EU-HANKKEEN LOPPUARVIOINTI. PROJEKTIN TULOKSELLISUUS (miten hyvin projektille asetetut tavoitteet saavutettiin):

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EU-HANKKEEN LOPPUARVIOINTI. PROJEKTIN TULOKSELLISUUS (miten hyvin projektille asetetut tavoitteet saavutettiin):"

Transkriptio

1 MAAKUNTAHALLITUS LIITTYY ASIAAN 15 EU-HANKKEEN LOPPUARVIOINTI Hanke: Teemavuosihanke, Hankkeistaja: Lahden kaupungin sivistystoimiala Hankeaika: Hankkeen tarkoituksena oli Muotoilun vuosi teeman toteuttaminen yhdessä Muotoiluinstituutin kanssa. Tavoitteena oli Lahden tekeminen tunnetuksi muotoilukaupunkina. Teemavuosihanke pyrki vahvistamaan Lahden alueen kulttuurista toimintaympäristöä, jonka keskeisiä tekijöitä ovat monipuolinen koulutus- ja tutkimustoiminta, aktiiviset kulttuurilaitokset sekä verkostoituminen luovan alan yritysten kanssa. Hanke nosti esille lahtelaista muotoiluosaamista ja kannusti kaupunkilaisia pohtimaan muotoilun asemaa arkipäivässä. Teemavuosihanke pyrki luomaan Lahdesta mielikuvaa yhtenä suomalaisen muotoilun keskuksista. Hankkeen kustannusarviosta euroa toteutui euroa. Henkilöstö- ja asiantuntijapalvelukustannukset rahoitettiin euron EAKR- ja valtion rahasta sekä euron kuntarahalla. Hankkeen tavoite yhden työpaikan säilyttämisestä toteutui. Hanke toteutti maakuntastrategian tavoitteita luoda Päijät-Hämeestä ja Lahdesta eurooppalainen kulttuurikaupunki ja suomalainen muotoilukeskus. TULOSTOTEUMAKUVAUS (Fimos-rekisteri) : Teemavuosihanke toimi yhteistyössä kunnallisten kulttuurilaitosten, kulttuuri- ja liikuntajärjestöjen sekä luovan toimialan yritysten kanssa. Hanke aloitti yhteistyössä Lahden aluekeskusohjelman ja Päijät-Hämeen Yrittäjien kanssa maakunnan luovan alan yritysten tietojen kokoamisen verkkopalvelua varten. Luovan toimialan kartoitus ja verkottaminen pohjautuu Kauppa- ja teollisuusministeriön Luovien alojen yrittäjyyden kehittämisstrategiaan. Teemavuosihanke järjesti yhteistyössä kolme kaupunkimuotoilua ja lahtelaista muotoiluosaamista esittelevää näyttelyä. Hanke esittäytyi yhdessä Muotoiluinstituutin kanssa Suomen kulttuurin, tieteen ja talouden keskuksen Finnagoran kutsumana Design Week - tapahtumassa Budapestissa lokakuussa 2007.

2 Teemavuosihanke kokosi LAHTI arjen kauneus kirjan Muotoilun vuoden 2007 julkaisuna. Kirjan kustansi Lahden kaupunginmuseo.

3 EU-HANKKEEN LOPPUARVIOINTI Hanke: Tanssi maakuntaan hanke, Hankkeistaja: Pirkanmaan Tanssin Keskus ry Hankeaika: Hankkeen tavoitteet olivat tanssitaiteen tasavertainen saavutettavuus, tanssikulttuurin kehittyminen maakunnassa ja uuden yleisön saaminen tanssille. Hankkeessa järjestettiin tanssin ammattilaisille koulutus- ja työtilaisuuksia. Ammattitanssioiden ja harrastajien yhteistyötä kehitettiin. Erilaisia tanssityöpajoja, taiteilijavirailuja ja tanssitapahtumia oli yhteensä 79. Hankkeen euron budjetista 6000 euroa oli EAKR- ja valtion rahaa ja 6000 euroa yksityistä rahoitusta. Hanke toteutti osaltaan maakuntastrategian tavoitetta Päijät-Hämeen kehittämiseksi liikunnan ja kulttuurin maakunnaksi. TULOSTOTEUMAKUVAUS : Tanssi maakuntaan -hankeen toimintana kevätpuolella oli ammattitreenijakson järjestäminen 25.1., 8.2. ja Opetusta oli yht. 8x90 min Lahden tanssiopistolla. Yhdessä Lahden Tanssiopiston kanssa järjestettiin Maailman tanssin päivä -tapahtuma Lahdessa Tanssitaiteilija Marjo Hämäläinen piti yleisötanssipajat kahdelle ryhmälle ja osallistujia oli yht.30 hlöä. Tanssin päivä huipentui Marjo Hämäläisen Välimatka-teokseen, jolla oli katsojia yht. 30 hlöä. Esityksenjälkeen pidettiin vielä taiteilijatapaaminen, johon osallistui yht. 30 hlöä järjestettiin Etelä-Hämeen Nuorisoseurojen liiton tiloilla ammattilais- ja koulutustapaaminen. Syyskaudella tehtiin yhteistyötä Hollo ja Martta -kansantanssi- ja musiikkifestivaalin kanssa Syksyllä järjestettiin myös 2 esitysvierailua Vaahterasaliin nähtiin Tanssiteatteri Glims Gloms:n koko perheen teos Simon siivoomo Tanssiteatteri Minimi esitti Tiernapojat ja Absolut Finland teosparin. Hanke huipentui Neljä yötä jouluun -performanssiin Lahden kaupungin keskustassa Performanssi sai sai upean vastaan oton kaupunkilaisilta, joita kertyi katsomaan arviolta n kpl.

4 EU-HANKKEEN LOPPUARVIOINTI Hanke: Konserttiurut Sibeliustaloon, Hankkeistaja: Pro Organo Pleno ry Hankeaika: Hankkeen tavoite Lahden Sibeliustalon urkujen paikalleen asentaminen, äänittäminen ja toimintakuntoon saattaminen saavutettiin. Hankkeen budjetti oli euroa, josta puolet katettiin EAKR- ja valtion rahoituksella ja 30 % yksityisellä rahoituksella. Koska yksityisen rahoitus ei toteutunut suunnitellun mukaan, oli otettava loppurahoitusosuus lainaa Lahden kaupungilta. Hanke toteutti toimenpidekokonaisuutta Matkailun ja kulttuurin kehittäminen sekä elinympäristön viihtyisyyden lisääminen. TULOSTOTEUMAKUVAUS (fimos) : Vuoden 2007 aikana Lahden Sibeliustalossa jatkuivat urkujen pystytys- ja äänitystyöt aina urkujen luovutustilaisuuteen ja vhkiäiskonserttiin saakka. Urut luovutettiin Lahden kaupungille ja vihittiin käyttöön to järjestetyssä tilaisuudessa. Vihkiäiskonsertissa esiintyivät urkutaiteilijat Hans-Ola Ericsson, Colin Walsh sekä Kalevi Kiviniemi. Tilaisuus sai runsaasti julkisuutta erilaisissa tiedotusvälineissä. Urkujen vihkiäiskonsertin jälkeen yksityisen rahoituksen kartuttamista on edelleen jatkettu erittäin intensiivisesti rahoituksesta puuttuvan osan kattamiseksi.

