Työvoima- ja elinkeinokeskus. TE-keskus. Johtaja Riitta Varpe Pirkanmaan TE-keskus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työvoima- ja elinkeinokeskus. TE-keskus. Johtaja Riitta Varpe Pirkanmaan TE-keskus 16.2.2005"

Transkriptio

1 Työvoima- ja elinkeinokeskus TE-keskus Johtaja Riitta Varpe Pirkanmaan TE-keskus

2 Työvoima- ja elinkeinokeskus Hyvinvointiyhteiskunnan ylläpito edellyttää kasvavia verotuloja Huoltosuhteen muutos, vanhuksia lisää 2001 vanhuushuoltosuhde vanhuushuoltosuhde vanhuushuoltosuhde 0.40 Työllisyysasteen noston ja työttömyyden laskun kautta verotuloja 2002 työllisyysaste 68% huoltosuhde työllisyysaste n.75% huoltosuhde työllisyysaste oli 75% huoltosuhde 1.0 Taloudellinen huoltosuhde 1.2 = kymmentä työssäolevaa kohden 12 huollettavaa (lapset, opiskelijat, työttömät, eläkeläiset). Jos mitään ei tapahdu työllisyydessä, niin huoltosuhde nousee 2010 mennessä noin 1.5 1,6:een.

3 Työvoima- ja elinkeinokeskus Työmarkkinoille tulevat ja lähtevät Työmarkkinoille tulevien ja sieltä poistuvien ennakoitu kehitys vuosina Käyrien erotus kuvaa työvoiman määrän muutosta henkilöä 80 Työmarkkinoille tulevat Työmarkkinoilta poistuvat Lähde: työministeriö

4 Työvoima- ja elinkeinokeskus Miten noin 75 % työllisyys ja 5 % työttömyys voitaisiin saavuttaa 2010 mennessä Esimerkkejä: Työssäolevien määrä kasvaa nykyisestä :llä, joista puolet tulevat työttömistä ja toinen puoli työmarkkinoille tulevista Työllisyyden 1,4 %:n vuotuinen kasvu, mikä historiassa on merkinnyt n. 4 %:n BKT kasvua Mennään työelämään n. 2 vuotta aikaisemmin Myöhennetään eläköitymistä 2 vuodella 2,5 %:n tuottavuuden kasvu/työllinen

5 Työvoima- ja elinkeinokeskus Mahdolliset vaikutuskeinot Taloudellisen kasvun oltava EU:n keskiarvon yläpuolella Kilpailukykyinen ja luotettava toimintaympäristö (veroratkaisut, vakaa finanssipolitiikka ja korkokanta, turvallisuus, kustannustaso, verotus) Yrittäjyyttä, teknologista kehitystä ja tuottavuutta tukeva infra (teknologia, osaaminen) Uusyrittäjyys, sukupolvenvaihdokset Kv-kasvu ja kilpailukyky Suomalaista sijoittamista tukeva toiminta (ei tytäryhtiö) Toimivat työmarkkinat työvoiman saatavuus rakennetyöttömyyden ehkäisy ( Syrjäytymisen ehkäisy Työvoimavuokraus ja poolit maahanmuuttopolitiikka

6 Mahdolliset vaikutuskeinot jatkuu Työvoima- ja elinkeinokeskus Työuran pidentäminen Nopeampi opiskelu Nuorten syrjäytymisen välttäminen Myöhempi eläköityminen Koulutusohjelmat markkinalähtöisesti Työnteon ja työllistämisen houkuttelevuus Työttömien kynnyspalkat vs. sosiaaliturva Työnantajalle suunnatut kannustimet erityisesti matalapalkka-aloille Itsensä työllistäminen Matalan tuottavuuden työpaikkojen lisääminen Palveluelinkeinojen edistäminen Pätkätöiden kannustavuus Julkisen sektorin säästöt (kunnat, valtio) Alueellisen polarisaation ehkäisy Liikkuvuus Verkostot

7 Työvoima- ja elinkeinokeskus Toiminta-ajatus TE-keskuksen tehtävänä on edistää pirkanmaalaista elinkeinoelämää, yrittäjyyttä, työllisyyttä ja maakunnan myönteistä kehitystä yhteistyössä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa.

