Maksikoe nro 6 / 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maksikoe nro 6 / 2011"

Transkriptio

1 Maksikoe nro 6 / 2011 Tienari ja Meriläinen JOHTAMINEN JA ORGANISOINTI globaalissa taloudessa Huom: Tehtävät 1 4 on laadittu pääsykoekirjan pohjalta. 1. A. Kirjan mukaan valtasuhteita käsittelevässä CMS-tutkimuksessa kyseiset tutkijat asettuvat heikomman osapuolen kannalle. B. Blaken ja Moutonin johtajuusmatriisissa erotellaan organisaatiosuuntautunut toiminta tehtäväsuuntautuneesta toiminnasta. C. Lohiveden ja Vaaran mukaan keskijohdon oma strategiatyö sisältää jopa sankarillisia piirteitä. D. Klassisessa, johtajuutta koskevassa kirjallisuudessa oletetaan, että johtajuus on yksilön suoritus. Maksikoe6 (1) 3. A. Essentialistisuus tarkoittaa Hofsteden mallin kannalta sitä, että kyseinen teoria esittää eri kansallisuuksien piirteet vähitellen muuttuvina ominaisuuksina. B. Asiantuntijoiden välisissä puhekäytännöissä korostuu Laineen ja Vaaran mukaan tilanne, jossa organisaation ylin johto tasapainottelee omien ja keskijohdon diskursseista muodostuvien käsitysten välissä. C. Kun huomion kohteena ovat yksittäiset esimiesten ja alaisten väliset suhteet organisaation sisällä, on kyse LMX-teoriasta. D. Scheinin mukaan organisaatiokulttuuri koostuu perusarvoista, uskomuksista ja artefakteista. 1. Väitteet C ja D ovat väärin, muut oikein. 2. Väite B on väärin, muut oikein. 3. Väite C on oikein, muut väärin. 4. Väitteet A ja B ovat väärin, muut oikein. 1. Väitteet B ja C ovat oikein, muut väärin. 2. Väitteet A ja D ovat oikein, muut väärin. 3. Vain väite D on oikein. 4. Väitteet A, C ja D ovat väärin, B oikein. 2. A. Psykologian vaikutus johtamisen ja organisoinnin tutkimukseen on ollut käytännössä melko vähäistä. B. Ns. kriittinen liikkeenjohdon tutkimus on 2000-luvulta lähtien haastanut liikkeenjohtotutkimuksen johtokeskeisyyden. C. Ekspatriaatit ovat innokkaita vaihtamaan työnantajaa, mikäli heidän omat pyyteensä sitä vaativat. D. Suomalaisten yritysjohtajien tärkein yksittäinen strategiatyökalu on tutkija Stenforsin mukaan tasapainotettu tuloskortti BSC. 1. Väitteet A ja D ovat oikein, muut väärin. 2. Väite B on väärin, muut oikein. 3. Kaikki väitteet ovat väärin. 4. Väitteet B, C ja D ovat väärin, A oikein. 4. A. Maslow n tarvehierarkiassa on ylimpänä itsensä toteuttamisen tarve. B. Muutoslaboratorio haastaa vallitsevat kehittämistoiminnan struktuurit. C. Käsitteistä johtaminen ja johtajuus ollaan liikkeenjohdon tutkijoiden keskuudessa jossain määrin eri mieltä. D. Termi uusintaa liittyy suhteissa rakentuvan näkökulman mukaiseen kielenkäyttöön. 1. Kaikki väitteet ovat oikein. 2. Yksi väitteistä on väärin, muut oikein. 3. Kaksi tai kolme väitteistä on oikein, muut väärin. 4. Kaikki väitteet ovat väärin.

2 Huom: Tehtävä 5 perustuu pääsykoekirjaan sekä oheiseen aineistoon: Kannattaako nykyisin johtaa hyvin? 5. A) Artikkelissa termiä strateginen ajautuminen käytetään eri merkityksessä kuin pääsykoekirjassa. B) Sekä pääsykoekirjasta että aineistosta saa käsityksen, jonka mukaan strateginen ajautuminen voi johtaa merkittäviin muutostarpeisiin organisaatiossa. 1. Väitteet A ja B ovat oikein. 2. Vain väite A on oikein. 3. Vain väite B on oikein. 4. Väitteet A ja B ovat väärin. Maksikoe6 (2) Huom: Tehtävät 7 ja 8 perustuvat pääsykoekirjaan sekä oheiseen aineistoon: Asiantuntijoiden johtaminen 7. A) Aineiston perusteella voidaan päätellä, että Niina Koivunen ja Daniel Goleman ovat melko pitkälti samaa mieltä siitä, miten ihmisiä tulisi johtaa. B) Aineistossa esitetyt näkökulmat ovat samantyyppisiä kuin pääsykoekirjassa, kun tarkastellaan jaettua johtajuutta. 1. Väitteet A ja B ovat oikein. 2. Vain väite A on oikein. 3. Vain väite B on oikein. 4. Väitteet A ja B ovat väärin. Huom: Tehtävä 6 perustuu pääsykoekirjaan sekä oheisiin aineistoihin: Kannattaako nykyisin johtaa hyvin? sekä Asiantuntijoiden johtaminen 6. A) Kirjassa mainittuun käsitteeseen diversity management liittyviä näkökulmia ei Tienarin artikkelissa mainita. B) Sekä Tienarin että Koivusen artikkelit sisältävät joitakin näkökulmia, joilla johtaja voi kehittää organisaatiotaan strategisen ketteryyden suuntaan. 1. Väitteet A ja B ovat oikein. 2. Vain väite A on oikein. 3. Vain väite B on oikein. 4. Väitteet A ja B ovat väärin. 8. Pääsykoekirjassa esitellään tutkija Laine-Sveibyn (1991) näkemyksiä suomalaisesta ja ruotsalaisesta johtajuudesta. Artikkelin perusteella kyseiset piirteet sopivat asiantuntijoiden johtamisen vaatimuksiin 1. lähinnä ruotsalaisten, mutta ei juurikaan suomalaisten johtajien osalta. 2. lähinnä suomalaisten, mutta ei juurikaan ruotsalaisten johtajien osalta. 3. sekä suomalaisten että ruotsalaisten johtajien osalta. 4. ei juurikaan suomalaisten eikä myöskään ruotsalaisten johtajien osalta.