5 EU-HANKKEEN LOPPUARVIOINTI Hanke: Vierumäen alueen kehittäminen vetovoimaiseksi ja ympäristöystävälliseksi teollisuusalueeksi, Hankkeistaja: Heinolan kaupunki Hankeaika: FIMOS: Hankkeen tavoitteena oli hyvä, ympäristöystävällinen kaavoitus Vierumäen urheiluopiston välittömässä ympäristössä. Hankkeessa suoritettiin selvityksiä pohjaveden virtausten ja määrän suhteen pohjavesialuerajauksen sisällä ja reuna-alueilla sekä alueen maakäytön suunittelun edellyttämiä toimintatapoja kaavasuunnittelussa ympäristöarvojen ja teollisuuden sovittamiseksi pohjavesialueella ja sen rajoilla. Hankkeen toteutuneista euron kustannuksista EAKR- ja valtion rahoituksella katettiin ja loput Heinolan kaupungin omalla rahoituksella. Uusia työpaikkosyntyi 5 säilytettäviä 5. Hanke toteutti maakuntakaavan Vierumäen kohdealuetta kk 7. TULOSTOTEUMAKUVAUS (Fimos-rekisteri) : Hankkeessa tehtyjen selvitysten ( mm. Salinmäensuon rakennettavuudesta ja pohjavesiolosuhteista sekä pohjavesiriskeistä kaava-alueella, arkeologinen inventointi 2006, Salinmäensuon rakennettavuusselvitys, pohjavesiolosuhteet ja pohjavesiriskit ja pikku sinisiiven esiintyminen) pohjalta voitiin laatia osayleiskaava, jossa pohjavesi- ja muut ympäristöarvot voitiin ottaa perinteistä yleiskaavatyötä paremmin huomioon aluevarauksia ja kaavamääräyksiä tehtäessä. MUUTA HUOMIOITAVAA: Hankkeessa on tehty sisäministeriön tarkastus huhtikuussa Huomautettavaa ei ilmennyt.

6 EU-HANKKEEN LOPPUARVIOINTI Hanke: Lahden visuaalisten taiteiden keskus, Hankkeistaja: Kauno ry Hankeaika: Hankkeen tavoitteena oli oli alueen kulttuuri-imagon vahvistaminen. Visuaalisten taiteiden keskus toimi tuottaen visuaalisten alojen palveluja, kuvataidetta, muotoilua, arkkitehtuuria ja muuta käyttötaiteen piiriin kuuluvaa sekä niiden tutkimusta ja julkaisuja. Keskus on toiminut alansa keskustelufoorumina sekä estetiikkaa, kuvataidetta, muotoilua, käsitaidetta ja arkkitehtuuria käsittelevien tapahtumien, projektien ja seminaarien järjestäjänä. esim. euroa/työpaikka): Hankkeen kokonaisrahoitus oli euroa, josta EAKR- ja valtion raha oli euroa, kuntaraha euroa ja yksityinen raha euroa. Hanke lisäsi Päijät-Hämeen, kulttuurin megamaakunnan, tunnettuvuutta ja imagoa visuaalisesti osaavana keskuksena. TULOSTOTEUMAKUVAUS (fimos) : Hanke käynnistyi ja toteutui vuonna 2005 suunnitelmien mukaisesti, Kotisivut avattiin: Hanke tuotti vuonna 2005 kaikkiaan kuusi ns. synergiaprojektia. syksyllä järjestettiin VISU 05 visuaaliset messuviikot ja tuolloin ilmestyi artikkelikokoelma Lahden visuaalinen. Erityisprojekti Kuvataiteen pedagoginen keskus yhteistyössä Lahden Taideinstituutin kanssa käynnistyi. Vuonna 2006 jatkettiin suunnitelmien mukaisesti edellisenävuonna luotuja toimintamalleja. Vuoden aikana käynnistyi tai toteutettiin neljä ns. synergiaprojektia. Syyskuussa järjestettiin VISU 06 visuaalinen syyskuu. Se koostui Lahden Rata ja Taide -kaupunkitaidenäyttelystä. Lahden kuvataidekoulutuksen 35-vuotisnäyttelystä ja Helsinki-Lahti oikoradan pienoisrautateimaisemasta. Näyttelyt ja tapahtumat sijoittuivat pääasiassa Taide- panimoon ja osin kaupungin keskustaan. Maaliskuussa 2007 ilmestyi Antti Salokanteleen kirja Taidekoulu Lahdessa, jonka kuvitus on koostettu kaupunkitaidenäyttelyn teoksista. Kirjan painos oli 500 kpl ja sitä jaettiin ilmaiseksi asiantuntijoille. Kuvataiteen pedagogisen keskuksen tutkimuksellinen perusselvitys valmistui ja sen tiimoilta järjestettiin marraskuussa Taidepanimolla valtakunnallinen II kuvataiteen pedagogiikan seminaari. Taidepedakeskuksenkehittelyä jatkettiin keväällä 2007, jolloin myös

7 lähetettiin ensimmäiset kutsut marraskuussa järjestettyy loppuseminaariin Taidepanimolla. Keväällä 2007 toteutui Kinos 07 video- ja lyhytelokuvafestivaali ns. synergiaprojektina tuottajana Päijät-Hämeen elokuvakeskus ry. Keväällä toteutui myös Valokuvan kevät - tapahtuma ja näyttely tuottajana Lahden Valokuvataide.Toukokuussa käynnistettiin Kaupungin muotoilu - ympäristö- ja yhteisötaiteellisen puuveistosnäyttelyn valmistelut järjestämällä Malskin korttelin uusille asukkaille näyttelyyn liittyvä tiedotusilta. Näyttely toteutettiin syys-lokakuussa Taidepanimon vieressä Mattssonin aukiolla yhteistyössä Suomen kulttuurirahaston Päijät-Hämeen rahaston kanssa. Samassa yhteydessä järjestettiin kuvanveistäjä Mauno Hartmanin puuveistosnäyttely Taidepanimon Ahjossa Kesäkuussa 2007 ilmestyi Taidepanimo -aikausilehti yhteistyössä Kauno ry:n kanssa. VISU oli hankkeen päätuottaja ja vastasi lehden painatuskustannuksista. Lehden painosmäärä oli 3000 kpl jotka jaettiin ilmaiseksi. Syksyllä toteutettiin Taidesilta -kumppanuusnäyttely synergiaprojektina tuottajana Lahden taiteilijaseura yhteistyössä Kaarisilta ry:n kanssa. Loppuvuodesta ilmestyi Bongaa Lahti -julkaisu synergiaprojetina tuottajana Lahden kaupunginmuseo. Hankkeen viimeinen tapahtuma oli VISU 07 Futuurinäyttely koko Taidepanimossa.Näyttelyssä olivat mukana Lahden Taiteilijaseura, Lahden Taidegraafikot, Lahden Valokuvataide, Kauno ry, Lahden Taide- ja Muotoiluinstituutit, Tiirismaan taidelukio, Käsityökoulu Velma, Muotoilu- ja taidekoulu Taika ja Lahden kaupungin nuorisopalvelut. EU-HANKKEEN LOPPUARVIOINTI Hanke: Lahti- puutaidon pääkaupunki, Hankkeistaja: Pro Puu ry Hankeaika: Hankkeen tarkoituksena oli tehdä Päijäthämäläisen puuklusterin yhteismarkkinointia ja nostaa Lahtea puutaidon ja tiedon pääkaupungiksi. Tavoitteena oli työpaikkojen lisääminen Päijät- Hämeessä. Hankkeen aikana mm. kehitettiin Puuproffa-palvelusivuja, tehtiin Lahti-Arboretum puulajipolku Kariniemenpuistoon, järjestettiin Kevätpäivän sahaus-tapahtuma ja liitosten arkki näyttely sekä Vesijärven rantagalleria näyttely. Hankkeessa perustettiin KUMMIT-ryhmä edistämään Pro Puu-yhdistyksen tulevaisuuden suunnitelmia. Tikkurila puutaidon promootiokeskus toimintamallia kehitettiin laajemman puupromootiokeskuksen kokoamiseksi palvelemaan koko puuklusterin tavoitteita tiedottamisen ja yhteistoiminna toteuttamiseksi. Pro Puu ry ja SIO ry käynnistivät WOOD ISM-kehitysyhteistyöryhmän, jossa tutkitaan tulevaisuuden asumisen ja kalustamisen konseptia.