8 Työvoima- ja elinkeinokeskus Asiakkaat Yritysosasto Alkavat yritykset Kasvajat ja kehittäjät Vakiintuneet menestyjät Innovatiivisten toimintaympäristöjen rakentajat Yritystoiminnasta luopujat Toimintaa sopeuttavat, Green field investoinnit, suuryritykset Maaseutuosasto Maatalousyrittäjä, Sivutoiminen yrittäjä, pääelinkeinona maatalous Haja-asutusseudulle sijoittunut yrittäjä Haja-asutusseudun asukas Työvoimaosasto Kunta, muut julkiset tahot Yksityinen/julkinen työnantaja Kasvu- ja uudistumishakuiset pk-yritykset Yritys/työttömyysuhan alainen työntekijä Yrittäjyydestä kiinnostunut/yritys-idean omaava hlö Työtön työnhakija (jaoteltuna työttömyyden keston mukaan: 0-12 kk, 12-> kk, > 24 kk)

9 Strategiset painopisteet Työvoima- ja elinkeinokeskus Uusyritystoiminnan edistäminen Sukupolven- ja omistajanvaihdosten edistäminen Yritysten kannattavuuden, kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn edistäminen Työvoiman saatavuuden turvaaminen Rakenteellisen työttömyyden vähentäminen Alkutuotannon kilpailukyvyn edistäminen Maaseudun elinvoimaisuuden edistäminen TE-keskuksen toiminnan tehokkuuden ja palveluiden laadun kehittäminen Toimialakohtaiset painotukset: Pirkanmaan Osaamiskeskusohjelman painopisteet Koneenrakennus ja automaatio Informaatioteknologia Viestintä Terveysteknologia Osaamisintensiiviset palvelut Lisäksi maakuntaohjelman mukaiset painopisteet Matkailu Elintarviketeollisuus Tevanake Mekaaninen puu

10 TE-KESKUKSEN ASIAKASLÄHTÖINEN PALVELUPROSESSI Työvoima- ja elinkeinokeskus ASIAKASTARVE ASIAKKAAT= tuotteen/palvelunkäyttäjä henkilöasiakas yritys julkishallinnon organisaatio maatila ALIHANKKIJAT= ostetaan määrätty osa prosessiin OMISTAJA = resurssit, ylin päätöksenteko ALIHANKINTA konsultit, kouluttajat oppilaitokset tutkimusinstituutit osaamiskeskukset KTM, MMM TM EU, Tekes, Hallitus OHJAUS TUOTANNON TOIMINTAMALLI PALVELUPROSESSI PROSESSI- KUMPPANIT= TE-keskuksella esittely/ ohjaus vaikutus TE-keskuksen osastot osastojen palveluyksiköt (sis. Tekes ja Finpro) Finnvera Oyj maakunnan liitto SIDOSRYHMÄT= Itsenäinen päätöksenteko kauppakamari etujärjestöt MET, TT yms. yrittäjäjärjestöt kehitysyhtiöt kuntien elinkeinotoimi uusyrityskeskukset yrityspalveluyritykset lääninhallitus työvoimatoimistot Tavoite 2 ja ESR-projektit

11 TE-keskus kumppaniksi Työvoima- ja elinkeinokeskus Neuvoo Yritystoiminta Maatalous Kalatalous Luontaiselinkeinot ja koltta-asiat Maahanmuutto- ja pakolaisasiat Kehittää Pk-yrityksen liiketoiminta Henkilöstön osaaminen Työvoiman saatavuus Ennakointi Maatilatalous ja maaseutuelinkeinot Kalatalouselinkeinot Kouluttaa Työvoima Henkilöstö Alkavat yrittäjät Pk-yritysten liikkeenjohto ja asiantuntijat Kansainvälistyminen Maatalouden liitännäiselinkeinojen harjoittajat Porotalousyrittäjät Rahoittaa Yritystoiminnan käynnistäminen Teknologian ja tekniikan kehittäminen ja käyttöönotto Yritysten toimintaympäristöjen kehittäminen Yritysten kasvu ja kansainvälistyminen Kuljetukset Ympäristö- ja energiainvestoinnit Maatilojen kasvu ja kansainvälistyminen Maatilojen ja porotilojen sukupolvenvaihdokset Kalatalous Kylätoiminta ja maaseutuympäristön kehittäminen Euroopan unionin rahoitus Viljelijöille maksettavien tukien valvonta kuuluu TE-keskuksen tehtäviin Palkkaturva

12 Työvoima- ja elinkeinokeskus TE-keskuksen toiminnan lähtökohtana on alueellinen strategia ja systemaattinen ennakointityö.

13 Pirkanmaan toimialojen liikevaihdot Työvoima- ja elinkeinokeskus Pirkanmaan teknologiastrategia löytyy Pirkanmaan ennakointipalvelun internet-sivuilta osoitteesta:

14 Työvoima- ja elinkeinokeskus Suomen tulevaisuus on osaamisessa ja innovaatioissa mantranomainen totuus, mutta mitä käytännössä pitäisi tehdä? Ajatuksia: 1. Tuoteorientoituneesta kehityksestä kokonaisvaltaiseen liiketoimintainnovaatioon 2. Elinkeinoelämän näkökulmasta huippuyksikköstrategia puuttuu 3. Kansallinen invest promotion -ohjelma 4. Tuottavuuden kasvun välttämättömyys kilpailukyvyn säilyttämiseksi 5. Teknologiaohjelmia täydentämään ns. Pienten parannusten innovaatiopolitiikka 6. Yritysten halu/kannustavuus kasvaa, yrittäjyyden kilpailukyky palkkatyöhön verrattuna Hallituksen yrittäjsyysohjelma 7. Julkinen raha innovaatiokehityksen riskinjakajana Hallituksen yrityspalveluiden kehityshankkeet

15 Panostukset KYPSYYS/UUDISTUMINEN Finpro-palvelut Finnvera-rahoitus Pääomasijoitus KAUPALLISTAMINEN MARKKINAT ASIAKAS- TARVE (Fintra) TUOTE KASVU Kehittämisavustus (TE) Teknologia T&K avustus/laina (Tekes) Toimintaympäristötuki (TE) STRATEGIA Tekes kv-verkostot Tekes-ohjelmat Kehittämisavustus (TE) LIIKEIDEA Valmisteluraha (Tekes) Hautomotuki (TE) PRH- ja keksintöpalvelut Liikeidean testaus (Prostart) (TE) Yritysten perustamispalvelut (TE) BD-osaaminen Johdon kehitys ja henkilöstön kehitys (TE) Tuotteistetut palvelut (TE) Jatko teknologiarahoitus (Tekes) Kv-palvelut, -neuvonta ja tuki (TE) Investointiavustus (TE) Energiatuki (TE/KTM) PROSESSIT Ennakointi JULKISET (KOULUTUS)PALVELUT Aika

16 Panostukset KYPSYYS/UUDISTUMINEN KASVU BD-osaaminen Ennakointi ASIAKAS- TARVE KAUPALLISTAMINEN TUOTE MARKKINAT PROSESSIT STRATEGIA T&K PROSESSIT JULKISET (KOULUTUS)PALVELUT LIIKEIDEA Aika

