Viacomin kansainväliset liiketoimintaohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viacomin kansainväliset liiketoimintaohjeet"

Transkriptio

1 Viacomin kansainväliset liiketoimintaohjeet 1

2 2

3 Sisällys Viesti hallituksen puheenjohtajalta ja toimitusjohtajalta 4 Ohjeiden ymmärtäminen ja käyttäminen 6 Lakien, sääntöjen ja säädösten noudattaminen 8 Eturistiriitojen ja häiriöiden välttäminen 9 Luottamuksellisuus, arvopaperiliiketoimet ja rehellinen ilmoittaminen 13 Julkinen keskustelu 16 Taloudellinen kirjanpito, valtuutukset, maksut, tietojen säilyttäminen ja raportointi 19 Moninaisuuden ja syrjimättömyyden arvostaminen 21 Häirinnästä vapaan työympäristön edistäminen 22 Kansainvälinen liiketoiminta 24 Rehellisen kauppatavan ja voimakkaan kilpailun edistäminen 27 Vastuullinen yhteydenpito sosiaalisen median kautta 33 Viacomin omaisuuden suojeleminen ja käyttäminen 35 Tietojärjestelmät ja sähköinen viestintä 36 Yksityisyyden suoja ja tietosuoja 38 Aineetonta omaisuutta koskevien oikeuksien kunnioittaminen 40 Terveys, turvallisuus ja ympäristö 42 Poliittiset lahjoitukset 43 Viacomin kansainvälisten liiketoimintaohjeiden käyttöönotto 45 3

4 Viesti hallituksen puheenjohtajalta ja toimitusjohtajalta Hyvät kollegat ja hallituksen jäsenet Viacomin työntekijöillä eri puolilla maailmaa on monia erilaisia työtehtäviä ja monenlaisia taustoja, ja he puhuvat lukuisia eri kieliä. Meidät yhdistää kuitenkin kuuluminen Viacomin luovaan yhteisöön ja se, että harjoitamme liiketoimintaa kunnioittaen työtovereitamme, asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme. Mikä tärkeintä, meille on yhteistä myös velvollisuus toimia rehellisesti ja eettisesti. Se on meille yhtä tärkeä kuin pyrkimyksemme tuottaa erinomaista sisältöä. Viacomin kansainväliset liiketoimintaohjeet vahvistavat sitoutumisemme moitteettomaan käyttäytymiseen ja toimivat ohjenuorana jokapäiväisissä tilanteissa. Vaikka ohjeissa käsitellään monenlaisia esimerkkejä, uusia tilanteita syntyy väistämättä, ja meidän on noudatettava niissä harkintakykyämme ja käsitystämme oikeasta ja eettisestä toiminnasta. Jos sinulla on kysyttävää, sääntöjenvalvonnan yhteyshenkilöt ovat aina käytettävissäsi. Lue liiketoimintaohjeet huolellisesti ja varmista, että ymmärrät niiden sisällön ja tarkoituksen. Ohjeiden sisäistäminen ja noudattaminen on välttämätöntä toimivan, rehellisen ja kunnioittavan työympäristön luomiseksi. Suorita myös Viacomin hyvän liiketavan koulutussivustosta (https://viacom-lcec.lrn.com/) löytyvä koulutus. Kiitos jatkuvasta sitoutumisestasi eettisten vaatimusten tinkimättömään noudattamiseen. Lämpimin terveisin 4 Sumner M. M. Redstone Redstone Hallituksen puheenjohtaja ja perustaja Hallituksen puheenjohtaja ja perustaja Philippe Philippe P. Dauman P. Dauman Pääjohtaja Pääjohtaja

5 5

6 Ohjeiden ymmärtäminen ja käyttäminen Ohjeiden tarkoitus 6 Kansainväliset liiketoimintaohjeet määrittävät päätöksentekoon ja käyttäytymiseen kohdistuvat odotukset, jotka koskevat meitä kaikkia työntekijöinä ja Viacom Inc:n hallituksen jäseninä. Tietyissä tapauksissa ohjeet koskevat myös muita henkilöitä, kuten esimerkiksi tiettyjä alihankkijoita ja edustajia, jotka toimivat yhtiön nimissä. Ohjeissa ilmaistaan Viacomin sitoutuminen eettiseen ja lainmukaiseen toimintaan kaikkialla, missä se harjoittaa liiketoimintaa. Ne on tarkoitettu myös eettistä toimintaa ja lakien noudattamista koskevien kysymysten käytännön resurssiksi, minkä vuoksi ne tarjoavat tietoa ja opastusta, jonka avulla voimme aina toimia oikein. Niihin kuuluu yleiskatsaus yhtiön toimintatapojen eri osa-alueisiin. Kun tunnet ohjeet ja toimit niiden mukaisesti, voimme pitää yllä rehellisyyteen ja lain kunnioittamiseen perustuvaa kulttuuria, mikä on keskeistä, jotta voimme ansaita ja säilyttää monien sidosryhmiemme luottamuksen ja maineemme sekä saavuttaa kestävää menestystä liiketoiminnallemme. Monet ohjeiden vaatimukset perustuvat lakeihin ja viranomaisten määräyksiin ja asetuksiin, joita sovelletaan Viacomin työntekijöihin ja hallituksemme jäseniin kaikkialla maailmassa, missä harjoitamme liiketoimintaa. Muut toimintatavat kuvastavat Viacomin määrätietoista liiketoimintaamme edistävän työympäristön ylläpitämistä. Tässä työympäristössä noudatetaan lakeja ja toimitaan eettisesti, eikä siinä esiinny minkäänlaista häirintää tai syrjintää. Lue liiketoimintaohjeet huolellisesti ja varmista, että ymmärrät jokaisen osion.saat verkkokoulutusta, joka auttaa selventämään eri määräykset ja niiden taustalla olevat toimintatavat. Sinua pyydetään vahvistamaan, että olet ymmärtänyt ohjeet ja antanut tietyt tiedot asianmukaisesti. Huolien ilmoittaminen ja kostotoimenpiteiden estäminen Meillä on yksilöllinen ja yhteinen vastuu eettisen toimintakulttuurin ylläpidosta ja lainmukaisuuden varmistamisesta. Mikäli sovellettava laki lainkäyttöalueella, jossa työskentelet, ei sitä nimenomaisesti kiellä, tähän sisältyy vaatimus ilmoittaa ripeästi kaikista toimintatapojen tai sääntöjen rikkomuksista, jotka tulevat tietoomme. Työntekijöiden ilmoituskäytännössä näiden ohjeiden sivulla 47 on tietoja rikkomusten ilmoittamisen eri tavoista. Viacom ei suvaitse mitään kostotoimia vilpittömin mielin ohjeiden rikkomisesta tai epäillystä rikkomisesta ilmoituksen tekevää henkilöä kohtaan.