8 Hankkeen kokonaisrahoitus oli , josta EU , valtio , kunta ja yksityinen ja muu julkinen rahoitus Uusia työpaikkoja syntyi 2 ja säilytettyjä työpaikkoja 2. Hanke lisäsi osaltaan Päijät-Hämeen näkyvyyttä aktiivisena puualan toimialueena. TULOSTOTEUMAKUVAUS (Fimos-rekisteri) : Hanke toteutettiin koko laajuudessaan budjetin ja henkilöstöresurssien mukaisena. Kampanjateeman ja Pro Puun 10v juhlatapahtumien toimenpiteet ja aloitteet saavat myös jatkoa hankkeen päätyttyä. Työtä pyritään jatkamaan erikseen neuvoteltavien resurssien antamin mahdollisuuksin nykyisellä henkilöstöllä.

9 EU-HANKKEEN LOPPUARVIOINTI Hanke: Kuntien sähköisen asioinnin palvelualusta, Hankkeistaja: Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Hankeaika: Hankkeen tavoitteena oli parantaa julkisten palvelujen saatavuutta sähköisten kanavien kautta ja tehostaa julkista palvelutuotantoa. Pilotoitaviksi määritellyistä palveluista, päivähoito, tilanvarauspalvelu, seudullisen hankintatoimen palveluportaali ja kuntien intranet-palvelu, toteutettiin tilanvarauspalvelu. Hanke synnytti seudullisen alustaratkaisun ja valtakunnallisen arkkitehtuurimallin KuntaIT:n avulla. Kehitettiin kuntalaistili-käsite, jok tarjoaa yhdestä näkymästä kaikki kunnan tarjoamat sähköiset palvelut yhdellä tunnistautumisella. Hankkeen tuotokset siirtyvät Fenix-projektiin, joka jatkaa palveluiden kehittämistä. Hankkeen kokonaisrahoitus oli , jos ta EU , valtio ja kunta Hanke pyrki seudun kuntien elinvoiman ja hyvinvoinnin perustan keittämiseen mm. palvelutuotannon kehittämisen, vaihtoehtoisten toimintatapojen etsimisen, palveluyhteistyön tiivistämisen ja infomaatioteknologian hyödyntämisen kautta. Hanke on edesauttanut Päijät-Hämeen kehittymistä valtakunnalliseksi sähköisten palveluiden kehittäjäseuduksi. Saadulla hankerahalla pystyttiin toteuttamaan vai yksi osio neljästä pilotoitavasta palvelusta. Siksi vaikuttavuus jäi rahoituspäätöstä arvioitua pienemmäksi. TULOSTOTEUMAKUVAUS Otteita hankkeen projektipäällikönloppupäätelmistä loppuraportista: Lähtemällä toteuttamaan näin mittavaa hanketta yhdellä projektipäälliköllä ja satunnaisilla kuntaresursseilla, onnistumisen mahdollisuudet ovat hyvin rajalliset. Palvelualustaprojekti ei ole pystynyt tuottamaan annetuilla resursseilla niin laadukkaita määrittelyitä kuin olisi toteutuksessa vaadittu. Tuotosten katselmuksessakaan ei noudatettu mitään systeemityömallia, koska sellaisen käyttöönotto ei ollut ajallisesti eikä resurssien osalta mahdollista. Valittu arkkitehtuuri oli kuitenkin oikea valinta, koska sen pohjalta on päästy kiinni

10 valtakunnalliseen arkkitehtityöhön. Projekti tuotti kuitenkin SOA-pohjaisen alustan koko seudun käyttöön ja Kuntalaistili kehitettiin, vaikkakin se jäi vielä teoria-asteelle. Näiden saavutettujen tulosten perusteella Lahti noteerataan valtakunnassa eturivin sähköisten palvelujen kehittäjäkaupungiksi. Pitää muistaa, että nyt on olemassa jo paljon peruskomponentteja uusienkin palveluiden tuottamiseksi, jolloin yksittäisen koostetun palvelun tuottaminen ei enää ole niin kallista kuin projektin alkumetreillä. Projektin ohjauksesta on vastannut useita kuntia, eikä johdon sitoutuminen asiaan ole ollut sellainen, kuin projektipäällikkönä toivoin. Toivottavasti kuntapäättäjät tämän hankkeen jälkeen ymmärtävät hankkeisiin sitoutumisen tärkeyden, ja ettei kaikkea hankkeen työmäärää hukata pöytälaatikkoon pölyttymään. EU-HANKKEEN LOPPUARVIOINTI Hanke: TALO-hanke, jatkohanke, Hankkeistaja: Päijät-Hämeen koulutuskonserni Hankeaika: Hankkeen tarkoituksena oli kehittää uusi opinto- ja uraohjauksen malli sekä löytää uusia yhteistyömalleja Tampereen yliopiston ja Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa. Ammatillisen opettajankoulutuksen saavutettavuuden parantamisen tavoite saavutettiin. Opettajankoulutusten koordinointi on vakiintunut pysyväksi käytännöksi hankkeen päätttymisen jälkeen ja yhteistyö eri korkeakoulujen kanssa jatkuu. Hankkeessa on luotu hyviä käytäntöja ja toimintamalleja sekä saatu aikaan julkaisutoimintaa. Hankkeen julkaisuja mm:. Näkökulmia aikuisopiskelijoiden ohjaukseen ammattikorkeakoulussa,näkökulmia laadukkaaseeen oppimiseen ja aluekehitykseen, Näkökulmia ammatilliseen kasvuun, Näkökulmia opettajuuteen ja asiantuntijuuteen. Hankkeen kokonaisrahoitus oli , josta EU , valtio ja kunta Hankkeessa syntyi yksi uusi työpaikka. TALO-hanke on edistänyt maakunnan kehittämistavoitteita osaamisen jatkuvan kehittämisen, korkeakouluyhteistyön sekä koulutustarjonnan ja laadukkaan opetuksen kautta.