3 Huom: Tehtävät 9 ja 10 perustuvat pääsykoekirjaan sekä oheiseen aineistoon: Syväjohtaminen 9. A) Aineistossa esitellään runsaasti samoja teemoja kuin pääsykoekirjassa, kun kirjassa puhutaan transformationaalisesta johtajuudesta. B) Aineistossa esitellään ainakin kursorisesti noin puolta Bain & Companyn luettelemista liikkeenjohdon tärkeimmistä työkaluista. 1. Väitteet A ja B ovat oikein. 2. Vain väite A on oikein. 3. Vain väite B on oikein. 4. Väitteet A ja B ovat väärin. Maksikoe6 (3) 10. Aineistossa esitelty, syväjohtamista kuvaileva johtamismalli vaikuttaa 1. enemmän kontingenssiteorian kuin tilannejohtajuuden mallin mukaiselta. 2. enemmän tavoitejohtamisen kuin transaktionaalisen johtamisen mallin mukaiselta. 3. enemmän ihmis- kuin tehtäväsuuntautuneelta. 4. enemmän tehtävä- kuin ihmissuuntautuneelta.

4 Kinnunen-Laitinen-Laitinen-Leppiniemi-Puttonen AVAIN LASKENTATOIMEEN JA RAHOITUKSEEN 11. Mikä seuraavista, tuloslaskelmaa koskevista väitteistä on tosi? 1. Tuloverot eivät vaikuta tilikauden voittoon. 2. Rahoitustuotot eivät vaikuta voittoon ennen satunnaisia eriä. 3. Poistoeron muutos voi pienentää tai suurentaa tilikauden tulosta. 4. Poistot eivät vaikuta liikevoittoon. Maksikoe6 (4) 13. Jakelu-Sepot Ky harkitsee investointia pakettiautoon, joka maksaisi uutena euroa. Yrityksessä arvioidaan, että auto tuottaisi ensimmäisenä vuotena nettotuloja euroa, toisena vuotena euroa ja kolmantena euroa. Kolmannen vuoden lopussa autosta saisi vielä myytäessä arviolta euroa. Tämän pakettiautoinvestoinnin sisäinen korkokanta on näiden tietojen perusteella 1. noin 33 %. 2. noin 18 %. 3. noin 11 %. 12. Oheisena on ote Combimax Oy:n tilinpäätöksestä vuodelta alle 7 %. KONSERNITASE Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 62,5 64,2 Konserniliikearvo 440,6 459,5 Aineelliset hyödykkeet 649,9 856,4 Osuudet osakkuusyrityksissä 16,2 20,1 Muut sijoitukset 12,5 12,0 Yhteensä 1181,7 1412,2 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus 15,1 15,9 Laskennallinen verosaaminen 13,5 81,9 Saamiset 368,0 352,4 Rahoitusarvopaperit 96,1 6,5 Rahat ja pankkisaamiset 66,8 60,8 Yhteensä 559,5 517,5 Aineiston luvut ovat miljoonia euroja. Oletetaan, että yhtiöllä oli vierasta pääomaa vuoden 2008 lopussa 1,1 miljardia euroa, josta pitkäaikaista 600 miljoonaa euroa. Tällöin Combimax Oy:n Current ratio oli vuoden 2008 lopussa 1. yli hieman yli hieman yli alle Oletetaan, että A, B, C ja D ovat yrityksiä. Mikä seuraavista väitteistä on tällöin epätosi? 1. Jos A sijoittaa euroa yritykseen D oman pääoman ehdoin, niin D kirjaa tämän tapahtuman: per kassa an oman pääoman tili Jos C lainaa euroa yritykselle D, niin D kirjaa tämän tapahtuman: per vieraan pääoman tili an kassa Jos B ostaa A:lta hyödykkeitä eurolla, niin B kirjaa tämän tapahtuman: per ostotili an kassatili Jos B ostaa A:lta hyödykkeitä eurolla, niin A kirjaa tämän tapahtuman: per kassatili an myyntitili

5 15. Olli Opiskelija lomailee Gran Canarialla. Hän tarvitsee hieman rahaa ja päättää ruveta myymään jäätelöä muille turisteille. Olli tarvitsee toimintaansa varten luvan, joka maksaa 150 euroa, ja varusteet (kylmälaukun ym.), jotka maksavat 50 euroa. Olli ostaa jäätelöt tukkuliikkeestä hintaan 1,2 euroa ja päättää myydä niitä 2 eurolla. Kuinka monta jäätelöä päivässä Ollin olisi myytävä, jotta hän saisi edes kustannukset katetuiksi, mikäli hän harjoittaa toimintaa vain kolme päivää? 1. Alle 50 jäätelöä jäätelöä jäätelöä. 4. Yli 150 jäätelöä. Maksikoe6 (5) 17. Oletetaan, että Marimekko tuottaa pelkästään Olkalaukkua erään tehtaan tietyllä osastolla. Laukun myyntihinta on 49 euroa. Laukun valmistamisesta aiheutuu seuraavia muuttuvia kustannuksia: kankaat 13 euroa, lankaa 1 euro, sähköä 10 senttiä, koneenkäyttökulut 20 senttiä ja työ 8 euroa. Kiinteät kustannukset per vuosi ovat: koneiden poistot euroa, kiinteät palkat euroa sekä tehdasosaston muu ylläpito euroa. Jätetään verot sekä mahdolliset muut tuotot ja kulut huomiotta. Edelleen oletetaan, että vuodessa on 12 työkuukautta ja kuukaudessa 21 työpäivää. Kuinka suuri on kyseisen tehtaan kriittinen piste? 1. Yli 70 olkalaukkua päivässä. 2. Yli 350 olkalaukkua viikossa. 3. Yli 1500 olkalaukkua kuukaudessa. 4. Yli olkalaukkua vuodessa. 16. A) Lisäyslaskennassa välittömät kustannukset kohdistetaan suoritteille esimerkiksi niin sanotun yleiskustannuslisän avulla. B) Investointi on sisäisen korkokannan menetelmän mukaan kannattava, jos sisäinen korkokanta on positiivinen. C) Ns. pienet kirjanpitovelvolliset voivat jättää toimintakertomuksen laatimatta. D) Tavaroiden ostomeno syntyy, kun tavarat otetaan vastaan. Kuinka moni oheisista väitteistä pitää paikkansa? 1. Ei yksikään. 2. Vain yksi. 3. Kaksi tai kolme. 4. Kaikki neljä väitettä ovat oikein. 18. Kiinteiden kustannusten vipuvaikutus on edellisessä tehtävässä arvoltaan 1. välillä 0 1, jos myydään olkalaukkua vuodessa. 2. välillä 1 2, jos myydään olkalaukkua vuodessa. 3. välillä 2 5, jos myydään olkalaukkua vuodessa. 4. yli 7, jos myydään olkalaukkua vuodessa.