7 Kysymysten esittäminen Jos sinulla on kysyttävää ohjeista tai tarvitset lisäohjeita näiden ohjeiden aiheista tai sääntöjenmukaisuudesta yleensä, ota yhteyttä esimieheesi, henkilöstöhallinnon edustajaan tai sääntöjenvalvonnan yhteyshenkilöön. Jos olet hallituksen jäsen, ota yhteyttä Viacomin hallituksen sihteeriin. Johtajien ja esimiesten erityiset velvollisuudet Ohjeiden mukainen toiminta ja Viacomin arvojen tukeminen auttaa meitä saavuttamaan liiketoiminnalliset tavoitteemme ja on yhteinen velvollisuutemme. Johtajilla ja esimiehillä on erityinen velvollisuus johtaa esimerkillä ja noudattaa tinkimättä Viacomin käyttäytymisohjeita sekä vaalia rehellistä työskentelykulttuuria, jonka haluamme säilyttää. Muista seuraavat toimintamallit erityisesti, jos olet johtaja tai esimies: Edistä rehellistä toimintakulttuuria ja lainmukaisuutta päivittäisessä työssä johtamalla itse laadukkaasti ja korkeiden eettisten periaatteiden mukaan. Ole tietoinen vastuualueeseesi liittyvistä laeista, säännöksistä, toimintatavoista ja prosesseista. Ohjaa tiimejäsi ja anna niille toimintavalmiudet varmistamalla, että niiden käytössä on lain ja näiden ohjeiden noudattamiseksi vaadittavat tiedot ja resurssit, ja että ne ovat saaneet asianmukaisen koulutuksen. Osallistu näkyvästi ja proaktiivisesti eettisyyttä ja sääntöjenvalvontaa koskeviin asioihin. Valvo, että työntekijät toimivat lain, näiden ohjeiden ja Viacomin toimintatapojen ja käytäntöjen mukaisesti. Vastaa eettistä toimintatapaa ja sääntöjenmukaisuutta koskeviin kysymyksiin (pyydä tarvittaessa apua esimieheltäsi, muulta korkeammassa asemassa olevalta työntekijältä tai lakiasiainosastolta). Varmista, että kaikki todelliset tai mahdolliset rikkomukset käsitellään tai raportoidaan välittömästi ylemmälle tasolle. Ohjeet ja yhtiön toimintatavat Nämä ohjeet korvaavat kaikki Viacomin liiketoimintaohjeiden aikaisemmat versiot. Joitakin ohjeissa käsiteltyjä tapauksia varten Viacomilla on myös tarkempia toimintatapoja ja/tai sopimusvelvollisuuksia. Tällaisessa tapauksessa saatetaan soveltaa myös tarkempia sääntöjä ja jos nämä säännöt ovat uudempia, ne voivat olla ensisijaisia. Viacom Inc:n päälakimies tai Viacom Inc:n sääntöjenvalvonta- ja tarkastusjohtaja päättävät tosiasiallisessa tai koetussa ristiriitatilanteessa, mikä asiakirja on ensisijainen. Jos sinulla on kysyttävää näistä toimintatavoista tai haluat tietoja Viacomin muista toimintatavoista, ota yhteyttä esimieheesi, henkilöstöhallinnon edustajaan, sääntöjenvalvonnan yhteyshenkilöön tai soveltuvan lakiasiainosaston lakimieheen. Jos olet hallituksen jäsen, ota yhteyttä Viacomin hallituksen sihteeriin. Kun tunnet ohjeet ja toimit niiden mukaisesti, voimme pitää yllä rehellisyyteen ja lain kunnioittamiseen perustuvaa kulttuuria. Tämä on keskeistä, jotta voimme ansaita ja säilyttää monien sidosryhmiemme luottamuksen ja maineemme sekä saavuttaa kestävää menestystä liiketoiminnallemme. 7

8 Lakien, sääntöjen ja säädösten noudattaminen Viacomin kansainväliset liiketoimintaohjeet vahvistavat sitoutumisemme korkeaan eettiseen toimintatapaan, joka perustuu sekä lain kirjaimen että lain hengen noudattamiseen. Meidän tulee aina hoitaa liiketoimiamme rehellisesti, oikeamielisesti ja käyttäen hyvää harkintakykyä. Nämä ohjeet vahvistavat sitoutumisemme näihin tiukkoihin vaatimuksiin. Vaikka ohjeissa käsitellään monia erilaisia liiketoimintatilanteita, niissä ei voida tarjota vastausta kaikkiin tapauksiin. Viime kädessä Viacom luottaa työntekijöiden ja johdon edustajien vilpittömyyteen sekä oikeuden ja eettisyyden tajuun ja odottaa meidän kaikkien toimivan asianmukaisesti. Toimintamme pitää olla kunkin liiketoimintamaamme lakien mukaista, minkä lisäksi on yhdysvaltalaisia lakeja, jotka koskevat toimintaamme Yhdysvaltojen ulkopuolella. Jokaisen meistä odotetaan ymmärtävän tehtäviimme sovellettavat lait. Meidän kaikkien tulee ymmärtää Viacomin toimintaympäristön säännökset tarpeeksi hyvin, jotta tiedämme, koska hakea neuvoa esimiehiltämme, henkilöstöhallinnon edustajalta tai muulta sopivalta henkilöltä. 8

9 Eturistiriitojen ja häiriöiden välttäminen Hoitaessamme yhtiön asioita velvollisuutemme on aina toimia Viacomin edun mukaisesti. Meidän tulee välttää kaikkia ristiriitoja Viacomin edun ja henkilökohtaisten etujen tai suhteiden välillä. Mikä on eturistiriita? Eturistiriidasta on kyse silloin, kun henkilökohtaiset etumme haittaavat tai vaikuttavat haittaavan kykyämme toimia Viacomin etujen mukaisesti. Eturistiriita voi olla todellinen tai kuviteltu ja voi vaikuttaa arvostelukykyyn tai motivaatioon tehdä oikea ratkaisu Viacomin kannalta. Jo pelkkä vaikutelma eturistiriidan olemassaolosta saattaa vaarantaa luotettavuutemme työtovereiden, asiakkaiden, tavarantoimittajien, yleisön ja yhteiskunnan silmissä. Kaikkien mahdollisesti kohtaamiemme eturistiriitojen kuvaaminen ei ole mahdollista, mutta tässä käsitellään tiettyjä tavallisia olosuhteita ja ohjeita. Mahdollisia eturistiriitoja ovat: työskentely Viacomin asiakkaan, toimittajan, kilpailijan tai Viacomia tai toimialaamme seuraavan analyytikon laskuun tai palkkioiden vastaanottaminen näiltä sukulaisen omistaman tai johtaman alihankkijan palkkaaminen oma taloudellinen hyöty Viacomin liiketoimesta yhtiön toimintatapojen vastaisen lahjan vastaanottaminen toimittajalta työtehtävien hoidon estyminen toisen työn takia. Jokaisen meistä on viipymättä ilmoitettava Viacomille kirjallisena kaikista mahdollisista ja todetuista eturistiriidoista työntekijän ja hallituksen jäsenen vahvistuslomakkeella (Employee and Director Certification Form) Viacomin verkkokoulutussivustossa (käytettävissä yhtiösi intranetin kautta). Ilmoitus tulee myös päivittää ja lähettää uudelleen aina olosuhteiden muuttuessa. Viacom tarkistaa kaikki ilmoitetut mahdolliset eturistiriidat ja arvioi mahdollisen riskin, että kyseinen ristiriita vaikuttaa työntekijän liiketoiminnalliseen harkintakykyyn. Jos havaitaan merkittävä riski, Viacom määrittää, mihin lisätoimenpiteisiin työntekijän tai Viacomin tulee ryhtyä. 9