11 TULOSTOTEUMAKUVAUS (fimos) : Seurantajakso Vuonna 2006 Talo-hankkeessa jatkettiin projektin ensimmäisen vaiheen toimintoja. Ammatillisen opettajankoulutuksen kahdesta Päijät-Hämeen alueellisesta opintoryhmästä valmistui 19 opiskelijaa. Elokuussa 2006 opintonsa aloittanut kolmas alueellinen opintoryhmä jatkaa opintojaan joulukuulle Opettajankoulutuksen arviointikysely lähetettiin lokakuussa kaikille vuosina Päijät- Hämeen alueelliseen opintoryhmätoimintaan osallistuneille opiskelijoille. Arvioinnin tulokset raportoidaan Talo-hankkeen ja Osaamishautomo-projektin yhteisessä julkaisussa Näkökulmia Opettajuuteen ja asiantuntijuuteen. Julkaisu koottiin kevään 2007 aikana ja julkaistiin elokuussa. Marraskuussa 2006 korkeakoulujen yhteistyönä järjestettiin neljäs Lahti Science Day tiedeseminaari. Tammikuussa 2007 järjestettiin opettajankoulutuksen hakuinfo Päijät-Hämeen koulutuskonsernin henkilöstölle. Lisäksi tammikuussa järjestettiin yhdessä LAMKin Liiketalouden laitoksen kanssa logistiikan koulutusohjelman hakuinfo Koulutuskeskus Salpauksen opettajille. Ammatillisen opettajakorkeakoulun Ohjaavien opettajien koulutus oli Lahdessa Lahden yliopistokeskuksen kanssa suunniteltiin ja toteutettiin läpi kevään jatkuvaa Studia Generalia luentosarjaa. Tarkoituksena on, että luentosarja vakiinnutetaan yhdeksi korkeakoulujen yhteistyön muodoksi Lahti Science Dayn tavoin. Vuoden 2007 Lahti Science Dayn suunnittelu käynnistyi maaliskuussa. Tiedepäivässä avattiin Aikuisopiskelijan korkeakouluopinnot Päijät-Hämeessä verkkopalvelu. Syksyllä 2007 Tampereen yliopiston Ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskuksen kanssa neuvoteltiin ja suunniteltiin Kasvatustieteen täydentävien aineopintojen -koulutuskokonaisuus, joka alkaa tammikuussa Lisäksi HAMK:n ammatillisen opettajakorkeakoulun kanssa suunniteltiin Aikuisopiskelijan ohjaus ammattikorkeakoulussa -valmennusohjelma ammattikorkeakoulun aikuisopiskelijoita ohjaaville opettajille.lisäksi pohdittiin KV- ja muita hankeyhteistyön mahdollisuuksia ja näiden suunnittelu jatkuu edelleen. Syksyllä 2007 toteutettiin T&K taidot -seminaarisarja yhteistyössä Osaamishautomoprojektin kanssa. Seurantajakso Tampereen yliopiston Ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskuksen kanssa suunniteltu Kasvatustieteen täydentävien aineopintojen -koulutuskokonaisuus alkoi tammikuussa Myös HAMK:n ammatillisen opettajakorkeakoulun toteuttama Koulutuksen aikana opiskelijat tekivät artikkeleita, joista laadittiin julkaisu "Näkökulmia aikuisopiskelijoiden ohjaukseen ammattikorkeakoulussa." Valmennusohjelmasta vastanneet ohjaajat tekevät koulutuksen jälkeen selvitystyön ohjaustoiminnan kehittämisestä LAMK:ssa. Toukokuun 21. päivänä 2008 järjestettiin teemaan liittyen kaikille aiheesta kiinnostuneille avoin seminaari Aikuiskoulutuksen alueelliset verkko- ja neuvontapalvelut, joka oli osa -verkkopalvelun kehitystyötä. Keväällä 2008 järjestettiin myös alueen korkeakoulujen yhteistyönä yleisöluento Median muotoilu ja muotoiltu media Alkuvuodesta suunniteltiin ja jätettiin ESR-rahoitushakuun verkostohanke Koulutusorganisaatiot innovaatiojärjestelmän toimijoina." Hankkeen toimijat ovat Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Koulutuksen järjestäjien yhdistys ry, TAY Ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskus, HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu, ARENE ja OAJ. Hanke sai rahoituksen ja toteutetaan ajalla Projektikoordinaattori osallistui Mentorointi yhteisöllisyyden rakentajana -koulutukseen, jonka aikana hän valmisteli mentorointiohjelman koulutuskonsernille. Ohjelma pilotoidaan ammattikorkeakoulussa syksyllä 2008.Projektikoordinaattori osallistui mentorointitoiminnan kehittämiseen myös valtakunnallisella tasolla EMCC (European Mentoring and Coaching Council) Finland yhdistyksessä. Projektipäällikkö ja projektikoordinaattori osallistuivat toukokuussa ( ) kansainväliseen henkilöstön kehittämisen konferenssiin (The 9th International Conference on Human Resource Development) Lillessä, Ranskassa. Konferenssissa esiteltiin maailmanlaajuisesti uusimpien henkilöstön kehittämiseen liittyvien tutkimusten tuloksia sekä HRD-käytäntöjä. Projektipäällikön ja projektikoordinaattorin esitys ja artikkeli käsittelivät asiantuntijuuden ja osaamisen kehittämistä ja kehittymistä sekä TALO-hankkeessa suunniteltujen ja koordinoitujen koulutus- ja

12 valmennusohjelmien näkökulmia. Toukokuussa valmistui kolmas Näkökulmia-sarjan julkaisu "Näkökulmia laadukkaaseen oppimiseen ja aluekehitykseen."

13 EU-HANKKEEN LOPPUARVIOINTI Hanke: Ympäristötekniikan professuuri, Hankkeistaja: Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Hankeaika: Hankkeen päätavoitteita, ympäristöalan osaamisen, tutkimuksen ja alan liiketoimintaedellytysten vahvistamisesta, ympäristötekniikan professuuri on tukenut elinkeinostrategian mukaista ympäristöalan klusteritoimintaa, tukenut kansainvälisen ympäristöosaamisen keskuksen visiota ja kehittämistä sekä vahvistanut Lahden yliopistokeskuksen toimintaa. Hankkeen kokonaiskustannukset olivat , josta EU , valtio ja loput Lahden alueen kehittämisyhtiön rahoitusta. Hankkeen aikana työllistyi viisi henkilöä ja syntyi yksi uusi työpaikka. Ympäristöbiotekniikan professuuri tukee ympäristöklusterin kehittymistä ja laajentumista Päijät-Hämeessä. TULOSTOTEUMAKUVAUS (Fimos-rekisteri) : Viran haltija: Martin Romantschuk Paikka: Helsingin yliopiston ympäristöekologian laitos martin. kotisivu: M. Romantschuk johtaa ympäristöbiotekniikan eri osa-alueita tutkivaa ja sovelluksia kehittävää tutkimusryhmää jossa työskentelee kahdeksan omaa tutkijaa/opiskelijaa ja neljä opiskelijaa TkT Merja Kontron ohjauksessa ympäristöekologian laitoksella, sekä yhteensä kuusi tutkijaa muilla laitoksilla mm. Viikin Biokeskuksessa ja MTT:llä Jokioisissa. Opetuksesta: Romantschuk on antanut luento-opetusta ympäristöekologian laitoksella (kaksi kokonaista luentosarjaa ja muutama erillisluento). Keväällä MR kooridnoi jokaviikkoista Ympäristöekologian kollokviota, jossa Suomen parhaimmistoa edustavat kutsutut puhujat esittelivät tutkimustaan. Suurin osa opetuksesta on kuitenkin opinnäyteohjausta. Tutkimus: Tutkimushankkeita on toteutettu tai parhaillaan käynnissä yhteensä 10 kappaletta. Projektiyhteistyötä on tehty kuuden yliopiston ja tutkimuslaitoksen kanssa, joista kolme on ulkomaisia yliopistoja. Yrityksiä Päijät-Hämeestä ja muualta Suomesta sekä Ruotsista ja Norjasta on tutkimusyhteistyössä ollut yhteensä 12 kappaletta. Tieteellisiä julkaisuja on ilmestynyt 17 kappaletta. Kaksi patenttihakemusta on vireillä liittyen ympäristöanalytiikkaan ja