6 Maksikoe6 (6) 19. Oletetaan, että eräässä Marimekon yksikössä Pallo -trikoopaidan muuttuvat yksikkökustannukset ovat 11,50 euroa ja kiinteät yksikkökustannukset 15 euroa. Tuotetta aiotaan myydä 45 euron hinnalla. Tällöin voidaan päätellä: 1. Tavoitteeksi asetettu voittolisä on yli 20 euroa per tuote. 2. Tavoitteeksi asetettu katetuotto on yli 30 euroa per tuote. 3. Tuotteen omakustannusarvo on alle 20 euroa per tuote. 4. Tuotteen minimiomakustannusarvo on yli 15 euroa per tuote. 20. Oheisena on erään Marimekon tuotantoyksikön lanseeraaman uuden tuotteen budjettilaskelmia lähivuosille (summat on ilmoitettu euroina): Vuosi Myyntituotot Markkinointikulut Tuotekehityskulut Valmistuskulut Kulut yhteensä Tulos Mikä seuraavista väitteistä on tällöin epätosi? 1. Kyseisen yksikön toiminta muuttuu kannattavaksi kolmantena vuonna. 2. Jos rahan aika-arvoa ei oteta huomioon, toiminta näyttää kannattavalta koko tarkasteluajanjakson osalta yhteensä. 3. Projektin sisäinen korkokanta on ilmeisesti noin 27 %. 4. Toiminta näyttää kannattavalta, jos tuottovaatimus on 20 %.

7 Pirjo Vuokko NONPROFIT-ORGANISAATIOIDEN MARKKINOINTI 21. A) Sopimuspohjaisten markkinointiviestinnän sääntöjen valvonta pohjautuu lakisääteiseen valvontaan. B) Ydintarjonnalla tarkoitetaan tarjontaa, joka perustuu suoraan organisaation missioon. C) Kirjassa todetaan, että toimintaansa aloittaessaan MS-liitto ei vielä toiminut asiakaslähtöisesti. D) Operatiivisessa kumppanuudessa markkinointia koskevat päätökset ovat yhteisiä kummallekin osapuolelle. E) Fokusointi voi tarkoittaa muun muassa sitä, että markkinoinnissa pääpaino on tietyissä kohderyhmissä. 1. Väitteet B, C ja E ovat oikein, muut väärin. 2. Väitteet A, C ja D ovat oikein, muut väärin. 3. Väite D on väärin, muut oikein. 4. Väite A on väärin, muut oikein. Maksikoe6 (7) 23. A) Positioinnissa päätetään muun muassa siitä, millainen mielikuva organisaatiosta halutaan luoda valitussa kohderyhmässä. B) Laajennettu tuote sisältää niitä ratkaisuja, joiden avulla kohderyhmälle tarjotaan jotain ylimääräistä tai palvelukokemusta laajentavia palveluja. C) Operatiivisella tasolla asiakaslähtöisyys tarkoittaa sitä, että kohtaamiset osataan nähdä myös asiakkaan, ei vain organisaation kannalta. D) Primaarinen kilpailu merkitsee tilannetta, jossa useampi organisaatio tarjoaa likimäärin samanlaista tuotetta tai palvelua. E) Pirkkalan terveyskeskuksen ja Koskiklinikan välinen yhteistyö on kirjan mukaan osoitus taktisesta kumppanuudesta. Kuinka moni edellä esitetyistä väitteistä on tosi? 1. Kaikki viisi. 2. Kolme tai neljä. 3. Yksi tai kaksi. 4. Ei yksikään. 22. A) Kirjan mukaan uskomukset ja kuulopuheet eivät vaikuta mielikuvan syntymiseen. B) Tuotantolähtöisen ajattelumallin mukaan ei mietitä sitä, miten, missä, kenelle tai milloin palveluja tarjotaan. C) TE-keskuksen asiakkuuden hoitomallin tärkeimpien tavoitteiden joukkoon kuuluu mm. toimiala- ja liiketoimintaosaamisen kehittäminen. D) Velvollisuusetiikan mukaan eettinen toiminta on itsessään velvoittavaa. E) Sponsorituki voidaan kytkeä esimerkiksi myynnin tai liiketapahtumien määrään. 1. Vain väite D on väärin, muut oikein. 2. Vain väite E on oikein, muut väärin. 3. Väitteet B, C ja D ovat oikein, muut väärin. 4. Vain väite A on väärin, muut oikein. 24. A) Sponsorointia ei yleensä pidetä nonprofit-organisaation markkinointiviestinnän keinona. B) Markkinointiviestinnän konatiiviset vaikutukset liittyvät toimintaan tai käyttäytymisen muutoksiin. C) Julkisen sektorin palvelutyypeistä etäiset virastot ovat kaikkein ongelmallisin lohko asiakaslähtöisyyden kehittämisen kannalta. D) Seikka, joka erityisesti erottaa nonprofit-organisaatiot yrityksistä ja liikelaitoksista, on niiden toiminnan motiivi. E) Kun Ms-liitto pyrkii vaikuttamaan kohderyhmiinsä, sen argumentti on toiminnan taloudellinen hyöty sairastuneelle. Kuinka moni oheisista väitteistä on epätosi? 1. Ei yksikään. 2. Täsmälleen yksi. 3. Kaksi tai kolme. 4. Neljä tai viisi.

8 25. A) Julkisen sektorin sosiaalinen tulosvastuu kuvaa sitä, että jokainen organisaatiossa toimiva työntekijä osaa ammattinsa ja kantaa vastuun tekemisistään ja päätöksistään. B) Imagoon liittyvien toimenpiteiden ja pohdintojen perusta on nykytila-analyysi. C) Markkinoinnin suunnitteluprosessissa viimeisenä vaiheena on ohjaus ja valvonta. D) Operatiivinen kumppanuus on löyhin yhteistyösuhteiden muoto. E) Yritysmaailmassa asiakkaan kokemaa hyötyä voidaan lisätä esimerkiksi siten, että alennetaan tuotteen hintaa. 1. Väitteet B ja E ovat väärin, muut oikein. 2. Väitteet A, C ja D ovat oikein, muut väärin. 3. Väitteet A ja E ovat väärin, muut oikein. 4. Väitteet B ja D ovat väärin, muut oikein. 27. A) Sponsorointi on yritykselle osa markkinointiviestintää. B) Muodollinen tuote kuvaa niitä käytännön ratkaisuja, joiden avulla palvelu tarjotaan. C) Varsinais-Suomen TE-keskuksen segmenteistä potentiaaliselta asiakasmäärältään suurin on neuvonta-asiakkaat. D) Vaikuttamisen portaiden yhteydessä todetaan, että markkinoinnin suunnittelun tulisi alkaa toimintaportaalta. E) Mitä heterogeenisempi maan väestö on, sitä enemmän kyseisessä maassa on nonprofit-toimintaa. 1. Väitteet B ja E ovat oikein, muut väärin. 2. Kaikki väitteet ovat oikein. 3. Kaikki väitteet ovat väärin. 4. Väitteet A, B ja D ovat väärin, muut oikein. Maksikoe6 (8) 26. A) Taktisessa kumppanuudessa tuote tai palvelu tarjotaan sellaisenaan toiselle osapuolelle. B) Julkisen sektorin palvelutyyppien lohkoa III voidaan kirjan mukaan kutsua myös ilmaispalveluiksi. C) Mainonnan kaksi päätösaluetta ovat mediapäätös ja mainossanomapäätös. D) Julkisuus on proaktiivista, kun organisaatio puolustautuu itseensä kohdistuvaa negatiivista julkisuutta vastaan. E) Fokusointi tarkoittaa oman kilpailullisen aseman määrittämistä. Kuinka moni edellä olevista väitteistä pitää paikkansa? 1. Kaikki neljä. 2. Vain yksi. 3. Täsmälleen kaksi. 4. Kolme tai ei yksikään. 28. A) Markkinoinnin suunnitteluprosessissa määriteltävät tavoitteet ovat yleensä kvantitatiivisia, eivät kvalitatiivisia. B) Alihankkijasuhteet ovat esimerkki taktisesta kumppanuudesta. C) Termi profilointi tarkoittaa samaa kuin positiointi. D) Kirjassa todetaan, että yksityisen sektorin terveydenhuolto on automaattisesti hintajohtaja julkiseen sektoriin verrattuna. E) Kun organisaatio tuo itse ikävätkin asiat esille omatoimisesti, julkisuus on reaktiivista. Kuinka moni edellä esitetyistä väitteistä ei pidä paikkaansa? 1. Vähintään neljä. 2. Tasan kolme. 3. Yksi tai kaksi. 4. Ei yksikään.

9 29. A) Organisaatio voi itse varsin pitkälle päättää, mistä elementeistä sen imago syntyy. B) Niin sanottu piilevä kysyntä tarkoittaa tilannetta, jossa kysyntää sinänsä on, mutta vastaavia tuotteita tai palveluja ei ole. C) Tuotanto- tuote ja myyntilähtöisyys ovat tarjontalähtöisiä ajattelutapoja. D) Julkisella sektorilla kilpailuun liittyvänä asiakaslähtöisyyden esteenä on se, että asiakkaiden hankkiminen ei yleensä ole ollut valtiolle ongelmallista. E) Sopimuspohjaiseen markkinointiviestinnän valvontaan kuuluvat esimerkiksi mainonnan kansainväliset perussäännöt. 1. Kaikki em. väitteet ovat oikein. 2. Kolme em. väitteistä on oikein, muut väärin. 3. Yksi em. väitteistä on väärin, muut oikein. 4. Kaikki em. väitteet ovat väärin. 30. A) Markkinointi määritellään Wäinö Aaltosen museossa lähinnä mainonnaksi. B) Taktisella tasolla asiakaslähtöisyys tarkoittaa niiden periaatteiden ja keinojen pohtimista, joilla organisaation tuotteita ja palveluja tarjotaan eri sidosryhmille. C) Kirjan mukaan nonprofit-organisaatioiden tarjonta ylittää usein kysynnän. D) Strateginen kumppanuus tarkoittaa muun muassa yhteisesti johdettua visiota ja yhteisiä toimintaperiaatteita. E) Mainetta on vaikeampi muuttaa kuin imagoa. 1. Väitteet A, B ja D ovat oikein, muut väärin. 2. Väitteet B, C ja D ovat oikein, muut väärin. 3. Väitteet A ja C ovat oikein, muut väärin. 4. Väite C on väärin, muut oikein. Maksikoe6 (9)

10 Pohjola TALOUSTIETEEN OPPIKIRJA 31. Oletetaan, että kaurapuuro on inferiorinen hyödyke. Tällöin pätee: 1. Kaurapuuron hinnan nousu kasvattaa kaurapuuron tarjontaa. 2. Kaurapuuron hinnan lasku kasvattaa kaurapuuron kysyntää. 3. Kuluttajien tulojen kasvu vähentää kaurapuuron kysyntää. 4. Kuluttajien tulojen lasku vähentää kaurapuuron kysyntää. 33. Mikä seuraavista väitteistä pitää paikkansa? 1. Monetaristien mukaan rahapolitiikka on neutraalia pitkällä, mutta ei lyhyellä aikavälillä. Maksikoe6 (10) 2. Eksogeenisen kasvun teoria olettaa, että teknologian kehittyminen on tietoisen tutkimus- ja kehitystoiminnan tulosta. 3. Mikäli hyödykkeen kysyntä on joustamatonta ja hinta laskee, niin kysyntä kasvaa sillä tavoin, että hyödykkeeseen käytetty rahamäärä lisääntyy. 4. Pitkällä aikavälillä valuuttakurssi määräytyy yhden hinnan lain perusteella. 34. Eräs kansantalous tuottaa vain hyödykkeitä A ja B oheisen kaavion mukaan: 32. Negatiivinen ulkoisvaikutus tuotannossa merkitsee sitä, 1. että yhteiskunnan rajakustannus on pienempi kuin yksityinen rajahyöty. 2. että yksityinen rajahyöty on pienempi kuin yhteiskunnan rajahyöty. 3. että yksityinen rajakustannus on pienempi kuin yhteiskunnan rajakustannus. 4. että yhteiskunnan rajahyöty on suurempi kuin yksityinen rajakustannus. Hyödyke Vuosi 1 Vuosi 2 Vuosi 3 Määrä Hinta Määrä Hinta Määrä Hinta A B Olkoon perusvuotena vuosi 1. Tällöin voidaan päätellä, 1. että vuoden 3 nimellinen BKT on että vuoden 1 reaalinen BKT on että vuoden 3 BKT:n hintaindeksi on 105,4 %. 4. että vuoden 2 BKT:n hintaindeksi on 118,3 %.

11 Maksikoe6 (11) 35. Työvoimaosuus on Suomessa tällä hetkellä noin 67 %. Työttömiä on maassa noin Olkoon työikäinen väestö 3,4 miljoonaa. Mikäli oletetaan, että työttömien määrä ja työikäisen väestön määrä pysyvät ennallaan, niin mikä saataisiin työttömyysasteeksi, mikäli hallituksen tavoittelema työvoimaosuus 75 % toteutuisi? 1. 5,6 % 2. 6,4 % 3. 7,1 % 4. 7,2 % 37. Hallituksessa on arvioitu, että jos lapsilisiä ja eläkkeitä nostettaisiin kolme miljardia euroa, tämä lisäisi kerroinvaikutuksen vuoksi kokonaiskysyntää 15 miljardin euron verran. Kuinka suureksi kokonaiskysynnän kasvu muodostuisi, jos em. tulonsiirtojen asemasta sama kolme miljardia euroa käytettäisiinkin julkisten investointien kasvattamiseen? (Oletetaan, että talous on suljettu, ja että rajakulutusalttius on vakio. Jätä mahdollinen syrjäytysvaikutus tällä kertaa huomiotta.) 1. Kokonaiskysyntä kasvaisi 10 miljardia euroa. 2. Kokonaiskysyntä kasvaisi 12 miljardia euroa. 3. Kokonaiskysyntä kasvaisi 15 miljardia euroa. 4. Kokonaiskysyntä kasvaisi 18 miljardia euroa. 36. Kun tarkastellaan verotuksen kohtaantoa, niin voidaan päätellä, että mikäli hyödykkeen kysyntä on, ja valtio lisää hyödykkeen verotusta, niin suurin osa veron lisäyksestä jää maksettavaksi. Samalla hyödykkeen kysytty määrä muuttuu, kuin jos hyödykkeen kysyntä olisi. 1. joustavaa ostajan vähemmän joustamatonta. 2. joustavaa myyjän enemmän joustamatonta. 3. joustamatonta myyjän vähemmän joustavaa. 4. joustamatonta ostajan enemmän joustavaa. 38. Mikä seuraavista väitteistä ei pidä paikkaansa? 1. Luonnonvarat eivät tavallisesti sisälly kansantalouden tuotantofunktioon. 2. Syrjäytysvaikutus syntyy, kun julkisen talouden rahoitusalijäämää rahoitetaan lainanotolla. 3. Kysyntäsuoralla kysyntä on joustavampaa lähellä pystyakselia kuin lähellä vaaka-akselia. 4. BKT markkinahintaan = tuotannon arvonlisäysten summa.

12 39. Ohessa on kuvaajia, jotka kuvaavat budjettivajeen suuruutta eräissä EU-maissa vuonna 2009 (kuvio A), työpaikkojen määrän muutosta eräillä toimialoilla USA:ssa (kuvio B) sekä ja BKT:n kasvunopeutta Kiinassa ja USA:ssa * (kuvio C). Ota kantaa seuraaviin väittämiin: Maksikoe6 (12) Kuvio B A. USA:ssa SAS-käyrä siirtyi ilmeisesti oikealle vuoden 2008 aikana. B. Jos vuoden 2008 BKT:n kehitys USA:ssa johtui AD-käyrän siirtymisestä, niin tällöin inflaatiopaineet hellittivät. C. USA:n työllisyyskehitys selittyy hyvin BKT:n muutoksilla. D. Kiinan BKT kaksinkertaistuu noin 8 vuodessa noin 9 prosentin vuosikasvulla. E. Irlanti pystyy kattamaan budjetistaan yli 80 % verovaroin. F. USA:n ja Kiinan BKT-ennuste näyttää melko hyvältä Suomen kannalta. G. Kiinan valuutta vahvistunee lähivuosina dollariin verrattuna. H. Ilmeisesti Kiinan SAS-käyrä ja AD-käyrä ovat siirtyneet oikealle koko ajan viimeiset 20 vuotta. Y-akselin luvut tuhatta työpaikkaa Yllä olevista väittämistä on epätosia 1. nolla tai yksi. 2. kaksi tai kolme. 3. neljä tai viisi. 4. vähintään kuusi. Kuvio A Kuvio C

13 40. Oletetaan, että hyödykkeenä on opiskelupaikka kauppakorkeakoulussa tai yliopiston kauppatieteellisessä tiedekunnassa. Eri koulujen tarjonnat ovat keskenään substituutteja. Sisäänpääsyn vaikeus on hinta, ja pyrkijöiden määrä on määrä. Hinta toimii tällöin informaation välittäjänä, kannustimena ja vaikuttaa lopulta tulonjakoonkin eli pyrkijöiden jakaantumiseen eri koulujen kesken. Tarkastellaan seuraavia tapahtumia: I. Helsinki vähentää aloituspaikkoja. J. Käy ilmi, että Helsinkiin on aiempaa hankalampi päästä. Tämä lisää opiskelijoiden halukkuutta pyrkiä Turkuun. c. Oletetaan, että Oulu lisää roimasti aloituspaikkoja. Näistä tapahtumista 5. tapahtuma a johtaa Helsingin osalta tarjontakäyrän siirtymiseen kuvion A mukaisesti. 6. tapahtuma b johtaa Turussa kuvion B mukaiseen siirtymään. 7. tapahtuma c johtaa Oulussa kuvion C mukaiseen siirtymään. Jos kysyntä pysyy ennallaan, Ouluun on aiempaa helpompi päästä. 8. Kaikki yllä olevat väitteet ovat tosia. Kuvio B Maksikoe6 (13) Kuvio A Kuvio C

Kauppakorkean pääsykokeen / 2011 ratkaisut

Kauppakorkean pääsykokeen / 2011 ratkaisut Kauppakorkean pääsykokeen / 2011 ratkaisut Hallinto: 1. Osio 2 / Tosi; Tarinan numero 1 mukaan kyseinen esimies pyrkii tuottamaan tuotteisiin liittyvää tietoa sekä uusia ideoita. Tätä varten pyritään tekemään

Lisätiedot

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE : Mallivastaukset

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE : Mallivastaukset KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE.6.016: Mallivastaukset Sivunumerot mallivastauksissa viittaavat pääsykoekirjan [Matti Pohjola, Taloustieteen oppikirja, 014] sivuihin. (1) (a) Julkisten menojen kerroin (suljetun

Lisätiedot

Kansantalouden kuvioharjoitus

Kansantalouden kuvioharjoitus Kansantalouden kuvioharjoitus Huom: Tämän sarjan tehtävät liittyvät sovellustiivistelmässä annettuihin kansantalouden kuvioharjoituksiin. 1. Kuvioon nro 1 on piirretty BKT:n määrän muutoksia neljännesvuosittain

Lisätiedot

Kauppakorkean pääsykoe 2015 / Ratkaisut

Kauppakorkean pääsykoe 2015 / Ratkaisut Kauppakorkean pääsykoe 2015 / Ratkaisut Johtaminen ja markkinointi: 1. / Ratk: Osiot 1, 2 ja 3 / Tosia (s.1 ja s. 1 sekä s. 2). Osio 4 / Epätosi; Ei, vaan klassisissa organisaatioteorioissa tutkimuksen

Lisätiedot

talletetaan 1000 euroa, kuinka paljon talouteen syntyy uutta rahaa?

talletetaan 1000 euroa, kuinka paljon talouteen syntyy uutta rahaa? TALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE 1.6.2017 1. Kerro lyhyesti (korkeintaan kolmella lauseella ja kaavoja tarvittaessa apuna käyttäen), mitä tarkoitetaan seuraavilla käsitteillä: (a) moraalikato (moral hazard) (b)

Lisätiedot

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE 6.6.2013: MALLIVASTAUKSET

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE 6.6.2013: MALLIVASTAUKSET KANSANTALOUSTIETEEN ÄÄSYKOE 6.6.013: MALLIVASTAUKSET Sivunumerot mallivastauksissa viittaavat pääsykoekirjan [Matti ohjola, Taloustieteen oppikirja, 01] sivuihin. (1) (a) igou -verot: Jos markkinoilla

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunta Opiskelijavalinta 07.06.2005 1 2 3 4 5 YHT Henkilötunnus

Taloustieteiden tiedekunta Opiskelijavalinta 07.06.2005 1 2 3 4 5 YHT Henkilötunnus 1 2 3 4 5 YHT 1. Selitä lyhyesti, mitä seuraavat käsitteet kohdissa a) e) tarkoittavat ja vastaa kohtaan f) a) Työllisyysaste (2 p) b) Oligopoli (2 p) c) Inferiorinen hyödyke (2 p) d) Kuluttajahintaindeksi

Lisätiedot

Kauppakorkean valintakokeen / 2009 ratkaisut (TH /Supermaster Ky)

Kauppakorkean valintakokeen / 2009 ratkaisut (TH /Supermaster Ky) Kauppakorkean valintakokeen / 2009 ratkaisut (TH /Supermaster Ky) Hallinto / 2009: 1. Osio 1 / Tosi; Yritys tarjoaa ydinsegmenttiin kuuluville muun muassa työturvan (s.47). Osio 2 / Epätosi; Ei, vaan ydinryhmä

Lisätiedot

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE 4.6.2015 MALLIVASTAUKSET

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE 4.6.2015 MALLIVASTAUKSET KANSANTALOUSTIETEEN ÄÄSYKOE 4.6.05 MALLIVASTAUKSET Sivunumerot mallivastauksissa viittaavat pääsykoekirjan [Matti ohjola, Taloustieteen oppikirja,. painos, 04] sivuihin. () (a) Bretton Woods -järjestelmä:

Lisätiedot

Pääsykoe 2001/Ratkaisut Hallinto

Pääsykoe 2001/Ratkaisut Hallinto Pääsykoe 2001/Ratkaisut Hallinto 1. Osio 3/Tosi; Organisaatiokenttää ei mainita (s.35). 2. Osiot 1 ja 2/Epätosia; Puppua. Osio 3/Lähellä oikeata kuvion 2.1 mukaan (s.30). Osio 4/Tosi (sivun 30 tekstin

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Instructor: hannele wallenius Course: Kansantaloustieteen perusteet 2016

Instructor: hannele wallenius Course: Kansantaloustieteen perusteet 2016 tudent: ate: Instructor: hannele wallenius Course: Kansantaloustieteen perusteet 016 Assignment: 016 www 1. Millä seuraavista tuotteista on itseisarvoltaan pienin kysynnän hintajousto? A. Viini B. Elokuvat

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna.

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna. EVOX RIFA GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.11.2001, klo 10:00 EVOX RIFA GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2001 Vuoden 2001 kolmen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa (61,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

ENNAKKOHARJOITTELUTEHTÄVÄT 2011 MARKKINOINTI

ENNAKKOHARJOITTELUTEHTÄVÄT 2011 MARKKINOINTI ENNAKKOHARJOITTELUTEHTÄVÄT 2011 MARKKINOINTI Ennakkoharjoittelutehtävät 2011 / Markkinointi (1) 1. Nonprofit-organisaatioiden ominaisuudet 1) Nonprofit-organisaatioissa painotetaan yleensä. (s.14) 2) Kuinka

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Y55 Kansantaloustieteen perusteet sl 2010

Y55 Kansantaloustieteen perusteet sl 2010 Y55 Kansantaloustieteen perusteet sl 2010 1 Ole hyvä ja vastaa kysymyksiin tähän paperiin. Tehtävät on palautettava joko luennolla tai kurssilaatikkoon (Latokartanonkaari 9., 3 krs.) ehdottomasti niitattuina

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

Kauppakorkean pääsykoe 2016 / Ratkaisut Johtaminen ja markkinointi

Kauppakorkean pääsykoe 2016 / Ratkaisut Johtaminen ja markkinointi Kauppakorkean pääsykoe 2016 / Ratkaisut Johtaminen ja markkinointi 1. / Ratk: Osio 1 / Epätosi; Ei, vaan tällöin vallitsevaa ihmiskuvaa on kuvattu mekanistiseksi (s.1). Osio 2 / Epätosi; Ei, vaan tällöin

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

(1) Katetuottolaskelma

(1) Katetuottolaskelma (1) Katetuottolaskelma Katetuottolaskelmalla tarkastellaan yrityksen kannattavuutta myyntituotto - muuttuvat kustannukset (mukut) = katetuotto katetuotto - kiinteät kustannukset (kikut) = tulos (voitto

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Instructor: hannele wallenius Course: Kansantaloustieteen perusteet 2016

Instructor: hannele wallenius Course: Kansantaloustieteen perusteet 2016 Student: Date: Instructor: hannele wallenius Course: Kansantaloustieteen perusteet 2016 Assignment: 2016 www1 1. Mitkä seuraavista asioista kuuluvat mikrotaloustieteen ja mitkä makrotaloustieteen piiriin?

Lisätiedot

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE 5.6.2014 MALLIVASTAUKSET

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE 5.6.2014 MALLIVASTAUKSET KANSANTALOUSTIETEEN ÄÄSYKOE 5.6.2014 MALLIVASTAUKSET Jokaisen tehtävän perässä on pistemäärä sekä sivunumero (Matti ohjola, Taloustieteen oppikirja, 2012) josta vastaus löytyy. (1) (a) Suppea raha sisältää

Lisätiedot

https://xlitemprod.pearsoncmg.com/api/v1/print/en-us/econ

https://xlitemprod.pearsoncmg.com/api/v1/print/en-us/econ Page 1 of 5 Student: Date: Instructor: hannele wallenius Course: Kansantaloustieteen perusteet 201 Assignment: 201 www5 1. Tuotteen X kysyntäkäyrä on P=25 2 Q ja tarjontakäyrä vastaavasti P=Q+10. Mikä

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015 Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Sisältö Mitä on yrityksen taloudellinen tila? Tunnuslukujen perusteet

Lisätiedot

4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino

4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino 4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino (Taloustieteen oppikirja, luku 4) Opimme tässä ja seuraavissa luennoissa että markkinat ovat hyvä tapa koordinoida taloudellista toimintaa (mikä on yksi taloustieteen

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2002 > Liikevaihto oli katsauskaudella 4,2 miljoonaa euroa, jossa laskua 13,7 %. > Liiketulos pysyi edellisen tilikauden vastaavan katsauskauden tasolla ja oli 0,2

Lisätiedot

Asia: Palkitsemista koskevien tietojen julkisuus valtio-omisteisissa yhtiöissä

Asia: Palkitsemista koskevien tietojen julkisuus valtio-omisteisissa yhtiöissä Finavia Oyj Asia: Palkitsemista koskevien tietojen julkisuus valtio-omisteisissa yhtiöissä 1 a) Finavia Oyj b) Valtion omistus 100% 2. Toimiala Yhtiön toimialana ovat lentoasemaliiketoiminta ja lentoasemiin

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

I MIKROTALOUSTIEDE LUKU 5 KILPAILUMUODOT

I MIKROTALOUSTIEDE LUKU 5 KILPAILUMUODOT I MIKROTALOUSTIEDE LUKU 5 KILPAILUMUODOT Tehtävä 1! " # $%& ' ( ' % %' ' ) ) * ' + )$$$!," - '$ '' ' )'( % %' ) '%%'$$%$. /" 0 $$ ' )'( % %' +$%$! &" - $ * %%'$$%$$ * '+ ' 1. " - $ ' )'( % %' ' ) ) * '

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Janne Heusalan kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta 1.1 Tulos ja tase KUMULATIIVINEN MYYNTI Current Ratio koko yritys 12 1 8 6 4 2 215 KUM TOT. 115 KUM TOT. 415 KUM TOT. 315 KUM TOT. 715 KUM TOT. 615 KUM TOT. 515 KUM TOT. 915 KUM TOT. 815 KUM TOT. 1,77

Lisätiedot

MIKROTEORIA, HARJOITUS 6 YRITYKSEN JA TOIMIALAN TARJONTA JA VOITTO TÄYDELLISESSÄ KILPAILUSSA, SEKÄ MONOPOLI

MIKROTEORIA, HARJOITUS 6 YRITYKSEN JA TOIMIALAN TARJONTA JA VOITTO TÄYDELLISESSÄ KILPAILUSSA, SEKÄ MONOPOLI MIKROTEORIA, HARJOITUS 6 YRITYKSEN JA TOIMIALAN TARJONTA JA VOITTO TÄYDELLISESSÄ KILPAILUSSA, SEKÄ MONOPOLI 1a. Täydellisen kilpailun vallitessa yrityksen A tuotteen markkinahinta on 18 ja kokonaiskustannukset

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA. Valintakoe 2011

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA. Valintakoe 2011 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA Valintakoe 2011 Koetyyppi Kokeessa on 40 tehtävää. Ne on ryhmitelty valintakoekirjoittain. Tehtävien 1-10 osalta vastaus pohjautuu koekirjaan ja jaettuun aineistoon.

Lisätiedot

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin.

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Ajatuksia hinnoittelusta Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Hinnoittelu Yritystoiminnan tavoitteena on aina kannattava liiketoiminta ja asiakastyytyväisyys. Hinta

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Kansantaloudessa tuotetaan vehnää, jauhoja ja leipää. Leipä on talouden ainoa lopputuote, ja sen valmistuksessa käytetään välituotteena jauhoja.

Kansantaloudessa tuotetaan vehnää, jauhoja ja leipää. Leipä on talouden ainoa lopputuote, ja sen valmistuksessa käytetään välituotteena jauhoja. Taloustieteen perusteet Kesä 2014 Harjoitus 4: MALLIRATKAISUT Juho Nyholm (juho.nyholm@helsinki.fi Tehtävä 1 Kansantaloudessa tuotetaan vehnää, jauhoja ja leipää. Leipä on talouden ainoa lopputuote, ja

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe... 11. Mistä on kysymys... 15. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sisältö... 38

Sisällys. Esipuhe... 11. Mistä on kysymys... 15. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sisältö... 38 Sisällys 1 2 Esipuhe.................................... 11 Mistä on kysymys............................ 15 1.1 Tilinpäätös ja toimintakertomus mistä ne kertovat.. 15 1.2 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2004- Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2004- aikana neljä huutokauppaa. Huutokaupoissa ja katsauskauden aikana tapahtuneessa

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Sievi Capital Oyj:n Yhtiökokous 8.4.2014 Harri Takanen Sievi Capital Oyj:n sijoitusstrategia ja tavoitteet Pääomasijoitukset Sievi Capital Oyj sijoittaa varansa kasvupotentiaalia

Lisätiedot

Osa 8. Markkinoiden tehokkuusanalyysin sovelluksia (M & T, Chs 6, 8-9, Pohjola)

Osa 8. Markkinoiden tehokkuusanalyysin sovelluksia (M & T, Chs 6, 8-9, Pohjola) Osa 8. Markkinoiden tehokkuusanalyysin sovelluksia (M & T, Chs 6, 8-9, Pohjola) Hyvinvointiteoria tarkastelee sitä, miten resurssien allokoituminen kansantaloudessa vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin Opimme

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1 Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuokra-asuntomäärä kasvoi ja Lumo laajensi asumisen palveluita Liikevaihto 1.1. 30.9.2014 miljoonaa euroa +7,5%

Lisätiedot

POWEST OY VUOSIKATSAUS 2001

POWEST OY VUOSIKATSAUS 2001 POWEST OY toimii sijoittajana ja omistusten hallinnoijana energia-alan palvelu- ja teknologiayhtiöissä. Yhtiöt keskittyvät siirto- ja jakeluverkkojen urakointiin ja kunnossapitoon energiakauppapalveluihin

Lisätiedot

Viime kerralta Luento 9 Myyjän tulo ja kysynnän hintajousto

Viime kerralta Luento 9 Myyjän tulo ja kysynnän hintajousto Viime kerralta Luento 9 Markkinatasapaino Markkinakysyntä kysyntöjen aggregointi Horisontaalinen summaaminen Eri kuluttajien kysynnät eri hintatasoilla Huom! Kysyntöjen summaaminen käänteiskysyntänä Jousto

Lisätiedot

3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15

3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15 LTKK/TUTA Lehtori Osmo Hauta-aho 1(3) + liitteet 1-2 3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15 (Tentissii ei saa olla mukana kirjallisuutta) Tehtava 1 Oheisena on annettu SyysTek Oy:n

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva)

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Opiskelijanumero ja nimi:

Opiskelijanumero ja nimi: 1 LUT School of Business and Management Yliopisto-opettaja, Tiina Sinkkonen Opiskelijanumero ja nimi: CS31A0101 KUSTANNUSJOHTAMISEN PERUSKURSSI Tentti 22.10.2015 Tentissä saa olla mukana vain muistiinpanovälineet

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

Mikrotaloustiede Prof. Marko Terviö Aalto-yliopisto BIZ 31C00100 Syksy 2017 Assist. Jan Jääskeläinen Kauppakorkeakoulu

Mikrotaloustiede Prof. Marko Terviö Aalto-yliopisto BIZ 31C00100 Syksy 2017 Assist. Jan Jääskeläinen Kauppakorkeakoulu Mikrotaloustiede Prof. Marko Terviö Aalto-yliopisto BIZ 31C00100 Syksy 2017 Assist. Jan Jääskeläinen Kauppakorkeakoulu Harjoitukset 1. Kysynnän ja tarjonnan perusteet (kertausta ja lämmittelyä). 1. Jampan

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS YRITYKSEN MAKSUKYKY JA STRATEGINEN JOHTAMINEN HELSINKI 29.1.2010 OTM, KTM MIKKO HAKOLA 1 TULOSLASKELMAPERUSTEINEN MITTARISTO JOHDON KONTROLLITYÖVÄLINEESTÄ Financial Statement Scorecard as a Tool for Small

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot