1 Bengt Holmström, Sixten Korkman ja Matti Pohjola 21.2.2014 Suomen talouskriisin luonne ja kasvun edellytykset Johdanto Suomi ei ole toipunut vuonna 2008 alkaneesta teollisuuden romahduksesta, jonka myötä

Lisätiedot

Miten Suomi voidaan pelastaa

Miten Suomi voidaan pelastaa Miten Suomi voidaan pelastaa TALOUSPOLIITTINEN MANIFESTI Vesa Kanniainen Jukka Ala-Peijari Heikki Koskenkylä Tuomas Malinen Ilkka Mellin Sami Miettinen 1 2 Miten Suomi voidaan pelastaa TALOUSPOLIITTINEN

Lisätiedot

Kauppa se on, joka kannattaa? VAPAA VAIHDANTA SUOMALAISEN HYVINVOINNIN LÄHTEENÄ

Kauppa se on, joka kannattaa? VAPAA VAIHDANTA SUOMALAISEN HYVINVOINNIN LÄHTEENÄ Kauppa se on, joka kannattaa? VAPAA VAIHDANTA SUOMALAISEN HYVINVOINNIN LÄHTEENÄ 1 2 Thomas Taussi Sakari Puisto Marko Juutinen Anton Nikolenko Kauppa se on, joka kannattaa? VAPAA VAIHDANTA SUOMALAISEN

Lisätiedot