14 kompostointiin. Väitöskirjoja Romantschukin ohjauksessa on syntynyt kolme kappaletta ja Pro Gradu tutkielmia kolme kappaletta. EU-HANKKEEN VUOSIRAPORTTI Sosiaaligerontologian professuuri, nro PROJEKTIN TAVOITE JA TOTEUTUMINEN Sosiaaligerontologian opetuksen ja tutkimuksen turvaaminen ja Päijät-Hämeen alueella tapahtuvan huippututkimuksen edellytysten luominen sekä monipuolisen koulutuksen ja tutkimuksen edistäminen. Professuuri on mahdollistanut mm. Ikihyvä Päijät-Häme hankkeen tutkimuksellista toteuttamista, hyvinvointibarometrin toteuttamisen ja muita yliopistojen yhteiskunnallista tehtävää tukevia toimenpiteitä Päijät-Hämeen alueella. Projektin tavoite on toteutunut suunnitelman mukaisesti. PROJEKTIN TALOUS Maakuntahallitus myönsi projektille euroa Euroopan aluekehitysrahaston rahoitusta ja euroa valtion rahoitusta. Projektin kuntarahoitusosuus oli euroa. Palkkakustannusten osuus kustannuksista oli euroa. Kustannusarvio on toteutunut suunnitelman mukaisesti. EU-rahoitusta jäi käyttämättä euroa, valtion rahoitusta jäi käyttämättä euroa ja kuntarahoitus jäi toteutumatta euroa. Projekti on päättynyt. Lahdessa 17. päivänä marraskuuta 2008 Jaana Simola Maakuntahallituksen määräämä projektin yhteyshenkilö

15

16 MAKERA-HANKKEEN LOPPUARVIOINTI Hanke: Päijänne-Sinfonia Hankkeistaja: Mediatuotanto Amigos Oy Hankeaika: Hankkeen tarkoituksena oli tuottaa dokumenttielokuva Päijänteen matkailun mainosmateriaaliksi tavoitteenaan maakunnan vesistöllisen imagon kohottaminen. Mediatuotanto Amigos Oy ei hakenut maakuntahallituksen myöntämää euron maakunnan kehitysrahaa maksuun. esim. euroa/työpaikka): - - TULOSTOTEUMAKUVAUS (Fimos-rekisteri) : -

17 MAKERA-HANKKEEN LOPPUARVIOINTI Hanke: Efekti Lasten ja nuorten seudullinen kulttuurikeskus hanke, Hankkeistaja: Lahden kaupungin sivistytoimiala/kulttuuritoimi Hankeaika: Hankkeen kautta kehitettiin lasten ja nuorten taide- ja kulttuuripalveluita Lahden seudulla tukemalla jo olemassa olevia lasten- ja nuorten kulttuuritoimintoja ja edistämällä yhteistyöverkoston kautta uusien palveluiden syntymistä. Kokonaisrahoitus , josta valtio ja kunta Hanke edisti maakuntaohjelman toimintalinjan Osaamisesta menestystekijä tavoitteita lasten, nuorten ja perheiden syrjäytymisen ehkäisystä. TULOSTOTEUMAKUVAUS Hankkeen loppuraportista: Seutukunnalle muodostui hankkeen kautta toimiva ja pysyvä lastenkulttuuriverkosto uusien yhteistyösuhteiden, hankkeiden ja toimintojen kautta. Hankkeen kautta toteutettiin tapahtumia, luotiin työtilaisuuksia sekä järjestettiin koulutusta lastenkulttuurin parissa työskenteleville. Hankkeen toimintaan kuului poikkitaiteellisia projekteja esittävän taiteen-, teatteri-, tanssi- ja musiikkialoilla. Toimintamuotoja olivat esitystoiminta, työpajatoiminta, teematapahtumat, koulutus- ja kurssitarjonta.hanke aikaansai uutta, kouluille suunnattua kulttuuritarjontaa ja se toi entistä paremmin tietoisuuteen jo olemassa olevien toimijoiden tapahtumia ja osaamista ja siten lisäsi taide- ja kulttuuripalvelujen käyttöä opetuksen osana. Hankkeen kautta on luotu seudullinen lasten- ja nuortenkulttuurin toimijoiden verkosto, jota tullaan hyödyntämään jatkossa. Luodun nettikalenterin kautta tiedotetaan seutukunnan lastenkulttuuritapahtumista. Hanke jatkaa lasten- ja nuortenkulttuurin kehittämistyötä laajemmalla kokoonpanolla. Mukana ovat Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti, Nastola, Orimattila ja Sysmä. Myös tapahtumatuotantoa tullaan jatkamaan.

18 MAKERA-HANKKEEN LOPPUARVIOINTI Hanke: Lahden 16. julistebiennale Hankkeistaja: Lahden kaupunginmuseo - Julistemuseo Hankeaika: Hankkeen tavoite ympäristöteemaan keskittyvän julistebiennalen ja seminaarin järjestäminen saavutettiin. Kokonaisrahoitus , josta makera , kunta ja muu julkinen rahoitus Julistebiennale edisti osaltaan ympäristöalan tiedepuiston kulttuurikaupunki-lahden tunnettuvuutta maailmalla maakuntasuunnitelman tavoitteiden mukaisesti ja oli osa maakunnan 50-vuotisjuhlavuoden tapahtumia. TULOSTOTEUMAKUVAUS (fimos) :

19 Hanke: Yhteiset askelet, Hankkeistaja: Lahden 4H-yhdistys Hankeaika: MAKERA-HANKKEEN LOPPUARVIOINTI Hankkeen tavoitteena oli lisätä työllistettävien mahdollisuutta sijoittua vapaille työmarkkinoille. Tarkoituksena oli työllistää 24 pitkäaikaistyötöntä 4-12 kuukauden ajaksi koko- tai osa-aikaisiin yhdistystoiminnan ja nuorisoneuvonnan työtehtäviin Lahden 4Hyhdistyksessä. Työsuhteen päätyttyä 25 työllistetystä 7 henkilöä sai työpaikan avoimilta työmarkkinoilta, 10 henkilöä sijoittui palkkatuelliseen työhön, 2 henkilöä aloitti opinnot, yksi henkilö oli jäi hoitovapaalle ja 5 henkilöä oli työttömänä. Hankkeen kokonaisrahoitus euroa, josta maakunnan kehittämisrahaa euroa ja yksityistä rahoitusta euroa. Hanke edisti maakuntaohjelman toimintalinjan Sosiaalinen elinvoima ja turvallisuus toimenpidettä Syrjäytymiskehityksen ennaltaehkäisyn tehostaminen. TULOSTOTEUMAKUVAUS (Fimos-rekisteri) :

20 MAKERA-HANKKEEN LOPPUARVIOINTI Hanke: Päijät-Hämeen urheiluakatemia, Hankkeistaja: Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä Hankeaika: Hankkeen tarkoituksena oli urheilijoiden koulutus- ja valmennusjärjestelmän kehittäminen ja Päijät-Hämeen urheiluakatemian käynnistäminen. Tavoitteeksi kirjattiin 100 nuoren urheiluuran kehittäminen ja käynnistäminen. Hankkeen päättyessä mukana toiminnassa oli noin 100 urheilijaa, joille järjestettiin tapahtumia, asiantuntijaluentoja sekä tuettiin henkilökohtaisesti opintoihin ja/tai valmennukseen liittyen. Hankkeessa suunniteltiin ja pilotoitiin useampaan lajiin valmennussisällöt, joiden tavoitteena oli alueellisen yhteistyön vahvistaminen ja urheilijalähtöisyyden lisääminen. Hankevaiheen jälkeen Päijät-Hämeen urheiluakatemia jatkaa toimintaansa Lahden urheilukeskuksessa. Hankkeen kokonaisrahoitus oli , josta makeraa ja kuntarahaa Hanke toteutti osaltaan maakuntaohjelman toimintalinjan Osaamisen kehittäminen, hankinta ja hyödyntäminen eurooppalaiselle huipputasolle valituilla osaamisen aloilla toimenpidettä Ammatillista osaamista tukevan koulutuksen tehostaminen. Hanke vahvisti Päijät-Hämeen vetovoimaa erityisesti urheilevien nuorten koulutus- ja harjoittelumaakuntana. TULOSTOTEUMAKUVAUS (Fimos-rekisteri) : MAKERA-HANKKEEN LOPPUARVIOINTI

