EU-HANKKEEN LOPPUARVIOINTI. PROJEKTIN TULOKSELLISUUS (miten hyvin projektille asetetut tavoitteet saavutettiin):

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EU-HANKKEEN LOPPUARVIOINTI. PROJEKTIN TULOKSELLISUUS (miten hyvin projektille asetetut tavoitteet saavutettiin):"

Transkriptio

1 MAAKUNTAHALLITUS LIITTYY ASIAAN 15 EU-HANKKEEN LOPPUARVIOINTI Hanke: Teemavuosihanke, Hankkeistaja: Lahden kaupungin sivistystoimiala Hankeaika: Hankkeen tarkoituksena oli Muotoilun vuosi teeman toteuttaminen yhdessä Muotoiluinstituutin kanssa. Tavoitteena oli Lahden tekeminen tunnetuksi muotoilukaupunkina. Teemavuosihanke pyrki vahvistamaan Lahden alueen kulttuurista toimintaympäristöä, jonka keskeisiä tekijöitä ovat monipuolinen koulutus- ja tutkimustoiminta, aktiiviset kulttuurilaitokset sekä verkostoituminen luovan alan yritysten kanssa. Hanke nosti esille lahtelaista muotoiluosaamista ja kannusti kaupunkilaisia pohtimaan muotoilun asemaa arkipäivässä. Teemavuosihanke pyrki luomaan Lahdesta mielikuvaa yhtenä suomalaisen muotoilun keskuksista. Hankkeen kustannusarviosta euroa toteutui euroa. Henkilöstö- ja asiantuntijapalvelukustannukset rahoitettiin euron EAKR- ja valtion rahasta sekä euron kuntarahalla. Hankkeen tavoite yhden työpaikan säilyttämisestä toteutui. Hanke toteutti maakuntastrategian tavoitteita luoda Päijät-Hämeestä ja Lahdesta eurooppalainen kulttuurikaupunki ja suomalainen muotoilukeskus. TULOSTOTEUMAKUVAUS (Fimos-rekisteri) : Teemavuosihanke toimi yhteistyössä kunnallisten kulttuurilaitosten, kulttuuri- ja liikuntajärjestöjen sekä luovan toimialan yritysten kanssa. Hanke aloitti yhteistyössä Lahden aluekeskusohjelman ja Päijät-Hämeen Yrittäjien kanssa maakunnan luovan alan yritysten tietojen kokoamisen verkkopalvelua varten. Luovan toimialan kartoitus ja verkottaminen pohjautuu Kauppa- ja teollisuusministeriön Luovien alojen yrittäjyyden kehittämisstrategiaan. Teemavuosihanke järjesti yhteistyössä kolme kaupunkimuotoilua ja lahtelaista muotoiluosaamista esittelevää näyttelyä. Hanke esittäytyi yhdessä Muotoiluinstituutin kanssa Suomen kulttuurin, tieteen ja talouden keskuksen Finnagoran kutsumana Design Week - tapahtumassa Budapestissa lokakuussa 2007.

2 Teemavuosihanke kokosi LAHTI arjen kauneus kirjan Muotoilun vuoden 2007 julkaisuna. Kirjan kustansi Lahden kaupunginmuseo.

3 EU-HANKKEEN LOPPUARVIOINTI Hanke: Tanssi maakuntaan hanke, Hankkeistaja: Pirkanmaan Tanssin Keskus ry Hankeaika: Hankkeen tavoitteet olivat tanssitaiteen tasavertainen saavutettavuus, tanssikulttuurin kehittyminen maakunnassa ja uuden yleisön saaminen tanssille. Hankkeessa järjestettiin tanssin ammattilaisille koulutus- ja työtilaisuuksia. Ammattitanssioiden ja harrastajien yhteistyötä kehitettiin. Erilaisia tanssityöpajoja, taiteilijavirailuja ja tanssitapahtumia oli yhteensä 79. Hankkeen euron budjetista 6000 euroa oli EAKR- ja valtion rahaa ja 6000 euroa yksityistä rahoitusta. Hanke toteutti osaltaan maakuntastrategian tavoitetta Päijät-Hämeen kehittämiseksi liikunnan ja kulttuurin maakunnaksi. TULOSTOTEUMAKUVAUS : Tanssi maakuntaan -hankeen toimintana kevätpuolella oli ammattitreenijakson järjestäminen 25.1., 8.2. ja Opetusta oli yht. 8x90 min Lahden tanssiopistolla. Yhdessä Lahden Tanssiopiston kanssa järjestettiin Maailman tanssin päivä -tapahtuma Lahdessa Tanssitaiteilija Marjo Hämäläinen piti yleisötanssipajat kahdelle ryhmälle ja osallistujia oli yht.30 hlöä. Tanssin päivä huipentui Marjo Hämäläisen Välimatka-teokseen, jolla oli katsojia yht. 30 hlöä. Esityksenjälkeen pidettiin vielä taiteilijatapaaminen, johon osallistui yht. 30 hlöä järjestettiin Etelä-Hämeen Nuorisoseurojen liiton tiloilla ammattilais- ja koulutustapaaminen. Syyskaudella tehtiin yhteistyötä Hollo ja Martta -kansantanssi- ja musiikkifestivaalin kanssa Syksyllä järjestettiin myös 2 esitysvierailua Vaahterasaliin nähtiin Tanssiteatteri Glims Gloms:n koko perheen teos Simon siivoomo Tanssiteatteri Minimi esitti Tiernapojat ja Absolut Finland teosparin. Hanke huipentui Neljä yötä jouluun -performanssiin Lahden kaupungin keskustassa Performanssi sai sai upean vastaan oton kaupunkilaisilta, joita kertyi katsomaan arviolta n kpl.

4 EU-HANKKEEN LOPPUARVIOINTI Hanke: Konserttiurut Sibeliustaloon, Hankkeistaja: Pro Organo Pleno ry Hankeaika: Hankkeen tavoite Lahden Sibeliustalon urkujen paikalleen asentaminen, äänittäminen ja toimintakuntoon saattaminen saavutettiin. Hankkeen budjetti oli euroa, josta puolet katettiin EAKR- ja valtion rahoituksella ja 30 % yksityisellä rahoituksella. Koska yksityisen rahoitus ei toteutunut suunnitellun mukaan, oli otettava loppurahoitusosuus lainaa Lahden kaupungilta. Hanke toteutti toimenpidekokonaisuutta Matkailun ja kulttuurin kehittäminen sekä elinympäristön viihtyisyyden lisääminen. TULOSTOTEUMAKUVAUS (fimos) : Vuoden 2007 aikana Lahden Sibeliustalossa jatkuivat urkujen pystytys- ja äänitystyöt aina urkujen luovutustilaisuuteen ja vhkiäiskonserttiin saakka. Urut luovutettiin Lahden kaupungille ja vihittiin käyttöön to järjestetyssä tilaisuudessa. Vihkiäiskonsertissa esiintyivät urkutaiteilijat Hans-Ola Ericsson, Colin Walsh sekä Kalevi Kiviniemi. Tilaisuus sai runsaasti julkisuutta erilaisissa tiedotusvälineissä. Urkujen vihkiäiskonsertin jälkeen yksityisen rahoituksen kartuttamista on edelleen jatkettu erittäin intensiivisesti rahoituksesta puuttuvan osan kattamiseksi.

5 EU-HANKKEEN LOPPUARVIOINTI Hanke: Vierumäen alueen kehittäminen vetovoimaiseksi ja ympäristöystävälliseksi teollisuusalueeksi, Hankkeistaja: Heinolan kaupunki Hankeaika: FIMOS: Hankkeen tavoitteena oli hyvä, ympäristöystävällinen kaavoitus Vierumäen urheiluopiston välittömässä ympäristössä. Hankkeessa suoritettiin selvityksiä pohjaveden virtausten ja määrän suhteen pohjavesialuerajauksen sisällä ja reuna-alueilla sekä alueen maakäytön suunittelun edellyttämiä toimintatapoja kaavasuunnittelussa ympäristöarvojen ja teollisuuden sovittamiseksi pohjavesialueella ja sen rajoilla. Hankkeen toteutuneista euron kustannuksista EAKR- ja valtion rahoituksella katettiin ja loput Heinolan kaupungin omalla rahoituksella. Uusia työpaikkosyntyi 5 säilytettäviä 5. Hanke toteutti maakuntakaavan Vierumäen kohdealuetta kk 7. TULOSTOTEUMAKUVAUS (Fimos-rekisteri) : Hankkeessa tehtyjen selvitysten ( mm. Salinmäensuon rakennettavuudesta ja pohjavesiolosuhteista sekä pohjavesiriskeistä kaava-alueella, arkeologinen inventointi 2006, Salinmäensuon rakennettavuusselvitys, pohjavesiolosuhteet ja pohjavesiriskit ja pikku sinisiiven esiintyminen) pohjalta voitiin laatia osayleiskaava, jossa pohjavesi- ja muut ympäristöarvot voitiin ottaa perinteistä yleiskaavatyötä paremmin huomioon aluevarauksia ja kaavamääräyksiä tehtäessä. MUUTA HUOMIOITAVAA: Hankkeessa on tehty sisäministeriön tarkastus huhtikuussa Huomautettavaa ei ilmennyt.

