Viacomin kansainväliset liiketoimintaohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viacomin kansainväliset liiketoimintaohjeet"

Transkriptio

1 Viacomin kansainväliset liiketoimintaohjeet 1

2 2

3 Sisällys Viesti hallituksen puheenjohtajalta ja toimitusjohtajalta 4 Ohjeiden ymmärtäminen ja käyttäminen 6 Lakien, sääntöjen ja säädösten noudattaminen 8 Eturistiriitojen ja häiriöiden välttäminen 9 Luottamuksellisuus, arvopaperiliiketoimet ja rehellinen ilmoittaminen 13 Julkinen keskustelu 16 Taloudellinen kirjanpito, valtuutukset, maksut, tietojen säilyttäminen ja raportointi 19 Moninaisuuden ja syrjimättömyyden arvostaminen 21 Häirinnästä vapaan työympäristön edistäminen 22 Kansainvälinen liiketoiminta 24 Rehellisen kauppatavan ja voimakkaan kilpailun edistäminen 27 Vastuullinen yhteydenpito sosiaalisen median kautta 33 Viacomin omaisuuden suojeleminen ja käyttäminen 35 Tietojärjestelmät ja sähköinen viestintä 36 Yksityisyyden suoja ja tietosuoja 38 Aineetonta omaisuutta koskevien oikeuksien kunnioittaminen 40 Terveys, turvallisuus ja ympäristö 42 Poliittiset lahjoitukset 43 Viacomin kansainvälisten liiketoimintaohjeiden käyttöönotto 45 3

4 Viesti hallituksen puheenjohtajalta ja toimitusjohtajalta Hyvät kollegat ja hallituksen jäsenet Viacomin työntekijöillä eri puolilla maailmaa on monia erilaisia työtehtäviä ja monenlaisia taustoja, ja he puhuvat lukuisia eri kieliä. Meidät yhdistää kuitenkin kuuluminen Viacomin luovaan yhteisöön ja se, että harjoitamme liiketoimintaa kunnioittaen työtovereitamme, asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme. Mikä tärkeintä, meille on yhteistä myös velvollisuus toimia rehellisesti ja eettisesti. Se on meille yhtä tärkeä kuin pyrkimyksemme tuottaa erinomaista sisältöä. Viacomin kansainväliset liiketoimintaohjeet vahvistavat sitoutumisemme moitteettomaan käyttäytymiseen ja toimivat ohjenuorana jokapäiväisissä tilanteissa. Vaikka ohjeissa käsitellään monenlaisia esimerkkejä, uusia tilanteita syntyy väistämättä, ja meidän on noudatettava niissä harkintakykyämme ja käsitystämme oikeasta ja eettisestä toiminnasta. Jos sinulla on kysyttävää, sääntöjenvalvonnan yhteyshenkilöt ovat aina käytettävissäsi. Lue liiketoimintaohjeet huolellisesti ja varmista, että ymmärrät niiden sisällön ja tarkoituksen. Ohjeiden sisäistäminen ja noudattaminen on välttämätöntä toimivan, rehellisen ja kunnioittavan työympäristön luomiseksi. Suorita myös Viacomin hyvän liiketavan koulutussivustosta (https://viacom-lcec.lrn.com/) löytyvä koulutus. Kiitos jatkuvasta sitoutumisestasi eettisten vaatimusten tinkimättömään noudattamiseen. Lämpimin terveisin 4 Sumner M. M. Redstone Redstone Hallituksen puheenjohtaja ja perustaja Hallituksen puheenjohtaja ja perustaja Philippe Philippe P. Dauman P. Dauman Pääjohtaja Pääjohtaja

5 5

6 Ohjeiden ymmärtäminen ja käyttäminen Ohjeiden tarkoitus 6 Kansainväliset liiketoimintaohjeet määrittävät päätöksentekoon ja käyttäytymiseen kohdistuvat odotukset, jotka koskevat meitä kaikkia työntekijöinä ja Viacom Inc:n hallituksen jäseninä. Tietyissä tapauksissa ohjeet koskevat myös muita henkilöitä, kuten esimerkiksi tiettyjä alihankkijoita ja edustajia, jotka toimivat yhtiön nimissä. Ohjeissa ilmaistaan Viacomin sitoutuminen eettiseen ja lainmukaiseen toimintaan kaikkialla, missä se harjoittaa liiketoimintaa. Ne on tarkoitettu myös eettistä toimintaa ja lakien noudattamista koskevien kysymysten käytännön resurssiksi, minkä vuoksi ne tarjoavat tietoa ja opastusta, jonka avulla voimme aina toimia oikein. Niihin kuuluu yleiskatsaus yhtiön toimintatapojen eri osa-alueisiin. Kun tunnet ohjeet ja toimit niiden mukaisesti, voimme pitää yllä rehellisyyteen ja lain kunnioittamiseen perustuvaa kulttuuria, mikä on keskeistä, jotta voimme ansaita ja säilyttää monien sidosryhmiemme luottamuksen ja maineemme sekä saavuttaa kestävää menestystä liiketoiminnallemme. Monet ohjeiden vaatimukset perustuvat lakeihin ja viranomaisten määräyksiin ja asetuksiin, joita sovelletaan Viacomin työntekijöihin ja hallituksemme jäseniin kaikkialla maailmassa, missä harjoitamme liiketoimintaa. Muut toimintatavat kuvastavat Viacomin määrätietoista liiketoimintaamme edistävän työympäristön ylläpitämistä. Tässä työympäristössä noudatetaan lakeja ja toimitaan eettisesti, eikä siinä esiinny minkäänlaista häirintää tai syrjintää. Lue liiketoimintaohjeet huolellisesti ja varmista, että ymmärrät jokaisen osion.saat verkkokoulutusta, joka auttaa selventämään eri määräykset ja niiden taustalla olevat toimintatavat. Sinua pyydetään vahvistamaan, että olet ymmärtänyt ohjeet ja antanut tietyt tiedot asianmukaisesti. Huolien ilmoittaminen ja kostotoimenpiteiden estäminen Meillä on yksilöllinen ja yhteinen vastuu eettisen toimintakulttuurin ylläpidosta ja lainmukaisuuden varmistamisesta. Mikäli sovellettava laki lainkäyttöalueella, jossa työskentelet, ei sitä nimenomaisesti kiellä, tähän sisältyy vaatimus ilmoittaa ripeästi kaikista toimintatapojen tai sääntöjen rikkomuksista, jotka tulevat tietoomme. Työntekijöiden ilmoituskäytännössä näiden ohjeiden sivulla 47 on tietoja rikkomusten ilmoittamisen eri tavoista. Viacom ei suvaitse mitään kostotoimia vilpittömin mielin ohjeiden rikkomisesta tai epäillystä rikkomisesta ilmoituksen tekevää henkilöä kohtaan.

7 Kysymysten esittäminen Jos sinulla on kysyttävää ohjeista tai tarvitset lisäohjeita näiden ohjeiden aiheista tai sääntöjenmukaisuudesta yleensä, ota yhteyttä esimieheesi, henkilöstöhallinnon edustajaan tai sääntöjenvalvonnan yhteyshenkilöön. Jos olet hallituksen jäsen, ota yhteyttä Viacomin hallituksen sihteeriin. Johtajien ja esimiesten erityiset velvollisuudet Ohjeiden mukainen toiminta ja Viacomin arvojen tukeminen auttaa meitä saavuttamaan liiketoiminnalliset tavoitteemme ja on yhteinen velvollisuutemme. Johtajilla ja esimiehillä on erityinen velvollisuus johtaa esimerkillä ja noudattaa tinkimättä Viacomin käyttäytymisohjeita sekä vaalia rehellistä työskentelykulttuuria, jonka haluamme säilyttää. Muista seuraavat toimintamallit erityisesti, jos olet johtaja tai esimies: Edistä rehellistä toimintakulttuuria ja lainmukaisuutta päivittäisessä työssä johtamalla itse laadukkaasti ja korkeiden eettisten periaatteiden mukaan. Ole tietoinen vastuualueeseesi liittyvistä laeista, säännöksistä, toimintatavoista ja prosesseista. Ohjaa tiimejäsi ja anna niille toimintavalmiudet varmistamalla, että niiden käytössä on lain ja näiden ohjeiden noudattamiseksi vaadittavat tiedot ja resurssit, ja että ne ovat saaneet asianmukaisen koulutuksen. Osallistu näkyvästi ja proaktiivisesti eettisyyttä ja sääntöjenvalvontaa koskeviin asioihin. Valvo, että työntekijät toimivat lain, näiden ohjeiden ja Viacomin toimintatapojen ja käytäntöjen mukaisesti. Vastaa eettistä toimintatapaa ja sääntöjenmukaisuutta koskeviin kysymyksiin (pyydä tarvittaessa apua esimieheltäsi, muulta korkeammassa asemassa olevalta työntekijältä tai lakiasiainosastolta). Varmista, että kaikki todelliset tai mahdolliset rikkomukset käsitellään tai raportoidaan välittömästi ylemmälle tasolle. Ohjeet ja yhtiön toimintatavat Nämä ohjeet korvaavat kaikki Viacomin liiketoimintaohjeiden aikaisemmat versiot. Joitakin ohjeissa käsiteltyjä tapauksia varten Viacomilla on myös tarkempia toimintatapoja ja/tai sopimusvelvollisuuksia. Tällaisessa tapauksessa saatetaan soveltaa myös tarkempia sääntöjä ja jos nämä säännöt ovat uudempia, ne voivat olla ensisijaisia. Viacom Inc:n päälakimies tai Viacom Inc:n sääntöjenvalvonta- ja tarkastusjohtaja päättävät tosiasiallisessa tai koetussa ristiriitatilanteessa, mikä asiakirja on ensisijainen. Jos sinulla on kysyttävää näistä toimintatavoista tai haluat tietoja Viacomin muista toimintatavoista, ota yhteyttä esimieheesi, henkilöstöhallinnon edustajaan, sääntöjenvalvonnan yhteyshenkilöön tai soveltuvan lakiasiainosaston lakimieheen. Jos olet hallituksen jäsen, ota yhteyttä Viacomin hallituksen sihteeriin. Kun tunnet ohjeet ja toimit niiden mukaisesti, voimme pitää yllä rehellisyyteen ja lain kunnioittamiseen perustuvaa kulttuuria. Tämä on keskeistä, jotta voimme ansaita ja säilyttää monien sidosryhmiemme luottamuksen ja maineemme sekä saavuttaa kestävää menestystä liiketoiminnallemme. 7

8 Lakien, sääntöjen ja säädösten noudattaminen Viacomin kansainväliset liiketoimintaohjeet vahvistavat sitoutumisemme korkeaan eettiseen toimintatapaan, joka perustuu sekä lain kirjaimen että lain hengen noudattamiseen. Meidän tulee aina hoitaa liiketoimiamme rehellisesti, oikeamielisesti ja käyttäen hyvää harkintakykyä. Nämä ohjeet vahvistavat sitoutumisemme näihin tiukkoihin vaatimuksiin. Vaikka ohjeissa käsitellään monia erilaisia liiketoimintatilanteita, niissä ei voida tarjota vastausta kaikkiin tapauksiin. Viime kädessä Viacom luottaa työntekijöiden ja johdon edustajien vilpittömyyteen sekä oikeuden ja eettisyyden tajuun ja odottaa meidän kaikkien toimivan asianmukaisesti. Toimintamme pitää olla kunkin liiketoimintamaamme lakien mukaista, minkä lisäksi on yhdysvaltalaisia lakeja, jotka koskevat toimintaamme Yhdysvaltojen ulkopuolella. Jokaisen meistä odotetaan ymmärtävän tehtäviimme sovellettavat lait. Meidän kaikkien tulee ymmärtää Viacomin toimintaympäristön säännökset tarpeeksi hyvin, jotta tiedämme, koska hakea neuvoa esimiehiltämme, henkilöstöhallinnon edustajalta tai muulta sopivalta henkilöltä. 8

9 Eturistiriitojen ja häiriöiden välttäminen Hoitaessamme yhtiön asioita velvollisuutemme on aina toimia Viacomin edun mukaisesti. Meidän tulee välttää kaikkia ristiriitoja Viacomin edun ja henkilökohtaisten etujen tai suhteiden välillä. Mikä on eturistiriita? Eturistiriidasta on kyse silloin, kun henkilökohtaiset etumme haittaavat tai vaikuttavat haittaavan kykyämme toimia Viacomin etujen mukaisesti. Eturistiriita voi olla todellinen tai kuviteltu ja voi vaikuttaa arvostelukykyyn tai motivaatioon tehdä oikea ratkaisu Viacomin kannalta. Jo pelkkä vaikutelma eturistiriidan olemassaolosta saattaa vaarantaa luotettavuutemme työtovereiden, asiakkaiden, tavarantoimittajien, yleisön ja yhteiskunnan silmissä. Kaikkien mahdollisesti kohtaamiemme eturistiriitojen kuvaaminen ei ole mahdollista, mutta tässä käsitellään tiettyjä tavallisia olosuhteita ja ohjeita. Mahdollisia eturistiriitoja ovat: työskentely Viacomin asiakkaan, toimittajan, kilpailijan tai Viacomia tai toimialaamme seuraavan analyytikon laskuun tai palkkioiden vastaanottaminen näiltä sukulaisen omistaman tai johtaman alihankkijan palkkaaminen oma taloudellinen hyöty Viacomin liiketoimesta yhtiön toimintatapojen vastaisen lahjan vastaanottaminen toimittajalta työtehtävien hoidon estyminen toisen työn takia. Jokaisen meistä on viipymättä ilmoitettava Viacomille kirjallisena kaikista mahdollisista ja todetuista eturistiriidoista työntekijän ja hallituksen jäsenen vahvistuslomakkeella (Employee and Director Certification Form) Viacomin verkkokoulutussivustossa (käytettävissä yhtiösi intranetin kautta). Ilmoitus tulee myös päivittää ja lähettää uudelleen aina olosuhteiden muuttuessa. Viacom tarkistaa kaikki ilmoitetut mahdolliset eturistiriidat ja arvioi mahdollisen riskin, että kyseinen ristiriita vaikuttaa työntekijän liiketoiminnalliseen harkintakykyyn. Jos havaitaan merkittävä riski, Viacom määrittää, mihin lisätoimenpiteisiin työntekijän tai Viacomin tulee ryhtyä. 9

10 Sukulaisiin liittyvät säännöt riippuvat sovellettavasta laista ja siitä, mitä tiedämme tilanteesta. Viacom ei odota työntekijöiden tuntevan esimerkiksi täysi-ikäisen sisarensa kaikkia sijoituksia ja liikesuhteita, mutta näitä tietoja ei tule tarkoituksella välttääkään. Alla mainitaan eräitä alueita, jotka vaativat erityistä huomiota. Lahjat, kestitys ja muut liiketoimintaan liittyvät huomionosoitukset 10 Jo pelkkä vaikutelma eturistiriidan olemassaolosta saattaa vaarantaa luotettavuutemme työtovereiden, asiakkaiden, tavarantoimittajien, yleisön ja yhteiskunnan silmissä. Tässä on esimerkki Viacomin ilmoitus- ja arviointiprosessin toiminnasta: Oletetaan, että puolisosi omistaa yrityksen, joka toimittaa tavaroita tai palveluja Viacomille. Sinun tulee ilmoittaa tämän mahdollinen eturistiriita. Ellet ole vastuussa toimittajaan suoraan vaikuttavista päätöksistä, Viacomin arviossa saatetaan todeta, ettei todellista eturistiriitaa ole. Jos taas olet vastuussa toimittajaan vaikuttavista hankintapäätöksistä, Viacom voi todeta, että todellinen eturistiriita on olemassa, ja vaatia tilanteeseen asianmukaista muutosta. K: Saanko työskennellä Viacomin ulkopuolella ollessani yhtiön palveluksessa? V: Se riippuu tilanteesta. Yhtiösi säännöt saattavat sallia työsuhteen yhtiön ulkopuolella, mutta sinun tulee ilmoittaa siitä. Tietynlaiset toimintatavat vaarantavat selkeästi työntekijän harkintakyvyn työtehtävissä ja ovat siksi myös aina kiellettyjä. Esimerkkinä voidaan mainita rahan pyytäminen tai vastaanottaminen Viacomin toimittajalta henkilökohtaiseksi eduksi. Kaikenlainen lahjonta ja voitelu olivat ne sitten omaksi, Viacomin tai kolmannen osapuolen eduksi on tiukasti kiellettyä, eikä vain eturistiriidan vuoksi, vaan koska ne ovat laitonta toimintaa. Emme anna, tarjoa tai vastaanota sopimattomia lahjoja, kestitystä tai muita liiketoimintaan liittyviä huomionosoituksia. Viacomin liikesuhteiden perustan muodostaa työskentely korkeimpien eettisten vaatimusten mukaisesti. Liiketoimintamme menestys riippuu näistä suhteista. Kun annamme lahjoja, aterioita tai kestitystä edistääksemme kyseisiä suhteita, seuraamme aina näiden ohjeiden ja yhtiön toimintatavan säännöksiä sekä kaikkia sovellettavia lakeja ja säädöksiä. Seuraavat toimintatavat auttavat täyttämään sitoumuksemme: Emme ota vastaan maksuja, provisioita tai muuta henkilökohtaista etua (muita kuin Viacomin lahjatoimintatavassa sallittuja) yhdeltäkään henkilöltä tai yritykseltä, joka on osallisena Viacomin liiketoimessa. Emme tarjoa tai toimita kestitystä, aterioita, kuljetusta, lahjoja tai muita palveluksia kenellekään, joka on liikesuhteessa yhtiömme kanssa, muutoin kuin henkilölle ja kyseiselle liiketoiminnalle kohtuullisissa ja soveltuvissa määrin (näet arvokkaiden kohteiden antamista ja vastaanottamista koskevat erityiset rajoitteet Viacomin lahjatoimintatavasta). Emme pyydä tai ota vastaan mitään rahasummaa henkilökohtaiseksi hyödyksi nykyiseltä tai mahdolliselta uudelta toimittajalta, asiakkaalta tai kilpailijalta. Emme koskaan nopeuta toimittajamme, asiakkaamme tai julkishallinnon virkamiehen kanssa syntyneen ristiriitatilanteen käsittelyä esimerkiksi maksamalla yksittäiselle henkilölle maksuja, jotka oikeastaan kuuluvat kyseisen henkilön työnantajalle.

11 K: Pitääkö minun ilmoittaa kaikista vastaanottamistani lahjoista, kestityksistä ja muista palveluksista? V: Ilmoitus tulee tehdä päivittämällä työntekijän vahvistuslomake, jos yhtiön nykyinen tai mahdollinen uusi toimittaja, asiakas tai kilpailija tarjoaa kestitystä, aterioita, lahjoja, alennuksia, palveluja, matkoja tai palveluksia, jotka ovat yli 250 dollarin arvoisia tai luovat velvoitteen tai voivat vaikuttaa päätöksentekoosi jollakin tavalla riippumatta niiden arvosta. Sijoitukset ja liiketoimintaintressit Vältämme tunnollisesti taloudellisia tai muita suhteita, jotka voivat vaikuttaa tai näyttää vaikuttavan päätöksiimme, kun teemme liiketoimia Viacomin nimissä. Seuraavat toimintatavat auttavat täyttämään sitoumuksemme: Meille ei saa ilman etukäteissuostumusta muodostua taloudellista tai työsuhdetta asiakkaille, toimittajille tai kilpailijoille kuuluviin yrityksiin tai yhtiöihin, joilla tiedämme (tai meidän pitäisi tietää) olevan liikesuhde Viacomin kanssa. Taloudellista intressiä ei kuitenkaan tarvitse ilmoittaa, jos se muodostuu vähemmästä kuin yhdestä prosentista julkisesti noteeratun yrityksen osakkeista, jollei kyseisen omistuksen arvo ole merkittävä osa nettovarallisuudestamme. Kieltäydymme tarjouksista sijoittaa nykyiseen tai mahdollisesti tulevaan Viacomin tai muun yksikön, johon Viacomilla on suhde, joka ei ole yleisesti tiedossa, toimittajaan, asiakkaaseen tai kilpailijaan. Tämä koskee myös mahdollisuutta saada osuus listautumisannista. Emme lainaa rahaa henkilölle, joka on liikesuhteessa yhtiöömme, tai ota tällaiselta henkilöltä lainaa. Tämä koskee asiakkaita, toimittajia ja kilpailijoita (sekä työtovereitamme, lukuun ottamatta satunnaisia nimellisiä summia). Tämä ei koske normaaleja pankkiliiketoimia rahoitusalan yritysten kanssa. Emme ryhdy liiketoimiin yhtiömme kanssa tai ole yhtiömme asiakas tai toimittaja, muutoin kuin normaalissa työntekijän tai kuluttajan asemassamme. Emme kilpaile Viacomin kanssa, emmekä ryhdy liiketoimiin, jotka ovat ristiriidassa Viacomiin liittyvien työtehtäviemme ja velvollisuuksiemme kanssa (mukaan lukien ajankäytön). Tämän vuoksi kaikki työtehtävät muiden yritysten lukuun vaativat etukäteishyväksynnän. K: Voinko säilyttää taloudellisen intressin yhtiössä, joka harjoittaa liiketoimintaa Viacomin kanssa? V: Jos saat etukäteishyväksynnän, voit ehkä säilyttää taloudellisen intressin yhtiössä, joka harjoittaa liiketoimintaa Viacomin kanssa. Taloudellista intressiä ei lisäksi tarvitse ilmoittaa, jos se muodostuu vähemmästä kuin yhdestä prosentista julkisesti noteeratun yrityksen osakkeista, jollei kyseisen omistuksen arvo ole merkittävä osa nettovarallisuudestasi. Vältämme tunnollisesti taloudellisia tai muita suhteita, jotka voivat vaikuttaa tai näyttää vaikuttavan päätöksiimme, kun teemme liiketoimia Viacomin nimissä. 11

12 Emme koskaan käytä omaksi hyödyksemme työssä tietoomme tulleita mahdollisuuksia, jotka voisivat edistää Viacomin liiketoimintaa. Perheenjäsenet ja sukulaiset Emme anna perhesuhteiden ja läheisten henkilökohtaisten suhteiden vaikuttaa liiketoimintapäätöksiimme tai työympäristöömme. Tämä säännös koskee sukulaisia ja yksittäisiä henkilöitä, joihin meillä on läheinen henkilökohtainen suhde. Seuraavat toimintatavat auttavat täyttämään sitoumuksemme: Ilmoitamme sovellettavien lakien mukaisesti, jos perheenjäsenemme työskentelee Viacom-yhtiössä tai tarjoaa jollekin Viacom-yhtiölle tuotteita tai palveluja. Emme koskaan järjestä tai tue liiketoimia sukulaistemme ja Viacomin tai sukulaistemme ja Viacomin asiakkaiden tai toimittajien välillä. Ilmoitamme sovellettavien lakien mukaisesti, jos yhtiömme lisenssinhaltija, toimittaja tai kilpailija palkkaa perheenjäsenemme. Ilmoitamme, jos merkittävän muutoksen, kuten uuteen asemaan siirtymisen, ansiosta voimme vaikuttaa sukulaisemme työpaikkaan tai sukulaisemme työpaikka voi vaikuttaa meihin. Minkään näiden ohjeiden osan ei ole tarkoitus estää meitä tai perheenjäseniämme olemasta normaalissa kuluttajasuhteessa Viacomiin. Liiketoimintamahdollisuudet Emme koskaan käytä omaksi hyödyksemme työssä tietoomme tulleita mahdollisuuksia, jotka voisivat edistää Viacomin liiketoimintaa. Emme käytä omaksi hyödyksemme tai ohjaa kolmannen osapuolen hyödyksi liiketoimintamahdollisuutta, joka tulee tietoomme Viacomin omaisuuden tai tietojen avulla tai johtuen asemastamme yhtiössä. Ainoa poikkeus tähän sääntöön on tilanne, jossa mahdollisuutta on jo tarjottu Viacomille, mutta se on hylännyt tämän ja hyväksyy mahdollisuuden henkilökohtaisen hyödyntämisen. Yleisemmin voidaan todeta, että työntekijät ja hallituksen jäsenet eivät saa kilpailla Viacomin kanssa tai käyttää asemaansa tai yhtiön omaisuutta ja tietoja henkilökohtaisen edun tavoitteluun. K: Voinko lähettää käsikirjoituksen arvioitavaksi yhtiööni? V: Yleensä voit, mutta sinun tulee ilmoittaa lähettämisestä etukäteen. Häiritsemiskielto Ollessasi työsuhteessa Viacomiin ja kuuden kuukauden ajan sen jälkeen et saa pyytää ketään Viacomin työntekijää työsuhteeseen jollekin muulle työnantajalle kuin Viacomille. Tämän lisäksi et Viacomin työsuhteen aikana ja kaikkina aikoina sen jälkeen saa puuttua Viacomin suhteisiin sen asiakkaiden, toimittajien, itsenäisten alihankkijoiden tai muiden liikekumppaneiden kanssa tai häiritä näitä suhteita. 12

13 Luottamuksellisuus, arvopaperiliiketoimet ja rehellinen ilmoittaminen Yksinoikeudellinen ja luottamuksellinen yritystieto Säilytämme yhtiön ja muiden liikekumppaneidemme meille uskoman arkaluontoisen tiedon luottamuksellisuuden. Viacomin liiketoimia suorittaessamme saamme usein luottamuksellisia tai yksinoikeudellisia tietoja Viacomista, sen työntekijöistä, asiakkaista, mahdollisista asiakkaista tai muista kolmansista osapuolista. Meidän kaikkien tulee säilyttää meille uskotun tiedon luottamuksellisuus, paitsi jos tietojen paljastamiselle on yhtiömme hyväksyntä tai laki vaatii sitä. Tällaisen tiedon väärinkäyttö voi vahingoittaa Viacomin liiketoimia ja mainetta. Luottamuksellisiin ja yksinoikeudellisiin tietoihin kuuluvat kaikki ei-julkiset tiedot: Viacomiin, sen liiketoimintaan, toimialaan, kilpailijoihin, työntekijöihin tai taloudelliseen suorituskykyyn, tuloksiin tai näkymiin liittyvät tiedot ja tiedot, joiden perusteella Viacom voi saavuttaa kilpailuedun kolmannen osapuolen luovuttamat tiedot, jotka on luovutettu edellyttäen, että tiedot säilyvät luottamuksellisina ja niitä käytetään ainoastaan siihen liiketoiminnalliseen tarkoitukseen, jota varten ne luovutettiin. Seuraavat toimintatavat auttavat täyttämään sitoumuksemme: Ei-julkisen tiedon luottamuksellisuus tulee säilyttää aina, myös työsuhteen (tai hallitusjäsenyyden) päättymisen jälkeen. Viacomin liiketoiminnan tallennus kasetille tai videonauhalle, käyttäen muuta sähköistä tallennusvälinettä tai mitä tahansa muuta eimanuaalista ja ei-kirjallista välinettä (kaikkiin poikkeuksiin tästä säännöstä vaaditaan nimenomainen valtuutus Viacomin lakimieheltä tai henkilöstöosastolta). Työhön liittyviä asioita ei saa käsitellä julkisesti asianmukaisten työhön liittyvien kanavien ulkopuolella, kuten verkossa, verkon keskusteluhuoneissa, verkkosivustoissa, blogeissa tai sosiaalisessa mediassa, kuten Facebookissa ja Twitterissä. Luottamuksellisen tai arkaluontoisen tiedon paljastamista tulee välttää, kuten myös muiden Viacomille vahingollisten tai meidät Viacomin edustajina huonoon valoon asettavien lausuntojen antamista. Sijoittajia ja muita analyytikkoja ei tule avustaa saamaan haltuunsa Viacomia, sen kilpailijoita tai toimialaa koskevia tietoja, jollei tämä kuulu selkeästi osaksi työtehtävää. 13

14 14 Menestyksemme markkinoilla edellyttää sijoittajayhteisön luottamusta. Tämän luottamuksen ylläpitäminen edellyttää rehellistä toimintaa sekä liittovaltion ja valtion arvopaperilainsäädännön noudattamista julkisesti noteerattujen arvopapereiden kaupankäynnin yhteydessä. K: Mistä tiedän jonkin tiedon olevan luottamuksellinen tai yksinoikeudellinen? V: Voit olettaa, että kaikki yhtiöstä ja sen liiketoiminnasta yhtiön työntekijänä saamasi tiedot ovat yhtiön liikesalaisuuksia, sen omistamia tietoja tai muutoin luottamuksellisia ja sinun tulee kohdella niitä siten, jollei kyse ole selkeästi yleisestä julkisesta tiedosta. Arvopaperiliiketoimet Sisäpiirikaupat Olennaisten ei-julkisten Viacomia tai muita yhtiöitä koskevien tietojen luovuttaminen arvopapereiden ostamista tai myymistä varten on kiellettyä. Sisäpiirikaupat ovat laittomia. Menestyksemme markkinoilla edellyttää sijoittajayhteisön luottamusta. Tämän luottamuksen ylläpitäminen edellyttää rehellistä toimintaa sekä sovellettavien lakien noudattamista julkisesti noteerattujen arvopapereiden kaupankäynnin yhteydessä. Monet meistä pääsevät käsiksi Viacomia koskeviin tietoihin, jotka eivät ehkä ole julkisesti tiedossa. Merkittävät tiedot ovat sellaisia, joita järkevä sijoittaja pitäisi tärkeinä päättäessään, ostaako vai myykö hän arvopapereita. Seuraavassa on esimerkkejä merkittävistä tiedoista: tuotot ja taloudelliset tulokset mainontatrendit ja -analyysit budjetit ja suunnitteluasiakirjat uutiset merkittävistä fuusioista, yrityskaupoista, divestoinneista, järjestelyistä jakelijoiden kanssa tai muista kaupallisista tapahtumista tärkeät oikeustoimet merkittävät uutiset elokuvistamme, televisioohjelmistamme tai esiintyjistämme merkittävät tuote- ja markkinauutiset muutokset ylemmässä johdossa. Seuraavat toimintatavat auttavat täyttämään sitoumuksemme: Emme koskaan käyttää tietoja ostaaksemme tai myydäksemme osakkeita tai muita arvopapereita omaksi eduksi. Emme anna vihjeitä, eli anna sisäpiirin tietoja muille henkilöille osakkeiden tai muiden arvopaperien myyntiä tai ostoa varten emmekä toimita analyyseja kolmansille osapuolille. Emme koskaan käy kauppaa liikekumppanin tai mahdollisen liikekumppanin arvopapereilla, jos tiedossamme on eijulkisia tietoja, jotka voivat merkittävästi vaikuttaa kyseisen yrityksen osakkeen hintaan. Tietyn tiedon määrittäminen merkittäväksi tai ei-julkiseksi riippuu kunkin tapauksen kaikista seikoista ja olosuhteista. Jos sinulle on mitä tahansa kysymyksiä tiedoista, joiden voidaan katsoa olevan merkittäviä tai ei-julkisia, keskustele Viacomin lakimiehen kanssa ennen kuin osallistut kaupankäyntiin. Viacomin arvopapereita koskevat etukäteishyväksynnän vaatimukset Tiettyjä Viacomin toimihenkilöitä, hallituksen jäseniä ja tiettyjä muita työntekijöitä koskevat heidän asemansa vuoksi lisärajoitteet ( etukäteishyväksyntä tai ikkunat ) heidän käydessään kauppaa Viacomin arvopapereilla. Jos nämä lisärajoitukset koskevat sinua, olet saanut yksityiskohtaisen muistion, jossa säännöt on selitetty.

15 K: Kuulin meidän neuvottelevan toisen yhtiön kanssa tuotejulkistuksesta. Voinko ostaa toisen yhtiön osakkeita? V: Et. Kaupankäynti toisen yhtiön osakkeilla kyseisessä tilanteessa voi olla laitonta ja aiheuttaa rikossyytteen. Vältä kaupankäyntiä molempien yhtiöiden osakkeilla, kunnes kyseisistä tiedoista tiedotetaan julkisesti. Viacomin arvopapereiden suojaamista ja panttausta koskevat rajoitukset Lyhyiden positioiden omistaminen Viacomin arvopapereista on kiellettyä. Toisin sanoen Viacomin arvopapereiden lyhyeksi myynti on kiellettyä, kuten myös minkä tahansa arvopaperin myyminen tai ostaminen (esimerkiksi myyntija osto-optiot ja muut johdannaisarvopaperit), jos siihen liittyy edun tai hyödyn saaminen Viacomin arvopapereiden hinnan laskusta. Tämä sääntö johtuu yksinkertaisesti siitä, että me kaikki teemme kovasti töitä nostaaksemme yhtiömme arvoa ja henkilökohtaisen voiton saaminen Viacomin osakkeen hinnan laskusta ei olisi sopivaa. Lisäksi johtajilta on kiellettyä suojata Viacomin osake- tai optiopalkkioita, eivätkä he saa pantata osakkeita ilman hallituksen palkitsemiskomitean lupaa. Työntekijätkään eivät saa suojata lunastamattomia optiopalkkioita. Rehellinen ilmoittaminen Viacomia koskevat säännöt ja säännökset, jotka kieltävät merkittävien tietojen paljastamisen arvopaperianalyytikoille ja muille arvopaperimarkkinoiden ammattilaisille ennen kuin kyseiset tiedot ovat yleisesti saatavilla. Näiden sääntöjen ja säännösten mukaan julkisen kaupankäynnin kohteena olevien yritysten on julkistettava merkittävät, ei-julkiset tiedot (suulliset tai kirjalliset) aiemmin tai samaan aikaan kuin yritys kertoo niistä sijoitusyhteisölle ja osakkeenomistajille. Viacom ei saa viestiä merkittäviä, ei-julkisia tietoja valikoiden analyytikoille tai osakkeenomistajille. Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita ilmoittamisesta, ota välittömästi yhteyttä Viacomin viestintäosastoon tai Viacomin lakimieheen. K: Kuka voi paljastaa olennaisia tietoja? V: Ainoastaan seuraavilla Viacomin johtajilla on oikeus paljastaa olennaisia tietoja: toimitusjohtaja, operatiivinen johtaja, talousjohtaja, sijoittajasuhteista vastaava johtaja, päälakimies ja viestintäjohtaja. Olennaisten ei-julkisten Viacomia tai muita yhtiöitä koskevien tietojen luovuttaminen arvopapereiden ostamista tai myymistä varten on kiellettyä. 15

16 Julkinen keskustelu Puhumme yhteisellä äänellä viestiessämme julkisesti Viacomista, koska asiakkaamme, osakkeenomistajamme ja muut keskeiset sidosryhmämme ovat oikeutettuja selkeään, täydelliseen, tarkkaan ja yhtenäiseen viestintään. Tämä ohje ei rajoita mitään työntekijöiden oikeuksia koskevan Yhdysvaltain National Labor Relations Act -lain tai Yhdysvaltain ulkopuolisten muiden lainkäyttöalueiden vastaavien lakien mukaisia oikeuksia. Viestintä tiedotusvälineiden kanssa Kaikkien talousalan, toimialan ja yleisten tiedotusvälineiden tietopyyntöjen tulee kulkea yhtiön viestintäosaston kautta ja ainoastaan yhtiön määrätyt tiedottajat saavat viestiä Viacomin nimissä. Viacomin liiketoimintaa koskevien lehdistötiedotteiden tai kirjallisten lausuntojen antaminen on yksinomaan Viacomin asianmukaisen viestintäosaston vastuulla. Ota yhteyttä esimieheesi, jos haluat ohjeita tämän osion toimintatavoista. Seuraavat toimintatavat auttavat täyttämään sitoumuksemme: Emme kommentoi tai toimita tietoja tiedotusvälineiden edustajille, jollemme ole yhtiömme virallisia tiedottajia. Emme koskaan viesti Viacomin liiketoimintaan tai sisäisiin asioihin liittyvistä seikoista internetissä, sosiaalisen median palveluissa ja muuten julkisesti, jollei meillä ole nimenomaista valtuutusta siihen. Ilmoitamme kaikista tiedotusvälineiden yhteydenotoista välittömästi yhtiön viestintäosastolle. Varmistamme, että ulkopuoliset konsultit, pankit, lakiasiainyritykset tai muut valvontamme alla työskentelevät kolmannet osapuolet eivät kommentoi Viacomin asioista ja ilmoittavat lehdistön yhteydenotoista yhtiömme viestintäosastolle. Yhtiön viestintäosastoon tulee ottaa yhteyttä heti, kun tietoomme tulee Viacomiin liittyviä seikkoja, jotka saattavat saada poikkeavaa huomiota tiedotusvälineissä, kuten esimerkiksi oikeustapaus, jossa Viacom on osapuolena, tai kiistanalaiseen ohjelmistoon liittyvä asia tai liiketoiminnallinen päätös. 16

17 Yhtiömme viestintäosastoon on otettava yhteyttä, jos olemme yhteydessä tiedotusvälineisiin muuten kuin Viacomiin liittyvissä asioissa ja näiden perusteella voidaan viitata suhteeseemme Viacomiin. Hallituksen jäsenten tulee ottaa yhteyttä Viacomin hallituksen sihteeriin. Yllä oleva ohje koskee kaikkia yhteyksiä tiedotusvälineisiin, riippumatta siitä, ovatko kyseessä viralliset, epäviralliset tai nimettömät keskustelut tai taustatietojen antaminen. Haastattelut, puheet, esitelmät ja kirjoitukset Seuraavat toimintatavat auttavat täyttämään sitoumuksemme: Pyydämme ohjeita yhtiön viestintäosastolta (tai muulta yhtiön tähän tarkoitukseen osoittamalta henkilöltä) ennen kuin hyväksymme kutsun puhujaksi, haastatteluun tai esitelmöimään (hallituksen jäsenten tulee ottaa yhteyttää Viacomin hallituksen sihteeriin). Hankimme yhtiön viestintäosaston nimenomaisen valtuutuksen ennen kuin annamme Viacomiin liittyvän puheen, haastattelun tai esityksen tai valmistelemme kirjoitusta, lähetystä, viestintää, tuotantoa tai muuta Viacomiin tai sen liiketoimintoihin, toimihenkilöihin, hallituksen jäseniin, edustajiin, työntekijöihin, toimittajiin tai asiakkaisiin liittyvää tuotosta tai avustamme tällaisen valmistelussa. Erottelemme henkilökohtaiset näkemyksemme Viacomin näkemyksistä puhuessamme julkisesti tai toimialan foorumeilla. Missään tapauksessa emme saa kommentoida tavalla, joka paljastaisi luottamuksellisia tietoja tai tehdä sopimattomia tai loukkaavia huomautuksia, jotka voidaan yhdistää jollakin tavalla Viacomiin. Varmistamme, että esityksiin ei sisälly taloudellisia tietoja Viacomista tai yhtiöstämme, jollei talousosasto ja soveltuvasti Viacomin tai yhtiömme päälakimies ole kyseistä materiaalia etukäteen tarkastanut ja hyväksynyt. Emme kritisoi, aseta naurunalaiseksi tai anna negatiivista, arvostelevaa tai halventavaa kommenttia Viacomiin, sen hallituksen jäseniin tai toimihenkilöihin liittyen kenellekään kirjoittajalle, tuottajalle tai muulle vastaavalle henkilölle tai yksikölle, lehdistölle tai muille tiedotusvälineille tai kenellekään Viacomin asiakkaalle, kilpailijalle tai toimittajalle. Näin ylläpidämme rehellisen toiminnan kulttuuriamme. Hyväntekeväisyys Huolehtivana ja vastuullisena yrityskansalaisena Viacom on sitoutunut tukemaan ansioituneita hyväntekeväisyysjärjestöjä yhteisöissään ja toimialoillaan. Jotta näitä ponnistuksia pystytään koordinoimaan, pitää etukäteishyväksyntä pyytää, ennen kuin hyväksyy kunnianosoituksen Viacomin edustajana tai ottaa Viacomin edustajana vastaan johtavan aseman hyväntekeväisyystilaisuudessa tai -järjestössä. Viacomin varoja tai resursseja hyödyntävät lahjoitukset hyväntekeväisyyteen vaativat etukäteisselvityksen, jota varten tulee ottaa yhteyttä Viacomin tiedotusosastoon (hallituksen jäsenten ottaa yhteys Viacomin hallituksen sihteeriin). Huolehtivana ja vastuullisena yrityskansalaisena Viacom on sitoutunut tukemaan ansioituneita hyväntekeväisyysjärjestöjä yhteisöissään ja toimialoillaan. 17

18 Erottele omat mielipiteesi tarkasti Viacomin mielipiteistä. Jos nimenomaisesti et ole saanut siihen valtuutusta, et saa puhua yhtiön nimissä. Viranomaisiin ja lakiasioihin liittyvä viestintä Meidän kaikkien on otettava välittömästi yhteyttä yhtiön lakimieheen, jos saamme tiedustelun, puhelun tai muuta viestintää (esimerkiksi kutsun todistajaksi tai haasteen oikeuteen) lainvalvonta- tai sääntelyviranomaiselta tai asianajajalta, joka aikoo edustaa kyseisen tiedustelun osapuolta tai jos yhteydenotto muutoin koskee Viacomiin liittyvien henkilöiden väitettyjä lain tai käytäntöjen rikkomuksia. Ota yhteyttä esimieheesi, jos haluat ohjeita yllä mainituista toimintatavoista. K: Tukemani paikallinen voittoa tavoittelematon järjestö haluaisi minun puhuvan heidän tapahtumassaan ja haluaisi ilmoittaa minun olevan Viacomin työntekijä. Saanko osallistua? V: Todennäköisesti, mutta keskustele ensin yhtiön viestintäosaston kanssa (hallituksen jäsenten tulee ottaa yhteyttää Viacomin hallituksen sihteeriin). Erottele henkilökohtaiset mielipiteesi tarkasti Viacomin näkemyksistä. Älä kommentoi tavalla, joka voi paljastaa luottamuksellisia tietoja tai tee sopimattomia tai loukkaavia huomautuksia, jotka voidaan yhdistää jollakin tavalla Viacomiin. 18

19 Taloudellinen kirjanpito, valtuutukset, maksut, tietojen säilyttäminen ja raportointi Viacom on sitoutunut ylläpitämään täydellistä ja tarkkaa taloudellista kirjanpitoa, jotta se pystyy tekemään vastuullisia liiketoiminnallisia päätöksiä ja toimittamaan todenmukaisia tietoja sovellettavien lakien määräysten mukaisesti. Kaikki Viacomin liiketoimet pitää tallentaa tarkasti ja tasapuolisesti, jotta tilinpäätöksemme voidaan valmistella oikein ja jotta tilivelvollisuus Viacomin kaikesta varallisuudesta ja toiminnasta voidaan varmistaa. Lisäksi kirjanpidon ja taloudellisen raportoinnin käytäntöjen tulee olla rehellisiä ja sopivia sekä soveltuvasti Yhdysvaltain yleisesti hyväksyttyjen kirjanpidon periaatteiden (GAAP) tai kansainvälisten kirjanpidon standardien (IAS) mukaisia. Kaikista liiketoimista tulee tehdä asianmukaiset asiakirjat, joita tulee käsitellä sovellettavien tietojen säilyttämisen toimintatapojen mukaisesti. Meidän kaikkien tulee pidättäytyä harhaanjohtavista tai petollisista rahoituskäytännöistä sekä ilmoittaa kaikista tällaisista menettelyistä, jotka tulevat tietoomme. Toimimme Viacomin kaikkien sisäisten kirjanpitokäytäntöjen, valtuutusmatriisien ja valvontaprosessien mukaisesti. Seuraavat toimintatavat auttavat täyttämään sitoumuksemme: Emme koskaan hyväksy tai suorita maksua, jos tiedämme sitä käytettävän muuhun kuin tukiasiakirjoissa mainittuun tarkoitukseen tai jos kyseinen hyväksyntä ylittää valtuutemme. Otamme täyden vastuun kaikista Viacomin varoista ja muusta omaisuudesta, joka on hallinnassamme. Emme käytä Viacomin varoja, tiloja tai palveluja sopimattomiin tarkoituksiin. Emme koskaan vilpillisesti valmistele, arvioi, tarkista tai auditoi tilinpäätöstä, esimerkiksi peittele tai väärennä sisäisille tai ulkoisille tarkastajille annettavia tietoja tai esitä valheellisia väitteitä neljännesvuosittaisessa vahvistuskirjeessä tai sertifiointiprosessissa. Emme koskaan vilpillisesti tallenna tai ylläpidä Viacomin kirjanpitotietoja, esimerkiksi tarkoituksellisesti merkitse myyntiä tai kuluja väärälle ajanjaksolle, virheellisesti aktivoi taseeseen kuluja, pidä rinnakkaisia kirjaamattomia järjestelyitä tai sopimuksia asiakkaiden tai toimittajien kanssa tai merkitse henkilökohtaisia kuluja liiketoiminnan kuluiksi. 19

20 Olemme kaikki vastuussa sen varmistamisesta, että kaikkien liiketoimiemme yhteydessä seurataan asianmukaisia hyväksyntä-, allekirjoitus- ja toimeenpanokäytäntöjä ja että toimimme omien valtuusrajojemme mukaisesti. Emme anna vääriä tietoja Viacomin kirjanpitotietoihin, tilinpäätökseen tai tarkastusraportteihin sisältyvästä asiasta. Emme tee poikkeuksia Viacomin operatiivisen tuloksen, taloudellisen tilan ja kassavirran täydelliseen ja tasapuoliseen raportointiin. Emme koskaan tietoisesti poikkea paikallisten lakisääteisten tai verotuksellisten vaatimusten mukaisuudesta. Emme vaikuta Viacomin taloudelliseen henkilöstöön, riippumattomiin julkisiin tai hyväksyttyihin tilintarkastajiin tai edustajiin tai pakota, manipuloi tai johda heitä harhaan millään tavalla, jos tiedämme, meidän pitäisi tietää tai uskomme, että toimintamme tekee tilinpäätöksistämme, veroilmoituksistamme tai muista raporteista tai ilmoituksista harhaanjohtavia. Ei esimerkiksi ole sallittua vaikuttaa tarkastajaan, jotta tämä antaisi Viacomin tilinpäätöksestä lausunnon, joka ei olosuhteisiin nähden ole oikeutettu. Ei myöskään ole sallittua millään tavoin yrittää saada tilintarkastaja tai edustaja luopumaan tilintarkastuksen, tarkastuksen tai muun toimenpiteen suorittamisesta, estää häntä tekemästä raporttia, aiheuttaa jo tehdyn raportin peruuttaminen tai rohkaista tarkastajaa tai edustajaa pidättäytymään asioiden viestimisestä Viacom Inc:n tarkastusvaliokunnalle. K: Mikä on Sarbanes-Oxley-laki? V: Sarbanes-Oxley-laki ( SOX ) säädettiin vuonna 2002 Enronissa, WorldComissa ja muissa yrityksissä tapahtuneiden valtavien kirjanpitopetosten seurauksena. Sen tarkoituksena oli palauttaa sijoittajien luottamus parantamalla taloudellisen raportoinnin, valvonnan ja sisäisen ohjauksen laatua ja läpinäkyvyyttä. SOX vaatii julkisesti noteeratun yrityksen toimitus- ja talousjohtajien vahvistavan taloudellisten raporttien tarkkuuden ja muiden julkisten ilmoitusten esitykset. Asianmukaiset valtuutukset ja hyväksynnät Kaikkien liiketoimien tulee seurata asianmukaisia valtuutustoimintatapoja. Käytössämme on useita eri valtuutustapoja: valtuus hyväksyä liiketoimi valtuus allekirjoittaa Viacomia sitova sopimus tai muu asiakirja valtuus suorittaa toimenpide (esim. painaa nappia tilisiirrossa). Olemme kaikki vastuussa sen varmistamisesta, että kaikkien liiketoimiemme yhteydessä seurataan asianmukaisia hyväksyntä-, allekirjoitus- ja toimeenpanokäytäntöjä ja että toimimme henkilökohtaisten valtuusrajojemme mukaisesti. Jos sinulla on mitä tahansa kysymyksiä hyväksymisvaatimuksista tai -rajoista, ota yhteyttä sopivaan Viacomin kontrollerin ryhmään tai yhtiön lakimieheen. 20

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values Code Eettiset of ohjeemme Conduct It s all about values JOHDANTO Eettisten ohjeidemme perustana ovat Nordzuckerin arvot, jotka ovat yrityskulttuurimme kulmakivi. Arvot ohjaavat toimintaamme pulmatilanteissa,

Lisätiedot

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

EETTISET SÄÄNNÖT. Eurooppalainen painos

EETTISET SÄÄNNÖT. Eurooppalainen painos EETTISET SÄÄNNÖT Eurooppalainen painos Kaikille työntekijöille MIKSI BRP:LLÄ ON EETTISET SÄÄNNÖT? Miksi BRP:llä on eettiset säännöt? Yhtiö on oikeushenkilö itse asiassa useita oikeushenkilöitä - joka

Lisätiedot

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 Tekijä: Åsa Fredriksson Laadittu: 24. helmikuuta 2013 Tarkistettu: 10. syyskuuta 2014 Versio:

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet 1. Johdanto 1.1. Tässä eturistiriitoja koskevassa käytännössä määritetään, kuinka Plus500CY Ltd.

Lisätiedot

Toimittajien menettelyohje

Toimittajien menettelyohje Toimittajien menettelyohje 1 (3) 01/01/2015 Toimittajien menettelyohje Tausta ja tarkoitus Posti on ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Huolehdimme kaupankäynnin ja

Lisätiedot

SCA:n eettinen ohjeisto

SCA:n eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto 1 Eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto SCA on sitoutunut luomaan osakkeenomistajilleen lisäarvoa ja rakentamaan kunnioitukseen, vastuullisuuteen ja arvostukseen perustuvat

Lisätiedot

2.1. Noudatamme kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja säädöksiä. Noudatamme asianmukaisia kansainvälisiä ja kansallisia lakeja ja säädöksiä.

2.1. Noudatamme kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja säädöksiä. Noudatamme asianmukaisia kansainvälisiä ja kansallisia lakeja ja säädöksiä. EETTISET PERIAATTEET 1. Johdanto Ahlstromin eettisissä periaatteissa kuvataan ne eettiset periaatteet, jotka ohjaavat yhtiömme liiketoimintaa. Periaatteet perustuvat ydinarvoihimme, joita ovat vastuullinen

Lisätiedot

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET

TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET OLEMME OSA JOKIVARSIEN ELÄMÄÄ 5 Viesti toimitusjohtajalta 6 Lainsäädännön ja hyvien liiketoimintatapojen noudattaminen 8 Reilu kilpailu

Lisätiedot

Eettiset ohjeet. www.polygongroup.fi

Eettiset ohjeet. www.polygongroup.fi Eettiset ohjeet Toimimme Aina Parhaaksesi. www.polygongroup.fi Our Responsibility Johdanto Polygonin eettisiin ohjeisiin Polygonin eettiset ohjeet sisältävät Polygonin yhteiskuntavastuun pääperiaatteet

Lisätiedot

EEttisEt toimintaohjeet

EEttisEt toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet Husqvarna-konsernin eettiset toimintaohjeet noudattavat YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita, joiden tarkoitus on saada yritykset toimimaan ihmisoikeuksia, työntekijöiden

Lisätiedot

4.11.2013. Sampo-konsernin. Toimintaperiaatteet

4.11.2013. Sampo-konsernin. Toimintaperiaatteet 4.11.2013 Sampo-konsernin Toimintaperiaatteet 1 Business areas in 2011 SISÄLTÖ Yleistä sivu 3 CORPORATE GOVERNANCE sivu 4 YRITYSVASTUU sivu 5 YLEISET LIIKETOIMINTAPERIAATTEET sivu 6 SIDOSRYHMÄSUHTEET sivu

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Tavoitteet Tämä diaesitys ohjaa työpaikkaa luomaan työpaikalle yhteiset pelisäännöt eli yhteiset toimintatavat. Yhteiset toimintatavat parantavat yhteishenkeä

Lisätiedot

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Lisätiedot

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan. YLEISIÄ OHJEITA VALTUUTETULLE Seuraavat ohjeet perustuvat edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) säännöksiin sellaisina kuin ne lain voimaan tullessa 1.11.2007 olivat. Valtuutetun on oma-aloitteisesti

Lisätiedot

Kysymykset/vastaukset

Kysymykset/vastaukset Kysymykset/vastaukset 1) Mikä on L ORÉAL Ethics Open Talk -sivuston soveltamisalue? L ORÉAL Ethics Open Talk -sivusto noudattaa alla olevassa kysymyksessä 2 määriteltyjä ehtoja ja mahdollistaa seuraaviin

Lisätiedot

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. heinäkuuta 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 ILMOITUS Asia: Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan menettelysäännöt SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 EUROOPPA-NEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Toimeksiantosopimuksen muotovaatimukset on säädetty laissa kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä. Toimeksiantosopimus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti siten, ettei sopimusehtoja

Lisätiedot

Ammattiliitto Nousu ry

Ammattiliitto Nousu ry Ammattiliitto Nousu ry Nordeassa työpaikkakiusaamista ei hyväksytä Pankin ohjeiden mukaan työpaikkakiusaamiseen on puututtava heti, kun sitä ilmenee Jokaisella on velvollisuus puuttua kiusaamiseen ja epäasialliseen

Lisätiedot

Yrityksen periaatteet

Yrityksen periaatteet Yrityksen periaatteet Eettiset toimintaohjeet Toimintaohjeiden tarkoitus Toimintaohjeet sisältävät sitovat säännöt ja odotukset, jotka kohdistamme jokapäiväiseen toimintaamme. Nämä periaatteet sitovat

Lisätiedot

TOIMINTAOHJEEMME SISÄLTÖ

TOIMINTAOHJEEMME SISÄLTÖ TOIMINTAOHJE TOIMINTAOHJEEMME Tämä on Fortumin toimintaohje. Se perustuu yhteisiin arvoihimme ja auttaa meitä saavuttamaan visiomme: Olla ensiluokkainen sähkö- ja lämpöyhtiö ja kestävän kehityksen edelläkävijä.

Lisätiedot

STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET

STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET 1. Tarkoitus Näiden korruption vastaisten periaatteiden tarkoituksena on tarkentaa ohjeita suhtautumisessamme korruptioon ja eturistiriitatilanteisiin, joita

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSKYSELY

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSKYSELY TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSKYSELY 1. Sukupuoli nmlkj Nainen nmlkj Mies nmlkj Ei yksiselitteisesti määriteltävissä 2. Ikä nmlkj alle 31 vuotta nmlkj 31 40 vuotta nmlkj 41 0 vuotta nmlkj yli 0 vuotta 3.

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

Ammattimaisuusseminaari 28.5.2013

Ammattimaisuusseminaari 28.5.2013 Ammattimaisuusseminaari 28.5.2013 Aktuaarien eettiset periaatteet Eettiset periaatteet mitä ne ovat? Jari Niittuinperä: Aktuaarien eettiset periaatteet Groupe Consultatifin eettiset periaatteet muuttuvat,

Lisätiedot

Eettiset toimintaohjeet

Eettiset toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet 2 Nämä Cargotecin hallituksen hyväksymät eettiset toimintaohjeet määrittelevät yhteiset työskentelytapamme. Tavoitteenamme on, että Cargotec on kiistaton markkinajohtaja lastinkäsittelylaitteiden

Lisätiedot

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t Tampereen yliopisto Yliopistopalvelut / tietohallinto Rehtorin päätös 28.8.2014. Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 2 2 Käyttövaltuudet ja käyttäjätunnus... 2 2.1 Käyttövaltuudet...

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen

Lisätiedot

EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE

EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE 1 Euroopan ALH-sivustojen toimintaperiaate Lisätäkseen Amwayn, Amwayn tuotteiden ja Amwayn liiketoimintamahdollisuuden tunnettavuutta sekä ALH:ien tukemiseksi liiketoiminnan

Lisätiedot

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille FI FI FI Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille Näissä menettelysäännöissä vahvistetaan periaatteita, joita yksittäiset sovittelijat voivat halutessaan noudattaa omalla vastuullaan. Sovittelijat

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto

TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto JOHDANTO Monier-konserni uskoo maailmaan, jossa kattojen ko ko potentiaali hyödynnetään, jotta

Lisätiedot

Kun nuori tulee töihin

Kun nuori tulee töihin Kun nuori tulee töihin Tämän oppaan tarkoituksena on toimia käsikirjana pk-yrityksen työllistäessä nuoren henkilön. Mukaan on koottu muistilista työnantajalle perehdytyksen tueksi. Vastaavasti mukana on

Lisätiedot

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT Coor Group Vahvistettu Coorin hallituksessa 11. joulukuuta 2014 TARKOITUS JA SOVELLUSALA Etiikassa on pohjimmiltaan kyse siitä, mitä tekoja pidetään oikeina ja miten meidän

Lisätiedot

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS SUOMEN PANKKIYHDISTYS HYVÄ PANKKITAPA Hyvä pankkitapa on muotoutunut käytännön kokemuksesta. Hyvän pankkitavan säännöt sisältävät asiakkaan ja pankin välistä suhdetta sekä pankkien toimintatapoja koskevia

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Liiketoimintaan luetaan kaikki Ilmarisen toimintaan kuuluvat asiat.

Liiketoimintaan luetaan kaikki Ilmarisen toimintaan kuuluvat asiat. ILMARISEN LAHJONNANVASTAISET PERIAATTEET 1. TAUSTA JA TARKOITUS Ilmarisen lahjonnanvastaisten periaatteiden tarkoituksena on pyrkiä estämään ja auttaa havaitsemaan lahjonta. Ilmarinen ei hyväksy lahjontaa

Lisätiedot

KEMIRAN LIIKETAPAPERIAATTEET

KEMIRAN LIIKETAPAPERIAATTEET KEMIRAN LIIKETAPAPERIAATTEET 1 Liiketapaperiaatteemme kuvaavat liiketoimintamme perusvaatimukset Kemira tarjoaa asiantuntemusta ja räätälöityjä kemikaaliyhdistelmiä runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille.

Lisätiedot

Ohje korruption vastaiseen toimintaan

Ohje korruption vastaiseen toimintaan Ohje korruption vastaiseen toimintaan 1. Määritelmät... 1 2. Tausta ja tarkoitus... 1 3. Sovellusala... 2 4. Kaikentyyppisten etujen antaminen ja vastaanottaminen... 2 5. SSAB:n työntekijöille tarjottujen

Lisätiedot

MENETTELYTAPA JA EETTISET OHJEET

MENETTELYTAPA JA EETTISET OHJEET MENETTELYTAPA JA EETTISET OHJEET OMG Finlandin hallitus on päättänyt ottaa käyttöön nämä menettelytapa- ja eettiset ohjeet ( menettelytapaohjeet ) 1.11.2004 alkaen. Menettelytapaohjeet on esitetty ja hyväksytty

Lisätiedot

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE EETTISET OHJEET

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE EETTISET OHJEET TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE EETTISET OHJEET Toyota Material Handling Finland Oy www.toyota-forklifts.fi ULKOINEN Ver 201206 2 2 PÄÄJOHTAJAN ESIPUHE Toyota Material Handling Europen (TMHE:n) tavoitteena

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA Johdanto Tietosuojapolitiikassa kuvataan henkilöön liittyvien henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten tietojen käytön periaatteet ja menetelmät

Lisätiedot

MTL Viestintätoimistojen eettiset periaatteet

MTL Viestintätoimistojen eettiset periaatteet MTL Viestintätoimistojen eettiset periaatteet MTL Viestintätoimistojen hallitus on hyväksynyt nämä periaatteet 14.9.2016. Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto MTL ry on Suomessa toimivien markkinointiin

Lisätiedot

Nämä käytännesäännöt on päivätty 21. joulukuuta 2010, ja niitä saatetaan päivittää ajoittain.

Nämä käytännesäännöt on päivätty 21. joulukuuta 2010, ja niitä saatetaan päivittää ajoittain. Johdanto perusperiaatteet ja sovellusala Takeda Pharmaceutical Company Limited ja kaikki sen tytäryhtiöt (yhdessä Takeda ) ovat vankasti sitoutuneetnoudattamaan kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä.

Lisätiedot

Tämä on englanninkielisen asiakirjan käännös, jonka ainoana tarkoituksena on tehdä tekstin lukeminen sinulle helpommaksi.

Tämä on englanninkielisen asiakirjan käännös, jonka ainoana tarkoituksena on tehdä tekstin lukeminen sinulle helpommaksi. Tämä on englanninkielisen asiakirjan käännös, jonka ainoana tarkoituksena on tehdä tekstin lukeminen sinulle helpommaksi. Englanninkielinen alkuperäisteksi on määräävä, mitä tulee oikeuksiisi ja velvollisuuksiisi.

Lisätiedot

EETTINEN OHJEISTO TÄRKEITÄ PERIAATTEITA MEILLÄ TYÖSKENTELEVILLE

EETTINEN OHJEISTO TÄRKEITÄ PERIAATTEITA MEILLÄ TYÖSKENTELEVILLE EETTINEN OHJEISTO TÄRKEITÄ PERIAATTEITA MEILLÄ TYÖSKENTELEVILLE 1 Vaikka liiketoimintamme kehittyy jatkuvasti, vaatimuksemme eettisestä toiminnasta eivät muutu. Meillä kaikilla on velvollisuus toimia kunnioittavasti

Lisätiedot

Microsoftin kumppaneiden korruption vastaisen toiminnan koulutus

Microsoftin kumppaneiden korruption vastaisen toiminnan koulutus Microsoftin kumppaneiden korruption vastaisen toiminnan koulutus 1 Suomenkielinen versio Tervetuloa Tervetuloa Microsoftin kumppaneiden korruption vastaisen toiminnan koulutus. Tämän kurssin avulla kumppanit

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUSKYSELY

YHDENVERTAISUUSKYSELY YHDENVERTAISUUSKYSELY Hyvä oikeusministeriöläinen, Tervetuloa vastaamaan ministeriön yhdenvertaisuuskyselyyn! Vastaukset annetaan ja niitä käsitellään anonyymisti. Vastaamalla olet mukana kehittämässä

Lisätiedot

Eettiset liiketoimintaa koskevat ohjeet

Eettiset liiketoimintaa koskevat ohjeet Eettiset liiketoimintaa koskevat ohjeet Tarkistettu syyskuussa 2008 Eettiset liiketoimintaa koskevat ohjeet Ohjeemme koskevat maailmanlaajuisesti kaikkia Smiths Group -yhtymän liikeyrityksiä ja työntekijöitä.

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJAN TAPA TOIMIA

LASSILA & TIKANOJAN TAPA TOIMIA LASSILA & TIKANOJAN TAPA TOIMIA Meille L&T:llä vastuulliset ja eettiset toimintatavat ovat toimintamme perusedellytys. Yhtiömme maine on rakentunut yli sadan vuoden aikana, ja meidän tulee vaalia sitä

Lisätiedot

HYY Yhtymän sopimus Global Compactin periaatteiden noudattamisesta ja raportointi 2014 1 (6)

HYY Yhtymän sopimus Global Compactin periaatteiden noudattamisesta ja raportointi 2014 1 (6) HYY Yhtymän sopimus Global Compactin periaatteiden noudattamisesta ja raportointi 2014 1 (6) 2 (6) HYY YHTYMÄN GLOBAL COMPACTIN PERIAATTEIDEN NOUDATTAMISESTA HYY Yhtymä on hyväksytty YK:n Global Compact

Lisätiedot

SISÄPIIRI JA TIEDOTTAMINEN. [pvm]

SISÄPIIRI JA TIEDOTTAMINEN. [pvm] SISÄPIIRI JA TIEDOTTAMINEN [pvm] SISÄPIIRINTIEDON VÄÄRINKÄYTTÖ SISÄPIIRILÄISYYS KAUPANKÄYNTI YHTIÖN OSAKKEILLA TIEDOTTAMISVELVOLLISUUS 2 MITÄ ON SISÄPIIRINTIETO? TÄSMÄLLISTÄ Huhut, spekulaatiot, epävarma

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006.

Lisätiedot

TASA-ARVOLAKI TYÖELÄMÄSSÄ

TASA-ARVOLAKI TYÖELÄMÄSSÄ TASA-ARVOLAKI TYÖELÄMÄSSÄ Koulutus työelämän asiantuntijoille 14.4.2015 Hallitussihteeri Projektipäällikkö Outi Viitamaa-Tervonen Tasa-arvolain syrjintäkiellot työelämässä Terhi Tullkki 15.4.2015 Suomen

Lisätiedot

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved.

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved. ISO/DIS 14001:2014 Organisaation ja sen toimintaympäristön ymmärtäminen sekä Sidosryhmien tarpeiden ja odotusten ymmärtäminen Organisaation toimintaympäristö 4.1 Organisaation ja sen toimintaympäristön

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1 (5) UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006. Työjärjestystä on muutettu viimeksi

Lisätiedot

vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat

vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat Kuinka Tapiolan vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat henkilöstöjohtamisessa? ht i Henry Foorumi Veera Lammi 9.11.2010 9.11.2010 1 Agenda Miksi vastuullinen johtaminen on tärkeää? Miten vastuullista

Lisätiedot

EETTISET TOIMINTAOHJEET

EETTISET TOIMINTAOHJEET NORDIC MORNINGIN Tässä esitteessä on kiteytetty Nordic Morningin eettiset toimintaohjeet. Arvoihimme perustuvat ohjeet neuvovat, miten meidän tulee toimia suhteessa työtovereihimme, asiakkaisiimme, yhteistyökumppaneihimme

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTOTAPA ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ. Asianajaja Timo A. Järvinen

HYVÄ HALLINTOTAPA ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ. Asianajaja Timo A. Järvinen HYVÄ HALLINTOTAPA ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ Asianajaja Timo A. Järvinen YRJÖNKATU 27 A, 00100 HELSINKI, PUH. (09) 608 822 e-mail: timo.jarvinen@palsalalex.fi Asunto-osakeyhtiön johdon tehtävistä AOYL 54.1

Lisätiedot

Sukupuolen ilmaisu ja sukupuoli-identiteetti

Sukupuolen ilmaisu ja sukupuoli-identiteetti Sukupuolen ilmaisu ja sukupuoli-identiteetti Tapio Bergholm, erikoistutkija, SAK Tasa arvolain laajennus HE 19/2014 sivu 1 Sukupuoleen perustuvan syrjinnän kiellot laajennettaisiin koskemaan myös sukupuoli

Lisätiedot

FOURTON OY MERKINTÄLOMAKE

FOURTON OY MERKINTÄLOMAKE MERKINTÄLOMAKE Fourton Rahastoyhtiön rahastoja voitte merkitä kaksi kertaa kuukaudessa. Merkintäpäivät ovat jokaisen kuukauden 15. päivä ja viimeinen pankkipäivä. Jos 15. päivä ei ole pankkipäivä, merkintäpäivä

Lisätiedot

Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka

Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka Kamux Oyj www.kamux.com Y-tunnus 2442327-8 Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka Omistaja: Viestintä- ja markkinointijohtaja Hyväksyjä: Hallitus Hyväksytty: 15.4.2016 Versio: 1.0 Sisältö 1. Yleistä 2. Viestinnän

Lisätiedot

HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT

HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT T y ö n t e k i j ä l l e Henkilöstövuokrauksen auktorisointi Henkilöstöpalveluyritysten auktorisoinnilla varmistetaan, että henkilöstövuokraus on aina reilua

Lisätiedot

Espoon eettiset periaatteet ja käytännön toimintatavat Code of Conduct. 28.1.2015 Johanna Kattelus Timo Kuismin

Espoon eettiset periaatteet ja käytännön toimintatavat Code of Conduct. 28.1.2015 Johanna Kattelus Timo Kuismin Espoon eettiset periaatteet ja käytännön toimintatavat Code of Conduct 28.1.2015 Johanna Kattelus Timo Kuismin Espoon eettiset periaatteet ja käytännön toimintatavat s. 1. Kaiken toimintamme taustalla

Lisätiedot

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE Pohjois-Suomen aluehallintoviraston määräys 27.3.2014 1. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 27.3.2014 määrännyt osuuskuntalain (1488/2001) 7 luvun

Lisätiedot

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Kunnan konserniohjaus Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Omistajapolitiikka ja konserniohjaus Omistajapolitiikka Omistajastrategia - mitä omistetaan Konsernisohjaus - miten omistetaan Strategegisten tavoitteiden

Lisätiedot

Minerals Technologies Inc. Liiketoiminnan periaatteiden yhteenveto

Minerals Technologies Inc. Liiketoiminnan periaatteiden yhteenveto Minerals Technologies Inc. Liiketoiminnan periaatteiden yhteenveto Lainmukaista ja eettistä käytöstä edellytetään aina Tämä Liiketoiminnan periaatteiden yhteenveto (yhteenveto) sisältää lyhyesti esitettynä

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO KOULUTUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ Tavoitteet: Ymmärtää keskeinen lainsäädäntö sukupuolten välisestä tasa-arvosta organisaation näkökulmasta Ymmärtää sukupuolten välisen tasa-arvon

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

HYVÄÄ ASIAMIESTAPAA KOSKEVAT OHJEET (hyväksytty teollisoikeusasiamieslautakunnan kokouksessa 13.5.2015 )

HYVÄÄ ASIAMIESTAPAA KOSKEVAT OHJEET (hyväksytty teollisoikeusasiamieslautakunnan kokouksessa 13.5.2015 ) 1 HYVÄÄ ASIAMIESTAPAA KOSKEVAT OHJEET (hyväksytty teollisoikeusasiamieslautakunnan kokouksessa 13.5.2015 ) 1 JOHDANTO Auktorisoidun asiamiehen tulee rehellisesti ja tunnollisesti täyttää hänelle uskotut

Lisätiedot

Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat)

Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat) Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat) Sidonnaisuuksien ilmoittaminen sidonnaisuuslomakkeella Valtion ylimmän virkamiesjohdon

Lisätiedot

Ifin Eettisten toimintaperiaatteiden pääkohdat

Ifin Eettisten toimintaperiaatteiden pääkohdat Ifin Eettisten toimintaperiaatteiden pääkohdat If-yhtymän hallitukset ovat hyväksyneet Eettiset toimintaperiaatteet ja ne ovat voimassa 1.1.2013 alkaen. Toimintaperiaatteet tarkistetaan vuosittain. 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen 28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen Monikulttuurinen työpaikka? Mitä se merkitsee? Onko työyhteisömme valmis siihen? Olenko minä esimiehenä valmis siihen?

Lisätiedot

Varoitukset turvallisuusjohdon työkaluina

Varoitukset turvallisuusjohdon työkaluina Varoitukset johdon työkaluina Juuso Lehtinen jalehtin@cc.hut.fi Kirja - Warnings and Risk Communication Useita kirjoittajia Toimittanut Michael S. Wogalter David M. DeJoy Kenneth R. Laughery Julkaisija:

Lisätiedot

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. AMMATTIMAINEN ASIAKAS B 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa

Lisätiedot

Freeport-McMoRan toimittajien käytännesäännöt. elokuu 2014

Freeport-McMoRan toimittajien käytännesäännöt. elokuu 2014 Freeport-McMoRan toimittajien käytännesäännöt elokuu 2014 Sisällys Sisällys... 2 Toimittajien käytännesäännöt... 3 Esittely... 3 Ihmisarvot ja työntekijät... 3 Turvallisuus ja terveys... 4 Huumeeton ja

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN 11.11.2011 1 (6) Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 7.10.2011, Dnro 10/2011 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt lausuntoa Finanssialan Keskusliitolta

Lisätiedot

Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä

Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 21.10.2013 Lakimies, VT Jonna Törnroos Sähköiset viestintävälineet Jäsenvaltioiden on huolehdittava

Lisätiedot

ebm-papst Menettelytapasäännöstö Vastuullisen ja oikeudenmukaisen kaupankäynnin periaatteet

ebm-papst Menettelytapasäännöstö Vastuullisen ja oikeudenmukaisen kaupankäynnin periaatteet ebm-papst Menettelytapasäännöstö Vastuullisen ja oikeudenmukaisen kaupankäynnin periaatteet Sisällysluettelo ebm-papst group of companies ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle 2 74673 Mulfingen Germany

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

RAHASTONHOITAJAN TOIMENKUVA

RAHASTONHOITAJAN TOIMENKUVA LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke RAHASTONHOITAJAN TOIMENKUVA Asta Sipola & Merja Mattila Rahastonhoitajan valinta Kevätkokouksessa päätetään paliskunnan varojen

Lisätiedot

Charles River Laboratories International, Inc. YHTIÖN TOIMINTAPERIAATE SIVU: 1/9

Charles River Laboratories International, Inc. YHTIÖN TOIMINTAPERIAATE SIVU: 1/9 Charles River Laboratories International, Inc. YHTIÖN TOIMINTAPERIAATE TOIMINTAPERIAATTEEN NIMI: (Ranska, Saksa, Italia ja Espanja) PÄIVÄMÄÄRÄ: 10. joulukuuta 2002 TARKISTETTU: 18. toukokuuta 2006 1/9

Lisätiedot

Code of Conduct TOIMINTAOHJE

Code of Conduct TOIMINTAOHJE Code of Conduct TOIMINTAOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMITUSJOHTAJAN VIESTI...4 2 TOIMINTAAMME OHJAAVAT PERIAATTEET...6 2 3 3 KUINKA KOHTELEMME TOISIAMME... 10 4 LIIKETOIMINTATAVAT...14 5 YHTIÖN OMAISUUDEN

Lisätiedot

2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen

2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen Sopimusehdot 1. Osapuolet Aditro Oy ja Asiakas. Jatkossa Aditro Oy = Toimittaja. 2. Sopimuksen kohde 2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen Sopimuksen kohteena ovat Toimittajan

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

Helsingin Jyryn johtokunnan ja jaostojen tehtävät ja niihin liittyvät hyvät käytännöt

Helsingin Jyryn johtokunnan ja jaostojen tehtävät ja niihin liittyvät hyvät käytännöt Helsingin Jyryn johtokunnan ja jaostojen tehtävät ja niihin liittyvät hyvät käytännöt Hyväksytty Helsingin Jyryn johtokunnan kokouksessa 22.10.2014 Asiakirjan tarkoitus Tämä asiakirja kuvaa Helsingin Jyryn

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

ASIAKKAIDEN LUOKITTELU

ASIAKKAIDEN LUOKITTELU ASIAKKAIDEN LUOKITTELU 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Arvopaperimarkkinalain mukaan arvopaperinvälittäjän on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot Työhyvinvointikysely 2011 n yliopisto / Muut yliopistot Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 1215 100% 80% 60% 55% 60% 40% 45% 40% 20% 0% Nainen (KA: 1.452, Hajonta: 1.117)

Lisätiedot

Eettinen toimintatapamme Microsoftin toimittajille

Eettinen toimintatapamme Microsoftin toimittajille Eettinen toimintatapamme Microsoftin toimittajille Microsoft haluaa olla enemmän kuin hyvä yhtiö se haluaa olla esimerkillinen yhtiö. Pyrimme tähän auttamalla ihmisiä ja yrityksiä kaikkialla maailmassa

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9048 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission pääjohtajien sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

Paikallinen sopimus ulkopuolisen työvoiman käytöstä

Paikallinen sopimus ulkopuolisen työvoiman käytöstä Paikallinen sopimus ulkopuolisen työvoiman käytöstä Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 22.12.2006/1233 Laki yhteistoiminnasta yrityksissä

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Voimaan 28.8.2014 sisältävät opiskelijan tai harjoittelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä, joiden lähtökohtana ovat ammatillisesta

Lisätiedot