21 Hanke: Päijät-Hämeen muinaismuistot Hankkeistaja: Päijät-Hämeen liitto Hankeaika: Hankkeen tavoitteet saavutettiin työstämällä painatusta vaille valmiiksi maakuntakaavaa varten koottu aineisto Päijät-Hämeen muinaismuistoista. Päijät-Hämeen muinaismuistoista laadittiin kaikista lyhyt kirjallinen kuvaus, työstettiin karttaote ja kaikista kohteista esitettiin valokuva. Lisäksi muinaismuistoista laadittiin kuntakohtaiset yhteenvedot ja kartat sekä koottiin aiheesta yleistietoutta. Hankkeen kokonaisrahoitus oli euroa, josta makera euroa, kunta euroa ja muu julkinen rahoitus euroa. Hankkeen tulokset palvelevat asema-, yleiskaava- ja maakuntakaavatasoa. Tulokset lisäävät elinympäristötietoisuutta ja arvostusta sekä historiallista tietämystä ja henkistä perintöä. TULOSTOTEUMAKUVAUS (fimos) :

Muotoilemme elämäämme kestäväksi

Muotoilemme elämäämme kestäväksi Muotoilemme elämäämme kestäväksi Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelma strategia 2035 Maakuntasuunnitelma on pitkän aikavälin suunnitelma maakunnan kehittämiseksi Pohjautuu sekä alueiden kehittämis- että maankäyttö-

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

Oulun yliopiston merkitys Pohjois-Pohjanmaan kehitykselle ja kehittämiselle

Oulun yliopiston merkitys Pohjois-Pohjanmaan kehitykselle ja kehittämiselle Oulun yliopiston merkitys Pohjois-Pohjanmaan kehitykselle ja kehittämiselle Oulun yliopisto Pohjoisen veturi? Nordia-ilta 22.4.2015 Eija-Riitta Niinikoski, maakuntahallituksen jäsen, Koulutuksen ja tutkimuksen

Lisätiedot

Yleiskaava Andrei Panschin & Matilda Laukkanen /

Yleiskaava Andrei Panschin & Matilda Laukkanen / Yleiskaava 2029 Andrei Panschin & Matilda Laukkanen / 9.12.2016 Esityksen sisältö Yleiskaavan 2029 tavoitteisto ja eteneminen Asukasnäkökulma suunnittelussa Turun kaupungin visio 2029 Suomen Turku on kiinnostava

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

POLKUJA- KOREOGRAFIAKILPAILU

POLKUJA- KOREOGRAFIAKILPAILU POLKUJA- KOREOGRAFIAKILPAILU Kuopiossa 21.11.2015 Tapahtuman taustaa Polkuja- koreografiakilpailu järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2013. Järjestäjien suureksi yllätykseksi 33 koreografiaa ilmoittautui

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Turun ammattikorkeakoulu, TYT:n Innovointiraha 2012 LOPPURAPORTTI Projektin nimi Monialaiset tutkimuspajat pvm 20.12.2012 1 (7) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Monialaiset tutkimuspajat Tekniikka, ympäristö ja

Lisätiedot

Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus

Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus Professori Ilkka Virtanen Yliopistokeskusten arviointiryhmän jäsen Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen lukuvuoden 2009-2010 avajaiset 17.9.2009 Yliopistokeskusten

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010

VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010 LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010 Lapin muotoiluohjelman valmistelu Viestinnän tavoite INNOVATIIVISTA MUOTOILUA LAPPILAISILLE HYVINVOINTIA - varmistaa Lapin muotoiluohjelman tunnettuus -

Lisätiedot

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Kasvava hevosala Hevosalan tiedon, taidon, voimavarojen ja osaamisen kokoamisella tiiviiseen yhteistoimintaan on suuri merkitys hevosalan ja alueellisten hevoskeskittymien

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa marraskuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa marraskuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa marraskuu Päivitetty 22.12./Sari Teimola Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus 1 (6) Osavuosikatsaus 1/2016 MHS 4/2016 asia nro 63 Maakuntajohtajan katsaus Tuleva aluehallintouudistus Pääministeri Sipilän hallitus on päättänyt toteuttaa vuoden 2019 alusta alkaen laajan SOTE- ja aluehallinnon

Lisätiedot

Yli-Olli Heikki kuntayhtymän johtaja

Yli-Olli Heikki kuntayhtymän johtaja Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Ammattikoulutuksen kansainvälistyminen

Lisätiedot

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Lahden diakonian instituutti Vastuuta ottamalla opit 3- hanke Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015 Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Anne-Maria Karjalainen kehittämisvastaava Lahden diakonian

Lisätiedot

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com 1. YHDISTYS 2. ORGANISAATIO Kuopion kuvataiteilijat ry eli Ars Libera

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Yhteyshenkilön nimi: Pekka Koponen Yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköposti): 040 501 7114, pekka.koponen@forumivirium.

LOPPURAPORTTI. Yhteyshenkilön nimi: Pekka Koponen Yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköposti): 040 501 7114, pekka.koponen@forumivirium. Raportoitavan hankkeen perustiedot Hankkeen nimi: Kiinnostava arkkitehtuuri Hankkeen vastuutaho (hankkeen hallinnoija): Openhouse ry Y-tunnus: 2343039-6 Toimipaikka (osoite ja postinumero): c/o Jussi Murole,

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen 1. Taustatiedot Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/nimet Osaava hanke Opetuksella tulevaisuuteen Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa joulukuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa joulukuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa joulukuu Päivitetty 27.01.2016/Sari Teimola Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa heinäkuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa heinäkuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa heinäkuu Päivitetty 25.08./Sari Teimola Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

Opiskelijoidemme näköinen Salpaus

Opiskelijoidemme näköinen Salpaus Opiskelijoidemme näköinen Salpaus Oppilaitoksen toimintakulttuurin kehittäminen; osallistavan toimintatutkimuksen tulokset TutkeOpe2015 -hanke 15.9.2016 Pedagogiset huiput seminaari, Levi Merja Tirkkonen,

Lisätiedot

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso HÄMEEN LIITTO LIITE TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso 1 14.12.2009 MÄÄRÄRAHAT JA -TULOARVIOT Sitovat erät tummennettu Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella

Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella Maija Innola Keskustelutilaisuus ympärivuotisen opiskelun edistämisestä 17.3.2014 Lukukausien parempi hyödyntäminen Lukukaudet tai

Lisätiedot

Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen ESRkehittämisohjelma

Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen ESRkehittämisohjelma Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen ESRkehittämisohjelma 2007-2013 Pieniä ihmeitä Luovien alojen ja kulttuurin hanketapaaminen Tampere 27.1.2010 Kirsi Kaunisharju Opetusministeriö

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa Huhtikuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa Huhtikuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa Päivitetty 27.05./Sari Teimola Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden henkilöiden

Lisätiedot

2. Vuoropuhelu, tapaamiset, toimialatuntemuksen lisääminen kaupungin hallinnossa

2. Vuoropuhelu, tapaamiset, toimialatuntemuksen lisääminen kaupungin hallinnossa VAIVATON ARKI KAJAANIN ELINKEINOPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA Taulukko: Kajaanin Elinkeinopolitiikan toimenpideohjelma 2009-2012. Tarpeiden sijaan keskitytään mahdollisuuksiin. Tavoite Kehittämiskohde A:

Lisätiedot

Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa

Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa 21.9.2012 Kari Puumalainen Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä Kuntayhtymän johtaja Ammatillisen koulutuksen aluekehitysrooli Ammatillisen koulutuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Forssan seudun Green Care klusterihankkeen 2016 2017 aloitusseminaari 16.2.2016 Yliopettaja Päivi Homan-Helenius HAMK ja tutkija Anja Yli-Viikari

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kuvataidetta ja visuaalista kulttuuria koskevan tiedon saavutettavuutta, saatavuutta ja välittämistä edistetään laadukkailla ja monipuolisilla museopedagogisilla

Lisätiedot

Etelä-Suomi Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Uusimaa

Etelä-Suomi Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Uusimaa HAKUINFO Hämeen ELY-keskuksen alueellinen ESR-haku 13.2.2015 Etelä-Suomi Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Uusimaa Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - rakennerahasto-ohjelma Ohjelma-asiakirja:

Lisätiedot

Kulttuurin ja hyvinvoinnin välisten yhteyksien kehittäminen Turussa

Kulttuurin ja hyvinvoinnin välisten yhteyksien kehittäminen Turussa Kuva: Nina Tienhaara, Osaamispolku-hanke 2013 Kulttuurin ja hyvinvoinnin välisten yhteyksien kehittäminen Turussa Marja Susi, Turun AMK /Taideakatemia. Diat, Anna-Mari Rosenlöf Taustaa Turun Kulttuuripääkaupunkivuosi

Lisätiedot

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Toimijat Kansanmusiikin ja - tanssin alan toimijat voidaan jakaa kolmeen suurempaan kategoriaan, yksityiset toimijat,

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

suomi Organisaation puhelin * +358 10 395 9000 Organisaation sähköpostiosoite kirjaamo@ekami.fi Omistajatyyppi * kuntayhtymä Yritysmuoto

suomi Organisaation puhelin * +358 10 395 9000 Organisaation sähköpostiosoite kirjaamo@ekami.fi Omistajatyyppi * kuntayhtymä Yritysmuoto Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Työpaikalla tapahtuva oppiminen

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa helmikuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa helmikuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa helmikuu Päivitetty 22.03./Sari Teimola Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden

Lisätiedot

KDK ja Museo 2015 yhteistyön kautta asiasanoituksen pulmien ratkomista, esim. rautatien termistö laajemmin MASAan.

KDK ja Museo 2015 yhteistyön kautta asiasanoituksen pulmien ratkomista, esim. rautatien termistö laajemmin MASAan. Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kokoelmien saavutettavuuden lisääminen 2. Valtakunnallisen tallennusyhteistyön toteutuminen TAKO -verkostossa 3. Tutkimustoiminnan edistäminen

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa Kesäkuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa Kesäkuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa Päivitetty 21.07./Sari Teimola Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden henkilöiden

Lisätiedot

ESR Pohjois-Karjalassa. Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari Raisa Lappeteläinen

ESR Pohjois-Karjalassa. Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari Raisa Lappeteläinen ESR Pohjois-Karjalassa Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari 2.12.2010 Raisa Lappeteläinen Euroopan Sosiaalirahasto EU:n rakennerahasto rahoittaa inhimillisten voimavarojen kehittämistä ESR:n tehtävänä

Lisätiedot

POP perusopetus paremmaksi

POP perusopetus paremmaksi POP perusopetus paremmaksi Oppilaan ohjauksen hankkeen koordinaattoritapaaminen 19.8.2009 Opetusneuvos Irmeli Halinen Osaamisen ja sivistyksen asialla POP - ohjelman merkitys Perusopetus paremmaksi ohjelmassa

Lisätiedot

Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN

Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN Opetustoimen henkilöstökoulutuksen ja osaamisen kehittämisen menestystekijät -seminaari Helsinki Congress Paasitorni 10. 11.5 2012 Mari Räkköläinen Opetusneuvos,

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa Helmikuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa Helmikuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa Päivitetty 24.03./Sari Teimola Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden henkilöiden

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

Puhuja? Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut CSC JA PALVELUT. Avointen yliopistojen neuvottelupäivät Soile Pylsy, CSC

Puhuja? Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut CSC JA PALVELUT. Avointen yliopistojen neuvottelupäivät Soile Pylsy, CSC -verkkopalvelu CSC:n palvelut Avointen yliopistojen neuvottelupäivät 12.-13.10.2011 Soile Pylsy, CSC CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. Puhuja? Soile Pylsy, asiantuntija

Lisätiedot

Oppiminen taidekasvatuksen kautta Taikalampun monipuoliset työkalut opettajan apuna Saara Vesikansa 11.9.2013 Kuntamarkkinat

Oppiminen taidekasvatuksen kautta Taikalampun monipuoliset työkalut opettajan apuna Saara Vesikansa 11.9.2013 Kuntamarkkinat Oppiminen taidekasvatuksen kautta Taikalampun monipuoliset työkalut opettajan apuna Saara Vesikansa 11.9.2013 Kuntamarkkinat Mikä on Taikalamppu? Lasten- ja nuortenkulttuurikeskusten verkosto Perustettu

Lisätiedot

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata.

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata. 09.12.2015 1 (5) n käyttöönotto Satakunnan sairaanhoitopiirissä Satakunnan sairaanhoitopiirissä tehdään paljon hyvää kehittämistyötä eri vastuualueilla ja yksiköissä. Laajan kehittämistyön näkyväksi tekemisen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä, joulukuu TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen

Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä, joulukuu TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä, joulukuu 2015 TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty 27.1.2016/Sanna Paakkunainen Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen ELY-keskuksen alueella

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa marraskuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa marraskuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa marraskuu Päivitetty 20.12./Sanna Paakkunainen Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1(5) Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1 Toimintaa ohjaavat peruspäämäärät 1.1 Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot 1.2 Missio 1.3 Visio Suomen Kauppakeskusyhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa elokuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Teimola Sari

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa elokuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Teimola Sari Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa elokuu Päivitetty 20.09./Teimola Sari Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

MASU , ASTRA ja HLJ jälkiarviointi

MASU , ASTRA ja HLJ jälkiarviointi MASU 2050 -, ASTRA 2025 - ja HLJ 2015 - jälkiarviointi Henrik Helenius, liikennesuunnittelija / KUUMA-seutu KUUMA-johtokunta 9.3.2016 Jälkiarvioinnin toteutus MASU 2050 -, ASTRA 2025 - ja HLJ 2015 -yhteisvalmistelua

Lisätiedot

Ohjaamojen projektipäällikköpäivät. kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff

Ohjaamojen projektipäällikköpäivät. kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff 15.09.2016 Ohjaamojen projektipäällikköpäivät kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff Koordinaatti Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus valtakunnallinen palvelu- ja kehittämiskeskus, sijaintipaikka

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Kohti uutta menestystä!

Kohti uutta menestystä! Kohti uutta menestystä! -TOP School -hankkeen loppuseminaari Riitta Juusenaho hankejohtaja, KT TOP School -hanke Tampereen kaupunki TOP TOP School Kansainvälinen yhteistyöverkosto Kansallinen yhteistyöverkosto

Lisätiedot

Verkostoista voimaa opiskelijaohjauksen kehittämiseen

Verkostoista voimaa opiskelijaohjauksen kehittämiseen Verkostoista voimaa opiskelijaohjauksen kehittämiseen VeTe päätösseminaari Tampere-talo 6.9.2011 Heiskanen, Marjut. Kliinisen hoitotyön opettaja, tiimivastaava KYS. Taam-Ukkonen, Minna. Ylihoitaja. KYS.

Lisätiedot

Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (Tays/ERVA) hoitotieteellinen tutkimus- ja kehittämisohjelma

Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (Tays/ERVA) hoitotieteellinen tutkimus- ja kehittämisohjelma 2016 2020 Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (Tays/ERVA) hoitotieteellinen tutkimus- ja kehittämisohjelma Tutkimus- ja kehittämisohjelman pohjana toimivat Etelä-Pohjanmaan n Kanta-Hämeen

Lisätiedot

Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelman toteutuminen

Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelman toteutuminen Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelman 007-013 toteutuminen Ohjausryhmä ja hankkeiden yhteistapaaminen Helsinki 1.9.009 Kirsi Kaunisharju Kehittämisohjelman strateginen

Lisätiedot

Pilaantuneiden maa-alueiden kokeiluhanke

Pilaantuneiden maa-alueiden kokeiluhanke Pilaantuneiden maa-alueiden kokeiluhanke Kestävää kasvua ympäristönkunnostuksesta Jarno Laitinen Projektipäällikkö Pirkanmaan ELY-keskus Tampere Pilaantuneet maa-alueet Suomessa Maaperän tilan tietojärjestelmässä

Lisätiedot

Ympärivuotisen opiskelun edistäminen keskustelutilaisuus Johtaja Hannu Sirén

Ympärivuotisen opiskelun edistäminen keskustelutilaisuus Johtaja Hannu Sirén Ympärivuotisen opiskelun edistäminen keskustelutilaisuus 17.4.2015 Johtaja Hannu Sirén Mitä ympärivuotisen opiskelun edistämisellä tarkoitetaan? Korkeakoulupoliittisena tavoitteena ollut jo pitkään, että

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Lassi Hurskainen Hämeen ELY-keskus 15.1.2014 Sivu 1 Kaksi lähestymistapaa matkailuhankkeen koordinaatioon Kylämatkailuhanke

Lisätiedot

Liikkuvuusjaksot yliopiston ulkopuolella osana tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmaa

Liikkuvuusjaksot yliopiston ulkopuolella osana tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmaa Liikkuvuusjaksot yliopiston ulkopuolella osana tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmaa Elise Pinta, tutkijakoulukoordinaattori, Turun yliopiston tutkijakoulu Anne Tuittu, tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelija,

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen uusissa sote-rakenteissa

Osaamisen kehittäminen uusissa sote-rakenteissa Osaamisen kehittäminen uusissa sote-rakenteissa SeAMK Foorumi 9.2.2017 Harri Jokiranta Osallisuus ja elinvoimakunta Kokonaisreformi Uuden rakenne uudet osaamiset? Maakuntien yhteiset palvelukeskukset (Toimitila,

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA

MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 Työryhmä: Markus Björlin, Elämysaalto Jan Gäddnäs, Gaia Events Pertti Karttunen, Suomen Kanoottiliitto Pellervo Kokkonen, Savonlinnan Innovaatiokeskus Jukka

Lisätiedot

BENCHMARKINGISTAKO HYÖTYÄ OPINNÄYTETYÖHÖN JA OHJAUKSEEN? Lahden tiedepäivä 10.11.2015 Päivikki Lahtinen

BENCHMARKINGISTAKO HYÖTYÄ OPINNÄYTETYÖHÖN JA OHJAUKSEEN? Lahden tiedepäivä 10.11.2015 Päivikki Lahtinen BENCHMARKINGISTAKO HYÖTYÄ OPINNÄYTETYÖHÖN JA OHJAUKSEEN? Lahden tiedepäivä 10.11.2015 Päivikki Lahtinen Ontti hanke, jonka virallinen nimi oli : Työelämän ja ammattikorkeakoulun yhteistyön kehittäminen

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa joulukuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa joulukuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa joulukuu Päivitetty 26.1.2017/Sanna Paakkunainen Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 Kemijärven Yrittäjät ry VISIO Kemijärven Yrittäjät ry tavoittelee vahvaa tulevaisuutta hoitamalla rakentavalla yhteistyöllä yrittäjyyden asiat kuntoon. Kemijärven Yrittäjät ry

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 Työvalmennussäätiö Tekevä Matarankatu 4 40100 Jyväskylä Keski-Suomen TE-keskus Cygnaeuksenkatu 1 40101 Jyväskylä MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 JATKOHAKEMUS

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Hyväksytty vuosikokouksessa

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Hyväksytty vuosikokouksessa Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2013 Hyväksytty vuosikokouksessa 10.12.2012 Sisällys 1. Valmentautuminen 2. Opiskelu 3. Tuki- ja asiantuntijapalvelut 4. Hallinto 5. Tehostamishanke

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa 1.2.2009-31.12.2011 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tilannekatsaus

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

Ekokumppanuus ja pk-yritysten ympäristöosaaminen

Ekokumppanuus ja pk-yritysten ympäristöosaaminen Ekokumppanuus ja pk-yritysten ympäristöosaaminen Ympäristötieto, -kasvatus ja -toiminta Ympäristöasioiden hallinta sekä materiaali- ja energiatehokkuus TOIMINTA-AJATUS Vanamo-hanke edistää ja tukee Päijät-

Lisätiedot

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Lähtökohdat Toimijat etäällä toisistaan, maakunnallisen toiminnan lisääminen - ) eri toimijoiden kohtaamisia ja voimavarojen tehokkaampaa yhdistämistä Tahto

Lisätiedot

YRTES-HANKE sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyden edellytysten tutkiminen ja kehittäminen Lapissa

YRTES-HANKE sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyden edellytysten tutkiminen ja kehittäminen Lapissa YRTES-HANKE 2008-2010- sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyden edellytysten tutkiminen ja kehittäminen Lapissa Hankkeen taustaa Hankkeen tavoite Hyödynsaajat Toimenpiteet Tulokset 1 Hankkeen taustaa Miten

Lisätiedot

Musiikki elämään. Osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehittämishanke

Musiikki elämään. Osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehittämishanke musiikki elämään Musiikki elämään Osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehittämishanke 2011 2013 Musiikki elämään Voidaanko taide-elämystä syventää taidepedagogiikan keinoin?

Lisätiedot

TOPHOPS-OPSO hankkeen toteuttajakohtainen toimintasuunnitelma / Kanneljärven Opisto

TOPHOPS-OPSO hankkeen toteuttajakohtainen toimintasuunnitelma / Kanneljärven Opisto TOPHOPS-OPSO hankkeen toteuttajakohtainen toimintasuunnitelma / Kanneljärven Opisto Hankkeen nimi: TOPSHOPS-OPSO Hankeaika: Vuoden 2016 loppuun Toimijat: Kanneljärven Opisto, Lohjan Nuorisopalvelut, Vantaan

Lisätiedot

Työllisyyskatsaus ja työllisyyspalveluiden tilannetta

Työllisyyskatsaus ja työllisyyspalveluiden tilannetta Työllisyyskatsaus ja työllisyyspalveluiden tilannetta Työllisyyspalveluiden tekemää arviota VAHVUUDET: -vahvaa metsä ja palveluteollisuutta -suurimat työnantajat Lieksan kaupunki, Pankaboard, toimialana

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto 1 Sisältö 1) Näkökulmia maakunnan heikkoudet, uhat, vahvuudet ja mahdollisuudet 2) Haluttu muutos

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot