Kunnanvaltuuston istuntosali Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kupsenkyläntien tiekunnan takausanomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanvaltuuston istuntosali. 28 60 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 29 61 Kupsenkyläntien tiekunnan takausanomus"

Transkriptio

1 PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen - 59 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kupsenkyläntien tiekunnan takausanomus Pornaisten kunnan kaavoitusohjelma vuosille Biojätteen tyhjennysmaksun korottaminen 32 7 * 66 Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöhanke ja sopimus kuuma-kuntien yhteistoiminnasta sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseksi Muut asiat Ilmoitusasiat Valitusosoitus

2 PORNAISTEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvaltuuston istuntosali Franzen-Siivola Annica Haapakoski Asta Hyttinen Markku, poissa Janhunen Sari Jokinen Raimo, poissa Knuuttila Raimo Korpela Markku Kuisma Risto Leivoja Matti Liljemark Jyrki Liu Päivi Mattila Kaj Mäenpää Soili Niemikorpi Janne KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2007 Sivu 59 Niinikoski Terhi Nurmi Janne-Pekka Peltola Esko Peltoniemi Jouni Putus Jaana Rainio Ulla Rantala Markku Runolinna Pertti Rusi Tuula, poissa Ruskeepää Jukka Tanner Tuula Virkki Juha Yrtti Seppo Salento Erkki, varajäsen Palmgren Vesa, varajäsen Honkanen Heikki, varajäsen MUUT SAAPUVILLA OL- LEET (ja läsnäolon peruste) Lempinen Tapani Nurmi Keijo Marttila Seija Kaikkonen Timo, poissa khall puheenjohtaja khall jäsen vt. kunnanjohtaja, pöytäkirjanpitäjä kamreeri, pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Ks. 28 ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA (tarkastuspaikka ja aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Pöytäkirja tarkastetaan Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Janne-Pekka Nurmi ja Esko Peltola. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Matti Leivoja Pöytäkirjanpitäjä Seija Marttila PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTOIMITUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Pornainen Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Janne-Pekka Nurmi Aika ja paikka Pornainen Virka-asema Vt. kunnanjohtaja Esko Peltola Seija Marttila

3 Kunnanvaltuusto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kvalt 28 Kunnanvaltuuston kokouskutsu on julkipantu kunnan ilmoitustaululla ja se on samana päivänä toimitettu postitse valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanjohtajalle. Lisäksi on julkaistu lyhennetty kokousilmoitus Uusimaa- ja Viikkouutiset lehdissä. Valtuutettujen määrä selviää kokouksen alussa toimitettavassa nimenhuudossa. Kunnanvaltuuston päätös: Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus KUPSENKYLÄNTIEN TIEKUNNAN TAKAUSANOMUS Khall 83 Kupsenkyläntien tiekunta on toimittanut kunnanhallitukselle päivätyn seuraavan sisältöisen takausanomuksen: Olemme tiekuntana rakennuttamassa Pornaisten Kupsenkylässä olevalle Kupsenkyläntielle Mustijoen ylittävää teräsbetonisiltaa. Sillalla korvataan 1961 rakennettu puurakenteinen silta, joka on tullut ns. tiensä päähän. Puusillalle on 2006 teetetty Tieliikennelaitoksen toimesta kuntokartoitus, missä sillan kunto on todettu erittäin huonoksi ja sillalle on siksi jouduttu asettamaan painorajoitukset jotka rajoittavat huomattavasti sillan yli tapahtuvaa liikennettä. Uudesta sillasta on Länsi-Suomen Ympäristölupavirastoon jätetty rakennuslupa-anomus, jonka kuulutusaika päättyi Uuden sillan rakentamisajankohdaksi on suunniteltu vuodenvaihde Sillan kustannusarvio ei vielä ole lopullinen, koska emme ole voineet vielä pyytää urakkatarjouksia. Alustava Tieliikelaitoksen arvio on n euroa. Tiehallintoon on jätetty 2006 avustusanomus ja sieltä on luvattu 75 % avustus. Avustusta saadaan sitä mukaan kuin projekti etenee, maksettuja kuluja vastaan. Joudumme ottamaan rakennusajaksi pankkilainaa, minkä tarkkaa määrää emme vielä tiedä, mutta koska tarvitsemme jatkuvasti rahaa projektin eteenpäinviemiseksi, olemme pakotetut ottamaan lainaa jo keväällä Suurin rahantarve ajoittuu kuitenkin rakentamisvaiheeseen ja tuolloin saamme rahaa Tiehallinnon avustuksena maksettujen kulujen mukaan. Lainan enimmäismäärä on enimmillään rakennusaikana euroa. Rakennusajan jälkeen joudumme vielä pitämään lainaa max euroa 5-7 vuoden ajan. Pyytäisimme kunnioittaen, että Pornaisten kunta suostuisi laina takaajaksi, sillä mielestämme on kohtuutonta, että yksittäinen tieosakas joutuisi takaamaan näin suurta lainaa. Pornaisissa Hannu Kolehmainen tiekunnan puheenjohtaja Esko Peltola hoitokunnan sihteeri./..

5 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Khall 83./.. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se antaisi omavelkaisen takauksen Kupsenkyläntien tiekunnalle enintään euron lainalle enintään 7 vuoden maksuajalle. Lainan takaukselle asetetaan lisäksi seuraavat ehdot: - kunnanhallitus hyväksyy velkakirjat ennen takauksen allekirjoittamista - laina on kilpailutettava julkisista hankinnoista annetun lain mukaisesti - kunta perii lainan takauksesta vuosittain 0,1 %:n takausprovision taatun lainan maksamattomasta pääomasta Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vt. kunnanjohtaja Seija Marttila, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Kvalt 29 Kunnanvaltuuston päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

6 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus PORNAISTEN KUNNAN KAAVOITUSOHJELMA VUOSILLE Khall 87, liite 18 Kunnan käytössä oleva kaavoitusohjelma, joka on hyväksytetty hallituksessa ja valtuustossa, on laadittu vuosille Uusi kaavoitusohjelma tulee laatia seuraavalle viidelle vuodelle. Kaavoitusohjelmaa on käsitelty aiemmin loka-marraskuussa 2006; kaavoitusohjelmaa on päivitetty edellisen käsittelyn jälkeen. Kaavoitusohjelma on väline kunnan maankäytön suunnitelmalliseen ohjaamiseen ja osaltaan myös rakentamisen ohjaamiseen. Kaavoitusohjelmassa määritellään lähivuosina kaavoitettavat alueet, tavoitteet kunkin alueen kaavoitukselle sekä kaavojen tavoitteelliset laatimisvuodet. Kaavoitusohjelma laaditaan yleensä viidelle vuodelle kerrallaan. Kaavoitusohjelma sisältää mahdolliset yleiskaavat, osayleiskaavat, asemakaavat ja asemakaavojen muutokset; myös laajempiin kaavatöihin liittyvät selvitykset on hyvä sisällyttää ohjelmaan. Kaavoitusohjelman hyväksyy kunnanvaltuusto. Liitteenä 18 on esitys Pornaisten kunnan kaavoitusohjelmaksi vuosille Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kaavoitusohjelma hyväksytään liitteen 18 mukaisena. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vt. kunnanjohtaja Seija Marttila, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Kvalt 30, liite 5 Liitteenä nro 5 on kaavoitusohjelma vuosille Kunnanvaltuuston päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

7 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus BIOJÄTTEEN TYHJENNYSMAKSUN KOROTTAMINEN Khall 88 Biojätteen aumakompostointi Porvoon Domargårdin jäteasemalla lopetettiin vuoden 2006 lopussa. Aumakompostointi aiheutti hajuongelmia ja houkutteli haittaeläimiä. Uudenmaan ympäristökeskuksen mukaan biojätteen aumakompostointia ei olisi voitu jatkaa uuden käsiteltävänä olevan ympäristöluvan tultua voimaan. Vuoden 2007 alusta biojäte on käsitelty huomattavasti entistä laadukkaammin Envor Biotech Oy:n kompostointilaitoksella Forssassa. Käsittelypalvelusta on tehty kolmen vuoden pituinen sopimus, joka perustuu julkiseen kilpailutukseen. Envor Biotech Oy tekee biojätteestä multaa ja maanparannusainetta hyötykäyttöön. Biojätteen käsittelypalvelun ostaminen ulkopuoliselta taholta on edullisin ratkaisu maakunnassa kerätyn biojätteen käsittelemiseksi. Omaa käsittelylaitosta ei kannata rakentaa, koska alueella syntyvä jätemäärä on pieni. Lisäksi Domargårdin jäteasema suljetaan ensi vuosikymmenellä, joten alueelle ei kannata tehdä pitkäaikaisia investointeja. Laitosmainen kompostointi nostaa biojätehuollon kustannuksia huomattavasti. Tästä johtuen Itä-Uudenmaan Jätehuolto esittää, että omistajakunnat päättävät julkisoikeudellisen biojätteen tyhjennysmaksun korottamisesta alkaen. Nykyiset hinnat / tyhjennys, sis. alv 22 % Kustannustekijä Jäteastiat 140 ja 240 l Astian tyhjennys 3,88 Biojätteen käsittely 0,78 Arvonlisävero 1,03 Yhteensä 5,69 Uudet hinnat / tyhjennys, sis. alv 22 % Astian tyhjennys 3,88 Biojätteen käsittely 3,08 Arvonlisävero 1,53 Yhteensä 8,49 Biojäteastian tyhjennysmaksu sisältää keräyksen, kuljetuksen, käsittelyn, astian sisäsäkin ja enintään 240 litran astian kohdalla pesun kaksi kertaa vuodessa../..

8 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Khall 88./.. Erilliskerätyn biojätteen keräysvelvoite koskee kiinteistöjä, joissa asuu vähintään viisi perhettä sekä yrityskiinteistöjä, joissa biojätettä syntyy vähintään 20 kg viikossa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että biojätteen tyhjennysmaksu korotetaan Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n esityksen mukaisesti siten, että uusi maksu on alkaen: Jäteastiat 140 ja 240 l 8,49 / tyhjennys, sis. alv 22 % Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vt. kunnanjohtaja Seija Marttila, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Kvalt 31, liite 6 Esityslistan mukana liitteenä nro 6 lähetetään jätemaksutaksa alkaen. Kunnanvaltuuston päätös: Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti jätemaksutaksan liitteen nro 6 mukaisena.

9 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Perusturvalautakunta KESKI-UUDENMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTYÖHANKE JA SOPIMUS KUUMA-KUNTIEN YHTEISTOIMINNASTA SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- JEN JÄRJESTÄMISEKSI Perus.ltk 32 Edellä mainitut asiakirjat liitteenä nro 8. Yhteistoimintasopimuksen tarkoituksena on sopia yhteistoiminnasta kuntien järjestettäväksi säädettyjen sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteisten sekä kuntien yhteisesti päättämien muiden palvelujen järjestämisessä Sopimuksen tavoitteena on mm palvelujen käyttö yli kuntarajojen, varmistaa palveluketjujen toimivuus ja parantaa kustannustehokkuutta ja tuottavuutta ja vaikuttavuutta jne. Sopijaosapuolet laativat Kuuma-strategiaan perustuvan, yhteisesti kuntien järjestämisvastuuseen kuuluvia sosiaali- ja terveydenhuollon toimintoja varten kehittämissuunnitelman. Suunnitelman tavoiteosa hyväksytään valtuustokausittain ja toteuttamisosa vuosittain Toiminnan organisoimiseksi esitetään sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukuntaa, johon kuuluu 22 jäsentä, joista sopijaosapuolet nimeävät kukin 4 jäsentä ja heille kullekin varajäsenet kuitenkin siten, että Pornainen valitsee kaksi jäsentä ja heille varajäsenet. Neuvottelukunta kokoontuu valmistelukokoonpanossa ja laajennetussa kokoonpanossa. Valmistelukokoonpanon muodostavat sosiaali- ja terveystoimen johtavat viranhaltijat. Laajennetussa kokoonpanossa ovat mukana toimialan johtavat luottamushenkilöt. Perusturvajohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle lausuntonaan seuraavaa: Pornaisten kunnan sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alue on kaksisuuntainen. Sosiaalitoimi on selkeästi suuntautunut Keski- Uudellemaalle ja terveystoimi Itä-Uudellemaalle.. /..

10 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Perust.ltk 32. /.. Sopimuksessa mainituista toiminnoista ensihoito ja sairaankuljetus on kilpailutettu Sipoon kunnan kanssa ja palvelu ostetaan yksityiseltä kunta on mukana Itä-Uudenmaan apuväline- ja fysioterapiahankkeessa, minkä tuloksen on mm laadittu yhtenäiset apuvälineitä koskevat ohjeet, selkiytetty sairaalan ja terveyskeskusten työnjakoa apuvälineiden jaossa, järjestetty yhteinen kilpailutus. Kunta ostaa fysioterapiapalvelut Sipoon kunnalta sekä tarpeen mukaan yksityisiltä terveydenhuollon yhteispäivystys ostetaan Porvoon kaupungilta Kunta on jo mukana HUslabissa sekä 2008 Husröntgenissä ympäristöterveydenhuolto ja työterveyshuolto ostetaan Porvoon kaupungilta Yhteistoimintasopimuksessa mainittujen toimintojen rinnalle kunta nostaisi jatkossa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä sairauksien ennaltaehkäisyn. Ennaltaehkäisevän työotteen juurruttaminen seudullisten palvelujen tuottamiseen on olennaista. Esimerkkinä tästä on Mäntsälän ja Pornaisten yhteinen Hyvää Huolta Huomisesta-hanke. Kuumakuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden strategiassa ennaltaehkäisevä työ on asetettu myös yhdeksi painopistealueeksi. Pornainen ei ole ollut mukana muiden Kuumakuntien Stehuhankkeessa. Kunta kuuluu Porvoon sairaanhoitoalueeseen, jossa toteutettiin vastaavanlainen hanke nimeltään Ister eli Itä-Uudenmaan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöselvitys. Selvityksessä päätettiin esittää alueen kunnille liikelaitoskuntayhtymämallia, mikä ei saanut kannatusta kunnissa. Selvityksessä tarkasteltiin palveluja lähi ja seutukunnallisesti tuotettuina. Työskentely jatkuu Itä-Uudellamaalla yhteistoimintasopimuksen aikaansaamiseksi sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseksi. Pornainen on ainoa Kuumakunta, jolla ei täyty asukkaan minimiväestöpohja. Kunta tekeekin parhaillaan Mäntsälän kanssa yhteistä perusturvaselvitystä. Lisäksi kunnanhallitus on tiedustellut yhteistyöhalukkuutta muilta naapurikunnilta. Sipoo on ilmoittanut kiinnostuksensa yhteistyöstä.. /..

11 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Perust.ltk 32. /.. Perusturvalautakunta esittää hyväksyttäväksi sopimuksen Kuumakuntien yhteistoiminnasta sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseksi sekä toimenpide-ehdotukset. Sopimuksen lähtökohtana on, että kunta itse päättää mihin seudullisesti yhteisesti organisoituihin toimintoihin se osallistuu ja mihin ei. sopimuksen Hyvinkään kaupungin ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kanssa sekä nimettäväksi sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukuntaan perusturvalautakunnan puheenjohtaja Jaana Putuksen ja hänelle varajäseneksi Asta Haapakosken sekä perusturvajohtaja Arja Tolttilan ja hänelle varajäseneksi Heli Lämsän. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja perusturvajohtaja Arja Tolttila, puh. (019) tai Perusturvalautakunnan päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Khall 89, liite 19 Hankkeen ohjausryhmä pyysi sopimusluonnoksesta lausunnon muun ohella KUUMA-hallitukselta. Asiaa käsiteltiin KUUMA-hallituksessa ja komissioissa sekä useimmissa kunnissa keskusteluasiana kunnan/kaupunginhallituksissa. Lausunnoissa todettiin, että - Sopimus on tarkoituksenmukaista jakaa kahdeksi sopimukseksi, toinen sopimus on KUUMA-kuntien välinen ja toinen sopimus on KUUMA-kuntien ja Hyvinkään välinen. - Luonnoksen mukaisesti perustetaan neuvottelukunta, mutta se toimii kahdessa kokoonpanossa; asioiden valmistelua varten valmistelukokoonpanossa ja poliittisten linjausten ja intressien yhteensovittamista varten laajennetussa kokoonpanossa. - Kysymys on peruskuntien välisestä yhteistyöstä. Keskeisille sidosryhmille varataan tilaisuus olla mukana pysyvinä tai kutsuttuina asiantuntijoina../..

12 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Khall 89./.. Ohjausryhmä hyväksyi loppuraportin Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminnan kehittäminen sekä yhteistoimintasopimuksen. KUUMA-kunnat käsittelivät yhteistoimintasopimusta KUUMAhallituksessa Se hyväksyi sopimuksen osittain muutettuna sekä ohjausryhmän toimenpide-ehdotukset. Sopimus on KUUMA-kuntien keskinäinen ja Hyvinkään kaupungin sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kanssa neuvotellaan sopimus, joka mahdollistaa liittymisen yhteistyöhön. KUUMA-hallitus esittää kunnille, että ne hyväksyvät sopimuksen ja toimenpide-ehdotukset. Yhteistoimintasopimus käsitellään KUUMA-kuntien valtuustoissa kevään aikana. Hyvinkään kaupungin kanssa sovitaan erillinen sopimus, jonka mukaisesti kaupunki on mukana sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyössä. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kanssa neuvotellaan vastaava sopimus. Esityslistan liitteenä nro 19 ovat yhteistoimintasopimus, Hyvinkään kaupungin sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kanssa tehtävät sopimukset. Esityslistan mukana lähetetään lisäksi tiivistelmä Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminnan kehittämisestä. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että perusturvalautakunnan esitys hyväksytään. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vt. kunnanjohtaja Seija Marttila, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

13 Kunnanvaltuusto Kvalt 32, liite 7 Esityslistan liitteenä nro 7 ovat yhteistoimintasopimus, Hyvinkään kaupungin sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kanssa tehtävät sopimukset. Esityslistan mukana lähetetään lisäksi tiivistelmä Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminnan kehittämisestä. Kunnanvaltuuston päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

14 Kunnanvaltuusto MUUT ASIAT Kvalt 33 Kuntalain 55 :n 2 mom. mukaan jos asia on kiireellinen, valtuusto voi päättää ottaa asian käsiteltäväkseen vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä yksimielisesti. Ei ollut. ILMOITUSASIAT Kvalt 34 Merkittiin, että Kokoomuksen valtuustoryhmä jätti päivätyn valtuustoaloitteen koskien lisämäärärahan asettamista vuoden 2007 budjettiin lasten leikkipaikkojen kuntoon saattamiseksi. Puheenjohtaja ilmoitti, että seuraava valtuuston kokous pidetään maanantaina klo valtuuston istuntosalissa.

15 Valtuusto tai ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Pykälä Pornaisten kunnanvaltuusto Pykälät 33, 34 Sivu 72 HLL 5 :n /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet vain valmistelua tai Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee täytäntöönpanoa VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. valitusaika Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Helsingin hallinto-oikeus Ratapihantie 9, PL HELSINKI Kunnallisvalitus, pykälät 28, 29, 30, 31, 32 Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Uudenmaan ympäristökeskus Asemapäällikönkatu 14, PL HELSINKI Valitusaika 30 päivää Pykälät Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista Liitetään pöytäkirjaan

16 Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet 73 Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1 ): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa. Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 19.3.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 15 33 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 6.3.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 16 37 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Aurinkomäen palvelukeskus. 628 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Aurinkomäen palvelukeskus. 628 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 23/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistai 19.12.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Aurinkomäen palvelukeskus 628 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 190 405 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2008

Kunnanhallitus. 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 190 405 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2008 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 18/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistai 30.9.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.1.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 19/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 20.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 3.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 27.11.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Aurinkomäen palvelukeskus 565 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 Pöytäkirjan tarkastajien valinta. 1 2 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2015

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 Pöytäkirjan tarkastajien valinta. 1 2 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2015 PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 1/2015 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 14.1.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 19.1.2015 klo 16.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50 Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen avaus 2 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.3.2010 14:00 Kokousaika Maanantai 1.3.2010 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 3/2015 42 (-55) Aika Torstaina 26. maaliskuuta 2015 klo 19.00-19.56 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan liite

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Valtuusto 26.01.2015 AIKA 26.01.2015 klo 18:00-18:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta PÖYTÄKIRJA N:o 1/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20 Paikka Mäntsälän kunnantalo KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN,

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Kunnanvaltuusto Sivu 58

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Kunnanvaltuusto Sivu 58 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Kunnanvaltuusto Sivu 58 KOKOUSAIKA maanantai 13.10.2014 klo 18.30 19.25 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30 Kuntayhtymän yhtymäkokous Kokousaika Torstai 31.10.2013 klo 13.00 13.30 Kokouspaikka Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19 Tukipalvelulautakunta AIKA 09.03.2015 klo 17:30 19:15 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Lahna ASIAT Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen... PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014 Asialista 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...151 124. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...152 125.

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN

Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 26 Valtuusto 13.04.2015 AIKA 13.04.2015 klo 16:00-18:15 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN

Lisätiedot