6 EU-HANKKEEN LOPPUARVIOINTI Hanke: Lahden visuaalisten taiteiden keskus, Hankkeistaja: Kauno ry Hankeaika: Hankkeen tavoitteena oli oli alueen kulttuuri-imagon vahvistaminen. Visuaalisten taiteiden keskus toimi tuottaen visuaalisten alojen palveluja, kuvataidetta, muotoilua, arkkitehtuuria ja muuta käyttötaiteen piiriin kuuluvaa sekä niiden tutkimusta ja julkaisuja. Keskus on toiminut alansa keskustelufoorumina sekä estetiikkaa, kuvataidetta, muotoilua, käsitaidetta ja arkkitehtuuria käsittelevien tapahtumien, projektien ja seminaarien järjestäjänä. esim. euroa/työpaikka): Hankkeen kokonaisrahoitus oli euroa, josta EAKR- ja valtion raha oli euroa, kuntaraha euroa ja yksityinen raha euroa. Hanke lisäsi Päijät-Hämeen, kulttuurin megamaakunnan, tunnettuvuutta ja imagoa visuaalisesti osaavana keskuksena. TULOSTOTEUMAKUVAUS (fimos) : Hanke käynnistyi ja toteutui vuonna 2005 suunnitelmien mukaisesti, Kotisivut avattiin: Hanke tuotti vuonna 2005 kaikkiaan kuusi ns. synergiaprojektia. syksyllä järjestettiin VISU 05 visuaaliset messuviikot ja tuolloin ilmestyi artikkelikokoelma Lahden visuaalinen. Erityisprojekti Kuvataiteen pedagoginen keskus yhteistyössä Lahden Taideinstituutin kanssa käynnistyi. Vuonna 2006 jatkettiin suunnitelmien mukaisesti edellisenävuonna luotuja toimintamalleja. Vuoden aikana käynnistyi tai toteutettiin neljä ns. synergiaprojektia. Syyskuussa järjestettiin VISU 06 visuaalinen syyskuu. Se koostui Lahden Rata ja Taide -kaupunkitaidenäyttelystä. Lahden kuvataidekoulutuksen 35-vuotisnäyttelystä ja Helsinki-Lahti oikoradan pienoisrautateimaisemasta. Näyttelyt ja tapahtumat sijoittuivat pääasiassa Taide- panimoon ja osin kaupungin keskustaan. Maaliskuussa 2007 ilmestyi Antti Salokanteleen kirja Taidekoulu Lahdessa, jonka kuvitus on koostettu kaupunkitaidenäyttelyn teoksista. Kirjan painos oli 500 kpl ja sitä jaettiin ilmaiseksi asiantuntijoille. Kuvataiteen pedagogisen keskuksen tutkimuksellinen perusselvitys valmistui ja sen tiimoilta järjestettiin marraskuussa Taidepanimolla valtakunnallinen II kuvataiteen pedagogiikan seminaari. Taidepedakeskuksenkehittelyä jatkettiin keväällä 2007, jolloin myös

7 lähetettiin ensimmäiset kutsut marraskuussa järjestettyy loppuseminaariin Taidepanimolla. Keväällä 2007 toteutui Kinos 07 video- ja lyhytelokuvafestivaali ns. synergiaprojektina tuottajana Päijät-Hämeen elokuvakeskus ry. Keväällä toteutui myös Valokuvan kevät - tapahtuma ja näyttely tuottajana Lahden Valokuvataide.Toukokuussa käynnistettiin Kaupungin muotoilu - ympäristö- ja yhteisötaiteellisen puuveistosnäyttelyn valmistelut järjestämällä Malskin korttelin uusille asukkaille näyttelyyn liittyvä tiedotusilta. Näyttely toteutettiin syys-lokakuussa Taidepanimon vieressä Mattssonin aukiolla yhteistyössä Suomen kulttuurirahaston Päijät-Hämeen rahaston kanssa. Samassa yhteydessä järjestettiin kuvanveistäjä Mauno Hartmanin puuveistosnäyttely Taidepanimon Ahjossa Kesäkuussa 2007 ilmestyi Taidepanimo -aikausilehti yhteistyössä Kauno ry:n kanssa. VISU oli hankkeen päätuottaja ja vastasi lehden painatuskustannuksista. Lehden painosmäärä oli 3000 kpl jotka jaettiin ilmaiseksi. Syksyllä toteutettiin Taidesilta -kumppanuusnäyttely synergiaprojektina tuottajana Lahden taiteilijaseura yhteistyössä Kaarisilta ry:n kanssa. Loppuvuodesta ilmestyi Bongaa Lahti -julkaisu synergiaprojetina tuottajana Lahden kaupunginmuseo. Hankkeen viimeinen tapahtuma oli VISU 07 Futuurinäyttely koko Taidepanimossa.Näyttelyssä olivat mukana Lahden Taiteilijaseura, Lahden Taidegraafikot, Lahden Valokuvataide, Kauno ry, Lahden Taide- ja Muotoiluinstituutit, Tiirismaan taidelukio, Käsityökoulu Velma, Muotoilu- ja taidekoulu Taika ja Lahden kaupungin nuorisopalvelut. EU-HANKKEEN LOPPUARVIOINTI Hanke: Lahti- puutaidon pääkaupunki, Hankkeistaja: Pro Puu ry Hankeaika: Hankkeen tarkoituksena oli tehdä Päijäthämäläisen puuklusterin yhteismarkkinointia ja nostaa Lahtea puutaidon ja tiedon pääkaupungiksi. Tavoitteena oli työpaikkojen lisääminen Päijät- Hämeessä. Hankkeen aikana mm. kehitettiin Puuproffa-palvelusivuja, tehtiin Lahti-Arboretum puulajipolku Kariniemenpuistoon, järjestettiin Kevätpäivän sahaus-tapahtuma ja liitosten arkki näyttely sekä Vesijärven rantagalleria näyttely. Hankkeessa perustettiin KUMMIT-ryhmä edistämään Pro Puu-yhdistyksen tulevaisuuden suunnitelmia. Tikkurila puutaidon promootiokeskus toimintamallia kehitettiin laajemman puupromootiokeskuksen kokoamiseksi palvelemaan koko puuklusterin tavoitteita tiedottamisen ja yhteistoiminna toteuttamiseksi. Pro Puu ry ja SIO ry käynnistivät WOOD ISM-kehitysyhteistyöryhmän, jossa tutkitaan tulevaisuuden asumisen ja kalustamisen konseptia.

8 Hankkeen kokonaisrahoitus oli , josta EU , valtio , kunta ja yksityinen ja muu julkinen rahoitus Uusia työpaikkoja syntyi 2 ja säilytettyjä työpaikkoja 2. Hanke lisäsi osaltaan Päijät-Hämeen näkyvyyttä aktiivisena puualan toimialueena. TULOSTOTEUMAKUVAUS (Fimos-rekisteri) : Hanke toteutettiin koko laajuudessaan budjetin ja henkilöstöresurssien mukaisena. Kampanjateeman ja Pro Puun 10v juhlatapahtumien toimenpiteet ja aloitteet saavat myös jatkoa hankkeen päätyttyä. Työtä pyritään jatkamaan erikseen neuvoteltavien resurssien antamin mahdollisuuksin nykyisellä henkilöstöllä.

9 EU-HANKKEEN LOPPUARVIOINTI Hanke: Kuntien sähköisen asioinnin palvelualusta, Hankkeistaja: Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Hankeaika: Hankkeen tavoitteena oli parantaa julkisten palvelujen saatavuutta sähköisten kanavien kautta ja tehostaa julkista palvelutuotantoa. Pilotoitaviksi määritellyistä palveluista, päivähoito, tilanvarauspalvelu, seudullisen hankintatoimen palveluportaali ja kuntien intranet-palvelu, toteutettiin tilanvarauspalvelu. Hanke synnytti seudullisen alustaratkaisun ja valtakunnallisen arkkitehtuurimallin KuntaIT:n avulla. Kehitettiin kuntalaistili-käsite, jok tarjoaa yhdestä näkymästä kaikki kunnan tarjoamat sähköiset palvelut yhdellä tunnistautumisella. Hankkeen tuotokset siirtyvät Fenix-projektiin, joka jatkaa palveluiden kehittämistä. Hankkeen kokonaisrahoitus oli , jos ta EU , valtio ja kunta Hanke pyrki seudun kuntien elinvoiman ja hyvinvoinnin perustan keittämiseen mm. palvelutuotannon kehittämisen, vaihtoehtoisten toimintatapojen etsimisen, palveluyhteistyön tiivistämisen ja infomaatioteknologian hyödyntämisen kautta. Hanke on edesauttanut Päijät-Hämeen kehittymistä valtakunnalliseksi sähköisten palveluiden kehittäjäseuduksi. Saadulla hankerahalla pystyttiin toteuttamaan vai yksi osio neljästä pilotoitavasta palvelusta. Siksi vaikuttavuus jäi rahoituspäätöstä arvioitua pienemmäksi. TULOSTOTEUMAKUVAUS Otteita hankkeen projektipäällikönloppupäätelmistä loppuraportista: Lähtemällä toteuttamaan näin mittavaa hanketta yhdellä projektipäälliköllä ja satunnaisilla kuntaresursseilla, onnistumisen mahdollisuudet ovat hyvin rajalliset. Palvelualustaprojekti ei ole pystynyt tuottamaan annetuilla resursseilla niin laadukkaita määrittelyitä kuin olisi toteutuksessa vaadittu. Tuotosten katselmuksessakaan ei noudatettu mitään systeemityömallia, koska sellaisen käyttöönotto ei ollut ajallisesti eikä resurssien osalta mahdollista. Valittu arkkitehtuuri oli kuitenkin oikea valinta, koska sen pohjalta on päästy kiinni

10 valtakunnalliseen arkkitehtityöhön. Projekti tuotti kuitenkin SOA-pohjaisen alustan koko seudun käyttöön ja Kuntalaistili kehitettiin, vaikkakin se jäi vielä teoria-asteelle. Näiden saavutettujen tulosten perusteella Lahti noteerataan valtakunnassa eturivin sähköisten palvelujen kehittäjäkaupungiksi. Pitää muistaa, että nyt on olemassa jo paljon peruskomponentteja uusienkin palveluiden tuottamiseksi, jolloin yksittäisen koostetun palvelun tuottaminen ei enää ole niin kallista kuin projektin alkumetreillä. Projektin ohjauksesta on vastannut useita kuntia, eikä johdon sitoutuminen asiaan ole ollut sellainen, kuin projektipäällikkönä toivoin. Toivottavasti kuntapäättäjät tämän hankkeen jälkeen ymmärtävät hankkeisiin sitoutumisen tärkeyden, ja ettei kaikkea hankkeen työmäärää hukata pöytälaatikkoon pölyttymään. EU-HANKKEEN LOPPUARVIOINTI Hanke: TALO-hanke, jatkohanke, Hankkeistaja: Päijät-Hämeen koulutuskonserni Hankeaika: Hankkeen tarkoituksena oli kehittää uusi opinto- ja uraohjauksen malli sekä löytää uusia yhteistyömalleja Tampereen yliopiston ja Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa. Ammatillisen opettajankoulutuksen saavutettavuuden parantamisen tavoite saavutettiin. Opettajankoulutusten koordinointi on vakiintunut pysyväksi käytännöksi hankkeen päätttymisen jälkeen ja yhteistyö eri korkeakoulujen kanssa jatkuu. Hankkeessa on luotu hyviä käytäntöja ja toimintamalleja sekä saatu aikaan julkaisutoimintaa. Hankkeen julkaisuja mm:. Näkökulmia aikuisopiskelijoiden ohjaukseen ammattikorkeakoulussa,näkökulmia laadukkaaseeen oppimiseen ja aluekehitykseen, Näkökulmia ammatilliseen kasvuun, Näkökulmia opettajuuteen ja asiantuntijuuteen. Hankkeen kokonaisrahoitus oli , josta EU , valtio ja kunta Hankkeessa syntyi yksi uusi työpaikka. TALO-hanke on edistänyt maakunnan kehittämistavoitteita osaamisen jatkuvan kehittämisen, korkeakouluyhteistyön sekä koulutustarjonnan ja laadukkaan opetuksen kautta.

11 TULOSTOTEUMAKUVAUS (fimos) : Seurantajakso Vuonna 2006 Talo-hankkeessa jatkettiin projektin ensimmäisen vaiheen toimintoja. Ammatillisen opettajankoulutuksen kahdesta Päijät-Hämeen alueellisesta opintoryhmästä valmistui 19 opiskelijaa. Elokuussa 2006 opintonsa aloittanut kolmas alueellinen opintoryhmä jatkaa opintojaan joulukuulle Opettajankoulutuksen arviointikysely lähetettiin lokakuussa kaikille vuosina Päijät- Hämeen alueelliseen opintoryhmätoimintaan osallistuneille opiskelijoille. Arvioinnin tulokset raportoidaan Talo-hankkeen ja Osaamishautomo-projektin yhteisessä julkaisussa Näkökulmia Opettajuuteen ja asiantuntijuuteen. Julkaisu koottiin kevään 2007 aikana ja julkaistiin elokuussa. Marraskuussa 2006 korkeakoulujen yhteistyönä järjestettiin neljäs Lahti Science Day tiedeseminaari. Tammikuussa 2007 järjestettiin opettajankoulutuksen hakuinfo Päijät-Hämeen koulutuskonsernin henkilöstölle. Lisäksi tammikuussa järjestettiin yhdessä LAMKin Liiketalouden laitoksen kanssa logistiikan koulutusohjelman hakuinfo Koulutuskeskus Salpauksen opettajille. Ammatillisen opettajakorkeakoulun Ohjaavien opettajien koulutus oli Lahdessa Lahden yliopistokeskuksen kanssa suunniteltiin ja toteutettiin läpi kevään jatkuvaa Studia Generalia luentosarjaa. Tarkoituksena on, että luentosarja vakiinnutetaan yhdeksi korkeakoulujen yhteistyön muodoksi Lahti Science Dayn tavoin. Vuoden 2007 Lahti Science Dayn suunnittelu käynnistyi maaliskuussa. Tiedepäivässä avattiin Aikuisopiskelijan korkeakouluopinnot Päijät-Hämeessä verkkopalvelu. Syksyllä 2007 Tampereen yliopiston Ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskuksen kanssa neuvoteltiin ja suunniteltiin Kasvatustieteen täydentävien aineopintojen -koulutuskokonaisuus, joka alkaa tammikuussa Lisäksi HAMK:n ammatillisen opettajakorkeakoulun kanssa suunniteltiin Aikuisopiskelijan ohjaus ammattikorkeakoulussa -valmennusohjelma ammattikorkeakoulun aikuisopiskelijoita ohjaaville opettajille.lisäksi pohdittiin KV- ja muita hankeyhteistyön mahdollisuuksia ja näiden suunnittelu jatkuu edelleen. Syksyllä 2007 toteutettiin T&K taidot -seminaarisarja yhteistyössä Osaamishautomoprojektin kanssa. Seurantajakso Tampereen yliopiston Ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskuksen kanssa suunniteltu Kasvatustieteen täydentävien aineopintojen -koulutuskokonaisuus alkoi tammikuussa Myös HAMK:n ammatillisen opettajakorkeakoulun toteuttama Koulutuksen aikana opiskelijat tekivät artikkeleita, joista laadittiin julkaisu "Näkökulmia aikuisopiskelijoiden ohjaukseen ammattikorkeakoulussa." Valmennusohjelmasta vastanneet ohjaajat tekevät koulutuksen jälkeen selvitystyön ohjaustoiminnan kehittämisestä LAMK:ssa. Toukokuun 21. päivänä 2008 järjestettiin teemaan liittyen kaikille aiheesta kiinnostuneille avoin seminaari Aikuiskoulutuksen alueelliset verkko- ja neuvontapalvelut, joka oli osa -verkkopalvelun kehitystyötä. Keväällä 2008 järjestettiin myös alueen korkeakoulujen yhteistyönä yleisöluento Median muotoilu ja muotoiltu media Alkuvuodesta suunniteltiin ja jätettiin ESR-rahoitushakuun verkostohanke Koulutusorganisaatiot innovaatiojärjestelmän toimijoina." Hankkeen toimijat ovat Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Koulutuksen järjestäjien yhdistys ry, TAY Ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskus, HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu, ARENE ja OAJ. Hanke sai rahoituksen ja toteutetaan ajalla Projektikoordinaattori osallistui Mentorointi yhteisöllisyyden rakentajana -koulutukseen, jonka aikana hän valmisteli mentorointiohjelman koulutuskonsernille. Ohjelma pilotoidaan ammattikorkeakoulussa syksyllä 2008.Projektikoordinaattori osallistui mentorointitoiminnan kehittämiseen myös valtakunnallisella tasolla EMCC (European Mentoring and Coaching Council) Finland yhdistyksessä. Projektipäällikkö ja projektikoordinaattori osallistuivat toukokuussa ( ) kansainväliseen henkilöstön kehittämisen konferenssiin (The 9th International Conference on Human Resource Development) Lillessä, Ranskassa. Konferenssissa esiteltiin maailmanlaajuisesti uusimpien henkilöstön kehittämiseen liittyvien tutkimusten tuloksia sekä HRD-käytäntöjä. Projektipäällikön ja projektikoordinaattorin esitys ja artikkeli käsittelivät asiantuntijuuden ja osaamisen kehittämistä ja kehittymistä sekä TALO-hankkeessa suunniteltujen ja koordinoitujen koulutus- ja

12 valmennusohjelmien näkökulmia. Toukokuussa valmistui kolmas Näkökulmia-sarjan julkaisu "Näkökulmia laadukkaaseen oppimiseen ja aluekehitykseen."

13 EU-HANKKEEN LOPPUARVIOINTI Hanke: Ympäristötekniikan professuuri, Hankkeistaja: Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Hankeaika: Hankkeen päätavoitteita, ympäristöalan osaamisen, tutkimuksen ja alan liiketoimintaedellytysten vahvistamisesta, ympäristötekniikan professuuri on tukenut elinkeinostrategian mukaista ympäristöalan klusteritoimintaa, tukenut kansainvälisen ympäristöosaamisen keskuksen visiota ja kehittämistä sekä vahvistanut Lahden yliopistokeskuksen toimintaa. Hankkeen kokonaiskustannukset olivat , josta EU , valtio ja loput Lahden alueen kehittämisyhtiön rahoitusta. Hankkeen aikana työllistyi viisi henkilöä ja syntyi yksi uusi työpaikka. Ympäristöbiotekniikan professuuri tukee ympäristöklusterin kehittymistä ja laajentumista Päijät-Hämeessä. TULOSTOTEUMAKUVAUS (Fimos-rekisteri) : Viran haltija: Martin Romantschuk Paikka: Helsingin yliopiston ympäristöekologian laitos martin. kotisivu: M. Romantschuk johtaa ympäristöbiotekniikan eri osa-alueita tutkivaa ja sovelluksia kehittävää tutkimusryhmää jossa työskentelee kahdeksan omaa tutkijaa/opiskelijaa ja neljä opiskelijaa TkT Merja Kontron ohjauksessa ympäristöekologian laitoksella, sekä yhteensä kuusi tutkijaa muilla laitoksilla mm. Viikin Biokeskuksessa ja MTT:llä Jokioisissa. Opetuksesta: Romantschuk on antanut luento-opetusta ympäristöekologian laitoksella (kaksi kokonaista luentosarjaa ja muutama erillisluento). Keväällä MR kooridnoi jokaviikkoista Ympäristöekologian kollokviota, jossa Suomen parhaimmistoa edustavat kutsutut puhujat esittelivät tutkimustaan. Suurin osa opetuksesta on kuitenkin opinnäyteohjausta. Tutkimus: Tutkimushankkeita on toteutettu tai parhaillaan käynnissä yhteensä 10 kappaletta. Projektiyhteistyötä on tehty kuuden yliopiston ja tutkimuslaitoksen kanssa, joista kolme on ulkomaisia yliopistoja. Yrityksiä Päijät-Hämeestä ja muualta Suomesta sekä Ruotsista ja Norjasta on tutkimusyhteistyössä ollut yhteensä 12 kappaletta. Tieteellisiä julkaisuja on ilmestynyt 17 kappaletta. Kaksi patenttihakemusta on vireillä liittyen ympäristöanalytiikkaan ja

14 kompostointiin. Väitöskirjoja Romantschukin ohjauksessa on syntynyt kolme kappaletta ja Pro Gradu tutkielmia kolme kappaletta. EU-HANKKEEN VUOSIRAPORTTI Sosiaaligerontologian professuuri, nro PROJEKTIN TAVOITE JA TOTEUTUMINEN Sosiaaligerontologian opetuksen ja tutkimuksen turvaaminen ja Päijät-Hämeen alueella tapahtuvan huippututkimuksen edellytysten luominen sekä monipuolisen koulutuksen ja tutkimuksen edistäminen. Professuuri on mahdollistanut mm. Ikihyvä Päijät-Häme hankkeen tutkimuksellista toteuttamista, hyvinvointibarometrin toteuttamisen ja muita yliopistojen yhteiskunnallista tehtävää tukevia toimenpiteitä Päijät-Hämeen alueella. Projektin tavoite on toteutunut suunnitelman mukaisesti. PROJEKTIN TALOUS Maakuntahallitus myönsi projektille euroa Euroopan aluekehitysrahaston rahoitusta ja euroa valtion rahoitusta. Projektin kuntarahoitusosuus oli euroa. Palkkakustannusten osuus kustannuksista oli euroa. Kustannusarvio on toteutunut suunnitelman mukaisesti. EU-rahoitusta jäi käyttämättä euroa, valtion rahoitusta jäi käyttämättä euroa ja kuntarahoitus jäi toteutumatta euroa. Projekti on päättynyt. Lahdessa 17. päivänä marraskuuta 2008 Jaana Simola Maakuntahallituksen määräämä projektin yhteyshenkilö

15

16 MAKERA-HANKKEEN LOPPUARVIOINTI Hanke: Päijänne-Sinfonia Hankkeistaja: Mediatuotanto Amigos Oy Hankeaika: Hankkeen tarkoituksena oli tuottaa dokumenttielokuva Päijänteen matkailun mainosmateriaaliksi tavoitteenaan maakunnan vesistöllisen imagon kohottaminen. Mediatuotanto Amigos Oy ei hakenut maakuntahallituksen myöntämää euron maakunnan kehitysrahaa maksuun. esim. euroa/työpaikka): - - TULOSTOTEUMAKUVAUS (Fimos-rekisteri) : -

17 MAKERA-HANKKEEN LOPPUARVIOINTI Hanke: Efekti Lasten ja nuorten seudullinen kulttuurikeskus hanke, Hankkeistaja: Lahden kaupungin sivistytoimiala/kulttuuritoimi Hankeaika: Hankkeen kautta kehitettiin lasten ja nuorten taide- ja kulttuuripalveluita Lahden seudulla tukemalla jo olemassa olevia lasten- ja nuorten kulttuuritoimintoja ja edistämällä yhteistyöverkoston kautta uusien palveluiden syntymistä. Kokonaisrahoitus , josta valtio ja kunta Hanke edisti maakuntaohjelman toimintalinjan Osaamisesta menestystekijä tavoitteita lasten, nuorten ja perheiden syrjäytymisen ehkäisystä. TULOSTOTEUMAKUVAUS Hankkeen loppuraportista: Seutukunnalle muodostui hankkeen kautta toimiva ja pysyvä lastenkulttuuriverkosto uusien yhteistyösuhteiden, hankkeiden ja toimintojen kautta. Hankkeen kautta toteutettiin tapahtumia, luotiin työtilaisuuksia sekä järjestettiin koulutusta lastenkulttuurin parissa työskenteleville. Hankkeen toimintaan kuului poikkitaiteellisia projekteja esittävän taiteen-, teatteri-, tanssi- ja musiikkialoilla. Toimintamuotoja olivat esitystoiminta, työpajatoiminta, teematapahtumat, koulutus- ja kurssitarjonta.hanke aikaansai uutta, kouluille suunnattua kulttuuritarjontaa ja se toi entistä paremmin tietoisuuteen jo olemassa olevien toimijoiden tapahtumia ja osaamista ja siten lisäsi taide- ja kulttuuripalvelujen käyttöä opetuksen osana. Hankkeen kautta on luotu seudullinen lasten- ja nuortenkulttuurin toimijoiden verkosto, jota tullaan hyödyntämään jatkossa. Luodun nettikalenterin kautta tiedotetaan seutukunnan lastenkulttuuritapahtumista. Hanke jatkaa lasten- ja nuortenkulttuurin kehittämistyötä laajemmalla kokoonpanolla. Mukana ovat Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti, Nastola, Orimattila ja Sysmä. Myös tapahtumatuotantoa tullaan jatkamaan.

18 MAKERA-HANKKEEN LOPPUARVIOINTI Hanke: Lahden 16. julistebiennale Hankkeistaja: Lahden kaupunginmuseo - Julistemuseo Hankeaika: Hankkeen tavoite ympäristöteemaan keskittyvän julistebiennalen ja seminaarin järjestäminen saavutettiin. Kokonaisrahoitus , josta makera , kunta ja muu julkinen rahoitus Julistebiennale edisti osaltaan ympäristöalan tiedepuiston kulttuurikaupunki-lahden tunnettuvuutta maailmalla maakuntasuunnitelman tavoitteiden mukaisesti ja oli osa maakunnan 50-vuotisjuhlavuoden tapahtumia. TULOSTOTEUMAKUVAUS (fimos) :

19 Hanke: Yhteiset askelet, Hankkeistaja: Lahden 4H-yhdistys Hankeaika: MAKERA-HANKKEEN LOPPUARVIOINTI Hankkeen tavoitteena oli lisätä työllistettävien mahdollisuutta sijoittua vapaille työmarkkinoille. Tarkoituksena oli työllistää 24 pitkäaikaistyötöntä 4-12 kuukauden ajaksi koko- tai osa-aikaisiin yhdistystoiminnan ja nuorisoneuvonnan työtehtäviin Lahden 4Hyhdistyksessä. Työsuhteen päätyttyä 25 työllistetystä 7 henkilöä sai työpaikan avoimilta työmarkkinoilta, 10 henkilöä sijoittui palkkatuelliseen työhön, 2 henkilöä aloitti opinnot, yksi henkilö oli jäi hoitovapaalle ja 5 henkilöä oli työttömänä. Hankkeen kokonaisrahoitus euroa, josta maakunnan kehittämisrahaa euroa ja yksityistä rahoitusta euroa. Hanke edisti maakuntaohjelman toimintalinjan Sosiaalinen elinvoima ja turvallisuus toimenpidettä Syrjäytymiskehityksen ennaltaehkäisyn tehostaminen. TULOSTOTEUMAKUVAUS (Fimos-rekisteri) :

20 MAKERA-HANKKEEN LOPPUARVIOINTI Hanke: Päijät-Hämeen urheiluakatemia, Hankkeistaja: Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä Hankeaika: Hankkeen tarkoituksena oli urheilijoiden koulutus- ja valmennusjärjestelmän kehittäminen ja Päijät-Hämeen urheiluakatemian käynnistäminen. Tavoitteeksi kirjattiin 100 nuoren urheiluuran kehittäminen ja käynnistäminen. Hankkeen päättyessä mukana toiminnassa oli noin 100 urheilijaa, joille järjestettiin tapahtumia, asiantuntijaluentoja sekä tuettiin henkilökohtaisesti opintoihin ja/tai valmennukseen liittyen. Hankkeessa suunniteltiin ja pilotoitiin useampaan lajiin valmennussisällöt, joiden tavoitteena oli alueellisen yhteistyön vahvistaminen ja urheilijalähtöisyyden lisääminen. Hankevaiheen jälkeen Päijät-Hämeen urheiluakatemia jatkaa toimintaansa Lahden urheilukeskuksessa. Hankkeen kokonaisrahoitus oli , josta makeraa ja kuntarahaa Hanke toteutti osaltaan maakuntaohjelman toimintalinjan Osaamisen kehittäminen, hankinta ja hyödyntäminen eurooppalaiselle huipputasolle valituilla osaamisen aloilla toimenpidettä Ammatillista osaamista tukevan koulutuksen tehostaminen. Hanke vahvisti Päijät-Hämeen vetovoimaa erityisesti urheilevien nuorten koulutus- ja harjoittelumaakuntana. TULOSTOTEUMAKUVAUS (Fimos-rekisteri) : MAKERA-HANKKEEN LOPPUARVIOINTI

21 Hanke: Päijät-Hämeen muinaismuistot Hankkeistaja: Päijät-Hämeen liitto Hankeaika: Hankkeen tavoitteet saavutettiin työstämällä painatusta vaille valmiiksi maakuntakaavaa varten koottu aineisto Päijät-Hämeen muinaismuistoista. Päijät-Hämeen muinaismuistoista laadittiin kaikista lyhyt kirjallinen kuvaus, työstettiin karttaote ja kaikista kohteista esitettiin valokuva. Lisäksi muinaismuistoista laadittiin kuntakohtaiset yhteenvedot ja kartat sekä koottiin aiheesta yleistietoutta. Hankkeen kokonaisrahoitus oli euroa, josta makera euroa, kunta euroa ja muu julkinen rahoitus euroa. Hankkeen tulokset palvelevat asema-, yleiskaava- ja maakuntakaavatasoa. Tulokset lisäävät elinympäristötietoisuutta ja arvostusta sekä historiallista tietämystä ja henkistä perintöä. TULOSTOTEUMAKUVAUS (fimos) :

Muotoilemme elämäämme kestäväksi

Muotoilemme elämäämme kestäväksi Muotoilemme elämäämme kestäväksi Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelma strategia 2035 Maakuntasuunnitelma on pitkän aikavälin suunnitelma maakunnan kehittämiseksi Pohjautuu sekä alueiden kehittämis- että maankäyttö-

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

Maakuntaohjelman tilannekatsaus. Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto

Maakuntaohjelman tilannekatsaus. Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto Maakuntaohjelman tilannekatsaus Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto MAAKUNNAN SUUNNITTELUN KOKONAISUUS UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO -STRATEGIA Budj. rahoitus MAAKUNTAOHJELMA

Lisätiedot

Vähähiilinen maankäyttö ja kaavoitus Päijät- Hämeessä seminaari 21.1.2014

Vähähiilinen maankäyttö ja kaavoitus Päijät- Hämeessä seminaari 21.1.2014 Vähähiilinen maankäyttö ja kaavoitus Päijät- Hämeessä seminaari 21.1.2014 Linkki esityksiin lähetetään osallistujille seminaarin jälkeen WLAN Sibeliustalo Käyttäjätunnus: Salasana: Vähähiilinen maankäyttö

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013 FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013 FSA:n vuosikokous 2.5.2013 TOIMINTASUUNNITELMAN PÄÄLINJAT Vuoden 2013 toimintasuunnitelma keskittyy: Jäsenlähtöisen toiminnan aktivoimiseen* FSA:n toiminnasta

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009. Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla

TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009. Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009 Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla Lähtökohta (2005) Teknologiayritysten toimintaympäristö

Lisätiedot

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN Avustustoiminta RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo RAY:n rahoittaman tutkimustoiminnan avustamisen periaatteet...3 Tunnusmerkkejä

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Yhteyshenkilön nimi: Pekka Koponen Yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköposti): 040 501 7114, pekka.koponen@forumivirium.

LOPPURAPORTTI. Yhteyshenkilön nimi: Pekka Koponen Yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköposti): 040 501 7114, pekka.koponen@forumivirium. Raportoitavan hankkeen perustiedot Hankkeen nimi: Kiinnostava arkkitehtuuri Hankkeen vastuutaho (hankkeen hallinnoija): Openhouse ry Y-tunnus: 2343039-6 Toimipaikka (osoite ja postinumero): c/o Jussi Murole,

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAEHDOTUS 2014. Yleisötilaisuus Fellmannia 12.5.2015

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAEHDOTUS 2014. Yleisötilaisuus Fellmannia 12.5.2015 PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAEHDOTUS 2014 Yleisötilaisuus Fellmannia 12.5.2015 Maakuntakaava Valtuustokausi 2009-2012 Valtuustokausi 2013-2016 Valtuustokausi 2017-2020 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Lisätiedot

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

Chydenius-instituutti Kokkolan yliopistokeskus

Chydenius-instituutti Kokkolan yliopistokeskus Chydenius-instituutti Kokkolan yliopistokeskus On yksi Suomen kuudesta yliopistokeskuksesta. Kokkolan yliopistokeskuksessa yhteistyötä tekevät Jyväskylän, Oulun ja Vaasan yliopistot, jotka tuovat alueelle

Lisätiedot

HAMK Hyvinvoinnin koulutus- ja tutkimuskeskus. Katsaus osaamiskeskittymän toimintaan Merja Ala-Nikkola FT, tutkimuspäällikkö

HAMK Hyvinvoinnin koulutus- ja tutkimuskeskus. Katsaus osaamiskeskittymän toimintaan Merja Ala-Nikkola FT, tutkimuspäällikkö HAMK Hyvinvoinnin koulutus- ja tutkimuskeskus Katsaus osaamiskeskittymän toimintaan Merja Ala-Nikkola FT, tutkimuspäällikkö Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK:a ylläpitää sijaintikuntiensa omistama kuntayhtymä

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 6.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 6.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Varsinaissuomalaisen kuvataidekulttuurin tukeminen ja sen tunnettuuden lisääminen 2. Varsinais-Suomi on kuvataiteilijoiden näkökulmasta houkutteleva

Lisätiedot

Maakuntaohjelma. sisältää maakunnan mahdollisuuksiin, tarpeisiin ja erityispiirteisiin perustuvat kehittämisen tavoitteet,

Maakuntaohjelma. sisältää maakunnan mahdollisuuksiin, tarpeisiin ja erityispiirteisiin perustuvat kehittämisen tavoitteet, Maakuntaohjelma sisältää maakunnan mahdollisuuksiin, tarpeisiin ja erityispiirteisiin perustuvat kehittämisen tavoitteet, maakunnan kehittämisen kannalta keskeisimmät hankkeet, muut olennaiset toimenpiteet

Lisätiedot

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Kasvava hevosala Hevosalan tiedon, taidon, voimavarojen ja osaamisen kokoamisella tiiviiseen yhteistoimintaan on suuri merkitys hevosalan ja alueellisten hevoskeskittymien

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

POLKUJA- KOREOGRAFIAKILPAILU

POLKUJA- KOREOGRAFIAKILPAILU POLKUJA- KOREOGRAFIAKILPAILU Kuopiossa 21.11.2015 Tapahtuman taustaa Polkuja- koreografiakilpailu järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2013. Järjestäjien suureksi yllätykseksi 33 koreografiaa ilmoittautui

Lisätiedot

Hämeen liiton rahoitus

Hämeen liiton rahoitus Kanta-Hämeen rahoitus- ja ohjelmapäivä Osmo Väistö 3.4.2014 Hämeen liiton rahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Maakunnan kehittämisraha Kanta-Hämeen osuus Suomen rakennerahastoohjelmasta

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Turun ammattikorkeakoulu, TYT:n Innovointiraha 2012 LOPPURAPORTTI Projektin nimi Monialaiset tutkimuspajat pvm 20.12.2012 1 (7) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Monialaiset tutkimuspajat Tekniikka, ympäristö ja

Lisätiedot

Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy. Kasvun ympäristö Hyvinvointifoorum 4.11.2009

Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy. Kasvun ympäristö Hyvinvointifoorum 4.11.2009 Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Kasvun ympäristö Hyvinvointifoorum 4.11.2009 Sari Hänninen 4.11.2009 Hyvinvointitoimialan kehittämisen alkutaival Päijät-Hämeessä LUT School of Innovation Alueelliset kehittäjäorganisaatiot

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Työryhmä: Paikallista ruokaa läheltä 18.-19.8., Maaseutututkijatapaaminen Päivi Töyli Aitoja makuja -hanke, projektipäällikkö Koulutus-

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010

VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010 LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010 Lapin muotoiluohjelman valmistelu Viestinnän tavoite INNOVATIIVISTA MUOTOILUA LAPPILAISILLE HYVINVOINTIA - varmistaa Lapin muotoiluohjelman tunnettuus -

Lisätiedot

LAHDEN ALUEEN KEHITTÄMISYHTIÖ OY. LAKES Lahden alueen kilpailukykyelinkeinostrategia

LAHDEN ALUEEN KEHITTÄMISYHTIÖ OY. LAKES Lahden alueen kilpailukykyelinkeinostrategia LAHDEN ALUEEN KEHITTÄMISYHTIÖ OY LAKES Lahden alueen kilpailukykyelinkeinostrategia 2009-2015 Lahden alueen kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 VISIO 2015: Suomen ympäristötehokkain ja yritysystävällisin

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Yli-Olli Heikki kuntayhtymän johtaja

Yli-Olli Heikki kuntayhtymän johtaja Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Ammattikoulutuksen kansainvälistyminen

Lisätiedot

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com 1. YHDISTYS 2. ORGANISAATIO Kuopion kuvataiteilijat ry eli Ars Libera

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011

OPINTO-OPAS 2010 2011 OPINTO-OPAS 2010 2011 Lahden ammattikorkeakoulu Muotoilu- ja taideinstituutti Erikoistumisopinnot 60 op Taiteen perusopettajan pedagogiset erikoistumisopinnot TAITEEN PERUSOPETTAJAN PEDAGOGISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 13.2.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 13.2.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Aluetaidemuseon asiantuntijaroolin ja alueellisen yhteistyöverkoston vahvistaminen 2. Kiertonäyttelytoiminnan sekä verkkonäyttelyiden kehittäminen

Lisätiedot

Seurojen tukitoimet. Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma

Seurojen tukitoimet. Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma Seurojen tukitoimet Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma Seurojen tukitoimet strategiset tavoitteet jäsenistölle laadukasta kansalaistoimintaa tukevaa koulutusta seurojen toiminnan

Lisätiedot

Rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. Toteutusta Päijät-Hämeessä Sinikka Kauranen Hämeen ELY-keskus

Rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. Toteutusta Päijät-Hämeessä Sinikka Kauranen Hämeen ELY-keskus Rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Toteutusta Päijät-Hämeessä Sinikka Kauranen Hämeen ELY-keskus Yksi ohjelma viisi toimintalinjaa toiminnalle 2.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Alueen taidemuseoiden aseman vahvistaminen. Uudet taidemuseo- ja taidehankkeet luovat uutta ja tuovat muutoksia toimintakenttään. 2. Julkisen taiteen

Lisätiedot

Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen ESRkehittämisohjelma

Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen ESRkehittämisohjelma Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen ESRkehittämisohjelma 2007-2013 Pieniä ihmeitä Luovien alojen ja kulttuurin hanketapaaminen Tampere 27.1.2010 Kirsi Kaunisharju Opetusministeriö

Lisätiedot

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2015 Mittari Vastuu Aikataulu ja raportointi

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2015 Mittari Vastuu Aikataulu ja raportointi 1 Strategia vuosille 2013 2017 Tarkistetut tavoitteet 2015 Missio: Neuvoston tehtävä on tukea ja kehittää yliopistokirjastoja tutkimusta ja opetusta edistävinä asiantuntijaorganisaatioina. Neuvosto on

Lisätiedot

Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus

Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus Professori Ilkka Virtanen Yliopistokeskusten arviointiryhmän jäsen Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen lukuvuoden 2009-2010 avajaiset 17.9.2009 Yliopistokeskusten

Lisätiedot

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com 1. YHDISTYS 2. ORGANISAATIO Kuopion kuvataiteilijat ry eli Ars Libera

Lisätiedot

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Elokuu 2012 Suomen toiseksi suurin ammattikorkeakoulu sijaitsee Kaupin kampuksella yli 10 000

Lisätiedot

Strategia 2014-2017 Versio 1.0

Strategia 2014-2017 Versio 1.0 Strategia 2014-2017 Versio 1.0 Urheiluakatemiaohjelma Olympiakomitean Huippu-urheilu yksikön johtama Urheiluakatemiaohjelma vastaa koko Urheilijan polun kattavasta akatemiaverkoston johtamisesta Visio

Lisätiedot

Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut. 13.2.2013 Anjariitta Carlson

Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut. 13.2.2013 Anjariitta Carlson Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut Yhteistyö on toiminnallista kehittämistä Kehittämistoimenpiteistä päätetään yhdessä - jokainen kunta tekee

Lisätiedot

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Lahden diakonian instituutti Vastuuta ottamalla opit 3- hanke Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015 Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Anne-Maria Karjalainen kehittämisvastaava Lahden diakonian

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus olennainen osa uutta liikennepolitiikkaa

Liikkumisen ohjaus olennainen osa uutta liikennepolitiikkaa Liikkumisen ohjaus olennainen osa uutta liikennepolitiikkaa Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Liikkumisen ohjaus ohjelman avajaistilaisuus 30.9.2010 Liikkumisen ohjaus Liikkumisen ohjauksella

Lisätiedot

Kulttuurin ja hyvinvoinnin välisten yhteyksien kehittäminen Turussa

Kulttuurin ja hyvinvoinnin välisten yhteyksien kehittäminen Turussa Kuva: Nina Tienhaara, Osaamispolku-hanke 2013 Kulttuurin ja hyvinvoinnin välisten yhteyksien kehittäminen Turussa Marja Susi, Turun AMK /Taideakatemia. Diat, Anna-Mari Rosenlöf Taustaa Turun Kulttuuripääkaupunkivuosi

Lisätiedot

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma)

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Tietoyhteiskuntaneuvosto Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Eero Silvennoinen Koulutus, tutkimus ja tuotekehitys jaoston puheenjohtaja Teknologiajohtaja, Tekes Tavoitteena

Lisätiedot

Houkutteleva merenrantaympäristö ja mikromatkailu

Houkutteleva merenrantaympäristö ja mikromatkailu Houkutteleva merenrantaympäristö ja mikromatkailu Culminatum Innovation Oy Ltd Uudenmaan asumisen oske & Uudenmaan matkailun ja elämystuotannon oske Tuusulanjärvi Tuusulan vetovoiman rakentajana - tilaisuus

Lisätiedot

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen 1. Taustatiedot Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/nimet Osaava hanke Opetuksella tulevaisuuteen Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MATKAILUN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

KESKI-SUOMEN MATKAILUN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT VELI-PEKKA PÄIVÄNEN KESKI-SUOMEN MATKAILUN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Keski-Suomen matkailuparlamentti 16.11.2010 1 KESKI-SUOMEN MATKAILUN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT KESKI-SUOMEN MATKAILUN KEHITTÄMINEN Matkailuparlamentti

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008

SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008 SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008 PAIKALLISEN DIGIMEDIATUOTANNON JAKELUKANAVAT JA TEKNIIKAT, PALVELUT JA LIIKETOIMINTAMALLIT SEKÄ TOIMIJOIDEN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET SUUPOHJAN SEUTUVERKOSSA SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Ikäihmisten elämänhallinnan ja

Ikäihmisten elämänhallinnan ja Ikäihmisten elämänhallinnan ja hyvinvoinnin tukeminen (IKÄEHYT) 1.3.2011 31.8.2013 Hyvinvoinnin Lappi http://some.lappia.fi/blogs/ikaehyt/ Esitys päivitetty 30.1.2012 Hankkeen tausta Väestön ikääntyminen

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta Vesihuolto 2014 3.6.2014, Helsinki Projekti-insinööri Henna Luukkonen Suomen Kuntaliitto Vesiosuuskunnat,

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot riitta.prittinen-maarala@rko.fi puh. 050 4691 946

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki

Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki Konferenssi on osaamisen kehittämisen prosessi, jonka tavoitteena on 1. tuoda esille ne osaamiset, joita

Lisätiedot

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Hämeen ELY-keskus Paikallinen kehittäminen ja ESR Euroopan sosiaalirahasto (ESR) tukee yhteisölähtöistä eli kansalaistoimijalähtöistä paikallista kehittämistä

Lisätiedot

2. Vuoropuhelu, tapaamiset, toimialatuntemuksen lisääminen kaupungin hallinnossa

2. Vuoropuhelu, tapaamiset, toimialatuntemuksen lisääminen kaupungin hallinnossa VAIVATON ARKI KAJAANIN ELINKEINOPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA Taulukko: Kajaanin Elinkeinopolitiikan toimenpideohjelma 2009-2012. Tarpeiden sijaan keskitytään mahdollisuuksiin. Tavoite Kehittämiskohde A:

Lisätiedot

Etelä-Savon Teollisuuden osaajat

Etelä-Savon Teollisuuden osaajat Etelä-Savon Teollisuuden osaajat YHTEISTYÖSSÄ MUKANA Eteläsavolainen verkostohanke Rahoitus: rakennerahastot (ESR), Etelä-Savon ELY - keskus Kokonaishanke 896 000 ESR -rahan osuus 581 000 Hallinnoijana

Lisätiedot

Keski-Suomen ja Pirkanmaan. kulttuurimatkailufoorumi

Keski-Suomen ja Pirkanmaan. kulttuurimatkailufoorumi Kuvateksti Arial Bold 10/10 Aurora borealis in Lapland Keski-Suomen ja Pirkanmaan kulttuurimatkailufoorumi 17.5.2011 Culture Finland kulttuurimatkailun katto-ohjelma Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt.

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

MINNO-osaprojekti. Leena Grönroosin puolesta Eva Holmberg. TouNet-projektin ohjausryhmä 25.3.2013

MINNO-osaprojekti. Leena Grönroosin puolesta Eva Holmberg. TouNet-projektin ohjausryhmä 25.3.2013 MINNO-osaprojekti Leena Grönroosin puolesta Eva Holmberg TouNet-projektin ohjausryhmä 25.3.2013 MINNOssa on kaksi erillistä osiota Etelä-Suomen matkailun tulevaisuus : Häme, Päijät-Häme, Uusimaa Toteuttaja

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kuvataidetta ja visuaalista kulttuuria koskevan tiedon saavutettavuutta, saatavuutta ja välittämistä edistetään laadukkailla ja monipuolisilla museopedagogisilla

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN Työelämän kehittämis- ja palvelutoiminta uudistuu -seminaari 3.11.2010 Hilton Helsinki Strand Hallitusneuvos Merja Leinonen merja.leinonen@minedu.fi

Lisätiedot

Kiina on POP! Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden yhteisseminaari

Kiina on POP! Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden yhteisseminaari Kiina on POP! Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden yhteisseminaari Hotel Arthur 9.5.2014 Vaskivuoren lukion rehtori Eira Kasper Hankekoordinaattori Veli-Matti Palomäki YANZU 言 祖 Kiinan kieltä lukioissa Kansainvälistymisen

Lisätiedot

Karikoista kartalle. Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari. Kunnat ja työllisyyden hoito

Karikoista kartalle. Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari. Kunnat ja työllisyyden hoito Karikoista kartalle Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari Kunnat ja työllisyyden hoito Taustaa kuntakokeiluun mukaan lähtemiselle Haasteet pitkäaikaistyöttömyyden hoidossa Irralliset palveluprosessit

Lisätiedot

suomi Organisaation puhelin * +358 10 395 9000 Organisaation sähköpostiosoite kirjaamo@ekami.fi Omistajatyyppi * kuntayhtymä Yritysmuoto

suomi Organisaation puhelin * +358 10 395 9000 Organisaation sähköpostiosoite kirjaamo@ekami.fi Omistajatyyppi * kuntayhtymä Yritysmuoto Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Työpaikalla tapahtuva oppiminen

Lisätiedot

Yhteistyöllä osaavaa henkilöstöä sosiaali- ja terveyspalveluihin

Yhteistyöllä osaavaa henkilöstöä sosiaali- ja terveyspalveluihin Yhteistyöllä osaavaa henkilöstöä sosiaali- ja terveyspalveluihin Vantaan kaupungin ja Metropolia ammattikorkeakoulun yhteistyömalli Jörgen Eriksson Tuula Heinonen Loppuseminaari, 13.11.2013, Kuntatalo

Lisätiedot

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12. Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2 OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.2012 Osahankkeen nimi: TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Vammaispalveluhankkeen

Lisätiedot

Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella

Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella Maija Innola Keskustelutilaisuus ympärivuotisen opiskelun edistämisestä 17.3.2014 Lukukausien parempi hyödyntäminen Lukukaudet tai

Lisätiedot

Sähköiset palvelut - Isäntä ja renki

Sähköiset palvelut - Isäntä ja renki Sähköiset palvelut - Isäntä ja renki Projektikoordinaattori Minna Vänskä, Helsingin yliopisto Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät To 1.10.2009 6.10.2009 1 Sähköisiä palveluja asiakkaille Opintojen haku

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Forssan seudun Green Care klusterihankkeen 2016 2017 aloitusseminaari 16.2.2016 Yliopettaja Päivi Homan-Helenius HAMK ja tutkija Anja Yli-Viikari

Lisätiedot

MEK Kulttuurimatkailun katto-ohjelma. Tuoteasiantuntija Liisa Hentinen

MEK Kulttuurimatkailun katto-ohjelma. Tuoteasiantuntija Liisa Hentinen MEK Kulttuurimatkailun katto-ohjelma Tuoteasiantuntija Liisa Hentinen Teemakohtaiset katto-ohjelmat yhteiset tavoitteet ja prioriteetit kehittämiselle hankerahoituksen tehokkaampi käyttö MEK valmistelee

Lisätiedot

PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa

PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa PIRKANMAA 2025 PIRKANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA Pirkanmaan visio Vuonna 2025 Pirkanmaa on vauras, rohkeasti uudistumiskykyinen, osaamista hyödyntävä kasvumaakunta. Pirkanmaalla

Lisätiedot

PAJA-HANKE JA MEDIAPAJA

PAJA-HANKE JA MEDIAPAJA Heinolan kansalaisopisto Jyränkölän Setlementti PAJA-HANKE JA MEDIAPAJA Sirkka Suomi, rehtori Mikko Kallio, koulutussuunnittelija Kuvat: Anne Heilman / Mediapaja Heinolan kansalaisopiston Mediapaja Työllistämiseen

Lisätiedot

Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa

Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa 21.9.2012 Kari Puumalainen Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä Kuntayhtymän johtaja Ammatillisen koulutuksen aluekehitysrooli Ammatillisen koulutuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Toimijat Kansanmusiikin ja - tanssin alan toimijat voidaan jakaa kolmeen suurempaan kategoriaan, yksityiset toimijat,

Lisätiedot

NAPPIPARISTON KUUKAUSIKIRJE 9/2013

NAPPIPARISTON KUUKAUSIKIRJE 9/2013 NAPPIPARISTON 31.31 KUUKAUSIKIRJE 9/2013 Nappiparisto on ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjen kehittämisen ja monipuolistamisen valtakunnallinen koordinointihanke vuosille 2011-2012, ja Nappipariston

Lisätiedot

Strategiakortit 2015

Strategiakortit 2015 Kh 13.1.2015 4 Liite kh nro 1 Ptktark. UTAJÄRVEN KUNTA Strategiakortit 2015 LIITE Väritunnisteet: Etenee suunnitellusti Viivästynyt Ei etene/keskeytynyt TALOUS Päämäärä: Kuntatalous on vakaa Kriittiset

Lisätiedot

Avara museo osana Porin taidemuseon kehittämistyötä

Avara museo osana Porin taidemuseon kehittämistyötä AVARA MUSEO Päätösseminaari 04.10.-05.10.2012 PORI Avara museo osana Porin taidemuseon kehittämistyötä Museonjohtaja Esko Nummelin Porin taidemuseo AVARA MUSEO Valtakunnallinen osio. Toimintalinja: Työmarkkinoiden

Lisätiedot

Oppiminen taidekasvatuksen kautta Taikalampun monipuoliset työkalut opettajan apuna Saara Vesikansa 11.9.2013 Kuntamarkkinat

Oppiminen taidekasvatuksen kautta Taikalampun monipuoliset työkalut opettajan apuna Saara Vesikansa 11.9.2013 Kuntamarkkinat Oppiminen taidekasvatuksen kautta Taikalampun monipuoliset työkalut opettajan apuna Saara Vesikansa 11.9.2013 Kuntamarkkinat Mikä on Taikalamppu? Lasten- ja nuortenkulttuurikeskusten verkosto Perustettu

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

eosaajan taidot -hanke HAMK/eLearning Centre

eosaajan taidot -hanke HAMK/eLearning Centre 1 eosaajan taidot -hanke HAMK/eLearning Centre 2 Hankkeesta lyhyesti Projekti on Hämeen ammattikorkeakoulun hallinnoima (HAMK) ja Etelä-Suomen lääninhallituksen rahoittama ESR-hanke. Projekti aloitettiin

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin kuvaus ja tavoite 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoite 2.1 PKyritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

Vipuvoimaa EU:lta hanketietoisku

Vipuvoimaa EU:lta hanketietoisku Vipuvoimaa EU:lta hanketietoisku RR-hakuinfo 14.4.2010 Muotoiluakatemia Kuopio Itä-Suomen kehittämisstrategia Visio Vaikuttavuus-/ makrotavoitteet Ohjelmatavoitteet Kehittämisstrategian ydin Toimintalinjat

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020 Keski-Pohjanmaan toisen asteen yhteistyöstrategia 2015-2020 Taustaa Toisen asteen koulutuksen järjestäjien välinen yhteistyö on saanut alkunsa jo 1990-luvulla toteutetun nuorisoasteen koulutuskokeilun

Lisätiedot

Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (Tays/ERVA) hoitotieteellinen tutkimus- ja kehittämisohjelma

Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (Tays/ERVA) hoitotieteellinen tutkimus- ja kehittämisohjelma 2016 2020 Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (Tays/ERVA) hoitotieteellinen tutkimus- ja kehittämisohjelma Tutkimus- ja kehittämisohjelman pohjana toimivat Etelä-Pohjanmaan n Kanta-Hämeen

Lisätiedot

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Pedagoginen johtaminen ja opetuksen kehittäminen Salpauksessa - kaikki yhdessä tehtäviensä mukaisesti Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Koulutusjohtajat Hankkeiden rahoitus Hannu

Lisätiedot

PRO YSITIE r.y. TOIMINTA- JA HANKESUUNNITELMA 1.9.2009-31.12.2010 SEKÄ TAVOITESUUNNITELMA 2011-2015

PRO YSITIE r.y. TOIMINTA- JA HANKESUUNNITELMA 1.9.2009-31.12.2010 SEKÄ TAVOITESUUNNITELMA 2011-2015 PRO YSITIE r.y. TOIMINTA- JA HANKESUUNNITELMA 1.9.2009-31.12.2010 SEKÄ TAVOITESUUNNITELMA 2011-2015 TARKOITUS Yhdistyksen tarkoituksena on vaikuttaa Ysitien, valtatie 9:n ja rautatieyhteyden, kehittämiseen

Lisätiedot

HUIPUT KEHIIN. WinNova 02.04.2013. T.Eerola. w w w. h a m k. f i / a o k k

HUIPUT KEHIIN. WinNova 02.04.2013. T.Eerola. w w w. h a m k. f i / a o k k HUIPUT KEHIIN WinNova 02.04.2013 T.Eerola HUIPUT KEHIIN kehittää ammatillista huippuosaamista Projektin yleistavoitteena on pysyvien, ammatillista huippuosaamista kehittävien, alueellisten ja klusterikohtaisten

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Itämeristrategian rahoitus

Itämeristrategian rahoitus Itämeristrategian rahoitus Itämeren alue kutsuu miten Suomessa vastataan? Helsinki/TEM, 8.9.2010 Petri Haapalainen, TEM petri.haapalainen@tem.fi Keskeisiä lähtökohtia, kysymyksiä ja haasteita Lähtökohtia

Lisätiedot

Kansalais- ja työväenopistojen vapaus ja vastuu

Kansalais- ja työväenopistojen vapaus ja vastuu Kansalais- ja työväenopistojen vapaus ja vastuu SVV- luentosarja 2015-2016 Ma= Korolainen, Pilvi Mansikkamäki, Ma= Saari Laki vapaasta sivistystyöstä (21.8.1998/632 ja 29.12.2009/1765) 1 Vapaan sivistystyön

Lisätiedot