Viacomin kansainväliset liiketoimintaohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viacomin kansainväliset liiketoimintaohjeet"

Transkriptio

1 Viacomin kansainväliset liiketoimintaohjeet 1

2 2

3 Sisällys Viesti hallituksen puheenjohtajalta ja toimitusjohtajalta 4 Ohjeiden ymmärtäminen ja käyttäminen 6 Lakien, sääntöjen ja säädösten noudattaminen 8 Eturistiriitojen ja häiriöiden välttäminen 9 Luottamuksellisuus, arvopaperiliiketoimet ja rehellinen ilmoittaminen 13 Julkinen keskustelu 16 Taloudellinen kirjanpito, valtuutukset, maksut, tietojen säilyttäminen ja raportointi 19 Moninaisuuden ja syrjimättömyyden arvostaminen 21 Häirinnästä vapaan työympäristön edistäminen 22 Kansainvälinen liiketoiminta 24 Rehellisen kauppatavan ja voimakkaan kilpailun edistäminen 27 Vastuullinen yhteydenpito sosiaalisen median kautta 33 Viacomin omaisuuden suojeleminen ja käyttäminen 35 Tietojärjestelmät ja sähköinen viestintä 36 Yksityisyyden suoja ja tietosuoja 38 Aineetonta omaisuutta koskevien oikeuksien kunnioittaminen 40 Terveys, turvallisuus ja ympäristö 42 Poliittiset lahjoitukset 43 Viacomin kansainvälisten liiketoimintaohjeiden käyttöönotto 45 3

4 Viesti hallituksen puheenjohtajalta ja toimitusjohtajalta Hyvät kollegat ja hallituksen jäsenet Viacomin työntekijöillä eri puolilla maailmaa on monia erilaisia työtehtäviä ja monenlaisia taustoja, ja he puhuvat lukuisia eri kieliä. Meidät yhdistää kuitenkin kuuluminen Viacomin luovaan yhteisöön ja se, että harjoitamme liiketoimintaa kunnioittaen työtovereitamme, asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme. Mikä tärkeintä, meille on yhteistä myös velvollisuus toimia rehellisesti ja eettisesti. Se on meille yhtä tärkeä kuin pyrkimyksemme tuottaa erinomaista sisältöä. Viacomin kansainväliset liiketoimintaohjeet vahvistavat sitoutumisemme moitteettomaan käyttäytymiseen ja toimivat ohjenuorana jokapäiväisissä tilanteissa. Vaikka ohjeissa käsitellään monenlaisia esimerkkejä, uusia tilanteita syntyy väistämättä, ja meidän on noudatettava niissä harkintakykyämme ja käsitystämme oikeasta ja eettisestä toiminnasta. Jos sinulla on kysyttävää, sääntöjenvalvonnan yhteyshenkilöt ovat aina käytettävissäsi. Lue liiketoimintaohjeet huolellisesti ja varmista, että ymmärrät niiden sisällön ja tarkoituksen. Ohjeiden sisäistäminen ja noudattaminen on välttämätöntä toimivan, rehellisen ja kunnioittavan työympäristön luomiseksi. Suorita myös Viacomin hyvän liiketavan koulutussivustosta (https://viacom-lcec.lrn.com/) löytyvä koulutus. Kiitos jatkuvasta sitoutumisestasi eettisten vaatimusten tinkimättömään noudattamiseen. Lämpimin terveisin 4 Sumner M. M. Redstone Redstone Hallituksen puheenjohtaja ja perustaja Hallituksen puheenjohtaja ja perustaja Philippe Philippe P. Dauman P. Dauman Pääjohtaja Pääjohtaja

5 5

6 Ohjeiden ymmärtäminen ja käyttäminen Ohjeiden tarkoitus 6 Kansainväliset liiketoimintaohjeet määrittävät päätöksentekoon ja käyttäytymiseen kohdistuvat odotukset, jotka koskevat meitä kaikkia työntekijöinä ja Viacom Inc:n hallituksen jäseninä. Tietyissä tapauksissa ohjeet koskevat myös muita henkilöitä, kuten esimerkiksi tiettyjä alihankkijoita ja edustajia, jotka toimivat yhtiön nimissä. Ohjeissa ilmaistaan Viacomin sitoutuminen eettiseen ja lainmukaiseen toimintaan kaikkialla, missä se harjoittaa liiketoimintaa. Ne on tarkoitettu myös eettistä toimintaa ja lakien noudattamista koskevien kysymysten käytännön resurssiksi, minkä vuoksi ne tarjoavat tietoa ja opastusta, jonka avulla voimme aina toimia oikein. Niihin kuuluu yleiskatsaus yhtiön toimintatapojen eri osa-alueisiin. Kun tunnet ohjeet ja toimit niiden mukaisesti, voimme pitää yllä rehellisyyteen ja lain kunnioittamiseen perustuvaa kulttuuria, mikä on keskeistä, jotta voimme ansaita ja säilyttää monien sidosryhmiemme luottamuksen ja maineemme sekä saavuttaa kestävää menestystä liiketoiminnallemme. Monet ohjeiden vaatimukset perustuvat lakeihin ja viranomaisten määräyksiin ja asetuksiin, joita sovelletaan Viacomin työntekijöihin ja hallituksemme jäseniin kaikkialla maailmassa, missä harjoitamme liiketoimintaa. Muut toimintatavat kuvastavat Viacomin määrätietoista liiketoimintaamme edistävän työympäristön ylläpitämistä. Tässä työympäristössä noudatetaan lakeja ja toimitaan eettisesti, eikä siinä esiinny minkäänlaista häirintää tai syrjintää. Lue liiketoimintaohjeet huolellisesti ja varmista, että ymmärrät jokaisen osion.saat verkkokoulutusta, joka auttaa selventämään eri määräykset ja niiden taustalla olevat toimintatavat. Sinua pyydetään vahvistamaan, että olet ymmärtänyt ohjeet ja antanut tietyt tiedot asianmukaisesti. Huolien ilmoittaminen ja kostotoimenpiteiden estäminen Meillä on yksilöllinen ja yhteinen vastuu eettisen toimintakulttuurin ylläpidosta ja lainmukaisuuden varmistamisesta. Mikäli sovellettava laki lainkäyttöalueella, jossa työskentelet, ei sitä nimenomaisesti kiellä, tähän sisältyy vaatimus ilmoittaa ripeästi kaikista toimintatapojen tai sääntöjen rikkomuksista, jotka tulevat tietoomme. Työntekijöiden ilmoituskäytännössä näiden ohjeiden sivulla 47 on tietoja rikkomusten ilmoittamisen eri tavoista. Viacom ei suvaitse mitään kostotoimia vilpittömin mielin ohjeiden rikkomisesta tai epäillystä rikkomisesta ilmoituksen tekevää henkilöä kohtaan.

7 Kysymysten esittäminen Jos sinulla on kysyttävää ohjeista tai tarvitset lisäohjeita näiden ohjeiden aiheista tai sääntöjenmukaisuudesta yleensä, ota yhteyttä esimieheesi, henkilöstöhallinnon edustajaan tai sääntöjenvalvonnan yhteyshenkilöön. Jos olet hallituksen jäsen, ota yhteyttä Viacomin hallituksen sihteeriin. Johtajien ja esimiesten erityiset velvollisuudet Ohjeiden mukainen toiminta ja Viacomin arvojen tukeminen auttaa meitä saavuttamaan liiketoiminnalliset tavoitteemme ja on yhteinen velvollisuutemme. Johtajilla ja esimiehillä on erityinen velvollisuus johtaa esimerkillä ja noudattaa tinkimättä Viacomin käyttäytymisohjeita sekä vaalia rehellistä työskentelykulttuuria, jonka haluamme säilyttää. Muista seuraavat toimintamallit erityisesti, jos olet johtaja tai esimies: Edistä rehellistä toimintakulttuuria ja lainmukaisuutta päivittäisessä työssä johtamalla itse laadukkaasti ja korkeiden eettisten periaatteiden mukaan. Ole tietoinen vastuualueeseesi liittyvistä laeista, säännöksistä, toimintatavoista ja prosesseista. Ohjaa tiimejäsi ja anna niille toimintavalmiudet varmistamalla, että niiden käytössä on lain ja näiden ohjeiden noudattamiseksi vaadittavat tiedot ja resurssit, ja että ne ovat saaneet asianmukaisen koulutuksen. Osallistu näkyvästi ja proaktiivisesti eettisyyttä ja sääntöjenvalvontaa koskeviin asioihin. Valvo, että työntekijät toimivat lain, näiden ohjeiden ja Viacomin toimintatapojen ja käytäntöjen mukaisesti. Vastaa eettistä toimintatapaa ja sääntöjenmukaisuutta koskeviin kysymyksiin (pyydä tarvittaessa apua esimieheltäsi, muulta korkeammassa asemassa olevalta työntekijältä tai lakiasiainosastolta). Varmista, että kaikki todelliset tai mahdolliset rikkomukset käsitellään tai raportoidaan välittömästi ylemmälle tasolle. Ohjeet ja yhtiön toimintatavat Nämä ohjeet korvaavat kaikki Viacomin liiketoimintaohjeiden aikaisemmat versiot. Joitakin ohjeissa käsiteltyjä tapauksia varten Viacomilla on myös tarkempia toimintatapoja ja/tai sopimusvelvollisuuksia. Tällaisessa tapauksessa saatetaan soveltaa myös tarkempia sääntöjä ja jos nämä säännöt ovat uudempia, ne voivat olla ensisijaisia. Viacom Inc:n päälakimies tai Viacom Inc:n sääntöjenvalvonta- ja tarkastusjohtaja päättävät tosiasiallisessa tai koetussa ristiriitatilanteessa, mikä asiakirja on ensisijainen. Jos sinulla on kysyttävää näistä toimintatavoista tai haluat tietoja Viacomin muista toimintatavoista, ota yhteyttä esimieheesi, henkilöstöhallinnon edustajaan, sääntöjenvalvonnan yhteyshenkilöön tai soveltuvan lakiasiainosaston lakimieheen. Jos olet hallituksen jäsen, ota yhteyttä Viacomin hallituksen sihteeriin. Kun tunnet ohjeet ja toimit niiden mukaisesti, voimme pitää yllä rehellisyyteen ja lain kunnioittamiseen perustuvaa kulttuuria. Tämä on keskeistä, jotta voimme ansaita ja säilyttää monien sidosryhmiemme luottamuksen ja maineemme sekä saavuttaa kestävää menestystä liiketoiminnallemme. 7

8 Lakien, sääntöjen ja säädösten noudattaminen Viacomin kansainväliset liiketoimintaohjeet vahvistavat sitoutumisemme korkeaan eettiseen toimintatapaan, joka perustuu sekä lain kirjaimen että lain hengen noudattamiseen. Meidän tulee aina hoitaa liiketoimiamme rehellisesti, oikeamielisesti ja käyttäen hyvää harkintakykyä. Nämä ohjeet vahvistavat sitoutumisemme näihin tiukkoihin vaatimuksiin. Vaikka ohjeissa käsitellään monia erilaisia liiketoimintatilanteita, niissä ei voida tarjota vastausta kaikkiin tapauksiin. Viime kädessä Viacom luottaa työntekijöiden ja johdon edustajien vilpittömyyteen sekä oikeuden ja eettisyyden tajuun ja odottaa meidän kaikkien toimivan asianmukaisesti. Toimintamme pitää olla kunkin liiketoimintamaamme lakien mukaista, minkä lisäksi on yhdysvaltalaisia lakeja, jotka koskevat toimintaamme Yhdysvaltojen ulkopuolella. Jokaisen meistä odotetaan ymmärtävän tehtäviimme sovellettavat lait. Meidän kaikkien tulee ymmärtää Viacomin toimintaympäristön säännökset tarpeeksi hyvin, jotta tiedämme, koska hakea neuvoa esimiehiltämme, henkilöstöhallinnon edustajalta tai muulta sopivalta henkilöltä. 8

9 Eturistiriitojen ja häiriöiden välttäminen Hoitaessamme yhtiön asioita velvollisuutemme on aina toimia Viacomin edun mukaisesti. Meidän tulee välttää kaikkia ristiriitoja Viacomin edun ja henkilökohtaisten etujen tai suhteiden välillä. Mikä on eturistiriita? Eturistiriidasta on kyse silloin, kun henkilökohtaiset etumme haittaavat tai vaikuttavat haittaavan kykyämme toimia Viacomin etujen mukaisesti. Eturistiriita voi olla todellinen tai kuviteltu ja voi vaikuttaa arvostelukykyyn tai motivaatioon tehdä oikea ratkaisu Viacomin kannalta. Jo pelkkä vaikutelma eturistiriidan olemassaolosta saattaa vaarantaa luotettavuutemme työtovereiden, asiakkaiden, tavarantoimittajien, yleisön ja yhteiskunnan silmissä. Kaikkien mahdollisesti kohtaamiemme eturistiriitojen kuvaaminen ei ole mahdollista, mutta tässä käsitellään tiettyjä tavallisia olosuhteita ja ohjeita. Mahdollisia eturistiriitoja ovat: työskentely Viacomin asiakkaan, toimittajan, kilpailijan tai Viacomia tai toimialaamme seuraavan analyytikon laskuun tai palkkioiden vastaanottaminen näiltä sukulaisen omistaman tai johtaman alihankkijan palkkaaminen oma taloudellinen hyöty Viacomin liiketoimesta yhtiön toimintatapojen vastaisen lahjan vastaanottaminen toimittajalta työtehtävien hoidon estyminen toisen työn takia. Jokaisen meistä on viipymättä ilmoitettava Viacomille kirjallisena kaikista mahdollisista ja todetuista eturistiriidoista työntekijän ja hallituksen jäsenen vahvistuslomakkeella (Employee and Director Certification Form) Viacomin verkkokoulutussivustossa (käytettävissä yhtiösi intranetin kautta). Ilmoitus tulee myös päivittää ja lähettää uudelleen aina olosuhteiden muuttuessa. Viacom tarkistaa kaikki ilmoitetut mahdolliset eturistiriidat ja arvioi mahdollisen riskin, että kyseinen ristiriita vaikuttaa työntekijän liiketoiminnalliseen harkintakykyyn. Jos havaitaan merkittävä riski, Viacom määrittää, mihin lisätoimenpiteisiin työntekijän tai Viacomin tulee ryhtyä. 9

10 Sukulaisiin liittyvät säännöt riippuvat sovellettavasta laista ja siitä, mitä tiedämme tilanteesta. Viacom ei odota työntekijöiden tuntevan esimerkiksi täysi-ikäisen sisarensa kaikkia sijoituksia ja liikesuhteita, mutta näitä tietoja ei tule tarkoituksella välttääkään. Alla mainitaan eräitä alueita, jotka vaativat erityistä huomiota. Lahjat, kestitys ja muut liiketoimintaan liittyvät huomionosoitukset 10 Jo pelkkä vaikutelma eturistiriidan olemassaolosta saattaa vaarantaa luotettavuutemme työtovereiden, asiakkaiden, tavarantoimittajien, yleisön ja yhteiskunnan silmissä. Tässä on esimerkki Viacomin ilmoitus- ja arviointiprosessin toiminnasta: Oletetaan, että puolisosi omistaa yrityksen, joka toimittaa tavaroita tai palveluja Viacomille. Sinun tulee ilmoittaa tämän mahdollinen eturistiriita. Ellet ole vastuussa toimittajaan suoraan vaikuttavista päätöksistä, Viacomin arviossa saatetaan todeta, ettei todellista eturistiriitaa ole. Jos taas olet vastuussa toimittajaan vaikuttavista hankintapäätöksistä, Viacom voi todeta, että todellinen eturistiriita on olemassa, ja vaatia tilanteeseen asianmukaista muutosta. K: Saanko työskennellä Viacomin ulkopuolella ollessani yhtiön palveluksessa? V: Se riippuu tilanteesta. Yhtiösi säännöt saattavat sallia työsuhteen yhtiön ulkopuolella, mutta sinun tulee ilmoittaa siitä. Tietynlaiset toimintatavat vaarantavat selkeästi työntekijän harkintakyvyn työtehtävissä ja ovat siksi myös aina kiellettyjä. Esimerkkinä voidaan mainita rahan pyytäminen tai vastaanottaminen Viacomin toimittajalta henkilökohtaiseksi eduksi. Kaikenlainen lahjonta ja voitelu olivat ne sitten omaksi, Viacomin tai kolmannen osapuolen eduksi on tiukasti kiellettyä, eikä vain eturistiriidan vuoksi, vaan koska ne ovat laitonta toimintaa. Emme anna, tarjoa tai vastaanota sopimattomia lahjoja, kestitystä tai muita liiketoimintaan liittyviä huomionosoituksia. Viacomin liikesuhteiden perustan muodostaa työskentely korkeimpien eettisten vaatimusten mukaisesti. Liiketoimintamme menestys riippuu näistä suhteista. Kun annamme lahjoja, aterioita tai kestitystä edistääksemme kyseisiä suhteita, seuraamme aina näiden ohjeiden ja yhtiön toimintatavan säännöksiä sekä kaikkia sovellettavia lakeja ja säädöksiä. Seuraavat toimintatavat auttavat täyttämään sitoumuksemme: Emme ota vastaan maksuja, provisioita tai muuta henkilökohtaista etua (muita kuin Viacomin lahjatoimintatavassa sallittuja) yhdeltäkään henkilöltä tai yritykseltä, joka on osallisena Viacomin liiketoimessa. Emme tarjoa tai toimita kestitystä, aterioita, kuljetusta, lahjoja tai muita palveluksia kenellekään, joka on liikesuhteessa yhtiömme kanssa, muutoin kuin henkilölle ja kyseiselle liiketoiminnalle kohtuullisissa ja soveltuvissa määrin (näet arvokkaiden kohteiden antamista ja vastaanottamista koskevat erityiset rajoitteet Viacomin lahjatoimintatavasta). Emme pyydä tai ota vastaan mitään rahasummaa henkilökohtaiseksi hyödyksi nykyiseltä tai mahdolliselta uudelta toimittajalta, asiakkaalta tai kilpailijalta. Emme koskaan nopeuta toimittajamme, asiakkaamme tai julkishallinnon virkamiehen kanssa syntyneen ristiriitatilanteen käsittelyä esimerkiksi maksamalla yksittäiselle henkilölle maksuja, jotka oikeastaan kuuluvat kyseisen henkilön työnantajalle.

11 K: Pitääkö minun ilmoittaa kaikista vastaanottamistani lahjoista, kestityksistä ja muista palveluksista? V: Ilmoitus tulee tehdä päivittämällä työntekijän vahvistuslomake, jos yhtiön nykyinen tai mahdollinen uusi toimittaja, asiakas tai kilpailija tarjoaa kestitystä, aterioita, lahjoja, alennuksia, palveluja, matkoja tai palveluksia, jotka ovat yli 250 dollarin arvoisia tai luovat velvoitteen tai voivat vaikuttaa päätöksentekoosi jollakin tavalla riippumatta niiden arvosta. Sijoitukset ja liiketoimintaintressit Vältämme tunnollisesti taloudellisia tai muita suhteita, jotka voivat vaikuttaa tai näyttää vaikuttavan päätöksiimme, kun teemme liiketoimia Viacomin nimissä. Seuraavat toimintatavat auttavat täyttämään sitoumuksemme: Meille ei saa ilman etukäteissuostumusta muodostua taloudellista tai työsuhdetta asiakkaille, toimittajille tai kilpailijoille kuuluviin yrityksiin tai yhtiöihin, joilla tiedämme (tai meidän pitäisi tietää) olevan liikesuhde Viacomin kanssa. Taloudellista intressiä ei kuitenkaan tarvitse ilmoittaa, jos se muodostuu vähemmästä kuin yhdestä prosentista julkisesti noteeratun yrityksen osakkeista, jollei kyseisen omistuksen arvo ole merkittävä osa nettovarallisuudestamme. Kieltäydymme tarjouksista sijoittaa nykyiseen tai mahdollisesti tulevaan Viacomin tai muun yksikön, johon Viacomilla on suhde, joka ei ole yleisesti tiedossa, toimittajaan, asiakkaaseen tai kilpailijaan. Tämä koskee myös mahdollisuutta saada osuus listautumisannista. Emme lainaa rahaa henkilölle, joka on liikesuhteessa yhtiöömme, tai ota tällaiselta henkilöltä lainaa. Tämä koskee asiakkaita, toimittajia ja kilpailijoita (sekä työtovereitamme, lukuun ottamatta satunnaisia nimellisiä summia). Tämä ei koske normaaleja pankkiliiketoimia rahoitusalan yritysten kanssa. Emme ryhdy liiketoimiin yhtiömme kanssa tai ole yhtiömme asiakas tai toimittaja, muutoin kuin normaalissa työntekijän tai kuluttajan asemassamme. Emme kilpaile Viacomin kanssa, emmekä ryhdy liiketoimiin, jotka ovat ristiriidassa Viacomiin liittyvien työtehtäviemme ja velvollisuuksiemme kanssa (mukaan lukien ajankäytön). Tämän vuoksi kaikki työtehtävät muiden yritysten lukuun vaativat etukäteishyväksynnän. K: Voinko säilyttää taloudellisen intressin yhtiössä, joka harjoittaa liiketoimintaa Viacomin kanssa? V: Jos saat etukäteishyväksynnän, voit ehkä säilyttää taloudellisen intressin yhtiössä, joka harjoittaa liiketoimintaa Viacomin kanssa. Taloudellista intressiä ei lisäksi tarvitse ilmoittaa, jos se muodostuu vähemmästä kuin yhdestä prosentista julkisesti noteeratun yrityksen osakkeista, jollei kyseisen omistuksen arvo ole merkittävä osa nettovarallisuudestasi. Vältämme tunnollisesti taloudellisia tai muita suhteita, jotka voivat vaikuttaa tai näyttää vaikuttavan päätöksiimme, kun teemme liiketoimia Viacomin nimissä. 11

12 Emme koskaan käytä omaksi hyödyksemme työssä tietoomme tulleita mahdollisuuksia, jotka voisivat edistää Viacomin liiketoimintaa. Perheenjäsenet ja sukulaiset Emme anna perhesuhteiden ja läheisten henkilökohtaisten suhteiden vaikuttaa liiketoimintapäätöksiimme tai työympäristöömme. Tämä säännös koskee sukulaisia ja yksittäisiä henkilöitä, joihin meillä on läheinen henkilökohtainen suhde. Seuraavat toimintatavat auttavat täyttämään sitoumuksemme: Ilmoitamme sovellettavien lakien mukaisesti, jos perheenjäsenemme työskentelee Viacom-yhtiössä tai tarjoaa jollekin Viacom-yhtiölle tuotteita tai palveluja. Emme koskaan järjestä tai tue liiketoimia sukulaistemme ja Viacomin tai sukulaistemme ja Viacomin asiakkaiden tai toimittajien välillä. Ilmoitamme sovellettavien lakien mukaisesti, jos yhtiömme lisenssinhaltija, toimittaja tai kilpailija palkkaa perheenjäsenemme. Ilmoitamme, jos merkittävän muutoksen, kuten uuteen asemaan siirtymisen, ansiosta voimme vaikuttaa sukulaisemme työpaikkaan tai sukulaisemme työpaikka voi vaikuttaa meihin. Minkään näiden ohjeiden osan ei ole tarkoitus estää meitä tai perheenjäseniämme olemasta normaalissa kuluttajasuhteessa Viacomiin. Liiketoimintamahdollisuudet Emme koskaan käytä omaksi hyödyksemme työssä tietoomme tulleita mahdollisuuksia, jotka voisivat edistää Viacomin liiketoimintaa. Emme käytä omaksi hyödyksemme tai ohjaa kolmannen osapuolen hyödyksi liiketoimintamahdollisuutta, joka tulee tietoomme Viacomin omaisuuden tai tietojen avulla tai johtuen asemastamme yhtiössä. Ainoa poikkeus tähän sääntöön on tilanne, jossa mahdollisuutta on jo tarjottu Viacomille, mutta se on hylännyt tämän ja hyväksyy mahdollisuuden henkilökohtaisen hyödyntämisen. Yleisemmin voidaan todeta, että työntekijät ja hallituksen jäsenet eivät saa kilpailla Viacomin kanssa tai käyttää asemaansa tai yhtiön omaisuutta ja tietoja henkilökohtaisen edun tavoitteluun. K: Voinko lähettää käsikirjoituksen arvioitavaksi yhtiööni? V: Yleensä voit, mutta sinun tulee ilmoittaa lähettämisestä etukäteen. Häiritsemiskielto Ollessasi työsuhteessa Viacomiin ja kuuden kuukauden ajan sen jälkeen et saa pyytää ketään Viacomin työntekijää työsuhteeseen jollekin muulle työnantajalle kuin Viacomille. Tämän lisäksi et Viacomin työsuhteen aikana ja kaikkina aikoina sen jälkeen saa puuttua Viacomin suhteisiin sen asiakkaiden, toimittajien, itsenäisten alihankkijoiden tai muiden liikekumppaneiden kanssa tai häiritä näitä suhteita. 12

13 Luottamuksellisuus, arvopaperiliiketoimet ja rehellinen ilmoittaminen Yksinoikeudellinen ja luottamuksellinen yritystieto Säilytämme yhtiön ja muiden liikekumppaneidemme meille uskoman arkaluontoisen tiedon luottamuksellisuuden. Viacomin liiketoimia suorittaessamme saamme usein luottamuksellisia tai yksinoikeudellisia tietoja Viacomista, sen työntekijöistä, asiakkaista, mahdollisista asiakkaista tai muista kolmansista osapuolista. Meidän kaikkien tulee säilyttää meille uskotun tiedon luottamuksellisuus, paitsi jos tietojen paljastamiselle on yhtiömme hyväksyntä tai laki vaatii sitä. Tällaisen tiedon väärinkäyttö voi vahingoittaa Viacomin liiketoimia ja mainetta. Luottamuksellisiin ja yksinoikeudellisiin tietoihin kuuluvat kaikki ei-julkiset tiedot: Viacomiin, sen liiketoimintaan, toimialaan, kilpailijoihin, työntekijöihin tai taloudelliseen suorituskykyyn, tuloksiin tai näkymiin liittyvät tiedot ja tiedot, joiden perusteella Viacom voi saavuttaa kilpailuedun kolmannen osapuolen luovuttamat tiedot, jotka on luovutettu edellyttäen, että tiedot säilyvät luottamuksellisina ja niitä käytetään ainoastaan siihen liiketoiminnalliseen tarkoitukseen, jota varten ne luovutettiin. Seuraavat toimintatavat auttavat täyttämään sitoumuksemme: Ei-julkisen tiedon luottamuksellisuus tulee säilyttää aina, myös työsuhteen (tai hallitusjäsenyyden) päättymisen jälkeen. Viacomin liiketoiminnan tallennus kasetille tai videonauhalle, käyttäen muuta sähköistä tallennusvälinettä tai mitä tahansa muuta eimanuaalista ja ei-kirjallista välinettä (kaikkiin poikkeuksiin tästä säännöstä vaaditaan nimenomainen valtuutus Viacomin lakimieheltä tai henkilöstöosastolta). Työhön liittyviä asioita ei saa käsitellä julkisesti asianmukaisten työhön liittyvien kanavien ulkopuolella, kuten verkossa, verkon keskusteluhuoneissa, verkkosivustoissa, blogeissa tai sosiaalisessa mediassa, kuten Facebookissa ja Twitterissä. Luottamuksellisen tai arkaluontoisen tiedon paljastamista tulee välttää, kuten myös muiden Viacomille vahingollisten tai meidät Viacomin edustajina huonoon valoon asettavien lausuntojen antamista. Sijoittajia ja muita analyytikkoja ei tule avustaa saamaan haltuunsa Viacomia, sen kilpailijoita tai toimialaa koskevia tietoja, jollei tämä kuulu selkeästi osaksi työtehtävää. 13

14 14 Menestyksemme markkinoilla edellyttää sijoittajayhteisön luottamusta. Tämän luottamuksen ylläpitäminen edellyttää rehellistä toimintaa sekä liittovaltion ja valtion arvopaperilainsäädännön noudattamista julkisesti noteerattujen arvopapereiden kaupankäynnin yhteydessä. K: Mistä tiedän jonkin tiedon olevan luottamuksellinen tai yksinoikeudellinen? V: Voit olettaa, että kaikki yhtiöstä ja sen liiketoiminnasta yhtiön työntekijänä saamasi tiedot ovat yhtiön liikesalaisuuksia, sen omistamia tietoja tai muutoin luottamuksellisia ja sinun tulee kohdella niitä siten, jollei kyse ole selkeästi yleisestä julkisesta tiedosta. Arvopaperiliiketoimet Sisäpiirikaupat Olennaisten ei-julkisten Viacomia tai muita yhtiöitä koskevien tietojen luovuttaminen arvopapereiden ostamista tai myymistä varten on kiellettyä. Sisäpiirikaupat ovat laittomia. Menestyksemme markkinoilla edellyttää sijoittajayhteisön luottamusta. Tämän luottamuksen ylläpitäminen edellyttää rehellistä toimintaa sekä sovellettavien lakien noudattamista julkisesti noteerattujen arvopapereiden kaupankäynnin yhteydessä. Monet meistä pääsevät käsiksi Viacomia koskeviin tietoihin, jotka eivät ehkä ole julkisesti tiedossa. Merkittävät tiedot ovat sellaisia, joita järkevä sijoittaja pitäisi tärkeinä päättäessään, ostaako vai myykö hän arvopapereita. Seuraavassa on esimerkkejä merkittävistä tiedoista: tuotot ja taloudelliset tulokset mainontatrendit ja -analyysit budjetit ja suunnitteluasiakirjat uutiset merkittävistä fuusioista, yrityskaupoista, divestoinneista, järjestelyistä jakelijoiden kanssa tai muista kaupallisista tapahtumista tärkeät oikeustoimet merkittävät uutiset elokuvistamme, televisioohjelmistamme tai esiintyjistämme merkittävät tuote- ja markkinauutiset muutokset ylemmässä johdossa. Seuraavat toimintatavat auttavat täyttämään sitoumuksemme: Emme koskaan käyttää tietoja ostaaksemme tai myydäksemme osakkeita tai muita arvopapereita omaksi eduksi. Emme anna vihjeitä, eli anna sisäpiirin tietoja muille henkilöille osakkeiden tai muiden arvopaperien myyntiä tai ostoa varten emmekä toimita analyyseja kolmansille osapuolille. Emme koskaan käy kauppaa liikekumppanin tai mahdollisen liikekumppanin arvopapereilla, jos tiedossamme on eijulkisia tietoja, jotka voivat merkittävästi vaikuttaa kyseisen yrityksen osakkeen hintaan. Tietyn tiedon määrittäminen merkittäväksi tai ei-julkiseksi riippuu kunkin tapauksen kaikista seikoista ja olosuhteista. Jos sinulle on mitä tahansa kysymyksiä tiedoista, joiden voidaan katsoa olevan merkittäviä tai ei-julkisia, keskustele Viacomin lakimiehen kanssa ennen kuin osallistut kaupankäyntiin. Viacomin arvopapereita koskevat etukäteishyväksynnän vaatimukset Tiettyjä Viacomin toimihenkilöitä, hallituksen jäseniä ja tiettyjä muita työntekijöitä koskevat heidän asemansa vuoksi lisärajoitteet ( etukäteishyväksyntä tai ikkunat ) heidän käydessään kauppaa Viacomin arvopapereilla. Jos nämä lisärajoitukset koskevat sinua, olet saanut yksityiskohtaisen muistion, jossa säännöt on selitetty.

15 K: Kuulin meidän neuvottelevan toisen yhtiön kanssa tuotejulkistuksesta. Voinko ostaa toisen yhtiön osakkeita? V: Et. Kaupankäynti toisen yhtiön osakkeilla kyseisessä tilanteessa voi olla laitonta ja aiheuttaa rikossyytteen. Vältä kaupankäyntiä molempien yhtiöiden osakkeilla, kunnes kyseisistä tiedoista tiedotetaan julkisesti. Viacomin arvopapereiden suojaamista ja panttausta koskevat rajoitukset Lyhyiden positioiden omistaminen Viacomin arvopapereista on kiellettyä. Toisin sanoen Viacomin arvopapereiden lyhyeksi myynti on kiellettyä, kuten myös minkä tahansa arvopaperin myyminen tai ostaminen (esimerkiksi myyntija osto-optiot ja muut johdannaisarvopaperit), jos siihen liittyy edun tai hyödyn saaminen Viacomin arvopapereiden hinnan laskusta. Tämä sääntö johtuu yksinkertaisesti siitä, että me kaikki teemme kovasti töitä nostaaksemme yhtiömme arvoa ja henkilökohtaisen voiton saaminen Viacomin osakkeen hinnan laskusta ei olisi sopivaa. Lisäksi johtajilta on kiellettyä suojata Viacomin osake- tai optiopalkkioita, eivätkä he saa pantata osakkeita ilman hallituksen palkitsemiskomitean lupaa. Työntekijätkään eivät saa suojata lunastamattomia optiopalkkioita. Rehellinen ilmoittaminen Viacomia koskevat säännöt ja säännökset, jotka kieltävät merkittävien tietojen paljastamisen arvopaperianalyytikoille ja muille arvopaperimarkkinoiden ammattilaisille ennen kuin kyseiset tiedot ovat yleisesti saatavilla. Näiden sääntöjen ja säännösten mukaan julkisen kaupankäynnin kohteena olevien yritysten on julkistettava merkittävät, ei-julkiset tiedot (suulliset tai kirjalliset) aiemmin tai samaan aikaan kuin yritys kertoo niistä sijoitusyhteisölle ja osakkeenomistajille. Viacom ei saa viestiä merkittäviä, ei-julkisia tietoja valikoiden analyytikoille tai osakkeenomistajille. Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita ilmoittamisesta, ota välittömästi yhteyttä Viacomin viestintäosastoon tai Viacomin lakimieheen. K: Kuka voi paljastaa olennaisia tietoja? V: Ainoastaan seuraavilla Viacomin johtajilla on oikeus paljastaa olennaisia tietoja: toimitusjohtaja, operatiivinen johtaja, talousjohtaja, sijoittajasuhteista vastaava johtaja, päälakimies ja viestintäjohtaja. Olennaisten ei-julkisten Viacomia tai muita yhtiöitä koskevien tietojen luovuttaminen arvopapereiden ostamista tai myymistä varten on kiellettyä. 15

16 Julkinen keskustelu Puhumme yhteisellä äänellä viestiessämme julkisesti Viacomista, koska asiakkaamme, osakkeenomistajamme ja muut keskeiset sidosryhmämme ovat oikeutettuja selkeään, täydelliseen, tarkkaan ja yhtenäiseen viestintään. Tämä ohje ei rajoita mitään työntekijöiden oikeuksia koskevan Yhdysvaltain National Labor Relations Act -lain tai Yhdysvaltain ulkopuolisten muiden lainkäyttöalueiden vastaavien lakien mukaisia oikeuksia. Viestintä tiedotusvälineiden kanssa Kaikkien talousalan, toimialan ja yleisten tiedotusvälineiden tietopyyntöjen tulee kulkea yhtiön viestintäosaston kautta ja ainoastaan yhtiön määrätyt tiedottajat saavat viestiä Viacomin nimissä. Viacomin liiketoimintaa koskevien lehdistötiedotteiden tai kirjallisten lausuntojen antaminen on yksinomaan Viacomin asianmukaisen viestintäosaston vastuulla. Ota yhteyttä esimieheesi, jos haluat ohjeita tämän osion toimintatavoista. Seuraavat toimintatavat auttavat täyttämään sitoumuksemme: Emme kommentoi tai toimita tietoja tiedotusvälineiden edustajille, jollemme ole yhtiömme virallisia tiedottajia. Emme koskaan viesti Viacomin liiketoimintaan tai sisäisiin asioihin liittyvistä seikoista internetissä, sosiaalisen median palveluissa ja muuten julkisesti, jollei meillä ole nimenomaista valtuutusta siihen. Ilmoitamme kaikista tiedotusvälineiden yhteydenotoista välittömästi yhtiön viestintäosastolle. Varmistamme, että ulkopuoliset konsultit, pankit, lakiasiainyritykset tai muut valvontamme alla työskentelevät kolmannet osapuolet eivät kommentoi Viacomin asioista ja ilmoittavat lehdistön yhteydenotoista yhtiömme viestintäosastolle. Yhtiön viestintäosastoon tulee ottaa yhteyttä heti, kun tietoomme tulee Viacomiin liittyviä seikkoja, jotka saattavat saada poikkeavaa huomiota tiedotusvälineissä, kuten esimerkiksi oikeustapaus, jossa Viacom on osapuolena, tai kiistanalaiseen ohjelmistoon liittyvä asia tai liiketoiminnallinen päätös. 16

17 Yhtiömme viestintäosastoon on otettava yhteyttä, jos olemme yhteydessä tiedotusvälineisiin muuten kuin Viacomiin liittyvissä asioissa ja näiden perusteella voidaan viitata suhteeseemme Viacomiin. Hallituksen jäsenten tulee ottaa yhteyttä Viacomin hallituksen sihteeriin. Yllä oleva ohje koskee kaikkia yhteyksiä tiedotusvälineisiin, riippumatta siitä, ovatko kyseessä viralliset, epäviralliset tai nimettömät keskustelut tai taustatietojen antaminen. Haastattelut, puheet, esitelmät ja kirjoitukset Seuraavat toimintatavat auttavat täyttämään sitoumuksemme: Pyydämme ohjeita yhtiön viestintäosastolta (tai muulta yhtiön tähän tarkoitukseen osoittamalta henkilöltä) ennen kuin hyväksymme kutsun puhujaksi, haastatteluun tai esitelmöimään (hallituksen jäsenten tulee ottaa yhteyttää Viacomin hallituksen sihteeriin). Hankimme yhtiön viestintäosaston nimenomaisen valtuutuksen ennen kuin annamme Viacomiin liittyvän puheen, haastattelun tai esityksen tai valmistelemme kirjoitusta, lähetystä, viestintää, tuotantoa tai muuta Viacomiin tai sen liiketoimintoihin, toimihenkilöihin, hallituksen jäseniin, edustajiin, työntekijöihin, toimittajiin tai asiakkaisiin liittyvää tuotosta tai avustamme tällaisen valmistelussa. Erottelemme henkilökohtaiset näkemyksemme Viacomin näkemyksistä puhuessamme julkisesti tai toimialan foorumeilla. Missään tapauksessa emme saa kommentoida tavalla, joka paljastaisi luottamuksellisia tietoja tai tehdä sopimattomia tai loukkaavia huomautuksia, jotka voidaan yhdistää jollakin tavalla Viacomiin. Varmistamme, että esityksiin ei sisälly taloudellisia tietoja Viacomista tai yhtiöstämme, jollei talousosasto ja soveltuvasti Viacomin tai yhtiömme päälakimies ole kyseistä materiaalia etukäteen tarkastanut ja hyväksynyt. Emme kritisoi, aseta naurunalaiseksi tai anna negatiivista, arvostelevaa tai halventavaa kommenttia Viacomiin, sen hallituksen jäseniin tai toimihenkilöihin liittyen kenellekään kirjoittajalle, tuottajalle tai muulle vastaavalle henkilölle tai yksikölle, lehdistölle tai muille tiedotusvälineille tai kenellekään Viacomin asiakkaalle, kilpailijalle tai toimittajalle. Näin ylläpidämme rehellisen toiminnan kulttuuriamme. Hyväntekeväisyys Huolehtivana ja vastuullisena yrityskansalaisena Viacom on sitoutunut tukemaan ansioituneita hyväntekeväisyysjärjestöjä yhteisöissään ja toimialoillaan. Jotta näitä ponnistuksia pystytään koordinoimaan, pitää etukäteishyväksyntä pyytää, ennen kuin hyväksyy kunnianosoituksen Viacomin edustajana tai ottaa Viacomin edustajana vastaan johtavan aseman hyväntekeväisyystilaisuudessa tai -järjestössä. Viacomin varoja tai resursseja hyödyntävät lahjoitukset hyväntekeväisyyteen vaativat etukäteisselvityksen, jota varten tulee ottaa yhteyttä Viacomin tiedotusosastoon (hallituksen jäsenten ottaa yhteys Viacomin hallituksen sihteeriin). Huolehtivana ja vastuullisena yrityskansalaisena Viacom on sitoutunut tukemaan ansioituneita hyväntekeväisyysjärjestöjä yhteisöissään ja toimialoillaan. 17

18 Erottele omat mielipiteesi tarkasti Viacomin mielipiteistä. Jos nimenomaisesti et ole saanut siihen valtuutusta, et saa puhua yhtiön nimissä. Viranomaisiin ja lakiasioihin liittyvä viestintä Meidän kaikkien on otettava välittömästi yhteyttä yhtiön lakimieheen, jos saamme tiedustelun, puhelun tai muuta viestintää (esimerkiksi kutsun todistajaksi tai haasteen oikeuteen) lainvalvonta- tai sääntelyviranomaiselta tai asianajajalta, joka aikoo edustaa kyseisen tiedustelun osapuolta tai jos yhteydenotto muutoin koskee Viacomiin liittyvien henkilöiden väitettyjä lain tai käytäntöjen rikkomuksia. Ota yhteyttä esimieheesi, jos haluat ohjeita yllä mainituista toimintatavoista. K: Tukemani paikallinen voittoa tavoittelematon järjestö haluaisi minun puhuvan heidän tapahtumassaan ja haluaisi ilmoittaa minun olevan Viacomin työntekijä. Saanko osallistua? V: Todennäköisesti, mutta keskustele ensin yhtiön viestintäosaston kanssa (hallituksen jäsenten tulee ottaa yhteyttää Viacomin hallituksen sihteeriin). Erottele henkilökohtaiset mielipiteesi tarkasti Viacomin näkemyksistä. Älä kommentoi tavalla, joka voi paljastaa luottamuksellisia tietoja tai tee sopimattomia tai loukkaavia huomautuksia, jotka voidaan yhdistää jollakin tavalla Viacomiin. 18

19 Taloudellinen kirjanpito, valtuutukset, maksut, tietojen säilyttäminen ja raportointi Viacom on sitoutunut ylläpitämään täydellistä ja tarkkaa taloudellista kirjanpitoa, jotta se pystyy tekemään vastuullisia liiketoiminnallisia päätöksiä ja toimittamaan todenmukaisia tietoja sovellettavien lakien määräysten mukaisesti. Kaikki Viacomin liiketoimet pitää tallentaa tarkasti ja tasapuolisesti, jotta tilinpäätöksemme voidaan valmistella oikein ja jotta tilivelvollisuus Viacomin kaikesta varallisuudesta ja toiminnasta voidaan varmistaa. Lisäksi kirjanpidon ja taloudellisen raportoinnin käytäntöjen tulee olla rehellisiä ja sopivia sekä soveltuvasti Yhdysvaltain yleisesti hyväksyttyjen kirjanpidon periaatteiden (GAAP) tai kansainvälisten kirjanpidon standardien (IAS) mukaisia. Kaikista liiketoimista tulee tehdä asianmukaiset asiakirjat, joita tulee käsitellä sovellettavien tietojen säilyttämisen toimintatapojen mukaisesti. Meidän kaikkien tulee pidättäytyä harhaanjohtavista tai petollisista rahoituskäytännöistä sekä ilmoittaa kaikista tällaisista menettelyistä, jotka tulevat tietoomme. Toimimme Viacomin kaikkien sisäisten kirjanpitokäytäntöjen, valtuutusmatriisien ja valvontaprosessien mukaisesti. Seuraavat toimintatavat auttavat täyttämään sitoumuksemme: Emme koskaan hyväksy tai suorita maksua, jos tiedämme sitä käytettävän muuhun kuin tukiasiakirjoissa mainittuun tarkoitukseen tai jos kyseinen hyväksyntä ylittää valtuutemme. Otamme täyden vastuun kaikista Viacomin varoista ja muusta omaisuudesta, joka on hallinnassamme. Emme käytä Viacomin varoja, tiloja tai palveluja sopimattomiin tarkoituksiin. Emme koskaan vilpillisesti valmistele, arvioi, tarkista tai auditoi tilinpäätöstä, esimerkiksi peittele tai väärennä sisäisille tai ulkoisille tarkastajille annettavia tietoja tai esitä valheellisia väitteitä neljännesvuosittaisessa vahvistuskirjeessä tai sertifiointiprosessissa. Emme koskaan vilpillisesti tallenna tai ylläpidä Viacomin kirjanpitotietoja, esimerkiksi tarkoituksellisesti merkitse myyntiä tai kuluja väärälle ajanjaksolle, virheellisesti aktivoi taseeseen kuluja, pidä rinnakkaisia kirjaamattomia järjestelyitä tai sopimuksia asiakkaiden tai toimittajien kanssa tai merkitse henkilökohtaisia kuluja liiketoiminnan kuluiksi. 19

20 Olemme kaikki vastuussa sen varmistamisesta, että kaikkien liiketoimiemme yhteydessä seurataan asianmukaisia hyväksyntä-, allekirjoitus- ja toimeenpanokäytäntöjä ja että toimimme omien valtuusrajojemme mukaisesti. Emme anna vääriä tietoja Viacomin kirjanpitotietoihin, tilinpäätökseen tai tarkastusraportteihin sisältyvästä asiasta. Emme tee poikkeuksia Viacomin operatiivisen tuloksen, taloudellisen tilan ja kassavirran täydelliseen ja tasapuoliseen raportointiin. Emme koskaan tietoisesti poikkea paikallisten lakisääteisten tai verotuksellisten vaatimusten mukaisuudesta. Emme vaikuta Viacomin taloudelliseen henkilöstöön, riippumattomiin julkisiin tai hyväksyttyihin tilintarkastajiin tai edustajiin tai pakota, manipuloi tai johda heitä harhaan millään tavalla, jos tiedämme, meidän pitäisi tietää tai uskomme, että toimintamme tekee tilinpäätöksistämme, veroilmoituksistamme tai muista raporteista tai ilmoituksista harhaanjohtavia. Ei esimerkiksi ole sallittua vaikuttaa tarkastajaan, jotta tämä antaisi Viacomin tilinpäätöksestä lausunnon, joka ei olosuhteisiin nähden ole oikeutettu. Ei myöskään ole sallittua millään tavoin yrittää saada tilintarkastaja tai edustaja luopumaan tilintarkastuksen, tarkastuksen tai muun toimenpiteen suorittamisesta, estää häntä tekemästä raporttia, aiheuttaa jo tehdyn raportin peruuttaminen tai rohkaista tarkastajaa tai edustajaa pidättäytymään asioiden viestimisestä Viacom Inc:n tarkastusvaliokunnalle. K: Mikä on Sarbanes-Oxley-laki? V: Sarbanes-Oxley-laki ( SOX ) säädettiin vuonna 2002 Enronissa, WorldComissa ja muissa yrityksissä tapahtuneiden valtavien kirjanpitopetosten seurauksena. Sen tarkoituksena oli palauttaa sijoittajien luottamus parantamalla taloudellisen raportoinnin, valvonnan ja sisäisen ohjauksen laatua ja läpinäkyvyyttä. SOX vaatii julkisesti noteeratun yrityksen toimitus- ja talousjohtajien vahvistavan taloudellisten raporttien tarkkuuden ja muiden julkisten ilmoitusten esitykset. Asianmukaiset valtuutukset ja hyväksynnät Kaikkien liiketoimien tulee seurata asianmukaisia valtuutustoimintatapoja. Käytössämme on useita eri valtuutustapoja: valtuus hyväksyä liiketoimi valtuus allekirjoittaa Viacomia sitova sopimus tai muu asiakirja valtuus suorittaa toimenpide (esim. painaa nappia tilisiirrossa). Olemme kaikki vastuussa sen varmistamisesta, että kaikkien liiketoimiemme yhteydessä seurataan asianmukaisia hyväksyntä-, allekirjoitus- ja toimeenpanokäytäntöjä ja että toimimme henkilökohtaisten valtuusrajojemme mukaisesti. Jos sinulla on mitä tahansa kysymyksiä hyväksymisvaatimuksista tai -rajoista, ota yhteyttä sopivaan Viacomin kontrollerin ryhmään tai yhtiön lakimieheen. 20

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

Rehellisen liiketoiminnan periaatteet

Rehellisen liiketoiminnan periaatteet Rehellisen liiketoiminnan periaatteet Sisällys 1. Epäreilusta kilpailusta pidättyminen... 2 2. Sidosryhmien kanssa toimiminen... 2 3. Lahjonnasta kieltäytyminen... 3 4. Eturistiriitojen torjuminen... 3

Lisätiedot

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 Tekijä: Åsa Fredriksson Laadittu: 24. helmikuuta 2013 Tarkistettu: 10. syyskuuta 2014 Versio:

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET

TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET OLEMME OSA JOKIVARSIEN ELÄMÄÄ 5 Viesti toimitusjohtajalta 6 Lainsäädännön ja hyvien liiketoimintatapojen noudattaminen 8 Reilu kilpailu

Lisätiedot

Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille

Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille Smiths Group on globaali konserni, joka toimii vuorovaikutuksessa asiakkaiden, osakkeenomistajien ja toimittajien kanssa maailmanlaajuisesti.

Lisätiedot

EEttisEt toimintaohjeet

EEttisEt toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet Husqvarna-konsernin eettiset toimintaohjeet noudattavat YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita, joiden tarkoitus on saada yritykset toimimaan ihmisoikeuksia, työntekijöiden

Lisätiedot

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Sisällys Johdanto Epäasiallinen kohtelu ja häirintä opiskeluyhteisössä Kiusaaminen Häirintä Sukupuoleen perustuva häirintä

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Toimeksiantosopimuksen muotovaatimukset on säädetty laissa kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä. Toimeksiantosopimus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti siten, ettei sopimusehtoja

Lisätiedot

Eettiset toimintaohjeet

Eettiset toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet 1 JOHDANTO 1.1 Näiden toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltamisala Finnair on suomalainen lentoyhtiö, jolla on symboliarvoa ja joka on kansainvälisen ilmailuyhteisön arvostettu jäsen.

Lisätiedot

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. heinäkuuta 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 ILMOITUS Asia: Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan menettelysäännöt SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 EUROOPPA-NEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET

STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET 1. Tarkoitus Näiden korruption vastaisten periaatteiden tarkoituksena on tarkentaa ohjeita suhtautumisessamme korruptioon ja eturistiriitatilanteisiin, joita

Lisätiedot

Tarkastuskomitean mandaatti

Tarkastuskomitean mandaatti EKP JULKINEN Tarkastuskomitean mandaatti Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto on perustanut EKP:n työjärjestyksen artiklan 9a nojalla korkean tason tarkastuskomitean. Se vahvistaa nykyisiä sisäisen ja

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT 4.4.1. MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS 9. TOUKOKUUTA 2016 EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖ,

Lisätiedot

Eettinen toimintaohje

Eettinen toimintaohje Eettinen toimintaohje Me Tokmannilla haluamme toimia vastuullisesti ja odotamme sitä myös yhteistyökumppaneiltamme. Sisällysluettelo 1. Toimitusjohtajan terveiset 4 2. Ihmisten reilu ja kunnioittava kohtelu

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNANTYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen

Lisätiedot

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT Coor Group Vahvistettu Coorin hallituksessa 11. joulukuuta 2014 TARKOITUS JA SOVELLUSALA Etiikassa on pohjimmiltaan kyse siitä, mitä tekoja pidetään oikeina ja miten meidän

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA Johdanto Tietosuojapolitiikassa kuvataan henkilöön liittyvien henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten tietojen käytön periaatteet ja menetelmät

Lisätiedot

MTL Viestintätoimistojen eettiset periaatteet

MTL Viestintätoimistojen eettiset periaatteet MTL Viestintätoimistojen eettiset periaatteet MTL Viestintätoimistojen hallitus on hyväksynyt nämä periaatteet 14.9.2016. Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto MTL ry on Suomessa toimivien markkinointiin

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN 11.11.2011 1 (6) Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 7.10.2011, Dnro 10/2011 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt lausuntoa Finanssialan Keskusliitolta

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Kunnan konserniohjaus Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Omistajapolitiikka ja konserniohjaus Omistajapolitiikka Omistajastrategia - mitä omistetaan Konsernisohjaus - miten omistetaan Strategegisten tavoitteiden

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1 (5) UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006. Työjärjestystä on muutettu viimeksi

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUSKYSELY

YHDENVERTAISUUSKYSELY YHDENVERTAISUUSKYSELY Hyvä oikeusministeriöläinen, Tervetuloa vastaamaan ministeriön yhdenvertaisuuskyselyyn! Vastaukset annetaan ja niitä käsitellään anonyymisti. Vastaamalla olet mukana kehittämässä

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

FOURTON OY MERKINTÄLOMAKE

FOURTON OY MERKINTÄLOMAKE MERKINTÄLOMAKE Fourton Rahastoyhtiön rahastoja voitte merkitä kaksi kertaa kuukaudessa. Merkintäpäivät ovat jokaisen kuukauden 15. päivä ja viimeinen pankkipäivä. Jos 15. päivä ei ole pankkipäivä, merkintäpäivä

Lisätiedot

KEHITYSVAMMALAIN MUUTOKSET. Itsemääräämisoikeus vahvistuu. Uusia määräyksiä rajoitustoimenpiteistä.

KEHITYSVAMMALAIN MUUTOKSET. Itsemääräämisoikeus vahvistuu. Uusia määräyksiä rajoitustoimenpiteistä. KEHITYSVAMMALAIN MUUTOKSET Itsemääräämisoikeus vahvistuu. Uusia määräyksiä rajoitustoimenpiteistä. LUKIJALLE Tässä esitteessä kerrotaan muutoksista, joita on tehty kehitysvammalakiin. Kehitysvammalaissa

Lisätiedot

TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT 4,4 TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS 7. SYYSKUUTA 2015 EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖ, joka ottaa huomioon Euroopan

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

Paikallinen sopimus ulkopuolisen työvoiman käytöstä

Paikallinen sopimus ulkopuolisen työvoiman käytöstä Paikallinen sopimus ulkopuolisen työvoiman käytöstä Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 22.12.2006/1233 Laki yhteistoiminnasta yrityksissä

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat)

Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat) Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat) Sidonnaisuuksien ilmoittaminen sidonnaisuuslomakkeella Valtion ylimmän virkamiesjohdon

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

EETTINEN OHJEISTO TÄRKEITÄ PERIAATTEITA MEILLÄ TYÖSKENTELEVILLE

EETTINEN OHJEISTO TÄRKEITÄ PERIAATTEITA MEILLÄ TYÖSKENTELEVILLE EETTINEN OHJEISTO TÄRKEITÄ PERIAATTEITA MEILLÄ TYÖSKENTELEVILLE 1 Vaikka liiketoimintamme kehittyy jatkuvasti, vaatimuksemme eettisestä toiminnasta eivät muutu. Meillä kaikilla on velvollisuus toimia kunnioittavasti

Lisätiedot

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys TYY 2017 Frida Pessi 20.12.2017 Viestintä eli kommunikaatio Sanomien siirtämistä Merkitysten tuottamista Mutta myös yhteisen ymmärryksen tuottamista (yhteisöllisyys)

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Lakiehdotukset 1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan joukkoliikenteen tarkastusmaksusta 11 päivänä toukokuuta 1979 annetun lain

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt 10/11/2016 ESMA/2016/1477 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

Varoitukset turvallisuusjohdon työkaluina

Varoitukset turvallisuusjohdon työkaluina Varoitukset johdon työkaluina Juuso Lehtinen jalehtin@cc.hut.fi Kirja - Warnings and Risk Communication Useita kirjoittajia Toimittanut Michael S. Wogalter David M. DeJoy Kenneth R. Laughery Julkaisija:

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka

Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka Kamux Oyj www.kamux.com Y-tunnus 2442327-8 Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka Omistaja: Viestintä- ja markkinointijohtaja Hyväksyjä: Hallitus Hyväksytty: 15.4.2016 Versio: 1.0 Sisältö 1. Yleistä 2. Viestinnän

Lisätiedot

HYVÄÄ ASIAMIESTAPAA KOSKEVAT OHJEET (hyväksytty teollisoikeusasiamieslautakunnan kokouksessa 13.5.2015 )

HYVÄÄ ASIAMIESTAPAA KOSKEVAT OHJEET (hyväksytty teollisoikeusasiamieslautakunnan kokouksessa 13.5.2015 ) 1 HYVÄÄ ASIAMIESTAPAA KOSKEVAT OHJEET (hyväksytty teollisoikeusasiamieslautakunnan kokouksessa 13.5.2015 ) 1 JOHDANTO Auktorisoidun asiamiehen tulee rehellisesti ja tunnollisesti täyttää hänelle uskotut

Lisätiedot

Asiakastietojen välittäminen moniammatillisessa yhteistyössä

Asiakastietojen välittäminen moniammatillisessa yhteistyössä Asiakastietojen välittäminen moniammatillisessa yhteistyössä Luo luottamusta suojele lasta. Opas ja verkkokoulutus lasten suojelemisen yhteistyöstä ja tiedonvaihdosta. Oppaaseen ja verkkokoulutukseen on

Lisätiedot

A7-0277/102

A7-0277/102 10.9.2013 A7-0277/102 102 Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) (19 a) Olisi varmistettava, että ympäristöraportit todentavilla henkilöillä on pätevyytensä ja kokemuksensa ansiosta tarvittava tekninen asiantuntemus

Lisätiedot

Sukupuolen ilmaisu ja sukupuoli-identiteetti

Sukupuolen ilmaisu ja sukupuoli-identiteetti Sukupuolen ilmaisu ja sukupuoli-identiteetti Tapio Bergholm, erikoistutkija, SAK Tasa arvolain laajennus HE 19/2014 sivu 1 Sukupuoleen perustuvan syrjinnän kiellot laajennettaisiin koskemaan myös sukupuoli

Lisätiedot

Tasa-arvolain syrjintäkiellot työelämässä

Tasa-arvolain syrjintäkiellot työelämässä Tasa-arvolain syrjintäkiellot työelämässä Mahdollisuus vai taakka? Koulutus työelämän asiantuntijoille 30.4.2015 Eurobarometri 77.4. Syrjintä EU:ssa vuonna 2012. Aineisto kerätty 6/2012. 2 30.4.2015 3

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Lainsäädäntö ja yritysten itsesääntely ohjaamassa kaivostoimintaa. Dilacomi-loppuseminaari Prof. Kai Kokko

Lainsäädäntö ja yritysten itsesääntely ohjaamassa kaivostoimintaa. Dilacomi-loppuseminaari Prof. Kai Kokko Lainsäädäntö ja yritysten itsesääntely ohjaamassa kaivostoimintaa Dilacomi-loppuseminaari 27.9.2013 Prof. Kai Kokko Sisältö Sääntelyn kokonaisvaltaisuus Sääntely ja lainsäädäntö Yritysten ympäristövastuu

Lisätiedot

Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen

Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen EIOPABoS14/167 FI Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site:

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Voimaan 28.8.2014 sisältävät opiskelijan tai harjoittelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä, joiden lähtökohtana ovat ammatillisesta

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTEL- MÄSTÄ

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTEL- MÄSTÄ SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTEL- MÄSTÄ Liite E Salassapito- ja tietoturvasitoumus 1 (5) VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi Hanketoimisto 2 (5) Salassapito-

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 01613/06/FI WP 127 Lausunto 9/2006 liikenteenharjoittajien velvollisuudesta toimittaa tietoja matkustajista annetun neuvoston direktiivin 2004/82/EY täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Yhdenvertaisuussuunnittelu. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö

Yhdenvertaisuussuunnittelu. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö Yhdenvertaisuussuunnittelu Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö YES 7 -koulutus 9.2.2015 Panu Artemjeff 1 Uusi yhdenvertaisuuslaki Kaksi kärkeä: syrjinnän suoja ja yhdenvertaisuuden edistäminen

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Järjestyssääntöjä sovelletaan Jyväskylän ammattiopistossa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998/35 ), johon kuuluvana pidetään opetuksen käytössä olevia

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIAT 45/2011 ja 61/2011 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 44/2012 7.9.2012 Asia Määräaikaista erottamista ja virantoimituksesta pidättämistä koskeva oikaisuvaatimus Oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUS

MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUS MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUS YHTIÖN HALLINNON JÄSENEN NÄKÖKULMA Työeläkevakuuttajat TELA 23.8.2016 Lakiasiainjohtaja Leena Siirala Ilmarinen Hallintoelinten roolista TYÖELÄKEYHTIÖN HALLINTOJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

Näytesivut. 4.1 Yhtiökokous. Kokoustapa. Päätöksentekoa yhtiökokouksessa koskevat säännökset vastaavat pääosin vanhan lain säännöksiä.

Näytesivut. 4.1 Yhtiökokous. Kokoustapa. Päätöksentekoa yhtiökokouksessa koskevat säännökset vastaavat pääosin vanhan lain säännöksiä. 4 4.1 Yhtiökokous HALLINTO Päätöksentekoa yhtiökokouksessa koskevat säännökset vastaavat pääosin vanhan lain säännöksiä. Kokoustapa Osakkaat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa, jossa päätökset

Lisätiedot

Yliopiston näkökulma sivutoimiseen yrittäjyyteen. Henkilöstöasiantuntija Tanja Mikkonen

Yliopiston näkökulma sivutoimiseen yrittäjyyteen. Henkilöstöasiantuntija Tanja Mikkonen Yliopiston näkökulma sivutoimiseen yrittäjyyteen Henkilöstöasiantuntija Tanja Mikkonen 3.12.2012 Kilpaileva toiminta - työsopimus Kaikissa yliopiston työsopimuksissa on sovittu: Työsopimuslain 3 luvun

Lisätiedot

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN 2 Inergia on monipuolinen energia-alan ammattilainen läheinen, inhimillinen ja lappilaisten tarpeita aidosti ymmärtävä Alkusanat Inergian toiminta-ajatus on selkeä: Inergia-konserni

Lisätiedot

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 16.12.2014 C(2014) 9950 final Komission ilmoitus annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet

Lisätiedot

Toimiva työyhteisö DEMO

Toimiva työyhteisö DEMO Toimiva työyhteisö DEMO 7.9.6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Toimiva työyhteisö DEMO Sivu / 8 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimiva työyhteisö raportti muodostuu kahdesta osa alueesta:

Lisätiedot

Ollahanpas ihimisiksi

Ollahanpas ihimisiksi Kunnanhallitus 2.5.2016 65 Ollahanpas ihimisiksi Toimintamalli häirinnän ja epäasiallisen kohtelun varalle Isojoen kunta Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinnan ohjeistus. Häirinnän ja epäasiallisen

Lisätiedot

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä 7.5.2014 Kalle Tervo Keskeiset lait Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621) Henkilötietolaki (22.4.1999/523) Laki

Lisätiedot

UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA

UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA ASIAKAS YTIMESSÄ, AMMATTILAISET YHTEISTYÖSSÄ AJANKOHTAISSEMINAARI 27.5.2015 27/05/2015 Pirjo Kruskopf, ylitarkastaja 2 Yhdenvertaisuusvaltuutettu

Lisätiedot

S t a n d a r d i R A 4. 2

S t a n d a r d i R A 4. 2 S t a n d a r d i R A 4. 2 O p e r a t i i v i s i i n r i s k e i h i n l i i t t y v i e n t a p a h- t u m i e n i l m o i t t a m i n e n R a h o i t u s t a r k a s- t u k s e l le Määräykset ja ohjeet

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PUBLIC PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ILMOITUS:I/A-KOHTA Lähetäjä: Neuvostonpääsihteeristö Vastaanotaja:

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe 23.4.2016 välittäjäkoelautakunta. Kysymys 1

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe 23.4.2016 välittäjäkoelautakunta. Kysymys 1 Kysymys 1 a) Välityslain mukaan välityspalkkion maksaa toimeksiantaja. On kuitenkin mahdollista, että vuokravälitystä koskevat toimeksiantosopimukset kohtaavat, jolloin välityspalkkio jaetaan osapuolten

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

ARVOKIRJA. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toiminta-ajatus, visio ja arvot

ARVOKIRJA. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toiminta-ajatus, visio ja arvot ARVOKIRJA Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toiminta-ajatus, visio ja arvot 2 Tehtävämme on edistää kainuulaisten hyvinvointia ja osallisuutta. Järjestämme vastuullamme olevat sosiaali-,

Lisätiedot

Komissio esittää yhtiöoikeutta ja omistajaohjausta koskevan toimintasuunnitelman

Komissio esittää yhtiöoikeutta ja omistajaohjausta koskevan toimintasuunnitelman IP/03/716 Bryssel 21. toukokuuta 2003 Komissio esittää yhtiöoikeutta ja omistajaohjausta koskevan toimintasuunnitelman Euroopan komission tuoreella toimintasuunnitelmalla yhtiöoikeuden uudistamisesta ja

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Yhdistyslaki pähkinän kuoressa. Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta?

Yhdistyslaki pähkinän kuoressa. Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta? Yhdistyslaki pähkinän kuoressa Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta? Yhdistyksen toimintaa säätelee Yhdistyslaki (26.5.1989/503) Tärkein yhdistyksiä ohjaava laki. Yhdistyksen kokous Ylin päätäntävalta

Lisätiedot

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria.

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria. Lapsen oikeuksien julistus Barnkonventionen på finska för barn och ungdomar YK:n lapsen oikeuksien julistus annettiin vuonna 1989. Lapsen oikeuksien julistuksessa luetellaan oikeudet, jotka jokaisella

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta.

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta. Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011 Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa Viranhaltijan on suoritettava virkasuhteeseen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä noudattaen asianomaisia säännöksiä

Lisätiedot

SÄÄNNÖSTEN lakien, toimintasääntöjen ja määräysten määrittelemä perustaso muodostaa syyttäjälaitoksen palvelulupauksen yhteiskunnalle.

SÄÄNNÖSTEN lakien, toimintasääntöjen ja määräysten määrittelemä perustaso muodostaa syyttäjälaitoksen palvelulupauksen yhteiskunnalle. SYYTTÄJÄ- LAITOKSEN SYYTTÄJÄLAITOKSEN toiminnan eettinen perusta pohjautuu sääntöihin, arvoihin ja periaatteisiin. Eettisen toiminnan vähimmäisvaatimukset välittyvät normeista. SÄÄNNÖSTEN lakien, toimintasääntöjen

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI 23.4.2010 Euroopan unionin virallinen lehti C 104/3 EUROOPAN KESKUSPANKKI EKP:n henkilöstösääntöjen 0 osa, joka sisältää eettiset säännöt (Tämä teksti kumoaa ja korvaa Euroopan unionin virallisessa lehdessä

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

Standardi RA4.2. Operatiivisiin riskeihin liittyvien tapahtumien ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.2. Operatiivisiin riskeihin liittyvien tapahtumien ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.2 ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle RA4.2 dnro 4/120/2004 2 (11) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 1.1 Kohderyhmä 3 2 Tavoitteet

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Sisällysluettelo: 1 Sääntöjen tarkoitus... 2 2 Käytön periaatteet... 2 3 Käyttöoikeus ja käyttäjätunnukset... 4 4 Käyttöoikeuden

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT YT-neuvosto hyväksynyt 21.11.2007 Vahvistanut: kuntayhtymän johtaja Pentti Leipälä 4.1.2008 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS 1 2. KÄYTÖN PERIAATTEET

Lisätiedot

Tietoturvallisuusliite

Tietoturvallisuusliite Tietoturvallisuusliite [Yhteistyökumppanin nimi] STATUS Laatinut: Tarkastanut ja hyväksynyt: Versio no: Tiedoston nimi: Tallennushakemisto: Pvm SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 1 Määritelmät... 3

Lisätiedot

Miksi opettajan tulee edistää tasa-arvoa?

Miksi opettajan tulee edistää tasa-arvoa? Miksi opettajan tulee edistää tasa-arvoa? Mikä on se suunnitelmallinen tasa-arvoa edistävä työ, jota oppilaitosten odotetaan tekevän? Miko Lempinen, ylitarkastaja tasa-arvovaltuutetun toimisto Pojat ovat

Lisätiedot

TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet (Subscriber Agreement)

TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet (Subscriber Agreement) TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut v. 2.0 TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet (Subscriber Agreement) Luottavan osapuolen velvollisuudet Varmenteen hakijan ja haltijan velvollisuudet Rekisteröijän

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 VR:N OMISTAMAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN JUNAKALUSTO OY:N OSAKKEET / ESISOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA 1. Sopijapuolet Sopijapuoli / Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi

Lisätiedot