17 Työvoima- ja elinkeinokeskus Suomen tulevaisuus on osaamisessa ja innovaatioissa mantranomainen totuus, mutta mitä käytännössä pitäisi tehdä? Ajatuksia: 1. Tuoteorientoituneesta kehityksestä kokonaisvaltaiseen liiketoimintainnovaatioon 2. Elinkeinoelämän näkökulmasta huippuyksikköstrategia puuttuu 3. Kansallinen invest promotion -ohjelma 4. Tuottavuuden kasvun välttämättömyys kilpailukyvyn säilyttämiseksi 5. Teknologiaohjelmia täydentämään ns. Pienten parannusten innovaatiopolitiikka 6. Yritysten halu/kannustavuus kasvaa, yrittäjyyden kilpailukyky palkkatyöhön verrattuna Hallituksen yrittäjsyysohjelma 7. Julkinen raha innovaatiokehityksen riskinjakajana Hallituksen yrityspalveluiden kehityshankkeet

18 Suuria hitaan tuottavuuskasvun toimialoja, Toimiala Osuus BKT:sta 1998, % Tuottavuuden vuosikasvu, % Tuotannon vuosikasvu, % Kiinteistöpalvelut 11 2,1 3 Terveys- ja sosiaalipalvelut 7,8-0,5 1,1 Kuljetus ja varastointi 7,3 1,7 3,6 Rakentaminen 5-2,2 1,5 Julkinen hallinto ja puolustus 5 0,7 1 Koulutus 4,9-0,6 1,7 Liike-elämän palvelut 3,7 0,1 6,4 Muut yhteiskunnalliset ja henkilöpalvelut 3,5 0,3 2,9 Yhteensä 48,2 0,5 2,5

19 Nopeimman tuottavuuskasvun toimialat Osuus % (BKT) 1998 Tuottavuuden vuosikasvu % (Työtunnit) Tuotannon vuosikasvu % (Arvonlisä) Toimiala Radio- ja viestintävälineet 3,5 15,3 35,1 Rahoitusta palveleva toiminta 0,2 10,5 22,0 Posti ja teleliikenne 2,7 9,6 10,9 Rahoituksen välitys 2,7 6,1 1,8 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 2,3 5,2 1,7 Sähkökoneet ja -laitteet 0,9 4,7 7,7 Maa- ja metsätalous 3,7 4,7 1,7 Kemikaalit 1,5 4,2 4,8 Perusmetallit 1,1 4,1 5,0 Muut ajoneuvot 0,3 3,7 8,9 Julkaisu- ja painatustoiminta 1,5 3,4 3,2 Puutuotteet 1,2 3,3 5,9 Elintarvikkeet 1,9 3,1 1,5 Massa ja paperi 4,1 3,1 3,9 Muut koneet ja laitteet 2,9 3,0 6,4 Tukku- ja vähittäiskauppa 10,5 3,0 4,8 Kaivostoiminta 0,2 2,8 2,8 Yhteensä 41,4 5,1 7,1

20 Palvelujen osuus viennistä, % USA Espanja Itävalta Iso-Britannia Japani Italia Tanska Ruotsi Irlanti Ranska Alankomaat Suomi Saksa Lähde: OECD Työvoima- ja elinkeinokeskus

21 Palvelualojen osuus yritysten T&K-menoista, % Norja Kreikka Tanska USA Kanada Iso-Britannia Belgia EU Suomi Ruotsi Lähde: OECD MSTI Database Työvoima- ja elinkeinokeskus

KUOPION SEUDUN ELINKEINOSTRATEGIA

KUOPION SEUDUN ELINKEINOSTRATEGIA Lähde: Sisäasiainministeriö/Genimap KUOPION SEUDUN ELINKEINOSTRATEGIA Kaupunginvaltuusto 17.12.2007 Kuopion kaupunki Yrityspalvelu SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. KUOPION SEUDUN ELINKEINOSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT...2

Lisätiedot

State-of-the-art kartoitus yksinyrittäjyydestä Suomessa (Project Deliverable 2.1)

State-of-the-art kartoitus yksinyrittäjyydestä Suomessa (Project Deliverable 2.1) LEONARDO DA VINCI Community Vocational Training Action Programme Guidance and Counselling for Selfemployment. SELF-EMPLOYMENT Agreement No 2004-2242 / 001-001 LE2-51OREF Second phase: 2000-2006 State-of-the-art

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan TE-keskuksen yritysrahoitus ja sen linjauksia

Pohjois-Karjalan TE-keskuksen yritysrahoitus ja sen linjauksia Pohjois-Karjalan TE-keskuksen yritysrahoitus ja sen linjauksia Linjauksen tavoitteena on pyrkiä parantamaan yritysten kehittämisrahoituksen vaikuttavuutta ja eri rahoituslähteiden sovitusta. Tavoitteena

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset. EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset. EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Huhtikuu

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakunta kuntayhtymä 2009 1 Sisällysluettelo: 0. OHJELMAN LAATIMISPROSESSI... 3 1. ALUEEN KUVAUS... 4 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS... 5 3. OHJELMAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Matkailuinnovaatiot ja julkisen rahoituksen haku

Matkailuinnovaatiot ja julkisen rahoituksen haku Matkailuinnovaatiot ja julkisen rahoituksen haku Oivalluksen portaat 10.11.2011 Pauli Santala Kysymyksiä Mikä ihmeen matkailuinnovaatio, mihin niitä tarvitaan? Missä niitä matkailuinnovaatioita oikein

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009

Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009 Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009 A:7 KAINUUN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA TOTSU 2008-2009 Maakunnan yhteistyöryhmä 22.10.2007 Maakuntavaltuuston hyväksyminen 29.10.2007

Lisätiedot

Toimintasuunnnitelma 2009

Toimintasuunnnitelma 2009 Toimintasuunnnitelma 2009 Sisä-Savon seutuyhtymä Sisältö 1. Johdanto...3 1.1. Seudun strategia...3 1.2. Visio...3 1.3. Elinkeinostrategia 2007-2013...3 1.4. Kehittämishankkeet...4 2. Edunvalvonta, hallinto

Lisätiedot

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitos

Lisätiedot

Mitä Pohjois-Pohjanmaan TEkeskus tarjoaa yrityksille?

Mitä Pohjois-Pohjanmaan TEkeskus tarjoaa yrityksille? Mitä Pohjois-Pohjanmaan TEkeskus tarjoaa yrityksille? Neuvonta ja koulutus Tuotteistetut asiantuntijapalvelut, yritysosasto Yrityksen kehittämisavustus, yritysosasto Maaseudun yritystoiminnan tuki, maaseutuosasto

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007

Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007 Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007 Hyväksytty P-S seurantakomiteassa

Lisätiedot

Keski-Suomen TE-keskuksen esittely Valtion aluehallinto uudistuu

Keski-Suomen TE-keskuksen esittely Valtion aluehallinto uudistuu Työvoima- ja elinkeinokeskus Keski-Suomen TE-keskuksen esittely Valtion aluehallinto uudistuu Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin 14.12.2009 1 Työ- ja elinkeinokeskukset (TE-keskukset) 15 kpl Suomessa Työ-

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat - hyvinvoiva yhteiskunta. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006

Toimivat työmarkkinat - hyvinvoiva yhteiskunta. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006 Toimivat työmarkkinat - hyvinvoiva yhteiskunta Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006 Toimivat työmarkkinat hyvinvoiva yhteiskunta Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA VUOSIRAPORTTI 2012

LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA VUOSIRAPORTTI 2012 1 LS 17. 18.6.2013 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY- JA TYÖLLISYYSTAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA CCI 2007 FI 16 2 PO 003 VUOSIRAPORTTI 2012 Tampere 17.6.2013 Täydennetty 9/2013 1 Sisältö YHTEENVETO...

Lisätiedot

Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2011

Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2011 Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2011 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 19.10.2010, Tarkistettu 9.12.2010, 29.3.2011 Etelä-Savon maakunnan vuoden 2011 yhteistyöasiakirjan allekirjoittaminen

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2007 2010

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2007 2010 Pohjanmaan maakuntaohjelma 2007 2010 Maakuntavaltuuston hyväksymä 4.12.2006 2 Sisällysluettelo Esipuhe Sivu 1. Johdanto 3 1.1 Pohjanmaan vuosien 2007 2010 kehittämisen lähtökohdat 3 1.1.1 Maakuntaohjelma

Lisätiedot

Pk-yritysten rooli Suomessa 1

Pk-yritysten rooli Suomessa 1 Pk-yritysten rooli Suomessa 1 1 Yritysten määrä on kasvanut 2 Yritystoiminta maakunnittain 3 Pk-yritykset tärkeitä työllistäjiä 4 Tutkimus- ja kehityspanostukset sekä innovaatiot 5 Pk-sektorin rooli kansantaloudessa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 Toimintasuunnitelma 2010 SISÄLLYSLUETTELO Sivunumero 1 JOHDANTO... 3 1.1 SEUDUN STRATEGIA...3 1.2 VISIO...3 1.3 ELINKEINOSTRATEGIA 2007-2013...3 1.4 KEHITTÄMISHANKKEET...4 2 EDUNVALVONTA, HALLINTO JA EU-KOORDINAATIO...

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 1/2008 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta-

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Maakuntahallituksen hyväksymä 22.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Pohjanmaan nykytila ja kehitysnäkymät vuosina 2013 2014... 4

Lisätiedot

Forssan seudun elinkeinopainotteinen

Forssan seudun elinkeinopainotteinen Forssan seudun elinkeinopainotteinen strategia 2007 Forssan seutu kasvua keskellä Päivitys 25.8.2008 Oy Tero Maksimainen & Kaj Työppönen Lisäykset 2007 ja päivitys 25.8.2008 FSKK, Kirsi Sippola Sisällysluettelo

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöasiakirja 2010 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 28.3.2014 Etelä-Savon maakunnan vuoden 2014 rahoitussuunnitelman allekirjoittaminen

Lisätiedot

Osaamisen rima korkealle

Osaamisen rima korkealle Osaamisen rima korkealle kunnianhimoa tavoitteisiin EK:n linjaukset osaamis- ja innovaatiopolitiikasta 2015 2019 Osaamisen rima korkealle kunnianhimoa tavoitteisiin EK:n linjaukset osaamis- ja innovaatiopolitiikasta

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012 Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 18.10.2011 Tarkistettu 17.1.2012 myr sihteeristölle delegoidulla päätöksellä Etelä-Savon maakunnan vuoden

Lisätiedot

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUUN LIITTO 2014 A:3 Sisällys Esipuhe... 3 Tiivistelmä... 4 1 KAINUU OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6

Lisätiedot

CCI 2007 FI 16 2 PO 002 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS TAVOITE POHJOIS-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013

CCI 2007 FI 16 2 PO 002 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS TAVOITE POHJOIS-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 CCI 2007 FI 16 2 PO 002 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS TAVOITE POHJOIS-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 30.7.2007 Sisältö sivu 2 1. JOHDANTO... 3 1.1 Ohjelman valmisteluprosessin kuvaus...

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 1(30) Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä

Lisätiedot

Elinkeinopolitiikka ja yrittäjyys

Elinkeinopolitiikka ja yrittäjyys Elinkeinopolitiikka ja yrittäjyys Akava-akatemia 21.5.2015 Asiantuntija Vesa Vuorenkoski, Akava Asiantuntija Anu Tuovinen, Akava Kehitysjohtaja Anja Uljas, Suomen Ekonomit Akavalainen elinkeinopolitiikka

Lisätiedot

Tiehallinto ja matkailu

Tiehallinto ja matkailu Tiehallinto ja matkailu 3 Tero Wallin, Juhani Liminka Tiehallinto ja matkailu Esiselvitys Tiehallinto Rovaniemi 2003 4 Tiehallinto ja matkailu Kansikuva: Eeva-Kaarina Yrjänheikki ISBN 951-803-078-2 TIEH

Lisätiedot