10 Sukulaisiin liittyvät säännöt riippuvat sovellettavasta laista ja siitä, mitä tiedämme tilanteesta. Viacom ei odota työntekijöiden tuntevan esimerkiksi täysi-ikäisen sisarensa kaikkia sijoituksia ja liikesuhteita, mutta näitä tietoja ei tule tarkoituksella välttääkään. Alla mainitaan eräitä alueita, jotka vaativat erityistä huomiota. Lahjat, kestitys ja muut liiketoimintaan liittyvät huomionosoitukset 10 Jo pelkkä vaikutelma eturistiriidan olemassaolosta saattaa vaarantaa luotettavuutemme työtovereiden, asiakkaiden, tavarantoimittajien, yleisön ja yhteiskunnan silmissä. Tässä on esimerkki Viacomin ilmoitus- ja arviointiprosessin toiminnasta: Oletetaan, että puolisosi omistaa yrityksen, joka toimittaa tavaroita tai palveluja Viacomille. Sinun tulee ilmoittaa tämän mahdollinen eturistiriita. Ellet ole vastuussa toimittajaan suoraan vaikuttavista päätöksistä, Viacomin arviossa saatetaan todeta, ettei todellista eturistiriitaa ole. Jos taas olet vastuussa toimittajaan vaikuttavista hankintapäätöksistä, Viacom voi todeta, että todellinen eturistiriita on olemassa, ja vaatia tilanteeseen asianmukaista muutosta. K: Saanko työskennellä Viacomin ulkopuolella ollessani yhtiön palveluksessa? V: Se riippuu tilanteesta. Yhtiösi säännöt saattavat sallia työsuhteen yhtiön ulkopuolella, mutta sinun tulee ilmoittaa siitä. Tietynlaiset toimintatavat vaarantavat selkeästi työntekijän harkintakyvyn työtehtävissä ja ovat siksi myös aina kiellettyjä. Esimerkkinä voidaan mainita rahan pyytäminen tai vastaanottaminen Viacomin toimittajalta henkilökohtaiseksi eduksi. Kaikenlainen lahjonta ja voitelu olivat ne sitten omaksi, Viacomin tai kolmannen osapuolen eduksi on tiukasti kiellettyä, eikä vain eturistiriidan vuoksi, vaan koska ne ovat laitonta toimintaa. Emme anna, tarjoa tai vastaanota sopimattomia lahjoja, kestitystä tai muita liiketoimintaan liittyviä huomionosoituksia. Viacomin liikesuhteiden perustan muodostaa työskentely korkeimpien eettisten vaatimusten mukaisesti. Liiketoimintamme menestys riippuu näistä suhteista. Kun annamme lahjoja, aterioita tai kestitystä edistääksemme kyseisiä suhteita, seuraamme aina näiden ohjeiden ja yhtiön toimintatavan säännöksiä sekä kaikkia sovellettavia lakeja ja säädöksiä. Seuraavat toimintatavat auttavat täyttämään sitoumuksemme: Emme ota vastaan maksuja, provisioita tai muuta henkilökohtaista etua (muita kuin Viacomin lahjatoimintatavassa sallittuja) yhdeltäkään henkilöltä tai yritykseltä, joka on osallisena Viacomin liiketoimessa. Emme tarjoa tai toimita kestitystä, aterioita, kuljetusta, lahjoja tai muita palveluksia kenellekään, joka on liikesuhteessa yhtiömme kanssa, muutoin kuin henkilölle ja kyseiselle liiketoiminnalle kohtuullisissa ja soveltuvissa määrin (näet arvokkaiden kohteiden antamista ja vastaanottamista koskevat erityiset rajoitteet Viacomin lahjatoimintatavasta). Emme pyydä tai ota vastaan mitään rahasummaa henkilökohtaiseksi hyödyksi nykyiseltä tai mahdolliselta uudelta toimittajalta, asiakkaalta tai kilpailijalta. Emme koskaan nopeuta toimittajamme, asiakkaamme tai julkishallinnon virkamiehen kanssa syntyneen ristiriitatilanteen käsittelyä esimerkiksi maksamalla yksittäiselle henkilölle maksuja, jotka oikeastaan kuuluvat kyseisen henkilön työnantajalle.

11 K: Pitääkö minun ilmoittaa kaikista vastaanottamistani lahjoista, kestityksistä ja muista palveluksista? V: Ilmoitus tulee tehdä päivittämällä työntekijän vahvistuslomake, jos yhtiön nykyinen tai mahdollinen uusi toimittaja, asiakas tai kilpailija tarjoaa kestitystä, aterioita, lahjoja, alennuksia, palveluja, matkoja tai palveluksia, jotka ovat yli 250 dollarin arvoisia tai luovat velvoitteen tai voivat vaikuttaa päätöksentekoosi jollakin tavalla riippumatta niiden arvosta. Sijoitukset ja liiketoimintaintressit Vältämme tunnollisesti taloudellisia tai muita suhteita, jotka voivat vaikuttaa tai näyttää vaikuttavan päätöksiimme, kun teemme liiketoimia Viacomin nimissä. Seuraavat toimintatavat auttavat täyttämään sitoumuksemme: Meille ei saa ilman etukäteissuostumusta muodostua taloudellista tai työsuhdetta asiakkaille, toimittajille tai kilpailijoille kuuluviin yrityksiin tai yhtiöihin, joilla tiedämme (tai meidän pitäisi tietää) olevan liikesuhde Viacomin kanssa. Taloudellista intressiä ei kuitenkaan tarvitse ilmoittaa, jos se muodostuu vähemmästä kuin yhdestä prosentista julkisesti noteeratun yrityksen osakkeista, jollei kyseisen omistuksen arvo ole merkittävä osa nettovarallisuudestamme. Kieltäydymme tarjouksista sijoittaa nykyiseen tai mahdollisesti tulevaan Viacomin tai muun yksikön, johon Viacomilla on suhde, joka ei ole yleisesti tiedossa, toimittajaan, asiakkaaseen tai kilpailijaan. Tämä koskee myös mahdollisuutta saada osuus listautumisannista. Emme lainaa rahaa henkilölle, joka on liikesuhteessa yhtiöömme, tai ota tällaiselta henkilöltä lainaa. Tämä koskee asiakkaita, toimittajia ja kilpailijoita (sekä työtovereitamme, lukuun ottamatta satunnaisia nimellisiä summia). Tämä ei koske normaaleja pankkiliiketoimia rahoitusalan yritysten kanssa. Emme ryhdy liiketoimiin yhtiömme kanssa tai ole yhtiömme asiakas tai toimittaja, muutoin kuin normaalissa työntekijän tai kuluttajan asemassamme. Emme kilpaile Viacomin kanssa, emmekä ryhdy liiketoimiin, jotka ovat ristiriidassa Viacomiin liittyvien työtehtäviemme ja velvollisuuksiemme kanssa (mukaan lukien ajankäytön). Tämän vuoksi kaikki työtehtävät muiden yritysten lukuun vaativat etukäteishyväksynnän. K: Voinko säilyttää taloudellisen intressin yhtiössä, joka harjoittaa liiketoimintaa Viacomin kanssa? V: Jos saat etukäteishyväksynnän, voit ehkä säilyttää taloudellisen intressin yhtiössä, joka harjoittaa liiketoimintaa Viacomin kanssa. Taloudellista intressiä ei lisäksi tarvitse ilmoittaa, jos se muodostuu vähemmästä kuin yhdestä prosentista julkisesti noteeratun yrityksen osakkeista, jollei kyseisen omistuksen arvo ole merkittävä osa nettovarallisuudestasi. Vältämme tunnollisesti taloudellisia tai muita suhteita, jotka voivat vaikuttaa tai näyttää vaikuttavan päätöksiimme, kun teemme liiketoimia Viacomin nimissä. 11

12 Emme koskaan käytä omaksi hyödyksemme työssä tietoomme tulleita mahdollisuuksia, jotka voisivat edistää Viacomin liiketoimintaa. Perheenjäsenet ja sukulaiset Emme anna perhesuhteiden ja läheisten henkilökohtaisten suhteiden vaikuttaa liiketoimintapäätöksiimme tai työympäristöömme. Tämä säännös koskee sukulaisia ja yksittäisiä henkilöitä, joihin meillä on läheinen henkilökohtainen suhde. Seuraavat toimintatavat auttavat täyttämään sitoumuksemme: Ilmoitamme sovellettavien lakien mukaisesti, jos perheenjäsenemme työskentelee Viacom-yhtiössä tai tarjoaa jollekin Viacom-yhtiölle tuotteita tai palveluja. Emme koskaan järjestä tai tue liiketoimia sukulaistemme ja Viacomin tai sukulaistemme ja Viacomin asiakkaiden tai toimittajien välillä. Ilmoitamme sovellettavien lakien mukaisesti, jos yhtiömme lisenssinhaltija, toimittaja tai kilpailija palkkaa perheenjäsenemme. Ilmoitamme, jos merkittävän muutoksen, kuten uuteen asemaan siirtymisen, ansiosta voimme vaikuttaa sukulaisemme työpaikkaan tai sukulaisemme työpaikka voi vaikuttaa meihin. Minkään näiden ohjeiden osan ei ole tarkoitus estää meitä tai perheenjäseniämme olemasta normaalissa kuluttajasuhteessa Viacomiin. Liiketoimintamahdollisuudet Emme koskaan käytä omaksi hyödyksemme työssä tietoomme tulleita mahdollisuuksia, jotka voisivat edistää Viacomin liiketoimintaa. Emme käytä omaksi hyödyksemme tai ohjaa kolmannen osapuolen hyödyksi liiketoimintamahdollisuutta, joka tulee tietoomme Viacomin omaisuuden tai tietojen avulla tai johtuen asemastamme yhtiössä. Ainoa poikkeus tähän sääntöön on tilanne, jossa mahdollisuutta on jo tarjottu Viacomille, mutta se on hylännyt tämän ja hyväksyy mahdollisuuden henkilökohtaisen hyödyntämisen. Yleisemmin voidaan todeta, että työntekijät ja hallituksen jäsenet eivät saa kilpailla Viacomin kanssa tai käyttää asemaansa tai yhtiön omaisuutta ja tietoja henkilökohtaisen edun tavoitteluun. K: Voinko lähettää käsikirjoituksen arvioitavaksi yhtiööni? V: Yleensä voit, mutta sinun tulee ilmoittaa lähettämisestä etukäteen. Häiritsemiskielto Ollessasi työsuhteessa Viacomiin ja kuuden kuukauden ajan sen jälkeen et saa pyytää ketään Viacomin työntekijää työsuhteeseen jollekin muulle työnantajalle kuin Viacomille. Tämän lisäksi et Viacomin työsuhteen aikana ja kaikkina aikoina sen jälkeen saa puuttua Viacomin suhteisiin sen asiakkaiden, toimittajien, itsenäisten alihankkijoiden tai muiden liikekumppaneiden kanssa tai häiritä näitä suhteita. 12

13 Luottamuksellisuus, arvopaperiliiketoimet ja rehellinen ilmoittaminen Yksinoikeudellinen ja luottamuksellinen yritystieto Säilytämme yhtiön ja muiden liikekumppaneidemme meille uskoman arkaluontoisen tiedon luottamuksellisuuden. Viacomin liiketoimia suorittaessamme saamme usein luottamuksellisia tai yksinoikeudellisia tietoja Viacomista, sen työntekijöistä, asiakkaista, mahdollisista asiakkaista tai muista kolmansista osapuolista. Meidän kaikkien tulee säilyttää meille uskotun tiedon luottamuksellisuus, paitsi jos tietojen paljastamiselle on yhtiömme hyväksyntä tai laki vaatii sitä. Tällaisen tiedon väärinkäyttö voi vahingoittaa Viacomin liiketoimia ja mainetta. Luottamuksellisiin ja yksinoikeudellisiin tietoihin kuuluvat kaikki ei-julkiset tiedot: Viacomiin, sen liiketoimintaan, toimialaan, kilpailijoihin, työntekijöihin tai taloudelliseen suorituskykyyn, tuloksiin tai näkymiin liittyvät tiedot ja tiedot, joiden perusteella Viacom voi saavuttaa kilpailuedun kolmannen osapuolen luovuttamat tiedot, jotka on luovutettu edellyttäen, että tiedot säilyvät luottamuksellisina ja niitä käytetään ainoastaan siihen liiketoiminnalliseen tarkoitukseen, jota varten ne luovutettiin. Seuraavat toimintatavat auttavat täyttämään sitoumuksemme: Ei-julkisen tiedon luottamuksellisuus tulee säilyttää aina, myös työsuhteen (tai hallitusjäsenyyden) päättymisen jälkeen. Viacomin liiketoiminnan tallennus kasetille tai videonauhalle, käyttäen muuta sähköistä tallennusvälinettä tai mitä tahansa muuta eimanuaalista ja ei-kirjallista välinettä (kaikkiin poikkeuksiin tästä säännöstä vaaditaan nimenomainen valtuutus Viacomin lakimieheltä tai henkilöstöosastolta). Työhön liittyviä asioita ei saa käsitellä julkisesti asianmukaisten työhön liittyvien kanavien ulkopuolella, kuten verkossa, verkon keskusteluhuoneissa, verkkosivustoissa, blogeissa tai sosiaalisessa mediassa, kuten Facebookissa ja Twitterissä. Luottamuksellisen tai arkaluontoisen tiedon paljastamista tulee välttää, kuten myös muiden Viacomille vahingollisten tai meidät Viacomin edustajina huonoon valoon asettavien lausuntojen antamista. Sijoittajia ja muita analyytikkoja ei tule avustaa saamaan haltuunsa Viacomia, sen kilpailijoita tai toimialaa koskevia tietoja, jollei tämä kuulu selkeästi osaksi työtehtävää. 13

14 14 Menestyksemme markkinoilla edellyttää sijoittajayhteisön luottamusta. Tämän luottamuksen ylläpitäminen edellyttää rehellistä toimintaa sekä liittovaltion ja valtion arvopaperilainsäädännön noudattamista julkisesti noteerattujen arvopapereiden kaupankäynnin yhteydessä. K: Mistä tiedän jonkin tiedon olevan luottamuksellinen tai yksinoikeudellinen? V: Voit olettaa, että kaikki yhtiöstä ja sen liiketoiminnasta yhtiön työntekijänä saamasi tiedot ovat yhtiön liikesalaisuuksia, sen omistamia tietoja tai muutoin luottamuksellisia ja sinun tulee kohdella niitä siten, jollei kyse ole selkeästi yleisestä julkisesta tiedosta. Arvopaperiliiketoimet Sisäpiirikaupat Olennaisten ei-julkisten Viacomia tai muita yhtiöitä koskevien tietojen luovuttaminen arvopapereiden ostamista tai myymistä varten on kiellettyä. Sisäpiirikaupat ovat laittomia. Menestyksemme markkinoilla edellyttää sijoittajayhteisön luottamusta. Tämän luottamuksen ylläpitäminen edellyttää rehellistä toimintaa sekä sovellettavien lakien noudattamista julkisesti noteerattujen arvopapereiden kaupankäynnin yhteydessä. Monet meistä pääsevät käsiksi Viacomia koskeviin tietoihin, jotka eivät ehkä ole julkisesti tiedossa. Merkittävät tiedot ovat sellaisia, joita järkevä sijoittaja pitäisi tärkeinä päättäessään, ostaako vai myykö hän arvopapereita. Seuraavassa on esimerkkejä merkittävistä tiedoista: tuotot ja taloudelliset tulokset mainontatrendit ja -analyysit budjetit ja suunnitteluasiakirjat uutiset merkittävistä fuusioista, yrityskaupoista, divestoinneista, järjestelyistä jakelijoiden kanssa tai muista kaupallisista tapahtumista tärkeät oikeustoimet merkittävät uutiset elokuvistamme, televisioohjelmistamme tai esiintyjistämme merkittävät tuote- ja markkinauutiset muutokset ylemmässä johdossa. Seuraavat toimintatavat auttavat täyttämään sitoumuksemme: Emme koskaan käyttää tietoja ostaaksemme tai myydäksemme osakkeita tai muita arvopapereita omaksi eduksi. Emme anna vihjeitä, eli anna sisäpiirin tietoja muille henkilöille osakkeiden tai muiden arvopaperien myyntiä tai ostoa varten emmekä toimita analyyseja kolmansille osapuolille. Emme koskaan käy kauppaa liikekumppanin tai mahdollisen liikekumppanin arvopapereilla, jos tiedossamme on eijulkisia tietoja, jotka voivat merkittävästi vaikuttaa kyseisen yrityksen osakkeen hintaan. Tietyn tiedon määrittäminen merkittäväksi tai ei-julkiseksi riippuu kunkin tapauksen kaikista seikoista ja olosuhteista. Jos sinulle on mitä tahansa kysymyksiä tiedoista, joiden voidaan katsoa olevan merkittäviä tai ei-julkisia, keskustele Viacomin lakimiehen kanssa ennen kuin osallistut kaupankäyntiin. Viacomin arvopapereita koskevat etukäteishyväksynnän vaatimukset Tiettyjä Viacomin toimihenkilöitä, hallituksen jäseniä ja tiettyjä muita työntekijöitä koskevat heidän asemansa vuoksi lisärajoitteet ( etukäteishyväksyntä tai ikkunat ) heidän käydessään kauppaa Viacomin arvopapereilla. Jos nämä lisärajoitukset koskevat sinua, olet saanut yksityiskohtaisen muistion, jossa säännöt on selitetty.

15 K: Kuulin meidän neuvottelevan toisen yhtiön kanssa tuotejulkistuksesta. Voinko ostaa toisen yhtiön osakkeita? V: Et. Kaupankäynti toisen yhtiön osakkeilla kyseisessä tilanteessa voi olla laitonta ja aiheuttaa rikossyytteen. Vältä kaupankäyntiä molempien yhtiöiden osakkeilla, kunnes kyseisistä tiedoista tiedotetaan julkisesti. Viacomin arvopapereiden suojaamista ja panttausta koskevat rajoitukset Lyhyiden positioiden omistaminen Viacomin arvopapereista on kiellettyä. Toisin sanoen Viacomin arvopapereiden lyhyeksi myynti on kiellettyä, kuten myös minkä tahansa arvopaperin myyminen tai ostaminen (esimerkiksi myyntija osto-optiot ja muut johdannaisarvopaperit), jos siihen liittyy edun tai hyödyn saaminen Viacomin arvopapereiden hinnan laskusta. Tämä sääntö johtuu yksinkertaisesti siitä, että me kaikki teemme kovasti töitä nostaaksemme yhtiömme arvoa ja henkilökohtaisen voiton saaminen Viacomin osakkeen hinnan laskusta ei olisi sopivaa. Lisäksi johtajilta on kiellettyä suojata Viacomin osake- tai optiopalkkioita, eivätkä he saa pantata osakkeita ilman hallituksen palkitsemiskomitean lupaa. Työntekijätkään eivät saa suojata lunastamattomia optiopalkkioita. Rehellinen ilmoittaminen Viacomia koskevat säännöt ja säännökset, jotka kieltävät merkittävien tietojen paljastamisen arvopaperianalyytikoille ja muille arvopaperimarkkinoiden ammattilaisille ennen kuin kyseiset tiedot ovat yleisesti saatavilla. Näiden sääntöjen ja säännösten mukaan julkisen kaupankäynnin kohteena olevien yritysten on julkistettava merkittävät, ei-julkiset tiedot (suulliset tai kirjalliset) aiemmin tai samaan aikaan kuin yritys kertoo niistä sijoitusyhteisölle ja osakkeenomistajille. Viacom ei saa viestiä merkittäviä, ei-julkisia tietoja valikoiden analyytikoille tai osakkeenomistajille. Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita ilmoittamisesta, ota välittömästi yhteyttä Viacomin viestintäosastoon tai Viacomin lakimieheen. K: Kuka voi paljastaa olennaisia tietoja? V: Ainoastaan seuraavilla Viacomin johtajilla on oikeus paljastaa olennaisia tietoja: toimitusjohtaja, operatiivinen johtaja, talousjohtaja, sijoittajasuhteista vastaava johtaja, päälakimies ja viestintäjohtaja. Olennaisten ei-julkisten Viacomia tai muita yhtiöitä koskevien tietojen luovuttaminen arvopapereiden ostamista tai myymistä varten on kiellettyä. 15

16 Julkinen keskustelu Puhumme yhteisellä äänellä viestiessämme julkisesti Viacomista, koska asiakkaamme, osakkeenomistajamme ja muut keskeiset sidosryhmämme ovat oikeutettuja selkeään, täydelliseen, tarkkaan ja yhtenäiseen viestintään. Tämä ohje ei rajoita mitään työntekijöiden oikeuksia koskevan Yhdysvaltain National Labor Relations Act -lain tai Yhdysvaltain ulkopuolisten muiden lainkäyttöalueiden vastaavien lakien mukaisia oikeuksia. Viestintä tiedotusvälineiden kanssa Kaikkien talousalan, toimialan ja yleisten tiedotusvälineiden tietopyyntöjen tulee kulkea yhtiön viestintäosaston kautta ja ainoastaan yhtiön määrätyt tiedottajat saavat viestiä Viacomin nimissä. Viacomin liiketoimintaa koskevien lehdistötiedotteiden tai kirjallisten lausuntojen antaminen on yksinomaan Viacomin asianmukaisen viestintäosaston vastuulla. Ota yhteyttä esimieheesi, jos haluat ohjeita tämän osion toimintatavoista. Seuraavat toimintatavat auttavat täyttämään sitoumuksemme: Emme kommentoi tai toimita tietoja tiedotusvälineiden edustajille, jollemme ole yhtiömme virallisia tiedottajia. Emme koskaan viesti Viacomin liiketoimintaan tai sisäisiin asioihin liittyvistä seikoista internetissä, sosiaalisen median palveluissa ja muuten julkisesti, jollei meillä ole nimenomaista valtuutusta siihen. Ilmoitamme kaikista tiedotusvälineiden yhteydenotoista välittömästi yhtiön viestintäosastolle. Varmistamme, että ulkopuoliset konsultit, pankit, lakiasiainyritykset tai muut valvontamme alla työskentelevät kolmannet osapuolet eivät kommentoi Viacomin asioista ja ilmoittavat lehdistön yhteydenotoista yhtiömme viestintäosastolle. Yhtiön viestintäosastoon tulee ottaa yhteyttä heti, kun tietoomme tulee Viacomiin liittyviä seikkoja, jotka saattavat saada poikkeavaa huomiota tiedotusvälineissä, kuten esimerkiksi oikeustapaus, jossa Viacom on osapuolena, tai kiistanalaiseen ohjelmistoon liittyvä asia tai liiketoiminnallinen päätös. 16

17 Yhtiömme viestintäosastoon on otettava yhteyttä, jos olemme yhteydessä tiedotusvälineisiin muuten kuin Viacomiin liittyvissä asioissa ja näiden perusteella voidaan viitata suhteeseemme Viacomiin. Hallituksen jäsenten tulee ottaa yhteyttä Viacomin hallituksen sihteeriin. Yllä oleva ohje koskee kaikkia yhteyksiä tiedotusvälineisiin, riippumatta siitä, ovatko kyseessä viralliset, epäviralliset tai nimettömät keskustelut tai taustatietojen antaminen. Haastattelut, puheet, esitelmät ja kirjoitukset Seuraavat toimintatavat auttavat täyttämään sitoumuksemme: Pyydämme ohjeita yhtiön viestintäosastolta (tai muulta yhtiön tähän tarkoitukseen osoittamalta henkilöltä) ennen kuin hyväksymme kutsun puhujaksi, haastatteluun tai esitelmöimään (hallituksen jäsenten tulee ottaa yhteyttää Viacomin hallituksen sihteeriin). Hankimme yhtiön viestintäosaston nimenomaisen valtuutuksen ennen kuin annamme Viacomiin liittyvän puheen, haastattelun tai esityksen tai valmistelemme kirjoitusta, lähetystä, viestintää, tuotantoa tai muuta Viacomiin tai sen liiketoimintoihin, toimihenkilöihin, hallituksen jäseniin, edustajiin, työntekijöihin, toimittajiin tai asiakkaisiin liittyvää tuotosta tai avustamme tällaisen valmistelussa. Erottelemme henkilökohtaiset näkemyksemme Viacomin näkemyksistä puhuessamme julkisesti tai toimialan foorumeilla. Missään tapauksessa emme saa kommentoida tavalla, joka paljastaisi luottamuksellisia tietoja tai tehdä sopimattomia tai loukkaavia huomautuksia, jotka voidaan yhdistää jollakin tavalla Viacomiin. Varmistamme, että esityksiin ei sisälly taloudellisia tietoja Viacomista tai yhtiöstämme, jollei talousosasto ja soveltuvasti Viacomin tai yhtiömme päälakimies ole kyseistä materiaalia etukäteen tarkastanut ja hyväksynyt. Emme kritisoi, aseta naurunalaiseksi tai anna negatiivista, arvostelevaa tai halventavaa kommenttia Viacomiin, sen hallituksen jäseniin tai toimihenkilöihin liittyen kenellekään kirjoittajalle, tuottajalle tai muulle vastaavalle henkilölle tai yksikölle, lehdistölle tai muille tiedotusvälineille tai kenellekään Viacomin asiakkaalle, kilpailijalle tai toimittajalle. Näin ylläpidämme rehellisen toiminnan kulttuuriamme. Hyväntekeväisyys Huolehtivana ja vastuullisena yrityskansalaisena Viacom on sitoutunut tukemaan ansioituneita hyväntekeväisyysjärjestöjä yhteisöissään ja toimialoillaan. Jotta näitä ponnistuksia pystytään koordinoimaan, pitää etukäteishyväksyntä pyytää, ennen kuin hyväksyy kunnianosoituksen Viacomin edustajana tai ottaa Viacomin edustajana vastaan johtavan aseman hyväntekeväisyystilaisuudessa tai -järjestössä. Viacomin varoja tai resursseja hyödyntävät lahjoitukset hyväntekeväisyyteen vaativat etukäteisselvityksen, jota varten tulee ottaa yhteyttä Viacomin tiedotusosastoon (hallituksen jäsenten ottaa yhteys Viacomin hallituksen sihteeriin). Huolehtivana ja vastuullisena yrityskansalaisena Viacom on sitoutunut tukemaan ansioituneita hyväntekeväisyysjärjestöjä yhteisöissään ja toimialoillaan. 17

18 Erottele omat mielipiteesi tarkasti Viacomin mielipiteistä. Jos nimenomaisesti et ole saanut siihen valtuutusta, et saa puhua yhtiön nimissä. Viranomaisiin ja lakiasioihin liittyvä viestintä Meidän kaikkien on otettava välittömästi yhteyttä yhtiön lakimieheen, jos saamme tiedustelun, puhelun tai muuta viestintää (esimerkiksi kutsun todistajaksi tai haasteen oikeuteen) lainvalvonta- tai sääntelyviranomaiselta tai asianajajalta, joka aikoo edustaa kyseisen tiedustelun osapuolta tai jos yhteydenotto muutoin koskee Viacomiin liittyvien henkilöiden väitettyjä lain tai käytäntöjen rikkomuksia. Ota yhteyttä esimieheesi, jos haluat ohjeita yllä mainituista toimintatavoista. K: Tukemani paikallinen voittoa tavoittelematon järjestö haluaisi minun puhuvan heidän tapahtumassaan ja haluaisi ilmoittaa minun olevan Viacomin työntekijä. Saanko osallistua? V: Todennäköisesti, mutta keskustele ensin yhtiön viestintäosaston kanssa (hallituksen jäsenten tulee ottaa yhteyttää Viacomin hallituksen sihteeriin). Erottele henkilökohtaiset mielipiteesi tarkasti Viacomin näkemyksistä. Älä kommentoi tavalla, joka voi paljastaa luottamuksellisia tietoja tai tee sopimattomia tai loukkaavia huomautuksia, jotka voidaan yhdistää jollakin tavalla Viacomiin. 18

19 Taloudellinen kirjanpito, valtuutukset, maksut, tietojen säilyttäminen ja raportointi Viacom on sitoutunut ylläpitämään täydellistä ja tarkkaa taloudellista kirjanpitoa, jotta se pystyy tekemään vastuullisia liiketoiminnallisia päätöksiä ja toimittamaan todenmukaisia tietoja sovellettavien lakien määräysten mukaisesti. Kaikki Viacomin liiketoimet pitää tallentaa tarkasti ja tasapuolisesti, jotta tilinpäätöksemme voidaan valmistella oikein ja jotta tilivelvollisuus Viacomin kaikesta varallisuudesta ja toiminnasta voidaan varmistaa. Lisäksi kirjanpidon ja taloudellisen raportoinnin käytäntöjen tulee olla rehellisiä ja sopivia sekä soveltuvasti Yhdysvaltain yleisesti hyväksyttyjen kirjanpidon periaatteiden (GAAP) tai kansainvälisten kirjanpidon standardien (IAS) mukaisia. Kaikista liiketoimista tulee tehdä asianmukaiset asiakirjat, joita tulee käsitellä sovellettavien tietojen säilyttämisen toimintatapojen mukaisesti. Meidän kaikkien tulee pidättäytyä harhaanjohtavista tai petollisista rahoituskäytännöistä sekä ilmoittaa kaikista tällaisista menettelyistä, jotka tulevat tietoomme. Toimimme Viacomin kaikkien sisäisten kirjanpitokäytäntöjen, valtuutusmatriisien ja valvontaprosessien mukaisesti. Seuraavat toimintatavat auttavat täyttämään sitoumuksemme: Emme koskaan hyväksy tai suorita maksua, jos tiedämme sitä käytettävän muuhun kuin tukiasiakirjoissa mainittuun tarkoitukseen tai jos kyseinen hyväksyntä ylittää valtuutemme. Otamme täyden vastuun kaikista Viacomin varoista ja muusta omaisuudesta, joka on hallinnassamme. Emme käytä Viacomin varoja, tiloja tai palveluja sopimattomiin tarkoituksiin. Emme koskaan vilpillisesti valmistele, arvioi, tarkista tai auditoi tilinpäätöstä, esimerkiksi peittele tai väärennä sisäisille tai ulkoisille tarkastajille annettavia tietoja tai esitä valheellisia väitteitä neljännesvuosittaisessa vahvistuskirjeessä tai sertifiointiprosessissa. Emme koskaan vilpillisesti tallenna tai ylläpidä Viacomin kirjanpitotietoja, esimerkiksi tarkoituksellisesti merkitse myyntiä tai kuluja väärälle ajanjaksolle, virheellisesti aktivoi taseeseen kuluja, pidä rinnakkaisia kirjaamattomia järjestelyitä tai sopimuksia asiakkaiden tai toimittajien kanssa tai merkitse henkilökohtaisia kuluja liiketoiminnan kuluiksi. 19

20 Olemme kaikki vastuussa sen varmistamisesta, että kaikkien liiketoimiemme yhteydessä seurataan asianmukaisia hyväksyntä-, allekirjoitus- ja toimeenpanokäytäntöjä ja että toimimme omien valtuusrajojemme mukaisesti. Emme anna vääriä tietoja Viacomin kirjanpitotietoihin, tilinpäätökseen tai tarkastusraportteihin sisältyvästä asiasta. Emme tee poikkeuksia Viacomin operatiivisen tuloksen, taloudellisen tilan ja kassavirran täydelliseen ja tasapuoliseen raportointiin. Emme koskaan tietoisesti poikkea paikallisten lakisääteisten tai verotuksellisten vaatimusten mukaisuudesta. Emme vaikuta Viacomin taloudelliseen henkilöstöön, riippumattomiin julkisiin tai hyväksyttyihin tilintarkastajiin tai edustajiin tai pakota, manipuloi tai johda heitä harhaan millään tavalla, jos tiedämme, meidän pitäisi tietää tai uskomme, että toimintamme tekee tilinpäätöksistämme, veroilmoituksistamme tai muista raporteista tai ilmoituksista harhaanjohtavia. Ei esimerkiksi ole sallittua vaikuttaa tarkastajaan, jotta tämä antaisi Viacomin tilinpäätöksestä lausunnon, joka ei olosuhteisiin nähden ole oikeutettu. Ei myöskään ole sallittua millään tavoin yrittää saada tilintarkastaja tai edustaja luopumaan tilintarkastuksen, tarkastuksen tai muun toimenpiteen suorittamisesta, estää häntä tekemästä raporttia, aiheuttaa jo tehdyn raportin peruuttaminen tai rohkaista tarkastajaa tai edustajaa pidättäytymään asioiden viestimisestä Viacom Inc:n tarkastusvaliokunnalle. K: Mikä on Sarbanes-Oxley-laki? V: Sarbanes-Oxley-laki ( SOX ) säädettiin vuonna 2002 Enronissa, WorldComissa ja muissa yrityksissä tapahtuneiden valtavien kirjanpitopetosten seurauksena. Sen tarkoituksena oli palauttaa sijoittajien luottamus parantamalla taloudellisen raportoinnin, valvonnan ja sisäisen ohjauksen laatua ja läpinäkyvyyttä. SOX vaatii julkisesti noteeratun yrityksen toimitus- ja talousjohtajien vahvistavan taloudellisten raporttien tarkkuuden ja muiden julkisten ilmoitusten esitykset. Asianmukaiset valtuutukset ja hyväksynnät Kaikkien liiketoimien tulee seurata asianmukaisia valtuutustoimintatapoja. Käytössämme on useita eri valtuutustapoja: valtuus hyväksyä liiketoimi valtuus allekirjoittaa Viacomia sitova sopimus tai muu asiakirja valtuus suorittaa toimenpide (esim. painaa nappia tilisiirrossa). Olemme kaikki vastuussa sen varmistamisesta, että kaikkien liiketoimiemme yhteydessä seurataan asianmukaisia hyväksyntä-, allekirjoitus- ja toimeenpanokäytäntöjä ja että toimimme henkilökohtaisten valtuusrajojemme mukaisesti. Jos sinulla on mitä tahansa kysymyksiä hyväksymisvaatimuksista tai -rajoista, ota yhteyttä sopivaan Viacomin kontrollerin ryhmään tai yhtiön lakimieheen. 20

PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä

PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä PERKINELMERIN YRITYSETIIKKA Päämäärä PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä ("normisto") määrittelee arvot ja periaatteet, jotka ohjaavat suhteitamme

Lisätiedot

Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT. www.ttigroup.com

Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT. www.ttigroup.com Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT www.ttigroup.com Sisällysluettelo

Lisätiedot

TAPA- JA LIIKETOIMINTASÄÄNNÖSTÖ

TAPA- JA LIIKETOIMINTASÄÄNNÖSTÖ TAPA- JA LIIKETOIMINTASÄÄNNÖSTÖ 1 ESIPUHE 02 Lainsäädännön 07 Henkilökohtaisten tietojen Arvoisat työntekijät, arvoisat toimihenkilöt, Olympuksen Euroopan yhtiöiden (kaikki Olympus Europa Holding SE:hen

Lisätiedot

Liiketoiminnan eettinen säännöstö

Liiketoiminnan eettinen säännöstö Liiketoiminnan eettinen säännöstö Sisällys Johdanto 1 Rehellisyytemme suojeleminen 2 Sovellettavuus ja noudattaminen 2 Yritysostot 2 Yhteis- ja osakkuusyritykset 2 Säännöstön vastainen toiminta 3 Sisäinen

Lisätiedot

Yleinen menettelytapasäännöstö

Yleinen menettelytapasäännöstö Yleinen menettelytapasäännöstö Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Voit esittää kysymyksen tai nostaa esiin huolenaiheesi milloin tahansa käyttämällä Rolls Roycen Ethics Line -palvelunumeroa. Viesti

Lisätiedot

Liiketoiminta- SunChemical

Liiketoiminta- SunChemical Liiketoiminta- S T A N D A R D I T JA - O H J E E T SunChemical Muutama sana liiketoimintamme periaatteista Sun Chemical, maailmanlaajuinen markkinajohtaja alallaan, on sitoutunut noudattamaan arvojärjestelmäänsä.

Lisätiedot

Liiketoiminnan menettelytapaohje. Compass Group PLC. Helmikuu 2011

Liiketoiminnan menettelytapaohje. Compass Group PLC. Helmikuu 2011 Liiketoiminnan menettelytapaohje Compass Group PLC Helmikuu 2011 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto Viesti Richard Cousinsilta 3 Liiketoiminnan menettelytapaohje 4 Avun ja neuvojen pyytäminen 5 Speak Up 6 Visiot

Lisätiedot

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy It s a Question of Ethics Borealis Ethics Policy 2 It s a Question of Ethics Johdanto eivät vain ole sanoja paperilla, vaan kuuluvat jokaisen borealislaisen elämään paikkakunnasta tai työtehtävistä riippumatta.

Lisätiedot

OM Group, Inc:n Eettiset ohjeet ja etiikka

OM Group, Inc:n Eettiset ohjeet ja etiikka OM Group, Inc:n Eettiset ohjeet ja etiikka OM Group Inc. sitoutuu suoraan ja tytäryhtiöidensä (alempana kutsuttuna OM Group tai yritys; tytäryhtiöt luetellaan liitteessä A, joka on liitetty Ohjeisiin)

Lisätiedot

Eettiset säännöt. Luottamus. Kunnioitus. Rehellisyys.

Eettiset säännöt. Luottamus. Kunnioitus. Rehellisyys. Eettiset säännöt Luottamus. Kunnioitus. Rehellisyys. Sitoumuksemme UTC:n sitoumukset määrittävät sen, keitä olemme ja kuinka toimimme. Ne ovat työssämme keskeisiä ja vievät meitä eteenpäin. Toimintatapa

Lisätiedot

Eettinen ohjeisto. SCA:n eettinen ohjeisto 1

Eettinen ohjeisto. SCA:n eettinen ohjeisto 1 Eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto 1 Viesti konsernijohtajalta Hyvät kollegat, Johtavana maailmanlaajuisena hygienia- ja metsätuoteyrityksenä meidän täytyy harjoittaa liiketoimintaamme vastuullisesti

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN EETTISET OHJEET

LIIKETOIMINNAN EETTISET OHJEET LIIKETOIMINNAN EETTISET OHJEET JOHDANTO: Nämä liiketoiminnan eettiset ohjeet kattavat laajan valikoiman erilaisia liiketoiminnan käytäntöjä ja menettelytapoja. Ne eivät kata kaikkia mahdollisia esille

Lisätiedot

Johdanto Toimitusjohtajan alkusanat. Sisältö. Johdanto Toimitusjohtajan alkusanat... 3. 1. Eettiset periaatteet... 4

Johdanto Toimitusjohtajan alkusanat. Sisältö. Johdanto Toimitusjohtajan alkusanat... 3. 1. Eettiset periaatteet... 4 Toimintaohje 1 Sisältö Johdanto Toimitusjohtajan alkusanat... 3 1. Eettiset periaatteet... 4 Johdanto Toimitusjohtajan alkusanat 2. Työterveys ja turvallisuus... 4 3. Kestävä kehitys ja ympäristö... 5

Lisätiedot

Keitä olemme ja miten toimimme

Keitä olemme ja miten toimimme Hyvien toimintatapojen säännöt Keitä olemme ja miten toimimme Hyvien toimintatapojen sääntöjä koskeva kirje pääjohtajalta Tämä käsikirja sisältää AkzoNobelin hyvien toimintatapojen säännöt. AkzoNobel on

Lisätiedot

Maailmanlaajuiset liiketoimintanormit

Maailmanlaajuiset liiketoimintanormit Maailmanlaajuiset liiketoimintanormit Viesti toimitusjohtajalta Maailman johtavana dialyysi- ja tehohoitotuotteiden valmistajana meillä on velvollisuus ylläpitää hyvää mainetta eettisesti vastuuntuntoisena

Lisätiedot

Ramirentkonsernin. eettiset ohjeet. www.ramirent.com

Ramirentkonsernin. eettiset ohjeet. www.ramirent.com Ramirentkonsernin eettiset ohjeet www.ramirent.com 2 Ramirent-konsernin eettiset ohjeet Sisällys 1. Henkilöstö... 5 1.1. Yhtäläiset mahdollisuudet ja yhdenmukainen kohtelu 1.2. Ihmisoikeudet 1.3. Hyvinvointi

Lisätiedot

Securitaksen arvot ja etiikka. Voimassa 1.1.2012 alkaen. Securitas AB Yhtiön hallinto Tarkistettu 6.12.2011. Sivu 1/10

Securitaksen arvot ja etiikka. Voimassa 1.1.2012 alkaen. Securitas AB Yhtiön hallinto Tarkistettu 6.12.2011. Sivu 1/10 Securitaksen arvot ja etiikka Sivu 1/10 Securitas AB Yhtiön hallinto Tarkistettu 6.12.2011 Voimassa 1.1.2012 alkaen Securitas AB (publ.) P.O. Box 12307 S-102 28 Stockholm Sweden Visiting address / käyntiosoite

Lisätiedot

professionnalism Excellence Passion Respect Professionnalism

professionnalism Excellence Passion Respect Professionnalism excellence professionnalism respect Excellence Passion Respect Professionnalism Viime vuosina yrityksemme on kasvanut paljon niin myynnin, henkilökunnan määrän kuin markkinoiden osalta. Tämä kasvu on muokannut

Lisätiedot

MENETTELYTAPA JA EETTISET OHJEET

MENETTELYTAPA JA EETTISET OHJEET MENETTELYTAPA JA EETTISET OHJEET OMG Finlandin hallitus on päättänyt ottaa käyttöön nämä menettelytapa- ja eettiset ohjeet ( menettelytapaohjeet ) 1.11.2004 alkaen. Menettelytapaohjeet on esitetty ja hyväksytty

Lisätiedot

Maailmanlaajuiset korruptionvastaiset toimintaperiaatteet

Maailmanlaajuiset korruptionvastaiset toimintaperiaatteet Maailmanlaajuiset korruptionvastaiset toimintaperiaatteet I. TARKOITUS Useimpien maiden lainsäädännössä maksun tai lahjuksen, kickback-rahan tai muun korruptiomaksun tarjoaminen tai vastaanottaminen on

Lisätiedot

LLUE NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT HUOLELLISESTI ENNEN KUIN KÄYTÄT MITÄÄN DIMG-SIVUSTOA.

LLUE NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT HUOLELLISESTI ENNEN KUIN KÄYTÄT MITÄÄN DIMG-SIVUSTOA. Käyttöehdot Tulosta Tallenna PDF Päivitetty: 2 marraskuu 2011 1. JOHDANTO Tervetuloa Club Penguiniin ("Sivusto"). Sivustoa ylläpitää ja edustaa Disney Online Studios Canada Inc. (aikaisemmin tunnettu nimellä

Lisätiedot

Nu Skin. Toimintaperiaatteet ja menettelytavat Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka (EMEA)

Nu Skin. Toimintaperiaatteet ja menettelytavat Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka (EMEA) Nu Skin Toimintaperiaatteet ja menettelytavat Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka (EMEA) i Sisällysluettelo Sisällysluettelo... ii Luku 1 Jakeluyksikkösi... 1 1 Jakelijaksi ryhtyminen... 1 1.1 Jakelijaksi hakeminen...

Lisätiedot

Käytännöt ja Menettelytavat

Käytännöt ja Menettelytavat Käytännöt ja Menettelytavat EDUSTAJAN EETTISET SÄÄNNÖT Vi n itsenäisenä edustajana sitoudun säilyttämään Vi n rehellisyyden. Olen rehellinen ja oikeudenmukainen kaikissa toimissani Vi tä itsenäisenä edustajana

Lisätiedot

Ramirent-konsernin eettiset ohjeet

Ramirent-konsernin eettiset ohjeet Ramirent-konsernin eettiset ohjeet Ramirentin eettiset ohjeet Ohjeiden hyväksyjä: yhtiön hallitus Ohjeiden laatija: konserniviestintä Intra.ramirent.com/Corporate Communications and Branding Ohjehistoria

Lisätiedot

Käytännöt ja Menettelytavat

Käytännöt ja Menettelytavat Käytännöt ja Menettelytavat EDUSTAJAN EETTISET SÄÄNNÖT Vi n itsenäisenä edustajana sitoudun säilyttämään Vi n rehellisyyden. Olen rehellinen ja oikeudenmukainen kaikissa toimissani Vi tä itsenäisenä edustajana

Lisätiedot

Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n Markkinointisäännöt 2011

Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n Markkinointisäännöt 2011 Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n Markkinointisäännöt 2011 * * * Consolidated ICC Code of Advertising and Marketing Communication Practice 2011 in Finnish Sisällys Johdanto... 5 Markkinointisäännöt...

Lisätiedot

ACN:n yleiset toimintaehdot ACNP&P-FI-2.0. Voimassa 1. maaliskuuta 2015 alkaen Sivu 1

ACN:n yleiset toimintaehdot ACNP&P-FI-2.0. Voimassa 1. maaliskuuta 2015 alkaen Sivu 1 ACN:n yleiset toimintaehdot Sivu 1 Sisällysluettelo JOHDANTO... 5 ARTIKLA I MÄÄRITELMÄT... 6 ARTIKLA II LIIKETOIMINNAN ALOITTAMINEN JA YLLÄPITO... 8 II.1. Suhteesi ACN:ään... 8 II.2. Itsenäiseksi edustajaksi

Lisätiedot

Tämä on englanninkielisen asiakirjan käännös, jonka ainoana tarkoituksena on tehdä tekstin lukeminen sinulle helpommaksi.

Tämä on englanninkielisen asiakirjan käännös, jonka ainoana tarkoituksena on tehdä tekstin lukeminen sinulle helpommaksi. Tämä on englanninkielisen asiakirjan käännös, jonka ainoana tarkoituksena on tehdä tekstin lukeminen sinulle helpommaksi. Englanninkielinen alkuperäisteksi on määräävä, mitä tulee oikeuksiisi ja velvollisuuksiisi.

Lisätiedot

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 Arki, arvot, elämä, etiikka Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 a a e e Arki, arvot, elämä,

Lisätiedot

YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0

YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0 sivu 1 (6) YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0 1. TAUSTA JA TARKOITUS Paytrail Oyj, Y-tunnus 2122839-7 ( Paytrail ) tarjoaa Maksupalvelulain 30.4.2010/290 1 kohtien 2, 5 ja 6 mukaisia maksupalveluita

Lisätiedot